Torenklanken 2001 - nr 20

Page 1

I

39e jaargang nummer 201 december 2001

n n sekretanaat: redaktieadres: advertenties: bank. druk: oplage:

Bergstraat 26A. telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr 11.58.03.009 • giro v.d. bank nr. 1139113 W1habo Drukkerij. Geffen 1750 exemplaren

KERSTWENS

ROOSTER TORENKLANKEN 2002

Het naderende Kerstfeest zal ons allen met vreugde vervullen: want in het Kerstfeest vieren we Gods nabijheid in ons leven. We laten elkaar deze vreugde ervaren door de beste wensen voor Kerst en nieuwjaar te sturen. In onze parochie hebben we het afgelopen jaar veel werk verzet. Mede dankzij de inzet van zeer veel parochianen die tijd en aandacht gaven voor alles wat er gebeuren moet. Deze activiteit en inzet vervult mij met dankbaarheid en hoop. Want alleen zó zullen we de opgave om tot 1 pastorale eenheid te komen goed kunnen vervullen. Met het naderende Kerstfeest voor ogen wil ik u dan ook van harte Gods zegen en vrede toewensen. Dat u een zalig en vredevol Kerstfeest kunt vieren en dat 2002 een door God geleid en gezegend jaar mag worden

NR. Kopyvoor 1 5 januari 3 weken 2 26januari 3 weken 3 16februari 4 2maart 5 16maart 3 weken 6 6 april 7 20 april 8 4mei 3 weken 9 25mei 10 8juni 11 22juni 12 6juli vakantie 13 17augustus 3weken 14 7 september 15 21 september 16 5 oktober 17 19oktober 18 2november 3 weken 19 23 november 20 7 december

Ik wens u toe: * Ogen die openstaan voor het·vele goede dat onder mensen gebeurt en die zien als geholpen moet worden * Orendie kunnen opvangen wat anderen te i.eggenhebben en die ook de nood onder de mensen tijdig kunnen beluisteren. * Een mond die alleen spreken zal als het goede zaken betreffen en die "in toom" gehouden kan worden als er geroddelden kwaadgesproken wordt. * Een hart dat meeleeft met de zorgen van mensen * En een geloofdat durft vertrouwen op Gods leiding in ons leven. Dan zal Kerstmis 2001 en het hele nieuwe jaar 2002 een tijd van vreugde en vrede zijn. Erop vertrouwend, dat uw zorg en aandacht voor de Boodschap van Christus, die aan de Kerk·is toevertrouwd, een eerlijke kans krijgen in onze wereld, groet ik u van harte, Pastoor P. Scheepers

Verschijnt 16januari

Notities

6februari

week voor carnaval

27 februari 13 maart

27maart

week voor pasen

17 april 1 mei 15mei 5juni 19juni 3 juli 17juli 28augustus

effe noar geffe 1 sept

18 september 2oktober 16oktober 30oktober 13 november 4december 18december week voor kerst

7Je :7<ed'dlie van :Joreclfaclen wens/ u fijne Xersld'agen en een voorspoedi~ 2002


__, . - - - - - ~ """''v ,,,,..·----.,______ /J/ , { , , Aan- en dat doen verkoop

/'

r

a,

we allemaal!

.

· --/

. f: ~1/ ~ ~

1

\

\

\

ESE ~

~

RS BV

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

\-

'JBauwen or,

Houwen op vertrouwen venrouwen

Df GOUD[Nl[fUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85

■ ■

• ■ ■ ■

~ i ; ...

~ iw~,..- . "a Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Zaal voor: bruiloften • partijen - vergaderingen

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 Kleding verander- en reparatiewerk 11

BENILDAIl

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - / 2.00 uur

andere tijden no tel. afspraak.

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING Voor het inrichten van uw bedrilfsndmte ofuw zakel(fk kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT Altl,ld voldoende op voorraad!/ KOM 11:lf OVl:RTVJG U IN 0NZI: 8B0WROOII, OOK VOOR UW KANTilflt INRICHTING

(~ ~

Han Gruijters Veilbo B.V. Kantoormeubelen Rcggestraat 1 (iru{. terr. Elzenburg) 5348 LG Oss Tel. 0412 . 65 27 27


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u KERST- EN NIEUWJAARSPROGRAMMA Wo . 19-12 19.00 u H.Mis (in de kerk) mmv Passe Partout (verjaardag van de pastoor) (geen viering in de kapel).Na afloop van de viering bent u van harte welkom in Het Oude Klooster (benedenzaal) en kunt u de pastoor feliciteren. Vr. 21 -12 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Za. 22-12 11.00 u Biechtgelegenheid in de kerk. 19.00 u H.Mis mmv. Passe Partout (tevens boeteviering) + kinderkerk Zo. 23-12 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor 17.00 u In de Vinkelse kerk Samenzang (In alle Kerstvieringen zullen pastoor Scheepers en diaken van Herwijnen voorgaan) KERSTAVOND Ma. 24-12 16.00 u * Kerstviering in de kapel m.m. v. Ouderenkoor, deze viering is bestemd voor de ouderen van zorgcentrum de Heegt en de aanleunwoningen. 17.30 u Kerstviering mmv.Kinderkoor. Er is kinderkerk voor de kinderen t/m groep 4). Kerstviering m.m.v. Passe 20.30 u Partout. 24.00 u Nachtmis mmv. Gem. kr. EERSTE KERSTDAG Di. 25-12 10.00 u Kerstviering mmv Jongerenkoor H-G (t.v. uitzending naar de Heegt). 16.00 u Herdertjesviering mmv Fluitekruid (dit is geen eucharistieviering en er wordt geen communie uitgereikt). Van 13.00-16.00 uur is de kerk geopend voor het bezichtigen van de kerststal.

TWEEDE KERSTDAG Wo. 26-12 09.30 u

Kerstviering mmv W.I.K. (t.v.-uitzending naar de Heegt). Van 13.00 - 16.00 uur is de kerk geopend voor het bezichtigen van de kerststal. Vr. 28-12

19.00 u *

Za. 29-12

19.00 u

Zo. 30-12

09.30 u +

14.30 u

20.00 u

H. Mis mmv Ouderenkoor (feest HH Onnozele kinderen) H.Mis mmv Bandola's (feest H . Familie) H.Mis mmv Gem. koor (t.v.-uitzending naar de Heegt) Donateursconcert van W.I.K. in zaal de Gouden Leeuw. Kerstconcert in de kerk mmv Muchoss uit Oss, Gemengd koor Geffen, Kwartet Genuvioss.

OUDJAAR/FEEST VAN DE H. SILVESTER Ma. 31-12 19.30 u Oudejaarsviering mmv Jeugdkoor NIEUWJAARSDAG Di. 01-01 10.00 u Plechtige Hoogmis mmv Gemengd koor (tv.uitzending naar de Heegt. 19.00 u * Avondmis Wo. 02-01 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Vr. 04-01 19.00 u Gezinsviering mmv KinZa. 05-01 derkoor (Driekoningen). H.Mis mmv Gem. koor 09.30 u Zo. 06-01 Wo 09-01 19.00 u * Avondmis 19.00 u * H.Mis mmvOuderenkoor Vr 11-01 H.Mis mmv Passe Partout 19.00 u Za. 12-01 (thema Kerkbalans) H.Mis mmv Gem. koor Zo. 13-01 09.30 u 19.00 u Viering rond doopschelpDi. 15-01 jes mmv Kinderkoor 19.00 u * Avondmis Wo. 16-01 * = dienst in de kapel

+ =t.v. uitzending naar de Heegt ZIEKENCOMMUNIE: Mensen die door ziekte of ouderdom niet naar de kerk kunnen komen om de Eucharistie te vieren, kunnen de H. Communie thuis ontvangen op maandag 24 december. Een berichtje naar de pastorie (tel. 532 1216) is voldoende. Degenen die al regelmatig thuis de Communie ontvangen hoeven zich niet te melden. 3


Verhuur van: t:afele. stoelen, l>artafele, krukken

Hypotheken met: De laagste rentegarantie De laagste premiegarantie

en tapin6tallatiee ~ t>lnner1land5 !>Ier

"! l>uitenland• l>lor "! wijn °'!\' likeuren

"! glsowerk "! cadeauartikelen Y. relat ie ~••chenten "'f complete feestjes

~ eede5t illeerd

'!r 1:>e2or'3lng asn huie, Dorp•traat. 13

5386 AK Golfen T•I. (073) 53246 59 Fax (073) 532 5 6 43

Maak vriibliivend een afspraak!

. (à .....

..

.. ..

.

.. DE ■

.. ..

.. . .

. .

:

HYPOTHEEK SHOP ■

Peter van der Lee Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS tel: 0412 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010

RIJWIELEN

TANKSTATION

Kerl<stra'!t H Geffen (073) 532 13 13

mbinderij;

1 /

Wouw e

J{foosl er s fraa/ 5c S.JtS6 'Jl'J? 9e/fen

lef 073 S3 21 6,J:J

fax 07:J 53 2.5 1.50

23/oemen :J-Jfanlen

23.ruidswer/; 9 .rafwer/;

Xadoar!i.felen

nissen en crematies ook verzekerd bent. nlijke en deskundige begeleiding . elijke dragers, verzorgers en chauffeurs ecialiseerd in uitvaartverzekeringen informatief gesprek en nacht bereikbaar Begijnenstraat 1b 5341 BC Oss

0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86 06 - 51 22 90 72

PEDICURE T. Ketelaars-'1. Nistelrooq '1. Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 t, 1


HERDERTJESVIERING-DRIEKONINGEN Op Eerste Kerstdag om 16.00 uur is er een herdertjesviering voor de kleinsten en hun ouders. Alle kinderen mogen als herder verkleed, naar de kerk komen. Maak ook samen met je ouders een mooi lantaarntje, dan is er veel licht in de kerk! Vanuit het portaal gaan we in optocht door de kerk naar de kerststal. We luisteren naar het kerstverhaal dat verteld wordt met behulp van poppenkastpoppen. Dank je wel aan Marietje Wtllemse die de poppen voor ons heeft gemaakt! Er worden kerstliedjes gezongen en het fluit-ensemble Fluitekruid maakt muziek. We hopen dat er veel kinderen met hun ouders, oma's en opa's en familieleden aanwezig zijn! Op zaterdag 5 januari om 19.00 uur is er een gezinsviering met als thema Driekoningen. Alle kinderen mogen als koning of Oosters persoon verkleed naar de kerk komen. Jullie zijn van harte welkom met je ouders. KERSTSAMENZANG/KERSTCONCERT Op zondag 23 december is er om 17. 00 uur in de Vinkelse kerk een Kerstsamenzang in een nieuw jasje. Graag willen wij u allen uitnodigen om te komen luisteren en mee te zingen met deze Kerstsamenzang onder het motto: De cirkel van het leven. Op zondag 30 december om 20.00 uur wordt er in onze kerk een kerstconcert gegeven door het koor Muchoss uit Oss; ons eigen Gemengd Koor en het kwartet Genuvioss zullen ook enkele liederen ten gehore brengen. Het Musical Choir Oss geeft in december een 5-tal wondermooie, winterwarme kerstconcerten, waarvan één in de Geffese kerk. Het koor telt 45 leden en staat onder leiding van de bijzonder gedreven en enthousiaste dirigent Rob Meyboom. Het kerstrepertoire is volledig a-capella waardoor de prachtige close-harmony arrangementen het best tot hun recht komen. Het kerstrepertoire is geschreven door de Amerikaanse dirigent/arrangeur Derrie· Johnson, die het ''Libertychoir" uit Amerika begeleidt. Deze kerstarrangementen van Derrie Johnson worden nu voor het eerst uitgevoerd in Europa door Muchoss. U bent van harte welkom. De toegang is gratis, u mag een vrijwillige bijdrage geven voor de onkosten. OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum. Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op

het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 8 januari 2002 a.s. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 5 februari 2002. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wtlt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wmgens: 073 532 4160. KERKBALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar". We ontvingen reeds/ 69.950,00! Met de toegezegde bijdragen komen we op f 72.07 4,00 in 2001. Er zijn 634 deelnemers. Hartelijk dank! Fijn dat we op u kunnen rekenen! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 1158 07292 t.n.v. BestuurM.MagdalenaGeffeno.v.v. Kerkbalans 2001. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00- 18.30 uur en vrijdag van 09.30- 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag).

e-mailadres: pastoor. scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06- 533 64 310 INTERNET: www.parochiegeffen.nl WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 30 november: les van Zandvoort, 71 jaar 1 december: Tinie van den HeuveL 67 jaar 8 december: Marietje v. Heeswijk v.d. Heijden, 69 jaar. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 9 januari tussen 13.00- 15.00 uur, kennismakingsmiddag van de communicanten met pastoor Scheepers in het patronaat. 5


.

~

e, . .. .

We zouden het fijn vinden als er zich meer jongere leden bij onze vereniging zouden willen aansluiten, zodat we ook voor deze mensen iets meer kunnen betekenen Als we meer jongere leden hebben kunnen we ook ons programma door het seizoen heen aanpassen naar de behoefte van deze leden.

JUBILEUM •

K.v.o.

.

Op 19 januari 2002 hoopt de Katholieke Vrouwen Organisatie afd: Geffen haar 50 jarig bestaan te vieren Actieflid zijn van een organisatie aJs de K V.O. is niet alleen

een ontmoetingsplaats voor vrouwen maar bovendien een oefening in samenwerken, met verschillen omgaan en respect hebben voor verscheidenheid. Uit onderzoek blijkt dat in regio's waar mensen actiefzijn in verenigingen en organisaties zij ook een grotere betrokkenheid aan de dag leggen voor wat er in de samenleving gebeurt. Veel van de leden zijn persoonlijk actiefop allerlei terrein in eigen dorp b.v. in de parochie, de bejaardenbond, het schoolbestuur, het ziekencomité, enz. Wtj denken zeker dat er in deze hectische tijd nog behoefte is aan een vrouwenvereniging die opkomt voor de belangen van haar leden.

50 Jaar K.V.O. mag natuurlijk niet zo maar voorbij gaan. Het bestuur en de feestcommissie hebben een mooi programma voor deze dag georganiseerd. We beginnen die dag om 13.00 uur met een H.Mis in onze parochiekerk, voorgegaan door onze geestelijk adviseur Pastoor Scheepers. Daarna worden de Jubilarissen gehuldigd in zaal "de Gouden Leeuw" waar ook de receptie plaats vindt van 16.00 uur tot 17.30 uur. Verder wordt de dag met een feestelijk programma voortgezet voor al onze leden.

Alle oud bestuursleden die geen uitnodiging hebben gehad worden van harte uitgenodigd op de receptie. Wtlje meer informatie oflid worden, meld je dan bij Diny v. Zuylen tel: 5323217

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie-Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Ja Re Installatie- en

Advtesbureau bv

Kastanjehof 23 Onderhoud aan gastoestellen 5386 GN GEFFEN Onderhoudsabonnementen gastoestellen Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u Fax (073) 532 03 32 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel WWW.JA-RE.nl Ook levering van materialen voor zelf bouwers

Hier had uw advertentie kunnen staan! Losse advertenties tussen tekst: 1/8 pagina f 30,00 1/4 pagina f 50,00 1/2 pagina / 70,00 hele pagina f 125,00

EN FEESTJE N IN STIJL ts te vieren of wilt u alleen genieten van een os buffet in een sproofzfesacntige omgeving? Brunch-buffet

Diner-buffet

de Pa:mkelder

iedere zondag vrijdag-zaterdag-zondag binnenkomst I l.00/12.00 uur binnenkomstl ?.00/19.00 uur 00

f 35,

voor inforrnalie en reserveringen, Tel. 073 - 534 13 20 Kerkstraat 5a Geffen deschans@geffen.nl

6

f 54,so

tot 100 personen Lekker de avond voortzetten i n onze sfeervolle kelderbar 7 Dagen per week mogelijk

Op afspraak 7 dagen. per week n,or croep.srestr.-eringe.n ,a,af IO p,isom. Kladm,

vm I jaar ml1l.

2 tJm 12 jaar f 250 p« lev,nsjaar.

Bruiloften feesten & Rartijen

All-inn oectrijfsfeesten

to t 250/300 personen Informeer naar ons · totaal pakket· en All-i n p rijs. Met of zonder buffet

tot 200 personen Compleet met ons ·nergens bete(' diner bullet

NERGENS BETER NERGENS COMPLETER


KERSTGAVEN Misschien wilt u -zo bij de overgang van de gulden naar de euro- de parochie een extra kerstgave aanbieden Voor een aantal doeleinden kunnen we komend jaar wel wat extra's gebruiken. Het kerkgebouw moet gerestaureerd worden en ook het orgel zal m.i. v. januari een grote onderhoudsbeurt krijgen. Verder zijn we bezig met het realiseren van een monumentje, om onze doodgeboren, niet gedoopte kinderen uit het verleden een herinneringsplaats te geven op het kerkhof. Giften hiervoor zijn van harte welkom!

GYMNASTIEK VERENIGING GEFFEN Beste ouders, In de periode januari/februari/maart 2002 worden er opnieuw 10 lessen peutergym gegeven, voor peuters vanaf 3 jaar. De lessen bestaan uit liedjes, spelletjes en wat oefeningen met gymmaterialen. Er kunnen maximaal 16 kinderen per groep deelnemen De lessen vinden dit seizoen plaats op maandagochtend. Start: maandag 7 januari 2002 Plaats: sporthal "De Geer"(halve zaal) Leeftijd: vanaf 3 jaar (niet jonger) Kosten: f 46,28 (voor 10 lessen)(= ? 21,00) Plaatsing in volgorde van aanmelding (max. 16 kinderen). U kunt uw kind telefonisch aanmelden bij: Hena Schouten, tel. 534 1171. Het bestuur van Gymnastiek Vereniging Geffen wenst u prettige feestdagen en een goed en gezond 2002 toe.

INTERRELIGIEUZE VIERING Het is weer zo ver. Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken en het Bestuur van de Grote Moskee wordt voor de vijfde keer in Oss een interreligieuze viering gehouden. Een hoopvolle voortgang. Deze viering vindt plaats op zaterdag 5 januari 2002 in de Grote Moskee en begint om 16.00 uur met na afloop voor wie wil een ontmoeting in de theeruimte. Het thema van deze viering luidt: Samen gast in Gods huis. Daarmee willen we tot uitdrukking brengen dat we als christenen en moslims geen beheerders maar samen gasten zijn van hetzelfde huis. Aan deze viering doen Turkse en Nederlandse kinderen mee, dragen christenen en moslims, zeven in getal, op een symbolische maruer zeven 'bouwstenen' aan voor het Abrabamhuis te weten: gastvrijheid, menselijkheid, vertrouwen, verzoening, gerechtigheid, verdraagzaamheid, begrip. Enkele mensen zingen: Dona nobis pacem. Verder wordt uit de Koran gereciteerd en uit de Bijbel gelezen en bidden

christenen en moslims om vrede in Oss en in de wereld. De voorgangers zijn: Pastor Martin Claes. Ds. Alke Liebich Imam Yakup Sener Bouwt u ook mee aan het Abrahamhuis en met welke 'bouwsteen'? Ds. Jan van Drie, voorzitter van de Raad van Kerken. Yasar Demirci, voorzitter van het Bestuur van de Grote Moskee

00 R I GO :\1

Persbericht Klussenhulp Thuis en Klein Tuinonderhoud. Gewijzigde afspreektijden, tarieven en start tuinonderhoud in 2002. De Rigom verricht in noord Oost Brabant klussen en tuinonderhoud voor iedereen boven 55 jaar en voor gehandicapten, ongeacht hun leeftijd. Tot op heden kon daarvoor een afspraak gemaakt worden op werkdagen, de hele dag door. Met ingang van heden kan dat alleen tussen 09. 00 en 10. 00 uur. Verzoeken na dat tijdstip worden genoteerd en de volgende dag terug gebeld. Ieder kan dan natuurlijk ook zelf weer bellen Vanafjanuari worden de kosten alleen in euro's afgerekend. Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn omdat niet contant betaald hoeft te worden. Het eurobedrag zet de klussenman oftuinman op de acceptgiro en de klant hoeft slechts te ondertekenen enhet bank-ofgironunnnerintevullen Voorde goede orde zijn de kosten voor zowel klussen als tuinonderhoud in euro's: € 3,70 aanvangstarie( inclusiefeen halfuur werken: € 1,85 daarna per kwartier: € 7,40. heel uur:

Vanwege de winter ligt het tuinonderhoud nu stil. Vanafhalf februari is de tuinman weer beschikbaar. Afspraken daarvoor maken kan wel op dit moment. Het telefoonnwnmer voor klussen en tuinonderhoud is: 0412 633 043. NIEUW MAJ<E·U'P WORKSHOPS 'PERMANENT MAJ<E·U'P Verfraai en va n je li p p en , --- ogen en wenkb rauwen 'PIERCINC Wenkbra uwen navel. oren

7


A.

1

~

ROND DE DORPSPOMP

'Geffes Volk leverde weer een uitstekende prestatie, die alle bewondering afdwong met het toneelstuk:" Zaken voor Zonen". Een fantastisch decor en uitstekende verlichting droegen bij aan de juiste sfeer. Het was spannend van de eerste tot de laatste minuut. Gelukkig waren de teksten goed te verstaan. Immers het verloop van het stuk vereiste, dat telkens werd teruggelezen in een vroegere periode (flash-backs). Maar de toehoorders waren zo gegrepen, dat ze de daarbij behorende monoloog ademloos volgden. De mise en scĂŞne ( alles wat de beleving, de omgeving van het stuk nodig heeft om de toeschouwer mee te slepen ) was perfect verzorgd. Het woekeren met de ruimte speelt wel parten, toch slaagt "Geffes Volk" erin 4 speelavonden een uitverkochte zaal tot het einde te boeien en mee te voeren in het plot. Bijzondere waardering komt toe aan de regisseuse Beppie van Zutphen, die zelfuitstekend een rol vertolkte, maar vooral en daarbij de spelers wist te stimuleren tot een zeer hoog niveau. Alle personages werden uitstekend vertolkt. Jammer, dat zij als regisseuse "Geffes Volk" verlaat. Zij wil meer ruimte krijgen voor het schrijven van toneelwerken voor het amateurtoneel "Geffes Volk" verdient een ruimer toneel. Gelukkig weten wij, dat het Cultureel centrum "Dorpshuis" er bijna staat??????r????'r? Harrie Govers had als dienstdoendvoorzitter Lambert van Nistelrooy, gedeputeerde van de Provinciale staten, uitgenodigd voor een beschouwing en discussie over de toekomst van de kleine kernen. Op heldere wijze wist Lambert ons de toekomst in te loodsen en een visie voor te houden, die zeer verrassend, vernieuwend en soms zelfs schokkend was. De stedelijke functies, culturele voorzieningen en sociale voorzieningen zullen minstens worden gehandhaafd, maar ook bevorderd. De kleine Kernen moeten ruimte kunnen scheppen voor basisvoorzieningen en woningen voor "eigen volk", zowel jongeren als senioren. De dorpen hebben dikwijls te grote plannen en krijgen die weer niet verwezenlijkt tengevolge van langdurige procedures, het moeizaam verwerven van bouwgrond. Maasdonk moet meer komen met postzegelplannen en het inbreien van woningen in de kom. Met elke uitbreiding naar buiten stuit men op grote weerstanden. Er wordt nu echt beleid ontwikkeld, dat afstand neemt van het verleden: een bedrijfje hier een bedrijfje daar en rommelige bedrijventerreintjes rondom het dorp. Dat heeft" tot 8

veel problemen geleid en dat zal w blijven. Er komen alleen nog regionale bedrijventerreinen. Maasdonk zal dus uit de boot vallen al hebben ze nog zoveel intenties en uitgewerkte plannen ofgronden. De grote steden zullen wel uitmaken waar die terreinen zich kunnen ontwikkelen en dan kijkt men naar de ''waardeloze?'' zandgronden van Waalwijk tot Oss. Er zijn studies in die richting. In maart 2002 komt er een raamplan klaar' waarbij zo'n 10 tot 15 jaar vooruit wordt gekeken. Maasdonk wordt weinig ruimte geboden. Tenzij men met goed onderbouwde plannen komt, die in dat beleid passen. Maasdonk mag zich alleen ontwikkelen, als de stad het niet meer aankan. Maasdonk kan mogelijk nog profiteren van de nieuwe situatie rond de A 50 en A 59. Maasdonk zal nog wel 15 jaar bestaan. Mogelijk moeten we toch het oog, het perspectiefrichten op Oss, innners ' s-Hertogenbosch met haar grootstedelijke allures heeft nauwelijks aandacht voor een dorp. Oss is een gemeente, die aJ voor een groot deel bestaat uit dorpen en daarvan zelfhet centrum zal uitmaken. Maasdonk en Lith zouden die cirkel rond kunnen maken. De provincie houdt in toenemende mate preventief toezicht op de gemeenten, o.a op het finantieel beheer, inpassing in het streekplan, behoud van het buitengebied en cultuurbistorishe gronden. De kleine gemeenten moeten het echt gaan zoeken in die zeer beperkte ruimte en mogelijkheden. Wat is hun kennis, hun eigen kunde en vennogen. In het verleden hebben de gemeentes en de provincie gefaald. Veel problemen hebben die instanties laten liggen. Er is nu duidelijk sprake van een omwenteling; we zijn een nieuw tijdperk ingetreden. De regels worden aangetrokken. De tijd van "och burgemister, ik heb nog un stukske grond, mag onze Jan daor bouwen en dan kom ik mi un goei ham" is (allang) voorbij. Maasdonk kan haar gefaseerde plannnen met Heiduinen, Molengraaf en Vinkel wel vergeten. Concrete plannen, ingebreid in de kern, zullen snel goedkeuring vinden. Ook de burgers, jongeren en ouderen, moeten meer initiatief nemen. Niet meer wachten op de overheid, die alles voor ons regelt. Maar de handen in elkaar slaan en plannen ontwikkelen. CoĂśperatiefdenkend met voorstellen komen Ook moet gedacht worden aan hoogbouw, twee- ofdriehoog in de kern. Het kan, dat zien we al in de woningen boven winkels. Een omwenteling van denken is nodig. Om het voorzieningenniveau in de dorpen te handhaven, zullende burgers initiatieven moeten gaan nemen Een coĂśperatie vonnen rond een supermarkt, die anders dreigt te verdwijnen. Het samenbrengen in een gebouw van peuterschool, kinderopvang, creatiefcentrum voor ouderen, winkels enz. Het stellen van vragen, het afwachten, moet veranderen in een doehouding. In Geffen is o.a de inbreiding van 33 woningen mislukt op


het terrein van de Bad-bode, omdat men met 12 eigenaren van doen had. Dat krijg je als gemeente nooit rond. Maar als die 12 eigenaren zelfhet initiatiefhadden genomen en in het plan hadden geparticipeerd, dan was dat wellicht gelukt, immers de waarde van onroerend goed zal blijven stijgen. Een aantal jongeren kan zo ook de koppen bij elkaar steken. De inbreiding wordt niet serieus genoeg genomen. Kijk goed ofer nog ruimtes zijn. De strijd om de kostbare bouwgrond tussen gemeente en projectontwikkelaars speelt een rol De gemeente komt dikwijls te laat. De particulier staat niet zo gauw grond af. De rol van de gemeente zal meer een sturende rol worden. Hebben we echt wel zorg voor onze eigen "Jongeren", die in hun dorp willen blijven wonen, is de vraag?????? Voor seniorenwoningen zullen er nog wel faciliteiten zijn. Bestaande seniorenwoningen afbreken en daar driehoog bouwen geè:ft ruimte, zeker in Geffen. Provincie en Rijk houden ons een spiegel voor. Kijk eens goed naar je eigen en je beperktheden en denk kleinschalig. Hoe vergaat het de agrarische sector. Er zullen in Geffen hooguit 10 boerenbedrijven overblijven. We moeten overschakelen naar de kennis-economie, de productie gaat naar de zogenaamde "goedkope" landen. En die zullen dezelfde evolutie doormaken. Er is nog veel werk voorhanden in de zorg, de dienstensector, onderwijs en de techniek en recreatie, omschakelen dus. Het verplaatsen van boerenbedrijven naar de daarvoor aan te wijzen gebieden zal moeilijk zijn. De concentratie van Varkensbedrijven met eigen mestverwerking en waterzuivering ter voorkoming van ziekteverspreiding en uitstoot van amoniak en fosfor is een aardig bedacht idee. Maar ofhet realiseerbaar is? Bij de waterzuivering in Oyen wordt er al rekening gehouden met de realisatie van zo'n bedrijvencentrum. De ambities bij boeren neemt duidelijk af. De tijd zal leren, hoe die ontwikkeling gaat verlopen. Maar ook wij moeten actiefblijven en niet lijdzaam toezien, dan komen we te laat. Vecht voor het behoud van het "goede". "Geffens Belang" is dan wat kortzichtig, dat moet zijn: "GEFFEN VOORUIT'. Met veel dank aan Lambert van Nistelrooy voor zijn open en heldere visie en de duidelijke uiteenzetting. De stamtafel herdacht Pater Ivo van Dinther, die op 86jarige leeftijd overleden is in het verzorgingshuis Sint Anna te Boxmeer. Wij hebben een bijzondere band met Pater Ivo en willen daaraan inhoud geven. We denken aan een herdenkmgsavond in Geffen, waarbij wij Geffense vrienden zullen nodigen, en ook mensen, die met hem hebben samengewerkt in het Maaslandse voor de Brabantse cultuur. Aandacht willen wij vestigen op zijn grote verdiensten als dichter en kunstschilder voor Geffen en omgeving en ver daarbuiten. Ook willen wij bijdragen aan een grotere bekendheid van

pater Ivo, priester, dichter, schilder, toneelschrijver in zijn verscheidenheid en veelzijdigheid. Wtj verwijzen verder naar het artikel van Theo Prinssen in deze Torenklanken. De stamtafel nam afscheid van twee zeer trouwe leden; Marianne en Clemens Wortel. Zij hebben belangrijk bijgedragen aan het cultureel niveau en bestuursrechtelijke kennis. Wtj hebben hun gastvrijheid zeer gewaardeerd. We waren jaarlijks te gast in Vmkel. Zij verhuizen naar Hoge Zwaluw en betrekken daar een fraai appartement in wooncomplex "Het Raadhuis". Wij blijven contact houden en Marianne en Clemens zijn en blijven steeds welkom. Wtj wensen hen al het goede toe. Toepasselijk was nog even de aandacht voor Drimmelen in de Volkskrant, waar Clemens gemeentesecretaris is. Daar is irmners met een sju:ffel een pinautomaat gestolen en daaraan was een speciale column gewijd door Jan Mulder op de voorpagma. Nog een drankje op het afscheid van onze fijne en gewaardeerde vrienden. Allemaal een goede Kerst gewenst en een ZALIG''UITEINDE". Van stamtafel 148. Volgende stamtafel op 23 december in cafĂŠ Go vers van 10.30 u tot 12.00 uur, met napraattot 12.30 uur, met als voorzitter Gilbert v.d. Meulenreek, dus praten over jeugdzaken, carnaval, middenstand, winkel, scholen en 't Ge:ffense verenigingsleven en afscheid van 2001 en wensenvoor 2002. Wie weet wat Gilbert weer uit z'n hoed tovert? Ook U bent welkom er zijn twee 'vaste' plaatsen vacant. Gelukkig kwam Ine Groos ons al versterken. Voor op- of aanmerkingen: de Prins tel 0412640982.

DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling tijdens haar ziekte en het overlijden van mijn vrouw, ons mam en onze oma Marietje Rovers - Draad

Danken wij iedereen die hierbij op enigerlei wijze betrokken waren. Toon Rovers, kinderen en kleinkinderen 9


Graag even uw aandacht voor Rabobank Het Maasland en de komst van de euro! Tot ziens gulden, welkom euro! De euro komt eraan. Op 1 januari 2002 hebben 307 miljoen Europeanen allemaal hetzelfde geld. Een omwisselperiode die zijn weerga niet kent. Het nieuwe geld zal veel hoofdbrekers kosten, maar u kunt er hetzelfde mee als nu: sparen en opmaken, verdienen en uitgeven. Om tijdens de europeriode alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij nu graag even uw aandacht!

De eurokit Begin december ontvangen alle inwoners van zes jaar en ouder thuis een waardebon. Tegen inlevering van deze waardebon kan men de eurokit gratis afhalen. Vanaf 14 december 10.00 uur start Rabobank Het Maasland met het uitgeven van deze eurokits op al onze kantoren. We hebben maar een beperkt aantal kits gekregen, dus wees er snel bij, want op is op!

Verruimde openingstijden In verband met de euro heeft Rabobank Het Maasland de openingstijden verruimd. Hieronder vindt u een overzicht met de tijden waarop u tijdens de europeriode bij de bank terecht kunt. Het kantoor in Oijen blijft in deze periode 's middags gesloten.

Datum

Openingstijden

Donderdag 27 december

8.00-20.00 uur

Vrijdag 28 december

8.00-18.00 uur

Zaterdag/Zondag 29 en 30 december

Gesloten

Maandag 31 december

8.00-12.30 uur

Dinsdag 1 januari

Gesloten

Woensdag 2 januari

8.00-18.00 uur

Donderdag 3 januari

8.00-20.00 uur

Vrijdag 4 januari

8.00-18.00 uur

Zaterdag 5 januari

9.00-12.30 uur

Zondag 6 januari

Gesloten

Vanaf maandag 7 januari

Normale openingstijden

Drukte Ondanks dat wij tijdens de gehele europeriode extra personeel inzetten, kan het erg druk worden in de bankhal. Wij vragen uw begrip hiervoor en proberen u zo snel mogelijk van dienst te zijn!

Geldautomaten op 31 december tijdelijk buiten gebruik Op maandag 31 december vanaf 12.00 uur worden al onze geldautomaten omgebouwd naar de euro. Daarom is het vanaf dit tijdstip niet meer mogelijk geld te pinnen. Vanaf 0.00 uur 's nachts gaan de automaten euro's uitgeven. De chipknip kunt u wel gewoon gebruiken.

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

10

Rabobank Het Maasland


EFKES BUURTE MÈ... Anneke Egbers (86 j.) en Til Bongers (84 j.)

Eten...........er wordt veel over gesproken in deze dagen Wat, wanneer en bij wie eten we! Ouderen, die hun eigen potje niet meer kunnen koken, zijn veelal aangewezen op "Tafeltje-dek-je". Sinds enige tijd is dit systeem van maaltijden bezorgen ingrijpend veranderd. Pieta de Louw vertelt hoe de nieuwe methode werkt. De maaltijden worden bereid in de keuken van "De Nieuwe Hoeven" in Schaijk. De rondbrengers halen het eten daar op: het gaat uit de koelwagens in de auto. Voor 31 mensen (Geffen + een deel van Nuland) worden per persoon 7 pakketjes ingeladen. Op dinsdagmiddag tussen 13.00 uur en 15. 00 uur worden die bij de mensen bezorgd. De nieuwe lijst wordt meegenomen. Op deze lijst op naam staan 3 keuze-menu's en hij wordt ingevuld voor 3 weken later. Ook bijzonderheden, zoals suikervrij ofnatriumarm, kunnen worden aangegeven. De lijsten gaan naar het Rigom in Oss, worden daar in de computer verwerkt en doorgestuurd naar Schaijk. Ik vraag aan Anneke Egbers en Til Bongers uit de aanleunwoningen, hoe de bevindingen zijn. "Je moet allereerst de magnetron leren bedienen" zegt Til, maar als je doet zoals ze aangegeven hebben, dan is er geen kunst aan. Verder maak ik de gerechten vaak nog wat op smaak met extra kruiden". "De aardappelen zijn wat waterig", vinden ze beiden. ''En het stomen van het vlees is natuurlijk niet zo lekker als vers gebakken Maar alles went". Ze weten dat ze zelfniet meer kunnen koken en ze willen op dit gebied niet afhankelijk zijn van anderen "Het voordeel van de nieuwe methode is, dat je kunt eten wanneer je wilt. Je kunt ook zelfbepalen voor hoeveel dagen je de maaltijden wih". Til heeft het standaardpakket, d.w.z. soep + warme maaltijd. Anneke heeft ook een toetje, dat moet dus extra betaald worden. "Ik hou van toetjes en het is elke dag iets anders!" Op de lijst kunnen ze uitkiezen wat ze lekker vinden Til houdt van champignons met kaas en omelet en voor Anneke is rundertong favoriet! Natuurlijk waren er wel eens problemen Til heeft een keer het eten van iemand anders gehad en ze heeft één keer de maaltijd weggedaan, omdat die helemaal niet smaakte. Anneke heeft een keer een te harde karbonade gehad! Beiden gaan ze er echter van uit, dat het verantwoord en vitaminerijk voedsel is. "Je krijgt wat je nodig hebt;je kunt wel 100 jaar worden met deze maaltijden, Ik doe ge 't er goed mee en ik lijd er niet onder!" aldus Til. Ze missen het zelf koken niet, want nu is er tijd over voor alle hobby's. Til houdt van lezen en borduren en Anneke van breien, zingen en kaarten. ''Hoewel smaken verschillen, zijn er over het algemeen weinig klachten in Geffen na de invoering van het nieuwe systeem" zegt Pieta de Louw.

Anneke en Til zijn in ieder geval tevreden, maar met Kerstmis eten ze niet uit de magnetron. Til gaat naar de kinderen en Anneke eet bij familie. SmakeliJ"k eten!

LEZEN: (ONT)SPANNEND! In de benedenzaal van Het Oude Klooster is een heuse leeszaal ingericht. Een uitgebreid assortiment boeken is voorradig voor de 55+-ers. Pieta de Louw zorgt voor de contacten tussen het Rigom en de bibliotheek-centrale en op dinsdag- ofdonderdagmiddag wordt u verwelkomd door Kees van de Rijt of Betsie van Heijnsbergen, die u de nodige infonnatie kunnen verschaflèn "We hebben een gevarieerd aanbod van boeken'' vertelt Betsie. "Grote letterboeken, herkenbaar aan de G op de rug. Vooral streekromans, Nederlands en vertaald. Ook enkele politieromans, thrillers en historische boeken. Vervolgens spannende boeken, herkenbaar aan revolver, doodskop, tank of spook. Ook romantische boeken: streek-, liefdes-, historische- en familieromans. Verder nog algemene, literaire romans. U kunt ook terecht voor informatieve boeken, op het gebied van handvaardigheid, hobby's en aardrijkskunde". Het voordeel van deze Bieb voor ouderen is, dat het lekker dicht bij huis is. Je hoeft de kinderen ofkennissen niet in te schakelen om boeken te halen. En als je een boek eens wat langer wilt houden, dan is het geen vereiste om het boek binnen een paar weken in te leveren. ''Tot nu toe hebben we nog te weinig belangstellenden" zegt Kees. "Er zou veel meer gebruik van gemaakt moeten worden. Je bent nooit te oud om te lezen! We hebben twee vaste lezers van 98 jaar! De mensen kunnen ook rustig komen lezen in actuele tijdschriften". Kees is zelfeen liefhebber van biografieën en realistische oorlogsboeken Ook hebben geschiedenis en gezondheid zijn interesse. Betsie weet als oud-leerkracht hoe verrijkend lezen kan zijn, maar ook hoe ontspannend. "Ouderen die vroeger geen tijd hadden om te lezen, kunnen dat nu ruimschoots inhalen!" Zij leest zelfgraag literaire boeken van moderne schrijvers. Dus bij deze een oproep aan onze ouderen: Loop eens binnen bij de Bieb in Het Oude Klooster op dinsdag- of donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Het lidmaatschap kost f 30,- per jaar.

Lezen: lekker (ont)spannend!!

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 januari 2002 (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 11


interim management mediation

advocatuur training en coaching

SPECIALISATIES BEDRIJVEN

PARTICULIEREN

huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

familiezaken arbeidsrecht burenrecht

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot: mr drs H.J. Bonenkamp. telefoon 073 53 24449

12


,,

., ,,

/; .,,/ ,,.,..

: 1

nrimair ~/ ._.__ J...J L. :~.•....

Jt'i'ichting katholiek onderwijs heesch lith maasdonk

Aanmelding leerlingen voor het schooljaar2002-2003 De ouders/verzorgers van kinderen die tussen O1-04-1998 en 30-04-1999 geboren zijn, worden hierbij uitgenodigd om

hun kinderen aan te melden voor één van de Maasdonkse basisscholen. Begin januari 2002 ontvangen al deze ouders (indien hun kind één van de peuterspeelzalen in Maasdonk bezoekt) een schoolgids van de school in de betreffende woonkern. Alleen deze schriftelijke informatie is beslist onvoldoende om een goede indruk van het onderwijs te krijgen. Vandaar dat de scholen u uitnodigen voor een nadere kennismaking:

basisschool. Om u te helpen met het kiezen van een school voor uw kind, nodigen wij u hierbij uit voor een bezoekje aan de "Open dag" van de Mariaschool op dinsdag 15 januari 2002. U bent van harte welkom tussen 09 .00 - 11 .45 uur en 13.30 - 15.15 uur! Tijdens de ''OpenDag" willen wij u graag kennis laten maken met de werkwijze, de sfeer en onderwijsopvattingen van de Mariaschool. Tijdens de "Open Dag" kunt u ook kennis mak.en met de ouderraad die u wil informeren over haar activiteitenprogrannna. In de hal van de school is een kinderopvang geregeld zodat u zich tijdens de "Open Dag" ongestoord kunt laten informeren. Graag tot ziens op dinsdag 15 januari 2002. TeamMariaschool

Bezoek aan de Open dag: B.S. Maria Geffen: dinsdag 15 januari2002 (directeur Hans

ALOYSIDSSCHOOL

van Dijk. Tel. 073 534 1005).

Uitnodiging Open Dag

B.S. Aloysiusschool Geffen: donderdag 17januari 2002 (directeur Ton van Zuilen. Tel. 073 534 1008).

Beste ouders/verzorgers Op donderdag 17 januari 2002 is de jaarlijkse Open Dag van onze school. Wij bieden u op deze dag de gelegenheid kennis te komen maken met de Aloysiusschool. Het is een unieke kans voor u en uw kind om alvast eens een gedeelte van een gewone schooldag op onze school mee te maken. Onze jaarlijkse Open Dag is ook voor ouders die al kinderen op onze school hebben envoor andere belangstellenden. Om een en ander in goede banen te leiden en u zo goed en volledig mogelijk te informeren, verwachten wij de ouders van nieuw aan te melden kleuters in de voonniddag op school Zij ontvangen via de peuterspeelzaal een aparte uitnodiging. De ouders met reeds kinderen op de Aloysiusschool en andere belangstellenden zijn 's middags hartelijk welkom. Er is op school voor kinderopvang gezorgd. Tot ziens op donderdag 17 januari 2002. Team.Aloysiusschool

Informatieochtend:

B. S. Maria Vink.el: donderdagmorgen 17 januari 2002 (directeur GervandenHombergh. Tel. 073 5341166). Informatiemiddag:

B.S. De Hoogakker Nuland: dinsdag 15 januari 2002 (directeur Chris van den Broek. Tel. 073 532 2358). Mochten er ouders/verzorgers zijn die onverhoopt geen schoolgids ontvangen, dan kunnen zij daarvoor bij de betreffende basisschool terecht. Voor verdere informatie kunt u zich ook wenden tot de directeuren van de scholen. Aanmelding schooljaar 2002 - 2003

De voorkeursformulieren voor aanmelding op één van de Geffense basisscholenkunnen t/m 1 februari2002 worden ingeleverd bij de basisscholen in Geffen. Aanmelding op De Hoogakker in Nuland kan tijdens de informatiemiddag en tot 1 februari 2002. Aanmelding op de Mariaschool in Vink.el kan tijdens de informatieochtend en tot 1 februari 2002.

MARIASCHOOL Betreft: Uitnodiging Open Dag Mariaschool

Geachte Ouders, Verzorgers. Binnenkort gaat een kind uit uw gezin voor het eerst naar de

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE '

BERGHEMSl:WEG 153A

ERNl~S_ _ __ :J schilders voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08 13


In haar politieke prognose voorziet De Stamtafel winst voor de kerngebonden partije~ met als gevolg de "conservatieve Jantjes" op het wethouderspluche. Oude wijn in oude ..... . Daar zijn we mooi klaar mee! Dat betekent inderdaad dat het gedoogbeleid z.al toenemen en dat de macht van het grote geld zich zal doen blijven gelden. Vriendjespolitiek!

STATIEGELD AKTIE De ex:plorers van scouting Geffen houden op 2 en 3 januari 2002 onze jaarlijkse statiegeld aktie. We komen vanaf 10

uur langs de deur om voor u de statie geld flessen weg te brengen. Met het geld wat wij hiermee ophalen kunnen wij in de romer een leuke week op kamp. Graag tot ziens op 2 en 3 januari en wij wensen u alvast een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar. Groetjes ex:plorers scouting Geffen

INGEZONDEN BRIEF

Ik hoop dat de voorspellingen van De Stamtafel niet uitkomen. Ik hoop dat er in maart veel nieuwe raadsleden gekozen worden, die een andere koers willen varen. Het schip van Ravenstein is noodgedwongen al afgemeerd in de haven van Oss. Maasdonk mag geen schipbreuk lijden. Het roer moet drastisch om! Ik hoef niet zo nodig de kapitein te zijn. Maar de ro1van "Wegwijs-Piet" ambieer ik wel. En de beste stuurlui? Die staan volgens het spreekwoord "aan wal". maar volgens mij vind je die met de regehnaat van de klok ook aan De Stamtafel in Café Govers.

De Dorpspomp van vandaag is inderdaad prikkelend. Voor

Alle lezers van Torenklanken wens ik een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Vriendelijke groet,

mij in ieder geval prikkelend genoeg om eens in de pen te klimmen en op te schrijven hoe ik over de politieke bespiegelingen erin denk.

Charles van Herpe~ 5 december 2001 .

.,

~

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

~

$Ëe ambacht,eLiike speciatist in '}1)iti) en 9e-vf)(jeLte

Broekstraat 8 • Geffen • tel 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

Onze Kerstbestellij sten liggen voor u klaar!!! • .,..Kerst Tip: div. soorten kip en kalkoen in braadzak

Uitgebreid assortiment ijs, bavarois en lekkere toetjes!!! •

.fl"Kerst Tip: de overbekende gourmet kompleet!!!

Vele lekkere patesoorten, tapas en andere lekkernijen •

.,..Kerst Tip: div. soorten opgemaakte salade-schotels

Wij wensen u smakelijke en feestelijke dagen toe!!! 14


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres:

Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van der Zalm. POLITIE

Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt uhet gemeentehuis bellen(tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00uureenspreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken.

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00tot 19.00uur, tel. 073- 53421 00

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09. 00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00tot 16.00uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommeIL U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten

na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven

Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort

Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19. 00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

WIE WAT WANNEER DECEMBER

19 verjaardag pastoor Scheepers 20 ZiekencomitĂŠ "De Schakel", kerstviering in 't Oude Klooster, aanvang 13.30uur 23 Kerstsamenzang inde kerk van Vmkel, 17.00 uur 24 dec. t/m 4 jan. '02 Kerstvakantie 30 Kerstconcert in de Geffense kerk,20.00 uur JANUARI 2002 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr 1)

05 Gezinsviering Driekoningen, 19.00 uur 06 G'68 MaasdonkMC-Donki Sjot, Sporthal De Geer, 12.00uur G'68 MaasdonkJAl -Donki Sjot, Sporthal De Geer, 12.00uur G'68 MaasdonkDl -Swinta2, Sporthal De Geer, 12.00uur 10 Sint-Jorisgilde, 26e Gildeavond 12 Buurtver. ''De Molenhoek", Bowlen 14 Inschrijving peuters, peuterspeelzaal De Paddestoel 17 Voorverkoop Recht vur Zunne Raop in zaal De Gouden Leeuw 25 Recht vur Zunne Raop 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr 2) 26 recht vur Zunne Raop 27 G'68 Maasdonk MC - Hands Up, Sporthal De Geer, 10.00uur FEBRUARI

01 Recht vur Zunne Raop 02 Recht vur Zunne Raop 15


1

~:i::~;;;-~;;, ::en 4

\~

~~

~

.

• '~ ~ ~J ~

December aanbiedingen f{~ Jägermeister 0,71 f Goblet jonge jenever f Dujardin vieux f Passoa 0,71 f Tia Maria ,....___ f Safari 11 Baileys Johnnie walker red label ~,;1; Cointreau 0,71 1rish velvet Remy martin *** Famouse grouse 11 Coebergh bessen 11 Hooghoudt christmas coffee liquer

/

f f f f f / /

f

-4.

23,95 22,95 22,95 24,95 34,95 33,95 30,95 33,95 35,95 18,95 65,95 43,95 20,95 13,95

J

)1'

~,

champagne & mousserend Freixenet cordon negro cava Moët & Chandon champagne Velvet gold

i~~'G 1 . ....

! ~ h.,i~

!~· 1 -

-~--·

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallaties î6


EEN GOUDEN STEM Zes pastoors heeft hij meegemaakt en hij zingt al 50 jaar in het kerkkoor. Voor die tijd was hij lid van de zangerssectie van de Heilige Familie. Rien van Zantvoort (67 j.) werd een halve eeuw geleden door pastoor van de Kamp gevraagd om de tenoren van het koor te komen versterken. Er was in die tijd een mannenkoor en een vrouwenkoor. De vrouwen zongen door de week en de mannen in de zondagse Hoogmis, meestal Gregoriaans. Met plechtige feestdagen werd er gezamenlijk gezongen.

In de tijd van pastoor Smulders werden de beide koren samengevoegd tot het Gemengd Koor. De dirigenten waren Theo Prinssen, Wim Rom.me, Ton van den Boom, Harrie Oude Vrielink en opnieuw Theo Prinssen. Bij zijn 25- en 40 jarig jubileum ontving Rien resp. de zilveren en de gouden Gregoriusspeld en nu bij zijn 50-jarigkoorlidmaatschap kreeg hij het ere-teken voor bijzondere verdiensten. Rien is een echt verenigingsmens. Op drie grote pijlers rust zijn vrijwilligerswerk: parochiewerk, behartigen van agrarische belangen en politiek. Hij was 5 jaar voorzitter van het koor en lid van het kerkbestuur, dat later parochie-bestuur werd. Ik was één van de

laatste kerkmeesters!" zegt Rien. Hij bleef het beheer van het kerkhof doen, in totaal 20 jaar. Voor deze parochieinzet kreeg Rien in 1991 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Als boerenzoon was Rien al op 18-jarige leeftijd secretaris van de R.K.J.B. oftewel de Jonge Boerenstand en met z'n 21-ste voorzitter. Later was hij bestuurslid en voorzitter van deN.C.B. Hij was lid van de C.H.V. ledenraad en Rundveefokkersbond. Vanuit zijn agrarische achtergrond kwam hij in de politiek terecht: lid en lijsttrekker van het C.D.A. en lid van de gemeenteraad. In de Commissie Ruimtelijke Zaken, waar Rien momenteel nog zitting in heeft, komen de agrarische aangelegenheden volop aan bod. "Er is veel gebeurd in deze sector" vertelt hij. "Veel regels, ingewikkelde wetgeving. De vele protesten hebben geen resultaat gehad. De boeren worden geblokkeerd, de politiek werkt niet mee. Het gaat te snel voor de boeren, ze kunnen zich niet op tijd aanpassen. De Nederlandse regels zijn ook veel strenger dan in het buitenland" aldus Rien die zijn boerenhart laat spreken. Overigens vindt hij dat de gemeente Maasdonk heel boervriendelijk is. Als je politiek en verenigingswerk met elkaar vergelijkt, vindt Rien dat ze elkaar in de politiek veel meer 'aanvallen'. "Dat is mijn stijl niet; ik doe daar niet aan mee en daarom word ik zelf ook zelden bekritiseerd". Onze gouden zangjubilaris is een veelzijdig man. Naast zingen, speelde hij mee in vele toneelstukken en schetsjes, voornamelijk komische rollen. "De kinderen overhoorden om beurten mijn toneelrol onder het melken!" Rien is geïnteresseerd lid van de Heemkunde en zet zich in om de historische schutskooi weer op te bouwen. Hij stond aan de wieg van volksdansgroep De Vlijt en het Rogge maaien en was voorzitter van de boerenbruidsparen. Hij zit in het comité Geffenaar van het Jaar en is vast panellid van de Stamtafel. "Heel gezellig en niet te serieus!" Proficiat aan deze gouden jubilaris, die nog steeds veel plezier beleeft aan het zingen in het Gemengd Kerkkoor; alleen in de aspergetijd is h.ij er even niet!

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

@

Boktor Houtworm.

Zilvenrisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen AdviesbijHACCPen~voormollenbestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 17


INMEMORIAM: Pater Ivo van Dinther 1915 - 2001 Pater Ivo is geboren te Geffen op 4 mei 1915, de jongste zoon van Driek en Jaantje van Dinther aan de Bergstr. Ivo had 3 broers, Piet, Tienus en Kees en 4 zusjes, Mientje, Janske, Sientje en Hanneke. Zijn vier zusjes zijn naar het klooster gegaan. Mientje pas nadat ze haar Vader als weduwnaar tot zijn levenseinde verzorgd had. Geen wonder dus dat zoon Jan( zijn geboortenaam) pater Ivo werd. Als jongen had al veel belangstelling voor alles wat met de kerk te maken had. Een ijverige leerling, maar geen zin om op de boerderij te werken. Met de fiets ging ie na de lagere school naar Uden naar de middelbare school. Via de Kruisheren kwam hij in contact met de Carmelieten. Hij volgde daarna de priesteropleiding. Eerst te Gemert en later in Merkelbeek. In deze periode had ie veel contact met Pater Titus Brandsma. Op 11 juli 1943 werd hij priester gewijd. Op zondag 18 juli 1943 droeg hij In Geffen de eerste plechtige H.Mis op. Hij werd daarbij geassisteerd door 3 paters Carmelieten uit Oss. Het mannenkoor zong onder leiding van P.v.d. Heuvel, de 3 stemmige mis van A. Dierikx en meerstemmige liederen en een Cantate met aan het orgel Com. v. Krey. Hij was zielzorger en godsdienstleraar in Oss, Maren, Oldenzaal, Merkelbeek, Hengelo en 's-Hertogenbosch. In Hengelo was hij tevens Prior van het klooster.

In 1970 kwam baar naar 's-Hertogenboscb als hulppastor in de Sint Jacobskerk. Vanaf 1972 is bij rector van het verpleeghuis "Oosterbof'. Inde Osse periode studeerde hij kunstgeschiedenis te Nijmegen en Nederlandse Letteren te Ttlbwg. In Merkelbeek kwam Ivo pas tot volle ontplooiĂŻng. Hij werd er hoofdredacteur van Carmelrozen en directeur van de Derde Orde. Hij was verbonden aan de Toneelgroep en de Kunstkring, en was eindredacteur van "De Elckerlyc" in Brunssum. Daar kreeg bij kansen om zijn kunstzinnigheid en taalvaardigheid in te vullen. In Maren hoorde hij zijn moederstaal weer klinken en begon hij met het schrijven van verhalen en gedichten. Hij leidde overal in het land retraites en werd vooral in het Maaslandgebied veel gevraagd als predikant. De parochianen wa18

ren een en al oor en de kerken zaten stampvol als Pater Ivo kwam preken. Pas in zijn Bossche periode had ie meer tijd om zijn veelzijdig kunstenaarsschap te beoefenen. Hij had daar een eigen appartement aan de Maassingel en werd altijd vergezeld en bijgestaan door Zr. Josefo van der Aa. Zuster Josefo beeft op zeer liefdevolle wijze voor pater Ivo gezorgd en daarmee al zijn bijzondere werken mede mogelijk gemaakt In 2000 werd hij opgenomen in betkloosterverzorgingshuis St. Anna te Boxmeer. Zijn teruglopende gezondheid maakte die opname noodzakelijk. De laatste weken van zijn leven heeft Ivo duidelijk afscheid genomen. "Dankje wel" "Dank je wel"" Dank je wel" Ivo, Pater Ivo. Unne schonne mins, mi altijd wer haffels vol strooisel van woorden, verzen en beelden. Unne stijle mins, rechtovereind mar toch stulpend over veul vraogen. Z'n gevecht mi God, ge ziegut in zun veul geschilderde krausen. Sommigte vol glorie, dan wer gebroken mi peinten zieletogen Mar ok unne blije mins. Mi liefde en minnighed veur alles wat ie zaag, in de natuur, mar veural in de mens. Hij kos zo schon vertellen over de simpelste dingen; van alles wat er op toaffel kwam, wattur zich afspeulde int veur- en achterhuis. Hij hi zo goed gekeken en zo goed geluisterd. Wet krek ut goei woord te veinen. De goeie toon te treffen. Hij waar altijd bezig mi de mens. Z'n getob, z'n gescharrel, maar vooral de levenskunst om overeind te blijven. Hij noemde z'n eigen: Unne bonte hond onderd'n dreijorgel. Hij kende gen rust moest alles opschrijven. Ok zijn klodders verf op z'n veelkleurig palet hit ie gedwongen in beelden om te vertellen van Gods schepping. Het gevecht van de mens mi de natuur, mar ok de intense verbondenheid en afhankelijkheid van de mens er mee. Vechtend mi verf zoch ok naor zunne Schepper. Hij hi gedaon wat ie kon. Tot het lest toe, toen ie wis dat ut haost op waar. Op 1oktober2001 schrif ie nog: "God, hier is mijn koude hand. Het mijn en dijn verschraald. Uw adem heeft mij ingehaald. Mijn laatste vingervast verhaal. Danklieve mensen allemaal."


Hij kekt ons nao mi dieje breje glimlach. We heuren de trilling in z'n stem urn elk woord te dragen naor ons toe. Die tintelende eugskes vol humor Hij kekt oe aon en zuukt naar oe. Ivo tis goed gedaan Ge zet unne mens van Geffen van ons eigen bloed. We gaon nog ins kijken naor al oe bilden en lezen hardop uit oe gedichten, vertelsels, en zo blefde gè bè ons vort leven. Ge het ons nog veul te vertellen

In dè veurjaor peel moeder de wieg mee brabants bont. In

Honderden schildeiwerken heeft hij gemaakt, die her en der verspreid zijn. 25 Dichtbundels o.a. God altijd genesis, vele liturgische teksten, toneelspelen o.a. "De Torre van Geffen" declarnatoria en tijdschriftartikelen, vertelsels en verhaolen van mensen van Geffe en d'n Maoskant.

Alles, wè we nie in de händ hän, kwaarnp van onze lieve Heer, dè zaat al vruug onder oew pet, 't veurhous rook naor brood en erpel, möllekepap en vrijdags kees en visNerges de naachte zö donker, es rontelum ons hous, vruger 'n klöster, mee 'n gracht d'r naartoe hiet nog alted 't monnikepedje-

In Geffen vierde hij nog zijn vijftigjarig priesterfeest in 1993. Gelukkig zijn we nog met zijn onderscheiding door de gemeente Maasdon k in 1999 met de erepenning van culturele verdiensten, en de "Ad-de-Laat-prijs" in 1996. Hij hi volbracht, wa z'n moeder zin: "Doe iets goeds mi oe leven, ge heggut mar ens." Hij li wer in durre schoot. Ge kunt er over deze bijzondere mens blijven praoten en schrijven. Misschien kumt da nog wel. "Ivo bedankt" Wij weten hem in vrede bij zijn dierbaren. Hij zocht naar Maria en zijn confrater Titus Brandsma in z'n laatste gedichten: "Schuurt mijn laatste adem door het zieke zand, wie legt nog woorden in de koude kom van mijn hand. Zijn er nog gebeden, waar men naar luistert, als de doodskaars brandt. Tussen de oude woorden" AMEN" en "EEUWIG LEVEN" is mijn laatste gids toch het vraagwoord: "VERGIFFENIS" In oprechte dankbaarheid en bewondering Theo Prinssen. Hier volgt nog een gedicht over z'n

Mei gehore, riep de klènste klok uit den ouwe stompe tore, hij hee-g-'t zout gepruufd, de kars brandt De buurt kwaamp mee de krommeslip, Mina de meid zin, "goed zeuve pond" De eerste zinne die ik tous kreeg te leze, stonne in moeders kerkboek, "Krans van liefdebloemen, nuttig ter bevordering van de ware godsvrucht, Roermond 1867"-

Nerges de daag, mee stapvoets de pèrd, zö stil en alles op z'n gemak, al werd 'r van smèrges toe 's aoves gewerktNaar school, kwaamde neve 'n haffel huiskes, mee ene schörsteen rook, ge wist de wend weer in 't noordeSpaanse griep kwaamp middernaacht den dokter te perd deur de polder, zin, "kokende thee, pappe en stome" 't Perd kreeg haver, den dokter kwarte koffie, 't beeldje op de schouw 'n karske de pestoor laoter 'n kermenei Veur veertig foutloze katechiesmuslesse kreeg ik ene ellever ouw almenakke, van de langste kapelaan van 't bisdom, zö ze zinne, die bè z'ne eerste - Asperges de kop van de wijwaoterskwast verloor, ston ie daar twee meter twentig, mee 'n leeg stökske 'n goei hand langVeur zwarte kiendjes, die niks aonhan, spaarde we zilverpepier, brochte 't bè zuster Felicitas, die de ander zusters moeder nuumde-

GEBOORTEDORP Op de gevel van 't spoorhuiske, in ene zwarte blok, vijf voege breed, Anno 1915, d'r onder in witte letters, de naam van ons durp.

De pestoor rikraojde, wè we laoter zö'n worre, En wellie zinne mee ene vingertop wijwaoter, Amen19


Voor ons is het bijna vanzelfsprekend dat u altijd bij ons terechtkunt. Voor al uw bankzaken; van een kasopname tot een uitgebreid financieel advies dat past bij uw persoonlijke situatie. En hier zal in de toekomst ook niets aan veranderen. Alle reden dus om voor Regio Bank te kiezen. Regio Bank is onderdeel van ING Groep. Met zo'n 500

zelfstandige adviseurs die hun omgeving als geen

ander kennen. Komt u eens langs of bel voor een afspraak.

REGIO/'-*BANK 7 DE

BANKIER O ND[I. D [ [ l

Dorpsplein 13 Geffen

ff

20

(073) 532 32 64

l•I

DIE lNC

JE

KENT

Gt O t r

VAN HEESE PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

~

LMV


VOETBAL VERENIGING "Nooit Gedacht" Geffen

Kapsalon Rob Ardon steekt F-teams van Nooit Gedacht in hetnieuw.

melden op de agenda en voor de rubriek met aanvullende informatie. En dat op een simpele manier binnen tien minuten! Men kan namelijk de gegevens zelfvanachter de computer invoeren en opsturen. De gegevens worden meteen op de evenementensite opgenomen. Bij de informatie kan eventueel een foto worden geplaatst. Het leggen van een link naar de eigen site van een organisatie is tevens mogelijk. Helpmenu

Indien nodig kan men voor het invoeren van de informatie over het evenement via het Helpmenu stap voor stap kennismaken met de te volgen werkwijze. Het internetadres van de site waarop de aangeleverde informatie wordt opgenomen is www.kleinekemen.nl Onder de kop "evenementen" zijn de diverse evenementen te bekijken en andere nuttige infonnatie voor kleine kernen.

Door de snelle groei van het aantaljeugdleden hebben we onze F-jes kunnen uitbreiden met een F7 en een F8. In het verleden zijn de Fl t/m de F6 al verrast geweest met nieuwe shirts van Rob Ardon, wat we toen al een ontzettend mooi gebaar vonden van deze sponsor. Maar toen Rob hoorde dat de F-jes werden uitgebreid met een F7 en een F8 was hij meteen bereid om ook deze ?tallen te voorzien van nieuwe shirts. Namens de jeugdafdeling van Nooit Gedacht en al de F-jes bedankt voor deze gulle geste! Op de foto de trotse F7 en F8 met de sp0nsor Rob en Simone Adriaanse. Namens Nooit Gedacht nogmaals bedankt!!!

DORPSEVENEMENTENSITE VAN

START

Tijdens de Dorpendag-op zaterdag 24 november j.1.- op het Provinciehuis is het startsein gegeven voor een Dorpsevenementensite. Veel bezoekers van de geslaagde Dorpendag hebben kennis kunnen maken met de nieuwe site, die past in het streven van de provincie om ICT dichter bij de mensen. De opzet van de evenementensite is om evenementen uit de dorpen onder de aandacht te brengen van een groter publiek. Iedere kern heeft haast wel een evenement, dat de moeite van het bezoeken waard is! En daar wil men best mee naar buiten en waarom ook niet! En uit gesprekken met de bezoekers van de Dorpendag is gebleken, dat men het plan wel ziet zitten. · Brabant bruist van evenementen

Middels de dorpsevenementen-Intemetsite van de Stichting Kleine Kernen kunnen de organisaties dan ook op een effectieve wijze en gratis reclame voor het evenement maken. De organisaties uit de dorpen kunnen een evenement aan-

Evenementenfolder En dit is nog niet alles. Aan de hand van de ingevoerde ge-

gevens, gaat de Stichting Kleine Kernen een evenementenfolder uitgeven. Organisaties van evenementen kunnen gratis op deze folder komen te staan. In de loop van 2002 zal de eerste editie van de folder -met een oplage van 40.000 stuks- door geheel Brabant worden verspreid. Daarnaast ontvangen alle Dorpshuizen, lokale bibliotheken, de VVV's de regionale media exemplaren van de evenementenfolder. Een voorproefje van de vele evenementen in de dorpen in 2002 zijn al op de site te zien.

LANDELIJKE VOLTIGEWEDSTRIJD Op zondag 25 november heeft voltige-vereniging De Opsprong uit Geffen meegedaan aan de landelijke voltigewedstrijd. De organisatie bood alle voltigeurs en longeurs een gratis portie frites aan en ook voor de paarden was alles erg goed geregeld. De twee teams van De Opsprong hebben weer uitstekende resuhaten behaald. De Opsprong 1 met de pony May one haalde de hoogste punten in de klasse basis, en De Opsprong 2 met het paard Bayar werd eerste in de klasse E bij de viertallen. Het team dat in de basis startte scoorde ontzettend hoog met 6,68 punten. Het E-viertal scoorde 4,86 punten, wat helaas nog net niet genoeg was voor een winstpunt (vanaf 5, 0). Als zij nog één winstpunt halen mogen zij een klasse hoger starten. Dit was de laatste wedstrijd van het seizoen, maar we hopen dat we ook volgend jaar zulke goede resultaten kunnen blijven behalen. We hebben nog ruimte voor kinderen of jongeren die onze wedstrijdteams willen komen versterken, ofdie puur recreatief willen komen voltigeren. Voor meer informatie kunt u bellen met Manege De Driesprong, tel. 073 532 5260. 21


WETENSWAARDIGHEDEN Avond- en nachtdiensten:

(van 's-avonds 17.00u. tot de volgende ochtend 08.00 u.). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak:: Tel. 532 1252, Voor zeer dringende spoedgevallen tel 532 3697 Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A v. Heyningen Woensdagavond: A Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M.Peeters Weekenddiensten:

(van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 22-23 dec. Geffen 29-30 dec. Nuland 25 dec. Nuland 1 jan. Geffen 26 dec. Vinkel Vakanties: M .Peeters: 31 december De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 19 december

In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen ofte raadplegen. Apotheek ''Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/mvr. van08.15 uurtot 17.30uur za. van 12.00 uur tot 13 .00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 BEWEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN:

Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30-14.30u. en 19.00-20.00u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00-19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00-15.00 u. en 19.00-20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS

Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek ofonderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nt.ll1llrefS:

Anesthesiologie: Cardiologie: Chirurgie: Dermatologie: Gynaecologie/obstretie: Interne geneeskunde: Kaakchirurgie: 22

0412 621 0412 621 0412 621 0412 621 0412 621 0412 621 0412 621

036 037 031 336 033 038 380

0412 621 216 0412 621 541 0412 621 012 Lo~kten: 0412 621 555 Neurologie: 0412 621 035 Oogheelkunde: 0412 621 032 Orthopedie: 0412 621 039 Revalidatie: 0412 621 034 Urologie: 0412 621 332 Functie-afdeling,'receptie: 0412 621 582 (maandag en K.Jachtenopvang: donderdag 09.00-12.00 uur) Laboratorium/administratie/bloedafuame: 0412 621 308 Oncologie-verpleegkundige: 0412 621 551 Radiologie: 0412 621 357 Trombosedienst: 0412621331

K.N.O.: Kindergeneeskunde:

TROMBOSEDIENST: maandag

Geffen,DeHeegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00uur. woensdag

Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - ~.00uur. BIBL IOBUS:

Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Jeugdbibliobus: Dinsdag: Mariaschool09.15-10.30 uur Aloysiusschool 10.45 - 12.00 uur Voor jeugd en volwassenen: Zaterdag: Sporthal de Geer 09.30 - 10.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 22694561. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND

Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE:

Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412- 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30-13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00-19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis.


HEEMKUNDEWERKGROEP "VLADERACK" De heemkundewerkgroep "Vladerack" sluit het jaar af met een tentoonstelling over historische boerderijen.

Speciale website tijdens winterstop bij Nooit Gedacht Sinds het begin van dit voetbalseizoen heeft Nooit Gedacht haar eigen website. Op www.nooitgedachtgeffen.nl vind je alle informatie rondom Nooit Gedacht, zoals de programma's, uitslagen, standen, het laatste nieuws, historie, foto's en nog veelmeer! Op zondag 16 december is de speciale winter(stop)pagina online gegaan. Hierin blikken we terug op de eerste helft van het seizoen. Alle hoogte- en dieptepunten hebben we nog een keer op een rijtje gezet, met vele foto's en uitgebreide verslagen. Ook zijn er in de winterquiz (voor de jeugd en senioren) mooie prijzen te winnen. Je hoeft je dus niet te vervelen tijdens de winterstop!! Tot snei op www.nooitgedachtgeffen.nl !!

CHINEES INDISCH AFHAALCENTRUM

Na een tentoonstelling over 25 jaar Effe noar Geffe, net achter de rug te hebben, willen we het jaar afsluiten met een tentoonstelling, over historische boerderijen. In Geffen zijn nog zoveel prachtige boerderijen, die in hun oude staat zijn vast gelegd op foto, dat we er gemakkelijk de kelder, waar de tentoonstelling gehouden wordt, er mee kunnen opvullen. U moet deze prachtige monumenten beslist gezien hebben, want Geffen is nog rijk aan deze historische panden. En misschien zijn er nog wel mensen die een prachtige foto hebben liggen die we nog kurmen overnemen van een ofander pand. Deze tentoonstelling wordt gehouden in de kelder van het Gemeentehuis, op de volgende dagen: 27, 28, 29, 30 december en 2, 3, 4, enS januari, openingstijden zijn van 14.00 tot 17.00 uur.

De toegang is gratis. Ook het fotoboek "Geffense Gezichten"is nog in beperkte mate te verkrijgen, bij Jo v. Wanrooy, kosten 30 gulden. Verder wil de heemkundewerkgroep ''Vladerack" ieder een voorspoedig 2002 toewensen. Bestuur Vladerack, secr. GJM Savelkouls

CHINA DELIGHT

• Szechuan Yu

• Tjau Sam Sin

lichtgepaneerde visfilet

kipfilet, varkensvlees,

met szechuansaus

ossehaas

en groenten

en groenten

• Babipang Spek

incl. nasi, bami of rijst Geldig t/m 1 januari 2002

Tevens verzorgen wij voor bedrijven catering van chin. ind. maaltijden (vanaf 10 pers.) Voor meer informatie kunt u bellen

Tel. 073 -532 0819 of u loopt gewoon even binnen .. . Dorpsplein 27

voor 2 à 3 pers. U kunt nu tevens sparen voor mooie cadeau's. Bij elke besteding v.a. f 25,00 ontvangt u een stempel. Bij een volle kaart ontvangt u een mooi cadeau.

23


INTOCHT SINTERKLAAS Inmiddels is Sinterklaas met zijn Pieten weer terug naar Spanje. Toch willen we nog even teruggaan naar zaterdag 25 november, de intocht van Sinterklaas in Geffen. Om ongeveer een uur startte de rijtour met de Sint in een mooie koets met Friese paarden, een heleboel pieten erbij, een pakjeswagen, het oefendak en natuurlijk WIK met de majorettes. Van alle kanten sloten de kinderen met hun prachtige feestmutsen op (met dank aan de leerkrachten van de scholen en de peuterspeelz.aal) en hWJ ouders achter de rijtour aan. De rijtour eindigde op het Dorpsplein, waar ceremoniemeester Jan en enkele zangpieten al aanwezig waren om de mensen te vermaken. Burgemeester Netten was er om de Sint welkom te heten met een mooie toespraak. De burgemeester schonk Sinterklaas een echte skatebaan, die Sinterklaas weer aan de kinderen van Geffen mag geven als hij er een goed plekje voor heeft gevonden. Een piet op skeelers vertoonde meteen maar even zijn kunsten op deze mooie skatebaan. Vervolgens voerden de majorettes hun speciale sinterklaasdansjes uit. Dat was prachtig. Dit jaar had Sinterklaas twee nieuwe pietjes, Blacky en Pietertje, meegenomenuit Spartje die hunPietendiploma nog moesten halen. Ze moesten verschillende moeilijke tests doen, waaronder piramide bouwen en een pakje in de schoorsteen gooien van het oefendak, dat Sinterklaas speciaal uit Spanje had meegebracht. Dat was wel heel eng.

Maar gelukkig, beide pietjes slaagden voor hun tests en kregen een mooi diploma. Enkele pieten hadden een prachtig nieuwpietenpak aan. Deze werden op speciaal verzoek van Sinterklaas en de burgemeester gemaakt door Elly Savelkouls. Om twee uur begon de kinderreceptie, waar ongeveer 270 kinderen met hun ouders zijn geweest. De receptie was heel gezellig. Er werd veel gedanst door de kinderen met de pieten en ook in de teken- en knutselhoek was het een drukte van belang. En Sint vond alle meegebrachte tekeningen en knutselwerkjes prachtig. Er was wel soms een rij wachtenden maar deze werden vermaakt door de zangpieten. Kortom, wij kunnen terugzien op eengeslaagde intocht, maar dit was natuurlijk nooit gelukt zonder de inzet van de vele vrijwilligers, die voor deze dag belangeloos intouw zijn geweest.

HARTELIJK DANK aan: Gerrit en Simone van de Helm, de KPJ leden, Jan van Ravenstein, de zangpieten, WIK en de majorettes, Fam. Renders, Burgemeester Netten, Ingrid van Rosmalen, Erna Schellings, Mieke de Haas, Henriette van Nieuwpoort, Mevr. vanErp, Henk Lepoutre, Bouwbedrijfvan Erp, Ernis, Wthabo, ' t Haasje. Met vriendelijke groet, Evenementen Stichting Geffen.

Let o_p_Jl!ll Gewijzigde openingstijden voor de feestdagen. Maandag 24 december en maandag 31 december open tot 15.00 uur. Dinsdag 25 december en woensdag 26 december open tussen 12.00 - 13.00 uur voor eventueel vlees/huzarenschalen op te halen.

Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 2002! !!

Team Keurslagerij van Tuijl

Keurslagerij

VANTUVL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

24

KEURSlAGER


BANK DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) ·• met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen *deposito's/ vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafl1ankelijk advies * diverse maatschappijen

* lineair/ annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinat iehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

Onze openingstijden: maandag. 1,·oensdag, do11derdag dinsdag e11 1·rijdag :.:merdag

09.00- /2.15en /3./5- l7.30uur 09.00 - 12.15 e11 13.15 - 19.00 uur /0.00 - /3.00 ll/1/' e11

Dorpsplein 13 Geffen

'fr (073) 532 32 64

~

WIHABO DRUKKERIJ Voor ol uw fomdie· veren,grngsen hcndelsdru~werf Fom,l,edruKwerk keuze uit 7 collec1,es Mei opgoo i von 1uis te datum 6 11 geboortekoorljes druk~osten grot,s Gro• s fel,c 10:1epokke1 611 geboortekoorl1es Ook voor cop1eerserv1ce kunl u bij ons terechl

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Heeslerseweg 13 Tel (073\ 532 26 84

5386 K1 Geffen fox !073 532 47 95

e -motl d•urke t w,haoo nl internet w w w wthobo nl

l'Oorts op afspraak

1:1

VAN,HEESE PARTNERS BV

(i,

Makelaardij Assurantiën

LMV

GESPECIALISEERD • Celaats· en lichaamsbehande Il ngen • Huidanalyse

• Visagie

IN :

'

• Behandeling voor de man

SCHOONHEIDSSALON

• Acn~behandelingen ontharen (elektrisch) Cronen akker , • Nuland • Tel. 073- 53 24 724 -

--

- -

-

-

-

-

-

Oepos1taire val): • Maria Galland • Mary Cohr • Gli Amati

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

R~!J:ioooftJ!Alt.,;, Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwproje-cten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl lnfo@rommeafbouw.nl


@Diiiimöu

Mt;ZIEKVERENIGING .. \Villen Is Kunnen .. 'effen

W.I.K. Nieuws Het jaar 200l loopt ten einde.......een nieuwjaar staat weer voor de deur. Om het oude jaar goed uit te luiden en het nieuwejaar goed te beginnen, houdt onze vereniging op zondag 30 december aanstaande haar jaarlijkse donateur- annex eindejaarsconcert. Zaal de Gouden Leeuw zal vanaf 14.00 uur voor u open zijn, zodat u alvast een goed plekje kunt vinden om vervolgens vanaf 14.30 uur te genieten van het concert. Alle geledingen van onze vereniging zullen zich aan u presenteren, fimfàre, miniretten, slagwerkgroep, studieorkest en majorettes!! Het programma dat u voorgeschoteld krijgt zal gevarieerd zijn, boeiend om naar te luisteren en mooi om te zien hoe jong en oud samen een concert neer zetten. De Pompzwengels zullen het eindejaarsconcert afsruiten door het geven van een miniconcert. Zij zullen, zoals u van hen gewend bent, Tsjechische en Böhmische muziek ten gehore brengen. Tevens wordt tijdens deze middag de totaal opbrengst van de donateuractie bekend gemaakt en zal de jaarlijkse loterij plaats vinden. De eventuele prijswinnaars die tijdens dit concert niet aanwezig zijn (wat we bijna niet kunnen geloven, want elke Geffenaar komt toch naar ons concert?), krijgen hun prijs thuis bezorgd.

Van alle amazones van ruitersportvereniging De Zilverhoef die de afgelopen weken op wedstrijd zijn geweest, was Mieke van Erp het.meest succesvol. Na vele prijzen in de klasse B dressuur gewonnen te hebben, promoveerde zij naar de klasse L1 dressuur, en ook in deze klasse eindigt ze steeds vooraan in het klassement met haar paard Pandorka. In Ammerzoden een 4e prijs met 166 punten, in Maasdriel 6e met 163 punten, in Berlicum 2e met 165 punten en in Maren- Kessel Se met 159 punten. Barbara van Wanrooij behaalde in Berlicum haar eerste winstpunt in klasse Ml dressuur. Met haar paard Nindor werd ze 7e met 160 punten.

.~NMRBETER OVcral ter wereld zijn mensen op~ naar een

beter bestaan. Solidaridad°steunt mensen en organisaties die arbeidsmigranten bijstaan ofarbclds~ juist voorltomen. nen we ons went voortzetten. uo Soliclaridad

180 4444 Utrecht

lidaridad

méér dan hulp! ~2.lS'/lrTUIJffllt 030-27 20 313.

Tot slot wensen wij iedereen hele fijne Kerstdagen en een bijzonder goed, gezellig, gezond maar bovenal muzikaal 2002 toe!!!

IOJI~

wwwaolldarldad.ul

VAN DE REDACTIE Muzikale groet, Muziekvereniging WIK

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en

omstreken

e@

'tsJII 1:,

5/11_/_ __

26

RIJ ■ IWIJ$

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Tolweg 7, en Veldstraat 13 torenklanken@home.nl v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Bergstraat 26a, (073) 532 25 86

~

• Autorijoplaod,ng ,n 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakoekwame inSlructeuts • TheoC'lecertmcaat " 1 <lag • Voor m- 111fonnaI,e Sel : 0100 •

Secretariaat: Advertenties: Redactieadressen: E-mailadres: Bezorging: Klachtenbezorging:

voor .,..,,. rijopleidingen , of surf na ■r www.•mltsonlln•.nl

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklank.en wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? . : . b~lt,a Loyd ,

lnterpolis

Nationale Nederlanden

RVS ,

,

Centraal Beheer Aegon

,

':f>lede·

.

St

··'·

. sûhaf

· .·.. Welkêv6ora.

4ittienta llen autoverzek

J :u nnen wij kiezen uit bijn e, es e e1yv0brqeligste is vertellen WiL . Kloosterstraat 44, 5~86,.i\1 ·Tel 073 '"'532 5:5 l 0, Fax 073'"'

~-PENSIOENEN

,ijYOOTHEKEN

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nlMail info@nasafbouw.nl

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K11EIN

Wij verzorgen voor u: • • ' • • •

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~ c~FÉ D~

~

ADMINISTRATIE

0 ~ 1J

~() Elzendreef 1 C., 5386 GR Geffen

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

SCHOENEN & SPORT

0 [50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

8c ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: ·• verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening • verzorging van uw fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


Il

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

'Bloembinderij

maninka

@ bloemen -~ planten ~ grafwerk ~ potterie @ teleflora @ decoratie ~ ~ bruidswerk ~

~ ~

* loonbedrijf en mestdistributie

• zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

©

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountant• administratieconsulent

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

U!V!X AUTOMATISERING

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http://www.levix.nl e-mail: info@levix.nl

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

f

At.

Hanegraaf B.V. Geffen

a:.nderhoud en Verkoop Bouwmachines Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel.(073)5322001 Fax(073)5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN STALEN KOZIJNEN O P HAAT

8edriiv•nweg 4 5386 KA Gellon îel- 07J-5Ji0481 Fa.c 073 · S32 SO 68

www.levix.nl

www.maasdonk.net Hardware

PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Software Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen (particulier/bedrijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00