Torenklanken 2002 - nr 20

Page 1

I

40e jaargang nummer 201 december 2002

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~-~~-~~-~ DE DEUR STAAT OPEN Hét Feest komt er weer aan. Nooit zullen zo veel mensen in onze kerk naar binnen komen, als juist op Kerstavond of eerste Kerstdag. Eigenlijk zou ik als pastoor aan de deur willen staan om ieder persoonlijk de hand te geven en welkom te heten. Niet omdat ik me zo belangrijk voel, maar wel om iedereen, elke persoon, die binnenkomt bewust te waarderen, juist om wie ieder is, al zou er geen tijd zijn om de naam te vragen. Het gaat er niet zozeer om hoeveel er binnenkomen, want je kunt mensen toch niet bij elkaar optellen, maar het gaat erom dat ieder zich gezien en geteld weet, dat ieder h**r of zijn eigen waarde zou mogen voelen... Ja, en dan die waarde van jezelf ni.e~ gemeten zoals dat op andere dagen gaat met wat je hebt aan geld of geleerdheid, maar · zoals ieder in eigen hart zich 'zelf' voelt. Zo bekijk je het eigenlijk eens van een andere kant... En zo komen we ook anders in het verhaal van Kerstmis te staan... Het zijn dan niet meer alleen de 'herdertjes', die bij nacht lagen, en die totaal onvoorbereid naar het Kind gebracht werden,... en vrede vonden, dat wil zeggen: "Ik voel dat ik er mag zijn zoals ik ben." Kerstmis is het feest van 'kerstverhalen' ... Ze hebben haast allemaal een happy end, een goede afloop. Mensen komen weer thuis, of: vinden elkaar, of kunnen elkaar eindelijk vergeven, of: iemand die heel alleen is, wordt genodigd en gastvrij door anderen opgevangen. Veel mensen lijken bijna niet meer te weten, dat die vredelievende gedachten afkomstig zijn van het Kind, dat ons geboren werd. Het Bijbelverhaal van Lucas vertelt het verhaal eigenlijk heel sober, maar gelovende mensen van vele eeuwen hebben erover nagedacht, gefantaseerd, gedroomd. Franciscus van Assisië begon, zegt men, als eerst met een Kerststal, om de mensen te laten kijken. Het gaat om het kind... Mensen willen altijd graag een baby zien,... maar door het veel nadenken over dit

verhaal zien we nu ook: het kind kijkt naar mij ... ! Als dat toch eens waar mocht worden voor ieder van ons en voor ons samen, dat we dat weten... God kwam in ons bestaan, Hij kwam voelen, hoe het is mens te zijn, hoe het is van "kleinsaf" te moeten beginnen, hoe het is arm te zijn... Velen om ons heen weten eigenlijk niet waar Kerstmis vandaan komt. Zelfs niet dat het ingebouwd is, in wat vroeger een heidens feest was van verlangen naar het voorjaar, met de altijd groene boom in huis, en naar het licht... Toch wordt de naam van het Kind vaker uitgesproken dan ooit. Ja, als stopwoord, "Jezus", of met de Engelstalige klinkers •jiezes". Gelovigen zullen het wellicht spotten noemen. Maar ik denk wel eens: Hij zit zo diep in ons mensen, dat ze zijn Naam roepen, en die Naam is al een gebed. .. ja, dank zij wat met Kerstmis gebeurde... De sfeer in de straten, op de tv en in de bladen lijkt niet veel verder te komen dan rinkelende bells', een van Sinterklaas afgekeken kerstman. Maar al die mensen verlangen toch naar gevoel, hebben er toch recht op, want ze zijn ook van Hem zonder het te weten. Ik hoop dat u er met velen bent, en dat we samen zullen kijken en luisteren en zingen, en vrede vinden, en vooral voelen, dat Hij naar je kijkt, en dat we mogen voelen: het is goed dat ik er ben... Zalig, dat wil zeggen: gelukkig Kerstfeest voor u allen en voor jullie! Pastoor Scheepers

RECTIFICATIE BEDEVAART LOURDES De busreis is op 9 t/m 17 mei (gewijzigde datumt). De vliegreis is op 11 t/m 16 mei. Het banknummer van het Lourdescornité waaru uw aanmeldingsbijdrage kunt storten op banknummer 129546313 van de Rabobank te Geffen t.n.v. Het Lourdescommite Geffen/ Vinkel. 1


7<e!!i'!1!.i~-" · t.·

•.

-

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. · Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 ,Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. · www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

CA..F:É

. begrafenissen en crematies waar u ooi( verzekerd bent. • vrouwelijke medewerkers . gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen

Q-C>-v.F;~

G.E;.FF.E.1'.T mbinderiJ; 11Wouw :J(/ooslerslraal.5c .5J,J6 71:Jr

9e/fen

lef073 XJ 21 6'13

fax 073 5J 2.5 1.50

),

Tel.: 0412- 64 24 54 073 - 522 42 86

:JJfoemen :Plan/en :JJruidswer.k

9rafmer.k Xacfoarli.kelen

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77

Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13,Geffen Tel. : 073-5322961

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mall lnfo@nasafbouw.nl Wij verzorgen voor u: * *

..

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~

WIHABO ~ DRUKKERIJ Voor al uw familie· verenigings· en hondelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 col lecties. Mei opgaaf van iuiste datum bij geboorte kaartjes, drukkosten gratis. Gratis fotoalbum bil geboortekaort1es. Ook voor copieerservice kunt u b il ons terecht.

Kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat drukwerk 52 x 72 cm. Kleurenplotten tot 1.50 m. Heeste rse weg 13 · 5386 KT

Geffen

Tel.: (0731 532 26 84 fox: (073) 532 47 95 e - mail: drukkeri j@wihobo.nl internet: www.wihobo.nl


GEFFEN:

Wilt u twee jongens van het koor opvangen tussen 12.00 - 14.30 u. geef u dan op bij Mien Gerrits (tel. 5324691)

KERK EN SAMENLEVING KERST- EN NIEUWJAARSPROGRAMMA: Donderdag 19 december: verjaardag van pastoor Scheepers. U bent van harte welkom in Het Oude Klooster (benedenzaal) vanaf 19.00 uur. Vrijdag 20 december: 19.00 uur H.Mis in de kapel m.m.v. Ouderenkoor Zaterdag 21 december: 13.00 uur Huwelijksviering Mariëtte van Erp en Mark Hooijmans 19.00 uur H.Mis m.m .v. Jeugdkoor (tevens boeteviering) + kinderkerk 20.30 uur Kerstconcert Mucboss + W.I.K. in de kerk Zondag 22 december: 09.30 uur H.Mis m.m.v Gemengd koor 17.00 uur Kerstwake in de kerk van Nuland

KERSTAVOND: dinsdag 24 december: rondbrengen van de H.Communie 17.30 uur Kerstviering m.m.v. Kinderkoor (Er is kinderkerk voor de kinderen t/m groep 4) 20.30 uur Kerstviering m.m.v. Passe Partout 24.00 uur Nachtmis m.m.v. Gemengd koor EERSTE KERSTDAG: woensdag 25 december: 10.00 uur Kerstviering m.m.v. W.I.K. (t.v. uitzending naar de Heegt) 16.00 uur Herdertjesviering m.m.v. Fluitekruid (dit is geen eucharistieviering en er wordt geen communie uitgereikt) Van 13.00 - 16.00 uur is de kerk geopend voor het bezichtigen van de kerststal.

OUDJAAR/ FEEST VAN DE H. SILVESTER I: dinsdag 31 december: 19.30 uur: Oudejaarsviering m.m.v. Jeugdkoor NIEUWJAARSDAG: woensdag 1 jan. 2003 10.00 uur Plechtige Hoogmis m.m.v. Gemengd Koor (t.v.-uitzending naar de Heegt) vrijdag 3 jan. 19.00 uur zilveren jubileumviering Kees en Henriëtte Jongeneelen geen viering in de kapel! zaterdag 4 jan. 19.00 uur Driekoningen-gebedsdienst m.m.v. Kinderkoor zondag 5 jan. 09.30 uur H.Mis m.m.v. Gemengd koor vrijdag 10 jan. 19.00 uur H.Mis m.m.v. Ouderenkoor zaterdag 11 jan. 19.00 uur H.Mis m.m.v. Bandola's (Kerkbalansweekend) zondag 12 jan. 09.30 uur H.Mis m.m.v. Gemengd Koor

TWEEDE KERSTDAG: donderdag 26 december: 09.30 uur Kerstviering m.m.v. JKHG + JK (t.v.-uitzending naar de Heegt) Van 13.00 - 16.00 uur is de kerk geopend voor het bezichtigen van de kerststal.

ZIEKENCOMMUNIE: Mensen die door ziekte of ouderdom niet naar de kerk kunnen komen om de Eucharistie te vieren, kunnen de H. Communie thuis ontvangen op dinsdag 24 decem~er. Een berichtje naar de pastorie ( tel. 5321216) is voldoende. Degenen die al regelmatig thuis de Communie ontvangen hoeven zich niet te melden.

Vrijdag 27 december: 19.00 uur H.Mis m.m.v. Ouderenkoor Zaterdag 28 december: 16.00 uur inzegening herinneringsmonumentje om 19.00 uur is er geen viering in onze kerk zondag 29 december: 11 .00 uur H.Mis m.m.v. de Zeeuwse Koorschool (tv.uitzending naar de Heegt) 15.00 uur Kerstconcert door de Zeeuwse Koorschool

HERDERTJESVIERING Hallo jongens en meisjes. Op Eerste Kerstdag gaan onze herders weer op visite bij het kindje Jezus. Komen jullie ook als herder ofherdèrin verkleed naar onze kerk? Het zou helemaal af zijn, als jullie ook nog een lampion met kaars mee zouden brengen. We gaan met de pastoor voorop, in een optocht naar de kerststal. Jullie mogen ook allemaal een tekening meebrengen voor het kindje Jezus. Fluitekruid zal weer 3


®

@

Kleding verander- en reparatiewerk.

Café - Zaal 't Haa6je

11

,~

~i1, \) voor bru ilo~en. partijen ~ ~· en vergaderingen · Tel.: 073 - 532 15 21

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl1EIN

®=

-

OSS

fi§

(0412) 62 22 13

~; •. : ;.;;;;.,,.,\>,,'.c,,v.

09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

GEFFEN · • (073) 532 19 95

:-

:c:·.c•::::s.--"'·"''" ··:

~~ c'tl~ ....... :___ ..... ~ Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21 .00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 21.00 uur

Maandag, Dinsdag. Donderdag. Vrijdag:

Gebr. v~n Erp

I':::\ .t=\1"

Tolwe92 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.nl

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

Loonbedrijfen Grondverzet

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

~

BENILDA11

~~

~

· begr:afenisser:i en crematies y1,par., u OQk \ ~rzekerd bent. . gespecialisé'èrd ih A, k

' \

' · -~

f

•._

u1tvaa1t.~et,z~,~èrifgen • gr~tis informatief gesprek - ,,· :,,o' .,· .,•..,, . »t-.~~

Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Bloçip~d~rü·

~

IB'a11inkn

~ ~

~ bloemen

~ planten ~ grafwerk

~ potterie ~ tefeflora

~ decoratie

~ bruidewerk

~

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

.:1


mooie kerstliederen laten horen en het kerstverhaal zal speciaal voor de allerkleinsten verteld en uitgebeeld worden. We hopen dat er veel herder naar het kindje in de stal komen kijken. Om 16.00 uur verzamelen we in het portaal van onze kerk. Tot dan.

HERINNERINGSMONUMENTJE Het verlies van een kindje rond de geboorte was vroeger minder goed bespreekbaar. Een kind dat maanden lang is verwacht en doodgeboren wordt, of een kind dat maar kort leeft na de geboorte, betekent verdriet voor de ouders. Een verdriet en een teleurstelling waar de nabestaanden soms niet te lang bij stil willen staan, een verdriet ook waar de omgeving maar moeilijk mee om kan gaan. Zo was het in de kerk vroeger de gewoonte om zulke vroeg gestorven en ongedoopte kinderen, anoniem in ongewijde aarde te begraven. Onze parochie wil ruimte bieden om deze kinderen te herinneren. Inez Hegeman maakte een monumentje waarin "de leegte" wordt vertolkt die ouders hebben ervaren. Met een korte dienst van woord, gebed en muziek, zal het monumentje - dat geplaatst wordt op het kinderkerkhof - worden ingezegend op zaterdag 28 december a.s. om 16.00 uur. Graag willen wij belangstellenden hierbij uitnodigen. Na afloop is er gelegenheid om wat na te praten bij een kop koffie op de pastorie. DRIEKONINGEN Op zaterdag 4 januari vieren we het feest van Driekoningen. Alle kinderen mogen zich, als koning verkleed, om 18.45 uur verzamelen bij de kiosk. Dan gaan we in optocht naar de kerk om het verhaal van de drie wijzen te horen. Tevens wordt aan de communicanten de map uitgereikt. We hopen dat er veel koningen en oosterse figuren meelopen in onze driekoningenoptocht! DOOPGESPREK Het doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 januari om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 4 februari 2003. Contactpersoon: Babette Romme, De Doelen!, tel 5323469 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190 (graag bellen tussen 19.00- 20.00 uur) MISINTENTIES: Opgave yan misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12

tel. 5322298. Er liggen ook opgave - enveloppenwachter in de kapel en in de kerk.

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen metAnja Wingens: 073 - 5324160 BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS: spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van09.30- 10.00uur(omafspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag) voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com intemetside parochie: www.parochiegeffen.nl PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE zaterdag 4 jan.: 19.00 uur uitreiking Communiemap in de Driekoningenviering maandag 6 jan.: 09.00 uur informatiemorgen voor de gastouders ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP EEN KERKELIJK HUWELIJK 21 dec. 2002: Mariëtte van Erp en Mark Hooijmans WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 6 december: Mies van Erp, 76 jaar KERKBALANS 2002: Kleur bekennen Zoals u in Torenklank.en heeft kunnen lezen loopt de kerkbalansactie goed: door 520 deelnemers is € 37.309,00 bijeengebracht, hetgeen een mooi bedrag is. Toch moeten we niet vergeten dat het ieder jaar moeilijker wordt om de begroting sluitend te krijgen, wat mede veroorzaakt wordt door de gestegen algemene kosten, kosten voor onderhoud en zeker ook door het teruglopend aantal deelnemers aan de actie kerkbalans. In januari van dit jaar zijn er meer dan 1700 machtigingen bij inwoners van Geffen en mensen die niet in Geffen wonen, maar onze parochie een warm hart toedragen, bezorgd. Minder dan 1/3 deel heeft dus gereageerd met een financiële bijdrage. Vandaar dat we nog een dringend beroep op u willen doen. Steun de actie kerkbalans, als u zich betrokken of verbonden voelt met onze parochie. Als onverhoopt uw machtiging is zoek geraakt, kunt u uw bijdrage (en elk bedrag is welkom!) overmaken op giro nr. 1117393 of op Rabobank nr. 115807292 t.n.v. Parochiebestuur Maria Magdalena o.v.v. kerkbalans 2002. Bij voorbaat dank. Wij willen nog heel lang een bloeiende parochiegemeenschap en een mooi kerkgebouw. U toch ook!!! 5


A.

..L

_. ROND DE DORPSPOMP

De stamtafel neemt met groot genoegen kennnis van al die positieve berichten over de nieuwe burgemeester Peter Boelens. Hij vindt ook de 3 dorpen leuk. Uit zijn toekomstige woonkeuzeplaats zal blijken welk dorp hij het aantrekkelijkst vindt. Wij weten, dat dat ongetwijfeld GEFFEN moet zijn. De wethouders zijn onder de indruk van zijn communicatieve vaardigheden, zijn aandacht voor gemeenschapszin en zijn sociale bewogenheid. Een oudleerling van Peter Boelens en raadslid Evert Visschers roemt hem als een gezellige en kundige leraar. Hij weet van uit zijn vak al de gevoelige puntjes te ontdekken en de tere, broze en ongezonde plekjes weg te masseren. Hier en daar is nog wel een massage-beurtje nodig. Hij heeft naar wij hopen in Nijmegen, als wethouder veel aandacht besteed aan Ruimtelijke Ordening, Woningbouw en Financiën. Wij heten hem daarom en daarom WELKOM in Maasdonk en in het bijzonder in GEFFEN. "De Prins" kreeg de roe in de schoen van " Recht veur zunne Raop" i.p.v. een Dankbetuiging voor zijn goede adviezen. "Wie wit misschien mi de Kerst" en nou gaat ie maar zitten WATSJEN en WEET van geen kwaad. De Geffense Middenstand heeft zich correct aan de regels gehouden. Tot 6 dec. de verjaardag van de Sint, blijf alles aan de Goed-Heilig-Man gewijd en dan komt pas de Kerstsfeer in de etalages. Maar er mogen wel meer activiteiten komen van de Middenstand rond die feesten. In het dorp gaat weer gebouwd worden. "Henny en Tonny van Mies de Cis hen de Lange Dekker platgeleed". Een fantastisch stukje sloopwerk. Nu de bouw nog. Er wordt gebouwd !!! ! Hoera, Hoera!! Daar komen twee "lege?" winkels met daarboven 4 apartementen. Er is nog meer winkelnieuws: Op het Dorpsplein komt een z.aak met zonwering en raamdecoratie etc., het postagentschapagentschap gaat van Fixet naar Lectuur-Tabak-Snoep-Shop van Steenbergen, "t Wouwke" wordt "Bloemmarlou" en in de oude Spar komt tijdelijk een Kerstmarkt van Piet-Bosch van Ria van Erp met mobilofoon. Er komen veel complimenten binnen bij de stamtafel over de inzet van Brandweer en gemeentewerkers voor de opruimwerkzaamheden na de storm van 27 oktober. Er werd aan-een-stuk-door gewerkt. Daarvoor oprechte welgemeende complimenten. Bomen die dreigden om te vallen werden meteen vakkundig gerooid. Goed werk. Wel hebben enkele particulieren geprofiteerd van het 6

soepele rooi-vergunningsbeleid rond de stormdagen. Namen noemen we niet. Jammer van enkele mooie eiken langs de Papendijk. De Kerstmis is nabij. In het duister klinkt de roep om LICHT. De Kerststalbouwers zijn druk in de weer. De Koren repeteren de mooiste liederen. De nachtmis om 12.00 uur wordt een schitterend feest verzekert de koordirigent. De Herdertjes zijn onderweg naar de stal. Ze hebben de roepstem gehoord. Er is weer een mooi Kerstprogramma. Op zaterdagavond 21 dec. om 20.30 uur kunt U al genieten van een Kerstconcert in de Parochiekerk van het Close-Harmony-koor Muchoss en W.I.K. . Helaas moet entree worden betaald à 7 Euro. De baten zijn voor de verenigingen. En het gebodene verdient een prijskaartje. Het is een zeer bijzonder concert en de gebruikelijke vrijwillige bijdrage is dikwijls niet toereikend. Daarom toch maar die prijs. Wij hopen dat het eerder een aanmoediging is, dan een drempel. Laat U zeker niet weerhouden. Op 29 december 3 uur namiddag kunt U in de Kerk genieten van het optreden van het prachtige Zeeuwse Schoolkoor. (Vrijwillige bijdrage; een C.D. of Casettebandje kopen kan ook) . De 12 Raopliedverkiezing op zaterdagavond 11 jan. 2003 in de "GOUDEN LEEUW" wordt zeer bijzonder: er zijn 14 deelnemers. De 11 eerste prijs winnaars zijn inmiddels op C.D. gezet en die C.D. wordt dan gepresenteerd. Voorinschrijving à 10 Euro. De Raopaovonden zijn op 14, 15, en 21 en 22 februari 2003. Dan barst de discussie los over het voornemen van de gemeente Maasdonk om de tarieven van het ophalen van huis- en tuinvuil te laten afhangen van de hoeveelheid. Men noemt dat gedifferentiëerd tarief (DIFTAR), onder het motto: "Wie vervuilt, die betaalt." Opmerkingen komen er als: De groenbak moet zeker vrij blijven, anders houdt men de stoep, de weg, omgeving en de straatkant niet meer schoon, of schuift men het door naar de buurman. Het gevaar voor sabotage is groot. Het vullen van andermans bak. Of nog erger: "dumpen" of... "Ze gaon ut in de grond spoajen" De gemeente kan ook draadgaas-manden plaatsen voor het afval blad in de herfst. Het kan ook weer het zelfcomposteren bevorderen. Het kweekt een beter omgaan met vervuilende stoffen. Dat wordt hoe dan ook "AFWEGEN": het vuil, maar eerst de "voors" en de ''tegens". De N59 wordtA59. Het Consortium "De Bossche Poort" gaat de snelweg aanleggen, 15 jaar onderhouden en dan nog 5 jaar garanderen voor een miljoenenbedrag. Helaas had de Fa. Heijmans geen totaal financiëel plaatje ingediend en lijkt mis te grijpen, al had Heijmans de voorfinanciering als mogelijkheid aangeboden bij de provincie. Er dreigen procedures rond die aannen:iing. Geen goede zaak, immers dat kan weer leiden tot uitstel.


In Vinkel komen 8 woningen voor starters of senioren. Voor Vinkel lag een bouwplan klaar dat kennelijk voldoet aan alle voorwaarden. Per wooneenheid een prijs van -147.000 Euro of een huurlast van maar 307 Euro. Met de dure bouwgrond in Geffen en Nuland is dit onhaalbaar. Dan krijgen we "Vogelkooien". Het is toch van den gekke, dat al die beperkingen worden opgelegd. Gemeentebestuur Maasdonk kom met goede plannen, we hebben immers volop bouwgrond ter beschikking, die voldoet aan de meeste normen. De provincie moet gedwongen worden een ruimer beleid te voeren. De volgende stamtafel gaan we het toneelstuk en spel van Geffes Volk "We krijgen Controle" nabeschouwen. Onze Rien Oomens speelde een hoofdrol nl. de corrupte burgemeester. Er werd hem en Ine v.d. Veerdonk: veel succes gewenst. We gaan dan ook het jaar 2002 nabeschouwen en wensen uiten voor 2003. Als gast zal wethouder Ed. van Heese aan tafel zitten en Harrie Govers tel 5325710 is de dienstdoende voorzitter. Wij besluiten met U een goede Kerst toe te wensen, een prettige jaarwisseling en al het GOEDE voor het jaar 2003. Van stamtafel 169 Voor op- en aanmerkingen: de Prins tel. 0412640982. Volgende stamtafel zondag 22 dec. weer in Café Govers van 10.30tot 12.00 uur met napraat tot 12.30uur. Ook U bent WELKOM!!!

Ik zal voor jullie zeker geen onbekend gezicht zijn omdat ik al ruim een jaar bij Anneke in de winkel werk. Ik zal op dezelfde voet verder gaan zoals jullie dat gewend waren en verzorg voor u grafwerk, bruidswerk, planten, bloemstukken, boeketten en andere cadeauartikelen. Ook ben ik weer aangesloten bij Teleflora zodat u via ons wereldwijd bloemen kunt versturen. Ik wil Anneke graag bedanken voor haar vertrouwen, ik vind het heel ftjn dat ze mij in de winkel blijft helpen. Omdat wij de tijd nodig hebben voor een kleine verbouwing ga ik op vrijdag 3 januari om 13.00 uur voor jullie open. Wij zullen dan niet geheel klaar zijn, maar u kunt toch terecht voor uw aankopen. Iedereen is van harte welkom, kom gezellig even kijken!! Nogmaals bedankt en groetjes , Anneke van de Wouw

& Marlou Westerhof.

PERSBERICHT De busreis is op 9 t/m 17 mei (gewijzigde datum!). De vliegreis is op 11 t/m 16 mei. Het banknummer van het Lourdescomité waar u uw aanmeldingsbijdrage kunt storten op banknummer 129546313 van de Rabobank te Geffen ten name van Het Lourdescommite Geffen/ Vinkel.

Wij hebben de mooiste kerststukjes voor u !

Engelenhaar

€ 19

,oogr.

(dunne runderreepjes met dun gesneden groenten)

BLOEMBINDERIJ 'TWOUWKE WORDT BLOEMMARLOU!!! Ik Anneke van de Wouw heb besloten na drie jaar de bloemenwinkel te hebben gerund om per 31 december ermee te stoppen. Ik heb altijd met plezier gewerkt en doe het nog met plezier maar vanwege het feit dat ik meer vrije tijd voor me zelf wil krijgen heb ik deze keuze gemaakt. Daarom wil ik iedereen bedanken voor de plezierige contacten en fijne samenwerking. Bij deze wil ik u mededelen dat de cadeaubonnen die bij jullie nog in bezet zijn in de maand januari en februari nog gewoon ingeleverd kunnen worden. Ik wens Marlou heel veel succes, maar dat zal zeker lukken. Mijn naam is Marlou Westerhof, ik zal per i januari de winkel overnemen.

Kalfsentrecote

1oogr.

Gekruid Gehakt

Parmaham

kilo

100 gr.

Geldig van 16 tlm 21 december 2002

Keurnlagerij van Tuijl wen5t u fijne Ker5tdagen en een gezond en 5makehjk 2003 !!

~

V

~ Keurslagerij

~ ~!~,!~!~

Geffen

m.tRStAGER tel. (073) 532 58 91

7


~

Dorpstraat 13, Geffen ~ Tel. (073) 532 46 59 \ I 'Jir

Ke,,.rt-•-./__,,_. . _.vr~

.

-c· 11.l. ,,-..

.

.,, . t' ~~ Geweldige artikelen voor geweldige prijzen t{~ tot het eind van dit jaar!!!

D

.,_

""~1:y~-.î~~ 0 p-o,.,,..._,.~' 'IV;

~~

.~·!!: :1:-ó

·

J ägermeister Baileys Remy martin VSOP Bols cörenwijn Famouse grouse Cointreau Coebergh classic Passoa Bols jonge jenever· a · Freixenet Malder jonge jenever Malder vieux Malder citroen brandewijn Malder zachte borrel Dupont XO

"'

€ € € € € € € € € €· € € € € €

9,99 12,95 27,99 1 99 13,99 15,49 8,99 9, 99 10,99 8,99 8,99 8 ,99 6,99 7,99 29,99 ~,

s:

ç ~ . ~'~,-~~i :\]) 19 --~M . (jj~,~•'•~:1:::::;~ ·t··~

., ~

...,,,,_...--.._,-!_zetfouten voorbeMudon . - - - - - - -

llj

rt•._,;W ,

( • •j ) ~.

i -·-..

. ,»~

--.

~-••1rn , \ _;. ~ _-,·

i'

~?R,!Nld'I

'• ~~~-U!.ill.!

Cffxtpt1ntt1h'

, ·' - - ~ ' Jt0~1'(J4,. ~-.. .......,., •-~ Jt:P::-1'f,U,.... ~l.f.,Z-..J...::J.J:S.1-.TeS"-t . _ . ___ i

-

• ~""

v

@ tsl4

..:::. 1:1i!MW=---

tw ,,,

,,î .,.,

~ V.Jtr,a,au-

-----

~

-,

1

···""····-···1ci f · ...

ffi

·

..

1'

~ " T --J

l,:

.

ut 01r1~-r.~~~

..

~

v-ooree,Htl<M'_ti;· i.en.-

:L!\o"''.f'!i..

·•r',:~7

,,, ?z 0"'~';} .,,~,a~

O

·'

-

<::JV..r;lril.::._-,1. ' , -·

~_,,..

-'~!t\.

aanbiedingen geldig t/m 31 december 2002

·~

·

·•..

1

~~ -·~ ~~{· .. ~ ---=:"-:-~ -, .," . " ·,

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallaties


EFKES BUURTE MÈ... de familie van Doren .. ... .en er was voor Hem geen plaats...... Helaas is deze zin uit het aloude Kerstverhaal nog heel actueel. Soms is er "geen plaats" voor een kind in het eigen gezin... Gelukkig zijn er dan "ouders voor even", ouders die kinderen een thuis bieden, warmte en aandacht geven voor een bepaalde periode. Franka (44 j.) en Henrie (45 j.) van Doren zijn zulke ouders, die samen met hun kinderen Joey (18 j.) en de tweeling Kim en Kelly (14 j.) pleegkinderen opvangen. "Het telefoonnummer van de Pleegzorg lag al een paar jaar bij de telefoon, voordat de uiteindelijke aanvraag plaatsvond" vertelt Franka. Toen de tweeling bijna van de basisschool afging, wilde ik graag een zinvol "bijbaantje". We hebben er samen over gesproken, want een pleegkind nemen, gaat het hele gezin aan. En dan gaat een lange voorbereiding van start. Formulieren invullen en een huisbezoek door de Stichting Voorziening voor Pleegzorg. Daarna volgden Franka en Henrie een cursus van ongeveer 10 bijeenkomsten. Daar komt aan bod hoe je reageert op bepaalde (gezins)situaties. Ze gaan ook in je verleden graven ofer onverwerkte dingen zijn. "Je steekt daar veel van op" vinden Henrie en Franka "je leert jezelf en je gezin beter kennen. Je leert ook, geen wrok te koesteren tegen de ouders wiens kind opgevangen moet worden. De band tussen ouders en kind mag niet verbroken worden". Daarna zijn er diverse mogelijkheden om voor te kiezen: permanente opvang, weekendopvang, vakantieopvang of crisisopvang/ kort verblijf. Het gezin van Doren koos voor het laatste en dan van kinderen van O t/m 8 jaar. Je kunt dan een kind krijgen tot maximaal een halfjaar. Het kan een vrijwillige plaatsing zijn (met toestemming van de ouders) of een justitiële d.w.z. dat de kinderrechter bepaalt dat het kind (meestal tijdelijk) uit buis wordt geplaatst. Daar kunnen diverse redenen binnen het gezin aan ten grondslag liggen: drugs- of alcoholverslaving, incest, verwaarlozing, mishandeling, zwakbegaafdheid ofziekenhuisopnamen e.d. Na de opvang gaan de kinderen terug naar huis, naar een tehuis of naar een vast pleeggezin. In 1998 kregen Franka en Henrie hun eerste pleegkind en hebben inmiddels zes kinderen gehad. Een baby, net uit de couveuse, kleuters en schoolgaande kinderen. Deze leeftijd is vooral leuk voor Joey, Kim en Kelly. Zij vertellen dan ook enthousiast over hun pleegzusjes en broertjes. "Het is maar goed, dat ze niet zo lang blijven" vindt Joey "want anders ga je er teveel aan hechten. We hadden een grappig jongetje van 2 1/2 jaar; we zagen hem niet op zijn kamertje en toen bleek dat hij op Kim 's

slaapkamer zichzelfhelemaal vol zat te smeren mçt haar make-up spullen!" Kelly vindt de jongsten het leukst: het zijn schattige kinderen". Kim vindt het kei-leuk als er een pleegkindje is. "We gaan gewoon gezellige dingen doen zoals naar de eendjes en de speeltuin. Ik vind het meestal erg als ze weggaan en wil dan meteen weer een ander kind Het is wel veel werk, maar het is leuk om iets te doen voor anderen. Ik hoop dat het goed komt met die kinderen!" De huisdieren zijn in trek voor de gasten. Bij de familie van Doren hebben ze een hond, schildpadden en vier kippen: drie voor de eigen kinderen en één voor het pleegkind! Het gras maaien en het schoonmaken van het kippenhok, samen met Henrie, is ook altijd een favoriete bezigheid. De eerste dagen samen met de nieuweling zijn best spannend. De kinderen moeten eerst thuis geraken. Sommigen zijn stil en angstig, anderen boos en opstandig. "We proberen zo snel mogelijk contact te krijgen; het samen eten bijvoorbeeld is al een hele belevenis voor de meesten". Pleegouder zijn is niet altijd eenvoudig. Soms - bijvoorbeeld bij een O.T.S. (Onder toezicht stelling) - kan het kind na aanmelding al binnen enkele uren op de stoep staan. Dat kan dan betekenen dat je een baby krijgt overhandigd, dat alleen in een dekentje is gewikkeld, of een kind met slechts een plastic tasje en een knuffel in de hand... ! De overdracht is altijd verdrietig en het kind heeft meestal 'schade' opgelopen. Franka houdt dagboeken bij in de periode dat de kinderen bij hun zijn. Ook Joey, Kim en Kelly schrijven bij het weggaan afscheidsverhaaltjes voor hun pleegzusjes en - broertjes. "We hoeven de kinderen geen materiële dingen te geven. Rust, warmte en huiselijkheid is het allerbelangrijkste". Er is ook een positieve keerzijde van de medaille bij deze vorm van kinderopvang. "Je put energie uit het feit dat ze na enige tijd 'bijkomen en opbloeien' en zelfs je hand pakken" vinden Franka en Henrie. "Het is een bevestiging dat het een zinvolle taak is. Je doet het puur voor het kind; de zorg voor de ander staat voorop. Voor de onkosten die je voor het kind maakt, krijg je een financiële tegemoetkoming, maar dat is niet altijd voldoende. Dus voor het geld moetje het niet doen". Veel mensen vinden dat het goed is, iets voor anderen te betekenen..... . Slechts sommigen nemen ook de daadwerkelijk stap om dat in praktijk te brengen! Ik bewonder deze mensen..... .

KOPY INLEVEREN VOOR: 4 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 9


nische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 ·os. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Wnd burgemeester: mr. J.J.M. Dosker na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder E.J.A.M. van He.e se Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. Wethouder M.J.M. van de Ven Speek.uur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na lelefo10

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag tim vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kuntuhetgemeentehuis bellen (tel.m. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK NOVEMBER 2002 Geboorten: 01-1 lStijn Wilhelmus Maria Rovers 03-11 Sam Adrianus Jan van Sluis 03-11 Thijs Justin Gerardus Wagemans 04-11 Jens Johannes Hendrikus van der Heijden 10-1 lMinke Jikk:e Gerarda van Klompenburg 15-11 Gijs van Wanrooij 19-11 Kimberly Coremans 24-11 Aron Bernardus Michaël Hendrikus van Dijk Overlijden: 09-11 Adrianus Johannes van Deurzen, 83 jaar 12-1 Uohannes van Rosmalen, 76 jaar 14-1 lMartinus Jacobus van de Rakt, 83 jaar 17-11 Maria Lucia Angela Gesina Reinhardt. 93 jaar AFVALINZAMELING FEESTDAGEN, LET OP! Wijziging inzameling huishoudelijk afval op woensdag 25 december en woensdag I januari. Zoals op de afvalwijzer aangegeven wordt de route van 25 december, 1e kerstdag vóóraf gereden op zaterdag 21 december. Dit betreft het gft-afval. De inhaaldag restafval voor nieuwjaar, 1 januari v..indt plaats op zaterdag 4 januari, dus de zaterdag erna! Op de afvalwijzer staat zaterdag 28 december, deze datum is niet correct!


Omdat op de inhaaldagen met meerdere voertuigen wordt gereden, wordt niet de gebruikelijke route gevolgd. Zet u dus voor de zekerheid de container om 07.30 uur aan de weg! AFVALWIJZER Eind december wordt de afvalwijzer 2003 verspreid. Deze afvalwijzer wordt bezorgd met andere folders. Er wordt geprobeerd de afvalwijzer toch te bezorgen op adressen die folders weren (met de bekende "nee-nee" en '1a-nee"-stickers). Heeft u de afvalwijzer niet ontvangen, neem dan vanaf 6 januari contact op met de gemeente, tel. 073-5342100.

SLUITING GEMEENTEHUIS EN GEMEENTEWERF Op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december is het gemeentehuis gesloten vanaf 12.30 uur. Op 27 december is het gemeentehuis en de werf de gehele dag gesloten. Dit betekent dat in de kerstweek het gemeentehuis en de werf uitsluitend geopend zijn op maandag 23 december en op dinsdag 24 december tot 12.30 uur. Alle gemeentelijke diensten zijn ook geopend op maandag 30 december en op dinsdag 31 december tot 12.30 uur. Vanaf donderdag 2 januari 2003 gelden weer de normale openingstijden. Wij wensen u fijne feestdagen toe.

CHINEES INDISCH AFHAALCENTRUM

ZIEKENCOMITE DE SCHAKEL/ K.B.O. Woensdagmiddag 18 december a.s. viert Ziekencomite de Schakel i.s.m. K.B.O. haar jaarlijkse kerstviering in 't Oude Klooster. De middag begint om 13.30 uur met een eucharistieviering in de zaal van 't Oude Klooster en zal daarna voortgezet worden met koffie, kerstbrood, een loterij, een borreltje en na afloop nogmaals koffie met worstebroodjes. Degene die geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160 en wij zorgen dan dat U opgehaald wordt door een van onze leden. Wij wensen U alvast een fijne sfeervolle middag toe en hopen U allemaal te zien op 18 december. Ziekencomite De Schakel/ K.B.O.

BUURTVERENIGING "ONDER DE LINDEN" Wenst U veul buurt en alle goeds voor 2003.

CHINA DELIGHT Kerstmenu A voor 3 pers. - chinese hordoeuvre - tipan ossehaas met zwarte bonensaus - tja sieuw (geroosterd varkensvlees) - gebakken kipfilet met king doe saus met 1 ½ bak nasi, bami of witte rijst voor€ 29,50

Kerstmenu B voor 2 pers.

Dorpsplein 27, Geffen Telefoon (073) 532 08 19

- sate ossehaas (4 stokjes met ketjapsaus) - shang hai pak choi met kip - babipangang met een grote bak nasi, bami of witte rijst voor€ 19,50

Wij van China Delight wensen jullie Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. Geldig van 25-12-2002 t/m 01-01-2003

11


HART VOOR DE AARDE 'Hart voor de aarde' is het adventsthema van Solidaridad (de Interkerkelijke Ontwikkelingsorganisatie voor Latijns Amerika). In Latijns Amerika, maar ook hier in Nederland, staan de belangen van geld en consumptie lijnrecht tegenover een respectvolle omgang met de aarde. Inheemse volkeren kunnen ons inspireren om verantwoordelijk met de aarde om te gaan en veranderingen in ons consumptiegedrag aan te brengen. Solidaridad steunt al vele jaren groepen inheemse en nietinheemse boeren die de zoektocht naar respectvol omgaan met de aarde niet opgeven zoals bijvoorbeeld de Aymara-indianen, de Peruaanse katoenboeren van Oro Blanco en de koffieproducenten van UCIRI in Mexico. Ook is Solidaridad de drijvende kracht achter initiatieven als de Oké-banaan en Kuyichi-kleding. Productie en consumptie met oog voor mens en milieu. Op uitnodiging van Solidaridad waren twee Peruaanse

boeren in Nederland. Zij vertellen over hun rituele oogst. Het ritueel is belangrijker dan de opbrengst. "Als wij het pootgoed planten, is het voor ons een kind. Wij moeten er voor zorgen en helpen dat het ontkiemt. Het opkomende gewas is als een broer of zus voor ons, Wij dansen ons feest van de opkomende gewassen, de 'Ispallas'. En als het tijd is om te oogsten, dan is het gewas als onze moeder, zij zorgt voor ons, zij voedt ons. Zo hebben wij dat geleerd van onze voorouders en zo doen wij dat al duizenden jaren". De zorgzame en attente omgang met alles wat groeit en bloeit stemt ons tot nadenken. Boeren die de behoeften van de aarde en de natuur serieus nemen kunnen niet voorbijgaan aan de uitbuiting van mensen. Het zoeken naar alternatieve landbouwmodellen wordt ingegeven door de wens dat mens en natuur er wél bij moeten varen. Hopelijk leidt de adventscampagne over mensen ver weg, tot nadenken over onze eigen landbouwpraktijken en ons economisch handelen. Hebben wij ook 'hart voor de aarde'? U kunt het werk van Solidaridad steunen. Giro 1804444 Voor meer informatie www.solidaridad.nl M.O.V.-groep Geffen

' ~·-•-c._h_i,-'d-e.-,.s--------

ERNIS • • • • • •

Joy of· P,:1rfeclion

schilderwerken nieuwbouw / onderhoud wand / plafondafwerking meerjaren onderhouds planningen glasservice informeer voor vrijblijvende offerte woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 11 %

Ernis Schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss 12

Tel. 0412 - 64 37 08 Fax 0412 - 64 55 36 E-mail ernisschilders@levix.nl


GYMNASTIEK VERENIGING GEFFEN Beste ouders, In de periode januari/februari/maart 2003 start de Gymnastiek Vereniging Geffen opnieuw met 10 lessen peutergym. De groep zal bestaan uit maximaal 16 peuters in de leeftijd van 3 jaar. De lessen bestaan uit liedjes, spelletjes en wat oefeningen met gymmaterialen. Peutergym zal worden gegeven op maandagochtend van 9.00-9.45 uur en van 10.00 - 10.45 uur onder leiding van 2 leidsters. Start: maandag 20 januari 2003 Plaats: 'De Bonkelaar' Leeftijd: 3 jaar Kosten: € 21,00 (voor 10 lessen) Plaatsing op volgorde van aanmelding.

muziek al het hele seizoen gebruikt en er nooit eerder commentaar op heeft gehad. De punten die ze hadden gekregen waren normaal gesproken goed geweest voor de tweede plaats en een winstpunt. Een lichtpuntje was wel dat de organiserende vereniging vond dat ze toch een beker verdiend hadden, en natuurlijk konden ze ook erg trots zijn op hoe ze gevoltigeerd hadden. Mieke en Gwenda van De Opsprong 1 starten.normaal op de pony May.one, en hoorden pas heel laat dat ze op deze wedstrijd op Bayar zouden moeten starten. Er was geen tijd meer om te oefenen, ze moesten meteen de ring in. Bayar is ongeveer twee keer zo groot als May.one, dus dat vergde nogal wat aanpassingsvermogen van de twee voltigeurs. Gelukkig lieten ze zich niet van de wijs brengen en voltigeerden ze ontzettend goed. De eerste prijs was dan ook dubbel en dwars verdiend!

STATIEGELD ACTIE Explorers Scouting Geffen Statiegeld actie 2 en 3 januari vanaf 10.00 uur.

U kunt uw kind telefonisch aanmelden bij: Hena Schouten, Tel. 073 - 5341171. Bestuur G.VG.

DE OPSPRONG Voltigevereniging De Opsprong uit Geffen heeft op zondag 8 december met 4 teams meegedaan aan de nationale voltigewedstrijd in Nieuwe Wetering. Deze wedstrijd was relatief dichtbij, en daarom wilden er nu een aantal mensen van Manege De Driesprong mee om de teams aan te moedigen. Of het nu daaraan lag of niet, de resultaten waren erg goed.

Basis: le plaats: De Opsprong 1: Mieke Veltmeijer, Gwenda · Scholten met het paard Bayar. 3e plaats: De Opsprong 4: Wendy van Son, Myrthe Strik met het paard Bayar.

Klasse E: 3e plaats: De Opsprong 3: Lidia v.d. Biezen, Kelly v.d. Loop, Suzanne Jans, Simone Smolders met het paard Bayar. De Opsprong 2 (Sabrina van Lieverloo, Noor Vrolijk, Tanya Gorree, Wilke v.d. Coolwijk met het paard Tresco) . werd gediskwalificeerd vanwege de muziek die ze lieten horen bij de verplichte oefeningen. Dit was een hele onaangename verrassing, vooral omdat het team deze

voor het maken van: computer-borduurontwerpen badges borduurwerk op kleding en handdoeken Tonnie Schuurmans Bredeweg 37, 5386 KN Geffen, Tel: 073-5322475 e-mail: tonnïe.schuurmans@hetnet.nl · 13


Torenklanken 1997 1998

P.H. V.

GOUDEN VERHALEN öertEvan Erp (80 j.) oudste zoon van van rp e n M'1 J~tJe · · v.d. Hanenberg en d D v. · onk ( 76 J.) oudste dochter van ~us v.d. Donk en Drieka van Dijk uit e trouwden wel na de oorlog

terug

Tinus Siena WilhelVinkel.

DE TROUWE HELPER

GEFFEN Frans Timmermans 25 jaar lid van PHV de trouwe helper Geffen. De stamtafel herdenkt Wil! van Tongeren. Om zijn zorgen, zijn inzet voor gemeente en gemeenschap. We zijn er stil van. Dankbaar voor al het goede, sterkte wensend aan ons medelid, zijn vrouw

Dhr. en mvr. Smit ( 52 en 53 jr)

Met plezier kijken ze beiden terug, want zo zeggen ze: "We hebben samen met de mensen uit Maasdonk een heel fijne tijd gehad de afgelopen 25 jaar en we willen ze dan ook graag laten delen in dit zilveren feestje" ]

Een team om trots op te zijn 14

Op _zaterdag, 25 oktober 1997 zal postduivenvereniging "de Postduif" haar vijftig-jarig bestaan vieren. Jas de Haas is een zeer gewaardeerd duivenliefhebber en voor vele duivenliefhebbers een voorbeeld.


tijd de 1999 2000

in

Op verzoek van onze bisschop Mgr. Hurkmans word ik vanaf 1 oktober a.s. pastoor van de parochies Oirschot en Spoordonk. Oirschot

Burgemeester Netten start campagne tegen zinloos geweld ,~

..

~-·~~

-~

Het zal ook Henk van Dijk. zijn die op dinsdag 22 februari de aktie samen met burgemeester Netten

zal starten.

~~-

ST E

.

Bertha Schutjens ~63 ~:) 2000 ki tse1 m ···

ze het ~rs~:~;;~

15 jaar geleden was het feest in Geffen, want op 2 maart 1985 werd het diploma van vrijwillig molenaar aan Rien van Wanrooij uitgereikt tijdens de jaarvergadering van De Hollansche Molen, de vereniging tot behoud van molens in Nederland. Het is dus alweer ro,; _ 15 jaar

u

N ONzË A

. AGBOE\( de eerste vrouw die urr I{E1' D .~.,,. wer~ in1(.en.:~-

d:~::s::~ .

vond zeer waarschijnlijk ook dit geluk ten ~e mogen er geen eieren meer wo want volgend 1aar raapt. .. !

OUDERENKOOR GEFFEN "HET ZILVEREN" FEEST OP 2 JUNI 1999 Zr. Fidelis was de oprichtster en Ria v.d. Heuvel - Paijens, jarenlang de spil van het ouderenkoor. Op 2 juni a.s. viert het koor haar 25-jarig bestaan. DEZE

LAATSTE EEUW OM...

KANS

VAN

ALLONV AART TE MAKEN TER EEN PRACHT VAN EEN ~OAR GEFFE 1999. DE BALLONAFSLUITING VAN EFFE 8 00 UUR. NEN VERTREKKEN OM pi~É~ELDIGE BELEVENIS ZIJN DE KOSTEN VOOR DEZ GEN DUS / 250,-- PER PERONVERANDERD EN BEDRA SOON.

'VAN 1\'1.ÜNJE\(

c TIE

ged~;S;

ó een)~ op te,.,., 1(LOeffen is 0111 sporw~::a. Er zitt~~ ~onie nden door NO n in de plaats den Bfuiop1e, u1tg~z.o chte\ingerocan:pe e omliggende \an 1t\<ri,3gen we ten l1l v\u\ chtehngen u1t ~ \Tia haaf dagboe vooral vu _,... en Ugat\ a._ som.u1e nissen.. · suó~d!Ukvanhaatbeleve

eenin Op zondag 19 novem

. berJl. was er ee uit enaren, Want het boek " n extra toeloop van wo;~;~ven ter gelegenheid van het 2~e~~ns_e Gezichten" opgehaald. -JangJubileum _kon vooral Geffi

MET LIEFDE EN PLEZIER... Betsie Steenbergen (61 j.) nam afscheid van de parochie, als huishoudelijke hulp op de pastorie. Haar 20-jarige l~opbaan vervolgde zich via drie pastoors: ze poetste "het pastorale pluche van van Doom, het prachtige plaveisel van Spijkers en het praktische parket van Scheepers!"

ONZE GEFFENSE CULTUURPRINS 15


Wel verandert er per 1 januari 2003 iets in Geffen: Gewijzigde service • Advies op afspraak: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur. • Eén telefoonnummer voor al uw vragen:

(073) 53 40 222.

Rabobank Het Maasland 16

Ongewijzigde service • Een helpende hand tijdens openingstijdenbij de automaten. • Afstortautomaat voor munt- en papiergeld (tijdens openingstijden). • Uitgifte-apparaat voor muntrollen (tijdens openingstijden). • Geldautomaat. • Oplaadpunt chipknip. • Sealbagautornaat. • Brievenbus voor betaalopdrachten en acceptgiro's.

Ongewijzigde openingstijden De openingstijden blijven zoals u van ons gewend bent. Maandag t/rn vrijdag

09.00 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur

Donderdagavond

17.30 - 20.QQ

LJUr


VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2003

JONGERENKOOR HEESCH-GEFFEN ZOEKT LEDEN

Nr.

Hallo beste mensen, Dit is weer een stukje van het bruisende Jongerenkoor wat opereert in Heesch, Geffen en soms elders in den lande. Wellicht bent u nieuwsgierig naar hetgeen wij allemaal hebben uitgevoerd in de afgelopen tijd. Wanneer dat niet het geval is, raden wij u aan om nu maar niet meer verder te lezen. Wanneer u twijfelt, is het toch de moeite waard om het lezen voort te zetten. To the point. De maand november begon natuurlijk met de naweeën van de gospelworkshop. Foto's bijbestellen, nagenieten, etc. In de maand november is het eveneens tijd om vast te gaan kijken naar kerstmis. "Is dat niet wat vroeg?" vraag u zich af, "Sinterklaas is nog maar net in den lande en het jongerenkoor is al met kerst bezig, cultuurbarbaren!" Dit zit echter anders, want wanneer wij niet tijdig beginnen met repeteren voor kerstmis, zal het nergens naar klink.en, vandaar. De gewone repetities gaan natuurlijk ook gewoon door, gezien er ook nog een decembermis staat geplant. Kortom het jongerenkoor heeft het nog steeds druk en 'bruist' gewoon verder. Je zou denk.en dat zij geen tijd meer hebben voor leuke dingen, maar dat is echter niet het geval. Wellicht heeft u er iets van gemerkt op 15 november, want er liepen allerlei vreemde, enge wezens door Heesch. Dit was in het kader van onze "spook-en-griezel-tocht-avond" welke wij op die bewuste datum hebben gehad. Nu is het inmiddels alweer het einde van de maand en zelf bijna begin van de nieuwe maand, en kunnen wij concluderen dat het Jongerenkoor nog steeds bruist. Bent u er benieuwd naar hoe erg het bruist, kom dan een keertje naar ons kijken. En wil je lid worden? Elke zondagmorgen repeteren wij tussen 11.00 en 13.00 uur in de petrus-emmauskerk in Heesch. Kom een keertje kijken!!

Verschijnt op

15januari 1 3 weken 2 5 februari 3 weken 26 februari 3 3 weken 4 19 maart 5 2 april 6 16 april 3 weken 7 7mei 8 21 mei 9 4 juni 10 18 juni 2juli 11 12 16 juli vakantie 13 3 september 14 17 september 15 1 oktober 16 15 oktober 17 29 oktober 3 weken 18 19 november 19 3 december 17 december 20

Kopyvoor 4januari 25januari 15 februari 8 maart 22 maart 5 april 26 april l0mei 24mei 7 juni 21 juni 5juli 24 augustus 6 september 20 september 4 oktober 18 oktober 8 november 22 november 6 december

UITSLAG KLEURWEDSTRIJD Sinterklaas kleurwedstrijd bij Slijterij D'n malder In de week voor sinterklaas had Slijterij D'n Malder aan de Dorpstraat 13 te Geffen een geweldige kleurplaten actie voor alle kinderen uit Geffen en omstreken. Iedereen had prijs, want bij inlevering van je kleurplaat lag er voor iedereen een leuk cadeautje klaar. De hoofdprijs was een unieke fiets voor de allermooiste kleurplaat. Op 5 december j.l. was de prijs uitreiking van de sinterklaas kleur actie. De 7 jarige Femke Vos had de mooiste kleurplaat en werd op 5 december door Sinterklaas gefeliciteerd met de mededeling dat zij een unieke fiets heeft gewonnen en die middag bij Slijterij D'n Malder kon worden afgehaald. Femke kreeg de fiets namens Tanja van Erp overhandigd bij haar in de Slijterij. Femke heel veel pezier met deze unieke mini fiets! Gefeliciteerd! ·

Jongerenkoor Heesch-Geffen

~ ,,___~

-

'

Sct"'\)Onr1eicjs SaloP Matanio December Actie complete .g ezichtsbehandeling

+ wimpers verven € 19,50 Peppeldreef 17, 073-5327755 17


E 'i: 0 ai u E c 0

J!!

..c (§) -Cl>

c.,S,

J!! -Cl>

c:n

-C

C

,_ Cl> Cl> C ëj

.11 .:.: c,s

E

w

OPENIN6STIJDEN TIJDENS DE KERST &JAARYIIsSWN6t!

IDE

Tolweg 2 5386 BZ Geffen Tel. 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@home .nl Website: www.cinerentgeffen.com

NAMENS ANJA, ROBERT, JAN, CHIEL EN WILLIE HELE FlJNf: KERSTDAGEN EN EEN KEI CiOE.l 2003!!! 18


STOERE SCOUTS U ziet ze op bijgaande foto: vooraan Joost Berkel (18j.), achter v.l.n.r. Stijn van der Heijden (17 j .), Martijn v.d. Hoogen (15 j.) Frank van Krieken (17 j .), Bas v.d. Donk (17 j.) en Willem van Sonsbeek (16 j.): de Explorers_van Scouting Geffen die het aandurfden om op Trapperskamp te gaan in Schotland en dat met succes voltooiden!

Ik kijk terug met enkele 'Trappers' ten huize van Benilda en Arnold van Sonsbeek. Er zijn wel 43 verschillende kampen waar je je als lid van de Scouting voor kunt aanmelden. Van de 12 explorers met als stam (begeleiders) Bas en Roy van Dinther wilden bovengenoemde stoere boys de uitdaging wel aangaan. De voorbereiding bestond uit veel tips in het Trappersinfo en een oefenschema voor een aantal weken van wandelen, joggen en hardlopen, waarvan het tempo uiteraard moest worden opgevoerd. Daarna kon de reis vanuit IJmuiden beginnen: met de boot naar New Castle en vervolgens vier uur in de bus naar de Schotse Hooglanden. Tijdens de overtocht werden praktische tips gegeven over o.a. wat te doen bij onderkoeling of als je verdwaald bent; e.h.b.o.- vaardigheden werden aangeleerd en foto's van het terrein bekeken. De mee te nemen bagage mocht niet meer_dan 16 kg. wegen. Dat werd dus passen en meten en afwegen wat noodzakelijk was. "Je geeft je als koppel op" vertelt Frank, die samen met Stijn een duo vormde, "en wij spraken af dat ik de zeep mee zou nemen en hij de tandpasta! En verder beperk je de kleding en neem je landbouwplastic mee om een tent van te maken!" Verplicht was in ieder geval: een zaklamp, een aluminium reddingsdeken (tegen onderkoeling), een fluitje (voor noodsignalen), een donkerblauwe sneldrogende trekkingsbroek (spijkerbroek mocht niet omdat die te lang vocht vasthoudt), een bivakmuts en gamachen (scheenbeschermers voor als je door het lange natte gras moet). Bij aankomst in Schotland moesten alle privé-spullen zoals geld, mobieltjes, sigaretten en aanstekers worden ingeleverd. De groep van ± 80 jeugdleden, waarvan 48 uit Nederland en de rest uit Schotland werd opgedeeld in twee ·subkampen: rood en blauw. De koppels Bas - Joost, Frank

- Stijn zaten in kamp blauw en Martijn - Willem in rood. De verschillende kleuren zagen elkaar de hele week niet, ze legden een dag na elkaar de route af. Elke dag werd er een afstand van ongeveer 18 km. afgelegd door moeras, modder of nat gras over zandpaden en weggetjes door de hooglanden. Het brood dat 's morgens gegeten werd, was de dag daarvoor door ieder zelf gebakken. Via gegeven coördinaten en gewapend met . het kompas werd de route uitgestippeld. Het was even vervelend, als een bos dat op de kaart stond gewoon gekapt was! Onderweg moesten opdrachten vervuld worden zoals: een rivier doorkruisen, een afstand varend in de kajak afleggen, een speed.mars houden ofeen trappersbaan afwerken. Bij de lunchpauze kregen ze weer nieuwe 'energie' mee - in de vorm van chocolade, zout en suikers - voor de rest van de tocht. En die was niet altijd gemakkelijk. Ze moesten veel regen, kou en zelfs sneeuw doorstaan! Natte sokken, die geen kans kregen om te drogen, zorgden voor blaren! Voor vier uur moest je binnen zijn en dan kon je op houtvuur je eigen warme maaltijd bereiden b.v. een zelf gevangen regenboogforel! Daarna bij het kampvuur warm zien te worden om op tijd weer inje "nul-sterren-schuilhut" te kruipen! Je kon individueel punten verdienen gedurende de kampweek: voor het kamperen (hut - eten koken - oven bouwen - hygiëne), het logboek schrijven + opdrachten daarin, voor de sportactiviteiten en het zwerven ( looptijd - opdrachten bij de posten - kaart- en kompaslezen gewicht rugzak). Alle Geffense scouts waren bij de eerste 30. Als je boven de 600 punten scoorde, had je het trappersinsigne veroverd en dat behaalden Stijn (6e plaats) en Frank (Se plaats). De oppertrapper (nr. 1) kwam - niet verwonderlijk - uit Schotland! De jongens kijken met plezier terug op het kamp, ondanks dat het fysiek en mentaal best zwaar was. "Je pept elkaar op, als je op je laatste reserves loopt; je leert ontzettend goed samenwerken; het is een 'op team-spiritgebaseerde week' "aldus de scouts. Misschien doen ze volgend j aar wel weer mee. Arnold van Sonsbeek, bestuurslid van Scouting Geffen, zegt trots te zijn op hun leden. "Na hetTrapperskamp in Luxemburg dat voltooid werd door Roy van Dinther, Barry van Dijk en Edgar Schuurmans, hebben deze zes jongelui een goed doorzettingsvermogen getoond op het kamp in Schotland. Vanaf20-jarige leeftijd kunnen ze "Trapperskamp extreem" doen. Daar worden ze opgeleid tot leider van trapperskampen. De Landelijke Scouting kent een groei en Geffen mag na 15 jaar niet klagen. Leiding vinden voor de Bevers (de jongsten) is echter een probleem. Arnold wil graag nog eens PABO-studenten en andere jongelui die graag met kinderen werken uitnodigen om de Geffense Scoutingleiding te komen versterken! Laat iets van je horen! 19


DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons tijdens zijn ziekbed en na het overlijden van mijn man en ons pap

Wim van Erp Hebben gesteund en getroost in de vorm van kaarten, bezoekjes en telefoontjes. De druk bezochte avondwake en uitvaartdienst en de vele bloemen hebben ons erg goed gedaan. Een speciaal woord van dank aan Dr. Smit en Pastoor Scheepers.

maken. Daarom willen we een extra dank richten aan degene die ons geholpen hebben deze gebeurtenis weer plaats te doen vinden: Jan van Ravensteyn als ceremoniemeester, Bert van Laarhoven en Henk van Rosmalen voor het geluid, koetsier Renders, Chauffeurs Van de Kerkhof en Lepoutre, leden van de KPJ voor de Pieten en Henriette, Mieke en Ingrid voor het schminken. Elly S~yelkouls voor het maken van de kostuums, Gerard, Carly, Anneke en Kristel voor de muziek, Ernis, de Schans en Wihabo. Maar ook het publiek dat met grote getale aanwezig was. Allemaal hartelijk bedankt. . EvenementenStichting Geffen

Maria v. Erp v. Rossum, Miranda en Toine, Karin, Bart.

JEUGDSOOS GEFFEN

INTOCHT SINTERKLAAS De intocht van Sinterklaas is dit jaar ook in Geffen weer goed gekomen. Even leek het erop dat Sinterklaas geen cadeautjes bij zich had. In het grote pak lagen namelijk 2 pietjes te slapen, zij hadden niets ingepakt. Maar dankzij de goochelkunsten van Pietje Potter is alles toch nog goed gekomen en zijn vele kinderen toch nog verblijd. Dankzij de enthousiaste inzet van verschillende vrijwilligers hebben we er weer een mooie dag van kunnen

Organiseert zaterdag 28 DECEMBER 2002 een GALAAVOND in de Bonk:elaar van 19.30 tot 23.00 uur. Voor alle jeugd van 12 t/m 15 jaar. Entree: 1,00 euro Dus meiden trek die gala-jurk uit de kast en jongens zoek je stropdas alvast op!! We maken er dan een feestelijke avond van. Tot dan!!!

,

~

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

.$EJe am/Jacluetiifce speciali.ît ~

in mil» en gevogelte

Broekstraat 8 • Geffen • tel. 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

REKLAME:

REKLAME:

KIP CAJUN

VERSE KALKOENFILET

500 GRAM € 4,95

KILO€ 8,95

IN ONZE WINKEL VOLOP TIPS VOOREEN FEESTELIJKE KERST!

HET ADRES VOOR EEN FEESTELIJKE EN CULINAIRE KERST!! ! VAN HET VOORGERECHT TOT DESSERT. OOK VERZORGEN WIJ SALADE-SCHOTELS EN GOURMET KOMPLEET MET SAUSJES RAUWK.OSTEN, SALADES EN GROENTEN.

20


BERICHT UIT GUATEMALA Anne van Nistelrooij(18 j.) uit de Elzendreef, besloot om na het behalen van haar VWO-diploma, gedurende negen maanden, vrijwilligerswerk te gaan doen in Midden-Amerika, om met name de Spaanse taal onder de knie te krijgen. Via Torenklanken houdt ze ons op de hoogte van haar belevenissen. Hallo Geffenaren, Hier volgt dan alweer mijn tweede verhaaltje. Na het stukje van vorige keer over Guatemala en Xela (de stad waar ik woon), zal ik jullie nu iets vertellen over mijn werk. Ik werk bij een stichting die Nueves Horizontes heet, wat zoveel betekent als 'nieuwe horizon'. Nueves Horizontes probeert een nieuwe horizon, een uitzicht op een nieuw leven te creëren voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, en hun kinderen. Als eerste is er één opvangtehuis, een soort blijf-van-mijn-lijfhuis zoals we dat kennen in Nederland Hier komen de meeste vrouwen als eerste terecht Ze kunnen hier een beetje bijkomen en aansterken. Om rond te komen wordt brood gebakken voor de verkoop. In dit opvangtehuis heb ik één keer gewerkt, het is daar ontzettend rustig, maar ik denk dat deze vrouwen daar ook wel behoefte aan hebben. Als de vrouwen en kinderen weer een beetje bij . zijn gekomen is het de bedoeling dat ze weer op eigen benen gaan staan. Helaas heeft de regering in Guatemala niet, net zoals in Nederland, een potje met geld klaarstaan voor vrouwen die in zo'n situatie zitten. Dit betekent dat ze zelf moeten werken voor hun levensonderhoud en dat van hun kinderen. Veel van deze vrouwen zijn voorin de twintig, hebben geen opleiding en drie of vier kinderen die te jong zijn om te werken, en dan is zoiets natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hiervoor heeft Nueves Horizontes verschillende dagopvangcentra. Ik werk in eentje die San Jose de Viiia heet ( dat betekent letterlijk Sint Jan van de wijngaard, geen idee hoe ze aan die naam komen). In San Jose zitten tussen de 20 en 25 kinderen waarvan de meesten tussen de vier en acht jaar oud zijn. Bijna allemaal hebben ze een leerachterstand, doordat ze niet of te weinig naar school zijn geweest. Wij (twee Amerikaanse meisjes en ik) proberen ze spelenderwijs een beetje vertrouwd te maken met lezen schrijven, rekenen, klokkijken en dat soort dingen. Natuurlijk doen we ook dingen die niks met school te maken hebben zoals muurtekeningen en vliegers maken. Soms doen we gewoon een hele middag alleen maar spelletjes. De kinderen vinden alles leuk, ze zijn helemaal gewend zichzelf te vermaken. Sommige kinderen pikken alles heel snel op en willen steeds maar meer weten. Het is best hard om te weten dat deze kinderen geen geld en dus geen toekomst hebben. Middelbare school kost handen vol geld, om over

'college' of universiteit nog maar te zwijgen. Studiefinanciering bestaat hier niet en voor een gezin is het veel aantrekkelijker als een kind na de basisschool mee gaat werken. Aan langetermijnplanning doen ze hier niet, de mensen leven van dag tot dag en dat is soms best zonde. De week van elf november was de laatste dit jaar, kinderen hebben hier in de winter (het droge seizoen) grote vakantie. Dit betekent niet dat we nu niks meer te doen hebben; er moet gepoetst worden, opgeruimd en geschilderd. Er moet brood gebakken worden en buiten deze klusjes hebben we een veel groter probleem: Novib heeft besloten de geldkraan dicht te draaien, per 1 januari 2003. Wij moeten nu proberen nieuwe sponsors te zoeken, en ook daar komt heel wat werk bij kijken. We proberen locale bedrijven warm te krijgen voor het project, en we organiseren een diner en daarna een feest, wat ik zelf natuurlijk het leukste vindt! We hebben ook een loterij waarbij dansscholen, massagesalons en restaurants prijzen beschikbaar stellen. Kortom, druk genoeg. Ik hoop natuurlijk dat het lukt, al is het maar voor de eerste paar maanden zodat er wat meer tijd is om een 'grote sponsor' te zoeken. Behalve wat ik net al heb verteld denk ik dat het ook om andere redenen een heel waardevol project is. De kinderen krijgen 's middags een warme maaltijd en rond half vijfeen gezond hapje, voor sommigen het enige warme eten op een dag. Behalve dingen die je kan leren uit een boekje en met een schoolbord leren we ze ook tanden te poetsen na het eten en handen wassen ervoor, tafelmanieren, handen wassen na het plassen en hand voor je mond als je moet hoesten. Dingen die ze thuis meestal niet meekrijgen. Behalve dat het 'netjes' is proberen we ze dit ook aan te leren omdat 'persoonlijke hygiëne' infectie van ziektes die hier nog voorkomen zoals tuberculose en cholera kan helpen voorkomen. Ook niet onbelangrijk! Behalve dat Nueves Horizontes vrouwen de kans geeft hun eigen geld te verdienen, zorgt onafhankelijk zijn vaak ook voor een portie zelfvertrouwen. Veel vrouwen voelen zich sterker en lekkerder in hun vel, en dat het geestelijke welzijn en gevoel van eigenwaarde van mishandelde vrouwen verbetert, is denk ik ontzettend belangrijk. Alleen op die manier kunnen ze hun dochters ook zelfbewuste vrouwen leren te zijn, die zich hopelijk niet laten slaan of kleineren! Anne van Nistelrooij.

BOLLEBOZEN Aan de Universiteit van Tilburg voltooide Anke v. Tuyl, de Zolder 9 haar studie rechten. Zij mag zich nu Meester in de rechten noemen. 21


Bridgeclub

• • Geffens ' + Doublet ■ Op dinsdag 3 december werd na een spannende strijd de tweede serie van vier zittingen afgesloten. De uitslag is: Groep A (geel) 1. Mevr.Loohuijs-Dhr.Christiaens 58.72 2. Echtp.van de Logt 54.29 3. Mevr.de Veer-Dhr.van de Ven 53.98 4. Dames van den Hurk-Noy 53.27 5. Echtp.van Druenen 51.47 6. Dames Droog-van Etten 49.80 7. Echtp.van Herpen 49.51 8. Dames Boeijeo-Schouten 49.15 9. Echtp.Luijben 48.64 10. Echtp.Bijl 48.47 11. Dames van Druenen-de Haas 46.63 12. Mevr.Rouppe van de Voort-Dhr.van Galen46.03 D 13. Echtp.van Grinsven 44.66 D 14. Echtp.vanAlebeek 44.53 D Groep B (rood) 1. Mevr.Verhoeckx-Dhr.van Weert 2. Dames van Beek-Szovan 3. Dames Essenberg-van Hooij 4 . Mevr.Lucius-Dhr.de Haas 5. Echtp.van der Meijden 6. Heren Jonker-Roelofs 7. Echtp.van Zutphen 8. Dames Jonker-Roelofs 9. Echtp.Hanegraaf 10. Heren van Bon-Goorsenberg 11. Dames Raaijmak.ers-Wolkenfelt 12. Echtp.Acke 13. Dames Berten-Rasing 14. Mevr.van Dielen-Dhr.de Kort

55.42 P 53.91 P 52.69 P 52.43 51.86 51.72 51.37 51.18 50.52 48.19 48.14 46.35 D 44.03 D 42.19 D

Groep C (oranje) 1. Dames Bos-de Jong 2. Heren Baart-Lambregts 3. Echtp.Sollewijn 4. Dames van Noort-Weerens 5/6.Echtp.Ceelen. 5/6.Mevr.van de Burgt-Dhr.de Jong 7/8.Dames Boeijen-Stekelenburg 7/8.Mevr.Binos-Dhr.van de Bergh 9. Dames van Lieverloo-de Bresser 10. Dames van de Boom-Willems 11. Dames van de Brink-van de Ven 12. Mevr.Ruijsink-Dhr.van Hout * geen promotie: te veel invallers

54.69 P 54.06 P 53.96 * 52.50 P 50.94 50.94 49.27 49.27 48.54 46.46D 45.83 D 43.54 D

Groep D (blauw) 1. Heren Pronk-Vrolijk 2. Dames Baart-Lambregts 3. Echtp.dè Rooij 4. Dames Alkemade-Zeeuwen 5. Dames van Bon-Janssen 6. Dames van Houten-Molkenboer 7. Echtp.van Loosbroek 8. Dames van de Berg-Toebast 9. Dames van de Akker-Boereveen 10. Dames Vervoort-Koenders 11. Dames Brocks-Maasdijk 12. Echtp.Vogels

58.13 P 57.40 P 55.lOP 54.06 53.75 52.40 52.29 50.42 47.81 40.52 39.90 38.23

BEDANKT Hierbij willen wij de Fam. v. Druenen en personeel heel hartelijk bedanken voor het organiseren en entourage eromheen van de prachtige kerstproeverij, het was in een woord geweldig. Een klant.

Hollandsche Gebakkraam 't Dorpsplein

Ge:f:fen

"WAARDEBON Bij inlevering van deze waardebon 6 appelbollen voor 5,00 euro. Deze aanbieding is geldig van 17 t/m 21 december 2002. 22


Ml:ZIEKVERENIGING "Willen Is Kunnen" 'effen

W.I.K. Nieuws Vriendenkring W.I.K. De vriendenkring van onze vereniging maakt sinds dit jaar deel uit van onze muziekvereniging zelf, ze zijn als het ware verankerd. Nu zul je denken; hoe was dit eerst dan geregeld? Nou, de afgelopen 12 jaar heeft Theo Prinsen, met hulp van Louise van Wanrooij, ervoor gezorgd dat er vele nieuwe instrumenten voor onze muziekvereniging konden worden aangeschaft. Neem bijvoorbeeld het afgelopen jaar, dankzij de inzet van Theo hebben wij klankstaven, een trompet en twee bugels samen een waarde van 7300 euro aan kunnen schaffen!! Het bedrijfsleven, de middenstand en particulieren worden ieder jaar aangeschreven met de vraag ofze de vriendenkring willen steunen door hun bijdrage over te maken op rekeningnummer 1158.29.679. Ook dit jaar is dit weer gebeurd, het is Ăł zo belangrijk dat er zo'n vriendenkring bestaat voor het instrumentarium van onze vereniging. Complimenten gaan uit naar Theo, die de afgelopen 12 jaar zelfs de kopieerkosten en postzegels voor zijn eigen rekening heeft genomen, zodat ĂŠcht iedere cent werd en wordt besteed aan een instrument. Het motto van de vriendenkring luidt dan ook: iedere eurocent voor een instrument. Wij als vereniging hopen dat vele bedrijven en particulieren zich geroepen (blijven) voelen om een vriend of vriendin van onze vereniging te worden, zodat de vriendenkring nog heel lang zal blijven bestaan!!!!

LET OP

LET OP

kan je zeggen: goed! Het is al zo vaak geschreven maar deze groep heeft kwaliteit, daar gaan we zeker meer van horen. Egbert, de instructeur heeft dit zeer zeker in de gaten en heeft zelfs al grootse plannen voor het eindejaarconcert van volgend jaar. Hijzelf is ook een bijzonder enthousiaste drummer en dat brengt hij zeker over op zijn leerlingen!! Ook zal de slagwerkgroep deelnemen aan een drumspektakel in Rosmalen in de loop van volgend jaar. De groep oefent aan verbetering en constante kwaliteit. De tijd van "och daar komt den drumband, die slaan alleen maar hard" is zwaar verleden tijd. Deze mannen en vrouwen maken muziek, daarmee bedoel ik, ze drummen niet alleen de noten die er staan maar geven er ook hun gevoel bij en dan kun je zeggen dat je muziek aan het maken bent! Kom dus naar de Gouden Leeuw op zondagmiddag 29 dec. en geniet van een ''warm" concert gegeven door fanfare, slagwerkgroep en majorettes kortom door muziekvereniging W.I.K.

Hele fijne .Kerstdagen en een goed, gezond en muzikaal 2003 toegewenst!! namens: Muziekvereniging W.I.K.

LET OP

De fanfare zal dit jaar de H.Mis van Eerste Kerstdag muziekkaal opluisteren en dus niet zoals andere jaren op Tweede Kerstdag. Eerste Kerstdag tijdens de H.Mis van 10.00 uur kunt u luisteren naar prachtige kerstmuziek gespeeld door de fanfare.

Eindejaarsconcert 29 dec. Zondagmiddag 29 dec. om 14.00 uur opent zaal De Gouden Leeuw wederom haar deuren voor het jaarlijkse eindejaar- annex donateurconcert van onze muziekveremgmg. Voor dit concert wordt nu al hard gerepeteerd door de verschillende geledingen van onze vereniging. Daarom ben ik eens een keer langs gegaan bij een repetitie van onze slagwerkgroep op maandagavond, om eens te kijken hoe zij zich voorbereiden op een concert. Nou, ik

Heeft u een helpende hand een wakend oog een luisterend oor?

Illustratie: Mat Rijnders

Wordt dan vrijwilliger bij TTM (Terminale Thuishulp Maasland). Onze vrijwilligersgeven hulp aan stervenden en hun familie, waardoor voor de ernstig zieke mogelijk is thuis te sterven.

Bel voor meer informatie: Terminale Thuishulp Maasland

0412 - 622678 (Centraal Meldpunt Zorg)

23


WETENSWAARDIGHEDEN Avond-, nacht-. Weekenddienst Het telefoonnummer van de centrale dokterpost is: 0900 8860 (€ 0,10 per minuut) Voor alle spoedgevallen buiten de normale kantooruren. Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/mvr. van08.15 uur tot 17.30uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 · BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00 - 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf l januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 .Kindergeneeskunde: 0412 621 541 Longziekten: 0412 621 012 Neurologie: 0412 621 555 Oogheelkunde: 0412 621 035 Orthopedie: 0412 621 032 Revalidatie: 0412 621 039 Urologie: 0412 621 034 Functie-afdeling/receptie: 0412 621 332 Klachtenopvang: 0412 621 582 (maandag en donderdag 9 .00-12.00 uur) Laboratorium/administratie/ bloedafname: 0412 621 308 Oncologie-verpleegkundige: 0412 621 551 Radiologie: 0412 621 357 Trombosedienst: 0412 621 331 24

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur. BIBLIOBUS: ~~tetijden Bibliobus Gem. Maasdonk m.Lv.19-08-'02. Bibliobus 1, jeugd en volwassenen, tel. 06 2269 4541 Ma. Nuland 19.15 - 20.30 u. Pr. Bernhardplein Ma. Geffen 17.45 - 19.00 u: Sporthal De Geer Do. Vinkel 18.00 - 18.45 u. Past. Vogelsplein Bibliobus 6, schooluitleen, tel. 06 2269 4561 Ma. Nuland 13.15 - 15.45 u. Bs Hoogakker Di. Geffen 09.15 - 10.30 u. Mariaschool 10.45 - 12.00 u. Aloysiusschool Wo. Vinkel 12.00- 13.00 u. Mariaschool WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - t 3.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 21 00). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, telefoon: 0412 -·625673 Openingstijden: dinsdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 16.00 - 19.00 uur ' vrijdag 10.00 - 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412 - 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak.


SCHOONHEIDSSALON

ANNE

'

GESP ECIA LISEERD IN: ,... • Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen / Pakkingen (billen buik, borsten, handen en voeten) • Facesetting • Permanente Make-Up

At

Depositaire van: • Maria Oalland • Mary Cohr • Oli Amati

• Make-Up workshops

~ _ _..,.,,.

• o_aga_rrangementen • P1ercmg • Ontharen (elektrisch) _

~

CEÎÏ\T·•·~.J ,

\ · ,, ~,-· ·

,. . .,.,.,------~~:..--~

ook verhuur...caàeauartlkelen ...J,ezorging aan huls

Hanegraaf B.V. Geffen Be drijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073)5322001 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. (073) 532 46 59

ADMINISTRATIE HAGEKO GEFFEN

8c ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

STALEN KOZIJNEN OP MAAT

Het adres voor: • verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken.

... lid van

RUWIELEN

TANK,STATION T.Avr --~ ~~~-., ~~

-~

,,,.-

·"

IIJJ1~~¼a 1

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056

(073) 532 13 1l

1

e-mail: huubclement@cs.com

Kerkrtra:at 11 Geffen

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

~_....,,.,.,.-

Ja, da_t do.en

we allemaal!

Aan-en verkoop zekerin

Taxaties ....__

1

i

I www.lmv.nl

I

'

Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

lil

~


WIE WAT WANNEER DECEMBER 18 Ziekencomite De Schakel, kerstviering in 't Oude Klooster om 13.30 uur 19 K.V.B., Kerstviering 19 Oud papier ophalen door KPJ route I 21 20.30 u. koor Muchoss + W.I.K. in de kerk 22 17.00 u. kerstsamenzang in de kerk van Nuland 23 t/m 3 jan. 2003 Kerstvakantie 25 W.1.K., verzorgt muziek tijdens H. Mis 27 Buurtver. De Molenhoek, schaatsen (jeugd) 27 Oud papier ophalen door KPJ route II 28 16.00 u. inzegening herinneringsmonumentje op het kerkhof 29 I 1.00 u. H.Mis m.m.v. Zeeuwse Koorschool 29 15.00 u. Kerstconcert Zeeuwse Koorschool 29 W.I.K., eindejaarsconcert

24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 26 Inschrijving peuters 30 Oud papier ophalen door KPJ route II JUNI 03 t/m 06 Wandel-4-daagse 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 09 t/m 13 Pinkstervakantie 19 Oud papier ophalen door KPJ route I 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr.11) 27 Oud papier ophalen door KPJ route II

JULI In juli wordt er geen oud papier opgehaald ivm vakantie 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr.12)

AUGUSTUS 18 t/m 22 Jeugdvakantieweek 21 Oud papier ophalen door KPJ route I 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr.13) 29 Oud papier ophalen door KPJ route II

2003

JANUARI 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 1) 04 19.00 u. Driekoningenoptocht met aansluitend gebedsdienst 13 Inschrijving peuters 14 Open dag Aloysiusschool voor alle ouders met kinderen 16 Open dag Mariaschool voor alle ouders met kinderen 18 Buurtver. De Molenhoek, bowlen 23 Oud papier ophalen door KPJ route I 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 2) 31 Oud papier ophalen door KPJ route II

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

@

Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel 073- 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

Kraaijeven 3 5386 1H Geffen

FEBRUARI 15 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 3) 20 Oud papier ophalen door KPJ route I 28 Oud papier ophalen door KPJ route II MAART 03 t/m 07 Karnavals/voorjaarsvakantie 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) 20 Oud papier ophalen door KPJ route I 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 28 Oud papier ophalen door KPJ route II 29 Buurtver. De Molenhoek, jaarfeest APRIL 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 17 Oud papier ophalen door KPJ route I 25 Oud papier ophalen door KPJ route II 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 28 t/m 05 mei Meivakantie

VAN DE REDACTIE

MEI

Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.

10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 22 Oud papier ophalen door KPJ route I 26

Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13

E-mail adres:

torenklanken@home.nl

Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.


@an Lent Bouwen on Houwen op vertrouwen . -- venrouwen

Specialist in zit- en ligcomfort Het Geffens Veld 4 5386 LL Geffen Tel.: 073- 532 28 52

~

■ ■ ■ ■ ■ ■

~~van Wanroolj Gebr. Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 • 5340400, Fax: 073 - 5340499

Gebr. van de Wetering 0 ~~- · W~>-~

e4'

~ .c,

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur- Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Tel.: 0412-642454 073 - 522 42 86

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

REGI(!,4f' BANK 7 DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas ' (roe:t pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening • hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken • * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend .krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afçpraak

1=

ESE ■ 1VA RS BV PA Makelaardij Assurantiën

Hypotheek

"' adviseur


Allesvers uiteigen bakkerij

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

bakkerij Brands E-mail: hvzandvoortelectroOhetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fa.ic (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor:

bruiloften - partijen -vergaderingen

UITVAARTVERZORGING

VAN

B.V.

LITH

Docfalaan2

5342HZ

Oss

-

,

!~

°"~

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Jf

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen

tel: (0412) 62 31 73

fax 0412 6411 55

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN· EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon [073] 532 03 33 Fax [073] 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u . 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers 1

SCHOENEN & SPORT

0 [S§)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. {073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Maarten van der .Dussen

~ • begrafeniss6-n en crematies waar u ook verzekerd bent. • persoonlijke en deskundige begeleiding • vroµw~lijke medewerkers Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

, , . DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS . . ,

B. de Kinderen v.o.f. lUolenstruat 32~ Gefien fol. 073 • .i3255.'il

*Alles.voor uw huisdieren * Meststoffen, potgrond, zaden, etc.

*Klompen, laarzen Wilgenstraa

GL Geffen

Tel.: 073 - 5

- 53412 92

E-mail: bb.cl

.

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur