Torenklanken 2001 - nr 08

Page 1

39e jaargang I nummer al mei 2001

en en sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

Voorspeelavond

MCZIEKVERENIGING .. Willen Is Kunnen··

'effen WIK Nieuws Kioskfeest 16 juni aanstaande organiseert blaaskapel "De Pompzwengels" wederom het kioskfèest in onze dorpskom Naast een optreden van "De Pompzwengels" kunt u optredens verwachten van: Ut Gu Vals uit Geffen 8 Pils 2 Donker uit Ravenstein

Ruisende Knotwilgen uit Balgoy Het Gemengd Koor uit Geffen En als klapper van de avond "De Torenkruiers"uit België ''De Torenkruiers" maken net als "De Pompzwengels" böhmische en tjechische muziek, zij spelen in de divisie topklasse. Voor muziekkapellen die deze soort muziek spelen worden er regelmatig çoncoursen georganiseerd. Afgelopenjaar in Muntendam, waar ''De Pompzwengels" ook op concours zijn gegaan, hebben de twee muziekkapellen elkaar ontmoet en zo is het idee ontstaan om een keer een uitwisseling te houden. De divisie topklasse kunt u vergelijken met een eerste divisie voor harmonie en fanfare. Kortom ''De Torenkruiers" spelen op niveau. Aanvang van het kioskfeest is 19.30 uur en de entree is gratis. Bij slecht weer gaat het feest gewoon door, maar dan op een alternatieve locatie (zie berichtgeving). De avond zal rond de klok van 00.30 uur afgesloten worden.

Op 27 juni organiseert onze muziekvereniging de inmiddels wel bekende voorspeelavond in Klavertje Vier, waar onze muziekvereniging ook gevestigd is. Tijdens deze avond kunt u optredens verwachten van het studieorkest. Dit orkest bestaat uit leerling-muzikanten en ervaren muzikanten. Het doel van het studieorkest is om de leerling alvast kennis te laten maken met het spelen in een grote groep en het laten wennen aan het samenspelen. Naast dit optreden zullen ook enkele leerlingen alleen of samen een muziekwerkje ten gehore brengen. U kunt tijdens deze avond kennis maken met de instrumenten die onze vereniging rijk is, van trom tot bas, van bas tot sopraansaxofoon, tevens kunt u informatie verkrijgen over het reilen en zeilen van onze muziekvereniging. Mocht u ofeen van uw kinderen graag een instrument willen bespelen dan is de voorspeelavond de unieke kans! Aanvang van deze avond is rond de klok van 19.00 uur. Muzikale groet, Muziekvereniging WIK


r·---~----

\

Hypotheken

t\

Huur/ verhuur \

\

ESE

~

RSBV

Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

\ l Bauwen ov isouwen op vertr~ ve u,en ouwen

■ ■ I! ■

■ ■

;,'·~

Oorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

'

~t

l,d Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Zaaivoor: bruiloften - partijen -vergaderingen

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG· EN SLUITWERK *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING Voor het inrichten van uw bedrijfsruimte of uw zakel~k kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT Alt(fd voldoende op voorraad/! KOM BN OVB

. . .lllllllii

O

Il


KERK EN SAMENLEVING

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 juni 2001 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Contactpersoon: Pastoor Scbeepers, tel. 532 1216.

WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u

HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00- 20.00 uur).

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 16-05 19.00 u * Avondmis Vr. 18-05 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 19-05 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G + kinderkerk (preek diaken) Zo. 20-05 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor (preek diaken) Wo. 23-05 19.00 u Vooravond van Hemelvaart. H.Mis mmv Ouderenkoor in de kerk (preek diaken). Do. 23-05 09.30 u * Hemelvaart. H.Mis rnmv Gem. koor (preek diaken) Vr. 25-05 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 26-05 19.00 u H.Mis mmv Jeugdkoor+ kinderkerk ( (preek , pastoor) Zo. 27-05 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor (preek pastoor) Wo. 30-05 19.00 u * Avondmis Vr. 01-06 19.00 u * Woord-Com.d. mmv Ouderenkoor 19.00 u Toediening H.Vormsel mmv Jeugdkoor Za. 02-06 19.00 u Vooravond van Pinksteren. H.Mis mmv Passe Partout + kinderkerk (preek pastoor) Zo. 03-06 09.30 u + Eerste Pinksterdag. H.Mis mmv Gem. koor (preek pastoor) Ma. 04-06 09.30 u Tweede Pinksterdag. Openluchtviering bij de Veldkapel mmv Kinderkoor (bij slecht weer is de viering in de kerk) Wo. 06-06 19.00 u Geen avondmis

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavo_nd tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhmsstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk

GEFFEN:

* = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt Pastoor Scheepers is op Bedevaart naar Echternach van 4 t/m 6 juni.

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00- 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 INTERNET: www.parochiegeffen.homestead.com KERKBALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar" We kunnen in onze Geffense parochie rekenen op elkaar! De actie Kerkbalans loopt goed. Het aantal deelnemers is inmiddels gestegen tot 583. We mochten reeds f 48.668,25 ontvangen en met de toegezegde bijdragen verdeeld over 2001 zouden we komen tot f 61.058,50. Een mooi bedrag. Graag willen we nog even terugblikken op het jaar 2000. We kwamen op een eindstand van f 59.965,-. Dit was ongeveer f 10.000,- minder dan de eindstand van 1999. Proberen we met z'n allen die stand van 1999 dit jaar weer te bereiken? We zijn al op de goede weg. Graag doen we een beroep op de jongeren! Mogen wij ook op jullie rekenen!!?? U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2001. Maandag 21 mei tussen 20.00 -22.00 uur in parochiecentrum: foto's en videoband van 6 mei bekijken en bestellen. 3


Hypotheken met: De laagste rentegarantie De laagste premiegarantie

Verhuur van, tafels, etoel"n, l>a~af"lt>, krukken en taplnetallatie" ~ l:,innenlanà & bîer

""!f t:ruiten!and~ Pier "'!fwijn ~ likeuren "'!f gedeot illeerd

~ gla !lwork ~ cad~au a rtlktlc:n

~ relatio 000<:hen ken comp)ot>e fee!ltje!I t,ezorg ing aan huio

°"°"

Dorpstraat 13 5366 AK <,effen (073) 532 46 59 . .. (073) 532 56 43

r.,.

Maak vriibliivend een afspraak!

. (à .. ...

. . . . ...

. . . . .

.. DE•

.

.

.

.

. :

HYPOTHEEK SHOP ■

Peter van der Lee Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS tel: 04 12 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010

RIJWIELEN

TANKSTATION

Kerks'ttaat 11 Geffen (073) 532 13 13

23/oembinderi_;; 1/ Wouwhe J(fooslerslraal .Je .53ö6 Y!'Jè

9ejfen

lelO?:J.5321 M3

I= 07:J .53 2.5 ISO

23/oemen :Plan/en

PEDICURE

23.ruidswe.rk

T. Ketelaars-'1. N;stelroOIJ

9 ra/werh X adoa.rl.i.kelèn

'1. Coothstraat 31

egra emssen en crematies waar u ook verzekerd bent persoonlijke en deskundige begeleiding vrouwelijke dragers, verzorgers en chauffeurs gespeciatiseerd in uitvaartverzekeringen gratis iRformatief gesprek dag en nàcht bereîkbaar Teugenaarsstraat 129 5348 JC Oss (f) 0412 - 64 24 54 06 - 51 22 90 72

Geffen (073) 532 20 t., 1


Dinsdag 22 mei tussen 20.00- 22.00 uur in parochie-centrum foto's en videoband van 13 mei bekijken en bestellen. Woensdag 30mei: 20.00 mrr evaluatieavond voor alle ouders van de communicanten. Tweede Pinksterdag om 09.30 uur: openluchtviering bij de Mariakapel aan de Veldstraat mm v. de communicanten. Zaterdag 16 juni om 19.00 uur in de kerk: naviering voor ouders en communicanten.

10.15 uur: Mgr. Hurkmans/ Schola Cantorum Sint Jan/ St. Wtllibrordusgilde Heeswijk 12.00 uur: Pastor v. Blom/ Liedertafel Echo der Duinen, Loon op Zand / St. Ambrosiusgilde- St. Hubertusgilde Loon op Zand. Zaterdag 26 mei

12.00 uur: Rector J. Peijenburg 19.00uur: Rector J. Peijenburg / Gemengd Koor De Goede Herder Tilburg/ St. Barbaragilde Veghel

PROGRAMMA VORMSEL 2001.

Zondag 27 mei

Blok 4: Sacramenten Woensdag 30 mei 20.00 uur: praktische informatie-avond voor de ouders. Donderdag 31 mei 09.00 uur: oefenen in de kerk. Vrijdag 1 juni 19.00 uur: Toediening van het H. Vormsel door bisschop Lescrauwaet met zang door het Jeugdkoor. Zaterdag 9 juni 19.00 uur: Dankviering in de kerk met muziek door het Studieorkest van W.I.K.

07.00 uur: Rector J. Peijenburg / Gemengd Koor Sine NomineHaaren 08.30 uur: Rector J. Peijenburg / Gemengd Koor Sine Nomine Haaren/ St. Antonius-Abt gilde Nuland 10.15 uur: Rector J. Peijenburg / Schola Cantorurn Sint Jan / St. Barbaragilde Dinther 12.00 uur: Pastor G. Kroon/ Gemengd Koor St. Caecillia Berkel Enschot/ St. Catharina- St. Barbaragilde Schijndel 17.00uur: Vesperdienst mmv Gregoriaanse Schola Vox Gregoriana.

MEIMAAND - MARIAMAAND

Evenals vorig jaar kunt u weer bloemen brengen in de meimaand om het beeld van Maria te sieren. Iedere vrijdagmorgen in de meimaand kunt u tussen 09. 00 - 10.00 uur bloemen brengen in het portaal van de kerk. Bloemen(en/ofbloemenbonnen) voor het Mariakapel-letje aan de Veldstraat, kunt u afgeven op Heegter-straat 2 ofDe Wan 32. Bij voorbaat hartelijk dank!

Donderdag 31 mei: afsluiting van de meimaand 19.00 uur: Mgr. Hurkmansrrmv ScbolaPuellarum Sint Jan. SPAAR ZIT,VEREN KOFFIEZAKKEN!!

Effe noar Geffe bestaat dit jaar 25 jaar. Met de parochiemedewerkers sparen we de zilveren binnenzakken van koffie, om een extra zilveren tintje te geven aan de openlucht-

.'

nus. VIERINGEN IN DE SINT JAN IN DE MEIMAAND Zaterdag 19 mei:

Helpt u mee sparen? U kunt de zakken afgeven bij Trees Lamers, Dorpstraat 6.

12.00 uur: Vicaris J. Schröder 19.00uur: Vicaris J. Schröder / Liturgisch koor De Tongelrese Cantorij Eindhoven/ St. Joris- St. Sebastiaan-gilde Enschot/ St. Sebastiaangilde Oisterwijk

KLEDING INZAMELING Stichting Reik Elkaar De Hand

Zondag 20 mei:

07 .00 uur: Vicaris J. Schröder / Carolkoor Vorstenbosch 08.30uur: Vicaris J. Schröder / Carolkoor Vorstenbosch/ De Oude Schuts ''s-Hertogenbosch 10.15 uur: Vicaris J. Schröder mgr. Hurkmans / Schola Cantorum Sint Jan/ St. Catharina- St. Jorisgilde Rosmalen/ O.L. Vrouw- St. Catbarinagilde Erp. 12.00 uur: Vicaris J. Schröder / Liturgisch Gemengd Koor Ewijk/ St. Barbaragilde Vlijmen 17.00 uur: Evensong mmv Cantorum Sint Jan. Woensdag 23 mei:

19.00 uur: Pastor v. Blom/ Schola Puellarum Sint Jan/ Sint Jorisgilde Haaren

Woensdag 9 mei Vinkel Donderdag 10 mei Nuland Vrijdag 11 mei Geffen U kunt de kleding in gesloten zakken vanaf's-morgens 09.00 uur aan de weg plaatsen. De kleding inzameling actie van

Stichting Reik Elkaar De Hand is elke on-even maand, met uitzondering van de maand maart. Zet de volgend data vast op uw kalender. Vmkel: woensdag 11 juli, 12 september, 14 november. Nuland: donderdag 12juli, 13september, 15 november. Geffen: vrijdag 13 juli, 14 september, 16 november.

Donderdag 24 mei (Hemelvaart)

07.00 uur: Pastor v. Blom/ Gemengd.Koor Groot Ziekengasthuis. 08.30 uur: Pastor v. Blom/ Gemengd Koor Groot Ziekengasthuis/ St. Hubertusgilde Drunen.

Ook kunt u uw kleding altijd naar onz,e groene kledingboxen brengen die verspreid staan door alle drie de kernen van Maasdonk. Een nieuwe hebben wij onlangs geplaatst bij ' t Zijl in Vinkel. 5


PERSBERICHT 'Tweejarige Toerustingscursus parochiepastoraat'

september 2001 - mei 2003 ...persoonlijke groei tot opbouw van de gemeenschap...

Meer dan ooit hebben parochies behoefte aan gelovjge mensen die bereid en geschikt zijn om als vrijwilliger in samenspel met de 'beroeps-pastor' deel te nemen aan het pastorale werk: zieken bezoeken, stervenden en nabestaanden begeleiden, vieringen voorbereiden, catechese rond Doop, Eerste Communie, Vormsei Huwelijk enz. Al meer dan tien jaar worden vrijwilligers hiertoe gevormd in de cursus 'Parochiepastoraat'. Een van de cursisten schrijft over zijn leerproces: "Bij het werk in de parochie was ik steeds onzeker ofik het wel goed deed. Ik wist van onderwerpen als catechese en diaconie niet veel. Al gauw groeide mijn zelf vertrouwen, vooral ook omdat we als groep elkaar volledig accepteerden en waardeerden. In de anderhalfjaar, dat we nu bezig zijn, heb ik veel

geleerd over hoe om te gaan met de bijbel en vooral heeft mijn geloof een grote verandering ten goede ondergaan. Ik had dit alles niet willen missen".

Naast een speurtocht naar de bronnen van geloven en kerkzijn biedt de cursus hulp bij het ontwikkelen van vaardigheden en houdingen die nodig zijn in het pastorale werk. De toerustingscursus is een gezarnen-lijk initiatiefvan de dekenaten Boxmeer, Cuijk, Druten, Nijmegen, Oss, Ravenstein, Uden en Wijchen. In september gaat, in Oss een nieuwe cursus van start die twee jaar duurt en per jaar ongeveer 30 wekelijkse bijeenkomsten omvat. De cursus slaagt het best als de cursisten gesteund worden door de eigen parochie. Daarom is het van belang dat u contact opneemt met uw pastor en/ofparochiebestuur, als u geihteresseerd bent in deelname. Aanmelding voor de cursus kan geschieden tot 10juni2001. Meer informatie en praktische gegevens over de Tweejarige Toerustingscursus treft u bovendien aan in eenbrochure. Deze is te verkrijgen via het Dekenaal Centrum Oss, Kromstraat 109, 5345 AB Oss (0412 625 010) en via uw eigen parochie.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energ ie-Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Ja Re 1nstallatie- en

Advtesbureau bv

Kastanjehof 23 Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen 5386 GN GEFFEN Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Fax (073) 532 03 32 Ook levering van materialen voor zelf bouwers WWW.JA-RE.nl

Hier had uw advertentie kunnen staan! Losse advertenties tussen tekst: l /8 pagina f 30,00 l /4 pagina f 50,00 1/2 pagina f 70,00 hele pagina f 125,00

EN FEESTJE N IN STIJL ts te vieren of wilt u alleen genieten van een roos buffet in eet1 sprook;esachtige omgeving?

Brunch-buffet

Diner--buffet

de Panykelder

iedere zondag vrijdag-zaterdag-zondag binnenkomst 1100/12 00 uur binnenkomstlî.00/19.00 uur 00 54,50

J 35,

f

tot 100 personen Lekker de avond voometten in onze sfeervolle kelderbar 7 Dagen per week mogelijk

Bruiloften feesten &Qartijen

All~inn 6earijfsfeesten

tot 250/300 personen Informeer naar ons "totaal pakket· en All-in prijs Met of zonder buffet

tot 200 personen Compleet met ons · nergens beter· diner buffet

voo,· informatie en reserveringen:

6

Tel. 073 - 534 13 20

Kerkstraat 5a Geffen deschans@geffen.nl

Op afsprHk 1 d,11,e-n per wee-k \'OGt groepsrcseC\trln;en ,-aaaf 40 persor.ea. ~Joderen t/m 1 ]aar m.fil.

1 t/m 12 jaar / 2.SO per le"nsc-aar.

NERGENS BETER NERGENS COMPLETER


EFKES BUURTE MÈ... Wim en Doortjevan Druenen (samen 140 j.)

••

Bridgeclub ♦

Gettens

' Doublet ■

De bridgeclub bestaat 10 jaar. hûtiatiefuemer tot oprichting van deze club was indertijd Wim van Druenen. die ook zijn vrouw Doortje meesleepte in het kaartspel, dat veélal betiteld wordt als een elitesport. Het toeval wil (ofwas het geen toeval?) dat Wun en Doortje in dit 10e jaar clubkampioen werden, nadat 9 jaar achtereen Carlina en Frans van de Logt de gedoodverfde kampioenen waren. "Vrienden van ons spoorden ons, tienjaar geleden aan, om in Geffen een bridgeclub op te richten" vertelt Wun. "We informeerden bij belangstellenden in de buurtvereniging en de clubs waarvan we lid waren. Met 22 personen volgden we een basiscursus van l 0 lessen, met daarna nog een vervolgcursus, waar ook bridgers uit Oss bij waren. Zodoende hebben we nu ook veel leden uit Oss in onze bridgeclub Geffens Doublet, die een jaar nadien op 18 april 1991 werd opgericht met 42 leden". Het bestuur werd gevormd door Piet van Galen (vz.), Piet de Kort (pm), Wun van Druenen (wedstrijdleider), Addy Achterberg (wedstrijdleidster) enJeannyvan Uden (secr.), waarvan de eerste vier nog in het huidige bestuur zitting hebben. "Onze club staat in de regio bekend als een gezellige club" zegt Wnn. "We hebben het als bestuur altijd gepromoot om niet te gauw de arbiter erbij te roepen". Doortje was aanvankelijk 'anti'. "We komen allebei uit een groot gezin en dat was immers altijd en overalkaarten in onze jonge tijd" zegt Doortje. Maar het bridgevirus sloeg ook op haar over en ze vormt nu samen met W1m behalve een huwelijkspaar ook al tien jaar een bridgepaar. "Vooral gezellig houden. niet te fànatiek spelen tegenover elkaar, dus niet met het mes op tafel" lacht Doortje. Behalve de wekelijkse bridgedag spelen ze elke zondag, gaan soms op bridgeweekend en toen ze samen 140 jaar werden, kregen ze van de kinderen een 5-daagse bridgevakantie aangeboden. Doortje vond het ook heel leuk om, met enkele leden van de club, minibridge te geven aan groep 7 en 8 van de Mariaschool Het bridgen kent zijn eigen regels en is niet zo gemakkelijk in enkele zinnen uit te leggen. "Als je van kaarten houdt, kun je het leren" legt Wun uit "dus niks geen elitesport. "Het is ingewikkelder dan rikken. Het heeft in tegenstelling tot andere kaartspellen niets te maken met het krijgen van goede kaarten. Je speelt volgens je eigen systeemkaart en altijd met dezelfde partner, waar je

goed van op aan moet kunnen. Belangrijk is het bieden, het onthouden van kaarten en je moetjezelfgoed concentreren. In competitieverband speelje op niveau in de A-B-C-D of E-lijn. Er worden vier series per jaar gespeeld van vier zittingen en na elke serie is er een promotie. De 3 beste promoveren en de 3 laagste degraderen. Op het moment heeft Geffens Doublet 120 leden, waarvan ongeveer 1/3 deel Geffenaar is. Graag zouden ze de vereniging uitgebreid zien met meer leden uit Geffen. Het is een kaartspel voor jong en oud, de leeftijden van de leden variëren van 30 tot 80 jaar! "Wtj zijn een echte vriendenclub en nieuwe leden worden hartelijk ontvangen!" Informeer vrijblijvend bij Wnn en Doortje (tel. 5321526). Op 24 apriljL werd de geweldig gezellige slotdrive gehouden, waarbij de 23 leden, die vanaf het begin lid zijn, een bloemetje en een drankje werd aangeboden. Dit werd gesponsord door de nieuwe leden Piet en Lies van Herpen. Uiteraard werden de kampioenen W1m en Doortje gehuldigd en Wun zei in zijn dankwoord, dat hij blij was, dat het echtpaar van de Logt hen na tien jaar had 'laten winnen'! Hierop boden de ex-kampioenen spontaan een bloemetje aan! Behalve bridgen hebben Wun en Doortje nog meer bruisende bezigheden! W1m is een fanatiek biljarter, speelt koersbal en houdt van tuinieren en bloemen kweken. In diezelfde mooie tuin, maar ook bÎimenshuis, vind je prachtige creaties van Doortje: beelden in klei, brons ofuit steen gehouwen! Doortje houdt ook van lezen en uiteraard nemen ze beiden tijd voor hun twee kleinkinderen: Nikki en

Tnn. W1m en Doortje van Druenen. .. deze twee enthousiaste Geffenaren maken me gedurende het buurten duidelijk, dat er na je pensionering ofvut, een waardevol (be)leven voor je open ligt...

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

I

BERGHEMSEWEG 153A

ERNIS

~-=--s-c-h-il_d_e-,s-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08 7


ISO 9001 gecertificeerd

~

SPECIALISATIES BEDRIJVEN huisvestiging vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contraĂŞten incasso ven nootscha ps ree ht PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

~

ACTUEEL

flexwerken millennium-aansprakelijkheden

m STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 532 44 49 fax 073 532 58 29 e-mail merlijnadv@tip.nl 8


VOETBAL VERENIGING

Kun je een groep vormen met bijvoorbeeld alleen heren, doe dan toch mee voor de gezelligheid, zonder kans op prijzen. Bij ons speelt gezelligheid ook een grote rol.

"Nooit Gedacht" Geffen

Leeftijden: jeugd vanaf 8 jaar tot en met 15 jaar. Ouderen vanaf 15 jaar.

ACTIVITEITEN v.v. NOOIT-GEDACHT Men mag maar met 1 team deze dag deel nemen. Op 19 mei a.s. van 8.45 uur tot 17.00 uur wordt er een groot E- en F-toernooi georganiseerd. 's-Morgens zullen de F-pupillen in 8 poules van 6 teams strijden voor de winst. 's-Middags zijn de E-pupillen aan de beurt. Zij spelen ook in 8 poules van 6 teams. Tijdens deze dag zullen circa 850 jongens en meisjes actiefzijn op ons sportpark. Het is ieder jaar werkelijk een schitterend gezicht om onze kleinste jeugd ( 6 tot 10 jaar) in actie te zien. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze grootse happening bij te wonen.

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

Inschrijfgeld op de vergadering meebrengen, voor de jeugd is dit f 25,-en voor de ouderen weer f 35,-.

Opgave: Uiterlijk voor 23 juni 26 juni is de vergadering, bericht over de tijd volgt nog na aanmelding. Strookje inleveren bij Peter Schutjens, v. Coothstraat 13 of telefonisch aanmelden 532 1022.

------------------~ NAAM TEAM:

Uitnodiging NAAM CONTACTPERSOON:

Fiets mee met het M.O. V. TEL. CONTACTPERSOON: GEZINSFIETSTOCIIT: op zondag 10 juni± 30 km. ADRES CONTACTPERSOON: INSCHRINEN: van half 11 tot 12.00 uur in het kerkportaal /kerkplein. JEUGDTEAM/ OUDER TEAM STARTGELD: volwassenenfl. 5,00 / kinderenfl. 2,50. startkaart is tevens een lot !!! !

TE HUUR: JUBILEUMBOOG PRIJSUITREIKING: nade tocht in "het oude klooster". DE OPBRENGST KOMT DIT JAAR GEHEEL TEN GOEDE AAN "MEXAGRICO". HET PROJECT VAN PIETER VAN NISTELROOY UIT HEESCH.

DORPSZESKAMP GEFFEN

1 JULI2001 KPJ-Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorps-zeskamp voor zowel de jeugd van Geffen als voor de ouderen. Kun je als buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub ofgewoon als een stel vrienden een groep vormen, meld je dan aan. Een zeskampgroep mag bestaan uit; 4 dames en 4 heren en een coach plus·nog reserve spelers. 3 dames en 5 heren en een coach plus nog reserve spelers. 5 dames en 3 heren en een coach plus nog reserve spelers. Het team moet bestaan uit minimaal 4 Geffense personen.

Buurtvereniging "De Wielkring" heeft een boog te huur. Huurprijs bedraagt f 25,Voor afspraken kunt u bellen: 073 532 4983.

Gevraagd

Hulp

voor het schoonhouden van ons huis. Werktijden in overleg, bij voorkeur einde van de week. Alvast bedankt voor Uw reactie! Hans en Will van Leeuwen, van Coothstraat 14 tel. 073-5323044 9


Ă€.

1

~

RONDDE DORPSPOMP

"De vrijwilliger van het jaar" krijgt toch nog aandacht. Er worden een aantal "vrijwilligers" voorgedragen door een werkgroep, die deze vervolgens aanmelden bij de gemeente Maasdonk en daaruit zal een aantal 5 tot I Ovrijwilligers worden uitgezocht. Mocht u een vrijwilliger willen voordragen, dat kan: rechtstreeks bij de gemeente ofbij de 0 .V. G. de Ondernemers-vereniging Geffen. Zo zal het jaar van de VRIJWILLIGER toch nog invulling krijgen. Als we het heel jaar doortellen en alle activiteiten en evenementen en verenigingen daarbij betrekken dan komen we wel 2000 vrijwilligers tegen. Het zal dus moeilijk zijn om 10 van die "stille onmisbare krachten" aan te duiden. ''RECHTS" gaat voor!!! Het is echt oppassen voor de automobilisten. Langzaamrijden in de KOM is daarom echt ''NOODZAKELIJK". Let op de fietsers van rechts bij gelijkwaardige kruisingen!!! Er zijn al ''bijna-ongelukken" vermeld en een fietser is zeer kwetsbaar. Twee verdienstelijke Geffenaren ontvingen een terechte onderscheiding als lid van de orde van Oranje Nassau. Adriaan van Zandvoort mocht die ontvangen om zijn grote verdiensten als Hoofd van gemeentewerken der gemeente Geffen en later Maasdonk. Adriaan was altijd beschikbaar, altijd attent, in alle eenvoud en bescheidenheid. Hij toonde grote inzet voor "Effe naor Geffe, en wist precies welke voorzieningen nodig waren en droeg daar zorg voor. Daar viel op te bouwen. Ook zijn ijveren voor de wielerclub "De Wmdmolens" en voor Biljard-club "'t Haasje" is bekend. Vele jaren was hij bloeddonor. Een voorbeeld voor ons allen. Adriaan bedankt. Ir. J. Voermans, wonende aan de Oude Baan kennen we nog niet zo goed. Hij heeft op de eerste plaats grote landelijke verdiensten op diverse agrarische terreinen: o.a. voorzitter voor de techniek in de landbouw. Hij zat in diverse landelijke agrarische besturen en heeft zich voor de agrarische wereld ingezet. In Maasdonk is hij voorzitter van het DORPSPANEL en hij is oprichter van buurtvereniging "'t Geffes Veld". Daarom felicitaties. De heer Voermans zien wij graag eens las gast aan de stamtafel. Koninginnedag werd gekenmerkt door het ORANJE-zonnetje. Een prachtig aangekleed Dorpsplein met duizenden vlaggetjes en versierde kraampjes. En al die kinderen met hun versierde fietsen en karretjes. Een mooie kinderoptocht door het dorp. De jury had meer aandacht voor het idee, wat door de kinderen werd uitgebeeld dan voor de kwaliteit van de versiering. Ja, de kinderen begrepen, dat niet zo gauw en dat vinden wij vanzelfsprekend. Maar de feestvreugde was er gelukkig niet minder om De vrijmarkt voor de kinderen was een groot succes en vraagt omuitbreiding. Eenverrijking!! De burgemeester moest toch nog en terecht wat opmerkingen 10

plaatsen over de wijze waarop "negativisten" het Koningshuis ontsierden. Maar Maasdonk was erg gelukkig met de verloving van onze Kroonprins. In Maasdonk schalde gelukkig ''Het Wilhelmus" en "Het Lang zal ze leven" met een driewerf "Hoera" over het gevulde Dorpsplein De gasten, ouders en kinderen genoten van het prachtige concert van muziekvereniging W.I.K. en het optreden van de Majorettes onder de bekwame leiding van Jo Delnoye. Een aantal prachtige muzieknummers streelden onze oren. Feeste4ike marsen, Latin ritmes en Romantische klanken brachten een koninklijke sfeer op het plein. Applaus!!! Jammer dat niet overal de vlag wordt gehesen en op 4 mei halfstok gaat en 5 mei weer vreugde uitwappert. ''Vladerack" had de Herdenking weer keurig georganiseerd. Er was een waardige herdenkingsdienst in de kerk met prachtige, verstillende gezangen van POKO-VOKO. Je hoorde weer de namen van de oorlogslachtoffers, met hun verhalen: Omgekomen in Nijmegen bij het noodlottige bombardement op Nijmegen, getroffendoor eenverraderlijke landmijn in de nacht aangebracht door de Duitse soldaten, de omgekomen en door granaatsch!rven, hlill laatste levenstekens, hun geschreeuw om hulp, de verdrinkingsdood. De namen van de joodse familie van Di)'k, Benjamin, Hester, Sally, moeder van Dijk, Oma van Dijk, oudtante van Dijk. Twee kinderen, die met de ster getekend op de Mariaschool zaten. Nu nog levende klasgenoten getuigen van hun verdriet, hun verbijstering toen zij de kinderen met hun ouders op de bus zagen stappen op weg naar een gewisse dood. Aan de grond genageld, nauwelijks in staat om afscheid te nemen. Machteloos keken dorpelingen toe, hoe zij werden afgevoerd. De twee oudjes, oma en oudtante Betty waren al per taxi naar de trein gebracht in Oss, richting Westerbork. Al die verhalen, dat verdriet moet worden doorverteld. 181 Huizen, gebouwen in Geffen vernield of zwaar beschadigd. De Ge:ffense toren vertoonde een groot gapend gat en het dak was van de rechterzijbeuk gerukt. Als bij wonder is onze kerk gespaard gebleven. Geffen kende gijzelaars, helden. Velen waren bang. Heel Geffen was geĂŤvacueerd. Het vee kon niet meer verzorgd worden. Koeien brulden van de pijn. 4 Mei om te herdenken al dat verdriet, de schending van recht, de onderdrukking, al die vluchtenden, de onderduikers, de tewerkgestelde...de bedelaars uit de stad, om brood, aardappelen, het karige dagelijkse voedsel. Vooral nu wij weer horen van opkomend fascisme is het nodig te herdenken. De verhalen door te geven. Wat werd er gebeden om bevrijding. En wat een FEEST toen de bevrijders Geffen binnentrokken. Het lijkt allemaal vergeten. Ouders van nu, vraag het aan je ouders hoe het was en vertel het door aan je kinderen. Kinderen vraag het aan je ouders en geefhet weer door. 4 Mei is zo'n dag ... Jammer dat alleen de direct betrokkenen er waren om samen te gedenken. Jammer, dat ook het gemeentebestuur verstek liet gaan en een ambtenaar afvaardigde. We moeten alles opnieuw opschrijven. De scholen hebben ook een taak. Wtj moeten die verhalen aanreiken, doorgeven.


De stamtafel zal volgend jaar rond 4 mei alleen stil staan bij de oorlogsherinneringen van het zwaar getroffen Geffen. Zaterdag 5 mei, was een mooie gelegenheid geweest voor een "KIOSK-gebeuren". 5 Mei moet weer een vrije dag worden!!! ''Het mag nooit meer gebeuren" Daarom. ..juist daarom!!! Toch maar verder...naar vandaag. Een gesprek over "Effe naor Geffe" Piet van Herpen, oud-voorzitter en Bert van Laarhoven, de nieuwe voorzitter waren te gast aan de stamtafel. Twee enthousiastelingen, die geestdriftig en kleurrijk, verhalen van hm1 ervaringen. Er moet wel een veranderingsproces op gang komen, maar het moet vooral ook een BOERENMARKT blijven. Er is gekozen voor een nieuwe beheersvorm een nieuwe organisatie opzet. Dat was noodzakelijk, immers in de oude vorm had de voorzitter er een lange periode per jaar eenvolledige dagtaak aan. De top van de organisatie telt nu 7 leden. Er zijn nu 5 operationele werkgroepen geformeerd met een eigen bestuur, eigen financieel beheer, eigen verantwoordelijkheden, o.a. 1 Dieren op de mert, 2 De Nostalgie, 3 De Ondernemers en de mert, 4 De zaterdagavond, 5 De opbouw van de mert. Daarnaast nog drie werkgroepen. 1 De publicaties, reclame rond de mert, 2 De kassadienst, 3 Diverse bestuurstaken. Het blijkt reeds goed te functioneren. Er zijn daarom weer goede perspectieven voor de toekomst. Als je alles gaat tellen zijn er nog ongeveer 40 subgroepen. Bij "Effe naor Geffe" zijn ongeveer 900 mensen actief Op die mensen kunnen we rekenen, zeggen Piet en Bert. Daarom wil Bert van Laarhoven in deze

nieuwe organisatievorm de fakkel verder dragen en voorop gaan. Piet van Herpen blijft de grote inspirator, de grote adviseur en PROMOTOR van "Effe naor Geffe". Er zijn dit jaar speciale activiteiten rond de ZILVEREN MERT. We wachten af HetMK.Z. kannogroetinhetetengooien. De 25e editie is nog echt auverwetst. 30% Komt immers maar naar de braderie, en 30% naar het vee, en 30% om de sfeer en de gezelligheid en 10% zijn alleseters, de echte genieters. 75 % Zijn trouwe bezoekers. Ga maar na!!! Je kunt alleen trachten alles nog beter te doen, vooral wat betreft de aankleding door ondernemers en burgers. Zoek eens in de kleerkast en doe ook een en breng Geffen terug in de tijd. Op 12 mei wordt het kado van de RABO-bank aan MAASLAND verdeeld. Wtj krijgt er uit de pot van/ 100.000, en hoeveel. Er zijn zo'n 250 ideeën ingediend. Wie grijpt er mis. Het wordt spannend. Het zal kabaal geven en misschien wel gekis~ebis. Maar het is en blijft een geweldig KADO of CADEAU. Het Sint Joris-gilde gaat op 13 mei naar de Sint Jan vendelen en trommelen en trouw beloven. De bisschop zal best glimlachen. "Maar bisschop, ge moet het ok un bietje zien as vruuger". Nou ja! De naam Geffen klinkt weer door de Sint Jan met de groeten van ons. Van stamtafel 136 Voor op- ofaanmerkingen De Prins tel. 0412 640 982. Volgende stamtafel 27 mei in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur, met napraat tot 12.30 uur.

Kooktips van de Keurslager

Geldig van 14 t/m 19 mei 2001:

beenham,

100 gram

4 varkensoesters,

335

€ 1sz

1100 € 4tt 245

€ 111

diverse soorten (100 gram)

Q99

saucijzen,

rundergehakt, pizzaschnitzel,

100 gram

1 kilo

100 gram

runderschnitzel,

100 gram

\. \

'· ·_

-

q -~ ·~

-t

04s

.

De lekkere gemaksweken

T,f"

Geldig van 21 t/m 26 mei 2001:

filet americain,

\

(11

100 gram

filet capre,

'

ijJens dt lckkctt gemak:-wckt'n in n~e1 biedt de Kcul"'Slager u ,il ,•an OV<"rhtt::rhike,

snd hcrc-iden genxhrcn. Pure 5m:iak en kwali reit. 7.ot.l.u u mrer tijd uverhoudl voor de goede dinM,cn in he, lcvtn. Eo l:.1a1 dt- lekkere dingen

maar :i:an ons ovc-r. Ook makkcli\k ii1n de tip$ en ~maktliike rccc-ptcn die u ..,indt in he:, hlad "Koken met de Kc-ursbgcr' en up \VWw.kcu~lagcr.nl. Of kom dez.e weck etni b11 on.s l~ngs. Lekker... op uw gemak.

21s €0" 1100 €

4''

2as €

121

2a9 €

Keurslagerij

VANTUVL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

1 31

KEURSlAGER 11


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00tot 19.00uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00tot 16.00uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk: zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis(tel. 073-534 21 00)ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering vandinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 12

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.3 0 - 13.00 uur kunt uhet gemeentehuis bellen (tel.or. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-6541 l l en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

WIE WAT WANNEER MEI 16 K. V. 0., kring bedevaart naar Handel 17 Oud papier ophalen 18 TV De Vlijmd, Hanenavond senioren 20 G'68, 26e buitenvolleybaltoemooi, de Biescamp 24 Hemelvaart 25 Oud papier ophalen 25 TV De Vlijmd, Clubavond 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 27 Bedevaart Wittem 30 Ziekecornite De Schakel, meiviering 14.00 uur Oude Klooster

JUNI 01 Vonnsel 03 TV De Vlijmd, Pinkster-invitatietoernooi senioren 04 Sint-Jorisgilde, burgerkoningschieten 04 K.V.O., gezinsfietstocht 04 Openluchtmis bij Mariakapel 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 09 Gymnastiek Vereniging Geffen, Feestdag 20-jarig bestaan 10 Gezinsfietstocht "Fiets mee met het MOV" 10 TV De Vlijmd, Mini-Maxi toernooi 11 t/m 24 TV De Vlijmd, Clubkampioenschappen seruoren 12 K.V.O., jaarlijkse fietsdag 14 Sint-Jorisgilde, 19e gildeavond


EVENEMENTEN STICHTING GEFFEN Koninginnedag 2001

Mede dankzij het mooie weer was het een gezellig evenement waar jong en oud van hebben genoten. Om 11.15 uur ging de optocht met versierde fietsen van start, begeleidt door de W.I.K. Dit jaar deden er 132 kinderen mee aan de optocht. Bij terugkomst op het plein waren de spelletjeskramen ingericht en het plein was feestelijk versierd. Nadat de gedecoreerden plaatsnamen op het terras, werd door de gildenbroeders van het St. Joris Gilde een vendelgroet gebracht. Vervolgens werd door onze burgemeester een korte speech gehouden. Daarna werd het "Wilhelmus" op traditionele wijze gezongen, met Theo Prinssen als voorzanger enmet muzikale begeleiding van de W.I.K. De prijsuitreiking van de optocht was voor sommige kleintjes wel een spannende gebeurtenis. De uitslag van de optocht was als volgt: Cat. 2-3 jaar -1- Meike Langens en Stan van Erp -2- Niels en Lotte van Herpen -3- Yente van Rijn Cat. 4-5 jaar -1- Sanne Verbruggen -2-Tessa Gloudernans -3- Jari van Herpen Cat. 6-7 jaar -1 - Marloes Berkelaar -2- DaanBongers - 3-Peter de Haas Cat. 8 jaar en ouder -1- Rowena Jansen -2.-Amber de Smet -3- Patty Kentin Groepen - 1- Annelie, Giel en Willemijn van Erp en Jan en Luuk van Hinthum -2- Daan, Koen, Teun en Harm van Dinther -3-TomenMik:eyHartogs Tijdens de spel.middag, waaraan 200 kinderen deelnamen, was het gezellig op het plein. Vanafde muziekkiosk werd weer een heus en prachtig concert gegeven met opvallend mooie stukken. Fanfare WI.K. bedankt! Ook de vrijmarkt voor de oudere kinderen ( 20 deelnemers) was, ondanks dat het dit jaar voor het eerst was, een groot succes. Er werden een heleboel eigengemaakte spullen, speelgoed en boeken verkocht. Er was een grabbelton, waar vooral door de kleintjes vele kleine cadeautjes uit werden gehaald, er was een prijsvraag en ook de eigengemaakte appelflappen waren helemaal uitverkocht. Natuurlijk was er een prijs voor de mooist versierde kraam. Deze prijs werd gewonnen door Evie Savelkouls en Gerdiene en Annika de Poot.

Velen hebben hun steentje bijgedragen om het evenement te doen slagen, vandaar dat wij via dit artikel nogmaals bedanken: WIHABO voor het drukwerk, Oogadviseur Stefan voor de medailles, Wmkeliers en Horeca Vereniging Geffen voor de mooie petten, Cafetaria 't Akkertje, Fanfare WI.K., het St. Joris Gilde, Vogelvereniging Zang en Kleur voor het opbouwen van de kramen, Ceremoniemeester Rien Oomens, zaal De Schans voor de broodjes, mevr. Wolfvoor het toiletbeheer Theo Prinssen voor het zingen van het Wilhelmus, Fmna Hartogs voor de spiegels, fĂ m. Verhagenvoor de koets, G. van Zandvoort, Cinerent, Super de Boer en tenslotte zeker ook alle vrijwilligers in persoon die hielpen met het jureren van de optocht en het begeleidenvan de spelletjes. Met vriendelijke groeten, Evenementen Stichting Geffen

GEFFENSE BOOTTOCHT 2001 Op 12 juni zal weer de jaarlijkse boottocht gehouden worden voor ca. 100 zieken, gehandicapten en ouderen. Onze dank naar iedereen die op enerlei wijze deze tocht mogelijk heeft gemaakt. In nauw overleg met ZiekencomitĂŠ "De Schakel" zullen wij deze mensen uitnodigen voor de boottocht.

Om geen mensen te ''vergeten" vragen wij de Geffense bevolking het volgende: Heeft U vrienden, fumilieleden ofkennissen waarvan U denkt dat zij eventueel in aanmerking kunnen komen voor deze eendaagse boottocht, wilt U deze mensen dan doorgeven aan de ''Krachtpatsers". Op onderstaande adressen kunt U hun namen doorgegeven:

P. de Haas M. Ketelaars A. Wmgens

v. Coothstraat 16, tel. 5323074 v. Coothstraat 31, tel. 5322041 De Rosmolen 54, tel. 5324160

Alvast bedankt, T.T.V. De Krachtpatsers

KOPY INLEVEREN VOOR: 26 mei (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 13


Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 14


HELP ANGO EEN HANDJE ANGO (Ngemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) houdt in de week van 11 tot en met 16 juni haar nationale collecte voor mensen met een handicap. In Nederland zijn er bijna twee miljoen mensen met een functiebeperking. Zij doen doorgaans volledig en gelijkwaardig mee in de samenleving en willen hun leven inrichten zoals ieder ander. Zij hebben hiertoe helaas nog lang niet altijd dezelfde mogelijkheden als niet-gehandicapten. Door hulpmiddelen en dankzij diverse regelingen, wordt een deel van de belemmeringen die mensen met een handicap ondervinden weggenomen. Helaas blijkt dit echter lang niet altijd voldoende. Mensen vallen dan net buiten een regeling, ofkomen voor kosten te staan die nergens vergoed worden. De opbrengst van de ANGO-collecte is bedoeld voor deze mensen. ANGO beschikt over het ' CBF-keurrnerk goede doelen' van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het geld komt dus gegarandeerd goed terecht. Duizenden mensen werden al geholpen dankzij de ANGOcollecte. Zo kom iemand een bed aanschaffen dat elektrisch omhoog en omlaag kan. Anderen werden tegemoet gekomen in de kosten voor vervoer. Ook werd al geld toegekend om materiaal te kopen zodat de hobby weer kon worden uitgevoerd. Laat de collectanten niet voor niets bij u aan de deur komen, maar help ANGO een handje en geef! Helaas ontbreekt het ons ook aan collectanten. Daarom doen wij een beroep op u en vragen u vriendelijk omu als collectant aan te melden. U kunt dit doen bij: Ria v.d. Sanden, Veldstraat 20b tel. 532 3921 of Harry v. Zutphen, Papendijk 5 tel. 5 32 15 34. Bij voorbaat hartelijk dank. Ria v.d. Sanden en Harry v. Zutphen.

KAMPIOENSCHAP BANDSTOTEN VANGEFFEN In de voorwedstrijden waren zo'n 38 deelnemers gestart in zes poule 's en daarvan kwamen er acht bovendrijven die de afgelopen week in "computer-café" Govers omde hoogste eer streden. Tot de laatste dag waren er nog drie kandidaten voor de wisselbeker. Antoon Kappen verspeelde zijn kansen door te verliezen van Mari van Erp. Wim van Herpen bleefin de race door een overwinning op Ad Rooijendijk evenals Fons van Schijndel die de punten wegkaapte bij Christian Schuurrnans. Dankzij Hans Reuvers en Wun Heurkens was de stand "up to date" te volgen op een drietal monitoren.

Henk van der Heijden kwam evenals Mari van Erp de laatste dag nog tweemaal tot winst maar had de eerste dagen de winstpunten laten liggen. Cor Langens wist helaas maar een partij te winnen. De finale wist Fons van Sclûjndelin 24 beurten uit te maken en Wim van Herpen kwam 10 caramboles tekort voor de wissel-beker. Ook de kortste partij was evenals vorig jaar voor "de Fons" die wederom met de bloemen op huis aanging. De organisatie was in zeer goede handen van biljartvereniging TOK, en Maarten stond borg voor drie dagen gezelligheid...Bedankt. Volgend jaar spelenwe de finale in de Gouden Leeuw. De eindstand: 1. Alfons van Sclûjndel 2. Antoon Kappen 3. Wun van Herpen 4. Mari van Erp 5. Christian Schuurmans 6. Ad Rooijendijk 7. Henk van der Heijden 8. Cor Langens

12 10 10 8 6 4 4 2

0.96 1.08 1.06 0.93 0.73 0.58 0.94 0.69

7 8 7 9 7 5 7

5

Het Organisatiecomité.

AAN ALLE INWONERS VAN MAASDONK Woensdag 6 juni a.s. van 19.30 tot 22.00 uur Is er een informatiebijeenkomst over de bereikbaarheid van Geffen, Nuland en Vinkel van en naar de nieuwe snelweg, de A59. Met medewerking van

Erik van Lith, statenlid van Noord-Brabant en Hr. Billen, projectmanager voor de aanleg van de nieuwe snelweg. Wat verwachten we van u?

Interesse en reacties op de plannen. Waar?

Zaal De Gouden Leeuw, Dorpstraat 5 Geffen. U bent van harte welkom! Initiatief en organisatie: CDA Maasdonk. 15


v· ,

o

d

i

o

VLJDERACKEN

~ PROGRAMMERING 0

Maandag 18.00-19.00 u. Vladeracken Magazine, met terugblik op sportweekeinde. 19.00-20.00 u. Punt.nl een uur tang nederlands product. 20.00-22.00 u. Popcafe, no nonsense muziekprogramma. 22.00-23.00 u. Hittegolf: muziekprogrammamuzikaal gewaagd. Dinsdag 18.00-19.00 u. VladerackenMagazinemet human interest. 19.00-20.00 u.Hollands Hit Wmkei alles puur nederland statig met smartlap van de week. Wanneer er op dinsdag een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, vervalt de schijnwerper en wordt de raadsve,-gadering uitgezonden. 20.00-22.00 u.De Schijnwerper, elke week een interview met een interessante Maasdonker. 22. 00-23. 00 u. Klanken uit verleden tijd, muziek uit grootmoederstijd. Woensdag 18.00-19.00 u.VladerackenMagazine, met een heus kinderkwartier. 19. 00-20.00 u. Country Roads, moderne country muziek. 20.00-22.00 u.Double Mike Show, snel en verfrissend muziekprogramma 22.00-23 .00 u. Record Hop Machine, pure Rock & Roll. Donderdag 18. 00-19.00 u. Vladeracken Magazine met een cultureel kwartier. 19.00-20.00 u. Happy Days, Jukebox muziek. 20.00-22.00 u.Hotradio, voorditjongerenprogramrna blijfje thuis. 22.00-23.00 u. Radio Home lnvasion, muziekprogramma met veel Soul, Hip Hop en muzikale verassingen. Vrijdag 18. 00-19. 00 u. Vladeracken Magazine met vooruitblik op sportweekend. 19.00-20.00 u. Torengadt, laat het weekend nu maar beginnen. 20.00-22.00 u.Focus (Hit) Radio, ook de muziek van 2001. 22.00-01.00 u. Muziek met Audy, aandacht voor de Nederlandstalige top 50 en verzoekjes. 16

Zaterdag 08.00-10.00 u.De Wakkere Wekker, ontbijtprogramma. 10.00-12.00 u. Op de Misse, familieprogramma met veel rubrieken en vooral gezellige muziek. 12. 00-13. 00 u. Vladerackenlnformatie( middageditie met agenda, regioDaa.4 lokaal en parochie nieuws 13.00-15.00 u. UpdateRadio,jongerenprogramma. 15.p0-16.00 u. Maas- enMeijerij Top 15, de beste hits van vandaag. 16.00-18.00 u. De Hap en Stap Show, muziekprogramma met veel zin en onzin. 18.00-19. 00 u. Vladeracken Informatiet Maasdonkse actualiteiten, achtergronden en politiek. 19.00-20.00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 20.00-22.00 u. Goud en oud op verzoek, twee uur Nederlandstalige muziek met o.a. de oude dans. Zondag 08.00-10.00 u.Muziek vanA totZ, uitgangstipsen het laatste uur lichte muziek. 10.00-12. 00 u. De Schijnwerper, herhaling van dinsdag, interview met een interessante Maasdonker. 12.00-13.00 u. Vladerackenlnformatief 13.00-14. 00 u. Gastprogramma voor aanstormend talent. 14.00-18.00 u. Regio Sport, een gezamenlijk sport programma van radio Frequent (Bernheze). 18.00-19. 00 u. Vladeracken Informatief, herhaling van uitzending van zaterdag 12.00 - 13.00 u. 19.00-20.00 u.Caraflax, een programma voor en door verstandelijk gehandicapten. 20.00-22.00 u. De Muziekzolder, de mooiste muziek uit het verleden.

De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn 7 dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87. 5 rvtHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief Redactie Informatief Studio Vladeracken p/a Rien Bosch Raadhuisstraat 1 Kerkstraat 6 0 5386 BE Geffen 5391 AA Nuland ~ overige correspondentie: 9 N Redactie Informatief Stichting. Lokale Omroep 0 bi> p/a Jo van der Doelen Geffen, Nuland, Vmkel · .s Brugstraat 57a Raadhuisstraat 1 53 82 JC Vinkel 5386 BE Geffen «1

1

r

Telefoon radio-studio: (073) 532 53 66, ~ redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835 ~


ALS JE VOORUIT WILT... Leren doe je je leven lang: voor je persoonlijke ontwikkeling, voor je plezier of voor je werk. Ga weer leren voor een betere toekomst! Volg een cursus ofopleiding op weg naar (ander) werk of om een afgebroken opleiding weer op te pakken. Educatie * Nederlands, Engels ofrekenen ophalen * Lezen en schrijven verbeteren * Je niveau verhogen * Je positie op de arbeidsmarkt verbeteren * Voorbereiden op een (beroeps-) opleiding * Je Nederlands verbeteren * MAVO ofHAVO diploma halen * Jezelfontplooien Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) * In gezondheidszorg * Administratie * Techniek Kom naar de informatiemiddag 12 juni 16.00 - 20.00 uur van ROC de Leijgraaf, Afdeling Educatie, Verdistraat 87, Oss. Of maak telefonisch een afspraak: (0412) 624 824.

De cursus geheugentraining wordt gegeven door een docent die speciaal voor deze cursus is opgeleid aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. In september start de RIGOM weer met een cursus geheugentraining in Oss. Deze cursus vindt plaats op donderdagochtend van 09.3011.00 uur in het steunpunt de Brink, Driek van Erpstraat 45 te Oss. Bij voldoende belangstelling kunnen ook elders in de regio cursussen geheugentraining worden gegeven. De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten en koste f 60,- inclusiefhet cursusmateriaal. Als u meer informatie wilt hebben over de cursus geheugentraining ofals u zich wilt opgeven voor de cursus, neem dan gerust contact op met de RIGOM, Schadewijkstraat 6 te Oss, tel. 0412 633 043.

TUNBLAKKEGEBRACHT Verloren: Woensdag 2 mei± 20.00 uur, zwart schoudertasje inhoud~ blauweNokia3310, deodorant. Terug te bezorgen bij: Fam. v.d. Haterd, Molenstraat 7 Geffen, tel. 532 3659.

PERSBERICHT Cursus geheugentraining voor 55-plussers

Het idee dat vergeetachtigheid een onvermijdelijk gevolg is van het ouder worden en dat er dus niets aan te doen is, leeft sterk bij ouderen. Steeds meer ouderen echter zijn enthousiast over de cursus geheugentraining die de RI GOM in de regio Maasland voor ouderen vanaf55 jaar organiseert. Zij hebben ervaren dat er wel degelijk iets aan te doen is. In deze cursus wordt uitgelegd hoe het geheugen werkt en leren de deelnemers technieken om beter te kunnen onthouden. Hierdoor neemt de onzekerheid·en de kwetsbaarheid afen het zelfvertrouwen toe. De cursus heeft betrekking op allerlei dagelijkse situaties: - Het vergeten van namen, gezichten, telefoonnummers, boodschappen, afspraken. - Het niet meer zo goed kunnen volgen van radio- en tvprograrnma's. - Het niet meer zo goed kunnen onthouden van artikelen uit kranten en tijdschriften. Vaak blijkt dat geheugenproblemen van ouderen veel meer een kwestie van aandacht, concentratie en interesse zijn, of van de manier waarop men kijkt, luistert en leest. In de cursus worden dan ook oefeningen gedaan die hierop gericht zijn. De cursus stelt geen opleidingseisen aan de deelnemers en is dus voor iedereen toegankelijk. Je bepaalt zelfwat je wilt onthouden, dat doet niet een ander voor jou.

aanbiedingen Smeets jonge jenever Smeets vieux Gorter jachtbitter

f f f

20,95 20,95 16,95

aanbiedingen geldig t/m 26 mei 2001 (Zolang de voorraad strekt) zetfouten voorbehouden

Verhuur van: , tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapin,stallat1ea Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59

ï1


R I GO ~I START KLEIN TUINONDERHOUD

Open Geffense Kampioenschappen Jeu des Boules

Persbericht

Nu de natuur weer tot leven komt, gaat de tuin om onderhoud vragen. Voor sommige mensen zal dat wegens lichamelijke gebreken niet eenvoudig zijn. Voor hen start de RIGOM met ingang van 1 mei 2001 het project Klein Tuinonderhoud.

Zondag 17 juni a.s. worden deze kampioenschappen gehouden op de Jeu des boules banenvoor de mariaschool. De wedstrijden worden gespeeld per koppel. De dag begint om 10.00 uur en zal eindigen rond 16.00 uur. Iedereen mag meedoen mits zij in Geffen wonen.

Zoals dat geldt voor alle diensten van de Rigom, heeft ook dit project tot doel om mensen boven 55 jaar en gehandicapten te helpen zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Iedereen in Noord-Oost Brabant die tot deze groepen behoort kan een beroep doen op de Rigomtuinman. Het project heet Klein Tuinonderhoud. De betekenis hiervan is dat de Rigomtuinman helpt om de tuin toonbaar te houden. Alleen mensen die dat zelfecht niet meer kunnen, kunnen de hulp van de tuinman inroepen. Klein Tuinonderhoudblijft beperkt tot eenvoudige verrichtingen zoals de heg knippen, blad harken, schoffelen, onkruid wieden, plantjes planten, gras maaien, bijknippen van struikjes en een tegel gelijk leggen. De Rigomtuinman spit de tuinniet om, snoeit geen planten, zet geen heggen ofschuttingen, verwijdert geen bomen ofstruiken, en gaat evenmin de'tuinboodschappen' doen. Per keer werkt hij maximaal 2 uur in de tuin. Hij ruimt alles netjes op, doet afval in de container, maar neemt geen tuinafval mee. Als de Rigomtuinman komt voorrijden, kost dat f 8,-. Het eerste halfuur werken is vervolgens gratis. Daarna vraagt hij f 4,-per kwartier. Een afspraak kan worden gemaakt via (0412) 633 043.

Inschrijfgeld bedraagd f 10,- per koppel (2 personen) Inschrijven is mogelijk tot en met 10 juni. Inschrijven kan bij: Henk Lepoutre, tel. 532 25 43 Frank Verbruggen, tel. 532 37 05

HARTSTICHTING BEDANKT COLLECTANTEN EN INWONERS VAN GEFFEN De jaarlijkse collecte tijdens de Nationale Hartweek van 22 tot en met 28 april 2001 in Geffen heeft dit jaar/ 4.596,65 opgebracht. Vorig jaar was de opbrengst f 4.356,20. Wtj vinden dit als comité Geffen een fantastische opbrengst. De Nederlandse Hartstichting zal ongetwijfeld verheugd zijn met dit mooie bedrag. Daarom is een speciaal dankwoord aan onze trouwe collectanten en natuurlijk aan alle gulle gevers zeker op zijn plaats. Hartelijk bedankt allemaal. Comité Vrienden van de Hartstichting Afdeling Geffen, Lenie Willemse, Rien van den Berg, Kees Jongeneelen.

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en

omstreken

.(r)

smlt~ JII"" ~,.;-, :r

• Autorijopleid,ng in 7 dagen • hoog % g eslaagden • Vakbekwame instructeurs ~ Theonecertiftcaat in 1 dag • voor meer 1nformatce: • • •: 0900 • RIJBEWIJS voor •n•II• rijopleidinge n I Of s.uff m1ar www.a mit5online.nl

18

OPROEP Voor een meisje van 17 jaar, in Geffen. zoeken we iemand die regelmatig in het weekend iets leuks met haar wil gaan doen. Bv uitstapjes, concerten, festivals, andere ideeën zijn ook welkom Ze is rolstoelafhankelijk en heeft verzorging nodig, maar ze wil liever niet meer steeds thuis blijven of met haar ouders op stap. Er is begeleiding en een vergoeding Lijkt dit je leuk bel voor meer informatie naar Ria de Vent, Praktische Thuishulp, Vizier. Tel: 0413-214000of214005. Tevens vragen we een avond oppas voor 1 avond inde week


WETENSWAARDIGHEDEN Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 u. tot de volgende ochtend 08.00 u.). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Tel. 532 1252, voor zeer dringende spoedgevallen tel. 532 3697 J. Visschers Maandagavond: Dinsdagavond: A. v. Heyrungen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M.Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 19-20 mei Vinkel 26-27 mei Nuland 24 mei Geffen 02-03 juni Vin kei Vakanties: 18 mei t/m 25 mei M.Peeters: 21 mei t/m 25 mei P.Berkelaar: J.Visscbers: 14 en 15 mei De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 16 mei, 30 mei. Geffen: 17 mei

Internegeneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 0412 621 541 Longziekten: 0412 621 012 Neurologie: 0412 621 555 Oogheelkunde: 0412 621 035 Orthopedie: 0412 621 032 Revalidatie: 0412 621 039 Urologie: 0412 621 034 Functie-afdeling/receptie: 0412 621 332 Klachtenopvang: 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur) Laboratoriwn/administratie/bloedafuame: 0412 621 308 Oncologie-verpleegkundige: 0412 621 551 Radiologie: 0412 621 357 Trombosedienst: 0412 621331 TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, DeHeegt, Veldstraat l. 8.30-9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur.

APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma t/m vr. van 08.15 u. tot 17.30 u. za. van 12.00 u. tot 13.00 u. Spoed.recepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09. 30 - 10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30-13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45-15.30uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 10.00 - 11 .15 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 22694561.

BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00-19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30-14.30 u. en 19.00-20.00 u. BoschMedicentrurn WAZ dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00-19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00-15.00 u. en 19.00-20.00 u.

WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonrnaatschappij Maasland tel. 0486 412 544.

SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van eenafspraak voor de polikliniek ofonderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande

nurnrrers: Anesthesiologie: Cardiologie: Chirurgie: Dermatologie: Gynaecologie/obstretie:

0412 621 0412 621 0412 621 0412 621 0412 621

036 037 031 336 033

ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412-654111. Alarmnummer: 112(a1selke sec. telt). Op maandagt/m vrijdag tussen 08.30-13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00-19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. 19


(WATERSCHAP DE MAASKANT) Waterbeheersplan De Maaskant 2001-2004 Inlichting, Beheer, Onderhoud en Monitoring. "Werken aan een mooie, natuurlijke omgeving" "Het waterbeheersplan maakt veel inspanningen op het gebied van natuur en milieu concreet. Het gaat dan over de aankoop van grond voor de aanleg van ecologische verbindingszones, ecologisch onderhoud, samenwerking met derden en de relatie van ecologie met andere zaken zoals verdrogingsbestrijding, peilbeheer en recreatie. In alle pagina van het plan zit het wel verweven. En dat toont aan dat de milieutaak van het waterschap steeds meer naar voren komt.

s

Genieten van het landschap Ecologie is geen hoofdtaak van het waterschap. Het is oorspronkelijk opgericht om de waterhuishouding te beheren. Later is daar de zorg voor de waterkwaliteit bijgekomen. Nu wel het waterschap ook natuur- en milieuaspecten mee laten wegen. Dan zul je dat stevig moeten verankeren inje plannen. Bij de totstandkoming van dit waterbeheersplan is dat nadrukkelijk gebeurd. Ecologische gebieden inrichten De natte ecologische verbindingszones hebben in het totale plaatje een belangrijke plaats. Het waterschap heeft een behoorlijk bedrag uitgetrokken voor de aankoop en inrichting van deze gebieden. Een bedrag dat overigens bijna verdubbeld wordt door subsidie van rijk en provincie. Daarvoor verwerven we grond langs waterlopen, die op de kaart staan als ecologische verbindingszone. Na aankoop gaan we vervolgens denken over de meest geschikte inrichting. Daarbij kijkje zorgvuldig naar de plaats van het landschap in de streek. Gebiedsgericht De Hertogswetering is een goed voorbeeld van deze gebiedsgerichte aanpak. In feite is het een stuk van de oude Beerse Overlaat, het voormalige overstromingsgebied van de Maas. Dat is van oudsher een open terrein, met weinig bomengroei. Daar gaan we dus ook geen hoge begroeiing aanplanten. Het gaat hier om planten en dieren die voorkomen in het rivierenlandschap. Als het nodig is, houden we trouwens ook rekening met cultuurhistorische waarden. Neem bijvoorbeeld het Peelkanaal, dat vroeger deel uitmaakte van een defensielinie. Daar houd je sterk rekening mee bij de inrichting van zo'n gebied. 20

Op alle factoren letten Als je een gebied inricht, kijk je natuurlijk naar een samenspel van factoren. Je gaat niet eerst ecologisch inrichten om anderhalfjaar later eens naar de verdroging of het baggeren te kijken. Dat neem je tegelijkertijd als totaalpakket. In dat geheel speelt vismigratie bijvoorbeeld een rol Hoe dat precies een plaats gaat krijgen, is nog niet helemaal bekend. Maar we willen toch naar voorzieningen streven, waardoor de vissen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Als je een ecologische verbindingszone aanpakt d.mletje daarop. Dat hoort bij het geheel van maatregelen dat je neemt. Datzelfde geldt voor beheer en onderhoud. Ook daarvoor maak je op het gebied gerichte plannen. Samen werken Samenwerking speelt hierbij een belangrijke rol. Dat kan heel actiefingevuld worden, bijvoorbeeld bij de begrazing van een gebied. Er lopen projecten samen met Natuurmonumenten en met de ZLTO, de belangenvereniging van de boeren. In sommige gebieden hebben \.•:e bijvoorbeeld ook regelingen dat agrariërs ons maaisel opruimen en verwerken. Met bepaalde gemeenten maken we afspraken om de onderhoudstaken in gebieden te verdelen. In datzelfde verband horen eigenlijk ook de afspraken die we met verenigingen maken over het vissen en het recreatiefmedegebruik. Met de wensen en ideeën van deze groepen houden we uitdrukkelijk rekening. Beloning voor het werk Wanneer je zo intensiefbezig bent met ecologie, wil je wel graag controleren ofje op de goede weg bent. Daarom monitoren we de ontwikkelingen in de gebieden. We zien aan het voorkomen van planten en dieren '\Vat de effecten zijn van ons werk. We richten ons dan heel sterk op amfibieën, dagvlinders en libellen. Door deze soorten te bekijken, komen we veel te weten over de kwaliteit van zowel het land als het water. Bovendien maak je de resultaten vanje werk heel zichtbaar. In het afgelopenjaar hebben we op dit gebied verrassende ontdekkingen gedaan. Bepaalde soorten die bijna uit ons land waren verdwenen, zijn weer teruggekeerd. Dat is een enorme beloning voor je werk". Wat zegt het WBP2: * Het verwerven van grond voor herinrichtings-projecten en de aanleg van ecologische verbindingszones gebeurt op vrijwillige basis. We voeren een actiefaankoopbeleid en hoewel verwerving de voorkeur heeft, kan a1s alternatief ook het gebruikrecht worden gehanteerd. * Bij het opstellen van plannen voor een ecologische verbindingszone wordt uitgegaan van een volwaardige zone van gemiddeld 2,5 ha per km. Bij de uitvoering richten we ons in eerste instantie op een strook van gemiddeld 1 ha


DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen *deposito's/ vaste tennijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag. donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur }0.00 -13.00 Uli/' en voorts op afspraak

lil

ESE PA

~ LMV

·RS BV

Makelaardij Assurantiën

WIHABO

DRUKKERIJ Voor al uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van iuisle datum bil geboortekaorlies, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket b ij geboor tekaartjes. Ook voor copieerservice kunl u bij ons terecht.

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel.: (073153 2 26 84 - fox: (0731532 47 95 e-mail: drukkerij·>wihobo.nl internet: www.wihobo.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

_Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

//l!f Vakman~~\..~t\ '1\Ï\\~~

@

Voor erkend Stukadoors- en Afbouwwerk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Rommeb.v. Bedrijvenweg 2, 5386 KA Geffen Kantoor (073) 532 34 69

Wij kunnen voor U verzorgen • Spuiten van plafonds en wanden. ~~., ~ fax ( 073) 532 14 65 • Traditioneel stucadoorswerk, j g * Aanbrengen van slerpleisters ~"~


per km. en voor het overige deel wordt actiefde medewerking van derden gezocht. * Voor gronden van het waterschap in de Groene Hoofdstructuur geldt voor de jacht het zogenaamde ''nee, tenzij principe". Samen met de betrokken Wtldbeheerseenheden gaan we de richtlijnen voor het wildbeheer nader uitwerken. * In het kader van de gebiedsgerichte aanpak willen we zogenaamde beheers- en onderhoudsvisies voor waterlopen opstellen. * Om nog beter te kunnen monitoren, gaan we de bestaande meetnetten binnen De Maaskant integreren en afstemmen op de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Watersysteernrapportage.

VERVOLG WIE WAT WANNEER

In de volgende Torenklanken leest u hier meer over.

26 27 29 29

DANKBETUIGING Graag willen Bert en Pieta v. Nistelrooij jullie heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten en bloemen die wij ter gelegenheid van onze 50 jarige trouwdag mochten ontvangen. Pastoor Verbakel en het Koor bedankt voor de goed verzorgde H.Mis. Ook alle mensen die ons tijdens de receptie kwamen geluk wensen, de Harmonie Union en het Majorette korps voor de mooie serenade. Alle buurtgeooten voor de fijne versiering. En cafĂŠ zaal ''D'n Driehoek" voor de goede verzorging van deze dag. Al onze kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden, film en fotograafdie deze dag voor ons tot een onvergetelijke hebben gemaakt.

JUNI 16 Muziekvereniging WIK, Grootst kioskfeest rnmv diverse muziekkapellen 17 J.B.C. Geffen, Open Jeu de Boules tournooi 19 K .V.B., Fietsen en bezoek moskee 21 Oud papier ophalen 21 TV De Vlijmd, Lady's invitatietoernooi 23 23 23 24

Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) Jeugdbrandweerdag in Vmkel TV De Vlijmd, Vroege Vogel toernooi jeugd Rabobank Het Maasland, Outdoor Event voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Locatie: De Hooghei te Berlicum K V.O., dorpswandeling o.l.v. Ruud Verhagen Muziekvereniging WIK, voorspeelavondinklavertje4 Oud papier ophalen TV De Vlijmd, Clubavond

JULI in juli wordt er geen oud papier opgehaald i'vm vakantie 01 Dorpszeskarnp 07 Kopij inleveren Torenklank.en (nr. 11) 12 Sint-Jorisgilde, 20e gildeavond 13 St. Reik Elkaar De Hand, Kleding inzameling

AUGUSTUS 09 Sint-Jorisgilde, 2le gildeavond 12 Sint-Jorisgilde, koningschieten met teeravond 15 t/m 26 TV De Vlijmd, Clubkampioenschappen jeugd 16 Oud papier ophalen (3 kraakwagens Ă?\m vakantie) 18 Kopij inleveren Torenklank.en {nr. 13) 18 Sint-Jorisgilde, koningsmis

Bert en Pieta v. Nistelrooij-v. Santvoort.

VANDEREDACTIE INMEMORIAMTHEOVANKREY Op Witte Donderdag 12 april j.l hebben wij afscheid moe-

ten nemen van ons erelid Theo van Krey. In 1944 is Theo op jeugdige leeftijd lid geworden van ons koor. Hij heeft bij gelegenheid van zijn veertigjarig koorlidmaatschap een pauselijke onderscheiding mogen ontvangen die hij zeker verdiend heeft en waarop hij erg trots was. Naast het zingen van de tenorpartij heeft Theo jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur. Zijn steeds slechter wordende gezondheid heeft ertoe geleid dat Theo niet meer actiefdeel kon nemen aan de activiteiten van ons koor. Hij heeft zich echter voortdurend betrokken gevoeld bij het wel en wee van onze vereniging. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 22

Secretariaat: Advertenties: Redactieadressen: E-mail adres: Bezorgjng: Klachtenbezorging:

Bergstraat 26a tel. (073) 53215 44 Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Tolweg 7, en Veldstraat 13 torenklanken@planet.nl v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Bergstraat 26a, (073) 532 25 86

De redactie wil het, van de afgelopen jaren, gevoerde beleid onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke veiworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklank.en wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wtj ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? DeltaLoyd

Stad Rotterdam

Interpol is Centraal Beheer

Nationale Nederlanden

Aegon

RVS

Arnev

. :. \Jhi\/é

In f>Jederlat\dkunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars> Als onafhank~HÎk ad'liieur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen, Welkevooru de beste:én vöerdeligste is vertelleri wfru grç1ag. ' .. · + .;;· KlÖöster$tJaat 44, 5386A'fGeffér,t" '.. Tel 073 ~532 55 JO, Pax 073 ~ 532 55:60

PENSIOENEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGEN

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222

Fax

073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nlinfo@nasafbouw.nl

P. DE KIJEIN

Wij verzorgen voor u:

• • • • • •

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

C,

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel. : 06-53184263

ADMINISTRATIE 8c ADVIES MAASDONK

:\ cAFÉ l)~

~ 9.,0 Elzendreef 1

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

0.

5386 GR Geffen

~

1J

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: ·• verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening • verzorging van uw fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding

Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-532608S e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

Il

llloembindeJ'\i

lffflninka ® planten

@grafwerk ~ potterie ~ teleflora ~ @ decoratie • ® bruid6werk

• zand en grindhandel aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

® bloemen

~ ~

• loonbedrijf en mestdistributie

*

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

~

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

~V!X

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

AUTOMATISERING

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http://www. levix. nl e-mail : info@levix.nl

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

f

.Jt.

Hanegraaf B.V. Geffen

.Onderhoud en Verkoop Bouwmachine•

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN OP MAAT

www.maasdonk.net

Hardware PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 53220 0 1 Fax(073)5325068

STALEN KOZIJN E N

www.levix.nl

• • ~,1

_.,."

Software Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen (particulier/bedrijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00