Torenklanken 2002 - nr 04

Page 1

40e jaargang I nummer 4 1 maart 2002

en en sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 • giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-- ..... 18

V ASTENAKTIE-ZAKJE 2002 In deze Torenklank.en zit het vastenaktie-z.akte. Volgende week van 18 t/m 22 maart komen de wijkcontact-personen en de leden van de MOV-groep bij u langs om het zakje op te halen. Wilt u a.u.b. het zakje voor hen klaarleggen? Indien het zakje die week niet bij u is opgehaald, kunt u het zakje in de brievenbus van de pastorie of in de mand achter in de kerk deponeren. Het is dit jaar ook mogelijk om uw gift rechtstreeks over te maken aan Vastenaktie. U kunt daarvoor de machtigingskaart gebruiken die in het vastenaktie-zakje

19

::·.

20

indruk geven van onze vaardigheden. Er wordt onder andere getoond hoe u het beste reanimatie kunt geven. Bovendien is er de mogelijkheid om vragen te stellen. We hopen u allen te mogen begroeten. 26 maart 2002 20.00 - 22.00 uur Bonkelaar te Geffen.

HANDWERKCLUB "DE NIJY,ERE HANDEN" / ZIEKENCOMITE DE SCHAKEL

Handwerkclub "De Nijvere Handen" houdt dit jaar de verkooptentoonstelling op zondag 24 maart a.s. in 't De opbrengst van de jaarlijkse vastenaktie gaat dit jaar Oude Klooster, Kloosterstraat 1 te Geffen van 10.30 tot naar het projekt: Beter milieu stadsbewoners Lima . 12.30 uur. Op deze zondagochtend willen wij u graag laten zien door huisvuilverwerking en hergebruikt, Peru. wat er het afgelopen jaar is gemaakt. Ook u kunt uw steentje bijdragen, toon uw solidariteit Zo vlak voor Pasen heeft het voorjaar natuurlijk alle aanen gééf. Want "Samen maken we er meer van". dacht. Er zijn van lood leuke voorwerpen gemaakt, somHartelijk dank namens de M .O.V. Geffen, mige gevuld met vrolijke voorjaarsbloemen. Ook zullen Diny, Frasia, Mien, Ria en Sofie. de mooie tafelkleden, schorten, slofjes, kussens en kaarten niet ontbreken.

zit

EHBO GEFFEN Demonstratie avond In 2001 ontving de EHBO Geffen in het kader van de actie Mensen Wensen van Rabobank Het Maasland een financiële bijdrage. Als tegenprestatie wordt een demonstratie avond voor de inwoners van Geffen georganiseerd. Deze avond zal plaatsvinden op dinsdag 26 maart 2002 van 20.00 tot 22.00 uur in de Bo~elaar te Geffen. U bent hierbij van harte uitgenodigd! Tijdens deze avond kunt u onder het genot van een kopje koffie ofthee, kennismaken met onze EHBO-vereniging. Aan de hand van diverse voorbeelden willen wij u een

Ziekencomité "De Schakel" houdt op deze ochtend een boekenmarkt van 2e hands boeken. De opbrengst van deze markt is bestemd voor een gezellige middag voor de zieken en ouderen van Geffen. Kom gezellig even een kopje koffie drinken en wie weet vindt u het kadootje waarnaar u op zoek bent. Elke maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur komen de leden van de handwerkclub bij elkaar in 't Oude Klooster. Bent u 55+ en graag kreatief bezig, loop dan eens een keertje vrijblijvend binnen en doe met ons mee. Gezelligheid staat voorop bij ons! Tot zondag 24 maart a.s.


t::,fl!:LH:!!iJ.,.'",

~onáeM

Maatvoeren en bouwen separatie glpswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spultwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl lnfo@rommeafbouw.nl

CAFÉ G-C>~:RS G-:EFF.EJST :mbinderiJ; 11 Wouw J(looslerslraal .5c .53&6 ?l:J?

9e/fen

lef07:J .53 2 1 6cf3

fax 073 .5:J 2.5 1.50

Il

23/oemen !JJ/anlen 23ruidswer.k 9ra/wer.k Xacloarli.kelen

· begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • vrouwelijke medewerkers • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: {073) 532 32 77 Fax: {073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13,Geffen Tel.: 073-5322961

,NAS uw

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail lnfo@nasafbouw.nl

Wij verzorgen voor u:

" "

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~

WIHABO ~ DRUKKERIJ Voor ol uw fomille- veren,glngsen hondelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collectie~ Met opgooi vo n juisl e dotum b ij geboorlekoorlfes. drukkosten gratis Grot,s foroolbum b1i geboortekoort1es Ook voor copieerservlce kunt u bij ons terec ht

Kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformoat drukwerk 52 x 72 cm. Kleurenplotten tot 1.50 m.

Heeslerseweg 13 · 5386 KT G effen Tel.: (073} 532 26 84 fox: (073} 5 3 2 47 95 e-mail: drukkerij®wihobo.nl

Internet: www.wihobo.nl


KERK EN SAMENLEVING

Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 2 april 2002 a.s. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 7 mei 2002. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216.

WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten· in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur).

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 13-03 19.00 u * Veertigdagenmeditatie mmv Dameskoor Vr. 15-03 12.45 u Huwelijksviering Jolanda Schuurmans en Patrick Bekkers 19.00 u * H.Mis mrnv Ouderenkoor Za. 16-03 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout M.O.V. viering (+kinderkerk) Zo. 17-03 09.30 u + H.Mis mmv Seniorenkoor "Zanglust" uit Afferden Wo. 20-03 19.00 u * Veertigdagenmeditatie rnmv Dameskoor Vr. 22-03 13.30 u Huwelijksviering Sabrina van Zeeland en Joost Peters 19.00 u * Boete-Woord- en Com. viering mmv Ouderenkoor in deze viering worden tevens de palmtakken gewijd voor de Heegt Za. 23-03 19.00 u Palmpasen-gezinsviering mmv Kinderkoor + Studieorkest W.l.K. Zo. 24-03 09.30 u + Palmzondagviering mmv Gemengd koor Wo. 27-03 Geen viering in de kapel

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk

GEFFEN:

*=dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdaturn. Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt!

KERKBALANS 2002: "Kleur bekennen" Dank aan de eerste gulle gevers! De stand is: € 22.113,00 bijgedragen door 319 deelnemers! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2002 ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencornité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30- 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 INTERNET: www .parochiegeffen.nl M.O.V. - VIERING In het weekend van 16/ 17 maart zullen de vieringen in het teken staan van de vastenactie. Dit jaar ondersteunen we een milieuproject in Lima, voor betere leefomstandigheden voor de krottenwijkbewoners. U leest daarover elders in Torenklanken. Het thema van de viering is KIEZEN EN DELEN. Samen bidden, zingen en nadenken over keuzes maken en delen met anderen. U kunt de actie ook financieel ondersteunen door uw bijdrage in het bekende vastenzakje te doen, dat u een dezer weken wordt aangeboden; de kinderen kunnen sparen in het vastendoosje.

3


Café - Zaal 't Haasje \\\ AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

Kleding verander- en reparatiewerk. 11 /4\.

,ooc bmllofto,. pactlj,~ / en vergaderingen L~~ Tel.: 073 - 532 15 20- ~ l 2.

~Z::::~..!:-...

P. DE KIJEIN

BENILDA11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 - / 2.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

Loonbedrijfen Grondverzet Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

~ f:=l~ ~ - -n'

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(04 12) 62 22 13

(073) 532 19 95

~~ ~ ~

@! ....... :___~ ~

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.nl Openingstijden: Zondag & Maandag van 13. 30 tot 21.00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 21.00 uur

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen • gratis informatief gesprek Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

~ muninka

liloembinderij ~ ~

@ bloemen @ planten

~ grafwerk @ potterie @ te/ef/ora

~ decoratie @ bruidswerk

~

C@

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41


PALMPASEN Op zaterdag 23 maart houden we zoals andere jaren weer onze kinder-palmpaasoptocht. Alle kinderen worden met bun stok om kwart voor zeven verwacht op de plaats voor de Mariaschool. Onder muzikale begeleiding van het studie-orkest van WI.K., lopen we dan naar de kerk. De ouders kunnen eventueel een plaatsje vrij houden in de kerk voor hun kinderen. De palmpaasstok kan gemaakt worden van dunnen latjes in een kruisvorm op elkaar geslagen. Een broodhaantje kan bovenop en verder kun je hem versieren met palmtakken, slingers, fruit, snoepjes, nootjes en andere lekkere dingen. Het is de bedoeling dat je na afloop van de viering de palmpaasstok aan iemand geeft: b.v. een oma of opa, een zieke, een eenzaam persoon, mensen in huize de Heegt, een ziek klasgenootje of vriendje. Zo doe je een goede daad in de vastentijd. Ook kunnen jullie de vastendoosjes inleveren in deze viering. Hopelijk hebben we met alle kinderen veel gespaard voor de kinderen in de krottenwijken van Lima. Maandag 25 maart is er om 19.00 uur een Boeteviering in de M.O.O. kerk te Oss met aansluitend biechtgelegenheid. Op woensdag 27 maart is er om 19.00 uur een pontificale viering in de St. Jan waarin de olie wordt gewijd die gebruikt wordt voor het Doopsel, het Vormsel, de Ziekenzalving en de Priesterwijding. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Week 11 t/m 15 maart: thuis met de ouders in de communiemap werke,n. Woensdag 20 maart: inleveren van de thema-opdracht door de gastouders. Week van 18 t/m 22 maart: gastouderbijeenkomst. Donderdag 28 maart: (Witte Donderdag): 18.30 uur presentatieviering Eerste Communicanten. PROGRAMMA VORMSEL Zaterdag 23 maart 19.00 uur: gezinsviering Palmpasen; jullie mogen een palmpaasstok maken om aan een zieke of eenzame mens te geven. Woensdag 27 maart 19.00 uur: vormselolie wijding in de St. Jan; voor iedereen toegankelijk. Donderdag 28 maart 18.30 uur: gezinsviering Witte Donderdag. Vrijdag 29 maart 15.00 uur: Kruisweg op Goede Vrijdag door alle vormelingen. ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK 15-03: Jolanda Schuurmans en Patrick Bekkers 22-03: Sabrina van Zeeland en Joost Peters 26-04: Mirelle Bloks en Sander Schoonenberg

03-05: Joyce Heesakkers en Willem van Zandvoort 10-05: Danielle Tiebosch en Patrick van Wanrooij 08-06: Gerti van Helvoirt en Carlo van Bergen 21-06: Angeline van Erp en Anro van Ansem 21-06: Natalie v.d. Haterd en Frans v.d. Donk 21-06: Christel Schaap en Mike van Donzel 28-06: Danielle Menkehorst en Antoine Vincenten 28-06: Natasja Derksen en Ad van Rooij 02-08: Wieteke van Eck en Paul van der Heijden 24-08: Nicole Kennis en OlafVogels 04-10: Sandy v.d. Berg en Jo van Buul 12-10: Nancy v.d. Akker en Jurgen van Zantvoort 01-11: Germie van Rooij en André de Graaf 15-11: Anke v.d. Meyden en Michel Ketelaars WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 16 februari; Piet van Oss, 62 jaar 18 februari; Cis van Erp, 85 jaar STILLE OMGANG Van zaterdag 16 maart op zondag 17 maart wordt de stille omgang te Amsterdam gehouden. De intentie voor 2002 luidt: "God in het centrum". Vertrek: zaterdagavond 22.00 uur. Verzamelen in de St. Cathrienkerk, Kruisbroedershof in 's-Hertogenbosch. Kosten € 12,00 p.p. Inlichtingen: C. Pouw, Eimeren 68, 5235 DV 's-Hertogenbosch. Tel. (na 18.30 uur) 073 641 0556 KRO WANDELDAG Vanaf september 2001 volgt het t.v.-programma KRO De Wandeling in 39 afleveringen het Pelgrimspad van Amsterdam naar Maastricht. In elke uitzending wordt een etappe van de route afgelegd. Daarnaast organiseert de KRO Vereniging elke maand voor haar leden een lezing over Pelgrimeren of een wandeling langs de pelgrimroute. De laatste etappe van deze route wordt gevierd! Op zondag 21 april a.s. lopen t.v.-programma en de vereniging samen de KRO Wandeldag! U bent van harte uitgenodigd om de laatste 5, 10 of 15 kilometer mee te lopen. Deze laatste route heeft als thema "de ontdekking van het heilige" en is in 7 stappen verdeeld. Bij elke stap kunnen de wandelaars even stil staan; samen een open kaart met een levens- of gewetensvraag bespreken, luisteren naar het koor, misschien een lied meezingen, of verrast wordt door acteurs, om maar een paar dingen te noemen. De wandeling eindigt met een feestelijke afsluiting in de Koepelkerk van Maastricht, waar de wandelaars o.a. worden verwelkomd door koperblazers, volgens Limburgse traditie. KRO Wandeldag, zondag 21 april tussen 11.00 en 17.00 uur; eindpunt Maastricht. Toegangsprijs€ 5,00. Informatie en telefonische aanmelding: KRO servicelijn 035 671 3044 (Op werkdagen 09.00 - 17.00 uur). 5


A.

L

ROND DE DORPSPOMP

De stamtafel heeft weer de dorpspolitiek op de agenda. Er zijn vertegenwoordigers van C.D.A. Partij Maasdonk, de V.P.M. en Dorpsbelangen en enkele belangstellende gasten. De vorige Dorpspomp krijgt ieders goedkeuring. Dus maar gauw naar de Politieke hapjes. Nico van Nuland is weer voorzitter en weet dus welke punten nog aan de orde moeten komen. Vraag 1: Wie zijn kandidaat wethouder? Bij het C.D.A. Betsie van Bakel, bij de partij Maasdonk Jeanne Moon, de V.P.M. zegt bij monde van Charles van Herpen over goede kandidaten te beschikken en bij Dorpsbelangen houdt Jan Meulepas nog een slag om de arm en wil zich pas kandideren als de stembusuitslag daartoe ruimte/zekerheid geeft, maar is in principe beschikbaar. En wethouders zijn straks geen lid meer van de Raad en dat telt ook mee bij de overwegingen. Moeten we ons nog iets van de toekomst van onze gemeente voorstellen? Hoelang bestaat Maasdonk nog? Immers Bankroet dreigt. Er zijn zoveel investeringen gedaan in grondaankopen, waar voorlopig geen rendement uit komt. Er zijn duidelijk financiële overschrijdingen o.a. bij de bouw van "De Den" in Vinkel, de bouw van de Brandweerkazerne gaat het dubbele kosten, het plan Groenstraat/Molengraaf met de miljoenen aankopen komt pas na 2005 in uitvoering, ook de herinrichting en uitbreiding van het industrieterrein langs de A59 en gekoppeld aan het reeds bestaande industrieterrein vergt nog een lange voorbereiding gelet op nieuwe milieu-eisen en vereiste aanpassingen, en dus ook hier weer renteverlies. Gelukkig is het Nuland plan " 't Heike" goedgekeurd en kunnen er tot 2005 48 woningen (het hele bouwcontingent) worden gebouwd. Nuland claimt een achterstand van 6 jaren; in Geffen kan alleen Kerkroth-zuid worden afgebouwd. Er wordt gewaarschuwd: "Er komen nog lijken uit de kast", als voor de nieuwe Raad de stand van zaken echt zichtbaar wordt. Een zeer zuinig beleid zal de eerste jaren een dwingende noodzaak zijn. Een pas op de plaats, eerst maar de BOEL ("janboel??????") op orde brengen. Wat kan er eigenlijk nog? Het lot van Ravenstein mag niet ons deel worden. Als Maasdonk weer gezond is en stevig op de been staat, dan kunnen we ons mogelijk in de toekomst nog eens duur verkopen. Bij Oss voegen zou dan de beste optie zijn. Bij Lith voegen, dan wordt armzaligheid troef. Bij Den Bosch, dan tellen we niet mee. Maasdonk moet toch 6

een groene buffer blijven tussen Oss en Den Bosch. Daarvoor moeten we knokken en om die redenen, vor die opdracht, extra financiën en steun binnenhalen bij Rijk en Provincie. Voorlopig komt er een nieuw bestuur in Maasdonk met nieuw perspectief, een nieuwe cultuur en een dualistisch beleid. De raad heeft daarmee meer invloed, wordt beter geïnformeerd en krijgt betere ambtelijke ondersteuning. B. en W. kunnen beter ter verantwoording worden geroepen. Wethouders staan buiten de fracties en kunnen niet meer meestemmen. Ja, de nieuwe burgemeester, die moet wel wonderkwaliteiten bezitten om Maasdonk in gezond vaarwater te krijgen met goede relaties naar de Regio, Provincie en Rijk. Wie zal nog de moed hebben om naar die post te solliciteren in zo'n kleine gemeente? Toch is een krachtdadige figuur nodig, een sterke persoonlijkheid, die leiding kan geven aan B. en W en daar knopen kan en wil doorhakken. Hij moet kemgericht zijn, maar ook!!! de eenwording van Maasdonk bevorderen. Mogelijk een jong ambitieus talent. We denken en hopen dat echt gekwalificeerde vrouwen zullen meedingen naar het burgemeestersambt van Maasdonk. Die willen mogelijk niet zo gauw hogerop. Er komt natuurlijk een vertrouwenscommissie. Maar ook de Raad zal in de nieuwe opzet meer invloed hebben. De Raad draagt de beste kandidaten voor. Maar we staan nu al voor de vraag, wie moet straks de burgemeester gaan vervangen? Want zo'n benoemingsprocedure vraagt behoorlijk wat tijd. De nestor van de Raad wordt automatisch haar voorzitter mits de Raad geen andere daartoe kiest. De nieuwe raad zal dus wel een nieuwe voorzitter moeten kiezen. De vraag wordt gesteld: Kunnen in dit nieuwe dualistisch bestuur, de wethouders plaatsvervangend voorzitter zijn? Dat kan niet. Dat is even schrikken. En die voorzitter moet dezelfde kwaliteiten hebben, als we aan de nieuwe burgemeester toedichten. Het moet minstens een bindende figuur zijn, die niet het "erfgoed" van het verleden met zich draagt. Dat zal allemaal meespelen bij de nieuwe coalitievorming. Het wordt een spannende tijd. We brengen in ons enthousiasme en met onze positieve verwachting toch maar vast een toast uit op het nieuwe gemeentebestuur. "Hoe gaat het verder met ons buitengbied ?"is de vraag. De opzet is regionaal bepaald. De reconstructie prevaleert boven bestemmingsplannen. Het poldergebied van Maasdonk dreigt een agrarisch industriegebied te worden. Maasdonk is nog steeds niet als zodanig op de kaart gezet, als le optie, maar is wel als zoeklokatie aangewezen. De boeren worden dan uitverkocht, moeten hun bedrijven verplaatsen om plaats te maken voor monsterbedrijven. Nou dan komt er toch opstand.


Maasdonk moet meer aandacht besteden aan die hoofdlijnen en dat beleid breed uitdragen en zorgen voor behoud van haar functie. Maar door al die "dwalingen" uit het verleden, die gespletenheid in bestuur is de beïnvloeding en de terugkoppeling naar Regio en Provincie te gering. De kanalen moeten weer opgeschoond en uitgebaggerd, zodat we onze invloed kunnen aanwenden. Maasdonk heeft toch een specifieke eigen functie in het geheel. Die moet worden uitgewerkt. Wij liggen in een KRUISPUNT, waar recreatie, industrie en agrarische activiteiten hun scheidslijnen hebben. Maasdonk moet dorps blijven. Helaas is het imago van Maasdonk ernstig beschadigd. Door de bende van 8 was er geen eenduidig besluit naar de provincie. Later is het toch weer, zij met bier en daar enkele compromissen, de bende?? van 15 geworden. Alle raadsleden keurden immers het hele buitengbiedgebeuren goed. De hele raad draagt daarom schuld. De provincie moest maar slikken, wat Maasdonk had beslist. De raad dacht daartoe de competentie te hebben. Dat leidde tot "oorlog" met de provincie. Er is niet tactisch opgetreden. Er waren twee duidelijk afwijkende informatiebronnen. De discrepantie tussen het bestuurlijk en ambtelijk beleid is de provincie niet ontgaan en komt Maasdonk duur te staan. In B. en W was sprake van een conflictbreuk. De ambtenaren hadden meer hun deskundigheid in dienst moeten stelllen van het bestuur. Het C.D.A. en de V.P.M. hadden het juiste inzicht en stonden het vereiste beleid voor. Nu zitten we met een fiasco. Maar er komt een nieuw bestuur met zoveel daadkracht en laten we daarom maar gauw het oude met al het "oudzeer" begraven. Een nieuwe toekomst van Maasdonk tegemoet. Ja toch nog even onze prognose vastgelegd op 3 maart 2002: 14 stamtafelgasten gaven hun lijstje. Soms was de wens, de vader van de uitkomst, anderen waren weer reëel. Kijk en vergelijk!!! Lijst l C.D.A. 454 34 555445544 Lijst 2 Dorpsbelangen 34 54544444 344 5 Lijst 3 Partij Maasdonk 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Lijst 4 V.P.M. 32232222 332232 Lijst 5 Vinkel 11111111112 111 Daaruit is toch een goede prognose te distilleren.

meteen inzicht over het democratisch niveau van een partij. Iemand die stemmen troggelt is niet integer. Wel mag je stemmen winnen via de democratische kanalen, via een gesprek, internet, de pers, aanplakborden zelfs meters hoog, bulletins en vlugschriften. De burgers wijzen op hun stemplicht en goed informeren daar draait het om in maart 2003, volgend jaar gaan we het een en ander evoluëren. Van stamtafel 153. Voor op-/ en ofaanmerkingen de Prins tel 0412 640982. Volgende stamtafel 17 maart in café Govers van 10.30 uur tot 12.00 uur met napraat tot 12.00 uur. Ook U bent WELKOM!!! Dan zullen we de verkiezingsuitslag bespreken en wellicht de coalitievorming.

De lekkerste shoarma maakt uzelf Shoarmapakket Lente-oester

100 gr.

Boterhamworst

100 gr

4 Zigeunersnitzels + gratis saus Gevulde stokbroodjes

geldig van 11 tot en met 16 maart 2002 Iedere woensdag

GEHAKTDAG

Er komen nog wat" protestlijsten" in beeld via internet en bulletins, zoals "Leefbaar Maasdonk" en" Reageer", maar dat wordt als een niet zinvol spelletje afgedaan.

per stuk

diverse smaken

Iedere donderdag VERSE WORSTDAG

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt 25 500 gram

2,

Verse worst Saucijzen

500 gram

2,25

~ Keurslagerij

Nog even is er aandacht voor: STEMMENAFTROGGELARIJ??? Hoeveel volmachtstemmen er op een bepaalde partij zijn uitgebracht moet worden onderzocht. Dat geeft dat

~ ~!~t!~!:

Geffen

kEURSL\GER tel. (073) 532 58 91

7


IK BLIJF BIJ JE

en op school alleen de lucy. En terwijl ik op school ook een headmouse nodig had.

Ik blijf bij je, overal In welke vorm ik verschijnen zal?

Een paar weken laten kwam Henk van Dijk op bezoek. En die zei: we willet'). met alle kasteleins en het gilde met de pronkzitting en de carnaval een actie voor Denise houden. Het was even aan het idee wennen. Maar uiteindelijk hebben wij toch toegestemd.

In een gedachte zonder stem In een gesprek met haar of hem In de telefoon die gaat In de klok die tienen slaat

Hoe de actie is verlopen! De actie is meer dan goed verlopen. Ik heb door de actie meer contact in Geffen gek.regen. Ik vind het heel knap dat ons dorpje deze actie heeft gehouden, en dat het geslaagd is. Ik heb veel e-mailtjes gehad van jongeren. Dat had ik niet verwacht. En naar aanleiding van een mailtje van Bram, hebben Bram en ik samen een website gemaakt. Het internet adres is: www.geocities.com/denisevannisl

In een woord waar je oog op valt In een lied dat door de ether schalt Ik blijf bij je, overal In de hoop dat je me horen zal Marianne van Sambeek. (Wie 'Ik' is in het bovenstaand gedichtje mag men zelf invullen.)

Wil je nu een e-mailtje naar mij sturen, of je bent het e-mail adres van mij kwijt, wat kan! Komt hier nog een keer mijn e-mail adres: denisevannis@hotmail.com

HEADMOUSE ACTIE Hoe het allemaal begon! Diny Romme kwam mij interviewen met mijn vriendin Joey van Doren voor de torenklanken.. Toen bad Diny erin gezet dat ik thuis een lucy en een headmouse had,

Ik bedank Henk van Dijk en iedereen die er aan mee gewerkt heeft, het zijn er veel. Groetjes Denise van Nistelrooy

,

'

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

~

,$l)e amóachteliike specialist in mi/)). en tj(fJ.JOtjeLte

Broekstraat 8 • Geffen • tel 073 - 5321493 • fox 073 - 5324173

Reklame: Hertog-ijs div. smaken nu literbak € 2,50

Magnetrontip: Ki pro lladeschij ven in stroganoffsaus 500 gram€ 5,00

Reklame Paas-ki prol lade per kilo € 8,50

Paastip: Div. soorten gourmetschotels kompleet verzorgd

Paastip: Opgemaakte huzarenschotels

-vt......

Wij wensen u allemaal fijne en gezellige paasdagen toe. 8


EFKES BUURTE MÈ •.. Betje van der Doelen ( 99 j.)

U kent haar ongetwijfeld: de vrouw die - als een van de weinige hoog-bejaarde mensen- nog een stukje door het dorp wandelt... zonder stok, looprekje ofrollator, slechts een ondersteunende arm van haar dochter! Ik praat op kamer 2 van zorgcentrum de Heegt met Betje van der Doelen, in het bijzijn van haar dochters Netty en Mieke, omdat ze zich niet alles meer goed kan herinneren. Betje werd op 16 febr. jl. 99 jaar. "U bent nu bijna honderd!" "Ja maar" zegt Betje "honderd wordt zelden gegeven!" Dat is de laatste regel van een versje, dat ze nog he1emaal uit het hoofd opzegt:

Tien dat zijn de kinderjaren Twintig is men aan het paren Dertig is men reeds getrouwd Veertig wordt men zachtjes oud Vijftig is men aan het zakken Zestig komen de ongemakken Zeventig neemt het leven af Tachtig daalt men in het graf Negentig kan men ook nog leven Honderd wordt zelden gegeven! Toen Betje 90 j aar werd, wilde ze zelf naar het bejaardenhuis, met graag een kamer beneden. Tot die tijd woonde ze in bij dochter Mieke en schoonzoon Cees en de kleinkinderen Liesbeth en Hanne. Dat waren haar lievelingen. Toen die zo zoetjesaan het huis uit gingen, wilde Betje ook weg. "Wat moet ik nog hier, als jullie weg zijn!" Ze zou teveel alleen zijn. Nu zit ze al 9 jaar in huize de Heegt. Ze gaat graag naar de huiskamer en het lezen en bekijken van tijdschriften en boeken over Geffen is een favoriete bezigheid. Ze leest perfect een stukje voor, uit een tijdschrift. "Soms leest ze iets in de krant en geeft er dan meteen commentaar op" zegt Mieke. Haar lichamelijke gezondheid is goed en het is uniek dat ze nog regelmatig een aantal kilometers wandelt met een van haar kinderen. We praten over vroeger, dar herinnert ze zich nog het best. Betje is een dochter van Toon van der Heijden ("Robbe") en Mie Ploegmakers. Ze woonden aan d'n Berg, vlak bij d'n Osse Pad en ze waren met elf kinderen thuis. Moest er hard gewerkt worden? "Af en toe; we moesten vaak in de stal werken". Betje noemt de namen van haar broers en zussen op volgorde van leeftijd: Marie - Klaas - Jan - Ant - Jas - Betje - Kaat - Cisca - Toike - Pieta en Cor.

Heel bijzonder van-dit sterke,geslacht is, dat ze nog met vier zussen over zijn, die dit jaar alle vier 90 jaar of ouder zijn: Betje, Toike (van Schijndel), Pieta (van de Veerdonk) die in Uithoorn woont en Cor (Schuurmans) uit St. Oedenrode. Betje was getrouwd met Antoon van der Doelen; even verward ze haar man met haar vader, als ze zegt dat ze getrouwd is met Antoon van der Heijden. Ze kregen vijf kinderen: Nel, Martien t, Kees, Netty en Mieke. Daarnaast heeft ze 11 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen. Betje is een opgeruimde bewoonster van huize de Heegt. Ondanks dat haar geheugen haar in de steek laat, blijft ze altijd positief. Ze heeft graag mensen om zich heen, maar kan ook goed alleen zijn. Ze wil niemand tot last zijn en kan zichzelf nog goed redden met aankleden. "Ons moeder weet ook goed wat ze wil" zeggen de dochters: "Nee is nee en als ze in bed wil blijven, dan krijgt niemand haar eruit!" Betje is op één na de oudste van het huis. Mevrouw van Muilwijk spant al een aantal jaren de kroon met 103 ! Een van de personeelsleden vertelt dat Betje op haar 96e nieuwe schoenen kreeg aangemeten. De verkoper zei: "Als u honderd wordt, krijgt u gratis nieuwe!" De vele bloemen op haar kamer zijn stille getuigen van haar 99e verjaardag. Ze vierden met velen een gezellig feestje in het Oude Klooster. Daarna kreeg Betje helaas een flinke griep, waar ze langzaam weer van moet herstellen. Herhaaldelijk herinnert ze ons aan haar vertrouwde lijfspreuk: de honderd wordt zelden gegeven! Mina van Schijndel en Hanneke van Venrooij worden dit jaar eveneens 99 jaar. In de Streekwijzer lazen we dat ze zich - als ze 100 worden - in een auto laten rondrijden door Geffen! In die auto kan Betje van der Doelen dan ook plaatsnemen! Dus: óp naar de honderd én naar de nieuwe schoenen! Een andere manier van buurten dit keer, maar wel een bijzondere! Proficiat.

9


Internationaal zaken doen? You're welcorne !

Als u internationaal zaken doet, kunt u uitstekend terecht bij Rabobank Het Maasland. De Rabobank heeft kantoren in de

Ne

belangrijkste zaken- en handelscentra over de hele wereld. We kunnen u dan ook van dienst zijn in 30 landen met 60 kantoren. Met uitgebreide dienstverlening om uw handelsrisico's te beperken. Daarnaast wordt uw internationaal betalingsverkeer efficiĂŤnt en betrouwbaar geregeld. Uiteraard tegen de scherpste tarieven . Reden genoeg om eens met een adviseur zakelijke relaties van Rabobank llct Maasland ce gaan praten. Bel (073) 53 40 117 voor een afspraak.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 10


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08). SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. l 60 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.or. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00.

TV DE VLIJMD GEFFEN De lente komt eraan, we zien zelfs al af en toe de zon! Het strandleven lonkt al. Wat is er wenselijker dan je lichaam nu in conditie te brengen. EĂŠn van de mogelijkheden is het beoefenen van de tennissport. Met moderne hulpmiddelen zoals kunstgras kun je het gehele jaar door tennissen. In de eerste plaats leer je mensen kennen door trainingslessen te volgen. Verder zul je zelf ook pogingen moeten doen om regelmatig te kunnen tennissen door meteen toernooien mee te draaien en contacten te zoeken. Je kunt je melden bij: Henny van Hout, De Wan 16, Geffen Tel. 5321542 (s'avonds), E-mail: Peet.Hout.@freeler.nl

DANKBETUIGING Op 9 februarij.l. is mijn man Toon overleden. Het grote verdriet je man te moeten verliezen is zwaar. Steun en medeleven van buurtgenoten, familie en bekenden was hartverwarmend De hulp en zorg van dokter Smit, Stichting Thuiszorg en pastoor Scheepers was geweldig. Uw kaarten, telefoontjes, bezoeken en bloemen geven mij de kracht om verder te gaan. Hartelijk bedankt. Riek van Dinther - Egelmeer en kinderen Dorpstraat 36a, Geffen 11


Torenklanken 1969

terug

Beste lezers, wilt u meer van deze sport te weten komen of wilt u ?t werk van nabij bekijken, neem er dan eens de tijd van af en begeeft u zich eens naar 1 t Geffens heike, waar u door een hartelijk geblaf verwelkomd wordt.

P.S. Een hond is overal of nergens mee vertrouwd, maar één is zeker: onder rleskundjee leièling kan 1 t niet gauw J, is it een vriend bjj dag en nacht.

S. d· ~eyteri-r.,. cl. ~eijden DORPSTRAAT 58 . GEFFEN . TELEFOON 387

SPAR-ZELFBEDIENING LEVENSMIDDELEN GROENTE - FRUIT ROOKARTIKELEN FIJNE VLEESWAREN KOPEN BIJ DE SPAR

IS SPAREN BIJ DE KOOP

WELVAART . ---------

Bouwbedrijf

Heegterstraat 26, Geffen Telefoon 04102-591

12


de 1970

in

tijd

door !!. ·.1 . R.ovPr!=:. ter gelegenheid van In de h eiàe en bossen u1e Geffen nog bezit, gelegen aan grenzen met Os s en Heesch, is het oefenterrein gelegen, de eerste hl. communie Politi ehonden vereni.!rinir "de Trouwe he loer". een verenü die al jaren bestaat~ d~ch bij vele Geffena~en niet zo j SPECIALE ATTRACTIE BIJ: 11 ffR

'î'lH1TIWR H'F.1.'PRR 11

ress~nt lijkt ~ls ze in werkelijkheid wel is.

Al meer dan veertig jaar beoefener shcap de hondendres s uur. Vele van en ook zi jn er door ouderdom of z j er zijn ook nog enkele die deze ~bezig houdt , en natuurlijk naars, die deze sport overnemen. nat~ datr"'·

*****************~**** gratis grabbelen bij aankoop van drank ter waarde van f 20, --

Of u een avondje uit bent geweest, of gezellig thuis hebt gezeten, 't Is altijd tijd voor een warme hap uit de SNACKWAGEN van

..~-!'r:'1-~_..,. . ' . ~~o •

slijterij van Lee-Govers

'C\ ~"t

,"\\e.i\-.c -~ -î'?.'3 a.~\.e. ·-. :,.·: (.;:,; ' J~G

G. SCBUURMANS oo~ .1--ve

Geopend : dinsdag l.m. vrijdag van ï tot 1 1 uur zaterdag van 4 tot 12 u ur zondag van half 2 tot 12 uur

VELDSTRAAT 30 - GEFFEN

-te~ . QQ~P-!!:!~Ulvs V-A.N D I ------ --·-------!~SCHOOL E Muz "\11-~ n het V-olg;

~~

v"o

o'9

-\:. \.0

te Geff ende jaa;r :--- ----~ De 1 e~ lnUziekl . , heg1n 197 een eerl1ngen di~ es _gegeven wor 1 Zal aan de . goede opl daai-v-oor d:::.n:;·oor hlaa~U:::ks chool

;eff::.:;

:;-~J

r.:~,,

oo . ~ ~\l\J : : ~s-t-t~\01u.1-~:1-i ~~de ins:1~::~·: "lY. v::: rnuz.ika1;;~e1~a ; -r ijgen r:;::nten. io<tO ... è. • ...~~ o·c~~ f - en trompet e~ kun ,je dan goede za] k V-oo raJ de s-t. . e'\}"~ s s -<JO anfare b. . . D1 t Zi . leren b omen. De ~3o.e '0-'>- ~e.eè. gelat 1.J Uitstek Jn de melod. lazen . Bu 1 Vol\. ~'0- s gevo1 edn? le . Leerl. • Wie worden t 0ie-instrWZ:ent g e, Cor1, g aan d ingen d' t die en v-an d ~U!iekverenig;nmuzi~kscho~I.12jaar de op{P!de!ding toe-e ' d' g. Di t l •e Ad ei l..Ucr b bb TELEFOONCEL IN GEFFEN •••••••• ? ~e al deel . aat s te i . spirantl d 6 e en tllen b ui tma1 s voora1 ). e en van d ----------------------------ekwame een van d uelang . . e eerlingen . n. Wel za1 het e fanfare riJk voor ,_ . n1 ""--·· . n""i k , maar z. Wij weten dat wij in herhaling vallen, maar to ch willen wij za elijk Zij icb henog eens praten over de noodzakelijkheid van een te lefoon- aan ~e schaf:e om v?or toestel in Geffen. muzi~kve:reni ~ · Wij U weet al lemaal dat je kunt telefoneren in de cel in het orn die bla~ ging een ~ersku postkantoor, maar hoeveel uren per dag kun je daar terecht?frd i s de muzi k rHoe vaak zal het gebeuren dat de noodzaak om snel iemand enen. Daarom e school op te bellen zich precies voordoet tijdens de openingsrnocburen van het postkantoor? Juist be langri jke zaken plegen op de meest ongelegen ogen blikken voor den dag te komen, en dan? Wat, wanneer 's-avonds Uw kind ziek wordt, en U de dokter snel wilt te hulp roepen? Goed, t oevallig heeft Uw buurman telefoon en U wipt snel even bij hem binnen. Uw buurman ziet al snel dat U niet voor een wissewasje komt storen, en vindt het daarom niet erg dat U hem van de tele vis ie haalt, of als hij het wel erg vindt laat hij het niet merken. Dit gaat dus nog goed, maar als Uw dochtertje de andere avond een speld inslikt en U de buurman weer moet lastig vallen, wordt de zaak al een heel klein beetje anders. Daar komt nog bij dat Uw buurman beslist nog wel andere buren over de vloer krijgt, die a llemaal ook beslist wel hun re.denen zullen hebben om even de telefoon te gebruiken• 13

i''-'-

frans

X

van den hanen berg


EEN TEVREDEN GOUDEN PAAR Hij: geboren in Limburg in het plaatsje Eijgelshoven, op de grens met Duitsland... Zij: een rasechte Geffense, dochter van Driek en Leida Steenbergen. Het snoepwinkeltje van Leida aan de Kloosterstaat zal bij velen van u nog in het geheugen staan gegrift. Sjaantje (75 j .) en Jan (77 j.) van Lieshout vierden hun gouden bruiloft. Vijftig jaar geleden werd het huwelijksfeest thuis gevierd en begon met een eenvoudige H.Mis 's morgens om half tien. Sjaantje vond het uitleggen van de lange loper wel mooi, maar pastoor van de Kamp zei: ''Niet doen, zonde van de centen, het is een tientje duurder!" De vader van Jan werkte bij het spoor en had zodoende diverse standplaatsen met als laatste Oss. Jan ging met z'n veertiende al werken. "Zo was het vroeger: je ging naar de fabriek". Hij werkte bij Hartog, slagerij Wagemakers en Organen en toen volgde uitzending naar Duitsland. Hij dook drie maanden onder in Leende, maar werd opgepakt toen hij een keer de bioscoop in Eindhoven bezocht. Daarna werkte hij 1 1/2 jaar in Duitsland. Het was zware arbeid: op de bouw stenen op je schouder naar boven dragen. "Op een gegeven moment had ik dertien gaten in mijn hoofd van die stenen. Je kreeg slechts 4 sneetjes brood en 3/4 liter soep, waar je 24 uur op moest teren". Hij kreeg drie dagen verlof om thuis wat kleding te halen. "In Nijmegen werden we overgedragen. Ik sprong in de trein naar Oss en in Wijchen ben ik eruit gesprongen. In die tijd reden de treinen nog niet zo snel. Ik dook weer onder in Nistelrode. Toen ik in sept. 1944 thuis kwam, was m'n moeder grijs geworden!" Sjaantje werkte ook al op 13-jarige leeftijd buitenshuis. "Ze kwamen bij ons Moeke vragen of ze niet een dochter had als hulp in de huishouding voor de familie Velthuis. Aan mij werd niets gevraagd,je deed het gewoon!" Ze heeft het daar gedurende 11 jaar goed naar haar zin gehad. "Het gezin telde vier kinderen toen ik kwam en negen toen ik ging". Op Hesche kermis leerden Sjaantje en Jan elkaar kennen. "De enige keren dat je weg mocht was met Geffcnse en Hesche kermis" vertelt Sjaantje. Ze trouwden en gingen in Oss wonen in een huis van Philips, waar Jan toen werkte. Het was in die tijd moeilijk om aan een huis te komen. Later verhuisden ze naar de Kloosterstraat in Geffen. Hun eerste jongetje werd, na een ziekbed van Sjaantje, dood geboren. "We weten niet waar het begraven ligt en een naam geven was in die tijd ook niet gebruikelijk. Je denkt nog elk jaar aan die datum" zeggen Jan en Sjaantje. "Maar we mogen niet mopperen, want we kregen nog drie gezonde kinderen: Lyda, Marijke en Sjaak en in14

middels hebben ze ook 8 kleinkinderen, 6 meisjes en 2 jongens. De jongens Jan en Rein wonen lekker dichtbij en op het moment van het gesprekje spelen ze even bij oma en opa. Vertel eens wat over opa en oma! "Ze zijn best goed en we worden verwend met ijsjes en snoepjes! En we mogen bij hen boterhammen eten en opa kan goed schilderen!" Daarmee komen wc op Jan z'n grote hobby: het schilderen van vnl. landschappen, zee-aanzichten, stillevens, clowns en bloemen. In 1983 is hij ermee begonnen: hij haalde 1 1/2 jaar les op de kunstacademie en later 8 jaar privĂŠles bij dezelfde leraar Peter Dille. "Dat was mijn snipperdag!" Tentoonstellingen in de Lievekamp, Transavia, het Zijl, de Meent en het gemeentehuis showden de producten van de nijvere handen van Jan. Sjaantje was eveneens creatief met handwerken borduren. "Ik was altijd bezig". Door de ziekte van Parkinson is Sjaantje echter beperkt geworden in haar mogelijk.heden. Het liefste is ze thuis en ze heeft veel steun aan Jan die alles voor haar doet. Haar zus Betsie gaat regelmatig met haar wandelen. "Als kind konden we al goed met elkaar opschieten, hoe verschillend we ook zijn!" De acceptatie van haar ziekte was in het begin heel moeilijk: "Ik dacht dat iedereen naar me keek".


Ondanks de beperkingen - lang in de auto zitten naar dochter Marijke in Enkhuizen is helaas niet mogelijk voor Sjaantje - heb ik twee tevreden mensen tegenover me zitten, die terugkijken op een fijne tijd. Ook voor de toekomst zijn er nog dingen om naar toe te leven. Jan is handig met de computer en daardoor hebben ze vele mogelijkheden om te communiceren met familie in Canada en met de kleinkinderen die verder weg wonen. Ook heeft kleinzoon Jan toekomst op voetbalgebied. Hij kreeg onlangs een uitnodiging van F.C. Den Bosch om zes woensdagen deel te nemen aan 'de talentenschool' ! (Daar is Ruud van Nistelrooij immers ook begonnen!)

Daar werd champagne op gedronken in café de Nieuwe Ark, waar een select gezelschap aanwezig was. Henk bedankte iedereen die, op welke manier dan ook, een bijdrage geleverd had aan dit succes: de Carnavalsstichting, comité Recht vur zunne Raap, de horeca-ondernemers, Antoon en Mieke Romme, het St. Jorisgilde, Fixet, Ernis, Chrisjan en Anja Verhagen, Tonnie Hanegraaf, Nathalie Voets, carnavalsclubs, anonieme sponsors en iedereen die 'een duit in de doos' deed! Vriendin Joey van Doren mocht de headmouse overhandigen, maar vooraf wilde ze nog even iets rechtzetten.

Het gouden feest hebben ze aangepast gevierd in eigen familiekring. Burgemeester Netten kwam hen verrassend de hand drukken. Tevens was het de foto-dag van heemkundewerkgroep Vladerack (20-02-2002) en is het gouden paar door een van de fotografen op de gevoelige plaat vastgelegd! Proficiat!

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken die een bijdrage geleverd heeft aan onze gouden bruiloft. We kregen heel veel gelukwensen. Dank je wel aan familieleden, buren, kennissen en burgemeester Netten. Het is voor ons een mooie dag geweest. Sjaantje en Jan van Lieshout.

GEFFEN DEED HET WEER! "Het is allemaal begonnen met Torenklanken nr. 17 in oktober 200 l ". Zo begon initiatiefnemer Henk van Dijk zijn toespraak bij het uitreiken van de headmouse aan Denise van Nistelrooij. · In de rubriek "Efkes buurte mè..." stonden enkele passages die Henk hadden aangegrepen. Op de gilde-avond lanceerde hij het idee om een actie op touw te zetten, hetgeen iedereen ondersteunde. En als kastelein kreeg hij ook 'zijn collega's horeca-magnaten' warm voor zijn plan: met Carnaval een pilske minder. .. de fooien en de munten in de pot voor de headmouse! De actie verliep goed, hoewel het even twijfelachtig was, of het streefbedrag gehaald zou worden. Maar met de giften via de bank en nagekomen sponsoring, was het eindresultaat zodanig, dat de headmouse kon worden aangeschaft en er zelfs nog wat extra's was voor b.v. de verzekering ervan: ongeveer€ 3600 (= f 8.000,-) en dus geen€ 8.000 zoals de Dorpspomp vermeldde!

In de Streekwijzer werd gesuggereerd dat carnaval vieren voor Denise niet is weggelegd, maar dat is een misvatting. Denise heeft een geweldige carnaval gehad en zeker dit jaar, want velen spraken haar even aan, over de actie. Vervolgens werd er een video gedraaid, gemaakt door Hans van Leeuwen, die liet zien hoe Denise op haar computer werkt. Leo van Nistelrooij gaf uitleg. "De prijs van de headmouse is zo hoog, omdat die door ontzettend weinig mensen gebruikt wordt. Het apparaat is ontwikkeld in Amerika en moet ook daar vandaan komen. De ergo-therapeut van Denise heeft indertijd de headmouse geadviseerd. Via de computer is er met Denise heel goed te communiceren" aldus Leo. (denisevannis@hotmail.com). Het eind van het filmpje liet een uitgeprint A4-tje zien met de woorden: IEDEREEN BEDANKT! Harrie Peters bood namens het St. Jorisgilde kartrekker en tevens gildelid Henk een set jeu des boules ballen aan. Dit is de tweede actie die het Gilde ondersteunde, na het monument tegen zinloos geweld in Vinkel. Een monumentje op het kerkhof voor de doodgeboren kinderen is een volgend initiatief dat ondersteund zal worden door het Gilde. Wethouder van Zandvoort feliciteerde de initiatiefnemers namens het gemeentebestuur: "Waar een klein dorp groot in kan zijn!" Inderdaad: Geffen deed het weer! 15


organisatieadvies interim management mediation

advocatuur

SPECIALISATIES BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu ¡ werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot: mr drs H.J. Bonenkamp. telefoon 073 53 24449


SPELENDERWIJS LEREN Een doorgewinterde Scout. .. Frank Draad (35 j.) is al zo'n 15 jaar verbonden aan Scouting Geffen. Hij kreeg het met de paplepel ingegoten: zijn moeder was leidster bij Jong Nederland. Momenteel is Frank groepsbegeleider bij Scouting Geffen, hetgeen inhoudt: het behartigen van de personele zaken van Scouting; leiden en begeleiden "en soms met een lange ij!" Je moet een duizendpoot zijn en problemen samen met de leiding oplossen. Een van zijn taken is ook: nieuwe leiders en leidsters binnenhalen en daarom trekt hij aan de bel door middel van dit praatje. Scouting kent diverse speltakken: de Bevers (5 t/m 7 j.), Kawel ==Kabouters en Welpen (7 t/m 10 j.), de Scouts== Gidsen en Verkenners (10 t/m 14 j .), Explorers == Rowans en Sherpa's (15 t/m 17 j. en de Pivo's (18 t/m 21 j.). Geffen heeft leden in alle groepen op dit moment. Onlangs is er ook een "Stam" opgericht door Edgar Schuurmans en Jos van den Langenberg en dat is een groep van belangstellenden, die geen leiding zijn, maar wel een binding met Scouting willen houden en daarvoor ook iets willen betekenen. Scouting onderscheidt zich van andere jeugdclubs door spelenderwijs ook dingen aan te leren, die later inje leven van pas kunnen komen. Zelfstandig koken, pionieren, op houtvuur koken, een eigen keuken opzetten. Tochttechnieken aanleren: lange afstanden lopen, hiken Uezelfverplaatsen van de ene plaats naar de andere met opdrachten), leren omgaan met kaarten en kompas e.a. Welke passie moet je hebben om leider bij Scouting te worden? "Allereerst moet je het leuk vinden om met kinderen om te gaan en daar wat vrije tijd in willen steken. Met name voor de kleinsten wordt leiding gezocht en daarvoor moet je als leider minimaal 17 jaar zijn. De Bevers hebben hun groepsactiviteiten op zaterdag, de anderen op een door- de- weekse avond. Verwacht wordt dat je, na eerst meegedraaid te hebben in een groep, een start- en programmatraining volgt van lx 2 weekenden. Verder is het mogelijk een kampcursus te volgen van 1 week in de vakantie of2 weekenden. En bij Scouting Geffen zijn ook enkele leiders die de vrij zware Gillwel-cursus volgden. Er is veel know-how in de huidige Scouting -top! Alle leiding is zelf lid geweest. Jos van den Langenberg gaf cursussen in het Gewest en Willem van Zantvoort geeft training in Regio Tilburg voor alle leeftijdsgroepen. Hans Hendriks is vanaf het begin actief geweest in Scouting Geffen en heeft inmiddels zijn kennis en de voorzittershamer overgedragen aan Chrisjan van Dinther, één van de eerste welpen!

Frank praat met enthousiasme over "zijn club" en het zou jammer zijn, als door tekort aan leiding deze speltakken verloren zouden gaan! Dus jongelui, PABO-, SPH-, SPW-studenten of andere belangstellenden, meld je aan bij Scouting: een leuke hobby, een prima stage en een weldaad voor de Geffense jeugd! Gewoon bellen naar Frank Draad 073 - 5325742, want het duurt nog even voordat zijn eigen kinderen Veerle (3 j.) en Jerome (9 mnd.) de leeftijd hebben om in papa's voetsporen te treden!

e.v. GOED ZAT Langs deze weg willen we een aantal mensen bedanken die er mede voor gezorgd hebben dat wij de le prijs in GEFFEN behaald hebben. - Familie De Veer uit Lithoijen (bouwplaats) - Familie van Heesch uit Geffen (bouwplaats) - Loonbedrijf Gebr. van Erp uit Oss - Geffen - Bouwbedrijf v/d Maazen Lith - Familie v/d Goor uit Lithoijen - Café / zaal De Leeuwerik uit Lithoijen - Café Govers uit Geffen ("NOTEN") - De NAS uit Geffen (stalling van de wagen) - P. Bek.kers bedrijfskleding uit Geffen - Paul Wagenmakers uit Geffen - Hoveniersbedrijf Corné van Dinther uit Geffen Verder willen we de mensen van de organisatie en begeleiding bedanken die er voor gezorgd hebben dat de optocht in GEFFEN de mooiste uit de regio is en hopelijk zal blijven. Als laatste bedanken we iedereen die we wellicht vergeten zijn te vernoemen, en niet te vergeten U "het publiek" want zonder publiek is de optocht ook geen succes. Tegen al deze mensen zeggen wij met z'n allen: BEDANKT!!! (en wellicht tot ziens)

KOPY INLEVEREN VOOR: 16 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 17


WIE WAT WANNEER MAART 13 14 14 16 20 23 23 24

Veertigdagenmeditatie 19.00 uur in de Kapel Sint-Jorisgilde, 28e Gildeavond; Oss K. V.B., Culturele avond krekul Kopij inleveren Torenklanken (nr 5) Veertigdagenmeditatie 19.00 uur in de Kapel Palmpaasoptocht + viering, 19.00 uur Buurtver. "De Molenhoek", Jaarfeest G'68 Maasdonk Dl - Ovoco 3, Sporthal De Geer, 10.00 uur 28 Presentatie E. Communicantjes, 18.30 uur Kerk 29 Goedevrijdag, 15.00 uur Kruisweg

09 13 22 22

Eerste Communie, 9.30 uur+ 11.30 uur Sint-Jorisgilde, 31 e Gildeavond Kopij inleveren Torenklanken (nr 11) Jeugd Brandweerdag in Nuland

JULI 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr 12) 08 t/m 16 aug. Zomervakantie 11 Sint-Jorisgilde, 32e Gildeavond

AUGUSTUS 08 10 17 17

Sint-Jorisgilde, 33e Gildeavond Sint-Jorisgilde, Koningschieten met teeravond Kopij inleveren Torenklanken (nr 13) Sint-Jorisgilde, Koningsmis

APRIL 01 2e Paasdag 04 K. V.B., Avond: Angst en Depressie samen met K.V.O.

06 Kopij inleveren Torenklanken (nr 6) 11 Sint-Jorisgilde, 29e Gildeavond 14 G'68 Maasdonk MB2 - Dynamo, Sporthal De Geer, 10.00 uur G'68 Maasdonk JA - Hands Up, Sporthal De Geer, 10.00 uur G'68 Maasdonk MBl - Blok '80, Sporthal De Geer, 10.00 uur G'68 Maasdonk Dl - den Bosch '78 3, Sporthal De Geer, 12.00 uur 18 K.V.B., Rondwandeling Geffen Heemkunde 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr 7) 21 Sint-Jorisgilde, Sint-Jorisdag; Koningschieten met teeravond 28 Sint-JorisgiJde, Kaderdag Hoge Schuts te Geffen 29 t/m 10 mei Meivakantie

MEI 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr 8) 04 Sint-Jorisgilde, Dodenherdenking 05 Bevrijdingsdag 09 Hemelvaart 09 Sint-Jorisgilde, 30e Gildeavond 13 K.V.B., Uitwisseling Liempt 16 K. V.B., Moederdagviering 17 Vormsel, 19.00 uur 20 2e Pinksterdag 20 Sint-Jorisgilde, Burger-Koningschieten 23 K.V.B., Fietsbedevaart St. Jan 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr 9) 27 Inschrijving peuters, peuterspeelzaal De Paddstoel

JUNI 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr 10) 08 Kioskfeest "De Pompzwengels" 18

SEP.TMBER 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr 14) 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr 15)

OKTOBER 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr 16) 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr 17)

GEZOND AFSLANKEN ..• OOK IN UW OMGEVING Met drie volle maaltijden per dag en met gezonde voeding. Niet te geloven? Toch is het waar! Afslanken betekent niet alleen minder wegen, maar bewust worden van een gezonde levenswijze. Geen liflafjes, maar gewoon met de pot mee-eten 1 De E.G.A. is Nederlands betere Af slank- en Begeleidingsclub, zowel in groepsverband als in wekelijkse schriftelijke cursussen. Leer gezond eten met uw hele gezin en voorkom ernstige ziekten door slechte voeding. Let wel: "Jong verantwoord eten leren, is gezond oud worden! " Inschrijfgeld f 20,00; cursusgeld f 10,00 per week. Welkom bij de groepscursus in uw omgeving : Uw cursusleidster: Gr~t Clement, tel. 073 532 1749 E.G.A. Nederland De club voor betere Voedingsgewoonten Gouda Nederland Telefoon 0182 528 619


Bridgeclub

f

• • Gettens • Doublet ■

Op dinsdag 19 februari werd bij Geffens Double_t de derde serie van het seizoen afgesloten. Hierbij de stand na vier zittingen

Groep A (geel) 1. Echtp. van de Logt 56.53 2. Echtp. van Druenen 54.27 3. Heren Krevel-van de Wiel 52.68 4. Echtp. Bijl 51.97 5. Dames Boeijen-Schouten 51.39 6. Mevr. Rouppe v d Voort-Dhr. van Galen 51.18 7. Dames Druenen-de Haas 50.27 8. Dames Raaijmakers-Wolkenfelt 49.63 9. Echtp. van Alebeek 49.61 10. Dames Droog-van Etten 47.36 11. Dames van den Hurk-Noy 47.30 12. Echtpaar Hanegraaf 46.67 D 13. Mevr. de Veer-Dhr. van de Ven 45.35 D 14. Heren Jonker-Roelofs 42.52 D Groep B (rood) I. Echtp. van Grinsven 2. Dames Essenberg-van Hooij 3. Mevr. Loohuijs-Dhr. Christiaens 4. Echtp. van Herpen 5. Echtp. Luijben 6. Dames van de Brink-van de Ven 7. Dames Berten-Rasing 8. Echtp. van Dielen 9. Dames Bos-de Jong 10. Mevr. Verhoeckx-Dhr. van Weert 11. Echtp. van Zutphen 12. Echtp. Sollewijn 13. Dames van Noort-Weerens 14. Echtp. Acke

58.14 P 56.57 P 54.31 P 54.18 51.02 50.89 50.68 50.59 49.25 47.76 47.33 45.12 D 42.00 D 41.95 D

Groep C (oranje) 1. Heren de Haas-Hanegraaf 2. Heren de Kort-Tolboom 3. Dames Jonker-Roelofs 4. Dames van Gelder-Ulehake 5. Dames van Houten-Molkenboer 6. Dames Langenberg-van Herpen 7. Mevr. Binos-Dhr. van de Bergh 8. Dames Ceelen-Ruijsink 9. Mevr. van Zanten-Dhr. van Hout 10. Dames van Beek-van Berkel 11. Heren van Bon-Goorsenberg

55.12 P 53.47 P 52.54 P 52.43 51.82 50.78 50.26 50.09 50.00 49.91 48.35

12. Echtp.Lambregts 13. Echtp.van der Meijden 14. Dames van de Wijst-Zeeuwen

46.70 D 45.49 D 42.02 D

Groep D (blauw) 1. Echtp.van Genugten 2. Echtp.Baart 3. Dames Boeijen-Stekelenburg 4. Echtp. Roesgen 5. Echtp. de Rooij 6. Dames van Lieverloo-de Bresser 7. Dames van de Akker-Boereveen 8. Heren Elberse-de Jong 9. Dames van de Boom-Willems 10. Echtp. Vogels 11. Dames van de Berg-Toebast 12. Dames van Bon-Jansen

56.77 P 54.90 P 53.75 P 52.81 51.46 51.15 48.85 47.81 47.29 46.77 45.52 42.92

LANDELIJKE RIJVERENIGING

~ EZILVERHOif Wij zijn op zoek naar jongens en meisjes die het leuk vinden om pony te rijden. Dit voorjaar willen we beginnen met een lesgroep voor kinderen vanaf 6 jaar. De lessen vinden plaats op zaterdag of woensdagmiddag en worden gegeven door een gediplomeerde instructrice. Je hebt les op je eigen pony de je meebrengt naar ons clubterrein. Dit mag ook een verzorgpony zijn, of misschien ken je wel iemand met een pony waar je op zou mogen rijden. Heb je interesse ofwil je meer informatie? Bel dan naar Ge-Anne Wijgerse telefoon: 073-5321544 Elke zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur is er een les voor paarden (volwassenen en oudere jeugd) op het terrein aan de Heesterseweg te Geffen. Kom gerust eens kijken.

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun en het medeleven tijdens het ziekbed en overlijden van ons pap Frans van Bergen De kaarten, de bloemen, de telefoontjes, de woordjes, de... Het gaf en geeft ons nog veel steun en troost. Henriëtte en Henrie van Bergen 19


WERKGROEP KERK EN SAMENLEVING VINKEL Aan alle inwoners van Geffen, Nuland en Vinkel Aan alle verenigingen, die zich op sociaal terrein begeven Aan alle instanties op dit terrein. De werkgroep Kerk en Samenleving van de parochie Vinkel is een aantal jaren geleden opgericht en heeft toen als onderwerp gekozen: annoedebestrijding. Wij dachten van nut te kunnen zijn voor mensen met een minimaal inkomen als hulp bij het vertalen van de ingewikkelde regelingen; als kritische toeschouwer voor de politiek en de ambtenaren op sociaal gebied; als belangstellend medemens voor personen met problemen door een laag inkomen. Omdat alle regelingen gemeentelijk zijn, konden we niet voor Vinkel alleen blijven functioneren. We hebben dus nu in onze werkgroep ook een vertegenwoordiger uit Geffen en een uit Nuland. Gaandeweg is ons gebleken, dat het moeilijk is om concrete projecten te vinden, die direct gericht zijn op armoedebestrijding. Na een cursus van het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging Oost Brabant hebben we besloten om ons werkterrein enigszins te verleggen, hoewel op de achtergrond armoedebestrijding nog ons streven is. Wij willen ons gaan bezighouden met acties tegen eenzaamheid en sociaal isolement. In Geffen en Nuland zijn er al initiatieven en de ziekencomité's en de ouderenbonden van de drie kernen doen eveneens goed werk op dit terrein. Wij willen dat niet hinderen, maar kijken of er nog meer kan gebeuren. Als voorbeeld denken wij aan boodschappenhulp, gezamenlijke maaltijden in Vinkel (in Nuland en Geffen al gerealiseerd), vervoer naar winkels,ziekenhuis e.d.; in het algemeen gezegd: mensen laten deelnemen aan sociale activiteiten, die daar op dit moment niet toe komen. Graag willen wij reacties ontvangen op deze plannen van: • mensen, die van deze diensten gebruik willen maken. Geef ons aan ofU zo iets wil ofjuist niet, ofU andere suggesties heeft, enzovoort. U kunt een van de leden van de werkgroep persoonlijk benaderen of schriftelijk (eventueel anoniem) reageren naar de werkgroep Kerk en Samenleving, Pastorie Vinkel, Lindenlaan 22, 5382 JA Vinkel. • verenigingen of instanties, die op dit terrein al activiteiten ontplooien. Laat ons dat weten en geef aan, of wij daarbij een rol kunnen spelen ofminimaal moeten zorgen, dat dingen niet dubbel gebeuren. • mensen, die bereid zijn om bij onze acties als vrijwilliger mee te doen. Naast deze activiteiten heeft de werkgroep nog tot taak om voor de caravan van Vincentius Den Bosch en die 20

van Vincentius Rotterdam op Vinkeloord als ontvangstcomité op te treden. In beide caravans wordt voor mensen met een minimuminkomen voor een goedkope vakantie gezorgd. Mocht u ook voor een dergelijke voorziening in Nederland of België in aanmerking willen komen, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de werkgroep. De werkgroep Kerk en Samenleving Maasdonk heeft als samenstelling : Hans Kreutzer, voorzitter 073-5321854 Vinkel Jan van Bergen, secretaris 041 2-452972 Vinkel Vinkel Jos van de Ven 073-5321653 Ria Ketelaars 073 532 2760 Vinkel Hans Hendriks 073-5323878 Geffen Nel van den Heuvel 073-5323521 Nuland

KUNSTKRING DE MEENT Expositie kunstkring de meent te nuland Op zaterdag I 6 en zondag 17 maart as. vindt in het gemeenschapshuis De Meent aan het Prins Bernhardplein te Nuland een expositie plaats van werk van onze leden. Op beide dagen zullen 17 leden van onze vereniging laten zien wat zij de afgelopen jaren op creatief gebied hebben gepresteerd. Schilderijen, tekeningen, keramiek en beeldhouwwerk in velerlei variaties zijn die dagen te bewonderen. Ook zullen sommige leden tijdens de tentoonstelling hun manier van werken demonstreren door ter plekke te schilderen of anderszins. Via de Kunstkring is er een creatief project geweest op de basisschool De Hoogakker te Nuland. Alle leerlingen hebben tekeningen gemaakt en een selectie van die werkstukken is ook te bewonderen tijdens dit weekend. De openingstijden zijn: Zaterdag 16 maart van 14.00 - 17.00 uur Zondag 17 maart van 11.00 - 17.00 uur De Kunstkring De Meent nodigt u van harte uit voor een bezoek aan de deze expositie. De toegang is gratis. Lezing over "Naakt in Beeld" Onder auspiciën van de Kunstkring De Meent te Nuland zal de kunsthistorica drs. Lieke Tax-Oude Vrielink uit Oss een lezing (met dia's) verzorgen over het onderwerp ''Naakt in Beeld", waarin uitvoerig zal worden ingegaan op de geschiedenis van het naakt in de beeldende kunst, te beginnen met de "Venus van Willendorf" (21000 v. Chr.) en eindigend met een naakt van de schilder Lucian Freud uit 1982. Deze lezing vindt plaats op maandag 18 maart a.s. in het gemeenschapshuis De Meent aan het Prins Bernhardplein te Nuland. De aanvang is 20.00 uur. De entree is gratis voor leden en ondersteunende leden van de Kunstkring De Meent. Andere belangstellenden betalen slechts€ 1,20 p.p. als tegemoetkoming in de onkosten.


SCHOONHEIDSSALON

ANNE

GESPECIALISEERD IN: • Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen / Pakkingen (billen buik, borsten, handen en voeten) • Facesetting • Permanente Make-Up

a

• • • •

Depositaire van: • Maria Calland • Mary Cohr • cli Amati

Make-Up workshops Dagarrangementen Piercing Ontharen (elektrisch)

-· \,:: r, M ~ b,. .•;-~ 0 - 4 ~ ~ • ____

M

a

__..-----î

~----;"i r, \} \

- - -- - -- - r\ 1 \ P. ook vemuur ..,cadeauartikelet1 .... l,ezorging aan hulES

Hanegraaf B.V. , Geffen Bedrl)venwe g 4. 5386 KA Geffen Tel. {0 73) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORM EN

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. {073) 532 46 59

ADMINISTRATIE HAGEKO GEFFEN STALEN KO Z IJ NEN OP H AAT

& ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: • verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. lid van

-1

RIJWIELEN

TANKSTATION

d1?11fü!I

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

Kerkstta:.1t 11 Geffen

(073) 532 13 13

-

Ja, dat doen

we allemaal! /;

e'B.-i

1

. f(!t"'t

·Br :t .,

~-~

·-·-"

Aan-en verkoop

Verzekeri

~

'

\

ESE

~~-~~~--~------•-..,,,~:,:,:..~~l~~~-.<,:,=~~":' • i

~

Hypotheek ®adviseur


00 RIG()\l

Persbericht Belastinghulp voor ouderen Dit jaar moet voor het eerst een belastingformulier worden ingevuld volgens het nieuwe belastingstelsel. Dat levert gelukkig niet voor iedereen grote problemen op. Ook veel ouderen kunnen het zelf of hebben iemand in hun omgeving die voor hen het formulier invult. Bovendien kan de hulp worden ingeroepen van het Buro Sociaal Raadslieden of een afspraak worden gemaakt bij de Belastingdienst. Ook een aantal ouderenorganisaties vult voor hun oudere plaatsgenoten formulieren in. Toch is er een groep ouderen die niet zo gemakkelijk de weg naar hulp vindt. Voor deze groep heeft de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) een aanbod. Vrijwillige ouderenadviseurs gaan op verzoek bij oudèren op huisbezoek en vullen voor hen het formulier in. Deze vrijwilligers zijn goed op de hoogte van belastingzaken die 'voor ouderen van belang zijn. Over de hele regio Maasland verspreid, dus ook in de kleine kernen, is een tiental ouderenadviseurs beschikbaar. De RIGOM-ouderenadviseurs vullen alleen belastingformulieren in voor ouderen met een laag inkomen: AOW en een klein pensioen. Ze komen bij ouderen thuis. Zo worden ook mensen die wat minder mobiel zijn bereikt. Bovendien kan de ouderenadviseur helpen om de papieren te ordenen die nodig zijn voor het invullen van het belastingformulier. Niet alle ouderen hebben een formulier gekregen van de belastingdienst Met name voor ouderen met alleen AOW of met een klein pensioen kan het aantrekkelijk zijn om zelf een formulier te vragen. Zij kum1en namelijk bijna altijd belasting terug krijgen. Bij de RIGOM is een handleiding verkrijgbaar voor ouderen die zelf een formulier invullen. Daarop staat aangegeven welke posten van belang zijn en bij welke bedragen teruggave te verwachten is. Als ouderen hulp wensen bij het invullen van het T-formulier, dan kunnen ze een huisbezoek van een ouderenadviseur krijgen. De hulp van de RIGOM is laagdrempelig. Een telefoontje naar de ouderenadviseurs van de RIGOM is voldoende. Vragen staat vrij: bel. (0412) 632 815.

EUROCOLLECTE/ COINS FOR CARE De actie "Coins for care" is bijna ten einde. Bij zowel de Rabobank als de Regiobank in Geffen heeft een box gestaan waarin Geffenaren hun laatste munten en bankbiljetten van de Eurolanden hebben gedeponeerd. Daarnaast is er ook een zakjesactie geweest, maar die heeft niet iedereen bereikt. Diverse zakjes zijn ook in de boxen geworpen. Het totaal gewicht van het in de boxen ingezamelde geld, inclusief de verpakkingen, was ruim 77 kilogram. Er zaten veel bankbiljetten tussen. Die dragen aan het totale gewicht weinig, maar aan de totale waarde naar verhouding wel veel bij. De waarde van de opbrengst in Euro's wordt officieel pas in de loop van dit jaar bekend; daarover gaat de nationale organisatie. Een voorzichtige schatting van de centrale organisatie is dat een kilo ongesorteerd vreemd geld wel eens zo'n 25 à 30 Euro waard zou kunnen zijn, dus in ons geval zouden die 77 kg de waarde van ongeveer 2.300 Euro kunnen hebben! Bestemd voor goede doelen. Namens de mede-organiserende serviceclubs dank aan alle gevers en aan de Rabobank en de Regiobank in Geffen voor hun medewerking!

r~ :~

Jaap Bijleveld

1·-·.,, ~

r

'

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklank.en wordt geschre"'.en, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.

VERLOREN Verloren in de Kloosterstraat een bril. Graag terug bezorgen bij van Schijndel, Kloosterstraat 37.

22

Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


'

@an Lent

\l

\

1.i

Specialist in zit- en ligcomfort

Btvr«1~n o~

Bouwen op vertrou·u.1en vertrouwen

Het Geffens Veld 6 5386 LL Geffen Tel.: 073 - 532 28 52

■ ■ Il ■ ■ ■

§)~

~

·"""

•·:' Gebr. van Wa.nroolj Bou,,.bcdrijvcn

Broeksuaat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 • 534-0400, Fax: 073 • 5340499

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur- Houtrecycllng AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Tel.: 0412 -642454 073 - 522 42 86

Dommelstraat 47

REGIO

5347 JK Oss

....... ~

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

:

BANK

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-Limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgîro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maan.dag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

09.00 - 12.J 5 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12. 15 en 13. 15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

VA Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek

0 advlseur


Alles vers uiteigen bakkerij

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

; bakkerij Brands E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor:

bruiloften - partijen - vergaderingen

UITVAARTVERZORGING

VAN

B.V.

LITH

Docfalaan2

5342HZ

Oss

-

,:

p,iel

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Mogelijkheden voor lhuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen

tel: (0412) 62 31 73

fax 0412 64 11 55

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon [073) 532 03 33 Fax (073] 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers ,

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Gellen

Maarten van der Dussen

S1)~

~ • begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. - persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

, , . DIERENSPECl~ALZAAK &VEEVOEDERS ..,,,

B. de K1nde1·en v.o.i. Holensh·aat 3.2. Geffen fol. 073 • 53.2555 l * Alles voor uw huisdieren * Meststoffen, potgrond, zaden, etc.

* Klompen, laarzen Bouw

Buro

WIigenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073- 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur