Torenklanken 2002 - nr 02

Page 1

40e jaargang I nummer 2 1februari 2002

en en sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

18

Onze muziekvereniging bedankt Rabobank Het Maasland voor h\lll gift van euro 1326,85. Dit is eendeel van de entreeopbrengst van het RABO Muziekspektakel, zoals bekend wordt deze opbrengst verdeeld over de deelnemende verenigingen. Bedankt!!

Interesse in muziek maken? Hebjij interesse om lid te worden van onze vereniging, wilje een instrument gaan bespelen, zoals bijvoorbeeld saxofoon, trompet, bugei trombone, etc? Wtl je een net zo'n goede opleiding als aande muziekscmoi maar dan voor mïndet: geld? Dan benje bij onze vereniging aan het juiste adres, via onze vereniging lcrijgje muzieklessen, zowel praktijk als theorie geheel gelijk aan de muziekschool. Je kunt studeren voor het A, B, C en D examen. Een goede opleiding voor relatief weinig geld!! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Antoon Bierings telefoonnwnmer 5321122 ofloop eens geheel vrijblijvend binnen tijdens een repetitieavond van de fanfare op woensdagavond van 19.30uurtot21.30uurinK1avertje Vier! Tot slot wenst W.1.K alle Rottenrijkers en RottemiJ"kerinnen veel plezier en leut toe tijdens het komende carnaval, maak er een groot feest van met z'n allen!! Muzikale groet, Muziekvereniging WIK

VERJAARDAGSAKTIE In het afgelopenjaar is de opbrengst van de aktie f7943, 15. De 18 medewerkenden hebben zich ingezet om de jarigen te bezoeken Uit het resultaat blijkt, dat dejarigen deze aktie

19

20

blijven steunen. Heel veel dank ervoor. Deze giftenhebben we doorgestuurd aan Pater M. Heijmans in de Congo, aan Pater T. v. Kessel in l.ambia. Hun reacties op deze steun leggen steeds de nadruk op de dank aan iedereen, die de steun mogelijk maakt. Dit jaar hebben we voor de eerste keer een donatie gedaan aan Pater Theo Raaijmakers. Hij is een neef van Mevr. Willerns-v. Nistelrooij. Pater Theo Raaijmakers werkt in Bolivia. Hij werkt in een project aan jongeren. Hij schrijft ons:" We hebben op het ogenblijk zo ongeveer 500 mensen, die wonen in onze huizen. Er zijn ook 160 babies en hele kleine kinderen. Ikzelf houd me bezig met de jongeren en dat zijn er ook een heleboel. Mijn interesse gaat dan vooral uit naar de opleiding voor hen, technisch ofop een ander gebied. We willen hen de kans geven om iets meer uit het leven te halen" We hopen, dat we ook dit jaar weer welkom zijn en door kunnen gaan met steun aan de jongeren in Congo, Zambia enBolivia. Heel harteliJ"k dank.

OFFICIËLE OPENJNG ZAAL DE GOUDEN LEEUW Op 1 juli 2001 hebben wij de Gouden Leeuw overgenomen, maar van een officiële opening is het nooit gekomen. Nu willen we iedereen onze vernieuwde zaal laten bekijken en een hapje en een drankje aanreiken. Hierbij nodigen wijjullie uit voor de officiële opening in zaal de Gouden Leeuw op zaterdag 16 februari van 15.00 tot 20.00uur.

Arie en Anouska


R~!:Yl!:J:!.i~'°'"'

~OM.eM

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerk.zaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

~

GC>~~

Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

G:E.FF..EJST mb.inderrj; 11Wouw :J(/óoslerslraalSe

Il

23/oemen :Plan/en

lef073 .53 21 M3

!lJruidswerb 9rajwer.k

fax 073 .53 2.5 1.50

Xadöarl.i..kelen

.53.!6 71:Jè

9e/fen

· begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. · vrouwelijke medewerkers • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

Il

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl Wij verzorgen voor u: * *

*

,.

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~

WIHABO ~ DRUKKERIJ Voor a l uw familie· verenlgingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keu ze uit 7 collecties M et o pgooi va n luiste datum b ij ge boortekoor tjes. drukkosten gratis. G ratis fotoa lbum bi i geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kun t u bij ons terecht.

Kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat drukwerk 52 x 72 cm. Kleurenplotten tot 1.50 m. Heesterseweg 13 • 5386 KT G effen Tel.: (073) 5 3 2 26 84 fox: (073) 5 32 47 95 e-mail: d rukkerij@w1habo.nl internet: www.wihobo.nl


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo.06-02 19.00 u * Avondmis Vr. 08-02 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Carnavalsmis mmv Za. 09-02 17.30 u Pompzwengels (+kinderkerk) Zo. 10-02 09.30 u + Woord- en Com. viering mmv Gem. koor Wo. 13-02 19.30 u * Aswoensdagviering in de kerk mmv Gem. koor en vormelingen (+kinderkerk) * H. Mis mmv Ouderenkoor Vr. 15-02 19.00 u H.Mis mmv Passe Za. 16-02 19.00 u Partout (+kinderkerk) Zo. 17-02 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo.20-02 19.00 u * Veertigdagenmeditatie mmv Passe Partout Vr. 22-02 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jongerenkoor Za. 23-02 19.00 u H-G (+kinderkerk) H.Mis mmv Gem. koor 09.30 u + Zo. 24-02 Wo 26-02 19.00 u * Veertigdagenmeditatie mmv Passe Partout * =dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum. Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 maart 2002 a.s. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 2 april 2002. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216.

HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 -20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk KERKBALANS 2002: "Kleur bekennen" Advies bijdrage € 60 per gezin U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2002 ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 _532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30-10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06-533 64 310 INTERNET: www.parocbiegeffen.nl

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 09 januari; Marietje Jansen-Wagemakers, 82 jaar 25 januari; Gina v. Dinther-van Breda, 57 jaar . 26 januari; Cornelia v Erp-van den Hanenberg, 78 Jaar PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 6 februari: 19.30 uur kind/ouder bijeenkomst op de pastorie en in de kerk. Woensdag 13 februari: 19.30 uur aswoensdagviering Dinsdag 26 februari: 18.30 - 20.00 uur speurtocht voor het hele gezin ABSOUTEPLAATS De absouteplaats op het kerkhof heeft op het moment speciale aandacht. Het kruis, de afscheidsplaats, de graven van de pastoors en de verlichting worden onder de loep genomen en gerestaureerd. PRIJSWINNAARS KLEURWEDSTRIJD KERKBALANS Michelle Hendriks, Molenberg 25, 4 jaar. Nathalie Vissers, Berkenboog 31, 4 jaar. Jeroen van Erp, Bredeweg 63, 5 jaar. 3


Café - Zaal 't Haasje ~ voor bruilofte n •. par t l j e ~/ e n vergaderingen --~ ~·1u,,., ..., Tel.: 0 73 - 532 15 2 ~

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere lijden no tel. afspraak.

- ___./.....:..

P. DE K~EIN

BE.NILDA11

.;,

Loonbedrijfen Grondverzet Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(04 12) 62 22 13

(073) 532 19 95

VAN DER DOELEN Wje heeft voor u de voordeligstè autoverzekering? .

Delta . Loyd.

lnterpolis

Nationale Nederlanden Amev

RVS

Stad Rott erdam Centraal Beheer

Univé

Aegon

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kUnrien wij kiezen uit bijna alle autover{ekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloost erstr~at 44, 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 10, Fax 073 - 532 55 60

HYPOTHEKEN

FOTO~~

<3'.li~ ....... - .....

Tolweg2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cfnerentgeffen@wxs.nl Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21.00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 21.00 uur

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN

~0-ndeM;

. begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen • gratis informatief gesprek Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

~ maninku

:Bloembinclerij ~ ~

@ bloemen @ planten

@ grafwerk @ potterie

@ teleflora @ decoratie

@ bruidswerk

~ ~

Winkellcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41


Jelle Jonkergouw, Kraaijenven 11, 5 jaar. Sanne Verbruggen, Kastanjehof41, 6 jaar. Lonneke van Druenen. Rozelaar 22, 6 jaar. Laurens de Haas, Rijksweg 12, 7 jaar. Mike van de Moosdijk, Berkenboog 33, 7 jaar. Roos Hendriks, Hoppad 8, 8 jaar. Dimphy Haas, Molenstraat 14a, 8 jaar. Sanne van de Hurk, Abelenstraat 9, 9 jaar. Miche11e van Ieperen, Lavendel 4, 9 jaar. Hilde van Munster, Elz.endreef44, 10 jaar. Silvia van Uden, De Rosmolen 3, 10 jaar. Linda van Erp, Peppeldreef 11, 11 jaar. Annika de Poot, Pater v.d. Elsenstraat 8, 11 jaar. Laura van Erp, Oude Baan 4, I 2 jaar.

VAN PASSIE TOT PASEN In het Noord-Brabants museum in Den Bosch wordt van 13 februari t/m 7 april de tentoonstelling "Van Passie tot Pasen" gehouden. Lijdensvoorstellingen in Nederland 1450 - 1900.

~ KI GO ,1

Persbericht Cursus voor senioren: Schrijfje eigen levensverhaal

Je eigen leven op papier zetten;je ervaringen, belevenissen, te boek stellen. Hoe vaak verzucht je dat niet: "Daar zou ik wel een boek over kunnen schrijven"! En als je daadwerkelijk wilt beginnen, zie je er enorm tegen op, want: hoe doe je dat; hoe begin ik, enz. ? Met de cursus Schrijfje eigen levensverhaal worden handreikingen aangeboden om de daad bij het woord te voegen. Hulpmiddelen worden aangereikt. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn foto's, gedichten, literatuur. Veelal komt de inspiratie uit de herinneringen van onszelf, maar ook van wat anderen bij ons oproepen. Verbalen wekken verbalen tot leven en zetten de fantasie in werking. Kortom, op verschillende manieren worden de tongen en de pennen losgemaakt. Plezier in schrijven en het vastleggen van de eigen geschiedenis zijn de voornaamste bedoelingen van deze cursus. Het gaat er niet om hoe er geschreven wordt, maar dat ieder mogelijkheden vindt om de uitdaging aan te durven en te kunnen De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van twee en een halfuur en start op vrijdagochtend eind februari 2002 in het Anton Jmgenshuis te Oss. De kosten zijnâ‚Ź 49,92 incl. koffie/thee. Informatie: RIGOM, Oss, tel. (0412) 63 30 43.

~~

vamr GDnN

Spaardoosjes 2002 Het project van de vastenactie dit jaar is beter milieu stadsbewoners in Lima. Monica Solano (12) woont in de sloppenwijken van Lima, de hoofdstad van Peru, waar zeker acht maar misschien wel tien miljoen mensen wonen. Net als veel buurtkinderen gaat ze naar de school van juffrouw Cardenas waar ze geleerd heeft hoe ze van oud papier nieuw papier kan maken. De klas van Monica maakt werkstukjes van het nieuwe, handgeschepte papier. Kaarten maar bijvoorbeeld ook pennenhouders. Ze vinden het leuk om te doen, maar hebben ook geleerd dat het goed is voor het milieu om oud papier opnieuw te gebruiken. Monica vertelt: 'Wtj waren thuis gewend om alles op straat te gooien en ons afval afen toe te verbranden, ook al het papier.' Mensen van de organisatie lpes leren de mensen van Lima hoe ze beter met afval kunnen omgaan. Op de school van Monica staan sinds kort allerlei dozen om afval van thuis, papier, glas, plastic en blik, gescheiden in te zamelen. Een deel van het papier wordt door de kinderen opnieuw gebruikt, de rest van het papier en de andere dozen afval worden door kleine bedrijfjes gekocht die het hergebruiken. Met het geld kan de school speelmateriaal en boeken kopen. Door de mensen van Ipes is het een stuk schoner in de buurt van Monica. Je begrijpt dat Ipes veel geld nodig heeft om voorlichting en les te geven. De vastenactie steunt Ipes. Wil jij ook helpen?

Dat kan. Zoals ieder jaar zijn er weer spaardoosje om geld inte zamelen Alle communicantje, vormelingen, het kinderkoor en de kinderen die naar de kinderkerk gaan ontvangen een spaardoosje. Maar ook achterindekerkliggende spaardoosjes. Tijdens de Palmpasen viering worden de doosje ingezameld We hopen dat jullie de spaardoosjes vol krijgen! Want samen maken we er meer van! M.O.V. Geffen, Diny, Frasia, Mien, Ria en Sofie

KOPY INLEVEREN VOOR: 16 februari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 5


Á.

llf

~

ROND DE DORPSPOMP

De Dorpspomp moet eerst een paar namen corrigeren rond de ondernemingen in Geffen. Er is een winkeliers- en

horecavereniging en daarvan is Huub Kieboom de voorzitter; er is ook een bedrijvenvereniging en daarvan is John van Wanrooy de voorzitter en er is nog een comité "Effe naor Geffe" en dat staat onder leiding van Bert van Laarhoven. Nieuws over de optocht: Al 35 deelnemers hebben zich gemeld. Ine Veerdonk is daarvan de kartrekster, gesteund door de ''trouwe" Frans van Griensven en die wordt weer geassisteerd door Maurits Schuurmans. Frans Romme werd nog gehuldigd voor zijn tomeloze inzet voor de optocht van '89 tot 2001; die heeft het geweldig op de rails gez.et, vooral door zijn vele contacten met de wagenbouwers ook Rien Oomens werd geëerd om zijn ptmctueel voorzitterschap van de Stichting het Rottenrijk van 98 tot 2001 en htm beider echtgenoten werden terecht in de bloemetjes gez.et. Ja dat gebeurde op de eerste "RAOP-AOVOND" Wat een feest weer!!!!! Met een schitterend decor ontworpen en uitgevoerd onder leiding van Rien van Nistelrooy. met echte scheve, schotsen, die klotsen en botsen in de woelige Rotterijker zee. SCHOTS en SCHEEF in een feestelijke sfeer. Er heerste echte grote spanning bij het publiek in de "DE GOUDEN LEEUW". De reclames van veel Geffense bedrijven verschenen op het grote filmdoek. Er werd druk gesteggeld over de kaartverkoop. Maar iedereen heeft kaartjes kunnen kopen. Maar de meeste willen op de laatste zaterdag en dat gaat niet. Dan moet je het er maar voorover hebben om er vroeg bij te zijn. Volgend jaar komt er misschien unne RAOPKROOM en un KROOMBED. Gelukkig; de muziek, waar we even op hadden moeten wachten begon te klinken. Het RAOPORKESTbracht ons al gauw in de goede gezellige sfeer. Precies om acht uur, kwam er unne echte SCHOT opdoemen mi doedelzak en Schotse rok en Schots hoofddeksel; hij makte wa SCHEVE praot over z'n Ondergoed en daannee maakte de kwieke, dartele zingende grollende presentator René zijn entree. Hij verrichtte zijn taak met verve en wist alle gaatjes voortreffelijk op te vullen. Voortreffelijk gedaan!!! De Raad van Elfmaakte haar opwachting en de Prins heette op grappige wijze iedereen welkom en een paor van die aparte minsen in het bijzonder. De adjudant hield zunne vinger bè ut papierke en z'n hart vaast mar ut ging goed!! Er werd een moment tijd gemaakt voor de z.eer te waarderen geste van de Horeca-groep "Geffen" door onze als 6

MUIS gemetamorfoseerde Henk van Dijk om hun actie voor de Head-mouse voor een gehandicaptmeisje uit Ge:flèn rond de KARNAVAL te doen slagen. Duizenden Euro's komen er in alle collecte-bussen in horeca-gelegenheid. Een prachtig gebaar. Maar dan... op naor de echte PRONKZITTING, de 26e keer RECHT vur zunne RAOP. Daar kwamen de DANSMARIEKES in hun keurige kostuums. "Klein maar dapper." Op een Schotse melodie dansten ze Schots en Scheef Op Schotse wijze gingen de beentjes de lucht in en tolden ze vol pret en vrolijkheid over de vloer. De Dorpsomroeper mocht weer het spits afbijten in de ton. Hij had een goede, afwisselende tekst vol met spitsvondige humor. Hij fixte het toch maar weer om de zaal warm te krijgen. Hij mag iets sterker naar de ''KLOE" toewerken. Als rasechte toneelspeler moet hij die talenten beter uitbuiten. Misschien heeft ie zich wat laten afschrikken door een soms haperende microfoon. D'n Inne en D 'nAndere, Boetje en Jos, leidden ons rond in de pleindroom van burgemeester Toon van Z. met cultureel centrum, fitnesshal en restaurants naar de Geffense Horecawereld, waar veel veranderd was: de verschillende cafégasten werden gezellig onder de loep genomen. o.a Hans N. en Toon van Z. en hun rijke vriendenkring. Verrassend was daarbij de "paparazzi" met de driedimensionale, digitale fotoapparatuur(van de aanwezige fotograaf Een karikatuur op hoog niveau gebracht door Jan van Rooy. De zaal kwam toen pas echt "los" Prima BUUT!! De contrasten tussen Nuland, Geffen hadden nog meer ktmnen worden uitgebuit. Daar viel echt mee te schateren!!!! Ook Vinkel werd even "gerekeld". "De technische storing bij de projectie werd vakkundig opgevangen, "De Raoprooiers" brachten het winnende RAOPLIED ''Unne Scheve Schaots" als een scheve-schaats-rijdende groep met als leadzanger René van Herpen in zijn Schotse Outfit. Dat was even aanhaken en deinen mi "zo gek as tm deur" Een heerlijke carnavalskraker. We gingen er nog eens voor op de punt van de stoel zitten, toen "De Weeuwkes" werden aangekondigd. De 5x Keer, dat ze optraden. "Een hoogheid??Minister van B.Z. ofgedeputeerde, begon met een toespraak tot de gemeenteraad van Geffen. Geprezen werd de raad om zijn eenheid, kordaatheid, doorz.ettingsvennogen envasthoudendheid voor haar uniek en onveranderlijk beleid om maar niets, maar dan ook niets te veranderen. Steeds besluitend daartoe, maar tot ieders tevredenheid nooit te komen tot de echte daad. Kijk w houd je Geffen mooi, precies zoals het was, w moet het blijven een voorbeeld voor heel Nederland. Een kroon op zoveel toegewijdheid en inzet: tot driemaal toe Niks, Niks, Niks, Ha-Ha-Ha, Toeta, Toeta, Toeta. Sjapo, Sjapo, Sjapo Gevreesd werd dat de volgende Raad de "daad" begaat!! Een komische schets met de "slapende' ambtenaren en het gekleurde formulier en de bewegingsmelder en de cowboyscène in bouwerij ''De Kroeg" zat vol verrassingen en "knallen" pang, pang, "opgeruimd staat net-


jes' arme Toon, betreurde bouwinspecteur van de provin- gewotstweet ofgeweetwotst. Lekkere pittige humor. cie. Wat een lachsalvo's knalden door de zaal. Ze sloten af Tot slot de Toapen. Ze maakten hun entree met een liedje met een lied op de BOUWERIJen al het gedoe inons buiten- op zoek naar een baantje. Een advertentie voor ''raamwerk" bracht hun op een idee. Daar zaten ze onnozel en wel achter gebied. Ha-ha-ha!!!! De nieuwe meidengroep "De z'Euro 's gingen het eerste deel de lichtjes; nou wat een klatergouden humor daar vanaf afsluiten. Een mooi decor met de twee winkelende dames dampte!!! Om van te smullen. Huize "Zeldenrust: zullen we met hun winkelwagen in C l 000. Ze kletsen eerst wat afover ons nog lang heugen. Ze besloten weer met een heerlijk beroemde Geffense figuren en huilden mee met Kees den liedje, waarop we gezellig konden meedeinen. OnverbeterDoel, "dat tie wer gen doel getroffen ha" De persiflages op lijk blijven ze hun hoog niveau handhaven. de secretaresse van de personeelsvereniging van de geminte, Onze complimenten! de zeer hartelijke met veel vergulde dank omlijste toespraak Verder moeten we het Raoporkest een groots compliment van de secretaresse van de Firma van Schijnrooy en Betsie maken voor de keurige begeleiding en de hoge kwaliteit. van Bakel als speechende wethouder bij het a1scheid van haar De Gouden Leeuw krijgt GOUD van ons. Het geluid hadierbare Antoon brachten de handen op elkaar. Toon kreeg perde soms. Iedereen kan nog niet goed omgaan met die een standbeeld over zijn prachtige rotonde, waar niemand hoofdmicrofoons. De liedteksten waren moeilijk te verstaan. meer onderdoor wou. Een verrassend debuut om van te smul- Toch maar achter op de Sponsor-plaid afdrukken. De verlen. Het was wel "gepeperd" en "gekruid" soms te pakkend lichting, decor en organisatie enz. verdient alle lof. De 26e raop was er een met veel kwaliteit. "ingepakt" ofbeter gezegd ''UITGEPAKT'. Nou dat gafveel gezellige onderonsjes in de pauze. We wer- Jammer, dat er wat teveel werd vooruit gegeind naar het den verrast door de Boerenbruidsparen met lekkere hapjes afscheid vanHansenAntoon. Gebrekaanstofin2001 misen ook bij binnenkoxmt met Koffie en een krentenbol. schien. Karnval 2002 gaat een succes worden. Weer een nieuwe groep werd aangekondigd" Geffes Volk" De Raopliedverk.iezing met 6 deelnemers was succesvol al als: WELVERDRAAID. We kwamen in een Grand-Café was het aantal deelnemm, minder, maar wel kwaliteit. Dejury waar veel lol getapt werd. De bezoekers bleken ons zeer had een moeilijke taak, maar de beste won. Rob van bekende gasten, zoals de Pastoor, prachtig op toneel gezet, Reijmersdaal zet volgend jaar, de 11 e Raopliedjesstrijd op Stefan Bril, Jilbert Lef, Toon als Pinokkio en Germy daar C.D. De stamtafel, de Raad van Elf, de Hofdames, Passe KICKY -van-op Mer heerlijke vondsten. Een prachtige Partout, de huisartsen "Geffen", de Pastoor en de "oud-burdebuut-buut. Ja echte toneelspelers, dat was te merken. ge~ers" gaanzich nu al voorbereiden, wie weet?!! Vakwerk!! Applaus. De "Rottenrijker" het Camavalsblad ziet er weer geweldig De Pompzwengels maakten een wereldtoer met een toer- mooi uit. Er valt te genieten. Knap gedaanop alle onderdelen kar. Mooie prachtig uitgevoerde muziekstukjes, die telkens UNIEK!!! sfeervol werden uitgebeeld, brachten ons in Holland met 1952 was zo'n bijzonder jaar, dat het werd besproken aan draaiende molen, in Arabië met een slangenbezweerder, in de stamtafel. De 50-jarigen beweren dat tenminste. Zij gaan Trro~ Rusland, Japan, Espanje en Mexico. Heerlijk om naar dat vieren met alle Geffenaren, die toen geboren zijn. te kijken en te luisteren. Een zeer welkome afwisseling. De K.V.O. vierde haar Gouden bestaan met een feestelijke De Buurtjes kwamen met een schitterende vondst: Truus in mis met eigen teksten en zang door het K.V.O.-koor en een de toiletkelder van het gemeentehuis kreeg tijdens de ker- geweldig feest inde Gouden Leeuw. K.V.O. Proficiat!! mis bezoek. Een echte kermissfeer werd opgeroepen. Truus De stamtafel gaat zich melden bij de gemeente voor een vertelde over haar ervaringen en wat ze zoal zag aan al die plaats in de gemeentegids. "Toren.klanken" bereidt het veertigjarig jubileum voor. We achterkanten, om te gieren en te brullen. Ja Tonny Fiets en Toon van Zelfsprekend en Dokter Beter, die gaven graag kunnen nu al genieten van de stukjes van vroegere jaarganwat muntjes nadat ze hun afilankertjes hadden doorgetrok- gen. Misschien wil de redactie nummer 1 opnieuw uitgeven; ken. De fantastisch zwetsende en kletsende buurtjes waren best leuk denken wij. als van ouds. Ze besloten met een liedje op de actuele me- De volgende stamtafel heeft twee voorzitters, het duo Joke van der Doelen en Nico van Nuland. De aanstaande lijstlodie van Kabouter Flop, wat een schitterend slot was. De Showgirls brachten een Hoogstandje. Zes dames en 3 trekkers worden uitgenodigd. Alle lijsttrekkers ofhun verheren. Er werd professioneel gedanst. De zeer vakkundige tegenwoordigers krijgen spreektijd. Daarna discussie. Mooi choreografie bracht vervoering en ontroering in de zaal De toch!!! Voorzitter Jaap sloeg met een grote l:ianE-de STAMheren kregen terecht een bijzonder "bekust"compliment en TAFEL dicht. een luide ovatie!! Van stamtafel 151. Voor op- ofaanmerkingen : De Prins De Weetwotsjers. twee echte Schotten, op de scheve toer 0412640982 Volgende keer weer in café Govers op 17 met hllll doedelzakken, knalden de humor de zaal in, zodat februari as. van 10.30 uur tot 12.00 uur met napraat tot de spetters er vanafvlogen. In snel tempo werden allerlei 12.30uur. Ook U bent welkom op 152 met een politieke onderwerpen zeer "kruidig" belicht. Ze hadden fantastisch lading!!! VUUR 7


EFKES BUURTE MÈ ... de gouden jubilarissen van de K. V.O. Ze zijn alle zes 50 jaar lid van de K.V.O., met ieder een eigen verhaal: Leen Ketelaars-van Erp (91 j.), Leen van Dinther-van Erp (82 j.), Dina van de Ven-Langens (78 j.), Marie van Nistelrooij-Bijveld (77 j .), Doortje HeijmansLangenhuyzen (71 j.) en Dina Schuurmans-Heijmans (70 j.). Bij laatstgenoemde in de Bredeweg komen de verhalen van de vrouwen los, onder het genot van een kopje koffie en in het bijzijn van kleindochter Eva(!) Dina Schuurmans, de jongste van het stel, was indertijd secretaris en voorzitter van de B.J.B. (Boerinnenjeugdbond) en het idee werd geopperd om ook 'de moeders' erbij te vragen. Veel moeders van de leden zegden toe en aanvankelijk werd er samen vergaderd. Dina notuleerde in die tijd en ze vindt het jammer dat die schriften verloren zijn gegaan. Officieel werd vervolgens op 23 jan. 1952 de B.B (Boerinnenbond) van de N.C.B opgericht. "Als je trouwde ' was je te oud' voor de B.J.B. en ging je over naar de B.B. die later Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.) werd genoemd" vertelt Dina. Doortje Heijmans is geboren in Rosmalen en werd daar met 16 jaar lid, om mee te kunnen sporten (reidansen). De K.V.O. van Rosmalen bestaat inmiddels al 71 jaar. Doortje werd later bestuurslid en verantwoordelijk voor het M.O.V.-werk, dat verbonden was aan de K.VO. Ze regelde de kledingacties voor de Derde Wereld; geen wonder want Doortje had twee zwagers die pater waren in de Congo en Japan. De slogan "Het kwartje voor een wereldpartje" staat nog vers in haar geheugen gegrift. De jaarvergaderingen in de grote schouwburg van Tilburg, vond ze altijd een hele belevenis.

8

Marie van Nistelrooij herinnert zich nog goed de oprichtingsvergadering in het oude patronaat aan de Kloosterstraat. Juffrouw Hoenselaar uit Tilburg noteerde de namen van 'de werksters van het eerste uur'. Het meest interessante van de l;>eginj aren vond Marie de onderwerpen van de diverse sprekers die werden uitgenodigd. Marie zat 3 jaar in het bestuur als penningmeester. "Ze was een goeie, want ze hield in een goed jaar f 1,50 over!" Ze weet nog dat de kas een keer niet klopte: ze had de cijfers verkeerd onder elkaar gezet! "Het moest goed zijn, want het ging om geld van een ander!" aldus Marie. Dina van de Ven beaamt het interessante van de gespreksonderwerpen: "Je was blij dat je iets hoorde, want we wisten niet veel!" Dina heeft 10 jaar in het bestuur gezeten als penningmeester. En volgens de anderen kwamen ze toen nooit iets te kort! Ik zocht alles uit op de cent en mijn schoonzoon hielp me er wel eens mee". Dina is ook de K.VO.spil op het gebied van creativiteit en handvaardigheid. Ze volgde cursussen om die vervolgens weer door te geven aan de leden. Kunstbreien en hardanger (opengewerkt Noors borduurwerk) zijn haar favoriete technieken. Het reisje en de ontspanningsavonden staan bij haar boog op de K.VO.-activiteitenlijst! Leen van Dinther kwam al in 1958 in het bestuur. De situatie bracht met zich mee, dat ze spontaan door de gehele vergadering werd gekozen. Na 2 jaar werd ze ook kringsecretaris en gedurende 17 jaar had ze dus een dubbelfunctie. "Als ik tante Mieke (een inwonende tante) niet had gehad, dan had 'onze Wout' dat waarschijnlijk niet goed gevonden!" lacht Leen. Ze volgde de cursus 'Spreken in het openbaar' en was vooral een voorvechtster van het organiseren van eigentijdse activiteiten voor de leden. "Tot dan toe, moest het vooral nuttig zijn, maar dat deed je thuis ook al" zegt Leen. Leuke, ontspannende onderwerpen kwamen aan bod. In die tijd werden ook de Culturele Dagen in de Lievekamp geïntroduceerd, hetgeen jarenlang een groot succes is geweest. "Het voordeel van een Kringbestuursfunctie was, dat je veel nieuwe ideeën bij de anderen opdeed". Leen Ketelaars, momenteel het oudste lid van de K.VO., werd lid via haar dochters. Fijne herinneringen gaan uit naar de dagen op "Ons Erf", een vormingscentrum in Berg en Dal waar leden op voordracht van de afdeling naar toe mochten ter ontspanning. Met Culturele Dagen en uitwisselingen profileerde


Leen zich met voordrachten en declamaties. "Op het reisje naar Nieuwcuijk werd ons kaartclubje geboren" vertelt Leen. Er werd door de leden gedanst, maar wij wilden met een viertal vrouwen liever kaarten". Dat kaartclubje van Lena van der Heijden, Kaat van Erp, Hanneke Cremers en Leen Ketelaars heeft 30 jaar stand gehouden. Ook maakte het bij Leen indruk, toen ze in 1973 in Rome was en mevr. Van Aar-Reijs (jarenlang .Kringvoorzitter) een rozenkrans kreeg van de Paus. Alle zes kijken ze met plezier terug op de voorbije 50 jaren. "We zijn mondiger geworden en hebben er fijne contacten, zelfs vriendinnengroepen aan over gehouden. "De grondleggers hebben hulde verdiend" zo sprak Anny van Wijchen, namens het Gewest op de receptie en daarbij kregen de jubilarissen "de zilveren Margriet" opgespeld. Ze kijken ook met zeer veel waardering voor het huidige bestuur en alle medewerkende leden, terug op het gouden feest van 19 jan. jl. "Een eucharistieviering plus feest met Stijl met een hoofdletter!" "Toen ik alleen al die rode loper zag, waarover we de kerk binnenkwamen!" Het thema "Licht / De kaars brandend houden" was de rode draad gedurende de gehele dag. Mooie uitnodigingen, prachtige versieringen in de kerk en de zaal, een leuke fototentoonstelling en sfeervolle teksten.

Een 'lichtgevende' H.Mis, waarin de jubilarissen hun jubileumkaarsen (door eigen leden vervaardigd) ontstaken. Een 'warme' receptie met veel gasten, waar wethouder van Bakel een vrouwvriendelijke ondersteuning van de K.V.O. ten toon spreidde en waar de voorzitter van W.I.K. zich afvroeg waarom alleen de pastoor als enige man kon toetreden tot deze vrouwenclub! Hij gaf eveneens de tip aan de strijdbare St. Jeanne d'Arc om eens iets te ondernemen met 'St. Joris'! De 'vlam van verbondenheid' brandde op de gezamenlijke koffietafel en het was 'vurig warm' op het slotfeest. Proficiat aan deze jubilarissen, het bestuur en de leden van de K.V.O.!

DANKBETUIGING Bij deze willen wij het bestuur van de K.V.O. en allen die hebben mee gewerkt aan de mooie stijlvolle jubileumviering bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van onze vereniging, hartelijk bedanken. Het was een dag om nooit te vergeten! Bedankt voor de bloemen en de mooie kaars; bedankt voor alles en voor de hele dag. Tot slot: wij zijn trots op jullie en op de K.VO. De zes gouden jubilarissen.

PRIK VAN DE OOIEVAAR

Hel al/er,ttooi$1e uit ons leven Ons nu nog een keer gegeven Zo gewoon maar toch. zo biizonder Jij bent oru lieve kleine wonder.

Wii ziin dolgelt.Jkkig met de geboorte van onze dochter en ws/c

Mirthe Mirthe Adriana Eleonota Petronella Vri/dog 1 1 januari 2002

Emy,Anjo, Daisy en Shonice de Haas Veldstraot 18 ,,_

5386 AZ Geffen

073. 532 17 19 I

.,, : ~}.

~~•:

-f'

Mirti,e wordt het petekindje

van oom Hans en tante Hi/one

9


Het is pas feest als prins Carnaval is geweest! Nog even en alle carnavalsvierders gaan weer compleet uit hun dak. Het kostuum mag de kast weer uit en de polonaise wordt ingezet. Ook Rabobank Het Maasland houdt wel van een feestje. Daarom zijn al onze kantoren en het Rabo Reisburo Geffen op maandag en dinsdag na 12.30 uur gesloten. Onze medewerkers wensen u veel jolijt deze dagen. Alaaaaaaaaaf!

Rabobank Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 10

Het Maasland


ZET UW HART EN UW DEUR OPEN... ! Corry (53 j.) en Jo (50j.) Hondongzijnreeds tien jaar gastouder voor Europa Kinderhulp. Reden om eens een praatje met hen te maken en tevens nieuwe ouders warm te maken voor dit proj eet. Europa Kinderhulp is een landelijke Stichting met ruim 300 vrijwilligers. De Stichting organiseert vakantiereizen voor kinderen uit binnen- en buitenland, die het thuis niet gemakkelijk hebben, door armoede, weinig aandacht, gebrekkige speelruimte ofongezonde leefsituatie. Corry zag in 1992 bij Avro's Servicesalon een programma over Europa Kinderhulp en las er een artikel over in de krant. Ze wilde altijd al graag een 'vakantiekind' hebben, maar Jo stond er aanvankelijk wat afwijzend tegenover. "Je laat de kinderen hier fijne dingen ervaren en daarna komen ze weer terug in de ellende". Maar de bal ging toch aan het rollen, want ook de kinderen Maikel en Cindy wilden wel een gastbroertje of-zusje in de vakantie. Een buitenlands kind zou leuk zijn, om tevens de taal beter te leren. "Er kwam iemand praten en ons gezin werd gescreend en goed gekeurd" vertelt Corry. Ze vroegen een Engels kind aan, maar in datjaar kwamen er door omstandigheden geen nieuwe kinderen. Hetjaar daarop was het zover: de 9-jarige Nicole uit Hannover kwam voor 3 1/2 week op vakantie bij de fam. Hondong en kwam daarna terug in 1994 en 1995. "Probleemverhalen kwamen naar boven als ze het moe~lijk had, maar doorpraten en luisteren komje samen een heel eind" vindt Corry. In 1996 wilde Nicole met haar ouders naar de camping en daarom mocht ze niet meer komen. Het is namelijk de bedoeling dat een kind tussen 6 j. en 16 j. mag komen zonder onderbreking. Sarah, 7 jaar, wonend in een kindertehuis en eveneens uit Hannover, was het tweede kind. Daar heb ik vaak 's nachts bij gezeten, omdat ze vreselijk droomde over dingen die ze meegemaakt bad" vertelt Corry. De contacten met de eigen kinderen, de oppaskinderen en de buurkinderen van Corry en Jo verliepen goed. De taal is voor kinderen geen probleem. Vier jaar kwam Sarah op vakantie, maar door verhuizing kon ze niet meer komen. En nu hebben ze al twee keer Pia, 7 jaar, uit Hannover gehad. Hopelijk komt ze dit jaar weer. De burgemeester van Hannover schrijft elk jaar trouw een bedankbrief! Wat moet je voor een gezin zijn, om zulke kinderen tijdelijk op te vangen? "Gewoon jezelfzijn" antwoordt Jo direct. "Handelen net als bij je eigen kinderen en dat betekent dus ook wel eens boos worden. Verder hebben ze veel warmte, liefde en geborgenheid nodig. Een gezellige, huiselijke sfeer creëren. Dat missen ze allemaal. Het is niet de bedoeling dat je elke dag met het kind naar een pretpark gaat''. Corry geeft het kind de eerste keer bij aankomst een fotoalbum. Daar worden foto's en andere dingen ingeplakt van de weken dat ze bij hen zijn. Elk jaar komt het boek mee terug.

Het voorlezen van Nederlandse sprookjes vinden ze oök altijd heel leuk! Nicole - inmiddels een puber - schrijft nog steeds. "Wij zijn dan een uitlaatklep voor haar. Eens schreef ze "Elke keer als ik het moeilijk heb, kijk ik in jouw fotoboek!" Dan denken we: de tijd bij ons heeft zeker nut gehad" zeggen Jo en Corry. Nicole is nog bij hen geweest op de zilveren bruiloft en met de jaarwisseling. "Ik blijfde kinderen kaarten sturen met verjaardagen en kerstmis, ook al schrijven ze niet terug!" In 2001 bestond Europa Kinderhulp 40 jaar en er konden toen 2500 kinderen op vakantie komen. Toch is er een tekort aan gastouders en daarom willen Corry en Jo een oproep doen aan belangstellenden. Het is de bedoeling dat u een kind gedurende 3 weken in de vakantieperiode in buis neemt. Er staat géén vergoeding tegenover. De kinderen hebben meestal wel wat zakgeld bij zich. Ook opa's en oma's kunnen zich aanmelden! Jaarlijks krijgt u het tijdschriftje "Op verhaal" toegestuurd met informatie, verhalen van kinderen en gastouders. De laatste jaren wordt er ook een familiedag georganiseerd voor gastouders, eigen kinderen en gastkinderen. Een gezellige dag b.v. in Wanroij ofHemelrijk. De gastouders betalen daar een kleine bijdrage voor. De fam. Hondong heeft informatieformulieren thuis en wil u graag persoonlijk informeren over de gang van zaken. (tel. 5323123). Bij dit artikel vindt u ook een invulstrook. Zet uw hart en uw deur open voor een fijne vakantie voor kansarme kinderen! Gewoon doen!

--- - ------- -- - -- - ~ Actie gastouderwerving 2002 Via familie ..........................................uit. ......................... . Hebben wij vernomen dat Europa Kinderhulp jaarlijks een vakantie organiseert voor kansarme kinderen. Daartoe heeft men gastouders nodig, die deze kinderen voor enige weken in hun gezin opnemen. Wij familie: ....................................................................... . Adres: ...............................................................................

PC/Woonplaats: ................................................................ . Tel.: ...................................................................................... E-mail: ................................................................................ . Zouden graag (uitdrukkelijk zonder enige verplichting) informatie over de kinderreizen ontvangen. Plaats: ....................................... Datum: .............................. . Handtekening: ........................................................... . Wij verzoeken u deze antwoordstrook te sturen aan: Secretariaat Nieuwe gastouders Mw. G.F.J. van Pinxteren Lennisheuvel 25, 5281 LC Boxtel

11


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres

Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgenaken).

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Km& straat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00tot 16.00uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis(tel. 073-534 2100) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering vandinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdo~ tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19. 00 uur met uitz.oooering vandinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073- 534 21 00, tst.160. 12

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08 .30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van der Zahn. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op enkan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00uureenspreekuur gehouden. Op deze dag entijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag tiro vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK DECEMBER 2001 Geboorten: 02-12 Danique Johanna Christina Petronella Schippers 04-12 Luna Annette Johanna.van Lokven 04-12 Max.Nouwens 04-12 Jonkheer Pieter Christiaan.Ploos van Amstel 06-12 Teun Marinus Cornelis van Erp 09-12 Danique Antonia Hendrika de Reuver 11-12 LemaMajid Zadeh 14-12 Christina Geertruda Maria Hanegraaf 17-12 DolfMarinus Marc Sil Kappen 17-12 Giel Johannes Savelkouls 20-12 Joran Hendricus Robertus Marinus Leeooers 31-12 Bibi Josina Maas Overlijden: 01-12 Martinus Petrus van den Heuvel, 67 jaar 03-12 Christina Theodora van Santvoort-van Schaijk, 72jaar 03-12 MechgelinaPetronella:Maria Gloudernans-van Kreij, 66jaar 03-12 Johanna Kerkhof- van der Doelen, 91 jaar 08-12 Petronella Johanna Josepha Maria van den Eerenbeemt, 85 jaar 08-12 Maria van Heeswijk-van der Heijden, 69 jaar 13-12¡ Francisca Christina van Erp-van der Donk, 80 jaar 14-12 Anna Maria Custers, 95 jaar 17-12 Maria Dorothea Langerhorst, 85 jaar 18-12 Hemica Willlelmina van Erp-van Zandvoort, 77 jaar 19-12 Anna Maria Petronella van Erp-Lucius, 38 jaar


20-12 Angelique Anna Catharina Johanna Wtlhehnina van den Berg-Brok, 36 jaar 21-12 Christina Geertruda MariaHanegraa.C 1 week 22-12 Franciscus vanBergen, 77 jaar 24-12 Mechelina Maria Spanjers- van de Burgt, 36 jaar 24-12 Martina Johanna Maria van der Heijden-van de Wtjgert, 42 jaar 26-12 Hendrika Maria Michielsen, 81 jaar 26-12 Johannes Franciscus Gloudemans, 69 jaar

Afvalwijzer De afvalwijzers voor 2002 zijn in de gemeente Maasdonk verspreid. Hierin staat precies vermeld wanneer, dit jaar, welk afval wordt opgehaald. Mocht u onverhoopt geen afvalwijzer hebben ontvangen, dan kunt u even bellen met het gemeentehuis 073-5342100. Wtj sturen u dan een exemplaar toe. U kunt natuurlijk ook zelfeen exemplaar afhalen bij de receptie van het gemeentehuis van Maasdonk in Geffen Politieloket tijdelijk gesloten Tot en met 31 januari 2002 is het politieloket op het gemeentehuis inMaasdonk gesloten. Voor politiezaken kunt u altijd het centraal politienwnmer bellen: 0900-8844.

CARNAVALSSTICHTING "ROTTENRIJK" 4de editie OPTOCHTBAL succesvol Op 20 januari 2002 hebben • na afloop van een gezellige carnavalsnûddag voor de jeugd • wagenbouwers, loopgroepen, Hofkapel De Pompzwengels en de Raad van Elf gestreden om de prachtige wisselbeker die vorig jaar werd gewonnen door de heren van CV Dik vur Mekaar en de dames van CV Zeg mar Niks. De wisselbeker voor de heren was dit jaar voor CV Zeg mar Niks. De wisselbeker voor de dames was dit jaar voor CV Dik vur Mekaar. Hieronder volgt een overzicht:

HEREN I CV Zeg mar Niks 2 CV Dik vur Mekaar 3 CV (Al) Tiet Zat 4 CV Krek Wa'k Wó 5 De Pompzwengels

3.05 2.3 8 2.28 2.18 2.08

DAMES 1 CVDikvurMekaar 1.30 2 Dames Raad van Elf 1.09 3 CV Krek Wa'k Wö 0.49 4 CV De Bierkruiers 0.34 5 CV Zeg mar Niks 0.32

Na deze competitie kon er ook nog individueel "gehangen" worden; Dennis Wtllemse van CV Zeg mar Niks zette een tijd neer van 1.17 en Evelien Lepoutre van CV De Super G(r)overs "hing" 0.25. Emy de Haas beloonde deze winnaars ieder met€ 12.50. Inde strijd omde eer bij de prominenten stak oud-voorzitter Rien Oomens met kop en schouders boven de ande-

ren uit met een tijd van 17 seconden rond. De opbrengst van het optochtbal komt geheel in de prijzenpot van de optocht.

POSTDUIVENVERENIGING DE REISDUIF: BEDANKT! Ook wij, van stichting Jeugdvakantiewerk, willen langs deze weg de Ge.ffènse Duivenclub bedanken Dejeugd van Geffen was ook een van de drie gelukkigen die een mooi bedrag in ontvangst mochten nemen. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor. Wtj zullen dit royale bedrag in onze themaweek in augustus vast erg goed kunnen besteden! Stichting Jeugdvakantiewerk.

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij Erwin van Grinsven heel hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellenvan een groot aantal coniferen voor onze kerstviering van 12-12-2001. Mede hierdoor is het een sfeervolle viering geweest. Nogmaals bedankt! Verder willen wij U laten weten dat onze eerste boekenmarkt op 24 maart a.s. is. U kunt hiervoor Uw oude boeken altijd op maandagmiddag van 13.30tot 15.30 uur in het Oude.Klooster afgeven. Lukt dat niet en heeft U liever dat wij ze ophalen, dan graag een telefoontje naar Anja Wmgens, tel 5324160. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. Ziekencomité De Schakel

Stichting peuterspeelzaal "de Paddestoel" te Geffen is op zoek naar

INVAL-/LEIDSTER Vind je het leuk met kinderen om te gaan en heb je minimaal een afgeronde MBO-opleiding dan nodigen we je uitte solliciteren. De salariering is conform CAO Welzijn salarisregeling Kinderopvang. Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van de advertentie richten aan: Peuterspeelzaal "de Paddestoel" t.a.v. Franca Meijs afd. Personeelszaken Postbus 46, 5386 ZG Geffen 13


terug

Torenklanken 1965

naar

\J.Verhagen

Pastoor van de Kampstraat 1 Do tv1ir.tigste 0euw had ons do r p in aélnre.:ö.n6 6 t:;b:..,,,.G.1t :. :"i G EF F EN toneel en voorclra0htskunst mid.cl.sls ,:;en :;,2.:.è:r i:::,!or':'.J}·s> d: e nau s t hun ambacht o::,k i:1te:resso hdd.den "-oor het , j c:1 0,1;,:;_·k Voor uitbreidende ve:-zckori ngsbed.ri jf) ·-r,:a ::rv0c:c· z;:; re 6 :::~-~·:::i:::ig Nijmogon, Arnhem en Den :Büsch boztlchtcn. üTOMEN I n de herberg ,"an 3:ar:ri& VorstenboBch waar :TH,1: 6 .r:·d.':lf.?.' 1·<...11a. de t0::inbo.nk n;;;.3.r de enthousiaste ve::he.len v.•, n J,,.::1ns ·-;i1:;.0mno en VERVEN l u i s terde, v1tn·d 1~~..) t plan gebo r en om in G0~fsi1 eon toneelvan KLEDING vereniging op te., richten 0n in de winteravonden eon paar voorstellinge~ t0 ,seven, waarmoo c·,.ll tureJ.e vorhoffing en .,,._, ·& Ill GEF.-FJ::~ zakelijke inzichten samen wc-rden gediend. ~ Tlill;·r1gs0.+~O0J!..:•~~,1~_;;;.:::..---Het wo::;;rd comodi e was nieuw en da;, .,.,~~<7t'EST~ . . .,,. r·o:r. h't n.:i.e-- • .., dat "comorie" hot gomeonsc,._ , r-. wo.s e hr~. . Geffen r-.wa,..,, . .... r li jk ucsc. •r-1 thuis--:i.n d." t z,o meosve HOTEL-CAFE-RESTAURANT r,1:oen IDet::stei- \~ _ dorp, zoals ~ vrij

=

SChO·te'l

l hot

Oll'-e

-

C..ef'fenaa- .

kt v·,n een

no.s. d" à.oor de oud- .. k"'l1.n« - . _ m~-""" '"'"' ;;emaü."" uorf.~ heel d.e c,ntv,rJ..~-: net nu is• ,. . "odorcon -• . ,,ee V ;. -'-Q+ V,[J,v •r: 'Z,Q'!\'a,T, ,L J:D. J -- •' ~ .;i:e a-emeGrt ve ." ~ -i. :wone1·s vrn.D. . <l.erne -pl2. ~ 1coTE GEFFEN al'mo•1·:i. .... .:., c, -Ic van ~500 _n: lt tot eet: mo 11~t . _ •on dor?~ . _ . veotoe . _ ~~s. wcar u Bekend in Binnen en Buitenland ,Jan-~ T-"n lé."!l.à.bOU•l en ·, -, -::iooo :i.rn;Ol1.v- 'b. tere 'oo"tor-1c..e 'IJc;,. • ... te van ll.,e"r -...,::..1. .J e door zijn voorlre ffe liJ'k e keu ken _Cv. · .,_; een l).oo1 .,,,,t ...... en dienstverlening L:;.nd.:::.t,--cme1:: -· .. 1 ••ar1 c'Le l-:\On~cnt Y\ "· ste ,1 e1.; v • •erd, en • . t r:io.r.:r er oo\<. ce-DÉ AANGEWEZEN ZAAK voor grov ~- "G ind.ustr:ï.C ~, ·, - m~ 0 1,emo.aK , Dl N ERS met als specialiteit: een h::.ffi ~n :, . d.i t c.iut a11oon ·' <-> voortreffelijk gebraden HAAN. E.i :i neeJ. -t . "'an . 1 .i~n. 1925 UfJGd hij ~=-- s jonJ<:JTevens uitgebreide sort. DRANKEN ,,_,i.ü è.d.ün in è.e r!B.C!J. t v want hiJ. had. de trein tegen concurrerende prijzen voor ~mc:.n zijn ir,tocht in !"'ft~ff"n, -- "

De Vliegende

J

.

ge:nist .

huwelijks- e n andere leesten.

De eerste ja1-en v1as hij in d.e kost bij Jan vun Erp in cle Elst . , , P.S. Hebt U onze Indische gerechten al .A.l direkt lie,:; hij zich kennen als 13en vrolijke K 1 é!.n~, geprobeerd ? ? •;en zat. Voor wi e i s de 1-Iater Amabilisschool bestemd? G. VAN CASTEîü:N

Voor all e meisj e s die zeventien jaar of ouder zijn. 11 11 die thui s werken Il Il d i e i n d G hui s hou d ing werk en Il 11 die we r kza am z i j n op een a tel ie r ,fabriek, winke l of kantoor . Kampvorslag van het Pa t ronaat STERKSEL van 17-2 4_J u l i ~ Zater dag 17 J u li

Th. l. de Veerj

f i et s t e n u it Geff en weg r ond 10 uur, tijdens de fietstocht viel niets te bolov on, dus zo rgd e oen v an do leiders voor con Aanneme1z,. k l apband, die in recordtempo gcmaa.~t werd . Toen wij in Ster kse l aankwamen hebben wi j oerot de tenten opDorpstraat 24 a ge z e t e n wat da ar b ij h o o rt . Frans "o ns mocd0r 11 die had al warm GEFFEN eten, dat smaakte verrukkelijk na zo 'n fiets t ocht en dat harde· wer ken • .r na gingen wi j Sterksel verkennen, dat was n"~ ' · ne-, eind.~ . - aan Voor z,ijn ,;,..-1. 3 or "lio en• Zo ~·tors vc ~e ~ chcid. nom . j de 1...,1. het vor 1 UW O UW a~ 24~ ., das van a,.1.Sko"'en, è.a.nk ,z,1. . ~a.nneer ,-1genà. ~ "' hc,ett ~0 g0 "' te veel 1.s ,. tot het v ... ,r-was 1.,-,:::<l_l(amP . moeite . --c1cn en •ö gcs _c.1:> 1 een . ;i nk JO w 1r nther • "n zeCJ. -onieu r g 1 maal u.a. · t v . 1. 0 On OU S•" -'la.ar wee~ ~ rrgon è.us a.l e aorri

n •e

b

d erh

werken 14

d

-

-

.J

jongens

).S•

':i;J

,z,Ge,


tijd

de 1966

in Het staion in Geffen,

Het technisch porsonccl van ons station bestand uit do chef,een arbeider -telegrafist en een stationbediende. Zij waren als vreemdelingen vertrou~d geraakt met de bevolking en verstoorden geen goede of s le chte gewoontes. Hanenfestijn 1966 GEFFEN HEEFT ïIBER HAT ! !

Doze keer wordt het jeugdhuis als cafétaria gebruikt, en de diverse stands, waaronder SCHIETEN, ENVELOPPEN, BALLEJ.ITGOOIEN enz. zullen in tenten op het terrein worden geplaatst. Na deze uiteenzetting willen wij U a l bij voorbaat danken voor de medewerking, en met name al diegenè die daadwerkelijk zullen meehelpen om te trachten ook dit hanenfestijn weer tot een succes te maken.

cafetaria «Het Centrum»

Door de gezellige zitjes, de kwaliteit van onze WARME HAPJES, en het HENGELO'S BIER

,,HET TREFPUNT VAN ALLE TIENERS" GEFFEN - Telefoon 541

W. van Griensven

Nieuwtjes vanuit de pastorie _O ye.r het dopen van kinderen.

· s-zcnd a r s nog s t ee d s mensen zijn C:.ie geE:n boekje 11 durvGn te gebruiken in ck kork! STAAT U OOK AAN DIE Ki>J\TT"?

'7is+v U a.',,t _,, er

I

' 'list U dat er' s - zondags nog steod.s mensen zijn, die hun boekje

kapot bidden~ zodat hot niet moer te gebruiken is. U HOORT TOCH ZEKER OOK :N-:IET BIJ DIE

11

HARDE" BIDDERS.

15


organisatieadvies interim management mediation

advocatuur

" SPECIALISATIES BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht ¡burenrecht

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tĂĄt: mr drs H.J. Bonenkamp. telefoon 073 53 24449

16


HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACK Heemkundewerkgroep Vladerack actiefop 20-02-2002 Hoe vaak komt het voor dat de datum bestaat uit twee keer dezelfde getallen? Inderdaad 2x het getal 2002! Heemkundewerkgroep Vladerack wil deze dag dan ook niet voorbij laten gaan en is van plan om op desbetreffende woensdag het dagelijks leven van ons dorp Geffen op foto vast te leggen. We1licht komt u op die dag een van onze fotografen tegen. Later in het jaar z.a1 de werkgroep de afbeeldingen in een tentoonstelling verwerken. Zelf meedoen... Mogelijk vindt u het leuk om zelfook een kiekje te maken en .zo onze tentoonstelling aan te vullen. Dat kan... ! Maar u moet deze foto dan wel op 20-02-2002 gemaakt hebben en heel belangrijk: het precieze tijdstip te vermelden. De gemaakte foto kunt u inleveren op het onderstaande adres. (inleveren kan tot 31 maart 2002).

Een loterij met als hoofdprijs een shirt van Ruud v. Nistelrooij werd gewonnen door Antoon v. Oort te Geffen. De opbrengst van deze loterij f 2.550,00 kwam geheel ten goede aan: Maasdonkse Flierenfluiters, Jeugd vakantie werk, Geffen, Scouting Geffen. Het bestuur, ReisduifGeffen.

DANKBETUIGING Bij deze willen wij graag Draad Wegenbouw Groen heel

hartelijk bedanken voor hun schenking van f 500,00 welke wij mochten ontvangen ter gelegenheid van de heropening van hun zaak op Veldstraat 31 a te Geffen. Wij wensen hun heel veel succes toe op dit nieuwe adres! Nogmaals hartelijk dank voor dit gulle gebaar. ZiekencomitĂŠ De Schakel

VERLOREN

Verenigingen/ondernemers/... Het is voor ons moeilijk om precies te weten wat er die dag allemaal te gebeuren staat. Welke vereniging vergadert er, vinden er trainingen ofwedstrijden plaats, levert uw bedrijf op die dag een speciale creatie af? Wtj willen het graag weten om zo te kunnen bepalen waarvan we een foto willen maken. Help ons en maak dit schriftelijk bekend bij: Ruud Verhagen, Molenstraat 14, 5386 AB Geffen.

Op donderdag 10 Januari ben ik in Geffen oftussen Geffen en de Geffensebosjes een sleutelzakje met twee ritsvakjes verloren. In het ene ritsvakje zaten sleutels en inhet ander geld.

DE REISDUIF GEFFEN

wm-wATWANNEER

Uitslag Kring + Maasdonk tentoonstelling, die gehouden werd op 22 en 23 december in cafĂŠ zaal De Gouden Leeuw te Geffen.

FEBRUARI 07 K. V.B., Carnavalsavond (buffet) 11 t/m 15 Voorjaarsvakantie 14 Sint-Jorisgilde, 4e Algemene Ledenvergadering 16 Kopij inleveren Torenklanken (nr 3) 17 G'68 MaasdonkJA-DonkiSjot, SporthalDe Geer, 10.00 uur G'68 Maasdonk MB2 - Peter Peters, Sporthal De Geer, 10.00 uur G'68 MaasdonkMBl -Swinta, SporthalDeGeer, 10.00uur G'68 Maasdonk Dl -Tornado/N2, Sporthal De Geer, 12.00 uur 24 G'68 Maasdonk MC - hands Up, Sporthal De Geer, 10.00 uur G'68 MaasdonkMBl -Blok '80, SporthalDe Geer, 10.00 uur G'68 Maasdonk MB2 -Dynamo, Sporthal De Geer, 10.00 uur G'68 Maasdonk Dl - Smash '70 3, Sporthal De Geer, 12.00 uur

Aantal deelnemende duiven: 180.

Uitslag Jeugd: 1e Jordy v. Schijndel 2e Mail< v. Zutphen 3e Leon v. Hintum 4e Kevin Broeksteeg Se Marie Raaijmakers

Uitslag Senioren 1e F. v. Leuken, Oss 2e F. v. Herpen, Geffen 3e W. v.d. Berg, Heesch 4e Tiemissen en Zn., Geffen Se R. Broers, Oss 6e P. v. Gnmsven, Heesch 7e Th. Willemse en Zn., Se H. v.d. Berg, Nuland 9e F. de Poot, Oss 10e M. v. Lee, Geffen

Langs deze weg willen wij alle sponsors, schenkers en kopers van een bon voor een jonge duif2002 tijdens onze tentoonstelling hartelijk bedanken.

Tel: 073-5322409

17


/.,

slissen. Er zijn veel mensen aangesloten bij een partij om mee te denk.en, signalen af te geven en mee te beslissen zodat ze invloed hebben op het gemeentelijk beleid. Partij Maasdonk. is van mening dat meer mensen van die mogelijkheid gebruik zo~en moeten maken!!!

PARTIJ•-• MAASDONK Partij Maasdonk E-mailadres: partijmaasdonk@home.nl P/aHelschenhoek Tel. 073-5320040 5391 GA NULAND Faxnr. 073-5320034 Beste inwoners, In de afgelopen maanden hebben we verschillende reacties mogen ontvangen op onze stellingen. Momenteel zijn we druk doende om uw meningen te verwerken in ons verkiezingsprogramma. Deze maand daarom geen stelling wat echter niet betekent dat we daarmee niet doorgaan. In deze verkiezingsperiode merken we als partij dat de burger ver van het gemeentebestuur staat. In uw reacties geeft u aan dat er weinig vertrouwen is, dat men weinig invloed heeft. Als partij trekken we dat aan en we willen daar graag verandering in brengen. Politiek is niet meer dan keuzes maken. Keuzes die democratisch gemaakt moeten worden. De besluiten die genomen worden zijn vaak direct merkbaar in uw eigen woon-en leefomgeving. Denk maar aan de drempel die opeens voor uw deur ligt. Denk maar aan de veiligheid van uw kinderen op straat of aan het gebouw waarin uw kind onderwijs geniet. Er zijn legio voorbeelden te noemen, voorbeelden waar 15 gemeenteraadsleden over be-

~

Onze kandidatenlijst voor de komende verkiezingen is ingediend met kandidaten die invloed willen hebben. Een verbreding van de partij is van belang, we vinden dat zoveel mogelijk inwoners over hun eigen gemeente moeten mee kunnen praten. We roepen u daarom op om eens een kijkje bij ons te nemen. Niet alleen vinden er goede discussies plaats maar het is ook gezellig! Inde volgende editie zullen we de kandidatenlijst aan u presenteren. Een lijst die aangevoerd wordt door Jeanne Moon van der Biezen. Zij zal de komende jaren het gezicht van onze partij bepalen. De partij beeft haar unaniem gekozen om de visie van onze partij te verwoorden. Ze wordt gesteund door goede kandidaten en leden van onze partij. Bent u ook voor een leefbaar Maasdonk? Laat u dan eens horen! Wij zijn er ook voor u! Partij Maasdonk voor een leefbaar Maasdonk!!

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

~1

~'

~e amóachtetiike speciatist

~

in wit& en rj8VOl/jette

~

Broekstraat 8 • Geffen • tel 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

Magnetron tip:

Soep van de maand:

Carnavalstip:

Lekkere gekruide, gegrilde 'kippen-ribkes'

Chinese-tomatensoep uit eigen keuken

Gevuld stokbrood met kipgehakt, kruiden en kaas

per literbeker € 3,75 per portie€ 2,50

~

~t ,,. ...

per stuk€ 3,50

~

Wij wensen iedereen gezellige'carnavalsdagen toe. Carnavalsmaandag en dinsdag is onze winkel gesloten. 18


PERSBERICHT

coördinator van de individuele huiswerk- en studiebegeleiding.

Op donderdag 7 februari 2002 zal het Maaslandcollege

a.1scheid nemen van twee collega's, die na een lange loopbaan in het onderwijs en aan deze school gebruik maken van de mogelijkheid tot vervroegde pensionering.

Het betreft: Mevrouw Drs. C. Lemmens-Smeets, wonende Bredeweg 12, 5386KP, te Geffen, tel. 073 532 2180 Mevrouw Lemmens is geboren in Vught op 4 november 1942 en.zat daar op de lagere school die geleid werd door de zusters van Regina Coëli. Na het gymnasium aan het Marialyceum in Den Bosch studeerde re Romaanse Taalen Letterkunde aan de universiteit van Nijmegen vanaf 1961. In 1969 werd zij docente Frans aan Regina Mundi, nu het Maaslandcollege. Vanaf het begin was ze bijzonder geïnteresseerd in onderwijsontwikkelingen. Zij maakte deel uit van de eerste onderwijscommissie, maar ook van de voorbereidingscommissie 2e fase. Met het oog op de mogelijke veranderingen in de 2e fase volgde zij een tweejarige cursus Europese Literatuur aan de VU in Amsterdam. Zij heeft de schoolbibliotheek opgereten maakte diverse studiereizen naar Parijs met haar leerlingen Frans. Gedurende 30 jaar was zij klassendocente, van de brugklas tot 4 vwo. Ongeveer 10 jaar (tot 1988) was zij brugklasleidster en schoolde, samen met W. de Waele (momenteel conrector), de begeleidingsteams van de onderbouw. Zo droeg zij bij aan een van de sterke kanten van het Maaslandcollege: de begeleiding Jarenlang heeft ze ook individuele leerlingen met andere problemen dan leerproblemen begeleid. Ze was de eerste vertegenwoordiger van het personeel van het Maaslandcollege in het Plaatselijk Schooll,estuur. Ook werd zij vaak door het personeel gekozen om hen te vertegenwoordigen in benoemingsadviescommissies, onder andere bij de benoeming van twee rectoren. Tenslotte speelde re mee in bijna alle toneelstuk.ken die op school zijn opgevoerd.

De Heer A. Vermeulen, geboren 16 januari 1943, wonende Lakenstraat 49, 6659 BG te Wame~ tel. 0487 501 357. De heer Vermeulen werkte van 1964 tot 1975 in het basisonderwijs, eerst als onderwijzer, de laatste 7 jaar als directeur, in het Land van Maas en Waal. In 1975 maakte hij de overstap naar het voortgezet onderwijs en wel als docent Frans aan de toenmalige Mavo de Pelgrim. Hij coördineerde en stimuleerde 4 jaar de activiteiten rond het Mavo-project. Na de fusie met het Maaslandcollege (1990) combineerde hij, evenals mevrouw Lemmens, het docentschap met diverse andere taken. Zo nam hij de z.org op zich voor leerlingen met een niet Nederlandstalige achtergrond en was hij

Tijdens een speciale feestavond zal het Maaslandcollege op donderdag 7 februari 2002 op gepaste wijze afscheid van deze beiden Collega's nemen. Nadere inlichtingen: W de Waele(conrectorpersoneel), tel. Privé: 0412-625815 A.H.C. van den Boom (contactpersoon media) tel. Privé: 0412-624522.

TEKOOP Blank eik.en Drentse kast, z.g.an. prijs€ 550,00 en Blank eiken keukenblok, 2 meter en 40 cm. 2 bovenkastjes+ oven+ afzuigkap, prijs n.o.t.k. R. Kerk.hof, tel. 073 532 2078

CDA AFDELING MAASDONK Opvoeden is een hele klus, in deze tijd. Ouders en kinderen gaan beelandersmet elkaar om dan zo'n tien oftwintig jaar geleden. Het gezin, ouders en kinderen, verdient alle steun bij deze opvoedingstaak. Maar wie komt op voor de gezinnen ? Worden hun belangen goe.d behartigd ? Hoe zit het met ondersteuning als het gaat om wetgeving ofbelastingzak:en? Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en zijn van invloed op onze maatschappij, maar ook op het gezinsleven. Wat betekent dit voor het toekomstige gezinsleven? Wij willen daarover praten met U.

CDA afdeling Maasdonk nodigt u uit voor een discussie- avond met als thema:

"Gezin van nu" op donderdag 21 februari 2002 om 19.30 uur in 't Oude Klooster in Geffen. Voorafgaand aan de discussie zullen een paar inleidingen worden gehouden door o.a -

Mw. L. vanHelvoirt(vereniging"gezinvannu") Mw. Dr. M. Peters (huisarts Nuland) Bureaujeugdzorg Dhr.M.Vos (intern begeleider basisonderwijs en voorz. peuterspeelzaal)

Alle geihteresseerden zijn welkom. Werkgroep CDA, afd.Maasdonk 19


"Komt U uit de. wirwtfr van verzekering€n? ''

Tegenslagen horen bij het leven. Als u een goed pakket verzekeringen heeft, hoeft .u zich over de financiële gevolgen geen zorgen te maken. Maar hoe weet u in die wirwar van verzekeringen of u wel goed verzekerd bent ? Of u niet onderof misschien zelfs oververzekerd bent? De adviseur van Rabobank Het Maasland zet het graag met u op een rijtje. Dan kunt u samen de vele mogelijkheden afzetten tegen uw persoonlijke situatie en wensen. Om samen to t de beste oplossing te komen. Daar kunnen we u van verzekeren! Wilt u meer weten? Loop dan even bij één van onze kantoren binnen. Of bel: (073) 53 40 11 1.

Rabobank Het Maasland 20

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


CDA AFDELING MAASDONK Zorg en ouderenbeleid In november jl. is door het CDA een zeer goed bezochte thema-avond "zorg en ouderenbeleid" gehouden. Deze thema-avond heeft een vervolg gekregen. Inmiddels is een werkgroep ingesteld. Naast CDA-leden zitten ook andere belangstellenden in de werkgroep. De werkgroep zal zich onder meer bezig houden met onderwerpen zoals wonen voor ouderen, zorgvoorzieningen, veiligheid en vrijwilligerswerk. De suggesties van de werkgroep worden door het CDA meegenomen in het verkiezingsprogramma en bij de verdere besluitvorming over de diverse onderwerpen. Voor vragen kun je contact opnemen met Lambert van Nistelrooij ofBetsy van Bakel. Sociaal Cultureel Centrum te Geffen Door de meerderheid van de gemeenteraad is in december jl. besloten om fl. 1,4 mln. beschikbaar te stellen voor het sociaal cultureel centrum in Geffen. Alhoewel het CDA de noodzaak van een sociaal cultureel centrum in Geffen ondersc~j ft, hebben wij dit voorstel niet ondersteund. Het nu beschikbaar stellen van geld is mensen blij maken met niets en frustreert de verdere voortgang. Eind2001 is een infonnatie-bijeenkomst gehouden voor omwonenden en toekomstige gebruikers van het sociaal cultureel centrum. Op korte termijn zal de inspraakprocedure worden opgestart. Door vooruitlopend op de inspraak al geld beschikbaar te stellen wordt de indruk gewekt dat je de inspraak niet serieus neemt. In een briefhebben de omwonenden onlangs al hun ongenoegen geuit. Dit kan leiden tot lange procedures en dus alleen maar vertraging. Het CDA is van mening dat alvorens geld beschikbaar te stellen er een goed onderbouwd plan dient te liggen dat de inspraakprocedure heeft doorlopen. Daarnaast is er een duidelijk verband tussen aan de ene kant het sociaal cultureel centrum en aan de andere kant het centrumplan in Geffen. Over dit centrumplan is op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid. Streekplan en woningbouw Op korte termijn wordt door provinciale staten het streekplan behandeld. Het streekplan biedt kansen voor de gemeente Maasdonk. Een deel van Maasdonk maakt deel uit van het stedelijk gebied Waalboss. Hierdoor zijn er wellicht mogelijkheden voor een regionaal bedrijventerrein en voor extra woningbouw in de kernen Nuland en Geffen. Een ~elpunt vormt de woningbouw in kleine kernen. Onlangs is een bijeenkomst gehouden van de plaatselijke CDA-afdelingen met gedeputeerde van Geel en met de statenfractie. De statenfractie van het CDA wil nadrukkelijk de mogelijkheden bekijken om in kleine kernen extra woningen beschikbaar te stellen voor jongeren. Met name moet hierbij gedacht worden aan huurwoningen en woningen op

kleinere kavels. Dit wordt samen met de plaatselijke afdelingen nader uitgewerkt en zal eind februari worden ingebracht bij de behandeling van het streekplan in provinciale staten.

Gemeenteraadsverkiezingen Het CDA is een partij die zich richt op geheel Maasdonk, waarbij recht wordt gedaan aan de identiteit van iedere kern. Bij het samenstellen van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is hiermee rekening gehouden. Daarnaast is ook aandacht besteed aan nieuwe mensen. De kop van de CDAlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart a .s. is als volgt 1. Betsy van Bakel (Nuland) 2 . GerritRomrne (Geffen) 3. Rini van de Ven (Vinkel) 4. Hans van der Biezen (Nuland) 5. Mark van der Doelen (Geffen) 6. Ton van der Leest (Vinkel) Vragen of opmerkingen Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Betsy van Bakel (5322735), Rini van de Ven (5321653), Mark van der Doelen (5324385), Ton van der Leest (5323709). Ook kunt u mailen naar: rini. ven@planet.nl

1

\1 _:_·_ ~

Lekker hè, zo'n gouden plak Geffense Ribkes

€ 36

portie

Portie tomaten of champignonsoep

€ 1 12

Balkenbrij uit eigen keuken soo gr

€ 2gg

Rundergehakt

€ 4,11

kilo

geldig van 4 tot en met 9 februari 2002

~aandag 11 februari en dinsdag 12 februari zijn wij gesloten in verband met de carnaval!! ~ Keurslagerij

~ ~!~!!~!~

Geffen

KE\JRSIACER tel. (073) 532 58 91

21


VPM, uw visitekaartje in de gemeenteraad!

De vorige keer hebben wij reeds een gedeelte uit ons verkiezingsprogramma gepubliceerd. Vandaag deel II. Wdt u ons complete programma ontvangen, bel ofmail ons dan en u krijgt het per omgaande toegestuurd. Schroom ook niet om te reageren op de inhoud ervan. Onze slogan is immers: VPM, uw visitekaartje in de gemeenteraad! Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, charlesvanherpen@hetnet.nl, telnr. 532 4628

Frank Smits, f.j.ac.smits@freeler.nl, telnr. 532 2193

middenstand. De VPM is van mening dat het gemeentelijk beleid ten aanzien van vergunningen en heffingen voorspelbaar moet zijn, dus helder, consistent en consequent. Ten aanzien van heffingen dient de partners in het midden- en kleinbedrijfhet verband tussen kosten en baten duidelijk te zijn. Er dient inzicht te worden gegeven in de samenstelling van het tarief: dat overigens kostendekkend moet zijn. Procedures voor vergunningverlening worden zo kort mogelijk gehouden en binnen van tevoren vastgestelde termijnen afgehandeld. De gemeente tracht de éénbketgedachte w goed mogelijk te realiseren. 4. 4. Weekmarkt

Maasdonk heeft een zogenaamde "gesaneerde markt" in de kernen Nuland en Geffen. Vrije concurrentie is daardoor niet altijd aanwezig. In de ogen van de VPM is dit gemeten naar de schaal en mogelijkheden vanMaasdonk goed maar meer liberalisatie, minder beperking van assortiment, moet mogelijk zijn. Het toelaten van verschillende aanbieders met een gelijk assortiment zal de onderlinge concurrentie doen toenemen.

4. Economische Zaken En Werkgelegenheid 4.1. Inleiding

Gemeentelijk economisch beleid is sterk afhankelijk van het landelijk economisch beleid. Beleid, dat een op maat gesneden aanvulling en vertaling vergt op het lokale en regionale niveau. De VPM verstaat onder gemeentelijk economisch beleid het 'gestructureerd handelen van een gemeentebestuur gericht op het scheppen van voorwaarden, die leiden tot het creëren en handhaven van niet-gesubsidieerde werkgelegenheid'. Maasdonk ligt gunstig in een gebied waar veel economische activiteiten plaatsvinden. Dit voordeel moet worden benut. Lokaal economisch beleid kan slechts floreren als overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. Een goed gestructureerd economisch overlegplatformkan hierbij uitstekend van dienst zijn. 4.2. Bedrijfsterreinen

De mogelijkheden voor de aanleg van bedrijfsterreinen zijn

binnen onze gemeente beperkt. Dit noodzaakt tot regionaal denken en handelen. Op bedrijfsterreinen moet ruimte zijn voor bedrijfsverzamelgebouwen, waar nieuwe enjonge bedrijven zich kunnen vestigen. 4.3. Midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf is ook in Maasdonk: een be1angr:g1<:e fuctor voor werkgelegenheid. Alleen al om die reden moet de gemeente Maasdonk: alle ruimte, die rijk en provincie laten, gebruiken om het midden- en kleinbedrijfte versterken. De gemeenteraad zal de mogelijkheden die de Wmkeltijdenwet biedt benutten door een zo ruim mogeli.J'l<: kader te scheppen ten behoeve van de invulling door de 22

4. 5. Toerisme en recreatie Maasdonk: is een groene gemeente met beperkte mogelijkheden tot recreatie. De VPM ondersteunt, gegeven de beperkte mogelijkheden, initiatievenvan overheidsinstanties en particulieren, die de bedoeling hebben de aantrekkingskracht te vergroten. Toerisme zorgt niet alleen voor naamsbekendheid, het levert ook werkgelegenheid op. Het jaarlijkse evenement 'Effe noar Geffe' kan rekenen op onz.e steun 4. 6. Agrarische sector In ons dichtbevolkte land moet er ruimte blijven voor een gezonde agrarische sector, die zich kan ontplooien binnen de randvoorwaarden die rij~ provincie Noord-Brabant en de gemeente Maasdonk daartoe hebben geformuleerd. Agrarische bedrijfsuitoefening mag haar voornaamste bestaansvoorwaarde, de natuur, niet bedreigen Gebruik mag geen verbruik zijn. Wel dient rekening te worden gehouden met de specifieke belangen van de agrarische sector. Regelmatig overleg tussen het Maasdonkse gemeentebestuur en agrarische organisaties vindt de VPMnoodz.ak:elijk 5. Onderwijs

Goed onderwijs is een voorwaarde voor de burgers om te komen tot ontplooiing en zelfredzaamheid. Iedereen dient in staat te worden gesteld zich een plaats in de maatschappij te verwerven die recht doet aan zijn ofhaar capaciteiten. Kwalitatièfgoed onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen, is hiervoor een voorwaarde. Ook gehandicapte leerlingen dienen w veel mogelijk gebruik te maken van het reguliere onderwijs. Uitvoerende taken en verantwoorde~1d:leden dienen w veel mogelijk te berusten bij de scholen. Kwalitatief


goed onderwijs is en blijft een van de prioriteiten van de VPM. Goede samenwerking tussen het schoolbestuur en het gemeentebestuur blijft een bijzondere aandachtspunt. 6. Welzijn

6. 1. A /gemeen

Binnen het beleid van de gemeente neemt het welzijn van alle Maasdonkers een voorname plaats in. Sport en recreatie zijn belangrijk, maar er dient ook ruimte te zijn voor sociaal-culturele activiteiten, de opvang van jongeren en een zinvolle tijdsbesteding voor ouderen. Gehandicapten verdienen onze speciale aandacht. De VPM zet zich in voor de totstandkoming en handhaving van bijzondere welzijnsvoorzieningen die zorg, (culturele) ontplooiing en ontspanning bevorderen. Hierbij is ondersteuning van het vrijwilligerswerk onontbeerlijk.

6. 2. Volksgezondheid In aanvulling op het rijksbeleid dient de gemeente een actief beleid te voeren op het terrein van de gezondheidsbevordering. De VPM vindt dat de nadruk moet liggen op preventie. Hierbij mag naar de mening van de VPM van het individu verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid met betrekking tot de eigen gezondheid worden gevraagd Goede voorlichting aan de schooljeugd én hun ouders is hierbij noodzakelijk. De VPM is van mening, dat de zorggebruiker, dus de burger, mee moet kunnen praten over dit beleidsterrein en bevordert dit door de communicatie tussen gemeente en belangenverenigingen te stimuleren. 6.3. Gehandicapten

Voor mensen met een geestelijke en/oflichamelijke handicap streeft de VPM naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren en actiefdeelnemen aan het maatschappelijk leven. Goede communicatie tussen gemeentebestuur en gehandicaptenorganisaties is van groot belang. Met het overhevelen van de Wvg-taken (Wet Voorzieningen Gehandicapten) naar de gemeenten heeft de gemeente een krachtig instrument in handen gekregen om een passend gehandicaptenbeleid te formuleren in overleg met de betrokken organisaties. Hierbij dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd: 1. Openbare gebouwen, recreatie- sport- en groenvoorzieningen dienen goed toegankelijk te zijn voor gehandicapten. Bij het realiseren van verkeersplannen wordt rekening gehouden met mensen met een handicap. De woonomgeving wordt zo veel mogelijk obstakelvrij ingericht. 2. Nieuwbouwwoningen en renovaties worden standaard aanpasbaar gebouwd. De gemeente voert structureel overleg met de woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars over aanpasbaar bouwen. 3. Het vervoer dient afgestemd te zijn op de vervoersbehoeften en mogelijkheden van de gehandicapte. Het streven

is: zo veel mogelijk vervoer op maat. 4. Deelname aan het arbeidsproces dient te worden bevorderd o.a. in het kader van de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW). Hierbij heeft de gemeente een voorbeeldfi.mctie.

6. 5. Cultuur Regionaal en plaatselijk is er een ruim aantal accommodaties die een divers sociaal-cultureel programma waarborgen. Het aanbod aan sociaal-culturele activiteiten dient zo goed mogelijk te worden afgestemd op de wensen van de inwoners. Tevens moet worden gestreefd naar een z.o groot mogelijke deelname van de burgers aan het culturele leven. In dit kader is de VPM voorstander van een stimulering van amateur- enjeugdkunstbeoefening. 6.6. Sport

De maatschappelijke betekenis van sport en sportbeleid is onomstreden. Sport draagt van jongs afbij aan de vorming van nonnen en waarden. Sportdeelname is een maatschappeli3'k bindmiddel en draagt bij aan het voorkomen van criminaliteit en vandalisme. Schoo]sportactiviteiten vonnen een belangrijke schakel in de algemene sportstimulering. Doordat sport ook de volksgezondheid bevordert, heeft het voor het bedrijfsleven economische effecten, mede in het kader van de Arbo-wetgeving. Het bedrijfsleven kan via gebruikmaking van promotiemogelijkheden sport en sportdeelname mede helpen stimu1eren. In Maasdonk is een uitstekerKl pakket sport- en recreatieve voorzieningen. Voor de continuïteit van het sportgebeuren dient aandacht te worden besteed aan het behoud van het sporttechnisch en bestuurlijk kader. Naast aandacht voor teamsporten moet ook aandacht worden besteed aan de faciliteiten voor individuele activiteiten. Ook ongeorganiseerde sporters moeten gebruik kunnen maken van de accommodaties.

6. 8. Ouderen Het overgrote deel van de ouderen is geheel zelfstandig en neemt actiefdeel aan de samenleving. Veel ouderen met wat meer vrije tijd zetten zich door middel van vrijwilligerswerk in voor deze samenleving en leveren zo een onmisbare en gewaardeerde bijdrage. Het ouderenbeleid dient er op gericht te zijn om ouderen te steunen in hun streven naar zelfstandig functioneren. Leeftijdscriteria bij deelname aan bestuurlijk/vertegenwoordigende en adviserende taken wijst de VPMaf Indien volledige deelname aan het maatschappelijk verkeer niet langer mogeliJ'k blijkt, moet een aanvullend ( zorg) beleid uitkomst bieden. Een aangepast voorzieningenaanbod maakt een geleidelijke overgang van zelfstandigheid naar verzorgd worden mogelijk. Goede coördinatie en inzet van deskundigen zijn hierbij van belang. Belangenorganisaties -deskundigen bij uitstek- dienen hierbij nauw te worden betrokken. De gemeente dient nu reeds in te spelen op de toekomstige ' vergrijzing' door het ont23


wikkelen van meer ouderenwoningen. Deze dienen te wor~ den ingepast in bestaande woonwijken want een gedifferentieerde bevolkingsopbouw van de wijk bevordert de sociale contacten en burenhulp. Woonvormen, waarbij een combinatie van zelfstandig wonen en vormen van toenemende z.org mogelijk is, moeten verder worden ontwikkeld.

dient hiervoor wel de voorwaarden te scheppen, in samenwerking met de ouders en werkgevers. Bij de realisatie van een kinderdagverblijfop een andere locatie dient bij de keuze van de locatie rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van een acconnnodatie waar schooi kinderopvang, buitenschoolse activiteiten en sociaal-culturele activiteiten kunnen worden samengebracht.

6. 9. Jongeren Jongeren moeten alle kansen krijgen zichte ontplooien en te groeien naar zeJfstandigheid. De VPM streeft naar een samenhangend jongerenbeleid om de voorwaarden hiervoor te scheppen. Preventieve aandacht voor jongeren die de geboden kansen onvoldoende benutten is naar de mening van de VPM noodzakelijk. Strikte toepassing van de leerplichtwet, achterstandssituaties in een zeer vroeg stadium signaleren en aanpakken en het aanbieden van op maat gesneden pakketten van activiteiten, educatie en hulpverlening zijn enkele instrumenten om jongeren voor afglijden te behoeden. Daarbij dienen ook de ouders op hun verantwoordelijkheid te worden aangesproken. De jeugd dient voor Maasdonk behouden te blijven om een evenwichtige bevolkingsopbouw in de toekomst te waarborgen. Daarom moet huisvesting voor jongeren bijzondere aandacht krijgen om wegtrekken van de jeugd te voorkomen.

6.10. Kinderopvang De VPM vindt dat kinderopvang in de eerste plaats de verantwoordelyl<lieid is van de ouders. De gemeente Maasdonk

6. 11. Emancipatie De VPM vindt dat uitgaande van artikel 1 van de Grondwet ĂŠn rekening houdend met culturele achtergronden van mensen, het emancipatiebeleid gericht dient te zijn op een zo gelijkwaardig mogelijk functioneren van iedereen in onze samenleving. Enkele groepen hebben nog steeds een achterstandpositie inonze samenleving, met name vrouwen, allochtonen en gehandicapten. De VPM steunt actiefde participatie van deze groepen in het maatschappelijk leven door o.a. deelname aan betaald werk te bevorderen; deelname te bevorderen in (regionale) besturen en werkgroepen binnenen buiten het gemeentehuis; fĂ ciliteiten voor scholing en vorming te bevorderen. 6.12. Allochtonen De VPM verwerpt discriminatie en ondersteunt politie en justitie bij de bestrijding daarvan. Uitgangspunt is en blijft dat iedereen in gelijke omstandigheden gelijk wordt behandeld en dat de wettelijke rechten en plichten in gelijke mate op iedereen van toepassing moeten zijn.

Snackbar 't Bergje. Openingstijden Carnaval. Zaterdag Zondag: Maandag Dinsdag Woensdag

: van 12:00 uur tot 24:00 uur : van 12:00 uur tot 24:00 uur : Carnavalsbal van 10:30 uur tot 22:00 uur : Camavalsbal van 10:30 uur tot 22:00 uur : van 12:00 uur tot 24:00 uur (en tevens haringhappen na 20:00 uur) Voor de kinderen is er tijdens de carnaval een verrassing. Ook is er de hele carnaval een discotheek aanwezig. Tijdens de carnaval is er bier uit het vat en betaling geschiedt door middel van munten.

24


SCHOONHEIDSSALON

ANNE

,..,.

GESPECIALISEERD IN: • Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen/ Pakkingen (billen buik. borsten, handen en voeten)

• • • •

Depos1t,me van: • Maria Calland • Mary Cohr • Cli Amati

Make-Up workshops Dagarrangementen Piercing Ontharen (elektrisch)

~+. ~~l _ __.,... - -

Met een cadeaubon kom je Pas echt mooi voor de dag.

-- ----

------

oa~ v~rhuur-a·a.1.htJH.IDl"t-lMltl'n-P'e1:orging a;,1ri nuis

l

HAGEKO GEFFEN STALfN KOZIJNEN OP MAAT

-f,.,, r.1·

073 532 Ot 81

Fa.: 073 • 532 50 68

f

11·

-

Badr'iiveJ1we9 4 SJ86 KA G•!!.,,

A.

Mobool:06 531 624 33

Änderhoud

<>n Verkoop Bouwmachines

Bcdnjvenweg 4, 5386 KA GC!ffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S Va.GENSVCA-NOOviEN

ADMINISTRATIE

& ADVIES

TAXI :.:""' ' """

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: • verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening e verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. lid van

RIJWIELEN TANKSTATION

u.)

Dorpst,aa1 13 • Geffen • fel. (073) 532 46 5S4

Hanegraaf B.V. Geffen

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056

• •

1

e-mail: huubclement@cs.com

Nederlandse Orde van Administratie en Bcl:istingdeskundigcn

Kerkmaat 11 Geffen

(073) 532 13 13

www.Imv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

l

l·I

PARt'NERS BV Makelaardii Assurantiën

~ LMV

Hypotheek

"•d,•111tur


VERZEN, WAAROM?

UilB•M• Persbericht

Kortere wachttijd Klu~nhulp Alle mensen boven 55 jaar en gehandicapten in het gebied van noordoost Brabant kunnen tegen een zeer voordelig tariefeen beroep doen op de klussenman van de Rigom. Het gaat om klussen zoals badgrepen, doucheglijstangen, buitenlampen, rookmelders, en dievenklauwen plaatsen, reparaties van lekkages aan kranen en toilet, cv bijvullen, leidingen wegwerken, tweede telefoon of(draadloze) bel, het ophangen van allerlei zaken. Nog veel meer is op te noemen: alle onverwacht opdoemende problemen in huis of kleine dingen die het comfort verbeteren. Wanneer iemand onderstaand nummer van de Rigom belt, wordt de a1spraak ingepland. In het verleden leidde dat nogal eens tot ongewenst lange wachttijden. Dat is vanafheden verleden tijd. Dankzij een flinke uitbreiding van het aantal vakmannen is de wachttijd nu tot aanvaardbare proporties teruggebracht. Nog belangrijker is dat in noodgevallen, zoals bij verstoppingen ofernstige lekkages, vrijwel meteen hulp kan worden geboden. Z.Oals gezegd zijn de tarieven vanRigom erg klantvriendelijk.: € 7,40 per uur (was in het verleden/ 16,00). Klussenhulp Thuis van de Rigom is bereikbaar op werkdagen tussen09.00 en 10.00 uurvratelefoon 0412-633043.

Ik stuur mijn verzen de wereld in Enigszins met tegenzin Want wat zullen de mensen ervan denken? Zal ik sommigen krenken? Wat ik geloofis mijn zaak Maar misschien dat ik soms jouw waarheid raak Dan komt wellicht de echte waarheid kijken En kunnen we daar een stukje van bereiken Ofik zelfnaar mijn venen leef? Nee, vaak niet, maar dat is iets, wat ik mezelf vergeef Want mijn venen zullen me motiveren Om het wel te blijven proberen

GOEDEZIJDE Zie van een ander slechts de goede kant Doe dit ook bij ieder land Zie slechts de goede zijde En blijfde kwade vennijden Alleen dan kunnen we ontvangen Wat is ons groot verlangen Want wij wachten toch met smart Op Vrede in de wereld en in ons hart Marianne van Sambeek (16-01-2002)

TUNBLAKKEGEBRACHT

DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik iedereen in Geffen bedanken voor het medeleven na het overlijden van mijn vader. Het gafmij veel troost en steun. Sonja Andrea.

RECI'JFICATIE De Flierefluiters bedanken P.V. de Reisduif Op 23 december 2001, was er in de Gouden Leeuw in Geffen een duivententoonstelling. Wij van de Flierefluiters Maasdonk waren uitgenodigd om een gift in ontvangst te nemen van P.V. de Reisduif. Na een spannende middag mochten wij een groot bedrag in ontvangst nemen dat ook nog eens werd aangevuld door Arie en Anouska van Café de Gouden Leeuw. Wtj van de Maasdonkse Flierefluiters zullen het bedrag goed besteden. P.V. de Reisduifen Arie en Anouska heel hartelijk bedankt voor de gulle gift.

Leiding en leden van de Flierefluiters Maasdonk. 26

Verloren Bos sleutels in Pastoor v.d. Kampstraat. Graagterugte bezorgen tel 073 5321667

VANDE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadressen: E-mail adres: Bezorging: Klachtenbewrging:

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Tolweg 7, en Veldstraat 13 torenklanken@home.nl v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Bergstraat 26a, (073) 532 25 86

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigenverantwoording van de schrijver. Wtj ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij z.onder afr.ender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.


,

@an Lent

\ J

Specialist in zit- en ligeomfort

,, 1.

Bouwen op

■ ■ ■

I kt Gdtèns Veld -l

vertróuwen

3386 LL Geffen Tel. : 073 - 532 28 52

§)onde,,,,.s

~

""'

Gebr. van Wanrooij

Bouwb<:drlj•cn

Broekstraat 2, Postbus 4, 53B6 ZG Geffen Telefoon: 073 • 5340400, Fax: 073 . 5340499

Gebr. van de Wetering

~---<j. 0 ~-~· ·

~~,-~~

C, =":'1-= -,:; o ----=.

Nati~naal en Int. Nationaal Transportbedrij! Container Transport en Verhuur- Houtrecychng

- ~

Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

~

Domme lstraat 4 7

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss

Tel. 041 2 - 62 22 9 1

Fax 0 412 - 63 72 06

REGl(!_,A}J' BANK DE BANKIERDIEJ E KE N T U kunt bij ons terecht voor: • privé- (bctaal-)rekcning

* met euro-pas (met pincode en chipper)

* met creditcard

* rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• hypotheken * lineair/ annuïteiten

* spaar/ leven / krediet * anossing!>vrij * combinatiehypotheken

* beleggingshypotheken

* hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet '-' financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• beleggen * heleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Om.e ope11i11gstijden: 111at111dag. ll'Oensdag. donderdag dinsdag e11 ,•rijdag -;_{//erdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

09.00 - 12. 15 en /3./5 - 17.30 u11r 09.00- 12. 15 en 13./5 ·1 9.001111r /0.00 - JJ.00 llllr en voorts op afspmak

l·I

VAN HEESE PARTNERS BV Makelaardil Assurantiën

~ LMV

, •12• E • r-k."e•S:ri•d-Hypotheek 0

adviseur


~ ~

z

Allesvers uiteigen bakkerij

H. VAN ZANDVOORT

•"

:...'.· ~:r~~:!

RECTRom,N•EK •.,

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl

Magnolia 18. 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Zaal voor:

bruiloften - partijen -vergaderingen

UITVAARTVERZORGING

VAN

LITH

Docfalaan 2

B.V.

5342HZ

Oss

-

3~rands 5386 AL Geffen

..

°"~ _.,.· r-.,;·

tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen

tel: (0412) 62 31 73

fax 0412 64 11 55

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers

SCHOENEN & SPORT

0 /J§)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Gellen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Maarte

~

van der.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

if4

ussen

~onr.leM

~ • begrafenissen en crematies waar u ook yèrzekerd bent. • persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers

Tel.: 0412 - 642454 073 - 522 42 86

r- B. de Kinderenv.o.f. DIERENSPECIAALZAAK&VEEVOEDERS

..,,,

lUole11straat 32, Geiie11 tel. 073 · ,: i3255,il *Alles voor uw huisdieren * Meststoffen, potgrond, zaden, etc. * Klompen, laarzen

Wilgenstraa

TeL: 073 E-mail: bb.

GL Geffen 534 12 92

OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur