Torenklanken 2001 - nr 02

Page 1

39e jaargang I nummer 2 1 januari 2001

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

n n

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 • giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

18

IN MEMORIAM DOOR VAN LEE Op 19 januari j .1. is onze oudste en zeer gewaardeerde parochie-medewerkster mevrouw Door van Lee-Gloudemans overleden. Gedurende 24 jaar droeg zij zorg voor de Mariakapel aan de Veldstraat, de laatste ,;...-i, jaren bijgestaan door haar dochters Gerry en Mien. Het was haar Maria en haar Kapel, waar ze zich - na het verzoek van pastoor van Doorn - voor wilde inzetten. Wij herinneren haar als "de moeder van de Mariakapel": sjouwend met emmers water op de fiets, vegend en harkend. En ze zorgde steeds voor verse bloemen en regelmatig werd de binnenkant gewit. Ze genoot van de communicantjes, die elk jaar, bij hun "speurtocht van het brood"een bezoek brachten aan Maria. Ook de terugkerende Maria openluchtmis op Tweede Pinksterdag was voor haar een feest. Zeer terecht mocht ze in mei 1992 voor haar inzet een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen en dat vond ze zelfindertijd een grote eer. Door heeft een arbeidzaam leven achter de rug en de ziekte en het verlies van haar man en dochter sloegen diepe wonden. Haar verdriet, maar ook de vreugdevolle dingen legde ze bij Maria neer. Samen met pastoor Scheepers en enkele

19

20

parochiemede-werkers, bracht ze vorigjaar een bezoek aan de Zoete Moeder van Den Bosch in de St. Jan, waar ze nog nooit eerder geweest was en dat maakte diepe indruk op haar. Nu is onze Geffense Zoete Moeder"gestorven. We bidden dat ze de hemelse bekroning mag ontvangen voor al haar goede werken. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe bij dit verlies. Pastoor Scheepers Par. Bestuur en pastoraatsgroep Par. Maria Magdalena Geffen

1


Hypotheken

--

__,,__Onteigeningen

/

i'

j

f j ,!

!

Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

I

!

~~

\

\

EESE

lil

li

RS BV

i

/

t

j,,•

·· ~ Bauwen 01' Houwen op

vertrouwen

vertrouwen

DE GOUDEN LEEUW

■ ■

• ■ ■

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85

JPà,

,~w

&-!\"' -sz~ Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Zaal voor: bruiloften - partijen -vergaderingen

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn . *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 Kleding verander-

en reparatiewerk.

11

BENILDA11

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING Voor het ~nrichten wui uw bedr(Jfsndmu ofuw 1:a~l flk kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT AltlJd voldoende op voorraad// KOII SM OVSRTUt0 U Of ONB SHOWROOII. OOK VOOR UW KANTINlt INRICHTING

P~ ~

Han Gruijters Veilbo B.V. Kantoormeubelen Rcggestraat 1 (ind. tcrr. Elzcnburg) 5348 LG Oss Tel. 0412. 65 27 27


EFKES BUURTE MÈ ... Gerrit (59 j) en Betsie (56 j.) van Heesch Ze hebben "de belletjes" nooit geteld, maar dat zijn er heel wat geweest...! Gerrit en Betsie van Heesch droegen per 1 januari 2001- na 30 jaar -hun garagebedrijf plus pompstation over aan een nieuwe eigenaar. "We hebben besloten om ons bedrijf en de woning te verkopen omdat we zelf geen opvolger hebben" vertelt Gerrit. "We zoeken dus op termijn ook een ander huis". Gerrit - van oorsprong boerenzoon en oudste van de elf werkte als jongen thuis op de boerderij. Op 20-jarige leeftijd ging hij op de Rijkswerkplaats in Nijmegen een speciale opleiding volgen voor het automobielvak. Na 1 1/2 jaar theorie en praktijk kon hij beginnen als automonteur en zijn loopbaan liep langs diverse bazen, waaronder de Geffense garagehouders Toon Groos en Kees van de Rijt. Gerrit behaalde zijn BOVAG - patroonsdiploma en begon in 1970 in de Elst achter in de schuur, met autoreparatie en spuitwerk. In 1979 werd de eerste garage bijgebouwd: het oude gedeelte van nu. De benzinepomp volgde, eerst voor eigen gebruik en later ook voor de verkoop. "We deden alles samen" vertelt Betsie, eveneens een boerendochter en het werken wel gewend. ! De ontwikkelingen gingen snel. Genit herinnert zich nog dat hij zijn eerste nieuwe ,-,"' Escort 1 verkocht voor f · 5.400,- en de laatsten van dat type gingen de deur uit voor f 35.000,- . "Ik geloofde het niet, toen een leraar indertijd al voorspelde dat de prijzen zo zouden oplopen. En als men jaren geleden gezegd zou hebben, dat ik nog eens achter de computer zou zitten, dan had ik ze voor gek verklaard! Ik rekende jaren met de hand en kon amper typen".

Het is in ons vak heel voornaam om bij de tijd te blijven. De techniek gaat razendsnel vooruit. Dat betekent ook dat de monteurs veel specialistischer zijn dan vroeger en ze moeten constant cursussen volgen. Het nieuwste en beste systeem op het gebied van veiligheid, vindt Gerrit het ABS- remsysteem. Dat zou standaard in iedere auto moeten zitten. Daarbij worden bij gladheid door sensoren de wielen gecontroleerd zodat ze rollend blijven en de auto volledig bestuurbaar blijft. De auto's worden steeds veiliger, maar ook sneller en er wordt harder gereden! Betsie stond bekend om haar vlotte babbel aan de pomp! Die zullen we gaan missen! ''We zijn er naar toegegroeid" zegt ze" we hebben een mooie leeftijd om nog van andere dingen te genieten". Gerrit zal als het nodig is, nog stand-by blijven in het bedrijf en verder houdt hij van tuinieren, vissen en het verzorgen van kleine dieren. Het werken in de tuin hoeft nou niet meer op zondag! Bestie is gewend om naast haar huishoudelijk werk regelmatig erwtensoep te koken voor de Brasserie van dochter Lisette en dat zal ze zeker blijven doen. Bovendien is hun eerste kleinkind (van dochter Angelique) op komst, dus heeft ze tijd om echt oma te zijn! Samen hebben ze hard gewerkt en hebben hun bedrîjf van klein uitgebouwd tot wat het nu is. Ze zijn blij met hun opvolgers Richard van Breda en Huub Visser. Het personeel blijft en alles gaat door zoals we het gewend waren bij de Ford-garage. Op 29 maart wordt er nog een afscheidsreceptie gehouden en kunnen we kennis maken met de nieuwe eigenaren. Het laatste cadeautje van garagebedrijf van Heesch aan Geffen was een mooie korfbal-outfit voor de Dames 1 van DKG! Dank je wel Gerrit en Betsie en veel geluk in de toekomst!

3


ljW /auJ

V(J(JI(;

kJJloldidf

Verhuur van: tafel&, eioelen, ~artafel&, krukken en taplnt>Ullatle& ~ binnenland5 t,tu ~ bultenla nds 1,ier

'!! gla•werk ""'cadeau artikelen

"!t°wijn ~ likeuren

'!' relat-ie ~e!ichenken '!! complete feeotJ•• "J' t,ezorgir1i3 aan hui6

'!! 90,:le"til leerd

Dorpetraat 13

VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL. : 073-5324233

5386 AK Golfen Tol. ( 073) 5 32 46 59 Fa• (073) 532 56 43

!~!"'_E_L_E_N_

. . .. ···(à· .... . . .

'

..

DE•

.

.. .. . . . .

: HYPOTHEEK SHOP ■

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel.: 0412 - 631999

1

rT=-:~ t~M■

1

l<erk<traat 11 Geffen

(073) 532 13 13

23/oembinderij; 11 Wouwke :J(foosler-slraal.Je .JJ<Y6 7/'Jè

9e/fen

lef07:J .53 2 1 683

fax 073 .JJ 2.5 1.50

23/oemen :'Pfanlen

23ruiclswerk 9rafwerk Xadoarli.l'efen

r emssen en crematies aar u ooJ< verzekerd bent og,nltjk:e en deskundige begeleiding elijke dragers, verzorgers en chauffeurs etaliseerd in uitvaartverzekeringen informatief gesprek nacht bereikbaar

Teugenaarsstraat 129

5348 JC Oss

® 0412 - 64 24 54 06 - 51 22 90 72

PEDICURE T. Ketelaars-Il. Nistelroov Coc,thstu,at 31 Geffen

Il,

(073) 532 20 41


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u

KERKBALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001.

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 31-01 19.00 u * Avondmis Vr. 02-02 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 03-02 19.00 u Gezinsviering mmv het Kinderkoor Maria Lichtmis en Blasiuszegen (preekbeurt pastoor) Zo. 04-02 09.30 u + H .Mis mmv Gem. koor (preekbeurt pastoor) Wo. 07-02 19.00 u * Avondmis. Vr. 09-02 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor. Za. 10-02 19.00 u H.Mis mmv Jeugdkoor (Uitreiking vormselmap) +kinderkerk (preekbeurt pastoor) Zo. 11-02 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor (preekbeurt pastoor) Wo. 14-02 19.00 u * Avondmis Vr. 16-02 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 17-02 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout + kinderkerk (preekbeurt diaken). Zo. 18-02 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor (preekbeurt diaken). Wo. 21-02 19.00 u * Avondmis

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00- 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Internet/e-mail:Pastoorscheepers@zonnet.nl Voor uiterste spoed: tel. 06-533 64 310

* = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 06 maart 2001 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00- 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2001. In de periode 20 jan. t/m 11 febr.: Thuis in de Communiemap werken. Woensdagmiddag 31 jan. van 13.30 - 15.00 uur in het Oude Klooster: Scheppingsverhaal. In de week van 12 t/m 16 febr.: Gastoudergroep bijeenkomst. In de week van 19 t/m 25 febr.: Thuis in de Communiemap werken. Zondag 18 febr. Om 14.00 uur Doopviering voor de kinderen van de Aloysiusschool. Om 15.00 uur Doopviering voor de kinderen van de Mariaschool. VORMSEL 2001. Op vrijdag 1 juni 2001 zal in Geffen het Vormsel worden toegediend door Monseigneur Lescrouwaet. Degene die zich nog niet aangemeld hebben kunnen dit alsnog doen vóór 10 februari a.s., dan begint nl. de voorbereiding op het Vormsel. Informatie en opgave bij: Annet v.d. Helm tel. 532 4311 Pastoor Scheepers tel. 532 1216. VERDIEPINGSA VONDEN "HET LEVEN VIEREN" is het thema van twee verdiepingsavonden die gehouden worden in onze parochie en waarin we gaandeweg leren verstaan dat het vieren thuis en in· de kerk veel met elkaar gemeen hebben. De liturgieviering van de zondag wordt behandeld zoals we die op het moment kennen, kijkend naai het verleden, het heden, maar meer nog naar de toekomst. De avonden zijn bedoeld om kennis en motivatie te bevorderen en wordt gegeven door pastoor Papenburg uit Eindhoven. Cursusdata: maandag 12 februari en maandag 19 februari van 19.30 u tot 21.30 uur. Locatie: Oude Klooster te Geffen. 5


Deelname is gratis. Informatie en/ofopgave op de pastorie tel. 5321216(v.m. iseraltijdiemandaanwezig).

PRIJSWINNAARS ACTIE KERKBALANS Rudi Langens en Lauré van Rijn (4 jaar) Lisa van Venrooij en Sanne Verbruggen (5 jaar) Merle Meeuws en Luuk Bijveld (6 jaar) Karlijn Raijmakers en Ilse Schuurmans (7 jaar) MaddyvanBergenenKoen van Munster (8 jaar) Thomas van Rosmalen en Iris van Sambeek (9 jaar) Aniek Leeyen en Anne Schuurmans ( 10 jaar) Evi Savelkouls en Aniek van den Berg (11 jaar)

TUNBLAKKEGEBROCHT Hebt u resten gekleurde wol die u niet meer gebruikt? Wij kunnen het goed gebruiken om vestjes, truitjes, sokken e.a. van te breien voor de kinderen in de Derde Wereld. T. v. Tuyl-Lepoutre, Past. v.d. Kampstraat 18, tel 532 2025.

PERSBERICIIT Op zondag 21 januari om 15.00 uur opent in het Museum Jan Cunen in Oss de tentoonstelling Uit de verf komen (At ease) met schilderijen van Nan Groot Antink, fotografische werken van Albert van Westing en een keuze uit diverse openbare en particuliere collecties. Medesamensteller van de tentoonstelling en schrijver van de verhalenbundel die ter gelegenheid van deze expositie verschijnt is de kunstcriticus Erik Hagoort. Uit de verf komen (At Ease).

Doorgaans wordt hedendaagse kunst bimlenhaar eigen context gepresenteerd, fotografie als een directe afbeelding van de werkelijkheid en abstracte schilderkunst als afgeleide. De tentoonstelling, getiteld Uit de verfkomen (At Ease), zet aan tot een andere voorstelling, door de abstracte schilderijen van Nan Groot Antink te combineren met de realistische fotowerken van Albert van Westing. En door hedendaagse kunstwerken in verband te brengen met kunstwerken uit het verleden. Naast 19de-eeuwse werken uit de collectie van het Museum Jan Cunen van onder andere Andreas Scheldhout en Wtllemde Zwart worden bruiklenen getoond zowel uit particulier als uit openbaar bezit; zo worden onder meer Kafka's Palindrome van Roni Horn uit de collectie van De Pont en een monumentale foto uit de serie Daklozen van het Stedelijk Museum in Amsterdam in bruikleen genomen. Erik Hagoort zal in een verhalenbundel verbanden leggen tussen de tentoongestelde werken. Hagoort: (...) zowel in het werk van Nan Groot Antink als in dat van Albert van Westing ontstaat ruimte tussen de bron en het resultaat, tus6

sen het origineel en het uiteindelijke, afgeleide beeld. Beide kunstenaars sleutelen aan het begrip abstractie, maken het begrip breder dan bijvoorbeeld Mondriaans procédé van reduxtue. Waarneming van de werkelijkheid blijft centraal staan. Hun werk laat zien dat het aan diezelfde werkelijkheid schatplichtig is(...) De verhalenbundel zal medio maart verschijnen. De vormgever is Léon Mommersteeg. Vertaler is Beth O 'Brien.

e.v. Nan Groot Antink (Boxtel, 1954), TeHaTex Tilburg, Jan van Eyk Academie Maastricht. Tentoonstellingen oa. Dumb Paintinkg, Centraal Museum Utrecht, Clear and Saturated, Arti et Amicitae Amsterdam. Albert van Westing (Wassenaar, 1960), TeHaTex Tilburg, Jan van Eyk Academie Maastricht. Tentoonstellingen o.a. Glas IJs Stedelijk Museum Amsterdam, fotobiënnale Monstrèal: Human Conditions-Intimate Portraits. Erik Hagoort (Amsterdam, 1962), studeerde theologie, pu-:bliceert in De Volkskrant, Metropolis Men Kunstbeeld. Recente wetenschappelijke publicatie: Parresia. The Ethics of 'Free-speech' Contemporary Art, Atlanta, USA. Titel tentoonstelling: Uit de verfkomen (At ease) Opening: opzondag21 januari2001 om 15.00 uur. Einddatum: zondag 3 juni 2001. Adres: Museum Jan Cunen, Molenstraat 65, 5341 GC Oss. Telefoonnummer: 0412 629 328 Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 12.30 - 16.30 trur.

KWALITEIT VAN LEVEN KWALITEIT VAN STERVEN Lezingencyclus Werkgroep Levensvragen 200 J. In vier thema-avonden belicht. Oss, 15, 22 en 29 maart, 5 april 2001. Donderdag 15 maart 2001. KWALITEIT VAN HET LEVEN Door: Mw. Netty Witte Bij kwaliteit van leven gaat het niet alleen om de materiële buitenkant, maar ook om de binnenkant van de mens. In ieders leven gebeuren verdrietige dingen, is er tekort ofgemis. Hoe kunnen we desondanks een heel mens worden? Mw. Netty Witte-Sengers stond aan de wieg van het Taborhuis voor begeleiding van mensen met kanker ofandere levensbedreigende ziekten.

Donderdag 22 maart 2001. KWALITEIT VAN STERVEN Door: Dr. Ben Zylicz. Voor B. Zylicz is Matinus van Tours, die zijn mantel deelde


met een bedelaar, tot leidraad geworden in zijn werk als oncoloog in de palliatieve zorg, de zorg voor mensen aan het eind van hun leven. We hoeven mensen met een levensbedreigende ziekte niet in de kou te laten staan. Dr. Ben Zylicz is verbonden als oncoloog aan Hospice Rozenheuvel en weet als geen ander wat palliatieve zorg inhoudt. Donderdag 29 maart 2001.

KWALITEIT VAN LEVEN EN STERVEN Door: Dhr. Jozef van der Put

Bij kwaliteit van leven hoort dat je afen toe reflecteert op je leven ofwel 'n tussenbalans opmaakt. Bij kwaliteit van sterven hoort ook het tijdig opmaken van de (eind)balans om het leven goed afte ronden. Ook het weet hebben van, herkennen en bespreekbaar maken van spirituele (peri-mortale) ervaringen zoals BDE en sterfbedvisioenen kunnen bijdragen tot een kwaliteitsverbetering. Dhr. Jozef van der Put was als beleidsmedewerker aan Prisma-Brabant verbonden en heeft aan de wieg gestaan van het project "De vruchten van het leven". Hij verzorgt nu lezingen aan het instituut voor para-psychologie in Utrecht. Donderdag 5 april 2001.

EIGEN ERVARINGEN VAN DE DEELNEMERS Door: de deelnemers zelf.

De laatste avond gaat om onze eigen ervaringen; aan de

Smullen bij de open haard

hand van een aantal vragen gaan we over dit onderwerp in kleine groepjes met elkaar van gedachten wisselen. We sluiten de lezingencyclus afmet een ritueel. Organisatie:

Deze avonden worden georganiseerd door de "Werkgroep LEVENSVRAGEN''waarvan de leden afkomstig zijn uit relevante werksferen, initiatieven en levensovertuigingen in de regio Maasland. Het doel van de werkgroep is het bevorderen dat mensen van alle leeftijden beter leren omgaan met leven, zingevingsvragen tijdens het leven en ook met dood, sterven en rouwen. Hierbij wordt rekening gehouden met de diverse levensbeschouwelijke visies op leven en dood in onze hedendaagse samenleving. Deelname: De avonden zijn voor IEDEREEN toegankelijk. Plaats: School Den Bongerd, Staringstraat 4, 5343 GH Oss, tel. 0412 633 256. Routebeschrijving: De Staringstraat ligt in de wijk De Ruwaard, parallel aan de Vivaldistraat (=zijstraat van Ruwaardsingel). Data: 15,22 en 29 maart, 5 april 2001. Tijdstip: 20.00- 22.00 uur Kosten: f 10.00 per avond/ f 35.00 voor 4 avonden. Inschrijving: Bij voorkeur vooraftelefonisch, anders om 19.30 uur op de avond zelf aan de zaal (contant betalen s.v. p.) Informatie/opgave: Lidy Peters, Werkgroep Levensvragen Oss/RIGOM, Schadewijkstraat6 te Oss, tel. 0412 633 043.

U geeft er lekker een eige{!_ draai -···----..

....

4 houthakke:tea;s leverkaas,

11 ~?. 1ü

100 gr.

kipschnitzel,

div. variaties, 100 gr.

€ Oll

2ll

€ 1 Wl

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

4,

500 gram

4

,

:::::.::----

roerbakreepjes met groenten 100 9 r. boerenmetworst,

100 gr.

uit eigen keuken

4 gepaneerde schnitzels,

95 1 €QU

1U 1 OWl

€ OH € 4ä

Geldig van 5 t/m 10 februari 2001

Geldig van 29 januari t/m 3 februari 2001

45

~

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

45 KEURSIAGER

7


"Wat heb altijd en ov bankieren? Met de nieuwe Rabox速regelt u uw bankzaken wanneer u maar w ilt. En waar u maar wilt. Eenvoudig, via uw computer of telefoon. De Rabox速 bevat een CD-Rom en een DigiPass. H et ene is in een handomdraai ge誰nstalleerd en geeft u gratis toegang tot internet via Het Net. Het andere beveiligt al uw transacties. U krijgt direct toegang tot al uw bankrekeningen en meer dan honderd internetwinkels waar u safe kunt shoppen. Een heldere handleiding legt uit hoe alles werkt. Voor maar 10 euro (f 22,04) heeft u de complete Rabox速 in huis. Dus a ls u altijd en overal wilt bankieren, kom dan nu naar Rabobank Het Maasland of kijk op www.rabobank.nl.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


NIEUW CDA RAADSLID Raadslid Ton van der Leest nader voorstellen ... Mijn naam is Ton van der Leest, geboren 8 februari 1960 in het gehucht Kaathoven en opgegroeid in de Vinkelse samenleving. Ik ben gehuwd met Greet van den Elzen en samen hebben we drie kinderen: Marijn, Iris en Myrthe. Wij wonen in de Jan Steenstraat in Vinkel.

Sinds mijn jeugd ben ik actief in het verenigingsleven, hierbij een overzicht: * Scouting Vmkel jeugdlid en begeleider ('71-'89) lid/ bestuurslid/ werk * EHBO Vinkel/ Maasdonk groep oefeningen (sinds'76) bestÂľurslid (sinds '83) * St. Jeugdbelangen Vinkel lid/bestuurslid ('83-'86) *LTVVinkel * CDA afd. Maasdonk lid/bestuurslid/ en nu raadslid (sinds '93) voorzitter (sinds '94) * Buurtvereniging Adhesie * Oudervereniging Mariaschool voorzitter ('94-'99) Waarom wil ik plaatsnemen in de gemeenteraad van Maasdonk? Graag wil ik een bijdrage leveren aan de Maasdonkse gemeenschap. Mijn ervaringen in het verenigingsleven en het dagelijkse werk helpen daarbij. Gemeente Maasdonk De gemeente is er voor de burgers. Gemeenteraad, college en ambtenaren hebben het beste met Maasdonk voor en hebben voor Maasdonk gekozen. Daarom mag je ze ook op hun handelen aanspreken. De landelijke en provinciale overheid bepalen voor een zeer belangrijk deel het gemeentelijke beleid. De gemeente Maasdonk dient daarom optimaal in te spelen op landelijke en regionale ontwikkelingen, en ontwikkelingen in de samenleving. Hoe kan de gemeente de beschikbare mensen en middelen optimaal inzetten ten gunste van de Maasdonkse gemeenschap? Hoe creĂŤren we win-win situaties voor burgers en gemeente? Deze vraagstukken wil ik graag helpen invullen en oplossen.

CDA Bij de lokale, provinciale en landelijke achterban van het CDA kunnen we rechtstreeks informatie uitwisselen over nieuwe ontwikkelingen voor het maken van beleid. Het CDA staat voor normen, waarden en respect voor elkaar. Maasdonk.er Vanaf deze plaats roep ik de mensen in Maasdonk op om met mij meer Maasdonksbreed te denken en dit ook uit te spreken door te zeggen "Ik ben een Maasdonker !".

Ik streef naar een evenwichtig Maasdonk met meer eenheid door verdergaande samenwerking tussen mensen, verenigingen, organisaties en bedrijven. Hierbij kan iedere kern haar eigen identiteit behouden. Ik streef naar een Maasdonk die niet vragende is maar die wat te bieden heeft. Maasdonk heeft wat te bieden! Hiervoor wil ik mij inzetten. Ik bedank de mensen uit mijn directe omgeving, de CDA achterban en de kiezers voor hun steun en het in mij gestelde vertrouwen. Bedankt!

KOPY INLEVEREN VOOR: 10 februari verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadressen: E-mail adres: Bewrging: Klachtenbezorging:

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Tolweg 7, en Veldstraat 13 a.schuurmans@planet.nl v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Bergstraat 26a, (073) 532 25 86

De redactie wil tijdens het haar afgelopen jaren gevoerde beleid, onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en

omstreken


BOUWBESPREKINGENMAASDONK ma;mdagt//mvrijdag van08.:30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagawnd van 17.00tot 19.00uurinhetgemeentdmis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van

BroggenofdeheerVandel"Zalm.

lEvHN1E

MAASDONK G&Mi[L&NI']-..ESIOtE'l:~IEMAASOONK:

Bezoekadres: Doipsplcin9, 5386 CL GEFFEN. tel 073 - 534 21 00

~-fàx..073-5321945

Posthos5" S386ZG GEFFEN.

Openingmjden:

maandagt'/mvtijdagvan OS.JO tot 1230um:. dinsdapwnd van 17.00tot 19.00um:. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstmat 43ate Nulaod,, tel 073 - 534 21 08. MILIIIDSTATIONKRlJJISSTRAAT Aluw-ovatolligafullkumu{dedstegeJIlx1:a1ing) blaigai

POUIIE Op maandag tot en md vrijdag bm1en 08.30 - 13.00 uur kunt uhd gemccmehuis hellen (td..m:. 073-5342100). De 1a:q>tio.uiste mept fl:ffl>]geosde dimstdoa.ieageuttelehmch opmkandesgewenstrma&praakrnakm. Opdel.C dagmcntijdcnisdusoiei•iand vandepolttaanwezig. Op dinsdapvond wordttUS5al 17.00- 19.00wreenspreckuurgehoudeo. Opdczedagentijdisem.agentaaom!'Zig op het ga■cafd•ris Hctcemaaltdei>olnnnoa-vandepo1ilieis0412-654l11 en is altijd. te bcn:ikcn.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maaodagtlm VIijdag van 0830-1230 uur en dinsdag van 17.00tot 19_00uur~ tel on-5342100

naarmmwaimKmïw,u Vlatwjksesba3Bte:Kmi!r b

straat#RosmaJm. Hd1111liaastarioo isopmopmaarwlagtot enmet vrijdag van 00.00tot 17.00 UUI' enop 23lmlag van

BURGERLIJKE STANDMAASDONK. DECEMBER 2000

10.00tot 16.00uur..

U bat •etafval ■iet tendtt op degcaee■tewelf.

Gehoom:n:

KLUSSENBIJJS GEMEENI"EMAASDONK Delclosa,t,usvandega1coAeMaasdonkmrgt"fflOl'em

01-12 12-12

snelle1q,arali:vanö.:inellBÎJ\o•ola1aao~~e eigcodonmm. Ukunthienooroontactopno,a, IQdhct ganrirDduis(td. 013-534 2100) ofmet Openbare Wakm(tel 073 -534 21 08)

16-12 20-12 20-12 21-12 23- 12 25- 12 27-12 27- 12 29-12

SPREEKUREN Bmgan,esta:J.C.M.Ncttm Dil tdcfunisrhe afspraak, td. 073 -534 21 00, tst. I<,()

RaJphvander Heijden Meike Maria Catharina van Bergen IlomAma.Adrianavan de Braak Jillihsq••i11a Autonia vanHeq,en Romy JohamaMariaGettrudavan denllmk Mamick CeesMaas Sam vander Meijden S11zmoeFridaGertrudaMaria vanLent Laure Daniëlle.Flimh::fh.Maria van de Ven SljnJ •••an.s Wilhelnwis Amoklusvande \bi Julia ChtistinaAntoniaMariavan Wcmrooij

\\\:duuder L.P.M. van Bakd-wnde Ven 1n1oopspreekuur op dinsdag van 13.00 tot 19.00 UUI'md uimnlctiogvandi11sdag~11.waaropca■ a■1■■1issieofraads­

~ i s . . U.kuotooktdci,nisdtemafspraalrmaken viahcthe.stmnscadaöaa wnde ga;-:eoteMaasdonk,, tel 073 - 5342100" tst.1<,0

\\1ètmuder AAM. vanZandmort Inloopsp1.«lm1u-opctinsdagvan 18.00tot 19.00UUl'met li-ll. cliosdagm. - . r__.1.. ubin• -~ mn . waaroprmcoo■■i&SCO.u-..:s-

04-12 08- 12 08-12 11- 12 12-12 13-12 23-12

~ i s . . Uk:unU>okteJdDnischrm atiipraalrmakm via h e t ~ van de ga;..xntc Maasdonk,. tel 073 - 534 2100, tst.160.

25-12 26-12

30-12 10

\\butrioaDamen-van Gurp, 70jaar Marinus Johannes vanBergen., 79jaar AntoniusTheodorus Smits, 81 jaar Marinus Adrianus Schoutc:n, 74 jaar

Catlu ie lamertalMariaGln1ro■&1iti, 93 jaar CornelisHendrikus Gkluderoaos, 63 jaar AnnaPetronellaLconmdavan der Hoeven, 89jaar Alberlns Gerardus vanDintbet; 84jaar MariaJohanoaRover.;-Gl,lndnnaos, 76 jaar Loum.Maria.Philippinawn.Hamwijk, 96jaar


HETDECLARATIEFONDS Een steuntje in de rog Spo~ cmsussen, dagjes uit: het kost allemaal geld. En dat geldiser niet altijd Mensendie van eeo mioinnun--inkomenmoetenrondko~ zullen minder gemakkelijk geld

.kuonenuitgevaiaanabonnementeo,cursussenenzovoort. Zij hebben het geld hard genoeg nodig voor belangrijkere ~ Dat ismeljammer, wantjuist dit soort activiteiten m:rgen voormeer gezelligheid en vooral voor sociale contacten. De gemeente Maasdonk heeft daarom het declaratiei>ndsiogesteld.Dit imds ~ I I û ingangvan l'HT geld beschikbaarvoorverschillendeactiviteiten. Indit artikel wonltuitgelegd hoe het declaratiefonds precies werkt.

Het fonds is bedoeld voor iedereen die aan de bovengenoemde bijstandsnonnenvoldoet, dus niet alleen voor mensen met een bipandsuitkerin. Verder hebben ook de partner en detlnmwonende kinderen vande aanvrager recht op eenvergoeding uit het declaratiefunds. Welke kosten worden vergoed? In het declaratiefonds wordt geld beschikbaar gesteld voor

de vo)gendezaken:

* abonnementen, kaartjes voor zwemooden, scbouwbmg, * *

VoorwiegeWt het foads? Kort gezegd kunnen mensen die moeten rondkomen van een minimum-inkomen gebruik maken van het declaratiefonds.. Hierbij geldentwee voorwaarden. Teneerste mag het inkomenmaximaal 10%hogec zijn dan de ge'klende hijstandsnonn Ten tweede mag het vermogen in de vorm van spaartegoedenetc. oiet hoger zijn dan de geldende bijstandsnormen.

VOOR WIE GELDT HET DECLARATIEFONDS

PER l .JANOARI 2001 Persoonmtwdie Inkomsten

Toegestane muimale inkomsten

Echtpm-

/ 2.427,31

Aileenstaamle ouder

/2.206,65 + 100/4 / 1.985,98 + 10%

Alleenslaaaden· aileemtaande, / 1.103,33

f 2.184,51

/ 1.213,66

IKJllll

alleenstaande, norm+ 100/4 toeslag

alleenstaande, nonn+200/4 toeslag

Toegestane vermogen: ,alleeostaaodm

allemstaaode ouders gduMlm

/ 1.103,33 + /220,66= / 1.323,99 + 100/4 / 1.103,33 + / 441,32 = / 1.544,65 + 10%

* * *

bioscoop, bibliotheek, nn1sea, kumtuitleen; contributie voor sport-, ouderm- en buurtverenigingen, jeugd- enjongerenwerk; ouderbijdragen voor peuterspeeJzalen, kinderdagverblijven en basisschool; cursusgelden voor her-, om- en bijscholing, volwasseneneducatie, kumtzinnige vorming, club- en bumthuisactiviteiten; eemnaligeactiviteitenzoals schoolreisjes, schoolkampen, werkweken, excursies, uitstapjes zoals bezoek aan pretpark ofdierentuin; abonnementen voor telefoon, kijk- en luistergeld, kranten en tijdschriften.

U moet altijd bewijsstukkenkunnen overleggenvan de gemaakte kosten, dus bewaar kaartjes, bonnetjes en kwitanties goed! De vergoeding De vergoeding uit het declaratiefonds bedraagt per jaar maximaal?Jl. 160,- per persoon. Voor gezinnen geldt dat per gezinslid maximaal? fl. 160,-perjaar vergoed wordt. Een gezin dat uit vier personen bestaat, kan dus perjaar in totaal 4 fl.160,- = ?fl. 640,- declareren. De besteding van dit bedrag mag zelfbepaald worden. Het kan gebruikt worden voor één grote uitgave ofvoor een aantal kleinere uitgaven.

/ 1.456,38

f 1.699,11

Aanvragen U kunt de vergoeding uit het declaratiefonds aanvragen bij het bureau Sociale 2.aken van de afdeling Inwoners op het gemeentehuis van Maasdonk. Daar kunt u het aanvraagformulier ophalenen inleveren. U kunt op het gemeentehuis zonder afspraak terecht van maandag tot enmet vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en op dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur. U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen (073 -

5342100). / 10.000,00 / 20.000,00

Als u een aanvraag wih doen, moet u wel eerst een uitgave

gedaanhebben. Voeg dus de betalingsbewijzen bij wanneer uhet aanvraagfurmulier inlevert.

J 20.000,00 11


A.

..L

ROND DE DORPSPOMP

Zondag 21 januari 2001. 94 Beminde GELOVIGEN in de kerk en 27 Zeer beminde GELOVIGEN op het koor. Dat blijftwennen. De pastoor vroeg nog om meer in de COLLECTE SCHAAL. De meeste kerkbezoekers leggen al 10 jaar elke zondag een gulden op de schaal. We moeten naar de EURO toe, dat is meer dan het dubbele; dus geleidelijk aan maar een beetje meer. En er zijn in de komende jaren Miljoenen nodig om het kerkgebouw in stand te houden. Ook van de parochie wordt een grote bijdrage verwacht. Daarom sluit u aan bij Kerkbalans en schenk een royaal bedrag aan dat fonds. U kunt natuurlijk ook elke week collectegeld meegeven aan de buurman, weet-je-wel, die ''trouwe""Ge kent hem toch wel? "We leven in de periode van EURO gewenning en wat er ook nadert: De Carnaval. Het Raoplied is al weer uitgekozen. De winnende groep was: "De Kruipers". Met 24 leden zongen ze het carnavalslied 2001; "HEURE, BLIEKE, LULLE''. De volgende keer kunnen we weer berichten over de FILE bij de GOUDEN LEEUW voor de kaartverkoop van: 'RECHT VEUR ZUNNE RAOP' De Raopaovond wordt nog mooier, een grote PIRATERIJ, met nog een act meer. Intussen is ook een stamtafellid, unne echte auwe carnavalsvierder en versierder gehuldigd: Theo Prinssen, de veurroploper "altijd de weg kwijt", Dorke van Rasse, voor het leven reserve Prins, was ook nog eens 25 jaar dirigent van het SENIORENKOOR. Dat werd gevierd met een mis in de Kapel, met een receptie in het Oude Klooster. De Prins wil samen met het Seniorenkoor een verjongingskuur ondergaan. Maar die "oudjes"deden wel hun uiterste best om onder leiding van Diny van Wanrooij de mis op te luisteren en de receptie op te vrolijken. De oproep naar nieuwe leden is dringend, de gemiddelde leeftijd ligt rond de 75, en je mag al vanafje 50-ste lid worden. Het is heel gezellig en bijzonder verdienstelijk. Elke week een misviering, elk jaar zingen op ''Effe noar Ge:ffe" en hoe!!! En maar een uur repetitie per week op maandag van 16.00 tot 17.00 uur. En zingen is zo gezond voor het lichaam en de ziel, voor Hart en Geest. En mi de Prins veurrop dan hedde toch altijd nog schik ok. Dus kom mar eens kijken op unne maandag van 4 tot 5 uur namiddag. Onze muziekvereniging W.I.K. heeft ook al feest. VEERTIGJARIG bestaan!!! Op zondag 28 januari was er een bijzondere misviering vol muziek, dat snap je en een feestje met leden en genodigden. als startpunt voor vieringen door het jaar. "WILLEN IS KUNNEN'' is in die veertig jaar uitgegroeid tot een prachtige muziekvereniging met ongeveer 100 leden, met een fanfare, drumband en majorettegroep. 12

Waarom zeggen we niet gewoon WIK en WIJN en nog dorst naar bier. De Vriendenkring zegt: Wtj Incasseren Kapitaal Wat ' n Inspirerende Kunst. Welgevallige Indrukwekkende Kakafonie. Welgeblazen Is Kunst. Wie Ingieten Kan. Wonderlijk Illusionair Klankspel. Wij wensen., de naam W.I.K. overdenkend, de muziekvereniging een succesvol en feestelijk jaar toe en volgen de activiteiten. 100 Jaar RABOBANK in het Maasland. Het '\1,¡ordt groots gevierd in Maasdonk en Lith. 7 Dorpskernen zijn erbij betrokken. De RABOBANK maakte een fantastisch gebaar naar de dorpen. Er mogen voorstellen worden ingediend in de culturele en maatschappelijke sector tot een bedrag van f 100.000,-. Voor veel verenigingen biedt dat een mogelijkheid om eens iets bijzonders te doen, een bepaald project, waarvoor het geld maar steeds ontbrak op te zetten. Een speciale commissie gaat alle ingediende voorstellen en aanvragen beoordelen. De uitkomst hiervan wordt openbaar gemaakt. Dat is een uniek en royaal gebaar, dat alom waardering verdient. Ja straks zullen er wellicht teleurgestelde zijn, maar dat zullen we dan zeer sportiefmoeten accepteren. De actie heeft dan ook de voortreffelijke naam van "MENSEN WENSEN". Ook wordt aan alle inwoners van Maasland een feest aangeboden in de grote zaal van het AUTOTRON. Er worden op 30 november en 1 december van dit jaar 7000 bezoekers verwacht. Een geweldig spektakel wordt opgezet door de RABOBANK en heeft daarvoor professionele deskundigen ingehuurd,"MAASLAND op de MUZIKALE toer". Kooroptredens, begeleidende orkesten, dans en muziek; het wordt een grote betovering. Iedereen die wil, (kan) (mag) (moet) meedoen. Ja er worden eisen gesteld. Die eisen zullen eerst nauwkeurig moeten worden geformuleerd. Je kunt de honderd beste zangers bij elkaar zetten en de l 00 beste muzikanten uitzoeken in heel het Maaskant gebied. Maar dan krijg je beroepswerk met audities en acteertalentenjacht; dat wordt al gauw een probleem. Wie waagt zich eraan. Mogelijk staan dan de POCHHANSEN voorop. De vertegenwoordigers van alle verenigingen, koren, harmonieÍn en muziek- en dansgezelschappen en scholen zijn al een keer bij elkaar geweest. Er kwamen goede suggesties naar voren, die nog moeten worden uitgewerkt. Alle muzikanten bij elkaar zetten wordt moeilijk, dan krijgt men een muziekcorps van 1000 blazers en trommelaars en 1000 zangeressen en zangers in een koor.In diverse zalen kunnen mogelijk verschillende evenementen worden opgevoerd en dat uitgesmeerd over twee dagen biedt natuurlijk veel mogelijkheden, overdag voor de jeugd en de ouderen, en in de twee avonden voor de volwassenen. Ja, de directeur van de Rabobank W. v.d. Velden. was even uit het Veld geslagen, toen hij merkte, dat het een grote opgave wordt om iedereen tevreden te stellen en toch dat groteske feest van hoge kwaliteit en attractiviteit te realiseren. En dat binnen een jaar. Het AUTOTRON is besproken, de professionele werkgroep is van start. De stamtafel hoopt, dat iedereen zo positiefmogelijk zal reageren


ISO 9001 gecertificeerd

•

SPECIALISATIES BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht

111 STRATEGISCHE SPECIALISATIES

onderhandelen conflictbemiddelen

•

Voor uitgebreide informatie kunt u ook kijken op onze internetsite: www. merlijn-groep.nl

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7

Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail mertijnadv@tip.nl www.merlijn-groep.nl

13


op de komende voorstellen Het uitgangspunt om die avond met alleen "kunstenaars" en "kunstenmakers" van Maasland te vullen is natuurlijk bijzonder prachtig en zeer te waarderen. Het wordt daarom een uitdaging aan alle betrokkenen om dat aanbod te accepteren. De Rabobank betaalt alle kosten, wel wordt gedacht aan een bijdrage van f l 0,per bezoeker aan de feesten, maar de opbrengst daarvan wordt weer gedeeld, geschonken aan de deelnemende verenigingen. Of moet toch maar besloten worden om b.v. Marco Borsato en Anita Meijer met een groot professioneel orkest te laten optreden of de Spicegirls ofDoe-Maar nog eens van stal te halenMochten er ideeën leven, dan zijn die zeker welkom bij de muziekverenigingen en koren en zeker bij de RABOBANK. De "Gouden Leeuw" krijgt nieuwe beheerders, Wtlma en WJm van Herpen Rornme zetten er na 17 jaar een punt achter. We schrikken even, want...DE GOUDEN LEEUW is intussen echt GOUD waard voor de gemeenschap Geffen. Dankzij WJmen Wtlma genoot daar de Carnaval en Ge:ffes Volk en tal van verenigingen en clubs een zeer harteliJKe gastvrijheid. Het is een groot geluk, dat een van de werknemers Arie Jagers en zijn vriendin Anoeska, de zaak gaan overnemen, zodat de traditie zal voortleven. Althans dat hoopt de stamtafel. Wtlma en WJm, hier toch alvast onze waardering voor alle hartelijke gastvrijheid en zorg. S.A.B. het eens zo mooie confectiebedrijf in Geffen is niet meer, zegt men. De stamtafel hoopt maar dat de gemeente Maasdonk:, mits dit klopt, je gelooft het immers nauwelijks, er snel bij is om de gebouwen en de grond van S.A.B. te kopen, immers dat biedt ruimte voor scholenbouw, realisatie van het Dorpscentrum enz. Maasdonk heeft nog voldoende gronden om te verkopen. En er zal toch iets moeten gebeuren om ruimte te scheppen rond het Dorpsplein Ook bij het volkshuisvestingsplan wordt gesproken over de bouw van seniorenwoningen in de dorpskern (30-tal) in de komende jaren. Het terrein van Klavertje Vier wordt daarvoor o.a. aangeduid. De aanvrage van C 1000 en Super de Boer dwingen tot invulling, zeker nu de tijdelijke oplossing in de Thijsenhallen is afgewezen. Mogelijk zal Fix.et zich daar wel kunnen vestigen omdat hier sprake is van een bouwmarkt en die past niet in het centrum. De Boerenbond kopen wordt te duur. Op het prijskaartje prijkt f 3000.000,- (Kantoor plus pakhuis). Dat kan geen ondernemer opbrengen. Het jaar van "de vrijwilliger" is door onze burgemeester Hans Netten ingeluis en heeft al tot een activiteit geleid in Nuland. De heer Gerard van der Loop, de dorpsonderwijzer, is door heel Nuland genomineerd als ''DE NULAND ER van het jaar 2001 ". Hij is DE GROTE VRIJWILLIGER. Al 35 jaar werkt en schrijft hij voor het dorpsblad "De Klepel", hij zet zich in voor de Brabantse Avonden, voor de kerk en de gemeenschap Nuland. Die zo bescheiden man heeft zich toch maar laten meeslepen en stond even in de schijnwerpers. Hij mag tot een van de grootste dienaren in Maasdonk worden gerekend. 14

De gemeente Maasdonk kampt met personeelsproblemen er zijn 5 mutaties, en twee aanvullende werknemers nodig en een nieuwe secretaris. 7 Vacatures vragen om een oplossing. Maar hopen en bidden, dat het lukt om goede ''KRACHTEN'' binnen te halen. Er zijn twee informatieavonden in Maasdonk. Voor de buurtschap rond de Geffense Barrière in verband met de vestiging van het modernste Benzinestation in Europa aldaar en de afsluiting van de Waterlaar, de Oude Baan en Het Kraaienven voor gemotoriseerd verkeer. Die afsluiting wordt definitief Dat geeft meer verkeer door het dorp en richting Oss. Vanaf 22 januari zijn die wegen afgesloten. En twee: Over de toekomstige bedrijventerreinen van Maasdonk. Alle ondernemers, die zich willen vestigen zijn daarbij uitgenodigd. Twee aandachtpunten voor de volgende stamtafel. En die volgende stamtafel is op 11 februari as. in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur. Van stamtafel 130, De Prins tel. 0412 640 982. Ook u bent welkom. P.s. "SPORT in Geffen", staat enkel en alleen op de agenda van de stamtafel van 18 maart a.s. Haar vertegenwoordigers zijn daarbij zeer WELKOM!!!

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 05 K.V.O., kaartavond met Z.L. T.O. in parochiecentrum, aanvang 19.4 5 uur 08 Sint-Jorisgilde, 2e algemene ledenvergadering 09 Recht vur zunne Roap 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 3)

10 10 11 12 12 12 15 .15 16 17 19 19

Recht vur zunne Roap Uitreiking vormselmap, 19.00 uur Buurtver. De Vierwinden, avonturenlandDenBosch 19 .30 - 21.30 u. Liturgiecurcus par. centrum K.V.O., beautyavond K.V.O. vrouwengelovenensamenleving Oud papier ophalen Buurtver. De Vierwinden, jaarvergadering in 't Haasje, 20.00 uur Recht vur zunne Roap Recht vur zunne Roap 19.30 - 21.30 u. Liturgiecurcus par. centrum K.V.O. vrouwengelovenensamenleving


UITHETDAGBOEKVANMONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkzaam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma. Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen... 2 augustus 2000

Eergisteren zijn Steve en Vitales, de twee coaches, weer teruggevlogen naar Nairobi. De scheidsrechterscursus was echt een succes. En we hebben kunnen regelen dat ze later deze maand terugkomen om het coaching gedeelte te verzorgen. En niet alleen zakelijk was het leuk, één van de mannen was wel erg leuk, maar goed, daar bleef het ook bij!. Ze konden maandag meerijden met de escort dus dat was heel gemakkelijk. Helaas hoorden we net voor hun vertrek dat diezelfde ochtend op dezelfde route een vrachtwagenchauffeur is neergeschoten. Hij had geen escort bij en waarschijnlijk waren dit bandieten. Ook gisteren schijnt er op dezelfde route iemand beroofd te zijn. Een goede waarschuwing voor ons allemaal om niet zonder politiemannen te rijden. 11 augustus 2000

Toen ik vanmorgen uit de wekelijkse, ellenlange vergadering kwam, begon het wel heel donker te worden. Na de lunch werd de lucht bruin van het stofen het duurde niet lang voor de bui losbarstte. Net toen we zaten te Mens-ergernieten! We vonden de bui eigenlijk wel lekker, dus bleven Molly, Heather en ik buiten zitten, zodat we binnen 10 minuten drijfnat waren. We werden dan ook echt uitgelachen door de enkeling die langs ons huis kwam. We hebben er erg veel lol om gehad. Vanavond, na het werk, heb ik nog een uurtje aan de financiën gewerkt. Sinds mei doen we alle financiële zaken zelf en zijn we dus ook verantwoordelijk voor de maandelijkse overzichten. Dat is behoorlijk wat werk en ook een hele verantwoordelijkheid, maar we beginnen er al aardig handigheid in te krijgen. Het programma loopt heel wat soepeler dan voorheen, toen we financieel nog afhankelijk waren van LWF. In die periode heb ik heel wat frustraties moeten doorstaan. 13 augustus 2000

Gisteren weer een leuke werkdag gehad. Eerst een (minder leuke) vergadering over harmonisatie van lonen. Vluchtelingen krijgen door iedere ngo weer anders uitbetaald en we gaan proberen die lonen gelijk te trekken. Die middag was de openingsceremonie van de sportleague voor gehandicapten. Alle spelers van de centice waren present en dit jaar is besloten om staff (de niet gehandicapten) te mixen met de gehandicapten. Na de nodige speeches (ook NOC bedankt, maar we hebben

meer ballen en rolstoelen nodig) waren er wedstrijden in krukkenrace, race zonder krw<ken (op één been) en een volleybalwedstrijd. Erg leuk. Na afloop zijn we de meiden in Kakuma 3 op wezen halen die een voetbalwedstrijd hadden gespeeld. Zij moesten teruggebracht worden naar de andere kant van het kamp. Op het moment is het heel koel inKakuma. Zeg maar, zoals de zomer nu in Nederland. Het lijkt dat de regentijd die we in april verwachtten, nu is aangebroken. Het heeft de hele ochtend geregend en de rivier zit voor het eerst echt vol. Wel gelukkig voor de mensen hier. Behalve dan voor alle vluchtelingen wiens huisje niet stevig en waterdicht is .. En dat zijn er volgens mij nogal wat. 23 augustus 2000

Waarschijnlijk mijn laatste dag in Kakuma, voor ik weer naar Nairobi ga, waar Nicole en Jos mij zullen opwachten. Ik schrijf niet voor niets waarschijnlijk, want hier weet je nooit zeker ofje echt gaat, voordat het vliegtuig de lucht ingaat. Dat bleek gisteren wel weer. Om 11 uur kreeg ik te horen dat ik niet met de vlucht meekon (ik had namelijk dinsdag geboekt, zodat ik meer kans op donderdag zou hebben). Vervolgens komt iemand om 15.15 uur vertellen dat er toch een plek is en ik 2 minuten heb om te pakken. Dat leek we iets te kort, dus vond ik het beter om donderdag te gaan. Op die suggestie kreeg ik als antwoord dat die vlucht vol zou zitten, dus toch maar gaan pakken. In ongeveer 2 minuten zat alles in mij tas en racen we naar het vliegveld. Even tekenen voor vertrek, bagage in het vliegtuig en nu maar wachten voor het instapsignaal. Dat kwam dus niet, want twee hoge bazen van Worldvision stonden niet op de lijst, maar moesten wel mee. En nou was ik natuurlijk de eerste die geschrapt moest worden. Niet echt leuk dus, maar het goede nieuws was, dat ik door deze fout voorrang zou krijgen op donderdag. Maar of dat ook zo is .... dat geloof ik pas als ik de lucht in ga. Ondertussen is het vandaag al de vierde dag dat Jaap Akkerhuis, een heel goede volleybalcoach, een workshop aan het geven is aan 50 mensen. Het gaat erg leuk, ook al brengen deze workshops het nodige werk met zich mee. En gisteren zeker, toen we naar de hal werden geroepen waar de workshop was. Daar aangekomen kregen we te horen dat het eten in het restaurant niet goed was, dat ze geen suiker in hun thee kregen en de service niet vriendelijk was. Daar zakte dus mijn broek bijna van af Deze workshop konden ze nl. hun lunch kiezen en ze moeten überhaupt al blij zijn dat ze lunch krijgen. En als het eten niet goed genoeg was, heb ik ze het volgende voorgesteld: iedereen wordt tussen de middag thuis gebracht en eet daar, of ze krijgen ranja en biscuits als lunch. Dat wilde niemand en het probleem was dus gauw opgelost. Maar het was wel teleurstellend om deze reacties te krijgen. Bied je de mensen wat aan, willen ze gelijk meer. En het heeft niet eens met volleybal te maken. Raak ik er dan nooit aan gewend? 15


29 augustus 2000

Gemeente Maasdonk groot grondbezitter

Afgelopen donderdag 24 augustus kom ik in Nairobi aan op Wtlson airport. Nicole en Jos staan al twee uur op mij te wachten. We konden nl. in Kakuma niet vertrekken, vanwege twee mannen van de ambassade, die nog in vergadering zaten En daar wacht zo'n vliegtuigje natuurlijk op. Maar goed, uiteindeliJ"k was ik om ongeveer halfzeven in Nairobi. Het was geweldig om Nicole en Jos te zien. Ook wat emotioneel, maar dat mag wel na negen maanden.'s Avonds hebben we dan ook nog lang bijgepraat. De volgende dag zijn we gelijk vertrokken naar Mombassa, waar we twee nachten gebleven zijn. Op zondagochtend besloten we vrij plotseling om naar Zanztbar te vliegen Eenheel goede keus, blijkt nu, want op dit moment, dinsdag, lig ik onder de palmbomen op een heel wit strand. De lokale bevolking verzamelt zich om mij heen. Of ik bij ze wil eten, henna wil of misschien wat fruit van ze wil kopen. Een jongetje van een jaar oftwee kon niet van mijn haartjes op mijn been afblijven. En zo blauw als het water hier is, heb ik alleen nog maar in de bounty reclame gezien. Eergisteren ochtend zijn we aangekomen in Stone -town, een oud stadje aan zee op Zanzibar. We hebben er heerlijk rondgewandeld, de Baogame gespeeld (we de precieze regels nog steeds niet) en lekker aan het water gegeten, terwijl we de zon zagen ondergaan. Na een nacht slapen, hebben we de terugreis geboekt, geld gehaald en zijn we naar de oostkust vertrokken. En nu zitten we dus in een leuke bungalow aan Jambiani beach, waar je de zon vanuit je bed kunt zien opgaan. Dat worden dus een paar heerlijke relaxte dagen...

In totaliteit beschikt de gemeente over ruim 160 hectare grond (35 ha pachtvrij en de overige zijn verpacht). Het rendement van deze gronden is echter gering. Gemiddeld bedraagt het rendement circa fl. 1.000,- per hectare. De CDA-fractie is van mening dat nadrukkelijk bezien dient te worden in hoeverre overgegaan kan worden tot verkoop van gronden. Door het inzetten van de verkoopopbrengst kan een aanzienlijk hoger rendement worden verkregen. De 160 ha grond vertegenwoordigen een waarde van meer dan fl. l Omiljoen. Zou deze opbrengst belegd worden tegen een rente van bijvoorbeeld 4% dan zou dit leidentot een rendement van fl. 400.000,-. Dit is aanzienlijk hoger dan het ren- dement dat op dit moment wordt behaald. Daarnaast is het fungeren als groot grondbezitter geen taak van de gemeente. Woningbouw en bedrijventerrein

CDA AFDELING MAASDONK

Op dit moment worden de bestemmingsplannen voor woningbouw inNuland en Vmkel ontwikkeld. De eerste aanzet is besproken in de vergadering van de commissie ruimtelijke zaken van januari jl. Door allerlei wettelijke procedures zal naar verwachting eerst pas eind 2001 bouwgrond kunnen worden uitgegeven. In december jl. is unaniem besloten tot aankoop van de gronden van de fam. Langens te Geffen. Hiermee is ook de toekomstige woningbouwlocatie voor Geffen veilig gesteld. Tevens is in december jl unaniem besloten tot aankoop van de gronden van de fam. Van Bergen langs de Zanstraat te Nuland. Deze locatie zal met name bestemd worden voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein voor de gemeente Maasdonk. Door de CDA-fractie is nadrukkelijk verzocht om op korte termijn criteria vast te stellen voor de toewijzing van gronden van het te ontwikkelen bedrijventerrein.

Begroting 2001

Vragen of opmerkingen

In november jl is door de gemeenteraad de begroting 2001 vastgesteld. Het belangrijkste discussiepunt vormde de verhoging van de onroerende zaak.belastingen. Wat is nu eigenlijk het probleem? Met ingang van 1 januari 2001 wordt rekening gehouden met de nieuwe waarde van alle objecten in de gemeente. Uitgangspunt is dat tegenover de waardestijging de tarieven evenredig dalen. Dus handhaving van de totale opbrengst. De waarde van de objecten wordt echter ook gehanteerd voor de uitkering die de gemeente van het Rijk ontvangt. Een stijging van de totale waarde leidt tot een lagere uitkering van het Rijk. Door de forse waardestijging in de gemeente Maasdonk daalt de uitkering van het Rijk met circa fl. 900.000,- per jaar. Om deze verlaging van de rijksbijdrage op te vangen kan niet ontkomen worden aan een verhoging van de OZB-opbrengst met 30%. De verhoging van de OZB-opbrengst is dus het gevolg van rijksmaatregelen en niet van gemeentelijk beleid.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met BetsyvanBakel (53227345), Rini van de Ven (5321653), Mark van der Doelen (5324385), Ton van der Leest (5323709).

16

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

'

BEJIOHEMSEWEG 153A

ERNIS

-:l_ s_c_h-il_d_e-,s~-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08


DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

ff

09.00- 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op qfspraak

lil

ESE

(i

PA Makelaardij Assurantiën

LMV

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw familie· verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collect ies. Met opgaaf van juiste datu m bij geboortekoortjes. d rukkosten grolis. Gratis felicitotiepokket b1i geboortekoortjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Heeslerseweg 13 · 5386 KT Geffen

-el {073)5322684 -fax:!073)5324795 e-mail: d rukkerij@wihobo.nl in ternet. www.wlhobo.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

,11111 Vakman~,..\..l.l.1\ ~~\\Ol

@

Voor erkend Stukadoors- en Afbouwwerk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Rommeb.v. Bedrijvenweg 2, 5386 KA Geffen Kantoor (073) 532 34 69

Wij kunnen voor U verzorgen * Spuiten van plafonds en wanden. ~ fax ( 073) 532 14 65 * Traditioneel stucadoorswerk, i * Aanbrengen van sierpleisters ~-..,~

J


WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK 2001 HUISARTSENPRAKTIJK "GEFFEN" Veldstraat 5 Geffen huisartsen: Telefoon: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor~ dringende spoedgevallen)

A.Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar

HUISARTSENPRAKTIJK "NULAND" Heiweg 33 Nuland

M. Peeters J. Visschers

Telefoon: Alarmnummer:

5321320

5325153

huisartsen: Fax: 5341113 (alleen voor !!J!! dringende spoedgevallen)

A. v. Heyningen

HUISARTSENPRAKTIJK "VINKEL" Platanenstraat 9 Vinkel huisarts: Telefoon: 5323427

Meestal zoals hier onder vermeld: Maandagavond: J.Visschers Dinsdagavond: A .v Heynlngen Woensdagavond: A.Smlt Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters

Avond- en nachtdiensten : (van 's avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur) Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak. Wijzigingen voorbehouden

De avonddiensten kunnen echter onderling gerulld zijn wegens diverse vergaderingen en nascholingen.

Weekenddiensten : (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak) In verband ook met de openingstijden van de apotheek Is het aan te bevelen In de weekenden de dienstdoende arts 's morgens t e bellen of te raadplegen. 1 6 · 7 13 • 14 20 • 21 27 -28 3 • 2 10 • 11 17 • 18 24 • 25 3 • 4 10 -11 17 -18 24 • 25 31 • 1 7 • 8 14 -15 16 21 • 22 28 - 29 30

jan. jan. jan. Jan. jan. febr. febr. febr. febr. maart maart maart maart april april april april april april april

Vinkel Geffen Nuland Geffen Vinkel Nuland Geffen Geffen Nuland Geffen Vinkel Nuland Nuland Geffen Geffen Nuland Vinkel Nuland Vinkel Geffen

mei mei

5 • 6 12 -13 19 . 20

mei mei

24 26 -27

mei juni Juni Juni Juni Juni juli juli Juli juli juli aug. aug. aug. aug.

2 • 3 4

9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1

Pasen 2• Paasdag Koninginnedag

- 10 -17 • 24 • 1 • 8 -15 • 22 • 29 • S -12 • 19 -26 • 2

8 9 15 - 16 22 - 23

Geffen Nuland Vinkel Geffen Hemelvaart Nuland Vinkel Pinksteren Nuland 2• Pinksterdag Geffen Geffen Vinkel Nuland Geffen Geffen Vinkel Nuland Geffen Vinkel Nuland Geffen Nuland

sept.

29 - 30 6 - 7

13 20 27 3 10 17 24 1

·14 • 21 - 28 . 4

-11 -18 -25 • 2

8 . 9 15 -16

22 -23 25 26 29 -30 1

sept. sept. sept. sept.

old. okt. Okt. okt. nov. nov. nov. nov. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. Jan.

Geffen Geffen Vinkel Nuland Geffen Nu~nd Vinkel

Geffen Geffen Nuland

Geffen Geffef'I Nuland Vinkel Nuland Geffen Nuland Vinkel Nul and Geffen

1e Kerstdag 2e Kerstdag Nieuwjaar

Attentie: Hemelvaart en Koninginnedag zijn vrije dagen. Er is dus geen spreekuur maar dienst zoals op zondag.

Vakanties: In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland Is tijdens vakanties altijd een assistente en één huisarts In de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. Ingeval van vakantie van J.Vlsschers is dokter Peeters op maandag, woensdag en vrijdag alleen s' ochtends aanwezig. A.v.Heyningen:

26 en 27 feb.

19 mrt. t/m

A.Smlt, E.Smit-Nahon: tevens afwezig op:

17 april t/m 8 mei 25 Juni t/m 6 Juli 9 feb. 30 en 31 aug. 24 dec.

17 sept. tlm 21 sept.

P, Berkelaar: tevens afwezig op:

12 mrt. t/m 16 mrt 21 mei t/m 25 mei 2 en 5 maart 21 juni 28 sept. en 1 okt.

16 juli

M. Peeters: tevens afwezig op

22 Jan. tlm 26 jan. 8 jan. 16 feb.

J,Visschers tevens afwezig op:

2 Jan. t/m 15-16 Jan.

18 mei t/m 9 en 12 maart

5 Jan 6 feb.

6 april

25 mei 12 juli

3 sept. t/m 14 sept.

23 Juli 15 okt.

9 april tlm 16 april 6 maart 14-15 mei

t/m

3 aug.

15 okt. t/m 19 okt

tlm 10 aug. 24 sept. t/m 28 sept. 26 nov. 7 en 10 dec. 18 d ec. 31 dec.

1 Juni t/m 8 juni 9-10Jull 13 nov.

13 aug. 1/m 24 aug. 29 okt. t/m 2 nov. 20 nov. 4 dec. 24dec.

De eraktijken zijn helemaal gesloten oe: Vinkel:

10Jan. 11 juli

17 jan. 3 okt.

7 feb. 10 okt.

21 feb. 24 okt.

7mrt. 14 nov.

9mei 28 nov.

16mel Sdec.

30 mel 19 dec.

13 juni

Geffen:

18 Jan.

22 feb.

26 feb.

17mei

14 juni

28 aug.

40kt.

15 nov.

13 dec.

Nuland:

27 feb.

19 juni

2 okt

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van Uw huisarts vernemen wie er dienst heeft 1(Wijzigingen voorbehouden)

Apotheek:

Apotheek "Maasdonk" Dorpstraat 48 te Geffen, tel.: 5324699 Openingstijden: maandag tlm vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur. Weekend-recepten: zaterdag van 17.00-17.30 uur en zondag van 12.(l'l-12.30 en van 17.00-17.30 uur. Spoedrecepten: bulten de openingsuren bereikbaar vla telefoonnummer: 5324699. De ultdeelpost In de Kloosterstraat te Nuland Is op maandag t/m vrijdag open van 17.30 -18.00 uur.

18

OM TE BEWAREN


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? Delta Loyq

Interpol is

NaJiónale Nederlanden

Centraal Beheer Aegon

I

.. .eik

,Als önafhankeli

wij kiezen uit b

Welkevooru de

ste is vertellen straat 44;.538 el 073 ~53255 lq; Fax ö

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl• Mail info@nasafbouw.nl

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN

Wij verzorgen voor u: * * * * * *

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~ c#\FÉ D~

~

~<:,j 0.,

ADMINISTRATIE ()

Elzendreef 1

5386 GR Geffen

~ 1J

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

0

, SCHOENEN & SPORT

/JJi)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

e

8c ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: ·• verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening e verzorging van uw fiscale aangiften e startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


Il

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

Il

~ maninka

lilo~bindel'ij ~ ~

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel

® grafwerk ® potterie

@ teleflora @ decoratie @ bruid@werk

• aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

® bloemen ® planten

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

@ •

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

accountants en belastingadvisew·s

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

~V!X AUTOMATISERING

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http:/ /www.levix.nl e-mail: info@levix.nl

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

f

At. .

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud en Verkoop Bo uwmachines

Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen Tel.(073)5322001 Fax(073) 5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

'LJ \Q. :1

HAGEKO GEFFEN STALEN KOZIJNEN OP MAAT

J;~1j

www.levix.nl

www.maasdonk.net

Hardware PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Software Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen ( particulier/ bed rijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's

t!odt,-·..og.t

53eó KA Golf..,

Tol: 073 , 5320.481 fol<. 073 • S32 SO .is ·

Moblcl: 06 , 531 624 33

Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00