Torenklanken 2001 - nr 14

Page 1

39e jaargang I nummer 14 I september 2001

n n sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank : druk: oplage:

Bergstraat 26A , telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

. . . . . . . . . . . . . . . . . .-

~IK

MCZIEKVERENIGING .,\Villen Is Kunnen"

'effen W.I.K. Nieuws

De vakantie zit er weer op, de scholen zijn weer begonnen en wij zijn druk aan het repeteren geslagen. Het eerste optreden van dit nieuwe muziekjaar zit er ook al op "effe noar Geffe", heeft u ons gezien en gehoord?! Alle geledingen van onze muziekvereniging zijn op dit moment bezig met de voorbereiding voor het maaslandconcours, dat op 4 november aanstaande plaats zal vinden. Het maaslandconcours is een onderlinge wedstrijd tussen alle korpsen a.1komstig uit het maasland. Voor het eerst wordt het maaslandconcours georganiseerd voor drumband en fànfare tegelijk op één dag, normaal wordt dit gesplitst in twee aparte concoursen. Voor een vereniging is dit een belangrijk concours, er zal worden gejureerd door een professionele jury, het is tenslotte een officieel concours. Het is al weer een tijd geleden dat de grote wisselbeker in Geffen terecht is gekomen, misschien dat het dit jaar gaat lukken ?? We houden u op de hoogte.

Pompzwengels naar EK te Veenendaal

Misschien heeft u ze gehoord en gezien tijdens "effe noar Geffe",onze Pompzwengels. Naast de voorbereidingen met de fanfare voor het maaslandconcours zijn deze 18 leden hard aan het repeteren voor het E.K. concours voor blaas-

...

-- · :: ._

. . . .-DllllmEJIEllflll kapellen te Veenendaal op 7 oktober aanstaande. De Pompzwengels, vorig jaar behaalden ze een dikke eerste prijs tijdens het concours te Muntendam, zien dit concours als 'n grote uitdaging. Tijdens hun optreden bij "effe noar Geffe" hebben ze al enige nummers ten gehore gebracht als try out. De komende weken worden de puntjes op de i gezet en dan zal het 7 oktober moeten gebeuren. Met het nummer Mährische Buchteln zullen zij beginnen, gevolgd door de verplichte werken; Mährischer Spatz, Krepicka Polka en Mährische Geschichten. Daarna mogen zij nog twee ''vrije"werken spelen, dit zullen zijn; Karnaradi Mojimili en Velikonoenci Polka. De Pompzwengels gaan naar Veenendaal om goed te presteren en dat gaat ze lukken! ·Het zou natuurlijk leuk zijn als er supporters uit Geffen mee reizen naar Veenendaal om onze eigen Pompzwengels aan te moedigen. Want vergis u niet, meedoen aan een Europees Kampioenschap voor blaaskapellen is niet niks!! In de volgende Torenklanken het vervolg op de voorbereiding voor dit E.K.-concours. Muzikale groet, Muziekvereniging WI.K.

VAN DE REDACTIE Wijziging e-mail adres voor kopij torenklanken. Het nieuwe e-mailadres is ''torenklanken@home.nl".

Tevens willen wij u er op attend maken, dat floppy's waarop kopij is aangeleverd deze opgehaald kunnen worden op Veldstraat 13. Uiteraard na plaatsing van de kopij. De redactie feliciteerd de Geffenaar van het jaar Jo van Wanrooy. 1


lil

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

t

\

'

~ BOJ..iwen .;:n::

Houwen op

vertrouweri-

venrouwen

■ ■

Il ■ ■ ■

...

--

·~.;<t

,,,. .._"''

Dorpstraat 5 • Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85

. Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Zaal voor: bruiloften - partijen -vergaderingen

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN "TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Kleding verander- en reparatiewerk 11

11

BENILDA

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

~ KOMPLETE KANTOOR INRICH1:ING Voor het inricht.en van uw bedr(/f:srufmte of uw za~l(lk kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT Al~d voldoená op voorraad]/ K0ll ltN 0VltRTUI0 U IN 0NZlt SHOWROOM, OOK VOOR UW KAHTINlt INRICHTING

Maandag, Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden no tel. afspraak.

[~ ~

Han Gruijters Veilbo B.V. Kantoormeubelen Rcggestraat 1 (înd. tcrr. Elzenburg) 5348 LG Oss Tel. 0412 - 65 27 27


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 19-09 19.00 u * Avondmis Vr. 21-09 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Za. 22-09 19 .00 u H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) Zo. 23-09 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 26-09 19.00 u * Avondmis Huwelijksviering Rianne Vr. 28-09 13.00 u van den Hurk en Marko Dollevoet 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Geen viering in Geffen Za. 29-09 Maasdonkviering in 19.00 u Nuland i.v.m. 50 jaar kerkgebouw Zo. 30-09 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo.03-10 19.00 u * Avondmis *=dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 2 oktober 2001 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavo_nd tussen 18.30- 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhmsstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS elkaar".

2001:

"Omdat je rekent op

We ontvingen reeds f 58.296,00! Met de toegezegde bijdragen komen we op f 63.023,00 in 2001. Er zijn 625 deelnemers. Hartelijk dank! Fijn dat we op u kunnen rekenen! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001.

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06- 533 64 310 INTERNET: www .parochiegeffen.homestead.com

EERSTE COMMUNIE IN 2002 Op zondag 9 juni om 09.30 uur en om 11.00 uur.

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2001. 19.00 uur Eucharistieviering / Gezinsviering met kindernevendienst voor de parochies Nuland, Geffen en Vinkel. Voorgangers: Pastoor/Deken G. Verbakel, Pastoor P. Scheepers en Diaken W. van Herwijnen. Feestpredikatie: Pastoor P. Scheepers Misdienaars: Rick van Bergen en Jos Kappen Koor: Just Between In de parochiekerken van Geffen en Vinkel zijn geen vieringen op deze zaterdagavond. Na de viering is er koffie in de feesttent op het kerkplein, voor de kinderen is er een speciaal programma "de ontdekkingstoch_t ~oor de ker~", het museum is open en in de kerk 1s m samenwerkmg met de Heemkundekring Nuwelant een overzichtstentoonstelling opgesteld van 50 jaar kerkgebouw.

"SPIRITUALITEIT, EEN SPOOR ... ' verdiepingsavond voor volwassenen. Deze thema-avond is een aanbod waarin deelnemers worden uitgenodigd om naar zichzelf te kijken en te luisteren. Mensen bewegen zich binnen structuur en antistructuur. Waarin komen de Jezus- beweging en bijvoorbeeld de Acht mei- beweging met elkaar overeen? Mensen leven vanuit fundamentele structuren. Zo wordt bevrijdingsspiritualiteit: luisteren naar de tekenen van de tijd. Pinksteren kan zo'n bevrijdingsspiritualiteit zijn! 3


Verhuur van: tafels. stoelen, 17artafels. krukken en taplnstallatlee

Hypotheken met: De laagste rentegarantie De laagste premiegarantie

~ l>innenlanas !>Ier "!r buitenland& bier '!r wijn ~ l ikeuren . ~ gc:dc:5-tillc~ rtf

"\I" qla•wer< "cadeau artikelen ~ relat-ic ~c:echc:nkc:n

'tf' complc:t-c: fc:c:~-cjc:6 "Y boc:zor~in3 8:2111'1 hui5 Oorpetraat 13 5366 AK Geffen T•I. (075) 532 46 59 Fsx (073) 532 56 43

Maak vriibliivend een afspraak!

. --~

..... (à .... .. .. . . . .. .. .

DE ■

.. . . .

.

:

HYPOTHEEK SHOP ■

!!!!"ELEN

Peter van der Lee Hertogin Johonnasingel 38 5345 AJ OSS tel: 0412 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010

JClooslen/raal ,Je -5:J<Só '71:J?

9ejfan

!elo1JsJ21M:J

fax 07:J .53 2S 1.50

23/oemen :Plan/en 23ruicfswer.k 9rafwer.k

Xacfoarlzkelen

~~

n en crematies ar u ook verzekerd bent oonlijke en deskundige begeleiding welijke dragers, verzorgers en chauffeurs ecialiseerd in uitvaartverzekeringen informatief gesprek nacht bereikbaar Teugenaarsstraat 129 5348 JC Oss ® 0412 - 64 24 54 06 - 51 22 90 72

n

TANKSTATION '.

.. mbinderij; 1/ Wouw

1t

Ket:tmraat 11 Geffen (073) 532 13 13

PEDICURE T. Ketelaars-(!. NistelruUIJ Cuuthstraat 3 1

(1.

Geffen (073) 532 20 41


niet die dingen die de meeste aandacht krijgen. De Kerk komt heel vaak negatiefin het nieuws. Pedofilie, verbroken celibaatgeloftes, leeglopende kerken. noem maar op. Soms lijken de Kerk en het geloof wel de meest geliefkoosde We denken samen na over het begrip spiritualiteit: schietschijfvan de media In het beste geval is de houding Is er iets in mijn leven aanwezig dat ik kan omschrijven met van de media een soort meewarige vrolijkheid wanneer ze het woord spiritualiteit? geloofbeschrijven als een folkloristisch gegeven. En daar Ben ik van mezelfbewust dat ik verander in de loop van de sta je dan als gelovige. Kan je wat de Kerk zegt zomaar naast je neerleggen? Moet je dit geloofverdedigen? Moet tijd. Waaromofwaardoor? Wat zorgt er voor dat ik door blijfgaan met de dingen die ik je tegen je eigen hart, gezond verstand en diepste geloofin nu doe? dingen gaan vertellen waarvanje in eer en geweten vindt dat Wat zou voor mij noodz.akelijk zijn om mijneigen vorm (spi- ze niet juist zijn? ritualiteit) verder te kunnen ontdekken ofverdiepen? Het antwoord is denk ik duidelijk. Dat kan de Kerk niet van Zijn er mensen in mijn directe omgeving die voor mij een ons verwachten. Eenvoorbeeld. Iemand is al meer dan twintig voorbeeld functie hebben in het ontdekken van mijn spiri- jaar getrouwd en heeft dus voldoende tijd gehad om al de tualiteit? gebreken van die ander te leren kennen. Aan sommige irritante trekjes zal men nooit wennen. Maar ze houden van De avond wordt gehouden: elkaar en dus nemen ze dat erbij. Betekent dat, dat men Op woensdag 4 oktober a.s. van 19.30 - 21.30 uur in elkaars gebreken niet meer mag zien en er niet over mag de grote nieuwe zaal (boven) van het Oude Klooster, praten? Helemaal niet! Juist omdat men van elkaar houdt, en staat onder leiding van Pastoor Papenburg uit Eind- blijven ze erover zeuren. Soms helpt het zelfs een beetje. En hoven. U kunt zich aanmelden op de pastorie: tel. 532 ook tegenover anderen komt men er rond voor uit dat ze 1216 (v.m.). aan deze ofgene trek een hekel hebben. Natuurlijk vertellen ze er ook bij dat ze elkaar niet zouden willen missen. Dat ze DANKJEWEL... elkaars gebreken er met plezier bijnemen. Aan de oud- pastoors van Dooren en Spijkers die samen Precies zo is het met de Kerk. Toen mijn ouders mij als met pastoor Scheepers de Openluchtmis celebreerden. vanbaby lieten dopen, ben ik erin terechtgekomen. Sindsdien wege het zilverenjubileum van Effe noar Geffe! heb ik met de Kerk veel meegemaakt: zij kleurde mijn belangrijke levensmomenten, bood mij de gelegenheid om vele mensen te leren kennen die goede vrienden zijn geworden. gafmij de kans om mee te vieren. te bezinnen en te zingen, hield mijn geloofme levendig en noem maar op. Maar ook bood de Kerk mij regelmatig aanleidingen om mij ' godsgruwelijk' te ergeren. Maar ik peins er niet over om daarvoor mijn Kerk in de steek te laten. Het mooie daarbij is, dat de Kerk ondanks de reputatie die ze soms heeft, niet echt repressiefoptreedt. De Kerk staat niet met argus-ogen over onze schouders te kijken. Ze vertrouwt me, en ik probeer van dat vertrouwen geen misbruik te maken. Is dat geen gevaarlijke stelling, dat iedereen zo'n beetje zelfbepaalt wat hij wel ofniet van de Kerk wil overnemen, zullen sommigen zeggen. Op het eerste gezicht natuurlijk. wel. Het VANUIT DE PASTORIE kan natuurlijk niet dat mensen op eigen houtje een paar geDe Rooms-katholieke Kerk maakt het haar leden niet altijd rechten kiezen uit de menukaart en de rest versmaden. Zo gemakkelijk. Mijn vrienden of collega's klagen wel eens, zit geloofniet in elkaar. Maar tegelijk gaat geloofbij mensen dat hun gevoel en geweten vaak lijnrecht ingaan tegen de vaak ook dieper dan hun verhouding met de Kerk. Geloof leer van de Kerk over anticonceptie, homoseksualiteit, echt- is op de eerste plaats een band met God en met Jezus. De scheidingen en vrouwelijke priesters. Hoe kunnen ze tege- Kerk kan daarbij helpen. Maar las ze in de weg staat, gaat lijk de Kerk en zichzelftrouw blijven? de band met God ofJezus voor. Misschien is een van de Als ik de nieuwslezer hoor zeggen 'de paus heeft gezegd belangrijkste kenmerken van het menselijke bestaan die eeudat...' houd ik mijn hart vast. Wat voor een onverkoopbare wige tweeslachtigheid van alles. Je houdt dolveel vanje kinstelling moet ik nu weer gaan verkondigen, denk ik dan. deren, maar afen toe gedragen ze zich zo dat je ze achter Soms valt het mee. Over sociale rechtvaardigheid bijvoor- het behang wilt plakken. De baas op het werk prima, maar beeld zegt de paus vaak heel zinnige dingen. Helaas zijn het ook hij heeft enkele kleine en minder :fraaie trekjes. Je vriendin

Mensen laten zich leiden door een grondinspiratie die een fundamentele bezieling wordt in hun leven. Zo komen Franciscus en Maarten Luther King op een spoor...

5


::Je Missie-Zendingskalender 2002 'De muren van 3angara"staat in het teken van Tsaad. Op de voorkanten rlbeeldingen van kleurrijke fresco's. Op de achterkanten een toelichting op de fresco's, gebeden en dagboekfragmenten. De MZK laat zien hoe christenen in ontwikkelingslanden leven en geloven. De MZK is verkrijgbaar voor 12,50 op de pastorie van maandag t/m vrijdag tussen 09. 00 en 12.00 uur.

Nog steeds voel ik me verbonden met Geffen. Het bloed kruipt immers waar het niet gaan kan en z.o ben ik sinds een jaar of I Ooude ansichtkaarten van Geffen aan het verzamelen. Boeiend, spannend en aardig bovendien. Graag z.ou ik een oproep willen doen via TorenkJanken, om in contact te komen met Geffenaren die mij verder op weg kunnen helpen ofeen warme belangstelling hebben voor de Geffense geschiedenis op oude ansichtkaarten. Bij voorbaat mijn hartelijke dank. Maarten Bijveld, Plecht 16, 5345BT in Oss tel. 0412 638219 e-mail: m.t.h.bijveld@hccnet.nl

MOVGeffen.

OPROEP ,

.

~, ..:::L''1

Laat ik me eerst even voorstellen: ik ben Maarten Bijveld, z.oon van Theo Bijveld en Lmi van Rooy, uit de Vlijmdstraat in Geffen. Sinds 1987 woon ik in Oss ,getrouwd met Marja van Deurzen. We hebben 3 kinderen: Saar(l 0), Annemarie(8) en Theo(6). Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie-Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Ja Re Installatie- en Advtesbureau bv

Kastanjehof 23 Onderhoud aan gastoestellen 5386 GN GEFFEN Onderhoudsabonnementen gastoestellen Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u Fax (073) 532 03 32 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel WWW.JA-RE.nl Ook levering van materialen voor zelf bouwers

Hier had uw advertentie kunnen staan! Losse advertenties tussen tekst: 1/8 pagina J 30,00 1/4 pagina f 50,00 1/2 pagina J 70,00 hele pagina f 125,00

EN FEESTJE N IN STIJL · s te vieren of wilt u alleen genieten van eeti oos buffet in een sprookiesachtige omgeving? Brunch-buffet

Diner-buffet

de Partykelder

iedere -zondag

vrijdag-zaterdag-wndag

tot 100 personen Lekker de avond voortzetten in onze sfeervolle kelderbar. i Dagen per week mogelijk.

binnenkomst I l.00/12.00 uur binnenkomst! ï.00/19.00 uur

f

00

35,

f 54,5°

Bruiloften feesten & Qartijen

All-inn 6earijfsfeesten

tot 250/300 personen Informeer naar ons ·totaal pakket" en All-in prijs. Met of zonder buffet

tot 200 personen Compleet met ons ·nergens beter" diner buffel

voor informalie en reserveringen:

6

Tel. 073 • 534 13 20

Op afspraa~ 7 da.gen pe.r weel( ~'001 c,roepsrese.r,eriacen

Kerkstraat 5a Geffen deschans@geffen.nl

2 tlm 12 ja.ar /2.S0pede\easja.ar.

vanaf 40 perso11u. Kinderen tlm I jaar~.

NERGENS BETER NERGENS COMPLEI'ER


is een schat, maar er is altijd wel een punt waarover je het fundamenteel oneens bent. Je woont graag inje gemeente, maar er zitten ook nadelen aan. En zelfzijn we ook zo: hoewel we precies weten hoe we ons zouden moeten gedragen, kunnen we het regelmatig niet opbrengen. Als mens moet je met die onvolmaaktheden leren leven, ofje maakt jezelf het leven onmogelijk. De onvolkomenheden van de Kerk breng.ik bij dezelfde categorie onder. Jammer, maar het is nu eenmaal zo en we moeten ermee leren leven. En hoe dan ook het beste van maken. Zoals we dat op bijna alle gebieden van het leven moeten, en daar best in slagen. De Kerk is niet volmaakt, en ze zal dat voorlopig ook niet worden. Maar het is de beste die we hebben. En dus doen we het ermee, zo goed en zo kwaad als het gaat. Met onze kleine ofgrotere correcties als het nodig is. En met heel veel liefde voor iedereen die erbij hoort. Pastoor P. Scheepers.

TUNBLAKKEGEBRACHT Gevonden: Op zaterdag 14 juli, hoek v. Coothstraat-Vlijmdstraat, sleutel met beertje. Afte halen bij: Antoine Schuurmans, Veldstraat 13, tel. 073 532 2356.

Beenham

100 gr.

4 gepaneerde schnitzels rundercourgette rol varkensfricandeau

100 gr. 100 9 r.

32s

€ 147

1100

€499

31s

€ 110

1as

€084

METDEFIETSOPEXCURSIE NAAR EENDENKOOI Op zaterdag 22 september organiseert weidevogelbescherming Maasdonk in het kader van het verwezenlijken van de actie "wensen voor mensen" van de 100 jaar bestaande Rabobank het Maasland, een excursie naar een niet meer in gebruik zijnde eendenkooi te Lith. Het is voor geïnteresseerden van Maasdonk een van de weinige mogelijkheden om een eendenkooi eens van binnen te bezichtigen. De beheerder zal op deskundige wijze vragen beantwoorden en uitleg geven. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met het werk van weidevogelbescherming Maasdonk en haar vrijwilligers!

Vertrek: In Vmkel bij Rabobank om 12.30 uur, In Geffen bij de kerk om 13 .00 uur, In Nuland bij de kerk om 13.00 uur. Er zijn uiteraard geen kosten aan verbonden. Graag wel even bellen als u mee wilt gaan. Vinkel: 073 532 1182 Geffen: 073 532 1673. Weidevogelbescherming Maasdonk

Wereldberoemd bij u in de buurt

Geldig van 17 t/m 22 september 2001

boerenmetworst

209 1100 31s 4so

Uit eigen Keuken, 100 gr.

4 schouderkarbonades rundercourgette rol

100 gr.

huzarensalade soo gr.

€095 €499

€ 204

Geldig van 24 t/m 29 septembe r 2001

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

4,

95

€ 2

25

500 gram

De Smaakvolle Streekweken

€ 170

4,95

W

aar vindt u ze nog, die bijzondere lekkernijen, a lom bekend in uw eigen streek?

Bij de Keurslager naruurlijk. Daar crefc u tijdens de Smaakvolle Streekweken een keur aan heerlijke regionale producten aan. Op ambachtelijke wijze be-

re.id, zoals alleen hij dat kan. Benieuwd naar tips en

recepten? Kijk dan in het blad 'Koken met de Keurslager' of op www.keurslager.nl. Daar vindt u het adres van de dichtstbijzijnde Keurslager. Want ook o nze service lS wereldberoemd . . . bij u in de buurt.

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen

€ 2

25

KEURSIAGER

tel. (073) 532 58 91

7


Ă .

...L

ROND DE DORPSPOMP

De 142ste stamtafel was een bijzondere; voor het eerst wis-

selend voorzitterschap, een andere plaats want cafĂŠ Go vers werd verbouwd, de prins op vakantie en veel regen en storm na al die zonneschijn van de zomer. De receptie van het bestuur van Effe noar Geffe was druk, gezellig en sfeervol tot het eind. Het viel de stamtafelaars op, dat de Geffense ondernemers het aflieten weten, terwijl dat toch de geldverdieners zijn. Een beetje meer belangstelling kan geen kwaad. Een zeer welverdiend lintje voor de ene Piet en de andere moet eigenlijk maar snel volgen. Op de zaterdag was het gezellig druk, alleen jammer dat het geluid zo slecht was, zodat er nauwelijks iets van de toespraken te horen was. Er waren veel wisselende activiteiten en het gezamenlijk kunstwerk van de vele beginnende kunstenaars kwam er fraai uit te zien. Een zeer terechte Geffenaar van het jaar in de persoon van Jo van Wanrooy, die vooral via heemkundekring Vladerack en het museum in de kerktoren een belangrijke bijdrage levert aan het gemeenschapsleven. Daarom was Jo ook uitgenodigd tijdens deze stamtafel De stamtafel zat er dicht bij met haar voorspelling. Jammer dat Jo pas zo laat de kiosk kon bestijgen; iedereen had het inmiddels al lang door. TerwijlJo het zo lang geheim gehouden had; om halfnegen was ie nog incognito over de markt gelopen om zogenaamd foto's te maken. Jo heeft aan het als heel plezierig ervaren en zeer gewaardeerd. En hij wil de vele Geffenaren die hem voorgedragen hebben hartelijk bedanken. Geen Geffenaar zonder de andere Geffenaren! Wethouder van Zandvoort maakte het wel erg bont door tijdens het lang zal ze leven al te beginnen met de toespraak; zo'n zilveren ketting maakt 'm duidelijk zenuwachtig. De meningen over het optreden van de bluesband dr Bloezz na afloop waren verdeeld. De ene helft vond het te hard en te modern, de andere helft was juist zeer enthousiast en dacht dat juist door de band er meer mensen bleven hangen dan anders. Op zondag stonden tijdens de openingsmis zelfs drie heren te wachten. Opa, vader en kleinzoon van de Ge:ffense parochie gingen broederlijk samen voor in een boeiende viering, die door de toepasselijke teksten van Dinie van Wanrooy een bijzondere sfeer kreeg. Ons beeld over de bezoekersaantallen van deze editie: veel volk op straat, maar door het weer bleven ze maar kort en bleven de terrassen leeg. De winkels daarentegen hadden het druk. Of'Zi: dat verdienden was de vraag, wat de stamtafel is toch B

wel unaniem in haar mening dat de Geffense ondernemers er dit jaar een beetje met de pet naar gegooid hebben. De meeste stands waren maar matig toegespitst op het Effe noarGeffe -thema en dat was wel een teleurstelling; zeker voor zo'n jubileumuitvoering. De jury kon zich met snelle tred door het dorp voorbe.wegen. Tonnie Jansen (eerste), Youth jeugdmode (tweede) en Slagerij van Tuyl gingen er met de hoofdprijzen vandoor. Er is dit jaar ook typisch Effe noar Geffe vandalisme aan de oppervlakte gekomen: de zorgvuldig opgebouwde attracties van Scouting Geffen werden 's nachts vernield en op zondag zijn er strooi-baal-criminelen gesignaleerd. Zo' n pak is tegenwoordig geld waard en sommigen schijnen er op uit te zijn om ook bij Effe noar Geffe hun slag te slaan. Treurig. Sterke punten van deze editie waren de kermisattracties. Met hun uitstraling van ''vroeger" en de gratis entree hadden ze een belangrijke toegevoegde waarde, zeker voor de kinderen. Die hadden trouwens ook via de kinderhoek geen klagen; die was prima verzorgd. Ook een compliment waard was de alternatieve invulling van de "beestenhoek", die ondanks de afwezigheid van koeien en schapen (door de MKZ-problemen) fraai ingevuld was. Voor fietsenmaker enmensentransporteur Tonnie Jansen waren het bijzondere weken. Met de prachtige restauratie van zijn winkel heeft hij het historisch centrum van Geffen een krachtige oppepper gegeven. Bovendien won hij de eerste prijs bij Effe noar Geffe en werd hij een week later vijftig jaar. Open huis en feesttent mochten zich verheugen in een grote belangstelling. Ook namens de stamtafel van harte gefeliciteerd voor deze drie gebeurtenissen. Maasdonk was de laatste weken negatief in het nieuws via de artikelen in het Brabants Dagblad over gedogen en vriendjespolitiek in het buitengebied. De politiek en met name de wethouders en de zogenaamde bende van acht werden genadeloos aan de kaak gesteld. Terecht volgens de stamtafel. Schrijver Lodewijks is een respectabel journalist, die al eens een provinciale prijs gekregen heeft en hij heeft veel moed getoond met deze artikelenreeks. Het stuk was goed onderbouwd en op hoofdlijnen klopte het verhaal zeer zeker. We zijn bang dat er nog wel meer artikelen zullen volgen; de stamtafel is niet zo positiefover de huidige gemeentepolitiek. We zijn een van de duurste gemeenten in Brabant m b. t. de gemeentelijke belastingen, maar er gebeurt veel te weinig mee. Men heeft het provinciebestuur tegen zich in het hamas gejaagd, waardoor er strepen door bestemmingsplannen gezet worden en er niet meer gebouwd kan worden. De wethouders en raadsleden hebben te weinig toekomstvisie en het lijkt aan wil te ontbreken om gezamenlijk aan een mooi en bruisend Maasdonk te werken. Het imago van Maasdonk en vooral haar politici is mede


door de artikelen ernstig geschonden en volgens de stamtafel wordt het tijd om bij de volgende verkiezingen grote schoonmaak te houden. Anders kunnen we de gemeente maar beter opheffen en het voorbeeld van Ravenstein volgen

Het tragische drama rondom de brandweer is ook al zo'n voorbeeld. De tergend trage planvorming en het feit dat de brandweer op korte termijn uit de kazerne in Geffen moet terwijl er nog geen alternatiefis, zorgt voor veel onvrede in het corps. Laten we hopen dat de gemeentebestuurders het niet zo ver laten komen dat onze mannen en vrouwen het brandweerbijltje er bij neergooien. Gelukkig draaien veel activiteiten in het dorp gewoon door. Geffes volk is weer druk aan het oefenen voor het stuk, dat in december op de planken gezet wordt. "Zaken voor zonen" wordt een familiedrama van de bovenste plank. De sportclubs zijn vol vertrouwen aan het nieuwe seizoen begonnen en er wordt druk gewerkt aan het Maasdonk Muziekspektakel. Bij de volgende stamtafel op 23 september zijn we weer terug bij café Govers. U bent van harte welkom om halfelf De prins- plaatsvervanger

Water

Nederland is een waterland. Maar het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Er valt de komende jaren waarschijnlijk meer regen, in kortere buien. Er komt dus meer water aan in Nederland. Om hiermee goed om te gaan hebben we niet meer genoeg aan techniek. Hogere dijken en zwaardere pompen kunnen het water op de lange termijn niet meer beheersen. Dat betekent dat we anders, natuurlijker moeten omgaan met water. Water moet de ruimte krijgen in Nederland. En elke Nederlander krijgt daar op den duur mee te maken. Waterschap De Maaskant hecht met het oog op de toekomst veel waarde aan educatie. Het is immers belangrijk dat volwassenen en kinderen hun leefomgeving leren kennen en inzicht verwerven in de rol die water daarin speelt. Voorwaarden voor bijdrage * Het thema water moet een belangrijk onderdeel van het

project uitmaken. * Het onderwerp 'duurzaam waterbeheer' moet onderdeel van het project vormen. * Het project moet bestemd zijn voor inwoners van het gebied van waterschap De Maaskant. Informatie over waterschap De Maaskant, de organisatie, het gebied en de taken kunt u vinden op onze website: www.maaskant.nl Ook kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Communicatie. Telefoon 0412 698 336.

TUNBLAKKEGEBRACHT Gevonden

Mobiletelefoon+wittebroodtrommelindeJohanv.d.Slootstraat op maandag 3 september 2001. Inlichtingen tel. 532 4087.

(WATERSCHAP DE MAASKANT) Persbericht Waterschap De Maaskant geeft bijdrage voor watereducatie

Scholen en verenigingen die een project rond water willen uitvoeren kunnen voortaan voor praktische hulp en een financiële bijdrage aankloppen bij waterschap De Maaskant. Het waterschap biedt per project een bijdrage van de helft van de kosten met een maximum van vijfhonderd gulden. Ook is er allerlei lesmateriaal dat gratis beschikbaar gesteld wordt. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Communicatie van het waterschap.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

I

SEAGHEMSEWEG 153A

ERNIS

~-s-c-h-il_d_e-,s-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

•M-W

(0412) 64 37 08 9' ...Gerard Gerrits (50 j.) EFKES BUURTE ME Hij werd onlangs onze tweede Gildekoning, weliswaar de eerste man! Gerard Gerrits - wat minder bekend bij de doorsnee Geffenaar-is vanaf het begin betrokken geweest bij de heroprichting van ons St. Jorisgilde. Toen hij in Maren - Kessel "De Nolder" runde, kwam het gilde aldaar, altijd bij hem in de zaal en wekte zijn interesse. Gerard kon daar echter geen lid worden, omdat hij in Geffen woonde. Op de eerste vergadering in Geffen waren Gerard en ook zijn vrouw Mien dus graag van de partij. "Er werd gesproken over het waarom van het gilde, het hoe en wat. We hadden alleen een kaart" vertellen Gerard en Mien. "We begonnen met het lappen van een knaak, dan hadden we ons eerste zilver". Mienraapte- bij toeval- (ofzitten vrouwen meer op de centen!?) de rijksdaalders bij elkaar. Toen zei iemand: Nou ben jij de schatbewaarder!. Vanaf die tijd werd Mien dus de penningmeester van het gilde. Gerard nam nog geen functie aan, vanwege zijn drukke baan: een eigen restaria in Tilburg en dus 80 uur per week in touw! Nu is hij koning geworden en wel op een juist moment, want hij had net zijn zaak verkocht om het wat rustiger aan te gaan doen. De verplichtingen die het gilde - koningschap met zich meebrengt, kan hij nu goed vervullen. Hoe gaat het koningschieten in zijn werk. Je mag jezelf opgeven om mee te doen, het hoeft niet. De namen gaan in de hoed en de volgorde van schieten wordt bepaald. 13 Schutters werden genoteerd. "Kees van der Doelen was v贸贸r mij" zegt Gerard "en ik zei nog voor de grap tegen hem: ik heb het gevoel dat jij de zilverdrager wordt" (dat is diegene die v贸贸r de koning eindigt). Meteen al in de 1e ronde vlogen de stukken van de vogel af. "We dachten nog dat niet iedereen aan de beurt kwam en dan moet je opnieuw beginnen". Uiteindelijk viel het laatste schot in de 3e ronde. "Kees schoot er een flink stuk af en er bleef nog een klein stukje hangen. Ik had wel een voltreffer, maar er komt ook een dosis geluk bij kijken!" aldus Gerard. En met dat laatste schot werd hij dus voor een jaar "ambas-

sadeur van het Geffens gilde". Je wordt dan verwacht op diverse bijeenkomsten en activiteiten, uitvaartdiensten van gildeleden uit Kring Maasland en de Hoge Schuts en je hebt een adviserende stem in de overheid van het gilde. Naast het Koningschieten is er ook nog het Burgerschieten voor een goed doel, waar iedereen aan mee mag doen; het Dag - Koningschieten binnen de eigen club en het prijsschieten dat na het Koningschieten wordt gedaan. De prijzen werden in de wacht gesleept door Mien (kop), Harry Peters en Wnn van Ravenstein (vleugels) en Betty Vem.oeven schoot de staart van de vogel. De kersverse Gildekoning schenkt traditiegetrouw een vat bier en zilver. Gerard wil eerst eens uitzoeken of zijn familie een wapen heeft, om dat dan in het schild te verwerken. Hij heeft daar nu de tijd voor, net als voor zijn andere hobby's: het schilderen; het skeeleren (als oefening om mee te kunnen doen aan de alternatieve elfstedentocht in Oostenrijk); het motorrijden en het zich inzetten voor de bescherming van de weidevogels. Ooit prijkte er een krantenkop: "Het gilde is een bolwerk van katholieke, oude mannetjes!" Daar zijn Gerard en Mien het helemaal niet mee eens. Geffen kent ook vrouwelijke leden en heeft haar kleding aangepast aan deze tijd. Het enthousiasme van Gerard en Mien Gerrits is reeds overgeslagen op hun zoon Davy, die graag wil toetreden tot het St. Jorisgilde. Proficiat!

11


organisatieadvies interim management mediation

advocatuur training en coaching

SPECIALISATIES BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot: mr drs H.J. Bonenkamp. telefoon 073 53 24449

12


IK STA VOORDEDINGEN DIEIKDOE... De 25e Effe noar Geffe was zfjn feestje, het hoogtepunt, het afscheid... dat was bekend. Maar wat hij niet wist, was, dat ook de Koningin hem op haar lijst van ordedragers had geplaatst...! Piet van Herpen, een laatbloeier wat studeren betreft, zo zegt hij zelf. Hij werd van de Mulo afgestuurd en bleef zitten op de L.D.S. Op de M.D.S. begon hij "het in de gaten te krijgen" en behaalde boekhouddiploma's en later Bedrijfseconomie 1 + 2. Zijn vader had een bakkerij, die uitgroeide tot de eerste supermarkt in Heesch. "Dat betekende voor mij en mijn broers en zus, altijd meehelpen en aanpakken" zegt Piet die de oudste van het gezin is. Het ondernemen zit hen allen in het bloed. Via zijn vrouw Mimi kwam Piet in Geffen terecht en samen hebben ze nu het beheer over Hanenberg B.V. met meerdere pompstations. Eind 1980 werd Piet voorzitter van de Middenstands~ereniging, waar toen nog de bedrijven, de horeca en winkeliers onder vielen en de organisatie van Effe naar Geffe. "Ik luidde de noodklok" vertelt Piet "omdat er belangen bleven liggen. Er vond een splitsing plaats in een Bedrijvenvereniging, een winkeliers-horeca vereniging, de Stichting Effe noar Geffe en de Ondernemersvereniging als overkoepelend orgaan. Ik kreeg samen met mijn rechterhand Piet Bosch de poot Effe noar Geffe". En het vervolg is duidelijk: 25 jaar lang hadden we in Geffen een perfecte Boerenmarkt. "We hebben de formule steeds bewaakt en daarom konden we ons onderscheiden van andere braderieĂŤn en jaarmarkten" zegt Piet De grote zorg voor de toekomst is om dat vol te houden en vooral de Geffense ondernemers zullen telkens weer die speciale uitstraling moeten hebben, anders worden we te gewoon".

,,,

de mededeling: Mama, hier is een meneer die zegt dat hij .. . ffilJn papa 1s.... "Mimi is mijn thuis, mijn broodnodige rust en zakelijk doen we alles samen" geeft Piet te kennen. Piet zijn lijfspreuk is: "Als je niet goed voor jezelf zorgt, dan kun je ook niet voor anderen zorgen. Dat wil zeggen dat je goed in deje vel moet zitten, maarookdatjeeroptijd eens uit moet". Hij geniet dan ook van vakantie en zijn huisje in Spanje. Heel blij en verrast was hij met de koninklijke onderscheiding die hem opgespeld werd op de receptie van de zilveren Boerenmarkt. Volgens Mimi hadden ze hem nergens blijer mee kunnen maken. Hij geniet nog na van de fijne, spontane reacties, in de vorm van kaarten en telefoontjes van heel veel Geffenaren. Met name de brief van oud-gemeentesecretaris Piet van Santvoort was heel leuk. Effe noar Geffe ... Piet van Herpen beschouwt het als "zijn kindje", dat hij heeft zien opgroeien en dat nu groter is geworden, maar dat hij nooit echt zal loslaten !

Proficiat

Piet van Herpen: een gedreven man, betrok.ken, maar ook zelfverzekerd. "Een bepaalde mate van zelfverzekerdheid moet je hebben" vindt Piet. "Ik sta voor de dingen die ik doe. Ik moet elke dag grote en kleine beslissingen nemen; daar zitten ook vervelende besluiten bij". Piet was ook de kartrekker van de indertijd opnieuw opgezette Carnavalsstichting en de KoSi - commissie (organisatie Koninginnedag en Sinterklaas). Heel trots wijst hij ook op een foto achter hem van 'zijne kiosk' en hij werd niet voor niks Geffenaar van het Jaar 1997. Ik vraag aan Mimi hoe het is om 'in de schaduw van' zo'n echtgenoot te staan! "Als we allebei zo druk waren, had dat niet gekund" zegt ze. "Voor de mensen ben ik niet in beeld, maar thuis wel. Vooral toen de kinderen klein waren, was dat heel belangrijk! Zoontje Rob nam een keer de telefoon aan met 13


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel 073 - 534 2100) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering vandinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 14

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.m. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag entijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 041 2-654111 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30uurendinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

BURGERLIJKE STAND MAASDONK AUGUSTUS 2001

Geboorten: 01-08 Lynn Adriana Henrica Korzinek 03-08 Tom Groen 03-08 Thijs Franciscus Gerardus Koeken 04-08 Teun Johannes Theodorus van der Donk 05-08 Jenthe WtlhelminaJohanna Adriana Schippers 07-08 ChristinaPetrovna Tsibizova 07-08 MariaJocobaMerks 13-08 Jasper Brouwer 15-08 RobinHendricusPetrusvanErp 15-08 Bente Schippers 22-08 Ruud Johannes Wilhelmus Korsten 23-08 Fleur Geertruda Petranella van den Brand 26-08 Anouk Nicolasina Maria van der Rijt 27-08 Bart Hendrikus Lambertus Johannes van Griensven 29-08 Thijs Johannes Lambertus van Ommeren 30-08 KimMariaAntoniaBrands

Overlijden: 01-08 Anna Antonia Gloudemans-Ploegmakers, 87 jaar 01-08 Gerardus Johannes Cornelis Timmermans, 77 jaar 02-08 Wilhelmus Joannes van de Ven, 83 jaar 11-08 Catharina Maria van Venrooij-Vermeulen, 88 jaar 17-08 Henrica Joanna Maria Witlox, 92 jaar 22-08 Franciscus Petrus Hubertus Ploegmakers, 60 jaar


Wijzigingen met betrekking tot het aanvragen van reisdocumenten

Dan denken we er liever maar niet al teveel meer aan.

Vanaf 1 oktober 2001 treedt er een aantal belangrijke veranderingen op rondom de aanvraag van een reisdocument. Enkele van dez.e veranderingen zijn: - Voor het bijschrijven van kinderen is het noodzakelijk dat het kind meekomt en een pasfoto inlevert. De andere ouder moet, zoals nu ook gebruikelijk is, altijd schriftelijk toestemming verlenen en zijn/haar legitimatiebewijs moet overlegd worden - Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat de gemeente het reisdocument ontvangt. Als het document binnen is wordt een afhaalafspraak gemaakt en moet u vervolgens persoonlijk het document komen afhalen Vanaf 1 oktober is bureau bevolking, naast de normale openingstijden, extra geopend op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur.

We willen graag het goede, geen onrecht en geen pijn. Maar ach, wat kunnen we nou doen ! We voelen ons zo klein. De krant heeft alles vastgelegd. We denken: 0, wat erg! Wat slecht! Maar als de krant is weggelegd en wij weer verder gaan, Dan denken we er liever maar niet al teveel meer aan

Let op De eerste week van oktober wordt echter de ''week van de windstilte" genoemd. Dit betekent concreet dat in dez.e week geen reisdocumenten kunnen worden afgegeven. Pas op 8 oktober 2001 kunnen en mogen gemeenten reisdocumenten afgeven. Ook de spoedprocedure kan in de eerste week van oktober niet worden geboden. Wij adviseren u dringend hier rekening mee te houden en vragen u om tijdig uw reisdocumenten te controleren zodat u een eventueel nieuw document ruim op tijd kunt aanvragen Voor meer informatie kunt u altijd even bellen met een van de medewerkers van bureau bevolking, telefoon 0735342100. Op het gemeentehuis is ook een uitgebreide beschrijving van alle veranderingen met betrekking tot de reisdocumenten te verkrijgen

Ml5S4 ONTWIICICDIKi VJU.m GEl1lN

Vredesweek 2001. We willen heel graag vrede, een wereld zonder haat. Maar ach, het leven is zo vol. Je weet wel hoe dat gaat ... We zien de wanhoop op tv. Het raakt ons en we leven mee. Maar als de knop is omgedraaid en wij zijn opgestaan,

We dromen van een wereld, waar niemand honger heeft. Waar iedereen zich veilig voelt en blij is dat hij leeft. En elk jaar wordt het vredesweek en krijgen we een donderpreek. Maar na die week, wat doen we dan? Hoe maken we het waar? Ofbergen we die mooie droom weer op tot volgend jaar? In het weekend van 22 en 23 sept. vieren we in onze kerk de vredesweek. Het thema is: Religie en Geweld - Geloven in Vrede. Na de viering is achter in de kerk de nieuwe MissieZendings-Kalender te koop voor fl. 12,50. M.O.V. Geffen.

Een aantal amazones van de Zilverhoefhebben in ugustus aan diverse dressuurwedstrijden in de regio deelgenomen. Ondanks de tropische temperaturen wisten zij toch goede prestaties neer te zetten Vooral Mieke van Erp liet zich van haar beste kant zien. Met haar nieuwe paard Pandorka nam zij in 3 wedstrijden 5 prijzen en 7 winstpunten mee naar huis in de klasse B. Dat is een hele knappe prestatie voor zo'n nieuwe combinatie. Verder behaalde Ingrid van Erp een 5e prijs met een winstpunt de klasse L 1, Berdi Tielemans behaalde een winstpunt in de klasse Z 1, en Loes van Wanrooij behaalde net geen winstpunt in de klasse L 1.

KOPY INLEVEREN VOOR: 22 september (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 15


~ PERSBERICHT

Ulltl•M•

Vanaf midden september start de RIGOM, bij voldoende deelname, gespreksgroep. a) Een gesprekgroep is van algemene aard. Onder deskundige begeleiding wordt van gedachten gewisseld over onderwerpen die met ouder worden te maken hebben. Het kan daarbij gaan over: ouder worden vroeger en nu; gestopt met werken, wat te doen met de grotere hoeveelheid vrije tijd; wat is de charme van oooer worden? Bekendheid met hultr en dienstverleningsmogelijkheden voor ouderen; ouderen als vrijwilliger; hoe geefik zin aan mijn leven? Geloofvroeger en nu; etc. Bedoeling van de gesprekken is om aan de hand van ter beschikking gesteld gespreksmateriaal, met elkaar over dit soort onderwerpen te praten en daarbij te leren van elkaars merungen/ervaringen. De onderwerpen worden in overleg met de groep gekozen. Eventueel wordt gebruik gemaakt van videomateriaal ofwordt een inleider uitgenodigd. Er zijn verschillende plaatsen waar de groepen bij elkaar komen. Op dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur zijn er de veertien dagen 10 bijeenkomsten in Vita Nova, Begijnenstraat 18, te Oss. De kosten zijn: f 20,00 / 9.08 euro. Verder kunt u zich aanmelden voor een gespreksgroep in het gemeenschapshuis Het Wapen van Reek, op vrijdag 10.00-12.00 uur, lx per maand. In de pastorie in Berghemworden gespreksgroepen aangeboden van telkens 4 bijeenkomsten op woensdagochtend; aanmeldenbij pastorie. In Geflèn start een gespreksgroep in het Oude Klooster op woensdag 15.00-16.00 uur, 1x per maand. Voor Reek, Berghem en Geffen zijn er geen kosten aan verboden. b) Een gesprekgroep voor mensen met verlieservaringen. Het doel van de cursus is verlieservaringen een plaats te geven in het leven van alledag, zodat we weer verder kunnen Niemand ontkomt aan verdriet, hoezeer we ook het geluk nastreven Vreugde ervaren we als we weten wat verdriet is, en verdriet kunnen we voelen omdat we weten wat geluk is. De polen vreugde en verdriet kwmen niet zonder elkaar. Mensen die veel verlieservaringen meegemaakt hebben, kunnen uitgroeien tot krachtige mooie mensen. Achterafzegt men vaak "het verlies heeft me sterker gemaakt, ik heb er veel van geleerd, het heeft me nieuwe kansen geboden". Dus kunnen verlieservaringen een veranderingsproces op gang brengen. Het zijn dit soort van aspecten waarop wordt doorgedacht en -gesproken. Deze gespreksgroep komt samen in het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6, Oss. Dat is op dinsdag van 14.00-16.00 uur. Er zijn 10 bijeenkomsten gepland. De kosten hiervan zijn f 28,00 / 12. 71 euro. Informatie kuntuinwinnenbij deRIGOM, tel 0412-633043. 16

LIEFDE Leefje leven ronder angst Van Echte Liefde zijn we het bangst Laat die angst varen Om Echte Liefde te ervaren.

"LUISTEREN' Weet je wat ik heel graag doe? Zitten "luisteren" met mijn ogen toe. Dan "hoor" ik regeltjes, kant en klaar. En ze voelen allemaal waar.

ALLEEN Eigenlijk benje nooit alleen, Dat weet lang niet iedereen. Maar als je het woord "alleen" bekijkt Zelfs in meerdere talen, dan blijkt: Alleen, Al Een. Alone, All One. Allein, All Ein Toutes seul, Tous seul Meer talen ben ik niet machtig Maar is het niet prachtig, Dat het: "Wij zijn allen Een", Zit verborgen in het woord "alleen" Marianne van Sambeek

EUROMODEIN ZORGCENTRUM DE HEEGT Op woensdag 3 oktober is er weer de modeshow van Euro mode. Deze keer staat de najaar en wintermode centraal. De verkoop begint om 19.00 uur en de modeshow om 14.30uur. Natuurlijk is er weer een loterij. U bent allen van harte welkom in de huiskamer van Zorgcentrum De Heegt. Tot ziens op 3 oktober.

GEZOCHT Wij zoeken voor ons zoontje van 4 buitenschoolse opvang voor 2 of 3 dagen per week in Geffen. Hij gaat in oktober naar de Aloysiusschool. Telefoon: 06 15094666.


E.H.B.O. NIEUWS Persbericht De gezamenlijke E.H.B.O. verenigingen van Nuland, Geffen en Vmkel zijn voornemens om in het komende winterseizoen een E.H.B.O. cursus voor beginnelingen te organiseren. De cursus die ongeveer 15 lessen van 2 uur zal zijn zal starten medio oktober 2001. Nadere informatie kan men inwinnen bij: Henk v. Dinther te Geffen, tel. 532 3515 Yvonne v. Ieperen te Nuland, tel. 532 1418 Albert v.d. Elzen te Vinkel, tel 532 1809.'

PERSBERICHT Diabetes Fonds zoekt collectanten voor 500.000 diabeten! Van 28 oktober t/m 3 november 2001 is de 20e collecte Geef voor Diabetes van het Diabetes Fonds. Het Diabetes Fonds financiert veel wetenschappelijk onderzoek rondom diabetes in Nederland, dat door de jaren heen heeft geleid tot een aantal belangrijke ontwikkelingen in de behandeling en op termijn mogelijke genezing van diabetes. Vooralsnog is de definitieve oplossing voor diabetes nog niet gevonden. Meer wetenschappeliJk onderzoek is essentieel om daar verandering in te brengen. Ook dit jaar doet het Diabetes Fonds een beroep op uw vrijwillige inzet. Een klein beetje van uw tijd geeft het Diabetes Fonds grote steun. Centraal thema in de collecte dit jaar is de groei van het aantal diabeten en hoe wij die ontwikkeling zo snelmogelijk een halt kunnen toeroepen. Ruim 500.000 mensen in Nederland hebben diabetes en per jaar ontwikkelen weer 60.000 mensen deze ziekte. Wereldwijd is 1 op de 20 volwassenen diabeet. Het grootste deel van de diabeten heeft type 2 diabetes, d.w.z. de insulineproductie in het lichaam werkt nog wel, maar niet voldoende ofniet genoeg. Voorheen trad deze vorm vooral op latere leeftijd op, maar type 2 diabetes komt nu ook voor bij tieners en twintigers. Daarnaast is er nog steeds een groot aantal type 1 diabeten, bij wie er totaal geen insulineproductie meer plaatsvindt. Door wetenschappelijk onderzoek wil het Diabetes Fonds achterhalen wat de exacte oorzaken van diabetes en de groei van het aantal diabeten zijn. Ook zet het Diabetes Fonds zich in voor onderzoek dat vroegtijdige diagnose mogeliJk maakt zodat ernstige complicaties aan ogen, nieren, hart en bloedvaten beter voorkomen kunnen worden. Het ultieme doel is het ontstaan van diabetes en ernstige complicaties definitiefeenhalt toeroepen. De weg naar oplossingen is meer wetenschappelijk onderzoek. Daar is tijd en geld voor nodig. Omdat het Diabetes Fonds geen subsidies krijgt zijn giften van publiek en bedrijven de belangrijkste bronvan inkomsten en vrijwilligers onze belangrijkste steun. Deze collecte is van vitaal belang voor

meer onderzoek en de oplossingen die daaruit voort kunnen vloeien Een wereld zonder diabetes, wie wil dat niet? Wilt u helpen met de collecte. Geef voor Diabetes, neem dan contact op met: Collecteleider: Karin de Haas, tel. 073 532 4669. 20e Collecteweek Geef voor Diabetes, 28 oktober tot en met 3 november 2001.

MINI-PLAYBACKSHOW 2001 Ook dit jaar organiseert Buurtvereniging De Vier Wmden weer een Miniplaybackshow voor alle kinderen vanafgroep 1 t/m groep 8 van de basisschool. De Miniplaybackshow vindt plaats op 7 oktober bij café zaal ''De Gouden Leeuw'' en begint om 13.30 uur. De eigen bijdrage voor de kinderen die meedoen is/ 2,50. Er zal een deskundige jwy aanwezig zijn. Tevens zijn er voor de winnaars weer prijzen beschikbaar. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Rinie v.d. Heijden, Pater v.d. Elsenstraat 12b in Geffen Dus graag tot ziens op 7 oktober bij de Gouden Leeuw. Buurtvereniging De Vier Wmden.

aanbiedingen Smeets jonge jenever f 20,95 Smeets vieux f 20,95 5 flessen voor f 100,00 aanbiedingen geldig t/m 29 september 2001 (Zolang de voorraad strekt) zetfouten voorbehouden

Verhuur van: tafels, stoelen, 1,artafe,Is; krukken en ta pinst~Qaties t Dorpstraat 13 • Geffen • T'é,lefoon (073) 532 46 59


PERSBERICHT Oppasdienst 'Armslag' zoekt vrijwilligers! Vrijwilligers van ' Armslag' bieden aanwezigheidshulp thuis bij iemand die vergeetachtig ofdementerend is, ofbij iemand die een beroerte heeft gebrul ofbij iemand die langdurig ziek is. Als de vrijwilliger er is kan de mantelzorger er 'even tussenuit'

Armslag is een regionaal project van RIGOM (Regionale Instelling, Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en biedt hulp in het Maasland (Bernheze, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Oss en Ravenstein). In Oss en het Maasland zijn 31 vrijwilligers ( 5 mannen en 26 vrouwen) actiefbij 'Armslag' . Het zijn met name deze mensen die met hun inzet het project tot een succes maken. Het aantal aanvragen voor aanwezigheidshulp van 'ArmsJag' neemt toe. Als mensen de stap genomen hebben om hulp te vragen is het de bedoeling om zo spoedig mogelijk de vrijwilligershu]p te starten. Liever geen wachtlijst, vandaar deze oproep. Oproep nieuwe vrijwilligers Wat biedt'Armslag' de vrijwilligers? * Een adres waar u een steuntje in de rug kunt zijn voor de mantelzorger en de dementerende ofzieke partner ze]f * Een groep collega-vrijwilligers voor overleg en samenwerking. * De cursus 'Vrijwilligers en Dementie', 4 bijeenkomsten (start dit najaar). * Bijscholing: vier keer per jaar eenthemabijeenkomst met

alle vrijwilligers. * Iedere maand de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. * Tussentijds ondersteuning van een coördinator. * Reiskostenvergoeding.

Wat vraagt' Armslag' van U? * Dat u graag omgaat met ouderen * Dat u interesse heeft in de problematiek rondom dementie en andere ziektebeelden, ervaring is niet nodig * Dat u minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar bent om naar een adres te gaan * Dat u deelneemt aan de cursus en bijeenkomsten voor vrijwilligers. Bent u geînteresseerd ofwilt u meer weten?Bel dan gerust: Eef Rubbens of Gemma Mombarg, coördinatoren oppasdienst 'Armslag', tel. (0412) 632 815.

Altijd zorgen voor iemand die vergeetachtig ofdementerend is, ofvoor iemand die een beroerte heeft gehad ofvoor iemand die langdurig ziek is, dat is erg zwaar. Om die zorg vol te kunnen houden is het belangrijk er afen toe 'even tussenuit' te kunnen. Rustig boodschappen doen, een vriend of vriendin bezoeken, fietsen of sporten, maar de kapper gaan, een cursus volgen, gaan kaarten ofbiljarten, naar de markt gaan ofwinkelen, ofgewoon thuis zijn zonder steeds op te hoevenletten. Dit kan als u 'de zorg' met een vrijwilliger van de oppasdienst wilt delen.

Wat is mogelijk? Een vast vrijwilliger kan één oftwee dagdelen per week bij u thuis komen. Hij ofzij is aanwezig, is bekend met de problematiek, kan met de dementerende ofzieke iets ondernemen. Ook incidenteel kunt u een beroep doen op de vrijwilliger. Huishoudelijke ofverpleegkundige hulp biedt de vrijwilliger niet. De vrijwilligers hebben deelgenomen aan de cursus ''Omgaan met dementie/CVA' bij de RIGOM. Zij hebben kennis van en ervaring met verschillende ziektebeelden en zij gaan graag met oudere mensen om.

Boe komt u io contact met een vrijwilliger? Iedereen kan zonder verwijzing contact opnemen met de oppasdienst. Als u een beroep doet op de oppasdienst vo]gt er eerste een kennismaking; één van de coördinatoren komt dan geheel vriJblijvend op huisbezoek om kennis te maken en te bespreken wat mogelijk is in uw situatie. Daarna volgt een tweede huisbezoek om de vrijwilliger in introduceren en verdere afspraken te maken. Als de kennismaking naar wens is verlopen kunt u als mantelzorger écht op de vrijwilliger rekenen en de dementerende of zieke kan in zijn ofbaar eigen omgeving blijven met vertrouwd gezelschap. De coördinator blijft daarna contact houden met u en de betreffende vrijwilliger.

Bereikbaarheid Voor informatie ofaanvraag hulp op werkdagen van 10.0012.00 uur. Gemma Mombarg / EefRubbens coördinatoren. Tel. (0412) 632 815. Kosten De eigen bijdrage is/ 2,50 ( 1,5 euro) per keer dat de vrijwilliger bij u komt.

TUNBLAKKEGEBRACHT

Een steuntje in de rug voor mantelzorgers. Vrijwilligers van oppasdienst 'Armslag' bieden hulp bij u thuis. 18

Gevonden: In speeltuin de Elshof: een kinderfietsje driewieler. Voorinlichtingentel. 5321140.


,,-:'~

~ 1( -,w>~ "'1\\,-r-

THEATERDAG OP ZONDAG 28 OKTOBER 2001 Nieuwe datum Theaterspektakel van Rabobank Het Maasland

_r

Peuterspeelzaal

.. DE PADDESTOEL" AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK

I

Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag perweek te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samennieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die ansluit bij hun ontwikkeling, en die w is ingericht dat een peuter zich dar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuters w eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3x per jaar een inschrijving. Bij de inschrijving moet de peuter minimaal J jaar en 9 mnd. Zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan onderleiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste ~druk op doen. De peuters komen nadat ze geplaats

N

s c

H R U V 1 N G

ZIJD,

een ochtend van 09.00 - 11.45 uur en een middag van 13.15- 15.30 uur. Per maand vragen wij hiervoor een vergoeding van J 50,-. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijving op Maandag 1 oktober 2001 tussen 09.30-11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt J 10,-. Voor een machtiging voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro rekenmg .. . . nr. mee te b rengen"' Wij hopen dat nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan beweken. Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel"

Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel" PS. Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u contact opnemen met Mieke Zeeuwen, tel. 532 1126.

NULAND - Het is zover. .. de aap komt (weer) uit de mouw. Zondag 28 oktober is Bart Bosch samen met zijn twee apen weer van de partij tijdens het TheaterSpektakel van Rabobank Het Maasland. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 zijn wederom van harte welkom in manege "Rust Roest" te Maren-Kessel.

Ook de kinderen worden niet vergeten tijdens het jubileumjaar van Rabobank Het Maasland. Ondanks dat het Theaterspektakel op 25 maart jongstleden moest worden uitgesteld vanwege MKZ, is er weer een nieuwe datum gevonden voor het spektakel. Op 28 oktober aanstaande zullen alle kinderen van de gemeente Lith en Maasdonk kunnen gaan genieten van de theatershow 'Na regen komt apengein'. Bart Bosch, bekend van Nieuws uit de Natuur en Kindemet 5) zal samen met zijn apen een doldwaze show gaan verzorgen. Het programma krijgt dezelfde opzet als de vorige keer. Er worden drie voorstellingen georganiseerd, voor drie verschillende leeftijdsgroepen, elk op een ander tijdstip. Bovendien rijden er weer bussen vanafde diverse scholen die de kinderen veilig naar de manege brengen en komen halen. Binnenkort ontvangen alle kinderen persoonlijk een uitnodiging voor deze spetterende theaterdag.

DANKBETUIGING Het was ons wveel waard, De hand, de bloem, de kaart. Ongeacht in welke taal, Het voelde als een wnnestraal. Bij het afscheid een volle kerk, Met zoveel liefde en genegenheid omgeven. Het geeft ons weer nieuwe kracht, Om zonder hem verder te leven. Hiermee willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling bij zijn ziekte en overlijden van mijn man, ons pap en opa

Wim v.d. Ven In het bijzonder huisartsenpraktijk Geffen, Pastoor Scheepers, Pastoor Verbakel, de groep avondwake, de koren, familie, buurt, vrienden en kennissen. Dina v.d. Ven Langens, kinderen en kleinkinderen. 19


R I GO '.\I

PERSBERICHT

Fietscursus Veilig en Gezond op de Fiets Op donderdag 27 september 2001 organiseert de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Maasdonk in samenwerking met de ouderenorganisaties de fietscursus Veilig en Gezond op de Fiets. De cursus is gericht op het als ouder wor-

dende fietser veilig kwmen blijven deelnemen aan het verkeer. Dat is belangrijk omdat je met de fiets zo makkelijk even boodschappen kunt doen, een bezoekje kunt afleggen ofeen mooie fietstocht kan maken. Zo lang als mogelijk veilig en verantwoord kunnen blijven fietsen daar gaat het om. Dat is reden geweest voor de fietserbond, ANWB

en 3VO om deze fietscursus op te zetten die nu dus in Maasdonk gaat plaatsvinden. De fietscursus begint om 08.45 uur en loopt tot ongeveer 16.00 uur. De deelnemers lcomen op de fiets naar de cursusdag die wordt georganiseerd vanuit 't Zijl te Vinkel.

Bij eenkopje koffie wordt uitleg gegevenover het programma van de dag dat onder meer de volgende onderdelen kent: * Ophalen van de verkeerskennis die een fietser nodig heeft om veilig en zelfbewust te fietsen. * Fietsinspectie door de fietsenmaker: staat de fiets optimaal afgesteld en zijn er (hulp)materialen die het fietsen comfortabeler en veiliger kunnen maken (er is altijd meer mogelijk dan u denkt). * Praktijkproef: noodstop, slalom, gebruik van techniek zoals de versnellingen. * Ogentest. * 'Fiets' gymnastiek. * Plaatselijke fietssituaties: discussie met de politie hoe als fietser te handelen in gevaarlijke en minder gevaarlijke situaties. * Afsluitend een fietstocht om het geleerde in praktijk te brengen.

unicefo Kinderen hebben niet alleen de toekomst zij zijn ook de toekomst. Unicefzorgt ervoor dat de rechten van kinderen gerespecteerd worden; dat ze gezond op kunnen groeien en kans hebben op een goede toekomst. Om nog meer kinderen te bereiken is Unicefeen van de initiatiefuemers van een 'Wereldwijde Beweging voor Kinderen'. U kunt ook deel worden van deze beweging door onze kaarten en cadeaus te kopen. De opbrengst gaat naar projecten in meer dan 160 landen op het gebied van gezondheidszorg, voeding, onderwijs, schoon drinkwater en rescherming tegen gewelden discriminatie. De najaarscampagne van Unicefstaat in het teken van de kinderen van Sudan in noord oost Afrika Al meer dan 10 jaar verlenen Unicefen andere hulporganisaties noodhulp aan het door oorlog en natuurrampen getroffen Sudan. Nu is gestart met een omvangrijk en ambitieus wederopbouwprogramma om de kinderen van Sudan weer een toekomst te geven. U kunt Unicefsteunen door onze geschenken en kaarten te kopen en zo talrijke kinderen overal ter wereld een kans op een gezonde, veilige jeugd te geven. Een bedrag van bijna 100 gulden mocht ik namens Unicefin ontvangst nemen van Atelier 't Handeltje uit de Heesterseweg. Een prachtig initiatiefom zo het nuttige met het aangename te combineren. Tonny bedankt, namens de kinderen. Alle mensen die tijdens Effe noar Geffe in de Unicefkraam hebben geholpen, bedankt voor jullie inzet. Als u Unicefaankopen wilt doen kunt u terecht bij: Trees Lamers, Dorpstraat 6, tel. 532 4368.

BOLLEBOZEN Jeen Huitema is geslaagd voor HEAO Commerciële economie te Tilburg, specialisatie Sporteconomie.

Tussen de middag krijgt u een lunchpakket aangeboden, ook is er voldoende gelegenheid om tussendoor even een kopje

koffie te drinken. De Fietscursus kan u dankzij subsidies voor/ 10,00 per persoon worden aangeboden. De cursus staat open voor alle gemteresseerde fietsende 55-plus.sers uit Maasdonk. De cursus is ook heel geschikt voor senioren die door omstandigheden enige tijd niet gefietst hebben maar dat wel weer willen gaan doen. Let op, er kunnen maximaal 35 mensen meedoen. Wie mee wil doen aan deze interessante en gezellige cursus doet er goed aan niet te treuzelen en zich zo spoedig mogelijk op te geven bij: * Hr. A. v. d. Ven te Vinkel, tel. 073 532 1653 * Hr. W. v.d. Linden te Nuland, tel. 073 5321588 * Mevr. P.d. Louw te Geffen, tel. 073 532 2031 20

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en omstreken

es,

smit~ JII,

.,;.é'ir..:_ ...,,

• Autori1ople1ding ,n 7 dagen • hoog % geslaagden - Vakbekwame instructeurs • Theorrecertfficaal 1n 1 dag • Voor meer informatie· lel : 0900. JUJIIEWIJS voor !Ine/Ie tijoplc-idlngen I of &wr1 naar www,a mitsonlino,nl


/.,

In voorgaande edities heeft u kunnen reageren op een stelling die door onze partij was voorgelegd. De reacties die we hebben ontvangen worden serieus meegenomen in onze besluitvonning. Bedankt voor uw reactie!

door de Brabantse Bibliotheekcentrale geselecteerd voor ouderen en u vindt o.a. - Boeken met grote letters - Romans en avonturenboeken - Informatie boeken. De bibliotheek is geopend op dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 14.00- 16.00uur. Lid worden van de bibliotheek kost f 30,00 per jaar. Pieta de_Louw en Betsie Heijnsbergenverzorgen de uitgifte en de administratie. Gedurende bovengenoemde uren is ook de leeszaal voor iedereen gratis toegankelijk.

Deze maand hebben we een nieuwe stelling waarop u kunt reageren.

WIE WAT WANNEER

Maasdonk is een van de duurste gemeente van Nederland!

SEPTEMBER 20 Oud papier ophalen

PARTIJ•--•

MAASDONK Beste inwoners van Vinkel, Geffen en Nuland,

Welke stappen moet het gemeentebestuur ondernemen om de lasten van de inwoners te verlagen???

Uw mening, suggesties en ideeën kunt u op een van onderstaande adressen geven: Partij Maasdonk P/aHelschenhoek 2 5391 GA NULAND

E-mail: partijmaasdonk@home.nl Tel. 073-5320040 Faxnr.073-5320034

NIEUWS VOOR SENIOREN Vanafbegin september starten er enkele nieuwe activiteiten voor alle senioren uit Geffen inhet Oude Klooster. Het Rigom organiseert vanaf 4 september computercursussen voor ouderen vanaf55 jaar. De meeste ouderen van deze leeftijd zijn niet met de computer groot gebracht en krijgen nu volop de kans de achterstand (op de kleinkinderen) in te halen. Er kan aan 10 cursisten tegelijk les gegeven worden. De beginnerscursus is gericht op kennismaking met demogelijkheden en bediening van de computer een het aanleren van een aantal vaardigheden waarbij het gebruik van internet mogelijk moet worden. Want internet geeft een geweldige bron van informatie voor het dagelijks leven en is geschikt als mediumomkontact te hebbenmet ouderenmensen (en familieleden) over de gehele wereld De cursus van 8 lessen kosten f 108,00 inclusieflesboeken en een kop koffie. Opgave bij Rigom, tel. 014 633 043 ofbij Ton Jonkers tel. 532 2005. Eveneens vanafbegin september is er in het Oude Klooster een bibliotheek annex leeszaal ingericht. Dez.e boeken zijn

22 Kopij inleveren Torenklanken (nr.15) 22 De Flierenfluiters, Truckrun start in Geffen

28 Oud papier ophalen 29 19.00 uur Maasdonkviering in Nuland i.v.m. 50 jaar kerkgebouw

OKTOBER 01 TV De Vlijmd, Maasdonk toernooi senioren 01 Bmntver. De Vierwind~ Kienen bij 't Haasje aanvang 20.00 uur 01 Inschrijving peuters, peuterspeelzaal De Paddestoel 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 07 TV De Vlijmd, Maasdonk toernooijeugd 07 Buurtver. De Vierwinden., Mini play-back bij de Gouden Leeuw aanvang 13 .30 uur 10 Sint-Jorisgilde, 23e Gildeavond; Oss 15 t/m 19 Herfuvakantie 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 21 TV De Vlijmd, Paddestoelen toernooi senioren 21 Buurtver. De Vierwinden., Forelvissen 22 t/m 27 Collecte tbv Torenklanken 26 TV De Vlijmd, Clubavond 27 19.00 uur Gezinsviering 28 Buurtver. De Vierwinden, Boswandeling

NOVEMBER 01 19.30 uur H.Mis Allerheiligen 02 19.30 uur H.Mis Allerzielen, herdenking overledenen van het afgelopen jaar 05 Buurtver. De Vierwinden, Kaarten bij 't Haasje aanvang 20.00 uur 06 14.00 uur ge:zamelijke ziekenzalving in huiz.e de Heegt 08 Sint-Jorisgilde, 24e Gildeavond 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 11 Sint-Jorisgilde, Landjonkerdag 21


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.:5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk ''Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel.: 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 22-23 sept. Vinkel 06-07 okt. Geffen 29-30 sept. Nuland 13-14 okt. Nuland In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen of te raadplegen. Vakanties: A.Smit, E.Smit-Nahon: 17 sept. t/m 21 september P. Berkelaar: 28 sept. en 1 oktober M.Peeters: 24 sept. t/m 28 sept. De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen: 04 oktober Nuland: 02 oktober Vinkel: 03 en 10 oktober In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op 22

vakantie zijn. In geval van vakantie van A.Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open. N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden). Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen per 2001 Dhr. Berkelaar

Dhr. Smit

Mw. Sm itNah on Afspraakspreekuur

Maandag -ochtend

Vrij- en afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

-middag

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afwezig

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afwezig

Afwezig

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Dinsdag -ochtend -middag

Afspraakspreekuur

Woensdag -ochtend

Afwezig

-middag

Afwezig

Donderdag -ochtend

Afspraakspreekuur

-middag

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Vrijdag -ochtend

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Afwezig

-middag

AfspraakAfwezig Afwezig spreekuur N.B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervalt het vrije spreekuren op maandag. De praktijk is dan op dinsdag- en vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag gesloten. N.B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kindersp reekuur. Vrij inloopspreekuur is er alleen op maandagochtend. APOTHEEK: Apotheek "Maasdonk", Dorpstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur


Recepten in het weekend uitgeschreven kunnen worden aangeboden op: za. 12.00 - 13.00 uur en 17.00-17.30 uur zo. 12.00 - 12.30 uur ~n 17.00 - 17.30 uur De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is open op: ma. t/m vr. van 17.30- 18.00 uur Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17. 00 18.00 uur. PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie. G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. R. v. Boxmeer, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak.

TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. t/m vr.: 08.00 - 11 .45 u. en 13.00 - 17.00 u. BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00-20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036

Cardiologie: Chirurgie: Dermatologie: Gynaecologie/obstretie: Interne geneeskunde: Kaakchirurgie: K.N.O.: Kindergeneeskunde: Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

0412 621 037 0412 621 031 0412 621 336 0412 621 033 0412 621 038 0412 621 380 0412 621 216 0412 621 541 0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00- 12.00 uur)

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 308 0412 621 551 0412 621 357 0412 621 331

DIEREN ARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef 7 maandagochtend van 09.00 - 09.30 uur woensdagavond van 18.30- 19.30 uur ZIEKENFONDSEN: # C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.30 - 19.30 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30-9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 -9.00 uur. INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Openingstijden: Maandag 13.00- 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag: 23


09.00 - 12.30 uur en 13.30- 16.30 uur Donderdagavond: 17.30-20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30- 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30-12.30 uur en 13.30- 20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. BRANDWEER: Tel.: 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 -623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en donderdag van 09.00 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 532 1123. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412-640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 16.00- 19.00 uur vrijdag 10.00- 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412 - 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 24

Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30- 15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. "uitleen hulpmiddelen thuiszorg" Thuiszorgwinkel: Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30 - 17.30 uur en di. t/m vr. 09.30 - 12.30 uur en 13.30- 17.30 uur. Za. 09.30- 12.30 uur Uitleenbalie logistieke & Technische d.i:ensi tel. 0413 333 789 Voor grote uitleen-artikelen Uden, Industrielaan 1, ma t/m vr. 08.30 - 10.00 m.rr 15.00 - 17.00 uur BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor ~oord Brabant, standplaats Geffen: Jeugdbiblio bus: Dinsdag: Mariaschool 09.15 - 10.30 uur Aloysiusschool 10.45 -12.00 uur Voor jeugd en volwassenen: Zaterdag: Sporthal de Geer 09.30- 10.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06-22694561. WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 Dorpsplein.

13.30 uur op het

BUSDIENSTEN B.B.A. LIJN 61 Van 's-Hertogenbosch naar Oss Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 7.37u - 8.37u - 9.37u -11.37u -13.37u - 15.37u 16.37u - 17.37u - 18.37u-20.06u 22.06u Zaterdag: 8.37u-10.37u - 12.37u-14.37u-16.37u-17.37u 18.37u - 20.37u Zon- en Feestdagen: 10.37u-12.37u-14.37u-16.37u- 1&.37u-20.37u Van Oss naar 's-Hertogenbosch Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 6.40u - 7.l0u - 7.25u - 7.40u - 8.53u - 10.23u 12.23u - 14.23u - 15.23u - 16.23u - l 7.23u - 18.23u 20.53u Zaterdag: 7.23u - 9.23u - l l.23u - 13.23u - 15.23u - l 7.23u 19.23u -21.23u


DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsforidsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafbankelijk advies * diverse maatschappijen

011ze openingstijden: maandag. woensdag, do11derdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen

1J' (073) 532 32 64

09.00 -12.15 en 13.15 -17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - /9.00 uur 10.00- 13.00 uur en voorts op afspraak

l!I

VA

ESE

~

Makelaardij Assurantiën

LMV ERD

IN:

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw familie- verer,ig ingsen hondelsdrukwe '«. Familiedrukwerk keuze vit 7 col ec' es Met opgaaf van juiste do'um bij geboortekaartjes. drukkoste n gro·,s Gratis fel icitat iepakket bii geboortekoorrjes Ook voor copieerservlce kum u bii ons terec ht.

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Heeste rseweg l 3 - 5386 KT Geffen TeL. !0731532 26 84 - fax: (073) 532 47 95 e-mail: drukkerij4 wihobo.nl internet: www.wihobo.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEF'F'EN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

//IJl Vakman~l'"'-~t\ '1\Î\\~~

@

Voor erkend Stukadoors- en Afbouwwerk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Rommeb.v. Wij kunnen voor U verzorgen

Bedrijvenweg 2, 5386 KA Geffen Kantoor (073) 532 34 69

[i '" i

• Spuiten van plafonds en wanden. • Traditioneel stucadoorswerk, ~ • Aanbrengen van sierpleisters ~

•c

1. ~

fax ( 073) 532 14 65


Zon- en Feestdagen: 9.23u - l l.23u - 13.23u - l 5.23u - l 7.23u - l 9.23u

PERSBERICHT Voorlichtings-ochtend ZW/ARBO/WAO

Haltenlijst: Zone 6224+Zone 6234 Schotsheuvel Geffen: Loonsestraat, Wolfdijk, Past. v. Kampstraat, Mulderstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat, Abelenstraat, Bredeweg, Broekstraat, Bergstraat. Zon- en feestdagen:

Op feestdagen rijdt de BBA zondagdiensten. De feestdagen21Jn: le Kerstdag: dinsdag 25 december 2001 2e Kerstdag: woensdag 26 december 2001 Vak.an tieperiode:

Een aantal ritten wordt gedurende de schoolvakanties niet gereden. Deze ritten zijn door middel van een voetnoot in de dienstregeling aangegeven Tijdens de volgende periodes geldt de vakantieregeling (voor interlokaal vervoer): Herfstvakantie: 14 oktober t/m20 oktober 2001 Kerstvakantie: 23 december t/m 5 januari 2002

Voor mensen die langdurig ziek zijn en dreigen in de WAO te komen wordt voor de 3e keer dit jaar een vo orlichtingsochtend georganiseerd. Hiervoor kunnen belangstellenden zich telefonisch melden op dinsdag ofdonderdag voormiddag, van 10.00 tot 12.00 uur. Tel. 0412 636 525. Het maximale aantal deelnemers is 15. De voorlichting wordt georganiseerd door de Stichting WAO Aktiviteitengroep Oss.

Deze belangenorganisatie geeft advies, infon:natie en steun bij uw vragen omtrent Ziektewet, WAO en andere wetten. Voor deelname aan de voorlichting zijn géén ko en verbonden. De bijeenkomst vindt plaats op: woensdag 10 ktober 2001. De aanvang is: 10.00 uur in het Zuidergebou . Het adres is: Oude Molenstraat 17 Oss.

Kerst- en oudejaarsavond

Op Kerst- en oudejaarsavond vertrekken er vanaf ongeveer 21. 00 uur geen bussen meer vanaf hun vertrekpunt. Lijntaxi:

Lijntaxi dient minimaal één uur voor hahevertrektijd te worden gereserveerd via tel.nr. 0900-8381 (44ct/min) LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK

De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang ofomgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven aan de volgende ADRESSEN: De heer H. v.d. Broek, P. v.d. Elsenstraat 9, te Geffen, tel.: 5322529. Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00- 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de WM.M. te Ravenstein om dan alsnog proberen deze op te lossen. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND

Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningz.oekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16. 30 mrr in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. 26

EXPOSITIE Arnold van Griensven exposeert in het Grafisc atelier, Willem 11 fabriek, Boschveldweg 471, Den Bosch ifill 21 september tot en met 7 oktober 2001. Opening vrijdag 21 september om 17. 30 uur. Openingstijden Vrij. Zat. Zon. Van 12- 17.00 um. U bent van harte welkom, bij de expositie Bloemkring uit 25 jaar grafiek. Internet adres: www.arnoldvangriensven.artolive.com

VANDE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres:

torenklanken@home.nJ

Bez.orging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Klachtenbez.orging: Bergstraat 26a, (073) 532 25 86 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zond~r afzender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? Delta Loyd

Stad Rotterdam

lnterpolis Centraal Beheer

Nationale Nederlanden

RVS

Amev

Unrvé

Aegon

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de b este en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386Aî Geffen Tel 073 -532 55 10, Fax 073 - 532 55 60

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nlMail info@nasafbouw.nl

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN

WIJ verzorgen voor u: • • • • • •

verlij men van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~ e,~FÉ IJ~

~

~O

~

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

ADMINISTRATIE & ADVIES MAASDONK

Q

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

~

1'

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

" SCHOENEN & SPORT

0 [5.0SPIERINGS Dorpstraat Sa 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor:

·e verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening e verzorging van uw fiscale aangiften O startersbegeleiding

• advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


~ Mzininkzi

V.O.F. J. van HERPEN

liloembind~

Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

~ bloemen

~ ~

* loonbedrijf en mestdistributie * zand en grindhandel

-~ planten

~ grafwerk @ potterie

~ teleflora

• aannemer van grondwerkzaamheden

~ decoratie

@ bruide;werk

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 518545 71

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

~

'Gijl

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

LeV!X AUTOMATISERING

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http://www.levix.nl e-mail: info@levix.nl

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

f

At.

Hanegraaf B.V. Geffen

.Onderhoud en Verkoop Bouwmochines

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073)532 2001 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

ï --

HAGEKO GEFFEN STALEN KOZIJNEN OP MAAT

www.levix.nl

www.maasdonk.net

Hardware PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Software Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen (particulier/bed rijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's

.

Bedri/'4anw~ d

5386 KA Ge!loo

Tel· on· 53104 81 fo,c 073 , 532 50 68

Mobl<l; 06 • 53 1 624 33

Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00