Torenklanken 2003 - nr 10

Page 1

41e jaargang I nummer 101 juni 2003

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank : druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

. . . . . . . . . . . . . . . . . .lllllllllmlEIIIIIIFIIIIIIEIIEIEIEII WIJZIGING ZIEKENVERVOER Patiënten die op medische indicatie vervoer nodig hebben naar het ziekenhuis, kunnen daarvoor gebruik maken van de taxi. Onlangs kondigde de minister een bezuiniging aan, op deze vervoerskosten. Dat betekende, dat er één centrale vervoersorganisatie aangesteld zou worden om bovengenoemd vervoer in een bepaalde regio te regelen. Vervoersbedrijven konden inschrijven om hiervoor in aanmerking te komen. Inmiddels is bekend dat één vervoersbedrijf is aangewezen om vanaf 1 juli 2003 het ziekenvervoer te verzorgen in de regio waar Geffen onder valt. Opgemerkt dient te worden dat het hier alleen de patiënten betreft, die bij het VGZ verzekerd zijn. De CZen particulierverzekerden kunnen (nog) een taxi naar eigen keuze nemen. Een en ander heeft tot gevolg dat wij vanaf 1 juli a.s. geen VGZ- patiënten meer mogen vervoeren naar de ziekenhuizen. Graag willen wij een woord van dank uitspreken voor het vertrouwen dat we tientallen jaren van velen mocht ondervinden bij het vervoer van patiënten Dat waren voor ons heel bijzondere ritten.

We gaan fietsen voor het goede doel. De opbrengst van de fietstocht is voor de aidsweeskinderen in Tanzania. Ze leven veelal op straat omdat voor hen geen schoolgeld betaald wordt. aar gaan wij nu voor zorgen. Daarom fietsen we onder het motto: "Wij de straat op, zij de straat af" Doe mee met deze gezellige fietstocht voor het hele gezin. Getraind of ongetraind, op een kinderfiets of een sportfiets, iedereen kan 30 km fietsen. Zeker met onze gezellige pauzeplaatsen tijdens de tocht om uit te rusten en bij te buurten. Dus ... banden oppompen en .. . fietsen maar! En na afloop verloten we in De Bonkelaar nog een heleboel prijzen want uw startkaart is tevens een lot! De M.O.V. groepen van Nuland en Geffen

Taxibedrijf Tonny Jansen

29 juni 2003 Geffens Open Jeux des Boules Toernooi

FIETS MEE MET HET M.O.V.

Alleen voor inwoners van Maasdonk

Heeft u het al op de kalender genoteerd? Is uw fiets in orde? Niet vergeten en zeker meedoen met onze Gezinsfietstocht op 29 juni Inschrijven en starten bij de kerk Tussen 10.30 uur en 12.30 uur Volwassenen € 2,50 kinderen € 1,00

Inschrijven kan tot 22 juni. Per koppel (2 personen)€ 5,00. Individueel€ 2.50. Een koppel mag niet bestaan uit 2 leden van J.B. C. Geffen. inschrijven bij T. Schuurmans tel.: 073-5322475 of F. Verbruggen tel.: 073-5323705


REGIQ..~

7

BANK

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet ,:, een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten ,:, spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen '~ mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente ,:, zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden ,:, een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur vrijdag zaterdag 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

VA

151

www.lmv.nl

ti

PA~"FN-ERS BV

Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

Hypotheek

®adviseur

LMV

Makelaardij Assurantiën

.

,

Café - Zaal 't Haasje

www.vanwanrooij.nl '

iwen

ouwen op

voor bruilohen, partijen

ue

en vergaderingen Tel.: 073 - 53215 20

'Je

ver rouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

FCJrO~

~u~ .-=-. . .....~

111\,,r

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073--5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Broekstrn.tt 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400,Fax: 073- 5340499 Internet: www.va nwan rooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

.


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: Zondag 09.30 u GEFFEN: Zaterdag 19. 00 u Zondag 10.00 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 11.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 20-06 19.00 u * Woord-Com.d. m.m.v. Ouderenkoor H.Mis m.m.v. Studie-orkest Za. 21-06 19.00 u WIK (+kinderkerk) Zo. 22-06 09.30 u + H.Mis m.m. v. Gemengd Koor (Sacramentsdag) Ma. 23 -06 19.00 u * avondmis Vr. 27-06 19.00 u * H.Mis m.m.v. Ouderenkoor H.Mis m.m.v. Jongerenkoor Za. 28-06 19.00 u H-G (+kinderkerk) Zo. 29-06 09.30 u + H.Mis m.m.v. Gem. koor Ma. 30-06 19.00 u * Avondmis

* = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 1 juli om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 2 september. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 532 3190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2003: "Ruimte geven" We mochten al € 19.200,00 innen en 448 deelnemers hebben tot nu toegezegd om mee te doen! Meedoen is

belangrijk, elke gift is welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2003 .

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Zaterdag 5 juli om 19 .00 uur: dankviering in de kerk, voor communicanten en gezinsleden. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 30 mei: Door Egelmeer- van Amstel, 82 jaar PROGRAMMA VAN HET JUBELJAAR 2003 15 juni - 29 juni Rederijkerskamer "Moyses Bosch" speelt de Sevende Bliscap van Maria 12 april - 24 augustus Tentoonstelling Noordbrabants museum 150 jaar terugkeer Onze Lieve Vrouw van 'sHertogenbosch 30 april - 28 september Tentoonstelling in kooromgang van de Sint-Jan over 150 jaar volksdevotie rond Onze Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch JUBILEUM JONGERENKOOR HEESCHGEFFEN Op zaterdag 28 juni viert het jongerenkoor HeeschGeffen haar 30-jarigjubileum in de Geffense kerk in de viering van 19.00 uur. Het thema luidt: Jongerenkoor Heesch-Geffen, daar zit muziek in! We danken alle jongeren die zich door de jaren heen hebben ingezet voor dit koor: dirigenten, organisten, muzikanten en koorleden. Jongeren die graag zingen en muziek maken, maar dat ook willen doen ter opluistering van de eredienst, daar kunnen we trots op zijn! U bent van harte welkom om dit jubileum mee te vieren. Na de viering wordt de koorleden een tuinfeest aangeboden door de parochie. Proficiat! KOORLEDEN Voor het ouderenkoor en het gemengd koor kunnen we nog leden gebruiken. Als u graag zingt, overweeg dan eens om een repetitie bij te wonen. U kunt dan ervaren hoe leuk zingen is, 3


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders gratis informatieboekje/wi lsbeschikking op aanvraag gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen professionele nazorg

Buro

Bouw Wilgenstraat 6

5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuari um Oijen"

Cespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts - en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

SCHOONHEIDSSALON

•PermanenteMake-up • Make-Up workshops

Met een cadeau-

bon kom 1e pas echt mo01 voor

Hier had

de dag

,,, ·••""

ADMINISTRATIE

•·

uw advertentie kunnen staan

&

ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

Het adres voor: l9 verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken.

.. lid van

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

[I

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel. : 073-532296 l

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-ma il : hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.N L

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


proeven hoe de onderlinge sfeer is en misschien besluiten om mee te doen. Het ouderenkoor repeteert op maandag van 16.00 uur 17.00 uur en verzorgt de liederen in de vrijdagavondmis van 19. 00 uur in de kapel. Informatie bij Frans van Dijk, tel. 5321124. Het gemengd koor repeteert op dinsdag van 20.00 uur 22.00 uur en verzorgt de liederen in de zondagviering van 09.30 uur in de kerk. Informatie bij Tonny Jansen, tel. 5321313. De repetities zijn in de bovenzaal van het Oude Klooster. Loop vrijblijvend eens binnen!

NIJMEEGSE VIERDAAGSE

CATECHESE-AVOND Regelmatig komt er een groep parochianen bijeen om zich te bezinnen rond een geloofsthema. Deze avonden worden voorbereid door pastoor Scheepers, Annet v.d. Helm, Nelly Bwire en Anneke Linschoten. De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 8 juli a.s. van 20.00 uur - 22.00 uur in het patronaat (ingang pastorie achterom). Het thema is dan: De toekomst van de vrijwilligers in de parochie. Deze avond is voor iedereen toegankelijk. U bent van harte welkom

Wie meedoet aan de Nijmeegse Vierdaagse, mag een shirt komen passen bij Jo Spierings, Dorpstraat 9a. De namen met bijbehorende maten worden genoteerd en tot nader bericht kunt u uw shirt komen ophalen. Het idee van een Geffens Blarenbal op vrijdag 18 juli vanaf 18.00 uur in zaal De Gouden Leeuw, is goed ontvangen. Een aantal lopers heeft zich reeds aangemeld. Geef je op bij Ans Peters, Sleedoornstraat 11, tel. 5323530. We wensen iedereen die meedoet een goede voorbereiding toe en alvast succes in juli, bij het afleggen van de 4x30, 4x40 of 4x50 kilometer!

VOOR U GELEZEN Wilt u iets (meer) weten over het katholieke geloof, dan is onderstaand boek een goed leesbaar boek. Ervaringen van nieuwe katholieken van nu klinken door in de beschrijvingen van overgave, twijfel, nieuwsgierigheid en ongeduld. Nieuwe katholieken (jaarlijks worden zo'n 900 volwassenen katholiek) vertellen hoe ze kritisch blijven staan binnen deze kerk, waar ze enthousiast voor gekozen hebben. Het boek biedt praktische handreikingen voor een innerlijk proces. "Word toch katholiek" door Monic Slingerland kost € 16,50 en is verkrijgbaar bij de boekhandel.

Diverse Geffenaren zijn van plan om de Internationale Vierdaagse Afstandsmars in Nijmegen te gaan lopen. Menig trainingstocht, met al of niet blaren, spierpijn, zweetdruppels of zere voeten is reeds afgelegd. Dit jaar krijgen de Maasdonkse Vierdaagse - lopers extra aandacht, want de Rabobank zorgt voor een 'passend' poloshirt met het logo van de gemeente erop! Burgmeester Boelens kan zo bij de eindstreep zijn burgers goed herkennen!

Ik heb de zomer al , in m'n wok. '

/

sveti~\

Zomergevoel, 100 gram Fruitsalade, 250 gram Gemarineerde Varkenssteaks, 4 stuks GRATIS zak briketten

€ € € € €

Grillworst, 100 gram Diverse Spiezen, per stuk vanaf

115 213 450 Q90 125

Wij zijn op zoek naar een:

(Aankomend) Au1:opoe1:ser m/v Of iemand die hierin opgeleid wil worden. Je zorgt voor de reconditioning van de auto's. Heb je gevoel voor auto's en wil je graag in een enthousiast team w erken , tegen uitstekende condities, schrijf dan je sollicitatie naar:

Autobedrijf van Aarle Nuland BV Rijksweg 67a, 5391 LJ Nuland of bel voor info Ben van Aarle Tel. 073-5324118 of 06-531 04879 Om een in druk te krijgen van ons bedrijf, kijk op www.aarle.nl

Geldig van 16 tot en met 21 juni 2003 Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

VERSE WORSTDAG

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

500 gram 2, 25 ~

Verse worst Saucijzen

500 gram 2, 25

Keurslagerij

~ ~!~,!~!~

Geffen

KEURSI.AGER tel. (073) 532 58 91

5


van der Bosschebaan 53, 5384 VX Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073 - 532 1235 / 06 - 54375280 f ax 073 - 5320138 * Tuinhout * Tuinhuisjes * Verschillende modellen tui nafscheidingen * Tuinmeubelen (teakhout, hardhout) * Dierenverblijven

* Speeltoestellen * Tuinaccessoires

* B LOEMEN * PLANTEN * 13RUIVSWERK * GRAFWERK * CAVEAUARîIKELEN

* Ook voor uw maatwerk * Blokhutten, diverse modellen, scherpe prijzen

Maandag tlm vrijdag: Zaterdag:

Kloosterstraat 5c 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax : 073 - 5325 150

08.30- 18.00 uur 08.30 - 16.00 uur

A§su.:rantie."'adviesbu~~a:u Pete1 tem1J1ens: Tel.: 073-5327 165 Fax: 073 -5327366 aab.lemmens@hetnet.nl

- PEDICURE Arianne van Haaren

verzekeringen pensioenen hypotheken

Midden Klein Bedrijf Agrarisch Particulier Bel voor een afspraak!

Molenstraat 28 a 5386 AB Geffen Tel: 073 - 532 54 19

TUINM EUBELEN BUI TE NV ERLICHTING AFR IKAANSE KUNST

Voetver zorgin g diabetici - Voetreflex massage - Cosmetisch e voetb eh and eling Aangesloten bij de Landelij ke Organisatie voor de Voetverzorger

DOE MEE MET DE K.P.J. Beste jongens en meisjes, Hé ben jij die enthousiaste jongen of meisje die wij zoeken en ben jij toevallig tussen de 5 en 14 j aar dan zijn wij op zoek naar jou!! Wat doen wij bij de K.P.J. •Handbaltrainingen wedstrijden, • Naast diverse handbalactiviteiten doen wij ook nog: - Zwemmen, schaatsen, bowlen - Kringactiviteiten zoals: sportdagen, spooktochten enz. - Wandel -4- daagse - knutselen -Kamp - En als afsluiting van het jaar gaan we met zijn alle een dagje weg. De contributie is 22,50 per seizoen. We vragen dan voor het kamp nog een kleine bijdrage als je met ons mee gaat. Heb je zin om een keer te komen kijken en mee te doen? Kom dan op zondag 6 juli a.s. naar de handbalvelden op 6

iL

OP!N D!NSD ACi TOi, 2ATU. 0 AG ,o 00 o, VOH,UIS 1H. M5PU,~~

,,~oo .....

00 ~PS I RO T 51 GUH~

07 3 - 532 49 57

sportpark de Biescamp. Je bent vanaf 11.00 uur tot 13.30 uur van harte welkom. Hopelijk zien wij jou op 6 juli om samen een balletje te gooien! Tot dan! Groetjes K.P.J. Geffen.

ALOYSIUSSCHOOL Op 14, 15 en 16 mei was het jaarlijkse schoolkamp van de Aloysiusschool. Ook dit jaar zijn we weer naar Heeswijk-Dinther geweest. We hebben daar 3 dagen van alles gedaan, zeskamp, bosspelen, zwemmen en natuurlijk een Bonte avond. De NAS wilde ook dit jaar het schoolkamp weer sponsoren. Daarvoor willen wij hen hartelijk bedanken. Het is nu mogelijk om met de rest van de school op 3 juli mee op schoolreis te gaan. Voor groep 8 staat "survival" op het programma. NAS bedankt, namens Kinderen en het team van de Aloysiusschool.


EFKES BUURTE MÈ ... Els van der Heijden (55 j.) Een klein zijstraatje van de Heesterseweg verwijst naar haar: de Elsweg ...... ! Els van der Heijden neemt na 10 jaar afscheid van "haar Flierefluiters". "Ik zal ze zeker missen, maar ik moet wat gas terugnemen" zegt Els. Ik ben te gast op de clubmiddag van "De Flierefluiters" in de locatie van de K.P.J. van Nuland, gelegen bij het 't Heike. Ze hebben er allemaal zin: Anita, André, Harno, Rianne, Jasper, Arno, Mary, Gitana, Alwin, Margje, Gerry, Monique en Anne. (Afwezig zijn Jürgen, Lianne, Ingrid, Bennie, Thomas, Ramon en Natasja). Een groep verstandelijk gehandicapte jongeren uit Nuland, Geffen en Vinkel, die één keer per 14 dagen een activiteit heeft op zaterdag van 2 uur tot half 5. Die middag staan spelletjes en tekenen op het programma. Tussendoor is er limonade met iets lekkers en er wordt gezellig gekletst. Arno is pas nieuw en is met 8 jaar de jongste. Margje heeft een bijzondere activiteit in het vooruitzicht, want op 16 juni speelt ze mee in het Nationale G-voetbalteam voor de E.K. in Ierland. De leiding organiseert met tweetallen diverse activiteiten; dat kan zijn koken, een speurtocht, knutselen bij het Gilde (de vader van André is bij het Gilde), spelletjes, carnaval vieren (wie de play-backwedstrijd wint wordt prins carnaval en dat was dit jaar Ramon), naar de bioscoop gaan (ze zagen Junglebook), een jaarlijks uitstapje en de favoriete Truck:run die op 27 september weer op de agenda staat. Het uitstapje vinden ze heel leuk en zijn benieuwd waar ze - na o.a. de Efteling, de dierentuin en Bobbejaanland - dit jaar naar toe gaan! In het afgelopen clubjaar werden eveneens kunstwerken gemaakt. In de Meent was onlangs een tentoonstelling van de werken van "De Flierefluiters". "Dat was echt prachtig" zegt Els, "verschillende mensen wilden iets kopen, maar alle kinderen kregen hun eigen werk mee naar huis. De werken van Bennie en Anne hangen nog op het gemeentehuis.

Nu is er in het kader van het jaar van de gehandicapten, nog een geldbedrag beschikbaar gesteld om één gezamenlijk kunstwerk te maken. Dat komt dus nog! Els toont een prachtig schilderij, dat Jürgen voor haar heeft gemaakt. Hij schilderde haar twee teckels Isy en Kwicky tussen de bomen. "Geweldig" vindt Els, "dit schilderij koester ik, temeer omdat Jürgen inmiddels slechtziend is geworden en nooit meer zoiets moois kan maken". Els heeft 'het zorgen' in de vingers. Ze is geboren in St. Michielsgestel als jongste uit een gezin van negen kinderen. Haar oudste zus scheelde 25 jaar met haar. Els verzorgde haar moeder in haar laatste levensjaren, "maar wie doet dat niet; dat is geen prestatie!" Ze is bovendien al 30 jaar als vrijwilligster actief bij de ouderen in de Heegt. "Pieta de Louw vroeg me indertijd 'om voor één keer efkes mee te rijden om maaltijden rond te brengen. Nou, als Pietaje zoiets vraagt, hang je er jaren aan .. . !" lacht Els. Els toont eveneens zorg voor de carnavals-wagenbouwers. Elk jaar verzorgt ze samen met Ans wel 250 broodjes, worsten en erwtensoep voor de wagenbouwers, voor aanvang van de optocht! En dan is er de inzet voor "De Flierefluiters". Omdat er 10 jaar geleden weinig leiding was, werd ik samen met Nicolien als leidster gevraagd. De Club bestaat inmiddels al 13 jaar. Gelukkig zijn ze nu goed bemand. Heidy, Olga, Simone, Edith, Els, Nicolien, Karin, Miranda., Nicole, Stefan en Jaques doen dit vrijwilligerswerk met hart en ziel. Enkelen zitten 'in het vak', maar allemaal doen ze mee, omdat het leuk is en omdat ze iets willen doen voor gehandicapten. "Het is een fantastische groep" vindt Els. "Ze zijn echt niet zielig; het is heel bijzonder om te ervaren wat deze jongeren allemaal kunnen, doen en weten. Ze vangen elkaar op, helpen waar het nodig is en wijzen ons op de puntjes! De meesten werken, anderen zitten op schoo l, dus daarom is zaterdag de clubdag. "Deze ontspannende opvang wordt door de ouders zeer gewaardeerd. We zijn ook heel blij met de sponsors die ons regelmatig verrassen met traktaties, attenties of een geldelijke bijdrage" zegt de leiding. Naast zorgen voor mensen, heeft Els ook nog aandacht voor het welzijn van dieren! Ze is lid van diverse dieren-belangenorganisaties. Thuis heeft ze vijf honden, kippen, roosduifjes (ook van uit de buurt!), een fretje en zelfs de kraaien worden door haar gevoerd. Ze is gek op dieren en vindt het vreselijk als dieren - zoals nu met de vogelpest - dood moeten worden gemaakt. Kortom: Els van der Heijden is een zeer actieve vrijwilligster die zorg heeft voor mens en dier en zich daarvoor daadwerkelijk inzet met hart en ziel. Ze kan 7


heel wat aan en heeft een opgeruimd karakter. "Maar ik kan ook heel pissig worden!" Inmiddels is Els oma geworden van Floor en Daan en wil daar ook tijd voor vrijmaken. "Ik wil geen oppasoma zijn, maar een oma!" Ze hoopt dat het met "De Flierefluiters" goed blijft gaan en het uitstapje zal haar laatste activiteit met hen zijn. Ze krijgt een origineel cadeautje van de groep, maar dat mag ik hier nog niet verklappen! Els, dank je wel voor je geweldige inzet!

VOORUITSTREVENDE PARTIJ MAASDONK 25 JAAR ACTIEF! 25 jaar actief Op 28 juni viert de Vooruitstrevende Partij Maasdonk (VPM) haar zilveren jubileum. 25 jaar geleden deed in Nuland de jongerenpartij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en haalde meteen twee zetels. Vier jaar later presteerde de Vooruitstrevende Fractie (VF) in Geffen hetzelfde. Toen de gemeentelijke herindeling in 1992 een feit was besloten de twee partijen te fuseren tot de VPM. In de 25 jaar van haar bestaan heeft de partij een duidelijk stempel gezet op de politiek in Geffen en Nuland en later Maasdonk. In die jaren zijn er twaalf verschillende mensen actief geweest als raadslid en werd er twee keer een wethouder geleverd. Reden voor een feestje !! Progressief geluid De VPM kenmerkte zich al die jaren door een progressief geluid in de gemeenteraad. De beide voorgangers waren opgericht om meer openheid te realiseren en een ander geluid te laten horen en beide doelen zijn gerealiseerd. De politiek is in die jaren van de achterkamertjes naar de openbaarheid verhuisd. Bovendien is er geen sprake meer van een te overheersende invloed van één partij. De VPM heeft daarbij altijd raadsleden gehad die zeggen waar het op staat.de recht-voor z'n raap-aanpak van de VPM leidde tot stevige discussies met andere partij en. Belangrijk uitgangspunt is daarbij altijd geweest, dat de zaak van belang is en niet de mens die de boodschap brengt. Nog lang niet klaar Toch zijn we nog lang niet klaar. De Maasdonkse politiek heeft de laatste 10 jaar een aantal stevige dieptepunten achter de rug. Pas sinds de laatste verkiezingen 8

is er weer sprake van constructieve samenwerking. In het huidige college heeft de VPM in de persoon van Eduard van Heese een hardwerkende wethouder die in alle rust doet waar hij voor aangenomen is. Onze raadsleden Hans Hendriks, Charles van Herpen en Rien Oomens werken in de gemeenteraad hard om het beleid inhoudelijk goed voor elkaar te krijgen

Speerpunten voor de komende 10 jaar De VPM wil nog vele jaren actief blijven in de Maasdonkse politiek. Er moet ook nog veel gebeuren. Een paar belangrijke punten waar de partij zich voor wil blijven inzetten zijn: • Meer woningbouw voor starters, senioren en doorstromers • Een duidelijke toekomstvisie over de rol van Maasdonk in de stedelijke ontwikkeling van Waalboss. • Het scheppen van een mooie, plezierige en groene woongemeente, waarbij de natuurontwikkeling veel meer ruimte moet krijgen en er veel groen aangeplant moet worden. • Veilige wegen met een goeie ontsluiting als de nieuwe rijksweg straks aangelegd is. • Veilige buurten, waar het plezierig wonen is. Festiviteiten Het jubileum van de VPM wordt bescheiden gevierd; er zal geen receptie of zoiets zijn. Op 28 juni brengen de actieve leden een bezoek aan Den Bosch. Daarna is er een barbecue, die het karakter van een reunie zal krijgen. Daar kunnen de sterke verhalen uit het verleden nog eens een keer stevig uitgewisseld worden.

s

a::::::::::..._ ~~-----Peppel dreef 17 · Tel. (073) 532 77 55 Complete gezichtsbehandeling vanaf € 19 ,50

KOPY INLEVEREN VOOR: 21 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


~

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax . 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is.

Wethouder M .J.M. van de Ven Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00uurin het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de beer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 NIEUW AFVALSYSTEEMINMAASDONKENLITH Op 1 januari 2004 krijgen de gemeenten Maasdonk en Lith een nieuw afvalsysteem: Diftar. Daarmee wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing per huishouden berekend. Het doel: minder afval. Diftar is de naam voor een systeem, waarmee de hoogte van de afvalstoffenheffing per huishouden wordt berekend. Het is een afkorting voor gedifferentieerd tarief. Hiermee wil de gemeente, samen met de inwoners, de hoeveelheid afval verminderen. Inwoners van Maasdonk zorgen voor zo'n 6.600 ton huishoudelijk afval per jaar. Toenemende kosten van afvalverbranding maken dat steeds meer gemeenten kiezen voor een systeem waarbij 'de vervuiler betaalt'. Vanwege de invoering van Diftar, worden de bestaande minicontainers voorzien van een 'chip' waarin de gegevens van de gebruiker staan opgeslagen. Speciale apparatuur op de vuilniswagen herkent de chip en slaat gegevens op, zoals het aantal kilogrammen afval en de datum waarop de container wordt aangeboden. In het nieuwe systeem gaan huishoudens betalen per keer dat zij containers aan de straat zetten en het aantal kilo's afval dat zij aanbieden. Dit aantal en het gewicht van het afval in de container bepalen samen de hoogte van de afvalstoffenheffing. De gemeenteraad stelt voor 1 juni 9


2004 de nieuwe tarieven vast die per 1 juli 2004 gelden. Naast een vast tarief (het zogenaamde 'vastrecht') komt er een bedrag per lediging van een groene of grijze container en voor de hoeveelheid aangeboden kilo's afval. Inwoners wordt aangeraden alleen volle containers te laten legen. Door afval goed te scheiden is de container minder snel vol en kunnen kosten worden bespaard. Op 1 januari 2004 start een gewenningsperiode, die waarschijnlijk een half jaar zal duren. Het aantal keren dat de inwoner zijn containers aan straat zet en het gewicht van het aangeboden afval wordt wel geregistreerd, maar nog niet in rekening gebracht. De bestaande vorm van afvalstoffenheffing blijft in de gewenningsperiode van kracht. Aan het eind van het eerste en het tweede kwartaal ontvangen inwoners een overzicht van het aantal keren dat de containers zijn leeggemaakt. De duur van de gewenningsperiode wordt nog door de gemeenteraad definitief vastgesteld. Inmiddels is de aanbestedingsperiode voor de inzameling van huishoudelijk afval in volle gang. Deze procedure wordt door de gemeenten Lith, Maasdonk en Vught gezamenlijk gevolgd. Op 19 mei j .1. zijn op het gemeentehuis van Lith de offertes van de geïnteresseerde bedrijven verzameld. In aanwezigheid van wethouder Jenniskens (Vught), wethouder Voermans (Maasdonk) en wethouder van Schijndel (Lith) zijn de geoffreerde bedragen bekend gemaakt. Het bureau de Jonge MilieuAdvies, dat de gemeenten ondersteunt in dit traject, beoordeelt op dit moment de offertes. Daarna kan de opdracht tot inzameling formeel verstrekt worden en wordt bekend welk bedrijf de komende jaren de groene en grijze containers komt legen. Alle inwoners van Maasdonk worden in de loop van het jaar nog op diverse momenten op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen rondom Diftar.

CONCLUSIES TEVREDENHEIDSONDERZOEK MAASDONK Van 11 maart tot 1 april 2003 is in de gemeente Maasdonk een klanttevredenheidsonderzoek gehouden met als doel te meten wat de tevredenheid van de inwoners over de dienstverlening van de gemeente Maasdonk is. Deze resultaten zullen worden gebruikt bij de verdere invulling van het concept centrale balie (één balie voor alle vragen). In totaliteit hebben 653 personen de enquête ingevuld (circa 6% van het totaal aantal inwoners van 11.000). De gemiddelde leeftijd van de geënquêteerden was ruim 47 jaar en gemiddeld woonde men circa 33 jaar in Maasdonk. Verdeeld over mannen en vrouwen is de respons respectievelijk 53% en 47%. De dienstverlening op het gemeentehuis is in zijn algemeenheid beoordeeld met een 7,03. In dit artikel wordt ingegaan op enkele belangrijke punten. Achtereenvolgens wordt gesproken over bezoek gemeen10

tehuis, openingstijden, telefonische bereikbaarheid en diverse communicatiemiddelen. Belangrijkste redenen voor een bezoek aan het gemeentehuis zijn burgerzaken, het inzien van stukl<en (bouwplannen en bestemmingsplannen) en het aanvragen van een bouwvergunning. Tevens valt het aantal bezwaren/ klachten op. Ten aanzien van de dienstverlening is men in zijn algemeenheid tevreden. Om te komen tot een verdere verbetering geeft men als belangrijkste aandachtspunten aan dat afspraken moeten worden nagekomen en dat men goed geholpen wenst te worden. De huidige openingstijden zijn beoordeeld met een cijfer van 6,33. De bekendheid met de openingstijden is goed. Ten aanzien van de telefonische dienstverlening van de gemeente geeft men (uitgaande van een cijfer van 1 tot 10) voor de bereikbaarheid/doorverbinden het gemiddelde cijfer 6,85 en voor de klantvriendelijkheid een gemiddeld cijfer van 7,17. Het gebruik van de gemeentegids is beperkt (slechts 33%). Voorzover de gemeentegids gebruikt wordt voor het opzoeken van informatie dan voldoet deze ruimschoots; in circa 90% van de gevallen wordt de gezochte informatie gevonden. In zijn algemeenheid wordt de gemeentepagina in de streekwijzer goed gelezen. Van het totaal aantal geënquêteerden leest ruim 55% elke week de gemeentepagina. Door het overgrote deel wordt de huidige opzet/ lay-out als duidelijk ervaren. Door de gemeente wordt relatief weinig gebruik gemaakt van inwonersbrieven om bepaalde (groepen van) personen specifiek te informeren over zaken die voor hen van belang zijn. Voorzover gebruik wordt gemaakt van inwonersbrieven is een zeer ruime meerderheid (85%) van mening dat de brief duidelijk is. Mede doordat door de gemeente slechts sporadisch informatieavonden worden gehouden heeft slechts een zeer gering percentage (9 % ) in de afgelopen 12 maanden een informatieavond bezocht. Ruim de helft van deze 9% vond de avond nuttig. Een hoog percentage (bijna 80%) beschikt thuis of op het werk over een computer. Het aantal personen dat voor het opzoeken van informatie gebruik maakt van internet is eveneens hoog maar kan verbeterd worden. Opvallend is dat onze gemeentepagina op internet slechts beperkt bekend is alsmede dat het gemiddelde cijfer 6,50 is. Om het gebruik verder te stimuleren is het belangrijk dat de internetsite actueel wordt gehouden. Daarnaast kan internet gebruikt worden om mensen een mening te vragen over een bepaald onderwerp (interactieve website). Tot slot Het gehouden tevredenheidsonderzoek biedt een goede basis om te komen tot een verbetering van de communicatie. Een aantal elementen kunnen worden meegeno-


men bij de inrichting van de centrale balie. Wel is het van belang om in ogenschouw te nemen dat de implementatie niet van de één op de andere dag kan worden gerealiseerd, maar dat het een proces is van langere tijd. Op korte termijn zullen de eerste aanzetten worden gegeven voor de centrale balie. Daarnaast is in de afgelopen maanden al gekomen tot een verbetering van de informatieverstrekking, doch noodzakelijk is om deze verder uit te bouwen. Uit diverse reacties is gebleken dat men niet tevreden is over de huidige ontvangstbevestiging en de controle op de voortgang. Dit heeft dan ook een hoge prioriteit voor het jaar 2003. Het rapport met alle uitkomsten van het onderzoek is op de website www.maasdonk.nl te bekijken.

SUBSIDIEPROGRAMMA 2004 Behandeling in adviesraad Welzijn op dinsdag 17 juni 2003 De huidige subsidieverordening van de gemeente Maasdonk is ruim 8 jaar oud. In de afgelopen jaren is deze meerdere malen onderwerp van discussie geweest. Zo blijkt dat niet in alle gevallen de opbouw logisch is en is de verordening ondoorzichtig en zeer gedetailleerd. Daarnaast is er geen directe relatie tussen het verstrekken van een subsidie en de door de vereniging te leveren prestaties. Dit alles is dan ook aanleiding geweest om een nieuwe subsidieverordening op te stellen. Allereerst is door de gemeenteraad de welzijnsnota "Zijn of welzijn, dat is de vraag" vastgesteld. Hierna is de kadernotitie subsidiebeleid opgesteld. Op grond hiervan wordt in het nieuwe subsidiebeleid onderscheid gemaakt in 4 soorten subsidies: Waarderingssubsdie: Dit is een subsidie, waarmee de gemeente aangeeft bepaalde activiteiten van belang te vinden zonder zich verder met de inhoud te willen bezighouden. Het subsidiebedrag is een jaarlijks vast bedrag. Instandhoudingssubsidie: Dit is een subsidie, gericht op de mede instandhouding van organisaties. Deze subsidie is opgebouwd uit een vast bedrag en een bedrag per lid, (kern)inwoner, jongere, etc. (peildatum 1 januari voorafgaand aan subsidiejaar). Projectsubsidie: Dit is een éénmalige financiële bijdrage, gericht op bijzondere activiteiten, die inspelen op actuele ontwikkelingen en trends. Budgetsubsidie: Dit is een subsidie, waarbij met (professionele) instellingen duidelijke prestatieafspraken worden gemaakt, vastgelegd in subsidieovereenkomsten. Dit speelt op dit moment niet voor organisaties, die zich alleen richten op de gemeente Maasdonk of één van de kernen. Op basis van de welzijnsnota en de kadernotitie is in samenspraak met de adviesraad Welzijn een eerste ontwerp van het nieuwe subsidiebeleid opgesteld. Hierna is de inspraakprocedure van start gegaan. Gedurende vier weken heeft de concept-subsidiebeleid ter inzage gele-

gen. In totaal is door 19 organisaties een schriftelijke reactie ingediend. Naast de wettelijke inspraakprocedure zijn door wethouder van de Ven clustergesprekken en enkele individuele gesprekken met verenigen gevoerd. In totaal zijn 15 gesprekken gevoerd. De informatie uit de inspraakreacties, de clustergesprekken, de aanvullende gesprekken en de later ingediende gegevens van verenigingen is de basis geweest voor het college om het eerste concept-subsidiebeleid 2004 nader te bezien. In een uitvoerige notitie wordt door het college ingegaan op de schriftelijke en mondelinge reacties en wordt een aantal wijzigingen voorgesteld ten aanzien van het eerste concept. Dit is inmiddels toegezonden aan de betrokken organisaties. Het aangepaste concept wordt behandeld in de adviesraad Welzijn op dinsdag 17 juni 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Organisaties, die gebruik willen maken van het spreekrecht, dienen dit vooraf te melden aan de griffier, de heer G. Wasser. Al met al is aan het voorstel om te komen tot een nieuwe subsidieverordening een lang en uitvoerig traject vooraf gegaan. Het nieuwe subsidiebeleid is géén bezuinigingsoperatie is. Het totale beschikbare bedrag wijzigt niet. Nieuw is dat de instandhoudingssubsidies jaarlijks verhoogd worden op basis van de gemiddelde loon- en prijsstijging. Tot slot is het van belang om te onderstrepen dat verenigingen en organisaties in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van hun organisatie. Gemeentelijke subsidie is dus aanvullend.

BIJDRAGE VOOR JEUGDSOOS GEFFEN EN VINKEL Al vele jaren is in de kern Nuland een jeugdsoos actief, die vele activiteiten organiseert. Hier mag de kern Nuland best trots op zijn. Door de gemeente wordt aan de jeugdsoos uit Nuland jaarlijks subsidie verleend. Vorig jaar is de jeugdsoos in Geffen nieuw leven ingeblazen. De ervaringen zijn positief en met een deelname van gemiddeld zo'n 70 kinderen voorziet men dus duidelijk in een behoefte. Nadat in een eerder stadium aan de jeugdsoos in Geffen een bijdrage voor de le helft 2003 is toegekend, heeft het college besloten om voor de 2e helft 2003 eveneens een bijdrage te verstrekken. Voor 2004 is de jeugdsoos in Geffen meegenomen in het subsidieprogramma 2004. Ook in de kern Vinkel is men onlangs opnieuw gestart met een jeugdsoos. Het college heeft besloten om ook dit initiatief te waarderen. Voor de rest van 2003 is aan de jeugdsoos Vinkel dan ook een bijdrage toegekend. Voor 2004 is de jeugdsoos in Vinkel eveneens meegenomen in het subsidieprogramma 2004. De gemeente neemt het jeugdbeleid serieus: nieuwe initiatieven, die passen binnen de gemeentelijke doelstellingen, krijgen dan ook de steun van de gemeente! 11


A.

11

~

ROND DE DORPSPOMP

De dienstdoende voorzitter van de Stamtafel, Jan van Vucht, had een vertegenwoordiging van de Stichting "LANDSCHAPSBELANG MAASDONK" uitgenodigd. Voorzitter Gerard Gerrits, Elzendreef 28 Geffen en bestuurslid Martien van Niftrik met echtgenote kwamen ons bijpraten over de heugelijke plannen. Ze hebben heel Maasdonk bekeken en schrokken van wat er over was van de prachtige natuur en van wat er ooit eens leefde in Maasdonk. De bio-industrie, de zware bemesting en onkruidbestrijding, de herinrichting, ruilverkaveling, de bemesting, het lukraak rooien heeft geleid tot een kaalslag, waardoor veel diersoorten, vogels, insecten zijn verdwenen of dreigen uit te sterven. Bomen zijn zomaar omgewaaid of per ongeluk gerooid, de wortelzones zijn doorgeploegd, de houtwallen zijn geslecht en het struikgewas is veelal verdwenen. Maasdonk heeft betreurenswaardig weinig aandacht besteed aan de bescherming en het behoud van "DE GROENE ZONE" de buffer tussen Oss en Den Bosch. Al in 1996 heeft het Brabants Landschap al concrete plannen ontwikkeld. De provincie had zelfs "een zakje met geld" klaar liggen. Er is helaas geen aandacht voor geweest. Er is nu een duidelijke omslag te bespeuren. De in oprichting zijnde stichting "Landschapsbelang Maasdonk" heeft al een aantal projecten in kaart gebracht, die al op korte termijn uitvoerbaar zijn. In Geffen is dat de inrichting van 't Hoon, gelegen tussen de slingerende Bredeweg-pad, de Elshof en het Geffense Veld, het gebied ten Oosten van Geffen, van de Elzendreeftot Oss. Er liggen al wel paden en brede stroken grond te wachten op beplanting met bomen en struikgewas, knotwilgen Houtwallen moeten terugkomen en ook natte natuurplekjes voor de kikker en soortgenoten. De gemeente heeft in dat gebied braakliggende gronden. Dat moeten allemaal heerlijk goene wandelpaden en rijk beboste singels worden vanaf het Jodenkerkhof tot de Geffense Bosjes. De gemeente Maasdonk wordt gevraagd voorbereidingen te treffen. De Stichting gaat dan met vrijwilligers helpen bij de aanplant en zal later zorgen voor het onderhoud. Er is ook contact met Henny Dekker van het milieusteunpunt in Oss en met heemkundewerkgroep "Vladerack'', die in het verleden aandacht besteedde aan bomen en bijzondere begroeiingen. Ook de natuurgroep "Veldtjakker" zal zich aangsproken voelen en aansluiting zoeken bij de Stichting. Aan de Zuidkant van de A59, de nieuwe snelweg- inaanleg, gaat beslist veel groen verloren, eiken verdwij12

nen en ook struikgewas. Ook daar liggen prachtige dreven te wachten op omzooming met allerlei groen. Ook langs de nieuwe snelweg moet veel groen komen. Via Brabants Landschap kunnen particulieren subsidie krijgen voor nieuwe aanplant en natte gebiedjes. Helaas is daar weer een vergunningstelsel aan verbonden met te betalen leges gelden aan de gemeente. Maasdonk moet hiervoor zeker vrijstelling verlenen. Elk particulier initiatief moet worden ondersteund. Gelukkig is de gemeente middels Wethouder Rien van de Ven erg enthousiast over al die plannen. Ook boeren in de polder willen steeds meer meewerken aam natuurbehoud en bescherming van weidevogels, maar dat is ook dringend nodig. Er zijn nog een 6-tal koppels grutto 's te vinden in de Polder van Den Bosch tot Oss. Martien van Niftrik vertelt ons, dat de laatste 30 jaar veel verdwenen is, o.a. de kamhaan, de kv,:artel, de veldleeuwerik, de gele kwikstaart, de rietgors. de bosrietzanger, de kleine karrekiet, de nachtegaal, de gekraagde roodstaart, de bosuil, de velduil, de putters, de kneu, er is nog slechts een enkel koppel patrijzen te vinden, we missen de zomertortel, en het waterhoentje. In de polder is door de waterhuishouding geen bestaan meer mogelijk voor de weidevogels, daarom moeten er weer natte percelen komen. Er is ook weer veel overleg met Brabants Landschap om te komen tot ecologische overloop gebieden, zodat de dieren, vogels, insecten zich overal kunnen verspreiden, anders krijg je immer inteelt. Het behoudt van "AL WAT LEEFT" is ook noodzakelijk voor het voortbestaan van de mens. De samenhang in de natuur is voorwaarde voor alles wat ' groeit en bloeit'. De Stichting gaat verder met het inventariseren van alle gebiedjes en plekjes. o.a. de Geffense ,, ielen, de Bermen, de spoordijk, de oude dijkjes en boomgroepen. Wil bomen weer teruggeplaats zien en open plekjes opvullen. De stichting gaat niet de strijd aan met natuurrakkers, wil alleen stimuleren en wijzen op het belang van natuurbehoud. Ook in Vinkel hebben "De Vinkelse kampen" de aandacht van de stichting en men noemt "Heiduinen", de parel van Maasdonk. Daar valt nog veel te verbeteren en terug te geven aan de natuur. Het waterwinbedrijf wil een stuk van de natuur terug geven aan de wandelaar, maar is zeer beducht voor vervuiling. Het hek zal 25 meter worden teruggeplaatst. Het wordt weer Maasdonks bos. Zeer lovenswaardig. De stamtafel wil onder leiding van leden van de stichting een ochtendwandeling maken om 7 uur, bij Engelenstede, Heiduinen of het Geffes Veld. Wie lid wil worden kan zich melden bij Gerard Gerrits, Elzendreef 28 5386 GS Geffen, tel 0735324691. Meld je aan als donateur â‚Ź 10 Euro. De stamtafelgasten allemaal dokken, dat snap je.


We hopen, dat de plannen slagen en soms kan dat met eenvoudige middelen. Er zijn veel vrijwilligers nodig. Laat van je horen, als de natuur van Maasdonk je lief is. Wij wensen de Stichting veel succes toe en daarmee GEFFEN in 't GROEN!!! De avond-4-daagse was weer een groot succes, 600 deelnemers en mooie routes. WI.K. was weer present. "Nooit Gedacht" leverde weer de grootste groep. Jammer, dat ze niet als zodanig herkenbaar zijn. Het meisjesvoetbal. Het team van de Aloysiusschool speelde de finale in Zeist op 11 juni. De uitslag weten wenu. De penalty-bokaal van Nooit Gedacht zal een bijzondere attractie gekend hebben dit jaar. Het was nog geheim, ofschoon wij meer wisten!!! De VP.M. bestaat 25 jaar. Daar gaan we toch eens over praten. Het Pinksterfeest kreeg weer meer aandacht. De hoogmis was goed bezet. Het "Veni Creator" klonk weer eens als van ouds in de kerk. De Prins was een en al vuur met "cum sanctus Spiritus". Het is ook het hoogste kerkelijke feest. De van Wanrooy-wijzer bij bakker Jansen moet opgeschoond worden. De drempels laten wij voortaan links liggen, al snappen we nog steeds niet dat ze te hoog zijn en dat de meeste

van die ondingen ook nog eens dubbel worden gebruikt, ja ook nog eens als wegversmalling, dat moest bij wet verboden zijn. Dat leidt tot misverstanden, ruzies, opstoppingen en al wat maar vervelend, lastig en misselijkmakend is. HOUDT er toch over op!! Van stamtafel 180. Voor op- of aanmerkingen De Prins tel 0412-640982. De volgende stamtafel is weer in café GOVERS op 22 juni van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Deze keer onder leiding van Harrie Govers. Ook U bent van harte WELKOM. Het lidmaatschap is kosteloos en kostelijk!!!

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

'

ERN S Joyof Perfection ~ schilders/ glas f~l(.1't Jl.l~I ZOOJ, IS D«S «l~l.ltK~ A/?l(eS

H~-r~~lle«S V~~/? t S-JJt, ~~ ~~lle« orJJ - S-JJz JJ't oo Ernis schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss

Tel. Fax E-Mail

0412 - 64 37 08 0412 - 64 55 36 ernisschilders@levix.nl 13


]301 Rli,bobank n

A 11e

b 1-

QRATIS RABOBANK LIDMAATSCHAP

ir (' iJ

~

@

B~l:A\ALREKENING

~

,,,

'•.:. @

INTERHELA E~lRA

INTERNET BANKIEREN 531

VOOR.DELIGE OODRtllPENDE REIS.\lERZEKERING

ll1U;r/openrfe a1mu/eringsverzeker1ng

0

CR~D1TCARD

EUROPA$

0 -:·

Ra bo bank 1

,3

1115

T

O '

f>-.

Rabobank Het Maasland


BERICHT UIT GUATEMALA Anne van Nistelrooij(l 8 j.) uit de Elzendreef, besloot om na het behalen van haar VWO-diploma, gedurende negen maanden, vrijwilligerswerk te gaan doen in Midden-Amerika, om met name de Spaanse taal onder de knie te krijgen. Dit keer beschrijft ze voor de laatste keer haar belevenissen. We bedanken haar voor de interessante bijdragen aan ons dorpsblad. Hallo Geffenaren, Als ik dit stukje schrijf is mijn laatste maand in Guatemala al ingegaan. Als ik terugkijk kan ik alleen maar zeggen dat ik blij ben dat ik ben gegaan en terug kan kijken op een jaar vol nieuwe dingen die ik nooit meer zal vergeten . De eerste keer naar een land buiten Europa, naar een ontwikkelingsland nog wel, en de eerste keer helemaal alleen reizen. De eerste weken alleen Spaans spreken hebben me een boel zweet gekost, maar tegenwoordig droom ik zelfs in het Spaans. Voor het eerst op mezelf wonen. Wat ben ik vaak verdwaald in alle straatjes die hetzelfde lijken in deze stad, maar als ik nu 's avonds aankom en alle lichtjes zie branden in de vallei waarin Xela ligt is het ook mijn thuis geworden. De eerste tropische regenbui vond ik heel speciaal, maar nu het regenseizoen na maanden van stof, droogte en hitte zoetjesaan weer begint baal ik. De eerste keer dat het licht uren of dagen weg was, of dat er geen stromend water was vond ik nog niet zo erg maar wel heel lastig, maar nu ben ik gewend en haal ik mijn schouders op, maar kan ik me er ook kapot aan ergeren. De eerste keer salsa, merengue , bachata en punta waren onwennig, en nu ben ik al bijna vergeten hoe het is een avond trance te horen. Van tequila in twee keer zo grote glazen en bacardi met drie keer zo weinig cola als in Nederland kreeg ik in het begin rillingen, maar alles went, en nu vind ik het jammer dat er geen 'ojo rojo ' of 'daiquiri ' geschonken wordt in de Gover of bij Boet. Hier heb ik voor het eerst krokodillen , apen, papagaaien, zeeschildpadden, pelikanen, flamingo's en jaguars in het wild gezien, maar ook een tarantula, kakkerlakken op .._.-.~ _ __,._

middelvingerformaat en sprinkhanen groter dan mijn hand. Als ik denk aan de eerste keer in de jungle kan ik nog alles ruiken, horen en de drukkende hitte voelen, en de watervallen in en nabij het oerwoud zal ik niet gauw vergeten. De beelden van de krottenwijken, van mensen die overdag op straat liggen en waarvan niemand weet of ze dronken of flauwgevallen zijn, of misschien wel dood, zal ik me altijd blijven herinneren. Net als hoe mensen eruit zien zonder geld, zonder eten en zonder hoop . Hoe jongens van 17 eruit zien die al 8 jaar op straat leven en meisjes van 14 die met de hoogste bieder meegaan. Hoe iemand eruit ziet die lijm snuift of cocaĂŻne gebruikt, hoe iemand eruit ziet die pure alcohol drinkt. Mijn eerste en hopelijk laatste schietpartij, de keren dat ik in een pickup door de bergen werd vervoerd, en de peperspray die ik altijd bij me draag als ik alleen weg moet. Wat zal 't straks wennen zijn in Nederland; nou was op tijd komen toch al nooit mijn sterkste punt, maar nu het Latijnse ritme erin geslopen is wordt dat nog extra moeilijk, hoewel ik ook al uitkijk naar de Nederlandse efficiĂŤntie, waar dingen binnen een paar uur geregeld kunnen zijn. De kindjes van Nuevos Horizontes zal ik zeker missen, net zoals het uitgaansleven dat al op woensdag van start gaat. Maar wat heb ik zin in een kroket, en een frikadel speciaal. Om weer brood te eten in plaats van tortilla's, en aardappels in plaats van rijst. Frijoles, zwarte bonen, kan ik van mijn leven niet meer zien, en de smaak van yuca, haai, kippenvoetjes, taco, chirmol en gebakken en gekookte banaan zal me altijd bijblijven. Wat zal het relaxt zijn om niet meer te hoeven wassen op de hand bij een wasplaats . Om een uur onder de douchte te staan met warm water. Om van Geffen naar Lith te fietsen en frisse polderlucht in te ademen, om in de bus, trein en auto op stoelen te zitten die groot genoeg zijn en om de stofzuiger te kunnen gebruiken. Een beetje pijn doet het toch wel, maar ik heb wel zin om weer echt naar huis te gaan, mijn familie en vrienden weer te zien , en straks met goeie moed weer te beginnen aan de studie politicologie. Als ik terugkijk ben ik trots op mezelf dat ik het toch maar mooi in m 'n eentje gedaan heb, en ben ik blij dat ik een beetje meer weet van de wereld. Deze keer zeg ik maar ' tot ziens ' ! Anne 15


MLZIEKVERENIGING .. \Villen Is Kunnen·· 'effen

W.I.K. Nieuws Majorettefestijn 29 juni aanstaande!! Een majorettekorps voor een fanfare is best uniek, muziekvereniging W.I.K. beschikt over een GROOT majorettenkorps en daar is zij dan ook bijzonder trots op!! Voor het eerst organiseren de leidsters van dit majorettenkorps, te weten Marianne en dochter Evelyn Lepoutre een onderlinge wedstrijd voor "hun" majoretten op zondag 29 juni aanstaande Het majorettekorps telt maar liefst 3 8 meiden!!! Zij zijn verdeeld over drie categorieën: jeugd 1 (4t/m 7) en jeugd 2 (8 en 9), jeugd 3 (10 t/m 12) en 3e divisie (vanaf 13 jaar). Marianne is leidster van jeugd 1 en 2 en Evelyn (die zelf nog actief is bij een maj orettegroep in Uden die in de hoogste divisie opereert) heeft de leiding over jeugd 3 en de 3e divisie. Een majoretteshow is echt wel iets meer als een simpel dansje, naast de pasjes zijn er vele mogelijkheden met de baton zoals throws, rolls en fingertwirls. Majorette is een combinatie van (jazz-) ballet, turnen en techniek van de baton. Al verschillende maanden zijn de Geffense majoretten druk aan het oefenen voor de onderlinge wedstrijd. De oudste majorettes maken shows voor jeugd 1 en 2, ze zoeken zelf de muziek uit, mixen deze en maken er een mooie show op. De jongste majoretten vinden dit reuze leuk! Ook wordt er veel aandacht besteed aan de kleding. Ieder duo/ trio wat meedoet heeft telkens andere pakjes aan. Sommige ouders maken zelfs nieuwe kleding zodat de meiden er tip top uit zien!! De diverse optredens zullen ook gejureerd worden en wel door de ex-trainsters van het majorettenkorps: Jaqueline en Petra. Het zal zeker een hele leuke middag gaan worden voor de hele familie. Muziekvereniging W.I.K. heet je namens de leidsters en majoretten van harte welkom in sporthal De Geer op zondag 29 juni aanstaande. Het spektakel begint om 12.00 uur en zal duren tot 16.00 uur, entree€ 2,00. Dit mag je absoluut niet missen!!! Studieorkest Het studieorkest van onze muziekvereniging heeft op 28 juni aanstaande samen met het studieorkest uit Lith en Heesch een (hoe kan het ook anders) studiedag. De muzikanten samen zullen gedurende deze dag diverse nieuwe muziekwerken in studeren. Voor de beginnende muzikant is het studieorkest een enorme leerschool, je leert daar muzikaal samen te spe16

len, je leert daar te luisteren naar de andere muzikanten op andere instrumenten, je leert daar te letten op de aanwijzingen van de dirigent, kortom je leert daar musiceren in een groep. Een studiedag zoals die nu georganiseerd wordt (mede dankzij het grote succes van vorig jaar) is bijzonder stimulerend voor de beginnende muzikant. Muziek maken doe je namelijk samen en door een dag muziekwerken in te studeren met collega muzikanten uit de omgeving leer je een hele boel. Weet je wat nu het mooie is van deze studiedag?? Nee?? De muziekwerken die overdag ingestudeerd worden, kun je 's-avonds gaan beluisteren, dan geven de drie studieorkesten namelijk samen een concert. Aanvang van dit concert zal zijn plus minus 18.00 uur in de zaal bij de Lithse Ham. De drie studieorkesten nodigen je van harte uit bij dit concert aanwezig te zijn.

Agenda 21 juni 28 juni 29 juni

studieorkest verzorgt H. Mis studieorkest heeft studiedag majorettefestijn in de Geer

Muzikale groet, Muziekvereniging W.I.K.

r------------------~7

~ #alrle~ Openingstijden Bouwvak-vakantie

dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

12 augustu s 13 augustt.1s 14 augustus 15 augustus 16 augustus

9. uur 9. . uur 9.00 - 12.30 UUlî 9.00 - 12.30 uur 9.00 - 16.00 uu r

dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

19 20 21 22 23

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

augustus augustus augustus augustus augustus

-

12.30 12.30 12.30 17.00 16.00

1 1

1 1 1

uur uur uur uur uur

1 1 1

1 1 1

Iedereen een hele fijne vakantie!!!

1

1 1

1

Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59

j

~------------------J


Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Jeanne Nikkels

Fax 0412 - 63 72 06

Veldstraat26a, 5386 AZ Geffen, tel. 073-5322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl Mail

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Wij verzorgen voor u:

*

*

*

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS

~ww.nasafbouwr1 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzel<ering?

Delta Loyd Interpolis Centraal Beheer Nationale Nederlanden Aegon Amev RVS

Stad Rotterdam Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386AT Geffen Tel 073 --532 55 10, Fax 073 -- 532 55 60

HYPOTHEl<EN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij ~

GC>-v.F;~ G:EFF"..E~

bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen

e>..~ _-~-r-,,/J

tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929


ken. Onze speciale dank gaat uit naar Huub van Nistelrooij voor de trainingen van het afgelopen jaar.

KPJ itc-

'

~i Ciffef\

~

.L._~~~

Groeten en heel veel succes in het volgende jaar,

PROFICIAT

Zondag 25 Mei j .1. zijn de beker finales gespeeld in Geffen. Hierbij zijn een aantal teams in de prijzen gevallen. Asp .1 en Asp. 2 van Geffen stonden tegen over elkaar in de beker finale. Asp. 2 wonnen de wedstrijd en werden daardoor kampioen gevolgd door Asp. 1 met een tweede plaats. Na de middag werd de laatste wedstrijd van de competitie gespeeld dit ging tussen wederom Asp. 2 van Geffen en Asp. 2 van Vinkel ook deze wedstrijd wisten ze te winnen en zo werden ze voor een twee keer in een dag kampioen rede voor een feestje.

KPJ Geffen

OPROEP - OPROEP - OPROEP In september is het weer tijd voor Effe noar Geffe! Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is er elk jaar heel veel extra mankracht nodig om onze Boeremert op poten te kunnen zetten. Dit is niet mogelijk zonder de hulp van erg veel vrijwilligers. Wij zoeken dan ook nog extra (groepen) mensen die zich willen inzetten voor ons evenement. Wil jij met je (bijvoorbeeld buurt-, sport- of carnavals-) vereniging een centj e bij verdienen meld je dan aan bij Annemien Dolleweerd: 073 532 11 05 of info@effenoargeffe.nl. Werkgroep Opbouw Stg. Effe noar Geffe P.S. Wij streven ernaar elk jaar het vele werk te verzetten in een gezellige sfeer !

Na de huldiging en een ere ronde door Geffen welke mede mogelijk is gemaakt door Gebr. v/d Berg uit Geffen werd de dag afgesloten met een wel verdient frietje. Speciaal willen we Familie van Peufflik sierbestrating bedanken. Op Zondag 1 Juni j.l zijn ook de H2 van KPJ Geffen kampioen geworden in strijd om de titel in de B Poule. Door deze morgen te winnen van Vet. Nuland werden zij onverslagen kampioen. Rede voor een feestje . Na een gezellige (lange) ere ronde door Geffen, wat mede mogelijk werd gemaakt door Corne v E . Werd er een etentje aangeboden door Govers frituren daarvoor onze dank. Verder willen we Bart v/d H. onze hof-fotograafbedan-

POE LIERDERIJ JO VAN DRUENEN Broekstraat 8 • Geffen • tel. 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

REKLAME VERSE HUZARENSALADE

KILO€ 3,50

* WIJ HEBBEN EEN GROOT ASSORTIMENT DIEPVRIES- EN MAGNETRONSNACKS

:Jz)e mnbachteLiike specialist in 1Vil'iJ en fjfVOtJel te 18


Ja, dat doen

we allemaal!

Aan-en verkoop ekerin

_io Bank

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

lil

Makelaardij Assurantiën

~

LMV

Hypotheek ®adviseur

RIJWIELEN

CfJJanaeM

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION "A v1 lftA Vervoer voor ziekenfonds -busie

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent.

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6. te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Loonbedrijfen Grondverzet

~ - de Kinderen v. o ~

Gebr. van Erp

Geffen, tel. 073 - 5325551 maandag t/m vrijdag 13.0b - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17 .00 uur

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


Bouwen ... een persoonlijke zaak!

a

Hanegraaf B.V. , Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 5322001 Fax (073) 53250 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN

Bouwbedrijf , 1 van Erp Geffen b.v.

S TALEN

f

I

KOZIJN EN

OP

MAAT .

Richard Hanegraaf

\

De Zolder 1 - 53~tJLG Geffen- telefoon (073) 532 36 68- fax (073) 5325552 ' www.vanerpboYw,ni

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw familie- verenigings- en hande lsdrukwer k. Fami li edrukwerk keuz e uit 7 collecties

AUTOMATISERING

M e t opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkoste n gratis.

Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Telefax: (073) 534 13 23 E-mail: info@levix.nl www.levix.nl

Gra tis persoonl i jk foto -album bi j geboor te ka artjes Oo k voo r kopieerserv ice kunt u bij ons terecht.

Kleurenkopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Kopiëren van bouwtekeningen. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel (073 ) 532 26 84 - fax (07 3) 532 47 95

www.levix.nl

e-mail: drukker i j©wihabo .nl - internet: www.wihabo.nl

C1000.

Van alle markten

thuis. '

VO F

INTER I EURS

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt

d~~~f~ ' ••~

. Wanrooy

K E U K E N S

,i~r-

--=,.i

v.d. Bosc

. ,)-.

* Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keuken renovatie * Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

C1000 ♦ Openingstijden:

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

,,,

Ma_ t/m do 8.00-20.00 uur VnJdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

l'Ä\

AUTO-EN ~ MOTOR RIJSCHOOL

P. DE Kl1EIN Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

SIEMENS

imperial

mm ME I IECHHIEK DIE OVEIIUIGI

:M:ieie

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073-5322774 ~u,,"

bninie ~v

STUKADOORS- EN AFBOUWBEDRIJF

~ ~

~

"

~~-ENA~t~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.