Torenklanken 2002 - nr 17

Page 1

I

40e jaargang nummer 111 oktober 2002

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 2.2 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WIHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-1111111111111111111111111-111111-IIIIIIIEIEIEW HET CARNAVALSSEIZOEN KOMT ERAAN! De voorbereidingen voor het Carnavalsfeest 2003 zijn ingezet. Rondom het thema IK ZIE DUR UN GAT IN gaan de diverse werkgroepen aan de slag. De eerste happening is de ' Prinsenonthulling' op vrijdag 8 november a.s. Dit avondvullend showprogramma zal dit keer plaatsvinden in Zaal Kerkzicht te Nuland, aanvang 20.00 uur. Hieropvolgend is op zondag 17 november, ook in Zaal Kerk.zicht, de Prinsenreceptie. Op deze middag kunt U de nieuwe prinsen van het Rottenrijk en het Woaterrijk feliciteren. Aanvang 13.30 uur. Het Raopliedfestival is aan zijn 11 e editie toe en wordt dus heel speciaal. Het vindt dit jaar plaats op zaterdagavond 11 januari 2003. Zie ook elders in deze Torenklanken. Ook de werkgroep van Recht vur zunne Raop 2003 heeft er weer zin in. Hier alvast de data van de 4 voorstellingen: 14, 15, 21 en 22 februari 2003. De voorverkoop zal zijn op 30 januari 2003. Wij wensen iedereen een prettig carnavalsseizoen! De werkgroepen van Stichting Rottenrijk

ROAPLIEDVERKIEZING Op zaterdag 11 januari 2003 zal in CafĂŠ-Zaal De Gouden Leeuw weer het jaarlijkse festijn worden gehouden

dat bekend staat als De Roapliedverkiezing. Het Roaplied van 2003 zal natuurlijk worden gezongen tijdens de vier jaarlijkse Recht vur zunne Roapavonden. Maar het zal ook daarna -tijdens de carnavalsdagenvolop bij allerlei gelegenheden ten beste worden gebracht, zowel in de plaatselijke kroegen als bij het bezoek van Prins en Gevolg aan de Bejaarden, het Kindercamaval, de receptie op het gemeentehuis en natuurlijk op de Boerenbruiloft. Alle deelnemers zijn er op gebrand om te winnen! Het is niet alleen deze keer zo bijzonder dat het precies op de elfde wordt gehpouden, maar ook dat het voor het eerst , s-avonds is en dat het voor de elfde keer is. Bovendien zal er ter gelegenheid van het elfjarig bestaan van het festival een CD worden gemaakt met daarop de beste carnavalsliedjes. Dat is dan ook de reden dat de organisatie van het Roapliedfestival zich dit jaar op een hele grote deelname mag verheugen. Speciaal om die reden staat de organisatie voor dit festival dan ook een hele carnavaleske aankleding voor ogen, met uiteraard een professionele jury om alles in goede banen te leiden. Er wordt een grote opkomst van het publiek verwacht, niet alleen uit Geffen zelf, maar ook van mensen uit de omgeving die het genre waarderen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het Roapliedteam: 073-5323076.

KOPY INLEVEREN VOOR:

2 novemher (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


·

bni111,t ./Jv

STUKADOORS- EN AFBOUWBEDRIJF Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

CA.F'É GC>-v.E;~ G:EFFE1'T mb.inderiJ; 11 Wouw Xfoosle.r.slraal .5c S:J<ff6 'J/!7(

9ejfen

le/07.3 .53 21 M.3

fax 073 S.3 2.5 !.50

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • vrouwelijke medewerkers • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen

Tel.: 0412-642454 073 - 522 42 86

23/oemen :Plan/en 23ruidswer.k

9ra/wer.k Xacloarlihelen

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fa~: (073) 532 50 15

:NAS

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl

Wij verzorgen voor u:

" " " ,.

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

~

WIHABO

~ DRUKKERIJ

Voor al uw familie· verenigings· en hondelsdrukwerk. Familiedru kwerk keuze uil 7 collecties. Met opgooi von juiste datum b ij geboortekoortjes. drukkosten gratis. Gratis fotoalbum bq geboortekaartjes. Ook voor copieerse rvice kunt u bii ons terech!.

Kleurencopieën en klevrenprinten tot A3. Grootformaat drukwerk 52 x 72 cm. Kleurenplotten tot 1.50 m.

Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel.: 1073) 532 26 84 fax: (073) 532 47 95 e-mail: drukkeri j@wthabo.nl Internet: www.wihobo.nl


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 01-11 13.30 u Huwelijksviering Germie van Rooij en André de Graaf Vr. 01-11 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 02-11 19.00 u H.Mis mmv Gem. Koor+ W.I.K. (+kinderkerk) 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Zo. 03-11 19.00 u * Avondmis Ma. 04-11 19.00u * H.Mis mmv Ouderenkoor Vr. 08-11 H.Mis mmv Bandola's Za. 09-11 19.00 u Zo. 10-11 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor 19.00u * Avondmis Ma. 11-11 14.00 u * H.Mis met ziekenzalving Woe14-ll In huize de Heegt

* = dienst in de kapel

Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. KERKBALANS 2002: "Kleur bekennen" De actie Kerkbalans loopt goed: hartelijk dank aan alle sympathisanten van onze parochie! De stand is: € 36.380,00 bijgedragen door SIS deelnemers! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 115807 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2002 ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@botmail.com intemetside parochie: www.parochiegeffen.nl

+=t.v. uitzending naar de Heegt

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 18 oktober: Wim van Erp, 53 jaar

OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Evenals de viering van andere kernmomenten in het leven van gelovige christenen, hoort óók het Doopsel gevierd te worden binnen de eigen parochiegemeenschap. De voorbereiding en ook de viering zelf staat daarom alleen open voor Geffense parochianen. Voor deelname is het dus gewenst dat men in de parochie woont, er is ingeschreven of er actief bij betrokken is. Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 nov. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 3 december. Als ouders niet op het doopgesprek zijn geweest, zijn er geen gegevens en kan er ook niet gedoopt worden. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216.

ALLERHEILIGEN/ ALLERZIELEN Op vrijdag 1 november (Allerheiligen) en op zaterdag 2 november (Allerzielen) is de kerk de gehele dag geopend. In de· viering van Allerzielen worden de 32 overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De nabestaanden worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd door de werkgroep Avondwake. De muziek en liederen in deze viering worden verzorgd door fanfare W.I.K. en het Gemengd Koor. Voor de kinderen is er kinderkerk tijdens het woordgedeelte van de H.Mis. Na afloop van de dienst, balen familieleden het lichtje van hun dierbare op en we gaan in een stille tocht naar het kerkhof, waar de lichtjes op de graven of bij de urnenmuur kunnen worden neergezet.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00-20.00 uur).

ZIEKENZALVING Evenals vorig jaar houden we ook dit jaar op woensdag 13 november om 14.00 uur een viering met de gezamenlijke ziekenz.alving in de huiskamer van zorgcentrum de Heegt. Dit is een eucharistieviering waaronder de zalving- op het voorhoofd en handen wordt toegediend voor mensen die dit wensen. Dit gebeurt door, zoals bij de Communie, op een moment gewoon naar voren te

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagav~nd tussen 18.30- 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhu1sstraat 12 tel. 532 2298

3


Café - Zaal 't Haasje ~ AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

voor bruilo~en, partije~ en vergaderingen ~ i;0 Tel.: 073 - 532 15 20- . ,.,~ _

/•·-n

P. DE K~EIN

- ,.,.

--L-

Kleding verander- en reparatiewerk.

"BENILDA" Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

Loonbedrijfen Grondverzet Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

FOTO~

<31n~ .:____ . . . ......

Tolweg2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.nl Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21.00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 21.00 uur

Gebr. van Erp

§)~

'Bloembinch::rij

~

maninku • begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • gespecialiseerd in uitvaartverze~eringen • gratis informatief gesprek Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

@ bloemen ~ !fil3 planten ~ @grafwerk @ potterie @ teleflora @ decoratie ~ @ bruid€jwerk ~ Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41


komen, ofals u moeilijk ter been bent, door uw hand op te steken. De Ziekenzalving is een Sacrament om kracht te vragen. Ouderdom gaat immers vaak samen met ziekte en ongemak. Ook degenen die vorig jaar dit Sacrament ontvingen zijn vrij om weer mee te doen. Zowel mensen van huize de Heegt, alsook mensen vanuit de parochie zijn van harte welkom. Het is een viering gericht op het leven, gericht op de toekomst. U kunt zich opgeven bij Gerrie Steenbergen (huize de . Heegt) of bij pastoor Scheepers. IN HET ZONNETJE... Op de parochie-avond voor de vrijwilligers werden ook dit jaar weer een zestal mensen in het zonnetje gezet. Een extra dank-je-wel voor trouwe inzet of bij het afscheid van een werkgroep: Carli en Maria Bongers: gedurende 14 jaar het begeleidend echtpaar bij huwelijksgesprekken. Jan Hopstaken: 40 jaar koorlid en de man van het smeedwerk in de kerk. Els van Herpen: actief in de werkgroep kinderkerk Antoine Jansen: voorzitter ziekencomité en na 20 jaar gestopt als lektor, communie-uitdeler en collectant. Harrie van Zutphen: stencilt al 25 jaar lang het wekelijkse kerkblaadje "Torenplein".

Angela van Dinther: enthousiast dirigente van het kinderkoor De Vrolijke Nootjes. Van ~arte bedankt voor jullie inzet!

THEOLOGIE STUDEREN De Theologische faculteit organiseert twee voorlichtingsdagen op donderdag 24 okt. en op 2 nov. a.s. De voorlichtingsdag van 2 november is bedoeld voor alle belangstellenden. Alle opleidingen komen aan bod, er is aandacht voor voltijdstudie en de deeltijdstudie en de instroom vanuit het hoger onderwijs zal ter sprake komen. De dag duurt van 10.15 uur tot 15.15 uur en vindt plaats op de Theologische Faculteit, Academielaan 9, Tilburg. Tijdens de voorlichtingsdag wordt uitgebreid infor-matie verstrekt over de diverse opleidingen die de theologische faculteit aanbiedt: de bacheloropleiding Theologie en de masteropleiding Theologie; Zorg, Ethiek en Beleid; Christendom en Cultuur; Christendom en Islam. Aan de hand van proefcolleges wordt een indruk gegeven van het onderwijs in de praktijk. Tevens is er gelegenheid om met studenten en docenten van gedachten te wisselen. Nadere informatie: Theologische Faculteit Tilburg, Postbus 9130, 5000 HC Tilburg. Tel.: 013 - 4662580, Internet www.kub.n1/theologie.

POELIERDERIJ " JO VAN DRUENEN

..

2Je am6achktiifce speciatist in mi/}). en ro,elte

Broekstraat 8 • Geffen • tel. 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

REKLAME:

REKLAME:

REKLAME:

VERSE KIPROOKWORST

VERSE HAZENPEPER

KIPGEHAKTBALLETJES IN ZIGEUNERSAUS

250 GRAM € 1,95

500 GRAM€ 7,95

500 GRAM € 4,25

HET ADRES VOOR KOMPLEET VERZORGDE WARME EN KOUDE BUFFETTEN!!!!!! ER IS VOLOP VERS WILD IN VOORRAAD!!!

5


Á.

~ ROND DE DORPSPOMP ~

De stamtafel is bijna "RAZEND" over de reacties van ie ambtelijke afdeling ''veiligheid en verkeer" van de gemeente Maasdonk. Men onderkent dat de nieuwe situatie, de DREMPELKULTUUR" van zo'n vijftigtal ''hobbeldebobbels" zal leiden tot minder ernstige ongevallen, maar dat de ''blikschade" zal toenemen en dat weer helemaal geen probleem te vinden. En men beweert bovendien, dat er geen negatieve geluiden zijn gehoord Wtj konden dat ter tafel vaststellen; we haddenen immers belangrijke gasten uit Nuland en Vinkel aantafel, en stelden vast, dat heel Vinkel, heel Nuland en heel Geffen klaagt over de ellende en de problemen, die al die "verhogingen, versmallingen, snelheidsvertragers met zich meebrengen. Er zijn geen voorrangsaanduidingen, dus ruziënde chauffeurs, immers dan is de brutaalste de baas. Zo wordt de agressie in het verkeer nog meer geprikkeld. De drempels zijn te hoog, zodat waarschuwingsborden moeten worden geplaatst. De wet schrijft immers voor dat de te nemen hindernissen mogelijk moeten zijn met de ter plaate voorgeschreven maximum snelheid. Hulpdiensten lopen grote vertragingen op. De ene "stommiteit' na de andere valt op te merken. Intussen is het toch zover, dat de politie "onveilige situaties" gaat onderzoeken. Een zeer bekende Nulander merkte op: "Vruuger ban we koalen van erremoei en nou hen we bulten van weelde". We zeggen dan maar niets meer over alles wat er mis is gegaan bij de aanleg van al die "wandingen", hoe het verkeer verrast is door plotselingen afsluitingen, geen waarschuwingen, geen enkel bericht. De aannemer geeft de gemeentelijke dienst de schuld en de gemeentelijke dienst de aannemer. De "schraper'' eroverheen, want er zijn slechts drie bulten aan te merken, als redelijk functioneel. We hebben ooit gedroomd van Maasdonk "drempelvrij". Intussen DREMPELDONK! !!! ! Aandacht voor onze bijzondere gasten: Jan van Hoek en Rini van de Ven uit Vinkel en Jan Sommers en Ad van den Boogaard uit Nuland. De dienstdoende voorzitter Jan van Vucht had echte vertegenwoordigers van .de gemeenschappen uitgenodigd, dat bleek al ras. Jan van Hoek, dient Vinkel o.a. bij Jeugdbelangen en is de grote stimulater achter de ontwikkeling van "De Den", zit in de Medezeggenschapsraad van de School, is lid van de Raad, Rini van de Ven nu wethouder van Maasdonk met in zijn portefeuille Welzijn, Financiën en Reconstructie van het Buitengebied, Jan Sommers, 6

"d'n bekk:er", de voortrekker in Nuland van het Gilde, al 33 jaar Waoterrijker, 20 jaar 'tafeltje-dek-je-dienaar, medewerker van "De Klepel", actiefbij de Heemk:undegroep, en betrokken bij de Ziekenactie enz. en Ad van den Boogaard, was raadslid voor de V.P.M, en wethouder, is voorzitter van Nulandia, voorzitter van de "Sproetkop" en heeft zitting in het regionaal duivenorgaan, is baszanger bij het Nulands Gemengd Koor enz. dus alle vier echte verenigingmensen. We praten over de cultuur, de gemeenschapszin, de bedrijvigheid, de geschiedenis, de verenigingen de activiteiten, de voorzieningen, de kerkelijkheid, de tradities, de humor de taal en de bindingen der drie kernen. Vinkelnaren en Nulanders hebben duidelijk behoefte eens uit te pakken tegenover het in hun ogen dominerende Geffen. De gemeenschapszin in Vinkel is wel grootst. Wat je in Vinkel ook onderneemt; heel de gemeenschap is er bij betrokken en staat en gaat ervoor. Die eensgezindheid is zo groot geworden omdat men heeft moeten opboksen tegen de verdeling over, eerst 7 gemeenten, later nog vijf nl. Geffen, Nuland, Heesch, Heeswijk en Dinther. Daarom is er zo krachtig gevochten om het hele dorp Vinkel bij een gemeente te voegen. Daardoor ontstond die grote eenheid. En achteraf gezien hadden we nog meer moeten eisen. Maar door de eigen bijdrage en inzet, door een zelfbewuste actieve en duidelijke aansturing vanuit de gemeenschap is in Vinkel veel bereikt. Goede voorzieningen o.a. Gemeenschapshuis "Het Zijl", jeugdhuis "De Den" een prachtig, functioneel schoolgebouw een Bejaardencomplex, voorzieningen voor de diverse sportverenigingen enz. Nuland heeft met Geffen een langer historie. Oude muziekverenigingen en Gilden. Nuland zou je van oudsher een Boerendorp kunnen noemen en Geffen een dorp van werklieden. Geffen was ook armer, daarom werd in 1882 het Gilde opgeheven, en ging Harmonie "De eendracht" ten gronde. Nuland heeft nog steeds een uitstekend verenigingsleven, dat de tand des tijds heeft doorstaan, dat gedragen wordt door heel de dorpsgemeenschap. Bij elke uitvoering, activiteit is "De Meent" vol!! Er is meer eenheid: b.v. slechts een Duivenvereniging. Een Gemengd koor, dat zijn uitstraling heeft in heel de regio, een muziekverenigingen op een hoger niveau. "Men hangt er meer aan elkaar" Nuland heeft wel een soort minderwaardigheidscomplex tegenover Geffen. Nuland komt dikwijls te laat in het verzet en gaan dan achteraf zeuren. Het is gemeente Maasdonk te Geffen, want in Geffen staat het gemeentehuis, hier komt de brandweer, Geffen heeft een sporthal. Geffen is meer verdeeld, daarom blijft Geffen voorlopig verstoken van noodzakelijke voorzieningen, zoals een gemeenschapshuis, goede aangepaste schoolgebouwen en een hernieuwd centrum.


In Vinkel is de sociale controle nog merkbaar, in Nuland minder en Geffen is VIijgevocbten te noemen. Vinkel en Nuland zijn kerkser en zijn ook nog royaler in de collecteschaal. Ook Vinkel smaalt, meesmuilt en schampert over Geffen. "Vroeger al" zeggen ze in Vinkel," hadden ze een hele marechaussee kazerne nodig om het zaakje in het gareel te houwen, dur kumt nog nie ins unne goei geit vandaon" Nuland en Vinkel kwamen vruuger mi schrik naor Geffen, want "as ge als naor un meidje weest, koude mi un stuk hout krijgen". Tegenwoordig kommen ze nie omdat we opscheppers zijn en met andersmans veren pronken. In Vinkel en Nuland is meer huichelarij, maar in Geffen wordt meer geroddeld, al zijn ze 'recht veur zunne raop". De humor stond zo'n 8 jaren geleden in Geffen nog ver aan de top. En was Vinkel en Nuland platvloerser en grover. Helaas is het peil in Geffen gedaald en bij ons in Vinkel en Nuland duidelijk gestegen. Ja de "Raopavonden" in Geffen hebben zich inderdaad de laatste jaren ontwikkeld in de richting van "zeg het nou mar recht veur zunne raop" tot directe humor, zonder franje, bolster, windsel, omfloersing, ja recht direct-op-de -man-af. Dan wordt het podium gebruikt om personen en zaken aan de kaak te stellen in plaats van er de draak mee te steken. We hebben inderdaad ons hart wel eens vastgehouden en er waren wel eens uitschieters, maar Geffen staat nog ver bovenaan, waar het goede humor betreft, maar Vinkel en Nuland leren bij. De instroom van "vreemdelingen" buitendorpse en steedse en ander volk die zich hebben genesteld in Geffen, Nuland knaagt aan de eigenheid. In mindere mate in Vinkel. Wel goed, dat ze zich inzetten, maar er zijn ook veel vrijbuiters onder, die die binding met de gemeenschap niet zo doorleefd uitdragen maar toch sterk aan de weg timmeren, overigens met DANK!. Kijk maar eens naar de besturen van de verenigingen. Scholen, organen enz. Soms zijn het nog betweters ook. De taal van de dorpen is zelfs verschillend. 't Geffus helt over naar Ossisch, terwijl Nuland wat Rosmalense klanken heeft. Kortom, in Geffen zijn het Straatvechters, in Nuland Boeren en in Vinkel Turfstekers. We lachen erom. De jaarmèrten zijn erg verschillend: "Vinkel veurop" is voor heel Vinkel, "Das nou Nuland" is te commerciëel, nee dan 'Effe naor Geffe"; daar zijn ze jaloers op. Maar ge ziet er niet veel Nulanders en Vinkelaars. Die roepen: "Het is altijd hetzelfde". In Geffen kopen ze alles in. Heel Liempd loopt hier mee. "Maar als we nog eens uitleggen, dat vele duizenden "Effe naor Geffe" jaar na jaar schitterend en uniek vinden, dan moeten ze dat beamen. "Immers alles ~at er staat en gaat is Geffes, alles van Geffen door heel Geffen!!! Als we duiden op 1000

medewerkenden, als we nog even de variëteit van het gebodene doorlopen, dan worden de Nulander en Vmkelaren er stil van. Na de herindeling is er nauwelijks sprake van een MAASDONK. Hier en daar is er samenwerking o.a. bij de muziekverenigingen en de muziekschool en het Karnaval. De Kruisstraat is blij bij Rosmalen te horen: Nu wordt dat dorp op zijn wenken bediend. Het is belangrijk dat we vanuit de identiteit der kernen blijven werken en die versterken. Wat het bouwen betreft: Vinkel blijft een vrijgevochten dorp, Nuland doet simpelweg wat nodig is en Geffen is toch meer wetgebonden. We zijn allemaal keihard voor wijziging van het bestemmingsplan, zodat inwoonregelingen toegestaan zijn (zie Boekel). Als Maasdonk voorzichtig bad geoperereerd, dan was zo'n bestemming mogelijk worden, waar dat wenselijk is!! ! De bedrijvigheid: Nuland telt ook wel veel bedrijvigheid. Van de 860 bedrijven van Maasdonk, telt Nuland er 402. In Vinkel tref je wegenbouw en vrachtauto-bedrijven en Vinkeloord. Nuland noemt nog haastig: HET MOTEL. Maar Geffense bedrijven hebben duidelijk een grotere uitstraling, waarbij de bouw- en stucadoorbedrijven de overhand voeren. Voetballen kan Geffen niet meer, krijgen we nog te slikken. Men zegt: "In Vinkel krijg je een kater als je flink doordrinkt en in Geffen als ge naar het voetballen gaat kijken". Maar we beroemen ons weer op onze internationale topper RUUD, dat slaat toch alles!!!!!! De A59 zal straks gevolgen hebben voor de kernen. Nuland kan rekenen op expansie vanwege de aansluiting op de A59 bij het Motel. Nuland krijgt meer verkeer, zichtlokaties zijn erg in trek. Geffen en Vinkel raken wat meer geïsoleerd en kunnen het dorpseigene meer en beter ontwikkelen. Daarom nu aandacht voor goede voorzieningen: een goed winkelbestand, goede huisvesting voor scholen, verenigingen en evenementen. Het zal zelfs gevolgen hebben voor de waarde van onroerend goed. Maasdonk blijft zelfstandig!!! We moeten wel bewust streven naar een betere samenwerking tussen de kernen, waar dat mogelijk is. Toch moet elke kern opkomen voor de eigen belangen. We kunnen elkaar stimuleren en mogen met elkaar wedijveren, elkaar zelfs uitdagen, maar we moeten zeker de eigenheid van elke kern respecteren. Het levert heel wat humor op, als we elkaar eens onder de loupe nemen. Dat is duidelijk gebleken. Er is heel wat afgelachen. Tot slot nog aandacht voor de Ge:ffense Kerk. Het kerkorgel is helemaal gerenoveerd. Op zaterdag 19 okt. werd een schitterende orgel-mis uitgevoerd op hoog niveau met als organist de restaurateur zelf. Na de mis was een orgelconcert beloofd, _m aar wat •bleek, de orga7


nist was verdwenen. ''Het geld is op. Het geld is op" riep hij. Het kerkbestuur heeft te vroeg betaald. Het karnavalsidee is er weer, de slogan luidt: " 'k zie dur un gat in". Zurg dus mar da genie op oe gat valt en oew gat dichthauwt en da ge nie in oe eigen gat valt. De volgende stamtafel staat onder leiding van Rien Oomens tel. 5324779. We hopen daar vertegenwoordigers van de twee Geffense Basisscholen te ontvangen en eens te praten over hun wensen en hun visie te vernemen. Van stamtafel 166. Voor op- of aanmerkingen: De Prins tel. 0412640982. De volgende stamtafel weer in café Govers op zondag 10 november van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent van harte WELKOM!!!

OPROEP STAMBOOM VAN HERPEN

GEZELLIGE DRUKKE JONGERENDAG Op 28 sept. jl. werd voor de vierde keer de Jongerendag

georganiseerd voor alle basisschoolverlaters van Nuland, Vinkel en Geffen in De Den in Vinkel. Voor 83 kinderen was er een programma gemaakt met verschillende onderdelen o.a: Collages maken Het spel Wonen Het Zweeds loopspel. Nadat de soep en broodjes goed gesmaakt hadden, was er nog een spel met liedjes en er werd flink meegezongen. Om 19.00 uur startte de Disco van Jason van Sleeuwen uit Nuland. Toen werd het één gezellig Maasdonks feest, het was prachtig om te zien hoe fij n de jeugd met elkaar kletsten, zongen en dansten. Graag wil1en we de ongeveer twintig vrijwilligers bedanken die deze dag verzorgd hebben. Ook danken we de drie parochies die deze dag mogelijk maakten, maar vooral bedanken we de Maasdonkse jeugd, die zo enthousiast en gemoedelijk met elkaar omgingen en deze dag tot een geweldig succes maakten. Werkgroep Jongerendag

De stamboom van de familie van Herpen is eindelijk klaar! Hij is heel mooi geworden. Er staan verschillende oude foto's in en hij is meer dan 100 bladzijdes dik. Ik heb zelfs een familiewapen gevonden. Het is ook een leuk cadeau-idee voor Sinterklaas of Kerstmis. U kunt de stamboom bestellen door het strookje in te leveren op onderstaand adres. Vraag even rond in de familie of er nog meer mensen zijn die er een willen bestellen want niet iedereen leest of krijgt de Torenklanken. Bestellen kan tot en met uiterlijk 13 november. De stamboom kost€ 15,00. U kunt de stamboom ophalen op zaterdag 30 november van 10.00 tot 16.30 uur op onderstaand adres. Fam. v.d. Broek Pater v.d. Elsenstr. 9 5386 CA GEFFEN tel: na 17.30 uur ma - vrij 040- 2831334.

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

Naast de woensdag gehaktdag en de donderdag verse worst dag nu iedere dag een vaste reclame. Iedere dag lekkervoordeel!! Maandag Alle vinken de 5de gratis (blinde vinken, slavinken, rundervinken)

Dinsdag Filet a la minute de 5de gratis (dun gekruid filetlapje, even om en om bakken)

Woensdag Gekruid gehakt 500 gram€ 2,24 (gewoon gekruid, indisch en stroganoff)

Donderdag Verse worst 500 gram € 2,24 (eventueel saucijsjes)

Vrijdag Varkensoester de 5de gratis (heerlijk varkensbiefstukje)

Ik wil graag ...... exemplaren bestellen á € 15,00. ~ Keu,slageriJ

NAAM ADRES

PLAATS TEL.NR 8

.......................................................

········"····························..········•······•••.... IIE1JRSIAGER

~ ! r ~ , ! ~ !: tel. (073) 532 58 91

Geffen


Op donderdag 14 november in NULAND Op vrijdag 15 november in GEFFEN

l{IGO\I Persbericht 55+ NAJAARSACTIE VAN DE RIGOM; GRATIS KRANENCONTROLE Een van de belangrijkste behoeften van een mens is water. We denken er niet zo bij na, want als vanzelfsprekend draaien we daarvoor de kraan open. Totdat ie dienst weigert. Minimaal een lichte paniekaanval is het gevolg. Het euvel kan komen door een oorzaak buiten ons toedoen, maar het kan ook goed zijn dat we zelf niet goed opgelet hebben. Een kraan kan bijvoorbeeld versleten zijn of door kalkaanslag zo stroef worden dat hij alleen met de grootst mogelijke moeite gedraaid kan worden. En wie voelt er geen ergernis opkomen bij een druppende kraan? Wat steviger dichtdraaien. Dat helpt inderdaad. Een tijdje later werkt dat echter ook niet meer. We laten het maar zo, tot het te erg wordt. Meestal is het dan al te laat. Wat nu? De watermaatschappij komt niet voor zoiets, een loodgieter misschien wel, maar voor een kraan, wanneer en voor hoeveel? Omdat de klussenman van de Rigom met grote regelmaat problemen als bovenstaand tegen komt, start de Rigom met ingang van heden een gratis kranencontrole actie. De klussenman van de Rigom kijkt alle kranen in huis na en indien nodig worden ze gangbaar, soepel draaiend gemaakt. Vervanging van onderdelen of in het uiterste geval van een complete kraan, komt uiteraard voor rekening van de klant. Deze najaarsactie is alleen bedoeld voor 55-plussers en gehandicapten in de regio Maasland. Per controle-afspraak wordt een halfuur werktijd gratis beschikbaar gesteld en een-hendelkranen vallen niet onder dit aanbod. De actie duurt tot 1 december 2002. Als u de precieze voorwaarden van deze actie wilt weten of een afspraak wilt maken voor een controlebeurt belt u de Rigom: 0412 63 30 43.

STICHTING REIK ELKAAR DE HAND Hulpverlening via Kerkelijke Instanties in Centraal en Oost-Europa en de Derde Wereld Secretariaat: Kapelstraat 61 5386 BR Geffen, gem.Maasdonk Tel. (073) 532 41 98, Fax: (073) 532 42 06

KLEDINGINZAMELING Op woensdag 13 november in VINKEL

U kwit de kleding in gesloten zakken voor 9 uur 's morgens aan de weg plaatsen. Ook hebben we door Maasdonk groene kledingcontainers staan. De kledinginzamelingsactie van STICHTING REIK ELKAAR DE HAND Komt geheel ten goede aan onze projecten. Interesse in ons werk, vraag naar onze folder "een ander bericht". Bij voorbaat hartelijk dank voor U vertrouwen. Voor informatie: telefoon: 073 - 532 41 98 Fax: 073 - 532 42 06 Gsm: 06 - 22 240 534

INLOOPMIDDAG ROND DOOD EN ROUW BIJ KINDEREN Diverse activiteiten voor jong en oud zoals: - tentoonstelling van achtergrond- en kindermaterialen - workshops rond dood en rouw bij kinderen - activiteiten bij kinderen Wanneer en waar? Op 30 oktober 2002 in Nijmegen (Heiweg 285, Pauluskerk) Op 6 november 2002 in Cuijk (De Valuwe 2) telkens van 12.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen die met kinderen in de basisschool te maken heeft, is van harte welkom. De toegang is gratis.

ZIEKENCOMITE DE SCHAKEL Zondag 17 november as. organiseert Ziekencomite De Schakel een boeken-en platenbeurs in 't Oude Klooster te Geffen van 10.00 tot 14.00 uur. Mocht U thuis nog oude boeken en grammofoonplaten hebben waar U niets meer mee doet dan komen wij die graag bij U ophalen. U kunt hiervoor bellen naar Anja Wingens tel. 0735324160 of Harrie Langens tel. 073-5322389. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking en graag tot ziens op 17 november. Ziekencomite De Schakel 9


nische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres:

Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Co"espondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN

Wnd burgemeester: mr. J.J.M. Dosker na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur op dinsdag van 1ttOO tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefo10

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen ( tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK SEPTEMBER

Geboorten: 01-09 Meike Isa Adriana van der Biezen 08-09 Isai Hendricus Marinus van Dongen 10-09 Jesse Martinus Anthonius Schuurmans 11-09 lndy van Meteren 12-09 Nienke Henrieka Maria van Zutphen 13-09 Sieb Jan de Mol 13-09 Stijn Petrus Wilhelmus Schuurmans 15-09 Anna van Griensven 15-09 Amy Chantal Wilhelmina Maria de Wit 18-09 Niels Johannes Wilhelmus van Griensven 24-09 Merel Francina Adriana Groeneveld 30-09 Sanne Joanieke Marga van Gils 30-09 Sam Antoinetta Maria van Tongeren Overlijden: 04-09 Johannes Gerardus van den Bergh, 64 jaar 04-09 Franciscus de Cort, 78 jaar 07-09 Martinus Johannes Jozefus van den Hanenberg, 54 jaar 09-09 Adriana Josina Maria Martina Megens-van den Tillaart, 43 jaar 20-09 Ida Allegonda Maria van Aggelen, 40 jaar 22-09 Everardus Maas, 91 jaar 24-09 Leonardus Cornelis van Hal, 39 jaar


MR. J.J.M. DOSKER BENOEMD TOT WAARNEMEND BURGEMEESTER VAN MAASDONK Met _ingang van 2 oktober 2002 heeft Commissaris van de Koningin F. Houben de heer mr. J.J.M. Dosker (CDA) benoemd tot waarnemend burgemeester van Maasdonk (ca. 11.400 inwoners). De heer Dosker is oud-burgemeester van de gemeenten Heesch en Dongen. De heer Dosker neemt het burgemeesterschap van de heer J.C.M. Netten (CDA) waar tot er een nieuwe, definitieve burgemeester is benoemd in Maasdonk. Aan de heer Netten is per 1 oktober 2002 eervol ontslag verleend omdat hij per die datum gebruik maakt van FPU. De heer Dosker heeft reeds eerder het burgemeestersambt waargenomen in de gemeente Moergestel en in de gemeente Geertruidenberg. De heer Dosker is geboren op 23 september 1932. Na zijn rechtenstudie begon hij zijn loopbaan als Kabinetschef van de burgemeester van Breda. Zowel tijdens zijn burgemeestersperiode in Heesch als in Dongen bekleedde hij tal van nevenfuncties. Thans is hij nog: • lid Raad van Toezicht Noordbrabants Museum • voorzitter Stichting Noordbrabants Genootschap • secretaris Stichting J. Bosch Centrum Den Bosch • lid commissie bezwaar- en beroep gemeente Breda • voorzitter commssie bezwaar- en beroep gemeente Halderberge • lid Raad van Toezicht Studenten Roeivereniging Vidar • Organisator 'Golden Masters'

ENERGIEPREMIE 2002 Energiepremie is belastingteruggaaf. Alle huishoudens krijgen op hun energierekening ook energiebelasting in rekening gebracht Met deze belasting maakt de overheid energie duurder om zo het broeikaseffect te bestrijden. Wie energiezuinig koopt kan door de Energiepremie een deel van de betaalde eneJgiebelasting via het energiebedrijfterugkrijgen. Zo komt de premie op de juiste plek terecht. U kunt een fikse premie krijgen op energiezuinige maatregelen die u in en/of aan uw huis laat aanbrengen of op energiezuinige apparaten, zoals witgoed met een 'A' -label, LCD-monitoren en energiezuinige woonhuisannaturen. In de folders over Energiezuinig Kopen, Wonen of Klussen staat vermeld welke premies u kunt verdienen en wat u daarvoor moet doen. Informatie: U vindt deze folders in de bal van het gemeentehuis of in de winkel, bouwmarkt waar u uw aankopen doet. Voor meer informatie is ook uw energiebedrijf hierover bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bij Milieu Centraal, telefoon: 0900-1719.

RIOOLSTORINGEN Voordat u de gemeente inschakelt bij rioolproblemen is het noodzakelijk dat u eerst zelfonderzoekt waar de problemen zich voordoen: binnen uw perceelsgrens of op openbaar terrein. Dat kunt u doen door het ontstoppingstuk te inspecteren op de plaats waar uw huisaansluitleiding is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Dit ontstoppingstuk ligt in het algemeen op uw eigen perceel. Een vuistregel is dat, indien dit ontstoppingstuk vol staat, zich de storing waarschijnlijk bevindt op gemeentegrond, indien dit ontstoppingstuk leeg is bevindt de storing zich waarschijnlijk in uw huisriolering. Rioolstoringen van de huisriolering dient u, al dan niet middels inschakeling van een ontstoppingsbedrijf, zelf op te lossen. De kosten hiervan worden niet vergoedt door de gemeente. U bent zonder voorafgaande toestemming van de gemeente niet bevoegd werkzaamheden uit te voeren aan de gemeentelijke riolering en kosten die u daarvoor eventueel maakt worden niet vergoed. Voor ontstoppingsbedrijven geldt datzelfde. Voor storingen aan de openbare riolering of advies over het oplossen van uw rioolproblemen kunt u tijdens kantooruren bellen met Openbare Werken, tel. (073) 5342108 en in de avonden en weekenden met 06-53464796.

Het zat die dag allemaal een beetje tegen; zo verzwikte Tanya Gorree haar enkel vlak voordat het team de ring in moest. Hierdoor moest op het allerlaatste moment de reserve voor haar invallen. Ook was te merken dat het paard, Tresco, nog niet echt geroutineerd is als voltigepaard. Hij viel afen toe uit de galop, wat het voor de voltigeurs natuurlijk erg moeilijk maakte. Toch was iedereen heel tevreden over dit nieuwe paard. Zeker voor een eerste keer deed hij het erg goed, hij moet alleen nog wat meer ervaring krijgen.

DE OPSPRONG Op de Nederlandse Kampioenschappen Voltige die op 12 oktober op het Federatiecentrum in Ermelo werden gehouden is het team van De Opsprong als eerste geëindigd in de klasse licht voor de viertallen!

Met Tresco erbij denken we zeker nog meer van zulke goede prestaties neer te kunnen gaan zetten. Het zou wel fijn zijn als we de beschikking hadden over meer paarden. Het is nu zo dat we niet alle kinderen die mee op wedstrijd willen kunnen plaatsen, simpelweg omdat we de paarden niet te zwaar willen belasten. Als er dus iemand is die een paard of pony heeft die wel wat meer beweging kan gebruiken, dan houden wij ons aanbevolen. Ideaal voor voltige is een groot paard dat makkelijk galoppeert, maar voor kleinere kinderen is een pony ook prima geschikt. Zou u het leuk vinden om uw paard of pony volgend jaar op het N.K. te zien, neem dan contact op met Joyce van Hoorn, tel. 073-5325260. 11


Torenklanken

terug

1991, OPENING OPTIEK STEFAN Woensdag 22 mei jl. opende burgemeester van Geffen en Stefan. Op zaterdagavond 8 juli j.1. werd feestavond van de "Trouwe Helper" ~P cl u bh u~~ . ca f,e " ' t Haasje" aan lid dl' in ~- Sch1Jndel de ziiveren speld van de

~fu.¼~ ~ ~ è - ==- ~

,.1e gemeent ::~

·i ::i~~:d::~:::•n

JUBILEUM RIEN van ZANTVOOnRT . ""'iat Rien van Zantvoort .. . . ~ Na 40 'jaar nog lang niet toe aan zijr .;;-~f--.::._::

B~STlrGEFFENAREN

~

· k . 11 Binnen ort zu en de h uiszwaluwen weer te-

rugkeren van een ,terre reis uit Afril<a om 1 i n ons land te broeden . De huiszwaluw is een soort, die sterk in

50 JARIG JUBILEUM

.

,.._

C" À

,

~•ft Op

-~-

13 J'i-Milieub:i, ox

me[e:;:ente Geffendecember 1990 b -ze box · een mi]· eslot v. t e1: ben orn ..,..,~ · ln komb.lnat leubox · Ik V-ind Ii J.e met ee escbik-

11~

KAN

,

c;;;/V/AN G

EZELLIG

Hk

Vuowo:~bri::ti;e; hele e:r ge boek tet eerst ePgenomen 'D ?at 111iJ•,.. b bJ.J . · reisben Vakanti . e1 t Jaar · ., 1:"i f w~] naa heb ~ in ls wa r het o b Ureau ,, , naar o lk b ar g b ,..,e ied T t z oste uJ ten e !eken. I i1:0 1. 0-tJnet Je" nrijk O Opge1 0 P lllljn h k heb e en 0

° fd

::::n t!e::n, ik 7

ell eene~:t::we oog,

2

BILJARTVERENIGING N.G.G. alle élnde:; mensen u een n V-001:bee]d

Kinderpuzzel '"

0

arm

:i:gooi: :1:·~"

C;:l;:l(l)(l)Q(l)"t:;J t-J en t-J t-n .pi <Pl(l)>it-nf-'

er o

In de volgende zinnen zitten Jongensnamen verstopt. Als je de zinnen gewoon leest kun je ze niet vinden! Zoek je goed, dan vind je ze wel. Een voorbeeld: "HaAnsje," riepJett ie, moetje zo lezen: "HaAnsje," riepJettie. In dit voorbeeld zat dus een dierennaam verstopt en geen jongensnaam.

Verborgen Jongensnamen 1. Toen hij jarig was, nam pa uilevellen mee om alle mannen van de voetbalclub te trakteren. 2. Wij begonnen vast onze spullen te pakken, terwijl moeder de ober riep. 3.ln de zomer gaan veel mensen met een motorboot tochtjes maken op de grote rivieren. 4. ''Willen jullie soms iets lekkers?"

vroeg moeder. "Ja appels," riepen ::io..m::ii= ro 0.. 0 l=l 00 >i 0.. ::J LJ. ze allemaal. >i • rt<D lll ro'dN ro en::i 5. "Wees maar niet bang, wij zullen ::i rot::t::ioon>c G:l t-J ro 1-'• ro s DJ je niet om zeep brengen," sisten de <:rDHi enaro'i leden van "De Zwarte Hand". f-'• Hi en oo ro ::i f-'• ::i t-ti rt ro ro ro oo 6. Op het pad liep de baron nietsver- :,:;-rolllS>i:c:ll'.l>,-, . ro::,::iro enn>'° moedend te neuriën, maar achter f-' 0.. (D (D () ::> 1-'· ::, (D ::,W een struik loerde de rover naar hem. - N Q)OQrt;:JQ)i3 .OQf-J<D<D "t::J<Dlll 7. Mijn pet is weg! Hebben jullie mijn (l) < rt • pet ergens gezien? a en oo G:J oi G:J en (l)Q)(D(l)!:J(l)p., 8 . lk ben zo laat omdat ik mijn werk (l)i3i3H, H')(I) ::>(l)(l)t-ti(Dt--t, N op school af moest maken. rt!:J(l)(l)(l)(l)()Qp) ::i ::, !:l ::i (1) f-J 9. Oei! Ik trapte op een kwal terwijl ik (1) 'o<art a Cl) (1) (l) ::r (l) 1-'· (l) 0.. naar de zee rende. enrt- o::,mroro 10. Toen de brommer het niet meer rt C o ::, C 0..0 0..11 O..rtOO deed werden alle onderdelen nageCCll"Orti3roro ro t-j N 2 keken. t-JÇL.rt :::rro z o

'°

1-'· 0

Oplossingen: 1. Paul, 2. Ton, 3. Otto, 4. Jaap, 5. Tom,6.Ron,7.Peter,8.Ben,9. Walter, 10. Leon.

:,,;-- >cJ rr

::, IJ.)

~

~

1-'·

(1)

-0

p

f-J ;::;

(Jl

rt

Pl -

::i ,:

(l) 0 ::i Cll ro t-j (1)

"'~~ 1/i

~ ~~

Café 't Haasje

(1)

LJ. t-j

Drie maanden hebben we in het "Oude Klooster" de foto's van Benny Romme kunnen bekijken onder het motto "Effe noar Geffe'' voor bruilo~en, partlje; J fy over verschillende jaren. Vele Geffenaren en vergaderingen {:'~,fr..f'! zijn door Benny gefotografeerd en die fotos Tel.: 073 · 53215 2C!_~ f 12

:t

o..

g ~ ~-

f,(~

.,.l(/1,1(,-;\t~

~(./~~~

41 # ·~~ ~~(.


tijd

de 1992

in

WiHaBo .. ..

1

Ik zit t e denken wat voor onderwerp ik nu zal aansnijden . De uitwerpselen van de mens_ blijken toch vaak een goed onderwerp Weleens hoor je een leuk verhaaltje over dit thema. Zo werd ik laatst op de hoogte gebracht van de prestaties van een neefje van 4 jaar. Hij scheen er nogal een handje van te hebben om tijdens zijn weekendbadje een bruine substantie uit zijn li- Q. chaam te persen . Deze bleek dan mooi te :E drijven naast zijn bootje. Alsof de boot werd aangevallen door een bruine haat.

o --.-.._,~

~ CEBRS.vonWANROOIJ ~ ~

Woord

C,.

BOUWBEDRIJ F B.V.

g

realiseert

plan MOLENBERG tP ~

GEFFEN

-4-

Geachte aanwezi gen , n Nam e ns Heemkunde wer kgr oep"h" Vladerack heet ik U van ha rte welkom i er op deze

avond . Reeds vele jaren heeft de Heemkun-

RONDUM DE POMP De pomp is na jaren weer terug gezet op de plek waar hij hoort, in het hart van het dorp . Maar hiermee is niet alles terug .

Autorijschool

v. GALEN Joh. v.d. Slootstraat 3 Geffen

eerste rijles gratis

-~

Tel: 04102-4570 b.g.g. 2875

; OOK VOOR OSS EN OMGEVING.'

\

AFSCHE/0 VA

:JJloemb,nderi;; 11Wouw.ke ; EMEENîESE6Rl:rA J Cfooslerslraa/Sc

Loon , en Grondverzetbedrijf

faxol:JSJ 2s 1s o

r Liever ba r r e voet s in Gef fen , dan op lakschoene n e r gens a nd e r s 11 . Deze uitspraak t ypeert Wim van Li nder , ee n Geffenaa r i n hart en . ni e. r en. Ge f f en • 11

Geffen

Ook voor filterspuiten en aanleg van uw tuinberegenina

~fNTVOORT

R/~

o d en sa uw en k . ' du - burgemee men met hun f 1 ?de1 e Pastoo s ter Scht-1 . am11ie

50-JARIG HUWELIJK

J. van HERPEN Tel. 04102-3277

În~•e

9e/fen v . Sa Jzonder e r n tvoort aadsver k telo7:JSJ 21 MJ om gehe t Zijn vro gaderin,

.5:Jt!6 'Jl!.J(

en allen m::b::e ende echt

Klooste r s tra a t 0 0 G p U N T

ALENOER ·I V" II

MISSIE•ZEND'NGS

s e cr

51

51

ag~:~'

Geen bakker , g e ekn superma rkt, . k n schoe nma er, ~c:.:::n noet1e , geen ... wat dan ? 13 \l AN ALLES WAT

g;:~·- ..


EFKES BUURTE MÈ ... Iet Mekke - Groenhuijzen (78 j.) Ze woonde 66 jaar lang in verschillende hoeken van Amsterdam... jaren geleden zat ze samen met majoor Boshart in dezelfde zwemgroep... ze houdt van kerken en musea......en ze heeft er geen spijt van gehad dat ze de grote wereldstad verruilde met het gezellige dorpje Geffen ... ! Iet Mekke, geboren in Amsterdam-West is de middelste uit een gezin van vijf kinderen. Toen ze 4 jaar was, verhuisde het gezin Groenhuijzen naar de Binnenstad, waar haar vader een fruitzaak runde. Als Hervormd meisje ging Iet naar de Joodse meisjesschool, omdat vader niet wilde dat ze op een gemengde school kwam. Op 13-jarige leeftijd al, moest ze thuis de zorg overnemen van haar twee jongere broers, omdat moeder ziekelijk was en op jonge leeftijd stierf. Ze mocht nog wel in de 7e klas de lessen engels en gym volgen. De oorlogstijd staat nog in haar geheugen gegrift: "Dat vergeet je nooit...! Dat was in mijn jeugd, de tijd, datje het eigenlijk leuk hebt...!'" Het gezin ging veel om met Joodse mensen. Iet wijst op een schilderij aan de muur: een Rabbi die in de bijbel leest. "Dat kregen we van een Joods gezin: om te bewaren tot ze terugkwamen...dat is nooit gebeurd. Vrijdags ging ik voor het eten bij Joodse mensen kaarsen aansteken, een Joodse traditie, de Joden mochten dat niet zelf . Ik kreeg dan matzes met oude kaas en roomboter. Ze hadden daar ook twee keukens: één voor melkproducten en één voor kip en vlees. Daar waren ze heel precies in; ze hadden overal serviezen voor en je kon echt geen koffie uit ·, een theekopje drinken of andersom! Ik deed ook twee keer per week boodschappen voor een Joods vrouwtje: 1 uur lopen heen en 1 uur terug! " De vader van Iet werd in de oorlog opgepakt: zomaar van de straat gehaald. Twee jaar lang zat hij op Ford Spijkerboer in de gevangenis, waar hij de hele dag bonen moest lezen. Van de honger at hij de rauwe bonen op, waar hij later een maagaandoening aan over hield. 1-4

"Een keer per maand zochten we hem op en intussen moesten wij het zien te redden: we hadden niks te eten. Ik ruik nog het eten van de gaarkeuken! Als we suikerbieten op de kop konden tikken dan raspten we die en haalden de stroop_eruit en van wat er over bleef, bakten we koeken. Van een bemachtigd worstje - na uren in de winkelrij te hebben gestaan - kookten we wel drie keer soep! Drie keer werd ons huis gebombardeerd. N a de 3e keer kreeg ik papieren voor een huis in Amsterdam Zuid. Daar hadden we fijne buren. Mijn broertjes werden uitgezonden om aan te sterken; dat werd georganiseerd door het Ziekenfonds. Het zoontje van de buurvrouw woonde bij een boer in Twello. We spraken af om samen de boer op te gaan om wat eten te bemachtigen. Ik met 'anti-plof banden' en zij met gewone banden op de fiets. B ij aankomst mochten we mee-eten: een vol bord koolraap, waar ik erg ziek van werd; wat vond ik dat zonde! Op de terugweg werden onze fietsen afgepakt door een Duitser, maar hij redde wel ons leven, want kort daarna werd de brug waar we overheen gemoeten hadden opgeblazen. .. ! De weg naar huis werd lopend verder afgelegd. ·we sliepen in een school, op een politiebureau en kwamen heel smerig weer terug in Amsterdam: onverrichter zake. zonder voedsel. We sloopten lege, Joodse huizen om aan hout voor de kachel te komen of zochten zwarte houten blokjes mssen de tramrails. Ik mocht een keer mee met m'n oudere zus, cp .:aar boot van Aalsmeer naar Nieuwemeer. Aan de ka::! s-.onden de Duitsers opgesre:d.. We mochten alleen voorui~ .s:.en. Om naar huis te komen ~ ik papieren mee, maar toet ::: ik gerend voor m'n leven. ! .\,as altijd bang om opgepak: -~ orden". Ze herinnert zich alles - .:: de ratten die overal lier-:; de Joodse meisjes die geste:' 5eerd moesten worden... de ·::::::--:en~ hoertjes' die kaalgesch~ .\·erden of met rode menie ~ en bespoten... de keer dar "Z2 ..... een gedreven werden om te :ne-"' noe ·- drie mannen werden ::_ .:.:::ge. schoten ... hun Duitse :-- : ongen die naar het Oostfrn::.: ':.Oest en later terugkw~ :net afgevroren tenen... de oe.:selpakketten die naar beneó.!:i kwamen en het weer voornc~g beginnen met eten ... ):aar w e moesten ook wel eens lachen. als


we 's avonds bij een klein pitje zaten met onze zwarte snuitjes... ! let raakt er niet over uitgepraat: "Het zit op je netvlies.. . hoe ouder je wordt, des te meer komt alles naar boven.. . ik zal ook nooit een dodenherdenking op 4 mei overslaan... !" In 1950 trouwde Iet met Willem Mekke en ze kregen één zoon, eveneens een Willem. "We hadden twee zoons kunnen hebben, maar de andere stierf helaas bij de geboorte. Iet en haar man runden samen een kruidenierszaakje en dat was een leuke tijd. Echter, de supermarkten rukten op, en ze moesten de zaak sluiten. Echtgenoot Willem vond een andere baan, maar kon dat werk slechts enkele jaren doen; hij werd ziek en stierf op 60-jarige leeftijd. Samen met zoon ·willem kreeg ze een mooie woning in het nieuwe gedeelte van Amsterdam de Slotervaart. Willem woonde twee jaar bij haar en toen het kledingbedrijf waar hij werkte, naar Den Bosch verhuisde, ging hij aldaar wonen. Zodoende kwam Iet regelmatig in Brabant en ze fietsten veel in deze omgeving. "Toen heb ik al eens van Geffen gezegd: wat een leuk dorp!" De zaak in Den Bosch ging failliet en Willem kwam terecht bij S.A.B., het confectie-altelier in Geffen, en ging wonen op de Eikenwal. Iet kreeg de kans om hier ook een woning te betrekken en greep die met beide handen aan. "We waren geen

echte stadsmensen, ik deed nooit boodschappen in de stad." Inburgeren in Geffen, dat leer je wel. Iet sloot zich snel aan bij de ouderengym, had goede contacten met de buren en ging zelf overal naar toe. Op uitnodiging van de parochie zelfs naar de pastoor "maar ik heb meteen gezegd dat ik Hervormd was. Dat was geen probleem". Iet is nu bij de gespreksgroep van Ans Schutte, bij de maandelijkse zondagrnorgen-koffiegroep voor alleenstaanden en bij de gezellige koersbalgroep in het Oude Klooster. De pastor van de Paaskerk komt ook regelmatig bij haar op bezoek en dat stelt ze zeer op prijs. "Ik voel me hier heel prettig" zegt let. Ik heb geen heimwee naar Amsterdam; het was een pracht-stad, ik wandelde er graag langs de grachten, maar nu is er erg veel vervuiling. Haar jongere broers zijn haar nog steeds dankbaar voor wat ze lang geleden voor hen deed en daarom bezorgen ze haar regelmatig een 'verwendag' . Iet is een sterke vrouw! Ondanks dat ze veel zorg heeft gekend, blijft ze positief. " Ik ben niet bang; de meeste ouderen laten zich bang maken..." Op haar scoot-mobiel beweegt ze zich fier 'door het leven'. "Als Willem met me meefietst, mag ik soms oversteken en hij niet. .. !" Alleen de drempels vindt ze maar rotdingen...

Dorpstraat 13, Geffen Tel. (073) 532 46 59

aanbiediAgen Bailey's 11 Bailey's 0,71 Amaretto di saronno 0,71 Bols jonge jenever 11 Passoa 0,71 Smeets jonge jenever

€ € € € € €

15,95 12,95 11,75 10,49

9,99 9,99

) ______

) ...._

"

Verhuur van~ tafels, stoelen, bartafels, krukken en div. tapinstallaties 15


16


MLZIEKVERENIGING •. \'❖ïllc:n h Kunnen"

'effen

W.I.K.Nieuws

Verslag Maasdonkconcert Zondag 6 oktober vond in de Meent te Nuland het Maasdonkconcert plaats, zoals je in een vorige torenklanken hebt kunnen lezen. En was jij er ook? Ja!! Leuk, want dan heb je kunnen genieten van een gevarieerd concert dat geopend werd door het optreden van harmonie Odio uit Vinkel. Daarna was het de beurt aan onze fanfare en toen heb je vast wel gedacht: huh is er nu een nieuwe drummer? Normaal wordt de drums toch bespeeld door Jan van Rooij? Klopt, maar hij lag geveld door een griep thuis op bed. Gerdien de Poot, die iedere woensdagavond trouw de repetities van de fanfare bezoekt en mee drumt op allerlei trommels, moest nu ineens achter het drumstel plaatsnemen. Dit had ze nog nooit eerder bij de fanfare gedaan!! Het verschil was bijna niet te merken, Gerdien onze complimenten, ga er maar zitten zo onverwacht, wetende dat jij degene bent, die de fanfare moet gaan begeleiden op een o zo belangrijk instrument. Echt SUPER GOED gedaan!! De leden van de fanfare zijn ook ontzettend blij dat jij onze drummers Jan en Adri komt ondersteunen, we hopen dat je dit nog héél lang zult blijven doen. Toppie!! 3 november uitwisselingsconcert in Geffen met fanfare K.N.A. uit Zuid Scharwoude Zondagmiddag 3 november vindt er in zaal De Gouden Leeuw vanaf 14.00 uur een uitwisselingsconcert plaats tussen onze muziekvereniging en muziekvereniging K.N.A. uit Zuid Scharwoude. Het belooft een boeiend concert te worden waar nu al hard voor gerepeteerd wordt. Zoals je kunt zien aan onderstaande agenda heeft onze vereniging de komende tijd een druk bezet programma, er worden zelfs extra repetities gepland om aan alle hoge verwachtingen te kunnen voldoen. De leden hebben dit er graag voor over, want ze Willen en Kunnen zich alleen van de beste kant aan jou presenteren. Simpel weg om de reden dat ze niet voor minder gaan! ! Dusss kom gezellig op deze zondagmiddag naar dit concert en luister naast onze muziekvereniging ook naar muziekvereniging K.N.A. uit Zuid Scharwoude en je zult zien, je hebt een hartstikke leuke middag!!! Donateuractie Graag maken wij je erop attent dat de jaarlijkse donateuractie voor de deur staat. Van 03 tot en met 09 nov kun je een lid van W.I.K. aan de voordeur verwachten. Deze actie is voor het instandhouden van onze vereniging enorm belangrijk!! Ja oké, wie zou dit nu niet

zeggen als ze een actie houdt maar: Weet jij hoeveel het aanschaffen en onderhouden van al die instrumenten jaarlijks kost? Weet jij hoeveel het aanschaffen van de muziekwerken jaarlijks kost? Weet jij hoeveel het onderhouden van ons uniformenpark jaarlijks kost? Weet jij ........ . Enorm veel en mede dankzij jou als donateur van W.I.K. kan onze vereniging blijven bestaan, kunnen we blijven groeien en mee gaan met de tijd. Kunnen we concerten en serenades geven, kunnen we aanwezig zijn bij Sinterklaas, Kerst, de communicanten, Koninginnedag, de Wandel-4-daagse, Effe noar Geffe, etc. Alvast hartelijk dank voor je bijdrage! !

Agenda Voor de fans 02 nov 03 nov 03-09 nov 17 nov 21 dec

volgt hieronder wederom de agenda: Allerzielen WI.K. uitwisselingsconcert K.N.A. WI.K. donateuractie WI.K. maaslandcup W.I.K. concert in de kerk samen met acapella koor IE Kerstdag WI.K. verzorgt muziek tijdens H. Mis 29 dec WI.K. eindejaarsconcert Muzikale groet, Muziekvereniging W.I.K.

De vertrouwde naam voor al uw buffetten, a la carte, recepties, bruiloften, feesten & partijen, bedrijfsf eesten, verjaardagen en koffietafels. Kerkstraat Sa 5386 AC Geffen

Telefoon 073-5341320 www.deschansonline.nl

Iets te vieren Feestje !!! tot 100 personen dat kan in onze vernieuwde kelderbar. vanaf€ 15,00 pp of profiteer van onze aktie de eerste 25 personen voor€ 12,50. (vanaf 50 personen) Feesten tot 300 personen In onze grote tropische zaal met of zonder buffet vanaf€ 18,00 pp Voor meer informatie kunt u bellen of bezoek onze website. 17


steekpenningen welgevallen, maar ofhij er ook in slaagt om te verdwijnen voor de echte inspecteur arriveert??? Geffes Volk heeft na vele jaren weer eens gekozen voor een klucht... dus een avondje lachen...

geffes volk GEFFES VOLK binnenkort weer op de planken...

Met de nodige enthousiasme is Geffes Volle dit jaar weer begonnen met het repeteren van een nieuw toneelstuk . Dit jaar is gekozen voor "We krijgen controle (de revisor)"geschreven door Nicolaj Gogol en het is daarna bewerkt door Jan van der Schoor. "We krijgen controle" speelt zich afin een kleine Russische stad waar de notabelen al jaren bezig zijn hun positie te misbruiken om er zelf beter van te worden. Opeens komt er bericht dat er een rijksinspecteur uit Moskou zal komen en slaat onder de notabelen de paniek toe. Wanneer het gerucht wordt verspreidt dat hij al is gearriveerd, wordt een toevallig in de stad verblijvende ambtenaar aangezien voor de inspecteur. Iedereen probeert de inspecteur om te kopen of milder te stemmen. De pseudo-inspecteur laat zich alle zorg, aandacht en

Dat betekent toch ook weer de nodige aanpassingen in zaal de "Gouden Leeuw". Op drie podia zal dit stuk gebracht worden. Voor deze metamorfose zorgt Ine van de Veerdonk met steun van het artistiek team. Geffes Volle heeft dan nog wel geen culturele opvoeringsruimte... wij zijn dit jaar wel van start gegaan met een nieuwe regisseuse nl. Astrid Radoes. Kortom... Geffes Volk een club die publiciteit nodig heeft en ''we krijgen controle" een stuk wat U niet mag missen. Geffes Volle biedt U de mogelijkheid aan om dit te komen bekijken. U kunt dit aanschouwen op donderdag 12 december tot en met zondag 15 december 2002. Dit alles in zaal de

..Gouden Leeuw" te Geffen. Aanvangstijd 20.15 uur. Kaarten Ă 5 euro kunnen gekocht worden bij Cinerent en Fixet te Geffen. Ze kunnen ook gereserveerd worden op tel.nr 073-5323940.

' ~,-s_c_h_i,-~-e-rs_______

ERNIS

Joy of P,~rfet:lio11

'-'eg\azin9• \aatsen "an"' des \,.e'Veren en p "an g\asscha . Herste\\en

Ernis Schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss 18

Tel. 0412 - 64 37 08 Fax 0412 - 64 55 36 E-mail ernisschilders@levix.nl


PRINSENBAL 8 NOVEMBER 2002 Programma prinsenbal 8 november 2002 Café Zaal Kerkzicht Nuland m.m.v. Carnavalsstichting Rottenrijk Geffen, CO Nuland, De Pompzwengels, de Waoterbloazers en de dansgardes vah Geffen en Nuland

Aanvang 20.15 20.30 20.35 20.40 20.50 20.55 21.05 21.30 21.35 21.40 21.45

de Pompzwengels Welkomstwoordj e presentator Dansgarde Geffen oud prinsen Nuland dansgarde Nuland playback act Geffen Burgemeester van de Kruisstraat Raoplied door René van Herpen Act Gilbert en Willy Jan Roemer Afscheid Prinsen en adjudanten 20012002 22.10 Waoterbloazers 22.41 onthullen prinsen en benoemen adjudanten

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij u allen danken voor uw warme belangstelling, medeleven en steun na het overlijden van mijn man, ons pap en opa

belangstelling is, een reis organiseren naar deze "Ökumenischer Kirchentag" voor belangstellenden uit Oss en omgeving. Zij denken op dit moment aan de volgende twee opties, die nog niet concreet zijn uitgewerkt: 1. Heen en terugreis met de bus en 4 overnachtingen in een hotel in Berlijn. De kosten hiervan, inclusief maaltijden en exclusief excursies en andere persoonlijke uitgaven, worden geschat of€ 450,00 per persoon. 2. Heen en terugreis met de trein en 4 overnachtingen bij gastgezinnen in Berlijn. De kosten hiervan, inclusief maaltijden en exclusief excursies en andere persoonlijke uitgaven, worden geschat op € 200,00 per persoon. Dit betreffen indicaties. De Raad van Kerken wil graag eerst de belangstelling inventariseren voordat zij een en ander verder concreet gaat uitwerken. Wilt u van deze unieke gelegenheid gebruik maken om samen met de Raad van Kerken deze "Ökumenischer Kirchentag" in Berlijn te bezoeken en tevens ook iets van Berlijn te zien dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken bij Gert Smit, Kortfoortstraat 34, 5342 AE Oss, tel. (0412) 64 10 31, email: gertsmit@quartaircontrol.nl. Graag voor 15 november 2002 en wilt u daarbij ook uw voorkeur aangeven voor optie 1 of 2 en het aantal personen. Met het kenbaar maken van uw belangstelling bent u nog niets verplicht.

COLLECTE NIERSTICHTING René Schujfelers Nelly Schuffelers van der Doelen, Kinderen en kleinkinderen

De collecte van de Nierstichting heeft dit jaar€ 1316,56 opgebracht. Namens de Nierstichting bedanken wij onze collectanten voor hun inzet. Ook onze milde gevers van onze parochie Geffen allen bedankt

RAAD VAN KERKEN

Joke Langens, Dina v. Gogh

Oecumenische kerkendag in Berlijn Van 28 mei t/m 1 juni 2003 wordt in Berlijn de "Ökumenischer Krichentag" georganiseerd. Deze oecumenische kerkendag zal naar verwachting duizenden mensen van allerlei kerkgenootschappen vanuit de hele wereld bij elkaar brengen in Berlijn. Vanaf woensdagavond tot en met zondagmorgen worden er een groot aantal activiteiten georganiseerd, zoals gezamenlijke kerkdiensten, workshops, muziek, theater, forumdiscussies, cultuurprogramma's , dialogen, enz. Er is voor iedereen wat wils. Een unieke gelegenheid om met medegelovigen vanuit de hele wereld in contact te komen en samen deel te nemen aan de diverse aktiviteiten.

van der Sangen

Tuinhout

&,o,,,.-h,,b:,c,n, S:, H~%1>

f/v;t',.'Hf. Test.:;:tll'O:~t "O(! l ucht'} ,,,1 073,5!212,31; : 06•54375250 la,, 07B:S20lU

• Tuinhout

• Speeltoestellen • Tutnaccessoires • Verschillende modellen tuinafscheiding • Tuinmeubelen 11

Tuinhuisjes

(leakhoul hardhout)

• DierenverblljVen • Ook voor uw maatwerk

• Blokhutten

Diverse modE>llen, sche,pe ~ h

Maandag 1/m Vlljö:lg: a,30 . l 11.00 uur ZOl$'dt'.IQ: &,30• 10.00 uu.

De Raad van Kerken wil graag, als hiervoor voldoende 19


Bridgeclub

9. Dames Boeijen-Stekelenburg 10 .Dames Baart-Lambregts 11. Dames van Houten-Molkenboer 12. Dames Alkemade-Zeeuwen

• • Geffens ' • Doublet ■ Geffens Doublet is zeer verheugd, dat ook in het seizoen 2002-2003 weer in vier lijnen gespeeld kan worden. De eerste wedstrijd van vier zittingen werd 15 oktober afgesloten en heeft als uitslag:

Groep A (geel) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

Dames Boeijen-Schouten Echtp.Bijl Echtp.van de Logt Mevr.Loohuijs-Dhr.Christiaens Dames van Druenen-de Haas Dames van den Hurk-Noy Echtp.van Alebeek Mevr. Rouppe v d Voort-Dhr.van Galen Dames Droog-van Etten Echtp.van Druenen Echtp.Luijben Dames Essenbérg-van Hooij Mevr.Verhoeckx-Dhr.van Weert Dames Berten-Rasing

57.81 56.94 56.16 50.61 50.61 50.52 50.26 48.96 48.00 47.14 46.88 46.70 D 45.40 D 44.01 D

Groep B (rood) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14.

Mevr.de Veer-Dhr.van de Ven Echtp.van Grinsven Echtp.van Herpen Dames Raaijmakers-Wolkenfelt Mevr.Lucius-Dhr. de Haas Heren van Bon-Goorsenberg Echtp.Acke Heren Jonker-Roelofs Echtp.van Zutphen Echtp.Hanegraaf Mevr. van Dielen-Dhr.de Kort Dames van de Brink-van de Ven Dames Bos-de Jong Mevr.Ruijsink-Dhr.van Hout

54.98 P 54.95 P 54.67 P 52.31

51.88 51.27 50.07 49.72 47.69 47.03 46.72 46.70 D 46.40 D 45.63 D

Groep C (oranje) 1. Dames Jonker-Roelofs 2. Dames van Beek-Szovan 3. Echtp.van der Meijden 4. Echtp.Sollewijn 5. Dames van Noort-Weerens 6. Mevr.Binos-Dhr.van de Bergh 7. Heren Baart-Lambregts 8. Dames van de Boom~Willems 20

60.92 P 56.60 P 53.85 P 53.81 49.27 49.23 48.77 48.48

47.46 47.15 D 45.56 D 38.90 D

Groep D (blauw) l. Echtp. Ceelen 2. Dames van Lieverloo-de Bresser 3. Mevr.van de Burgt-Dhr.de Jong 4. Dames van Bon-Janssen 5. Heren Pronk-Vrolijk 6. Echtp.de Rooij 7. Echtp.Vogels 8. Dames van de Akker-Boereveen 9. Dames van de Berg-Toebast 10. Dames Vervoort-Koenders 11. Echtp.van Loosbroek 12. Dames Brocks-Maasdijk

60.10 P 58.23 P 57.81 P 56.67 55.83 54.58 47.71 46.77 43.23 40.10 39.69 39.27

RECTIFICATIE OVER NESARA In mijn schrijven over NESARA, dat op Woensdag 16 Okt. 2002 in de Torenklanken verscheen, gaf ik een omschrijving van de afkorting NESARA. Deze blijkt niet juist te zijn. Het moet zijn: National Economie Security And Reformation Act. De website NESARA.ORG die ik daar eveneens in noem is nu niet meer te vertrouwen. Hij is overgenomen door mensen die NESARA willen tegenhouden, vaak om persoonlijke belangen. De overige websites die ik genoemd heb zoals o.a. Evolutiesprong.COM, 2012.com.au en fourwinds 10.com zijn voorzover ik weet nog wel in orde. De echte inhoud van NESARA wordt pas bekend gemaakt na de officiele aankondiging van NESARA. Op internet is enkel een prototype te vinden welke niet geheel overeenkomt met de echte wet. Marianne van Sambeek.

VERMISTE FIETS In het weekend van 6 en 7 oktober hebben we met de scouts -van scouting Geffen een gezellig weekend gehad aan de Bergstraat. Maar helaas zijn er mensen die ons plezier bedorven door het weghalen van een fiets van een van onze jeugdleden. Het gaat om een fiets van het merk Gazelle en van het type Primeur. Wij verzoeken mensen die informatie hebben of de fiets misschien gevonden hebben contact op te nemen via tel. 06-13571726 Scoutsstaf


SCHOONHEIDSSALON

ANNE

• Mary cohr • Gli Amati

GESPECIALISEERD IN: • Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen / Pakkingen (billen buik, borsten, handen en voeten) • Facesetting • Permanente Make-Up

A,.

Deposltalre van: • Maria Galland

ook verhuur..,oadsauartlkele11 .... l,ezorgin0 aan huia

Hanegraat B.V.

f A.Geffen

iledri)venweg 4. 5386 KA Geffen Te l. (073) 532 20 0 1 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

w

HAGEKO GEFFEN STALEN KOZIJNEN OP MAAT

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. (073) 532 46 59 ADMINISTRATIE

;i,; \p?,

& ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening

Jit

• verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. lid v,n

-1

RUWIELEN

,,11,,&1.,_ _ __

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056

TANKSTATION

iff1t)14d Kerkstra~t 11 Geffen (07l) 532 13 13

e-mail: huubclement@cs.com

-----~ Ja,

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

/

dat doen we allemaal!

Aan-en verkoop rzekerin

eigeitinge

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

~


VOETBAL VERENIGING '"Nooit Gedacht" Geffen

Heijmans b.v. wegenbouwbedrijf steekt MCl van NooitGedacht in het nieuw.

Onlangs werden de MCI meiden van Nooit-Gedacht verrast met nieuwe shirts. Verantwoordelijk voor deze nieuwe uitstraling is Heijmans wegenbouwbedrijf gevestigd aan de Kloosterstraat 38 te Geffen. Nu ze zo keurig wekelijks op de groene mat hun favoriete sport kunnen beleven, zullen de spelers en de begeleiders hun uiterste best doen om dit waar te maken. Na de overhandiging bedankte de jeugdafdeling van Nooit-Gedacht de sponsor voor deze gulle geste. Op de foto het trotse meiden team met begeleiders en sponsor Piet v. Grinsven met kleinzoon Ken.

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr 18) 02 Allerzielen 03 W.I.K., uitwisselingsconcert K.N.A. 03 t/m 09 WI.K., donateursactie 05 K.VO., rondleiding Wihabo 11 K.V.O., kaartavond samen met ZLTO en intro's, aanvang 19.45 uur in het Oude Klooster. 16 Soosavond Geffen voor jeugd van 12 t/m 16 jaar 16 Buurtver. De Elshof, jaarfeest 17 W.I.K., maaslandcup 17 Ziekencornite De Schakel, boeken en platenbeurs in 't Oude Klooster van 10.00 tot 14.00 uur 21 WI.K., concert in de kerk samen met acapella koor 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr 19)

HEEMKUNDEWERKGROEP "VLADERACK" Tentoonstelling bekijken? Boek bestellen? Dat kan nog!!!

Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober organiseerde heemkundewerkgroep "Vladerack" in de Geffense kerk de tentoonstelling 'Een gewone dag, een bijzondere datum. 20-02-2002, een beeld van het dagelijkse leven in Geffen". De tentoonstelling trok veel bekijks en er werd volop ingetekend om het boek later te verkrijgen. Toch hoorden we via via dat er ook mensen zijn die op die twee dagen geen tijd konden vinden om de tocht naar de kerk te maken. Daarom hebben we besloten om de tentoonstelling voort te zetten in onze heemkundekelder onder het gèmeentehuis. Ook het inschrijven voor het 43 pagina's tellende boek kan nog gebeuren en wel tot en met woensdag 6 november. Voor het bekijken van de tentoonstelling en/of het intekenen van het b oek kunt u terecht in de heernkundekelder op: maandagavond van 19.00u. - 20.30 u. en woensdagmiddag van 13.30 u.- 15.30 u. U kunt ook nog intekenen tijdens winkeltijden bij: Novalux Bosch-van Erp, Kerkstraat 7, Geffen en bij Steenbergen-Leijten Lektuur en Tabakshop, Dorpstraat 51, Geffen. Er liggen inkijkexemplaren voor u klaar zodat u kunt zien hoe het boek eruit komt te zien. De kosten van het boek bedragen 11 euro. Wellicht een leuk cadeau voor de decembermaanden?

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586

ZAKJESAKTIE 13 TIM 19 OKTOBER

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.

Heeft u de zakjesaktie gemist??? U kunt u bij dragen ook overmaken op rek.nr. 11.58.03.009.

Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


@an Lent

Bo.uwen ov

· Specialist in zit- en ligcomfort

Houwen op vertrouwen -~ venrouwen

H et Geffens Veld 4 5386 LL Geffen

Tel.: 073-53228 52

■ ■

■ ■ ■

~ ~

~,

Gebr. van Wanroolj Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur- Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 -62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

REGiq_v.(&i' BANK 7

DE BANKIER DIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening • hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

•-beleggen

* beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

• lenen

* persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen • verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

09.00 -12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 -12.15 en 13.15 - 19.00 uur JO. 00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

PA Makelaardij Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ® adviseur


Allesversuiteigenbakkerij

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

bakkerij Brands E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 . 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal

VAN

LITH

Docfalaan2

Y

voor:

bruiloften - partijen -vergaderingen

UITVAARTVERZORGING

B.V.

5342HZ

Oss

.

• -

fiJI>~

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto · Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen

tel: (0412) 62 31 73

fax 0412 64 11 55

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG• EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon (073] 532 03 33 Fax [073] 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie-Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Onderhoud aan gastoestellen Onderhoudsabonnementen gastoestellen Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers 1

SCHOENEN & SPORT

0 [J§)SPIERINGS

~ • begrafenissen en crematies waar u ookverzekerd bent. • persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwe~ijke ·medewerkers Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

r- B. de Kinderenv.o.i.

DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS ...,

.Holenstruat 32, Geilen Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Maarte_n . van der Dussen

tel. 073 ■ 5325551

* Alles voor uw huisdieren *Meststoffen, potgrond, zaden; etc.

* Klompen, laarzen Bouw '.\, !!i Wllgenstra~t 6/·:.

''/i--•·.,,

6uro ,,5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 .12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dusseri@planet.nl ·

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur