Torenklanken 2002 - nr 08

Page 1

40e jaargang I nummer 8 1mei 2002

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

..

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~

18

19

__.· ::.

20

HARTELIJK GEFELICITEERD

, (r{o~~

Il,,~

~

Onze voorzitter Kees Jongeneelen en zijn vrouw Henriëtte hebben beide uit handen van burgemeester J.C.M. Netten een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hartelijk Gefeliciteerd namens de redactie van Torenklanken.

Kom kijken! Kom kijken! Kom kijken! Kom kijken!

Kindertheater Geffen geeft op eerste en tweede Pinksterdag: 19 en 20 mei 2002 twee voorstellingen dóór kinderen en vóór kinderen in Zaal de Gouden Leeuw. Aanvang: 14.00uur. Entreeprijs:€ 2.50 Kaartverkoop bij Fixet en Cinerent en voor aanvang van de voorstellingen. Groep 1 speelt ANDRÉ André is weg... zomaar opeens verdwenen. André is in Anderland en daar mag je altijd spelen. Toch wil André weer een keertje naar huis. Groep 2 speelt CATELIJN Catelijn is een meisje dat graag droomt. Eigenlijk is ze ziek en ze verzint allerlei gebeurtenissen als ze met haar moeder op het station moet wachten op de trein.

Tevens optredens van dansgroep "DemoChape"

KOPY INLEVEREN VOOR: 25 mei (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken

VAN DE REDACTIE Aanlevering kopij en afbeeldingen via e-mail De redactie ontvangt steeds vaker kopij via de e-mail. Dit steJlen wij erg op prijs. Nu zijn er alleen een paar dingen waar op gelet moet worden: De sluitingsdatum voor aanlevering van kopij via de e-mail is het zelfde als voor aanlevering via floppy, geschreven tekst etc. De laatste tijd krijgen wij ook steeds vaker logo's, afbeeldingen of foto's op floppy of via e-mail meegestuurd. Als deze in het "tekst-bestand" zijn ingesloten kunnen deze niet worden verwerkt. Graag deze ook nog apart opslaan op de floppy of meesturen met de e-mail. Voor deze logo's, afbeeldingen of foto's geldt dan dat deze opgeslagen dienen te zijn als een;".jpg-", ".tif-" of".eps-formaat" met een resolutie van minimaal 200 dpi. Het liefst 300 dpi. Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn omtrent hetgeen hierboven is beschreven dan kunt u contact opnemen met de redactie.E-mail:torenklanken@home.nl of via de telefoon: (073) 532 23 56. U kunt dan vragen naar André.

redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13

Redactie Torenklanken.


-

1<l=lfl'!}!;./tooY.EDRIJF -

§)~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

~

GC>-vE~ G:EFF.E1"1" binderij; 11Wouw .:JC/ooslerslraa l S e .5:J<f6 !71!7?

9ej/en

lef073 .53 2 1 M :J

fax 073 .53 2.5 1.50

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • vrouwelijke medewerkers • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

!JJloemen y.Jfanlen

!JJruidswer.k 9ra/wer.k Xadoarli.kelen

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 518545 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl Wij verzorgen voor u:

.. *

.. ..

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton ofgipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~

WIHABO ~ DRUKKERIJ Voor o l uw fomilie· \/ereniglngs· en hande lsdrukwerk. Fomilied rukwerk keuze uit 7 collecties. M et opgooi van iuiste datum bi[ geb oortekoortjes, drukkosten g ratis. Gratis fo toalbum bij geboortekoortjes. Ook voor copieerservice kunl u bij ons terecht.

Kleurencopieën en kle ure nprinten tot A3. Grootformaat drukwerk 52 x 72 cm. Kleurenplotten tot 1.50 m .

Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel.: {073) 532 26 84 fox: {073) 532 47 95 e-mail: drukkeri j@w1hobo.nl internet: www.wihabo.nl


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 17-05 19.00 u Toediening van het H. Vormsel door deken Verbakel mmv Jeugdkoor 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Passe Partout Za. 18-05 19.00 u (+ kinderkerk) H. Mis mmv Gem. koor Zo. 19-05 09.30 u + (Eerste Pinksterdag) H. Mis bij de veldkapel 09.30 u Ma. 20-05 mmv Kinderkoor+ Communicantjes 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Vr. 24-05 Ouderenkoor Zilveren Jubileumviering Za. 25-05 13.30 u Johan en Els v. Herpen 19.00 u * H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+kinderkerk) + H.Mis mmv Gem. koor Zo. 26-05 09.30 u 19.00 u * Avond mis mmv DamesMa. 27-05 Koor 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Vr. 31-05 Huwelijksviering Olaf 15.00 u Za. 01-06 Vogels en Nicole Kennis H. Mis mmv het Studie19.00 u orkest van W.I.K. Zo. 02-06 09.30 u + H.Mis mmv Gem. Koor met aansluitend fietstocht M.O.V. Avondmis 19.00 u * Ma. 03-06 *=dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt Pastoor Scheepers naar Echternach van 20 t/m 22 mei OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum. Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven

parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet 9P het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 juni 2002 a.s. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 2 juli 2002. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 -20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk KERKBALANS 2002: "Kleur bekennen" De actie Kerkbalans loopt goed: hartelijk dank aan alle sympathisanten van onze parochie! De stand is:€ 32.650,00 bijgedragen door 475 deelnemers! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2002 ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 INTERNET: www.parochiegeffen.nl PROFICIAT Op 24 mei is het 5 jaar geleden dat pastoor Scheepers tot priester werd gewijd. Van harte proficiat met dit eerste lustrum! Wij wensen onze pastoor veel geluk en voldoening toe in zijn werk in Geffen en Vinkel

3


Café - Zaal 't Haasje

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

~

~~

voor 11ruilo~en, partijen ~

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

/

Molenberg 6. te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag. Donderdag. Vrijdog: 09.00 • / 2.00 uur andere tijden no tel. afspraak.

2~1-

en vergaderingen -~

Tel.: 073 • 532 15

P. DE KIJEIN

BENILDA11

Loonbedrijf en G rondverzet Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

VAN DER DOELEN Wi.e heeft voor .u de.:voordeligste autoverzekering? Delta Loyd

Centraal Beheer

Nationale Nederlanden Amev

Stad Rotterdam

lntcrpolis

RVS

. Aegon

Univé

In Nederland kunt u kiezen uit t ientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44; 5386 AT Geffen

Tel 073 -532 55 10, fax 073

HYPOTHEKEN

~

PENSIOENEN

llloembinderij

@lln~ ....... :____ ....

Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21.00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13. 30 tot 21.00 uur

VERZEKERINGEN

~ maninku

FOTO~

Tolweg2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgaffen@wxs.nl

532 55 60

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen • gratis informatief gesprek Tel.: 0412 - 64 24 54 073 • 522 42 86

~ ~

~ bloemen

~ plant en ~ grafwerk

~ potterie ~ teleflora ~ decoratie ~ bruid~werk

~ ~

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41


Proficiat aan onze gedecoreerden op Koninginnedag: Kees en Henriëtte Jongeneelen, Sjan van Zantvoort en Rien van Zantvoort. Zij hebben allen ook hun bijdrage geleverd aan het parochiewerk. Ook een felicitatie aan Marietje Langens uit Vinkel, met wie we in onze parochie nauw samenwerken! WELKOM... Aan Evelien Groothuis, die als nieuwe organiste het kinderkoor zal gaan begeleiden. Welkom in onze parochie en veel succes! OPENLUCHTVIERING BIJ DE VELDKAPEL Op Tweede Pinksterdag (maandag 20 mei) houden we, bij goed weer, de viering van 09.30 uur bij de veldkapel in de Veldstraat. Het kinderkoor zal de liederen verzorgen en ook de communicantjes werken mee aan deze Mariaviering. Iedereen mag bloemen meebrengen om het Mariabeeld te sieren; de dochters van wijlen mevr. Door van Lee, zullen deze graag in ontvangst nemen. U wordt van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen; na afloop is er koffie in cafetaria "'t Bergje" tegenover het kapelletje. Bij slecht weer is de viering in de kerk. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Twee Pinksterdag, 20 mei om 09.30 uur openluchtviering bij de Mariakapel. Dinsdag 4 juni om 09.00 uur oefenen in de kerk voor de groep Aloysiusschool,. Woensdag 5 juni om 09.00 uur oefenen in de kerk voor de groep Mariaschool. Woensdag 5 juni om 20.00 uur: praktische infonnatieavond voor alle ouders. Donderdag 6 juni om 09.00 uur oefenen in de kerk voor de groep Aloysiusschool Vrijdag 7 juni om 09.00 uur oefenen in de kerk voor de groep Mariaschool. Zondag 9 juni om 09.30 uur Eerste Communie - viering groep Mariaschool. Zondag 9 juni om 11.30 uur Eerste Communie -viering groep Aloysiusschool. PROGRAMMA VORMSEL Blok 4: Sacramenten Vrijdag 17 mei om 19.00 uur toediening van het Vormsel door deken Verbakel. Dinsdag 5 juni foto's en videoband bekijken in het patronaat 19.00 - 20.00 uur Mariaschool; 20.00 - 21.00 uur AJoysiusschool. Zaterdag 15 juni om 19. 00 uur dankviering mmv Jeugdkoor.

MEIMAAND - MARIAMAAND In de meimaand is het een goede gewoonte, om het beeld van Maria extra te sieren met bloemen U kunt daar een bijdrage aan leveren. Iedere vrijdag in de meimaand kunt u bloemen brengen tussen 09.00-10. 00 uur op de pastorie; de werkgroep kerkversiering zal uw bloemen dan verwerken in de bloemstukken in de kerk. Bloemen of bloembonnen voor het versieren van Maria in de veldkapel kunt u afgeven bij: Gerrie Ruys-van Lee, De Wan 32 of Mientje Janssen-van Lee, Heegterstraat 2. OPEN DAG Kom eens kijken in de Abdij van Berne! Op zaterdag 1 juni 2002 is het open dag van 10.00 17.00 uur. Abdijstraat 49-53, Heeswijk-Dinther. Tel.fax. 0413 292 884, e-mail: vvvheeswijk@hetnet.nl WE MAKEN KENNIS MET... - hij is geboren in Antwerpen.. . - heeft één broer.... - was misdienaar en is opgeroeid met geloof en kerk.. . - rondde de koksschool af, met specialisatie dieetleer.. . - ging op 18-jarige leeftijd naar het seminarie St. Janscentrum in Den Bosch... - schakelde na 1 jaar over op de studie theologie aan de Kath. Universiteit Nijmegen; - zit nu in het 3e jaar en is 22 jaar... We maken nader kennis met Patrick Claes oftewel Patriek uit Antwerpen, die regelmatig te gast is in de parochies Geffen en Vinkel en assisteert in de vieringen. " Mijn moeder zei vroeger al: Ik ga jouw bed in de kerk zetten" vertelt Patrick. Door de jaren heen, is zijn interesse in geloof en kerk gegroeid. Hij maakte indertijd bewust de overstap van het St. Janscentrum naar de universiteit in Nijmegen, omdat het seminarie hem enigszins benauwde. Bovendien is de universitaire opleiding theologie uitgebreider, meer wetenschappelijk en leidt op tot een academische titel. Patrick woont samen met andere studenten op een pastorie in Nijmegen. Ze hebben verschillende studierichtingen, maar zijn wel allemaal gelovig. "Ik kan mijn hobby studeren" zegt Patrick. "Het bezig zijn met kerk, maatschappij en God boeit me enonn. Theologie is een van de meest interessante studies; voor mij een uitdaging, vooral omdat in deze tijd het geloven niet meer vanzelfsprekend is. In de boeken wordt alles mooi uitgelegd, maar de meeste ervaringen doe je op in een parochie". Pastoor Scheepers - die hij indertijd op het St. Janscentrum ontmoette werd benoemd in Ooij en Leuth en daar assisteerde Patrick vaak. Assistentie in de parochies Geffen en Vinkel was daar een verlenging van. Patrick is vice-voorzitter van de landelijke werkgroep 5


Katholieke Jongeren, verantwoordelijk voor liturgie en catechese. "Ik heb dus veel éontact met jongeren. Er is onder hen veel geloof, maar er zijn ook veel vragen. Je moet met goed onderbouwde uifüg komen; ze laten zich niet afschepen met mooie verhaaltjes. Ik hecht waarde aan tradities, zonder oud-bollig te zijn. De k erk is gebouwd op twee peilers: traditie (ontstaan door de loop der tijden/ kerkgeschiedenis) en O~rlevering (alles wat we van de persoon Jezus hebben mogen leren)". Patrick is actief in deAntonius Abt parochie in Nijmt:gen in de pastoraatsgroep, de Eerste Communie-voorbereiding, de voorgangersgroep, de werkgroep jeugd en geloof en de lektoreng-oep en daarnaast voelt hij zich goed thuis in Geffen en Vinkel, waar hij met Hocgfeestclagen en in de vakantie de pastoor mag assisteren. "Ik leer veel op die manier: door in twee parochies mee te lopen. In de ene een jonge pastoor en de andere een oudere. De houding \all pastoor Scheepers naar de mensen toe; zijn luisteren; de mensen in hun vaarde laten en het goede proberen te zien, vind ik een positieve benadering. Hij kan zich goed vinden in het vieren v ~ de liturgie in deze parochies. Is de liturgische taal soms te moeilijk voor kinderen? "Kinderen kunnen veel meer aan, dan we denken. Hoe snel zijn ze niet vertrouwd met de huidige game-boy -

JEUGDPENALTYBOKAAL

Patrick en Bisschop Lescrauwaet met vormsel in 2001.

Zondag 26 mei a.s. wordt, nu voor de 20e maal, de finale dag gehouden '311 de JEUGD PENALTYBOKAAL bij v.v. Nooit-Gedacht in ons mooie dorpje Geffen. Dit is een evenement waar de jeugd van Nooit-Gedacht elk seizoen opnieuw naar toe leeft. Ook dit jaar is het, mede dankzij de medewerking van een aantal middenstanders, weer gelukt een top-doelman naar Geffen te halen. Op deze finale-dag zal het doel verdedigd worden door DENNIS GENTENAAR van N.E.C. uit Nijmegen. Dennis Gentenaar is geboren op 30 september 1975 in Nijmegen. Nadat hij eerst voor de amateurs van N.E.C. uitkwam, heeft hij sinds enkele jaren een profcontract bij N.E.C. De afgelopen twee seizoenen is hij de vaste doelman in het elftal van trainer Johan Neeskens. De jeugd van Nooit-Gedacht die aan deze finale-dag deelnemen zullen hun beste beentje voor moeten zetten om deze doelman te passeren. Aan deze finale-dag nemen per elftal/groep, de 4 of 3 spe(e)l(st)ers deel die door de morronden zijn gekomen. Ook dit jaar zullen de sponsors hun penaltys weer gaan nemen. Iedere sponsor Ie vert een schutter die dan zal gaan strijden om de speciale Sponsor-wissel-trofee die door Nooit-Gedacht aangeboden wordt. De finale start om 12.30 uur met de officiële aftrap die zal worden verricht door burgemeester Netten (onder voorbehoud) waarbij ook pastoor Scheepers in de "schoenen" zal staan. Het einde W1 deze finale-dag is gepland omstreeks 16.00 uur. Het geheel zal muzikaal worden opgefleurd door fanfare W.I.K.

6

en internettaal! Bovendien zijn er perfecte kinderbijbels. We moeten de eigen identiteit behouden. Van de ervaringscatechese moeten \\'e naar de geloofscatechese, met als uitgangspunt en rode draad het leven van Jezus, wat een echte uitdaging is, maar ook v aak tegenstand oproept." Hoogst waarschijnlijk zal Patrick over enkele jaren kiezen voor het priesterschap. Natuurlijk zijn er wel eens twijfels en is hij het niet altijd eens met de stellingname van de Katholieke Kerk, maar hij probeert het positieve boven te halen. "We zullen het hier moeten maken! De preek actueel houden en de Boodschap niet v ergeten. We moeten niet wereldvreemd zijn" vindt Patrick. Voorlopig bestudeert onze Belgische assistent de zaken rond kerk en samenleving nog en geniet hij van onze Brabantse gezelligheid!

VOETBAL VERENIGING "'Nooit Gedacht" Geffen


' ... EFKES BUURTE ME Temmie van Uden (Sj.) Ze wil schrijfster w orden en ze vindt het boek "De knorreborreboerderij" van Carry Slee het mooist. Ze Ion al lezen in groep 2 en had de eerste boekjes al uit, \Oordat mama en zij de Bieb hadden \erlaten! Ze houdt ook van dansen en zingen... Temmie van Uden, uit de Leiweg werd uitgekozen om mee te spelen in de onlangs ten tonele gebrachte musical "Children of Eden" (Kinderen van het Paradijs). Een musical, gebaseerd op de v erhalen van het Oude Testament: Genesis 1 t/m 9. Naar verluidt de best bewaarde en meest gelezen verhalen ooit geschreven. Iedereen passeert de revue: Vader (God), Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach, Sem en zijn vrouw Aïsha, Cham en zijn vrouw Afra, JafetenYona in de scènes De Schepping, - Het Paradijs - De Wildernis - 950 jaar later - de Ark van Noach. Via haar tante uit Rosmalen, die kostuums maakte voor de musical deed Temmie auditie bij muziektheater "De Meierij" om mee te mogen doen. Het duurde wel een paar dagen, maar toch kwam het telefoontje dat ze was uitgekozen. Dan volgt een jaar lang oefenen, samen met de volwassen spelers op \l.Oensdagmiddag en meerdere zondagen. Temmie vertelt heel precies welke rollen ze mocht spelen. Allereerst een van de kinderhoofdrollen: kleine E...a. "Ik moest tikkertje spelen met kleine Adam". In de volgende scène speelt ze een figuur in "Braakland", de wildernis. Vervolgens mag ze dansen in "Generaties" in de tweede acte, waarin 950 jaar later wordt uitgebeeld. In de Ark van Noach speeltTemmie tot slot een lieveheersbeestje. Temmie vindt het verhaal van de Schepping heel leuk als je het speelt! Haar papa, Jos van Uden, deed ook mee in de musical: hij speelde de drums in het orkest. Geffenaar Gerrit van Wanrooij ontwierp het prachtige decor. Anja, Temmies moeder, vond het een prachtige productie: "Je kreeg gewoon kippenvel van die mooie liedjes!" Temmie zal alle kinderen \\el erg missen, nu het afgelopen is. Ze wil wel graag weer iets nieuws doen, het liefst iets met dansen! Temmie praat honderduit cwer de musical, maar ook 01er alle verhaaltjes die ze al heeft geschre ven; ze heeft al meerdere schriftjes ml. En haar zus Djessie ( 11 j.) maakt er tekeningen bij, want die kan heel mooi tekenen! Graag wil ik onderstaand een -i.erhaaltje van Temmie publiceren. Ze geeft zelf aan, tot \\elk stuk, want het moet spannend eindigen. Het verhaaltje wordt dan vervolgd in het volgende nummer van Torenklanken. Als Temmie van Uden, later een beroemde schrijfster

wordt, dan hebben wij in ieder ge val de primeur in de Torenklanken in Geffen, in het jubileumjaar nog wel! Doortje zit bij Gijsje Gijsje is de vis van Doortje Doortje vindt het wel zielig voor Gijsje. 'Ze besluit om Gijsje in het park te laten spelen, want in z'n kom vindt Gijsje het, zeker weten, ook niet leuk. In het park is een hele grote vijver. "Doei, mam, ik ga even naar het park!" Maar Doortje krijgt geen antwoord. 'Ze rent naar het parkje en gooit Gijsje in de vijver. Ze gaat iedere dag kijken of Gijsje er no g is. Maar. .....geen Gijsje! Op een dag gaat ze weer kijken ...... en daar komt Denny aan. "O nee, heb je die klier weer! Hij pakt zomaar Doortjes pet af en g ooit die in de vijver!!!...... Wat... moet...... ik ...... nu...... doen!" gilt Doortje door het hele paffe. Een mevrouw kijkt heel verbaasd naar Doortje. "Wat is er aan de hand?" "Niks, oud omaatje" roept Denny. "Welles, hij, hij daar heeft mijn pet in het ¾titer gegooid!" roept Doortje. "O, daar kan ikje niet mee helpen, sorry. Die man misschien?" "Meneer!!! Help!... Hier!" Denny plakt Doortjes mond dicht. Mmmmmmmm, nu kan Doortje niets meer zeggen. "Hallo, wat doe jij daar?" klinkt er ineens. Hu? Denny draait zich om. Doortje óok, oont Denny heeft haar toch maar los gelaten. "O ja, gelukkig!" roept ze......

Temmie van Uden

wordt vervolgd.

Op de foto zie je Temmie (rechts) op de arm van Vader en kleine Adam.

DANKBETUIGING Hierdoor willen wij graag iedereen ontzettend bedanken voor de warme belangstelling en medeleven bij het overlijden van onze moeder en (overgroot) oma Betje van der Doelen - van der Heijden

Kinderen van der Doelen 7


A. "

~

ROND DE DORPSPOMP

5 Mei, BEVRIJDINGSDAG, NATIONALE FEESTDAG, DODENHERDENKING. Geen wonder, dat de stamtafel onder voorzitterschap van Rien Oomens meteen de DODENHERDENKING onder de loupe nam, temeer daar onze bijzondere gast Burgemeester Hans Netten aanzat om deze aangekondigde onderwerpen met ons te bespreken. De organisatie was dit jaar toevertrouwd aan het Sint Joris -Gilde. Om 19. 00 uur begint een oecomenische gebedsdienst, waaraan iedereen kan deelnemen. Een mooie, zinvolle viering met goede lezingen en gebeden. De rij van 15 doden, Geffense slachtoffers van oorlog en vervolging, waaronder de joodse familie van Dijk, raken je weer diep in je hart. De 15 brandende kaarsen. De jonge leeftijden. ''Nooit weer.............. .laten we waakzaam zijn! Het parochiëel gemengd koor zingt op voortreffelijke wijze een aantal aangepaste liederen en latijnse gezangen. De kinderen maken witte duifjes en dragen samen een gedicht voor. Dat maakt indruk. Dan volgt de stille tocht naar ons prachtige monument vol symbliek" VRIJHEID" geheten. "Een vogel, op het punt stand de Vrijheid in te vliegen. De Vleugels vormen Het "V'' teken, van "Vrijheid, Victorie, Verlossing" We overdenken: "De ons immer verstillende tocht uit wreedheden geboren zal nimmer eindig zijn. De ons immer verstiJlende tocht door moord gedreven, spoortrekkend door ook ons eindig leven zal nimmer doen verstillen. In de schaduw volgen de doden, wier namen gegriefd in onze ziel, slechts dan zullen rusten in door ons te scheppen vrede.... Er rest ons een oneindig lange mars" We beseffen weer onze VRIJHEID. Een lange stoet voorafgegaan door WI.K. en afgesloten door het Gilde trekt door het dorp. De klokken slaan monotoon een klaagzang. Koraal-muziek klinkt. Er worden bloemen gelegd, de namen van de doden worden. herlezen, twee minuten stilte. Het Wilhelmus klinkt. "Dank allemaal en wel thuis"; we zijn VRlJ! ! ! Moeten we blijven herdenken? Er klinkt een volmondig ja. Wie en wat? Het wordt duidelijk. Alle slachtoffers van geweld en vervolging, ethnische zuivering, godsdiensststrijd. 8

Voorop, die uit de 2e Wereldoorlog, dan de Indiëgangers, de strijders in Korea, Vietnam, Libanon, Bosnië, Srebrenica, Dutchbat. De naam Titus Brandsma moeten we noemen naast de vele onbekenden; we wiJJen niemand uitsluiten, dus ook Duitse slachtoffers. Toch besloot het Kerkkoor unaniem, dat er geen DUITS lied mocht/kon worden gezongen. Op 4 mei willen we Duitsers toch geen prominente rol geven. Onze jongens, die in Nederlands Indië hebben gestreden, en geleden, (velen van hen zijn niet oud geworden) hadden beter opgevangen moeten worden. De roep om AANDACHT , RESPECT en EERHERSTEL is overal hoorbaar. De jongens hebben gezwegen; nu pas laten ze zich horen. HERDENKING moet blijven. Maar wel worden doorgegeven aan de jongeren, de nieuwe generatie. Een meest voor de hand liggende ingang is de scholen. We zien ook dat vrijwilligers gaan praten met de jeugd en vertellen over "OORLOGSTIJD' de wreedheden, en vooral wat "VRlJHEID" inhoudt, en waarom we samen "ROUWEN" en hoe we moeten "VERZOENEN". Alle facetten van Vrijheid komen daarbij aan bod: Vrijheid van meningsuiting, Godsdienst, democratie, van vereniging, van keuze, van levenspatroon, handelen. "VRIJHEID" stelt ook voorwaarden aan ons. De stamtafel zou graag zien, dat ook 5 mei wordt gevierd, als NATIONALE FEESTDAG. Dat moet een vrije dag zijn. Herdenking en Bevrijding horen bij elkaar. Vooral nu we steeds meer opgaan in "EUROPA" blijft het belangrijk momenten en monumenten te hebben om ons te identificeren als Nederlander en daarom een eigen NATIONALE FEESTDAG 5 mei dus. Hoe kunnen we dat in Geffen vonn geven? Alle verenigingen erbij betrekken, de wijken, de buurtverenigingen weer motiveren zich in te zetten, zoals na 1945 gebeurde met optochten. Er moeten eigentijdse vormen worden gekozen. Een bevrijdingsconcert op de kiosk hoort er ook bij, muziek en dans op het Dorpsplein. Het Sint-Joris-Gilde en de heemkunde- werkgroep "Vladerack" moeten erbij betrokken worden. Eerst nog maar eens zien, dat 5 mei ook een NATIONALE FEESTDAG wordt!!! De Lintjes-regen in Maasdonk was deze keer wel erg groot. Het naderende afscheid van de burgemeester heeft hierbij een rol gespeeld. De burgemeester mag in september nog aan nieuwe voordrachten werken maar ze niet meer uitdelen. In de omslagperiode van de traditionele lintjesregen op grond van de duur van een ambtsuitoefening of 40-jarig dienstverband bij een baas, of een jubileum naar een onderscheiding vanwege bijzondere persoonlijke ver-


diensten heeft ook enige verwarring en stagnatie tot gevolg gehad. Nu daarom een klein inhaal-slag. Het bleek een nogal streng gestructureerde procedure, van burgemeester, commissaris van de Koningin, minister en adviesraad van de Koningin. In Geffen mogen wij een echtpaar feliciteren, Henriëtte en Kees Jongeneelen. Henriëtte vooral vanwege grote verdiensten voor de Reumapatiëntenvereniging Oss en omgeving en de Reumapatiëntenbond, Kees vooral om zijn verdiensten voor de kerk. De burgemeester wist beiden naar het gemeentehuis te lokken, zodat de onderscheiding een dubbele verrassing werd. Verder werden Rien van Zantvoort en Jeanne Van Zantvoort Ketelaars onderscheiden vanwege hun grote verdiensten voor de Geffense gemeenschap en de parochie. Wij feliciteren hen van harte en onderschrijven die onderscheidingen met veel genoegen. We koppelen er meteen aan vast, de vraag, wie we voordragen dit jaar voor man-vrouw van het jaar 2002. We richten ons weer op een jongere Geffenaar/ Geffense. Volgende keer gaan we namen noemen. De breuk tussen "Accolade" en "Vladeracken" is definitief. "Accolade" start als commerciële boodschapper met MAASLAND -TEE-VEE en wil haar ontvangstregio uitbreiden. "Vladeracken" behoudt wellicht zelf haar zendmachtiging en gaat door als V T. V ("Vladeracken-Tekst-Tee-Vee"). Gezellig, wat concurrentie in de tent, maar ook betreurenswaardig. Maasdonk zal zien wat het wordt. Koninginnedag was weer een groots en succesvol feest. 185 kinderen deden mee aan de optocht. 175 Kinderen meldden zich vooraf om mee te doen aan de spelletjes. De E .S.G. (de Evenementen-Stichting_Geffen) had middels haar vrijwilligers nieuwe spelletjes ontworpen en gemaakt. Heerlijke frisse ideeën, waar de kinderen echt van genoten. Ook de Vrijmarkt is geslaagd in opzet en kwaliteit. Er waren echt leuke spulletjes te koop. Ook met het "open podium" is een goede start gemaakt. Er was voldoende aanbod om op te treden op de kiosk. Er is 2432 meter oranjepapier gebruikt om een indruk te geven. Daarom veel complimenten aan de E.S.G. Er werd nog even terug gelezen in de vorige Dorpspomp. De Prins genoot van de complimenten voor zijn uitstekende verslag. De pastoor bleek niet zo gelukkig met bepaalde uitspraken en kwalificaties in de Dorpspomp, zo had hij de voorzitter ingeseind. Ook de vice-voorzitter van de parochie Harrie Peeters had duidelijk aanmerkingen. De stamtafel wil graag met de pastoor en zijn dienaar Harrie in discussie. Zij krijgen een bijzondere uitnodiging voor de volgende stamtafel en het tijdschema wordt eventueel aangepast. Johan van Herpen was uiterst tevreden over de stamtafel, over de sfeer die hij aantrof en het goede verslag.

Ook het Gilde bleek ingenomen met de aandacht, al hopen wij nog eens antwoord te krijgen over de intenties van het gilde en de kwaliteit van hun beloften. De vraag naar de diepere zin is onbeantwoord. Wel begrijpen we al die prachtige praJende uiterlijkheden en zwierigheden als leuk en schilderachtig en als een mooi decor bij feestelijkheden en als folklore. Het gilde is inmiddels niet meer weg te denken uit onze gemeenschap. De coalatievorming is nog niet rond. De politieke partijen hebben niet erg democratisch gehandeld door met adviseurs in zee te gaan, die absolute geheimhouding eisen. Men gaat dan toch gissen en het wordt "mistig". Intussen is bekend, dat het twee mannen zijn. Een naam is al bekend bij de plaatselijke pers. De adviseurs hebben geen honorarium bedongen. De raadsleden zijn aan hun belofte gehouden en geven vooralsnog geen krimp. Het is een "vreemde" zaak; we hopen die houding te begrijpen, nadat het ADVIES is uitgebracht. Bij het interview in de het Brabants Dagblad van onze scheidende burgemeester hadden we toch kritische nootjes, helaas was de burgemeester al van tafel. Natuurlijk begrijpen wij , dat de burgemeester eens van zich afwil bijten en naar schuldigen wil wijzen, die Maasdonk en haar bestuur zo in discrediet hebben gebracht. Ook was er verweer in te lezen van de burgemeester tegen een particulier, die er wel zelf om gevraagd had door een aanklacht van smaad in te dienen en openbaar te maken. Het interview was op verzoek van de bekende speurneusverslaggever, omtrent bouwvergunningen Ron Lodewijks. Bij navraag bleek de burgemeester in te stemmen met de weergave van het interview in de krant. Volgende tamtafel op 26 mei onder voorz.iterschap van Jaap Bijleve]d tel. 0735321700. Weer in café Govers, weer heel gezellig maar ook zinvol. Weer om l0.30 uur tot uiterlijk 12.00 uur. Mogelijk wordt de tijd verlengd. Ook U bent WELKOM!!! Van stamtafel 157 voor op- of aanmerkingen: de Prins tel. 0412640982

P.H.V. DE TROUWE HELPER GEFFEN Linda Boeijen is per 27 januari 2002 de nieuwe secretaris van Politiehondenvereniging "De Trouwe Helper" te Geffen. 9


LINTJESREGEN

Bij Rien van 'Zantvoort vervulde burgemeester Netten zijn taak op ludieke wijze!

Een ware regen dit keer: maar liefst acht gedecoreerden in Maasdonk, \1/aaI'Van vier uit Geffen. Daarbij komt nog dat een onderscheiden echtpaar, een unieke gebeurtenis genoemd mag worden: Kees en Henriëtte Jongeneelen waren de gelukkigen!

Kees werd op zijn werk bij de burgemeester ontboden: niets bijzonders, dat gebeurt wel vak.er. Dit keer was het wel bijzonder: zijn vrouw Henriëtte zou loninklijk worden onderscheiden voor haar inzet bij de Reumapatiëntenvereniging. Ze was bovendien 9 jaar lang secretaris van het schoolbestuur en zit momenteel nog in de WVG-klankbordgroep van de gemeente Maasdonk. Kees informeerde nog even heel bescheiden of hij zfjn familie ook mocht uitnodigen. Dat mocht zeker! Op de bewuste vrijdagmorgen waren er wel opvallend veel collega's van Kees aanwezig in de raadszaal. Leuk, collegialiteit vanwege Henriëtte! Halverwege de toespraak van burgemeester Netten, v.erden er geleidelijk aan ook veel kwaliteiten en verdiensten van Kees opgesomd, hetgeen resulteerde in de slotconclusie: "Een koninklijke onderscheiding voor jullie beiden!" Kees stond peiplex en was zeer geëmotioneerd; Henriëtte had immers al enigszins aan het idee kunnen w ennen ! Hoewel zij v.el haar dank.mordje moest aanpassen, w.mt ze had de medaille willen opdragen aan Kees! Mooier kon dus niet! Kees junior had thuis a1erigens al gezegd: "Pap, jij zou het ook wel verdiend hebben!" "Men zei tegen mij ook wel eens: Jouw Kees is ook zó sociaal!" zegt Henriëtte. Behalve zijn activiteiten in de gemeenschap en de parochie, weten velen niet dat Kees actief is in het Platfonn Regie Oss Tegen Armoede en in het verleden gedanst heeft met verstandelijk gehandicapten. Kees en Henriëtte hebben de dag van hun leven gehad. De jasjes met daarop de medailles hangen centraal in de kamer, temidden van veel oranje bloemen! 1\vee welverdiende lintjes! 10

Kleindochter Vera mocht de belangrijke papieren vasthouden en toen de bwgemeester een glaasje water kreeg vanwege een schorre keel, begon Vera eveneens te hoesten. Dus ook zij kreeg een glaasje water. Om beurten dronken ze allebei van bun "gemeentepilsje" bij de oficiële uitreiking! "Watje deed, deed je voor 100%" sprak de burgemeester tot Rien "enje zou nooit iemand kwetsen!" Rien had niet gedacht nog ooit voor deze onderscheiding in aanmerking te komen. Hij had immers de gouden Gregoriusspeld, de ere-medaille voor koorzangers en de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Met 18 jaar begon hij zijn activiteiten tot nu toe, dus 50 jaar lang. "Een mooie afsluiting!" vindt Rien, hoe wel bij het gevoel heeft, dat hij voor zijn Pauselijke onderscheiding meer gedaan heeft. Met trots zal hij zijn medailles dragen, de voornaamste het dichtst bij het hart, zo staat er in de spelregels! Proficiat en uiteraard ook aan Joke: de achterban speelt in deze een grote roll Zij staat be~nd om haar openheid en gastvrijheid!

Sjan van Zantvoort (61 j.) was geweldig verrast, toen zij kort van tevoren het bericht doorkreeg via haar dochter Marleen. Zij heeft een lange staat van verdiensten achter zich, met name in de jaren zeventig en tachtig op het gebied van politiek en welzijn van de vrouw. "En ze deed dat met een grote sociale bewogenheid" aldus burgemeester Netten.


Haar inzet voor de emancipatie van de vrouw begon in de BoerinnenJeugdbond en later de K. VO. Ze gaf cursuss.en politieke scholing en VOS-cursussen. Ze zat in het plaatselijk KVO-bestuur, het Kringbestuur en het Centraal Bestuur. Ze startte samen met de KVB de actie Kerkbijdrage en participeerde in de Oudervereniging en het ZiekencomitĂŠ en zat in het Kringbestuur van de Rabobank als 3e vrouw in Brabant! Ze was actief in de parochie en zat in het Dekenaal Bestuur. Haar politieke loopbaan was er een van een periode van 7 jaar en later een van 6 jaar. Ze was 2 jaar wethouder. "De eerste periode was een uitdaging en de tweede was veel harder!" zegt Sjan. Ze herinnert zich nog goed de realisatie van het bestemmingsplan bebouwde kom, toen vele boerderijen uit het dorp moesten verdwijnen. "In de politiek moet je duidelijke lijnen afspreken in zo'n kleine gemeenschap" vindt Sjan. Op latere leeftijd volgde Sjan de moedermavo met aansluitend de sociale academie. Ze liep stage bij het opbouwwerk en de vrouwenraad. Daar ontmoette ze indertijd al de huidige politica Annemarie Jorritsma en Erica Terpstra! Momenteel is ze projectleider van de schoonmaakgroep in twee ziekenhuizen in Den Bosch. "Een leuke baan, waarbij je met veel mensen te maken hebt, ook uit andere culturen". Helaas heeft Sjan te vroeg afscheid moeten nemen van haar man Toon: haar vertrouwde thuisfront, in de tijd dat ze veel van buis was. Een van de vele bloemetjes kreeg een plaatsje op zijn graf. Het was heel fijn, dat haar 91jarige moeder het heuglijke feit van de koninklijke waardering voor al haar inzet, nog mocht meemaken. Naar aanleiding van deze fraaie medai1le, zijn ook weer oude contacten herleeft! Proficiat!

GELUK VINDEN Gelukkig zijn we allemaal De vraag is: Hoe ik het uit dit leven haal In deze wereld met moord, doodslag en geweld Lijkt het soms of geluk niâ‚Źt telt Waar haal je het geluk vandaan? Als je alleen bent komen te staan Waar baal je het geluk vandaan? Als er ziekte komt in je bestaan Ik denk dat je moet kijken Naar watje nog wel kunt bereiken Niet naar wat is, je gemis Maar naar alles wat er nog wel is Naar de leuke, mooie, grappige dingen Die ons dagelijks omringen En kijk vooral naar binnen Want daar zal ons geluk beginnen Marianne van Sambeek

Doorgeslagen van het lijnen?

~Spaanse tapasschljf VOETBAL VERENIGING

"Nooit Gedachr Geffen

4 Pepersteaks Runderrookvlees Blinde Vinken

Op 18 mei a.s. wordt er van 8.45 uur tot 17.00 uur een groot E- en F-toernooi georganiseerd bij voetbalvereniging Nooit Gedacht. 's-Morgens zullen de F-pupillen in 8 poules van 6 teams strijden voor de winst. 'sMiddags zijn de E-pupillen aan de beurt. Zij spelen ook in 8 poules van 6 teams. Tijdens deze dag zullen circa 850 jongens en meisjes actief zijn op ons sportpark. Het is in ieder geval elk jaar werkelijk een schitterend gezicht om onze kleinste jeugd ( 6 tot 10 jaar) in actie te zien. Belangstellenden zijn van harte welkom op ons sportpark om deze grootse happening bij te wonen. Tot 18 mei!!!

100 gr.

100 gr.

5 stuks

geldig van 13 tot en met 18 mei 2002

Spaar mee voor een gratis koeltas van de Keurslager !! ~ Keurslagerij

~ ~~~1!~3!~ Gef en

KEURSlAGER tel. (073) 532 58 91

11


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08). SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19. 00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 12

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeen. tehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kuntuhet gemeentehuis bellen (tel.or. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00. Tijdelijk geen groenafval op milieustation Rosmalen Van maandag 25 maart tot en met zaterdag 18 mei a.s. kunt u, in verband met verbouwingswerkzaamheden, geen groenafval naar milieustation Rosmalen brengen. Hiervoor kunt u wel terecht op milieustation Meerendonk aan de Poeldonkweg in ¡s-Hertogenbosch. Alle andere afvalstromen worden wel normaal ingenomen. Verder dient u in de bovenstaande periode rekening te houden met langere wachttijden op milieustation Rosmalen, met name op zaterdagen. Wij vragen uw begrip voor het tijdelijke ongemak. BURGERLIJKE STAND MAASDONKAPRIL 2002 Geboorten: 03-04 Jesse Wilhelmus Cornelis van den Akker 04-04 Feline Hannah Helena Bogert 11-04 Janneke Elisabeth Antonia van de Ven 16-04 Jasmijn Wilhelmina Johanna Maria Danen 19-04 Thijs Wilhelmus Johannes Dielissen 21 -04 Daan Jan Frank Cor Pfeiffer 24-04 Rens Miller Clement Overlijden: 01-04 Lamberta Ida van der Doelen-van der Heijden (1903) 10-04 Wilhelmus Johannes Kappen (1939) 12-04 Josepha Maria Adriana Rovers (1967) 15-04 Regina van Nistelrooij-van Uden (1920) 16-04 Johanna Maria van Bakel-van Aggelen (1950) 19-04 AJbertus Adrianus van den Hurk (1930) 23-04 Leonardus Martinus van der Valk (1915) 27-04 Hendrikus Johannes Teulings (1983)


Voordrachten voor Koninklijke Onderscheidingen in 2003. Alh9ewel de koninklijke onderscheidingen bij gelegenheid van Koninginnedag van dit jaar pas net achter de rug zijn vragen wij u nu al na te denken over mogelijke onderscheidingen bij "Algemene gelegenheid" in het j aar 2003. Het kan zijn dat u naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen een idee krijgt van een persoon die in aanmerking zou kunnen komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Het is plezierig wanneer u dergelijke ideeën zo vroeg mogelijk doorspreekt met de burgemeester. U kunt hiervoor een afspraak maken met de bestuurssecretaresse, mevrouw Van Lith. Wanneer u iemand in het bijzonder wilt voordragen bij gelegenheid van een speciale gebeurtenis, dan is dat mogelijk. Daarnaast is er jaarlijks bij gelegenheid van Koninginnedag een zogenaamde Algemene Gelegenheid. Algemene informatie is gebundeld in een folder die verkrijgbaar is op het gemeentehuis. Let op de lange doorlooptermijn, voor de algemene gelegenheid 2003 geldt dat alle aanvragen voor 1 augustus op het gemeentehuis zijn. Voor speciale gelegenheden geldt dat de aanvraag minimaal 4 maanden voorafgaand aan de datum binnen moet zijn. Voordragen van een persoon. Wanneer u als verenjging of als persoon iemand wilt voordragen voor het toekennen van een onderscheiding, dan verzoeken wij u het volgende te doen. • U kunt uw voordracht schriftelijk indienen bij de burgemeester van Maasdonk, Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Schrijft u in de linkerbovenhoek van de enveloppe: KABINET. Het is voor de beoordeling van de aanvraag van belang dat zoveel mogelijk gegevens vermeld worden over de tijd waarin de voorgedragene zich verdienstelijk beeft gemaakt. Wanneer u hier duidelijke jaartallen over heeft, is het slim die meteen mee te sturen. • Het heeft de voorkeur dat u een afspraak maakt met de burgemeester voor een mondelinge toelichting op een voordracht. Voor een afspraak kunt u bellen naar de bestuurssecretaresse Mevrouw Van Lith, tel. 073 534 21 00. Overleg vooraf met de burgemeester is wenselijk en voorkomt onnodige teleurstellingen. Vanwege de uiterste termijn voor het indienen van een voordracht is het noodzakelijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de gemeente volgens bovenstaande wijze. Voorstel1en die ná 1 augustus worden ingediend kunnen niet meer worden meegenomen voor de Algemene Gelegenheid in 2003. Voor 1 september moeten de aanvragen bij de provincie zijn ingediend. Informatie. Voor meer informatie over het een en ander kunt u altijd contact opnemen met de bestuurssecretaresse, mevrouw

Van Lith, tel. 073 - 534 21 00. Er is bij haar ook een uitgebreide folder beschikbaar over het herziene decoratiestelsel. Burgemeester en wethouders van Maasdonk roepen kandidaten op voor de functie van VRIJWILLIGER BIJ DE BRANDWEER VAN MAASDONK m/v

In verband met functioneel leeftijdsontslag van huidige vrijwilligers kunnen in totaal 4 kandidaten worden toegelaten tot het korps. Het streven is er op gericht om 2 vrouwelijke en 2 mannelijke vrijwilligers te benoemen. Uw profiel: * U woont en u werkt bij voorkeur in Maasdonk waardoor u ook overdag bereikbaar c.q. oproepbaar bent voor het uitoefenen van de brandweer- c.q. hulpverleningsfunctie. Tijdens de normale werkuren van maandag tot vrijdag na alarmering moet u binnen 4 tot 6 minuten uitrukgereed op de kazerne kunnen zijn. * U beschikt over een goede geestelijke en lichamenlijke conditie, waarvoor men een medische keuring moet ondergaan. * U heeft het vermogen om in teamverband te werken. * U bent bereid opleidingen op het terrein van brandweer en hulpverlening te volgen. Deze opleidingen worden gegeven in de wintermaanden. Ons aanbod: Een functie bij een gemotiveerd en goed geoutilleerd brandweerkorps. Aan u wordt een vergoeding toegekend op basis van de vergoedingsregeling van de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer. Deze bestaat uit een vaste vergoeding per jaar, een vergoedingsbedrag per uur voor het bijwonen van oefeningen en cursussen en een vergoedingsbedrag per uur voor brandbestrijding en hulpverlening. Inlichtingen en sollicitatie: Nadere inlichtingen over de functies worden graag verstrekt door de brandweercommandant de heer Wim van denHanenberg (073-5322251) en brandwacht leklasse mevrouw Betsie Hurkens (073-5323816). Belangstellenden voor deze functies dienen vóór 31 mei 2002 schriftelijk te soJliciteren bij het college van burgemeester en wethouders van Maasdonk, postbus 5, 5386 ZG GEFFEN, of via e-mail postbus5@maasdonk.nl.

~~)&..~~~ 13


Torenklanken . 1975 Jeugdvakantieweek 1975

terug

Geff~n kent reeds verschillende jaren een Jeugdvakant,eweek : zo hebben vele kinderen een stuk zinvolle vakantiebesteding gehad. Ook dit jaar za l zo'n Jeugdvakantieweek worden georganiseerd en wel van maandag 4 augustus tot -en met vrijdag 8 augustus. • Diverse verenigingen hebben -deze gelegenhei:d aangegrepen o~ _door hun medewerking hieraan, g,oodwil l te kweken bu de Geffense bevolking en zo ook interesse op te wekken bij aspirant-leden : wie de jeugd heeft, heeft tenslotte 'Cle toekomst ! Organi_satorisch en financiëel komt er bij zo'n jeugdvakan-t,eweek heel wat -k ijken : vele verenigin9en hebben zich gelukk-ig alweer van hun beste zijde laten zien, organisator isch en/of financiëel werd reeds medewerking toegezegd voor 1975. Wie financiëel nog graag medewerking wil verlenen aan ,deze Jeug<:lvakantieweek mogen wij attenderen op Ra_bo~ank Geffen, nr. 115802509 t.n.v. penningmeester St-1ch1ing Jeugdbelangen, gaarne met vermel,ding : Jeugdvakantieweek 1975. · De voorlopige werkgroep bestaat uit de dames mevr. van Brakel, mevr. Romme-van Erp, mevr. Vogels en de heren P. van Krey, J. Ruys, M. Schutjens. Namens de Stichting Jeugdbelangen,

W. Lemmers, secr.

Peuterspeelzaal bestaat S jaar De stichting peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen herdenkt op 16 september haar eerste lustrum. Begin 1970 nam een werkgroep onder leiding van mevr. Schouten-Pietersen (~inderarts) het innitiatief tot oprichting van een peuterspeelzaal. Na enige maanden was er voldoende belangstelling om met een groepje peuters te starten. Door middel van partikuliere giften, en speelgoedakties, is de speelzaal financieel van de grond gekomen. Op 16 september 1970 vond de officiële opening plaats door oud-burgemeester van Zijl, die dit init iatief van •harte toejuichte . De peuters. 24 in totaal, werden ondergebracht in het voormalige jeugdhu is "De Donsel". Enkele jaren later moest ,dit gebouw wor-den afgebroken, en kregen de peuters een gastvrij on-de1·komen in de kantine van de Geffense voetbalvereniging.

r. Pennings BOUWBEDRIJF - Orlando dl Passostraat 11 - Oss Telefoon 04120-24874 kantoor - 33341 privé

* 14

NIEUWBOUW EN VERBOUWINGEN

Kopen in Geffen is geiellig en fijn je slaag, er ,ck cr, voor groofen klein; er is van alles, te kust en te kt>ur, <lus mensen v;1n Geffen, ga niet bu.iren de deur

De tien geboden van ,,Hoe-breek ik een vereniging af"

l

-~

Itan n:e;,~t~~ar een vergadering. Ten tweede:

Als je toevallig gaat kom dan te laat. Ten d.erde:

KPJ

[ r..=c:li'e

~

-

Kritiseer het werk van leiders en lede ·.:- · ·-c,.r~/ ~ 1 Ten vierde : . --~ ..___el.!__.._ - --,.i _S Aanvaard nooit verantwoordelijkheid. 't Is makkelijker af te breken dan zelf aan te pakken . Ten vijfd,e : Maak je boos omdat je geen bestuurslid bent en als je het wel bent, doe no-oit voorstellen. Ten zesde: Doe nooit iets en ieg dat aktieve leden uit ijdelheid handelen. Ten zevende : Wacht zolang mogelij k je bijdrage te betalen. Ten achtste : Zorg ervoor dat je nooit een nieuw lid maakt. Ten negende : Beklaag je omdat nooit iets over je werk geschreven wordt en hoedt je omzelf iets te schrijven. Ten tiende: Als men om je men ing vraagt zeg dat je niets te zeggen hebt, maar praat achteraf. Een K.P.J.-lid


• in

de 1976

"Recht vur zunne raop,, in Geffen. Op 28 januari l 977 zal in Geffen de HUMOR los· barsten, want op die datum zullen alle (verborgen) talenten van Geffen voor het voetlicht treden in een groots opgezette, gevarieerde avond onder het motto: ,.Recht vur zunne raop". Waar gaal het nu eigenlijk om? D~t zulle n wij u in het kort vertellen. Na het zo succesvol verlopen senioren-bal van het afgelopen jaar hoorden wij van diverse zijden zeggen: ..Ik snap niet dat Has en Dórke (twee tonpraoters) e.a. maar één keer optreden, dat is toch jammer met al die algemene- en dorpshumor, dal zou in Geffen toch iedereen moeten kunnen zien en horen. Er werd toen afgesproken dat het volgend jaar behalve de oudjes ook de rest van Geffen mee zou genieten. Nu is het volgend jaar en wij zouden het bijna vergeten zijn, als enkele weken geleden niet een paar mensen & zich deze afspraak konden her inneren en er r echt vu; . zunne raop een aantal vergaderingen aan besteedden '?1' Het resuhaat is een groots opgezette, gevarieerde avo -.J met een grandioos programma vóór en dóór de Gefft naren. G één amateurs maar rasechte Geffense proffes

~~~~~~ ;~~~~~.ele te noemen:

tijd

Touwtrekken over het water in Vinkel

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ SPECIALITEIT IN FIJNE VLEESWAREN

UITSLUITEND 1e KWALITEIT

~ ...;::;:·""°

de onovertroffen two-men-show die u op een unieke Dorpsstraat 26 laat kennis nemen van het wel en wee van de Geffern Geffen - Telefoon 1267 gemeenschap. Zij nemen geen blad voor hun mond e· L.;;;,;;::.:..:..._;~,;.:.;---- ---g-e--------vertellen u recht vur zunne raop waar het in Geffen 'l>(\ ·\ ee(\ 'X\\e< omstreken op staat. -~ 'l).'9 v'ç,-.Jv' e\ e\--rlee1 .,DE PEPERBUS" • ~~\)\ . e(\ '0 00 --rle001,e Q,<0"' Het opueden van een onvervalste enige echte Geffense ~\)\ \ -.JV'\ 0 e <e se(\ ~ oe 00oe< dorpsomroeper. • e(\ ( Q,(O {'.,e\ ' \ \v\M-'I. O(\ e0 v 'O Verder nog "kulturele medewerking" van diverser ~\)\\ \ -.J0° \'ö.'<>\, ~'öy._e \e 'O ~Q,e"e \(\ oe e 0 verenigingen afgewisseld met het optreden v ·· (o\' e\ èl?> 'Oe~ '1.e oe '~~eeQ,e Ç)0,s't ooi: -z.'<5 Huppeldurskes, boerenkapel en nog vele a. G (\ ,:-ie Q,e\,0 \c'0e'0 ~e0 000 èl?>\ \ 0 00e0~'os-,_,c 0 Jedereen is welkom, van jong tot oud, uil ot 0 e<e~e0 <e 0 oe< 'l.oe e -.J-lo< \Q,e0~\ y._-o< \e0 ~(\ èl?>(\ -~ Geffen. \e c'0e'. \'<>'l.e ::,-o\\~ ~-l'j,\ ~~ -o\ è~0 1?>\-.J'l> ~es\O'O'')-.Je '0-o\"'~c, \ \v 'ö', '0v's ,:-1,) M. \v' e0 ,S,\ ee0 -y..V-e À~ 0, 0(1.e,(\ e(\ \'ö?,.(\ . 00 \(\ e (Û\,-.J \0\ \C -z.0- 0e(V ç..\e\'\o• · è'c?>~ -,ie<~ 1,'öV-·.\o'ê-Q, r-..\S Q, \).\f\ ~'ê>~,'C e0 ~ee ~'?)'<> (\ . ,,\ \\C -.J<', r Ç) . (\ Ç ..,,\e ne ne (e '" ~'ös oÇ) oe(\• \e(\• s\ \ e(-' '{'\e\ ~ oÇ)~ e-.JO ' ~ ov'<> Q,e'OO s\-Oe_ e'I. Ç)'öoe<e \~ oÇ) ç..Sè'ê-~eeV- \ e(' Het r.k. gemengd koor van de parochie Geffen ver- , -o-o\00e~·0-o\ 0~f ,e....e~e e ,:-ioe ee(\ vè'I. --i 0-'<>f' keert in nood. De dirigent, de heer H. Oude Vrielink, ~s 'O . 0,'<>' -\e< •§• ~ (\è ~ -o\ '00 e0 e(\ 0 0 onder wiens leidfng het koor sedert vier jaar staat, '<> ~ -o\e1' e0\ \ \e 1-' -,io\Q,e,:-i -.JV' ,..,e\'(\Q, ('Oof' -~ '0'(\ 0 ·t b 1 ·t · ·< -~ v' \)v oÇ - \) (e · <e~ -.Je , -.JV' w 11 zijn on t s Iag nemen. Re d en van d_1 es u1 1s : er ;\_-..,v' \(:,~§) -o-o< e(\ 1-~"0(\e e1-e os\e0 Q,<o'' •\)v<. 0 Q,e e v"'" ?>(\ 0 e v.: -.J'ö-0 zijn te weinig bassen en tenoren. Het enthousia-sme \O\ e 'Oe"'' 0 van de koorleden en dirigent is groot g enoeg , maar .Q, ,:-io<è\\ 0v:y._-o(\\ : ,c:'0 ~\ '0oio<'l.e0 oe0· eef'\e er zijn te weinig mannenstemmen. Zowel bij de bassen (\ • '0ee _,<e,?> .o.(\ _r'XI -" s nov . ,..,e~ als biJ de tenoren moeten er twee stemmen bij komen. (1-1 N • 5 H 5 d Met dat doel zullen en·kele koorleden binnenkort op i leUWS van 00S appy OUn pad gaan om de nodige nieuwe leden te werven. Mocht deze a·ktie geen resultaat hebben, dan zal dhr. l.edere zaterdagavond van 19.00 - 21.30 uur staat de Oude Vrielink niet langer meer de leiding van het Bonkelaar open voor de Geffense jeugd van 10 tot koor op zich nemen. 15 jaar. Indien de aktie wel slaagt, -dan zullen we binnenkort Soos Happy Sound verzorgd dan de muzie k 1 vol enthousiasme gaan repeteren voor een nieuw In het a.s. winterseizoen zal Soos Happy Sound op kerstrepertoire. Dan is het mogelijk dat oo·k in de toeie d ere eerste zaterdag van de maand in de Bonkelaar komst de zondagse mis van ha lf tien muzikaal veréén of meerdere film s draaien voor de Geffense jonzorgd wordt door een volwaardig koor, dat klinkt als geren van 6 - 15 jaar . een klok. Bekendmaking van de begintijden en de te draaien De leden van het gemengd koor fil ms zal nog plaats vinden. We beginnen me t ons fi lmseizoen op za terdag 1 noW ilt u zich opgeven, dan kunt u dat doen bij M. van vember. Zantvoort, Bredeweg 23, telefoon 1516. Het Bestuur van Soos H. S.

o:,

K erkkOor •· n nood I

15


l<PJ

mooiste attracties zelfs meerdere malen te bezoeken. Ook hebben we genoten van een wervelende show van muziek, dans en praalwagens welke in een prachtige stoet door de straten van Euro Disney trok.

Lc-s

TI

c~ '"

~

Maar ook aan alJe sprookjes komt een einde en zo ook aan deze leuke dag. En moesten we weer naar het regenachtige Nederland vertrekken. Dit was om ongeveer 19.00 uur. Zodat we door middel van een dromerige busreis in de nacht van Zondag op Maandag weer om 2 uur in Geffen city waren. Om een lang verhaal kort te maken, was het een dag om niet te vergeten.

Uitstapje KPJ Geffen 2002. Wij de Aspiranten van KPJ Geffen hebben in het weekend van 28 April een leuk uitstapje gemaakt en wel naar EURO DISNEY! ! Dit was zeer geslaagd. Het was een erg vermoeiende dag, we vertokken in de nacht van zaterdag op zondag om 3.00 uur met een bus naar Frankrijk. Zondag morgen tegen de klok van half 10, arriveerde we bij "Disneyland resort Paris". Na eerst de nodige broodjes en lekkernijen genuttigd te hebben zijn we met z'n alle het park binnen gelopen. Vanaf de eerste stap in het park waande we ons een de wereld van wonderlijke sprookjes. Van Pluto, Mickey en Donald tot Dombo en Be1le en het Beest. We zijn met ze op de foto geweest en hebben in alle overweldigende attracties kunnen verblijven, zoals een heuse tocht in steenkool wagentjes tot een echte lancering in de "Space Mountain".

Hiervoor willen we het KPJ bestuur en niet te vergeten · de leiding bedanken.

ALWETENDHEID Wie weet wat waar is Weet waar wie wat weet Weet wat wie waar weet Weet wie waar wat weet En wanneer

Doordat het die dag sprookjesachtig weer was en in het park wonderlijk rustig, was er de gelegenheid om de

,

Marianne van Sambeek ~

POELIERDERIJ ~

JO VAN DRUENEN

$%Je ambachtetiike speciatMt ~

in mi/}) en f/evogeke

Broekstraat 8 •Geffen• tel. 073 - 5321493 • ftlX 073 - 5324173

REKLAME:

MAGNETRONT~

REKLAME:

ONTBIJTFILET

KIPPILAF KANT EN KLAAR

HUZARENSALADE

*Kipfilet omwikkeld met ontbijtspek.

PER KILO€ 8,00

500 GRAM € 5,00

PER KILO € 3,50

* Uit eigen keuken.

HET ADRES VOOR KOMPLEET VERZORGDE BARBECUE - PARTIJEN OF RÖERBAKPARTY'S! ! ! ! ! ! *Vraag naar onze folders met diverse mogelijkheden.

16


UW EIGEN MENING De nieuwe RUBRIEK in Torenklanken nodigt iedereen uit haar/zijn mening te geven. De redactie dacht met mij, Theo Prinssen, dat bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Toren.klanken, er wel iets nieuws kon en mocht worden ondernomen. "OCH LATEN WIJ IEDEREEN EENS UITNODIGEN HAAR/ZIJN MENING" te geven over een onderwerp, dat extra aandacht verdient. Er zijn genoeg onderwerpen: De SPORT", b.v. Nooit gedacht" degradeert naar de 5e klasse van de K.N.VB. Is dat erg. Nee. Als het maar een gezonde vereniging blijft. Of niet soms?? Of Parkeren op het Dorpsplein; gezellig toch zo'n drukte!!! Of Twee scholen naar één School. Of de toekomst van Maasdonk? Of het KIOSK-gebruik. Of Hoe huisvesten we de senioren; er komen geen seniorenwoningen bij. Och laat ze ook maar thuis bij zoon of dochter, dat is altijd nog beter dan opsluiten in een Bejaardenhuis of Bejaardeninrichting of Verpleeghuis, of Verzorginghuis. Geffen heeft toch maar een mooi bejaardencentrum met 28 "isoleercellen". Juist ja eerst een deur, dan een halletje met douche en toilet en dan een zit-slaapkamer met uitzicht op straat. Maar wel een raam dat open kan, maar dicht blijft. Het lijkt me zo benauwd. Ook geen balkonnetje om effen buiten te zitten, effe een frisse neus. Af en toe samen gezellig naar de huiskamer, een kaartje leggen, kopje koffie, bingo, een liedje zingen, knutselen en frutselen. Er wordt hard gewerkt door het personeel en een fantastische inzet van vrijwilligers. Ze genieten dan van de fraaie binnentuin, voorzien van zomerparasol, dankzij bewonersinspraak! ! ! Ja bij heel mooi weer gaan de tuindeuren open. Ha heerlijk frisse lucht. Er zijn bewoners bedlegerig, anderen lopen met een stok, of rollator, de meesten op eigen benen staan en gaan al dan niet gebruikmakend van de leuningen in de gangen. Hoe minder je kunt, hoe treuriger je lot. Zo, we zijn zo mooi van die "OUDEREN" af. Ze zijn mooi opgesloten in hun "kooitjes" ver weg van de bestaande wereld. Ja ze krijgen bezoek, ja zeker op zondag. Ik zou zo graag die 28 bewoners bij elkaar zien in een eetzaal en/of recreatiezaal. En al die 28 bewoners krijgen erepJaatsen in een open grote serre met uitzicht op het Dorpsplein, de Dorspstraat, de Kloosterstraat, de Veldstraat om alles mee te beleven wat in het dorp zich afspeelt. Op maandag is er video van wat er gebeurt in het dorp. Op dinsdag komt een afvaardiging van de jeugd wat muziek maken. Op woensdag krijgen de jongeren een kans om kennis te maken met "DE OUDJES" Op donderdag dan gaan we bewegen, een wandeling door het dorp, door de tuin, een uitstapje naar het Dorpsplein naar de markt. op Vrijdag in de auto een rijtoertje in de om-

geving met een piknickje. Zaterdag gezellig thuis. De post doornemen of laten doornemen, want die eenzame bejaarden krijgen veel post natuurlijk. En zondags bezoekdag. We moeten, die "OUDJES" betrekken bij het dorp en alles wat er gebeurt. Hoe minder zij kunnen, hoe meer wij moeten doen. Of vinden, die "OUDJES" het wel goed zo. Je ziet ze nooit bij elkaar. Een handjevol. Zwijgend. Een krantje lezend. Of "jokeren", want er zijn niet genoeg "rikkers" Met z'n allen naar de kapel, want je zou zo zeggen, dat ze dichter bij de HEMEL zitten en dat ze 'm af en toe knijpen. De Rozenkransen ritsen door hun handen. Met heel de club eens of twee keer per week naar een kerkdienst in de KAPEL, die ligt aan huis, centraal verwarmd, misschien moeten er wat banken uit en goedzittende stoelen en meer ruimte voor rolstoelen komen. De pastoor zal ze zeker opbeuren en weer wat hoopvolle gedachten meegeven voor de komende dagen of week. Eens in het jaar komt de pastoor "BEDIENEN'', ja dan zijn er wel meer, vast een voorschotje op het laatste "Heilig Oliesel", dat geeft toch wat "asem" een veilig gevoel. In het "Oude Klooster" is meer leven. "De Heegt" lijkt uitgestorven, het is er stil. De verzorgsters bemoedigen hun cliënten en lachen en maken af en toe een praatje, die doen hun best en ook de vrijwilligers, daarvoor PETJE AF en toch is het er een "dooie boel" en dat be nauwt me zeer of is dat alleen maar mijn mening? Theo Prinssen. En nu graag; UW EIGEN MENING!!!

(ÎJHartstichting

Nederlandse

vrienden van de hartsticht l n11

Hartstichting bedankt collectanten en inwoners van Geffen. De jaarlijkse collecte tijdens de Nationale Hartweek in Geffen heeft dit jaar € 2177, 13 opgebracht. Dit is omgerekend in guldens/ 4797,76. Inclusief de bedrijvencollecte die dit jaar € 257 ,00 bedroeg. In vergelijking met vorig jaar hebben we nu een meeropbrengst van/ 201,11. Dit is een heel mooi resuJtaat, waar we terecht trots op kunnen zijn. De vrienden van de Hartstichting Afdeling Geffen danken de gulle gevers. Ook een dank-je-wel voor de vierendertig collectanten, die dit mooie bedrag hebben ingezameld. Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen. Lenie Willemse. Rien van den Berg. Kees Jongeneelen. 17


studeren is bankieren ar Je ma r ilt ÂŽ

Met een Rabo Studentenrekening hoef je niet meer naar de bank te lopen als je het te druk hebt met je studie. Want je bankzaken regel je gewoon thuis, op school of de universiteit met internetbankieren.Via internet kun je onder andere al je betalingen doen. Alles wat je nodig hebt om je bankzaken te regelen via internet vind je in de gratis RaboxÂŽ. Dus bepaal j ij liever zĂŠlf waar en wanneer je bankiert? Loop dan even binnen bij Rabobank Het Maasland of ga naar www.rabobank.n l en open snel een Rabo Studentenrekening.

De Rabo Studentenrekening. Alles wat je nodig hebt.

Rabobank Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 18

Het Maasland


,-:'~

~~ 1. __,-0~?-

P•uten,,ee1zaa1

.. DE PADDESTOEL.. AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die ansluit bij hun ontwikkeling, en die zo is ingericht dat een peuter zich dar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuters zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3x per jaar een inschrijving. Bij de inschrijving moet de peuter minimaal 1 Jaar en 9 mnd. Zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan onderleiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste indruk op doen. De peuters komen nadat ze geplaats zijn, een ochtend van 09. 00 - 11.45 uur en eenmiddagvan 13.15 - 15.30uur. Per maand vragen wij hiervoor een vergoeding van € 25, -. Als u uw kind w ilt opgeven voor de peuter speelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijving op Maandag 27 mei 2002 tussen 09.30 - 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt€ 4,50. Voor een machtiging voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro rekening nr. mee te brengen!!! Wij hopen dat nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel"

I N

S

C H

R IJ V

I N G

SINT JORIS GILDE GEFFEN

CEES VAN DER DOELEN DAG-KONING SINT - JORISGILDE

Na een spannende barrage schoot Cees van der Doelen zich overtujgend tot winnaar van de dagwedstrijd ter gelegenheid van Sint Jorisdag. Met een uiterste concentratie wist hij de kleine "wip" met zijn kruisboogpijlen te raken! Eindelijk mocht Cees zich, zij het maar voor een dag, "koning" noemen. In de voorronden was Piet van de Wetering de gedoodverfde favoriet. Hij schoot 100%! In de barrage waren het misschien toch de zenuwen... ? Sint - Jorisdag was trouwens toch een prachtige dag. Het weer werkte geweldig mee! In een mooie H.Gildemis, waarin Gildeheer Pieter Scheepers, zijn gilde kazuifel inzegende met een passend gebed en waarin ook de nieuwe koningsvogel werd gezegend verraste onze GiJdeheer ons met een geschenk. Het gilde ontving van hem een zilveren schild als symbool en tegenprestatie voor het vele zilver wat in 1860 door het toenmalige gilde werd afgedragen ten bate van de armenzorg. Buiten nam Beschermheer, Hans Netten, de vendelgroet in ontvangst waarna het gilde zich opmaakte voor een statiefoto. Na wat kleine probleempjes is dat uiteindelijk toch gelukt en trok het Sint-Jorisgilde voor een korte optocht door het dorp op weg naar de Brabantse koffietafel. Voorop de trotse Standerdruiter op "zijn" Fries! Daarachter de tamboers en de vendeliers, de Vaandrig, Koning met zilverdrager en Landjonker (Cees!), de Hoofdman en Beschermheer, gildezusters en broeders en tot slot voor het eerst: twee hellebaardiers!

Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel"

·s Middags werd in optocht naar het tijdelijk gilde-onderkomen aan de Papendijk getrokken waar het "zomerverblijf" op een passende wijze werd ingewijd. Gastvrouw Joke van der Doelen en gastheer Cees van der Doelen onthulden hierbij de naam van dit tijdelijk gildehuis: "ONS DOEL''. Hoofdman Harry Peters dankte alle sponsoren voor hun bijdragen en de leden voor hun inzet. In een hele korte tijd werd een veestal in een veilig "zomer-onderkomen" omgetoverd.

PS. Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u contact opnemen met Mieke Zeeuwen, tel. 532 1126.

De dag werd afgesloten met een Teeravond, waarin er onder het genot van een goed glas werd genoten van een heerlijke maaltijd. 19


Hallo Maasdonkse Kinderen Op Zaterdag 22 juni 2002 is er weer een grote

Jeugdbrandweerdag. Voor de 12e keer heeft de brandweer een spelmiddag georganiseerd. Dit is voor alle Maasdonkse kinderen met de leeftijd van 6 t/m 13 jaar, en een captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op

"plaatselijke buien" Er zijn geen kosten aan verbonden je kan je zo opgeven. Het Spektakel vindt plaats op het veld naast "D'N HAZEKAMP". Kloosterstraat 5 te Nuland. Om 12.30 uur aanwezig zijn, en om

13.00 gaan we starten. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie voor deelname aan deze dag. [Aangeboden door Rabobank Het Maasland} Inschrijfformulier inleveren voor 15 juni op school [Nuland, Vinkel of Geffen) Of bij B. Hurkens Wilibrordusstraat 12 Geffen. 1l 073-5323816 Schoolgaande kinderen buiten Maasdonk formulier inleveren bij B Hurkens.

x .........................................................................................................................................

Inschrijfformulier: Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen, zet dan wel alle namen op dit formulier. [Ook die van de captain] Inschrijven alleen is ook mogelijk. Naam/Namen: ......................... ..................................................................................................... . . . . . . . ... ... . . -............ -.... -..... -..........................-.................................................................................... .

············;·········································································································································· ......................................... -............................................................................................................ . . -............ -................ -...........................................................................................-............................. ······························································································

Naamgroep: .......................... ..................................................... ...........Aantal: ..................... . Leeftijd: ...................... Naam en 'liiir van de Captain: .............................................................. .

20


Bridgeclub

f

• • Getfens • Doublet ■

Dinsdag 23 april werd bij bridgecJub Geffens Doublet het seizoen 2001/2002 afgesloten met een feestelijke slotdrive. Het was weer een zeer geslaagd seizoen en zoals gebruikelijk werden tijdens deze avond de diverse kampioenen gehuldigd. Clubkampioen 2001/2002 Zeer bijzonder is wel dat in het elfjarig bestaan van de vereniging het echtpaar van de Logt dit jaar voor de tiende keer clubkampioen is geworden. Voorwaar een schitterende prestatie. De eerste tien van dit klassement zijn: 1. Echtpaar van de Logt 9 pnt 2. Dames Boeijen-Schouten 14 pnt 3. Echtp. van Druenen 19 pnt 4. Echtp. vanAJebeek 21 pnt 5. Echtp. Bijl 24 pnt 6. Mevr. Rouppe van de Voort-Dhr.van Galen 28 pnt 7. Dames van den Hurk-Noy 29 pnt 8. Dames van Druenen-de Haas 35 pnt 9. Dames Raaijmakers-Wolkenfelt 37 pnt 10. Mevr. Loohuijs-Dhr.Christiaens 43 pnt Kampioenen Slemklassement 2001/2002 Omdat bij de vier lijnen een gedifferentieerde puntenberekening wordt toegepast, zijn de kansen voor alle leden van de club om dit kampioenschap te winnen nagenoeg gebjk.Verrassingen komen ieder jaar weer voor. De strijd in de top van dit klassement was dan ook zeer spannend. De uiteindelijke winnaars werden de dames Ceelen-Ruijsink. De eerste vijf van dit klassement zijn: 1. Dames Ceelen-Ruijsink 79 pnt 2. Dames Droog-van Etten 74pnt 3. Dames van de Wijst-Zeeuwen 73 pnt 4/5. Echtp. de Rooij 68 pnt 4/5. Mevr. Binos - Dhr. van den Bergh 68 pnt Zomer bridge Ook dit jaar organiseert het Geffens Doublet in de maanden Mei en Juni het zomerbridge.Deze avonden zijn niet alleen bedoeld voor de eigen leden, maar staan open voor alle bridgers uit de regio. Er is geen verplichting om iedere dinsdag te komen. Om echter in aanmerking t~ komen voor een prijs moet men minstens vier keer geweest zijn.Voor leden is de toegang vrij, niet leden dienen € 1,00 per avond te betalen. Speelgelegenheid is de Gouden Leeuw in Geffen en er wordt gespeeld op de dinsdagen 7/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/ 6, 18/6 en 25/6.Aanvang 20.00 uur.

Zo kan men ook geheel vrijblijvend de sfeer van onze vereniging proeven. Voor het komend seizoen zijn er nog een aantal plaatsen vrij. Voor meer informatie kan men kontakt opnemen met onze secretaris Dhr. F.van Weert; tel 0412-646851.

MCZIEKVERENIGING ~ \Vilkn Is Kunnen··

'dfcn

W.I.K. Nieuws Muziekspektakel op de kiosk!!! Zaterdagavond 8 juni organiseert blaaskapel "De Pompzwengels" wederom een groots muziekspektakel op de Geffense Kiosk. Vanaf 19.30 uur bent u allen van harte welkom op het Dorpsplein, u kunt genieten van mährische en böhmische muziek ten gehore gebracht door diverse blaaskapellen. Welke blaaskapellen? Nou, 8 Pi1s en 2 Donker uit Ravenstein, die Kannenmarkten Musikanten uit Appeltern, de Ruisende Knotwilgen uit Balgoij en natuurlijk onze eigen blaaskapel De Pompzwengels. Kortom een avond om vrij te houden, een avond om niet te missen!!! Entree is gratis. Mocht het slecht weer zijn (wat bijna ondenkbaar is in ons land) dan gaat het muziekspektakel gewoon door, maar vindt dan plaats in De Bonkelaar. Tot 8 juni!!! Voorspeelavond Woensdag 3 juli houdt onze muziekvereniging wederom haar jaarlijkse voorspeelavond. Wil jij graag muziek maken? Wil je eens een keer komen luisteren naar wat jouw vriendje of vriendinnetje allemaal al geleerd heeft bij onze muziekvereniging? Wil jij weten wat jouw dochter, zoon, kleinkind allemaal al kan? Kom dan tijdens deze voorspeelavond naar Klavertje Vier. Je kunt er van alles te weten komen over onze muziekvereniging en je mag zelf ook nog proberen om op een instrument te blazen of op een trommel te drummen, aJs je daar interesse voor hebt. Dus noteer.deze datum alvast in de agenda!

Examens Terwijl dit WI.K. Nieuws getypt wordt, zijn er diverse leerling-muzikanten behoorlijk zenuwachtig, zij hebben morgen namelijk examendag. Hoe dit afgelopen is, leest u in de volgende Toren.klanken. Agenda 08 juni 03juli 29dec

Muziekspektakel op de kiosk Voorspeelavond Eindejaarsconcert 21


LANDELIJKE RIJVERENIGING

0

o;DE ZILVERHOEF

April is de maand waarin de paardensport zich weer buiten gaat afspelen. Op zondag 7 april hebben we met aJle leden + aanhang een heerlijke buitenrit gemaakt. Om 11.00 uur vertrokken we vanaf manege De Wijsthoeve in Heesch richting de bossen van Heesch, Nistelrode en Uden. De leden op bun eigen paard, en de aanhang op een paard van de manege; in totaal 25 paarden. Het zonnetje scheen volop dus de stemming zat er gelijk goed in. Onderweg werd er gestopt voor soep en een drankje en konden de onervaren ruiters onder ons even hun ongeoefende billen laten rusten. Maar snel gingen we weer op pad voor het tweede deel van de rit, met als afsluiting een eindsprint in galop. Om 14.00 uur waren we weer terug op de manege en nadat iedereen, zei het niet allemaal even soepel, afgestegen was werd er nog gezellig nagepraat op het terras in de zon. Doen we volgend jaar weer ! Zondag 14 april ging Mieke van Erp naar een dressuurwedstrijd in Ewijk, en pakte daar tweemaal de winst in de klasse L2 met 179 en 174 punten. Dinsdag 30 april was weer de jaarlijkse koninginnedagwedstrijd in Oss. Ingrid van Erp behaalde in de klasse L 1 151 en 154 punten. Barbara van Wanrooij in de klasse Ml 148 en 161 punten+ een 6e prijs. Anja Vincentius behaalde in de klasse 22 174 en 176 punten.

SINT JORIS GlIDEGEFFEN

BURGERS VAN GEFFEN SCHIETEN OM KONINGSTITEL

Op tweede Pinksterdag (maandag 20 mei a.s.) zal bij de molen Zeldenrust geschoten worden om de titel BURGERKONING. Deze gilde-aktiviteit is een van de tradities die het Sint-Jorisgilde Geffen weer probeert te laten herleven in het dorp. Vorig jaar schoot Frank van Griensven zich tot Burgerkoning. Tijdens carnaval hebben we hem kunnen zien als "Burgerking" met zijn gevolg. Hij heeft inmiddels toegezegd zijn titel te komen verdedigen! Alle burgers (ouder dan 16 jaar) worden uitgenodigd om die middag met de kruisboog "op de wip" te komen schieten. Vanaf 13.30 uur is het mogelijk om in te schrijven. Inschrijfgeld 5 Euro. 22

De opbrengst zal worden besteed voor de oprichting van een gedenkteken voor het ongedoopte kind in de parochie Maria Magdalena. Er zal worden geschoten op twee bomen en na een ruime voorronde zal er uiteindelijk tussen de beste schutters, in een barrage, gestreden worden om de titel. Aangezien dames uitdrukkelijk wordt verzocht om ook deel te nemen zou dat best eens een BURGERKONINGIN kunnen opleveren. Iets wat in het SintJorisgilde Geffen geen onbekend verschijnsel is! Tussen het schieten door is er ruimschoots de gelegenheid om onder het genot van een drankje te genieten van de prestaties van de andere schutters "onder de wieken van de molen". Gildeleden zijn die dag uitgesloten van deelname dus concurrentie hoeft u niet te vrezen. Rond 16.30 uur zal de winnaar wel bekend zijn en zal de nieuwe BURGER-KONING(-IN) worden "ingevendeld". Hij/zij zal voor de dum van een jaar alle rechten en plichten hebben als die van "Vrienden van het gilde". De activiteit wordt om 18.00 uur afgesloten.

WIE WAT WANNEER MEI 15 Meiviering in 't Oude Klooster 14.00 -16.30 uur. ZiekencomitĂŠ De schakel. 16 K. VB., Moederdagviering 17 Vormsel, 19. 00 uur 20 2e Pinksterdag 20 Sint-Jorisgilde, Burger-Koningschieten 22 K. V O., Kringbedevaart naar Handel 23 K.VB., Fietsbedevaart St. Jan 23 K.VO., Fietsbedevaart St. Jan 25 Kopij inleveren Tore11klanken (nr 9) 27 Inschrijving peuters, peuterspeelzaal De Paddestoel JUNI 02 G'68 Maasdonk, Buiten Volleybal toernooi 02 Gezinsfietstocht "Fiets mee met het M.O.V" 02 Bedevaart Wittem 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr 10) 08 Kioskfeest "De Pompzwengels" 09 Eerste Communie, 9.30 uur+ 11.30 uur 13 Sint-Jorisgilde, 31 e GiJdeavond 13 K.VO., Toneelopvoering Openluchttheater Hoessenbosch in Berghem 14 40-jarig jubileum Torenklanken met tentoonstelling 11 Kopij i11leveren Torenklanken (11r 11)


Bridgeclub

1

• • Geffens + Doublet ■

Op dinsdag 9 april werd bij Geffens Doublet de vierde, en tevens laatste, serie van het seizoen afgesloten. Hierbij de stand na vier zittingen Groep A (geel) 1. Dames van den Hurk-Noy 2. Echtp. van de Logt 3. Mevr. Rouppe v d Voort-Dhr.van Galen 4. Echtp. van Alebeek 5. Dames Boeijen-Schouten 6. Dames Droog-van Etten 7. Echtp. van Druenen 8. Dames Essenberg-van Hooij 9. Mevr. Loohuijs-Dhr.Christiaens l 0. Dames van Druenen-de Haas 11. Heren Krevel-van de Wiel 12. Echtp. Bijl 13. Echtp. van Grinsven 14. Dames Raaijmakers-Wolkenfelt

54.76 54.18 53.43 53.42 53.27 53.22 51.62 51.07 49.30 47.67 46.54 45.32 D 44.12 D 41.66 D

Groep B (rood) 1. Echtp. Luijben 2. Mevr. Verhoeckx-Dhr.van Weert 3. Dames Berten-Rasing 4. Heren Jonker-Roelofs 5. Dames Bos-de Jong 6. Echtp. Hanegraaf 7. Heren de Haas-Hanegraaf 8. Echtp. van Herpen 9. Dames van de Brink-van de Ven 10. Mevr. van de Veer-Dhr.van de Ven 11. Echtp. van Zutphen 12. Heren de Kort-Tolboom 13. Dames Jonker-Roelofs 14. Echtp. van Dielen

57.12 P 55.21 P 53.65 P 52.34 52.17 51.22 50.00 49.91 48.18 46.79 46.61 46.18 D 45.31 D 45.05 D

Groep C (oranje) 1. Heren van Bon-Goorsenberg 2. Mevr. van Zanten-Dhr.van Hout 3. Echtp.Acke 4. Echtp. van Genugten 5. Mevr. Binos-Dhr.van de Berg 6. Dames van Houten-Molkenboer 7. Dames Langenberg-van Herpen 8. Dames van Gelder-Ulehake 9. Dames van Noort-Weerens l 0. Echtp. Sollewijn 11. Dames van Beek-van Berkel

56.68 P 56.34 P 52.87 P 51.56 51.30 50.87 50.26 49.39 49.22 47.41 47.14

12. Echtp. Baart 13. Dames Boeijen-Stekelenburg 14. Dames Ceelen-Ruijsink

45.57 D 45.31 D 43.58 D

Groep D (blauw) 1. Dames van de Boom-Willems 2. Dames van de Wijst-Zeeuwen 3. Echtp. van der Meijden 4. Echtp. Lambregts 5. Echtp. de Rooij 6. Dames van Lieverloo-de Bresser 7. Heren Elberse-de Jong 8. Dames van de Akker-Boereveen 9. Dames van Bon-Jansen 10. Dames van de Berg-Toebast 11. Echtp. Roesgen 12. Echtp. Vogels

59.17 P 53.02 P 52.27 P 51.60 51.10 50.88 48.85 48.75 46.27 44.71 39.54 39.17

BEVERSPELTAK IS OP ZOEK NAAR LEIDING !!! Scouting Geffen is voor de Beverspeltak op zoek naar enthousiaste leiding. Ben jij diegene die het leuk vindt om elke week samen met een tiental bevers (kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar) een tweetal uurtjes door te brengen en heb je de minimale leeftijd van 17 jaar bereikt dan zouden we heel graag met jou in contact komen. Voor ondersteuning bij het programma maken wordt uiteraard gezorgd. En als je nu al de mogelijkheid hebt om samen met de huidige leiding eens kennis te maken met de beverspe]tak zou dat natuurlijk helemaal mooi zijn. Scouting Geffen heeft naast de Beverspeltak ook een Kabouter- en We]pengroep (kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar), een groep Scouts (kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar) , een Explorer groep met leden van 15 tot en met 17 jaar, Pivo's met leden van 18 tot en met 21 jaar en jongstleden opgericht een Stam waar oud-leden en leiding onderdak kunnen vinden. Zoals je ziet is de beverspeltak niet de enige groep binnen Scouting Geffen en is er hierdoor ook nog een tiental andere leiding bezig met het spel van scouting. Daarnaast is er ook een voltallig bestuur dat zorgt voor ondersteuning in de breedste zin van het woord. Hierdoor kom je bij een vereniging die bruist van energie en waarin jezeker een uitdaging zult vinden. Wanneer je interesse hebt of informatie wilt kun je bij Frank Draad terecht. Frank Draad Wilgenstraat 11, 5386 GL Geffen, Telefoon 073-5325742 Groepsbegeleider Scouting Geffen 23


WETENSWAARDIGHEDEN Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17. 00 u. tot de volgende ochtend 08.00 u. ). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Tel. 532 1252, Voor zeer dringende spoedgevallen tel. 532 3697 Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 01-02 juni Nuland 18-19 mei Geffen 08-09 juni Nuland 20 mei Geffen 25-26 mei Geffen 15-16 juni Geffen Vakantie's A.v.Heyningen: 27 mei t/m 7 juni J. Visschers: 17 t/m 24 mei De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 15 mei Geffen: 13 juni In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen of te raadplegen. Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. tiro vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12. 00 uur tot 13. 00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699

BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus ¡s-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00 - 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 24

Gynaecologie/obstretie: Interne geneeskunde: Kaakchirurgie: K.N.O.: Kindergeneeskunde: Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

0412 621 033 0412 621 038 0412 621 380 0412 621 216 0412 621 541 0412 621 012 0412 621 555 0412621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 041 2 621 582 (maanda~ en donderdag 09.00-12.00 u.)

Laboratorium/administratie/ bloedafname: 0412 621 308 Oncologie-verpleegkundige: 0412 621 551 Radiologie: 0412 621 357 Trombosedienst: 0412 621 331 TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur.

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bib] iotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Jeugdbibliobus: Dinsdag: Mariaschool 09.15 - 10.30 uur Aloysiusschool 10.45 - 12.00 uur Voor jeugd en volwassenen: Zaterdag: Sporthal de Geer 09.30 - 10.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentĂźden onder nummer: 06 - 22694561. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven. weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis.


SCHOONHEIDSSALON

ANNE

GESPECIALISEERD IN: • Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen / Pakkingen (billen buik, borsten, handen en voeten) • Facesetting • Permanente Make·Up

At

Hanegraaf B.V.

f Ä.Geffen

Deposltaire van: • Maria Galland • Mary Cohr • Gli Amati

• Make·Up workshops • Dagarrangementen • Piercing

........---·--

f~,.M !-/:1 0

=:---~--

~

• Ontharen (elektrisch) ___.-

----

,~

Û _____..,\

\ · .....

C

~

v

'-

t~ \J

(\

ook verhuur....<;adeeu.1artlkele11-uezorging aan huis

Bedrljvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN STALEN KOZ I JNEN OP MAAT

.

:;~S!dtijW!lnwe '{"!':•

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. (073} 532 46 59

ADMINISTRATIE

& ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken.

.

lid van

RUWIELEN TANKSTATION

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44

5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

' '

1

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

i

J !

1

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen 'êS' (073) 532 32 64

Makelaardij Assurantiën


/ttlSM OMWmaJ.IIG

v.mr

GD11N

FIETS MEE MET HET M.O.V. In Geffen, Nuland en Vinkel is er op zondag 2 juni een gezinsfietstocht voor alle mensen die zich op een gezellige en ontspannen manier willen inzetten voor het goede doel:

De opbrengst komt geheel ten goede aan de Maasdonkse Stichting "Reik elkaar de Hand" voor een project voor dove en blinde kinderen in India. Voorlichting ter bewustwording: De kinderen (groep 5 t/m groep 8) van beide basisscholen krijgen op donderdag 23 mei a.s. voorlichting op school over het project waarvoor de opbrengst bedoeld is. Deze voorlichting zal worden gegeven door leden van de stichting "Reik elkaar de hand" en leden van de MOV groep met de bedoeling om de kinderen bewust te maken over de situatie in ontwikkelingslanden. Stichting "Reik elkaar de Hand" is een stichting die in diverse landen projecten opzet en steunt. Momenteel zijn ze met een project bezig om in de hoofdstad van India, Chennai (het vroegere Madras) een opvanghuis te bouwen voor dove en blinde kinderen. Een opvang c.q. vakantiehuis met een keuken, een eetzaal die dan ook voor andere sociale activiteiten gebruikt kan worden-, douches en toiletten met daarvoor een aansluiting op de waterpomp en put. De kosten voor dit project zijn geraamd op€ 23.000,00. De katholieke organisatie Don-Bosco heeft een terrein dat 40 km. buiten de stad en 500 meter van de zee ligt beschikbaar gesteld. Deze dove en blinde kinderen (voor de meerderheid halfwezen of kinderen die geboren zijn met deze handicap en daarom te vondeling zijn gelegd) worden thans opgevangen in een gebouw dat zowel huis als school is. Omdat de kinderen dag en nacht, week in week uit in hetzelfde gebouw slapen, eten, wonen en leren zou het fijn zijn als ze 1 keer per jaar in groepjes een week per jaar in zo~n opvanghuis kunnen logeren. De Geffense kinderen die zich voor dit project gaan inzetten zullen langs de deuren gaan en familie en vrienden afgaan om sponsors te zoeken voor de 25 km. die zij zondag 2 juni a.s. gaan fietsen. Voor elke 10,00 euro die zij ophalen krijgen zij een lot waarmee de HOOFDPRIJS een FIETS is te winnen!!! Voor de kleintjes is er onderweg een post waar ze kunnen kleuren en voor de mooiste kleurplaat is natuurlijk ook een prijs beschikbaar. 26-

En natuurlijk zijn er wederom tientallen prijzen te winnen, want de startkaart is tevens een lot! Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door een aantal Geffense ondernemers. HET PROGRAMMA VAN DEZE DAG ZIET ER ALS VOLGT UIT: 09.30 uur viering in M. Magdalenakerk waarin leden van de stichting uitleg geven over het project. 10.30 tot 12.30 uur inschrijven: na de viering kan men onder het genot van een kop koffie zich in het kerkportaal inschrijven. Inschrijfgeld is € 2,50 voor volwassenen en € 1,00 voor kinderen. J(jnderen die deel nemen aan de sponsoractie krijgen een gratis startkaart. De startkaart is tevens een lot! De tocht is± 25 km lang en voert door de prachtige omgeving van Geffen. Onderweg zijn er een enkele pauze/controleplaatsen waar het aangenaam vertoeven is en voor de kleintjes van alles te doen is. Finish 15.30/16.00 uur: in de Bonkelaar waar de prijsuitreiking, verricht door Pastoor Scheepers. zal plaats vinden. Omdat de opbrengst dit jaar ten goede komt voor een Maasdonk.se stichting hebben we in overleg met de MOVgroepen van Nuland en Vinkel besloten om er één groots Maasdon.ks gebeuren van te maken! Dus a11e Geffenaren, Nulanders en Vinkelse mensen allemaal op de fiets, zodat we die 23.000,00 Euro bij elkaar fietsen!!!

Inschrijven en starten kan dus zowel in Geffen als in Nuland en Vinkel van half 11 tot half 1 in het kerkportaal. Wij hopen dat we zondag 2 juni a.s. heel veel deelnemers mogen begroeten zodat we een flink bedrag naar India kunnen overmaken. Tot ziens op 2 juni, MOV Geffen.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13

E-mail adres:

toreoklanken@home.nl

Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


·. ~ r \

@an Lent

.,_ 1Bo.uwen oo

Specialid in zit- en ligcomfort

Houwen op vertrouwen venrouwen

Het Geffens Veld 4 5386 LL Geffen

Tel.: 073 - 532 28 52

~ ~

■ ■ ■ ■ ■ ■

~,

Gebr. van Wanroolj

Bouwbedrijven

Broekstraat 2. Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur- Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

REGiüA~* BANK 7 DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

* automatisch sparen

• hypotheken

•.beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

* lineair / annuïteiten

* spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen 'l!i!s (073) 532 32 64

• sparen

* direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen

* bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn

09.00-12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 -12.15 en 13.15 -19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

l!I

ESE PA Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek "' adviseur


Allesvers uiteigen bakkerij

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.111 Magnolia 18 • 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18. Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor:

bruiloften - partijen - vergaderingen

UITVAARTVERZORGING

VAN

B.V.

LITH

Docfalaan2

5342HZ

Oss

-

C>s

.

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

'

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen

tel: (0412) 62 31 73

fax 0412 6411 55

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Ja Re Installatie- en

Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon [073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op Isolatie of HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers .

SCHOENEN & SPORT

0 /5§)SPI ERI NGS Dorpslraal 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Maarten van der Dussen

· begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. · persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

, , . DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS . . ,

B. de Kinderen v.o.f. ~lolensfroat 32, Geiîen fol. 07:J • 5:125551 *Alles voor uw huisdieren * Meststoffen, potgrond, zaden, etc. * Klompen, laarzen

Bouw Buro Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30- 17.00 uur