Torenklanken 2001 - nr 09

Page 1

39e jaargang I nummer 9 I juni 2001

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

n en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 • giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

MUZIEK IS DE TAAL VAN DE ZIEL Zo luidde het thema van de feestelijke viering met mooie liederen en stemmige solozang, waarin MartijnEgehneer als dirigent en Inoeska Donders als organiste, afscheid namen van het Jeugdkoor.

"Deze titel slaat op jullie beiden" w sprak pastoor Scheepers in zijn overweging. "Inoeska, komend uit een muzikaal gezin, jij zette je met hart en ziel in als koorlid en later dan organiste, in navolging vanje moeder en zus, die ook hun bijdrage aan het koor hebben geleverd. Martijn, werd vier jaar geleden min ofmeer aangewezen door de eigen koorleden, om dirigent te worden. En met succes. Behalve zingen, hebben we nog meer kwaliteiten van jou mogen ontdekken de laatste jaren: toneelspelen bij Ge:ffes Vollc, je was decor- en kledingontwerper bij de musical Scrooge en je speelde zelfs in de Osse musical Louis de Bourbon en had al je eerste t.v.-opnamen met dans en zang. Maar je grootste wens is om na de musical-vooropleiding naar het con. servatorium te kunnen" aldus de pastoor. "Jullie beiden hebben je talenten goed gebruikt, goede en trouwe dienaren!" De pastoor benadrukte ook het belang van inzet en enthousiasme van jongeren in onze parochie. "Je stelt jezelfeen doel" zo sprak Martijn in het slotwoord "en om dat doel te bereiken moet je keuzes maken. Helaas houdt dat in dat ik moest stoppen als dirigent van het koor". Hij dankte met name pastoor Spijkers, die hem indertijd het vertrouwen gaf, de leiding van het koor op zich te nemen. Een dank je wel ook aan de oud-koorleden die voor deze gelegenheid hadden meegezongen en aan de parochie en de kerkgangers. De koorleden hadden als verrassing een speciaal lied ingestudeerd voor hun scheidende dirigent en organiste. Na af..

loop was er een feestelijk samenzijn in de tuin van de pastorie. De jongerenvan het Jeugdkoor zijn enthousiast om door te gaan! Ze zijn naarstig op wek naar een nieuwe dirigent(e) en Chantal van Dijk zal het orgelspelen voor haar rekening gaannemen. Nieuwe leden zijn van harte wellcom! Schoolverlaters, denk er eens serieus over na! De contactpersoon van het koor is: Kristel van den Berg, Papendijk 28, telefoon 532 2296; e-mail: Kristen 986@hotmail.com Meld je aan bij deze gezellige, enthousiaste zanggroep!

lekker wandelen na de pinksterdagen . Op dinsdag 5, woensdag 6, donderdag 7, en vrijdag 8 juni 2001 is het weer wandelen tijdens de Geffen.se wandelvierdaagse. Er zijn voor zowel de 5 als de 10 kilometer weer mooie routes uitgezet in de omgeving van Geffen. We vertrekken op dinsdag woensdag en vrijdag vanaf sportcafé de Geer op donderdag vertrekken we vanafde Geffense bosjes met een totaal nieuwe route voor zowel de 5 als de 10 kilometer. Vertrek is iedere dag vanaf 18.00 uur Voorinschrijven kan op maandag 28 en woensdag 30 mei van 19.00 tot 20.00 uur in Sportcafé de Geer te Geffen voor groepen is er een speciale groeps prijs. Stichting Jeugd Vakantie Werk Geffen


~ I f

Hypotheken

Huur/ verhuur \

\

lil

i

1

i

i !

/

i ji

Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

ESE PA

li

RS BV

!

■ ■ 111

D[ GOUDEN LEEUW

■ ■ ■

/'

.,. ~·· -1?·:A,t· ' '.'._.,.

...

~ -,,.~:,j,11-

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

fiW/, ·

Zaaivoor: bruiloften - partijen -vergaderingen

~

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN• EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen • tel. (073) 532 13 38 Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING Voor het inrichten tlClft uw bedrf/fsruf.mte ofuw zakel(lk kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT Altqd voldoende op voorraadll KOM &H OV&RTtllG V Of OHZ& SHOWROOM, OOK VOOR VW KAl'fTJN& ll'flUCHTJlf0

P~ ~

Han Gruijters Veilbo B.V. Kantoormeubelen Rcggcstraat l

(in1'.

tcrr. Elzc riburg) 5348 LG Oss Tel. 0412 - 65 27 27


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Geen avondmis Wo.06-06 19.00 u Vr. 08-06 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Dankviering Vormsel Za. 09-06 mmv studieorkest W.I.K. + kinderkerk Zo. 10-06 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 13-06 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Vr. 15-06 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Dankviering Eerste ComZa. 16-06 19.00 u munie mmv Kinderkoor Zo. 17-06 09.30 u + Hoogmis Sacramentsdag mmv Gem. koor Geen Avondmis Wo. 20-06 * = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt

Pastoor Scheepers is op Bedevaart naar Echternach van 4 t/m 6 juni. Pastoor Scheepers is naar Rome van 19 t/m 28 juni DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 3 juli 2001 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavo_nd tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhmsstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

KERKBALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar". We ontvingen reeds f 48.668,25 en f 12.390,25 is ons toegezegd voor 2001. Er zijn 583 deelnemers. Hartelijk dank! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00-18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06- 533 64 310 INTERNET: www.parochiegeffen.homestead.com PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2001. Zaterdag 16 juni om 19.00 uur in de kerk: dankviering voor ouders en communicanten. PROGRAMMA VORMSEL 2001. Zaterdag 9 juni 19.00 uur: Dankviering in de kerk met muziek door het Studieorkest van W.I.K. ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK 15 juni: Barry Sluiter en Hansie van de Leest 15 juni: Michel van Zutphen en Marian ten Hoeve 15 juni: Antwan van den Hurk en Anouk Quekel JONGEREN PAROCHIE LATEN ZICH KENNEN!!! Ieder jaar zijn er uitstapjes met actieve jongeren van onze parochie. Om als groep HERKENBAAR op stap te gaan ontstond het idee om de jongeren een fel shirt te laten dragen met opdruk van onze parochie. Maar hoe bekostigen we dit initiatief? (± 70 shirts nodig). We zijn op zoek gegaan naar sponsors. Stucadoorsbedrijf Romme, Bouwbedrijf van Wanrooij, v.d. Hanenberg-service en Bekkers bedrijfskleding ( die ook de shirtjes gedrukt heeft) hebben spontaan een bedrag beschikbaar gesteld zodat er voor de parochie nog maar een klein gedeelte hoefde te worden bijgelegd. Heel hartelijk bedankt voor deze gulle gift. Zowel de kinderen als begeleiding zijn enthousiast om zó als groep op stap te gaan en dit bleek al op 12 mei jl. toen onze vormelingen als eerste met de felrode shirts naar de Power of Fire in Den Bosch zijn geweest. Tussen de 1400 andere vormelingen vielen ze heel goed op. Op 2 juni a.s. zijn het Kinderkoor en de misdienaars aan de beurt als naar "De Bergen" in Wanrooij gaan

!-

3


Ver huur van: tafel&, &~elen, bartafel&, krukken

Hypotheken met: De laagste rentegarantie De laagste premiegarantie

"" taplnstallaties

'!<' l>uitenland• l>ier

'!<' gla6werk "!r cadeau artikelen

"!rwijn

~ relatie gt5chenken

~likeuren ""!' gea,stilleerd

"!r complete feestjes ""!' bezorging aan hui•

~ t)ir1ne:nland6 tioie:r

Dorpetraat 15 53&6 AK Geffen

Maak vriibliivend een afspraak!

...?à .... .. .. - .

. .

.

DE ■

.

.

..

.. .

. .

. .

:

HYPOTHEEK SHOP ■

T,1.

(073)5324659

Fox (073) 532 56 43

RIJWIELEN

Peter van der Lee Hertogin _Johannasingel 38 5345 AJ OSS tel: 0412 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010

TANKSTATION

i

Kerkstra,at 11 Geffen

1------- - -- -- -- - - - - - - -- - - - - - -- - -~k..,....=-···-·c-?1-3,.~s3.2_,_3_ü_~- - ~

mbinderij; 1/ W ouw J(fooslenlraa/ .Je .J:J,J6

71:R 9e/fen

lef073 .5:J 2 /

6,Jj

fax 07:J .53 2.5 ISO

23/oemen :ïJ/anlen

23ruidswerh 9ra/wer.k Xadoarlihefen

1ssen en crematies ook"'lerzekerd bent 'ke en .deskundige begeleiding ke dragers, verzorgers en chauffeurs liseerd in uitvaartverzekeringen rmatief gesprek _acht bereikbaar

Teugenaarsstraat 129 5348 JC Oss (f) 0412 - 64 24 54 06 - 51 22 90 72

PEDICURE T. Ketelaars-tl. NistelroolJ Coothstraat 31 Geffen

1/.

(073) 532 20 41


~ ffe. ,...,.;.~·-

werden gezongen en er 's morgens dus geen café-liedjes in de kerk thuishoorden en toen die leuke pastoor ook nog eens over die God en die Jezus begon. .. toen zochten ze een veilig heenkomenen trouwden.ze enkele weken later ergens in een kapel bij een lieve, maar dove pater...

ROMMELMARKT TE NULAND De ziekenactie "Het Open Venster" houdt op zaterdag 9 juni weer een grote rommelmarkt in Gemeenschap De Meent te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem ofhaar gading kan vinden. Ook doen we weer een beroep op onze bakkers en baksters die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaalopbrengst. De markt is geopend op zaterdag 9 juni van 09.30 tot 15.00 uur. Graag tot ziens op 9 juni.

PERSBERICHT voor hun jaarlijkse uitstapje. Zo zullen we, mede dankzij de sponsors, nog jaren als één groep herkenbaar als jongeren van de parochie op stap gaan. Jongerenwerk Parochie Maria Magdalena.

GELEZEN "ONDER DE TOREN" Ze, gingen wel niet elke zondag naar de kerk (dat wil zeggen elke zondag niet), maar ze wilden toch voor de kerk trou-

wen, want "dat hoorde erbij" en "dan waren ze pas echt getrouwd". Maar dan wel met een "leuke Mis" en dus niet een ofander ouwedameskoor met van die Latijnse liedjes. Dus zochten ze "een leuke pastoor, die echt modern was en niet zo eentje als die van pa en ma die het altijd over God had en anderen dingen die allang voorbij waren. .." Ze hadden het al helemaal rond, vertelden ze hem Ze hadden namelijk ergens een duo van drie mensen gehoord; twee zangeressen en een man met zo'n synthesizer, waar een heel orkest inzat. De liedjes die ze zelfgekozen hadden, waren in het Engels en in het Frans. Maar ze pasten zo mooi bij die dag en ze sloegen allemaal ergens op, want in bijna elk liedje kwam "love" voor en heel dikwijls ' together'. En helemaal aan het einde zou Theo iets op zijn saxofoon blazen van Marco Borsato... Zo wilden ze het, zeiden ze tegen die ieuke, moderne pastoor, want het was toch 'hun' Mis. Toen die leuke pastoor voorzichtig uitlegde dat 'hun' Mis wel in 'onze kerk' was en dat er 's avonds op het feest in de café geen kerkliedjes

Cursussen Kunstgeschiedenis en Leeskring In september a.s. start drs. Piet van der Sluijs (kunsthistoricus en neerlandicus) te Nuland wederom met 5 cursussen kunstgeschiedenis. Deze zijn: Griekse mythen inwoord, beeld en muziek; Christelijke symboliek in de beeldende kunst; Kunst en cultuur van het oude Egypte; Sprekende schilderijen (interpretatie van 16de_ en 17de_eeuwse Noord-Nederlandse schilderkunst; Miniatuurschilderkunst (o.a. Getijdenboeken). Wat betreft de Leeskring: Analyse van Nederlandse en buitenlandse literaire werken. Aanmelden vóór 1 juli as. Voor schriftelijke informatie en aanmeldingsformulier: tel. 073 532 1007

-~ 'ts·JII

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

$IJl} - - -

en omstreken

. ~ ;~~

;r·

• Autorijopleiding in 7 dagen• hoog % geslaagden • Vakbekwame instrucieUl"s • Theoriecertificaat in 1 dag • Voor meer infom,atie: llel

!

0900 • RIJBEWIJS voor snelle rijopleidingen/ of surf naaf' www.smitsonllne.nl

5


DIERENTEHUIS 'S-HERTOGENBOSCH

De gemeente Maasdonk valt onder de regio van dierentehuis ' s-Hertogenbosch e.o.

Er is mij gevraagd door mevrouw van Schijndel woonachtig te Geffen, om te schrijven over de werkzaamheden die het dierentehuis van Den Bosch zoal doet. Het schijnt dat men in Geffen dit niet weet. En vooral dat zij er geen idee van hebben dat de gehele gemeente Maasdonk onder de regio van dierentehuis 's-Hertogenbosch valt. Onlangs heeft het dierentehuis te 's-Hertogenbosch bij u in de gemeente een collecte gehouden. De opbrengst hiervan is f 712,60. Omdat onze collectanten vaak te horen kregen dat Geffen niets te maken had met het dierentehuis te 'sHertogenbosch, hebben we besloten om dit maar eens goed uit te leggen aan de inwoners van de gemeente Maasdonk. Indien u van plan bent om een hond of kat als huisdier te nemen bent u bij het dierentehuis te 's-Hertogenboschaan het juiste adres. U kunt vrijblijvend komen kijken. De informatie die u over de dieren krijgt is eerlijk en zo volledig mogelijk.

Wat doet het dierentehuis zoal:

* Opvang van gevonden en zwervende honden en poezen. * Het aannemen van afstanddieren, door sterfte van een eigenaar, langdurige ziekte ofandere bijzondere omstandigheden dat een dier naar het dierentehuis gebracht moet worden. * Het eventueel weer herplaatsbaar maken van zieke dieren of dieren met gedragsproblemen. * De honden en poezen worden nagekeken door de dierenarts, getatoeĂŤerd, ingeĂŤnt, ontwormt en ontvlooit. * Alle poezen en katers worden onvruchtbaar gemaakt. * Alle honden en poezen worden herplaatst, er bestaat geen maximum verblijfsduur. * Bij de geplaatste dieren wordt er nacontrole uitgeoefend. Ik hoop dat het allemaal nu duidelijk is. Wtlt u meer informatie dan kunt u bellen naar het dierentehuis: tel. 073 641 2417. Met vriendelijke groet, Coby van Stiphout, beheerster.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie-Advisering Gaswasd rog ers Zonne-energie Badkamers

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Onderhoud aan gastoestellen Kastanjehof 23 Onderhouds abonnementen gastoestellen 5386 GN GEFFEN Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Fax (073) 532 03 32 Ook levering van materialen voor zelf bouwers WWW.JA-RE.nl

Hier had uw advertentie kunnen staan! Losse advertenties tussen tekst: 1/8 pagina f 30,00 1/4 pagina f 50,00 1/2 pagina f 70,00 hele pagina / 125,00

EN FEESTJE N IN STIJL te vieren of wilt u alleen genieten van een os buffet in een sprookjesachtige omgeving?

Brunch-buffet

Diner-buffet

de Partvkelder

iedere zondag

vrijdag-zaterdag-zondag

tot 100 personen

binnenkomst 11.00/12.00 uu r

binnenkomst\ 7.00/ 19.00 uur

Lekker de avond voortzetten in onze sfeervo ll e kelderbar. 7 Dagen pe r wee k moge lijk

f

35,00

f

54,50

Bruiloften feesten & :gartijen

All-inn 6eclrijfsfeesten

tot 250/300 personen

tot 200 personen

Informeer naa r o ns "totaa l pakket" en All-in prij s. Met of zonder buffet

Compleet met ons "nerge ns beter" diner buffet

voor informatie en reserveringen:

Tel. 073 - 534 13 20

6

Kerkstraat 5a Geffen deschans@geffen.nl

Op afspraak 7 dagen per week voor groepsreserveringen vanaf 40 personen. Kinderen t/m I jaar &Ci1i5:. 2 t/m 12 jaar f 2,50 per levensjaar.

NERGENS BETER NERGENS COMPLETER


EFKES BUURTE MÈ... Marinus van Dinther (56 j.)

We kennen hem als: toneelspeler bij "Geffens Volk", figurant bij de Osse opera, postbode, clown en pantomimespeler op Effe naar Geffe, klusjesman op de Aloysiusschool,jurylid op de play-back show, Sinterklaas, onze eigen Geffense Kerstman... maar bovenal als 'the godfather' van de jongste leden van NooitGedacht! Marinus van Dinther... hij raakt niet uitgepraat over z{jnF-jes! Samen met Marian Schuurmans runt hij het reilen en zeilen van de allerkleinste Geffense voetballertjes. "Eigenlijk was ik vroeger anti - voetbal" vertelt Marinus. "Ik speelde op de lagere school wel mee met het schoolvoetbal op Aloysiusdag (21 juni), maar meester Gradje Velthuis beweerde altijd dat erin D'n Geffense Berg geen voetballers woonden!" Dat wil Marinus nu nog even rechtzetten, want D'n Berg had volgens hem de eerste voetbalclub: in de Bergstraat werd een voetbalveld gemaakt! Daarna ging Marinus handballen bij de "Jonge Boerenstand". Het voetballen komt bij hem in beeld als de van Dinthers met een familie-elftal gaan spelen. Marinus krijgt de smaak te pak.ken en behaalt in 1981 het scheidsrechtersdiploma en gaat in 1982 de jeugd fluiten. Op het ogenblik fluit hij de D landelijk en ook nog G(ehandicapten)-voetbal. In 1984 beginnen ze dan bij Nooit-Gedacht met 3 teamsFjes en Marinus wordt trainer en leider. Hetjaar daarop wordt gestart met de organisatie van de penalty bokaal, die nog steeds voor een sportieve spanning zorgt bij de kleintjes. Ook zette Marinus samen met Anouska van Boekel het meisjesvoetbal op en ze zijn begonnen met het groepsgewijs deelnemen aan de Geffense wandelvierdaagse, waarbij inmiddels de wisselbeker al is behaald. Maar de grote liefde van Marinus gaat uit naar de allerjongste voetballiethebbertjes. Vanaf 5 1/2 jaar komen ze binnen bij N-G en het afgelopen seizoen hadden ze maar liefs 8 teams F-jes, waarvan de Fl en F5 kampioen werden! Na aanmelding bezoekt Marinus himself de nieuwe leden thuis. "Dan zie ik het kind in de thuissituatie, ken ik tevens de ouders en kijk ik of ik die kan strikken om leider te worden!" lacht Marinus. "Ik vertel meteen dat ik hard praat! Op de training fluit ik één keer en het moet stil zijn. We zijn geen 'lijder met een lange ij' ! We proberen de jongens en de meisjes iets van het voetballen bij te brengen, maar de gezelligheid, een goede mentaliteit en discipline staan ook hoog in het vaandel. Ze moeten weten wat mag en wat niet mag! Elk kind moet in zijn eigen waarde gelaten worden en het stimuleren is van groot belang". Daarom begon Marinus al snel met het uitreiken van bekertjes. Oude bekers van hemzelf werden omgetoverd tot leuke

attenties voor de jeugd. Nu krijgt Marinus van allerlei sporten oude bekers aangereikt. Die haalt hij uit elkaar en probeert series te maken voor diverse gelegenheden. In zijn schuurtje vind je dozen met bekeronderdelen en sinds kort ook een eigen graveermachine. "Nu kan ikzelf bepalen wat erop komt: b.v. goed getraind, veel succes of ga zo door!" En het werkt! Kinderen vinden het leuk om bekertjes te krijgen. Het aantal F-jes steeg van 24 in 1984 tot 85 op het moment! "Ik stop ermee als er 100 zijn!" zegt Marinus, maar hij weet maar al te goed dat er jaarlijks leden bijkomen, maar ook afgaan naar de E ! Een waar feest is ook het PSV-bezoek. Elk jaar mogen alle F-jes met de bus naar Eindhoven om een PSV-wedstrijd bij te wonen. "Een prachtige happening voor de kinderen, maar we moeten het stTak organiseren" zegt Marinus, "één ouder als begeleider op 3 kinderen!" ''Nooit-Gedacht is een gezellige, sportieve vereniging" vindt Marinus en maakt van deze gelegenheid gebruik om mannen en vrouwen aan te sporen om leider ofleidster te worden bij de jeugdelftallen, want ze kunnen nog diverse mensen gebruiken. Ook nieuwe F-jes kunnen zich aanmelden. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Het seizoen 2000-2001 is weer afgesloten met een gezellig E-Ftoernooi, waar zo'n IOOOjeugdige voetballers aan meedoen. Op die dag kregen de F-jes het inmiddels begeerde boekwerk mee, waarin wordt teruggekeken op wedstrijden en overige voetbalactiviteiten. Een product uit Marinus' handen, compleet met foto's en fotokopieën van spelers, leiders en trainers. In dit boek wordt Marinus een pluim op de hoed gestoken, omdat hij de kinderen zo geweldig enthousiast kan maken! Marinus straalt een bepaald charisma uit naar zijn F-jes, dat is duidelijk! Zijn hart ligt bij 'de basis van Nooit-Gedacht' en die is dan ook veelbelovend, want volgens Marinus zitten erechtwel 'kleineRuudjes' bij!

Regelmatig verwrgt Marinus sketches bijfeestelijke gelegenheden. Hierbij treedt hij samen met het meisjesteam op, bij het zilveren jubileum van het damesvoetbal. 7


ISO 9001 gecertificeerd R SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huis vestiging vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

Ij

ACTUEEL

flexwerken millennium-aansprakelijkheden

m STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 532 44 49 fax 073 532 58 29 e-mail merlijnadv@tip.nl

8


EENLlNTJE VAN HARE MAJESTEIT Met Koninginnedag hadden we dit jaar twee Geffense gedecoreerden: Jan Voennans en Adriaan van Zandvoort. (Laatstgenoemde komen we later nog op terug bij zijn afscheid van de gemeente Maasdonk.). Jan Voermans (57 j.), een boerenzoon, geboren in Gilze, nadien woonachtig inMalden, Zetten en sinds 1992 in Geffen. Met zijn vrouw Jeanne ging bij wonen aan de Oude Baan, toen de jongste van zijn drie dochters (Rian, Mechie en Nicol) van de middelbare school afwas. Naast zijn functie als Hoofd Bedrijfsvoering Praktijk- i · ·~ onderzoek Veehouderij, bekleedde Jan diverse maat- • 1 schappelijke functies. Hij is een voorzitterstype. "Ze hadden me al te pak- -i "" ken op de eerste de beste ouderavond, toen de oudste ~ -, op school kwam" vertelt Jan. Hij werd voorzitter van "A de oudercommissie in de tijd dat kleuter- en basisonderwijs fuseerden, was de eerste katholieke voorzit- ~ ter op een christelijke school en hanteerde de bekende hamer bij de tennisclub en de rijvereniging. ''Ik houd van sturen, welke kant willen we op; ik zoek daarbij graag grenzen op!" Toen.ze in Geffen kwamen wonen was lid worden van de tennisclub de eerste kennismaking met de Geffense mensen. "Als je bij het dorp wilt horen, moet je zelf daartoe stappen ondernemen!" Jan werd lid van de redactie van het tennisclubb1ad. Vervolgens is hij initiatiefnemer en oprichter van de buurtvereniging ' t Geffens Veld, waarvan hij vijfjaar voorzitter was. Achter ' het Dorpspanel' staat ook de naam van Jan Voermans. Een adviesorgaan voor de Geffense politiek, dat momenteel ' slapend' voortbestaat, omdat "we er nog niet rijp voor waren in Geffen''. Jan moet elke dag voor zijn werk naar Lelystad, waar het hoofdkantoor is gevestigd voor alle proefboerderijen in Nederland. Ook daar is hij sectievoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Techniek in de landbouw, en in de wereldwijde organisatie is Jan sectievoorzitter van huisvesting en milieu en organiseert symposia en congressen. Binnenkort zal Jan met de VUT gaan, maar toch vindt hij zichzelfnog tejong om thuis te zitten. Hij wil zelfstandig, free lance adviseur blijven op het gebied van agrarische huisvesting en milieukwesties. "Belangrijk is dat we goed voedsel produceren in een leefbare wereld. De landbouw is veel meer gaan betekenen de laatste jaren. De boer heeft ook te maken met ruimte en landschap, waterbeleid, milieu en het welzijn van de dieren. Het voedsel is nergens zo goed gekeurd als in Nederland, maar dat is anders met wat elders vandaan komt. Nederlanders zouden meer trots moeten zijn op eigen produkten!" vindt Jan.

De Koninklijke onderscheiding voor Jan als lid van de Orde van Oranje Nassau, kwam volkomen onverwacht. Zijn 94jarige vader was 'toevallig' bij hem toen hij thuis werd 'overvallen' door de burgemeester, secretaris, hoofd voorlichting, familie en zelfs vrienden uit Zwitserland. Hij is er niet trots op, maar wel blij mee! Jan is dankbaar voor zijn goede gezondheid, dankzij welke hij zijn taken heeft kunnen vervullen. ''Ook al was ik het niet altijd eens met iedereen, ik kan ze allemaal recht in de ogen kijken!" Een verdiend lintje van Hare Majesteit voor een veelzijdig man, die alles nuchter bekijkt en niet hoog van de toren blaast...! Proficiat!

TUNBLAKKEGEBRACHT Verloren:

Een gouden slaven armband. Tegen (vergoeding) beloning terug te bezorgen. Tel. 073 532 1538

MAAG LEVER

DARM STICHTING

ZONDER LEVER GEENLEVEN

De lever is een complex en uiterst belangrijk orgaan in ons lichaam. Het is een chemische fabriek die er voor zorgt dat honderden verschillende processentijdens de spijsvertering goed gaan. Leverziekten kunnen iedereen treffen. Behandeling van chronische leverziekten is moeilijk, vaak ontoereikend enkostbaar. De Maag Lever Darm Stichting zoekt naar nieuwe behandelingen en medicijnen om patiënten met een leverziekte te kunnen helpen. Uw hulp is daarbij onmisbaar. Zonder lever is er immers geen leven. Steun de Maag Lever Darm Stichting. Giro 2737 De collecte wordt in de week van 17 t/m 23 juni 2001 gehouden. 9


"Aan onze voeg extra's to Denk je over de aankoop van een eigen huis? Dan is er één adres waar je eigenlijk niet omheen kunt: Rabobank Het Maasland. Want daar krijg je niet alleen een waardevol hypotheekadvies; er ligt ook een prachtig interieurboek van

Onze hypotheekofferte heeft een bijlage van 160 pagina1s

Jan des Bouvrie voor je klaar. Dat maakt een hypotheekgesprek nog eens extra waardevol. Dus heb je plannen voor een huis? Bel dan (073) 53 40 150 en maak een afspraak met één van onze hypotheekadviseurs. Zo weet je zeker dat je straks helemaal goed zit.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 10


,e,

VOETBALVERENIGING

"Nooit Gedacht" Geffen

PARTIJ-~e MAASDONK

ACTMTEITEN v.v. NOOIT-GEDACHT

Beste mensen,

Zondag 10juni as. wordt, nu voor de 19e maal, de finaledag gehouden van de JEUGD PENALTYBOKAAL bij v. v. Nooit-Gedacht te Geffen. Een evenement waar de jeugd elk seizoenopnieuw naar toe leeft. Ook ditjaar is het, dankzij de medewerking van een aantal middenstanders, weer gelukt een topdoelman naar Geffen te halen. Op deze finaledag zal het doel verdedigd worden door FRED GRIM van

In het vorige blad heeft u kunnen lezen dat we trachten om u meer te betrekken bij de politiek. Er zijn enkele reacties binnengekomen die we serieus zullen bespreken. Deze maand hebben we opnieuw een stelling waarvan we hopen dat deze zal leiden tot vele reacties.

AJAX. Fred Grim is geboren op 17 augustus 1965. Op zijn 6e is hij

begonnen met voetballen bij J.O.S. Amsterdam. Hij heeft altijd het doel verdedigd. Op zijn 15e levensjaar kreeg Aad de Mos het talent van Fred in de gaten en vroeg hem of dat hij bij AJAX wilde komen voetballen. Een droom ging in vervulling. Hierna heeft Fred alle hoogste jeugdelftallen van AJAX doorlopen. Ook kwam hij uit voor alle jeugdteams van het Nederland elftal tot en met Jong Oranje aan toe. Vanaf zijn 19e maak.te hij deel uit van de A-selectie van AJAX. Op 21 jarige leeftijd werd hij verhuurd aan Cambuur, die hem later kocht. Vanaf 1994 komt Fred weer uit voor AJAX, waar hij alle successen van AJAX mee heeft gemaakt. Na het vertrek van Edwin van de Sar naar Juventus is Fred eerste keeper. Na dit seizoen staat Fred nog minimaal l jaar onder contract bij AJAX. Zijn grootste hobby is natuurlijk voetbal. De jeugd van Nooit-Gedacht die aan deze finale deelnemen zullen hun "beste beentje voor moeten zetten". Aan deze finale nemen, per elftal/groep, de 4 of 3 spelers(sters) deel die door de voorronden zijn gekomen. Ook dit jaar zullen de sponsors hun penalty's weer gaan nemen. Iedere sponsor levert een schutter. Een speciale Sponsor-wissel-bokaal wordt door Nooit Gedacht aan de winnaar aangeboden. De finale start om 12.30 uur met de officiĂŤle aftrap die zal worden verricht door burgemeester Netten (onder voorbehoud) waarbij ook pastoor Scheepers in de "schoenen" zal staan. Het einde van de finaledag is gepland omstreeks 16.00 uur. Het geheel zal muzikaal worden opgefleurd door fanfare W.1.K.

De stelling van de maand is: Bent u ook van mening, zoals onze partij, dat het gemeentebestuur onzorgvuldig omgaat met de jeugdgebouwen in onze dorpen? Schroom niet en reageer!! Volgend jaar zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Onze partij is al volop bezig met de voorbereiding van ons beleidsplan voor de komende jaren. We constateren dat ook in Maasdonk steeds minder mensen zich betrokken voelen bij de politieke besluitvorming. Raadslid worden? Het lidmaatschap van een politieke partij hoeft niet te betekenen dat men geacht wordt raadslid te worden. Onze partij bestaat uit leden die zich daarvoor wel verkiesbaar stellen en er zijn leden die geen raadszetel ambiĂŤren. De keuze is aan u! Wat alle leden wel gemeen hebben is dat ze mee willen denken en beslissen over zaken die ons allemaal aangaan. De beste stuurlui staan aan wal is een uitdrukking die we als partij vaak zien. Het is ro gemakkelijk om vanafde kant te roepen dat het gemeentebestuur het niet goed doet. Mensen die vinden dat het anders zou moeten vragen we om eens mee te komen praten en denken. Geef vrijblijvend u mening eens bij een partij waar naar u geluisterd zal worden. Een leefbare dorpsgemeenschap willen we toch zeker allemaal?? Voor nadere informatie kunt u ons bereiken op ons secretariaatsadres: Partij Maasdonk Veldstraat 11 5391 BCNULAND Telefonisch 073-5320040 Per fax 073-5320034 E-mail: partijmaasdonk@home.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 9 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens, Partij Maasdonk Voor een leefbaar Maasdonk!! 11


A.

1

~

ROND DE DORPSPOMP

Heel Geffen leek uitgelopen ofuitgefietst in elk geval op tocht, en route, te zijn. Meimaand dus naar de Sint Jan. Er bleven maar 65 mensen over voor de Hoogmis op 27 mei inclusief de bedienaren en dienaren en boven op het koor waren nog 16 "getrouwen" die hun uiterste best deden, met succes overigens om de Hoogmis op te luisteren en een muzikaal liturgische invulling te geven. Er werd gezongen voor de 'EENHEID' der kerken en de Mariamaand werd afgesloten met een MAGNIFICAT en AVE MARIA. Maar het hoogfeest van PINKSTEREN dat zal wel weer alle luister hebben gekregen en volle kerken, want Pinksteren is onbetwist het grootste Kerkfeest van het jaar, samen met de Kerst en Pasen, daar hebben we ook twee dagen voor nodig. Dan worden we weer GEEST-driftig, GEEST-verwanten, GEEST-krachtig; het werkt GEEST-verruimend, tot heil van ons GEEST-vermogen, dat kun je toch niet zo maar laten schieten. Het Sint-Joris gilde nodigde wel alle BURGERS uit om op 2e Pinksterdag te komen schieten met de Kruisboog bij 'DE ZELDENRUST' het zogenaamde "burgerschieten", want in augustus wordt er pas geschoten door de Gildeleden om het KONINGSCHAP. Kees van der Doelen heeft zo geoefend. Met een schot weet hij "de vogel'' te treffen. Kees zal het wel dikwijls hebben vo9rgedaan. Tonny Jansen krijgt complimenten omdat het historisch pand Kerkstraat 11 zo keurig wordt gerestaureerd en gerenoveerd. We blijven benieuwd. Als straks alle steigerwerk weg is, dan gaan we er nog eens goed naar kijken. Onze voordracht voor de Man-Vrouw van het jaar is weg. Er vielen weer heel wat namen. Na een discussie werd besloten om ook duidelijk JONGEREN op de lijst te zetten, die dit uiteraard verdienen. En warempel daardoor kwamen duidelijk ineens weer nieuwe namen te voorschijn. Maar het blijft geheim. MENSEN, WENSEN is intussen afgerond. De RABOBANK gaat voor F 100.000,- wensen vervullen en ook nog F 100.000,- van de winst in dit jaar beschikbaar stellen voor allerlei projecten, jubilea van verenigingen, sponsering, ondersteuning van acties enz. Het Geffens Kiosk-comitĂŠ krijgt een goede geluidsinstallatie, zodat er meer activiteiten mogelijk zijn op de KIOSK. Er komt een verrijdbare tribune voor heel het Maaslandgebied. Dus ook inzetbaar voor grote feesten in Geffen. O.a. bij"''Effe naor Geffe". In het Oude klooster in Geffen komen 12 computers om de ouderen in Maasland te leren te internetten en te e-mailen en te chatten, downloaden, shippen, shoppen in het 'INTERNETCAFE'. Ook Vmkel en Nuland krijgen een computer-unit. Dat is toch fantastisch. De meeste wensen die vervuld zijn hebben culturele, kerkelijke en historische 12

aspecten. Ook de Ouderen en de natuur in Maasland zijn goed bedacht. We noemen o.a. Trapeziumpoefs voor de Peuterspeelzaal, Oefenmateriaal voor de E.H.B.O., Bijdrage aan Weidevogelbescherming, Computer voor W.I.K., Bijdrage aan de Pompzwengels, Bijdrage vakantieweek Huize 'De Heegt", Informatieborden "Vladerack". Hartelijk dank Rabobank, fantastisch toch!! Op 16 juni, een mooie zaterdagavond moet het worden, want het is KIOSKFEEST van 19.30 uur tot na middernacht 00.30 uur. Organisatie: De Pompzwengels, onze boerenkapei die voortreffelijk muziek ten gehore brengt. Bij een aantal muziekwerkjes gaat het Gemend Koor uit Geffen zich aansluiten bij de Pompzwengels oa. BLUMENMADCHEN. Dan wordt het kerkelijk gemend Koor even het Geffes Gemend Koor. Dat is al bijzonder UNIEK en GEZELLIG 11 dan hoor je nog 8 Pils en 2 Donker uit muziekstad Ravenstein. Een geest om naar te luisteren en een feest om naar te kijken. "De ruisende Knotwilgen" uit Balgoy, die kunnen nog een muziek maken. Ge snapt 't nie, maar het is wonderbaarlijk mooi uit Ballegoo~ en ons eigen DWEILORKEST 't Gu vals' dat stemt tot grote vreugde, dat spreekt vanzelf en het KLAPSTUK 'Ge zult klappen' voor het op top-niveau spelende orkest uit BelgiĂŤ, nl. de "Torenkruiers" uit de hoogste afdeling superieur dus!! Het is helemaal gratis en er is een drankje en een hapje en een heerlijk zitje, dus toch maar de portemonnaie meebrengen. Een vol DORPSPLEIN dat wel. Het was vorig jaar al fantastisch maar dit jaar wordt het echt een MUZIKALE BELEVENIS en een SPEKTAKEL. En de nieuwe geluidsinstallatie die werkt dan, die wordt zogezegd "INGEBLAZEN"!! De stamtafel denkt al na over de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en de mogelijkheid om buiten de Raad wethouders te gaan kiezen. Enkele gasten bleken zich al te willen candidateren. Geen wonder dat de partijen al actief gaan worden. Het C.D.A. nodigt ons uit om mee te komen praten over de aansluitingen en de problemen en de infrastructuur bij en rond de toekomstige snelweg A59. Hoe zal het moeten. Geffen rijdt helemaal door Nuland naar Den Bosch, of is de Parallelweg uitnodigend want voor Nuland moet je er weer af: en dan weer de A59 op. Naar Nijmegen moeten we via de Bergstraat, of de Heesterseweg via Het Woud naar de aansluiting richting Nijmegen in Heesch. Rijkswaterstaat had toch kunnen bedenken dat we via de afrit bij het nieuwe tankstation bij de Barriere van Geffen via de Waterlaat Geffen kunnen inrijden en via de Oude Rijksweg naar Heesch achter 'de Lucht' een oprit maken vanaf dat andere Tankstation naar Nijmegen toe. Geffen komt er bekaaid vanaf Onze van Oss is niet zo machtig als de VALK, zo is het. Maar d'n Oss heeft z'n huid wel duur verkocht!! Ook d'n Haan kraait van plezier, nu zijn autobedrijfaan de Rijksweg gelegaliseerd is. Dat wordt vangen!! Maar die SNELWEG komt 7 meter hoger te liggen. Er komen wel geluidsschermen dat betekent dat het geluid


er overheen knalt het Dorp is. Het zal er een drukte worden als die weg wordt aangelegd. Waar moet dan het verkeer blijven Er gaan nog meer "sluipers" komen. Eerst toch maar de GE WANDE WEG doortrekken naar de A2 en de S50, oftewel "De Graafse Baan", de Graafse Baan verbreden want dat gaat dan weer naar de ASO. 0, wat ingewikkeld!!! Maar "Waterstaat" luistert niet. Waterstaat weet het beter. Er moet het een en ander gebeuren om het drukke verkeer uit de Dorpen te weren. De bedrijven moeten betere toegangswegen krijgen, de veiligheid komt ernstig in het gedrang. Dus denk mee! Het C.D.A. heeft een goed initiatief Vergeet even de partijpolitiek, want het is voor heel Geffen van groot belang. Het is vanavond al!!! 6 juni van 19. 30 uur tot 22.00 uur inde Gouden Leeuw. En blijfuitkijken want RECHTS HEEFT VOORRANG, bij gelijkwaardige kruisingen. Let dan vooral op de fietsers van RECHTS!! Van Stamtafel 13 7. Voor op- ofaanmerkingen DE PRINS, tel. 0412-640982. Volgende stamtafel 10juni om 10.30 uur tot 12.00 uur, met napraot tot 12.30 uur en dat alles in CafĂŠ Govers. Ook U bent van harte WELKOM.

MLlZIEKVERENIGING _Willen Is Kunnen_

'effen

W.I.K. Nieuws Voorspeelavond 27 juni Op 27 juni organiseert onze muziekvereniging de inmiddels wel bekende voorspeelavond in Klavertje Vier, waar onze muziekvereniging ook gevestigd is.

Tijdens deze avond kunt u optredens verwachten van het studieorkest. Dit orkest bestaat uit leerling-muzikanten en ervaren collega's. Het doel van het studieorkest is om de leerling alvast kennis te laten maken met het spelen in een grote groep en het laten wennen aan het samenspelen Naast dit optreden zullen ook enkele leerlingen alleen ofsamen een muziekwerkje ten gehore brengen. U kunt tijdens deze avond kennis maken met de instrumenten die onze vereniging rijk is, van trom tot bas, van bas tot sopraansaxofoon, tevens kunt u informatie verkrijgen over

het reilen en zeilen van onze muziekvereniging. Mocht u ofeen van uw kinderen graag een instrument willen bespelen dan is de voorspeelavond de unieke kans! Aanvarig vari deze avond is rond de klok van 19.00 uur. Verslag Maasdonkconcert Op 12 mei jl. organiseerde onze muziekvereniging, in de

Meent te Nularid, het Maasdonk.concert. Volgens de aanwezige wethouder was dit de laatste keer dat wij als muziekvereniging uit Geffen, uit moesten wijken voor het houden vari zo'n concert. Deze beloofde die avond namelijk om voor het einde vari dit jaar te beginnen met de bouw van een culturele ruimte in Geffen. Zouden we de volgende keer het Maasdonkconcert plaats kunnen laten vinden in Geffen? We wachten vol spanning af!! Ondanks dat er die avond veel georganiseerd was door verschillende verenigingen, was de zaal goed gevuld met toeschouwers, helaas zaten daar weinig mensen uit Geffen tussen. Het aanwezige publiek heeft kunnen genieten van een goed en leuk concert, met vele vlotte, herkenbare en vrolijke muziek. Harmonie Odio beet om 19.30 uur de spits af, zij brachten de volgende muziekwerken ten gehore: Divertimento, een ode aan de groep Supertramp en Everybody needs somebody van de Blues Brothers. Daarna was het de beurt aan harmonie Union, zij speelden: Cobra, Evening at pops, waarin onder andere de tune van de Olympische Spelen verwerkt was en Margam Abbay. Tot slot was onze fanfare aan de beurt, wij brachten de volgende muziekwerken ten gehore: Ascot, Toccata in D minor, Get on board, Superhits ofthe 90's met vele popnummers uit de top 40 van toen en tot slot de mars Cooperation. De "grarid finale" werd verzorgd door de drie korpsen samen, gezamenlijk speelden zij de mars ''Replay". Om 22.00 uur was het concert afgelopen en konden wij terugkijken op een goed geslaagd Maasdonkconcert. Muzikale groet, Muziekvereniging WIK

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE '

BERGHEMSEWEG 153A

~

schilders

ERNl-=-S _ _ __ voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08 13


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezaekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00tot 19.00uur.

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm.

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak: maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00uureen spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken.

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

OPENBARE WERKEN MAASDONK

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09 .00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

BURGERLUKE STAND MAASDONK APRIL 2001 Geboorten:

U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08)

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak: maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

14

02-04 06-04 08-04 08-04 09-04 09-04 l 0-04 14-04 17-04 19-04 22-04 25-04 26-04 29-04 29-04

Maud Karlijn Lena Habraken Boyke Franciscus Paulus Pablo van Nistelrooij Calvin Brooks Giel Verstegen Jan Adrianus Hendrikus Martinus Wij gerse Pepijn Joost Marcel van Uijtert Indy Wilhelmina Maria van Schaijk Tom Josephus Martinus van Tilburg Jason Hendrikus Johannes Petrus van de Ven Janneke Adriana Hendrika Coelen Emma Jacqueline Theodora Kappen Lieke Pascalle Rombout Linda Johanna Maria van den Bosch Tim Cornelis Theodorus Bissels Franciscus Antonius Maria van der Doelen

Overlijden: 05-04 08-04 09-04 15-04 19-04 21-04

Antonius Josephus van den.Akker, 77 jaar Johanna Geertruida Sophi Overwater, 96 jaar Theodorus Adrianus van der Doelen, 85 jaar Johannes Marinus van Erp, 79 jaar Hendrikus Antonius van den Berg, 73 jaar Cornelia Geertruida Kock-Hermsen, 92 jaar


Om dit gebeuren in de toekomst een betekenis te geven als een signaal tegen zinloos geweld is het initiatiefgenomen om op het Pastoor Vogelsplein in Vinkel een kunstwerk te plaatsen. Dit "signaal tegen zinloos geweld" is ontworpen door de Maasdonkse kunstenares !nez Hegeman en wordt op dit moment door haar vervaardigd. Het kunstwerk zal op een prominente plaats in Vinkel, gedurende meerdere generaties een hartekreet vormen voor eigen mensen en bezoekers en laat onze afkeer zien tegen zinloos geweld. Iedereen wordt bij deze uitgenodigd om ook een signaal uit te zenden door mee te doen en bij te dragen in de kosten van dit waarschuwende teken. Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: 1158.20.418 tnv Gemeente Maasdonk, Signaal tegen zinloos , geweld. Op 14 augustus 2001 zal het kunstwerk onthuld worden. , Voor meer informatie kunt u bellen met Gemeente Maasdonk, Mirjam K.rijnen, 0735342100. Op het gemeentehuis is ook een folder te verkrijgen.

Signaal tegen zinloos geweld

Zinloos geweld, een merkwaardige uitdrukking. Ieder weet echter heel goed wat ermee wordt bedoeld. We komen het maar al te vaak tegen. Het lijkt zelfs wel of het steeds meer voorkomt Iedereen herinnert zich nog die dagen in augustus vorig jaar, toen Vinkel te maken kreeg met een ernstige vorm van zinloos geweld met voor Broer van der Loop een noodlottige afloop.

Wij danken u allen voor uw bijdrage.

Geldig van 5 t/m 9 juni 2001:

gebraden rosbrief,

1oogram

3ll

€ 1u

Probeer al dat lekkers maar eens voor uzelf te houden

shoarmapakket sucadelapjes,

100 gram

spareribs (Geffense ribkes) per portie (500 gr.)

9

ll € 4ll

De vuur en vlam weken

H

Geldig van 11 t/m 16 juni 2001:

pepercervelaat,

100 gram

4 pepersteaks kip tandori,

100 gram

aardappelsalade,

soo gram

er tckkc-rstc vlees voor Je barbcquc haalt u ickcr ti;dtns de vuu r en vlamwckcn van

') juni c/ m 7 juli bij de: Kcut$lnger. De specialist bij uitstek. Altijd vers . Vèd v-ariacjc en allci; ,•erpakr vo!!:cns de scrcngscc hygië nische rkhdijnc n. En

wilt u daarbij ook oog slimme barbccuccip.s, kijk dan in het l>lad 'Koken mee de Kc-u~lascr' of op www.kcunlagcr.nl. Dus bij de Keurslager vindt u a.llcs om uw smaakzintuiscn cc verwennen. {>11$ maar op dat de buren er gct"f1 lucht van krijgen.

2n

€ 1ili

12W2

€ Sil

Keurslagerij

€ 121

VANTUYL

4li

€ 2.1§

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

KEURSIAGER 15


Koop nu een staatslot! 2X2miljoen en 2 Extra prijzen van

/500.000 ACTIEPERIODE 23 MEI T/M 13 AUGUSTUS

Koop daarom uw Staatslot bij: STIP-DROGISTERIJ MONIEK VAN HERPEN DORPSPLEIN 15 5386 CL GEFFEN TEL; 073-5325965 Meer kans, meer geld, in de Staatsloterij...~


MISSlf ONIWIICIWJNG VIWll anrN

Fiets inee met het M.O. V.

In Geffen is op zondag 10 juni de jaarlijkse gezinsfietstocht voor alle mensen die zich op een gezellig en ontspannen manier willen inzetten voor het goede doel: De opbrengst komt geheel ten goede aan Mexagrico het project van Pieter v. Nistelrooy in Mexico. Voorlichting ter bewustwording: De ldnderenvan beide basisscholen hebben afgelopen week voorlichting op school gehad over het project waarvoor de opbrengst bedoeld is. Deze voorlichting werd gegeven door leden van de stichting Mexagrico en leden van de MOV groep met de bedoeling om de kinderen bewust te maken over de situatie in ontwikkelingslanden. In Mexico werkt Pieter v. Nistelrooy uit Heesch aan een programma om kansarme boeren een beter bestaan te geven. Zo kunnen de deelnemende boeren met weinig theorie en veel praktijklessen leren hoe zij op een ecologisch verantwoorde wijze de grond kunnen bewerken. Het afwisselend telen van verschillende gewassen maakt hiervan deel. Soortgelijke scholing wordt verzorgd voor het houden van dieren, zoals varkens, konijnen, kippen, ofbijen. In de regel wordt de eerste aanschafvan de dieren door de stichting gedaan en in bruikleen gegeven bij de deelnemers. Na de eerste succesvolle voortplanting komt er een dier retour, wat weer uitgezet wordt bij een volgende deelnemer. Op deze manier leren de boeren een zelfstandig bestaan op te bouwen.

De kinderen die zich voor dit project gaan inzetten zijn afgelopen week langs de deur geweest om sponsors te zoeken voor de 30 km. die zij a.s. zondag gaan fietsen. Voor elke 25 gulden die zij ophalen krijgen zij een lot waarmee de HOOFDPRIJS een FIETS is te winnen !! Voor de kleintjes is er onderweg een post waar ze kunnen kleuren en voor de mooiste kleurplaat is natuurlijk ook een prijs beschikbaar. Heel benieuwd zijn wij of dat de Fam. Emons dit jaar de WISSELBEKER kan behouden. Want het gezin dat het meeste sponsorgeld bijeen brengt krijgt de wisselbeker. De familie Emons heeft al 2 jaar het meeste geld ingezameld. Zal deze familie ook dit jaar weer het meeste sponsorgeld inzamelen?? En natuurlijk zijn er wederom tientallen prijzen te winnen, want de startkaart is tevens een lot! Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door een aantal Geffense ondernemers.

HET PROGRAMMA VAN DEZE DAG ZIET ER ALS VOLGT UIT: 09. 30 uur viering in M. Magdalenakerk waarin leden van Mexagrico uileg geven over het project. 10.30 tot 12.00uur inschrijven: nadevieringkanmenonder het genot van een kop koffie zich in het kerkportaal inschrijven. Inschrijfgeld is 5 gulden voor volwassenen en 2,50 voor kinderen. Kinderen die hebben deelgenomen aan de sponsoractie hebben een gratis startkaart gekregen. De startkaart is tevens een lot ! De tocht isÂą 30 km lang en voert door de prachtige omgeving vanGeffen. Onderweg zijn er een enkele pauze/controleplaatsen waar het aangenaam vertoeven is en voor de kleintjes van alles te doen is. Finish 15. OOI15. 30 uur: in het Oude Klooster waar de prijsuitreiking, verricht door Pastoor Scheepers, zal plaats vinden Wij hopen dat we zondag 10 juni a.s. heel veel deelnemers mogen begroeten zodat we een flink bedrag naar Mexico kunnen overmaken. Tot ziens op 10juni, MOV Geffen.

MAASLAND GILDE OSS De een doet wat hij kan Een ander leert ervan. "Natuurwandeling rondom het Osse Meer".

Deze wandeling zal geleid worden door een IVN gids. Hij vertelt alle bijzonderheden van de natuur en wijst de bezoekers op vele zaken, die "leken'' beslist niet zullen opmerken. Er zal speciale aandacht zijn voor vogels en planten langs de waterkant. De wandeling zal plaatsvinden op woensdag 13 juni 2001. De duur zal worden geschat op ca twee uur. Aanvang om 09.30 uur. De kosten bedragen/ 2,50 p.p. Plaats van samenkomst op het parkeerterrein van het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 te Oss, om 09.00 uur. Van daĂ ruit wordt met gecombineerd vervoer naar het Osse Meer gereden. Aanmelden telefonisch: 0412 63 3043 Uiterste aanmeldingsdatum: maandag l l juni 2001. Het is aan te bevelen waterdicht schoeisel te dragen en eventueel een verrekijker mee te nemen. De wandeling is niet geschikt voor rolstoelen. Rigom, Schadewijkstraat6, 5348 BC Oss, tel 0412 633043. Spreekuur: donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. 17


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • ••

Il

• •• •• ••• •• • ■

■ ■ ■

• • • •• • • ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

van 16 jaar "De Gouden Leeuw" Na 16 jaar, gasten ontvangen, Kwam de tijd dat we naar wat rust gingen verlangen . We gaan ons bedrijf overdragen aan een actief paar, Per 2 juli staan Arie en Anouska voor u klaar. Natuurlijk willen wij u bedanken voor het vertrouwen, Voor uw bezoek of het feestje dat u bij ons wilde bouwen. De nieuwe eigenaren wensen wij alle succes, Zij ontvangen u graag op het bekende adres Afscheid, de namen hebben we op een lijstje staan, De uitnodigingen zijn inmiddels de deur uitgegaan Dan komt het bekende probleem, iemand vergeten? Zo vaak gehoord, wie zal het weten. Duizendmaal hebben wij dat probleem inmiddels gehoord, Vele gasten hebben zich eraan gestoord Juist die ene persoon, juist die ene vereniging Willen wij niet vergeten, onder geen beding Vandaar dit extra bulletin, u moet het weten, Speciaal voor hen die we zijn vergeten Wij hopen dat u ons toch met een bezoek verblijd Op onze receptie ter gelegenheid van ons afscheid

• •• •• ••• • •• ••• • •• •• • • • •• • • • •• • •• •• • ■

■ ■ ■

• • •• • Zaterdag 30 juni van dit jaar • Staan wij, Wim en Wilma, samen voor u klaar • ••• Van 14.00 uur tot 18.00 uur nodigen wij u uit, allemaal In onze feestelijk versierde feestzaal. •• •• Wij hopen u te mogen begroeten, •• ••• • • Wim en Wilma van Herpen - Romme •• •• Perry en Janick •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ■

■ ■

■ ■

■ ■

18


verrast door liedjes te zingen van bekende Nederlandse zangeressen. Ook het bestuur wilde niet achterblijven en hebben een play-back nummer gedaan. Met een drankje en wat hapjes en een mooie loterij was het een hele fijne avond.

Activiteiten van de K.V.O. in de maand juni

Maandag 4 juni ze Pinksterdag Gezinsfietsdag samen met Z.L.T.O. Het bijwonen van de openluchtviering om 09 .30 uur bij de Veldkapel. (bij slecht weer in de kerk). Daarna stappen we op de fiets, welke richting we gaan zien jullie daar wel. Bij de tussenstop wordt jullie een kopje koffie aangeboden. Lunch pakketje zelfmeenemen. Dinsdag 12 juni Jaarlijkse fietsdag Ook dit jaar is het ons weer gelukt om een mooie tocht uit te zetten. We vertrekken om 09.30 uur vanafge gemeenteplein. We hopen op een grote opkomst en mooi weer dan wordt het vast een gezellige dag. Dinsdag 26 juni Dorpswandeling Als afsluiting van het 1e halfjaar gaan we een dorpswandeling maken. Enkele leden van de Heemkundewerkgroep laten ons de mooie en historische plekjes van Geffen zien. We starten om 19.00 uur op het gemeenteplein. Het is de bedoeling dat we in 2 groepen gaan. De eerste groep maakt de grote ronde van ongeveer 2 uur, de tweede groep een kortere ronde, dit voor de leden die niet ver kunnen lopen. Na de wandeling zijn we uitgenodigd om in de kelder van de Heemkunde koffie te drinken. Ook is de werkgroep bereid om ons nog het een en ander te vertellen over hun werkzaamheden.

Reisje, 9 mei Mooi op tijd en met prachtig weer vertrok de bus met 41 dames vanafhet gemeenteplein naar Simpelveld. Daar stapten we om half 11 op het nostalgische treintje dat bekend staat onder de naam ''miljoenenlijntje". Onder het genot van koffie en (Geffense) vlaai konden we genieten van het mooie Limburgse landschap. De reis werd met de bus voortgezet naar Maaseik met een tussen stop in Valkenburg waar ieder op eigen gelegenheid de lunch kon gebruiken. In Maaseik werden we opgewacht door 2 gidsen die ons hun mooie stad hebben laten zien. Vooral het apothekers museum was erg interessant. Terrasjes waren er genoeg, daar hebben we dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. Op de terug weg hebben we nog een dineetje gehad en waren we om 21.15 uur weer in Geffen. Fietsbedevaart 15 mei Samen met de K.V.B. om 08.30 uur vertrokken vanafhet Kerkplein naar de Zoete Lieve Vrouw in Den Bosch. We waren ruim op tijd, dus tijd genoeg om kaarsjes op te steken. Pastoor Scheepers heeft de H.Mis opgedragen. Daarna hebben we koffie gedronken en zijn we weer naar huis gefietst. Er waren 50 dames op de fiets en 10 dames met de auto.

Het K. V.O. bestuur wenst ieder een fijne vakantie, en als er dames zijn die ons graag een avondje willen bezoeken zijn ze van harte welkom ContactpersoonD. v. Zuylen.

Samenvatting van enkele activiteiten in de maanden april en mei. Jeanne d'Darc viering 23 april. Patrones van onz.e vereniging. De avond zijn we begonnen met eenH.Mis in de kapel met als thema ''vrijwilliger". Dankzij de vrijwilligers van onz.e K.V.0. werd dit een mooie viering, voorgegaan door pastoor Scheepers. Met 80 dames zijn we bij de "Gouden Leeuw" aan een druk avond programma begonnen. Eerst moesten er verschillende rebussen opgelost worden, waar iedereen ontzettend fanatiek aan mee deed. Ondertussen werden we muziekaal bijgestaan door "The Evergreen Players". 3 Van onz.e leden werden gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap, ter ere van de Jubilarissen werd, een speciaal voor hun geschreven lied gezongen. De avond werd voortgez.et met het muzikale Trio. Talentvolle zangeressen uit onze eigen vereniging hebben ons

Open Geffense Kampioenschappen Jeu des Boules

Zondag 17 juni a.s. worden deze kampioenschappen gehouden op de Jeu des boules banen voor de mariaschool De wedstrijden worden gespeeld per koppel. De dag begint om 10.00 uur en zal eindigen rond 16.00 uur. Iedereen mag meedoen mits zij in Geffen wonen.

Inschrijfgeld bedraagd f l 0,- per koppel (2 personen) Inschrijven is mogelijk tot en met 10 juni. Inschrijven kan bij: Henk Lepoutre, tel. 532 25 43 Frank Verbruggen, tel. 532 37 05 19


Hallo Maasdonkse Kinderen Op Zaterdag 23 juni 2001

is er weer een grote

Jeugdbrandweerdag. Voor de lle keer heeft de brandweer een spelmiddag georgaoiseenl Dit is voor alle Maasdo~ kinderen

met de leeftijd van 6 t/m 13 jaar, en een captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op

"plaatselijke bui.en" Er zijn geen kosten aan verbonden je kan je m opgeven. Het Spektakel vindt plaats op LINDELAAN 8 te VINKE.L Terrein beschikbaar gesteld door W. van Gogh.

Om 12.30 uur aanwezig zijn, eq om 13.00 gaan we starten. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie voor deelname aan dw.e dag. [Aangeboden door Rabobank Het Maasland] Inschrijfformulier inleveren voor 20 juni op school [Nuland, Vmkel of Geffen] Of bij B. Hurkens 2'.andstraat 25a Nuland. til 073-5323816 Schoolgaande kinderen buiten Maasdonk formulier inleveren bij B Hurkens.

X ... . .'.. ....... ... ..................... .... .................... ............... .... ......................... ...................... .... ... .. Inschrijffo rm u Iier: E r worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen , zet dan wel alle namen op dit formulier. [Ook die van de captain] Inschrijven alleen is ook mogelijk. Naam/Namen: ...... ............. .... ...................... .................... ..... ... .................... ................. .......... .. ..

·················································································································································· ········ ······· ························· ···· ····· ························ ········································· ········· ·········· ··· ····· ···· ·

··········································································· ··················· ················ ····· ···· ················· ·········· ················· ········ ··········································· ····· ········· ·············································· ········ ·· ··· ····· Naam groep: .......................................................................................... A a ntal: ..... .. .............. . Leeftijd: ...................... Naam en 1i' van de Captain: ............. ................... ........ .. ................... ..

20


DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen, maar dan ook iedereen bedanken voor de onvergetelijke dag van ons Gouden Huwelijk. Het was geweldig.

De toeristische Regiogids Noordoost-Brabant is voor f 2,95 verkrijgbaar bij alle VVV's in Noordoost-Brabant. Deze Regiogids is tevens verkrijgbaar in de editie de Peel, de Kempen en West-Brabant. Het gidsje van de Meierij kost f 3,50

PERSBERICHT Eerste klanten uitermate te spreken over tuinhulp

Bedankt. Fam. Schuurmans Spierings, kinderen en kleinkinderen.

PERSBERICHT Als een God in... Heeft u besloten het mooie Noordoost-Brabant te verkennen, maar weet u niet wat voor moois er allemaal te bezichtigen valt en wat er zoal te doen is in het Brabantse land? Dan is dat probleem nu van de baan! Speciaal voor u heeft het Samenwerkingsverband VVVs in de Meierij en Noordoost-Brabant een schitterende toeristische Regiogids uitgebracht. Met smart ligt deze gids op u te wachten. ..

Wanneer u nog niet precies weet wat u inNoordoost-Brabant wil gaan zien én beleven dan biedt de Regiogids Noordoost-Brabant vooru uitkomst. Hierin staat een compleet overzicht (in de vorm van een toeristisch ABC) van al wat Noordoost-Brabant u te bieden heeft. Van de vele kerkjes, kloosters en molens die Noordoost-Brabant rijk is, tot de pittoreske natuurgebieden. Voor gezinnen met kleine kinderen is een bezoekje aan één van de recreatie- of attractieparken een echte aanrader. Maar ook aan kinderboerderijen ontbreekt het niet inNoordoostBrabant. U kunt uw dag culinair afsluiten, want ook de kookkunsten van onze Brabantse koks liegen er niet om.· U kunt het zo gek niet bedenken of Noordoost-Brabant heeft het! En dankzij deze gids zal er niks van dit alles aan uw neus voorbij gaan... Kortom "het leven is écht goed in het Brabantse land!" Nieuwsgierig? Kom dan naar deze prachtige streek en u voelt zich als een God in...Noordoost-Brabant!

Onlangs, 1 me~ is de RI GOM gestart met het project Klein Tuinonderhoud. De eerste klanten waren er direct en zij zijn dik tevreden. "Die man doet in een uur waar ik een hele dag over doe", zegt één van de eersten die de RIGOM tuinman graag in de tuin aan het werk zag. "Hij levert prima werk en laat het netjes achter", vertelt de mevrouw die meteen na de tuinonderhoudsbeurt weer naar de RIGOM belt, nu om de tuinman maar meteen voor het hele seizoen vast te leggen: voor maar liefst 8 keren. ''De kinderen van mijn dochter komen gelukkig regehnatig het gras maaien, maar de rest komt er niet van en mezelf kost het steeds meer moeite, vertelt weer een ander. In deze opmerkingen ligt de doelstelling van het project Klein Tuinonderhoud vervat. De RIGOM is het project opgestart om senioren en gehandicaptente helpen die zelfhun tuin niet meer kunnen onderhouden, maar desalniettemin erg graag in hun huis willen blijven wonen. Het gaat erom dat de tuin er netjes uitziet, het gewone onderhoud dus. Voor vakkundig struiken en bomen snoeien, aanleggen van de tuin, grote bomen omdoen ofschuttingen zetten wordt doorverwezen naar professionele bedrijven. Het blijkt in een geweldige behoefte re voorzien, zo geven de mensen die de tuinman aan het werk hebben gehad, eensgezind te kennen. Ze kunnen opgelucht adem halen en hoeven nu niet meer te wachten en eindeloos te vragen tot deze ofgene eens langs komt. De RIGOM tuinman is er voor iedereen boven de 55 en voor gehandicapten. Hij pleegt eenvoudig tuinonderhoud, met als doel het toonbaar houden van de tuin. De tuinman werkt op afspraak: tel. 0412 63 30 43. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745

06 - 23438623 21


DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven die wij ontvangen hebben tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn levensgezel en onze pa en opa, Toon van den Akker

In het bijzonder danken wij Pastoor Scheepers en Dr. Smit. Al deze blijken van medeleven geven ons de kracht om het grote verlies te kunnen dragen.

Jaan Ruijs, kinderen en kleinkinderen.

TUNBLAKKEGEBRACHT Verloren: Legergroene jongenshorloge op dinsdagavond 22 mei in de zandbak van speeltuin de Buitenhof

Chri~1ian Tiemissen, tel. 073 532 2994.

WIE WAT WANNEER JUNI 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 09 Gymnastiek Vereniging Geffen, Feestdag 20-jarig bestaan 10 Gezinsfietstocht "Fiets mee met het MOV" 10 Buurtver. De Elshof: :fietstocht l O TV De Vlijmd, Mini-Maxi toernooi 11 t/m 24 TV De Vlijmd, Clubkampioenschappen senioren 12 K.V.O.,jaarlijkse fietsdag 14 Sint-Jorisgilde,19egildeavond 16 Muziekvereniging~ Grootst kioskfeest mmv diverse muziekkapellen 17 J.B.C. Geffen, Open Jeu de Boules tournooi 19 K. V.B., Fietsen en bezoek moskee 21 Oud papier ophalen 21 TV De Vlijmd, Lady's invitatietoernooi 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 23 Jeugdbrandweerdag in Vinkel 23 TV De Vlijmd, Vroege Vogel toernooijeugd 24 Rabobank Het Maasland, Outdoor Event voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Locatie: De Hooghei te Berlicum 26 K.V.O., dorpswandelingo.l.v. Ruud Verhagen 27 Muziekvereniging WIK, voorspeelavondinklavertje 4 29 Oud papier ophalen 29 TV De Vlijmd, Clubavond 22

JULI in juli wordt er geen oud papier opgehaald ivm vakantie 01 Dorpszeskamp 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 12 Sint-Jorisgilde, 20e gildeavond 13 St. Reik Elkaar De Hand, Kleding inz.ameling AUGUSTUS 09 Sint-Jorisgilde, 21e gildeavond 12 Sint-Jorisgilde, koningschieten met teeravond 15 t/m 26 TV De Vlijmd, Clubkampioenschappen jeugd 16 Oud papier ophalen (3 kraakwagens ivm vakantie) 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 18 Sint-Jorisgilde, koningsmis 31 Oud papier ophalen (3 kraakwagens ivm vakantie) 31 TV De Vlijmd, Clubavond SEPTEMBER 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr.14) 13 K. V.B., Openingsavond na de vakantie 14 St. Reik Elkaar De Hand, Kleding inz.ameling 20 Oud papier ophalen 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr.15) 28 Oud papier ophalen OKTOBER 01 TV De Vlijmd, Maasdonk toernooi senioren 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 07 TV De Vlijmd, Maasdonk toernooijeugd 15 t/m 19 Herfstvakantie 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 21 TV De Vlijmd, Paddestoelen toernooi senioren 22 t/m 27 Collecte tbv Torenklanken 26 TV De Vlijmd, Clubavond NOVEMBER 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 16 St. Reik Elkaar De Hand, Kleding inzameling 18 TV De Vlijmd, Stampot toernooi senioren 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) 30 Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voor jong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen DECEMBER 01 Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voor jong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 24 dec. t/m4 jan. '02 Kerstvakantie


WETENSWAARDIGHEDEN Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00u. tot de volgende ochtend 08.00u.). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Tel. 532 1252, voor zeer dringende spoedgevallen tel 532 3697 Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M.Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen of te raadplegen. Geffen 04 juni Nuland 16- 17 juni Vmkel 09-l0juni Geffen 23-24 juni Vakanties~ P.Berkelaar: 21 juni A.Smit, E.Smit-Nahon: 25 Juni t/m 6 juli J. Visschers: 1 juni t/m 8 juni De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 13 juni, Geffen: 14 juni, Nuland: 19 juni APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 u. tot 17.30 u. za. van 12.00 u. tot 13.00 u. Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 u . tot 17.30 u. za. van 12.00 u. tot 13.00 u. Spoed.recepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 BEWEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrwn GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00-19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentnnn WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00-19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00-15.00u. en 19.00-20.00u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1jan ' 00 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek ofonderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037

Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 03 3 Internegeneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 0412 621 541 Longziekten: 0412 621 012 Neurologie: 0412 621 555 Oogheelkunde: 0412 621 035 Orthopedie: 0412 621 032 Revalidatie: 0412621 039 Urologie: 0412 621 034 Functie-afdeling/receptie: 0412 621 332 Klachtenopvang: 0412 621 582 (maandag en donderdag 09. 00-12.00 uur) Laboratorium/administratie/bloedafuame: 0412 621 308 Oncologie-verpleegkundige: 0412 621 551 Radiologie: 0412 621 357 Trombosedienst: 0412 621 331

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, DeHeegt, Veldstr. 1. 8.30- 9.00u. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstr. 37. 8.30-9.00 u. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30-10.15 uur Woensdag: SportbalDeGeer: 12.30-13.30uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 - 15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 10.00-11.15 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06-22694561. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke sec. telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent . telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. 23


PERSBERICHT

De tentoonstelling:

Meesterlijk Gekopieerd

De resultaten van drie maanden kopiëren en experimenteren werden in het voorjaar van 2001 getoond in alle afzonderlijke musea. Door een jury bestaande uit professionele kunstenaars en conservatoren werden uiteindelijk per museaal collectiestuk twee kopieën geselecteerd. Gedurende drie weken zullen deze geselecteerde kopieën tezamen met alle originele collectiestukken te zien zijn in het Museum Jan Cunen, bij wijze van feestelijke afsluiting van dit landelijk project.

Ik ben geen type om een schilderij precies na te schilderen. Maar voor mijn onderzoek ben ik in het Museum Jan Cunen gaan kopiëren om te kijken wat er zou gebeuren. Het was een geweldige ervaring! Ik werk totaal anders dan /sraëls, maar nu ging ik met een brede kwast trefzeker aan het werk. Het resultaat verbaasde en plezierde me. Daarna heb ik een persoonlijke interpretatie gemaakt waarbij ik de compositie, lijnvoering en emotie van Israëls heb overgenomen. Het slapende meisje is mijn gapende dochter geworden, in eigentij"dse kleuren.

Het project Meesterlijk Gekopieerd, en dan? Werd in het voorjaar van 2000 gelanceerd door initiatiefnemer Stichting Beeldende Amateurskunst met als doel de kloof te overbruggen die bestaat op het gebied van de beelden kunsten tussen de amateur- en de professioneel werkende kunstenaars. Nadat uit onderzoek was gebleken dat een groot aantal amateurkunstenaars zich in hWI werk liet leiden door roemrijke voorgangers, maar daarentegen zelden ofnooit musea bezocht, werd contact gezocht met musea. Verspreid over het land werden 8 musea bereid gevonden aan het project mee te doen vanuit de gedachte tot werken aan een breder publieksbereik. Tot de deelnemende musea behoren Museum Henriette Polak, Zutphen, Museum de Wieger, Deurne, het Fries Museum Leeuwarden, Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden, de Stadsgalerij, Heerlen, het Dordrechts Museum, het Museum Jan Cunen, Oss en het Rijksmuseum Twenthe, Enschede. Helaas zag dit laatste museum zich door de vuurwerkramp genoodzaakt het project te annuleren.

Het project:

In de herfst van 2000 stelden de betrokken musea hun deuren open voor beeldende amateurkunstenaars. Spe-ciaal voor dit unieke project werden een aantal werken uit de collectie opgesteld, variërend van hedendaagse kW1st tot topstukken uit de negentiende eeuw van na-tionale en internationale meesters. Na een kunsthistorische lezing en workshops onder leiding van professionele kWlstenaars togen de deel-nemers aan het werk en al spoedig verspreidde zich door de museumzalen de lucht van olieverfen terpentijn. Met grote regelmaat troffen argeloze bezoekers een enthousiaste amateurkWlstenaar achter de ezel aan. Talloze schetsen en studies gingen vooraf aan het meesterwerk; verfwerd gemengd, etsplaten bewerkt en kleuren en vormen nauwkeurig bestudeerd. In de voetsporen vande oude meesters werdenexacte, natuurgetrouwe kopieën gemaakt, maar daarnaast ontstonden ook interpretaties in moderne technieken. 24

* De tentoonstelling is toegankelijk van 9juni t/m 1juli 2001.

* Zaterdag 9 juni vanafl2.30 tot 17.00 uur is de tentoonstelling te bezichtigen in het Museum Jan Cunen, waarna de officiële opening met gastsprekers plaatsvindt om 17.00 uur in 't Oude Theater, Spoorlaan 58, te Oss, gelegen tegenover het NS station Oss. * Openingstijden Museum Jan Cunen: dinsdag tot en met zondag van 12.30 tot 16.30 uur. Entree gratis. * De catalogus die de tentoonstelling begeleidt is in het Museum Jan Cunen verkrijgbaar voor f 10,00.

CWATERSCHAP DE MAAS KANT) Waterbeheersplan De Maaskant 2001-2004 Stedelijk waterbeheer en waterplannen "Schoon regenwater op andere manieren inzetten"

"Er zijn veel raakvlakken tussen waterschap en gemeenten als het gaat om stedelijk water. Afvalwater dat wordt geproduceerd door bedrijven en huishoudens, komt uiteindelijk bij onze rioolwater-zuiveringsinstallaties (rwzi s) terecht. Maar er is ook een stroom van regenwater uit het stedelijk gebied dat dezelfde weg volgt. Dat wordt een-op-een afgevoerd naar het rioolstelsel. Dat is zonde, omdat we het hebben over relatiefschoon water. Aan de ene kant zou je dat schone regenwater op andere manier kunnen inzetten. Die laatste gedachte vind je duidelijk terug in ons waterbeheersplan.

Als je door ons gebied rijdt, zie je de toename van de verharding heel duidelijk. Het stedelijk gebied groeit. Daardoor komt er steeds meer regenwater dat via het wegdek in de rioolputjes belandt. Dat betekent verdroging van het gebied. Met de nieuwe inzichten van de laatste tijd kijken we nu duidelijk naar manieren om dat schone regenwater ·vast te houden. Water beter scheiden Bij het opstellen van nieuwe rioleringsplannen stop je afvalwater en regenwater daarom niet zomaar meer in dezelfde


DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * fi nancieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termij n * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrij heid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

ff

09.00-12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00-12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

(i,

PA Makelaardij Assurantiën

LMV

WIHABO

DRUKKERIJ Voor al uw familie- verenigingsen handelsd r ukwerk. Familiedrukwe r k keuze uit 7 co llecties. Met opgooi van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes . Ook voor copiee rser v ice kunt u bij ons terecht .

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel .. (073) 532 26 84 - fox 1073) 532 47 95 e-mai l: drukkerij@wihobo. nl internet: www.wihobo.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

/fel Vakmansc\\i\

@

Voor erkend Stukadoors- en Afbouwwerk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v. Wij kunnen voor U verzorgen * Spuiten van plafonds en wanden. * Traditioneel stucadoorswerk, * Aanbrengen van sierpleisters


buizen. Er wordt steeds meer gestreefd naar gescheiden inzameling en afvoer. Regenwater en afvalwater volgen hun eigen route en komen op verschillende plaatsen terecht. Dan zul je er echter wel rekening mee moeten houden dat het schone regenwater onderweg nog vervuild kan raken. Deze gedachtegang heeft geleid tot het verbeterd-gescheiden stelsel, waarbij het vervuilde water naar de rwzi gaat en al het schone water in het gebied blijft. Dat kan door infiltratie naar het grondwater ofdoor berging via oppervlaktewater. Duidelijk functie in gebied

Hoe je water vasthoudt, is natuurlijk sterk afhankelijk van het gebied zelf Op bedrijventerreinen heb je meer kans op vervuiling van het regenwater onderweg. Dan ligt het meer voor de hand om direct naar de rwzi's af te voeren. Maar heb je te maken met woonwijken, met straten waarop geen doorgaand verkeer rijdt, dan kan er wel gescheiden ingezameld en afgevoerd worden. Er bestaan richtlijnen -zogenaamde beslisbomen- om te beoordelen ofhet mogelijk is. Is het mogelijk, dan wordt regenwater via goten direct naar oppervlaktewater gevoerd of gaat het via leidingen en infiltratiegebieden naar het grondwater. In sommige gebieden heb je zelfs de mogelijkheid om af te voeren naar natuurlijke laagten, waar je zogenaamde 'wadisystemen' kunt creëren. Daar wordt het water tijdens de bui even verzameld. Vervolgens trekt het water weg en kan het bijvoorbeeld als speelterrein gebruikt wo:r.den. Hiermee krijg je dus groenstroken die passen binnen het bewoonde gebied en toch een duidelijke functie in het moderne waterbeheer hebben

al heel nadrukkelijk bezig. Er is een plan van aanpak opgesteld, om te komen tot een gemeentelijk waterplan. Daarin zijn we als waterschap één van de betrokken partijen. 'sHertogenbosch is een uitdagend gebied, met al zijn binnenwateren, bedrijvigheid en bewoning. Dat maakt het wenselijk om als waterschap heel nadrukkelijk aanwezig te zijn. Je doet er in elk geval heel nuttige ervaringen op, die in andere gebieden van pas kunnen komen. Want we willen stimuleren dat gemeenten uitgebreidere waterplannen opstellen Er bestaan al voorschriften voor rioleringsplannen en het schrijven van een water-paragraafin bestemmingsplannen. Toch willen we naar nog nadrukkelijkere aandacht voor water, omdat er meer raakvakken zijn dan alleen de afvoer. Water is en blijft een samenhangend systeem, waarin niemand afzonderlijk opereert". Wat zegt het WBP2: * Er wordt gestreefd naar duurzame stedeliJ"ke watersystemen

met, naast de waterbeheersing, aandacht voor natuur, recreatiefmedegebruik en belevingswaarde. Uitgangspunt is het hydrologisch neutraal bouwen, waarbij het water via retentie en/ofinfiltratie zoveel mogelijk wordt vastgehouden en het waterpeil en de inrichting aansluit op de omgeving. * Een goede samenwerking met gemeenten en een vroegtijdig overleg over plannen voor de ruimtelijke ordening zijn hierbij van belang. * Via het opstellen van zogenaamde waterkansenkaarten willen we actief en op basis van de watersystemen een handreiking bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen. * Gemeenten worden actief benaderd om samen een waterplan op te stellen.

Plaats voor water in stedelijke plannen

Om deze ideeën uit te voeren, is een goede samenwerking gewenst met gemeenten De stedelijke rioleringsstelsels zijn immers primair hun verant-woordelijkheid. Natuurlijk hebben we als waterschap wel een basis vanuit de plannen van rijk, provincie en onszelf Als waterschap stellen we zeker eisen aan het afvalwater dat we vanuit de stedelijke riolen aangevoerd krijgen. Ook de problematiek van het overstorten vanuit gemeentelijke rioleringen leggen we aan banden. Maar voor alles proberen we in overleg met gemeenten het stedelijk waterbeheer aan te pakken. Als adviseur streven we naar een vroegtijdige betrokkenheid bij plannen rond nieuwbouw en bij werkzaamheden in bestaande wijken Zodat water een verdiende plaats in de gedachten van de planvormers krijgt. Tot nu toe merken we dat gemeenten heel welwillend ten opzichte van onze gedachten staan. Iets wat bij de totstandkoming van het waterbeheersplan bleek. Zo nu en dan zijn de hoge kosten echter een belemmerende factor. Als waterschap proberen we daar weer aan tegemoet te komen met een speciale stimuleringsregeling. Naar bredere waterplannen

In de gemeente ' s-Hertogenbosch zijn we op deze manier 26

In de volgende Torenklanken leest u hier meer over.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadressen: E-mail adres: Bezorging: Klachtenbez.orging:

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Tolweg 7, en Veldstraat 13 torenklanken@planet.nl v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Bergstraat 26a, (073) 532 25 86

De redactie wil het, van de afgelopen jaren, gevoerde beleid onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? -

!nterpolis

DeltaLoyd ·· "·

Nationale Nederlanden

Aniev ·

:RVS

Centraal Beheer Aegon

, In Nederland ku . uit tientallen autoverzekeraa Als onafhankelîj _a v1seurkurmen wij kiezen uit bijná -· Welke voor u de.bestë'èri voordeligste is vertellen.wc-. :kl00stE;1rs!raat 44, 5'3)3ó

Tel :073 ;.532 55 10; Fax :0

HYPOTHEKEN

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.n/. Mail info@nasafbouw.nl

P. DE K~EIN

Wij verzorgen voor u:

• • • *

• •

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~ cAFÉ D~

~

~O CO

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

Tel.: (073) 532 46 58 AutoteL: 06-53184263

e

ADMINISTRATIE 8c ADVIES MAASDONK

0

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

~

1'

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

SCHOENEN&SPORT

0 /59)SPIERINGS 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

UW PART N ER IN ADMINIST RATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: ·• verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening • verzorging van uw fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


~ maninka

V.O.F. J. van HERPEN

'6Ioembinderij

Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

~ ~

• loonbedrijf en mestdistributie · *zanden grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

@ bloemen

@ planten

~ grafwerk

~ potterie @ teleflora

@ decoratie

@ bruidswerk

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

F.T,W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

~

~

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

LeV!X AUTOMATISERING

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

f

A,.

Hanegraaf B.V. Geffen

.Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel.(073)5322001 Fax(073)5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN STALEN KOZIJNEN OP HAAT

www.levix.nl

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http://www.levix.nl e-mail: info@levix.nl

www.maasdonk.net Hardware

PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Software Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen (particulier/bedrijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's Geopend di -vrvan 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00