Torenklanken 2003 - nr 11

Page 1

I

_41e jaargang nummer 11

sekretariaat: redaktieadres: adve rtenties: bank: druk: oplage:

I juli 2003

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraàt 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d . bank nr. 11391 13 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

ERWINVAN GRIENSVEN BURGERKONING SlNT JORJS GILDE GEFFEN

Op maandag 9 juni, Tweede Pinksterdag, werd er bij de standerdmolen Zeldenrust, voor de derde keer gestreden om de titel BURGERKONING van het SintJorisgilde Geffen. Om een uur trok het gilde "met slaande trom en vliegend vaandel" door het dorp naar het schietterrein. Onderweg werd even gestopt om 2e Burgerkoning, Marcel van Dijk, op te halen. Hij verraste de gildebroeders en zusters met een brandewijntje! Tussen half twee en half drie schreven zich 24 titelkandidaten in. In de voorronden leek het of Peter van Erp een gooi naar de titel zou doen: hij schoot 5 uit 6 pogingen. Ook Geert Stofmeel en Erwin van Griensven toonden, ieder met 4 uit 6, deze dag in vorm te zijn! Gevolgd door Jo van Dinther en Maarten van der Dussen die 50% scoorden. Oud-burgerkoning Frank van Griensven en Marcel van Dijk waren duidelijk niet in vorm en konden hun titel niet prolongeren. In de barrage kampten tenslotte de beste vijf schutters voor de titel. Peter van Erp en Geert Stofmeel hadden kennelijk intussen hun vorm verloren en eindigden als laatsten. Maarten van der Dussen hield consequent zijn 50% vast, zodat de strijd uiteindelijk ging tussen Jo van Dinther en Erwin van Griensven. Uiteindelijk bleek Erwin de sterkste en veroverde hij de titel "Burgerkoning".

Koningin, Connie van der Dussen, reikte de bekers voor de derde, tweede en eerst plaats uit en overhandige de nieuwe Burgerkoning de trofee, een mini-kruisboog, die hij voor een jaar mee naar huis mag nemen. Daarna werd de de Burgerkoning een vendelhulde gebracht door de vendeliers en werd er nog een uurtje nagekaart. Om half zeven trok het gilde, met de nieuwe burgerkoning in haar midden, door het dorp naar het tijdelijk gildehuis "Ons Doel". Voor de "Flierefluiters" gaat een lang gekoesterde wens in vervulling: Van de opbrengst van deze dag wordt een video-speler gekocht zodat zij hieraan in de toekomst plezier kunnen beleven.

~

GFFELICIT'Ff'RV

V0 Redact-"U1/ VC{,fll T o r ~ feUcû'ee-vd,; cle, ~d'~w VC{,fll o-ru,,

do-vp~

Ge-f"y W(ige,v~erv'lJjVv V vo-uw G&-A JIUl\e,' vn,e,t- cle, g,ehoó-vt0 VC{,fll

hu,Y1;do-ch:t-e-f" Le,i,dcv.

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 juli (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


REGI(!. Î

7

BANK

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund ,:, rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur vrijdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur zaterdag 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

l·I

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

VA~

EESE

~ LMV

PAR, ·ERS BV Makelaardij Assurantiën

-

®adviseur

.. __., 'ivîvfv:vanwanrnoij.nl

__

,/

Café - Zaal 't Haasje

~\

voor bruiloften, partijen

~~~ t ....

en vergaderingen Tel.: 073 • 53215 20

Hypotheek

~Y

_

aa~ie

.

~ ~

u

vertrouwen

FCJrO~~ cs1~ .:__ . . ......~ Tolweg2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

"

■ ■ ■ ■ ■ ■

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Broeksrraac 2, Postbus 4, 5 386 ZG Geffen Telefoon : 07 3 - 53404 00, Fax: 073 - 5340499 Interne t: www.va nw anroo.ij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 04-07 13.00 u Huwelijksviering Inge Ketelaars en John van Krevel 19.00 u * H .Mis rnrnv Ouderenkoor Za. 05-07 19.00 u H.Mis rnrnv Kinderkoor (Dankviering Communicanten) Zo. 06-07 09.30 u + H.Mis rnrnv Gem. koor Ma. 07-07 19.00 u Avondmis Vr. 11 -07 13.15 u Huwelijksviering Julia Gabriëls en Pieter van Bergen 19.00 u * H .Mis rnmv Ouderenkoor Za. 12-07 19.00 u H.Mis mrnv Gospelkoor uit Loon op Zand(+ kinderkerk) Zo. 13-07 09 .30 u + H .Mis rnrnv Gem. koor Ma. 14-07 19.00 u * Avondmis

* = dienst in de kapel += t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doop gesprek wordt gehouden op dinsdag 2 september om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom) . Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 532 3190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2003: "Ruimte geven" We mochten al € 19.200,00 innen en 448 deelnemers

hebben tot nu toegezegd om mee te doen! Meedoen is belangrijk, elke gift is welkom! U kunt uw bij drage overmaken op giro 11173 93 of Raborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M . Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2003.

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 31 O e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Zaterdag 5 juli om 19.00 uur: dankviering in de kerk, voor communicanten en gezinsleden. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 8 juni: Mien Schel - van den Hanenberg, 77 jaar DIRIGENTE VAN HET KINDERKOOR NEEMT AFSCHEID Op zaterdag 5 juli a.s. zingt het kinderkoor in de viering van 19.00 uur voor de laatste keer onder leiding van dirigente Angela van Dinther-Wijnen. Zij verwacht in oktober haar eerste kind en neemt afscheid van het koor. Gedurende vele jaren heeft Angela de leiding gehad over onze "Vrolijke Nootjes". De parochie is haar zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij met de kinderen omging en met haar koor de vieringen rond de Eerste Communie en de Gezinsvieringen muzikaal opluisterde. Een kinderkoor is een prachtig 'bezit' voor een parochie. Angela heeft dat bezit goed bewaard. We zullen proberen op haar voet verder te gaan, met hopelijk een nieuwe, enthousiaste dirigente, die samen met organiste Evelien Groothuis ons kinderkoor op een plezierige manier zal begeleiden. We nodigen ouders en kinderen uit in deze dankviering, die de Eerste Communie - voorbereiding afsluit en die een hulde mag zijn voor dirigente Angela. De Eerste Communicantjes die graag zingen mogen zich aanmelden mee te gaan zingen in het nieuwe schooljaar. KERKDIENSTEN IN DE VAKANTIE * In de vakantie is er gedurende 3 weekenden slechts één viering per weekend in onze kerk. Noteer alvast op uw kalender: Weekend 19-20 juli: zaterdag 19 juli om 19.00 uur H .Mis zondag 20 juli is er geen viering 3


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag gratis voorlichtingsavonden/info rmatieve gesprekken erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen professionele nazorg

Bouw

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel. : 073 - 53412 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Beheerder "Stadsmortuarium Oss" , "Mortuarium Nistelrode" , "Mortuarium Herpen" , "Mortuarium Oijen "

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) SCH O O N HEI DS S A LO N

Met een cadeaubon kom Je pas echt mom voor de dag

Hier had uw advertentie

• Pe.rmanente Make-Up • Make-Up workshops

kunnen staan

ADMINISTRATIE

&A

DVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE E N F ISCALE DIENSTVERLEN ING

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadm inistratie, jaarrekening e verzorging van alle fiscale aangiften e startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk beeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken.

.., lid van

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

1

Nederlandse Orde van Admmislra ·e en Belastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

~z

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Onderho ud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


Weekend 26-27 juli: zaterdag 26 juli is er geen viering zondag 27 juli om 09.30 uur H.Mis Weekend 2-3 aug.: zaterdag 2 augustus om 19.00 u H.Mis zondag 3 augustus is er geen viering * In de schoolvakantie is er geen kinderkerk. We beginnen weer na Effe noar Geffe. * Op 21 en 28 juli en de gehele maand augustus is er geen avondmis op maandag in de kapel.

OPGAVE HUWELIJKS-EN JUBILEUM-VIERINGEN Vanaf 1 september a.s. gelieve u huwelijks- en jubileumvieringen voortaan op te geven op de pastorie. Dat kan telefonisch (5321216) elke voormiddag van 09.00- 12.00 uur of op de spreekuur-tij den; u kunt de voice-mail van de pastoor inspreken of via het e-mail adres van de pastoor mailen. U krijgt daarna de benodigde informatie toegestuurd. Wij danken Trudy Wij gers, die deze taak diverse jaren op zich heeft genomen voor de parochies van Geffen en Vinkel en zeer accuraat de administratie daaromtrent heeft verzorgd.

LEDENADMINISTRATIE In deze Torenklanken vindt u een folder van het SILA. Ook onze parochie gaat dit nieuwe systeem van ledenadministratie invoeren. Lees de folder goed door. Bij vragen kunt u terecht op de pastorie.

TEN BLAKKE GEBRACHT Verloren: Op woensdag 4 juni (wandelvierdaagse) Een mobiel: een Siemens M35i, kleur groen/gr. Blauw. Ik ben hem verloren in de Past. v.d. Kampstraat, Vlijmdstraat, Dorpstraat? Als je hem hebt gevonden neem dan contact op a.u.b. met Kelly van Doren tel. 073 532 4512.

DANKBETUIGING Wij kunnen het nog steeds niet geloven. Slechts 5 weken werd ons gegeven om afscheid te nemen van Martien Ketelaars

WILDPLASSEN We hebben onlangs tot onze ergernis geconstateerd dat het kerkhof gebruikt wordt om te wildplassen! De nisjes van het kerkgebouw worden daarvoor gebruikt. U zult begrijpen dat dat geen pas vindt op zulk een respectabele plaats. We willen daarom de ' overtreders' vragen deze eerbiedwaardige plek met rust te laten!! Inzegenen is immers aan de pastoor voorbehouden!! PROGRAMMA VAN HET JUBELJAAR 2003 6 juli 19.00 uur Vigilie Hoogfeest van de Zoete Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch 7 juli 10.30 uur Hoogfeest van de Zoete Lieve Vrouw Viering voor allen die werkzaam zijn in het pastoraat 7 juli 15.30 uur Plechtige vespers van het feest 7 juli 19.00 uur Plechtige Eucharistieviering voor parochie en bisdom Opening noveen "Stille Omgang" 7 juli - 15 juli Noveendagen: 19.00 uur viering met rozenkransgebed in de Mariakapel 15 juli 19.00 uur Sluiting noveen Viering jubileum 25 jaar Vereniging "Stille Omgang" Tot 24 augustus Tentoonstelling N oordbrabants museum 150 jaar terugkeer Onze Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch Tot 28 september Tentoonstelling in kooromgang van de Sint-Jan over 150 jaar volksdevotie rond Onze Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch

Toen werd het stil in ons gezin. Het medeleven en de steun die we van iedereen mochten ontvangen tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden, in het bijzonder Pastoor Scheepers, Hr. en Mevr. Smit, het ZiekencomitĂŠ. Alle kaartjes, bloemen, het medeleven en de steun die we van iedereen hebben gekregen gaf ons de kracht om op moeilijke momenten verder te kunnen en geven ons de moed om de draad weer op te pakken. Bedankt. Tiny Ketelaars, RiĂŤtte, Arno, Giel, Susan, Paul, Nina, Michel, Anke.

ll/la,a tschap OE VLINDER

Prcaktij'k voo:r Reiki ,& Magnetiseren Ria Krom - v. Gelder & Monique v.d. Berg - v. Gelder In het najaar start de cursus REIKI 1 voor behandeling en: 04 12 - 648871

voor info cursus: 073 - 5323987 5


van der Bosschebaan 53, 5384 VX Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073 - 5321235 / 06 - 54375280 fax 073 - 5320138 * Tuinhout * Tuinhuisjes

* Speeltoestellen * Tuinaccessoires

* Verschillende modellen tuinafscheidingen

* 13L<:JflvfEN

* Tuinmeubelen (teakhout, hardhout) * Dierenverblijven * Ook voor uw maatwerk * Blokhutten, diverse modellen, scherpe prijzen

Maandag tlm vrijdag: Zaterdag:

* PLANTEN * 13'RUIVSWE'RK * G'RAFWE'RK * CAVEAUA'RTIKELEN

08.30 - 18.00 uur 08.30- 16.00 uur

A~~mantteJlladvtesburreau PeteJ L~mens Tel.: 073-5327165 Fax: 073-5327366 aab.lemmens@hetnet.nl

- PEDICURE Arianne van Haaren

verzekeringen pensioenen hypotheken

Midden Klein Bedrijf Agrarisch Particulier Bel voor een afspraak!

•·\ •

Molenstraat 28 a 5386 AB Geffen Tel: 073 - 532 54 19

W O ON - & TUINDE CORAT IE DORPSTRAAT 52

Voetverzorging diabetici - Voetreflex massage - Cosmetische voetbehandeling Aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger

NIEUWSVAN HEEMKUNDE WERKGROEP "VLADERACK" GEFFEN De heemkundewerkgroep is weer volop bezig met voorbereidingen van een nieuwe tentoonstelling. Het ligt in de bedoeling om met "Effe noar Geffe" een tentoonstelling te houden in de aloysiusschool met als onderwerp "Kraamzuster Ida van Kreij". Er zijn vele foto's gemaakt net na de bevallingen en die zijn dan ook te zien tijdens deze tentoonstelling. Ook de vele geboortekaartjes zijn onderdeel van deze tentoonstelling. Via een nicht van Ida is de Heemkundewerkgroep "Vladerack" in het bezit gekomen van al deze foto's en geboortekaartjes. Ida van Krey die ruim 35 jaar werkzaam geweest is in de regio waaronder Geffen, Nuland, Vinkel, Oss, Heesch, Lith, Rosmalen, Kruisstraat, Berghem, Teeffelen, Macharen, Schaijk, Lithoyen, Dennenburg, Uden, Haren, Middelrode, Overlangel, Demen, Maren, Herpen, Oyen 6

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

GEFFEN

073 53 24957

OPEN DINS DAG TOT EN MET ZAT ERDAG l 0.00 17 . 00 UUR

en Megen, heeft zodoende ruim 4000 kinderen op de wereld heeft gezet. In 1951 behaalde ze haar diploma, en in 1976 vierde ze haar 25 jarig Jubileum en er werd haar toen een fotoalbum aangeboden, van vele kinderen die zij toen ter wereld hielp, ook die foto's zullen te zien zijn. Ida was een legende geworden. Ze heeft alle rangen en standen geholpen, ze heeft eenlingen, tweelingen, en zelfs drielingen ter wereld gebracht. Leden van onze vereniging zijn bezig om alle foto's te scannen en te vergroten, omdat er foto's bij zijn uit die periode, die niet groter waren dan 5x5 cm, kom tijdens "Effe noar Geffe" gerust een kijkje nemen in de aula van de Aloysiusschool waar wij op zaterdagavond 6 en zondag 7 september onze tentoonstelling presenteren. Heemkundewerkgroep "Vladerack" Voor inlichtingen: Clasine van emooy 0 3 - 532 30 33


EFKES BUURTE MÈ ... Rien (42 j.) en Rob (15 j.) Bouwens

Het is leuk als je van je geliefde sport je beroep kunt maken, maar wat geeft het een voldoening en is het des te meer een prestatie, wanneer je naast je werk of je school goede sportprestaties levert.. . zoals hetAloysiusmeisjesvoetbalteam, de jongens D, meisjes A en Dames 1 van G' 68, de handballers van KPJ - heren 2, de penaltywinnaars van N-G, onze Down-hiller Wilfred v.d. Haterd en autoracer Toon v.d. Haterd ...... ! Daar kunnen we aan toevoegen enkele fietscrossers die hoge ogen gooiden op de Nederlandse Kampioenschappen! Rob Bauwens kreeg met z'n Se jaar een oud crossfietsje van opa van Uden. Daarmee begon zijn grote passie: fietscrossen. Hij werd lid van de Fietscrossclub Nuland. Voor alle leeftijdsgroepen worden aparte wedstrijden verreden. Rob reed al snel goede wedstrijden en in 2000 werd hij 3e op de Nederlandse Kampioenschappen. Met Pinksteren van dit jaar verbeterde hij dat resultaat: in Dedemsvaart werd hij 2e. Om mee te mogen doen, moet je na de regionale wedstrijden, minimaal 4 provinciale wedstrijden gereden hebben omje te kwalificeren voor de Nederlandse Kampioenschappen. Daar rijd je dan 3 series, waarvan de punten worden opgeteld. Daarna worden de kwart- en halve finale gereden met 6 man tegelijk. Daarbij moet je eindigen bij de eerste 3, anders val je af. De finale wordt eveneens gereden met 6 personen. "Het ging boven verwachting" vertelt Rob en hij werd verrassend 2e. Zijn beste tijd is op dit moment 35,76 sec. over een baan van 260 m. Zo zoon, zo vader... Vader Rien voetbalde in de zondagmorgen competitie, maar omdat daar 'de blessure-gevoelige leeftijd' was aangebroken, schakelde hij over op fietscross voor volwassenen: de cruisers. Hij was immers toch elke zondag met zijn zoon aanwezig op de wedstrijden. Inmiddels zit hij in de 41 + groep. Zijn fiets is even hoog als die van Rob, alleen de wielen en het frame zijn groter. Een volwassen man op zo'n klein fietsje .... ? "Je moet ook niet gaan zitten; het zadel is alleen voor het gevoel en om uit te rijden!" zegt Rien. "Fietscross is een krachtexplosie van 40 sec. De techniek is belangrijk, een goede fietsbeheersing is noodzakelijk. Met ellebogen- en knieënwerk moet je proberen de bulten goed door te komen". Rien werd net als zijn zoon een goeie, hetgeen dit jaar resulteerde in de nr. 3 van Nederland! Eerder was hij in Drenthe al kampioen geworden. De hele familie Bauwens - van Uden is besmet met het fietscross-virus. Opa Frans is de grootste fan én de groot-

ste sponsor! Bij pech is hij bovendien de monteur, ware het niet dat hij na een reparatie op een gegeven moment een klein onderdeeltje in zijn zak vond tijdens de race! Neefje Kevin van Uden (5 j.) was de derde familie-winnaar dit jaar op de N.K.: hij werd 2e in zijn leeftijdscategorie. En ook hier geldt: zo zoon, zo vader. Ton van Uden werd ook enthousiast en fietst inmiddels mee met de cruisers. Hij is overigens een beginnend talent. "Hoewel er weinig op t.v. van te zien is, wordt deze tak van sport steeds spectaculairder" vertelt Rob, "het gaat steeds sneller". Rob traint 2x per week en behaalt daarnaast goede resultaten op school, hij gaat naar 4 VWO. Sporten: gezond voor lichaam en geest, zo luidt de bekende uitdrukking. Samen met zijn vader stapt hij ook zo nu en dan op de mountainbike. "Dat is een hobby, we rijden wel wedstrijden, maar niet fanatiek". FCC Nuland is een bloeiende vereniging met diverse Geffense leden. Rien is bestuurslid en de club is momenteel bezig om voor hun 40 leden een nieuw terrein te 'regelen' met het gemeentebestuur omdat het huidige terrein plaats moet maken voor industrie. Het college en de raad moeten wel overtuigd worden van de noodzaak van een nieuw terrein! Rob is begonnen met een schets op schaal van een vernieuwde crossbaan. FCC Nuland is een leuke Maasdonkse sportvereniging voor alle leeftijden. De trainingen worden gehouden op dinsdag en donderdag van half 7 - half 8 (jonge jeugd) en van half 8 - half 9 (oudere jeugd en volwassenen). De contributie is € 25,00. Informeer vrijblijvend bij de fam. Bouwens (5324592). Rien en Rob zijn thuis de fietscrossers, maar ook de andere gezinsleden doen allemaal aan sport: Moeder Miriam handbalt bij de KPJ dames - veteranen, Anke (12 j .) korfbalt en Tom (10 j .) voetbalt (hij stopte met fietscrossen op z'n hoogtepunt toen hij kampioen van Limburg werd!). Is er een spo1iiever gezin te vinden in Geffen!?

7


À.

11

~

ROND DE DORPSPOMP

De dienstdoende voorzitter Harry Govers had getracht vertegenwoordigers van de "Geffense Ondernemers Vereniging" aan de stamtafel te hijgen, omdat er mogelijk nieuws te halen viel. De O.VG. (Ondernemers-Vereniging-Geffen) is een overkoepeling van 1. De WinkeliersHoreca-Vereniging, 2. De Bedrijven-vereniging, 3. De Stichting "Effe naor Geffe". Als 4e zou je nog kunnen noemen het comité "Geffenaar van het Jaar". Op zoek naar het huidige bestuur van de O.VG. kwamen we uit bij Bert van Laarhoven, als voorzitter en Henk Martens als secr. / penningmeester. De bedrijvenverenigingen heeft kenbaar gemaakt zich te willen afscheiden. Wij wilden daar meer van weten. Maar geen duidelijkheid. De stamtafel is van mening, dat het zeer praktisch is, als de O.VG. blijft bestaan als overkoepelende organisatie. Het is een goede spreekbuis naar het gemeentebestuur. De gezamenlijke ondersteuning van evenementen, zoals "Effe naor Geffe" is zeer belangrijk. Bedrijven, ondernemingen, winkeliers, horecabedrijven hebben gezamenlijke belangen, waar het de veiligheid en de verkeerscirculatie betreft, bij de tot-stand-koming van bedrijventereinen , vestiging van ondernemingen, winkelgebieden. Vooral nu er toch meer sprake is en meer ruimte komt voor vestiging van bedrijven in het buitengebied, door veranderingen in de agrarisch wereld. Ondernemingen, die veel verkeer aantrekken, zouden buiten de kern moeten worden geplaatst. Jammer is b.v. dat C 1000 niet aan de Leiweg zit. Ook het gemeentehuis mag naar de rand van de gemeente. Het raadhuis is immers een mooi horecapand. Het blijft "rommelen" op het Dorpsplein, maar misschien is dat ook wel gezellig. Neem deze opmerkingen overigens niet al te serieus, er blijkt alleen uit, dat over de toekomst goed moet worden nagedacht. Ga maar eens na hoe groot SUPERMARKTEN zijn in het buitenland en die vind je aan de randen van steden en dorpen. Samen sterk staan, krachten bundelen. Wij hopen daarom, dat de 0. V G. in Geffen blijft bestaan, als teken van eenheid, samenwerking,en solidariteit. We denken terug aan de moordende concurrentie, en de naijver in de jaren 1950- 1970. Dat mag niet meer gebeuren. Er was weer eens feest rond DE KIOSK. Op zaterdag14 juni "het kapellenfestijn"! !! Wat klonk die muziek mooi vanaf de kiosk. De geluidsinstallatie werkte prima, omdat er nu één deskundige aan de knoppen zat. Ook de versterking van de muziek door de ruimteversterkende microfoons was prima. Het orkest 8

dat alle toeters nogeens volstopte met apparatuur kwam daarom niet goed over. Mogelijk kunnen de luidsprekers een volgend keer naast de Kiosk worden geplaatst. Met trots zeggen wij, dat onze bloedeigen kapel, die het feest organiseerde, DE POMPZWENGELS, ook de beste en mooiste muziek liet horen. "De minse zinnen, dat de Pompzwengels, wijd de beste waren". Het was genieten van 19.30 uur tot aan kleine uurtjes. De presentatie was in handen van Jan van Ravenstein. Hij slaagde erin de de toehoorders te enthousiasmeren en een heel plezierige sfeer te scheppen op het Dorpsplein. Hij putte zich uit in uitleg en bleek muzikaal zeer geschoold. Hij brengt de muziekwaren aan de man als unne echte slager. Het meeste wist ie dan ook van de tromslager. Hij houdt van het echte opbouwwerk. Maar af en toe dachten ze toch: "Jan, nou is 't wel genoeg; we komen voor de muziek en jij bent het malse lapje toe". ''1n der Beschrenkung zeigt sich den meister". Jan zoek maar eens op wat dat betekent. Verder onze complimenten voor Jan en de hele organisatie. Nu de stamtafel uitgeDREMPELD is. hijgt ze weer plateaus voorgeschoteld. De Dorpstraat en de Kloosterstraat worden compleet gestoffeerd met plateaus, dat zijn hoogvlakten met steile hellingen, maar in Geffen zijn ze gelukkig zachtglooiend, heerlijk lieflijk, om glijdend te nemen. Het wordt een langgerekte CAKEWALK, een Zweefmolen-Park. Het wordt zo nog gezellig voor het verkeer, zo van van hup en hupsakee; we maken nog een extra rondje. Er moet nog meer uniformiteit komen wat betreft voorrang op huisingen. Het wordt wel een hele VOERMANSKUNST om overal op tijd te komen. En niet vergeten. Langzaam verkeer van rechts heeft VOORRANG! !! De vogelpest is weer weggeëbd. Er is schade voor de Geffense pluimvee-bedrijven. De agrarische bedrijven staan voor moeilijke jaren. De uitbreiding van de Europese Unie heeft grote invloed. Verplaatsing van bedrij ven naar goedkopere landen zal plaats vinden, de concurrentie neemt toe. Maar hopen dat er goede regelingen komen, want rond het dorp moet goed geboerd kunnen worden, daar hangt immers veel mee samen. nl. de LEEFBAARHEID. De vernieuwde, correctieve subsidieregeling komt ter sprake. De totale uitgave aan subsidies blijft gelijk volgens de voorliggende voorstellen. Cultuur en amateuristische kunstbeoefening wordt gekort met 5 .315 Euro, waarvan de muziekschool Maasdonk alleen al 4.425 Euro op moet hoesten. Het is een onbegrijpelijke onderwaardering van de Stichting, en een bedreiging van het voorbestaan van de muziekschool. Er is geld beschikbaar voor bijzondere projecten. De criteria om voor die bijzonder subsidie in aanmerking te komen zijn vaag. De stichting Karnaval maakt van de optocht, de raopliedverkiezing en Recht vur zunne


Raop bijzondere projecten om aan meer subsidie te komen. Zal dat lukken? Het is goed dat er harmonisatie tot stand is gebracht tussen de subsidies van de 3 kernen . Er is goed werk verricht er zijn duidelijke richtlijnen. We hopen evenwel dat er voldoende aandacht is voor de geledingen die in de problemen komen. De Raad moet zich nog uitvoerig beraden voordat de besluiten definitief worden vastgelegd. Wij feliciteren Dorps belangen en de V.P.M. met hun 25jarig bestaan. De goede verhoudingen tussen de partijen, de democratische instelling van hun vertegenwoordigers maakt het de stamtafel gemakkelijk om de partijen van harte te feliciteren. De Maasdonkse politiek heeft als uitgangspunt de belangen van heel Maasdonk en toont dat in alle openheid en straalt daadkracht uit. Proficiat aan alle medewerkers van die partijen. Een bijzondere gelukswens komt toe aan Kees van Wanrooy, die verschillende partijen, die uitgroeide tot Dorpsbelangen, 25 jaar diende als voorzitter. Allen een goed feest toegewenst en perspectief naar de toekomst. Van stamtafel 181. Volgende stamtafel weer in café GOVERS op 8 juli a.s van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Voorzitter is dan Rien van Zantvoort. Voor op - en of aanmerkingen de Prins tel. 0412640982 Ook U bent van harte WELKOM!!!

onze slaapplaats te vinden, dit was ·gewoon een open plek in het bos. Toen we daar aangekomen waren, werd er een viering gehouden. In deze viering werd het thema "de rugzak" op een figuurlijke manier besproken. Het ging over de ballast en bagage in het leven. Toen deze af was gelopen, mochten we plaats nemen op ons zeil, waar we een poging deden om te slapen. De volgende dag hadden we een iets minder zware tocht terug naar het kampterrein. De avond werd afgesloten met een barbecue, met als laatste opdracht een soort bonte avond. We hebben heel de nacht door gefeest op het blarenbal. Tijdens die avond vierde Simone haar verjaardag, wat het feest nog extra gezellig maakte. De volgende dag kregen we ontbijt op bed, en de rest van de dag bestond uit inpakken, opruimen en wegwezen. Bij deze willen we nog wat mensen bedanken die dit fantastische kamp voor ons mogelijk hebben gemaakt: Gerrit v.d. Helm, Jan en Klarien v.d. Heijden voor het vervoer. De pastoor, Patrick en vooral Annet en Simone v.d. Helm! De ecotrailers: Jan v.d. Zande, Yvonnen van Boxtel, Wies v.d. Heijden, Martijn v.d. Hoogen, Niels Kuijpers en Marieke Hulsen

Laat de buren maar lekker meegenieten.

KERK EN SAMENLEVING

Ecotrail-kamp Zoals u misschien wel gehoord zult hebben, zijn wij: Niels, Jan, Marieke, Yvonne Martijn en Wies, in het Pinksterweekend naar de Belgische Ardennen geweest. We hadden daar een blind-survival, wat inhoud dat we per groep van 3, werden gekoppeld aan een groep ergens uit Nederland. We hadden alleen contact via mail gehad. Toen we op vrijdagavond daar aankwamen kenden we dus alleen de mensen hier uit de buurt, maar we kregen een hartelijk welkom door mensen die deden alsof ze ons al jaren kenden. Om de rest van ons team te leren kennen, kregen we een kennismakingsspel, waar we met touwen aan elkaar werden geknoopt. Na een nacht met weinig slaap, een hoop gesnurk en een hoop gerol (zodat mensen buiten de tent lagen) moesten we 's morgens weer vroeg op. Dit werd de eerste officiële ecotraildag. We moesten met bepakking lopen door een 3-sterren bos: met glijbanen (de hellingen waren zo steil dat je er alleen maar vanaf kon glijden), trappetjes en wildwaterbanen. Met dit laatste bedoelen we dat we met onze tassen boven het hoofd en onze schoenen in de mond, de Ourthe (rivier) over moesten steken. Aan het eind van de dag probeerde we

~veci~\

Kip op stok, 100 gram Kalfsoester, 100 gram 3 Gemarineerde Varkenslapjes én 3 Grillworstjes GRATIS zak briketten

€ Q75

Boterhamworst, 100 gram Blik of eigen keuken

Gegrilde Bourgondische Rib, 100 gram

€ 175

Geldig van 30 juni tot en met 5 juli 2003

Ook wij hebben weer vakantie! Maandag 11 augustus, dinsdag 12 augustus en woensdag 13 augustus zijn wij gesloten. Wij wensen iedereen een prettige vakantie!! Team Keurslagerij van Tuijl

~

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 • 5386 AM Geffen

KEURSIMiER tel. (073) 532 58 91

9


MLZIEKVERENIGING .. \Villrn Is Kunnen ..

Circulatievolleybal is speciaal ontwikkeld om vooral de jonge kinderen veel te laten bewegen en spelen. Het spel in het circulatievolleybal is dan ook niet te vergelijken met het volleybal dat men kent van de oudere jeugd, senioren en TV.

'effen

W.I.K. NIEUWS Zeer vereerd voelden wij ons als muziekvereniging toen ons gevraagd werd om de landskampioenen schoolvoetbal meisjesteams in te mogen halen. Daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen. Meiden we hebben het zeer graag voor jullie gedaan en willen jullie nogmaals feliciteren met het behalen van deze titel!! Voorspeelavond Woensdagavond 9 juli aanstaande houdt onze muziekvereniging haar jaarlijkse voorspeelavond. Deze avond is bedoeld voor diegene die graag lid wil worden van W.I.K. maar eigenlijk nog met zo goed weet welk instrument zij of hij wil bespelen, drums, trompet, bugel, tuba, trombone, etc. Maar deze avond is ook bedoeld voor ouders, opa's en oma's, broers en zussen, kennissen, etc. die tijdens deze avond kunnen luisteren naar een optreden van hun leerling muzikant. Het leuke van deze avond is, dat je merkt hoe snel een leerling in een jaar tijd voor uit kan gaan. Hoe makkelijk hij of zij nu drumt of blaast of hoe hij of zij nu speelt in het studieorkest, want ook het studieorkest zal een mini concert geven. Het studieorkest bestaat uit leerling muzikanten en uit muzikanten van de fanfare, de bedoeling van het studieorkest is, om de leerling alvast te laten wennen aan het samenspelen in een groep. Dit is uitermate belangrijk, de overstap van studieorkest naar fanfare of slagwerkgroep wordt zo gemakkelijker gemaakt. Tijdens de voorspeelavond kun je ook nadere informatie inwinnen over het reilen en zeilen van onze muziekveremgrng. Geïnteresseerd geraakt? Kom dan op 9 juli om 19.00 uur naar Klavertje Vier!

De volgende regels zijn aangepast voor deze vorm van volleybal: • Ze mogen vangen en gooien. • Het net hangt niet te hoog en ook het veld is niet al te groot. • Bij elke spelsituatie moet er bewogen en gerend worden. • Een veel lichtere bal. Door tijdens training en spel voortdurend te blijven bewegen, worden de kinderen spelenderwijs volleybaltechnieken geleerd. De nadruk blijft echter liggen op plezier, beweging en spel. Wij willen de training van deze groep gaan geven op vTijdagavond van 18.30 u t/m 19.30 u in sporthal de Geer in Geffen. De eerste trainingsavond zal zijn: vrijdag 5 september 2003. Er wordt ook bij de NEVOBO (Nederlandse Volleybal Bond) competitie gespeeld in deze vorm van volleybal. Deze competitie is 1 keer per maand op zondag Heeft uw dochter of zoon belangstelling of wilt u meer weten voor uw dochter of zoon, dan verwijzen wij u graag naar onze telefoonnummers. G' 68 Maasdonk Ron van Duren Dave Verstegen Antoine Jansen Ellen van Nistelrooij Marieke Wingens

s

073 - 532 26 07 06 - 16 610 655 073 - 532 27 34 06 - 54 692 345 06 - 22 985 268

Ma:tCvVt{ev

Muzikale groet, Muziekvereniging W.I.K.

G'68 MAASDONK START MET CIRCULATIEVOLLEYBAL Met ingang van seizoen 2003-2004 wil volleybalvereniging G'68 Maasdonk starten met circulatievolleybal voor kinderen van 6 tot 9 jaar. 10

Peppeldreef 17 · Tel. (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf € 19 ,50


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is.

Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt uhet gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

DANKBETUIGING Als je de zon in je leven langzaam ziet ondergaan bieden kleine gouden straaltjes je troost en liefde aan. Graag willen wij iedereen heel hartelijk danken voor alle lieve troostende woorden, kaarten, bloemen en bezoeken die we ontvingen tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma Mien Schel-van den Hanenberg Een speciaal woord van dank aan Dokter Berkelaar en Dokter Smit en alle mensen van de Thuiszorg. Het deed ons goed! Harry Schel, kinderen klein- en achterkleinkinderen

Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19 .00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. 11


MEISJES ALOYSIUSSCHOOL UIT GEFFEN KAMPIOEN VAN NEDERLAND SCHOOLVOETBAL Op 11 juni zijn de meisjes van de Aloysiusschool uit Geffen Nederlands kampioen schoolvoetbal geworden in Zeist. Het begon op 7 maart met het plaatselijke toernooi in Geffen waar de meisjes als winnaar doorgingen naar de Regio finale, die werd gespeeld in Nuland op 16 april alwaar ze weer alles wonnen. Na die overwinning ging het door naar de halve district finale in Beers op 21 mei ook daar waren de meisjes de beste en mochten door naar de district finale in Stramproy in Limburg, na een spannende strijd aldaar wisten de meisjes de wedstij d te winnen, toen begon het bij de meisjes door te dringen dat ze zo goed waren dat ze wel eens algeheel kampioen konden worden. In ieder geval mochten ze op 11 juni naar de landelijke finale, die werd gespeeld op het KNVB sportcentrum in Zeist alwaar de beste 6 schoolvoetbalteams uit gaan maken wie de beste is van Nederland. Wat een spanning, na anderhalve week van training en de meisjes bijgebracht dat ze vooral moeten genieten van de finale in Zeist, trokken we s,morgens vroeg met twee bussen naar Zeist, een grote bus voor de speelsters die door de KNVB beschikbaar gesteld was en een bus met supporters die gesponsord is door de Rabobank Maasland en door de Gemeente Maasdonk, onze dank daarvoor, en ja hoor file, spanning komen we wel op tijd, nee dus toen we in Zeist aankwamen was de opening al geweest, een geluk we hoefden niet de eerste ronde te spelen en konden ons dus in alle rust voorbereiden op de eerste wedstrijd die tegen de St. Jozefschool uit Lichtenvoorde ging, na een eerste helft die op en neer ging zonder doelpunten, kwam in de tweede helft toch het overwicht en we wonnen deze wedstrijd met 2-0. Tussen de wedstrijden door konden we genieten van een natje en droogje geschonken door onze eigen C 1000. Oei, zou het dan toch gebeuren, dan de tweede wedstrijd daar moesten we tegen Speel en Werkhoeve uit Bodegraven die hun eerste wedstrijd met 6-0 gewonnen hadden, dus we waren hier best bang voor, maar we hadden ons tactisch aangepast en konden hun spits uit de wedstrijd houden en zelf de doelpunten maken en dat lukte en we sloten deze wedstrijd af met een 4-0 overwinning. Hoera in de finale, toen werden we belaagd door de pers, het jeugdjournaal wou een reportage maken van onze ploeg en het Brabants-Dagblad had een reporter meegestuurd om onze verrichtingen op te schrijven, de meisjes wisten niet wat hun overkwam al die aandacht, ook de supporters die al de hele dag hun aanmoedigingen langs de zijlijn lieten horen werden een beetje gek, zou het kunnen lukken, na 5 jaar toen de finale verloren daar moest eigenlijk revanche opgenomen worden. 12

Dan de Finale op het hoofdveld, tegen St. Vitusschool uit Bussum, bij het begin van de wedstrijd stonden de meisjes stijf van de zenuwen, van goed voetbal wat ze het hele toernooi al speelden kwam niets van terecht, maar ze konden zelf de nul vast houden, na de eerste helft was het 0-0. De tweede helft ging het wat beter maar geen van de ploegen kon een doelpunt maken al waren ze er af en toe kort bij dus moest het kampioenschap beslist worden door penalty,s. Daar kwam ons wapen naar voren, een Super Keeper en meisjes die weten wat een goede penalty is. De straf schoppen serie wonnen we met 3-1 en iedereen werd gek en meisjes vielen huilend bij elkaar in de armen en dansen en springen en nog gekker Nederlands Kampioen. Dan is het wachten op de prijsuitreiking. ik kijk om me heen ik zie iedereen van de supporters naar Geffen bellen om het door te geven, want daar word het geheel in spanning gevolgd. Dan is zo ver de prijzen worden uitgereikt, en wel door Willem van Hanegem, die heeft mooie en lovende woorden voor de kampioenen, de meisjes krij gen allemaal een medaille omgehangen en uit handen van Willem mag Mandy de kampioensschaal in ontvangst nemen.

Na nog wat foto,s en felicitaties gaan we richting Geffen enkele ouders hebben ondertussen de bus versiert met slingers en ballonnen en vlaggetjes,geschonken door N ovalux, zingend en feestend gaan we naar Geffen alwaar ondertussen een schitterend ontvangst is voorbereid. De Harn1onie WI.K. en de majorettes staan ons op te wachten bij de ingang van het dorp en begeleiden ons naar het dorpsplein en daar staat het vol met mensen en worden ontvangen door Burgemeester en Wethouder bij het gemeentehuis waar de meisjes naar het balkon geleid worden om de felicitaties in ontvangst te nemen, de Burgemeester en de Wethouder en zelfs de voorzitter van Nooit-Gedacht spreken hun felicitaties uit aan de meisjes en reiken mooie cadeau,s uit aan de meisjes en hun begeleiding, ook de pers is weer aanwezig, er worden vele foto,s gemaakt en dan is het tijd voor de polonaise


over het dorpsplein alwaar Bloemenshop Marlou klaar staat met een bloemetje voor alle meisjes en de leiding, na op het plein gedanst en handen schudden en nog meer polonaise en foto,s gingen we naar 't Akkertje die alle meisjes en de leiding een frietje en drinken beschikbaar stelde. Toen was het op, de meisjes konden niet meer iedereen viel zowat om van vermoeidheid. Daar gingen we allemaal naar huis, maar wel met de afspraak dat we nog op een later tijdstip een feestje gaan organiseren voor de meiden en begeleiding en de ouders om dit resultaat uitgebreid te gaan vieren, hiervoor hebben we al een paar giften binnen van plaatselijke ondernemers, B. Rornme en R. v. Erp onze dank hiervoor. Ook moeten we Anouska en Ari bedanken voor hun cadeau voor iedereen, en onze dank gaat uit naar sportzaak Jo Spierings voor hun bijdrage. Ook moet ik namens de meisjes en de begeleiding alle supporters bedanken zeker de ouders van de meisjes voor hun aanmoedigingen bij al die wedstrijden die we gespeeld hebben. Ook mag ik meneer Pastoor niet vergeten die ons op zijn wijze steun verleende. Als laatste moet ik Voetbal Vereniging Nooit-Gedacht bedanken voor het beschikbaar stellen van de velden om te trainen de Prachtige Huldiging door Ruud van Nistelrooy die ze voor de meiden georganiseerd hadden op tweede pinksterdag tijdens de Penalty bokaal en al het andere dat ze konden doen voor ons om dit resultaat te behalen. De leiding. Edith van den Hanenberg Herman Bruinenberg Rianne Derks (juffrouw groep 8) Cor Langens

BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS Het kioskfeest valt dit jaar niet in één woord samen te vatten; het was gezellig, bruisend, verbroederend, een echte Geffense avond, het was ... laat ik het anders zeggen; het is bijzonder jammer als u niet bent geweest want u heeft een grandioze muzikale avond gemist! !! De Pompzwengels beten zelf het spits af en gaven een vlotte muzikale show weg, van Tsjechische muziek tot aan de jaren 60, het passeerde allemaal de revue . Hun optreden bruiste van energie, ze hadden er echt zin in om weer op de kiosk te spelen, jammer eigenlijk dat deze kiosk zo weinig gebruikt wordt. Twee nieuwe leden werden aan het publiek voor gesteld Harm Stadhouders (trompet) en Jan v.d. Zande (tuba), twee jonge mannen die de blaaskapel komt versterken. Jan van Schijndel ontving uit handen van neef Mark een splinter nieuwe tuba (in de volksmond ook wel een kromme tuba

genoemd), Jan was duidelijk verrast door dit gebaar. Hij was van plan om na volgend jaar te stoppen, maar ja... nu heeft hij een nieuw instrument gekregen!!! Mark namens De Pompzwengels nogmaals hartelijk dank voor deze gulle gift. Die Heimatkapelle uit Meijel nam het roer van De Pompzwengels over, deze Limburgse blaaskapel weet nu wat een Brabantse kapellenavond inhoudt en wij weten nu hoe Limburgers feest vieren en muziek maken. Ik kan u één ding verklappen, in beide provincies kunnen ze er wat van, alleen had de ober soms moeite met de bestelde drankjes. Toen een vrouwelijke fan van die Heimatkapelle een glaasje sjoes bestelde kreeg zij netjes een glaasje jus d'orange. En dat was nou net niet wat ze wilde drinken, ze wilde sjoes! Uiteindelijk is het toch duidelijk geworden wat ze bedoelde: een klein beetje donker bier gemixt met gewoon bier!! Je moet er maar opkomen ... Die Heimatkapelle gaf een grandioos optreden weg en bracht de reeds aanwezige stemming nog meer op gang. De leden van deze blaaskapel genoten duidelijk van het optreden en het publiek net zo zeer, aan het einde van hun optreden gaf de muzikaal leider te kennen dat ze (als het mocht) volgend jaar weer van de partij wilde zijn, want dit kioskfeest wilde ze nog wel vaker mee maken. De Zwarte Fanfare, wat kunnen we er over zeggen, het was fantastisch wat zij ten gehore brachten. Diverse solo's voor bas, tuba en trompet werden ten gehore ge-, bracht, het was om stil van te worden zo mooi en indrukwekkend als zij met de Tsjechische en Mährische muziek omgaan. Ze maakten er een hele show van, bliezen door terwij 1 ze met het muziekinstrument aan het "rond zwaaien" waren, gingen met instrumenten over elkaar heen, soms leek het net carnavalfestival uit de Efteling. Super gewoon!!! Jan van Ravenstein bedankt voor de presentatie tijdens deze kioskavond, de manier waarop jij de zeker 200 aanwezige mensen hebt vermaakt en beziggehouden is uniek, dat kan niemand beter doen! Bedankt!!! De Gouden Leeuw en Boetje bedankt voor het uitstekend verzorgen van de nodige drankjes en hapjes, Truus bedankt voor het bewaken van de toiletten onder in de kelder. Alle sponsors bedankt voor jullie gift, zonder jullie is blaaskapel De Pompzwengels niet in staat zo'n gezellige, bruisende, muzikale avond te organiseren, bedankt! Last but not least dank aan het publiek!!! Dat blaaskapel De Pompzwengels een warm hart wordt toegedragen blijkt wel uit het feit dat zo'n 200 mensen het kioskfeest hebben bezocht. De Pompzwengels voelen zich bijzonder vereerd met deze opkomst en zien u graag tijdens een volgende activiteit weer terug! Meer informatie over blaaskapel De Pompzwengels kunt u vinden op: www.pompzwengels.nl 13


Rabobank He ·Maasland


Leeftijd:

KPJ

jeugd vanaf 8 jaar tot en met 15 jaar ouderen vanaf 15 jaar

Îlc1

~l

"'

Cefµrt

Inschrijfgeld op de vergadering meebrengen, voor de jeugd is dit€ 15,00 en voor de ouderen€ 20,00.

'{

L..~~~

DORPSZESKAMP GEFFEN 13 JULI 2003 KPJ-Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorpszeskamp voor zowel de jeugd van Geffen als voor de ouderen. KPJ terrein op het sportpark Biescamp. Kun je als buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub of gewoon als een stel vrienden een groep vormen, meld je dan aan.

Opgave: uiterlijk voor 6 juli 8 Juli is de vergadering, bericht over de tijd volgt nog na aanmelding. Strookje inleveren bij Peter Schutjens, v. Coothstraat 13, telefoon: 5321022.

Naam team: Naam contactpersoon:

Een zeskampgroep mag bestaan uit; 4 dames en 4 heren en 1 coach plus nog reserve spelers 3 dames en 5 heren en 1 coach plus nog reserve spelers 5 dames en 3 heren en 1 coach plus nog reserve spelers Het team moet bestaan uit min. 4 Geffense personen

Tel. contactpersoon: Adres contactpersoon: jeugdteam/ouderteam

Kun je een groep vormen met bijvoorbeeld alleen heren, doe dan toch mee voor de gezelligheid, zonder kans op prijzen. Bij ons speelt gezelligheid ook een grote rol.

We hebben op dit moment i.v.m. grasterrein geen oud tapijt meer nodig.

'

Joy of Perfection

ERNIS

schilders / glas f~~ 1't

Jl.lt,/ ZOOJ, IS t>«S «l~l.ltK~ AP/1$S

/./trt;~llt«S Vt~P t S-JJtl ~~ t;tfn« 091!, - S-J,Z J,'t 00 Ernis schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss

Tel. Fax E-Mail

0412 - 64 37 08 0412 - 64 55 36 ernisschilders@levix.nl 15


UITSLAG KIJK- EN LUISTERONDERZOEK LOKALE OMROEP Maasdonkers geven Vladeracken een zeven

MAASDONK - Het bestuur en de redactieraad van de lokale omroep Vladeracken hebben in de periode februari - mei 2003 een kijk- en luisteronderzoek laten verrichten onder de bevolking van de gemeente Maasdonk. Onder de noemer Omroep Vladeracken - horen, zien ... en zwijgen? is het onderzoek begin juni officieel gepubliceerd. De lokale omroep krijgt van de Maasdonkers als rapportcijfer een dikke 7. Het kijk- en luisteronderzoek is in de vorm van een telefonische enquĂŞte uitgevoerd door twee communicatieafgestudeerden. Zij interviewden gedurende de periode van februari tot en met mei van dit jaar 375 inwoners van de gemeente Maasdonk; dat is 3 ,2 procent van de totale bevolking van deze gemeente. Uit deze representatieve steekproef komt naar voren dat Vladeracken een buitengewoon hoge naamsbekendheid heeft. Liefst 97 ,3 procent van de ondervraagde Maasdonkers kent de omroep - in de reclamewereld spreekt men dan over een A-merk. Het meest bekend is de kabelkrant Vladeracken Tekst TV (ruim 83 procent), daarna Radio Vladeracken (60,5 procent) en vervolgens de TV-uitzendingen (bijna 45 procent). Omdat er nog slechts een handvol eigen TVprogramma's zijn gemaakt en uitgezonden (het praatprogramma De Kelders van Maasdonk is in deze enquĂŞte niet meegerekend), is met name die laatste score hoog te noemen. Vladeracken Tekst TV De kabelkrant van de lokale omroep heeft een zeer hoge kijkdichtheid: 79,4 procent, wat gelijkstaat aan 9.131 mensen. De gemiddelde leeftijd van de kijkers ligt voornamelijk tussen de 25 en 55 jaar: 55-plussers kijken meer niet dan wel. De meeste kijkers kijken wekelijks naar Tekst TV: doordeweeks of in het weekend, daar is nauwelijks verschil tussen. Opmerkelijk is het uitgebreide commentaar en de kritiek die de kabelkrant bij de ondervraagden oproept. Met name het verzoek om vaker de informatie te verversen en te actualiseren klinkt regelmatig tijdens het onderzoek. Als rapportcijfer krijgt Tekst TV met een 7+ een rapportcijfer om in te lijsten. Radio Vladeracken Uit het onderzoek blijkt dat 38,3 procent van de bevolking weleens luistert naar Radio Vladeracken. Dat staat gelijk aan 4.400 mensen. Het overgrote merendeel van de luisteraars (88,5 procent) is ouder dan 35 jaar. Ruim 60 procent van de luisteraars stemt iedere week af op Radio Vladeracken. 16

Er is weinig onderscheid tussen het aantal luisteraars doordeweeks 's avonds (41 procent) en het aantal luisteraars in het weekend 's ochtends en 's middags (46 procent). De weekend-avonden vertonen een klein dipje (35 procent), maar gezien de concurrentie van de televisie is dit percentage best hoog te noemen. Op de vraag of men spontaan programmanamen kan noemen, scoren met name In de Schijnwerper en Vladeracken Informatief. De meeste luisteraars luisteren het liefst naar programma's die zowel (lokale) informatie als muziek bevatten. Kritiek geeft men ook: zo vindt men in sommige programma's de presentatie niet optimaal. Desondanks belonen de luisteraars de radiouitzendingen met het rapportcijfer 7+. Vladeracken TV-uitzendingen Slechts vier zelfstandige TV-uitzendingen heeft Omroep Vladeracken tot begin 2003 uitgezonden, de uitzendingen van De Kelders van Maasdonk niet meegerekend. De kijkdichtheid is echter zeer hoog (tussen de 10 en 32 procent) en evenzo de waardering, die uitkomt op een dikke 7. Tot slot Bestuur, redactieraad en medewerkers van Omroep Vladeracken hebben verheugd gereageerd op de resultaten van het kijk- en luisteronderzoek. Aangetoond is dat Omroep Vladeracken relevant is voor de gemeente Maasdonk en derhalve zijn bestaansrecht heeft bewezen. Sterker nog: wanneer men de resultaten van dit onderzoek zou vergelijken met luisteronderzoeken van landelijke omroepen, scoort Omroep Vladeracken zeker qua waardering hoog. Ongetwijfeld heeft dit te maken met het lokale karakter van de omroep.

De onderzoeksresultaten gaan de komende tijd besproken worden binnen het bestuur en de redactieraad, teneinde de visie op de nabije toekomst van de omroep en de hiertoe te formuleren doelen vast te kunnen stellen. De omroep gaat het luisteronderzoek zeker gebruiken in het traject naar algehele kwaliteitsverbetering. Zo gaat de grote kijkdichtheid van Tekst TV de komende tijd benut worden om meer bekendheid te geven aan de radio-uitzendingen en om meer reclame-inkomsten te genereren. Vladeracken Tekst TV zendt uit op het kabelnet van Maasdonk via kanaal 22+ of frequentie 480. Het achtergrondsignaal bij Vladeracken Tekst TV wordt verzorgd door Radio Vladeracken. Radio Vladeracken zendt daarnaast uit op etherfrequentie FM 106.3 en op kabelfrequentie FM 87.5. TV-uitzendingen van Omroep Vladeracken worden altijd via het kanaal van Tekst TV uitgezonden.


~

~:idio J

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Jeanne Nikkels

Fax 0412 - 63 72 06

Veldstraat 26a, 5386AZ Geffen , tel.073-5322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl Mail Wij verzorgen voor u: * * * *

*

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsb/okken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

SCHOENEN & SPORT

0 /J0SPIERINGS

www.r1a S"afbouw.rl 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzel<ering? Interpolis

Delta Loyd

Natjonale Nederlanden Amev

RVS

Stad Rotterdam Centraal Beheer

Aegon

Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk.adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alJe autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386AT Geffen Tel 073 "532 55 10, Fax 073 - 532 55 60

HYPOTHEl<EN

PENSIOENEN

VERZEl<ERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij ~

G-C>~~ G-:EFF:EJST

bakkerij Brands

-~

lE'J,

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929


PRAKTIJKONDERSTEUNING IN DE HUISARTSENPRAKTIJK VAN GEFFEN EN NULAND De huisartsenpraktijken staan onder druk, in heel Nederland en dus ook in Geffen en Nuland. Meerdere oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen zoals de toenemende vergrijzing, de groeiende behoefte aan een betere opsporing van (chronische) aandoeningen en ruimere behandelmogelijkheden dicht bij huis. Patiënten worden ook steeds vaker en sneller vanuit het ziekenhuis terug verwezen naar de huisarts. Daarnaast groeit landelijk het tekort aan huisartsen. Een aardig probleem dus, wat voor een deel kan worden opgelost door een nieuwe beroepsvorm: de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner begeleidt en ondersteunt met name de chronisch zieken. De lokale gezondheidszorg vangt met de praktijkondersteuner twee vliegen in één klap: verlichting van de werkdruk van de huisarts en een kwaliteitsverbetering van de zorg. Sinds kort kennen ook de huisartsenpraktijken van Geffen en Nuland een praktijkondersteuner. Wij willen ons hierbij voorstellen. Mijn naam is Helma van Leeuwen, ik kom uit Nuland en ben in augustus 2001 als praktijkassistente in deze praktijk begonnen. Ik moet zeggen, het bevalt me hier uitstekend! In het verleden heb ik gewerkt als verpleegkundige in toen nog het St. Annaziekenhuis in Oss. Daarna heb ik me enkele jaren uitsluitend gericht op mijn gezin. In die tijd had ik thuis een eigen pedicurepraktijk. Met ingang van 1 juni 2003 heeft ook de huisartsenpraktijk "Nuland"een praktijkondersteuner in dienst. Mijn naam is Elly van Zwam, ik woon in Oss en werk op dit moment in 's-Hertogenbosch in de ouderenzorg. Daarnaast ben ik nog werkzaam in ziekenhuis Bernhoven als verpleegkundige. Vanaf 1 juni 2003 werk ik 8 uur per week in de huisartspraktijk in Nuland en vanaf 1 oktober 2003 wordt dit 16 uur per week. Sinds maart van dit jaar werkt Helma als praktijkondersteuner in Geffen en haar taken zijn: - spreekuur 'verhoogde bloeddruk'; - begeleiding van patiënten bij het stoppen met roken; - spreekuur 'Diabetes Mellitus' de zorg rondom de diabetes patiënt; - ouderenzorg, waaronder ook huisbezoeken; - het opzetten van een spreekuur 'Astma/COPD'; - wondverzorging 'open been'. Elly zal in de praktijk in Nuland starten met het opzetten van een Astma/ COPD spreekuur en zal daarna haar aandachtsgebied uitbreiden met de taken zoals die hierboven staan omschreven. Het is de bedoeling dat wij ons daarnaast in de nabije 18

toekomst ook meer gaan bezighouden met: - preventie van hart- en vaatziekten; - grieppreventie; - contacten met de thuiszorg en het verzorgingshuis. Onze taken liggen vooral op het ondersteunen en voorlichting geven omtrent uw ziekte en hoe daar mee om te gaan, alle medische zaken blijft u met uw eigen arts bespreken, uw arts bespreekt met u of een bezoek aan de praktijkondersteuner zinvol is. Praktijkondersteuner is een nieuwe functie die wij samen met de huisartsen nog verder vorm en inhoud moeten gaan geven. De leuke reacties van de patiënten betekenen daarbij zeker een welkome stimulans. Wij zullen u met onze deskundigheid zo goed mogelijk proberen te helpen. Helma van Leeuwen, Elly van Zwam Praktijkondersteuners huisartsenpraktijk Geffen en Nuland.

"DE OPSPRONG" Op zondag 15 juni heeft Voltige vereniging "De Opsprong" uit Geffen mee gedaan aan de wedstrijd voor de klasse E met 4tal en 8tal in Wassenaar. Het viertal behaalde een mooie le prijs. Het achttal behaal een 2de plaats maar ook nog een winstpunt. Hier zijn ze allemaal heel erg blij mee. voltige vereniging "De Opsprong" Corr. adres: Mr van Sonstraat 1, 5386 BT Geffen 073-5324457, E-mail Lieverloo@uwnet.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergsh·aat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Ja, dat doen

we allemaal!

Aan-en verkoop ekerin

/ www.lmv.nl /

L

Dorpsplein 13 Geffen ~ ~ 73) 532 32 64

l

■.• 1 VA

PARlNERS BV Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ®adviseur

RIJWIELEN

~~

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION •lftA • v1 Vervoer voor ziekenfonds - busJe

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Maandag. Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Loonbedrijfen Grondverzet

~ - de Kinderen -.,.o~

Gebr. van Erp

Geffen , tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


Bouwen ... een persoonlijke zaak!

A

Hanegraaf B.V. , Geffen Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 5322001 Fax (073) 5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

I

Bouwbedrijf

van Erp Geffen b.v.

HAGEKO GEFFEN S T A LEN

KOZIJNE N

OP

MA A T

Richard Hanegraaf

J I

De Zolder 1 - 53tJ6 LG Geffen- telefoon (073) 532 36 68- fax (073) 5325552 www.vanerpbouw.nl

. .

WIHABO DRUKKERIJ

V!X

Voor a l uw familie- verenigings- en hande lsd rukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 coll e cties

Zf'it4UUaiW@

Met opgaaf van ju iste datum bij geboo rtekaartjes , drukkosten gratis.

Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Telefax: (073) 534 13 23 E-mail: info@levix.nl www.levix.nl

Gratis persoonlijk foto-album bij geboortekaartjes Ook voor kopieerservice kunt u bij ons terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot AJ. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel . (073) 532 26 84 - fax (073) 53 2 47 95

www.levix.nl

e-mail: druk ke r ij @wihabo.nl - interne t: www.wihabo.nl

INTERIEURS

K E U K E N S

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie

* Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

C1000 ♦ Openingstijden:

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

,,,

Ma_t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

r::\

AUTO-EN ~ MOTOR RIJSCHOOL

P. DE KIJEIN Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

.SIEMENS

irnperial !O!EN MEI IECHHI EX DIE OVERIOIGI

:M:ieie

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073-5322774 .,_U,i,o

RetJJl!:!AiYa,o"J,

~

iil

~

~

"

:it

"l-.Eti•'i"~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl