Torenklanken 2003 - nr 14

Page 1

41 e jaargang I nummer 14 1 september 2003

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

. . . . . . . . . . . . . . . . . .Gymnastiek Vereniging

Beste ouders, In de periode september/oktober/november 2003 start de Gymnastiek Vereniging Geffen opnieuw met 10 lessen peutergym. De groep zal bestaan uit maximaal 16 peuters in de leeftijd van 3 jaar. De lessen bestaan uit liedjes, spelletjes en wat oefeningen met gymmaterialen. Peutergym zal worden gegeven op maandagochtend van 9.00 - 9.45 uur en van 10.00 - 10.45 uur onder leiding van 2 leidsters. Start: Plaats: Leeftijd: Kosten Plaatsing

maandag 15 september 2003 'De Bonkelaar' 3 jaar â‚Ź 21,00 (voor 10 lessen) op volgorde van aanmelding.

U kunt uw kind telefonisch aanmelden bij: Hena Schouten, Tel. 073 - 5341171 Bestuur G.VG.

TRUCKRUN "DE FLIEREFLUITERS" Hallo allemaal, Zaterdag 27 september a.s. is het weer zover. Dan is er voor ons weer de jaarlijkse TRUCKRUN. Er zullen ook dit jaar weer ruim 30 vrachtwagens in de stoet meerijden.

. . . .IIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIEIEJI Waarvan de chaufeurs alweer staan te popelen om voor onze leden (verstandelijk gehandicapten) hun vrije zaterdag op te offeren. Ook alle begeleiders, motorrijders en politie staan hopelijk weer voor ons paraat. We starten dit jaar rond de klok van 13.00 uur vanuit Kerkzicht te Nuland, gaan dan richting Geffen en via Heesch, Vinkel, Heeswijk Dinther, Middelrode, Den Dungen, Maaskantje en Rosmalen weer retour naar Nuland. Waar we zoals gewoonlijk zullen eindigen met een hapje en een drankje voor alle bijrijders, chaufeurs, begeleiders en alle hulpploegen. Wij hebben er weer zin in. Nu alleen nog hopen dat het weer ook mee wil werken, dan moet het zeker gaan lukken. Dus iederen een langs de route, graag willen we U vragen, maak deze middag nog mooier voor ons dan hij al is en kom naar buiten. Zwaai even naar ons en maak deze truckrun voor alle deelnemers onvergetelijk!!! Tot ziens op 27 september Leden en leiding "de Flierefluiters"

De. Redacti e. vaV\ Tore.V\klcrnke.V\ We.V\st haar mede.werkster Els vaV\ der t-leijdeV\ va"' harte. proficiat met h.aar u\ĂŽtverkieziV\9 tot

c;EFFENAAR Vr\N t-lET 3AAR

2003.

KOPY INLEVEREN VOOR: 20 september (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


REGIÇ,.(#" BANK

7

.

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar ,:, belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken ,:, beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bed1ijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00-12.15 en 13.15 -19.00 uur vrijdag 10.00 - 13.00 uur zaterdag en voorts op afspraak

lil

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

VA PAIN!NERS BV Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ®adviseur Il

Café - Zaal 't Haasje

en ov

Bouwen op uertrou e vertrouwen

voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

■ ■ ■ ■ ■ ■

KffO~

c:11~ .:___ . . . ....~

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

""'

Gebr. vau Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 -5 340400, Fax: 073- 5340499 Internet: www .van\vanrooij. nJ

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND : Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 19-09 15.00 u Huwelijksviering Sonja Andrea en Tiny van Esch 19.00 u * H.Mis rnrnv Ouderenkoor H.Mis rnrnv St. HubertusZa. 20-0919 .00 u koor Ooij & Persingen + Jubileummis 10 jaar Zo. 21 -0909.30 u diaken v. Herwijnen mmv Gem. koor Ma 22-09 19.00 u * Avondmis Vr. 26-0919.00 u Woord-Com.dienst rnrnv * Ouderenkoor Za. 27-091 9.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) Vredes-viering MOV Zo. 28-09 09.3 0 u + Woord-Comd. mmv Gem. koor Ma. 29-09 19.00 u * Avondmis

* = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 oktober om 20 .00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 4 november. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven op de pastorie . Dat kan telefonische (5321216) elke voormiddag van 09.00 - 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voice-mail inspreken of e-mailen. U krijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

KERKBALANS 2003: "Ruimte geven" Hartelijk dank voor uw bijdragen. We mochten € 21.100,00 ontvangen. Meedoen is belangrijk, elke gift is welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2003. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. ( om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Augustus 2003: Mandy van der Heijden, Leida Wijgerse. ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP EEN KERKELIJK HUWELIJK 31 oktober: Erik van Lith en Daniëlle Woestenberg (in de parochie St. Willibrordus te Eersel). PROGRAMMA VAN HET JUBELJAAR 2003 21 september 17.00 uur Oecumenische gebedsdienst in het kader van de vredesweek 4, 11, 18, 25 en 31 Avond: De Zoete Lieve Vrouw gaat op pelgrimage naar Tilburg, oktober Uden, Geldrop, Nijmegen en Vlijmen Tot 28 september Tentoonstelling in kooromgang van de Sint-Jan over 150 jaar volksdevotie rond Onze Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch

Pastoor Scheepers is naar Lourdes van 23 tlm 28 september. JUBILEUM DIAKEN VAN HERWIJNEN De vieringen van zondag 21 september om 09.30 uur in Geffen en om 11 .00 uur in Vinkel staan in het teken van het 10-jarig diaken-jubileum van Wim van Herwijnen. Na de viering in Vinkel kunt u de diaken feliciteren en is er koffie in de pastorie van Vinkel. Wim is actief in de Geffense en Vinkelse parochies als voorganger in Woord- en Communievieringen, bij doopvieringen en met de huwelijksvoorbereiding. Wij danken hem voor zijn inzet; telkens moet hij de rit maken van over de Maas! Per 13 september a.s. gaat hij met zijn vrouw Marika wonen op de pastorie in Maren Kessel. 3


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vrouwelij ke uitvaartbegeleiders gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernem ingen professionele nazorg

Buro

Bouw Wilgenstraat 6

5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Beheerder "Stadsmortuarium Oss" , "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Cespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts - en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) S CH OO NH EI DS SA LO N

Met een cadeaubon kom Je pas

echt moOI voor

Hier had

de dag.

uw advertentie

• Permanente Make-up • Make· Up workshops

ADMINISTRATIE

kunnen staan & ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding 4,dministratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken.

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 1 3, Geffen Tel.: 0 73-532296 l

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.n l Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Onderhoud aan gastoestel len Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


Zijn nieuwe adres is: Past. Roesweg 2a, 5398 HR Maren Kessel. Tel. 0412 - 479217.

NIEUWEDIRIGENTEVOORHETKINDERKOOR Het kinderkoor "De vrolijke Nootjes" kan weer van start gaan, want we hebben na het afscheid van Angela van Dinther-Wijnen, een nieuwe dirigente gevonden. Sandra van der Doelen (20 j. - SPW-studente) uit de Willibrordusstraat heeft zich bereid verklaard de leiding op zich te nemen, samen met organiste Evelien van de Put-Groothuis. We wensen hen veel succes toe en hopen dat er veel kinderen mee gaan zingen in het koor. De repetitie is op maandag van kwart voor 7 tot kwart voor 8.

Via de scholen hebben de kinderen een aanmeldingsformulier ontvangen. Heb je geen brief gehad en wil je graag meedoen, ga dan op maandag naar het Oude Klooster en meld je aan. Je kunt ook bellen naar Sandra (5324490) of Evelien (5341004). Gewoon doen, het is een hartstikke leuke groep!

UITSTAPJE Zaterdag 19 juli zijn de misdienaars en het kinderkoor de 'Vrolijke ootjes' naar Ouwehands dierenpark in Rhenen geweest vanwege het jaarlijkse kerkuitstapje. Het is leuk dat de kinderen van de Aloysiusschool en de Mariaschool elkaar bij de kerkactiviteiten leren kennen. Het was een leuke dag geweest. We hebben veel gezien en veel gelachen bij de zeehonden show. Maar ook het fijne is, dat iedereen die dag in een goed humeur was. Tot ziens in de kerk. groetjes, Lot Spermon (kinderkoor) Laurens v. Kreij (misdienaars)

ACOLIETENKAMP 2003 Elk jaar mogen we weer met z'n allen op kamp, iets wat we kei leuk vinden! Hier volgt een kort verslag van het kamp:

Om 18.00u verzamelden we op de parkeerplaats voor de kerk. Toen Tonny Jansen de bagage had geladen, werd het startsein gegeven dat we mochten vertrekken naar onze verblijfplaats in Vorstenbosch. Dit jaar mochten we in tenten slapen (reuze gezellig en knus). Nadat iedereen z'n plekje had gevonden in de juiste tent, werden we weggebracht voor de dropping. Onderweg werden we aangehouden door de politie, die ons vroeg wat we aan het doen waren. We zeiden dat we dropping hadden van acolieten kamp. Maar die politie is blijkbaar niet zo slim als ze eruitzien, want we hebben een halfuur nodig gehad om hen uit te leggen wat acolieten nu precies waren (overdrijven mag).

Toen we weer op het kampterrein aangekomen waren, dronken we nog wat en verdwenen de eersten naar hun tenten, waar een voor vele, slapeloze nacht volgde. Degenen die wel hadden geslapen, werden de volgende dag gewekt met een gastoeter (met dank aan Niels). Het ontbijt werd gevolgd door een soort 6-kamp met onderdelen als ananas-schuiven, kledinglijn, tafel-klimmen, buikschuiven en natuurlijk het o zo beroemde kwalleballen. Natuurlijk gingen we 's avonds met z'n allen naar de kerk tot grote vreugde van die pastoor daar. Toen we terug kwamen was er een BBQ gevolgd door de bonte avond wat weer een geweldig spektakel was. Toen ging de bar open en werd de ruimte omgetoverd tot een waar casino compleet met disco. Er volgde een rustige nacht waarin bijna iedereen heerlijk geslapen had. Weer werden we gewekt door de gastoeter. Na een heerlijk ontbijtje in de zon, volgde een vossenjacht waar onze leiding en kennissen daarvan verkleed waren en door Vorstenbosch liepen. Vooral de engel voor de kerk kreeg veel bekijks. Maar ook "ons Truus" die alle auto's deed stoppen omdat hij/zij niet zo snel kon oversteken. Eenmaal aan de overkant van de straat rende "ze" er vandoor met "lekker kontje" naroepend. Nog even een lekker frietje nuttigen met kip burgers van Tonny. Toen weer naar huis waar wc ons konden douchen en bij slapen want velen van ons moesten maandag weer beginnen! Al met al, een geweldig kamp waar we vreselijk hebben gelachen. We kijken dan ook al met smart uit naar volgend jaar! Dit kamp was niet mogelijk zonder alle hulp van de volgende mensen die wij bij deze graag willen bedanken voor alle hulp: Tonny Jansen, Toos & RenĂŠ van Lent, de vossen (Gert, Jochem, Rien, Ronny, Rens, pastoor, Simone, Jan, Niels) de chauffeurs (Gerrit, Piet, Gert) Jong Nederland - Vorstenbosch, Pastoor GrootHuijzen en natuurlijk onze leiding: Pastoor Scheepers, Annet, Simone, Diny, Tonny, Jan, Niels en Martijn. Groetjes en tot ziens! De acolieten (of misdienaars, voor de politie)

ROZENKRANSNOVEENINVINKEL Van 4 t/m 12 oktober a.s. wordt er in de Onze Lieve Vrouw van de Rozenkranskerk in Vinkel weer de jaarlijkse "Rozenkransnoveen" gehouden. Een rozenkransnoveen. Wat is dat? Als we een speciale intentie hebben dan kunnen we een noveen houden. Dit wil zeggen dat we dan negen dagen achtereen bidden tot Maria of een andere heilige voor onze intenties met als doel: verhoring van onze intenties. Een noveen kan worden gehouden voor alles wat een mens heeft om voor te bidden zoals: 5


-·--- --van der Bosschebaan 53, 5384 VX Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073 - 5321235 / 06 - 54375280 fax 073 - 5320138

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

* Speeltoestellen *Tu inhout * Tuinaccessoires * Tuinhuisjes * Verschillende modellen tuinafscheidingen * Tuinmeubelen (teakhout, hardhout) * Dierenverblijven * Ook voor uw maatwerk * Blokhutten, diverse modellen, scherpe prijzen

* 13LVElvffN

* PLANTEN * 13'RUIVSWE'RK * GRAFWERK

Maandag tlm vrijdag: Zaterdag:

-

08.30- 18.00 uur 08.30-16.00uur

Peter Lemmens Assurantie-ad vi esbu reau

• • •

* CAVEAUA'RTIKELEN

• •

Verzekeringen Pensioenen Hypotheken

Tel : 073-5327165 Fax: 073-5327366 E : aab.Jemmens@hetnet.nl

- PEDICURE -

Midden Klein Bed1ijf Agrarisch Particulier

voo r álle zeker heid!!

•111""11•:'I.

Arianne van Haaren .,-- • ., Molenstraat 28 a 5386 AB Geffen Tel: 073 - 532 54 19

WOO N- & T UINDECOR ATIE DORPSTR A.AT 52

Voetverzorging diabetici - Voetreflex massage - Cosmetische voetbehandeling Aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger

meer begrip en een betere verhouding tussen mensen, een gezond leven voor ouders, kinderen, kleinkinderen en opa's en oma's, dragelijkheid van een ziekte of zelfs beterschap ervan, de oplossing van een probleem waarmee je al lang rondloopt, een beetje geluk op je werk of verbetering van een relatie thuis tussen ouders en kinderen, werken aan je eigen groei in het leven, een goede afloop van een belangrijke gebeurtenis in een leven. Om maar wat voorbeelden te noemen. Natuurlijk zijn er nog duizenden dingen meer om voor te bidden of om een zegen over te vragen. Wij willen in de parol:hie Vinkel aandacht aan deze zaken besteden door in de oktobermaand-Rozenkransmaand een noveen te houden ter ere van de patrones van onze parochie. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om samen met ons te bidden voor alle intenties die leven in de wereld en in de kerk. We beginnen op zaterdag 4 oktober. We bidden dan negen dagen lang iedere dag het rozenkransgebed met aansluitend een hoogmis ter ere van Onze Lieve Vrouw. Wij zijn ervan overtuigd dat ons gebed een gunstige invloed heeft op onze intenties. Wij hopen op een 6

G EFFEN

073 - 53 2 "-9 57

O PEN DINSDAG TOT EN MET Z ATERD AG 1 0.00 · 1 7 .00 UU R

grote opkomst zodat we in gebed allen steun aan elkaar kunnen geven. De kerk zal gedurende de noveen alle dagen geopend zijn voor persoonlijk gebed. Bij het Mariabeeld ligt een intentieboek waar u al uw intenties kunt opschrijven. Tijdens de Eucharistieviering zullen alle intenties uit het boek worden voorgelezen. Intenties voor overledenen kunt u opgeven op het parochiecentrum. Voor deze intenties wordt gebeden tijdens de voorbede. Voor hen die dat wensen is er ook een mogelijkheid om persoonlijk bloemen te brengen bij Maria. Wij zorgen ervoor dat ze in vazen bij Maria worden geplaatst. Om uw noveengebed te begeleiden is er een mogelijkheid om noveenkaarsen aan te steken. Deze kaarsen branden 9 dagen/nachten. Op zaterdag 4 oktober wordt de noveen geopend door pastoor Scheepers mmv Passe Partout uit Geffen. Deze viering staat ook mede in het teken van het Lourdeswerk. Op zondag 5 oktober komt de oud-hulpbisschop van Haarlem, mgr. Lescrauwaet naar Vinkel voor de hoogmis van 11.00 uur mmv gemengdkoor Vinkel. Maandag


6 oktober is theologant P. Claes gastpredikant in de hoogmis mmv Derplu. Dinsdag 7 oktober is diaken J. Weekers gastpredikant mmv gemengdkoor uit Ooij. Woensdag 8 oktober zingen de Bandola's uit Geffen tijdens de hoogmis waarin pastoor G. Papenburg uit Eindhoven voorgaat. Donderdag 9 oktober is er een gezinsviering mmv Vivo. Vrijdag 10 oktober komt pastoor M . Prasing uit Baarle-Nassau en zal het gemengdkoor Vinkel zingen. Zaterdag 11 oktober luistert Derplu de viering op en op zondag 12 oktober zal deken G. Verbakel voorgaan in de Hoogmis om 11.30 uur.'s-Avonds om 18.00 uur zal de noveen afgesloten worden met een Lof om 18. 00 uur mmv het gemendkoor Vinkel. OPDAT DE NOVEEN IEDER DAT MAG GEVEN, WAT MEN ERVAN VRAAGT.. .

EFKES BUURTE MÈ ... Eddy van de Wetering (36 j.) Dertig jaar geleden zat er een jongetje in de eerste klas van de A loysiusschool en viel daar op, door zijn bijzondere intelligentie. Hij mocht al direct een klas overslaan. Hij ging studeren en reisde de hele wereld rond .. . Wie schetst mijn verbazing, toen ik die jongen, op kermiszaterdag op het roggeveld aan de Bredeweg tegenkwam ... ! Ik wilde graag weten hoe het Eddy van de Wetering zoon van André en Ricky van de Wetering en broer van Eric en Eugenie - na dertig jaren van studeren, reizen en wonen in grote wereldsteden - was vergaan ... Ik ben te gast bij Eddy en vrouw Tsen-yu die met hun twee kinderen Johgan en William tijdelijk aan de Wolfdijk in Nuland wonen. Eddy viel op in de klas met rekenen en verstandelijk denken. "Ik geloof dat het nog een hele beslissing was, om me een klas over te laten slaan" zegt hij . Gymnasium B op het TBL volgde en daarna ging Eddy natuurkunde studeren aan de Universiteit van Nijmegen. Na vier jaar was hij doctorandus. Eddy wilde verder studeren en verhuisde naar Amerika omdat Princeton (New Jersey) de beste universiteit voor natuurkunde heeft. Daar leerde hij ook zijn vrouw Tsen-yu kennen, Chinese van geboorte en opgegroeid in Canada. In 1993 behaalde hij zijn doctorstitel met een proefschrift over de String-theorie : een theorie over de elementaire deeltjes, de bouwstenen van de natuur. "In één week vonden er toen drie belangrijke gebeurtenissen uit mijn leven plaats" vertelt Eddy, "ik trouwde, ik rondde mijn studie af met de verdediging van mijn proefschrift en ik kreeg een baan in New York". Hij werd financieel analist bij een bedrijf op Wallstreet; hij ging modellen maken voor de markt: het berekenen van de beste prijzen van aandelen en opties.

"Studeren doe je omdat je het wilt en leuk vindt" zegt Eddy. "Ik zou het zo weer doen. Maar een baan en geld verdienen is een heel ander verhaal. Toen in de begin jaren '90 het communisme uit elkaar viel, was er minder werk in de natuurkundige wetenschappen te vinden. Het meeste geld dat daarvoor beschikbaar was, kwam in Amerika van defensie, de koude oorlog. Dat is de reden dat ik vanuit de wetenschap naar het bedrijfsleven ging. Ik heb dat nooit erg gevonden, ik heb een brede belangstelling. Ook in een bedrijf zijn allerlei mogelijkheden van banen op niveau. In de optiemarkt komen veel wiskundige berekeningen aan de orde". Eddy heeft ook artikelen gepubliceerd in vaktijdschriften, "maar het beste werk wordt niet naar buiten gebracht; je werkt aan dingen die geheim zijn, die worden eigendom van de banken om mee te concurreren"! Tot 2000 woonden ze in New York. Daar werd Johgan (4 j .) geboren. "We hebben gewoond onder de schaduw van de Twin Towers" memoreert Eddy. "Vrienden van vrienden zijn omgekomen. We hebben alles onder het stof gezien en de opruimingswerkzaamheden gade geslagen. Ook het gebouw waarin ik gewerkt heb, is weg. Op het moment van de ramp woonden we er 'toevallig' niet!" Ze verhuisden voor enkele maanden naar Londen om daarna voor 2 jaar naar Tokio te vertrekken. Daar werd hun tweede zoon William (2 j.) geboren. Opa en oma van de Wetering kwamen "op kraam-vakantie"! "Japan is een bijzonder land, met een heel andere cultuur' vindt Eddy "Ik heb daar de taal geleerd en sushi (rauwe vis) leren eten!" De volgende bestemming was Toronto in Canada. "Het was telkens weer afwachten of de bezittingen het na de overtocht overleefd hadden. Dat viel mee, zelfs na de typhoon in Japan!" En nu dan op de Wolfdijk in Nuland ... ! "We hebben al die jaren gereisd; het leven in veel grote steden ervaren. In alle werelddelen - behalve Afrika zijn we geweest. Nu we kinderen hebben (ze hebben de Nederlandse nationaliteit), hebben we besloten ons te vestigen in Europa. Kinderen moeten gezond opgroeien in een 'groene' omgeving. Ze hebben recht op familiebanden. We willen niet meer te veel verhuizen. Nederland is een stabiel land; de mensen doen hier niet moeilijk en de omgang met elkaar is relaxed. In Amerika heerst een oppervlakkige cultuur en het onderwijs is matig. Na 15 jaar wonen en werken in het harde, zakelijke Amerika is het tijd voor de Brabantse gemoedelijkheid!" aldus Eddy en Tsen-yu. Momenteel zitten Johgan en William in Geffen op respectievelijk de Aloysiusschool en De Paddestoel en leren de Nederlandse taal. De voertaal thuis is engels. Eddy kan vanuit zijn thuissituatie een deel van zijn werk 7


doen en zo nu en dan afreizen naar het buitenland zal altijd wel blijven. Hij is zelfstandig consultant voor banken. Tsen-yu is momenteel huisvrouw, maar wil op termijn haar werk - het analyseren en verkopen van obligaties weer oppakken. Ze voelt zich hier 'quite happy'. "Als de kinderen het fijn hebben, zijn w ij ook gelukkig" . Ze vindt dat Eddy in Brabant ook goed in zijn element is. Bovendien hebben ze hier hagelslag en friet! André en Ricky van de Wetering vinden het geweldig dat Eddy en zijn gezin naar Nederland zijn gekomen. "Maar je weet nooit of ze zullen blijven!" zegt Ricky. Ze vertelt enthousiast over Eddy als kleine jongen. "Op twee en een half - jarige leeftijd mocht hij met de buurvrouw mee gaan zwemmen. Hij vond het niet leuk en liep naar huis van Oss naar Geffen. Hij wist zijn adres niet maar wel de weg thuis. Hij werd - in zwembroekje en op blote voetjes - gelukkig veilig thuis gebracht door een voorbijganger". "De trein van Eddy heeft altijd vooruit gelopen" vertelt Ricky. "Het studeren ging hem goed af en ook zijn sociale instelling was prima. Hij bleef altijd gewoon, maar dat hoort ook zo! We waren natuurlijk heel trots op hem, maar hij was altijd ver van huis. Zo eenmaal in de twee jaren kwamen ze naar huis. Vijftien jaar lang hielden we regelmatig telefonisch contact, ook later met de kinderen, maar nu ze hier zijn is de band veel mooier!" Eddy en Tsen-yu hebben bewust gekozen voor de toekomst van hun kinderen. "We willen liever niet dat ze opgroeien in een grote wereldstad. En: Nederland is groen in de winter! Ze denken met ongenoegen terug aan de laatste harde winter in Canada. Johgan en William zullen waarschijnlijk dezelfde weg bewandelen als hun ouders: van de dorpsgemeenschap naar de grote wereldstad om te studeren, om dan wellicht terug te keren naar het platteland ......

À.

~

~

ROND DE DORPSPOMP .

"EFFE NAOR GEFFE 2003. Editie 27" De weersvoorspellingen waren goed. De reclame had weer zijn werk gedaan. 250.000 oftewel 1/4 miljoen exemplaren van het in-tijdschrift-vorm verschenen "Boerenmèrt-maggezien", had zijn werk gedaon. Minse uit Hedel zinne: 't Is nog moier esterinston" Ok Veghelse minse vonden het "Keimoi" 8

In de krant stu nog nie half wa tur waar te zien en te beleven". Het is een goeie greep geweest,de verandering van Boeremèrtkrant tot tijdschrift. Een keurige uitgave, waar veel complimenten over gehoord zijn. De Geffense ondernemers, die die uitgave mogelijk maken, hebben dat goed begrepen en het initiatief krachtdagig ondersteund. Ook het 8 - koppig comité met Bert as hoofd, heeft nog meer aan de weg getimmerd via Radio, Kranten, Internet, Websites en de tocht mi un rijtuig naor De Bossche Kermis, overal vlugschriften en balonnen uitdelend, wieren ze ontoezieast onthaold. Un knappe, perfecte organisatie en un goei samenwerking mi de geminte, de politie, de G.G.D. en van alles . UT ZAAT WER BAR GOED IN MEKAOR. Tis elke ker wer neit! ! ! Mar goed!!! Urst de zaoterdagenaovend vur ons eigen, veur Geffes Volk. Mi un kort jaske van huis, goei weer. De keinder waren schon aont dansen op de kiosk. Ge stond perpleks, zà moi, gelijks en ritmies. Un goei presentatie dur Gerard v.d. Heijden Romme. Toen ut Haonenfestijn. Ut herleefde hillemaol. Jan, de Geffese durpsurnroeper, die ut zo mals kan zeggen, kraaide hellemaol. Hij wier JAN HAON. Mi zunne ijver wis ie de sfeer van 50 jaor gelejen echt op te roepen. Ik hai nummer 300 zwetend in mun haand. En die keinder blij mitterre zak vol snuupkes. Mijnheer Antoon Romme zorgde vur d'n uitleg. Volgens Janne waar dà nie noddig. Toon Bolhoed reikte de prijzen uit. Ik hai wer niks. Truus Wolf wel. Kapelaan Galema, Jan Hopstaken, Wim de Veer, de initiatiefnemers van het Haonenfestijn, waren grif in durre schik. Ut waar net echt. De haonen van den Druun kwamen wer in de goeie pot. Zotterinzitte dà dà Hoanenfestijn herleeft. De K.PJ. hitter misschien zin in of Scouting, mar dan in unne andere vurm. Het buukske "Herinnering aan een dorspsfeest van Ruud Verhagen, Vladerack, hellemaol betaold dur ut comité, mi veul hulp van WIHABO gift un moi bild van dà festijn dur de jaoren hin. Een fantastisch mooie en waardevolle uitgave, waar veel zorg aan besteed is. Dà is zo al 3 1/2 euro wert. "KNAP DAT KAN" of nie soms??? Door is misschien dieë Geffense geest gegroeid veur "Effe naor Geffe" toen kon duk ok al heel veul en waar dur ok al veul steun van de ondernemerswereld. Proficiat aan al betrokkenen en veel dank voor dit waardevolle document. De Koeionthulling door Mary van Galen namens de Kunstkring Geffen. Hoe zouden ze er nou uitzien?? De "Aloysisusschool" had zich ontfermd over de liggende koe en heet dit Jaor "Lowieke", un gruun koe, mi alle maol bluurnkes, och wa gezellig. · De twidde koe waar in handen van "C.V. Haor op d'n


Dijk" en die han er un echt bonte koe van gemakt, mi die lekker felle, zwevende lach- kleurtjes, ja schitterend, die heet di jaor "Dijkje" en de derde koe, dat was hillemaal een verrassing. Het dokters-echtpaar Aart en Elly Smit maakte van de derde koe een echt kunstwerk, duidelijk geïnspireerd door een Franse Kunstschilder. Vol verbazing keken we naar de verrassende vormen, de samenhangende delen, de melodieuze tinten, de prikkelende, prangende kleuren van Goud tot diep zwart, de pregnante accenten. Ze wilden Geffen op z'n mooist etaleren en zijn daarin zeer geslaagd. Een soort "dank-je-wel" aan Geffen. Het symboliseert ook de saamhorigheid, de sfeer van Geffen, onze blijmoedigheid onze inzet en onze veelzijdigheid. Proficiat. De koe heeft hier zeker d'nAart en zal Elly heten dit jaar. MOOI, MOOI, MOOI. We kunnen er weer een heel jaar van genieten. Proficiat Kunstkring Geffen. We genoten van het optreden van het nieuwe Geffense Koor "ExpresZo" onder leiding vanAntonie Brands Met veel verve en vuur en bezieling werden Afrikaanse. Italiaanse en Engelse liederen gezongen. Heel dapper. Echte zangkunst. Prima! Zo maar midden tussen al het volk, zonder versterking, op het helemaal gevulde Dorpsplein. W.I.K. marcheerde al door het dorp gevolgd door een grote Truck. Waar naar toe. Er werd gegist. Allemaal vraagtekens?????? Toen vielen de eerste druppels. Je kon het niet geloven. Parapluus verschenen. Ut was echt regen. Niet meer te stuiten. Alles wat bescherming bood, stond in een mum van tijd vol. Onder regenpijpenstelen bleef W.I.K. muziekmaken en kwam de stoet het plein op, met het kiescomité en de mannen en vrouwen van de voorbije jaren. Voorzitter Burgemeester. P Boelens nodigde, nodigde, nodigde ......... ? Els van der Heijden uit. Daar stond ze in alle bescheidenheid. De vrouw van het jaar 2003. Uiteindelijk had ze toch maar de stap gezet. Maar zij was de grote winnaar en terecht. Al 30 jaar werkt ze zich in de naad voor de bejaarden in "de Heegt" ze bezoekt zieken en zorgt voor gehandicapten, is al vele jaren actief voor "Torenklanken". Dikwij ls is Els onzichtbaar, maar wel duidelijk effectief aanwezig. De menselijke warmte, die er altijd is in huize ''De Heegt" wordt gaande gehouden en telkens opnieuw aangewakkerd door Els en andere vrijwilligers ligt deels in het hart van Els. Els is beslist een significant voorbeeld. W.I.K bleef doorspelen. De passende serenade klonk vrolijk. Er waren huldeblijken en attenties en de hele avond door werden handen geschud. Els profciat. Laot de Prins mar kletsen over het bejaardenhuis. Gè en al die ander maken dat tur goed is, da de minse door schik hen en geer zen.

Nou ja ut waar dringen urn er un glaske op te drinken. Ge kont haast nie bè de toog komme. Gelukkig ut wier dreug. Proost!! ! We lieten ons nog opvrolijken door de Rubbeduppatsboemgangband met Texaanse ruige klanken, feestelijke guitaren, opzwepende ritmes en indringende muzikale melodieën en opzwepende songs. De middle-aged peoples bleven tot in de late uren; mijn tere oortjes waren al wat verdoofd door het "HANENGEKRAAI". Maar toch een zeer geslaagde avond. Al misten we de kunstkramen. Het Dorpsplein mag wat meer aangekleed zijn. De zandwagens zijn al op weg voor de zondag. Zondagmorgen 7 sept. 2003. De weersberichten zijn gunstig. Wir me ut jaske op de fiets. Daar trekt de processie al: Het Sint Jorisgilde, muziekvereninging W.I.K., de boerenbruidsparen, de vrouwen en mannen van het jaar, en de acolieten, diaken en pastoor en de wierook stijgt al ten hemel. De heerlijke siertuin van de Heegt is helemaal bezet. Het mooiste plekje van Geffen. De oude kapel van rond 1860, het oude klooster, de aanleunwoningen, de woonvleugel van De Heegt, de Trompetboom staat nog in bloei en bengelt vol met vruchten, er fluiten nog wa veugelkes. Een mooier plek is er niet in Geffen. Vandaag zeker. Ins inhetjaormar. Wajammertoch. Ikgao dur van de week toch nog us kijke. W.I.K. speelt gepaste muziek, er wordt gedanst. We zingen samen. Unne schonne preek. Hog lui veurop. De collecte lekt royaal. "t Kan nie op vandaag. Anneke hai ok nog noit zo schon gelezen en de diaken bezweek haast onder het evangelie van al die vruchten. Ik miste: de mea culpa van vruuger en Dominus vobiscum en Deo gratias. Toen gezegend en wel naor het gemintehuisplein, de Gilde-eer ontvangen en de opening meemaken. Al die auw medewerkers, die ze nie vergeteIJ- zen bè mekaoren int gemintehuis. Onze burger is al hellemaol gewonnen en opgetogen veur ' t fist want zo kunde de mèrt wel noemen. EEN GROOT FEEST. Buiten hoorde ge al het gebonk van de trekpaarden en d'n omroeper. Het grote orkest "Flavour" onder leiding van Rob Reymersdaal met gekruide sax en smaakvolle trompetklanken en pittig tromboonsel, met aromatisch slagwerk, en afwisselende heerlijk tong, oog en oor strelende songs "solo-mio" wat mooi, wat mooi! Ik heb er bè gedanst. Op naor 't Bejaardenkoor. "t Is wir gelukt. Er ontstond 'n koor van wel 100 minse, die allemaal volgend jaor terug kommen, bij "'t Veldje" urn 12.30 uur. De Prins is dan in zun illement. Acteren en zingen en al die lui doen mee. De koffietaofel waar wer bar lekker en royaal. Moi urn noar te kijken, dan lupt ' t waoter uit oeuwe mond, mar aanzitten is beter. De koek hek laoten liggen. Och wa is er toch veul. 9


De keinderplaots is afgeloaje vol. 'n Neej leiding: Lonneke en Inoeska. Wa waren ze door toch goed "gemutst". Lekker kuukskes bakken en sminke en op de hoiberg kruipen en auw spellekes doen. D'r waar veul vur de keinder: 't Reuzenrad, unne Malle Meulen, het Treintje, het vliegend tapijt vortgetrokken dur de sterksten Bels en unne hoop keinder erop. Ponny-reije,en poppenkast. Er is volop vermaak voor jong en oud. Mar veur die echte auw is er wennig, die moessen ze mar uns oplaojen en dan bevurbild naor "Echt Ewald" rijen. Da waar toch moi al die Brabantse liedjes. Uniek. Wa waar dur veul muziek: De Crazy horses en ons eigen Bet van Linder. En zonder versterking: De trekzakkenclub mi Johnny van Lowieke van Steenbergen. Da waar nog 'ns krek as vruuger. Lief en zuutjes en crescendo, hartverwarmend, hartverscheurend moi, urn bè te janken. En de kapellen bij de Pomp. Ok puur natuur. Zo moet ut eigelijk. En wa veul dieren wer! ! ! De veugelkes, de duifkes, de kiepen, ganzen, eenden, flamingo's haantjes, roofvogelshow, moeriebesjes en rammelaars, hamsters. Ge kijkt oe ogen uit. En dan ut groot spul: die Belse dikbillen, de Franse ezels da konde heurre aon ut balken, en de schaop,de Friese sierlijke paarden met hun schitterende presentaties, wel l 00 trekpaarden werden gekeurd. Er was zoveul te zien. Ge komt in enne dag nog nie klaor as gut gelijk wilt zien. Het Brood en dun oven, de dorsers, de meulen. De 27e editie hebben we ervaren als vernieuwend. De organisatie was perfecter da!]. ooit. De kramen waren beter verzorgd en de versterkte jury had een zware taak. De ingang via de Papendijk was keurig verzorgd. Meteen de goede sfeer. De vrimden, gelokt dem ons TIJDSCHRIFT, die konnen dur ogen nie geleuven. Na lang beraad kreeg Youth mode de eerste prijs en Tonnie Jansen de tweede. Mar de publieksprijs ging naar Tonnie. De krant schrif er nog over. De jury hi beslist wa details nie gezien. Ok de horeca wier bedacht nummer 1 De Keurslager van Tuyl, zo'n lekker auw greij, mooi op de teun, en schon aongetrokken, binen en buiten. De twidde prijs was veur "De Gouden Leeuw". Ze han die tent zö moi opgetuigd. De vurgevel makte die tent tot un paleis. Er waren nog veul eervolle vermeldingen. De minse, die hun geloof in "Effe naor Geffe" un bietje kwijt waren, die zèn wer hillemaol terug. Iedereen was enthousiast. Het is weer meer dan geslaagd te noemen. Zo'n fijne, weldadige sfeer in het dorp. Geen wanklank:. Duizenden en duizenden blij minse zullen "Effe naor Geffe" nie vergeten en staon volgend jaor wer op de stoep, da weet ik zeker. Bert en de ander Kopstukken bedankt veur al het werk. Ge kunt wer op ons rekenen. "Effe naor Geffe"leeft. Ze zen wer begonnen aon de volgende mèrt. 10

Veint mar wer iets neits as "koetillen." Da waar knap van Berte. We kennen helaas de Nationale kampioenen nie. Da kunt de volgende keer bè de napraot van de stamtafel. En die is op 21 sept. van 10.30 tot 12.00 uur en de naklep tot 12.30 uur. Dit keer onder leiding van Jan van Vucht en weer in café GOVERS. Ook U bent van harte WELKOM. Voor dit keer nog meer van De Prins tel. 0412-640982 voor commentaar.

JUBILARIS Van Dinther Bouwbedrijf heeft dit jaar een jubilaris uit uw gemeente, namelijk: Jan Rovers, timmerman.

1 1 1

Hij is reeds 25 jaar bij Van Dinther Bouwbedrijf in dienst en wordt tijdens het jaarlijkse personeelsfeest in het zonnetje gezet. Van Dinther Bouwbedrijf is deze medewerker zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en feliciteren hem met het bereiken van deze mijlpaal.


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk..nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08)

Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt uhet gemeentehuis bellen (tel.m. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08 .30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

IERS DANSEN!!! Ben jij ook zo dol op Ierse muziek en een fan van Riverdance en Lord of the Dance? En wil je dat ook graag leren? Kom dan naar de informatie-avond en open les op woensdag 24 september a.s. Plaats: zaal "Het Bergje" , Veldstraat 14, Geffen Tijd: 20.00 - 21.00 uur. Voor meer informatie: 06-48 318 616, 06-14 648 933.

SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is.

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532

76 11 - Mobiel 06 534

746 75

11


uur. Demarktstarthiemaom 10.00uurensluitom 16.00 uur.

00

Alle 55-plussers zijn van harte uitgenodigd. Er is vast en zeker iets van uw gading te vinden.

RIGOM

Persbericht

NOTEER DEZE DAG Vooraankondiging 55-plus informatiemarkt Op woensdag 1 oktober aanstaande vieren we in Oss de 'dag van de ouderen' met de 55-plus informatiemarkt. De RIGOM organiseert dit evenement in samenwerking met de ouderen-organisaties. Tijdens de markt wordt aandacht besteed aan alles wat senioren nodig kunnen hebben om zolang als mogelijk volwaardig op zichzelf te kunnen blijven, het heft in eigen handen te houden, zonodig met zorg- en dienstverlening op maat. Tevens is te zien dat senioren onze samenleving veel te bieden hebben door inzet van hun kennis en kunde, hun levenservaring en levenslust.

Op de informatiemarkt presenteren ruim 50 organisaties en instellingen zich. Zij geven veelsoortige handreikingen over vrijwilligerswerk, wonen, gezond en fit blijven, zorg, recreatie, zinnige en aangename tijdsbestedingen en belangenbehartiging. De informatiemarkt wordt gehouden in theatercomplex De Lievekamp. De officiële opening vindt plaats om 9 .30

ER

ALVASTINUW AGENDA!

U bent van harte welkom! !! Voor nadere informatie kunt u conta< t opnemen met de RIGOM, Tel.: (0412) 65 32 32 Fax: (0412) 62 53 25 Giro: 2690114 Rabobank: 14.04. 95.495

KLEDINGVERKOOP IN ZORGCENTRUM DE HEEGT Op woensdag 22 oktober komt EUROMODE weer kledingverkopen in de huiskamer van Zorgcentrum De Heegt. Natuurlijk is er weer een modeshow die u een goed beeld geven van de nieuwe najaarskleuren. De modeshow begint om 14.30 uur en de verkoop begint om 14.00 uur. U bent allen van harte welkom in Zorgcentrum De Heegt

'

Joy of Perfection

schilders / glas •

schilderwerken nieuwbouw / onderhoud

wand / plafondafwerking

meerjaren onderhouds planningen

glasservice

informeer voor vrijblijvende offerte

woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 13% Ernis schilders Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen

12

Tel. Fax E-Mail

073 - 532 34 00 073 - 532 65 10 ernisschilders@levix.nl


JEUGDVAKANTIEWEEK 2003 CIRCUS ANDERSOM Na een druk weekend van bouwen, timmeren en verven zijn we zover om op maandagmorgen ruim 300 kinderen te ontvangen op ons omgebouwde circusterrein. Als we de officiële opening achter de rug hebben komen er twee personen het circusterrein opgereden in een oude auto. Het blijkt Hoge Hugo (Jaime van Grinsven) en Floepie de Floepzak (Miranda van Erp) te zijn die op zoek zijn naar de rest van de artiesten van hun circus. We besluiten om met z'n allen te helpen zoeken. Maar eerst gaan we hutten bouwen. Rond de middag komt er weer een oude auto het terrein opgereden met daarin Teddy Trapezium (Boet van Dijk). Hij verteld dat hij onderweg stukken aan zijn auto heeft gehad, en daarom zo laat is. 's Middags gaan we een speurtocht houden in het bos in de hoop om daar nog meer artiesten te vinden. Tegen het einde van de middag vinden we daar Zwarte Wanda (Yvon Witlox), de waarzegster, die altijd met het circus meereist. We besluiten er maar eens een nachtje over te gaan slapen met z'n allen. De volgende morgen gaan de oudste kinderen op de fiets naar de vrije teugel in Uden, en de rest van de kinderen gaan waterspelletjes doen en knutselen. De kinderen van 5 t/m 7 gaan stokken beplakken met linten eraan en de leeftijdsgroep van 8 t/m 10 gaan devilsticks maken. Dit zijn stokken omwikkeld met een soort rubber waarmee acrobatische kunsten uitgevoerd kunnen worden. Rond het middaguur komt er een ietwat duister figuur het terrein opwandelen. Later blijkt dit Toontje Trommelvlies (Rob van Dinther) te zijn. Maar zo snel als hij gekomen is, is hij ook weer weg. Rond drie uur komt er weer een verdwaalde artiest het terrein oprijden in een excentriek wagentje. Hij stelt zich voor als Eddy Lion (Henk van Dijk), en verteld dat zijn leeuwen zijn vergiftigd en nog in Den Bosch zijn. Hij moet nu wel zo snel mogelijk terug om zijn leeuwen te verzorgen, maar belooft voor het einde van de week weer terug te zijn. Op woensdag beginnen we de dag met drie nieuwe artiesten: Aram, Sam Sam en Hatsjie. Deze artiesten lopen deze dag rond om links en rechts onze aankomende artiesten te vermaken en bij te staan in hun circuskunsten. Tussen de middag eten we allemaal friet met frikadellen, geschonken en gebakken door Govers fritu~, cafetaria 't AkkertJe en cafetaria 't Bergje. Als we om half vier naar huis toe gaan moet iedereen plechtig beloven om de volgende dag een circusvoorstelling mee in elkaar te zetten zodat de ouders en grootouders 's avonds kunnen komen kijken. De volgende dag is het oefenen op verschillende 'circuskunsten, en tussen de middag mag iedereen een act kiezen die hij of zij 's avonds op mag voeren. En 's avonds is er dan de grote voorstelling!! Ieder kind mag dan zelf de act doen die hij of zij geleerd heeft. Het is een wervelende show, van koorddansen tot aan een

goochelact. 's Avonds is er dan natuurlijk nog het nachtspel voor de slapers nadat alle jongere kinderen en alle ouders afscheid hebben genomen. De volgende morgen na een goed ontbijt voor alle slapers komen ook de andere kinderen weer het terrein op. Eddy Lion is er dan ook weer, en hij verteld dat hij in Den Bosch door een ietwat vreemd uitziende man aan de praat is gehouden, en toen hij wilde vertrekken was hij de kaart van Geffen kwijt. De kleinere kinderen wandelen hierna naar de speeltuin in Oss en de rest van de groep blijft op het terrein voor een quiz en het spectaculaire tafelklimmen. Tegen het einde van de morgen komt dezelfde vreemd uitgedoste man weer het terrein op. Al snel word hij door alle kinderen omsingeld en door Hoge Hugo, Teddy Trapezium en Floepie de Floepzak mee de piste ingenomen. Daar blijkt dat hij de landkaart van Eddy Lion heeft weggehaald, zijn leeuwen heeft vergiftigd en water in de benzinetank van Teddy gedaan. We besluiten om hem dan maar uit te leveren aan de politie. Als de politie met loeiende sirene arriveert en belooft om Toontje Trommelvlies op te sluiten achter de tralies op water en brood kan iedereen weer met een gerust hart verder gaan met het opruimen van de hutten. Als we dan om half een afscheid hebben genomen van alle circusartiesten kunnen we wel stellen dat we met z'n allen een geweldige week achter de rug hebben. Een speciaal woord van dank aan alle leiding van de groepen, en natuurlijk ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die deze week meegeholpen hebben. Wij willen ook graag langs deze weg alle sponsors bedanken en met name: Rabobank autocrossclub Geffen ponyclub de Zilverhoef Jo van Druenen Agrimex keukenapparatuur kinderkleding van Erp Bouwbedrijf van Wanrooy gebr. v.d. Berg containerbedrijf v.d. Wetering Fixet vakgarage d'n Bart NAS afbouw Wen Wparket Bosch van Erp slijterij de Bottelier v.d. Doelen assurantiën Bertie Hanegraaf van Osch bestratingen slijterij D'n Malder van Orsouw afbouw Geffens Tussengas Cafetaria 't akkertje Wespro ongediertebestrijding café Boetje glasservice Rosmalen Ernis schilders Esso Hanenberg Berghem Govers frituur Cafetaria 't Bergje ClOOO installatiebedrijf Gloudemans Mochten wij iemand vergeten zijn dan hiervoor onze excuses. Nogmaals allemaal hartelijk bedankt en hopelijk weer tot volgend jaar. Wie heeft er per abuis een zaklamp uit de kantine meegenomen tijdens de week; en op vrijdagavond tijdens het slotfeest een spijkerjack achter van een fiets afgehaald? Graag· tegen beloning .terug te bezorgen op Heegterstraat 31. De organisatie. 13


Rabobank


GEFFENAAR VAN HET JAAR 2002 MARINUS VAN DINTHER • u ik dit schrijf gaat het niet zo goed met IIlij, ik zit nu in Vita Nova Yoor revalidatie. Zodoende kan ik er dit jaar niet bij staan in de kiosk als de nieuwe Geffenaar van het jaar ;rnrdt gekozen. Ik heb wel thuis naar de radio zitten luisteren, wie de geffenaar van het jaar is geworden. Ik wil jullie even laten weten dat er heel veel mensen van Geffen op bezoek komen. En dat vindt ik hartstikke fijn, dat waardeer ik. Daar wil ik jullie allemaal voor bedanken. Als je hier zit, dan zie je pas hoeveel ellende er is, dit gun je niemand. Ik mis zeker het voetballen, vooral de woensdagmiddag met de klein mennekes te trainen ( dit zal ook nooit meer gebeuren, denk ik .. . maar je weet maar nooit). Met de rollater loop ik veel rond om maar te oefenen, toch zal het nog wel eventjes duren, maar de wil is er om naar huis(Geffen) te gaan. llc wil tegen de nieuwe Geffenaar PROFICIAT zeggen. Dit krijg je en dat nemen ze niet meer af, ik heb er ook echt van genoten een jaar lang. Mensen uit Geffen, ik ga eindigen en zeg; een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd ... ... !!! P.S. Els v.d. Heijden, ik wens je heel veel plezier toe ... Els PROFICIAT het is een goeie keus, ga zo door.

• • • •

adres waar u een steuntje in de rug kunt zijn voor de mantelzorger en de dementerende of zieke partner zelf; een gezellige groep collega-vrijwilligers voor overleg en samenwerking; bijscholing: vier keer per jaar een themabijeenkomst met alle vrijwilligers; iedere maand de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen; tussentijds ondersteuning van een coördinator; reiskostenvergoeding.

Wat vraagt Armslag van U? • dat U graag omgaat met ouderen; • dat U interesse heeft in de problematiek rondom dementie en andere ziektebeelden, ervaring is niet nodig; • dat U één dagdeel per week beschikbaar heeft om naar een adres te gaan Bent u geïnteresseerd? Bel dan gerust: Eef Rubbens / Gemma Mombarg coördinatoren oppasdienst 'Armslag' tel. (0412) 65 32 33 e-mail: gmombarg@rigom.nl of erubbens@rigom.nl

"Onze petto pollo is weer pico bello"

Marinus van Dinther

PERSBERICHT Binnenkort start de cursus 'Omgaan met dementie' bij RIGOM voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen bij Armslag! Data: 13-10, 27-10, 10-11 en 24-11-2003; maandagmiddag van 13.30 - 15.30 uur; gratis, inclusief cursusmap

Wat is Armslag? Oppasdienst Armslag is een groep van 3 7 vrijwilligers (30 vrouwen en 7 mannnen) die aanwezigheidshulp biedt thuis bij iemand die vergeetachtig of dementerend is, of bij iemand die een beroerte heeft gehad of bij iemand die langdurig ziek is. Als de vrijwilliger er is kan de mantelzorger er 'even tussenuit'. Armslag is een regionaal project van RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en biedt hulp in het Maasland (Bernheze, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Oss en Ravenstein) Wat biedt Armslag U? • na zorgvuldige bemiddeling door de coördinator een

~

\veeiQ\

€ 130 € 1so € 550 € 5so € 125

Petto Polio, 100 gram Gekookte Achterham, 100 gram 3 Biefstukken 3 Kogelbiefstukken

Kip kerrie salade, 100 gram Gebraden Rosbief 125 gram halen, 100 gram betalen

Geldig van 15 tot en met 20 september 2003 Iedere woensdag Iedere donderdag

GEHAKTDAG

VERSE WORSTDAG

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

500 gram 2, 25

Verse worst Saucijzen

500 gram 2, 25

~ Keurslagerij

~ ~!~!-~!:

Geffen

KEURSIAGER tel. (073) 532 58 91

15


EXPOSITIE FAM. VAN DER SLUIJS Veelzijdig - Beeldend - Creatief Op zaterdag 18 oktober (van 12.00 - 17.00 uur) en zondag 19 oktober (van 11.00 - 17.00 uur) 2003 vindt de eerste expositie van de familie van der Sluijs plaats. 24 Exposanten van deze familie nemen aan deze expositie deel en vertegenwoordigen vele disciplines op beeldende creatief terrein. Vanaf 15 september a.s. is het wwwnummervan deze expositie (www.familievandersluijs.nl) online. Lokatie: Gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein 10 te Nuland. De toegang is gratis.

PERSBERICHT Het Dekenaat Oss-Dekenaal Centrum biedt voor het najaar 2003 - voorjaar 2004 de volgende bijeenkomsten en cursussen aan voor kerkbetrokkenen en andere belangstellenden: 1. Het Doopsel op 29 september 2003 en Het Vormsel op 13 oktober 2003. Twee avonden onder begeleiding van Dr. T. Schilling van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit. 2. De Eerste Communie op 27 oktober 2003 wen Kindernevendiensten 17 november 2003. Twee avonden onder begeleiding van Pater drs. Th. Hebing s.s.s. van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit. 3. De Avondwake op 1 december 2003. Een avond onder begeleiding van R. de Weerd. 4. Het Geloofsgesprek op 8 maart 2004. Een avond begeleidt door Pater L. van der Klaauw a.a. 5. De werving van vrijwilligers op 22 maart 2004 onder begeleiding van Mw. L. Dix-Tomesen van het Diocesaan Vormings Centrum van het Bisdom Den Bosch. 6. Bezinningscursus 'Vrouw en Geloven' Een cursus voor vrouwen die zich willen bezinnen op hun geloof en hun plaats in de wereld waarin zij leven. Maandelijkse bijeenkomsten op de dinsdag of de woensdagochtend van 09.30 - 11.30 uur. Thema van dit werkjaar: Menswaardig - Een Weg naar God - Ă‹en zevendaagse reis met Thomas Merton". De groepen staan onder begeleiding van Sylvia Grevel en Christa Kristensen. 7. Spiritualiteit en mystiek. Een cursus onder begeleiding van L. Teubner. Een keer per maand op de vrijdagochtend van 09.30 - 11.30 uur. Dit jaar met het thema: Het Onze Vader als mystiek gebed. 8. Spiritualiteit en mystiek. Een cursus onder begeleiding van A. Bertens. Een keer per maand op de vrijdagochtend van 09.30 - 11.30 uur. Dit jaar met als thema: Teksten van Simone Weil. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Dekenaal Centrum, Kromstraat 109 in Oss van 20.00 - 22.00 uur (tenzij anders vermeld). Voor informatie en/of aanmelding 16

kunt u contact opnemen met de medewerker van het centrum Dhr. J. Leijen, 0412-625 010 (ma. t/m do .). Een brochure is op aanvraag bij het Dekenaal Centrum in Oss verkrijgbaar.

BOLLEBOZEN Bram van Ravenstein is eind augustus 2003 aan de Fontys Hogeschool Communicatie te Eindhoven geslaagd voor de opleiding Communicatie, afstudeerrichting Concept en Creatie. Bram mag zich voortaan Bacheler HBO, Communicatiedeskundige noemen.

Corina van den Hurk is aan de universiteit van Maastricht afgestudeerd voor Bewegingswetenschappen en voor Epidemiologie. Haar eindscriptie met de titel Effecten van intraveneus of oraal toegediend adenosine 5'-trifosfaat leverde haar een beoordeling op met 2 negens en 3 tienen. Een unicum volgens haar begeleider.

VERLOREN Aluminium kinderstepje met rode rubberen wieltjes, verloren wrs. in de brandgang van de meidoornstraat. Wie deze gevonden heeft, graag contact opnemen met tel: 073-5325774.

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 18 Oud papier ophalen door KPJ route I 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) 26 Oud papier ophalen door KPJ route II 30 Bijeenkomst Bruno GrĂśning Vrienden

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623


Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN ommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

N

Jeanne Nikkels

Fax 0412 - 63 72 06

Yeldstraat 26a, 5386 AZ Geffen, tel.073-5322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 www.nasafbouw.nl Website info@nasafbouw.nl Mail

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon {073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Wij verzorgen voor u:

*

*

*

Zaal voor:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

bruiloften - partijen - vergaderingen SCHOENEN & SPORT

0

[Jci)SPIERINGS

~ww.nasafbouw.r1 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen

Tel . (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voorde.l igste autoverzel<ering? DeltaLoyd

lnterpolis

Nationale Nederlanden Amev

RVS

Stad Rotterdam Centraal Beheer

Aegon

Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 10, Fax 073 - 532 55 60

HYPOTHEl(EN

PENSIOENEN

VERZEl<ERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij ~

GC>""VJ3~ G:EFF:.EJSr

~'

e>R)

~'!':::131:"ands 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929


GEVRAAGD COLLECTANTEN Gevraagd collecten voor een collecte voor kinderen met een handicap. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor Kinderen met een handicap. Daarvoor organiseert de NSGK jaarlijks een landelijke Collecte. De opbrengst voor de collecte is bestemd voor projecten voor kinderen en jongeren met een handicap tot 27 jaar. Deze projecten zijn o.a. gericht op vrije tijd en vakantie met en voor kinderen met een handicap, ICTprojecten, zelfstandig wonen en begeleiding naar passend werk. Zo helpen we deze kinderen en jongeren om hun handicap te overwinnen. Wilt u op deze manier iets doen voor kinderen en jongeren met een handicap? Dan bent u van harte welkom in ons collecteteam. In de gemeente Maasdonk zijn wij nog op zoek naar collectanten die een paar uur willen collecteren in hun eigen straat of wijk. De collecte zal plaatsvinden in de tweede week van november en het gaat om een periode van een week. Wilt u zich aanmelden als collectant of wilt u meer informatie , dan kunt u contact opnemen met Henk Wagemans, tel. 073 532 2434. Voor meer informatie over de NSGK kunt u onze Website bezoeken: www.nsgk.nl of contact opnemen met onze collectepromotor Helma Klop, tel. 0475 520 090.

Wat kunt u als collectant betekenen? Het Diabetes Fonds is afhankelijk van giften van particulieren en het bedrijfsleven. Vandaar dat we een beroep op u willen doen. Diabetes groeit nu snel, maar ontwikkelingen om diabetes te stoppen kunnen ook snel gaan met uw hulp . Meer wetenschappelijk onderzoek brengt oplossingen. Daar is tijd en geld voor nodig. Wilt u als collectant meehelpen om diabetes te genezen? Neem dan svp contact op met: Collecteleider: Karin de Haas, tel. 073 532 4669 . 22ste collecteweek Geef voor Diabetes, 26 oktober tot en met 1 november 2003.

BEDANKT Wij willen graag alle inwoners van Geffen van harte bedanken voor hun medewerking aan onze jaarlijkse collecte. De opbrengst bedroeg dit jaar Euro 1.733,89. Mede dankzij Uw gift kunnen wij ook komend jaar ons werk voortzetten! Nogmaals hartelijk dank hiervoor. Ziekencomite De Schakel

GEVRAAGD OPROEP Wil de gulle gever van oude schildersgereedschappen zich bij mij bekend maken. Ik wil hem/haar graag bedanken. Bedankt alvast. Ad van Zandvoort, Mgr. Bekkersstraat 6, 5386 CK Geffen, tel. (073) 532 10 41.

PERSBERICHT Diabetes Fonds zoekt collectanten voor 800.000 diabeten! Van 26 oktober t/m 1 november is de 22ste collecte Geef voor Diabetes van het Diabetes Fonds. Veel wetenschappelijk onderzoek rondom diabetes in Nederland wordt betaald door het Diabetes Fonds. De definitieve oplossing voor diabetes is nog niet gevonden. Meer wetenschappelijk onderzoek moewt daar verandering in brengen. Ook dit jaar doet het Diabetes Fonds een beroep op uw vrijwillige inzet. Een klein beetje van uw tijd is een grote steun voor het werk van het Diabetes Fonds. 18

Winkelmeisje voor zaterdagmorgen. Bakkerij Mari van Hoorn.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Ja, dat doen

we allemaal!

Aan-en verkoop ·ekerin

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen

L/

~

l!IVA

RS BV

Makelaardij Assurantiën

(073) 532 32 64

-----------

~ LMV

Hypotheek

®adviseur

RIJWIELEN

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION "ft VI lftA

·

Vervoer voor ziekenfonds -busie

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. Il

BENILDA Il

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Tel.: 0412- 64 24 54 073 - 522 42 86

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

tft.

de Kinderen v.o~

Geffen, tel. 073 - 5325551

maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

Loonbedrijfen Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


Bouwen ... een persoonlijke zaak!

a

Hanegraaf B.V. , Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA G effen Tel. (073) 5322001 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

ï -.

I

HAGEKO GEFFEN S TA LEN

K OZIJNEN

OP

MAAT

Richard Hanegraaf

De Zolder 1 - 5386 LG Geffen- telefoon (073) 532 36 68- fax (073) 5325552 www.vanerpbouw.ni

WIHABO DRUKKERIJ

!X

Voor al uw fam ilie - verenigings- en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keu ze uit 7 col le ct ies . Met opgaaf van juiste datum bi j geboortekaartjes, d r ukkosten gratis.

AUTOMATISERING

Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Telefax: (073) 534 13 23 E-mail: info@levix.nl www.levix.nl

Gratis persoonlijk foto-album bq geboortekaartje s. Ook voor kopie e rservice kun t u bij ons terecht

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg l 3 - 5386 KT Geffen Tel. (073) 532 26 84 - fax (073) 532 47 95 e-ma il: drukkerij ©wihabo.nl - internet: www.wihabo nl

www.levix.nl

v.d. Bosc K E U K E N S

INTERIEURS

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keuken renovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

C1000 ♦ Openingstijden: van Herpen , , , Ma t/m do 8.00-20.00 Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

rJ:\

AUTO- EN ~ MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl1EIN Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

SIEMENS

irnperial

mm W

IECH NIH OIE omrn 1G1

!Wiele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073-5322774 ~u""

R~t!i'!:!.ILY.,oruJF

2

i

'5

/.G

~~s. EN fi.Vi~~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl