Torenklanken 2002 - nr 19

Page 1

40e jaargang I nummer 191 december 2002 .

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

SlNf JORIS GILDE GEFFEN

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

CONNIE VAN DER DUSSEN LANDJONKVROUWE SINT- JORISGILDE GEFFEN

"We weten bijna niet meer hoe we haar moeten aanspreken. Koningin, Landjonkvrouwe, Jong-Deken... ?" Connie van der Dussen grossiert in titels (en zilver!) lijkt het wel. Afgelopen zondag, 10 november, onttroonde zij Landjonker Cees van der D,oelen. Werd Connie in augustus j .1. opnieuw Koningin van het SintJorisgilde door met een beetje geluk de gipsen vogel op juiste moment te raken, deze keer was er minder sprake van geluk maar werd ook enige kunde vereist. De aan deze titel verbonden açtiviteit (Jeu de boules) vereist ook enige vaardigheid in het werpen van de ballen, maar ook hier ben je weer een beetje overgeleverd aan het goede of slechte spel van de tegenstander, de kwaliteit van je medespeler en de conditie van de baan...

Ex- Landjonker Cees van der Doelen schonk het gilde een zilveren schakel aan de Landjonkersketting en mocht de vervangen schakel ( een zilveren gulden) als tegenprestatie zijn eigendom noemen.

Hij mocht de ketting omhangen bij de nieuwe Landjonkvrouwe, maar kreeg hem na de foto meteen weer terug omdat het voor Koningin Connie niet mogelijk is beide eretekenen tegelijk te dragen. De Heerboer is in zo'n geval de drager van het ereteken. Aangezien Kees tweede werd en daarmee de titel Heerboer binnenhaalde gaf dàt hem "zijn" ketting weer terug. "Voorlopig mag hij hem tot kermiszondag drage11J. en als ik dan geen Koningin word, ga ik hem in ieder geval tot november zelf dragen", sprak Connie van der Dussen. Als Jong-Deken, verantwoordelijk voor de jeugdige gildeleden, mocht Connie de wisselbeker bij de jeugd uitreiken aan Daan Strik die als eerste eindigde na een spannende strijd onder de vijf jeugdleden. Hoofdman, Harry Peters, dankte aan het einde van de dag eenieder voor de bijdrage aan deze leuke dag, maar vooral het bestuur en de leden van JBG die de organisatie en de leiding van de wedstrijden weer op zich hadden genomen. We kunnen terugzien op èen geslaagde wat frisse dag waarbij de zon zich niet heeft laten zien, maar de regen gelukkig wegbleef tot na de wedstrijden.

KOPY INLEVEREN VOOR: 7 december (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 1


~'1:l'!:!!,2.~EDRIJF Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. - - Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 •Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

CA.F.É

~

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • vrouwelijke medewerkers • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen

GC>""Vi:;~

G:E;FF.E,JST mbinderJ;; 1/

Wouw

.'J(fooslerslraal.5c .53S6 71:Jè

9 e/fen

lef073 .53 21 M3

fax 073 .53 2.5 1.50

23/oemen :Plan/en 23ruidswer.k 9rajwer.k Xadoarlibelen

Tel.: 0412- 64 24 54 073 - 522 42 86

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 fa?<: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl Wij verzorgen voor u: verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~

WIHABO

4:3' DRUKKER IJ Voor a l uw fami lie- verenigingsen ha ndelsdrukwerk. Familiedrukwerk ke uze uit 7 collecties. Met opgaa f van juisle dalum b ij geboortekaartjes. d rukkoslen gralis. Gratis fotoalbum b ij geboorlekaarl)es. Ook voor copieerservice kunt u b q ons terec ht.

Kleurencopieën en k leurenprinten tot A3. Grootformoat drukwerk 52 x 72 cm. Kleurenplotten tot 1..50 m. Heesterseweg 13 - 5 386 KT Geffen

Tel.: (073) 532 26 84 fax: (073) 532 47 9 5 e-mail: drukkerij@w1 habo.nl internet: www.w ihabo.nl


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr .. 06-12 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za 07-12 19.00 u H.Mis mmv Bandola's (+kinderkerk) Zo. 08-12 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 09-12 19.00 u * Adventsmeditatie mmv Passe Partout Vr. 13-12 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Passe Partout Za. 14-12 19.00 u (+ kinderkerk) Zo. 15-12 09.30 u + Latijnse Hoogmis mmv Mannenkoor Ma. 16-12 19.00 u * Adventsmeditatie mmv Passe Partout * = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt

Donderdag 19 december: verjaardag van de pastoor. U bent van harte welkom in het Oude Klooster v.a. 19.00 uur.

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk KERKBALANS 2002: "Kleur bekennen" · De actie Kerkbalans loopt goed: hartelijk dank aan alle sympathisanten van onze parochie! De stand is: € 36.380,00 bijgedragen door 515 deelnemers! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2002 ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. ( om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Evenals de viering van andere kernmomenten in het november 2002: leven van gelovige christenen, hoort óók het Doopsel Wieneke v. Rooij, Thijs v. Bergen, Sanne v.d. Linden, gevierd te worden binnen de eigen parochiegemeenJason de Klein, Thijs v.d. Hurk, Thomas v. Breugel. schap. De voorbereiding en ook de viering zelf staat daarom alleen open voor Geffense parochianen. DANKJEWEL ... Voor deelname is het dus gewenst dat men in de Aan Jacqueline Wingens, die met de organisatie van parochie woont, er is ingeschreven of er actief bij de speelgoedbeurs € 298,00 overmaakte op de rekebetrokken is . - ning v..an _de parochie. _We.. zullen dit bedrag gr~g . . ~He·reerstvólgende doopgesprek wórcll gelföudëii-op bestemmen voor de restauratie van de ramen. dinsdag 3 januari 2003 om 20.00 uur in het Hartelijk dank! Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 4 februari 2003. ZEEUWSE KOORSCHOOL Als ouders niet op het doopgesprek zijn geweest, zijn De Zeeuwse Koorschool uit Goes wordt zo zoetjesaan er geen gegevens en kan er ook niet gedoopt worden. onze vaste gast in de parochie. Dit jaar komen ze een Opgave doop: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. kerstconcert geven en wel op zondag 29 december om 15.00 uur. Vooraf zullen ze op die dag om 11.00 uur HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: de H.Mis muzikaal opluisteren. Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Graag willen we - net als andere jaren- weer een Trudy Wijgers: tel. 532 3190. beroep doen op gastvrije parochianen, die twee (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). jongens van het koor willen opvangen in de tijd t~ssen de H.Mis en het concert. U kunt zich melden bij Mien Gerrits, tel. 532 4691. Gewoon doen! 3


Kleding verander- en reparatiewerk

Café - Zaal 't Haa5je _

11

1

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

voor bruilo~en, partij en en vergaderingen TeL: 073 - 532 15 2

· -1/,

P. DE KIJEIN Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

BENILDA11

Molenberg 6, tel,(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

Loonbedrijfen Grondverzet

Gebr. van Erp GEFFEN (073) 532 19 95

FOTO~

<sli~ .:___ . . . ......

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tal/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.nl

Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21.00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 21.00 uur

~~

~ - begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. . gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen • watis informatief gesprek Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

llloembindel'ij

~

Mflninka @ bloemen ~ @planten ~ ~ grafwerk ~ potterie @ teleflora @ decoratie ~ @ bruidewerk ~ Winkelcentrum De Ruwert tet. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41


KERSTCONCERT CLOSE-HARMONYKOOR MUCHOSS i.s.m. W.I.K. Muchoss uit Oss heeft, na succesvolle kerstconcerten vorige jaar, weer enkele kerstconcerten georganiseerd, waaronder één in Geffen. Zaterdag 21 december om 20.30 uur zal in de H.M. Magdalena-kerk muziekvereniging W.I.K. uit Geffen haar instrumentale invulling geven aan het concert. Een prachtige afwisseling met het a-capella gezongen programma wat Muchoss ten gehore zal brengen. De kerst· liederen zijn bekende songs met een verrassende close harmony stijl veelal 8- of9-stemmig en soms zelfs 17stemmig gebracht. Ondanks de vele wrange akkoorden en verrassende ritmen zal het kerstprogramma als heel herkenbaar worden ervaren. De entreeprijs is€ 7,00. Kaarten zijn bij de deelnemende verenigingen te verkrijgen. Informatie over voorverkoop: dhr. J. Vermeulen, tel. 0412-63 8248, e-mail info@muchoss.nl. Het volledige kerstprogramma kunt u vinden op onze website www.muchoss.nl. BRABANTSE KERST C.D.: "Wij komme te same" Een muzikale verheerlijking van het Kerstmysterie uitgevoerd door artiesten met een warm hart en een Brabantse tongval.. .... De uitvoerende artiesten zijn: Annelieke Merx (uit Erp), Marie-Christien Verstraten (uit Volkel), Martin de Barbanson (uit Vorstenbosch), Martin Coolegem (uit Veghel), Mathieu Dirven (uit Sint-Oedenrode) Frans van Gessel (uit St. Michielsgestel), Jo van Heeswijk (uit Vorstenbosch), Lambert van Hintum (Berghem), Cor Swanenberg (uit Middelrode), Carel Thijssen (uit Boxmeer), Adriaan Verhagen (Oss) en Johan Verschuuren (uit Aarle-Rixtel). Zij hopen dat het licht van kerstmis u menig warme winter mag bezorgen. U kunt deze e.d. ( of een muziekcassette) bestellen door overmaking van€ 14,00 op Banknummer 225203022 of Po~tbanknummer 5182486 t.n.v. R.K. Instelling Sonnius te 's-Hertogenbosch mv.v. Kerst-CD./MC HERINNERINGSMONUMENTJE Het herinneringsmonumentje voor doodgeboren kinderen is gereed. Met een korte dienst op het kinderkerkhof zal het monumentje , dat vervaardigd is door Inez Hegeman, worden ingezegend op zaterdag 28 december a.s. om 16.00 uur. Graag willen wij belangstellenden hierbij uitnodigen. JUBILARISSEN GEMENGD KOOR Op het jaarlijkse Caeciliafeest van het Gemengd Koor zijn wederom enkele jubilarissen gehuldigd. Jan Hopstaken vierde zijn 40-jarig jarig koorjubileum. Al eerder op zijn gouden bruiloft mocht hij de daarbij

behorende Gregoriusspeld met oorkonde in ontvangst nemen. Anny van Zandvoort en Siebe Homminga vierden beiden hun zilveren koorjubileum. Naast de oorkonde, Gregoriusspeld en eigen koorspeld viel hen een aantal feestliederen en sketches ten deel op een gezellige feestavond bij de Schans. Zelfs het Friese volkslied (voor Siebe) en het Gelders volkslied (voor Anny) werden vertolkt! Proficiat en dank voor jullie trouwe inzet. Tevens willen wij andere Geffenaren van alle leeftijden die graag zingen, uitnodigen om eens een repetitie van ons koor mee te maken: dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur in de bovenzaal van het Oude Klooster. Er zijn weinig gemengde koren ... dus grijp uw kans en kom erbij! U zult zien dat de sfeer en het zeer gevarieerde repertoire u zullen aanspreken! Informatie bij onze voorzitter: Tonny Jansen: tel. 5321313 VIERINGEN MET KERSTMIS Kerstavond 24 dec.: om 17.30 uur m.m. v. Kinderkoor om 20.30 uur m.m. v. Passe Partout om 24.00 uur m.m. v. Gemengd Koor Eerste Kerstdag 25 dec.: om 10.00 uur m.m.v. W.I.K. om 16.00 uur Herdertjesviering Tweede Kerstdag 26 dec.: om 09.30 uur m.m.v. Jongerenkoor H-G + Jeugdkoor Geffen

DUIVENTENTOONSTELLING BIJ DE REISDUIF IN GEFFEN Postduivenvereniging de Reisduif uit Geffen houdt op zaterdag 21 december en zondag 22 december een grote duivententoonstelling in café-zaal de Gouden Leeuw in Geffen. De duiven worden ingedeeld in 4 klassen; oude doffers, oude duivinnen, jonge doffers en jonge duivinnen. De duiven zijn te bezichtigen op zaterdag 21 december vanaf 20.00 uur en op zondag 22 december vanaf 11.00 uur. De bekende bonnenverkoop zal op zondag om 11.30 aanvangen. Hierbij worden van diversen kampioenen van zowel de kring Oss als Oost-Brabant bonnen verkocht. De tentoonstellingscommissie.

TEN BLAKKE GEBRACHT Gevonden Herenbril tussen Runrotstraat en Jasmijn. (nieuw straatje) Inlichtingen: tel. 532 3579 5


ROND DE DORPSPOMP Het vorige thema-onderwerp was: de TOEKOMST van de BASISSCHOLEN te Geffen. Het onderwerp zal blijvend onze aandacht hebben. Deze keer is het thema: Herinrichting van het DORPCENTRUM. De "dienstdoende " voorzitter Wim van Miltenburg had Rini van de Ven, Wethouder van de gemeente MAASDONK UITGENODIGD, omdat deze wethouder zich recentelijk nadrukkelijk had uitgelaten over de plaats van het door Geffen zo lang verhoopte Dorpshuis, nl. op de plaats van de MARIA-SCHOOL. AhaAha. Toch een uitgangspunt!!! Eindelijk een duidelijke UITGANGSPUNT. Eerst werd vastgesteld dat Rini niet sprak als wethouder, maar wel zeer betrokken is en zich zeer intensief bezig houdt met de toekomstplannen voor ons CENTRUM. Ook het contact over de nieuwbouw van de scholen blijft lopen langs de lijnen van Gemeentebestuur met het Schoolbestuur en het bovenschoolse management. Vast staat ook al wel' dat er een nieuw schoolgebouw zal komen met 24 klassen, waarin twee scholen zijn ondergebracht met mogelijkheden uit te groeien tot EEN SCHOOL, met daaraan gekoppeld diverse multifunctionele ruimten, met een grote zaal, geschikt voor 600 leerlingen, dat tevens dienst doet als DORPSHUIS. De voorzitter gaf even ruimte voor het lanceren van ideeën. Een compleet "GEKKENHUIS". We roepen maar: "Klavertje Vier'' afbreken en daar bejaardenwoningen bouwen. De bestaande bejaarden-woningen, Harrie Schoutenstr. afbreken. Supermarkt C 1000 wordt DORPSHUIS en C l 000 gaat naar de Bonkelaarvelden; lekker veel parkeerruimte. De Bonkelaar blijft voor de jeugd. Scholencomplex annex Dorpshuis bouwen op de plaats van de SUPER, De ALOYSIUSSCHOOL, en de Harrie-Schoutenstraat. Mariaschool kan straks seniorencomplex worden. Alles lijkt meteen opgelost. Super weg kopen met bovenwoningen = ONBETAALBAAR. De Super bepaalt voor een groot deel de attractiviteit van het winkelcentrum en moet meer ruimte krijgen. Het is in belang van Geffen een goede levensvatbare Super te hebben en te houden. Het winkel- en dienstenniveau is bepalend yoor de kwaliteit van het dorp. De meningen rolden over elkaar. Duidelijk werd, dat er andere uitgangspunten moesten worden gevonden En o, hoe wonderlijk!! Plotseling kwam er toch een aanvaardbaar plan op tafel, dat ieders instemming kreeg. 6

Rini van de Ven kwam met zijn "doordachte plannen". Op het terrein achter de Mariaschool komt het nieuwe schoolgebouw met Dorpshuis-voorzieningen. De Mariaschool blijft grotendeels behouden en dient na renovatie enz. voor Crêches, Peuters, naschoolse opvang, G.G.D. Schoolpsycholoog en aanverwante hulpdiensten enz. De ontsluiting geschiedt langs de spoorlijn middels de Kerkstraat en mogelijk vanuit de Kloosterstraat, langs Habbekras". De bestaande entree naar de Bonkelaar blijft autovrij, alleen voor fietsers en voetgangers. Er moet daar een veilige "beveiligde??"oversteekplaats komen . Er kan mogelijk een binnenweg komen via de Peppeldreef naar de SPORTHAL. Klavertje Vier wordt geamoveerd(afgebroken). Daar komen dan seniorenwoningen in de vrije sector. De seniorenwoningen in de HarrieSchoutenstr. worden gewoon afgebroken. Er komt een nieuw complex met ouderwoningen. Mogelijk met 3 bouwlagen. Zie de hoogte van de huidige SUPER en DE HEEGT. Onderzocht moet worden of hier dan gemengde woonsituaties kunnen worden gecreëerd, dus ouderen en jongeren, starters en andere huurders. De SUPER kan dan uitbreiden. De voorkeur gaat uitrichting RABO-BANK. De RABO-BANK krijgt dan parkeerruimte op de inmiddels verdwenen Aloysiusschool. Op het terrein van de Aloysiusschool blijft dan nog ruimte voor winkels annex parkeergelegenheid. Het plan is vastgesteld: ER WORDT IN 2004 gestart. Bij dit plan is ook al gekeken naar eventuele bezwaarmakers, die tot weer een uitstel kunnen leiden van een jaar of vier. Ook daarvan zijn er in dit plan in potentie geen te bedenken. Dit mooie RAAMPLAN komt grotendeels uit de koker van Rini van de Ven. De stamtafel vulde hier en daar wat aan en in en vindt het een fantastisch goed plan. Raar is wel, dat een wel zeer "knappe en betrokken Vinkelaar" dit aan Geffen moet voorleggen. Het zijn voortreffelijk BOUWSTENEN. De stamtafel complimenteert Rini van de Ven en dankt hem voor zijn openheid en duidelijkheid. Het heeft te maken en is onderdeel van "nieuw beleid" gericht op open communicatie met de burgers een goed samenspel tussen Burgemeester, Wethouders en de RAAD. Daarvoor grote waardering!! Wij lazen in de STREEKWIJZER de "OPEN BRIEF" van Mr. Jan J.M. Dosker wnd. Burgemeester van Maasdonk. De columnist van de Streekwijzer Willem Klaassen geheten krijgt zware verwijten te horen, omdat hij een ambtenaar met naam en toenaam heeft gekwetst. De secretaris nam, zoals het betaamt, het voor zijn ambtenaar op. Helaas deed toen Willem er nog maar eens een flinke schep bovenop. Het een en ander handelt over, de onvoldoende aangekondigde bedrempeJing van wegen en daarmee samenhangende afsluitingen;


honderden auto's die plotseling hun normale weg naar werk en kantoor vonden afgesloten en de mededeling van de betrokken ambtenaar, dat de aannemer in gebreke was "het afschuifsysteem" en dat er geen protesten waren tegen al dat "GEHOBBELDEBOBBEU'. Willem ging wel erg ver. Hij bood zijn excuses aan, maar ging in een volgende collum nog feller te keer. Toen moest de burgemeester wel in het .geweer komen. De ambtenaar verweert zich ook nog middels het Brabants Dagblad. De stamtafel respecteert de reacties van de de gemeentesecretaris en de burgemeester. Zie Streekwijzer van 22 nov. pagina 5. "DE OPEN BRIEF" is een scherpe, zeer goed onderbouwde reactie,' en heeft de volledige instemming te hebben gekregen van de Adviesraad Algemeen Bestuur der gemeente. Gelukkig hebben alle betrokkenen intussen aan tafel gezeten en weet Willem Klaassen weer hoe ver hij kan gaan. Geen mensen kwetsen, geen ambtenaar in functie met naam en toenaam te kijk zetten. De Streekwijzer raakte hier enigszins van streek en zal zo'n streek in de toekomst niet gauw meer uithalen. Jan en Kees en Wiljo zijn eensgezind uit elkaar gegaan. Goed zo! Er is op de man gespeeld en daar moet 'Recht veur zunne Raap" ook nog maar eens goed kennis van nemen: ER ZIJN GRENZEN. Wij herineren ons, dat die vorig jaar bij de ROAP, ook hier en daar duidelijk grenzen zijn overschreven en dat zelfs onoorbaar "gevloek" was te horen. Het kwetsen van personen, zaken, godsdiensten enz. is nooit toelaatbaar, is ook geen humor, spot of ironie. Je mag alles over de hekel halen. Controle vooraf is ook moeilijk. Iedereen moet die grenzen kennen en er zich zeker dit jaar, in het jaar van NORMEN en WAARDEN, van bewust zijn. De intocht van Sinterklaas was weer groots; een fantastische organisatie met een goede spreekstalmeester, gespecialiseerd in TAAI-TAAI, een groot aantal Pieten, een goede betrokkenheid van Burgemeester Jan, die door Zwarte Pieten bleek opgehouden te zijn en zo te laat arriveerde. De ontvangst op het Dorpsplein en de rijtoer waren weer indrukwekkend met heel veel enthousiaste kinderen en een wel-musicerend WI.K en de receptie in de "SCHANS" was zeer druk bezocht. De rondvraag bracht ons bij de WONINGBOUW. Het Rijk en de betrokken ministers willen alle ruimte scheppen voor meer woningbouw en bijwoning. Helaas grijpt het provinciaal bestuur niet de mogelijkheden aan de aanwijzingen uit te buiten. De bouwplannen in Nuland worden nog steeds gedwarsboomd vanwege de te nabij gelegen Waterwinning. Er bleek geen enkel bezwaar, dan komt er een of andere milieu-hobbyïst in het geweer en wordt het weer afgewezen. Dan weer worden andere voorwaarden opgelegd.

Er wordt ons "een loer" gedraaid. Het mankeert aan correspondentie tussen Ruimtelijke Ordening en Milieu op provinciaal niveau. De gemeente Maasdonk moet op scherp staan om zoveel mogelijk binnen te halen. Er staat iets op de rails omtrent starterswoningen. Er komt nieuws van de N 59 tot A 59. We wachten af. Met dank en complimten aan Wim van Miltenburg, kondigen wij de volgende stamtafel aan op· zondag 8 dec. a.s dan onder leiding van Jaap Bijleveld. Hij zal trachten weer een wethouder uit te nodigen. De stamtafel is weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Van stamtafel 168. Voor op en of aanmerkingen de prins tel. 0412640982.

:•

'!Jf2!•

"12:•

"12

~~,~~-,~~-,

KERSTSHOW

zondag 15 december 2002 14.00 - 17.00 uur "Dorpshuis de Bonkelaar" Kloosterstraat 18 in Geffen Kantjeboord nodigt u uit voor een gezellige1 sfeervolle creativiteitsmarkt • Kerstman aanwezig üe kunt met de kerstman op de foto gezet worden}

• Live gespeelde kerstmuziek • Creatieve werkstukken

7


Geffes Volk speelt de komedie

181188 volk 'We Krijgèn Controle' [De Revisor] Regie: Astrid Ra oes


EFKES BUlJRTE MÈ... Jan en Miep Kloek

Jan Kloek (71 j.) is de nieuwe voorzitter geworden van Stichting Het Oude KJooster. We maken nader kennis met het echtpaar Kloek, dat bijna 20 jaar aan de Dorpstraat in Geffen woont. Jan werd geboren in Voorhout en vanuit deze plaats verhuisde hij diverse malen, zodat hij wel in negen verschillende plaatsen zijn scholing volgde. Hij studeerde aan de Technische Hogeschool en werkte maar liefst 41 jaar+ 11 /2 jaar freelance bij WegenbouwbedrijfVissers in Drunen. Aanvankelijk als hoofd materieel technische dienst en tevens als hoofd inkoop materialen om vervolgens de laatste 12 jaar van zijn arbeidsperiode af te sluiten als technisch directeur. Vlak voor zijn afscheid bij Wegenbouwbedrijf Vissers werd hij gedecoreerd tot 'Ridder' in de Orde van Oranje Nassau! Miep is geboren in Alverna en dochter van een molenaar / kastelein. Ze weet dus van aanpakken. Ze was er altijd voor haar gezin, want Jan was immers druk met zijn baan en vaak ook in buitenland "Van de gokstad Las Vegas tot in Australië toe" zegt Jan. Laatstgenoemde land maakte overigens het meeste indruk door het landschap, maar ook vanwege de manier van leven van de bewoners. Het toeval wil, dat Jan op een bepaalde reis een keer zijn trouwdag miste... hij passeerde op die dag net de datumgrens! Jan en Miep kregen twee kinderen: Ruud en Annemiek. Een diepe wond, die nooit zal helen in hun leven, is het verlies van Annemiek, die plotseling overleed op 27-jarige leeftijd door een gesprongen aorta. Zij werkte na haar opleiding aan het conservatorium aan een prachtige carrière als danspedagoge in binnen- en buitenland. Aan deze veelbelovende toekomst kwam 13 jaar geleden een abrupt einde. "Het leven is daarna nooit meer zoals het was; we hebben 'levenslang', zeggen Miep en Jan. Om wat afleiding en invulling te zoeken ging Miep werken in de mode: haar grote hobby. Ze werd overal gevraagd voor in- en verkoop. Inmiddels hebben Jan en Miep twee kleinkinderen: Lukas en Yvette, waar ze erg van genieten en waarmee ze leuke en sportieve dingen ondernemen. Jan en Miep woonden vijfentwintig jaar in Drunen op twee verschillende plaatsen. Omdat de laatste stek naast de zaak was, zochten ze een buis in de omgeving. Geffen kwam in beeld omdat ze vaak reisden tussen Drunen en Nijmegen. Ze zijn goed ingeburgerd en hebben fijne contacten opgebouwd. Jan werd lid van buurtvereniging De Molenhoek en ging biljarten in het Oude KJooster. Daar werd hij 'ontdekt' (of is het 'gestrikt') voor het ouderenwerk. Jan kwam in

het bestuur van de K.B.O. en later in het Stichtingsbestuur Het Oude Klooster, waarvan hij nu dus de voorzittershamer heeft overgenomen van Theo Wintels. Jan heeft zeer intensiefde grote verbouwing meegemaakt en als technisch man gecoördineerd. En perfectionist als hij is, deed hij dat met veel schetsen en tekeningen, want technisch tekenen is zijn hobby! "We kunnen nu zeggen dat we een heel eind op de goede weg zijn" vindt Jan. "Behoudens enkele kleine afwerkingen hebben we een prachtig gebouw - waar ze in de regio overigens jaloers op zijn - waar de ouder wordende Geffenaar prima kan recreëren. Ruime recreatiez.alen met meerdere biljarts; brandveilig met goede nooduitgangen; een moderne zaal voor computercursussen; de geluidsoverlast voor de bovenruimtes tot een minimum beperkt en een goede afscheiding van het zorgcentrum met toch voldoende doorloop naar de zalen. Bovendien is het mortuarium in het gebouw vernieuwd". Jan is een man van het gesprek! Hij overlegt met de doelgroep om ieders wensen te horen en zonodig te honoreren. Er is ook een inloopochtend ingevoerd voor alle ouderen (dus ook diegenen die geen lid van de Ouderenbond zijn) om op woensdagochtend te komen biljarten, te kaarten of elkaar te ontmoeten. Bij eerdere berichtgeving werd een entreebijdrage genoemd, maar voorlopig kan iedere oudere zonder kosten komen biljarten of anderszins. De drempel moet laag gehouden worden. Jammer genoeg heeft Jan zijn voorzitterschap aangenomen voor een beperkte periode. Jan en Miep zijn voornemens een appartement in Ravenstein te betrekken. Jawel... het falende huisvestingsbeleid voor senioren komt ter sprake! De ouderen trekken weg uit Geffen, dat is bekend! "En" zo zegt Miep "het is wrang, maar het is wel een gemakkelijke manier om van het seniorenprobleem afte komen; als iedereen weg is, is het opgelost!" Een uitspraak die tot nadenken stemt voor onze nieuwe, frisse beleidsmakers in de politiek!

van der Sangen Tuinhout

~~~~

!.ucl-J ') ~ l 07.).53211.35 / Ob-543752.5() faX Oîl-5320138

• Tuinhout • Speeltoestellen • Tuinhuisjes • Tu1naccessoires • VerSC"billende modellen tulnatscbe.kllngen

• Twnmeubelen (teakhout. hardhoul}

• Dierenvezblijven • Ook voor uw maatwerk • Blokhutten Diverse modellen. scherpe prijl.en Maandag ttm vqc1og: 8.30. 18 00 wr

lt,la,dcg:

8.30 - JbOO\AII

9


G'68 MAASDONK

en eens een keer willen komen kijken, dan kunt u bij de volgende personen om meer informatie vragen:

Wederom grote opkomst op scholentoernooi G'68

Maas.ionk! !! Op vrijdag 22-11-01 is er in sporthal de Geer van 16.00 u t/m 18.00 u weer een volleybaltoernooi gehouden voor groepen van de basisscholen in de gemeente Maasdonk. De organiserende vereniging G' 68 Maasdonk had dit jaar weer de groepen 6 t/m 8 uitgenodigd om met teams van minimaal 4 personen deel te nemen. De belangstelling overtrof ook dit jaar weer onze verwachtingen. Maar liefst 174 kinderen verdeeld over 38 teams melden zich aan en kwamen ook. Er waren: 11 teams (54 kinderen) van de Hoogakker uit Nuland. 12 teams (51 kinderen) van de Mariaschool uit Vinkel 5 teams (26 kinderen) van de Aloysiusschool uit Geffen 10 teams (43 kinderen) van de Mariaschool uit Geffen. Er werd in 8 poules gespeeld in wedstrijden van 9 minuten. Er werd fanatiek gespeeld en het lawaai van de fanatieke speelsters en spelers nam met elke wedstrijd toe. Ook de kinderen die even niet speelden schreeuwden even hard om hun school aan te moedigen. Het was volgens ons ook dit jaar weer een geslaagd scholentoernooi. Het toernooi is voor de deelnemers geheel gratis en G'68 Maasdonk neemt de kosten van de zaal en de organisatie voor haar rekening. We werken dan ook niet met prijzen, maar alle deelnemers kregen een kleine attentie mee naar huis. Namens het bestuur van 0'68 Maasdonk wil ik alle leden die meegewerkt hebben weer bedanken voor hun inzet, de leerkrachten op de scholen die dit toernooi onder de aandacht van de kinderen gebracht hebben en alle ouders die de kinderen gebracht en gehaald hebben. Met zijn alle hebben we het zo weer mogelijk gemaakt dat 174 kinderen in onze gemeente Maasdonk weer een fijne sportmiddag gehad hebben. Mochten er kinderen zijn die meer willen volleyballen

Dave Verstegen 073-5323071 Ron van Duren 073-5322607 Antoine Jansen 073-5322734 Ook voor andere kinderen en voor volwassenen die willen volleyballen kun je naar dezelfde personen bellen. Alle poulewinnaars van het toernooi volgen hieronder. Wij hopen volgend jaar weer op deze grote deelname. Namens bestuur G'68 Maasdonk Ron van Duren Molenstraat 16, 5386 AB Geffen, 073-5322607

De poule winnaars scholentoernooi G'68 Maasdonk 22-11-02: POULE 1: Volleybalteam Knudde, Mariaschool Vinkel Hans v/d Moosdijk, Jorg van Schaijk, Geert v/d Biezen, Rico Kastelijn en Dirk Peters POULE 2: Biertje, Mariaschool Vinkel Nick van Bergen, Bjorn v/d Kinderen, Gerald Gloudemans en Bart v/d Wijgert POULE 3: FC Knudde, Hoogakker Nuland Tobi Pennings, Lieke van Elshout, Rick van Bergen, Mark v/d Biezen, Mike van Lokven en Mitcg Gloudemans POULE 4: De Vinkelse kampioenen, Mariaschool Vmkel Nicole v/d Elzen, Sharon van Schaijk, Suzan v/d Biezen en Korleki Okletey POULE 5: De Geffense duivels, Aloysius Geffen Bjorn ?, Laura?, Ester?, Mandy? en Daisy? POULE 6: De Nulandse Kneusjes, Hoogakker Nuland Chento ?, Roy ?, Erik ?, Dennis ? en Rens ? POULE 7: The Pink Ladies 1, Hoogakker Nuland Joyce ?, Karen ? , Monique ?, Keshia ? en Philomca ? POULE 8: De Nulandsekampioenen, Hoogakker Nuland Bas ? , Peter ? , Maarten ? en Rob ?

Hollandsche Gebakkraam. ~¡¡\)t\ ~

-

\~

't Dorpsplein

Geffen

...._,.\

- -WAARDEBON Bij inlevering van deze waardebon 12 krentenbollen of 14 oliebollen voor 5,00 euro. Deze aanbieding is geldig van 2 t/m 14 december 2002. 10


nische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN.

tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur

kuntuhetgemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN

Wnd burgemeester: mr. J.J.M. Dosker na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder J.A.M. Voennans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak:, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is.

KPJ-Geffen opent clubgebouw op Sportpark de Biescamp! Eindelijk is het dan zover, ons nieuwe clubgebouw is klaar!! We hebben de afgelopen weken hard gewerkt, en volgens ons mag het resultaat er zeker zijn. We gaan deze opening natuurlijk vieren, en wel in het weekend van 14 en 15 December. Op Zaterdag 14 December om 14.00 uur zal het clubgebouw officieel geopend worden. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Dus heeft u zin, tijd of interesse; de deuren staan open t/m ongeveer 18.00 uur. Op Zondag 15 December wordt de opening gevierd door de eigen leden. Er zullen dan de gehele dag activiteiten plaatsvinden. Graag, tot ziens.

Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefo-

Bestuur K.P.J. Geffen 11


~~ee,u:~~e.r~ Kerrt-e,e,,

\I.

Dorpstraat 13, Geffen "'-.. .., Tel. (073) 532 46 59 ~

.

·-:f~1>p-01t,:ur~" 'IV:

~~

Geweldige artikelen voor geweldige prijzen f{~ tot het eind van dit jaar!!! ister

9,99 12,95 ... 27,99 if,99 3,99 15,49 8,99 9,99 10,99 8,99 8,99 8,99 6,99 € 7, 99 € 29,99 ~, € €

P

.:t"'

Famou Cointre Coeber Passoa Bols jonge jene Freixenet Malder jonge jene Malder vieux Malder citroen brandewijn Malder zachte borrel Dupont XO -~······

• '< .

_/.,...-·,-~---, /.

. .

;

-

,._.., ,... ! r ~ p'{"ji?;u;;.··, lh-=Li-

DE

~~",n

~

t)f'F·/;

- ~.'P.lV~fl ~

i -

;,,;.,-,,,•;., ~=r

'"<

f~

,·· · ·_ -1.--._,....

.

.'°',,

. i

~~ .l~!1t\.

.....,____- ---::-:::i:r?·~----ze:tfo:ute::nv:oor:beh:ou::den .....-.-----u-------keJM · ' aanbiedingen geldig t/m 31 december 2002

. -~

....... . o~)!ai;;;. ~

.

T#~ ~ .:_-;:; ---:~ _

~-="-,,-.:-~

~

-

'11-""',,

...........-'

•-

wq..

. ,,.. ~

~~ t,1(1

wq.',ulfl

·a,ar!!!

or

.

~"'---~ t>~"!!!!._;...,_

_.; t"''L?-~#af'j,...·•

..,,:.:J,i__-;;,;,.

~::,:::-:: .

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallaties 12


MlZIEKVERENIGING • Willen Is Kunnen·

'effen W.I.K. Nieuws Ten eerste willen wij alle Geffenaren hartelijk danken voor hun bijdrage aan onze jaarlijkse donateuractie. Mede dankzij deze steun kan en blijft onze vereniging bestaan. Dank dank dank!!

Uitwisseling W.I.K. - K.N.A. Zondag 3 november was het dan eindelijk zo ver, de uitwisseling vond plaats. 1n het begin waren de leden van beide korpsen op zichzelf, maar aan het einde van de middag dronk men gebroederlijk het nodige glaasje. Het idee achter de uitwisseling is bijzonder goed geslaagd, in 2004 is onze muziekvereniging van plan af te reizen naar het noorden. Fanfare K.N.A beet de spits af, het was een sfeervol en gezellig concert met vele herkenbare melodieën. K.N.A. had een verrassing, een muzikante beschikte over zulke zangcapaciteiten dat zij begeleidt door baar eigen fanfare een lied ten gehore bracht. Dat hadden we nog nooit eerder gezien, het beheersen van meerdere instrumenten kennen we wel hier in Geffen, maar aan een zangeres hebben we nog nooit gedacht. Het was een uniek optreden wat zeker goed uit de verf kwam. Daarna was het de beurt aan onze fanfare en slagwerkgroep, voor de fanfare was dit tevens een try-out voor de BrabantWonenCup. Het is altijd spannend wanneer je een nieuw muziekwerk voor het allereerst ter uitvoering brengt, maar het ging goed (gelukkig!). De fanfare heeft duidelijk indruk gemaakt op het publiek, door het spelen van enkele korte maar technisch moeilijke marsen heeft zij laten horen wat ze kan. En ja de slagwerkgroep, wat kunnen we daar nog over zeggen. Maar één ding eigenlijk: SUPER GAAF!! Zoals de voorzitter van K.N.A. al zei na afloop: "ik heb met open mond zitten luisteren en kijken naar wat deze groep allemaal kan." Wat moeten wij er dan nog aan toevoegen! Het was bijzonder boeiend om naar onze slagwerkgroep te luisteren en te kijken. Heb jij ze nog nooit gehoord, nou dan dien je 29 december beslist naar het eindejaarsconcert te komen. Je zult er geen spijt van krijgen! !!

BrabantWonenCup Zondag 17 november vond in De Lievekamp te Oss wederom het jaarlijkse onderlinge concours plaats tussen alle verenigingen van het Maasland. Onze muziekvereniging was deze dag maar liefst vertegenwoordigd met 6 geledingen, waar een kleine vereniging GROOT in kan zijn?! Zij hebben in enkele minuten moeten laten

horen en zien wat ze kunnen, één momentopname en daar wordt je op beoordeeld Deze beoordeling is voor onze vereniging positief uitgevallen, oké we hebben de grote wisselbeker niet mee naar Geffen genomen, maar iedere geleding is bijzonder trots op zijn prestatie. Met name onze miniretten van de divisie B2 zij behaalden maar liefst 81,8 punten gemiddeld en werden hiermee groepswinnaar van groep 6 en wonnen de daarbij behorende beker!! Dames van harte gefeliciteerd met deze prestatie! Hier onder volgt een opsomming van de behaalde gemiddelde punten door de verschillende geledingen: Majoretten 3e divisie/groep 5, beoordeelde dans "het volk van Karmenta" 82,2 punten Miniretten B 1 divisie/groep 6, beoordeelde dans "Jeans" 80,7 punten Miniretten B2 divisie/groep 6, beoordeelde dans "Chicago" 81,8 punten Miniretten C divisie/groep 6, beoordeelde dans "Mini Mouses" 80,2 punten Slagwerkgroep 3e Aa afdeling/groep 1, beoordeelde werk "Tombasso" 80,7 punten Fanfare 1e afdeling/groep 2, beoordeelde werk "Diogenes" 82,5 punten Iedereen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat; alle muzikanten, alle miniretten, alle majorettes, alle slagwerkers, Evelien, Marian, Jo en Egbert. We zijn trots op jullie allemaal!!

Kerstconcert 21 december Op zaterdagavond 21 december om 20.30 uur geeft onze fanfare samen met het a capella koor Muchoss een kerstconcert in de kerk. Het is voor het eerst dat de fanfare een concert geeft in de kerk, normaal geeft zij altijd een concert tijdens een dienst, maar dat is nu niet het geval. Het is ook voor het eerst dat de fanfare samen met een a capella koor een concert verzorgt, het zal zeker een boeiend en sfeervol concert worden. Een concert om lekker bij weg te dromen en te genieten van die prachtige muziek. Helaas dienen we voor dit concert met entreebewijzen te werken, wil jij het kerstconcert bijwonen, dan kun je een entreebewijs voor 7 euro kopen bij alle leden van WI.K.

Agenda: 21 dec Concert in de kerk samen met a capella koor Muchoss 25 dec Fanfare verzorgt muziek tijdens H Mis 29 dec Eindejaarsconcert Muzikale groet, Muziekvereniging W.1.K. P.S. Allemaal een goede Sinterklaasavond toegewenst!! 13


Torenklanken 1995 RABOBANKEN

teru

Handwerkclub "de nijverè handen"

~o

Een lopend vuuÎ-1:je

~<~~

Het is niet als een lopend vuurtje door Geffen gegaan, want nu pas kwam ons het bericht ter ore ..• Jo van Druenen (41 j.) liep in augustus van dit jaar, een deel van de AJAX-fakkeltocht, die ter gelegenheid van de verhuizing van stadion De Meer naar de ArenA, werd gehouden Jo, die lid is van Atletiekvereniging A.V. Oss'78, recreatief lange-afstandloper vent Ajax-fan, meldde zich in mei jl. en werd geselecteerd samen met 172 Nadat Johan Cruyff vlak voor des de Meer op 7 aug. de fakkel had Nieuw Secrerariaat TORENKLANKEN Vanaf 1 januari 1997 heeft Torenklan een nieuwe secretaris secretariaats adres: Gery Wijgerse Bergstraat 26 a

JJ Elektrotechnisch Installatiebedrijf

M. van Erp-WilJemse Kloosterstraat 19, Geffen, Telefoon 1979

14

0~

~1'

I


1n

de

tijd

J 9 96

JASPER v. R . 0S11tJALEN

Het was d (13 jaar) het VARA e show van zi. SBOw V.AN -J;!o&ranuna vanJ:stle~en: meedoen . my V u~ LEVJ!:N r1.d J J.n U erhey' de be ' met als hoo oosten: DE dat all roemde Viol. fdpersoon E dagkunt 9 no emaa1 no .l.ste. m21 00 vember a s S g gaan z1.·en · uur f · • tem op komt d a op Ned 3 dan om on zaterstraat an ?ie Geffen;e ~ want op di:eveer heeft 'd1.e z'n haa Jongen Uit d Dzender E en Via 1 r op ee 1 e orp~ daar rak o speelt •• , n ange staart VJ. l en we •. oo spe] meteen d en{ e gevoel. J.ge snaa FLIEREFLUITERS r.· BEDANKT!

DINY VAN WANROOY " ROMME bedanken GEFFENAAR VAN 'T JAAR 1996f

V~a deze weg willen we iedereen die op onze receptie ter gelegenheid van ons vijfjarig bestaan is geweest. Alle flierefluiters hebben genoten van uw aanwezigheid . Mede door uw aanwezigheid werd deze middag succesvol. Gedipt. voet- en schoenkundig PEDICURE

U

1

• De redaktie van Torenklanken is trots dat Diny, de schrijfster van onze vaste rubriek "Effe buurte mè", dit jaar gekozen is door de Geffense verenigingen en stichtingen, als Geffenaar van 't jaar 1996!

Steunkousen Steunzolen Voetverzorgende artikelen Gezondheidssandalen

·n van deze avond,

Mevr. Ketelaars-.van Nistelrooy an Coothstraat 31. Geffen, Telefoon 2041

De redactie,

IN HET ZONNETJE G EFFE BUURTE MÉ ..... . RUUD VAN NISTELROOY (19JR) In de sportpublicaties van het vorig seizoen werd hij :'één van de weinige lichtpuntjes' en 'een van de grootste beloften' van F.C. Den Bosch genoemd! En jawel ... . De prestaties van Ruud van Nis· telrooij in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, werden in Voetbal International gewaardeerd met maar liefst 8 punten ....

1_

HANS EN WIL VAN LEEUWEN IN HET ZONNETJE GEZET DOOR DE VERENIGING OUDERS KINDEREN EN KANKER .

FIRMA KORîHOUT et hun drogis . thout houdt op m • ••••••• •• Kor. k . Maar -••·· De familie . . f merie zaa teriJ-par uaak blijft\ atsloten d e kapperszde ver koop van sta E,n ... ••·· ' " ' BLIJFT OOK\ .... 15


Rabobank Het Maasland 16


DORPSHERDER OF ZIELWRGER... ? Het komt in onze beide parochies voor: Ziekenzondag in Vinkel... Maria Magdalenafeestje in Geffen... en dan de opmerking: de pastoor had er bij moeten zijn! Velen van u kennen nog de pastoor van weleer: hij droeg elke dag een H.Mis op... liep brevierend door de pastorietuin... besprak de dagelijkse gang van zaken met de kapelaan... gafgodsdienst- en katechismuslessen op school... ging op huisbezoek en rookte dan meestal een dikke sigaar... fietste door het dorp met 'Ons Heer" op de borst, waarvoor men dan van de fiets stapte, knielde en de pet afnam... Tegenwoordig e-mailt de pastoor... rookt een sigaretje en drinkt Wieckse Witte... rijdt van de ene naar de andere parochie om in vieringen voor te gaan... vergadert. .. en onderhoudt contacten met honderden vrijwilligers... De tijden zijn veranderd, en daarmee ook de positie van de dorpsherder! De dorpsgemeenschap is niet meer dezelfde als de geloofsgemeenschap. Dat betekent dat het ook niet meer vanzelfsprekend is dat de pastoor bij elk dorpsgebeuren, bij huiselijke festiviteiten en verenigingsactiviteiten aanwezig is. Men geeft daar ook niet altijd meer de voorkeur aan, immers kerkelijke openings- en jubileumvieringen, inzegeningen etc. worden nog zeer sporadisch gehouden. We kiezen zelf als individu of vereniging ofwe de kerk en zijn voorganger willen betrekken bij ons leven en onze activiteiten. Welnu, u begrijpt dat het ownogelijk is voor de huidige herder die twee parochies heeft en een studie-opdracht, om altijd en overal aanwezig te zijn en daarom moet ook de pastoor keuzes maken. En als hij dan zijn keuze maakt, hebben zieken, alleenstaanden en ouderen dan voorrang...? Of is aanwezig zijn op het misdienaarskamp ook waardevol voor de toekomst van de kerk...? De gezamenlijk pastoraatsgroepen van Geffen en Vinkel hebben zich samen met hun pastoor gebogen over dit onderwerp. We kwamen tot de conclusie dat individuen, verenigingen, comités en scholen zelf het initiatief moeten nemen, wanneer zij geloofsverdieping, kerkelijke vieringen ofeen bezoek van de pastoor wensen. De club zelf is verantwoordelijk of zij hun "K" gestalte willen geven. Daarom doen wij het volgende voorstel aan bovengenoemde groeperingen: Raadpleeg uw jaarplanning van 2003 en bekijk op welke

gelegenheid het best de aanwezigheid van de pastoor tot zijn recht komt (één of twee keer per jaar).Een bingoavond is leuk voor de club, maar u begrijpt dat de pastoor door zijn aanwezigheid, ook graag wat diepgang en meerwaarde wil uitdragen. Daarnaast zouden openings- en jubileumvieringen gehouden kunnen worden in de weekendvieringen die er toch al zijn. Dat heeft een tweeërlei effect: uw vereniging wordt onder de aandacht van anderen gebracht en de vieringen zijn beter bezet. Een combinatie van clubactiviteiten is eveneens mogelijk: momenteel viert de pastoor al weken lang voor kerstmis met diverse verenigingen het kerstfeest...... Voor wat betreft de parochiële werkgroepen kan dezelfde regel gelden; hier speelt de interesse en deskundigheid van de pastoor zelf uiteraard een grote rol. Dorpsherder ofzielzorger... volgens ons kan het op deze manier samengaan! Reageer gerust: e-mail pastoor Scheepers: pastoor.scheepers@levix.nl e-mail parochie Vinkel: parochieolv@hetnet.nl schrijf of bel! Pastoraatsgroepen Geffen en Vmkel

VERENIGING/ COMITÉ/ WERKGROEP/

CONTACTPERSOON

Tel.nr..............................................................................

E-maiI adres .................................................................. . Wij zouden het op prijs stellen dat pastoor Scheepers / diaken van Herwijnen aanwezig is op onderstaande bijeenkomst: 1. Soort bijeenkomst ....................................................... . Datum en jaar ................................................................. 2. Soort bijeenkomst ......................................................... . Datum en jaar ................................................................ U krijgt zo spoedig mogelijk bericht of het bezoek door kan gaan. (doorhalen wat niet van toepassing is) 17


VOETBAL VERENIGING "Nooit Gedacht" Geffen

De Gouden Leeuw steekt de Mal van Nooit Gedacht in het nieuw.

het Rottenrijk". Willie blaast al 25 jaar zijn deuntje mee tijdens de carnavalsdagen! ! Zoiets verdient een onderscheiding. Willie nogmaals van harte gefeliciteerd namens alle Pompzwengels en op naar de 50 jaar?!? In het jaar 2004 bestaat de blaaskapel 40 jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. De blaaskapel heeft veel in petto, zoals: een reis naar Oostenrijk voor leden en hun aanhang en Pompzwengel fans; een grootst kioskfeest; het opluisteren van een H Mis en het opnemen van een cd... voor deze cd kunt u nu reeds inschrijven op onze website www.pompzwengels.nl. U bent er dan zeker van dat u eigenaar wordt een de énige échte éérste Pompzwengel-cd!! We houden u door middel van deze rubriek regelmatig op de hoogte van de activiteiten van blaaskapel De Pompzwengels.

INTERRELIGIEUZE VIERING Zaterdag 4 januari 2003 om 16.00 uur in de Paaskerk in Oss. Onlangs werden de Mal meiden van Nooit Gedacht verrast met nieuwe shirts en broeken.

Voorgangers:

Verantwoordelijk voor deze fantastische uitstraling is Café Zaal De Gouden Leeuw te Geffen. Op deze manier willen Anouska en Arie de meisjes van Nooit Gedacht een warm hart toe blijven dragen. Want Anouska is tenslotte de grote spil geweest voor de geweldige opmars van het meisjes voetbal bij Nooit Gedacht. Na de overhandiging bedankte de Jeugd Afdeling van Nooit Gedacht de sponsor voor deze prachtige tenues.

Met medewerking van: - De Cantorij van de Paaskerk - Organist: Henk Jan Out - Voorzitter van het bestuur van de Grote Moskee: Yasar Demirci - Voorzitter van de Raad van Kerk: Ds. Jan van Drie

Op de foto het trotse meiden team met begeleiders, en de sponsor Anouska en Arie.

BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS Blaaskapel De Pompzwengels feliciteert prins Jos en zijn adjudant Edgar met hun benoeming! De Pompzwengels zijn er zeker van dat het samen met dit duo een geslaagde carnaval zal worden, want zeg nou zelf: met deze twee Kruipers en "oude" Rotten(rijkers) in het carnaval kan het toch niet meer stuk!! Alvast heel veel plezier toegewenst namens De Pompzwengels in alle activiteiten die komen gaan als prins en adjudant zijnde. Tijdens het 11-11 bal werd Willie van Erp, de muzikaal leider van de blaaskapel, onderscheiden als "erelid van

.

18

Dominee Alke Liebich Imam Yakup Sener Pastoraal werkster Liduïn Willemsen

We hebben afgesproken dat thema "Bouwen aan de Osse gemeenschap"de rode draad zal worden voor de toekomstige vieringen met telkens een andere ondertitel. Voor deze viering is de ondertitel de vraag: "BEN JIJ BAN G VOOR MIJ? Ër wordt uit de Koran gereciteerd en uit de Bijbel gelzen. Turkse kinderen zingen; zeven mensen steken een kaarsje aan en vertellen daarbij waarvoor ze bang zijn. We proberen ook samen twee liederen te zingen. Kortom, het beloofd een spirituele viering te worden waarvooru hartelijk bent uitgenodigd. Namens de stuurgroep Moslims-Christenen, Dominee Jan van Drie Na afloop bestaat de gelegenheid om elkaar te begroeten in de Pinksterterp (nevenruimte van de Paaskerk) onder het genot van koffie en frisdrank. Ook daar bent u van harte welkom.


HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACK

In kerstsfeer gaan we:

Afhalen boek 20-02-2002 Na een geweldige tentoonstelling in de kerk tekenden vele Geffenaren in op het nieuwe boek van 'Heemkundewerkgroep Vladerack'. Inmiddels heeft de drukker zijn werk gedaan en zijn de bestelde boeken klaar. De boeken zijn af te halen op maandag 25 november tussen 19.00 en 21.00 u. in de heemkundekelder onder het gemeentehuis (ingang links naast Van Heese). Omdat er na de einddatum nog verzoeken tot bestellen binnenkwamen hebben we besloten de oplage te verhogen. Dit betekent dat u, wanneer u vergeten was het boek te bestellen, daarvoor nog steeds bij de heemkunde terecht kan. Maar wacht niet te lang... want er komt zeker geen tweede druk. En op is op!

- Samen de warmte voelen van mensen met elkaar. - Samen een paar uurtjes op weg in deze donkere dagen. - Samen luisteren naar een gedicht, verhaal en zingen over de naderende komst van het kerstkind(U mag zelf een verhaal of gedicht meebrengen) Pastoor Scheepers zal ook een gedeelte aanwezig zijn. De kosten voor deze maaltijd zijn€ 3.50. Wij hopen dat velen van u gehoor zullen geven aan deze uitnodiging om Samen op Weg naar Kerstmis te gaan. Wilt u meer informatie of wilt u opgehaald en thuisgebracht worden bel dan met: Mien Gerrits, tel. 5324691 ofAnnet v.d. Helm, tel 5324311. Met vriendelijke groeten. Werkgroep Kerk en Samenleving Via onderstaand strookje kunt u zich aanmelden:

KERK EN SAMENLEVING

Naam·.................................................................................

SAMEN ETEN IN DE KERSTTIJD

Adres:.................................................................................

De werkgroep 'Kerk en Samenleving' wil alle alleengaanden van hart uitnodigen voor een broodmaaltijd op zondag 22 december 2002 van 17.00 tot 19.00 uur in de bovenzaal van het Oude Klooster.

Telefoon:.......................................................................... Inleveren voor 15 december a.s. op de pastorie.

,

~

POELIERDERIJ ~

JO VAN DRUENEN

~e am6aditeütfce specialist ~

in millJ en gevoge/Je

Broekstraat 8 • Geffen • tel. 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

REKLAME:

-

REKLAME:

VERSE WILDSOEP

VERSE KALKOENFILET

LITER€ 6,00

KILO€ 8,95

IN ONZE WINKEL VOLOP TIPS VOOR EEN FEESTELIJKE KERST!

HET ADRES VOOR KOMPLEET VERZORGDE WARME EN KOUDE BUFFETTEN EN ONZE OVERBEKENDE KOMPLEET VERZORGDE GOURMETSCHOTELS !! ! ER IS VOLOP VERS WILD IN VOORRAAD!!!

19


,WINKELIERS- HORECA VERENIGING Wlnkellers H

~

0

r

• ~

• C

a

G

--=.+==---, L-===..==----.,

f f

'

1

\ /,.,

.. \

~

rtl,~

8

n

;1/~

Vereniging ~\

T

.

-

i

i: .: -•__)

~;;__

~:vt-

OLIEBOLLEN ACTIE

21 t/m 28 december 2002 bij elke aankoop 1 bonnetje bij 3 bonnetjes 1 oliebol gratis


BERICHT UIT GUATEMALA Anne van Nistelrooij(18 j.) uit de Elzendreef, besloot om na het behalen van haar VWO-diploma, gedurende negen maanden, vrijwilligerswerk te gaan doen in Midden-Amerika, om met name de Spaanse taal onder de knie te krijgen. Via Torenklanken houdt ze ons op de hoogte van haar belevenissen. Hallo Geffenaren, Er is mij gevraagd af en toe iets te schrijven over het leven in Midden Amerika. Op 't moment zit ik in Quetzaltenango (mayanaam: Xela), in 't noorden van Guatemala. Xela ligt op een hoogte van zo'n 2300 meter, in een erg bergachtig gebied. Ik woon bij Pieter van Nistelrooy, die hier al 15 jaar werkt en woont, sommigen van jullie kennen 'm misschien wel. Wat me ' t meeste opvalt in Guatemala, zijn natuurlijk de verschillen met Nederland en alles wat ik al ken. Aangezien ik nooit verder ben geweest dan Salou zijn dat er nogal wat. Om te beginnen zijn dat de straten en de huizen. Buiten de stad vind je huisjes die nog 't meest weg hebben van kippenschuren zoals wij ze hier kennen. Sommige hebben nog houten muren, anderen zijn helemaal van golfplaat gemaakt. In de stad zijn de huizen vooral opvallend doordat ze allemaal een ander kleurtje hebben. Rood, geel, roze, groen, paars, de stad is net een lappendeken. Deze buisjes staan aan smalle straatjes, soms bestraat, vaak nog gewoon van zand. Zonder uitzondering zitten ze vol kuilen en ongelijkheden, en bij elke pas moet je opletten waar je je voeten neerzet. Over de wegen rijden auto's en bussen, en soms waagt een enkele fietser zich op straat. De auto's zijn vaak pickups, achterin de bak zitten soms hele families. Het openbaar vervoer bestaat uit kippenbussen, waar altijd nog mensen bijpassen. Het motto is: waar plaats is voor 2 is plaats voor 3. Meestal zit ik met één bil op de bank en de enige reden dat ik niet omval is dat ik geplet word door mensen die als sardientjes in blik in 't gangpad staan. Zoals er geen schema is op welke tijd bussen rijden, zijn er schijnbaar geen verkeersregels. Zelfs midden in het centrum is geen voetgangersgebied, en zebrapaden liggen er eigenlijk maar voor de show. Oversteken moet altijd rennend gebeuren, want het is ondenkbaar dat Guatemalteken op hun rem zullen trappen voor iets onbenulligs als 'n voetganger. Temidden van deze chaos ligt Pare Centra}, een klein eilandje van rust en groen. Ik kijk er nog steeds m'n ogen uit: naar vrouwen in mantelpakjes die zitten in de stoelen van schoenpoetsertjes, naar de riemenverkoper die om 't halfuur op een ander plekje gaat zitten, naar jongens en meisjes in schooluniform die bij MacDonalds

naar binnen gaan, leeftijdsgenootjes die voor de deur zitten te bedelen schijnbaar moeiteloos negerend. Omgekeerd word ik ook van alle kanten bekeken, ik ben blond (voor Guatemalteekse begrippen...) en een kop groter en een kilo of 15 lichter dan de gemiddelde Guatemalteekse vrouw. Elke dag komen er wel een paar nieuwsgierige mensen vragen wat ik hier kom doen, wie ik ben, waar ik vandaan kom, waar ik woon en waarom ik juist naar hun land ben gekomen. Ze luisteren dan aandachtig en vertellen open over zichzelf. Mensen die ik vijf minuutjes ken noemen me amiga (vriendin) en Anita (Anna wordt Anita zoals in Nederland Anne Anneke wordt). Op zo'n moment voel ik me meer dan welkom. Anders wordt het, wanneer er in winkels en op de markt voor mij, een buitenlander, minstens de dubbele prijs wordt gerekend. Het is vooral erg charmant als ik zeg dat ik dat niet ga betalen en het antwoord krijg 'Zo duur is 't voor jou, is toch een mooie prijs voor een gringa?'. Wit zijn betekent hier geld over hebben. En dat ik hier vrijwilligerswerk doe, om hun land te helpen dus, is op zo'n moment totaal onbelangrijk. Gelukkig wegen tot nu toe de leuke dingen veel zwaarder dan de minder leuke, en dus blijf ik hier voorlopig nog wel even! Anne van Nistelrooij Vanaf nu hebben wij ons assortiment uitgebreid met Noord-Hollandse glorie kaas, vers van het mes. Noord-Hollandse kaas is een natuurgerijpte kaassoort die iets minder zout bevat. Ons assortiment bestaê:lt uit: • * • • • • • •

Noord-Hollands jong Noord-Hollands belegen Oud Hollands glorie Maaslander jong belegen Roombrie 60+ Rambo! notenmix Port Salut Brie gevuld met verse bieslook

* Noord-Hollands jong belegen • Noord-Hollands extra belegen • Villa Nella (boerenkaas) * Milner 30+ belegen * Bieslookkaas • Castello blue • Brie gevuld met tosc. kruiden

Kijk ook eens op onze vernieuwde internet site:

www.vantuyl.keurslager.nl

~ Keurslagerij

~ ~!~!~!:

Geffen

KEURSlAGER tel. {073) 532 58 91

21


CDA AFDELING MAASDONK Verkeersdrempels . Er is waarschijnlijk geen onderwerp waarover de laatste maanden meer gesproken is dan over de nieuwe verkeersdrempels en verkeerssluizen in Maasdonk. Velen van ons zijn verrast door het grote aantal, de ligging en de vorm. De verkeersremmende maatregelen zijn nodig uit het oogpunt van verkeersveiligheid en is een middel om het vele sluipverkeer uit de kernen van Maasdonk te weren. Het besluit om de drempels te leggen vloeit voort uit het verkeersveiligheidsplan, dat al in 1997 door de gemeenteraad van Maasdonk is vastgesteld. Voordat door de gemeenteraad is overgegaan tot vaststelling zijn er meerdere informatieavonden geweest en hebben de inwoners de mogelijkheid gehad om te reageren en om suggesties aan te dragen. Het is goed om eerder genomen besluiten soms opnieuw tegen het licht te houden, zeker als deze besluiten leiden tot vele reacties. Gelet hierop heeft het CDA aangegeven om het verkeersveiligheidsplan te willen evalueren voordat de volgende reeks van verkeersremmende maatregelen worden getroffen. Het CDA wil zelfs nog wel een stapje verder gaan en wil die maatregelen, die niet conform de geest van het plan zijn, of teniet doen dan wel aanpassen. Begroting 2003 In december zijn aan de hand van de begroting de jaarlijkse beschouwingen. Wat later dan normaal, maar dat he.eft weer alles te maken met de zogenaamde 0-meting. Op initiatief van de coalitiepartijen is in de afgelopen maanden de financiële situatie van de gemeente Maasdonk nader in kaart gebracht. De 0-meting is besproken in een informele raadvergadering op 5 november jl. De 0-meting bevat een aantal belangrijke aanbevelingen en constateringen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de OZB (de opbrengst OZB per woning) op een gelijk niveau ligt ten opzichte van andere gemeenten. De hoge belastingdruk in Maasdonk wordt met name bepaald door de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Zoals aangegeven in het akkoord op hoofdlijnen is nadrukkelijk het streven om met ingang van 2004 meer uit te gaan van het principe "de vervuiler betaalt". Daarnaast blijkt uit de 0-meting dat onze gemeente minder geld krijgt van het rijk dan gelijksoortige gemeenten. De lagere rijksuitkering is één van de belangrijkste oorzaken van de slechte financiële situatie van de gemeente Maasdonk. De slechte financiële situatie blijkt onder meer uit de onlangs aan de gemeenteraad aangeboden begroting 2003. Zonder nieuwe zaken op te pakken, heeft de gemeente Maasdonk een tekort van 190.000 Euro in 2003. Dit betekent dus dat er bezuinigd moet worden. We kun22

nen immers net als in ieder huishouden niet meer uitgeven dan we aan geld binnenkrijgen. Het bestaande beleid zal ter discussie gesteld moeten worden en er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Een impopulaire maar noodzakelijke operatie. Dit doet altijd pijn. De politiek is er echter om die verantwoordelijkheid op zich te nemen. Samen moeten we streven naar een gezonde financiële gemeente. Ombouw rijksweg Het is enige tijd stil geweest rondom de ombouw van de rijksweg. D_it wil echter niet zeggen dat men stil zit. Nog dit jaar zal meer duidelijkheid geboden worden en zal de keuze gemaakt worden van "go or not go". Gelet op het belang voor de gemeente Maasdonk zullen wij dit kritisch volgen. Verenigingsleven Op korte termijn wordt door NOC*NSF het rapport uitgebracht over de noodzakelijke omvang van de accommodatie voor korfbalvereniging Be Quick, waarbij ook gekeken wordt naar voetbalvereniging Nulandia. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het rapport zal de verantwoordelijke wethouder Rini van de Ven met de betrokken verenigingen het rapport bespreken. Ook met de nieuwe subsidieverordening worden de nodige stappen voorwaarts gezet. Naar verwachting zal één en ander beging 2003 in de adviesraad Welzijn besproken worden. Inmiddels zijn ook de eerste meer concrete stappen gezet voor het centrum plan Geffen. Door het college zijn eerste gesprekken gevoerd met de direct betrokken partijen en is besloten tot het oprichten van een gemeentelijke projectgroep. Wij houden u op de hoogte van de voortgang. Vragen of opmerkingen Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans van der Biezen (5324129), Betsy van Bakel (5322735) en Gerrit Romme (5321803). Ook kunt u mailen naar: rini.ven@planet.nl

HELP, DE DOKTER VERZUIPT!


HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Zoals al eerder in een briefaan alle ingeschrevenen van de Huisartsenpraktijk Geffen is meegedeeld, staan er grote veranderingen op stapel voor het jaar 2003. Met ingang van 1 januari 2003 komt er een nieuwe arts in de huisartsenpraktijk werken. Het is mevr. Dr.J.vd Heyden-Spek, die in Oss woont :Zij zal drie dagen in de praktijk aanwezig zijn: op dinsdag, donderdag en vrijdag. De heer en mevrouw Smit zullen dan alleen nog op maandag en woensdag aanwezig zijn. De heer Berkelaar blijft op vier dagen werken: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op 1 januari 2004 zullen de heer en mevrouw Smit na ruim 30 jaar stoppen met hun werkzaamheden als huisarts in de Huisartsenpraktijk Geffen Er verandert ook het een en ander in de praktijkorganisatie: Vanaf 1 januari 2003 zal er op maandag geen vrij inloopspreekuur meer zijn. Alle spreekuren zijn dan op afspraak. Wel is er op alle dagen een vrij inloopspreekuur voor kinderen tot 12 jaar om 15.30 uur. Om alles nog eens netjes op een rijtje te zetten staat hieronder een schema afgedrukt waarop de spreekuren staan aangegeven. U wordt verzocht bij het maken van een

afspraak (tussen 8.00 u en 9.30 u •s morgens of tussen 16.30 u en 17.00 u) aan te geven bij welke arts u wilt komen. Het zal duidelijk zijn dat de mogelijkheden bij mevrouw en mijnheer Smit miv volgend jaar beperkt zijn en wij willen u dan ook vragen begrip te tonen als de assistente aangeeft dat het spreekuur bij hen vol zit en U vraagt om een keuze te maken voor één van de andere artsen. Wij zullen er alles aan doen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. De huisartsen van de Huisartsenpraktijk Geffen: A.J.Smit

P.A.A.Berkelaar

A.Smit

E.M.Smit-Nahon

E.Smit ~Berkelaar

J. vd Heyden Ma ochtend spreekuur spreekuur spreekuur afwezig middag spreekuur spreekuur afwezig Di ochtend afwezig afwezig spreekuur spreekuur middag afwezig afwezig spreekuur spreekuur Woe ochtend spreekuur spreekuur afwezig afwezig middag spreekuur afwezig afwezig Do ochtend afwezig afwezig spreekuur spreekuur middag afwezig afwezig spreekuur spreekuur Vrij ochtend afwezig afwezig spreekuur spreekuur middag afwezig afwezig spreekuur

' ~-s-c_h_ï,-~-e-,.s--------

ERNIS

Ernis Schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss

Joy of Perfe<:tion

Tel. 0412 - 64 37 08 Fax 0412 - 64 55 36 E-mail ernisschilders@levix.nl 23


WETENSWAARDIGHEDEN Avond-, nacht-. Weekenddienst Het telefoonnummer van de centrale dokterpost is: . 0900 8860 (â‚Ź 0,10 per minuut) Voor alle spoedgevallen buiten de normale kantooruren. Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uw: tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00 - 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak. voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K..N.O.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 0412 621 541 Longziekten: 0412 621 012 Neurologie: 0412 621 555 Oogheelkunde: 0412 621 035 Orthopedie: 0412 621 032 Revalidatie: 0412 621 039 Urologie: 0412 621 034 Functie-afdeling/receptie: 0412 621 332 Klachtenopvang: 0412621582(maandagen donderdag9.00-12.00uur) Laboratorium/administratie/ bloedafname: 0412 621 308 Oncologie-verpleegkundige: 0412 621 551 Radiologie: 0412 621 357 Trombosedienst: 0412 621 331 24

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur. BIBLIOBUS: Haltetijden Bibliobus Gem. Maasdonk m.i.v. 19-08-'02. Bibliobus 1, jeugd en volwassenen, tel. 06 2269 4541 Ma. Nuland 19.15 - 20.30 u. Pr. Bernhardplein Ma. Geffen 17.45 - 19.00 u. Sporthal De Geer Do. Vinkel 18.00 - 18.45 u. Past. Vogelsplein Bibliobus 6, schooluitleen, tel. 06 2269 4561 Ma. Nuland 13.15 - 15.45 u. Bs Hoogakker Di. Geffen 09.15 - 10.30 u. Mariaschool 10.45 - 12.00 u. Aloysiusschool Wo. Vinkel 12.00 - 13.00 u. Mariaschool WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/rn vrijdag tussen 08.30 - 13 .00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.or. 073 534 21 00). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, telefoon: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 16.00- 19.00 uur vrijdag 10.00 - 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412 - 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak.


SCHOONHEIDSSALON

Oeposltalre van: • Maria Calland • Mary Cohr • Cli Amati

ANNE GESPECIALISEERD IN: • Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen / Pakkingen (billen buik, borsten, handen en voeten) • Facesetting • Permanente Make-Up

A,.

• Make-Up workshops • Dagarrangementen

;

-- · •

--

• Piercing • Ontharen (elektrisch)

~

'f. .Ji,...

Û

"

···'"" - -::::· -- - -• .,- 1 1

~ ~

ook verhuur..,Gadsauartlkelen-bezorglng aan huls

Hanegraaf B.V. Geffen

f Ä,,,.

Bedrl) venweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 0 1 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. (073) 532 46 59

ADMINISTRATIE

8c ADVIES

MAASDONK

HAGEKO GEFFEN

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

STALEN KOZIJNEN OP MAAT

Het adres voor: • verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. lldvan

--1

RIJWIELEN

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056

TANKSTATION TAXI .:=----

e-mail: huubclement@cs.com

Nederlandse Orde van Adminislnltie en

~--Ja,

Belastingdeskundigen

~

dat doen we allemaal!

Aan-en ~

verkoop zekerin

_.....,.._Onteigeningen

/ www.lmv.nl

,I

/

Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

1 ____ _

lil

I

VAr+HEESE !'Il PAR'JNERS BV

-

Makelaardij Assurantiën

~ LMV

---

Hypotheek •. adviseur


CWATERSCHAP DE MAAS KANT)

WIE WAT WANNEER

Persbericht

DECEMBER 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr 20)

Tarieven waterschap De Maaskant stijgen minimaal Donderdag 14 november heeft het algemene bestuur van waterschap De Maaskant in Oss ingestemd met de begroting voor 2003. Hiermee zijn ook de tarieven voor de waterschapsbelasting vastgesteld. Voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden met een eigen huis ter waarde van € 170.000,00 stijgen de waterschapslasten met 0,3% tot€ 198,00 per jaar. Agrariërs krijgen te maken met een verhoging van 3,4%.

Speerpunten 2003 Voor 2003 heeft waterschap De Maaskant voor een aantal speerpunten extra geld beschikbaar gesteld. Het gaat dan om bijvoorbeeld de aanleg van ecologische verbindingszones. Dit zijn stroken grond langs watergangen waar de natuur vrij spel heeft en die natuurgebieden met elkaar verbinden. Ook zal het watermeetnet in 2003 fors uitgebreid worden. Dit levert informatie over de waterstromen in het gebied. Tot slot is het afkoppelen van regenwater van de riolering een belangrijk aandachtspunt. Schoon regenwater dat op daken en verharde terreinen valt gaat nu vaak rechtstreeks het riool in naar de waterzuivering om schoongemaakt te worden. Beter is het dat water in de grond te laten wegzakken ofte laten wegstromen naar het oppervlaktewater. Het waterschap subsidieert gemeentes die hiervoor concrete projecten uitwerken.

07 09 12 16 18

Soosavond Geffen voor jeugd van 12 t/m 16 jaar Buurtver. De Molenhoek, kerststukjes maken K.V.B., Kerststukjes maken Buurtver. De Molenhoek, kerst/wild kaarten Ziekencomite De Schakel, kerstviering in 't Oude Klooster om 13.30 uur 19 K.V.B., Kerstviering 19 Oud papier ophalen door KPJ route I 21 20.30 u. koor Muchoss + WI.K. in de kerk 22 17.00 u. kerstsamenzang in de kerk van Nuland 23 t/m 3 jan. 2003 Kerstvakantie 25 WI.K., verzorgt muziek tijdens H. Mis 27 BuurtveL De Molenhoek, schaatsen (jeugd) 27 Oud papier ophalen door KPJ route II 28 16.00 u. inzegening herinneringsmonumentje op het kerkhof 29 11.00 u. H.Mis m.m. v. Zeeuwse Koorschool 29 15.00 u. Kerstconcert Zeeuwse Koorschool 29 WI.K., eindejaarsconcert

2003 JANUARI 04 19.00 u. Driekoningenoptocht met aansluitend gebedsdienst 13 Inschrijving peuters 18 Buurtver. De Molenhoek, bowlen 23 Oud papier ophalen door KPJ route I 31 Oud papier ophalen door KPJ route II

FEBRUARI 20 Oud papier ophalen door KPJ route I

Waterschapsfusie Deze begroting is de laatste van het waterschap De Maaskant. Per 1 januari 2004 fuseert het waterschap met De Aa in Boxtel. Het hoofdkantoor van het nieuwe waterschap wordt gevestigd in 's-Hertogenbosch.

VAN DE REDACTIE

Waterschap De Maaskant

E-mail adres:

Het gebied van waterschap De Maaskant is 80.000 hectare groot. Het strekt zich uit langs de Maas, van de grens met Limburg tot aan Waalwijk. Hier zorgt De Maaskant voor veilige dijken, schoon en voldoende water in de sloten en zuivering van het afvalwater van mensen en bedrijven. In 2003 geeft het waterschap 42 miljoen euro uit aan deze taken.

Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586

Onze missie is het tegen aanvaardbare kosten ontwikkelen en beheren van veerkrachtige watersystemen voor duurzaam gebruik door mens, dier en plant. De dijkgraaf, de 45 bestuursleden en de 190 medewerkers werken samen hard aan het realiseren van deze missie. 26

Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13

torenklanken@home.nl

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in. de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


@an Lent

Bauwen ov isouwen op vertrouwen . vemouwen

Specialist in zit- en ligcomfort Het Geffens Veld 4 5386 LL Geffen Tel.: 073 - 532 28 52

■ ■ ■ ■ ■

..

~OMR.M ~

~

~ Gebr. van Wanroolj Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 • 534-0400, Fax: 073 • 5340499

Gebr. van de Wetering 0

~:-&·

· WE-)'~

4f · C)

~ * (ä)

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur- Houtrecycling

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Tel.: 0412- 64 24 54 073 - 522 42 86

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

REGIOÁ" BANK

.

7

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor:

• privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

•_beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekere.n * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

www.lrnv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

09.00 - 12.15 en 13.15 -17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

ESE

PA

RSBV

Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ~ adviseur


~ ~

• "

z

Allesvers uiteigen bakkerij

H. VAN ZANDVOORT El,01'0TECHNIEK LS

E-mail: hvzandvoortelectroClhetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

bruiloften- partijen -vergaderingen

B.V.

LITH

Docfalaan2

5342HZ

Oss

,

_ 1

ri.

Zaal voor:

U ITVAA RTV E RZO R GING

VAN

, __'-

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532.29 85

-

~~ ~

~=~~= 3~rands 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen

tel: (0412) 62 31 73

fax 0412 64 11 55

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. ·eoUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS •HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP •VERF •TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon [073] 532 03 33 Fax [073] 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Onderhoud aan gastoestellen Onderhoudsabonnementen gastoestellen Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers :

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Maarte_n van der Dussen

~~

~ • begrafenissen en crematies waar u ook vérzekerd bent. • persoonlijke en deskundige begeleiding · vrouwelijke medewerkers Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

r- B. de Kinderenv.o.i. DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS

~

Hole.ustraat 32, Geilen tel. 073 · 5325551

*Alles voor uw huisdieren *Meststoffen, potgrond, zaden, etc. * Klompen, laarzen

Bouw ~ . ' Wilgenstra~t 6, . . · '

Buro , . 5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94. Privé; 073 - 53412 92 E-mail: bb.dtissen@planè't.nl • ;.·

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur