Torenklanken 2002 - nr 10

Page 1

I

40e jaargang nummer 101 juni 2002

n en sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 113911 3 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

JEUGDVAKANTIEWEEK 2002 VAN 12 T/M 16 AUGUSTUS Jippie-a-jee, Jippie-a-jo, de grote vakantie komt er weer aan. In de allerlaatste week van 12 tot en met 16 augustus gaat het weer gebeuren. We organiseren de jeugdvakantieweek 2002. Al weer voor de 19e keer staat dit spektakel in de startblokken, nog grootser van opzet en nog meer leuke activiteiten op het programma. Daarom zijn alle kinderen van 5 t/m 12 jaar welkom in Geffe City op het terrein van ponymanege De Zilverhoef. Zoals de naam Geffe City al doet vermoeden staat de jeugdvakantieweek dit jaar in het teken van cowboys, cowgirls, oftewel het Wilde Westen. Het terrein wordt omgebouwd in een heus Wild West stadje. Er zal een echte saloon, een jail en een bank gebouwd worden. Maar er ontbreken natuurlijk nog wat houten huizen. Daarbij hebben we de hulp nodig van alle Geffense cowboys en cowgirls. Op school hebben jullie bezoek gehad van wat inwoners uit Geffe-City die iets meer verteld hebben over de jeugdvakantieweek. Er staan hele spannende, leuke, natte en uitdagende activiteiten op het programma die je niet mag missen. Hopelijk hebben ze niet teveel verklapt. Zorg dat je erbij bent in de jeugdvakantieweek dan kun je het allemaal zelf meemaken. Voorinschrijving is nog mogelijk op zaterdag 15 juni van 14.00 tot 16.00 uur bij Klavertje Vier. Of ten laatste op maandag 5 augustus van 14.00 tot 16.00 uur bij Klavertje Vier. Er is géén inschrijving meer mogelijk in het weekend voorafgaand of bij het begin van de jeugdvakantieweek Tijdens de voorinschrijving op 15 juni zijn

de inschrijfkosten maar€ 12,50 per kind. Op 5 augustus liggen de kosten € 4,50 per kind hoger. Voor de jeugdvakantieweek kunnen we nog matrassen, kussens, dekens en gordijnen gebruiken. Help ons hiermee. Deze materialen kunnen alleen in het weekend van l Oen 11 augustus afgeleverd worden op het terrein van ponymanege De Zilverhoefvan 10.00 tot 16.00 u. Laat ons ook dit jaar weer niet in de steek! Natuurlijk is een jeugdvakantieweek alleen mogelijk met behulp van voldoende vrijwilligers. Daarom doen wij een dringend beroep op jou om ons 1,2 of meer dagen te komen helpen. De kinderen zullen het zeker ook hartstikke leuk vinden dat je erbij bent. Voor meer informatie kun je terecht bij : Anja Verhagen, Heegterstraat 16, tel: (073) 532 2466 Paul Wingens, Abelenstraat 20, tel: (073) 532 5446 Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen

30 Juni a.s. Geffens Open Jeu de Boule toernooi. Alleen voor inwoners uit Geffen. Inschrijven per koppel (2 pers.) € 5,00 per koppel. Inschrijven tot 23 juni. Bij: T. Schuurmans, tel. 532 24 75 of F. Verbruggen, tel 532 37 05


Fetl!ion.J:!i.Y.,..

u,

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spultwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl lnfo@rommeafbouw.nl

CA.FÉ

GC>~~ G~.FF.E.l.'.r mb.inderij; 11Wouw :JCIOOJ!erslraal .5c SJ<!6 :Jl!J? 9ejfen

lef07:J S:J 2 1 6&'.J fax 07:J .5.:J 2.J ISO

),

~

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • vrouwelijke medewerkers • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

23/oemen :Plan/en

2Jru.idswer.b 9rafwer.b Xacloarli.belen

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

NA5 AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl Wij verzorgen voor u: verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~

l-8'

WIHABO DRUKKERIJ

Voor al uw familie- veren,g,ngsen hondelsdruk werk Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties Met opgooi van juiste datum bti geboortekoortjes. drukkosten gratis Gratis fotoalbum bif geboortekaartjes Ook voor copieerservlce kunt u bij ons terecht .

Kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat drukwerk 52 x 72 cm. Kleurenplotten tot 1.50 m. Heesterseweg 13 · 5386 KT Geffen

Tel.: (0731 532 26 84 fox: (073) 532 47 95 e-mail: drukkerij@wlhobo.nl

Internet: www.wihobo.nl


Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216.

GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 21-06 12.30 u Huwelijksviering Angeline v. Erp en Arno v. Ansem Huwelijksviering Nathalie 14.00 u v.d. Haterd en frans v.d. Donk Huwelijksviering Christel 15.30 u Schaap en Mike v. Donzel 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 22-06 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) 09.30 u * H.Mis mmv Gem. koor Zo. 23-06 19.00 u * Avondmis Ma. 24-06 Huwelijksviering Daniëlle 12.30 u Vr. 28-06 Menkehorst en Antoine Vincenten Huwelijksviering Ad van 14.00 u Rooij en Natasja Derksen 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Dankviering Eerste Com19.00 u Za. 29-06 munie mmv Kinderkoor H.Mis mmv Gem. koor Zo. 30-06 09.30 u + 19.00 u * Avondmis Ma. 01-07

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk KERK.BALANS 2002: "Kleur bekennen" De actie Kerkbalans loopt goed: hartelijk dank aan alle sympathisanten van onze parochie! De stand is:€ 34.127,00 bijgedragen door 500 deelnemers! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2002 ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00- 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 INTERNET: www .parochiegeffen.nl

* = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum. Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek ?eeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 2 juli 2002 a.s. om 20.00 uur in het Patr~naat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop 1s het op dinsdag 3 september 2002.

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Zaterdag 29 juni om 19.00 uur Dankviering in de kerk mmv het Kinderkoor WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 28 mei: Toi Romme - Langens, 88 jaar 29 mei: Truus Schuurmans - Poelman, 53 jaar 07 juni: Jan van de Wouw, 57 jaar MARIA MAGDALENA - DAG

In het weekend van 29 - 30 juni vieren we het feest van Maria Magdalena, de patrones van onze parochie. In de zaterdagviering is er een dankviering voor de communicanten, hun gezinsleden en alle andere belangstellende parochianen. Na de viering is er thee / koffie / fris in het portaal van de kerk. U bent van harte welkom, om even na te praten. De zondagviering staat in het teken van. Maria Magdalena en is er eveneens koffie na de H. Mis. 3


Kleding verander- en reparatiewerk.

Café - Zaa l 't Haasje

11

- ~ '·, AUTO-EN MOTOR RIJSCHOOL

voor bruiloften, partij en vergaderingen

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

e

11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag. Donderdag. il"'!OOg 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

Tel.: 073 - 532 15 2

.....~.::.

P. DE K IJl EIN

BENILDA

;.. '/~

Loonbedrijfen Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 l9 95

agtosrerzekeraars, · .· : ·t bijnéJ.aJle auto · ·

· '

verte en wij 1,;1 graag.

t~4(59S6' .· , $

==:

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerent9effen@wxs.nl Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21.00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13. 30 tot 21.00 uur

..

'

~~

lllo~mbiilderij

@

maninku • begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen • gratis informatief gesprek Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

~ ~

@ bloemen

~ planten @ grafwerk @ potterie

@ teleflora @ decoratie @ bruidswerk

~ ~

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41


\Ă„NUIT

DE PASTORIE

Vorige week zondag stond onze parochie, in het teken van de Eerste H. Communie. Een hele stoet feestelingen op een rij. Ouders waren terecht trots op hun kinderen en op het feit dat ze meededen aan de viering in de kerk. Het was spannend voor de kinderen en hun ouders, maar zeker ook voor de parochie. Het vervolg op de Eerste Communie mag spannend zijn in mijn eigen gedachten maar is in de praktijk minder spectaculair, om maar niet te hoeven zeggen: teleurstellend. Ik hoor dan wel eens zeggen: als ze allemaal terugkwamen wat zou het dan een drukte zijn. Maar over die drukte hoeven wij ons geen zorgen te maken. Toch wil ik het communiefeest graag positief blijven bekijken. Vrij intens is men naar die feestelijke dag toegegroeid. Men heeft de nodige kennis opgedaan. Men is, verschillende keren, extra in de kerk geweest vanwege de voorbereiding. Dus, als parochie hebben wij ons van de beste kant laten zien. We bhjven dan ook bijzonder actief om voor kinderen een open kerk te zijn. De kindernevendienst (in Geffen de kinderkerk genoemd) tijdens de zaterdagviering is daar een voorbeeld van. Bovendien kunnen de kinderen lid worden van het kinderkoor of later misdienaar en acoltyh worden. Ik hoop dat de kinderen en hun ouders met plezier terugdenken aan de eerste communie. En dat ze mogen weten dat het ook een feest is voor de kinderen om een tweede communie te doen. Om maar niet te spreken van de derde. Graag dank ik eenieder die zich heeft ingezet bij de voorbereiding en viering van de Eerste Communie. En wat merelfbetreft kan ik zeggen: geen dank, heel graag gedaan! Pastoor Scheepers.

• de viering van de Eerste Heilige Communie zal voor het jaar 2003 gehouden worden op HEMELVAARTSDAG, DONDERDAG 29 MEI 2003. DeAloysiusschool om 09.30 uur en de Mariaschool om 11.30 uur.

JO SPIERINGS OP DE TENNISBAAN Met behulp van de Torenklanken willen wij, Heren Ivan TV de Vlijmd, een dankwoord uitbrengen aan Jo Spierings Sport.

In de periode van 1 April tot en met 9 Juni hebben wij deelgenomen aan de landelijke tenniscompetitie. Tijdens

de zeven weken dat wij onze kunsten mochten vertonen in de 4de klasse zijn wij gesponsord door de enige sportwinkel die Geffen rijk is, Jo Spierings Sport. Door middel van een prachtige outfit hebben we onze prestaties wat extra kleur kunnen bijzetten. Afgezien van het feit dat we op de laatste dag het kampioenschap niet binnen hebben weten te halen, hebben we met veel plezier genoten van de kleding welke ons beschikbaar is gesteld. Doordat het een opvallend geheel was hebben we ook veel positieve reacties gekregen zowel van de lokale gemeenschap alswel van de clubs die we bezocht hebben. Bij deze willen we dus iedereen erop attenderen dat er naast voetbal nog een andere sport is die de naam van Jo Spierings Sport draagt. Met vriendelijke groet,

Heren/ Edwin van den Akker, Jaap de Kok, Michel van Zutphen, Sander van Krey, Erik Schutjens

GYMNASTIEK VERENIGING GEFFEN We willen in het nieuwe seizoen (september 2002) wekelijks op de woensdagavond met een streetdance groep beginnen. Ook willen wij bij voldoende interesse voor jongens in de leeftijd van 10-12 jaar een groep starten. Heb je interesse of wil je je aanmelden neem dan contact op met Hena Schouten, Berkenboog 11 Geffen, tel 0735341171.

Partycentrum Dorsvlegel Vinkel is per ommegaande op zoek naar een Schoonmaker m/v Voor diverse werkzaamheden Op maandag en/of dinsdag Partycentrum Dorsvlegel Brugstraat 43, 5382 m Vinkel Tel. (073) 532 21 59 5


A.

~ ROND DE DORPSPOMP ~

"De "EIGEN MENING" van die eigengereide Theo Prinssen werd meteen op tafel gesmeten. Er is verwarring omtrent de herkomst. De "EIGEN MENING" is puur van Theo Prinssen zelf en heeft niks met de STAMTAFEL van doen en is dus ook geen onderdeel of aanvulling van "Rond de Dorpspomp." Nee de "STAMTAFEL'' laat Theo Prinssen volkomen in de steek. De Prins moet zijn eigen "steekjes" maar oprapen en zijn eigen "breisel" maar verantwoorden. Al stelde de stamtafel vast, dat de Prins het boetekleed wilde aantrekken, waar hij klaarblijkelijk met weinig respect heeft geschreven over de "OUDJES", en die "Isoleercellen" vindt hij bij nader zien wat provocerend. Maar de Prins moet z'n eigen boontjes maar doppen en reageren op verzoeken van huize "De Heegt" om te komen kijken en gesprekken te voeren met de leiding. Het is best een goed idee om tot vernieuwing te komen en meer mensen aan het woord te laten in "TORENKLANKEN". Maar "de Prins" moet maar eens even tot bezinning komen. Maar er kan iets toch wel iets goeds uitgroeien. De stamtafel denkt aan een doorlopende estafette, waarbij telkens de schrijfpen wordt doorgegeven aan een ander. Dus iemand schrijft een stukje over een onderwerp, b.v. haar/zijn werk, hobby, zijn/haar belevenis, dat mag natuurlijk ook een mening zijn, en geeft daarna de pen door aan een ander en die zoekt op zijn/haar beurt weer een ander. De redactie moet "de Prins" voorlopig op een zijspoor plaatsen. De klacht over teveel politiek gepraat aan de Stamtafel is terecht, maar vele andere zaken leveren nauwelijks discussie op. We boren dat de drie "VRIJENDE PARTIJEN: al 16 uren vergaderd hebben. Het resultaat moet een alles oplossend en overeenkomstig programma gaan bieden, waar geen Maasdonk.er van had kunnen dromen. Maasdonk is gered. Wacht maar af, nog even geduld. Jan van Erp is gevraagd zijn terugtreden te komen toelichten. Hij was helaas verhinderd, maar laat nog van zich horen. De "burgemeesterskwestie" schijnt nog in de lucht te hangen. Heb je gelezen, wat de Streekwijzer van 7 juli op pag. 9 erover schrijft. Het gekakel is verandert in geblaf. Het lijkt wel "hondsdolheid". Iemand schijnt gezegd te hebben, dat die nieuw te benoemen of te kiezen burgemeester "een jonge hond" moet zijn, die van zich af kan bijten en venijnig kan blaf6

fen, als het moet Nou dat werd aanleiding tot het zoeken naar ambitieuze en fanatieke "honden". Het was wel geinig, Charles van Herpen werd vergeleken met een ongeduldig foxje, Wiljo van Nuland werd afgeschilderd als bloedhond, Betise van Bakel werd een schoothondje, Jan van Vucht een boxer, de pastoor vanzelfsprekend een herdershond, Jan van Erp heel treffend een Poolhond, Gilbert van de Meulenreek een Sint-Bernhard, Eric van Lith een hazewind, Noud Tiemissen een jachthond, Jan van Hoek kreeg de eretitel van blindengeleidehond en Jeanne Moon bleek de gebeten hond. Wij vonden die vergelijkingen wel aardig, maar ja de titel "Hond" ook wel weer op het randje. Met de opmerking "de nieuwe raad wordt een stel trouwe waakhonden", voegen we er nog maar een aan toe. En daarmee zijn we uitgeblaft. Koest!! Stil!! EnAf1! De populieren leveren een gevaar op oor de Mariaschool of de graven. Die populieren zijn te oud. Ook de Calvarieberg met Kruis gaat verdwijnen. Er moet meer ruimte komen en "de afscheidsplek" moet een nieuwe invulling krijgen en met mooi groen worden omkleed. Ook hopen wij, dat dan meteen het kerkhof wordt heringericht met meer boompjes, haagjes en kleine afscheidingen, zodat het veld vol met alleen maar graven wordt onderbroken. Het is zo wel erg steriel. Het KJOSKFEEST op 8 juni was een groot succes. Het Blaaskapellenfestijn trok honderden bezoekers naar het Dorpsplein. "8 Pils en twee donker" bracht er de goede stemming in. Dat werd tijd ook!, want de schitterende optredens van BaUegoy en Appeltern dwongen het publiek tot indachtig luisteren. Nu konden we even lekker meedeinen en meeklappen op aangeven van G. v. Gelder de spontane en kolderiek dirigent van Ravenstein. Tot slot trad onze eigen kapel op "De Pompzwengels" onder de bezielende leiding van Willy van Erp (DE CORRIE) met prachtige muziek, hartroerende solo's en duo's en een tierelierende saxsopraan. De Pompzwengels bracht een zeer afwisselend programma van Egerlander, Boheemse, Beierse, Mexicaanse, Tsjechische Muziek tot opzwepende Dixyland. Willy zagen we voor het eerst als solist en dirigent. Op ludieke wijze werden de nummers aangekondigd. Fantastisch. Het publiek ging uit zijn bol. Willy werd door Toon van Lith namens de kapel gehuldigd voor 25 dienstjaren aan de kapel, als de leider/muzikant en kreeg de zilveren pomp opgespeld. Dank zij de leiding van Willy zagen en hoorden we kapel op z'n best. Willy houdt zo vol en je wordt een veelzijdig talent, als solist, dirigent en entertainer. Jammer, dat licht en geluid wat minder professioneel werd bediend. Toch maar kiezen voor een vast deskundige aan de knoppen en het mengpaneel. En... !!! De KIOSK maar weer eens bezet. Het moet de Kioskcornmissie tot meer activiteit prikkelen. Er is best wat mogelijk. We denken aan het '!van Schijndel van Wanrooij-bouwfeest" tegen de vakantie,


of een klein "Rabo-Spektakel". Ook moeten we de durf hebben entree te heffen en kaarten in de voorverkoop te brepgen. Met zo'n hoogwaardige kapel moeten we veel meer mensen naar het plein kunnen trekken. Het vernieuwde deel van de Heesterseweg is nog niet klaar. De fietsers krijgen helaas te weinig ruimte. Waar kunnen we nog veilig fietsen in Geffen? Alleen langs de oude Heesterseweg. Onveilig zijn: de Papendijk, Bergstraat, Bredeweg. Overal heerst drukte door afsluiting wegen. Geffen wordt langzamerhand bekend van de meldingen over "Filevorming". Een eerste punt voor de komende coalitie lijkt ons, de verkeersveiligheid. Tot 1 juli kan Geffen genieten van de experimenten van de "Vladeracken-T.V.-krant". Zit er nog een samenwerking in met Accolade vragen we ons af? De inhoud is nu wat breedsprakerig, te uitvoerig. De Aloysiusschool viel in de prijzen bij de creatieve opdracht van; Efteling 50 jaar en de Pandodroom. Een prachtig kunstwerk van 2 meisjes uit groep 8 haalde een le prijs. De klassereis naar de Efteling is de eerste buit. Veel plezier en proficiat. Ook aan "TORENKLANKEN", brengen wij graag en van harte onze gelukwensen, want ons mooie tijdschrift bestaat 40 jaar en viert feest. Een groot succes waren dit jubileumjaar de pagina's 14 en 15 met herinneringen uit die 40 jaren. Telkens een verrassend leuke keus met aardige foto's, advertenties en Geffense nieuwtjes. De formule van dit blad is uitstekend en ook de verzorging. Het wordt echt veel gelezen en als nieuwsbron geraadpleegd. De beperking tot 32 bladzijden is een goede zaak. Dan blijft het overzichtelijk. De redactie levert elke keer goed werk en gelukkig zijn er nog steeds voldoende vrijwilligers. Complimenten ook voor de drukkerij "Wihabo". De vrijwillige bijdrage van de huis-aan-huiscollecte moet wel omhoog. Dit jaar dus een kadootje in het bijdrage-zakje. WELVERDIE~! ! ! Complimenten nog voor muziekvereniging W.I.K. die op zondag 9 juni twee keer door Geffen Marcheerden in een voltallige bezetting om de Communicantjes te feliciteren om 11.00 uur en om 12.30 uur. In optocht met WI.K. de kerk uit en daarna een klinkende aubade ... Fantastisch, daarvoor HULDE!!! Nog wat nieuwtjes: De Schans wisselt weer van eigenaar. De Nieuwe Ark is overgegaan naar zoon Boet van Dijk en beet voortaan "BOETJE". De volgende stamtafel is in Drimmelen op uitnodiging van Clemens en Marianne Wortel met een boottocht en wandeling met een gids in De Biesbosch op 23 juni. Wie weet wat voor nieuws we daar opdoen. Volgende stamtafel op 7 juli weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Deze keer onderleiding van Rien van Zantvoort, Elst 2 tel. 073 532 1516.

Van stamtafell 159. Voor op- en aanmerkingen de Prins tel. 0412 640 982. Ook U bent welkom. Hebt U onderwerpen of nieuws, of wilt U iets onder de aandacht brengen. Een telefoontje is voldoende. En U weet het: U BENT VAN HARTE WELKOM!!!

OPEN INSCHRIJFDAG RIGOM EN MAASLANDGILDE DONDERDAG 13 JUNI 2002 Op donderdag 13 juni tussen 10.00-12.00 uur en 14.0016.00 uur wordt bij de RIGOM een open inschrijfdag voor 55-plussers in de regio Maasland gehouden. Deze inschrijfdag vindt plaats in het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 te Oss. Tijdens deze open dag kunt u inlichtingen verkrijgen over de cursusmogelijkheden en zich inschrijven voor een of meer cursussen. Ook de nieuwe CURSUSWIJZER VOOR SENIOREN 2002-2003 zal vanaf 13 juni weer gratis voor u klaar liggen. Diverse docenten zullen aanwezig z1Jn. Tevens kunt u informatie krijgen bij het Maasland Gilde en zich inschrijven als aanbieder of aanvrager. Wij hopen u tijdens deze open inschrijfdag te mogen begroeten. De koffie/thee staat klaar. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de RIGOM, tel. 0412-633043.

van der Sangen Tuinhout ~~;;;:~~,r;~t~,n

!€'L 073,6.>21~2<5 / 06--54.:37$'.aê-C ~en 01( 3~~.J.2D Lit

" TUinhout

"' Speeltoestellen

" Tuinhuisjes • Tuinaccessoires " VetSChillende modellen twnafscheidingen " Tuinmeubelen (ie<:tkhout, hardhout)

11

Dierenverblijven

" Ook voor uw maatwerk 11

Blokhutten

Dwewa rnodellèn. schetJ.)e priJwn

Maandag t/m vnJ<lat;.,, S.30 • Hl.00 tiur S.W• l 6 .00 utn

~<;lög:

7


EFKES BUURTE MÈ ... Theo Wintels (78 j.) Hij woont sinds kort in Oss, maar vanaf 1980 woonde hij in Geffen... hij komt rustig over, maar bruist inwendig van activiteiten... ! Theo Wintels maakte zich in Geffen verdienstelijk voor onze senioren en neemt op 3 juli afscheid van het ouderenwerk. Theo werd geboren in Venray en beleefde daar een gelukkige jeugd. Hij is altijd een beetje gehecht gebleven aan Limburg. In de oorlogstijd zat hij in het verzet, waarvoor hij - pas veel later - het Verzetsherdenkingskruis in ontvangst mocht nemen, alsmede het Kruis van verdienste van het Rode Kruis. Theo volgde de H.T.S. in Eindhoven met als studierichting electronica en werkte daarna 20 jaar voor de Oranje Nassau mijnen in Heerlen. Toen de mijnen werden gesloten aanvaardde hij een baan als directeur in deA.I.C.groep, een technisch installatiebedrijf. Maar Limburg lonkte en Theo ging terug naar D.S.M., waar hij 10 jaar directeur was van een keurings- en beproevingsinstituut voor de gezamenlijke grote chemische bedrijven. Toen Theo met pensioen ging was hij 66 jaar: een vitale oudere! Via het verwelkomingseomité van Geffen werd Theo 'ontdekt' voor het vrijwilligerswerk in onze dorpsgemeenschap. Zijn lijfspreuk - van huis uit meegekregen - was: de mens is een sociaal wezen en dient zich in te zetten voor zijn medemens! En dus volgden al gauw diverse functies elkaar op. De eerste (in 1987) was voorzitter van de Raad voor gecoördineerd Ouderenwerk (G.O.W), een plaatselijke afdeling van het RIGOM, als opvolger van mevrouw Taconis. Een welzijnsinstelling ten behoeve van alle ouderen. Toen in 1988 huize de Heegt werd verbouwd kwam al snel de vraag: Wat gaan we doen met de zalen van het oude Klooster? Er werd een Stichting in het leven geroepen waarvan Theo eveneens voorzitter werd. Het idee werd gelanceerd om alle ouderenactiviteiten te concentreren in Het Oude Klooster. De samensmelting van Soos en Bond werd - overigens niet zonder slag of stoot - een feit en Theo werd de nieuwe voorzitter van de K.B.O. (Katholieke Bond voor Ouderen). "Dat is een van de hoogtepunten geweest" zegt Theo "om samen met anderen die samenvoeging tot stand te brengen". 8

Een tweede hoogtepunt is de onlangs gehouden grote verbouwing en renovatie van het Oude Klooster. Gelukkig is dat onderdeel indertijd uit het 'grote plan rondom de kom van Geffen' (scholen samenvoegen, Klavertje Vier weg, cultureel centrum en seniore~appartementen) gelicht, zodat dat nu in ieder geval gerealiseerd is! De rest van het plan - dat al vanaf 1994 op tafel is gekomen - ligt daar na 8 jaar nog ! "Een blamage voor de politiek" vindt Theo, die zelf twee jaar deel uitmaakte van de gemeenteraad. Theo toont een beleidsvisie "Ouderenbeleid 201 0" van juli 1996, samengesteld door de afdeling welzijn van de gemeente en medewerkers van het RIGOM, waaronder Theo. "Misschien dat die nog maar weer eens uit de kast moet!" Ook in de regio had Theo Wintels diverse functies in het ouderenwerk: Voorzitter van het RlGOM van 1990 -1998, lid van het Algemeen Bestuur van het RIGOM van 1988 - 2002 en lid van de Raad van toezicht bij de Stichting Z.V.O.M. (Zorg voor Ouderen Maasland), waar 13 verzorgingstehuizen, 2 verpleeginrichtingen en 1000 seniorenappartementen en aanleunwoningen onder vallen. "Het uitgangspunt van het huidige ouderenbeleid is, om vitale ouderen vitaal zien te houden en zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven wonen. Het gaat erom wat ouderen wel kunnen en niet wat ze niet (meer) kunnen. In Geffen zijn de ouderen bijzonder verwend" vindt Theo "in vergelijking met omliggende dorpen in de regio. We hebben een prachtige accommodatie, dichtbij het verzorgingscentrum en de aanleunwoningen. Er zijn dan ook elke dag senioren-activiteiten in het Oude Klooster, die goed bezocht worden. Onze grote verdienste is, dat we alles met vrijwilligers doen. "Iedereen steekt gratis voor niks de handen uit de mouwen. "Zo kunnen we onszelf goed bedruipen en de gemeente zorgt voor het grote onderhoud". Ouderen die onderling moeten samenwerken...dat loopt niet altijd even lekker... !? "Begrijpelijk" vindt Theo. "Oudere mensen met verschillende karakters, interesses en achtergronden komen aan hetzelfde biljart te staan of zitten in hetzelfde kaartgroepje! Dat botst hier en daar. Zaak is, om samen tot goede oplossingen te komen naar tevredenheid van alle ouderen. En dan moetje wel eens compromissen sluiten". Theo spreekt één grote teleurstelling uit: "Het is ons niet gelukt om senioren-appartementen te bouwen". Met 'ons' bedoelt hij de gemeente Maasdonk, Woning-bouwvereniging


Maasland, de K.B.O en G.O.W. "We hebben er jaar in, jaar uit over gesproken en intussen zijn we vijf wethouders verder!" Daarom moesten Theo en zijn echtgenote Han noodgedwongen naar Oss verhuizen. Hij zal Geffen missen, dat is zeker. "Ik heb hier met veel plezier gefunctioneerd, met leuke mensen. Brabanders en Limburgers gaan heel goed samen! Terecht heeft Theo in 1998 een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn inzet voor de ouder wordende mens. Op 3 juli a.s. zal hij afscheid nemen van de G.O.W, de K.B.O. en de Stichting Het Oude Klooster. En dan is er...... ander vrijwilligerswerk! Samen met Han koken (pro deo) voor grote groepen mensen, die deelnemen aan bezinningsdagen in het Emmaus-huis (ex-klooster) in Helvoirt. En tenslotte zijn ze opa en oma van zeven kleinkinderen. Namens onze ouderen is een welgemeend dankwoord hier op zijn plaats aan Theo Wintels! Veel geluk en gezondheid toegewenst.

ROMMELMARKT ZORGCENTRUM DE HEEGT Zondag 30 juni bent u allen van harte welkom van 10.00 tot 14.00 uur op onze rommelmarkt. Er is weer van alles te koop. Naast de "rommel" staat er ook een kraam waar u mooie spullen kunt kopen voor buiten b. v vogelhuisjes, bloempotjes met lood, houten tuinkabouters en nog meer. Ook worden er bloemstukjes gemaakt door bewoners en vrijwilligers. Het is teveel om op te noemen. De opbrengst komt ten goede aan een mooie tuinzit voor onze bewoners, zodat ze lekker buiten in de schaduw kunnen genieten. We hopen op een grote opkomst zodat we iets mooi kunnen maken voor onze bewoners, iedere sponsor is welkom. Tot ziens op 30 juni.

met de opbrengst van de collecte bijvoorbeeld een schommel bij het kindertehuis, een fietsje, het lidmaatschap van een sportclub, of een weekje kamperen. Met deze extra's brengt het Nationaal Fonds K.inderhulp wat kleur in het leven van kinderen in Nederland die het in hun leven niet gemakkelijk hebben. Collectanten en gevers: hartelijk dank!

UNICEF Wandelvierdaagse loopt â‚Ź 637,60 bij elkaar voor UNICEF. Graag wil ik de Stichting Jeugdvakantiewerk Geffen en alle deelnemers aan de wandelvierdaagse in Geffen bedanken namens de kinderen van UNICEF. En een extra bedankje voor iedereen die middels een sponsor-envelop nog eens een extra bijdrage heeft gegeven. Het geld wordt besteed aan het UNICEF-project "kindsoldaten van Sudan". Duizenden kinderen kunnen geen kind meer zijn en werken als soldaat in het leger. Gedwongen door de armoede en door onwetendheid denken kinderen en hun ouders dat ze beter af zijn in het leger. De realiteit is anders. Mishandeling, geweld en misbruik zijn aan de orde van de dag. UNICEF probeert de kinderen te demobiliseren, op te vangen en te hereinigen met familie. U heeft daar fantastisch aan mee geholpen. Bedankt. Trees Lamers

WIE WAT WANNEER JUNI 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr 11) 22 Jeugd Brandweerdag in Nuland 23 Buurtver. De Vierwinden, Gezinsfietstocht 25 K.V.O., Jaarlijkse fietsdag

De ontspannmingscommissie Zorgcentrum De Heegt SU IS

oes

VINS

A!ditt / $,wt,npHII

OPBRENGST COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP

Ooc:ldc.idc Vorming

te huur gevraagd... '

De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds K.inderhulp, die gehouden is in de week van 12 t/m 18 mei, heeft in Geffenâ‚Ź 784,15 opgebracbt. Hiervoor zijn 16 collectanten op pad gegaan. Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die, meestal door problemen thuis, te maken krijgen met jeugdhulpverlening. K.ioderhulp financiert

in verband met uitbreidingsmogelijkheden voor nieuwe (teken/schilder) cursussen ben ik op zoek in Geffen naar een schuur of een ruimte met licht die in de winter verwarmd kan worden. ! Voor meer informatie,Ben Wijnen, 5325343 of 06- 51284075.

9


W ANDEL-4-DAAGSE 2002 De 17e Geffense avond-4-daagse hebben we weer met succes afgesloten. De weersvoorspellingen waren ronduit slecht, maar de weergoden hebben ons toch niet in de steek gelaten. Op een enkele drup na, was het alle dagen heerlijk wandelweer. De start vanaf De Meent in Nuland is goed bevallen. Het verzinnen van andere routes is ieder jaar weer een uitdaging. En daarom zijn we blij met de vele positieve geluiden die we van iedereen kregen over de routes. Er waren dit jaar 584 deelnemers, iets minder dan vorig jaar. Toen waren het er 612, maar nog steeds een grote opkomst. Dit jaar hebben we de avond-4-daagse verbonden aan de Unicef Sponsorloop. Unicef is een organisatie die opkomt voor de belangen van kinderen in de Derde wereld landen. Met dit jaar speciale aandacht voor de soldatenkinderen in Soedan. Het Jeugdvakantiewerk he.e ft met de hulp van alle wandelaars hieraan een steentje willen bijdragen. Hiertoe hebben we alle wandelaars gevraagd om een extra bijdrage van€ 0,50 bovenop het inschrijfgeld en een groot aantal kinderen hebben zich laten sponsoren voor de gelopen kilometers. Het extra inschrijfgeld leverde een bedrag op van € 292 en de sponsorlopers hebben een bedrag bijeen gebracht van € 345, samen€ 637 voor het goede doel.

1

--

_INJ

' • • • •

Voor het 5e opeenvolgende jaar heeft Nooit Gedacht de Wandel-Mee-Trofee voor de grootste groep gewonnen. Maar liefst 206 wandelaars van Nooit Gedacht hebben alle dagen meegelopen. Daarmee hebben ze deze wisselbeker nu definitief in de wacht gesleept. Marinus van Dinther was zeer verguld met de Wandel-Mee-Trofee en we bedanken hem ook voor alle moeite. We gaan kijken of we volgend jaar een nieuwe wisselbeker instellen of iets anders verzinnen om meer groepen aan te trekken die de strijd met Nooit Gedacht zullen aanbinden. De afsluiting op het Dorpsplein en de inhuldigingsoptocht op vrijdag waren wat regenachtig maar de mensen die alle dagen hebben uitgelopen, werden beloond met de officiële KNBLO avondvierdaagse medaille. Graag allemaal tot volgend jaar. Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen

Joy of Perfection

schilders glas en schilderwerk wand / plafondafwerking meerjaren planningen informeer voor vrijblijvende offerte

ERNIS schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss 10

Graag willen wij onze sponsors bedanken voor het mede mogelijk maken van deze wandel-4-daagse, te weten Rabobank Maasland, Maartin Brands, Garagebedrijfd'n Bart, Winkeliers & Horeca Vereniging Geffen, Cl000, Nooit Gedacht, Sportcafé de Geer. Verder willen we bedanken alle adverteerders in de routebeschrijvingen, Rien van Wanrooy, en alle andere vrijwilligers die zich ingezet hebben voor het welslagen van deze avondvierdaagse.

Tel. 0412 - 64 37 08 Fax 0412 - 64 55 36 E-mail ernis@planet.nl


GEMEENTE

MAASDONK GEMEEN"fESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - ~34 21 08). SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19. 00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.or. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnwnmer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30- 12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00.

HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACK "Back to the sixties" De heemkundewerkgroep Vladerack gaat met Effe noar Geffe een tentoonstelling venorgen met als thema "Back to the sixties" Wij willen u vragen of u nog oude foto's van de jaren 60 heeft liggen, bv foto's van huwelijken, geboortes, een of ander jubilea, op school, of op een evenement zoals het hanefestijn, intocht sinterklaas, of als trotse bromfiets bezitter met je nieuwe "florett", en familie foto's. Wij scannen de foto's en u kunt ze weer mee retour nemen. Of heeft u oude dingen, zoals singels of LP's, of een oude pickup dat u even kunt missen, wij komen het graag bij u ophalen, en brengen het na de tentoonstelling weer bij u terug. Het mag ook gereedschap zijn, of het maakt niet uit wat'. Een wens van ons zou zijn, een jukebox die nog in goede staat is, en die voor de vrolijke noot kan zorgen tijdens de tentoonstelling. Denk u iets te hebben, bel dan Clasine van Venrooy tel. 5323033 of Joke Gabriels tel. 5323121. De tentoonstelling wordt gehouden in de Aloysiusschool tijdens Effe noar Geffe. Bestuur Vladerack. 11


Torenklanke_n_ _ __ __ _ _ __ 1979 terug "De Vier w1·nden" Na vele maa d

Reropenin sp,eelt . um D g

ken ~!h . 14et ndan en zover! voorb e~peiditng . ber en hard wer .DO u za erda speeltuin "De ur_zal burgemeest g 13 okto-

'! e Klimop·" .,.

Geffense . Klimop" off. . .. er Schwiebbe "De Kl. Jeugd beschikb ic1eel aan de 1mop" • aar t 1 0 tot 1 2 . is bestemd s e len . " . - Jaar I d voor kinde eigen cirkel~ e ere leeftijd h ren van len degeli "k . . Ook al zitten• eeft zijn bestand t J ,n elkaar da alle toestelegen op tt ' n nog . aten we e ze elijke v . is . er niets wij tro r met z'n allen ern,el,ng. L ts mogen bli Jven . d op voor onze zorgen "l<l.1mop"! at

Th. Oerlemans Tel.: 1249.

m

~an het einde van de 17e ·aa J-1, hield de redaktie haJ ~gang op 13 nov. ~n de Bonkelaar. ar Jaarvergadering

m

z

-n

lJ willen graag enkel gadering naar voren br:npunten uit deze verUit . de vele reakt ies . die . gen. w· . h t Jaar mochten ontvan . 'J e afgelopen blad veelvuldig g lgen, is gebleken dat het e ezen wordt.

0

r

"5 -~ -~ :X>

Jaarvergadering

Torenki-a nken

'J: • f neen eerste vergad -Inmiddels heeft Geffe r,ng o hearing betreffende . ekultureel p 1an .voor de komende een vier soc,aal,1·aren achter de rug.

'

.

ZATERDAG 11 OKTOBER : OFFI.C IELE OPENING

.N"EESTAVOND 1 van .R m.m.v. l o "De C oessel en ons t e 11 at i ons"


in

zonder wanklank

de 1980

tijd

WEET U 'T NOG VAN VROEGER? 1960 BANDOLA'S 1980

Onder deze fraaie kop haalde het Abrahamvoetbalfeest de Brabantse pers. De redaktie van onze toren was er ook om eens wat op te vangen. Temeer als een voorzitter van de jubilerende vereniging zoiets zegt en daarmede de "pers" behaalt, dan spitst men de oren.

Gaarne zou ik op deze wijze mijn zorg uiten over de wijze waarop verschillende mensen uit Geffen het milieu in hun omgeving vervuilen. 'ö ·,-:,

.

Een

m1.

lieu-bewust ir.w

oner van Geffen.

r.,

· rl

(1)

0

N 0 •.-! H ;:J

..0

s::

('I)

::;:

V

s:: Gl s:: > (Il > s:: ro

'O

Dansen

c.o .....,

s::

1

Q)

(1)

.µ S:: r.,

·rl

Dansschool Savelkouls

~c..'.J V

.µ H

heeft nog plaats voor jonggehuwden of voor 40of 50-plussers. Ook voor de jeugd is er gelegenheid om dansen te leren voor alle leeftijden.

0 0

'O

Beleefd aanbevelend, H. J. SAVEL!<OULS Past. v.d. Kampstraat 24, GEFFEN, Telef. 04102-2014

13


Klaar voor de start? U wilt voor uzelf beginnen. Dan bent u meer dan welkom bij de grootste bank voor het midden- en kleinbedrijf. Voor een goed gesprek met adviseurs die van alle markten thuis zijn. Al uw bankzaken zijn gebundeld in een overzichtelijk Sta rtersPa kket. Wel zo gemakkelijk.

Is uw ondernemingsplan klaar, dan helpen wij u graag verder. Bel (073) 53 40 117 of kijk op www.rabobank.nl.

Rabobank Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

Het Maasland


ondernemers weer vele prachtige prijzen te winnen. Een woord van dank aan pastoor Scheepers. Hij heeft niet alleen de prijsuitreiking op een voortreffelijke manier gedaan, maar zelfs ook meegefietst.

MJSM ONTwa/aJMG l'JllM cam,

OPBRENGST M.O.V. FIETSTOCHT Onder het motto "Fiets mee met het MOV " is zondag 2 juni j .l. de jaarlijkse fietstocht wederom een groot succes geworden. Omdat dit jaar ook vanuit Nuland en Vinkel gestart kon worden waren er maar liefst 264 Maasdonkers (jong en oud: de oudste deelneemster was maar liefst 82 ! !) die aan de fietstocht hebben deelgenomen. Mede dankzij de inzet van Stg. Reik elkaar de hand, de MOV-groepen van Nuland en Vinkel en niet te vergeten onze partners was deze dag perfect georganiseerd. Zelfs het prachtige weer heeft zijn uiterste best gedaan! De opbrengst is maar liefst € 3.138,65! ! Een geweldig goed resultaat. In december tijdens de advent hebben we voor dit project een eerste aanzet gedaan d.mv. een kerkcolJecte, deze aktie bracht toen fl.638,75 {= 289,85 euro) op. Iemand die anoniem wil blijven schonk€ 1.000,00 voor dit kinder-project. De totale opbrengst voor dit project komt dus op€ 4.428,50. Inmiddels is de opbrengst overgemaakt aan stichting Reik elkaar de Hand. Deze stichting zorgt ervoor dat de opbrengst bij de organisatie in India terechtkomt die belast is met de bouw van het opvanghuis. Stichting Reik elkaar de hand heeft beloofd ons op de hoogte te houden omtrent de bouw en de hele gang van zaken. Uiteraard zullen wij U via de Torenklanken op de hoogte houden.

Graag willen wij onderstaande winkeliers/ bedrijven bedanken voor hun bijdrage aan deze fietstocht. Zonder hun steun is het voor ons onmogelijk om deze fietstocht te laten slagen. De bijdragen werden geschonken door: Nas/fonny Jansen/Rabo-bank/v. Soest & Partners/Bouwbedrijf v. Wanrooy/Stefan Optiek/Wihabo/Gebr. v.d. Wetering/Veehandel v.d. Doelen/de Gulle Bottelier/de Malder/K.icky mode/FA Bosch v. Erp/de Schans/Govers Friture/Fa. de Kinderen/Nenas/Lektuurshop Steenbergen/v. Zantvoort Mode/goederenhandel Bekkers/ Beauty Kadoshop/C 1000/poelier v. Druenen/Wielerhuis v.d. Meulenreek/de Gouden Leeuw/'t Akkertje/v. Bakel groente en fruit/bakkerij Brands/Ass. v.d. Doelen/ Fixet bouwmarkt/Groentehandel v.d Sanden/ v. Heeze & Partners/Schoen & sportmode Spierings/'t Wouwke/garage v. Hees/kapsalon Rob Ardon/v.d. Heijdens Meubelen / Stip/Gerrits BV/apotheek Maasdonk/Gebr. v. Erp/Youth/ slager v. TuyVCinerent/cafe 't haasje/Bouwbedrijf v. Rooij BV Ook willen wij alle mensen bedanken die ons werk en inzet voor projecten in ontwikkelingslanden waarderen en deze met giften ondersteunen. Deze geslaagde dag geeft ons de stimulans om op de ingeslagen weg door te blijven gaan. Hartelijk Bedankt!! Namens M.O.V. Geffen: Frasia, Ria , Diny, Sofie en Mien.

DANKBETUIGING Als blijvende herinnering aan deze geweldige.geslaagde dag zal een kerkklok van 12 kg. zwaar, vanuit Maasdonk naar het opvanghuis in India gaan. Met inscriptie ''M.O.V. aktie - Geffen-Nuland-Vinkel 2 juni 2002". Deze klok zal in het opvang/vakantiehuis vele malen per dag de klank van Maasdonk laten horen. De hoofdprijs, een FIETS en die alleen te winnen is door de kinderen die sponsors hadden gezocht, is gewonnen door Daan van Dinther. De auto-toeter uit India is gewonnen door Eric Haver, hij had maar liefst€ 164,75 aan sponsorgeld opgehaald. Saartje Bijveld en Myrthe v/d Leest hebben een prijs gewonnen voor de mooiste kleurplaat. Net als andere jaren waren er dankzij de Maasdonkse

Zonder namen te noemen willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en medeleven in de vorm van kaarte~ bloemen en hulp, bij het overlijden van ons mam, schoonmoeder en oma:

An van der Heijden -v.d. Kamp De overstelpende belangstelling heeft ons getroffen en ons getoond dat zij veel heeft betekend. Toon en Corien Govers -v.d. Heijden Teun-Nol-Gijs-Joep

KOPY INLEVEREN VOOR: 22 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 15


KINDEREN LET OP ZATERDAG22JUNIJEUGDBRANDWEERDAG Hallo Maasdonkse Kinderen Op Zaterdag 22 juni 2002 is er weer een grote

Jeugdbrandweerdag. Voor de 12e keer heeft de brandweer een spelmiddag georganiseerd. Dit is voor alle Maasdonkse kinderen met de leeftijd van 6 t/m 13 jaar, en een captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op

"plaatselijke buien" Er zijn geen kosten aan verbonden je kan je zo opgeven. Het Spektakel vindt plaats op het veld naast "D'N HAZEKAMP". Kloosterstraat 5 te Nuland. Om 12.30 uur aanwezig zijn, en om

13.00 gaan we starten. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie voor deelname aan deze dag. [Aangeboden door Rabobank Het Maasland] Inschrijfformulier inleveren voor 15 juni op school [Nuland, Vinkel of Geffen] Of bij B. Hurkens Wilibrordusstraat 12 Geffen. 1ir 073-5323816 Schoolgaande kinderen buiten Maasdonk formulier inleveren bij B Hurkens. X ........................................................................................................................................ . Inschrijfformulier: Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen, zet dan wel alle namen op dit formulier. [Ook die van de captain] inschrijven alleen is ook mogelijk. Naam/Namen: .............................................................................................................................. .

............ .......................................................................................................................................... . ;

N aamgroep: ....................... ......... ......... ................................................. Aantal: ..................... . Leeftijd: ...................... Naam en W van de Captain: .............................................................. .

16


MCZIEKVERENIGING _\V illen Is Kunnen"

Teams junior (totaal 9 deelnemers) B 1-groep 5e plaats met 28.9 punten B2-groep le plaats met 30.9 punten Teams senior (totaal 4 deelnemers) A-groep 2e plaats met 30.4 punten

'effen

W.I.K. Nieuws Voorspeel avond In de vorige Torenklanken hebben we reeds bekend gemaakt dat onze muziekvereniging op woensdagavond 3 juli aanstaande haar jaarlijkse voorspeelavond houdt, we zijn echter vergeten te vermelden dat deze avond rond de klok van 19. 00 uur zal beginnen. Dus wil jij weten wat jouw zoon, dochter, kleinkind, vriend of vriendin allemaal kan? Wat hij of zij al geleerd heeft in een korte tijd? Kom dan naar deze voorspeelavond in Klavertje Vier, tevens kun je er tijdens deze avond van alles te weten komen over onze vereniging en mag je, als je interesse hebt, zelf proberen om muziek te maken! Tot dan!! Majorettes op dreefl De majorettes van W.LK. zijn écht op dreef de laatste tijd, ze gaan van het ene concours naar het andere. Zondag 2 juni jongst leden namen de dames deel aan een uitwisselingsconcours te Haps. Majorettekorpsen uit de omgeving van Haps en uit Haps zelf namen deel aan dit concours. Terug in het clubhuis van onze muziekvereniging moesten ze helaas constateren dat de prijzenkasten te klein worden. Verschillende bekers hebben de reis van Haps naar Geffen afgelegd om daar voorgoed een plaatsje te krijgen. Complimenten aan alle majorettes en aan hun trainsters: we zijn bijzonder trots op jullie en willen jullie via deze weg allemaal nogmaals van harte feliciteren met het behaalde resultaat!! Waar gaat dit heen? Wij weten het niet, maar van ons mogen jullie nog lang zo door blijven gaan. Willen Is Kunnen is een leus die zeker voor jullie geldt. We hopen nog lang van jullie enthousiasme en goede resultaten te mogen genieten!

Solo jeugd (totaal 4 deelnemers) Laurie Humpig 4e plaats Solo junior (totaal 7 deelnemers) Lisa Coppens 4e plaats Angela vd Wouw 2e plaats Stephanie Witlox le plaats Solo senior (totaal 6 deelnemers) Carola Doodkorte 4e plaats Teams jeugd (totaal 5 deelnemers) C-groep le plaats met 32.3 punten Tevens heeft deze groep de wisselbeker van de dag gewonnen!!!

Tom Toms overhandigd Op maandag 27 mei jongst leden zijn de torn toms uit handen van Bennie Romme (Carbone Geffen) overhandigd aan de slagwerkgroep van onze vereniging. Tom Toms zijn trommels die alleen een vel aan de bovenkant hebben en niet zoals gewoonlijk een vel aan de bovenen onderkant. Alleen een vel aan de bovenkant zorgt voor een speciaal geluid, een speciaal effect. Leo Brands, zelf drummer in de slagwerkgroep, heeft voor de torn toms een speciale beugel gemaakt, zodat er op correcte wijze gedrumd kan worden. Agenda 03juli 060kt 29 dec

Voorspeelavond Maasdonksconcert Eindejaarsconcert

Muzikale groet Muziekvereniging WI.K.

Blikvlees assortiment Makkelijk voor tijden s de vakantie of als je een keer wat minder tijd hebt!

8/ikvlees voor 4 personen Babi pangang Gehaktballen Saus ijsjes Runderlapjes Varkenslapjes Hamburgers Runderhachee Rundergoulash Kipfilet in kerriesaus Kipfilet in satésaus

€ 7,19 € 5,79 € 5,75 € 8,49

€ 7,99 €5,79 € 6,99 €6,99 € 7,49 € 7,49

8/ikvlees voor 2 personen Babi pangang Gehaktballen Sausijsjes Runderlapjes Varkenslapjes Hamburgers Runderhachee Rundergoulash Kipfilet in kerriesaus Kipfilet in satésaus

€ 4,19 € 3,69 € 3,89 €4,89 € 4,89 € 3,89 € 4,19 € 4,19

€4,79 €4,79

SPECIALE ACTIE: UW BLIKVLEESVOOR 29 JUNI 2002 BESTELD, 5% KORTING EXTRA ~ Keurslagerij

~ ~!~,!~!:

Geffen

KEURSlAGER tel. (073) 532 58 91

17


ZOMERMARKT

"DA'S NOU NULAND"

meester Netten geopend om 11. 00 uur onder muzikale begeleiding van Harmonie Union.

Zaterdag 22 juni 2002 en zondag 23 juni 2002

IN HET CENTRUM VAN NULAND.

Voor de 22-ste keer organiseert de Nulandse Ondernemers Vereniging, i.s.m. Kroko's evenementen, de Nulandse Zomermarkt "Da's nou Nuland".

HET FAMILIE-EVENEMENT VOOR EEN GEZELLIG DAGJE NULAND.

De aftrap vindt plaats op de zaterdagavond 22 juni a.s in de feesttent op het kerkplein. In samenwerking met de plaatselijke horeca beloofd het een gezellige Nulandse avond te worden, met optredens van het top 40 orkest SANTA ROSA, DE ZINGENDE POSTBODE en FRANKIE FALCON.

* ruim 125 kramen * grote rommel- en antiekmarkt * diverse standwerkers * straattoneel * entertainment * gratis attracties voor kinderen * terrassen * country en western * diverse podia met live-muziek * steile wand rijden m.m.v. Motor Club Nuland* verenigingen met sport en spel * groot Nulands podium * ambachtelijke kramen * feesttent op kerkplein.

Om het geheel nog mooier te maken, hebben van Lijssel transport b.v. en Verstappen van Amelsvoort b.v. er voor gezorgd dat er een STEILE WAND RIJDEN te zien zal zijn. Dit is in samenwerking de Motor Club Nuland. De entreekosten voor de het steile wand rijden bedragen € 5,00.

Hierbij inbegrepen is een deelnamekaart voor diverse activiteiten. Website: WWW. Dasnounuland.nl

Zondag 23 juni 2002, van 11.00 tot 17.00 uur

GROTER, BETER, LEUKER EN GEZELLIGER!!!

De Zomermarkt "Da's Nou Nuland" wordt door Burge-

TOT DAN!!!

Entree/deelnamebewijs: kinderen tot 6 jaar gratis 6 jaar tot 12 jaar € 1,00 volwassene € 2,50

.,

POELIERDERIJ .. JO VAN DRUENEN

~

$t>e n:m6achtetii,ke specialist in wit}). en gepogeûe

Broekstraat 8 • Geffen • tel 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

REKLAME:

MAGNETRONTie

REKLAME:

KIP KROKANT SCHNITSELS

AJAM PANGANG KANT EN KLAAR

• Uit ambachtelijke keuken.

PER KILO € 7 ,50

500 GRAM€ 5,00

5 STUKS € 2,00

KIPKROKETTEN

HET ADRES VOOR KOMPLEET VERZORGDE BARBECUE - PARTIJEN OF ROERBAKPARTY'S!!!!!! *Vraag naar onze folders met diverse mogelijkheden.

18


CWATERSCHAP DE MAAS KANT) Persbericht Beerse Overlaet aangewezen als noodoverloopgebied

Een deel van het gebied van de voormalige 'Beerse Maas' wordt door de commissie Luteijn genoemd als Noodoverloopgebied. Het advies over Noodoverloopgebieden in Nederland is op 29 mei overhandigd aan de staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Za.ken en Koninkrijksrelaties. Commissie Luteijn

De Commissie Luteijn heeft in opdracht van de staatssecretaris van Verkeer en waterstaat onderzoek gedaan naar het nut, noodzaak en haalbaarheid van Noodoverloopgebieden in Nederland. Hierbij heeft de commissie een aantal gebieden aangewezen als NOG. De Beerse Overlaet is één van deze gebieden. Het advies is op 29 mei 2002 aangeboden aan de staatssecretarissen van Verkeer en waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is nu aan de regering om te bepalen hoe met dit advies wordt omgegaan. Dijkverbetering en Noodoverloopgebied

Eind 2000 heeft het waterschap de Maaskant 15 jaar dijkverbetering afgesloten. De veiligheid in het gebied is momenteel gegarandeerd met een kans op overstroming bij extreem hoogwater zoals dat maar eens in de 1250 jaar voorkomt. Deze veiligheid blijft uiteraard gehandhaafd. Garanties tegen bovenmaatgevende omstandigheden (bijvoorbeeld als gevolg van de klimatologische veranderingen) zijn er echter niet. Als het water ooit hoger komt, dan kan het achterliggende gebied onderlopen. Als je dus geen noodoverloopgebieden aanwijst, heb je een ernstig probleem. Het is daarom beter om voorbereid te zijn op het ergste en in zo'n geval een gebied op gecontroleerde wijze te laten overs~omen. Het biedt je de mogelijkheid om zelf zoveel mogelijk de controle over een eventuele overstroming in handen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de inrichtingsmaatregelen die je kunt treffen, de organisatorische voorbereiding voor tijdige evacuatie, beperking van schade en het maken van goede afspraken over vergoeding van alle schade na de overstroming. De door ringdijken beschermde stedelijke centra en dorpen krijgen hiermee een grotere veiligheid terwijl de veiligheid voor de open polder op hetzelfde niveau blijft. Internationale maatregelen

Alle betrokken landen binnen het stroomgebied (dus ook Duitsland, België en Frankrijk) zullen bij de verwerking van de grotere hoeveelheden regenval hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het niet afwentelen moet een harde randvoorwaarde zijn in EU-verband. Overigens

kan dit verband niet gesteld worden dat de Duitsers rus..: tig achterover leunen en de extreme afvoeren ongemoeid naar Nederland laten passeren. In het Actieplan Hoogwater van de Internationale Rijn Commissie zijn afspraken gemaakt tussen alle lidstaten om de hoogwaterstanden te verminderen. In Duitsland is in totaal ongeveer 400 miljoen m3 aan retentiemaatregelen gepland. Ook in Frankrijk en België moeten maatregelen worden genomen. Of deze maatregelen voldoende zijn om de extreme afvoer naar Nederland voldoende te verminderen is nog in onderzoek. We dienen deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen en op tijd de nodige maatregelen te treffen (bijvoorbeeld een gecontroleerde overstroming van een noodoverloopgebied). Inrichting, schadevergoeding en meerwaarde

Bij het definitief aanwijzen van het noodoverloopgebied zal de inrichting in goed overleg met de regio ingevuld moeten worden. Met name de keuze tussen een grote oppervlakte met een geringe overstromingsdiepte of een kleiner oppervlak met een grotere waterdiepte is dan aan de orde. Ook dient van tevoren bekend te zijn op welke manier de schade zal worden geregeld. Omdat de regio een bovenregionale bijdrage levert aan de oplossing van een probleem dat een veel groter gebied omvat zal het aanwijzen als NOG een meerwaarde voor dat gebied moeten betekenen. Dit betekent dat er extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. Vervolg

Het kabinet zal moeten besluiten over het advies van de Commissie Overloopgebieden, met name over het nut en de noodzaak ervan. Als het kabinet kiest voor noodoverloopgebieden, zal een procedure gestart worden om de gebieden aan te wijzen. Vervolgens zullen inrichtingsmaatregelen uitgevoerd worden: een inlaatconstructie en een uitlaat. Dijken om NOG's moeten voorkomen dat het water ook naar aangrenzende gebieden doorstroomt. De belangrijkste woonkernen zullen omdijkt worden. Ook moet er naar de mening van de Commissie" nieuwe wetgeving komen om de bevoegdheden te regelen en om de schadevergoeding na overstroming te garanderen.

UITNODIGING Het Oude Klooster: Centrum voor Ouderen.

Op woensdag 3 juli 2002 op 14.30 uur is er geleg~eid om afscheid te nemen van de Heer Theo Wintels als voorzitter van Het Oude Klooster en voorzitter van de K.B. 0., tevens bestuurslid van het RIGOM. Wij rekenen op uw komst. Bestuur K.B.O./Het Oude Klooster. 19


WETENSWAARDIGHEDEN Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend . 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Tel. 532 1252, Voor zeer dringende spoedgevallen tel. 532 3697 Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 22-23 juni Vinkel 29-30 juni Nuland Vakantie's A.Smit, E.Smit-Nahon: 24 juni t/m 12 juli De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 19 juni Nuland: 21 juni verband ook met _de openingstijden van de apotheek IS het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen of te raadplegen. Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699

!n

BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00-20.00 u. Bosch Medicentrum W AZ dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 19.00 - 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 20

Kaakchirurgie: K.N.O.: Kindergeneeskunde: Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

0412 621 380 0412 621 216 0412 621 541 0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur)

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 0412 621 0412 621 0412 621

308 551 357 331

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30-9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Jeugd bibliobus: Dinsdag: Mariaschool 09.15-10.30 uur Aloysiusschool 10.45 - 12.00 uur Voor jeugd en volwassenen: Zaterdag: Sporthal de Geer 09.30- 10.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06-22694561. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis.


SCHOONHEIDSSALON

ANNE GESPECIALISEERD IN: • Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen / Pakkingen (billen buik, borsten, handen en voeten) • Facesetting • Permanente Make-Up

A.

Met een cadeaubon kom ie pas echt mooi voor de dag.

Deposltalre van: • Maria Calland • Mary Cohr • Cli Amati

• Make-Up workshops • Daganangementen • Piercing • Ontharen (elektrisch)

~ · •

l.,...t'L

·· ---· ----~ -- ~-r~ D

- ----

\,

~ il.

ook verhuur-c;aáeauartikelen ...l:,ezorging aan hui5

Hanegraaf B.V.

f À.Geffen

Bedrljvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN

,Jf

$TALEN KOZIJNEN OP MAAT _

Bèd,ij,i:tnweg 4

5Jé6 I\A <;l•ffO'I

rei, 013 . 5n o, si F.,.; 073 . 532 50 68

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. (073) 532 46 59

~

ADMINISTRATIE

8c ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk beeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. lid van

RUWIELEN TANKSTATION TAXI ::::-----

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056

(073) 532 13 13

-

i

1

e-mail: huubclement@cs.com Kmmaat 11 Geffen

4

Nederlandse Orde van Administratie en Bclastingdeskun~igen

~ LMV

Hypotheek ®adviseur


~· r

o

19.00-20.00 u.Caraflax 20.00-22.00 u.De Muziekzolder d

i

o

VLJDERACKEN

u0

106.3FM Radio Vladeracken: PROGRAMMERING Maandag 19.00-21.00 u.Punt.NL 21.00-23.00 u.Non stop muziek Dinsdag 19.00-20.00 u.Zoeklicht 20.00-22.00 u.InDe Schijnwerper 22.00-23.00 u. Klanken uit verleden tijd Woensdag 19.00-20.00 u. Country Roads 20.00-22.00 u.Focus Hit Radio 22.00-23.00 u. Record Hop Machine Donderdag 19.00-20.00 u.Happy Days 20.00-22.00 u.Popcafé Vrijdag 19.00-21.00 u.Rock Shock 21.00-23.00 u.Muziek metAudy Zaterdag 08.00-10.00 u.De Wakkere Wekker 10.00-12.00 u.Op de Misse 12.00-13.00 u. Vladeracken Informatief 13.00-15.00 u. Non stop muziek 15.00-16.00 u.Maas- en Meijerij Top 15 16.00-18.00 u.D-juice 18.00-19.00 u. Vladeracken Informatief 19. 00-20.00 u. Griebel Grauw 20.00-22.00 u.Goud en Oud op verzoek Zondag 08.00-09.45 u. De Mengelmoes 09.45-10.00 u.Kinderprogramma 10.00-12.00 u.In de Schijnwerper 12.00-13.00 u. Vladeracken Informatief 13. 00-13 .15 u. Kinderprogramma (herhaling) 13.15-14.00 u.De Ultieme Zondagmiddagmix 14.00-18.00 u.Regio Sport 18.00-19.00 u. Vladeracken Informatief 22

Toelichting: De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn zeven dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87.5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelf geen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken.

Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief Studio Vladeracken Raadhuisstràat 1, 5386 BE Geffen Redactie Informatief p/a Rien Bosch Kerkstraat 6, 5391 AA Nuland Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a, 5382 JC Vinkel

overige correspondentie: Stichting. Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vinkel Raadhuisstraat 1, 5386 BE Geffen

8 0 N

1

\()

0

.,..' 0

00 s:: ·c E ~

1 0..

~

~

-0

0..

Telefoon radiostudio: (073) 532 53 66, :::> redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13

E-mail adres: torenkJanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel° af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


@an Lent

l

• Bauwen ov Houwen op

Specialist in zit- en ligcomfort Het Gcffens Veld 4 5386 LL Geffen Tel.: 073 - 532 28 52

vertrouwen

vertrouwen

~

■ ■

■ ■ ■ ■

~

Gd>r. van Wanrooij llóuwbcdrljvcn

Broelcstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Gebr. van de Wetering ~-~_!}· W2)'~~ Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf

41 -.:..::.:..-·

_ _c,_

~ Container Transport en Verhuur - Houtrecycling 7-:: ~ _Gl_ _ AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Tel.: 0412- 64 24 54 073 - 522 42 86

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

REGiq,v!,ii' BANK 7

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

•-beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund • rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

~

09.00 -12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00- 12.15 en 13.15 • 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

11

■ 1 VA~ ESE PA~RSBV Makelaardij Assurantiën

Hypotheek "' adviseur


Allesvers uiteigen bakkerij

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

_; bakkerij Brands E-mail: hvzandvoortelectroOhetnet.nl Magnolia 18 • S386 EP Geffen Tel: (073) S32 60 18 · Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

UITVAARTVERZORGING

VAN

B.V.

LITH

Docfalaan2

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

5342HZ

Oss

• -

e > ~.

6'-/

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen

tel: (0412) 62 31 73

fax 0412 64 11 55

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN "SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair

Ja Re

Energie - Advisering

Installatie- en Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon [073] 532 03 33 Fax (073] 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

0

Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers .

SCHOENEN & SPORT

/5§JSPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Poslbus 37 5386 ZG Geffen

Maarten van der Dussen

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers Tel.: 0412-642454 073 - 522 42 86

r- B. de Kinderenv.o.i. DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

~

Holcnsfraa( 32, Gcîicn (el. 07!J • 5325551

* Alles voor uw huisdieren * Meststoffen, potgrond, zaden; etc.

* Klompen, laarzen Bouw WIigenstraat 6

Buro

5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur