Torenklanken 2000 - nr 06

Page 1

38e jaargang I nummer 6

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

1

april 2000

n en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 · giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~IASCHOOL

':::-.L

Inzamelingsactie lege batterijen en inktcartridgestooers voor printers, faxen of kopieerapparaten. Inhwshoudern rm.arook inhet bedrijfslevenworden vele ootterijen encartridges/toners voor printers, fucen ofkopieerapparaten gebruikt. Dez.e levert u in bijvoorbeeld bij kantoorboekhandel ofkruidenier oflaar u het wellicht milieuvriendelijk afvoeren. U kunt z.e echter ook geven aan de Mariaschool In het kader van een stukje milieu-educatie neemt de Mariaschool deel aan twee inz.amelingsacties, nl. die van de Stichting Stibat (batterijen) en van de Chips Collections Holland BV. (inktcartridges/toners). Dit werkt als volgt: De school verzamelt deze spullen via leerlingen en ouders. Deze batterijen en cartridges hebben een bepaalde waarde die wordt uitgedrukt in punten. Zodra de school voldoende punten heeft, heeft zij recht op allerlei artikelen ten behoeve van de school (van leesboeken; sportartikelen, cd-roms, videorecorders tot computers). Maar ook bedrijven in de buurt kunnen natuurlijk hieraan meedoen. Voor een bedrijfis dit een interes-sante manier van sponsoring: • U hoeft niet te betalen voor de afvoer van de cartridges. • U steunt de school bij het verkrijgen van allerlei artikelen, ICT-producten en ofdiensten. • U kunt zich als bedrijfvan uw ideële kant laten zien; als bedrijfprofileert u een stuk maatschappelijk engagement. • U helpt misschien wel mee aande scholing van uw toekomstige werknemers! • Het is een gemakkelijke manier van "sponsoring" want het kost u weinig inspanning en geen geld. U hoeft de spulletjes alleen maar afte geven op de Mariaschooi Kloosterstraat 4 te Geffen. Hierbij roepen wij dan ook de Geffense bedrijven op mee te doen aan onze inzamelingsactie. Natuurlijk kunnen ook

de inwoners van Geffen zich hierbij aansluiten! Voor meer iriformatie kunt u terecht bij Hans van Dijk, directeur Mariaschool, tel. 073 - 5341005 offax. 0735341006. Wij hopen op een goede respons!! Namens de Mariaschool Hans van Dijk, directeur.

REÜNIE OUD-LEIDING JONG NEDERLAND Op veler verzoek van oud-leiding van Jong Nederland komt

het er nu eindelijk dan toch van. Er is inmiddels een werkgroep bestaande uit Gerrie van den Heuvel-van Dijk, Gerrie van Dinther-van Zandvoort, Franca van Doren-Reuvers, Jo Ruijs en Noud Tiemissen, opgericht, die de organisatie van de reunie gestalte zal gaan geven. Inmiddels is er al een grote groep oud-leiders benaderd en velen hebben inmiddels positiefgereageerd. Toch zijn wij bang dat we sommige oud-leiders hebben vergeten aan te schrijven. Wtj willen voor alle duidelijkheid een reunie organiseren voor de oud-leiding die vanaf 1975 actief is geweest bij de toenmalige Ge:ffense afdeling van Jeugdvereniging Jong Nederland. Het ligt in de bedoeling dat we op zaterdag 23 september 2000 onze reunie houden. De dag is opgesplitst _in twee activiteiten, vanaf 13 .00 uur tot 18.00 uur alleen met de oud-leiding en 's avonds met partner. Men kan aan de gezamenlijke activiteiten deelnemen, maar ook aan de middag ofavondactiviteit afzonderlijk. Als je in de periode vanaf 1975 leider bent geweest van Jong Nederland enje bent nog niet door de werkgroep benaderd neem dan zo spoedig mogelijkcontact op met Noud Tiemissen, De Rosmolen 18, tel. 532 3365, ofFranca van Doren, Pastoor van de Kampstraat 8, tel. 532 4512. Namens de werkgroep, Noud Tiernissen


Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk KLOOSTERSTRAAT

Maandag. Dinsdag. Donderdag, Vrijdag. 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

Voor ontspanning na uw inspanning

:'\ c~FÉ [)~ ..,_,

~

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

,-

"• •

* * Kroon Joke en Fokko

Ook voor kinderfeestjes

0~

o<:1:-,

~

58

5386 A R GF.FH:N Tl, L. 073 - 532 42 98

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

r

\

■ ■

\

11

BetBt1vJer1 u ~ ouwen op

m ■ ■ ■

v~r'5t'¾\\.'8fi-iMen

e r. van Wanrooij Bouwbedrijven Depositaire van: • Mary Cohr • lanéche Cosmetics • Cli Amati • Courtin

F. T.W. M . M. Hanegraaf

Van Soest

Accountantadministratieconsulent

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 '

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN elastische kousen AANMETEN EN

ERKEND DOOR ALLE

BEZORGEN AAN HUIS

ZIEKENFONDSEN

Vladerackenstraat 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619 mobiel 06 22 91 99 90

accountants

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v. Bedrijven weg 2, Geffen

Kantoor (073) 532 34 69

12\

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

17:'\

\C,/ P. DE KIJIEIN ~ ~ Q ~ ~ Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

fax ( 073) 532 14 65

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


EFKES BUURTE MÈ... Bertha Schutjens (63 j.) Ze vond het eerste kievitsei in 2000... de eerste vrouw die

dit geluk ten deel valt en zeer waarschijnlijk ook de laatste, want volgend jaar mogen er geen eieren meer worden geraapt...! Bertha Schutjens, wonend aan de Molenstraat, zoekt al zo'n 30 tot 35 jaar kievitseieren. Zij en het gezin van haar zoon Piet zijn lid van de Vereniging van Weidevogelbeheerders Vanellus Vanellus. Ze laat me haar vergunning zien en tevens een intekenlijst ''Eierzoek en \N eidev09i nazorgovereenkomst", ~?P, . .-e/6~ waarop boeren kunnen ·S'Ó;. Q~ aangeven dat er op ~03 ~o-, hunlandmagworden & ~ gezocht. Ze komen ru ~ hiermee overeen kievitseieren te mo,, gen zoeken en daarna ) \,'~~ de nesten te markeren . /. en waar nodig nest; I .(j;,, beschermers te plaatsen. Zt's Op het land van Jo Langens gelegen bij de Kepkensdonk en Polderweg, vond Bertha het eerste Nederlandse kievitsei en versloeg daarmee niet alleen de Friezen, maar ook haar broer Bertje (76 j.) die in 1999 de gelukkige was. Ze hadden het er samen al over gehad: "Dit joar vèn ik re" had Bertha gezegd. En zo geschiedde...en oog wel op dezelfde datum als haar broer: de zevende maart! "Ik ging er die dag eigenlijk niet speciaal voor weg" vertelt Bertha, "ik ging even naar m'n schapen kijken. Ik vond het ei en toen begon ' alle trubbel"'! Haar zoon Piet belde de vereniging en er kwam direct iemand. Het ei moest op echtheid gecontroleerd worden. De man likte over de bovenkant van zijn hand, wreef er met het ei over en het zwart van het gespikkelde ei gaf af, hetgeen betekende dat het ei vers was. Ook in het water kun je zien of het een vers ei is. De papieren werden gecontroleerd en Bertha kon de geschiedenis ingaan als vindster van het eerste kievitsei in het jaar2000! "Ik ben gek gebeld!" zegt Bertha. Barend en van Dorp hadden een telefonisch onderhoud met haar en R.T.L. en Omroep Brabant maakten opnames bij Bertha thuis. "Man bijt hond" wilde wel, maar kreeg het onderwerp niet door het redactieberaad! We bekijken even de videobeelden, die Bertha zelf nog niet eens gezien heeft. Broer Bertje, die ook in de reportage te zien is, kan zijn emoties nauwelijks bedwingen. "]k hoef nie te janken!" lacht Bertha. "Ik ben er blij mee!" Ze heeft schik als ze de beelden van haarzelf terug ziet, ook

..J

Jf\

>

"'

al geeft ze te kennen dat ze al die drukte eromheen niet zo nodig vindt. Bertha is een buitenmens en altijd bezig met dieren. à houdt 160 schapen - waarvan er op dit moment al 170 lammeren geboren zijn - en ze heeft enkele koeien en kalveren. De kleinkinderen Linda en Peter helpen haar heel goed mee met het werk. Bertha is dagelijks in de polder te vinden, soms wel drie keer per dag. Van 1 maart tot 9 april mag ze eieren zoeken. "Ik kan oe nie vertellen, wat 'r zo leuk oan is. Ik ben ermee opgegroeid! Als ik nie noar de polder kan, dan wor ik grènzig !" zegt re. Als we over 'het vogelbeheer' beginnen zegt Bertha - net als voor de t.v. camera: "Ze zèn verkeerd bezig; ze willen het zelf uitmaken en hebben alles uit de boeken! Zl! goan echt nie dur de modder heen woijen... ! 1k weet lang nog nie alles en ik kom dagelijks in de polder. Je moet de vogels observeren en alles goed in de gaten houden. Dat het eerste kievitsei eruit wordt gehaald is voor het behoud van de kievit. Ze overleven anders niet, omdat het te nat en te koud is en er zijn nog te weinig beestjes als voedsel voor de jongen". In onze polder vindje nog grutto's en kieviten genoeg, volgens Bertha en op de Achterdijk zit zelfs een witte reiger! Bertha geniet van de natuur, vooral van het voorjaar! Wat gaat ze doen met het ei? In de t.v. reportage leek het alsof ze het ei ging koken en consumeren, maar dat heeft ze niet gedaan. "Ik kan het niet bewaren, maar ik probeer het uit te zuigen. Dat is best lastig bij een kievitsei, omdat het zo teer is. Daarna gaat er een draadje doorheen en zet ik erop: "Het le ei 2000".

De gesprekken met Bertha op t.v. moesten ondertiteld worden, maar wij konden elkaar prima verstaan! Bertha proficiat!


Hanegraaf B.V. Geffen

Tonny Jansen

Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

Rijwielen

Taxi

- Gazelle - Locomotief

Bedrijvenweg 4.

5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen -Vervoer per

- Benzines • Diesel

busje

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141 Wij verzorgen voor u

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bloembin(kpjj

~

Mt1ninka

~ ~

~ bloemen

~ planten ~ grafwerk

~ potterie @ teleflora ~ ~ decoratie •

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 -VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

~ bruidswerk

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

UITVAARTVERZORGING

VAN LITH _B.V. 0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3 VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL.: 073-5324233

• -

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis Informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen - Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

. .~ · -. ··. ·. .- ...... . .. .

Doctalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 6411 55

..

.

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel.: 0412 - 631999

.

:

DE ■

HYPOTHEEK SHOP ■

._.'W

...

/ 0~

R

~ Te> C> . ..Z-E ..2:"C>R.C5, reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b. v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk• APK keuringen• ;onge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • .auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZDA • volautomatische carwash en hobby-wash A

U

T

Ei-~-~

I

J

F

HU~RKE'~ S

"'-

---~L

Akkerstraat 34 5391 BB tel . 073 - 532291 l (fax 07 STEEDS TOT U


00 R I GO l\l

Persbericht Ouderenadviseurs/vertrouwensadviseurs bezoeken 75plussers in de gemeente Maasdonk. Alle 7 5-plussers in de Gemeente Maasdonk ontvangen binnenkort een brief met het aanbod van een huisbezoek. Het huisbezoek betreft een kennismaking met de ouderenadviseur die tevens informatie zal geven over de werkwijze en dienstverlening die de ouderenadviseur te bieden heeft. Het project 'Ouderenadviseur 'is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoordineerd Ouderenwerk Maasland) en de ouderenorganisaties. De ouderenadviseurs zijn deskundige senioren die met veel enthousiasme dit werk op vrijwillige basis doen. De organisatie van het project en de professionele ondersteuning van de ouderenadviseurs zijn taken van de RIGOM. In de gemeente Maasdonk zijn 5 ouderenadviseurs bereikbaar voor 55-plussers, mantelzorgers, chronisch zieken en mensen met een handicap. Zij kunnen terecht bij de ouderenadviseur met vragen op allerlei gebied. Hierbij valt te denken aan: aanvragen huursubsidie, informatie over woonvoorzieningen, thuiszorg, bijzondere bijstand, Wet voorzieningen gehandicapten, maaltijdvoorziening, klussenhulp, oppashulp, informatie over dementie, vrijwilligersorganisaties en nog vele andere vragen. De ouderenadviseur werkt vertrouwelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden. De bereikbaarheid van de ouderenadviseurs in Maasdonk is: Geffen: Dhr. Th. Wmtels tel. (073) 532 34 13 Dhr. S. Homminga tel. (0412) 64 40 39 Nuland: Dhr. P. Jans tel. (073) 532 20 67 Dhr. A. Heutink tel. (073) 532 45 08 Vmkel: Dhr. A. van de Ven tel. (073) 532 16 53 De ouderenadviseurs nemen zelf initiatief om mensen thuis te bezoeken. Alle 75-plussers ontvangen binnenkort een brief van de ouderenadviseur met het aanbod van een huisbezoek. Wanneer er vragen zijn over bepaalde onderwerpen kunnen deze tijdens het huisbezoek ter sprake worden gebracht. Het is ons inziens belangrijk dat men weet waar en bij wie men terecht kan Wanneer men goed geĂŻnformeerd is kan men immers beter keuzes maken uit het uitgebreide aanbod van regelingen en voorzieningen op het gebied van zorg, wonen, financien en preventie/welzijn. U kunt ook de ouderenadviseurs van de RIGOM bellen. Tel. 0412 63 28 15.

INMEMORIAM Miet v.d. Heijden - Schuurmans Op zondagochtend 19 maart werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van ons koorlid Miet v.d. Heijden Miet heeft als alt ruim 2 7 jaar met hart en ziel gezongen in onskoor. Wij herinneren ons Miet als een zorgzame vrouw met een positieve levenshouding. Zij straalde deze houding uit en bracht deze op anderen over. Haar enthousiasme en trouw aan het koor zullen wij niet vergeten. Miet genoot van gezelligheid om haar heen, van muziek, maar bovenal van de mensen met wie zij in contact kwam. Kortom: Miet hield van het leven en wij hielden van haar. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. Dirigent, organist(en) en leden gemengd koor

WIE WAT WANNEER APRIL 05 Veertigdagenmeditatie 19.00uur, Kapel 05 K.B.O., Bingomiddag 05 TV de Vlijmd senioren, hennenavond 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 08 E.H.B.O.,Gezamelijke oefening in 't Zijl te Vinkel met Geffen, Nuland en Vinkel 09 Volleybalclub 0'68, Heren 1 - Donki Sjot 4/ Dames 1 - Donki Sjot 3, 12.00 u. de Geer MeisjesB, Meisjes C2 en Meisjes Cl, 10.15 u. Jongens B, 12.00 u. De Geer 11 K.V.O., volksdansfestijn 12 Veertigdagenmeditatie 19.00uur,Kapel 12 TV de Vlijmd jeugd, aanvang competitie 13 K.V.O., samenmetK.V.B. themaavond over huiseliJ'k geweld 13 Sint-Jorisgilde, 8e gildeavond 13 Buurtver. De Vierwinden, Biljarten bij 't Bergje 13 K.V.B., Thema-avond emancipatie 13 TV de Vlijmd senioren, start competitie 17 Boeteviering 19. 00 uur , Kerk 18 VPM, openbare vergadering 't Akkertje Geffen 19 Buurtver. De Molenhoek, paasmiddag 19 Buurtver. De Elshof: paasknutselmiddag 20 Witte Donderdag 20 Pres. VieringE.Com. 18.30uur 21 Goede Vrijdag 21 t/m28 TV de Vlijmdjeugd, Rabo Paastoernooi 22 Buurtver. De Vierwinden, Jaarfeest 23 1e Paasdag 24 2e Paasdag 5


CWATERSCHAP DE MAAS KANT) ONTWERP-WATERBEHEERSPLAN TER INZAGE Vanaf maandag 13 maart ligt gedurende acht weken het ontwerp-waterbeheersplan 2001-2004 van waterschap De Maaskant ter inzage. Dit plan geeft aan wat het waterschap in grote lijnen de komende jaren op het gebied van waterbeheersing, waterkwaliteit en afvalwaterzuivering wil gaan doen. Het is een uitwerking van de landelijke 4e Nota Waterhuishouding en het 2e Waterhuishoudingsplan van de provincie Noord-Brabant. Uitgangspunten

Meer informatie

Heeft u vragen ofwilt u meer informatie over het waterbeheersplan, neem dan contact op met waterschap De Maaskant, tel. (0412) 698300.

UIT HET DAGBOEK VAN MONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkzaam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma. Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen. ..

Voor de toekomst zijndrie uitgangspunten Vdil wezenlijk belang: • Duurzaam waterbeheer.

De Maaskant streeft naar een duurzame watervoorziening, flexibele en veerkrachtige watersystemen, het wveel mogelijk beperken van wateroverlast en het vergroten van de ecologische en landschappelijke betekenis van water. • Water als ordenend principe.

Water zou een centrale rol moeten vervullen bij de inrichting van stad en platteland. Alleen w kunnen immers duurzame watersystemen ontstaan en in stand worden gehouden. • Samenwerking en afstemming met derden Het waterbeleid wordt uitgevoerd in samen-werking met

overheden en bijvoorbeeld verenigingen, belangenbehartigers en individuen. Alleen door intensiefen goed samen te werken kan doeltreffend aan duurzame watersystemen gewerkt worden. Gebiedsvisie

Het gebied van De ·Maaskant is in drie regio's verdeeld. Regio Oost loopt van Waalwijk tot 's-Hertogenbosch. Tussen 's-Hertogenbosch en Grave heet het Regio Midden. Regio West tenslotte omvat het gebied van Grave tot aan de grens met Limburg. De indeling is gebaseerd op watersystemen. Voor elk van de drie regio's heeft de Maaskant opgeschreven hoe de watersystemen in 2018 er uit moeten zien. Vervolgens zijn per gebied de maatregelen aangegeven voor de komende jaren. Indienen zienswijze

Het ontwerpplan ligt vanaf 13 maart ter inzage. Men kan het plan inzien op het waterschapskantoor, Raadhuislaan 30 te Oss en op de secretarieën van de gemeenten die gelegen zijn binnen het werkgebied van De Maaskant. Tot 8 mei kan iedereen zijn ofhaar zienswijze over dit plan schriftelijk kenbaar maken aan de dijkstoel, het dagelijks bestuur van waterschap De Maaskant. Daarbij kan men tevens aangeven ofmen deze reactie mondeling wil toelichten. Een samenvatting van het plan is gratis verkrijgbaar bij het waterschap. Het volledige ontwerpplan kost/ 25,75 6

februari 2000

Vandaag is Kakuma één grote stofwolk. Vooral in Kakuma 3 (nieuwste deel), omdat er bijna geen bomen zijn. Je ziet het blauw van de lucht niet en je moet zelfs langzaam rijden omdat het zicht slecht is. Mensen lopen met doeken over hun hoofd en voor hun gezicht. Echt ongelooflijk! De scholen zijn gesloten vanwege de zandstormen. Er was noodalanninhet kamp. Een hevige brand in de Somali community. De hele compound werd opgeroepen om te helpen. Water was er niet, want de kranen stonden droog. Er werd geprobeerd om met zand te blussen! De huizen zijn deels van hout, afrastering van droge takken en alles staat dicht op elkaar. De brand begon toen er bij iemand de vlam in de pan sloeg en dan kan het heel snel gaan. Meer dan honderd huizen zijn afgebrand en zo'n 2000 mensen zijn dakloos. Toen we bij de brand aankwamen was ik diep onder de indruk en had echt te doen met de mensen. Je zag families bij hun hoopje bezit zitten dat ze hadden kunnen redden. Eén persoon had een groot mes bij om zijn bezit te kunnen verdedigen tegen stelende Sudanezen. En w zat iedereen verspreid langs de kant van de weg en op voetbalvelden. We moesten de mensen registreren, maar dat was nog niet w eenvoudig: wie hoorde bij welk huis?! Het is nu de vraag waar de mensen heen moeten. De meesten zijn opgevangen bij familie. Wonder boven wonder zijn er geen slachtoffers. Wel hebben heel wat mensen al hun bezittingen verloren die ze in 7 jaar hebben opgespaard. Zij zullen weer van voor af aan moeten beginnen met een matras, 2 jerrycans, wat kookgerei en bouwmaterialen. Ik heb een bezoekje moeten brengen aan het ziekenhuis. Een muggebult waar blijkbaar bacteriën zijn ingekomen. De dokter in het kamp en in de compound constateerden een infectie. Het abces moest verwijderd worden in het ziekenhuis inNairobi. Ik was best :zenuwachtig: een vreemd land, een nieuw ziekenhuis en een ongewone klacht. Gelukkjg zag er alles heel netjes en steriel uit. Een luxe ziekenhuis, waarschijnlijk om dat het een soort privé kliniek was, hetgeen ik later ontdekte toen ik moest betalen! Hopelijk gaat de verzekering alles terugbetalen. Maar het allerbelangrijkste is, dat ik me een stuk beter voel.


MERLIJNadvocaten ISO 9001 gecertificeerd SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huisvestiging vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

r. ACTUEEL flexwerken millennium-aansprakelijkheden

STRATEGISCHE SPECIALISATIES

onderhandelen conflictbem iddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp.

't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 532 44 49 fax 073 532 58 29 e-mail merlijnadv@tip.nl


l

ROND DE DORPSPOMP

Terugblik op Dorpspomp 114: Carnavalswagenbouwgroep "De Kruipers" vormt geen onderdeel van "Scouting Geffen". Wel veel leden van Scouting maken deel uit van die wagenbouwers. Toch schitterend om dat te weten. DE GOUDEN LEEUW haalde de 2e prijs onder de meest carnavaleske "Heinekentappers" in Brabant. Proficiat met die ambiance, die service, die aankleding en vooral sfeer!!! Wirnke en de zijnen kunnen trots zijn. De naam van de Prinsenwagen is "TROETS" een kruising van tram en koets. 't Is maar dat je het weet. De BANDALA'S heten de "BANDOLA'S". dat klinkt ook veel mooier. De dirigent van het kerkkoor kreeg teveel lof toegezwaaid en werd een "zelfkietelaar" genoemd en de Ossische dame werd te hard afgekraakt. De Dorpsomroeper moest boet doen. Nou bij deze!!! Kan ie meteen aansluiten bij de vastenactie o.a. om voor de kinderen van Uganda een duit in het vastenzakje te doen. Toch voortreffelijk dat in ¡ Geffen 65 wijkcontactpersonen actief zijn om zo de "Vastenzakjesaktie" tot een groot succes te zullen maken. De "GOEDE WEEK" wordt weer voortreffelijk voorbereid. Er is meer belangstelling voor de bezinningsbijeenkomsten op woensdagavond in de kapel en de nog "Goede Week" krijgt weer een vernieuwde invulling. Het beloven mooie en nog meer aansprekende vieringen te worden op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en Pasen. De toekomst van Maasdonk was het belangrijkste onderwerp aan de stamtafel. Beginnen met leren uit het verleden. 50 Jaar geleden, was Geffen nog een rustig dorpje, met veel gemengde boerenbedrijven, 6 tot l O koeien, 4 tot 5 varkenshokken, of een 8-tal zeugen, een l 00 kippen. Het melken gebeurde nog met de hand, alles ging met paard en kar, er waren wat ambachtslieden en gebr. De Veer reed met de eerste bestelbus rond. In de van Coothstraat werd met de eerste particuliere woningbouw begonnen. Het Veld, het Kerkroth en het Runroth bestonden uit akkers en weiden. In het jaar 2000 verbazen we ons nog steeds over de ontwikkeling vanaf 1955. Maar er was geen toekomstvisie, al begrepen sommige agrariÍrs die ontwikkeling. Jan van Tontje Jan van Hanneze ging groots bouwen in de polder en de zoon van Tontje van Nistelrooy evenzo. Wenkbrauwen werden gefronst. Hadden we toen een betere toekomstvisie kunnen opbouwen, dan waren we niet

zo in de sukkel geraakt met ons BESTEM- 1 MINGSPLAN. We moeten nu nog alle energie steken om al die zaken glad te strijken. Er moet nog veel geregeld en gewettigd worden; men verstrikt zich daardoor in detaillistisch geneuzel, terwijl. .. TOEKOMSTVISIES, TOEKOMSTSTRUCTUREN, TOEKOMSTPLANNEN met concrete invullingen nodig zijn. Vanuit Rijk en Provincie worden talrijke handleidingen aangeboden, perspectieven uitgewerkt, modellen aangereikt, discussies opgezet. Je hoort en leest van BRABANT2020-2050. Er worden congressen gehouden, studiedagen, werkbijeenkomsten. Ook Maasdonk moet daar vertegenwoordigd zijn. De inzet is een SCHOON en MOOI Brabant. De "bebouwing" in Brabant verdubbelt in die 50 jaren. Huidige problemen moeten hun aanpak krijgen in dat perspectief. Er komen streekplanvisies, waarvan Maasdonk deel uitmaakt. Als je geen toekomstplannen ontwikkelt, word je beslist overrompeld door de snelle ontwikkelingen. Brabant: Het dichtstbevolkt industriegebied. Dat geeft te denken. We moeten mee in de vaart van communiecatieontwikkeling, internetten en websites. De vervoersstromen, het verkeer, recreatie en het milieu vragen steeds meer aandacht. De discussie tussen natuurbehoud zal leiden tot nog meer opkoopregelingen b.v. op de zandgronden. Het verkeer ondergaat bepaalde ontwikkelingen. Fiets- en wandelverkeer krijgt meer voorrang, behoeft meer ruimte. De vergrijzing van de bevolking neemt toe. Waar kunnen agrarische bedrijven op den duur nog stand houden, waar kunnen die bedrijven zich verder ontwikkelen, waar krijgt de natuur voorrang, waar is nog ruimte voor bedrijven, welke milieuaspecten gaan een nog grotere rol spelen? Als we afwachten worden we het slachtoffer van bovenaf opgelegde toestanden en beslissingen. Destijds wisten we ons ook te profileren als nieuwe gemeente Maasdonk. En we haalden de eindstreep. Hoe staan we er nu voor??? Laten we zien, dat we ook een visie hebben en duidelijk maken hoe w~j verder willen. Maken wij als Maasdonk wel optimaal gebruik van geboden kansen? De plotselinge overval met "De Beerse Overlaat" komt weer terug. De calamiteitenpolders, waarbij een groot deel van de Maaspolders ten Noorden van Maasdonk weer onder water kan komen. Ja zo'n calamiteit is er maar eens in de honderd jaar. Maar het kan gebeuren, er worden reeds preventieve maatregelen uitgewerkt. Wees op je hoede!! Hoe moet het met onze boerderijen in de polder? Weer op terpen? Omdijken? Evacuatieplannen. Materieel om mens en dier veilig te stellen. De infrastructuur, stelsel van wegen en communicatie, moet worden herzien. De waterhuishouding krijgt bijzondere aandacht. De huidige opkoopregeling van agrarische bedrijven en alles wat daarmee gepaard gaat moet ons aan het


denken zetten. In Maasdonk zijn 10 tot 15 bedrijven aangemeld. Brabant telt al 1000 aanvragen. De Politieke partijen van Maasdonk zullen zich meer bewust moeten worden van die ontwikkeling, evoluties, misschien wel revoluties. Het Maasdonks Forum zal haar aandacht hierop moeten gaan richten. Terugkijken op het verleden moeten we toch vaststellen, dat we ons herhaaldelijk hebben laten verrassen, laten overrompelen door de snelle ontwikkelingen. Nu zitten we nog met "de gebakken peren" en wordt veel energie gestopt in correcties en aanpassingen, dat leidt tot verspilling van tijd, geld, kracht en vraagt te veel aandacht. De stamtafel hoopt hierbij een bijdrage te leveren aan het op gang brengen van de discussie en ontwikkeling van visie en uitwerking van toekomstplannen. De stamtafel verbaasde zich opnieuw over de rubriek in de Streekwijzer van onze vriend Wtljo van Nuland. Hij heeft de beste bedoelingen en dat respecteren wij. Wel vragen wij ons af, waarom hij zich weer moet verschuilen achter niet- ofhalfbestaande commissies, waarom hij wil pronken met "andermans veren" en leunt op denkbeeldige achterbannen. Soms heeft het ook een commercieel tintje. Als hoofdredacteur mag en moet hij zichzelf zijn. Overigens waarderen wij zijn inzet en delen wij dikwijls zijn visie. We gaan "internetten"; Zie het voorbeeld van GEFFES VOLK, dat al een eigen website heeft: WWW.GEFFES VOLK.NL. De stamtafel richt zich nog maar eens rechtstreeks tot U. Wij kunnen nog meedenkend, meesprekende, spraakmakers en denktanken gebruiken. De Stamtafel telt nu 12 leden. Meestal zijn er 6 tot 10 leden aanwezig. Er is geen opkomstplicht. Maar af en toe eens een ander geluid, kan heel verfrissend zijn. Ook als gast bent U welkom. De volgende Stamtafel op zondag 9 april van 11.00 tot 12.30 uur in café GOVERS. Van STAMTAFEL 115.

r~ " DORPSZESKAMP GEFFEN 9 JULI 2000

KPJ-Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorpszeskamp voor zowel de jeugd van Geffen als voor de ouderen. Kun je als buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub ofge- . woon als een stel vrienden een groep vormen, meld je dan aan. (snei vol is vol: 30 teams zie vorig jaar). Een zeskampgroep mag bestaan uit: 4 dames en 4 heren en een coach plus nog reserve spelers. 3 dames en 5 heren en een coach plus nog reserve spelers. 5 dames en 3 heren en een coach plus nog reserve spelers. Het team moet bestaan uit minimaal 4 Geffense personen. Kun je een groep vormen met bijvoorbeeld alleen heren, doe dan toch mee voor de gezelligheid, zonder kans op prijzen. Bij ons speelt gezelligheid ook een grote rol. Leeftijden: jeugd vanaf8 jaar tot en met 15 jaar, Ouderen vanaf 15 jaar. Men mag maar met 1 team deze dag deel nemen. Inschrijfgeld op de vergadering meebrengen, voor de jeugd is dit f 25,- en voor de ouderen weer f 35,Opgave: UITERLIJK VOOR 5 JULI VOL IS VOL: 30TEAMS.

juli is de vergadering, bericht over de tijd volgt nog na aanmelding.

4

Strookje inleveren bij Peters Schutjens, v.Coothstraat 13 of telefonisch aanmelden 5321022.

------------------~ NAAM TEAM:

,.,...11177 ic:.,,._

~ ·Mensen

KPJ itc-

in Nood

k".LEtllNG/>. C 'Tt E

De kledingactie voor Mensen in Nood die op 15 maart in Geffen is gehouden, heeft 700 kilo kleding opgebracht. Mensen in Nood wil iedereen die daar aan heeft bijgedragen hartelijk danken. De vrijwilligers zijn van plan om ook het volgend jaar ( in dezelfde periode) een kledinginzameling te organiseren voor Mensen in Nood. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu alweer de kleding hiervoor te bewaren.

NAAM CONTACTPERSOON:

TEL. CONTACTPERSOON:

ADRES CONTACTPERSOON:

JEUGD TEAM/ OUDER TEAM

9


17 april 2000

Spectaculaire Modeshow JCicky damesmode mt. 44 t/m 60 rJ>. </Jekkers r>rijetijdskleding <l3loembinderij 't Wouwke JCapsalonfirdon 3choonheidsspecialiste Monique 'fielemans

aanr>ang¡: 20.00 uur in de Gouden igeuw <Dorpstraat 5 Geffen kaarten r>erkrijgbaar bij alle deelnemers <Prijs f 10,00 p.p. incl. kopje koffie met 'n soesje.


~

tt: '

}

t

.::::;HHtm.::i1!1f\:>-·

:-. : •• :1••••••1r,~: 1•.:.;.,: ... ,.,rHl-

-l ·!

Beste dorpsgenoten, In de raadsvergadering van dinsdag 14 maart jl. zijn de volgende onderwerpen besproken:

politie en andere betrokkenen, op toe zal zien dat de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt zal blijven. De VPMhoudt onze burgemeester aan die belofte. Ik ben op zoek naar nieuwe leden (m/v) om de gelederen van de VPM te komen versterken.

Een keer in de zes weken houdt de VPM een openbare ledenvergadering, afwisselend in de kernen Nuland en Geffen. Onze eerstvolgende vindt plaats op dinsdag 18 april om 20.30 uur in 't Akkertje. Kom gerust langs ofbel mij voor meer informatie. Met vooruitstrevende groetjes,

Vergoeding veehouder

Een veehouder uit de Papendijk mag rekenen op een schadevergoeding van ruim 67. 000 gulden. Het vorige college, waar het CDA ook deel van uitmaakte, vond een vergoeding eerder niet reëel. Natuurlijk vroeg de VPM naar het hoe en waarom van deze "met veel mist omgeven ommezwaai" (citaat Brabants Dagblad van dinsdag 21 maart). Wethouder Van Zandvoort weigerde echter tot twee keer toe helderheid te verschaffen. Een slechte zaak vinden wij; een wethouder moet vragen van raadsleden altijd beantwoorden. Omdat onze vragen onbeantwoord bleven, heeft de VPM tegen het voorstel gestemd. Ombuigingen beleid Wet Voonieningen Gebandicapten (WVG) De VPM vindt dat het te gek voor woorden is, dat wij in

Maasdonk impopulaire maatregelen moeten nemen, als de rijksbijdragen ten behoeve van de uitvoering van de WVG achterblijven bij de werkelijke uitgaven En dat in maart 2000, terwijl de landelijke politiek bekvecht over de besteding van ''meevallers van vele miljarden". De achterban van de VPM is unaniem van mening dat Maasdonk.ers , die terecht een beroep doen op de WVG, altijd geholpenmoeten worden. Ongeacht onze financiële positie!!! De VPM beoordeelt de nieuwe declaratieformulieren voor gemaakte reiskosten als klantvriendelijk. De VPM heeft ingestemd met de door B & W voorgestelde ombuigingen, omdat wij vinden dat deze ombuigingen geen verslechtering betekenen voor de burgers in onze gemeente, die helaas een beroep moeten doen opdeWVG.

Charles van Herpen, 532 4628.

ANDERE CULTUREN ONTMOETEN

DICHT BIJHUIS

Over de hele wereld zijn miljoenen mensen op de vlucht voor onderdrukking en oorlogsgeweld. Het overgrote deel wordt opgevangen in buurlanden. Een klein deel vindt zijn weg naar Nederland. Hier krijgen zij te maken met de asielprocedure en opvangcentra. Vluchtelingen met een status gaan uiteindelijk z.elfstandig wonen in een gemeente waar ze een eigen bestaan kunnen opbouwen. In dit hele traject komt Vluchtelingen Werk op voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. In bijna alle gemeenten in Nederland bieden vrijwilligers 'hulp op maat'. Vluchtelingenwerkgroep Geffen is op zoek naar 2 vrijwillig(st)ers mlv

Die vluchtelingen en asielzoekers wegwijs maken in de samenleving. Het werk varieert van kennismaken met buren tot meegaan naar allerlei instanties zoals woningbouwvereniging en arbeidsbureau. Maar het betekent ook vluchtelingen ondersteunenbij hun inburgering enhet weken naar onderwijs enwerk. U onderhoudt contacten met de clienten en bemiddelt bij eventuele problemen. Levenservaring en relativeringsvermogen zijn eigenschappen die goed van pas komen in dit werk.

Overlast omgeving De Bonkelaar

Voor meer informatie kunt U terecht bij:

Vanuit onze achterban bereikten ons signalen dat groepen jongeren elkaar sinds geruime tijd ontmoeten op het Spoorpad, in de omgeving van De Bonkelaar, en daar overlast veroorzaken. Hierover heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college. Die werden door portefeillehouder Netten keurig beantwoord. Hij heeft met de jongeren zelfduidelijke afspraken gemaakt en hij beloofde ons dat hij er, samen met

Hennie de Veer (begeleidster) De Wan 30, Tel 073 532 2821 (tijdens werkdagen bereikbaar van 17.00tot 19.00uur) Of Erna van Uden (coordinator) De Rosmolen 3, Tel. 073 532 4971 (tijdens werkdagen bereikbaar van 17.00 tot 19.00 uur). 11


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 05-04 19.00 u * Veertigdagenmeditatie mmv Dameskoor Za. 08-04 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Jeugdkoor (+kinderkerk) Zo. 09-04 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor. Wo. 12-04 19.00 u * Veertigdagenmeditatie rnmv Passe Partout Za. 15-04 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Pahnpasengezinsviering 19.00 u mmv kmderkoor + studieorkest WIK Zo. 16-04 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor 19.00 u Gemeenschappelijke Ma. 17-04 boeteviering rnmv Dameskoor Geen avondmis i.v.m. Wo. 19-04 oliewijding in de St. Jan * = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 2 mei 2000 om 20.00 uur in het parochlecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255. KERKBALANS 2000: "GELOVEN IN GROEI" Ontvangen f 27.000,-- + toegezegd f 20.000,-Hartelijk dank voor uw steun! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2000. r.

. 1"-

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wmgens: 073 - 532 4160. SPREEKUUR PASTOOR SCHEEPERS: Woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00uur PALMPAASOPTOCHT Op zaterdag 15 april houden we zoals ieder jaar een palmpaasoptocht voor de kinderen, voorafgaande aan de gezinsviering. Alle kmderen met een palmpaasstok worden om 18.45 uur bij de Mariaschool verwacht om vandaaruit in optocht naar de kerk te vertrekken onder muzikale begeleiding van het studieorkest van WIK. De ouders kunnen intussen plaatsen vrijhouden in de kerk voor hun kinderen. In de gezinsviering luisteren we naar het verhaal van het lijden en sterven van Jezus en er worden palmtakjes uitgedeeld. . . . Via de scholen krijgen alle kinderen een mtnod1gmg voor deze viering, waarop ze tevens kunnen zien, hoe ze hun paasstok kunnen maken. De Palmpaasstok.ken kunnen na afloop van de viering naar keuze van de kinderen gebracht worden naar oma, opa, zieken, alleenstaanden, ouderen in huize de Heegt, in de aanleunwoningen of in het dorp, een zieke klasgenoot of vriendje/vriendinnetje. Ze zullen blij zijn dat er aan hen wordt gedacht! We hopen dat het een lange optocht zal worden! Van harte welkom! OUDE PALMTAKJES De oude palmtakjes van vorig jaar Palmzondag, kunt u gedurende de veertigdagentijd in een doos in het kerkportaal deponeren. Ze worden dan verbrand en_ het as wordt gebruikt op aswoensdag van het volgend Jaar. COLLECTEN IN DE KERK Het gebeurt wel eens dat bij bijzondere kerkelijke vieringen (waaronder uitvaarten) collecten worden gehouden, waarvan een gedeelte op verzoek van de familie voor een speciaal doel wordt gereserveerd. Zoals de regel is in onze omliggende parochles, dienen collecten in de kerk allereerst gericht te zijn op de pastorale zorg van de eigen parochle en op lasten die daarmee gemoeid zijn. Onze parochie wil graag vasthouden aan deze regel en er dan ook geen uitzonderingen op maken. De begrafenisondernemers zijn hiervan op de hoogte. J.O.P. Er is enig misverstand gerezen rond de naam J.O.P. De parochle kent Joppers met de beteke~s van Jongeren Op Pad. Maandelijks komen jongelui van de


middelbare school in groepjes bij elkaar in " 't Patronaat" onder leiding van gastouders om samen te praten over een bepaald onderwerp, zomaar wat te kletsen of ontspannende activiteiten te doen. De andere naam JOP staat voor JongerenOntmoetingsPlaats. Een actueel onderwerp, waarmee onze gemeente Maasdonk zich momenteel bezighoudt. Waar kunnen onze jongeren elkaar ontmoeten zonder overlast voor anderen?

het Angelusluiden. We hopen dat het luiden van onze klokken u uitnodigd om mee te vieren en te bidden in het vriendschapshuis van God voor de mensen. Want ook in 2000 kom je de kerk tegen! Wij laten van ons horen! Pastoor P. Scheepers.

HOOR DE KLOKKEN WEER EENS LUIDEN Sinds jaar en dag hangt in onze parochiekerk een oude klok. In 19_80 kreeg hij 2 broertjes en samen nodigen de klokken van onze kerk de Geffense mensen uit om hun geloof te vieren en naar de kerk te komen. Klokken waren van origine niet alleen kerkelijk. Het ritme van het burgerlijk leven werd door klokken bepaald. Uurklokken, poortklokken, banklokken en marktklokken en bij calamiteiten klonk de brandklok of de stormklok. Een zichzelf respecterende stad had bij het stadhuis een toren, het belfort, waarin de belangrijkste klokken een plaats hadden. Bij oorlogen waren de belforten belangrijke doelen: het wegvoeren van de klokken tastte de stad in haar trots aan. En dat lijkt te raken aan een zekere magie die altijd met klokken verbonden is geweest. Want ook al geloven we niet langer dat het geluid van een klok "de bliksem kan breken", toch heeft de bijzondere klank van een mooie luidklok of van een imposant gelu~ voor ons iets adembenemends. Zoals het burgerlijk leven werd bepaald met behulp van klokken, zo kregen ook de kerkelijke tijden kleur door klokgelui. Klokken zijn voor de liturgie weliswaar nooit onmisbaar geweest, maar in de praktijk werd iedere kerk, ongeveer vanaf de ge eeuw, voorzien van tenminste één klok. Voor het gebruik ervan waren en zijn er nauwelijks voorschriften. De klok kondigde de vieringen aan en soms werd er ook geluid tijdens de dienst, bijvoorbeeld bij de consecratie. Algemeen is het om de klokken te laten zwijgen van Witte Donderdag tot en met het Gloria in de Paaswake! In onze parochie gebruiken we het volgende 'klokkenschema'. Voor de weekendvieringen luiden we de twee zware klokken en voor de vieringen door de week, het klokje van de kapel. De twee lichte klokken zijn wat feestelijk, dus voor huwelijken en jubilea. Bij een doop het Mariaklokje en voor een uitvaart de grote 'dodenklok'. Voor hoogfeesten natuurlijk alle klokken! Voortaan gaan we ook 'dodenluiden'. Als om 12 uur de grote klok van de kerk luidt, dan kondigen wij aan dat een medeparochiaan is overleden. Overigens luidt iedere dag om 12 uur het klokje van de kapel om de mensen op te roepen even stil te staan bij het leven van alledag, wat door God is gegeven:

Broeders en zusters, In de afgelopen tijd zyn WIJ meermalen geconfronteerd met grof en zinloos geweld. Verschillende keren werden jonge mensen zonder aanwijsbare reden zwaar mishandeld. Er vielen ook dodelijke slachtoffers. Na één van die voorvallen kwamen scholieren enkele dagen later bij elkaar om de gewelddadige dood van hun medescholier te betreuren. Daarbij sprak de moeder van die jongen hen toe; wat ze ze~ was indrukwekkend. Ze was natuurlijk als geen ander getroffen door het kwaad van die redeloze gewelddaad. Maar ze gaf ook aan, dat het kwaad niet alleen leefde in de persoon die uiteindelijk de fatale daad had gesteld.

SAMENVATTING VAN DE VOORLEESBRIEF VAN MGR. A.L.M. HURKMANS

Kwaad dat tot ergerlijke daden kan leiden, leeft in álle mensen en kan overal tot uitbarsting komen. Al spreken wij er liever niet over, het leeft ook in ons, in onze hebzucht en trots. Het kwaad leeft in onze afkeer van wie anders is, waardoor wij mensen buitensluiten. Het leeft in ons, omdat wij Gods grote gaven in de schepping en in ons leven niet volledig erkennen; we vinden ze vanzelfsprekend en vergeten God ervoor te danken. Het leeft in ons, omdat we de woorden en het leven van Jezus Christus en alles wat de Kerk ons te bieden heeft, zo gemakkelijk naast ons neerleggen. Het kwaad leeft in ons, omdat we veel verkeerd doen, maar misschien nog meer door alles wat we niet doen en achterwege laten. Die moeder, die zo smartelijk was getroffen door het kwaad, had voor de medescholieren van haar zoon zelfs een goede boodschap. Ik was ontroerd, toe ze zei: "Ik weet dat alle moeders van jullie, die geconfronteerd zijn met het kwaad, net als ik huilen. Maar door onze tranen heen richten wij ons tot God en weten we, dat er vergeving mogelijk is, dat het kwaad niet het laatste woord heeft. Voorbij het kwaad is er een God die ons vergeeft". Broeders en zusters, dat is het Goede Nieuws van het Evangelie. Dat vieren wij met Pasen: niet het kwaad heeft het laatste woord, maar de goede God die voor ons altijd een woord van leven heeft. Voor het kwaad van de mensheid is Jezus gestorven aan het kruis. Maar daarna is Hij verrezen Door het kwaad heen kreeg Hij nieuw leven en God wil, dat wij in dat leven 13


delen. Daarvoor biedt Hij ons de sacramenten aan. In het Doopsel zijn wij al met Christus opgestaan tot nieuw leven. In het sacrament van Verzoening kunnen wij onze bekering tot dat leven vernieuwen, telkens weer. We drukken zo uit, dat wij aan dat nieuwe leven toebehoren. Dáár gaat het om: wij moeten als gedoopten leven en dat waarmaken vanuit ons hart. Zo'n leven dienen wij steeds te vernieuwen! In onze Kerk van het Bisdom Den Bosch wil ik daarom het sacrament van Verzoening opnieuw onder de aandacht brengen. De veertigdagentijd lijkt mij daartoe een uitgelezen moment, nu wij op weg zijn naar de vreugde van Pasen. De weg daarheen is een weg van bekering, van verzoening en van vernieuwing. Onderweg hebben we de kans om na te denken - als persoon, als gezin of als kerk - over onze manier van leven. Zijn wij beried om de helende middelen die God ons aanbiedt, daarbij toe te laten en te gebruiken? Natuurlijk ontken ik niet uw eigen verantwoordelijkheid voor uw leven. Ik wil u echter ook vragen om de hand die God u reikt, niet af te w1Jzen. Aan het einde van de veertigdagentijd is er een dekenale viering van Boete en Verzoening in de Grote Kerk (M.0.0.) te Oss op maandag 17 april om 19.00 uur. U kunt in die dienst (als u dat wenst) persoonlijk biechten en het sacrament van Verzoening ontvangen. Als wij in deze vieringen van Boete en Verzoening samenkomen, luisteren we op de eerste plaats naar Gods Woord. Hij laat zijn licht over ons schijnen, zodat wij kunnen zien wat goed is in ons leven en wat niet. Voor Gods aanschijn mogen we ook beseffen, dat Hij er niet op uit is om ons te straffen. Wel wil Hij ons een helder zicht geven op het kwaad in onszelf, waardoor we onszelf en anderen onrecht aandoen. Door ons naar Hem toe te wenden, stellen we ons vertrouwen in Hem en kunnen wij zijn barmhartigheid ondervinden. De viering van Boete en Verzoening besluiten we met een dankzegging. Wij danken God voor alles wat Hij ons geeft: zijn genade, liefde en barmhartigheid. Daarna worden we heengezonden om ons vernieuwde christen-zijn te beleven. We worden als getuigen op weg gezet om in woord en daad te laten zien hoe goed God voor ons is. Hij geeft ons werkelijk een nieuw leven, in vrede met onszelf. Drs. A.L.M. Hurkmans, Bisschop van ' s-Hertogenbosch

De werkgroep nodigt u allen van harte uit. Dus noteer deze datum vast in de agenda. In de volgende Torenklanken krijgt u wat meer inhoudelijke informatie over deze uitvoering. Werkgroep "Goede Vrijdag Nu"

TRAILER BIJ ELKAAR GESPAARD GEFFEN: De inspanningen van de leden van ponyclub ''De Vlierefluiters" zijn beloond: de club is nu de trotse eigenaar van een tweepaards trailer. Een trailer stond al lang op het verlanglijstje van de club. Tot nu toe moesten er steeds trailers worden geleend of gehuurd voor activiteiten als de jaarlijks~ trektocht, de voltige-demonstraties en voor promotie van de Dartmoor-pony's. De kinderen van de ponyclub hebben het bedrag voor de trailer zelf bij elkaar gespaard door mee te doen aan Effe Noar Geffe, demonstraties te verzorgen en rommelmarkten te organiseren. De opbrengsten hiervan gingen in een speciaal trailer-potje waar nu genoeg geld in zat om een trailer te kopen. De club is van plan om de trailer ook te verhuren, om zo het onderhoud te bekostigen. Voor meer informatie: Joyce van Hoorn (voorzitter) Broekstraat 7 5386 KC Geffen Tel. 073 532 5260

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en medeleven bij het overlijden van mijn vrouw en moeder. In het bijzonder Mevr. Smit, Pastoor Scheepers, groep Avondwake en medewerkers Dela. Tevens gaat onze dank uit naar vrienden en bekenden voor de bloemen, kaarten en troostende woorden. Dat zal ons zeker helpen bij het verwerken van ons verlies. Frans en Laura van Bergen.

DUOWEDSTRIJD "GOEDE VRIJDAG NU" 21 april 2000 21.00 uur parochiekerk Vinkel. Op deze avond zal er een speciale Goede Vrijdag viering worden gehouden, uitgevoerd door jongeren. 14

Op zondag 19 maart konden de leden van ponyclub ''De Vlierefluiters" meedoen aan een Duo-wedstrijd. Bij deze wedstrijd moesten de ruiters met z'n tweeën een parcours afleggen dat over het hele terrein van


manege De Driesprong was uitgezet. Onderweg kwamen ze bijzondere hindernissen en opdrachten tegen, zoals een wip voor de pony' s, een stuk door de sloot rijden en met z'n tweeën op één paard gaan zitten terwijl ze het andere paard vast moesten blijven houden. Om een goed resultaat te kunnen behalen was het heel belangrijk om samen te werken en elkaar te helpen. Het was spannend en verrassend om te zien hoe de pony's en de paarden reageerden op alles wat ze in het parcours moesten doen. Dat dit idee voor een wedstrijd veel mensen aansprak bleek al uit het grote aantal inschrijvingen. Er was ook een heleboel publiek dat lekker in het zonnetje heeft kunnen genieten van een heel afwisselende wedstrijd. Om de wedstrijd veilig te laten verlopen was er veel begeleiding nodig, veel dank dus aan alle ouders en anderen die hebben meegeholpen. De prijzen werden geheel in stijl van het thema door een tweeling uitgereikt. De uitslag was als volgt: Duowedstrijd op zondag 19 maart l. duo 6. Saskia Verbunt Quinta Mariene Voskamp Linja 0 strafpunten. Tijd: 6 min. en 5 sec. 2. duo 9. Stefanie van den Ber Kilian Sietske Bots Quinta 0 strafpunten. Tijd: 6 min. en 31 sec. 3. duo 12. Saskia Verbunt May.one Nieke van Erp Felice 0 strafpunten. Tijd: 7 min. en 16 sec. 4. duo 19. Linda Gielis K.ilian Jovanka Stoirnenovski Felice 0 strafpunten. Tijd: 7 min. en 58 sec. 5. duo 21. Elvira van der Biezen Diddi Lidia van der Biezen May.one 0 strafpunten. Tijd: 9 min. en 50 sec. 6. duo 20. Esther Markus Shupy Keshia Mulders Bayar 0 strafpunten. Tijd: 10 min. en 45 sec. 7. duo 15. Milou van den Boogaard Beauty Sabrine van Lieverloo May.one 0 strafpunten. Tijd: 11 min. en 55 sec. 8. duo 10. Joyce van Hoorn Evita Sabrina van Lieverloo Me. Gregor 0 strafpunten. Tijd: 12 min. en 27 sec. 9. duo 16. Maud Gijsbers Felice Joyce van Hoorn Evita 0 strafpunten. Tijd: 13 min. en 32 sec. 10. duo 18. Marleen van den Brink Linja Wilke van de Coolwijk May.one 0 strafpunten. Tijd: 14 min. en 28 sec. 11. duo 8. Naomi Verbiesen Shupy Michelle Schuunnans Waya 0 strafpunten. Tijd 20 min. en 38 sec.

12. duo 2. Roza van Ravenstein May.one Noor Vrolijk Nina 5 strafpunten. Tijd: 6 min. 59 sec. 13. duo 7. Mariska van den Berg Diddi Melanie van den Berg May.ome 5 strafpunten. Tijd: 9 min. 14. duo 3. Linsey van Lieverloo Felice Karen Levisson Shupy 5 strafpunten. Tijd: 13 min. en 2 sec. 15. duo 17. Yvonne Sesink Shupy Moniek Sesink Katinka 10 strafpunten. Tijd: 10 min. 14 sec. 16. duo 13. Simone van Sleeuwen Kilian Racbelle van Sleeuwen Shuppy 10 strafpunten. Tijd: 13 min. en 40 sec. 17. duo 11. Dayenne Damen Linja Roel van den Brink Katinka l O strafpunten. Tijd: 13 min en 41 sec. 18. duo 5. Michelle Wingens Bayar Debby Maas Kilian 10 strafpunten. Tijd: 17 min en 5 sec. 19. duo 14. Anne-Marie van der Doelen Diddi Martina Bos Bayar I Ostrafpunten. Tijd: 22 min. en 22 sec. 20. duo l. Grace van Druten Kilian Jolanda Koch Quinta 20 strafpunten. Tijd: 18 min. en 8 sec. 21. duo 4. Roel van den Brink Katinka Sanne van der Linden Lady Opgegeven.

VASTENAKTIEZAKJE In deze torenklanken zit het vastenzakje. Volgende week van 10 t/m 14 april komen de wijkcontactpersonen en de leden van de MOV-groep het zakje ophalen. Wilt u a.u.b. het zakje voor hen klaar leggen? Indien het zakje die week niet bij u is opgehaald, kunt u het in de brievenbus van de pastorie of in de mand gooien die achter in de kerk staat. Hartelijk dank namens M.O.V. Geffen.

I GEEF

IJ_M Of TIJEKIJMST VAN ANDEREN

BOLLEBOZEN Marieke van Tuyl is afgestudeerd aan de H.A.S. te 'sHertogenbosch voor Veehouderij. 15


. kQop nu voor de

(( ~~~~~~~~~~

En win grandioze Prijzen!

ktoongJ\\~

Van 10 miljoen gulden.

!IJ hoqt~Dt~\1.~~ Van 100.000 gulden. De staatsloten voor de trekking van Koninginnedag 29 april zijn al te koop bij uw STIP-DROGIST Moniek van Herpen


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45

Correspondentieadres: Postbus5 5386 ZG GEFFEN

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u ( deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09. 00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 2100, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder AAM. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08 .30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Hout. POLITIE Centraal tel. m.: 0412-654111 In het gemeentehuis te Geffen, bereikbaar maandag t/m vrijdagvan08.30- 13.00 uur. Spreekuur op dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK FEBRUARI2000 Geboorten: 01-02 Lars Hubertus Marinus Klerkx 05-02 Sven Johannes Leonard vanLokven 17-02 Janne Huberdina Johanna van de Ven 19-02 Lieke BeatrixBendrika WIihelmina Maas 19-02 Puk Westerlaken 23-02 Demi Gerdina Theresia van Bergen 23-02 Glenn Adrianus Hendrika van Bergen 23-02 Martijn Franciscus Gerardus Hanegraaf 26-02 Niek Wilhelmus Mathijs van den Akker 28-02 Rob Antonius van de Ven Overlijden: 01-02 Johannes Marinus Strik, 79 jaar 02-02 Arend Pieter Agten, 81 jaar 02-02 Franciscus Johannes van Krieken, 73 jaar 03-02 Jannetje Maria van Dijk-van Stuivenberg, 74 jaar 06-02 Laurentia Johanna Maria Swarte, 87 jaar 08-02 Francisca Alberta Cornelia Bouwens- van der Doelen, 73 jaar 08-02 Hendrica WIihelmina van Bergen-van de Langenberg, 52 jaar 09-02 Maria Johanna Ceelen-Megens, 76 jaar 20-02 Elisabeth Johanna van Kempen, 87 jaar 22-02 Hendrikus Johannes van Dijk, 67 jaar 22-02 Johannes Gerardus vanNistelrooij, 84 jaar 25-02 Leonarda Johanna Ida van der Burgt, 32 jaar 28-02 Theodorus Marinus vanRooij, 66 jaar 29-02 Johannes vanNiftrik, 81 jaar

Het bouwstoffen besluit, bent u er klaar voor? Zo zuining mogelijk omgaan met grondstoffen is tegenwoordig een algemeen aanvaard gegeven. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld stoffen te hergebruiken, te recyclen. 17


Maar wat is nu het milieueffect op langere temûjn van de materialen die (her)gebruikt worden op ofin de bodem? Het is algemeen bekend dat bouwstoffen verontreinigende verbindingen kunnen bevatten en dat dez.e verbindingen wel eens uit de bouwstofkunnen vrijkomen. Om te voorkomen dat de bodem verontreinigd wordt door (her)gebruik van bouwstoffen is het Bouwstoffenbesluit in het leven geroepen. Het Bouwsto.ffenbesluit is een landelijke regeling die op 1januari 1999 van kracht is geworden en vervolgens op 1juli in werking is getreden. Het Bouwstoffenbesluit heeft tot doel het hergebruik van bouwstoffen te bevorderen maar ook om de bodem te beschermen. Het Bouwstoffenbesluit geeft regels voor het gebruik van steenachtige bouwstoffen, zoals beton, stenen, dakpannen, zand, asfalt, cement en puin in en op de bodem en oppervlaktewater. Wie krijgt nu met het Bouwstoffenbesluit te maken? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. Iedereen die een bijdrage levert aan een werk krijgt met het Bouwstoffenbesluit te maken, vande producent van bouwstoffentot de opdrachtgever van een werk. Ook u, als opdrachtgever voor bijvoorbeeld het bouwen van een garage ofeen serre aanhet huis, komt in aanraking met het Bouwstoffenbesluit.

Een basisprincipe van het besluit is dat het bevoegd gezag (meestal de gemeente) vooraf inzicht krijgt in de milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen steenachtige bouwstoffen in een werk. Daartoe dient een aantal gevallen het gebruik van de bouwstof(inclusiefgrond) schriftelijk te worden gemeld aan het bevoegd gezag. Dit is noodzakelijk bij toepassing van categorie 1 grond en categorie 2 bouwstoffen en bijzondere categorieën. Soms ( bij schone grond en categorie 1 bouwstoffen) is het voldoende dat de eigenaar/opdrachtgever z.elfeen aantal gegevens vastlegt en bewaart. Belangrijk om te weten is dat de opdrachtgever ofeigenaar van een werk verantwoordelijke is voor het naleven van de regels gesteld inhetBouwstoffenbesluit. De opdrachtgever ofeigenaar van een werk moet beslissen welke bouwstoffen van welke kwaliteit er in eenwerk gebruikt gaan worden. Bovendien moet hij weten welke procedures hij moet volgen om de regels uit het besluit niet te overtreden. Als particulier bent u vaak minder op de hoogte van de regels gesteld inhet Bouwstoffenbesluit. Hieronder wordt eenaantal tips gegeven die u op de goede weg kunnen helpen. - Koop alleen bouwstoffen met een erkende kwaliteitsverklaring. - Zorg ervoor dat in overleg met een architect ofontwerper duidelijk op papier wordt gezet welke bouwstoffen er gebruikt worden en ofer nog speciale voorzieningen moeten worden getroffen. - Maak duidelijke afspraken met de ondernemer of uitvoerder van het werk. U als opdrachtgever/ eigenaar van een werk, bent verantwoordelijk, maar het naleven van de regels gesteld in het Bouwstoffenbesluit kunt u delegeren naar de aannemer. Met name het bestek is hiervoor een geschikt middel

Wanneer is het Bouwstoffenbesluit nu eigenlijk van toepassing? In principe gaat de wetgever ervan uit dat alle bouwstoffen die in contact komen met water ( regenwater, grondwater etc.) onder het Bouwstoffenbesluit vallen. Het geldt dus niet voor bouwstoffen die aan de binnenzijde van een werk worden toegepast. De gipsplaten die binnen in een huis worden aangebracht vallen dus niet onder het besluit. De buitenmuren van een huis, de dakpannen en de tegels van het terras vallen er wel onder. Er zijn natuurlijk altijd een paar uitzonderingen op de regel. Net zo belangrijk is echter dat u zich goed laat informeren Als eenmaal is vastgesteld dat het Bouwstoffenbesluit van over het Bouwstoffenbesluit. Informatie is altijd verkrijgbaar toepassing is, wordt afhankelijk van de samenstelling de bij de aannemer ofarchitect. Zij dienen op de hoogte te zijn bouwstofingedeeld in een categorie. Hiertoe moeten eerst van de inhoud van het Bouwstoffenbesluit. Ook de gemeente monsters van de bouwstofworden genomen, waarop ver- Maasdonk kan u over volgens proeven worden uitgevoerd. het Bouwstoffenbesluit informeren. Voor naHet Bouwstoffenbesluit kent een vijftal categorieën. Voor dere infonnatie en voor iedere categorie zijn regels opgesteld over onder andere: meldingsformulieren - Hoeveel van een bouwstofgebruikt mag ofmoet worden. kunt u contact opnemen - Wat de voorwaarden zijn waaronder de bouwstof met de beer M. v.d. Ven gebruikt mag worden. van de afdeling Grond- Ofer een melding moet plaatsvinden als de bouwstof gebied, telefoonnumwordt gebruikt. Meldingen vinden plaats bij het bevoegd mer 073-53 42 100. gezag, de gemeente, en dient gelijktijdig met de nodige bouwvergunningaanvraag/-melding, milieuvergunning/KOPY INLEVEREN VOOR: melding ofaanlegvergunning plaats te vinden. 8 april - Ofde bouwstofmoet worden teruggenomen als het werk redaktie adres Tolweg 7 zijn functie verliest, de zogenaamde verwijderingsregel. 18


2e Pinksterdag:

maandag12juni2000

* Verdrinking. *

Lijntaxi: Lijntaxi dient minimaal één uur voor haltevertrektijd te worden gereserveerd via tel.nr. 09008381(44ct/min) LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven aan de volgende ADRESSEN: De heer H. v.d. Broek, P. v.d. Elsenstraat 9, te Geffen, tel.: 5322529. Mevr. A. Vos-v.d. Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, tel.: 5321536. De heer C. v. Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, tel.: 5321521. Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00- 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen deze op te lossen. WOONMAA TSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544.

EERSTE HULP BIJ KINDERONGEVALLEN De Gezondheid Service Brabant Noord-Oost organiseert vanaf 9 mei 2000, bij voldoende belangstelling, in Berghem de cursus "Eerste hulp bij Kinderongevallen", een praktijkgerichte cursus voor ouders en verzorgers van kinderen van O tot 8 jaar.

In de lessen worden de volgende onderwerpen behandeld: * Tips en adviezen om ongelukken in en om huis te voorkomen. * Baby- en kinderreanimatie * Allerlei soorten verwondingen. * Brandwonden * Vergi:ftingen * Koortsproblemen zoals koortsstuipen.

Allergische reacties door o.a. bijen- of wespensteken. Tijdens de cursus wordt veel geoefend met kinder- en babypoppen. De cursus wordt ondersteund met dia's Kosten van de Cursus: f 120,-- p.persoon, inclusief cursusboek. f 90,-- Voor abonnees van de Gezondheid Service p.persoon, inclusief cursusboek De cursus bestaat uit 4 avonden van elk 2 ½ uur. De begeleiding is in handen van een deskundig cursusleid( st)er. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met de Gezondheid Service Brabant Noord-Oost Tel. 0413 333733 (op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur).

TREKKINGSLIJST DANSGARDE Trekkingslijst loterij "Rottenrijk" Lotnr. 1515 Lotnr. 4189 Lotnr. 2892 Lotnr. 2161 Lotnr. 1877 Lotnr. 0892 Lotnr. 0403 Lotnr. 0631 Lotnr. 1994 Lotnr. 3551 Lotnr. 0115 Lotnr. 4512 Lotnr. 4597 Lotnr. 4608 Lotnr. 2518 Lotnr. 0878 Lotnr. 1700 Lotnr. 0343 Lotnr. 1663 Lotnr. 0154

-

Dansgarde Carnavalsstichting

Koffiezetapparaat Tostiapparaat Bloemenbon Waterkoker Bloemenbon Gereedschapsset Bloemenbon Gereedschapskist Soldeerbout Strijkijzer Gereedschapsset Bloemenbon Klok Sfeerverlichting CD-rek Voorraadbussen Klokje Levensmiddelenpakket 3e prijs 2e prijs Boormachine 1e prijs TV. + videorecorder

De prijzen onder de nummers 0878 en 4608 zijn nog niet opgehaald. Deze prijzen zijn te verkrijgen op het adres Abelenstraat 26 te Geffen.

19


~ nederlandse hartstichting

•

vrienden van de hartstichting

Nationale hartweek van 16 t/m 22 april 2000. Onderzoek redt levens.

In de Nationale Hartweek van 16 tot en met 22 april organiseren de Vrienden van Hartstichting de jaarlijkse collecte voor de Hartstichting. In Geffen gaan zo'n 35 collectanten op pad om huis-aan-huis te collecteren. Tijdens de Hartweek vraagt de Nederlandse Hartstichting financiele steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. Het werk van de Nederlandse Hartstichting. De Nederlandse Hartstichting kan elk jaar rekenen op de steun en waardering van de nederlandse bevolking en doet in de Nationale Hartweek opnieuw een beroep op de inwoners van Geffen. Het thema voor deze Hartweek is 'Onderzoek redt levens'.

De Nederlandse Hartstichting besteedt op opbrengst van de collecte aan onderzoek, patientenzorg, preventie en voolichting. En dat is hard nodig, want hart- en vaatziekten zijn nog steeds volksziekte nwnrner een. Jaarlijks sterven er 52. 000 mensen aan. Vele tiend~nden mensen moeten leven met de dagelijkse gevolgen van een hart- ofvaatziekte. Daarom blijft de Hartstichting zich inzetten. En dat kan alleen dankzij de steun van de Nederlandse bevolking. Het Comite van de Hartstichting in Geffen, zoekt voor de Nationale Hartweek 16 tot en met 22 april enthousiaste mensen voor de collecte in Geffen. Wie wil dit jaar mee collecteren? Neem contact op met Kees Jongeneelen, tel.nr. 532 1146. Bij voorbaat dank.

VOLLEYBALCLUB G'68 G '68 Jubileum Buitentoernooi, Zondag 21 mei a.s.

De organisatie van dit Jubileum toernooi heeft kosten noch moeite gespaard om er iets bijzonders van te maken, waarbij er in de diverse klassen wordt gestreden om de RABOBANK wisseltrofeeen. Inschrijving voor het toernooi staat open voor de volgende klassen: - Regulier: Promotie - 1e - 2e en 3e klasse (4 tegen 4) - Recreanten (teams van 6) - Gezelligheidsteams (teams van 6) voor familie/bedrijven/ buurt/vriendengroepen - Jeugd vanaf? jaar (4 tegen 4) o.a. het zgn. circulatievolleybal. Extra activiteiten - Gezellig terras met muziek - Extra activiteit voor kinderen - Aandenken voor iedere deelnemer - Loterij met door Bas en Mike van de Goor beschikbaar gestelde en gesigneerde hoofdprijzen.

Het wordt dus een dag waar zowel de fanatieke volleyers als ook recreaten enjeugd, kortom gehele families, een leuke sportieve dag kunnen beleven met extra activiteiten. Inschrijfformulieren kunnen worden aangevraagd als volgt: Schriftelijk: Past. van de Kampstraat 2, 53 86 AJ Geffen Telefonisch: (073) 532 27 34 Per fax: (073) 532 49 84 Per e-mail: cth.jansen@worldonline.nl Ook kan men inschrijven via een bezoekje aan de "G 68" website via: www.maasdonk.net

Vrienden van de Hartstichting Comite Geffen Lenie Wtllemse, De Kouwe Noord 7, tel. 532 3588 Rien van de Berg, Molenstraat 22, tel. 532 1204 Kees Jongeneelen, Elzendreef34, tel. 532 1146.

DE GUPPY'S Wtj, carnavalsvereniging de Guppy' s willen bedanken: AfbouwbedrijfA. van Orsouw voor het beschikbaar stellen van de bouwplaats, garage Peter Strik en Ernis Schilders voor de sponsoring in welke vorm dan ook. Bedankt en hopelijk kunnen we volgend jaar weer een beroep op jullie doen.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

I

BERGHEMSEWEG153A

ERNIS ~....;;;___.s_c_h_il_d_e-,svoor kwaliteit en kleur

Pim, Paul, Rik, Peter S. Peter J. Geert, Mark, Dave, Lisa, Meike en Bart. 20

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08


'' Leasen be

ons ge ruste

U en uw med ewerkers moeten mobiel zijn. Maar de aanschaf van een of meer auto's legt beslag op uw werkkapitaal. Het vergt extra administratieve capaciteit en u loopt allerlei risico's, technisch en financiee l. Tenzij u kiest voor Rabo Autolease. Want dan bent u van een hoop zorgen verlost. Geen onverwachte kosten. Geen administratie. Geen omkijken naar reparatie en onderho ud. Dat scheelt u veel tijd en energie. Ook gemakkelijk: u kunt voor alle leasezak en terecht bij uw eigen Rabobank Het Maasland. Zo houdt u alles in ĂŠĂŠn hand. Interesse? Bel (073) 53 40 117.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


PROGRAMMERING RADIO VLADERACKEN Maandag 18.00-19. 00 u. Schijven die blijven, verzoekprogramma 19.00-20.00 u.Record Hop Machine, gevarieerd muziekprogramma 20.00-21.00 u. Remember the Good times, top-40 uit het verleden. 21.00-22. 00 u. Alle 13 goed, programma met top 100 muziek Dinsdag 18.00-19.00 u. Schijven die blijven, verzoekprogramma Wanneer er op dinsdag een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, dan wordt om 19.00 u. een voorbeschouwing en vanaf 19.30 u. de raadsvergadering uitgez.onden 19.00-20.00 u. Vladeracken Cultureel, over kunst, cuhuur en recreatie. 20.00-22.00 u.De Schijnwerper, elke week een interview met een interessante Maasdonk.er. 22.00-23.00 u. Klanken uit verledentijd, muziek uit grootmoederstijd. Woensdag 18.00-19.00 u.HOTRadio, metdenieuwstemuzieken het laatste nieuws uit de showbizz. 19.00-21.00 u.Double Mike Show. 21.00-23. 00 u. Pop Cafe, Maasdonkse top-10, nieuwtjes en goede muziek Donderdag 18. 00-19. 00 u. Showtime, met de nieuwste muziek en het laatste nieuws. 19.00-21. 00 u. Roxx, Rock classics uithet heden en verleden 21.00-22.00 u. Airbag, met Hardrock, Heavy Metal, RockenPop. Vrijdag 18.00-20. 00 u. Vladeracken Weekend Wijzer, weekendtips, sportvooruitblikken. 20.00-21.00 u. Torengat, laathetweekendnumaar beginnen.

21.00-24.00 u. Muziek met Audy, aandacht voor de Nederlandstalige top 50 en verz.oekjes. Zaterdag 08.00-10.00 u.De Wakkere Wekker, ontbijtprogramma. 10.00-12.00 u. Op de Misse, familieprogramma met veel rubrieken en vooral gezellige muziek. 12.00-13.00 u. Vladeracken Infonnatief: middageditie met agenda, regionaal, lokaal en parochie nieuws 13.00-15.00 u. De Middagstond, met veel muziek, popen shownieuws. 22

15.00-17.00 u. FocusHitR.adio;goedewijnbehoeftgeen krans, veel muzieken bijzondere nieuwsfeitjes. 17.00-18.00 u. De Muziekzolder, de mooiste muziek uit het verleden 18.00-19.00 u. Vladerackenlnfonnatiet: Maasdonkse actualiteiten, achtergronden en politiek. 19. 00-20. 00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 20.00-22.00 u.Goudenoudopverzoek, twee uur Nederlandstalige muziek met o.a. de oude dans. Zondag 09. 00-10. 00 u. Muziek van A tot Z, speciaal aandacht voor lichte enklassieke muziek. 10.00-12. 00 u. De Schijnwerper, herhaling van dinsdag, interview met een interessante Maasdonker. 12. 00-13.00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 13. 00-14.00 u. Caraflax, een programma voor en door verstandelijk gehandicapten. 14.00-18.00 u. Regio Sport, een gezamenlijk sportprogramma van radio Frequent (Bernheze) en radio Vladeracken. 18. 00-19.00 u. Vladeracken Informatief: herhaling van uitzending van zaterdag 12.00 - 13.00 u. 19.00-20.00 u. Vladerackenlnformatief, herhaling van uitzending van zaterdag 18.00 - 19.00 u. 20.00-21.00 u. Country Roads, het Country programma van Vladerackeo, met muziek en veel infonmtie.

De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn 7 dagen per week te beluisteren via: Kabel.frequentie 87.5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal51 Op het moment dat Radio Vladerackenzelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief Redactie Informatief

Studio Vladeracken Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen

Redactie lrrformarief p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a 5382 JC Vinkel

p/aRien Bosch Kerkstraat 6 5391 AA Nuland overige correspondentie: Stichting. Lokale Omroep

Geffen, Nuland, Vinkel Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen

Telefoonradio-studio: (073) 532 53 66, redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk ''Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer:5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel.:5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 08-09 april Vinkel 21-22-23 april Geffen 15-16 april Geffen 29-30 april Nuland In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen of te raadplegen. De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen: 20 april Nuland: 4 april Vinkel: 19 en 20 april Vakanties: A.Smit, E.Smit-Nahon: 3 t/m 9 april P.Berkelaar: 24 t/m 30 april J. Visschers: 10 t/m 16 april In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op

vakantie zijn. In geval van vakantie van A.Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open. N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden). Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr. Berkelaar Dhr. Smit Mw. SmitNahon Vrij- en Maandag AfspraakAfspraak-ochtend afspraakspreekuur spreekuur spreekuur -middag AfspraakEventueel Afwezig spreekuur Afspraakspreekuur AfspraakDinsdag Afspraak-ochtend spreekuur spreekuur -middag AfspraakAfwezig spreekuur Woensdag Vrij- en Afspraak-ochtend Afwezig afspraakspreekuur spreekuur -middag Afwezig Afspraakspreekuur Donderdag AfspraakAfspraak-ochtend Afwezig spreekuur spreekuur -middag Afspraak.Eventueel spreekuur Afspraakspreekuur Vrij- en Vrijdag Afspraak-ochtend afspraak.spreekuur Afwezig spreekuur -middag Afspraak.Afwezig Afwezig spreekuur N.B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervallen de vrije spreekuren op maandag en vrijdag. De praktijk is dan op vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag en op donderdagmiddag gesloten. N.B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur. APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op ma. t/m vr. open: van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur 23


Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie. G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak.

TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. t/m vr.: 08.00 - 11.45 u. en 13.00 - 17.00 u. BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30- 14.30 u. en 19.00-20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00 - 20.00 u . SPREEKUREN ZIEKENHIDS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 0412 621 541 24

Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 012 04 12 621 555 0412 62 1 035 041 2 62 1 032 0412 621 039 0412 62 1 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.0012.00 uur) 0412 621 308 0-+12 621 551 0-H2621 357 (µ11 621 331

DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef7 maandagochtend van 09.00-09.30 uur woensdagavond van 18 .30 - 19.3C uur ZIEKENFONDSEN: # C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar V GZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur. "1J""kgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 08.30-09.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 08.30- 09.00 uur. INFORMATIE- EN KLACHTE~'BUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk 1, 5213 SZ ·s-Hertogenbosch. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Openingstijden: Maandag 13.00 - 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00- 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur


rl"T-) [Kill,lliJ@@rn~oorn@l:RlQDl?

Loonbedrijf en Grondverzet

~BRANDS

voor het leggen van o.a.: " laminaat/houten/tegelvloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit !l

Gebr. van Erp ~-~

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen rel. nr.: 073-5341 403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

~

-

OSS

G:EF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Voor een snelle maaltijd sprint je naar de Keurslager! Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen

m

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

K""

•te•I.(•07.3)•5•32•5•89 _ , _ _ _ _ , . .

C.M. v.d. Doelen

.

Tel.: (073) 521 30 18

meer 'Verstand van verzekeren Voor ol uw lomilie- vereniglngsen honde lsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 colleclies. Mei opgooi von juiste datum bij gebooriekaortjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekoortjes. Ook voor copieerservlce kunt u bij ons terecht.

WIHABO

DRUKKERIJ

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat full color drukken 54 x 74 cm.

Voor al uw totaaldrukwerk. !-',oes·-e·seweg 13

-

5386 KT Geffen Tel.: {073) 532 26 84

- fox 10731 532 47 95

y----:--

Ja,datdoen ~ ' Hypotheken ,we.·allema~l! ( " _ _____.-; /~~ ~*~ 11 \ r_-····· t, ë/' )B~k ~

~-W, v 'f/:;;)~ ~~ /4:J.x -~

F

.·T1axaties

/ Do,pspl6n13 Geffen ~ (073) 532 32 64

24

zekerin

1

onte1gerung~ ) • - -

J2;;;zz =--, /

Aan-en verkoop

1

__,.,.,,.._,-~-......,

I

lil

t

\

\

\

ESE PA Makelaardij Assurantiën


Zaterdag: 09.30- 14.00 uur

ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Openingstijden loketfunctie gemeentehuis van Maasdonk (zij-ingang): ma. t/m vr. van 09.30 - 11.30 uur dinsdag van 17.00- 19.00 uur BRANDWEER: Tel.: 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 5321990. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412- 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 16.00- 19.00 uur vrijdag 10.00- 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412 - 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.0012.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00- 11 .00 uur en van 13.30 - 15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel.: 0412 - 622678 (bij nood 24u per dag) Ma. t/m vr. van 08.00- 17.00 uur. Uitlenen van verpleegartikelen: # Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, do. 13.30- 14.00 uur Thuiszorgwinkel: 26

Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30 - 17.30 uur en di. t/m vr. 10.30 - 12.30 uur en 13.30-17.30uur.

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30 - 10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30- 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 - 15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 14.15 - 15.30 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06- 52979877. WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 Dorpsplein.

13.30 uur op het

BUSDIENSTEN B.B.A. LIJN 61 Van 's-Hertogenbosch naar Oss Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 7.37u - 8.37u - 9.37u - 11.37u -13.37u - 15.37u 16.37u-17.37u-18.37u -20.06u 22.06u Zaterdag: 8.37u - I0.37u - 12.37u - 14.37u- 16.37u- l 7.37u l 8.37u- 20.37u Zon- en Feestdagen: 10.37u - 12.37u -14.37u- 16.37u- 18.37u - 20.37u Van Oss naar 's-Hertogenboscb Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 6.40u - 7.lOu - 7.25u - 7.40u - 8.53u - 10.23u 12.23u- 14.23u - 15.23u - 16.23u - 17.23u - 18.23u 20.53u Zaterdag: 7.23u - 9.23u - 1 l.23u - 13.23u - 15.23u - l 7.23u 19.23u-21.23u Zon- en Feestdagen: 9.23u- ll.23u-13.23u-15.23u-17.23u-19.23u Haltenlijst: Zone 6224+Zone 6234 Schotsheuvel Geffen: Loonsestraat, Wolfdijk, Past. v. Kampstraat, Mulderstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat, Abelen straat, Bredeweg, Broekstraat, Bergstraat. Tijdens de volgende periode geldt de vakantiedienstregeling (voor interlokaal vervoer) Meivakantie: 30 april t/m 6 mei 2000 Zon- en feestdagen: Op feestdagen rijdt de BBA zondagdiensten. De feestdagen zijn: 2e Paasdag: maandag 24 april 2000 Hemelvaartsdag: donderdag 1 juni 2000


VAN DER Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? lnterpolis

D[ GOUD[Nl[[UW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen 1

1

'NAs· 1

AFBO·UW NIEUWBOUW

Cascobouw: Binnenbouiw: Gevelisolatie:

-

NAS AFBOUW BV Heesterweg 43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

RENOVATIE

-

iuNENBURli MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

RESTAURATIE

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekvloeren, separatiewanden, plafonds, wand- en plafondafwerking gepleisterde gevelisolatiesystemen

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77

Jan: (06) 54 24 41 83

Fax: (073) 532 50 15

Jurgen: (06) 55 13 13 52

mbinderij; 1/Wouw

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

JClooslerslraai Se S3J6 7/!7<

9ejfen

lef073 S3 21 6cf3

/ax 07.J S.J 2.5 1.50

:71/oemen :Plan/en

:71ruidswer.k 9rafwer.k Xadoarl.i.kelen


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN ~HANG- EN SLUITWERK *TUIN· EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

RAAD

PEDICURE

RAAD

T. Ketelaars-(!, NistefrootJ "'· Coothstraat 31 Geffen

WELKOMBIJRAAD MAASDONK Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD MAASDONK Huub Clement Kastanjelaan 44 5382KDVINKEL tel. (073) 532 60 56

(073) 532 20 r., 1 SCHOENEN & SPORT

0 /5i)SPIERINGS Oorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REGIO.fi'"j, BANK 7 DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïte iten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

1f

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en J3.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

111

VAN"'HEESE PAIN',NERS BV Makelaardij Assurantiën

dtMV