Torenklanken 2003 - nr 01

Page 1

41e jaargang I nummer 1 I januari 2003

sekretariaat: redakt ieadres: advertenties: bank: druk: oplage :

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

VAN DE REDACTIE Allereerst wensen wij u allen een heel gelukkig en gezond 2003 toe. Ons jubileumjaar is afgesloten en we zijn begonnen aan de 4le jaargang. Mede door de steun van onze adverteerders en uw bijdrage in 2002 tijdens de zakjesactie, proberen wij ook dit jaar een fraai dorpsblad te presenteren. De redactie vraagt om medewerking en begrip voor de copydatum deze niet te overschrijden. Het komt veelvuldig voor dat copy, e-mail, diskettes te laat worden aangeleverd. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Ook vragen wij instellingen, verenigingen of belanghebbende die het komende jaar hun activiteiten plannen deze door te geven voor de rubriek Wie Wat Wam1eer. Voor dankbetuigingen vragen wij een vergoeding van € 5,00. Dankzij de Rabobank hebben wij een scanner en kunnen wij gratis u foto plaatsen . Het is ook mogelijk om een abonnement op Torenklanken te nemen (een verjaarscadeau voor oud dorpsgenoten). Voor het binnenland geld een tarief van€ 26,00 per jaar (porto kosten) . Het buitenland verschilt van tarief, binnen of buiten Europa. Gevonden of verloren is gratis. De redactie.

THEO PRINSEN ERELID VAN W.I.K. Zondag 29 december jongst leden tijdens het eindejaarconcert van muziekvereniging WI.K. is Theo Prinsen benoemd tot erelid van W.I.K. Theo medeoprichter van WI.K. schreef in 1987 zijn eerste brief namens de vriendenkring van de vereniging,

een kring die nu nog bestaat en waaraan je nog steeds deel kunt nemen! Vele bedrijven, de middenstand en particulieren zijn ieder jaar aangeschreven met de vraag of ze de vriendenkring willen steunen door hun bijdrage over te maken op bankrekeningnummer 1158.29.679. En deze kling is zo belangrijk voor het instrumentarium van onze muziekvereniging. Vanaf 1987 heeft Theo al het geld dat opgehaald is, besteed aan de aanschaf en vervanging van instrumenten voor W.I.K., geen één cent is verloren ge- • gaan aan bijvoorbeeld postzegels, kopieerkosten, enveloppen, etc. deze kosten betaalde Theo geheel uit eigen portemonnee. Hoeveel werk Theo verzet heeft in de loop der jaren achter de schermen voor muziekvereniging WI.K. is met geen pen te bescluijven! ! Theo, medeoprichter van de club, reserve dirigent voor vele jaren, de motor achter de vriendenkring jij verdiend het om erelid te worden van W.I.K. Nogmaals namens alle leden en bestuur van WI.K. van harte gefeliciteerd met deze benoeming en we hopen dat we nog lang van jouw inzet en initiatieven mogen genieten!!


REGI(1,4ir BANK 7 DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening • hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingviij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• beleggen

• verzekeren :1, voor personen * voor bediijven * pensioenen en lijfrente <· zorgverzekeringen ,:, gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * di verse maatschappijen

* beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen ,:, mix-fund * rechtstreekse beursaankopen ,:, veel vrijheid en lage kosten

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur vr(jdag 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur zaterdag 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

VAN HEESE

111

www.lmv.nl

~ LMV

PARTNERS BV

Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

Makelaardij Assurantiën

-

Café - Zaal 't Haasje

-

- ~:- --- ..:_.;.

JB

voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 53215 20

V

'-:--~--

E-mail: cinerentgeffen@wxs.

,ll'll.JW.Vanwanrooi;'Jil ~ _..,

Bouwen op vertrouwen

FOTO~~ Gil~ ...... :__.....~ Tolweg2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789

Hypotheek ®adviseur

"'"'

■ ■ ■ ■ ■ ■

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, fax: 07 3 - 5340499 In ternet: www.vanwa nroojj.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL''

GEFFEN: KERK EN

Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens : 073 532 4160.

SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u

LITURGISCHE KALENDER: Vr. 17-01 13.30 u

Za

19.00 u * 18-01 19.00 u

Zo. Ma. Vr. Za.

19-01 20-01 24-01 25 -01

09.30 u + 19.00 u * 19.00 u * 19.00 u

Zo. Ma. Vr. Za.

26-01 27-01 31 -01 01-02

09.30 u + 19.00 u * 19.00 u * 19.00 u

Zo. 02-02 09.30 u Ma. 03 -02 19.00 u *

Di. 04-02 19.00 u

Huwelijksviering Carin v. Erp en Rob v.d. Heijden H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) H.Mis mmv Gem. koor Avondmis H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) H.Mis mmv Gem. koor Avondmis H.Mis mmv Ouderenkoor Maria Lichtmisviering mmv Kinderkoor (in deze viering worden er kaarsjes gewijd en uitgedeeld. Woord-Com.d. mmv Gem Koor Avondmis

Dankviering (teruggave doopschelpjes met catechese-avond)

'~ = dienst in de kapel += t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doop gesprek wordt gehouden op dinsdag 11 februari 2003 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 11 maart 2003. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469.

HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers : tel. 532 3190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur).

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk.

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. ( om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCIDEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: december 2002: Meike van Griensven, Levi Schuurmans, Maike Timmermans, Jara Gooiker, Anne Krijnen, Kyra Hoeseni, Silke en Afke van Erp.

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Wo. 22jan. van 13.30 - 15.00uurinhetparochiecentrurn: Scheppingsverhaal.

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP EEN KERKELIJK HUWELIJK 17 januari: Carin van Erp en Rob van der Heijden

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 26 dec. 2002: Wilhelmien van Kreij, 74 jaar 28 dec. 2002: Grada v. Griensven - v. Zeeland, 87 jaar

OPENSTELLING PAROCIDEKERK Met ingang van Driekoningen 2003 zal onze schitterende en monumentale Maria Magdalenakerk voortaan van 08 .00 tot 17.00 uur geopend zijn. Wij als parochiebestuur zijn van mening dat een kerk niet slechts alleen een gebouw is waarin men in het weekend als geloofsgemeenschap bij elkaar komt, maar ook een "heilige plek" waar mensen met hun gebeden en intenties bij God mogen aankomen. Het is jammer dat het huis van God zo vaak vanwege veiligheidsoverwegingen gesloten is. Toch durven wij het aan om onze kerk open te houden voor gebed, het opsteken van een kaarsje, voor stilte en bezinning. Naast de aanwezigheid van een alarminstallatie zal de beste manier van toezicht houden zijn, als vele parochianen regelmatig even in de kerk bidden. Op die manier hopen wij ruimte te kunnen scheppen voor persoonlijke bezinning.

BEDANKT...... Bedankt alle werkers voor en achter de schermen, bedankt kerststalbouwers en sjouwers, 3


UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. Docfalaan 2 (hoek Julianasingel) 5342 HZ Oss Telefoon 0412 - 623173 Fax 0412 - 641155 -

Maarten van der Dussen

mogelijkheden voor thuisopbaring zwarte en grijze rouwauto mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders gratis informatieboekje/wilsbeschikking op aanvraag gratis voorlichtingsavonden/informatieve gesprekken erkend lid van de Ned . Unie van Uitvaartondernemingen professionele nazorg

Buro

Bouw Wilgenstraat 6

5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planelnl

Beheerder "Stadsmortuarium Oss", "Mortuarium Nistelrode", "Mortuarium Herpen", "Mortuarium Oijen"

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen , buik, borsten, handen. voeten)

SCHOONHEIDSSALON

Met een cadeau -

bon

kom

Je pas

echt mom voor de dag

Hier had uw advertentie

• Permanente Make-Up • Make-Up workshops

kunnen staan

ADMINISTRATIE

& ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening e verzorging van alle fiscale aangiften e startersbegeleiding e advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al u~ vraagstukken. lid van

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

1

1

1

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 0 73 -532296 l

~z

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-ma il : hvzandvoorte lectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE .NL

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen

Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u extra subsidie


bedankt collectanten, koster en helpers, bedankt poetsers en poetsters van de stralende kerk. Bedankt bloemschiksters en alle mensen die hebben bij gedragen aan de prachtige en luisterrijke Kerstversiering. Bedankt alle koorzangers,jong en oud; alle acolieten en misdienaars Bedankt de dames die wassen, strijken, herstellen en die koper poetsen, bedankt de dennenzetters en loperleggers, en sponsors Yan materialen. Bedank"l diri genten, organist(en) en muzikanten. Bedankt parochiebestuur en pastoraatsgroep. Bedankt, bedankt allemaal, óók de trouwe parochianen. Bedankt voor alle hartelijke wensen en attenties bgv van mijn verjaardag en de feestdagen Pastoor Pieter Scheepers

BEDANKT Wederom werden wij de Flierefluiters Maasdonk verrast met een gulle gift van PV de Reisduif Geffen. Net als vorig jaar mochten wij op 22 december in de Gouden Leeuw waar een duiven tentoonstelling en een grote loterij met als hoofdprijs het shirt van Ruud van Nistelrooij gehouden werd een cheque in ontvangst nemen.

Natuurlijk ook een welgemeend woord van dank aan pastoor Scheepers en diaken van Herwijnen, die rond Kerstmis en Oud en N ieuw, in vele vieringen zijn voorgegaan en ons een Blijde Boodschap hebben meegegeven! LOURDESREIS-INFORMATIE Op woensdag 15 januari is er om 20.00 uur op de pastorie in Vinkel een informatie-avond over de Lourdesreis voor deelnemers en belangstellenden. AFSCHEID VAN 2002 We hebben afscheid genomen van het jaar 2002. Ieder van ons met zijn of haar eigen gedachten. Vreugde en verdriet is ieder van ons overkomen: de een vond de ware liefde, de ander werd verblijd met de geboorte van een kind, twee mensen beloofden elkaar eeuwige trouw. Al lemaal redenen om heel dankbaar op dit jaar terug te zien. Anderen moesten, verwacht of onverwacht afscheid nemen van hun dierbaren; werden getroffen door een ernstige ziekte of werden op een andere manier teleurgesteld in het leven of in de mensen. We mochten 56 kinderen in onze parochiegemeenschap opnemen door de doop, 69 jongens en meisjes deden de Eerste H. Communie, 48 jongeren ontvingen het sacrament van het Vormsel, er werden 19 kerkelijke huwelijken gesloten, we namen in een uitvaart afscheid van 27 parochianen en we verwelkomden gemiddeld 422 kerkgangers per weekend. Samen durven we het aan: dankend en misschien met een traan, het oude jaar uit, en vol vertrouwen het nieuwe jaar in te gaan. Dat durven we omdat God ons heeft beloofd: ik zal met u zijn, alle dagen van je leven.

KOPY INLEVEREN VOOR: 25 januari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13

PV de Reisduif wij willen jullie heel hartelijk bedanken. Het is geweldig met zo'n bedrag kunnen we weer geslaagd clubmiddagen organiseren voor onze leden. Bedankt leiding en leden Flierefluiters Maasdonk.

ADVERTEERDERS OPGELET Het eerste nummer van 2003 ligt voor u. Hierin staat uw advertentie. Wilt u uw advertentie controleren op de door u aangegeven wijzigingen of eventuele fouten . Correcties doorgeven aan Tinie van Wanrooij, tel. 532 2243.

KERSTSHOW KANTJEBOORD (15 december j.l.)

Wij bedanken iedereen voor uw komst en spontane reacties op onze Kerstshow te Geffen. Het was geweldig mede dankzij u. Groetjes Cissy en Jolande.

BOLLEBOZEN Onlangs is Maartje Jansen, Past.vd.Karnpstraat 2, aan de Universiteit van Leiden afgestudeerd in de richting Politieke Wetenschappen, waardoor zij voortaan als Drs.in de Politicolgie door het leven mag gaan. 5


van der Bosschebaan 53, 5384 \IX Heesch (Achter restauranr "De Lucht") tel. 073 - 5321235 / 06 - 54375280 fax 073 - 5320138

* Tuinhout * Tuinhuisjes * Verschillende modellen tuinafscheidingen

Kloosterstraat 5c 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

* Speeltoestellen * Tuinaccessoi res

* 13LVE~EN

* Tuinmeubelen (teakhout, hardhout) * Dierenverblijven * Ook voor uw maatwerk * Blokhutten , diverse modellen, scherpe prijzen

* PLANTEN * 13RUIDSWERK

* 0RAFWERK Maandag tlm vrijdag: Zaterdag:

08.30 - 18.00 uur 08.30- 16.00 uur

* CA DEAUARTIKELEN

WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg 13

-

5386 KT

Geffen

Tel. 1073) 532 26 84 - fox 1073) 532 47 C/5

Voor a l uw fami lie- verenigings- en r;:;~~e druk werk. Fam ili edrukwerk keuze uit 7 co e:- es M et opgaaf van juiste da uw bij geboortekaart jes, drukkosten are-< Gratis fotoalbu m bij geboorteka,;'ne; Ook voor copieerservice kunt u bq ons tese r -.

Kleurencopieën en kleurenprinten tot A3.

e-mail: drukkerij illwihabo.nl

Grootformaat plotten tot 150 cm breed.

internet: www.wihaba.nl

Kopieëren van bouwtekeningen.

De 'W' is weer in de maand

Rookworst Kipfilet

Slijterij D'lt/ Maláer wtYUtUteelt/

!JefaJtUl ~ ! J ~

2 voor

500 gram

Gemarineerde Varkensreepjes

500 gram

Leverkaas

100 9 r. 150 gram halen - 100 gram betalen

Mexicaans Vleesrolletje

per stuk

€ 1 45

Geldig van 13 tlm 18 januari 2003

2003.

Ie dere woensda g

Ie dere donderdag

GEHAKTDAG

VERSE WORSTDAG

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Vers e worst

500 gram

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallaties Do rpstraat 13 • Geffen • Telefoo n (073) 532 46 59

2,

25

Saucijzen

500 gram

2, 25

~ Keurslagerij

~ ~!r~,J~!: KEURSIAGER tel. (073) 532 58 91

Geffen


EFKES BUURTE MÈ ... Anita van der Stappen Kinderen hebben altijd al een belangrijke rol gespeeld in haar leven ... Ze was adjunct-leidster in de kraamverzorging, docent opleiding verpleegkundigen en wijkverpleegkundige in Geffen. Ze kreeg daarna twee dochters Margot en Hannelieke en was full-time moeder en sinds 1996 is ze directeur van het kinderdagverblijf Het Beertje met een locatie in Heesch en in Geffen. Ze zijn in dit nieuwe jaar gestart in een fonkelnieuw gebouw aan de Heesterseweg. Anita van der Stappen weet wat ze wil. Enthousiast en zelfverzekerd vertelt ze OYer' haar uitdaging"! "De naam van het Kinderdagverblijf hebben we bewust gekozen: geen Rudolf Steiner of Dalton, maar gewoon Het Beertje, dat garant staat voor een gezellige sfeer, waar kinderen zich fijn voelen, iets durven en zich goed kunnen ontwikkelen" zegt Anita. "Het Kinderdagverblijf voorziet in een behoefte van deze tijd. Ouders investeren in feite in het behouden van hun baan. 'Past oma op, of breng ik de kinderen naar het kinderdagverblijf? ' is wellicht een dilemma voor jonge ouders. "Beide vormen hebben hun voordelen" vindt Anita, "maar ik denk dat voor de kinderen een goed kinderdagverblijf leuker is. Met de nadruk dan wel op goed"! En daar gaan Anita en haar medewerkers voor. Er wordt de ouders 51 weken per jaar kinderopvang geboden van maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur. Aandacht voor het kind, opvoeding en begeleiding door goed opgeleid personeel zijn heel belangrijk. Zelfstandigheid, de sociale vaardigheden en de spraakontwikkeling worden spelenderwij s bevorderd. Kinderen hebben regels nodig, dus die worden zeer zeker ook gehanteerd. Bijvoorbeeld geen snoep, gezonde broodmaaltijden en voldoende rust. De baby 's, dreumesen, peuters en kleuters zijn de hoofddoelgroep, maar daarnaast wil Het Beertje ook de ouders een vertrouwde plek bieden. Zij hebben immers hun vragen en wensen. We maken een rondje door het prachtige, nieuwe gebouw. Op de benedenverdieping vind je de entreehal en een flinke speelruimte, om de spelen als dat buiten niet kan. Er is een directie-, spreek- en personeelskamer. We komen in de babykamer met aankleedtafel en aamechtje, waar ook een dubbele verhoogde box te vinden is en een kleurig, uitnodigend speelkleed in de vorm van een vlinder. Aansluitend zijn de slaapkamertjes voor de baby's. Tussen twee speelruimtes - de sprookjeskamer en de Disneykamer - is het sanitaire blok en pantry. De speelmaterialen zijn kleurig en van stevig materiaal. "Alles moet sterk en veilig zijn, want het wordt zeer intensief gebruikt". Opvallend zijn de verhoogde deurklinken en de zacht oranje kleuren van deuren en muren die rust en warmte uitstralen. Er zijn ook veel grote ramen.

Naast Anita zijn Mieke, Wendy, Maartje, Heidy en José de verantwoordelijke leidsters en Nelleke zorgt voor de huishoudelijke ondersteuning. Anita is er elke morgen voor 'de opening'; ze houdt zodoende contact met de ouders. Tot 1 1/2 jaar worden er informatieschriftjes gehanteerd waarin het wel en wee van het kind wordt genoteerd. De zolder zal gebruikt gaan worden voor de op te starten buitenschoolse opvang. Voorlopig met de 4 tot 12jarigen die al van kleins af aan op Het Beertje komen. Er komt een gezellige bank te staan, een leeshoek en diverse spelrnaterialen. "Misschien komt er één computer, waarop ' gedoceerd' gespeeld kan worden" legt Anita uit, "want kinderen moeten vooral spelen!" Geen t.v. , daar wordt thuis al meer dan genoeg naar gekeken". Al met al een optimaal gebouw voor de kinderopvang in Maasdonk, waar kinderen zich snel thuis zullen voelen. "En dat is op de eerste plaats ons doel, we proberen er één groot huishouden van te maken!" Naast het bijstaan van de leiding verzorgt Anita zelf de administratie, onderhoudt contacten met de ouders en met de verschillende beroepsgroepen die de kinderopvang regelen. Opvoeding en opvang ... het loopt als een rode draad door het leven van Anita van der Stappen. Dochter Hannelieke studeert pedagogiek en Margot is leidster op Het Beertje in Heesch. De kleinkinderen Juliëtte, Elise en Mathijs droegen ook letterlijk hun steentje bij , want ze legden de eerste steen. voor het nieuwe kinderdagverblijf. Binnenkort zal de officiële opening plaatsvinden van deze uitnodigende plek voor onze Maasdonkse kinderen. Wij wensen de leiding veel succes en de kinderen veel speelplezier!

CENTRALE DIENSTREGELING APOTHEKEN Per 1 januari 2003 verandert de dienstregeling van de apotheken in Heesch, Maasdonk, Nistelrode, Ravenstein en Schayk en van de apotheekhoudende huisartsen in Lith en Megen. Voor de inwoners van Oss en Berghem verandert er niets. In navolging van de nieuwe dienstregeling van de huisartsen gaan de apotheken in Maasland vanaf 1 januari samenwerken in een organisatie die de avond-, nacht-, en weekenddiensten centraal regelt. De geneesmiddelenvoorziening zal buiten de normale openingstijden van uw eigen apotheek plaatsvinden vanuit de dienstdoende apotheek in Oss. Door raadplegen van het dienstrooster, antwoordapparaat of de informatie bij de deur van uw apotheek kan men nagaan welke apotheek in Oss dienst heeft. 7


Deze centrale dienstregeling is uitsluitend bedoeld voor spoedrecepten. Spoedrecepten zijn recepten die kort tevoren door de dienstdoende huisaiis of specialist zijn uitgeschreven en niet kunnen wachten tot de normale openingstijden op dezelfde dag of op de volgende werkdag. Indien uw apotheek openingstijden heeft op zaterdag dan kunt u hier terecht voor het afhalen van alle overige, minder-spoedeisende recepten, herhaalrecepten, bestelde geneesmiddelen, hulpmiddelen en zelfzorgartikelen. Buiten de normale openingstijden op werkdagen en op zaterdag zullen de apotheken in Heesch, Maasdonk, Nistelrode, Ravenstein en Schayk gesloten zijn. De dienstdoende apotheek in Oss brengt uw apotheek op de hoogte van de medicijnen die in de dienst zijn verstrekt. Deze gegevens worden verwerkt in uw persoonlijk medicatiedossier.

CDA AFDELING MAASDONK Nieuwe burgemeester De heer Peter Boelens is zeer recent benoemd tot burgemeester van de gemeente Maasdonk. Tot voor kort was hij namens de VVD wethouder in de gemeente Nijmegen. Officieel zal de heer Boelens met ingang van 20 januari 2003 beginnen. Wij wensen hem alle succes toe. Wijziging CDA-fractie Persoonlijke omstandigheden hebben Gerrit Romme doen besluiten om te stoppen als raadslid van de gemeente Maasdonk. Het lid zijn van de gemeenteraad bleek niet te combineren met zijn situatie thuis, agrariĂŤr en ouder in een gezin met opgroeiende kinderen. De afweging kenmerkt Gerrit dat als hij iets doet het ook goed wil doen en de nodige tijd voor vrij wil maken. Wij respecteren deze keuze. In de persoon van Mark van der Doelen uit Geffen zal voorzien worden in de vacature. Mark heeft al eerder namens het CDA in de gemeenteraad gezeten en is dus geen onbekende. Begroting 2003 De laatste maanden is veel werk verzet. De nulmeting en de begroting 2003 zijn gepresenteerd. In de begroting 2003 wordt een evenwichtig pakket van maatregelen voorgesteld en is nadrukkelijk rekening gehouden met de uitgangspunten raadsprograrnma 2002-2006. Daarnaast is er duidelijk sprake van een belastingverhoging in de komende jaren. Als u dit leest is inn1iddels de begroting 2003 door de gemeenteraad behandeld. Op het moment dat dit geschreven wordt zijn de uitkomsten van de behandeling van de begroting in de raadsvergadering van 10 december 2002 nog niet bekend. De CDA-fractie kan het door het col8

lege voorgestane beleid voor een zeer belangrijk deel onderschrijven. Wel wensen we nadrukkelijk te bezien of ook voor 2003 gekomen kan worden tot een lagere verhoging van de belastingen. Tevens w il het CDA dat met ingang van 2004 uitgegaan wordt van de vervuiler betaalt. Voor het reinigingsrecht kan dit door af te rekenen per kilo afval. In meerdere gemeenten zijn de ervaringen hiervan zeer positief. Het hoge tarief in onze gemeente wordt met name veroorzaakt door het hoge afvalaanbod. In vergelijking tot andere gemeenten wordt in Maasdonk circa 40 tot 50% meer afval aangeboden. Voor het rioolrecht kan dit door uit te gaan van het waterverbruik. In de volgende publicatie zullen wij nader ingaan op de inbreng van het CDA tijdens de behandeling van de begroting 2003. Verenigingsleven Door het college wordt serieus werk gemaakt van het vrijwilligersbeleid. In de maand december is in iedere kern een bijeenkomst gehouden om te inventariseren wat er binnen de verenigingen leeft. In het begin van 2003 zullen de uitkomsten hiervan door wethouder Rini van de Ven gepresenteerd worden. Ook de accommodatie van KPJ Geffen is inn1iddels volledig afgerond en op 14 december jl. heeft de opening plaatsgevonden. Daarnaast wordt op zeer korte termijn het ISA-rapport voor het sportpark Duyn en Dael Ornrfbal- en voetbalvereniging) afgerond en zal het besproken worden met de betrokken verenigingen. Met de voetbalvereniging EVVC uit Vinkel vinden op dit moment constructieve gesprekken plaats over uitbreiding c.q. verbouw van de huidige accommodatie. Rijksweg en Waalboss Eindelijk komt er meer duidelijkheid over de ombouw van de rijksweg. Op 17 december zal dit besproken worden in de raadsvergadering en beging januari 2003 wordt dit behandeld in Provinciale Staten. Alles is er op gericht dat eind 2005 de ombouw gereed is. Ook zijn de contouren geschetst van Waalboss, waaronder de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein. De CDAfractie zal de ontwikkelingen kritisch volgen. Met betrekking tot woningbouw in Nuland vindt begin 2003 besluitvorming plaats door de provincie. Door de gemeente wordt op dit moment het puntensysteem voor toewijzing bezien. Daarnaast hebben we de toezegging van 8 extra woningen voor ouderen en starters in de kern Vinkel. Vragen of opmerkingen Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans van der Biezen (5324129), Betsy van Bakel (5322735) en Mark van der Doelen (532 4385). Ook kunt u mailen naar: rini .ven@planet.nl


A.

~ ~

ROND DE DORPSPOMP

Welkom aan de stamtafel aan Wethouder Eduard van Heese. Onze dienstdoende voorzitter Harrie Govers legde een aantal vragen voor: Hoe zit het met de combinatie Makelaar en Wethouder??? Eduard maakte duidelijk dat hij al vanaf september j .1. niet meer actief is op dat terrein. Eduard heeft als wethouder in zijn portefeuille het Bouwbeleid in algemene zin, het plannen, het ontwikkelen van ideeën, woningen realiseren voor starters en senioren en het opzetten en uitvoeren van het centrumplan, waarin opgenomen: het Dorpsplein met ruimte voor o.a. C 1000, het scholenplan in samenhang met DORPSHUIS, Ouderenwoningen rond "De Heegt", de afbraak van Klavertje Vier, de Bonkelaar, de Aloysiusschool. Het kost veel overleg en overtuigingskracht. Het hele college is er uiteraard bij betrokken. Maar het is speerpunt van beleid voor Eduard van Heese. Toch goed te weten, wie we mogen aanspreken. Wethouder Rini van de Ven heeft als beleidsspeerpunt: de reconstructie van het buitengebied en wethouder Jan Voermans: de ontwikkeling van N 59 naar A 59 en alles wat daarmee samenhangt en uitbreiding van het bedrijventerrein en daarbij is belangrijk de planning van het grote industriegebied tussen Waalwijk en Heesch ten zuiden van de Rijksweg: "Het Waalbos" geheten. De gedoogcultuur in Maasdonk is intussen omgezet tot een duidelijk handhavingsbeleid. Jammer dat Maasdonk in het verleden te ruimhartig is geweest. Maasdonk is door provincie en rijk gekappitteld en teruggefloten en er zijn handhavingsregels en beperkingen opgelegd. Inmiddels lijkt er meer ruimte te komen tot het voeren van een beleid van in-en bijwonen, zodat ouders, ouderen, tijdelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen door aanpassingen in de bestaande woning of schuur / garage. Vanuit Den Haag komen gunstige berichten maar de provincie is nog erg voorzichtig en hanteert te zware normen, waar nauwelijks aan te voldoen is. Alleen in Vinkel kunnen van de aangevraagde 16 woningen er 6 worden gerealiseerd. De verhouding en contacten met de provincie verlopen goed. Mogelijk, als straks grond van de gemeente Maasdonk nodig is voor het industriegebied WAALBOS, dat we dan een royaal woningcontingent kunnen bedingen. De zogenaamde UITRUIL! Het college zal dan zeker haar/zijn tanden laten zien en zware eisen stellen. Ook op financiëel terrein moet MAASDONK aan de bel trekken. Nog steeds is het plan HEIDUINEN te Nuland niet te verwezenlijken door een misc01mnunicatie tus-

sen de afdelingen water-milieu en ruimtelijke ordening bij de provincie. De sfeer in het College is zeer goed een geöliede eenheid te noemen. In 2003 staat ons dus een ander te wachten, zeker als het college is versterkt met de nieuwe burgemeester. Danlc aan wethouder Eduard van Heese. "Geffes Volk" zette weer 4 keer een prachtig toneelstuk op de planken. De uitvoering van het stuk" We krijgen controle" groeide in kwaliteit per voorstelling. 500 bezoekers hebben met volle teugen genoten en leefden mee met het spel. Corruptie werd daarin aan de kaak gesteld en bestraft met ontslag, gezichtsverlies, persoonlijke drama's en zware boetes. Corruptie is van alle tijden bleek en dat werd ook hierin ervaren. Veel pluimen waren er voor de regiseuse Astrid Radoes. De beperkte toneelruimte werd uitstekend benut met drie prachtige decors: De burgemeesterskamer, het plein en de hotelkamer werden zeer herkenbaar uitgebeeld. Er werd genoten van leuke typetjes, o.a. de commissaris en de inspecteur. Wensen voor het jaar 2003: NORMEN en WAARDEN: Geen woorden maar DADEN!!! We hopen op een doortastend college van B. en W. en een krachtdadige RAAD en dat meer vrouwen deel gaan uitmaken van de stamtafel. Onze 2 dames gaan hun vleugels uitslaan. We wensen NEDERLAND snel een stabiele regering toe na de verkiezingen. De schop in de grond voor het DORPSCENTRUM enz.De bouw van de BRANDWEERKAZERNE. Nog twee bezwaren zijn helaas in behandeling. Op zeer korte termijn komt de oplossing. We willen, dat Maasdonk zich meer op de kaart zet. Met zo'n goede collegialiteit in het gemeentebestuur moet dat mogelijk zijn. Voor ieder een goede gezondheid en voldoende perspectief en levensadem. Allemaal een GELUKKIG NIEUWJAAR. Van stamtafel 170. MET VERVOLG Stamtafel 171. De dienstdoende voorzitter Rien van Zantvoort had ervoor gezorgd, dat wethouder Jan Voermans aanzat op 5 jan 2003. De volgende onderwerpen kwamen ter tafel: De ontwikkeling van het "WAALBOS" hangt inderdaad samen met toewijzen van woningcontingenten. Wonen en werken bij elkaar brengen. Nuland en Geffen kunnnen daarop rekenen. In goed overleg met de provincie worden bestemmingsplannen voorbereid. De uitvoering is voorzien tot 2015. Er moet tussen Den Bosch en Heesch 125 ha netto bedrijven-terrein komen. De A 59 is in 2005 klaar. Het werk moet nog worden gegund. De rol van Maasdonk is alleen het verlenen van vergunningen voor sloop, rooien, het kabelspoor enz. De bedrempeling van onze wegen is dus op tijd klaar. Immers het sluipverkeer zal toenemen, al moet Rijkswaterstaat zorgen, dat per etmaal 25000 9


voertuigen kunnen passeren tijdens de bouw. De drempels zorgen voor een vermindering van de snelheid met 20 lan. Jammer dat de gemeente Maasdonk die verkeersmaatregelen moet toepassen. Het hier en daar vage normbesef, dwingt de gemeente ertoe. Wij zijn ons bewust van de ellende van verkeersongelukken voor de slachtoffers en eveneens de veroorzaker en het grote intense verdriet bij families enz. Er wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen veiligheid en doorstromingssnelheid. De TAXI-HOPPER is openbaar vervoer voor iedereen. Er komen steeds minder busdiensten. Bij TAXI-HOPPER, tel.nr. 0900-2356684, is gratis een pas te verkrijgen. U kunt hier mee reizen in de regio en ook naar de ziekenhuizen in Nijmegen, Veghel, Den Bosch en vanzelfsprekend Oss. De kosten bedragen 90 euro-cent per lan. Een reisje naar Lith kost b.v. 2,70 Eurn. Gehandicapten en hun eventuele noodzakelijke begeleid(st)er krijgen korting en betalen slechts 3 5 eurocent per Km. De gemeente betaalt de rest. Er is aandacht voor fietspaden o.a.: Langs de Bredeweg, met oversteek door de Kouwe Noord naar de Oss pad, vanuit Vinkel vanaf de Driehoek naar Motel Nuland en bij Kaathoven. De afvalstoffenstroom wil de gemeente beheersen via een gedifferentiëerd tarief, Diftar geheten. De vervuiler betaalt!!! De gemeente verwacht, dat het afval beter wordt gesorteerd en er meer wordt gecomposteerd, men bewuster let op verpakkingsmaterialen, er meer aandacht is voor recyclen en er meer grof vuil, tuinvuill en dergelijke naar de milieustraat wordt gebracht. Het gevaar voor zwerfvuil, afvaltoerisme en misbruik van de allesbrander neemt de gemeente op de koop toe. De hoeveelheid afval moet worden gereduceerd. Er is aandacht voor meer riolering in plaats van oncontroleerbare individuele zuivering. De openbare werken blijven waar mogelijk ondersteuning verlenen bij plaatselijke evenementen : o.a. bij "Effe naor Geffe" De vrijwillige inzet van velen verdient ondersteuning. De netheid van de Dorpen heeft een grote prioriteit. Elke week worden ale binnen- en buitenwegen geschoond, elke maandag worden alle verkeersborden gecontroleerd. Die voorbeeldfunctie werkt zeker opvoedend. De gemeente heeft gerichte aandacht voor alle "echte" monumenten. Er is een lijst van beschermde panden, boerderijen en andere waardevolle historische gebouwen. Het monumentenbeleid moet zodanig zijn, dat het geen belemmering gaat worden voor toekomstige ontwikkelingen. Wethouder Jan Voermans kwam met zeer duidelijke uitspraken en voelt zich door de raad gesteund. Met al die vernieuwingen blijkt het moelijk voor de Raad om het dualisme te praktiseren. 10

Zeer belangrijk vindt hij de voelbare SAAMHORIGHEID in de kernen. Hij wil graag van harte de eigen identeit van de dorpen respecteren en ondersteunen. Dank aan Ir. Jan Voermans. De kerstvieringen in onze parochie waren weer keurig verzorgd. Muzikale hoogtepunten waren het concert van MUCHOSS en W.I.K. en het Kerstconcert door de ZEEUWSE KOORSCHOOL Telkens een volle intens genietende kerk. Ook de Kerstmissen waren keurig verzorgd. Een bijzonder compliment verdient het Gemengd Parochiëel Kerkkoor met een prachtig gezongen Nachtmis. Op nieuwjaar was er "mooi vuurwerk" te zien en weer een activiteit van openbare werken. "s Morgens was alles opgeruimd. Een compliment. De nieuwjaars-ontmoeiting op 5 jan. was niet druk bezocht. Jammer, dat we in Geffen (MAASDONK) zo'n ontmoeting niet opvrolijken met wat olijke nabeschouwingen over het voorbije jaar. Uit elke kern is wel iemand, of een groep te benaderen om lekker door het jaar te "bladeren". Bevrijdend was de korte toespraak van Burgemeester J. Dosker. Hij zei: "Het gaat goed in Maasdonk, het gaat beter in Maasdonk, het gaat opperbest in Maasdonk." Nou, dat schept toch moed ! !! De aanwezigheid van oudburgemeester Hans Netten en echtgenote werd zeer gewaardeerd. Ook staan we stil bij het monument van het tevroeg geboren, ongedoopte in de moederschoot gestorven kind. "De Leegte" de troost, die moeder en vader vinden bij elkaar. Rechts van de kerk vindt U dat mooie beeld ongeveer op de plek waar die doodgeborenen werden begraven. Een pleister op de "WONDE". Tot slot de perikelen in DORPSBELANGEN. Oudwethouder Antoon van Zandvoort schort zijn lidmaatschap op. Is dit een menselijk drama.? We hebben veel waardering voor alles watAntoon vanaf 1986 gedaan heeft voor Maasdonk. Jammer dus! Waarom kan hij zich niet vinden in die politieke omslag, die ZIJN partij heeft gemaakt. En waarom moet dit weer in de krant. Die interne worsteling kunnen wij begrijpen, maar dan liefst binnenskamers. Wij horen niets dan goeds van die nieuwe politiek; een grote saamhorigheid is immers van belang voor het bestaan van Maasdonk. Er is grote eendracht nodig om alles wat vooral voor Geffen op de rails staat te realiseren. Op 19 Januari a.s. ontvangt de stamtafel Eric van Lith, C.D.A. lid in de 2e kamer. Hij zal beslist uit de 2e kamer klappen en toelichting geven op zaken, die voor Maasdonk van belang zijn. Hij wil beslist nog "zieltjes" winnen voor de a.s. verkiezingen. Een verkiezingsdebat met Eric. Dus kom op!!! Van stamtafel 170/ 17 l voor op- of aanmerkingen de Prins tel. 0412640982. U bent van HARTE WELKOM in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur.


nische afspraak, tel. 073 -534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. ~

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFE Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.3 0 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15 .30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE \VERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw ove110Uig afval kunt u ( deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKURE Wnd burgemeester: mr. J.J.M. Dosker na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19 .00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 -534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefo-

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08 .30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13 .00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.m. 073 -5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

VERHALENWEDSTRIJD VAN HET BRABANTS DAGBLAD Veel kinderen van Maasdonkse scholen hebben meegedaan aan de verhalenwedstrijd, die het Brabants Dagblad uitschreef in het kader van de Kinderboekenweek. Het thema van de boekenweek was Ay, Ay kapitein. Ongeveer 2500 kinderen hebben het verhaal "Mistschip" op hun eigen manier voltooid. Martine van Daal uit Vinkel (9 jaar) kreeg de 2e prijs. Een boekenbon werd gewonnen door: Milly van de Heuvel uit Geffen; Mike van der Sangen uit Vinkel; . De volgende kinderen kregen het boekje "Vlaggenschip" Vincent van Bergen (Geffen) Mandy Berkelmans (Nuland) Tim van den Hanenberg (Vinkel), Anton van Hoek (Vinkel) Terry Leeyen (Vinkel) Sandy van Meel (Nuland) , Danique Pennings (Geffen), Karlijn Raymakers (Geffen). Joep Spermon (Geffen). Er was ook een tekenwedstrijd. De 3e prijs is daarbij gewonnen door Jelle van de Ven (Vinkel). Het boekje " Vlaggenschip" werd gewonnen door: Monique Bettonuil (Nuland) Diede Brok (Nuland) Lisanne van Lokven (Vinkel). Deze Maasdonkse kinderen hebben een prestatie van formaat geleverd en ik vond dat dat best in Torenklanken vermeld mocht worden. P. Lammers. 11


DORPSBELANGEN VERSTERKT EN VERNIEUWT Allereerst namens fi•actie dorps belangen de beste wensen voor 2003 en een goede gezondheid toegewenst. 2002 is voor onze partij een enerverend jaar geworden. Allereerst de aangekondigde vernieuwing binnen de partij Ten tweede de verkiezingen Ten derde de coalitievorming Ten vierde de politieke voortgang en besluitvorming in de tweede helft 2002. Terugkijkend mogen we als partij en fractie best tevreden zijn over de resultaten en binnenkort krijgt u de laatste stand van het vernieuwingsproces binnen de partij. Meer jongeren zullen binnen de partij hun intrede gaan doen, zodat bij de volgende verkiezingen de volgende stap in het vernieuwingsproces kan worden gezet en uw belangen binnen en door Dorps belangen ook op de langere termijn gewaarborgd zijn. Allereerst de vernieuwing binnen de partij. Jarenlang heeft Antoon van Zandvoort het gezicht van Dorpsbelangen bepaald. Zoals tijdens de verkiezingen aangekondigd heeft hij het stokje overgedragen aan Jan Meulepas, ook een bekend gezicht binnen de partij met . . zeer rmme ervanng Ten tweede de verkiezingen 2002. Dorpsbelangen kreeg met 1800 stemmen verreweg de meeste stemmen bij de laatste gemeenteraads verkiezingen. Dit was bijna 25% meer stemmen dan nummer 2 Partij Maasdonk; doch helaas werd dit net niet vertaald in een vijfde zetel. Ons doel echter om de grootste partij te worden in Maasdonk werd echter ruimschoots gehaald en als zodanig waren de verkiezingen voor ons geslaagd. Ten derde de coalitievorming. Na een voorzichtige opening onzerzijds, leek het in het begin erop alsof wij door Partij Maasdonk buiten spel gezet werden. Het grote struikelblok bleek het sociaal cultureel centrum te Geffen te zijn. Nadat in Vinkel de Den was opgeknapt voor ruim f. 750.000 alsmede in Nuland de Meent voor maar liefst ruim f 1.200.000 wordt verbouwd, was naar onze mening - na reeds 8 jaren wachten - Geffen aan de beurt. Dit bleek toen voor Partij Maasdonk teveel van het goede. Nadat alle partijen toch weer de realiteit terugkregen en op advies van twee externe deskundigen tot de conclusie kwamen dat het niet reëel is om de grootste partij uit te sluiten ( dit hadden de kiezers toch ook niet aangegeven) kwam Dorpsbelangen weer in de coalitie terug. In het akkoord is vastgelegd dat in deze bestuursperiode het sociaal cultureel centrum en/of verenigingscentrum te Geffen geopend wordt. Dit betekent dat we binnenkort besluiten moeten nemen willen we genoeg tijd over 12

houden voor de architect en de bouw zelf willen we eind 2005 kunnen openen. Met dit compromisvoorstel kan dorpsbelangen leven. "Als er maar gebouwd wordt in deze bestuursperiode is ons motto". Ten vierde de vooruitgang en besluitvorming 2de helft 2002. Na onze aanvaring met de inspectie VROM, is de politieke rust weer wat teruggekomen. Soms leek het wat te rustig te worden, maar misschien is dit juist wel goed geweest. We nemen enkele punten uit ons beleid gedurende het afgelopen halve jaar. Als eerste de bezuiniging op de WVG. De mate waarin deze bezuiniging werd aangekondigd ging ons te ver. Wij zijn met aan alternatief gekomen. inclusief de financiering hiervan. In plaats van te sterk bezuinigingen op de ouderen en gehandicapten vinden wij dat een verhoging van de toeristenbelasting van€ 0.60 naar € 1,per dag voor mensen in recreëren in Maasdonk (lees vooral vinkeloord), beter. Ten tweede invoering van DIFTAR (reinigingsrechten). De reinigingsrechten liggen in Maasdonk al beduidend hoger dan elders (ongeveer € 60 per jaar). Invoering van een ander systeem (DIFTAR) kost extra investeringen, die gefinancierd moeten worden uit lagere startkosten van zo 'n 35%. Juist bij de haalbaarheid van deze 35% hebben wij twijfels. Het gevaar is nu, dat als wij de 35% niet halen en de noodzakelijke extra investering wel door de gemeente zijn gedaan, wij genoodzaakt zijn de reinigingsrechten alsnog te verhogen, terwij 1 wij financieel al gemiddeld aanzienlijk duurder zijn dan andere gemeenten. Wij willen geen extra verhoging in de toekomst, en hebben meer garanties gevraagd en wel zodanig dat de gedachte besparing op de startkosten van zo 'n 35%, ook met meer feiten en waarborgen wordt afgedekt. Eerst dan zullen wij definitief instemmen met DIFTAR. Ten derde de in en bijwoomegeling voor ouderen. Dorpsbelangen heeft tijdens de algemene beschouwingen een pleidooi gehouden om binnen de wet alsnog de in en bijwoomegeling weer mogelijk te maken. De afgelopen twee jaren zijn we voor ons actieve sociaal beleid, waarbij wij de menselijke doelstellingen belangrijker vonden dan de te strakke regelgeving, door de inspectie op de vinger getikt. Onder aanvoering van de gemeente Boekel (waarvoor hulde) is er echter meer begrip ontstaan voor ons beleid. Er zijn positieve signalen vanuit Den Haag en Den Bosch gekomen, om op dit terrein de regelgeving aan te passen. Krijgen we dan toch nog die waardering voor ons beleid van de afgelopen jaren. Dorpsbelangen heeft het initiatief genomen om in januari 2003 voorstellen in de Cie VROM als in de gemeenteraad van 28 januari te krijgen om een dringende brief te schrijven naar Minister Kamp van VROM alsmede gedeputeerde Janse de Jonge van de provincie, om


zo snel mogelijk het sociale mensgerichte beleid voor ouderen en gehandicapten mogelijk te maken en de regelgeving dit beleid te laten volgen en niet omgekeerd, waarbij schijnbaar regels belangrijker zijn dan mensen. Wij hechten eraan te melden dat het initiatief van Dorpsbelangen door alle andere paiiijen in de gemeenteraad van Maasdonk wordt onderschreven, zodat verwacht mag worden dat wij binnen de gemeente er wel uitkomen. Wij zijn hoopvol gestemd om het oude sociale beleid op dit terrein terug te krijgen , maar dan wel binnen de wettelijke regels. Mensen blijven hierbij voor ons voorop staan. De beste wensen en u kunt op ons rekenen! ! Raadsfractie Dorpsbelangen Jan Meulepas, Albert van Schaijk, Henriëtte van Bergen, Theo van der Donk.

HERINNERINGSMONUMENT Na diverse parochies heeft ook Geffen zijn herinneringsmonument voor doodgeboren kinderen en kinderen die maar kort hebben geleefd. Op het kinderkerkhof aan de rechterzijde van de parochiekerk is een beeld geplaatst, dat vervaardigd werd door Inez Hegeman. Zij heeft symbolisch tot uitdrukking gebracht, dat ouders steun en troost zoeken bij elkaar, na het verlies van hun kind. Twee deels gebogen figuren vormen zich samen om de lege ruimte van een foetus. De bijpassende tekst luidt als volgt: Geleefd en geboren bemind en verloren kinderen die bij ons horen. In een korte sfeervolle bijeen~~!l!!:~~~J komst van woord, gebed en muziek is het monument onthuld en ingezegend op 28 december ,;;::ïiiiiiiijp-t 2002. Wij danken iedereen die aan de - totstandkoming van dit herinneringsmonument heeft bijgedragen m.n. Helma Tijs, Leny Romme, het parochiebestuur, het Sint J orisgilde, Inez Hegeman, Henk Steenbergen, Bert van Erp, Gerrit van Zantvoort, Jan van Schijndel, Wim Heijmans, Piet van Grinsven, van Erp-bouwmaterialen, pastoor Scheepers, diaken van Herwijnen, Carmen, Laurens en de muzikanten An toon, Willy, Jan, Rens en Rien. We hopen dat de nieuwe gedenkplaats een plek mag zijn waar ouders troost en rust vinden om hun verlieservaring een plaats te geven. Want zo hoorden we in de openingsgedachte: Troosten is niet, het niet noemen van het verdriet, maar troosten is het toelaten van het verdriet, be-

noemen, naam geven, ruimte bieden om te praten en te huilen ...

POST SERVICEPUNT Het TPG Post Servicepunt is veranderd van locatie. Voortaan kunt u terecht bij Lek.tuur- en Tabakshop Steenbergen aan de Dorpstraat. Jo-Rien Steenbergen en Lisette van Kreij zijn begin december 2002 gestart met de post-activiteiten en hebben meteen de vuurdoop gehad met de drukte rond de kersten nieuwjaarspost. Gelukkig kregen ze veel hulp van hun beide moeders die bijsprongen waar het nodig was! Evenals bij Fixet is het geen postkantoor wat bij hen in de winkel is gevestigd, maar een servicepunt! Dat wil dus zeggen dat er geen geld kan worden opgenomen, maar dat u voor de meest voorkomende producten en diensten van TPG Post bij hen terecht kunt, dus voor postzegels, briefkaarten en adreswijzigingen; het afhalen van post en het afgeven van briefpost en pakketten , al dan niet aangetekend en braillepost. Er zijn ook strippen- en telefoonkaarten te koop en Boncadeau, een cadeaubon voor een beperkt aantal winkels. Voor het storten van geld of het openen van een Girorekening moet u naar het Postkantoor in Oss. In de winkel is een kleine ruimte ingericht voor het wegen van post, er zijn postbussen geïnstalleerd en er staat een brievenbus. Buiten is geen rode bus geplaatst, die blijft bij Fixet gehandhaafd voor de mensen in het buitengebied. De openingstijden zijn gelijk aan de winkelopeningstijden: maandag, woensdag en donderdag van 08.30 uur tot 18.00 uur met een middagpauze van 12.15 uur tot 13 .1 5 uur. Op dinsdagmiddag gesloten; op vrijdag geopend tot 19.00 uur en zaterdag geopend van 08.30 uur tot 16.00 uur. Jo-Rien en Lisette staan graag tot uw dienst voor wat betreft de postzaken en zodoende kunnen we ons Post Servicepunt in Geffen behouden!

Wm;tu,een,

g ~ , 3e,u,n,d en, creatief

2883

Bredeweg 37, Geffen,Tel: 073-5322475 e-mail: tonn ie.schuu rmans@hetnet. nl

13


CD-RAOPLIED Op 11 januari 2003 wordt voor de elfde keer de Roapliedverkiezing gehouden. Het getal 11 is voor carnavalsminded Rottenrijk e.o. een bijzonder getal en dus een mijlpaal die niet ongemerkt voorbij mag gaan. Ter gelegenheid daarvan laat Carnavalsstichting Rottenrijk een CD uitbrengen met de 11 winnende liedjes van de afgelopen 11 jaar. Volledig gearrangeerd door Rob van Reijmersdal himself, dus kwaliteit staat voorop! Een uniek en eenmalig exemplaar, een collectorsitem, dat bij vóórinschrijving aan de Geffenaar zal worden aangeboden voor 10 euro. Na 31 januari gaat de verkoopprijs 11 euro bedragen Nu al kan men zich voor deze eenmalige unieke CD opgeven bij de voorzitter van de Stichting, Geert Stofmeel, door een e-mai l te sturen naar: geert.stofmeel@hetnet.nl en/of door overmaking van 10 euro op het rekeningnummer van Carnavalsstichting Rottenrijk: 115804579 onder vermelding van CDRaoplied.

reünie te organiseren. De kosten zijn€ 7,50 en moeten van te voren betaald worden en wel voor 1 februari 2003. Mensen die al betaald hebben en voor 1 februari afzeggen krijgen hun geld gewoon terug. Vergeet niet deze dag op je kalender te zetten. Wanneer: zondag 16 februari 2003 Waar: Zaal 't Haasje aan de Dorpsstraat te Geffen Hoe laat: van 13.30 tot 17.30 uur Het lijkt mij het makkelijkst als iedereen zijn opgavenstrook met gepast geld in een envelop doet en voor 1 februari 2003 op onderstaand adres afgeeft of in de brievenbus gooit. Stuur a.u.b. geen geld per post want dat kan zoek raken. Afzeggen kan telefonische, ma-vrij na 17.30 uur op telm. 040 283 1334. Fam v.d. Broek, Pater v.d. Elsenstraat 9. 53 86 CA Geffen. Ik kom met ...... personen naar de reünie à€ 7,50 per persoon. Graag alle personen apart met getrouwde naam en meisjesnaam vermelden. B.V Fam. van Herpen - Verstegen aantal pers. 2. NAAM ...... ..... ...... ... .... ...AANTAL PERS .... € ... .

HALLO LEDEN VAN DE FAMILIE VAN HERPEN

ADRES .... .... ... ..... ... .... .......... ........... ... ... ..... . PC EN WOONPLAATS .......................... ......... .

'

Vanwege de grote belangstelling voor de stamboom van de familie van Herpen heb ik besloten om een familie-

'

TEL NR ..... .... .. .... .. ......... .. ... Bijlage .............. .

Joy of Perfection

ERNIS ~ - s- c_h_i_ld_e_~_s _ __

beg\azin9· n "an \aatse dese"eren en p g\asscha L \ n "an Herste\ e

Ernis Schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss 14

Tel. 0412 - 64 37 08 Fax 0412 - 64 55 36 E-mail ernisschilders@levix .nl


MCZIEKVEREN IG ING .. \Vilk n Is Kunn en ..

'effen W.I.K. Nieuws Eindejaarconcert 29 december Zaal de Gouden Leeuw werd zondagmiddag 29 december omgedoopt tot een waar muziektheater want onze muziekvereniging gaf haar eindejaarconcert. Rond de klok van 14.00 uur begon de zaal al goed vol te lopen en als vereniging doet je dat goed om te zien dat zo vele Geffenaren op "ons" concert afkomen, heerlijk! Om 14.30 uur werd het startsein gegeven door ladyspeakster Christel Steyvers aan het studieorkest. Zij brachten muziek van over de gehele wereld ten gehore, de slagwerkers die het studieorkest begeleiden drumden er zo'n best op los. Ze hadden er lol in en dat is mooi om te zien, maar weet je wat nog mooier aan zoiets is? De fanfare schreeuwt om extra slagwerkers en op 29 december kon ze zien dat het met het extra slagwerk voor de toekomst wel goed zit! Na het super optreden van het studieorkest namen fanfare en slagwerkgroep het roer over. Zowel fanfare als slagwerkgroep presteerden op hoog nivo. Van een iet of wat se1ieus muziekwerk ging men weer naar een vlot muziekwerk. Kortom afwisseling ten top, vele muziekwerken werden ten gehore gebracht waaronder uiteraard ook de op het Brabantwonencup gespeelde muziekwerken. Zowel de slagwerkgroep als de fanfare hadden werken waarin diverse mensen solo's te spelen hadden. De majorettes zorgden op verschillende marsen voor een geweldig optreden .. . Eigenlijk kunnen we nog wel 10 pagina's vol schrijven over het gehouden concert.Het was boeiend, afwisselend, interessant, prachtig, ja okĂŠ, nu zul je zeggen: als schrijver zegje zoiets altijd, maar... het bewijs voor een goed gegeven concert is het publiek! Rond de klok van 16.45 uur was het concert namelijk afgelopen en toen zat de zaal nog steeds vol, beter bewijs om te zeggen dat het een zeer geslaagd concert was, kun je niet hebben toch?! Na afloop werd er door de leden en het aanwezige publiek nog gezellig nageborreld. Vanaf deze kant bedanken wij alle mensen die zondagmiddag 29 december bij het eindejaarconcert aanwezig waren want: zonder publiek geen concert! Tijdens deze middag vonden er ook een paar officiĂŤle handelingen plaats zoals: - Het bekend maken van de totaalopbrengst van de donateuractie: 4 .033, 11 euro!!! Dank aan alle donateurs voor deze geweldige steun. De opbrengst is hoger dan

vorig jaar, we kunnen als vereniging dan ook stellen dat de Geffenaren WI.K. steeds een warmer hart toedragen. - De loterij onder de donateurs werd gehouden, prijswinnaars allemaal van harte gefeliciteerd met de gewonnen prij s. We hopen dat je bij het nuttigen ervan even het glas heft op onze vereniging. De prijzen voor de loterij werden gesponsord door slijterij Het Heike. - Conie van den Elzen nam afscheid na 15 jaar bestuurslid te zijn geweest van onze muziekvereniging. Nou, ja helemaal afscheid neemt ze niet, want ze heeft gezegd dat ze graag nog wil helpen bij evenementen van de club. Corrie daar houden we je aan! In de 15 jaar dat Corrie bestuurslid was, was ze de gastvrouw van onze vereniging, zo zorgde ze er op deze concertmiddag voor dat iedere bezoeker voorzien werd van koffie of thee. Ze ging op bezoek bij leden die even in de lappenmand lagen of bij leden op kraamvisite. Kortom Corrie was een beetje de moeder van WI.K., uit handen van de voorzitter ontving ze daarom ook de bronzen inlegpenning van onze vereniging. Haar man Leo ontving bloemen voor de steun achter de schermen uit handen van dochter Kathleen, die de plaats van Corrie in het bestuur over heeft genomen. Vanaf deze kant hartstikke bedankt Corrie voor al je inzet al die jaren! - Antoon Bierings, 8 jaar secretaris van onze muziekvereniging nam op deze middag ook afscheid van onze vereniging. Wegens drukke werkzaamheden was het voor Antoon niet meer mogelijk om de combinatie waar te maken. Antoon was voor onze club een zeer gemotiveerde secretaris, was het visitekaartje van onze vereniging. Hij zorgde ervoor dat binnen de vereniging het WIK krantje opgericht werd, een krantje waarin voor de leden een korte samenvatting te lezen is van gehouden optredens/concerten, daarnaast belangrijke mededelingen, een agenda, etc. Antoon hield alles netjes en keurig bij , dat was ook duidelijk te zien aan de overdracht van het secretariaat aan Robert Schuurmans, die deze taak nu op zich neemt. Ook Antoon ontving van onze voorzitter de bronzen inlegpenning van WI.K., zijn vrouw Marion ontving eveneens een bos bloemen voor de steun achter de schermen. Vanaf deze kant hartstikke bedankt Antoon voor al je inzet de afgelopen jaren!! We zullen je missen!! - Tot slot werd ladyspeakster Christel in de bloemetjes gezet voor de prachtige aankondiging van alle muziekwerken en alle instructeurs van onze vereniging, te weten: Evelien en Marian Lepoutre (majorettes) Egbert Gruythuizen (slagwerk en dirigent daarvan) Jan Menkenhorst (zwaar koper) Rens van Wanrooij (saxofoons) en Jo Delnoije (blazers en dirigent van fanfare)Alle bloemen zijn gesponsord door bloembinderij Maninka Muzikale groet, Muziekvereniging W.I.K. 15


Wel verandert er per 1 januari 2003 iets in Geffen: Gewijzigde service

Ongewijzigde service

Ongewijzigde open ingstijden

• Advies op afspraak: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur. • Eén telefoonn umm er voor al uw vrag en: (073) 53 40 222.

• Een helpende hand tijdens openingstijden bij de automaten. • Afstortautomaat voor munt- en papiergeld (tijden s openingstijden). • Uitgifte-apparaat voor muntrollen (tijdens openingstijden). · Gelda utomaat. • Oplaadpunt chipknip. • Sea lbagautomaat. • Brievenbus voor betaalopdrachten en acce ptgiro's.

De openingstijden blijven zoals u van ons gewend bent.

Rabobank Het Maasland

Maandag t/m vrijdag Donderdagavond

09.00 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur 17.30 - 20.00 uur


Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

schoonheidssalon en

n38elstudio

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

Jeanne Nikkels Veldstraat26a,5386AZ Geffen, tel.073-5322685

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl Wij verzorgen voor u:

* * *

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

J

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji)SPIERINGS

"vww.na S'afbovw.r1 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering?

DeltaLoyd Interpolis Nationale Nederlanden Centraal Beheer Amev Aegon RVS

Stad Rotterdam Univé

In Nederland kuntu kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 10, Fax 073 ~ 532 55 60 HYPOTHEl<EN

PENSIOENEN

VERZEl<ERINGEN

Alles vers uit eigen bakkerij '~

GC>--v.13~ G:13..1?.F'..EJST

\? f§~;;:~ •;e:),

fax: (073) 5322929


Uw visitekaaNje In de gem rcnitrailrl

Algemene Beschouwingen VPM Op dinsdag 10 december 2002 is er een belangrijke raadsvergadering. Die staat in het teken van de behandeling van de begroting voor het jaar 2003, de zogenaamde Algemene Beschouwingen. Voor onze partij zijn het bijzondere Beschouwingen. De VPM mag voor het eerst sinds lange tijd weer eens een bijdrage leveren als coalitiepartij. Ik zal u in deze publicatie niet vermoeien met de totale bijdrage van de VPM, maar mij beperken tot de belangrijkste items: Handhaving De VPM heeft op het punt handhaving altijd stevig ingezet. Namens het College van B & Wis onze wethouder Eduard van Heese met de concrete uitvoering ervan belast. In de begroting lezen wij dat de personele middelen in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. De VPM maakt ook in de toekomst van handhaving een belangrijk punt en is blij te constateren dat ook het voltallige College van B & W handhaving een hoge prioriteit geeft. Centrumplan Geffen Voor de VPM is de realisatie van het Centrumplan Geffen de komende jaren een bijzonder teer punt. In de verkiezingsstrijd heeft de VPM kloeke uitspraken gedaan als het gaat om termijnen, waarin overgegaan moet worden tot besluitvorming. Blij constateren wij dat er snel duidelijkheid komt. Het college ligt op koers! In maart 2003 ligt er een haalbaar plan van aanpak, zo is ons beloofd. De VPM wil dat die belofte wordt nagekomen. De VPM is van mening dat woningbouwstichting Brabant Wonen een hele goeie sparringpartner is bij de realisatie van alle mooie plannen voor de kom Geffen. Wonen in Maasdonk Recente ontwikkelingen in de landelijke politiek duiden op een mogelijke versoepeling van de beleidsregels voor woningbouw in de toekomst. Gemeenten krijgen dan de ruimte om meer te bouwen. Het ijzer lijkt heet. Als het beleid wijzigt, dan moet Maasdonk er klaar voor zijn! De VPM wil alle wettelijke kansen benutten om meer te kunnen bouwen voor onze inwoners. Met name voor starters en ouderen. Verkeersveiligheid in Maasdonk Onder het motto "gemeenteraad stoot uw hoofd geen tweemaal aan dezelfde drempel" verzoekt de VPM het College expliciet om over de uitvoering van drempels straks overleg te plegen in de adviesraden én de burgers vooraf beter te informeren. Daarnaast bereiken ons berichten over onduidelijke voorrangskwesties bij met name verkeerssluizen. De VPM heeft die onduidelijkheid 18

ook geconstateerd. Wij bevelen het college daarom dringend aan om op korte termijn te besluiten tot het plaatsen van voorrangsborden. Portemonnee van onze burger Voorgesteld wordt de belastingen te verhogen met 2 % extra. Uiteraard wil de VPM dat liever niet. Ook wij hebben deze zomer een aklmord getekend, waarin tond 5 1/2 % en niet meer! Omdat het College zeer kritisch gekeken heeft naar de investeringen (sommige geschrapt, andere over langere tijd uitgesmeerd) stemmen \"'Ïj uiteindelijk tóch in met de voorgestelde verhoging. "\ erdere bezuinigingen acht de VPM onverantwoord! Daarom voor één jaar die 2 % erbij , maar wel boter bij de vis! Dat wil zeggen: wij zullen onszelf en onze coalitiepartners straks opnieuw de maat meten bij de volgende begrotingsbehandelingen. De VPM zal het straks niet dulden, dat er geld op de plank blijft liggen, omdat iets niet gerealiseerd is. Gebeurd dat onverhoopt toch; dan zullen wij volgend jaar niet opnieuw bij de burgers aankloppen; de portemonnee van onze burgers is geen grabbelton !!! Na 5 maanden constateert de VPM dat de problemen in Maasdonk in goede harmonie worden aangepakt en dat er gericht wordt gewerkt aan uitvoerbare plannen voor de inwoners van onze mooie gemeente. Wij zijn hiervoor onze coalitiepartners Dorpsbelangen en het CDA, het College van B & W en zéér nadrukkelij k ook ons ambtelijk apparaat erkentelijk en hopen dat dit het begin is van een hele lange, vruchtbare samenwerking. Namens de VPM wens ik u allemaal een gezond, voorspoedig en vooruitstrevend 2003 ! Charles van Herpen, tel: 532 4628 / charlesvanherpen@hetnet.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


nteigenin

www.lmv .nl /

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

lil

VA

ESE

PA

RS BV

Makelaardij Assurantiën

~

LMV

Hypotheek ®adviseur

RIJWIELEN

(fJ)andew

o.a. Gazelle _ _ _ _ __

TANKSTATION "A v1 1 ftA. Vervoer voor ziekenfonds busJe

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. Kerkstraat 11 Geffen {073) 532 13 13

• persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Mo lenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

r-DIERENSPECIAALZAAK

& VEEVOEDERS..,

B. de Kinde1·en v.o.i. Molenstraat 32 - 5386 AB Geffen tel. 073 - 5325551 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur

Loonbedrijfen Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95


Aflt

Hanegraaf B.V.

f Ä.Geffen

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

Bouwbedrijf 1

van Erp Gf]ff,en b.v.

HAGEKO GEFFEN

I

STALEN KOZ IJN EN OP MAAT

/i

Richard Hanegraaf

De Zolder 1 - 53 6 LG Geffen- telefoon (073) 532 36 68- fax (073) 5325552 \MlvW.vanerpbQuw.nl

.,

!X

'

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

~

AUTOMATISERING

Dorpstraat 46

5386 AN Geffen Telefoon: (073) 534 13 25 Tel efax: (073) 534 13 23 E-mail: info@levix.nl www.levix.nl

www.levix.nl

~e ambachte!J;ke speaalist zn wild en 3evó3elte Broekstraat 8, Geffen te( 073 - 5321493, Jax 073 - 5324173

v.d. Bosc

. Wanrooy

V O.F

INTERIEURS

K E U K E N S

* Ambachtelijke keukens naar uw wens gemaakt * Dealer Nieburg en RWK Keukens * Keukenrenovatie

* Vervanging inbouwapparatuur (gratis ingebouwd)

Bezoek onze showroom na telefonische afspraak. DEALER:

C1000 ♦ Openingstijden:

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

®

,,,

Ma_t/m do 8.00-20.00 uur VnJdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

~ \f;::?/

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

SIEMENS

imperial !OKfNi[III CHHl fKD lf OVER IUIG!

~iele

Kerkstraat 25, Nuland Telefoon 073-5322774 ~""o

1?/J!i'!!!AFéY.EORIJF

~ ~

~

~

"'

~~

"3°. EN !l'>G

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.