Torenklanken 2001 - nr 15

Page 1

39e jaargang I nummer 1s l september 2001

sekretariaat: redaktieadres : advertenties: bank: druk: oplage:

n n

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v .d. bank nr. 11391 13 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIEIEIEII "WE HENT GERRE GEDOAN" Deze kreet hebben we vele malen moeten herhalen, tijdens de werkzaamheden die we verricht hebben aan de tentoonstelling 25 jaar Effe noar Geffe. Ongeveer in april kwamen Piet en Bart binnen in de kelder van ons onderkomen onder het Gemeentehuis. Daar is namelijk de Heemkundewerkgroep Vladerack gevestigd. Zij hadden het verzoek ofwij niet een tentoonstelling in el.kaar konden zetten over 25 jaar Effe noar Geffe. Wtj zeiden gelijk ja , niet wetend dat het zo'n grote klus zou worden. Nou het is een heel karwei geweest, foto's verzamelen, krantenknipsels etc. Van alles konden we gebruiken, we hebben dan ook wel veel steun gehad van o.a. de Gemeente, vele mensen met allerlei dingen zoals foto's sticker vlaggen, oude torenklanken en ga zomaar door. ¡ Na een commissie gevormd te hebben, ondergetekende werd voor de kar gezet, om als hoofd commissielid te fungeren, met aan zijn zijde vele bereidwillige medewerkers van Heemkunde Vladerack, en hebben zodoende deze klus naar behoren kunnen klaren. We zijn dan ook apentrots als we zo'n tentoonstelling nu zien staan in het Gemeentehuis waar zelfs Burgemeester Netten nog van staat te genieten. We hebben daarom ook gezegd, "WE HENT GERRE GEDOAN" Namens Heemkundewerkgroep Vladerack wil ik als secretaris iedereen bedanken, die op zijn ofhaar wijze heeft meegeholpen, om deze tentoonstelling te hebben doen slagen. Namen noemen is altijd gevaarlijk, om zo mensen te vergeten, maar enkele mensen wil ik toch bij naam noemen omdat zei met mij, ook vele dagen hebben besteed aan dit 'klein karweike". Joke Gabriels, Siena v. Erp, Clasine v. Venrooy, Sjaan Steenbergen, An Verstegen, Jose Schuurmans, Cor Heymans Bert v.d. Akker Harry Hanenberg Leenv. Dinther,

Bert Huismans, Ruud Verhagen, Ad en Adriaan v. Zandvoort, en zeker niet te vergeten de Geffenaar van hetjaar Jo v. Wanrooy, en onze voorzitter Kees v. Wanrooy, 'Tis trouwens den twede van de Heemkunde die Geffenaar is geworre, tog unhel grupke die heemkundige. D'r zitte der de uurste jorre nog zat van die ""Geffenaren" WE BENT GERRE GEDOAN! !! secretaris Heemkunde Vladerack Broer Savelkoul

JAARLIJKSE ZAKJESACTIE TORENKLANKEN De jaarlijkse zakjesactie ten behoeve van Torenklanken is dit jaar van 22 t/m 27 oktober: Er wordt gecollecteerd met collectebussen. Wij rekenen op uw bijdrage.

VAN DE REDACTIE Wijziging e-mail adres voor kopij torenklanken. Het nieuwe e-mail adres is "torenklanken@bome.nl''.

Tevens willen wij u er op attend maken, dat floppy's waarop kopij is aangeleverd deze opgehaald kunnen worden op Veldstraat 13. Uiteraard na plaatsing van de kopij.

KOPY INLEVEREN VOOR: 6 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 1


teigeninge

I 1

■ ,VA

I

i

/

' 1'

I

!

\

f

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

l = PA

ESE

ti

!

■ ■ 111 ■

~d·

Df GOUD[NlffUW

i'.s:·' -~ .;- :-

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

■ ■

-~ 1f-

.J/!f:~..J>.~0w -,,y·•-~•• t\;, ,_)!¾ Gebr. van Wanroo11 Bouwbedrijven

Zaaivoor: bruiloften - partijen - vergaderingen

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen

Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA11

Molenberg 6, tel.(073) 5314850 5386 DA Geffen/ Maasdonk

Voor het inrichten van uw bedrfJfsruimte of uw zabqfk kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT A~d voldoende op voorraa.dJI KOM EN OVICRTUIO VIN ONZE SHOWROOM. OOK VOOR UW KANTINE JNJUCHTilfG

Maandag, Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden no tel. afspraak.

[~ ~

Han Gruijters Veilbo B.V. Kantoormeubelen Rcggestraat l (i11d'. terr. Elze11burg) 5348 LG Oss Tel. 0412 - 65 27 27


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo.03-10 19.00 u * Avondmis 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Vr. 05-10 Huwelijksviering Laurens 14.00 u Za. 06-10 v Nistelrooij en Angelique Gloudemans H.Mis mmv Derplu 19.00 u (Lourdesmis + kinderkerk) 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Zo. 07-10 (opening rozenkransmaand) Wo. 10-10 19.00 u * Avondmis Vr. 12-10 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jongerenkoor 19.00 u Za. 13-10 H-G (+ kinderkerk) Zo. 14-10 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo . 17-10 19.00 u * Woord- Com. dienst * = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt

5 Oktober is een viering met meerdere priesters (klasgenoten van de pastoor), zij bidden dan voor roepingen. OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum. Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op het doopgesprek aan- · wezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 november a.s. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 4 december a.s. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216.

HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitè, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar". We ontvingen reeds/ 58.296,00! Met de toegezegde bijdragen komen we op / 63.023,00 in 2001. Er zijn 625 deelnemers. Hartelijk dank! Fijn dat we op u kunnen rekenen! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 INTERNET: www.parochiegeffen.homestead.com EERSTE COMMUNIE IN 2002 In de vorige Torenklanken hebben wij een van de tijden van de Eerste Communieviering verkeerd vermeld; het moet zijn: Eerste Communie in 2002 op zondag 9 juni om 09.30 uur en om 11.30 uur! ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK 06 okt.: Laurens v. Nistelrooij en Angelique Gloudemans 26 okt.: Gilbert Steenvoorder en Sandra v. Rooij MISDIENAARSKAMP 2001. DAGl: Het misdienaarskamp van dit jaar was echt super gezellig! We hebben veel dingen gedaan. Het begon allemaal in Geffen, op het Kerkplein. Er werden groepjes gemaakt en dat waren ook de groepjes van het fietsen. We fietsten naar onze kamplocatie in Heeswijk-Dinther. Het heette: "de Vlegelhut". Toen 3


Hypotheken met: De laagste rentegarantie De laagste premiegarantie

Verhuur van: tafele, etoelen, bartafele, krukken en t;aplneiallat;le" ~ t>inn<nlando t>ier

· ''°°''

t>uit,,nlands bier wij n ~ li~euren "~edef5itilleerd

'°'''!!°'

glaowerk cadeau artikelen relatie geschenken '!f complet,, feestjM '!F l,ezorglng ,asn hult, Dorp•traat 13 53&6 AK G•ff•n

Maak vriibliivend een afspraak!

···(à·... . . .. .. . . .. .. . .. . . . .

.

DE• : HYPOTHEEK SHOP ■

Peter van der Lee Hertogin Johannasingel 38

5345 AJ

r.1. (073) 532 4659 Fax (073)5325643

RIJWIELEN

TANKST~TION

TAXI ~ - - -

OSS

tel: 0412 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010 Kerk5traat ·11 Geffen

(073}532 13 13

23/oembî'nderi;; 1/ Wouw.ke :J(fooslerslraal.Je .5.'3'!6 'J/7(

9ejfen

23/oemen :Plan/en

23ruidswer.k

lef07j .Jj 21 6cfj

9.ra/werh

/a:x 07j .Jj 25 I50

Xadóarli/ielen

ernssen en crematies r u ook verzekerd bent ijke en deskundige begeleiding 'ke dragers, verzorgers en chauffeurs liseerd in uitvaartverzekeringen rmatief gesprek acht bereikbaar Teugenaarsstraat 129 5348 JC Oss (f) 0412 - 64 24 54 06 - 51 22 90 72

PEDICURE T. Ketefaars-11. NistefroolJ ll. Coothstraat 31

Geffen (073) 532 20 41


we daar aankwamen hebben we eerst een puzzel op moeten lossen door de straten te onthouden waar we doorheen gefietst waren. De oplossing was: aansteken. Toen¡we dat gedaan hadden, moesten we allemaal een kaarsje aansteken en die moesten we allemaal in een halve kring op tafel zetten. Toen gingen we spelletjes doen. Toen we die allemaal afuadden hielden we een nachtspel en dat was heel erg leuk. We moesten enveloppen verzamelen en daarin zaten opdrachten. Die moest je uitvoeren en als je dan een lege envelop had, was dat een fop-envelop. Daarna mochten we nog eventjes opblijven en toen moesten we naar bed. We moesten eigenlijk gaan slapen maar dat hebben we niet gedaan. Sommige waren wel tot 4 uur 's nachts wakker gebleven!!! DAG2: We werden wakker gemaakt om 08.30 uur. We hebben ontbeten en toen werden de spelletjes klaargezet voor de zeskamp. Er waren heel erg leuke spelletjes bij. Toen iedereen alle spelletjes gedaan had, maakten ze van het veld een modderbad. Dat was voor het kwallenballen. Dan staat er aan elke kant van het veld een teil en die wordt dan gevuld met water. Dan wordt er een zak met zand gevuld en dan wordt die een keer in het water geduwd. Dan moet de ene partij proberen de zak met zand, in de teil met water van de andere partij te gooien. Je werd daar heel erg vies van! Daarna moesten we allemaal douchen en toen mochten we ons omkleden voor de bonte avond. Die was ook heel erg leuk, er zaten heel erg leuke optredens bij. Toen die afgelopen was, wilde (bijna) iedereen nog eennachtspel. Dat hebben we toen ook gedaan, en toen moesten we bierdopjes verzamelen. Daarna gingen we terug naar de kamplocatie en toen mochten we nog opblijven, maar dan langer want dat hebben we gevraagd. Toen moesten we naar bed en toen sliepen de meesten wel meteen. DAG3: We werden om ??? wakker gemaakt. We aten brood en gingen naar de abdij in Heeswijk-Dinther. Het was een heel erg andere mis dan hier in Geffen. We mochten de hosties in de wijn soppen en er werd een soort zangles gegeven. Toen fietsen we weer naar de kamplocatie en daar mochten we onze spullen inpakken. Toen iedereen zijn spullen ingepakt bad werden die opgehaald, en toen fietsten we richting Vmkel waar we het spel: "Spons, water, vuur" gedaan hebben. Daar was het veel te warm voor. Toen zijn we nog naar huis gefietst en toen hebben we nog een ijsje gegeten bij meneer pastoor. Het was een heel erg leuk kamp, en namens alle misdienaars: Pastoor, leiding en kosters bedankt voor het supergezellige kamp!

Nuland en Vinkel op zaterdag 13 oktober a.s. in de Bonkelaar te Geffen eenjongerendag voor alle schoolverlaters. Doel van deze bijeenkomst is een gezellig samenkomen van oud klasgenoten. Na vaak 8 jaar samen de basisschool te hebben doorlopen vliegen ze allemaal uit naar de diverse scholen in de omgeving en bestaat er de behoefte om elkaar weer eens te zien en bij te kletsen over de ervaringen op de "nieuwe school". Zoals uit voorgaande jaren is gebleken (vorig jaar Âą 100 deelnemers) vindt men het heel gezellig om elkaar weer te ontmoeten. Ook bemerk je dat kinderen uit de 3 dorpen elkaar kennen omdat ze bij elkaar in de klas zitten wat weer aanleiding kan zijn tot leuke contacten voor de komende Jaren. Er wordt de schoolverlaters een gevarieerd programma voorgeschoteld dat bestaat uit spelactiviteiten waar ze nu en de komende tijd mee te maken krijgen. Wonen is b.v. zo'n activiteit. Op een grote plattegrond van de drie dorpen mogen ze zelfd.mv. vlaggetjes aangeven welke voorziening zij belangrijk vinden in bun woonomgeving. Deze kunnen uiteenlopen van een skate-baan ofbioscoop tot kerk ofziekenhuis. Een ander spel is b.v. de invulling van het uitgeven van geld. Waar zou je dat aan besteden en hoeveel? Alles voor jezelf(mobieltje, kleding, internet) ofook aan goede doelen. Vriendschap is ook een heel belangrijk item op deze leeftijd. In de vorm van stellingen wordt naar hun mening hierover gevraagd. Na enthousiast bezig te zijn geweest met deze spelvormen is er tijd voor een lekkere kop soep en een broodje waarna er een mega disco losbarst. Men kan dan dansen, verzoekplaatsjes indienen, kletsen en zoals de afgelopen jaren is gebleken uitlopen in een echt verbroederingsfeest. De organisatie hoopt op een grote opkomst op deze derde jongerendag van Geffen, Nuland , Vinkel De Werkgroep. KIND EN KERK Met de directeuren van de Aloysius- en Mariaschool is afgesproken, dat het parochienieuws voor ouders en kinderen, voortaan venreld zal worden op het maandelijks oudercontact blaadje dat beide bas.isscholen uitgeven. Dat gaat gebeuren onder de titel: KIND EN KERK. Dat betekent dus, dat de kinderen geen aparte stencil met infonnatie over gezinsvieringen, kinderkerk, misdienaars, kinderkoor e.a mee naar huis krijgen m.u.v. kleurplaten. De kinderen die buiten Geffen op school zitten, krijgen de infonnatie via contactpersoon Ans de Poot.

Aniek v.d. Berg JONGERENDAG 2001 IN MAASDONK Alweer voor de derde maal organiseren de parochies Geffen,

"SPIRITUALITEIT, EEN SPOOR..." verdiepingsavond voorvolwas.senen. Deze thema avond is op woensdag 3 oktober. 5


BEDANKT ALLEMAAL!

TUNBLAOKEGEBROCHf

Al vijfentwintig jaar lang kijk ik uit naar het eerste weekend van september. Maar dit jaar is 1 en 2 september voor mij echt onvergetelijk geworden Als Geffenaar van het Jaar heb ik me die twee dagen én de dagen erna heel bijzonder gevoeld. Eigenlijk is het gevoel nog niet helemaal verdwenen! Ik wil dan ook, mede namens mijn vrouw Betsie, iedereen bedanken: De verenigingen die hun stem op mij hebben uitgebracht, het verkiezingscomité, de organisatie vanEffe Noar Geffe en zeker niet te vergeten al die mensen, verenigingen, organisaties en instellingen die me zaterdagavond, zondag en de dagen daarna persoonlijk kwamen feliciteren ofme een kaartje ofpresentje stuurden Ondertussen heb ik ook een drietal goede doelen kunnen verblijden met een steuntje in de rug dat door de OVG beschikbaar is gesteld: De Krachtpatsers, ziekencomité De Schakel en muziekvereniging WIK. Ook jullie allemaal bedankt voor de geweldige ontvangst. Nu weer terug naar het 'gewone' Geffense dorpsleven. En ook dat is geweldig!

Verloren Op maandag 10 september ben ik vlakbij het bejaardenhuis mijn rode rugzakje van Beertje Bruin verloren. Er zat een luier in. Mijn naam en telefoonnummer stonden op de achterkant van het rugzakje geplakt. Ik zou hem graag weer terughebben Als je hem vindt, ik woon in de Wtlgenstraat nr. ll. Veerle Draad

Géén Torenklanken ontvangen. Voor klachten kunt u contact opnemen met Adriaan van Zantvoort, Tel. 073 - 532 25 86.

Jo van Wanrooij Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie-Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Hier had uw advertentie kunnen staan! Losse advertenties tussen tekst: 1/8 pagina f 30,00 1/4 pagina f 50,00 1/2 pagina f 70,00 hele pagina f 125,00

Kastanjehof 23 Onderhoud aan gastoestellen 5386 GN GEFFEN Onderhoudsabonnementen gastoestellen Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u Fax (073) 532 03 32 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers

WWW.JA-RE.nl

EN FEESTJE N IN STIJL ts te vieren of wilt u alleen genieten van een os buffet in een sprookiesachtige omgeving? Brunch-buffet

Diner-buffet

de Pamkelder

iedere zondag vrijdag-zaterdag-zondag binnenkomst I l.00/12.00 uur binnenkomst l7.00/19.00 uur 00 0

f

35,

voor informatie en rese1veringen: Tel. 073 - 534 13 20 Kerkstraat 5a Geffen deschans@geffen.nl

6

f 54;

tot 100 personen Lekker de avond voortzetten in onze sfeervolle kelderbar 7 Dagen per week mogelijk

Op .afspraak 7 da«9 per \lieek voor groepsresel\'t:rit.geo

mal 40 p<(Som. Ki,d,,.. 1/rn I jaar~ l Vm Il Jaar/ l.50per lmosj,ar.

Bruiloften feesten & gartijen

All-inn Eiearijfsfeesten

tot 250/300 personen Informeer naar ons "totaal pakket" en All-in prijs_ Met ol zonder buffet

tot 200 personen Compleet met ons · nergens beter· diner buffet

NERGENS BETER NERGENS COMPlEfER


NORMEN EN WAARDEN

ZILVEREN MEDAILLE

Het trouwen is weer in en er worden veel van die huwelijken ook kerkelijk ingezegend. Zodoende komen veeljongelui bij mij op huwelijksgesprek. In die gesprekken - die ik heel waardevol vind - vertellen de aanstaande bruid en bruidegom dingen over elkaar. Na meestal meerdere jaren te hebben samen gewoond kennen ze elkaars positieve, maar ook minder leuke kanten. Het valt op dat belangrijke normen en waarden van het 'nieuwe leven' dat ze samen willen gaan invullen, aan de orde komen. Ik vind het dan ook zeer jammer als vrienden de waarden en normen van het bruidspaar w naar benedenhalen als ze -bij wijze van grap- teksten gaan verzinnen om het huis, van vrienden die in het huwelijksbootje stappen, te gaan 'sieren'! Het wekt bij mij - en wellicht ook bij anderen - niet alleen verbazing, maar ook ergernis op, als ik die teksten lees. Vaak blijven het clichéteksten die alleen maar schunnig zijn. Van echte originaliteit is dan geen sprake en ik vraag me afofhet bruidspaar dat ook altijd even leuk vindt. Het ja-zeggen tegen elkaar voor het leven, houdt veel meer in, dan die taal doet vermoeden! Ik doe een oproep aan de jeugd, hen uit te dagen om leuke, humoristische teksten te bedenken en niet te vervallen in platvloerse humor. Laten we in Geffen maar eens zien dat het anders kan!

Wtl van denHaterd (66 j.) liep dit jaar voor de 29e keer de Vierdaagse van Nijmegen, maar daarnaast liep hij ook nog de 80 km. van Someren en de 80 km. van Waalwijk! Dat resulteerde op 8 september jl. in een zilveren medaille voor 10 keer de 80 km. Eigenlijk staan er wel twee keer zoveel 80 km. tochten op zijn naam, maar in 1994 is de KNBLO pas begonnen met het registreren van deze wandeltochten. Dit, om wandelaars te stimulerentot het lopen van lange afstanden. De 80 km. van de Langstraat was er een met veel regen. Van de 2000 deelnemers kwam Wtl als 50e binnen in een tijd van 13 uur! (Je mag er 20 uur over doen). Wat moeilijker is: in vier dagen 160 km. lopen ofin één dag 80 km., dat kan Wil niet zeggen. ''Het is een kwestie van jezelfinstellen op de afstand. De 80 km. is immers 13 uur achter elkaar lopen! Uiteraard moetje goed getraind zijn!" De training van Wtl bestaat uit lx per week een tocht van 35 km. en dagelijks een korte van ongeveer 10 km., samen met zijn vrouw Joke, in de periode voordat de tocht gehouden wordt. Hij is eenloopwonder, dat is bewezen: bijna nooit geen blaren en geen andere blessures ofklachten. "Het wandelen is voor mij steeds weer een uitdaging; ik blijfdat doen, zolang ik het kan!" aldus WJJ..

Pastoor Scheepers.

Proficiat met deze zilveren plak!

SPEELGOEDBEURS IN GEFFEN Speelgoed krijgen vinden alle kinderen fijn. Vaak gaat gebruikt speelgoed naar andere fumilieleden. Nog vaker verdwijnt het naar de zolder om daarna jaren te vergeten. En dan op een dag ruim je de zolder op. Van alles komt te voorschijn: Lego, Barbiespulletjes, een skelter, poppenhuizen, auto's, keukentjes, teveel omopte noemen. Gooi het speelgoed niet weg, maar geef het een tweede kans. Verkoop je speelgoed. Dat kan nu!!! Op zondag 28 oktober a.s. organiseer ik een speelgoedbeurs in de zaal van 't Haasje in Geffen van 10.3014.00 uur. Entree f 2,50. Wilt u uw speelgoed verkopen, schrijfu dan nu in voor het huren van een tafel. Deze tafels kosten f 10,00 (4,45 euro) per stuk voor dit evenement.

De opbrengst van de verkoop van uw speelgoed is voor uzelf. De opbrengst van de huur van de tafels en de entreegelden komen ten goede aan de restauratie van de Maria Magdalenakerk in Geffen. Heeft u vragen ofwilt u een tafel huren, neem dan contact op met Jacqueline Wmgens, Abelenstraat 20, tel 073 532 5446. 7


organisatieadvies interim management mediation

advocatuur training en coaching

SPECIALISATIES BEDRIJVEN

PARTICULIEREN

huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werkn.emers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

familiezaken arbeidsrecht burenrecht

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot: mr drs H.J. Bonenkamp. telefoon 073 53 24449

8


EFKES BUURTE MÈ... oud-pastoor Van Doorn (70 j.) Hij was effe in Geffe... concelebreerde de openluchtmis en was even mede-jurylid op de j ubilerende boerenmarkt! Ik maakte een afspraak om eens bij te praten. Oud-pastoor van Doom woont in een mooie bungalow, gelegen in het bosrijke landgoed "De Berkelaer" aan de rand van Tilburg. De woorden "Pax et Bonum" op zijn huis vertellen ons dat heter vredig en goed vertoeven is. Het vertellen met de nodige humor is hij niet verleerd! Harrie van Doom was slechts heel even kapelaan, om daarna les te gaan geven op de Mavo en Huishoudschool, tevens verbonden aan het Agneshuis, een voogdijhuis van de Kinderbescherming. Daarna gaf hij 12 jaar catecheselessen en didaktiek op de Pedagogische Academie in Tilburg en was rector van het Moederhuis van de zusters van Liefde. Vervolgens kwamen de periodes als pastoor en deken in Geffen, Oss en Tilburg. Geffen: zijn mooiste, krachtigste tijd als dorpspastoor met kapelaan Rijkers, pater van Gool en Broeder van der Linden en veel enthousiaste parochianen in beginnende werkgroepen. "Een duik inde oceaan van geborgenheid!" Een periode waarin hij al snel tot deken werd benoemd. Oss: pastoor/deken in een stadsparochie, waarbij hij veel nevenfuncties had in de besturen van het OMO (Ons Middelbaar Onderwijs), Maatschappelijk Werk, Ziekenhuis en hetD.P.C. (Diocesaan Pastoraal Centrum) in Den Bosch. Tilburg: deken van het grootste en meest intensieve dekenaat en pastoor van vijf parochies, maar zeer zeker een uitdaging! Een periode waarin hij vele kerken moest sluiten. Al vijftien jaar (en momenteel nog) zit pastoor van Doorn in de adviescommissie voor de priester- en diakenopleiding. Zes studenten, waarvan er vijf priester zijn geworden, woonden in Tilburg bij hem. Het klikte goed en ze komen nog regelmatig bij elkaar. "Er was toen een boeiende band tussen de jongelui en de ouwe heer" zegt van Doom. "Het is jammer datjong en oud elkaar vaak argwanend bekijken. We kunnen zoveel van elkaar leren". Mijn vraag aan de pastoor: "Heeft het geloof nog toekomst?" Vrijwel direct antwoordt de emeritus pastoor: "Dat is een ongelooflijke vraag! De zinvragen komen pas als de jeugd ouder wordt, maar men stopt het niet in een institutionele kerk. Ze hebben er geen hekel aan, maar ook geen boodschap. Hoogtepunten in het leven willen ze wel blijven vieren. Ook al is de kerkgang uiterst belangrijk, het is niet de enige vorm van geloofsuiting.

In mijn Geffense periode hadden we nog 900 kerkbezoekers, hetgeen gedaald is tot zo'n 300. Heeft het zin gehad, vraagje je dan af. Bij God is njets onmogelijk, Hij gaat een eigen Goddelijke weg. We hebben een blij geloof. Iemand zei tot een niet-gelovige, die God en Kerk belache-

lijk vond: "lk heb toch liever mijn God, dan jouw niks!" Onze generatie priesters dacht, dat wij de laatsten de Mohikanen zouden zijn, maar er zijn nu toch weerjongen:: die priester willen worden, in een niet gemakkelijke tijd! Toe komt er een totaal andere wereld. Het levensgevoel van de, tijd zal vertolkt moeten worden in ons christelijk geloof m accentverschillen", aldus de pastoor. In 1999, enkele jaren na zijn 40-jarig priesterfeest, is pa· toor van Doorn gestopt als parochiepastoor en deken. "H, grote voordeel van emeritus is tweeledig: je hebt geen einc verantwoordelijkheid meer en je kunt nee zeggen!" Zijn nieuwe invulling werd pastor van de fraters van Tilbm en waarnemend pastoor van de Tilburgse parochie Petn en Paulus. Elke morgen doet hij om kwart vóór 10 de H.M in het frat:erhuis, daarna is er koffie, een praatje met de frate: of op de eigen kamer aldaar wat lezen. Van Doom gaat da eten op het generalaat van de fraters en de namiddag e avond kan naar eigen keuze worden ingevuld. Lezen is no steeds een favoriete hobby. Het reizen is wat minder gt worden op 70-jarige leeftijd. "Thuis zijn bij jezelf, dat is he allerbelangrijkste in het leven!" aldus van Doom.

Het 'Blitzbesuch' aan Geffen was een duik in het mooi verleden, zo vindt onze vroegere pastoor. "Het riep bij m de meest mooie herinneringen op en het was waardevol voc mijn zelfkennis, want ik ontdekte dat ik alleen de oudere kende!" "De Boeren.markt vond ik meer geglobaliseerd, dan in d beginjaren. Toen washetmeerGeffen voorGeffen,maard; is inmiddels naar de zaterdag verschoven, heb ik begrepen' Oud-pastoor van Doorn...een boeiend verteller, die vinc dat zijn leven tot nu toe bewogen, afwisselend en interessant is geweest. Hij heeft veel vertrouwen in God, die zijn Heer en toevlucht blijft en ge- \h, niet van een goede J gezondheid en vooral • van de vele menselijke contacten van vroeger en nu.

Ï

!

1k dank de pastoor voor zijn bereidheid om weer effe terug in Geffe te zijn en ik mag de tekst van dit artikel doormailen, ook al vindt hij de computer "ingewikkelder dan het geheim van het geloof..."!

~

~"'.' - .· "' ..


. '. . I<crn . ,

Rabobah1<!1@0?MR Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 10


HEEMKUNDEWERK IS NOOIT AF! Hij werd dit jaar gekozen tot Geffenaar van het Jaar 2001: Jo van Wanrooij (64 j.), vooral actief in Heemkundewerkgroep "V1aderack". Jo zijn interesse voor het heem.kundewerk is gewekt door vnl. twee dingen: zijn verzarnelwoede(datheefthij van zijn moeder) en zijn werk bij het Kadaster (net als zijn vader). "Hij is altijd al bewaarderig geweest'' zegt zijn vrouw Betsie. "Hij bracht alles mee naar huis en ik mocht niets wegdoen!" Er komt een doos met 'schatten' op tafel: munten, lemen knikkers, scherven, een stenen poppenarmpje en een verscheidenheid aan pijpenkoppen van de bekende vroegere, witte pijpjes van klei. "Als landmeter bij het Kadaster was ik gewend goed rond te kijken en dan vind je nog wel eens wat op het land" vertelt Jo. Hij heeft een precieze verklaring voor de pijpenkoppen - vondsten: Op de draaipunten van de akker, trok de boer vaak flink aan de leidsels; het pijpje in de mondhoek brak dan meestal af! Op sommige pijpjes staan bijzondere tekens en wapens. Middels een boek verkregen via het Pijpenkabinet kan Jo de afkomst achterhalen. Zo ook met zijn munten. Bijzondere exemplaren worden opgestuurd naar het koninklijk Penningkabinet, waar ze onderzocht worden. Op het kerkhofpad vond Jo er eentje uit 1533. Het heemkundewerk begon 25 jaar geleden met een foto expositie waar Jo oude kadasterkaarten tentoonstelde. Uit dit initiatiefvan Theo Prinssen groeide de huidige werkgroep. Inmiddels is niet alleen het ledenaantal gestegen, maar ook het aantal activiteiten van de heemkundegroep, waar Jo al 23 jaar penningmeester van is. "Op woensdagmiddag hebben we allemaal onze eigen taak. We doen aan stamboomonderzoek; de verzamelde bidprentjes worden gealfabetiseerd en in de computer verwerkt; foto's worden bekeken, van namen voorzien en ingescand; er zijn mensen bezig met parochiële en gemeentelijk archiefstukken en die van verenigingen; krantenknipsels worden op datum gezet en daarnaast hebben we ook nog onze klusjesmensen. Er lopen regelmatig belangstellenden uit Geffen en omgeving binnen om persoonlijke of algemene informatie en ook kinderen en jongelui vragen om materialen voor werkstukken en schoolopdrachten", aldus Jo. De kerk is een van onze oudste monumenten en vandaar dat in 1977 de vraag van Jo aan pastoor van Doom kwam, om rondleidingen te mogen verzorgen naar de toren. Vanaf die tijd beklimt hij met geïnteresseerden van over heel de wereld, vele keren de 156 treden van de trap, om de gewelven en de toren met

zijn welluidende klokken te bekijken. In 1991 werd het kerkmuseum gerealiseerd, waar men doop- en geboorteregisters kan bekijken, alsmede waardevolle, kerkelijke kostbaarheden. Op afspraak.kunt u daar terecht, evenals met Effe noar Geffe. Op die dag gaat de gids slechts tot het museum om veiligheidsredenen. Ruud Verhagen en Joke Gabriëls verzorgen samen met Jo de rondleidingen door de kerk, museum en toren. Naast het lidmaatschap van "Vladerack" heeft Jo zitting in de Monumentencommissie, waarin de gemeente vertegenwoordigd is en afgevaardigden uit Geffen, Nuland en Vmkel. Het streven van de commissie is om monumenten te behouden en/of in stijl aan te passen bij 1erbouwingen. Men krijgt daarbij dan deskundig advies en begeleiding. In Geffen kennen we een beschermd dorpsgezicht. Een initiatief, geboren bij gelegenheid van Geffen 700, is de nieuwe wandelroute langs Geffense monumenten en bijzondere plaatsen. "De verhalen eromheen zijn het mooist" zegt Jo. Momenteel is men bezig met het samenstellen van een boekje en het plaatsen van bordjes, zodat de mensen ook zonder gids de wandelroute kunnen ondernemen. Werk van de Heemkundegroep is ook de uitgave van diverse boekjes, samengesteld door Ruud Verhagen en gepresenteerd met Effe noar Geffe en het tijdschrift "Auw Neijts" waar Ruud Verhagen, Ferry Verhoeven en Hans Diks zich voor inzetten, heeft gretige aftrek! Samen met Z.L.T.O. wordt er op het ogenblik gewerkt aan de restauratie van de Schutskooi in de Elst en Jo wil zich bovendien graag sterk maken voor het behoud van oude grafzerken. Het is duidelijk: Heemkundewerk is nooit af! Je blijft zoeken en als je iets gevonden hebt, zijn er weer nieuwe vragen en uitdagingen om verder te gaan! De Effe noar Geffe - zaterdagavond van dit jaar was voor Jo een bijzondere. "Een leuke ervaring, met een gezellig pleinfeest. De dagen erna waren net zo leuk: veel post, bloemen en attenties en hartelijke reacties als je door het dorp fietst!" Zijn echtgenote Betsie houdt zich wat op de achtergrond. "Voor mij hoeft al die belangstelling niet", maar achteraf kan ze terugkijken op een heel leuke avond. Jo van Wanrooij heeft er echt van genoten en bij zal bij de vele Geffense activiteiten en evenementen weer klaar staan met zijn fotocamera, om alles vast te leggen voor de toekomstige snuffelaars in de geschiedenis van Geffen! Proficiat!

11


Europas en vele andere voordelen. Je

Je hebt je

kunt met deze rekening zelfs beleggen!

eigen leven, je eigen stijl

In alle fondsen van ING Bank en Regio

en smaak. Dus bepaal je zelf wat je doet met je zakgeld, kleedgeld of geld

Bank. Bij het openen van een Regio Bank

van je bijbaantje. En daar past ook je eigen

Jongerenrekening ontvang je nu een gratis

bankrekening bij. Met de Regio Bank

Bios Bon ter waarde van f 15,- (€ 6,81).

Jongerenrekening kies je voor een rekening

Wil je meer weten, kom dan snel langs of

met een aantrekkelijke rente, een gratis

surf naar www.bankiersgezocht.nl.

DE

BANKIER O N DER DEEL

DIE ING

JE

KENT

GROE P

VAN HEESE & PARTNERS BV MAKELAARDIJ EN ASSURANTIËN Dorpsplein 13 - 5386 CL GEFFEN Tel.: 073 - 5323264 Fax: 5324120

12


DE SUPER-SERVICE VAN TONNY JANSEN De vernieuwde winkel en serre staan vol met flessen wijn, een mooie bos van 50 rozen, boeketten en bloemstukjes, al dan niet met fietsjes erin verwerkt en diverse toepasselijke cadeaus, waaronder een tegoedbon voor een ( voor hem favoriet) supertje gebakken gehaktbal! Tonny Jansen kijkt terug op een heel gezellige 50e verjaardag en open dag van de zaak. Eigenlijk is hij het type niet om in de belangstelling te staan, maar achteraf heeft hij genoten. Met name van het ontbijt met zijn gezinsleden in de vroege morgen, van de twee onbekende Abrahams en van de optredens van familie, jongerengroep, fanfare, het koor en de Toapen. De fietsenzaak, annex benzinepomp en taxibedrijf bestaan al meer dan 50 jaar. Vader Wim Jansen begon met het verkopen van gaas, spijkers en klompen, werkte bij hoefsmid W1ID van Erp en deed voorkomende werkzaamheden bij boeren. In 1949 startte hij de verkoop van witgoed, kachels en haarden. Het Gazelle-dealerschap werd overgenomen van Wim van Erp. Er waren in die tijd zes bedrijven in Geffen die fietsen verkochten: Frans van den Hanenberg, Wim van Vlijmen, Toon Groos, Wim van Erp, Kees van Erp en Wim Jansen. Tonny doorliep de Mulo in Heesch, werkte daarna op kan-

toor in Oss, vervulde zijn dienstplicht en kwam vervolgens thuis in de zaak. Het taxibedrijf kreeg gestalte in het vervoer van mensen die bij confectieatelier Schouten werkten; die werden in die tijd nog thuis gebracht. Daarna volgde ook goederenvervoer voor SAB. De benzinepomp was een derde bedrijfstak. Na het overlijden van zijn vader stond Tonny alleen voor zijn drievoudige taak. Een druk bestaan met weinig tijd voor zichzelf. Tonny heeft weliswaar geen behoefte aan vakantie of vrije dagen, maar het kan ook eigenlijk niet, vindt hij. "Het ziekenvervoer, bijvoorbeeld kun je niet afzeggen. Bovendien ben ik misschien ook wel te secuur. Ik wil het allemaal zo goed mogelijk doen". Naast zijn werk is er ook nog de zorg voor moeder samen met zijn broers, schoonzussen, zus en zwager. Zijn medewerkster Nelly is een goede steun, ze doet niet alleen huishoudelijk werk, maar neemt vele taxiritten voor haar rekening. Het taxi-rijden in het weekend met de jeugd vindt Tonny het leukst. "Het is heel gezellig,je blijft iedereen kennen en er zijn weinig of geen problemen. Er is een wederzijds respect; ze weten dat ik altijd voor hen klaar sta. Het enige nadeel is, dat ik soms te weinig nachtrust heb! Het zingen met het Gemengd Koor op zondagmorgen is eigenlijk mijn ontspanning, maar vaak is het een hele inspanning om ' s morgens om half tien fit op het koor te staan!" Het benzine-belletje gaat...Tonny gaat direct naar de pomp...het is toch zondag? "Als ik thuis ben, laat ik niemand staan en als ik even weg ben, hang ik een briefje op de pomp wanneer ik terug ben". "Hij staat altijd klaar en kan geen nee reggen" zegt de tevreden klant. Dat is nou de super-service van Tonny Jansen en dat maakt hem bij velen geliefd. Daarnaast kunnen we wel zeggen dat hij als 'alternatiefjeugdopbouwwerker' een prachtige sociaal-maatschappelijke functie vervuil Proficiat!

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en

omstreken

e@ sm{(s-

_,

• Autonjople1d1ng in 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame ins1ructeurs • TheorlecM1fJcaa1 ,n 1 dag • Voor meer infonnat,e . ., !

0900 - 111:IJIIIWIJS voor MW•lle rtJoplelcllngen I ot surt naar www.•mibonline.nl

13


A.

L

ROND DE DORPSPOMP

Tot verbazing van de stamtafel was er geen enkele reactie vanuit gemeentebestuur, vanB en W noch van de Raadsleden, offracties over de zeer uitgesproken meningen van de stamtafel over het gedoogbeleid en de vriendjespolitiek t.a.v. bestemmingsplannen in het buitengebied. De stamtafel ziet daarin een bevestiging van haar stellingname. Er lijkt een noodoplossing in zicht voor de Brandweer die het huidige pand moet verlaten. "Bekkers-Vlamspuittechnieken" heeft nog halruimte beschikbaar en wil die graag verhuren. Maarja, dat kost daarenboven nog aanpassingen en leidt tot een aderlating van de gemeentekas met f 200.000,- . Nou daar schrik je toch even van. Maar toch een betere oplossing als het plaatsen van een grote legertent. Toch een gevolg van falend entalmend beleid. Afwachten maar weer!!! Vanzelfsprekend staan we stil bij het gebeuren van 11 september in Amerika. Gevolgen voor Maasdonk?? Niet benoembaar. Toch neemt de angst toe. De kerk bleefeven leeg ofeven vol. 'GIJ ZULT NIET DODEN' preekte de pastoor. We moeten waakzaam zijn. We moeten tolerant blijven. Het asielbeleid zaliIDgelijk nog worden aangescherpt (een verkeerde reactie?). Duizenden doden in Amerika in een klap. Maar hoeveel sterven ervan honger elke dag in de wereld? Dat zijn er tienduizenden!!! Hoeveel ontheemden vluchtelingen zijn er wel niet? Zal dit een ommekeer brengen in ons denken. Vroeger waren oorlogen verklaarbaar. Wat nu dreigt knaagt aan ons bestaan en aan ons geweten. Welke generatie moet de prijs betalen voor zoveel onrecht in de wereld? Alle gelovigen prediken 'NAASTENLIEFDE' en respect voor 'HET LEVEN'. De doodstrafis en blijft verwerpelijk. Heb elkander lief: wie het ook is? We houden ons HART vast voor dingen die komen gaan. Laat ons de Handen Vouwen ofminstens ineens- laan en overdenken samen met de dichter Magnus Weller uit Vught

DE STILLE TOCHT

De ons immer verstillende tocht Uit wreedheden geboren, Zal nimmer eindig zijn De ons immer verstillende tocht, Door moord gedreven, Spoortrekkend door ook ons eindig leven, Zal nimmer doen verstillen. In de schaduw 14

Volgen de doden, Wier namen gegriefd in onze zie~ Slechts dan zullen rusten, In door ons te scheppen vrede. Er rest ons een oneindig lange Mars.

We keren terug naar de werkelijkheid van de dag. Een banaal onderwerp. De riolering in het buitengebied van de gemeente Maasdonk. Kosten/ 2.200.000, -. Een verdeeld collegevoorstel. Het wordt gratis! Nee, zegt de wethouder van financiĂŤn, dat is onverantwoord. De Raad, weet zich geen Raad. Voorheen is wel betaald. Het gelijkheidsbeginsel zegt: Het wijst op onmacht, gebrek aan communicatie. Nadering van een "faillissement" van het bestuur. De procedures zijn ondoorzichtig. De besluitvorming bedenkelijk. Toch komt er gelukkig een goede beslissing. De riolering wordt intwee fasen aangelegd in het buitengebied en de bijdrage voor de aansluiting bedraagt plus/minus/ 5.000,per perceel. Voor 2005 moet alles op orde zijn! Gelukkig komen de nieuwe raadsverkiezingen in het verschiet. Mogelijk zal er dan een daadkrachtiger bestuur komen. Mogelijk geeft de nieuwe wet/richtlijnen op het toekomstige gemeentebestuur een goede invloed. De nieuwe wet spreekt van 'DUALISERING van DE LOK.ALE DEMOCRATIE'. Daarmee moet de gemeentelijke politiek doorzichtiger worden voor de gewone burger. Duidelijk voor Jan en Alleman. Iedereen moet zich weer meer betrokken gaan voelen is het uitgangspunt. Er komt een duidelijke verdeling tussen B en Wen de gemeenteraad. B en W bestuurt en de Raad controleert. De wethouders maken geen deel meer uit van de Raad. Men kan ook, bij gebrek aan gekwalificeerde wethouderkandidaten, de raadsmeerderheid wethouders buiten de raad kiezen. Er zal ook lokaal inspraak komen bij de verkiezing van een burgemeester. In kleine gemeenten zal met dan uit 2 kandidaten kunnen kiezen. De burgemeester krijgt dan een meer sturende rol. Dat krijgt per 6 maart 2002 al kracht van wet. De vraag komt meteen op: Zal er iets gaan veranderen in Maasdonk? Zijn er geschikte bestuurders te vinden in de bestaande politieke partijen? Is er voor een gemeente als Maasdonk niet meer professionaliteit nodig? Zo'n Raad blijft maar 4 jaar aan. Hoe kun je voldoende continui'teit waarborgen? Wtj stellen wel vast dat de honorering van B en W niet in verhouding staat met de verantwoordelijkheden, de vereiste inzet en de kwetsooarheid. Ook de Raadscommissies krijgen meer zeggingskracht. De raadsleden krijgen nog meer ambtelijke ondersteuning en kunnen onderz.oek laten verrichten_ Wie weet leidt dit alles tot veranderingen. De voorzitterswisseling aan de stamtafel had deze keer duidelijke gevolgen. Jan van Vucht had een aantal personen genodigd. We telden 6 dames en 8 heren aan tafel. En dat bracht het onderwerp: VROUW-MAN-VERHOUDING


op tafel. In de besturen zie je nog overal mannen, en er zijn meer mannen-van-het-jaar, dan vrouwen-van-het-jaar benoemd in Geffen. Is dat "Haantjesgedrag"? Willen mannen steeds voorop staan. Is dat door traditie bepaald? Bij vrouwen spreekt het hart meer, bij mannen de harde taal. Vrouwen houden van Harmonie. Mannen zijn conflictueus. De zorgplicht is door een ofander automatisme gemakkelijk af te wentelen op de vrouw. "Godde ge mar" zi de vrouw as er iets bepraot moet worren!! Vrouwen voelen zich duidelijk kwetsbaarder. Ze vinden dat ze zich meer waar moeten maken. Het moederschap heeft wel zo'n indringende werking, dat de vrouw zich primair verantwoordelijk voelt. Die bewustwording is zelfs een verrassend proces. Daarom is het moeilijk die verantwoordelijkheid te delen. Er is in Geffen ook geen of te weinig opvang voor kinderen, waardoor vrouwen niet aan sport kunnen doen overdag, of in een bestuur kunnen plaatsnemen. Willen wij wel meer vrouwen in besturen? Ofzijn mannen geneigd vrouwen te schofferen, te treffen in hun kwetsbaarheid? Onze mannen hadden soms moeite de vrouwen aan het woord te laten. De spanning, die ontstond maakte het wel zeer gezellig en levendig. De man kletst er maar op los, de vrouw wacht aftot ze iets zinnigs kan (mag) zeggen. De dames waren blij, eens hun hart te mogen luchten, dankzij de gedrevenheid van de voorzitter, die hen al hamerend alle kansen bood. Ja de verhouding tussen man en vrouw blijkt nog dikwijls SCHOTS-en-SCHEEF. En daannee komen we aan het laatste thema de CARNAVALSleus van het komende jaar is: 'SCHOTS EN SCHEEF'. Daar rijmt op "Geef, beleef, neef, schreef, wentelteef, zeef en bedreef. .. en ????? En daarmee is de leut begonnen. Er was nog een verrassing voor Scouting Geffen. Bij de opening van een zaak in Geffen, werden de daarbij gebruikelijke goede gaven geschonken aan Scouting Geffen Toch maar liefst f 750,-.

WIE WAT WANNEER OKTOBER 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16)

07 TV De Vlijmd, Maasdonk toernooi jeugd 07 Buurtver. De Vierwinden, Mini play-back bij de Gouden Leeuw aanvang 13 .30 uur 10 Sint-Jorisgilde, 23 e Gildeavond; Oss 15 t/m 19 Herfstvakantie 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 21 TV De Vlijmd, Paddestoelen toernooi senioren 21 Buurtver. De Vierwinden, Forelvissen 22 t/m27 Collecte tbv Torenklanken 26 TV De Vlijmd, Clubavond 27 19.00 uur Gezinsviering 28 Buurtver. De Vierwinden, Boswandeling NOVEMBER

01 19.30 uur H.Mis Allerheiligen 02 19.30 uur H.MisAllerzielen, herdenking overledenen van het afgelopen jaar 05 Buurtver. De Vierwinden, Kaarten bij 't Haasje aanvang 20.00 uur 06 14. 00 uur gezamelijke ziekenzalving in huize de Heegt 08 Sint-Jorisgilde, 24e Gildeavond 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 11 Sint-Jorisgilde, Landjonkerdag . 16 St. Reik Elkaar De Hand, Kleding inzameling 17 19.00 uur Gezinsviering 18 11.00 uur H.Mis m.m. v. Zeeuwse Koorschool 18 15. 00 uur concert Zeeuwse Koorschool in de kerk 18 TV De Vlijmd, Stampot toernooi senioren 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) 30 Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voor jong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen DECEMBER

Van stamtafel 143. Voor op- of aanmerkingen De Prins 0412 640982. Volgende stamtafel 7 oktober. Voorz. Cl. Wortel. In CafĂŠ Govers van 10.30- 12.00 uur met napraattot 12.30 uur. Ook U bent welkom. Dames zorg dat je je mannetje staat!!!

01 Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voor jong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen 01 19.00 uur Gezinsviering 05 19 .00 uur adventsmeditatie in de kapel 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 12 Sint-Jorisgilde, 25e Gildeavond; Rosmalen 12 19 .00 uur adventsmeditatie in de kapel 19 verjaardag pastoor Scheepers 24 dec. t/m4 jan. '02 Kerstvakantie JANUARI 2002

10 Sint-Jorisgilde, 26e Gildeavond 14 Inschrijving peuters, peuterspeelzaal De Paddestoel ¡ 15


REÜNIE Onderstaande jongemannen kwamen 25 jaar geleden van de lagere school af! Vanwege dat feit werd op 10 juni jl. een reünie gehouden georganiseerd door Wtlco Cremers, René van Erp, Eric van den Hanenberg en Huub Peters en gesponsord door de ondernemers uit de klas: Bart Vissers (bouwbedrijf) Mark Jonkers (stucadoorsbedrijf), Ben Ruijs (timrnerbedrijfRubé), Bart de Kinderen (dierenspeciaalzaak) en Bart van Schijndel (vloercnbedrijf). - .. --.........---".J ~.........~~....

...._....,._

____

...:...~ ...!~< ...'":.."'"::"'.,.::_"':..~"": .., ... .............. _~.

_ --------~

~~-~~ ....

Er werd een foto van de klas gemaakt bij hun vroegere Aloysiusschool. Ze namen dezelfde plaats in als 25 jaar geleden! Zittend v.l.n.r.: Eric van Rooij - Jos van Bergen - Tony van Ravenstein Wilco Cremers - Ton Wingens - P eter van Griensven Wilchard Vissers - Cor van Gogh - Tonny Wolf - Mark Jonkers. Staand v.l.n.r.: Eric van den Hanenberg - Jos Rovers - Huub Peters - Ben Ruijs - René van Esch - Willy van de Rijt - Johnny Steen, bergen - Bart de Kinderen - René van Erp ~· ·, ,., - Robert van der Doelen - Lambert van de Akker - Hans van Orsouw - Theo Kuijpers - Jan van Lith - Henri van Bergen - Riny van Erp - Ton van der Doelen - Anton van Oort - Bart van Schijndel - Dioy van Wanrooij - Romme Uuffrouw le klas) Betsie van Heijnsbergen Guffrouw 2e en 4e klas)- Bart Vissers- Tiny Schutjens (meester 3e klas) - Theo Prinssen (hoofd der school). Tot deze klas behoorden ook nog: Michel Dekkers - Tonny van Dinther Henrico Jansen - Wilbert van de Moosdijk - Erik Schutjens - Hans Schuurmans en meester Johan Pasnagel (5e en 6e klas).

Na 29 jaar 111t Bergje 11 geleidt te hebben, hebben Jo & Toos besloten de zaak over te dragen aan John & Astrid.

Nu na 1 / 2. jaar 111t Bergje II grondig 1

verbouwd te hebben is het dan eindelijk vo[toooid. Reden dus om 111t Bergje 11 te gaan heropenen. De heropening vindt plaats op:

zondag 7 oktober We houden IIopen huis" van 14.00 tot 18.00 uur. We zouden het op prijs stellen u op deze dag te mogen begroeten. John &Astrid . Veldstraat 14 1 5386 AX Geffen 16


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19 .00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09. 00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19. 00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt uhet gemeentehuis bellen(tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00-19.00uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd~ een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, die medeleven en belangstelling hebben getoond, tijdens het verblijf van ons mam in het Radbout ziekenhuis, en bij het overlijden van ons mam, oma en echtgenote. Beth Savelkouls v.d. Heuvel

Speciaal alle bewoners van de Heegterstraat, die na een inzameling voor missen, ook nog een bijdrage aan de kankerbestrijding konden geven. Namens kinderen en ons Pap. Fam. Savelkouls Heegterstraat 27 Geffen.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE '

BERGHEMSEWEG 153A

~

schilders

ERNl...;;.._S _ _ __ voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08 17


-CDA AFDELING MAASDONK Enquête Voor de zomervakantie is onder de inwoners van onze gemeente een enquête gehouden. De respons hierop was goed en het houden van de enquête is positiefontvangen. Belangrijke conclusies zijn: * Het handhaven van de identiteit van de gemeente als groene buffer tussen Den Bosch en Oss wordt als heel belangrijk ervaren. * Het handhaven van het voorzieningenniveau vindt het grootste deel van de inwoners heel belangrijk. * Door zeer veel inwoners wordt de verkeersveiligheid als onvoldoende ervaren. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid. * Er bestaat een grote behoefte aan uitbreidmg van woonblokken voor ouderen. * Er moet meer waardering komen voor het vrijwilligerswerk. Dit kan met name door verlenen van subsidie, goed overleg met de gemeente en vrijwilligersdag. De resultaten van de enquête worden meegenomen m het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels heeft met een aantal personen, die aangegeven hebben dat men verder wil meedenken over het verkiezingsprogramma, een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Riolering buitengebied De gemeente heeft de wettelijke plicht om voor 1 januari 2005 zorg te dragen voor afvoer van afvalwater van alle panden. Dit is mogelijk door aansluiting op de riolering of door aanleg van een individueel systeemz.oals een septictank. Op dit moment zijn circa 90 panden in het buitengebied nog niet aangesloten op de riolering. De totale kosten om deze panden aan te sluiten bedragen circa tl 2,3 mln. oftewel gemiddeld ruim fl. 25.000,- per pand. Aan de gemeenteraad zal in de vergadering van 18 september a.s. een voorstel worden gedaan om hiervoor het benodigde bedrag beschikbaar te stellen. Tevens is het voorstel om geen eigen bijdrage te vragen alsmede om over te gaan tot terugbetaling van de eigen bijdrage in voorbije jaren. De CDA-fractie heeft grote bedenkingen ten aanzien van het voorstel. Het betreft een meerderheids-voorstel van het college. De belangrijkste bedenkingen tegen het voorstel zijn: * Voor panden waarvoor de aansluitkosten meer dan fl. 15.000,-bedragen kan bij de provincie ontheffing worden aangevraagd. Wtj zijn voorstander omhiervan gebruik te maken en de periode te benutten om alternatieven, zoals bijvoorbeeld septictank, te onderz.oeken. * In de Tweede Kamer vindt op dit moment een discussie plaats over de hoogte van het rioolrecht. De Tweede Kamer is van mening dat de gemeentelijke lasten te veel stijgen Mogelijkheden worden dan ook bezien op welke wijz.e hieraan tegemoet kan worden gekomen. Dit kan door het 18

verstrekken van extra rijksgelden. Ook de provincie heeft aangegeven dat er voorstellen in voorbereiding zijn om extra geld beschikbaar te stellen voor aansluiting van het buitengebied op de riolering. Het is wenselijk om deze discussie afte wachten en dus niet nu aanleggen en dan eventueel extra geld van Rijk ofprovincie mislopen. * Uitgaande van de huidige voorstellen zal het rioolrecht uiteindeliJ1c (in 2008) uitkomen op een bedrag van circa fl. 540,- . Wordt dan ook nog rekening gehouden met dejaarlijkse loon- en prijsstijging dan zal het uiteindelijke bedrag voor rioolrecht nog fors hoger uitvallen. Het CDA is van mening datalle mogelijkheden bezien moeten worden om te komen tot een beperking van de gemeentelijke lasten. * Het CDA is van mening dat van de panden in het buitengebied eenreële eigen bijdrage mag worden gevraagd. In eerdere besluiten van de gemeenteraad is steeds uitgegaan van een eigen bijdrage van gemiddeld circa tl 5.000,per pand. Wordt deze eigen bijdrage niet gevraagd dan zal voor iedereen het rioolrecht stijgen met ongeveer fl. 10, - per jaar. * Uitgaande van de investering van circa fl. 2,3 mln. en géén eigen bijdrage (het huidige voorstel dus) dan leidt aansluiting van het buitengebied op de riolering voor iedereen tot een stijging van het rioolrecht van circa fl. 50,- per jaar. Indien men z.elfeen woning bouwt is in de grondprijs voor aansluiting op de riolering een bedrag begrepen van circa fl. 10.000,-. Gelet hierop is de CDA-fractie van mening dat voor aansluiting van het buitengebied ook een eigen bijdrage gevraagd dient te worden. Hierbij zijn wij geen voorstander van een volledig kostendekkende eigen bijdrage maar van een reële eigen bijdrage. * De CDA-fractie is niet akkoord om over te gaan met terugbetaling van de eigen bijdrage in voorbije jaren. Hiermee wordt een rechtsongelijkheid in het leven geroepen omdat in andere gevallen weer niet overgegaan wordt tot terugbetaling. Zo dienen een aantal huishoudens in Maasdonk nog steeds een belasting (baatbelasting) te betalen voor aanleg in de jaren '80. Op dit moment is niet duidelijk hoe de gemeenteraad op 18 september a.s. zal beslissen. Het standpunt van het CDA mag duidelijk zijn. Collectiefvraagatbankelijk vervoer Aan de gemeenteraad wordt in de raadsvergadering van 18 september as. voorgesteld om in te stemmen met het CollectiefVraagafhankelijk Vervoer (CVV). Om het CVV te bekostigen is het voorstel tevens om de vervoersvergoedmg in het kader van de Wet voorziening gehandicapten (WVG) aan te passen. Ook dit voorstel betreft een meerderheidsvoorstel van het college. De CDA-fractie is voorstander van verbetering van het openbaar vervoer. Wel hebben wij onze bedenkingen of CVV wel de juiste oplossing is. De kosten bedragen immers fl. 2,00 per zone. Voor een enkeltje Den Bosch dus gauw 8


gulden. Daarnaast kan geen gebruik worden gemaakt van de OV-jaarkaart en wordt geen korting verleend bij een 65+ kaart. Onderdeel van invoering van het CVV is tevens dat de huidige bijdrage voor vervoersvergoedingen in het kader van de WVG komt te vervallen. Op dit moment bedraagt de eigen bijdrage een vast bedrag van tl. 800,- per jaar of een bijdrage op declaratiebasis van circa tl 2.000,- per jaar. Tegenover het vervallen van deze bijdrage staat dat personen met een WVG-indicatie met het CVV kunnen reizen voor een bedrag van fl. 0,80 per zone (dit is gelijk aan het OV-tarief). Het bereik van het CVV is 5 zones. Dit komt overeen met circa 20 kilometer. Wtl men meer reizen dan moet men in alle gevallenhet commerciële tariefbetalen van circa fl. 7,50 per zone. In de huidige voorstellen worden WVG-geldeningezet voor verbetering van het openbaar vervoer. De CDA-fractie vindt dit niet juist. De WVG-gelden dienen ingezet te worden voor de doelgroep. Daarnaast is het openbaar vervoer een rijkstaak. Vorig jaar is besloten tot aanpassing van het WVO-beleid. Overgegaan is tot een (forse) verlaging van de vervoersvergoedingen. De evaluatie hiervan heeft nog niet plaats gevonden. Wij zijn van mening dat eerst de evaluatie afgewacht dient te worden. Om zonder evaluatie weer over te gaan tot een aanpassing is niet juist. De mensen mogen van

2 19

filet american 1oog,. rundergehakt

11 °0

1 kilo

rundercourgette rol 1oogr. kalkoenrollade hacheevlees

100 gr.

500 gr + gratis uien

ou

€ 4-H

3 75 2 75 9 95

€ 1 70 €

de gemeente verwachten dat men een consistent beleid voert. Tot slot is het CDA van mening dat de overheid slechts taken tot zich dient te nemen als mensen zelfniet in staat zijn om deze taak uit te voeren. Wij zijn van mening dat de mensen met een WVG-indicatie goed in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Al vele jaren hebben deze mensen met de gemeentelijke bijdrage zelfvoorzien in hun vervoer. Kort samengevat is het CDA voor verbetering van het openbaar vervoer. Dit mag echter niet ten koste gaan van de WVG. Thans is het afwachten hoe de meerderheid van de gemeenteraad hierover op 18 september a.s. denkt. Vragen ofopmerkingen

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Betsy van Bakel (5322735), Rini van de Ven (5321653), Mark van der Doelen (5324385), Ton van der Leest (5323709). Ook kunt umailen naar: rini. ven@planet.nl

GROOT GEMENGD KOOR Het Groot Gemengd Koor van Parochie Maria Magdalena zoekt verdere versterking. Nieuwe leden, vrouwen en mannen van 18 jaar of ouder zijn van harte welkom! Voor informatie ofaanmelding kan men zich wenden tot de voorzitter van dit koor: Tonny Jansen - tel.53 21313

Wereldberoemd bij u in de buurt

125

€ ~

Geldig van 1 t/m 6 oktober 2001

Hausmacher

100gr.

3 rookworsten kalkoen rollade goulash

1s9 1100

100 gr.

per portie (3oo gr.)

zigeunerburgers

4 stuks

€072

€499

275

695 600

€ 3u

De Smaakvolle Streekweken

125

W-

.aar vindt u z.c: nog, die biju,odcct: lekketrujen. alom bekend ,n uw eigensueek? Bii de Kcunlager n:uuurlijL:. O.,1.u lreft u tijdens de Smaa.h-olk-5tted,.,,.,cJ,en een keur aan heerlijke rcgionalt prochx:wt aan. Op ambachtdiiJc.c '-'-'ij2.e be-

€275

Geldig van 8 t/m 13 oktober 2001

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst . Saucijzen

500 gram

4,

95

€ 2

25

500 gram

4,95

€ 2

25

,cid, zoaJs alleen hij da1 k.a.n. Benieuwd naar rips en r«epten? Kijk dan in het blad 'Koken met de Keurslager' of op www.keurslagcr.nl. Daar vindt u het adres van. ck dichcscbijt.ijnde Keurslager:. Wam oo\c onze service is wereldberoemd .• , bij u in de buurt.

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

KEURSlAGER 19


Voor ons is het bijna vanzelfsprekend dat u altijd bi j ons terechtkunt. Voor al uw bankzaken; van een kasopname tot een uitgebreid financieel advies dat past bij uw persoonlijke situatie. En hier zal in de toekomst ook niets aan veranderen. Alle reden dus om voor Regio Bank te kiezen. Regio Bank is onderdeel van I NG Groep. Met zo'n 500 zelfstandige adviseurs die hun omgeving als geen

ander kennen. Komt u eens langs of bel voor een afspraak.

REG IO/~ BANK 7

DE

BANKIER ONDE l D[E t

l■I

20

DIE INC

JE

KENT

C l O[ ~

VAN HEESE & PARTNERS BV MAKELAARDIJ EN ASSURANTIËN Dorpsplein 13 - 5386 CL GEFFEN Tel.: 073 - 5323264 Fax: 5324120


CWATERSCHAP DE MAAS KANT) Persbericht Waterschap De Maaskant brengt jaarverslag Watersystemen uit.

Deze maand is het jaarverslag Watersystemen van waterschap De Maaskant verschenen. In deze tweejaarlijkse rapportage treft u informatie aan over de toestand van de watersystemen in het werkgebied van de Maaskant in de breedste zin van het woord. Het werkgebied van De Maaskant is in dit verslag verdeeld in drie regio's (West, Midden en Oost). Uit het jaarverslag blijkt dat de waterkwaliteit per waterloop sterk varieert. De Halsche Beek, Hooge Raam en Groenendaalse Wetering zijn voorbeelden van waterlopen die erg schoon zijn. De Dieze, het Drongelse Kanaal en de Teeffelense Wetering springen er in negatieve zin uit.

Overschrijdingen van verouderde probleemstoffen (DDT) blijken zowel in 1999 als in 2000 niet meer voor te komen. Een uitgebreidere scan naar meer moderne middelen biedt echter meer houvast. Daarom is het water in2000 getest op de aanwezigheid van een veel groter aantal actuele bestrijdingsmiddelen. Rapportage hierover vindt in oktober plaats.

Verbetering watersysteem Niet alleen water en waterbodem zijn belangrijk. De kwaliteit van het watersysteem wordt ook bepaald door bijvoorbeeld plantengroei, stroming en helderheid. In het Maaskant-gebied zal zowel de waterkwaliteit als de inrichting van het hele watersysteem verder ver,)eterd moeten worden. Hiervoor zijn al verschillende projecten gestart. De meeste van deze acties onderneemt het waterschap niet alleen maar in samenwerking met boerenorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, particuliere gemeentes.

DANKBETUIGING

Nutriënten In z' n algemeenheid kunnen we stellen dat de hoeveelheid stikstof en fosfaat (nutriënten) in 2000 in het hele werkgebied is gedaald ten opzichte van 1999. Een hele verbetering dus. Het valt daarbij op dat in regio Oost de stikstofproblematiek aanmerkelijk groter is dan elders. Dit hangt samen met de intensieve veeteelt in dit gebied. Nutriënten zorgen voor te veel voedsel in het water. Dit levert problemen op met de zuursto:fb:uishouding. In ernstige gevallen kan dit resulteren in vissterfte, stankoverlast, eenzijdige plantenontwikkeling of het verdwijnen an bepaalde soorten.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze moeder en oma

Zware metalen De zware metalen kopen, nikkel en zink veroorzaken in alle regio's problemen. Zware metalen blijven voornamelijk achter in de waterbodem en kunnen zo de waterflora en fauna vergiftigen In regio West en Midden is koper de voornaamste probleemstof. Dit wordt veroorzaakt door zogenaamde diffuse bronnen van vervuiling. Diffuse bronnen zijn verspreid voorkomende verontreinigingen van het milieu met schadelijke stoffen die direct, maar vooral mdirect, de waterkwaliteit negatiefbefuvloeden. Het gaat dan onder andere om verontreinigingen afkomstig uit het stedelijk gebied, afspoeling en uitspoeling vanuit de landbouw (bestrijdingsmiddelen en nutriënten) en eflluentlozingen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Langs deze weg wil Tonny Jansen iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling op de "open dag" op 8 september jl. bij gelegenheid van de opening van de nieuwbouw en de viering van z'n 50e verjaardag. Ondanks het slechte weer werd het voor hem een fantastische dag-waarbij Fanfare W.I.K. een extra muzikale duit in het zakje deed, en verder o.a.opgeluisterd door optredens van het Groot Gemengd Koor en 'n geweldige act van de "Toapen" - die hij niet snel zal vergeten.

Bestrijdingsmiddelen De waterflora en fauna worden ook bedreigd door diverse bestrijdingmiddelen die in het water terechtkomen. Het waterschap bekijkt daarom of deze voor het waterleven gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater voorkomen.

Jo van Linder van Grunsven

In het bijzonder dokter Berkelaar en pastoor Scheepens. Kinderen van Linder

TONNY JANSEN BEDANKT...

IEDEREEN HEEL HARTELIJK.BEDANKT!

De winnaars van de openingsactie waren: 1e Prijs :Gazelle Rijwiel; Miranda Vos (vroeger Kapelstraat nu wonende in Empel) 2e Prijs :Step Harm Wmgens, Pastoor van de Kampstraat 3e Prijs :Fietstas Ria van Oss, Kapelstraat 21


PERSBERICHT Vrijwilligers gezocht voor de boeken bezorgdienst bibliotheek Oss. Al meer dan 121/2 jaar beschikt de bibliotheek Oss over een BoekenBezorgDienst. Deze bezorgdienst is bedoeld voor mensen die tijdelijk ofpermanent geen gebruik kunnen ma-

ken van.de bibliotheek. Vrijwilligers bezoeken na overleg l x per 3 weken de aangemelde leden om de boeken te bezorgen. Inmiddels zijn er ook verschillende inwoners van Geffen die zich opgegeven hebben voor de-ze BoekenBezorgDienst De bibliotheek Oss is op zoek naar vrijwilligers die ongeveer 1x per 3 weken in Geffen boeken willen bezorgen, zij hoeven de boeken niet zelf uit de zoeken, maar alleen boeken naar de leden en de bibliotheek te brengen. Mocht u geïnteresseerd zijn in het bezorgen van boeken in Geffen of als u iets meer wilt weten over de BoekenBezorgDienst dan kunt u contact opnemen met Mw. Annette Lagarde, tel. 0412 622 618. Onder dit telefoonnr. is zij in de bibliotheek Oss bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 08.45 - 12.30 uur enop dinsdag van 13.00-20.45 uur.

UITNODIGING Oss kent vele godsdienstige groeperingen, de gemeentegids venneldt er meer dan twintig. Tussen hen is er regelmatig contact Zo zijn er onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken en het bestuur van de Grote Moskee in Oss vier interreligieuze vieringen gehouden die zowel door de Ossche gemeenschap als door de Kerken positiefzijn ontvangen. Daarnaast werden er gespreksavonden gehouden en een maaltijd, ook naar tevredenheid. De Raad van Kerken en het bestuur van de Grote Moskee wil daaraan een verdieping geven door een bezinningsavond te houden op woensdag 31 oktober 2001 om 20.00 uur in verpleeghuis Vita Nova, Begijnenstraat 18 te Oss. Centraal op deze avond staat de vraag: WAAROM EEN

INTERRELIGIEUZE DIALOOG? Drie sprekers zullen hun licht laten schijnen over dez.e vraag, te weten Imam A. van Bommel, geestelijk verzorger alge-

meen ziekenhuis in Den Haag, Ds. Ane Mulder, beleidsmedewerker S.O. W.-Kerken, ontmoeting met de moslims, en Jan de Volder, één van de verantwoordelijken van de Sint Egidiusgemeenschap te Antwerpen en deskundig op het terrein van interreligieuze dialoog. De drie sprekers krijgen vijftien minuten om de vraag te beantwoorden en na elke vijftien minuten is er vijfminuten tot navraag. Na de pauze vormen de drie sprekers een forum met wie de aanwezigen in gesprek kunnen gaan. Gezien de actualiteit 22

van het onderwerp mogen we rekenen op een goede belangstelling. U bent van harte welkom Namens de Raad van Kerken, Pastor M. Claes Ds. J. van Drie Namens het bestuur van de Grote Moskee, Y. Demirc~ voorzitter.

(WATERSCHAP DE MAASKANT) Persbericht Gemaal Caners rijksmonument Gemaal Caners, het oude gemaal in het dorp Gev..rode van waterschap De Maaskant, is op de monumentenlij.5t geplaatst. Het museumgemaal is gebouwd in 1933 en van binnen en buiten gaafen compleet gebleven. Het gebouw is opgetrokken in de sobere baksteenarchitectuur van de Delftse School. Binnen staan nog steeds een elektrische en een originele dieselpomp. Het gemaal is ingericht als voorlichtingscentrum Gemaal Caners is elke laatste zondag van de maand geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis en er is een deskundige aanwezig die uitleg geeft. De dieselmotor werkt nog steeds en wordt regelmatig opgestart. Het adres is: Krommenhoek 10 Gewande.

In het gemaal zijn vele foto's, kaarten en oude werktuigen van het waterschap te bezichtigen. Ook kunt u video's over heden en verleden van het waterschap zien. Natuurlijk is het ook mogeliJ"k het gemaal buiten de vaste openingstijden te bezoeken. Groepen vanaf 10 personen kunnen hiervoor een afspraak maken met de afdeling Cornnnuücatie van het waterschap, tel. 0412 698 336.

OPBRENGST COLLECTE KANKERBESTRIJDING De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbestrijding Koningin Wilhelmina Fonds (KwF) heeft in Geffen f 4.950,55 opgebracht. Onze dank gaat vooral uit naar onze collectanten en onze milde gevers die gezamenlijk dit mooie bedrag bij elkaar gebracht hebben. Namens KwF Geffen Annie en Jan Wtldenberg

GEVRAAGD winkelhulp voor zaterdag de gehele dag. Inlichtingen: Mari van Hoorn, Molenstraat 1, tel. 532 1422.


ROMMELMARKT TE NULAND De ziekenactie "Het Open Venster" houdt op zaterdag 6 oktober weer een grote rommelmarkt in Gemeenschap De Meent te Nuland.

Met de opbrengst van de markt financiert de ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem ofhaar gading kan vinden. Ook doen we weer een beroep op onze bakkers en baksters die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen en een belangrijk deel vormt van de totaalopbrengst. DE MARKT IS GEOPEND OP ZATERDAG 6 OKTOBER VAN 09.30 TOT 15.00 UUR.

Graag tot ziens op 6 oktober. Antoinette Egehneer.

PERSBERICHT Gebr. Van Wanrooij Bouwbedrijven tekent sponsorovereenkomst met voetbalvereniging Nooit Gedacht

Voor de aanvang van de eerste thuiswedstrijd op 9 september 2001 tekenden Wim Strik, voorzitter van voetbalvereniging Nooit Gedacht en AndrĂŠ van Wanrooij, oud mededirecteur van BouwbedrijfGebr. Van Wanrooij een sponsorcontract voor drie jaar. Het bouwbedrijf is al sinds 1987 enige hoofdsponsor van de voetvalclub en was daarvoor al geruime tijd mede sponsor met andere bedrijven.

De langdurige vertrouwde relatie tussen beide partijen heeft steeds geleid tot een uitbreiding van de sponsoring. Op dit moment draagt zowel Nooit Gedacht 1 en Nooit Gedacht Al de wedstrijdkleding van Gebr. Van Wanrooij Bouwbedrijven.

Gebr. Van Wamooij behoort tot een van de grootste bouwondernemingen in Geffen en omgeving en kent drie kernactiviteiten, te weten projectontwikkeling, realisatie van woningbouw en bedrijfshuisvesting, en keuken- en badkamerinterieurs. Het bouwbedrijfheeft een sterke betrokkenheid met het sociaal maatschappelijk gebeuren in de gemeente. Dit uit zich onder meer door de vele sponsoringen, waarvan het sponsorschap van Nooit Gedacht een van de langstdurende is. Nooit Gedacht, welke voetbalt op sportpark "de Biescamp", verwacht in 2004 haar 75-jarig bestaan te vieren. De bloeiende vereniging welke ruim 500 leden telt, hoopt binnenkort het 250ste jeugdlid te verwelkomen. Erg trots is de voetbalclub op haar kersverse website www.nooitgedachtge.ffen.nl. met onder andere standen, verslagen, foto's en dergelijke. Het eerste elftal van Nooit Gedacht, de drager van de sponsornaam met als hoofdtrainer Koos Meesters, kent momenteel een ongelukkige start van de competitie in de 4e klasse KNVB Zuid II: maar liefst 7 basisspelers zijn geblesseerd. Op een spoedig herstel wordt gehoopt. Wun Strik gebruikte aan het einde van zijn woordje de slogan van Gebr. Van Wanrooij: "Bouwen op vertrouwen", hetgeen hij namens Nooit Gedacht vertaalde in "vertrouwen in de relatie met hun hoofdsponsor envertrouwen in de toekomst".

GEFFENSE FAMILIE EXPOSEERT Gedurende de maande oktober en november 200 I zijn in de keldergewelven van Kasteel Heeswijk te HeeswijkDinther werken te zien van; Henk Sleutjes: beelden Nelly Sleutjes-Goesten: acryl Judith Sleutjes: acryl en grafiek De opening is op zondag 7 oktober a.s. om 11.00 uur en zal worden verricht door mevrouw van Bakel wethouder van Culturele zaken van de Gemeente Maasdonk. Daarnaast is de tentoonstelling te bezichtigen tijdens de openingstijden van het kasteel en wel op: 21 oktober, 4 en 18 november 2001.

GEVRAAGD HULP Wij zijn op zoek naar iemand die een halve dag in de week bij ons wil komen poetsen. Mia en Jo van Dinther Berkenboog 37 Tel: 5323632 23


MCZIEKVERENIGING " Willen Is Kunnen"

'effen W.I.K. Nieuws Muziekvereniging W.I.K zit volop in beweging, wie denkt dat lid zijn van een muziekvereniging saai is, heeft het écht mis. Lees hieronder maar eens; slaapweekend voor alle majorettes enminiretten, spooktocht voor de leden van drumband en fanfare; Europese Kampioenschappen, etc etc.

Slaapweekend majorettes/miniretten Het was weer een gekke bende en een dolle boel in ons clublokaal Klavertje Vier op zaterdag 15 september jongst leden. Alles was versierd en om klokslag 18.00 uur begon het zwerversfeest voor majorettes en miniretten. De bedden werden geïnstalleerd, er werd getekend en gekleurd, vooral onze nieuwelingen vonden het erg spannend allemaal. Om 21.30 uur ging er nog niemand naar bed, nee joh, de dames gingen zich toen pas omkleden voor de discoavond, het is tenslotte maar één keer per jaar slaapweekend. De diskjockeys werden door sommige majorettes op handen gedragen en er werd volop gesmeekt (en geslijmd) ofze au.b langer door wilden gaandan24.00 uur. Om ongeveer 23. 00 uur kregen onze miniretten slaap en gingen naar bed, maar slapen. .. Ho maar! Er werd nog lang gekletst en het duurde nog lang voordat ze gingen slapen. (00.30 uur) De majorettes waren toen nog lang niet moe, voor hen werd het een lange (spook)nacht. Om 09.00 uur de volgende morgen werd er gezamenlijk ontbeten gevolgd door de playback wedstrijd, welke gejureerd werd door Manon Megens, Chantal van Dijk en Evelyn Lepoutre. In totaal waren er acht optredens, de drie beste waren:

Astrid vd Berg en Annika de Poot (derde plaats) Richelle vd Hurk en Lisa Steenbergen (tweede plaats) Laurie Humpig en Angela vd Wouw (eersteplaats) Na afloop van de playback wedstrijd werd alles weer keurig netjes opgeruimd en gingen de majorettes en miniretten eten bij Me Donalds om het weekend af te sluiten. Om 15.00 uur ging iedereen moe maar voldaan naar huis om vervolgens die avond vroeg het bed in te duiken. Het slaapweekend is wederom een geweldig succes gebleken, op naar de volgende!

Spooktocht Terwijl de majorettes en miniretten binnen feest aan het vieren waren, liepen een aantal leden van drumband en fanfare door de bossen bij camping "De Heische Tip'"te Zeeland. Voor hen was er namelijk een spooktocht georganiseerd. Vooraf gegaan door een heerlijk buffet, vertrokken ze in groepjes van ongeveer acht personen naar het spookbos. Al meteen werd men opgeschrikt door het eerste spook en een met bladeren gevulde meelzak, die zag je echt niet aankomen. Met schrik aan de broek liep men vervolgens toch maar verder, dit was tenslotte nog maar het begin... Gedurende de hele tocht werd men aangenaam en onaangenaam verrast door de vele spoken en attributen verspreid door het bos. Ondanks de regen, die met bakken uit de hemel viel, vond iedereen de tocht geweldig, niemand had het willen missen (bijna niemand). Na afloop werd er nog wat gedronken op de goede afloop en werden de spookachtige ervaringen tot in de kleine uurtjes met elkaar besproken. Pompzwengels naar Europese Kampioenschappen

Zoals beloofd in de vorige Torenklanken volgt er nog nadere informatie met betrekking tot dit kampioenschap. De Pompzwengels zullen op 7 oktober aanstaande rond de klok van 09.30 uur vertrekken richting Veenendaal, waar ze vervolgens om 11.40 uur op moeten treden. Zij zijn de tweede kapel van die dag, dus als u meereist met De Pompzwengels hoeft u niks missen. De Europese Kampioenschappen worden gehouden in theater "De Lampegiet" Kerkewijk nummer l 0, de entree bedraagt fl. 22,50, dit mag misschien wat aan de hoge kant zijn, maar vergeet u niet dat het hier gaat om een Europees Kampioenschap, kapellen uit Nederland, Duitsland, Tsjechië en Slowakije zullen gedurende deze dag optredens verzorgen. Zoiets unieks ro vlak bij uin de buurt is er niet dagelijks!!! Blaaskapel De Pompzwengels zal het zéér waarderen als u involle getale aanwezig zult zijn tijdens hlll1 optreden, .zij zien u graag op 7 oktober aanstaande in Veenendaal. Muzikale groet, Muziekvereniging W.I.K.

24


LOURDES COMITÉ GEFFEN/VINKEL -i' l t. t

.t

-· . . ..

Raadsvergadering 18 september 2001

In deze raadsvergadering werden er zowaar weer eens twee belangrijke besluiten genomen ! ! !

Allereerst werd besloten nog dit jaar 36 huishoudens in het buitengebied aan te sluiten op het gemeentelijk rioolnet. Met dit besluit wordt een provinciale subsidie veiliggesteld. Het is de bedoeling om nog vóór 1 januari2005 meer huishoudens in het buitengebied aan te sluiten. De VPM is voorstander van een reële eigen bijdrage. Die wordt 4815 gulden per aansluiting. Tevens viel het besluit dat de gemeente Maasdonk zal deelnemen aan het zogenaamde CollectiefVraagafhankelijk Vervoer (C.V.V.). Het C.V.V. is volgens de VPM een welkome aanvulling op het steeds verder afkalvende openbaar vervoer. Daarom verdient het een kans. De VPM heeft weten te voorkomen dat voor de financiering van het C. V. V., geld uit de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WV. G.) wordt ingezet. Wtj hebben in de aanloop naar de raadsvergadering het college flink onder druk gezet en daarom kwamen B & W op het nippertje met een alternatief. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald !!! Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen telefoon: 532 4628, charlesvanherpen@hetnetnl

GEFFENAAR VAN 'T JAAR BEDANKT, Ziekencomité ''De Schakel" en T.T. V. "De Krachtpatser~" werden aangenaam verrast door de schenking van Jo van Wanrooij. Zoals U allen inmiddels weet, werd Jo dit jaar gekozen tot Geffenaar van 't jaar. Wtj willen Jo van harte feliciteren met deze naar ons inziens verdiende titel en hem bedanken voor z'n gulle gift. Ziekencomité ''De Schakel" en T.T. V. "De Krachtpatsers" .

Hallo beste mensen, Hierbij weer een berichtje van het Lourdes comité Geffen/ Vinkel. Mede dankzij onze en uw inzet en geldelijke bijdrage, trachten wij om enkele parochianen met een mooie Lourdes reis mee te laten gaan. Verder kunnen wij, voor een ieder die daar naar vraagt, informatie verstrekken over hotels etc. aldaar, maar ook over het hoe en wat van de nationale bedevaart. Ook dit jaar presenteren wij ons weer in een tweetal heilige missen in zowel Vinkel alsmede in Geffen. Deze diensten zullen mede door ons verzorgd worden op zaterdag 6 oktober. Aansluitend aan deze mis zullen onze vrijwilligers middels een collectebus vragen om uw financiële bijdrage voor ons Lourdes comité. Nogmaals ook met uw steun kan het voor sommigen mogelijk gemaakt worden om deel te nemen aan een Lourdesreis. Hopelijk tot ziens bij een van de diensten in Vmkel of Geffen. En alvast bedankt namens hen die dankzij u naar Lourdes · kunnen!!! Met vriendelijke groet, Maria Bongers 073-5323102 Lourdes comité Geffen/Vmk.el.

AMERIKA Huil je niet gehuilde tranen, maar laat ze niet tot woede worden. Geef het leven weer een kans. En laat liggen de lans. Blijfbij zinnen En laat de Liefde overwinnen. Marianne van Sambeek

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 25


M useu mJa·ncunenOss Persbericht Jaarverslag 2000 Museum Jan Cunen Oss

Met trots presenteert het Museum Jan Cunen het jaarverslag 2000. Met dit verslag wil het museum uitdrukking geven aan de ambitie om door te groeien tot een professioneel museumbedrijf. In 2000 is in samenwerking met Berns Projekt Management een bedrijfsplan geschreven waarin aandacht wordt besteed aan het functioneren van het museum. De komende jaren zal dit bedrijfsplan in de praktijk vorm krijgen.

..

In het jaarverslag worden niet alleen de beleidsdoelen omschreven, maar vindt u ook informatie omtrent de nieuwe aanwinsten en schenkingen, de veranderingen die het museum heeft aangebracht om haar collectie beter te kunnen beheren en ontsluiten, bruiklenen aan tentoonstellingen elders, tentoonstellingen en verschenen publicaties. Daarnaast kunt u inzicht verkrijgen in de activiteiten van de stafleden, de bezoekersaantallen, personeelsgegevens, subsidiënten en sponsoren en tot slot is er informatie over het monumentale pand waarin het museum gehuisvest is, de Stichting Vriendenkring Jan Cunen Centrum en is er een financieeljaarverslag opgenomen. De bijzondere vormgeving van het jaarverslag vertegenwoordigt de denkwijze die binnen het Museum Jan Cunen domineert; de kunst staat voorop. De wikkel die om het verslag zit, wordt in uitgevouwen vormeen affiche waarop de nieuwe aanwinsten en schenkingen worden getoond. Dit principe wordt ook in de affiches annex uitnodigingen bij tentoonstellingen van het museum gehanteerd. De kleur en typografie van het jaarverslag refereren aan de huisstijl van het museum en dienen tevens als communicatiemiddel In verband met verbouwwerkzaamheden zal het Museum Jan Cunen tot en met 24 november 2001 gesloten zijn. Op 25 november heropent het museum met het nieuwe project Ossensia- in the Meanwhile en de tentoonstelling Verliefd op het onderwerp.

NIEUW SEIZOEN BRANTSE AVONDEN IN VINKEL

14 oktober:

de zangeres Marie-Christien Verstraten en de groep Dikke Mik 11 november: de zangeres Diniette Konings en de Helmondse groep Striepke Veur. 13 januari: Udense zangeres Jose:fien Dortmans en de komische groep DVO uit Aarle-Rixtel. 10 maart: de bekende boerdonkse zangeres Ger Coppens met de groep van Henk Habrak.en. 14 april: twee vertellers uit het land van Cuyk: Mientje Wever en Care! Thijssen en de volks muziekgroep de Glacis uit Bergen op Zoom. Abonnementen ( a / 65,00) ofkaarten (a / 15.JO zijn te koop bij café-zaal d'n Driehoek, tel. 073 532 1862.

CWATERSCHAP DE MAAS KANT) Persbericht Duurzaam waterbeheer op nieuw bedrijventerrein Vorstengrafdonk.

Waterschap De Maaskant heeft een plan opgesteld voor de aanpassing van het watersysteem in het gebied van het nieuwe bedrijventerrein Vorstengrafdonk. Uitgangspunt is duur.zaam waterbeheer, zoveel mogelijk vasthouden van water in het gebied waar het valt. Dan kan het daar de grond in zakken en het grondwater aanvullen. Watersysteem

Het nieuwe bedrijventerrein wordt 100 hectare groot. Nu heeft het gebied een agrarische bestemming, hier is ook het watersysteem op ingericht. De gemeente Oss en het waterschap leggen in het gebied een duurzaam neerslagafvoersysteem aan. Dit is gebaseerd op het hergebruik ofinfiltreren van het regenwater van dakoppervlakken. Ook wordt het regenwater van het bedrijventerrein aangesloten op een speciaal systeem en geïnfiltreerd in de ondergrond. Tot slot wordt het wegoppervlak: aangesloten op een 'wadisysteem', dat via ondergrondse infiltratiebuizen kan overstorten op een sloot en vervolgens op een vijver. Volgens berekenio~en zal het ongeveer één keer per 12,5 jaar voorkomen dat dit systeem niet voldoende is om het regenwater afte voeren. Bij dergelijke hevige regenval zal via een stuw en een duik.er het water overstorten op de watergang bij de Vorstengraflaan. Ter inzage

Op 14 oktober gaat er weer een nieuw seizoen van Brabantse Avonden vanstartincafé-zaald' nDriehoekin Vmkel. De avonden worden steeds gehouden op zondagavond om 20.00 uur. Op de avonden is er steeds een zangeres ofeen vertelsters, met daarnaast een komische groep. Het programma ziet er als volgt uit: 26

Het plan voor De Vorstengrafdonk ligt vanaf} 2 september tot 10 oktober ter inzage. U kunt het plan inzien bij het waterschapshuis aan de Raadhuislaan 30, het gemeentehuis van Oss. Indien u voor 10 oktober schriftelijk een zienswijze indient, informeert het bestuur van het waterschap u schriftelijk over de beschouwing.


1G MISSIE ONTWIICKEJMG

~

GDTEN

Wereldmissiemaand oktober 2001. Leven uit de bron Voor ieder van ons zijn bronnen van levensbelang. Zonder bron geen leven. Dat geldt voor de moderne westerse mens en nog meer voor hen die voor hun dagelijks overleven dichter bij de natuur staan dan wij. Wanneer levensbronnen in de oorspronkelijke omgeving ontbreken, trekken mensen weg, op zoek naar nieuwe bronnen van leven De wereldwijde arbeidsmigratie en de gevolgen daarvan voor hier en daar, staan centraal in de campagne van de Wereldmissiemaand 2001. MISSIO richt zich same n met CMC, MIVA en SOLIDARIDAD op de problematiek van de arbeidsmigratie. De campagne in de Wereldmissiemaand oktober richt zich op Ghana, haar verbondenheid met Suriname en Indonesië en maakt zich sterk voor de problematiek daar énhier.

In het afgelopen decennium is het nodige bereikt in Ghana De infrastructuur van het land is verbeterd: een goede geasfalteerde doorgaande weg, elektriciteit nu bijna tot in alle uithoeken, waterputten oor de meeste redelijk bereikbaar. Toch is armoede schrijnend: voor mensen aan de onderkant van de samenleving is die de laatste jaren aanzienlijk vergroot. Vooral in het noorden trekken de mensen van het platteland naar de stad, waar geen werk is en ze onder slechte sociale omstandigheden in de buit enwijken moeten zien te overleven. MISSIO ondersteunt kerkelijke en pastorale projecten die de situatie op het platteland verbeteren.

Maar MISSIO vraagt ook aandacht voor de situatie van de Ghanese migranten hier. We leven in Nederland zo langs elkaar heen, we weten vaak niets van mensen uit andere culturen die hier ook wonen. Daarom is het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten. In de Wereldmissiemaand wil MISSI O die ontmoetingen stimuleren door over de grenzen heen te kijken Meer oog te krijgen voor de problemen waarmee migranten hier te kampen hebben, maar ook voor de verrijking van hun cultuur en hun wijze van kerkbeleving.

SAMENTAFELEN

Je hoort vaak van alleengaande mensen dat het erg ongezellig is om alleen aan tafel te zitten om de maaltijd te nuttigen die je ook al inje eentje hebt klaargemaakt. Vandaar dat de werkgroep Kerk en Samenleving elke TWEEDE en VIERDE dinsdag van de maand de mogelijkheid biedt aan de Geffense alleengaande mensen om gezamenlijk te eten. De familie v. Zandvoort, woonachtig op Elst 2, heeft ons een perfecte ruimte aangeboden waar wij telkens 6 tot 8 gasten kunnen ontvangen. U bent welkom op Elst 2 vanaf 10.30 uur. We drinken eerst gezellig een kopje koffie/thee en terwijl u met de andere gasten praat wordt er voor u gekookt. Na het eten ruimen we samen de boel weer netjes op en nemen om 14.00 uur afscheid van elkaar. De kosten voor de maaltijd (4 gangen) en de koffie/thee bedragen f 10,-per persoon. Er wordt voor u gekookt op: dinsdag 9 oktober dinsdag 23 oktober dinsdag 6 november dinsdag 20 november dinsdag 4 december

Wtlt u graag onze gast zijn, bel dan uiterlijk 1 week van tevoren tussen 18.00 en 19.00 uur naar Helma Tijs, telefoonnr. 5325328. Mocht u problemen hebben met vervoer, dan halen en brengen we u. Zijn er nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van de werkgroep: Lies v. Dinther 5322287 HelmaTijs 5325328 Annet v.d. Helm 5324311 Mien Gerrits 5324691 Werkgroep Kerk en Samenleving NIEUW MAKE-UP WORKSHOPS PERMANENT MAKE-UP

J

Verfraaien van je lippen, ogen en wenkbrauwen PIERCINC

Wenkbrauwen navel, oren

M.O.V. Geffen.

Cronenakker

1

•Nuland• Tel. 073-53 24 724

27


v· r

a

19.00-20. 00 u. Griebel Grauw 20.00-22.00 u. Goud en Oud op verzoek d

i

o

Vl DERACKEN

V 0

106.3FM Radio Vladeracken: PROGRAMMERING

Zondag

08.00-10.00 u.DeMengelmoes 10.00-12.00 u. In De Schijnwerper 12.00-13.00 u. Vladerackenlnformatie[ 13 .00-14.00 u. De Uhieme Zondagmid~ 14.00-18.00 u. Regio Sport 18.00-19.00 u. Vladerackenlnfonnatief 19.00-20.00 u. Caraflax 20.00-22.00 u. De Muziekzolder

Maandag

19.00-20.00 u.Punt.NL 20.00-22.00 u.Hotradio 22.00-23.00 u.Hittegolf

Dinsdag

19.00-20.00 u.Zoeklicht 20. 00-22.00 u. In De Schijnwerper 22.00-23.00 u. Klanken uit verleden tijd

Toelichting:

De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn zeven dagen per week te beluisteren via: Kabel.frequentie 87 .5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz. Tekst-TV kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken.

Woensdag

19.00-20.00 u. Country Roads 20.00-22.00 u.DoubleMike Show 22.00-23.00 u.RecordHopMacbine

Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief

Studio Vladeracken Raadhuisstraat 1 5386BE Geffen

Donderdag

19.00-20.00 u.HappyDays 20.00-22.00 u.Popcafé 22.00-23.00 u.Radio Homelnvasion

Vrijdag

19.00-21.00 u.FocusfftRadio 21.00-24.00 u.MuziekmetAudy

Redactie Informatief

p/a Rien Bosch Kerkstraat 6 5391 AA Nuland Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen

Brugstraat 57a 5382 JC Vinkel

Zaterdag

overige correspondentie:

08.00-10.00 u.De Wakkere Wekker 10.00-12.00 u.Op de Misse 12.00-13.00 u. VladerackenInformatief 13. 00-15. 00 u. Update Radio 15.00-16.00 u.Maas-enMeijerij Top 15 16.00-18.00 u.De Hap en Stap Show 18.00-19.00 u. Vladeracken Informatief

Stichting. Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vinkel Raadhuisstraat l 5386 BE Geffen

28

......1

0

bi) C

-~

'

Telefoon radiostudio: (073) 532 53 66, ~ redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835

J


DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * comb inatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsforidsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdaa, donderdag dinsdag en vnjdaa zaterdag

09.00- 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00-12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

~

Dorpsplein 13 Geffe n

1f

(073) 532 32 64

Makelaardij Assurantiën

LMV

WIHABO DRUKKERIJ Voor a l uw ' w· e- e r e ni g ings e n ha ndelscruk He r . Fomiliedru w e rk ke ze u·· 7 co lec t ies. Met opgaa f van ·u s·e d o urn bij geboortekaar t je s druk os e n gra ti s. Gratis felicitatiepakket b ij geboori e oortj e s. Ook voo r copieerser v ice u t u bij o ns terech t.

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Heesterse w eg 13 - 5386 KT Geffen

Tel. (07 3) 532 26 84 - fox (073) 532 47 95 e-mail : drukkerij © wihobo nl

internet: www.wihabo.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEF'F'EN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

//111 Vakmansc\\i\

@

Voor erkend St.ukadoors- en Afbouwwerk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v. Wij kunnen voor U verzorgen

* Spuiten van plafonds en wanden. * Traditioneel stucadoorswerk,

* Aanbrengen van sierpleisters


CWATERSCHAP DE MAAS KANT) Persbericht Waterschap past watersysteem De Geer-Oost en -Zuid aan.

Waterschap De Maaskant heeft een plan ontwikkeld om het watersysteem op de uitbreiding van het bedrijventerrein De Geer aan te passen. Een nieuw bedrijventerrein betekent meer verhard oppervlakte (straten, daken). Het regenwater dat hier valt kan niet meer in de bodem wegz.akken. Vandaar dat het watersysteem in dit gebied aangepast moet worden. Hetregenwatervanzogenaamde 'verdachte' oppervlakken, waar de kans op vervuiling relatief groot is, wordt aangesloten op het riool. Waar mogelijk laten we het regenwater echter in de bodem z.akken. Om het water van het nieuwe verharde terrein op te vangen en af te voeren wordt een nieuwe waterloop aangelegd. Het nieuwe bedrijventerrein is 25 hectare groot. Ecologische waterloop

De nieuwe waterloop die aangelegd wordt krijgt een natuurlijke inrichting. Geen steile oevers, maar een flauw aflopend talud. Hierdoor kunnen zich meer planten ontwikkelen. Ook het vermogen van de waterloop om water te bergen bij hevige regenval is groter dan bij een traditionele inrichting. Het gebied Oost wordt zo ingericht dat het peil van het water niet meer dan 30 centimeter kan stijgen bij hevige regenval. Om in droge tijden water te kunnen blijven aanvoeren zal een nieuwe stuw worden aangelegd. De GeerZuid heeft in de nieuwe situatie geen wateraanvoer meer. Ter inzage

Het plan voor De Geer-Oost en-Zuid ligt vanaf 12 september tot 10 oktober ter inzage. U kunt het plan inzien bij het waterschapshuis aan de Raadhuislaan 30, het gemeentehuis van Oss en op de hulpsecretarie Berghem (het voormalige gemeentehuis). Indien u voor 10 oktober schriftelijk een zienswijze indient, infonneert het bestuur van het waterschap u schriftelijk over de beschouwing.

Bezaz, Saban Öl, Maarten van Hinte en Jaap Scholten. De rode draad in het boek wordt gevormd door nachtelijke foto's van architectuur en landschappen van fotograafPeter Cox. Gedurende enkele maanden fotografeerde hij markante plaatsen in Brabant tijdens volle maan, op steeds hetzelfde tijdstip. De herhaling van het witte maanlicht verbindt de pagina's tot een mysterieus geheel waarbij op eigentijdse en lokale wijze de sfeer van het Arabische verhalenepos wordt opgeroepen. Door de pagina's met de nachtelijke maanlandsrbappen open te slaan, treedt men de verhalen binnen die de schrijvers bij de kunstkamers van C.A. Wertbe~ Guido Lippens, Mai van Oers, Kees de Goede, Jaap Noordenneer, David Bade en Lisa Couwenbergh hebben geschreven.. Deze hebben nieuwsgierig makende titels als 'Het verhaal van de negenPasha's' en 'Tekst voor de laatste nacht'. Tussen de regels door kan er genoten worden van foto's van de :prachtige kunstkamers. De vermenging van beeld en tekst maakt het boek 1001 Nacht, net als zijn illustere voorganger, tot een feest om te lezen. Spannend en mysterieus, ironisch en soms ruw, gelaagd in zijn aspecten van woord en beeld en de culturele diversiteit die erin verweven is. Voor meer informatie: Museum Jan Cunen, Molenstraat 65, 5341 GC Oss, tel. 0412 629 328, fax 0412 629 335, museumjancunen@oss.nl In de loop van 2002 zal de tentoonstelling 1001 Nacht in hernieuwde vorm in het Stedelijk Museum A msterdam te zien zijn.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres:

PERSBERICHT 1001 Nacht

Boek bij de afsluiting van het tweejarige project rondom het beroemde verhalenepos.

Na het verdwijnen van de tentoonstelling is 1001 Nacht als een feniks in boekvorm herrezen. Zeven verhalen bij zeven kunstkamers, geschreven door Hafid Bouazza, Özkan Gölpinar, Jenny Mijnhijmer, Nalika Al Houbach, Naima El 30

torenkJanken@home.nl

Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 532 25 86 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangriJ1ce verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigenverantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afr.ender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? Delta Loyd

Interpolis

Nationale Nederlanden

StadRotterdam Centraal Beheer

RVS

Aegon

·· · :In,N~derland kuntli kiezen uit tientallen autoverzekeraars; · -,Alsonafhan " ;. . · eufkunnen wij kiezen uit bijnaáfle .. ~ . Wêlkévöor u - . · ·. · ._. : nvooraelig$te is vertellen wij g . :· , : ·· . Kloosterstraat 44; 53;86'ATG

u

·

Tel 073 - 532 5510, Pax 073 ~ 532 · '

HYPOTHEKEN

·.

t

.

PENSIOENEN

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222

Fax

073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nlinfo@nasafbouw.nl

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJEIN

Wij verzorgen voor u:

• • • • •

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren oouwen van separatiewanden in gipsbfokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

;\ cfl.FÉ D~

~

~O 0,

ADMINISTRATIE

0

Elzendreef 1 5386 G R Geffen

~

1'

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

SCHOENEN & SPORT

0 /J§)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geiten Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

8c ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: ·• verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening • verzorging van uw fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk beeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINK.EL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


V.O.F. J. van HERPEN. Heesterseweg 35a • 5386 KT Geffen

~ maninkfl

Il

llloembinderij ~ ~

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

~ bloemen -~ planten ® grafwerk

~ potterie ~ te!effora

~ decoratie ~ bruidswerk

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

• v. Soest Reg.s:e'2a:Ountant ! ccc,Jntantadm inist:a • z.a::&isulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

~

q}jl

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

H!V!X AUTOMATISERING

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http:/ /www.1evix.nl e-mail: info@levix.nl

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

f

At

Hanegraaf B.V. Geffen

a:nderhoud en Verkoop Bouwmochines

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel.(073)5322001 Fax(073)5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN STALEN KOZI J NEN OP MAAT

www.levix.nl

www.maasdonk.net Hardware

PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Software Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen (particu Iier/bed rijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's

8-edrijvenw,eg 4

5386KA Gofle"

Tol: 073. 532 O,l 81 fo,c 532 68'

on .

so

Mobóol: 06 . 531 624 33

Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00