Torenklanken 2001 - nr 07

Page 1

39e jaargang I nummer 1 I mei 2001

n n sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij. Geffen 1750 exemplaren

GEFFENSE AMATEURS LATEN ZIEN WAT ZE KUNNEN 3 mei houdt hem vrij... 3 Mei aanstaande zullen een aantal Geffense amateurs laten zien wat ze kunnen. In zaal de Gouden Leeuw wordt u een gratis avond aangeboden door spelende, dansende, zingende amateurs. Wij bieden u vol trots de:ze Geffense avond aan waarbij wij hopen dat u in grote getale aanwezig zult zijn. We beginnen om 20.00 uur. De optredende groepen zijn: KI-THE-GE een groep jongeren vanaf 12 jaar die zich al een heel jaar met toneelspelen hebben beziggehouden. GEFFES VOLK die zullen zich met 2 eenakters presenteren. SHOWGIRLS bekend van de recht vur zunne roap avonden. SAXFUN een groep die met hun saxofoonklank.en niemand meer op de stoel kan laten zitten. DE TOAPEN een grnep die geen introductie behoeft. Mis het niet, want dat zou zonde zijn. Tot3mei.

25 JAAR "EFFE NOAR GEFFE" Heemkundewerkgroep "VLADERACK" is in overleg met het comitĂŠ "Effe noar Geffe" op zoek naar foto's, folders enz. over die 25 jaar Boerenmert te Geffen. In 1976 vonden de eerste molenfeesten plaats. In 1977 de eerste "EFFE NOAR GEFFE". Heemkundewerkgroep "Vladerack" heeft al een uitgebreid archiet waaruit veel gegevens naar boven komen. Maar documenten, foto's en andere zaken over de

Boerenmertenin 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 en 1982 ontbreken voor een groot deel. Er moeten nog foto's, krantenknipsels, mogelijk video opnamen te vinden zijn. Heemkunde werk.groep "Vladerack" doet een vriendelijk beroep op u om te kijken ofu fotomateriaal heeft ofandere zaken en gegevens over de 24 BOERENMERTEN, maar in het bijzonder over de eerste 6 jaren. Heemkundewerkgroep "Vladerack" gaat op vermek van het comitĂŠ een extra bulletin "AUWNEITS" uitgeven en daarin de geschiedenis in beeld, documenten en informatie vastleggen voor het ZILVEREN JUBILEUM. De werkgroep vraagt alle Geffen.aren eens te neu:zen in fotomapjes, kastjes, laatjes enz. en hoopt dat er nog echte "bewaar engelen" onder u zijn, die ons willen helpen. Alle zaken worden met grote zorgvuldigheid gekopieerd en terugbezorgd. Heemkunde werkgroep "Vladerack" rekent weer op u. Als u materiaal hebt kom dan naar de "Vladerack kelder" ingang Dorpsplein op maandag tussen 19.00 en 20.30 uur ofop woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.30 uur. Een telefoontje naar G. Savel.kouls 073 532 1083 en wij komen de "spulletjes" ophalen en weer terugbezorgen. Met uw medewerking willen wij er iets moois van maken. Bij voorbaat hartelijk dank. Heemkundewerkgroep "Vladerack"


__,,__Onteigeningen

fa-----.f;

I -w.-.:~-!

i

j

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

\

ESE

lil

I

i

!

!

\

I

li

RSBV

■ lil

~--~..

■ ■ ■

B~ .fç:,~~./~i;-W

Dorpstraat 5 • Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85

i .•,

'0.~ Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Zaal voor: bruiloften - partijen • vergaderingen

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen

Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN• EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING Voor het inrichten van uw bedrlJ/M·idm.te ofuw zakel(lk kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT AltlJd voldoende op voorraad// KOK Elf 0WRTVI0 V 11' 0lfZJ: SHOWROOM OOK VOOR VW KAKTllfS llfRlCHTING

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

(~ ~

Han Gruijters Veilbo B.V. Kantoormeubelen Reggestraat 1 (ind'. terr. Elzcr,burg) 5348 LG Oss Tel. 0412 - 65 27 27


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 02-05 19.00 u * Openingsviering Mariamaand mmv Dameskoor Herdenking gevallenen Vr. 04-05 19.15 u mmv POKO VOCO Geen viering in de kapel Gebedsdienst presentatie Za. 05-05 19.00 u vormelingen mmv "The Singing Voices" Eerste Communievie11.00 u Zo. 06-05 ring Aloysiusschool mmv Kinderkoor Lof (Mariamaand) mmv 18.00 u Gemengd koor Avondmis Wo. 09-05 19.00 u * 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Vr. 11-05 H.Mis mmv Passe Partout Za. 12-05 19.00 u Eerste Communievie11.00 u Zo. 13-05 ring Mariaschool mmv Kinderkoor Wo. 16-05 19.00 u * Avondmis

* = dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 juni 2001 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

KERKBALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar" We ontvingen reeds / 12.697,75 contant of via de bank en/ 37.768,-- is ons toegezegd voor 2001. Er zijn 495 deelnemers. Hartelijk dank! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001 . BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreeku ur: woensdag van 18.00- 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). . Nieuw e-mailadres: pastoor.scheepers@levIX.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 INTERNET: www.parochiegeffen.homestead.com Dank aan allen die de Goede Weekvieringen en de Paasvieringen tot sfeervolle vieringen maakten! Pastoor en Diaken, de vele parochiemedewerkers en in het bijzonder u die aanwezig was om met ons mee te vieren. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2001. Zondag 6 mei: 11 .00 uur Eerste Communie Aloysiusschool. Woensdag 9 mei en vrijdag 11 mei oefenen in de kerk voor de Mariaschool. Donderdag 10 mei: Informatieavond voor de Eerste Communie van de Mariaschool. Zondag 13 mei: 11.00 uur Eerste Communie Mariaschool. PROGRAMMA VORMSEL 2001. Blok 3: Samen kerk zijn. Zaterdag 5 mei: 19.00 uur. Gebedsdienst waarin de vormelingen zich presenteren met zang door het jongerenkoor "The Singing Voices" uit Spoordonk. Zaterdag 12 mei: Power offire in 's Hertogenbosch. Blok 4: Sacramenten Thuis werken in de vormselmap blz. 36 t/m 41 - 46 t/m 48. Woensdag 16 mei 19.30 - 21.00 uur kind/ouder bijeenkomst op de pastorie en in de kerk. Vormselmap blz. 42 t/m 45 ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK 12 mei: Berry Pepers en Cindy van Bakel 18 mei: Alexander Maas en Cindy van Err 19 mei: Joris van Wanrooij en Edith Kan1ers 25 mei: Maurice van Wanrooij en Saskia van Bakel 26 mei: Jeroen Nederkoren en Dolinda van Wanrooij. 3


Verhuur van: tafels, stoelen, t>artafels, krukken en ta plnetallatle6

Hypotheken met:

~ l7innenlandft bie..-

De laagste rentegarantie De laagste premiegarantie

'! '7uit.enlanefs l7ier "!wijn

"°'°!l'

'°!l' glaswerl< '!t cadeau a~ikelen ~ rel.at.il!: geschenken

"!' eomplete feestjes

likeuren gedestilleerd

~ Pezorging aan huis

Oorpotraat 13 5386 AK Goffan T•l. (073) 532 46 59 Fax (073) 5325643

Maak vriibliivend een afspraak!

···!à·... . . .. .. . . .. .. . .. . .. DE ■

.

.

:

HYPOTHEEK SHOP ■

Peter van der Lee Hertogin _Johannasingel 38 5345 AJ OSS tel: 0412 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010

R.IJWIELEN TANKSTATION

r TAXI :~--·-="'

~..mm

1

Kerhtraat 11 Geffen (073) 532 13 13

23/oembinderij; 1/ Wouwbe J(fóoslerslraal .Je .5.JcJ6 717?

9ejfen

lef073 .5.J 2 / M.J

fax 07.'J .5:J 2.5 1.50

23/oemen !Plan/en 23.ruidswer.k 9.rafwer.k Xacloarii.kelen

CftJ<MUU1/bs

gra ernssen en crematies ~aar u ook verzekerd bent oonlijke en deskundige begeleiding welijke dragers, verzorgers en chauffeurs ec)aliseerd in uitvaartverzekeringen • ipforn:iatief gesprek n nacht bereikbaar

Teugenaarsstraat 129 5348 JC Oss ® 0412 - 64 24 54

06 - 51 22 90 72

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistelroolJ Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 41 ll.


BEDEVAART WITTEM De bedevaart naar Sint Gerardus in Wittem heeft plaats op zondag 27 mei 2001. De Eucharistieviering voor pelgrims is om 12. 00 uur in de kapel. Tijdens deze viering worden ook de processiekaarsen gewijd. Boekwinkel "de Wegwijzer" is een bezoekje meer dan waard! Om 14.15 uur kunt u in zaal 2 van het klooster een videofilm bekijken van Wittemse activiteiten en bijzondere gebeurtenissen die opt.v. werden uitgezonden. De middagdienst is om 15.00 uur. Bij goed weer wordt er een bidtocht door de tuin gehouden. U kunt zich voor deze bedevaart opgeven tot en met zondag 20 mei bij: Ria van Gogh, tel. 532 1592. GRAFMONUMENTJE In Nederland komt steeds meer de behoefte aan een monumentje voor doodgeboren en/ofongedoopte kinderen. Ook in onze parochie nemen we deze vraag serieus en we gaan bekijken hoe we daar invulling aan kunnen geven. U hoort er nog over. MEIMAAND-MARIAMAAND Evenals vorig jaar kunt u weer bloemen brengen in de meimaand om het beeld van Maria te sieren. Iedere vrijdagmorgen in de meimaand kunt u tussen 09.00 - 10.00 uur bloemen brengen in het portaal van de kerk. Bloemen ( en/ ofbloemenbonnen) voor het Maria kapelletje aan de Veldstraat, kunt u afgeven op Heegterstraat 2 ofDe Wan 32. Bij voorbaat hartelijk dank! VIERINGEN IN DE SINT JAN IN DE MEIMAAND Zaterdag 5 mei: 12.00uur: Pastor To. v. Osch 19.00uur: PastorTh. v. Osch/BudelsGemengdkoor/ St. Wtllibrordusgilde uit Esch. Zondag 6 mei: 07.00uur: PastorTh. v. Osch/GemengdkoorUdenhout / St. Catharinagilde Vught. 08.30 uur: Pastor To. v. Osch / Gemengd koor Udenhout/ St. Barbara, St. Sebastiaangilde Vught 10.15 uur: Mgr. Hurkmans/ Schola Cantorum Sint Jan/ St. Hubertusgilde Berkel/ St. Barbara St. Jorîsgilde Boxtel. 12.00 uur: Pastor Th. v. Osch / Gemengd koor Tilburg/ St. Jan Baptistgilde Kaatsheuvel/ St. Ambrosiusgilde Baardwijk. 17.00 uur: Maria Vespers mmv Schola Cantorum Sint Jan. Zaterdag 12 mei 12.00 uur: Mgr. Hurkmans; zending pastorale assistenten (waaronder de verlenging van de :zending van Annet v.d. Hehn)

19.00 uur: Diaken T. Bangert /volkszang/ St. AntoniusSt. Sebastiaangilde Gemonde/ St. Joris- St. Catharinagilde Gemonde

Zondag 13 mei 07 .00 uur: Diaken T. Bangert / Gem koor Drunen 08.30 uur: Diaken T. Bangert / Gem koor Drunen/ St. Jorisgilde Berlicum 10.15 uur: Diaken T. Bangert / Schola Cantorum Sint Jan/ St. Antonius- St. Sebastiaangilde Udenhout. 12.00 uur: Diaken T. Bangert / Tivolikoor Eindhoven en de koren van de parochies H. Geest Veldhoven en H. Antonius Avondmaal Best, St. Sebastiaangilde Oss/ St. AntoniusSt. Catharinagilde Nistelrode/ St. Jorîsgilde Geffen. 19.00 uur: Bidtocht

SPAAR ZILVEREN KOFFIEZAKKEN!! Effe noar Geffe bestaat dit jaar 25 jaar. Met de parochiemedewerkers sparen we de zilveren binnenzakken van kof.. fie, om een extra zilverentintje te geven aan de openluchtmis! Helpt u mee sparen? U kunt de zakken afgeven bij Trees Lamers, Dorpstraat 6.

PERSBERICHf Voorlichtingsochtend ZW/ARBO/WAO Voor mensen die langdurig ziek zijn en dreigen in de WAO te komen wordt voor de 2e keer dit jaar een voorlichtingsochtend georganiseerd. Hiervoor kunnen belangstellenden zich telefonisch melden op dinsdag ofdonderdag voormiddagen van 10.00 tot 12.00 uur. Tel. 0412 636 525. Het maximale aantal deelnemers is 15. De voorlichting wordt georganiseerd door de Stichting WAO Aktiviteitengroep Oss. Deze belangenorganisatie geeft advies, informatie en steun bij uw vragen omtrent Ziektewet, WAO en andere wetten. Voor deelname aan de voorlichting zijn géén kosten verbonden. De bijeenkomst vindt plaats op: woensdag 16 mei. De aanvang is: 10.00 uur inhet Zuidergebouw. Het adres is: Oude Molenstraat 17 Oss.

BEDANKT Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het afscheid van de Bonkelaar. Gemeente Maasdonk, I.B.N., familie, vrienden, collega's en dansgroep de Vlijt voor het mooie bloemstuk. Jan Rovers. 5


PERSBERICHT Mensen die alleen AOW hebben ofAOW aangevuld met een pensioen beneden een bepaalde grens kunnen over de jaren 1998, 1999 en 2000 geld terugkrijgen van de belastingdienst. Dit op'Jasis van de voor iedere 65-plusser geldende standaard buitengewone lasten. Hiervoor hoeven ze alleen een T-biljet te halen en deze (laten) invullen en weer inleveren bij diezelfde belastingdienst. Leuker kan het haast niet. De werkgroep 'Inkomen en Welzijn' van OSO (Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties) in Oss heeft in de persoon van de heer J. Gorter deze kwestie onderzocht en voorgelegd aan de belastingdienst in Oss. Vervolgens zijn handleidingen opgesteld voor drie groepen, waarin de 65-plussers zijn te verdelen.

roepen. Lukt het dan nog niet, dan is het inschakelen van een ouderenadviseur van de RIGOM een optie. De T-biljetten kunnen nog dit hele jaar ingeleverd worden. Tot de algemeen geldende aftrekposten horen de ziekenfondspremie AOW, de nominale premie van het ziekenfonds, de ouderdomsaftrek, de huisapotheek. Naast deze algemene aftrekposten kunnen er nog andere zijn. Bijvoorbeeld: het aanvullingsfonds, (gedeeltelijk) zelfbetaalde kosten voor tandarts, hulpmiddelen (briL gebit, kousen, gehoorapparaat), premie DELA en nog meer zaken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs van de RIGOM, tel. 0412 632 815 of 0412 633 043.

TE HUUR: JUBILEUMBOOG De RIGOM is gevraagd deze activiteit mede onder de aan-

dacht te brengen van de betrokkenen en op het RIGOMkantoor in Oss zijn de handleidingen voor het invullen van de T-biljetten op te halen. Als men er zelfniet uit komt, dan kan men wellicht hulp van familie, vrienden ofkennissen in-

Buurtvereniging ''De Wielkring" beeft een boog te huur. Huurprijs bedraagt f 25,Voor afspraken kunt u bellen: 073 532 4983.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie-Advisering Gaswasd rog ers Zonne-energie Badkamers

Ja Re Installatie- en

Adviesbureau bv

Onderhoud aan gastoestellen Kastanjehof 23 Onderhouds abonnementen gastoestellen 5386 GN GEFFEN Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Fax (073) 532 03 32 Ook levering van materialen voor zelf bouwers WWW.JA-RE.nl

Hier had uw advertentie kunnen staan! Losse advertenties tussen tekst: 1/8 pagina J 30,00 1/4 pagina f 50,00 1/2 pagina f 70,00 hele pagina f 125,00

N FEESTJE N IN STQL iets t.e viere.1 of wilt u allee,i genieten va,r ee,r 'oos huffet in ee,r sprook;esachtige om9evit19?

Brnnth-buffet

Diner-buffet

iedere zondag vrijdag-zaterdag-zondag binnenkomsl 11.00/12 00 uur binnenkomst 17.00/19 00 uur

f

6

00

35,

voor informatie e11 reserveri11ge11: Tel. 073 · 534 13 20 Kerkstraat 5a Geffen deschans@geffen.nl

f

54,50

de Pamkelder

Bruiloften feesten

tot 100 personen Lekker de avond voortzetten in onze sfeervolle kelderbar 7 Dagen per week mogelllk

6: mu11ien

All-inn oearijfsfeesten

tot 250/300 personen Informeer naar o ns · totaal pakket· en All-In prijs

tot 200 personen Compleet met ons ·nergens beter'

Met o/ zonder buffet

diner buffet

Op aflpl'Hk '! dacea pet "uit 'YOOt crotps."t5trfffÎICtb Ylllf 40 l'fflO'l<L Kild<rtl 1/a I l,ar ~ 21/a 12 )ar f 2,IO por imaijw.

NERGENS BETER NERGENS COMPLETER


EFKES BUURTE MÈ... Annelies en les Juist toen het jubileumjaar van W.I.K. van start was gegaan, kwam het droeve bericht van het overlijden van vaandeldrager Kees Gloudemans. Eenentwintig jaar lang droeg Kees met trots het vaandel van muziekvereniging W.I.K. "Hij werd daar indertijd door Bijs Heijmans voor gevraagd" vertelt zijn vrouw Annelies. "We troffen elkaar op zondagavond bij" 't Haasje". Het vaandel werd niet alleen met ere gedragen door Kees, maar ook met zorg bewaard door Annelies: op een éénpersoons bed, keurig in het plastic. En slechts bij uitzondering mochten bestuursleden het vaandel ophalen voor speciale gelegenheden. Het overlijden van Kees kwam hard aan bij Annelies. "Ik mis hem heel erg". Ook W.I.K. rouwde om hem en terecht werd Kees met muzikale eer begraven. En dan komt het moment dat er een andere persoon wordt voorgesteld als nieuwe vaandeldrager: les Brands. "Ik wist het het eerst" zegt Annelies en ik vond het heel fijn. Het moest iemand zijn, die goed voor het vaandel kon zorgen! En dat was gelukkig zo, anders was ik niet tevreden geweest". les vertelt dat het verzoek tot nieuwe vaandeldrager vrij nonchalant aan hem werd gedaan door Bernard Schuurmans. "Ik zei meteen, ja, dat doe ik.! En ik denk dat Bernard me in

eerste instantie niet wilde geloven, net als mijn vrouw Leny, want die dacht dat het een grapje was!" Maar het was zeer serieus. Omdat les de 55-jarige leeftijd had bereikt, kon hij geen actief lid van de brandweer meer blij ven. "En ik wilde bij Geffen betrokken blijven en graag bij een club horen" zegt les en Leny vult aan met "Hij kan Geffen nog niet missen!" En zo liep les dus op Carnavalszondag voor de eerste keer mee met de verklede fanfareleden, weliswaar met - in plaats van het vaandel - een tamboerijn in zijn hand! Hij werd door vele Geffenaren langs de route hartelijk 'verwelkomd'. Het was goed bevallen! "Bij de brandweer had je altijd met ongelukken en ellende te maken, terwijl het bij de fanfare altijd om feest draait" vindt les. Uiteraard blijft les gewoon broodventer (dat doet hij al ongeveer 30 jaar!), dus lopen kan hij goed. Alleen nu nog 'de goede maat' leren houden! Annelies blijftpok betrokken bij de muzikale activiteiten van W.I.K. Ze vindt het fijn, dat ze aanwezig mag zijn bij speciale gelegenheden. les heeft een nieuw pak aangemeten gekregen, maar de pet die hij draagt is van Kees. "Kees zijn naam blijft erin staan en daardoor zal ook hij niet vergeten worden!"

NATIONAAL REUMAFONDS Persbericht Opbrengst collecte Nationaal Reumafonds 2001. De landelijke inzamelingsactie van het Nationaal Reuma.fonds, welke in de week van 18 t/m 24 maart jl. is gehouden, heeft een bedrag opgebracht van/ 3.032,60. Het bestuur richt zijn welgemeende dank tot leden van het plaatselijke comité, tot de collectanten en tot een ieder die door middel van een financiële bijdrage aan het welslagen van de collecte heeft bijgedragen. Mocht u de collecte gemist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage storten op giro 324 ofbanknumrner 35.76.74.812 ten name vande Vereniging NationaalReumafonds te Amsterdam

DANKBETUIGING Bij deze willen wij iedereen dank zeggen voor de warme belangstelling die wij van u mochten ontvangen bij het overlijden van onze moeder

Jaan Romme-Langens

Een bijzonder woord van dank aan dr. Vissers, Pastoor Scbeepers, Avondwake en Ziekencomité "Schakel''. Dank u. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Romme.


ISO 9001 gecertificeerd Il SPECIALISATIES

BEDRIJVEN ~uisvestiging vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht PARTICULIEREN familiezaken ¡arbeidsrecht burenrecht

13 ACTUEEL

flexwerken millennium-aansprakelijkheden

~

STRATEGISCHE SPECIALISATIES

onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 532 44 49 fax 073 532 58 29 e-mail merlijnadv@tip.nl

8


D'N AARDBOL MET ZILVER BEKLEED... Hij behaalde het diploma bankwerker, maar ging vakantiewerk doen bij de stratenmaker... Dat is het begin geweest van "D,n aardbolbek.leder"! Het aannemingsbedrijf Tonny van den Haterd vierde op 1 april jl. haar zilveren jubileum. André v.d. Bruggen en Peter Heesakkers werden gehuldigd vanwege 25 jaar trouwe dienst! Een prachtige aardbol + bekleder in brons, geschonken door de kinderen en kleinkinderen prijkt bij Tonny en Elly in de huiskamer, alsmede een mooie zilveren hamer van het personeel en vele bloemstukken. We bladeren door een keurig verzorgd jubileumboek dat aangeboden werd op het feest. Een woordje van burgemeester H. Netten, terugblikken van de kinderen en medecompagnons, Tonny's loopbaan opgetekend door zoon David, en dat alles geUlustreerd met toepasselijke foto's. Het was vrij snel duidelijk dat Tonny het 'straten' in de vingers had. Hij ontwikkelde zich verder in het vak door cursussen te volgen en een dag in de week naar school te gaan. In 1962 werd Tonny reeds door zijn school afgevaardigd op de nationale stratenmakers wedstrijden in Breda. Hij won in groep Ade eerste prijs! Het jaar daarop begon hij met zijn broer Riny een stratenmakersbedrijf. In 1964 behaalde hij voor de tweede keer "de zilveren kaphamer". Zijn broers Jan, Sjaak en Louis+ kwamen eveneens in de firma, die uitgroeide tot een wegenbouwbedrijfB.V OokJan behaalde de zilveren hamer! Op 1april 1976 besloot Tonny om het bedrijf zelfstandig voort te zetten. Hij had diverse opdrachtgevers, waaronder de gemeentes 's-Hertogenbosch en Maasdonk. Aan de Heesterseweg werd een nieuw complex gerealiseerd. De "van den Haterds" en het ondernemen zijn duidelijk twee dingen die bij elkaar passen. In 1987 werd met broer Jan een V.O.F. opgericht. Vervolgens groeide de club uit met jonge krachten: Jan van den Haterd jr., David (zoon van Tonny) en Jason en \ Sven (zoons van Louis) traden toe tot het ~! bedrijf. ~ -De naam werd hoog gehouden, want ook ~ f · David en Jason behaalden de fel begeerde ;:,:;;:-:. zilveren hamer. Helaas konden Jan jr. en Svenzichnietmeerbewijzen, wantdekampioenschappen werden vanwege geldgebrek opgeheven.

Ook de dochters van Tonny en Elly van den Haterd bleven niet achter: Anneke runt "De Toverbal" in Oss, Jolanda "Odelin" in Geffen en Monique had een snoepshop in Tilburg en helpt momenteel haar man in zijn zaak "Bodelier Bikes". Moeder Elly is regelmatig stand-by bij ieder van hen! Tonny kijkt tevreden terug op de afgelopen 25 jaar. "De mede - compagnons werken zelfstandig, maar we zijn één team" zegt hij. ''Het draait bij ons om vakmanschap. Door de jaren is er wel veel veranderd: veel meer 'paperassen' en meer nadruk op de veiligheid. Het is in deze tijd moeilijk om jongelui voor dit werk te interesseren". Op de vraag of het (te) zwaar werk is, antwoordt Tonny: "Wat je goed en gemakkelijkkunt, is niet zwaar. Er zullen altijd mensen blijven die de kost met de handen moeten verdienen". Tonny sprak op het feest ook een dankwoord tot zijn vrouw Elly. "Zij heeft de aardbol mede draaiende gehouden; ze was mijn klankbord en volgde mij blindelings! - Het lijkt love letters wel!" Aan stoppen denkt Tonny (58 j.) voorlopig nog niet, want hij kan zijn werk prima afwisselen, door in een minder drukke tijd, samen met Elly zijn holiday house op te zoeken. Villa "Acacia Beach" vind je in Gordon's Bay in Zuid - Afrika, aan de False Bay, vlak bij Kaapstad! En mocht het ooit zo ver komen om het hamertje erbij neer te leggen, dan is er een prima opvolging. Bijgaande foto uit hetjubileumboek vond Tonny geweldig! De kleinkinderen werden te werk gesteld op een project in Oss, compleet met knielappen en zwaar materieel! Van links naar rechts ziet u: Rens - Kelly - Noëlla-Anouck en Dafne (in de laadbak van de loader) - Eline en Niels. Kleindochter N aomie ontbreekt op deze foto! Proficiat!

f~ -

l .,.

9


"Ik~ gun mijn Sfu

medew~:t/ .€r s ·•·• · ··.

Wist u dat u uw werknemers voor hetzelfde geld meer kunt

laten verdienen? Dankzij het Werknemerssparen bij de

Rabobank. Spaarvormen die werknemers èn werkgevers fiscaal

voordeel bieden. En waarbij moeiteloos een hoog rendement

verkregen wordt. Zonder dat het u extra geld of tijd kost. Gum

u uw werknemers ook hun verdiende loon? Praat dan met een

van de adviseurs zakelijke relaties van Rabobank Het Maasland.

Bel (073) 53 40 117 voor een afspraak.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


SINT JORIS GILDE GEFFEN

WERELDRECORD VENDELEN NAAR NEDERLAND!!

Op zaterdag 5 mei zal het Sint-Jorisgilde Geffen deelnemen aan een wereldrecord-poging groepsvendelen in Berlicum. Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de gildenkring de "Hoge Schuts" zullen om 20.00 uur ongeveer 300 vendeliers, afkomstig uit alle Gilden van Brabant, gedurende 16 minuten proberen gezamenlijk hun "slagen" gelijktijdig uit te voeren onder toeziend oog van de Guinisbook ofRecordcommissie. Om verzekerd te zijn van voldoende vendeliers zijn ook de Kring Gelderland (65 gilden) en de 175 schutterijen van de Oud-Limburgse Schuttersfederatiebenaderd. Totaal zijn 281 Gilden benaderd, dus dat moet lukken! Op deze wijze willen de 12 bij de "Hoge Schuts" aangesloten gilden de viering van hun 75 jarig bestaan inluiden, door het oude record (287 vendeliers) dat op naam staat van de stad Antwerpen, te verbeteren. Al ruim acht weken zijn de vendeliers Boet van Dijk, Gerard Gerrits. Ren3/4 Vogels en boofdvendetier Henk van Dijk met de 12 oefeningen bezig. Iedere zondag werd er bij gildehuis Van der Doelen met de vendels gezwaaid om de diverse slagen soms letterlijk "onder de knie" te krijgen. De bijdrage van het Sint-Jorisgilde Geffen, met vier vendeliers, is opmerkelijk omdat het gilde nog maar zo kort bestaat. Wel is het gilde op zoek naar enkele jeugdleden om hen de vendel-kunst bij te brengen. Gildepak en vendel staan al klaar!

Op zondag 22 april j.l. zijn in een plechtige Gildemis zeven nieuwe leden geĂŻnstalleerd en beeft het gilde haar traditionele Sint-Jorisdag gevierd met een schietwedstrijd en een teeravond. In een sfeervolle H.GiJdernis werden de gildetekenen (hoed en sjerp) door de Gildeheer gezegend waarna de Hoofdman, Harry Peters de nieuwe leden de belofte van trouw afnam.

Buiten op het kerkplein werd na de dienst de vendelgroet gebracht aan de Beschermheer, burgemeester Netten. Rond elfuur vertrok het Sint-Jorisgilde Geffen, voorafgegaan door standerdruiter Piet van de Wetering op een prachtige Fries, voor een korte optocht door de kern van het dorp. Na een "eenvoudige doch voedzame" lunch, bij tijdelijk gildehuis "De Gouden Leeuw", werd met slaande trom en vliegend vaandel door de Dorpstraat naar gildehuis Van der Doelen getrokken, waar een onderlinge schietwedstrijd zou plaatsvinden. Na een spannende strijd van 17 schutters (Ml V) mocht Piet van Erp zich de winnaar noemen. Piet, nog maar net gemstalleerd als nieuw lid van het Sint-Jorisgilde, ging strijken met de titel "Dagkoning" waarvoor hij een zilveren schildje als blijvende herinnering kreeg aangeboden. De dag werd besloten met een traditionele teeravond bij De Schans. Op zondag 13 mei zal het Sint-Jorisgilde Geffen, samen met het gilde Sint Sebastiaan uit Oss en het gilde Sint Catahina- Sint Anthonius-Abt uit Nistelrode, de Hoogmis (11.00 uur) in de Sint Jan van 's-Hertogenbosch opluisteren. Een oude gildetraditie om in de meimaand op te trekken naar de Sint-Jan en daar na de dienst een gildegroet te brengen aan het beeld van de Zoete Moeder.

RADIO VLADERACKEN START DAGELIJKS MAGAZINE-PROGRAMMA Onder het motto "Een nieuwe lente, een nieuw geluid", start Radio Vladeracken, de lokale omroep voor Maasdonk, per 2 april aanstaande met een totaal vernieuwde programmermg. Meest in het oog ( ofoor) springende wijziging is de start van een dagelijks Magazineprogramma tussen de klok van 18: 00 en 19:00 uur op de doordeweekse dagen. Hierin komen de hoogtepunten uit het nieuws voorbij, wwel op regionaal als nationaal niveau. Daarnaast is er in dit uur veel aandacht voor de Maasdonkse sport en is er op woensdagavond een kinderkwartier ingedeeld. Succesprogramma's als Vladerackenlnformatief, Goud van Oud op Verzoek en Op de misse behouden hun eigen plaats in de nieuwe programmering. Verder is in de nieuwe programmering van de maasdonkse omroep, de nadruk gelegd op het "horizontaal" maken hiervan. Dat wil :zeggen, dat de luisteraar dagelijks op elk uur een zelfde s00 programma kan verwachten. De verwachtingen binnen Radio Vladeracken zijn hooggespannen. Radio Vladeracken is te beluisteren op FM 106.3 of op de maasdonkse kabel op FM87.5. 7 •

11


Ă .

L

ROND DE DORPSPOMP

De vorige DORPSPOMP kreeg weer enige kritiek te horen. De Prins, de enige echte DORPSPO:MPER, had de echte republikeinen tekort gedaan. We gunnen ieder zijn eigen mening maar zweren bij ORANJE en vragen om respect en waardering voor ons Koningshuis, dat op meer dan voortreffelijke wijze ons VADERLAND dient. Twee stamtafelleden voelden zich duidelijk op de republikeinse teentjes getrapt. Er is zelfs een ingezonden stuk te lezen indezeTorenklanken. We gunnen ieder zijn eigen standpunt en hebben daarvoor respect. Dus lees het maar goed al mag je daarbij wel je wenkbrauwen fronsen. Ja, onze trouwe gast, Jan, zag toch liever een nieuw gezicht op de troon. Koningin Beatrix is ahijd w gladgestreken, niet uit de plooi te krijgen. Ja, Willem-Alexander zal zeker nu hij die fiere Maxima aan zijn zijde heeft, mogelijk wat flexibeler zijn. Jan mag bij prins Claus achterop de fiets. STREEKWIJZER vond het niet erg, dat in de vorige POMP de S van 'Schitterend" was weggevallen. "Geffes Volk"heeft zich weer echt waar gemaakt voor de jeugd. Ze brachten met hun jeugdleden van 15 tot 18 jaar het door Beppie van Zutphen geschreven spannende toneelstuk ''Nachtbraken" met vuur en verve. De kinderen uit de zaal beklommen zelfs het toneel om mee op wek te gaan naar de verborgen schat. "Geffes Volk" heeft door baar optredens in "De Meent" en in ''Het Zijl" en in onze eigen''GoudenLeeuw" kunnen proeven aan drie accommodaties en kunnen nu nog beter hunwensenlijstje invullen voor het toekomstige podium en de toneelzaal te Geffen. De jeugdgroep verdient complimenten en kreeg overal een zeer verdiend applaus. De Paasvieringen zijn weer voorbij. De Paaswake was een indrukwekkende viering met gelukkig een goed gevulde kerk. Goede Vrijdag is mogelijk te somber, dat geeft zo te denken aan DOOD en LIJDEN. En daaraan gaan we liever maar voorbij. Als je al drie keer de Mattheus-passion hebt gehoord en gezien op de t.v. dan is het ook genoeg. Bij het ontstekenvan het Licht, de Paaskaars, dan klaart alles weer op en gaan we weer genieten van het goede leven en al die lente-tover. Wat prachtig!! Koninginnedag ligt voor ons. Een mooi programma wordt weer afgewerkt onder de bezielende leiding van de Evenementen Stichten Geffen. De E.S.G. Toch weer knap elk jaar. Er was een nieuw element aan toegevoegd: De VRIJMARKT voor de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Wij zijn benieuwd naar het verloop ofen het ORANJE-ZONNETJE scheen. Vooral zijn we nieuwsgierig naar de nieuwe gedecoreerden. Er waren mensen uit Geffen, Nuland en Vinkel voorgedragen. Ja in elke kern zou wel een persoon gedecoreerd worden. Wie... ? 12

Dan volgt: HERDENKEN 4 mei... EnBEVRIJDING 5 mei Er is weer een avondviering in de kerk op 4 mei om 19.15 uur, waar iedereen welkom is. Er is passende :zang te beluisteren vanhet zeer muzikale kwartetPOCO-VOKO. Daarna volgt de stille tocht naar het Geffense monument 'BEVRIJDING' de vogel, die uiteindelijk de vrijheid krijgt en de ruimte invliegt. Er worden weer kransen gelegd, onze doden worden herdacht. Alle oorlogsleed in Geffen, de evacuatie, de jodenvervolging, de angsten, de machteloosheid, de woede komt weer even terug in onze herinnering en daaraan gekoppeld de zin, de waarde het geluk rond VRin-IEID en de intense vreugde en dankbaarheid om onze BEVRIJDING. Op 5 mei zou het eigenlijk elk jaar feest moeten zijn. "Het mag nooit meer gebeuren" vraagt ook onze bijdrage, onze inzet. Daarom roepen wij weer op om mee te HERDENKEN en mee te BEVRIJDEN. Die grote SAAMHORIGHEID die wij toen hebben ervaren, zal ons steeds opnieuw inspireren. Heemkundewerkgroep ''Vladerack" wrgt elk jaar voor 'n goede organisatie. Kom ga mee... Het is tijd... Kom ga mee... Het is nog niet te laat. .. Kom ga mee... Uit respect voor onze 13 doden, uit respect voor onze oorlogsslachtoffers, onze BEVRIJDERS. Kom en brengje kinderen mee. Zij moeten weten, hoe duur die VRIJHEID is bevochten. Pas dan zullen zij de VRin-IEID waarderen en er 'ZUIN1G' en 'BEHOEDZAAM' mee omgaan. De Geffen.se Kunstkring mag terugzien op een zeer geslaagde expositie. Er was grote belangstelling in"De Bonkelaar" Geen wonder want de presentatie was bijna professioneel te noemen. Er was echt een museumsfeer geschapen. De fraaie wandbekleding en uitgekiende verlichting zorgden voor een rustige sfeer. Alle getoonde werken kregen voldoende ruimte en licht. Het niveau was duidelijk hoger dan ooit tevoren. Iedereen was verrast door de kwaliteit en de uitnodigende sfeer. "Geffen is mooi, maar ook de Geffenaren en zeker deze 14 exposanten" . Proficiat. En we weten het: Van de Bonkelaar is best iets te maken!!! Op zondag 22 april werden 7 nieuwe leden geĂŻnstalleerd bij het SINT-JORISGILDE. Ineen bijzondere Misviering werd de eed van trouw afgelegd en beloofden ze trouw aan God, Koningin en Vaderland en de geschreven en ongeschreventraditionele wetten enin het bijwnder de voorschriften van het Gilde te eerbiedigen en na te komen. Een bijwndere indruk maken de rituelen en symbolieken met slaande trom en vooral met het vaandel en de vendels. Na de mis bracht het gilde een vendelgroet ten overstaan van de Geestelijke en Wereldlijke overheid te weten de Pastoor en Burgemeester respectievelijk Gildeheer en Beschermheer en de burgerij van Geffen en dat onder luid tromgeroffel. Het Gilde leeft en presenteerde zich nog in het dmp, met ridder Joris te paard voorop. Geffen kan trots zijn op haar Gilde en de wijze waarop het zich manifesteert. De ZILVEREN feestmarkt: 25-jaar EFFE-NAOR-GEFFE dient zich aan. De organisatie heeft een bredere opzet gekregen. Er zijn meer mensen die echte verantwoordelijkhe-


den op zich hebben genomen en daarmee het comité hebben ontlast. Een korte terugblik wijst meteen naar het ' VELE MOOIE WEER' op al die zondagen, de steeds betere vormgeving van het boerenleven en de levende have. De financiën zijn steeds een zorg: De Entreeprijs wordt niet voldoende betaald?? De bijdragen van de deelnemende middenstanders wordt alsmaar hoger. De betrokkenheid van de gemeenschap Geffen moet zeker nog worden versterkt. Meer mensen met herkenbare kleding, versiering van straten en pleinen, het optuigen van de kramen, de actieve inbreng van inwoners om de markt dynamischer, levendiger te maken. Mogelijk kan er elk jaar vanuit een thema worden gewerkt. B.v. wa aten we toen, d'ninmaak op het land en thuis, hooien en scharrelen, het vervoer, de mulders en het pakhuis, de boerenbond ende boerenleenbank, de notabelen, de school en de voorlichting, de verlichting, energiebromen(brooolie) de seizoenen, de woonwagen, schooiers, venters, enz. De openluchtmis is een groot succes en hoort er echt bij met schaapjes en herder. De bezoeken van de Bisschop en de Commissaris van de Koningin. De problemen rond belasting betalen voor het comité, de aansprakelijkheid van het comité zijn een paar van die zorgelijke zaken. Geffen is op de WERELDKAART gezet, dat wel. De formule is goed, maar de jury moet wel elkjaar bloedenthousiast kunnen zijn. De oud-gemeentesecretaris Clemens wil graag de jury versterken. Ja, die kan de puntjes op dei zetten. De zaterdagavond voor "Effe naor Geffe" is nogal eens verregend. Het OPEN PODIUM niet altijd geslaagd. De laatste 5 jaren is er gelukkig "De Geffenaar van het jaar" bij gekomen. Dat is een uniek gebeuren geworden, wat er echt bij hoort. Prachtig, spannend, enheel zinvol. We moeten ons weer beraden op de voordacht voor 2001. Er vallen al weer namen. De volgende stamtafel gaan we even "in het geheim" drie personen kiezen, die door ons worden voorgedragen. De stamtafel wil graag een vertegenwoordiging van het comité ontvangen om nog eens door te praten over verleden en toekomst. "Vladerack" gaat de geschiedenis beschrijven. U kunt helpen zult U lezen in deze TORENKLANKEN. Aandacht voorde VRIJWILLIGERS!!! De"Stille Krachten" die alles mogelijk maken. Er is helaas nog weinig actie rond de Vrijwilligers, al zouden die in ditjaar bijzonder worden bedacht. We stellen voor om een VRIJWILLl GERSdag te houden. Elke vereniging, instantie, organisatie mag vrijwilligers voordragen, waarna de genomineerden samen komen in hoe kan het anders, in 'De Gouden Leeuw'' voor een feestje en daar zou dan de verkiezing kunnen plaatsvinden van de Vrijwilliger van Geffen in een soort stemming, als de stemming er in zit. 1 Met aandacht voor de fietsers. Gelukkig heeft de gemeente Maasdonk alles al perfect geregeld. De borden staan op de goede plek. Dus let op verkeersdeelneiners. Bij gelijkwaardige kruisingen hebben :fietsers van rechts ook!! ! VOORRANG!! Fietsers hebben bijna altijd voorrang, ja toch en vooral kinderen in de bebouwde KOM!! Auto's moeten

maar eens een stapje terug zetten. Verder is het akelig stil, rustig rond gemeentezaken. Brandweerkaz.erne, geen nieuws. Wel plannen, nieuwe plannen vol fantasie.en mogelijk ook wel goede voor een kantorencomplex, seniorenwoningen en Brandweerkazerne in een gebouw onder de naam POORT van GEFFEN!!! Hallo, niet mis, nie voor de poes!!! En hoe zit het met de scholen, het gemeenschapshuis... Seniorenwoningen. Betaalbare woningen voor de jongeren, de intreders?? Het particulier initiatiefis er wel! Rond C l 000, Fixet, De Boerenbond. Misschien schudt dat de gemeente wakker. S.A.B. is nog in particuliere handen. Maar het kan nog, al zal Carbone daar munt uitslaan en terecht. Vanstamtafel 135. Volgende stamtafel 6 mei in café Govers van 10.30 uur tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ëffe naor Geffe staat dan zeker op de agenda. Ook U bent welkom. De Prins tel. 0412-640982.

COLLECTE VASTENAKTIE 2001 De opbrengst van de vastenaktie is dit jaar F 4.694,55. Daarvanis F.266,35 bijeen gebracht door de kinderen middels het bekende vastendoosje. Onze dank gaat uit naar alle collectanten voor het ophalen van de vastenzakjes en alle gulle gevers die het gezamenlijk mogelijk hebben gemaakt om tot dit resuhaat te komen. M.O.V.Ge:ffen. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 13


/.,

•-..e

PARTIJ VOOR EEN LEEFBAAR MAASDONK MAASDONK!!! Partij Maasdonk is geĂŻnteresseerd in de mening van de burgers betreffer Je allerlei diverse zaken. Met name zijn wij geihteresseera in wat U als inwoner van Maasdonk onder een leefbaar Maasdonk verstaat.Wat vindt U nu belangrijk voor een leefbare omgeving ofwaar ergert U zich aan? Veel groenvoorzieningen? Een speelveldje voor de jeugd? Een veilige buurt? Verkeersdrernpels?Hondenpoep op de stoep? Laat het ons weten. Zo willen we proberen om U als inwoner wat meer te betrek.ken bij politieke en gemeentelijke zaken.Als wij U mening kennen ofeen idee krijgen van wat er onder de burgers nu leeft dan kunnen wij daar mogelijk als politieke partij wat mee doen. Er wordt vaak gezegd over de politiek dat je daar niets mee kunt doen. Ze beloven A en ze doen vervolgens rustig B. Een hoop blabla. Een terechte gedachte? Als politieke partij stellen wij ons ook de vraag, hoe kunnen we onze inwoners nu meer enthousiast maken ofkrijgen voor de gemeente politiek? Tijdens de gemeenteraadsvergaderingen worden er veel zaken besproken en besloten die ons allen ofvoor een groot gedeelte van ons allen aangaan. Vaak over ons wel en wee ofliever gezegd over onze leefbaarheid. Daarom willen wij graag U mening horen hoe U over bepaalde zaken denkt.

Mensen hebben vaak een hekel aan vergaderen. Daarom komen wij U tegemoet en wel op de volgende wijze. We willen als partij Maasdonk periodiek een stelling deponeren via Vladeracken TV, via de maandelijkse bladen die in de drie kernen verschijnen en binnenkort via de website van de gemeente Maasdonk. We willen graag dat U uw reacties aan ons kenbaar maakt. Dat kan op de volgende wijze: Telefonisch 073-5320040 Perfax:073-5320034 Schriftelijk: Secretariaat Partij Maasdonk Veldstraat 11 5391 BCNULAND Per e-mail: partijmaasdonk@home.nl De stelling voor deze maand is: Heeft u de verkeersdrempels in Nuland al gezien en gevoeld? Moet het in Geffen en Vinkel ook zo? Uw mening en suggesties ontvangen wij graag, ook als om andere zaken gaat! Stel ons niet teleur en reageer en werk met ons mee aan een leefbaar Maasdonk. Partij Maasdonk- voor een leefbaar Maasdonk

DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS

B. de Kinderen v.o.f. Molenstraat 32, Geffen Tel. 532 55 51

Gratis Uw huisdier op de foto!!? kom dan Zaterdag 19 mei vanaf 11.00 tot 16.00 u bij ons langs. Ook zijn er die dag allerlei aanbiedingen in onze winkel verkrijgbaar. Dit alles in verband met het 10-jarig bestaan van onze winkel. Graag tot ziens, Anita & Bart. 14


MCZIEKVERENIGING _ \Villen Is Kunnen tt

'effen

I

Als ou?er van een kleine peuter_ zult uwe~ merken dat deze kinderen hun leefwereld willen vemnmen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die ansluit bij hun ontwikkeling, en die zo is ingericht dat een peuter zich dar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuters zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3x per jaar een inschrij:ing. Bij de inschrijving moet de peuter minimaal 1 ;aar en 9 mnd. Zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan onderleiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste indruk op doen. De peuters komen nadat ze geplaats

N

s c

H R

U Vf ! N G

ZIJD,

een ochtend van 09.00 - 11.45 uur en een middag van 13.15-15.30 uur. Per maand vragen wij hiervoor een vergoeding van 50,- . Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijving op Maandag 14 mei 2001 tussen 09.30-11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt J 10,-. Voor een machtig~g voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro rekerung nr. mee te brengen!!! Wij hopen dat nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Graag tot ziens bij de inschrijving op ''De Paddestoel"

Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal ''De Paddestoel" PS. Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u contact opnemen met Mieke Zeeuwen, tel. 532 1126.

Op 7 apriljongst leden zijn twee leden van onze vereniging op examen geweest in Tilburg, Anne vanNistelrooij (altsaxofoon) en Jan van de Zande (bariton). Zij legden allebei het A-examen af en zijn beide ook geslaagd. Jan met een puntentotaal van 40 en Anne met een pW1tentotaal van 48,5. Jan en Anne alsnog van harte gefeliciteerd en ga w door!! 12 mei aanstaande vindt wederom het jaarlijkse Maasdonkconcert plaats. Tijdens deze avond z.al naast fan-

fare WIK ook harmonie Odio en Union een optreden ver zorgen U kunt dus op een avond genieten van drie verschillen korpsen, die ieder op eigen wijze "hun muziek" ten gehore brengen. Een avond die u absoluut niet mag missen, want zeg nou zelf, waar ergens kunt u op een avond naar zoveel verschillende soorten muziek luisteren??? Juist alleen hier in ons eigen Maasdonk tijdens het Maasdonkconcert. Vanwege gebrek aan een culturele ruimte in Geffen vindt het concert plaats in De Meent te Nuland, de organisatie is wel in handen van onze muziekvereniging. Kom dus op 12 mei naar De Meent en geniet van de muziek die Maasdonk rijk is. Aanvang eerste optreden rond de .klok van 19.30 uur. Entree gratis!! Noteert u ook alvast de volgende data in uw agenda: 16juni aanstaande organiseert blaaskapel De Pompzwengels een grootst kioskfeest met optredens van diverse kapellen uit de omgeving en zelfs een optreden van een top-kapel uit BelgiĂŤ. In de volgende torenklanken meer infonnatie over deze avond. 27 juni aanstaande houdt onze muziekvereniging een voorspeelavond, tijdens zo'n avond kan men naar leerlingen luisteren die net begonnen zijn ofdie al even op les zitten. U kunt ook kennis maken met de diverse instrumenten die onze muziekvereniging rijk is. (van trom tot bas). Mocht u of een van uw kinderen altijd al een instrument hebben willen spelen, maar u weet eigenlijk niet hoe het allemaal werkt ofgeregeld is, dan is zo'n inspeelavond de ideale gelegenheid. In de volgende torenklanken meer informatie over deze avond. Muzikale groet, PR Muziekvereniging WIK

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 15


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09. 00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19.00 uur met uitwndering vandinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitwndering van dinsdagen waarop een connnissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 16

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer V:an der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt uhet gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08 .30-12.3 0 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK MAART2001 Geboorten: 02-03 StefJohannes Martinus Jacobus van der Biezen 03-03 ImkeJustinaMaria Timmermans 09-03 Niels van de Langenberg 10-03 Romy Cunera Maria Langens 14-03 Sanne Johanna Juliana van der Donk 14-03 Fleur Anna Rica Ketelaars 15-03 JuulAnnevanErp 15-03 Stefanus Johannes Petrus Loohuis 17-03 Luke Henricus Johannus van den Akker 22-03 Sanne Allegonda Wtlhelmina Johanna Ketelaars Overlijden: 03-03 WtlhelminaAdrianaRomme-Langens, 85jaar 16-03 Hendrikus Gerardus Rovers, 81 jaar 28-03 Christiaan van de Ven- van Wanrooij, 85 jaar

WOONKOSTEN EN BIJSTAND VANGNETREGELING HUURSUBSIDIE Huursubsidie hangt afvan uw inkomen. Daarbij wordt gekeken naar uw belastbare inkomen in het vorige kalenderjaar. Het kan zijn dat u op 1 juli 2000 niet in aanmerking kwam voor huursubsidie, ofminder huursubsidie heeft gekregen omdat uw inkomen te hoog was. Maar als uw inkomen met ten minste 20% is gedaald, kunt u een beroep doen op de vangnetregeling. U kunt hiervoor bij de gemeente een aanvraag indienen, tot drie maanden nadat uw inkomen is gedaald.


BIJZONDERE BIJSTAND VOOR HOGE WOONKOSTEN Krijgt u geen huursubsidie en kunt u ook geen beroep doen op de vangnetregeling? Dan kunt u misschien wel bijzondere bijstand voor hoge woonkosten krijgen. U kunt hiervoor in aamnerking komenaJs uw netto woonkosten te hoog zijn in v~rhouding tot uw inkomen. Maar ook a1s u een koophuis heeft, kunt u soms recht hebben op deze bijzondere bijstand. De gemeente beoordeelt uw aanvraag.

Wat zijn woonkosten? Voor het berekenen van de bijzondere bijstand kijkt de gemeente altijd naar uw netto woonkosten. - Bij een huurhuis wordt gekeken naar uw nettohuur. Dat is de huur rue u aan uw verhuurder betaalt. De kosten van gas en elektra en de kosten van water tellen niet mee. Sommige andere servicekosten tellen wel mee. - Bij een koophuis gelden als netto woonkosten: - de hypotheekrente; - de premie opstalverzekering; - eigenaarsdeel onroerende-zaakbelasting; - erfpachtcanon; - onderhoudskosten; - rioolrecht; - polder- en waterschapsbelasting. U hoeft geen uitkering van de gemeente te hebben om bijzondere bijstand voor hoge woonkosten aan te vragen. Iedereen die een inkomen heeft dat niet toereikend is, kan ervoor in aanmerking komen. Bijzondere bijstand voor hoge woonkosten is mogelijk als uw woonkosten te hoog zijn in verhouding tot uw inkomsten. Maar u mag niet te veel vermogen hebben. De grens voor alleenstaanden is f 10.000,- en voor een (een-ouder) gezin [20.000,-. Aan de hand van uw inkomsten en vermogen wordt uw draagkracht berekend. ALS U EEN KOOPHUIS HEEFT Heeft u een koophuis, dan heeft u geen recht op huursubsidie. Bij een minimuminkomen en woonkostendie liggen tussen de f 357,- en f 1.149,- per maand, kunt u bijzondere bijstand voor hoge woonkosten krijgen. Bij een hoger inkomen moet u steeds wat meer woonlasten zelfbetalen. En u mag niet te veel vermogen hebben. Zijn uw woonkosten hoger danf 1.149,- per maand, dan kunt u soms toch bijzondere bijstand krijgen. Dit kan tijdelijk zijn en er kan de verplichting aan verbonden zijn dat u moet verhuizen naar een goedkoper huis. GEEN HUURSUBSIDIE EN GEEN BIJZONDERE BIJSTAND In bepaalde situaties kunt u geen van beide regelingen aan-

vragen: - als u jonger bent dan 23 jaar en uw huur hoger is dan f634,- per maand; - als u een kamer ofeen etage huurt die niet als zelfstandige woonruimte is geregistreerd. Behalve wanneer het gaat om

een groepswoning voor ouderen ofbegeleid wonen voor gehandicapten. NOG VRAGEN? Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het bureau Sociale Zaken, afdeling Inwoners, van de gemeente Maasdonk (tel. 073-5342100). De openingstijden van het bureau Sociale Zaken zijn: *maandag-tot enmet vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur en op dinsdagavond van 17. 00 uur tot 19.00 uur.

WIE WAT WANNEER MEI 02 Schoolvoetbaltoemooi voor de jongens in Heesch 03 Schoolvoetbaltoernooi voor de meisjes te Geffen 04 Dodenherdenking 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 05 Bevrijdingsdag 05 Sint-Jorisgilde, Wereldrecordpoging vendelen 05 H.Mis 19.00 u. Jongerenkoor Singing Voices uit Oirschot 05 Presentatie vormelingen, 19.00 uur 06 Aloysiusschool, Eerste communie 06 Sint-Jorisgilde, 75 jaar Hoge Schuts (Berlicum) 08 K.V.O.,jaarlijkse reisje 09 TV De Vlijmd, Vriendjes-vriendinnetjes toernooi jeugd 10 Sint-Jorisgilde, 18e gildeavond 10 K. V.B., Moederdagviering 12 TV De Vlijmd, Invitatietoernooi jeugd 12 Buurtver. De Vierwinden, Bowlen 12 Muziekvereniging WIK, Maasdonkconcert in De Meent te Nuland 13 Moederdag 13 Mariaschool, Eerste communie 13 Sint-Jorisgilde naar Sint Jan 's-Hertogenbosch 14 Peuterspeelzaal De Paddestoel, inschrĂźving peuters 14 TV De Vlijmd, Lady's day senioren 15 K.V.O. enK.V.B., fietsbedevaartnaarde St. Jan in DenBosch 16 K. V.0., kring bedevaart naar Handel 17 Oud papier ophalen 18 TV De Vlijmd, Hanenavond senioren 20 0'68, 26e buitenvolleybaltoernooi, de Biescamp 24 Hemelvaart 25 Oud papier ophalen 25 TV De Vlijmd, Clubavond 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 27 Bedevaart Wittem JUNI 01 Vormsel 03 TV De Vlijmd, Pinkster-invitatietoernooi senioren 04 Sint-Jorisgilde, burgerkoningschieten 17


KINDERSTIJK GEFFESVOLK GESLAAGD Zaterdagmiddag ... het stuk Nachtbreken vangt aan. De meeste kinderen zitten gespannen op hun stoel te wachten tot Nikki (gespeeld door Noortje van Venrooy) dan eindelijk op piratenjacht begint. Geffes Volk opende al verrassend door hun piratenlied met alle spelers te zingen. Daarna begonnen oma (Antoinet van Schayk) en Nikki met een verhaal over een schat die ergens verborgen lag in huis. Nikki zocht al snel de hulp van de

twee beste dozenverscheurders Jaap en Joep (Stefan Schellings en Jan van der Zande). Een erg vlot leuk stukje wat zeer herkenbaar was. De zussen van Nikki (Marloes Hendriks en Ellen van Dongen) waren ondertussen ook scheldend en etend bezig om iedereen weer naar bed te krijgen. Jaap en Joep werden ook nog verrast door hun vriendinnen (Ina Heymans) "zou ik zo zeggen" en (Regina Jonker) "weetje wel". Al kauwend op een flinke kauwgom was dit Amsterdamse stelletje toch goed op de hoogte omdat ze met de jongens naar de Geffense bosjes gingen naar het Akkertje. Alle lof dus voor het zelfgeschreven stuk v an Beppie van Zutphen. Een knappe uitdaging van Geffes Volk en zo te horen na afloop hadden de kinderen genoten.

Uitslag kleurplaten van Nachtbreken De kinderen die naar de voorstelling Nachtbreken zijn geweest hebben ook verschillende kleurplaten ingeleverd. Daarmee hebben ze Nikki goed geholpen en konden ze zo de schat vinden onder de parketvloer. . Als dank daarvoor heeft Nikki de volgende prijswinnaars uitgekozen. ' Daisy de Haas, Dennis Coppens, Diessie van Uden ~ uit Geffen, Stan de Kers uit Vinkel en Inge Heymans uit Nuland. De prijzen zijn al uitgedeeld na de voorstelling of zullen worden thuis bezorgd.

Keurslagerij van Tuyl heeft meer dan al leen vlees! ! ! * Iedere week een kant en klare maaltijd van de week * Dagverse pizza's uit eigen keuken * Heerlijke gevulde stokbroodjes * Dagverse soepen uit eigen keuken

* Gevulde Turkse broodjes

Keurslagerij

VANTUYL 18

KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

B~

XCELLENT

Van 23 april t/m 14 juli 2001, dus tijd genoeg om de hele serie voordelig aan te schaffen.

Vraag een spaarfolder en doe mee!


..

!

;,,"1,l; i·:: ,:•·:·· . •

• ••

' . ••·•• ....... ., ... i. . . . .. .. ... , 1 · · • . ••• • .•

'

Raadsvergadering 17 april 2001

De raadsvergadering van april was er weer geen die de geschiedenisboeken in zal gaan, als een bijeenkomst waarin belangrijke knopen werden doorgehakt. Integendeel. Het leeuwendeel van de vergadering werd weer gesproken over zaken die niet op de agenda stonden. De besluitvonning over jeugdhuis De Den in Vinkel liep onnodige vertraging op. Coalitiepartij Dorpsbelangen stak weer een stok in het wiel van de toch al zo trage fiets van wethouder Van Bakel. Kortom: het was weer een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet! De VPM weet hoe het wel moet, maarheeft helaas de touwtjes niet in handen. Dit is een mooi bruggetje naar het tweede hoofdstukje van mijn bijdrage over: De verkiezingen in 2002 In maart 2002 zijn er gelukkig verkiezingen. Maar dat had u

al gemerkt. In de vorige Toren.klanken zat een grasgroene enquête van het CDA Het CDA wil weten wat de kiezer bezighoudt. Het CDA zit al sinds mensenheugenis in het college, maar de partij weet blijkbaar niet wat de kiezer wil!!! De nog steeds voornamelijk Nulands georiënteerde Partij Maasdonk is via VTV begonnen met het lanceren van prikkelende stellingen. Zo wordt uw mening gevraagd over de drempels in de Duyn en Daelseweg. Blijkooar een hot item in hun verkiezingscampagne straks. En wat doet de VPM? Natuurlijk is ook de VPM druk bezig met haar voorbereidingen op de verkiezingen. Als wij daarmee klaar zijn, meer daarover. In de tussentijd zal ik u blijven infonneren over het politieke wel en wee in Maasdonk. Bijvoorbeeld door korte artikeltjes te schrijven in dit prachtige dorpsblad. Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, tel. 532 4628 charlesvanherpen@hetnet.nl

ORANJEBITTER Dorpspomper, wat maakje me nou?

Een verkeerd nobel gevoel moet zich van je meester hebben gemaakt, toenje rond de dorpspomp euforisch noteerde dat "nieuwlichters, lauwloeners en zogenaamde republikeinen misbruik maken van de situatie en ons de schittering van de KROONwillenontnemen".

Dit allemaal vanwege de verloving van MAXIMA en de KROONPRINS (hoofdletters zoals inje Dorpspomp). Nog los van de vraag ofje opmerking wel zo aardig offeitelijk juist is, wordt het vervolgens bitter wanneerje de critici verwijt dat zij de generatie, die de oorlog beleefde en die volgens jou zeer gehecht is aan ORANJE, in de kou zetten. Dat is wel héél kort door de bocht. Op Maxima is niets aan te merken. Zij heeft getoond uit het goede hout te zijn gesneden. Maar de kardinale vraag is of haar familie via een zijlijn in goede gemoede naast onze koning kan staan! Oranje is altijd voorvechter geweest van democratie. Dit plaatst Oranje voor een enorm dilemma, juist omdat het om de kroonprins gaat, die zijn aspiratie handhaaft om koning van ons land te worden. Want de aanstaande verbinding van Oranje met een familie, die nog in 2001 positief staat tegenover een mentaliteit, zoals die van de moordregisseurs en collaborateurs uit onze oorlog, moet iedere Oranjefan tot zorg zijn. Is het daarom verkeerd dat kritische Nederlanders omwille van de integriteit van Oranje nu vraagtekens plaatsen? En de zere vinger leggen op de ongelooflijke kwetsbaarheid van het instituut koning, van het huis van Oranje en dus van onze eigenwaarde?Neen, dacht ik. Dorpspomper, daardoor wordt aan niets de door jou vereerde schittering ontnomen, maar worden zorg om Oranje en realiteitsbesefgetoond. De Oraajes zijn innners ook maar mensen. De generatie, die de oorlog beleefde, heeft nu evengoed zijn vragen. En die voelt zich in zijn waardering voor Oranje door de critici helemáál niet in de kou gezet. Integendeel. Leuk is het niet, moeilijk wel. Volgens mij heb je dit toch even onderschat. Jaap Bijleveld Stichting peuterspeelzaal "de Paddestoel" te Geffen is op zoek naar

lnval-/leidster Vind je het leuk met kinderen om te gaan en heb je minimaal een afgeronde MBO-opleiding gericht op Kinderopvang dan nodigen we je uit te solliciteren. De salariëring is conform CAO Welzijn salarisregeling Kinderopvang. Schriftelijke sollicitaties binnen 8 dagen na het verschijnen van de advertentie richten aan: Peuterspeelzaal "de Paddestoel" t.a.v. Franca Meijs, afd. Personeelszaken Postbus 46, 5386 ZG Geffen 19


WIE HEEFT NAGEDACHT OVER UW s RGELD? STAP NU EXTRA GUNSTIG IN OP DE STIJGRENTE REKENING. Stel, u heeft geld over. En u denkt erover

oog op de Wet inkomstenbelast ing 2001 kan

om dit tegen een aantrekkelijke rente weg te

de gegarandeerde rente van 4% en hoger bij-

zetten. Mogen wij dan een suggestie doen? De

zonder aantrekkelijk voor u zijn. Uw Regio

Stijgrente Rekening. Die biedt volop vrijheid en

Bank adviseur vertelt u hier graag meer over.

een mooi rendement. Het eerste jaar ontvangt

Maar wacht niet te lang. Want dit aanbod geldt

u al 4% rente. En zoals de naam al doet ver-

van 15 april tot en met 15 mei 2001.

moeden, gaat deze rente alleen maar omhoog.

REGIO,/it.*BANK 7

Gegarandeerd. Elk jaar opnieuw. Met een maximale looptijd van zes jaar. Ook met het

â– 11

D E

B A N K I E R

VAN HEESE PAR-TJ;RS BV

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

20

D I E

J E

K E N

r


GEFFENS EHBO NIEUWS Het EHBO seizoen is weer ten einde, het is weer een succes vol jaar geweest met een hele grote opkomst tijdens de oefenavonden en buiten oefeningen. Hiervoor alle leden hartelijk dank. Ook voor de werkgroepen die alles hebben voorbereid voor het 50 jarigjubileum en de ramp oefening. Hopelijk kunnen we deze z.omer weer op de leden rekenen tijdens het posten bij diverse evenementen Volgend seizoen willen we in september een nieuwe cursus EHBO en reanimatie starten, heeft u interesse dan kunt u zich opgeven bij dhr. Henk van Dinther, Pater v.d. Elzenstraat 30teGeffen, tel 073 532 3515, de kosten voor deze cursus bedragen/ 250,- alles inbegrepen. Allemaal een zonnige zomer toegewenst en prettige vakantie. Groetjes Ton Gloudemans

GEWNDHEID SERVICE BRABANT NOORD-OOST Organiseert in samenwerking met MEDAC de cursus EERSTE HULP BIJ OUDEREN Een praktijkgerichte cursus voor ouderen & voor verzorgers van ouderen.

*

Het vroegtijdig herkennen van lichamelijke problemen * Het tijdig inschakelen van de juiste hulpverlener. Bij aanvang van de cursus ontvangt u een cursusboek. Opzet van de cursus

De cursus bestaan uit vijfbijeenkomsten van elk twee uur. Tijdens de eerste bijeenkomst zal een medewerker uit de Thuiszorgwinkel u tips en adviezen geven, z.odat ongelukken in en om huis veelal voorkomen kunnen worden. De overige vier bijeenkomsten worden verzorgd door instructeurs van het opleidingsbureau MEDAC. De instructeurs zijn mensen uit de praktijk z.oals verpleegkundigen van de ambulance ofintensieve z.org afdeling van een ziekenhuis. De cursus is opgezet in samenwerking met dr. P. Zwart (cardioloog) en dr. H. van Heusden (chirurg/trawnatoloog) beiden medisch specialist van het Bemhoven ziekenhuis locatie Oss en Veghel. Rear:rimatie is geen standaard onderdeel van deze cursus, in verband met de zware lichamelijke en psychische belasting. Indien u de reanimatie technieken wel wilt aanleren, kan dat in een extra les. Als u twijfelt ofu de reanimatiehandelingen aankunt, overleg dan met de instructeur ofraadpleeg uw huisarts. Bij voldoende belangstelling zal er voor verz.orgers van ouderen een aparte cursus gegeven worden. Kosten

Eerste Hulp Bij Ouderen

Waarom Eerste Hulp Bij Ouderen? Door een goede gezondheidszorg en een gezondere leefstijl stijgt de gemiddelde leeftijd van de bevolkmg. Toch is het logisch, dat juist een ouder wordend lichaam minder gaat functioneren ofgevoeliger wordt voor mankementen. Dit kan tot (plotselinge) gezondheidsproblemen leiden. Het vroegtijdig herkennen van serieuze problemen en het inschakelen van de juiste hulpverlener, kan vaak erger voorkomen, ja zelfs levens redden Wtlt u inzicht krijgen in het lichamelijke proces van ouder worden, welke lichamelijke problemen zich voor kunnen doen en hoe u die vroegtijdig kunt herkennen en op waarde in kunt schatten. Dan is dit de juiste cursus. Inhoud van de cursus 1n de lessen komen diverse onderwerpen aan de orde, o.a.: * De veiligheid in en omhuis. * Welke lichamelijke problemenkunnen zich voordoen? * - Bewustzijnsstoornissen zoals hersenbloeding, hersen-

-

infarct en beroerte. Chronische- ofacute ademhalingsstoornissen, longemfyseem en verslikking. Hart- en vaatziekten zoals infarct en het ontstaan van hartklachten. Ouderdomssuiker. Ook zullen shock, verwondingen, brandwonden en breuken aan de orde komen.

5 Bijeenkomsten & cursusboek f 150,Abonnees van de Gezondheid Service f 115,Bijeenkomst reanimatie/ 25,Plaats Boxmeer Oss Uden

Datum 8mei 9mei 29mei

Tijd 13.30 - 16.00 uur 09.15 - 11.45 uur 09.15-11.45 uur

Informatie & aanmelding

Voor informatie en/ofaanmelding kunt u contact opnemen met Gezondheid Service Brabant Noord Oost, tel. 0413 333 733. Op werkdagentussen09.00 en 12.00 uur.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

I

BERGHEMSEWEG153A

ERNIS

~-s-c-h-il_d_e-,s-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08 21


MUZIEKSCHOOL "MAASDONK" Belangrijk bericht voor de ouders van leerlingen van de Basisscholen in Nuland, Geffen en Vinkel. De opzet van het Muziekonderwijs is ingrijpend veranderd.

drie ofvier. Elk kind krijgt per les minimaal 15 minuten individuele aandacht. Er is keuze uit o.a piano, blokfluit, dwarsfluit, gitaar, viool, vedel, harp, keyboard, slagwerk, zang, blaasinstrumenten enz. De kosten daarvan bedragen f 450,-per jaar volgens de huidige normen.

De opleiding heet voortaan: Instrumentaal Voorbereidend Onderwijs, afgekort: "I.V.0.". De kinderen nemen daar op jongere leeftijd aan deel. De lessen hebben veel speelsere vormen. Daarom zullen volgend schooljaar 200 I-2002 de kinderen uit de groepen drie van de Basisscholen deel kunnen gaan nemen aan de Voorbereidende lessen. Ouders van kinderen, die nu in groep twee zitten krijgen daarvoor nog nader bericht via de scholen. De inschrijving is mogelijk tot eind juni. Kinderen die na de grote vakantie in groep drie zitten kunnen zich laten inschrijven voor de cursus: Muziek en Beweging, dit zijn 15 lessen van elk 45 minuten en de Speel- leerklas, dit zijn 20 lessen ook elk van 45 minuten. In de Speel- leerklas wordt gebruik gemaakt van een Klokkenspei die de leerlingen vi8; de muziekschool aanschaffen, kosten f 35, -. Dus eerst 15 lessen Muziek en Beweging en daarna 20 lessen Speel- leerklas. De kosten van deze 35 lessen bedragen f 200,-. Het jaar daaropvolgend kunnen deze kinderen nog eenjaar Muziekclub volgen. In dit jaar krijgen de kinderen 38 lessen van 60 minuten. De lessen van de Muziekclub zijn gericht op het kennismaken met muziekinstrumenten (instrumentale oriëntatie). De kosten hiervan bedragen f 191,-perjaar. Daarna kunnen de leerlingen worden ingeschreven voor instrumentale lessen: 38 lessen, meestal in groepjes van twee,

Hoe verder met de leerlingen van de andere groepen. Leerjaar 2001-2002 wordt een overgangsjaar. Om alle kinderen kans te bieden toch nog deel te nemen aan Muziek onderwijs van de muziekschool "Maasdonk", mogen de leerlingen, die nu in Vtnkel al Muziekclub 1 volgen, volgend jaar nog doorstromen naar Muziekclub 2 en kunnen dan tevens een instrument kiezen. Muziekclub 2 plus opleiding op een instrument kosten dan/ 495,-per jaar. De kinderen, die al instrumentale lessen volgen, kunnen die voortzetten kosten f 450,- per jaar. In Geffen, Nuland en Vinkel start dus volgend schooljaar de nieuwe opleiding voor leerlingen van de groepen 3. De lessen gaan alleen door bij voldoende deelname per dorp. Het is mogelijk, dat leerlingen van twee dorpen worden samengevoegd. De groepsgrootte is minimaal 15 leerlingen. Een nieuwe start moet in de drie kernen mogelijk zijn. De stichting Muziekschool "Maasdonk" heeft daarin alle vertrouwen. Voor informatie kunt u zich wenden tot mevr. Germa Martens, tel. 073 532 7907, mevr. Ineke v.d. Wetering tel. 073 532 2601 en mevr. Maria Leeyen, tel. 073 532 3900. Namens Muziekschool "Maasdonk" Theo Prinssen, tel. 0412 640 982.

~@tri C ---~Rek

a

~r· ' -- (C

\&;, ·

Werk-en Bedrijfskleding ~ Borduren

IIPJt.JK·151tttHROBK~

a

voo• P~~ 99~9& & &t•,-• Too• l;iiJün ... ~49~95 lifli!Uakli

Openingstijden: Maandag gesloten

lPJ1n.kefXloosfersfraaf .5 .5336

9/!7( 9e/fen ·

'Jef ( 073) .532 47 0.5 22

Dinsdag t / m Vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

2Jorduurafeher: oan Gool.hsfraal 23 .5336

9/7) 9e/fen

<Jef ( 073) .532 7 & 4.5 ?ax (073) .532 6.5 1.5


WATERSCHAP DE MAASKANT Persbericht Waterschap De Maaskant tevreden over de eerste nationale vergelijking zuiveringsprestaties.

Donderdagochtend 12 april is het eerste exemplaar van het rapport 'Zuiver afvalwater' aangeboden aan staatssecretaris Monique de Vries van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit rapport bevat een vergelijking van het Zuiveringsbeheer (rioolwater-zuivering) door de waterschappen in Nederland. 'Dit is een belangrijke mijlpaal voor de waterschappen, het rapport verschaft de landelijke politiek de gewenste transparantie voor de gehele sector en geeft een krachtig impuls om prestaties te verbeteren. Overigens bevat het rapport geen verrassingen voor De Maaskant', stelt de heer Piet Beltman, lid van het dagelijks bestuur. 'Het vergelijkingsjaar is 1999. Toen waren wij twee van de drie zuiveringen aan het verbouwen en presteerden dus matig. De prestaties nu zijn sterk verbeterd'. Uit het onderzoek blijkt ook dat waterschap De Maaskant relatiefveel samenwerkt met andere organisaties om tot vernieuwingen te komen_

Vervolgonderzoek

Het onderzoek over de gegevens van 1999 is te beschouwen als een nul-meting. Het is de bedoeling dat het onderzoek om de drie jaar herhaald wordt. De Maaskant staat hier positieftegenover. De informatie die uit dergelijke vergelijkingen komt levert voor het waterschap een prikkel om het dagelijks werk nog beter te willen doen.

SPONSORLOOP G'68 Afgelopen zaterdag 7 april was de sponsorloop van G'68. Er was behoorlijk wat belangstelling, waardoor het een succes is geworden. Wtj willen alle sponsors bedanken, in het bUzonder: Bennie Romme (Carbone) voor de polsportemonneetjes, AH Zwanenberg Nuland voor de blikjes fris en de zakjes chips, Snackbar Theo en Marina Dirks voor de softijsjes.

Natuurlijk ook de kinderen en anderen die hebben meegelopen: Bedankt voor jullie inzet!!

Blik in de keuken Het is een uniek moment in waterschapsland. Niet eerder

was het mogelijk de 25 waterkwaliteitsbeheerders onderling te vergelijken. De transparante vergelijkingen geven een blik in de keuken en laten duidelijk zien wat er met het gemeenschapsgeld gebeurt. Om een volledig beeld te geven van de prestaties is gekeken naar vier onderdelen: :functioneren zuiveringsinstallaties, :financiën, milieu en innovatie. In heel Nederland gaat 1, 7 miljard om in deze sector, er staan 401 rioolwaterzuiveringsinstallaties, beheerd door 25 waterschappen. Uit het onderzoek blijkt dat de kostenverschillen landelijk beperkt zijn, de tariefsontwikkeling over de laatste vijfjaar is lager dan de stijging van de overige lokale lasten.

PRIK VAN D'N OOIEVAAR Een nic uv-.1 l e v e 1,f lie f e n t ee.-·

d"i

is ec" ,vo 11cle.-,

telkel'\s v,•ee.-.

Wi_i 2 i_in 01"+2ettend Gli_j '"'et d e 9 e boode

V C\I'\

Ol'\Ze zoon

De Maaskant

Het tarief van De Maaskant in 1999 ( / 83,40) lag iets onder het landelijk gemiddelde van f 92,- . Het fimctioneren van de installaties was in dit jaar beneden gemiddeld. Het gaat dan om zaken als verwijdering van stikstofen fosfaat en capaciteit. Sindsdien zijn echter de installaties in 's-Hertogenbosch en Land van Cuijk voor in totaal 55 miljoen gulden ingrijpend aangepast. De cijfers over 2000 geven hier dan ook een drastische verbetering te zien. Wat technologische innovatie betreft scoort De Maaskant voor 1999 beneden gemiddeld. Ook op dit punt is echter sinds 1999 het nodige veranderd. Zo is bij de zuivering in Cuijk het grootste helofytensysteem (nazuivering via moerassysteem) van Nederland in gebruik genomen. De kennis die vanuit het onderzoek hierbij wordt opgedaan is voor alle waterkwaliteitsbeheerders van belang.

9 ap,·il 2001

Cic •}.'

e V\

Cié.-.Anne. \Nijgel"Se - van Zandvood B c .-9s fraat 26

5386 KL Cieffe,,

PL?ct001," Wi lle.,, van ZC1ndvool"i Peeti,·,11! ,., ,

.r\nic, v,.li_i9":1·s~

23


Bridgeclub

• • Getfens

• Doublet

' ■

De uitslag van de laatste competitieserie van het seizoen 2000/2001 is als volgt: GROEPA 1. Echtpaar van de Logt 2. Echtpaar van Druenen 3. Echtpaar van Alebeek 4. Mevr. de Veer - Dhr. van de Ven 5. Dames Boeijen - Schouten 6. Echtpaar Luijben 7. Dames Essenberg - vanHooij 8. Dhr. Christiaens - Mevr. Loohuys 9. Mevr. Achterberg - Dhr. v. Galen 10. Dames van den Hurk - Noy 11. Echtpaar Meertens 12. Echtpaar Sollewijn GROEPB 1. Dames Raaymakers - Wolkenfelt 2. Mevr. Verhoecjkx - Dhr. v. Weert 3. Echtpaar Bijl 4. Dames v. Druenen - de Haas 5. Echtpaar Hanegraaf 6. Echtpaar van Zutphen 7. Dames Ouwendijk - van Uden 8. Heren van Bon - Goorsenberg 9. Heren Krevel - van de Wiel 10. Dames vanBragt - Ligtenberg 11. Dames Droog - van Etten 12. Dames Bos- de Jong GROEPC 1. Heren Jonker - Roelofs 2. Dames Berten - Rasing 3. Echtpaar van Dielen 4. Echtpaar van Grinsven 5. Dhr. v.d. Bergh- Mevr. Binos 6. Echtpaar Acke 7. Dames Damen - van Zanten 8. Heren van Berkum- van Hout 9. Dames van Gelder - Ulehaken 10. Dames Jonker - Roelofs 11. Dames van Lieverloo - Zeeuwen 12. Heren de Kort - Tolboom GROEPD 1. Echtpaar van Herpen 2. Dames Jansen - Wmgens 3. Heren van Deutekom - Meijne 4. Dames van Houten - Molkenboer 5. Echtpaar Lambregts 6. Dames Boeijen - Stekelenburg 7. Dames van Beek - van Berkel 24

58.23 % 58.13 % 53.54 % 53.02 % 52.08 % 50.31 % 49.48 % 47.08 % 45.83 % 45.42 % 45.31 % 41.56 % 56.77 % 53.96% 51.98 % 51.98 % 51.35 % 50.83 % 49.27% 47.71 % 47.50 % 47.29% 45.83 % 45.52 % 58.02 % 54.69% 52.50% 52.08 % 51.25 % 50.83 % 50.52 % 48.85 % 48.85 % 46.77% 43.96 % 41.67 % 56.04% 54.79% 54.06% 51.35 % 50.83 % 50.21 % 50.10 %

8. Dames Langenberg - Stegeman 9. Dames van de Boom - Willems 10. Echtpaar van Genugten ll. Echtpaar Boeijen 12. Dames van Bon- Janssen GROEPE 1. Dames Geneste - Romeijnders 2. Echtpaar van der Meijden 3. Dames van de Brink - van de Ven 4. Dames Ceelen - Ruijsink 5. Dames vanNoort - Weerens 6. Heren Ceelen - Hanegraaf 7. Dames van den Akker - Boereveen 8. Dames van de Berg- Toebast 9. Heren Heijnen - de Jong 10. Echtpaar Baart 11. Echtpaar de Ro~y 12. Echtpaar Vogels

49.79 % 48.13 % 46.25 % 44.48 % 43.96% 63.33 % 58.85 % 51.77 % 51.56 % 51.46 % 51.15 % 50.00% 47.40 % 44.48 % 44.38 % 43.75 % 41.88 %

In het seizoen 2000/2001 is het echtpaar Wïm en Doortje van Druenen de Clubkampioen geworden.

Dit jaar organiseert bridgeclub Geffens Doublet een zomeravondcompetitie in de zaal van De Gouden Leeuw, Dorpstraat 5 in Geffen, vanaf 1 mei t/m 26 jwii 2001 . Aanvang 20.00 uur. Niet-leden betalen/ 1,50 per avond. Indien men 6 keer heeft gespeeld wordt men in de einduitslag opgenomen. U maakt dan kans op een prijsje. Deelname staat open voor alle bridgers in de regjo. U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn, zodat om acht uur met het spelen kan worden begonnen.

(WATERSCHAP DE MAASKANT) Waterbeheersplan De Maaskant 2001-2004 Verbeteren waterkwaliteit en samenwerking in de keten. "Een voortzetting van het succes" "Wie terugkijkt op de afgelopen derfigjaar ziet een forse vermindering van lozingen op het oppervlakte-water. Het begon allemaal met de zorg voor de grote rivieren die behoorlijk vervuild waren. Dode vissen, lozingen van giftige stoffen; het was aan de orde van de dag. Daaruit is de regelgeving voortgekomen. waarmee een enorm succes is geboekt. Een succes waarin de waterschappen zeker hun aandeel hebben gehad. De rioolwaterzuiveringsinstallaties (nvzi '.s') van De Maaskant hebben duidelijk bijgedragen aan een schonere Maas.

In het traject van de afgelopen jaren hebben vooral de zogenaamde puntbronnen centraal gestaan. Dan gaat het om lozingen die op een aanwijsbare locatie hebben plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan grote industrieën die hun


afvalwater op het riool ofop het oppervlaktewater loosden. Via vergunningen en overleg hebben we deze bedrijven er-toe gebracht veel bewuster met btn1 afvalstromen om te gaan. Bovendien werken de rwzi's met steeds betere technieken. Naast de organische afvalstoffen richt de aandacht bij het zuiveren zich nadrukkelijk op nutriënten, de voedingsstoffen die leiden tot algenbloei in het water. De Maaskant was zelfs één van de eerste waterschappen in Nederland, dat aan de lozingsnormen voor fosfaten en nitraten voldeed. Bewuste bedrijven en burgers

Bij de lozingen op het riool zieje duidelijk het bewustzijn van bedrijven en burgers. Dat iemand otie in het rioolputje gooit, zulje niet snel meer tegenkomen. Vanuit het waterschap durf ik te stellen dat we dit heel mooi in de vingers hebben. Daarmee verschuift onze aandacht zich naar lozingen die rechtstreeks op kleinere oppervlaktewateren gebeuren: de diffuse emissies. Vanuit het verkeer, vanuit de landbouw endoor riooloverstort in stedelijk gebied komen ongewenste stoffenrechtstreeks in het water terecht. En dat is een serieus knelpunt. Je ziet in de kleine wateren een hoog aandeel van nutriënten met de bijbehorende algenbloe~ giftige stoffen uit landbouw of verkeer enorganische en bacteriologische vervuiling door het overstorten. Als waterschap willen we ons nu meer richten op deze bedreigingenvoor de waterkwaliteit. Aandacht voor waterkwaliteit

Bij het aanpakken van de diffuse bronnen zetten we opnieuw het middel van vergunningen en regels in. Daarnaast stelt het waterschap zich heel actiefop als partner, in een voorlichtende en communicerende rol We willen bewustzijn creëren, zodat de genoemde groepen uit eigen belang lozingen tegengaan. Zo stelt het waterschap zich op als specialistisch adviseur voor bedrijven, als het gaat om afvalwater en zuiveren. Het bedrijfsleven richt zich steeds meer op specifieke kerntaken. De andere activiteiten dragen ze graag over aan specialisten van buiten, zoals het waterschap. Dit heeft als voordeel dat het waterschap goed zicht krijgt op het aanbod van afvalwater. Daarnaast proberen we de betreffende bedrijven beter inzicht te geven in de kosten. Dat verhoogt opnieuw het bewustzijn. Maar ook als doelgroepen wat minder direct zijn aan te wijzen, bijvoorbeeld in het verkeer en de bouw, blijft het streven van het waterschap gelijk. Hoewel dit weer verder van het directe takenpakket van het waterschap afligt, vinden we het toch noodz.akelijk om aandacht te vragen voor eventuele vervuiling. Omdat het uiteindelijk wel effecten heeft op die waterkwaliteit. Dus treden we in overleg met gemeenten en instanties die op deze terreinen directe invloed hebben.

regulering en dwang maar een beperkte reikwijdte hebben. Het is veel beter om groepen op te zoeken en vanuit de gezamenlijkheid te starten. Een goed voorbeeld hiervan is een onderzoek naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw bij Heusden. Daar ontdekken de tuinders zelf wat de effecten van deze middelen zijn op het oppervlaktewater. Dat inzicht werkt vele malen beter dan een verbod. Bovendien is een samenwerkend waterschap veel minder kostbaar dan een controlerend waterschap. Gewoon omdat toezicht veelarbeids-intensiever is. Vanuit het waterbeheersplan zijn in elk geval duidelijke lijnen uitgezet om vooral die samenwerkende en ondersteunende aanpak gestalte te geven en op die manier de lozingen nog verder terug te dringen". Wat zegt het WBP2: * We zien erop toe dat gemeenten vóór 2002 maatregelen

uitvoeren aan de overstorten van rioolstelsels. Samen met betrokkenen zetten we ons in om vóór 2005 de panden in het buitengebied die nog niet zijn aangesloten op het riool aan te pakken. * Samen met de betrokken partijen en doelgroepen wordt de ernst en omvang van de belangrijkste diffuse bronnen in beeld gebracht. * Om de verontreiniging van het oppervlaktewater terug te dringen, is in 2000 het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij ingesteld. Het waterschap is belast met de controle op de naleving ervan. * Er wordt een baggerbeleidsplan opgesteld met eenjaarlijks te actualiseren uitvoeringsprogramma. Het streven is minimaal 20% van de vrijkomende, niet verspreidbare specie te bewerken en/ofnuttig toe te passen.

In de volgende Torenklanken leest u hier meer over.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres:

torenklanken@planet.nl

Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 532 25 86 De redactie wil het, van de afgelopenjaren, gevoerde beleid onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke veiworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel afvan censuur! Wat in de TorenkJanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.

Nog betere kwaliteit

Samenwerking wordt overigens steeds meer het centrale begrip bij onze activiteiten. Dat zie je dus terug in het waterbeheersplan. In de loop der jaren hebben we gemerkt dat

Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking. 25


6

e f f

e

n Kunstkring Op 14 en 15 april jl. hielden 14 leden van de Kunstkring Geffen een expositie. Hiervoor was de Bonkelaar omgetoverd tot een sfeervolle tentoonstel-lingsruimte. De openingsavond werd goed bezocht en ook op 1e Paasdag wisten velen de weg naar de Bonkelaar te vinden. De tentoonstelling bood een zeer gevarieerd overzicht van verschillende vormen vankunst. Uit de enthousiaste reacties van de bezoekers bleek een enorme bewondering en verwondering. "Wat een talent in Geffen", was een vaak gehoorde opmerking. De Kunstkring Geffen bedankt iedereen voor het bezoek en indien u lid wilt worden kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel. 532 4087.

Een zeskampgroep mag bestaan uit; 4 dames en 4 heren en een coach plus nog reserve spelers. 3 dames en 5 beren en een coach plus nog reserve spelers. 5 dames en 3 heren en een coach plus nog reserve spelers. Het team moet bestaan uit minimaal 4 Geffense personen.

Kun je een groep vormen met bijvoorbeeld alleen heren, doe dan toch mee voor de gezelligheid. zonder kans op prijzen. Bij ons speelt gezelligheid ook een grote rol. Leeftijden: jeugd vanaf8 jaar tot en met 15 jaar. Ouderen vanaf 15 jaar. Men mag maar met 1 team deze dag deel nemen.

Inschrijfgeld op de vergadering meebrengen. voor de jeugd is dit f 25,- en voor de ouderen weer / 35.- . Opgave: Uiterlijk voor 23 juni 26 juni is de vergadering, bericht over de tijd volgt nog na aanmelding.

Kunstkring Geffen

DE DIERENBESCHERMING Persbericht Bezoek niet onnodig buitengebieden: Dierenbescherming roept diereneigenaren op om voorzichtig te zijn. Het mond- en klauwzeervirus is een directe bedreiging voor 20.4 miljoen evenhoevige dieren in de landbouw. Dit zijn onder meer varkens, koeien, schapen, geiten en hertachtigen. Verspreiding van het virus moet waar mogelijk worden voorkomen. Ook wie zijn hond uitlaat ofpaardrijdt kan hier zijn ofhaar steentje bijdragen. De Dierenbescherming vraagt mensen om agrarische gebieden en natuurgebieden te mijden om zo geen onnodig risico te nemen. Wie toch in zo'n gebied moet zijn, moet zijn hond zeker aan de lijn houden: als de hond andere dieren opjaagt, betekent dat een grotere kans op verspreiding van het virus. En wie paard wil rijden, kan dat de komende tijd beter bij, ofin de manege doen. Ook door afte zien van een buitenrit kunnen mensen helpen, onnodig dierenleed te voorkomen.

Strookje inleveren bij Peter Schutjens. , •. Coothstraat 13 of telefonisch aanmelden 5 32 1022.

------------ - -----~ NAAM TEAM:

NAAM CONTACTPERSOON:

TEL. CONTACTPERSOON: ADRES CONTACTPERSOON:

JEUGD TEAM' OUDER TEAM

-~

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en

omstreken

smf{~DORPSZESKAMP GEFFEN

1 JULI2001

KPJ-Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorps-zeskamp voor zowel de jeugd van Geffen als voor de ouderen. Kun je als buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub ofgewoon als een stel vrienden een groep vormen, meld je dan

aan. 26

• Autorijopleidrng in 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame instructeurs · Theoriecerttf1caat 1n 1 dag • Voor meer inf0f1Tlalie Bel: 0900 - RIJBEWIJS voor snelle rljoploidingen , of surf naar www.• mitaonllne.nl


,\IL'ZIEKVERENIGING .. \'liillen Is Kunnen"

'c:ffc:n Het is al weer even geleden maar op 7 april jongst leden vond in de Bonkelaar het onderling solistenconcours plaats van onze muziekvereniging, hannon.ie Odio uit Vmke1 en hannonie Union uit Nuland. Het onderling solistenconcours bestaat al heel lang en ieder jaar doen er toch weer veel muzikanten en majorettes mee, waarom? Gewoon omdat het leuk is om te zien hoe anderen mensen injouw divisie het er vanafbrengen en om eens te kijken wat eenjury van jou vindt. Iedere deelnemer(ster) werd namelijk door een jury beoordeeld en ontving tijdens de prijsuitreiking een juryrapport en sommige zelf een beker. Aan de hand van dit juryrapport kunje zelfbeoordelen watje kunt verbeteren en wat je niet hoeft te verbeteren. Om 09.00 uur 's-morgens was het de beurt aan de eerste deelnemer, zo vroeg in de ochtend moest er al goed gepresteerd worden Diverse vrienden(innen) ouders, ooms en tantes, opa's en oma's waren gedurende de gehele dag aanwezig om de deelnemers aan te moedigen. Ook de deelnemers onderling moedigden elkaar aan en gingen ook vaak naar elkaar luisteren. Voor vele deelnemers was het spannend, soms rolde er hier en daar een traantje van de spanning, zelfs sommige ouders stonden met de tranen in de ogen als ze "bun grut" op zagen treden voor een volle zaal. Jong en oud musiceerden endansten samen, het was gewoon prachtig om dat te zien. Zo zie je maar dat muziek maken ofop muziek dansenjong en oud dicht bij elkaar brengt. En jawel hoor dat onze muziekvereniging niet voor niets Willen Is Kunnen heet, hebben we weer duidelijk laten zien, van de in totaal 3 7 beschikbare bekers gingen er maar liefst 14 naar WIK. Hieronder staan leden van WIK die aan dit solistenconcours hebben meegedaan, maar voordat deze opsomming volgt willen we eerst zeggen dat we trots zijn op iedereen die heeft meegedaan, voor ons is iedere deelnemer een winnaar!! Blazers introductie Anne Schuurmans 45 punten en derde beker Roger Meeuws42 punten Evi Savelkouls 48 punten en tweede beker Blazers derde divisie Marian Bierings 46,5 punten en derde beker Harm Stadhouders 49,5 punten en eerste beker Anne van Nistelrooij en Marieke Sleutjes 42 punten Esther van Dijk 4 I ,5 punten Leoniek Hendriks 41,5 punten Lianne van Wanrooii 45,5 punten en beker Anne van Nistelrooij 45 punten en beker

Blazers tweede divisie Harm Stadhouders en Patrick van Wanrooij 49 punten en tweede beker Dennis Doodkorte 48,5 punten_en derde beker Blazers eerste divisie Raymond Meeuws 42,5 punten Rien van Wanrooij, Cbrisjan van Dinther, Patrick van Wanrooij, Harm Stadhouders, Anita vd Hurk, Jan Menkehorst, Kathleen vd Elzen, Huub Heijmans en Jan v Rooij 46 punten en beker Blazers divisie uitmuntend Rens van Wanrooij 54,5 punten en eerste beker Rien van Wanrooij 52 punten Wtllie van Erp 5 3 punten en derde beker Tamboers introductie Mick vd Berg, Lieke v Lith, J~eke Sleutjes 39 punten Tamboers derde divisie Remco Doodkorte 43,5 punten Tamboers tweede en eerste divisie Gerdiene de Poot 45,5 punten Marc en Ad van Rooij 48 punten Ad van Rooij 52 punten en tweede beker Majorettes jeugd B Imke v Lith en Ilse Schuurmans 42 punten Laurie Humpig, Ann.ika de Poot, Lisa Coppens Angela vd Wouw, Stephanie Wrtlox en Astrid vd Berg 46,5 punten en beker Loes vd Doelen,Fleur van Orsouw Martje vd Heijden en Sanne vd Hurk 44 punten Majorettes jeugd C Lieke van Lith 43 punten Djeurmy vd Putte 42 punten Sharon Tijssen 44 punten Majorettes derde divisie Joyce Clement 43,5 punten Gerdiene de Poot 44 punten Inge van Nuland 45 punten en tweede beker Majorettes tweede divisie Chantal van Dijk 25 punten Carola Doodkorte 48 punten en beker

De algeheel winnaar van het solistenconcours, degene met het hoogst aantal punten ongeacht in welke divisie men uitkomt, is dit jaar Rens van Wanrooij. Rens bracht een modem muziekstuk ten gehore dat ons even meenam naar een tekenfilm waarin een vlieg zijn weg probeert te vinden tussen diverse obstakels. Door het spelen van snelle noten, van hoog naar laag en terug en de daarbij behorende trillers kon men de vlucht volgen. Het muziekstuk wordt hier even simpe_luitgelegd, het spelen daarvan is echter bijzonder moeilijk. Rens alsnog van harte gefeliciteerd met deze prestatie! Muzikale groet, PR Muziekvereniging WIK 27


v¡ o

t

d

i

o

v~ lj 0

FM

106 .3

PROGRAMMERING

Maandag 18. 00-19. 00 u. Vladeracken Magazine, met terugblik op sportweekeinde. 19.00-20.00 u.Punt.nl een uur lang nederlands product. 20.00-22.00u.Popcafe, nononsensemuziekprogramma. 22.00-23.00 u. Hittegolt: muziekprogramma muzikaal gewaagd. Dinsdag 18.00-19.00 u. Vladeracken Magazine met human interest. 19.00-20.00 u. Hollands Hit Wmke]. alles puur nederland stalig met smartlap van de week. Wanneer er op dinsdag een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, vervalt de schijnwerper en wordt de raadsvergadering uitgezonden. 20.00-22.00 u.De Schijnwerper, elke week een interview met een interessante Maasdonk.er. 22.00-23.00 u.Klanken uit verleden tijd, muziek uit grootmoederstijd. Woensdag 18.00-19. 00 u. Vladeracken Magazine, met een heus kinderkwartier. 19.00-20.00 u. Country Roads, moderne country muziek. 20.00-22.00 u.Double Mike Show, snel en verfrissend muziekprogramma. 22.00-23 .00 u. Record Hop Machine, pure Rock & Roll. Donderdag 18.00-19. 00 u. Vladeracken Magazine met een cultureel kwartier. 19. 00-20.00 u. Happy Days, Jukebox muziek. 20.00-22.00 u.Hotradio, voorditjongerenprogramrna blijfje thuis. 22.00-23.00 u. Radio Home Invasion, muziekprogramma met veel Soul, Hip Hop en muzikale verassingen. Vrijdag 18.00-19. 00 u. Vladeracken Magazine met vooruitblik op sportweekend. 19.00-20. 00 u. Torengadt, laat het weekend nu maar beginnen. 20.00-22.00 u.Focus (Hit) Radio, ook de muziek van 2001. 22.00-01 .00 u. Muziek met Audy, aandacht voor de Nederlandstalige top 50 en verzoekjes. 28

Zaterdag 08.00-10.00 u.De Wakkere Wekker, ontbijtprogramma. 10.00-12.00 u. Op deMisse, familieprogramma met veel rubrieken en vooral gezellige muziek. 12.00-13.00 u. Vladerackenlnfonnatief:middageditie met agenda, regionaal, lokaal en parochie nieuws 13.00-15.00 u. Update Radio, jongerenprogramma. 15.00-16.00 u.Maas- enMeijerij Top 15, de beste hits van vandaag. 16.00-18.00 u. De Hap en Stap Show, muziekprogramma met veel zin en onzin. 18.00-19. 00 u. Vladeracken Informatie:( Maasdonkse actualiteiten, achtergronden en politiek. 19.00-20.00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 20.00-22.00 u. Goud en oud op verzoek, twee uur Nederlandstalige muziek met o.a. de oude dans. Zondag 08.00-10.00 u. Muziek van A tot Z, uitgangstips en het laatste uur lichte muziek. 10.00-12.00 u. De Schijnwerper, herhaling van dinsdag, interview met een interessante Maasdonker. 12. 00-13. 00 u. Vladeracken Informatief 13.00-14. 00 u. Gastprogramma voor aanstormend talent. 14.00-18. 00 u. Regio Sport, een gezamenlijk sport programmavan radio Frequent (Bernheze). 18.00-19. 00 u. Vladeracken Informatief, herhaling van uitzending van zaterdag 12.00 - 13.00 u. 19.00-20.00 u. Caraflax, eenprogrammavooren door verstandelijk gehandicapten. 20.00-22.00 u. De Muziekzolder, de mooiste muziek uit het verleden.

De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn 7 dagen per week te beluisteren via: Kabel.frequentie 87.5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief Redactie Informatief

Studio Vladeracken Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen Redactie Informatief

p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a 5382 JC Vinkel

p/a Rien Bosch Kerkstraat 6 8 5391 AA Nuland ~ overige correspondentie: 9 N Stichting. Lokale Omroep ~ Geffen, Nuland, Vinkel -§ Raadhuisstraat l E 5386 BE Geffen

Telefoon radio-studio: (073) 532 53 66, redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835

l Q)

~

g


DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/ laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen *mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

09.00-12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09. 00 - 12.15 en 13.15 - 19. 00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op qfspraak

l!I

WIHABO DRUKKERIJ Voor a l uw familie- vereniging sen handelsdrukwerk. Familied r ukwerk keuze uit 7 co llecties. Met opgaaf van iuiste datum b ij gebo ortekaart jes, drukkoste n g ra tis. G ratis felici tatiepakket b i j geboortekaart jes. Ook voo r copieerservice kunt u bij ons terech t.

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel : (073) 532 26 84 - fax (073) 532 47 95 e-mail: d rukkerij~ wihobo.nl Internet: w ww.wihabo.nl

ti

RS BV Makelaardij Assurantiën

LMV

. d • Mary Cohr • Gli Amati

Loonbedrijf en Grondverzet

__Geb_r. van Erp , OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

//IJl Vakman~~\..11.l.t\

~\i\\G~

@

Voor erkend Stukadoors- en Afbouwwerk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Rommeb.v. Bedrijvenweg 2, 5386 KA Geffen Wij kunnen voor U verzorgen Kantoor (073) 532 34 69 * Spuiten van plafonds en wanden. ~ •,." fax ( 073) 532 14 65 * Traditioneel stucadoorswerk, j i • Aanbrengen van sierpleisters ~ .,•.,,..{ !


WETENSWAARDIGHEDEN Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 u. tot de volgende ochtend 08.00 u.). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. VISschers Dinsdagavond: A.v. Heyrringen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 05-06 mei Geffen 19-20 mei Vmkel 12-13 mei Nuland 24 mei Geffen Vakanties: A.Smit, E. Smit-Nahon: 17 april t/m 8 mei M .Peeters: 18 mei t/m 25 mei P.Berkelaar: 21 mei t/m 25 mei J.Visschers: 14 en 15 mei De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 9 mei, 16 mei, 30 mei. Geffen: 17 mei In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen ofte raadplegen. Vakanties: A.v.Heyningen: 19 mrt. t/m 6 april APOTHEEK: Apotheek ''Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 u. tot 17.30 u. za. van 12.00u. tot 13.00u. Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 BEWEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 Carolus 's-Hertogenbosch . dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00 -

1)

19.30 u. 20.00 u.

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30-9.00 uur. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30 - 10.1 5 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30 - 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45-15.30uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 10. 00 - 11. 15 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06- 22694561. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544.

19.30 u. 20.00 u.

SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek ofonderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande numrrers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412621031 30

Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Internegeneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 04 12 621 541 Longziekten: 0412 621 012 Neurologie: 0412 621 555 Oogheelkwlde: 0412 621 035 Orthopedie: 0412 621 032 Revalidatie: 041 2 621 039 Urologie: 0412 621 034 Functie-afdeling/receptie: 0412 621 332 KJachtenopvang: 0412 621 582 (maandag en donderdag 09. 00-12.00 uur) Laboratorium/administratie/bloedafuame: 0412 621 308 Oncologie-verpleegkundige: 0412 621 551 Radiologie: 0412 621 357 Trombosedienst: 04 12 621 3 31

ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412-654111. Alarmnummer: 112 (als elke sec. telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak mak.en. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17. 00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis.


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering?

Delta Loyd

lnterpolis

Nation~le Nederlanden ·RVS

Amev

Centraal Beheer Aegon

In Nederland kl\ffÎt u ~ie~én Uit tientallen autoverzekera Als önafhanl<e1ijk rkunn~n wij kiezen uit bijnaá: Welk_ev-Qorudeb vporä~Iigste is vertellehwti'ü ,,. . · : Klooster$traat 44{ 538<( AT ·t el 073 '." 532 55 10; Fax · · » •'

. PENSIOENEN

liYPOTHEKEN

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.n/. Mail info@nasafbouw.nl

P. DE KIJEIN

Wij verzorgen voor u:

• • • • • *

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~ cAFÉ D~

~ ~C, 0.)

0 Elzendreef 1 ~ 5386 GR Geffen 1'

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

AUTO-EN MOTOR RIJSCHOOL

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

ADMINISTRATIE & ADVIES MAASDONK UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: ·• verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening • verzorging van uw fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

*

@ maninka

Il

llloembindel'ij

~ bloemen

~ ~

loonbedrijf en mestdistributie

@ planten @ grafwerk @ potterie

* zan~ en grindhandel

@ teleflora @ decoratie @ bruide;werk

* aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

~

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

LeV!X

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

AUTOMATISERING

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http://www.levix.nl e-mail: info@levix.nl

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

f

At.

Hanegraaf B.V. Geffen

PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Bedrijvenweg4. 5386 KA Geffen Tel. (073)532 20 01 Fax (073) 5325068

Software

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

HAGEKO GEFFEN

'i\·i~lfjv~.n icg

.538ól(A ,Gi> leb ;;;07-3-, 5

·r•i!-;_w:i.;: ~

' »~.,,.,

~ii]

www.maasdonk.net

Hardware

À.Onderhoud en Verkoop Bouwmochines

STALEN KOZIJNEN OP MAAT

www.levix.nl

·

Internet Abonnementen (particulier/bedrijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00