Torenklanken 2002 - nr 06

Page 1

40e jaargang I nummer 6 1april 2002

n n

sekretariaat: redaktiead res: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij. Geffen 1750 exemplaren

die dag, speciaal voor jullie, een aantal leuke activiteiten op het Dorpsplein organiseren. Het thema van deze dag is 'Holland Waterland'. Lees eerst eens rustig door, wat er allemaal te doen is. Tot ziens, tot Dinsdag 30 april ! !!

KINDERFIETSOPTOCHT Misschien vind je het leuk om mee te doen met de kinderfietsoptocht. Je wordt 's morgens om uiterlijk 11.30 uur verwacht op het Dorpsplein. MELD JE DAN EERST BIJ DE JURY, die je versierde fiets, skelter of bolderwagen zal beoordelen.We hebben verschillende leeftijdscategorieĂŤn gemaakt. Deze zijn: a) 2 en 3 jaar b)4en5jaar c) 6 en 7 jaar d) 8 jaar en ouder e) groepen Rond 12.15 uur vertrekt de optocht met muziekvereniging WIK voorop, door Geffen en dan kan iedereen zien, hoe fraai jij je fiets of skelter hebt versierd. De route van de optocht is als volgt: Dorpsplein - Dorpstraat - KJoosterstraat - Veldstraat - Lambertusstraat Tolweg - Dorpstraat - Dorpsplein. De redactie van Torenklanken feliciteert Diny van Wanrooij met haar Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

KONINGINNEDAG 2002 Beste jongens en meisjes, Zoals jullie wellicht weten, wordt op Dinsdag 30 april de verjaardag van onze koningin gevierd. We gaan op

SPELLETJES Alle kinderen vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 5 van de basisschool kunnen meedoen aan een heleboel leuke spelletjes, die in en om de marktkramen op het Dorpsplein staan. Hiermee starten we om ongeveer 13.15 uur en je kunt er tot 16.00 uur over doen. Als je wilt, mag je alle spelletjes twee keer spelen. En door mee te doen aan deze spelletjes kun je natuurlijk weer iets lekkers verdienen. Als je je opgeeft, zorgen wij ervoor, dat er vanaf 13.15 uur bij de info-kraam voor jou een stempelkaart klaar ligt, zodat je snel kunt beginnen.


\. 'I. E .t'

1<,~'!JlJ:1!,éJ.EDruJF •·

@~ ejeffen

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. • Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

~

GC>"V.E~ GE:,F..E.E1'T mbinclerij; 11 Wouw J(/ooslerslraaf Se S:Jcf6 :719?

9e/fen

IelO7.J s:J 2 /

6cf.J

fax 07.J .5.J 2.5 / .50

~onáeM

~

· begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • vrouwelijke medewerkers • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen Tel.: 0412- 64 24 54 073 - 522 42 86

2Jfoemen :Plan/en 2Jruidswer.h 9ra/wer.h Xadoarli.hefen

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 518545 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl Wij verzorgen voor u:

" * *

*

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~

13, Geffen Tel.: 0 73-532296 l

WIHABO

~ DRUKKERIJ Voor a l uw familie· verenigings· en handelsdruk werk. Fomiliedrukwerk keuze uil 7 colleclies. Met opgooi van juJste datum bij geboorl ekoortjes, drukkosten grolls. Gratls fotoalbum b ij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunl u b ij ons ferechl.

Kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat drukwerk 52 x 72 cm. Kleurenplotten tot 1.50 m.

13 - 5386 KT Geffen Tel.: (0731 532 26 84 fox: (073) 532 47 95

H eesterseweg

e-mai l: drukkert j@wihobo.nl int e rne t : www.w ihob o.n l


VRIJMARKT Dit onderdeel is bedoeld voor iedereen, groot of klein. Dus 90k je vader/moeder, opa/oma, oom/tante, buurman/ buurvrouw, vriend/vriendin mogen meedoen. Je mag boeken, speelgoed ofzelfgemaakte artikelen verkopen. Het is ook toegestaan om zelf muziek te maken of iets dergelijks. We verwachten jou vanaf 11.00 uur op het Dorpsplein om je kraam op te bouwen. Om 13.15 uur wordt de vrijmarkt geopend. Voor een halve kraam moet jeâ‚Ź 3,- en voor een heleâ‚Ź 6,- huur betalen. Meer informatie vind je in het reglement van de vrijmarkt die verkrijgbaar is bij Theo Langens tel. 5324297. OPEN PODIUM OP DE KIOSK EN TERRAS Op het Dorpsplein zal een gezellig terras worden ingericht en er kunnen diverse optredens verzorgd worden door iedereen die maar iets wil laten zien. Wij denken daarbij aan muziek maken, een toneelstukje opvoeren, play-backen, of iets anders. Vraag dus aan je mama, papa, oma, opa, ooms, tantes en buren of ze ook naar het plein komen om te kijken of om mee te doen, dan wordt Koninginnedag in Geffen een echt dorpsfeest. Voor meer informatie moet je bellen met Hans Schellings tel. 5325234 KLIMTOREN De scouting van Geffen zal een heuse klimtoren bouwen waar de kinderen die wat ouder en groter zijn eens kunnen laten zien wat ze kunnen. OPROEP Een dergelijk evenement kan alleen slagen als er voldoende begeleiding bij de spelletjes aanwezig is. Vraag dus aan je papa, mama, grote broer, grote zus, opa, oma, oom of tante ofze een paar uurtjes mee willen helpen. Wij kunnen alle hulp gebruiken. AANMELDEN Aanmelden kan via het inschrijfformulier wat je via de school krijgt. Ook kun je dit formulier verkrijgen bij de Foto-Video Cinerent waar je de formulieren ook moet inleveren. Dit moet je UITERLIJK ZATERDAG 20 APRIL doen. Na deze datum is het niet meer mogelijk om in te schrijven. Heb je vragen, bel dan gerust Theo Langens tel. 5324297

UW EIGEN MENING EEN BOZE PASTOOR!!! De pastoor is boos, was boos. Het bleek in de preek bij de misviering voor de opening van de jaarvergadering van de Katholieke Bond voor Ouderen, de K.B.O. te Geffen. Hij vraagt zich af of het woord KATHOLIEK

nog wel terecht is. Hij heeft zich gestoord aan artikelen in het blad "NESTOR" van de K.B.O. Seniorenpastor Adri Verweij schrijft daarin o.a. Geloofkan een stut zijn en een troost maar ook een obstakel. Mensen voelen zich belazerd en zijn teleurgesteld. En de vraag van een oudere: "Wilt U mijn uitvaart doen als ik euthanasie pleeg?" en "Ouderen bepalen zelf hoe ze hun geloof beleven" Een oma, vertelt in het blad, dat ze haar helaas ongedoopte kleinkinderen stiekem had gedoopt, toen ze in het bad zaten door met zo'n plastic eendje wat water over hun hoofdjes te gooien. Ik had zo het gevoel ze bij mijn geloof te betrekken, maar niet bij de kerk. Zij voegt daar nog aan toe: "Die hele boel met die man in Rome aan het hoofd kan me gestolen worden." Maar zegt ze: ''Ik ga wel 'n kaars opsteken bij Maria en het Heilig Bruurke in Megen en in de lente ervaar ik toch wel hoe mooi God alles geschapen heeft. Zo zijn een drietal mensen aan het woord, die het geloof vrijblijvend zijn gaan vinden en zelf op zoek gaan naar antwoorden op levensvragen. De pastoor miste in de NESTOR daarom een krachtige reactie op die uitspraken. Hij kan het niet verdragen, dat veel katholieken het geloof een vage duidelijkheid of een duidelijke vaagheid zijn gaan vinden en daarom ook niet meer de overtuiging uitdragen naar kinderen en kleinkinderen en daardoor wordt betekenis van de sacramenten uitgehold. Zou de pastoor in een schijnwereld leven? Als je ziet hoeveel katholieken in Geffen nog hun katholiciteit beleven? Die verhalen geven wel weer, hoe veel mensen erover denken. Het is ook af te lezen in de GOEDE WEEK. Hoeveel Geffense katholieken kun je nog echt parochianen noemen. Mensen, die deelnemen aan kerkelijke vieringen, en daannee de parochiale gemeenschap vormen. En is die kern van een zodanig gehalte, dat er VUUR brandt en er GEEST uitspreekt, zodat het anderen aansteekt. Er is een veranderingsproces gaande in geloofszaken en in de manier van geloof beleven. Het verbaast mij ook, hoe weinig ouderen de vieringen in de kapel bezoeken; de nog valide bewoners uit de Heegt en de mensen uit de aanleunwoningen zou je er zeker verwachten. Helaas maar enkelen. Er is ook geen PAASVIERING geweest in de kapel en dat is dan te begrijpen. Gelukkig nog wel een volJe kerk met de Paasdagen en de Paaswake. Onze pastoor doet ontzettend z'n best. Het zijn indrukwekkende vieringen. De stilte op GOEDE VRIJDAG, HET LICHT tijdens de Paasnacht, de prachtige lezingen, de verstilde gebeden, het Lijdensverhaal, de de rijke liturgie, het blijft mij elke keer boeien. Met grote waardering voor de pastoor en zijn inzicht en zijn kijk op het leven en de realiteit, kan ik niet begrijpen, dat de pastoor zo boos was. Misschien doet ie te goed zijn best. Theo Prinssen 3


Kleding verander- en reparatiewerk.

Café - Zaal 't Haae;je AUTO-EN MOTOR RIJSCHOOL

11

,~~ 1/

voor bruilo~en, partije

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag, Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijde11 no tel. afspraak.

~

en vergaderi ngen

Tel.: 073 - 532 15 20

·Jt.S:__

P. DE Kl]IEIN

BENILDA11

:_!'-

Loonbedrijfen Grondverzet Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(04 l 2) 62 22 13

(073) 532 19 95

.

.

··vAN··oER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering?

Delta Loyd . _,;

·· Amev

Stad Rotterdam

lntcrpolis

Nationale Nederlanden ·" · RVS

Centraal Beheer ·Aegon

Univé

In Nederland kt.mt u ki~zen uit tientallen autoverzekeraars. ·· AJs onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. + Kloosterstraat 44, 5386AîGèffen Tel 073 -532 55 10, Fax 073 - 532 55 60

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

~ maninka

llloembind.erij Tolweg2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.nl Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21.00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 21.00 uur

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen • gratis informatief gesprek Tel.: 0412-642454 073 - 522 42 86

~ ~

~ bloemen

~ planten ~ grafwerk

~ potterie ~ teleflora

~ decoratie ~ bruidswerk

~ ~

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: 19.00 u * Avondmis Wo.17-04 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Vr. 19-04 H.Mis mrnv Jongerenkoor Za. 20-04 19.00 u H-G(+kinderkerk) Zo. 21-04 09.30 u + Gildemis i.v.m. St. Jorisdag rnrnv Gem. koor 19.00 u * Avondmis Wo.24-04 Huwelijksviering Mireille 13.00 u Vr. 26-04 Bloks en Sander Schoonenberg H. Mis mmv Ouderenkoor * 19.00 u 15.00 u * Zilveren Huwelijksviering Za. 27-04 Jan en Wilma v. Nistelrooij H.Mis mmv Passe Partout 19.00 u (+kinderkerk) 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Zo. 28-04 Avondmis: opening Maria 19.00 u * Wo. 01-05 maand mmv Dameskoor

* = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt 29 april t/m 3 mei is diaken van Herwijnen afwezig. OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum. Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek ~eeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 mei 2002 a.s. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 4 juni 2002. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00-20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk KERKBALANS 2002: "Kleur bekennen" Dank aan de eerste gulle gevers! De stand is: € 29 .120,00 bijgedragen door 3 85 deelnemers! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2002 ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00-18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06-533 64 310 INTERNET: www .parochiegeffen.nl PROGRAMMA VORMSEL Zaterdag 20 april: Power of fire in 's-Hertogenbosch Blok 4: Sacramenten Thuis: werken in de map: blz. 36 t/m 41 - 46 t/m 48 Woensdag 24 april: 19.30 - 21.15 u. kind-ouder bijeenkomst op de pastorie en in de kerk, tevens ontmoeting met deken Verbakel. Werken in de map: blz. 42 t/m 45. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 30 maart: Jas van Lieverloo, 75 jaar 01 april: Betje v.d. Doelen -v.d. Heijden, 99 jaar GOEDE WEEK-PASEN. Een woord van dank en waardering is zeker op zijn plaats voor iedereen die betrokken was bij en zich heeft ingezet voor de vieringen in de kerk tijdens de Goede Week en Pasen. Het was een bevestiging van ons blijde geloof en hoopvolle geloof. Een grote groep in Geffen en Vinkel neemt deel aan deze vieringen, het geloof spreekt kennelijk weer meer aan. Een beetje geloof en 5


blijdschap kunnen wij, in onze vaak haastige en onverschillige tijd, dan ook goed gebruiken. Ja, leven kan ook anders, met diepgang en inhoud, met eeuwige waarden! Een bloeiende parochie om dankbaar voor te zijn! HARTELIJK DANK voor uw meevieren en meewerken. KERK? DAT BEN TIJ! Pastoor Scheepers.

IN MEMORIAM JAS VAN LIEVERLOO We hebben in een stemmige uitvaartdienst afscheid genomen van Jas van Lieverloo. Jas heeft zich naast diverse verenigingsfuncties ook jarenlang ingezet voor onze parochie. Als klusjesman verfraaide hij het kerkgebouw en als senior-acolyth begeleidde hij medeparochianen naar hun laatste rustplaats. Klanken van dank en waardering voor wat Jas voor onze gemeenschap deed, klonken onderweg, toen hij door zijn muziekvrienden, werd vergezeld op zijn laatste tocht door ons dorp. Zijn geliefde trom sloeg een laatste groet. .. Mooie muziekwerken omlijsten de woorden van troost en ondersteuning in de viering in onze aloude kerk, die Jas zo na aan het hart lag. Een waardig afscheid van een gewaardeerd dorpsgenoot. We danken Jas voor het gebruik van zijn talenten ten dienste van anderen en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Parochiebestuur OPEN DAG Kom maar eens kijken in de Abdij van Beme! Op zaterdag 1 juni 2002 is het open dag van 10.00 17. 00 uur. Abdij straat 49-53, Heeswijk-Dinther, Tel.Fax. 0413 292 884 e-mail: vvvheeswijk@hetnet.nl

Echte kerels op kamp in Hatert (8 t/m 13 jaar, 4 t/m 10 augustus) • Waterratten zeilkamp op het Holtuseiland in de Loosdrechtse plassen (14 t/m 16 jaar, 10 t/m 17 augustus) Voor informatie kun je door de week tussen 09. 00 - 14.3 0 uur beJlen met Anja van der Els, tel. 073 612 5488. Graag aanmelden voor 30 juni.

HANDWERKCLUB "DE NIJVERE HANDEN" Wij willen iedereen bedanken die op 24 maart jl. onze Verkooptentoonstelling heeft bezocht. Het was weer een gezellige drukte. De uitslag van de loterij was als volgt: le prijs nr. 164 Mevr. Humpig 2e prijs nr. l 09 Mevr. Vullings 3e prijs nr. 234 Mevr. van Gogh 4e prijs nr. 202 Mevr. van Erp Alle prijzen zijn al in het bezit van de gelukkige winnaars! Het "eieren raden" was ook weer moeilijk. Het juiste aantal was: 77. Dit getal was door niemand geraden, maar Mevr. Mieke van Grinsven en Mevr. Els v. d. Heijden waren met resp. 78 en 76 het "warmst". Na loting mocht Mevr. Els v.d. Heijden de mand in ontvangst nemen. Ook namens Ziekencomité De Schakel hartelijk dank voor uw bezoek. Handwerkclub De Nijvere Handen.

VAKANTIE Ze zijn er weer: de zomerkampen van het bisdom! Leuke, sportieve zomerkampen voor jongens en meisjes. Voor alle leeftijden is er een speciaal kamp. Voor waterratten die graag leren zeilen of voor echte kerels die graag op kamp gaan. Voor keigezellige meiden, die graag keten op de slaapzaal of voor stoere meiden die na een dagje survival als een blok in slaap vallen in een Duitse berghut. De kampen zijn geschikt voor sportievelingen, gezelligheidsmensen en jongens en meisjes die zo af en toe op een rustig moment over hun geloofwillen praten. Bij alle kampen viert een jonge priester iedere dag de H. Mis. Ook wil de bisschop nog wel eens onverwacht opduiken. Je kunt je inschrijven voor: • Kei-gezellig meisjeskamp in Nistelrode (8 t/m 12 jaar, 5 t/m 10 augustus). • Stoere meiden in een berghut in het Duitse Altenau (13 t/m 17 jaar, 4 t/m 10 augustus) 6

VAN VAKMANSCHAP TOT MEESTERWERK Op 22 april starten de kinderen groep 8 uit Geffen met het project "Van vakmanschap tot meesterwerk". Dat project wil de kinderen van groep 8 in aanraking laten komen met verschillende beroepen die vakmanschap vereisen. Het is de bedoeling dat elk groepje kinderen zelf op zoek gaat naar een vakman die een beroep uitoefent dat hen interesseert. De kinderen krijgen de opdracht om op zoek te gaan naar een vakman die de kinderen vertelt over het beroep en samen met de kinderen een "Meesterwerk" gaat maken. Dit project wordt afgesloten met een tentoonstelling in de Bonkelaar, waarbij ouders en leerlingen van de beide scholen het meesterwerk van 2002 kiezen. We hopen natuurlijk op veel medewerking van de Geffense vakmensen.


A.

_L

ROND DE DORPSPOMP

De 1 aprilgrap rond de Kamsalamander en andere beschermde diersoorten op de plek, waar de Brandweer van Maasdonk haar kazerne gaat bouwen werd als een leuke vondst aangemerkt. Maar toen kwam de ernst op tafel. Moet er eerst een ramp gebeuren, voordat er een definitief besluit wordt genomen voor de bouw van de Brandweerkazerne, was de brandende vraag? De stamtafel schrok van de situatie rond de brandweer van Maasdonk, toen onze gast Wim van den Hanenberg de problematiek uiteenzette. De Brandweer van Maasdonk kan de verantwoording niet meer op zich nemen voor de uitvoering van haar taak: De eerstelijnszorg bij een calamiteit. Wat kan er niet gebeuren? Denk daarbij aan het transport van gevaarlijke stoffen op de Rijksweg, maar ook over binnenwegen en het spoor. Op het tracĂŠ dat op het grondgebied dat in Maasdonk ligt, heeft onze brandweer de Ie zorg. ''Het is onaanvaardbaar te weten, dat we te laat komen, dat we niet adequaat kunnen reageren, dat materiaal en manschappen verspreid zijn over Nuland en Geffen" luidt Wim de alarmklok oftewel de SIRENE. Vanuit twee punten moet worden geopereerd en vanuit Geffen naar een centraal punt worden geleid. Het Maasdonkse brandweercorps is in 1992 begonnen met een integratiebeleid van de brandweer van Nuland en Geffen, wat inmiddels is voltooid. Vanaf 1992, dus al 10 jaar, wordt gewerkt aan een onderkomen van waaruit efficiĂŤnt kan worden geopereerd. Van de 30 vrijwillige brandweerlieden zijn er nog 24 over. Allemaal, goed getraind; alle deskundigheid is aanwezig o.a. pneumatiek en het omgaan met gevaarlijke stoffen, explosie-gevaar enz. De brandweer rukt tussen de 75 en 100 keer per jaar uit. De snelheid van optreden is van wezenlijk belang. "Elke seconde telt"!!!!!! Er gaan minuten verloren met overleg, wie en wat moet worden ingezet en waar is het verzamelpunt. Er wordt gewerkt in twee eenheden. Meestal kan bij een alarm b.v. auto-ongeval ofkleine brand met een eenheid worden volstaan. Na "Volendam" en "Enschede", zijn de regels aangescherpt en de mogelijkheden van een calamiteit of ramp nog eens duidelijker in beeld gekomen. De commandant / officier van de Brandweer Wim van den Hanenberg spreekt namens het hele corps uit de verantwoordelijkheid niet langer meer te aanvaarden. Alle onze acties ten spijt en de meldingen aan het gemeentebstuur is er geen gehoor geweest.

Het falende beleid, de conflitueuze situaties in de gemeenteraad, de miscommunicatie tussen bestuur en ambtelijk uitvoering beeft al dit misgekleun tot gevolg. Op de begroting prijkt nog hetzelfde bedrag als in 1992, 7 1/2 ton??? Er is alleen maar wat aangerommeld en verantwoordelijkheden zijn doorgeschoven. Gelukkig is er uiteindelijk een gesprek/overleg op gang gekomen tussen gemeentebestuur en de Commandant van Maasdonk en de regionale Commandant. Geen enkele politieke partij bleek op de hoogte van de explosieve situatie. De nieuwe Raadsleden zijn intussen allemaal op de hoogte. Er is een unnaniem besluit, de Brandweerkazerne de allerhoogste prioriteit te geven. Het bedrag van inmiddels meer dan 3 miljoen moet ter beschikking komen. De burgemeester kan en moet in de komende Raadsvergadering ook daaraan vasthouden. De Raad heeft zich door die uitspraak verantwoordelijk gemaakt. Voorheen zijn er diverse adviescommissies zonder succes aan het werk geweest. Nu is er duidelijkheid. De hele raad is geschrokken van het beeld, dat commandant Wim van den Hanenberg schetste. Alle nieuwe eisen en voorwaarden zijn op tafel gekomen; iedereen is er zich van bewust dat de Brandweer die eerste lijnsbulp in alle voorkomende situaties in het Maasdonkse moet kunnen geven; het kan gaan om mensenlevens. Natuurlijk wordt hulp, indien noodzakelijk vanuit de Regio-gegeven. De Maasdonkse brandweer is ook weer onderdeel van die Regio en moet ook het vereiste aandeel kunnen leveren. Iedereen begrijpt ook dat de eerste hulp er snel moet zijn. Nu gaan minuten verloren. De commandant zegt nog: "We hebben maar genoegen genomen met een beperking van de grootte van het terrein rond de kazerne van 200 rn2, dat kennelijk was voorbestemd voor het "postduivenwedstrijdverzamelhok, in de vrees, dat dan de procedure nog weer meer tijd zou vragen, terwijl we dat terrein eigenlijk nodig hebben om te oefenen. "Laat toch in Godsnaam" zo betoogde een zeer gedreven en wat getergde Commandant "die kazerne en die accommodatie bouwen, elk uitstel is onaanvaardbaar. De stamtafel vreest dat gelet op de moeizame coalitievorming, toch weer die eensgezindheid gauw vergeten wordt. DE RAAD IS VERANTWOORDELIJK ALS HET MISGAAT en daarmee: AANSPRAKELIJK!!!!! Dat dient men te beseffen.!!!! De LOKALE omroep "Vladeracken" en de "VTV'', "de Maasdonker TeeVee" hebben enige onvrede. Persbureau Accolade stopt de televisieuitzendingen. Het bestuur van de lokale omroep "Vladeracken" geeft aan, dat de verhoudingen duurzaam zijn ontwricht. Accolade levert tekst-televisie-programma's aan "Vladeracken" in 2000 nog uitgeroepen als de BESTE van Nederland. 7


Accolade biedt als bedrijf haar diensten aan en krijgt daarvoor een vergoeding. Accolade verzorgt op provisiebasis de verkoop van advertentieruimte. "Vladeracken" is verantwoordelijk voor de vormgeving en inhoud van de V.T. V. "Vladeracken" int de reclamegelden. Dus "Vladeracken " moet aan Accolade betalen en daaromtrent zijn langsdurige contracten afgesloten. "Vladeracken" trekt de stekker eruit. De afspraken met adverteerders kunnen niet worden nagekomen. "Vladeracken" verwijt Accolade op eigen houtje bepaalde teksten op teksttelevisie te zetten. Accolade zegt, dat dit volledig in overeenstemming is met het contract. Accolade overweegt een commerciĂŤle omroep te starten met behoud van de handelsnamen VTV en TV-krant. De lokale omroep heeft een zendmachtiging en beraadt zich hoe die verder te benutten. De zaak zit behoorlijk in het slop of in de knoop. Wie snapt het nog?. Een communicatie-bedrijf met veel miscommunicatie met haar opdrachtgever ''Vladeracken". Dure apparatuur van Accolade voor TVT met alle uitvoeringsmiddelen en distributiekanalen staan buiten werking. De gemeentelijke subsidie voor "Vladeracken" is ingekort. Er moet dus via reclame geld worden gegenereerd. "Vladeracken" kan als Radio-zender zelfstandig verder. De een kan niet bestaan zonder de ander. Een krantenartikel van het Brabants Dagblad gaf een eenzijdig??? beeld van de miscommunicatie; en Streekwijzer gaf een eenzijdig??? beeld van het geruzie. Het lijkt ons toe, dat de contracten niet goed waren, dat er geen overeenstemming is over de inhoud van Teksttelevisie. Accolade heeft mogelijk teveel macht en kan en mag op eigen houtje teksten produceren zonder sensuur. "Vladeracken" is niet tevreden dat is duidelijk. "Vladeracken" heeft de betalingsachterstand inmiddels weggewerkt. Accolade moet een betere VERBINDING tot stand brengen en "Vladeracken" moet haar finantiĂŤle verplichtingen beter nakomen en nog eens duidelijk maken, wie verantwoordelijk is voor de TEKSTTELEVISIE. De Dorpspomper heeft zijn best gedaan het stamtafelgesprek over deze ruzie neer te schrijven, al snapt ie er geen donder van. Als die twee elkaar nodig hebben, dan moeten ze maar eens beter gaan communiceren en een lievere toon aanslaan. Elkaar omarmen zou het beste zijn, begin met een goede VERBINDING ! ! !! ! ! Hoe staat het met de COALITIE-vorming. Dorpsbelangen en Partij Maasdonk vertrouwen elkaar niet? Inhoudelijke gesprekken blijken niet mogelijk. Het gaat alleen nog om procedures. Het verleden moet worden vergeten. Op voet van gelijkheid met elkaar omgaan, lukt niet. Er moet een nieuwe visie komen, waarbij afstand genomen wordt van de voorbije 8 jaren, openstand voor herziening van besluiten. 8

Het dualisme maakt de macht van de raad sterker. Daarom wil de Vooruitstrevende Partij Maasdonk voorlopig geen wethouder leveren. Het C.D.A. blijkt onderling verdeeld. De stamtafel is voor een brede coalitie van drie partijen, die een duidelijke meerderheid hebben, dus Partij Maasdonk, plus V.P.M. plus C.D.A. of P.M. plus V.P.M. plus Dorpsbelangen. Een formateur (een onpartijdig bemiddelaar) is nodig om de partijen op het goede spoor te krijgen. Wat er nu gebeurt lijkt amateurisme ten top, alle goede voornemens ten spijt. In de nieuwe verhoudingen is het mogelijk, dan Jeanne en Betsie wethouder worden. Het verleden is immers vergeten. Het lijkt erop dat partijen weer tot elkaar gedwongen worden en dat is noodlottig gebleken, dan gaan er weer 4 jaren naar de knoppen. Er moet een hartelijke, welgemeende overeenstemming zijn. Er moet ook kwaliteit overbJijven in de Raad. Welke partijen hebben daar oog voor en de kwaliteit in huis. Nu teJt alleen: REDT MAASDONK!!! De stamtafel gaat op lokatie. Ons welgezind lid, Clemens Wortel, kwam ons persoonlijk uitnodigen naar Drimmelen, via Hoge-Zwaluwe voor een excursie in De Biesbosch op 23 juni. Het gespreksonderwerp wordt: Natuur versus Economie. De paastijd is voorbij. De aprilgrap van de pastoor om Diny van Wanrooy te verrassen met haar welverdiende pauselijke onderscheidingis volkomen geslaagd. De vieringen van de drie hoogtijdagen werden kort doorgesproken. Witte Donderdag was voor de communicantjes en daarmee een geslaagde viering. Op Goede Vrijdag was bij de avondviering de kerk maar "magertjes" bezet. Bij de Paaswake op zaterdag was er een redelijke opkomst. De stamtafelgasten waren duidelijk verdeeld over de beoordeling van de vieringen; er kwamen nogal wat opmerkingen, als te lang, saai, niet van deze tijd. Onnodig lange verhalen en gejsouw door de kerk, een achterhaalde litanie met al die niet-aansprekende heiligen en martelaren, en onbegrijpelijke liturgische handelingen. De pastoor moet niet met zijn eigen werkgroepen, maar eens met het kerkvolk die vieringen evalueren. Ja, pastoor kom nog maar eens naar de stamtafel. Wat toch ook eens aandacht moet hebben; het "verlaten" huis hoek Harrie-Schouten -Lambertusstr.Trudostr. van de fam. v.d. Haterd v. Grunsven. Het lijkt al heel lang onbewoond en het ziet er zo troosteloos uit, dat je er een bordje bij zou willen plaatsen van "onbewoonbaar verklaard" ofzoiets. Het is een ergernis voor velen. Het verdient bewoond en onderhouden te worden gelet op de prachtige ligging en het gebrek aan goede woningen in het centrum. Een schitterende seniorenwoning toch, waar veel behoefte aan is. De gemeente moet daar


maar eens aandacht aan besteden, het verval moet worden gestopt. -De stamtafel maakt U nog attent op de le GILDE-DAG in Geffen op 21 april bij Cees van der Doelen. Van stamtafel 155 Voor op- of aanmerkingen De Prins tel. 0412640982. Volgende stamtafel 21 april onder leiding van Wim van Miltenburg in café Govers van 10.30 uur tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur, op de agenda staat: Verkeersen parkeerproblemen in het Dorp. U bent van HARTE WELKOM!!!

VOLKOMEN VERRAST! Tweede Paasdag was voor mij een speciale dag. De Bisschop zou een bezoek brengen aan onze parochie en een gewone zondagviering bijwonen. Geen bijzon-

dere aandacht vooraf dus! Een aannemelijk bericht, hoewel ik even aan een 1 april - grap heb gedacht. Er was geen Bisschop aanwezig, maar al gauw onthulde pastoor Scheepers in de viering een geweldige verrassing voor mij: toekenning van de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.........! Treffende woorden tijdens de preek door pastoor Scheepers; de vendelgroet van het gilde; familie, vrienden en veel parochianen op de receptie na de mis; toespraken door de vice-voorzitter van het parochiebestuur en de burgemeester; liederen door het gemengd koor en de pastorale werkgroep; bloemen en vele hartelijke wensen op (zelf vervaardigde) kaarten; telefoontjes en attenties; het "Heiligenkraut" dat oud-pastoor Spijkers liet bezorgen; het verrassende bezoekje van oud-pastoor van Doom; ......... dat alles viel mij ten deel. Ik ben daar heel erg dankbaar voor. De boekjes "Bijbelse vrouwen" en "Zonnestralen van liefde" en de prachtige kaars met daarop Maria Magdalena en de Geffense kerk, die ik cadeau kreeg, symboliseren het parochiewerk en bevestigen de voldoening die het mij geeft. Als ik de medaille kon breken, zouden velen een stukje verdiend hebben! Hartelijk dank aan iedereen, ook namens Rien en de kinderen. Diny van Wanrooij

,

~

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

.$!>e am/Jachtetij/ce spedati.5t ~

in mi/}). en 9wo9eûe

Broekstraat 8 • Geffen • tel. 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

Magnetron tip: Smikkelkip per bakje € 2,50 Lekker bij rijst of puree

Reklame: Mini kiploempia's 10 stuks € 2,50

Reklame: 4 Verse kiploempia's € 5,95 Opwarmen in de oven

Reklame: Pittige satesaus 250 gram € 1,50 Uit eigen keuken

9


EFKES BUURTE ME' ... HePriëtte Jongeneelen (45 j.)

Ze nam afscheid als voorzitter van de Reumapatiëntenvereniging Oss e.o. en werd benoemd tot "Lid van verdienste" onder toekenning van de Bondspenning van de Nederlandse Reumapatiëntenbond! Henriëtte Jongeneelen-van Hedel kreeg op 14-jarige leeftijd acute reuma. Als vijfde kind uit een gezin van zes werd ze opgevoed zoals de rest. "Dat is niet verkeerd geweest, want je krijgt er wel karakter van!" zegt Henriëtte. Ze volgde de MAVO op het internaat in Schijndel en daarna de HAVO in Veghel. "Het viel niet altijd mee in die schooltijd" verzekert Henriëtte. "Bijvoorbeeld het lopen op die hoge ijzeren trappen was moeilijk. Tegenwoordig zijn er veel meer aanpassingen mogelijk, zoals een laptop voor kinderen die niet kunnen schrijven of een dubbel boekenpakket, één voor thuis en één voor op school, zodat er minder zwaar gedragen hoeft te worden. Henriëtte wilde graag naar de PABO, maar ze werd niet aangenomen omdat ze geen gym zou kunnen geven. Een studie wiskunde werd aangeraden, omdat ze een ware wiskundeknobbel had. Ze koos daar toch niet voor, omdat het schrijven op het bord ook problemen zou gaan opleveren. Zodoende is ze secretaresse geworden in het ziekenhuis in Veghel bij twee gynaecologen. Heel afwisselend werk dat Henriëtte vijf jaar deed. Intussen weet ze veel van reuma af, ze leest er alles over. Er zijn wel 200 reumatische aandoeningen. Zelf heeft ze Reumatoïde Artritis, een vorm met gewrichtsontstekingen en vergroeiingen: een agressieve vorm van reuma. Ze heeft inmiddels meerdere protheses: knieën, heupen en polsen. "En dat is heus iets anders dan b.v. een kunstgebit, je houdt soms nog pijn rondom het gewricht". We kennen ook Artrose: een slijtage reuma, waarvan kraakbeenverlies de oorzaak is. De mensen met fybromyalgie (de weke-delen-reuma) krijgen het minst begrip van de samenleving. Deze patiënten hebben veel klachten en pijn, maar je ziet er niets aan! "Tegen mij zijn ze aardig, omdat het goed te zien is!" "Reuma heeft nogal een impact op je leven" vindt Henriëtte. "maar dat besefje niet, als je het krijgt. Dat is maar beter ook, want dat is een soort zelfbescherming, langzamerhand wen je aan de beperkingen. Ik heb bijna alle anti-reuma middelen al geslikt; je hebt altijd weer je hoop gevestigd op nieuwe medicijnen". Maar Henriëtte heeft een opgeruimd karakter en gaat niet gauw bij de pakken neer zitten. "Ik heb geluk gehad...", zegt ze. Echtgenoot Kees staat haar met raad en daad bij; de kinderen Annemarie en Kees jr. leerden al heel jong om zelfstandig dingen te doen, omdat mama 10

niet alles kon. Henriëtte vindt het fijn dat ze zelf nog kan autorijden. "We helpen elkaar'' zegt Kees sr. "Zij helpt mij bij diverse administratieve werkzaamheden en we geven elkaar de ruimte om te doen wat ieder leuk vindt. Henriëtte heeft een geweldig positieve instelling!" In haar huis zijn er door de jaren heen praktische aanpassingen gerealiseerd: er is een traplift, ze heeft o.a. een handige wringer voor vaatdoekjes, een apparaatje om gemakkelijk medicijnen te breken en aangepast bestek en huishoudelijke materialen. Natuurlijk zijn er ook <lipjes: eens kreeg ze bloedvergiftiging bij een operatie; ze weet ook dat er steeds teruggang is. Het moeilijkste van reuma is het grillige verloop, na inleveren weer opnieuw beginnen. Je moet leren toegeven aan de rust. En daarom is het zo bijzonder dat Henriëtte zich zeer verdienstelijk maakte als vrijwilliger bij de Reumapatiëntenvereniging Oss e.o. Ze werd lid in 1982 bij de oprichting, in 1989 vice-voorzitter en een jaar later voorzitter. Twaalfjaar lang behartigde ze de belangen van de reumapatiënten in de regio, waarbij vooral een luisterend oor heel belangrijk was. Mede door haar inzet verdubbelde het ledenaantal, zo vermeldt de oorkonde bij de Bondspenning. Momenteel draagt het ledental 3 15. Ze vertegenwoordigde de jongeren en was redactrice van het verenigingsblad. Daarnaast had en heeft ze zitting in de klankbordgroep voor de W(et) V(oorzieningen) G(ehandicapten) in de gemeente Maasdonk en is ze werkzaam als één van de vijftien landelijke voorlichters voor de Reumapatiëntenbond. Ze geeft lezingen in Brabant en Noord-Limburg en soms ook daarbuiten aan doelgroepen zoals Rode Kruis, huisartsen in opleiding, Ouderenbonden en verzorgt een workshop op de jaarlijkse Zorgmarkt. Een tip voor onze eigen Geffense verenigingen om Henriëtte eens uit te nodigen. Het gaat baar goed af, ze weet veel van de praktijk en de komische noot ontbreekt niet! Henriëtte kijkt terug op een fijne en nuttige tijd. Een van de verdiensten van de afgelopen jaren van de Reumapatiëntenvereniging is dat de kosten voor de Bechterewoefengroep (voor patiënten met verstijving van de wervelkolom) vergoed worden door het Ziekenfonds. Ze pleiten ook al jaren voor de reumatoloog in het ziekenhuis in Oss. Naast de Bond en de Vereniging is er het Reumafonds, dat voor de financiën zorg draagt voor wetenschappelijk onderzoek, aangepaste vakanties en eenmalige individuele hulpmiddelen, zoals b.v. een aangepast muziekinstrument. De collecte voor dit fonds is van groot belang, want er is geen bijdrage van de overheid; alles komt van de ménsen en eventuele erfenissen.


Door de Reumapatiëntenvereniging heeft Henriëtte veel mensen leren kennen en ze heeft er veel vriendschappen, maar ook kennis aan over gehouden. Die know-how wilden ze bij de vereniging niet graag kwijtraken en daarom blijft Henriëtte daar de vraagbaak en ombudsvrouw! Proficiat met de Bondspenning en de inzet voor de belangen van velen!

SUCCES VOOR DE OPSPRONG Op tweede paasdag heeft voltige vereniging De Opsprong uit Geffen meegedaan aan de landelijke voltigewedstrijd in Odiliapeel. Het was de eerste wedstrijd van dit jaar, en voor veel van de voltigeurs was het hun allereerste wedstrijd. De meeste kinderen waren daarom best wat gespannen. Gelukkig was het een goed georganiseerde wedstrijd die heel ontspannen verliep. Alles ging keurig op tijd en de sfeer was prima. Er was veel ruimte om los te werken en met het mooie weer was het buiten ook erg gezellig. De Opsprong deed mee met 4 teams: drie in de klasse basis en één in de klasse E. Ondanks de zenuwen waren de resultaten heel erg goed, dus dat belooft nog wat voor de komende wedstrijden. Uitslag in de klasse basis:

Eerste plaats: De Opsprong 1 Wilke van de Coolwijk, Iris van Sambeek, Mieke Veltmeijer en Gwenda Scholten op de pony May.one. Tweede plaats: De Opsprong 3 Kelly van der Loop en Suzanne Jans op het paard Bayar Vijfde plaats: De Opsprong 4 Wendy van Son en Myrthe Strik op het paard Bayar Klasse E:

Derde plaats: De Opsprong 2 Teun Vrolijk, Anne van Nistelrooij, Noor Vrolijk en Sabrina van Lieverloo op het paard Bayar.

OPBRENGST PERU-MARKT Op donderdag 28 maart werd het vastenproject van de AJoysiusschool afgesloten met een Peru- dag en een Peru- markt. Dankzij de inzet van veel ouders en klassen-

assistenten en leerkrachten zijn de dag en de markt zeer geslaagd. overdag konden de kinderen van alles doen: dakpannen en bloempotten beschilderen; matjes vlechten en kralen rijgen, timmeren en nog veel andere dingen. Vooral het broodjes bak.ken o.l.v. bakker van Lier en het maken van diverse hapj es waren erg in trek. De markt 's avonds werd gped bezocht. De broodjes en hapjes waren erg in trek. Ook het slaan tegen twee met snoep gevulde beesten van papiermaché (gemaakt door een ouder) was een geliefde bezigheid. Vee] kinderen hadden een tafeltje ingericht met zelfgemaakte of meegebrachte spullen en voor weinig geld kon je je schoenen glimmend laten poetsen. Kortom het was een zeer geslaagd gebeuren. Het verheugd ons dan ook zeer dat wij u kunnen meedelen dat we€ 617,92 naar de Vastenactie kunnen overmaken. Hartelij k dank voor uw belangstelling en medewerking. De paaswerkgroep van de Aloysiusschool.

OORLOGSMUSEUM VLIEGTUIGEN Bezoek Oorlogsmuseum Vliegtuigen: Tweede Wereld Oorlog:

Vaak wordt ik aangesproken door oud leerlingen van de ALLOYSIUSSCHOOL over het bezoek aan het oorlogsmuseumin Overloon met de school verlaters projecten.Waarbij naar voren komt dat dit bezoek voor velen goed is ervaren en er nog vaak over gesproken wordt als ik ze tegenkom.,waarbij al enkele malen is gesproken dat men wel een oorlogs museum van vliegtuigen zou willen bezoeken. Deze mogelijkheid bestaat er. Regelmatig heb ik contact met mensen die bezig zijn met oorlogs geschiedenis, ook over vliegtuigen. In de Achterhoek is een museum van oorlogsvliegtuigen, deze neergeschoten en verongelukte toestellen zijn door een groep boerenjongens uit een dorp na de oorlog opgegraven en waarbij alle vJiegtuig gegevens opgespoord en verzameld zijn voor de nabestaanden. Men heeft dit alles opgesteld staan in een grote schuur bij een boerderij één Zondag in de maand is deze geopend voor bezoek. Het is best de moeite waard om dit te bezichtigen, ook de omstandigheden waaronder gevlogen moest worden en de gevaren die er waren. Mocht er belangstelling voor bestaan ben ik bereid om als gids op te treden om uitleg te geven en om dit te organiseren. Wil je hier meer over weten kun je mij bellen Telefoon (073) 532 13 63, C. v.d. RIJT, Papenctijk 35 Geffen. 11


Klaar voor de start? U wilt voor uzelf beginnen. Dan bent u meer dan welkom bij de grootste bank voor het midden- en kleinbedrijf. Voor een goed gesprek met adviseurs die van alle markten thuis zijn. Al uw bankzaken zijn gebundeld in een overzichtelijk StartersPakket. Wel zo gemakkelijk.

Is uw ondernemingsplan klaar, dan helpen wij u graag verder. Bel (073) 53 40 117 of kijk op www.rabobank.nl.

Rabobank Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

'

Het Maasland


BOUWBESPREKlNGEN MAASDONK

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK:

Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE

.

Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073- 534 21 00.

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08). SPREEKUREN

Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.PM. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort InJoopspreekuurop dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

KLUSSENHULP Klussenhulp maakt het leven van senioren veiliger en comfortabeler

De kraan lekt, een schilderij ophangen, een verstopping, een rookmelder ophangen en meer van dergelijke problemen maakt iedereen regelmatig mee. De Rigom biedt daarvoor hulp middels het project Klussenhulp thuis. Zoals van alle diensten van de Rigom, is ook hiervan het doel om 55-plussers in noord-oost Brabant de gelegenheid te geven zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dat ook gehandicapten van alle leeftijden daarvan gebruik kunnen maken, schijnen minder belanghebbenden te weten. De Rigom brengt deze service daarom gaarne onder uw aandacht. Het gaat om eenvoudige klussen waarvoor een vakman bijna de deur niet meer uit komt. Voorbeelden zijn: badgrepen, douceglijstangen, buitenlampen, plaatsing van rookmelders en dievenklauwen, reparatie van lekkages aan kranen en toilet, verstoppingen tot aan de sifon, cv bijvu11en, leidingen wegwerken, tweede telefoon of (draadloze) bel, het ophangen van allerlei zaken. Nog veel meer is op te noemen: alle onverwacht opdoemende problemen in huis ofkleine dingen die gerepareerd moeten worden dan wel het comfort verbeteren. Via onderstaand nummer van de Rigom kunt u afspreken wanneer een deskundige kracht langs komt. De tarieven van Rigom mogen klantvriendelijk genoemd worden:â‚Ź 3,70 per half uur. Klussenhulp Thuis van de Rigom is bereikbaar op werkdagen tussen 09. 00 en 10.00 uur via telefoon (0412) 63 30 43. 13


Terug DORPSPOMP

tijd

de

in

ROND DE 00'.RPSPOMP .

De "Elshof" raakt intussen voltooid. We hopen dat het een fijne gezellige buurt wordt. De nieuwe wijk vol blijde mensen. Ons afval kunnen we kwijt in de uiteindelijk ontsloten put van Hofman. Maar elke

Blijde berichten van verwachting en hoop. Er komt een nieuw bejaardencentrum, de Gilde zal herleven, de begroting van de gemeente is sluitend, W.I.K . presenteert

ROND DE ÖORPSPOMP

zich als een bloeiende vereni~;n)\~ . e~ :~r-e ngt ; ; ,,,.,, ·bl 6 Hauw Doe, -u. <S'(:) ~<' ~-<- ""<f . (:),., v .s- '°' oede i e-e,., Jq De Prins. lvQ' 0~(:) ./9 ~ JI) '<'Q'~ ---~,, Q .,, Welklin1, 1v: <5' "t:- ◊<5' <96 '~ <-<- ~ t:-. o Qà •¼ende f' liet aai- ~olJ . ./>~:◊(:)◊ ol) ;l;<!r/J ""Q>.; t.,:-?t:-,s>:060 ◊J;,.~<,yJ:,SA - ' antastische lfet Prac <S J, :i.Jr a Q'~ G',,""-<c-1; -<(? t--Q'◊ -<◊ /),, "<-0' o ◊oé <1-r «'vr:;<'I; Prins #.f.el!Jq"'d.s ht.f.8e 11,glr rJdei:-.s ~<"-t: -1.◊ O'r:;,s> !l<-o O'(;> t-r:;◊ ◊cy <!r<-<-.P étS> ,5', ~ bq /Jef /<:::fit <:.f.J.11: ·1 . l( Ovei:- .s (31◊.s-tS> t:-(31 l>(:)<-<fé(:) :◊-7<:r 4:..;- (;><',/<- t-- l><!rl) <1-1~. -

,f>~:

0,,,,...""J/:

:DIJ; ~<l.;-1. :;r:rr:;<- (;>t:-~:.~◊ ;<t:

o-1-tS>◊ <'f>o:,s>-<◊

é1d he~r;ot/re/"J ~ee cfir.i.jr, <§>-1.".;_ :-<~tS> <:t. lJr .St el) ,., O'~ ~I) Q'~ ~,, . Q'I) Oo lv-1.• {;>, '.P ~ }f~ éiéi.,, vel"J t--a/"J "<'lJ"J t:-(31 ~~ ◊ ~ -<-s, o: '<' J~ ~<-o -w(:)<- -btS> /.J~ Doe °"1 11:e-l"' W. ,1 l( O'o ét:-(:) ~.., ó.; -~ G' ""-<.:x tS> ó ~A C/ r:r-1. , , t:ot; rv-achte/"J • • ~◊ ◊ o r!r,s, -1.Ji,. ~<"-t: I) <-. tS>-,o tS>4 ~(:)t o~ 0◊t: ~ À 4 t:cy) ~,, De c/fJ • <:lQ<S' -<J.f. ~~,...,~.., éii-,% el)

Fi--1

r,,OJ

1v.

</$

-<

~

,

~

çJ<-r,~

1 l A

.fJCJ

. :

t

V

~.f. é ,o~ V l:-o ' tS>◊. <S>,;cy, ".r...._ (:)<-, . é Ja en de loterij, hoe dat gedaan. De wens was : streven naar een aanzet voor de zo ROND DE DORP ~POMP begeerde ~~euw~ uniformen. En zo zochten ut toch niks zonder stroom. ~ de ~e~en }Jverig naar alle mogelijke wegen efkes aan vruuger gedacht Tok om winst te maken . Ze gingen dranken ink H c,, heb . es e n zo· et moiste war-' aon de ol] :-k nog Nu gaat onze aandacht uit naar "Effe noar keinderkromen . Gezellig, hen ef.genli .k l.elamp_Geffe" . De kiel komt voor de dag, de ge"'D , ., h art verwar J die streepte broek, de klompen, de pet of de mend · hoge hoed , de bazer oen of de frak, de muts of de poffer, de scholk, de neuzik en de een De Prins rooie zauwdoek . Zurgt da ge ut programma het , da ge niks want ~ n mü-t.. Ut zo zunt zijn. l?(;J,.,

lls,

-~S •

"Houdt u alstublieft ''c/fJ zijn geland." op met bidden. v'/f:: ke;'j!

,,De rr,ns

d,e

\)Oe '

'\)e '(!>-

ee-\-t

kater

i

."4 ~

Hauw Doe

OlVJ) 1) . ' n[}

"KNARRE-N" ';,;,,

f:

3, ~te..

h

w1:;r~O:~ -~-~

Ham-: Doe, De Prins .

IJl; l)O.Rpc:,

o'J>oMJ,

.tas~elijns heb?en heel helder en <luided J ~~teengezet i n de vorige 'Torenklanken' at ZlJ met recht en reden "kwaad" w v~~ontwaardigd waren, verbijsterd wa::~n, W rl~t ook bes t k unnen begrijpen. • - 1J he~~~~ RQil\.Th

DE DORP versier~~lJs slachter, twidde . . naor Jan deSPO MP H.U

ut ie kan De oewe mond, t~tJe kMree~~ daor ok waotter in douwde m 1 at a~1J er unne worst in , a s en sappig k in de pri · . ' en unne kastelijn Jzen, Ja, Christ-Jan Verhaoen.

° " RoND DE DORPSPOMP

elkaar . weer de hand reiken. Up de aag oat Geffen op zijn mooist, op zijn grootst is . Honderden Geffenaren zetten zich ten volle in. Laten we wachten op berichten van EENDRACHT, in alle openheid. zodat alle gemop· 14

DORPSPOMP De Dor ps p om

Vanwege ,, Effe noar Geffe is de pomp van streek'

Il

\

r

Q"

e v- ...

D3n schrok ik nog van de zes leegstaande huurwoningen. Als er maar geen krakers op af komen . Zouden de huren onbetaalbaar zijn? Of kopen de mensen eerder een huis? De gemeente À.et in elk geval reclame maken . Kijk r · in de vorige Torenklanken.

1;·

R O FN.._aou\.J D~oEet'D r ionsRPSP_o sM'iepur o~S

e nt-ro~ goe~ . o9en1.uc ,,,er o1? , n rooo~ o'E- roar a-ç>arte d n zo oan unne t. en a elf-enen itt. er r Sinte , Gor es• vle r stoor g 1.1anls nao omite ?at-con nt. de 1?a st i.S a 'ian da c \/leer' "':n. 1)e ',/Or die min.sen zegen a w \'lensen Rlara . e ... ~~i.ns .

notAP oRPSI"'

,o oE O\-\Ouaoe,

RO"

ae

.


met

Theo

Prinssen

1N MEMORIAM

IN MEMORIAM

Zij die bij ons horen Petronella v d Ri ·t B gestorv · J roekmans Kees Schuurmans, gestorven op 72-jarige De en op · BS-jarige leeftijd 1 J aatste 24 jaren van h . leeft ijd. t gezin van an z~ door in huize "De a~r leven bracht Kees ~lj haar als een van dHeegt ,' daarom Willen an uitHeaennne~:o~an den HanenHb:~g, S h stamt ·· , i> • e onz·e n ged enken. 2 • n ens te lde · lJ . . c uunn s .en .,,J.e:, ", dat~ meisJ:S :: tap~~d~jk op de boerdeEr _1~~of\\1'tl. Gest_o:i~~lltJrman.s groeide op rn . ·den . a.l 11ft IYI 2-;&P• op de 1 . "'' All.,f Harri.e 1van ~e~oH~~~ige 1.eeftiJd 1, oescorven o~e;oren o\l -~et Plotse1el.~:tJ"jd Van 54 J·aa,.. - 1-t\H c... 1 rnse" ·s t:> v0n J?· «ge ~ overle g ;'.:. ro ;:i °i% o Gerdina Wil e • 11ero.se " 11J T" lek Schuur,:, onverwachte o 1-'· :E: ro ro ;:i :::, (/) ::J" ·a v11. no. oo ,,,ans he f over1 a g ;!,. ,;· u .. g leef til . f Uien el<st<•"' &esi •an //erpen e t ons aJJe~ ~ ro ro \;; ~ o ~ ~ dina. o 9S. è,.e 1pro se ( o~ orven op 86 . ;,- 0 a ~. " " ,_. < ; ee<. uli \6 o? ;_n oon<) . ~iÜem -Jarige leet t . . ~ rt o '-'· \S. ~ >-'. ~ P> 11 J ei<le ie VI 'è,ert.u5 Een l · . l.Jd • ro ~ : < ~- g g .g ::, 7.,i) iro nu iarr_ . \fan Wien eer 1.Jke oprechte en hardwerkende boer ,; o. ro ro g. -J W ( \o/3.ar e.:<ler1-) s naam verbonden blij ft met "De Ho f a0 • [ "-- ro ro 5 'f .;l Ü" <1e 00 T. p • van Schouten" aan de Schou tendreef i / 00 • ...... ro ,..... N s P> w. ro " na een ziekte va · ' o. < ro ro < lll ::, Mientje van Rodijnen Lang-....,~ n ruim een maand te Oss P. P> ~ - < Getsorven op 53-jarige leeftijd oPieta Groos ro ~ ~~ort <'-'::i ooo> · • , N P> o:l q ~ g. ro :::i nze gedachten gaan terug naar een °.est orven op 79-3ar1.pp M ':ijd . · o ':I' rt \%":1ne hartelijke zorgzame echtgenote, nS· P.. ro . iertna g ~ ooro ~~ rort < c;; <1> H'I ► ieder en sportieve vrouw. . nanna ó.e ;:i <' ::i (/l Ç. J. was het oudste meisje uit het gezi n en Jo tefaa~(\ \fa.n0 o. -.. 'O ::T '-' (1) 4 me1s3es . . . 0 ro lll P> ~- 0 t:P ro o:_,; n 9 kinderen , en 5 Jongens, Jan (',rO0S . n noi ue in ).9Î.U -"en ...... U) P> ro 'El • · k · der:::x:: n z.1-c • \<.Vlam GefJ. De v , n ... ...,..._e ::i '-'· l"\.. ..t'.C een gezin van o . in ro er v~ eren \\i). aar . aan o.e en van janus van der Hei_iden (Janus van .: .i::- -c w uocnt. ner,_nn croos_- gez1.n :erijt.Je 'i w. °' w.N g.C/) p.,llen Everden . heet te Han van der Broek en g niluer Jan ó ,uet. z i)n uó toer ons noren · · vader van was schoenmaker en :, ~ fü i:: se ~u1an in een 0 . e \)i:) \ 1. d ~~ Harrie de Schoenmaker weer ,; ., ~ uit. 0 nde 7., \l\1.·) ~c_dno:\t'\\1\ i l ~ ~ In Memoriam 5 fü en "'o \1\~\'"r~~ P . Diny en g. &i hm Tiemissen . . . . rins sen. t Cremers 50 ges orven op - jarige leefti_,·d . 1-' o t".~ 1y · ::i- rt gestorvhn op 70-Jange leeft1J d.b g Wim werd in 1~37 in ~pgeroep~~ al~ oerenzoon ., · -~ Twee jaren geleden kwam het signaal nog in row. vanuit LithoiJen de kr1Jgsd1enst . 'Jf,,

DralN ME••oR,

~

~

e-

~

~

·t

~ ~

~ ~ ~ i ;.,-

~

~

~ ~ ~

~

e.

~ ~ ~~

\N MEMOR\J\

~

à

>

~

IN MEMORIAM °'

w:

vroeg stadium van een mogelijke ongeneeslijke ziekte. Er was nog alle hoop op ge-

nii~~j_~~s Romme

;:

~

f

' gescorven

Hij maakte de mobilisatie mee en later de · . oorlog . Hii werd door de Duitse overheers·

~ /t IN MEMORIAM ~ . S d ~ P.astoor Johannes Jacobus Adriana mul ers . ro Van 64 tot 1977 pastoor van onze parochiei.

. _,_ :,;ee tijd . op 4-Jarige I n onze herinnering zien wij Marinus met'3l:~ paard en wagen door het dorp r~jden met ~ i een blij gezicht en de pe t losJes op het ;:::a~ l

7

~~.~-

g

00

Zij die bij ons horen::;

fi.'i~ !~

1-'·

19

Zi. die bi.i ons horen.

w,

~ J , • · · · .. · c:::, i midden Gestorven op 10 oktober j . 1 . te Amsterdam, 0~ Kees van Erp gestorven in de leeftijd var. :X, ': in de nacht . z ;:J" 8 4 jaar . k lagen :;: ij die bij ons hore · k klinken ons nog de mo ers ~ oo o Herman van Schaik - n 'io ~~!~ede Smid op het aambeeld in de gest orven op 25-jarige leeftijd. ., ,f

~!~ .M ., EMORIAM. 2 ij die IN 1

ALBERT BEKKERS

;3:~;

° Geschokt' ontsteld' en met grote ver bij- ~ ~ bij ons horen stering werd het smartelijk bericht van g • "'i · ari· a Akdamar 46-iarige Humpi~ leefti· J. d - ::, :,ode plotselinge dood van Herman in onze 'J ;S'. o O> i "ï:I :,,s; ro ;,;-gestorven op · t gestorven op 58- jarige ,c, 0> Zij die bij ons horen. ~ ~ ~ ~ ~- ~ ;::i (/) Tiny van Zantvoor T on van Zantvoort ~ 8i ..., , , rr .g . dochter van ° . ... o :::i Tiny i s een Creij een dochter uit ~- g_ Piet van der Leest ~ < < __, 0> g; en Wilhelmina van VA ' N HEIJNSBERGEN. ..., le ~ ~ c ~ i S'. ~ . '. 1-' gest orven op 69-jarige ~o ~o:: ~o o:,f .:: ~~ IN MEMORIAM HENNY efhe id in onze gemeenoo· Er is weer e~~ drot lkaar willen dragen, ro Zij die bij ons horen 'd 'd ~ .~ · 1-'· O e. 1-' O" vi s chap , die. wiJ me delen . ~ -.J ~ ' ,_. ~ ::J" ~ die wij willen · plotseling weg,..,.. 1 ~ro 1--' HeiJ·nsbergen i s · rt Maria van DiJ'k Boerdonk <,;:· ~ P> rt ~ Henny van 1-'· .., ro j_ oo :IN w. gestorven op 82- jarige lee1 ;:1. (/l • .il1e-M01 . o. B 11 oo o.i ~ roNb' ~1-'·~ De Prins r:1A.]lf !r. Metrodora Clasina van Zantvoort van a egooy (1) ~ ~storven op de leeftijd van 79 jaar . ~ ~ ~ < Geboren in een diep godsd i enstig gezin, heeft zij de gaven die zij daar ontvangen iriean van der Bruggen ~ (/) ~ ~ 15 gestorven in de l eeftiid va 70 innr . rt ~

e ;l :;· ~

IN MEMORIAM

1

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

~

Z; f:


EFKES BUURTE MÈ... Diny van Wanrooy-Romme

l April 2e PAASDAG 2002; de Bisschop werd verwacht in de Hoogmis. De pastoor had "het gerucht" verpreid. Heel de parochie op z'n kop. Het Koor en de Dirigent op van de zenuwen. De familie van Diny's had bericht gehad, dat Diny de Maria-Magdalena-onderscheiding kreeg en ook bestuursleden her en der. Er werd getwijfeld. Mogelijk een 1-april-grap van de pastoor. Hier en daar werd gesmiespeld: " 'n ONDERSCHEIDING" "Geprezen zij de Heer" werd wat onzeker ingezet. Zou d'n Bisschop te laat zijn. We keken meer zenuwachtig naar de deur. Maar de pastoor zette zo zeker in, dat we d'n bisschop wel vergeten konden. En midden onder de preek daar kwam de oplossing: de Bisschop werd gebruikt als lokmiddel, immers alle parochiemedewerkenden moesten naar de kerk wordèn gelokt en ook de familie. Dat was gelukt en ook het Gilde was in vol ornaat uitgerukt en zaten onder hun Sint Joris. "Diny, zei de pastoor, het is gelukt, ik heb je kunnen verrassen." De grote (hoewel klein van stuk) parochieassistente kreeg de PAUSELIJKE ONDERscheiding "PRO ECCLESIA ET PONTIFICE" een ereteken voor hen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerk (ecclesia) en haar opperhoofd, de Paus dus (et pontifice). De pastoor maakte duidelijk, dat Diny zich al 25 jaar uitsloofde voor de kerk en dat ze meestal op de pastorie te vinden was en dat haar man Rien en de Kinderen Rens, Lonneke en Rien de vrouw des huizes nogal eens moesten missen, en dat ze "de poets" vergat en de was en het eten. Maar bij mijn bezoek "eik.es buurten mè" heb ik, dat natuurlijk meteen gecontroleerd, maar alles zag er netjes onderhouden uit. Ik heb nog genne spinneweb kunnen ontdekken, en 'n lekker kopje koffie toe. Och, zeiden Rien en de Kinderen: ''Hoe ze 't van mekaar kregt, da snappen wij ok nie, mar we kommen niks tekort" "Och, och," zin Diny, ik waar echt compleet verrast. Ja, de pastoor had er grif schik in, dat de list was geslaagd. Rien van Wanrooy mocht vrouwlief de versierselen opspelden. De pastoor zette het ''Lang zal ze leven in!!" en de hele kerk zong mee uit volle borst. Er is immers grote waardering voor al het werk dat Diny voor de kerk en de gemeenschap Geffen doet. Vanaf 1962 zingt Diny als in het dameskoor (toen nog ongehuwde dames). Het koor dat toen zonder bisschoppelijk vergunning toch al af en toe gemengd zong. Als de dames huwden, moesten ze van het koor af. Alleen Diny bleef; er kwam opvang voor de kinderen als ze naar het koor moest. In 1970 kwam Diny als juffrouw werken op de Aloysiusschool. Ze nam toen meteen de leiding van het knapenkoor op zich. 16

Later werd dat kinderkoor onder leiding van juffrouw Corrie in de periode van pastoor Smulders. Kapelaan P Rijkers begon al met een werkgroep gezinsviering samen met Diny. Pastoor H.v. Doorn startte in 1977 al meteen met werkgroepen o.a. woord- en communiediensten, kinderkerk,pastorale werkgroep, le Communie- en Vormselgroep en de werkgroep voor Liturgie. In al die groepen heeft Diny een taak vervuld. Er kwamen acties, zoals de Palm-pasen tocht, de Communicantjes maakten een toer door het dorp, in de molen, naar de bakker en de oven. Diny dirigeerde volkszang in de zaterdagavondmis en in 1972 werd onder haar leiding het Rouw- en Trouwkoor opgericht. Al 30 jaar is Diny daarvan de promotor en dirigente. Haar werkzaamheden werden onder pastoor L. Spijkers nog uitgebreid . Ze zette complete kerkvieringen op, maakte teksten en boekjes en soms nog de preek, o.a. de Open-lucht-mis bij "Effe naor Geffe", de Mariaviering bij het kapelleke, de Dodenherdenking, Jubilea van pastoors, parochievieringen, jaaroverzichten op rijm, versjes en gedichten en voordrachten bij alle mogelijke feestjes en parochieavonden. Ook maakte ze voordrachten voor kerk en gemeenschap, o.a. schetsjes voor "Recht veur zunne Raop". Ze volgde een twee-jarige-cursus Parochiepastoraat gevolgd door een cursus Liturgie. Voor het afscheid van pastoor Leendert Spijkers schreef een compleet spel: " DE GOEDE HERDER" Ja, Diny is de spil van de parochie en ook pastoor Pieter Scheepers maakt graag gebruik van al die diensten en kundigheden van Diny en noemt haar niet voor niks " ONS DIENEKE"!!! Voorheen heb ik als schoolhoofd en nu steeds als dirigent van het Kerkkoor uitstekend en met veel plezier samengewerkt met Diny. Ik krijg van haar op tijd inlichtingen over de komende vieringen. Daarom van mijn kant ook alle lof voor haar taakopvatting en haar laaiend enthousiasme voor Kerk en Samenleving. Namens heel Geffen mag ik haar hier feliciteren met die welverdiende onderscheiding. Bij haar jubileum als 40-jarig koorlid, had het bestuur van het parocbiëel gemengd koor haar al bij het parochiebestuur voorgedragen voor een pauselijke onderscheiding. Dat is toen niet gelukt. Het koor is daarom zeer blij met die onderscheiding van Diny en zong daarom dan ook een feestelijke Hoogmis en op de receptie daarna nog een passend lied op 1 april 2002. Hier volgt de tekst: "Cantate concordi laetitia pro Diny" "Zing in eensgezinde vreugde voor Diny" Chorus Magdalena festita pro ecclesia Diny. Deo gratia, fecit mirabilia, viv'in Gloria.


Het Magdalena koor feest om de onderscheiding voor Diny, want voor de gratie Gods deed zij wondere werken. Moge zij leven in Gloria.

17 20 20 21 23

Potifici Romeo, gloria ons Dinyo Dato cum.ma cordio, opere in dignito Viv'in Gloria.

25 Kopij¡ inleveren Torenklanken (nr 9)

De Paus van Rome eert ons Diny, omdat zij alles van harte gaf en werkte in dienstbaarheid. Moge zij leven in Gloria.

Vormsel, 19. 00 uur 2e Pinksterdag Sint-Jorisgilde, Burger-Koningschieten Buurtver. De Vierwinden, Boswandeling K. V.B., Fietsbedevaart St. Jan

27 Inschrijving peuters, peuterspeelzaal De Paddestoel

GEVRAAGD Huishoudelijke hulp voor 3 uur per week. Tel. 073 532 5556.

Faciende quo sei con Pieter, Leendert, Harrei Don. Patr' et pueri Rens, Rien, Lon, merita quod Diny con. Viv' in Gloria Ze deed wat ze kon voor de pastoors Pieter, Leendert en Harrie. Pa en de kinderen Rens, Rien en Lonneke, hadden hun meritus (verdiensten) in wat Diny deed. Lang zullen ze leven in Glorai.

Uw visitekaartjes in de nieuwe coalitie? Aan mij wordt steeds vaker gevraagd "Is er nou onderhand een nieuwe coalitie ofhoe zit dat?". Vandaar dit stukje over de stand van zaken op dit mo-

Ook haar collega's parochiemedewerkers hadden een mooi lied en vonden Diny een SUPERVROUW.

ment. Ik realiseer mij dat het misschien als mosterd na de maaltijd komt, omdat ik het ruim van tevoren bij de redactie moet aanleveren.

Het was een gezellig gesprek met Diny. We konden nog uren praten over allerlei zaken. Ik vond het een bijzonder genoegen deze aflevering van "EFKES BUURTEN ME" te maken. Theo Prinssen

WIE WAT WANNEER APRIL 18 K. V.B., Rondwandeling Geffen Heemkunde 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr 7)

21 Sint-Jorisgilde, Sint-Jorisdag~ Koningschieten met teeravond 28 Sint-Jorisgilde, Kaderdag Hoge Schuts te Geffen 29 t/m 10 mei Meivakantie 30 WIK, Koninginnedagconcert(je) MEI

Direct na de verkiezingen start Dorpsbelangen, als grootste partij, verkennende gesprekken met alle partijen. Dus ook met de VPM. Wij spreken verschillende keren met Dorpsbelangen. Onze boodschap is helder; "Probeer samen met de winnaar Partij Maasdonk een coalitie te vormen. Zo'n coalitie verbreden wij graag naar 11 zetels." Uiteraard krijgt Partij Maasdonk in gesprekken met de VPM precies hetzelfde te horen. Op vrijdag 29 maart blijkt dat Dorpsbelangen en Partij Maasdonk niet samen verder willen. Waarom niet? Daarop moet ik u het antwoord schuldig blijven. Diezelfde avond hebben wij een vergadering met onze achterban. De meerderheid van onze leden wil dat wij eerst onderzoeken of samenwerking met Partij Maasdonk mogelijk is. Partij Maasdonk vindt, net als de VPM, dat het roer in Maasdonk drastisch om moet.

04 Kopij inleveren Torenklanken (nr 8)

04 05 09 09 13 16

Sint-Jorisgilde, Dodenherdenking Bevrijdingsdag Hemelvaart Sint-Jorisgilde, 30e Gildeavond K. V.B., Uitwisseling Liempt K. V.B., Moederdagviering

De VPM gaat voor vernieuwing. Ik hoop dat, als u dit stukje leest, er een nieuwe coalitie is. Vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, charlesvanherpen@hetnet.nl, 073-5324628 17


MLZIEKVERENIGING "\Villen Is Kunnen"

'c:ffcn W.I.K. Nieuws

In Memoriam

veel belangrijker dan winnen!! Meedoen op zich is al een hele overwinning, vooral voor jezelf. Hieronder volgen de resultaten van de deelnemers van onze vereniging:

Slagwerk intro Remco Doodkorte Lizan Peters/Gerald de Poot

43,5 punten 44 punten

Slagwerk 2e en 1e divisie Gerdiene de Poot

46 punten

Jas van LieverJoo Op donderdag 4 april jongst leden hebben wij helaas afscheid moeten nemen van ons erelid Jas van Lieverloo. Jas, medeoprichter van onze vereniging en van De Pompzwengels, was altijd een zeer actief muzikant. Tot voor 20 jaar terug sloeg Jas de grote trom, wegens gezondheidsredenen heeft hij dit destijds uit handen moeten geven. Maar de band met onze muziekvereniging bleef, de laatste jaren was Jas een trouwe bezoeker van diverse concerten van zowel onze vereniging als van De Pompzwengels. In het kader van het 40 jarig bestaan heeft Jas als dank voor zijn jarenlange betrokkenheid en inzet de bronzen legpenning ontvangen. Jas heeft meegewerkt aan het fundament van een bloeiende vereniging en daar zijn we hem zeer dankbaar voor! Jas verdiende het om een waardig afscheid van onze vereniging te krijgen, daarom hebben wij Jas tot op het laatst op gepaste wijze muzikaal begeleid. Jas za1 altijd in onze herinnering blijven voortleven en in ons hart altijd lid blijven van WI.K. Wij wensen Grada, kinderen, kleinkinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies.

Solistenconcours Zaterdag 6 april jongst leden was het dan zo ver, het 19e onderlinge solistenconcours vond plaats in Het Zijl te Vinkel, dit jaar was de organisatie in handen van muziekvereniging Odio. Het onderlinge solistenconcours is bedoeld voor alle leden van de drie muziekverenigingen uit Maasdonk, als deelnemer word je door een vakkundige jury beoordeeld, aan de hand hiervan kun je zien watje sterke en zwakke punten zijn. Ofje nu voor het eerst deelneemt of al voor de l 9e keer, of je wat ouder bent of nog piep jong, het blijft spannend om erachter te komen wat de jury van jou vindt. Het juryrapport wordt daarom door iedereen aandachtig gelezen en bestudeerd. Vanaf deze plaats feliciteren wij iedere deelnemer/deelneemster met het behaalde resultaat, petje af voor jullie, ga er maar staan voor een volle zaal en jury wetende dat dit het moment is, dat je moet presteren, knap hoor!! En ook al vindt je misschien dat jouw optreden wat tegengevallen is, onthoudt dan het volgende: meedoen is

rn

Blazers intro A llse Schuurmans

45 punten

Blazers 3e afdeling Roger Meeuws Anne Schuurmans Jan vd Zande Evi Savelkouls

45,5 punten en derde beker 45 punten en vierde beker 44,5 punten en vijfde beker 46 punten en tweede beker

Blazers 2e afdeling Paul van Vucht Harm Stadhouders Anne van Nistelrooij Dennis Doodkorte Esther van Dijk Anne Lepoutre/Rens van Wanrooij Marion Bierings

48,5 punten en derde beker 43 punten 44,5 punten 45,5 punten 43,5 punten 48 punten en vierde beker 42 punten

Blazers 1e ajäeling Raymond Meeuws Jan van Rooij/Rens van Wanrooij Patrick van Wanrooij

51 punten en eerste beker 50 punten en derde beker 50,5 punten en tweede beker

Blazers uitmunteruf Rens van Wanrooij Rien van Wanrooij Willie van Erp

56 punten en eerste beker 52,5 punten en derde beker 54,5 punten en tweede beker

Majoretten 3e divisie Gerdiene de Poot

48 punten


Janneke Sleutjes/Sanne vd Leest Joyce Clement Janneke Sleutjes/Sanne vd Leest Inge van Nuland/Carola Doodkorte Joyce Clement/Gerdiene de Poot Carola Doodkorte

Majoretten.jeugd C Manon Megens/Martje vd Heijden Loes vd Doelen/Fleur van Orsouw Ilse Schuurmans/Lieke van Lith Sanne vd Hurk/Thera Baank Manon Megens Lisa Coppens/Stephanie Witlox Laurie Humpig/Melissa Jonker Angela vd Wouw/Annika de Poot Annika de Poot Lisa Coppens Stephanie Witlox Laurie Humpig Angela vd Wouw

48,9 punten 48,9punten

49,4 punten 50,4 punten en vierde beker

vrienden van de hartstichting

NATIONALE HARTWEEK (21 t/m 27 april 2002) 50 punten 49,3 punten

51,2 punten en derde beker 49,8 punten 49,9punten 51,3 punten en tweede beker 51,5 punten en eerste beker 50,8 punten

Majoretten jeugd A Romy vd Cruijsen/Lisa Steenbergen Richelle vd Hurk/Manon vd Hurk Marije van Haaren/Jet vd Doelen Inge Schuurmans/Nicky van Rosmalen Kimberley van Lokven/Bo van Tuijl

48,7 punten

50 punten en eerste beker

Wisselbeker van het solistenconcours De algeheel winnaar van het solistenconcours, de deelnemer met het hoogste aantal punten ongeacht in welke divisie men uitkomt, is RENS VAN WANROOIJ. Een "typisch Rens" muziekwerk bracht hij ten gehore; vele snelle nootjes gespeeld in een behoorlijk tempo, van hoog naar laag, van hard naar zacht, etc. Het was een indrukwekkend muziekwerk waar aandachtig naar geluisterd werd. Rens, van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning!! Agenda Graag willen wij de volgende data onder de aandacht brengen, zodat je deze eventueel alvast kunt noteren in de agenda of op de kalender. Koninginnedag concert

Muzikale groet Muziekvereniging WIK

Nederlandse©Hartstichting

Majoretten.jeugd B Imke van Lith

30 apr

08 jun Pompzwengels Kioskfeest mrov diverse blaaskapellen 29 dec Eindejaarsconcert

CoJlectanten nodig voor de Nationale bartweek Het Comité Vrienden van de Hartstichting in Geffen is op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste mensen voor de co11ecte in Geffen. Elk jaar organiseren de Vrienden van de Hartstichting in het hele land de huis-aan-huis collecte tijdens de Nationale Hartweek. Daarbij kunnen zij rekenen op ruim 80.000 collectanten die voor de Hartstichting willen collecteren. Deze vrijwiJligers helpen de Hartstichting de bestrijding van hart- en vaatziekten mogelijk te maken.

Het werk van de Nederlandse Hartstichting De Nederlandse Hartstichting strijdt al ruim 35 jaar tegen hart- en vaatziekten. Gelukkig kunnen door deze inspanningen steeds meer levens worden gered. Zo zorgt de Hartstichting ervoor dat veel Nederlanders leren reanimeren. En investeert zij in wetenschappelijk onderzoek, het verbeteren van patiëntenzorg en voorlichting over een gezonde leefstijl. Wij willen dit werk graag voortzetten om nog meer levens te redden. Maar dat kan alleen, als u ons blijft steunen. Want de Nederlandse Hartstichting is volledig afhankelijk van giften uit de samenleving. Collecteren redt levens Om het werk van de Nederlandse Hartstichting voort te zetten is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. Collecteren kost u slechts een paar uurtjes, terwijl u daarmee voor de Hartstichting veel kunt betekenen. Wie nog nooit voor de Hartstichting heeji gecollecteerd en. het werk van de Hartstichting ondersteunt kan zich melden b(j: Vrienden van de Hartstichting comité Geffen, Kees Jongeneelen, Elzendreef 34, Geffen, tel. 073 5321146.

KOPY INLEVEREN VOOR: 20 april (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 19


KPJ be-

KPJ Geffen

~

DORPSZESKAMP GEFFEN 7 JULI 2002 KP J-Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorpszeskamp voor zowel de jeugd van Geffen als voor de ouderen. Kun je las buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub of gewoon als een stel vrienden een groep vormen, meld je dan aan. Een zeskampgroep mag bestaan uit; 4 dames en 4 heren en een coach plus nog reserve spelers 3 dames en 5 heren en een coach plus nog reserve spelers 5 dames en 3 heren en een coach plus nog reserve spelers Het team moet bestaan uit minimaal 4 Geffense personen Kun je een groep vormen met bijvoorbeeld alleen heren, doe dan toch mee voor de gezelligheid, zonder kans op prijzen. Bij ons speelt gezelligheid ook een grote rol.

Leeftijden: jeugd vanaf 8 jaar tot en met 15 jaar ouderen vanaf 15 jaar Men mag maar met 1 team deze dag deel nemen. Inschrijfgeld op de vergadering meebrengen, voor de jeugd is dit€ 12,00 en voor de ouderen weer€ 17,00.

Opgave: uiterliik voor 30 iuni vol is vol: 30 teams 2 Juli is de vergadering, bericht over de tijd volgt nog na aanmelding. Strookje inleveren bij Peter Schutjens, v. Coothstraat 13 of telefonisch aanmelden 5321022.

NAAM

NAAM TEL. ADRES

TEAM: ---------------------CONTACTPERSOON:- - - - - - - - - - - - - CONTACTPERSOON: -------------CONTACTPERSOON: -------------JEUGD TEAM/ OUDER TEAM

Wij zoeken ook nog dringend naar nieuwe bestuursleden voor de zeskamp. Deze hoeven niet bij de KPJ te zitten. 20


STOPPEN MET ROKEN IN GROEPSVERBAND

Kithégé geeft, met Pinksteren, twee voorstellingen in Zaal de Gouden Leeuw. Kom kijken! Eerste en tweede Pinksterdag 2002 (19 en 20 mei). Aanvang van deze jeugdtoneel voorstellingen: 14.00 uur. Entreeprijs: € 2.50 Groep 1 speeltANDRÉ Als Dezy en Babs met hun vader aan het wandelen zijn missen ze opeens hun broertje André. André is weg en waar ze ook zoeken André is weg... zomaar opeens verdwenen. Iedereen is heel ongerust want wat zou er gebeurd zijn met André ? André snapt er zelf ook niets van, want als hij wakker wordt ziet hij Krionkeltjes. André is in Anderland en in Anderland mag je altijd spelen. André speelt de hele dag met de Krionkeltjs en die vinden het leuk dat André bij hun is. Toch wil André weer een keertje naar huis. Nu wi11en de Krionkeltjes ook naar huis maar dan moeten ze stoppen met lieverkoekjes eten en dat is nou juist zo lekker ! !

In de pauze kunnen jullie kijken naar het prachtige dansen van de meisjes Emons. Groep 2 speelt CATELIJN Catelijn is een meisje dat graag droomt. EigenJijk is ze ziek, maar dat wil ze niet weten en haar moeder ook niet. Catelijn verzint allerlei gebeurtenissen als ze met haar moeder op het station moet wachten op de trein. Omdat de trein vertraging heeft duurt het wachten lang, maar daar heeft Catelijn geen last van. Zij zorgt er wel voor dat er steeds iets gebeurt.

MENSEN IN NOOD Kledingactie De kledingactie voor Mensen in Nood die op 13 maart in Geffen is gehouden, heeft 880 kilo kleding opgebracht. Mensen in Nood wil iedereen die daar aan heeft bijgedragen hartelijk danken. De vrijwi1ligers zijn van plan om ook volgend jaar (in dezelfde periode) een kledinginzameling te organiseren voor Mensen in Nood. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu alweer de kleding hiervoor te bewaren.

Een succesvolle manier van stoppen Wie al vaak gedacht heeft "nu ga ik stoppen met roken", kan dit onder begeleiding van de GGD Hart voor Brabant daadwerkelijk doen. Vanaf 14 mei 2002 start een groepscursus Stoppen met roken bij de GGD in Oss. Stoppen met roken heeft meer kans van slagen wanneer dit in groepsverband gebeurt, zo wijst ervaring uit. Een deskundige begeleidt de groep volgens een succesvol bewezen cursusprogramma. Door het uitwisselen van ervaringen kunnen deelnemers elkaar stimuleren en ondersteunen bij het stoppen met roken. De cursus Stoppen met roken bestaat uit acht bijeenkomsten, gevolgd door een terugkombijeenkomst. De data van de eerstvolgende cursus zijn 14, 21, 28, 30 mei,3,6, 11, 18 juni. Deze bijeenkomsten zijn 's avonds 19.30 tot 21.00 uur. De cursus is te volgen bjj de GGD Hart voor Brabant, Raadhuislaan 4 te Oss. De kosten bedragen€ 82,00. Voor meer informatie en aanmelding kunt u op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur bellen met Carine van Ekeren, telefoon (073) 640 4070.

VASTENACTIE 2002 Er zijn weer veel wijkcontactpersonen en andere vrijwilhgers op pad geweest om te collecteren voor de Vastenactie. De opbrengst van dit jaar bedraagt 2357 ,82 Euro waarvan 93,45 Euro door de kinderen is gespaard in de spaardoosjes. Namens de betrokkenen in Lima en de Vastenactie willen we alle kinderen, collectanten en gevers hartelijk bedanken! Tijdens de bijeenkomst op 12 maart in de Meent in Nuland waar Stan Fritsie op inspirerende wijze de kwaliteit van keuzes heeft belicht, werd er een sobere maar zeer smakelijke Peruaanse aardappelsoep geserveerd. Voor de liefhebbers is hier het recept. Ingrediënten (6 personen): 750 gram aardappelen, geschild en in stukjes gesneden, 2 fijngehakte uien, 2 liter kippenbouillon, 100 gram boter of margarine, 2,5 dl(koffie)melk, fijngehakte peterselie, zout en vers gemalen peper naar smaak. Kook de aardappelen en de uien in 25 minuten in de kippenbouillon gaar. Wrijf de soep door een zeef of pureer de soep in een food processor en breng de soep op smaak met zout en peper. Roer de boter en de (koffie)melk door de soep, warm de soep weer op maar laat hem niet meer koken. Garneren met fijngehakte peterselie. Dien direct op en serveer er brood bij. 21


~· r

o

19.00-20.00 u.Griebel Grauw 20.00-22.00 u.Goud en Oud op verzoek d

i

o

VL DERACKEN

V 0

106.3FM Radio Vladeracken: PROGRAMMERING Maandag 19.00-20.00 u.Punt.NL 20.00-22.00 u.Hot radio 22.00-23.00 u.Hittegolf

Zondag

.

08.00-09.45 u.De Mengelmoes 09.45-10.00 u.Kinderprograrnma 10.00-12.00 u.In de Schijnwerper 12.00-13. 00 u. Vladeracken Informatief 13.00-13 .15 u. Kinderprogramma (herhaling) 13. 15-14.00 u. De Ultieme Zondagmiddagmix 14.00-18.00 u.Regio Sport 18.00-19.00 u. Vladeracken Informatief 19.00-20.00 u.Caraflax 20.00-22.00 u.De Muziekzolder

Toelichting: Dinsdag 19.00-20. 00 u. Zoeklicht 20.00-22.00 u. In De Schijnwerper 22.00-23.00 u. Klanken uit verleden tijd

Woensdag 19.00-20.00 u.Country Roads 20.00-22.00 u.Focus Hit Radio 22.00-23.00 u.Record Hop Machine

Donderdag 19.00-20.00 u.Happy Days 20.00-22.00 u.Popcafé 22.00-23.00 u.Radio Home Invasion

De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn zeven dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87.5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelf geen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken.

Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief Studio Vladeracken Raadhuisstraat 1, 5386 BE Geffen Redactie Informatief p/a Rien Bosch Kerkstraat 6, 5391 AA Nuland

Vrijdag 19.00-21.00 u.Rock Shock 21.00-24.00 u.Muziek metAudy

Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a, 5382 JC Vinkel

Zaterdag 08.00-10.00 u.De Wakkere Wekker 10.00-12.00 u.Op de Misse 12.00-13.00 u. Vladeracken Informatief 13.00-15.00 u. Update Radio 15.00-16.00 u.Maas- en Meijerij Top 15 16.00-18.00 u.DeHap en Stap Show 18.00-19.00 u.Vladeracken Informatief

overige correspondentie: Stichting. Lokale Omroep Geffèn, Nuland, Vinkel Raadhuisstraat l, 5386 BE Geffen

~

"O

Telefoon radiostudio: (073) 532 53 66, ;3' redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835


S!Nf JORIS GIIDE GEFFEN

SINT JORISGILDE VIERT NAAMDAG PATROONSHEILIGE

Op zondag 21 april zal het Sint-Jorisgilde voor de derde keer de naamdag van haar patroonsheilige vieren. De dag begint met een H.Mis met gilde-eer: Het gilde zal de kerk bjnnentreden "met vliegend vaandel en slaande trom" en zal plaatsnemen in haar beuk onder het beeld van Sint Joris. Deze keer zullen er geen nieuwe gildebroeders of -zusters worden geïnstalleerd, maar zal de Gildeheer, Pastoor Scheepers, de nieuwe zilveren koningsvogel zegenen. Na de Dienst zullen de vendeliers een vendelgroet brengen op het kerkplein voor de Beschermheeer, burgemeester H.Netten en voor de Gildeheer. Na het maken van een statiefoto zal het gilde, voorafgegaan door standerdruiter Piet van de Wetering, in een korte optocht door het dorp trekken. Bij teerzaal "De Gouden Leeuw" zal de koffie en de Brabantse koffietafel worden gebruikt en zal de loting worden verricht voor het schieten van de Dag-koning. Om 13.00 uur vertrekt het gilde "met vliegend vaandel en slaande trom" naar tijdelijk gildehuis Van der Doelen aan de Papendijk om daar te gaan schieten "op de wip" om de titel van Dagkoning. Vorig jaar was dat kersvers lid Piet van Erp. Tegen de klok van 17.30 uur gaat het gilde opnieuw "met slaande trom en vliegend vaandel" naar Teerzaal "Oud Geffen" voor de traditionele teeravond. Op zondag 28 april zal het Sint-Jorisgilde gastheer zijn voor de jeugdleden van alle gilden die aangesloten zijn bij de gildenkring "De Hoge Schuts". Om 10. 00 uur verzamelen jeugdige tamboers en vendeliers zich bij De Bonkelaar. Rond 10.30 beginnen de individuele wedstrijden, die zich bij redelijk weer, buiten zullen afspelen. Tegen 15.00 uur zal de prijsuitreiking duidelijk maken wie deze dag de besten waren. Op Koninginnedag zal het Sint-Jorisgilde een vendelgroet brengen aan de gedecoreerden en zal zij een vendeldemonstratie verzorgen. De Dodenherdenking, op zaterdag 4 mei, zal wederom samen met Fanfare WIK, Heemkundekring Vladerack worden georganiseerd. We rekenen dit jaar op een grote deelname van met name de jongeren. Via een speciale oproep aan de ouders van de kinderen van de basisschool zal worden geprobeerd de deelname van deze herdenking meer onder hun aandacht te brengen.

Op zondag 12 mei zal het Sint-Jorisgilde om 8.30 uur aanwezig zijn in de Sint Jan van 's-Hertogenbosch om daar samen met de gilden uit Oss en Nistelrode de H.Mis bij te wonen ter viering van de Maria-maand.

OPROEP Op manege De Driesprong aan de Broekstraat in Geffen worden op kleine schaal Dartmoors gefokt. Ieder jaar zijn er ongeveer drie veulentjes. Wij zijn op zoek naar een plek waar deze veulens op mogen groeien. Als ze 3 jaar oud zijn worden ze op de manege ingereden en dan worden ze of verkocht, of ze gaan in de manegelessen lopen. Dartmoors worden niet groter dan 1.25 m en ze zijn heel vriendelijk en nuchter van karakter. Ze kunnen dag en nacht buiten staan als het land maar droog genoeg is om te kunnen liggen. Wie vindt het leuk om een of meerdere veulentjes te zien opgroeien? Het is vaak een prachtig gezicht als de veulens samen spelen, maar ze zijn ook heel geschikt als speelkameraadje voor een oudere pony of een paard. Als u iets voor ons weet, neem dan contact op met Manege de Driesprong, tel. 073-5325260.

Met onze kip zet u

een snelle tijd neer!

€ 500

4 halve kipfilets 1

iQ."'°'

" H"1ppe K"lp 100 gr.

110

Gegrilde kipfilet

145

100 gr.

Runder Roerbakreepjes

100 gr.

€1~

geldig van 15 tot en met 20 april 2002

Nieuw van de Keurslager!! Het verzorgen van de lunch bij u op het bedrijf. Heerlijke verse broodjes met verse vleeswaren uit eigen worstmakerij. Wat dacht u van een lekker warm Sandwichbroodje of en heerlijk soepje. Vraag naar onze folder met de diverse mogelijkheden. ~ Keurslagerij

~ ~!~,!~!:

Geffen

KEURSlAID tel. (073) 532 58 91

23


WETENSWAARDIGHEDEN Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Tel. 532 1252. Voor zeer dringende spoedgevallen tel. 532 3697 Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P Berkelaar en M. Peeters

Kaakchirurgie: K.N.O.: Kindergeneeskunde: Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 u. tot maandagmorgen 8.00 u., alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak).

20-21 april Geffen 30 april Vinkel 27-28 april Nuland 04-05 mei Geffen Vakantie's A. Smit, E. Smit-Nahon: 22 t/m 26 april P. Berkelaar: 03 t/m 10 mei J. Visschers: 18 t/m 21 april De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 15 mei

In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen of te raadplegen. Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08 .15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 u ur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel. : 5324699 BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u . Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00 - 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rech tstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 24

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 380 0412 621 216 0412 621 541 0412 621 01 2 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621582 (ma en don. 09.00-12.00 uur) 0412 621 308 0412 621 551 0412 621 357 0412 621 331

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat l . 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Jeugdbibliobus: Dinsdag: Mariaschool 09.15 - 10.30 uur Aloysiusschool 10.45 - 12.00 uur Voor jeugd en volwassenen: Zaterdag: Sporthal de Geer 09.30 - 10.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nwnmer: 06 - 22694561 . WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. A]annnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2 100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis.


SCHOONHEIDSSALON

ANNE

GESPECIALISEERD IN: • Exclusieve gezichts· en lichaams· behandelingen / Pakkingen (billen buik, borsten, handen en voeten) • Faceselling • Permanente Make-Up

At.

Depositalre van: • Maria Calland • Mary Cohr • Git Amati

• Make-Up workshops

~

• Dagarrangementen • Piercing , Ontharen (elektrisch)

~ \ ·_.....,.,.__

_ ____ _ • . • · ,

\ÏLf.::,_..tt-

U \:'

_L.,.......

--------;:::-

ÎIP. t') V

__._--:7t_ï

__

C .~ .

Ä. \J \

.

ook verhuur-oaáeauartlkeler1-I-Jezorging aan hui~

Hanegraaf B.V.

f Ä.Geffen

Bedrljvenweg 4. 5386 KA Ge ffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. (073) 532 46 59

ADMINISTRATIE HAGEKO GEFFEN S TAL E N

& ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

K OZIJNEN OP MAAT .

Het adres voor: • verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften e startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor a.l uw vraagstukken. lid van

RUWIELEN TANKSTATION

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44

• •

1

5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

/

IJI I!,I

VAN~HEESE

PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

Aan-en verkoop

~


26E HERTOGIN JOHANNA BRIDGE TOERNOOI

8/9 Ep. v.d. Bichelaer 10 DH v.d. Ende - Geerts

Rabobank wisselbeker voor de heren Baron en Al Dilaimi.

Uitslag 1 t/m 10 recreatiegroep:

Op zaterdag 16 maart werd in Bridge-centrum '1ĂŻvoli" het Hertogin Johanna Bridge Toernooi gespeeld. Dit door de Osse Bridge CJub OBC georganiseerde toernooi vond dit jaar voor de zesentwintigste keer plaats. Mede door de hulp en inzet van veel OBC leden kan de Hertogin Johanna Commissie van deze vereniging terugkijken op een geslaagd toernooi. De dag kenmerkte zich door een ontspannen sfeer ondanks het feit dat er van 10 tot 17 uur fanatiek werd gebridged door zowel de wedstrijdspel ers als de recreanten. Na de ochtendzitting stonden de heren v. Rosmalen Stehmann ruim aan kop gevolgd door het OBC paar de heren Hendrix - Berkeley. Deze laatste gooiden dus hoge ogen om de Rabobank Wisselbeker te winnen. Helaas konden beide paren hun voorsprong in de middagzitting niet handhaven. Winnaars van de Hertogin Johanna trofee 2002 werden uiteindelijk het jeugdige paar de heren Vasterink - Ter Elst uit Nijmegen, op de voet gevolgd door de heren v. Rosmalen - Stehmann. Het beste Osse paar, de heren Baron - Al Dilaimi, beiden lid van bridgeclub Oost Brabant, eindigde op de vierde plaats. Zij mochten uit handen van de heer Peters van de Rabobank Oss de Rabobank wisselbeker in ontvangst nemen. Winnaars van de recreatiegroep werden mevrouw Bos en de heer v. Zandbeek. Zij mochten als eersten een keus maken uit de prachtige prijzentafel. Dit jaar was de OBC prijs in de wedstrijdgroep voor het echtpaar v.d. Broek, zij eindigde op de 26e plaats. In de recreatiegroep mocht het echtpaar v.d. Meijden deze prijs in ontvangst nemen. De 13e plaats was voor hen voldoende om hiervoor in aanmerking te komen. De door de directie van "Tivoli" beschikbaar gestelde Tivoli-prijs werd gewonnen door het paar dat deze dag het dichtst de middenscore zou benaderen. Met precies 50% mochten , na loting, de dames v. Lieverloo - Steenis zich hier de gelukkige winnaars van noemen.

Uitslag 1 tlm 10 wed.strijdgroep: 1 HH Vasterink - Ter Elst 2 HH v. Rosmalen - Stehmann 3 HR Dorland - Bakens 4 HH Baron -AJ Dilaimi 5 HH Hendrix - Berkeley 6 HH Verheul - Keijzers 7 HH Groenendaal - Heessels 8/9 Ep. de Waele 26

68.70 67.86 63.80 60.15 58.82 57.14 55.18 55.04

1 DH Bos - v. Zandbeek 2 DD Bogaers : vrijmoet 3 DH Tempels - v.d. Broek 4 Ep. Ulehake 5 Ep. v.d. Loo 6 DD v. Kessel - v.d. Lee 7 HD Geling - Ulehake 8 DD v. Rensch - DĂśmel 9 DD v. Wijngaard - v. Boven 10 DD Noor - v. Lent

55.04 53.43

59.74 58.33 57.14 55.41 54. 11 52.92 52.49 52.38 51.52 5 l.41

Ria Bijl, Voorzitter Hertogin Johanna Commissie.

GEZOCHT: Met ingang van het nieuwe seizoen is v.v Nooit Gedacht, Geffen op zoek naar een:

enthousiaste Kantinebeheerder(s) m/v Heeft u belangstelling voor deze verantwoordelijke, uitdagende maar, zeker ook gezellige functie binnen v. v Nooit Gedacht, kunt u contact opnemen met Wim Strik (073 532 2848, na 18.00 uur). Ook kunt u ons bezoeken op www.NooitgedachtGeffen.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13

E-mail adres:

torenklanken@home.nl

Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


@an Lent j

•• • • •

Specialist in zit- en ligcomfort

11

Het Geffens Veld 6 5386 LL Geflèn Tel.: 073 -53228 52

·~

1"

Gebr. van Wan.roolj Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon; 073 - 5340400. Fax: 073 - 5340499

Gebr. van de Wetering .--1.0- WfEJ-. ~ (;)

'4i (!)

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur- Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Tel.: 0412-642454 073 - 522 42 86

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

DE BANKIER DIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonLijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 -12.15 en 13.15 -19.00 uur 70.00 - /3.00 uur en voorts op afspraak

lil

VA Makelaardij Assurantiën

(i LMV

Hypotheek

®adviseur


~z

Allesvers uiteigen bakkerij

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor:

bruiloften• partijen- vergaderingen

UITVAARTVERZORGING

VAN

LITH

Docfalaan2

B.V.

5342HZ

Oss

.• !:~~:!!, I > ~,

3~rands 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen

tel: (0412) 62 31 73

fax 0412 6411 55

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon (073] 532 03 33 Fax (073] 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers :

SCHOENEN & SPORT

0 /J?)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Maarten van der Dussen

Bouw

Wilgenstraat 6

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasd rogers Zonne-energie Badkamers

~ • begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers Tel.: 0412-642454 073 - 522 42 86

r- B. de Kinderenv.o.i.

DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS . . ,

~lolcnstrnai 32, Geîfcn iel. 073 • 532.'i.i.'i l * Alles

voor uw huisdieren * Meststoffen, potgrond, zaden, etc. * Klompen, laarzen

Buro

5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur