Torenklanken 2001 - nr 01

Page 1

39e jaargang I nummer 1

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

1

januari 2001

n n

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~

18

19

20

MIJN ZEGENWENSEN VOOR U Er was eens een toverheks, die toverde op de verjaardag van haar vriend-tovenaar: Eén doos vol glimlachjes, twee dozen met lachende strikj es eromheen, drie dozen met kwetterende zoentjes, vier dozen gevuld met .feestvreugde. Toen had ze nog vijf doosjes over en wist niet meer wat ermee te doen. Geeft niet, zei de jarige tovenaar, ik vul ze wel. En hij vulde de eerste doos met dank en de tweede met dank en ook de derde, de vierde en de vijfde. Wat j ammer, glimlachte hij, dat ik niet nog méér dozen heb. Beste parochianen, Dit verhaaltje past helemaal bij u: in het afgelopenjaar mocht ik van u heel wat doosjes ontvangen: gevuld met hartelijkheid, zorgzaamheid, medewerking, ondersteuning, goede wil en geduld, gebed ... doosjes met goede hoop en positieve bereidheid om mee te werken in de parochie, steun ook naar het kerkbestuur toe, in materieel opzicht waar u deelnam aan kerkbijdrage en collectes. En nu 2001.. .een nieuwe start. Ik wil u danken voor alle inzet en goede wil in het afgelopenjaar. Zoals in het verhaaltje er zijn ook dozen -ongevuld- zodat we ze kunnen vullen met iets van onszelf Ik wil graag de dozen vullen met dank voor uw wil en steun, die ik niet aan u maar aan onze Lieve Heer wil geven. Hij zal onze dank omzetten in zegen voor ons allen: daar waar we die zegen het beste kunnen gebruiken...omdat Hij het beste weet wat we nodig hebben.

NOGMAALS: ZALIG NIEUWJAAR EN VOOR 2001 ZEGEN EN BESCHERMING OP AL UW WEGEN. Dat ook in dit nieuwe jaar onze parochie een ware plaats van geloofsverdieping en gemeenschapsvorming mag blijven. Pastoor P. Scheepers.

CJJe redaklie wens! u allen een goed gezond en gelukkig 2001

Donderdag 25 januari stavt voorverkoop kaarten

Recht

VLAr

zunV\e Raop aanvang 19 .00 uur (det,\r 18.30 t,\t,\r open)

Café Zaal De Got,\den LeetAW


Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

l·I

VA~HEESE

·.=r'

PARTNERS BV Makelaardii Assurantiën

f

\

Al

! Bo.B

,'i? ouwen op

Vt

DE GOUDEN LEEUW

ve~h~iiwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

... ,

-

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijve n

Zaal voor: bruiloften· partijen• vergaderingen

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen

Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN *TEGELS *BOUWMATERIALEN *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Kleding verander- en reparatiewerk.

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING

"BENILDA"

Voor het inrichten van uw bedrijfsruimte of uw :r:akelfjk kantoor.

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT Al~d voldoende op voorraadll KOM BN 0WRTUI0 U IK ONZB 8HOWR00M, OOK VOOR UW KANTINS INRICHTllfO

[~ ~

Han Gruijters Veilbo B.V. Kantoorme ubelen Rcggcstraat 1 (ind. tcrr. Elzcnburg) 5348 LG Oss Tel. 0412 - 65 27 27


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VI~HCEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 17-01 19.00 u Catechetische gebedsdienst in de kerk (Vormselouders). Geen avondmis in de kapel. Vr. 19-01 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 20-01 19.00 u H.Mis mmv het Kinderkoor (Uitreiking Communiemap). Zo. 21 -01 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor. Wo.24-01 19.00 u * Avondmis. Vr. 26-01 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor. Za. 27-01 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+kinderkerk). Zo. 28-01 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor. Wo. 31 -01 19.00 u * Avondmis *=dienst in de kapel + = t.v. uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 06 februari 2001 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitÊ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00-18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een kortè hulpvraag).

Internet/e-mail: Pastoorscheepers@zonnet.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 VERDIEPINGSAVONDEN "HET LEVEN VIEREN" is het thema van twee verdiepingsavonden die gehouden worden in onze parochie en waarin we gaandeweg leren verstaan dat het vieren thuis en in de kerk veel met elkaar gemeen hebben. De liturgieviering van de zondag wordt behandeld zoals we die op het moment kennen, kijkend naar het verleden, het heden, maar meer nog naar de toekomst. De avonden zijn bedoeld om kennis en motivatie te bevorderen en wordt gegeven door pastoor Papenburg uit Eindhoven. Cursusdata: maandag 12 februari en maandag 19 februari van 19.30 u tot 21.30 uur. Locatie: Oude Klooster te Geffen. Deelname is gratis. Informatie en/of opgave op de pastorie tel. 532 1216 (v.m. is er altijd iemand aanwezig). KERKBALANS 2001: "DURF TE DELEN" Zoals ieder jaar beginnen we in januari met een nieuwe start van de actie Kerkbalans. Dit jaar is de slogan: "Durf te delen" - "Omdat je rekent op elkaar" ... Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Op wie kun je rekenen, als je iemand nodig hebt? De Kerk is alle eeuwen door, de plaats geweest waar mensen op elkaar mochten rekenen. Niet alleen geestelijk, maar ook materieel en financieel. Niet alleen als het goed uitkwam, ook op de meest ongelukkige momenten. En zo'n plek wil de Kerk blijven, voor ieder die haar nodig heeft. Daarvoor zijn bijdragen nodig, geestelijk, materieel en financieel. Grote en kleine, naar ieders vermogen. Een dezer dagen wordt bij ieder van u de envelop van de Kerkbijdrage aangeboden. Ga er eens voor zitten en lees de brief van pastoor Scheepers door. Durf te delen... En doe mee door uw bijdrage over te maken. In de Middeleeuwen deden mensen generaties lang over het bouwen van een kathedraal. De meeste bouwers hebben het eindresultaat nooit mogen zien. En toch gingen zij door en droegen hun steentje bij. Zij hadden geloof in de toekomst. .. OPGEVEN MISINTENTIES Steeds hebben mensen hun verdriet en pijn, hun zorgen en angsten, maar ook hun vreugde en plannen aan God toevertrouwd. Vaak vragen gelovigen een priester om een H.Mis op te dragen voor hun intenties: voor de zielerust van hun dierbare overledenen, bij ziekte en tegensiag, uit dankbaarheid omdat hun gebed is verhoord, om steun bij moeilijke beslissingen. 3


Verhuur van: tafel", 1>toelen, i>a~afeh>, krukken

en tapini,tallatlee ~ l?innenland!o bier ~ k:,uîtenlands l?ier ~Wij n

~ cadeau artikelen ~ relatie ge-schenken

~lik'euren

'!' compie~ feesiJe•

'!' gedest illeerd

"-! i>ezorglng aan huis

°"!'?' ~laswerk

Oor-petnaa t 13 53&6 AK Goffen (073) !132 46 !19 F•x (073) 532 5643

VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL.: 073 - 5324233

r.,.

RIJWIELEN TANKSTATION .---~ . .. -· ·. ·. .

.

.

.

.

DE ■

. .

. . .

.

. .

.

:

HYPOTHEEK SHOP ■

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel.: 0412 - 631999 •

l.,_

mbinderij; 11 Wouw 'J(fooslerslraal .Je .JJ<!ó 717< 9 e/fan lef07J .JJ 21 MJ

fax Ol J .5J 2.5 1.50

23/oemen JJlànlen 23ruiclswer.k 9ra/wer.k Xadoarlikelen

({tjandeftS

ra emssen en crematies waar: \J ook verzekerd bent ~oonlijke en deskundige begeleiding ouweJijke dragers, verzorgers en chauffeurs especialiseerd in uitvaartverzekeringen ·s informatief gesprek ~~,;-. ·en mfcht«t>ereikbaar

Teugenaarsstraat 129 5348 JC Oss ® 0412 - 64 24 54 06 - 51 22 90 72

Kerltmaat 11 Geffen (Il.Hl 532. t3 tl

PEDICURE T. Ketelaars-rl. NistelroOIJ Cootnstraat 31 Geffen rl.

(073) 532 20 41


Zoals gebruikelijk kunt u deze intenties opgeven bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12, tel. 532 2298 op maandagavond van 18.30-20.00 uur. Voortaan liggen er achter in de kapel en in de kerk enveloppen waarop u uw intenties kenbaar kunt maken en de bijdrage van f 15, - per intentie kunt bijvoegen. Dez.e enveloppen s.v.p. bij Cor Heijmans in de bus doen en niet op de pastorie; we willen graag dat er een centraal opgave punt is. Als u de intentie inlevert vóór woensdag dan kan dez.e nog gepubliceerd worden op het kerkstencil "onder de toren" enin "de Streekwijzer".

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK IN2001 02-02: Rodney Heijmans en Cindy van Heesch 23-03: Rob Gooiker en Nicolette van Dinther 30-03: CornévanderDoelenenûlga van Erp 06-04: Edwin Krijnen en Miriam Schel 27-04: Laurens Langens en Marjo Schuurrnans 12-05: Berry Pepers en Cindy van Bakel 18-0 5: Alexander Maas en Cindy van Erp 19-05: Joris van Wanrooij en Edith Kanters 23-05: Richard SmitsenKarinBuss 25-05: Maurice van Wanrooij en Saskia van Bakel 26-05: Jeroen Nederkoren en Dolinda v. Wanrooij 15-06: Michel van Zutphen en Marian ten Hoeve 15-06: Antwan van den Hurk en Anoek Quekel 17-08: Maurice van Schayk en Moniek Vissers 07-09: Martijn Suppers en Corina Broeksteeg 08-09: Marcel van Dijk en Moniek van Ravenstein 08-09: Erik van Rooij en Patricia van Bergen 09-09: MartinBrands en Annemieke van Schijndel 14-09: Ronny Kastelijn en Angelique Strik 14-09: Dion de Wit en Dorian Verhagen 26-10: Gilbert Steenvoorder en Sandra van Rooij DANKJEWEL... Aan allen die de Kerstvieringen tot mooie vieringen maakten;

- de kerkversierders - schoonmakers en de kerststalbouwers; - de koren, zanggroepen en muzikanten; - de kosters, acolythen, lektoren, communie-uitdelers en collectanten; - degene die de boekjes hebben gevouwen en geniet; - de gezinsvieringsgroep en de werkgroep kinderkerk; - de kinderen die een mooie tekening inleverden; (de tekening van Jory Verbagen werd verstuurd naar onze jeugdige vrijwilligers). - De leden van het St. Jorisgilde die bij de kerststal toezicht hielden; - Pastoor Scheepers en diaken van Herwijnen voor de "Blijde Boodschap"; - U allen, die de vieringen bezochten...;

We ontstaken in de Kerstnacht 156 waxinelichtjes voor de ramen van onze kerk, moge dat een symbool zijn voor veel lichtpunten in het nieuwe jaar en een lichtgevende parochiegemeenschap!

THEO PRINSEN 25 JAAR DIRIGENT VAN OUDERENKOOR Woensdag 24 januari a.s. viert het Ouderenkoor het feit dat haar dirigent Theo Prinsen 25 jaar het koor leidt en dirigeert. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit zal op die dag om 14.30 uur een H.Mis worden opgedragen in de Kapel van Het Oude Klooster. Het Ouderenkoor zal voor haar jubilerende dirigent zelfde zang verzorgen onder de eenmalige leiding van Diny van Wanrooij. Pastoor Scheepers zal in de eucharistie met predikatie voorgaan. Na de H.Mis zal in de zalen van Het Oude Klooster aan Theo Prinsen een receptie aangeboden worden door de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk, waarna een genoeglijk samenzijn van koor en ouderen met de jubilaris het feest zal afsluiten. Belangstellenden zijn welkom op de receptie.

TENBLAKKEGEBRACHT Verloren: Ouden slavenannband vanafMolenberg - Molenstraat Kerk en terug ofmisschien in de kerk. Gedachtenis aan mijn overleden man. Graag terug bezorgen bij Annemarie van Lith, Molenberg 21, Ge:ffen. Gevraagd: Hulp in de huishouding. Tijd in overleg. Beate v.d. Heijden, tel. 06 537 96 507.

RECTIVICATIE OPROEP De recreanten Volleybalclub, de Pioniers, vraagt nieuwe leden. Voor inlichtingen tel. 532 2645 of532 1756. 5


Carnavalsstichting ''Rottenrijk'' organiseert in Café-Zaal 't Haasje

PLAY-BACK WEDSTRIJD zondagmiddag 4 februari 2001 voor de Geffense jeugd t/m 12 jaar. Informatie en opgave vóór 1 februari bij: Marianne Lepoutre, Heesterseweg 49, telno.:5322543

OPTOCHTBAL zondagavond 4 februari 2001 met als attractie:

*****HAASJE HANGEN***** Informatie en opgave vóór 1 februari bij : Frans Rom.me - De Stoof 1 - telno.: 5323449

CARNAVALSOPTOCHT zondag 25 februari 2001 Welke persoon, groep ofvereniging wil zich presenteren tijdens de Geffense carnavalsoptocht ?

Informatie en opgave bij: Frans Romme - De Stoof 1 - telno.: 5323449

6


EFKES BUURTE MÈ... Johan van den Berg (40 j.)

Koninginnedag 2000 ... Een dag om niet te vergeten voor Johan van den Berg. Vanaf die dag is hij de nieuwe tamboer-maître van muziekvereniging WI.K. Hij nam de stok over van Marianne Lepoutre. Zij zou indertijd tijdelijk deze taak op zich nemen en dat werd een periode van 12 jaar! "Ik ben bij WI.K. betrokken, omdat mijn dochter Astrid lid van de majorettes is. Op het afscheidsfeest van pastoor Spijkers werd ik gevraagd door Marianne om de tamboermaître stok van haar over te nemen" vertelt Johan. Waarop Johan's echtgenote Monique reageert met: "Waarschijnlijk hebben zijn snorretje en zijn postuur de doorslag gegeven!" "De meeste mensen denken dat het voorop lopen bij WI.K. niet veel om het lijfheeft. Maar dat is niet zo" vindt Johan. Hij volgde een cursus -praktijk en theorie - voor tamboermaître gedurende acht zaterdagen. Hij leerde daar, om door waarschuwings- en uitvoeringscommando's een eenheid in het korps te bewerkstelligen. Johan organiseerde al een keer een exercitie (=van oorsprong een militaire oefening) om de groepsdiscipline aan te leren dan wel te verstevigen onder zijn leiding. "Hetklinkt allemaal wat zwaar" zegt Johan "maar het exerceren is een middel om een zo groot mogelijke uniformiteit te krijgen in het korps. Er wordt dat gelet op kleding, lichaamshouding, marcheren in keurige horizontale en

vertikale rijen, het presenteren en zorg dragen voor de materialen. Op de cursus leer je, dat jij het voor het zeggen hebt bij straatparades, optochten, defilé's en serenades. Dat was best moeilijk in het begin: als vreemde eend sta je voor een club van mensen die al jaren samen optreden en dan moet je ook nog de bevelen geven." Johan wil zijn nieuwe taak langzaam aan, meer inhoud gaan geven. Eerst moet hij aan de club wennen en andersom om vervolgens de voornaamste commando's te introduceren. Later wil bij zich ook gaan toeleggen op het takteren (= dirigeren bij straatoptredens). Ook de verschillende passen en het counteren (richtingsveranderingen tijdens de mars) kunnen onder de aandacht worden gebracht. En zeer zeker wil onze nieuwbakken tamboer-maître gaan leren om de stok in de hoogte te gooien! Dat laatste zal nog wel enige oefening vereisen! Vol trots toont Johan zijn gloednieuwe stok, aangepast aan zijn lengte en waarvan de knop ongeveer 1200 gram weegt. "Eigenlijkmoet het zo worden, dat ik niets hoef te zeggen, want de stand en draaghouding van de stok moeten de commando's aangeven". Johan voelt zich inmiddels goed thuis in de 'grote familie van W.I.K.' Ondanks dat zijn beroep als chauffeur lange werktijden met zich meebrengt, wil hij helemaal gaan voor zijn nieuwe job. "Mijn instelling is, dat als je iets doet,je er ook volledig achter moet staan. Hij bezoekt elke maandagavond de repetitie van de slagwerkgroep (waar ook zijn zoontje Mick sinds kort lid van is) om vooral de marsen, de diverse ritmes en maatfiguren goed te leren kennen. Dit jaar viert muziekvereniging W.I.K., bestaande uit majorettes, een slagwerkgroep, een studieorkest, een blaaskapel en een fanfare, haar veertigjarig bestaan. We zullen zodoende diverse muziekactiviteiten voorgeschoteld krijgen. Op zondag 28 jan. wordt het jubileumjaar geopend met een H.Mis om halftien en daarna een feestdag voor eigen leden. Bij de straatoptredens zult u·een enthousiaste tamboer maître aantreffen die 'het gezicht' van W.I.K. wil zijn, maar dan wel in samenwerking met alle leden, waarvan hij tot nu toe ervaren heeft dat ze een sterke band hebben! Veel succes!

DANKBETUIGING Bij deze willen wij iedereen hartelijk danken voor de warme belangstelling en medeleven bij het overlijden van, Martien v. Amstel

In het bijzonder een woord van dank aan de dokters v. Heyningen, Smit, Smit-Nahon en Berkelaar, aan pastoor Scheepers en aan _de uitvaartverzorging v. Lith. Rieka v. Amstel-de Veer Kinderen en Kleinkinderen. 7


A.

~

~

ROND DE DORPSPOMP

De Kerstviering inMaasdonk is weer druk bezocht. Met de Kerst telt Maasdonk drie grote levendige parochies. Onze Maria Magdalena kerk was keurig versierd en aangekleed. De "Gloria in Excelsis Deo" was naar de achterkant gekeerd. Zodat je dat engelengezang nog mee naar huis nam De kerststal was wat sobertjes. Haastwerk? Onze eigen "schaapherders"waren niet zo op hun hoede. De kerstbomen waren te laat. Of. ... Moet eerst de Advent op zijn einde lopen. Nou ja, er is feestelijk gezongen en gemusiceerd in alle diensten. Het licht was zeer sfeervol. Je kon nauwelijks lezen in de kerk, maar de parochianen luisteren wel en de kerstliedjes ach, die kennen we toch allemaal van buiten. Al die boekjes, dat is maar lastig. Jammer, dat die parochianen, de weg toch weer zo kwijt zijn. 31 December 100 parochianen in de Hoogmis. 1 Januari 90 parochianen in de Hoogmis. Dat is dan een vreemde gewaarwording. Tis nie anders, ze zuuken het nie mer, ut hoeft nie mer, Ja saoterdags dan zen er ooit wel meer. Da is van de werromstuit, da wurd zo wer beter. Pastoor troost oe mar. Ut kumt wel wir. Ook die Kerstsamenzang had drukker mogen zijn op de zondag voor de Kerst. Drie parochies bijeen, dan moet de kerk toch vol zijn, maar alleen de "getrouwen hielden de wachte". En het was zo'n sfeervolle viering in onze mooie Geffense kerk met veel aandacht voor VOLKSZANG. De thuisblijvers weten niet wat ze missen. Maar ja.... We hebben het ook zo druk en er is zoveel te doen. En dat gold ook voor het Concert in onze Kerk op 21 december om 19.30 uur met het jeugdsymfonieorkest o.l.v. Marianne Wortel en het hartveroverende optreden van Martijn Engelmeer, die op meesterlijke wijze het verhaal bij de schitterend uitgevoerde muziek vertelde. Het was fàntastisch. Gelukkig bracht dit optreden nog F 250,- op voor' WARCHILD' een stichting die op creatieve wijze kinderen helpt, die lijden aan oorlogstrauma's. Een dikke PLUIM!! Er was mooi vuurwerk rond dejaarwisseling en minder rommel op straat . De kerstboomverbranding is blijven steken in miscommunicatie. De vraag, wie moet dat eigenlijk organiseren, bleek niet gesteld. Eenjammerlijke misser. De nieu~aarsontmoeting op dinsdag 2 januari in het gemeentehuis van Maasdonk is ook weer bezocht door alleen de getrouwen. Zij kwamen met hun "beste wensen". Het gemeentebestuur was voltallig aanwezig, de vertegenwoordigers van verenigingen vanwege de subsidie, de bobo's en de pastoors. Er klonk een vrolijke C.D.-muziekje op de achtergrond. De toespraak van de Burgemeester was boeiend en bemoedigend. Toch ook samen even nadenken over de veiligheid voor onze kinderen, onze mensen. Daar was alle reden voor. Maasdonk: telt ook een aantal etablissementen en uitgaansgelegenheden 8

waar mogelijk de voorzieningen niet toereikend zijn. Ook in winkels en zakenpanden en bedrijven en woningen moet aandacht zijn voor brandpreventie. We maken weer "goede voornemens". Een goede hanteerbare regelgeving. Controle door één instantie met een sterke bevoegdheid. En de acceptatie van regels en controle moet vanzelfsprekend zijn. 2001 wordt het jaar waarin we bijzonder aandacht vragen voor Vrijwilligers, zei de burgemeester. Er zullen extra aandachtspunten zijn, mogelijk de verkiezing van de vrijwilliger(s) van het jaar en enkele bijeenkomsten met vrijwilligers en betrokkenen, vooral om dankbaarheid en de betekenis de waarde, de belangrijkheid van de vrijwilligers te onderstrepen. Het Sint Joris Gilde kwam de ontmoeting opvrolijken met tromgeroffel en zwaaiende vendels. De opperhoofdman sprak de gildewensen uit aan de gemeente en hoopte dat het de gemeente goed verging ook al was er de WORTEL uitgetrokken. Het gilde had ook een wens "Een eigen clubgebouw''. 14 Januari hebben we alweer de ROAPLIEDVERKIEZING in zaal De Gouden Leeuw. Er zijn vijfdeelnemers: Es gibt fals, Anti-Pinant~ De Kruipers, De Rooie Mies en Dubbel Vieren. De jury met de hoge hoed gaat weer punten toveren. Het zal er sp~en. ''Recht veur zunne Raop"kondigt zich weer aan in de PIRATERIJ. Het wordt weer een programma vol afwisseling. "WANDA" is weer herboren, samen met ??? Er komen geen herhalingen dit jaar, let maar eens op. ADEMBENEivfEND wordt het!! En ook het boerenbruidspaar is bekend: Karin en Hemmie Berendsen, dus feest in de Heegterstraat. Er wordt al stro gevlochtenen in sierlijk handschrift uitgenodigd, en geneeskundige, pharmaceutische hoogstandjes gemaakt door DOKTOR Hemmie zodat we een stootje kunnen verdragen. We complimenteren GEFFES VOLK met de groteske en fantastische opvoering van het spektakelstuk Scrooge. Alles was perfect, het spel, de grime, het decor, de verlichting. Er is door velen intens genoten. PROFICIAT. Nuland gaat in 2001 ook de man/vrouw van het jaar benoemen. Zo kun je nog eens wat van elkaar overnemen. Ook schijnt de klok op het voormalige Nulandse gemeentehuis een uur voor te staan. Waar zou dat toch op wijzen?? Ge komt dan wel altijd te Iaat. We gaan over tot wensen voor het nieuwe jaar.. Dat Jaap Bijveld nog lang voorzitter mag blijven, is de vurige wens van elk stamtafellid, behalve dan Jaap zelf, die toch gaat wensen. Dat er dit jaar een opvolger komt. Die Jaap toch... Een goede gezondheid voor eenieder. Dat er gauw duidelijk.heid komt over de invulling van het Dorpscentrum, rond het Dorpsplein. Dat die lelijke Thijssenhallen snel met de grond gelijkt gemaakt gaan worden en plaats maakt voor woningbouw. Dat de gemeente daarin actiefis en attent op mogelijk andere vrijkomende plekken in Geffen voor woningbouw ofscholenbouw en dat er uiteindelijk een beslissing valt over het Sociaal Cultureel Centrum, dat we toch beter afzullen zijn met ons nieuw belastingstelsel al wordt gevreesd dat wat met de rechterhand wordt gegeven, weer


dubbel met de linkerhand wordt afgenomen en dat is nou rechtse politiek, dat er meer panden bewaard blijven en als monument worden verklaard, dat oude gevelversieringen, schilden en benamingen terug zullen keren als: De Bierbrouwer, De Smid, D'n Bakker, De Lozzie, De Kreij enz. Clemens en Marianne Wortel nemen afscheid van de stamtafel. Ze zijn dankbaar voor de fijne vriendschap en spreken de hoop uit dat de wisseling van de wacht positiefzal verlopen voor Maasdonk. Mooi toch he!! Clemens hoopt nóg lang te mogen aanzitten aan de stamtafel. De Stamtafel is vereniging noch stichting. En kent een lidmaatschap zonder verplichtingen en verantwoordelijkheden, maar het is wel een blijvend voorrecht om aan te zitten, als je wilt meepraten en denken over het wel en wee van Geffen. Clemens en Marianne blijven daarom altijd welkom!! En dan mag het ook nog Maasdonks zijn. Iedereen, heel Geffen, wensen wij een mooi 2001. Van Stamtafel 129. De volgende stamtafel op 21 januari om 11.30 uur tot 12.00 uur in cafe Go vers. PS. De Stamtafel van 18 maart 2001 wordt geheel gewijd aan de SPORT. En dus zijn uitgenodigd vertegenwoordigers van Nooit Gedacht, De Vlijmd, Jeu-de-boules, Handbalclub, Darts, Biljards, de Paardensport, de Duiven en de Vogeltjes, de Badmintonclub, De Hondensport, Kaartsport, Linedance en Volksdans, Auto- en Motorsport, Korfbaldames, de Wielersport, de Seniorensport, Koersballers, Zaalsporters enz. enz. noteren in de agenda's!!! PS Leden van de Vriendenkring van W.I.K. het juiste Rabobanknummer is 1158.29.679, zie NOODBERICHT.

len tijdens de scheldpartijen, de overpeinzingen en de spijtbetuigingen van Scrooge (Willy Egelmeer) die - zonder de andere spelers tekort te doen - als een waar natuurtalent, zijn hoofdrol inhoud gafl Een warm applaus was er voor het ontroerende lied van Bell (Noortje van Venrooy). De duivelinnen (Petra van Dijk, Henriëtte van Eken Lieke van de Haterd) trokken constant de aandacht door hun professionele, stilzwijgende speL hun duivelse mimiek en de prachtige verleidingsdans op muziek van Vanessa Mae. Zoals het vaak in het leven gaat: de strijd werd geleverd tussen goed en kwaad, waar Marley (Jos van Reen) tussen zweefde. De Geesten van heden, verleden en toekomst (Rien Oomens, Henk Winkel, Jan van Vucht) riepen de zelfzuchtige mens tot verantwoording. De droomscènes werden natuurgetrouw vertolkt: je waande jezelf in de wereld en de tijd van 1860 door Dickens beschreven. Zonder uitzondering werd elke rol, die van de dames, de gezinnen en de kinderen van Kithégé met verve en emotie gespeeld. Een groot compliment aan de dames die de visagie verzorgden, aan de decorbouwers en -ontwerpers alsmede aan Martijn Egelmeer, die de prachtige kleding ontwierp en Ida de Gouw, die deze maakte. En - we wisten het natuurlijk al wel van "Cis d'n Dove" een kroon op het werk van Beppie van Zutphen, die niet alleen de regie in handen had, maar ook het stuk bewerkte en het in een eigentijds jasje stak. Proficiat Geffes Volk, óp naar het volgende toneelstuk, hopelijk in een nieuw Cultureel Centrum! Dank aan alle sponsors, in het bijzonder de Rabobank en dank aan alle aanwezigen, want u hebt gehoor gegeven aan een terechte uitnodiging voor een sfeervolle opening van het kerstfeest!

VASTE ADVERTEERDERS: Uw advertentie voor het jaar 2001 is in deze Torenklank.en opgenomen. Wilt u eventuele fouten (telefoon- :fàxnummers oftekstfouten) doorgeven aan Tinie v. Wanrooij, Tel. 532 2243.

SCROOGE

GYMNASTIEKVERENIGING GEFFEN

Een paar uur wegdromen in een oud, bekend kerstverhaal met een modem ''wintersport-sausje" .. . Dat deden vele toneelliefhebbers in de vijf avonden dat "Scrooge" werd opgevoerd, in uitverkochte zalen, door de complete spelersgroep van onze toneelvereniging ''Geffes Volk''! Op maar liefst drie podia in zaal de Gouden Leeuw speelde het verhaal zich af in de hemeL de hel en op aarde, sfeervol ingeleid door saxofoon- en dwarsfluitmuziek door de zusjes Anneke en Karin van Zutphen. Je kon een speld horen val-

Namens het bestuur en de leidsters van de Gymnastiekvereniging Geffen (GVG) wensen wij iedereen een goed, gezond en sportief2001 toe. Tevens willen wij u erop wijzen dat wij in 2001 weer met 10 lessen peutergym starten voor peuters vanaf3 jaar. De eerste les begint op maandag 29 januari 2001. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Hena Schouten, tel. 073 534 1171. Het bestuur van GVG. 9


"Het ve van drome en ambiti

In het jubileumjaar wil Rabobank H et Maasland extra aandacht schenken aan initiatieven die ten goede komen ,¡

aan de plaatselijke gemeenschap. Daarom zijn we op zoek naar projecten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo'n initiatief, klein of groot, ondersteunen wij dan. Dat kan in geld of in natura. In totaal stellen wij voor de wensen 100.000 gulden beschikbaar. Door de actie "Mensen Wensen" kunt u de wensen kenbaar maken van uw straat, buurt, dorp, vereniging, club of stichting. Voor overige informatie verwijzen wij u graag naar de actiefolder. De inzendtermijn van uw wensen sluit op 31 januari 2001.

Het MaĂ sTand Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 10


UIT HET DAGBOEK VAN MONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkzaam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen...

23 juli 2000 Vanochtend komt Paul, mijn collega, naar mijn huis. Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht en komt mij het hele verhaal vertellen. Gisterenavond om halfacht fietste hij, in het donkeren zonder licht naar de compound. Zijn i.aklamp werkte niet en daarom werd hij gearresteerd. Hier gaat dat vaak om macht en deze politieman zou wel even laten zien dat hij de baas was. Paul zou woensdag aan het hof moeten verschijnen tenzij hij f 50,-betaalde. Daarnaast heeft hij de nacht tussen de criminelen doorgebracht. Ik vind dit echt te gek, dus morgen ga ik met Paul naar het politiebureau om met de baas te spreken. 24 juli 2000 Om negen uur loop ik met Paul het kantoor van het bureau binnen en leg de baas het hele verhaal uit. Hij geeft nog eens duidelijk aan, dat je echt niet rond dat tijdstip op de fiets hoort te zitten en al helemaal niet zonder licht. Hoe vervelend ik het ook vond, ik heb maar wat met de man mee zitten praten en hem ervan overtuigd dat het echt niet meer zou gebeuren. Deze keer zou het bij een waarschuwing blijven en Paul kon de fiets bij de politieman die hem gearresteerd had ophalen. Deze man kwam even later terug met de fiets die een lekke band had. Volgens mij had hem snel even lek gestoken. Na wat bedreigingen richting Paul verlaten we na zo'n 45 minuten het bureau in ieder geval met fiets en zonder bon! De rest van de dag zijn we druk met de voorbereidingen vanonze bezoekers morgen. Oliver Stone en Michael O'Kieft komen in Kakuma kijken ofhet een geschikte lokatie is om een film te maken. Ook ons programma zullen ze bezoeken, dus moeten er over het hele kamp wedstrijden plaats vinden. 25 juli 2000 Om halftien staan ongeveer 200 dansers en 40 compound staf(vooralnieuwsgierigemensen) + andere geïnteresseerden op de landingsbaan te wachten. Iedereen wil nu wel eens zien wie Oliver Stone is. Als dan het vliegtuig landt en alle dansers zijn gestart, blijkt dat dit de reguliere UNHCR vlucht is, in plaats van de charter van de bezoekers. Hun vlucht zal uiteindelijk een uur later landen. Nu hadden wij de kans om onze geplande meeting van negen uur alsnog te houden. We hadden de plaats wel verlegd naar het café achter het vliegveld. Op het moment dat we het vliegtuig hoorden komen zorgden we dat we op de landingsbaan stonden, nog voordat het vliegtuig landde.

Opnieuw starten de Turkana's, Burundi's, Sudanezen en Somaliërs hun dansen. De ga~en stappen uit en wij discussiëren druk wie van hen nu Oliver Stone is. Blijkbaar zat die nog in het vliegtuig, want het vliegtuig rijdt weg enkomt weer opnieuw aanrijden om zijn aankomst te filmen. Als hij uitstapt staat ook de hele rij cbairmannen van de verschillende cornmunities klaar. Het was een dubbel gevoel: aan de ene kant wordt iedereen (vooral de vluchtelingen) gevraagd een programma voor ze te regelen, voor een bliksem bezoek van iets waar waarschijnlijk toch niemand beter van wordt. Alle aandacht gaat naar deze Amerikanen, het bezoek kost een hoop geld en dat terwijl er net een groot tekort aan voedsel is in het kamp. Maar ook wijzelfstaan vooraan om deze mensen te verwelkomen. Tijdens de lunch hoor ik, dat Rikke vandaag naar Nairobi vertrekt. De vlucht van donderdag zit vol dus haar vertrek is vervroegd. Ik zal haar voorlopig niet zien en zal haar zeker gaan missen. Ze was echt een goede vriendin. Dat geldt ook voor Clement die met dezelfde vlucht vertrekt. Na hun vertrek ben ik druk \bezig met het regelen van de sportactiviteiten. Om vier uur zorg ik dat in het kamp ben, waar de film crew op dat moment de unaccompanied minors aan het interviewen zijn. Van hieruit zal het bezoek aan sport en youth en cunfure starten. In een konvooi ( 5 auto's) rijden we eerst naar het centrum om kunst te zien. Daarna volgt een bezoek aan ons wheelchair basketbal programma Dat bleek zeer geslaagd, want hiervan willenze morgenochtend wat filmen. Als laatste bezoeken ze zone 6 veld, waar basketbal, volleybal, voetbal en culturele dansen te zien zijn. Ik mag Oliver Stone rondleiden en de uitleg geven. Aardige man, maar iets te lollig. Hij bleefme maar voor de gek houden en was wat te amicaal. Ach, het zal wel bij zijn baan passen. Ik was in ieder blij dat zij alle activiteiten bezocht hadden. Mensen rekenen erop en we hebben toch niet voor niets alles voorbereid. 's Avonds hebben alle head ofngo's, diner met de hele crew. Dat was wel aardig. Maar het hoogtepunt was toch wel het fruit als toetje. Waar zo'n bezoek al niet goed voor is. Nu is het ondertussen alweer twaalf uur en een mooie tijd om te gaan slapen. 27 juli 2000 Vandaag zou Wtlma terug komen, maar als om negen uur het vliegtuig aankomt, zit ze daar helaas niet in. Voor de afwisseling is N.0.C. dus weer "gedumpt". We checken gewoon zaterdag weer. Om tien uur krijgen we nieuws dat vluchtelingen de weg blokkeren in het kamp. Zij hebben 10 dagen geleden voedsel gekregen voor precies 10 dagen tp,v, 16 dagen, die ze normaal krijgen. Er was niet genoeg, dus werd hen beloofd dat ze later meer zouden krijgen. Nu is het voedsel op en er is op het moment echt niks in de compound. Mensen protesteren, weigeren de auto's doorgang, gooien met stenen en zelfs leraren gaan niet naar school om examens afte nemen. Onze auto moest toch het kamp ..., in, dus dat hebben we gedaan met een grote omweg. De terugweg liep door het kamp en inderdaad stuitten we op 11


een roadblock. Gelukkig riepen sommigen: oh 't is sport, jullie mogen erdoor, maar kom niet terug! We zijn toen ook maar niet het veld ingegaan, de rest van de dag. Om drie uur kreeg ik een dringend radiobericht, dat de twee basketbalcoaches, van de Keniaanse basketbal federatie, (die eigenlijk over de weg zouden komen) om half5 vanuit Loki ( 125 km.) moeten worden opgehaald. Dus maar meteen de chauffeur daar naar toe gestuurd. Zij zijn dus onverwacht met het vliegtuig gekomen. Om halfzeven kwamen re aan en we hebben maar meteen het programma doorgesproken. Morgenmiddag gaan ze starten met de scheidsrechters cursus. Als de protesten tenminste voorbij zijn. We hebben na het eten nog een lekker biertje gedronken en lekker gekletst. En nu, halfelf: kijk ik nog snel de krant van gisteren door en ga lekker slapen. 28 juli2000

Vanochtend hadden we de wekelijkse vergadering met UNHCR en alle heads ofngo's. In plaats van onze reports hebben we vooral gesproken over de situatie in het kamp. Nu is die weer goed, maar niemand weet voor hoe lang er voedsel is. De meeting was nogal heftig, want wij waren nogal kritisch naar UNHCR en World Food Program. Ook hebben we uitgebreid gesproken over wat te doen als en echte veiligheidsproblemenkomen Is er eenemergency plan? In hoeverre zijn we veilig? Het was een lange maar zinvolle discussie, waarvoor we 's middags weer bij elkaar moesten zitten. Van twee uur begon onze chauffeur mensen op te pikken vanuit het kamp voor basketbal workshop. De gekomen coaches zijn erg aardig, dus we hebben in ieder geval gezellig gepraat. Morgenvroeg start de workshop om acht uur, dus vanaf kwart voor reven worden de mensen al opgepikt. Dat betekent dus extra vroeg op morgen.

Ml:Zl EKVER ENIG I NG .. \Villen Is Kunnen ..

De bedrijven, ondernemers en middenstanders hebben gelukkig het juiste BANKNUMMER doorgekregen. B~j de particulieren, sympatysanten van W.I.K. is helaas het laatste cijfer onjuist vermeld. De stortingsopdrachtenworden dan niet uitgevoerd. Het spijt de Vriendenkring. Met excuses voor het ongemak vermelden wij het juiste Banknummer: RABO-BANK-REKENING 1158.29.679. Vriendenkring"W.LK." t.n.v. Louise van Wanrooy te Geffen. Wilt U ook bijdragen aan de noodzakelijke ondersteuning van W.I.K. dan is nu het juiste Banknummer bekend. De binnenkomende gelden worden uitsluitend besteed aan INSTRUMENTEN. Dus steun het INSTRUMENTENFONDS. Met Dank. De voorzitter Theo Prinssen Voor inlichtingen: 0412 - 640982.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: Bezorging:

a.schuurmans@planet.nl

v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 532 25 86 De redactie wil tijdens het haar afgelopenjaren gevoerde beleid, onder de aandacht van lerers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel afvan censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.

'effen

NOODBERICHT W.I.K.

Geffen

Leden-Werf-Actie 2000 Vriendenkring "WIK"

Al een tiental jaren telt de VRIENDENKRING rond onze muziekvereniging een aantal leden die F 50,-, F 75,-of F 100, - per jaar betalen voor het INSTRUMENTENFONDS. Ook worden bedrijven, ondernemers en middenstanders aangeschreven en om bijdrage te leveren. Dit maakt het mogelijk om het INSTRUMENTARIUM op peil te houden en aan te vullen. In het voorbije jaar is nog voor F 15.000,- bijgedragen vanuit dit fonds aan 2 nieuwe Trombones en trommen (bongo's) voor de drumband. De kas is nu helaas leeg. 12

-~l JII~

DE VRIJHEID VAN BEWEGING

smi(~

en

omstreken

;._ , ._

• Autor\opleid,ng ,n 7 d agen • hoog % geslaagden • Vakbekwame 1nstruc1eurs • Theoflecertlficaat in 1 dag • Voor meer 1nformat1e, Bel : 0900 • RIJBEWIJS voor snollo riJopt•oidingen I of •url naar www.amitsonlh,e .nl


streept met een heel leuk en geanimeerd donateursconcert

MCZIEKVERENIGING .. \Vilkn Is Kunnen" 'effen

Donateursactie/Donaten rsconcert WIK In de eerste plaats wil WIK graag alle Geffense inwoners bedanken voor hun geweldige :financiële steun tijdens de jaarlijkse donateursaktie van onze vereniging. Deze donateursactie heeft dit jaar f. 6.658,- opgebracht, uit "normale" donaties wel te verstaan. Met het oog op het 40-jarig bestaan in 2001 heeft een echtpaar uit Geffen -dat niet met name genoemd wil worden- onze vereniging echter met een geweldige geste bedacht. Zij hebben ons aangeboden om alle nieuwe muziekstukken die wij in 2000-2001 graag willen instuderen en natuurlijk ook voor u ten gehore willen brengen, te sponsoren!! Fantastisch, want we spreken dan over een bedrag van bijna f 1400,-! Als we dat bedrag optellen bij het eindresultaat van de "gewone" donateursaktie, dan zal de snelle rekenaar kunnen opmaken, dat we dit jaar liefst meer dan f. 8000,- hebben opgehaald. Geffen, nogmaals bedankt voor uw gulle ondersteuning! Onze dank hebben wij op zondag 10 december al onder-

in Zaal De Gouden Leeuw. Dit donateursconcert ging gepaard met een loterij waarbij een aantal flessen wijn te winnen viel, geschonken door Maria Maas- van Lieverloo. De prijswinnaars hebben ondertussen al bericht gehad: deze flessen zijn inmiddels thuis bezorgd. Onze voorzitter, Theo Oerlemans, heeft op dit donateursconcert echter ook -helaas- officieus het afscheid moeten aankondigen van de instructrice van de majo-/minirettes Petra Scheepers. Zij is vanaf 1992 onze instructrice geweest en begon meteen al met een daverend succes: het winnen van de Maaslandcup. Op 20 december hebben wij officieel afscheid genomen van Petra, wie wij het allerbeste toewensen voor de toekomst. Haar taak zal worden overgenomen door Evelien Lepoutre, jawel, de dochter van Marianne, die dus naar voren treedt uit onze eigen aanwas! Op zondag 28 januari a.s. zullen wij op bescheiden wijze ons 40-jarigjubileum vieren en we zullen deze dag beginnen met een H. Mis. Door het jaar 2001 zult u echter in het kader van dit jubileum nog (veel)-letterlijk- van ons horen. Wij bedanken u nogmaals voor uw gulle bijdrage aan het voortbestaan van onze vereniging. AntoonBierings Secretaris.

4 Megabites bij uw K~urslager

4 megaburgers (met gratis saus)

gevulde varkensfilet

1QOO

100gr.

€ 4~

katenhaasjes 100 gr. Saksische leverworst

3 35 45 100 9 r. 1

€ 1 il € Oü

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst

4,

rundergehakt,

kalkoenpestorol,

500 gram

4

100 gr.

Keurslagerij

VANTUYL

Saucijzen

45

1 kilo

Geldig van 22 t/m 27 januari 2001

Geldig van 15 t/m 20 januari 2001

500 gram

1 €95OWI

,

45

KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

13


ISO 9001 gecertificeerd â–

SPECIALISATIES BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht

â–

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

Voor uitgebreide informatie kunt u ook kijken op onze internetsite: www. merlijn-groep.nl

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp.

't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail merlijnadv@tip.nl www.merlijn-groep.nl

14


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK:

Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE

Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17 .00 - 19 .00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken.

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09. 00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

CD

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

Persbericht

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN

Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19. 00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

R I GO l\,I

CURSUS: SCHRIJF JE EIGEN LEVENSVERHAAL "Daar zou ik wel een boek over kunnen schrijven", hoor je iemand wel zeggen. Gedoeld wordt op ervaringen, belevenissen, herinneringen, kennis die in het leven is opgedaan. De daad bij het woord voegen is echter wat anders. Hoe doe je dat, hoe begin ik daaraan? In deze cursus worden handreikingen geboden. Het gaat om het schrijven van het eigen levensverhaal. Hulpmiddelen zijn o.a. verschillende opdrachten, foto's, gedichten, en ook literatuur. Inspiratie komt ook uit de herinneringen van onszelf of van anderen. Verhalen roepen verhalen op en zetten de fantasie in werking. Op verschillende manieren worden de tongen, de pennen en de potloden losgemaakt. Plezier in schrijven en het vastleggen van de eigen geschiedenis zijn de voornaamste uitgangspunten voor deze cursus. Het gaat er niet om hoe er geschreven wordt, maar dat de eigen geschiedenis wordt opgetekend. Bij voldoende belangstelling start de cursus in februari 2001, zo mogelijk op vrijdag, van 09 .3 0 - 12 .00 uur in het Anton Jurgenshuis te Oss. De cursus omvat 15 bijeenkomsten. De kosten zijn f 95,incl. koffie/thee. Informatie: RIGOM, Oss, tel. 0412 63 30 43 15


FRACTIE DORPSBELANGEN Dorpsbelangen steunt plannen voor wonen en werken. Woningbouw en bedrijven veilig gesteld in alle drie kernen. 2000 is voor de gemeente toch nog een goed actiefjaar geworden. Op het einde van 2000 zijn de grote grondaankopen gedaan, zodat in alle drie kernen Geffen, Nuland en Vinkel niets meer in de weg staat om voldoende eigen bouwgrond te hebben voor al onze inwoners, zowel jong als oud. Helaas mogen we maar ongeveer 30 woningen in de totale gemeente per jaar bouwen, hetgeen, gelet op de grote wachtlijst te weinig is, en waardoor zowel jongeren als ouderen zich genoodzaakt zien te verhuizen naar elders. Nu we echter voldoende eigen bouwgrond hebben kunnen we die mensen helpen die het hoogste op de wachtlijst staan. Zonder de grondaankopen in december 2000 was dat zelfs niet mogelijk geweest. Dorpsbelangen heeft in 2000 er dan ook alles aan gedaan, om een actiefbeleid te voeren zowel op het terrein van de brandweer, de woningbouw en de bedrijven. Met dit actieve optreden is voor dorpsbelangen hetjaar 2000 goed afgesloten en kunnen we met tevredenheid terugkijken naar de voortgang in het beleid, als de uitvoering daarvan.

Brandweer Na de locatiekeuze in oktober, t.w. nieuwe brandweer op de hoek PAPENDIJK/GROENSTRAAJ' oftewel het huisperceel van agrariër Langens, hebben we in december 2000 het besluit genomen om de gronden van de fam. Langens ook definitief aan te kopen. Hierdoor is een belangrijke vervolgstap gezet in de bouw van de brandweer. Immers plaatskeuze is bekend, de grond is aangekocht en dus nu snel de bouwtekeningen ende uitvoering. Zoals het er uitziet, staat er niets meer in de weg om tot snelle concrete uitvoering over te gaan. Iets waarop de brandweer allang op zit te wachten. Dorpsbelangenhad- tez.amen met coalitiepartner CDA- ook toegezegd om in 2000 tot definitieve en concrete besluitvorming te komen en heeft haar toezegging ook nagekomen. .Iets wat de burgers in Geffen ook van ons gewend zijn. Woningbouw We mogen maar weinig bouwen in Maasdonk en ook in Geffen. In totaal zo' n 30 woningen per jaar in de totale gemeente, waarvan er 12 per jaar in Geffen. Het leek erop, dat we in de toekomst zelfs niet in staat zouden zijn om deze lage bouwproductie als gemeente waar te kunnen maken. Immers na de uitgifte begin 2001 van de restant kavels in Kerkrot Zuid ( de voormalige korfbalvelden), zouden we in Geffen geen m2 grond van gemeen16

tewege meer in voorraad hebben en zouden al onze jongeren en ouderen afhankelijk worden van particulieren en/of verhuizen naar Oss. Beide wilde Dorpsbelangen niet. Geen bouwgrond van gemeentewege is een brevet van onvermogen aan het gemeentebestuur. Dit moest koste van kost voorkomen worden. Zeer actief heeft Dorpsbelangen - tezamen met de andere partijen in de raad- eraan getrokken om een actieve grondpolitiek te voeren. Dit betekent dus actiefgrond aankopen en risico's nemen. Liever risico's nemmen dat de mensen doorverwijzen naar Oss, waar overigens de grond nog duurder is dan bij ons. Dus daar schieten we ook niet veel mee op. In de laatste maanden zijn dus ook de grote grondaankopen van de families van der Doelen en Langens aangekocht, waardoor er de komende 10 jaren voldoende bouwgrond is om ook in Geffen te kunnen blijven bouwen. Dezelfde actieve lijn hebben we als Dorpsbelangen ook doorgevoerd in Nuland en Vinkel, zodat de woningbouw in de totale gemeente Maasdonk inde komende 10 jarenis veilig gesteld. Bedrijven Ook voor de bedrijven in Maasdonk is er weer toekomst voor toekomstige uitbreiding. Bij de nieuwe Rijkswegaansluiting te Nuland komt een nieuw bedrijventerrein. Hiertoe is in december 2000 de benodigde grond van de farn van Bergen van bijna 8 ha. aangekocht, zodat ook hier met de planontwikkelingen concreet kan worden gestart. Liever hadden we daarnaast in alle drie kernen in Maasdonk, dus zowel Geflèn, Nuland als Vinkel een eigen nieuw aanvullend bedrijventerrein gehad, doch dit zat er - gelet op de door de provincie gestelde eisen - niet niet. Dus hebben we gekozen voor de next-best oplossing t.w. een nieuw aanvullend bedrijventerrein centraal bij de nieuwe rijksaansluiting te Nuland. Helaas maar het kon niet anders. Samenvattend Een jaar 2000, dat actief en goed is afgesloten, zodat we volop vooruit kunnen met onze woningbouw en bedrijven. Een gegeven waarmede we 2000 met een tevreden gevoel afsluiten. Wij wensen u allen een actief, voorspoedig, maar vooral gezond 2001 toe. Fractie Dorpsbelangen, Cees van Wanrooy, partij voorzitter, Antoon van Zandvoort, wethouder, JanMeulepas, fractievoorzitter, Henriëtte van Bergen, raadslid Albert van Schayk, raadslid.

KOPY INLEVEREN VOOR: 20 januari redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


MARIASCH □□ L Betreft: Uitnodiging Open Dag Mariaschool

AANMELDING LEERLINGEN

Aanmelding leerlingen schooljaar 2001-2002 Betreft de scholen: Mariaschool Vinkel Aloysiusschool Geffen Mariaschool Geffen HoogakkerNuland De ouders/verzorgers van kinderen die tussen O1-04-1997 en 31-03-1998 geboren zijn, worden hierbij uitgenodigd om hun kinderen aan te melden voor één van de Maasdonkse basisscholen. Injanuari2001 houdende scholen een Open Dag. Begin januari ontvangen al deze ouders (indien hun kind één van de peuterspeelzalen bezoekt) een informatiebrochure over de school/scholen in Vinkel, Nuland ofGeffen. Wtj nodigen u uit om deze Open Dag te bezoeken voor een nadere kennismaking met de school.

Geachte Ouders, Verzorgers. Binnenkort gaat een kind uit uw gezin voor het eerst naar de basisschool. Omu te helpen met het kiezen van een school voor uw kind, nodigen wij u hierbij uit voor een bezoekje aan de "Open Dag" van de Mariaschool op donderdag 18 januari 2001. Ubentvanhartewelkomtussen09.00- 11.45 uur en 13.30 -15.15 uur! Tijdens de "Open Dag" willen wij u graag kennis laten maken met de werkwijze, de sfeer en onderwijsopvattingen van de MariaschooL Tijdens de "Open Dag" kunt u ook kennis maken met de ouderraad die u wil informeren over haar activiteitenprogranum. In de hal van de school is een kinderopvang geregeld zodat u zich tijdens de "Open Dag" ongestoord kunt laten informeren. Graag tot ziens op donderdag 18 januari 2001 . Team MariaschooL

Bezoek aan de open dagen:

Aloysiusschool Geffen: dinsdag 16 januari 2001, (directeur A.W.J. van Zuilen: tel. 073 5341008) Uitnodiging Open Dag

Mariaschool Geffen: donderdag 18 januari 2001, (directeur J.G.M. van Dijk: tel. 073 534 1005) Hoogakker Nuland: dinsdag 16 januari 2001, (adj. Directeur J. vanNuland: tel. 073 532 2358) Mariascbool Vinkel: donderdag 18 januari 2001, (directeur G. v. d. Hombergh: tel. 073 534 1166) Mochten er ouders zijn die onverhoopt geen informatiebrochure van de school ontvangen, dan kunnen zij daarvoor bij de betreffende school terecht. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de directie van de scholen. Aanmelding schooljaar 2001-2002

De voorkeursformulieren voor aanmelding op één van de Geffense basisscholen kunnen t/m 1 februari2001 ingeleverd worden bij de basisscholen in Geffen.

Beste Ouders/Verzorgers Op dinsdag 16 januari 2001 is de jaarlijkse Open Dag van onze scbool. Wij bieden u op deze dag de gelegenheid kennis te komen maken met de Aloysius-school. Het is een unieke kans voor u en uw kind om alvast eens een gedeelte van een gewone schooldag op onze school mee te maken. Onze jaarlijkse Open Dag is ook voor ouders die al kinderen op onze school hebben en voor andere belangstellenden. Om een en ander in goede banen te leiden en u zo goed en volledig mogelijk te informeren, verwachten wij de ouders van nieuw aan te meldenkleuters in de voormiddag op school. Zij ontvangen via de peuterspeelzaal een aparte uitnodiging. De ouders met reeds kinderen op de Aloysiusscliool en andere belangstellenden zijn 's middags hartelijk welkom. Tot ziens op dinsdag 16 januari 2001. TeamAloysiusschool.

Aanmelding op de Mariaschool in Vmkel ofde Hoogakker in Nuland kan tijdens het bezoek aan de Open Dag of zo

spoedig mogelijk daarna. 17


In maart willen wij deze tentoonstelling beweken, de pre-

~

ij •1

t '·

cieze datum wordt nog bekendgemaakt. Bent u nog geen lid, maar heeft u wel belangstelling, dan bent ook u van harte welkom. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs fL 5.- .

. . .::.;;:;;;::::,::.::.:,:...

t

Beste dorpsgenoten, De laatste raadsvergadering van 2000 was er eentje om nooit te vergeten Er werden wwaar besluiten genomen!!! Vooral op het gebied van ruimtelijke zaken. Ten eerste werd Langens aan de Papendijk aangekocht; daarmee is de woningbouw in Geffen voor de komende tien jaar veiliggesteld én kan er snel een brandweerkazerne gebouwd worden. Op de tweede plaats werd besloten diverse spoorwegovergangen definitiefte sluiten. Wat ons erg veel deugd deed, waren de politieke signalen van de fractie Dorpsbelangen en het CDA Die vinden nu ook dat het college moet komen met traceerbare planningen. Iets waar de VPM al jaren op hamert. Zo zie je maar weer; je bent nooit te oud omte leren!

Zondag 17 december jl. vonden in Ammerzoden de kringkampioenschappen dressuur plaats. Drie leden van onze vereniging waren via voorselecties voor deze wedstrijd geselecteerd. Zij behaalden in een sterk deelnemersveld de volgende goede resuhaten: Klasse L 7e Barbara van Wanrooij met Nindor Klasse Ml 3e Lisette Mulders met Hastrona Klasse M2 2e Maudy Hoevenaars met Mevita Maudy heeft zich geplaatst voor de provinciale kampioenschappen op 14 januari as. Lisette is reserve voor deze wedstrijd. ·

Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, tel. 532 4628.

DANKBETUIGING

e

Hiermede wil ik iedereen bedanken voor het medeleven bij het overlijden van mijn man

e

Cees Gloudemans

6 f f

n lunstkrlnt Op dinsdag 30 januari a.s. zal er om 20.00 uur in de kleine zaal van de Gouden Leeuw een lezing gegeven worden door Marie Christine Walraven, kunsthistorica, over het leven en werk van de Franse beeldhouwster CAMILLE CLAUDEL (1864-1943). Deze kunstenares werd vooral bekend als leerlinge, colJega en minnares van Rodin. Integenstelling tot Rodin, hakte en polijstte zij al haar beelden zelf. Hoewel haar werk duidelijk verwantschap toont met dat van Rodin is het emotioneler van karakter. Deze lezing laat u kennismaken met het werk van Claude~ baar relatie met Rodin enhet kunstklimaat inParijs in die jaren

In het Singer Museum in Laren is van 20 januari tot en met 22 aprilde overzichtstentoonstelling te zien: "Camille Claudel uit de schaduw van Rodin". 18

In het bijzonder dank aan dokter Smit, Pastoor Scheepers en fanfare W.I.K. Annelies Gloudemans, Hanegraaf

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

'

BERGHEMSEWEG 153A

ERNIS ~-s-c-h-il_d_e-,svoor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

•••

(0412) 64 37 08


WIE WAT WANNEER JANUARI 18 Oud papier ophalen 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 2) 20 Buurtver. De Molenhoek, bowlen 26 Oud papier ophalen FEBRUARI 08 Sint-Jorisgilde, 2e algemene ledenvergadering 09 Recht vur zunne Roap 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 3) 10 Recht vur zunne Roap 12 19.30-21.30 u. Liturgiecurcus par. centrum 12 K.V.O., beauty avond 12 K.V.O. vrouwengelovenensamenleving 15 Oud papier ophalen 16 Recht vur zunne Roap 17 Recht vur zunne Roap 19 19.30-21.30u. Liturgiecurcus par. centrum 19 K.V.O. vrouwengelovenensamenleving 23 Oud papier ophalen 23 t/m28 Carnaval 25 Carnavals optocht 26 t/m 2 maart Voorjaarsvakantie MAART 03 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) 08 Sint-Jorisgilde, 16e gildeavond 08 K.V.O., uitwisseling met Berghem 15 Oud papier ophalen 17 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 19 K. V.O., cultureleavond 20 Begin van de Lente 24 Buurtver. DeMolenhoek,jaarfeest 25 Begin zomertijd 30 Oud papier ophalen 31 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) APRIL 03 K. V.O., volksdansfestijn 05 K.V.O. samenmetK.V.B. lezing"Zon", winden water 12 Sint-Jorisgilde, 17e gildeavond 13 Goedevrijdag 15 Eerste Paasdag 16 Tweede Paasdag 19 Oud papier ophalen 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 22 Sint-Jorisgilde, Sint Jorisdag 23 K.V.O., Jeanne d' Are viering 27 Oud papier ophalen 3 0 Koninginnedag 30 t/m4 meiMeivakantie

MEI 04 Dodenherdenking 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 05 Bevrijdingsdag 06 AloysiusschooL Eerste communie 10 Sint-Jorisgilde, 18e gildeavond 13 Moederdag 13 MariaschooL Eerste communie 14 Peuterspeelzaal De Paddestoel, inschrijving peuters 17 Oud papier ophalen 25 Oud papier ophalen 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) JUNI 01 Vonn~l 04 Sint-Jorisgilde, burgerkoningschieten 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 14 Sint-Jorisgilde, 19e gildeavond 17 J.B.C. Geffen, Open Jeu de Boules tournooi 21 Oud papier ophalen 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 29 Oud papier ophalen

JULI in juli wordt er geen oud papier opgehaald ivm vakantie 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 12 Sint-Jorisgilde, 20e gildeavond

AUGUSTUS 09 Sint-Jorisgilde, 21e gildeavond 12 Sint-Jorisgilde, koningschieten met teeravond 16 Oud papier ophalen (3 kraakwagens ivm vakantie) 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 18 Sint-Jorisgilde, koningsmis 3 1 Oud papier ophalen (3 kraakwagens ivm vakantie) SEPTEMBER 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr.14) 20 Oud papier ophalen JONG GEZIN ZOEKT HULP IN DE HUISHOUDING VOOR ONGEVEER

5 UUR IN DE WEEK.

WERKDAG(EN) EN TIJDEN ZIJN TER BESPREKING. HEEFT U INTERESSE? BEL â–Ą NS DAN.

FAM, BRAAKHUIS, DORPSTRAAT 3

53B6 AK GEF"F"EN, TEL, (073) 532 S 1 1 4

19


PERSBERICHT Onderwerp: Fusie GGD Brabant-Noordoost, GGD Regio 's-Hertogenbosch en GGD Midden-Brabant. Per 1 januari 2001 fuseren de GGD Regio 's-Hertogenbosch, de GGD Brabant-Noordoost en de GGD Midden-Brabant. De nieuwe naam luidt dan de GGD Hart voor Brabant. Het werkgebied zal bestaan uit 30 gemeenten met in totaal bijna 975. 000 inwoners. Daarmee behoort de GGD Hart voor Brabant in omvang tot de drie grootste GGD'.s' van Nederland.

Regio's-Hertogenbosch ende GGD Brabant-Noordoost als één gezamenlijke organisatie verder zou gaan. Voordelen fusie

De voordelen van de fusie zijn inhoudelijk en financieel van aard. De GGD Hart voor Brabant is minder kwetsbaar, biedt meer continui'teit, en dus meer zekerheid. Er ontstaat een grotere flexibiliteit in de dienstverlening en er zijn meer mogelijkheden voor innovatie en productverbetering. De drie GGD's hebben elk hun sterktes die elkaar kunnen aanvullen. Er ontstaat een betere positie op de arbeidsmarkt en er zijn meer mogelijkheden voor relatiebeheer. Toekomst

De burgers ondervindenvanzelfsprekend geen nadelige effecten van de schaalvergroting. De GGD (Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst) blijft zijn diensten dicht bij de burger aanbieden vanuit de bestaande vestigingen, steunpunten en mobiele units. GGD Hart voor Brabant bestaat per 1 januari 2001 uit drievestigingen en drie steunpunten. De vestigingenzijn gelegen in 's-Hertogenbosch, Oss en Tilburg, de steunpunten in Cuijk, Uden en Waalwijk. Het huidige aantal postadressen wordt teruggebracht tot één centraal postadres. De nieuwe organisatie staat ondér leiding van een tweekoppige directie, bestaande uit de heer J. de Goeij en de heer P. van der Velpen. Er zijn in totaal ongeveer 475 personen werkzaam. Daarnaast zijn ruim 80 medewerkers werkzaam voor de Stichting Medische Opvang Asielzoekers. Deze stichting maakt sinds het begin van 2000 deel uit van de GGD.

De GGD Hart voor Brabant kan na de fusie van l januari 2001 optimaal voldoen aan de door de gemeenten, burgers en professionals gestelde kwaliteitseisen Als startsein van de fusie organiseert de unit Communicatie een feestelijke middag voor alle medewerkers van de nieuwe GGD. Vanafdan wordt er officieel gewerkt als één organisatie; de GGD Hart voor Brabant, met een eigentijds, menselijk karakter, die voor iedereen toegankelijk is en waar men op deskundig en professioneel advies kan rekenen.

TORENKLANKEN 2001 Nr. 1 2

3 Inhoudelijke overwegingen De GGD heeft als taak het bevorderen en bewaken van de

gezondheid van de samenleving. Zij werkt in opdracht van de gemeenten, die het gezondheidsbeleid in de regio opstellen. De GGD doet dit door middel van preventie en acute zorg, in samenwerking met andere zorgketens. De GGD moet aan een aantal kwaliteitseisen voldoen wil zij het gezondheidsbeleid van de gemeenten op eenjuiste manier uitvoeren. Zij moet 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar zijn voor acute zaken, snel en flexibel kunnen optreden en kunnen samenwerken met andere zorginstanties. Daarnaast moet de GGD haar producten aanbieden tegen een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Eisen op het gebied van informatie en communicatietechnologie vragen grote investeringen, die de afzonderlijke diensten moeilijk kunnen financieren zonder kostenstijging voor de gemeenten. Voor de afzonderlijke GGD's is het dus steeds moeilijker om aan deze kwaliteitseisen te voldoeIL Daarvoor is schaalvergroting noodzakelijk. De conclusie is dat de kwaliteitseisen zoals die gesteld worden door de gemeenten, de klanten en de professionals op de meest efficiënte manier te realiseren zijn, wanneer de GGD Midden-Brabant, de GGD 20

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

Kopyvoor 06januari 20januari 3 weken 10 februari 3weken 03 maart 17 maart 31 maart 3 weken 21 april 05mei 3 weken 26mei 09juni 23juni 07juli vakantie 18augustus 3 weken 08 september 22 september 06oktober 20oktober 3 weken l0november 24november 08december

Verschijnt 17januari 3ljanuari 21 februari 14maart 28maart 11 april 02mei 16mei 06juni 20juni 04juli 18juli 29augustus 19 september 03 oktober 17 oktober 31 oktober 21 november 05 december 19december


WETENSWAARDIGHEDEN

Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen per 2001

W AARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.:5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk ''Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. V isschers Tel. : 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel.: 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 20-21 jan. Geffen 27-28 jan. Vinkel In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts ' s-morgens te bellen of te raadplegen. Vakanties: Dokter Peeters: 22 t/rn 26 januari In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte z.al echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A.Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open. N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden).

Dhr. Berkelaar

Dhr. Smit

Mw. SmitNahon Afspraak.spreekuur

Maandag -ochtend

Vrij- en afspraak.spreekuur

Afspraak.spreekuur

-middag

Afspraak.spreekuur

Afspraakspreekuur

Afwezig

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afwezig

Afwezig

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

r Dinsdag -ochtend -middag

Afspraakspreekuur

Woensdag -ochtend

Afwezig

-middag

Afwezig

Donderdag -ochtend

Afspraakspreekuur

-middag

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Vrijdag -ochtend

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Afwezig

-middag

AfspraakAfwezig Afwezig spreekuur N.B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervalt het vrije spreekuren op maandag. De praktijk is dan op dinsdag- en vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag gesloten. N.B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur. Vrij inloopspreekuur is er alleen op maandagochtend. APOTHEEK: Apotheek "Maasdonk", Dorpstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur z.a. van 12.00 uur tot 13.00 uur Recepten in het weekend uitgeschreven kunnen worden aangeboden op: z.a. 12.00- 13.00 uur en 17.00 - 17.30 uur zo. 12.00 - 12.30 uur en 17.00 - 17.30 uur De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is open op: ma. t/m vr. van 17.30 - 18.00 uur

21


Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur. PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie.

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. R. v. Boxmeer, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel: 5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak. TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkarnp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. t/m vr.: 08.00 - 11.45 u. en 13.00 - 17.00 u. BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00 -19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00-19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00 - 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 03 8 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 0412 621 541 22

Longziekten: Neurologie: OogheelkW1de: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur) 0412 621 308 0412 621 551 0412621357 0412 621 331

DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef 7 maandagochtend van 09.00 - 09.30 uur woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur ZIEKENFONDSEN: # C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00- 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30- 9.00 uur. INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Openingstijden: Maandag 13.00 - 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30- 12.30 uur en 13.30- 17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur


ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. BRANDWEER: Tel.: 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en donderdag van 09.00 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 532 1123. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 16.00- 19.00 uur vrijdag 10.00 - 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412 - 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. "uitleen hulpmiddelen thuiszorg" Tb uiszorgwin kei:

Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30 - 17.30 uur en di. t/m vr. 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur. Za. 09.30 - 12.30 uur Uitleenbalie logistieke & Technische dienst tel. 0413 333 789 Voor grote uitleen-artikelen Uden, Industrielaan 1, ma t/m vr. 08.30 - 10.00 uur 15.00 - 17.00 uur BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30 - 10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30 - 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 - 15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 10.00 - 11.15 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 22694561. WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 Dorpsplein.

13.30 uur op het

BUSDIENSTEN B.B.A. LIJN 61 Van 's-Hertogenboscb naar Oss Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 7.37u - 8.37u - 9.37u -l l.37u - 13.37u - 15.37u 16.37u - 17.37u - 18.37u - 20.06u 22.06u Zaterdag: 8.37u - 10.37u - 12.37u- 14.37u - 16.37u - 17.37u 18.37u- 20.37u Zon- en Feestdagen: 10.37u - 12.37u - 14.37u- 16.37u- 18.37u- 20.37u Van Oss naar 's-Hertogenbosch Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 6.40u - 7.l0u - 7.25u - 7.40u - 8.53u - 10.23u 12.23u - 14.23u - 15.23u - 16.23u - 17.23u- 18.23u 20.53u Zaterdag: 7.23u - 9.23u - 1 l.23u - 13.23u - 15.23u - l 7.23u 19.23u - 21.23u Zon- en Feestdagen: 9.23u - 1 l.23u - 13.23u- 15.23u - l 7.23u - 19.23u Haltenlijst: Zone 6224+Zone 6234 Scbotsheuvel Geffen: Loonsestraat, Wolfdijk, Past. v. Kampstraat, Mulderstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat, Abelenstraat, Bredeweg, Broekstraat, Bergstraat. Zon- en feestdagen: Op feestdagen rijdt de BBA zondagdiensten. De feestdagen zijn: 23


2e Paasdag: maandag 15 april 2001 Hemelvaartsdag: donderdag 24 mei 2001 2e Pinksterdag: maandag 4 juni 2001 1e Kerstdag: dinsdag 25 december 2001 2e Kerstdag: woensdag 26december 2001 Vakantieperiode: Een aantal ritten wordt gedurende de schoolvakanties niet gereden. Deze ritten zijn door middel van een voetnoot in de dienstregeling aangegeven. Tijdens de volgende periodes geldt de vakantieregeling (voor interlokaal vervoer): Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 3 maart 2001 Meivakantie: 29 april t/m 5 mei 2001 Zomervakantie: 24 juni t/m 18 augustus 2001 Herfstvakantie: 14 oktober t/m20 oktober 2001 Kerstvakantie: 23 december t/m 5 januari 2002 Op de volgende dagen rijdt de BBA zaterdagdiensten: Koninginnedag maandag 30 april 2001. Kerst- en oudejaarsavond Op Kerst- en oudejaarsavond vertrekken er vanaf ongeveer 21. 00 uur geen bussen meer vanafhun vertrekpunt. Lijntaxi: Lijntaxi dient minimaal één uur voor haltevertrektijd te worden gereserveerd via tel.or. 0900-83 81 (44ct/min) Lokale bewonersraad van de gemeente Maasdonk De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang ofomgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven aan de volgende ADRESSEN: De heer H. v.d. Broek, P. v.d. Elsenstraat 9, te Geffen, tel.: 5322529. Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00-19.00uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de WM.M. te Ravenstein om dan alsnog proberen deze op te lossen. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544.

~

UIIBm• Persbericht

Cursus voor familieleden en mantelzorgers van mensen met dementie. Op verzoek van Alzheimer Nederland afd. Maasland organiseert de Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland (RIGO:M) een zevental bijeenkomsten voor familieleden en andere direct betrokkenen van dementerenden over omgaan met dementerenden. De bedoeling van deze bijeenkomsten is om infonnatie te geven over dementie aan mensen die direct betrokken zijn bij een dementerende, deze met elkaar in contact te brengen, ervaringen uit te wisselen en elkaar ondersteuning te kunnen geven. Langs die weg bieden zich ook manieren om te kunnen omgaan met een familielid dat lijdt aan deze ziekte. De begeleiding gebeurt door ervaren mensen. De contactgroep bestaat uit ongeveer 10 personen en wordt genoemd Lotgenotencontactgroep. "Omgaan met dementerenden". Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: - Wat is dementie, wat zijn de oorzaken, wat de symptomen? - Hoe gaje ermee om? - Hoe·verwerk je je verdriet? - Hoe zie je de toekomst? Plaats Anton Jurgenshuis te Oss Start Februari 2001 Tijd Dinsdag 19.30 - 21.30 uur Lengte 7 bijeenkomsten Kosten Gratis Voorinformatie en aanmelden: RIGOM, tel (0412) 633043.

T.V.DEVLIJMD25JAAR Graag willen wij vanafdeze plaats iedereen bedanken voor de belangstelling in welke vorm dan ook tijdens ons jubileum. Het bestuur.

VASTE ADVERTEERDERS:

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding tel. 073 - 5320744

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen 24

fax 073 - 5320745 06 - 23438623

Uw advertentie voor het jaar 2001 is in deze Torenklanken opgenomen. Wtlt u eventuele fouten (telefoon- faxnummers oftekstfouten) doorgeven aan Tinie v. Wanrooij, Tel. 532 2243.


DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques , pincode en c hipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke len ing * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakant ie? * mix -krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen *deposito's/ vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * co mbinati ehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * div idendfondsen * mi x-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lij fre nte * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze ope11i11gstijde11: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vriidag ::.aterdag

Dorpsplein 13 Geffen

t:i'

(073) 532 32 64

09.00- / 2. / 5en / 3. / 5 - 17.30uur 09.00- 12.15 en 13.15 - 19.00 uur J0. 00 - 13. 00 uur en voorts op afspmak

PA Makelaardij Assurantiën L l:.S E E R D

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw famili e- verenigings en handelsdrukwerk . Famil,edrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgoof van iuiste datum bii geboortekoorties . drukkosten gratis . G ratis felicitatiepakket bq geboortekoo rt ies. Ook voor copieerserv,ce kunt u bii ons terecht.

or. ,de man

gen trlsch) ária Galland • Mary Cohr • Gli Amati

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Hees terseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel 1073) 5322684 -fox: 1073) 5324795 e-mail: drukkerii 'wihobo.nl internet www wihobo .nl

I N:

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

//91 Vakmanst\\i\

@

Voor erkend Stukadoors- en Afbouwwerk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v. Wij kunnen voor U verzorgen

* Spuiten van plafonds en wanden. * Traditioneel stucadoorswerk, * Aanbrengen van sierpleisters


v¡ ,-

a

d

i

o

Vl DERACKEN

V

PROGRAMMERING

Maandag 18.00- J9.00 u. Schijven die blijven, verzoekprogramma. 19.00-20.00 u.Record Hop Machine, gevarieerd muziekprogramma 20.00-21.00 u. Remember the Good times, top-40 uit het verleden. 21.00-22.00u.Alle 13 goed,prograrnmamettop 100 muziek. Dinsdag 18. 00-19. 00 u. Schijven die blijven, verzoekprogramma Wanneer er op dinsdag een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, dan wordt om 19.00 u. een voorbeschouwing en vanaf19.30 u. de raadsvergadering uitgezonden. 19.00-20.00 u. Vladeracken Culturee4 over kunst, cultuur en recreatie. 20.00-22.00 u.De Schijnwerper, elke week een interview met een interessante Maasdonker. 22.00-23.00 u. Klanken uit verleden tijd, muziek uit grootmoederstijd. Woensdag 18.00-19.00 u. HOT Radio, met de nieuwste muziek en het laatste nieuws uit de showbizz. 19.00-21.00 u.DoubleMike Show. 21.00-23. 00 u. Pop Cafe, Maasdonkse top-10, nieuwtjes en goede muziek. Donderdag 18.00-19. 00 u. Showtime, met de nieuwste muziek en het laatste nieuws. 19. 00-21.00 u. Roxx, Rock classics uit het heden en verleden. 21.00-22. 00 u. Airbag, met Hardrock, Heavy Meta4 RockenPop. Vrijdag 18.00-19.00 u. Vladeracken Weekend Wijzer, weekendtips, sportvooruitblikken. 19. 00-20. 00 u. Torengat, laat het weekend nu maar beginnen. 20 .00-21.00 u. Happy Days, muziek uit de swingende Fifties en roerige Sixties. 21. 00-24.00 u. Muziek met Audy, aandacht voor de Nederlandstalige top 50 en verzoekjes. Zaterdag 08.00-10.00 u.De Wakkere Wekker, ontbijtprogramma. l 0.00- 12.00 u. Op de Misse, fu.milieprogramma met veel rubrieken en vooral gezellige muziek. 12. 00-13.00 u. Vladerackenlnfonnatie( middageditie met agenda, regionaa4 lokaal en parochie nieuws 26

13. 00-15. 00 u. De Middagstond, met veel muziek, popen shownieuws. 15. 00-17. 00 u. FocusHit Radio; goede wijn behoeft geen krans, veel muziek en bijzondere rĂťeuwsfeitjes. 17.00-18.00 u. De Muziekzolder, de mooiste muziek uit het verleden. 18. 00-19. 00 u. Vladeracken Informatief: Maasdonkse actualiteiten, achtergronden en politiek. 19.00-20.00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 20.00-22.00 u. Goud en oud op verzoek, twee uur Nederlandstalige muziek met o.a. de oude dans. Zondag 09.00-10. 00 u. Muziek van A tot Z, speciaal aandacht voor lichte en klassieke muziek. l O.00-12. 00 u. De Schijnwerper, herhaling van dinsdag, interview met een interessante Maasdonker. 12. 00~ 13.00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 13.00-14.00 u. Caraflax, een programma voor en door verstandelijk gehandicapten. 14. 00-18.00 u. Regio Sport, een gezamenlijk sport programma van radio Frequent (Bernheze) en Radio Vladeracken. 18. 00-19. 00 u. Vladeracken Infonnatief, herhaling van uitzending van zaterdag 12.00 - 13.00 u. 19. 00-20. 00 u. Vladeracken Infonnatie( herhaling van uitzending van zaterdag 18.00 - 19.00 u. 20.00-21 .00 u. Country Roads, het Country programma van Vladeracken, met muziek en veel informatie. De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn 7 dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87 .5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51 Op het moment dat Radio Vladeracken zelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentie-adressen redactie:

Redactie Informatief Studio Vladeracken Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen

Redactie Informatief p/aRien Bosch Kerkstraat 6 5391 AA Nuland overige correspondentie:

Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a 5382 JC Vinkel

Stichting. Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vinkel Raadhuisstraat 1 5386BE Geffen

Telefoonradio-studio: (073) 532 53 66, redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? DeltaLoyd

lnterpolis

Nationale Nederlanden

Amev'

RVS

Centraal Beheer Aegon

In Neàerlariäkunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. -Als onafhankelrjk aàvîseur kunnen wij kiezen uit bijnaafiêàutoverze:l<enngeR, , • ,., ~ , • " , ,-,.,1• , Welke voor u de beste-en v00rdeligste is vertellen wii u gra . · , · Kloosterstraat 44, 53&6AîGeffèn "?'

Tel 073 ~532 55 lO, Fax 073 ~ 532 55 60 ,

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nlMail info@nasafbouw.nl

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE KmEIN

Wij verzorgen voor u:

• * • " " •

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~ c~FÉ D~

~

~O C.,

ADMINISTRATIE

0 ~ 1:J

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen TeL (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

e

& ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: ·• verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening • verzorging van uw fiscale aangiften e startersbegeleiding e advisering en bedrijfsbegeleiding

Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085

e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


Il

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

Il

~ maninka

llloembinderij

~

* loonbedrijf en mestdistributie * zan~ en grindhandel *

aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

~ bloemen @ planten

~

~ grafwerk

~ potterie ~ teleflora

~ decoratie ~ bruid!5werk

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N .v. Soest Registeraccountant Accoun tantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

~

q,ijl

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

AUTOMATISERING

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http://www .levix.nl e-mail: info@levix.nl

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

f

_At

Hanegroof B.V. Geffen

PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel.(073)5322001 Fax (07 3) 532 50 68

Software

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

ffl

www.maasdonk.net Hardware

.Onderhoud en Verkoop Bouwmochlnes

HAGEKO GEFFEN

www.levix.nl

Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

~1

STALEN KOZI J NEN OP MAAT ~ ,, , 1

Internet Abonnementen (particulier/bedrijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00