Torenklanken 2001 - nr 06

Page 1

I

39e jaargang nummer 6 j april 2001

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: d ruk: oplage:

en en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

KONINGINNEDAG 2001 Evenementen Stichting Geffen Op maandag 30 april wordt in het hele land de verjaardag

van Koningin Beatrix gevierd. En natuurlijk ook in Geffen. Op het Dorpsplein zullen vanaf ' s ochtends half elftot 's middags-drie uur weet tal van activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd tot ongeveer 13 jaar. Maar ook alle andere Geffen aren nodigen wij van harte uit om naar het Dorpsplein te komen. Na afloop van de kinderfietsoptocht zal Burgemeester Netten een toespraak houden, het Wilhelmus o.l.v. Theo Prinssen za1 uit volle borst meegezongen kunnen worden, ons aller WIK zal weer een fraai Koninginnedagconcert geven en het gilde zal een optreden verzorgen. 't Akkertje zal zorgen voor een gezellig terras, de koffie staat klaar is en het bier staat koud. Alle kinderen van de peuterspeelz.aal, het basisonderwijs en het speciaal onderwijs hebben een uitnodiging met een inschrijfformulier ontvangen. Het thema van deze dag is 'Hollands Glorie'. Optocht versierde fietsen Alle kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven, moeten uiterlijk kwart voor elfop het Dorpsplein aanwezig zijn, uiteraard met hun versierde fiets, bolderwagen ofskelter. Vergeet vooral niet omje te melden bij de jury. Om 11.15 uur start de optocht met WIK voorop. De route van de optocht is als volgt: Dorpsplein - Dorpstraat - Kloosterstraat -Abelenstraat - Essenstraat - Leiweg - Peppeldreef- Meidoornstraat - Elzendreef- Veldstraat - Lambertusstraat - Tolweg - Dorpstraat - Dorpsplein. Voor de kinderen is het altijd leuk, als er veel publiek is. Dus

kom allemaal kijken! Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats op het Dorpsplein. Ontvangst gedecoreerden Het gemeentebestuur zal traditiegetrouw weer de gedecoreerden uit Maasdonk in het gemeentehuis in Geffen ontvangen. Spelletjes In en om de marktkramen op het Dorpsplein staan diverse spelletjes gereed voor de jeugd vanafde peuterspeelzaal tot en met groep 5 van de basisschool. leder kind mag alle spelletjes twee keer spelen en kan daar allemaal lekkere traktaties mee verdienen. Vrijmarkt Dit onderdeel is bedoeld voor alle kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. De kinderen die zich hiervoor heir ben opgegeven mogen boeken, speelgoed ofzelfgemaakte artikelen verkopen voor maximaal f 2,50. Ofze mogen alleen of samen met anderen muziek maken ofeen ander optreden verzorgen. Deze kinderen worden tussen 12.30 uur en 13.00 op het Dorpsplein verwacht om hun kraam op te bouwen. Om 13.00 uur wordt de vrijmarkt geopend. Voor de mooiste kraam en voor het leukste optreden is er natuurlijk een prijs.

Om Geffen er nog feestelijker uit te laten zien, vragen wij alle Geffenaren om maandag 30 april

DE VLAG UlT TE HANGEN. En laten we hopen, dat het oranjezonnetje weer present zal zgn. Dan wordt het vast en zeker weer een gezellige koninginnedag in ons dorp. Hartelijke groeten van de Evenementen Stichting Geffen. 1


,..-,,,,,------~-...<_._

Aan-en verkoop .zekerin Huur verhu

\

\

ESE

i /

f

f

i

J

f

! f

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

■ ■

Il ■ ■ ■

Df GOUD[NlffUW A~-.

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

fiilff ~ ~ ~;i;.irw ID/:" ✓

Zaaivoor: bruiloften - partijen - vergaderingen

·u

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK

*IJZERWAREN *GEREEDSCHAP

*TEGELS *VERF

*TUIN· EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 Kleding verander11

en

reparatiewerk.

BENILDA

11

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING Voor het inricht.en van uw lledrlJfsruimt.e of uw :galcelqk kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT Altqd voldoende op voorraad// KOM SN OVERTUIG U 111 050 SH0WROOII. OOK VOOR UW KANTJIIB JHRJCRTJM0

Maandag, Din$dag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na te/. afspraak.

[~

~

Han Gruijters Veilbo B . V. Kantoormeubelen Reggestraat 1 (i111. ter r. Elzertburg) 5348 LG Oss Te l. 0 41 2. 65 2 7 27


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo . 11-04 19.00 u * Gebedsboeteviering mmv Dameskoor 18.30 u Gezinsviering Witte Donderdag 12-04 (presentatie Communicantjes) mmv Kinderkoor Goede Vrijdag 13-04 15.00 uKruisweg rnmv vormelingen 17.00 u * Herdenking Jezus' lijden mmv Ouderenkoor Herdenking Jezus' lijden 19.00 u mmv Gemengd koor 21.00 u "Goede Vrijdag Nu" (doorjongeren)in Vinkel. Stille Zaterdag 14-04 21.30 u Paaswake mmv Gem. Koor Eerste Paasdag 15-04 09.30 u + H.Mis (+ doop) rnmv Passe Partout Tweede Paasdag 16-04 09.30 u + H.Mîs mmv Jongerenkoor H-G Wo . 18-04 19.00 u * Feestelijke Paasviering mmv Ouderenkoor Vr. 20-04 19.00 u * H.Mîs mmv Ouderenkoor Za. 21-04 19.00 u H.Mis mmv Bandola's Zo. 22-04 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 25-04 19.00 u * Avondmis Vr. 27-04 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor. Za. 28-04 19.00 u H .Mis mmv Jongerenkoor Heesch-Geffen Zo. 29-04 09.30 u + H.Mis mmv Gem.koor Wo . 02-05 19.00 u * Openingsviering Mariamaand mmv Dameskoor *=dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 1 mei 2001 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur).

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavo_nd tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhmsstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar" We ontvingen reeds / 12.697,75 contant of via de bank en f 37.768,-- is ons toegezegd voor 2001. Er zijn 495 deelnemers. Hartelijk dank! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHERPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Nieuw e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06- 533 64 310 INTERNET: www.parochiegeffen.homestead.com ZIEKENCOMMUNIE MET PASEN Mensen die door ziekte of ouderdom met Pasen niet naar de kerk kunnen komen om de Eucharistie te vieren, kunnen de H. Communie ontvangen op zaterdag 14 april. Een berichtje naar de pastorie (v.m. 532 1216) is voldoende. Degenen die al regelmatig thuis de Communie ontvangen hoeven zich niet aan te melden. GOEDE VRIJDAG NU Graag Willen wij alle mensen uit Geffen, Nuland en Vinkel uitnodigen om samen te komen luisteren en kijken naar de viering "Goede Vrijdag Nu". Deze wordt gehouden op vrijdag 13 april om 21.00 uur in de O.L.V. van de Rozenkrans kerk te Vinkel m.m.v. "Praatpaal", J.O.P., Gudts, Jeugdkoorleden. De parochies van Geffen, Nuland en Vinkel organiseren samen een bijzondere viering van Goede Vrijdag. We hebben de kruisweg als uitgangspunt genomen omdat deze bol staat van actuele onderwerpen zoals zinloos geweld, pijn en verdriet. We leggen aan de hand hiervan de relatie tussen het oude Bijbelverhaal 3


Verhuur van: tafels, stoelen, l>artafele, krukken en taplnetallatlee

Hypotheken met:

~ Uinnenlands l,ier

De laagste rentegarantie De laagste premiegarantie

'!r l,,uitenlands bier

"!f glaswerk V cadeau artikelen "!!' relatie ge5chenker, "1 complete fee5tje~ "!t Uczor~ing aan hui~

"!!'wijn

"?."likeuren "'gedestillu rd

Dorpetraat 13 5366 AK Geffen (073) 532 46 59 Fax (073) 532 56 43

r.,.

Maak vriibliivend een afspraak!

···( à·...

. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . DE ■

:

HYPOTHEEK SHOP ■

Peter van der Lee Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS tel: 0412 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010

RIJWIEi.EN TANKSTATION

liiq~~'\' 111Lb~1~,:\ri Kerl«traat 11 Geffen {073) 532 13 13

mbinderij; 11 Wouw :JClooslerslraal Se .JJcf6

71'7?. 9e/fan

lef07J5J2 I MJ

fax 073 53 25 1.50

23/oemen !?lanlen 23ruidswerk 9rafwerk XadoarHkelen

(:IJ~

aties kerd bent undlge begeleiding , verzorgers en chauffeurs uitvaartverzekeringen

gesprek eikbci'ar

Ieugenaarsstraat 129 5348 JC Oss ® 0412 - 64 24 54 06 - 51 22 90 72

PEDICURE T. Kete(aars-cl. NistefroolJ cl. Cuothstraat 31

Geffen (073)53220 41


en wat er zich op dit moment in de eigen belevingswereld van jongeren afspeelt. De jongeren worden persoonlijk betrokken bij de opzet en uitvoering van deze viering en mogen hieraan zelfeen bijdrage leveren in de vorm van gedichten (bv. over pesten op school), muziek met bijpassende teksten (zelfgemaakt of uitgezocht) ofandere ideeën. Dit alles met begeleiding van fluitisten, gitaristen, drummers, accordeon e.d. Iedereen is op deze avond van harte welkom, De werkgroep van Geffen, Nuland en VmkeL PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2001. Witte Donderdag 12 april: 18.30 uur, presentatie-viering van de communicantjes. In de week van 7 t/m28 april: thuis in de conununie-map werken. Woensdag 25 en vrijdag 27 april om 09. 00 uur oefenen in de kerk voor de Aloysiusschool. Donderdag 26 april om 20.00 uur informatieavond E. Communie van 6 mei voor de Aloysius.school inhet Oude Klooster. PROGRAMMA VORMSEL 2001. Blok 2: het verhaal van Jezus en mij. 11 april: 19.00 uur Vormselolie wijding inde Sint Jan in Den Bosch (voor iedereen toegankelijk). 13 april: 15 .00 uur Meedoen met het uitbeelden van de kruisweg. 14 april: 21.30 uur Paaswake. Blok 3: samen kerk zijn. Dinsdag 17 april 18.30 - 20.00 uur speurtocht voor het hele gezm. Thuis werken in de map blz. 30 t/m 34. Woensdag 25 april om 10.00 uur ontmoeting met Bisschop Lescrauwaet in 's Hertogenbosch. Woensdag 25 april 19.30 - 21.00 uur kind/ouder bijeenkomst op de pastorie en in de kerk. Blad 35

•Î( \ •

2001: INTERNATIONAAL JAAR } VAN VRIJWILLIGERS , • • • \ "Kerk zijn wij allen samen en samen zijn ~ '-' wij er verantwoordelijk voor. De taak die ·\::.;_ ,~ uit die verantwoordelijkheid voortvloeit is ~,,.,.......____-.:::? er een van handelen en geloven, van han- fr'21 1" • 0 0 1 delen uit geloven, ieder naar eigen ver- ~~ n v, ,, _,,,, .. _, _ mogen en overeenkomstig eigen positie. De geloofsgemeenschap wordt niet allereerst bijeengehouden door structuren en wetten, ook niet door machten van de ene mens over de ander, maar door mensen die elkaar steunen in geloven, die samen mens en christen proberen te zijn". Mgr. J. Bluijssen UMl l unt1~l

Jftft1"

Vanuit deze gedachten willen wij onze parochie zien als een levende geloofsgemeenschap en deze op te bouwen door samen overleggen en samenwerken. Bezig zijn met levens-

vragen van mensen, proberen daar een gelovig antwoord op te geven vanuit Jezus Christus. Dat is het waar het om gaat. Misschien voelt u zich aangesproken om ook wat te doen voor onze parochiegemeenschap. Misschien wilt u ook een steentje bijdragen: uw steentje van geloo~ talent en tijd. Het pastoraat is gelukkig geen eenmansbedrijfl De parochie wordt steeds meer een vrijwilligersorganisatie. Heel het beleid, pastoraal en zakelijk, wordt door de parochie gedragen. Het parochiebestuur voert dat beleid uit, met de pastoor als voorzitter. Naast het pastoraal en zakelijk beleid van het parochiebestuur wordt het geheel gedragen door zoveel mogelijk medechristenen. In onze parochie zijn zo'n 500 vrijwilligers werkzaam in diverse werkgroepen. Al deze mensen hebben ook ooit een eerste stap moeten zetten om zich op te geven voor één van de werkgroepen. Wij hopen dat ook u zich gaat inzetten voor onze parochie en zich op wilt geven voor een werkgroep. Er zijn nog veel mensen nodig om het werk goed te kunnen blijven doen. Neem rustig contact op met één van de contactpersonen van onze werkgroepen die u kunt vinden in onze parochiegids. Met plezier geven zij u nog meer gegevens over het werk inonze parochie. NU DOEN! WANT WE HEBBEN OOK U NODIG!!! Pastoor P. Scheepers.

STICHTJNG PLATFORM REGIO OSS TEGEN ARMOEDE Op maandag 23 april organiseert PROTA voor het vijfde achtereenvolgende jaar een openbare debatavond, dit jaar weer in de zaal van VITA NOVA. Thema: ArmoedeinNederland? Gast: Jan Marijnissen. Het debat wordt geleid door mevrouw Tine Ansems. De avoQ.d begint om 20.00 uur en zal duren tot ongeveer 22.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd aan het debat deel te nemen. Namens PROTA, Jan Teuwen, secretaris.

-~)

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en

omstreken

s 111!!~~~

~

...

• Autonïopleiding în 7 dagen • noog % geslaagden • Vakbekwame ,nstructeurs • TneoriecM ~icaat în 1 dag • Voor meer informatie: 8 e l : 0900 • RIJSE.'W IJS voor snlJ/,. rijopleidinge n / of s u.rf naar www.5mitsonline.nl

5


GEFFESVOLK Geffes Volle binnenkort weer op de planken... Geffes Volk brengt binnenkort het kindertoneelspel ''Nachtbreken''. Ge:ffes Volk, een hardwerkende groep, die niet bang is om nieuwe uitdagingen aan te gaan biedt een prachtige voorstelling aan, geregisseerd door Beppie van Zutphen. Ben jij wel eens midden in de nacht op zoek gegaan naar een schat? WJSt jij ook niet hoe dat moest? Zoujij ook hulp gaan zoeken? Nikkiwel. Bij Nikki thuis ligt een schat onder de grond. Tenminste...dat zegt oma Nikki wil de schat opgraven maar hoe? Daarvoor gaat ze naar de supermarkt om...ja om wat... In ieder geval lukt het haar niet alleen dus heeft ze hulp nodig...zowel van publiek als van spelers... U leest hierbij een greep uit de voorstelling, een voorstelling die op improvisatiebasis is ontstaan. Regisseuse Beppie van

Zutphen is tevens ook de auteur van het nieuw geschreven stuk ''NACHTBREKEN". Een stuk boordevol actie, vaart en humor enmet een gevarieerde bezetting. Het doet ons genoegen om u uit te nodigen voor een van onze voorstellingen op 14 april om 14.00 uur in Het Zijl in Vinkel en op 16 apriJ in de Meent te Nuland eveneens om 14.00 uur. Kaarten Ă f 8,50 kunnen gekocht worden in Vinkel bij snackbar Den Driehoek en in Nuland bij de videotheek. Met vriendelijke groeten, Geffes Volk

MODEVERKOOPEUROMODE Op woensdag 25 april is er weer kledingverkoop van Euromode in Zorgcentrum De Heegt. Natuurlijk is er weer de modeshow om 14.00 uur, daarna staat de huiskamer en de gang vol met kleding voor u om te kiJl<.en, te passen en te kopen. U bent van harte welkom in de huiskamer vanZorgcentrum De Heegt vanaf 13.30 uur. Tot ziens op woensdag 25 april.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie-Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Ja Re Installatie- en

Adviesbureau bv

Onderhoud aan gastoestellen Kastanjehof 23 Onderhouds abonnementen gastoestellen 5386 GN GEFFEN Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Fax (073) 532 03 32 Ook levering van materialen voor zelf bouwers WWW.JA-RE. nl

Hier had uw advertentie kunnen staan! Losse advertenties tussen tekst: 1/8 pagina f 30,00 1/4 pagina f 50,00 1/2 pagina J 70,00 hele pagina J 125,00

EN FEESTJE N IN STQL s

te vieren of wilt u alleen genieten van een buffet if'I een sprookjesachtige omgevit1g?

Brunch-buffet

Diner~buffet

de Partvkelder

iedere zondag

vrijdag-zaterdag-zondag

tot 100 personen

binnenkomstl 7 00/19.00 uur

Lekker de avond voonzetten in onze sfeervolle kelderbar. 7 Dagen per week mogelijk.

binnenkomst I l.00/12.00 uur

f 35,

00

f

54,50

Bruiloften feesten & 12artijen

All-inn bedrijfsfeesten

tot 250/300 personen

tot 200 personen

Informeer naar ons "totaal pakket" en All-ln p rijs Met o r zonder buffet

Compleet met ons "nergens betet' diner buffet

voor informalie en reserveringen:

6

Tel. 073 - 534 13 20 Kerkstraat 5a Geffen deschans@~effen.nl

Op afspraak 7 da:en. per week ,wr ,roep:srnenieringefl nnaf â—„O perso1en. Klndere" t/m 1)ililr C{ilM. Hm 12 laar / 2,l0 per lcweosfaar.

NERGENS BETER NERGENS COMPLETER


' EFKES BUURTE ME ...Ton van Zuilen (44 j) Hij wil zich graag op de eerste plaats inzetten voor het zich welbevinden van het personeel... Ton van Zuilen is sinds januari 2001 de nieuwe directeur van de Aloysiusschool. Hij is geboren en opgegroeid in Culemborg. Daar volgde hij de lagere - en middelbare school. Hij kwam in Brabant terecht toen hij naar de Katholieke Pedagodische Academie in 's-Hertogenbosch ging. Hij studeerde af als onderwijzer in een tijd dat je heel moeilijk aan een vaste baan kon ko-

men. Ton ging daarom werken in het bedrijfsleven, deed voor kortere en langere periodes invalwerk en werd in 1982 aangenomen op de basisschool in Den Dungen, waar hij o.a. het Documentatiecentrum opzette. Er werden in die tijd diverse maatregelen genomen om banen voor onderwijzers te creĂŤren en zodoende kreeg Ton in 1985 de kans om op een ZMOK (Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen) school te beginnen. Hij werkte daar vijftien jaar voornamelijk in de groep maar hield zich o.a. ook bezig met stagebegeleiding. "Ik heb de gehele ontwikkeling van dit type van speciaal onderwijs meegemaakt" vertelt Ton. "Aanvankelijk lag daar voor 80% de nadruk op het pedagogisch aspect: basisstof plus veel praktijk, sport en schoolkampen en 20% op de didactiek. Nu werkt men veel met handelingsplannen en leerlingenbesprekingen en er zijn veel contacten met andere instanties. Er zijn tegenwoordig veel meer mogelijkheden voor die leerlingen. "Na vijftienjaarZMOK- school, wilde ik graag veranderen" zegtTon. "En het is heel raar: qua kennis sta ik onder aan de ladder, terwijl ik met dit directeurschap formeel boven aan de ladder sta. Ik wist weinig meer van het primair onderwijs en daarom is het op het moment nog "overleven". Ik moet me wegwijs maken in de gigantische papierwinkel waar een schooldirecteur door moet. Dat heb ik wel onderschat. Gelukkig word ik bijgestaan door de staf en de overige teamleden en niet te vergeten door collega - directeur Hans van Dijk van de Mariaschool". Welke prioriteiten wil hij stellen bij het invullen van zijn nieuwe baan als directeur? "Binnen een organisatie heeft het personeel altijd recht op de meeste aandacht" vindt Ton "hoewel dat vaak een sluit-

post is. De overlegvormen moeten effectief zijn. Als de communicatielijnen in orde zijn, kan iedereen de juiste inbreng hebben op de juiste plaats. Ik realiseer me evenwel dat ik een tamelijk 'eenzame' positie heb. De meeste collega's zie ik nog te weinig. Ik zou ook meer de klassen in moeten om te zien waar ieder mee bezig is, maar hopelijk komt dat nog, wanneer de oriĂŤntatiefase voorbij is". Belangrijk vindt Ton ook dat de kinderen op school veiligheid wordt geboden. "Een goed contact met de ouders is van groot belang. Deze verlangen t.egenwoordig veel van de school, maar zij moeten ook vertrouwen hebben in het leeren opvoedingssysteem van de school". Ton beeft zelf ook kinderen: twee foto's prijken op zijn bureau. Dochter Yonne is 8 jaar en zoon Ezra is 4 jaar. Zijn echtgenote Jet werkt met verstandelijk gehandicapten en samen met een leuk oppas - buurmeisje kunnen ze het gezin naar tevredenheid runnen. Verder heeft Ton gelukkig nog tijd voor zijn hobby's: tennis-

sen, muziek luisteren, koken en lezen. Zijn interesse op school ligt vooral bij de informatica en het vak geschiedenis. "Eerst ben je mens... en dan ben je directeur..." Dat zegt de nieuwe directeur van de Aloysiusschool. Een uitspraak die veel verwachtingen wekt voor het zich welbevinden van de kinderen en het onderwijzend en ondersteunend personeel van de Aloysiusschool. Wij wensen Ton van Zuilen veel succes toe.

KOPY INLEVEREN VOOR: 21 april (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 7


'' Ieder z'n Op 13 april (Goede Vrijdag) en 16 april (tweede paasdag) zijn onze kantoren gesloten. De geldautomaten zijn wel 24 uur per dag beschikbaar. Dinsdag 17 april zijn ,,:e u graag weer van dienst.

Rabobank Het Maasland 8

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


A.

IA

~

ROND DE DORPSPOMP

De computer heeft ALLES ingeslikt. Dus opnieuw. De stamtafel is blij met de aankondiging van een expositie in de BONKELAAR,ja in de BONKELAAR, Kloosterstraat 18. Op zaterdag 14 april van 19.00 tot 21.00 uur en op zondag 15 april van 11.00 tot 17.00 uur, dus op Paaszaterdag en Paaszondag, zullen 14 Geffense kunstenaars hun kunstwerken aan ons presenteren. In 5 verschillende technieken: beelden, schilderijen, zilverwerk, glas-in-lood en keramiek. Het belooft een schitterende expositie te worden. Nou dan gaan we daar naar toe met ofzonder PMS.KLEED. En we noemen vanafdie dag "DE BONKELAAR" ons gemeenschapshuis. Scouting gaat naar "Den Boerenbond" en de K.P.J. zoekt een plekje op de "Biescamp". Dan hebben we een begin gemaakt met ons nieuwe centrum. Want wat zien we: de S.A.B. is CARBONE en al weer in andere, stevige, handen. Er is al weer een confectiebedrijfin gevestigd. Dus dat Ben al Lang weer weg. Te laat. Pech gehad. Toch maar weer gezocht naar andere oplossingen. Maar we blijven er in geloven. Ja toch!!! De TREEKWIJZER bracht uitvoerig en deskundig de nieuwe programmering van Radio "Vladeracken". De programma's zijn beter aangepast aan de actualiteit en er is een extra Kinderkwartiertje in opgenomen. De radioprogramma's zijn ook te beluisteren via Maasdonk Tekst T.V. Er is een grotere luisterdichtheid te constateren. We mogen dan ook "Radio Vladeracken" feliciteren met hun goede programma". De gemeente·Maasdonk hoeft alleen maar te zorgen voor de huisvesting en dat is het Souterrain van het gemeentehuis en al die vrijwilligers zorgen voor steeds fantastische programma's. Onze complimenten!! De feesten rond 100-jaar RABO-bank worden danig verstoort door de M.K.Z. De presentatie van "MENSENWENSEN'' is uitgesteld, het fantastisch KINDERFEEST in de manage "Rust-Roest" te Maren-Kessel kon geen doorgang vinden, het personeelsfeest is verdaagd. Maar te hopen dat de ziekte, het onheil ophoudt. Er is angst, dreiging, verdriet, verwarring, chaos rond dat gevreesde virus Mond-en-Klauw-Zeer. Maasdonk valt binnen de ''RUIMCIRKEL" van Maren-Kessel, althans de Nulandse polder. Geffen is nog even gevrijwaard, al worden 'vreemden' geweerd van het boerenerf. Duizenden liters melk zijn verworden tot afvai stallen staan leeg, andere stallen puilen uit. We voeren onderhoudsvoer i.p.v. groeivoer. Er is veel onbegrip. We willen preventief inenten. Waarom de dieren in de dierentuinen niet worden beschennd snappen we niet. Ook de redding van een bijzondere schapensoort is voor ons noodzaak. Heeft de bureaucratie de overhand, zijn regels verworden tot een vloek op vee.

De menselijke maat is zoek. De menselijkheid wordt bedreigd. We kunnen nog gaan bidden. Maar de Hoogmis was niet zo bezet. Och ja de boeren bleven thuis. Maar de burgers, die moeten hun plaats dan toch innemen. We leven mee en hopen op een hittegolf: zodat het virus sterft. Er was feest in het land en ook in Geffen, rond MAXIMA en de KROONPRINS, want in Geffen wordt de monarchie nog geëerbiedigd, Geffen viert het mee. Het is echt wel ORANJEBITTER Jannner dat nieuwlichters, lauwloeners en zogenaamde republikeinen misbruik maken van de situatie en ons de schittering van de KROON willen ontnemen. We houden nog van Vorst en Vaderland. Die band middels het Koningshuis geeft ons warmte, aarde, hechting. Vooral de generatie, die de oorlog beleefde, is zeer gehecht aan ORANJE. We laten ons dat niet afnemen. We hebben al zoveel verloren, om ons te identificeren. Kijk maar eens naar de kerk, de Paus, de Bisschoppen, de Pastoor, de Burgemeester. Alle mensen, die ons binden, omgeven met symbolen die er zijn namens ons en wij in hun naam. In naam der Koning zal straks klinken. Al die personen worden aangewezen op grond van afstamming, op grond van kwaliteiten, op grond van de waardigheid, die zij moeten bekleden. In veel gevallenmoeten we wel meer inspraak krijgen, maar toch er is meer, wat niet goed te duiden is. Wel zullen allen democratisch denk.en en handelen moeten respecteren, de grondwet en de rechten van de mens moeten dienen, er zijn voor land, volk, gemeente, bisdom en parochie. "Lang Leve de Koningin" en een driewerf "HOERA" besluit deze discussie. Geffes Volk komt onder de aandacht met een speciale voorstelling voor de jongeren: NACHTBREKEN. Er waren inmiddels twee opvoeringen. Een spannend toneelstuk rond een verborgen SCHÄf, met alle geheimzinnigheden. De toeschouwers werden betrokken bij de oplossing. De jeugdleden van Geffes Volk hebben zich tot het uiterst ingespannen. Het toneelstuk werd geschreven door de regisseuse Beppie van Zutphen, dus we zijn benieuwd naar het verloop. De rechtzaak tussen S. Dollevoet en de gemeente Maasdonk komt ter tafel. S. Dollevoet had ooit een vergunning voor een champignonkwekerij annex woning. 'N noodwoning kwam er maar in de champignons kwam de klad, dus uitstellen. Maar na drie jaar is zo'n vergunning dan verlopen. Nu wil S. Dollevoet een volle grond groentebedrijf beginnen dus de vergunning omzetten. Maar voor w 'n bedrijfhebje weer meer grondoppervlakte nodig. De gemeente bezit belendende percelen en was??? ooit bereid??? die aan S. Dollevoet te verkopen om zo die vergunning mogelijk en toelaatbaar te maken. Nou en toen zijn de onderlinge afspraken ofverhoudingen min ofmeer verziekt. Ja, wat nu? De rechtbank gaat het uitzoeken. Dus een spannende kwestie, die tijd en geld kost, en wat wordt het resultaat. We wachten het af. Ofmoeten beide partijen water bij de wijn doen. 9


ISO 9001 gecertificeerd

• SPECIALISATIES

• ACTUEEL

BEDRIJVEN huisvestiging vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

flexwerken millennium-aansprakelijkheden

ffl

STRATEGISCHE SPECIALISATIES

onderhandelen conflictbemiddelen

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk Juridische bedrijfsdoorlichting

Marlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 532 44 49 fax 073 532 58 29 e-mail merlijnadv@tip.nl 10


Radio ''Vladeracken" had nog een bijzonder aardige 1 april grap. In verband met de HOMO-huwelijken, werd er in het Maasdonkse ook een speciale ontmoetingsplaats geopend. Het wordt weer Pasen. Bevrijding. Er is hoop. De drie parochies Geffen, Nuland en Vinkel werken voorbeeldig samen. In heel Maasdonk komt hetzelfde GOEDE WEEK PROGRAMMA: Witte donderdag, Goede vrijdag, Paaswake, en Pasen in de bus. Er valt te kiezen voor de parochianen. De enige echte PAAS WAKE is in Geffen en begint op Paaszaterdag om 21.30 uur. Dus echt van donker naar licht. De vasten is voorbij. De vastenzakjes worden niet overal opgehaald vanwege de MK.Z. Er is een bus in de kerk en ook een uitnodigende brievenbus aan de pastorie. Zelfmaar naar de kerk brengen en maar hopen dat je niet besmet raakt. We beseffen in deze tijd wel beter, dat we elkaar nodig hebben. Daarom de slagzin: "Samen maken we er meer van". Meer en beter drinkwater en voldoende voedsel op Mindano in de Filippijnen. Zonder goed water, zonder voldoende basisvoeding, dat is pas erg! Een GOEDE PASEN!! Van stamtafel 134. Volgende stamtafel 22 april in café Govers, van 10.30 tot 12.00 uur, met napraat tot 12.30 uur. Ook u bent welkom. Voor op-ofaanmerkingen De Prins tel. 0412 640 982.

men. Ook incidenteel kunt u een beroep doen op de vrijwilliger. Huishoudelijke of verpleegkundige hulp biedt de vrijwilliger niet. De vrijwilligers hebben deelgenomen aan de cursus 'Omgaan met dementie/ CVA' bij deRIGOM. Zij hebben kennis van en ervaring met verschillende ziektebeelden en zij gaan graag met oudere mensen om. Hoe komt u in contact met een vrijwilliger?

ledereenkanzonderverwijzmg contact opnemenmet de oppasdienst. Als u een beroep doet op de oppasdienst volgt er eerst een kenrusmaking: één van de coördinatoren komt dan geheel vrijblijvend op huisbezoek om kennis te maken en te bespreken wat mogelijk is in uw situatie. Daarna volgt een tweede huisbezoek om de vrijwilliger te introduceren en verdere afspraken te maken. Als de kennismaking naar wens is verlopen kunt u als mantelzorger écht op de vrijwilliger rekenen en de dementerende ofzieke kan in zijnofhaar eigen omgeving blijven met vertrouwd gezelschap. De coördinator blijft daarna contact houden met u en de betreffende vrijwilliger. Organisatie

De oppasdienst is een regionaal project van RIGOM en biedt hulp in het Maasland (Bernheze, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Oss en Ravenstein). In 1996 gestart als oppasdienst, vanafoktober 2000 met de nieuwe naam: Armslag (organisatie en werkwijze blijven hetzelfde). Bereikbaarheid

Voor informatie ofaanvraag hulp op werkdagen van 10.0012.00 uur. Gemma Mombarg / EefRubbens coördinatoren. Tel. 0412 63 28 15. Kosten

De eigenbijdrage is f 2,50 ( 1,5 euro) per keer dat de vrijwilliger bij u komt.

EENSTEUNTJEJNDERUGVOOR MANTELZORGERS Vrijwilligers vanoppasdienst 'Armslag' bieden hulp bij u thuis. Altijd zorgen voor iemand die vergeetachtig ofdementerend is, ofvoor iemand die een beroerte heeft gehad ofvoor iemand die langdurig ziek is, dat is erg zwaar. Om die zorg vol te kunnen houden is het belangrijk er af en toe 'even tussenuit' te kunnen. Rustig boodschappen doen, een vriend ofvriendin bezoeken, fietsen ofsporten, naar de kapper gaan, een cursus volgen, gaan kaarten ofbiljarten, naar de markt gaan ofwinkelen, ofgewoon thuis zijn zonder steeds op te hoeven letten. Dit kan als u 'de zorg' met een vrijwilliger van de oppasdienst wilt delen.

Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland, Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss, tel. 0412 63 28 15 -63 3043.

MENSZIJN Ik ervaar: Warmte en koude Licht en donker Liefde en angst Vreugde en leed Opdat ik weet

Wat is mogelijk

Een vast vrijwilliger kan één oftwee dagdelen per week bij u thuis komen. Hij ofzij is aanwezig, is bekend met de problematiek, kan met de dementerende ofzieke iets ondeme-

Wie ik ben. Marianne van Sambeek. 11


UIT HET DAGBOEK VAN MONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkzaam in Kenya, uitgewnden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma. Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen. ..

11 november 2000 Mijn laatste weekend in Kakuma. We starten vandaag om 08.00 uur met de scheidsrechters clinic die tot 13.00 uur zal duren. Langer gaat bijna niet, want vanmiddag vindt er een aantal finales plaats waar onze vrijwilligers bij aanwezig moeten zijn. Ik geniet weer erg van het lesgeven en sta opnieuw versteld van het feit hoe graag iedereen hier wil leren. De middag gebruik ik om certificaten te maken en zelfs wat chauffeurswerk te doen, omdat we onze chauffeur na lunch vrijaf hebben gegeven. Gisteren en vandaag checken wat vrienden hoe ik het zal vinden als ze wat voor me organiseren. Ik vind het nu best, zolang het maar informeel blijft. Na mij werk zitten we met wat mensen bij el.kaar aan een lekker koud biertje, als Peter langskomt. Hij komt me halen, omdat er mensen op me zitten te wachten, net buiten de compound. Toch een surprise party dus. Maar wel een leuk feestje, met muziek, kip en vooral veel bier. Een heel gezellige avond met veel mensen om me heen. En deze keer geen toespraken. 12 november 2000 Na de afsluiting van de clinic is het tijd om vast wat te pakken. Als ik bijna klaar ben, komt Erica mij vragen of ik zin heb in een wandeling naar town. We hebben wat uurtjes rondgeslenterd en heerlijk genoten van de lokale bevolking en vooral de kinderen die ons overal volgden. Ook een goede gelegenheid voor nog wat leuke foto's. 13 november 2000 Deze ochtend heb ik nog mooi de tijd om met de chauffeur rond te rijden in het kamp voor nog wat film en foto's. Helaas valt dat niet mee, want vooraan in het kamp is een wegversperring opgelegd door vluchtelingen. Zij hebben al een dag geen water gehad en uiten zo hun ongenoegen. Via een grote omweg hebben we dan toch nog wat van het kamp kunnen zien. Om 12.00 uur was het lunchtijd en had ik alle supervisors uitgenodigd voor wat encherra (Ethiopisch eten) en een drankje. Gezellig, maar dit keer kon ik helaas niet voorkomen toch wat te moeten zeggen. 's Middags was er een vergadering met de Supreme Sports Council. Het overkoepelende orgaan van vrijwilligers dat we vorig jaar hebben opgericht. Ik had weinig zin om mee te vergaderen, maar na afloop kon ik mooi binnenlopen met een krat fris, echte Hollandse drop (die vele Afrikanen niet eens lekker vinden en (ia hoor, alweer) een speech. Ik geloof dat ik steeds be12

ter word in dit soort dingen. Dit was ook een goede manier om gedag te zeggen. 's Avonds, als ik wat vrijwilligers naar town breng, spelen we nog een potjepool op ongeveer de enige biljarttafel in de buUrt. Toevallig hoor ik, dat.er morgen twee vluchten zijn en dat ik morgen om half 10 vertrek in plaats van half 4. Daar ben ik nog niet op voorbereid, dus maar gauw een gesprekje regelen met het hoofd van de UNHCR. .. 14 november 2000 Ik ga inderdaad pas 's middags, dus ik kan in de ochtend even langs alle kantoren om mensen gedag re zeggen. Daarna weer naar town en dit keer ver van het ·centrum' naar de sub-dorpjes. Ik had twee tassen met kleren weg te geven voor de kinderen die hier meestal naakt rondlopen. Het was erg leuk om te zien hoe dankbaar kleding ontvangen wordt. En dan om half vier richting het vliegveld met een volle bus met mensen die mij vergezellen. Heel wat coTiega's en vluchtelingen waren er al om mij uit te zwaaien. Best ontroerend. En vanaf dat moment heb ik alles maar laten gebeuren, Eerst moest ik mee dansen met de Sudanese ''ba..,d" en daarna mee volleyballen met meiden uit het kamp. En voordat ik ertoe kwam om collega's gedag te zeggen. bleek dat de piloot al een tijd ongeduldig was. Door al die commotie had ik er niks van gemerkt. Iedereen zat al in her ,·liegtuig en voordat ik er erg in had werd de deur van her ·.·Iiegtuig voor mijn neus dichtgemaakt. Er zat dus niks anders. op, dan snel het vliegtuig in te gaan. Geen tijd meer vooromhelzingen of wat dan ook. Geen tijd voor emotionele momenten. Pas toen het vliegtuig vertrok besefte ik dat ik de mensen op het vliegveld niet eens gedag had gezwaaid. Dat gaf niet echt een goed gevoel, hoewel iedereen natuULi;k wel door had, hoe het zat. Tijdens de vlucht naar Nairobi kijk ik terug op het afgelopen jaar. Geen gemakkelijk jaar maar een gev:eldige ervaring. Ik denk dat we met het sportprogramma aardig wat resultaten hebben behaald. Ons motto: "GIVE KAKUMA A SPORTING CHANCE" is zeker nagestreefd. Naast de praktijk in het veld, ben ik ook betrok.ken geraakt bij een stukje politiek. De belangen van de organisaties naast hun werk voor de vluchtelingen, brengen heel wat politieke spelletjes met zich mee. Dus ook wij hebben ons spel moeten spelen om dingen gedaan te krijgen en 'te overleven '. Naast werk was er ook een sociaal leven. Hoewel dat in een geïsoleerde omgeving als K.akuma wel beperkt is. Maar het was geweldig om te ervaren boe zeer ik door collega's en vluchtelingen gewaardeerd werd. Dat werd vooral duidelijk de laatste dagen voor mijn vertrek. Dit was een jaar waarin veel gebeurd is, maar waar ik nog vaak op terug zal kijken. Het hoofdstuk. Kakuma is nu afgesloten en nu op, naar nieuwe ervaringen. Dit keer geen werk, maar lekker genieten van het reizen. Ik ga vanmiddag mijn visum voor Uganda opha-


len en ik heb ook al uitgebreid geïnformeerd naar het ebola virus. Er is geen negatief reisadvies en ik vermijd de risico gebieden. Dus niemand hoeft zich zorgen te maken!! ~foniek maakte vervolgens een reis door Uganda, Tanzania ( waar ze o.a. de Mount Kilimanjaro van 5.895 m. beklom!), Zambia (waar ze haar oom pater Toon van Kessel bezocht), Zimbabwe, Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi. Binnenkort zet ze weer voet op Neerlands bodem! Wij danken Moniek dat zij haar verhalen aan Torenklanken wilde toevertrouwen! Op bijgaande foto zie je Moniek en haar adoptie-weeskind in Zambia.

felijl<lleid. Voor het Nederlandse publiek verschijnt vlak voor de Hartweek de brochure 'Erfelijkheid bij hart- en vaatziekten'. Aan de band van veel voorkomende vragen wordt uitgelegd wat erfelijkheid is en hoe dit een rol kan spelen bij sommige hart- en vaatziekten. De brochure is vanaf23 april gratis verkrijgbaar (tel. 070 315 5622) ofvia de site: www.hartstichting.nl. Vrienden van de Hartstichting

De Nederlandse kan elk jaar rekenen op de steun en waardering van de Nederlandse bevolking en doet in de Nationale Hartweek opnieuw een beroep op de inwoners van Geffen. De opbrengst van de collecte komt ten goede aan onderzoek, patiëntenzorg en preventie & voorlichting. En dat is hard nodig, want hart- en vaatziekten zijn nog steeds volksziekte nummer één. Jaarlijks sterven er 50.000 mensen aan. Honderdduizenden mensen moeten leven met de dagelijkse gevolgen van een hart- ofvaatziekte. Daarom blijft de Hartstichting zich inzetten Dat kan alleen dankzij de steun van de Nederlandse bevolking. Het Comité van de Hartstichting in Geffen, zoekt voor de Nationale Hartweek 22 tot en met 28 april enthousiaste mensen voor de collecte in Geffen. Wie wil dit jaar mee collecteren? Neem dan contact op met Kees Jongeneelen, tel. Nr. 532 1146. Bij voorbaat dank. Vrienden van de Hartstichting Comité Geffen, Lenie Willemse, Kouwe Noord 7, tel 532 3588 Rien v.d. Berg, Molenstraat 22, tel. 532 1204 Kees Jongeneelen, Elzendreef34, tel. 532 1146.

NATIONALE HARTWEEK VAN22 T/M28 APRIL2001 Onderzoek redt levens

In de Nationale Hartweek van 22 t/m 28 april organiseren de Vrienden van Hartstichting de jaarlijkse collecte voor de Hartstichting. In Geffen gaan collectanten op pad om huisaan-huis te collecteren. Tijdens de Hartweek vraagt de Nederlandse Hartstichting financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten, de voornaamste oorzaak van vroegtijdige invaliditeit en sterfte in Nederland. Brochure over erfelijkheid

Het motto van de Nationale Hartweek "Onderzoek redt leven" is verbonden aan het onderzoek in Nederland naar er-

Geeft u voor een gezond leven?

Steun onderzoek naar erfelijke hart- en vaatziekten. Giro 300

13


L

1-&e VOLLEYBAL BUITENTOERNoo,

1,111111a1c11b "1'88" -11asd1nl ZONDAG 20 MEI 2001 SPORTPARK "DE BIESCAMP" GEFFEN DEELNAME IN KLASSEN: □

□ □

Regulier Promotie-1 e_2e_3e klasse (4 tegen 4) Jeugd vanaf 7 jaar (4 tegen 4) Recreanten (team van 6) Gezelligheidsteams (team van 6) ► familie ► bedrijven ► buurten ► vriendengroepen

Meedoen is leuk want: • • • •

een dag vol sportieve ontspanning diverse activiteiten voor kinderen gezellig terras met muziek loterij

Er wordt gestreden om de RABOBANK wisseltrofee Inschrijfformulieren aanvragen bij: Pastoor van de Kampstraat 2, Geffen Telefoon 073-5322734 Fax 073-5324984 E-mail:

cth.jansen@worldonline.nl

of zoek "G'68" op website: www.maasdonk.net

en zend inschrijfformulier in via het net. (Met dank aan Levix Automatisering bv, Geffen)


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres:

Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres:

Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingst(jden:

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van der Zalm. POLITIE

Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag entijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken.

Adres: Zandstraat 43a te Nuland. tel. 073 - 534 21 08.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

OPENBARE WERKEN MAASDONK

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatié van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN

Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

DEKENAAT OSS Persbericht

In het jubeljaar 2000 vroeg Paus Johannes Paulus II speciale aandacht voor het sacrament van boete en verzoening. Het dekenaat Oss organiseerde daarop een dekenale boeteviering in de kerk van M.O.O. in Oss, die door een groot aantal mensen werd bezocht. Ook dit jaar wil het dekenaat Oss in de kerk van M.0.0. (de grote kerk) in Oss een viering van boete en verzoening houden, op maandag 9 april in de Goede Week. De viering begint om 19.00 uur. Deze viering bestaat uit een woord- gebedsdienst waarin de Deken, samen met een aantal priesters uit het dekenaat Oss, zal voorgaan. Aan het einde van de dienst is er voor ieder individueel gelegenheid tot een persoonlijke biecht. Iedereen is van harte welkom.

"HEITJE VOOR EEN KARWEITJE" Zaterdag 14 april is het weer zover. Tussen 09.00 en 16.30 uur kunnenjullie Scouting Geffen met Bevers, Kabouters, Welpen en Scouts aan de deur verwachten. Zij zullen u vragen om een heitje voor eenkarweitje. Dus heeft u één dezer dagen nog een karweitje te doen bewaar het dan eventueel voor Scouting Geffen. Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking. Scouting Geffen. 15


.

.

_._ . ---. . . . 1.,···~-, 1A· m -·_.. ,- . .

. . . . .,

~

: AAA •... -~-AAA·-· ,

1 ~ -,

--~-

~

-~- kl -_:-

~

·,:-

Nu een extra set voor /10,Vraag naar de voorwaar en !!

16

Tolweg 2 5386 BZ Geffen Tel. 073-5325789


up. Het was een gezellige avond, en alle dames kregen nog een attentie. Uitwisseling met Berghem. 8 maart

Activi_teiten van de KVO in de maanden april en mei. Zon Wind en Water 5 april

KVO en KVB. Aanvang om 20 uur inde "Gouden Leeuw" Onder de titel "Zon wind en water; energie voor nu en later" organiseert de Brabantse Milieufederatie een informatieve avond over duurzame energie en de toepassingen daarvan birmen het huishouden. Volksdansfestijn donderdag 5 april

Dit is bij Phoenix. in Schayk het begint om 20 uur. Daar kan ook iedereen gaan kijken. Fietstocht maandag 16 april 2e Paasdag georganiseerd door de werkgroep levensbeschouwing en welzijn. Om 9.30 u. H Mis in de Kerk. Daarna :fietsen we richting Herperduin.

Met 106 dames uit Berghem en 89 dames van onze K. V. 0 . was het een hele drukte bij de "Gouden Leeuw". Bij binnenkomst kreeg iedereen een stukje puzzel met een tafelnummer er op. Nadat iedereen ~in plaats had gevonden was er koffie met wat lekkers. Het was de bedoeling dat ieder groepje dat aan een tafel zat 21 puzzels maakten, alle puzzels hadden afbeeldingen met betrekking op Berghem of Geffen. De volksdansgroep bracht twee IsraĂŤlische dansen. Het dames koor uit Berghem heeft nog enkele liedjes gezongen. In de pauze werden lotjes verkocht, een consumptie aangeboden en enkele hapjes gepresenteerd. Daarna was er de musical ''Het Jubileum" 8 van onze eigen leden hadden deze musical ingestudeerd en met het dameskoor en de volksdansgroep erbij, was het een hele mooie uitvoering, de refreintjes werden door de hele zaal mee gezongen. Onze leden hadden gezorgd voor 'n geweldige prijzentafel. Dankzij de inzet van onze leden, kunnen we met trots terug kijken op een succes volle avond. Daarvoor iedereen bedankt, namens het bestuur.

.Jeanne d' Are viering maandag 23 april

We beginnen de avond om 19.30 uur met een viering in de Kapel. Daarna gaan we naar de "Gouden Leeuw" waar ons een gezellige en verrassende avond staat te wachten. Verder vertellen we hier niets over, laat u deze avond door ons verrassen. Reisje woensdag 9 mei

We hebben weer veel moeite gedaan om een mooi reisje te organiseren. We gaan een nostalgische treinrit maken door het Limburgse heuvelland met de 'bergspoorlijn' ook wel bekent onder de naam het 'miljoenenlijntje'. Daarna gaan we naar Maaseik. Dinsdag 15 mei

Fietsbedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw in Den Bosch samen met deKVB. We vertrekken om 8.30 uur vanaf het kerkplein, zodat we ruimschoots op tijd in de St.Jan zijn, waar Pastoor Scheepers om 10 uur ons zal voorgaan in een H.Mis. Daarna gaan we koffie drinken, en fietsen we gezamenlijk weer naar Geffen. In verband met M.K.Z. zijn er activiteiten van onze veren iging afgelast.

Hier onder een samenvatting van enkele activiteiten in de maanden februari en maart. Beauty avond 12 februari

Deze avond werd verzorgd door 2 schoonheidsspecialistes. Zij hebben ons veel verteld over huidverzorging en make-

Culturele avond. 19 maart

Vanuit de kring was deze avond georganiseerd, het had een heel andere opzet als andere jaren. Met 50 dames van onze afdeling waren we naar de Pas in Heesch gegaan, waar een optreden was van "De Lithse Revuo 's" Daar waren ongeveer 300 dames uit de kring Oss aanwezig. Het was een geweldig mooi optreden, we hebben dan ook een ontspannen avond gehad. ¡ Iedere woensdagavond onder deskundige begeleiding gym inde sporthal, van20.00 tot21.00uur. Omde 14dagenop woensdagmiddag Handwerk- Hobby middag. Wilt U informatie over de KVO? ContactpersoonD. v. Zuylen

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

'

BERGHEMSEWEG 153A

ERNIS

~-s-c-h-il_d_e-,s-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08 17


MEESTER IN DE PENNINGEN... Hij is altijd bezig geweest met getallen, berekeningen en • pennmgen. ...1 Bert Huismans (78 j.) nam afscheid als lid van de financiële commissie en de werkgroep Kerkbalans van de parochie. Bert is een Maasdonker ten voeten uit: hij werd geboren aan de Rijksweg te Geffen, werkte 32 jaar lang als kassier / bankdirecteur in Vinkel en woonde lange tijd in Nuland. Naast zijn vak als bankdirecteur had hij 'verstand van verzekeren' en was jarenlang taxateur. Hij was secretaris-penningmeester van het Wrt-Gele Kruis in Nuland en van de jeugdsoos ''De Den" in Vmkel. ''Nooit thuis, dus..." volgens zijn vrouw. In 1986 verhuisden Bert en zijn vrouw Marie naar Geffen en al snel werd Bert gevraagd om Kees van Rooy als secretaris van de NCB op te volgen. Pastoor Spijkers 'strikte' hem voor de parochiële werkgroep Kerkbalans en de financiële commissie. Kerkbijdragen, kerktelefoon, begroting, pachten en grafrechten vielen o.a. onder zijn werkzaamheden Grad Schuurmans verzorgde de uitgaven en ik de inkomsten" vertelt Bert. In '95-'96 is Bert druk doende geweest om de kerkhofadministratie goed op te zetten: de graven werden genummerd, contactpersonen opgezocht en grafaktes opgesteld. ''Ik heb heel Geffen door gefietst om namen te achterhalen.

Een paar tips voor Pasen!!!

Dat contact met de mensen was prachtig" zegt Bert. Ook bij de Heemkundewerkgroep kon Bert veel vinden. "Ik stopte bij de bank toen de automatisering kwam, maar sinds die tijd zat ik thuis dagen achter de computer; ik kreeg veel post te verwerken". "Hij zat meer uren aan zijn bureau, dan indertijd op de bank" lacht zijn vrouw "maar hij deed dat werk gewoon graag". Het laatste jaar had Bert al te kennen gegeven het wat rustiger aan te willen doen, maar steeds was er geen geschikte opvolger voor hem. Een flinke griep was uiteindelijk de aanleiding om acuut met alle parochiewerkzaamheden te stoppen. "Het moment was gekomen om het afte sluiten" aldus Bert. Zijn taken zullen door meerdere personen worden overgenomen! Het heemkundewerk en mn. het stamboomonderzoek beeft Bert weer opgepakt. Dagen brengt hij door, tussen archiefstukken, aktes en testamenten om nieuwe gegevens te verzamelen. "Het leuke hiervan is, dat je steeds nieuwsgieriger wordt! Je kunt er niet mee stoppen!" De parochie is Bert bijzonder dankbaar voor het zeer vele en secure werk dat uit zijn handen kwam. ''Nu je gestopt bent, ben ik er pas achter gekomen wat je allemaal deed!" zei pastoor Scheepers in zijn afscheidswoordje. Dankjewel!

Geef Pasen kleur inde keuken

\~ ~~4') ·r

,,..,~ -~ -~ -

De Paasbrunch voor 8 personen - Soep (champignon of tomaat of asperges) - Paasbrunch salade schotel - 1 gevuld stokbrood met gehakt - 1 gevuld stokbrood Hawaï - stokbrood vers - kruidenboter Prijs per persoon f 14,25

,(,..-..la.,' eI'

~ Entrecote, 100gram met gratis kruidenboter Beef mozzarella,

100 gram

Gevulde paashaasjes, 100 gram

3n 3il

€1li

3il

€ 1u

€1ll

Geldig van 9 t/m 14 april 2001

Keurslagerij Varkenshaas in bladerdeeg Diverse soorten rollades Vleeswarenschotels

Bestellen voor vrijdag 13 april 18

VANTUYL KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91


MlSSIZ ONTWIICIWMG 1'JUW CVTlH

plaatzetbank tafelcirkelzaag vlakvandiktebank

draagbare radio's cassette recorders versterkers stereotorens

KANTOORMACHINES kopieennachines (werkend) papiersnijmachine(bandrnatig) dossiermappen papier/pennen/potloden

printers (matrix) ordners stencil inkt stencils

VRAAG EN AANBOD INTERNATIONAAL De M.O.V. groep gaat ook ditjaar weer een inzamelingsaktie houden voor de Stichting Vraag en Aanbod. Op zaterdag 21 april van 10.00 tot 13.00 uur bij de ga-

rage van de pastorie Kloosterstraat 2 te Geffen kunt u de materialen inleveren Indien deze dag en/oftijdstip voor u niet schikt dan kan men ook terecht bij Mw. Diny v. Bergen Kepkensdonk 2 tel. 5321143. Graag eerst even bellen!!! VRAAG EN AANBOD BIER: In werkplaatsen verspreid over heel Nederland stelt Vraag en Aanbod langdurig werkeloze jongeren in staat zich te trainen in arbeidsritme. Ook krijgen zij hulp bij het vinden van een reguliere baan. In deze werkplaatsen reviseren de jongelui onder meer fietsen, naaimachines, computers, gereedschap, rolstoelen, schrijfinachines enz. Zij ontdekken hier hun capaciteiten en leren er omgaan met een werksituatie. [n enkele werkplaatsen zijn alleen vrijwilligers aan het werk: mensen die iets nuttigs willen doen voor de derde wereld. VRAAG EN AANBOD DAAR~

De opgeknapte goederen worden naar de derde wereld gestuurd. Een gereedschapskist, een naaimachine, een fiets of een computer stelt mensen in die landen in staat een beroepsopleiding te volgen en ter plaatse in hun eigen levensonderhoud te voorzien. WAT WE KUNNEN GEBRUIKEN:

GEREEDSCHAP Compressor Loodgieters gereedschap Elektricien gereedschap Kappers gereedschap Fietsenmakers gereedschap Klein landbouw gereedschap Elektrisch handgereedschap Metselaars gereedschap Monteurs gereedschap

Schoenmakers gereedschap Smidse gereedschap Tnnmergereedschap Sluitwerk met sleutels Sluitwerk zonder sleutels Dzeren gereedschapskisten Elektrisch lasapparaat veiligheidsbrillen

APPARATEN EN MACHINES buitenboordmotoren 16 mm projectoren draadsnijders voor pijpen projectoren draadsnijder voor bouten water en gierpompen (hand) generatoren diaprojectoren houtdraaibank (klein) takelblok en pully's kleine lintzaag (max.2 mtr. hoog) bandrecorders

NAAI EN BREIMACHINES breimachine breinaalden elektrische naaimachines hand naaimachines

knopen en ritssluitingen

lappen stofen breiwol trapnaaimachines weefgetouwen (type donia)

WAT WE NIET KUNNEN GEBRUIKEN:

Schrijfmachines Archiefen bureaukasten Laskappen/ bureau's Printers voor A3 papier Veiligheidshelmen Afzuigkappen Inktjet en laserprinters Elektrische snoeren Magnetrons Elektrische ovens Lampenkappen Koelkasten en diepvriezers Vergieten en thermoskannen Kookplaten en gasfornuizen autogeen lasapparatuur heggenscharen chemische middelen sloten zonder sleutels stopcontacten en stekkers verfkrabbers ruissleutels

stencilmachines IBM printers tekentafels stellingkasten computers losse toetsenborden losse beeldschermen elektrische rolstoelen couveuse po-stoelen ingewikkelde apparatuur ziekenhuisbedden rollators brancards t.v. loupes spinnewielen kleding ijzeren eenpersoonsbedden piano's harmoniums

orgels

U koopt toch ook uw coniferen bij Van Grinsven Diverse soorten en maten, vanaf f3,50 Van Grinsven Koksteeg 4, Vinkel, Telefoon (073) 532 40 24 19


--- - ----,------------r

HANDWERKCLUB DE NIJVERE HANDEN

CV DE BIERKRUIERS

Op zondag 1 april jl. hield Handwerkclub"De Nijvere Handen"weer haar jaarlijkse verkooptentoonstelling. Het was zoals gebruikelijk een gezellige ochtend met vele belangstellenden. De uitslag van de loterij was als volgt: 1e Prijs: lot nr. 553 (gewonnen door D. van Wanrooij) 2e Prijs: lot nr. 566 (gewonnen door M.vd. Berg) 3e Prijs : lot nr. 663 (gewonnen door F. Heijmans) 4e Prijs : lot nr. 515 (nog op te halen) Se Prijs: lot nr. 959 (gewonnen door T. Boerdonk) Ook probeerden velen wederom het juiste aantal eieren te raden in het traditionele mandje met kip en eieren. Het juiste aantal was dit jaar 107 stuks, en werd door twee mensen geraden t.w.: Sien Heesakkers en Paul v.d. Berg. Na loting won Sien het mandje met kip en de 107 eieren, en was er een troostprijs voor Paul. We bedanken iedereen heel hartelijk voor de aanwezigheid en getoonde belangstelling. Welllicht tot ziens op onze wekelijkse bijeenkomst op maandagmiddag (voor 55+) in het "Oude Klooster",oftot volgend jaar op onze volgende verkoopochtend.

Wij CV de Bierkruiers zijn dit jaar vijfde geworden in de Geffense optocht. Dit hadden wij niet kunnen worden zonder onze sponsors daarom willen wij hen hartelijk bedanken. Fam. Snoeks, v.d. Doelen Assurantiën, Super de Boer, KC de Geffense Berg, HEPA, vakgarage D'nBart, J. v. Herpen VOF, Fam. Langens, Fam. v. Boekel, Novalux, NAS afbouw, Go vers friture, Bouwbedrijfv. Schijndel Rabobank het Maasland, v. Dinther Oss BV. Wrj hebben dit jaar zeer genoten. Volgend jaar hopen we het nog beter te doen. Hopelijk ook weer met de steun van onze sponsors. Bedankt en tot volgend jaar. CV de Bierkruiers

EXPOSITIE JOKE KAPPEN Op zaterdag 14 en zondag 15 april vindt in het gemeenschapshuis De Meent te Nuland een expositie plaats van Joke Kappen met olieverfschilderijen, zoals stillevens, landschappen en dieren. Openingstijden zaterdag 14april van 14.00 tot 17.00uuren zondag 15 april van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

In de overgang?

Blijf genieten met MenoBalance van BIONAL MenoBalance helpt bij opvliegers en andere overgangsverschijnselen, zodat je kunt blijven genieten van het leven! MenoBalance® van BIONAL bevat drie essentiële bestanddelen in een unieke combinatie: /soflavonen uit soja, Gamma-oryzanol uit riceban-oil en het natuurlijke Dongquai (Angelica sinensis). MenoBalance® is goed afte stemmen op de individuele behoefte van elke vrouw. Met twee capsules per dag merkt u na 8 weken verschil. Als introductiekorting krijgt u gedurende de actieperiode (april 2001) bij aankoop van 1 verpakking MenoBalance f 5,- korting en bij aankoop van 2 verpakkingen f 12,50 korting. MenoBalance• van BIONAL is verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek en reformhuis.

1- 1

helpt, natuurlijk

BIONAL Pharma BV Postbus 46 8400 AA GORREDIJK

20

Verkrijgbaar bij:

STIP-DROGISTERIJ MONIEK V. HERPEN DORPSPLEIN 15 GEFFEN TEL: 073 - 532 59 65


EIERACTIE D.KG. De tijd van Pasen is weer bijna aangebroken. Wij D.K.G., willen net als vele voorgaande jaren een eieractie houden. Als u onze vereniging wilt steunen, dan wel een warm hart toedraagt, wilt u dan wachten met het kopen van eieren. Onze leden zullen in de week van 9 tot en met 12 april huis aan huis bij u langskomen. Zoals voorgaande jaren kunt u een enveloppe kopen voor/ 2,50. U heeft altijd prijs. Wij hopen dat u onze actie ¡wilt steunen. Bestuur D.K.G.

WIE WAT WANNEER APRIL

11 Boeteviering, 19.00 uur 12 Witte Donderdag 18.3 0 uur presentatie communicantjes 12 Sint-Jorisgilde, 17egildeawnd 13 Goedevrijdag 14 5 jarig bestaan fanclub Blue ~.foon Rockers 14 t/m 20 TV De Vlijmd, Rabo Paastoemooi jeugd 14 Kunstkring Geffen, Expositie in de Bonkelaar 19.00 -21.00uur 14 Geffes Volk, Kindertoneelspel ' 'Nachtbreken" om 14.00 uur in Het Zijl in Vinkel 15 Eerste Paasdag 15 Buurtver. De Vierwinden. Eierzoeken bij de Klimop 15 Kunstkring Geffen, Expositie in de Bonkelaar 11.00-17.00uur 16 Tweede Paasdag 16 K. V.O., fietstocht 16 Geffes Volk, KindertoneeJspel "Nachtbreken" om 14.00 uur in De Meent in::..;uland 19 Oud papier ophalen 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 21 Buurtver. De Vierwinden,jaarfeest 21 10.00-13.00 u. Spullen inleveren voor Vraag en Aanbod 22 t/m28 Collecte Hartstichting 22 Sint-Jorisgilde, Sint Jorisdag 22 Volleybalvereniging G' 68, wedstrijden; Nuland 10.15 u. Jongens C - Tornado/N Geffen 12.00 u. Heren 1 - Errup 1 Geffen 12.00 u. Meisjes B2 - Ovoco 1 Geffen 12.00u. Dames 1 - Shock '82 1 23 K. V.O., Jeanne d' Are viering 23 G' 68, Volleybal Bedrijventoernooi, de Geer 24 K. V.B., Klucht Lievekamp 27 Oud papier ophalen 27 TV De Vlijmd, Clubavond 30 Korunginnedag 30 t/m 4 mei Meivakantie

MEI 02 Schoolvoetbaltoemooi voor dejongens in Heesch 03 Schoolvoetbaltoemooi voor de meisjes te Geffen 04 Dodenherdenking 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 05 Bevrijdingsdag 05 Sint-Jorisgilde, Wereldrecordpoging vendelen 05 H.Mis 19.00 u. Jongerenkoor Singing Voices uit Oirschot 05 Presentatie vormelingen, 19.00 uur 06 Aloysiusschooi Eerste communie 06 Sint-Jorisgilde, 75 jaar Hoge Schuts (Berlicum) 08 K. V. 0 ., jaarlijkse reisje 09 TV De Vlijmd, Vriendjes-vriendinnetjes toernooi jeugd 10 Sint-Jorisgilde, 18e gildeavond 10 K. V.B., Moederdagviering 12 TV De Vlijmd,Invitatietoemooijeugd 13 Moederdag 13 Mariaschooi Eerste communie 13 Sint-Jorisgilde naar Sint Jan 's-Hertogenbosch 14 Peuterspeelzaal De Paddestoel, inschrijving peuters 14 TV De Vlijmd, Lady's day senioren 15 K.V.O. enK.V.B., fietsbedevaartnaarde St. Jan in DenBosch 16 K.V.O., kring bedevaart naar Handel 17 Oud papier ophalen 18 TV De Vlijmd, Hanenavond senioren 20 G' 68, 26e buitenvolleybaltoemooi, de Biescamp 24 Hemelvaart 25 Oud papier ophalen 25 TV De Vlijmd, Clubavond 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 27 Bedevaart Wittem JUNI 01 Vonnsel 03 TV De Vlijmd, Pinkster-invitatietoernooi senioren 04 Sint-Jorisgilde, burgerkoningschieten 04 K. V.O., gezinsfietstocht 04 Openluchtmis bij Mariakapel 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 09 Gymnastiek Vereniging Geffen, Feestdag 20-jarig bestaan 10 Gezinsfietstocht "Fiets mee met het MOV" 10 TV De Vlijmd, Mini-Maxi toernooi 11 t/m 24 TV De Vlijmd, Clubkampioenschappen senioren 12 K.V.O., jaarlijkse fietsdag 14 Sint-Jorisgilde, 19e gildeavond 17 J.B. C. Geffen, Open Jeu de Boules tournooi 19 K.V.B., Fietsen en bezoek moskee 21 Oud papier ophalen 21 TV De Vlijmd, Lady's invitatietoernooi 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 21


v· ,

o

d

o

i

Vl~

l) 0

F M

106 .

J

PROGRAMMERJNG

Maandag 18.00-19.00 u. Schijven die blijven, verzoekprogramma 19.00-20.00 u. Record Hop Machine, gevarieerd muziekprogramma. 20.00-21.00 u. Remember the Good times, top-40 uit het verleden. 21.00-22.00 u.Alle 13 goed,programmamet top 100 muziek. 22.00-23.00 u. Hitgolf, muziekprogramma. Dinsdag 18.00-J 9.00 u. Scrujven die blijven, verzoekprogramma Wanneer er op dinsdag een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, dan wordt om 19. 00 u. een voorbeschouwing en vanaf 19.30 u. de raadsvergadering uitgezonden. 19.00-20.00 u. Vladeracken Cultureel, over kunst, cultuur en recreatie. 20.00-22.00 u. De Schijnwerper, elke week een interview met een interessante Maasdonker. 22.00-23.00 u.Klanken uit verleden tijd, muziek uit grootmoederstijd. Woensdag 18.00-19.00 u. Doordraaien, Non-stop muziekprogramma. 19.00-21.00 u. Double Mike Show. 21.00-23.00 u. Pop Cafe, Maasdonkse top-10, nieuwtjes mgoede muziek. Donderdag 18.00-19. 00 u. Showtime, met de nieuwste muziek en het laatste nieuws. 19.00-21.00 u. Roxx, Rock classics uit het heden en verleden. 21. 00-22. 00 u. Airbag, met Hardrock, Heavy Metal, Rocken Pop. 22.00-23.00 u.Radio Homelnvasion, muziekprogramma met veel Soul, Hip Hop en muzikale verassmgen. Vrijdag 18.00-19.00 u.Vladeracken Weekend Wtjzer, weekendtips, sportvooruitblikken. 19.00-20.00 u. Torengat, laathetweekendnumaar beginnen. 20.00-21 .00 u. Happy Days, muziek uit de swingende Fifties en roerige Sixties. 21.00-24.00 u.Muziek metAudy, aandacht voor de Nederlandstalige top 50 en verzoekjes. Zaterdag 08.00-10.00 u.De Wakkere Wekker, ontbijtprogramma. 10.00-12.00 u. Op de Misse, familieprogramma met veel rubrieken envooral gezellige muziek. 22

12. 00-13.00 u. Vladerackenlnfonnatiet: middageditie met agenda, regionaal, lokaalen parochie nieuws 13. 00-15. 00 u. De Middagstond, met veel rnu:nek, popen shownieuws. 15.00-16.00 u.Maas- enMeijerij Top 15. 16.00-18.00 u. De Hap en Stap Show, rrnzzielpogramrna met veel zin en onzin. 18.00-19.00 u. Vladerackenlnformatief ~ ~as.;:l()nkse actualiteiten, achtergronde!' ~ ~ litiek. 19.00-20.00 u. GriebelGrauw,Brabantsra: : ~amma, met alleen Brabantse muzia... 20.00-22.00 u. Goud en oud op verzoek, ~-re "nu: Nederlandstalige muziek met o.a èe ...:ide dans. Zondag 09.00-10.00 u.Muziek van A tot Z, speciaal a:m:lacht voor lichte en klassieke muziet: 10. 00-12. 00 u. De Schijnwerper, herhaling ~ 6:Jsdag, interview met een interessante" !3asdonker. 12.00-13.00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 13. 00-14. 00 u. Caraflax, een programma voor ;!O door verstandelijk gehandicapten. 14.00-18.00 u.Regio Sport, een gezamenlijk spon programma van radio Frequent Bernheze) en Radio Vladeracken. 18.00-19.00 u. Vladeracken Informatief: her~ mn uitzending van zaterdag 12.00 - 13.00 u. 19.00-20.00 u. Vladerackenlnfonnatief: herhaling van uitzending van zaterdag 18.00 - 19.00 u. 20.00-21.00 u. De Muziekzolder, de mooiste nmziekuit het verleden. 21.00-22.00 u. Country Roads, het Country programma van Vladeracken, met muziek en Yeel infonnatie. De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn 7 dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87.5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladerackenzelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief Redactie Informatief

Studio Vladeracken Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen

p/a Rien Bosch Kerkstraat 6 5391 AA Nuland

Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a 5382 JC Vinkel

Stichting. Lokale Omroep Geffen. Nuland, Vinkel Raadhuisstraat l 5386 BE Geffen

g

~ overige correspondentie: ~ 0 6b

·Ë E

~

0

B.

J <I)

Telefoonradio-studio: (073) 532 53 66, redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835

;::J


WETENSWAARDIGHEDEN Avond- en nachtdiensten: (van ' s-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P .Berkelaar en M.Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 14-15 april Nuland 28-29 april Vinkel 16 april Vinkel 30 april Geffen 21-22 april Nuland 08-09 mei Geffen Vakanties: A.Smit, E. Smit-Nahon: 17 april t/m 8 mei J. Visschers: 9 t/m 16 april In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen ofte raadplegen. Vakanties: A.v.Heyningen: 19 mrt. t/ m 6 april APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00- 15.00 u . en 19.00 - 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf l januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 62.1 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033

Inteme geneeskunde: Kaakchirurgie: K.N.O.: Kindergeneeskunde: Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang: Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 038 0412 621 380 0412 621 216 0412 621 541 0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (ma. en don. 09.00-12.00 uur) 0412 621 0412 621 0412 621 0412 621

308 551 357 331

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30 - 10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30- 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 -15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 10.00 - 11.15 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nwnmer: 06-22694561. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. 23


CWATERSCHAP DE MAAS KANT) Waterbebeersplan De Maaskant 2001-2004 Optimaliseren waterkwantiteit. "Naar meer natuurlijke systemen". "Peilbeheer is iets wat waterschappen al eeuwenlang doen. In de loop van de tijd zijn de eisen echter behoorlijk veranderd. Vroeger ging het om één bepaald waterpeil dat het hele jaar gehandhaafd werd. Gaandeweg veranderde dat in zomer- en winterpeilen, omdat dit beter past bij het agrarisch grondgebruik in de regio. Maar waar we nu naartoe willen, is een flexibel peilbeheer. We willen het peil steeds instellen op basis van de weersomstandigheden. We spreken dan van bandbreedten, waarbinnen we het peil steeds kunnen variëren.

Uiteraard is het waterpeil altijd afhankelijk van de functie van een stuk grond. A1s we over agrarische gebieden praten met akkerbouw, dan hanteren we andere peilen dan bij natte natuurgebieden. Ieder grondgebruik heeft ro zijn eigen eisen. Vaak hebben we te maken met situaties waarin verschillende gebieden direct aan elkaar aansluiten. En omdat water zich niets aantrekt van gebiedsgrenzen, kunnen op die randen conflicten ontstaan. Dan is het vaststellen van het peil onderwerp van intensiefoverleg. Daaromwillen we als waterschap een compromis tot stand brengen tussen de verschillende gebruikersgroepen. Op basis van onze berekeningen doen we eerst een voorstel aan de betrokken partijen. Vervolgens starten we de dialoog met de streek. Die bemiddelende taak willen we als waterschap duidelijk op ons nemen, in plaats van dwingend een peil opleggen. Peil van het grondwater

Op dit moment stellen we trouwens nog steeds de peilen van het oppervlaktewater vast. Met andere woorden hoe hoog moet het oppervlaktewaterpeil ten opzichte van het maaiveld staan. In feite hebben we het dan over de zichtbare waterstanden. In de toekorru,t willen we ons veel meer richten op het peil dat je niet ziet, dat van het grondwater. Want daar is het ons in de eerste plaats allemaal omte doen. Het zichtbare peilbeheer dat we nu voeren, is bedoeld om de stand van het grondwater te beïnvloeden. Daarom vinden we het beter om in de toekomst vooral van het grondwater uit te gaan bij het vaststellen van de waterpeilen. Dat wil je reguleren. Binnen de mogelijkheden van fleXI"bele peilbeheer beïnvloeden we de hoogte van het grondwater, een en ander afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden en het grondgebruik.

ervaren maar dat komt vooral omdat we daar geen mogelijkheden hebben om water in te laten. En dat heeft het benengebied, vanafGrave naar Waalwijk, dus wel. Dus is de problematiek in het oostelijk zandgebied vaak dringender, hoewel het in het totale gebied speelt. Uiteindelijk willen we via een beter peilbeheer naar een situatie die veel natuurlijker is dan in het verleden. De regen die valt, is eigenlijk het beste water dat je kunt hebben. In het verleden voerden we die regen echter zo snel mogelijk at: zodat niemand er last van had. Maar een paar weken later sloeg het mooie weer toe en hadden we weer ernstige tekorten. Op dat moment moesten we overgaan tot het inlaten van water, met de nadelige gevolgen van dien. In het huidige waterbeheersplan hebben we duidelijk gesteld dat inlaten tot een minimum wordt beperkt. Vasthouden van regenwater

Onze gedachten liggen nu bij het zoveel mogelijk vasthouden van regenwater. Dat is aan de ene kant goed voor de natuur en aan de andere kant goed voor de landbouw. Bovendien sparen we op dez.e manier het kwalitatiefzeer goede grondwater, dat voor andere toepassingen dan beregenen geschikt is. We zien immers allemaal in dat het grondwater geen onuitputtelijke bron is. Die moeten we sparen voor zaken als de drinkwatervoorziening. Vasthouden van regenwater houdt echter wel in dat we terug moeten naar meer natuurlijke systemen, waarin er meer ruimte voor water is. Concreet hebben we het dan over niet zo diep ontwateren, ondiepe en bredere sloten. Zo'n aanpak leidt echter tot behoefte aan grond en dus hoge kosten. Ruimte voor de beek

Door klimaatveranderingen krijgen we te makenmet steeds meer en intensievere neerslag. Overmatig v.··ater dat je niet te allen tijde naar de Maas kunt afvoeren. Dus dienje zogenaamde retentiegebieden te creëren. Plaatsen waar je het teveel aan water tijdelijk kwijt kunt. Natuurlijke laagten zijn daarvoor de meest aangewezen plaatsen. ~et buiten ons waterschapsgebied ligt bijvoorbeeld het Bossche Broek, dat al van oudsher een functie had als retentiegebied. Door het gebruik van deze ruimtes voor andere doeleinden, hebben we de ruimte voor water echter beperkt. Nu zie je een andere beweging, waarbij we die ruimte weer terugvragen. Dat stelt randvoorwaarden aan de planvormers van bijvoorbeeld gemeenten. Overigens moeten we geen schrikbeelden krijgen van jaarlijkse wateroverlast. Ons stelsel is erop gebaseerd dat we alleen buien die één keer in de 15 á 25 jaar voorkomen, niet ongestoord kunnen verwerken. Alleen dan hebje die retentiegebiedenin meer ofmindere mate nodig. Je hoeft er niet dagelijks aan te denken, maar je dient er wel rekening mee te houden. Dat wil het waterschap dus duidelijk doen".

Ernstige tekorten

In ons totale gebied hebben we te maken met verdroging. In het bovengebied (Land van Cuijk) wordt dit als ernstiger 24

Wat zegt het WBP2: * In nauw overleg met de betrokkenen worden peilbesluiten


DE BANKIER DIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste tennijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * boog-/ laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

011ze openillgstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 1 3 Geffen

ff

(073) 532 32 64

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 -12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 -13.00 uur en voorts op afspraak

l!I

ESE PA

ll

RS BV

Makelaardij Assurantiën

LMV

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw familie · veren igingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 co llecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboor tekaartjes. drukkosten gratis. G ratis felicitatiepakke t bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Heesterseweg 13 · 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 26 84 · fox: (073) 532 47 95 e-mail: drukkerij~wihobo.nl in ternet: www.wihobo.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFF'EN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

//dl Vakman~~\..~t\ ~\Ï\\~~

@

Voor erkend Stukadoors- en Afbouwwerk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Rommeb.v. Wij kunnen voor U verzorgen

Bedrijvenweg 2, 5386 KA Geffen Kantoor (073) 532 34 69

(Sj

• Spuiten van plafonds en wanden. fax ( 073) 532 14 65 * Traditioneel stucadoorswerk, i i • Aanbrengen van sierpleisters ~ -,..~~


voor de poldergebieden en streefpeilen voor de hellende zandgebieden opgesteld. * Er komt een onderzoek dat als doel heeft de aanvoer van oppervlaktewater te optimaliseren. * We gaan een plan van aanpak verdroogde natuurgebieden opstellen en in mmirnaal drie verdroogde natuurgebieden herstehnaatregelen uitvoeren. * Met het oog op het herstel van duurzame, veerkrachtige watersystemen en in het verlengde van de adviezen van de Commissie Waterbeheer 21 e eeuw :zal nader onderzocht worden hoe wateroverlast nu en de toekomst kan worden voorkomen.

In de volgende Torenklanken leest u hier meer over.

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2EN3MEI Ook dit jaar zal er weer een schoolvoetbaltoernooi gehouden worden in de meivakantie. Deze toernooien zullen gespeeld worden voor de jongens op 2 mei op het sportpark van H. V. C.H. te Heesch tussen 15 teams en voor de meisjes op 3 mei op het sportpark van Nooit-Gedacht te Geffen met 12 teams.Aanvangstijden om 10.00 uur. Aan deze toernooiendoen vele scholen uit de regio mee, uit Berghem St. Jozepbschool, uit Heesch de EmmausschoolDe Kiem-De Toermalijn, uit Geffen deAloysiusschoolen de Mariaschool, uit Dinther 't Palet, uit Nuland de Hoogakker, uit Vmkel de Mariaschool, uit Schayk Den Omgang enDe Regenboog, uit Herpen 't Schrijverke, uit Elshout 1H JRijkenschool, uit Nistelrode De Beekgraaf, en uit Berlicum de Norbertusschool. Bij de jongens zal dit jaar de Emmausschool uit Heesch de wisselbeker verdedigen en bij de meisjes de Aloysiusschool uit Geffen. De winnaars van zowel het jongens als het meisjestoernooi zullen onze regio vertegenwoordigen op het Zuid 1 toernooi op 9 mei in Geldermalsen en bij winst daar kunnen ze gaan spelen voor het Brabantse kampioenschap op 16 mei in Loon op Zand, de landelijke halve finale is op 30 mei inRotterdam en de finale van het schoolvoetbaltoernooi :zal gespeeld worden op 9 juni in het stadion De Vijverberg van De Graafschap te Doetinchem De jongens van de Aloysiusschool uit Geffen hebben het 3 jaar geleden zelfs tot de landelijke finale gebracht die helaas verloren ging tegen een school uit Rotterdam. Maar het belangrijkste is toch het meedoen, het zijn elk jaar weer gezellige dagen waar de scholen uit de regio elkaar Ol}tmoeten en sportieftegen elkaar opnemen. Wtj van de organisatie hopen u als supporter van de kinderen te mogen ontvangen op onze sportparken in Heesch en Geffen op 2 en 3 mei. Namens de organisatie subcommissie Heesch/GeffenKNVB Schoolvoetbal. 26

0! lunstltrln1

EXPOSEERT

Sinds de oprichting in juni l 999 is de KUNSTKRING GEFFEN actief met o.a. lezingen en excursies. Ook ontstond het idee om een expositie te organiseren, en na hard werken is het dan zover. Op zaterdag 14 april om 19.00 uur wordt de kunsttentoonstelling geopend door mevr. B. van Bakel, Wethouder Gemeente Maasdonk. Veertien leden van onze KUNSTKRING nemen deel aan deze expositie. Er zijn diverse vormen van beeldende kunst te zien, z.oaJs schilderijen, keramiek, sculpturen in brons, klei en steen, zilver, en glas in lood. Onder de exposanten bevinden zich beroeps- en arnateurskunstenaars die allen op hun eigen manier enthousiast met de kunst bezig zijn. Geffen herbergt veel talent op het gebied van de kunst en het is de moeite waard om dat te komen bekijken. Daarom nodigen wij u van harte uit op: zaterdag 14 april van 19.00 tot21.00 uur. Zondag 15 april van l 1.00 tot 17.00 uur. De expositie wordt gehouden in "DE BONK.BLAAR", Kloosterstraat 18 te Geffen. Deelnemers aan de expositie zijn: Nel v. Akker (schilderijen en beelden), Trees Balduck (schilderijen), Ingrid Berkel (schilderijen en beelden), Lies v. Druenen (schilderijen), Ans v. Erp (beelden), Liesbeth v. Erp (zilveren glas in lood), Nellie v.d. Goor (schilderijen), Jan v. Lieshout (schilderijen), Inez Oerlemans (beelden), Marijke Peters ( schilderijen en beelden), Trees de Rijke (schilderijen), Henk Sleutjes (beelden), Nelly Sleutjes (schilderijen), Gwen Vogels (keramiek). KUNSTKRING GEFFEN.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadressen: E-mail adres: Bezorging: Klachtenbez.orging:

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Tolweg 7, en Veldstraat 13 torenklanken@planet.nl v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Bergstraat 26a, (073) 532 25 86

De redactie wil tijdens het haar afgelopen jaren gevoerde beleid, onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? ·,

i

,i

lnterpolis ·· ·

Nederlanden

Centraal Beheer Aegon

· ·entallen autoverz wij kiezen ui te is vert

~~I

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nlMail info@nasafbouw.nl

NAS

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN

Wij verzorgen voor u:

• • • • • •

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

ADMINISTRATIE

:\ c~FÉ D~

~

~O C.,

Q

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

~

1J

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

0

SCHOENEN & SPORT

/50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

8c ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVE RLENING

Het adres voor: ·• verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening • verzorging van uw fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk beeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


V.O.F. J. van HERPEN

'Bloembind~

Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

maninka ® bloemen ® planten

~ ~

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel

® grafwerk ® potterie ® teleflora

• aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

® decoratie ® bruid5werk

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

~ q;s>

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van So·est

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

@

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

AUTOMATISERING

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http://www. levix. nl e-mail: info@levix.nl

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

f

A,.

Hanegraaf B.V. Geffen

.Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

BedrIJvenweg4. 5386 KA Geffen Tel. (073)5322001 Fax(073)5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN STAL E N

KOZIJNEN OP MAAT '

www.levix.nl

www.maasdonk.net Hardware

PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Software Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen ( particulier/bed rijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00