Torenklanken 2000 - nr 05

Page 1

38e jaargang I nummer 5

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

1

maart 2000

n en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 2.2 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 11391 13 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

18

Vastenaktie 2000 Dit jaar is het thema van de Vastenaktie: JE BENT NIET ALLEEN OP DE WERELD... en dat is maar goed ook. Want inje eentje bouw je geen betere wereJd. Daar heb je elkaar voor nodig. Mensen die geloven in een betere wereld en zich daar samen voor in zetten, zoals bijvoorbeeld boeren-families op het platteland in Uganda. Voor veel ouders daar in Uganda is het een droom dat hun kinderen een schoolopleiding krijgen. Er is eentekort aan alles: schoollokalen, leerkrachten, lesmateriaal, etc. De plaatselijke overheid, de kerken, ouders en leerkrachten hebben samen de organisatie BERP opgericht om eigenhandig leslokalen te bouwen en meubilair en leenuaterialen aan te schaffen. Maar het ontbreekt hun aan voldoende middelen om alle plannen aan te pakken. Om zulke projecten te steunen organiseert de parochiële M.O.V.groep i.s.m de wijkcontactpersonen de jaarlijkse vastenaktie. Ookukunt laten zien dat u zich hierbij betrokken voelt. Inde volgende Torenklank.en zit een Vastenzalge waarin u uw bijdrage kunt doen. In de week van 10 t/m 14 april gaan maar liefst 65 wijkcontactpersonen en leden van de MOVgroep op pas om het vastenzakje bij u op te halen In de week daaraan voorafgaand op DONDERDAG 6 april is de jaarlijkse bijeenkomst voor de wijkcontactpersonen. Een persoonlijke uitnodiging hiervoor volgt nog. GEEF OMDE TOEKOMST VAN ANDEREN. Met vriendelijke groet, M .O.V. Geffen MJSSlt O/ol1W1XX.l:UIC Vlu-t c,:m,,

19

20

Wandel-4-daagse en Jeugdvakantieweek2000 De Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen is al weer druk in de weer met de organisatie van de activiteiten voor 2000. In mei gaan we van start met de Wandel-4-daagse. Van 16 tot en met 19 mei proberen we heel Geffen in de wandelschoenen te krijgen op de mooie enveilige wandelroutes van 5 of 10 km. Alle dagen wordt er gestart tussen 18.00 en 19.00 uur. Het is de laatste jaren een goed gebruik geworden om 1 dag vanuit eenandere kernte starten Ditjaar starten we 1 dag vanuit Vmkeloord. Op korte tennijn zullen alle deenemende groepen van vorig jaar de inschrijfformulieren ontvangen Inéénvan de volgende uitgaven van Torenklanken zal nog meer infonnatie gegeven worden over de Wandel-4-daagse 2000.

In de schoolvakantie organiseren we de Jeugdvakantieweek. Deze vindt plaats van 7 tot en met 11 augustus. Dit jaar voert het weekverhaal ons terug naar de tijd van de Piraten, zeevaart en grote schatten Het belooft weer een schitterende week te worden, want wij hebben ideëen te over om de kinderen te boeien. Wel willen wij u wijzen op de gewijzigde locatie zich. Zaten we vorig jaar nog het terrein van de Hondensportvereniging, ditjaar willen we gebruik gaan maken van het terrein vanPonyvereniging "de Zilverhoef' aande Heesterseweg. Houdt u alvast rekening met de vakantieplanning, want het zou tochjammer zijn als uw kinderen ditjaar niet mee kunnen doen In de laatste schoolweek krijgen alle kinderen via school een in:formatieboelge mee met uitgebreide in:forrmtie eneen mcbrijf:. formulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul Wingens, tel. 073-5325446 Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen


.

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

lC \lt:~\IODr.1 Of. ~I.\ TI-:'

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk SCHOONHEIDSSALON

, ~ ~INE

C E S P ·E: C I A .l .l S E E R~D

KLOOSTERSTRAAT

Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vr11dog: 09.00 - 12.00 uur andere lijden na 1e/. afspraak.

TJ'.1,.

OÇ.

• Huidanatyse

~

Elzendreef 1

• Visagie

W'J

5386 GR Geffen

5u

5386 11u;EFFEN

:\ cJ\FÉ D~

IN:

• Gelaats- en lichaamsbehandelingen

44 t/m 60

073 • 532 42 98

Voor ontspanning na uw inspanning

~~

~ ,-

• Behandeling voor de man

* * Kroon Joke en Fokko

Ook voor kinderfeestjes

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

• Acnébehande~rt-gen • Nagelstyliste

Me1 een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

1

,,:; f.

• • •• • •

Bouwen op , .. - "· vertrouwen , \ .. I

---

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Deposilaire van: • Mary Cohr • Lanéche Cosmelics • Gli Amati • Courlin

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 '

Van Soest

F. T.W. M. :vi. Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN elastische kousen AANMETEN EN

ERKEND DOOR ALLE

BEZORGEN AAN HUIS

ZI EKENFONDSEN

Vladerackcnstraat 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619 mobiel 06 22 91 99 90

accountants

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v.

®\.;:J ~

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN TeL (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

rl:\_

~

~

Bedrijvenweg2, Geffen Kantoor (0 73) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFE : Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo . 22-03 19.00 u * Veertigdagenmeditatie mmv Ouderenkoor Za. 25-03 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+kinderkerk) Zo. 26-03 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor. Wo. 29-03 09.00 u * Viering met KBO mmv Ouderenkoor 19.00 u * V eertigdagenmeditatie mmv Passe Partout Za. 0 1-04 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) Zo. 02-04 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo . 05-04 19.00 u * Veertigdagenmeditatie mmv Dameskoor

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 april 2000 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255. KERKBALANS 2000: "GELOVEN IN GROEI" Ontvangen f 27.000,-- + toegezegd f 20.000,-Hartelijk dank voor uw steun! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t .n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2000.

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 532 4160. SPREEKUUR PASTOOR SCHEEPERS: Woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur VEERTIGDAGENTIJD Op de woensdagavonden in de Veertigdagentijd bezinnen we ons in de eucharistievieringen van 19.00 uur in de kapel op een vijftal thema's: Tweesprong - Perspectief - Aan de bron - Zicht op leven - Toch leven. In deze vieringen is er telkens een koor aanwezig. Gun uzelf een half uurtje de tijd en de rust om aanwezig te zijn bij deze meditatieve vieringen! OUDE PALMTAKJES De oude palmtakjes van vorig jaar Palmzondag, kunt u gedurende de veertigdagentijd in een doos in het kerkportaal deponeren. Ze worden dan verbrand en het as wordt gebruikt op aswoensdag van het volgend jaar. OPROEP Het kinderkoor "De ·vrolijke Nootjes" zoekt een enthousiaste organist( e) om hun liederen te begeleiden. Zij repeteren op dinsdagavond van kwart vóór 7 tot kwart vóór 8 en zingen gemiddeld één keer per maand in de kerk: met gezinsvieringen en vieringen rond de Eerste Communie. Heb je interesse? Neem dan contact op met dirigente Angela van Dinther - Wijnen, tel. 0412 -455696. REIS NAAR ROME Alle jongeren uit onze parochie tussen de 16 en 29 jaar ontvingen een schrijven over een tweetal Romereizen. Ook de jongelui uit Vinkel en Nuland zijn benaderd. Wij zouden het leuk vinden als Maasdonk vertegenwoordigd was op de lSe Wereld Jongerendag! Er zijn een tweetal reismogelijkheden: van 9 tot 21 augustus 2000: ''Retourtje Rome" en van 12 tot 21 augustus 2000: ''Rome 2000 laat je verrassen". Door een bijdrage van het bisdom kunnen beide reizen aangeboden worden voor f 575,-- p.p. Er wordt vanuit verschillende steden in Nederland vertrokken. In Noord-Italië is er een samenkomst van reizenden uit verschillende delen van de wereld en is er een ontmoeting met Italiaanse jongeren. We verblijven daar een aantal dagen. In Rome bezoeken we o.a. het oude Rome, de St. Pieter en het graf van Petrus; er is een jongerenfestival en een pelgrimage door Rome. 3


Tonny Jansen

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud en Verkoop Bouwmachines Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Rijwielen

Taxi

Tankstation

• Gazelle

- Vervoer voor

- Benzines • Diesel

• Locomotief

ziekenfondsen • Vervoer per

busje

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141 Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 18 -VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Kerkstraat 11 Geffen • Telefoon: (073) 532 13 13

Bloembindel'ij

~

Hitininkzi ~ bloemen ~ ~ planten q,ijl ~ grafwerk ~ potterie @ teleflora ~ ~ decoratie • ~ bruidt5werk Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

UITVAARTVERZORGING

VAN LITH _B.V. 0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3

VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL.: 073-5324233

-

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen • Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

.. . ... ···:0· .. ... Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 6411 55

-~ 1' ;L/ UIW' 1

1

. . .

DE ■

.

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel.: 0412-631999

.

:

HYPOTHEEK SHOP

~UITC> C> . ..:Z:E .:Z:C> - ,;;_C5-

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b.v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • ionge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • .auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZDA • volautomatische carwash en hobby-wash ·

A

ff

.. .. . ..

U

T

0~

1

E[

D --...~ - -

1•

J

F

HURKEINS

"~~L T

Akkerstraat 34 5391 tel. 073 - 5322911 (fox 07 STEEDS TOT

~a,.·

-

-

l 1 , .:


Hebje intere~ om hieraan deel te nemen met een vrienden. groepJe ....? Meld je aan bij pastoor Scheepers, zodat de subsidie van het bisdom via de parochie kan worden aangevraagd!! (v.m pastorie tel. 532 1216) Graag zo snel mogelijk! Gewoon doen! Je zult een geweldige ervaring rijker zijn!!

BEDEVAARTKEVELAER Ook in het jaar 2000 gaan we met het Dekenaat Oss op bedevaart naar Kevelaer en wel op zaterdag 6 mei a.s. Het thema is: "Maria Troosteres, eeuwig nabij". Het programma ziet er als volgt uit: Vertrek: 08.30 uur. De opstapplaatsen zijn bij de parochiekerken. Deken G. Verbakel gaat met ons mee. Aankomst in Kevelaer: om ong. 10.15 uur. 10.30 u.: Opening in de Kaarsenkapel, waarbij de bedevaartskaars geplaatst wordt. 11.30 u.: Plechtige eucharistieviering in Biechtkapel 14.15 u.: Kruiswegoefening in de Pax Christiekapel 16.00 u.: Mariaviering met zegening in de Basiliek Daarna vertrek uit Kevelaer; we zijn rond 18.00 uur thuis. Contactadres: Mien Rovers, tel. 532 1052

MARIASCH □□ L Inzamelingsactie lege batterijen en inktcartridgestoners voor printers, faxen of kopieerapparaten. In huishoudens maar ook in het bedrijfsleven worden vele batterijen en cartridges/toners voor printers, facen of kopieerapparaten gebruikt. Deze levert u in bijvoorbeeld bij kantoorboekhandel ofkruidenier of laar u het wellicht milieuvriendelijk afvoeren. U kunt ze echter ook geven aan de Mariaschoo1. In het kader van een stukje milieu-educatie neemt de Mariaschool deel aan twee inzamelingsacties, nl. die van de Stichting Stibat (batterijen) en van de Chips Collections Holland BV. (inktcartridges/toners). Dit werkt als volgt; De school verzamelt deze spullen via leerlingen en ouders. Deze batterijen en cartridges hebben een bepaalde waarde die wordt uitgedrukt in punten. Zodra de school voldoende punten heeft, heeft zij recht op allerlei artikelen ten behoeve van de school (van leesboeken; sport-

artikelen, cd-roms, videorecorders tot computers). Maar ook bedrijven in de buurt kunnen natuurlijk hieraan meedoen. Voor een bedrijfis dit een interes-sante manier van sponsoring: • U hoeft niet te betalen voor de afvoer van de cartridges. • U steunt de school bij het verkrijgen van allerlei artikelen, ICT-producten en ofdiensten. • U kunt zich als bedrijfvan uw ideële kant laten zien; als bedrijfprofileert u een stuk maatschappelijk engagement. • U helpt misschien wel mee aan de scholing van uw toekomstige werknemers! • Het is een gemakkelijke manier van "sponsoring" want het kost u weinig inspanning en geen geld. U hoeft de spulletjes alleen maar af te geven op de Mariaschoo ~ Kloosterstraat 4 te Geffen. Hierbij roepen wij dan ook de Geffense bedrijven op mee te doen aan onze inzamelingsactie. Natuurlijk kunnen ook de inwoners van Geffen zich hierbij aansluiten! Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans van Dijk, directeur Mariaschool, tel. 073 -5341005 offax. 073 5341006. Wij hopen op een goede respons!! Namens de Mariaschool. Hans van Dijk, directeur.

AFSCHEID NEMEN... Definitiefafscheid te moeten nemen, van een dierbaar iemand, mijn vrouw, ons mam en oma Siena Bouwens v.d. Doelen, is heel moeilijk. Dat vraagt om kracht en steun. Door uw belangstelling en medeleven, voelen we ons gesteund met de gedachte dat we niet alleen zijn met ons verdriet. Voor uw persoonlijke belangstelling, bloemen en schriftelijke blijken van medeleven, willen wij u hartelijk danken. Met name: Pastoor Scheepers, Diny van Wanrooij, Mevr. Michelbrink, Dhr. v. Gogh, het dameskoor en Passe Partout.

Dr. Berkelaar voor de goede zorgen voor en na het overlij-

den van ons mam. Ook familie, vrienden, kennissen en de buurt, hartelijk dank voorjullie steun.

To. Bouwens, kinderen en kleinkinderen.

U koopt toch ook uw coniferen bij:

Erwin van Grinsven In verschillende soorten en maten.

Koksteeg4, Vmkel Telefoon 073 -532 40 24 B.g.g. 06- 23 07 90 33

5


~PRIL 20o 'AMUSEMENTSAVOND

'O

IN CAFE - ZAAL

''DE GOUDEN LEEUW'' te GEFFEN

---

Muziek onder leiding va orkest

~

~

11

Il .

..

n diverse artiesten AANVANG vanaf 20.00 uur

Kaart verkoop vanaf vrijdag 1 7 maart In cafe-zaal "De Gouden Leeuw" Dorpstraat 5 te Geffen ( Tel. 073-5321257) Kaarten à fl. 47,50. inclusief drank en hapjes


EFKES BUURTE ME' ... Rob Lepoutre (27 j.) De naam is LEVIX...niet met het puntje óp dei, maar erónder! ! Een samenstelling van de namen Lepoutre en Vis, aangevuld met de onbekende factor x ... ! Rob Lepoutre en Gert-Jan Vis oberden eens samen bij Motel Nuland en ontdekten dat ze een gezamenlijke hobby hadden: werken met computers. Op 1 april 1999 startten ze een eigen automatiseringsbedrijf aan de Dorpstraat. Het pand van de ouders van Rob had een winkelbestemming en daar konden ze uitstekend beginnen. Boven heeft Rob een kamer als kantoor ingericht. Na de studie electronica op de MTS volgde Rob op de HTS informatica. Gedurende zeven jaar werkte hij bij diverse automatiseringsbedrijven en deed een brede ervaring op. Bij zijn laatste bedrijf was hij software-directeur. "Je hebt dan gezien wat er mogelijk is en dan denk je, dat het met een eigen bedrijf nog beter kan!" zegt Rob. Ze leveren p.c.'s met alles wat er tegenwoordig bij hoort zoals netwerken, telefoonverbindingen, scanners, printers. Er worden InternetAUTOMATISERING pagina's gemaakt

LeV!X

voor bedrijven, particulieren en verenigingen. De nonprofit verenigingen/ instellingen/stichtingen kunnen gratis op de Internetpagina www.Maasdonk .net. of www.Geffen.nl. We kunnen al surfen naar diverse Geffense clubs! De bedrijvenpagina's bevatten informatie alsmede aantrekkelijke aanbiedingen! Gert-Jan is gespecialiseerd in netwerken en Rob houdt zich bezig met het maken van programma's. Waarin onderscheidt zich jullie bedrijf ten opzichte van anderen? "We ondersteunen en begeleiden vooral bedrijven in hun automatisering. Proberen een totaalpakket samen te stellen zodat voor de bedrijven het factureren, de voorraad en de boekhouding in één programma zit. Ook zijn we gespecialiseerd in het maken van programma's voor specifieke bedrijven, waarvoor geen of weinig goede programma's voorhanden zijn. We leveren onze eigen LEVIX - p.c.'s, samengesteld uit een aantal A-klasse merken p.c.'s en geven een aan-huis-garantie van 1 tot 3 jaar," vertelt Rob. Nu, na een jaar, kun je wel zeggen dat de gezette stap, er eentje was in de goede richting. Twee drukke baasjes en enkele free-lancers proberen vooral "surfers-gericht" te werken! Als uw bedrijf of club nog niet op "het www.Maasdonk.net. zit, neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met LEVIX.

aanbiedingen: Ketel 1 jonge jenever 11 Krat Palm

met gratis bokaal met palm paard in voet

Brand sylvester 6 flesjes + gratis glas Gulpener gladiator 6 flesjes+ gratis glas Hooghoudt citroen brandewijn 11 Berentzen apfelcorn 0,71

f f f f f f

24,95 29,50 2,15 9,95 14,95 15,95

pist.

aanbiedingen geldig t/m 1 april 2000 zetfouten voorbehouden

Dorpstraat 13 Geffen

Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en div. tapinstallaties

tli;;;;.;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;.;;;;;;;.;;;;;;;.;;;;;;;.;;;;;;;.;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;.;;;,;;;;;;;;.;;;.;;;,;;;;.;;;,;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;~7


zijn eigen feestje bouwen. Want als je het KAF in het WAOTER goit dan ROT het vanzelf Maar samen bundelen waar mogelijk, draagt bij tot nog meer creativiteit en saamhorigheid. De BURGERBORREL op karnavalsmaandag is een ROND DE DORPSPOMP bijeenkomst van de drie Kamavalsstichtingen van de Drie Kernen. Daar worden idee.en uitgewisseld en ontstaan hechte Karnaval 2000. Met plezier en veel waardering laz.en we het banden. Den Burger, wilde het dan ook " DRIE-PRINSENverslag over de "ROAP 2000". Het optreden van Henriette BAL" gaan noemen. "De Gouden Leeuw" werd tijdens de van Tongeren van Bergen als onderdeel van "Weetwotsjers" Kam.aval genomineerd als beste "Karnavalscafe"door de echte dient nog een btjzondere vermelding, als een uiterst plesante Heinekenjury, die 7 kroegen in Maasdonk 'royaal'bezocht. en zeer verrassende act, de opkomst en de inbraken in de De Boerenbruiloft krijgt steeds meer inhoud. Op Maandagtekst. Haar jacht naar een ''TON" eindigde succesvo~ maar avond begint het feest al met de "Vrijgezellenavond". De dade "Weetwotsjers"waren gevlogen en helaas kon ze haar mes kwamen met een eigen band, de heren onder aanvoering "gram en grol"over de politiek nog niet kwijt. van ''De Pompzwengels", het aanzoek van de bruid, de omVerder was er grote waardering voor de Karnavalsmis op helzing en ontroering door de bruidegom, de dansen voor het zaterdag. De Preek van de pastoor zat vol met grappen o.a. aanstaande paar, de muziek; er was veel om op te toasten. het probleem met de overlast van de duiven wist de pastoor De prachtig versierde feestzaal van de GOUDEN LEEUW op te lossen: "Je lokt ze kerk in, je doopt de duiven, laat re was weer eenschitterend decor voor de BRULFI. Een nieuwe de eerste communie doen en dient re het vormsel toe; nou ceremoniemeester,ja, Jan van Janus en Peer wist de ceremoen dan zie je ze nooit meer terug!" nie op onnavolgbare wijze te leiden. Jan komt steeds Een fantastische opening van de Karnaval; de pastoor bad "Malser''voor den dag. De huwely1<.sverstrengelaar ARNOLD nog meer waardering verwacht in de colle.cteschaal, ofschoon den TIE:tv.1ES, moest echt zun ËI"kwijt. Het bleek een mand hij het hoorde "ritselen". vol Politieke eieren en un Zangkoor e~ EenLithoyens e~ somDe loterij ten behoeve van de nieuwe aankleding van de migen nog onbevrucht, andere weer met een luchtje en nog Dansmariekes was een groot succes. Er was veel waarde- een paor waotereieren. Maar ook het Bruidspaar werd door ring voor de groepen Dansmariekes, het kost veel tijd, ge- het humorige zand gesleurd en uit de vette lekkere klei geduld en inzet. De meisjes hadden echt dansplezier. Maar we stampt. Nade plegtigheid volgden geestige toespraken, danzouden graag wat meer creativiteit zien in de keuren van de sen en feestelijke liederen. De Burgemeester en de Pastoor dansjes. Natuurlijk wordt veel door de tradities bepaald. Er vormden een schitterend gouden duo. Het bruidspaar en al blijft toch zoiets bij van: Och moo4 moo4 maar steeds van de gasten en de hele welgevulde zaal bulderden van het lahetzelfde! chen. Hans en Pieter beschikken over grote geestelijke De optocht was opzienbarend. De mooiste optocht. De scherpte. Ja, de nieuwe pastoor verraste allen met zijn rappe grootste optocht met 39 onderdelen. Een zeer terechte eer- en rake, geestelijke en apostolische grappen. Hij hoort bij ste prijs, de wagens 2,3,4,5 en 6 lagen dicht bij elkaar in de allen die het Karnaval tot een echt feest willen maken. Hij plllltentelling en waren van hoog niveall Een bijzondere ver- maakt zich zo tot een van de onzen. En we zagen bij de melding verdient no. 6 ''De Kruipers"alias Scouting, die had- bruiloftsgasten onze eigen TOON als Boze Wolfen zijn evenden een geweldige vooruitgang geboekt en brachten echt wicht? Zijn evenknie? Betsie van Bake~ als Roodkapje; kijk een verrassing. De optocht werd begeleid door meer mu- dan geefje nog eens blijk van samengaan en dat in het Hol ziek, dans en zang; er waren meer acts en dat maakte de van de (Gouden) Leeuw. De Pompzwengels gaan bij elke optocht levendiger dan ooit. Jammer dat er grote onderbre- karnavalsactiviteit op zoek naar de leukste, de grappigste, de kingen waren. Men wilde de prachtigste wagens ''heel hou- zotste en de meest komische figuur en wakkeren zo menig den" om elders nog te pronken. Maar 20 minuten "NIKS" vreugdcvuurtje aan. Proficiat met die acts en met het keurige dat is toch te gek. Ook materiaalpech was daaraan schul- optreden gedurende al die dagen. dig. Overigens veel waardering voor de organisatie, de jury Ook het seniorenbal was een groot succes en druk bezocht. en de apotheose in de "GOUDEN LEEUW". Er was ook De bonkertburcht werd weer door veel kinderen bezocht. minder rommel langs de route; een wagen bleek toch het De sfeer was er fantastisch, de jeugd vermaakte zich uitstevoorschrift niet te hebben begrepen,jammer!! kend en de ouders wisten "het grut"en de '·schutDe Prinsenwagen werd als een zeer knap werkstuk gewaartelingen"veilig en in vertrouwde handen. Grootse complideerd, al hadden we er graag meer ''Toeters en Bellen"op menten voor de werkgroep "Jeugdkarnaval" voor hun zorg gezien. De ''STOETS''verdient een prinselijke aankleding met en toewijding. Perfect! Perfect! zilver ofgoud. Als de starttijden van de optochten in Maasdonk Dinsdagavond 10 uur samen Mie en Annemieke Roddel wat verder uit elkaar liggen, kunnen liefhebbers de drie op- verbranden bij de Bonkelaar was een mooie afsluiting van tochten gaan bekijken. Er is al meer samenwerking tussen het Karnaval 2000. Hulde aan Stichting Rottenrijk en alle Kafland, 't Waoterrijk en 't Rottenrijk. Maar elk dorp blijft medewerkenden.

Á.

~

~

fJ


Aswoensdag: een volle kerk. Veel Jeugd, Jong en Oud. Het Gemend koor verdient een groots compliment voor de verzorging van de kerkdienst en de voortreffelijke uitvoering en de keuze van de gezangen. Het leverde een zeer stichtende viering op. De dirigent leidde het koor op zodanige wijze, dat de hele kerk er bij betrokken raakte; waardering voor zijn aanstekelijke enthousiasme. Er was een grote eenheid voelbaar in de kerk. Het askruisje kreeg een rijke invulling. Met bewondering bladerden we nog eens de 37e Wurp door van de Rottenrijker. We wachten in spanning af ofRottenrijk weer in de prijzen valt, verdient is het zeker. De krant ziet er weer fantastisch uit; we zeggen en schrijven PERFECT! Op 12 maart zongen de weer verrezen 'BONDALA'S inde kerk. Het klonk heel feestelijk; mooie liederen en de vriendelijke klanken van mandolines en guitaars, fantastisch toch en volhouden. Goed, heel goed Ge:ffens GOED. De Toekomst van Maasdonk en Brabant komt volgende keer aan de orde. Van het bestemmingsplan valt niets te zeggen, afwachten dus. Radio "Vladeracken" manifesteert zich steeds met een goed en uitgebreid programma. (zie elke keer een pagina in Torenklanken), maar het lijkt wel of er een vreemde eend in de bijt zit. Een kennelijk getalenteerde, wat bekakte Ossische dame, heeft er een praatprogramma dan kant nog wal raakt. Zij zweeft in hogere luchtlagen en zweemt over alles, wat niets met het Maasdonkse van doen heeft. Mogelijk heeft zij nog last van het castratieproces. Laat de programmaraad haar nek eens masseren, zij ... hoog uit haar nek! Het zou geweldig zijn als de pastoor de stamtafel eens bezocht; we willen wel een uurtje later beginnen voor de pastoor. En dan praten we over de kerk, zijn badkamer met of zonder bubbelbad, de Bisschop, de excuses van de Paus, de geluidsinstallatie en zijn "Vlooienbandje"etc. Goed nieuws komt van de Maasdonkse Duivenhoudersbonden en clubs; ze willen hun krachten samen bundelen: een inkorfplaats, een vertrekpunt, dat is toch prachtig. Een gezellige stamtafel no. 114 alweer. Volgende stamtafel 26 maart in Cafe Govers van 11.00 12.30 uur. Ook U bent welkom.

TOOS V.D. BERGH COUPE Donderdag 9 maart begon de Toos v.d. Bergh coupe in Snackbar 't Berghje. 3 Dagen lang werd er gestreden voor de grootte wissel trofee. Er deden 8 biljarters mee, 4 uit de 5e klassen en 4 uit de 4e klasse libre. De 5e klassers moesten 40 caramboles en de 4e klassers moester er 60 maken. Tot de laatste partij was het spannend. Gijs de Wouw had 8 punten, Christian Schuurmans had 8 punten, Jo Hegmans 10 punten en Peters Balvers 10 punten. Gijs moest tegen Peters en Christian tegen Jo.

De uitslag was als volgt: 1e Peters Balvers 2e Jo Heijmans Christian Schuurmans 4e Gijs de Wouw

(De Koffiekan) (De Nieuwe Ark) ('t Veldje) (De Nieuwe Ark)

12punten l0punten l0punten 8punten

Peter Balvers ging dus met de trofee naar huis, maar alle spelers kregen van Toos v.d. Bergh een schaal koude schotel mee naar huis. Bij deze wil ik namens alle spelers Jo en Toos v.d. Bergh bedanken voor de gastvrijheid deze dagen. Christian Schuurmans

Winkelmeisje gevraagd voor zaterdagmorgen van 07.00 tot 13.00 uur. Bakkerij Mari van Hoorn Molenstraat 1, Tel. 532 14 22

WIE WAT WANNEER MAART 22 Buurtver. De Elshof, Algemene ledenvergadering 22 Veertigdagenmeditatie 19. 00 uur, Kapel 22 K. V. 0., bezoek musical Elisabeth in Scheveningen 22 TV de Vlijmd jeugd, open middag Geffense schooljeugd 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 25 Buurtver. De Molenhoek, feest 25 jarig bestaan senioren 25 Buurtver. De Elshof, Darten 25 Inzameling voor Stg. Vraag en Aanbod bij de Pastorie van 10.00 tot 13.00 uur 25 TV de Vlijmd jeugd, openmgstoernooi 26 Volleybalclub G'68, Heren 1 - Hands Up 4/ Dames 1 - Skunk 4, 12.00 u. De Geer Meisjes C 1, Meisjes B en Jongens B, 10.15 u. Meisjes A, 12.00 u. De Geer 26 TV de Vlijmd senioren, commissie toernooi 2 7 Sint-Jorisgilde, bezoek aan gilde van Nuland 27 TV de Vlijmdjeugd, start zomertraining 29 Veertigdagenmeditatie 19.00uur, Kapel 29 K.B.O., Jaar(leden)vergadering 29 TV de Vlijmd jeugd, selectie-training 30 Buurtver. De Vierwinden, Biljarten bij 't Bergje 31 TV de Vlijmd senioren, eerste husselavond

APRIL 02 02 03 03

Buurtver. De Vierwinden, Boswandeling TV de Vlijmd jeugd, Maasdonkcompetitie K.V.O., Jeanne d' Ark viering TV de Vlijmd jeugd, informatie-avond competitiespelers

9


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres:

Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres:

Postbus5 5386 ZG GEFFEN Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00tot 16.00uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis(tel. 073-53421 00)ofmet Openbare Werken(tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 5342100, tst.160. 10

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Hout. POLITIE Centraal tel. nr.: 0412-654111 In het gemeentehuis te Geffen, bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30- 13.00 uur. Spreekuur op dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

VERVOLG WIE WAT WANNEER APRIL 05 Veertigdagenmeditatie 19. 00 uur, Kapel 05 K.B.O., Bingomiddag 05 TV de Vlijmd senioren, hennenavond 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 08 E.H.B.O.,Gez.amelijke oefening in 't Zijl te Vinkel met Geffen, Nuland en Vmkel 09 Volleybalclub G'68, Heren 1 - Donld Sjot 4/ Dames 1 - Donki Sjot 3, 12.00 u. de Geer Meisjes B, Meisjes C2 en Meisjes C 1, 10.15 u. Jongens B, 12.00 u. De Geer 11 K.V.0., volksdansfestijn 12 Veertigdagenmeditatie 19.00 uur, Kapel 12 TV de Vlijmd jeugd, aanvang competitie 13 K.V.O., samen met K. V.B. themaavond over huiseliJ'k geweld 13 Sint-Jorisgilde, 8e gildeavond 13 Buurtver. De Vierwinden, Biljarten bij 't Bergje 13 K. V.B., Thema-avond emancipatie 13 TV de Vlijmd senioren, start competitie 17 Boeteviering 19.00 uur, Kerk 18 VPM, openbare vergadering 't Akkertje Geffen 19 Buurtver. De Molenhoek, paasmiddag 19 Buurtver. De Elshof: paask:nutselmiddag 20 Witte Donderdag 20 Pres. Viering E.Com. 18.30 uur 21 Goede Vrijdag 21 t/m28 TV de Vlijmdjeugd, Rabo Paastoemooi 22 Buurtver. De Vierwinden, Jaarfeest 23 1e Paasdag 24 2e Paasdag 24 Gildemis 12.00 uur, inzegening en installatie Sint-Jorisgilde 24 K.V.O., gezinsfietstocht samen met het Z.L.T.O.


UIT HET DAGBOEK VAN MONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkzaam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma. Er zitten vooral vluchtelingenuit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen. .. Eind januari 2000

Na zeven weken werken in Kakuma is het voor mij even een week relaxen in Nairobi. Toen ik weer "thuis" kwam, was het 'dust everywhere' ! We waren al gewaarschuwd door onze chauffeur, maar onderweg zagen we het zelf één grote stofwolk boven Kalrnma. De lucht was helemaal bruin. Nu ik zit te schrijven ligt deze pagina al vol zand, zit ik op een stoel met leuningen onder het zand en is de witte broek die ik draag, al lang niet wit meer. Wat wel heel leuk is, is dat iedereen naar je toe komt om te vragen hoe je week was. Handen worden geschud en er wordt zelfs geknuffeld! Dat geeft je wel een goed gevoel. Dus echt een 'welkom thuis'! Vanochtend heb ik een gesprekje gehad met Hannan. Zij is een vluchtelinge uit de 'protected area' (beschermd gebied) en bij haar familie ben ik al enkele keren op bezoek geweest. Zij ging afgelopen jaar naar de basisschool in het kamp, maar kon daar niet meer naar toe, omdat het niet veilig is voor haar. Afgelopen jaar was haar laatste jaar, maar haar cijfers waren niet voldoende om sponsoring te krijgen voor de middelbare school. Dus de enige optie is, nog een jaar naar de basisschool in town (dat is wel veilig) om haar cijfers te verbeteren. Maar Hannan heeft het geld niet en wnder geld geen school. En het schooljaar is vorige week begonnen. Nu heb ik haar gevraagd om met haar cijfers te komen, vervolgens heb ik haar geld gegeven, zodat ze dit jaar naar school kan. In het kamp zijn veel kinderen die niet naar school kunnen, omdat ze geen geld hebben. En dan met name de middelbare school. Er zijn er slechts 3(!) in het kamp. En buiten het kamp moeten vluchtelingen intern en onderwijs is voor hen vrij duur. Het is goed om nu een persoon te kunnen helpen, maar tegelijkertijd schrijnend te weten, dat duizenden anderen nooit naar de middelbare school kunnen. We hebben ook weer de wekelijkse meeting gehad met de supervisors: afspraken gemaakt voor de nieuwe leagues dit jaar, regels opgesteld en registratieformulieren uitgedeeld. Ik heb een heerlijk weekend achter de rug. We (Julienne, Tango Sierra, de chauffeur en ik) zijn naar Kalokal, lake Turkana gereden. Stelje voor: lekker genieten van een groot meer, wat bergen, zonsondergang, palmbomen en een koud biertje. Julienne is een echte vogel liefhebster en ik word aardig aangestoken. Verrekijker en boek bij de hand, proberen we erachter te komen wat we hebben gezien. We zijn de enige bezoekers hier. Ze hebben net wat vis gevangen, die ze

met rijst voor ons gaan klaarmaken. Er is vandaag geen stromend water, maar er staat een teiltje klaar. De vis smaakte super en ik heb heerlijk buiten geslapen. Alleen werd ik af en toe wakker van de felle (volle) maan. Niemand die nu het licht kon uitdoen. Zondagochtend hebben we een boottochtje en een wandeling langs de kust gemaakt. ViaLodwar zijn we weer naar huis gegaan. Net op tijd terug voor de wedstrijd volleybal die we georganiseerd hadden voor iemand die wegging. Vluchtelingen tegen de stafvan de compound. Zo hadden we ook een voetbalwedstrijd georganiseerd voor de campmanager die in Zambia gaat werken. Een team van de staff(incl. drie vrouwen, waaronder ik) tegen de vluchtelingen. We verloren wel met 3-0, maar ik kreeg applaus en aardig wat complimentjes. Ze waren verbaasd dat vrouwen ook kunnen voetballen! Wel ben ik flink onderuit gegaan en heb ik een pijnllijke schaafwond op mijn knie. Het afscheidsfeest van Lima 1 (zo heet de campmanager in walkie-talkie-taal) was een groot feest met veel speeches en veel traditionele dans en zang. De Burunda drummers waren super! Die mannen kunnen dansen! Ze draaien veel Congolese muziek (lingala) en de manier van dansen noemen ze ndombolo.

MARIASCHDDL Er was eens ... Een vrolijke kinderoptocht van groep 1 t/m 8 van de Mariaschool. Vrijdag 3 maart regende het 's morgens pijpenstelen en er waren zware windstoten maar ... 's Middags bliezen een aantal leden van de WIK alle donkere wolken weg en kwam zelfs de zon een kijkje nemen in de Geffense straten. Niet alleen de zon, maar ook een groot aantal belangstellenden stond langs de route om de vele sprookjesfiguren te bewonderen. Er was ook een koets in de optocht met koninklijk gezelschap: Prins Willem d'n Uurste en zijn Adjudant Hans, Jeugdprins Gert-Jan en Prinses Rinske. De koetsier was Mat de Kleijn. En net als in echte sprookjes ging iedereen na afloop tevreden naar huis. ALLEN, DIE HEBBEN MEEGEWERKT AAN DEZE SPROOKJES-OPTOCHT VAN HARTE BEDANKT!! Team Mariaschool.

KOPY INLEVEREN VOOR: 25 maart ..__ _ _ _ _ _ _ _adres _ _ Tolweg _ _ _7_ _ _ _ __, 11 redaktie


"Je kunt niĂŤt vrOeg genoeg Beginnen met beleggen." .

Leren beleggen en daarmee geld verdienen voor later? Dat is mogelijk met het RG YoungDynamic Fund (YDF) van Robeco.. Een beleggingsfonds dat zich specifiek richt op jongeren . En dar belegt in bedrijven die herkenbaar of relevant zijn voor jongeren en goede winstvooruitzichten hebben. Bedrijven als Nike, MacDonalds en Walt Disney. Een aardig startkapitaal opbouwen voor later is met YDF extra interessant. Want met het speciale YoungDynamic Magazine en de website leren jonge beleggers spelenderwijs alles over beleggen in aandelen. Meer informatie? Bel de beleggingsadviseur van Rabobank Het Maasland. Of kijk op internet: www.rabobank.nl.

YDF heeft een vergu1111i11g va11 De Nederla11dse Bank op grond va11 de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


r-

CARNAVALSSTICHTING "ROTTENRIJK" Geachte Carnavalsvrienden Terugkijkend kunnen we weer van een geslaagd carnavalsfeest spreken met diverse hoogtepunten. Met name de Carnavalsoptocht was dit jaar groter dan ooit tevoren. En zoals te zien was, waren er diverse deelnemers, die op een fantasierijke manier gebruik hadden gemaakt van het carnavalsmotto van dit jaar, te weten "Moette unne tik van de Geffense meule hebbe!?". Ook onze jongste jeugd was zeer duidelijk aanwezig. Traditiegetrouw hebben we weer wat cijfers op een rijtje gezet: En, zoals is afgesproken, zijn de hoogst en de laagst gegeven punten niet meegeteld voor de einduitslag. CARNAVALSWAGENS PRIJS DEELNEMER 1e Haar op den Dijk 2e CV Zeg mar niks 3e CV Goed zat 4e De Superg( r )overs 5e CV De Vlegels 6e De Kruipers 7e CV De Nakomertjes ge Ut slû nêrs op 9e Dik vûr mekör 10e De Brandlopers 11 De Bierkruiers 12e De Knuppels 13e De Ettertjes 14e De Brandweer 15° · De Café-gangers LOOPGROEPEN 1e De Haspels 2e Tutje Wup 3e Big Spencers 4e Boerenbruidsparen se Ut gu vals 6e Wenne Klets 7e St. Joris gilde ge Keihard de Zatste 9e Vlierefluiters INDIVIDUELEN 1e Kinderen v. Zantvoort 2e Ch. + A. v. Herpen 3e Kinderen v. Rosmalen JEUGD INDIVIDUELEN 1e De Pastorekes 2c De Lachertjes 3c De Zwaailichten 4c Twan v.d. Goor JEUGD GROEPEN De Biggetjes ie 2e Kleine Ettertjes 3e Allemaal Even? 4e Jan Verhagen 5e Millennium Boys 6e Groep zeven 7e De Guppies C

IDEE

Alles draait om 11 jaar Haar op den dijk Wij bloeien op tijdens carnaval Getikte carnaval Wij geven er een draai aan Dolgedraaid Ver. Staan voor joker Wethouder op de wip EK2000 Banane lied Ingewikkeld hè Wij dragen ons steentje bij Hutje op de hei Big Brother Nieuwbouw kazerne We han bitter weg kunne gön

CARNAVALESKE 65° 61 60° 61 59 57 51 ° 49° 46 42 42° 39° 41 40 40

63° 61 59 58° 56° 56 50° 45° 44° 48 43 43 43 44 43

AFWERKING 66° 64 61 ° 61 57° 55° 48° 46° 46° 40° 41 ° 43 41 40 40

Nieuwe Pastoor - nieuw koor Sneeuwitje en de 27 dwergen Internet Moette unne tik v.d. Geffense meule hebbe Gem. heffingen weer omh. De zingende narren Zinloos geweld Wij dragen ons steentje bij Wij willen een binnenbak

55 52° 51 ° 49° 48 49 42° 41 ° 37

52° 52 51 ° 50 46° 46° 48 42° 39°

54° 53 53 48° 48° 46° 48 39 42

De Millennium Baby Big Brothers Hei-sessie

50° 50 44°

51 ° 48 48

49° 49° 45

Terug in de tijd De molenwieken draaien hard Hoofdpijn Blijft een vraagteken

45 44° 44° 42°

48 46 45 43

45° 42° 41 42

NS-station Geffen Pastoor gaat naar Oirschot Ooit een tik gehad Batman De Euro Big Brother Mobiele telefoon

50° 50° 48° 47 45° 45° 42°

53° 51 50° 43° 47 44° 45

51 ° 50° 52 49° 46° 48° 43°

ONDERWERP

Mede namens de werkgroep en de optocht-plesie onze dank voor uw bijdrage aan het welslagen van carnavals13 optocht 2000, de eerste van de nieuwe eeuw en het nieuwe millennium. Bestuur Carnavalsstichting.


ISO 9001 gecertificeerd Il SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur . bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht

111 STRATEGISCHE SPECIALISATIES

onderhandelen conflictbemiddelen

Il Voor uitgebreide informatie kunt u ook kijken op onze internetsite: www. merlijn-groep.nl

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail merlijnadv@tip.nl www.merlijn-groep.nl


PERSBERICHT

HANDWERKCLUB ''DE NIJVERE HANDEN''

Jongerengroep COC Het COC in Oss organiseert bijeenkomsten voor jongens en meiden met homo/biseksuele gevoelens. Tijdens een aantal gezellige avonden kun je met andere jongeren (tot 26 jaar) praten over zaken zoals verliefdheid, coming-out en al die andere dingen waar jij graag een antwoord op wilt hebben. Medio april gaat bij voldoende aanmeldingen, de volgende groep van start. Interesse of vragen? Bel (0412) 626666 of kom langs, iedere dinsdag of donderdag (13.00-18.00 uur en 19.00-21.00 uur) aan het St. Barbaraplein 6 in Oss (noodgebouw, ingang achterzijde). Schrijven mag natuurlijk ook: NVIH COC Brabant-Noordoost t.a.v. Jongerengroepen, Postbus 551, 5340 AN Oss.

Handwerkclub "De Nijvere Handen" houdt dit jaar de verkooptentoonstelling op zondag 2 april a.s. in 't Oude Klooster, Kloosterstraaat te Geffen van 10.30 tot 13 .00 uur. Op deze zondagochtend willen wij graag laten zien wat er het afgelopen jaar is gemaakt. Er is aandacht voor de Paasversiering, maar er zijn ook mooie tafelkleden, schorten, kussens, kaarten, te veel om op te noemen. Kom gezellig even een kopje koffie drinken. Elke maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur komen we bij elkaar in 't Oude Klooster. Bent u 55+ nengraag creatief bezig, loop dan eens een keertje vrijblijvend binnen en doe met ons mee. Gezelligheid staat voorop bij ons!

DANKBETUIGING Het verdriet en de leegte blijven, maar uw medeleven en belangstelling tijdens het ziek zijn en overlijden van ons moeder en oma mevrouw Ceelen-Megens waren enonn. De vele bloemen, kaarten en woorden van liefde zijn een grote steun voor ons en geven ons kracht om samen verder te gaan. Kinderen en kleinkinderen Familie Ceelen.

De groente & bloemenzaden zijn binnen Tevens ligt er voor de liefhebbers een ~ratis tuingids met bestellijst klaar, zodat U weer Uw groente & bloemenzaden bij ons kunt bestellen voor 2000. Graag tot ziens,

Kattenliefhebbers opgelet!! Tom poes blik 810 gr normaal Fl 2.09 nu per tray ( 12 stuks) Fl 1. 66/stuk Tom poes variantjes 4 kg van Fl 17.49 naar Fl 14.95 . Felix blik 410 gr normaal Fl 1.65 nu per tray ( 12 stuks) Fl 1.3 3 / stuk

Anita & Bart de Kinderen.

DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS

B. de Kinderen v.o.f. Molenstraat 32, Geffen. Tel. 073 532 55 51

15


Bridgeclub

f

• • Getfens + Doublet ■

De uitslag van de derde competitieronde 1999/2000 is als volgt:

3e 4e 5• 6· 7c

s· 9•

GROEPA

le Echtp. van Druenen 2e Echtp. v.d. Logt 3e Echtp. Hanegraaf Echtp. Luijben 5e Echtp. Verbruggen 6e Dames v.d. Hurk-Noy 7e Mevr. De Veer - Dhr. v.d. Doelen ge Heren Jonkers - Roelofs 9e Dames v. Bragt - Ligtenberg 10e Dhr. Christiaens - Mevr. Loohuys lte Echtp. Bijl 12e HerendeKort-Tolboom

59.06% 56.77% 51.25 % 51.25 % 50.62 % 49.27 % 49.06 % 48.96% 48.02 % 47.60% 45.00% 43.13 %

1e Mevr. Achterberg - Dhr. v. Galen

5e 6e 7e

ge 9e

1oe 11e 12e

Dames Ouwendijk - v. Uden Echtp. van Alebeek Dames Berten - Rasing Dames Bos - de Jong Dames Essenberg- v. Hooij Echtp. Meertens Echtp. v. Zutphen Echtp. Acke Dames Droog - v. Etten Heren v. Bon -·Goorsenberg

GROEPC 1e Dames Geneste- Romeinders 2e Echtp. Sollewijn 3e Dames Raaymakers - Wolkenfelt

4e Dames v. Druenen - de Haas 5e Mevr. Verhoecl<X - Dhr. v. Weert 6e Dames Jonker - Roelofs 7e Echtp. v. Dielen ge Dames v. Beek- v. Berkel 9e Echtp. v. Deutekom 10e Dames Jansen - Wmgens 11e Echtp. Lambregts 12e Dames v.d. Boom - Willems Echtp. Boeijen 14e Dames v. Lieverloo-Zeeuwen

53.33 % 52.81 % 52.81 % 52.81 % 51.77 % 50.31 % 50.00% 49.79% 48.96% 47.19 % 45.63 % 44.58 %

56.60% 54.95 % 54.69% 54.25 % 51.65 % 50.70% 49.57% 48.96% 47.57 % 47.48 % 47.40 % 46.53 % 46.53 % 43.06%

16

MuseumJanCunenOss Persbericht Lisa Couwenbergh / Schilderijen

Bij de tentoonstelling verschijnt een boek met werk van Lisa Couwenbergh, teksten van de Nederlandse auteurs Allard Schröder en Koos van Zomeren, Gedichten van de Poolse WISlawa Szymborska en de Amerikaan Wallace Stevens. 32 pagina's, 15 full-colour platen, harde kaft. Tevens is er een installatie van Couwenbergh te zien op de tentoonstelling 1001 Nacht op de bel-etage van het museum. In afzonderlijke ruimtes maakten David Bade, Kees de Goede, Guide Lippens, Mai van Oers, C.A. Wertheim en Jaap Noordermeer installaties met als inspiratiebron de vertellingen van 1001 Nacht in combinatie met werken uit de collectie van het museum. Meer informatie: Edwin Jacobs, conservator 0412 629336 / Lisa Couwenbergh 020 6221839.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE '

BERGHEMSEWEG 153A

-:,

schilders

ERNl-=-S _ _ __ voor kwaliteit en kleur

GROEPD

1e Dames v.d. Brink- v.d. Ven 2e Dames Molkenboer - v. Zuijlen

52.92 % 52.36% 51.08% 50.23 % 49.79% 49.53 % 49.32 % 48.70 % 48.52 % 47.76 % 42.27% 41.90 %

Openingsdatum: zondag 12 maart om 15.00 uur. Tentoonstellingsdata: zondag 12 maart t/m 30 april 2000.

GROEPB 2e Dames Boeijen - Schouten

10e 11• 12° 13e 14°

Echtp. v. Genugten Dames Damen - v. Zanten Dames v. Bon - Janssen Dhr. v.d. Bergh- Mevr. Binos Heren v. Berkum - v. Hout Echtp. Vogels Dames v. Gelder - Ulehaken Echtp. de Rooy Dames v.d. Akker - Boereveen Dames v. Noort - Weerens Dames v.d. Berg - Toebast Dames de Kok - Peters

56.08 % 56.06%

OSS - GEFFEN

......

(0412) 64 37 08


Loonbedrijf en Grondverzet voor het leggen van o.a.: laminaat/houten/tegelvloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit !!

Gebr. van Erp

*

t=}-1'""

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073 -5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

~

-

OSS

GEF'F'EN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pens ioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Voor een snelle maaltijd sprint je naar de Keurslager!

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

~

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen •te•I.•(0.73•)•53•2•58•9•1_ _ _ _

K""' . ,

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

.

WIHABO

DRUKKERIJ

meer verstand van verzekeren Voor ol uw fomi lie - vere nigingsen hondelsdrukwerk. Fomiliedrukwerk keuze uit 7 collecties . Met opgaaf va n iuiste da tu m bii geboortekaarties, drukkosten gratis. Gr ati s felicitatiepakket bii geboortekaarties. Ook vaar copieerservice kunt u bii ons terech t.

kleurencopieën en kleurenprinten tot AJ. Grootformaat full color drukken 54 x 7 4 cm.

Voor al uw totaaldrukwerk. Hee ste sew eg

Dorpsplein 13 Geffen

f

~ (073) 532 32 64

13

-

5386 KT Geffen Tel. (073 ) 532 26 84

l·I

PA

fax:

(073) 532 47 95


\ VRAAG EN AANBOD INTERNATIONAAL De MO.V. groep gaat ook dit jaar weer een inzamelingsaktie

houden voor de Stichting Vraag en Aanbod. Op zaterdag 25 maart van 10.00 tot 13.00 uur bij de garage van de pastorie, Kloosterstraat 2 te Geffen, kunt u de materialen inleveren. VRAAG EN AANBOD ffiER: In werkplaatsen verspreid over heel Nederland stelt Vraag en AanbodInternationaal langdurig werkelozejongeren in staat zich te trainen in arbeidsritme. Ook krijgen zij hulp bij het vinden van een reguliere baan. In dez.e werkplaatsen reviseren de jongelui onder meer fietsen, naaimachines, computers, gereedschap, rol-stoelen, schrijfinachines, enz. Zij ontdekken hier hun capaciteiten en leren er omgaan met een werksituatie. In enkele werkplaatsen zijn alleen vrijwilligers aan het werk; mensen die iets nuttigs willen doen voor de derde wereld. VRAAG EN AANBOD DAAR: De opgeknapte goederen worden naar de derde wereld gestuurd. Een gereedschapskist, een naaunachine, een fiets of een computer stelt mensen in die landen in staat een beroepsopleiding te volgen en ter plaatse in hun eigen levensonderhoud te voorzien. WAT WE KUNNEN GEBRUIKEN: er is extra vraag naar oude fototoestellen! Gereedschap: compressor, loodgietersgereedschap, elektrieciĂŤngereedschap, kappers gereedschap, fietsenmakersgereedschap, kleinlandbouwgereedschap, elek-trisch hand gereedschap, metselaarsgereedschap, monteursgereedschap, schoenmakersgereedschap, smidseGereedschap, timmer gereedschap, sluitwerk met sleu-tels (nieuw), ijzeren gereedschapskisten, sluitwerk zonder sleutels, elektrisch lasapparaat werkend, veiligheidsbrillen. Apparaten en machines: buitenboordrmtoren, draad-snijder voor gaspijpen, draadsnijder voor bouten, ge--neratoren, houtdraaioonk(klein), baoorecorders, plaat-setbank, tafelcirkelzaag, vlakvandiktebank, 16mm projectoren (werkend), projectieschennen, water engierpompen(hand), diaprojectoren, takelblok en pul-ly's, kleine lintzaag (max 2 meter hoog), draagbare radio's, cassette recorders, versterkers stereo torens. Kantoormachines: kopieermachines (werkend, compleet), ordners, dosiermappen, papier, pennen, potloden, papiersnijmachines (handmatig), printers (alleenmatrix printers), stencil inkt, stencils. Naai- en brei machines: breimachines, breinaalden, elektrisch naaimachines, hand naaimachines, knopen en ritssluitingen, lappenstofofbreiwol, trapnaaima-chines, weefgetouwen (alleen type doina).

WAT WE NIET KUNNEN GEBRUIKEN: Schrijfmachines, archiefofbureau kasten, laskappen, bureaus, printers voor A3 papier, veiligheidhehnen, afzuigkappen, inktjet 18

en laser printers, elektrische snoeren, magnetrons en elektrische ovens, stopcontacten en stekkers, lampekappen, koelkasten en diepvriezers, vergieten en thermoskannen, kookplaten en fornuizen op gas, autogeen lasapparatuur, heggescharen, chemische middelen, sloten zonder sleutels, stopcontactenen~'tekkers, verfkrabbers, kruissleutels, stencilmachines, IBM printers, tekentafels, ponsplaatmachine, stellingkasten, computers, losse toetsenborden, losse beeldschermen, elektrische rolstoelen, couveuse, po-stoelen, ingewikkelde apparatuur, ziekenhuisbedden, rollators, brancards, T.V. loupes, spinnewielen, kleding, ijzeren een-persoonsbedden, piano's, hannoniums, orgels.

Indien deze datum en/oftijdstip voor u niet schikt dan kan men ook terecht bij Mevr. Diny v. Bergen, Kepkensdonk 2 tel. 5321143. GRAAG EERST EVEN BELLEN!! M.0.V. Geffen.

DANKBETUIGING Voor alle warme belangstelling en oprechte steun die wij mochten ervaren na het overlijden van Tiny Lepoutre Willen wij iedereen langs deze weg hartelijk danken. Vooral ook zijn buren van "Ons Pleintje", waar hij zich toch begon thuis te voelen. Niet te vergeten de mensen uit zijn kennissenkring die door hun gastvrijheid en regelmatige bezoeken veel voor Tiny betekenden. Hartelijk dank ook aan Pastoor Scheepers voor zijn bemoedigende woorden en verdere begeleiding. Dokter Berkelaar die zijn nieuwe patiĂŤnt helaas ook niet meer heeft kunnen helpen. het personeel van de uitvaartverzorging, het koor voor de door Tiny w graag gehoorde Gregoriaanse gezangen, en allen die aan de uitvaartdienst hun bijdrage hebben geleverd Familie Lepoutre

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623


VAN DER Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? Interpolis

D[ GOUDEN 1[[UW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

1

1

NAs· AFBOUW NIEUWBOUW Cascobouw: Binnenbouiw: Gevel isolatie:

-

iu■ENBURG

NAS AFBOUW BV Heesterweg 43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

RENOVATIE

-

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

RESTAURATIE

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekvloeren, separatiewanden, plafonds, wand- en plafondafwerking gepleisterde gevelisolatiesystemen

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M .B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

mbinderij; '/Wouw

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

J{loos/erslraal5c 5:J<i6 'Jl!J(

9ejfen

lef07:J .5:J 21 M:J

fax 07:J 53 25 150

23/oemen !Plan/en

23ruidswer.k 9rafwer.k Xacloarlikelen


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

RAAD

PEDICURE

RAAD WELKOMBIJRAAD MAASDONK

T. Ketefaars-fl. NistefrootJ rl. Coothstraat 31

Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd? RAAD MAASDONK Huub Clement Kastanjelaan 44 5382KDVINKEL tel. (073) 532 60 56

Geffen (073) 532 20 41 SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REGI~~4' BANK 7 DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(beta_aJ-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onatbankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

VAN HEESE Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

"ff

PARJ~RS BV Makelaardij Assurantiën