Torenklanken 2002 - nr 16

Page 1

I

40e jaargang nummer

161

oktober 2002

n n sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

nr. 1139113

111111111111111111"llllllll. ._lllllllll-lllllllaEIEIEII CADEAUVAN RABOBANK HET MAASLAND Het jubileumjaar van Torenklanken loopt langzaam ten einde. Nog een paar edities blikken we terug in de tijd en dan beginnen we in januari 2003 alweer aan de 41 e jaargang. Onlangs werden wij zeer aangenaam verrast door RABOBANK HET MAASLAND. In het kader van ons 40-jarigjubileum mochten we een "Scanner" aanschaffen. Daar zijn wij als redactie uiteraard erg blij mee. Nu kunnen we foto's in eigen beheer scannen. Het zal de kwaliteit van ons blad alleen maar ten goede komen. Wij danken RABOBANK. HET MAASLAND dan ook voor dit mooie cadeau. Een waardige afsluiting van ons jubileumjaar. RABOBANK BEDANKT!!!

blauw, groen en rood zullen niet ontbreken. De modeshow begint om 14.30 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf maar ook na de modeshow zelf te kijken en te passen. De dames van EURO MODE zijn er tot 17.00 uur. U bent van harte welkom in de huiskamer van "De Heegt".

E.H.B.O. De gezamenlijke E.H.B.O. verenigingen van Nuland, Geffen en Vinkel zijn voornemens om in het komende winterseizoen een E.H.B.O. cursus te organiseren voor beginners. De cursus die ongeveer 15 lessen van 2 uur zal zijn, kan starten zo rond l november 2002. Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij: Henk van Dinther te Geffen, tel. 532 3515 ofbij Yvonne van Ieperen te Nuland, tel. 532 1418 of bij Albert v.d. Elzen te Vinkel, tel. 532 1809

Redactie Torenklanken.

WIE WAT WANNEER ZAKJESAKTIE 13 TIM 19 OKTOBER Heeft u de zakjesaktie gemist??? U kunt u bijdragen ook overmaken op rek.or. 11.58.03.009

DE NIEUWE NAJAARSMODE

IN ZORGCENTRUM "DE HEEGT" Op woensdag 30 oktober as. staat tijdens de modeshow van EURO MODE de nieuwe najaars- en wintermode centraal. Onder het genot van een kopje koffie kijkt u naar de nieuwe najaarskleuren camel en bruin, maar ook

OKTOBER 17 K.V.O., Stichting Hulphond Nederland. Op deze avond is iedereen welkom (ook niet leden). Aanvang 20.00 uur in zaal "De Gouden Leeuw". 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr 17) 21 t/m 25 Herfstvakantie 26 Soosavond Geffen voor jeugd van 12 t/m 16 jaar 27 De Pompzwengels optreden te Appeltern

KOPY INLEVEREN VOOR: 19 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 1


bltinie ~v

STUKADOORS- EN AFBOUWBEDRIJF Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. tukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. dltlonele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. lle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl lnfo@rommeafbouw.nl

~ GC>-v.E;~

G:EF.F.EJST mbinderij; 11 Wouw. Xfooslerslraal .5c .53&'6 7/!:Ji

9ejfan

lef073 .53 21 M3

fax 073 .53 2.5 1.50

Il

23/oemen !Plan/en 2Jru.idswer.k 9ra/wer.k Xadoarl.i.kelen

~

· begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • vrouwelijke medèwerkers • gespecialiseerd in uitvaar tverzekeringen Tel.: 0412- 64 24 54 073 - 522 42 86

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl Wij verzorgen voor u:

,.

.. *

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton ofgipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~

WIHABO

~ DRUKKERIJ Voor a l uw familie· verenigings· en handelsdruk werk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaa f van juiste datum bij geboortekaarqes. drukkoste n gratis. Gratis fotoalbum bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

Kleurencopiein en kleurenprinten tot A3. Grootformaat drukwerk .52 x 72 cm. Kleurenplotten tot 1..50 m.

Heesterseweg 13 · 5386 KT Geffen Tel.: 10731 532 26 84 f-ox: (0731 532 47 95 e-mail: drukkerij@wihabo.nl internet: www.wihobo.nl


GEFFEN: KERK EN

SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u

GEFFEN: NULAND:

VINKEL:

Zaterdag 19.00 u Zaterdag 17.30 u

Zondag 10.00 u Zondag 11.00 u

LITURGISCHE KALENDER: Vr.. 18-10 19.00 u • H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 19-10 19.00 u H.Mis mmv Gem. koor Zo. 20-10 Ma. 21-10

09.30 u + 19.00 u *

Vr. 25-10 Za. 26-10

19.00u * 19.00 u

Zo. 27-10 Ma. 28-10

09.30 u + 19.00 u *

(+kinderkerk) H.Mis mmv Gem. koor Avondmis met aansluitend rozenhoedje H.Mis mmv Ouderenkoor Gezinsviering mmv Kinderkoor H.Mis mmv Gem. koor Avondmis met aansluitend rozenhoedje

KER.KBALANS 2002: "Kleur bekennen" De actie Kerkbalans loopt goed: hartelijk dank aan alle sympathisanten van onze parochie! De stand is: € 35.351,00 bijgedragen door 510 deelnemers! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2002

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00-18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06- 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@botmail.com internetside parochie: www.parocbiegeffen.nl

* = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN:

OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK:

September 2002: Daan van Erp, Stan Kastelijn, Jasper van Tuijl, Noud Smits.

Evenals de viering van andere kemmomenten in het leven van gelovige christenen, hoort óók het Doopsel gevierd te worden binnen de eigen parochiegemeenschap. De voorbereiding en ook de viering zelf staat daarom alleen open voor Geffense parochianen. Voor deelname is het dus gewenst dat men in de parochie woont, er is ingeschreven of er actief bij betrokken is. Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 nov. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 3 december. Als ouders niet op het doopgesprek zijn geweest, zijn er geen gegevens en kan er ook niet gedoopt worden. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur).

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30-20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk.

GEZINSVIERING Hallo jongens en meisjes, Op zaterdag 26 oktober is er weer een gezinsviering. Alle kinderen, hun ouders, opa's en oma's zijn van harte welkom in onze kerk. Tijdens de viering wordt verteld over hoe je niet alleen andere mensen aardig kwit vinden, maar ook dat je jezelf aardig vindt. Ons kinderkoor zal weer zingen met kersverse nieuwe leden. De viering begint om 19.00 uur. Tot 26 oktober. Pastoor Scheepers Werkgroep gezinsvieringen

IN MEMORIAM "JUFFROUW" CORRIE Zo kennen we haar hier in Geffen: "Juffrouw" Corrie, de huishoudster van pastoor Smulders. Corrie Zandvliet overleed na een lang ziekbed op 24 september jl. in de leeftijd van 67 jaar. Naast de huishoudelijke bezigheden op de pastorie in Geffen droeg Corrie indertijd de. zorg voor een meisjeskoor. Ze was gek met kinderen. ''Dat was een leuke tijd" zo vertelt een van de meisjes die in het toenmalige koortje zat. ''Na de repetitie in de zaal op de pastorie, was het altijd nog heerlijk nabuurten. We kaartten dan en er was altijd drinken en iets lekkers". Een klein groepje van de meiden heeft juffrouw Corrie nog eens 3


Kleding verander- en reparatiewerk.

Café - Zaal

"BE.NILDA" ·

't Haasje ~ -I, bruilo~en, partijen . ~ · ' t en verga d eringen "½<~fî Tel.: 073 - 532 15 2 ~

voor

AUTO-EN MOTOR RIJSCHOOL

a_

-~

P. DE Kl1EIN

_;_

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 • 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

Loonbedrijfen Grondverzet

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

ijittientallèf:l aufoverze

'.kunuênwij kiez~n uitbif . voördelf'gste fs vertellen· KJooste:rsttaat 44, 53S6 ei 073 -532· ·55 191Fax 07 •

,;

.

~u ~~ ~ i l...... -~ ~

OY

..

,,';)\

"/>'

§>o..nMM;

~

Tolweg 2

5386 BZ Geffen tel/fax 073•5325789 E-mail: cinarentgeffan@wxs.nl Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21.00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 21.00 uur

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen - gratis informatief gesprek

Tel.: 04~2 - 64 24 54 073 - 522 42 86

~ mnninka

1Uoembindel'ij

~ ~

~ bloemen

~ planten ~ grafwerk

~ potterie ~ tefeflora ~ decoratie ~ bruid~werk

~ ~

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41


opgezocht in Eindhoven. Toen pastoor Smulders uit Geffen wegging, ging Corrie met hem mee, waar ze hem bijstond tot zijn dood, 15 jaar geleden. Van haar familie vernemen we dat juffrouw Corrie fijne herinneringen aan Geffen had, met name aan de kinderen van het koor. Wij zijn dankbaar voor de inzet van Corrie Zandvliet voor onze parochie in de tijd van pastoor Smulders. Wij hebben haar herdacht in de weekendvieringen van 5-6 oktober.

Tevens overzichtstentoonstelling met het thema: "20-022002. Een gewone dag, een bijzondere datum. Een beeld van het dagelijkse leven in Geffen in Geffen." 20 oktober 10.30- 16.00 u. Na de H. Mis van 09.30 uur een overzichtstentoonstelling met het thema: "20-02-2002. Een gewone dag, een bijzondere datum. Een beeld van het dagelijkse leven in Geffen in Geffen." Op beide dagen is het speciale boek te bestellen.

De slotzin in de overlijdensaankondiging luidt: ¡Wij vinden het fijn als u haar in gedachten houdt, zoals u haar kende.

MISDIENAARSKAMP 2002

GEFFENSE GEMEENSCHAP LAAT VAN ZICH HOREN Op 19 oktober laat Geffen weer van zich spreken. Tal van activiteiten zullen zich dan 's avonds afspelen. En waar kan het gemeenschappelijke gevoel zich het best uiten? Natuurlijk in de Geffense kerk, het gebouw van de Geffense gemeenschap.

Ingebruikname orgel Gedurende enkele maanden is men bezig geweest het kerkorgel te restaureren. Dit karwei is nu geklaard en daarom zal tijdens de viering van 19.00 u. het orgel feestelijk weer in gebruik worden genomen met zang door het Gemengd Koor. Restaurateur / organist John Blummel zal hiervoor speciaal zelf achter het orgel plaatsnemen om u van de mooie klanken te laten genieten. Na de dienst wil hij u, met een speciaal concert, laten verrassen.

Tentoonstelling 20-02-2002 Tijdens het concert hoèft u niet enkel uw oren te gebruiken. Uw ogen kunt u de kost geven bij de tentoonstelling die Heemkundewerkgroep "Vladerack' in de kerk heeft ingericht. Op 20-02-2002 werden er door een aantal fotografen het dagelijks leven in Geffen gefotografeerd. Op deze speciale dag (de datum kan zowel van voor naar achter als van achter naar voor gelezen worden) werd er dit keer eens het normale leven in Geffen gefotografeerd. Wat deden de Geffenaren op die dag ? U kunt het komen bekijken !

Uitgifte boek Omdat deze tentoonstelling een waardevol document oplevert, heeft de heemkundewerkgroep besloten om hiervan een boek samen te stellen. In het boek een selectie van foto's uit de tentoonstelling. Het boek ligt tijdens de tentoonstelling te inzage en kan enkel gedurende de tentoonstelling worden besteld ! Heeft u interesse ? Zorg dat je er bij bent ! Nog alles op een rijtje: 19 oktober 19.00-21.00 u. Ingebruikname orgel tijdens de H.Mis m.m.v. het Gemengd Koor, daarna orgelconcert door John Blummel.

Op 6, 7 en 8 september zijn we weer voor de 3e keer met zijn allen op kamp gegaan. Voor het 3e jaar op rij naar de blokhut van Jong Nederland in Heeswijk-Dinther geweest. Vrijdag 6 september moesten we met zijn allen om 6 uur op het kerkplein staan. Op dat moment stond het keihard te regenen. Maar dat ging al snel weer voorbij. We werden in 4 groepen verdeeld. Dit waren ook de groepjes voor de rest van het kamp, de spelletjes en zo. Toen we er allemaal waren gingen we eerst onze bedden opmaken. Daarna riepen ze ons snel weer naar beneden om een vragenlijst te beantwoorden met je groepje. Dit waren allemaal vragen over Geffen en omgeving. Toen we dachten dat alle vragen goed waren beantwoord leverden we de blaadjes in. Patrick die had ook een quiz gemaakt met allemaal vragen over de kerk. Het zijn allemaal misdienaars, maar de meeste vragen wisten we niet. En toen in een keer stond er een zwerver binnen. Toen mocht iedere groep omstebeurt met hem naar buiten om hem 5 vragen te stellen. 3 Groepjes konden het binnen die 5 vragen niet raden, maar 1 groepje had al snel in de gaten dat het dhr. v. Herwijnen (diaken) was. Toen het donker was kwamen er een paar mensen met auto's om ons te droppen. We werden ergens tussen Nistelrode en Loosbroek afgezet en we moesten zelf maar weten hoe we weer bij de blokhut kwamen. Het was al 's morgens vroeg toen de laatste groep binnen kwam. Na die lange wandeling konden we goed slapen. 's Morgens zouden we ochtendgymnastiek doen, maar omdat we nog lagen te slapen hadden we dat maar niet meer gedaan. Na het buiten ontbijten moest iedere groep 2 barbecues in elkaar zetten en een toneelstultje en een liedje schrijven voor de bonte avond Nadat we dat allemaal gedaan hadden gingen we zelf broodjes bakken boven de barbecue. En lekker dat ze waren! Daarna stond de 6-kamp op het programma. Spel 1: bierkrat lopen, 2: hoefijzer werpen, 3: ananasschijven sjoelen, 4: buikschuiven, 5: olie worstelen en 6: kwalleballen. Omdat we allemaal best glad waren van de olie gingen we toch maar ff voor het eten douchen. We hadden niet voor niets de barbecues in elkaar gezet dus we gingen barbecuen. Omdat we op misdienaarskamp zijn, hoort er naar de kerk gaan ook bij, dus we gingen met z'n allen naar de 5


{erk in Dinther.-Toen we ·we-e r bij de blokhut aankwanen, gingen we ons klaarmaken voor de bonte avond. \liet de bonte avond hebben we toch nog wat zangtalenten ~n toneelspelers onder ons ontdekt. Na de bonte avond ;taken we de weg over voor het 2e bosspel. Weer op onze thuisbasis aangekomen gingen de meesten al snel hun bedje opzoeken. Sommigen bleven beneden, er werd nog fünk gebuurt en gezongen. 's Morgens werden we goed wakker getrompetterd door Rien. Toen we ontbeten hadden, gingen we de stallen boven opruimen. Voordat we weggingen, hadden we nog een puzzel quiz spel. Dit waren af en toe best moeilijke vragen. Ze hadden nog een verrassing voor ons: voordat we naar huis fietsten gingen we nog eten en bowlen bij Vinkeloord. Het had ons goed gesmaakt en alle krachtpatsers hadden hun krachten laten zien bij het bowlen. Ik wil alle leiders bedanken, de pastoor, Patrick, Rens, Ronny, Rien, Martijn, Niels, Jan, Simone, Annet, Diny en Tonny. Zonder jullie hadden wij nooit een leuk kamp gehad. Bedankt.

NIEUWSVAN GYMNASTIEK VERENIGING GEFFEN De gymnastieklessen zijn weer begonnen en er zijn nog

een aantal groepen waar nieuwe leden van harte welkom zijn. De gymnastieklessen staan onder leiding van gediplomeerde trainsters. Hieronder treft u een overzicht aan in welke groepen nog nieuwe leden aangemeld kunnen worden: Kleutergym

Dinsdagavond van 17.00 - 18.00 uur in Sporthal de Geer Jongensgym

Dinsdagavond van 18.00 - 19.00 uur in Sporthal de Geer Meisjesgym 6 -7 jaar en ouder

Dinsdagavond van 18.00 - 19.00 uur in Sporthal de Geer Nikki.

Een speciaal bedankje aan Tonny Jansen, Wim van Herwijnen, Piet van Erp, Frans Langens, Gerrit van den Helm en Henriëtte van Bergen.

Meisjesgym 8 - 10jaar en ouder Dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur in Sporthal de Geer Damesgroep

Dinsdagavond van 20.00 - 21.00 uur in Sporthal de Geer Herengroep

Dinsdagavond van 21.00 - 22.00 uur in Sporthal de Geer Streetdance 12 - 18jaar

DANKBETUIGING

Maandagavond 19.00- 20.00 uur in De Bonkelaar

Wij willen u hartelijk danken voor de geweldige steun en medeleven die wij, maar vooral ons mam, van u mochten ontvangen bij het overlijden van ons pap, schoonvader en opa

De eerste twee gymlessen zijn vrijblijvend en de kosten hiervan nemen wij voor onze rekening. Indien u nog vragen heeft ofals u zich wilt opgeven als lid kunt u contact opnemen met Hena Schouten teL (073) 5341171.

Piet Peters

KONINGIN WILHELMINA FONDS Ons mam zal uw steun ook in de toekomst nog hard nodig hebben. Marietje Peters-van den Hanenberg Kinderen en kleinkinderen. , Ratten

Muizen Kakkerlakken

Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACQ> en adres voor mollen bestrijding

.Kraaijeven 3 5386 LIi Geffen 6

tet 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

De collecte t.b.v. het Koningin Wilhelmina Fonds, heeft dit jaar € 2210,56 opgebracht. Namens het Koningin Wilhelmina Fonds bedanken wij onze collectanten voor hun inzet en onze milde gevers voor het bijeengebrachte bedrag. P.V. Geffen, Annie en Jan Wildenberg

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling en het medeleven tijdens het ziektebed en overlijden van Riet van Hoeij-van Schijndel

Fam. van Hoeij


nische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop e en commissie- of raadsvergadering is.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK:

Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrij dag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken).

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u ( deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08).

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht 1:;>ij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.or. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00.

RECTIFICATIE De spontane aktie tijdens Effe noar Geffe voor Ziekencomite De Schakel, zoals is vermeld in Torenklanken nr 15. Is ook mede mogelijk gemaakt door Willem van Griensven Bouw- en onderhoudswerkzaamheden.

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is.

Jorino kinderkleding partij 's van maat 86 t/m 176. Kom eens kijken op 21 oktober tussen 10 en 4 uur.

Wethouder M.J.M. van de Ven

Angelie Savelkouls, Ka elstraat 27, Tel. 073 532 44 05

Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefo-

7


Ă .

L

ROND DE DORPSPOMP

Het afscheid van burgemeester Hans Netten in sporthal "De Geer". Tijdens de bijzondere Raadsvergadering is Hans Netten onderscheiden met de erepenning van de gemeente Maasdonk en daardoor blijft hij onze EREBURGER. De receptie daarna is door heel veel "Maasdonkers?" bezocht: Geffenaren, Nulanders en Vinkelsen vormden steeds een lange rij. Ook waren Gildes en Raadsleden herkenbaar aanwezig. De meeste receptanten kwamen op persoonlijke titel. De sfeer was van een Brabantse gemoedelijkheid. Gewoon gezelllig kletsend de beurt afwachten voor een persoonlijk "DANK-JE-WEI?' en niet vergeten de "enveloppe" in de bus te stoppen voor het LILIANEFONDS. De gemeentesecretaris zorgde dat alles vlotjes verliep en hield de rij goed in de gaten, ofschoon toch nog enkele VIPS aan zijn aandacht ontsnapten. Het was duidelijk een goede keuze van de scheidende burgemeester om ieder persoonlijk aandacht te willen geven. Heel veel bezoekers hadden persoonlijke banden, contacten met de burgemeester. Het werd dan ook telkens een klein kort gesprekje. De burgemeester en zijn echtgenote stelden dat merkbaar zeer op prijs. Wel vonden we het geheel wat sober. We misten een life-muziekje op de achtergrond Mogelijk kwam dan dat gewenste persoonlijk contact in het gedrang. Ook de bijdrage aan het Lilianefonds is zo hoog, dat het verdubbeld wordt tot 30.000 Euro. Daar zijn 100 gehandicpten mee geholpen. Ook de uitzending van de K.R.O. op woensdagmiddag 3 okt. over "Effe naor Geffe" het ''van- harte-monument'' in Vinkel tegen zinloos geweld en de Geffense pastoor , waarvoor in de Gouden Leeuw de opnames waren gemaakt was zeer boeiend De sfeer, waarin Geffen werd gepresenteerd was fantastisch. Het stond wel in het teken van het afscheid van Hans Netten en is binnengehaald vanwege de actie voor het Lilianefonds. Men kreeg een goed beeld van het actieve, levendige, gastvrij en bedrijvige dorp Geffen.Een mooie impressie van de openluchtmis, de boerenmèrt, en de bijzondere Brabantse klederdracht. Uit heel Nederland kwamen felicitaties rond de "goede en welbespraakte burgemeester, het fantastisch dorp en ons pastoorke". De K.R.O. wenste zich ook een persoon toe, die op zodanige wijze contacten wist te leggen en de drie kernen met hun eigen activiteiten aan zich te binden. '

Voorbeeldig daarbij was het contact van Hans Netten met een van de actieve leden van radio "Vladeracken" en kwam de vrijgevigheid van Geffen naar boven, o.a. rond de gave van de Head-fone voor een gehandicapte. Geffen nam waardig afscheid van Hans Netten per 1 oktober 2002 en op 2 okt. 2002 werd een waarnemer benoemd nl. de hierwelbekende oud-burgemeester van o.a. Heesch, Jan Dosker. De commisaris van de Koningin had daarmee de wens van de Gemeenteraad vervuld om snel een vervanger te benoemen, temeer daar vast staat, dat de benoemingsprocedure minstens 1 1/2 jaar duurt. Een waarneming van ongeveer de duur van een jaar dus. Wij kennen Jan Dosker als een duidelijk en krachtig bestuurder, die eerlijk is en gewend is rechttoe rechtaan te werken en boven de Raad staat. Wtj verwachten dan ook dat onder zijn leiding Maasdonk weer helemaal goed op de rails komt en alle breuken hersteld worden, en dat men zich strikt aan de regels zal moeten gaan houden. Het zal wennen worden aan het duale stelsel' immers de macht van de Raad is daardoor zeer versterkt. Tot nog toe weet de de gemeenteraad weinig grip te krijgen op de gang van zaken. In de voorbereidings- commissies blijkt alles al zo voorgekauwd en doorgewerkt, dat er geen ruimte is voor alternatieven laat staan een goede discussie. De Raadspartijen zeggen om beurten "hun deuntje" op. "Het is nog wennen". Gelukkig zijn er kentekenen dat enkele raadsleden zich gaan ontpoppen. We noemen voorlopig geen namen. De stamtafel buigt zich opnieuw over de drempels, die overal verschijnen. In de STREEKWIJZER" van 4 okt. j.l. lezen we o.a. dat de gemeenteraad op 29 april 1997 het gemeentelijk verkeers-veiligheidsplan heeft vastgesteld en op 7 mei 2002 is er groen licht gegeven tot uitvoering dankzij de royale provinciale subsidies onder het motto "DUURZAAM VEILIG". Het aantal verkeersslachtoffers in Maasdonk moet terug gebracht worden van 52 naar 31, tot 40% minder gewonden en 50% minder doden. Wij vragen ons "BEDREMPELD" af, of alles wat we nu zien ontstaan niet zal leiden tot nog veel meer ongelukken. Het plan zag er zo geweldig uit, dat oud-wethouder Antoon alsnog gehuldigd gaat worden door "Veilig Verkeer'' Nederland omdat Maasdonk na de uitvoering, de veiligste gemeente van Nederland kan worden genoemd. De bedoeling van het plan is, dat de snelheidbeperkende maatregelen, de beoogde snelheid 30 km/uur en 60 km/ uur afdwingen. Maar de drempels zijn dan weer te hoog, dan te smal, dan liggen ze niet op de goede plaats; er is geen voorrangsregeling. Dat leidt tot ''wie het brutaalst is wint", tot plotseling


remmen, tot het later komen van ziekenauto's en brandweer. De bewijzering met waarschuwingsborden is onvoldoende, dus als je de situatie niet kent, word je verrast met soms noodlottig gevolg. Wij vrezen meer ongelukken en vragen ons af: "Welk schadebedrijf zit hier achter". De snelheid wordt wel beperkt, derhalve wat minder ernstige ongelukken, zoals dit jaar op de Heesterseweg en op Kaathoven. Wat gebeurt er als een signaal binnenkomt van een ernstig ongeluk bij de politie en brandweer? Dan is ieder gehaast, immers iedere seconde telt!!! Dat bleek al duidelijk bij twee voornoemde ongevallen. De brandweer is dan bijna overstresst, vliegen op de situatie af en willen hulp bieden. Terecht en zo gauw mogelijk. Het is dan toch belangrijk om nog even tot tien te tellen en goed de situatie te overzien. Bij voorbeeld: Er is iemand, die eerste hulp verleent en informatie kan en wil verstrekken, mogelijk een deskundige E.H.B.0-er, die moet de gegevens door kunnen geven. Wij hebben de indruk, dat alle technische kneepjes door de brandweer goed beheerst worden om het slachtoffer te bevrijden enz. maar dat men te weinig aandacht heeft voor stressbestendigheid. De bevelvoerder moet natuurlijk zorgen, dat er geen omstanders hulp verhinderen ofander verkeer in gevaar brengen samen met politie. De bevelvoerder moet de groep tot een zekere rust brengen om zo goed mogelijk hulp te bieden. Uit verhalen van eerste hulpverleners krijgen wij de indruk, dat soms te overhaast te onbesuisd wordt ingegrepen, en dat men vergeet dat de eerste hulpverlener, ook in een noodsituatie verkeert en van daaruit handelt. Die moet goede aandacht krijgen, anders wordt hij/zij ook slachtoffer. Het verdient toch bewondering dat iemand, die meteen bij een ongeluk is, er ongewild bij betrokken is, probeert adequate hulp te verlenen. Die moet minstens goede aandacht krijgen. Wij hebben waardering voor de kwaliteit van onze brandweer, maar vragen aandacht voor die stress-momenten. Het bouwbeleid zal de nodige aandacht krijgen in de gemeente Maasdonk. Het woningcontingent tot 2004 bedraagt slechts 62 woningen. In Geffen zijn 406 aanvragen voor een woning of bouwkavel in Nuland 419 en in Vinkel 228. Die 62 woningen moeten nog verdeeld worden over drie kernen in de verhouding 2 : 2 : 1. Die schaarste vraagt om bereiking van het bestaande systeem dat leidt tot toewijzing. Wat telt nu: datum van aanvrage, economische gebondenheid, psychische en sociale indicaties, huidige woonsituatie, woonplaats enz. Starters en senioren krijgen geen kansen of moeten veel te lang wachten. De gemeenteraad is verkennend aan het werk. Er moet ook en zeker in de toekomst nu de welvaart afneemt meer ruimte zijn voor huurwoningen.

Er moet ook plaats zijn voor een nieuw soort woningen, "Leeftijdsbestendige woningen" genoemd. ' Senioren en starters moeten voorrang krijgen, maar hoe? Moet men gedane toezeggingen nakomen? Met liet genoemde bouwcontingent blijft het nog generaties duren voordat het opgelost wordt. Mogelijk moet men naar een systeem. waarbij starters, senioren en huurders-in-nood voorrang krijgen en dat de overblijvende woningen/percelen op grond van bestaande regelingen worden verdeeld. Het is een hopeloze zaak, zolang dat contingent niet groter wordt. Gelukkig zijn er wat signalen uit Den Haag, die deze zaken gaan versoepelen en leiden tot een ruimhartiger bouwbeleid en tot meer mogelijkheden voor de gemeenten. Laten we dat maar hopen. De nieuwe wethouders worden zo gauw mogelijk aan de stamtafel uitgenodigd. "GEFFES VOLK" heeft gelukkig weer een nieuwe regisseuse. Bij de volgende stamtafel is Jan van Vucht voorzitter. Hij heeft vertegenwoordigers van Nuland, Geffen en Vinkel uitgenodigd aan de stamtafel om eens te van gedachte te wisselen over, wat ons samen brengt, wat ons scheidt, waarin we elkaar kunnen ondersteunen, onze pluspunten en kwaliteiten. Dat wordt zeker interessant. Dank aan invallend voorzitter Jaap Bijleveld voor de voortreffelijke leiding. Van stamtafel no 165. Voor opof aanmerkingen, de Prins tel. 0412640982. Volgend stamtafel 20 oktober a.s weer in cafĂŠ Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent WELKOM.

DANKBETUIGING Wij hebben een heel fijne gouden bruiloft mogen vieren, mede dankzij velen! We bedanken iedereen die daar een steentje aan heeft bijgedragen, in het bijzonder pastoor Scheepers, het Gemengd Koor en de fanfare WI.K. en majorettes. Jan en Fien Hopstaken, mede namens de kinderen en kleinkinderen. 9


EFKES BVURTE MÈ... twee gouden paren Jan Hopstaken (74 j.) en Fien van Grunsven (74 j.) ....twee arbeidzame mensen! Jan - geboren in Oudenbosch - kwam op 11-jarige leeftijd met zijn ouders en drie broers naar Geffen. Zijn vader was seinhuiswachter en werd naar ons dorp overgeplaatst. Ze woonden achtereenvolgens in de Dorpstraat, in het Spoorhuis en daarna in de Vlijmdstraat. Jan was een handige jongen! Hij volgde de ambachtsschool in Den Bosch en werd smid/bankwerker. "Elke dag op de fiets naar school. Als het erg hard waaide, keerden we wel eens om, maar moeder stuurde ons rechtsomkeer!" zegt Jan. Fien - geboren en getogen in Geffen - was er eentje van de tien: acht meisjes en twee jongens, waarvan één zusje op 3-jarige leeftijd overleed. Ze woonden aan het pad dat vroeger achter molen "De Zeldenrust" (huidige Mulderstraat) via de huidige Lambertusstraat naar de Veldstraat liep. "Vader, verdiende de kost als aannemer en had daarnaast één koe, een paar varkens en enkele kippen. Fien volgde na de lagere school enkele jaren de MULO, maar smeekte haar moeder om naar de naaischool te mogen. "We moesten altijd overal lopend naar toe in die tijd" vertelt Fien "we hadden wel een fiets, maar daar zaten geen banden op. Ik herinner me nog dat de vader van Arie Dekkers voor ons van autobanden, fietsbanden maakte!" "Leren was niks voor mij, werken wel!" zegt Jan. Hij werkte bij Kees van Erp (Kees de Smid), bij Frans van den Hanenberg, waar bij nieuwe elektriciteitsleidingen in de noodwoningen aanlegde en bij Wim van Erp (Wim de Smid). Het merendeel van zijn arbeidsperiode (36 1/2 jaar) werkte Jan bij Grasso, een machinefabriek waar nieuwe onderdelen werden gemaakt. "Ik stond altijd aan het vuur, een hitte van 1600 graden!" De naaischool was een prima keuze die Fien indertijd deed. Naast de zorg voor hun gezin, zat ze dagelijks achter de naaimachine om gordijnen te maken en dat laatste doet ze tot op de dag van vandaag. Ze kocht - na enige aarzeling - nog op 73-jarige leeftijd een geheel nieuwe machine, want zo zegt Fien: "in dat thuiswerk kan ik mijn frustraties kwijt!" Jan heeft twee grote passies: zingen en motorrijden. Met 8 jaar zong hij reeds in het knapenkoor van Oudenbosch. In Geffen werd hij lid van het mannenkoor, dat later gemengd koor werd. In het 'patronaatsjeugdwerk' van toen, richtte hij zelfs een koortje op. Het motorrijden heeft Jan altijd geïmponeerd. Toen hij 18 jaar was, behaalde hij het rijbewijs, maar toen was er nog geen geld voor een motor. Zijn eerste brommer kocht 10

hij bij Toon Groos, nadat een jongedame op een brommertj e, hem op de fiets voorbijgereden was! Jan 'betaalde' de brommer door op zijn beurt weer bij Toon smeedwerkklussen te verrichten. Daarna volgde de eerste motor en geleidelijk aan werden zijn nieuwe karretjes steeds zwaarder. Hij maakte zelfs een zijspan van een vliegtuigtank! Fien heeft leuke herinneringen aan de ritjes die ze daarmee maakten. Ook hun drie kinderen Annemiek, Josanne en Arjan mochten mee op familiebezoek: een heus bedje werd in het zijspan gecreëerd! De 'motorziekte' ging over, want zoon Arjan, de twee schoonzoons en twee kleinkinderen en hun partners rijden eveneens motor! Fien zet zich al gedurende 13 jaar in voor het vluchtelingenwerk in Geffen, door het begeleiden van nieuwe vluchtelingen, die in ons dorp worden opgenomen. Jan en Fien genieten van hun 'nadagen' in een redelijk goede gezondheid. Jan moet vanwege een longaandoening meerdere malen per dag medicijnen inhaleren en Fien 'heeft een abonnement bij de chirurg!' Onlangs brak ze haar pols bij een val van de trap bij het schilderen van de kozijnen. Sinds haar 45e jaar is ze al wel twintig keer geopereerd aan botbreuken! Echter...Jan en Fien blijven actief, want de handige handen van beiden kunnen (nog) niet rusten! Ze kijken terug op een mooie gouden bruiloft, waar Jan en Arjan samen het Ave Maria ten gehore brachten. Ook was er een verrassend slot in de H.Mis: Jan kreeg de Gregoriusspeld voor 40 jaar trouwe koorzanger in Geffen. Proficiat!


Harrie Schel (76 j.) en Mien van den Hanenberg (76 j.) Harrie en Mien zijn beiden geboren en getogen Geffenaren; hun ouderlijke woningen stonden in de Broekstraat, tegenover elkaar... "We speulden vruuger samen en dat doen we nog! We zen hier noit weggegoan... !" Mien - dochter van Grad van den Hanenberg en Catharina Schuurmans - komt uit een gezin van tien kinderen: vijf meisjes en vijf jongens. "Mijn vader heeft veel meegemaakt, hij verloor in korte tijd mijn moeder en broer Wim die beiden aan t.b. stierven en mijn broer Martien die in de oorlog op een mijn liep. Harrie - zoon van Piet Schel en Door van Lent was de jongste uit een gezin van vier kinderen. Hij was 1 1/2 jaar toen zijn moeder op 29-jarige leeftijd stierf. Zijn vader werkte in de fabriek, bij het spoor, bij de werkverschaffing en de gemeente, als er maar geld binnen kwam om het gezin te onderhouden. Harrie wilde eigenlijk graag elektricien worden, maar zijn oudste zus, die samen met vader het huishouden runde, vond dat een te gevaarlijk beroep! Dus ging bij in de sigarenfabriek van Schouten in Geffen werken. Na 6 1/2 jaar stapte hij over op een andere werkgever...jawel Philips. "Zodoende zat ik toch nog in de stroom!" "Ik heb alle ploegen gehad; dat was hard werken, zeker in de beginjaren aan de lopende band: 'de grootste boosdoener' die er is! Het moet altijd doorgaan", aldus Harrie. Harrie en Mien trouwden thuis bij Vader Schel in en woonden daar zeven jaar. Daarna bouwden ze het huis waar ze nu nog wonen op grond van Vader van den Hanenberg. Ze kregen vier kinderen Peter, Ineke, Gerrie en Dorien en inmiddels zijn er tien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen bij gekomen. Ze zijn trots op hun gezin: "We zijn een echte eenheid, elke dag komt er wel iemand naar huis". Het hoogtepunt van vijftig huwelijksjaren noemen Harrie en Mien dan ook hun kinderen. Die er altijd zijn als het nodig is, die het samen goed eens zijn en erg aan elkaar hangen.

"Vroeger was het lang niet altijd een vetpot, maar we hebben gedaan wat we, kunnen We waren blij als we in de week 20 cent overhielden, want dan waren we eruit gesprongen!" Nu genieten ze samen van de dingen van alledag. "Toen ik op 58-jarige leeftijd thuis kwam, heb ik geen cursus nodig gehad om mijn tijd te leren indelen of goed overweg te kunnen met mijn vrouw. We laten elkaar los en hebben allebei onze bezigheden: ons Mien doet binnen en ik buiten!" lacht Harrie." "Aanvankelijk hadden we nog een groentetuin, maar nu is het grootste deel van de tuin gras en het maaien daarvan is drie kwartier lopen: een goede gymnastiek!" Ze kijken alles op t.v.: van Goede Morgen Nederland tot alle herhalingen toe. En dan is er voor Harrie zijn onafscheidelijke soos. Vier dagen in de week is hij te vinden in het Oude Klooster. "Ik ben graag onder de mensen; biljarten leren we nooit, maar we stoten er tegenaan en we hebben er plezier in!" Ik proef aan de keukentafel bij Mien en Harrie een sfeer van humor, gezelligheid en familie-eensgezindheid, waar deze twee tevreden mensen een groot aandeel in hebben! Proficiat!

Naast de woensdag gehaktdag en de donderdag verse worst dag nu iedere dag een vaste reclame. Iedere dag lekker voordeel!!

Maandag Alle vinken de 5de gratis (blinde vinken, slavinken, rundervinken)

Dinsdag Filet a la minute de 5de gratis (dun gekruid filetlapje, even om en om bakken)

Woensdag Gekruid gehakt 500 gramâ‚Ź 2,24 (gewoon gekruid, Indisch en stroganoff)

Donderdag Verse worst 500 gram â‚Ź 2,24 (eventueel saucijsjes)

Vrijdag Varkensoester de 5de gratis (heerlijk varkensbiefstukje)

~ Keurslagerlj

~ ~!~t!~~=

Geffen

KtURSlACER tel. (073) 532 58 91

11


terug

Torenklanken 1989

ZUSTER ~EERTRUI

HEi\S zo\/ER . ·n gereed. ·d geingen zi J 1egenhei De aanleu~won rdt u in de geOO uur de wo0 22 april ,.,o 14 .00 en 16. P tussen r steld om 'ezichtigen.. rom 14 .00 uu . gen te n1.n ._. o resseer den is ek nnis te nemen . Voor gein:e n en uitleg _ ede recreatievia teken1.ngel complex , in van het tata. e IIDe H.eegtn .._. reseerden. huize geinte zaal van dl iding voor . arden naar Daarna ro~l ~erhuizen de beJ~ met tijdeOp 27 apri ningen, aangepa~adkamers en · noen zoals de aanleunwo lijke voor zien1. o ' de voorsten. namens zusterpo harte welkom, Geffen: U bent van de beJ·aardenzorg zitter van Zandvoort . Antoon v.

NEEMT AFSCHEID

~ J'I

~

WIE WIL

LOKALE OMROE: INZETTEN

')~l

-,,-

' Sl'"

-,••

'J"'

.,,_

~ JJ

11~

"Hl

•,i- '1')

•)'•

. ,,._

' Sh

•:• ~

.._ : "

~•

•tij 'J" •Yf

:;-

Na. i~ ja.ar i11 GEFfE-12 uro:rl-csu.m tt ::,tp:i.

j

gE.urEe.sé.. he.E.fé. 3u:sé.tr Ge.E.-ré.ru( bEsloh~ -hE.é. onbe:nutjs E.e. w.rla.f.02. 3ij ma.a.h

: 3e.'brt(ik va.n be. D. 0.

.. J

p. ngdi'.ng.

Wi.j he.~rn u: bE. gdt9E.11hE.tó afse:hn b va.11 haa.r Ee: ne:m.m. De. a..fsclu.{bs rEcEpé.ü. Jal -plaa.tsvfoöm op oonbffha.9 u juni. va.n.

.,

1r:.io uU:r é.oé. 19.:io ,.üir. iJE. recE.p ({e. vfobt

p.laa.ts

{n be:

CDa.,{a..school.

31.l'.stér G-e.fftrU:i w{l 1

3i.j hEE\é

sm" -pErsoonlîjkE. Cà.bfa..115.

;;

i

in. 0nbo11E.stë 5ea.boptEErb. i Da.ar {s ifo van b.ll.r WÜ:.nbfo.nE.n urE.r k.-:sè..un. ~ b{jörage. ba.a..rvoor Ja..l boor ln.a.r :3EE f ~ EE.12 projéct

em

op pri.js u.roröE12 _gEst~lb.

'# 'i

:ln.birn u spree.ké.~b urrnsé é.e, gebn.tÜ,.m . u.rtk _, 11 ba.12 :so vrtmöéhjk :s{jn c.onta.ä op te. ne.mrn ~ me:E. oe. öfrE.c.t1E. va..n be. cnan'.?..school.

bben ZICH oAAR'iOOh 1aatsen e

een eigen 10. t de omSteeds meer p Om voorbeelden ~i Vught, Den kale omroep,0 eroen .· Megen, Esc ~AMILIE VAN BERGEN v ·nke' 1 lopen al geving ten In Geffen end~ ook binnen Bosch etc: •. d mensen rond i:erken aan ~ · t1J 1aats willen uristische 1 geruime . n woonP d · e amate de e1.ge Mensen, i . ·ven techDe familie v. Bergen is op maandag 22 M o, n omroe~. . 11en bedr1.J . 'keYS of op uitnodiging var:.- K.R.O. te gast bi ~ urnalist1.ek w1. tici disk-]~~ tijd over "K1.n . derk ook ca f e' " ~-J!IJll1,""'."'''"'•,.__ JO · deofana ' t vr1.Je neuten, v1. die nog wa . bestemming De uitzending is(~ woon mensen, een nuttige ge daaraan om 5 uur. ' hebben en ? Geef je naam ·11en geven. die mensenEikenwal w1. . . . ook tot Veghel' k Hoor Jl.] ~illie van •nteresse odan door aan Bij voldoe~~e e~kaar om_de ) 3 in Geffenbinnenkort b1JH t telfoonnuromen we dan te bezien, e )Jf '~'O· lijkheden moge. 4110. -r;: ·. ,mer is -~

OPT;V

12

_

d..fsch.{ö 3u.sfrr GEe:ré.n:et.

1

DIPLOMA'S VOOR MARi Voor Mari van Hoorn was het meteen raak toen hij onlangs in Breda voor de eerste keer deelnam aan de Brabantse-bakkerwedstrijde~. Niet, omdat hij niet in zichzelf gelooft, maar het is toch wel een ·hele opkikker, als een aantal van je produkten uit duizenden andere, prijzen behalen. Drie diploma's vielen hem ten deel. De hierbij behorende prijzen waren: 1 beker voor worstebroodjes 1 beker voor ontbijtkoek 1 eervolle vermelding voor melkbr ood. Mari van harte gefeliciteerd!

,,.,.

c;:


in

de 1990 .

~-

~~

1929 _~

fj

,,

tijd INEZ OERLEMANS WINT PENNJNGPRJJS

1989

NOOIT GEDACHT 60 60 60 60

Diamanten Diamanten Diamanten Diamanten

GEFFEN jaren zullen flonkeren jaren zullen herleven jaren zullen worden bekroond.

Trots zijn we op die knappe, dappere voetbalclub. Prachtige jaren, de mooiste herinneringen van vroeger, de Topclub uit de omgeving. Op zondag 12 februari is de voorbereiding van het Diamantenfeest officieel van start gegaan.

Geldauto moot Sinds maandag 11 april 1989 is bij de Rabobank te Geffen de "geldautomaat" in gebruik gesteld . Met man en macht is men zowel overdag als in de avonduren druk bezig om iedere cliënt te voorzien van een bankpas met een persoonlijk identificatienummer, de zogenaamde pincode. Momenteel zijn ruim 70% van de cliënten hiervan reeds voorzien. Voorlopig is de geldautomaat alleen nog maar bruikbaar tijdens kantooruren van de bank . Straks zal de geldautomaat in het voorportaal van het nieuwe bankgebouw war den geplaatst, zodat deze dan 24 uur pr dag voor de cliënten beschikbaar is Niet alleen cliënten van de Rabobfen kunnen van deze service~

AFSCHEI DS RECEPTIE BURGEMEESTER SCHWIEBBE Aan alle bewoners van de gemeente Geffen.

Schoolstraat 5-15 5391 AX Nuland tel.: 04102-2684 fax: 04102-4795

Voor al uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk. Keuze uit 3 collecties. Nu ook met gratis felicitatiepakket.

Bij Koninklijk Besluit van 17 april 1990 is met ingang van 16 november 1990 eervol ontslag verleend aan burgemeester P.J .A. Schwiebbe. Op zaterdag 10 november zal afscheid van de heer Schwiebbe worden genomen. In verband hiermede bestaat op deze dag van 19.00 tot 21.00 uur de gelegenheid om in sporthal De Geer persoonlijk afscheid te nemen van de heer Schwiebbe en zijn echtgenote. Uw aanwezigheid daarbij stellen wij zeer op prijs. 13


studeren is gemakkelijk betalen met je Europas Een Rabo Studentenrekening biedt je alles wat je nodig hebt voor een onbezorgde studententijd. Bijvoorbeeld een gratis Europas, waarmee je in Nederland gratis kunt pinnen en chippen. Ook in het buitenland is je Europas onmisbaar. Je neemt er gemakkelijk geld mee op bij banken en betaalautomaten. De gratis Europas is maar ĂŠĂŠn onderdeel van het complete pakket voordelen dat de Rabo Studentenrekening je biedt. Wil jij ook overal gemakkelijk betalen? Loop dan even binnen bij Rabobank Het Maasland of ga naar www.rabobank.nl en open snel een Rabo Studentenrekening.

De Rabo Studentenrekening. Alles wat je nodig hebt.

Rabobank Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 14

Het Maasland


GERICHT AAN ALLE (JEUGD)VERENIGINGEN IN GEFFEN!!! Wij willen u wat vragen voorleggen:

Vraag 1: Als Klavertje Vier en de Bonkelaar er niet meer zijn... WAAR KUNT U DAN TERECHT ?

Vraag 2: Stel: de plaatselijke horeca gaat verbouwen of gaan andere activiteiten ontplooien, waardoor hun zaal en andere accommodatie niet meer beschikbaar gesteld KAN worden voor de verenigingen...WAAR KUNT U DAN TERECHT?

Vraag 3: Heeft u al eens als vereniging bepaalde activi-

informatie kunt U terecht bij Theo Oerlemans. ( tel. 0735321249) Namens deze: Volksdansgroep "De Vlijt" Vrouwenorganisatie K.V.B. Toneelvereniging Geffes Volk WJ.K. Vrouwenorganisatie K. V.O. Werkgroep "Recht vur zunne Raop" Stichting "Effe naor Geffe"

00

teiten moeten afzeggen of nog steeds niet kunnen realiseren, omdat er in Geffen geen verenigingsgebouw is? WAAR KON U DAN TERECHT?

Persbericht

Vraag 4: Heeft u zichzelfals vereniging het navolgende

in Maasdonk.

wel eens afgevraagd? WAAR KUNNEN WE DAN TERECHT?

De RIGOM organiseert de maaltijdservice voor ouderen in de gemeente Maasdonk Deze voorziening is bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig voor zichzelf geen maaltijd kunnen koken. Dankzij de bezorging van maaltijden aan huis kunnen zij langer thuis in eigen omgeving blijven wonen.

RIGOM vraagt vrijwilligers bij de maaltijdservice

Deze vragen zijn afgelopen dinsdag gesteld bij een eerste bijeenkomst van 7 verontrustte verenigingen, aangezien vanuit de gemeente geen ofnegatieve berichten inzake deze kwestie ons bereiken. Het voortbestaan van de Bonkelaar en Klavertje Vier staat ter discussie. Wat hiervoor in de plaats moet komen is nog steeds onduidelijk, maar zeker is dat de toekomst van het verenigingsleven in Geffen onder grote druk staat. Wat kan een vereniging zonder verenigingsgebouw?? Wat is een dorp zonder verenigingsgebouw ?? Tijdens deze eerste bijeenkomst is duidelijk geworden dat eenieder ervan overtuigd moet zijn, dat-Geffen een verenigingsgebouw NODIG heeft. Echter, het realiseren is veel belangrijker dan de locatie. Op 21 oktober a.s. is er een tweede bijeenkomst met deze 7 verenigingen om verder plannen te ontwikkelen, om daarmee de politieke groeperingen te overtuigen van de noodzaak van een verenigingsgebouw ! Verder willen we inventariseren wat alle verenigingen op dit moment ontbeert en/of wat hun wensen zijn, om op die manier gericht een voorstel te doen richting gemeenteraad

Deze maaltijden worden één maal per week op dinsdagmiddag thuisbezorgd en moeten door de afuemers zelf worden verwarmd in een magnetron. Een aantal afuemers heeft bij het verwarmen van de maaltijden dagelijks ondersteuning nodig van een vrijwilliger. Deze ondersteuning vindt plaats tussen 12.00en 13.00uur. Ubentgedurende één week in de 4 á 5 weken aan de beurt. Onder ondersteuning verstaan we het hulp bieden bij het verwarmen van de soep in een soepkop en het verwarmen van de maaltijd op een speciaal daarvoor bestemd magnetronbord. Tevens houdt u controle op het beheer van de maaltijden in de koelkast. Indien nodig biedt u hulp bij het invullen van de bestellijst voor de maaltijden. Voor het gebruik van uw eigen auto ontvangt u een kilometervergoeding van € 0,25 per kilometer.

Vmdt u het leuk om mee te werken aan de maaltijdservice in Nuland, Vinkel en Geffen, dan kunt u informatie vragen of u kunt zich opgeven bij de RIGOM tel. 0412633043. U bent van harte welkom!

WIJ WILLEN ALLE (JEUGD)VERENIGINGEN

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij:

GRAAG OOK UITNODIGEN op maandag 21 oktober a.s. om 20.30 uur in de Bonkelaar (nu het nog kan), om bovenstaande vragen beantwoord te krijgen. Voor meer

Anne-Frans Paridaans Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss, tel. 0412-633043.

RIGoM

15


DE OPSPRONG NAAR N.K. Het E-viertal van Voltigevereniging De Opsprong heeft zich gekwalificeerd voor de Nationale Kampioenschappen die op 12 oktober op het federatiecentrum in Ermelo . zullen worden gehouden. Aan het begin van het jaar was nog niet duidelijk wat precies de toelatingseisen voor het N.K. zouden zijn. Voor het team was het dan ook echt een verrassing toen duidelijk werd dat ze door hun prestaties op de wedstrijden dit j aar mee konden doen aan de Nationale Kampioenschappen. Het team, dat bestond uit Teun Vrolijk, Noor Vrolijk, Sabrina van Lieverloo, Tanya dorree en Anne van Nistelrooij gaat in een wat andere opstelling naar het N.K. Anne van Nistelrooij is na haar eindexamen voor een jaar vertrokken naar Mexico. Haar plaats zal nu worden ingenomen door Wilke van de Coolwijk, die daarmee de overstap vanuit de basis naar de klasse E maakt. Verder bleek het paard Bayar waarop ze al het hele seizoen voltigeerden niet geschikt voor een kür in galop, iets wat ze op het N.K. voor het eerst zullen moeten laten zien. Gelukkig hebben ze nu de beschikking gekregen over een ander paard, Tresco, dat daar geen moeite mee heeft. Het maakt het natuurlijk wel weer extra spannend, omdat ieder paard weer andere gangen heeft en zich anders gedraagt. Zowel voor de voltigeurs als voor het paard is het dus even wennen.

' ~ ·-

ERNI • • • • • •

Het team is bij de training geholpen door Dieter Bijlsma, één van de voltigeurs die Nederland heeft vertegenwoordigd op de Wereldruiterspelen in Jerez de Frontera. Hij is zelf lid van V.V. Sint Hubertus uit Lisse, maar gelukkig zijn de topvoltigeurs van de grote verenigingen altijd bereid om kleinere, beginnende verenigingen verder te helpen. Die instelling maakt dat er op voltigewedstrijden altijd een hele prettige sfeer heerst. .' Op de foto die gemaakt is op de voltigewedstrijd in Wassenaar, op 15 en 16 juni dit jaar, ziet u het E -viertal in actie: Anne van Nistelrooij (liggend), Noor Vrolijk (zittend) en r T a n y a Gorree (staand) op het paard Bayar. Op deze wed- . strijd haalde het team het tweede winstpunt van dit jaar, en daarmee

kwalifeceerden ze zich voor <l!J; het N .K. "·· ..

/oy of Peefection

s_c_h_i,-~-e-,.s- ------1

schilderwerken nieuwbouw / onderhoud wand / plafondafwerking meerjaren onderhouds planningen glasservice informeer voor vrijblijvende offerte woonhuizen ouder dan 15 jaa_r verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 11 %

Ernis Schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss 16

Tel. 0412 - 64 37 08 Fax 0412 - 64 55 36 E-mail ernisschilders@levix.nl


lolt.:ZIEKVERENIGING • Willen Is Kunnen·

'effen

W.I.K. Nieuws Optreden van De Pompzwengels in Balgoy Zaterdagavond 21 september jl. tijdens het kapellenfestival te Balgoy hebben De Pompzwengels weer eens laten zien en horen waar ze voor staan. Tijdens deze gezellige sfeervolle avond was het de eer aan de Geffense blaaskapel om de avond af te sluiten. Het was in eerste instantie de bedoeling dat er een optreden verzorgd zou worden van 1 uur, maar door het enthousiasme van het publiek werd het optreden verlengd tot 1 l /2 uur!! Het is al zo vaak gezegd en geschreven, maar we moeten het toch maar weer eens kwijt: De Pompzwengels kunnen er wat van; ze blijven groeien in muzikaliteit, kwaliteit; het plezier in muziek maken, het weggeven van een show, etc. Als je nu nog steeds geen optreden van deze blaaskapel hebt bijgewoond, dan moet je dat beslist eens een keer doen. We dienen er echter wel bij te vermelden dat niet ieder optreden één grote show kan worden, kijk een optreden tijdens een concours is natuurlijk anders dan een optreden tijdens een kapellenfestival, dat zul je ook begrijpen, maar het blijft vast en zeker de moeite waard deze kapel in de gaten te houden. Zie ook www.pompzwengels.nl Allerzielen 02 november De fanfare van onze muziekvereniging zal de Mis ten behoeve van Allerzielen muzikaal opluisteren. Door het spelen van gepaste muziek zal de fanfare samen met jou de overledenen van het afgelopen jaar herdenken. Uitwisselingsconcert in Geffen met fanfare KN.A. uit Zuid Scharwoude Zondag 3 november vindt er in zaal De Gouden Leeuw vanaf (ongeveer) 14.00 uur een uitwisselingsconcert plaats tussen onze muziekvereniging en muziekvereniging K.N.A. uit Zuid Scharwoude. Hoe komen we aan een muziekverenging uit het noorden des lands? Ja, dat is nou simpel uit te leggen. Er was eens een jongen uit Geffen, die onze fanfare ging verlaten omdat hij bij de marine ging. Aangezien hij toch muziek wilde blijven maken, werd hij lid van een fanfare uit Zutd Scharwoude. Weer eenmaal terug in het Geffense kwam hij op het idee een keer een uitwisseling te organiseren... en dat is nu bij deze geregeld! Waar de marine al niet goed voor is!?! Het belooft een boeiend concert te worden waar verschillende geledingen van onze vereniging aan deelnemen, kom dus gezellig langs op deze

zondagmiddag en luister naast onze muziekvereniging ook naar muziekvereniging K.N.A. uit Zuid Scharwoude en je zult zien, je hebt een hartstikke leuke middag!!! Donateuractie Graag maken wij je erop attent dat de jaarlijkse donateuractie weer bijna voor de deur staat. Van 03 nov tot en met 09 nov kun je een lid van WJ.K. aan de voordeur verwachten. Deze actie is voor het instandhouden van onze vereniging enorm belangrijk!! Ja oké, wie zou dit nu niet zeggen als ze een actie houdt maar: Weet jij hoeveel het aanschaffen en onderhouden van al die instrumenten jaarlijks kost? Weet jij hoeveel het aanschaffen van de muziekwerken jaarlijks kost? Weet jij hoeveel het onderhouden van ons uniformenpark jaarlijks kost? Weet jij ........ . Enorm veel en mede dankzij jou als donateur van W.I.K. kan onze vereniging blijven bestaan, kunnen we blijven groeien en mee gaan met de tijd. Kunnen we concerten en serenades geven, kunnen we aanwezig zijn bij Sinterklaas, Kerst, de communicanten, Koninginnedag, de Wandel-4-daagse, Effe noar Geffe, etc. Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!! Agenda Voor onze fans volgt hieronder wederom de agenda: 27 okt De Pompzwengels optreden te Appeltern 02 nov Allerzielen 03 nov W.I.K. uitwisselingsconcert K.N.A. 03-09 nov W.1.K. donateuractie 17 nov W.1.K. maaslandcup 21 dec W.I.K. concert in de kerk samen met acapella koor 1e Kerstdag W.I.K. verzorgt muziek tijdens H. Mis 29 dec W.I.K. eindejaarsconcert Muzikale groet, Muziekvereniging W.I.K.

fl

Prinses Beatrix ~:nds , ·,-,. ~H.M.d1Konlllgift

,,1'1

{

% Il

1J

~~

COLLECTE 2002

~~

?1<,,

Van 8 tot en met 14 september 2002 werd in Geffen weer gecollecteerd voor het Prinses Beatrix Fonds. Dit jaar was de opbrengst E 1.198,74, waarvoor wij U danken. Dit alles is natuurlijk onmogelijk zonder onze enthousiaste collectanten. Allen bedankt! Namens het plaatselijk comite, Sjan van Nistelrooij. 17


unicefo Welkom bij de nieuwe collectie van Unicef op de Dorpstraat 6 in Geffen. Unicef komt op voor alle kinderen, waar ook ter wereld. Met de aanschaf van kaarten en cadeaus steunt u het werk van het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Kinderen zijn de toekomst. Toch groeien miljoenen kinderen op in extreme armoede, sterven aan ondervoeding of ziekten die eenvoudig te voorkomen zijn. Miljoenen kinderen gaan niet naar school, leven en oorlogsgebieden, moeten zwaar werk doen of worden misbruikt. Paul van Vliet, Unicef-ambassadeur zegt hierover het volgende: "Kinderen hebben de toekomst. Maar in de praktijk hebben nog veel te veel kinderen veel te weinig toekomst. Voor hen zet ik me graag in. U kunt ook iets doen voor die kinderen. Bijvoorbeeld door het kopen van UNICEFKAARTEN EN CADEAUS".

Als wij er niet voor zorgen dat de toekomst is geborgen voor de kinderen van morgen wie dan wel? Tot ziens, Trees Lamers

En bij de kinderen: 1e plaats team 5 de Kleijn/Coppens 2e plaats team 1 de Haas/v.d. Oever/Draad team 2 v. Venrooij team 4 Peters/v. Nistelrooij 3e plaats team 3 .Verstappen/ v.d. Doelen Het was een geslaagde avond organisatie bedankt we hebben genoten. Groetjes Kim de Kleijn

WEES GERUST "Wat zeg je, hart?" "Wees gerust." "Maar hart,iijk dan naar de wereld." "Wees gerust." "Maar hart, zie je dan niet de ellende, de ziekte, de pijn, de honger, het kwaad?" "Wees gerust." "Maar hart, er komt misschien oorlog!" "Wees gerust, ben blij en zing. Denk de hemel op aarde, dan krijg je hem ook. Wees gerust, ben blij en zing." "Dank je wel, hart." Marianne van Sambeek (05-10-2002).

BUURTVERENIGING DE ELSHOF Verslag fotozoektocht 2002 Vrijdagavond 6 september om 18.45 uur moesten we bij sporthal de Geer verzamelen. We werden in 5 groepen verdeeld en kregen uitleg en foto's en mochten om de beurt vertrekken. Het zoeken was begonnen. Voor de kinderen hingen er platen met vragen en voor de volwassene waren er best wel moeilijke vragen. Na een tijdje lopen kwamen we bij het Akkertje waar we een ijsje en deel 2 van de zoektocht kregen. Weer zoeken en het werd steeds moeilijker want het werd donker. Het eindpunt was weer bij de Geer. Waar we consumptiebonnen en een hapje kregen. Daarna volgde de prijsuitreiking. De uitslagen waren als volgt: Bij de volwassenen: Ie plaats team 2 van Venrooy/K.onings 2e plaats team 5 de K.leijn/Coppens 3e plaats team 3 Verstappen/v.d. Doelen team 4 Peters/v. Nistelrooij 5e plaats team 1 de Haas/v.d. Oever/Draad 18

VERVOLG WIE WAT WANNEER OKTOBER 29 K.V.O., Cio-Care in het Oude Klooster

NOVEMBER 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 02 Allerzielen 03 W.LK.. uitwisselingsconcert K.N.A. 03 t/m 09 W.I.K., donateursactie 05 K. V.O., rondleiding Wihabo 11 K.V.O., kaartavond samen metZLTO en intro's, aanvang 19.45 uur in het Oude Klooster. 16 Soosavond Geffen voor jeugd van 12 t/m 16 jaar 16 ~uurtver. De Elshof, jaarfeest 17 W.1.K., maaslandcup 21 W.I.K., concert in de kerk samen met acapella koor 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19)

DECEMBER 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20)


VOETBAL VERENIGING "'Nooit Gedacht" Geffen

C-1000 J. v. Herpen steekt Bl Nooit-Gedacht in het nieuw

U kunt dan biljarten, kaarten of gewoon gezellig buurten met elkaar. Iedereen betaalt daarvoor dan â‚Ź 1,00. Daarnaast kunt u koffie / thee verkrijgen tegen de 'ouderenprijs'. Wij heten u van harte welkom in het Oude Klooster op woensdagochtend! Stichtingsbestuur Het Oude Klooster.

-R I GO IVI KLUSSENHULP SENIOREN

Voorkom onaangename winterproblemen

Onlangs werden de B !-junioren van Nooit-Gedacht verrast met nieuwe shirts en tassen. Deze nieuwe shirts en tassen werden geschonken door C-1000 Johan v. Herpen, gevestigd aan het Dorpsplein 3 te Geffen. Nu de B 1 van Nooit-Gedacht in dit nieuwe tenue op de groene grasmat hun favoriete sport kunnen beoefenen, zullen de spelers en begeleiders nog meer hun uiterste best doen, om hun sportieve aspiraties waar te maken. Na de overhandiging bedankt Nooit-Gedacht de sponsor voor deze fantastische uitrusting, en wenste Johan v. Herpen zowel zakelijk als sportief veel succes toe. Op de foto het trotse team met begeleiders en de sponsor Johan en Els v. Herpen.

INLOOPOCHTEND VOOR OUDEREN Het Oude Klooster...ontspanningscentrum voor ouderen! Er wordt goed gebruikt gemaakt van de (nieuwe) ruimten in het voormalige nonnenklooster. De K.B.O. organiseert voor haar leden diverse activiteiten op verschillende dagen in de week o.a. biljarten, kaarten en koersballen. Uit de praktijk blijkt dat er ook ouderen zijn, die niet aangesloten zijn bij de Ouderenbond, maar toch graag een kaartje leggen of biljarten in het Oude Klooster. D~rom is er een speciale inloopochtend gereserveerd. Elke woensdagochtend staat de deur van het Oude Klooster open voor alle mensen van 55 jaar en ouder, zowel K.B.O.-leden als niet-leden uit Geffen!

De winter komt eraan. Het kan geen kwaad om daar goed op voorbereid te zijn. Het zal je maar gebeuren dat 's morgens de kachel weer aan moet en het laat afweten, of u merkt dat een raam of een deur ergerlijk tocht, dat het pad of de stoep glad is. Misschien wilt u nog voor de winter thermostaatknoppen om te besparen op de stookkosten. Voor dergelijke, meestal kleine ongemakken is het goed te weten dat de Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderwerk Maasland (RIGOM) klussenmannen kan inzetten. Alle 55-plussers en gehandicapten in noordoost Brabant kunnen hiervan gebruik maken. En dat voor een schappelijke prijs. Voor karweitjes van velerlei aard kunt u een beroep op de klussenman, behalve de wintervoorbereiding zoals het bijvullen van de cv, is hij er natuurlijk ook voor een lekkende kraan, het toilet dat blijft doorlopen, vervangen van een lamp, een verstopte afvoer (tot en met de sifon) een deur die klemt, het hangen van schilderijtjes, spiegel, het plaatsen van rookmelders, handgrepen in badkamer of toilet, een draadloze deurbel en nog veel meer klusjes. Wanneer u dat wenst, geeft de Rigom u ook graag advies over de algehele veiligheid in huis. Immers, de meeste ongelukken gebeuren nog altijd in en om het huis. Dat gaat over matjes die los liggen, losliggende leidingen, een extra schakelaar of verlichting ventilatie, veilige elektriciteit, extra een buitenlamp, draadloze bel, enzovoorts. Voor zo'n advies wordt uw woning grondig nagegaan op velerlei onderdelen. Dat advies is geheel gratis. Enige voorwaarde is dat u 55 jaar geweest bent. Een afspraak met klussenman maakt u door de Rigom te bellen: (0412) 63 30 43, 's morgens tussen 9 en 10 u. 19


11 SEPTEMBER 2001, NESARA, PIRAMIDE EN NOG VEEL MEER Misschien zal ik door velen van u voor gek verklaard worden door wat ik hier onder ga vertellen. Ook mijn .eigen verstand zegt: "Hou maar stil, zeg niets, wacht maar af." Maar mijn gevoel staat te jubelen en te juichen, is vol verwachting en wil het delen. Aangezien ik ben gaan leren om steeds meer op mijn gevoel af te gaan, overigens best lastig voor iemand die tijdens haar studie geleerd heeft om enkel op bewijzen af te gaan, kom ik er toch mee naar buiten. Begin september las ik een artikel over de tijd waarin we nu leven met o.a. een geheel andere verklaring voor de ramp in New York op 11 september 2001, dan over het algemeen wordt aangenomen. Hierin werd een verband gelegd tussen NESARA en de ramp van 11-9. Nog weinigen onder u zullen weten wat NESARA inhoudt. Dit is een afkorting van het volgende: National Economie StabilizationAndRecovery Act. Het is een nieuwe wet die al op 20 maart 2000 door het Congres in Amerika geaccordeerd zou zijn. Bill Clinton zou de wet op 10 oktober 2000 ondertekend hebben. NESARA zou direct op grote schaal overvloed genereren op financieel, economisch en spiritueel gebied.·Tegenstellingen tussen arm en rijk zouden drastisch afnemen. George Bush zou toen hij op 20 jan. 2001 aan de macht kwam ermee hebben ingestemd om na een half jaar af te treden zodat NESARA geïmplementeerd kon worden. In augustus 2001 weigerde Bush af te treden. Maar op 30 augustus 2001 zou hij toch zijn ontslagpapieren getekend hebben. Op 11 september 2001 zou om 9:00 u. vanuit het computercentrum in de Twin Towers de nieuwe goudstandaard (nodig voor NESARA) worden gedownload naar alle Amerikaanse en buitenlandse banken. Om 10:00 u. zou NESARA bekend worden gemaakt aan alle TV netwerken vanuit het militaire controlecentrum in het Pentagon in Washington D.C.. Maar ja, wat gebeurde er om 8:45 u? Na dit artikel te hebben gelezen waar overigens nog veel meer in staat over deze tijd ben ik op de aangegeven websites gaan kijken. Ik vond daar erg interessante, maar misschien wel ongeloofwaardige dingen, alhoewel ik er absoluut niet van zou staan te kijken dat het grotendeels wel uitkomt. Wat men er van gelooft moet ieder voor zich zelf uitmaken. Maar wanneer alles wel staat te gebeuren dan gaan we gouden tijden tegemoet en dat zou je nu als je naar de wereld kijkt niet bepaald zeggen. Elke dag komt er meer informatie vrij en telkens word ik in het idee gesterkt dat er veel waars staat op deze websites. Ook heb ik lichamelijke ervaringen welke kloppen bij wat er in deze websites vermeld staat over de 20

wijzigingen van onze lichamen. Ik had deze ervaringen al vanaf begin dit jaar dus nog lang voordat ik op deze sites gekeken had. Ik zal nog één ding noemen wat ik gezien heb op het internet. Ik zag het op 11 september 2002 staan. Het was een boodschap van Thoth ( Oudegyptische God van de wijsheid, bewaker van de dodenrollen en meester van de tijdrekening). In die boodschap zei hij dat op maandag 16 september de Gantenbrink schacht van de Grote Piramide zou worden geopend. Daarna vermeldt bij wat er gevonden kan worden. Ik zál dat hier even in het kort vermelden. Maar voor geïnteresseerden is het leuker om de site zelf op te zoeken. Achter de schacht zou zich een kamer van ongeveer 30 meter diep bevinden met daarin een bibliotheek waar, in waterdichte kleivaten_een hoop kennis zit. Er zijn ook enkele geheimen in de muren te vinden. De muren zijn blauw en rood van kleur. De inscripties zijn in zwart en goud. In het midden van de kamer staat een soort altaar. Dit is een machine welke alle kennis van oude tijden bevat. In een nis zou een ruimteschip staan! Het is niet erg hoog. Eens als de tijd daar is zouden wij mensen het bestuderen en kunnen we het nabouwen. Dez.e in de piramide is nog steeds te gebruiken. Aan de tegenovergestelde kant van de gang in de vloer kan een deur gevonden worden. De echte hoofdingang is verzegeld. Onder het zogenaamde 'altaar' is een toegang tot een andere piramide met een soortgelijke kamer. Daar zal je nog meer kennis vinden. Er stond nog meer op deze site, maar dat moet men zelf maar gaan bekijken. Ik vond het in ieder geval al wel leuk dat men inderdaad heeft getracht die Gantenbrink schacht te openen. Men stuitte op een andere deur, maar wat daar achter ligt is de vraag en misschien klopt het allemaal wel. De tijd zal het Ieren. Ik zal nu even de belangrijkste sites vermelden www.evolutiesprong.com, www.2012.com.au, www.childrenoflight.com, www.nesara.org. Site van piramide boodschap: www.evolutiesprong.com/ Diverse%20lnfo/great_pyramidhtm. Mocht alles gaan uitkomen dan bent u nu al een beetje voorbereid want het zijn erg grootse gebeurtenissen. In ieder geval veel lees plezier en keer naar binnen om te kijken wat uw ziel er van vindt, de mijne staat zoals ik hierboven al schreef te jubelen en te popelen. ' We gaan een prachtige toekomst tegemoet, gegroet. Marianne van Sambeek - van den Muijsenberg. Geffen


SCHOONHEIDSSALON

ANNE

GESPECIALISEERD IN: • Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen / Pakkingen (billen buik, borsten, handen en voeten) • Facesetting • Permanente Make-Up

A.

• • • •

Make-Up workshops Dagarrangementen Piercing Ontharen ( elektrisch)

ook verhuur...çadetiiuartlkelen-t,ezorglng aan hule

Hanegraaf B.V.

f Ä.Geffen

Sedrljvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532200 1 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. (073) 532 46 59

ADMINISTRATIE HAGEKO GEFFEN

8c ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

STALEN KOZIJNEN OP MAAT

Het adres voor: • verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. · lid van

~

RUWIELEN

"-l..Gt.!s:i. _ _ __

TANKSTATION

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44

1

5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

~-

----/Ja, dat doen we allemaal!

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

~

IIIVA I

=

ESE

PARl Makelaardij Assurantiën

Aan-en verkoop

ti

Hypotheek ®adviseur


r;r--· r

a

d

i

o

Vl DERACKEN V 0

106.3FM Radio Vladeracken: PROGRAMMERING

17.00-18.00 u.Driemaster 18.00-19.00 u. Vladeracken Informatief 19.00-21.00 u.De Muziekzolder 21.00-23.00 u.Country Roads

Toelichting: De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn zeven dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87.5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelf geen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken.

Maandag 19.00-21.00 u.Sportlokaal (Punt.NL) 21.00-22.00 u.Sportlokaal (Alle 13 goed) 22.00-23.00 u.Sportlokaal

Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief Studio Vladeracken Raadhuisstràat 1, 5386 BE Geffen

Dinsdag 19.00-20.00 u.RegioWijzer (Caraflax) 20.00-22.00 u.In De Schijnwerper 22.00-23.00 u.Klanken uit verleden tijd

Redactie Informatief p/a Rien Bosch Kerkstraat 6, 5391 AA Nuland

Woensdag

Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a, 5382 JC Vmkel

19.00-20.00 u. The Young Ones (Klasseradio) 20.00-23.00 u. The Young Ones

Donderdag 19.00-21.00 u.Radiocafé (Rock 'n Roll Greatest) 21.00-23.00 u.Radiocafé (Popcafé)

overige correspondentie: Stichting. Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vmkel Raadhuisstraat 1, 5386 BE Geffen

Vrijdag 19.00-21.00 u.Radio Santiago 21.00-23.00 u.Radio Santiago 23.00-24.00 u.Radio Santiago (De Stemband)

g

; V\

0

~ ·c:: Q)

e

J c:l,

~

"'0

Telefoon radiostudio: (073) 532 53 66, 8" redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835

VAN DE REDACTIE Zaterdag 08.00-10.00 u.Wmdkracht 8 tot 10 10.00-12.00 u. Windkracht 10 tot 12 12.00-13.00 u. Vladeracken Informatief 13.00-15.00 u.Regionale mterdagmiddag gebeurtenis 15.00-16.00 u.Maas- en Meijerij Top 15 16.00-18.00 u.Regionale zaterdagmiddag gebeurtenis 18.00-19.00 u. Vladeracken Informatief 19.00-20.00 u.Griebel Grauw 20.00-22.00 u.Radio Santiago

Zondag 08.00-09.45 u.De Mengelmoes 09.45-10.00 u.Kinderprogramma 10.00-12.00 u.In De Schijnwerper 12.00-13.00 u. Vladeracken Informatief 13.00-14.00 u.Driemaster 14.00-17.00 u.Regio Sport 22

Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 532 1544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


@an Lent

·~ B<>jwen CW

Specialist in zit- en ligcomfort

ouwe op

Het Gcffens Veld 4 5386 LL Geffen

vertr<wr en ve w ouwen

Tel.: 073 - 532 28 52

~

■ ■ ■ ■ ■ ■

~

Gebr.,.... Wllnroolj Bo~

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Gebr. van de Wetering

__c,_~-~-Q-~.o. W~,:

~~·-~..~~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur-Houtrecycllng AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

REGIO,Á* BANK

.

7

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor:

• privé-(betaal-)rekening * roet euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• hypotheken * lineair / annuneiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * boog-/laagconstructies * roet (premie-) depot Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

• lenen

• sparen

* persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

* direkt opvraagbaar

• beleggen

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

* beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen *mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

* belastingvrij sparen * bedrijfssparen

* deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

1=

■ 1VA~ESE PAiMERS BV

Makelaardij Assurantiën

Hypotheek · adviseur


~z

Allesvers uiteigen bakkerij

H. VAN ZANDVOORT

ELECTROTECHNIEK B.V.

,1

E-mail: hvundvoortelectroOhetnet.nl Magnolia 18 - S386 EP Geffen Tel: (073) S32 60 18 - Fax: (073) S32 39 86 GSM 06 SS 783 873

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor:

bruiloften - partijen -vergaderingen

UITVAARTVERZORGING

VAN

B.V.

LITH

Docfalaan2

5342HZ

Oss

-

,

"'if':l

bDakkerij Brands orpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uiivaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen

tel: (0412} 62 31 73

fax 0412 64 11 55

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *HANG· EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon [073] 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWWJA-RE.NL

0

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers .

SCHOENEN & SPORT

/50SPIERI NGS

~ • begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

, , . DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS . . ,

B. de :Kinderenv.o.i. Holell8Craat 32, Gellen

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel, (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Maarten van der·_oussen

tel. 073 • 5325551 *Alles·voor uw huisdieren * Meststoffen, potgrond, zaden~ etc. * Klompen, laarzen

Bouw Buro Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073- 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur