Torenklanken 2002 - nr 14

Page 1

I

I

40e jaargang nummer 14 september 2002

en en sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

. . . . . . . . . . . . . . . . . .VAN DE REDACTIE De jaarlijkse zakjes aktie voor Torenklanken wordt gehouden in de week 42 van 13 t/m 19 oktober a.s. Wat is het u waard dat Torenklanken elke veertien dagen bij u in de bus valt? Wij rekenen op uw gulle gift_

. . . .- E I I D I

18

19

20

Kom eens kijken op zondag 27 oktober in de Bonkelaar. Iedereen is van harte welkom. Voor kinderen tot 6 jaar bedraagt de entreeprijs € 0,50. Daarboven geldt voor iedereen een entreeprijs van€ 1,00. Heeft u vragen, bel gerust. Tot dan op 27 oktober in de Bonkelaar Jacqueline Wingens.

De redactie

VAN DE REDACTIE SPEELGOEDMARKT Net als vorig jaar wil ik ook ditjaar weer een speelgoedrommelmarkt houden. Dit jaar zal deze plaatsvinden op zondag 27 oktober van 10.00 tot 14.00 uur in de Bonkelaar. Vorig jaar was er dan ook van alles te koop. Van spelletjes, puzzels, barbies tot He-man poppen, steppen, duplo, lego, kastelen, babyspeelgoed, te veel om op te noemen. Heb je nog spullen op zolder staan, of wil je samen met een vriendin een tafel huren. Ook dat kan. De tafels kosten dit jaar € 7,50. Wil je inschrijven, dat kan bij Jacqueline Wingens, Abelenstraat 20 Geffen. Telefoon 073-5325446. Liefst na 19.00 uur Ook dit jaar zal de huuropbrengst van de tafels beschikbaar worden gesteld aan de parochie Maria Magdalena voor het restaureren van glas in lood ramen. Het gene wat u zelf verkoopt is uiteraard voor u zelf. We zamelen dus niets in. Veel mensen komen speciaal naar dit soort rommelmarkten toe om in de dure decembermaand met minder geld toch leuk speelgoed te kunnen kopen. Vaak zijn de spulletjes zo goed als nieuw. Want niemand koopt bv. een puzzel waar een stukje uit ontbreekt.

In verband met de financiële positie zijn wij genoodzaakt om voor Dankbetuigingen, kleine advertenties zoals; personeel gevraagd/ aangeboden€ 5,00 als vergoeding te vragen. GevondenNerloren advertenties blijven gratis. Voor zakelijke doeleinden vragen wij het daarvoor geldende tarief.

SCOUTING GEFFEN Uitslag Raad de meters touw.

Tijdens Effe Noar Geffe was Scouting Geffen natuurlijk ook vertegenwoordigd. Dit jaar met een grote gepionierde brug. De bezoekers van Effe Noar Geffe konden een gokje wagen op de totale lengte van het touw wat gebruikt was om de brug te knopen. Na een flinke telling bleek dat Dhr. F. v.d Heijden (uit Geffen) het dichtst bij de waarheid zat. De door hem opgeschreven 740 meter scheelde maar 1 meter met het touw wat 739 meter lang was. Graag willen wij iedereen bedanken voor het meespelen Scouting Geffen 1


R,e!!1oo'tJ!.ÎY.rnw, -~ •

~~

Maatvoeren en bouwen separatie glpswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. ,Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden.

Spuitwerkzaamheden.

~ Tel 073 532 34 69

www.rommeafbouw.nl lnfo@rommeafbouw.nl

~

GC>~:RS G~FF'"'..E.JST mbinderJ;; 1/Wouw. :JClooslerslraal.5c .5336 71::R

9e/fan

• begrafenissen en crematies waar u ook .vérzekerd bent. • vrouwelijke medewerkers • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen

Tel.: 0412-642454 073 - 522 42 86

23/oemen :JJ/anlen

23ruidswer..k 9ra/{l)er..k Aadoarli.keièn

Met van Schijndel Bouwgroep fax 073 .53 2.5 1.50 neemt u elke hindernis 1 - - - - - -- - - -- -- - - -- - - - -- - - - - - -----1 die u met bouwen tegenkomt! /e/073.5321683

Il

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

*

loonbedrijf en mestdistributie

*

zand en grindhandel

*

aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77 fa?(: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 518545 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGRO EP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl

Wij verzorgen voor u:

.. ..

..

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~

WIHABO

~ DRUKKERIJ Voor o l uw familie- verenigings· en ha ndelsdrukwerk. Fam iliedrukw erk keuze uit 7 collecties. Met o pgoof ven juiste datum bii geboortekoortjes, drukkosten gratis. Gratis fotoalbum bii geboortekaartjes. Ook voor copleerservice kunt u bij ons terecht.

Kleurencopieën en kleurenprinten tot A3.

Grootformaat drukwerk 52 x 7 2 cm. Kleurenplotten tot 1.50 m.

Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fax:

(073) 532 47 95

e-mail: drukkerij@wihobo.nl Internet: www.wihabo.nl


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr.. 20-09 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 21-09 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+kinderkerk) Zo. 22-09 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor 13.00 u Gouden jubileumviering fam. Hopstaken - v. Grunsven Ma. 23-09 19.00 u * Avondmis Do. 26-09 14.00 u Goudenjubileumviering fam. Scheil - v.d. Hanenberg Vr. 27-09 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor Za. 28-09 19.00 u H.Mis mmv Jeugdkoor (+kinder-kerk) Zo. 29-09 09.30 u + Woord-Com.d. mmv Gem. koor Geen avondmis Ma. 30-09 * = dienst in de kapel

+=t.v. uitzending naar de Heegt - Van 25 t/m 30 september is pastoor Scbeepers naar Lourdes OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 1 okt. 2002 a.s. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 5 november 2002. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216.

HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00-20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: ~lke maandagavond tussen 18.30-20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk KERKBALANS 2002: "Kleur bekennen" De actie Kerkbalans loopt goed: hartelijk dank aan alle sympathisanten van onze parochie! De stand is:€ 35.351,00 bijgedragen door 510 deelnemers! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2002 ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bez.oek ontvangen van het ziekencornité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30- 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanberwijnen@hotmail.com inter:netside parochie: www.parochiegeffen.nl WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 22 aug.: Riet van Hoeij - van Schijndel, 51 jaar 27 aug.: Piet Peters, 75 jaar 4 sept.: Jo van den Bergh, 64 jaar MISSIE-ZENDINGSKALENDER 2002. De nieuwe Missie-kalender is weer uit en presenteert dit jaar kunst uit de Maya-cultuur. Thema: EEN DROOM VAN EEN JAAR: dertien kleurrijke schilderingen van de Guatemalaanse kunstenaar Juan Francisco Guzmán. Hij biedt een blik op het leven van zijn land, Guatemala. Zijn schilderingen verbinden de Mayasymboliek met de symbolen uit het christendom. Hij laat zich daarbij inspireren door de natuur die hem omringt. Dit resulteert in prachtige schilderijen die het geloof en de hoop van de Mayabevolking laten zien. Het voorwoord in de kalender is geschreven door de Guatemalaanse Nobelprijswinnares voor de Vrede 3


Kleding verander- en reparatiewerk.

"BENILDA

11

Molenberg 6. te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden no tel. afspraak.

P. DE KIJEIN

Loonbedrijfen Grondverzet Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Gebr. van Erp

t:::::.\ 't:=')~ ~

-

~

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

\17\N D 'E R DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? D~lta Loyd;,, ~ Jnterpolis. StadR9tterdam NationaleNederlandèn Centraal Beheer · ,

.v.,

Amev

RVS

Aegon

Univé

lnNederlan:8 kunt u kiezen uittientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen Wii u graag. ·· · · ' ·"' Kloosterstraat44, 5386ATGeffen

Tel 073 -532 55 10, Fax 073 - 532 55 60 •et,

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

~

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.nl Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21.00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 21.00 uur

I

VERZEKERINGEN

f/)~

U,; ~ • begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen • gratis informatief gesprek Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

~ maninka

Bloembinderij

@;;,

~

~ bloemen

~ planten

~ grafwerk

~ potterie ~ teleflora

~ decoratie

~ bruidf;werk

@;:, ~

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41


(1992) Rigoberta Menchu. Zij vertelt over de moeilijke tijden, het pessimisme, de onzekerheid van deze tijd Toch vertelt ook zij over geloof en hoop, die de Maya's in staat stelden tijden van rampspoed te overleven. "Geloof wordt geboren uit hoop" schrijft zij, "hoop is de droom dat een andere wereld mogelijk is". EEN DROOM VAN EEN JAAR, kost€ 6,00 en is verkrijgbaar op de pastorie.

WIJZIGINGEN PAROCHIEGIDS Dit jaar is er een nieuwe parochiegids uitgegeven, maar meteen al zijn er gegevens die veranderd zijn of foutief vermeld. We zullen in Torenklanken de veranderingen en aanvullingen publiceren en vragen u deze in de gids op te nemen. Blz. 7: e-mail adres van de diaken is: diakenvanherwijnen@hotmail.com Blz. 18: Koster Jan van Schijndel heeft tel.nr. 5321086 Blz. 19: De nieuwe contactpersoon van het Jongerenkoor Heesch-Geffen is: Teuntje Monteîro, Dr. S. v. Zwanenberglaan 74, 5384 BX Heesch, Tel. 0412 454 2192 Blz. 27: Parochiebladen: Wekelijks ligt er achter in de kerk en de kapel een stencil met kerkberichten voor de gezamenlijke parochies Vinkel en Geffen: "Torenplein" Blz. 29: nieuw adres G. Schuurmans: Kastanjehof l, 5386 GN Blz. 29: De rouwkapel verwijst naar de rouwkapel van Nuland. In Geffen gelden de tarieven voor het mortuarium in het Oude Klooster. Blz. 30: tel.nr. van Robert v.d. Doelen moet zijn: 5341530.

ROZENKRANS NOVEEN In het begin van de oktobermaand wordt er in de Vinkelse kerk een rozenkransnoveen gehouden, vanwege haar patrones Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Medewerking wordt verleend door verschillende voorgangers en diverse koren uit de omgeving. Een rozenkransnoveen. Wat is dat? Als we een speciale intentie hebben dan kunnen we een noveen houden. Dat wil zeggen dat we dan negen dagen achtereen bidden tot Maria of een andere heilige voor onze intenties met als doel: verhoring van onze intenties. Een noveen kan worden gehouden voor alles wat een mens heeft om voor te bidden zoals: • meer begrip en een betere verhouding tussen mensen, • een gezond leven voor ouders, kinderen, kleinkinderen en opa's en oma's, • dragelijkheid van een ziekte ofzelfs beterschap ervan, • de oplossing van een probleem waarmee je al lang rondloopt,

• een beetje geluk op je werk, • verbetering van een relatie thuis tussen ouders en kinderen, • werken aan je eigen groei in het leven, • een goede afloop van een belangrijke gebeurtenis in een leven, om maar wat voorbeelden te noemen. Natuurlijk zijn er nog duizenden dingen meer om voor te bidden of om een zegen over te vragen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om samen met ons te bidden voor alle intenties die leven in de wereld en in de kerk. We beginnen op zaterdag 5 oktober. Aanvangstijden leest u in de volgende Torenklanken. We bidden dan negen dagen lang iedere dag het rozenkransgebed met aansluitend een hoogmis ter ere van Onze Lieve Vrouw. Wij zijn ervan overtuigd dat ons gebed een gunstige invloed heeft op onze intenties. Wij hopen op een grote opkomst zodat we in gebed allen steun aan elkaar kunnen geven.

Op zondag 30 juni j.l. is er weer een Geffens open Jeu de Boules toernooi geweest. Toernooi uitslag: 1 G. van de Zanden - R. van de Zanden 2 J. van de Doelen - H. van Leeuwen 3 C. Schuurmans - R. Schuurmans 4 A. van de Biezen - H. Huibers 5 P. de Moor - M. de Moor 6 D. van Nistelrooij - Berlo 7 A. van Santvoort - T. van de Doelen 8 van Uden - van Uden 9 M. de Klein - R. de Veer 10 F. Verbruggen - A. Wingens 11 Thijssen -Thijssen 12 van de Hurk - van de Hurk 13 P. Schutjes - C. van de Kamp 14 H . Rovers - A. Jagers 15 C. Langens - H. Langens 16 G. van Nuland -A. van Nuland 17 S. Heijmans - P. Heijmans 18 T. Oppers - M. Oppers 19 W. van Hoorn - W van Erp 20 A. Lepoutre - Vogels Hierbij willen wij ook alle sponsors bedanken die een prijs beschikbaar hebben gesteld. J.B.C. Geffen 5


ROND DE DORPSPOMP De stamtafel opent op 8 sept. j.l. met een korte nabeschouwing van de Boerenmèrt. Weer een prachtig feest, waarvan iedereen genoot. Op zaterdagavond was het hele Dorpsplein bezet Drie "Wonderkoeien" kregen bijzondere aandacht. Een liggende roodbonte was aangekleed door Geffense Kleuters met heerlijke paddestoelenkleurtjes, een staande koe werd door twee Geffense kunstenaars Trees de Rijke en Jan van Lieshout tot echt Geffens monument gemaakt en mocht de Twee molens dragen op haar flanken, de derde, ook een staande koe werd opgesierd naar ontwerp van burgemeester Hans Netten, met aan de voorzijde de stad Oss en aan de achterzijde Den Bosch en daartussen het bonte Brabantse landschap, de Heerlijkheid Geffen. De koeien blijven in Geffen daar zorgt de Kunstkring wel voor, die voor deze blijvende aanwinsten het initiatief nam. Een pracht idee. De koe van Hans werd geleasd voor zijn "GOEDE DOEL:' en bracht nogal wat op. Helaas was er verder weinig aanbod van de kunstenaars. De muziek op de Geffense Podia was lekker gevarieerd en vol verrassingen, waarbij vooral de dansende kindergroepjes opvielen. Het hoogtepunt was de bekendmaking en het feest rond de man/vrouw van het 2002: Marinus van Dinther!!!. Iedereen was er meteen heel content mee. Ja, een terechte winnaar uit de vele voordrachten met duidelijk de hoogste score. Marinus zet zich op niet-teevenaren wijze in voor het jeugdvoetbal bij Nooit Gedacht, knapt er allerlei karweitjes op, is scheidsrechter, een prominent lid van Geffes Volk, te zien op Sinterklaasfeesten en bij feesten en partijen om de zaak op te vrolijken. Marinus, onze hulde en proficiat en een plezierig jaar toegewenst. Jammer was, dat het geluid weer ontoereikend was. De te geringe capaciteit van een kabel was daaraan debet. Maar ja, dat had toch voorzien kunnen worden. Dergelijke zaken kun je van tevoren berekenen. Helaas bleef de uitbundige feestelijke sfeer beperkt tot het Dorpsplein. In Geffen zelf was het "doods" "Un kaauw bedoening". Alleen bij de "Rom" en "D'n Akker", daar was het zo,n feest; dat het ondanks verzoeken toch maar bleef doorbonken over het Dorpsplein. En de Tap op het plein was ontoereikend voor al die dorstige kelen en dat terwijl er toch mooi weer was voorspeld en dat ook de hele avond bleef Maar al bijeen een "FANTASTISCHE" avond. 6

Over de feestmèrt spreken we op 22 september, dan komt een delegatie van het Mèrtcomité naar de stamtafel en gaan we uitbereid napraten. Al moeten we toch even memoreren, dat de "SCHOMMELS" een prachtig decor vormden en dat de Trekpaarden en de Belgische Jury weer een onontbeerlijk onderdeel waren van de Mèrt en dat Tonny Jansen een zeer verdiende eertste prijs won, de Malder tweede werd en Bart de Kinderen de derde prijs meenam van de deelnemers. Een nieuw feesttraditie dient zich aan: het feest der 50tigers. De vijftigers van Geffen in het jaar 2002 hadden er echt ook behoefte aan het feest te vieren. Gemis aan sociaal contact of zoiets. Of samen de pijn dragen van over de helft te zijn. Of dieëten te bespreken voor het "komende buikje" Of welke homeaopatische middelen gaan we gebruiken. Ze maakten samen een "schoolreisje" met de bekende "perermuntjes". Ze hadden weer de muziek "van vruuger'' en het slotfestijn in "het Haasje" was een groot "LACHEN, GIEREN en BRULLEN". "Ge het mekaoren toch noddig" De binnenkomst van onze zeer welkome gast de scheidende burgemeester Hans Netten maakte een einde aan al de SCHIK-herinneringen van een onzer 50 geworden leden. Handen-schudden, dat begrijp je. Dag Burgemeester. Meteen kwam al de vraag op tafel: "Waarom gaat U nu al weg. Is dat niet te vroeg? Er lagen veel overwegingen aan ten grondslag: o.a. Zijn leeftijd, bijna 61 jaar, met voldoende dienstjaren, dus een volledig opgebouwd pernsioen. Hans Netten is al vanaf 1959, dus 43 jaar in functie bij overheden, waarvan 22 jaar als burgemeester. Zijn vitafüeit maakt het hem mogelijk zijn talenten op andere plaatsen in te zetten, en ook heel erg belangrijk is ·het thuisfront": in de weekenden thuis, dichtbij zijn kinderen. De eisen en kwaliteiten, die men nu stelt aan het burgemeesterschap zijn duidelijk anders geworden, dat is Hans Netten zich bewust. Het afscheid is zeer tijdig aangekondigd. Het nieuwe college is intussen ingewerkt, dus een goed moment. Natuurlijk heeft de negatieve publiciteit rond de Maasdonkse bestuurscultuur hem pijn gedaan. Dat heeft hij als lastig ervaren maar het heeft hem ook zelfbewust gemaakt. Wat hem vooral irriteerde waren opmerking als:" Gooi het bijltje er maar bij neer. Voeg Maasdonk maar bij Oss." Hij staat volledig achter Maasdonk en voorziet goede kansen voor de komende 10 jaren. Hij voelt zich ook echt Maasdonker. Hij geniet duidelijk, als hij opmerkt: "Ik was vandaag nog bij "JUMPING MAASDONK". De samenwerking tussen de kernen heeft hij tot persoonlijke inzet gemaakt. Hij vermeldt: het samengaan van de ondernemersverenigingen, de


Rabobank, de schoolbesturen, de samenwerking op cultureel terrein, bij de muziekschool Maasdonk, de Muziekgezelschappen, de kamavalsstichtingen enz. "Ik heb me duidelijk en met een grote intense beleving ingezet om partijen der kernen te verbinden met respect voor het dorpseigene". Hij noemt dat met verve: "HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAI.?', dat mensen een identiteit verschaft, dat inspireert en zich gelukkig op tal van terreinen manifesteert. "Die waarden dragen de toekomst en daarin heb ik graag tijd, aandacht en energie besteedt. Er is in mijn ambtsperode in Geffen, Nuland en Vinkel c.q. Maasdonk toch veel veranderd en daarin heb ik mijn aandeel. Er waren moeilijke procedures, die helaas leidden tot conflicten. Dat had tot gevolg, dat er moeilijke situaties ontstonden en er posities werden ingenomen vanuit een eigen oordeel, een eigen dichtgetimmerd gelijk. Door mijn sociale, verbale en creatieve intelligentie heb ik steeds mijn positie kunnen bepalen en heb ik beslissingen genomen met behoud van respect voor het ambt. Het respect voor het ambt stond bij mij voorop niet een hunkering naar populariteit of macht. Natuurlijk zijn er zaken niet verwezenlijkt, maar er zijn veel zaken op de rails gezet. De brandweerkazerne is gelukkig bijna in aanbouw. Het meest pijnlijke vind ik misschien nog wel, dat de nieuwe Rijksweg er nog niet ligt. Het schort niet aan de bijdrage van de gemeente Maasdonk. Er is geïnvesteerd in bestemmingsplannen, in verhuizen en verplaatsen van bedrijven. Het Private Partnership om een snelle aanleg te realiseren heeft helaas gefaald. 3 Jaar zijn verstreken en nog is er geen eindbeslissing, het zal nog wel 2007 worden. Verder spraken we over het totaalplan voor Geffen, de integratie van scholen, er is al veel in gang gezet. Maar de financiële balans ontbreekt. Er is veel in voorbereiding dat perspectieven biedt. De meerjarenvisie met het totaalplan ligt zeer spoedig op tafel. Ook de opvolging komt ter sprake: Maasdonk krijgt waarschijnlijk eerst een waarnemer. De sollicitatieprocedure loopt. Er zijn 22 kandidaten, waarvan 2 dames. Een is er lid van het C.D.A. Er komt een voordracht door de Raad van 2 kandidaten. De commissaris draagt voor en de Koningin benoemt. De commissaris van de Koningin is ook degene die de overdracht verzorgt en heeft daarvoor overleg met de scheidende burgemeester. Er komt echt een nieuwe burgemeester. Reken daarop Maasdonk staat als een huis!! Welbewust heeft de burgemeester besloten om te verhuizen naar Someren. Een vertrouwde omgeving, waar al wat taken wachten, een mooi centraal gelegen appartement, dicht bij zijn kinderen. Wel zal hij zich geboµden weten aan vele zaken en personen in Maasdonk, en dat zal blijven met vele mooie

herinneringen, maar hij wil geen enkele invloed meer uitoefenen of partij kiezen en op geen enkele wijze bestuurlijke contacten onderhouden. Waarom zijn actie voor het Liliane-fonds bij zijn afscheid. De jeugd heeft altijd zijn bijzondere aandacht gehad, hij nodigde graag de jeugd uit in het gemeentehuis, is pennningmeester van de actie voor de vergeten jeugdigen in Nederland van 'Jantje Beton'\.Toch deze keuze uit velen. Toevalligerwijs is hij in contact gekomen met het Lilianefonds. Het heeft hem zo getroffen, dat het tot een persoonlijk beleven is gekomen. Je merkt aan zijn inzet het grote engagement, de gedrevenheid. Het is zijn persoonlijk kado, zijn diepste wens geworden en dat moeten wij ten zeerste respecteren. Hij heeft zelfs de K.R.O. weten te activeren. Mogelijk zal de K.R.O. hem vergezellen naar de Phippijnen, waar Hans Netten zijn actie op heeft gericht. Hans Netten weet ons te overtuigen en we krijgen grote waardering voor zijn vraag om steun voor dat project. Dan komt nog even de toekomst van Maasdonk ter sprake als onderdeel van het zich in de toekomst ontwikkelende WAALBOSS. Dat is een groot bedrijvengebied, dat zich uitstrekt van Waalwijk. via Den Bosch naar Oss en de gemeenten Bernheze en Maasdonk, ten zuiden van de A59 gelegen. Het dwingt de gemeente daarop vooruit te zien. Anderzijds loopt Maaasdonk gevaar in zijn eigen ontwikkeling te worden gedwarsboomd, als men niet tijdig duidelijke plannen maakt en zich houdt aan de eigen schaal. Jaap Bijleveld complimenteerde de burgemeester nog voor de wijze, waarop hij steeds open stond voor nieuwe ontwikkelingen en hoe vanzelfsprekend en met grote toewijding hij contact legde met de diverse overheidsinstanties van het Rijk en de Provincie en daardoor Maasdonk voortreffelijk op de kaart heeft gezet. De vigerende voorzitter Nico van Nuland bood nog een enveloppe aan van de stamtafel voor het goede doel, de voorzieningen van hulpmiddelen aan ernstig gehandicapte kinderen op de Phillipijnen. 26 September nadert. De burgemeester hoopt iedereen te zien bij het afscheid. In elk geval niet alleen de beter gesitueerden of functionarissen van bedrijven, verenigingen en organisaties, maar vooral de gewone burger, die te ontvangen zal hem deugt doen en dat gunnen wij hem graag vandaar dat wij Uw aandacht vragen voor de afscheidsreceptie op 26 september 2002 in sporthal "de Geer'' van 18.00 tot 20.00 uur. Van stamtafel 162 Voor op- of aanmerkingen, de Prins tel. 0412640982. Volgende stamtafel 22 september van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur in café GOVERS. Ook U bent van harte WELKOM!!! 7


EFKES BUURTE MÈ ... burgemeester Hans Netten (61 j.) Het gaat goed met de actie, die burgemeester Netten heeft aangeworven rond zijn afscheid. Hij wil geld inzamelen voor het Lilianefonds, teneinde gehandicapte kinderen in de Derde Wereld te helpen. Op Effe noar Geffe was er volop aandacht voor: er zijn gegadigden om de kunst-koe te leasen en Tanja tapte € 500,00 bij elkaar. De crossfiets beschikbaar gesteld door het Rode Kruis onder degenen die een lot kochten, werd gewonnen door Patrick Claes. Die verkocht hem aan Tonny van den Haterd en schonk het geld aan de burgervader, waarna Tonny de fiets weer beschikbaar stelde om die nog een keer te verkopen voor het goede doel! "Ik heb me voorgenomen om een paar dingen te blijven doen als vrijwilliger'~ zegt de burgemeester "en dat heeft te maken met kinderen! Bij de Stichting Jantje Beton was ik al actief en ik wilde ook graag iets doen voor kinderen aan de andere kant van de wereld. Het Lilianefonds spreekt me erg aan, vanwege de directe hulp die zij bieden aan kinderen met een handicap. Ik ga een project steunen op het Filippijnse eiland Calbigo. Er zijn dossiers van een 30-tal kinderen, waarvan ik er enkelen

8

wil ondersteunen met b.v. een rolstoel, een prothese, varkens om in levensonderhoud te voorzien, maar ook scholing. Deze kinderen, maar ook hun ouders worden gevolgd en de ontwikkelingen worden gerapporteerd. Ik ben al over de helft van het streefbedrag van € 10.000,00, dan dat verdubbeld wordt door de Postcodeloterij; dat doet me heel goed!" We blikken even terug op tien jaar burgemeesterschap in Geffen, later Maasdonk. Ik leg de burgemeester enkele woorden / zinsneden voor: Tevreden over: de sfeer rondom mijn afscheid. Spijt van: eigenlijk nergens van; in ieder geval geen spijt van mijn keuze naar hier. Trots op: mijn vrouw; ze heeft een lastige rol. We hebben samen de keuze gemaakt van het beëindigen van mijn functie. Teleurgesteld door: ik probeer teleurstellingen te verwerken door ze te analyseren en ze dan een plaats te geven. Blij met: de ontwikkeling van Maasdonk tot bestuurlijke paraplu van Vinkel, Nuland en Geffen. Je ziet hier steeds meer spontane samenwerkingsverbanden. Hoogtepunt(en): ik streef naar continuïteit; ik wilde wel aanvaard worden in mijn verantwóordelijkheid, hetgeen leidt tot erkenning en herkenning. Ik hou er niet van om te zeggen: 'In mijn tijd is er dit of dat gerealiseerd.. .'. Het is altijd een maatschappelijk product van het werk van veel mensen. Maar als je dan toch een hoogtepunt wilt weten. Hier voor me ligt een brief waarin staat dat het ontwerp van onze nieuwe brandweerkazerne, wordt voorgedragen voor de Welstandsprijs 2002! Dat maakt weer wat goed rond de perikelen van onze kazerne! Dieptepunt(en): de vele verkeersongevallen in onze gemeente m.n. op de Rijksweg en op de treinovergangen. Wil nooit meer meemaken: het zinloos geweld met dodelijke afloop dat we hadden in Vinkel. We waren in onze hartkamers geraakt. In de realisatie van het monument hebben we het leed 'laten stollen, vorm gegeven'. De Vinkelse kinderen dragen zorg voor het monument. Ik zal missen: mijn secretaresse. Beste eigenschap: sociale vaardigheden Slechtste eigenschap: ongeduldig Mooiste sportmoment: de benoeming van Ruud van Nistelrooij als sportambassadeur van Maasdonk in 1997 Muziekfan van: Lia de Haas. Mooiste moment(en) met kinderen: de Roefeldag. Meest emotionele moment(en): het bij nacht en ontij, berichten van ongelukken aan familie. Een typisch Geffenaar: een strijdlustig, actief iemand, die ronduit zegt wat hij denkt. Een typisch Nu/ander: een Bourgondisch, cultureel getinte mens, die trots is op z'n dorp. Een typisch Vinkelnaar: een vermenging van de


Geffenaar en Nulander. Bewondering voor: pastoor Scheepers. Lijfspreuk: 't kumt goed! Kan niet uitstaan: mensen die terugkomen op hun eerder genomen beslissingen. Moeilijkste beslissing: stoppen of doorgaan met mijn functie. Het visitekaartje dat u achterlaat: dat zal de geschiedenis leren. We zien u zeker terug: op Effe naar Geffe. Wil nu eindelijk eens: meer tijd voor mezelf krijgen, om te lezen, te schrijven en te reizen! Burgemeester Netten ziet het nieuwe college van Maasdonk heel positief tegemoet. "De sfeer is uitstekend, de nieuwe wethouders zijn bijzonder ijverig bezig, om zich in te werken in het complexe geheel van onze gemeentelijke aangelegenheden. De verwachtingen zijn hoog gespannen. We werken hard aan onze financiële mogelijkheden: wat we willen uitvoeren moet ook kunnen! De besluitvorming hierover wordt dan door mijn opvolger genomen. Is het vervelend om te stoppen, nu Maasdonk onder curatele staat? "Onder curatele is een term van de krant; de juiste benaming luidt: Aangescherpt toezicht van de inspectie VROM" legt de burgemeester uit. "Het is niet leuk, maar ik heb goede hoop dat voor mijn afscheid dit toezicht is opgeheven". Wij danken burgmeester Hans Netten voor zijn inzet voor de gemeente Maasdohk en voor de vlotte, humoristische woorden die hij, in de vele gehouden speeches tot ons heeft gesproken. We wensen hem veel succes met het Liliane-project, dat zal resulteren in een reis naar de Filippijnen, waarvan de KRO overweegt om hem daarbij te begeleiden. We zien de t.v. - beelden graag tegemoet. Veel gezondheid en plezier toegewenst met de voorgenomen hobbies: o.a. het herschrijven van de boeken van Jac. P. Thijsse en voorzien van eigentijdse foto's!

steund door arrangeur Henny Korsten en bij enkele liederen speelt Mattieu Dirven mee op de dwarsfluit en Patrick Geboers op de accordeon. "Hei zijn Brabantse luisterliedjes in het dialect" vertelt Bets. "Een van de nummers is een speciaal lied over mijn geboortedorp Geffen. Het gaat over wat er veranderd of verdwenen is sinds de tijd dat ik er weg ben, ongeveer 30 jaar. De meulens, de pomp, 't turp en het winkelke van Leida worden bezongen!" De e.d.- presentatie vindt plaats op zondagmiddag 29 september a.s. bij dansschool v.d. Burgt, Prins Willem Alexander Sportpark 5 Veghel. (Vanaf ziekenhuis Bernhove richting Heeswijk - Dinther over spoorlijn 2e weg rechts). Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.15 uur. Entree€ 3,00 inclusiefun bèkske koffie. U kunt kaarten bestellen bij Bets en Bart van Linder, IJselstraat 2, 5463 NK, Veghel. Tel. 0413 - 364554. De e.d. kost€ 12,00 en is niet te koop in de winkel. Van harte aanbevolen, vur ieder 't heure wil!

NOG MEER WANDELAARS Met de Vierdaagse van Nijmegen liepen de 30 km.: Moniek van den Berg en dochter Astrid van den Berg. Proficiat!

Serveertie

uit Amenka\

5 Hamburgersme\ sa11.s Napoletaanse Gehaktballen 100 gr.

Coburgerham

€ 112

100 gr.

300 gram Beenham en beenhamsaus

C.D. VAN GEFFENSE BODEM Zij begon op 14-jarige leeftijd met gitaar spelen en was vervolgens 10 jaar lid van de Bandola's. Bets van Hoek, toentertijd woonachtig in de van Coothstraat, trouwde met Bart van Linder, gingen wonen in Veghel en ze kregen twee zc:,ons en een dochter. In 1990 pakte Bets het gitaarspelen weer op en begon ook zelfliedjes te schrijven. Al spelende creëerde ze de melodie. Nu in 2002 presenteert Bets haar eigen e.d. met 14 liedjes getiteld: "Vur ieder die 't heure wil". Ze werd onder-

€ 599

heerlijk even bakken in roomboter, samen voor

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

VERSE WORSTDAG

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst

500 gram

2,25

Saucijzen

500 gram

2,25

~ Keurslagerij

~ ~!~!~!:

Geffen

KE111StAaR tel. (073) 532 58 91

9


Geffenaar van het Jaar Mt;ZJEKVERENIGING • Willen b Kunnen•

'cff..,, W.I.K. Nieuws Hier zijn we dan weer met nieuwtjes en weetjes van onze muziekvereniging. De vakantie zit er inmiddels al een paar weken op, alle geledingen van onze club zijn allemaal weer aan het repeteren geslagen. Er staat ons weer veel te wachten komend muzikaal seizoen zoals diverse concerten, serenades, concoursen, wedstrijden etc. Wij hebben er weer zin in! Jij ook??

Effe noar Geffe Wat is het ieder jaar toch weer een happening en wat zit het ieder jaar toch goed in elkaar. Complimenten aan het bestuur van Effe noar Geffe, aan alle vrijwilligers, aan alle kraamhouders, aan de Geffense horeca, aan de mensen op de veemarkt en alle mensen die we vergeten zijn. W.1.K. heeft er enorm van genoten, we kijken nu alweer uit naar Effe noar Geffe 2003 !! Heb je ons gezien en gehoord zaterdagavond op de kiosk? Of tijdens het ophalen en naar plein brengen van de Geffenaar van het jaar? Of tijdens de openlucht Mis op zondagmorgen? Oftijdens onze wandeling over de markt ook op zondagmorgen? J~ toch zeker wel!! Je denkt nu misschien: wat moeten ze toch vaak uitrukken in anderhalve dag? Nou, daar heb je gelijk in, maar weetje wat... wij doen dit graag. Zoals al vaker geschreven en gezegd, W.1.K. is er voor de Geffenaren, wij dragen graag een steentje bij aan zo'n grote happening!

Wij als vereniging weten ieder jaar niet welke richting we op dienen te lopen vanaf klavertje vier om de Geffenaar van hetjaar op te halen. Voor ons is het tot op het laatste moment een verrassing net als voor jou. Maar toen we op een gegeven moment allemaal voetballertjes van Nooit Gedacht zagen staan, was de link snel gelegd: Marinus van Dinther!! Marinus van harte gefeliciteerd met deze benoeming, Geffenaar van het jaar 2002! ! Geniet er met volle teugen van, je zet je op vele manieren in voor het Geffense gebeuren, kortom je hebt het verdiend. Nogmaals proficiat! Ja, dit W.I.K. nieuws staat in het teken van Effe noar Geffe zoals je ziet, maar dat is ook de eerste keer dat wij als vereniging weer naar "buiten" treden. Maar niet getreurd, bekijk onderstaande agenda maar eens enje ziet dat je nog volop van ons kunt genieten de komende tijd.

Agenda 21 sept 06 okt 060kt 03 nov 29dec

Pompzwengels optreden in Balgoij W.1.K. Maasdonk.concert Pompzwengels optreden in Wychen W.I.K. uitwisseling met fanfare uit ZuidScharwoude W.I.K. eindejaarsconcert

Muzikale groet Muziekvereniging W.1.K.

GYMNASTIEK VERENIGING GEFFEN

Effe noar Geffe voor De Pompzwengels Naast alle optredens van W.1.K. verzorgden De Pompzwengels ook nog een eigen optreden bij, hoe kan het ook anders, de Geffense Pomp. Van 12.45 uur tot 15.00 uur heb je daar kunnen genieten van een geweldig staaltje muzikaliteit Vele mensen bleven staan luisteren, sommige zelfs van het begin tot het einde. Ook al konden ze bijna niet meer blazen, door de waardering en enthousiasme van het publiek, bleven De Pompzwengels doorgaan. Ze hadden er duidelijk plezier in en voelde zich goed thuis daar bij de,pomp! De Pompzwengels hebben er weer fans bij gekregen en dat is alleen maar leuk en goed! En voor alle fans van De Pompzwengels geldt: wil je deze kapel' blijven volgen, wil je weten wat er nog allemaal op de agenda staat van deze kapel, neem dan eens een kijkje op hun eigen website: www.pompzwengels.nl of houdt de berichtgeving in de gaten. Namens De Pompzwengels, bedankt allemaal en heel graag tot een volgend optreden in Geffen of hier ergens in de buurt! 10

Beste ouders, In de periode september/oktober/november 2002 start de Gymnastiek Vereniging Geffen opnieuw met l O lessen peutergym. De groep zal bestaan uit maximaal 16 peuters in de leeftijd van 3 jaar. De lessen bestaan uit liedjes, spelletjes en wat oefeningen met gymmaterialen. Peutergym zal worden gegeven op maandagochtend van 10.00 10.45 uur onder leiding van 2 leidsters. Start: maandag 16 september 2002. Plaats: 'De Geer'/ 'De Bonkelaar' Leeftijd: 3 jaar Kosten:€ 21,00 (voor 10 lessen) Plaatsing op volgorde van aanmelding. U kunt uw kind telefonisch aanmelden bij: Hena Schouten, te. 073 534 1171 Bestuur G.V:G.


nische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoorterecbtbij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. (Dit geldt niet in de vakantieperiode, zie artikel verderop). Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

MILIEUSTATION KRUJSSTRAAT Al uw overto1lig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - .534 21 08)

Help, met spoed schuur gezocht om een carnavalswagen te bouwen. Tegen vergoeding! Informatie telefoon: 06-48405804.

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is.

OPROEP! OPROEP! OPROEP!

c. v. Zeg mar niks

OPBRENGST COLLECTE MAAG LEVER DARM STICHTING In de Maag Lever Darm week van 18 t/m 22 juni 2002 vond de collecte plaats van de Maag Lever Darm Stichting. De opbrengst in Geffen bedroeg â‚Ź 633,36. Ik wil aJle collectanten en de inwoners van Geffen bedanken. Annie v. Schijndel

Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefo-

GEVRAAGD 1

Huishoudelijke hulp voor assistentie 1 dagdeel (4 uur)! per week op maandag of dinsdag. (adres in dorp Geffen) bel even naar: 532 3395. 11


Torenklanken 1985

DE VELDJAKKER , EEN NIEUW BEGIN 1985

TE KOOP GEFFEN

Het is niet all een uit . nost 1 . mens naar voorb.. .. a gie' dat de ook onbewust heie b!~~;n d terugkijkt. Het is slecht nog niet at het vroeger zo d a t h et vroeger was . Daarmee is · niet · all emaal kok . gezegd · e weten wel b t e en ei was • eer • m W het verleden waard 'baar we weten ook dat n. e ~1ftigers ·· · en ezat d· ' en zeker de i~ we nu missen . herinneren zich d h zestigers onder ons Koekkoek nog wel ezsc oolwandplaten van M • 1 d . o natu t . ·" . eg e de schilder . urge rouw mogeli1"k 1 d een weide h "d , an schap va~t D ' ei e, bos of d oor schoolmeesters ~ · e plate h en n ebben ongetwijfeld teerd' veel go d d -,Juffen vaak aeh~e ge aan ° AlR we nu de 1 t . de''' ''in hetpb osa 1 ' en 11van Koekkoek "in de we 1. i 1 lijken met wat de ~eid: s oot en P1 as,, vergenu ....... ? 'sloot en plas van Een karig resultaat

terug

~ • V • Bouwbedriif is van Niftrik te N l voornemens ""om J.A. . Geffen aan de E in het plan D u and 4 stuks vr·· lzendreef e Elshof te t ~e sector .' ype 2 onder,, woningen te b Het ligt . een kap met be . ouwen in b in de bedoel· rging. ruw ouw uit t ing deze . Eventueel in 'e voeren. woningen mogel~k afoouw is na over l eg ook · · VOETVERZORGING AAN HUIS door gediplomeerde pedicure

~o

VOETV ERZORG·ING

mevr.

c;J.

Behandeling n-a afspraak bij u thuis Telefoon 2118

_na 18.00 uur

van de (Put-van lrp

S. v. d. Berghstraat 52 - GEFFEN

AFSCHEID WETHOUDER Op donderdag 24 april jl. heeft Bart Willemse afscheid genomen als raadslid; op 25 april op het gemeentehuis als wethouder van

t

LIES DRAAGT SCEPTER OVER

Geffen.

Alvorens Poelier van Druenen in een nieuwe jas gestoken wordt, wil ik graag iedereen bedanken voor de bijna 25 jaar dat ik het genoegen heb gehad er al die jaren op een fijne manier van dienst heb kunnen zijn met onze kip en kipprodukten. Toen mijn man en ik 25 jaar geleden het hebben aangedurfd om een poeliersbedrijf op poten te zetten, was dit voor ons een hele klus.heb ik de scepter overgegeven aan Graag Jo en Anja en wens hun succes in de toekomst

oM~ts io\\f\\~':~~~!~}!;]~;-, . ~ ik à,e Ju. ~ à,e \s_alil'?1"'oos sle?, . . vil-~ 'o naa,l. ."\( en ' 'l:1ier'i:YI.J et n,e't e . van D'J.) à. ~¼ke•. cite'l'.'en ~eià.s-te-rs Rl-a Ria val" e oo¼ nun • nü!\ trainster . . ::}.'t a1\elilaalf'oalste -ç roafl en -ço·fl.c1. . narte 'P -een \<,or \Ja1'

p

~-

~~,

uS:,. \

~~"

ç,.ti~~t~1-\ET 1u1sTE ,-oRES vooR BRUINE EIEREN <>•s .

&'> , •\~ ~\,.

\U

- ~"\,'Ï~~

,_.o'l,e "-000'

c••'°e >c,e'l'.'v.lb u

12

.

\/ERS \/ ,t..N DE l<\P

pLUIMVEEBEDRllf

_.._i, ./ W. van de R··t IJ . ~-

eO b~

'oe1,o'l'.'lb -1::,e

~

~.fil

t,..

Riet\<.arnpsestraat 3,

Geffen, telef. 04\02. \47 9


de 1986

in

tijd

MOLEN DE ZELDENRUST

Wist u dat: - in het afgelopen jaar we 398 bezoekers op de molen hebben mogen begroeten die het gastenbo~k hebben get ekend; - deze gasten zowel uit de regio afkomstig waren als ook van ver tot Simpton in Austral ië en St. Johns op Newfoundland in Canada toe ; De Molenaar die slaaft en wroet staat in gevaar van ltjf en goed . Hij i s bij dag en nacht steeds wakker, en hoort geklaag van boer en bakker. Als er geen water is en niet waait, dan staat zijn hoofd gehéél verdraaid. Eerst als den Heer den wind laat waaien, en s l oot en beek weer water geeft, dan kan hij op zijn molen malen, het graan dat God tot voedsel geeft. Om 1 t eenieder naar de zin te maken en door elkeen te zijn bemi nd, dat zijn d 1 onmogelijkste zaken die men hi er in de wereld vindt.

~· ?

~ f"

~~~~~~

~ ~-;..__.- y-r

_ ---

\ \ J,1,,iJ

-~ . '

- -

"-

i

-lr

~ wá. denhte 110.n onj e'."cfen kapeliehe ,da_ :}éu duY z.o rnooi in ë noui 1:. is net z.o n 001,,1ert...Jel5 jtal!.eke Lle z.en mé dá all.es Veréroul,Jd

NIEUW POSll<ANTOOR

-PRESENTATIE NIEUWE PASTOOR Pastoor Spijkers en zuster Annemarie zijn ~nmiddels in Geffen gearriveerd. De pastorie is weer bewoond en we bereiden ons voor op de of ficiële ·presentatie op 8 februari .

Op wo~nsdag 24 september het nieuwe postkant 1986 werd in Geffen off · · oor aan d D icieel heropend V e oprstraat 18a het nieuwe postkan~ oor het publiek werd berin gebruik genomen. oor op maandag 29 septem-

Snackbar van Riet en Gerrit geopend : di-wo-do 7-11 . vrijdag 7-12 i~; :zaterdag 1 u 4_ 2

.

ELFSTEDENTOCHT

:zondag 12-12 ur Gespecialiseerd In I st uur Veldstraat 30 - G U aarten en Us. effen - Tetef. 2124

B uman hebben woensdag de Ad Zaal en Gee rt o behaalden het elfelfstedentocht gereden en s t ederikruisje Il,:-

,

s ~!l~

'fik

~co dilor 1.50

/.)¾Jrll. W,oq ~ ' t .

rz~.


Al uw bankzaken direct op orde? Kies voor het Rabo TotaalPakl<et In dit pakket zit alles om uw bankzaken in één keer goed te regelen. Gratis pinnen in binnenén buitenland bijvoorbeeld. En de Rabox® waarmee u kunt internetbankieren. Een doorlopende reisverzekering met 25% korting en nog veel meer. Bovendien kunt u het pakket zelf zo compleet maken als u wilt. En dat voor maar € 7,50 per kwartaal. Vraag dus nu het Rabo TotaalPakket aan. Bel voor het maken van een afspraak: (073) - 53 40 111 . Of kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl. _Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 14

Rabobank Het Maasland


GEFFENAAR VAN HET JAAR 2002: MARINUS VAN DINTHER "Alle vrijwilligers zouden meer aandacht moeten krijgen. 20% wordt misschien geselecteerd voor een medaille of huldiging, maar 80% heeft daar nooit kans op. Als de vrijwilligers wegvallen ligt de helft van de verenigingen óp z'n kont!"

al binnen: een bericht met de toezegging dat we in 2003 weer met onze F-jes naar Eindhoven mogen komen om een wedstrijd van PS.V bij te wonen" vertelt Marinus enthousiast. "Voor de 19e keer; dat is iets geweldigs!" Marinus kan een potje breken bij de jongste voetballertjes, hij is streng, maar eerlijk en consequent: ja is ja en nee is nee! Na een moeilijk jaar probeert hij zijn activiteiten weer op te pakken, hoewel het toneelspelen nog niet lukt: "ik kan niet van harte lachen". Op het Nooit-Gedacht terrein is hij weer te vinden. "Je moet er zelfiets van maken, niet thuis blijven zitten, maar iets gaan doen. De voetballertjes vragen aandacht en dat geeft afleiding". Marinus is de negende in de rij van uitverkozen Geffenaren van het Jaar. "Ik heb wel tegen de burgemeester gezegd: Als dit een verplichting is, dan doe ik het niet, want ik wil op Effe noar Geffe vrij zijn, om als welk typetje dan ook, rond

Dat vindt onze kersverse Geffenaar van het Jaar, Marinus van Dinther (58 j.), dit jaar door de verenigingen uitverkozen om deze titel met ere te dragen! "Ik heb van de uitverkiezing tot op zekere hoogte genoten" zegt Marinus. "Het gemis van mijn overleden vrouw Gina is op zo' n moment erg groot. Zij had het nog mee moeten kunnen maken. Ik moet het nu alleen verwerken, met uiteraard steun van mijn kinderen Connie, Riëtte en Martijn". Na de huldiging door burgemeester Netten, sprak Marinus zijn dankbaarheid uit met de woorden: "Dè is een schon gezicht!" doelend op de grote menigte op het Dorpsplein. Behalve het kunstwerk van Ben Wijnen en de envelop van de Middenstandvereniging, ontving Marinus als eerste het Effe noar Geffe - aandenken: een decoratief schoentje, bij toeval dit jaar vervaardigd door zijn dochter Connie! Marinus is op velerlei gebied actief: als klusjesman die hand- en spandiensten verleent bij wie erom vraagt; op cultureel gebied als toneel- en pantomimespeler en jurylid bij de play-back wedstrijd, maar zpals algemeen bekend: vooral bij voetbalvereniging Nooit-Gedacht als leider van de F-jes en scheidsrechter. In totaal 21 jaar actief bij N -G., waarvan de laatste 15 jaar zeer intensief1 "Mij n eerste cadeau had ik eigenlijk op zaterdagmorgen

te lopen!" Meteen al gaf hij burgemeester Netten een donatie voor het Lilianefonds en natuurlijk gaat er ook wat naar zijn F-jes! Van harte proficiat!

MIJN KIND Als ik naar jou kijk, geniet ik. Als ik naar jou kijk, dan zie ik. Als ik naar jou kijk, dan weet ik. Mijn kind, als ik naar jou kijk. Als ik naar jou kijk, dan lach ik. Als ik naar jou kijk, dan schrik ik. Als ik naar jou kijk, dan voel ik. Mijn kind, als ik naar j ouw kijk, dan leef ik. Marianne van Sambeek (02-09-2002). 15


~

H !!

i tf i

t

' f

ill\füfütb,.:!,. •

. •• •,

• ••

, _,

!· . ::

:1

••••• 11 ..••••H:î-Hlt,~~:~.1.,,.,u,~•. ••••• •••••• .-.

-1

Voorrang voor starters en ouderen in bestemmingsplan Heiduinen In een ingelaste raadsvergadering op dinsdag 27 augustus jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het bestemmingsplan Heiduinen te Nuland. Hoewel de Provincie in eerste instantie akkoord leek met woningbouw op die plek, staan de bouwplannen nu op losse schroeven. Heiduinen ligt namelijk midden in een waterwingebied. Als er straks toch toestemming wordt gegeven, zullen we rekening moeten houden met strenge milieu-eisen. De VPM is blij met het raadsbesluit en hoopt dat de Provincie het licht snel op groen zet. De VPM is van mening dat er voorrang moet worden verleend aan starters en ouderen.

betreft. Niet iets om trots op te zijn. Ondanks het feit dat onze burgers diep in de buidel moeten tasten, is de financiële positie van Maasdonk bepaald niet rooskleurig. Toch is daarover soms nog discussie in de gemeenteraad. Blijkbaar wordt er in gemeenteland soms zo gegoocheld met cijfertjes, dat niemand door de bomen het bos nog ziet. Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken, heeft de coalitie bij haar aantreden besloten een 0-meting uit te laten voeren; _h et huishoudboekje van de gemeente Maasdonk wordt opgemaakt, voordat er ook maar 1 euro wordt uitgegeven aan nieuw beleid. Binnenkort zijn de resultaten van de 0-meting bekend. Die worden meegenomen in de begroting voor 2003. De VPM vindt het onverantwoord de gemeentelijke lasten nog verder te laten stijgen. Er moeten straks wellicht harde maatregelen genomen worden, om de financiële situatie van Maasdonk weer op orde te krijgen. De VPM deinst daarvoor niet terug. Heeft u vragen of opmerkingen óf wilt u een actieve bijdrage leveren in politiek Maasdonk, bel of mail mij dan. Met vooruitstrevende groet,

Financiële 0-meting Onlangs haalden we de krant met een l 7e plaats op de lijst van Nederlandse gemeenten waar het de woonlasten

ER

' • • • •

fo_v of Per}t!clion

schilders glas en schilderwerk wand / plafondafwerking meerjaren planningen informeer voor vrijblijvende offerte

ERNIS schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss 16

Charles van Herpen, tel: 532 4628 / charlesvanherpen@hetnet.nl

0412 - 64 37 08 0412 - 64 55 36 E-mail ernis@planet.nl

Tel. Fax


VAN HEESE EN,~ARTNERS VERDER MET EEN PARTNER MINDER Vanaf 1 september 1995 is Eduard van Heese begonnen met zijn partners Frank Strik en Frans Wijnen met assurantiën en Makelaardij van Heese en Partners bv. Dit partnerschap heeft precies 7 jaar geduurd, want vanaf 1 september 2002 gaan Frank en Frans samen verder. In verband met het wethouderschap stopt Eduard· definitief met zijn bemoeienissen met van Heese en partners bv. Het kantoor blijft aan het Dorpsplein en ook de naam blijft onveranderd. Frank Strik heeft de Makelaardij in zijn beheer. Dit houdt in, de aan- verkoop en de huur/ verhuur van huizen en bedrijfspanden, alsmede het taxeren van zowel woningen en bedrijven. Frank heeft het W.O.Z. certificaat gehaald om onroerend goedzaken te mogen taxeren. Eigenaar en/of gebruiker kan informeren over zijn w.o.z. beschikking omtrent de waarde van huis en/of bedrijf. Tot voor kort was de titel Makelaar beschermd, alleen degene die beëdigd was door de rechtbank mocht deze titel dragen. Dit is niet meer en in plaats hiervan is nu een register gekomen waarin een gecertificeerde makelaar zich kan laten inschrijven. Deze is te herkennen aan het KEMA-keur-teken "RMT". Frans Wijnen heeft verzekeringen en hypotheken in zijn pakket. Hij heeft het diploma erkend Assurantieadviseur en erkend hypotheek adviseur. Erkend hypotheekadviseur is een certificaat dat een paar jaar geleden in het leven is geroepen om zoals Frans zegt;"het haf van het koren te scheiden". Elk jaar volgt hij een bijscholing om dit certificaat te behouden. Verzekeringen zijn er zowel voor particulieren als voor zakelijke doeleinden. Ook voor bankzaken kun je bij Frans terecht. Bij de Regio bank kan men sparen, beleggen en lenen. Het complete bankassortiment heeft hij in huis. De beide heren zijn het er over eens dat alles onder een dak een goede combinatie is. Het vult elkaar aan. Hun streven is een persoonlijke benadering met "no nonsens". Frans en Frank kennen elkaar al jaren vanuit het bank-

wezen. Samen gaan ze nu verder zonder Eduard. Zij hopen het vertrouwen te behouden in Geffen en omgeving. Tenslotte wensen Frans en Frank hun (ex) partner het beste toe als wethouder van de gemeente Maasdonk.

VLADERACKENTEKSTTV IS VERNIEUWD MAASDONK - Vladeracken Tekst TV, de kabelkrant van de lokale omroep van Geffen, Nuland en Vinkel, heeft een nieuw jasje gekregen.

Veel vertrouwde elementen zijn weer terug te vinden, zoals de bekende foto's van huis fotograaf Paparazzi Henk.ie. Ook is het weer mogelijk om tegen een kleine vergoeding felicitaties op de kabelkrant te zetten. Daarnaast plaatst de redactie kosteloos uw sport- en verenigingsberichten op de kabelkrant. Adverteerders die gezien willen worden, zijn bij Vladeracken Tekst TV eveneens aan het juiste adres. U kunt uw kopij inleveren op de volgende adressen: Raadhuisstraat 5B in Nuland, Brugstraat 57a in Vinkel en Raadhuisstraat 1 in Geffen (achter het gemeentehuis). De snelste manier om kopij te versturen is natuurlijk via e-mail: vladerackentekst@home.nl Voor meer informatie kunt u uiteraard kijken op Vladeracken Tekst TV. Vladeracken Tekst TV zendt uit op het kabelnet van Maasdonk via kanaal 22+ of frequentie 480. Het achtergrondsignaal bij Vladeracken Tekst-TV wordt verzorgd door Radio Vladeracken.

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr 15) 21 Pompzwengels optreden in Balgoij 25 Buurtver. De Elshof, knutselmiddag OKTOBER 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr 16) 06 W.I.K. Maasdonkconcert 06 Pompzwengels optreden in Wychen 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr 17) 21 t/m 25 Herfstvakantie

KOPY INLEVEREN VOOR: 21 september (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 17


GEFFECITY, De jeugdvakantieweek in Geffen mogen wij ook dit jaar weer als goed geslaagd ervaren. Toen alle 320 kinderen op maandagmorgen het terrein van ponyclub de Zilverhoefopkwamen stonden er al een kleine 100 vrijwilligers in thema- shirt klaar om alles in goede banen te leiden. Het terrein was helemaal omgebouwd tot een origineel cowboydorp uit de jaren 50. Compleet met een hele straat waarin een saloon gehuisvest was, een hotel, gewerenwinkel, paardenstal, een snoepshop, een heuse gevangenis tot aan een bankgebouw toe. In dit laatste gebouw startte dus ook het weekverhaal met een angstaanjagende gil toen de bankbediende werd overvallen. Sheriff Billy die normaal gesproken een heel rustig leven leidde in Geffe City was meteen paraat om deze zaak tot op de bodem uit te gaan zoeken, waarbij hij dus uiteraard de hulp inriep van alle kinderen. De enigste aanwijzing was een laars die de overvaller dus verloren was tijdens zijn vlucht. Maar natuurlijk moesten er eerst hutten gebouwd worden, want al deze kinderen moesten toch ergens gehuisvest worden. Dit hutten bouwen werd deze eerste dag afgewisseld met een stormbaan en de oudste kinderen vertrokken s'middags op de fiets naar het zwembad in Oss. De volgende dag kwamen er onder luid geschreeuw 4 cowboys terug van de prairie, waarvan er een geen schoenen aanhad. Sheriff Billly vond dit dus erg verdacht en besluit samen met de kinderen dat dit wel eens de boef zou kunnen zijn en Jeff wordt ingesloten. De oudste kinderen vertrekken wederom met de fiets voor een bosspel, een huifkartocht en ponyrijden in Heesch, en de kleinsten blijven op het terrein om een stokpaardje te knutselen en een heuse cowboyproef te ondergaan met natuurlijk ook een huifkartocht en op het einde van de dag een echt cowboydiploma. Op woensdag besluit sheriff Billy dat we met z'n allen in het bos gaan zoeken naar aanwijzingen, en sommige groepen zien dan inderdaad een ruiter te paard weg rijden die al gauw word bestempeld als de boef. Als we s 'middags terug komen op het terrein worden we verrast met frietjes en frikadellen, en kunnen we hierna vrij snel aan de waterspelletjes beginnen, wat natuurlijk erg welkom was met deze hitte. Er was zelfs een schuimbak. van de brandweer bij. Jeff wordt natuurlijk weer vrijgelaten, en beloofd sheriff Billy om te helpen met zoeken. Op donderdag gaat de ene helft van de kinderen het bos in op zoek naar de schatkaart en de andere helft blijft op het terrein. Er is een echte rodeostier aanwezig, en ook het bierpulschuiven en hoefijzer gooien word niet vergeten. s'Middags word er gewisseld van groepen en op het einde van de dag is er een bijna complete schatkaart aanwezig. Een stuk ontbreekt nog en laat dit nu toevallig het belangrijkste stuk zijn. Sheriff Billy belooft om 18

s'avonds met de kinderen die blijven slapen het ontbrekende stuk te gaan zoeken in een heuse spokentocht. s' Avonds is er ouder.kijkavond waar natuurlijk foto's besteld kunnen worden, wederom op de rodeostier kan worden gereden, en als klap op de vuurpijl zit er een echte band te spelen. De kinderen kunnen aan de ouders een line-dance laten zien die ze in de loop van de week geleerd hebben, en er is ook een echte line-dance groep aanwezig. Als de ouders de bedden geĂŻnstalleerd hebben van de slapers kan het nacbtspel beginnen. Heel toevallig wordt tijdens dit nachtspel het ontbrekende stuk van de schatkaart gevonden. De volgende morgen komen alle kinderen een uurtje vroeger om gezellig met de kinderen die zijn blijven slapen te ontbijten. Na een playbackshow van de leiding gaan we met de sheriff voorop weer het bos in naar de plaats waarop de schat verstopt ligt. Daar treffen we dus ook de boef aan die in de eerste instantie nog probeert te vluchten maar uiteindelijk toch tussen sheriff Billy en Jeff het terrein opgesleurd wordt. De dief blijkt een meisje te zijn die, na overal weggejaagd te zijn en die nergens mocht werken, haar geluk maar op deze manier wilde beproeven. Na even met de dief gepraat te hebben krijgen de sheriff en de kinderen medelijden met haar en mag ze blijven onder voorwaarde dat ze de sheriff zal helpen met zijn kantoor en de gevangenis schoon te houden. Alle kinderen krijgen na afloop nog een t-shirt met thema-opdruk van Geffe City. Uiteindelijk is het dus allemaal goed afgelopen, en kunnen we dus op een geslaagde week terugkijken. Van hieruit willen wij dus alle vrijwilligers bedanken die zich op wat voor manier ook deze week ingezet hebben om deze jeugdvakantieweek weer onvergetelijk te maken. In het bijzonder onze hoofdrolspelers Jaime, Miranda, Corina en Joey. Onze werkploeg bestaande uit Gerrit, Willy, Harry, Sjaak, Henk en Jo. Onze werkgroep Mieke, Marleen, Franka, Anne-Marie en Angela. Ook de gelegenheidsband voor donderdagavond en Gerard v.d. Heijden voor het geluid. M. de Kleijn voor de huifkartocht, en natuurlijk al onze sponsors en andere mensen die hier nauw bij betrokken waren: Ponyclub de Zilverhoef Rabobank Willy van Erp bouwbedrijf Carbone casual Bouwbedrijf van Wanrooy stichting Effe noar Geffe Bouwbedrijf van Schijndel C-1000 Geffes tussegas Afbouwbedrijf van Orsouw FNV Bouw Levix computers v.d. Doelen assurantiĂŤn brandweer Maasdonk Govers frituur Emis schilders Cinerent van Lent stoffeerderij NASAtbouw Jo van Druenen poelier De Gulle Bottelier Patrick Bekkers Autocrossclub Geffen Van Erp kindermode Witlox en v. Wees parket Ronald Heesa.kkers


Esso Hanenberg Berghem Jos de Zwart Gruythuyzen Heesch Wihabo drukkerij v.d. Wijgert verhuur Stichting muziekkiosk Rene v. Osch bestratingen Fixet van Venrooij Gemeente Maasdonk Containerbedrijf v.d. Wetering Afbouwbedrijf van Kessel van Grinsven Wespro ongediertebestrijding Stukadoorsbedrijf Swanenberg van Grinsven Gloudemans installatietechniek Timmerbedrijf Staal van Lieverloo Winkeliers en Horecavereniging Geffen

linksaftot rotonde en linksaf richting Loosbroek. Dwars door Loosbroek en dan via de Bleeke en de Bleekseweg langs de Sterrenwacht weer naar de Vinkelsestraat. In Vinkel is dan ook weer ons eindstation bij de Fam. vd Berg aan de Brugstraat. Kent U nu iemand met een verstandelijke handicap waarvan U weet dat hij of zij graag mee zou willen rijden met de Truckrun, ofbij onze club zou willen komen laat het dan even weten. Deze persoon dient wel uit Maasdonk te komen. Let wel, zorg dat je er op tijd bijbent, anders kan het wel eens mogelijk zijn dat er geen vrachtwagen meer vij is. Voor aanmelding gaarne bellen naar een van de volgende nummers 073 - 5323324 of073 - 5325844.

En natuurlijk iedereen die we nog vergeten mochten zijn! Namens het bestuur van jeugdvakantiewerk Geffen

OPROEP, OPROEP, OPROEP !!!

0!

Zaterdag 28 september is het weer zo ver

KUNSTKOEIEN IN GEFFEN

Vanuit Vinkel zal de jaarlijkse TRUCKRUN weer starten. De TRUCKRUN wordt elk jaar weer georganiseerd door de Flierefluiters, een vrijetijds club voor mensen met een verstandelijke handicap. Het hele jaar door, 1 keer in de twee weken op zaterdag, hebben zij een clubmiddag. Het motto van de Flierefluiters is, leuk, gezellig en actief bezig zijn. Van speurtocht tot excursie tot knutselen, als iedereen er maar plezier in heeft. Het thuishonk van de Flierefluiters is Nuland Maar iedereen die uit Maasdonk, dus Geffen, Vinkel en Nuland komt, of zijn of haar ouders wonen in Maasdonk is van harte welkom bij onze club. Deze jaarlijks terugkerende activiteit (de TRUCKRUN). Is ieder jaar weer een groot succes, mede dankzij alle enthousiaste kijkers en zwaaiers langs de route. Daarom deze OPROEP, om dit jaar wederom weer massaal naar buiten te komen, U hoort ons wel aankomen. Doe de Flierefluiters een plezier en zoek een leuk plekje langs de onderstaande route. Route: Start in Vinkel 13.00 uur bij v.d. Berg aan de Brugstraat te Vinkel, dan via Vinkelsestraat naar Heesch, JFKstraat, Schoonstraat, 't Dorp, Cereslaan richting Oss. Bij 't Woud gaan we riching Geffen, via de Bergstraat, Bredeweg, Kloosterstraat, Dorpstraat. Dan gaan we via Past. vd Campstraat, Wolfsdij~ Loonsestraat, Groenstraat en Zandstraat naar Nuland. Hier verder door, Haverstraat, Pelgrimstraat, Dorpstraat, Kerkstraat en via de Kerkdijk en Heeseind riching Rosmalen. Dan via de Rodenborghweg en Oude baan en Gele Hoeve richting Berlicum. Bij de Fuik gaan we rechtsaf naar Den Dungen. Dwars door Den Dungen naar de SPEKSTRAAT, alwaar we bij de Fam. vd Steen een korte pauze hebben. Daarna via de Spurkstraat en langs het kanaal naar Middelrode en Heeswijk. Bij d~ Dintherse kerk gaan we

1usnr1n,

Zaterdagavond, tijdens "Effe noar Geffe" zijn drie prachtige kunstkoeien onthuld Na een korte toespraak van de voorzitter van de Kunstkring, Marijke Peters, hebben de kunstenaars hun eigen koe onthuld. Eerst kwamen de peuters van de peuterspeelzaal aan de beurt, die zeer toepasselijk een schitterende "paddestoel koe" hadden geschilderd Daarna was het de beurt aan Jan van Lieshout, die samen met Trees de Rijke een prachtige natuurgetrouwe koe met Geffense accenten hadden geschilderd. Als laatste onthulde burgemeester Netten zijn " Brabantse, Maasdonkse" koe, met de ludieke naam Vera Deming (Verademing). De burgemeester vertelde dat hij het ontwerp zelf bad bedacht, maar voor het beschilderen gelukkig veel hulp heeft gehad van Annemarie Hurkmans uit Nuland Dankzij subsidie van de Kunst en Cultuurcommissie Maasdonk kon dit project gerealiseerd worden. Dat het een zeer geslaagde avond was, bleek wel uit het enthousiasme waarmee het publiek met de koeien op de foto wilde. Met de gemeente Maasdonk wordt nog overlegd waar de koeien in alle rust in Geffen mogen gaan grazen, zodat ze voor iedereen te bewonderen zijn. Wij houden u op de hoogte. Kunstkring Geffen.

GEVRAAGD Een werkster voor 1 halve dag in de week. Voor informatie kunt u bellen naar (073) 532 19 97. 19


ROY VAN ZANTVOORT EN MAARTEN DOLLEVOET 2 Yn"enden voor het leven voor 7 maanden oppad Sa. men hadden ze dezelfde kraamhulp, samen de eerste keer op dezelfde dag naar het consultatiebureau en samen in de /cleuter/clas en samen naar de basisschool

Een mooi voorbeeld hoe vriendschap zich kan ontwikkelen. In de kleuterklas al is die vriendschap eigenlijk ontstaan. Ze hadden dezelfde interesse en gingen bij elkaar spelen. Trouw met elkaar naar school tot aan het einde van de basisschool in Geffen. Bij de opleiding in het voortgezet onderwijs ging het toch even mis. Roy had zich al ingeschreven voor het Mondriaan College te Oss. Maarten echter, had van insiders gehoord dat deze school nieuwbouw ging plegen en dat hij daarvoor misschien wel helemaal naar Berghem moest fietsen. Dat was hem te ver en hij schreef zich op het allerlaatste moment nog in voor het Maasland college. Op dat moment was er even een miscommunicatie tussen deze twee boezemvrienden. Echt veel woorden zijn er niet over gevallen, dat doen echte vrienden niet. Ze hebben deze opleiding allebei met goed gevolg afgesloten en zijn toen samen in Arnhem aan het HEAO gaan studeren. Commerciële Economie was hun afstudeerrichting. De 4 jarige opleiding hebben ze, weer samen, in 31/2 jaar afgesloten. Ze waren klaar voor het grote werk. Nu gingen ze richting Nijmegen. Aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen gingen ze studeren aan de faculteit der Manàgementwetenschappen.Een mond vol, maar dat was voor hen geen probleem. Als vanzelfsprekend kozen ze samen weer voor dezelfde afstudeerrichting, namelijk Bedrijfskunde. Vrienden voor het leven. Samen uit en samen thuis is hun motto altijd geweest. Al vanaf hun jongste jaren. En daarbij, studeren houdt meer in dan de hele dag gebogen zitten over je boeken. Je moet ook het culturele en sociale leven van de studentenstad tot je nemen. Je moet alle kroegen kennen en weten hoe laat de officiële sluitingstijd is. Je moet alle soorten bier in den blinde kunnen herkennen. Weten hoeveel soorten drank er zijn, enz. Na veel oefenen hebben ze dat samen, net zoals elke student, helemaal tot in de perfectie geleerd. Natuurlijk hebben zij elkaar ondersteund in moeilijke en heftige tijden. Zowel in studie als in het culturele gedeelte. Daar ben je nu eenmaal vrienden voor, toch? 22 augustus was het zover. Toen zijn ze geslaagd voor hun doctoraal. Het officiële gedeelte van de uitreiking zal plaatsvinden in de tweede helft van september maar helaas, Roy en Maarten kunnen daar niet bij zijn. Samen hebben ze besloten om al op 3 september te vertrekken, om ter afsluiting van hun studie, een reis van 7 maanden te gaan maken. De wederzijdse ouders zullen zonder hun zonen aanwezig zijn bij de uitreiking. 20

Australië, Nieuw Zeeland en Thailand hebben ze op het programma staan. Vijf maanden gaan zij werken maar ook genieten in het mooie Australië. Werken en het land bekijken, dat is de eerste opzet. Maar ook nieuwe vrienden en misschien vriendinnen ontmoeten. En proberen het culturele aspect in zich op te nemen als daar tenminste. tijd voor is! Na deze S maanden willen ze, van het vele verdiende geld, zich laten verwennen in Nieuw Zeeland om daarna de reis afte sluiten met een verblijf van 3 weken in Thailand. Een reis om van te dromen. Een mooie afsluiting van de studie. Geen afsluiting van hun vriendschap, dat staat als een paal boven water. Natuurlijk zullen ze in hun toekomstige carrière elkaar uit het oog gaan verliezen. Die kans is levensgroot aanwezig. Maar toch, het zou de ouders niets verbazen als ze zelfs, of bewust of onbewust, bij dezelfde onderneming hun werk zullen vinden. Echte vrienden vinden elkaar bijna altijd. Dat hebben deze twee ondernemende mannen wel bewezen. De moeders hebben het E-mailen zich eigen gemaakt. De computers staan in huize van Zantvoort en Dollevoet in de aanslag om het contact tijdens deze 7 maanden met hun zonen te onderhouden. Maarten en Roy vinden die 7 maanden maar een intikkertje. "Voordat je het weet zijn we weer thuis, mam". Een stelling waar de moeders het nou niet echt mee eens zijn. Maar in hun hartje zijn ze blij en gunnen ze het die twee knapen van harte. Wij, op onze beurt, wensen Roy en Maarten een fantastisch verblijf toe en geniet van al dat moois wat deze landen te bieden hebben.

DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik u allen bedanken voor de vele hartelijke groeten die ik van u mocht ontvangen in de vorm van wenskaarten en bloemen tijdens mijn ziek zijn en het verblijfin het ziekenhuis Bernhoven, die mij daar en naderhand thuis daar opzochten. Nogmaals hartelijk bedankt, u was voor mij en m'n vrouw en de kinderen een geweldige steun. Martien v. Hoorn, Molenstraat 3, Geffen Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

@

Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel 073- 5320744 fax 073- 5320745

06 - 23438623


SCHOONHEIDSSALON

Deposltalre van:

ANNE

GESPECIALISEERD IN: • Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen / Pakkingen (billen bulk, borsten, handen en voeten) • Facesetting • Permanente Make-Up

A.

• Maria Calland • Mary Cohr

• Cll Amati

~

• Make-Up workshops • Daganangementen • Piercing • Ontharen (elektrisch) -

~

- - ---;N

i.J:i-

.

.~.---- _ ___.,...: 1"' ,

c A

,2

ook verhuur-çadetauartlkelen-t7ezorging aan huis

Hanegraof B.V.

f Ä.Geffen

Bedrljvenweg 4. 5366 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. (073) 532 46 59

ADMINISTRATIE

8c ADVIES

MAASDONK

HAGEKO GEFFEN

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

STALEN KOZIJNEN OP MAAT

Het adres voor: • verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk beeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken.

........

____

lid VID

GIi>

RUWIELEN

Administratie & Advies Maasdonk

TANKSTATION

1

Kastanjelaan 44

5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 e-mail: huubclement@cs.com

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

v: .,__ fi'

Hypotheken

1

(

Taxaties ~'">--..__

I /

nteigenin

/ www.lmv.nl !

f 1

Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

=1 1 tiJJ

I

.

VANlEESE PARTNERS BV Makelaardii Assurantiën

(i

Hypotheek

---LMV

'" adviseur


SCOUTING GEFFEN IS OP ZOEK NAAR LEIDING !!!

Ranja van Tanja voor de kinderen en heerlijke abdij bieren voor de liefuebbers. Het idee is ontstaan toen Anne . Romme zei dat ze het geld wat ze op Effe noar Geffe Scouting Geffen is voor de Beverspeltak op zoek naar met ranja tappen kon verdienen wel aan de arme kindjes enthousiaste leiding . Ben jij diegene die het leuk vindt wilde geven. (Anne Remme is 8 jaar). Na het lezen in om elke week samen met een tiental bevers ( kinderen in de krant van het artikel van Burgemeester Netten over de leeftijd van 5 tot ?jaar) een tweetal uurtjes door te bren- het Lillianefonds vonden wij het een geweldig idee om gen en heb je de minimale leeftijd van 17 jaar bereikt dan hieraan mee te helpen. zouden we heel graag met jou in contact komen. Dat het een succes is geworden is wel gebleken. Voor ondersteuning bij het programma maken wordt ui- Mede dankzij het enthousiasme van de bezoekers en teraard gezorgd. het Malder team hebben we een bedrag van â‚Ź 500,00 Scouting Geffen heeft naast de Beverspeltak ook een aan het Lilianefonds kunnen schenken. Kabouter- en Welpengroep (kinderen in de leeftijd van Geweldig!!! 7 tot 10 jaar), een groep Scouts (kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar), een Explorer groep met leden van 15 tot en met 17 jaar, Pivo 's met leden van 18 tot en met 21 jaar en jongstleden opgericht een Stam waar oudleden en leiding onderdak kunnen vinden. Zoals je ziet is de beverspeltak niet de enige groep binnen Scouting Geffen en hierdoor is er ook nog een tiental andere leiding bezig met het spel van scouting. Bij de speltakken Kawel en Scouts zijn ook nog enkele plekken niet ingevuld zodat je daar ook meer dan welkom bent. Daarnaast is er ook een voltallig bestuur dat zorgt voor ondersteuning in de breedste zin van het woord. Hierdoor kom je bij een vereniging die bruist van ener- Burgemeester Netten, we hopen dat het U gaat lukken!!! gie en waarin jezeker een uitdaging zult vinden. Wanneer je interesse hebt of informatie wilt kun je bij Mocht u ook uw bijdrage willen geven ten goede van Frank Draad terecht. het Lillianefonds dan kunt u hiervoor terecht bij slijterij D'n Malder aan de Dorpstraat 13 te Geffen. Frank Draad In de winkel staat een collecte bus voor het Wilgenstraat 11, 5386 GL Geffen, 073-5325742 Lilianefonds. Groepsbegeleider Scouting Geffen frank@draad-1 .tmfweb.nl

VAN DE REDACTIE EFFE NOAR GEFFE 2002 Slijterij D'n Malder in aktie voor Lilianefonds Op de tapinstallatie stond het duidelijk geschreven: Tap-opbrengsten voor het Lilianefonds.

Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschrèven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.

22


@an Lent

' Bo.uwen or, .Houwen op vertrouwen

Specialist in zit- en ligcomfort Het Geffens Veld 4 5386 LL Geffen Tel.: 073 - 532 28 52

~

veraouwen

•• • •• •

ar:~

~ Gebr. van Wanroolj Bouwbcdri_tvco

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen

Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Gebr. van de Wetering 'b~--=-~~- ¾ Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf

__tf_-~_Q__ ~.o.w~,._,

Container Transporten Verhuur-Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Tel.: 0412- 64 24 54 073 - 522 42 86

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

REGl9,v.(ii' BANK 7

DE BANKIER DIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening

* met euro-pas

• lenen * persoonlijke lening

(met pincode en chipper) * roet creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenre nrekening

krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

* direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen *deposito's/ vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten

•-beleggen

• verzekeren

* beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

* voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

* spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij

* combinatiehypotheken

* beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies

* met (premie-) depot

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

www.Imv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

* doorlopend

• sparen

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 -12.15 en 13.15 -19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

1:1 ::m:::EBV Makelaardii Assurantiën

~ LMV

Le.Sït Hypotheek

· adviseur


~ .n ~

z

Allesvers uiteigen bakkerij

H. VAN ZANDVOORT ELECTIKITTOINIEK 8.S

\ bakkerij Brands

E-mail: hvundvoort" lectroOhetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Zaal voor:

bruiloften - partijen - vergaderingen

UITVAARTVERZORGING

VAN

B.V.

LITH

Docfalaan2

'

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax {073) 532 29 85

5342HZ

Oss

-

C>~J

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen

tel: (0412) 62 31 73

fax 0412 64 11 55

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. •BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN -tEGELS •HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN -tUIN- EN LANDBOUWZADEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon [073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers ,

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Poslbus 37 5386 ZG GeHen

Maarte.n van der .Dussen

~~

~ • begrafenissen en crematies waar u,ook verzekerd bent. • persoonlijke en deskundige begeleiding . vrouwelijke medewerkers Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

r- B. de Kinderenv.o.i.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS . . ,

!Uole.nstraat 32, Geffen tel. 073 • 5325551 * Alles voor uw huisdieren * Meststoffen, potgrond, zaden, etc.

*Klompen, laarzen Bouw

Buro

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur