Torenklanken 2001 - nr 19

Page 1

39e jaargang I nummer 191 december 2001

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

en en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7 , telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

CEES VAN DER DOELEN NIEUWE LANDJONKER SINT JORISGILDE GEFFEN s~~JOruSGILDEGEFFEN

Ging op 12 augustus, bij het Koningschieten, de koningstitel net aan zijn neus voorbij, ditmaal was Cees van der Doelen wel de gelukkige! Ofschoon geluk niet helemaal het juiste woord is, want bij de aan deze titel verbonden activiteit (Jeu de boules) is er ook sprake van een zekere kunde! Nou en Cees die kon 't ! ! In vier wedstrijdronden .waarbij het · · lot bepaalde wie-met-wie en wietegen-wie moesten spelen, was Cees de beste en 'onttroonde' hij daarmee zijn gildebroeder Wim van Ravenstein, die zijn zilveren Landjonker-ketting met enige tegenzin afstond en bij Cees om de schouders hing. Trots als een pauw schreed Cees daarna rond en nam de vele felicitaties in ontvangst. Probleem voor het gilde is dat zij nu op zoek moet naar een andere zilverdrager, want Cees was sedert 12 augustus j.l. de officiële zilverdrager van het Sint - Jorisgilde Geffen. Henk Sleutjes werd tweede en Huub Lamers derde, met resp. de titels Boeren Pachter. Meteen punt verschil hadden we bijna een Boerin (Ine van Zandvoort) gehad en

het scheelde niet veel of Koning Gerard Gerrits had ook deze titel voor zich opgeëist... In zijn slotwoord dankte Oud-Deken Huub Lamers de leden van JBG voor het verzorgen en deskundig leiden van de wedstrijden. We kunnen terugzien op een geslaagde dag waarin de zon zich helaas niet heeft laten zien. Tijdens de 25e Gildeavond op 13 december zal Koning Gerard Gerrits een door hem ontworpen en in zijn opdracht vervaardigde koningsvogel schenken aan het gilde. In een ceremoniële bijeenkomst in tijdelijk Gildehuis Van der Doelen zal hij de nieuwe koningsvogel overhandigen aan Hoofdman Harrie Peters. Hiermee komt het gilde na 141 jaar weer in het bezit van een eigen koningsvogel. Immers in 1860 leverde men, bij het inslapen van het Sint Jorisgilde, de koningsvogel, samen met 17 zilveren koningsschilden, in bij pastoor Pîggen ten bate van de armen van het dorp. Een gebaar, een gilde waardig. Ook het huidige SintJorisgilde Geffen wil binnenkort weer een gilde-gebaar maken. ' Maar hierover leest u volgende Torenklanken en in de Rottenrijker i.. J meer! Heeft u belangstelling voor onze ac! tiviteiten? Wilt u of een van uw kinderen lid worden? Informeer bij onze Deken-schrijver (secretaris): 5323499.


/

t _Onteigeningen

~-

/

i...-------------i

f

I

\

1!I

j !

i i

I

Dorpsplein 13 Geffen

~ (073) 532 32 64

\

ESE

~

RS BV

Bauwen ot1

Houwen op vertrouv.1en venrouwen

,,

DE GOUDEN LEEUW

~_,,,~:···

... .

■ ■

m ■ ■ ■

.,~

.,,,;_.

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

.,1.rt.P ww

fàf .,

'iiî;M Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Zaal voor: bruiloften - partijen -vergaderingen

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING Voor het fnrfchteri van uw

bedr(lfsruirnte of uw za~q/k kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT Alti,Jd voldoende op voorraadll KOM Sl'f O\ISRTUJG V llf OlfZS SHOWROOM OOK VOOR tlW KAlfTl!f& llfRICHTING

Maandag. Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

(~

Han Gruijters Veilbo B.V. Kantoormeubelen

~ Reggestraat 1 (ind. terr. Elzenburg) 5348 LG Oss Tel. 0412 - 65 27 27


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 05-12 19.00 u * Adventsmeditatie mmv Dameskoor Vr. 07-12 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Za. 08-12 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) Zo. 09-12 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 12-12 19.00 u * Adventsmeditatie mmv Dameskoor Vr. 14-12 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Bandola's 19.00 u Za. 15-12 (+ kinderkerk) Zo. 16-12 09.30 u + H.Mis mmv Mannenkoor H.Mis (in de kerk) mmv Wo. 19-12 19.00u Passe Partout (verjaardag van de pastoor) * = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt ADVENTSPROJECT In de adventsweken zamelen we geld in voor een actie van "Stichting Reik elkaar de hand". Het doel is om dove en blinde weeskinderen in India, de kans te geven om één keer per jaar naar een vakantiehuis te kunnen gaan. U kunt uw bijdrage deponeren in de offerzuilen die achter in de kerk st aan. Bij voorbaat dank namens de kinderen in India! VERJAARDAG PASTOOR Op woensdag 19 december wordt pastoor Scheepers 30 jaar. Om 19.00 uur is er een H.Mis in de kerk (de avondmis in de kapel vervalt) m.m.v. Passe Partout. U bent dan van harte welkom! Een volle kerk is een mooi cadeau! Na afloop van de viering staat de koffie klaar in de benedenzaal van het Oude Klooster en kunt u de pastoor feliciteren! OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum. Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven

parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 8 januari 2002 a.s. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 5 februari 2002. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar". We ontvingen reeds / 64.450,00! Met de toegezegde bijdragen komen we op f 66.574,00 in 2001. Er zijn 632 deelnemers. Hartelijk dank! Fijn dat we op u kunnen rekenen! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00-18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. ( om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 INTERNET: www .parochiegeffen.nl P AROCHIEFEEST Op zondag 18 november hielden we ons parochiefeest. De dag begon met een plechtige H.Mis opgeluisterd door de Zeeuwse Koorschool uit Goes. In de middag was er een concert door datzelfde koor. We hebben er met velen erg van genoten.

3


Verhuur van: tafel&, s t oelen, bartafe l&, krukken e n tapln&tallatie&

Hypotheken met:

'! t,innenlands bfer 'lf Puit.e-:nland5 bier '!r wijn

De laagste rentegarantie

'!-! likeuren '!r gedeo~llloerd

De laagste premiegarantie

'!r glaowerk ',t' ca deau artitelen ~ relatie geschenken '!r complet e fee6tje ~ ' , t>ezorgln9 aan hui~ Oorpetraat 13 5386 ,._~ Goffon Tel. (073) 5324659 Fax ( 073) 532 56 43

Maak vriibliivend een afspraak!

. (à .....

. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . DE ■

:

HYPOTHEEK SHOP ■

Peter van der Lee Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS tel: 0412 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010 Kerl« traat 11 Geffen (073) 532 13 13

mbinderiJ; 1/ Wouw J(foos/erslraal .5c .5J&6 'Jl'J?

9ejfen

/e/07J.J:J2J MJ

/a.Y 07:J .JJ 2.5 f.50

23/oemen

0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86 06 - 51 22 90 72

PEDICURE

23ruidswerk

T. Ketefaars-f/. NistefrootJ

9 ra/werk

1/. Coothstraat 3 1

X adoarlzkefen

• begra enissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • persoonlijke en deskundige begeleiding vrouwelijke dragers, verzorgers en chauffeurs gèspêcialiseerd in uitvaartverzekeringen ~ gr?ttis informatief gesprek • dag en nacht bereikbaar Begijnenstraat 1b 5341 BC Oss

!Yfanlen

Geffen (073) 532 20 41


We danken de gastouders die enkele jongens te gast hadden en de twee koks die voor een heerlijk diner voor de volwassenen gasten zorgden. In het Oude Klooster was er daarna een gezellig samenzijn van de parochiemedewerkers en zoals we gewend zijn, werden er wederom enkelen in de bloemetjes gezet voor hun speciale inzet. Dit jaar viel de keuze op: Nelly Michelbrink: lid van de avondwakegroep, waarvan ze onlangs afscheid heeft genomen, hoewel ze sinds enige tijd in Heesch woont, blijft ze nog lektor in de vieringen! Bert van Erp: dagelijks opent en sluit hij de kerkhofpoort en de kapeldeur, hij werkt zeer intensief in de tuin en op het kerkhofl Ronny Langens: één van onze jongere vrijwilligers, al jarenlang actiefals acoliet en koster! Marietje Willemse: twee keer per week koster in de kapel en altijd bereid op creatief gebied haar bijdrage aan het parochiewerkte leveren! Tonny van Erp: bestuurslid, lektor, voorganger in gebedsdiensten, contactpersoon van de misdienaars en animator van het misdienaarskamp ! Tonny Jansen: voorzitter van het Gemengd koor en ondanks vrijwel elk weekend weinig nachtrust, trouw elke zondagmorgen aanwezig op het koor! Proficiat: in deze zes mensen huldigen wij alle medewerkers!

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 17 november: ToonRuijs, 66 jaar 20 november: Marietje Rovers - Draad, 66 jaar

KERSTVIERINGEN Onderstaand vindt u alvast de aanvangstijden van de vieringen met Kerstmis en Niem\.'.iaar. Enkele tijden wijken af van die van vorig jaar:

Kerstnacht (maandag 24 december): 17.30 uur: Kerstviering met het Kinderkoor (+kinderkerk voor de kleinsten). 20.30 uur: Kerstviering met Passe Partout. 24.00 uur: NachtmismethetGemengdkoor

Eerste Kerstdag (dinsdag 25 december): 10.00 uur: Kerstviering met het Jongerenkoor H-G + doop. 16.00 uur: Herdertjesviering voor ouders met kleine kinderen.

Zondag 23 december 17 .00 uur "Op weg naar Kerstmis" in de Vmkelse kerk m.m.v. de Vinkelse koren en jongeren. Zondag 30 december 20.00 uur Kerstconcert in de Ge:ffense kerk mm v. Muchoss uit Oss, het Gemengd Koor uit Geffen en het kwartet Genuvioss.

JUBILARISSEN GEMENGD KOOR Op donderdag 22 november werd het jaarlijkse Caeciliafeest van het Gemengd Koor gevierd Na een stemmige viering in de kerk, was er een gezellig samenzijn in zaal 't Haasje. Vier jubilarissen werden gehuldigd: Rien van Zantvoort voor 50 jaar lidmaatschap; Ans Wagemakers voor 40 jaar lidmaatschap; Diny van Wanrooij voor 40 jaar lidmaatschap; Hemmie Berendsen voor 25 jaar lidmaatschap. Zij kregen de bijbehorende Gregoriusspeld opgespeld en als cadeau van het koor en de parochie een mooie gouden speld. De Pompzwengels gaven een verrassend optreden en de kinderen van de jubilarissen verzorgden een toepasselijk lied. Ook Maria Magdalena en de H. Trudo kwamen van boven om de zangers en zangeressen te jubelen! Proficiat!

TARIEVEN IN EURO'S m.i.v. 1 januari 2002 in Geffen, Nuland en Vinkel kaarsen klein kaarsen groot H.Mis-intentie uitvaarten avondwake uitvaart, avondwake en crematie alleen avondwake alleen crematie rouwkapel eerste nacht iedere volgende nacht grafdelven grafrechten/urnenmuur 20 jaar verlengen 10 jaar jubileum huwelijksdienst doopsel collecte (advies) kerkbalans (advies)

€ 0.50 € 5.00 € 8.00 € 325.00

(= jl,10; was:fl,00) (= / 11,00;wasflO,00) (= /17,60; wasf15,00) (= /715,00;was/710,00)

€ € € € € €

(=/814,00;was/810,00) (= /253,00; was/250,00) (= /330,00; was/300,00) (= /99,00; was/ 100,00) (= /77,00; wasf 75,00) (= /220,00; wasj185,00)

370.00 115.00 150.00 45.00 35.00 100.00

€ 380.00 (= / 836,00; was/800,00) € 190.00 (= /418,00; was/400,00) € 180.00 (= /3%,00;was/400,00) € 250.00 (= f 550,00; was f 500,00) € 25.00 (= f 55,00; wasj50,00) € 1.00 (= f 2,20;wasjl,00) € 60.00 (= f 132,00; wasf120,00)

Tweede Kerstdag (woensdag 26 december): 09.30uur: Kerstviering met fanfare W.I.K.

KERK EN SAMENLEVING

Oudjaar(maandag31 december): 19 .30 uur: H.Mis met het Jeugdkoor.

Weet u het nog?

Nieuwjaar (dinsdag 1 januari): 10.00 uur: H.Mis met het Gemengd Koor

Dinsdag 18 december a.s. van 17.00 tot 19.00 uur in de nieuwe bovenzaal vanhet Oude Klooster. "Samen op weg" in de donkere dagen voor Kerstmis. De werkgroep "Kerk en Samenleving" nodigt alle alleengaanden van harte uit voor een broodmaaltijd in Kerstsfeer 18 december a.s.

KERSTSAMENZANG-CONCERT Zondag 16 december 17.00 uur Volkskerstzang in het Provinciehuis.

5


GROOT SUCCES VOOR DE OPSPRONG! Op de nationale voltige-wedstrijd in Dronten van 27 oktober heeft voltige-vereniging De Opsprong uit Geffen ontzettend goed gepresteerd. Er deden twee teams van De Opsprong mee en beide teams hebben in hun klasse de eerste pnJs gewonnen. De Opsprong 1 komt uit in de basis en bestaat uit: Wtlke v.d. Coolwijk (9 jr.) Yvonne Sesink (13 jr.) En de pony May. One De Opsprong 2 startte in de klasse E; dit was pas hun tweede wedstrijd in deze klasse. Dit team bestaat uit: Teun Vrolijk (13 jr.) Noor Vrolijk (16 jr.) Japke Meijs (13 jr.) Moniek Sesink ( 11 jr.) Tanya Gorree (15 jr.) En het paard Bayar. De wedstrijd in Dronten was een grote wedstrijd. Er werd in twee ringen tegelijk gevoltigeerd en vooral in de basis en

in de klasse E waren erg veel deelnemers. Deze rubrieken werden voor de middag verreden en na de pauze en de prijsuitreiking was het de beurt aan de B-, C- enD- teams en aan de solo-voltigeurs. De sfeer onderling was, zoals gebruikelijk bij voltige, weer erg sportiefen vriendschappelijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de trainster van Wrttegheit, onze naast concurrent in de E, vorige week langs is gekomen om onze wedstrijdteams te helpen met de techniek van de moeilijkere oefeningen. Dat is dus in de week nadat hun team door het onze werd verslagen! Voltige-vereniging De Opsprong doet pas sinds begin dit jaar mee aan de landelijke wedstrijden. We zijn erg trots op de resultaten die tot nu toe behaald zijn en hopen ook in de komende jaren goed te blijven presteren. Er is nog ruimte voor kinderen die ook mee op wedstrijd willen. De minimumleeftijd voor voltige in wedstrijdverband is 6 jaar, voor puur recreatiefvoltigeren houden wij 4 jaar als minimum aan. Er is geen maximumleeftijd, volwassenen zijn ook van harte welkom De voltigelessen kosten/ 25,00 per kwartaal, en voor het meedoen aan de wedstrijden komt daar f 125,00 voor een heel jaar bovenop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met manege De Driesprong, Broekstraat 7 in Geffen, tel. 073 532 5260.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie-Advisering Gaswasd rog ers Zonne-energie Badkamers

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Onderhoud aan gastoestellen Kastanjehof 23 Onderhouds abonnementen gastoestellen 5386 GN GEFFEN Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Fax (073) 532 03 32 Ook levering van materialen voor zelf bouwers WWW.JA-RE.nl

Hier had uw advertentie kunnen staan! Losse advertenties tussen tekst: 1/8 pagina f 30,00 1/4 pagina / 50,00 1/2 pagina f 70,00 hele pagina f 125,00

EN FEESTJE N IN STQL ¡s

te vieren of wilt u alleen genieten van een buffet in een sproofz;esachtige omgeving?

Brunch-buffet

Diner-buffet

de Partvkelder

iedere zondag

vrijdag-zaterdag-zondag

tot l 00 personen

binnenkomst I l.00/12 .00 uur

binnenkomst! 7.00/19.00 uur

Lekker de avond voortzetten in onze sfeervolle kelderbar 7 Dagen per week mogelijk.

f 35,00

f 54;

0

Bruiloften feesten & gartijen

All-inn 6edrijfsfeesten

tot 250/300 personen

tot 200 personen

Informeer naar ons "totaa l pakket" en All -in prijs Met of zonder buffet

Compleet met ons "nergens beter" diner buffet

voor informatie en reserverin gen:

Tel. 073 - 534 13 20 Kerkstraat 5a Geffen deschans@geffen.nl 6

Op afspraak 7 dagen per week voor groepsreserveringen

vanaf 40 personen. Kinderen Vm I jaar~-

2 tlm 12 jaar f 2,50 per levensjaar.

NERGENS BETER NERGENS COMPLETER


Hoe je je dat moet voorstellen? Luisteren naar een gedicht, verhaal, zingen over de naderende komst van het Kerstkind. Dit alles onder het genot van een eenvoudige broodmaaltijd. Lijkt het u iets om: - samen een paar uurtjes op weg te gaan in de donkere dagen voor Kerstmis. - Samen de warmte te voelen van mensen met elkaar. Dan bent u van harte welkom Pastoor Scheepers zal ook een gedeelte aanwezig zijn. De kosten zijn f 7,50 per persoon te voldoen bij binnenkomst. Met vriendelijke groet Werkgroep Kerk en Samenleving. Via onderstaand strookje kunt u zich aanmelden.

6

e f f

e

n

Kunstkring Op dinsdag 6 november heeft Mw. Marie Christine Walraven, kunsthistorica, een lezing gegeven in de kleine zaal van de Gouden Leeuw over het thema VROUW & KUNST in de oudheid. 24 Personen hebben deze lezing bezocht en waren erg en-

thousiast. De tweede lezing rond dit thema zal de moderne tijd behandelen en vindt plaats in april 2002. Wij houden u op de hoogte. Kunstkring Geffen

Naam............ .................. ............ ........... ... .

Adres ............................... ........................ .

TUNBLAKKEGEBRACHT

Tel. ................... ............................. .......... .

Gevraagd Iemand die 1 ochtend per week bij mij wil komen poetsen. Eikenwal4, Geffen, tel. 532 6011

Wilt u meer informatie ofwilt u opgehaald en thuisgebracht worden bel dan met: Mien Gerrits, tel. 5324691 ofAnnet v.d. Helm, tel. 5324311 Inleveren vóór 15 december a.s. op de pastorie.

TONEELVERENIGING GEFFES VOLK DANKT RABOBANK HET MAASLAND Dankzij hen zijn wij opnieuw in staat om u een grandioze avond te bezorgen. De premiere op 30 november was een groot succes. Zaken voor Zonen wordt ook nog gespeeld op 7, 8 en 9 december. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar bij Cinerent en Fix.et.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

I

BERGHEMSEWEG 153A

ERNIS

-:,,~s_c_h-il_d_e-,s-

TENTOONSTELLING BIJ DE REISDUIF IN GEFFEN Postduivenvereniging "De Reisduif' organiseert op zaterdag 22 december en zondag 23 december haar jaarlijkse tentoonstelling "kring en Maasdonk" + Jeugd voor alle leden van de CC Oss en omstreken. Deze tentoonstelling zal plaatsvinden in café-zaal De Gouden Leeuw, Dorpstraat 5 in Geffen. Op zondag 23 december worden om ± 12.00 uur de door verschillende CC Oss en Oost-Brabantse kampioenen geschonken bonnen verkocht. Tentoonstellingstijden: Zaterdag 22 december, 20.00- 23.00 uur. Zondag 23 december, 11. 00-15. 00 uur. Het bestuur. P.S. Ook niet duivenliefhebbers zijn van harte welkom

GEVRAAGD Wtj zijn op zoek naar iemand die een maal in de week wil komen poetsen. Liefst voor 3 of31/2 uur per week

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08

RienenFrancinette Oomens Elzendreef 17, Tel. 532 4779 7


1

A.

L

den bij het bouwbeleid. Kijk maar eens naar ''Het Gedoe" rond het dak van Jan van Bergen. De afwijkende kapconstructie moet worden uitgevoerd zoals is goedgekeurd.

ROND DE DORPSPOMP

Bij de nabespreking van de vorige "dorpspomp", bleek, dat we Tineke van Rijn hadden moeten complimeteren met de Erepenning, als vrijwilligster van Maasdonk. i.p.v. Riek vanRijn. Tineke, sony en nogmaals een welverdiend proficiat. De Dorpspomper bleek er toch ingeslaagd een goed beeld te schetsen van de toekomst van de agrarische bedrijven en bedrijvigheid en de daarmee samenhangende problemen. Lees het dus nog maar eens na in Torenklank.en no 18. Het klopt. Wel heeft de 2e kamer en de regering zich uitgesproken voor een 250 meter grens. Dus er kan nog wel geboerd worden, maar wel op minimaal 250 meter afstand van cultuur-historische gronden, onze natuurgebie<len. De verkiezingen naderen en wij roepen de Geffenaren op, het boerenbelang te dienen met hun stern. In Maasdonk kun je merken, dat de agrariërs Jan van Erp en Rien van Zandvoort zich aangesloten hebben bij Dorpsbelangen, omdat ze in deze partij meer aandacht krijgen en gehoor vinden voor hun problemen Reeds lang hebben ze zich losgemaakt van het C.D.A. maar nu dus partij gekozen bij Dorpsbelangen om straks meer zetels te verwerven. De 15 zetels zijn nu als volgt verdeeld: 4 Dorpebelangen, Jan van Erp sluit zich aan, dus nu 5, de partij Maasdonk: 3 zetels, het C.D.A. 4 zetels, de Vooruitstrevende Partij Maasdonk 2 en de partij Vinkel (J. v.Hoek) 1 zetel. De werving van nieuwe partijleden is al in volle gang. Men mikt op jongeren. Maar ook op bekwaamheid en ambitie. De min ofmeer kerngebonden partijen zullen winnen. Het C.D.A. zal met echte zwaargewichten moeten komen, wil het zich handhaven. Ook de V.P.M. zal zich geducht moeten weren. De straks gekozen raad zal moeten kiezen voor het nieuwe systeem (het dualisme) wat inhoudt dat er naast de 15 raadsleden, twee wethouders worden gekozen, die geen deel uitmaken van de Raadsfractries en politiek onafhankelijk zijn. Daardoor heeft de Raad meer macht. Ofkiest men voor het oude stelsel. De wethouders komen uit de fracties, die een coalitie vormen, een meerderheid hebben in de Raad. Wel blijven er 15 raadsleden met stemrecht en stemmen de wethouders niet meer mee. De stamtafel wil de politieke krachten in Maasdonk prikkelen door nu al een prognose te geven: Wethouders, Jan Meulepas, Jan van Erp en Jeanne Moon, Dorpsbelangen 5 zetels, Maasdonk 4 zetels, C.D.A 3 zetels. V.P.M. 1 zetel, Vinkel 2 zetels. De coalitie wordt dus gevormd door Dorpsbelangen en partij Maasdonk. Het gedoogbeleid zal dus toenemen. De macht van het geld zal zich blijven doen gelden. De agrariër krijgt veel aandacht. De werkgelegenheid veel ruimte. Maar we merken al, dat er grenzen getrokken wor8

Punt-uit!!!

Nog maar gauw alles goedkeuren. Want de regelhandbav:ing wordt nauwgezetter. · Ai, dat is schrikken. Ook de P.T.T. post in Super de Boer gaat dicht. En wel per 21 december a.s. Geen geldzaken meer in Geffen, geen aangetekende stukken meer, geen pakketpost aanbieden. Als je niet thuis bent, als er een pakket wordt aangeboden, moet het in Oss worden afgehaald. Postzegels kun je nog wel kopen hler en daar in de winkel en ook telefoonkaarten en strippenkaarten. Naar wij hopen begint er iemand met DORPSPOST en wil iemand al die diensten verrichten middels het Osse postkantoor. Hoe dat moet is een groot ???? "Vladerack" kan de geschledenis vastleggen "van Postkantoor tot niks" . Het is in-en-in-en-in-en-intriest, vooral voor de ouderen, de minder mobiele mensen. Je moet dan altijd naar Oss voor de P. T.T. postdiensten. RABO 100 jaar. Het Autotron heeft inmiddels meer dan 5000 bezoekers, feestgangers geteld, die genoten van het RABO-MAASLAND-SPECT~L. De organisatie zal perfect geweest zijn en de spanning bij de opvoerende groot. Er is gezweet, geploeterd. Eindeloos gerepeteerd; gewerkt met bandjes en C.D.'s om het allemaal onder de knie te krijgen. Het is gelukt daar zijn we nu al zeker van. Het amateurspeil is hoog in Maasland, dat zal iedereen intussen weten. We praten er over na, nou en ofl ! ! Het Geffense Kerkkoor alleen al was er met 10 zangtalenten bij. Het Geffense Kerkkoor telde ook 4 jubilarissen op het Ceciliafeest. 1. Rien vanZantvoort (van Jokes) GOUDEN jubilaris van z'n 17e tot z' n 67 altijd een prachtige tenor, die z'n partijtjes perfect knet. Hij kreeg de gouden speld van de Gregoriusvereniging voor: ''BIJZONDERE VERDIENSTEN'' en zijn linker revers hing al vol met onderscheidingen, dus dan maar op rechts. Rien proficiat, een waar voorbeeld voor het koor door zijn inzet en kunde. 2. Ans Wagemakers, al 40 jaar, ook een gouden onderscheiding. Ans die de spil is van de sopranen. Als Ans er is gaat het altijd goed. Ans speelt tevens bij de ''POMPZWENGELS". Nou die gaven dan ook een fantastisch, feestelijk concert bij de jubileaviering. 3. Diny van Wanrooij, 40 jaar de onmisbare kracht bij de alten. Als we geen pastoor meer hebben, och dan hebben we Diny nog. Overal en altijd van de partij. Ze is ook assistent dirigent en de communicatielijn tussen pastoor en koor. Ze maakte al veelliedjes voor feesten en jubilerende koorleden. Nou moest de Prins dat maar doen. Die maakte er meteen maar een feest concert van. Bijna het hele repertoire aan profane liederen werd op feesttekst gezet. 4. Was Hemmie Berendsen, tevens molenaar op de Zelden-


rust, comdolly-kunstenaar en academicus, ook al weer 25 jaar een mooie, trouwe dienstbare BAS-zanger bij het kerkkoor. Voor hem een zilveren onderscheiding. Maria Magdalena en de H. Trudo traden voor hen op. Ook was er een groot familiekoor van alle familieleden van de jubilarissen. Een prachtig feest met HULDE en EERBETOON. Volgend jaar treden deze vier op als KWARTET. Het bleek weer eens al te duidelijk, dat het de moeite loont om mee te zingen in het Kerkkoor. De grote vriendschap, de onderlinge steun, het 'samendoen' ervaren, de schitterende koormuziek samen te beleven en nog dienstbaar te kunnen zijn aan onze kerkvieringen. Alle vier kregen dan ook nog een GOUDEN NOOTJE van de parochie. Kom eens luisteren op dinsdagavond op de repetitie. Hoe gezellig dat is. Elke keer toch weer een beleving. Gelukkig ontvangt het Koor ook veel waardering voor het optreden in elke Hoogmis, elke zondag, heel het jaar door. Dat moet zo kunnen blijven. Er moeten nieuwe leden bijkomen. De Prins wil nog een keer eenkoorcursus geven, voor hij met pensioen gaat. Gezellig "samen noten lezen". We gaan dat doen op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. U leest er nog meer over. De intocht van Sinterklaas is weer grotesk verlopen. Een mooie intocht, rijtoer en ontvangst op het Dorpsplein. Een prachtig aangeklede Kiosk met de majesteitelijke stoel. Jan van Ravenstein als spreekstalmeester, dat is perfect. Nog

~

meer gediplomeerde Zwarte Pieten. Een blije burgemeester en vooral die zingende kinderen. De Sint beloofde een Skatebaan voor de jongere kinderen. Een kleintje, waar zonder gevaar kan worden geskatebord. Maar helaas, wil niemand dat ding voor de deur. De Hoofdpiet is nog op zoek naar een goede plek. Wie helpt hem??? De E.S.G. onder leiding van Hans verdient weer de beste complimenten voor de organisatie. We zagen weer nieuwe vrijwilligers de helpende hand toesteken. Mooi zo!!! De receptie in''HET HAASJE" was weer overstelpend druk. Het blijft dringen. Iedereen wil toch immers naar de Sint. Onze Henri van Bergen is prins geworden in het KNOLLENRIJK. Kijk daar gaat het zaad van het Rottenrijk. Het blijkt vruchtbaar, wat hier gekweekt wordt. Een stelRottenrijkers hadden zich tijdelijk ontfermd over het Waoterijk-symbool, dat bij die Waoterrijkse Prins in de tuin stond. Een echt scheepsanker. Maar voor de nodige liters bier is het Anker weer terecht en nu dubbel :VERANKERD" Harrie Govers (van Teune) is de volgende voorzitter van de stamtafel. Dus wil je iets kwijt over het HORECA-wezen, DE CARNAVAL, de fouragehandel, drankjes en hapjes of krentenmik, kunst, cultuur ofmuziek, tel. 532 3935. Van stamtafel 147. Voor op- ofaanmerkingen: de Prins tel. 0412 640 982 Volgende stamtafel 9 december van 10.30 tot 12.00 uur. En napraat tot 12.30uurincafé Govers. Ook u bent welkom.

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

'

C\:Ve (.rfnbách1cfjlä: _1,r:ckrliiï ~

()

~

in

H7!kl en

~

REKLAME lKILOVERSE HAZENPEPER NU Fl. 30,00

'

Hnic(,1n1,H H, C~ffi,11 r,-( Oï3 - .ï32 /.-193.

,;,.\' 073 - 532-+173

ZONDAG 9 DECEMBER 2001

§~~t;NAIRE KERSTPROEVERIJ IN GEFFEN Voor deelname van te voren aanmelden ! REKLAME 5 GEGRILDE KUIKENBOUTEN NU Fl.10,00

REKLAME 500 gram VERSE KALKOENFILET NU Fl. 7,98

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 2 TOT EN MET 15 DECEMBER 2001.

ONZE NIEUWE KERSTBESTELLLJSTEN LIGGEN VOOR U KLAAR IN ONZE WINKEL 9


"Denkt u al eens na over bedrijfsoverdra~c!E «

Een bedrijfsoverdracht is behoorlijk ingrijpend. Er moeten veel zaken geregeld worden. Zoiets vraagt om een goed afgewogen en doordacht plan. Rabobank Het Maasland is regelmatig betrokken bij grote, middelgrote en kleine bedrijfsoverdrachten en kan de samenwerking organiseren met de verschillende partijen, zoals fiscalisten en accountants. Een bedrijf overdragen doet u maar één keer. En natuurlijk wilt u dat goed doen. Onze ad,-iseurs helpen u daar graag bij. Bel (073) 53 40 11 Yoor meer informatie of een afspraak.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 10


EFKES BUURTE MÈ ... Jas van Lieverloo (75 j.) Het jubileumjaar van W.I.K. loopt ten einde. Gedurende het hele jaar zijn er diverse activiteiten geweest voor fanfare, slagwerkgroep, blaaskapel en majorettes. Concoursen werden met goede resultaten afgesloten en de donateurs hebben hun financiële bijdrage weer geleverd. Het afsluitend concert zal plaatsvinden op zondag 30 dec. a.s. Ik praat met Jas van Lieverloo, ere-lid van W.I.K. (Piet de Kort is eveneens ere-lid, maar was op vakantie bij het afnemen van dit interview. Helaas moesten we te vroeg afscheid nemen van de ere-leden Bart Willernse en Hanie van Rooij). Jas weet nog van de eerste Geffense harmonie "Eendracht" die in 1949 ter ziele ging. Fanfare Bergoss luisterde daarna de Geffense festiviteiten op en een aantal muziekminnende Geffenaren vond, dat we weer een eigen muziekvereniging zouden moeten hebben. Een voorlopig bestuur werd gevormd en met de instrumenten die nog bij de pastoor op de zolder lagen, aangevuld met fanfare-instrumenten van Bergoss, konden de muzikanten beginnen. De Zusters vervaardigden een fraai vaandel en precies tien jaar na 'de aftocht' van Eendracht, was 'de intocht' van W.I.K. een feit! De drumband sloeg als eerste haar ritmes; er was een bazuingroep en daarna kreeg de fanfare gestalte. Jas was van het begin af aan lid van de drumband. Hij sloeg de diepe trom en Hanie van Rooij de kleine trom. Frappant is, dat op dit moment hun beide zoons de stokken hanteren: Adrie van Lieverloo slaat bij de fanfare de grote trom en Jan van Rooij de kleine trom! Twee dochters van Jas gingen ook muziek maken: Maria bespeelt de sopraansaxofoon en Bettie speelde geruime tijd de tenorsax bij W.I.K. "Een heel gepiep thuis met dat oefenen" vindt dochter Rian. Tot 1984 was Jas actief lid, toen de dokter aanraadde om het wat rustiger aan te gaan doen, in verband met zijn gezondheid.. In 1982 kreeg Jas nl. longkanker en moest er één long worden weggenomen. De longarts is nu zeer tevreden, want na 19 jaar is Jas zijn langstlevende patiënt. Met enthousiasme vertelt Jas over 'zijn' muziekvereniging. Hoe ze met weinig middelen aan instrumenten en uniformen moesten komen. "We haalden elke week bij de donateurs één gulden op voor de kledingactie!" Theo Prinssen richtte later een instrumentenfonds op, om gelden in te zamelenvoor nieuwe instrumenten. Deze "Vriendenkring van W.I.K." bestaat nog steeds en hun bijdrage is hard nodig om, het inmiddels een stuk duurder geworden instrumentaiium, op peil te houden. Onlangs konden prach-

tige klankstaven worden aangeschaft. Als we de levensjaren van Jas doorlopen, komen we naast zijn inzet voor W.I.K. een reeks van andere activiteiten tegen. In zijnjonge jaren was hij misdienaar en koorknaap, toneelspeler, turner en wandelaar. Hij volgde de avondschool en behaalde zijn diploma timmermansgezel en middenstand. Van de Bouw- en Houtbond was hij 50 jaar lid, waarvan 40 jaar voorzitter. Hij was senior-acolyth in de parochie en verrichtte diverse reparatiewerkzaamheden aan het kerkgebouw. Jas is nog actieflid en ere-voorzitter van de biljartvereniging NGG. Hij heeft het van geen vreemde: zijn vader was ook overal bij! Zijn vrouw Grada was uiteraard de spil in het gezin van acht kinderen, maar als het enigszins kon vergezelde ze Jas bij de optredens van W.I.K. en andere evenementen. Jas ziet zijn vrijwilligerswerk als een soort opdracht om de jeugd een zinvolle invulling te geven aan hun vrije tijd. "Het verenigingswerk is heel voornaam:je houdt de jeugd van de straat!" aldus Jas. De vrijwilligersvonk sloeg ook over op zijn kinderen, die actief zijn of waren, in hetjeugdwerk, het carnavalsgebeuren, K.P.J., handbal en voetbal, Praatpaal (JOP) en muziek! Terecht hangen diverse oorkondes en herinneringsattenties bij Grada en Jas binnen en hij toont met trots de Koninklijke onderscheiding die hij kreeg in 1998. Momenteel kampt Jas met een aandoening aan de slokdarm en hopelijk hebben de behandelingen een goede uitwerking. Als het enigszins kan, zal bij samen met Grada net als altijd, present zijn op het donateursconcert van 30 december!

Bij de foto: mei 1986: 25jaarW.I.K. v.l.n.r. Bart Willemse t, Theo Prinssen, Jas vanLieverloo, Piet de Kort, Hanie van Rooij t, Bernard Schuurmans, Bijs Heijmans, Antoon van Lith, Jan van Schijndel, Rien van Zantvoort t , Jan Willemse. 11


organisatieadvies interim management mediation advocatuur training en coaching

SPECIALISATIES BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot: mr drs H.J. Bonenkamp. telefoon 073 53 24449

12


KERSTVIERING Woensdagmiddag 12 december a.s. organiseert ziekencomité De Schakel i.s.m. K.B.O. haar jaarlijkse kerstviering voor alle zieken, ouderen en alleenstaanden in 't Oude Klooster. De middag begint om 13.30 uur met een Eucharistieviering en wordt verder voortgezet met o.a. een sfeervolle verloting. Omstreeks 16.30 uur willen we afsluiten met koffie en worstenbroodjes. Degenen die geen vervoer hebben en graag aanwezig willen zijn, kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160 Graag tot ziens op 12 december. Ziekencornité De Schakel/ K.B.O.

RABOBANK HET MAASLAND Winnaars van de spaardag bij Rabobank Het Maasland nemen prijs in ontvangst. Lekkere slagroomtaarten voor de mooiste verjaardagskaarten. NULAND- Op zaterdag 13 oktober was het weer zaver: de jaarlijkse spaardag bij Rabobank Het Maasland voor kinderen tot en met 12 jaar. Omdat Rabobank Het Maasland dit jaar haar l00ste verjaardag viert, werd er op alle kantoren van de bank feest gevierd. Aan kadootjes, ballonnen, snoep, kleurplaten, verrassingen en plezier was er geen gebrek! Alle kinderen konden tijdens de spaardag een zelfgemaakte verjaardagskaart voor de jarige bank inleveren. Uit al deze prachtige kaarten zijn vervolgens door de medewerkers van de bank de winnaars gekozen. Dit was een erg zware taak, maar na lang beraad hebben zij toch een beslissing kunnen nemen.

De winnaars Woensdagmiddag 21 november konden Rosanne Peters uit Lith, Denise van Venrooij uit Lithoijen, Monique Bettonvil uit Nuland, Martie van Orsouw uit Geffen, Tom Hoefnagels uit Oijen, Mieke, Ellen en Inge van de Ven uit Vinkel en Edwin Thissen uit Maren-Kessel op het kantoor in Nuland hun prijs in ontvangst nemen. Onder het genot van een glas drinken en een lekkere koek hebben alle winnaars hun prijs gekregen. Dit jaar was dit een heerlijke slagroomtaart! Alle prijswinnaars waren erg blij met deze taartenzullenerwaarschijnlijk met heel de familie van gaan genieten!

Alle prijswinnaars met één van de zeven heerlijke taarten tijdens de feestelijke uitreiking.

CARNAVALSKRANTDEROTTENRIJKER Heeft u zich het afgelopen jaar in Geffen gevestigd en wilt ook u adverteren in de, huis aan huis, bezorgde carnavalskrant van 't Rottenrijk, neem dan vóór 15 december 2001, contact op met de redactie. Bel Ingrid Berkel tel.no. 5324087.

Partycentrum Dorsvlegel Vinkel is per ommegaande op zoek naar een

Schoonmaker m/v voor diverse werkzaamheden op maandag en/of dinsdag Partycentrum Dorsvlegel Brugstraat 43, 5382 JB Vinkel Telefoon (073) 532 21 59 13


W.I.K. NIEUWS N.K. Majorettes Het is alweer even geleden, maar zondag 11 november jongst leden namen Evelyn Lepoutre en Femke Pepers deel aan de Nederlandse Kampioenschappen voor majorettes te Nederweert. Het duo had zoiets van: "dat we deel mogen nemen aan zo'n kampioenschap is al een hele eer, dus we zien wel waar we ergens op de ranglijst eindigen". Waar we ergens eindigen ....op de derde plaats met een puntentotaal van 83,8 punten !!! De derde plaats een TOPPRESTATIE waar wij bijzonder trots op zijn. Het is een bekroning op het werk van Evelyn en Femke, eerst wonnen ze met hun "meiden" de Maaslandcup en nu behalen ze zelfeen derde prijs tijdens zo'n groot kampioenschap. Bedenk maar eens dat de winnaars in hun divisie 86 punten hadden, we praten dus maar over een verschil van 2,2 punten!!! Evelyn en Femke nogmaals van harte gefeliciteerd en we hopen nog lang van jullie talent te mogen genieten. Donateu ractie Dank, dank en nogmaals dank voor de gulle gaven die u als Geffenaar over heeft gehad voor het in stand houden van onze vereniging. U heeft laten merken dat wij als muziekvereniging een warm hart toegedragen krijgen van u, de opbrengst is dit jaar weer hoger dan vorig jaar, de exacte opbrengst wordt bekend gemaakt tijdens het eindejaars-

Cordon Blue

concert. Mede door uw giften kan onze vereniging weer nieuwe muziek, instrumenten en attnbuten kopen. Wij hebben het altijd al laten merken en weten, muziekvereniging WIK is er voor u en nu heeft u het aan ons laten merken....u bent er voor ons! Hart~lijk dank! !

Eindejaarsconcert Zondagmiddag 30 december aanstaande houdt onze muziekvereniging haar eindejaarsconcert in De Gouden Leeuw, aanvang is 14.30 uur en de entree is gratis. Onze vereniging heeft een bewogen muzikaal jaar achter de rug, veel nieuwe leden hebben zich aangemeld, veel leerlingen zijndoorgestroomd naar het "grote orkest" van slagwerkgroep en offanfare. Er is goed gepresteerd door alle geledingen dit jaar tijdens deelname aan diverse concoursen en wedstrijden, denkt u nog maar eens aan het E.K. van De Pompzwengels, het afgelopen Maaslandconcours, de diverse individuele wedstrijden van majorettes en uiteraard het N.K, etc. Onze vereniging he.eft _d e naam Willen Is Kunnen eer aangedaan en hoopt de huidig ingevaren koers voorlopig vol te houden. Er wordt hard getraind en geoefend om maar vooruit te blijven koersen en u kunt daar getuige van zijn tijdens het eindejaarsconcert. Dus schrijfhet alvast in uw agenda bij 30 december: vanaf 14.30 uur eindejaarsconcert WIK. Muzikale groet, Muziekvereniging WI.K.

100 gr.

Biefstuk Stroganoff

31s â‚Ź 112

100 gr.

Varkensrollade soo gr

Runderrookvlees

100 gr.

van Beenhamsalade

100 gr.

2so â‚Ź 1.u

geldig van 3 tot en met 8 december 2001

14

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

4

,

95

500 gram

4

,

aas

Trek in een feestje? Dan bent u bij de Keurslager op het goede adres tijdens de feestweken tot en met l januari. Met overheerlijke gerechten, salades, vlees en vleeswaren die u gelijk in de stemming brengen. Kom daarom snel eens langs.

Keu rsi age rij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen

95

KEURSIAGER

tel. (073) 532 58 91


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09. 00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19 .00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00uur een spreekuur gehouden Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

WIE WAT WANNEER DECEMBER 05 19 .00 uur adventsmeditatie in de kapel 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 10 K.V.O., kaartavondsamenmetZ.L.T.O. en intro's. Aanvang 19 .45 u. in het Oude Klooster 10 Buurtver. ''De Molenhoek", Kerststukjes maken 11 K. V. 0 ., woonboulevard Piet Klerkx 12 Buurtver. "De Molenhoek", Kerststukjes maken voor de jeugd 12 Sint-Jorisgilde, 25e Gildeavond; Rosmalen 12 19. 00 uur adventsmeditatie in de kapel 13 K. V.B., Kerstviering 16 0'68 Maasdonk MB2 - Errup, Sporthal De Geer, 12.00 uur 0'68 Maasdonk JA- Interkontakt, Sporthal De Geer, 12.00 uur 0'68 Maasdonk MB 1 - Jeans Centre/ER, Sporthal De Geer, 12.00 uur 17 K.V.O. enZ.L.T.O., kerstviering 17 Buurtver. "De Molenhoek", kerst/wild kaarten 19 verjaardag pastoor Scheepers 20 ZiekencomitĂŠ "De Schakel", kerstviering in 't Oude Klooster, aanvang 13.30 uur 24 dec. t/m4 jan. '02 Kerstvakantie

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 december (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 15


WETENSWAARDIGHEDEN W AARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.:5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk ''Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen)

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden). Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen per 2001 Dhr. Berkelaar

Maandag -ochtend

Vrij- en afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

-middag

Afspraak.spreekuur

Afspraakspreekuur

16

Mw. SmitNahon Afspraakspreekuur

Af\vezig r

Dinsdag -ochtend -middag

Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel.:5323427 Avond- en nachtdiensten: (van ' s-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 08-09 dec. Vinkel 22-23 dec. Geffen 15-16 dec. Nuland 25 dec. Nuland In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen of te raadplegen. Vakanties: M.Peeters: 07, 10, 18, 31 december J.Visshers: 24 december De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 19 december Geffen: 13 december In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A.Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open.

Dhr. Smit

Afspraakspreekuur

Woensdag -ochtend

Afwezig

-middag

Afwezig

Donderdag -ochtend

Afspraakspreekuur

-middag

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Vrijdag -ochtend

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afwezig

Afwezig

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Afwezig

-middag

AfspraakAfwezig Afwezig spreekuur N .B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervalt het vrije spreekuren op maandag. De praktijk is dan op dinsdag- en vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag gesloten. N.B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur. Vrij inloopspreekuur is er alleen op maandagochtend. APOTHEEK: Apotheek "Maasdonk", Dorpstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Recepten in het weekend uitgeschreven kunnen worden aangeboden op: za. 12.00- 13.00 uur en 17.00 - 17.30 uur zo. 12.00 - 12.30 uur en 17.00 - 17.30 uur


De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is open op: ma t/m vr. van 17.30- 18.00 uur Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17. 00 18.00 uur.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie. G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. R. v. Boxmeer, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak.

K.N.O.: Kindergeneeskunde: Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

0412 621 216 0412 621 541 0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur)

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 308 0412 621 551 0412 621 357 0412 621 331

DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef7 maandagochtend van 09.00-09.30 uur woensdagavond van 18.30- 19.30 uur ZIEKENFONDSEN:

# C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen.

TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. t/m vr. : 08.00-11.45 u. en 13.00- 17.00 u. BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30- 14.30 u. en 19.00-20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 -15.00 u. en 19.00 -20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380

# Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.30- 19.30 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland.

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30-9.00 uur. INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenboscb. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Openingstijden: Maandag 13.00- 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00- 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag: 09.00-12.30 uur en 13.30- 16.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30- 17.30 uur 17


Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur Zaterdag: 09.30- 14.00 uur ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). · Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. BRANDWEER: Tel.: 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en donderdag van 09.00 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 532 1123. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is-kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00 16.00 donderdag vrijdag 10.00 -

13 Oss, tel.: 17.00 uur 19.00 uur 13.00 uur

BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412 - 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: 1B

De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. "uitleen hulpmiddelen thuiszorg" Thuiszorgwinkel: Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30 - 17.30 uur en di. t/m vr. 09.30 - 12.30 uur en 13.30- 17.30 uur. Za. 09.30 - 12.30 uur Uitleenbalie logistieke & Technische dienst tel. 0413 333 789 Voor grote uitleen-artikelen Uden, Industrielaan 1, ma t/m vr. 08.30- 10.00 uur 15.00- 17.00 uur BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale oor Noord Brabant, standplaats Geffen: Jeugdbiblio bus: Dinsdag: Mariaschool 09.15-10.3 0uur Aloysiusschool 10.45 - 12.00 uur Voor jeugd en volwassenen: Zaterdag: Sporthal de Geer 09.30 - 10.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentij_den onder nummer: 06 - 22694561. WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 Dorpsplein.

13.30 uur op het

BUSDIENSTEN B.B.A. LIJN 61 Van 's-Hertogenbosch naar Oss Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 7.37u - 8.37u - 9.37u - 1 l.37u - 13.37u - 15.37u 16.37u-17.37u - 18.37u-20.06u 22.06u Zaterdag: 8.37u - 10.37u - 12.37u - 14.37u - 16.37u - 17.37u 18.37u - 20.37u Zon- en Feestdagen: 10.37u - 12.37u- 14.37u - 16.37u - 18.37u - 20.3 7u Van Oss naar 's-Hertogenbosch Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 6.40u - 7.l0u - 7.25u - 7.40u - 8.53u - 10.23u 12.23u-14.23u-15.23u-16.23u - 17.23u - 18.23u 20.53u Zaterdag: 7.23u - 9.23u - 11.23u-13.23u-15.23u-17.23u19.23u- 21.23u Zon- en Feestdagen: 9.23u - 1 l.23u - 13.23u - 15.23u - 17.23u - l 9.23u Haltenlijst: Zone 6224+Zone 6234 Schotsheuvel Geffen: Loonsestraat, Wolfdijk, Past. v. Kampstraat, Mulderstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat,


Abelenstraat, Bredeweg, Broekstraat, Bergstraat. Zon- en feestdagen:

Op feestdagen rijdt de BBA zondagdiensten. De feestdagen zijn; le Kerstdag: dinsdag 25 december 2001 2e Kerstdag: woensdag 26 december 2001 Vakantieperiode:

Een aantal ritten wordt gedurende de schoolvakanties niet gereden. Deze ritten zijn door middel van een voetnoot in de dienstregeling aangegeven. Tijdens de volgende periodes geldt de vakantieregeling (voor interlokaal vervoer): Kerstvakantie: 23 december t/m 5 januari 2002 Kerst- en oudejaarsavond

Op Kerst- en oudejaarsavond vertrekken er vanaf ongeveer 21.00 uur geen bussen meer vanafhun vertrekpunt. Lijntaxi:

Lijntaxi dient nrinimaal ĂŠĂŠn uur voor haltevertrektijd te worden gereserveerd via tel.m. 0900-83 81 (44ct/min)

Onlangs zijn de meisjes Ml van Nooit Gedacht voorzien van nieuwe tassen. Deze werden aangeboden door: Verbouw, Nieuwbouw en Metselwerken Tiny van Nistelrooij, gevestigd aan de Willybrordusstraat 30 te Geffen. Na de overhandiging bedankte de jeugdafdeling van Nooit Gedacht de sponsor voor deze prachtige tassen. Op de foto het trotse meide team met rechts de sponsor Tiny en Anja van Nistelrooij.

LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang ofomgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven aan de volgende ADRESSEN: De heer H. v.d. Broek, P. v.d. Elsenstraat 9, te Geffen, tel.: 5322529. Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00- 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de WM.M. te Ravenstein om dan alsnog proberen dez.e op te lossen. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15. 30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544.

VOETBALVERENIGING "Nooit Gedacht" Geffen

Meisjes teams van Nooit Gedacht in het nieuw gestoken

De Meisjes M3 van Nooit Gedacht werden onlangs verrast met nieuwe shirts en tassen. De shirts werden geschonken door: Dames mode Kicky in de maten 44 t/m 60, gevestigd aan de Kloosterstraat 5b te Geffen. Namens Nooit Gedacht willen wij Anja en Gennie bedanken voor dez.e prachtige shirts. Tevens werd de M3 onlangs ook nog eens verrast met nieuwe tassen die werden aangeboden door Cultuurtechnisch LoonbedrijfBart van Ballegooij gevestigd aan de Molengraafin Nuland. Namens Nooit Gedacht werd Bart bedankt voor de prachtige tassen. Op de foto de trotse meiden van de M3 en de sponsors: links Gerrnie en Anja, rechts Bart vanBallegooij. Sponsors namens Nooit Gedacht nogmaals bedankt!!! 19


Voor ons is het bijna vanzelfsprekend dat u altijd bij ons terechtkunt. Voor al uw bankzaken; van een kasopname tot een uitgebreid financieel advies dat past bij uw persoonlijke situatie. En hier zal in de toekomst ook niets aan veranderen. Alle reden dus om voor Regio Bank te kiezen. Regio Bank is onderdeel van ING Groep. Met zo'n 500

zelfstandige adviseurs die hun omgeving als geen

ander kennen . Komt u eens langs of bel voor een afspraak.

REGIOÁ* BANK 7 DE

BANK I ER ONlH R 0l ( l

Dorpsplein l 3 Geffen (073) 532 32 64

'ff

20

l•I

DIE lNC

JE

KENT

G l O[ I'

VAN HEESE PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

(i LMV


i ·1

il

f ~!

u,, . . _ _ ;n d, • - -

den en dan is het zover. Dan bent u aan zet. De afgelopen twee periodes had Geffen een dikke vinger in de politieke pap. Als u tevreden bent over datgene, dat in de afgelopen 8 jaar in ons mooie dorp bereikt is, dan stemt u op de ander. Vindt u dat de VPM eenkans verdient, stem dan op 6 maart op ons!

't ~·

.. .

~~""-",1"""1

~

. ..!!!l!!!~mm!~\.:.::::....................tl

~aaie begrotingsbehandeling De Algemene Beschouwingen op de begroting van 2002 waren oersaai. Nou zijn dergelijke vergaderingen sowieso zelden interessant, maar deze keer was het echt erg. Overduidelijk het werk van een college dat met de tong op de schoenen de :finishlijn haalt; de een stopt, de ander kondigt alvast zijn vertrek aan en nummer drie? Die weet het zelf ook wéér nie!

De VPM heeft met de begroting ingestemd, omdat er in 2002 geen enkele uitgave staat gepland, die niet nodig is. De begroting is sluitend. Tegen de begroting stemmen, zoals Partij Maasdonk, is gemakkelijk. Dat kan volgens mij alleen alsje voorgenomen investeringen schrapt ofdoorschuift. Ofdoor met een alternatieve dekking te komen. Voortgang Geffense projecten? Deze week ontving ik een voorstel voor uitbreiding en renovatie van De Meent in Nuland. Dat had er al veel eerder moeten zijn, maarhet college schoofhet voorstel steeds voor zich uit. Ik begrijp nu waarom: het voorstei waarvoor in de begroting van 2001 ongeveer 5 1/2 ton gereserveerd is, gaat minstens het dubbele kosten!!! Uiteraard zullen wij daar in de commissievergadering kritische vragen over stellen. Ik ben benieuwd wat de andere fracties van deze extreme verhoging vinden en ofhet college het voorstel daadwerkelijk brengt in de raadsvergadering van december.

Daarnaast vernam ik dat het college overweegt sportpark De Zwaan in Vmkel geheel te vernieuwen. Op zich is daar natuurlijk niks mis mee. Dat mag het college gerust overwegen. Maar in de meerjarenbegroting is voor nieuwbouw van De Zwaan geen cent gereserveerd. Luchtfietserij dus! Mijn VPM-hart klopt Maasdonks, maar als ik elke keer opnieuw constateer, dat Geffense projecten niet van de grond komen, dan word ik daar niet vrolijk van! Ik doel dan natuurlijk met name op de realisatie van een Geffense basisschool, de (aan)bouw van een accommodatie aan De Geer en het oprichten van een nieuwe brandweerkazerne. Nieuwe ronde, nieuwe kansen U merkt het wellicht al een beetje aan de toonzetting van mijn bijdrage: de verkiezingen komen er aan. Nog drie maan-

Binnenkort leest u in Torenklanken wie onze lijstaanvoerders zijn en waar de VPM voor staat. Vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, (073) 532 4628 charlesvanherpen@hetnet.nl

DE STAGIAIR AAN HET WOORD Ik zit op het Hooghuis lyceum te Heesch en in het derde jaar van het VMBO(voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs) moeten wij vanuit de school een stage houden bij het beroep wat je later wilt worden ofwaar je interesse in hebt. Ik heb stage gelopen in de parochies van Geffen en Vmkel. Ik heb die stageplaats gekozen omdat ik het een interessant onderwerp vind en buiten school ook veel met de kerk te maken heb (ik ben koster en acoliet in Geffen). Ik heb in de week van 5 november 2001 stage gelopen. Ik heb daar veel geleerd en het was natuurlijk ook wel gezellig met zo'n pastoor. Ik heb onder andere geleerd dat de godsdienst nog heel erg "in" is. Dat heb ik gemerkt bij de ziekenzalving in de Heegt, want aan het eind van de zalving ben ik apart van de pastoor gaan zitten en met de bejaarden gaan kletsen. Ik stond er versteld van dat ze zoveel tegen mij zeiden, want ik denk dat als de pastoor er niet bij was dat ze lang niet zoveel vertelden. Ik heb natuurlijk niet alleen missen meegemaakt maar ook veel vergaderingen, vergadering van het parochiebestuur van Vmkel en van Geffen, GeNuVi-vergadering. En al deze vergaderingen begonnen om 8 uur en eindigde rond 10 uur a 11 uur en soms wel tot 11.30. Maar dan was het altijd nog even na praten met een drankje, dus dan werd het soms weer een uurtje later. Maar overdag was het voor mij soms wel relax, want overdag had de pastoor de meeste privé-gesprekken waar ik niet bij kon zijn. En toen ben ik. maar in m'n stageboek gaan werken, want dat moest tenslotte toch gebeuren. Op vrijdag is mijn mentor (klassedocent) een praatje komen maken van, hoe het werk was ofik wel goed mijn best deed enz. En de pastoor vond het ook erg leuk, want het komt haast nooit voor dat er een stagiair van de middelbare school op een pastorie stage gaat lopen. Conclusie: ik vond het een geweldige stage Pastoor BEDANKT Niels kuijpers 21


~· r

a

19.00-20.00 u. Griebel Grauw 20.00-22.00 u. Goud en Oud op verzoek d

i

o

Vl DERACKEN

V 0

106.3FM Radio Vladeracken: PROGRAMMERING Maandag

19.00-20.00 u.Punt.NL 20.00-22.00 u.Hotradio 22.00-23.00 u. Hittegolf

Zondag

08.00-09.45 u. De Mengelmoes 09.45-10.00 u.Kinderprogramma 10.00-12.00 u. In de Schijnwerper 12.00-13.00 u. Vladerackenlnformatief 13.00-13 .15 u. Kinderprogramma (herhaling) 13.15-14.00 u.De UltiemeZondagmiddagmi:x 14.00-18.00 u.Regio Sport 18.00-19.00 u. Vladerackenlnfonnatief 19.00-20.00 u.Caraflax 20.00-22.00 u.DeMuziekz.older

Toelichting: Dinsdag

19.00-20.00 u.Zoeklicht 20.00-22.00 u.InDe Schijnwerper 22.00-23.00 u. Klanken uit verleden tijd

Woensdag

19.00-20.00 u. Country Roads 20.00-22.00 u. Focus Hit Radio 22.00-23 .00 u. Record Hop Machine

De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn zeven dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87 .5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelfgeen t.ritzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken.

Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief

Donderdag

19.00-20.00 u.HappyDays 20.00-22.00 u. Popcafé 22.00-23.00 u.Radio Homelnvasion

Studio Vladeracken Raadhuisstraat 1, 5386BE Geffen Redactie Informatief

p/a Rien Bosch Kerkstraat 6, 5391 AA Nuland Vrijdag

19.00-21.00 u.Rock Shock 21.00-24.00 u. Muziek met Audy

Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen

Brugstraat 57a, 5382 JC Vinkel Zaterdag

08.00-10.00 u.De Wakkere Wekker 10.00-12.00 u.Op de Misse 12.00-13.00 u. Vladerackenlnforrnatief 13.00-15. 00 u. Update Radio 15.00-16.00 u.Maas- enMeijerij Top 15 16.00-18.00 u.De Hap en Stap Show 18. 00-1 9. 00 u. Vladeracken Infonnatief 22

overige correspondentie:

Stichting. Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vmkel Raadhuisstraat 1, 5386 BE Geffen

oÎ)

.5

i

Telefoon radiostudio: (073) 532 53 66, ~ redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835 ;


OPEN HUIS BIJ GWEN CONNER Op zondag 16 december houdt beeldend kunstenares en keramiste Gwen Conner

OPEN HUIS van 11.00 uur tot 17.00 uur aan de Papendijk 7 te Geffen. Gwen Conner is aJ meer dan 25 jaar bezig met keramiek. Aanvankelijk ven-aardigde zij aardewerk (1100 graden Celsius) gebruikskeramiek, maar sedert een aantaljaren is zij overgeschakeld op steengoed ( 1280 graden Celsius) z.outglazuur-kerarnrk. Zowel gebruikgoed als unica worden door haar vervaardigd. Een van haar steengoed kunstwerken, DE MIJLPAAL, is in 1998 aangekocht door de gemeente Maasdonk ter gelegenheid van het 7 00-jarig bestaan van Geffen en verfraait nu de entree van het gemeentehuis. Tijdens de expositie op zondag 16 december a.s. zal zij een breed assortiment keramiek tonen: gebruikskeramiek, vazen, dozen, schalen. etc. Daarnaast zal zij ook een aantal keramische urnen ten toon stellen.

~tf', " ' l . l'\.fÎ'1'"'

f

\ .·

RECTMCATIE CARNAVALSOPTOCHT In het Rottenrijk zondag 10 februari 2002.

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE

~

.

Vier jaar geleden breidde zij haar vakkennis uit op het terrein van het beeldhouwen en is inmiddels vierdejaars studente op de Academie voor Schone Kunsten te Arendonk (België) in de vakrichting Beeldhouwen. Een aantal van haar studies, schetsen en beelden zijn uitgevoerd in gips, klei en aluminiumbeton. Daarnaast zullen er bronzen en stenen beelden te bewonderen zijn.

KERST & DE JAARWISSELING' ' , 24 DEC. KERST AVOND

an

GEOPEND VAN 10.00 TOT 19.00 UUR EERSTE KERSTDAG ~ GEOPEND VAN 14.30 TOT 19.00 UUR TWEEDE KERSTDAG ~ .• GEOPEND VAN 14.30 TOT 21.00 UUR' OUDJAARSDAG GEOPEND 10.00 TOT 19.00 UUR NIEUWJAARS DAG [€ DAV] GEOPEND VAN 16.00 TOT 21.00 UUR

DE

TOLWEG 2 5386 BZ GEFFEN 073-5325789 23


GROTE OPKOMST OP SCHOLENTOERNOOI G'68MAASDONK!! Op vrijdag 16-11-01 is er in sporthal de Geer van 16.00 u t/m 18"00 u weer eenvolleybaltoernooi gehouden voor groepen van de basisscholen in de gemeente Maasdonk. De organiserende vereniging G'68 Maasdonk (zoal G'68 nu officieel heet) had dit jaar de groepen 6 t/m 8 uitgenodigd om met teams van 4 personen deel te nemen. De belangstelling overtrofonz.e verwachtingen. Maar liefst 160 kinderen verdeeld over 34 teams melden zich aan en kwamen ook. Erwaren: 13 teams (59 kinderen) van de Hoogakker uit Nuland. 9 teams (43 kinderen) van de Mariaschool uit Vinkel 5 teams(25 kinderen) vandeAloysiusschool uit Geffen 7 teams (33 kinderen) van de Mariaschool uit Geffen. Er werd in 7 poules gespeeld in wedstrijden van 10 minuten. Er werd fanatiek gespeeld en het aantal decibels nam met de wedstrijd toe. Het was voor de scheidsrechters moeilijk: om met hun fluitjes er bovenuit te komen. Het was volgens ons weer een geslaagd scholentoernooi. Het toernooi is voor de deelnemers geheel gratis en G'68 Maasdonk neemt de kosten van de zaal en de organisatie voor haar rekening. We werken dan ook niet met prijz.en, maar alle deelnemers kregen een kleine attentie mee naar huis. Namens het bestuur van G'68 Maasdonk wil ik alle leden die meegewerkt hebben weer bedanken voor hun inzet, de leerkrachten op de scholen die dit toernooi onder de aandacht van de kinderen gebracht hebben en alle ouders die de kinderen gebracht en gehaald hebben. Met zijn alle hebben we het zo mogelijk gemaakt dat 160 kinderen een fijne sportmiddag gehad hebben Mochten er kinderen zijn die meer willen volleyballen, dan kunt u bij de volgende personen om meer informatievragen: RonvanDuren 073-5322607 Antoine Jansen 073-5322 734 Dave Verstegen 073-5323071 Ook voor kinderen van 12 jaar en ouder en voor volwassenen die willen volleyballen kun je naar dezelfde personen bellen De standenlijst van het toernooi volgt hieronder. Namens bestuur 0'68 Maasdonk Ron van Duren Molenstraat 16, 5386AB Geffen 24

De eindstanden: POULE 1 (groepen 6):

l De bankzitters Lizan Peters Anneke van Erp ErwinPeters Carlo Peters Milou van Lent 2 FC Knudde groep 6 3 De Volleystars 4 The Charnpions

Mariaschool Geffen

Hoogakker Nuland Aloysius Geffen Mariascbool Geffen

POULE 2 (groepen 6 en 7):

1 De ballen Bobde Wit Mike van Lok:ven Bart van Aarle JayvanLee Ben van Boxtel 2 The blues brothers 3 De blokkers 4 Jolly jumpers 5 De Vmkelse volleygirls POULE 3 (groepen 7): 1 De volleykings Bjorn van Wees Ester van Dijk Mandy van Schijndel Laura van Waal Roholla Naderi 2De akkers 3 Spike 4 Smash-stars 5 De aapjes POULE 4 (groepen 7): 1 The winners Nick Leijten Angelo de Koning Roel Jonkers GijsGovers 2HandsUp 3 Diglt 4 Hoelahoep kids 5 De sambabeesten POULE 5 (groepen 7 en 8): 1 Spacejump

Kim van Lent Dennis Broks Ad van Herpen Linda van Erp Angelique van Gogh 2 Smash junior 3 Beide handjes 4 Centrumkids 5 Serve en volley

Hoogakker Nuland

Hoogakker Nuland Mariaschool Vtnkel Hoogakker );uland Mariaschool\ïtnkel Aloysius Geffen

Hoogakker Xuland Hoogakker ~uland Mariaschoo: Vmkel Mariaschool Geffen

Mariaschool Geffen

Mariasclx>ol Vmkel Hoogakker _-üland AloysiusGe:fen Aloysius Gdlèn Mariasctr.c~ Geffen

Mariaschool Vmkel Mariaschool Vmkel Hoogakker Nuland Hoogakker Nuland


~:;»-

~ .<•

REGIO

BANK

DE BANKIER DIEJE KENT V kunt bij ons terecht voor:

= \ rlJ 1ehypotheken ,:, be le== -n.,,s hypothek en * hoog- laagconstructiè" * mel premie-) depot

* com

• lenen * persoonlijke lening

• sparen * diJ·ekt opvraagbaar

* doorlopend

krediet ,:, financieringen voor au to/boot/vakan tie'l "' mix-krediet (lenen en beleggen)

* belastingvrij

• beleggen

• verzekeren

,:, beleggersgiro ,:, beleggingsfond sen 1' spaarfondsen '' dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

,:, voor persof1en ;, voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen ,:, gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

sparen ,:, bedrijfssparen '' deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

Onze openingstijden: mawrdag, 11·oe11sdw:,_ d mderclag dinsdag en 1-rijclag

09_00 - 12.15 en /3_/5 - 17- 30 uur 09.00- 12.15 en 13.15 - /9_00 uur

:::.at erdag

10.00 - /3_00 uur en voorts op afspraak

ESE Dorpsplein 13

ff

Gerren

(073 ) 53 2 32 64

~

PA Makelaardij Assurantiën

LMV

WIHABO

DRUKKERIJ Voor ol uw fo rn Ie- ,e·e-i191ngsen honde .s r J wer Forriili edruk werf. ~e~ze u · 7 col lec ti es . Met oogca= . or tv s:e do turn bii geboorte,oor - es rukko sten gratis Gratis fel1c1toriepo ks:e' bq geboor tek oort1es Ook voor copieerservic e kunt u bq ons erech t

kleurencopieën en kleurenprinten tot AJ. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. H ees te rseweg l 3 - 5386 KT Geffen Tel. 1073) 532 26 84 - fox 107 3) 532 47 95 e-rnoil druk erit · wihobo nl 1nlernel www wihabo nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

R~t!Jl!!!/1auY.,DRIJF Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. · Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl


POULE 6(groepen 8):

1 Het berenteam Willem? Frank ? Rene? Marc? Rick? 2 FC Knudde groep 8 3 The Hoogakker Smash 4 FC krantenbak 5 Vinkelse boerenlui POULE 7 (groepen 8): 1 Reddevils Rob?

Aloysius Geffen

Zonder E.H.B.0. vereniging is het niet mogelijk evenementen te organiseren.

Hoogakker Nuland Hoogak.ker Nuland Mariaschool Geffen Mariaschool Vinkel Hoogakker Nuland

KoenvanV

Harry? MandyH Roel? 2E.V.V.T. 3 The Mariaschool smash. 4 VC de Heegt 5 De Krijgers

MariaschoolVmkel Mariaschool Vmkel Mariaschool Geffen Hoogakker Nuland

JUBILARISSEN BIJ DEE.H.B.O. VERENIGING

Op bijgaande foto ziet U naast de aanwezige jubilarissen onze kaderinstructeur Ad Smits die er jaarlijks voor zorgt dat de scholing voor onze leden optimaal gebeurt. Ook voor hem dus de nodige waardering en lof

VANDE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres:

Op vrijdag 16 november zijn een aantal trouwe, goed gemotiveerde leden van onze E.H.B.O. vereniging door het bestuur in het :zonnetje gezet vanwege hun inzet in de afgelopen jaren. Henk Dappers spande de kroon met zijn 25 jarig lidmaatschap. Gedurende een aantal jaren heeft hij de voorzittershamer gehanteerd. Henk v. Dinther, de huidige secretaris, kreeg eveneens waardering voor 23 jaar trouwe dienst middels een speldje van de landelijke E.H.B.O. bond. Dianne v. Erp, Rikie van Erp en Willy van Dinther werden gehuldigd voor 20 jaar oflanger. De overige leden Grada v.d. Biezen, Will van Leeuwen, Joanne van Doornmaal, Brigitte v.d. Broek, Johan Janssen, Gerard Schuunnans, Ad v.d. Hurk, Ton Gloudemans en Frank Draad zijn meer dan I Ojaar lid. Burgemeester Netten overhandigde de speldjes aan onze jubilarissen en sprak zijn grote waardering uit voor het werk van onze E.H.B.0 . vereniging. In het jaar van de vrijwilliger is het een goede zaak eens stil te staan bij alle mensen die zich inspannenvoor de gemeenschap. Hij gaf dan ook alle aanwezige E .H.B.O. ers een speldje van gemeentewege. De E.H.B.O. vereniging timmert aan de weg!!!! Onlangs is wederom een cursus gestart. Het is van groot belang voor een gemeente te kunnen beschikken over goed geibstrueerde en bekwame E.H.B.O.-ers. 26

torenkJanken@home.nl

Bezorging: v. Coothstraat 22, tel (073) 532 23 20 Klachtenbez.orging: Bergstraat 26a, (073) 532 25 86

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.

-~

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en omstreken

snJ.i!~--~ .fi..' ';

• Autorijopleiding in 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame instructeurs • Theonecert,ncaat 1n 1 dag • Voor meer ,nformaue Be l: 0900. RIJlll!WIJS voor snelle r l)ople(dlnger, / of surf naar www.s m itson line .nl


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? Delta Lóyd

Interpol is Centraal Beheer

Nationale Nederlanden

.Amev

Aegon

RVS

· In Nederland kuntukiezenuit tienta llen autoverzekera

·Alsonafhanketijjdièlviseurd<unnen wij kiezen uit bijn., ' · . ,. .. . . . ~-· . · ·.·' WelkëvöorUdë beste:en voordehgste is vertellen wjj '

,.

.

'

.

'

,,.

··

., '

'

Kloosterstraat 44; 5386AT ·

Tel 073 -532 55 10, Fax 073 -- 5

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl• Mail info@nasafbouw.nl

P. DE Kl]EIN

Wij verzorgen voor u:

• • • • • •

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~ c~FÉ D~

~

~O 0.,

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

Tel.: (073) 532 46 58 Au totel.: 06-53184263

e

ADMINISTRATIE & ADVIES MAASDONK

Q

Elzendreef 1

5386 GR Geffen

~

-P

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

SCHOENEN & SPORT

0 /Jii)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIE N STVERLENING

Het adres voor: ·• verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening e verzorging van uw fiscale aangiften e startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding

Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


V.O.F. J. van HERPEN

:Bloembinderij

Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

maninkzi @ bloemen

~ ~

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel

.@ planten

@ grafwerk

potterie $ teleflora @ decoratie ~ @ bruid5werk ~ @

* aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

~

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

~V!X AUTOMATISERING

tel: (073) 534 1325

fax: (073) 534 1323 http://www.levix.nl e-mail: info@levix.nl

Bredeweg 13, Geffen Tel .: 0 73-532296 l

At

_f

Honegroaf B.V. Geffen

.Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073)532 20 01 Fax(073)5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

ï -

HAGEK0 GEFFEN STALEN KOZ IJ NEN OP M AAT

www.maasdonk.net Hardware

PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Software Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen (particulier/bedrijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's

.-

Sêdrijvenw~ 4

5386 KA Geffen Tel'. 07:J - 53"20481 '""' 073 -532 50 68

www.levix.nl

Mobiel: 06 - 531 624 33

Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00