Torenklanken 2001 - nr 03

Page 1

I

I

39e jaargang nummer 3 februari 2001

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

en en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073} 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

....

..,

18

19

-- ¡::._

20

De avond werd besloten met een verrassing: Piet en Tonnie van Erp boden alle leden van het gilde een paraplumet gildelogo aan.

SINT JORIS GILDE GEFFEN

SINT-JORISGILDE GEFFEN GROEIT!

Tijdens de 3e algemene ledenvergadering van donderdag 8 februari j.l. heeft de vergadering zich positiefuitgesproken over het lidmaatschap van een zevental aspirantleden. Hiermee komt het aantal leden in de buurt van de 30 leden. In een stemmige en ceremoniĂŤle sfeer werd door Hoofdman Harrie Peters de vergadering langs een aantal "verplichte nunnners" geleid. De avond werd geopend met het ontsteken van de Sint Joriskaars en het zingen van onze eigen versie van het "Brabant Were Di" . In zijn openingsrede memoreerde de Hoofdman aan al hetgeen er in het afgelopen jaar is gedaan en bereikt en met een blik naar de toekomst pleitte hij voor de realisatie van een eigen Gildehuis als belangrijkste doelstelling voor het komend jaar. Een mooie "breker" meteen na de opening waren enkele "ingekomen stukken": Koningin Connie van der Dussen bood haar zilveren koningsschild aan het gilde aan. Een prachtig schild waarin haar eigen naam (Sluiter) en het familiewapen van Van der Dussen waren verwerkt en werd gecompleteerd met een gouden kroontje! Daarna werd door Henk Steenbergen, de "Geffenaar van het jaar 2000" en ook Deken Vaandrig van het gilde, het zilveren Landjonkerschild aan het gilde aangeboden. Dit schild wordt dit jaar gedragen door de Landjonker WlIIl. van Ravenstein. Beide zilverstukken werden in opdracht gemaakt door Liesbeth van Erp.

De komende maanden gaat het Sint-Jorisgilde zich voorbereiden op de naamdag van Sint Joris (23 april). Op zondag 22 april zal in een speciale gildemis deze dag worden gevierd en zullen de zeven nieuwe leden worden geinstalleerd. Vanafdie dag zullen zij hun gilde-attnbuten (hoed en sjerp) dragen. Op die dag zal onze bazuinblazer Dennis Doodkorte zijn kunde voor het eerst tonen. Speciaal voor onze jeugdleden hebben we inmiddels ook twee jeugd-vendelstokken aangeschaft. Wtj hopen dar er zich enkele jeugdleden zullen melden die willen gaan vendelzwaaien. Als ze snel zijn kunnen ze nog meedoen met de wereldrecord-poging op zaterdag 5 mei. Dan zal in Berlicum, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Kring "De Hooge Schuts", een recordpoging met 300 (!) vendeliers worden gedaan die 8 minuten lang allen gezamenlijk en tegelijk hun "slagen" zullen maken. Dat moet een geweldig gezicht zijn! Wij hopen dat zich dus nog snel enkele jeugdleden zullen melden! Gildekleding (aangeboden door Bennie Ronnne van CARBONE-Nuland) trom ofvendel staan al te wachten! Voor slechts f 5,- per maand ben je al lid.

Ook interesse om lid te worden? Meld je aan bij ons secretariaat: Dorpstraat 2 of bel: 5323499.

1


.,.,,,----·-·---

,,.,,..,...,,.,,....,.,~

,,,,.

/.,/

Ja, dat doen

/",Aan-en verkoop

we allemaal!

Huur verhuur

----·\

\

/

1

i

i ;

i

J

f

RS BV

Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

J

L--- - · - - - - -- - -~"""."":~~~

Bauwen ov Houwen op vertrouwen vertrouwen

,, ...··' ,!'~ · · · ~- .:-;- ...

~

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85

'!NJi,V -

~

■ ■ ■ ■ ■ ■

,ai

;#~.iil• r;..,, ~ Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Zaal voor:

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

bruiloften - partijen - vergaderingen

BOUWMAR·KT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 Kleding verander- en reparatiewerk.

"BENILDA" Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - I 2.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING Voor- het inrichten van uw bedrflfsruimte ofuw •a~l(/k kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT Altfld voldoende op voon-aa.dll K0II 11:lf 0Vll:RTUlG tl llf OlfZS 8HOWR0011, OOK VOOR 11W KAlfTllflt ll'fRICHTJlfG

(~

Han Gruijters Veiibo B.V. Kantoormeubelen

~ Reggcs traat 1 (ind.

tcr-r. Elzcnburg) 5348 LG Oss Tel. 0412 - 65 27 27


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 21-02 19.00 u * Avondmis Vr. 23-02 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 24-02 19.00 u Camavalsmis mmv de Pompzwengels + kinderkerk (preekbeurt pastoor) Zo. 25-02 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor (preekbeurt pastoor) Wo. 28-02 19.30 u Aswoensdagviering mmv Gem. Koor en vormelingen + kinderkerk (preek diaken) geen viering in de kapel Vr. 02-03 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor. Za. 03-03 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout +kinderkerk (preekbeurt pastoor) Zo. 04-03 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor (preekbeurt pastoor) Wo. 07-03 19.00 u * Veertigdagenmeditatie mmv Dameskoor Vr. 08-03 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 10-03 19.00 u H.Mis mmv Bandola's + kinderkerk (preekbeurt diaken). Zo. 11-03 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor (preekbeurt diaken). Wo. 14-03 19.00 u * Veertigdagenmeditatie mmv Passe Partout * = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 06 maart 2001 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur).

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijrnans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00- 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Internet/e-mail:Pastoorscheepers@zonnet.nl Voor uiterste spoed: tel. 06- 533 64 310 INTERNET Onze parochie heeft voortaan een eigen website op Internet: www.parochiegeffen.homestead.com VEERTIGDAGENMEDITATIES Op de woensdagen in de Veertigdagentijd worden er in plaats van eucharistievieringen in de kapel meditaties gehouden met uitreiking van de H. Communie. We bezinnen ons rond het thema: Als vandaag al gek genoeg is, maak dan meer van morgen!! Wo. 7 maart 19.00 uur, voorganger Kees Jongeneelen mmv Dameskoor. Thema; Ga er voor! Keuze maken, dit is de tijd! Wo. 14 maart 19.00 uur, voorganger Annet v.d. Helm mmv Passe Partout. Thema: Alleen wie de aarde raakt, kan de hemel bereiken! Toekomst, open en ongewis, leer ons de kracht van geschiedenis. Wo. 21 maart 19.00 uur, voorganger Hetty Verhoeven mmv Gemengd Koor. Thema: Wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt! Tegenstanders zijn wereldwijd. Blijf niet volharden in groot verwijt. Wo. 28 maart 19.00 uur, voorganger Gerrit v.d. Helm mmv Ouderenkoor. Thema: Tegenstellingen overwinnen! Nemen van verantwoordelijkheid is het begin voor meer duurzaamheid. Wo. 4 april 19.00 uur, voorganger Diny van Wanrooij mmv Passe Partout. Thema: Samen maken we er meer van! 3


Verhuur van: tafelo-. o-toelen. bartafelo-, krukken e n taplno-tallatieo-

Hypotheken met:

~ Plnnenland6' t11er

De laagste rentegarantie De laagste premiegarantie

"

l,uitenlanà~ Dfer

'!f glaswerk '!f cadeau artikelen

'!' relatie geschenken 'tl' complete feest jes Y bezo rging aan hui6

"!rwijn °'!r llkeuron

'!f gedestilleerd

Dorpetraat 13 5366 AK G,lfen Tel. ( 073) 532 46 59 Fa, (073) 532 ~6 43

Maak vriibliivend een afspraak!

···:0 · ... . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . DE ■

:

HYPOTHEEK SHOP ■

RIJWIELEN

Peter van der Lee Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS

TANKSTATION TAX4 :~ - -

tel: 0412 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010

ü~f~7g\!I Kerlcstraät 11 Geffe1> (07.3) 532 13 13

mbinderi;; 1/ Wouwhe J(fooslerslraal .Je .5.J'56 717?

9 ejfen

lef07.J .5.J 21 6&'.J

fax 073 .JJ 2.5 / .JO

:Bloemen :Plan/en

23ruidswer.k 9ra/wer.k Xacfoarli.kelen

c:JJCMUWbs ematies kerd bent undige begeleiding verzorgers en chauffeurs itvaartverzekeri ngen rek ar

Teugenaarsstraat 129 5348 JC Oss ({) 0412 • 64 24 54 06 • 51 22 90 72

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistefroolJ Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 41 ll.


-

-

- ----- ------ -------------------------

Medestanders kijk wereldwijd, alom signalen van duurzaamheid. VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR MARIAOORD Wtj vragen mannen en/ofvrouwen die zich een paar uur per week ofper maand beschikbaar willen stellen voor de volgende activiteiten: 1. Bewonersvervoer. De vrijwilliger brengt de bewoner/bewoonster van de afdeling naar de kapel en daarna weer terug. Tijdsinvestering: 2 uur per maand op zondagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur. 2. Assistentie van de pastor. De vrijwilliger assisteert de pastor vóór, tijdens en na de kerkdienst. De belangrijkste taken zijn: alles gereed maken voor de viering en na de dienst alles weer opruimen. Tijdsinvestering: 2 uur per maand op één van de zondagen. 3. Zangkoor. Doordat de bewoners/bewoonsters steeds minder in staat zijn om zelfte zingen in een eigen bewonerskoor zoeken wij een aantal vrijwilligers, die bereid zijn om de zang te ondersteunen in een vrijwilligerszangkoor. Er zijn al vier mensen. Als er nog 6 bijkomen zijn we al erg gelukkig. Ttjdsinvestering: 2 keer per maand op z.ondag-morgen van 11.00 tot 12.00 uur. 1 uur repetitie per week op een nader te bepalen dag en uur. Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer. Iets vooru? Aanmelden en/ofinformatie bij: WJ. Dobbe, geestelijk verzorger/pastor Roos Bögels, coördinator vrijwilligerswerk Adres: Verpleeghuis Mariaoord, Vliertwijksestraat 69, 5244 NH Rosmalen, tel. 073 528 3333. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2001 In de week van 19 t/m 25 febr.: Thuis in de Communiemap werken. In de week van 5 t/m 9 maart: gastoudergroep bijeen-komst. Dinsdag 6 maart: 09.00 uur: kinderen van de Aloysius School op bewek bij de pastoor. Woensdag 7 maart 09.00 uur: kinderen van de Maria-school op bezoek bij de pastoor. (kinderen die buiten Geffen op school zitten, sluiten aan bij hun eigen cummuniegroep). In de week van 12 t/m 17 maart: thuis in de communiemap werken. Dinsdag 13 maart: inleveren van de knutselopdracht door de gastouders tussen09.00- 10.00 uur in het patronaat. PROGRAMMA VORMSEL 2001 Blok 1: Mijn eigen verhaal: Woensdag 21 febr. 19.30 - 21.00 uur kind/ouder bijeen-

komst op de pastorie en in de kerk. Woensdag 28 febr. 19.30 uur: Aswoensdagviering in de kerk voor ouders en vormelingeIL STILLE OMGANG AMSTERDAM Met de intentie "Velen, één Lichaam in Christus"wordt dit jaar ter ere van het Allerheiligste Sacrament de Stille Omgang van het Mirakel van Amsterdam gelopen. Met vele gelovigen die zich, één weten en geroepen om door gebed een brug te slaan tussen grote en kleine verschillen in de wereld, in ons land, onze woonplaats, in onze omgeving. Een brug voor gene.zing, kracht, liefde, eenheid, verdraagzaamheid. Een brug, die gesteund wordt door de genade van de Eucharistie. De Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van 17/18 maart 2001. Vertrekpunt is de Sint Catrien in 's Hertogenbosch, zaterdag 17 maart om 22.30 in de kerk, na een kort plechtig Lofmet de bus naar Amsterdam. De verwachting is 's morgens om ong. 05.00 uur weer in 'sHertogenbosch te zyn Voor deelname als pelgrim op deze tocht kunt u zich opgeven bij dhr. C.J. Pouw, tel. 073 641 0556 (s.v.p. na 19.00 uur bellen).

HEEMKUNDEWERKGROEP

"VLADERACK"

Bij de viering van ons 25 jarig jubileum werden wij door Rabobank Maasland verrast met een waardecheque voor de aanschaf van een nieuwe computer. Inmiddels zijn wij de trotse bezitters van een supersnel exemplaar en kunnen wij het verleden nog beter bewaren voor de toekomst. Rabobank Maasland nogmaals bedankt! Heemkundewerkgroep "Vladerack"

Foto: Heernkundelid Bert Huismans achter de nieuwe aanwinst. Leverancier Gertjan Vis van Levix kijkt toe. 5


••

HULDIGING JUBILARISSEN

1 1

PHV de Trouwe Helper, Huldigt Jubilarissen.

e

n

Zondag 28 januari zijn er in het Clubgebouw van de Trouwe Helper 4 jubilarissen gehuldigd. De beren W. v. Haanen, J. Reuvers, Tiny van Schijndel en Tonnie Schuurmans waren alle 4, 25 jaar lid van de vereniging. Bertus Rovers bedankte alle 4 namens de club voor hun inzet maar vooral voor hun belangstelling voor de Trouwe Helper en werden daarom beloond met een mooie klok en bloemen. Dan was er nog een erelid Hein Schuurmans als 52 jaar lid, waarvan 25 jaar terreinleider. Bertus Rovers begon zijn toespraak. met de woorden goede wijn behoeft geen krans, dus dat zegt genoeg. De heer School was aanwezig namens het afdelingsbestuur en sprak lovende woorden over Hein zijn inzet een groot sportman van de bovenste plank, en hoopte dat Hein nog lang zal mogen genieten van het erelid.maatschap. Wtj de Trouwe Helper danken alle Jubilarissen oprecht en wensen jullie proficiat. Danku wel.

lunstllrln1 ACTMTEITEN KUNSTKRING GEFFEN De lezing gegeven door de kunsthistorica Marie Cristine Walraven in zaal de Gouden Leeuw trok veel belangstelling. Zeker 50 kunstliefhebbers genoten van de enthousiaste uiteenz.etting over het leven en werk van de Franse beeldhouwster CAMILLE CLAUDEL. Op 17 maart a.s. bezoekt de Kunstkring de tentoonstelling van deze kunstenares in het Singermuseum in Laren. Hiervoor kunnen leden van de Kunstkring zich nog aanmelden bij Trees Balduck, tel. 532 3961, ofbij Nellie Sleutjes, tel. 532 1443. Op 5 maart a.s. is er een bijeenkomst in zaal de Gouden Leeuw om 20.00 uur, over de organisatie van een expositie die in mei a.s. gehouden wordt.door leden van de kunstkring. Plaats en tijd worden nog bekend gemaakt.

Kunstkring Geffen.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair

Ja Re

Gaswasdrogers

Installatie- en Adviesbureau bv

Zonne-energie Badkamers

Kastanjehof 23

Onderhoud aan gastoestellen

5386 GN GEFFEN Onderhouds abonnementen gastoestellen Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u Fax (073) 532 03 32 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel WWW.JA-RE.nl

Hier had uw advertentie kunnen staan!

Energie-Advisering

Ook levering van materialen voor zelf bouwers

Losse advertenties tussen tekst: 1/8 pagina f 30,00 1/4 pagina f 50,00 1/2 pagina f 70,00 hele pagina f 125,00

1

EN F EESTJE N IN STIJL . iets te vieren of wilt u alleen genieten van een )i.dioos buffet in een sprookjesachtige omgeving? Brunch-buffet

Diner-buffet

de Partvkelder

Iedere zondag

vrijdag-zaterdag-zondag

tot 100 personen

b innenko mst! 7.00/19.00 uur

Lekke r de avond voortzetten in onze sfeervolle keld erbar.

binnenko mst 11.00/12.00 uur

J 35,

00

6

voor informatie en reserveringen: Tel. 073 • 534 13 20 Kerkstraat 5a Geffen deschans@geffen.nl

f 54?0

7 Dagen per week mogeliik.

Op afspraak 7 dag<n per week voor groep,,...ntrl,ceo raaar ,o pei,ooen. KlodeN!n Vm 1~ar mllî-

a ~ Il Jm

fl,SO per le,en~aar.

Bruiloften feesten & partijen

All-inn Eearijfsfeesten

tot 250/300 personen

tot 200 personen

Informeer naar ons "totaal pakket" en All-in prijs.

Compleet met o ns ·nergens bete("

Met o f zonder buffet

d iner buffet

NERGENS BETER NERGENS COMPLETER


EFKES BUURTE MÈ... dokter Berkelaar (39 j.) Toen hij nog maar pas in Geffen was, werd hij op "Recht vu.r zunne Roap" door de Toapen a1 bezongen als de aantrekkelijke, nieuwe, jonge dokter... We maken wat nader kennis met de persoon van dokter Berkelaar en ik praat met hem over de acties die de huisartsen op het ogenblik voeren. Peter Berkelaar, geboren en opgegroeid in De Meern, volgde zijn middelbaar onderwijs en studie geneeskunde in Utrecht. Daarna werkte hij een drie~al jaren in een streekziekenhuis in Kampen en als poortarts in het ziekenhuis in Punnerend. "Dat was een goede vooropleiding en ik kon veel praktijkervaring opdoen" zegt dokter Berkelaar. Daarop volgde de 2-jarige studie huisartsengeneeskunde op de Universiteit van Amsterdam. In oktober 1994 werd, met zijn komst naar Geffen, de maatschap Smit - Nahon versterkt met een derde huisarts. Hij begon met enkele werkdagen en dat is inmiddels uitgebreid tot vier dagen per week. Daarnaast zijn er de avond' nacht- en weekenddiensten, de waarneming voor Nuland en Vmkel en de nascholing. Per 1 januari 2001 zijn in de Geffense praktijk de inloopspreekuren veranderd: voortaan is dat alleen nog op maandagmorgen van 8 tot 9 uur. "Tijdens de inloopspreekuren kwamen de mensen met dezelfde klachten als op het gewone spreekuur. Wij vragen nu de patiënten om een dubbele afspraak te maken, als men meerdere klachten heeft, ofdingen uitgebreider wil bespreken" zegt de dokter. "Avond-, nacht- en weekenddiensten zijn in principe voor klachten die niet uitgesteld kunnen worden". Want, de werkdruk is hoog! En daar draait het ook om bij de acties die de huisartsen voeren. "Een primair doel is, om te bereiken, dat het aantal huisartsen én de kwaliteit van de zorg in de toekomst gewaarborgd is" zegt dokter Berkelaar. "Er wordt meer op die kwaliteit gelet en dat kost tijd en dus geld en personeel. Er moet voldoende instroom zijn van nieuwe artsen en dus moet de opleiding en de honorering aantrekkelijker gemaakt worden. Landelijk pleit men o.a. voor extra assistentie in de vorm van praktijkverpleegkundigen die speciale spreekuren zouden kunnen houden voor terugkerende controles van b.v. diabetes-, astma- en hoge bloeddrukpatiënten. Maar de Zorgverzekeraar en minister Borst moeten het daar nog wel over eens worden!" Was het beroep van dokter vroeger meer een roeping, tegenwoordig is het een geprofessionaliseerd vak, vindt dokter Berkelaar. "Er komen steeds meer regels om uniform te handelen. Van de ene kant zijn dat goede kapstokken, maar soms moet je er van afkunnen wijken". Peter Berkelaar heeft het goed naar zijn zin in Geffen. Het werken als arts in een dorp is aantrekkelijk, je staat dicht bij

de mensen. Hij wil niet op een voetstuk staan en pleit voor een open manier van communicatie. Er is een fijne samenwerking met meneer en mevrouw Smit en de 4500 patiënten zijn goed verdeeld over de drie artsen. "We hebben wel de stelregel: wanneer iemand een klacht in behandeling neemt, dan wordt die ook door diezelfde arts afgemaakt." Is er nog tijd voor hobby's? Op de eerste plaats heeft dokter Berkelaar een hele, vrije dag om als huisman voor zijn kinderen Marloes (7 j.), Michiel (5 j.) en Judith (2 j.) te zorgen. Zijn vrouw Ineke werkt 2 1/ 2 dag als verzekeringsarts bij een bedrijfsvereniging. Daarnaast is fietsen zijn grote passie: hij is redelijk fanatiek op de wielrenfiets ofmountainbike en lid van de toerclub De Wm.dmolens. Goed voorbeeld doet goed volgen: sport houdt lichaam en geest gezond! Ik dank de dokter voor de tijd die hij nam voor dit gesprek en als u de actie van de huisartsen ondersteunt, kunt u uw handtekening plaatsen op een lijst aan de balie van de praktijk!

VERJAARDAGSAKTIE Het jaar 2000 is weer een succesvol jaar geworden. De opbrengst was f7747,80. Het geld is meteen doorgestuurd aan Pater v. Kessel in Zambia voor schoolgeld aan de aidswezen en aan Pater Heijmans in de Congo, waar hij de bouw van een nieuwe middelbare meisjesschool te Kutu steunt. De giften aan Missie v. Heesch hebben we stop moeten zetten, omdat contact niet meer mogelijk was. Drukkerij WIHABO heeft weer gratis voor de stencils gerorgd. Daarvoor heel hartelijk dank. Uit de opbrengst van de verjaardagsaktie is ook een abonnement vanTorenklanken aan Zuster v.d. Leest betaald. We weten, dat we haar hiermee een groot plezier doen. Van Pater Heijmans uit de Congo hebben we bericht ontvangen over de toestand waarin hij moet werken. De brief is geschreven voor de dood van Kabila, maar we kunnen aannemen dat de toestand niet veel verbeterd is. De grootste problemen zijn a de vele soldaten die er vrij maar gewapend rondlopen b. de strenge controle van de vreemdelingenpolitie c. gebrek aan brandstofd. de torenhoge inflatie. De bijdrage is voor zijn werk zo belangrijk, omdat hij daardoor de ruimte krijgt meer voor de mensen te doen. Hij groet en dankt iedereen voor de hulp. We hopen dit jaar weer alle medewerking te krijgen van de jarigen en dat we daardoor de mensen in Zambia en de Congo kunnen helpen. 7


-------

•

prins

Nog even en alle carnavalvierders gaan voor de zoveelste keer compleet uit hun dak. Het kostuum mag de kast weer uit en de polonaise wordt weer ingezet. Ook Rabobank Het Maasland houdt wel van een feestje. Daarom zijn al onze kantoren en het Rabo Reisburo Geffen met carnaval op maandag en dinsdag na 12.30 uur gesloten. Onze medewerkers wensen u veel jolijt deze dagen. Alaaaaaaf!

Rabobank Het Maasland 8

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


A.

L

ROND DE DORPSPOMP

Wat een ''RAOP-AOVOND" "Orre, geite, zwetsen" "De Piraterij", de aankleding, de sfeer. De 25e editie mag gerust een "GOUDEN" genoemd worden, ingelijst in ZILVER. De Pompzwengels en de K.P.J. werken al 25 jaar mee aan de Geffense, Rottenrijkse Pronkzittingen. Hans en Wtl van Leeuwen en Ine van de Veerdonk werden onderscheiden om hun grote verdiensten en ongebreidelde inz.et.

Na de eerste klanken van het fantastische Raoporkest zat de stemming er al meteen in. René, de presentator, paste door zijn mooîe kleding perfect in het decor van het met geweld opstomende Piratenschip en in de uitdagende pose van de Kapitein van het schip, zag men de opzwepende decorschilder Rien van Nistelrooy, De dansmariekes waren weer vol glitter- en glans opgeschmukt en brachten ons in het ritme en de juiste sfeer. De handen gingen voor het eerst op elkaar in een flink applaus. De Dorpsomroeper die Fixste het maar weer en waste de orre van de Stamtafel, en zwetste over de zwetsers. Z' n vrouw, Petra, kwam nog met een spoedbericht en was niet meer van het toneel weg te branden en zo werd het een duo vol gevatte bevalligheden. D' n Inne en d'n Andere, hadden er echt zin in. Na een wat trage start bleven ze het publiek verrassen met hun perfecte timing en hoogstandjes humor, waarbij d 'n Brillenmens scherp in het vizier werd genomen; geraffineerd waren de inzetjes met Jan als "Gilbert de Meul" en Miranda als een professional zingende ''Riet-Friet". De Pompzwengels kwamen in de sfeer van het decor met klapperende zeilen, gierende windvlagen, geknars en gepiep van katrollen en scheepskettingen en brachten alom bekende zeemansliederen ten gehore met daverde effecten van kanonsschoten. De blazers lieten duidelijk merken dat ze heel wat in hun blaas hadden. In gedamp en gerook en geknal ging het ten onder. Applaus. Daarbij werd de reddingssloep "d'n Bijs" ingezet. 0., "de WEEUWKES" met weer een spetterende entree en geniale vondsten: De Lady bracht Geffen rijkdom in de ''WORLD on WieJs". Ze bouwdenhun acht op rond de Wiel, waar een groot monster heet Rottenrijk en de hele wereld bezig hield. Een rondvaart met een rasechte gondelier liet je al het moois van Geffen zien. De hele act werd onderbroeken door lachwekkende Reclames; immers alles draaide toch om het geld. Vele originele vondsten en een daverend slotlied. Er worden fantastische dingen bedacht aan de koffietafel van moeder Marietje! ! Proficiat!! Echt een knaller!! De persiflage op de gemeenteraad blijft je nog lang bij. Ter afwisseling om even op adem te komen, de Showgirls met, hoe kan het anders, een Piratendans, de vrolijkheid om de buit. Een knappe show

van die pas vernieuwde groep. Daarna kwamen de Kruipers met het RAOPLIED, ''Heure, blieke, lulle". Ecjt een stukje muziek van deze tijd en toch Carnavalesk, zeer vlot gebracht met een zeer enthousiaste groep Het raoporkest rorgde voor een opzwepende begeleiding. Complimenten voor de compositie en tekst van Rob Ceelen. Een mooie afsluiting van deel 1. Na de pauze was de beurt aan de K.P.J., wat zou er nou weer gebeuren. Een aantal donkere doeken hingen op het toneel, een duo uit de aanleunwoningen presenteerde aan ons het nieuwe themapark: "DE GEFTELING' met een aantal beelden, die gaandeweg werden onthuld (de kunst om als levensecht beeld op te treden werd onnavolgbaar beoefend; knap, knap). Ja elke onthulling was hilarisch; we zagen de Kortpoot, de Wolfjes, Piet en Mimi, de Koeckebakker, de Prins en Gerrit. Leuke, dartelende, spitsvondige tonpraot met een funtastisch slotlied met sprekende beelden. Hoe kan 't! ! De "BUURTJES" maken weer hun opwachting. De stadse en de durpse. Och de durpse was Gildekoningin. En zo werd het Sint Joris-gilde belicht in een humorvolle en dolrijke kolderiek. 't Gilde werd voor "SCHUT" gezet. Ze konnen toch nie schieten. Het was lachen, gieren, brullen. Een knappe prestatie rond dat ene onderwerp. Nieuw waren de "TREKGANZE" het bleek Jet Lulfiep, die al heupwiegend onverwachts bezoek kreeg van Wanda, die gezellig kauterende Surinaamse Vrouw. Jet zei "Ja unne zwarte doos veine ze toch altijd". Dat was een duo vol tegenstrijdigheden. Ze kragen de hele zaa1 van de vloer in een polonaise rond de tafels en stoelen. Ze hadden de hele zaal volledig in hWl greep. Iedereen deed spontaan mee.Een professionele act. De zaal was vol bewondering en een groots welverdiend applaus gahnde door de zaal. De showgirls maakten opnieuw hun opwachting en nu met een echt Showdans: een glimlachend sextet, met een opwindende dans vol vaart en verbeelding en een echte song, vaardig begeleid door weer het Raoporkest (dat iets zachter mocht, zeker het slagwerk). Ook de WEETWOTSJERS hadden deze keer een verrassing. Ze kompjoeterde met elkaar, er vlogen iemeels, sjetters, hoompeedjis en sjits en sjuts door de zaal. Twee kompjoeterfrieken namen zo veel verrassende items binnen en een vlotte vaart. Dat is hun kenmerk. De horeca werd door hen flink op de korrel genomen. Er werd dikwijls raak- geschoten en wij maar surfen van het lachen. De "TOAPEN' het viei;tal ietwat ZWAARLINIGE dames gingen naar de beauty-fann. Wat ze daàrin al niet beleefden. En ze gevend'r eige nie gere bloot. Therma 2001 had rare, opmerkelijke gasten, die er flink op los dolden. Het afsluitend lied, was dan ook weer een geweldig feestelijke KNALLER

De 25e editie zit erop. Het was een fantastische feest van hoog gehalte. Alles klopte deze keer Prima licht en geluid, fantastisch decor. Een feestelijke zaa1, de gastvrije GOUDEN LEEUW De steeds beter wordende presentatie van René, die steeds meer zichzelfdurft te zijn, het voortreffe9


-----

--

Rabob .. Het

~i

1~

R

and

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 10


lijke raoporkest, de zeer vakkundige organisatie. Een perfecte RAOP. Allemaal proficiat. Meteen er maar achteraan geschreven, hoe geweldig de stamtafel, "d'n Rottenrijker" vond, de Carnavalskrant de 38e Wurp 2001. Onze bewondering. Elk detail is tot in de puntjes verzorgd; geen vlekje, geen foutje. Kleurrijk, een schitterende lay-out, een blad, dat de EERSTE PRIJS verdient. En Mie Roddel kletst lekker door het hele blad heen. Onze bewondering. Dat belooft allemaal wat voor de komende Carnaval. Zoek de feestneus maar vast. En daarmee naar het volgende grote feest van dit jaar. 100 Jaar Rabobank in het Maasland, Directeur Piet van de Velden was een graag geziene gast ~ onze tafel, naast andere gasten, die ook bijzonder welkom waren. Piet vertelde uitvoerig over het aanstaande feest, waarin vooral de betrokkenheid van de Maaslandse kernen de leidraad was. Heel het gebied kraag al een feestpakket met een feestelijke kalender met foto's uit de Maaslandse dorpen. "'n MENSEN WENSEN" antwoordkaart en het Maasland-magazine "Rabo het Maasland l 00 jaar". Er waren al veel wensen binnen. Teveel, want er zal moeten worden gekozen op originaliteit, kwaliteit, de doelgroep, de reflectie op gemeenschappen enz. Toch een groots geschenk f 150.000,- voor al die wensen. De directeur ging duidelijk in op de functie van de Rabobank en het contact met de leden. In het kort schetste hij de geschiedenis van de BOERENLEENBANK tot RABO. Het dorp Oyen had 100 jaar geleden de eerste Bank en de overige dorpen volgden snel. De ene helft van het dorp stond dan borg voor de andere helft van het dorp. De coöperatieve gedachten leven nog steeds. De leden hebben nog zeker veel inspraak, al zijn er maar marginale afwijkingen mogelijk, t.o.v. andere banken, wat betreft rente, hypotheken enz. Het betreft wel de manier waarop, de werkomgeving, de verbondenheid met de leden, her jaarverslag. De leden tonen ook steeds die belangstelling. Er is ook nog steeds een commissie van toezicht. De Rabobank kent reeds een coöperatiefonds van/ 150.000,-waarmee jaarlijkse projecten worden betaald en bijzondere jubilea worden gehonoreerd van verenigingen en instellingen en bepaalde sponseringen mogelijk zijn bij uitzonderlijke evenementen, acties en activiteiten. Genoemd werden steun aan de oprichting van het Sint Joris Gilde, de vrachtwagen voor "Reikje-hand" onderzoek en ondersteuning van mestverwerkingsprogramma's. Er komt een feest voor de kinderen Kindertheater in de manage van Maren-Kessel, een feest voor de opgroeiende jeugd rond de "Hoge Heide" en voor alle ingezetenen van Maasland twee grootse feestavonden in het Autotron en wel op 30 november en 1 december. Het basisprogramma is al rond. Er is veel overleg met de Maaslandse muziekverenigingen, dansgroepen, gildes. Er is een breed programma in ontwikkeling, dat voor iedereen bijzonder attractiefzal zijn. Er is duidelijk voor gekoz.en om dat op te zetten en uit te voeren met mensen uit het Maaslandse. De uitnodigingen voor deelname en de mogelijke inbreng komt

zo in de bus. Er wordt natuurlijk wel kwaliteit en inzet verwacht. Maar intussen zijn alle verenigingen, die benaderd zijn heel gemotiveerd aan de slag om te kijken welke bijdrage is te leveren. Er worden minimaal 2000 toeschouwers verwacht per avond. Ouderen kunnen met de bus mee. De 100-jarigen krijgen speciale aandacht. Ook gaat er nog een anekdotisch boek verschijnen met foto's en documentatie over de geschiedenis van de Boerenleenbankjes tot de grote RABO-bank. De heemkundewerkgroepen is gevraagd om hun bijdrage te leveren. Als er meer nieuws is over RABO-MAASLAND-100 komt Piet van der Velden terug aan de stamtafel. Nog meer feestelijk nieuws: V. T.V. zijnde "Vladeracken TEKST-T.V." verzorgt door Arcolade behaalde voor hun inzending over "Effe naor Geffe, enMaasdonks Carnaval" en de door een werkgroep zomaar geprikte uitzending de eerste prijs onder 18 deelnemers. In het verleden hoorde V.T.V. al twee keer tot de genomineerden en waren als eens 3e, maar nu nummer EEN, beter dan Amsterdam en Den Bosch en dat is uitzonderlijk knap. Kijk maar eens goed naar tekstverwerking en de beelden. Wtljo van Nuland en zijn fotograafHenk Swanenberg verdienen grootse hulde om zo Maasdonk in beeld te brengen. Proficiat!! Met de gewonnen T.V. Award voor plaatselijke omroepen. Een worstenbroodje met een brilletje en een eerste drankje op 100 jaar Rabo vergrootte nog de gezelligheid aan de stamtafel Van stamtafel 131. De Prins, tel. 0412 640 982. Volgende Stamtafel zondag 4 maart van 10.30 tot 12.00 uur in café Govers. Ook u bent Welkom

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 11


._.o tAAART 20o~ -

.•

~

~ d , ... L .,·

AMUSEMENTSAVOND

n diverse artiesten AANVANG vanaf 20.00 uur

12


UIT HET DAGBOEK VAN MONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkzaam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma. Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen... 13 september 2000 Het is alweer nachten 12.00 uur geweest. Met onze volle auto komen we van het kamp af, waar we voor 10 ksh (30 cent) een voetbalwedstrijd op t.v. hebben gezien. Onze t.v. in de compound is kapot en omdat we Barcelona - Leed Un. wilden zien, kon dat alleen in het kamp. Best leuk om tussen zo'n 200 vluchtelingen de wedstrijd te zien. Het is al weer bijna een week dat ik terug ben van Rest & Relax en er is weer een en ander gebeurd. De verwachte ontslagen zijn dan nu gevallen. Velen in het veld, maar ook collegae in de compound hebben een brief gehad. Er is hier heel wat afgehuild en afgetreurd. Het is sneu om te weten dat mensen een gezin te onderhouden hebben en nu ineens zonder inkomen zitten. Dat geldt ook voor één van onze directe collega's Paul. Zelfs onze LWF chauffeur is ontslagen en omdat we er een nodig hebben, gaan we hem met N.0.C. budget overnemen. In het veld moesten 6 van de 8 mensen weg met de mededeling dat ook voor de laatste twee 2 waarschijnlijk geen geld is. Wij hebben nu 6 mensen van het N.O.C. budget ontslagen om de verliezen van L.W.F. te kunnen compenseren. Heel triest om deze boodschappen naar onze mensen te brengen; wat wel mooi is, is dat de meesten bereid zijn als vrijwilliger te blijven werken. We zullen zien of dat in de praktijk ook gebeurt, maar zo niet, dan kunnen we hen dat natuurlijk niet kwalijk nemen. Er is aangekondigd dat ernog een ronde met ontslagen komt. Die zou overmorgen komen. We hopen met z'n allen dat die minder ingrijpend is. Wat wel zeker is, is dat we allemaal weer mee zullen leven met diegenen clie hun banen verliezen. 14 september 2000 Vanochtend komt onze chauffeur meteen papiertje naar mij toe. Een bon omdat we geen tlb-licence hebben. Geen van ons heeft daar ooit van gehoord. Wel hebben we de 4 andere nodige stickers op onze voorruit zitten. Volgens de bon moeten we dinsdag in court verschijnen. Mij lijkt het allemaal nogal overdreven, dus stel ik voor dat Nassir met een van de agenten gaat praten. Dat is ons tenslotte al eens eerder gelukt (met de fiets van Paul). Terwijl Nassir op weg is horen we dat ook 7 andere auto's van de compound een bon hebben ontvangen met eenzelfde aanklacht. Als Nassir met een hoge baas spreekt blijkt dat de opdracht van de provinciale baas afkomt en dat hij er eigenlijk niet zoveel aan kan doen. Maar...de bon kan evt. wel verscheurd worden. Dan mo~sten we maar met zijn twee hulpen praten. Die wilden dat wel voor een drankje doen. Dus nu aan mij

de keuze de auto+ chauffeur een hele dag kwijt en dan een boete, of deze mannen een soda geven, Ik vraag nog even voor de zekerheid: dus het gaat ons f 5,- kosten? Waarop Nassir begint te lachen. Nee, dat was toch echt te weinig. We zouden ze samen f 50,- moeten geven. En daar sta ik dus voor een dilemma Doe ik mee aan deze vorm van corruptie en voorkom ik een boete en een dag zonder auto of houd ik vast aan mijn principes en doen we alles volgens het boekje. Uiteindelijk kies ik er voor om maar gewoon aan het hof te verschijnen dinsdag. We zien wel hoe hoog de boete gaat worden en hoe lang alles gaat duren. Altijd nog beter dan aan die onzin meedoen, wat toch overal om je heen gebeurt. 15 september 2000 Vandaag is de openingsceremonie van de Olympische spelen, Had ik graag willen zien, maar alles vindt plaats tijdens werktijd. En nu is er ook nog wat mis met de satelliet in de compound. Geen t.v. dus! Schandalig met zoveel liefhebbers van de O.S. De enige manier om iets te kunnen zien is nu in het kamp. En aangezien we geen idee hebben wat, wanneer plaatsvindt en wat er uitgezonden wordt, lijkt het erop dat we het meeste van 0.S. gaan missen. Dat zou wel jammer zijn. Eerst maar eens kijken of er wat aan de satelliet kan worden gedaan en ergens een schema bemachtigen. En dan kunnen we weer verder klagen. 19 september 2000 De chauffeur en Nassir gaan vandaag in court verschijnen. Nassir heeft Tango Lima (de chauffeur) uitgebreid geinstrueerd over wat hij wel en niet moet zeggen. En vooral dat we onze verontschuldigingen aan moeten bieden. Als de chauffeur dan voor moet komen, krijgt hij van de rechter de ene na de andere vraag. Maar Tango Lima geeft geen antwoord. Nog meer vragen en nog steeds geen antwoord. Dat geeft maar weer aan hoe bang de mensen hier zijn voor het gezag. Tango Lima wordt terug gestuurd naar de banken en alle andere zaken volgen eerst. Eindelijk wordt hij weer geroepen en begint het verhaal van voor af aan. Wonder boven wonder worden we uiteindelijk toch vrijgesproken en gaan we zonder boete naar huis.

13


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK:

Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 4S

Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt uhet gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00tot 19.00uur, tel. 073- 53421 00

BURGERLIJKE STAND MAASDONK JANUARI 2001

Geboorten: 01-01 Lea Geertruda Maria van Herpen 03-01 Danique Leonarda Helena Hanegraaf 03-01 Jim Franciscus Alphonsius van Schijndel 03-01 Maartje Petronella Elisabeth Sluijter 09-01 TeunK.ivit 11-01 Guus Wilhelmus Gerardus vanLoon 16-01 Jura Nelissen 19-01 Sanne Marina Wtlhelmina van Bergen 25-01 Rick Richardus Gerardus van de Haterd 26-01 Martinus Andreas van Vugt '

Wethouder L.P.M van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19. 00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuuropdinsdagvan 18.00tot 19.00uurmet uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 14

l •,

Overlijden: 11-01 Gerardus Johannes van der Doelen, 79 jaar 17-01 Gerardus Johannes van der Dussen, 65 jaar 19-01 Theodora Maria van Lee-Gloudemans, 88 jaar

Woonkosten en bijstand Vangnetregeling huursubsidie Huursubsidie hangt af van uw inkomen. Daarbij wordt gekeken naar uw belastbare inkomen in het vorige kalenderjaar. Het kan zijn dat u op 1 juli 2000 niet in aanmerking kwam voor huursubsidie, ofminder huursubsidie heeft gekregen omdat uw inkomen te hoog was. Maar als uw inkomen met ten minste 20% is gedaald, kunt u een beroep doen


op de vangnetregeling. U kunt hiervoor bij de gemeente een aanvraag indienen, tot drie maanden nadat uw inkomen is gedaald. Bijzondere bijstand voor hoge woonkosten Krijgt u geen huursubsidie en kunt u ook geen beroep doen op de vangnetregeling? Dan kunt u misschien wel bijzondere bijstand voor hoge woonkosten krijgen. U kunt hiervoor in aanmerking komen als uw netto woonkosten te hoog zijn in verhouding tot uw inkomen. Maar ook als u een koophuis heeft, kunt u soms recht hebben op deze bijzondere bijstand. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Wat zijn woonkosten? Voor het berekenen van de bijzondere bijstand kijkt de gemeente altijd naar uw netto woonkosten. - Bij een huurhuis wordt gekeken naar uw nettohuur. Dat is de huur die u aan uw verhuurder betaalt. De kosten van gas en elektra en de kosten van water tellen niet mee. Sommige andere servicekosten tellen wel mee. - Bij een koophuis gelden als netto woonkosten: - de hypotheekrente; - de premie opstalverzekering; - eigenaarsdeel onroerende-zaakbelasting; - erfpachtcanon; - onderhoudskosten; - rioolrecht; - polder- en waterschapsbelasting. U hoeft geen uitkering van de gemeente te hebben om bijzondere bijstand voor hoge woonkosten aan te vragen. Iedereen die een inkomen heeft dat niet toereikend is, kan ervoor in aanmerking komen. Bijzondere bijstand voor hoge woonkosten is mogelijk als uw woonkosten te hoog zijn in verhouding tot uw inkomsten. Maar u mag niet te veel vermogen hebben. De grens voor alleenstaanden is f10. 000,- en voor een (een-ouder) gezin f20.000,-. Aan de hand van uw inkomsten en vermogen wordt uw draagkracht berekend. Als u een koophuis heeft Heeft u een koophuis, dan heeft u geen recht op huursubsidie. Bij een minimuminkomen e n ( woonkosten die liggen tussen de f 357,- en f 1.149,- per maand, kunt u bijzondere bijstand voor hoge woonkosten krijgen. Bij een hoger inkomen moet u steeds wat meer woonJastenzelfbetalen. En u mag

niet te veel vermogen hebben. Zijn uw woonkosten hoger dan f 1.149,- per maand, dan kunt u soms toch bijzondere bijstand krijgen. Dit kan tijdelijk zijn en er kan de verplichting aan verbonden zijn dat u moet verhuizen naar een goedkoper huis. Geen huursubsidie en geen bijzondere bijstand In bepaalde situaties kunt u geen van beide regelingen aanvragen: - als u jonger bent dan 23 jaar en uw huur hoger is dan f 634,- per maand; - als u een kamer ofeen etage huurt die niet als zelfstandige woonruimte is geregistreerd. Behalve wanneer het gaat om een groepswoning voor ouderen ofbegeleid wonen voor gehandicapten. Nog vragen? Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het bureau Sociale Zaken, afdeling Inwoners, van de gemeente Maasdonk (tel. 073-5342100). De openingstijden van het bureau Sociale Zaken zijn: maandag- tot en met vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur en op dinsdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur.

DANKBETUIGING Bij deze willen wij iedereen harteliJlc danken voor de warme belangstelling en medeleven bij het overlijden van mijn man ons pap en lieve opa,

Marinus van Bergen In het bijzonder een woord van dank aan dokter Smit, pastoor Scheepers en aan uitvaartverzorging Dela, Dagverpleging enZiekenhuis Bernhove. Riek van Bergen Geurts, kinderen en kleinkinderen.

OOK DAT NOG!

In het Oude Klooster hebben ze wel een hĂŠĂŠl bijzondere band met boven... ! 15


ISO 9001 gecertificeerd

■ SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht

■ STRATEGISCHE SPECIALISATIES

onderhandelen conflictbemiddelen

■ Voor uitgebreide informatie kunt u ook kijken op onze internetsite: www. merlijn-groep.nl

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Oorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail merlijnadv@tip.nl www.merlijn-groep.nl

16


WISSELING VAN DE (ZIEKEN)WACHT Het ziekencomité ''De Schakel" heeft een nieuwe voorzitter. Han Wmtels nam afscheid na 7 jaar trouwe dienst. Een nieuwe uitdaging, om zich dienstbaar te maken op het Conferentieoord Ernmaus in Helvoirt, noopte haar ertoe de voorzittershamer over te dragen. Han volgde indertijd mevrouw Schwiebbe op als voorzitter en die zei haar toen dat het Geffense ziekencomité een fantastische groep was met enthousiaste mensen! "En daarin heeft ze gelijk gehad" zegt Han in een gesprekje met de vertrekkende en komende voorzitter. Het comité heeft 125 bezoekadressen; ieder lid heeft zijn eigen mensen. Zieken - zowel kortstondig als langdurig - worden thuis en in de ziekenhuizen bezocht, evenals eenzame alleenstaanden. Ook worden bezoeken gebracht aan de Geffenaren in Mariaoord, De Nieuwe Hoeven, Huize Katwijk en Vita Nova. Daarnaast is erjaarlijks een aantal terugkerende activiteiten: de mei- en kerstviering en aandacht voor de zieken op Nationale Ziekendag. Er wordt ook elkjaar een huis-aan-huis collecte gehouden om de activiteiten te bekostigen maar ook hebben veel bedrijven enverenigingen vanwege jubilea onze zieken de laatste jaren flink gesponsord! Dat is een mooi initiatief!

De nieuwe voorzitter is Antoine Jansen, geen onbekende op het gebied van well-fare werk. Ze draait al 15 jaar op maandagmiddag de handwerksoos voor ouderen in het Oude Klooster. Vanuit het Rode Kruis-werk bezocht zij eveneens jarenlang mevrouw van der Heijden en Betsie van Mastright op Mariaoord.. "Ik voel met tot ouderen en zieken aangetrokken. Het zijn wijze mensen en soms ook eigenwijs! Er straalt een rust vanuit" zegt Antoine. ''Ik stamidden in Geffen, maar ik weet niet ofdat een voor- ofnadeel is als voorzitter van ''De Schakel". En ofik een echte voorzitter ben... ? Ik zal er in ieder geval mijn best voor doen!" Antoine blijft ook actiefop de Peuterspeelzaal ("want ook kleine kinderen zijn me lief!") en bij volleybalvereniging G'68. Han en Antoine benadrukken nog even de werkwijze van het comité: graag doorgeven als zieke familieleden en/of buren thuis ofin het ziekenhuis bezoek willen ontvangen Er wordt altijd voorafcontact opgenomen ofdat op prijs wordt gesteld door de zieke zelf Als iemand echt pastorale zorg wil, kan er een afspraak gemaakt worden met de pastoor. En dan hebben ze nog een aandachtspunt. In april 2002 wil "De Schakel" graag een boekenbeurs organiseren van tweedehands boeken. Als er mensen zijn die boeken kwijt willen voor deze beurs, kunnen ze contact opnemen met Anja Wmgens, tel. 5324160. Een dank je wel aan Han Wmtels en we wensen Antoine en

de enthousiaste leden van het ziekencomité veel succes met hun werk. En de namen van die leden mogen gerust eens genoemd worden: Anja Wmgens (secr.), Tonnyvan Schijndel (pen.), Marietje van Rosmalen (bestuurslid), Diny Vos (bestuurslid), An Egelmeer, Marian van Dinther, Ineke van Zandvoort, Martien Ketelaars, Gerda van der Heijden, Mia de Moor, Phia Heijmans.

~ CARNAVALSSTICHTING \ ~ "ROTTENRIJK" 3de editie OPTOCHTBAL wederom su~esvol verlopen Na afloop van een gezellige carnavalsmiddag hebben wagenbouwers, loopgroepen, Hofkapel De Pompzwengels en de Raad van Elf gestreden om de prachtige wisselbeker die vorig jaar gewonnen werd door De Pompzwengels. De wisselbeker was dit jaar voor de jonge wagenbouwers CV Dik vör Mekaor. Hieronder volgt een overzicht:

HEREN 1 CV Dik vör Mekoar 2 CV Zeg mar Niks 3 CV De Vlegels 4 Hofkapel De Pompzwengels 5 CV De Kruipers

3.08.53 2.28.96 2.13.21 2.01.75 1.57.75

DAMES 1 CV Zeg mar Niks 2 CV De Kruipers 3 CV Dik vör Mekaor 4 CV De Vlegels 5 Dames Raad van Elf

2.00.86 1.46.27 1.32.56 1.28.09 0.59.63

In deze competitie was de sterkste heer: Ruud van CV Dik vör Mekaor met een tijd van 1.48.84 en de snelste dame was Karin van CV Zeg mar Niks met een tijd van 1.10.22 Na de competitie kon er ook nog individueel "gehangen" worden; Robert van CV Zeg mar Niks zette een tijd neer van 1.06.43 en Sandyvan CV De Kruipers "hing"0.59.19. Eric van de Ven beloonde deze winnaars ieder met Hfl. 25,-. In de strijd om de eer bij de prominenten stak Adjudant Cor van Gogh met kop en schouders boven de anderen uit met een tijd van 59 seconden rond. De opbrengst van het optochtbal komt ten goede aan het prijzengeld van de optochtdeelnemers.

KOPY INLEVEREN VOOR: 3 maart (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 17


'N AVONDJE PSV SAMEN MET DE F-JES Een fantastisch georganiseerd uitstapje naar 'n heuse wedstrijd van PSV in Eindhoven. Ze moesten tegen FC Den Bosch voor de 1/8 finale van de beker. Ik als PSV-er maak me elk jaar weer sterk voor dit uitstapje. En het is me weer gelukt, althans, het wordt steeds moeilijker om dit voor elkaar te krijgen, nu hadden we al 2 grote bussen nodig. Nu hadden we 74 kinderen en 26 grote. Maar met deze 4 spontane sponsors is het weer gelukt. En daarom wil ik langs deze weg nog de 4 sponsors bedanken, Piet v.d. Heyden (NAS), Piet v. Grinsven (Wegenbouw Heymans), Albert v. Orsouw (Afbouw), Peter Schuurmans (Stukadoor). Deze mensen hebben zorg gedragen voor de bussen. Bedankt namens alle F-jes. Ook wil ik Rien v. Erp leider van de F 6, bedanken, Rien zorgde dat re allemaal 'n snoepzak kregen. De bussen komen de parkeerplaats op, het is kwart voor 6, alle ouders staan met der kind te wachten wanneer ze in de bus mogen, het is 'n ware drukte. En daar loopt Marinus en Marianne met papier in de hand rond. Ik hoor 'n moeder zeggen tegen der eigen kind. Nu mogen jullie zo nar binnen. Marianne · staat bij 'n bus, net als Marinus, ze beginnen de namen te noemen, na 5 minuten waren alle kinderen in de bus. Nu nog 't drinken en het snoep werd uit de bus van Marinus gehaald en in de grote bus gezet. En Marinus gaat als laatste in de bus, en ja hoor daar gaan re, al zwaaiend rijden ze de poort uit. Toen we ongeveer in Best waren vroegen 'n paar kinderen ofhet nog lang duurde. Rond de klok van 7 uur stonden we tegen over 't stadion, eri werden we met politie begeleiding naar de plaats gereden, waar de kinderen mogen uitstappen. De snoep.zakken en fiisdranken werden aan de leiders uitgedeeld. En iedere leider ging met zijn groep richting ingang. Bijna alle kinderen waren gesminkt, de F 2 hadden alle kinderen de PSV clubkleuren op hun gezicht gesminkt, deze groep moest al omhalf5 bij Martien thuis zijn, zo zie je maar elke leider wil 'n tintje aan deze avond geven. Veel kinderen hadden op de linker wand de P staan" op 't voorhoofd stond de S" en op de rechterwang de V.. Dat was echt 'n machtig gezicht. Birmen de poort gekomen, moesten alle kinderen even de plascabine in. Waar we daarna onze plaats konden opzoeken. We zaten heel goed in vak G mooi hoog. ('n heel goed zicht op het veld). Tegen half 8 kwamen alle spelers vanPSV naar buiten omde warming up te doen. Veel kinderen riepen al meteen dat is hij en dat is hij. Dat komt omdat de warming up aan onze kant werd gehouden. Vtjfvoor 8 gingen alle spelers naar binnen. En klokslag 8 uur kwamen de scheids met spelers in twee rijen het veld op. De tos werd gedaan PSV bleefaan onze kant, enja hoor de wedstrijd is begonnen. PSV ging meteen aan de aanval er kwamen 'n paar kansen, maar geen goal. Dus voor ons niet erg leuk, omdat ze op hun helft bleven drukken. Tot dat KEZMAN de bal inkopte 1-0, net voor 18

rust. Na de thee kwamen onzejongens weer met frisse moed het veld op, en speelde Den Bosch op onze kant, toen werd het wel aantrekkelijker, want PSV bleefweer drukken, en daar stonden twee ploegen op een helft tegen over ons. En toen de goals vielen was het echt gaaf, iedereen stond op en klapte voor de speler. Zo werd de stand dan nog 4-1 voor PSV. De hele wedstrijd was voor de kenners maar saai, maar voor deze NG-jes was het fantastisch. Toen de wedstrijd afgelopen was moesten onze kinderen nog even blijven wachten, tot dat het grote publiek weg was. Nu konden we rustig naar de bus lopen. Maar eerst moesten ze nog even de plascabine opzoeken. Iedereen liep hand in hand naar de bus, allemaal tevreden. De bus kon weer weg, en toen kregen we allemaal nog drinken, dat was echt lekker na z' on wedstrijd met al dat geroep. En de chauffeur, reedt maar door richting Geffen.Op de thuishaven aangekomen (Biescamp) gingen de leiders groepjes vormen, om zo elk kind weer veilig thuis aftezetten. En Marinus en Marianne liepen nog even door de bus, ofwe nog iets is blijven liggen. Marinus en Marianne zijn weer blij dat alles correct is verlopen. En we willen alle leiders 'n compliment geven voor hun bezorgdheid. Trainers: Marinus v. Dinther Marianne Schuurmans.

PERSBERICHT Excursie naar Londen. De Kunstkring De Meent te Nuland organiseert voor haar leden en andere belangstellenden een vijfdaagse excursie naar Londen van 14 t/m 18 mei 2001. Voor infonnatie en aanmeldingsformulieren kunt u zich vóór 25 februari a.s. wenden tot het Secretariaat van de Kunstkring, mevr. Mieke Reijnders, Prins Bernhardplein 4, 5391 AR Nuland, tel. 073 532 2257.

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen en

omstre k en

e@ .f,V([~--ct.

. ;_'

• AU1orijopleiding in 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame instructeurs • Theoriecertificaat ,n 1 dag • Voor meer informatie: llef : 0900 - RIJBEWIJS voor

snolls

rijopleidingen / of surf n a ar www.s m itsonline .nl


EERSTE HULP BIJ

* Verdrinking

KINDERONGEVALLEN

Bij voldoende belangstelling zal de Gezondheid Service Brabant Noord-Oost in Berghem starten met de cursus "Eerste Hulp bij Kinderongevallen", een praktijkgerichte cursus voor ouders en verzorgers van kinderen van Otot 8 jaar.

Kosten van de cursus: * f 120,-per persoon, inclusiefcursusboek. * Voor abonnees van de Gezondheid Service: f 90,-per persoon, inclusiefcursusboek. Plaats Volkel Berghem CUijk St.Anthonis

* Allergische reacties door o.a. bijen- ofwespensteken. Tijdens de cursus wordt veel geoefend met kinder- en babypopen. De cursus wordt ondersteund met dia's. De cursus bestaat uit 4 avonden van elk 21 /2 uur. De begeleiding is in handen van een deskundig cursusleid(st)er. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met de Gezondheid Service Brabant Noord-Oost, tel. 0413 333 733 (op werkdagen tussen 09.00- 12.00 uur).

DANKBETUIGING

Datum 14, 28meill, 18juni 9, 23 april, 7, 14 mei 14, 28 maart, 11, 25 april 26 april, 17,31 mei,

Tijd

20.00-22.30 u. 20.00-22.30 u. 20.00-22.30 u.

Het heeft ons erg goed gedaan dat wij zoveel hartelijk medeleven hebben mogen ondervinden na het overlijden en bij de begrafenis van "ons mam" en lieve oma

7juni

20.00-22.30 u.

Marie Rover - Gloudemans

In de lessen worden de volgende onderwerpen behandeld: * Tips en adviezen om ongelukken in en omhuis te voorkomen * Baby-en kinderreanimatie * Allerlei soorten verwondingen * Brandwonden * Vergiftigingen * Koortsproblemen zoals koortsstuipen

Hiervoor onze oprechte dank. Een bijzonder woord van dank aan Dr. Peeters en Huisartsenpraktijk Geffen en het verplegend personeel van Huize ''De Heegt". "Dank je wel dokters" "Dank je wel zusters". Kinderen-Kleinkinderen-Achterkleinkinderen Rovers.

Bertha+ staat in onze winkel!!! Bertha+ 0,71 met gratis muts of t-shirt Bertha+ kruidenroom liquer ook heerlijk in de koffie Heineken magnum 31 van f 24,95 voor f 11, 11

OP=OP aanbiedingen geldig t/m 3 maart 2001 zelf outen voorbehouden

Verhuur van: tafels, stoelen, l:,artafels, krukken en div. tapinstallaties 19


~¡ r

a

d

i

o

Vl~

l) 0

F M

1 06 . 3

PROGRAMMERING

Maandag 18. 00-19.00 u. Schijven die blijven. verzoekprogramma. 19.00-20.00 u.RecordHopMachine, gevarieerd nruziekprogramma. 20.00-21.00 u. Remember the Good times, top-40 uit het verleden. 21.00-22.00 u.Alle 13 goed, programma met top 100 muziek. 22.00-23.00 u.Hitgolt;muziekprogramma. Dinsdag 18.00-19.00 u. Schijven die blijven. verzoekprogramma

Wanneer er op dinsdag een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, dan wordt om 19. 00 u. een voorbeschouwing en vanaf 19.30 u. de raadsvergadering uitgezonden. 19.00-20.00 u. Vladeracken Cultureel, over kunst, cultuur en recreatie. 20.00-22.00 u. De Schijnwerper, elke week een interview met een interessante Maasdonker. 22.00-23.00 u.Klanken uit verledentijd, muziek uit grootmoederstijd. Woensdag 18.00-19.00 u. Doordraaien, Non-stop muziekprogramma. 19.00-21.00 u.DoubleMike Show. 21.00-23.00 u. Pop Cafe, Maasdonkse top-10, nieuwtjes en goede muziek. Donderdag 18.00-19.00 u. Showtime, met de nieuwste muziek en het laatste nieuws. 19.00-21.00 u. Roxx, Rock classics uit het heden en verleden. 21.00-22.00 u.Airbag, met Hardrock, Heavy Metal, Rocken Pop. 22.00-23.00 u.Radio Homelnvasion, muziekprogramma met veel Soul, Hip Hop en muzikale v~ingen. Vrijdag 18.00-19. 00 u. Vladeracken Weekend Wijzer, weekendtips, sportvooruitblikken. 19.00-20.00 u. Torengat, laat het weekend nu maar beginnen. 20.00-21.00 u. Happy Days, muziek uit de swingende Fifties en roerige Sixties. 21. 00-24.00 u. Muziek met Audy, aandacht voor de Nederlandstalige top 50 en verzoekjes. Zaterdag 08.00-10.00 u.De Wakkere Wekker, ontbijtprogramma. I O.00-12. 00 u. Op de Misse, fiunilieprogramma met veel rubrieken en vooral gezellige muziek. 20

12. 00-13 .00 u. Vladeracken InformatieÂą: middageditie met agenda, regionaal, lokaal en parochie nieuws 13.00-15.00 u. De Middagstond, met veel muziek, popen shownieuws. 15.00-16.00 u.Maas- en Meijerij Top 15. 16.00-18.00 u. De Hap en Stap Show, muziekprogramma met veel zin en onzin. 18..00-19.00 u. Vladerackenlnfonnatief': Maasdonkse actualiteiten, achtergronden en politiek. 19.00-20.00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 20.00-22.00 u. Goud en oud op verzoek, twee uur Nederlandstalige muziek met o .a de oude dans. Zondag 09.00-10.00 u. Muziek van A tot Z, speciaal aandacht voor lichte en klassieke muziek. 10. 00-12.00 u. De Schijnwerper, herhaling van dios<lag, interview met een interessante Maasdonker. 12. 00-13. 00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 13.00-14.00 u. Caraflax, een programma voor en door verstandelijk gehandicapten. 14. 00-18.00 u. Regio Sport, een gezamenlijk sport programma van radio Frequent (Bernhez.e) en Radio Vladeracken. 18. 00-19.00 u. Vladeracken Informatie:( herhaling van uitzending van zaterdag 12.00 - 13.00 u. 19.00-20.00 u. Vladeracken Informatief': herhaling van uitzending van zaterdag 18.00 - 19.00 u. 20.00-21.00 u. De Muziekzolder, de mooiste muziek uit het verleden. 21.00-22.00 u. Country Roads, het Cotmtry programma van Vladeracken, met muziek en veel infonnatie. De uitz.endingen van Radio Vladeracken zijn 7 dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87.5 :tv1Jiz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentie-adressen redactie:

Redactie Informatief

Redactie Informatief

Studio Vladeracken Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen

p/a Rien Bosch Kerkstraat 6 5391 AA Nuland

8

Redactie Informatief

~ overige correspondentie: ~ Stichting. Lokale Omroep fJ>

p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a 5382 JC Vinkel

Geffen, Nuland, Vinkel Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen

ti ~ ~ Is.

Telefoonradio-studio: (073) 532 53 66, j redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835 :5"


SPAARDOOSJES 2001 Zoals ieder jaar gaan ook dit jaar weer vele Geffense kinderen middels het bekende vasten-spaardoosje geld inzamelen tijdens de vastentijd voor onze minderbedeelde medemens. Alle co_mmuniecantjes,vormelingen,het kinderkoor en de kinderen van de kinderkerk krijgen zo'n vasten doosje. De kinderen die geen doosje krijgen en toch graag mee willen sparen kunnen vanafAswoensdag 28 februari as. een doosje meenemen vanuit de kerk. Alle onderstaande tips om het spaardoosje vol te krijgen, komen van kinderen die u al hebben uitgevoerd !! Dingen die je kunt doen : Klusjes • De tuin wieden. • De zolder opruimen. • Ramen ofauto 's wassen. • Afwassen. • De beesten voeren (konijn van je zus, de pony van je broer, de katten van de buren). • Ontbijt maken. • Afstoffen, stofzuigen, aardappellen schillen, planten water geven, bed opmaken, tafel dekken en/ofafruimen, de stoep vegen.

• Glas in de glasbak gooien, oude schoenen en oude kleren wegbrengen, brieven op de post doen, hond uitlaten. • Zelfgemaakte dingen verkopen aan familie en vrienden. Hopelijk zijn dit genoeg tips om het vastendoosje vol te krijgen Tijdens de Palmpasenviering op 7 april a.s. worden de doosjes weer ingez.a.meld. Het thema van de vastenaktie is dit jaar: als vandaag al gek genoeg is. De opbrengst gaat dit jaar naar het project :Drinkwater en voedsel op Mindano, het grote ,zuidelijke eiland van de Filipijnen. Meer informatie over dit project staat in de volgende Torenklanken. M.O.V. Geffen.

TVDEVLIJMD TENNIS VERENIGING "DE VLIJMD" iseengeullige club, waar jong en oud een balletje kan slaan. Tennissen kun je op het niveau en tijd stip die je ulfbepaald. Het nieuwe tennis seizoen begint eind maart, het is ook mogelijk om in het voorjaar trainingen te volgen . U kunt zich op geven bij Henny van Hout de Wan 16 tel. (073) 5321542 (na 18.00 uur).

DE CARNAVALSKRAKERS UIT RO'ITENRIJK 3 biefstukken 3 kogelbiefstukken 1 kilo Geffense Ribkes

11 00 1350

kant en klaar even in de magnetron

1750

Verse soep uit eigen keuken,

+

gratis saus

500 ml

keuze uit Champignon - Tomaat - Rundvlees

350

Worstenbroodjes uit eigen bakkerij per stuk

110

Maaltijd van de week Bami of Nasi met babi pangang Balkenbrij uit eigen keuken, 500 gr.

915

Wij zijn tijdens de Carnaval op maandag en dinsdag gesloten.

395

Aanbiedingen zijn geldig van 19-02-2001

Keurslagerij

VANTUYL

tlm 24-02-2001

KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

21


Mt:ZIEKVERENJGlNG .. Willc:n Is Kunnen"

'c:ffc:n Jubileumfeest Willen Is Kunnen

Op wndag 28 januari jl. heeft Muziekvereniging Willen Is Kunnen haar 40-jarig bestaan feestelijk ingezet. Eerst was er een H. Mis in de Maria Magdalenakerk die geheel in het teken stond van de jubilerende fanfàre en haar (overleden) leden. De gehele viering stond in het teken van de muzikaliteit en de saamhorigheid die nu eenmaal basisvoorwaarden zijn voor een goed functionerende fanfare, drumband, majo- en miniretten. Na afloop van de H.Mis heeft het bestuur een extra eerbetoon gebracht aan de overleden leden die in Geffen zijn begraven door de bloemen uit de dienst op de graven te plaatsen. Daarna ging iedereen zich omkleden en dat werd de opmaat tot een brunch in de Gouden Leeuw waaraan alle leden, groot en klein, konden deelnemen. Vervolgens was er een receptie voor genodigden, waar velen de jarige vereniging kwamen feliciteren, waaronder veel oudleden, dirigenten, sponsoren, de Vriendenclub van WIK, bondsbestuurders, vertegenwoordigers van.de gemeente, het bedrijfsleven, collegaverenigingen en andere belangstellenden Onder de vele gaven die WIK ten deel vielen waren er twee die er extra uitsprongen. De -eveneens dit jaar jubilerende- Rabobank Het Maasland schonk WIK een cheque van maar liefst f. 1000, -. Daarna werd onze vereniging nog eens extra overdonderd door een extra gift van Bouwbedrijfvan Wanrooij B.V.. Extra, want het bouwbedrijfis een van de belangrijkste leden van de Vriendenclub en dat via die club ieder jaar maar liefst f. 1000,-doneert in het Instrumentenfonds van onze vereniging. Met deze extra gift van f. 3000,-wilde Bouwbedrijfvan Wanrooij B.V. de nauwe relatie onderstrepen tussen haar en de jubilerende vereniging. Ttjdens die receptie werden vijftrouwe leden van het eerste uur van WIK in het bijwnder in het wnnetje gezet doordat -zij de FKM-speld (verguld zilveren draaginsigne) kregen uitgereikt die werd opgespeld door de wethouder van cultuur, mevr. Betsy van Bakel. Deze leden zijn: Antoon van Lith, Bernhard Schuurmans, Jan van Schijndei Bijs Heijmans en Jan Wtllernse. Aan hun respectievelijke echtgenoten, c.q. familieleden werden er bloemen uitgereikt. Na afloop van de receptie was er een geweldig feest voor de leden van WIK en hun partners. opgeluisterd door de vijftien leden tellende Klokkendorper Blaaskapel uit Aarle-

Rixtel 22

Zij wisten met hun blaasmuziek, aangevuld door ander instrumentarium, heel goed de sfeer en de interesse van onze jubilerende vereniging te raken. Al met al is het een geweldige dag geweest voor de vereniging en hun leden en was het een sfeervolle opmaat tot de andere festiviteiten die door het jaar heen zullen plaatsvinden en waarvan ook de Geffense gemeenschap zeker nog het nodige zal merken. Vanafdeze plaats danken wij iedereen, inclusiefDe Gouden Leeuw, die deze dag tot een onvergetelijk gebeuren voor onze vereniging heeft weten te maken. Antoon Bierings Secretaris WIK

GofiifviiÖEF De paarden en pony-wedstrijdsport werkt met klasse-indelingen. Voor dressuur zijn er de klassenB,L.M enz. Bis de laagste klasse (Beginners) en Z is de hoogste klasse (Zwaar). Wie nog hoger wil rijden komt terecht in de professionele wedstrijdsport waar ook bekende ruiters als Anky van Grunsven en Coby van Baaien meedoen. Promotie naar een hogere klasse gaat door het behalen van winstpunten. 156 Punten als wedstrijdresultaat is goed voor 1 winstpunt, 169 voor 2 winstpunten en 182 voor 3 winstpunten. De leden van de Zilverhoefbehaalden de afgelopen wndagen weer goede resultaten:

28januari in Maren-Kessel Klasse M 1 Lisette Mulders Klasse M2 Berdi Tielemans

8e met 159 punten 6emet 157 punten

4 februari in Den Dungen Klasse L

Barbara van Wanrooij

2e met 177 punten.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

I

8EROHEMSEWEG 153A

ERNIS

~-s-c-h-il_d_e-,s-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

•••

(0412) 64 37 08


WIE WAT WANNEER FEBRUARI

23 Oud papier ophalen 23 t/m 28 Carnaval 25 Carnavals optocht 26 t/rn 2 maart Voorjaarsvakantie 28 Aswoensdag

MAART 03 07 08 08 12

14 14 15 17 19 20 21 21 24 25 28 30 31

Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) Veertigdagenmeditatie mmv Dameskoor Sint-Jorisgilde, 16e gildeavond K.V.O., uitwisseling met Berghem K.V.O., kaartavond met Z.L.T.O. in parochiecentrum, aanvang 19.45 uur K. V.O., kleding inzameling voor Mensen in Nood. van 13.00 tot 16.00 uur in de Bonkelaar Veertigdagenrneditatie mmv Passe Parout Oud papier ophalen Kopij" inleveren Torenklanken (nr. 5) K.V.O., cultureleavond Begin van de Lente Veertigdagenmeditatie mmv Gemengd Koor K. V.B., Krekul Buurtver. DeMolenhoek,jaarfeest Begin zomertijd Veertigdagenmeditatie mmv Ouderenkoor Oud papier ophalen Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6)

APRIL 03 K.V.O., volksdansfestijn 04 Veertigdagenmeditatie mmv Passe Partout 05 K.V.O. samenmetK.V.B. Iezing"Zon", winden water 07 Palrnpaasoptocht, 19.00 uur 09 K.V.O., kaartavondmetZ.L.T.O. in parochiecentrum, aanvang 19.45 uur 11 Boeteviering, 19.00 uur 12 Witte Donderdag 18.30 uur presentatie communicantjes I 2 Sint-Jorisgilde, l 7e gildeavond 13 Ooedevrijdag 14 5 jarig bestaan fanclub Blue Moon Rockers 15 Eerste Paasdag 16 Tweede Paasdag 16 K. V.O., fietstocht 19 Oud papier ophalen 21 21 22 23 23

Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) Buurtver. De Vierwinden, jaarfeest Sint-Jorisgilde, Sint Jorisdag K.V.O., Jeanned'Arcviering 0 '68, Volleybal Bedrijventoernooi, de Geer

24 K. V.B., Klucht Lievekamp 27 Oud papier ophalen 30 Koninginnedag 30 t/m 4 mei Meivakantie MEI 04 Dodenherdenking 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 05 Bevrijdingsdag 05 Sint-Jorisgilde, Wereldrecordpoging vendelen 05 Presentatie vormelingen, 19.00 uur 06 Aloysiusschooi Eerste communie 06 Sint-Jorisgilde, 75 jaar Hoge Schuts (Berlicum) 08 K.V.O.,jaarlijkse reisje l O Sint-Jorisgilde, l 8e gildeavond l O K. V.B., Moederdagviering 13 Moederdag 13 Mariaschoo~ Eerste communie 13 Sint-Jorisgilde naar Sint Jan 's-Hertogenbosch 14 Peuterspeelzaal De Paddestoel, inschrijving peuters 15 K. V.O. en K. V.B., fietsbedevaart naar de St. Jan in DenBosch 16 K. V.0 ., kring bedevaart naar Handel 17 Oud papier ophalen 20 0'68, 26e buitenvolleybaltoemooi, deBiescamp 24 Hemelvaart 25 Oud papier ophalen 26 Kopij' inleveren Torenklanken (nr. 9) JUNI

01 04 04 04 09 12 14 17 l9 21 23 23 26 29

Vormsel Sint-Jorisgilde, burgerkoningschieten K.V.O., gezinsfietstocht Openluchtmis bij Mariakapel Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) K.V.O., jaarlijkse fietsdag Sint-Jorisgilde, 19e gildeavond J.B.C. Geffen, Open Jeu de Boules tournooi K. V.B., Fietsen en bezoek moskee Oud papier ophalen Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) Jeugdbrandweerdag in Vinkel K. V. 0 ., dorpswandeling o .1.v. Ruud Verhagen Oud papier ophalen

JULI in juli wordt er geen oud papier opgehaald ivm vakantie 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 12 Sint-Jorisgilde, 20e gildeavond AUGUSTUS

09 Sint-Jo.risgilde, 21e gildeavond 12 Sint-Jorisgilde, koningschieten met teeravond 16 Oud papier ophalen (3 kraakwagens ivm vakantie) 23


WETENSWAARDIGHEDEN Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 24-25 febr. Nuland 17-18 maart Nuland 03-04 maart Geffen 24-25 maart Nuland 10-11 maart Vinkel 31-01 april Geffen Vakanties: A.v.Heyningen: 26 - 27 febr. 19 mrt. t/m 6 april P.Berkelaar : 12 t/m 16 maart afw. 2 en 5 maart M.Peeters : afwezig 9 en 12 maart J.Visschers : afwezig 6 maart De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen : 22 en 26 februari Vinkel : 21 februari Nuland : 27 februari APOTHEEK: Apotheek '"Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.:5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30- 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00-15.00u. en 19.00-20.00u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 24

Cardiologie: Chirurgie: Dermatologie: Gynaeco logie/o bstretie: Interne geneeskunde: Kaakchirurgie: K.N.O.: Kindergeneeskunde: Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 037 0412 621 03 l 0412 621 336 0412 621 033 0412 62 1 038 0412 621 380 0412 621 216 0412 621 541 0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 03-t 0412 621 33: 0412 621 582 i.maandag en donderdag 09.00- 12.00 uur) 0412 621 0412 621 0412 621 0412 621

308 551 357 331

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30- 9.00 uur. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30 - 10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30- 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 - 15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 10.00 - 11 .l 5 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 22694561. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100).


DE BANKIER DIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/ laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

O,ize ope,ii,igstijden: maandag. woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen

ff

(073) 532 32 64

09.00- !2.!5en !3.15 -17.]0uur 09. 00 - 12. I 5 en 13.15 - I 9. 00 uur 10.00-13.00uur en voorts op afspraak

l!I

PA

~

·RS BV

Makelaardij Assurantiën

LMV ER D

IN:

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw familie· verenigingsen handelsdrukwerk. Fomiliedrukwerk keuze uil 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekoor tjes drukkosten gratis. Gra tis felicitatiepakket bij geboortekoorljes Ook voor copieerserv,ce kunt u bq ons ter echt.

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Heeslerseweg 13 · 5386 KT Geffen Tel (073) 532 26 84 · lox {073) 532 47 95 e· moll. dr ukkeri1 'w,habo nl internet· www wihobo nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

/l~t Vakmanst\\\\

@

Voor erkend Stukadoors- en Afbouwwerk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v. Bedrijvenweg 2, 5386 KA Geffen Wij kunnen voor U verzorgen Kantoor (073) 532 34 69 * Spuiten van plafonds en wanden. ~ fax ( 073) 532 14 65 * Traditioneel stucadoorswerk, l~i * Aanbrengen van sierpleisters

~,..~


PERSBERICHT

PERSBERICHT

Cursusaanbod Regionale Ambulance Voorziening

'MET HET OOG OP DE TOEKOMST'

GGD Hart voor Brabant. Zoals u weet gebeuren de meeste ongevallen in en rond het huis. Ongevallen waar gelukkig de ambulance niet al te vaak behoeft te worden ingezet. Eerste hulp en soms daarna een bezoek aan de huisarts is meestal voldoende. Om adequaat te kunnen reageren bij huis- en/ofbedrijfsongevallen geeft de ambulancedienst van de GGD Hart voor Brabant verschillende soorten EHBO-cursussen. De ervaring uit het ambulancewerk is een extra toegevoegde waarde voor het verzorgen van deze hulpverleningscursussen. Zo start 15 februari een opleiding van het erkende Oranje Kruis EHBO diploma. De cursus wordt tijdens kantoor gegeven en duurt vier dagen t.w. 15, 22 februari, 8 en 15 maart. Daarnaast start in februari een tweedaagse cursus Bedrijfshulpverlening. Deze cursus voldoet aan de ARBO-normen. Voor inlichtingen over eventuele andere data en aanmelding voor de cursussen EHBO en Bedrijfshulpverlening kunt u bellen, tijdens kantoor-uren, naar de GGD Hart voor Brabant, afdeling Opleidingen, mevrouw M. Schraven, tel. 073 640 4611.

DANKBETUIGING

In samenwerking met de GGZ organiseert de Rigom deze cursus voor vrouwen boven de 55 jaar die langer dan een jaar geleden hun partner verloren hebben. De bedoeling van de cursus is om te leren hoe je na een periode van rouw toch weer de draad van het leven kunt oppakken. Het is een ingrijpende gebeurtenis om na een leven van "samen delen" alleen te zijn. Ook na een langere tijd kan het nog moeilijk zijn om het verlies te aanvaarden en weer een eigen draai te vinden. Met het oog op de toekomst kan het prettig en belangrijk zijn in contact te komen met leeftijdgenoten die in eenzelfde situatie verkeren. De cursusgroep bestaat uit maximaal tien vrouwen en twee begeleidsters. Aan de hand van lesmateriaal en de eigen ervaringen van de deelneemsters zal gesproken worden over onder andere de volgende onderwerpen: - het dagelijks leven als alleenstaande; - in wat voor opzichten is uw leven veranderd, ofwilt u het veranderen: - hoe kunt u nieuwe activiteiten ondernemen en contacten onderhouden; - de positie van ouder wordende vrouwen in de maatschappy.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en medeleven met het overlijden van ons Moederke

Plaats

: : Lengte : Kosten : Infonnatie : Start

Door van Lee Gloudemans In het bijzonder dr. Smit, pastoor Scheepers, vrienden en kennissen. Bedankt voor alle steun. Kinderen, klein en achterkleinkinderen van Lee.

WMAAREEN OVERWEGING Vanochtend (12-2-2001) tijdens het mediteren ofbidden zo u wilt, kwam de vraag in me op "Wat is de Hemel?'' . Het antwoord volgde direct: "De Hemel is een staat van Zijn". Uit dat inzicht blijkt dat je inderdaad de Hemel op aarde kunt bereiken. Gewoon door het toe te laten, je in die staat van Zijn te bevinden. Soms ervaar ik dat ook. Geregeld als ik buiten wandel ofhardloop, kan ik de wereld ineens heel prachtig vinden en dan vind ik ook alles mooi, dan kan ik bijvoorbeeld verrukt zijn over hoe de zon op de bomen valt maar ook over een knal oranje afdekzeil van een huis in aanbouw. Het is mogelijk om dit gevoel toe te laten bij alles wat je doet, dat is de kunst van het leven. Marianne van Sambeek 26

Oss februari 2001 11 bijeenkomsten+ terugkombijeenkomst f 36,- incl. cursusmateriaal en koffie/thee RIGOM, tel. 0412 63 30 43

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres:

a.schuurmans@planet.nl

Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Klachtenbez.orging: Bergstraat 26a, (073) 532 25 86 De redactie wil tijdens het haar afgelopenjaren gevoerde beleid, onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel afvan censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wrj ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder aftender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? Stad Rottètdam

Interpol is

DeltaLoyd

Centraal Beheer

Nationale Nederlanden

ünivé

Aegon

RVS

Amev

ln Nederland kunt u kiezènuit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelifk adviseutkunnen wij kiezen uit bijna :a lle aqtoverzeketingen Welke voor ude beste en voordeligste is vertellen wijµ graag, . .· Kloosterstraat 44, 5'386Aî Geffen

Tel 073 ~532 55 l 0, Fax 073 ~ 532 55 60

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.n/. Mail info@nasafbouw.nl

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJEIN

Wij verzorgen voor u:

' •

• • •

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~ c~FÉ D~

~ ~<::)

CO

ADMINISTRATIE

0 ~ 1'

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geiten

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

e

& ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: ·• verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening • verzorging van uw fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


Il

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

Il bloemen ~ planten

~ 'Öjl

• loonbedrijf en mestdistributie

~ grafwerk

~ potterie ~ teleflora

• zan~ en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

~

~ decoratie ~ bruid6werk

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

~ ~

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

V!X

AUTOMATISERING

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http://www.levix.nl e-mail: info@levix.nl

Bredeweg 13, Geffen Tel. : 073-532296 l

f

.J.

Hanegraaf 8. V. Geffen

.Onde1houd en Verkoop Bouwmachines

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Te l.(073)53220 01 Fax(073)5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN STA L EN KOZIJNEN OP HA

www.levix.nl

www.maasdonk.net

Hardware PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Software Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen (particulier/bedrijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00