Torenklanken 2002 - nr 09

Page 1

40e jaargang I nummer 9 1juni 2002

n n sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A. telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 • giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

18

'GEFFENS PODIUM' OPZATERDAG31AUGUSTUS De zaterdagavond voor 'Effe noar Geffe' valt dit jaar op 31 augustus. • Iedere Geffenaar kan zich dan op het 'Geffens Podium' presenteren met de resultaten van zijn of haar hobby's. .

Het dorpsplein is weer de plaats waar ~ kramen en tenten worden opgebouwd, ~ waarin u individueel of in groepsver. band, uw hobby kunt tonen. Ook wordt op deze avond de Geffenaar van het jaar bekend gemaakt.

19

20

VAN DE REDACTIE Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Torenklanken verschijnt er op woensdag 12 juni een jubileumuitgave. Op vrijdag 14 juni om 19.00 uur is er in het gemeentehuis een tentoonstelling ingericht en heeft tt de mogelijkheid om de redactie te feliciteren. Redactie Torenklanken.

t/1 :

WINKELIERS- HORECA VERENIGING H.Wlnkell•r• Q

Op een aantal podia kunt u ook muziek maken, voor een geluid- en lichtinstallatie wordt gezorgd.

~~:

.

e

C

We proberen weer een avondvullend programma te verzorgen. · Net als voorgaande jaren is het een bewuste keuze om juist geen bands in te huren maar om met eigen vrijwilligers het programma in te vullen. '#..

Voor informatie en aanmeldingen kunt u bellen: • voor wat betreft de muzikale optredens naar: Jan van Kreij, tel. 5325168 • voor alle overige activiteiten naar: Ingrid Berkel, tel. 5324087

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13

· '-'=""'=

=

=

=..., n

Veren i ging

VADERDAGACTIE Stuur vader de lucht in!!!!!

3 t/m 14 juni Bij elke aankoop 1 lot

_:


' l 1 ~ó

2

Rf.t!:!!!J!i~EDRIJF -

~

\.J~

~effen

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl lnfo@rommeafbouw.nl

CA.FÉ GC>-v.E;~ G:E.FF.E~ mb.inderij; 1/ Wouw XfooslerslraalSe .J:M6 71:Jë

9e/fen

/e/07:J 53 216J3

fax 073 .53 25 /50

§~ ~

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • vrouwelijke medewerkers • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen Tel. : 0412 -64 24 54 073 - 522 42 86

23/oemen !Plan/en :lJruidswerh

9rafwerh Xadoarh'helen

Met van Schijndel Bouwgroep neemtu elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl Wij verzorgen voor u:

~

WIHABO ~ DRUKKERIJ Voor ol uw familie· verenigings· en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van 1u1sre datum bij geboortekaartjes. drukkosten gratis. Gratis fotoalbum bii geboortekoorljes. Ook voor copieerservice kunt u bq ons terecht.

,t

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat drukwerk 52 x 72 cm. Kleurenplotten tot 1.SO m. Heesterseweg 13 · 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fax: (073) 532 47 95 e - mail: drukkeri j@w ihabo.nl internet: www.wihobo .nl


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 07-06 19.00 u * H.Mis rnmv Ouderenkoor Za. 08-06 13.30 u Huwelijksviering van Gerti van Helvoirt en Carlo van Bergen H.Mis rnmv Bandola's 19.00 u (+ kinderkerk) Zo. 09-06 09.30 u * Eerste Communieviering Mariaschool mmv Kinderkoor 11.30 u * Eerste Communieviering Aloysiusschool mmv Kinderkoor 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Ma. 10-06 Vr. 14-06 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Dankviering vormelingen 19.00 u Za. 15-06 mmv Jeugdkoor Zo. 16-06 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 17-06 19.00u * . Avondmis * = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt

LET OP De avondmis, die voorheen op woensdag was, is voortaan op maandag om 19.00 uur in de kapel. OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum. Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 2 juli 2002 a.s. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 3 september 2002. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30-20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en inde kerk KERKBALANS 2002: "Kleur bekennen" De actie Kerkbalans loopt goed: hartelijk dank aan alle sympathisanten van onze parochie! De stand is: â‚Ź 32.650,00 bijgedragen door 475 deelnemers! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o .v.v. Kerkbalans 2002

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00- 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 INTERNET: www.parochiegeffen.nl

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 5 juni om 09.00 uur oefenen in de kerk voor de groep Mariaschool. Woensdag 5 juni om 20.00 uur: praktische informatieavond voor alle ouders. Donderdag 6 juni om 09.00 uur oefenen in de kerk voor de groep Aloysiusschool Vrijdag 7 juni om 09.00 uur oefenen in de kerk voor de groep Mariaschool. Zondag 9 juni om 09.30 uur Eerste Communie viering groep Mariaschool Zondag 9 juni om 11.30 uur Eerste Communie viering groep Aloysiusschool. Maandag 17 juni: videoband bekijken van de viering van de Mariaschool / foto ' s bijbestellen. Dinsdag 18 juni: videoband bekijken van de viering van de Aloysiusschool / foto's bijbestellen. Op beide dagen in het patronaat van 20.00 - 22.00 uur. 3


Café - Zaa l 't Haasje ~ AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl1EIN Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Kleding verander- en reparatiewerk.

"BENILDA" /4\_

voor bruiloften,. partije~ ( en vergaderingen ~ ~-fj Tel.: 073 - 532 15 2°.~a .. -:!--C,::~L.,__

Mo/enberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 - I 2.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

Loonbedrijfen Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN 13

(073) 532 19 95

rzekeraats. _

_ __

_

'. 6ijrla àÜe autóveriekerin Wij u ~aag. .·

er óAr qrn ---·

~u/ ~~ c31!~ .:____ . . . ....... Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.nl Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21.00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 21.00 uur

~~

~

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen • gratis informatief gesprek Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

llloembindel'ij

~

maninkti bloemen ~ @ planten ~ ~ grafwerk @ potterie @ teleflora @ decoratie ~ @ bruide;werk ~ @

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41


PROGRAMMA VORMSEL Zaterdag 15 juni om 19. 00 uur dank.viering mmv Jeugdkoor. ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP EEN KERKELIJK HUWELIJK: Juni 2002. 01 juni: Nicole Kennis en Olaf Vogels 08 juni: Gerti van Helvoirt en Carlo van Bergen 21 juni: Ange]ine van Erp en Arno vanAnsern 21 juni: Nathalie v. den Haterd en Frans van der Donk 21 juni: Christel Schaap en Mike van Donzel 28 juni: DaniĂŤlle Menkehorst en Antoine Vincenten 28 juni: Natasja Derksen en Ad van Rooij WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 18 MEI: An van der Heijden - van de Kamp, 69 jaar VANUIT DE PASTORIE Wanneer ik wel eens bij de mensen op bezoek kom die de kerk vaarwel hebben gezegd, komen er vaak pijnlijke zaken van vroeger naar boven. Bijvoorbeeld: het begraven in gewijde of ongewijde grond, het moeten verrichten van de zgn. kerkgang door de moeders, het driemaal naar de kerk moeten op zondag, het biechten. Zo komt er vaak een hele litanie van boe de kerk in het verleden is geweest, gezien vanuit een persoonlijke ervaring, vanuit een bepaalde tijd. Er spreekt vaak ook teleurstelling en zekere frustratie uit. Maar, die kerk van vroeger is voorbij! Het bovenstaande getuigt van weinig kennis over de kerk zoals die NU is. Wij wiJlen graag in verbondenheid met de wereldkerk, een biddende gemeenschap zijn, die mensen dienend nabij is in vreugde en verdriet. Niet met pasklare antwoorden, maar met woorden van geloof en medeleven. Het is wel jammer dat mensen om bovenstaande redenen de kerk vaarwel hebben gezegd en niet zijn meegegroeid in de tijd. Geloven is toch een zaak van liefde en trouw. Dus, waar liefde is, kan men dingen ook plaatsen in de tijd, relativeren en vergeven. Gelukkig weten wij dat de kerk als zodanig niet is blijven stilstaan. De kerk van vroeger is voorbij, wij geloven in de toekomst! Pastoor Scbeepers.

Zonder ons Jolanda Maar niet ~onder haar naam Die dragen we met ons mee Al wat ze was, wat in haar leefde Wat zin gaf aan haar leven Is nu het onze geworden Want meer dan ooit Spreekt ze nu tot ons hart En in de stille uren is ze ons meer nabij Dan woorden kunnen zeggen Ze gaat met ons mee Als we denken aan de dagen, die we deelden De uren van vreugde, de uren van verdriet Als we plannen maken voor de toekomst En ervaren dat haar goede raad Komt aanwaaien met de wind Even onhoorbaar als zij onzichtbaar is Ze blijft bij ons en geeft ons ook nu nog Een beetje van haar vrede Wij spreken onze dank uit voor de steun en woorden van troost die wij hebben mogen ontvangen bij het overlijden van onze Jolanda. In het bijzonder wil1en wij bedanken: familie, alle vrienden, kennissen, buurtgenoten, pastoor Scheepers, Dr. Mevr. Smit, en uitvaartverzorging van Lith. Familie Rovers.

DE COLLECTE WEEK VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING IS VAN 18 T/M 22 JUNI 2002.

WOORD VAN DANK Ook morgen zal de zon opgaan Maar zonder ons Jolanda Het zal weer herfst en winter zijn De wind zal waaien met geheimen uit de verte De regen zal vallen en de aarde drenken En wij zullen verder gaan Maar zonder ons Jolanda

Buikproblemen? De Moag Lever Dorm Stichting is er voor al uw vragen. Voor zorg en opvang. Voor /levensreddend) wetenschappelijk onderzoek. Surf naar www.mlds.nl of bel onze infolijn: 0900-20 25 625 /0, 10 plmin) op werk¡ ~ dagen van 14.00cat 17.00uur.

lteF;

MAAG

LEVER DARM STICHTING

DE MAAG LEVER DARM STICHTING GIRO 2737 5


ROND DE DORPSPOMP Helaas kan de zo verlangde discussie met pastoor Pieter Scheepers voorlopig niet doorgaan. Het blijft liggen tot na de vakantie. De voordracht van de vrouw/man van het jaar 2002? De stamtafel heeft bewust gezocht naar een jongere en :::r bleek voldoende keus om een voordracht van drie op te stellen. De namen blijven uiteraard geheim tot de zaterdag van "Effe naor Geffe". De verkiezingen voor de 2e kamer. De opkomst in Maasdonk was 81 %. Het C.D.A ging van 30.5% naar 42, 1%. De hoogte van "Het Eric van Lith - effect" hebben we niet kunnen vaststellen. In Geffen kreeg het C.D.A. 38,2%, in Nuland 43,5% en in Vinkel ruim 45 ,5% Het LP.F. kreeg in Geffen 20% in Nuland 15,5% en in Vinkel 19,2 %. De Pv.d.A. scoorde in Geffen lager dan in Nuland en Vinkel. Hieruit kun je wel wat versebij aflezen in de drie kernen. Nuland en Vinkel stemmen duidelijk behoudender en traditioneler. In Geffen zitten meer "zwevende kiezers" en proteststemmers. Bij het C.D.A. zie je duidelijke verschillen. Het hele land staat op stelten maar in Geffen en Maasdonk prijst men zich gelukkig met een winnend C.D.A., immers onze eigen Eric zit in de 2e kamer. Een groots PROFICIAT aan Eric en veel succes in de 2e kamer. Wij zijn trots op "ONZE ZOON"!!! De VVD kreeg in Maasdonk 895 stemmen en de P.v.d.A. slechts 5 85 toch een verschil van 310 stemmen, wat zeer verschilt met de landelijke uitslag. Nou ja ieder mag er het zijne van denken. Teleurgesteld, enthousiast, verbitterd... tot: "Ja, nou gaat het gebeuren" "Weg met Paars geef mij maar Blauw, maar dan op straat." "De politiek leeft weer" "Maar het land gaat naar de donder""Hulp...H.iep...H'iep ...H oera... '" De coalitievorming in Maasdonk is een heiliker punt. Het advies van de geheime adviseurs/rapporteurs op tafel!! Het ging toch om de inhoud, waar blijft dat? Men zou toch inzicht verschaffen omtrent de verschillen en overeenkomsten in een aantal probleemzaken? Het ging toch om het finantiĂŤle inzicht / de nog resterende mogelijkheden. Er komen drie wethouders voor de prijs van twee. (Is dat wettelijk wel mogelijk?) Elke coalitie-partij wil er een. Dat is vertrouwen in elkaar, of niet soms??? We horen niets over nieuw beleid. Nee, de poppetjes zijn weer bekeken. En hier en daar afgekeurd. Betsie en Jeanne kregen een mep: "optrommelen." Jan van Erp vertrok. Waarom is niet duidelijk. Maar wel een te respecteren beslissing. 6

Voor drie wethouders kiezen en denken, dat je daarmee alles oplost, lijkt al te simpel. Is er sprake van een echte "cultuuromslag"? Dan moet dan nog blijken. Er zijn al weer drie bijeenkomsten geweest met de de uitverkoren partijen: Dorpsbelangen, C.D.A. en VPM. Zonder resultaat. De hangijzers hangen nog op dezelfde plaats Op welke gronden die uitverkiezing? Het is allemaal erg vaag. Was partij Maasdonk niet de eerste partij met stemmenwinst? 0 ja, die hadden al een vergadering uitgeschreven of ertoe opgeroepen,voordat het advies er was, maar nadat het advies er zou zijn? Op 18 mei. Dat was openbaar, ieder wist ervan. Partijen onderschreven die uitnodiging, anderen hadden die aanvaard. Nee, het was duidelijk: partij Maasdonk had zich uit de prijzen gemanoeuvreerd door dat initiatief te nemen,ja toch!! Of is dit de bekende stok? Meteen na het rapport/verslag, advies gaan overleggen, dat lijkt ons terecht, anders krijg je weer :"GEKONKEL'' Al zijn alweer vermoedens van achterklap en daarin is sprake van een uitgebreid dubbelcontact met C.D.A en de twee vredelievende, sociaal bewogen, oud-burgemeesters ?????? Nieuwe wethouders dienen zich aan: Ir. J.A.M Voermans namens Dorpsbelangen en H.v.d. Biezen voor het C.D.A. en Rien Oomens namens de V:PM. De VP.M. is trouwens de enige partij, die zich buiten het gekrakeel heeft gehouden. Het gerucht, dat E. Visschers van partij Maasdonk zou terugtreden is onjuist. Het gevaar "Jos van Sleeuwen" kan naar de "angsthoek" worden verwezen. Jos blijft no 5, zie verkiezingsuitslag en zal alleen een adviserende taak op zich nemen in de fractie Partij Maasdonk en Eric Visschers bbjft vechten voor nieuw beleid en onderschrijft met vuur die nodige cultuuromslag. Alle partijen hebben water bij de wijn gedaan en waar is de wijn gebleven? Juist bij de Burgemeesters, haha.... PROOST!! De VP.M. heeft een centrale taak. Is nog ongeschonden in dit rariteitenkabinet. VPM .... !! neem het initiatief en kom met concrete inhoudelijke voorstellen met nieuw beleid met een nieuwe open visie naar alle partijen en uitsluiting kan alleen geschieden op goede gronden!!! Met dank voor het gratis advies. "GRAAG GEDAAN"!!! zeggen de OUDGEDIENDEN!! Die eigengereide eigen MENING van Theo Prinssen??? Hij verklaart het bejaardencentrum tot "een dooie boel". Hij is bang dat ie erzelfnaar toe moet. Zijn persoonlijke angsten drijven hem. Hij wil natuurlijk als een Prins in de watten worden gelegd en een paleis voor hem oprich-. ten. "Theo maak je niet zo druk. Als je zo oud bent, dan heb je dat toch niet meer in de gaten. "Een keer douchen in de week is toch genoeg" en "lief zijn", "anders slaan ze jou gewoon over" en "zeur niet over die ene persoon, die altijd de deur openhield, omdat hij het anders be-


nauwd kreeg en die andere, die toch maar naar elders ging, omdat het daar.......nou ja." De wandeltochten zijn weer bijzonder geslaagd en de organisatie was weer perfect. En voor het goede doel ''UNICEF" was toch maar mooi 600 Euro bijeengebracht. Een fantastisch idee! Ook de burgerkoning moeten we feliciteren. Er moeten wat veiliger wapens komen voor de gewone simpele burger. Maar Sint Joris doet zijn uiterste best om zich in Geffen te profileren en daarin is het gilde zeker weer geslaagd. Ook het Vormsel van 48 van onze jongeren was een zeer waardevolle viering en daar heeft zeker het muzikaal goed optreden van het "Passe-partout"-koor duidelijk aan bijgedragen. Een pluim dus voor het "middJe-aged mixed" koor. De Prins roept plagend" Ze zijn bijna klaar voor het "groot-koor". Het kindertoneel van :"GEFFES VOLK" heeft zich weer eens prima gepresenteerd met twee voorstellingen voor de jeugd.: Een sprookje voor de kleinsten en een actuele voorstelling voor de kinderen boven 9 jaar rond het thema: "Eetstoornissen"; een zeer nuttig en aansprekend onderwerp. 250 Kinderen hebben genoten in zaal " DE GOUDEN LEEUW" Van stamtafel 158 voor op-of aanmerkingen de Prins tel. 0412640982. Volgende stamtafel op 8 juni onder voorzitterschap van Jilbert van de Meulenreek. In Café GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent van harte WELKOM.

CWATERSCHAP DE MAAS KANT)

besloten om de handhavingsinstrumenten in het milieurecht uit te breiden met de bestuurlijke transactie. Dit instrument is vooral bedoeld om overheden zoals provincies, gemeenten en waterschappen direct op te kunnen laten treden tegen veelvoorkomende eenvoudige milieudelicten. Dat gebeurt dan door het aanbieden van een transactie (bekeuring). Proefproject Voordat de bestuurlijke transactie landelijk wordt ingevoerd is besloten om een aantal overheden samen met het Openbaar Ministerie met dit strafrechtelijke handhavingsinstrument ervaring te laten opdoen. Waterschap De Maaskant is één van de deelnemers aan dit project. De verwachting is dat met de bestuurlijke transactie de efficiëntie en effectiviteit van de milieuhandhaving wordt verbeterd. Of dit ook echt zo is zal al tijdens de looptijd van het project worden onderzocht door het ministerie van Justitie. Direct bekeuren Wanneer een opsporingsambtenaar (BOA) van waterschap De Maaskant een overtreding constateert, mag hij voor bepaalde feiten direct een bekeuring uit schrijven. Deze bevoegdheid gaat in op 1 juni 2002. Het bijbehorende proces-verbaal stuurt hij vervolgens naar het Centraal Justitieel Incassobureau. De overtreder ontvangt dan binnen één week een acceptgiro. Is de overtreder het hier niet mee eens, dan zal het openbaar ministerie overgaan tot dagvaarding van de verdachte. De politierechter wordt dan gevraagd een oordeel te geven over de zaak. Soort overtredingen Het gaat vooralsnog om overtredingen zoals lozen zonder vergunning, het weggooien van afval, handelen in strijd met een aan een vergunning verbonden voorschrift en het niet voldoen aan lozingsvoorschriften uit diverse Lozingsbesluiten (bijvoorbeeld het Lozingsbesluit bodemsanering en proefbronnering en het Lozingsbesluit Open teelt en veehouderij). De op te leggen bekeuringen lopen uiteen van€ 46,00 tot€ 720,00.

Persbericht Deelname waterschap de Maaskant aan handhavingsproject. Vanaf1juni 2002 tot vooralsnog 1 mei 2003 gaat waterschap De Maaskant deelnemen aan een landelijk project 'handhaving' waarbij opsporingsambtenaren bepaalde milieudelicten direct mogen bekeuren. Voorheen was dit niet mogelijk. Het wordt als een gemis ervaren dat een milieuovertreder niet direct kan worden gecorrigeerd voor (minder ernstige) overtredingen die in feite niet kunnen worden getolereerd. Daarom heeft de overheid enige tijd geleden

Meer informatie Voor nadere informatie over het project 'handhaving' kunt u contact opnemen met waterschap De Maaskant, de heer S. Daverveld, telefoon (0412) 698 369 ofu kunt de website www.bestuurlijketransactie.com raadplegen

TUN BLAKKE GEBRACHT Gevonden: Grote lipssleutel met hanger+ 2 paardenhoofden. Terug te vragen op tel. nr. 073 532 2725 7


EEN BRIEF AAN DE BURGEMEESTER... ! Laurens van Kreij (8j.) schreef een brief aan de burgemeester: "Er wordt te hard gereden in onze straat...!" Veel buurtbewoners waren het er grondig mee eens en zetten hun handtekeningen op een lijst... Omdat er niet zo vaak brieven van kinderen op het gemeentehuis aankomen, besloot burgemeester Netten zich, in dit geval, eens persoonlijk op de hoogte te stellen van het probleem. Tezamen met twee agenten plus politie-auto begaf hij zich naar Bergstraat 22a. Dat was wel even spannend. De passerende auto's minderden al direct hun snelheid... ! Laurens mag met zijn zusje Judith in de politie-auto kijken: ze ontdekken pepperspray, om boeven uit te schakelen, een kogelvrij vest, het licht STOP en de zwaailichten en sirene mogen even aan en uit. Waarom heeft Laurens de brief geschreven? "Omdat ik het vaak zag, zo van die jongelui die hard rijden!" Moeder Marjo, onderschrijft de zorg van Laurens. Ze vindt het belangrijk dat je veilig met je kinderen naar school kunt fietsen. Fietsen is milieuvriendelijk, gezond en volgens onderzoek kunnen kinderen zich op school beter concentreren als ze gefietst hebben! Echter, de berm is erg zacht en dus is uitwijken heel lastig.

Samen met de burgemeester en de agenten bedenkt Laurens oplossingen: • Een flitsauto is mogelijk; • Voor een rode fietsstrook is de weg eigenlijk te smal; • De politie adviseert drempels of verkeerssluisjes; • Marjo stelt een inh~alverbod voor. • Een alternatief is ook nog: midden in het onverharde deel van de Bredeweg een lemen pad leggen, zodat ze via die route naar school kunnen, maar dat is geen oplossing voor de kinderen die vooraan in de Bergstraat wonen. De Nederlandse Fietsersbond - waarvan de fam. van Kreij lid is, kan ook altijd nog adviezen uitbrengen, indien dat op prijs gesteld wordt. De burgemeester kan niet alles beloven, maar .........het probleem is in ieder geval op tafel gelegd; en dan maar hopen dat het niet in de la terecht komt! Laurens wil graag dat het voor alle mensen veilig wordt, want hij is - volgens zijn moeder - voor rechtvaardigheid! Hij vindt het fijn, dat aan zijn probleem aandacht besteed is door de burgemeester zelf en gaat voorlopig ge- ~ ·· · ·.::t,~ : . woondoormetzijnhobby's ~ .... ~ .. en één daarvan is: Kijken naar het t.v.-programma "Blik op de weg"... ! ! \'." ~ 1

ll!l~ , . ~p:::1 ·-

Dorpstraat 13, Geffen Tel. (073) 532 46 59

aanbiedingen Passoa 0,71 Malder vieux 11

krukken en div. tapinstallaties 8


EFKES BUURTE MÈ ... Ria (76 j.) en Mia (83 j.) Schouten Het is alweer een tijd geleden dat confectieatelier S.A.B. ophield te bestaan. Hiermee verdween de naam Schouten - na vele jaren - definitief uit het Geffense bedrijfsleven. De Schoutens hebben een belangrijke rol gespeeld in Geffen en daarover praat ik met Ria Schouten Debertrand en Mia Schouten - van Heeswijk, de echtgenotes van resp. Wim en Herman Schouten. We gaan even terug in de geschiedenis. In Geffen stierven Johannes Schouten (t 1770), Wilhelmus Schouten (t 1868), Hendrikus Schouten (t 1929). Het tweede kind van laatstgenoemde: Wilhelmus Schouten werd geboren in 1890. Die trouwde met Marietje Hulshof, in die tijd beter bekend als "Vrouwke Schouten", die altijd klaar stond om hulp te bieden. Willem richtte i.s.m. zijn vader de sigarenfabriek op in Geffen in 1910. We kunnen hierover lezen in een boekwerkje, samengesteld door Ruud Verhagen en uitgegeven in 1992 t.g.v. Effe noar Geffe. Helaas kwam Willem Schouten vroegtijdig te overlijden op 35- jarige leeftijd. Zij hadden vier zoons: Harrie, Herman, Jan en Wim. Harrie en Jan werden beiden priester. (Overigens: de Harrie Schoutenstraat in ons dorp is genoemd naar neef Harrie, die de Brouwerij runde). Mevrouw Schouten zette na het overlijden van haar man de sigarenfabriek voort, totdat zoon Herman de leiding kon overnemen. Dat was geen gemakkelijke tijd: crisisjaren en de oorlog voor de deur. Na de oorlog trouwde Herman met Mia, de dochter van notaris van Heeswijk, die vanaf haar Ie jaar in Geffen woonde. Aangezien er geen toekomst was voor de sigarenfabriek, begonnen Herman en Mia een confectie-atelier in 1951, eerst in hun eigen woning en later in de leegstaande sigarenfabriek. De productie kwam goed op gang en daarom werd in 195 6 een nieuwe fabriek gebouwd aan de Kloosterstraat waar uiteindelijk met ongeveer 190 mensen werd ge-werkt. "Herman was er trots op dat bij in moeilijke tijden niemand hoefde te ontslaan" vertelt Mia. Herman en Mia kregen pas later kinderen: Jan-Willem, Marina, Anja t, Annelies en Herman. Wim Schouten diende eerst in Indië en werd later mededirecteur van het confectie-atelier. Ria, geboren in Venlo, kwam na haar huwelijk met Wim in het ouderlijk huis van de Schoutens in de Kerkstraat. Moeder Schouten woonde nog 2 jaar bij hen in. Dat mooie pand is een gemeente-monument. Voorheen stond er een boerderij die, in die tijd, verkocht werd met het zogenaamde "kaarsje" weet Ria. "Je kon dan net

zolang bieden, totdat het kaarsje was opgebrand!" Die boerderij werd gekocht en afgebroken en de huidige woning werd gebouwd ( 1872). "Dit huis is nog voor 98% origineel" zegt Ria. Ria en Wim kregen vier kinderen: Hedwig, Mark, Marleen en Willem-Peter. Beide families hebben een 'naamdrager': uit het gezin van Herman, kleinzoon Mathijs van Jan-Willem en uit het gezin van Wim, kleinzoon Thomas van Mark. Naast de betekenis van Herman en Wim in het Geffense bedrijfsleven, droegen zij ook hun steentje bij aan het gemeenschapsleven: Herman zat in het bestuur van de Heegt, korte tijd in de gemeenteraad en was actief bij de Verkenners. Wim zat in de Heemkundewerkgroep en Toren.klanken. Mia woont intussen in de Ruwaard. Haar kinderen hebben mooie herinneringen aan het spelen in de "de Katte-pad" (een vroegere onverharde verbinding tussen de Dorpstraat en de Molenstraat) en het spelen op de trappen van het oude gemeentehuis dat in de Molenstraat stond. Ook huisde daar de brandweer en dat was lekker spannend. Mia volgde na de Mulo een opleiding richting naailerares, wat later goed van pas kwam. Ria heeft het altijd jammer gevonden dat ze de kans om te studeren niet heeft gehad. Ze was immers 15 jaar toen de oorlog uitbrak, dus kon je niets. Als dochter uit een katholiek gezin naar de Rijks H.B.S. dat kon niet en de M.MS. was onder de Duitsers opgericht! Dus ging ze naar de Mulo en volgde de opleiding voor secretaresse. Haar echtgenoot Wim stierf al op 53-jarige leeftijd. De kinderen moesten hun vader en Ria haar man dus al vroeg missen. Ria wil niet graag weg uit haar monumentale woning. "Hier is lief en leed gedeeld. Zolang ik gezond blijf, kan ik daar geen afscheid van nemen" zegt Ria. Ze woont wel op een druk punt, want "zo af en toe lijkt het hier wel een industrieterrein met laden en lossen bij het café, het restaurant, de cafetaria en de bakker! Er komt ook veel sluipverkeer door de Molenstraat en aan de andere kant rijdt de trein. Maar dat zijn de dingen die bij het leven horen", vindt Ria. Beide vrouwen hebben leuke hobby's: Mia houdt van tuinieren, lezen, schilderen em creatieve handvaardigheid. Ria werkt ook graag in haar tuin , puzzelt veel en heeft graag contact met anderen. Voorheen was ze ook actief in de parochie in het ziekencomité en de avondwakewerkgroep. Bovendien is ze al 25 jaar lid van de Heemkundewerkgroep. Ik dank de beide schoonzusjes Schouten voor de gezellige ontvangst in de woning van Ria - op bij- ? gevoegd plaatje - getekend doorMia! 9


VERVOLG VAN HET VERHAALTJE OVERDOORTJE Denny kent hem ook meteen en maakt dat hij weg komt. "Kom, je moet naar huis komen, moeder is ongerust". "Oké Jim" zegt Doortje. Jim is Doortjes grote broer. Hij is 14 en hij zit al op de grote school en Doortje is 8 en zit in groep 4 en ze heeft ook nog een klein zusje en die is 4 en zit in groep 1. "Kijk", roept Jim ineens. "Wat?" vraagt Doortje. "Daar loopt hij!" "Wie?" "Die jongen!" "Welkejongen?" "Ja....", zucht Jim. "O, Denny, bedoel je " roept Doortje. "Ja!" zegt Jim. "Kom op, er achteraan". "Hee, wacht eens even, ik kan niet zo hard rennen als jou!" roept Doortje. "Ja, maar ik kan niet langzamer" zegt Jim. Eindelijk stopt Jim eventjes. "Hè, hè" zegt Doortje "eindelijk ga je wat langzamer! "Jaha! ! ! We moeten hem te pakken krijgen!!! "Och, laat dat jongetje toch!" roept Doortje. "Wat??!!??!!" roept Jim verbaasd "en jij laat dat joch lopen??!!??!!!! schreeuwt Jim keihard door het park. "Ja" zegt Doortje rustig. "Jij hoeft niet te denken datje stoer bent, hoor!" zegt Doortje boos. "Ja, dan moet je het zelf maar weten. Ik ben niet stoer en ik wil ook niet stoer zijn. En, hij gooit je pet nog eens

een keer in het water. En trouwens, wil je nog dat ik je help?? Misschien wilje niet eens meer dat ik help! Nou, komt er nog wat van??? " Hij kijkt even naar een paar kinderen die tikkertje aan het spelen zijn. "Hé, Doortje, geef eens antwoord" zegt Jim. Jim wil naar Doortje kijken, maar. ............ Die staat er niet meer. "Doortje?" vraagt Jim "waar ben je?" "O, hier gewoon" zegt Doortje. "Hu, waar dan?" "Hier" en Doortje komt tevoorschijn uit een struik. En wie heeft ze bij zich......Denny! "Goed hè" zegt Doortje. trots en stralend, "die stommerd wou ons laten schrikken, maar ik had hem al gezien en voor ie het wist, dat ik bij hem was, had ik hem al vast. Goed hè! Nu ben ik je grote zus!!! Ha, ha ?! " Maar Jim kan niks meer zeggen. Was hij dat nou maar geweest. En Denny.......die bromt alleen maar grrr. ..grrrr. ...grrrr. ... Temmy van Uden

TUN BLAKKE GEBRACHT Bielsen te koop € 5,00 per stuk. Informatie: tel. 073-5321458.

,

~

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN .

,2Je amóachtetiike .speciatist in mitf). en tje»OtjeÜe

Broekstraat 8 • Geffen • tel. 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

REKLAME:

MAGNETRONTIP:

REKLAME:

GEROOKTE VLEUGELS * Uit eigen rokerij.

KIP KOE YOE LUK KANT EN KLAAR

KIPKROKETTEN

* Uit ambachtelijke keuken.

PER KILO€ 3,00

500 GRAM € 5,00

5 STUKS € 2,00

HET ADRES VOOR KOMPLEET VERZORGDE BARBECUE - PARTIJEN OF ROERBAKPARTY'S!!!!!! *Vraag naar onze folders met diverse mogelijkheden.

10


BEPPIE BEDANKT! Beppie bedankt, Beppie bedankt, Beppie, Beppie Beppie bedankt. .. Dat zongen de kinderen van de eerste groep van Ki-ThéGé (Kindertoneel Geffen), na hun toneelstukje "André", voor de laatste keer geregisseerd door Beppie van Zutphen. Het was muisstil in de zaal; met spanning werd er gekeken en geluisterd naar de "Krionkeltjes" in Anderland, waar André even mocht wegdromen. De volwassen typetjes werden goed vertolkt en de feeën, de Krionkeltjes en de kinderen bewogen en dansten natuurlijk en ontspannen over het toneel. Een tweede groep van de wat oudere kinderen speelde "Catelijn", sommigen zelfs met een dubbelrol. Ze beelden stuk voor stuk hun karakters goed uit: het felle omaatje, de stoere engel, Catelijn en haar duidelijk aanwezige moeder, een levensechte zwerver, de gehandicapte jongen en de tieners, het verliefde meisje, de bouwvakkers en de stationschef, de fragiele Barbie en haar vriendje... Een prima productie!

De beide stukken werden afgewisseld door "Demochape", de streetdance-groep van de zusjes Emons, die haar naam ontleent aan hun namen: Denise, Merly, Charina en Peurcy. Daar zit 'lijn, vorm en toekomst' in! Beppie van Zutphen (55 j.) was hoofdleidster op de Kleuterschool en volgde indertijd de 4-jarige opleiding van regisseur in Tilburg. Ze deed een cursus acteertraining, workshops en speelde veel toneelstukken. Zes jaar geleden werd ze regisseur van Geffes Volk en 3 jaar geleden richtte ze het Kindertoneel op. "Toneel spelen is voor kinderen heel verrijkend" vindt Beppie. "Ze krijgen een bepaalde vrijheid, die ze op school goed kunnen gebruiken bij spreekbeurten en presentaties. Ze hebben er hun hele leven plezier van. Bovendien is de

kindertoneelgroep een kweekvijver voor de volwassen groep". Beppie kijkt terug op een fijne tijd in Geffen, met als hoogtepunten de toneelstukken "Scrooge" en "Cis d'n Dove". Laatstgenoemde door haar zelf geschreven en geregisseerd t.g.v. Geffen 700. "Dat was toen geweldig om met zoveel mensen samen te werken!" zegt Beppie. Ze gaat zich nu toeleggen op het schrijven van stukken. Ze zit in het vierde jaar van Colofon, de Schrijversvakschool in Amsterdam en studeert binnenkort af met een zelf geschreven toneelstuk, dat geschikt is voor professioneel theater. Is het schrijven van stukken leuker dan regisseren? "Je zou het eigenlijk allebei naast elkaar moeten doen" zegt Beppie, dus ze zal heus nog wel eens een productie doen. Graag had ze in Geffen willen wachten op het Cultureel Centrum, maar dat duurde te lang. "Geffen staat bekend om de slogan: ' hier kan alles', maar dat gaat in deze niet op! Als vooruitstrevende gemeente zou men moeten beseffen, dat een dergelijke ruimte hier hard nodig is, voor een goede ontwikkeling van culturele activiteiten. Ze zouden zich eens moeten laten informeren, wat er allemaal komt kijken bij een goede productie!" Deze kritische noot wil de scheidend regisseur nog graag meegeven. Op dinsdag 21 mei jl. werd Beppie thuis verrast door Treeske, de molenaar en de veldwachter uit Cis d'n Dove, door Scrooge en het Schoenlappervrouwtje, door de Poppenkastspelers en de Piratendochters! Op een grote zetel werd ze naar Klavertje Vier gereden, waar ze werd opgewacht door de Pompzwengels die muziek uit Cis d'n Dove ten gehore brachten. Penningmeester Henri van Bergen ~prak Beppie toe: "Jij bent onze Koningin, onze Prinses; we hebben jou in ons hart gesloten! Dank zij jouw inzet hebben we een mooie vereniging!" En nogmaals klonk: Beppie bedankt.. .... !

Ratten iw::~en Vlooien

@ Jff-

Vliegen

H::::~

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 UI Geffen

teL 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623


onbetaald verlof @

IS

t

1

Werkend Nederland is op zoek naar een betere balans tussen werk en privĂŠ. Met meer vrije tijd en de mogelijkheid om daar iets moois mee te doen. Daarom introduceert de Rabobank nu Rabo Verlofsparen. Hiermee kunnen uw werknemers bijvoorbeeld sparen voor doorbetaling van een 'sabbatical'. U zet het spaartegoed op een spaarrekening en keert daarvan straks salaris uit. Het kost u niets en uw mensen waarderen het.

Rabo VerlofSparen is een nieuw product in Het Betere Werk, het employment benefits programma van de Rabobank. Uw adviseur van Rabobank Het Maasland weet er alles van. Of kijk op www.rabobank.nl.

Rabobank Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-kessel, Oijen en Vinkel 12

Het Maasland


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres:

Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres:

Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgenaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE

Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 -¡13.00 uur kuntu het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17. 00 - 19. 00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnwnmer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00.

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

BEDANKT

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

Allereerst natuurlijk de mensen die toezicht hielden bij de spelletjes voor 1,5 uur of de gehele middag. Daarnaast die mensen die na 1,5 uur toezicht ook nog op andere werkzaamheden hun steun gaven. De muziek op de kiosk door '"t Gu Vals" en "4 the GirJs" met technische ondersteuning van Bert v Laarhoven. Mat de Kleijn, Renate Hartogs, Marlous Gloudemans, Ellie Savelkouls, Wim v Lier, Theo Prinsen en ceremoniemeester Rien Oomens. Optiek Stefan, Cinerent, De Schans, 't Akkertje, De Gouden Leeuw, Winkeliers en Horecavereniging Geffen, C 1000 v Herpen, Rabobank, Wihabo. WI.K., het Gilde St. Joris, Scouting Geffen en vogelvereniging "Zang en Kleur".

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08). SPREEKUREN

Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L. P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

Namens de Evenenmenten Stichting Geffen willen wij onze dank uitspreken naar al die mensen die zich geheel belangeloos inzetten om dit evenement op Koninginnedag te kunnen blijven vieren.

Als aftredend voorzitter wens ik de huidige groep, Ellen v. Nistelrooy, Liesbeth v. Erp, Rob v.d. Doelen, Ad Bijveld, Theo Langens, Frank Hanegraafen Gerrit v.d. Helm veel succes toe. Om met zulke enthousiaste mensen iets te mogen organiseren was al een feest op zich, BEDANKT. Hans Schellings 13


Torenklanken 1977

terug ~~~

j

~ ((~ 70

TORENKLANKEN 1977

0~«0~\

Eind november 1976 zagen de redaktieleden van Torenklanken het allemaal niet meer zo zitten. Meerdere malen waren er al pogingen ondernomen om enkele mensen te vinden, die wat werk op zich wilden nemen maar tevergeefs. Op 29 november werden een twintigtal mensen uitgenodigd om te komen tot een oplossing. Op deze avond hebben verschillende pe rsonen hun medewerking toegezegd . Op· de daaropvolgende bijeenkomst is men gekomen tot een taakverdeling, waar wij graag bekendheid aan willen geven. De financiële zaken zullen worden behartigd door Mevr. Meulepas, Thijmstraat 3, Geffen en de heer W. de Veer, Kerkstraat 14, Geffen. Een drietal dames sporen de interessante gebeurtenis• sen op, t.w. L. Romme. De Gemert 3, M. Romme , Dorpsstraat 52, R. Homminga, Peter van Grinsvenstr.4. en zij intervieuwen Geffenaren. Mocht u interresante of leuke dingen meemaken geeft u dan s.v.p. een sein tje aan bovengenoemde dames en het komt in Torenklanken. De heren J. Kok, Papendijk 21, Geffen , G. Strik, Heegterstraat 21, Geffen en Mevr. N. Lemmers, H. Schoutenstraat 4, Geffe_n rangschikken en corrigeren de binnengekomen copy. De heer H. Nijhof blijft kontaktpersoon voor Vinkel. Verder zijn Mevr. de Louw en de heren G. Amerlaan en J. Roele behulpzaam geweest bij het bijeenbrengen van de adverten~ r:s-;;, .. ties voor de vijftiende jaargang. Bij de zakjesaktie die ~ '\ ) tweemaal per jaar gehouden wordt zijn de onderwij01 zers en leerlingen van de AloYsiusschool behulpzaam. d, \ p De heer Theo Prinsen schrijft ook dit jaar weer zijn \ ~ ~U vaste rubriek 'Rond de Dorpspomp'. De heer\/~· ,_.-,i;reeds vanaf 1962 redaktielid van Toren1< 11~ .

inde rze

~

d>

r

.

.

~\)~~

"~,__

f) o'

., \

Op 16 november j.l. is het nieuwe pos tbureau van de RiJkspolit1e rn Geffen geopend. We vonden dit een aa nle iding om eens een praatje te gaan maken met opper T,emissen en wachtmee s ters Baakman en Boeyen. Zoals u weet wordt de politiepost in Ge ffen door deze drie personen bezet, hetgeen e igen lijk een

De sirene loeit, bra Korte,tijd later rukt de brandwe een brand of gaat hulp verlenen aan mens of dier. In Geffen gebeurt dit'gelukkig'niet zo veel als De wat oudere lezers van ons blad kennen in de grote stad, maar als we het gemiddelde ongetwijfeld nog broodbakkerij van Hoorn nemen van 1976 en 1977 toch noQ zo'n 20 m~~1 in <le Molenstraat . per jaar. De Geffense brandweer Volgens de wet dragen Burgemeester en Wethouders zorg voor het voorkomen en bestrij den van branden. Dat wil niet zeggen dat zij zelf branden gaan blussen. Voor die taak hebben zij mensen in dienst genomen die tezrur.en het korps va~ de Geffieentelijke vrijwillige brandweer vormen. Aan het hoofd van het korps staat de commandant die, bijgestaan door een ondercommandant, het bevel voert over de brandweerlieden Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot: w.v.d.Hanenberg wnd. commandant J. v. Ravenstein wnd. o. commar,dant. namens de brandweer Jan van Ravenstein 14

..

0

_

_


• in

J

~ 0Ir..✓.•

25}aa·

de 1978 Lr ,- ~-

r.1z1

anen~-Ê..es/11-,, •• I

~~ffe11 W. \ In d ~IJn ieua11aardeen · o"\lere ..,·a• k en ee kbeglnJain el en v •• ell)a geti-okk e Wagen an het H . oen• d en ..: s of' an

~

1

1-é

acht te dooikari-e enf'esti . Vei-eni . vragen Geffen o n - dooi- Jn' trok Na 25 ~ ingen. Voor de m op di Paarde Ja leg e m~k· n Zelf'd ar zi . e kas ""'•leiand e geblev Jn opzet van de . aangeiv erd. Het i en, maai- ten doel i Jeugd. . orden. . s al 1, Och . n Wez e1genaa:r,, !n 1953 emaaJ. gr ls er Ve en hetZend h , in 197 verwis ootseiel Vei-ane 7 seJ.d van n Vool' d sneuveld en 50 L opzet · e b elan en meer r.an en v~k gen van d dan dui Het "Kattepaadje" is weer terug e Gef'~ . . . en~ E beeti·e verbaasd zult u noar de kop van dit artikeltJe en d' . G ff ? hebben gekeken. Weer een kattepaa Je m e en. Heus waar er is er weer één. . f Nog wel e;n kle_intje ho?r, 't moet nog wat uitgroeien, o Iiever gezegd; d 1chtgroe1en.

Geffen, wat nu?


LANDELIJKE RIJVERENIGING

0

o;DE ZILVERHOIF

Elke woensdagmiddag om half vier hebben onze jongste leden Jolanda van Lith, Lisa Ceelen en Elise en Alexander Vincentius les op hun ponies. Ze zijn erg enthousiast en druk aan het oefenen voor hun eerste wedstrijd op 8 september in Geffen. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom en kunnen zich aanmelden op telefoonnummer 073-5321544 of kom eens kijken op woensdagmiddag. In de maand mei zijn er elk weekend dressuur-en springwedstrjden in de regio. Op 5 mei behaalde Barbara van Wanrooij met haar paard Nindor een 1e en 2e prijs in de klasse Ml dressuur in Vught met 156 en 163 punten. De week daarna behaalde Mieke van Erp met haar paard Pandorka in de klasse L2 dressuur in Zeeland een 2e en een 6e prijs met 169 en 164 punten. Ingrid van Erp met Ilse behaalde in Den Dungen in de klasse Ll dressuur 160 punten en daarmee haar eerste winstpunt. En op 20 mei in Schijndel met 161 punten haar tweede winstpunt. Anja Vincentius behaalde in Veghel een eerste prijs in de klasse Z2 (de hoogste amateurklasse) met 189 punten.

'

Allen van harte proficiat en veel succes in juni tijdens de regionale selectiewedstrijden voor het Brabants Kampioenschap.

KPJ Îlc-~

~

Crffitl

rz:

L..~~~

KPJ ASPIRANTENKAMP 2002

Wij zijn de aspiranten van KPJ Geffen en zijn een aantal weken geleden op kamp geweest. Karin, Danielle. Gert en Ronny onze leiding hadden een heel thema er omheen gemaakt. Het thema was Euro Disney omdat we daar dit jaar ook naar toe zijn geweest. We zijn vrijdag 10 Mei met pe fiets naar Vorstenbosch vertrokken. We hebben daar veel gedaan zoals bosspelen, kampvuur bouwen, dropping, water en meel gevechten. En we hebben natuurlijk kei weinig geslagen. Het hele weekend was kei gaaf, gezellig, cool en leuk!!! en het was zeker voor herhaling vatbaar. Volgend jaar zullen we hopelijk weer gaan en misschien ben jij er dan ook bij want hoe meer hoe beter. groetjes KPJ aspiranten.

Joy of Perfection

schilders

• glas en schilderwerk • wand / plafondafwerking • meerjaren planningen • informeer voor vrijblijvende offerte

ERNIS schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss 16

Tel. 0412 - 64 37 08 Fax 0412 - 64 55 36 E-mail ernis@planet.nl


"KILOMETERVRETER" Hij is verknocht aan het toerfietsen en in dit geval ging de passie over van zoon op vader... ! Teun Lamers (19 j.) reed met succes in vier dagen de 26e Ronde van Nederland, georganiseerd door Le Champion. Een route van Purmerend via de Afsluitdijk en Friesland naar Ntjverdal (245 km.), van Nijverdal naar Valkenswaard (225 km.), van Valkenswaard een rondje Limburg - Mergellandroute en terug naar Valkenswaard (280 km.) en dan weer terug naar Purmerend (248 km.) Een mooie prestatie, te meer daar Teun de jongste rijder was; de gemiddelde leeftijd van de renners ligt tussen 30 en 40 jaar. In een verslagje van zijn vierdaagse toer, lees ik dat hij ondanks regen en mist genoten heeft van ons mooie Nederland, een heleboel nieuwe gebieden heeft leren kennen, blij verrast werd door pa en ma zomaar ergens op de route en door zusliefbij de finish en dat hij er een fijne fietsmaat heeft bij gekregen! Zijn fietsinteresse is gewekt door de familie van der Sanden, waarvan de jongens aan wedstrijdfietsen meededen. Teun werd lid van wedstrijdvereniging De Windmolens. Daar leerde hij een goede stuurtechniek en hoe je in een groep renners moet rijden. Toen de Windmolens fuseerden werd hij lid van Wielervereniging Uden, een gezellige club. Hij vroeg een licentie aan, om wedstrijden te mogen rijden. "Daar heb ik veel geleerd; in de winter deden we ook aan crossen en ik reed wedstrijdjes met veldrijden" vertelt Teun. "Het ging letterlijk vooruit met vallen en opstaan!" Teun is inmiddels overgeschakeld van het wedstrijden rijden op alleen toerfietsen. Hij wil graag zijn superrandonneurs Brevet halen, hetgeen inhoudt dat hij minstens één tocht moet rijden van 200 km., één van 300 km., één van 400 km, en één van 600 km. Ze moeten aan één stuk gereden worden. De eerste twee zijn al afgerond, de 400 km. hoopt hij op 24 mei te rijden in Ossendrecht en de 600 km.-tocht is gepland in juni. Dat wil dan zeggen: 40 uur op de fiets, de hele nacht door! Teun traint 2 à 3 keer per week, soms samen met zijn vader Huub. Belangrijk is: luisteren naar je lichaam en je moet kunnen klimmen zowel als vlak rijden. Muesli-repen en desert rijst doen wonderen! Gelukkig heeft hij nog nooit grote ongelukken gehad, wel eens wat schaafwonden. · En nu staat er nog een grote wens op zijn toer-agenda: in het najaar van 2003 de grote tocht Parijs - Brest Parijs rijden van 1200 km.! Je mag daar 90 uur over doen in minder dan 4 dagen, zonder lange tussenpozen. "Een zware missie, maar het moet haalbaar zijn" zegt

Teun. Hij moet voor die tijd het brevettenschema gereden hebben, maar dat zal wel lukken. Hij wil graag deze tocht rijden voor een goed doel! Hierbij gaat dus zijn moeders bloed stromen, want Trees Lamers zet zich al jarenlang in voor Unicef. Als het zover is, hoort u er van! Op bijgevoegde foto zie je Teun, die l' Alpe d'huez bedwingt!

KPJ ilc-

"

~1 Cefftt1 ~ L._~~~ .

ATTENTIE!!!

Wij zijn van KPJ Geffen en organiseren op 9 Juni een 6kamp als kring activiteit voor de aspiranten in deze regio. Dit spektakel zal de hele dag duren en vindt plaats bij de Bonkelaar in Geffen. Dus heb je 9 Juni niets te doen en ben je nieuwsgierig hoe het er bij de KPJ aan toe gaat kom dan gewoon even gefietst of gelopen. En misschien is het wat voor jou om volgend jaar mee te doen. Tot dan groetjes aspiranten Leiding Geffen. 17


BIESCAMPLOOP MET EEN NIEUW RECORD!! Na een gedegen voorbereiding, werd dit jaar door voetbalvereniging Nooit Gedacht op vrijdag 10 mei j .l. voor de 8e keer de Biescamploop gehouden. En wel met succes!!! Liefst 161 deelnemers werden er ingeschreven, het eerste record van deze dag. Voor de 5 km waren er 38 aanmeldingen, terwijl bij de 10 km 123 personen genoteerd werden. De inschrijvingen kwamen echt van heinde en verre, te weten: Amsterdam, Bergen op Zoom, Wijchen, Aarle Rixtel, Tricht, Kerkdriel, Gemert, Tiel, Kesteren, enz enz. Het parcours werd weer beveiligd door diverse posten, die wij vanaf deze kant natuurlijk allemaal hartelijk bedanken voor hun medewerking. Evenals de dames die voor de inschrijvingen zorgden. Voor hun was na het finishen ook nog de taak weggelegd om onze bekende finishtassen uit te reiken en de startnummers in te nemen. In de Brander-tassen zat deze keer: Een fraai shirtje van Raab-Karcher, een balpoint van Rabobank, een notitieblokje van Druk Inn, een Mars en enkele affiches van de komende wedstrijden. Al met al een heel mooi pakketje, wat iedereen ook graag aannam. Aan de finish werd ook voor een verfrissend sportdrankje gezorgd. Van lso Star ontvangen we ieder jaar pakketjes waar dit drankje van gemaakt kan worden. lso Star en John Kerkhof bedankt!!! Hoewel we gebruikelijk heel goed weer hebben bij de Biescamploop, was er nu laat in de middag nog een buitje. Voor de lopers niet slecht, het benauwde was er wat af. Of dit er aan toe heeft bijgedragen dat er snel gelopen kon worden weten we niet, maar bij de tien kilometer konden we een nieuw record noteren. Onder groot gejuich kwam Pieter Mans in 32.18 minuten over de streep en verbeterde de bestaande tijd met zo'n 21 seconden. Proficiat!!! Ook onze eigen favorieten Peter Witlox en Mark van Wanrooy gingen snel, te weten in het totaalklassement op een 3e en 6e plaats. In hun eigen groep resp. 1een 3e. De uitslagen mde verschillende klassen en de uitslagen van alle Geffense deelnemers vind je onder aan dit verslagje. Natuurlijk bedanken wij onze sponsors van dit evenement, te weten: Stichting Vrienden van Nooit Gedacht, NAS, Bert van Venrooy, Jo van Druenen, Peter Willemse construktiebedrijf, Bert Duys, Raab-Karcher, Drukinn, Rabobank, Mars, Brander, enz enz. Tijdens de prijsuitreiking, keurig gefotografeerd door Bram-Paparazi-WWWNooitGedacht-van Ravenstein, 18

kwamen de drie besten uit elke klasse naar voren om hun prijs in ontvangst te nemen, met als klap op de vuurpijl natuurlijk de winnaar van deze 8e Biescamploop: Pieter Mans uit Heesch. Hij ontving tevens uit handen van Nico Gloudymans de premie van 100 Euro's voor het verbeteren van de snelste tijd. Deze premie werd beschikbaar gesteld door Construktiebedrijf Peter Willemse. Peter Bedankt!!! Tot zover iedereen bedankt voor zijn of haar inbreng in deze Biescamploop. Kijk ook even op de internetpagina van Nooit Gedacht (www.nooitgedachtgeffen.nl). Graag tot een volgend keer, De Aktiviteitenkommissie van Nooit Gedacht. Uitslagen: 5 km Heren: 1 Gerwin vd Hurk uit Macharen 2 Peter Mijsberg uit Veghel 3 Marcel Rombouts uit 's Hertogenbosch

16.38 17.43 17.58

5 km Dames: 1 Susanne Verwegen uit Lithoyen 2 Betty Verwegen uit Lithoyen 3 Saskia Kivits uit Schijndel

21.56 23.29 24.23

10 km Heren tot 40 Jaar. 1 Pieter Mans uit Heesch 2 Christian Loeffen uit Oss 3 Mark van Wanrooy uit Geffen

32.18 33.14 34.48

10 km Heren Veteranen 40+ 1 Peter Witlox uit Geffen 2 Hans de Veer uit Berghem 3 Alex Gijbers uit Berghem

33.27 33.52 34.35

10 km Heren Veteranen 50+ 1 Frans Govers uit Oss 2 Rien Schuurmans uit Geffen 3 Hans Janssen uit Maren Kessel

35.11 36.45 36.54

lOkm.Dames 1 Agnetta van 't Wout uit Oss 2 Anja van Geel uit Heesch 3 Sieta van Kervel uit Kerkdriel

39.48 42.51 43.41

Uitslag van alle Geflènse deelnemers op de 5 km: Pim¡vd Doelen 21.3 1 (18e) Bart Verhagen 21.43 ( l 9e) Rik Hoeben 21.55 (20e) Pim Raijmakers 22.34 (22e) Cees vd Bruggen 23.54 (26e) Peter Berkel 29.48 (30e)


Uitslag van alle Gejfense deelnemers op de 10 km: (plaats in het totaal klassement) Peter Witlox 33.27 (3e) Mark van Wanrooy 34.48 (6e) Rien Schuurmans 36.45 (14e) Henri Heijmans 38.49 (24e) Tinie van Summeren 39.34 (33e) Chris van Summeren 39.37 (35e) Jan Neelen 42.02 (52e) Sebastien Chaumont 43 .10 (60e) Henk Schuurmans 45.36 (77e) Rob van Boekel 45.45 (80e) Johan van Herpen 46.20 (86e) Henk van Ballegooy 47.24 (90e) Piet van Herpen 47.27 (9le) Robbert Wagemans 48.02 (95e) Martin Heijmans 48.54 (105e) Wilma van Nistelrooy 49.05 (107e) Hans Schuurmans 49.15 (108e) Marian Leijten 50.38 (1 lle)

hebben in de auto nog wat kunnen slapen. De accomodatie in Bronneger was erg gezellig en ruim opgezet. De sfeer was ontspannen en al met al was het een hele leuke wedstrijd om aan mee te doen. Toen de uitslagen bekend waren was het helemaal feest: de 4 teams waren eerste, tweede, derde en vierde! Daar moet wel even bij gezegd worden dat de derde plaats behaald werd in de klasse E, terwijl de andere prijzen in de basis gewonnen werden, in een veld van 13 deelnemers.

Eerste plaats, klasse B: De Opsprong 1: Wilke v.d. Coolwijk, Iris van Sambeek, Mieke Veltmeijer en Gwenda Scholten op de pony May.one. Tweede plaats, klasse B: De Opsprong 3: Lidia v.d. Biezen, Kelly v.d. Loop, Suzanne Jans en Simone Smolders op het paard Bayar. Vierde plaats, klasse B: De Opsprong 4: Wendy van Son en Myrthe Strik op het paard Bayar. Derde plaats, klasse E: De Opsprong 2: Teun Vrolijk, Anne van Nistelrooij, Sabrina van Lieverloo en Tanya Gorree op het paard Bayar.

VOLTIGE WEDSTRIJD Voltige vereniging De Opsprong uit Geffen heeft op 11 mei met vier teams meegedaan aan de nationale wedstrijd in Bronneger. Met de trailer was dat 3 uur rijden, en de wedstrijd begon al om 9 uur. Iedereen moest dus erg vroeg op de manege zijn, maar de meeste kinderen

Voor onze vereniging zijn wij op zoek naar een sponsor, zodat we de kosten voor de kinderen zo laag mogelijk kunnen houden. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met Joyce van Hoorn, tel. 5325260.

SPORTEN MET GEZOND VERSTAND VANWEGE HET 15 JARIG BESTAAN VAN HET

SPORTCENTRUM

10TOT60%

.路 ENTRUM

DOBBELSTEEN KORTING

...E _路 路~.路>7 '

'

.

.

.

BIJ AFSLUITING VAN EEN

JAARABONNEMENT

'

.

.

,

.

.

.

E VOOR AEROBIC EN FITNESS VOOR INFO:0412-404474 OF 617333 19


KPJ Le-

'

KPJ Geffen DORPSZESKAMP GEFFEN 7 JULI 2002

KPJ-Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorpszeskamp voor zowel de jeugd van Geffen als voor de ouderen. Kun je las buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub of gewoon als een stel vrienden een

groep vonnen, meld je dan aan. Een zeskampgroep mag bestaan uit; 4 dames en 4 heren en een coach plus nog reserve spelers 3 dames en 5 heren en een coach plus nog reserve spelers 5 dames en 3 heren en een coach plus nog reserve spelers Het team moet bestaan uit minimaal 4 Geffense personen Kun je een groep vonnen met bijvoorbeeld alleen heren, doe dan toch mee voor de gezelligheid, zonder kans op prijzen. Bij ons speelt gezelligheid ook een grote rol. Leeftijden: jeugd vanaf 8 jaar tot en met 15 jaar ouderen vanaf 15 jaar

Men mag maar met 1 team deze dag deel nemen. Inschrijfgeld op de vergadering meebrengen, voor de jeugd is dit€ 12,00 en voor de ouderen weer€ 17,00.

Opgave: uitlllijk voor 30 juni 2 Juli is de vergadering, bericht over de tijd volgt nog na aanmelding. Strookje inleveren bij Peter Schutjens, v. Coothstraat 13.

NAAM NAAM TEL. ADRES

TEAM: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ CONTACTPERSOON:_ _ _ _ _ _ _ _ __ CONTACTPERSOON:- - - - - -- - - - - - - - CONTACTPERSOON:_ _ _ _ _ _ _ _ __ JEUGD TEAM / OUDER TEAM

Wij zoeken ook nog dringend naar nieuwe bestuursleden voor de zeskamp. Deze hoeven niet bij de KPJ te zitten.

20

Voor de zeskamp hebben we ook oude vloerbedekking nodig. Als je deze kwijt wilt bel dan naar Peter v. Erp, Tel. 532 57 31.


REACTIES OP "EIGEN MENING". Van de redactie. Daar er op de redactie van Torenklanken heel veel boze reacties zijn binnen gekomen op de rubriek 'eigen mening' , geschreven door de heer Theo Prinssen, kunnen wij deze helaas niet allemaal tegelijk plaatsen omdat dan de hele Torenklanken vol zou staan en dat is voor ons, als redactie van Torenklanken, financieel niet haalbaar. Daarom verzoeken wij de heer Theo Prinssen om contact op te nemen met Hanneke van der Heijden of Ria Strick van Zorgcentrum De Heegt, om het een en ander ter plekke uit te komen leggen. Redactie Torenklanken.

RUBRIEK "EIGEN MENING". Met zeer gemengde gevoelens hebben wij in de Heegt het stuk van dhr. Theo Prinssen gelezen over "de oudjes in de Heegt". Als medewerker bekruipt je dan het gevoel om hier meteen op te reageren en onze "Heegt"te gaan verdedigen. Echter, het is niet in de eerste plaats aan ons om onze mening te geven, maar aan degene waar het om gaat "de oudjes" onze bewoners, die overigens prima in staat zijn om dit zelf te doen. Daarom hebben wij bewoners, familie en iedereen die maar wil reageren, de kans gegeven om, al dan niet anoniem, hun mening te geven. Graag willen wij deze reacties geplaatst zien in de Torenklanken, en dhr. Theo Prinssen persoonlijk uitnodigen om eens ter plekke te komen oordelen. Met vriendelijke groet, Hanneke v.d. Heijden, teamleiders en Ria Strick, hoofd zorg Zorgcentrum "De Heegt". Namens bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers. Om te reageren op de mening van Theo Prinssen. "Onze"bewoners zijn gelukkig heel goed in staat om hierop fel te reageren. Want het stoffige oude imago van "isoleer" cellen in 't Klooster is gelukkig allang voorbij. Nellie v. Liempt.

schrijven over "die oudjes". Gezien zijn leeftijd begint hij er ook bij te horen en moet hij ook weten dat je zo niet schrijft over de oudere generatie. Wat meer respect was hier wel op zijn plaats. De verzorging in De Heegt is goed en dhr. Prinssen mag hopen dat, mocht het ooit nodig zijn, hij op zo'n goede plaats terecht komt. Als je het stuk leest, kun je merken dat hij niet weet waar hij over schrijft. Ik zou zeggen tegen dhr. Prinssen, ga maar eens een maand in De Heegt wonen, zodat je weet waar je over kan schrijven zonder een hoop mensen te kwetsen en te kleineren. Ik wens dhr. Prinssen dan ook veel succes als hij later zelf wordt opgesloten in zijn "kooitje" of "isoleercel". In dit artikel komt sterk naar voren dat de bewoners gevangen zitten op hun kamers, alle bewoners zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen, er zijn ook actieve bewoners die zelfstandig nog allerlei activiteiten kunnen ondernemen. Wij worden goed verzorgd, heb je hulp nodig dan hoef je maar te praten en je wordt geholpen, ik ben zeer tevreden over mijn kamer en het eten is prima. Het bedoelde artikel kwam op mij nogal negatief over, vooral waar gesproken wordt over vogelkooitjes en onze oudjes. Als het de bedoeling was van dit artikel om te schokken, en daardoor verbeteringen af te dwingen bij de overheid, moet men toch de vele verbeteringen in de bejaardenzorg niet uit het oog verliezen! Hiervoor hulde aan de verzorging en vooral ook aan de vele vrijwiIJigers, we zijn al een eind gekomen, maar er moet nog veel verbeterd worden. Mijn mening is dat al wat u schrijft grote nonsens zijn. Ik ben hier graag en wat voor ons van grote waarde is , maar dhr. Prinssen daar denkt u misschien niet aan, maar voor ons is 'teen fijn gevoel dat wij onze vrijheid en onze eigenwaarde zo fijn kunnen behouden. En dat hebben wij hier volop. Bewoners van huize "De Heegt"

Wij willen met zijn allen vragen of Theo Prinssen hier een maand wil komen logeren dan weet hij hoe het hier is en dan kan hij mee praten maar nu moet hij zijn mond daarover dicht houden. Wat betreft de "isoleercellen". Het zou natuurlijk wel prettig zijn als bij iedere kamer een aparte slaapkamer was, maar het ontbreekt nu eenmaal aan veel geld in de zorgsector. Dit is ook bekend bij Dhr. Prinssen dus hij hoeft niet te praten over isoleercellen. Ook vind ik dhr. .Prinssen zeer minachtend

30 Juni a.s. Geffens Open Jeu de Boule toernooi. Alleen voor inwoners uit Geffen. Inschrijven per koppel (2 personen) â‚Ź 5,00 per koppel. Inschrijven tot 23 juni. Bij: H. Lepoutre, tel. 532 25 43 of F. Verbruggen, tel 532 37 05 21


muzikale avond, die u niet mag missen!! Entree= gratis, bij slecht weer wordt er uitgeweken naar De BonkeJaar. Voor meer informatie zie ook www.pompzwengels.nl.

MlZI EK\'ERENIGING _\Villen Is Kunnen"

'effen

Voorspeelavond ·

W.I.K. Nieuws Alle examenkandidaten zijn geslaagd!

Zaterdag 4 mei jongst leden zijn een aantal muzikanten van onze muziekvereniging op examen geweest en wij kunnen ze allemaal van harte feliciteren met het behalen van hun diploma. Allemaal zijn ze geslaagd met bijzonder goede punten, tevens verdiend het de vermelding dat er voor het éérst tamboers uit de eigen opleiding op examen zijn geweest, bravo!! Nogmaals van harte proficiat al1emaal !!

Tamboers, diploma A Marc van Rooij Gerdiene de Poot Blazers diploma A Anne Schuurmans trompet Thea Schuurmans bugel bugel Roger Meeuws Blazers diploma B bugel Dennis Doodkorte bugel Evi Savelkouls bugel Paul van Vucht Harm Stadhouders trompet

41,5 punten 41,5 punten 53 punten 47 punten 46,5 punten 49 punten 40,5 punten 49,5 punten 44 punten

Majoretten concours te Oosterhout.

Terwijl een aantal muzikanten met zweet in hun handen het examen aflegden, namen een aantal majoretten deel aan een concours te Oosterhout. Tijdens dit concours konden er punten gehaald worden voor deelname aan de Nederlandse kampioenschappen in november. Lindsey Coppens en Manon Megens namen voor het eerst deel aan het concours en hebben een goede prestatie neergezet, net als Carola Doodkorte en Femke Pepers. Angela vd Wouw, Laurie Humpig, duo Femke Pepers en Evelyn Lepoutre (trainsters van de majoretten) behaalden voldoende punten om in november deel te mogen nemen aan het N.K. Zaterdagavond 8 juni kioskfeest!

Vergeet u niet dat het zaterdagavond 8 juni aanstaande groot feest is op en rondom de kiosk in onze mooie dorpskom?! Blaaskapel De Pompzwengels organiseert deze avond haar jaarlijkse kioskfeest. Naast een optreden van de organiserende blaaskapel kunt u optredens verwachten van 8 Pils 2 Donker uit Ravenstein, Ruisende Knotwilgen uit Balgoij en die Kannenmarkter Musikanten uit Appeltern. Het belooft net als vorig jaar wederom een groot feest te worden, een gezellige en sfeervolle 22

Woensdagavond 3 juli houdt onze muziekvereniging wederom haar jaarlijkse voorspeelavond. Wil jij graag muziek maken? Wil je eens een keer komen luisteren naar wat jouw vriendje of vriendinnetje allemaal al geleerd heeft bij onzemuziekvereniging?WiljiJ ,,eten wat jouw dochter, zoon, kleinkind allemaal al kan? Kom dan tijdens deze voorspeelavond naar Klavertje Vier. Je kunt er van al1es te weten komen over onze muziekvereniging en je mag zelf ook nog proberen om op een instrument te blazen of op een trom te drummen, als je daar interesse voor hebt. Dus noteer deze datum alvast in de agenda! Agenda

08 juni 03 juli 06 okt 29 dec

Kioskfeest m.m. v. diverse blaaskapellen Voorspeelavond Maasdonkconcert Eindejaarsconcert

Muzikale groet, Muziekvereniging W.J.K. Nieuw: de combi-barbecue !! ! ! Dit is een barbecue met twee mogelijkheden om je vlees te bakken. Een gedeelte bestaat uit een rooster, daar kun je je vlees op grillen. Het andere gedeelte bestaat uit een bakplaat met de mogelijkheid om je vlees te bakken. Maar dat is natuurlijk niet alles. Op een bakplaat kun je natuurlijk ook diverse soorten reepjesvlees, lekkere roerbakgroenten of aardappeltjes bakken. Zelfs een eitje bakken na afloop van de barbecue of het tuinfeest behoort tot de mogelijkheden. De variatiemogelijkheden met barbecuen zijn al groot, maar nu zijn er nog veel meer mogelijkheden om je gasten eens smakelijk te verrassen. Alles kan compleet geleverd worden volgens uw wensen, eventueel met groenten en aardappeltjes.

~

Keurslagerij van Tuijl De barbecue-specialist.

~ Keurslagerij

~ ~!~,!~!~ KEURSlAf,ER tel. (073) 532 58 91

Geffen


GEFFENS KAMPIOENSCHAP BANDSTOTEN IN DE GOUDEN LEEUW Dit jaar waren er 34 deelnemers die in zes poule's over vijf cafe's verdeeld waren. Acht finaleplaatsen waren er te vergeven in deze moeilijke spelsoort, toch komen vaak dezelfde spelers bovendrijven. Dit jaar met name Arie Jagers en Marcel van Erp die beiden al driemaal in het (verre) verleden dit kampioenschap wisten te winnen. Doch ook de rest van de deelnemers kennen het klappen van de zweep dit alles stond garant voor een spannend toernooi. Marie van Erp kwam steeds enige carambole's tekort en scoorde ook een stuk lager dan in de voorwedstrijden, werd aldus rode lantaarndrager. Joop van Dijk kende maar een echte uitschieter en de hoogste serie en kwam verder in de eindstrijd niet voor. Hans Unterluggauer is ook een vaste deelnemer aan dit toernooi, zette in de voorronden alle wedstrijden om in winst doch in de finale maar driemaal. Marco van de Elzen die de laatste jaren erg goed op dreef is (in 2000 nog kampioen) scoorde erg hoog in de voorwedstrijden maar liet in de finale enige steken vallen, speelde o.a. tweemaal remise. Outsider Marcel van Erp kwam na de voorronde uit de bus met 1.44 gem. In de finale stokte zijn gemiddelde bij 1.11, wat ook de oorzaak moge zijn, Marcel is volgend jaar beslist weer van de partij. Het brons was voor Stefan Leijten (had maar 2 punten meer als nr. 7) maar uiteraard dik verdiend, heeft in zijn jeugd nog biljartles gehad van Cees Lukassen en dat is af en toe nog goed te zien ... Adriaan van Zandvoort was tot de laatste carambole nog steeds in de race voor dit kampioenschap maar toen Arie Jagers zijn slotpartij van Marcel won, Marcel kwam 5 car. tekort, zat er niet meer in dan een tweede plaats. Wel haalde Adriaan nog de beker voor de kortste partij in 12 beurten. Arie Jagers kende veel Ups en weinig Downs, speelde evenals in de voorwedstrijden erg sterk (meest stabiele speler) en werd terecht toernooiwinnaar en winnaar van de wisselbeker. Deze bekers worden elk jaar opnieuw geschonken door de kastelijns uit Geffen waar wij ze erg erkentelijk voor ZIJn. De organisatie was dit jaar in handen van Truus Wolf en Hans Reuvers (digitaal) en Bart Schutjes fysiek/mentaal. Het eten en drinken was geweldig georganiseerd door Arie en Anouska, in een woord geweldig ... De eindstand: 1. Arie Jagers 2. Adriaan van Zandvoort

12 10

1.39 0.96

8 8

3. Stefan Leijten 4. Marcel van Erp 5. Marco van de Elzen 6. Hans Unterluggauer 7. Joop van Dijk 8. Mari van Erp

7

6 6 6 5 4

1.20 1.11

1.08

6 8

1.09 3.58 0.93

10 31 8

Het bestuur.

BIBLIOTHEEK OUDE KLOOSTER Sinds de uitbreiding van het Oude Klooster is er een bibliotheek voor ouderen ingericht in de lees-/computerzaal op de benedenverdieping. Enthousiaste vrijwilligers zitten twee middagen per week klaar om lezers te ontvangen en te informeren over de boeken. Helaas blijkt - na bijna een jaar - dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van deze bibliotheek. Daarom willen we deze ouderenbieb nog eens onder uw aandacht brengen: • Per 1 juli a.s. is er één uitleenmiddag in de week en wel op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur. (Tot dan is het ook op dinsdagmiddag) • De kosten van een jaarabonnement zijn€ 15,- . • U mag uw boeken zo lang houden, als u wilt. • De ouderen van zorgcentrum De Heegt kunnen 'binnenshuis' de bibliotheek bereiken. • Er zijn meerdere groot-letter boeken voorradig, streekromans, literaire romans oorlogsboeken e.a. • U hoeft geen anderen in te schakelen om boeken voor u te halen! • U kunt gerust even in de zaal plaats nemen en een gezellig praatje maken met de "uitleen-vrijwilligers" • Indien er belangstelling voor is, is één van de vrijwilligers bereid om met een 'boekenkar' langs de kamers van het zorgcentrum te komen. Hopelijk is uw belangstelling gewekt en komt u een kijkje nemen in de Ouderenbieb! LEZEN (ONT)SPANNEND! ! Als blijkt dat na verloop van tijd de belangstelling gering blijft, zullen wij helaas het contract met de centrale bibliotheek moeten opzeggen. De kosten zijn dan per deelnemend lid veel te hoog. Stichting Het Oude Klooster

23


VERSLAG KONINGINNEDAG Op dinsdag 30 april heeft de Evenementen Stichtring Geffen weer zorg gedragen voor een feest voor de Geffense kinderen, hun ouders en naaste familieleden. Om half negen waren de eerste vrijwilligers al aanwezig om het plein sfeervol aan te kleden, speciaal woord van dank naar de leden van "zang & Kleur"die ons al zeer vele jaren assisteren bij de aankleding van het plein is hierbij wel op zijn plaats. Door de straffe windstoten was het niet mogelijk om alle meegebrachte en voorbewerkt~ versierselen op te hangen maar al snel kreeg het plein extra kleur door de grote groep kinderen met versierde fietsen, karren, skelters etc. Nadat de jury samen met de kinderen de versierselen had bekeken konden de kinderen voorafgegaan door W.I.K. hun feestelijke fietsen en dergelijke laten zien aan de andere mensen van Geffen. Bij terugkomst op het plein stond de burgemeester al te wachten samen met alle mensen die een medaille van de koningin hadden gekregen vele mensen vonden de versierde fietsen zo mooi dat ze spontaan begonnen te klappen. Daarna volgde het Gilde die een vendelgroet brachten waarna de Burgemeester vertelde over deze speciale dag waarop Koninginnedag wordt gevierd, en nadat het "Wilhelmus"werd gezongen (met voorzang van Theo Prinsen en muziek van W.I.K.) maakte de jury de prijzen voor de optocht bekend.

kinderen 2 en 3 jaar 1e Thijs van Grinsven 2e Karlijn van Uitert 3e Ties Braakhuis kinderen 4 en 5 jaar 1e Fleur Bijveld 2e Niels v Herpen 3e Roel Peters kinderen 6 en 7 jaar 1e Anouk Schuurmans 2e Lotte v Nistelrooy 3e Sanne Verbruggen kinderen 8 jaar en ouder 1e Peter de Haas 2e Gerald de Poot 3e Lisa Peters groepen 1e Teun, Koen, Harm en Daan van Dinther 2e Demi en Stan van Erp met Rudy en Maaike Langens 3e Lena en Milan van Zantvoort met Lars van Erp 24

Allemaal Proficiat ! ! t !! ! Na de prijsuitreiking en de toegift van de fanfare werd het startsein voor de spelletjesmiddag door de Burgemeester gegeven. Dit jaar heeft de E.S.G. geprobeerd om het evenement uit te bouwen naar de sfeer van een dorpsfeest. Onรงlanks de dreiging van regen hebben we het gelukkig weer droog kunnen houden al was dat niet bij elk spelletje het geval. Behalve de prachtig in elkaar gezette spelletjes waar ruim 180 kinderen van hebben genoten, hadden we dankzij scouting kunnen regelen dat er voor de oudere kinderen van het lager onderwijs een heuse klimtoren zou worden opgebouwd. Helaas werd ons geadviseerd om vanwege te harde windstoten de klimtoren weer af te breken. Voor de tweede keer _ging dit jaar de vrijmarkt van start die dit jaar al aanmerkelijk groter was dan het eerste jaar. Nieuw dit jaar was de opzet van open podium op de muziekkiosk, dankzij het enthousiame van '"t Gu Vals" werd er spontaan een koortje gevormd door wat "gewichtige" heren die door ceremoniemeester Rien Oomens op de kiosk werden uitgenodigd waarna het lied "Manuela" nog eens luidkeels werd overgezongen. na een korte pauze trad daarna voor het terraspubliek op de formatie "4 the Girls". De warmte en het enthousiasme van hun optreden was ondanks de wind goed voelbaar op het plein. Nadat de spelmiddag voor de kleine Geffenaartjes was afgelopen en de vrijmarkt ook op een einde liep is dankzij de spontane hulp van veelal dezelfde vrijwilligers het plein snel weer opgeruimd onder het genot van de klanken van de nieuwe geluidsinstallatie geschonken door de jarige Rabobank. Ook kon Mat de Kleijn zijn paard weer tot rust laten komen na een hele middag de gouden koets te hebben getrokken waarin de Geffense kinderen zich als een vorst door Geffen lieten rijden. Speciale dank, Mat!! De Evenementen Stichting wordt gedragen door enthousiaste mensen die voor ongeveer 5 j aren hun medewerking verlenen om telkens weer een mooier en sfeervoller feest te kunnen presenteren aan de Geffenaren, natuurlijk kunnen deze mensen dit alleen maar samen met UW HULP. Elk jaar moet er door deze vrijwilligers ook nog tijd en energie besteed worden aan het zoeken naar voldoende mensen die tijdens de spelletjes willen begeleiden, ook ouders zouden spontaan hun hulp moeten aanbieden om deze feestelijke dag in stand te kunnen houden. Wij gaan alvast weer spellen uitdenken voor 2003, tot ziens.

Evenementen Stichting Geffen


SCHOONHEIDSSALON

Depositalre van:

ANNE

• Maria Galland • Mary Cohr • Gil Amati

GESPECIALISEERD IN:

• El<clusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen / Pakkingen (billen bulk, borsten, handen en voeten) • Facesetting • Permanente Make-Up

At.

• Make-Up workshops • Dagarrangementen • Piercing • Ontharen (elektrisch)

ook verhuur-oadeauartlkele11-l,ezor0lng aan hui&

Hanegraaf B.V.

f llJJ&Geffen

Bedrl)vonweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 2001 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. (073) 532 46 59

ADMINISTRATIE HAGEKO GEFFEN STAL&" N

KO Z IJNEN OP MAAT

a.«...

Bed,lj,,oo' 5386 ltA Tel: 073 .532 04 81

ta,, 073. 53-2 50ó8

8c ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCA'LE DIENSTVERLENING

Het adres voor: • verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. ,1Ç~-:

RUWIELEN

DUCAAT r, t,

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056

TANKSTATION

lá'f&~[' W1_=14d

•J

f.

1'

!Nol lMJ

e-mail: huubclement@cs.com

Nederlandse Orde van Adminisntie en

Kerl<straot 11 Geffen (073) 532 13 13

Be lasti ngdcskundigen

r

www.lmv.nl

Dorpsplein 13 Geffen 2m' (073) 532 32 64

------

Makelaardii Assurantiën

LMV

Hypotheek :1> adviseur


(WATERSCHAP DE MAASKANT) Persbericht Inbraak veroorzaakt waterverontreiniging Hertogenwetering Afgelopen dinsdag is geconstateerd dat het vorige weekend is ingebroken in het rioolgemaal te Herpen. Bij deze inbraak zijn de pompen uitgevallen, waardoor rioolwater in de Hertogenwetering terecht is gekomen. Het waterschap heeft direct noodreparaties uitgevoerd om deze overstort te beĂŤindigen. Het vervuilde water stroomt nu via Oss naar Gewande en zal op beperkte schaal vissterfte kunnen veroorzaken. De verontreiniging levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Het verontreinigde water is intussen al behoorlijk verdund, dit zal met de regenval van de komende dagen nog verde gaan. Hiermee lost het probleem zich op natuurlijke wijze op. Het waterschap stelt daarnaast alles in werking om de verontreiniging te verminderen door extra water in te laten en het water versneld door te spoelen. Intussen zijn metingen in het oppervlaktewater verricht. Hieruit bleek een tijdelijke verlaging van het zuurstofgehalte die op sommige plaatse al tot enige vissterfte heeft geleid.

SINT JORIS Gil.DE GEFFEN

MARCEL VAN DIJK BURGER.KONING 2002 SINT - JORISGILDE GEFFEN

Met een draaiende molen "Zeldenrust" in de achtergrond (dank aan Leny en Rien!) en een stralende zon loste de eerste "burgerkoning", Frank van Griensven het bevrijdende schot en kon het toernooi beginnen. Frank moest echter in de voorronden reeds zijn meerdere erkennen in een aantal schutters die kennelijk wel hun "dag" hadden. In groepjes van vier schutters per boom werd er steeds op twee schutsbomen geschoten. 48 Schutters (vorig jaar 36) schreven zich tussen twee uur en drie uur in die ieder 5 schoten "op de wip" mochten lossen. Tegen vijf uur was bekend welke beste schutters onderling zouden gaan kampen om de titel van "burgerkoning". Vier schutters, die allen in de voorronden vijf van de vijf schoten hadden gemaakt. Werden onder de boom geroepen. In een spannende barrage werd Marcel van Dijk overduidelijk winnaar met wederom vijf uit vijf! Een ware burgerkoning! Schoonzus Christel Strik, werd tweede, maar schoot nu slechter dan in de voorronden: twee uit 5. Henrie van Zandvoort en Ben van Erp (vorig jaar nog derde) wer26

den resp. derde en vierde. Frank van Griensven mocht de wisseltrofee doorgeven aan Marcel van Dijk en deed hem tevens enkele tips voor de komende carnaval aan de hand?! We kunnen terugzien op een zeer geslaagd evenement, waarbij de weergoden ons de hele middag zeer goed gezind waren. Dank aan de vele deelnemers en belangstellenden! Het heeft de opbrengst voor het goede doel zeker flink verhoogd. Het Sint-Jorisgilde Geffen beeft afgelopen zondag, 2 juni, deelgenomen aan de Kringdag van de Kring ~faasland van de Noordbrabantse Federatie van Schu:tersgilden in Gemonde. Op deze dag zijn we. samen met 43 andere gilden, te gast geweest bij het Sint-Joris Sint Catharinagilde dat dit jaar haar 500 jarig bestaan ,-ĂŻert. Over tradities_gesproken...

WIE WAT WANNEER JUNI 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr 10) 08 Kioskfeest "De Pompzwengels" 09 Eerste Communie, 9 .30 uur + 11.30 uur 13 Sint-Jorisgilde, 3 le Gildeavond 13 K.V.O., Toneelopvoering Openluchttheater Hoessenbosch in Berghem 14 40-jarigjubileum Torenklank.en met tentoonstelling 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr 11) 22 Jeugd Brandweerdag in Nuland 23 Buurtver. De Vierwinden, Gezinsfietstocht 25 K.V.O., Jaarlijkse fietsdag

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


@an Lent

■ ■ ■ ■ ■ ■

Specialist in zit- en ligcomfort Het Geffens Veld 4 5386 LL Geffen Tel.: 073-53228 52 1

,

~-Q1.,-

~ Gebr. van Wanroolj Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 • 5340400, Fax: 073 • 5340499

Gebr. van de Wetering w~.,., Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf

..-

-.1.0. 4!(1:-~,;::::.JEt!!!!!::;s,,""~~

"

~-T. - -

--Tel.: 0412 -64 24 54 073 - 522 42 86

Dommelstraat 47

Container Transport en Verhuur- Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

REGiq_Á,_.ii BANK 7

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) • met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening • hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

On1.e openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

• lenen

• doorlopend krediet • financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkl opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

•.beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen • spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

* persoonlijke lening

09.00- 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00- 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 · 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

VA Makelaardij Assurantiën

(i LMV

Hypotheek "' adviseur


~z

Allesvers uiteigen bakkerij

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

.', bakkerij Brands E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor:

bruiloften - partijen -vergaderingen

UITVAARTVERZORGING

VAN

LITH

Docfalaan2

B.V.

5342HZ

Oss

:' .

.

•R};

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto · Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen

tel: (0412) 62 31 73

fax 0412 64 11 55

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax [073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

0

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasd rogers Zonne-energie Badkamers

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnemeriten gastoestellen Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of, HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers 1

SCHOENEN & SPORT

/J.0SPI ERI NGS Dorpslraal 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Maarten van der Dussen

§°)<MUWT,s

~ • begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. · persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Tel.: 0412 - 642454 073 - 522 42 86

r- B. de Kinderenv.o.i. DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

..,,,

.Holemtrnat 32, Geilen tel. 073 · 53255.i I

*Alles voor uw huisdieren

* Meststoffen, potgrond, zaden, etc. * Klompen, laarzen

Tel.: 073 - 534 E-mail: bb.dus

Buro 5386 GL Geffen : 07-3- 534 12 92 p ane .nl .: ·

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur