Torenklanken 2001 - nr 17

Page 1

39e jaargang I nummer 11! oktober 2001

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

n n

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 11391 13 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

LANDJONKERDAG SINT-JORISGILDE SlNT JORIS GILDE GEFFEN

Op zondag 11 november a.s. zullen de leden van het Sint-

Jorisgilde Geffen onderling strijden voor de titel "Landjonker'' of "Landjonkvrouwe". Het gilde vertrekt om 11 uur en gaat dan "met slaande trom en vliegend vaandel" door de Dorpstraat naar de jeu- de boulesbanen aan de Kloosterstraat. Daar zullen rond 11.30 uur de wedstrijden beginnen die onder onpartijdige leiding zullen staan van de scheidsrechters van JBG. De wedstrijden zullen onderbroken worden voor een "snertlunch" en tegen 15.00 uur zal bekend zijn wie zich met bovengenoemde titel en bijbehorend zilver mag sieren. Het landjonkerschild, geschonken door Henlc Steenbergen (Geffenaar van het jaar 2000), is inmiddels klaar en is het afgelopen jaar gedragen door Landjonker Wim van Ravenstein.. De leden hebben gezamenlijk een draagketting geschonken, bestaande uit 50 zilveren guldens uit het installatiejaar 2000. De nieuwe Landjonker of-jonkvrouwe zal volgens de traditie weer een gulden vervangen voor een zilveren plaquette met zijn/haar naam Als belonig voor deze schenking mag hij/zij de verwijderde gulden houden... Inmiddels is onze koning Gerard Gerrits kerkelijk geihstalleerd in de Koningsrnis van 18 augustus en heeft hij zijn eerste officiĂŤle optredens gehad tijdens de Kringdag van de Hoge Schuts te Maren Kessei de receptie van het jubileum van Effe naor Geffe en de Hoofdliedendag van de NoordBrabantse Federatie van Schuttersgilden op zaterdag 20 oktober 2001 te 's-Hertogenbosch.

De gildebroeders en -zusters starten zondag 4 november met een interne competitie kruisboogschieten enjeu-deboules, die de gehele winter gaat dureIL Tussendoor neemt Henk van Dijk de drie nieuwe jeugdvendeliers onder handen met een vendel-instruktie, zodat ze tijdens het komend Muziekspectakel van de RABO-bank goed voor de dag kunnen komen. Het Sint-Jorisgilde Geffen za4 net als het gilde van Nuland en Maren-Kesse4 deelnemen aan dit massale optreden in het Autotron op vrijdag 30 november en 1 december. Heeft u al kaarten besteld?Nee?!~ Doen!! Het wordt iets geweldigs! Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap van ons gilde? Meldt u aan bij ons secretariaat: Dorpstraat 2, Geffen. Tel: 5323499.

RECTIFICATIE In de vorige Torenklank.en stond in het artikel van het

Raopliedverkiezing 2002 een verkeerde datum vermeld. Het liedjesfestival is op zondag 13 januari 2002. Tevens is er voor de artiesten muzikale begeleiding als zij dat willen. De Redactie

KOPY INLEVEREN VOOR: 10 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


-

;

'

f

/

-

, ,._-...,Ä'ffCM',W,W" .. 0 ',◊,, ,, .,;,;,,,

,_,.,

,d>}

ESE

~

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

• ~

■ ■

• Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Zaal voor:

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

bruiloften - partijen -vergaderingen

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING Voor het inrichten van uw bedrlJ.fsruimte of uw zakel(lk kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT AltlJd voldoende op voorraad// KOM EN OVERTUIG t1 IN ONZE SHOWROOM. OOK VOOR 'UW KAMTINS INRICHTING,

[~ ~

Han Gru.ijters Veilbo B.V. Kantoormeubelen Reggestraat 1 (incl. terr. Elzenburg) 5348 LG Oss Tel. 0412 - 65 27 27


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: 19.00 u * Avondmis Wo. 31-10 Do. 01-11 19.30 u * H.Mis Allerheiligen mmv Dameskoor H. Mis Allerzielen mmv Vr. 02-11 19.30 u W .I.K. + Gem. koor (+kinderkerk) (geen viering in de kapel) 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout Za. 03-11 (+ kinderkerk) 09 .30 u + H.Mis mmv Gem. koor Zo. 04-11 14.00 u * Ziekenzalving in huize Di. 06-11 de Heegt mmv Ouderenkoor 19.00 u * Avondmis Wo. 07-11 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Vr. 09-11 19.00 u H .Mis mmv Jongerenkoor Za. 10-11 H-G (+kinderkerk) 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Zo. 11-11 Wo. 14-11 19.00 u * Avondmis 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Vr. 16-11 19.00 u Gezinsviering mmv Za. 17-11 Kinderkoor 11.00 u * H.Mis mmv Zeeuwse Zo. 18-11 Koorschool 15.00 u Concert mmv Zeeuwse Koorschool in de kerk 19.00 u * Avondmis Wo. 21-11 18.30 u Do. 22-11 H.Mis mmv Gem. koor i.v.m. Caeciliafeest

* = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN Op donderdag 1 november vieren we Allerheiligen met een viering in de kapel om 19.30 uur m.m.v. het Dameskoor. Op vrijdag 2 november herdenken we in de vie_ring van Allerzielen de overledenen van het afgelopen Jaar. De familieleden van hen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen om deze viering bij te wonen. De muzikale medewerking wordt verleend door fanfare W.I.K. en het Gemengd Koor. Voor de kinderen is er kinderkerk.

Na afloop van de viering kunt u een lichtje neerzetten bij de rustplaatsen van uw geliefden.

ZIEKENZALVING Op dinsdag 6 november a.s. is er om 14.00 uur een algemene ziekenzalving in de huiskamer van zorgcentrum De Heegt. In een viering zal ~astoor Scheepers de zalving toedienen aan hen die dat wensen. De liederen worden gezongen door het ouderenkoor. Als u wilt deelnemen aan deze ziekenzalving en u woont niet in de Heegt of de aanleunwoningen, dan kunt u zich opgeven op de pastorie (graag v.m. bellen 532 1216). GEZINSVIERING Op zaterdag 17 november is er om 19.00 uur een gezinsviering. Wij nodigen graag ouders met jonge kinderen uit voor deze viering. Het thema is: "Eerlijk zijn naar jezelf toe". U bent van harte welkom! ZEEUWSE KOORSCHOOL Evenals vorig jaar komt het beroemde jongenskoor "De Zeeuwse Koorschool" naar Geffen en wel op zondag 18 november a.s. . Om 11.00 uur zingen ze de gezangen m de eucharistieviering en om 15.00 uur geven ze een concert in de kerk. De toegang is gratis; u mag een vrijwillige bijdrage geven of een cassettebandje, video of e.d. kopen van het koor. U bent van harte welkom! Na afloop van het concert houden we onze parochiemiddag in het Oude Klooster voor al onze parochiemedewerkers, die daarvoor persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Graag zouden wij net als vorig jaar een aantal gastgezinnen hebben, die de jongens van de Zeeuwse Koorschool met tweetallen op willen vangen tussen 12.00 uur en 14.30 uur. U kunt zich melden bij Mien Gerrits, tel. 073 532 4691. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 21 november 20.00 uur. Ouderinformatieavond voor de Aloysiusschool in het Oude Klooster. OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum. Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. 3


Verhuur va,i: 1:afel&, e1:oelen, l>artafel&. krukken en 1:apln61:alla1:ie&

Hypotheken met: De laagste rentegarantie De laagste premiegarantie

'!ir l,innc:nland~ bic:r-

"f glaswerk

'f k1uitenla.nel5 Plu

't cadeau artikelen

'tr wijn

~ relat:le geschenken ~ complete feestje,

~ lilceurc:r1 ~ gc:de~tîl lc:c-rd

~ 11eior~ln~ aan huis

Oorpe,tna;t 13 53&6 AK Goff•n T,1. ( 073) ~32 4 6 59 F•• (073) 532 5643

Maak vriibliivend een afspraak!

. (à . ...

. . .. .. . . .. .. . .. . . .

DE ■

. . :

HYPOTHEEK SHOP ■

RIJWIELEN

Peter van der Lee Hertogin Johannasingel 38

TANKSTATION

5345 AJ OSS tel: 0412 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010 Kerl«trààt 11 G&ffen

(07.3) S32 13 13

mbinderij; 11 Wouw J(fooslerslraal .Je .JJSó 7/'J<

9e/fen

lef073.JJ 21 MJ

fa.x 07:J .JJ 2.5 ISO

23/oemen Plan/en 23ruidswer..k 9rafwer..k Xacloarl.i..kelen

~and<vis eni$sen en crematies u ook verzekerd bent lijke en deskundige begeleiding 'ke dragers, verzorgers en chauffeurs liseerd in uitvaartverzekeringen ormatief gesprek acht bereikbaar

Teugenaarsstraat 129 5348 JC Oss (f) 0412 • 64 24 54 06 • 51 22 90 72

PEDICURE T. Ketelaars-fl. NistelrootJ Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 41 fl.


Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 november a.s. om20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 4 december a.s.

Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN:

Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00- 20.00 uur). MISINTENTIES :

Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL"

Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wmgens: 073 532 4160. KERK.BALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar". We ontvingen reeds/ 58.296,00! Met de toegezegde bijdragen komen we op / 63.023,00 in 2001. Er zijn 625 deelnemers. Hartelijk dank! Fijn dat we

op u kunnen rekenen! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag

van 09 .3 0 - 10. 00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 INTERNET: www.parochiegeffen.nl VORMSEL 2002: Vrijdag 17 mei 2002 om 19.00 uur toegediend door deken Verbakel uit Nuland. EERSTE COMMUNIE 2002 Zondag 9 juni 2002 om 09.30 uur Mariaschool en om 11.30 uur Aloysiusschool.

"Als-of-spel"

Al een paar jaar op een rij is Big Brother en De Bus op de tv. En ook in deze tijd zitten weer veel mensen voor de beeldbuis om te zien wat er allemaal gebeurd. Mannen en vrouwen worden voor weken in een huis ofbus opgesloten met allerlei opdrachten Om zo 100 dagen afgesloten te zijn van de buitenwereld is natuurlijk een uitdaging. De zaak is wel winstgevend want op het einde van de rit is er voor de winnaar een aardig bedrag gereserveerd. Iedereen naait elkaar een oor aan, want kleine kinderen leren toch om niet te klikken? Maar bij Big Brother en de Bus wordt op de regel een uitzondering gemaakt. Er is een dagboekkamer waar je over de ander alles kan vertellen. En als mensen weggestemd worden dan worden zij als helden vereerd. Dit eigenaardig "als-of-spel" is typisch voor onze tijd. Toch zal het echte leven anders zijn Want daar moet je het stellen zonder premies en zonder spel en wat het resultaat zal zijn is maar afwachten. Is ons leven soms ook geen "als-of-spel"? we leven alsofde dood voor anderen bestaat, alsofziekte en leed niet voor ons bestemd zijn. En dit als-of maakt ons blind voor de werkelijkheid. Zo hoorde ik van de week dat een klasgenoot van de lagere school zich had opgehangen. De reden was dat hij niet tegen zijn ouders durfde te vertellen dat hij homo was. Ruim 15 jaar zat hij in een identiteitscrisis. Wie ben ik? Hoe zit ik in elkaar? en nog meer van zulke vragen. Ruim 15 jaar verstoppertje spelen terwijl hij toch zo'n populaire jongen was. ruim 15 jaar rondgelopen zonder een uitweg te zien met een juk dat steeds zwaarder werd. Ook had hij een vriendengroep die zeer stoer was en waar alles om bier, vrouwen en sex draaide. 15 jaar had hij in een als-ofwereld geleefd en nooit kunnen zijn wie hij werkelijk was. Tegen niemand durven vertellen hoe hij was; bang om niet begrepen of uitgesloten te worden. En de vraag om mensen kwijt te raken of niet meer aanvaard te worden maakte voor hem het leven ondragelijk. We roepen in Nederland wel dat we zo tolerant zijn, maar als er daadwerkelijk tolerantie wordt gevraagd dan is het vaak ver te zoeken. Maar iedereen ziet hun kind of kameraad toch gelukkig. Gelukkig teh er bij Jezus geen toneelspelletje. Bij Hem mag je zijn zoals je bent en wie je bent. Bij Hem gaat het om de diepste zin van leven. Van echt gelukkig zijn. De paus doet altijd als hij over homosexualiteit praat een oproep om homofiele mensen niet te discrimineren en hen met respect te bejegenen Zoals hij al heel vaak gewezen heeft op de waardigheid van elke mens, geschapen naar het beeld van God. Maar veel gelovigen blijven met vragen zitten. Wtj beseffen dat binnen de kerk de discussie over homosexualiteit nog niet ten einde is. Als parochiegemeenschap denken wij aan die parochianen die zelfhomofiele gevoelens hebben ofwier zoon of dochter homofiel is. Wtj hopen dat zij zich binnen onze parochie in elk geval erkend en niet buitengesloten voelen. pastoor P. Scheepers 5


gaat naar goede doelen, zoals de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Brandwondenstichting, etc. Heeft U nog vreemde losse muntstukken ergens op zolder liggen ofergens in een ouwe sok ofop een veel andere plek gooi dit dan in de (melk)bus in kantine van Nooit-Gedacht oflever het in bij een van de volgende adressen:

VOETBALVERENIGING "Nooit Gedacht" Geffen

STEUN ONZE CLUB EN HET GOEDE DOEL: Doe mee aan de Euro wisselactie.

U bent vast wel eens op vakantie geweest naar het buitenland. U heeft toen ook vast wel buitenlandse valuta mee terug naar huis genomen. U heeft dat vast nog wel ergens in huis liggen. U heeft na 2 januari 2002 toch niets meer aan die buitenlandse valuta U wilt onze club vast wel steunen door deze muntjes in te leveren bij een van onderstaande adressen. U steunt daannee ook een goed doel.

- Rien Damen, De Rosmolen 6, 5386 EG Geffen -Marco van de Haterd, Abelenstraat 17, 5386 GG Geffen - René van Erp, Bredeweg 26, 5386 KP Geffen - Tonnie Oppers, Kapelstraat 35, 5386 BR Geffen Deze Eurowisselactie is een initiatiefvan het NOC*NSF. Voetbalvereniging Nooit Gedacht

HULP GEVRAAGD Wtj zijn op zoek naar iemand die een keer in de week een halve dag bij ons wil komen poetsen.

Van alle buitenlandse valuta die U bij ons inlevert krijgt onze club vijftig procent in euro's terug. De overige vijftig procent

Johan en Riet, Peppeldreef22, tel. 532 4719.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie-Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Onderhoud aan gastoestellen Kastanjehof 23 5386 GN GEFFEN Onderhouds abonnementen gastoestellen Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.nl Ook levering van materialen voor zelf bouwers

Hier had uw advertentie kunnen staan! Losse advertenties tussen tekst: 1/8 pagina f 30,00 1/4 pagina f 50,00 1/2 pagina f 70,00 hele pagina f 125,00

EN FEESTJE

N IN STQL Iets te vieren of wilt u alleen genieten van een ioos buffet in ee11 sprook;esacfltige om9evit19?

Brunch-buffet

Diner-!2uffet

de Partykelder

iedere zondag

vrijdag-zaterdag-zondag

tot 100 personen Lekker de avond voortzetten In onze sfeervolle kelderbar 7 Dagen per week mogelijk

binnenkomSt 11 00/12 00 uur binnenkomst 17 00/19 00 uur

f

35,00

f 54,so

Bruiloften feesten & Qartijgn

All-inn Eeclrijfsfgesten

tot 250/300 personen Informeer naar ons "totaal pakket· en All-in prijs Met of zonder buffet

tot 200 personen Compleet met ons "nergens beter" diner buffet

voor i11formatie en reserveri11ge11,

Tel. 073 • 534 13 20 Kerkstraat 5a Geffen deschans@geffen.nl 6

Op •lsl)(llal 7d,,,. por •«k ~ r C""'psrOS<n>eriO&U ,...f 40 P<JJOH■_ Kiadmo V;i I lnr m.lhHa ll l,&M f l.SO p,r ..........

NERGENS BETER NERGENS COMPLETER


' ... EFKES BUURTE ME Denise van Nistelrooij (17 j.) en Joey van Doren (17 j.)

Ze zijn vriendinnen vanaf de tijd dat ze bij elkaar in het vormselgroepje zaten. Op zaterdagmiddag komen ze bij elkaar om samen leuke dingen te doen. Denise vindt Joey heel spontaan en Joey vindt dat Denise altijd vrolijk is en humor heeft. Samen kunnen ze gezellig en serieus kletsen! Sjan en Leo van Nistelrooij zijn blij met de vriendschap tussen Denise en Joey. Voorheen was Marieke van Dinther het vaste maatje van Denise. Omdat Denise lichamelijk gehandicapt is, is zij beperkt in haar activiteiten. Ze zit in Nijmegen op "De Monikskap" en haar schoolvriendinnen wonen allemaal ver weg. "Bovendien wordt er ook meer voor verstandelijk gehandicapten georganiseerd, dan voor lichamelijk gehandicapten" vindt Sjan. Joey van Doren, l e jaars PABO-studente, toonde vaak belangstelling voor Denise, wanneer ze elkaar tegenkwamen. "Sjan beeft me toen gevraagd of ik een vaste middag bij Denise wilde komen" zegtJoey. "We kletsen wat bij, kijken voetbal, gaan wandelen, shoppen in de stad of we gaan naar de bioscoop". Als ik kom, zijn ze aan het kaarten: duizenden. Denise heeft haar kaarten op een kaartenrek staan, dat door haar vader is gemaakt. Met haar ogen wijst ze de kaarten aan, die Joey op tafel uitlegt of op de stapel legt. "In het begin pakte ik wel eens de verkeerde kaart weg, maar nu weet ik precies wat ze bedoelt" zegt Joey. "Ook het praten met elkaar is anders geworden. Aanvankelijk spraken we alleen over school of hobby's, maar nu praten we ook over meer serieuze dingen, zoals vriendjes bijvoorbeeld!" Denise is een expert op computergebied. Als zus Toke of broer Michel iets niet weten, kunnen ze bij haar terecht. Op een speciale tafel - die Leo ook zelf heeft gemaakt - staat een monitor met daarop een head-mouse en daarnaast een zgn. 'lucy' (= staand toetsenbord). Denise demonstreert boe het werkt. Ze zet een brilmontuur op met in het midden een button die de head-mouse bedient en aan de zijkant een lampje met een laserstraal dat het toetsenbord kan activeren. Dat betekent dus dat ze door middel van hoofdbewegingen een tekst kan uitwerken. Denise zit ook vaak gezellig te chatten en te e-mailen op de computer en daarom moest pa een spiegel monteren, zodat ze kan zien of er niemand meeleest! "Deze lucy is voor haar een uitkomst" zegt Sjan. Via een advertentie konden ze die redelijk goedkoop aanschaffen, want ze zijn heel duur en zoiets wordt - in combinatie met de head-mouse niet vergoed door de Zorgverzekeraar. Op school heeft Denise echter geen head-mouse en dat betekent dat haar

werktempo daar dan ook duidelijk lager ligt. De meeste leerlingen kunnen het toetsenbord nog met de vingers bedienen en daarom zou de head-mouse alleen voor Denise moeten worden aangeschaft, hetgeen een te dure investering is voor de school. (Misschien is er wel een goedgeefse Geffense sponsor die op dit gebied iets voor Denise kan betekenen!?) Denise vertelt me hoe haar schooldag er uit ziet: Ze krijgt diverse vakken zoals informatica, aardrijkskunde, geschiedenis, Engels en Duits, maar het leukste vak vindt ze gym! Rolstoelvoetbal en rolstoelhockey zijn favoriet Daar zit spanning in! Verder krijgt ze logopedie, ergo-therapie en fysiotherapie. Na afloop gaat Denise dan met de taxi naar huis en volgens haar, heeft ze de leukste taxi-chauffeur: Mart van Lokven uit Nuland, trainer van Nulandia! En dat klikt, want Denise is een voetbalfan. Ze gaat vaak met Joey kijken naar de Jongens A of B. Het feit dat neef Ruud zo bekend is geworden vindt Denise wel leuk. Op school geeft dat net iets meer aandacht! Voordat Ruud naar Engeland ging, kwam hij een keer op "De Monikskap". Dat was een feest! Hij speelde een spelletje rolstoelvoetbal en hockey mee! Op de kamer van Denise prijkt - tussen een hele reeks gespaarde clowntjes - een grote poster van Ruud en er hangt eveneens een foto van Ruud en Luc Nillis met Denise. Ze mocht toen in de VIP-loge een wedstrijd van P.S. V. bijwonen. Sjan en Leo hebben door de jaren geleerd om goed om te gaan met de handicap van Denise. Leo vervaardigde diverse spelmaterialen voor haar, toen ze nog jonger was. Nu zijn ze als ouders actief betrokken bij een woonproject voor lichamelijk gehandicapten, dat in het centrum van Uden gerealiseerd gaat worden. "Het leuke hiervan is, dat Denise zelf ook mee mag denken en ideeĂŤn kan aanleveren. Ook denken ze samen na over het vervolg op de opleiding van Denise. Er zijn activiteitencentra, waar kleine opdrachten worden uitgevoerd i.s.m. bedrijven. "Voor Denise is werken op een bedrijf best moeilijk omdat ze ook verzorging nodig heeft" zeggen Sjan en Leo. "Maar die verzorging kan iedereen leren" vindt Sjan. "Het zou daarom heel fijn zijn, als we naast de opvang die Joey doet, een vaste oppas hadden voor 's avonds". Dus bij deze een oproep aan enthousiaste oppassers! Je kunt Denise erover mailen, want dat vindt ze leuk. Natuurlijk kun je ook zo maar eens gezellig mailen: jongelui van rond de 17, stuur eens een gek, interessant of lollig mailtje naar denisevannis@hotmail.com Joey heeft in ieder geval al het goede voorbeeld gegeven. Samen maken ze er ~ een gezellige zaterdagmiddag van, dat heb ik kunnen waarnemen! Dankjewel, - -:---:-:-~--.-- meiden voor dit praatje! 7


·~ ~-

.

~-··

~

[ fef fer 6ro0({.

'k. evu . , -~ . . . . ~- ~ . . . , . :.·rwe,

.

va

.

r

. -

. .

.

::j ;.

,.

,. ·: .-~

.

.__ .rse ktu~m ·feur, fefkere .

.. .

~

.

~

zönne6(oèrY!)Jitten, suikerniys en zachte rozijnen. · '1-fet brood wordt

oy een am6acfitefijfe .

1

· wijze Gereic{en zorgt ervoor dát het 6roo u in tC?}1Vorm funuft en feffer is tot de Cáatste kruimeC

Dorpstraat 31 Geffen 073 - 533 22 612


25 JAAR VOLKSDANSGROEP "DEVLUT" De Geffense gemengde volksdansgroep vierde haar zilveren jubileum. Ze ontleende haar naam "De Vlijt" aan de gelijknamige molen die 25 jaar geleden, na restauratie, opnieuw in gebruik werd genomen. Ik kijk met de bestuursleden Tiny van der Doelen, Elly van Dinther - van Zantvoort en Jan van Dinther terug op 25 jaar dansplezier. De groep is opgestart vanuit de KVO-NCB, maar momenteel is het een zelfstandige vereniging met 24 leden, waarvan 20actief. ."We dansen voornamelijk folkloristische, Nederlandse dansen en enkele uit Oostenrijk en Duitsland. Deze dansen zijn van rond 1900 en werden vroeger gedanst op kermissen, feestjes en bruiloften. Als die volksdansen je eenmaal te pakken hebben, laten ze je niet meer los" zegt Elly, die samen met Tiny de dansen instudeert met de groep. "Je moet je vooral inleven in hoe het vroeger ging; mimiek is heel belangrijk, de mensen moeten kunnen zien dat je er schik in hebt. Het presenteren van deze oude dansen is een stuk nostalgie. Vergelijk het maar met het zingen van oude liedjes bij een liederentafel". Inmiddels is er een flink aantal dansen, diverse keren uitgevoerd door De Vlijt. Enkele daarvan zijn: 'Gort met stroop' een dans uit de Zaanstreek; 'De Vleegerd' en 'de Driekusman' uit Gelderland - Overijssel; de Zeeuwse Rei( dans) en de Zeeuwse Schots zijn o.m. voorbeelden van dansen die door zeelieden sterk zijn beïnvloed; Hakke Toone uit Terschelling en Höfsche Karmse (=kermis) uit Zutphen. Meestal brengt de groep een serie van verschillende dansen. De Vlijt presenteert zich al jaren op buitendorpse braderieën en markten zoals "Op de koffie in Ravenstein", de Schapenmarkt in Odiliapeel, in Brouwhuis bij Helmond, in Boekel en Lennisheuvel; er waren ook uitwisselingen met Oostenrijk en Duitsland, maar bovenal geven ze acte de présence in Geffen bij het Rogge maaien, op Effe noar Geffe en met de Boerenbruiloft. Soms worden ze uitgenodigd in zorgcentrum De Heegt of op familiereünies, maar ze waren ook op de internationale fietscrosswedstrijden in Schijndel en bij de motorsport in Berghem, waar ze een enthousiast publiek aantroffen. "Het mooiste pu-

bliek hadden we afgelopen zomer bij het Motorspektakel bij de Geffense Bosjes! Dan ervaar je het volksdansen als iets aparts" vinden onze 'vlijtige dansers'. "Het feit dat onze groep gemengd is, geeft een extra dimensie" vinden ze alle drie, "ook al hebben de mannen in het begin wat meer tijd nodig om de dansen aan te leren. Bovendien moet je vrouwen geen mannenrollen toebedelen en het maakt onze club gezelliger!" Volksdansgroep "De Vlijt" ..... "als je daar lid van bent, blijf je goed in conditie" vindt Jan "en iedereen die dansen kan, kan het leren!" Je leert ze dansenderwijs: de huppel-, de wissel-, de Schotse-, de polka-, de wals- of de Mazurkapas ! Dansmeester Tiny zou graag de groep uitgebreid zien met nieuwe leden. Het zou ook leuk zijn als er een groep 40-ers opnieuw zou starten, zodat het volksdansen in Geffen voortgezet wordt. Een leuk cadeautje voor het zilveren jubileum zou ook zijn: life muziek bij de optredens! Accordeonisten, mondharmonica-spelers en/of drummers: meld je aan bij De Vlijt, zodat dans en muziek beiden eigentijds zijn! Op zondag 7 oktober jl. vierden ze samen met oud-leden en verenigingen het zilveren jubileum. Graag willen ze de Rabobank bedanken voor de royale sponsoring! Wethouder van Bakel huldigde de zilveren jubilarissen: Tiny van der Doelen (geeft ook al 25 jaar les), Stiena van der Doelen, Ria en Toon van Gogh en Jan en Lies van Dinther. Van de club kregen ze een roos overhandigd die in de tuin geplant kon worden en die de liefde voor de groep en voor het dansen symboliseerde. Proficiat!

9


10


DOOR DE JAREN HEEN ... In het najaar 2001 bestaat NGO alweer 60 jaar, het komt niet vaak voor dat een biljartvereniging zo lang bestaat. Uiteraard hebben wij in de afgelopen 60 jaar veel leden zien komen en gaan en veel ups en downs gekend, toch is het al bijna 35 jaar geleden dat wij ons aansloten bij de K.N.B.B. district Oss. Dat hield in dat we meer wedstrijdgericht gingen spelen, van hoog tot laag kenden we vele kampioenen met als hoogtepunt het Nederlands kampioenschap in de C2 klasse in 1983, o.a. Jan Broek.steeg en Piet van Griensven waren toen de Cupfighters en door alle jaren heen nog steeds lid van onze vereniging. Momenteel komen we in de landscompetitie uit in de C4 en Cl klasse, de persoonlijke kampioenschappen gaan via de Se 4e en le klasse tot de extra en overgangsklasse. Bandstoten en driebanden (ook 3e klas graat) is ons zeker niet vreemd, en in de kaderklassen zijn we vertegenwoordigd in de 2e en 3e klasse. Sinds het laatste Mlennium spelen we in mooie nieuwe tenues dankzij onze hoofdsponsor Erik van de Ven (het Akkertje) en subsponsor Frits Gloudemans (het Snuffeltje). Even terug in de tijd, wereldoorlog Il woedde al ruim 'n jaar toen biljartvereniging (N)ooit (G)edacht (G)effen werd opgericht. Als kastelein zwaaide toen "Hasje van Thijsse" de scepter, en hoewel toendertijd een neutje al een luxe begon te worden, zorgde Hasje ervoor dat de biljartleden op zaterdagavond, declubavond, toch de nodige borreltjes achterover konden wippen. Die allereerste jaren werd er ook nog geen contributie geheven en ook een bestuur evenals notulen ontbreken. Het idee voor de oprichting van een biljartclub was o.a. van Tootje d'n Taaie, Jantje van de Veerdonk, Grad Kleijngeld, Tontje d'n Doel, Piet de Kees, Dorus van Lamertjes, Toon Ruijs en Toon van Dijk die in 1949 het café overnam. Piet van Nuland was onze eerste officiële voorzitter en de contributie werd aangepast tot een kwartje in de week. De eerste vriendschappelijke wedstrijd uiten thuis was tegen Jan van Veghel uit Vmkel, Dorus van Wanrooij was toen eerste geplaatste speler met zo'n vier gemiddeld en zijn tegenstander was Bert van Wanrooij (geen famiJ ie) die een moyenne van om en nabij de vijf bezat. Biljarten deden ze in de oorlog meestal zaterdagsavonds en zondagsmorgens, voor de versnapering kreeg je dan een of twee borreltjes voor de normale prijs en de rest werd in het "zwart" verkocht. Herbergier, barbier, schoenmaker.jager en leugenaar Hasje van Tijssen zorgde altijd voor wat leven in de brouwerij.hij contracteerde in de oorlogsjaren de vermaarde kunststoter Valkenhof en dat was toen al een sensatie, toen

die echter later op de avond 8 borrels met inhoud in een ronde cirkel op het biljart plaatste voor een Franse demonstratie kreeg Hasje het toch wel even Spaans benauwd... De eerste 25 jaar werd er louter en alleen 'wild' gespeeld en niet te ver uit de buurt want het enige vervoermiddel was de fiets. Tegenstanders in Heesch: Jantje van Rooij, Grad de Kuijper en Jan van de Kamp, in Oss o.a. Jan en Jaantje van Erp, d' n Boest en Jas van Dijk, in Berlicum bij de Front en café Evenrust en verder in Lith, Maren, Schaijk, Loosbroek, Vmkel en Rosmalen. Bij café van Helvoirt in Nuland hadden ze zo'n ontaard slecht biljart, daar zaten de granaatscherven van de oorlog nog in... Bekende namen die later bij onze vereniging kwamen waren o.a. Adriaan en Toon van Vlijmen, Fons van Schijndel, Evert Broeksteeg, Dorus van Wanrooij, Hein Rovers en meester Wijnen. Weer wat later Gerrit Ruijs, Pietje Rovers, Hasje Wolf en Harrie van de Rijt, Frans van Tuijl en Karel de Haas. Speler van een erg hoog nivo voor die tijd was "huttekedutter" Wim Schutjens, hoe meer publiek, hoe meer zijn keu omhoof ging en hoe sterker zijn spel werd, de meest legendarische en ook beste biljarter die ooit bij onz.e club verbleef was Adriaan van Vlijmen...deze bleef onder alle omstandigheden ijzig kalm en hoe meer bier in de man hoe sterker Adriaan speelde; in het bandstoten en het driebanden was hij bijna onverslaanbaar. Karel de Haas was jarenlang bij uitwedstrijden onze taxichauffeur en fotograaf en een zeer fanatiek penningmeester, (wekelijks beuren) het beste was Karel op dreef als ie begon met zijn zelf gemaakt moppen. Toen we in 1965 voor de KNBB gingen biljarten heeft Toos de Haas de biljarthesjes nog vaneen mooie soort zijde gemaakt,ja ook in die jaren stonden we er al knap op ... Eind jaren zestig zorgde kastelein-jager Gerrit Ruijs altijd voor zeer originele prijzen in de vorm van hazen, konijnen, fazanten en patrijzen. Traditie was het jaarlijkse busreisje, enige plaatsen die werden aangedaan waren o.a. Monchau, Antwerpen en in Amsterdam stond de bus steevast in de buurt van de rooi lempkes. Ons 60jarig bestaan hebben we inmiddels gevierd met een etentje in Brasserie "oud Geffe" waar ook ons kampioensteam in de Cl Arie Zwiers, Piet van Griensven, Jan Broeksteeg en Joop van Dijk gehuldigd werden. Als laatste wapenfeit wil ik dan nog vermelden dat de heer Jas van Lieverloo na 40 jaar voorzitter inmiddels tot erevoorzitter is benoemd. Jas is nog steeds erg actief in zowel de honds als in de onderlinge competitie, waar hij dit jaar voor het eerst in zijn lange loopbaan nog kampioen werd ook. Bestuur N.G.G. Geffen 11


A.

L

ROND DE DORPSPOMP

Wie wordt de VRIJWILLIGER. wie krijgt de erepenning? Geffen alleen al telt 900 vrijwilligers. Wie hoort daarbij. Jij, jij, ofjij ofik, wie?????? Dat is sowieso al moeilijk uit te maken. Ze zijn nergens geregistreerd. En het gaat vooral om het ontdekken van de beste? STILLE vrijwilliger en dat maakt het extra moeilijk. We hopen dat 27 oktober een succesvolledag is geweest met stimu1ansen voor het vrijwilligerswerk en natuurlijk veel gezelligheid, en leidt tot meer erkenning en dankbaarheid en ondersteuning!!! De politieke kopstukken van de Maasdonkse politieke partijen waren genodigd aan de stamtafel. De een had fractieoverleg, de ander moest nog overleg plegen, de volgende wilde alleen maar over algemene zaken spreken en geen specifieke, vigerende zaken bespreken, de ander moest nog langer bedenktijd hebben en van de laatste partij was niemand beschikbaar. Hebben de partijen angst om zich te profileren? Hebben ze geen of onduidelijke standpunten in de actuele zaken, als brandweer, bestemmingsplannen, Cultureel centrumGeffen, woningbouw. Is er een politiek vacuĂźm? Wachten we de verkiezingen af van volgend jaar? Het was een mooie voorbereiding voor een politiek forum geweest. Ja..ja..dat .zou mooi zijn als de stamtafel met een lijst kwam van prioriteiten met daarbij een goede argumentatie, dat zou ons werk een stuk eenvoudiger maken. Dus de raad weet zich geen raad meer!!!! Politieke angsthazen en politiek opportunisme leiden tot verwarring. Nu komt ineens uit de lucht vallen: In Geffen voorlopig geen woningbouw. Het hele contingent van 30 woningen voor Maasdonk per jaar gaat naar Nuland om pressie uit te oefenen op de provincie om WONINGBOUW toe te staan in Heiduien en daarmee de bestemming tot W.AfERWINGEBIED niet van kracht te laten worden. Nuland heeft een duidelijke achterstand. Daar is al in geen 4 jaar een plan gerealiseerd. De verdeelsleutel is immers per jaar 12 woningen in Geffen, 12 in Nuland en 6 in Vinkel. Nuland claimt nu 48 woningen. Maar Maasdonk heeft een moeilijke entree bij de provincie. Dat denken we aan het "gerommel" met bestemmingsplan buitengebied en de onderlinge verdeeldheid (de coupe van 8 !!!!! ! !). Er worden zoveel regels en beperkingen opgelegd, o.a alsje niet ''inbreit" magje ook niet uitbreiden. Dus eerst inbouwen in de KOM. Daarom moet er zeer voorzichtige gemanoeuvreerd worden en mogelijk moeten er "zoete koekjes" gebakken worden voor de provincie om weer in goed overleg te geraken. In Vmkel komen wel 12 extra senioren-woningen, maar die vallen buiten het contingent, en zijn die wel nodig is de vraag. De samenwerking met de Woningbouwstichting blijkt ook 12

al heel stroef te verlopen en zo komt er ook geen sociale woningbouw. De communicatie tussen de wethouders was weer even .zoek, maar is weer gelijmd. De verzoening tussen Betsie en Antoon leidde tot de ontdekking dat ze het samen roerend eens waren en dat ontroert ons maar beroert niet meer en dat is beroerd. We tellen de maanden maar af. .. tot de nieuwe raad... alhoewel er toch schot lijkt te komen in de besluitvonning rond de bouw van de NIEUWE BASISSCHOOL rond de Bonkelaar. Er zijn concrete plannen: de gemeente en het Maaslandse schoolbestuur zijn het in grote lijnen eens. Een bedrag van een kleine Miljoen zweeft nog. De direct betrokkenen, leerkrachten, ouderraden, medezeggenschapsraden weten nog van niks. De bereidheid om te groeien naar EEN BASISSCHOOL lijkt ons een primaire voorwaarde. Er komen klachten over vernielingen in de Papendijk en Dorpstraat over vernielingen in de nachten in het weekeinde. Zijn de daders" discothekelingen" ofvakantievierders of andere nachtravers. Vooral containers, kliko's moeten het ontgelden. Heeft het te maken met "bladval"? De roep om meer politietoezicht wordt met klem gehoord. Er moet wijktoezicht komen en buurtpreventie ofkunnen onze inwoners zelf wat meer doen b.v. het aanbrengen van "FLITSLAMPEN" en geluidsalarmering, meer verlichting in de nacht, en containers niet te vroeg aan straat zetten. Gelukkig horen we ook goeds van onze jeugd. Neem onze JEUGDKAMPIOEN banketbakker. Jochem van Bergen. Bakker Rene Brands had zijn talent ontdekt en gezorgd, dat hij bij een topz.aak terecht kwam in Vugt. Daar is dat talent helemaal tot ontplooiing gekomen. Kijk, dat is nog eens een voorbeeld. Jochem proficiat. De stamtafel wil wel eens proeven!!! Het aangekondigde onderwerp; KINDEROPVANG in Maasdonk leidde tot heftige discussies over de noodzaak , de zin ende gevolgen. Niet iedereen is ervan overtuigd, dat er KINDEROPVANG nodig is. Het is aan de ouders om de afweging te maken. Ook zijn er veel situaties, waarin beide ouders een zodanige functie hebben, dat kinderopvang noodzakelijk is. Langdurig uit je werk zijn brengt veel problemen met zich mee. Arbeidsprocessen en verhoudingen veranderen snel Later blijkt dikwijls dat herintreden zeer moeilijk is. Er zijn voor- en nadelen op te noemen van kinderopvang. Bij onze kleine gezinnen is de dagtaak om een ouder, die opvangtaak te geven door het machinepark, dat we bezitten ook niet zinvol. Men moet blijven deelnemen aan maatschappelijke processen om bij te blijven. Opvoeden doen zeker de ouders samen. Een parttime-situatie voor beiden is ook dikwijls moeilijk te bereiken. De ouders moeten wel beschikbaar zijn, waar dat nodig is, daarvoor dienen zaken geregeld te zijn en dat betekent, dat er wordt gekozen voor een kortere werkweek ofeen flexibele werksituatie. Bovendien is kinderopvang geen "dumpopvang" zoals sommige beweren. Het is dikwijls heilzaam voor de ontwikke-


ling van het kind en zijn/haar sociale vaardigheden. De kin-

deropvang moet daarom aan veel eisen voldoen, dus van goede kwaliteit zijn. In 2003 krijgen de invoering van de W.B.K (Wet Basisvoorziening Kinderopvang) en daarin is verplichte toetsing van de kwaliteit opgenomen en gewaarborgd, de gemeente moet alleen voorwaarden scheppen, werkgever en werknemer dragen de kosten. De kleuteropvang blijft hetzelfde. Ouder zijn in deze complexe wereld is niet eenvoudig. Ouders zijn beslist bereid om hun opvoedingstaak te volbrengen. Soms zijn ouders onvoldoende toegerust Die verantwoordelijkheid is overal voelbaar. Vanzelfsprekend is de welvaart, de menswaardige vrijheid van leven en denken, het individualisme, het televisieen computertijdperk, de vertechnisering en de voorhanden zijnde speelgoed bergen van grote invloed. De vaste patronen van vroeger zijn er niet meer. Vroeger werden veel zaken verwaarloosd ofweggestopt, denk aan de gehandicapten, lichamelijk en geestelijk gestoorde kinderen. Gelukkig zijn daarvoor nu specialisten, gezins- en gedragstherapeuten. Er is aandacht voor b.v. autistische kinderen enz. Het aanbrengen van structuren bij kinderen is een zware opgave voor de ouders. Samenwerking tussen ouders opvang en scholen is een grote noodzaak. U zult begrijpen, dat er soms heftige polimieken ontstonden aan de tafel en er een driftig hamerende voorzitter nodig was. Dit onderwerp komt zeer zeker nog terug op de agenda. Rauwe boerenham

32s € 1 41

100 gr.

1122

4 houthakkerssteak Normandische kipfilet Kalfsschnitzel

100 gr.

€4H

275 € 1ll

42s € 1~

100 gr.

Er is binnenkort weer een vergadering over ons DORPSI-nnS; het blijft een discussie zonder einde. De Aloysiusschool ombouwen en de bejaardenwoningen van de HarrieSchoutenstr. verplaatsen naar de vrijgekomen ruimte bij Klavertje Vier is al een oplossing. Ook is erweer een hoorzitting over de toekomstige bedrijventerreinen gepland. Maar zolang de provincie ook die uitbreiding dwarsboomt, door er een claim op te leggen als waterwingebied is dat gebakken lucht of"windowdressing". Maar de opschorting kost zoal f 40.000.- perjaar. Daarom is een krachtdadig, weloverwogen, maar ook een voorzichtig, doch vooral een eensgezind beleid nodig. De volgende stamtafel is op 11 november in café GOVERS van 10.30uurtot 12.-uurmeteenuitpraattot 12.30uuren dan onder voorzitterschap van Rien van Zantvoort. Elst 2 tel 5326002. Van stamtafel 145 Voor op- ofaanmerkingen de Prins tel. 0412640982 Ook U bent de volgende keer van harte welkom

Kunt u een keukengehein,pje bevvaren?

Geldig van 29 oktober t/m 3 november 2001

Gebraden frikandeau

100 gr.

4 pepersteaks Normandische kipfilet

2 25 122Q

€ 1°2 € 5§

100 gr.

Mexicaanse vleesrolletje per stuk 2ll € 1 34 Ei-baconsalade

100 gr.

2~

€ 12!

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst

500 gram

4,

W

fü u ze chuis eens lekker verrassen? Kom dan rijden, Je heerlijke bak-, braad- en

sroofwcken naar de Keurslager:. Want die heeft verstand van lekker vlees en kent tal van berci• dingswijzeo; die bij best aan u door wil geven.

Geldig van 5 t/m 10 november 2001

95

De heerlijke bak-, braad- en stoofweken

500 gram

4

,

Keurslager bij u in de buurt, wanr daar doen wc nier geheimzinnig over.

Keurslagerij

VANTUYL

Saucijzen

95

Voor nog,- tips en rea:p<en kijkt u in h<t blad 'Koken mcr de Keurslager' of op www.kcurslager.nl. Op de site vindt u ook het adres van de

KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

L----- -- -- ------------'------ -------- ------- 13


MET PASTOOR VERBAKEL NAAR ROME VAN 6 TIM 10 OKTOBER 2001 Elk jaar kijken we met Pasen en Kerstmis naar de t.v. als de Paus de zegen geeft aan alle mensen op het St. Pietersplein. Het bekende Urbi et Orbi. Dan lijkt het allemaal zo ver weg. Tot je de kans krijgt om er zelf rond te wandelen op dat immense grote plein voor de St. Pieter. Dit overkwam ons en nog 23 parochianen uit Nuland, Geffen, Vmkel en enkele mensen uit Heesch, Tilburg en Nijmegen. Pastoor Verbakel had namelijk het plan opgevat om bij gelegenheid van het 50 jarigjubileum van de Nulandse kerk een reis naar Rome te organiseren. Net als bij de reis naar Israël in 1999 bleek ook nu weer dat de Nulandse pastoor een goede reisleider is. Voorafgaand aan de 5daagse reis naar Rome hebben we twee bijeenkomsten gehad om ons voor te bereiden en nader kennis met elkaar te maken. Hieronder volgt ons verslag van dag tot dag. Op zaterdag 6 oktober moesten we al vroeg uit de veren. Om 5 uur verzamelen op het kerkplein in Nuland waar we gezamenlijk met de bus zouden vertrekken naar Schiphol. Door familieleden en Herman en Pieta Roelofs en Bert van Griensven werden we uitgezwaaid. Vanwege de strenge controle moesten we 3 uur tevoren op Schiphol zijn. De vliegreis duurde ruim 2 uur en om ± 12. 00 uur arriveerden we in Rome, waar een bus ons naar het hotel "Picolle Anchelle Christo Re" aan de Via Aurelia 3 25 in Rome zou brengen. Dit hotel ligt dicht bij het Vaticaan. Zo gebeurde het dat we om half 4 met z'n allen naar 't St. Pieterplein wandelden. In groepjes gingen we daar de omgeving wat verkennen en natuurlijk alvast een kijkje nemen in de St. Pieter. Nou dan zie je nog eens een kerk van formaat, zo groot, zo moo~ dat moet je gewoon zelfgezien hebben. Je kijkt je ogen uit. Met een plattegrond van de voornaamste bezienswaardigheden liepen we rond in deze prachtige kerk. 's Avonds hadden we in een ander hotel het diner. Daar zouden we alle andere dagen ook de maaltijden gebruiken. Beide hotels werden gerund door religieuzen. Zondag 7 oktober gingen we om 9 uur met de bus naar de kerk van de Friezen, waar rector Smits ons uitleg zou geven over deze kerk. Om halfelfbegonde eucharistieviering. Pater Marcel Chappin vierde tevens zijn 25 jarig priester-jubileum. Pastoor Verbakel ging mee voor in deze dienst. De kerk zat stampvol o.a. met scholieren uit Den Bosch en Haarlem. Allemaal Nederlanders onder elkaar. Na de mis nog wat gedronken op het binnenpleintje en daarna meteen naar het St. Pietersplein. Deze morgen zou de Paus tijdens een plechtige viering zeven mensen zalig verklaren. Hun portretten hingen op grote doeken voor de St. Pieter. Het was erg druk op het plein en toen wij met onze groep aankwamen was het Pater Noster net begonnen. Na de zegen reed de Paus rond tussen het publiek in zijn bekende pausmobiel. Wrj konden dat mooi op afstand bekijken. Op grote scher14

men kon je de Paus beter zien natuurlijk. Na de lunch gingen we in groepjes weer terug naar de St.Pieter want we wilden nu de koepel in naar boven. Eenmaal boven aangekomen na 320 treden gehad te hebben, genoten we van een prachtig uitzicht over Rome. Het weer was trouwens schitterend gedurende ons verblijf in Italië, gemiddeld zo'n 25 °. We bezochten ook nog de Schatkamer onder de St.Pieter. hier staan o.a. kelken, monstranssen, pauselijke gewaden en relikwieën tentoongesteld. 's Avonds nog naar een café op de hoek van de straat geweest. Er heerste een gezellige sfeer onder elkaar en ofje dan op een bierkratje moet zitten of op een stoel, langs een drukke verkeersweg, dat deed er niet toe. We hadden plezier met elkaar. Maandag 8 oktober. Deze dag vertrokken met naar het Colosseum o.l.v. een Nederlandse gids. Het is een groot bouwwerk. De afinetingen van de ellips zijn 188 bij 156 meter. Het gebouw was verfraaid met zuilen en beelden, die nu verdwenen zijn. Het Colosseum kon worden afgedekt met zeildoek om de toeschouwers te beschermen tegen zon en regen. In het Colosseum kijkt men uit op de arena, waarvan het grondvlak is verdwenen. Daarom zien we er nu de vele vertrekken ondergronds, waarin o.a. de dieren werden ondergebracht en waar decors konden worden opgeborgen. De Romeinen waren liefuebbers van nogal bloedige spelen. Naast gladiatoren gevechten had het Colosseum ook grote jachtpartijen op het programma staan. Met brood en spelen kon het Romeinse volk lang tevreden worden gesteld. We liepen vervolgens langs de triomfboog van Constantijn naar het Forum Romanum. Dit gebied was tot aan het einde van de Republikeinse tijd het centrum van handel, religie, politiek en rechtspraak. Nu zijn er o.a. de restanten van tempels en kerken te zien. Studenten waren met opgravingen bezig. Vandaar gingen we naar de Piazza del Campidoglio, een groot plein met o.a. het gemeentehuis van Rome en een museum. Na de lunch gingen we op eigen gelegenheid de stad verkennen. Ons groepje bezocht de Trevifontein, de Spaanse Trappen en het Pantheon. Dit is het enige architectonische klassieke monument dat in Rome intact is gebleven. In 1929 werd het de Nationale Kerk van alle Italianen. Op aanraden van Pastoor Verbakel bezochten we ook de kerk van St.Ignatius, een schitterende kerk ook. Er werd ons verteld dat er in Rome meer kerken zijn, dan dagen in een jaar. Op de Piazza N avo na, een groot plein met 2 fonteinen, hebben we ijs gegeten en via het kolossale monument van Victor Emannuel II weer terug naar de bus. 's Avonds zijn we nog naar het ST.Pietersplein gewandeld, de verlichting van de St.Pieter viel ons wat tegen. Op een terrasje spraken we nog met mensen uit New York. Dinsdag 9 oktober. Deze dag brachten we een bezoek aan het Vaticaans Museum en de Sixtijnse Kapel. Met een Nederlandse gids liepen we door verschillende gangen met prachtige marmeren vloeren, beschilderde plafonds, fraaie


gobelins aan de wanden en heel veel beeldhouwwerken. Er waren ook een aantal binnenpleintjes met fraai beeldhouwwerk. Zelden zo'n mooi museum gezien, wat een pracht en praal. De Sixtijnse Kapel, gerestaureerd en schoongemaakt was zeer de moeite waard. We namen er ruim de tijd voor om de prachtig geschilderde bijbelse taferelen van Michelangelo aan het plafond te bewonderen. We deden dat m.b. veen plattegrond. De gids nam ons vervolgens mee onder de St. Pieter, daar liggen de pausen begraven, ook het graf van St.Petrus hebben we gezien. We kregen te horen hoe een paus begraven wordt: eerst in een houten kist, vervolgens een zinken kist, daar omheen een kist van kersenhout. Deze wordt vervolgens in een marmeren sarcofaag geplaatst. Zo kom je nog eens wat te weten. ' s Middags gingen we naar de Catacomben van St.Callixtus, deze bevinden zich buiten de stadsmuren aan de Via Appia. We ontmoetten er Pater Van den Berg uit België die op humoristische wijze uitleg gafover deze oudste begraafplaats van de Christelijke gemeenschappen in Rome. In vier verdiepingen onder de grond zijn daar destijds zo'n 500.000 christenen begraven. We kregen een indrukwekkend gangenstelsel te zien met o.a. de crypte van St.Cecilia. Het was heel bijzonder om tussen al die graven te lopen. Het laatste onderdeel van het programma was de kerk St.Paulus buiten de muren. Wederom een prachtige kerk. 's Avonds kwamen we bij elkaar voor een evaluatie. Iedereen vond het een geweldige reis, veel gezien en ondernomen. Tourleader Pastoor Verbakel kreeg complimenten voor de organisatie van alles. De onderlinge contacten verliepen heel goed en iedereen voelde zich thuis in de groep. Woensdag 10 oktober. Deze dag moesten we om 10 uur de koffers gepalct hebben. Om 11.45u zou de bus ons weer naar het Leonardo da Vinci vliegveld brengen. Tot die tijd konden we nog wat op eigen gelegenheid doen. Sommige gingen winkelen, anderen met de bus naar St. Jan van Lateranen, en wij, Ernest en ik, gingen nog even~ het St. Pietersplein. Om 10.00 u was er een algemene audiëntie en we zagen de Paus voor de 2de maal, nu wat dichterbij. We namen afscheid van het Vaticaan, van Rome. Een bruisende stad met prachtige gebouwen, kerken, pleinen en fonteinen. Het bezoeken meer dan waard.

Youth Jeugdmode opende op 11 september de deur van haar nieuwe winkelpand aan het Dorpsplein in Geffen. De jongeren.modezaak, gespecialiseerd in kleding met een maatje meer ofminder, wordt gerund door Rianne en Karien. Zij besloten al het geld dat zij tijdens de opening hadden ontvangen te schenken aan een goed doel. Gilbert van de Meulenreek, wiens echtgenote Rianne samen met Karien in de kindermodezaak staat, vertelt dat het voor de dames en hem niet moeilijk was om een geschikt goed doel te vinden voor het geld dat ze kregen. "Scouting Geffen krijgt helemaal niets cadeau. Ze kunnen geen gebruik mak.en van sponsors en reclame zoals het jeugdvakantiewerk. Ze organiserenjaarlijks enkele acties om geld in te zamelen. Daarnaast wordt er contributie geheven. Desondanks kunnen de kinderen altijd gratis mee op kamp. Er worden regelmatig speciale groepsactiviteiten gehouden. Naast plezier lerende kinderen ook wat discipline en respect is. Niet dat de kinderen 'afgericht' zijn - maar ze gedragen zich en luisteren goed naar de leiding. Veel ouders zijn de scoutingleiders en -leidsters daar dankbaar voor," verklaart Gilbert. Kabouter- en welpenleider Chrisjan van Dinther en penningmeester Rob Ceelen zijn Youth en de familie Van de Meulenreek op hun beurt weer heel dankbaar. Welke bestemming gaat het geldbedrag krijgen binnen scouting? "We besteden het geld aan nieuw pionierhout en nieuwe spelmaterialen. Met name het pionierhout is hard nodig. Naast het feit dat de palen behoorlijk hard slijten, werden we tijdens Effe noar Geffe geconfronteerd met vandalisme. Onbekenden hadden onze gepionierde werkstukken gesaboteerd en vernield. Hierdoor is veel materiaal onbruikbaar geworden en zijn we toe aan nieuw pionierhout," vertelt Chrisjan. Rob vult aan: ''Vóór de kerst gaan we Youth Jeugdmode en haar eigenaars op ludieke wijze bedanken voor hun steun en vrijgevigheid Wat dat is, houden we nog even geheim."

Kees Jongeneelen en Ernest van Hövell.

YOUTH JEUGDMODE VERBLIJDT SCOUTING MET GELDBEDRAG Zelfiets schenken is het leukste cadeau. Onder dat motto schonk YouthJeugdmode uit Geffen op vrijdag 5 oktober een cheque van 750 gulden aan Scouting Geffen. De jeugdenjongerenvereniging kan zulke schenkingen goed gebruiken. Het bestuur en de leiding van Scouting Geffen is Youth en de familie Van de Meulenreek dan ook zeer erkentelijk.

Fotobijschrift: De dames van Youth Jeugdmode overhandigen Scouting Geffen een cheque ter waarde van 75 0 gulden, in aanwezigheid van een groot aantal leden en leiders van de verschillende spe/takken van de vereniging. 15


Prinsenbal 2001 Zaterdag, 10 november 2001 in Café-Zaal de Gouden Leeuw

Onthulling van de Prinsen Carnaval 2001 Aanvang 20. 00 uur. Met medewerking van de Raden van Elf van het Rottenrijk en het Waoterrijk EN SHOWPROGRAMMA MET O.A.: Hofkapel De Waoterbloazers De Pompzwengels Dansgarders: De Waoterdrupkes - De Waoterspetjes De Rottenrijkerinnekes DE KRUIPERS ACT VAN GEFFEN EN NULAND

LUV' ??? JAN ROEMER MARC VAN ROSMALEN

Prinsenreceptie Zondag, 11 november 2001 in Café-Zaal de Gouden Leeuw Maak feestelijk kennis met de Prinsen van het Rottenrijk en het Waoterrijk U bent van harte welkom vanaf 13. 00 tot 18.00 uur Diverse clubs uit de regio zullen aanwezig zijn. Start Carnaval 2002 met de Maasdonkse Prinsenreceptie in Café-zaal de Gouden Leeuw 16

Gesponsord door WIHABO DRUKKERIJ EN STI LICHT VERHUUR.


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN.

tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres:

Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00tot 19.00uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09. 00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 2100) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven

Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19. 00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort

Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel 073 - 534 21 00, tst.160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt uhet gemeentehuis bellen(tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnwnrner van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK SEPTEMBER 2001 Geboorten: 05-09 NikkiHenricaFransisca van Erp 06-09 Merel Anne Lucia van Zoolingen 12-09 Sterre Josya Hijzen 13-09 Marsha Maria Wilhelmina Henrica Rovers 14-09 Daphne Lamberdina Johanna van Stiphout 18-09 Lindy Johanna Gerarda Janssen 19-09 Lynn Maria Adriana Kaylynn Steenbergen 20-09 Marlie Petronella Maria Langenhuijsen 20-09 Anne Petronella Geertruda Sluijter 21-09 Dirk Petrus Cornelis van Zantvoort Overlijden: 03-09 ElisabethAntonia Savelkouls-vandenHeuvel, 75 jaar 07-09 Wilhehnina vandenBosch-vanVugt, 74jaar 11-09 Wilhelmus Franciscus Ruijs, 78 jaar 22-09 Bertha Frederika Josephina Herbrink, 87 jaar 23-09 Karel van Santvoort, 75 jaar 24-09 Johannes Henricus Antonius Spierings, 61 jaar

GEVRAAGD Hulp inde huishouding voor 8 uur per week. Mag tijden zelfindelen. Voor inlichtingen telefoon073 532 3812 17


interim management mediation

advocatuur training en coaching

SPECIALISATIES BEDRIJVEN

PARTICULIEREN

huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

familiezaken arbeidsrecht burenrecht

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot: mr drs H.J. Bonenkamp. telefoon 073 53 24449


Mt;ZIEKVERENIGING .. Willc:n Is Kunnen"

'cffc:n W.I.K. Nieuws Nederlandse Kampioenschappen majorettes

Niet alleen blaaskapel De Pompzwengels zorgt ervoor dat Geffen regelmatig op de kaart gezet wordt, ook enige majorettes van onze vereniging doen dit. Op het moment dat we dit WI.K nieuws aan het typen zijn, breken er spannende dagen aan voor Gerdiene de Poot, Janneke Sleutjes, Sanne vdLeest, CarolaDoodkorte, Astrid vd Berg, Angela vd Wouw, Stephanie Witlox en Laurie Humpig, zij zullen dit weekend (20 oktober) en/ofvolgend weekend (28 oktober) deelnemen aan een belangrijke wedstrijd in Arnhem en/ofEindhoven. Hoe deze wedstrijden zijn verlopen leest u in de volgende Torenklank.en. Femke Pepers en Evelyn Lepoutre allebei trainsters van de diverse majorettes groepen zitten zelfook niet stil op het gebied van wedstrijden en concoursen. Beide dames zullen op 11 november deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen voor majorettes te Nederweert. Evelyn en Femke, allebei oud-leden van ons majorettenkorps, tramen de miniretten en majorettes al een hele tijd, de tijd die ze daarnaast nog over hebben, besteden ze voor het tramen op eigen dansen en techniek. Reeds eerder hebben zij deelgenomen aan dit kampioenschap met bijzonder goed resultaat. Dat ze dit op 11 november weer zullen doen, daar twijfelen we niet aan. We wensen Evelyn en Femke heel veel succes en hopen dat zij met hun supporters een leuke en goede dag beleven in Nederweert. Europese Kam pioenschappen Pompzwengels

Zondag 7 oktoberwashetdanzover, 's-morgensom09.30 uur vertrokken De Pompzwengels en supporters met de bus naar Veenendaal Vrij ontspannen begonnen De Pompzwengels rond de klok van 11.00 uur met het inspelen en afstemmen van de instrumenten en toen was het moment daar: het optreden! Vrij ontspannen zaten ze op het toneeL de supporters daar in tegen zaten gespannen in de zaal. Na het teken van de jury branden De Pompzwengels los, ze bliezen de diverse nummers zoals we dat van hen gewend zijn, op tempo, met dynamiek en oeuvre en met veel enthousiasme. Na het optreden werd er meteen gefilosofeerd en gespeculeerd hoe het optreden beoordeeld zou zijn. De supporters gaven eerliJk hun mening, sommige vonden het perfect, weer andere vonden het soms te behoudend, De Pompzwengels zelf waren tevreden en de jury...........?

De jury ook, met een gemiddeld aantal punten van 77,04 behaalden ze een dikke tweede prijs in de afdeling Bergklasse waarin ze uitkwamen. Met drie punten meer hadden De Pompzwengels een eerste prijs gehad. De winnaar van die dag, een Tsjechische kapel, ging aan de haal met de eerste prijs en had een puntengemiddelde van 93,01. (de puntentelling tijdens een concours gaat als volgt; ongeacht in welke klasse met uitkomt krijgt men een derde prijs als het gemiddelde punten aantal tussen 60-70 punten ligt, een tweede prijs als het gemiddelde aantal punten tussen 70-80 punten ligt en een eerste prijs als het gemiddelde punten aantal ligt tussen 80 - en meer) Na het optreden hebben de supporters en de blaaskapel zelfnog volop genoten van de vele andere kapellen die gedurende deze dag deelnamen aan het concours. Geweldig waren de optredens uit de topklasse en niet-amateur klasse, zoiets hoor je niet vaak bij je in de buurt. Rond de klok van 20.45 uur vertrok de bus weer richting Geffen, in het clublokaal werd het glas nog geheven op de goede prestatie. Via deze weg bedanken De Pompzwengels de meegereisde supporters voor hun aanmoedigingen en het welslagen van deze dag!!

v¡ ,

o

d

i

o

Vl~

l}

FM

106 . 3

0

Week van het Nederlands Product bij Radio Vladeracken

Radio Vladeracken, de lokale omroep voor de gemeente Maasdonk, zendt jaarlijks enkele speciale themaweken uit. Hieraan doen alle programmamakers actiefmee. Binnenkort is het weer zover: dan staat van vrijdag 19 tot en met donderdag 25 oktober de Week van het Nederlands Product geprogrammeerd. Alle programma's draaien dan uitsluitend populaire Nederlandse muziek uit het verleden, het heden èn de toekomst. De diskjockeys keren terug naar de bloeitijd van de Blue Diamonds en Heintje, laten hun haar groeien op de klanken van Zen en Earth & Fire, stappen met Spargo en Maywood de disco in en maken tot diep in de nacht de dansvloer onveilig op de klanken van 2 Unlimited en de Venga Boys. Radio Vladeracken maakt zeven dagen lang duidelijk waar een klein land groot in is, tijdens de Week van het Nederlands Product van 19t/m25 oktober. Radio Vladerackenis te behristeren via etherfrequentie 106.3 FM, in Maasdonk op kabelfrequentie 87.5 FM en als achtergrondsignaal bij Vladeracken Tekst-TV. 19


WEL-ZIJN IN MAASDONK IS MAASDONK 'OUDERENPROOF'?

OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING

Op dinsdag 20 november a.s. zal het CDA afdeling Maasdonk eenthema-avond verz.orgen voor alle 55-plussers. Deze avond wordt gehouden in de Ontmoetingsruimte bij het Martinushuis te Nuland van 19.30 tot 22.00 uur.

De jaarlijkse Collecte van de Nierstichting heeft in Geffen opgebracht / 2.730,45. Onze dank gaat vooral naar onze collectanten en onze milde gevers die gezamenlijk dit mooie bedrag bij elkaar gebracht hebben, heel hartelijk dank. Namens de Nierstichting en contact personen Joke Langens en Dina v. Gogh.

Ook voor Maasdonk is een van de grootste aandachtspunten de groep ouderen nu en in de toekomst. Aan de hand van de huidige gegevens en de prognoses voor de toekomst willen we met de aanwezigenpraten over ontwikkelingen die gaande zijn en wat dit betekent voor het welzijn van de ouderen en voor de componentenwonen en zorg. We proberen met elkaar een goede balans te vinden voor een goede toekomst zodat we deze met vertrouwen "ouderenproof' tegemoet kunnen zien. Een drietal sprekers zijn bereid gevonden hun inbreng te leveren aan deze avond. - Vanuit de de verzorgingshuizen Mevrouw Wtlhehn - Woningbouwstichting Maasland -Rigom Na een korte inleiding van onze wethouder, Betsy van Bakei zal als discussieleider optreden de heer Lambert van Nistelrooy. Genoemde sprekers zullen ieder op hun werkterrein hun zegje doen. Daarna zullen we met elkaar in gesprek gaan en kunnen vragen gesteld worden aan de aanwezige inleiders over de gegeven informatie. Tot slot zullen we in een korte samenvatting trachten conclusies te trekken: "Zijn we in balans ?" en "Is Maasdonk ouderenproof?'' Alle 55-plussers en andere geihteresseerden van Maasdonk zijn welkom. Wtj zien U graag terug op dinsdag 20 november in de ontmoetingsruimte bij het Martinushuis. Bestuur CDA afd. Maasdonk

-~) JIJ~

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

$m(t~

en

omstreken

J...,

• Autorijople1ding in 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame instructeurs • Theoriecerttficaat in 1 dag • Voor meer informatie lel : 0900 • RIJ ■ e-WIJS voor snttlle rijopleidingen I of •urf naar www..smltsonllno.nl

20

MISSIZ ONTWIICKDIIG

~

GUn1I

~

'

_.,. • )

(". .

..

_'_ " ~•'Y'" .'.'·•:,:-,; -

Solidaridad presenteert Kuyicbi ._,... ~~~~! A fair jeans uit Peru, Mexico en Brazilië. f!\:n:'., 1

Kuyichi ( spreek uit Koejietsjie) betekent regenboog in een inheemse Peruaanse taal. Het is het symbool van het goede en van veelkleurigheid. Een naam die Solidaridad dus niet voor niets gekozen heeft voor haar fair trade kleding. Het verhaal begint bij de grondstof voor kleding: katoen. Katoen is, integenstelling tot zijn zuivere imago, een product dat met veel bestrijdingsmiddelen geteeld wordt. Voor kuyichi-jeans gebruikt Solidaridad wel schone katoen van de coöperatie Oro Blanco uit de Cariete-Vallei in Peru. Een deel van die katoen is biologisch en heeft een SKAL-keurmerk; de rest is "in transitie "naar biologische teelt. De jeans worden genaaid bij drie bijzondere kledingateliers, één in Mexico en twee in Brazilië. Het atelier in Mexico is eigendom van Max-Havelaarko:ffieboeren en biedt werkgelegenheid aan jongeren die anders naar de grote steden zouden trekken. Het atelier is een verademing ten opzichte van de reguliere ateliers: ruim en licht, schoon, een fatsoenlijk loon en nonnale werktijden. De ateliers inBrazilië zijn bijzonder omdat ze ejgendom zijn van de werknemers zelf Gezamenlijk wordt de gang van zaken bepaald. Het spreekt vanzelf dat daar ook de arbeidsomstandigheden en de lonen goed zijn. Kuyichi-jeans en Solidaridad laten zien dat 'bedrijfsmatig efficiënt' samen kan gaan met menswaardige en milieuvriendelijke productie. Duurzame productie als voorbeeld voor de hele kledingsector. Sterker nog: duurzame productie als norm! MOVGeffen.


NATIONALE DISCOTHEKENWEEKEND Discotheek Dorsvlegel geopend voor ouders met kinderen en overige belangstellenden. Zondag 4 november 2001. Ter gelegenheid van het Nationale Discothekenweekend 2001 opent Uitgaanscentrum Dorsvlegel op zondag 4 november van 16.00 tot 19.00 uur haar deuren voor ouders van bezoekers, gemeente, politie, omwonenden en andere belangstellenden. Belangstellenden zijn van harte welkom zelf te ondervinden wat er allemaal gebeurt om jeugd een veilige avond uit te bezorgen. Er is gelegenheid om vragen te stellen over brandveiligheid, vervoer, huisregels, etc. Bezoekers zullen ontdekken dat met betrekking tot de veiligheid kosten noch moeite gespaard worden. Daarnaast biedt Uitgaanscentrum Dorsvlegel aan jongeren onder 16 jaar de mogelijkheid om deze dag samen met hun ouders de sfeer te komen proeven van een echte disco! Regelmatig wordt er in Uitgaanscentrum Dorsvlegel op zondagavond een thema georganiseerd, bijvoorbeeld een schuimparty, beachparty of popcomparty. Ook deze middag zal een thema meekrijgen, namelijk: après-ski-party. De dj draait de leukste après-ski muziek en natuurlijk zal de top-40 muziek niet ontbreken. Bovendien zal het regelmatig echt gaan sneeuwen in de zaal. Dus ben je jonger dan 16 jaar... neem je ouders mee en kom langs ... als je durft!

Bij binnenkomst ontvangt iedereen een gratis consumptie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.dorsvlegel.nl. ofbellenmet UitgaanscentrumDorsvlegeL Brugstraat43 te Vinkel, tel. 073 532 2159

CDA AFDELING MAASDONK Collectief vraagafban kelij k vervoer Door de gemeenteraad is in de raadsvergadering van 18 september jl. uitvoerig gesproken over het CollectiefVraagafhankelijk Vervoer (CVV). Vanuit het oogpunt dat verbetering van het openbaar vervoer wenselijk is heeft de CDAfractie ingestemd met het CVV, dit onder de voorwaarde dat dit niet ten kosten mag gaan van de WVG-ers. Dit betekent dat de huidige vervoersvergoedingen gehandhaafd blijven en dat aanvullende dekking gevonden dient te worden voor de kosten van het CVV voorzover het betreking heeft op openbaar vervoer. De kosten zijn afhankelijk van het aantal reizigers en bedragen voor een periode van 3 jaar maximaal circa tl 50.000,- per jaar. Door de andere gemeenten in de regio is hiermee niet ingestemd. Naar verwachting zal een oplossing worden gevon-

den dat alsnog overgegaan wordt tot een vervoerspas voor WVG-ers en dat deze fl. 0,80 per zone betalen in plaats van fl. 2,00. Het verschil wordt dan achteraf in mindering gebracht op de vervoersvergoeding. Maakt iemand met een WVG-indicatie geen gebruik van het CVV dan blijft de huidige vervoersvergoeding gehandhaafd. Maakt iemand met een WVG-indicatie wel gebruik van het CVV dan vindt afhankelijk van het aantal gereisde zones een verrekening plaats met de vervoersvergoeding. Brandweergarage De bouw van de brandweergarage verloopt niet zo vlot als wij vooraf gehoopt en verwacht hadden. Van de locatie nabij de rotonde te Geffen is een schetsontwerp gemaakt. Dit had echter niet de goedkeuring van de provincie. Rekening houdende met de opmerkingen van de provincie dient het schetsontwerp aangepast te worden. Procedurele aspecten leiden dus tot een vertraging. Wij betreuren dit. U mag er echter van overtuigd zijn dat de bouw van de brandweergarage de hoogste prioriteit heeft. Ombouw rijksweg Op dit moment vindt de Europese aanbesteding plaats van de ombouw van de Rijkweg. Op basis van de huidige inzichten kan nog dit jaar tot aanbesteding worden overgegaan. Dit betekent dat in begin 2002 met de uitvoering kan worden begonnen. De ombouw van de rijksweg ligt dus op schema. Evenals vele inwoners maken wij ons zorgen over de verkeersoverlast in de kernen tijdens de ombouw. De CDAfractie is van mening dat de gemeente nadrukkelijk betrokken dient te worden bij onder meer de planning van de werkzaamheden en het maken van afspraken over de omleidingroutes. Daar waar nodig zal de gemeente tijdelijk aanvullende maatregelen dienen te nemen om de verkeersveiligheid te waarborgen en de overlast te minimaliseren. Een goede communicatie hierover met de burgers is van groot belang. Binnen de gemeente is één centraal aanspreekpunt een must.

Vragen of opmerkingen Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Betsy van Bakel (5322735), Rini van de Ven (5321653), Mark van der Doelen (5324385), Ton van der Leest (5323709). Ook kunt u mailen naar: rini. ven@planet.nl

BOLLEBOZEN Aan de universiteit van Maastricht is Jeske van Ravenstein geslaagd als Doctorandus in de Gezondheidswetenschappen. Zij voltooide de opleiding gezondheidswetenschappen met als afstudeerrichting 'Geestelijke Gezondheidkunde' . 21


R I GO i\l Persbericht Zwemmen voor senioren in het maasland De Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland (RIGOM) organiseert in samenwerking met de ouderenorganisaties, zwemmen voor 55-plussers. Op dit moment maken zo'n 800 ouderen uit de hele regio Maasland gebruik van de mogelijkheid om in het Golfbad in Oss te zwemmen op speciaal voor ouderen gereserveerde tijden

Zowel beginners als gevorderden kunnen op deze tijden deelnemen aan: * Watergymnastiek * Leszwemmen * Vrij zwemmen De watergymnastiek en het leszwemmen staan onder deskundige leiding van Meer Bewegen voor Ouderen docenten/zweminstructeurs. Er zijn nog vrije plaatsen op: * Dinsdag van 15.15 tot 16.15 uur (instructiebad) * Dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur (golfbad) * Donderdag van 15.15 tot 16.15 uur(instructiebad) Houdt u bij het maken van uw keuze wel rekening met het feit dat de temperatuur van het water in het instructiebad ca. 27,5°C is en de temperatuur van het water in het golfbad ca. 29,5°C. Seizoenkaarten zijn te koop op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur, bij de R.I.G.O.M., Schadewijkstraat 6 te Oss (ingang Prof Regoutstraat). Een seizoenkaart voor een heel zwemseizoen kost f 110.-. Voor meer informatie: RIGOM, Anne-Frans Paridaans, Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss, tel. (0412) 63 30 43

GofiiI.vöiiöu In september werden de laatste buitenwedstrijden en de eerste binnenwedstrijden verreden. Op 8 en 9 september was er een dressuurwedstrijd in Berlicum Door de vele regen was de bodem erg nat en viel het niet mee om een goede dressuurproefte laten zien. In de 22

klasse L 1 behaalde Mieke van Erp 168 punten en Ingrid van Erp 146 punten. In de klasse M2 behaalde Linda Pluymers 146 punten, en in de klasse Zl behaalde Berdi Tielemans een 3e prijs met 179 punten. De week daarna ging Berdi alleen naar Uden en behaalde daar twee eerste prijzen met 187 en 182 punten. Ingrid van Erp reed de eerste binnenwedstrijd in Vught en scoorde 150 punten in de Ll. Het laatste weekend van september was er een indoor-wedstrijd in de nieuwe manege in Berghem. klasse L 1: Mieke van Erp 4e met 167 punten klasse Ml: Barbara van Wanrooij 153 punten klasse Zl: Berdi Tielemans 170 punten

R I GO l\,I Persbericht Verkooptentoonstelling van handwerkstukken gemaakt door senioren Op zaterdag 10 november a.s. organiseert de Welfare afdeling van het Rode Kruis in samenwerking met de Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland en de ouderenorganisaties, een verkooptentoonstelling van handwerkstukken gemaakt door senioren.

De verkooptentoonstelling begint om 10.30 uur in het Rode Kruisgebouw, Kromstraat 45 te Oss. Wekelijks komen senioren uit Oss in diverse ouderensociëteiten bijeen om op een actieve manier creatiefbezig te zijn met het vervaardigen van allerlei soorten handwerkstukken. Zij worden hierbij begeleid door Welfarevrijwilligsters van het Rode Kruis. Op zaterdag 10 november presenteren handwerkgroepen de handwerkstukken die zij in het afgelopen jaar gemaakt hebben. Op de tentoonstelling kan iedereen de handwerkstukken bekijken en ook kopen. Daarnaast kunnen senioren die mee willen gaan doen aan een handwerkcursus hierover inlichtingen krijgen van de dames in de handwerkstands. In bijna iedere wijk is er wel zo'n wekelijkse handwerkcursus voor senioren. Iedereen is van harte welkom op de verkooptentoonstelling op: Zaterdag 10 november a.s. van 10.30 tot 15.00 uur in het rode kruisgebouw, Kromstraat 45 te Oss. De toegang is gratis!!


PARTIJ•~ MAASDONK

wen, zodat op langer termijn de levensstandaard voor de hele gemeenschap op een hoger peil gebracht kan worden en zij voortaan volledig in hun eigen onderhoud zullen kunnen voomen.

Beste inwoners van Vinkei Geffen en Nuland, In voorgaande edities heeft u kunnen reageren op een stelling die door onze partij was voorgelegd. De vele reacties die we hebben ontvangen worden serieus meegenomen in onze besluitvorming. Bedankt voor uw reactie! Deze maand hebben we een nieuwe stelling waarop u kunt reageren.

Het toewijzingssysteem voor bouwgrond moet openbaar!!! Uw mening, suggesties en ideeën kunt u op een van onderstaande adressen geven: Partij Maasdonk E-mail: partijrnaasdonk@home.nl P/a Helschenhoek 2 Tel. 073-5320040 5391 GA NULAND Faxnr. 073-5320034

MISSIZ ONTWIICKEl#IG VHDE GETl1N

Opbrengst M.O. V. fietstocht/Mexagrico. Onlangs hebben wij van de stichting Mexagrico een brief ontvangen waarin zij melding maakten over de besteding van de opbrengst van de MOV :fietstocht van 9 junij.1. De opbrengst is tezamen met een bijdrage van de Studentenvereniging te Nijmegen geheel ten goede gekomen aan het opzetten van een agrarisch project inXebe, Guatarnala. Xebe is een kleine afgelegen gemeenschap binnen de gemeente Santa Maria Chiquimula in Guatamalea. Hun lokale zusterorganisatie Capaz heeft daar met de bovenvermelde gelden een varkensproject/ fok-mestbedrijfje opgezet dat wordt gerund door 17 Indiaanse vrouwen. Capaz heeft op de eerste plaats een stal gebouwd alsmede enkele zeugen en voeder ter beschikking gesteld om het project op te starten. Daarnaast worden deze vrouwen tegelijkertijd opgeleid de daaruit voortkomende biggen te verzorgen/ afte mesten en deze daarna zelf te slachten, te verwerken en het vlees te verkopen. Met de opbrengst daarvan kan men in de eerste plaats voortaan in hun eigen levensonderhoud voorzien terwijl er bovendien geld overblijft om de boerderij verder uit te bou-

Pieter v. Nistelrooij heeft tijdens een recent bezoek aan Nederland dit project persoonlijk aan de leden van stichting Mexagrico uiteen kunnen zetten. Bij deze willen wij Stg. Mexagrico hartelijk dank zeggen voor hun briefen veel succes toewensen met het goede werk waarvoor zij zich inzetten!! MOVGeffen. Attentie: de MOV :fietstocht 2002 is op zondag 2 juni. Deze -voor de vijfde maal géorganiseerde- fietstocht zal een bijzonder karakter krijgen. De MOV werkgroepen uit Nuland en Vmkel zullen ook meewerken zodat het een Maasdonkse :fietstocht zal worden!

DOOD? Dood gaan is met iets nieuws beginnen Emigreren naar een land van binnen Nooit gaan we echt dood Daarvoor is eeuwig te groot We leggen ons lichaam neer En verder gaan we weer Op zoek naar nieuwe zaken Die ons gelukkig maken En hebben we met zijn allen het geluk gevonden Dan raken we zo opgewonden Dat we uit een spatten van geluk En kunnen we stuk voor stuk Weer opnieuw beginnen Met het leven te beminnen. Marianne van Sambeek ( 15-10-2001).

Voor al uw machinaal borduurwerk op kleding en interieurstoffen zoals: Handdoeken, Slopen, Placemats, Bloesen etc. Kunt u naar

TOSCH BORDUUR EN NAAIATELIER Tonnie Schuurmans Bredeweg 37, 5386 KN Geffen, tel. (073) 5322475 E-mail: tonnie.schuurmans@hetnet.nl

23


WETENSWAARDIGHEDEN Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17 .00 u. tot de volgende ochtend 08.00 u. ). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Tel. 532 1252, Voor zeer dringende spoedgevallen tel 532 3697 Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17. 00 uur tot maandagmorgen 8 .00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 03-04 nov. Geffen 17-18 nov. Geffen 10-11 nov. Nuland 24-25 nov. Geffen Vakanties: M.Peeters: 26 november J. Visshers: 29 oktober t/m 2 november 13 en 20 november De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 14 en 28 november Geffen: 15 november In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen qf te raadplegen. Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van08.15 uur tot l 7.30uur za. van 12.00uurtot 13.00uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 19.00- 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek ofonderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: Cardiologie: Chirurgie: Dennatologie: 24

0412 0412 0412 0412

621 621 621 621

036 037 031 336

0412 621 033 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 038 Interne geneeskunde: 0412 621 380 Kaakchirurgie: 0412 621 216 K.N.O.: 0412 621 541 Kindergeneeskunde: 0412 621 012 Longziekten: 0412 621 555 Neurologie: 04 12 621 035 Oogheelkunde: 041 2 621 032 Orthopedie: 0412 621 039 Revalidatie: 04 _ 62 1 034 Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang: (maandag en donderdag 09. 0O-L.00 uur) Laboratorium/administratie/bloedafuame: 041 2 621 308 Oncologie-verpleegkundige: 0412 621 551 Radiologie: 0412 621 357 Trombosedienst: 0412 621 3 31

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30-9.00 uur. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Jeugdbibliobus: Dinsdag: Mariaschool 09.15 - 10.30 uur Aloysiusschool 10.45 - 12.00 uur Voor jeugd en volwassenen: Zaterdag: Sporthal de Geer 09.30 - 10.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 22694561. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, D orpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonrnaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412-654111. Alarmnummer: 112 (als elke sec. telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.3 0 - 13 .00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis.


6

e f f

e

n Kunstkring

Op dinsdag6 november2001 om20.00 uur wordt inde kleine zaal van de Gouden Leeuw een lezing gegeven door drs. Marie Christine Walraven, kunsthistorica, rond het thema VROUW & KUNST. Deze avond vormt het eerste deel van een serie van twee. De tweede lezing rond dit thema zal plaats vinden in het voorjaar van 2002. In de eerste lezing passeren vrouwen uit de Antieke Oudheid, de Middeleeuwen, de Italiaanse Renaissance, de Nederlandse 'Gouden Eeuw' en de Barok de revue. De tweede lezing zal de moderne tijd behandelen. De rol en de positie van de vrouw in de kunst is in beide lezingen steeds het uitgangspunt. We komen haar tegen als kunstenares, zelf werkzaam in het atelier en als inspiratiebron van een groot aantal beroemde mannen. We zien haar als opdrachtgever en als onderwerp. Kortom bekende maar ook minder bekende dames zullen u hun liefde en lijden, huri lasten en listen tonen in olieverfen steen. Heeft u belangstelling voor het bijwonen van de lezing op 6 november 2001 dan kan dat. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs f 5,00. Kunstkring Geffen.

PERSBERICHT Brandwonden Stichting bedankt gevers en collectanten voor de steun in de strijd tegen littekens!

In de week van 7 t/m 13 oktober 2001 gingen in heel Nederland meer dan 50.000 collectanten de straat op om geld bijeen te brengen voor de Nederlandse Brandwonde Stichting. Ook in Geffen gingen de collectanten langs de deuren. En niet zonder succes! Gezamenlijk werd er een bedrag van f 1.900,00 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stellen de Brandwonden Stichting in staat om haar belangrijk werk voort te zetten. Brandwonden zijn één van de meest ernstige verwondingen die een mens kan overkomen. Naast de pijn en de langdurige behandeling zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Al meer dan 30 jaar trekt de Brandwonden Stichting zich het lot van deze mensen aan en helpt door middel van onderzoek, het verbeteren van de behandeling, het geven van nazorg en preventie van brandwonden. Zonder de collecte zou de Stichting al deze activiteiten niet kunnen organiseren. Mede namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Nederlandse Brandwonden Stichting de collectanten en gull_e gevers in Geffen voor het mooie bedrag dat bijeen werd gebracht voor de strijd tegen de littekens.

ALLEMAAL BEDANKT ·oANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, die medeleven en belangstelling hebben getoond, tijdens het verblijf in het ziekenhuis en bij het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma,

Graag willen we langs deze weg iedereen bedanken, voor alle kado 'sen gezelligheid. Dankzij jullie is deze bijzondere dag voor ons een onvergetelijke dag geworden. Ook willen we de pastoor niet vergeten, want die heeft er toch een geweldige huwelijksmis en doopsel van gemaakt, het was geweldig hoe de pastoor het deed. BEDANKT.

Jans van Vugt van der Doelen

Groetjes van Maartin, Annemieke en Lucas Brands. In het bijzonder bedanken we pastoor Scheepers, huisartsenpraktijk Geffen, buren, vrienden en kennissen. Adriaan van Vugt, kinderen en kleinkinderen.

TENBLAKKE GEBRACHT Verloren: Ik ben mijn gouden kettinkje verloren met een jongenskopje

in een hartvormig hangertje met achterop de naam Michael. Dit is voor mij een heel dierbaar sierraad. Tegen beloning terug te bezorgen Ans Heijmans, Kapelstraat 8, Geffen, tel. 073 532 1055.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

teL 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

25


MINIPLAYBACK SHOW BUURTVERENIGING DE VIER

WINDEN

Zondag 7 Oktober jl. werd voor de 5e keer een playbackwedstrijd georganiseerd door Bmntvereniging ''De Vier Wmden" Deze wedstrijd werd gehouden in de ons vertrouwde zaal, maar deze keer met de nieuwe gastvrouw en gastheer. Nieuwe mensen, nieuwe ideeën en nog meer inzet, om gezamenlijk deze dag opnieuw tot een groot succes te maken. Om 13. 0Ouur ging de zaal open, zowel voor de toeschouwers, als voor de artiesten die zich konden laten schmink.en, en hun haren laten doen. Dit gebeurde door de vrijwillige opmaak brigade, welke bestond uit: Wendy, Annet, Marion en Rita. Bij de kapsters was zelfs een stagiaire zoals je ziet, wordt er ook al naar de toekomst gekeken. Het podium was opgebouwd, er was dit jaar voor het eerst een discotheek die voor de muziek zorgde. De lampen stonden op het podium gericht, en de zaal begon al aardig vol te lopen. Alle ingrediënten waren aanwezig, om er weer een groot feest van te maken. Presentator Gerard v.d. Heijden kwam het podium op om 13.45 uur, iets later als gepland, maar dat mocht de pret niet drukken. Hij opende de middag met het voorstellen van de diverse mensen, die hun steentje bijdroegen. Hieronder waren ook de mensen van de jury, die de moeilijke taak aanvaard hadden, om per leeftijdscategorie de beste deelnemers aan te wijzen. De jury bestond uit de volgende mensen: Marinus van Dinther, na 3 jaar, de nestor van de jury. Marian Lepoutre die voor het 2e jaar in de jury zat, en last but not least, Josephine v.d. Heijden, ex lid van Dimensie, en vrouw van onze presentator. Eindelijk was het dan zover, de eerste van 17 optredens kon beginnen. De optredens waren zoals gewoonlijk verdeeld over 3 leeftijdscategorieën De 1e categorie was voor deelnemers van 4 - 6 jaar, hierin dedenmee: 1. Fleur en Liselot, met het nummer Walk on water van Milk IIlC.

2. Kim, Tessa en Britt, met Alle kleuren van de regenboog

vanK3. 3. Lisa enBibian, met Heyah mama, wederom van K3. De 2e categorie, en tevens de categorie met de meeste deelnemers, was die voor kinderen van 7 - 9 jaar. Hierin wer-

den de volgende optredens gebracht: 1. Elise en Lisa, met het nummer Alle kleuren van de regenboog, vanK.3 2. Manon, Joelle, Kimberly, Lisa en Danique, zij brachten het nummer I'm a happy girL van Bubbels. 3. Jessica en Ilse, met My boyfriend, van Bubbels. 4. Ilona, Nadieh en Tessa die de meeste jongens tegen kre26

gen, toen ze het nummer: Jongens zijn gek van K3 op de planken brachten. 5. Roos en Annabel, zij brachten het nummer Uncle John from Jamaica van de Venga boys. 6. Janick en Aplonia vertolkten het liedje My heart goes boom vanFrench affair. 7. Maddy en Kelly zetten het nummer Play van Jennifer Lopez op de planken. 8. Perry en Luuk die het liedje It wasn·t me van Shaggy playbackten. 9. Mireille was een van de twee solo's, zij verto.ll.-te het nummer My boyfriend van Bubbels. 10. Jessica en Marita brachten het liedje Alle kleuren van de regenboog van K3 ten tonele. 11. De allerlaatste waren Anouk en Ilse, zij deden mee met het nummer I'm a happy girl van Bubbels. De 3e categorie was die van de oudste deelnemers, de kinderen van 10 - 12 jaar. In deze categorie deden nog 3 optredens mee, deze waren: 1. Natasja die het nummer van 2 brothers on the 4th floor, Living in cyberspace ten tonele bracht. 2. Linda, Angelique en Joyce, de winnaars van vorig jaar, verdedigden hun titel met het nummer Bootylicious van Desteny's child. 3. Linda en Angelique, brachten samen ook het nummer Let me blow your mind van Eve en Stefanie. De volgorde van de diverse cathegorieen is wel door elkaar gehusseld, zodat we een mooie afwisseling in optredens en kinderen hadden. Na alle optredens aanschouwd te hebben, was het aan de jury, om in iedere categorie de winnaar aan te wijzen, de overigen eindigdennamelijk allemaal op de 2e plaats. Toen de jury z.over was, werden de kinderen per leeftijdscategorie naar boven geroepen. Eerst werden de 2e prijzen bekend gemaakt, zodat uiteindelijk alleen de winnaar over bleef. Deze liet ter afsluiting nogmaals het winnende nummer zien. Daarna konden de kinderen nog een aandenken uitzoeken, en kregen ze een cadeautje wat op het allerlaatste moment nog beschikbaar gesteld werd door Beauty's bloemen. planten en kadoshop. Het belangrijkste was de vraag, wie had er nu gewonnen, hier volgen de wirmaars: 4 - 6 jaar: K3 met het nummer Alle kleuren van de regenboog. Gebracht door: Kim, Tessa en Britt. 7 - 9 jaar: Bubbels, met: my boyfriend. Gebracht door Mireille 10-12 jaar: Bootylicious van Desteny's child, vertolkt door Linda, Angelique en Joyce. Dit jaar was er voor het eerste een wisselbeker, deze was beschikbaar gesteld door Kicky's damesmode, die werd


voor het eerste jaar gewonnen door Mireille, zij had van de winnaars de meeste punten. We hopen dat ze hem volgend jaar zal verdedigen, als ze hem 3 keer heeft gewonnen, mag ze deze houden. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde middag, welke mede mogelijk is gemaakt, door de onmisbare bijdrages, op welke manier dan ook, door: K.icky damesmode Carbone kinderkleding Fixet v. Venrooy Cafe - zaal de Gouden Leeuw S.T.I. Beauty's bloemen, planten en kado shop Transportbedrijfv. Mierlo v. Haaren sportprijzen Kindermode, marktkoopman R v. Erp Spierings schoenen en sport Verder een woord van dank, aan eenieder die op vrijwillige basis zijn of haar steentje bijgedragen heeft aan deze middag. En last, but zeker not least, alle kinderen die op de planken hebben gestaan, want zonder hen hadden we geen kinderplayback wedstrijd. Tot volgend jaar, dan hopen we iedereen weer te zien bij onze 6e editie.

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 01 19.30 uur H. fis Allerheiligen 02 19.30 uur H..M is Allerzielen, herdenking overledenen van het afgelopen jaar 05 Buurtver. De Vierwinden, Kaarten bij 't Haasje aanvang 20. 00 uur 05 K.V.O., kaartavond samen met Z.L.T.O. en intro's. Aanvang 19.45 u. in het Oude Klooster 06 14.00 uur gezamelijke ziekenzalving in huize de Heegt 06 K.V.B., uitstapje naar Margriet 08 Sint-Jorisgilde, 24e Gildeavond 08 K.V.B., avondK.io Care 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 11 Sint-Jorisgilde, Landjonkerdag 13 K.V.O., avond met Pastoor Scheepers 16 St. Reik Elkaar De Hand, Kleding inzameling 17 19.00 uur Gezinsviering 18 11.00 uur H.Mis m.m. v. Zeeuwse Koorschool 18 15. 00 uur concert Zeeuwse Koorschool in de kerk 18 TV De Vlijmd, Stampot toernooi senioren 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) 29 K.V.B., knutseldag voor de kerst 30 K.V.O. , Het Maasland Muziek Spektakel

30 Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voor jong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen DECEMBER 01 Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voor jong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen 01 19.00 uur Gezinsviering 01 K.V.B., Sint kinderen 05 19 .00 uur adventsmeditatie in de kapel 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 10 K.V.O., kaartavond samen met Z.L.T.O. en intro's. Aanvang 19 .4 5 u. in het Oude Klooster 11 K.V.O., woonboulevardPietK.lerkx 12 Sint-Jorisgilde, 25e Gildeavond; Rosmalen 12 19. 00 uur adventsmeditatie in de kapel 13 K.V.B., Kerstviering 17 K.V.O. enZ.L.T.O., kerstviering 19 verjaardag pastoor Scheepers 20 ZiekencomitĂŠ "De Schakel", kerstviering in 't Oude Klooster, aanvang 13.30 uur 24 dec. t/m 4 jan. '02 Kerstvakantie JANUARI 2002 10 Sint-Jorisgilde, 26e Gildeavond 14 Inschrijving peuters, peuterspeelzaal De Paddestoel FEBRUARI 11 t/m 15 Voorjaarsvakantie 14 Sint-Jorisgilde, 4e Algemene Ledenvergadering MAART 14 Sint-Jorisgilde, 28e Gildeavond; Oss

APRIL 01 2e Paasdag 11 Sint-Jorisgilde, 29e Gildeavond

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

'

BEROHEMSEWEG 153A

ERNIS

~-s-c-h-il_d_e-,s-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08 27


~· r

a

19.00-20.00 u. Griebel Grauw 20.00-22.00 u. Goud en Oud op verzoek d

i

o

VLJDERACKEN

u 0

106.3FM Radio Vladeracken: PROGRAMMERING

Zondag

08.00-10.00 u. De Mengehnoes 10.00-12.00 u.InDe Schijnwerper 12.00-13.00 u. Vladeracken Informatief 13 .00-14.00 u. De Ultieme Zondagmiddagmix 14.00-18.00 u. Regio Sport 18.00-19.00 u. Vladerackenlnfonnatief 19.00-20.00 u. Caraflax 20.00-22.00 u. DeMuziekwlder

Maandag

19.00-20.00 u.Punt.NL 20.00-22.00 u.Hotradio 22.00-23.00 u.Hittegolf

Dinsdag

19.00-20.00 u.Z>eklicht 20. 00-22.00 u. In De Schijnwerper 22.00-23.00 u.Klanken uit verleden tijd

Toelichting:

De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn zeven dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87.5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de fre-

quenties van Radio Vladeracken. Woensdag

19.00-20.00 u. Country Roads 20.00-22.00 u.Double Mike Show 22.00-23 .00 u. Record Hop Machine

Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief

Studio Vladeracken Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen

Donderdag

19.00-20.00 u.Happy Days 20.00-22.00 u.Popcafé 22. 00-23. 00 u. Radio Home Invasion

Redactie Informatief

p/a Rien Bosch Kerkstraat 6 5391 AA Nuland

Vrijdag

Redactie Informatief

19.00-21.00 u.FocusHitRadio 21.00-24.00 u. Muziek met Audy

p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a 5382 JC Vinkel

Zaterdag

overige correspondentie:

08.00-10.00u.De Wakkere Wekker 10.00-12.00 u. Op de Misse 12.00-13. 00 u. Vladerackenlnforrnatief 13.00-15.00 u. Update Radio 15.00-16.00 u.Maas- enMeijerij Top 15 16.00-18.00 u.DeHap en Stap Show 18. 00-19. 00 u. Vladeracken Informatief

Stichting. Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vmkel Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen

28

8

<";l 0

1

0

oh .5

1

Telefoon radiostudio: (073) 532 53 66, Î redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835 ;


BANK DE BANKIER Dl EJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • lenen

• privé-(betaal-)rekcning * met euro- pas (mei cheq ue~. pi ncode e n chipknip) ,:, me t c reditcard * rood ~taan met pri\'é-limicl * een speciale jongenrcnrekc ning

• sparen * direkt opvraagbaa r

* persoonlij ke

lening * doorlo pe nd krediet * fina ncieringen voor a uto/boot/vakan tie'? * mix-krediet (le ne n e n beleggen)

• hyp othe ken ,y. lineair/ annuïteiten * ~paJr Ie\ en kredie t $ ano-.., ing-.Hi_Î ,:, combina1tl!h~ potht.'ken * bclegging,h) potheken * hoog-/laag1.:on--1ruc1ies * met I premie- der, 1

* be lastingvrij

* de posito's / vaste te rmijn * auto matisch sparen

• beleggen

• verzekeren

* beleggcrs giro * beleggingsfondsen

* voor persone n * voor bedrijven * pens ioenen en lijfre nte * zorgverze keringen

* spaarfondsen '-' divide ndfondsen * mi x-fund * veel vrij heid e n lage kosten

* g unstige voorwaarden

* een onafha nkelijk advies

* diverse

Onze open ing,;tijde11: 111awu/11,. oensdu~. donderdag dinsda~ t•i ,ri1da,: ::.aterda~

spare n

* bedrijfssparen

maatschappijen

09.00- /2. / Sen !3./5 - /7.301111r 09.00 - / 2./5 ('/1 13.15 - 19.00 1111/" 10.00- 13.00uur e11 voorts op afspraak

VANi HEESE

~

PARTNERS BV

Dorpsplein 13 Ge.:er.

ff

(0 73) 532 32 6.!

Makelaardij Assurantiën

LMV GESPECIALISEERD

IN :

• Gelaa ts- en

. lichaa,msbehandel in gen • " Huidanalyse

• Visagie SCHOONHEIDSSALON

WIHABO

DRUKKERIJ

• Behandeling voor de man • ' Acnébèhandelingen • Ontharen (elektrisch)

Cronenakker 1 • Nuland • Tel. 073-53 24 724

- ~ -- - - - - - -

Deposilaire van: • Mari a Galland • Mary Cohr • Gli Amati

Loonbedrijf en Grondverzet Fo,,., e :i· /v' ~· geoovr•e~c:::r -:! ~Gratis felicllot1epokk,,.1 :: ç -,.,:o_ • 011

cc·'

<?S

Gebr. van Erp

Ook voor cop,eerser: -~ , • • · oq ons lere

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Heeslerseweg 13 • 5386 k Ï Gef fen Tel (073! 532 26 84 • fox '07 3153 2 47 05 e mei drur ,e•i1 w,hobo nl ,nlernel www wthobo n(

OSS

GEF'FEN

(04 12) 62 22 13

(073) 532 19 95

f<}rul!Jo'J:!etéut.,J,

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl


Bridgeclub

13. 14.

Getfens ' • + Doublet ■

Uitslag na v ier zittingen LijnA Plaats Paar 1. DD Boeijen-Schouten 2. Ep.vandeLogt 3. Ep. van Alebeek 4. Ep. vanDruenen 5. DD Raaijmakers-Wolkenfelt 6. DH Loohuijs-Christiaens 7. Ep.Bijl 8. DH Achterberg-van Galen 9. DHdeVeer-vandeVen 10. EpHanegraaf 11. DD van Druenen-de Haas 12. DH Verhoeckx-van Weert 13. Ep.Luijben 14. DD Essenberg-vanHooij

Punten 660 651 607 597 595 591 571 567 564 557 544 527 519 514

Procent 57.29 56.51 52.69 51.82 51.65 51.30 49.57 49.22 48.96 48.35 47.22 45.75 45.05 44.62

LijnB Plaats Paar 1. Ep.van Zutphen 2. Ep.Acke 3. DDBerten-Rasing 4. DD vandenHurk-Noy 5. E p.Sollewijn 6. DD Darnen-vanZanten 7. HHKrevel-vande Wiel 8. HH Jonker-Roelofs 9. Ep. van Grinsven 10. DHBinos-vandeBergh ll. HHvanBerkum-vanHout 12. Ep.vanDielen 13. DDvanGelder-Ulehake 14. HH van Bon-Goorsenberg

Punten 687 649 633 606 588 586 583 578 538 532 531 524 519 510

Procent 59.64 56.34 53.65 52.60 51.04 50.87 50.61 50.17 46.70 46.18 46.09 45.49 45.05 44.27

LijnC Plaats Paar Punten 1. Ep.van Herpen 696.8 2. DD Droog-van Etten 678.5 3. DD vanHouten-Molkenboer 598.5 4. DDBos-deJong 580.5 5. DD Boeijen-Stekelenburg 579.5 6. DD van Beek-van Berkel 576.2 7. DD Jonker-Roelofs 575.8 8. DDvandeBrink-vande Ven 571.8 9. Ep.van der Meijden 559.2 10. DD Langenberg-van Herpen 540.8 11/12. HH de Kort-Tolboom 535.8 11/12. Ep.Lambregts 535.8 30

Procent 60.49 58.90 51.95 50.39 50.30 50.02 49.98 49.64 48.54 46.94 46.51 46.5 1

DD van de Wtjst-Zeeuwen DD van de Boom-Willems

LijnD Plaats Paar 1. HH de Haas-Hanegraaf 2. Ep. vanGenugten 3. DD van Bon-Janssen 4. DDvanNoort-Weerens 5. Ep.deRooij 6. DD van Lieverloo-de Bresser 7. DD van de Akker-Boereveen 8. Ep.Vogels 9. DD Ceelen-Ruijsink 10. HH Elberse-de Jong 11. Ep.Baart 12. DD vandeBerg-Toebast

526.2 506.2

45.68 43.94

Punten

Procent 59.23 56.12 54.15 53.60 51. 77 49.52 -19.21 48.1 5 45.88 45.48 -tS.2 1 41.98

568.6 538.7 519.8 514.6 497 475.4

-+72.4 462.2 440.4 436.6 434 403

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadressen: E-mail adres: Bezorging: Klachtenbez.orging:

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Tolweg 7, en Veldstraat 13 torenkJanken@home.nl v. Coothstraat 22, tel (073) 532 23 20 Bergstraat 26a, (073) 532 25 86

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat inde Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. K opij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.

Stichting peuterspeelzaal "de Paddestoel" te Geffen is op zoek naar

1nval-/leidster Vind je het leuk met kinderen om te gaan en heb je minimaal een afgeronde MBO-opleiding gericht op Kinderopvang dan nodigen we je uit te solliciteren. De salariëring is conform CAO Welzijn salarisregeling Kinderopvang. Schriftelijke sollicitaties binnen 8 dagen na het verschijnen van de advertentie richten aan: Peuterspeelzaal "de Paddestoel" t.a.v. Franca Meijs, afd. Personeelszaken Postbus 46, 5386 ZG Geffen


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? DeltaLoyd

lnterpolis

Nationale Nederlanden RVS

Amev ·

Centraal Beheer Aegon

fn Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzeker.aars;: · ' Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna ane·a,utoverzek~ritigerf~,: :·. Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u gräag/"'< ··· · · , Kloosterstraat 44, 5386ATGeffen ,.

.. Tel 073 -532 55 l 0, Fax 073 - 532 55 60

HYPOTHEKEN

~d'§j~~~W%1

._.,

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.n/. Mail info@nasafbouw.nl

NAS '.

V

YERZElKERINGEN .

PENSJOENEN

.

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJEIN

Wij verzorgen voor u:

• • •

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten • aanbrengen van spackspuitwerk • aanbrengen van buitengevel-isolatie • aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~ cAFÉ D~ 0~

~

CO

ADMINISTRATIE

0~

Elzendreef ·· 5386 G R Geffe'l

~

--p

Voor ontspanning na uv, 'rSpanning Ook voor kinderteesqes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: o-3) 5324188

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

}

·; .

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

e

8c ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN F ISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: ·• verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening e verzorging van uw fiscale aangiften e startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB


Il

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

llloembindel'ij

fflzininkzi

• zand en grindhandel

-~ planten @ grafwerk

@ potterie @ teleflora @ decoratie @ bruidswerk

• aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77 fax: (073) 532 50 15

~ bloemen

~ ~

• loonbedrijf en mestdistributie -

@

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

~ ~

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

LeV!X AUTOMATISERING

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http://www.levix.nl e-mail: info@levix.nl

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

f

_J,.

Hanegraaf B.V. Geffen

"Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073)5322001 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN STA LEN KOZIJNEN OP MAAT

www.levix.nl

www.maasdonk.net Hardware

PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Software Microso~, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen (particulier/bedrijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's

BedrilVtll'\Weg 4

5386 KA Galfun Tel· 073 . s,:)2 O.d 81

Fox, 073 . 532 50 68

Mob;él, 06 53 1 624 33

Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00