Torenklanken 2000 - nr 07

Page 1

38e jaargang I nummer 7

1

april 2000

n n sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk. oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Aabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAASWENS Een teken van nieuw leven. Een van de dingen die voor ons bij Pasen horen zijn eieren. Hard ofzacht gekookt, gekleurd ofzelfs kunstig beschilderd, van chocolade ofsuikergoed gehuld in zilverpapier en versierd met kunstbloemen en geplaatst in mandjes: in alle variaties komen we de paaseieren tegen.

In het klooster van de Russische zusters in Jerusalem bestaat een afbeelding bij een van de altaren in hun kloosterkerk waarop Maria Magdalena afgebeeld staat die de romeinse keizer een ei laat zien. Bij die afbeelding hoort de legende dat de keizer eens gelachen zou hebben om het verrijzenisgeloof van de Christenen. Met dmfzou toen Maria Magdalena naar voren getreden zijn om hem een bijna uitgebroed ei te laten zien. "Kijk naar deze steen" zei ze tegen de keizer. "Nooit zou je geloven dat uit deze dode steen nieuw leven tevoorschijn komt". Daarop brak ze voorzichtig de eierschaal en het kuiken sprong eruit: Een teken van nieuw leven. Hoe dan ook - eieren zijn in onze paasgebruiken terecht gekomen, en ze zijn voor ons een teken van nieuw leven. Voor sommige mensen - ze komen niet verder dan het paasei - is Pasen zo een gezellig lentefèest, waardoor je eens een goede reden hebt om i.p.v. de saaie witte servetjes een gezellige lichtgele op tafel te leggen. Voor Christenen- en ik mag hopen dat er nog velen in onze parochie wonen - moet dit alles echter niet meer dan een illustratie zijn. Illustratie van het feit dat Christus gestorven is, maar ook uit de dood opgestaan: teken van nieuw leven. Dat hebben de apostelen verkondigd uit eigen ervaring. Maria Magdalena - die boven genoemd wordt - was de eerste die bij het lege grafvan Christus kwam. En Paulus schrijft in het 15c hoofdstuk van zijn briefaan de KorintiÍrs: "En als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe

kunnen dan sommigen onder u beweren, dat er geen opstanding uit de doden bestaat? Als er geen opstanding uit de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. En wanneer Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloofeveneens. Dan volgt zelfs dat wij over God een vals getuigenis hebben afgelegd". Je komt wel eens mensen tegen die alles klakkeloos overnemen van wat op de televisie gezegd wordt. Vooral praatprogramma's doen het dan goed. Sonja Barend, Ivo Niehe, Janl.enferink en ga zo maar door. "Het was opt.v. dus zal het wel waar zijn" redeneren ze dan. Ik geloofhet allemaal wel Ik houd het op de apostelen en hun getuigenis waarop ons geloofgegrondvest is, dan kan ook voor mij werkelijkheid worden wat in de eerste briefvan de apostel Petrus staat: ''Hoe onuitsprekelij~ hoe hemels zal uw vreugde zijn, als gij het einddoel van uw geloof: de redding van uw ziel, bereikt''. Van harte wens ik iedereen een Zalig Pasen. Pastoor Scheepers

BISSCHOP HURKMANS

INSTALLEERT SINT-JORISGILDE SINT JORIS GILDE GEFFEN

Op tweede Paasdag zullen de leden van het Sint- Jorisgilde

Geffen ineen pontificale Gildernis (aanvang 12.00 uur) officieel worden geihstalleerd. Mgr. A.L.M. Hurk.mans, bisschop van 's-Hertogenbosch, zal samen met deken Spijkers en pastoor Scheepers deze speciale dienst leiden. Om 11.00uurverzamelenzichw'n 15 gildenophetDorpsplein en om 11.15 uur vertrekt de gilde-optocht via de Harrie Schoutenstraat, Veldstraat, Kloosterstraat naar de pastorie. Daar wordt gestopt om de celebranten op te halen.


Kleding verander- en re paratiewerk. 11

BE.NILDA

• lC

11

,\ \11'-~~IOOl'. I:', Ut: .\IATF.:-;

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk SCHOONHEIDSSALON

.t4 t/m 60 KLOOSTl•:RSTRAAT

Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

TF.I..

• Celaats- en Jichaamsbehandel ingen. • Huidanalyse • Visagie • Behandeling voor de man

~

Elzendreef 1

._.,..,

5386 G R Geffen

* * Kroon Joke en Fokko

Ook voor kinderfeestjes

G~

0~

073 - 532 .t2 98

Voor ontspanning na uw inspanning

:\ c~FÉ D~

GESPECIALISEERD

5n

5386 \Il t:F.FFE'I

~ ,-

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

• Acnébehandel'irtçen

• Nagelstyliste

l

,J i?(

• •

C

Souwen op vc- ve~rtuwen

~ ~

---

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

~. ATREE

~ ~I ~ Depositaire van: • Mary Cohr • Lanéche Cosmetics • Gli Amati • Courtin

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499'

Van Soest

F. T.W. M. M. Hanegraaf

■ ■

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN elastische kousen ERKEND DOOR ALLE

AANMETEN EN BEZORGEN AAN HUIS

ZIEKENFONDSEN

Vladerackenstraat 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619 mobiel 06 22 91 99 90

accountants

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v.

®'.::J 0

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P.DEK~EIN Tel., (073) 532 46 58

Autotel.: 06-53184263

Q

l'7:'\

~

~

Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor(073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


Vervolgens gaat de optocht verder naar de kerk, waar belangstellenden reeds hebben plaats genomen in de kerk, om de indrukwekkende intocht te kunnen meemaken. Voor het eerst na 140 jaar zullen de gildetrommen weer klinken in onze kerk! Om 12. 00 uur zal de speciale Gildemis beginnen. In deze dienst zal volgens gildetraditie het vaandel, ontworpen en vervaardigd door Ietje van Dijk (Herpen), worden onthuld en gez.egend. Vaandrig Henk Steenbergen kan trots zijn op dit prachtige vaandel Daarna zal de standerd ( eveneens !etje Van Dijk) worden onthuld en gezegend en vervo]gens door standerdruiter Piet van de Wetering worden "gevoerd". Dankomt het grote imrrent... De zegening van de gildetekenen: de hoeden en sjerpen van de gildebroeders en gildezusters en het afleggen vande eed trouw aan God, koningin envaderland. De bisschop zal vervo]gens de HoofdmanHarrie Peters installeren, waarnadezeop zijnremt deGildeheer(ImtoorScix'.epers) en reschennheer (burgemeester Netten) zal installeren Regelmatig zullen de gildetrommen worden "geroerd" en zullen de vaandels neigen. Het belooft een indrukwekkende dienst te worden, waarbij het Groot Gemengd Koor. o.l.v. Theo Prinsenvoorde kerkz.ang zal zorgen. Na de kerkdienst zal op het kerkplein een vendelgroet worden gebracht door alle aanwezige vendeliers. Hieraan zullen ook de vendeliers van het Sint-Jorisgilde, Henk van Dijk en Gerard Gerrits deelnemen. Om 14.00 uur begint een optocht door het dorp. Voorafge-

gaan door onze Fanfare WI.K. zal de optocht worden geopend door de standerdruiter die de weg zal ''vrijen". Zig-zaggend zal Piet van de Wetering zijn paard over de straat leiden, gevolgd door de drie tamboers van het SintJorisgilde Geffen, de Hoofdman, de Overheid, de vendeliers, de schutters... Daarachter zullen de gilden van Berlicum, Dinther , Erp, Heeswijk, Maren-Kessel, Nistelrode, Nuland, Oss, Rosmalen, Veghe~ Vorstenbosch, 's-Hertogenbosch en Oirschot volgen. Het wordt een indrukwekkend geheel. Om 15.00 uur zal in zaal "t Haasje" de Ere-wijn worden aangeboden door Beschermheer, J.C.M. Netten.

KONINGINNEDAG 2000 Evenementen Stichting Geffen Op zaterdag 29 april wordt in het hele land de verjaardag

van Koningin Beatrix gevierd. En natuurlijk ook in Geffen. Op het Dorpsplein zullen vanaf 's ochtends half elf tot 's middags drie uur weer tal van activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd tot ongeveer 13 jaar.

Maar ook alle andere Geffenaren nodigen wij van harte uit om naar het Dorpsplein te komen. Na afloop van de kinderfietsoptocht zalBurgemeester Netten een toespraak houden, het Wllhehnus o.l.v. Theo Prinssen zal uit volle borst meegezongen kunnen worden en ons aller WIK :zal weer een fraai Koninginnedagconcert geven. CafĂŠ Govers zal zorgen voor een gezellig terras en dat de koffie klaar is en het bier koud staat. En. ..we krijgenin Geffen hoog bezoek Alle kinderen van de peuterspee~ het basisonderwijs en het speciaal onderwijs hebben een uitnodiging met een inschrijfformulier ontvangen. Het thema van deze dag is 'De Koningin op staatsiebezoek'. Optocht versierde fietsen

Alle kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven, moeten uiterlijk kwart voor elfop het Dorpsplein aanwezig zijn, uiteraard met hun versierde fiets, bolderwagen ofskelter. Vergeet vooral niet om je te melden bij de jury. Om 11.15 uur start de optocht met WIK voorop. De route van de optocht is als volgt: Dorpsplein-Do:rpstraatPastoor van de Kampstraat-De Karn-De RosmolenVlijmdstraat-Van Coothstraat-Molenstraat-MolenbergDorpsplein. Voor de kinderen is het altijd leuk, als er veel publiek is. Dus kom allemaal kijken! Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats op het Dorpsplein. Ontvangst gedecoreerden

Het gemeentebestuur zal traditiegetrouw weer de gedecoreerden uit Maasdonk in het gemeentehuis in Geffen ontvangen. Spelletjes

In en om de marktkramen op het Dorpsplein staan diverse spelletjes gereed voor de jeugd vanafde peuterspeelzaal tot en met groep 5 van de basisschool. Ieder kind mag alle spelletjes twee keer spelen en kan daar allemaal lekkere traktaties mee verdienen. Dit jaar is er een extra verrassing. Sportieve activiteiten

Voor alle kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool hebben we een aantal sportieve activiteiten, waaraankinderen, die zichopgegeven hebben, individueel kunnen dee1nemen. Dezekinderenwordenom 13.00utn-bijdelnfu..kraamverwacht. Om Geffen er nog feestelijker uit te laten zien, vragen wij alle Ge:ffenaren om zaterdag 29 april DE VLAG UIT TE HANGEN. En laten we hopen, dat het oranjezonnetje weer present zal zijn. Dan wordt het vast en zeker weer een gezellige koninginnedag in ons dorp. Hartelijke groeten van de Evenementen Stichting Geffen. 3


Han eg raaf B.V. Geffen

Tonny Jansen

Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

Rijwielen - Gazelle - Locomotief

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 1O 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

- Veivoer voor ziekenfondsen - Ve ivoer per busje

- Benzines - Diesel

@ maninka

:Bloembind~

~ bloemen

~

~ planten @ grafwerk @ potterie

@ teleflora ~ decoratie ~ bruidswerk

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

~ •

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

UITVAARTVERZORGING

{jW haJ

VAN LITH B.V.

Tankstation

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

~

Wij verzorgen voor u

Taxi

f/(J(JI(;

koJoldïJt!

0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3

VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL .: 073-5324233

-

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen - Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

.. Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55

....... . .. ···ra· . . .. . . . .

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel.: 0412-631999

. .

DE ■

'

:

HYPOTHEEK SHOP ■

~... Te> C> ....;E"E ~C>IIRt.e:5 reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogelijkheid tot service kontrakten t.b. v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • ionge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZDA • volautomatische carwash en hobby-wash

... W-

A

u

1

o/

-a'l

El ~

1

J

F

HU/R k E ~ S '1/

_.....

~

L

Akkerstraat 34 5391 BB tel. 073 - 5322911 (fax 07 STEEDS TOT U


A.

1

~

ROND DE DORPSPOMP

De stamtafel was blij met de vele goede reacties op ''De Pomp" van stamtafel 115. ''De toekormt van Maasdonk in perspectief en samenhang met regio en provincie." Het herlezen waard!! Ook de moderne corrnnunicatie werd aangetipt en het goede voorbeeld van ''Geffes Volk" werd geprezen. Onze toneelclub heeft al een homepage op het internet en heet: ''www. geffes volk.homepage.can." Maar hopen dat het nu klopt. Pasen 2000 nadert. De Pastoor is aan het oefenen om alle liturgische en symbolische handelingen goed uitte beelden en uit te voeren. Hij lreft het rele priesterkoor voor zich en zijn assistenten opgeeist. Het Gemengd Koor voldoet maar al te graag aanzijn wens om vanafde z.angzolder de diensten te begeleiden en mee in te vullen. De Goede Geest daah dan vanzelfreerin de kerk. We willende GOEDE WEEK graag evalueren in het bijzonder de plechtige viering. We zijn benieuwd welke beloften de hoofdmannen en gildeleden moeten doen. Wtj kunnen hen daar straks op aanspreken. Ook zullen er diverse gilden uit de omgeving aanwezig zijn. Eris een optocht van Gilden van en naar het Dorpsplein. Het Vaandel krijgt bijzondere aandacht. Wtj feliciteren alle initiatiefnemers en harde werk(st)ers, die erin geslaagd zijn het Sint-Joris-Gilde te doen herleven. Wtj hopen op een mooie zonnige dag dan zullen we ervaren hoe weldadig het gilde is voor Geffen. Op zaterdag 29 april a.s. , alweer feest KONINGINNEDAG!! Onderhetmotto: WtjhoudendeMONARCHIEin ERE! !! Er wordt al weer hard gewerkt aan de voorbereidingen. De Optocht, de AUBADE, het Concert door WJ.K., de aandacht voor de gedecodeerden, de kinderspelen enz. Dan kunnen we op 30 april onze eigen zondag vieren; het wordt een bijzondere Stamtafel. Ook de Dodenherdenking op 4 mei krijgt weer aandacht en een goede invulling. Jammer, dat 5 mei, de bevrijdingsdag nog niet op de feestagenda staat. 5 Jaar geleden is dat op initiatief van de Stamtafel nog gevierd met een bijzondere H. Mis en een bijeenkomst in het Oude Klooster met liederen uit de bevrijdingstijd met een historische voordracht van herinneringen aan oorlog en bevrijding van Geffen en een expositie van heemkundewerkgroep "Vladerack". Wie is nu aan de beurt? We denken aan de Evenementen Stichting Geffen, heemkundewerkgroep "Vladerack", het Sint Joris Gilde. De Dorpsraad, en de Stichting Muziekkiosk Geffen. Voor de meesten is 5 mei in elk geval een VRIJE DAG. Het is van grote waarde, dat wij herdenken en vieren. Wij dragen een boodschap uit. Wtj zijn dat verplicht aan alle getroffen Geffenaren, aan het gevecht om te overleven en aan onze bevrijders. Dan zullen wij ook meer waarde hechten aan onze VRIJHEID en onze WELVAART. Het schept kracht,

vuur en hoop voor de toekomst. De Stichting Muziekkiosk Geffen laat een oproep uitgaan vertegenwoordigers van culturele verenigingen, clubs, tot optredens op de Kiosk. Er is een doorlopende vergunning van de gemeente voor alle optredens. De hele zomertijd moet de kiosk in gebruik zijn, anders wordt het een bla-bla-ding. Houd er debatten, repetities, uitvoeringen, nodig daarbij aanverwante verenigingen en clubs uit, werk samen dan zijn er toch veel mogelijkheden. Er wordt door de stichting z.org gedragen voor horecaactiviteiten en een geluidsinstallatie. De stamtafel zegt bij deze toe, de kiosk op 25 juni te gebruiken voor een openbare 'ZITTING' omlijst met muziek. De Stichting kan zich ook direct wenden tot verenigingen, clubs, die van de KIOSK gebruik kunnen maken en dan rest alleen de vraag, wanneer mogen we de KIOSK beschikooar stellen. Dan komt er vanzelfeen z.omerprogramma. We noemen: De Vlijt, W.I.K., De Bandola's, Clair, De Koren, de Pompzwengels, Geffes Volk, 't Gu Vals, De Gebroeders, Effe noar Geffe, Raopcomite, muziekschool Maasdonk, de Geffense Bruidsparen, de K.V.O. en de K.P.J. De Stichting moet zelf ook uitnodigen en invulling geven aan het zomer-kiosk-programma: b.v. een Brabantse avond, een liederenavond, een dansavond, elke maand een harmonie of fanfare, die komen graag!! Wij hopen dat de Geffense gremia (colleges, gewettige vertegenwoordigers van clubs, verenigingen en stiGhtingen) snel positiefzullen reageren. Wtj houden "De Vinger aan de Pols". Aandacht voor de monumenten in Geffen. We hebben veel beschermde monumenten, waaronder 4 rijksmonumenten. De Kerk, de twee molens en het Joodse Kerkhof Dan nog plaatselijke monumenten, die worden voorgedragen: De Pastorie en het Brouwershuis. Verder beschermde monumenten: Veel oude panden in het dorp, boerderijen, grafinonumenten, kerk.bezit. De gemeente Maasdonk reeft nog steeds geen beedigde. commis.5ie van raadsleden en deskundigen om die lijst te wettigen en daarmee te beschermen, te behoeden en bewaren. Een van die panden is de ''ELECTRISCHE BROOD-KOEK enKLEINGOEDBAKKERir' waarin nu Opticien STEFAN is gevestigd. Dit pand dient met naam en toenaam bewaard te blijven. We hopen dat Stefan zijn potje verfterugbrengt. We houden het op een plaagstootje ofl april grap. We roepen op tot respect voor de historie "Wie bewaart, wat hij heeft, is waard dat hij leeft". Het jammerlijke ongeluk bij de spooroverweg aan de Loonsestraat had voorkomen kunnen worden. Bezwaarmakers moeten dat mee laten wegen. Nu ligt de overweg dicht. Het ongemak valt mee. Helaas wordt alles weer hersteld. F 2000.000,- over DE BALK. Want over enkele maanden wordt het besluit tot sluiting definitief. Bureaucratie ofteveel regelgeving, onmacht van de democratie; het is niet te vatten. Stom, Stom, Stom!!! C-1000 wil weg op de Hoek, Dorpstraat, Runrot. Het is duidelijk in het belang van de verkeersveiligheid . C 1000 wil voor vijfjaar uitwijken naar de ruimten van de fa. Thijssen 5


aan de Leiweg. De SUPER voelt zich terecht bedreigd. Ja de SUPER moet ook maar naar de Thijssenlokatie, dan krijgen we een mooie SUPER- C 1000. Twee concurrenten naast elkaar, dat zou een weldaad zijn voor Geffen. Mogelijk kunnen we dan de huidige SUPERde BOER aankopen en inrichten als DORPSHUIS. Is er sprake van oneerlijke concurrentie, wordt zo het dorp leeggezogen? Dat zijn vragen? Er moet echter dringend een oplossing komen voor de onverantwoorde toestand rond de huidige C 1000. Het zou toch mooi zijn, als die lelijke Thijssenschuren plat gingen. "Nood breekt wet" zeggen wij dit keer. Super De Boer moet de concurrentie aandurven. In het Dorp zit je goed. Punt uit. Er zal nog wel over gepraat worden. Wtj gaan de eerste asperges proeven. Rien en Jo roemen de kwaliteit. Tot 24 juni mogen we van dit Geffense Goud profiteren. Van stamtafel 116. Volgende stamtafel 30 april van 11.00 - 12.30 uur in café GOVERS. Ooku bent welkom.

JEUGDNOOITGEDACHTNAARPSV Bij de prijsuitreiking in de kantine van de sporthal de Geer, kregen we te horen dat Marinus weer 'n wedstrijd had geregeld om daar te mogen komen kijken. Voor iedereen was dat weer een complete verrassing. Ook had Marinus 4 sponsors voor de bus, en wel Mark Jonkers - Peter Schuurmans - Simone v. Zandvoort kinderkleding - Rien v. Erp kinderkleding- Harold de Haas transport. Ook mocht onze hoofdsponsor van de shirtjes Rob Ardon (fam. Adriaansen) mee. Marinus bedankte deze sponsors voor 't geld, en zei dat nu de sponsors ook mee mochten. Toen hoorde ik in de wandelgangen zeggen, hoe krijgt Marinus dat toch allemaal voor mekaar. Om met 90 personen naar PSV te gaan. Zou ons kind dat wel kunnen, is dat niet te lang. Ik zei nog tegen die ouders, dat kun je gerust, re zijn in goede handen. En nu 18 maart was het zo ver, de dag van PSV. 's Morgens op het sportpark moest iedereen horen van de kinderen wij gaan vanavond naar PSV kijken, Leuk hè ! 's Avonds om 17.15 uur waren ze allemaal op de parkeerplaats, een jongetje rei nog, ik zie Marinus en Marianne niet, gaat het wel door. En toen hij Marinus zag was hij echt blij. Ik keek bij Marinus in z'n bus, het leek wel 'n snoepwinkel. De 2 bussen van de Koning waren ook mooi op tijd. Marianne ging met de lijst naar de grote bus, en riep alle namen afen iedereen kreeg 'n oranje pet. Dere petten waren geschonken door Rien v. Erp. Rien bedankt. Marinus stond bij de kleine bus, en riep ook alle namen afdat waren de F 5, 6, 7, deze kregen ook allemaal 'n pet. Toen de kinderen in de bus zaten, werd de sinas en de snoep in de bus gedaan. Als laatste stapte Marinus in de bus, en de ouders zwaaide en riepen, daar gaan ze. Daar aangekomen bij het stadion werden we begeleid naar de ingang met 'n motor6

politie. De bus mocht even stoppen om de fans uit te laten stappen. De leiders hadden de kaartjes al van Marinus gekregen. Zo stonden we dan met 90 personen voor de ingang van 't stadion. Veel mensen die daar stonden moesten lachen, en ik hoorde reggen dat is 'n goed idee, w kun je re wel herkennen. Ook de leiders waren goed herkenbaar in de Nooit-Gedacht jassen. Het stadion was nog leeg, maar na± 15 minuten was de helft al gevuld, en rond 19.00 uur was 't hele stadion vol uitverkocht (27.500). Inde eerste helft werdhet2-0voor PSV. Na de rust werd er nog 4x gescoord. Dere pupillen hebben heel veel gezien en gehoord, hoe de wave ging, maar ook de polonaise iedereen was door het dolle heen. De kinderen hebben hier echt van genoten, de sponsors waren ook tevreden. Rob ( de kapper) rei tegen Marinus, ik ben nog nooit naar 'n stadion geweest maar als je dit ziet dan is voetoollen toch iets moois, ik heb~ geweldig gevonden De kinderenhebbenzich geweldig gedragen, re hebben echt zitten te genieten. Er hebben nog verschillende kinderen Ruud 'n hand gegeven. Toen de wedstrijd afgelopen was moesten we nog even blijven zitten, tot dat bijna alle bezoekers weg waren. En dan konden wij rustig naar beneden gaan, nu nog even plassen. en de bus in Die stond± 15 meter van de ingang af. Alles was heel goed geregeld. Op de terug weg kregen we weer drinken, iedereen was heel stil, maar slapen nee hoor. In Geflènop het sportpark aangekomen werden de kinderen verdeeld door de leiders wie en wie re naar huis bracht, Marinus maakte de klep van z'n bus weer open en wat kregen we, weer chips voor naar huis. Ik denk dat (veel) alle ouders veel hebben moeten aanhoren, wat re toch allemaal hebben gezien, ik wil dit nog reggen, het was een hartstikke leuke avond, geweldig, alles was goed georganiseerd. Marinus bedankt - bedankt. 'n Ouder. PS. Als er mensen zijn die thuis ofbij de families nog wedstrijd bekers hebben, en die ze willen opruimen. Dan kunt u re bij Marinus v. Dinther, Thijmstraat 4 inleveren. Ofals u belt komt Marinus re zelfophalen tel. 532 1877. Marinus hergebruikt ze weer voor de F jeugd van NooitGedacht, voor de kleinste voetballertjes. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel 073 - 5320744 fax 073 - 5320745

06 - 23438623


ISO 9001 gecertificeerd â– SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht

Il STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

Il Voor uitgebreide informatie kunt u ook kijken op onze internetsite: www.merlijn-groep.nl

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail merlijnadv@tip.nl www.merlijn-groep.nl

7


EFKES BUURTE MÈ ... Wilma en Harry van Lee

"Ot en Sien zijn volwassen geworden...Het is niet meer het leuke kinderkledingwinkeltje van weleer. Ot en Sien staat voor veel meer dan de naam doet vermoeden. Zij heeft inmiddels in Oss een grote broer en zus en dat betekent professionele bedrijfsvoering. Bij dit soort ontwikkelingen en bovendien de start van een nieuw millennium hoort een nieuwe naam: NENAS ! De betekenis van dit Catalaanse woord is te vertalen naar meisjes, kinderen en vrouwen. Heel toepasselijk voor het product dat wc verkopen, maar ook omdat we inmiddels een team van veertien vrouwen hebben die het totaal runnen. Doorzettingsvermogen en liefde voor het vak kunnen succes en geluk voortbrengen. Deze wijsheid heb ik meegekregen van mijn ouders en daar wil graag op toasten... !" Deze woorden sprak Anneke van Lee bij de opening van de vernieuwde damesmodezaak aan de Dorpstraat, die tevens haar zilveren jubileum vierde. Burgemeester Netten, die de officiële opening verrichtte noemde het een aanwinst voor Maasdonk en omgeving, pastoor Scheepers sprak er Gods zegen over uit en de voorzitter van W.I.K. vond in de boeken dat NENAS vanuit het Grieks betekende: 'meisje aan het spinnewiel'! Ik praat met Wilma en Harry over 25 jaar Ot en Sien. Het begin werd gemaakt toen het winkelpandje van drogisterij "Tina" vrij kwam. Wilma was vaak creatief bezig met het maken van kleding voor haar eigen kinderen. Een boetiekje met kinderkleding leek haar erg leuk en zodoende werd het pandje gehuurd. Wilma 's oudste zus Jans kwam als verkoopster in de winkel terwijl Wilma de inkoop verzorgde en daarnaast nog meehielp in de Doe 't Zelf zaak van Harry. Op een gegeven moment werd de Doe 't Zelf zaak verbouwd en dat was een gelegenheid voor een extra aanbouw, zodat Ot en Sien aan huis kwam. Een groot voordeel was dat Harry zelf de interieurbouw voor zijn rekening kon nemen. "We begonnen eenvoudig en hadden diverse jaren nodig voor groei en opbouw" vertelt Wilma. Na 5 jaar werd er een magazijn aangebouwd en na 10 jaar - toen de grote bouwmarkten in opkomst waren - werd er met de Doe 't Zelf materialenverkoop gestopt. Het hart van Harry lag immers bij de interieurbouw en in de kledingzaak kwam behalve kinderkleding ook damesmode. Nu, na 25 jaar, is Ot en Sien uitgegroeid tot een familiebe:drij f van vier B. V's, met het kantoor in Oss en be-

s

halve Wilma en Harry zijn de dochters Anneke en Femke werkzaam in de kledingzaken en zoon Jan-Willem heeft de ambachtelijke interieurbouw voor zijn rekening genomen. "Deze combinatie is een ideale werksituatie" zegt Wilma "anders hadden we de diverse verbouwingen niet zo gemakkelijk kunnen verwezenlijken. Ieder heeft zijn eigen werk en we proberen elkaars creativiteiten aan te voelen en aan te vullen". Wilma is 'het gezicht' van Geffen met 5 part-time medewerksters. Anneke heeft de organisatie en het management in haar pakket en Femke werkt in NENAS te Oss. Dochter Janine woont in Spanje, maar spreidt ook daar haar creatieve kwaliteiten ten toon. "Op ons visitekaartje heeft altijd gestaan: goede adviezen geven, mensen zelf laten beslissen en niets opdringen, ideeën aanreiken, tijd voor de mensen hebben, ze het gevoel geven dat ze vrij en rustig kunnen kiezen en tevreden huiswaarts gaan. Er is altijd tijd voor koffie. We maken ook wel afspraken met de ._ klanten, die soms van heel ver komen -"'~ en er dan een 'dagje uit' van maken. ' _: Hierdoor zijn hechte vriendschapsbanden ontstaan. • Als we nieuwe verkoopsters aannemen bezien we allereerst of ze 'kijk :Il! hebben op mensen'!" De vernieuwde winkel is sfeervol en ruim ingericht. De hoge nok en een stoere vloer van grote betonnen tegels staan in contrast met de zachte paarsrose tinten in de nieuwe baby-hoek en de fijne, speciale stoffen van een prachtige kinder- en damesmode collectie. Het rustpunt in de winkel is een gezellige koffiehoek waar je aan een echte ' stamtafel' een Brabants kopje koffie kunt drinken! . Een kledingzaak die iets speciaals wil bieden waarbij kwaliteit en een persoonlijke benadering van de klant hoog in het vaandel staan. Daar bent u van harte welkom, alsmede op de koopjeszolder, die een andere plaats heeft gekregen en wederom van tijd tot tijd geopend zal zijn. Wilma en Harry kijken terug op mooie jaren, waarbij ze zeker niet vergeten zijn 'te leven'! "Buiten ons werk willen we altijd graag tijd overhouden voor ons gezin en vrienden en bezig zijn met leuke dingen" vindt Harry. Intussen hebben ze ook drie kleindochters: Nina (in Spanje), Lena en Anna. Aan 'ondernemende' vrouwen dus geen gebrek! Wie weet zorgen deze meiden ervoor dat het volgende jubileum internationaal gevierd wordt! Proficiat aan deze ondernemersfamilie!


ONZE GEFFENSE CULTUURPRINS Als jonge onderwijzer kwam hij in 1957 in Geffen wonen. Hij werd oprichter en stimulator van diverse activiteiten en festiviteiten in ons dorp en daarom werd hij onlangs terecht uitgeroepen tot "Cultuurprins van Geffen in het jaar 2000"! lruniddels woont bij in Oss, maar het hart van Theo Prinssen ligt in Geffen, hij is bij het Geffens nieuws betrokken. Gedurende 43 jaar is de lijst van culturele activiteiten een heel lange geworden. Muziek is zijn specialiteit Al snel was hij koordirigent en tot op dit moment is hij nog dirigent van het Ouderenkoor en het Gemengd Koor in Geffen en een Ouderenkoor in Veghel. Hij was oprichter van de drumband en de fanfare en later van de Muziekschool. Bij WI.K. was hij zowel dirigent als voorzitteren tegenwoordig zet hij zich nog inbij de Vriendenkring van WI.K. om gelden in te zamelen voor nieuwe instrumenten. Evenementen als De Molenfeesten - de aanzet tot Effe noar Geffe - staan op zijn naam en Recht vur zunnen Roap werd een succes mede dank zij "Dorke" die 25 jaar lang met haar "Has" in de ton stond. Theo was zeventien en een halfjaar lang voorzitter van Heemkundewerkgroep "Vladerack" en hij was Sinterklaas en Prins Carnaval. Schrijver van vele 'In Memoriams' en 'Rond de Dorpspompen' in Torenklanken en oprichter van 'De Stamtafel'. Cultureel adviseur bij de N.C.B. en tekst-en liedjesschrijver bij jubilea en feesten van Nooit Gedacht, van Burgemeesters en Pastoors. We herinneren ons wellicht het

door hem geschreven en geregiseerde spel 'Raboeni' bij gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van pastoor van Doorn. De strijd om het beruchte Maria Magdalenabeeld werd mede door hem gestreden en uiteindelijk ook gewonnen! Uiteraard werd Theo meerdere malen bekroond voor zijn 'bezielende' inzet. 'Pro Eclesia' bij 25 jaar schoolhoofd en 'Ridder in de orde van Oranje Nassau' in 1988 bij het afscheid van de Aloysiusschool. De gouden Roap en de erepenning van WIK. en zeer zeker nog diverse andere versierselen. Bovengenoemde uitverkiezing was een leuke verrassing voor Theo. Wetend dat hij niet tot Geffenaar van het Jaar kan worden gekozen, vindt hij zelf dat een titel als "Geffenaar van de vorige eeuw" hem wel zou passen, maar dan wel op de 2e plaats na Ivo ..,_~,--.~ van Dinther die volgens hem meer naam maakte. Die mooie titel is bij deze dan vastgelegd!! Theo, proficiat!

51ijterĂŻ D'n Male.Ier

aanbiedingen: Dujardin vieux 11 Vat 69 whisky 11 Calumba passion 0,71 Safari african liquer 0, 71 Pertikov rubin 0,71

........

f f f f f

22,95 29,95 9,95 22,95 12,95

aanbiedingen geldig t/m 1 april 2000 zetfouten vooroehouden

Dorpstraat 13 Geffen Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en div. tapinetallatiee 9


UNIII:

1 Appel Slank® De kracht van BIONAL AppelSlank

Appel Slank® De kracht van BIONAL AppelSlank Dat appelazijn slank maakt, is al eeuwen bekend. Het is een probaat middel om vetvorming te blokkeren en om vet af te breken. Appelazijn lost vet op, nog voor het de kans krijgt opgenomen te worden.

Slechts 1 capsule per dag Eén capsule AppelSlank bevat 500 mg appelazijn. Bij de hoofdmaaltijd is dit voldoende voor de hele dag om kilo's af te vallen, zonder ingewikkeld dieet. De feiten van AppelSlank op een rij: , remt de opname van vet • stimuleert de vetverbranding • geen ingewikkeld dieet , krachtige 1x daagse dosering ·~~.;;;.;(,':~;;.,•,~,i,~'"';,,,,,i,, •.., , snel resultaat l~ . . d,,,

van f 29,95 voor .

::\f,s24', 95

APPELSLANK·~ y,1' Appe]azij11•extract [ ; + Vitaminen ·). / ....

l . .... ,~

:

.

Dat appelazijn slank maakt, is al eeuwen bekend. Het is een probaat middel om vetvorming te blokkeren en om vet af te breken. Appelazijn lost vet op, nog voor het de kans krijgt opgenomen te worden.

Slechts 1 capsule per dag Eén capsule AppelSlank bevat 500 mg appelazijn. Bij de hoofdmaaltijd is dit voldoende voor de hele dag om kilo's af te vallen, zonder ingewikkeld dieet. De feiten van AppelSlank op een rij: • remt de opname van vet , stimuleert de vetverbranding , geen ingewikkeld dieet , krachtige 1x daagse dosering , snel resultaat

",.-:... ./·.

AppelSlank® is verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek en reformhuis.

f§_GkêlJ

'·.

helpt natuurlijk

Voor inio, bel gratis 0800.02.02.020

Zo simpel, zo slank met Appe/Slank®

VERKRIJGBAAR BIJ UW STIP-DROGIST MONIEK VAN HERPEN GEFFEN.

10


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45

Correspondentieadres: Postbus5 5386 ZG GEFFEN

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 08 .30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Hout.

POLITIE Centraal tel. nr.: 0412-654111 In het gemeentehuis te Geffen, bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Spreekuur op dinsdag van 17.00tot 19.00uur.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van09.00 tot 17.00uurenopzaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08)

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19. 00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

Nationaal Reumafonds Persbericht Opbrengst collecte Nationaal Reumafonds 2000 De actie voor het Nationaal Reumafonds in het kader van de landelijke inzameling in de week van 19 tot en met 25 maart jl. heeft in Geffen een bedrag opgebracht van

f 2875,15 Het bestuur richt zijn welgemeende dank tot leden van het plaatselijk comitĂŠ, tot de collectanten en tot een ieder die door een financiĂŤle ondersteuning tot het welslagen van de collecte heeft bijgedragen Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage storten op Giro 324 ofbanknummer 35.76.74.812 ten name van het Nationaal Reumafonds Amsterdam

"Iedereen op z'n Paasbest" Op Goede Vrijdag 21 april en tweede Paasdag 24 april zijn onze kantoren gesloten. De geldautomaten zijn wel 24 uur per dag beschikbaar. Dinsdag 25 april zijn we u

graag weer van dienst.

Rabobank Het Maasland

11


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 19-04 Geen avondmis i.v.m. oliewijding in de St. Jan. Do. 20-04 10.00 u * Gebedsdienst mmv Ouderenkoor 18.30 u + Gezinsviering op Witte Donderdag waaronder presentatie van de communicanten mmv Kinderkoor Vr. 21-04 15.00 u + Kruisweg en hulde rnmv Vormelingen 19.00 u * Kruisviering mmv Ouderenkoor 19.00 u + Viering van lijden en sterven van Jezus mmv Gem. koor Za. 22-04 10.00 u * Gebedsdienst mmv Ouderenkoor + communie rondbrengen 15.00-16.00u Biechtgelegenheid in de kerk 21.30 u + Paaswake mmv Gemengd koor en violist Jasper v. Rosmalen Vanaf vandaag kunt u in het portaal van de kerk wijwater balen. Zo. 23-04 09.30 u + H.Mis mmv Jongerenkoor H-G + doop Geen H.Mis Ma. 24-04 09.30 u 12.00 u + Installatie St. Jorisgilde mmv Gemengd koor 19.00 u * Feestelijke Paasviering Wo. 26-04 rnmv Ouderenkoor H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 29-04 10.00 u * H.Mis mmv Bandola' s (+ 19.00 u kinderkerk) Zo. 30-04 09.30 u + H.Mis mmv ZLTO-KVO koor uit Nuland 19.00 u * H.Mis(opening meiWo. 03-05 maand) mmv Ouderenkoor. Herdenking van de geval19.15 u Do. 04-05 lenen rnmv Gem. koor Za. 06-05 10.00 u * H.Mis mrnv Ouderenkoor H.Mis mmv Jongerenkoor 19.00 u 12

Zo. 07-05 Wo. 10-05

09.30 u + 19.00 u *

H-G (+kinderkerk) H.Mis mmv Gem.koor Avondmis

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 2 mei 2000 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00-20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandaga_~ond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Wim de Veer, ThiJmstraat 10, tel. 5321255. KERKBALANS 2000: "GELOVEN IN GROEI" Ontvangen/ 27.000,-- + toegezegd f 20.000,-Hartelijk dank voor uw steun! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t .n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2000. ZlEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencornité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 532 4 160. SPREEKUUR PASTOOR SCHEEPERS: Woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur GOEDE WEEK EN PAASVIERINGEN Graag nodigen wij u uit in onze Goede ~eek-. en Paasvieringen. In de e>..1ra '·Onder de toren" die huts aan - huis is bezorgd door onze wijkcontactpersonen kunt u alles vinden omtrent deze diensten en hun betekenis. Voor aanvang van de vieringen van Goede Vrijdag en Paaszaterdag wordt er niet geluid! GOEDE VRIJDAG: 21 april om 15.00 uur in de kerk van GEFFEN: Kruisweg verzorgd door de vormelingen. Het vormselproject heet "In het voetspoor van Jezus". De vormelingen volgen dan ook in het project Zijn leven van de geboorte tot Zijn dood en de verrijzenis, om zo te leren boe Jezus was en te proberen in hun leven Zijn spoor te volgen.


Sommige gebeurtenissen uit het leven Jezus krijgen extra aandacht, zo ook Zijn lijden en sterven. Daarom gaan de vormelingen de Kruisweg uitbeelden op het altaar, terwijl pastoor Scheepers de traditionele tekst voorleest aangevuld met een stukje tekst vertaald naar deze tijd. Hieruit zal blijken dat de Kruisweg nog steeds actueel is en wij op deze manier tot denken worden aangezet over de betekenis van Jezus' lijden en sterven. Graag nodigen wij alle parochianen van harte uit de Kruisweg mee te beleven. Alle kinderen hebben via de scholen een aparte uitnodiging ontvangen met het verzoek een mooie bloem mee te brengen om aan het slot van de viering bij het Kruis te leggen. Voorafwillen we graag degenen bedanken die zich hebben ingezet voor deze "levende Kruisweg" mn. de vonnelingen, de gastouders, Simone v.d. Helm, Martijn Egelmeer, Trees Lamers en Annet v.d. Helm. GOEDE VRIJDAG NU: 21 april om 21.00 uur in de kerk van Vinkel.

U - en in het bijzonder alle jongeren worden van harte uitgenodigd in een eigentijdse Goede Vrijdagviering. De viering wordt geheel doorjongeren uitgevoerd en begeleid door muzikanten roals drummers. gitaristen, fluitisten, accordeonisten. Pastoor Scheepers verleent eveneens zijn medewerking aan deze viering. Het is het verbaal van het lijden van Jezus. Wat kunje ermee, " ' - - - - - 1 - - - ~ en vooral wat doe je ermee? We hebben dit vertaald naar de gedachten van de tijd waarin we nu leven.

N

v

ONDERSTAANDE JONGEREN BEREIDEN ZICH VOOR OP HET HUWELIJK 05-05: Gert v.d. Bosch en Matanja v. Diemen 20-05: Peter Ketelaars en Jolanda Enners 20-05: Henri Langens en Lion v. Rossum 02-06: Raymond Mars en Ilse Romme 24-06: Stevin Spaan en Natasja Govers 07-07: Gert-Jan TimmermansenKarinLepoutre 18-08: Weslie v.d. Bosch en Hannie v. Gaal 19-08: Robert Jagers en Nathalie Nesselaar 01-09: Gerbie Verhoeven en Mariska Jacobs 02-09: Winston v. Ballegooij en Heidy Ceelen 30-09: Patrick v. Zantvoort en Marieke Clement MEIMAAND - MARIAMAAND

Op woensdag 3 mei openen we de meimaand met een speciale Mariaviering in de kapel om 19.00 uur m.m.v. het Ouderenkoor. Iedere vrijdagmorgen in de meimaand kunt u bloemen brengen in het portaal van de kerk tussen 09.00- 10.00 uur. De

werkgroep kerkversiering zal uw bloemen graag verwerken in de versiering bij Maria U kunt ook altijd bloemen brengen bij mevrouw Door van Lee, die Maria in onze veldkapel in ere houdt en telkens van verse bloemen voorziet.

BESTE INWONERS VAN GEFFEN Het is alweer 10 jaar geleden dat de bejaarden in het nieuwe gebouw ''De Heegt" gingen wonen. We willen dit graag vieren met onze bewoners, personeel, vrijwilligers en fàmilie. Om dit leuk aan te kunnen pakken is er wel extra geld nodig. Dit willen wij bijeen brengen door het organiseren van een rommelmarkt op ZONDAG 21 :MEI. We zoeken financiële sponsors voor onze feest-tent en sponsors voor een uitstapje voor de bewoners. Ook roeken we sponsors voor kleinere onderdelen zoals bijvoorbeeld gezamenlijke maaltijden ofversieringen. We roepen iedereen hierbij op om ons te helpen er een mooi feest van te maken. We houden u op de hoogte van alle gebeurtenissen. De ontspanningscommissie Zorgcentrum De Heegt

·"'··r

ongerenkoor heesch - geffen

Jongerenkoor Heesch-Geffen zoekt dirigent

Per juli 2000 zit het Jongerenkoor Heesch-Geffen zonder dirigent! Onz.e huidige dirigent Theo Prinssenjr. heeft besloten om er een punt achter te zetten na zo'n 7½ jaar. Dit vinden wij als koor heel jammer, maar respecteren zijn besluit natuurlijk ook. Het brengt ons als koor wel enigszins in de problemen, want wie palet dat dirigeerstokje nu op? Het Jongerenkoor Heesch-Geffen bestaat op dit moment uit zo'n 30 enthousiaste jonge mensen, waarin de leeftijd ligt tussen de 14 en 30 jaar. We zingen 'kerkelijke' muziek, maar ook Engelstalige popmuziek ofgospels. Elke maand zingen we een keer in de kerk van Heesch en eenkeer in die van Geffen. Elke rondagmorgen van 11.00 tot 13.00 uur is de repetitie in de Petrus- Emmauskerk in Heesch. De leden willener na de romervakantie weer met frisse moed tegenaan en daarom roeken wij een enthousiaste dirigent(e). Ben jij die persoon, ofkenje iemand die dat zou willen/ kunnen, beldannaar Joan van Griensven(041245 6919). PS. Leden kunnen we ook altijd gebruiken, ben je nu 14 of 20 jaar, kom dan eens een keer kijken op een repetitie of uitvoering in de kerk! 13


lllbl1dln1s-st11nl NU DE 60 ML. EAU DE TOILETTE VAN GABRIELA SABATINI VAN 69.95 VOOR:

29.95 !!!!!

VERKRIJGBAAR BIJ UW STIP-DROGIST MONIEK VAN HERPEN 14


DE NIJVERE HANDEN Op zondag 2 april jl. hield Handwerkclub ''De Nijvere Handen" weer haar jaarlijkse verkooptentoonstelling. Het was een gez.ellige ochtend met veel belangstelling. De uitslag van de loterij was als volgt: 1e prijs: 365 (gewonnen door G. v. Dinther) 2e prijs: 260 (gewonnen door T. Boerdonk) 3e prijs: 502 (gewonnendoorG. Schuurmans) 4e prijs: 3 73 (gewonnen door P. v.d. Berg) 5e prijs: 399 (gewonnen door T.v. Schijndel) Alle prijzen zijn inmiddels bij de winnaars bezorgd. Ook hadden veel mensen geprobeerd het juiste aantal eieren te raden. Het juiste aantal was 127, wat door niemand was geraden. Maartje Jansen had 126 gezegd, dus de mooie mand met kip en eieren was voor haar. Wtj bedanken iedereen heel hartelijk voor het bezoek. Tot ziens, misschien op maandagmiddag in 't Oude Klooster (voor 55+'ers) of tot het volgend jaar op onze verkoopochtend.

PERSBERICHT 'TWEEJARIGE TOERUSTINGSCURSUS' 'PAROCHIEPASTORAAT' september 2000- mei 2002 ... persoonlijke groei tot opbouw van de gemeenschap ... Meer dan ooit hebben parochies behoefte aan gelovige mensen die bereid en geschikt zijn om als vrijwilliger in samenspel met de 'beroeps-pastor' deel te nemen aan het pastorale werk: zieken bezoeken, stervenden en nabestaanden begeleiden, vieringen voorbereiden, catechese rond Doop, Eerste Communie, Vormsel, Huwelijk, enz. Al meer dan tien jaar worden vrijwilligers hiertoe gevormd in de cursus 'Parochiepastoraat~. Een van de cursisten schrijft over zijn leerproces:

"Bij het werk in de parochie was ik steeds onzeker of ik het wel goed deed. Ik wist van onderwerpen als catechese en diaconie niet veel. Al gauw groeide mijn zelfvertrouwen, vooral ook omdat we als groep elkaar volledig accepteerden en waardeerden. In de anderhalfjaar, dat we nu bezig zijn, heb ik veel geleerd over hoe om te gaan met de bijbel en vooral heeft mijn geloof een grote verandering ten goede ondergaan. Ik had dit alles niet willen missen. " -

toerustingscursus is een gezamenliJ'k. initiatiefvan de dekenaten Boxmeer, Cuijk, Druten, Nijmegen, Oss, RavensteinUden en Wijchen. In september gaat in Oss een nieuwe cursus van start die twee jaar duurt en per jaar ongeveer 30 wekelijkse bijeenkomsten omvat. De cursus slaagt het best als de cursisten gesteund worden door de eigen parochie. Daarom is het van belang dat U contact opneemt met uw pastor en/ofparochiebestuur, als u geïnteresseerd bent in deelname.

Aanmelding voor de cursus kan geschieden tot uiterlijk 15 mei. Meer informatie en praktische gegevens over de Tweejarige Toerustingscursus treft u bovendien aan in een brochure. Deze is te verkrijgen via het Dekenaal Centrum Oss, Berghemseweg 69, 5348 CB Oss (0412-625010) en via uw eigen parochie.

BEDANKTWÁR Ók di joar hèn wij als superg(r)overs wir unne kei goeie carnaval gehad. We behaalden mè onz.e kar de vierde plaats. Di was nie gelukt ronder de volgende personen. Die wij dan ók be deze kei hartelijk bedanken. En di geld ók vur die mensen die we per ongeluk zèn vergeten. Fam. v.d. Boogaard, Gerrit v.d. Camp, NAS, Piet Smits, Ernis, Bouwbedrijfv. SchijndeL Maarten/café Govers, Fixet, Leo v. Bergen, Els en Theo v.d. Heijden. Tot volgendjoar? Veul groetjes De Superg(r)overs.

EIERACTIED.K.G. De Paasdagen staan voor de deur. Wtj, Dames Korfbalvereniging Geffen (D.K. G.) willen net als voorgaande jaren een eieractie houden. Als u onz.e vereniging wilt steunen, dan wel een warm hart toedraagt, wilt u dan wachten met het kopen van eieren. Onze leden zullen op dinsdag 18 april ofwoensdag 19 april huis aan huis bij uw langskomen. Zoals voorgaande jaren kunt u een enveloppe kopen voor/ 2,50. U heeft altijd prijs. Wij hopen dat u onze actie zult laten slagen Bestuur D.K.G.

Naast een speurtocht naar de bronnen van geloven en kerkzijn biedt de cursus hulp bij het ontwikkelen van vaardigheden en houdingen die nodig zijn in het pastorale werk. De 15


NOG GEEN LOTEN GEKOCHT VOOR DE SUPER TREKKING VAN DE STAATSLOTERIJ? DIT IS DE LAATSTE WEEK, DUS SLA UW SLAG!!

VAN 100.000 GULDEN! (DE TREKKING IS ZATERDAG 29 APRIL)

De loten zijn te koop bij uw: STIP-DROGIST MONIEK VAN HERPEN GEFFEN. 16


DANSGARDE "DE ROTTENRIJKERINNEKES" De dansgarde "De Rottenrijkerinnekes" zijn dit jaar in "het nieuw" gestoken. Prachtige pakjes. Maar ze kregen nog meer. Zo kregen ze allemaal een prachtig trainingspak. De pakjes werden geschonken door S.T.I. Op de foto worden de meisjes bijgestaan door Dhr. en Mevr. Kentin van S.T.!.

Gespecialiseerd in licht !

Woensdag 10 mei 2000 De aanvang is: 10.00 uur in het Zuidergebouw. Het adres is: Oude Molenstraat 17, Oss.

BEDANKT Wij hebben dit jaar weer een kei te gekke carnaval gehad en dit was niet gelukt zonder de hulp van een paar mensen die ons erg hebben geholpen. Vta deze weg willen we deze mensen even bedanken en dan vooral: Fam. Knotter. fam. van Lieshout, Bouwbedrijfvan de Ven, fam. van Sonsbeek, fam. van Erp, bouw-materialen van Erp, drukkerij WIHABO en niet te vergeten, fam. van Grinsven die het hele jaar voor ons klaar staat! En al de gene die we toch nog vergeten zijn. Bedankt, C. V. ZEG MAR NIKS.

VOLLEYBALCLUB SMASH '83 VINKEL Buurt en Straten volleybal toernooi 25 juni 2000

De dansgarde bestaat uit de navolgende meisjes: Yvonne van Boxtel, Daisy en Chantal Broeksteeg, Anita van Dijk. Joyce van Erp, Patty Kentin, Patty en Djenny Roijendijk, Anniek Stofineel, Jessica en Marieta Strik, Lindy vanTiem en Joëlle en DanniekTimmers.

PERSBERICHT Voorlichtingsochtend ZW/ARBO/WAO Voor mensen die langdurig ziek zijn en dreigen in de WAO te komen wordt voor de 2ekeer dit jaar een voorlichtingsochtend georganiseerd. Hiervoor kwmen belangstellenden zich telefonisch melden op dinsdag of donderdag voormiddagen, van 10.00 tot 12.00 uur. Tel. 0412 636 525. Het maximale aantal deelnemers is 15. De voorlichting wordt georganiseerd door de Stichting WAO Activiteitengroep Oss. Deze belangenorganisatie geeft advies, informatie en steun bij uw vragen omtrent Ziektewet, WAO en andere wetten. Aan deelname aan de voorlichting zijn gèèn onkosten verbonden. De bijeenkomst vindt plaats op:

KOPY INLEVEREN VOOR: 29 april verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7

Beste volleybalvrienden, Volleybal vereniging SMASH'83 organiseert ook dit jaar een buurt en straten volleybal toernooi. De datwn voor het toernooi is ZONDAG 25 JUNI 2000. De locatie van het toernooi is op het grasveldje voor het Zijl Inschrijfgeld sle.chts NLG 30,= per team. Heb jij een team dat bestaat uit 6 personen met minimaal twee dames schrijfje dan snel in. Aanmelden kan door onderstaand strookje in te leveren bij: Cintha Hulsen Het Geffens Veld 9a 5386 LL Geffen Tel. 073-5343210

------------------~Inschrijfformulier Buurt en Straten volleybal toernooi Zondag 25 Juni 2000 Naamteam:

Contactpersoon: Adres: Woonplaats: Telefoonnurrnner:

s~

16 juni 17


UIT HET DAGBOEK VAN MONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkzaam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma. Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van baar belevenissen...

20-24-29 februari 2000 Ik maakte een aparte lunch mee. Met vrienden ging ik in Nairobi naar een buurtcafé voor nyama choma: geroosterd vlees. Het zag er allemaal niet al te fris uit en vijfminuten later werd er een snijplank met vlees naar binnen gebracht. Ter plekke werd alles gesneden, inclusief bot en er werd gretig aangevallen. Alles werd tot op het bot smakelijk opgegeten. En ik zat langdurig te kauwen op een taai stukje vlees, om maar niet meer te hoeven eten. Ook de vliegen waren erg in het vlees geïnteresseerd. Ik was dan ook erg blij dat de plank leeg was. Tien minuten later, toen ik dacht dat we konden gaan, werd de volgende plank gebracht. Ook die was snel leeg. Dus toen konden we echt weg. Een aparte lunch waar de Kenyanen gek op zijn. Ze hebben me aangeraden om een tijdje in Nairobi te blijven omdat het even duurt voordat de wond genezen is. Ik voel me bijna schuldig met al die vrije dagen. We zijn een weekend wezen kamperen in Kalokol op de Kenyaanse manier. Twee geiten geslacht, gekookte rijst, groenten en een compleet ontbijt meegenomen. Van zaterdagavond tot zondagmiddag werd er dus gegeten en gedronken. We moesten weer op tijd terug, want 's avonds was de finale van de African nations cup. De wedstrijd tussen Cameroen en Nigeria. We gaan in het kamp een sub-kantoortje bouwen en om de stenen te maken moet zand en water worden gebracht. Daarvoor moet je bij de verschillende afdelingen zijn, dus dat duurt even. Ook zijn we bezig met een inventarisatie van uniforms in het kamp. Zo hebben we een idee hoeveel nieuwe sets er gemaakt moeten worden. Na een vergadering lijkt met name de uniforms te gaan lukken. Stof voor broeken hebben we al eerder van de unhcr gekregen. Vandaag heb ik van dat stofook even wat tafelkleden geknipt. Deze worden gebruikt op tafels in het sportcentrum om domino, scrabble en kaartspelen te doen. We hebben een belangrijke vergadering gehad met c.b.r. (een organisatie in het kamp voor gehandicapten). Zij gaan voor ons sport uniforms, sportbroeken voor vrouwen en misschien zelfs ballen maken. We hadden hen voorbeelden gegeven en zij konden ons laten zien wat ze aan kwaliteit konden bieden. Met name de uniformen (voetbal, basketbal) en broeken zagen er goed uit. We hebben nu gevraagd ofze 1000 shirts en 500 broeken kunnen maken. Die zullen we zeker nodig hebben want voor het nieuwe jaar hebben we al 500 teams. 18

Verder is het niet alleen maar sport waar we mee bezig zijn. Onze hulp wordt verschillende keren gevraagd, omdat we regelmatig wat branden hebben. Na de grote brand vorige maand, steken Somaliërs hun eigen huizen in brand. Ze willen de U.N. laten zien dat ze niet veilig zijn in het kamp. Ook hopen ze zo nieuwe materialen te krijgen om een nieuw huis te bouwen. Maar volgens mij gooien ze zo hun eigen ruiten in. Dit is toch weer een voorbeeld dat de Somaliërs net wat anders zijn dan de rest in het kamp. Dat hadden we al eerder gemerkt in het sportprogramma. Moniek is jarig op 29 mei a.s. Het zou leuk zijn als ze dan veel post krijgt. Misschien kunt u een (toepasselijk) kaartje schrijven. Het postadres is: Sportsprogram, Attention: Moniek Loeffen LWF / DWS (Kakuma Refugee Camp) P.O. Box 40870 Nairobi Kenya.

Op woensdag 17 mei organiseert tennisvereniging de Vlijmd, samen met de Nederlandse Tennisbond, het Zilveren Kruis straat-tennistoernooi op de handbalvelden achter de Bonkelaar. Het belooft een grootse happening te worden waarbij iedereen welkom is, maar toch vooral alle jeugd van Geffen. Je hoeft geen lid te zijn van de tennisclub,je mag als je het leuk vindt, wel lid worden maar het hoeft niet. Alle kinderen die enthousiast meedoen, wacht aan het eind nog een verrassing en er zijn ook enkele prijzen, waarvoor die zijn, verklappen we nog niet. Je hoeft niets mee te brengen, overal wordt voor gezorgd. Alleen is het wel gemakkelijk als je op sportschoenen komt en in sporttenue. We beginnen om 14.00 uur en zorgen datje om 17.00uur weer naar huis kan,je kunt dan gewoon meedoen met de avondvierdaagse. Let op de posters die overal komen te hangen met informatie.


MOGEN WIJ U EEN ADVIES GEVEN:

•· LOOP SNEL BINNEN BIJ REGIO BANK EN VRAAG NAAR DE ACTIETARIEVEN. Door de ontwikkeling van de rente is spa ren

Uw Regio Bank adviseur vertelt u graag

weer aantrekkelijk. Zeker als het gaat om

meer over bijvoorbeeld de Stijgrente Rekening

spaargeld dat u een jaar of langer niet nodig

of de Vaste Termijn Spaarrekening.

heeft. In dat geval kunt u profiteren van een

Kom snel langs of bel voor een afspraak!

hoge, gegarandeerde rente. Rente die bij Regio Bank nog eens extra

REGIOÁ.~ BANK 7

hoog is, want van 15 t/m 30 april 2000 profiteert u van speciale actietarieven.

DE

BANKIER

DIE

JE

KENT

19


WIE WAT WANNEER APRIL 19 Buurtver. De Molenhoek, paasmiddag 19 Buurtver. De Elshof, paasknutselmiddag 20 Witte Donderdag 20 Pres. Viering E.Com. 18.30 uur 21 Goede Vrijdag 21 t/m 28 TV de Vlijmd jeugd, Rabo Paastoernooi 22 Buurtver. De Vierwinden, Jaarfeest 23 1e Paasdag 23 Buurtver. De Vierwinden, paaseieren zoeken 24 2e Paasdag 24 Gildemis 12.00 uur, inzegening en installatie Sint-Jorisgilde 24 K.V.O., gezinsfietstocht samen met het Z.L.T.O. 25 t/m 05 mei Paas-Meivakantie 27 Buurtver. De Vierwinden, Biljarten bij 't Bergje (finale) 27 t/m 31 K.B.O., Vakantiereis Borsheim 27 TV de Vlijmd jeugd, informatie-avond nieuwe leden 29 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 29 Festiviteiten Koninginnedag (landelijk) MEI 01 Volleybalclub G'68, Bedrijvenvolleybaltoernooi 02 TV de Vlijmd jeugd, vriendjes/vriendinnetjes toernooi basisschool 03 Openingsviering Mariamaand 19.00 uur, Kapel 04 Dodenherdenking 05 Bevrijdingsdag 06 Bedevaart Kevelaer 06 TV de Vlijmd jeugd, invitatietoernooi voortgezet onderwijs 07 Buurtver. De Vierwinden, boswandeling 07 Ponyclub De Vlierefluiters, muziekwedstrijd vanaf 12.00 u. op manege De Driesprong, Broekstr. 7 Geffen. Iedereen die wil komen kijken is welkom. Voor informatie: Joyce v. Hoorn Tel. 073-5325260 08 TV de Vlijmd senioren, lady's day 09 K. V. 0., reisje 10 t/m 12 Aloysiusschool, kamp 11 Sint-Jorisgilde, 9e gildeavond 11 K.V.B., Moederdagviering 12 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling 12 TV de Vlijmd senioren, hanenavond 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 13 Pres. Viering Vormsel 19.00 uur 14 Moederdag 14 Eerste Communie Aloysiusschoo1 11. 00 uur 16 t/m 19 Jeugdvakantiewerk, Wandelvierdaagse 17 K.V.O., kringbedevaart naar Oirschot 17 Ziekencomite 'De Schakel", Meiviering in 't Oude Klooster, aanvang 14.00 uur 17 TV de Vlijmd jeugd, straattennis spektakel 20 Nooit Gedacht, E/F Toernooi 20

21 Eerste Communie Mariaschool 11.00 uur 21 Volleybalclub G'68, Buitentoernooi G'68 21 Sint-Jorisgilde, kringdag gilden kring Maasland te Elshout 23 Aloysiusschool, schoolreis 23 K.V.O., samen met de K.V.B. fietsbedevaart naar De Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch 23 K.V.O., rondje Dieze 23 K.V.B., Fietsen St. Jan 23 K.B.O., Kunstbus Hans Liberg, Tilburg 26 t/m 28 Nooit Gedacht, eindejaarskamp 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 27 t/m 31 K.B.O., Vakantiereis Bensheim 28 Buurtver. De Vierwinden, instuif bij de Klimop

JUNI 01 Hemelvaart 01 t/m 02 Hemelvaartvakantie 01 VPM, openbare vergadering Kerkzicht Nuland 04 St. Gerardus Bedevaart Wittem (L) 04 P.H.V. Kring Oss en omgeving, 9.00 u. Speur oefeningen 14.00 u. Steloefeningen bij Waterlaat Geffen 08 Buurtver. De Molenhoek, kinderbingo 08 Sint-Jorisgilde, 10e gildeavond 09 t/m 11 Buurver. De Vierwinden, Bivak tieners 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 10 TV de Vlijmd jeugd, vroege vogel toernooi 11 TV de Vlijmd senioren, pinksterinvitatie toernooi/ afsluiting competitie 12 1e Pinksterdag 12 Buurtver. De Elshof, fietstocht 13 2e Pinksterdag 13 Viering bij het mariakapelletje 9. 3 0 uur 14 Sint-Jorisgilde, bezoek aan Sint-Jorisgilde Berlicum 17 Buurtver. De Molenhoek, kleinste jeugd Autotron i.v.m. 25 jarig bestaan 18 Vaderdag 21 Aloysiusschool, naamdag 22 TV de Vlijmd senioren, lady's invitatie toernooi 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 24 KPJ, 75-jarig bestaan 24 Jeugdbrandweerdag Geffen 24 t/m 2 juli TV de Vlijmd jeugd, clubkampioenschappen 25 KPJ, 75-jarig bestaan 25 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. De Zeeuwse Koorschool 15.00 uur Concert door De Zeeuwse Koorschool 25 Buurtver. De Vierwinden, puzzel fietstocht 27 VPM, openbare vergadering 't Akkertje Geffen JULI 01 vormsel om 19.00 uur 03 juli t/m 11 augustus Zomervakantie 09 KPJ,Dorpszeskamp 12 K.B.O., Busdagtocht grenzentocht


VAN DER DOELEN

Bij ons kunt u, uw bromfiets nog steeds voordelig verzekeren! !! Automaat:

jonger dan 24 jaar Ouder dan 24 jaar

240,-. 172,-.

Versneller

jonger dan 24 jaar Ouder dan 24 jaar

600,-. 365,-.

Indien diefstalbeveiliging aanwezig dan zeer lage premies voor dekking tegen diefstal. Bij nieuwwaarde van f 4000, -- jaarpremie f 400, --

Kom snel naar: Van der Doelen Assurantiën Kloosterstraat 44 5386 AT Geffen Tel. 073-5325510 K L OOSTERS T R . 44 5386 TELE F OON 0 73 • 53255 10 FAX 073 · 5325560 POSTBANK 5543446 K. v K

DEN

BOSC H

AT

1607 06 82

GE FFEN

21


Recent leverde de Osse OperaVereniging haar bijdrage aan de opening van het nieuwe Rabobankgebouw, waar een complicatie van Trial by Jury ten gehore werd gebracht, en de indrukwekkende Oss 600 Promconcerten in het TOP-stadion.

Op 20, 26 en 27 mei aanstaande zal de Osse Opera Vereniging haar tweejaarlijkse operaproductie ten tonele brengen. opnieuw in theater De Lievekamp te Oss. Dit jaar zal de opera "Attila" van Giuseppe Verdi worden uitgevoerd. De kaarten voor deze voorstelling kosten f 37,50 resp. f 32,50 en zijn vanaf 1 april 2000 te koop bij de kassa van Theater De Lievekamp. Tevens maken wij u attent op de mogelijkheid van het "Premièrearrangement": Uitstekende plaatsen voor de voorstelling van 20 mei, inclusiefprogrammaboekje, en na afloop toegang tot het premièrefèest in de foyer van De Lievekamp. De kaarten kosten/ 125,-p.p. voor welk bedrag men tevens gedurende een jaar donateur van de Osse Opera Vereniging is. Voormdere infonmtiekanrrenbelleniretI11ltl][Il;!f0412 634829. Osse operavereniging 68 jaar jong De Osse Opera Vereniging werd opgericht op 1juli 1932 en is daarmee een van de oudste muziekverenigingen van Oss. Ter gelegenheid van de viering van het gouden jubileum werd de vereniging op 17 juni 1982 begiftigd met de Koninklijke Erepenning. De vereniging telt op dit moment ruim 70 leden die onder de muzikale leiding van Piet van der Sanden een breed repertoire zingen van in hoofdzaak klassieke composities. De nadruk ligt hierbij op het operarepertoire. De belangriJ'kste artistieke doelstelling van de vereniging is het om de twee jaar uitvoeren van een integrale operavoorstelling in Theater De Lievekarnp te Oss. Zo werden in de afgelopen jaren omvangrijke operaproducties als Nabucco van Giuseppe Verd~ La Gioconda van Ponchielli en in 1998 de komische opera Trial by Jury van Gilbert en Sullivan op de planken gebracht. De leden van de vereniging leveren daarbij niet alleen hWl muzikale bijdrage, maar hebben ook een grote inbreng door het in eigen beheer maken van decors en kostuums. Naast de uitvoering van de tweejaarlijkse opera-productie wordt in de tussenliggende perioden eenkem-aan gevarieerde concerten verzorgd op uiteenlopende locaties en publieksgroepen. zowel in Oss als in de regio en daarbuiten. Het aantrekken van professionele medewerkers, zoals regisseur, choreografe en gastsolisten, garandeert een hoog artistiek niveau van de uitvoeringen, waardoor er in de loop der jaren een brede waardering is ontstaan voor de Osse OperaVereniging. 22

Osse operavereniging presenteert Attila Attila is eenvan de mirrler bekende opera'svan Giuseppe Verdi Hij schreef de compositie aan de hand van het hbretto van Temistocle Solera, die zich bij zijn verhaal baseerde op het toneelstuk Attila, Königder Hunnen van Werner. De première in Venetië op 17 maart 1846 was een overweldigend succes. Als muziekdrama behoort re tot de beste en reker tot de meest effectieve opera's die Verdi vóór 1850 heeft geschreven Niet alleen speelt Verdi een aantal muzikale troeven uit, maar bovendien oogstte hij door het opnemen van enkele patriottische elementen luide bijval van het Venetiaanse publiek. Hetverhaalspeeltzichafinltaliëinhetjaar454.Dekoningvan de Hwmen Attilais met zijn horden Italië binnengevallen Onder zijn gevangen bevindt zich Odabella, die zweert zich te zullen wreken met hetzelfde zwaard dat Attila haar edelmoedig laat behouden De Romeinse veldheer Ezio proreert tevergeefs de opmars van de Hwmen door onder-handelingen te stoppen. Foresto, de geliefde van Odabella, leidt een groep vluchtelingen naar eenveilige plek waar zij eennieuwe stad kunnen stichten (Venetië. Als Attila verder oprukt naar Rome wordt hem daar een halt toegeroepen door een oude Romein'' (Paul Leo). Als Foresto de Hunnenleider wil vergiftigen, wordt deze door Odabella gered, maar slechts omdoor haarzelfgedood te kunnen worden. Met deze keuze voor Attila voegt de Osse OperaVereniging wederom een bijz.ondere productie aan haar repertoire toe. Dankzij de prachtige en vaak indrukwekkende koorstukken en dramatische~ leent Attila zichuitstekend voor een uitvoering, die dankzij de inzet van gerenommeerde solisten, een 45 koppig symfonie orkest, ruim 300 prachtige kostuums en een aansprekend decor bijna bij voorbaat kan wedijveren methetentmusiasmevanbetVenetiaamepremièrepubliek, 150 jaar eerder. De regie is wederom in handen van Frans Meewis, de muzikale leiding berust bij Piet van der Sanden.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE '

SERGHEMSEWEG 153A

~

schilders

ERNl-=-S _ _ __ voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08


"Rabobank Het Maasland biedt je een bromfietsverzekering die naast een goede dekking ook een goede premie biedt. De nieuwe bromfietsverzekering is niet alleen gebaseerd op een regio-indeling, maar ook op de leeftijd van de bromfietsrijder. Ook dit jaar kun je je bromfiets via ons verzekeren. De plaatjes liggen klaar op onze kantoren. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Bel (073) 53 40 111 of loop even binnen bij één van onze kantoren. Onze cliëntadviseurs staan je a ltijd graag te woord."

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

Z3


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.:5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland'\ Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel.: 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters

Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 21-22-23 april Geffen 05 mei Nuland 29-30 april Nuland 06-07 mei Nuland In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen ofte raadplegen. De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen: 20 april, 18 mei, 25 mei Nuland: 16 mei, 22 juni Vinkel: 19-20 april, 25 mei Vakanties: A.v.Heyningen: 1 t/m 14 mei P. Berkelaar: 22 t/m 28 mei M. Peeters: 21 t/m 30 april BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. 24

Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30- 14.30 u. en 19.00- 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00- 20.00 u.

SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau . Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 041 2 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 0412 621 541 Longziekten: 0412 621 O12 Neurologie: 0412 621 555 Oogheelkunde: 0412 621 035 Orthopedie: 0412 621 032 Revalidatie: 0412 621 039 Urologie: 0412 621 034 Functie-afdeling/receptie: 0412 621 332 Klachtenopvang: 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.0012.00 uur) Laboratorium/administratie/ bloedafuame: 0412 621 308 Oncologieverpleegkundige: 041 2 62 1 551 Radiologie: 0412 621 357 Trombosedienst: 0412 621 331 TROMBOSEDIENST: maandag Geffen,DeHeegt, Veldstraat 1. 08.30-09.00uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 08.30- 09.00 uur. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30- 10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30- 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 - 15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 14.15 -15.30 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 52979877.


Loonbedrijf en Grondverzet voor het leggen van o.a.: • laminaat/houten/tegel vloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit !!

Gebr. van Erp

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

OSS

GEF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. Voor een snelle maaltijd sprint je naar de Keurslager! Keurslagerij

VANTUYL

m K~

--··· Dorpstraat 26 • 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

RVS

M.J.M. v.d. Akker

I- ,

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

meer verst.and van verzekeren Voor ol uw fomilie· verenlglngs· en hondelsdrukwerk. Fomlliedrukwerk keuze uil 7 collecties. M e t opgooi von luiste dotum 611 ge6oortekoorties. drukkosten gratis. Gratis felicltotlepokket 611 ge6oortekoortIes Ook voor copleerservice kunt u b,1 ons terecht

WIHABO

DRUKKERIJ

kleurencopiein en kleur•nprinten tot A3. Grootformaat full col or drukken 54 x 7 4 cm,

Voor al uw totaaldrukwerk. Heeslerseweg 13

·

5386 KT Geffen Tel.· (073) 532 26 84

·

fox: (073) 532

47 95

Aan-en verkoop zekerin


(WATERSCHAP DE MAASKANT) Persbericht

Meldingsplicht voor boeren entuinders

LOZINGENBESLUIT OPEN TEELT EN VEEHOUDERIJ VAN KRACHT Alle boeren en tuinders moeten zich voor 1juni 2000 melden bij het waterschap. Dat is een gevolg van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij dat op 1 maart jongstleden in werking is getreden. Dit besluit van de rijksoverheid is bedoeld om de waterkwaliteit te verbeteren door het vermijden van hoge piekconcentraties van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in oppervlaktewater. Waarom dit lozingen besluit/

De afgelopenjaren hebben de waterschappen in Nederland veel metingen verricht naar de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daaruit blijkt dat de concentraties gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in veel gevallen de waterkwaliteitsnormen fors overschrijden. Het is met name de concentratie aan gewasbeschermingsmiddelen die een schadelijk effect heeft op het waterleven, vooral in sloten. Te hoge piekbelasting, dus tijdelijk hoge concentratie in het oppervlaktewater, kan leidentot sterfte van waterorganismen zoals vlooien en algen. Deze piekconcentraties van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen ontstaan door drift, afspoeling, het meespuiten van bijvoorbeeld slootkanten en afvalwaterlozingen. Het lozingenbesluit is er vooral op gericht deze piekbelasting in de toekomst te voorkomen. Daarom is in overleg met de agrarische belangenorganisaties en de waterkwaliteitsbeheerders een aantal maatregelen samengesteld. Deze maatregelen staan weergegeven in het Lozingenbesluit. Het bevat algemene regels die voor alle landbouwactiviteiten gelijk zijn. Daarrnee wordt voorkomen dat voor elk bedrijfapart een Wvo-vergunning moet worden verleend. Het waterschap is belast met de controle op de naleving van het besluit.

land, geen of niet hetzelfde gewas als op de rest van het perceel mag worden geteeld. Hoe breed de teeltvrije zone dient te zijn is afhankelijk van de spuitapparatuur die men gebruikt en hoe intensiefhet betreffende gewas doorgaans wordt bespoten. Tenslotte zijn er voorschriften opgenomen met betrekking tot het spuiten en bemesten. Dit alles om de uitstoot van gewasbeschemรปngsmiddelen enrreststoffen naar oppervlaktewater terug te dringen Kortom het Lozingenbesluit heeft ingrijpende consequenties voor de totale bedrijfsvoering. Meldingsplicht

Iedereen die onder het Lozingenbesluit valt, heeft een meldingsplicht. Dat houdt in dat naam, adres, agrarische activiteiten, percelen en een aantal zaken met betrekking tot de lozingen op het betreffende bedrijfbekend moeten zijn bij het waterschap. Hiervoor is een speciaal meldingsformulier ontwikkeld dat men voor 1 juni 2000 moet invullen en opsturen Op verzoek van de Oost-Brabantse waterschappen is het meldingsformulier door de ZLTO onder haar leden verspreid. Niet-ledendienen het meldingsformulier op te vragen bij het waterschap. Aan de hand van de gegevens uit de melding gaat het waterschap beoordelen welke voorschriften uit hetLozingenbesluit van toepassing zijn op de gemelde bedrijfssituatie. Naar aanleiding van de melding ontvangt men een sectorspecifieke folder. Verder zal het waterschap de gemelde gegevens gebruiken voor het toezicht. Niet-melders zullen bij de handhaving hogere prioriteit krijgen De uitvoering

Het is van belang dat het Lozingenbesluit goed wordt uitgevoerd. Schoon water is immers van belang voor iedereen ook voor de land- en tuinbouw. Door tijdig het meldingsformulier in te vullen, is in een vroeg stadium goed overleg met het waterschap mogelijk. Immers welke maatregelen precies van toepassing zijn en hoe ermee omgegaan moet worden, is erg afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie. Communicatie

Voorwie?

Wanneer men actiefis in de akkerbouw, de bollenteelt, de boomteelt, de vollegrondsgroenteteelt, de fruitteelt, de zomerbloementeelt, en/ofde veehouderij, dan valt met in principe onder het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Dus ook als men een van de genoemde activiteiten combineert ofals nevenactiviteit uitvoert. Maatregelen

Het Lozingenbesluit bevat regels om de afvalwaterlozingen vanaf het bedrijfsgebouw ofhet etfte beperken. Daarnaast is een van de gevolgen dat alle Nederlandse boeren en tuinders met ingang van het nieuwe teeltseizoen te maken krijgen met teeltvrije zones. Dit zijn stroken tussen de insteek van het talud enhet te telen gewas waarop behoudens gras26

Het waterschap zal via diverse kanalen de naleving van het Lozingenbesluit en de daarmee samenhangende meldingsplicht communiceren. Ook in het voortraject is aan een goede communicatie veel aandacht besteed. Zo hebben er artikelen in de kranten en vakbladen gestaan. Ook hebben de Noord-Brabantse waterschappen in samenwerking met de ZLTO diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de inhoud van het Lozingenbesluit en de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Meer informatie Heeft u vragen ofwilt u meer informatie over het Lozingen-

besluit open teelt en veehouderij, neem dan contact op met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tel. 0412 - 698338, e-mail: h.gerritsen@maaskant.nl.


VAN DER DOELEN

AL

Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering?

DeltaLoyd

Interpol is

StadRotterdam

Nationale Nederlanden

DE GOUDEN LEEUW

Amev .

RVS ;

bruiloften - partijen- vergaderingen

1

1

,NAs· AFBOUW

Cascobouw: Binnenbouiw: Gevelisolatie:

:;

·:Çloivé

Tel 073 -532 55 10, Fax 073 - 532 55 60

Zaal voor:

NIEUWBOUW

Aegon

In Nederland kuntu kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna.alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wii u graag. t Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85

1

Centraal Beheer

-

.· PENSIOENEN -:

HYP-0,Tl-lEK.EN _

NAS AFBOUW BV

~YNENBURG

Heesterweg43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

RENOVATIE

-

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

RESTAURATIE

*

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekvloeren, separatiewanden, plafonds, wand- en plafondafwerking gepleisterde gevel isolatiesystemen

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a,

5249 PB Rosmalen

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

Il

tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

mhinderij; 1/ Wou[J)

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

:Bloemen :?fan/en

le/073 SJ 21 6tf3

:Bru.idsmerh 9ra/merh

fax 073 S3 2S ISO

Xacloarir'kelen

Xfoo.slerslraal Se S3t!6 7/!J?

9e/fen


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN• EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

PEDICURE

RAAD

RAAD

T. Ketelaars-cl. NistelroolJ

WELKOMBIJRAAD MAASDONK

cl. Cootkstraat 31

Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd? RAAD MAASDONK Huub Clement Kastanjelaan 44 5382 K.D VINKEL tel. (073) 532 60 56

Geffen (073) 532 20 41 SCHOENEN & SPORT

0 /Jfi)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REGiq_ ,Aij, BANK 7 DE BANKIER DIE JE K ENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen 1 * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrij fssparen *deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/ laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen *mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige vo01waarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen

1f (073) 532 32 64

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur JO. 00 - 13. 00 uur en voorts op afspraak

l!I

VA

PARi

HEESE

RS BV

Makelaardij Assurantiën