Torenklanken 2002 - nr 07

Page 1

40e jaargang I nummer 7 1 mei 2002

sekretariaat:

redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44

n n

Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

18

WANDEL-4-DAAGSE van 21 t/m 24 mei 2002 Over een aantal weken gaan we weer vol enthousiasme van start. Voor de l 7e keer organiseert de Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen de Geffense Wandel-4-daagse, en wel van 21 tot en met 24 mei. Met mooie en veilige wandelroutes van 5 of 10 km raden wij u aan om dit jaar zeker mee te doen. Dit jaar willen we voor Unicef een speciale actie op touw zetten. Met name voor de kinderen bestaat er de mogelijkheid om mee te doen met de Unicef sponsorloop. Natuurlijk is iedereen van harte welkom om zijn ofhaar beste beentje voor te zetten voor Unicef. Verderop kun je hier meer over lezen. Alle dagen wordt er gestart tussen 18. 00 en 19. 00 uur en de finish sluit elke avond om 21 .30 uur. Het is de laatste jaren een goed gebruik geworden om 1 dag vanuit een andere kern te starten, om de routes gevarieerd en aantrekkelijk te houden. Op donderdag 23 mei starten en eindigen we in gemeenschapshuis de Meent in Nuland. Alle andere dagen is het begin- en eindpunt bij Sporthal de Geer in Geffen. Iedereen dient op eigen gelegenheid naar de Meent toe te komen. Er is volop parkeergelegenheid op het Prins Bernhardplein tegenover De Meent De starttijden blijven gelijk, tussen 18.00 en 19.00 u. De laatste dag is er een muzikale inhuldiging met fanfare WI.K. We verwachten alle wandelaars om 20.00 uur op het Dorpsplein. Iedereen schat zelfde benodigde wandeltijd in, want er wordt niet gewacht op laatkomers! Daarna ontvangen alle deelnemers een officiële KNBLO avond-4-daagse medaille. De voorinschrijving vindt plaats op 8 en 13 mei tussen 19.00 en 20.00 uur in Sporthal de Geer. Het is ook mogelijk om zich op te geven op 21 mei, de eerste wandeldag, tussen 18.00 en 19.00 uur. In hetkadervan

19

20

de Unicef actie vragen we iedereen om een extra bijdrage van€ 0,50 boven op de normale inschrijfkosten. Tijdens de voorinschrijving bedragen daarmee de inschrijfkosten voor kinderen ( tot 16jaar) € 2,50 en voor volwassenen€ 3,50. Op 21 mei liggen de inschrijfkosten iets hoger, namelijk€ 3,50 voor kinderen en€ 4,50 voor volwassenen. Groepen vanaf 10 personen kunnen groepskorting krijgen tijdens de voorinschrijving.

HELP EEN HANDJE MET JE VOETEN Kinderen in ontwikkelingslanden hebben het heel wat slechter dan jij. En daar kunnen zij, noch hun ouders iets aan doen. Dus moeten wij, die het zoveel beter hebben, hen een handje helpen. En dat kan, met je voeten. Stap voor stap. Ditjaar kun jij meedoen met de wandel-4-daagse en door zelf te zoeken naar sponsors geld inzamelen voor Unicef. Je ouders, hun vrienden, ooms en tantes, buren,je opa en oma, iedereen wil jou wel steunen in je bijdrage aan Unicef. Van tevoren spreek je een bedrag af, bijvoorbeeld een kwartje of een gulden per gelopen kilometer. ZO HELPT UNICEF Unicef geeft de kinderen in ontwikkelingslanden een kans op een betere toekomst. Door scholen te bouwen. Door het opzetten van inentingsprogramma's. Door drinkwaterinstallaties aan te leggen. Dokters en verpleegsters op te leiden en ziekenhuizen in te richten. Je merkt dat er veel geld nodig is om al deze hulpprogramma's te kunnen betalen. Dus doe mee met de Unicef sponsorloop en help een handje met je voeten Voor meer informatie kunt U terecht bij: Paul Wingens Tel. 073-5325446. Trees Lamers Tel. 073-5324368 We wensen U alvast veel wandelplezier toe. Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen


• tl~

;il

-;;

RlJ!J:a'!:!}rnY,"ru" -

~

ij

••• J ~

Cjeffen

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

CA..FÉ GC>-vEi.:;u; G:EFF..E..N" mbinder{J; 11Wouw Xfoo.slerslraal Se .JjJ6 :7/:J? 9ejfen

lef073 .53 21 M3

/ax 073 .53 25 150

~~

~

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • vrouwelijke medewerkers • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen Tel.: 0412-642454 073 - 522 42 86

2Jfoemen ?fan/en 2Jruidswer.k 9ra/wer.k Xadoarli.keièn

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

V.O.F. J. van HERPEN

1

----

Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

• loonbedrijf en mestdistributie

• zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

NAS AFBOUW

1

1

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl

Wij verzorgen voor u: *

,. ,.

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~

WIHABO ~ DRUKKERIJ Voor al uw familie- verenlglngs en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum bq geboortekoortjes. drukkosten gratis. Gratis fotoalbum b ij geboortekoortJes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

Kleurencopieën en kleurenprinten tot A3.

Grootformaat drukwerk 52 x 72 cm. Kleurenplotten tot 1.50 m.

Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel. (073) 532 26 84 fax: (073) 532 47 95 e - mail: drukkerij®wihobo. n l i nternet: www.w i habo.nl


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 01-05 19.00 u * Avondmis: Opening Mariamaand mmv Dameskoor Vr. 03-05 13 .15 u Huwelijksviering Joyce Heesak.kers en Willem v. Zandvoort 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 04-05 19.00 u Gebedsviering ter herdenking van de gevallenen mmv Gem. koor (+ kinderkerk) Zo. 05-05 09.30 u + H. Mis mmv Gem. koor Wo. 08-05 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor (vooravond Hemelvaart) Do. 09-05 09.30 u + H.Mis mrnv Gem. Koor (Hemelvaart) Vr. I 0-05 11.30 u Huwelijksviering Daniëlle Tiebosch en Patrick v. Wanrooij 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Za. 11-05 19.00 u H.Mis mmv Dameskoor (+kinderkerk) Zo. 12-05 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 13-05 19.00 u * H.Mis mmv Gem. Koor * = dienst in de kapel

naat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 4 juni 2002. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk KERKBALANS 2002: "Kleur bekennen" De actie Kerkbalans loopt goed: hartelijk dank aan alle sympathisanten van onze parochie! De stand is: € 32.650,00 bijgedragen door 475 deelnemers! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2002 ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor. scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 INTERNET: www.parochiegeffen.nl

+=t.v. uitzending naar de Heegt OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze a lvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum. Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 mei 2002 a.s. om 20.00 uur in het Patro-

PROGRAMMA VORMSEL Blok 4: Sacramenten Dinsdag 14 mei om 09.00 uur oefenen voor het vormsel in de kerk. Vrijdag 17 mei om 19.00 uur toediening van het Vormsel door deken Verbakel. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 10 april: Jolanda Rovers, 34 jaar. HERDENKING GEVALLENEN Op zaterdag 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers en in het bijzonder de gevallenen uit Geffen. In een gebedsviering met als thema: "Vergeten is ballingschap, herinneren verlossing" om 19.00 uur in de parochiekerk, waarin pastoor Scheepers zal voorgaan, bidden we om vrede; het 3


Kleding verander- en reparatiewerk.

Café - Zaal

Il

~

't Haasje en vergaderingen

1,,,_, t

.. f~

.

,i

Tel.: 073 - 532 15 20-

Maandag, Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

<).G1: _-"--:

P. DE Kl]EIN

Il

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

-~J) voor bruiloften, partije~n :fc . f'/

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

BE.NILDA

Loonbedrijfen Grondverzet

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN 13

Deltal.oyd

19 95

nterpo is · ·

·

Nederlanden VS

Centraal Beheer Aegon

· kunt u ki:ezen uit tientallen autoverzèkeraars. · • lijkaöviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen e.6,e~teen voordeligste js vertellen wij u graag. K[oo:s terstraat44, 5386ATGeffen ·.

·

el 073 '" ?32 55 !'ó; fax 073 ~ 532 55 60 PENSIOENEN

~u ~~ <il~ ...... - ... Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.nl Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21.00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 21.00 uur

VERZEKERINGEN

({l-;onde,,,s

~

. begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen • gratis informatief gesprek Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

~ maninka

Inoembinderij ~ ~

@ bloemen

~ planten @ grafwerk

~ potterie ~ te/eflora ~ decoratie ~ bruidswerk

~ ~

Winkelcentrum De Ruwert tel. {0412) 63 07 96 fax 63 42 41


gemengd koor zal de liederen verzorgen. De kinderen maken witte duifjes en gebedjes in de kinderkerk. Na afloop van de viering houden we een stille tocht naar het monument "Vrijheid". Daar worden bloemen gelegd en de fanfare zal stemmige liederen spelen. U wordt hierbij van harte uitgenodigd... om niet te vergeten! Die dag in mei vergeet ik niet al word ik grijs en kinds en koud. Dit is wat ik voor mij behoud: broeders te zijn in ons verdriet.

Pastoor Scheepers zal voortaan op donderdag zijn vrije dag nemen. Dit betekent dat de pastoor op maandag woensdag - vrijdag - zaterdag - zondag voor de parochie beschikbaar is en in uiterste noodgevallen ook op de donderdag. Met ingang van Hemelvaart zal de H.Mis op dinsdagavond in Vinkel worden verplaatst naar woensdagavond i.v.m. koorrepetities in de Vinkelse kerk op maandag. De avondmis in Geffen op woensdag wordt daarom verplaatst naar maandagavond.

BEDEVAART KEVELAER De bedevaart naar Kevelaer wordt gehouden op zondag 11 mei. Thema: "Maria ge bent er altijd". Kosten: € 13,00 p.p. Contactpersoon: Mien Rovers, tel. 532 1052

BEDEVAART WITTEM Op zondag 2 juni gaan we weer naar Sint Gerardus in Wittem (L). U kunt zich opgeven bij: Ria v. Gogh, tot en met 20 mei, Bergstraat 2B, tel. 532 1592. Onkosten€ 15,00

MEIMAAND - MARIAMAAND In de meimaand is het een goede gewoonte, om het beeld van Maria ex.tra te sieren met bloemen. U kunt daar een bijdrage aan leveren. Iedere vrijdag in de mei.maand kunt u bloemen brengen tussen 09.00-10.00 uur op de pastorie; de werkgroep kerkversiering zal uw bloemen dan verwerken in de bloemstukken in de kerk. Bloemen of bloembonnen voor het versieren van Maria in de veldkapel kunt u afgeven bij: Gerrie Ruys-van Lee, De Wan 32 of Mientje Janssen-van Lee, Heegterstraat 2. PASTOOR KRIJGT NIEUWE BENOEMING Op eigen verzoek en met toestemming van mgr. A. Hurkmans, de bisschop• van Den Bosch heeft pastoor Scheepers m.i .v. 14 mei a.s. een studie-opdracht aanvaard in Tilburg. Onder leiding van prof dr. M. van Knippenberg; hoogleraar pastoraal theologie aan de Theologische Faculteit Ti !burg, gaat de pastoor zich verdiepen in de theologische en pastorale kant van zielzorg in deze tijd. Het bisdom Den Bosch vindt het van hoge prioriteit om de priesters naast hun werk in de parochie ook te laten studeren en zich zo verder theologische en universitair te verdiepen. Daarom wordt deze studie-opdracht in een deeltijd-benoeming omgezet. Concreet voor onze parochie betekent dit dat pastoor Scbeepers met ingang van 14 mei ontheven wordt van zijn pastorale taak op de dinsdag in Geffen en Vinkel. Deze dag zal geheel aan de studie worden gewijd en derhalve is de pastoor voor geen enkele activiteit in de parochie beschikbaar en bereikbaar (ook niet voor uitvaarten en ziekenzalving!). De studiedag is een benoemde werkdag en geen vrije dag. Omdat de maandag als vrije dag niet te combineren valt met dinsdag als studiedag zullen een aantal afspraken worden verzet.

MISSIE ONTWIKICEJ.JNG VKEM GDTlN

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE FIETS MEE MET HET M.O.V. GEZINSFIETSTOCHT: op zondag 2 juni ± 30 km. Om half 10 is er in de kerk een thema-viering. INSCHRINEN: van half 11 tot half l in het kerkportaal. START: vanaf het kerkplein. STARTGELD: volwassenen€ 2,50/ kinderen€ 1,00 Startkaart is tevens een lot ! PRIJSUITREIKING: na de tocht in "de Bonkelaar". DE OPBRENGST IS DIT JAAR VOOR STG. "REIK ELKAAR DE HAND" VOOR EEN PROJECT IN INDIA OM EEN OPVANGHUIS VOOR DOVE EN BLINDE KINDEREN TE BOUWEN.

GEVRAAGD Huishoudelijke hulp voor gezin op rand van Geffen - Oss, voor 3 à 4 uur per week, tel. 073 532 4009. 5


' EFKES BUURTE ME...

men! Je bent de gehele dag aanwezig. Mensen zeggen Hans (51 j.) en Will (46 j.) van Leeuwen vaak: het is handig dat jullie er zijn! Je let ook op de etiquette: de bloem opspelden aan de linkerkant; hoe kun De tijd van de Eerste Communie-, vormsel- en huwelijks- je het beste gaan staan en andere kleine dingen. Op zo'n vieringen komt weer aan... dag benje behoorlijk close met elkaar, je bent een deel Het vastleggen op beeld van deze gebeurtenissen is een van de familie!" wezenlijk onderdeel geworden van de levensinvulling Favoriete filmplekjes zijn: kasteel Heeswijk, de Wamvan Hans en Will van Leeuwen. berg, de Hazenakker, de zandverstuiving of de kinderAls een rode draad loopt het door hun leven: foto, film, boerderij. maar ook het kind! Na zo'n volle dag met het bruidspaar en de familie, komt Het is allemaal begonnen in Oijen (geboorteplaats van de afwerking van de band thuis. Hans), waar Hans en Wil} lid waren van de Carnavals- Van de digitale band worden doorWill de hoogtepunten vereniging. Van de activiteiten rond carnaval werden door op een computerprogramma geschreven. Daarna monHans videobeelden gemaakt. De club wilde er een ver- teert Hans de film van de digitale moederband weer op goeding voor geven en daarom werd een goed doel aan- een andere digitale band, om geen kwaliteitsverlies te gewezen: het financieel ondersteunen van de pas opge- krijgen. Vervolgens wordt de film met achtergrondmurichte landelijke Vereniging Ouders, Kinderen en Kan- ziek op de VHS-band gezet. We zijn dan twee weken ker (VOKK). Deze keuze was niet moeilijk, omdat twee verder met ongeveer 30 uur werk! Als er foto's gemaakt leden van de Raad van Elf een kind hadden met kanker. zijn, dan volgen nog twee avonden plakwerk door Hans; En zo gebeurde het, dat vanaf 1987 tot op heden, van achter elke foto komt een passe partout. elke videoband door Hans gemaakt, f 10,00 en later "We maken leuke en spannende dingen mee" vinden € 5,00 naar de VOKK gaat. Hans en Will. "Ik heb eens eieren staan te bakken voor De doelstelling van de vereniging is het begeleiden en de bruid" lacht Will. Hans had een keer een kapotte autoondersteunen van ouders, broers en zussen {brussen) van band toen hij bij het bruidspaar aankwam, maar bij toegenezen en overleden kinderen met kanker. Ze ijveren val had de bruidegom zelf een garagebedrijf. Hij heeft voor inspraak en solidariteit en dragen bij aan weten- ook meegemaakt dat de ambtenaar van de burgerlijke schappelijk onderzoek en voorlichting. stand zich verslapen had. De voltrekking was niet in een In het verenigingsblad "Attent" staan informatieve arti- gemeentehuis en dus was het even zoeken, welke ambkelen, actuele onderwerpen, verhalen van leden en on- tenaar aanwezig had moeten zijn. Alles werd een uur der de rubriek Giften vinden we o.a. de naam van dhr. later! en mevr. van Leeuwen uit Geffen, die jaarlijks ongeveer "We hebben er allebei schik in" zeggen Hans en Will. € 1700,00 overmaken: de opbrengst van hun video"En omdat we zelf geen kinderen hebben gekregen, wilhobby! Jen we graag een deel van de opbrengsten besteden aan Een leuke bijkomstigheid is dat het "Ik - boek" voor ouders en kinderen die geen gemakkelijk leven hebben. kinderen tot 10 jaar met kanker, is opgestart van hun We houden er ook fijne vriendschappen aan over. Bij bijdrage. Een kunstzinnig beeldje, dat de ouders en het sommige families zijn we kind aan huis en filmden we zieke kind - dat soms nog kan 'wegvliegen als een vo- de koperen en zilveren bruiloft, het huwelijk van de kingel' - symboliseert, werd aan Hans en Will uitgereikt na deren of het 40-jarig en 50-jarig huwelijksfeest". tien jaar filmen. "Het is weliswaar een intensieve bezigheid en een tijd Vrijdag is filrndag voor Hans, en Will wordt soms ge- terug heb ik gedurende een half jaar geen nieuwe afvraagd om foto's te maken. En dan ....,.......,,...._.T ,,* spraken aangenomen" zegt Hans. heeft Will fijne collega's, die haar -~ ·-----..,.,.,-•·..·· ç"'• ~~-°' · "Maar toen de digitale camera's als leerkracht op de basisschool in kwamen was ik weer verkocht!" Velp willen vervangen of een lesIn de werkkamer van Hans en Will dag willen omruilen. kan ik alle apparatuur en haar tech"Een huwelijks- of jubileumfeest nieken bewonderen. filmen is een hele ceremonje met Een ware studio met ongekende momeerdere stappen" vertelt Hans. gelijkheden! "Allereerst wordt het bruidspaar Ze hebben ook veel plezier van Rolf enkele weken voor het feest bij ons en Pim, die kind aan huis zijn in de thuis ontvangen. We spreken de dag van Coothstraat en elke donderdagdoor en je leert tevens elkaar kenavond programma's maken om weer nen. nieuwere technieken mogelijk te Vervolgens is de grote dag aangemaken. broken. Let wel: nooit te laat koIn diezelfde studio vind je een kast l'!ll.

6

,. -

/

_


vol moederbanden van evenementen in Geffen of daarbuiten. Vanaf l 988 Eerste Communie- en vormselviering~n, toneelstukken, muziekoptredens, Cis d'n Dove, Recht vur zunne Roap - avonden, Effe noar Geffe, Carnavalsoptochten etc. Een kostbare schat, die ze graag bewaard zouden zien. Er zitten enkele unieke filmpjes tussen: eentje van molen de Zeldenrust met toen nog molenaar Daniëls, afkomstig uit het Ned. Filmmuseum in Amsterdam; Koninginnedag 1948 met daarop Jo van der Doelen als jongeman; het verzetten van de pomp; de restauratie van molen de Zeldenrust en de reconstructie van de kom van Geffen. De Gemeente of de Heemkundewerkgroep zou daar een plaats voor moeten vinden. De enige kosten die eraan verbonden zijn is het bewaren op een verantwoorde manier: in een brandvertragende kast, droog en op kamertemperatuur. Hans heeft heel veel gefilmd en meestal worden de banden gratis beschikbaar gesteld aan de betreffende vereniging. Sinds een teleurstellend conflict met de Carnavalsstichting is hij minder royaal en wat zakeJijker geworden. "Men vindt het zo gewoon dat je het doet en men kijkt raar op als je eens niet kunt!" Wekelijks is Hans, of een van zijn vervangers, op zondagmorgen in de H.Mis van half tien op de preekstoel te vinden met zijn camera, om de beelden door te zenden naar de bewoners van huize de Heegt. De grote film-hobby van Hans heeft net als zijn werk als schilder, te maken met kleur en inzicht, zo vindt hij. Voorlopig zal deze passie een belangrijke deel van de vrije tijd van Hans en Wil}, in beslag blijven nemen. Het mag gezegd en geschreven worden: twee stiJle werkers (nou ja, een van hen kwebbelt graag !) met aandacht voor anderen!

we dit voor onze kinderen kunnen organiseren. Ook willen we contact leggen met soortgelijke organisaties in de buurgemeenten, om hun ervaringen mee te kunnen nemen, met het uitwerken van een en ander. Verder zal er met diverse mensen gesproken worden, die ons hun bevindingen, zowel in het heden, als uit het verleden, kunnen vertellen. Daarmee hopen we voldoende inzicht te krijgen, om de soosavonden zo op te zetten, dat het niet een eendagsvlinder zal zijn, maar voor de toekomst veilig gesteld kan worden. Hierbij doen wij een oproep aan eenieder, die zich geroepen voelt, te reageren. Graag zien wij uw reactie in de vorm van een telefoontje naar een van onderstaande personen, waarin U ons vertelt: • wat U van ons initiatief v indt, danwel • uw ervaringen waar wij ons voordeel mee kunnen doen, danwel • dat U op deze avonden ons als vrijwilliger wilt helpen. Wij gaan in ieder geval door met de voorbereidingen, en zullen U zeker op de hoogte houden. Wij hopen op een stormloop van reacties, zodat wij ons gesterkt voelen, dit initiatief door te zetten. Maria Schuurmans tel: 5323790 José Sleutjes tel: 5323850 Anja Verhagen tel: 5322466 Marianne Lepoutre tel: 5322543 Ad v.d. Hurk tel: 5323759

S

JEUGDSOOS Wie de jeugd heeft, heeft de Toekomst. Zal er in Geffen opnieuw een Jeugdsoos zijn deuren openen? We zijn met enkele enthousiaste mensen bezig om te proberen de soosavonden, voor de Geffense jeugd van 12 tot en met 15 jaar, weer van de grond te krijgen. Door de tijd heen, zijn er van verschillende kanten reacties gehoord, waarom er voor de Geffense jeugd niks georganiseerd kan worden. Volgens ons moet dat wel weer mogelijk zijn, daarom willen we na de zomervakantie met regelmaat weer soosavonden gaan organiseren. Inmiddels zijn de eerste contacten met de gemeente gelegd, om ons een ruimte ter beschikking te stellen waar

\1 ~\E. u 1/1/f

lmmd ~ii ml 'tJmj~ ~JU· in Geffen ·\l

.

'.:.11tm·rlag lJ mei - nnm1cm,: 20..W 1•.

l l.111.Jl.l\U ~i~.5: v'~ €per persoon 20:,î>-\: .......................

,

,

·-

011k g//_çrl,ikt l'iwr lwt 1•icn·11 """ 11w.fi«:sti" /111ifl:i1.,·111,i, Voor informatie en reserveringen telefoon 073 • 5321520

7


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09. 00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 5 34 21 00, tst. 160 Wethouder L.PM. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19. 00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 8

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt uhet gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

BURGERLIJKE STAND MAASDONK MAART 2002 Geboorten: 11-03 Ward Wilhelmus Martinus Leonardus van den Hurk 12-03 Vincent Johannes Govers 12-03 Jasper Adrianus Petrus Maria Smits 13-03 Myrthe Antonia Leonarda Ruijs 21-03 Thorn Petrus Theodorus van de Moosdijk 26-03 Bas Antonius Johannes Dijkhoff 28-03 Giel Theodorus Johannus Kerkhof 28-03 Manon Francisca Frederique Timmermans 29-03 Jason Petrus Marinus de Klein Overlijden: 04-03 Francisca Emmerika van Santvoort-van Nistelrooij, 81 jaar 09-03 Johannes Petrus van den Hurk, 75 jaar 09-03 Adriana Ruijs-van de Wijgert, 77 jaar 10-03 Lambertus van Kasteren, 90 jaar 10-03 Nicolaus van Schaijk, 99 jaar 11-03 Petrus Kerkhof, 70 jaar 13-03 Cornelius Adrianus Antonius van der Weerden, 72jaar 13-03 Louwrina Willemijntje Bos-van den Berg, 86 jaar 14-03 Antonius Hendrikus van den Broek, 72jaar 14-03 Henricus Johannes Korsten, 76 jaar 17-03 Maria Albertina Broeks, 94 jaar 30-03 Adrianus Johannes van Lieverloo, 75 jaar 31-03 Johannes Antonius van Lokven, 71 jaar


Tijdelijk geen groenafval op milieustation Rosmalen Van maandag 25 maart tot en met zaterdag 18 mei a.s. kunt u, in verband met verbouwingswerkzaamheden, geen groenafval naar milieustation Rosmalen brengen. Hieivoor kunt u wel terecht op milieustation Meerendonk aan de Poeldonkweg in 's-Hertogenbosch. Alle andere afvalstromen worden wel normaal ingenomen. Verder dient u in de bovenstaande periode rekening te houden met langere wachttijden op milieustation Rosmalen, met name op zaterdagen. Wij vragen uw begrip voor het tijdelijke ongemak.

CWI Maasland en de gemeenten Bernheze, Landerd, Lith, Maasdonk, Oss en Ravenstein tekenen Service Niveau Overeenkomst (SNO) Op donderdag 4 april om 15.00 uur hebben het CWI Maasland en de bovengenoemde gemeenten de zogenaamde Seivice Niveau Overeenkomst (SNO) getekend. Hierin staat het uitgangspunt 'Werk gaat boven inkomen' beschreven. Ook staan er lokale afspraken tussen het CWI en gemeenten in over het proces van de uitkeringsaanvraag. Plaats van handeling: CWI Maasland aan de Wethouder van Eschstraat 3 in Oss. Op 1 januari 2002 zijn in Nederland 131 Centra voor Werk en Inkomen gestart. Hier kunnen werkzoekenden terecht voor een breed pakket aan diensten. In alle CWI's kunnen cliënten terecht voor de -inschrijving als werkzoekende en voor de aanvraag van een uitkering. Deze nieuwe werkwijze is in het voordeel van de cliënt, die nu op één en hetzelfde adres terecht kan voor werk én inkomen. Een deel van de taken van de gemeentelijke afdelingen Sociale Zaken en Werk gaan hiermee over naar de Centra voor Werk en Inkomen. Het gaat dan met name over de uitkeringsaanvraag. De beoordeling of iemand ook feitelijk in aanmerking komt voor een uitkering is en blijft de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Tegelijk met deze verandering zijn ook medewerkers van de afdelingen Sociale Zaken en Werk overgegaan naar de Centra voor Werk en Inkomen. Werk gaat boven inkomen Aan de wijzigingen is een gedegen voorbereidingsperiode voorafgegaan. Daarin zijn afspraken gemaakt over de manier waarop het CWI het uitgangspunt 'Werk gaat boven inkomen' gaat uitvoeren en een uitkeringsaanvraag moet behandelen. Ten eerste gaat het CWI de kansen van de cliënt beoordelen op de arbejdsmarkt. Vervolgens moeten alle gegevens bekend zijn van een cliënt-werkzoekende die bij de beoordeling van het recht op uitkering belangrijk zijn. Ook de juistheid van de gegevens moet het CWI op een correcte wijze beoorde-

len. CWI Maasland is al gestart met de hierboven beschreven nieuwe taken. RegeJmatig zal in regulier overleg

tussen de deelnemende partijen worden bekeken of de gemaakte afspraken goed werken. Daarna biedt de wet SUWI (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen) partijen ook de mogelijkheid om andere wettelijke taken over te hevelen van de gemeentelijke afdelingen Sociale Zaken en Werk naar het CWI. De Service Niveau Overeenkomst wordt ondertekend door Nol de Jong, manager CWI Maasland namens het Centrum voor Werk en Inkomen en door de wethouders Sociale Zaken namens de betrokken gemeenten. Met de ondertekening van de Service Niveau Overeenkomst is een belangrijke stap gezet in de uitwerking van de nieuwe organisatiestructuur van de arbeidsbemiddeling en de sociale zekerheid.

DANKBETUIGING Toch nog onverwacht snel hebben wij van Jas van Lieverloo, man, vader, schoonvader en lieve opa afscheid moeten nemen. Hoewel het ons vrede geeft dat hij eindelijk rust heeft, is het verdriet hierdoor niet minder. Om de leegte die achterblijft hebben wij verdriet, verdriet dat langzaam een plaatsje in ons hart krijgt. Het gemis is enorm. De vele reakties in de vorm van woorden, bloemen, kaarten, muziek en aanwezigheid hebben wel geholpen om het voor ons draaglijker te maken. Het doet ons goed dat er zoveel mensen hun medeleven getoond hebben. Een speciale dank aan: Huisartsenpraktijk Geffen Pastoor Scheepers Muziekvereniging W.I.K. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, daarom via dit stukje. Iedereen heel hartelijk bedankt. Grada van Lieverloo - Wijgers Kinderen en kleinkinderen. Ratten Muizen Kakkerlakken

Vlooien

Vliegen

@

Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 1H Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 9


Torenklanken 1973

terug

Boerenleenbank Geffen Telefoon 2157

Giro 106.80.J5 Uw bank heeft een nieuwe naam gekregen. Een verandering d ie het u alleen maar gemakkelijker maakt. Alle 3000 vestigingen van de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank noemen zich voortaan: Rabobank.

Carnavalsstichting "Rottenrijk" te Geffen een feit ... Op woensd•a_g 7 november j.l. is de Carnavalsstichting "AOTTENRIJK" een feit geworden. Die dag werd het initiatief, dat wijlen Fons van Schijndel in januari van dit jaar genomen had, bezegel·d met het passeren van de Stichtings-akte door notaris J. J. Kok uit Geffen. Hiermee kwam een einde aan de tot ·die tijd bes,t aande toestand, waarin de organisatie van het Carnaval steeds voor rekening van de oranje-vereniging is geweest. Daar •de aktiviteiten i.v.m. Carnaval echter steed~ veel omvattender werden, waf- het -noodzakP

Ik woa.,w.

Rabobank

de bankvoor iedereen

De Haas transport b.v. ,..c.-,---,,.,,r '

('"

Rijksweg 12

Ik wou - ik was een dier Dan zei ik alleen hier: Ik hoef niet meer te schrijven Voor andermans plez·ier !

Geffen

Tel. 04102-1292

l·k wou - i-k was een koe Dan . was ik zeker b lij Ik Hep dan steeds te grazen In andermanse wei ! Ik wou - •ik was een paard Dan was i'k edel dier Ik rende ieder vóór Tot spijt van allen hier ! Ik wou - ·ik was een zebra Vol ·strepen zwart en w it Want rk vind niet onaardig Als men vol strepen zit ! Jk·wou - i·k was konijn Konijntje grijs en wit En Hasje was de jager Die in de prijzen zit ! Ik wou - ik was een vlooi Dan had ik het wel goed Ik prikte dan de mensen En leef,de van hun bloed ! Helaas i-k _b en geen dier ! Leef_ slechts op hartewens : T-e zijn gewone mens !

J. v. d. Wouw

1873 - 1973 CATBIENTJE VAN HOUTUM

1.00 jaar

A. van Zantvoort-Schel gespecialiseerd in WERKKLEDING, dames-. heren-VESTEN en PULLOVERS, BABYARTIKELEN en LINNENGOED. Ook voor TIENERKLEDING kunt u bij ons terecht. Runrotstraat 3, GEFFEN, telefoon 1666

10


in

tijd

de 1974

lore11 kla11ken Kt1ntnklodre3son :

Vom Geffen•: H. Schoute.neltaat il, 10I. 1554 Voor V,nkèl · flen1brsm.Hstraa1 6. tel . 2179 0Mk : A~hobank nr. 11.58.00.009 120 1u:oi,gan9, or 1

1;,nvan 19H drukkt,1.1 1.

Met ingang van januari 1974 zal het maandblad "Torenklanken" in een nieuwe vorm gaan verschijnen. Dat wi l zeggen dat alleen het u iterlijk gaat veranderen. De organisatie; deelname der verenigingen met copie; deelname van p-articulieren met copi.e; bezorging etc. zullen hetzelfde b lijven. Maar de boekjesvorm gaat verdwijnen.

v,1n

cltfl bo,o,gn,d •

dmou1rut

~

ol1111wl~

SPREEKWOORDEN Goed ingezeept ·is half geschoren zijn woorden snijden als een scheermes. Heet moet wel een goed meester zijn die nimmer fouten maakt. Kwaad wordt zonder meesters geleerd.

We .zijn nu 11 jaar verschenen in boekjesvorm en we willen wel eens wat anders. We menen dat een echte kleine krant van 8 pagina's vlotter aandoet en moderner is. ·

A ls ·ik naar bed . ga, laat i-k de zorgen in de kleren.

rond de dorpspomp

Grote bel-overs - slechte betalers.

DRIEKONINGENAVOND 1974 Een nieuwe rubriek openen is zoeken naar een weg, een lichtpuntje, een aanduiding hoe te beginnen, tot plotseling mijn blik valt op drie van die klei ne koninkjes, die hier door ons dorp trekken en zingen voor de missie. Mooi dat die traditie zo een beetje bewaard biijft. Ineens weet ik het: de ster volgen ondanks alle onzekerheid en onduidelijkheden, die weg gaan, de moed hebben jezelf niet te laten misleiden, uit de verwarring raken. En dat verhaaitje eindigt ook zo mooi : heerlijk om telkens opnieuw te vertellen. v,nnl ze vonden alles nog beter en mooier en anders en nieuwer en vo lmaakter dán ze maar ooit hadden l<unnen dromen. Moge voor ons allen in GeHen in dit jaar 1974 ook een ster opgaan. een lichtpuntje erbij komen, dat wens ik u graag tot aan het b.:gin van deze rubriek en daarmee is die dan geopend. Een rubriek die ·, vo de titel geven: ,.Rond de dorpspomp". Want de; bedoeling va n mijn lieve opdrachtgevers (redaktie Torenklanken) is dd er over dorpse dingen wordt geschreven in deze rubriek. mei$ "lr vrocg~r bij de pomp over werd v,;irteld. 1973 d at 'f .1as voo r Geffen het jaar van dil 4000ste. Daar hebben ze nergens zo l ang op gewach\ als in ons dorp. Nog nooit is een progmmma voor een feest zo vroeg klaar geweest. Of het feest er intl!SS811 geweest is dat weet ik niet, maar wel dat de 4000ste inv,oner met indrukwekkende letters in het geboorte,egister onzer gemeente staat bijgeschreven. Ook zal de gemeente, de politiek, de raad enz. de aandacht in " Rond de dorpspomp" kr ijgen. Van 1973 kunnen we zeggen dat het een n.1stig jaar was zonder al te veel troebelen. Beste dorpsgenoten, we hopen dat u ·deze rubriek steunt. Als er nieuwtjes zijn of dingen die in Rond de dorpspomp beschreven moeten worden, laat dan van je horen. Een ding blijft vast staan: de molens willen we behouden, allebei. De ene staat ingepakt en de andere laten we ons niet afpakken. Tot de volgende maand, DE PRINS

Hij wil zijn voeten verder uitsteken dan het laken.

Een goed zeeman valt wel eens overboord.

Er zU,n velen -die Joris heten maar nooit een draak hebben gezien. 'Erfelijkheid is iets waaraan men gelooft als de kinderen alleen maar goede school cijfers mee naar huis brengen. Niets wordt zoveel per abuis geopend a·ls de mond. W·ie de ·vruchten nam, hem zal God de daad aanre·kenen. · Werel·d. en hiernamaals zijn als oost en west als men een van bei•de nadert verwij,dert men zich van de ander. Wie luistert begrijpt. Een bejaarde. voor modieuze stoffen bent u bij van

---

SCHAIJKS TEXTIEL

B.V. Bredeweg 9, Geffen

Jan van Ravenstein ELKE DAG NIEUWE AANBIEDINGEN alleen 1e kwaliteit Dorpsstraat 13

Telefoon 1241

11


Á.

111

~

ROND DE DORPSPOMP

Het komt niet meer goed tussen "Vladeracken" en "Accolade". "Vladeracken" heeft ineens zoveel klachten, stelt zoveel voorwaarden, heeft zoveel eisen en daaraan wil en kan de VT. V Televisie Maasdonk ofMaasdonk Tekst Tee Vee en de Tee Vee Krant niet voldoen. Maasdonk Tee-Vee wordt mogelijk een commerciëel bedrijf verzorgt de tekst via plaatselijke correspondenten en verkoopt en verzorgt advertenties als een zelfstandig bedrijf. "Vladeracken" gaat verder als radio in Maasdonk. Jammer dus. "Vladeracken" kan misschien zelf eens komen vertellen wat er mis is, want de brieven met Jofuitingen over de samenwerking met "Accolade" liggen nog kersvers bovenin de complimentenlade. Misschien, dat we dan nog kunnen "koppelen". Ja, de pastoor heeft gereageerd in de preek op zondag 21 april op onze opmerkingen in de vorige "dorpspomp". Hij evalueerde de kerkdiensten met zijn werkgroep en dat zijn de mensen in de kerk, dus je weet, als kerkganger ben je lid van een werkgroep, anders gaje toch niet naar de kerk, dat is dus de "LUISTERGROEP" of de "VOLGDE-PASTOOR-GROEP". Het gewone Kerkvolk bestaat niet in zijn visie. "We zijn afgeschreven" riepen enkele stamgasten. "We hunkeren weer naar de tijd van Mons. W Bek.kers en Mons. J. Bluyssen." "De klok is weer 50 jaar terug gezet". Geffen kende een teruggang onder pastoor Smulders, pastoor van Doorn bracht weer nieuw leven in de parochie, pastoor Spijkers heeft dat voortgezet, al keek die af en toe benauwd. Pieter Scheepers heeft ons weer op de knieën gekregen. Hij is streng in de leer, eist controle over trouw- en rouwdienstenprogramma's en zet hier en daar een streep door. Nou ja, hij is de baas over "het geloof" en de sacramenten werken zijns inziens, denken we, nog "ex opere operato" en "ex opere opererantis'', dus onafhankelijk van de ontvanger en de bedienaar. De intentie van beiden en de intensiteit van beiden, bepalen de uitwerking. Dus zo maar meedoen, heeft niet zoveel zin, of wel? We kunnen ook zeggen: "Sacramenten zijn belangrijk als bindend element, concretisering van een overtuiging", misschien? De pastoor gaat een dag in de week naar de universiteit in Tilburg, de K.U.B. om in opdracht van de Bisschop zich nog verder te bekwamen en te verdiepen in de theologische en pastorale kant van zielzorg in deze tijd. Nou dan leert ie toch zeker, hoe je moet omgaan met het Kerkvolk. De stamtafel is wel positief over de pastoor en zijn inzet en de manier, waarop hij "DE BOODSCHAP" overbrengt. Hij is tweepersoonlijk" Een Jeergerichte, behoudende 12

pastoor en een mensgerichte progressieve pastoor. Toch is het goed dat de pastoor luistert naar het Kerkvolk en bijna aJle stamtafelgasten rekenen zich daartoe. En we houden nog weJ van een paar heiligen over hoor en we doen aan Mariaverering, denk aan het ''heilig, Bruurke", Maria Madgalena, Antonius, als we iets kwijt zijn, Gerardus van hopeloze zaken en Sint Joris vanwege ons Gilde en de Prins zit nog met de H. Theodorus en de H. Blasius voor zijn keel en stem. Pastoor kom toch maar eens naar de Stamtafel, want..." we houden mekaren vast"! !! PAR.KEER-problemen in het dorp, was het volgende onderwerp. Johan van Herpen van C 1000 was daarbij onze bijzondere gast, temeer daar hij alles in het werk stelt om zijn klanten dichtbij zijn Supermerkt te laten parkeren. Er is al veel overleg geweest met ambtenaren van het gemeentehuis en de ondernemers rond en op het Dorpsplein, de Rabobank en de Aloysiusschool. Doel daarbij was en is, om "langparkeerders" te weren op het Dorpsplein. Dus Ambtenaren, Bankmedewerkenden, en Leraren worden verzocht hun auto in de ring rondom het plein te parkeren, b. v achter "De Gouden Leeuw", in de Lamberusstr, of bij "De Geer", of "De Heegt''. Het schoolpersoneel kan gebruik maken van de vrije parkeerplaatsen bij "De Heegt" en zo via een poortje de speelplaats van de schoo1 bereiken. De Aloysiusschool toonde niet zoveel begrip, daaruit blijkt dat de school erg afstandelijk is geworden van het dorpse gebeuren, er komt gelukkig nog een nieuw gesprek want een "Goede Buur" is toch belangrijk!! De meeste ambtenaren hebben gehoor gegeven aan de oproep, evenals de bankemployees, ook de aanwonenden ondernemers zijn attent. Het bestaan van De Supermarkt en andere bedrijven is afhankelijk van de gunst van de klant. Goede voorwaarden zijn noodzakelijk en dat is zeker DICHTBIJ PARKEREN. Oss is immers dichtbij . Het voorzieningenniveau in het dorp moet gehandhaafd blijven en daar hoort een goede Supermarkt bij. De eerste dagen, dat de Supermarkt in bedrijf was, heeft Johan maar eigenhandig een deel van het Dorpsplein met een lint afgesloten tot 9 uur en dat heeft gewerkt. Er moeten minstens 16 parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor de Super om de klanten te gerieven, heeft Johan berekend. De ladende en lessende Vrachtwagens probeert hij langs een vaste "routing" te laten rijden. Eénrichtingsverkeer is geen oplossing, dat is zeker niet veilig. Maandag tot en met donderdag zijn er de meeste problemen. Men kan ook denken aan het uitgeven van een gratis parkeerschijf, maar daarvoor is een raadsbesluit nodig en medewerking van de politie. Daarmee kun je de langparkeerders weren. Ook achter het gemeentehuis kunnen met een beetje goede wil nog minstens 25 parkeerplaatsen worden gerealisereerd. De ambtenaren


kunnen dan achterom binnen. Een goede ontwikkeling van het centrumkomplan is noodzakelijk om Geffen leefbaar te houden, het voorzieningen niveau moet minstens gehandhaafd blijven. De Aloysiusschool moet verdwijnen en mogelijk ook de bejaardenwoningen opgeschoven; dus nieuwbouw naar een andere plek en dan 2- of 3-hoog, dat is afhankelijk van de lokatie en het uitzicht. Het wonen moet immers voor onze "oudjes" aantrekkelijk zijn en dicht bij ''de Heegt". Maar dat alles weten we aJ1ang, maar er gebeurt maar niks! !! Dan de doorstroming van het verkeer in KerkKloosterstr. en Dorpstr. Daar is veel parkeer- overlast. Alleen parkeren in parkeerhavens toestaan of alleen aan een zijde van de straten. Eigen auto's van bedrijven, dienen bij langparkeren ook naar de ring te worden verplaatst, b.v. bij de kerk. Eenrichtingsverkeer is ook hier als minder veilig aan te merken en ook onmogelijk voor het doorgaande verkeer. Met een goede samenwerking , overleg en wederzijds begrip is er al veel op te lossen. De COALITIE-vorming. C.D.A. .. VP.M... P.M... Dorpsbelangen, Vinkel hoe staat het ermee??? Er is roep om een ADVISEUR, INFORMATEUR; als ze nou maar geen duur bureau gaan inhuren. Het gaat immers om de programmapunten op hoofdlijnen en wat knelpunten. De INHOUD is nauwelijks aan bod gekomen, door het gebakkelij over details, over "oudzeer." Het finantiëel plaatje moet duidelijk boven tafel komen en dan valt er misschien nog te kiezen, waar je het geld aan wilt, moet en kunt besteden. Uit al dat pietleuterig gedoe, blijkt gebrek aan denkkracht aan durf en vertrouwen. Men is uit op een breed gedragen coalitie en op echte overeenstemming en dat is terecht. Er is al een maand verprutst. We gaan twijfelen aan de kwaliteit van Raadsleden en kandidaat- wethouders. Het tonen van onvermogen draagt weer bij tot de gedachten over opheffing van de gemeente Maasdonk. Maasdonk staat al onder curatele van provincie en rijk omtrent bouwzaken en bestemmingsplannen, straks komen we nog volledig onder toezicht "Sint Anna", ons eigen ziekenhuis, nu al gefuseerd met "Sint Joseph" uit Veghel tot "Bernhoven", moet dat behouden blijven? De meeste Geffenaren gaan naar OSS maar soms ook naar Den Bosch. Het advies van de huisarts is daarbij doorslaggevend. Een centraal nieuw Ziekenhuis in Uden? Is dat gunstig voor Geffen? Nuland is meer geöriënteerd op Den Bosch. Binnen 30 minuten moeten we toch in het ziekenhuis zijn met een ziekenwagen bij een noodsituatie. Oss bedient 80.000 mensen en Veghel 30.000. Een nieuw ziekenhuis in Oss is dan voor ons beter. Behoud van de twee ziekenhuizen, is daarmee de kwaliteit wel gediend?, vragen we ons af. De ziekenhuizen gaan in de toekomst concurreren. Privatisering werkt daar ook door.

Het Bosch Medisch centrum komt richting Vlijmen. Voor Geffen maakt het niet zoveel uit, of het nieuwe ziekenhuis in Uden komt, als straks de A 50 klaar is. Wel valt op, dat de wachttijden voor afspraken overal vreselijk lang zijn. 3 Tot 6 maanden voor je een bepaalde specialist kunt raadplegen. Bij de huisarts, moet je echt te lang wachten, is ook een vee1gehoorde klacht. Er mankeert duidelijk het een en ander te verbeteren, het moet efficiënter. Het was weer Gilde-feest op SintJoris-dag, 21 april. Een feestelijke stoet trekt met tromgeroffel de kerk binnen, de pastoor voorop. Na de preek, vindt een bijzondere plechtigheid plaats. Het gilde schenkt een nieuw kazuifel aan de pastoor, het GILDE-KAZUIFEL. Het wordt rijk gezegend. Twee onderhoofdrnannen schuiven het prachtige kazuifel over de pastoor. Een mooi, rijk gewaad met een apart bovenstuk een soort pelerine; het maakt de pastoor nog veel gewichtiger en kan hij daarmee de heilige geheimen nog beter vieren. Ook de Vogel wordt gezegend met de bede om nog meer Gildeijver, daarna wordt de Koning ermee omhangen. De pastoor biedt een gewijd schildje aan, ten teken van nog meer standvastigheid in hun streven naar broederschap en dienstbaarheid aan de kerk. Het gilde bidt om genade, om nog beter te kunnen bouwen aan een wereld vol vrede, in harmonie, vriendschap en verbondenheid. Er klinkt een luid applaus. De belofte aan trouw aan de kerk wordt hernieuwd door de groet met het gildevaan aan de Gildeheer. Na de Hoogmis een Vendelgroet t.o.v. het wereldlijk en kerkelijk gezag en daarna in slagorde door het dorp op naar het Gildefeest. De stamtafel vraagt zich af, of dit een spel is, of werkelijkheid, symboliek, folklore, of diepe innerljjke beleving. Hoe dan ook. We hebben grote bewondering voor het Gilde. Het hoort bij een levend, bruisend dorp. Het mag ons vertegenwoordigen overal waar de naam van Geffen genoemd wordt. Een heilzaam instituut voor de gemeenschap Geffen. Bij de rondvraag komt er aandacht voor de werkzaamheden aan de N 59. Het verkeer wordt omgeleid via OssOost. Dat betekent nog meer verkeer door Geffen (in Heesch wordt de afrit afgesloten). De Heesterseweg licht dicht, hoe lang nog? Dus het dorp raakt overbelast met sluipverkeer. Weer een zorg meer voor de gemeente. We horen, dat de oude FIXET weer in gebruik komt en ook de oude C 1000. Is in beeld??? Van stamtafel 156. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412640982. Volgende stamtafel 5 mei. Thema: de dodenherdenking op 4 mei en de bevrijdingsdag 5 mei. Voorzitter Rien Oomens tel 5324779. Kom eens meepraten, reuze gezellig!!! U bent van harte WELKOM in café Gevers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. 13


ikke word slapend rijk Open een Rabo RegenBoog Rekening en ontvang Het Boek van ikke. Gelukkig hoef je voor sommige dingen niks te doen. Geld sparen met een Rabo RegenBoog Rekening gaat bijvoorbeeld gewoon vanzelf Dat is niet alleen leuk voor later, maar ook voor nu. Want als u zo'n spaarrekening voor uw (klein)zoon of (klein)dochter opent, krijgt u het prachtig geĂŻllustreerde 'Boek van ikke' cadeau. Hierin kunt u de meest bijzondere momenten van uw (klein)kind bewaren. Zoals de eerste woordjes, de eerste stapjes of de eerste vakantie. Het leuke is, hoe eerder u begint, des te meer u straks heeft om van te genieten. En dat geldt ook voor sparen. Open daarom vandaag nog een Rabo RegenBoog Rekening bij Rabobank Het Maasland.

Rabobank Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

Het Maasland


dijk weer naar de Pastoor vd Kampstraat. Al naar gelang de afstand dit parkoers één keer of drie keer. De aanwonenden van het parkoers krijgen hierover huis aan huis bericht.

Aktiviteitencommissie VOETBAL VERENIGING "Nooit Gedacht" Geffen

10 mei Biescamploop te Geffen. De Aktiviteitencommissie van voetbalvereniging Nooit Gedacht organiseert op vrijdag 10 mei weer de inmiddels traditionele Biescamploop. Deze wedstrijd/trimloop over zowel 5 kilometer als 10 kilometer wordt samen met athletiekvereniging AV Oss'78 georganiseerd en telt mee voor de SP Maasland Run Classic. Dit is een klassement over een tiental wedstrijden in de regio. Het is niet verplicht al deze lopen mee te doen,je kunt natuurlijk ook alleen in Geffen lopen. Er zijn enkele plaatselijke favorieten in de verschillende klassen. Mark van Wanrooy, Peter Witlox, Bart van Venrooy en Marcel Jochem zijn zomaar enkele namen die hoge ogen zullen gooien. Maar meedoen is zeker zo belangrijk als winnen. De wedstrijd staat op voor trimmers en KNAU-leden, voor dames, heren en veteranen. Er wordt gelopen over een stratenparkoers, met de start kort bij het voetbalveld. De lopers gaan richting Nuland, terug over de Groenstraat en via de rotonde en Papen-

~

Er is een premie van liefst € 100,00 uitgeloofd voor het verbreken van het parkoerrecord (32.39 min) bij de beren. Bij de dames bedraagt de premie € 40,00 bij het verbeteren van het record (38.49 min). De start voor beide afstanden is om 19.30 uur. Aanmelden en inschrijven kan tot de start in de kantine van Nooit Gedacht op sportpark De Biescamp te Geffen. Natuurlijk kan iedereen meedoen!!! Het startgeld bedraagt € 3,00 en er is gelegenheid tot douchen. De jeugd van Nooit Gedacht kan inschrijven voor slechts € 1,00. Als je deze keer (nog) niet als loper mee doet, ben je ook als toeschouwer van harte welkom. Verdere inlichtingen bij Tonnie Oppers, tel 073 532 3356.

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

KOPY INLEVEREN VOOR: 4 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13

~

~e am6achtetiike speciati.st in wil» en ge»ogeûe

Broekstraat 8 • Geffen • tel. 073 - 5321493 • fax 073 - 5324113

Magnetrontip: 500 gr. kip cajun in magnetronverpakking € 5,00

Reklame: Kuiken-bouten p/kilo € 3,00

-

~f""JT"'~

c;=-§.€

~<--

Desserttip: Tulband bavarois div. smaken € 3,00 p/stuk

~

Soep van de Maand: Oma's kippensoep per ]iterbeker € 3,75

15


IN MEMORIAM JAS VAN LIEVERLOO In de vroege ochtend van zaterdag 30 maart is onze oud voorzitter Jas van Lieverloo op 75 jarige leeftijd overleden. In 1945 werd Jas op 18 jarige leeftijd in Oss lid van onze vakorganisatie. In die tijd was dat de Bouw en Houtbond Sint Jozef. Na zijn huwelijk met Grada Wijgers verhuisde hij in 1950 naar Geffen en werd hierdoor automatisch lid van de afdeling Geffen. Jas was in Geffen weldra een gezien en deskundig lid en daarom werd hij in 1957 gevraagd om bestuurslid te worden van onze organisatie. Omdat hij een fanatiek en gedreven bondslid was stelde hij zich meteen kandidaat hiervoor. Tijdens de daarop volgende ledenvergadering werd hij met algemene stemmen gekozen als bestuurslid en tevens voor de functie van voorzitter zoals dat in die tijd gebruikelijk was. In de daarop volgende 40 jaar dat hij deze functie ononderbroken vervulde heeft hij de belangen van onze leden met grote ijver en nooit aflatende inzet op deskundige maar vooral ook op menselijke wijzen behartigd. Ook al liet zijn gezondheid hem de laatste jaren wat in de steek, toch bleef hij zeer actief betrokken bij het bondsgebeuren. Na de herindeling van onze gemeenten werd in 1997

Dorpstraat 13, Geff~n Tel. (073) 532 46 5~

. .::

besloten tot een samengaan met Nuland-Vinkel als Bouw en Houtbond Maasdonk. Door deze fusie legde Jas op 70 jarige leeftijd zijn functie als voorzitter neer. Ook de laatste 5 jaren bleef Jas zeer betrokken bij onze vakorganisatie. Door het overlijden van Jas verliezen wij allen een bijzonder mens en vriend. Wij wensen Grada de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkten toe om dit grote verlies te dragen. FNV Bouw afdeling Maasdonk

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen dank zeggen voor de vele kaarten, bloemen en het meeleven na het overlijden, op 9 maart j.l. van mijn man, ons pap en opa. Het deed ons goed. Dank aan pastoor Scheepers, de huisartsen en zeker ook de buurtbewoners. Dank voor de spontane hulp van de avondwake- en uüvaartwerkgroep, de koren en nog zoveel mensen meer. Als we iedereen met naam noemen wordt het een lange lijst! Ons verdriet is er niet minder om, maar het was een geweldige steun, waar de dankbaar voor zijn. Dien van den Hurk, kinderen en kleinkinderen.

S/têr~

Mt>~da:J cadeau,ldu,

aanbiedingen Kuyper vieux 11 Millwood whisky cream Jägermeister 0 171 Coebergh bessen 11 20% ale. Sheridans Moederdag cadeau idee Hooghoudt jonge jenever aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 11 mei. zelfouten voorbehouden

€ € € € € €

" 10,45

6,95 10,45 8,95 10,75 10,45

€ 10,'I

Verhuur van: tafela, stoelen, 1,artafela, krukken en div. tapinatallatiea 16


SCHOONHEIDSSALON

ANNE

GESPECJAllSEERD IN: • Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen / Pakkingen (billen buik, borsten, handen en voeten) • Facesetting • Permanente Make-Up

At.

• • • •

Depositaire van: Galland

• Maria

• Mary Cohr

• Gli Ama1i

Make-Up workshops Dagarrangementen Piercing Ontharen (elektrisch)

B. ~

1:-i.,J;i

~ 1 .t..

---

·'

fli\ 0 V

------, l=----;:;--i_.,1--- r A v À \J \

-----·-----~-- (); i

'"'

ook verhuur....c;aáeauartlkelen ...1,ezorging aan huis

Hanegraaf B.V.

f À.Geffen

Sedrl/venweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 2001 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. (073) 532 46 59

d -HA_G_E-KO-GE-F-FE_N_-+Jj STA L EN KOZIJNEN OP MAAT ]t't,_:\

ADMINISTRATIE

& ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften e startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. lid van

~

RUWIELEN TANKSTATION

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-S326056

1

e-mail: huubclement@cs.com Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

~

Huur/ verhuur

~


GYMNASTIEK VERENIGING GEFFEN Gymvereniging Geffen is nog op zoek naar nieuwe leden. Graag doen wij een oproep voor jongens van de leeftijd 6 t/m 11 jaar die graag een uurtje sporten in de week. Iedere dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in de sporthal "De Geer". Verder willen we in 't nieuwe seizoen een groep opstarten voor "Streetdance". Heb je interesse hiervoor of wil je meer weten, neem dan contact op of meld je aan bij, Hena Schouten, Berkenboog 11, Geffen.

,

Verder was onze eerste boekenmarkt een groot succes en hebben wij besloten om dit voortaan te blijven organiseren. Wij willen U daarom ook vragen om oude boeken die U niet meer gebruikt niet weg te gooien maar te bellen naar Anja Wingens tel. 5324160 ofHarrie Langens tel. 5322389. Wij komen ze graag bij U ophalen. Alvast bedankt voor Uw medewerking. Ziekencomité De Schakel

IN MEMORIAM In dankbaarheid gedenken wij

ZIEKENCOMITE DE SCHAKEL Woensdagmiddag 15-5-2002 organiseert Ziekencomité De Schakel haar jaarlijkse meiviering. De middag begint om 14.00 uur met een eucharistieviering in de kapel van Huize de Heegt. Daarna zal de middag voortgezet worden in 't Oude Klooster met o.a. een verloting. Degenen die graag bij deze viering aanwezig willen zijn maar geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Tonnie van Schijndel tel. 5321086.

Koos Kok Gedurende een aantal jaren was hij medewerker en voorzitter van de·redak.tie Torenklanken.

WIE WAT WANNEER MEI 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr 8) 04 Sint-Jorisgilde, Dodenherdenking 05 Bevrijdingsdag 09 Hemelvaart 09 Sint-Jorisgilde, 30e Gildeavond

TUN BLAKKE GEBRACHT Gevaarlijk

lekkere snelheidsduivels 4 Duitse biefstukken

VAN DE REDACTIE

met gratis saus

Varkensfricandeau soo gr. 500 gr. gekruid gehakt + 4 saucijsjes samen voor

Filet americain

100 gr.

geldig van 29 april tot en met 4 mei 2002

Nieuw van de Keurslager !! Het verzorgen van de lunch bij u op het bedrijf. Heerlijke verse broodjes met verse vleeswaren uit eigen worstmakerij. Wat dacht u van een lekker warm Sandwichbroodje of en heerlijk soepje. Vraag naar onze folder met de diverse mogelijkheden. ~ Keurslagerij

~ ~!~!!~!~

KEURSIAC.ER tel. (073) 532 58 91

1

s-

Gevonden: Fietsstoeltje, informatie: tel. 06 484 235 71.

Geffen

Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel àf van censuur! Wat in de Toren.klanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


@an Lent

■ ■ ■ ■ ■ ■

Specialist in zit- en ligcomfort Het Geffens Veld 4 5386 LL Geffen Tel.: 073 - 532 28 52

.

~~

~

~

~ Gebr. van Wanroolj Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 • 53404-00, Fax: 073 • 5340499

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

DE BANKIER DIEJE K ENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• ·beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

09.00 · 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

PA Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek "adviseur


Alles vers uiteigen bakkerij

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectroOhetnet.nl Magnolla 18. 5386 EP Geffen Tel: (073) S32 60 18 • Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Zaal voor:

bruiloften - partijen - vergaderingen

UITVAARTVERZORGING

VAN

LITH

Docfalaan2

. ~~:::::rands

Dorpstraat 5 • Geffen Telefoon {073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

B.V.

5342HZ

Oss

• • • • • • •

e > ~1

5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073 ) 5322929

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen

tel: (0412) 62 31 73

fax 0412 64 11 55

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 · 5386 KT Geffen • tel. (073) 532 13 38

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon [073) 532 03 33 Fax [073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

0

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie -Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Onderhoud aan gastoest ellen Onderhouds abonnementen gastoestellen Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers .

SCHOENEN & SPORT

/J.0SPI ERINGS Oorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Gellen

Maarten van der Dussen

Bouw

8uro .5386 Gl Geffen

Tel.: 073 • 534 12 94 Privé: 073 • 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

~ • begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers Tel.: 0412-642454 073 - 522 42 86

, , . DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS

~

B. de :Kinderenv.o.i. lUoleustraat 32. GcUtm tel. 07!1 • 532,i,'iá 1 * Alles voor uw huisdieren

*Meststoffen, potgrond, zaden, etc. * Klompen,

Wilgenstraat 6 .

~(>IUU>M;

laarzen

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30- 17.00 uur