Torenklanken 2001 - nr 16

Page 1

I

39e jaargang nummer 161 oktober 2001

n n sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~-~~-~~~~~ MAASDONKSE VRIJWILLIGERSDAG OP27OKTOBER

om in een tekst te verwerken. Echter gebruik maken van het thema is niet verplicht en wordt ook niet meegenomen in de jurering.

Zaterdag 27 oktober 2001 wordt een vrijwilligersdag georganiseerd op het gemeentehuis van Maasdonk in Geffen. Alle vrijwilligers in Maasdonk zijn bij deze van harte uitgenodigd om op deze dag naar het gemeentehuis te komen. Tussen 13.00 uur en 15.30 uurkuntu onder het genot van een drankje en een hapje een kijkje nemen bij een van de kraampjes van enkele verenigingen/organisaties en met elkaar informatie en ervaringen uitwisselen over het werk als vrijwilliger.

Wtj roepen hierbij dan ook eenieder die muziek kan.ofwil maken op om zich op te geven voor deelname aan deze verkiezing. Vooral van carnavalsgroepen verwachten wij actieve deelname.

Tussen 13.30 uur en 14.30 uur is er een officieel gedeelte. Er wordt een toespraak gehouden en de gemeentelijke erepenning op het gebied van vrijwilligerswerk :zal worden uitgereikt. Een aantal muzikanten zullen een en ander opluisteren en kinderen kunnen zich laten schminken. Bent u als vrijwilliger actief, kom dan op 27 oktober aanstaande naar het gemeentehuis. Voor iedere aanwezige vrijwilliger is er een kleine attentie.

Kijk nog maar eens naar de resultaten van vorig jaar, daar gingen De Kruipers met de hoofdprijs aan de baal. Dus, wees enthousiast en doe mee aan dit spektakel. Voor deelname ofinfonnatie bel je naar: Sandra Topee: (073) 532 30 51

RECHT VUR ZUNNE RAOP 2002 De voorbereidingen van Recht vur zunne Raop 2002 zijn al weer in volle gang en de Raopwerkgroep zit al weer vol nieuwe ideeĂŤn. Rondom het thema "SCHOTS EN SCHEEF" gaan wij ervoor om ook deze Raop weer tot een succes te maken! De data zijn: 25 en 26 januari en 1 en 2 februari 2002.

RAOPLIEDVERKIEZING 2002 Tot dan! Het lijkt nog ver weg maar over ruim 3 maanden is de nieuwe winnaar van ons eigen liedjesfestival al weer bekend. Op 17 januari 2002 zal in Zaal de Gouden Leeuw weer het jaarlijkse raoplied worden gekozen.. Zoals jullie inmiddels waarschijnlijk al begrepen hebben, is het thema voor het nieuwe carnavalsseizoen bekend gemaakt: "SCHOTS EN SCHEEF"

Een thema waarvan wij denken dat het mogelijk moet zijn

Raopwerkgroep 2002 Voor info: Paul v.d. Veerdonk, tel. (073) 532 23 10

KOPY INLEVEREN VOOR: 20 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


~ l

V

--;r::

-·- ~·~

Hypotheken

1 !

j

! !

Dorpsplein 13 Geffen

;

~

1

lil

i

(073) 532 32 64

ESE

PA

(i

RS BV

Houwen op

■ ■ Il

vertrouwen vertrouwen

■ ■

·' Bo.uwen ov

DE GOUDf LEEUW

"

t •·'.

.. ... ·i.;:,...

~

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Ar,4.,&., •

..

~!' -~ Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Zaaivoor: bruiloften - partijen -vergaderingen

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN "TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - / 2.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING Voor het Inrichten van uw bedrl,ffsndrnte ofuw za~lf/k kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT AltiJd voldoende op voorraad//


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 17-1O 19.00 u * Woord- en Com. dienst Vr. 19-10 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Za. 20-10 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) Zo. 21-10 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 24-10 19.00 u * Avondmis 14.00 u Huwelijksviering Sandra Vr. 26-10 v. Rooij en Gilbert Steenvoorder 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Gezinsviering mmv Za. 27-10 19.00 u Kinderkoor Zo. 28-10 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor 15.00 u * Gouden kloosterfeest zr. Wilma van Zantvoort 19.00 u * Avondmis Wo.31-10 * = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt

In de oktobermaand wordt na de woensdagavondmis het rozenhoedje gebeden voor ben die dat willen. GEZINSVIERING Op zaterdag 27 oktober is er om 19.00 uur een gezinsviering. Wij nodigen graag ouders met jonge kinderen uit voor deze viering. Het thema is: "Kleine mensen met grote daden". Zo klein als we zijn, kunnen we iets goeds betekenen voor anderen! U bent van harte welkom! fn de weekenden dat er geen gezinsviering is, kunnen de kinderen van de basisschool het woordgedeelte van de H.Mis volgen in De kinderkerk in de zaterdagavondviering van 19.00 uur. We hebben enthousiaste jonge ouders die zich hiervoor inzetten.

OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum. Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven

parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 november a.s. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 4 december a.s. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar". We ontvingen reeds f 58.296,00! Met de toegezegde bijdragen komen we op / 63.023,00 in 2001. Er zijn 625 deelnemers. Hartelijk dank! Fijn dat we op u kunnen rekenen! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06- 533 64 310 INTERNET: gewijzigde website: www.parocbiegeffen.nl VORMSEL 2002: Vrijdag 17 mei 2002 om 19.00 uur toegediend door deken Verbakel uit Nuland. EERSTE COMMUNIE 2002 Zondag 9 juni 2002 om 09.30 uur Mariascbool en om 11.30 uur Aloysiusschool.


Verhuur van: tafels, &toelen, t,artafel&. krukken en tapln&tallatle&

Hypotheken met: De laagste rentegarantie De laagste premiegarantie

"'-' binnenla nds bier ~ buit-enland5 bier ~wijn

"Y gla0werl:: 'if' cadeau artikelen

'iit' likeuren

'-!! r elatie ~c:eic henl::en "1 complet.e feestjes

"!, geàeotllle,rà

"!r bezorging aan huî5 Oorpot.ra11t 15 !S:386 AK G&ffen T<I. (073) 532 46 59

Maak vriibliivend een afspraak!

...?à ....

. ...... . . . .

. . .

.

.

. .

.

.

DE• : HYPOTHEEK SHOP ■

Fax (073) 532 ~ 6 43

RUWIELEN

Peter van der Lee Hertogin Johannosingel 38 5345 AJ OSS tel: 0412 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010

TANKSTATION

TAXI ~ - -

. _~-~,~fä01 j ·

mbinder;j; 1/ Wouw J(fooslerslraal .Je .5:3<!6

71:Jè 9effen

lef073 .JJ 2 1 MJ

f a.x 07:J .5:3 2.5 / .JO

:JJ/oemen :Plan/en !J'Jruidswer.k 9ra/wer.k Xadoarli.kelen

(fjjande4S

nissen ,en crematies u ook verzekerd bent lijke en deskundige begeleiding lijke dragers, verzorgers en chauffeurs ialiseerd in uitvaartverzekeringen formatief gesprek nacht bereikbaar Teugenaarsstraat 129

5348 JC Oss

® 0412 - 64 24 54 06 - 51 22 90 72

Kertstra~t 11 G<!ffan (073) §32 13 13

PEDICURE T. Ketefaars-fl. NistefroolJ fl. Coothstraat 31

Geffen (073) 532 20 41


KATHOLIEKE JONGERENDAG 2001: BE MOVED Zaterdag 27 oktober 10.30 uur, Catharijne Sporthal (naast het CS) Utrecht, toegang/ 10,00. 'Be Moved'. Be moved voor een geloofsfeest in Utrecht. Met de 24ste katholieke Jongerendag zet de organisatie een nieuwe stap in de organisatie van een festival voor jongeren tussen 15 en 27 jaar. De belangrijkste bouwstenen zijn samenzang, forum-gesprek, gebed en muziek.

Meerinfonnatieopwww.wkj.nl Jongerendag telefoon: 033 455 1050 KAPELOPEN Dagelijks is de kapel in het Oude Klooster geopend om even binnen te lopen om te bidden, een kaarsje op te steken, uw intentie neer te schrijven in het intentieboek, ofom even rust te roeken. GRAFSTEEN ZUSTERS De grafplaats van de Zusters van Liefde -die jarenlang beeldbepalend in onze gemeenschap aanwezig zijn geweest- heeft een nieuwe steen. Laten we hun inzet voor ons dorp niet vergeten!

sprek willen gaan. Niet met je ouders of je vrienden, want het antwoord dat die geven ken je al lang. Maar ook niet in een sfeer van: je moet dit en je mag dat niet. Vrijblijvend, maar wel open en eerlijk. De bisschop van 's-Hertogenbosch. monseigneur Hurkmans, gaat graag z.o'n gesprek met je aan. Op vijfz.ondagmiddagen

in het najaar en de winter is hij bij jou in de buurt. Als je écht eens een keer met de bisschop wil praten over wat je belangrijk vindt is dit je kans. Het programma ziet er als volgt uit:

15.00uur 15.15 uur 15.20 uur 16.20 uur 16.55 uur 17. 00 uur

Ko:ffieofthee Opwarmen met een lied Gesprek met de bisschop over wat jij belangriJ"k vindt in je leven. Wat is jouw 3e Millenniwn bestemming? Slotlied Einde

De vijf zondagmiddagen zijn: 21 oktober parochieH. Petrus te Oirschot, pastoor-de-

kenL. Spijkers(tel. 0499 571250) 4 novem her parochie H. Lambertus te Drunen, pastor H.

Schilder(tel. 0416 372 215) ZEEUWSE KOORSCHOOL Evenals vorig jaar komt het beroemde jongenskoor "De Zeeuwse Koorschool" naar Geffen en wel op zondag 18 november a.s.

Om 11.00 uur zingen ze de gezangen inde eucharistieviering en om 15.00 uur geven ze een concert in de kerk. De toegang is gratis; u mag een vrijwillige bijdrage geven ofeen cassettebandje, video ofe.d. kopen van het koor. Na afloop van het concert houden we tevens dit jaar onze parochie-middag in het Oude Klooster voor al onze parochiemedewerkers. (noteer dit alvast in uw agenda!) Graag zouden wij net als vorig jaar een aantal gastgezinnen hebben, die de jongens van het koor met tweetallen op willen vangen tussen 12.00 en 14.30 uur. U kunt zich melden bij Mien Gerrits, tel. 073 532 4691.

2 decem her parochie Goddelijke Voorzieningheid/H. Anna, Homestraat 1 te Helmond, pastoor-

deken J. van de Laar (tel. 0492 522 930) 9 december parochie H. Kruisvinding te St. Odiliapeel, pastor P. Bougie(tel. 0413 272 445) 16 december parochieO.L. Vrouw Tenhemelopneming te Reusel, pastoor A. Verest (tel. 0497 641 360) Als je wilt komen geefje dan telefonisch op bij de pastoor van de plaats waar je heen wilt gaan of bij het bisdom van 's-Hertogenbosch, tel. 073 612 5488 ofvia e-mail: jongeren@bisdomdenbosch.nl

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

Met de Bisschop in gesprek over wat jij belangrijk vindt in je leven. Heb jij dat ook? Je werkt of je studeert, je hebt een vriend ofvriendin, ofje hebt die nog niet maar wilt die wel graag. Je gaat regelmatig uit, maar toch denk je: is dit het nu? Je mist eigenlijk een goed gesprek over wat je nu werkelijk bezig houdt. Je denkt wel eens na over God, maar weet eigenlijk niet goed wat je daar mee aan moet. Als hij er al is dan is Hij wel erg ver weg want niemand beeft het er ooit over. Toch zou je wel eens met iemand over je leven en over God in ge-

en

omstreken

e@

smi(~-,

~~ ~'S '

• Autorijopleiding in 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame instn.icteurs • Theoriecertificaat ,n 1 dag • Voor meer informatie: Bel : 01 00 • RIJBEWIJS voor snflll• rijopleidingen I of surf na11r www.f.mlt$online.nl

5


~

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van twee en een halfuur en start op vrijdagochtend 26 oktober in het Anton Jurgenshuis te Oss. De kosten zijn F 110,- incl. koffie/ thee. Informatie: RIGOM, Oss. Tel. 0412-633043.

PERSBERICIIT

R I GO '.\-1

Cursus voor senioren: Schrijf je eigen levensverhaal

FIXET BEDANKT Ieder voelt wel eens de opwelling om eigen ervaringen, belevenis.sen, op papier te zetten. "Daar zou ik een boek over kunnen schrijven", hoor je dan. Maar dan komt het: hoe doe je dat: hoe begin ik daaraan? Met de cursus Schrijfje eigen levensverhaal worden handreikingen aangeboden om de draad bij het woord te voegen. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld foto's, gedichten, en natuurlijk literatuur. De inspiratie komt ook uit de herinneringen van onszelfofvan anderen. Verhalen roepen verhalen op en zetten de fantasie in werking. Op verschillende manieren worden de tongen en de pennen losgemaakt. Plezier in schrijven en het vastleggen van de eigen geschiedenis zijn de voornaamste bedoelingen van deze cursus. Het gaat er niet om hoe er geschreven wordt, maar dat de eigen geschiedenis wordt opgetekend.

Op woensdag 19 september was het zo ver, de bewoners van Zorgcentrum De Heegt en de aanleunwoningen gingen op reis. We gingen met de bus naar Gemert naar het boerenbondmuseum. Daar stond een heerlijke boeren koffietafel te wachtenop ons. Daarna de rondleiding gehad over het leven van vroeger. Bij thuiskomst in De Heegt stonden de tafels weer gedekt voor weer lekker eten. Deze mooie dag hadden we te danken aan de opening van de FIXET. Bij deze willen wij de FIXET hartelijk bedanken voor het gulle gebaar en voor de mooie dag die we daarvoor hebben gekregen. Namens alle bewoners van De Heegt en aanleunwoningen BEDANKT.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie-Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 Onderhoud aan gastoestellen 5386 GN GEFFEN Onderhouds abonnementen gastoestellen Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u Fax (073) 532 03 32 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel WWW.JA-RE.nl Ook levering van materialen voor zelf bouwers

Hier had uw advertentie kunnen staan! Losse advertenties tussen tekst: 1/8 pagina f 30,00 1/4 pagina f 50,00 1/2 pagina f 70,00 hele pagina f 125,00

EN FEESTJE N IN STIJL te vieren of wilt u alleen genieten van een s buffet in een sprookjesachtige omgeving?

Brunch-buffet

Diner-buffet

iedere zondag

de Partykelder

vrijdag-zaterdag-zondag

tot 100 personen Lekker de avond voortzetten in onze sfeervolle kelderbar

binnenkomst I l.00/12.00 uur binnenkomst! 7.00/19.00 uur 00 0

f

35,

f 54;

7 Dagen per week mQlleliik.

Bruiloften feesten & partijen

AU-inn 6eclrij{sfeesten

tot 250/300 personen Informeer naar ons "totaal pakket" en All-in p ri js Met or zonder buffet

tot 200 personen Compleet met ons ¡nergens beter" diner buffet

voor informatie en reserveringen:

Tel. 073 - 534 13 20 6

Kerkstraat 5a Geffen deschans@geffen.nl

Op al'spraa.k 7 da.een per V."tek root' groepsreser.-eringe,1 vanaf ,o persotien. Kinderen Vm J jaar m.1!$. 2 !lm 12 jaar f 2.SO~ r JerertSjaa,.

NERGENS BETER NERGENS COMPLErER


'Ze gingen van vóór de bar naar achter de bar: Paul v.d. Hanenberg (40 j .) en Hel ma v.d. Berg (40 j.) wiens namen verwerkt zijn in bovenstaand privé logo. De naam van het café blijft Govers "want de Gover is een begrip in de wijde omgeving" vindt Paul. De ouderen onder ons weten nog van uitbater Keukens, daarna volgt een lange periode Govers: Sien - Teun - Riek en Franca. Vervolgens bemande Martin Brands en Rien van Kaathoven het café tegenover de kerk en onlangs kochten Paul en Helma het pand. Paul volgde na de lagere school de HAVO en moest met z'n 17 jaar al in dienst. "Daar vond ik niks aan; ik hou niet zo van militarisme" zegt Paul. Daarna bleefhij altijd zelfstandig werken. "Ik heb nog nooit voor een baas gewerkt". In zijn kindertijd klopte reeds zijn boerenhart. Paul ging altijd naar buurman en veehandelaar Kees van der Doelen. Hij mocht koeien melken en in de buurt de melk verkopen. Als zijn ouders op vakantie gingen naar Oostenrijk, dan ging hij nooit mee. "Ik kon niet weg en zeker niet op woensdag: de marktdag. Paul heeft ook altijd zelf stieren gehad. Kees en Paul werden compagnons. Dinsdags naar de veemarkt in Doetinchem, 's woensdags naar Den Bosch en vrijdags naar Zwolle. "Dat was avontuur, dat was een spel, ondanks veel sjouwen en veel uren maken" vertelt Paul enthousiast! Maar helaas 'kalfde het zoetjesaan af'. Door de MKZ- crisis zijn de veemarkten gesloten. "Ik mis ze nu al, de jaarmarkten; die van Zuid - Laren was prachtig, daar komen nu alleen nog paarden". Mede door het verliezen van zijn werk ging Paul op zoek naar iets anders en sinds 1 september is hij samen met Helma de nieuwe eigenaar van Café Govers, want ze wilden Geffen liever niet uit. Helma - door Paul eens betiteld als "zijn Geweten" - stond positief tegenover de nieuwe uitdaging. Ze weet van aanpakken: werkte vijftien jaar in een winkel en nu sinds negen jaar bij de P.T.T. Actief en ook zeer sportief! Ze deed jarenlang met succes mee aan de triatlon (zwemmen - fietsen

- lopen); was lid van de wielerclub van de P.T.T.; liep één keer de Vierdaagse uit en fietst elke dag diverse kilometers bij haar rondje post bezorgen. Nu gaat ze minder werken bij de Post, want ze hebben ervoor gekozen om het café zeven dagen open te laten zijn. Paul wil zich als nieuwe eigenaar niet voorop stellen. "Mijn mening is hier niet belangrijk; de mensen die hier komen, maken de dienst uit; het is hun café! Er zijn geen uitsmijters en ze mogen hier best veel, ook al moet ik wel eens ingrijpen. Wat absoluut niet kan is het hebben of gebruiken van drugs. Daar zal ik de desbetreffende personen zeker op aanspreken; dat ben ik verplicht tegenover de anderen!" vindt Paul. Maar vooralsnog ziet Paul geen problemen. "Ik heb veel op met de Geffense jeugd. Ik sta ervan te kijken, hoe gemakkelijk ze met elkaar omgaan. Zo fel als ze b.v. in een wmeravondvoetbalwedstrijd tegenover elkaar staan, zo gemoedelijk is het later aan de bar! Er zijn meerdere groepen, maar er is geen kliekvorming. Men stapt gemakkelijk over van de ene groep naar de andere, als b.v. de leeftijd daartoe noopt. Ik vind het mooi dat wij ze hier kunnen opvangen!" Als nieuwe ondernemers hebben Helma en Paul wel wat in petto. Het biljart is reeds zo geplaatst, dat het in de vloer kan wegzakken, zodat er plaats is voor een bandje. Als muziekliefhebber wil Paul misschien eens een bluesband, captain Gumbo of een accordeonist uitnodigen. Hij zegt overigens met nadruk dat het beslist geen hardrock-café wordt, zoals men vermoedde. Ook het gezamenlijk kijken naar een belangrijke voetbalwedstrijd zou mogelijk zijn. Paul ziet het al voor zich: een sfeervol stadionnetje in het café met enthousiaste supporters in oranjeversierselen (Jammer dat Nederland is uitgeschakeld voor het W.K. !). Een heel bijzonder nieuwtje is het pellen van pinda's op de donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond! Gezellig met z'n allen 3 kg. pinda's pellen en opeten en dan ooknog de schil op de vloer gooien! Nodigt dat niet uit tot rotzooi!? "Nee hoor" zegt Helma "het is heel goed voor de nieuwe vloer (waar het Gover-teken in is verwerkt): er zit olie in en de schil haalt het vocht uit de vloer! Een idee dat uit Ierland is meegekomen". Een on-officiële opening heeft reeds plaats gevonden, tegelijk met de 40e verjaardag van Paul. Hij mocht enkele leuke cadeaus in ontvangst nemen: een heuse kilt; een wietplant, verpakt in een krantenknipsel met het artikel over hem uit de Streekwijzer en een voetbal met de namen van de Dames Il van Nooit-Gedacht, want Paul is pas hun trainer geworden. Ze, zijn er klaar voor de kersverse uitbaters van de Gover; de beveiliging is in orde, er zijn video-camera's en rookmelders en Martin en Rien hebben hen goede adviezen gegeven. Helma en Paul willen zich inzetten voor een gezellig Geffens café dat onze jongeren een goed heen.komen biedt. Veel succes! 7


Zijn er wel goede zaken te melden vroeg de Stamtafel zich

Ă€.

..L

af

ROND DE DORPSPOMP

Het jaar van de VRIJWILLIGER krijgt weer extra aandacht: Op :zaterdag 27 oktober houdt de gemeente Maasdonk een extra VRIJWILLIGERS-DAG. Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd naar het Dorpsplein te Geffen te komen, waar in en bij het gemeentehuis een gezellige ontvangst is van 13.00 uur tot 15.30uur. Aan een van ''HEN" :zal de erepenning van de gemeente Maasdonk worden uitgereikt. Hij/zij moet geen functie hebben in besturen ofzo, nee een rasechte VRIJWILLIGER. Er zijn wel voordrachten gedaan door verenigingen er is een oproep geweest via DE STREEKWIJZER De stamtafel is niet op de hoogte van namen van mensen, die genomineerd zijn. Mocht U nog echte vrijwilligers kennen, dan moet U die via een telefoontje aan de gemeente doorgeven; alle lijnen zijn daarvoor opengesteld; tel :5342100. En veel Geffenaren aanmelden natuurlijk. Er zijn veel ''STILLE" vrijwilligers en die horen die dan echt aandacht te krijgen.! !!! Onze dappere "POMPZWENGELS" streden mee om de Europese Kampioenschappen met kapellen uit Nederland, Duitsland, TsjechiĂŤ en Slowakije in een schouwburg te Veenendaal. Nou daar waren professionele orkesten bij. Maar ze weerden zich geducht. De internationale jury was erg streng. Toch bijna een eerste prijs, op 3 punten na. De score bleefsteken op 77. Toch een bijzondere prestatie van onze POMPZWENGELS, die we van harte feliciteren met die unieke prestatie. Eenjurylid had hen zelfs de EERSTE prijs toebedacht. De meertalige rapporten worden nu ontcijferd. Ja van de politiek viel weer weinig goeds te melden ofhet moet zijn de mededeling, dat Antoon van Zandvoort zich niet meer beschikbaar stelt voor Dorpsbelangen en daarmee de politieke arena verlaat. Ook was er een goed besluit omtrent de vervoersvoorzieningen voor gehandicapten, maar dat kan weer niet door gaan omdat dat weer niet harmonieert met regelingen in de ons omgevende gemeenten. Het gaat over het Collectiefvraagafhankelijk vervoer. Gehandicapten, die daar voor in aanmerking kwamen zouden f800,00 krijgen per jaar met een declaratiemogelijkheid tot f2000,00 ofeen declaratie van kosten van Openbaar Vervoer van f 0,80 per zone en dan mocht je telkens maar 20 km van huis. Maar met al die afkorten als CVV en WVG snappen wij er eigenlijk niks van. We begrijpen, dat het er niet beter op wordt voor die groep, maar dat de gemeente Maasdonk het ''hartstikke" goed voor had en dat wethouder B. v. Bakel zich z.eer heeft ingespannen voor een goede regeling. 8

De C.D.A. spreekt over het handhaven van de groene gemeente. Maar we gaan toch niet akkoord met het provinciaal dictaat, dat een groot deel van Maasdonk tot "waterwingebied" wordt verklaard en dat daardoor bouwen op Heiduinen onmogelijk wordt gemaakt, Vinkeloord niet mag uitbreiden en dat het toekomstige industrieterrein aan de A 59 moet worden afgeschreven. Dan gaat Maasdonk beslist failliet. Er is alf 12.000.000,00 ingeihvesteerd, door grondaankoop, vergoeding aan Rosmalen en planningskosten. Stuurt de provincie aan op uitverkoop van de gemeente Maasdonk. Bernheze lonkt al naar Vinkel, Oss loert op Geffen en den Bosch wil er Nuland wel bij. De Vooruitstrevende fractie schrijft ook al zich in te zetten voor die goede regeling voor het vervoer voor gehandicapten samen met het C.D.A. blij te zijn met het besluit rond het rioolnet in het buitengebied. Maar de geireente Maasdonk laat het nog op veel terreinen afweten: Het "geduvel" met de brandweer, gildehuis, duivenhuis, DORPSHUIS. Het centrum beleid komt maar niet van de grond in Geffen. Plannen worden maar opgeschoven. Het geld dat beschikbaar was voor de inrichting van het Geffes Veld met de Kikkerpoel enz. is zomaar verdwenen ofweer opgegaan in een ander plan, wat gepland is gepland te worden. Bestemmingsplan buitengebied wijkt weer af Een en ander is weer te laat ingediend bij de Raad van State. Alles wordt tellens maar weer uitgesteld. Het wordt nog een groot gevecht tussen provincie en de gemeente. Het provinciale streekplan strookt niet met de Maasdonk.se plannen. Bepaalde wegen worden telkens maar weer hersteld, terwijl al jaren een volledige renovatie is toegezegd. Dat kost geld, tijd. Verspilling toch!!!! De scholenbouw zal wel doorgaan bij de MariaschooL De bijdragen en de positieve houding van het schoolbestuur maakt dat mogelijk. Als er geen krachtdadig beleid wordt gevoerd, wordt Maasdonk gevloerd.!!! In de volgende stamtafel willen we graag de voorzitters van de 5 Maasdonkse politieke partijen uitnodigen en de toekomst onder ogen zien en een prioriteitlijst opstellen. MAASDONK moet blijven en zich doen gelden als een krachtdadige gemeente. Temeer daar de drie parochies bijeen gevoegd gaan worden. Geffen wordt de centrale van waaruit de drie parochies van Geffen, Nuland en Vinkel worden bestuurd en gestuurd. Gelukkig heeft Pastoor Verbakel toegezegd nog 4 jaar werkzaam te blijven in Nuland. Het geeft een grote kostenbesparing, wat noodzakelijk is, maar het :zal ook nadelige gevolgen hebben voor de gelovigen. Er zal steeds nrinder mogelijk zijn op afroep. Gelukkig hebben we een jonge actieve pastoor, die heel wat aankan. Dansgroep "De Vlijt" vierde haar zilverenjubileum met een grootse.receptie in 'De Gouden Leeuw''. Er zijn zilveren leden en oprichters van het eerste uur bij het eerste Molen-


feest in 1976. Tiny van der Doelen, de dansmeester, Stien van der Doelen, Elly van Dinther en Toos van Tuyl zijn met anderen dik verdiend in de BLOEMETJES gezet. Een pracht van een vereniging, een mooie vriendenclub, die zich in en buiten Geffen en zelfs internationaal op buitengewone kundige wijze heeft gepresenteerd en ook ''De VLIITJES" hebben "gebaard." Proficiat. De vereniging is nooit teveel eisend geweest. Er is op bescheiden wijze altijd hard gewerkt en op hoog niveau gepresteerd. Onze complimenten. En op naar het GOUD! Zullen we nog even een paar goede dingen opnoemen, die tot stand zijn gebracht! De renovatie van de dorpskernen in Geffen, Vinkel en Nuland. De Maasdonkroute. De uitbreiding van het Oude Klooster. De bejaardenvoorziening "De HEEGT". De verkeersvoorzieningen in het dorp en buitengebied. De integratie van Brandweercorps en gemeentewerken. De sportaccommodaties. Hoe komt het toch, dat nu alles lijkt te stagneren en te derailleren. Goed!! Volgende stamtafel praten we erover. En ook wordt" de Kinderopvang' in de gemeente en in het bijwnder in Geffen onder de loep genomen. We vermelden nog even, dat de voorbereidingen voor het RABO-BANK-SPEKTAKEL in volle gang zijn. De entreekosten van slecht f 10,00 komen terug aan de medewerkende verenigingen Dat zijn in Geffen: leden van W.I.K., leden van het Gemengd Kerkkoor, Passe Partout", Leden van het Gilde, de dansgroepen van de Karnaval en de Vlijt

en violist Jasper en m Totaal 28 verenigingen uit het Maasland met 600 acteurs. Dat wordt me wat.????? De kaartverkoop is begonnen. U kunt terecht bij de Rabobank ofbij de medewerkenden. 5000 bezoekers worden er verwacht op 30 november en 1 december. Zorg dat U erbij bent. Vervoer wordt nog geregeld op naar het AUTO1RON. Dat maak je nooit meer mee Van Stamtafel 144 Voor op- ofaanmerkingen de Prins tel 0412 640982. Volgende stamtafel21

TEN BLAKKE GEBRACHT Gevonden

Een gouden ring bij sporthal De Geer. Voor inlichtingen: van Rijn, Lambertusstraat 5.

Herfstbok is er weer!!! Brand dubbelbok 6-pak f 9,95 Heineken bokbier 6-pak f 6,95 Amstel bokbier 6-pak f 7,95 Leutebok 0.71 geschenk met tuimelglas f 18,95

Dorpstraat 13, Geffen Tel. (073) 532 46 59

,- Oktober wijnmaand . ll

lfl

Chateau Gravat medoc 4 halen = 3 betalen f 16,95 Chateau Noulet 4 halen = 3 betalen f 12,95 Chateau Haut Jean Guillon 6 halen = 5 betalen f 8,95 Chateau Eglise maubrat 3 halen= 2 betalen f 9,95 Alle huiswijnen 10% korting. Overige wijnen 12 halen = 11 betalen. ~ aanbiedingen zijn de hele maand oktober g e l d i ~ zellouten voorbehouden

Verhuur van: tafels, atoela krukken end 9


organisatieadvies interim management mediation

advocatuur training en coaching

SPECIALISATIES BEDRIJVEN

PARTICULIEREN

huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

familiezaken arbeidsrecht burenrecht

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen confli ctbe midd eten

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot: mr drs H.J. Bonenkamp. telefoon 073 53 24449

10


OP ZONDAGMORGEN ZIT HET HUIS VOL...! Het kerkgebouw in Nuland bestond onlangs 50 jaar. Het eerste bruidspaar dat er zijn ja-woord uitsprak tegenover pastoor Goossens was Cisca van Erp van de Kruisstraat en StifLeijten uit Geffen, nu beiden 76 jaar. Op 27 setember jl. vierden zij hun gouden huwelijk. Stefanus Leijten - door iedereen Stif genoemd - is een geboren en getogen Geffenaar. Ze woonden in een oud boerderijtje in de Dorpstraat, daarna in de Papendijk en later in de Molenstraat. Op die plek wonen Stif en Cisca nu nog; ze delen hun woning met dochter Ans en haar gezin. "Wtj zitten in de varkensstal van vroeger" lacht Stif. Cisca weet van aanpakken. Als oudste uit een gezin van tien kinderen was ze al gauw 'de moeder' van de kleinsten. "Van oude japonnetjes nieuwe maken en van grote hemden, kleine" vertelt Cisca. Ze deed thuis alles in de huishouding: wassen, kleren maken, poetsen, maar ook de twee koeien melken die ze hadden. Eén koe was voor haar, als ze trouwde, maar toen het zover was, was de koe allang verkocht! Heel bijzonder was, dat Cisca's vader met haar de trouwjurk ging uitzoeken. Samen op de vrachtfiets naar de Visstraat in Den Bosch op zoek naar een blauwe lap stof, want een witte jurk kreeg ze niet van pa! Nel de Rotterdammer maakte de jurk met - wel - een mooie witte sluier. Stif kreeg een pak van f 100,00, waar ze zelf de stof voor leverden. Ze hielden een gezellig feestje, thuis in de huiskamer! Eerst woonden ze thuis in en later kochten ze het huis van de Zusters van Liefde. Cisca laat me haar huwelijkscadeau van de nonnen zien, dat ze heel goed bewaard heeft: een mooi schilderij met de tekst: H. Hart van Jezus, zegen ons huisgezin. Die zegen hebben ze gehad, vinden ze allebei. "We hebben altijd ons natje · en droogje gehad! We gingen dansen met de matinees met de kermis en met carnaval en dronken op z'n tijd een lekker borreltje in de kroeg. Geen wonder, ze hadden elkaar ook leren kennen bij Bruur van Bergen (het huidige café 't Haasje). Dikke Leo was hun favoriete muzikant. Ze kregen drie kinderen: " •

Ans, Marga en Stefan en inmiddels hebben ze ook 7 kleinkinderen. Stif werkte 35 jaar als laborant bij Organon maar moest met z'n 52 jaar stoppen met werken na een hartinfarct en een operatie in de Klokkenberg. Sinds een aantal jaren heeft hij ook extra zuurstof nodig om 'op adem te blijven'. Gelukkig kan hij nog wel genieten van zijn grote hobby: de duiven. Samen met zijn schoonzoon Rien vliegt hij bij de Postduif. Stifhoudt ook van sport kijken opt.v. met name wielrennen en voetbal. "Als ik de kans krijg tenminste, want ons Cisca zit wel eens tot diep in de nacht te kijken". Zij is ook een fanatiek kaartster en gaat wekelijks kienen met haar zus. Onder het genot van een lekker kopje koffie en een stukje ijstaart - speciaal gemaakt door bakker van Hoorn voor het feest - merk ik, dat Cisca en Stif heel gezellig kunnen buurten over vroeger en nu. Ze genieten van alle kleine dagelijkse dingen. "Op zondagmorgen zit hier het huis vol" vertellen ze. Duivenmelkers natuurlijk, maar ook voor anderen staat de deur altijd open. De achterdeur wel te verstaan, want ons kent ons! Stif en Cisca hebben - nu ze wat ouder worden en niet meer zo goed ter been - een fijne hulp aan dochter Ans die naast hen woont. Elke dag staat het eten voor hen klaar! Het gouden paar kijkt tevreden terug op 50jaar huwelijk en op een heel gezellig feest. Ze genieten nog na tussen de vele bossen bloemen die ze gekregen hebben! Proficiat!

11


"Komt U uit · ·

''

Tegenslagen horen bij het leven. Als u een goed pakket verzekeringen heeft, hoeft u zich over de financiële gevolgen geen zorgen te maken. Maar hoe weet u in die wirwar van verzekeringen of u wel goed verzekerd bent ? Of u niet onderof misschien zelfs oververzekerd bent? De adviseur van Rabobank Het Maasland zet het graag met u op een rijtje. Dan kunt u samen de vele mogelijkheden afzetten tegen uw persoonlijke situatie en wensen. Om samen tot de beste oplossing te komen. Daar kunnen we u van verzekeren! Wilt u meer weten? Loop dan even bij één van onze kantoren binnen. Of bel: (073) 53 40 111.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres:

Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres:

Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van der Zalm. POLITIE

Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt uhet gemeentehuis bellen(tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken.

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

MILIEUSTATION KRillSSTRAAT

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00tot 19.00uur, tel. 073-5342100

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

STEUN ONZE CLUB EN HET GOEDE DOEL: Doe mee aan de Euro wisselactie.

U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073-5342100) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten

U bent vast wel eens op vakantie geweest naar het buitenland. U heeft toen ook vast wel buitenlandse valuta mee terug naar huis genomen. U heeft dat vast nog wel ergens in huis liggen. U heeft na 2 januari 2002 toch niets meer aan die buitenlandse valuta. U wilt onze club vast wel steunen door deze muntjes in te leveren bij een van onderstaande adressen. U steunt daarmee ook een goed doel.

na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven

Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160

Van alle buitenlandse valuta die U bij ons inlevert krijgt onze club vijftig procent in euro's terug. De overige vijftig procent gaat naar goede doelen, zoals de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Brandwondenstichting, etc. Heeft U nog vreemde losse muntstukken ergens op zolder liggen ofergens in een ouwe sok ofop een veel andere plek gooi dit dan in de (melk)bus in kantine van Nooit-Gedacht oflever het in bij een van de voJgende adressen:

Wethouder A.A.M. van Zandvoort

Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

- Rien Damen, De Rosmolen 6, 5386 EG Geffen - Marco van de Haterd, Abelenstraat 17, 5386 GG Geffen - RenĂŠ van Erp, Bredeweg 26, 5386 KP Geffen - Tonnie Oppers, Kapelstraat 35, 5386 BR Geffen Deze Eurowisselactie is een initiatiefvan het NOC*NSF. 13


MISSIE ONTWl1(l(Ellt-Ki V/l.LDE

GUTV-1

Bedankt! Graag willen wij alle kinderen bedanken voor de vele prachtig gekleurde en versierde vredesduifjes die zij gemaakt hebben. Dankzij jullie inzet was de kerk tijdens de vredesvieringen schitterend versierd plus een aantal vredesduiven hebben we aan de kerkgangers mee kunnen geven. Ook een woord van dank aan alle leerkrachten voor hun fijne medewerking. Wij stellen het zeer op prijs dat we telkens weer een beroep op jullie mogen doen! โ ข Heel veel vredesduiven waren voorzien van een vredeswens, sommige met een bijzondere wens of tekst Onderstaande duif is er eentje van. M.O.V. Geffen; Frasia, Ria, Diny, Sofie en Mien.

รป l'\ Z(.

~\e\.<_l.l'lc_\icap~e c_\(..(~\eic Mlf\\le

14


MLZIEKVERENIGING "\Villen Is Kunnen"

'effen

W.I.K. Nieuws Op de eerste plaats feliciteert onze muziekvereniging aJsnog de Geffenaar van het Jaar Jo van Wanrooij en bedanken hem voor zijn gulle gift aan onz.e vereniging. We zullen het goed besteden. Jo geniet van het Geffenaar van het Jaar zijn, je hebt het verdiend!! Maaslandcup-concours Op 4 november aanstaande vindt er in de Lievekamp te Oss wederom het jaarlijks terugkerende Maaslandconcours plaats, echter heeft er één verandering plaatsgevonden. In plaats van het organiseren van twee aparte concoursen (een concours voor harmonie/fanfàre en een concours voor drumband en majorettes/miniretten) wordt er dit jaar één groot concours gehouden. Dit houdt dus in, dat u op deze dag zowel kunt luisteren naar drumbands, harmonieën en fanfares en tevens kunt kijken naar de optredens van de diverse miniretten- en majorettekorpsen. Onz.e miniretten bijten die dag de spits voor onze vereniging af door hun optreden om 11.30 uur met een dans op een Engelse kinderliedjes poperie. Deze meiden. allen in de leeftijd van 6 jaar, doen voor het eerst mee aan zo'n groot concours, ze zijn allemaal nieuw bij onze vereniging. Het optreden van de miniretten wordt gevolgd door het optreden van de majorettes B 1 met een dans op muziek van Elvis Presley om 11.50 uur. Hierna, om 12.10 uur, zullende majorettes van de B2 groep een dans verzorgen op muziek van de musical Chicago. Om 12.30 uur vindt het laatste optreden plaats van ons miniretten- majorettenkorps, de majorettes A zullen dan een optreden verzorgen met een dans op muziek van de film The Mummy. Ja, u leest het goed muziekvereniging WIK beschikt over 4 miniretten- majorettegroepen, deze staan onder leiding vanMarianLepoutre, Evelyn Lepoutre en Femke Pepers. Marian, Evelyn en Femke zijn goed te spreken over de voorbereidingen van het Maaslandconcours, iedere minirette en majorette zet zich goed in en dat is prettig werken!! Om 14.30 uur zal de fanfare haar beste beentje voort zetten, ook zij zijn hard aan het repeteren om een goede prestatie neer te zetten. Het muziekstuk wordt tot in de kleinste details uitgewerkt, het is een muziekstuk dat de fanfare ligt, iets dat bij de fanfare past. Een muziekstuk dat voor u als publiek mooi is om naar te luisteren, door het spelen van zeer zacht naar zeer hard, van langzaam naar snel, van lief naar kwaad wordt u als luisteraar aangenaam verrast. Om 16.30 uur zal de drumband het laatste optreden van onze vereniging verzorgen. Natuurlijk zijn ook zij hard aan het

repeteren om een goede prestatie neer te zetten. Egbert kennende, hij is de dirigent van de drumband, gaat dat zeker lukken. De drumband zal u zeker ook aangenaam verrassen met een indrukwekkend optreden. Zondag 4 november is Maaslandconcours-dag, een dag om vrij te houden en te komen genieten van alle korpsen die het Maasland rijk is ! ! Donateursaktie Het is weer zover, de donateursaktie staat weer voor de deur. In de week van 4 tot en met 10 november zult u iemand van onze vereniging aan uw deur treffen met de vraag ofu donateur wilt worden van onze vereniging voor het komende jaar. De donateursaktie is voor het in stand houden van onze vereniging zéér belangrijk, met uw gift kunnen we weer nieuwe muziek, nieuwe instrumenten etc aanschaffen. Iedere gift is welkom van fl. 0,05 tot fl ?,??, echter wordt u vanaf tl 5,= donateur van onze vereniging en neemt u automatisch deel aan onze loterij, welke gehouden zal worden tijdens het donateurconcert op 30 december aanstaande. (nadere info volgt nog) Op dit concert is iedereen van harte welkom, ongeacht de hoogte van uw bijdrage!!

Muzikale groet!

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij, mede namens onze kinderen en kleinkinderen. familie, vrienden en kennissen en Harmonie W.I.K. bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus die wij mochten ontvangen tijdens de viering van ons 50 jaar huwelijk op 27 september jl. Mede dank zij U is dit een onvergetelijke dag voor ons geworden. Hartelijk dank hiervoor. Stifen Sisca Leijten van Erp.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

I

BERGHEMSEWEGt53A

ERNIS

~-s-c-h-il_d_e-,s-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08 15


PERSBERICHT

Het sociale gebeuren van het personeel en relaties liggen André en zijn vrouw Louisa na aan het hart. Zij betreuren het zeer dat door de jaren heen een aantal personeelsleden en bekenden zijn overleden aan kanker. Dat is ook de reden voor de donatie aan de Nederlandse Kankerbestrijding. Het Koningin Wtlhemina Fonds heeft dankzij vele kleine en grote giften een machtige vuist kunnen maken tegen kanker. Door die bundeling van krachten heeft kanker terrein verloren: Gemiddeld geneest tegenwoordig - met grote verschillen naar soort kanker en stadium van ontdekking - bijna de helft van alle kankerpatiënten. Veel patiënten leven langer met hun ziekte dan vroeger en met een betere begeleiding en zorg. Maar iedereen weet dat we kanker nog verder moeten terugdringen en daarom heeft André van Wanrooij weloverwogen de cheque aan de Nederlandse Kankerbestrijding overhandigd.

OVERHANDIGING CHEQUE T.W.V. F 16.000,00 AAN NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING GEFFEN - Eerder dit jaar heeft André van Wanrooij afscheid genomen als mede-directeur van het gelijknamige bouwbedrijfin Geffen. Zijn afscheidscadeau heeft hij in het teken van het goede doel gesteld. Op 3 oktoberjl. heeft André het gedoneerde bedrag vanf 16. 000, 00 overhandigd aan de Nederlandse Kankerbestrijding/ Koningin Wilhelmina Fonds.

Na 32 jaar bouwen aan Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij heeft André van Wanrooij in april dit jaar afscheid genomen. In deze jaren heeft hij als mede-oprichter en mededirecteur (samen met zijn broer Wnn van Wanrooij) bijgedragen aan de ontwikkeling en groei van de bouwonderneming tot een van de grotere in de omgeving, met als kernactiviteiten projectontwikkeling, realisatie van woningbouw en bedrijfshuisvesting, en keuken- en badkarnerinterieurs. André heeft zich vooral inge:z.et voor het uitvoerend bouwbedrijf. Vele honderden relaties hebben gehoor gegeven aan zijn verzoek om voor zijn afscheid een eventuele attentie om te zetten in een financiële donatie ten behoeve van het goede doel.

Gebraden rosbief

3 50

1oogr.

4 Duitse biefstukken

Alpensteak

100 9 ,.

Filet a la minute

1oogr.

€ 1 59

11 °0

€ 4H

2im

€ 131

2 35

€ 1.o.z

aar vindt u u nog, die bijzondere Lekkernijen, alom beken.cl in uw eigen srroe:k? Bij de KcunJager naruurlijk. D.1ar rreft u tijdens de Srm1akv'ollc Streckv.'Cktn een keur aan heerlijke regjona.le-produacn :i:m. Op ambxhtdijkc wij1,e be-

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst

500 gram

16

De Smaakvolle Streekweken

W

geldig van 15 t/m 20 oktober 2001

4 , 95

Wereldberoemd bij u in de buurt

500 gram

49s ,

€ 2

adres: v.1.n de dichtst:bij1.ijndc Keurslager. Wam ook on7.e SN'Via: is werddbtrocmd .. . bij u in de buurt.

Keurslagerij

VANTUYL

Saucijzen 22s

rf'.i~roakalleen hij d:atbn. Benieuwd naar ripsen recepren? Kijk dan in het bbd 'Koken 1nt1: de Keur-slag~• of op www.kc-un;l3ger.nl. Daar vindt u ha

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

25

KEURSlAGER


Prinses Beatrix Fonds Beschermvrouwe: H.M. de Konif111in

COLLECTE 2001

Plaats Infonnatiebijeenkomst Start Lengte Kosten Infonnatie

Van 9 t/m 15 september jL werd in Geffen weer gecollecteerd voor het Prinses Beatrix Fonds. Dit jaar was de opbrengst FL. 2.664,25, waarvoor Uw hartelijke dank. Het is natuurlijk onmogelijk om dit voor elkaar te krijgen zonder onze vaste collectanten. Ook zij gingen weer enthousiast op pad! GEWELDIG. Allen bedankt. Namens het plaatselijk comitĂŠ, Sjan van Nistelrooij.

00 RIGO'.\I

Persbericht Met het oog op de toekomst

In samenwerking met de GGZ organiseert de RIGOM deze cursus voor vrouwen boven de 50 jaar die langer dan een jaar geleden hun partner verloren hebben. De bedoeling van de cursus is om te leren hoe je na een periode van rouw toch weer de draad van het leven kunt oppakken. Het is een ingrijpende gebeurtenis om na een leven van "samen delen" alleen te zijn. Ook na een langere tijd kan het nog moeilijk zijn om het verlies te aanvaarden en weer een eigen draai te vinden. Met het oog op de toekomst kan het prettig en belangrijk zijn in contact te komen met leeftijdgenoten die in een zelfde situatie verkeren. De cursusgroep bestaat uit maximaal tien vrouwen en twee begeleidsters. Aan de hand van lesmateriaal en de eigen ervaringen van de deelnemers zal gesproken worden over onder andere de volgende onderwerpen: - het dagelijks leven als alleenstaande - in wat voor opzichten is uw leven veranderd, ofwilt u het veranderen - hoe kunt u nieuwe activiteiten ondernemen en contacten onderhouden - de positie van ouder wordende vrouwen in de maatschappij

: : : :

Oss 8 oktober 2001 22 oktober2001 11 bijeenkomsten+ terugkombijeenkomst : F 48,00 incl. cursusmateriaal en koffie/thee : RIGOM, tel. 0412-633043

VERJAARDAGSAKTIE Op 3 oktober zijn de medewerkenden bijeen geweest om hun ervaringen uit te wisselen. Bijzonder was dat Pater M He ijmans aanwezig kon zijn.

Iedereen is zeer tevreden bij het bezoeken van de jarigen. Benadrukt wordt nogmaals dat deelname vrijwillig is. Soms moet nog verzekerd worden, dat de opbrengst rechtstreeks wordt overgemaakt aan Pater T. v. Kessel in Zambia en Pater M. Heijmans in Congo. Het is heel stimulerend te horen hoe Pater M. Heijmans weet te vertellen over zijn werk en hoe de donaties worden besteed. Hij is na drie jaar voor 1 maand met verlofen wil deze morgen besteden aan een bezoek aan de verjaardagsak:tie. Hij woont inKUTU, een plaats van 40.000 inwoners en ligt 400 km van de hoofdstad. De streek is vruchtbaar en de vele kleine boeren kunnen voldoende produceren zodat er geen honger wordt geleden. Het probleem is, dat door het ontbreken van de infrastructuur geen vervoer mogelijk is van te veel geproduceerde artikelen. Omdat de handel ontbreekt komt er ook geen geld vrij om iets op te bouwen bv. op het gebied van onderwijs en zorg. Gelukkig is het de laatste tijd rustiger op het politiek vlak. Er is hoop dat buitenlandse hulp wordt aangeboden. Het geld van de verjaardagsak:tie is daarom van harte welkom. Pater M. Heijmans werkt nu aan de bouw van een school voor meisjes. De inwoners maken zelf wat ze kunnen zoals stenen en houten materialen. Maar wat ze zelfniet kunnen produceren moet aangekocht worden. Pater M. Heijmans vraagt iedereen te bedanken voor de gaven. Dat doen we graag door middel van dit schrijven en we hopen dat de jarigen steun zullen blijven geven.

TEN BLAKKE GEBRACHT Gevonden:

Zilver ofwitgouden ring. Er staat de naam Jolanda ingegraveerd. Inlichtingen via tel. Nr. 532 4308 17


v· r

a

19.00-20.00 u. Griebel Grauw 20.00-22.00 u. Goud en Oud op verzoek d

i

o

VL DERACKEN

V 0

106.3FM Radio Vladeracken: PROGRAMMERING Maandag 19.00-20.00 u.Punt.NL 20.00-22.00 u.Hot radio 22.00-23.00 u.Hittegolf

Dinsdag 19.00-20.00 u.Zoeklicht 20.00-22.00 u.lnDe Schijnwerper 22.00-23.00 u. Klanken uit verleden tijd

Woensdag 19.00-20.00 u.CountryRoads 20.00-22.00 u. Double Mike Show 22.00-23 .00 u. Record Hop Machine

Donderdag 19.00-20.00 u.Happy Days 20.00-22.00 u.Popcafé 22.00-23.00 u.Radio Homelnvasion

Zondag 08.00-10.00 u. De Mengelmoes 10.00-12.00 u.InDe Schijnwerper 12. 00-13. 00 u. Vladeracken Informatief. 13. 00-14. 00 u. De Ultieme Zondagmiddagmix 14.00-18.00 u. Regio Sport 18.00-19.00 u. Vladerackenlnformatief 19.00-20.00 u. Caraflax 20.00-22.00 u.DeMuziekzolder

Toelichting: De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn zeven dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87 .5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51.

Op het moment dat Radio Vladeracken :zelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief

Studio Vladeracken Raadhuisstraat 1 5386BE Geffen Redactie Informatief p/a Rien Bosch Kerkstraat 6 5391 AA Nuland

Vrijdag 19.00-21.00 u.FocusHitRadio 21.00-24.00 u. Muziek met Audy

Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a 5382 JC Vinkel

Zaterdag 08.00-10.00 u.De Wakkere Wekker 10.00-12.00 u.Op de Misse 12.00-13.00 u. Vladerackenlnformatief 13. 00-15.00 u. Update Radio 15.00-16.00 u.Maas- enMeijerij Top 15 16.00-18.00 u.De Hap en Stap Show 18.00-19.00 u. Vladerackenlnformatief

overige correspondentie:

18

Stichting. Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vinkel Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen Telefoon radiostudio: (073) 532 53 66, redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835

8 ~ 1

0

~

l ~

!


R l GO \1 Persbericht KLEIN TUINONDERHOUD De tuin op tijd winterldaar? Het Rigom is in mei van dit jaar gestart met het project Klein Tuinonderhoud. Het is bedoeld voor 55 plussers en gehandicapten die graag in hun eigen huis willen blijven wonen maar niet goed meer in staat zijn om het gewone tuinonderhoud te verrichten. Met dat onderhoud worden z.aken bedoeld als gras maaien, heg knippen, planten snoeien, schoffelen, schoonmaken van de stoep, bladeren opharken, ofeen tegel gelijk leggen. Dat project is een onverwacht groot succes gebleken en voorziet daarmee duidelijk in een behoefte. In de wintermaanden, tussen halfnovember en halffebruari, wordt het project stil gelegd. Voor degenen die hun tuin voor de winter netjes willen hebben, is het daarom zaak tijdig de tuinman langs te komen, want 16 november is zijn laatste werkdag van dit jaar. De tuinman werkt per afspraak maximaal twee uur. Heeft hij zijn karwei in die tijd niet af, dan is het nodig een nieuwe afspraak te maken. Hij ruimt alles netjes op, maar neemt geen tuinafval mee, dat wordt in de container van de klant gedaan. De Rigomtuinman is te bespreken via tel. 0412 - 63 30 43.

PEUTERSPEELZAAL DE PADDESTOEL Thema-avond Peuterspeelzaal "De Paddestoel" Op donderdagavond 27 september heeft de peuterspeelzaal een thema-avond georganiseerd met als titel: "Laten we nou eindelijk eens gewoon gaan opvoeden". Maar liefst 100 belangstellende ouders en betrokkenen bij de peuterspeelzaal woonden de avond bij. Mevrouw Gitty Feddema verzorgde de avond en wist ieder met aansprekende voorbeelden uit haar praktijk te boeien. Onderwerpen als "veiligheid", "duideliikheid" :., ' ''rust"' "regelmaat"' ''verantwoordelijkheid nemen" liepen als een rode draad door deze avond heen. Het belang van de "ik-boodschap", waarin je helder aangeeft wat je van je kind verwacht werd nog eens onderstreept. Geen ellenlange discussies, maar een directe en dui-

<lelijke benadering. Neemje verantwoordelijkheid als ouder en verdoezel deze niet met zoethoudertjes en ''toe maar... doe maar" . Stof tot nadenken: je kunt niet niet-reageren. Door de manier waarop je kinderen benadert versterk je ongewenst gedrag. Mede dank zij de toelichting is er een stukje inzicht verkregen in ons eigen optreden naar kinderen toe. Samen in gesprek over allerlei praktische zaken - slapen; eten; agressie; angsten - maakt dat we elkaar ook allerlei tips kunnen geven en ervaringen kunnen uitwisselen. Voor ouders die belangstelling hebben voor de boeken, geschreven door Gitty Feddema: Opvoeden kunje leren Gitty Feddema ISBN 90-269-2288-4 En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden Gitty Feddema en Aletta Wagenaar ISBN 90-269-6829-9

00 1~ 1 GO :\1

Persbericht Cursus voor senioren: Schrijfje eigen levensverhaal Ieder voelt wel eens de opwelling om eigen ervaringen, belevenissen, op papier te zetten. "Daar zou ik een boek over kunnen schrijven", hoor je dan. Maar dan komt het: hoe doe je dat: hoe begin ik daaraan? Met de cursus Schrijfje eigen levensverhaal worden handreikingen aangeboden om de draad bij het woord te voegen. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld foto's, gedichten, en natuurlijk literatuur. De inspiratie komt ook uit de herinneringen van onszelfofvan anderen. Verhalen roepen verhalen op en zetten de fantasie in werking. Op verschillende manieren worden de tongen en de pennen losgemaakt. Plezier in schrijven en het vastleggen van de eigen geschiedenis zijn de voornaamste bedoelingen van deze cursus. Het gaat er niet om hoe er geschreven wordt, maar dat de eigen geschiedenis wordt opgetekend. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van twee en een halfuur en start op vrijdagochtend 26 oktober in het Anton Jurgenshuis te Oss. De kosten zijn F 110,- incl. koffie/ thee. Informatie: RIGOM, Oss. Tel 0412- 633043. 19


WETENSWAARDIGHEDEN Avond- en nachtdiensten:

(van 's-avonds 17.00u. tot de volgende ochtend 08.00 u.). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Tel. 532 1252, Voor zeer dringende spoedgevallen tel 532 3697 Maandagavond: J. VISSchers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten:

(van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen ofte raadplegen. 20-21 okt Vinkel 03-04 nov. Geffen 27-28 okt Geffen 10-11 nov. Nuland Vakanties: J.Visschers: 29 oktobert/m 2 november De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 24 oktober

APOTHEEK: Apotheek ''Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/mvr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. vanl2.00uurtot 13.00uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN:

BoschMedicentrum GZG dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00 Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30-14.30u. en 19.00 Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00 Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00u. en 19.00 -

19.30 u. 20.00 u. 19.30 u. 20.00u.

SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bemhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek ofonderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Internegeneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 20

K.N.O.: Kindergeneeskunde: Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

0412 621 216 0412 621 541 0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12. 00 uur) Laboratorium/administratie/bloedafuame: 0412 621 308 Oncologie-verpleegkundige: 0412 621 551 Radiologie: 0412 621 357 Trombosedienst: 0412 621 331

TROMBOSEDIENST: maandag

Geffen, DeHeegt, Veldstraat 1. 8.30- 9.00 uur. woensdag

Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9. 00 uur.

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Jeugdbibliobus: Dinsdag: Mariaschool 09.15-10.30 uur Aloysiusschool 10.45 - 12.00 uur Voor jeugd en volwassenen: Zaterdag: Sporthal de Geer 09.30- 10.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nwnmer: 06 - 22694561 . WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412- 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis.


•• *

REGIO

4'.

BANK

DE BANKIER DIEJ E KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/ boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste tennijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/ laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige v-oorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

011,e ope11i11gstijde11: maandag. woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen

1J' (073) 532 32 64

09.00 - 12./5 en 13.15 - 17.30 uur 09.00-12.15 en 13.15 - 19.00 uur J0.00 - J3.00 Uli/' en voorts op qfspraak

lil

~

RS BV Makelaardij Assurantiën

LMV

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw familie - verenigingsen handebdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgoof van juiste datum bij geboortekaart jes. drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor cop,eerservice kunt u bij ons terecht.

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Heesterseweg 13 · 5386 KT Geffen

Tel.: (0731532 26 84 · fax (073) 532 47 95 e-mail: drukkerij<? wihabo.nl Internet: www.wihabo.nl

.. d ti Mary Cohr • Cli Amati

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

//BI Vaknian,c\\i\

@

,Voor erkend Stukadoors- en Afbouwwerk

!

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v. Bedri/venweg 2, 5386 KA Geffen Wij kunnen voor U verzorgen Kantoor (073) 532 34 69 • Spuiten van plafonds en wanden. ~ fax ( 073) 532 14 65 • Traditioneel stucadoorswerk, • Aanbrengen van sierpleisters

i~J ~;J1


Museu mJanCunenOss Verliefd op het onderwerp Als een kunstenaar verliefd is op het onderwerp verlangt hij

ernaar om het in beeld te brengen Het landschap, een boot op zee, een vrouw in een keuken, een onbekende die een briefleest, meisjes die zich over een tafel buigen. Ofhet licht van een invallende avond, de kleur rood, de wind in het haar, het geluid van een rollend balletje, het opgewonden gefluister en geschuifel van groepjes mannen, een schermutseling op een brug. KW1Stenaar Wun Janssen is verliefd op deze onderwerpen en verlangt ernaar om ze vast te houden als beeld. Bovendien wil hij uitvinden hoe andere kunstenaars in tijden voor hem hebben gezwoegd en geijverd om het geheim van het onderwerp te ontrafelen Voor de tentoonstelling Verliefd op het onderwerp zijn kunstwerken bijeengebracht uit de 17e, 19e en 20e eeuw en uit de recente tijd, die ieder op eigen wijze laten zien wat de liefde voor een onderwerp voor kunstwerk oplevert. Het werk van Pieter de Hooch toont bijvoorbeeld huiselijke intimiteit. Zeventiende-eeuwse schuttersstukken vertegenwoordigen macht. Onderwerpen als onschuld en heimwee kunnen tweeledig geihterpreteerd worden, hetgeen we met werken van onder meer Edgard Tytgat en Emo Verkerk proberen te illustreren Straatscènes laten gedragspatronen van mensen zien, zoals in een werk van Jan Weissenbruch. Werken van bijvoorbeeld Marijke van Warmerdam tonen de iconen van het huidige (straat)leven. In de nachttaferelen tenslotte, komt het tot een culminatie van onnatuurlijk licht. Het boek bij VERLIEFD OP HET ONDERWERP werd geschreven door kWlSthistoricus Hans Janssen, socioloog Jude Kehla en schrijfster Nilgun Yerli. Prijs: Hfl. 39,56 / Euro 17,95. Bestellijn: 0412-629328.

26 TV De Vlijmd, Clubavond 27 19.00 uur Gezinsviering 28 Buurtver. De Vierwinden, Boswandeling NOVEMBER 01 19.30 uur H.Mis Allerheiligen 02 19.30 uur H.Mis Allerzielen, herdenking overledenen van het afgelopen jaar 05 Buurtver. De Vierwinden, Kaarten bij 't Haasje aanvang 20.00 uur 06 14. 00 uur gezamelijke ziekenzalving in huize de Heegt 06 K. V.B., uitstapje naar Margriet 08 Sint-Jorisgilde, 24e Gildeavond 08 K.V.B., avondKio Care 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 11 Sint-Jorisgilde, Landjonkerdag 16 St. Reik Elkaar De Hand, Kleding inzameling 17 19.00 uur Gezinsviering 18 11.00 uur H.Mis mm v. Zeeuwse Koorschool 18 15. 00 uur concert Zeeuwse Koorschool in de kerk 18 TV De Vlijmd, Stampot toernooi senioren 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) 29 K. V.B., knutseldag voor de kerst 30 Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voor jong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen DECEMBER 01 Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voor jong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen 01 19.00 uur Gezinsviering 01 K. V.B., Sint kinderen 05 19. 00 uur adventsmeditatie in de kapel 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20)

Museum Jan Cunen

VAN DE REDACTIE

VERLIEFD OP HET ONDERWERP is toegankelijk van 25 november 2001 tot en met 17 februari 2002. Het museum is van dinsdag tot en met zondag geopend van 12.30 tot 16.30 uur. Toegang gratis.

Secretariaat: Advertenties: Redactieadressen: E-mail adres: Bezorging: Klachtenbezorging:

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Tolweg 7, en Veldstraat 13 torenklanken@home.nl v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Bergstraat 26a, (073) 532 25 86

WIE WAT WANNEER OKTOBER

15 t/m 19 Herfstvakantie 19 K. V.B., Chrystanenaktie 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 21 TV De Vlijmd, Paddestoelen toernooi senioren 21 Buurtver. De Vierwinden, Forelvissen 22 t/m 27 Collecte tbv Torenklanken 25 K.V.B., B.M.F. avondsamenmetdeK. V.O. 22

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? . Delta Löyd

·"'

Interpol is

National~ Nederlanden ;.

RVS

·

Cent raal Beheer Aegon

iêzén tlit tientallen autoverzeker.q an :êLïkadviseurkt1rmen wij kiezen uit bijnaa .. ·

v;:ç:irdeligste is vertellerr~ifü K10östen;;traat 44, 538óA'î .]073 ~532 .5~ J 0, Fà .

.

HYPOTHEKEN

(

PENSIOENEN· '

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nlinfo@nasafbouw.nl

P. DE KIJEIN

Wij verzorgen voor u: • *

" • * •

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~ cAFÉ IJ~

~

~O CO

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

ADMINISTRATIE & ADVIES MAASDONK

0 ~

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

1'

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji)SPIERINGS 1

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: ·• verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening e verzorging van uw fiscale aangiften • startersbegeleiding e advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


Il

Il

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

~ maninka

lHoembindel'ij

~ bloemen -~ planten @ grafwerk ~ potterie ~ teleflora ~ decoratie ~ @ bruid6werk ~

~ ~

* loonbedrijf en mestdistributie

• zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

AUTOMATISERING

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

f

A,.

Hanegraaf B.V. Geffen

.Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Ge ffen Tel.(073)532 2001 Fo x(073)5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN STALEN KOZIJNEN OP MAAT

www. levix. n1

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http://www.levix.nl e-mail: info@levix.nl

www.maasdonk.net

Hardware PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Software Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen (particu Iier/bed rijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's

8,edrijvenweg 4

5366 l(A Gollèo

Tel, 073 · 532 04 81 fox; 073 . 532 50 68

Mobiel: 06 - 53 1 624 33

Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.