Torenklanken 2003 - nr 12

Page 1

41e jaargang I nummer 12 I juli 2003

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabob ank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

11111111111111111111111111111111111-IIIIIEIIIUJIEll~EIIEIEIEiJII VERMIST HERDENKINGS PLAKETTE!!!!!! Onlangs hebben wij helaas moeten constateren dat de koperen herdenkingsplakette met inscriptie op paal -geplaatst bij de Geffen 700 Herdenkingboom- in de voortuin van Huize de Heegt aan de Veldstraat, daar niet meer aanwezig 1s. Is dit het gevolg van een grap, of vandalisme? In elk geval is het heel erg jammer dat zelfs iets, wat op een gedenkwaardig moment door Geffen aan Geffen geschonken werd voor de volgende generaties, niet "met rust" kan worden gelaten. Wij zouden het dan ook erg op prijs stellen als deze plakette -met of zonder paal- toch weer op een of andere manier boven water zou kunnen komen. De tekst op de plakette luidt: "Toen Geffen 700 jaar bestond, plantten wij hier deze boom in de grond. 04.10.1998" Wij zien eventuele reacties die kunnen leiden tot het terug vinden van deze plakette met belangstelling tegemoet. Namens de Geffen-700 werkgroep "de Broederschap" Hans Jansen

BESTE KINDEREN VAN GEFFEN, Zondag 7 september 2003 is het weer zover: Effe naar Geffe! Dit betekent dat er op het pleintje bij Klavertje Vier op de kinderspeulploats voor de kinderen volop vertier is. Dit jaar kun je je samen met een vriendje of vriendinnetje, weer inschrijven voor een kraampje op de kinderspeulploats waar je eigengemaakte spulletjes mag verkopen.

Vraag maar eens aan opa en oma hoe zij vroeger speelden en met wat voor materiaal zij knutselden. Denk bijvoorbeeld aan het vlechten met stro, werken met granen, aardappel stempelen, koekjes bakken of het maken van kaarten, poppetjes, beeldjes, brooddeegfiguren, schilderijtjes etc. De inschrijving voor dit jaar is weer gestart, via school zul je hiervoor een formulier ontvangen. Een kraampje kun je gratis huren en de ~ - ~ Ng kinderjury zal tijdens Effe ~ naar Geffe de kraampjes beoordelen op originaliteit en uitstraling, waarmee je zelfs een prijsje kan verdienen. Het thema is dit jaar: 'goed gemutst'. Wij hopen daarom op een 'goed gemutste' deelname van iedereen! Vergeet niet op tijd in te schrijven (dit kan tot 20 augustus 2003 bij Inoeska Donders, Van Coothstraat 6 te Geffen) en alvast heel veel succes met het knutselen van de spulletjes voor je haampje! Groetjes van de kinderwerkgroep en tot op Effe naar Geffe! Inoeska Donders en Lonneke van Wanrooij ' (073 - 532 43 86)

Wij

WeV\SeV\ alle lezers

VC\V\ ToreV\klaV\keV\ eeV\ hele

fij V\e

eV\

zoV\V\ĂŽ9e vakaV\tie toe.

KOPY INLEVEREN VOOR: 24 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


REGI(1#

7

BANK

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet '' een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening ,:, doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposjto's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij ,:, combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen '' voor bedrijven ,:, pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelij k advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur vr(jdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur zaterdag 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

PA

RS BV

Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ®adviseur www. vanwanrooi;. n/

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 073 - 53215 20

~

■ ■ ■

~~P

~r

-

- ✓-~

FOrO~

c-it~ .·. . ......

Tolweg2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Gebr. van Wa.ruooij

Bouwbedrijven

Broekstraar 2, Posrbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoo n: 073 - 534 0400, Fax: 073- 5340499 Internet: www.va□ wanrooij.n1

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: Zondag 09.30 u GEFFEN: Zaterdag 19.00 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 18-07 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Passe Partout Za. 19-07 19.00 u Zo. 20-07 Geen viering (10.00 u. H.Mis in Nuland met pastoor Scheepers Ma 21-07 Geen Avondmis Vr. 25-07 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor Za. 26-07 Geen viering Zo. 27-07 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 28-07 Geen Avondmis Vr. 01 -08 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor Za. 02-08 19.00 u H.Mis mmv Evelien Groothuis ( orgelspel) Zo. 03-08 Geen viering Ma. 04-08 Geen avondmis Vr. 08-08 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis Rogge maaien mmv Za. 09-08 10.00 u Pompzwengels (bij de molen) Zo. 10-08 09.30 u Gildemis mmv Gem.koor Ma.11-08 Geen avondmis Vr. 15-08 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Gildemis mmv Gildekoor uit Za. 16-08 19.00 u Dinther H.Mis mmv Gem. koor Zo. 17-08 09.30 u Geen Avondmis Ma.18-08 Vr. 22-08 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Ton van Za. 23 -08 19.00 u Heijnsbergen ( orgelspel) H.Mis mmv Gem. koor Zo. 24-08 09.30 u Ma. 25-08 Geen avondmis Huwelijksviering Miranda Vos Vr. 29-08 13 .30 u en Kees Kwint .,. H .Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Woord.Com.dienst (diaken) Za. 30-08 19.00 u mmv Bandola's Woord-Com.dienst (diaken) Zo. 31-08 09.30 u mmv Gem. koor Ma. 01 -09 19.00 u * Avondmis

* = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt

• In de vakantie is er gedurende 3 weekenden slechts één viering per weekend! • In de schoolvakantie is er geen kinderkerk. We beginnen weer na Effe noar Geffe. • Op 21 en 28 juli en in de gehele maand augustus is er geen avondmis op maandag in de kapel. DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doop gesprek wordt gehouden op dinsdag 2 september om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469 . HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Vanaf 1 september a.s . gelieve u huwelijks- en jubileumvieringen voortaan op te geven op de pastorie. Dat kan telefonische (532 12 16); elke voormiddag van 09.00 12.00 uur of op de spreekuur-tijden; u kunt de voicemail inspreken of e-mailen. U krijgt daarna de benodigde info1matie toegestuurd. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens : 073 532 4160. KERKBALANS 2003: "Ruimte geven" Meedoen is belangrijk, elke gift is welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2003. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09 .30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Juni 2003: Cato Braakhuis, Jari van Erp, Esmee Welten, Lois van Wanrooij, Nienke van Zandvoort, Jens van der Heijden. 3


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag gratis voorl ichtingsavonden/informatieve gesprekken erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen professionele nazorg

Buro

Bouw Wilgenstraat 6

5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen. voeten)

SCHOONHEIDSSALON

Met een cadeaubon kom Je pas echt mo01 voor de dag.

Hier had uw advertentie

• Permanente Make-up • Make-Up workshops

kunnen staan

ADMINISTRATIE

& ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening e verzorging van alle fiscale aangiften e startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. lid van

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

~

1

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg l 3, Geffen Te l.: 0 73 -532296 l

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasd rog ers

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 21 juni Hanneke v. Venrooij v. Schijndel 99 jaar. 25 juni Gerardus Hendriks 56 jaar. PROGRAMMA VAN HET JUBELJAAR 2003 15 augustus 19 .00 uur Plechtige Eucharistieviering met vertegenwoordigers van Mariaheiligdommen uit Nederland en België Vanaf september Katecheseproject Basisonderwijs Tot 24 augustus Tentoonstelling Noordbrabants museum 150 jaar terugkeer Onze Lieve Vrouw van ' s-Hertogenbosch. Tot 28 september Tentoonstelling in kooromgang van de Sint-Jan over 150 jaar volksdevotie rond Onze Lieve Vrouw van ' s-Hertogenbosch. GRAFDELVING Onlangs hebben wij als parochiebestuur besloten om het delven van graven voor overleden parochianen voortaan door een gespecialiseerd bedrijf te laten uitvoeren. Door middel van dit artikel willen wij u enige uitleg en motivatie geven over deze verandering van werkwijze. Het delven van graven gebeurde voorheen in onze parochie door één persoon; eigenlijk een soort betaald vrij williger. Deze persoon werkte alleen, met een gammele bekisting, zonder persoonlijke beschermmiddelen en zonder loopstroken op en rond het te delven graf. Dit zijn ongeveer de voornaamste punten waarom in onze parochie het grafdelven niet voldeed aan de eisen van de ARBO-wet en de regels van de arbeidsinspectie. Deze eisen worden ook nog eens alsmaar strenger en in de praktijk betekende het dat de veiligheid van alle betrokkenen rond een begrafenis in het geding gekomen was. We konden daarom niet langer met deze werkwijze verdergaan, temeer omdat we ook voor behoorlijke investeringen kwamen te staan in materieel en materialen. Vanaf mei 2003 gebeurt het werk daarom door een gespecialiseerd bedrijf, wat enkel graven delft op begraafplaatsen in Oss en omgeving. Dit bedrijf voldoet aan alle eisen van de arbeidsinspectie en verricht de werkzaamheden ondertussen naar onze volle tevredenheid. Een belangrijk nadeel voor u is echter een sterke stijging van het grafdelvingstarief. Globaal gesproken zal het tarief verdubbelen. Wij vragen hiervoor en voor onze situatie uw begrip. Het uiteindelijke resultaat zal zijn een sterk verbeterde situatie van alle betrokkenen bij een begrafenis en teraardebestelling van een overledene. Het parochiebestuur. DE ALPHACURSUS EEN KENNISMAKING MET HET CHRISTELIJK GELOOF VOOR MENSENVAN DEZE TIJD In 1993 werd in Londen de Alphacursus ontwikkeld.

Tijdens de gezellige avonden gaan we op zoek naar de betekenis van het christelijk geloof voor ons eigen leven. Inmiddels hebben zo'n 3 miljoen mensen in meer dan 100 landen deze cursus gevolgd. Jong en oud, katholiek en protestant, gewone en beroemde mensen (bijv. ex-Spicegirl Geri Halliwell) doen er aan mee. Overal is men superenthousiast! WAT GEBEURT ER? Het duurt tien avonden. In een gezellige sfeer krijg je de kans om met elkaar te praten over allerlei onderwerpen. Iedere avond begint met een warme maaltijd. Daarna volgt een praatje over een bepaald onderwerp. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. De bijeenkomsten zijn gratis (er zal een mandje staan voor een vrijwillige bijdrage) en je hoeft nog niets te weten van het geloof om deel te mogen nemen. Je hoeft jezelf misschien niet eens gelovig te noemen. We weten dat er veel mensen zijn die twijfelen of die misschien zelfs helemaal niets met het geloofhebben. Ook deze mensen zijn van harte uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over de twijfels in hun geloof. Iedere dinsdag komen we bij elkaar vanaf 18.30 uur. Einde om 21. 30 uur. We starten op dinsdag 2 september a.s. op de pastorie te Geffen. JA! Ik doe mee met de Alpha-cursus. Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Leeftijd: Inleveren op de pastorie vóór 1 augustus a.s.

HERINNERING De redactie van Torenklanken wil er u nogmaals aan herinneren dat voor dankbetuigingen en kleine advertenties b.v. (personeel gevraagd e.d.) € 5,00 wordt gevraagd. Wilt u dit bij opgave voldoen bij Tinie van Wanrooij , Tolweg 7. Bij voorbaat hartelijk dank.

COLLECTE RODE KRUIS 2003 Namens het Rode Kruis afdeling het Maasland wil ik alle collectanten bedanken voor hun goede inzet, dankzij hen hebben we in Geffen een bedrag van€ 125095 opgehaald, ook alle gevers hartelijk bedankt. Iedere bijdrage is heel welkom in 2002 hadden wen 118767, dus we hebben een mooi eindbedrag, bedankt Ans Heijmans, Coördinator afd. Geffen 5


van der Bossche/Jaan 53, 5384 VX Heesch (Ac hter restaurant "De Lucht") tel. 073 - 5321235 / 06 - 54375280 fax 073 - 5320138 * Tuinhout * Tuinhuisjes * Verschillende modellen tuinafsche idingen * Tuinmeubelen (teakhout, hardhout)

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

* Speeltoestellen * Tuinaccessoires

* BLOEMEN

* Dierenverblijven * Ook voor uw maatwerk * Blokhutten, diverse modellen, scherpe prijzen

Maandag t/m vrijdag: Zaterdag:

* PLANTEN * 13RUIVSWERK * GRAFWERK * CAVEAUARTIKELEN

08.30- 18.00 uur 08.30- 16.00 uur

• Peter Lemmens Assurantie-adviesbureau

• •

Verzekeringen Pensioenen Hypotheken

Midden Klein Bedrijf Agrarisch Particulier

• •

Tel : 073-5327 165 Fax: 073-5 327366 E : aab.lemmens@hetnet.nl

- PEDICURE Arianne van Haaren

..

voor álle zekerhe id!!

~

~

Molenstraat 28 a 5386 AB Geffen Tel: 073 - 532 54 19

WOON - & TUINDEC ORAT IE DORPSTRAAT 52

Voetverzorging diabetici - Voetreflex massage - Cosmetische voetbehandeling Aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger

G'68 MAASDONK START MET CIRCULATIEVOLLEYBAL Met ingang van seizoen 2003-2004 wil volleybalvereniging G' 68 Maasdonk starten met circulatievolleybal voor kinderen van 6 tot 9 jaar. Circulatievolleybal is speciaal ontwikkeld om vooral de jonge kinderen veel te laten bewegen en spelen. Het spel in het circulatievolleybal is dan ook niet te vergelijken met het volleybal dat men kent van de oudere jeugd, senioren en TV De volgende regels zijn aangepast vom deze vorm van volleybal: • Ze mogen vangen en gooien. • Het net hangt niet te hoog en ook het veld is niet al te groot. • Bij elke spelsituatie moet er bewogen en gerend worden. • Een veel lichtere bal. 6

GEFF EN

073-532 4957

OPEN DINSDAG TOT EN MET ZATERDAG 1 0.00 · 17 .00 UUR

Door tijdens training en spel voortdurend te blijven bewegen, worden de kinderen spelenderwijs volleybaltechniek.en geleerd. De nadruk blijft echter liggen op plezier, beweging en spel. Wij willen de training van deze groep gaan geven op vrijdagavond van 18.30 u t/m 19. 30 u in sporthal de Geer in Geffen. De eerste trainingsavond zal zijn: vrijdag 5 september 2003. Er wordt ook bij de NEVOBO (Nederlandse Volleybal Bond) competitie gespeeld in deze vorm van volleybal. Deze competitie is 1 keer per maand op zondag Heeft uw dochter of zoon belangstelling of wilt u meer weten voor uw dochter of zoon, dan verwijzen wij u graag naar onze telefoonnummers. G' 68 Maasdonk Ron van Duren Dave Verstegen Antoine Jansen Ellen van Nistelrooij Marieke Wingens

073 - 532 26 07 06 - 16 610 655 073 - 532 27 34 06 - 54 692 345 06 - 22 985 268


EFKES BUURTE MÈ ... Mark Michelbrink (36 j.) Hij heeft een niet zo bekende, maar interessante hobby: sledehondensport. Zijn echtgenote Ellen maakte het begin, zij wilde altijd al een Siberische husky hebben! Mark en Ellen Michelbrink hebben inmiddels drie sledehonden, want een husky is een roedeldier, kan niet alleen zijn. Ze luisteren naar de namen Yunik en Erok (beide eskimo-namen) en Aput (dat betekent sneeuw). Ze zijn respectievelijk 9, 8 en 3 jaar oud. "Husky's hebben het uiterlijk van een wolf, maar niet het karakter. Ze zijn vriendelijker" zegt Mark. "Ze zouden zo met iemand anders meegaan. Ze zijn niet gehecht aan het baasje. en doen niets liever dan trekken en lopen". Mark is lid van de sledehondensportvereniging "Mushing Holland" (een musher is de bestuurder van de slede). Iedereen traint voor zichzelf. Er zijn drie wedstrijdklassen. De eerste is Skijoring: één hond en je loopt er zelf achter. Dat is eigenlijk hardlopen met de hond. De t\veede is Pulka: de hond trekt een karretje en je loopt er eveneens zelf achteraan. Vervolgens zijn er de vier-, zes- en acht-honden klassen en de open klasse van negen honden en meer. Mark traint samen met Walter van Nistelrooij uit Nuland voor de vier-hondenklasse. Ze hebben vijf karren: 3 driewielers en 2 trainingskarren. Vier à vijf keer per week gaan ze naar de Schaijkse bossen. Op aanvraag mag daar 's avonds getraind worden op de wandelpaden. "We lopen van september tot april. Boven de 15° stoppen we. Dan is het te wam1, in de zomer gooien de honden namelijk de ondervacht (= vet) af". Het trainen van de honden gebeurt puur op commando en wel in esk:in1otaal. Rechts is gi [dzi] en links is how [ho]. De voorste hond is de leidhond en geeft de snelheid aan; die moet alle commando's kennen en bepaalt waar de andere honden heengaan. Erok is zo'n leidhond. "Ik moet blindelings op hem kunnen vertrouwen". De achterste honden zijn 'de domme krachten', puur om te werken. Er zijn wedstrijden in Oostenrijk, Zwitserland en Slowakije. In 1999 was het WK in Slowakije. Dat is 3 dagen feest met 40.000 man publiek. Men is bezig om van deze sport een Olympische sport te maken. In Nederland trainen we voor in de sneeuw. De karrenwedstrijden worden gehouden in oktober en november. Aan de wedstrijd van november 2002 in Chaam hebben Mark en Ellen een vreselijke herinnering. Op 500 m. van de finish kreeg Mark - na later bleek - een hersenbloeding en is van de kar gevallen. De honden stonden stil tegen een boom. Toen volgden spam1ende uren. Aanvankelijk kwam er geen hulp, omdat mobiele bellers vaak misbruik maken van 112. Gelukkig was er een verpleeg-

kundige aanwezig die hulp bood en Mark werd met spoed naar Tilburg vervoerd, waar hij vijf dagen in coma lag. Na een geslaagde operatie heeft Mark nu de garantie gekregen, dat hij minder kans heeft op herhaling dan ieder ander. Hij krijgt therapie en is weer begonnen met trainen. Bezig zijn is de het beste geneesmiddel. Zijn dochtertje Jadey van 2 1/2 jaar en de honden geven hem de broodnodige afleiding. "De Siberische husky... een prachtig en lief dier" vinden Ellen en Mark. "Veel mensen 'worden verliefd' op deze honden, vanwege de mooie blauwe ogen en kopen er een. Vaak willen ze hem echter weer gauw kwijt, want ze haren erg, ze luisteren niet en lopen soms weg. Je kunt er ook niet echt gezellig mee gaan wandelen, want ze trekken altijd. Het zijn eigenlijk geen huishonden" legt Mark uit. "Daarom moet men van te voren goed nadenken om een husky aan te schaffen". Ellen en Mark (Abelenstraat 9) willen graag alle informatie hieromtrent verstreldcen. In hun tuin bewonder ik een prachtige hondenslee, die Mark zelf heeft gemaakt. Bouw en materiaal zijn heel belangrijk. Mark demonstreert boe de honden aan de slee moeten. Het harnas gaat om hoofd en borst van de honden en ze trekken in feite met de borstkas. Een zacht gehuil doet de honden vermoeden dat ze mee uit mogen. Dit keer niet!

7


A.

5t

~

ROND DE DORPSPOMP

De laatste stamtafel voor de vakantie onder voorzitterschap van Rien van Zantvoort. Rien had Wim van der Doelen uitgenodigd omdat hij zitting heeft in de provinciale staten namens het C.D.A. (maar liefst met 2700 voorkeurstemmen gekozen) en lid is van de Dijkstoel en plaatsvervangend Dijkgraaf in Waterschap MAASLAND. Wim is een echte Geffenaar geboren aan de Papendijk 28. Hij had een functie bij de landbouwvoorlichting en automatisering. In 1978 heeft Wim samen met broer Jan in de polder bij Maren-Kessel een grootschalig veebedrijf opgezet en verder ontwikkeld tot een prachtig voorbeeldbedrijf. Wim werd al gauw bestuurslid/voorzitter/ afgevaardigde enz. in diverse agrarische sectoren. Ook werd hij gekozen bij het waterschapsbestuur als vertegenwoordiger van de land- en tuinbouw en veeteelt - sector. Het besturen zit hem in het bloed. Al deze functies vroegen zo'n zware tol, dat Wim besloot de boerderij over te dragen en vestigde zich in 2002 in het dorp Maren-Kessel. Zijn agenda blijkt vol afspraken. Hij heeft zitting in de overleggroep, die vanuit de provincie wordt aangestuurd, die het samengaan van Waterschap Maasland met Waterschap de Aa gaat voorbereiden. Januari 2004 moet dat proces zijn afgerond. In het kader van die fusie moeten alle financiĂŤle regelingen, processen, voorschriften en beheersplannen gelijkgeschakeld worden. Dit heeft te maken met: onderhoud waterwegen, sloten, vaarten, waterberging, waterzuivering, oppervlakte water, afvoer afvalwater, waterzuivering, waterwinning, waterbeheersing , relatie tussen grondwater, waterpeil, open water en vooral bescherming tegen overtollig water, dus DIJKBEHEER! ! !! !! Er zijn veel belanghebbenden o.a. alle bewoners in het Maaslandgebied, in het bijzonder de ingelanden, (eigenaren van gronden in een bedijkt gebied) en bedrijven in dat gebied, agrarische bedrijven, maar ook industrie. Er is samenwerking en overleg met Waterleidingmaatschappij WO.B. met milieuorganisaties en natuurbeheer. Alle betrokkenen moeten meebetalen in de kosten voor alle diensten. Dat zijn de Waterschapslasten of waterschapsheffingen, die hangen samen met de hoeveelheid grond en de te verrichten diensten. Het dijkbeheer is in handen van de Dijkstoel onderleiding van de Dijkgraaf. Er zijn 4 heemraden met elk een eigen verantwoordelijkheid, de agrarische sector, de industrie, de ingelanden en ingezetenen. Gelukkig zijn de Maasdijken verbeterd. Het rijk heeft 8

voor 7 5 % de kosten daarvan gedragen en provincie en waterschap de rest. De provincie blijft uiteindelijk veranwoordelijk voor de dijk, maar wordt medegedragen door de gemeenten en overgedragen aan het waterschap. In die structuur is niet duidelijk, wie uiteindelijk de schuld draagt, als er iets misgaat. Dat moet beter worden geregeld. Waterschap Maasland heeft de zorg voor de Maasdijk van Boxmeer tot Waalwijk. Er zijn onlangs twee kunstwerken onthuld, die blijven herinneren aan de dijkverbetering. We hoeven de eerste 100 jaar niets te vrezen. Het is dan ook merkwaardig, dat er zo'n opschudding losbarstte toen OVERLOOPGEBIEDEN ter sprake kwamen, waarbij ook de Beerse Overlaat genoemd werd. De Geffense polder zou dan immers onder water komen. Intussen is men gaan beseffen, dat er in het voorland o.a BelgiĂŤ en Frankrijk maatregelen genomen dienen te worden. De Maas is een echte regenrivier en er valt steeds meer water uit de hemel. De beddingen moeten overal worden verbreed en uitgediept. Het waterschap speelt ook een rol, waar bedrijfsuitbreiding of bedrijfsveranderingen plaats vinden, bij schaalvergroting o.a. in de glastuinbouw en bij uitbreidingsplannen van gemeenten. HET MESTBEHEER. Het polderwater moet schoner. Er zijn al goede resultaten. Maar er zitten nog veel schadelijke meststoffen in de grond, die geleidelijkaan uitspoelen. Het is nog een proces van vele jaren. Dus de bemestingsregels moeten worden gehandhaafd. En dicht bij natuurgebieden is de beperking nog groter. Dat alles heet: De doelstelling van het Waterschap is nog niet bereikt. Goed overleg moet het mogelijk maken, dat bedrijven niet in de knel komen. Het verplaatsen van bedrijven is sinds 1997 mogelijk. Het geheel noemt men RECONSTRUCTIE van het buitengebied. De natuur krijgt veel terug en er komen concentratiegebieden voor varkens en pluimvee. In 2015 moeten de eerste plannen zijn uitgevoerd en in 2050 moet het klaar zijn. Maar alles lijkt te verzanden in bureaucratie. Op korte termijn moeten toch al concrete plannen worden uitgevoerd. In het Geffense gebied zal men weinig te maken krijgen met die RECONSTRUCTIE. Weet je hoe ze dat zeggen: "De zonering is zodanig, dat er in Geffen weinig verandert. Hoe vind je dat?? Goed, he!!! Mooi gezegd. Men spreekt over een stappenplan, over de middelenstroom, het ontschotten van alle zich daarmee moeiende instanties tot een gebundeld geheel, over het afpellen van bepaalde regelgeving en over tegengestelde belangen van milieu, waterschap, natuurbehoud. Lekker ingewikkeld allemaal en dan te weten, dat het allemaal gdragen wordt vanuit een KOEPELPLAN, en


dat er klankbordcommissies zijn, en theoretische en praktische denkwijzen zijn opgesteld. Je gaat ervan tollen. Kunt u zich nog herinneren dat U hebt gestemd op al die verstandige mensen van ons Waterschap. De stamtafel gewaagt ervan, dat de democratisch invloed erg klein is. De waterschappen opereren als zelfstandige organen, die alleen verantwoording afleggen aan de provincie. Sinds 1994 zijn er verkiezingen. En met grote blijdschap kan ik hier neerschrijven, dat men zoekt naar modellen, die de invloed van de ingelanden en ander participanten vergroten. Daar word je toch echt blij van. Als je 't niet snapt moet je mij niet bellen. Alles is vertrouwde handen bij onze Geffenaar te Maren- Kessel, Wim van der Doelen, die ons de volgende keer zal bijpraten over de Provinciale staten. De voorzitter dankt Wim voor die deskundige uitleg. De dokterspraktijk in Geffen blijkt soms onbereikbaar. De huisartsen werken maar 4 dagen per week naar verluidt en het "vrije spreekuur" is vervallen. Op sommige dagen hoort men dan: "Sorry maar het is vol". Vluchten naar de hulppost kan ook niet. Je wordt terugverwezen naar de huisarts. De ene heeft vrij , de andere is op vakantie en de agenda's zijn vol. Telefonisch blijkt de dokter niet bereikbaar. In noodgevallen moet je dan maar op de fiets langs. Och, dat was vroeger ook zo. Je had nog niet eens een telefoon. Elk dorp had nog niet eens een huisarts. "OUDE

ER

TIJDEN, KEREN WEER." Dat is leuk met "Effe naor Geffe". Het kan toch niet waar zijn!! De huisartsendienst moet 5 dagen per week bereikbaar zijn van 8.00 tot 17.00 uur. In de avond-uren en 's-nachts en in het weekend moet er altijd een dienstdoende aiis te raadplegen anno 2003 !!! We gaan dokter Berkelaar maar eens uitnodigen aan onze tafel. We willen weten, wat klopt en wat niet en hoe het werkt of niet werkt, als het maar werkt!!! Rien van Zantvoort was met Joke ter bruiloft in Polen. Een groot dorpsfeest met veel wodka en tafels vol lekker eten. Reden om weer eens te denken aan de hernieuwing van de jumelage (vriendschappelijke betrekkingen) met 2 Poolse gemeenten. Het is in het slob geraakt. Onze nieuwe burgemeester en de nieuwe wethouders moeten de contacten samen met burgers en ondernemers van Geffen maar weer eens opnemen. Hier wacht een zinvolle, waai·devolle taak voor hen. De stamtafel hoopt dat deze aanmoediging ter harte wordt genomen. Tot slot "Allemaal een GOEDE VAKANTIE" !!! Van stamtafel 182. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412640982. Volgende stamtafel op zondag 24 augustus, weer in café GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent van HARTE WELKOM. Onderwerpen: o.a. Het Burgerjaarverslag en natuurlijk "EFFE NOAR GEFFE".

'

Joy of Perfection

schilders / glas tt/lt 1"t Jl.l~I ZOOJ, IS D«S «ltl.lWt APl{tS

Nt-r ~tf~«S Vt~/? t S-:1,t, ~~ ~tl~« 0-:,:1, - S-J,Z. JJ't Ernis schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss

Tel. Fax E-Mail

IJl)

0412 - 64 37 08 0412 - 64 55 36 ernisschilders@levix.nl 9


MLZIEKVERENIGING .,\Villen Is Kunnen"

·tenfestijn. Christel en Leonie voor het bijhouden van de puntentelling, Anne als ladyspeakster en Ricardo, de man van het geluid en iedereen die we vergeten zijn en er mede voor heeft gezorgd om dit festijn te doen slagen . ALLEMAAL HARTELIJK BEDANKT!!

'effen

W.I.K. Nieuws Majorettenfestijn Zo net voor de zomervakantie organiseerde het majorettenkorps, of eigenlijk gezegd de trainsters van het majorettenkorps, een onderlinge wedstrijd voor de meiden. Zoals reeds eerder vermeld in deze rubriek is dit een uniek festijn, dat nog nooit eerder georganiseerd is gedurende het bestaan van onze vereniging. Fantastisch dat zoiets opgezet is! Maanden hebben alle majoretten er naar toegeleefd, er werd extra getraind, er werd onderling les gegeven, moeders doken achter hun naaimachines om nieuwe pakjes te maken speciaal voor dit festijn .. . en ja, dan is het eindelijk zo ver, zondag 29 juni, de dag waar men zich al zolang op verheugd had. Alles liep perfect, iedereen maar dan ook iedereen heeft gedurende deze dag op zijn of haar manier meegeholpen om dit festijn te doen slagen. De trainsters van de majoretten, Marian en Evelyn, konden zelfs aan de zijkant toekijken hoe hun evenement verliep, want voor één dag was hun hulp overbodig. In totaal waren er 31 optredens die, op 6 demonstraties na, allemaal gejureerd werden door de ex-trainsters van het majorettenkorps Jacqueline en Petra. Tja, en daar sta je dan, je hebt al vele optredens gedaan, maar voor eigen publiek is toch altijd weer even anders. En dan ook nog officieel gejureerd worden, dat is niet niks!! Er hing gedurende de dag een gezellige en gemoedelijke sfeer. Iedereen had het naar zijn of haar zin, heerlijk gewoon. Tegen het einde van de middag zo rond de klok van 16.00 vond de prijsuitreiking plaats, Bij jeugd 1-2 eindigde Kimberley van Lokven en Derny vd Oever op de derde plaats; Fauve vd Ven en Lisa Steenbergen op de tweede plaats en Romy vd Cruysen en Nicky van Rosmalen op de eerste plaats. Bij jeugd 3 eindigde Angela vd Wouw op de derde plaats; Laurie Humpig op de tweede plaats en Stephanie Witlox op de eerste plaats. In de 3e divisie eindigde Sanne vd Leest op de tweede plaats en Carola Dooskorte op de eerste plaats.

Het was een geweldig festijn, grote dank gaat uit naar Fokko en Moniek voor de goede zorgen aan de majoretten BEDANKT!! Alle hulpmoeders in de kleedkamers, onze eigen fanfare en slagwerkgroep, die ondanks het mooie weer en de vele activiteiten die er die dag waren, toch een serenade brachten op dit majoret10

Zomerstop Zoals ieder jaar houdt onze muziekvereniging even een kleine pauze gedurende de maanden juli en een deel van augustus. Maar niet getreurd, na de zomerstop zijn we zeker weer van de partij met diverse optredens. Muziekvereniging W.I .K. wenst je alvast een hele fijne en zonnige vakantie toe.

Muzikale groet, Muziekvereniging WI.K.

VOLTIGE VERENIGING "DE OPSPRONG" Op Zaterdag 28 juni zijn onze teams weer eens naar een wedstrijd geweest in Ermelo. Het basis team behaalde een 3de prijs in die klasse b met Gabrielle Elrais en Evie vergeer uit 's-Hertogenbosch op May-one in de leeftijd 8 jaar. Het 4 tal in de klasse E behaalde een 2e prijs met Gwenda, Iris, Pieternel, kirsten en Lotte op Bayar leeftijd 12 jr. Het 8 tal behaalde ook de 2de prijs en 1 winstpunt gelukkig heeft dit 8 tal nu 2 winstpunten waardoor ze automatsch mee mogen doen aan de NK in Ermelo op 6 september. Dit sterren team bestaat uit Noor Vrolijk, Sabrina van Lieverloo, Lidia vd Biezen, Susanne Jans, Kelly vd loop, Simone Smolders, Mieke Veltmeijer, Wilke v Coolwijk, en Imke v Lith. Wij als ouders willen hen alvast veel succes wensen op de Nederlandse kampioenschappen op 6 september.

s

Peppeldreef 17 · Tel. (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf € 19 ,50


~

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet: www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRIDSSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en rnet vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

... KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08)

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

~

Broekstraat 8 • Geffen • tel. 013 - 5321493 • fax 073 - 5324173

REKLAME 1 KILO VERSE NASI/BAMI OF MIHOEN met

SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160

4 PORTIES VACUUM VERPAKTE VARKENSSATE MET SATESAUS SAMEN VOOR€ 9,50

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is.

WIJ HEBBEN EEN GROOT ASSORTIMENT BBQ-PRODUKTEN EN VEEL LEKKERE, SMAKELIJKE EN SNELLE KIPGERECHTEN MAKKELIJK VOOR IN DE VAKANTIE-TIJD!!!

~

e amóachtelizke specialist

in witfJ. en 1evo1Plte 11


Varkensvlees met milieukeur...

Varkensvlees met milieukeur... ~

Uw keurslager heeft uitsluitend varkensvlees met milieukeur op de kaart staan. Dat en niets anders. Heel logisch eigenlijk. Een keurslager schotelt zijn klanten alleen vlees voor, waar hij zelf vierkant achterstaat. Met de milieukeurstempe l waarborgt hij dat uw stukje vlees voldoet aan de meest strenge eisen die hij samen met zijn leveranciers stelt aan gezondheid voor mens en dier. De milieukeur-stempel staat voor: Waardige leefomstandigheden voor varkens

Varkens in een milieukeur-stal genieten iedere dag van licht, lucht en bewegingsruimte. Alle varkens beschikken permanent over vers drinkwater en de meeste zeugen liggen ingestrooid. Milieukeur zorgt ervoor dat een erkende dierenarts de bedrijven begeleidt. Bewuste omgang met milieu

Door doordachte stalinrichting en zorgvuldig manegement volstaat een milieukeur-stal met wein ig energie. Ook de ammoniak-uitstoot is laag.

Pure gezondheid voor mens en dier

Alle milieukeur-deelnemers zoals varkenshouders, slachterijen en grossiers kijken bij elkaar in de 'keuken'. Ze kiezen voor duurzaamheid en voelen zich stuk voor stuk verantwoordelijk voor een veilig stukje vlees. Ze hebben immers niets te verbergen. Daarom staan ze met z'n allen in voor uw gezondheid. Gegarandeerd. En uiteraard met de milieukeur-stempel . ... een gezonde gedachte

Voor meer informatie: www.vantuyl.keurslager.nl en www.dehoevebv.nl

Keurslagerij

VANTUYL KEURSlAGER 12

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91


DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

1ft.

de Kinderen v.o.,.,,

Let op!!! Dit zijn de dagen dat we in de bouwvakvakantie gesloten zijn: Dinsdag 22 juli gesloten Maandag 28 juli gesloten Dinsdag 29 juli gesloten Woensdag 30 juli open!!! Donderdag 31 juli gesloten Vrijdag 1 augustus gesloten Dinsdag 5 augustus gesloten Dinsdag 12 augustus gesloten Openingstijden: ma t/m vr. 13.00 - 19.00 uur Zaterdag 08.30 - 17.00 uur Wij wensen u een prettige vakantie!!! Angela, Anita en Bart

In het tweede gedeelte ga je de toneeltjes die je zelf gemaakt hebt uitwerken tot een optreden. Dit zal een echte voorstelling worden met licht, geluid, kleding en publiek. De cursus wordt verzorgt door Hermien Arts uit Ravenstein. Hermien heeft veel ervaring in het werken met deze doelgroep in theatervorm. De theaterclub ki-thé-ge is voor iedereen die graag toneel wil spelen, ervaring is niet nodig. Het gaat om 20 donderdagen, telkens vanaf 16.30 of 17.30 uur, in het repetitielokaal van Geffes Volk in Klavertje 4 te Geffen. De bijdrage is 92,50 euro (met korting voor ieder volgend kind uit een gezin). Voor verdere informatie en aann1elden kun je bellen naar Henriëtte van Bergen Berkenboog 23, 5386 GB Geffen, 073-5323940 of gooi deze invulstrook bij haar binnen Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

BEDANKT! Postcode en Woonplaats: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Inmiddels zullen jullie wel vernomen hebben dat de slingers en de vlag buiten hingen, omdat ik door de doktoren tumor-vrij ben bevonden. Een goed bericht dat door veel mensen als een opluchting wordt gezien. Al die tijd heeft voor mijn gevoel heel Geffen en omstreken aan mij gedacht. Op deze manier wil ik dan ook iedereen bedanken die op de één of andere manier met mij heeft meegeleefd. Alle kaartjes, berichtjes en gesprekjes hebben mij en mijn familie erg goed gedaan. Als je ziek bent in Geffen, ben je het niet inje eentje, daar zijn we wel achter gekomen! Heel erg bedankt! Judith Strik en de hele familie

8- tot 15 - jarigen in Geffen Kindertheatergroep Geffen

Telefoon:- - - - - - - - - - - - - - - - Geboortedatum:- - - - - - - - - - - - - - -

WIE WAT WANNEER JULI In juli wordt er geen oud papier opgehaald ivm vakantie 29 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden AUGUSTUS 13 Laatste inschrijving jeugdvakantieweek 18 t/m 22 Jeugdvakantieweek 19 Bijeenkomst Bruno Gröning Vrienden 21 Oud papier ophalen door KPJ route I 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 29 Oud papier ophalen door KPJ route II

Ratten Kai::;:~en

Wanneer je het leuk vindt om toneel te spelen enje vindt het spannend om zelf te bedenken wat je allemaal kunt spelen dan zit je op de theaterclub goed. In 20 weken werken we toe naar een optreden datje aan je ouders, vrienden en vriendinnen kunt laten zien. In de eerste weken ontdek je bijvoorbeeld welk effect muziek kan hebben op je spel, maar ook dat het veel uitmaakt wat voor kleren je aanhebt of hoe je poppen een rol kunt laten spelen.

Vlooien

@ J'lf.

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3

5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745

06 - 23438623 13


J

Rabobank Het Maasland


uitslag clubkampioenschappen 2003 Heren Enkel 6 1e Joost van der Hagen 2e Dave Verstegen 3e Frans Verstegen Heren Dubbel 6 le Joost van der Hagen & Bram de Kok 2e Willem Jansen & Dave Verstegen 3e Joost Vos & Hans van Roosmalen Heren Enkel 7 le Bart Schutjens 2e Wim Roerdinkholder 3e Willem de Kok Heren Dubbel 7 1e Peter van Hout & Eric van Hout 2e Peter Hendriks & Patrick Smulders 3e Adri Bijveld & John Gorree Dames Dubbel 7 1e Rikie van Erp & Sandra van Erp 2e Diny van den Langenberg & Wil van Proosdij 3e Corry Ceelen & Anny van Grinsven Gemengd Dubbel 7 1e Ria Verstegen & Frans Verstegen 2e Toos de Haas & Ton van den Boogaard 3e Henny van Hout & Eric van Hout Heren Enkel 8 1e Patrick Smulders 2e Ronnie van Lokven 3e Rien van Erp Dames Enkel 8 le Anja Valke 2e Trudy Wij gers 3e Nel van Herpen

Heren Dubbel 8 le Rob Valke & Patrick Grim 2e Willy Verstegen & Willy van Erp 3e Ton van den Boogaard & Peter Witlox Dames Dubbel 8 le Trudy Wijgers & Anja Valke 2e Karin Vos & Marij van Dijk 3e Marij van Nistelrooy & Anita van Schaijk Gemengd Dubbel 8 / 9 le Anja Valke & Rob Valke 2e Marij van Dijk & Henry van Dijk 3e Mariette Vos & Patrick Grim Heren Enkel 9 1e Ton van den Boogaard 2e Harrie Gevers 3e Tiny Schuurmans Dames Enkel 9 1e Simone van Zandvoort 2e Marij van Nistelrooy 3e Rita van Roosmalen

OPBRENGST COLLECTE MAAG LEVER DARM STICHTING In de Maag Lever Darm week van 15 t/m 21 juni 2003 vond de collecte van de Maag Lever Darm Stichting plaats. De opbrengst in Geffen bedroeg â‚Ź 680,30. Zo'n twee miljoen Nederlanders hebben regelmatig buikklachten. Slechte voeding kan een oorzaak zijn, maar niet zelden is er echt iets mis van binnen. Soms duurt het jaren eer de doktoren uitvinden wat er dan precies aan de hand is. Bij de Maag Lever Darm Stichting kunt u altijd terecht voor goede raad. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage storten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm Stichting te Nieuwegein. Voor vragen over de spijsvertering kunt u onze infolijn bellen 0900 202 5623(â‚Ź 0,20 p/m)

DANKBETUIGING Dankbaar zijn wij voor Uw hulp, steun, bloemen, kaarten en belangstelling tijdens haar leven en bij de avondwake en uitvaart van ons moeder en oma

Hanneke van Venrooij-van Schijndel Het heeft ons geweldig goed gedaan. Hartelijk dank aan iedereen! Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Venrooij 15


BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS Terugblik op het 4e Geffens Open Jeux des Boules toernooi. Zondag 29 juni is een mooie jeu de boule dag geworden. Prachtig weer, een goede sfeer, kortom een sportief en goed verlopen evenement. De bomen werkten dit keer niet als paraplu maar als parasol. De banen zijn van heel goede kwaliteit, fijn om op te spelen en wij hopen er nog vele jaren gebruik van te kunnen maken. Uit verschillende reacties is naar voren gekomen dat het spel mooier is nu de leden van J.B.C. Geffen niet samen een koppel vormen.Niet alleen voor de niet leden maar ook voor de leden. Er werd gespeeld op 11 banen, 5 wedstrijden en een finale-wedstrijd. De uitslag is als volgt: Ie 2e 3e 4e

Se 6e 7e 8e 9e l0e lle 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e 22e

A v.d. Biezen - H v.d. Biezen H. v. Leeuwen - W v. Ravenstein R. d. Veer - H. d. Veer M. d. Kleyn - A. v. Venrooy T. Schuurmans - R. v.d. Berg G. Schuurmans - B. v.d. Akker H. Huibers - T. Bongers D. v. Nistelrooy - Y v. Nistelrooy T. v.d. Doelen - M . Vorstenbosch F. Verbruggen - A. Wingens R. Schuurmans - A. Schuurmans B. Vogels - T. Lepoutre G. v.d. Zanden - E. Berlo H. Schuurmans - H. v. Rosmalen K. de Kleyn - C. v. Venrooy T. v. Uden - S.v. Uden P. d Moor - W. v. Hoorn C. v.d. Kamp - P Schutjens T. v.d. Doelen - S. Maas W v. Lier - J. v. Lier G. v.d. Kerkhof - D. v.d. Kerkhof G. v. Nuland -A. V Nuland

In totaal hebben er dus 22 koppels gespeeld, we zien ieder jaar een groei in het aantal deelnemers. En verwachten dat er volgend jaar dus ook weer meer zijn. Het is de bedoeling om dit evenement ieder jaar op de laatste zondag in juni te herhalen. U kunt dus voor volgend jaar, 27 juni 2004, op de kalender noteren. Rest ons nog om alle sponsors te bedanken en diegene die meegeholpen hebben om deze dag goed te laten verlopen. Tot ziens in 2004 Het bestuur van J.B. C. Geffen. 16

Voorinschrijving voor cd is van start! Ja, u leest het goed, vanaf heden kunt u op de website van De Pompzwengels alvast een cd bestellen. Het enige wat u hoeft te doen, is naar www.pompzwengels.nl te gaan en daar vindt u het inschrijfformulier voor de Pompzwengel cd. Ik kan u het volgende verzekeren: het is een unieke cd boordevol Tsjechische enBรถhmische muziek, die blaaskapel De Pompzwengels met plezier voor u opgenomen heeft. Want vergeet u niet, dat de opnames soms niet meevielen. Met 17 mensen in een kleine studio, buiten een temperatuur van ongeveer 23 graden en binnen ... daar mocht de airco niet aan want dat zorgt voor ruis op de achtergrond. U begrijpt het al, De Pompzwengels hebben letterlijk met het zweet in hun handen de diverse muziekwerken opgenomen maar het resultaat mag er zeker zijn en ze hebben het bijzonder graag en met veel plezier gedaan!!! Met trots zullen zij dan ook op zondagmiddag 25 januari deze cd aan u presenteren. Noteert u deze datum alvast, want het belooft een bijzondere feestelijke middag te worden, waar de blaaskapel wel eens verassend voor de dag kan komen! Als u de cd tijdens de voorinschrijving bestelt dan bedraagt de prijs maar 10 euro, op de cd- presentatiemiddag zelf bedraagt de prijs 12 euro, daarna zal de cd-prijs 15 euro bedragen. (genoemde prijzen zijn exclusief eventuele portokosten) Kiest U voor voorinschrijving, dan kunt u uw cd afhalen tijdens de cd-presentatiemiddag, mocht u verhinderd zijn op deze middag, dan wordt de cd naar u toegestuurd. Meer weten over De Pompzwengels, surf naar www.pompzwengels.nl Blaaskapel De Pompzwengels wenst u alvast een fijne vakantie toe!

,M aatsd1ap DIE VLINDER

Praktjjk vo,o r

Reiki

& Magnetiseren Ria Krom - v. Gelder & Monique v.d. Berg - v. Gelder

In het naja ar st art de curs us RE IKI 1 voo r be hand eli ngen : 041 2 - 64887 1

voor i nfo cursus: 073 - 5323987


~

n~:tudio

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Jeanne Nikkels

Fax 0412 - 63 72 06

Veldstraat26a, 5386 AZ Geffen , tel. 073-5322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 www.nasafbouw.nl Website info@nasafbouw.nl Mail

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Wij verzorgen voor u:

Zaal voor:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

*

*

J

bruiloften - partijen - vergaderingen

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS

~ww.r,a safbovw.r1 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzel<ering?

Delta Loyd Tnterpolis Nationale Nederlanden Centraal Beheer Aegon Amev RVS

Stad Rotterdam Univé

ln Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 l 0, Fax 073 ~ 532 55 60 HYPOTHEl<EN

-

PENSIOENEN

,

VERZEl<ERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij

~

GC>-vE;~ GE;FFF;JST •~

bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax : (073) 5322929


VP~

..

Vw i·isile/t.aaaje ls1 de yeme1.~nteraCJt)

25e verjaardag VPM In 1978 werd de Vooruitstrevende Partij Nuland (VPN) opgericht. Wat later ontstond in Geffen de Vooruistrevende Fractie (VF). Vooruitlopend op het samengaan van de voormalige gemeenten Nuland en Geffen fuseerden de twee dorpspaiiij en tot wat nu de Vooruistrevende Partij Maasdonk (VPM) is. De eerste, volgens ons enige, échte Maasdonkse partij. Op zaterdag 28 juni vierden wij op gepaste wijze ons 25 -jarig bestaan.'s Middags fietste "de harde kern" naar 's-Hertogenbosch voor een boottocht op de Dieze en een bezoek aan het Noord-Brabants Museum. Die avond was er in de tuin van een van onze Nulandse leden een gezellig samenzijn met vele oude bekenden en een verrassend optreden van de Lithse troubadour én politicus Noud Bongers. Feestcomiteetje; nogmaals héél erg bedankt!!!

Nieuwe gemeentesecretaris In de collegevergadering van 1 juli is de heer Freek Hovink uit Rozendaal (bij Arnhem) benoemd als nieuwe gemeentesecretaris. Hij zal medio september aan de slag gaan bij de gemeente Maasdonk. De VPM wenst de heer Hovink veel succes met zijn nieuwe job!!! Tevens bedanken wij de heer Rob van den Berg uit Vught, die als ad-interim de afgelopen jaren op voortreffelijke wijze invulling gaf aan deze belangrijke functie.

Vier worden gesloopt en dat biedt de mogelijkheid voor woningbouw voor ouderen in de omgeving van de Harrie Schoutenstraat. Schoolbestuur Primair en de Woningbouwstichting zijn belangrijke partners in dit project, dat wordt aangestuurd door onze wethouder Eduard van Heese. Wij hopen dat alle betrokkenen beseffen dat "Spoor 1" een unieke kans is voor de kern Geffen. De VPM zal er keihard voor knokken om te voorkomen dat deze unieke kans voor ons fraaie dorp verloren gaat!!! Ik wens u namens de VPM een fijne vakantieperiode. Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, tel: 532 4628 / charlesvanherpen@hetnet.nl

TWEE MINDER DAN EEN? Als ik niet in jouw ogen kijk en jij ziet niet de mijne Als ik niet jouw handen voel en jij voelt niet de mijne Als ik niet jouw woorden hoor en jij hoort niet de mijne Dan lijken wij TWEE doch minder dan EEN. Marianne van Sambeek (21 juni 2003).

VAN DE REDACTIE Nieuwe subsidieverordening Tien jaar na de samenvoeging ligt er een nieuwe subsidieverordening. De VPM is blij met het eindresultaat, maar ook zéér content met de manier waarop deze subsidieverordening tot stand gekomen is. Wij complimenteren alle bestuurders, die hieraan hun bijdrage hebben geleverd, in het bijzonder CDA-wethouder Rini van de Ven; proficiat!!! Centrumplan Geffen De komende maanden worden cruciaal voor he t Centrumplan Geffen. Terwijl u en ik op vakantie gaan, wordt er door een werkgroep keihard gewerkt om de financiële onderbouwing van "Spoor 1" rond te krijgen. In deze variant verhuist de Aloysiusschool naar de plek waar nu De Bonkelaar staat. In de directe nabijheid worden daar enkele verenigingen gehuisvest, waaronder W.I.K . en Geffes Volk. De Aloysiusschool en Klavertje 18

Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Ja, dat doen

we allemaal!

------Aan- en

verkoop ekerin

f

/ www.lmv.nl

Dorpsplein 13 Geffen

i/

~

(073) 532 32 64

-

{...

1=

■ 1 VA

r

f

HEESE

PARTNERS BV

Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ®adviseur

RIJWIELEN

<ffiJ04UU!M

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION •A v1 lftA Vervoer voor ziekenfonds -busJe

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

1ft.

de Kinderenv.o,.,,

Geffen, tel. 073 - 5325551

maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag

8.30 - 17.00 uur

Maandag, Dinsdag, Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

Loonbedrijfen Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


f. At

Bouwen.~. een persoonlijke zaak!

Hanegraaf B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 5322001 Fax (073) 53250 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA - NORMEN

Bouwbedrijf van Erp

HAGEKO GEFFEN

Geffez .. 1

S TALEN

KOZIJNEN

OP

M AA T

Richard Hanegraaf

De Zolder 1 - 5386 G Geffen- telefoon (073) 532 36 68- fax (073) 5325552 www.vanerpbouw.nl

WIHABO DRUKKERIJ •

Voor al uw fam ilie- ve renig ings- e n han de lsd rukwerk . Fami liedrukwerk keu ze ui t 7 collect ies

AUTOMATISERING

M e t opgo o i van juiste datum bq geboorte kaart jes, dr ukko sten gratis.

Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Telefax: (073) 534 13 23 E-mail: info@levix.nl www.levix.nl

Gra tis persoo nl ijk foto-a lbum bq geboor teka art je s Ook voor kopi e e rse rvice kunt u bij ons ter ec ht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot Al. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heester sew eg l 3 - 5386 KT G ellen Te l. : (073 ) 5 32 26 84 - fox : (073 ) 532 47 95 e-ma il: dru kke rq@wi habo nl - in te rn e t: ww w.w ihabo nl

www.levix.nl C1000.

Van alle markten

thuis.

v.d. Bosc

. Wanrooy

K E U K E N S

V.O.F.

INTERIEURS

r" "')

,· i-~ -C,'r,

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

d~~~J(_-è, , .-=.i

'•)~ ?

, '. )-.

~

::{

~' "' -

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak.

-1/~_1~

DEALER:

C1000 • . van Herpen ,,, Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: M~. t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

rJ:\

AUTO- EN ~ MOTOR RIJSCHOOL

P. DE Kl1EIN Tel. : (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

SIEMENS

imperial lOKEH MEl l!CHNl fKDl f OVfiTUIGI

1":iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073 - 5322774 ~<E N O

t?ll!Jo't!!,/LY.,0•1JF -

:@

%

~

(f ,;'· EN Afi>o

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 1 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl