Torenklanken 2000 - nr 03

Page 1

38e jaargang

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

I nummer 3 I februari 2000

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Aabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ In tegenstelling tot eerdere berichten is de installatie van het

SINT-JORISGILDE Burgemeester Netten start campagne tegen zinloos geweld Op dinsdag 22 februari a.s. zal burgemeester H. Netten, beschermheer van het Sint-Jorisgilde Geffen, de ak:tie tegen zinloos geweld starten. Tijdens de Raopliedverkiezing hield Henk van Dijk een vurig pleidooi om met name het aankomend carnaval in het teken van deze aktie te gaan vieren. Hij riep alle aanwezigen op om zich aan te sluiten bij de:z.e ak:tie, gestart door het Sint-Sebastiaangilde uit Oss en ondersteund door het Sint-Jorisgilde uit Geffen. Het was muisstil in de normaal zo rumoerige zaal Henk's woorden maakten indruk. Inmiddels hebben bijna 300 deelnemers aan deze ak:tie het dragen van een ~ lieveheersbeestje, als symbool tegen - ~ zinloos geweld, toegezegd. Het zal ~• • • ook Henk van Dijk zijn die op dinsdag 22 februari de ak:tie samen met burgemeester Netten zal starten. STEUN ONZE ACTIE

Op zondag 20 februari brengt het Sint-Jorisgilde Geffen een bezoek aan het Sint-Antonius Abt- Sint-Catharinagilde te Nistelrode. Dit beleefdheidsbezoek zal in het teken staan van wederzijdse kennismaking en het uitwisselen van kennis en vaardigheden zoals tamboeren, vendelen en schieten. Het is o.a. de Hoofdman van dit gilde, Ton Vorstenbosch, die ons in de beginperiode enthousiast heeft gemaakt en ons heeft aangespoord om door te gaan.

heringerichte Sint-Jorisgilde Geffen met een dag verschoven naar: 24 APRIL (Tweede Paasdag). Het was voor Mgr. Hurkrnans, Bisschop van 's--Hertogenbosch, niet mogelijk om op S.int-Jorisdag (23april) de speciale Gildemis te leiden We zijn echter vereerd en dankbaar dat hij inmiddels wel heefttoegezegdomhet heringerichte Gilde Officieel te komen installeren in onz.e kerk op Tweede Paasdag. De voorbereidingen voor deze Eerste Geffense Gildendag zijn in volle gang. De twaalfgilden van de ''De Hooge Schuts" zijn uitgenodigd evenals een aantal Overheden van inmiddels bevriende gilden. Pastoor Spijkers zal begeleid worden door het Sint-Jorisgilde uit Oirschot. De Overheid van de Kring Maasland zal getuige zijn van de installatie van hun 44e lid. Zij allen zullen 's morgens om 11.00 uur met vliegend vaandel en slaande trom door Geffen trekken, op weg naar de kerk. Na de Installatie in de kerk zal de vaandelgroet worden gebracht aan de Gildeheer, pastoor Scheepers en de beschermheer, burgemeester Netten. Daarna zal het geibstalleerde Sint-Jorisgilde Geffen, samen met de aanwezige gastgilden, een optocht houden door het oude gedeelte van het dorp. De Beschermheer zal daarna de ere-wijn aanbieden en tenslotte zal get Geffense Gilde de dag besluiten met eenreceptie. Het belooft een prachtige dag te worden. Hopelijk werkt het weer mee. Geffen zal na 13 9 jaar weer een Gilde hebben! Heeft u belangstelling? Informeer bij onz.e Hoofdman, Harrie Peters (tel 532 5856) ofbij het secretariaat: Dorpstraat 2 (tel 532 2178). Vooral jeugd-leden zijn zeer welkom! Voor vijfgulden per maand ben je al lid. Je gildepak: en gildetrom ofvendel krijg je van het Gilde.

1


Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA" DAMESMODE IN OR MATEN

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk

44 t/m60 KLOOSTERSTRAAT

Maandag. Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00

uur

andere tijden no te/. afspraak.

Voor ontspanning na uw inspanning

:\ c~FÉ IJ~ ~

~

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

* * Kroon Joke en Fokko

Ook voor kinderfeestjes

0~

0~

O.,

-p

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

■ ■

; \.;

·,~ ' j

Bo.J,n »en ov Houwen op

Il ■ ■ ■

vertn:n.: wen venrouwen

i

-~

IMC FHIR E;,IL nw

.

,

5B

5386 AR GEFFEN TEL. 073 • 532 42 98

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

TE_A TREE fJ/JI

Depositaire van: .

.

F. T.W. M. M. Hanegraaf

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 · 5340400, Fax: 073 - 5340499'

Van Soest

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN elastische kousen AANMETEN EN

ERK END DOOR ALLE

BEZORGllN AAN HUIS

accountants

ZIEKENFONDSEN

Vlaûerackenstraa1 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v.

®\.;:J ~

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJEIN Tel., (073) 532 46 58 Autotel. : 06-53184263

Q

·

~

~

~

Bedrijvenweg2, Geffen Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


GEFFEN: KERK EN

SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 16-02 19.00 u * Avondmis Za. 19-02 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Gezinsviering mmv Kinderkoor H.Mis mmv Gem. koor. 09.30 u + Zo. 20-02 Avondmis 19.00 u * Wo. 23-02 Za. 26-02 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Gezinsviering mmv 19.00 u Jeugdkoor (Uitreiking vormselmap) 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Zo. 27-02 19.00 u * Avondmis Wo. 01-03

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt Op zaterdag 26 februari om 19.00 uur worden de vormelingen en bun ouders speciaal uitgenodigd in de gezinsviering, om de voorbereidingsmap in ontvangst te nemen. We mogen dit jaar 46 vormelingen verwelkomen! DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 maart 2000 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur).

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255. KERKBALANS 2000: "GELOVEN IN GROEI" We beginnen met een prima stand van toegezegde kerkbijdragen: f 30.000,-Een fantastisch bedrag! Hartelijk dank!

U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2000.

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 532 4160. DE KAPEL IS VOOR IEDEREEN De kapel in 't Oude Klooster is dagelijks geopend om te bidden, een kaarsje op te steken bij Maria of gewoon om even stil te zijn. Op w oensdag is er een avondmis om 19.00 uur. ZIEKENBEZOEK DOOR DE PAROCHIE In verband met de wet op de privacy krijgt de parochie geen namen meer door van parochianen die opgenomen zijn in de ziekenhuizen. Graag ~ememe_n we van u als een zieke thuis of in het ziekenhuts bezoek wil ontvangen van de parochie. U kunt ook familieleden, buren en/of bekenden aanmelden. Het ziekencomité neemt altijd vooraf contact op met de zieke of bezoek gewenst is. Contactpersoon is Anja Wingens, De Rosmolen 54, tel. 532 4160. BEREIKBAARHEID VAN DE PASTOOR Het gebeurt regelmatig dat mensen die contact zoeken met de pastorie, het antwoordapparaat krijgen. D~t komt omdat de pastoor zoveel mogelijk mensen thuts wil bezoeken of omdat hij verplichtingen heeft in Vinkel. Van maandag t/m vrijdag is er tussen 09.00 en 12.30 uur altijd iemand aanwezig op de pastorie en kunt u een boodschap achterlaten. Daarnaast heeft pastoor Scheepers speciale 'spreekuren' waarop hij altijd bereikbaar is: Op woensdagavond van 18.00 tot 18.30 uur en op vrijdagmorgen van 09,30 tot 10.00 uur. PRIESTERJUBILEUM OUD-KAPELAAN RIJKERS Op Eerste Pinksterdag a.s. viert oud-kapelaan Rijkers zijn 40-jarig priesterjubileum. Pastoor Rijkers is momenteel werkzaam in de parochies Westerhoven en Riethoven. Het feestcomité aldaar heeft contact opgenomen met onze parochie ten einde informatie in te winnen over zijn tijd in Geffen. Een vertegenwoordiging van onze parochie is uitgenodigd acte de presence te geven op bovengenoemd jubileum. Hebt u nog foto's en/of documentatie over de periode dat kapelaan Rijkers hier werkzaam was (1965 1977), die wij zolang in bruikleen mogen hebben, neem dan contact op met Diny van Wanrooij (tel. 532 4386) 3


Hanegraaf B.V. Geffen

Tonny Jansen

Onderhoud en Verkoop Bouwmachines Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

Rijwielen

Taxi

Tankstation

• Gazelle

- Vervoer voor

· Benzines

• Locomotief

ziekenfondsen • Vervoer per

• Diesel

busje

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

Kerl<straat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

@ mnninkzt

Hloembinderij

ê

~ planten ~ grafwerk

~

Wij verzorgen voor u

~ potterie

~ teleflora

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 -VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

1

~ bloemen

~ decoratie ~ bruid6werk

~ •

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. 0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen • Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL.: 073-5324233

• • •

Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55

'''(à'.... . . .. .. . . ' .. .. . DE ■

.. . . .

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ

:

OSS

Tel.: 0412-631999

HYPOTHEEK SHOP ■

. _ . " " ~... Te>

C> . ..:&E .:&C>~C5'

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b. v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • ;onge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZ.DA • volautomatische carwash en hobby-wash U

H

T

J

s

F

Akkerstraat 34 5391 BB tel. 073 - 5322911 (fax 07

STEEDS TOT U


Te zijner tijd zullen wij in Torenklanken en op hetkerkstencil "Onder de toren" datum en adres bekend maken, zodat u desgewenst oud-kapelaan Rijkers een felicitatie kunt toezenden.

DE ZEEUWSE KOORSCHOOL Het lijkt nog wat ver weg, maar noteert u alvast zondag 25 juni in uw agenda! We vieren dan in onze parochie het feest van onze patrones Maria Magdalena Dit jaar heeft de parochie een mooi cadeau voor alle parochianen. De zeer bekende Zeeuwse Koorschool van de Maria Magdalena parochie uit Goes komt de liederen verzorgen in de Eucharistieviering van 11.00 uur. Na de middag om 15.00 uur geven ze een concert in de kerk. De Zeeuwse Koorschool is een jongenskoor met nationale en internationale bekendheid o.l.v. dirigent/organist Evert Heijblok, al meer dan veertig jaar. Zij verzorgen wekelijks de eucharistievieringen in hun parochiekerk; geven jaarlijks kerstconcerten en toeristenconcerten; houden regehnatig tournees in binnen- en buitenland; zijn bekend via radio en t.v. en brachten diverse cd's uit. Het repertoire bevat ondermeer Gregoriaanse koorwerken uit alle eeuwen, bewerkingen van volksliederen en musicals. Een delegatie van onze parochie heeft het genoegen gehad, de Zeeuwse Koorschool life te hebben mogen beluisteren en wij zijn bijzonder blij, dat we dit koor op zondag 25 juni as. in Geffen kunnen verwelkomen. Een vriendschapsband tussen de beide Maria Magdalena parochies is reeds door oud-pastoor Spijkers gesmeed!! Dit mag u niet missen; houd deze zondag vrij! Ouders van jongeren uit onze parochie zullen te zijner tijd benaderd worden ofzij gastgezin willen zijn om de jongens tussen de viering en het concert thuis op te vangen.

PERSBERICHT Bedrijfsovername E.T.I.B. vandenBoogaard V.O.F. Het elektro technisch installatie bedrijfvan den Boogaard heeft een nieuwe eigenaar: Ing. Arno van den Akker van het sinds februari 1999 opgerichte bedrijfvanden Akker electric engineering. Direct na het plotseling overlijden van Peter van den Boogaard heeft zijn vrouw Tineke haar neefArno van den Akker benaderd om de leiding van het elektro technisch installatie bedrijfop zich te nemen en de lopende projecten voort te zetten. In december werd in goed overleg besloten dat Arno van den Akker de zaak aan de Zandstraat in Nuland per 1 januari 2000 volledig zou overnemen. Daarbij beoogt hij uitbreiding van het dienstenpakket. Van den Akker is naast het werk in de elektrotechniek gespecialiseerd in proces-

automatisering: het aansturen van machines enhet aanleggen van netwerken zoals telecommunicatiesystemen. Hiervoor wordt software geschreven en een geheugen samengesteld van een energiebron. De activiteiten van procesautomatisering sluiten goed aan bij de activiteiten van het elektro technisch installatie bedrijf: beveiligings-data- telecom-, CAI- en satellietsystemen. E.T.I.B. van den Boogaard wordt gefutegreerd in Van den Akker electric engineering. Uit respect voor Peter van den Boogaard blijft, naast Van den Akker electric engineering, de naam E.T.I.B. van den Boogaard voorlopig gehandhaafd. De nieuwe eigenaar en alle werknemers zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

''WillABO'' Wij willen een woordje van dank uitbrengen aan drukkerij Wthabo, onlangs hebben we daar een rondleiding gehad door Hans en Willie Bosch. Het was zeer interressant wat ze daar allemaal op papier krijgen dat hadden we niet verwacht. Het was zeker de moeite waard. Hans en Willie ook nog bedankt voor het presentje wat we nog gekregen hebbeIL J.O.P. groep: 1996 Anne, John, Myke, Esther, Rob, Kees, Susan, Anja, Ine, Tonnie en Anja.

ATELIER ANNET TEUNISSEN VIERT lE LUSTRUM In Museum Jan Cunen zullen in de periode van 12 februari t/m 3 maart 2000 ruim 40 kursisten 120 schilderijen en kleinbeelden laten zien. Deze expositie wordt gerealiseerd in samenwerking met Anja vanEsch, directeur Museum Jan Cunen en kwam tot stand door de spontane medewerking van kursisten. Vijfjaar geleden startte Annet Teunissen in haar atelier in 't Zuidergebouw te Oss met de kursus intui"tiefschilderen en boetseren. In deze lessen staat het proces van het beeldend bezig zijn zelfcentraal. Het eindresultaat is niet voorspelbaar, wĂŠl verrassend! Tijdens het werken worden o.a. landschappen, bloemen, mensfiguren en abstracte vormen zichtbaar. De gebruikte materialen zijn vooral acrylverfen natuurklei. Er wordt eveneens veel gewerkt met aquarelverf, houtskool en krijt. De expositie is kleurrijk en gevarieerd. 5


"Komt U uit d·e wirwar van verzekeringen? ''

Tegenslagen horen bij het leven. Als u een goed pakket verzekeringen heeft, hoeft u zich over de financiële gevolgen geen zorgen te maken. Maar hoe weet u in die wirwar van verzekeringen of u wel goed verzekerd bent ? Of u niet onderof misschien zelfs oververzekerd bent? De adviseur van Rabobank Het Maasland zet het graag met u op een rijtje. Dan kunt u samen de vele mogelijkheden afzetten tegen uw persoonlijke situatie en wensen. Om samen tot de beste oplossing te komen. Daar kunnen we u van verzekeren! Wilt u meer weten? Loop dan even bij één van onze kantoren binnen. Of bel: (073) 5340111.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


' ... EFKES BUURTE ME Bernard Schuurmans (61 j.) Het stond heel bescheiden in WIK's Info Kantje: Bernard Schuurmans 40 jaar lid van de drumband. Reden om daarover eens etkes te buurten en een kijkje te nemen op de repetitie. "Bernard is een heel goed voorbeeld voor onze jeugd.leden; hij krijgt een 1O+ voor zijn instelling en je kunt ook nog eens met hem lachen..." aldus instructeur Egbert van Gruijthuijzen. Iets meer dan 40 jaar geleden rijpte het plan om een drumband op te richten. Initiatiefnemer Kees van Erp ('de Corrie') meldde zich bij burgemeester van Zijl met instructeur Willy v.d. Hurk en een lijst van 20 aspirantleden, waarvan Bernard Schuurmans er één was. Op 14 jan. 1960 is er de Y-. i . ., definitieveoprichtingmetals voorlo- 1• .,.,.5: \, ... pig bestuur: Kees van Erp, Theo .. .'· • ; '" ~·Prinssen, Theo de Veer, Wim van •· ~ -:. , : Hoorn en Jas van Lieverloo. Twee ,/ ~ maanden later vindt de overdracht plaats van de nieuwe instrumenten t.w. ,.· • 12 snaartrommen, 8 dieptrornmen, 4 tenortrommen, 1 overslagtrom en 8 bazuinen aangevuld met bandelieren, tromstokken, kruisriemen, overslagkloppers, knieplappen, een schort, 6 paar witte handschoenen en een tambour-maître stok, alles voor een totaalbedrag van f 3.500,-. "Ik heb altijd van muziek gehouden" zegt Bernard, "dus meldde ik me direct aan indertijd". In het begin werd er geoefend op houten blokken. Bernard laateen antiek exemplaar zien: "deze is nog gemaakt van een bovengrondse lichtpaal ! We oefenden in het vroegere patronaat, de Donzel/ Bonkelaar, de oude kazerne, de oude Aloysiusschool en later in Klavertje Vier. Soms hielden we extra repetities bij Harrie van Rooy in de garage en bij Thé van Lith. Pastoor van de Pas en burgemeester van Zijl kwamen regelmatig luisteren op de repetities". Bernard laat een lijst zien van de concoursen tussen 1961 en 1984. Je moest een stilstaand optreden verzorgen en een marcherend gedeelte, waarbij de jury meeliep! Ze behaalden telkens een eerste of tweede prijs. Als eerste instrument bespeelde Bernard de tenortroro ook wel pauken genoemd, daarna zo'n 20 jaar de platte trom en tegenwoordig de overslagtrom. Herinneringen komen naar boven. Het eerste optreden van de drumband. "Het was op 5 mei en een heel warme dag. We vertrokken vanaf de Donzel naar Marinuske van Erp (einde Bergstraat) en vandaar weer naar Frans v.d. Hanenberg (Rijksweg)! Dat was zo'n 10 krn. lo-

,•;t•,.~i

pen en constant slaan! De volgende dag hadden we allemaal zere armen. Er stond wel publiek langs de weg!" Jan Wolf was de expert op het gebied van het rollen van nieuwe natuurvellen op de trommen. Samen met Frank van Dijk gaf hij ook extra lessen. Bijs Heijrnans maakte met Bernard de muziekstandaards en Leo Brands maakte onlangs prachtige draagbeugels ...Allemaal tekenen van inzet voor het voortbestaan van de club! Op bijgevoegde foto zie je een trotse 22-jarige Bernard bij de beroemde kastanjeboom in d' n hof van zijn ouderlijk huis -met een ouderwetse dieptetrom. Het uniforrn bestond toen uit een groen-wit petje, overhemd en broek.. "Colberts konden we nog niet betalen!" .;~ Hoe hou je het zolang vol in een r•~ , 'li! vereniging? ' ·.~ "Da gu heel hèndig, es ge goeien : aard hèt!" zegt Bernard. "Ik 'tel' op de repetities; daar komt niemand aan, da's mennen avond! Ik ben er al vroeg om de jongelui wat mee te helpen. Er wordt gezellig nagebuurt, onder het genot van een glaasje en we hebben een heel gemoedelijke groep. De eenheid is het allervoomaarnste, ook met de fanfare" vindt Bernard. Die eenheid proefde ik op de repetitie. Het zuiver op de maat slaan is heel belangrijk. Instructeur Egbert demonstreert hoe de diverse trommen met hun eigen partijen precies op elkaar moeten inspelen. "We borduren met onze slagwerkgroep voort op de traditie van het spelen van marsen. De drumbands zijn ontstaan in de oorlog ten tijde van Napoleon om seinen door te geven. Later in de Renaissance kregen de trommelaars meer aanzien. De moderne stukken hebben meer melodie en zijn vaak een mix van mars en dans zoals b.v. de samba". Het instrumentarium is ook behoorlijk uitgebreid. Er zijn behalve de genoemde trommen, de conga's en de bongo's: trommen die je zowel met de handen als met stokken kunt bespelen; de barchimes (staafjeskJokkenspel = sfeerinstrument), de koe-bel; de vibra-slap; de beatring; de tamboerijn; de afuches; de tempobloks en het fluitje. Er zit letterlijk en figuurlijk muziek in de slagwerkgroep van W.I.K., want maar liefst negen nieuwe leden -jongeren en volwassenen - zijn toegetreden. Ze leren de diverse figuren spelenderwijs op 'fruit-woorden' zoals sap, sap, ap-pelsap! En binnen die slagwerkgroep is Bernard Schuurmans het oudste en wordt daarom gekscherend "d'n opa" genoemd! Oud voelt hij zich echter niet. Hij gaat gewoon door, "want I


je kunt nog steeds bij leren!" Zijn vrouw Toos heeft altijd achter zijn muziekhobby gestaan. "Ik weet dat hij er enorm veel plezier aan beleeft, en het tikken op de tafel, dat neem ik wel voor lief!" Behalve van het trommelen geniet Bernard, nu hij in de VlIT zit, van zijn kleinkinderen Mik:e en Danique enheeft hij 'slag' van klussen en helpen in de huishouding. We wensen Bernard proficiat met zijn muziekmijlpaal, veel trommelplezier en een goede voorbereiding op het 40-jarig bestaan van de gehele muziekvereniging W.I.K. in 2001.

UITHETDAGBOEKVANMONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkzaam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma. Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen... December 1999 Onder de Turkana's is echte armoede. Er is een groot tekort aan voedsel en water. Deze mensen trekken vaak kilometers op zoek naar eten. Hun dagelijks voedsel bestaat uit geitenmelk en bloed van de geiten. Ze snijden onder het oog van de geit, zodat het gaat bloeden. Dit bloed vangen re dan op, zodat re het kunnen drinken. In dere weidse landschappen zie je ook vaak een of twee personen met een kudde geiten en vervolgens kom je niemand tegen. Heel indrukwekkend! We spelen een vriendschappelijke wedstrijd voetbal tussen de Mathare girls en het team van Kakuma. Als er niet zoveel zijn komen opdagen, dan gaan we met de auto nog wat mensen verzamelen.Na afloop proberen we telkens de verschillende volkeren wat nader tot elkaar brengen. We vragen een Sudanees meisje om wat te zeggen. Spontaan komt ze met het idee om een meisje uit Nairobi met twee Sudanezen naar voren te laten komen en zich aan elkaar voor te stellen. Hand in hand komt zo om de beurt iedereen naar voren en na een omhelzing lopen ze samen terug. Daar kreeg ik echt kippenvel van! i Eenjongen met polio maakte indruk op me: ik zag hem vol vreugde het voetbalveld in "rennen" na een doelpunt, maar dan wel op zijn krukken. Despelers (10-12jaar)makennaeen doelpunt salto's achterwaarts en een reeks flikflakken! Alsof het gewoonste zaak van de wereld is! Iedere vluchteling heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen redenen waarom hij ofzij hierziten waarom hij/zij hetkamp uit wil. Zo proberen veel mensen via 8

mij een kans te krijgen op een baan of om zelfs resettlement te krijgen in het buitenland. Een jongen van 24 jaar is zeven jaar geleden alleen naar het kamp gekomen. Hij weet niet waar zijn moeder is en zijn vader vecht in de oorlog in Sudan. De vorige sportbegeleidster Anne en haar f arnilie sponsoren deze jongen zodat hij buiten het kamp de middelbare school kan volgen. Hij wil graag leren en grijpt deze kans aan om straks het kamp uit te kunnen om te gaan studeren. Maar tot nu toe is de situatie uitzichtloos. En wij maar klagen dat we naar school moeten... ! Ik ben enigszins teleurgesteld: sommige teams willen zich afzonderen en willen een eigen competitie, eigen materialen en uniforms hebben. Het lijkt soms of mensen nooit tevreden zijn. Kerstmis in Kakuma: in ieder geval bijzonder! Om 09.00 uur ben ik naar een Zaïresche kerk gegaan, dat is een protestantse kerk in het kamp. Er was veel zang en dans en de kerk was versierd met ballonnen en toiletpapier. Ik had geluk, want de mis duurde 3 uur! Ik ben uitgenodigd bij moslims om de Ramadan te openen. Precies om 18.38 uur mochten ze vandaag (27 dec.) beginnen met eten. De mannen gingen naar de moskee en de vrouwen en ik konden alvast beginnen met eten. Een vrouw begon eerst te bidden op een matje. Toen de mannen terug kwamen gingen ze een paar meter verder zitten. Het voorgerecht waren dadels, mandazi (een soort oliebol in het klein en bladerdeeg gevuld met vlees. Om 20.00 uur gingen de mannen opnieuw naar de moskee om daarna aan het hoofdgerecht te kunnen beginnen. Voor mij een mooi moment om het daarbij te laten. Op 9 jan. is het einde van de Ramadan en wordt er gefeest. Op de laatste dag van de eeuw voel ik me helaas hartstikke duizelig. Op aanraden van de mensen in de compound ben ik toch maar even in het ziekenhuis de bloeddruk en de koorts laten opmeten. De conclusie was dat waarschijnlijk het eten de oorzaak is. Op de foto zie je Moniek met de rolstoel-basketballers.


Beste Geffenaren, In de eerste raadsvergadering van het nieuwe millennium, op I februarijl, stonden enkele interessante onderwerpen op de agenda: Forse verhoging grondprijs ! Op voorstel van het college wordt de grondprijs in onze gemeente drastisch verhoogd; met maar liefst 60 % !!!Uiteraard hebben wij tegen w 'nforse verhoging gestemd. Een voorstel voor een minder drastische stijging hebben wij uiteindelijk niet gebracht, omdat het voorstel politiek "dichtgetirrnnerd" zat. De VPM vindt dat het raadsbesluit om de grondprijs w fors te verhogen haaks staat op het beleidsplan "Visie op wonen", omdat door de nieuwe grondprijzen onze eigenjeugd buitenspel wordt gezet. Subsidie Sint Joris Gilde Geffen Sinds juli 1999 is ook in de kern Geffen weer een heus gilde actief. De VPM vindt dat een goede zaak en heeft dat tot uiting gebracht door het subsidieverzoek van het heropgerichte Sint Joris Gilde te steunen. De VPM wenst het gilde veel succes met haar ambitieuze plannen. De VPM zoekt altijd nieuwe leden (m/v) om haar gelederen te komen versterken. Een keer per zes weken houdt de VPM een openbare ledenvergadering. Afwisselend in de kernen Nuland en Geffen. De data vind jij terug in de agenda van dit blad, op VTV en in weekblad De Streekwijzer. Bel mij als jij w 'n bijeenkomst eens bij wilt wonen. Met vooruitstrevende groetjes,

Charles van Herpen, 532 4628.

PERSBERICHT Aandacht voor pleegzorg blijft hard nodig Voor ieder kind zou een onbezorgde jeugd weggelegd moeten zijn. Jammer genoeg is de realiteit anders. Door omstandigheden kunnen sonnnige kinderen (tijdelijk) niet thuis wonen. Pleegouders bieden deze kinderen een thuis waar aandacht en zorg voor hen is. In de praktijk blijkt dat het aantal pleeggezinnen nooit voldoende is omdat niet ieder kind in iedere gezinssituatie past. Pleeggezinnen blijven daarom altijd nodig om zorg te dra-

gen voor een welkom thuis voor elk kind die dit nodig heeft. Er zijn vele vormen van pleegzorg voor kinderen die voor korte oflangere tijd door allerlei redenen niet meer thuis kunnen wonen. Zo is er weekend- en vakantieopvang waarbij de natuurlijke ouders de opvoedingstaken een beetje kunnen delen met een pleeggezin. Langdurige opvang is een andere vorm van pleegwrg waarbij een kind soms jaren in een pleeggezin woont. Het komt met regelmaar voor dat deze periode duurt tot 'het op kamers gaan wonen'. Een vorm van kortdurende opvang is crisisopvang waarbij een kind gedurende een korte tijd in een pleeggezin woont. Het kan gebeuren dat een kind een uur na een telefoontje al aan de tafel van het pleeggezin zit. "Wtj zijn thuis met zijn zessen en hebben soms gezellig een pleegkindje erbij. Het is iedere keer weer leuk, maar tegelijkertijd ook verdrietig als er een pleegkindje wordt binnengebracht. Meestal hebben deze kinderen vervelende dingen meegemaakt en dan is het fijn om te weten dat wij iets voor ze kunnen betekenen. Ze blijven een tijdje en dan vertrekken ze weer", aldus Hanna van dertien, eigen kind uit een pleeggezin dat voor korte tijd jonge kinderen opvangt. Bij crisisopvang kan een kind eerst tot rust komen voordat een meer definitieve oplossing in zicht komt. Het kan zijn dat een kind na een paar weken terug naar huis kan ofnaar een ander pleeggezin gaat waar het langere tijd kan blijven wonen. In de praktijk blijken zowel jongere kinderen als pubers in aanmerking te komen voor crisisplaatsing in een pleeggezin. :Eenpleegouder aan het woord:''Ik:heb vele mooie momenten met al die pubers meegemaakt. Ondanks hun problemen brengen ze een brok gezelligheid en leuke eigenaardigheden met zich mee. Wat ook leuk is dat je er zelf jong bij blijft. Ik kan veel begrip opbrengen voor pubers. Ik weet dat juist in die periode je leven heel erg verandert. Je zult het meemaken zeg, dat je tijdelijk in een vreemde situatie terechtkomt. Wij stellen juist voor hen ons huis open. Waren er maar meer mensen zoals wij. Ze zijn hard nodig". Pleegouders hoeven geen hoge opleiding ofveel ervaring met kinderen te hebben Met gerond verstand, geduld, liefde voor kinderen, humor en doorzettingsvermogen kunje als gezin of alleenstaande ouder veel betekenen Het is van belang dat een pleegkind niet meer bang hoeft te zijn, dat het vertrouwd is en dat het op hulp en steun kan rekenen. Kortom: dat het kind weet en voelt dat het in eenveilig nest zit. "Wtj vinden dat we een steentje bij kunnen dragen aan het verdere leven van een kind Bij pubers heb ik.nadrie maanden meestal het gevoel dat ik er wat aan heb kunnen doen. We kunnen ze rust geven en hen veel leren in die korte tijd: En iedereen weet, hetkind ook, dat het voor tijdelijk is, motiveert een pleegmoederhaar keuze voor pubers en crisisopvang. Wtlt u meer informatie? Bel gratis 0800-0223432.U wordt doorverbonden met pleegzorg in uw eigen regio. Kijk ook op internet: www.pleegwrg.nl 9


A.

L .

0

ROND DE DORPSPOMP

De stamtafel toonde zich verrast over de activiteiten van Paul Wagemakers, de trouwe molenaar van 'DE VLIJT'aan de Papendijk. Paul had de wieken van "zijn" molen versierd met kunstwerken van onze Geffense amateurs. Vele haciden aan zijn verzoek voldaan. "De Vlijt" was een "draaiend en tollend" museum. Er gaat een fotoboek uitkomen met kunst aan "de Vlijt". Paul blijft "vlijt(ig)". Helaas moet hij dikwijls alleen "DE VLIJT' draaiende houden. Paul verdient vaste assistentie. Wtj zijn benieuwd. Het Sint Joris Gilde leeft en bloeit op. De kleding is bijzonder fraai en verzorgd, het vaandel wekt de grootste bewondering, er is al een fraai kruisboogwapen en een gildetrom. Er zijn vendeliers en trommelaars in de leer. De opperhoofdman draagt al een schild. Er is veel oog voor detail en veel aandacht voor de historische betekenis van elk symbool 2e Paasdag zal in een speciale viering om 12.00 uur het Sint-Joris-Gilde worden ingezegend engeinstalleerd en daarbij zal de Bisschop van den Bosch hoogstpersoonlijk aanwezig zijn en de kerkelijke en plaatselijke overheden. De pastoor krijgt de titel van Gildeheer en de burgemeester van Beschermheer. Het Sint-Joris-Gilde zal beloven de gemeenschap Geffen trouw te dienen en aanhankelijkheid beloven aan kerk en vaderland. Wtj zijn trots op de inzet en activiteiten van de Hoofdamannen en Gildeleden en Geffen telt weer een volwaardig GILDE. De onderlinge vriendschapsband tussen de leden zal beslist een uitstraling geven en nieuwe impulsen geven aan de gemeenschapszinin ons dorp. De teloorgang van het Gilde in 1864 wordt geweten aan gebrek aan activiteiten en het drinkgelag op de teerdagen. Er werd gezegd: 's Morgens is het gilde "Geestelijk"(kerkgang) 's Middags is het gilde "FeesteliJ"k"(de teerdag) en 's Avonds is het gilde "Beestelijk"(rnakenbet te bont) Het herleefde gilde neemt de zaken en taken zeer serieus en verdient alle lofen steun. We zijn blij, dat het een gemengd g_ilde is en dat er aandacht is voor de jeugd. We hopen dat er weer een Gilde-cultuur ontstaat in ons dorp, doorgegeven van vader op zoon van moeder op dochter, maar vooral dat er iedereen WELKOM is en dat ook de jeugd erbij betrokken wordt. Het Gilde presenteerde zich al bij de actie "tegen zinloos geweld" en weet verschillende groeperingen daarbij te betrekken o .a de Stichting "Rottenrijk". Er zijn als 500 Lieve Here-Beestjes verkocht. Een symbool van verdraagzaamheid. De baten komen ten goede aan activiteiten gericht op tolerantie en verdraagzaamheid. 10

De toekomst van Brabant krijgt overal aandacht. Ook de stamtafel wil daarover discussieren. Wtj zullen een afgevaardigde van het Project bureau "Brabant 2000"daarvoor uitnodigen. Het Brabant Manifest 2000 staat daarbij centraal. "Waar gaan we met z'n allen toch naar toe"??? In Maasdonk gaan de grondprijzen astronomisch stijgen. Er worden bedragen genoemd van F 320,-tot F 365,-per m2. EenRaadsmeerderheid blijkt akkoord. De oppositie is tegen. Dat is te wijten aan het steeds maar falende beleid in het verleden. Het is te gek, dat ineens die prijzen omhoog vliegen. Is dit bedoeld om de vele voorliggende projecten te :financieren en/oftoekomstige bouwlokaties aan te kopen. De O.G.B. is ook al hoger dan elders. Is dit marktgericht? Er is natuurliJ"k enige evenredigheid vast te stellen met de stijging van de prijzen op de woningmarkt. Maar gelet op de bouwcontingenten, die de gemeente krijgt toegewezen, zal aankoop voorlopig niet aan de orde zijn. Wij twijfelen aan de bedrijfseconomische onderbouwing. Wtj denken aan een gemeentelijke 'MELKKOE". Het is politieke "koehandel" zeker nu zelfs de plaats van de brandweer opnieuw in discussie is. Wij herinneren de raadscoalitie aan afspraken over goed onderling overleg, een open beleid, samen sterk, goede verhoudingen en wederzijds respect. En waar blijft het zo mooi voorgespiegelde programma? We gaan maar nagenieten met de ''Roapliedverkiezing". ''Rooie Mies"is een terechte winnaar met een goede tekst en lekkere melodie en een echte ' MEEZINGER" en dat vinden wij doorslaggevend. Als goede 2e eindigde CV ''De Kruipers"ontstaan uit Scouting. Het was weer een zeer geslaagd festijn met 300 gasten in de Gouden Leeuw. Een gezellig liedjes-bal en een fantastische organisatie en presentatie. Dat alles onder het Karnavalsmotto: Hedde oit unne tik van de Geffense meute gehad". Bij de Raopzittingen zullen we er allemaal wel unne tik van krijgen. De aankleding van het toneel zal dit jaar sprookjesachtig zijn. Er is een nieuwe dorpsomroeper, ja 18, 19 en 25 en 26 zal er veel te genieten zijn, nieuw talent kondigt zich aan. De toegangskaarten vliegen weer de deur uit. Er komen weer meer politiek getinte "buuts"aan. Het karnaval leeft weer volop in Rottenrijk. De optocht gaat weer groots worden. De Prinsenwagen heeft een nieuwe naam: "De lROETS"met een verwannd plateau voor de Dansmariekes. De club van F 111, 11 groeit naar 111. De 111 e wordt gefeteerd!!! Wie zal het worden? Het nieuwe Boerenbruidspaar moeten we zoeken in de Run, de Wan 1, vast Proficiat! ! !! We praten nog over een gekozen burgemeester. No. 1 blijft Hans Netten, dan Jaap Bijleveld, dan vallen er nog vele namen maar Toon ..... krijgt veel vraagtekens. Ja ook Wtljo van Nuland zal zich aanprijzen als vertegenwoordiger van de EVENEMENTEN-STICHTING-MAASDONK, die weer niet blijkt te bestaan, hij beroept zich op steun van de fracture van de fractie C.D .A. van Erp van Zandvoort.


Het sluipverkeer komt aan de orde. Er moet meer controle komen op de sluiproutes. Alle auto's elke dag aanhouden en maar controleren op papieren en lading, banden, zodat er veel oponthoud ontstaat, dan houdt het vanzelfop. De ontwikkelingen van de A 50 Oss Eindhoven is nodig om de A 59 Geffen Den Bosch te ontlasten en ook een verbinding Oss Noord-Den Bosch. Als straks deN 59tot ASO is omgebouwd, zal er een grote file staan Geffen - Den Bosch. Er ontstaat nog een felle discussie over Oostenrijk en het Raider-effect. Er worden zelfs vuisten op tafel geslagen. Het rechtse gedachtengoed wordt flink de grond ingeboord. "De wolfinschaapskleren"wordt geveld. Ook zinloos geweld en hoe dat te voorkomen wordt besproken. Vroeger werd er gevochten uit armoe, nu is de weelde een van de oorzaken. De jongelui beschikken over teveel geld, er is geen controle. Veel ouders zijn met eigen zaken bezig en geven teveel ruimte en vrijheid aan de opgroeiende jeugd. Gelukkig wonen we in een vredelievend dorp, waar we geen exexcessen kennen. En dat houden we zo.

-

Het nieuwe tennisseizoen van T.V. de Vlijmd start weer eind maart. Wanneer u zin heeft om eens lekker een balletje te slaan, wordt dan nu lid. Door de aanleg van kunstgrasbanen kan men voortaan het gehele jaar tennissen, dus ook in de winter. In april starten de trainingen weer voor junioren en senioren, dus als u lid wilt worden, kunt u zich het beste tijdig opgeven. De contributie bedraagt slechts f 140,00 per jaar. (Voor junioren is dit inclusief 12 trainingen). Wilt u meer inlichtingen dan kunt u bellen met de ledenadministratie. Henny van Hout, De Wan 16, 5386 EJ Geffen, tel. 073532 1542 (na 18.00 uur). Nieuwe leden kunnen zich telefonisch of schriftelijk bij Van stamtafel 112. haar opgeven onder vermelding van naam, adres, geVolgende stamtafel op zondag 20 februari incafe Govers van boortedatum en telefoonnummer. 11.00 - 12.30 uur. Ook u bent welkom! Het bestuur.

Slijterij D'n Malder

_a"mfa;

. ',wt, ...ut a,aHJ:r~ I~ .. h'MîJ~U, ,,, KNY---J~v •••

W11

aanbiedingen: Goblet jonge jenever 11 Hooghoudt citroen brandewijn 11 Geffense vieux 11 Irish velvet irish coffee

wijnen Chateau hourbanon medoc Domaine de la dournie Cötes du rousillon 11

f 22,95 f 15,95 f 19,95 f 17,95

5% korting 10% korting 7% korting

aanbiedingen geldig t/m 26 februari 2000 zotfoulen voorbehouden

Dorpstraat 13 Geffen Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafele;, e;toelen, bartafels, krukken en div. tapfnstallaties


J.B.C. GEFFEN

KATHOLIEKE BOND VAN

OUDEREN Dit staat voor Jeu de Boules Club Geffen. Een club met 32 actieve leden. In de zomer oefenen we op de banen voor de Mariaschool, en wel op dinsdag, donderdag en zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur. En op zondagmiddag van 11.00 tot 13.00 uur. Ook hebben wij een onderlinge competitie verdeeld over 7 wedstrijden op zondagen tussen maart en oktober. De wintercompetitie is in Oss op de binnenbanen van "Boules de Boeuf' Oss. Welke zeer goed bezocht wordt. Het is ieder seizoen weer spannend wie er clubkampioen wordt. Plezier in het spelen staat voorop en dat is ook goed te merken. We hebben een echt gezellige club. Dat met name zag ook oogadviseur Stefan en dacht laat ik hun eens in clubkleding steken. Zo gezegd zo gedaan.

Carnavalsfeest 200 voor 55-plussers van Geffen Ok deesjaorwillen wij mi jullie unne gezellige middag maoke. Alle minse van Geffe boven de 55 jaore meuge komme, ge meugt er allemaol vur niks in, en ge kregt nog een natje en een droogje ok nog ok en ok vur niks!!! (tenminste ag ge lid bent van den bond). \(5<._"--:-\L~ o"

'

~"'-~ o

Dees fist is op DINSDAG 7 MAART • () '6) Ut begint urn elfminute over ene (13 .11 uur) in het Oude Klooster. Prins carnaval kumt ok mi hil zun gevolg, dus da kan druk worre, mar ok gezellig!!! De prins gift un onderscheiding aan???die ut verdient!!! Trek wel iets anders aon dan anders (verkleje) want misscbien gift da wel unne prijs ofonderscheiding enut staot ok . ! Il mo01er... ~ , ~

~

.

As de Prins weg is, gaon wellie nog gewoan dem mi:fiste en/

Tijdens de wedstrijden en op zondag zijn wij nu dan te zien in blauwe polo's en rode jacks. Wij zijn daar heel blij mee en willen hierbij Stefan dank zeggen voor deze schitterende sponsoring. STEFAN BEDANKT

Jeu de boules is een spel voor jong en oud. Overgewaaid van Frankrijk via België naar Nederland. Het wordt hier ook steeds populairder. Als je de voornaamste spelregels onder de knie hebt, zie je hoe spannend het er aan toe kan gaan. Er zijn verschillende mogelijkheden. Schieten of plaatsen. Links of rechts om. Uitschieten of laat maar vallen. Wilt u meer weten of u aanmelden als lid van onze club, bel dan naar: Jo v.d. Doelen tel. 532 1697 André v.d. Biezen tel. 532 5292 Tonnie Schuurmans tel. 532 2475

KOPY INLEVEREN VOOR: 19 februari redaktie adres Tolweg 7 12

ofkaorte en/ofbiljarte ofbuurte ofwa dan ok, ag gut maor gezellig houdt. Volgend jaor kunnen we wellicht danse as de nieuwbouw klaoris! Ge moet wel efkes het strookske invulle da wellie wete hoeveul volk er zowa krant. Gifdit briefke aon de commissieleden ofbel efkes alvast bedankt daarvoor! Doe da wel hil gauw, anders bende te laot ! As ge gin lid bent van den bond, dan kunde kesumptiebonne

kope ag ge binne komt. Ge kunt an de bar nie betaole, das veul te moeilijk met die drukte!!!

KOMDE ÓK? GE BENT VAN HARTE WELKOM! Veul plezier! De commissie Bernard v.d. Heijden en Gerrit van de Rijt

------------------~ Naani: ........................................................ .

Komt alleen/ met 2 Naar de carnavalsmiddag op 7 maart a.s. van de KBO Inleveren bij Bernard ofGerrit graag! Ge mag ut briefke ok aon Frans (van Dijk) geve ag ge die toevallig ziet!!!


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus5 5386 ZG GEFFEN Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00tot 19.00uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09. 00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073- 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/rn vrijdag van 08 .30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Hout. POLITIE Centraal tel. nr.: 0412-654111 In het gemeentehuis te Geffen, bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30- 13.00 uur. Spreekuur op dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

WIE WAT WANNEER FEBRUARI l 7 Buurtver. De Vierwinden, Biljarten bij 't Bergje 18 Recht vur zunne Raop 19 Recht vur zunne Raop 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) 19 Volleybalclub G'68, Clubdag, 10.00 u. De Geer 20 Volleybalclub G'68, Heren 1 - Errup 1/ Dames 1 - van Tartwijk 3, 11.30 u. De Geer Meisjes Cl, Meisjes C2 en Jongens B, 9.45 u. / Meisjes A, 11.30 u. De Geer 22 Buurtver. De Vierwinden, Jaarvergadering 23 Ponyc1ub ''De Vlierefluiters", Duo-wedstrijd op manege ''De Driesprong" te Geffen van 12.00- 17.00 uur 25 Recht vur zunne Raop 26 Recht vur zunne Raop 27 Volleybalclub G'68, Meisjes Ben Meisjes Cl, 10.15 u. De Geer 27 Gezinsviering/uitreiking vonmelmap 28 K. V.O., spel enkaartavnd 29 vrouw geloofen samenleving in de abdij in Heeswijk met als thema 24 uur economie en zingeving Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623


VERVOLG WIE WAT WANNEER MAART 02 Buurtver. De Vierwinden, Biljarten bij 't Bergje 06 t/m 10 Voorjaarsvakantie 08 Aswoensdag 09 Sint-Jorisgilde, 7e gildeavond 09 VPM, openbare vergadering Kerkzicht Nuland 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 12 Volleybalclub G'68, Dames 1 - Ovoco 2, 13.45 u. De Geer JongensB, 12.00u. zaalNuland 13 K. V.O.,kaartavond 14 K. V.0 ., handwerk en creatieftentoonstelling 15 Veertigdagenmeditatie 19.00 uur, Kapel 15 K. V.O., kledinginz.amelingMenseninNood 15 K V.B., Krekul-avond te Lith 16 Buurtver. De Vierwinden, Biljarten bij 't Bergje 18 Buurtver. DeMolenhoek, feest25 jarig bestaanjeugd 18 Buurtver. De Vierwinden, Bowlen 20 K. V.O., thema avond gezin in verandering 22 Buurtver. De Elshof: Algemene ledenvergadering 22 Veertigdagenmeditatie 19.00 uur, Kapel 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 25 Buurtver. De Molenhoek, feest 25 jarig bestaan senioren 25 Buurtver. De Elshof: Darten 26 VolleybalclubG'68,Heren 1-HandsUp4/ Dames 1 - Skunk 4, 12.00 u. De Geer Meisjes C 1, Meisjes Ben Jongens B, l 0.15 u. Meisjes A, 12.00 u. De Geer 27 Sint-Jorisgilde, bezoek aan gilde van Nuland 29 Veertigdagenmeditatie 19.00 uur, Kapel 30 Buurtver. De Vierwinden, Biljarten bij 't Bergje

APRIL 02 Buurtver. De Vierwinden, Boswandeling 03 K.V.O., Jeanne d' Ark viering 05 Veertigdagenmeditatie 19.00uur, Kapel 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 09 Volleybalclub G'68, Heren 1 -Donki Sjot 4/ Dames 1 -Donki Sjot 3, 12.00 u. de Geer Meisjes B, Meisjes C2 en Meisjes Cl, 10.15 u. Jongens B, 12. 00 u. De Geer 11 K.V.O., volksdansfestijn 12 Veertigdagenmeditatie 19. 00 uur, Kapel 13 K.V.O., samenmetK.V.B. themaavond over huiselijk geweld 13 Sint-Jorisgilde, 8e gildeavond 13 Buurtver. De Vierwinden, Biljarten bij 't Bergje 13 K. V.B., Thema-avond emancipatie 17 Boeteviering 19.00 uur, Kerk 18 VPM, openbare vergadering 't Akkertje Geffen 19 Buurtver. DeMolenhoek, paasmiddag 20 Witte Donderdag 21 Goede Vrijdag 14

22 23 24 24

Buurtver. De Vierwinden, Jaarfeest le Paasdag 2e Paasdag Gildemis 12.00 uur, inzegening en installatie Sint-Jorisgilde 24 Pres. VieringE.Com. 9.30uur 24 K.V.O., gezinsfietstocht samen met het Z.L.T.O. 25 t/m05 mei Paas-Meivakantie 27 Buurtver. De Vierwinden, Biljartenbij 't.Bergje (finale) 29 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 29 Festiviteiten Koninginnedag (landelijk) MEI 0 l Volleybalclub G'68, Bedrijvenvolleybaltoemooi 03 Openingsviering Mariamaand 19.00 uur, Kapel 04 Dodenherdenking 05 Bevrijdingsdag 09 K.V.O., reisje 10 t/m 12 Aloysiusschooi kamp 11 Sint-Jorisgilde, 9e gildeavond 11 K. V.B., Moederdagviering 12 St. Reik EJkaar De Hand, kledinginzameling 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) l3 Pres. Viering Vonnsel 19.00 uur 14 Moederdag 14 Eerste Communie Aloysiusschool 11.00 uur 17 K. V.0., kringbedevaart naar Oirschot 17 Ziekencomite 'De Schakel", Meiviering in 't Oude Klooster, aanvang 14.00 uur 20 Nooit Gedacht, E/F Toernooi 21 Eerste Communie Mariaschool 11.00 uur 21 Volleybalclub G'68, Buitentoernooi G'68 21 Sint-Jorisgilde, kringdag gildenkring Maasland te EJshout 23 Aloysiusschool, schoolreis 23 K.V.O., samen met de K. V.B. fietsbedevaart naar De Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch 23 K.V.O., rondje Dieze 23 K.V.B., Fietsen St. Jan 26 t/m 28 Nooit Gedacht, eindejaarskamp 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10)

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE '

BEROHEMSEWEG 163A

~

schilders

ERNl-==-S _ _ __ voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

•••

(0412) 64 37 08


BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST VAN BRABANT Door: Erik van Lith Statenlid bijzonder baan Bijna een jaar geleden, op 3 maart 1999, ben ik met overweldigende steun uit alle gemeenten van Brabant (bijna 3000 stemmen), waarvan 750 stemmen in mijn eigen gemeente Maasdonk., gekozen als lid van Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant. Dit was voor mij een grote verrassing, maar tegelijkertijd ook een steun in de rug om aan de slag te gaan. Het is te vergelijken met een nieuwe baan, maar dan wel een bijzondere baan. Ik had niet gedacht in zo'n korte periode met zoveel Brabanders en politici in contact te komen. Contacten, die zeer waardevolle praktijk informatie opleveren en in sommige gevallen leiden tot samenwerking. Daarnaast is er 'intern' overleg. Er wordt veel papier 'geproduceerd' en dat brengt veel overleg met zich mee. Overleg met ambtenaren, fractie, fractiecommissies, andere fracties, statencommissies en de vergadering van PS. Om door de bomen het bos nog te kunnen zien is een taakverdeling in de fractie gemaakt en zijn statencommissies verdeeld. Ik ben in de CDA-fractie mede-verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en tevens woordvoerder verkeersinfrastructuur, in wezen alles wat over spoor, wegen en water gaat. Vanaf maart 1999 heb ik me beziggehouden met onderwerpen van de agenda van Provinciale Staten en zaken die in de regio spelen, waar mensen uit de regio aandacht voor hebben gevraagd. Hierna een verslag van mijn eerste bevindingen.

moeten lonken naar het 'grote geld'. De provincie moet op haar· beurt ruimte bieden aan woningbouw in kleinere kernen als dit gezien het behoud van natuur en landschap acceptabel is. Tegelijkertijd heb ik bij de behandeling van een grote woonlocatie in 'sHertogenbosch grote vraagtekens gezet bij onbegrensde groei in het stedelijk gebied. Er dient rekening te worden gehouden met de vraag op lange termijn, er dient een visie te zijn op kwaliteitsbouw in de stad en duurzaam gebruik van beschikbare ruimte. In het nieuwe streekplan dient opnieuw te worden bezien hoe met woningbouw om te gaan. De discussies hierover zijn al in volle gang. Bouwen met het oog op de toekomst, geen onnodige verstening, maar werken aan een leefbare samenleving in stad en platteland.

Reconstructie: voor landbouw en natuur? Gezien de huidige ruimtelijke en milieuproblemen in de land- en tuinbouw en de maatschappelijke wens voor ontwikkeling van natuur en landschap dient te worden bezien waar welke functies in de toekomst kunnen plaatsvinden. Deze reconstructie is een plan van de Rijksoverheid. De provincie werkt reconstructie verder per regio uit. Ik heb onder andere werkbezoeken gehad in de gemeenten Hilvarenbeek, Baarle-Nassau en Haaren om van betrokkenen zelf te horen hoe wordt aangekeken tegen de ontwikkeling van hun eigen omgeving. Op basis hiervan heb ik een aantal kritische punten ingebracht, die vervolgens zijn verwerkt in de reactie bij de bespreking van de uitgangspunten voor reconstructie. Ambitie dient met beschikbare middelen te worden afgestemd en indien bedrijfsverplaatsing of beëindiging gewenst is, dient dit op een sociaaleconomische verantwoorde wijze te worden begeleid door bijvoorbeeld een grond- en bedrijvenbank en advisering, scholing en arbeidsbemiddeling. Woningbouw in Brabant Reconstructie is van groot belang voor de Op dit moment wordt het streekplan van Noord- ontwikkeling van natuur en landschap èn het bieden Brabant van 1992 uitgevoerd. In dit provinciaal plan is van perspectieven voor de land- en tuinbouw. Beiden aangegeven, dat het stedelijk gebied extra groei van moeten samen kunnen gaan. woningbouw opvangt en het platteland de eigen groei. Hierbij is het devies: het platteland mag niet vollopen Pleiten voor bereikbaarheid van Brabant en de stad leeglopen. Maar in de praktijk betekent dat De bereikbaarheid is door de files in het gedrang, de in kernen zoals Geffen onvoldoende woningen dorpen en steden slibben dicht en de veiligheid en beschikbaar zijn. Uit de laatste cijfers blijkt zelfs een leefbaarheid van kernen staan onder druk. Dat betekent ontvolking van het platteland. Ik heb in één van mijn dat zowel de landelijke als provinciale overheid de eerste vergaderingen van de statencommissie voor zeilen bij moet zetten. Uitgangspunten hierbij zijn het Ruimtelijke Ordening betoogd dat dit onacceptabel is. verbeteren van de huidige wegen en het stimuleren van De leefbaarheid van het platteland komt hierdoor onder vervoer over spoor en water. Het blijkt echter niet druk te staan. Het College van Gedeputeerde Staten eenvoudig het huidige paarse kabinet te overtuigen van (GS) heeft maatregelen toegezegd. In een bijeenkomst de noodzaak van maatregelen. Dit kabinet ziet Brabant in Zeeland heb ik met jongeren gepraat over de als achterlandverbinding en vergeet dat Brabant in mogelijkheden van woningbouw. Een van de Europees verband een belangrijk voorland. Ik heb conclusies was, dat gemeenten woningbouw veel meer namens de statenfractie van Brabant inbreng geleverd op de lokale vraag moeten afstemmen en niet alleen bij de CDA Tweede Kamerfractie. Aandacht is onder 15


andere gevraagd voor A2, A4, A l6, ASO en A59. Aanleg van A59 moet eerder dan de minister heeft vastgesteld, desnoods met voorfinanciëring vanuit het Brabantse. Ik heb vanuit de CDA Tweede Kamerfractie veel bijval gekregen. Nu de paarse fracties nog. De missie naar Den Haag is dus nog lang niet ten einde. Over wegen, een station in Geffen en pontveren ... In het afgelopen jaar ben ik ook in de provincie druk in de weer geweest voor de bereikbaarheid van Brabant. Ik heb adviezen uitgebracht over aanpassing van provinciale wegen in onder andere Deurne, Lith, en Baarle-Nassau. Daarnaast heb ik samen met fracties uit de gemeenten Waalre en Valkenswaard en PS een convenant voorbereid en ondertekend, dat naar de minister van Verkeer is gestuurd. De minister heeft inmiddels haar ondersteuning aan de voorgestelde maatregelen van korte en middellange termijn toegezegd. Een structurele oplossing voor de regio Eindhoven wordt echter nog niet door het kabinet ingezien. Naast wegen heb ik ook over de toekomst van railinfrastructuur geadviseerd. Een van punten waarvoor aandacht is gevraagd, betreft het zogenaamde interregiospoor. Dat is een systeem, waarbij de railinfrastructuur wordt gebruikt voor regionaal reizigersvervoer met, in vergelijking tot stoptreinen sneller en lichter materieel, zodat de capaciteit op verschillende trajecten kan worden vergroot en het aantal stations op termijn kan toenemen.

In de toekomst kunnen dan meer stations worden gerealiseerd op een traject zoals Nijmegen - 'sHertogenbosch. Wellicht is dan ook een station in de gemeente Maasdonk (in Geffen?) mogelijk, maar het duurt nog wel even voordat de techniek zover is. Bij het advies over railinfrastructuur is ook aandacht gevraagd voor het goederenvervoer via Betuwelijn, langs een goederenlijn in West-Brabant (lijn 11), via Antwerpen en Yzeren Rijn naar het Ruhrgebied. GS heeft beide aandachtspunten van de CDA-fractie voor de versterking van het spoor in Brabant onderschreven. Daarnaast heb ik samen met een collega statenlid statenvragen gesteld over de mogelijke invoering van tarieven en aanpassing van vaartijden van pontveren bij de Bergsche maas. Op grond van deze vragen is de discussie uit een impasse (betrokkenen zijn bereid tot overleg) en heeft de verantwoordelijk gedeputeerde met de betrokkenen in het Land van Heusden en Altena overleg gestart om te komen tot een acceptabele oplossing.

16

In het nieuwe millennium ... Het afgelopen jaar is voor mij een intensieve en boeiende periode geweest. Met veel enthousiasme wil ik met anderen verder samen werken aan onze provincie. Op de agenda van de komende periode staan verschillende interessante onderwerpen, die Brabanders direct aangaan, zoals de voorbereiding van het streekplan en verkeersinfrastructurele werken (onder andere publieke private samenwerking voor A59). Geffenaren, indien er vragen en opmerkingen zijn: Vreestraat 7, 5386 RV Geffen, telefoon: 0735324125/06-53132144/email: mlith@euronet.nl , of gewoon aanspreken in Geffen zelf Ook in het nieuwe millennium samen blijven bouwen aan Brabant.

INGEZONDEN BRIEF Beste redactie Allereerst wil ik u complimenteren met uw blad, waar ik onder Sport Café de Geer ook in adverteer. Vooral uw item rond de Dorpspomp spreekt mij altijd zeer aan. Maar in uw uitgave 38e jaargang nr. 2 van februari 2000, in het artikel rond de Dorpspomp staat, dat het optreden van het gilde Sint-Joris opzienbarend was. De dames en heren keurig in uniform met sjerp en het vaandel. Dit is niet juist weergegeven. De dames en heren van het Sint-Joris gilde zagen er keurig uit in donker kostuum met kleurige sjerp. Maar de heren in uniform met sjerp, hoed, trommen, vendels, vaandel en bazuinblazers waren van het Gilde St. Antonius Abt uit Nuland welk gilde in 1999 zelfs het 400 jarig bestaan heeft gevierd. Dit behoeft toch een duidelijke korrektie. m.v.g. Fokko Kroon Gildebroeder St. Antonius Abt, Nuland

TUN BLAKKE GEBRACHT GEVONDEN Gouden ring: zaterdag 30 januari, hoek Veldstraat. Te bevragen; tel. 532 2652

HULP IN HET HUISHOUDEN Wiè zou mij, voor 3 uur per week, willen helpen in het huishouden? I.v.m. rugklachten mag ik het zware werk niet meer doen. Heeft u interesse, bel dan even naar: Helma van der Schoot, Nuland 073 - 532 3754.


m.-, Dfil,QD00~~IDl]@OODJ)CS

Loonbedrijf en Grondverzet

~BRANDS

voor het leggen van o.a.: • laminaat/houten/tegelvloeren en diverse andere tim merwerkzaamheden goede service en kwaliteit ! !

Gebr. van Erp

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen

~-r

tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-5119860 1

.

d!!fi'

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Voor een snelle maaltijd sprint je naar de Keurslager! Keurslagerij

VANTUYL

m.

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

K""

C.M. v.d. Doelen

- - · ·· Dorpstraat 26 • 5386 AM Geffen

tel. (073) 532 58 91

Tel.: (073) 521 30 18

meer verstand van verzekeren

Voor o l uw l o mllie· verenig ing s· e n hondelsd ruk werk. Fam iliedrukwerk ke uze uit 7 co llecties. Met opgooi von juiste datum bij geboortekoo rtjes, drukkoste n grolls. Gra tis felicllotlepokket b il g eboo rtekoortjes. O ok voor cop ieerservice kunt u bij ons tere cht.

WIHABO

DRUKKERIJ

kleurencopiein en kleurenprinten tot A3. Grootformaat full color drukke n 54 x 74 cm.

Voor al uw tot aaldrukwerk. Heesterseweg 13

-

5386 KT G ellen Tel.: (0731 532 26 84

- fox: (073) 5 3 2 47 95

~

Ja, dat doen

we allemaal!

Aan-en verkoop zekerin

• • 1gen1n

/f j

Dorpsplein 13 Geffen

l!I E

I

VA PA

. ERS BV

j ~ (073) 532 32 64 Makelaardii Assurantiën Lf_ _ _ _ _ _ _'""":"'_ _.....,_ _ _ _ _~ - - - - ; : : - - : - - : - - - - - . · - - - - - - _ . . . - ._ _ _ _ __,, 24


Bridgeclub

11.

Dames van Lieverloo - Zeeuwen Dames Molk:enboer- van Zuijlen Echtpaar van Genugten Dames v.d. Brink - v.d. Ven

45.23 % 44.79 % 44.62 % 43.32 %

GROEPD 1. Mevr. Verhoeckx - Dhr. v. Weert 2. Dames Raaymakers - Wolkenfelt 3. Echtpaar van Deutekom 4. Dames de Kok - Peters 5. Dhr. v.d. Bergh- Mevr. Binos 6. Dames van Noort - Weerens 7. Heren v. Berkum - v. Hout 8. Echtpaar de Rooy 9. Dames Da.men - van Zanten 10. Dames v. Gelder - Ulehaken 11. Dames vanBon - Janssen 12. Dames v.d. Berg - Toebast 13. Echtpaar Vogels 14. Dames v.d. Akker - Boereveen

59.55 % 57.90% 53.73 % 5 1.82 % 5 1.04 % 50.43 % 50.26 % 49.83 % 48.78 % 47.48 % 45.92 % 45.66% 44.79% 42.80%

12. 13. 14.

• • Getfens ' + Doublet ■ De uitslag van de tweede competitieserie is als volgt:

GROEPA I. Mevr. De Veer - Dhr. V.d. Ven 2. Dames v.d. Hurk - Noy 3. Echtpaar v.d. Logt 4. Dhr. Christiaens - Mevr. Loohuys 5. Echtpaar Verbruggen 6. Echtpaar van Druenen 7. Echtpaar Bijl 8. Echtpaar Luijben 9. Heren de Kort - Tolboom 10. Echtpaar van Alebeek 11. Heren van Bon - Goorsenberg 12. Echtpaar Meertens

56.22 % 55.70% 54.24 % 52.97% 52.60% 50.97% 48.39% 46.69% 46.38% 45.94% 44.66% 44.58 %

GROEPB 1. Heren Jonker - Roelofs 2. Echtpaar Hanegraaf 3. Dames van Bragt - Ligtenberg 4. Dames Essenberg - van Hooij 5. Mevr. Achterberg - Dhr. v. Galen 6. Dames Ouwendijk - van Uden 7. Echtpaar van Zutphen 8. Dames Bos - de Jong 9. DamesBerten-Rasing 10. Dames van Druenen - de Haas 11. Dames Jansen- Wmgens 12. Echtpaar van Dielen

56.25 % 54.27% 53.23 % 52.60% 52.50 % 52.29% 51.35 % 49.27% 46.15 % 45.73 % 44.06% 42.29%

GROEPC 1. Dames Boeijen - Schouten 2. Echtpaar Acke 3. Dames Droog - van Etten 4. Dames van de Boom - Willems 5. Echtpaar Lambregts 6. Dames Jonker - Roelofs 7. Echtpaar Sollewijn 8. Dames Geneste - Romeinders 9. Echtpaar Boeijen 10. Dames van Beek - van Berkel

62.85 % 57.03 % 56.08 % 52.86 % 49.84 % 49.39 % 47.92 % 47.66% 46.76% 45.31 %

OPROEP OPROEP Carnavalsstichting ''Rottenrijk" bezoekt op carnavals-zaterdag 4 maart 2000 de ziekenhuizen in Oss en 's-Hertogenbosch. Prins Willem den Urste zal, samem met zijn adjudant Hans, enkele Pompzwengels enRotterijkerinnekes de zieken bezoeken ennamens de carnavalsstichting een attentie aanbieden. Heeft u een familielid, buurtgenoot ofkennis die in het ziekenhuis is opgenomen? Geefdan even de naam van het ziekenhuis en de naam de patiënt door aan Adjudant Hans van Leeuwen. Opgave vóór 1 maart 2000 tel. 073 - 532 3044

BOLLEBOZEN Ton van Zandvoort, Berkenboog 27, 5386 GB Geffen , is in januari 2000 geslaagd aan de Hoge School te 's-Hertogenbosch voor HEO - Bedrijfseconomie.

U koopt toch ook uw coniferen bij:

Erwin van Grinsven In verschillende soorten en maten.

Koksteeg 4, Vinkel Telefoon 073 - 532 4024 B.g.g. 06- 23 07 90 33


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? fnterpo lis

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor:

bruiloften - partijen -vergaderingen r

7

NAS AFBOUW BV Heesterweg 43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

NAS 1

AFBO·U W

NIEUWBOUW Cascobouw: Binnenbouiw: Gevelisolatie:

RENOVATIE

-

~YNENBURli MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud ' Onderdelenvoorraad

RESTAURATIE

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekvloeren, separatiewanden, plafonds, wand- en plafondafwerking gepleisterde gevelisolatiesystemen

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

mbinderij; 11 Wouw.

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel. : 073-5322961

:JClooslerslraal.Je .5:3~6 ?lfl<

9ej/en

lef07:J .5:J 21 MJ fax 07J .5:J 2.5 1.50

23/oemen :Plan/en 23ruidswerh 9rafwerh Xacfoarlihelen


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN• EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

RAAD

PEDICURE

RAAD

T. Ketelaars-tl. NistelrootJ Coothstraat 31

WELKOMBIJRAAD MAASDONK

tl,

Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAADMAASDONK Huub Clement Kastanjelaan 44 5382KDVINKEL tel. (073) 532 60 56

Geffen (073) 532 20 41 SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat Sa 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REGI9,Ä#.~ BANK 7 DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste tennijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

09.00-12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00- 13.00 uur en voorts op afspraak

VA~ESE Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

ff

PA~RSBV Makelaardij Assurantiën