Torenklanken 2000 - nr 02

Page 1

38e jaargang I nummer 2

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

1

februari 2000

n n

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~ VERJAARDAGSAKTIE Het afgelopenjaar ( 1999) is door de jarigen van Geffen een recordbedrag van f 7984, 10 bijeengebracht. De 20 medewer~(st)ers zijn blij met dit succes. Namens M. Heijmans uit de Congo, T.v. Kessel uit Zambia en de Missie van Zr. v. Heesch heel hartelijk dank. Om te illustreren hoe hun reactie is op de donaties vanuit Geffen, volgt hier een briefvanM.v. Schijndel-v. Kessel, die namens haar broer Toon Geffen bedankt. Hartelijk dank voor uw financiele bijdrage vanf 1000, - op 23 novemrerjl aan het adoptieplan-aids-weeskinderenLu.rKiazi te ,Zambia Het is ontzettend fijn om w trouw van u een bedrag te ontvangen. Dit jaar al voor de derde keer duizend gulden! Het betekent dat u steeds in de weer bent omtelkens opnieuw weer zo'n groot bedrag over kunt maken Hartelijk dank voor uw inzet en natuurlijk ook aan al die vrijwilligers die er op uit trekken. Afgelopen zomer zijn we op bewek geweest in Zambia en hebben wij met eigen ogen kunnen zien hoe goed het geld besteed is wanneer het wordt aangewend tot het volgen van onderwijs. Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat maar wij kunnen er z.eker van zijn dat in ieder geval"onz.e"kinderen naar school gaan en daar minstens lez.en en schrijven leren We zijn en blijven enthousiast over ons adoptieplanenz.onder de medewerking van mensen wals in Geffenwuhet nooit w 'n succes zijn

18

19

staJ-'4t vooJ-'4VeJ-'4koop kaaJ-'4ten

Recht vvi~ Zl,\V\V\e

Raop

aanvalt\9 19.00 uuJ-'4 (deuJ-'4 18. 00 uuJ-'4 open)

Tot zover de briefover het werk van pater Toon v. Kessel.

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 februari verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7

20

CafĂŠ-Zaal De Woudelt\ Leeuw


Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BE.NILDA11 DAMF..SMODEIN DE MATEN

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

44Vm60 KLOOSTERSTRAAT

Maandag. Dinsdag, Donderdag. Vrijdag:

ElDSSALON

S

• Huidanalyse'

• Nagelstyliste

,-

p;t~n

* * Kroon Joke en Fokko

Ook voor kinderfeestjes

~

Elzendreef 1 5386 G R Geffen

'VJ

• Visagie • ,B~handeH~.~"xoor de • Acnêbehandel'irtgen

Voor ontspanning na uw inspanning

:\ cAFÉ I)~ 0~ 0~

, ts- en , · -~'.('="-,: ·, lichaamsbehandel _. '}.t· . '

5B

5386 AR GEFFEN TEL. 073 • 532 42 98

09.00 - 11.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

1

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

\Bouwen op Bouwen op \1eY • ')UW(

D

vertrouwen

Il t

._.,,.

~~~

~tai~

Gebr. ftB WaN'oolj Projecton!Wlkkdlng

Deposltaire van: • Mary Cohr • Lanéche Cosmetics • Gli Amati • Courtin

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Cronenakker 1 • 5391 GE Nuland • Tel. 073-53 24 724

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Van Soest

F. T.W. M. M. Hanegraaf

Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN elastische kousen ERKEND DOOR ALLE

AANMETEN EN

BEZORGEN AAN HUIS

ZIEKENFO!IIDSEN

Vladcracken~traat 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v. Bedrijvenweg 2, Geffen

®~

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]IEIN

~

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

a\ ~

~

Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 26-01 19.00 u * Avondmis Za. 29-01 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19. 00 u Gezinsviering mmv Kinderkoor (Uitreiking com.map) Zo. 30-01 09.30 u + H.Mis romv Gem. koor. Wo. 02-02 19.00 u * Avondmis mmv Ouderenkoor (Maria Lichtmis) Za. 05-02 10.00 u * H.Mis mrov Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Zo. 06-02 19.00 u * Avondmis Wo. 09-02 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 12-02 H.Mis mmv Jongerenkoor 19.00 u H-G (+kinderkerk) Zo. 13-02 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo.16-02 19.00u * Avondmis

* = dienst in de kapel

+ = t.v.-uitzending naar de Heegt Op zaterdag 29 januari om 19.00 uur worden de communicantjes en hun ouders speciaal uitgenodigd in de gezinsviering, om de voorbereidingsmap in ontvangst te nemen. DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 1 februari 2000 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00- 20.00 uur).

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255.

KERKBALANS 2000: GELOVEN IN GROEI Een nieuwe bladzijde in het leven ligt voor ons weer open. Niemand weet wat de toekomst brengen zal. Misschien dat God en het Christelijk geloof een rol mag spelen in ons eigen geluk. Wij kennen immers Gods verhaal dankzij de Kerk van Jezus Christus, waar we Zijn Blijde Boodschap horen. Een verhaal van liefde, vriendschap en respect voor iedereen! Onze Maria Magdalenakerk is daarin onmisbaar en van levensbelang als Vriendschapshuis van God voor alle mensen. Over de Kerk wordt in onze hedendaagse samenleving verschillend gedacht en met name over bepaalde beleidspunten. Maar toch blijkt dat de Kerk nog steeds een belangrijke taak te vervullen heeft zoals bij het Doopsel, Vormsel, Eerste Communie, Huwelijk, Jubilea, Uitvaarten en de wekelijkse bezinning. Met name op bijzondere feestdagen is onze kerk soms tot de laatste plaats bezet. Ook al komen sommigen nog zelden of enkele keren per jaar naar de kerk, dan verwachten zij toch een sfeer aan te treffen, zo zoveel mogelijk aan de verwachting beantwoordt. Dit kost tijd en geld. Daarom is er de jaarlijkse actie "Kerkbalans". Doel van deze actie is om gelden te werven voor de eigen plaatselijke parochiegemeenschap, voor het behoud van ons kerkgebouw als monument of als een vergoeding voor de verzorging van de vieringen en versieringen in de kerk. Om onze Kerk in het nieuwe millennium te laten voortbestaan, hebben we uw hulp hard nodig, opdat de Goede Boodschap van Jezus ook in onze tijd mag blijven klinken. Waarden en normen voor de toekomst van onze maatschappij met daarin RESPECT VOOR IEDEREEN! . De actie "Kerkbalans" is geen collecte, maar een jaarlijkse financiĂŤle ondersteuning via bank of giro per eigen te voeren huishouding! Uw kerkbijdrage kan voor de inkomstenbelasting onder de aftrekpost "giften" vallen. Het totaal van uw giften moet dan 1% van uw onzuiver inkomen en tenminste / 120,-bedragen. Wat daarboven uitgaat is aftrekbaar tot maximaal 10% van uw onzuiver inkomen. Voor bijzondere giften kunt u zich het beste wenden tot een notaris. We willen in het bijzonder een beroep doen op de jongeren. De kerk gelooft in de groei van jongeren, in jou en helpt je op je levensweg. De kerk: een plek om je ziel en zaligheid te onderhouden; de plaats waar mensen elkaar dragen door dik en dun en verbond tussen God en mensen gevierd wordt; verhaald, gezongen en voorgespeeld. De kerk, dat ben jij ook. Wie gedoopt is en dat wil, maakt deel uit van het lichaam van de gemeenschap die kerk heet. Je groeit 3


Tonny Jansen

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud en Verkoop Bouwmachines Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141 Wij verzorgen voor u

Rijwielen

Taxi

Tankstation

- Gazelle

- Vervoer voor

- Benzines

- Locomotief

ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

@ mzininkzi

:Uloembindel'ij

~ ~

~ bloemen ~ planten ~ grafwerk

~ potterie

~ teleflora

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 -VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

~ decoratie ~ bruid6werk

~ •

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

UITVAARTVERZORGING

VAN LITH 8. V. 0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3

VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL.: 073-5324233

-

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen - Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

. . . .. . ... .. ···:0· . . .

. ..

..

.

.

Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 6411 55

DE ■

.

.

:

HYPOTHEEK

SHOP

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel.: 0412-631999

. .'W ...-... . -.■ C>

e>..-~E .Z"C>RC5-

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b. v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • ionge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • .auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZ.DA • volautomatische carwash en hobby-wash

H,

~-.~ s ---~.,....."'L

Akkerstraat 34 539 l 88 tel. 073 - 5322911 (fax 07 STEEDS TOT U


als het ware van kindsbeen met de kerk mee. Tenzij de kerk niet meer groeit; geen ruimte en lucht krijgt; geen mensen om in te aarden: geen aandacht en inzet van mensen die om God, om de ander, om de toekomst geven. de opbrengst van deze actie komt mede ten goede aan het jeugd- en jongerenwerk in onze parochie. Jouw bijdrage is onmisbaar en van harte welkom. Jij maakt het verschil op de drempel van een nieuwe eeuw; of de kerk met je mee kan groeien in geloof, hoop en lieiäe. Wij hopen op uw medewerking! Pastoor P. Scheepers

KERK EN SAMENLEVING Op 22 dec. j.l. hadden we de Kerst-koffietafel voor alleengaande met als thema "SAMEN OP WEG fN DE DONKERE DAGEN VOOR KERSTMIS". We mochten op deze bijeenkomst veel alleengaande verwelkomen. Het was dan ook heel fijn en gezellig dat we met zovele samen waren. Samen hebben we met alleen heerlijk gegeten maar ook kerstliederen gezongen, geluisterd naar de mooie kerstgedachten en gewoon genoten van het samenzijn. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst en wat onze werkgroep betreft voor herhaling vatbaar!! Ook heel geslaagde zijn de bijeenkomsten "SAMEN TAFELEN". Sinds oktober, telkens de TWEEDE DINSDAG van de maand, is er voor de alleengaande de gelegenheid om samen te eten. Ons "kookstel" Mien v. Beekvliet en Helma Tijs bereiden werkelijk de heerlijkste gerechten. En natuurlijk staat gezelligheid en het samenzijn hierbij hoog in het vaandel!! Wegens de enorme belangstelling is het tot en met mei 'vol' geboekt. Als u wilt reserveren dan kunt u bellen naar Helma Tijs tel. 532 5328. Voor de kosten hoeft u het niet te laten want deze zijn ± f 7,50. Verder willen wij u nog attenderen op de maandelijkse koffieachtend. Elke TWEEDE ZONDAG van de maand is er in het parochie-centrum (boven) om hald 11 koffie drinken. Als u het fijn vind om onder het genot van een kopje koffie wat bij te praten met andere mensen dan bent u van harte welkom! Indien u problemen hebt met vervoer of wat dan ook dan kunt u ons altijd telefonische bereiken: Lies v. Dinther 532 2287 / Annet v.d. Helm 532 4311 / Helma Tijs 532 5328 / Mien Gerrits 532 4691. Werkgroep Kerk en Samenleving.

UIT HET DAGBOEK VAN MONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkzaam_in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen aldaar. Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Soedan, Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen... November 1999 Na een hectische dag in Geftèn, stapt ze op 14 november 1999 in het vliegtuig naar Nairobi, waar ze meteen al de eerste woorden in het Swahili hoort: Jambo Bwane. Ze maakt kennis met haar werkgevers (LWF) en MYSA (sportorganisatie m de sloppenwijk). Voordat ze kan vertrekken naar haar standplaats Kakuma, maakt het leven in de hoofdstad Nairobi reeds indruk op haar: het openbaar vervoer is net zo'n zooitje als in elke andere buitenlandse stad...bedelaars...corruptie: jonge mannen met mooie verhalen om geld los te krijgen...agenten (of zijn ze nep) die je een zgn. optimale bescherming willen geven, uiteraard tegen een vergoeding... een kopje thee, dat warme melk is met een theezakje erin...en de gehoorde uitdrukking: "Americans have time. Europeans have watches" ...even een bankrekening openen duurde 2 uur...voor alle gebouwen staan bewakers met helm en geweer en/of knuppel...met 23 personen in één taxi... De vlucht naar Kakuma is bijzonder: ze zouden vertrekken om 7.15 uur, dat werd 11.30 uur en na veel gestommel en gewiebel landen ze met een klap op een zandvlakte die vol kiezelstenen ligt... De Turkana mensen in Kakuma-town zien er traditioneel uit en Moniek woont een speciale dans bij die gehouden wordt omdat het bijna volle maan is. Naast vreugde is er ook verdriet: ze vervoeren een zieke, helemaal uitgedroogde vrouw naar het ziekenhuis, die korte tijd daarna overlijdt. Op de koffie bij een Ethiopische vrouw: dat is een heel ritueel. Volgens de traditie worden de bonen gewassen, gebakken en fijn gestampt; nadat het water had gekookt werd er koffie bij gedaan en konden ze drinken. Sterke wierookgeur maakte het koffie drinken compleet. De vrouw des huizes had allemaal zwarte puntjes op haar kin en kaak. Dit is een tatoeage die op 12-jarige leeftijd is aangebracht met as en naald.Vooral de Soedanezen hebben veel versieringen op hun gezicht. Van de organisatie UNHCR kregen ze 600 shirts, die uitgedeeld kunnen worden aan de diverse teams en ook als prijzen kunnen worden gebruikt. De eerste, keuharde regenbui is gevallen en dat zorgde voor een lekkere koelte. s


Automatiserings specialisten in: • Hardware Professional PC's (Levix, HP, Compaq) Servers (Levix, HP, Compaq) Printers (Hewlett Packard, supplies) Netwerken (Windows, Novell, Unix, Linux) PC prive projecten (Bedrijven, verenigingen)

• Software Windows 95/98/NT/2000, X-Windows Standaard software (Microsoft, Corel, etc) Maatwerk software ( ontwikkeling,realisatie)

• Internet / Intranet Abonnementen (lokaal voor heel nederland) Internet site hosting Ontwerp en realisatie internet sites

• Service & Onderhoud 24 uur service eigen technische dienst on-site support en onderhoud telefonische helpdesk

• Nu ook maasdonk op het internet! www.maasdonk.net, www.geffen.nl

tel: (073) 534 1325 http:/ /www.levix.nl 6


EFKES BUURTE MÈ... Jacqueline van der Heijden (27 j.)

Naast Ruud van Nistelrooij en Toon van den Haterd hebben we nog een Geffense topsportster. Misschien bij u wat minder bekend, omdat handbal nu eenmaal wat minder populair is bij het grote publiek. Ik lees haar naam evenwel in diverse sportverslagen die ze in plakboeken heeft verzameld. .. "Jacqueline van der Heijden, de kleine speersnell linkerhoekspeelster... De goedlachse Brabantse, die vooral in de break-outs productiefis, hetgeen te maken heeft met het feit dat ze een nationale subtopper is op de sprint. .. !" Ze haalde het Brabants Dagblad in de tijd dat ze handbalde bij de K.P.J in Geffen, als lid van Atletiekvereniging Avoss in Oss - gespecialiseerd in sprinten en meerkamp - en later toen ze speelde bij handbalvereniging HVTilburg. Het Eindhovens Dagblad vermeldde haar naamalstopscoorster bij handbalvereniging P.S.V., een ere-divisieclub en tegenwoordig doen de Gelderlander en de Arnhemse Koerier verslag van haar huidige optreden bij handbalclub AAC te Arnhem. Jacqueline - dochter van Theo en Els van der Heijden volgde na de mavo, het mdgo vz., deed een avondopleiding sportmassage en vohooide de 4-jarige HBO-opleiding ALO in Tilburg. Als 19-jarige was ze een aantal jaren sportmasseuse bij Nooit-Gedacht. Inmiddels geeft ze naast sportmassage, les op het Maaslandcollege als docent Lichamelijke Opvoeding. Echter, zelfsporten blijft leuk om erbij te doen. Dus stapte Jacqueline indertijd zelfnaar PSV Eindhoven om daar te mogen spelen; aantrekkelijk omdat die club in de ere-divisie speelde. Ze presteerde prima: Jacqueline eindigde bij de eerste 10 topscoorsters van alle ere-divisieclubs. Om drie redenen maakte ze de overstap naar AAC Arnhem: de competitiewedstrijden werden gespeeld op :zaterdag; ze zou Europacup spelen en de titel van landskampioen zou bereikbaar zijn! Vanaf augustus 1999 is ze één van de 12 basisspeelsters. De start van de competitie verliep goed. "Ik moest natuurlijk wennen aan een ander systeem; de overige teamleden hebben al een lange tijd samen gespeeld. Ik moet dubbel goed presteren, want Judith is haar concurrent op de linkerhoekplaats. Het is zij ofik!" Het enige aanpassingsprobleempje - zo meldt de Gelderlander - was, dat ze het woord 'keigoed' niet meer mocht bezigen vanhaar teamgenoten! De Europacupwedstrijden zijn inmiddels achter de rug, want na de 2e ronde werden ze uitgeschakeld. Een leuke ervaring weliswaar, wedstrijden tegen Wit - Rusland en Slowakije. Jacqueline bedankt nog met nadruk de Geffense sponsors die de busreis naar Slowakije mede mogelijk maakten: de NAS, Ernis, Piet van Herpen (Shell), Stratenmakers-

bedrijfPiet van Grinsven, Rien v.d. Heijden (stukadoor), Peter Strik en Jo van Druenen. Na de droom van de Europacup ligt nu nog, die van landskampioen in het verschiet! Na het goede begin van de competitie, kreeg ze een 'vervelend verjaardagscadeautje'. Een haarscheurtje in een vingerkootje zorgde voor een lichte blessure in de wedstrijd op haar verjaardag! Ze liet niet veel merken en speelde die dag goed. "Die blessure betekent toch, dat ik nu wat minder fel kan zijn, dus ik hoop dat ik weer snel 'veel speelminuten' krijg" zegt Jacqueline. Het leuke van handbal vindt~ het snelle en harde spel ( sommige speelsters hebben zelfs gebitjes in!). Haar sprintkwaliteiten komen goed van pas: je verdedigt enje vah aan. De 1e fase is de break; daarna komt de opbouw en in de 3e fase moet worden afgerond; lukt dat niet dan moet d.m v. bepaalde systemen de bal worden rond gespeeld om alsnog tot scoren te komen. Volgens de Gelderlander kan Jacqueline aardig mee: " ...de voormalige atlete is een geducht wapen in de break- out; te rap voor haar tegenstanders en opvallend koel als ze eenmaal oog in oog met de vijandelijke keeper staat. ..!" En door haar concurrente wordt ze 'een leuke meid' genoemd! Zo nu en dan komen Geffense supporters- waaronder vriend Erik, trouwe supporters Simone en Jan, fumilie en vriendengroep, de prestaties van Jacqueline bekijken. Haar vriendinnen Simone en Margot maakten mij attent op het hoge niveau waarop Jacqueline handbalt en terecht! We gaan haar sportieve resultaten volgen: we :zappen over van voetbal via de autoracewedstrijden naar..............teletekst pagina617! Veel succes!

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE '

BERGtlEMSEWEG tS3A

voor kwaliteit en kleur

•••

ERNl~S_ _ __ ~ schilders OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08 7


gemeentelijke werkploeg, die met drie auto's aan elke kern aandacht gaf, veegde straten en pleinen schoon. Daar mogen we trots op zijn. Een schoon Maasdonk ROND DE DORPSPOMP op NIEUWJAARSDAG. 2 Januari 2000; het Millenniumfeest in "DE GEER". 600 Maasdonkers zijn er geweest en hebben genoten. Het optreden van "Has en Dorke" werd zeer gewaardeerd. Tussen de vele lachsalvo's door was het Het is nog wennen: HET JAAR 2000. De kerststal is weer afgebroken. De "Livvende" muisstil. Er was aandacht voor oud-Geffen, Nuland en Kerststal in het dorp leverde zeldzaam mooie taferelen Vinkel, voor de dingen van "vruuger" en de op. De verlichting was wat erg primitief voor deze "moderne" tijd, ook de gemeentelijke politiek kwam tijd. 'n Olielampje en een paar kaarsen. De Karsc?op aan bod en vanzelfsprekend de nieuwe pastoor. De heeft weer dienst gedaan. Wat zag de kerk er mooi uit humor van het onvergetelijke duo bleek van hoog met de Kerstmis. Al die nieuwe banken in de niveau. De roep tot terugkeer op de planken werd zijbeuken: Schitterend, ambachtelijk werk onder allerwege gehoord. Radio "Vladeracken" heeft het leiding van onze kerktimrnerman Henk van opgenomen en reeds uitgezonden, maar zal het zeker Steenbergen. De kerk zat tijdens de Kerstdagen tijdens nog herhalen. Alle optredens waren zeer verrassend. alle diensten lekker vol. Er werd goed gezongen door We noemen, de drie blaaskapellen, de dansgroepen, en alle koren en gemusiceerd door de fanfare van W.I.K. het Maasdonks lied, dat door iedereen werd Een koning was kennelijk te vroeg bij de stal. De meegezongen. Dat kwam door de fantastische koning met de heerlijke wierook. De pastoor maakte begeleiding van de drie samenwerkende blaaskapellen er graag gebruik van. Ja het was van een bijzonder uit Vinkel, Nuland en Geffen en de enige echte gewijde soort, zielentintelend met een zachte hemelse Geffense voorzanger. geur. De kerststal in de kerk kreeg weer veel bekijks Natuurlijk werd het feest geopend met een gloedvolle en verdiende terecht vele complimenten, die wij speech van onze Burgemeester. Daarbij waren goede hierbij uitdelen aan de Kerststalbouwgroep. En wij aandachtspunten aan de toekomst van Maasdonk. te zongen: "Zij stonden tot schreiens bewogen en beluisteren. Het optreden van het Sint-Joris-Gilde was knielden bij Jezus neer". En zowaar vele gelovigen opzienbarend. De dames en heren keurig in uniform volgden de oproep van De Herder. De plaatselijke met sjerp en het Vaandel. Het Gilde leeft en getuigt fysiotherapeut heeft na de Kerst veel klanten gehad. van een hernieuwde saamhorigheid in Geffen. Het knielen was men ontwend en men had de Ook de stamtafel was present. "De oude gebouwen" gevolgen onderschat. "Het volgend jaar zullen ze me van Geffen kregen aandacht. Vooral natuurlijk de nie me kullen, dan hebben we extra knielkussens en de monumentale kerk van Geffen, die zal de eeuwen knieĂŤn en rug ingevet" hoorden we hier en daar. "Och, trotseren... "De Bedrijvigheid in Geffen" kwam aan de die elke week gaon, krijgen vaneigus eelt op dur orde. Vooral de groei en de samenwerking in kniejes". Het was al met al een onvergetelijke Kerst. tegenstelling tot de ongezonde concurrentie vlak na de Soms leek het op een echte auverwetse mis mi drie oorlog werd besproken. Rien van Zandvoort vertelde Heren. Al gauw diende zich het NIEUWE JAAR aan. over "De Brand in de Broekstraat" in 1939. Een sterke westenwind deed de vlammen overslaan van de ene Op het gemeentehuis was er nog middernachtelijk boerderij naar de andere. 5 Boerderijen gingen in NIEUWJAARSBEZOEK aan de NACHTWACHT vlammen op. Dat kwam door de lichtontvlambare o.a. namens de Starntafe~ het Gilde, een wethouder strooien daken. Ook de soldaten die vanwege de en? Alles werkte perfect. De f 50.000,-- die de mobilisatie in Geffen gelegerd waren hielpen mee. De gemeente Maasdonk investeerde om alles millennium- brand was onstuitbaar. Nog twee boerderijen dreigden proof te maken bleek welbesteed. Of het echt nodig in vlammen op te gaan. De wind joeg de vonkenregen was geweest, weten we nooit zeker. Maar alle de strooien daken in. De kapelaan kwam aanfietsen. communicatiemiddelen zijn weer up-to-date. We Hij spreidde zijn handen ten hemel, daarna draaide hij danken de Burgemeester en de Secretaris van de zijn armen in oostelijke richting en warempel als door gemeente voor hun trouwe WACHT. een wonder!! !...De wind draaide mee en daardoor Wat een prachtig vuurwerk zagen we toen 2000 was bleven de twee boerderijen van Grad Hanenberg en aangebroken. In de Dorpstraat was het echt groot Piet van Zandvoort gespaard. De getuigen zijn helaas feest. Prachtige bloemwaaiers vol licht werden de inmiddels gestorven. lucht ingeschoten. Men had kosten noch moeite Ook "Het Carnaval" kwam onder de loep, met de gespaard. Echt mooi vuurwerk en geen gevaarlijk steeds groter wordende groep van f 111, l 1, de Raopgedoe. Onze complimenten. Nog laat in de nacht werd liedverkiezingen, de nieuwe Prins en de nieuwe alles keurig opgeruimd. De kasteleins kwamen nog Prinsenwagen. "De Politiek" werd op de korrel eens alles keuren. Fantastisch toch. Ook de 8


genomen. Er moest toch maar een nieuwe partij worden opgericht om alle ex-wethouders uit de Raad te jagen, dan pas komt er evenwicht. Het mogelijke afscheid van "Klavertje Vier" kwam aan de orde. BJijft dat een pretpark voor de Kinderen? In elk geval geen hoogbouw, maar mogelijk seniorenwoningen in de vrije sector. Ook "De trein" door Geffen. De geschiedenis van de spoorlijn van 1880 tot plus/minus 1956 werd nagelopen en de vraag naar de toekomst en daarvan is de uitkomst. Een herstel van het Station Maasdonk-West komt er zeker. 1n "DE GEER" telden we stamtafel 110. De stamtafel kreeg op 9 januari nog bezoek van een delegatie van de protestgroepinspraakgroep "REAGEER". Immers allerwegen hoort men van een nieuw besluit over het toekomstig SociaaJ Cultureel Centrum. Het wordt een verkleinde aanbouw aan sporthal "De Geer"??? Er ligt een begroting aan ten grondslag van/ 1.400.000,-- terwijl voorheen sprake was van / 1.500.000,-- dus veel kleiner ook weer niet. Maar er zijn zoveel vraagtekens. "REAGEER" doet alles om contact te krijgen met de gemeente om betrokken te worden bij de besluitvorming. Zonder succes. Het lijkt erop, dat aJle betrokkenen straks voor het blok worden gezet, terwijl inspraak is toegezegd. Maar nee hoor, geen enkel signaal en schriftelijke verzoeken worden genegeerd. Oude ideeën lijken terug. Er is onvoldoende onderzocht of het Dorpshuis niet kan worden verwezenlijkt in samenhang met de nieuwe scholenbouw. Financiële en verkeerstechnische zaken dienen goed te worden onderzocht. Parkeerproblematiek? Wat beoogt men met het grasveld voor "De Geer" langs de Veldstraat? Het lijkt allemaal tekortzichtig. Er is geen samenhang tussen de verschillende plannen. Het wordt toch weer "HAPSNAP"-werk. De Stamtafel wil graag met hen pleiten voor openheid en overleg met alle betrokkenen over alle aspecten van het toekomstige DORPSHUIS. Ook de belangen van "De Geer" als sportcentrum moeten goed worden afgewogen. We hopen, dat onze oproep wordt gehoord. Als verlate gasten kwamen twee afgevaardigden van de Evenementen-Stichting-Geffen aanzitten aan de praattafel. Zij waren vol lof over de Kerstboomverbranding op zaterdag 8 januari 2000. De lampionoptocht met honderden kinderen vanaf het Dorpsplein met de Pompzwengels was een sprookjesachtig gezicht. Om 19.30 uur werd het vuur ontstoken door burgemeester Hans Netten en de man van het jaar, Harrie van den Hanenberg. Met drie vrachtwagens, van den Haterd, v.d. Wetering en de Kinderen waren bijna l 000 kerstbomen aangevoerd. De molen "de Zeldenrust", getooid met de 2000-wensen, baadde in het licht van de vurig vlammende kerstbomen. De winkeliers in de voedingbranche en de horeca hadden weer eens keurig voor alles gezorgd: Een grote

feesttent (huur f 800,--), l 000 oliebollen, 50 liter erwtensoep, 16 liter Glühwein, 60 liter chocolademelk. Onbegrijpelijk, dal zoiets weer mogelijk is in Geffen. Dat verdient de hoogste waardering. 25 Medewerkers van de verschillende buurtverenigingen en de vrijwilligers van de brandweer, die al de hele dag in de weer waren, maakten dit geweldige feest mogelijk. De lampions waren ook aJ geschonken door v. Venrooy en die fixst 't toch maar weer. Het nieuwe jaar is dus feestelijk ingezet. Allemaal nog veel geluk gewenst met en in het jaar 2000. Van stamtafel 11 l . Volgende stamtafel zondag 30 januari in café Govers van 11.00 tot 11.30 uur. Ook U bent welkom.

TEN BLAKKE GEBRACHT GEVONDEN. Op maandag 17 januari j.l. een herenhorloge op de kruising Dorpstraat-Tolweg. Inlichtingen: Eikenwal 29.

DANKBETfilGING Langs deze weg willen wij iedereen bedank.en die ons Gouden Huwelijksfeest onvergetelijk hebben gemaakt. In het bijzonder Pastoor Scheepers, Burgemeester en Wethouders, Gemeentebestuur Maasdonk, Buurtvereniging 't Geffes Veld, vrienden en bekenden. NogmaaJs hartelijk dank. Bernard en Tiny van Niftrik-van der Linden.

Woonmaatschappij

Maasland SPREEKUUR WOONCONSULENT MAASDONK Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden.

Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer irûormatie: Woonmaatschappij Maasland, tel. 0486-412544. 9


routes in Geffen voldoende en voldoende lang verlicht zijn om het gebruik hiervan te stimuleren. 2 De schakeltijden kunnen per lantaarn bepaald worden, dorpspanel GEFFEN het is ons echter onbekend welke verdeling hierin De commissie Algemeen Bestuur van het Dorpspanel Geffen momenteel wordt gehanteerd; alsmede de redenatie heeft zich gebogen over het verkeersvraagstuk en de openachter deze verdeling over de schakeltijden. bare verlichting binnen Geffen. Mocht U ook vragen hebben met betrekking tot het bovenNa bestudering van een aantal ambtelijke stukken en verge- staande, wendt U zich dan tot WnnBongers (tel. 5325593), lijking hiervan met het Dorpsplan, heeft zij een aantal vragen voorzitter Commissie Algemeen Bestuur. en ideeen geformuleerd aan het College van Burgemeester en Wethouders. Hiennee hoopt het Dorpspanel op een goede manier met de OPROEP OPROEP OPROEP gemeente te kunnen samen werken om de veiligheid voor alle Geffenaren te verbeteren. JEUGDRAAD VAN 11... IETS VOOR JOUW?? De volgende punten heeft de commissie aangehaald m.b.t. de verkeersveiligheid: 1

2 3

4 5

6

7 8 9 10 11 12 13 14

Inhaalverbod Papendijk (Rotonde - Rijksweg). Verbetering verkeersveiligheid Dorpsstraat ter hoogte van bakkerij Brands. Aanleg vrijliggende fietspadenPapendijk (RotondeRijksweg) en Heesterseweg. Verbetering verkeersveiligheid Dorpsstraat ter hoogte van de Rabobank. Verbetering verkeersveiligheid voor overstekende fietsers Kraayeven/Heesterseweg. Verkeersmateregelen pastoor v/d Kampstraat. Parkeren en verkeer bij de Dorpsstraat ter hoogte van de CIO00. Snelheidsbeperking Kraaieven. Verbetering verkeersveiligheid bij oversteek Mariaschool Verbetering veiligheid voor fietsers op de Bergstraat/ Brede weg. Verbetering situatie voor voetgangers en jeugdige :fietsers in de Heegterstraat/Runrotstraat. Beperking verkeershinder Molenstraat. Aanleg snelheidsremmers en plateaus Vreestraat/ Polderweg. Parkeren in het groen en op trottoirs.

Verder heeft zij geĂŻnformeerd naar:

*

Planvorming mb. t. het inrichten van 30 km/h-zones, zoals genoemd in het Verkeersveiligheidsplan * Planvorming m h.t. het realiseren van de ecozones, zoals genoemd in het Verkeersveiligheidsplan * Planvorming m.b.t. afwikkeling verkeersstromen vanuit Geffen richting Nuland en Heesch i.v.m. ombouw Rijksweg En ten aanzien van de verlichting heeft zij het volgende verduidelijkingen gevraagd:

1 Er moet gestreefd worden naar uniformiteit in beleid. In dit kader betwijfelt de commissie ofde hondenuitlaat10

Het jeugdcarnaval voor 2000 zit er al weer aan te komen, en we zijn opzoek naar jongens en meisjes die de huidige jeugdraad vanElfwillenkomen versterken. Misschien wilje zelfs weljeugdprins ofjeugdprinses worden. Je moet tussen 9 en 12 jaar zijn. Tijdens het jeugdcarnaval heb je, als je gekozen wordt voor de raad van 11, in ieder geval gratis entree in de Bonkertburcht, waar ook dit jaar weer het jeugdcarnaval wordt gehouden. Als het je leuk lijkt mee te doen, ofals je nog vragen hebt, beldanmet: Ad van de Hurk- tel. 073-5323759 PS: Bedenkwel dat die het eerst komt, het eerst maalt, en het als je je voor 5 februari nog opgeeft, kun je met het optochtbal wellicht al meedoen.

BEDANKT RABOBANK ''HET MAASLAND" Langs deze weg willen ziekencomite ''De Schakel" en touwtrekvereniging "De Krachtpatsers", de Rabobank bedanken voor de gulle gift die zij mochten ontvangen. Het geld zal zeer zeker goed besteed worden. Ziekencomite "De Schakel" Touwtrekvereniging "De Krachtpatsers"

Aan onze vaste adverteerders. Heeft u uw nieuwe advertentie al gecontroleerd op eventuele onjuistheden?


EEN WARM BEGIN VAN 2000 Op 8 januari hebben de buurtverenigingen van Geffen i.s.m

de Evenementen Stichting Geffen een grootse kerstboom verbranding georganiseerd waarbij ruim 500 mensen aanwe21g waren. Om 13.00 uur gingen zo'n 20 vrijwilligers van diverse buurtverenigingen aan de slag om een groot evenement op poten te zetten. Na ruim 3 uren stond de feesttent er versierd en verwarmd bij en was de brandstapel opgebouwd tot een grote piramide. Rond de klok van zeven uur verzamelden zich velen bij de muziekkiosk waar, ondersteund door de vrolijke noten van de Pompzwengels, de lampionnen werden uitgedeeld. Nadat iedereen was voorzien van een lampion vertrok de optocht richting brandstapel. Een prachtig gezicht was het om te zien hoe onze kleine mensjes, bezorgd over hun vlammetje, voorzichtig voorschuifelde in een hele lange stoet. Rondom de brandstapel verzamelden de mensenzich tot soms wel 8 rijen dik met een fraai verlichtte molen op de achtergrond waarbij de wensvlaggen goed zichtbaar waren Na een kort woordje van de burgemeester waarbij hij een van de kinderen uitnodigde om hem te helpen, nodigde hij de Geffenaar van het jaar Harrie v.d. Hanenberg uit om de brandstapel aan te steken. Nadat de vlam er eenmaal goed inzat was er tijd voor "de warme hap" in de vonn van erw-

tensoep, glühwein, warme chocolademelk en heerlijke oliebollen. Dankzij de spontane inzet van actieve mensen uit de verschillende buurt-verenigingen ende gulle sponsoringvanuit het bedrijfsleven is het mogelijk om zoiets voor elkaar te krijgen. BEDANKT !! Deze mensen zorgen voor het goede leefklimaat in Geffen. Ook willen wij graag onze sponsors bedanken; Restaurant de Schans voor 1000 oliebollen, Café de Nieuwe Ark, de Gouden Leeuw, 't Haasje, Govers en Cafetaria 't Akkertje en Govers voor erwtensoep, glühwein en warme chocolademelk en benodigdheden De Maasdonkse brandweer voor Inzet, Vuur & Veiligheid. De spontane inzet van vrachtwagens en chauffeurs; Toon v.d. Haterd, Piet v.d. Wetering en Bart de Kinderen. Financiële ondersteuning van C 1000, Super de Boer, Novalux Boschv Erp, Bakkerij Brands, Bakkerij v Hoorn, Slijterij De Malder, Keurslagerij v. Tuyl, Groenten spec. zaak Frank v Bakel, Poelier Jo v. Druenen en Materiele ondersteuning van, Fixit v. Venrooij, Gebr. v. Wanrooy, Peter Willemse, Wihabo en Gemeente Maasdonk:. EVENEMENTEN STICHTING GEFFEN

Slijterij D'n Malder

Smeets jonge jenever 11 Smeets vieux 11 Koffie kaatje Vat 69 11 Bacardi rum 11 Krat Grolsch beugels

f f

f f f f

20,95 20,95 11,45 29,95 33,95 14,95

aanbiedingen geldig t/m 5 februari 2000 zetfouten voorbehouden

Dorpstraat 13

Geffen Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafels, stoelen, l,artafela, krukken en div. tapinatallatiea 11


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres:

Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Hout POLITIE

Centraal tel. nr.: 0412-654111 In het gemeentehuis te Geffen, bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Spreekuur op dinsdag van 17.00tot 19.00uur.

Postbus5 5386 ZG GEFFEN

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van

Openingstijden:

17.00tot 19.00uur, tel. 073-5342100

Correspondentieadres:

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

BURGERLIJKE STAND MAASDONK NOVEMBER 1999

OPENBARE WERKEN MAASDONK

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

Geboorten: 02-12 Eva Johanna Cornelia Dikkeboom

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT

07-12 Freek Petrus Henricus Langenhuijsen 09-12 Theodorus Antonius Nicolaas van Schaijk 10-12 Elke Anne Dien Habraken 11-12 Shana Marina Adriana Petronella van Lokven 13-12 Jordy Ilohannes Antonius Ilanegraaf 13-12 Floor Maria Eise van der Heijden 14-12 Niek Job Dorus van Loon 21-12 Enzo de Aguiar Santos 23-12 Jelte John Meulendijk 26-12 Puk Groen 27-12 Anne Ilenrica Geertruda Cornelia van der Biezen 28-12 Marianne Elisanne And.ra van der Wielen 30-12 Anne Johanna Maria van Lier

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00tot 16.00uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het

gemeentehuis (tel 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08)

Overlijden: SPREEKUREN

Burgemeester: J.C.M Netten na telefonische afspraak, tel 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19. 00 uur met uitz.ondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitz.ondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 12

03-12 CatharinaEverdina van der Biezen-Glaudemans, 67jaar 09-12 Martina Wilhehnina Hopstaken-van Griensven, 76 jaar 14-12 Hendrika van Druenen-van Kaathoven, 87 jaar 16-12 Canren CatharinaMariaStadhouders-Huitema, 36jaar 19-12 Wtlhelmus Adrianus van Erp, 79 jaar 23-12 Theresia Adriana Maria Kappen, 44 jaar

Het volkshuisvestingsplan 1999-2002 nader bekeken...

In de raadsvergadering van 14 december jl. heeft de gemeenteraad van Maasdonk het volkshuisvestingbeleidsplan "Visie op wonen 1999-2002" vastgesteld. De volkshuisvesting is voortdurend in beweging. Niet alleen komen er steeds andere wetten en regels. Ook de bevolkingsopbouw, de rol en positie van gemeenten en woningbouwverenigingen en de steeds veranderende woonwensen zijn


in beweging. Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden op het terrein van volk.huisvesting. Bovendien is het ruimtelijk beleid gericht op zuinig ruimtegebruik. Dit alles betekent dat het volkshuisvestingsbeleid op een zorgvuldige en goed doordachte manier vonn moet krijgen. Het meest belangrijke bij de vormgeving van dit beleid is het kunnen blijven voorzien in een passend woningaanbod, afgestemd op de behoefte van de inwoners. Niet alleen een woning maar ook de woonomgeving speelt een belangrijke rol Het volkshuisvestingsplan van de gerreente Maasdonk vormt een goede bouwsteen voor de in opstelling zijnde uitbreidingsplannen en de herziening van de komplannen. Bij het opstellen van het plan is een werkgroep geformeerd, waarin naast vertegenwoordigers uit de gemeente ook vertegenwoordigers van Woonmaatschappij Maasland deel uitmaakten. Er is in october 1998 een woningmarktonderzoek uitgevoerd waarvan een woonwens-enquete onder de bevolking van Maasdonk. deel uit maakte. Deze onderzoeksresultaten en het beleidsvoorstel zijn voorgelegd aan een breed samengestelde klankbordgroep. Het beleid richt zich de komende jaren op een samenhangend woningvoorraadbeheer en woningbouwprogramma, dat tegemoet komt aan de wensen van de verschillende doelgroepen binnen de gemeente Maasdonk zowel voor korte als lange termijn. In het plan wordt een aantal actiepunten geformuleerd op de volgende onderdelen: doelgroepen, woningbestand, het ontwikkelen van nieuwbouw, de verdeling van woonruimte, de leefomgeving en de partijen die direct te maken hebben met volkshuisvesting. Een van de belangrijke punten die in het programma genoemd worden, is dat de prioriteit ligt bij het zorgen voor huisvesting voor ouderen. Gebleken is dat door de toenemende mate van vergrijzing het woningaanbod voor ouderen in Maasdonk niet vo!doende is. Een andere belangrijke doelgroep is de groep starters. Ook met hun specifieke wensen wordt in het nieuwe plan zoveel mogelijk rekening gehouden. Het systeem voor uitgifte bouwkavels wordt herzien. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan de leefbaarheid van de wijken. De aanwezigheid van voldoende groen en sociale voorzieningen is hierbij van belang. Het is de bedoeling om een volkshuisvestingsfonds in te stellen waaraan bijgedragen wordt door de onder andere gemeente, woningbouwverenigjngen en particuliere verhuurders om op deze manier de activiteiten in het actieprogramma te bekostigen. Met dit beleidsplan hoopt de gemeente Maasddonk samen met de betrokken partijen vorm te geven aan een doordacht en samenhangend volkshuisvestingbeleid. Het volkshuisvestingsplan van de gemeente Maasdonk ligt nog gedurende 5 weken ter inz.age in de publieksruimte van het gemeentehuis.

RIGO'.\I Persbericht "Ook in het jaar 2000 staat de klussenman van RIGOM klaar om snel en vakkundig klussen bij senioren thuis uit te voeren". Wie hinder heeft van onveilige situaties ofongemakken/gebreken in het eigen huis moet de klussenman van RIGOM inschakelen. Tegen een schappelijk tariefkomt hij bij u thuis om klussen te verrichten. De klussenman voert klussen uit die senioren zelf niet zo gemakkelijk doen en die voor de (dure) vakman te eenvoudig zijn. De klussenman is aktiefin de gemeenten Bernbez.e, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk en Oss en voert klussen uit zoals: - handgrepen bij toilet/trap aanbrengen, - doucheglijstang bevestigen, - buitenlamp plaatsen, - rookmelders plaatsen, - (deur)sloten repareren/vervangen, - tweede telefoon aansluiten, - (thermostatische) kraan plaatsen, - aansluiting/afstelling audiovisuele apparatuur, - schappen/schilderijtjes/spiegels e.d. ophangen, - tochtstrip plaatsen, - meervoudige stopcontactdoos aanleggen, - lekkende kraan repareren, - deurbel repareren, - verwanning bijvullen/ontluchten, - klemmende deur gangbaar maken, - afvoer gootsteen/wastafel/toilet ontstoppen, - lamp vervangen, - kortsluiting verhelpen. Wanneer u zo'n klus te doen hebt, neem dan gerust contact opmethetkantoorvanRIGOM, tel 0412-633043, tussen 09 .00 en 10. 00 uur voor het maken van een klus-afspraak. Binnen een paar dagen is de klus dan geklaard. Voor spoedklussen streven we naar een nog snellere oplossing. De kosten voor de klussenhulp zijn F 5,00 voor voorrijkosten +halfuur klustijd. Als de klus langer dan eenhalfuur duurt, komt er F 2,50 per kwartier bij." De materiaalkosten zijn voor rekening van de aanvrager z.elt:

13


"Zelfs midden in de nacht kan ik mijn saldo opvragen."

Uw bankzaken kunt u makkelijker en sneller regelen met Rabo Internetbankieren en Rabo Telebankieren. Want als u een computer met modem heeft, dan kunt u uw saldo opvragen, betalingen regelen (tot een half

jaar vooruit) of uw periodieke overboekingen instellen. Maar ook zonder computer kunt u via de Rabofoon een aantal zaken regelen. Zoals direct geld overboeken tussen uw rekeningen bij de Rabobank, of uw saldo opvragen. En dat 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wilt u meer weten? Loop dan eens binnen, neem een kijkje op www.rabobank.nl of bel (073) 53 40 111.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 14 ' - - --

- -- - --

- - - - -- - - - - -- - - - - -- - - -- -- -- - - - -


SINT JORISGILDE GEFFEN ONDERSTEUNT DE AKTIETEGEN ZINLOOSGEWELD Het Sint-Jorisgilde Geffen ondersteunt de door het SintSebastiaangilde van Oss gestarte campagne tegen zinloos geweld. De eerste aktie zal zich richten op het vieren van een Carnaval zonder agressie en zinloos geweld. Hiertoe zal het Sint-Jorisgilde Geffen zich in verbinding stellen met de Carnavalstichting RottenriJ"k enalle carnavalsverenigingen met een verzoek zich bij dit streven aan te sluiten en dit bij alle aktiviteiten uit te dragen en te ondersteunen. Dit is eenvande aktiviteitenwaartoe het Sint-Jorisgilde Geffen zich geroepen voelt overeenkomstig haar doelstellingen. Een bijna compleet Sint Jorisgilde presenteerde zich tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 2 januari j.l. in Sporthal De Geer samen met het Gilde Sint AntoniusAbt uit Nuland. De reacties van de bezoekers waren zeer positiefen dan te bedenken dat dit slechts een beginnetje was! Op dinsdag 13 januarij.1. is het Sint-Jorisgilde Geffen op bezoek geweest bij het Sint-Sebastiaangilde te Oss. We hebben ons daar gepresenteerd aan de Overheid en de leden en zij waren zeer onder de indruk over hetgeen we inmiddels in tien maanden tijd hebben bereikt. Maar deze avond leerde ons ook dat we er nog lang niet zijn en dat er nog heel veel werk verzet moet worden. De tamboer-demonstratie van het Osse gilde was daarvan een duidelijk voorbeeld. Maar we hebben deze avond ook ontdekt wat gildebroederschap betekent: het was een fijne, hartverwarmende bijeenkomst. Inmiddels is het Sint-Jorisgilde Geffen hard bezig zich voor te bereiden op de officiele installatie op St.Jorisdag: zondag 23 april (Eerste Paasdag). Het programma zal zich geheel op zondagmiddag afspelen met als hoogtepunt de officiele installatie van alle gildeleden in een speciale Gilde-mis in onze kerk. Mgr. Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch, is uitgenodigd om deze installatie, samen met pastoor Scheepers en pastoor Spijkers, te verrichten. Laatstgenoemden hebben reeds hun medewerking toegezegd! Inmiddels is het programma ook besproken met het gemeentebestuur en heeft men alle medewerking aan deze dag toegezegd Het belooft een prachtige dag te worden. Eindelijk zal Geffen na 139 jaar weer een Gilde hebben! Heeft u belangstelling?

Informeer bij onze Hoofdman, Harrie Peters (tel. 5335856) ofbij het secretariaat: Dorpstraat 2 (tel 5322178).

We doen ook een beroep op de Ge-ffense jeugd om zich aan te melden. We hebben nog een jeugdtamboer en twee vendeliers nodig. Je gildepak, gildetrom ofvendel krijgje van het Gilde. Voor vijfgulden per maand benje aljeugdlid!!

PERSBERICHT Lezing over Romantische landschapsschilderkunst Onder auspicien van de KW1Stkring De Meent te Nuland zal

de kunsthistoricus Christ School uit Schayk een lezing (met dia's) verzorgen over de landschapsschilderkunst van de romantiek (l 9e eeuw), waarbij het accent zal worden gelegd op de beroemde Duitse landschapsschilder Caspar David Friedrich (1774-1840). Christ School zal vervolgens ook aandacht besteden aan de landschapsschilderkunst van voor en na Caspar David Friedrich. Odtum: dinsdag 25 januari 2000. Lokatie: Gemeenschapshuis De Meent, (kleine zaal), Prins Bernhardplein te Nuland. Aanvang: 20.00 uur. Entree: gratis (voorleden en ondersteunende leden van de Kunstkring De Meent) Alle anderen betalen als tegemoetkoming in de onkosten: F 2,50 p.p.

VERSCIDJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2000 nr. 3 4 3weken 5 6 7 3 weken 8 9 10

11 12 vakantie 13 14 3weken 15 16 17 3weken 18 19 20

verschijnt 16 februari 1 maart

kopij voor 5 februari 19 februari

22maart 5 april 19 april

11 maart 25 maart 8 april

l0mei 24mei ?juni 21juni 5juli

29 april 13mei 27mei lOjuni 24juni

30augustus 13 september

19augustus 2september

4 oktober

18 oktober 1 november

23 september 7 oktober 21 oktober

22november 6 december 20december

11 november 25november 9december 15


WIE WAT WANNEER JANUARI 29 Buurtver. De Molenhoek, bowlen 29 Gezinsviering 19.00uur 30 VolleybalclubG'68,MeisjesC2, 10.15 u. zaal.Nuland FEBRUARI 03 Recht vur zunne Raop, voorverkoop 05 Kopij ;n/everen Torenklanken (nr. 3) 06 Volleybalclub G'68, Heren 1 -Hands Up 4/ Dames 1 -Hands Up 3, 12.00 u. De Geer Meisjes C 1, Meisjes C2 en Jongens B, l O.15 u. / Meisjes A. 12.00 u. De Geer 07 K.V.O., kaartavond 09 K.V.O., cursus kaarsen bewerken 10 K. V.O., uitwisseling naar Berghem 10 Sint-Jorisgilde, 6e gildeavond 13 Volleybalclub G'68, Meisjes B, 10.15 u. zaal Nuland 13 Optochtbal cafĂŠ-zaal 't Haasje 's-middags playback wedstrijd voor de Geffense jeugd t/m 12 jaar 's-avonds optochtbal met Haasje hangen 13 Sint-Jorisgilde, bezoek aan gilde van Nistelrode 18 Recht vur zunne Raop 19 Recht vur zunne Raop 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) 19 Volleybalclub G'68, Clubdag, 10.00 u. De Geer 20 Volleybalclub G'68, Heren 1 -Errup 1/ Dames 1 - van Tartwijk 3, 11.30 u. De Geer Meisjes Cl, Meisjes C2 en Jongens B, 9.45 u. / Meisjes A, 11.30 u. De Geer 23 Ponyclub ''De Vlierefluiters", Duo-wedstrijd op manege ''De Driesprong" te Geffen van 12.00- 17.00 uur 25 Recht vur zunne Raop 26 Recht vur zunne Raop 27 Volleybalclub G'68, MeisjesB en Meisjes Cl, 10.15 u. De Geer 27 Gezinsviering/uitreiking vonnselrnap 28 K. V.O., spel en kaartavnd 29 vrouw geloofen samenleving in de alxiij in Heeswijk met als thema 24 uur economie en zingeving

MAART 06 t/m 10 Voorjaarsvakantie 08 Aswoensdag 09 Sint-Jorisgilde, 7e gildeavond 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 12 Volleybalclub G'68, Dames 1 - Ovoco 2, 13.45 u. De Geer Jongens B, 12.00 u. zaal Nuland 13 K.V.O., kaartavond 14 K.V.O., handwerk en creatieftentoonstelling 15 Veertigdagenmeditatie 19.00 uur, Kapel 15 K. V.0., kledinginzameling Mensen in Nood 16

15 18 20 22 22 25 25 25 26

Sint-Jorisgilde, bezoek aan gilde van Nuland Buurtver. DeMolenhoek, feest 25 jarigbestaanjeugd K.V.O., themaavond gezin in verandering Buurtver. De Elshof: Algemene ledenvergadering Veertigdagenmeditatie 19.00uur, Kapel Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) Buurtver. De Molenhoek, feest 25 jarig bestaan renioren

Buurtver. De Elshof, Darten Volleybalclub G'68, Heren 1 - Hands Up 4/ Dames 1 - Skunk 4, 12.00 u. De Geer Meisjes C 1, Meisjes B en Jongens B, 10.15 u. Meisjes A, 12.00 u. De Geer 29 Veertigdagenmeditatie 19.00 uur, Kapel APRIL 03 K.V.O., Jeanne d' Ark viering 05 Veertigdagenmeditatie 19.00 uur, Kapel 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 09 Volleybalclub G'68, Heren l - Donki Sjot 4/ Dames 1 - Donki Sjot 3, 12.00 u. de Geer Meisjes B, Meisjes C2 en Meisjes Cl, 10.15 u. Jongens B, 12.00 u. De Geer 11 K.V.O., volksdansfestijn 12 Veertigdagenmeditatie 19.00 uur, Kapel 13 K.V.O.,samenmetK.V.B. themaavondover huiselijk geweld 13 Sint-Jorisgilde, Se gildeavond 17 Boeteviering 19.00 uur , Kerk 19 Buurtver. De Molenhoek, paasmiddag 20 Witte Donderdag 21 Goede Vrijdag 23 1e Paasdag 23 Gildemis 14.00 uur, inzegening en irntailatie Sint-Jorisgilde 24 2e Paasdag 24 Pres. VieringE.Com 9.30uur 24 K. V.O., gezins:fietstocht samen met het Z.L.T.0. 25 t/m 05 mei Paas-Meivakantie 29 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 29 Festiviteiten Koninginnedag (landelijk) MEI 01 Volleybalclub G'68, Bedrijvenvolleybaltoemooi 03 Openingsviering Mariamaand 19.00 uur, Kapel 04 Dodenherdenking 05 Bevrijdingsdag 09 K.V.O., reisje 10 t/m 12 Aloysiusschooi kamp 11 Sint-Jorisgilde, 9e gildeavond 12 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 13 Pres. Viering Vormsel 19.00uur 14 Moederdag 14 Eerste Communie Aloysiusschool 11.00 uur 17 K.V.O., kringbedevaart naar Oirschot 17 Ziekencomite 'De Schakel", Meiviering in 't Oude Klooster, aanvang 14.00 uur


20 21 21 21

Nooit Gedacht, E/F Toernooi Eerste Communie Mariaschool 11.00 uur Volleybalclub G'68, Buitentoernooi G'68 Sint-Jorisgilde, kringdag gildenkring Maasland te Elshout 23 Aloysiusschooi schoolreis 23 K. V.0 ., samen met de K. V.B. :fietsbedevaart naar De Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch 23 K.V.O., rondje Dieze 26 t/m 28 Nooit Gedacht, eindejaarskamp 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) JUNI 01 Hemelvaart 01 t/m 02 Hemelvaartvakantie 08 Buurtver. De Molenhoek, kinderbingo 08 Sint-Jorisgilde, l0e gildeavond 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 12 1e Pinksterdag 12 Viering bij het mariakapelletje 9. 30 uur 13 2e Pinksterdag 14 Sint-Jorisgilde, bezoek aan Sint-Jorisgilde Berlicum 17 Buurtver. De Molenhoek, kleinste jeugd Autotron i.v.m 25 jarig bestaan 18 Vaderdag 21 Aloysiusschooinaamdag 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 24 KPJ, 75-jarig bestaan 25 KPJ, 75-jarig bestaan JULI 01 vonnselom19.00uur 03 juli t/m 11 augustus Zomervakantie 13 Sint-Jorisgilde, jaarvergadering 14 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling AUGUSTUS 14 Gildemis 9.00 uur 14 Sint-Jorisgilde, koningschieten met teerdag 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) SEPTEMBER 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 02 Sint-Jorisgilde op kunstmarkt 03 Sint-Jorisgilde bij Effe noar Geffe 06 Ziekencomite 'De Schakel", Nat. Ziekendag in Café zaal 't Haasje, aanvang 14.00 uur 14 Sint-Jorisgilde, 11 e gildeavond 15 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) OKTOBER 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 12 Sint-Jorisgilde, 12e gildeavond 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 09 Sint-Jorisgilde, l 3e gildeavond 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 17 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling

25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER

9 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 14 Sint-Jorisgilde, 14 gildeavond 20 Ziekencomite 'De Schakel", Kerstviering in Café zaal De Gouden Leeuw, aanvang 13 .30 uur

PERSBERICHT Samenwerkingsovereenkomst kwijtschelding ondertekend Op vrijdag 14 januari jongstleden hebben wethouder Van

Gerven van de gemeente Oss en dijkgraafvan den Berg van waterschap De Maaskant een samenwerkingsovereenkomst inzake belastingkwijtschelding ondertekend. De overeenkomst treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2000. Uit oogpunt van maatschappelijk belang, klantvriendelijk.beid en kostenbesparing is tot deze samenwerking op het gebied van de kwijtschelding besloten. In de praktijk komt het er op neer dat het waterschap aan alle belastingplichtigen kwijtschelding verleent die ook bij de gemeente voor kwijtschelding in aanmerking komen. Deze mensen hoeven dus niet meer bij het waterschap een verzoek tot kwijtschelding in te dienen. Het waterschap zal maximaal 50% van het aanslagbedrag kwijtschelden. Dus geen volledige kwijtschelding. Aanvraagformulier in veel gevallen overbodig Het aanvraagformulier voor belastingkwijtschelding kan bij de gemeente Oss worden aangevraagd. Dit is ook de instantie waar het ingevulde formulier dient te worden ingeleverd. Overigens kent de gemeente Oss een zogenaamde meerjarige regeling. De meeste mensen die voor kwijtschelding in aanmerking komen vallen onder deze regeling. Zij krijgen automatisch kwijtschelding voor zowel gemeentelijke- als waterschapsbelastingen en hoeven dus zelfs geen kwijtscheldingsformulier aan te vragen. Meerdere overeenkomsten De gemeente Oss is de eerste gemeente waarmee het waterschap een samenwerkingsovereenkomst inzake belastingkwijtschelding is aangegaan. In de toekomst wordt ernaar gestreefd om ook met de andere gemeenten die gelegen zijn · in het werkgebied van De Maaskant een soortgelijke overeenkomst afte sluiten. 17


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.:5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk ''Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk ''Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel.:5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: ¡ Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 29-30 jan. Nuland 12-13 febr. Nuland 05-06 febr. Vinkel 19-20 febr. Geffen In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen of te raadplegen. Vakanties: M.Peeters: 7 febr. t/m 13 febr.

De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen: 27 januari, 2 maart, 7 maart Nuland: 1 februari, 6 maart Vinkel: 16 februari, 3-6-7 maart In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A.Smit/E. 18

Sinit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open. N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden).

Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr. Berkelaar Dhr. Smit Mw. SmitNabon Vrij- en AfspraakMaandag Afspraak-ochtend afspraakspreekuur spreekuur spreekuur AfspraakAfwezig -middag Eventueel spreekuur Afspraakspreekuur Afspraak.Dinsdag Afspraakspreekuur spreekuur -ochtend Afwezig -middag Afspraakspreekuur Woensdag Vrij- en Afspraak.Afwezig afspraakspreekuur -ochtend spreekuur -middag Afwezig Afspraakspreekuur Donderdag AfspraakAfspraak-ochtend Afwezig spreekuur spreekuur -middag Afspraak.Eventueel spreekuur Afspraakspreekuur Vrij- en Vrijdag Afspraak-ochtend afspraak.spreekuur Afwezig spreekuur -middag AfspraakAfwezig Afwezig spreekuur N.B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervallen de vrije spreekuren op maandag en vrijdag. De praktijk is dan op vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag en op donderdagmiddag gesloten. N.B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur. APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op ma. t/m vr. open: van 12.00- 13.00 uur en van 17.00-18.00 uur


Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur. PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie.

G.J. Schoonis. Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak.

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur) 0412 621 0412 621 0412 621 0412 621

308 551 357 331

DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzend.reef7 maandagochtend van 09.00 - 09.30 uur woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur

Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak. TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. t/m vr.: 08.00 - 11.45 u. en 13.00 - 17.00 u . BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 Carolus 's-Heriogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00 -

Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

19.30 u. 20.00 u. 19.30 u. 20.00 u.

SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chimrgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.0.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 0412 621 541

ZIEKENFONDSEN: # C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 08.30 - 09.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 08.30 - 09.00 uur. INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Openingstijden: Maandag 13.00 - 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30- 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur 19


Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur

ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Openingstijden loketfunctie gemeentehuis van Maasdonk (zij-ingang): ma. t/m vr. van 09.30 - 11.30 uur dinsdag van 17.00- 19.00 uur BRANDWEER: Tel.: 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 5321990. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745. 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 16.00 - 19.00 uur vrijdag 10.00 - 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412 - 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 t2.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel.: 0412 - 622678 (bij nood 24u per dag) Ma. t/m vr. van 08.00 - 17.00 uur. Uitlenen van verpleegartikelen: # Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, do. 13.30 - 14.00 uur Th uiszorgwin kei: 20

Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30 - 17.30 uur en di. t/m vr. 10.30 - 12.30 uur en 13.30- 17.30 uur.

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30 - 10.1 5 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30- 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 - 15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 14.15 - 15.30 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 52979877. WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 Dorpsplein.

13.30 uur op het

BUSDIENSTEN B.B.A. LIJN 61 Van 's-Hertogenbosch naar Oss Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 7.37u - 8.37u - 9.37u -11.37u - 13.37u 15.37u 16.37u - 17.37u-18.37u-20.06u 22.06u Zaterdag: 8.37u - 10.37u - 12.37u - 14.37u - 16.37u - l 7.37u 18.37u - 20.37u Zon- en Feestdagen: 10.37u- 12.37u- l4.37u - 16.37u - 18.37u - 20.37u Van Oss naar 's-Hertogenboscb Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 6.40u - 7.1 0u - 7.25u - 7.40u - 8.53u - 10.23u 12.23u - 14.23u -15.23u - 16.23u-17.23u -18.23u 20.53u Zaterdag: 7.23u - 9.23u - 1 l.23u - l 3.23u - 15.23u - l 7.23u 19.23u-21.23u Zon- en Feestdagen: 9.23u - l 1.23u- 13.23u - 15.23u - 17.23u - 19.23u Haltenlijst: Zone 6224+Zone 6234 Schotsheuvel Geffen: Loonsestraat, Wolfdijk, Past. v. Kampstraat, Mulderstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat, Abelenstraat, Bredeweg, Broekstraat, Bergstraat. Tijdens de volgende periode geldt de vakantiedienstregeling (voor interlokaal vervoer) Voorjaarsvakantie: 5 maart t/m 11 maart 2000 Meivakantie: 30 april t/m 6 mei 2000 Zon- en feestdagen: Op feestdagen rijdt de BBA zondagdiensten. De feestdagen zijn:


Loonbedrijf en Grondverzet voor het leggen van o.a.: laminaat/houten/tegelvloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit !!

Gebr. van Erp

*

André Brands, Rozelaar 9 , 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

OSS

GEF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

~-r

-

ti!!§/

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Voor een snelle maaltijd sprint je naar de Keurslager!

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

~

KeursiageriJ

VAN TUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen

K""

C.M. v.d. Doelen

--··· tel. (073) 532 58 91

Tel.: (073) 521 30 18

meer verstand van verzekeren

Voor al uw familie· verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf von Juiste datum bij geboortekoortjes, drukkosten gratis. Gratis felicitotlepokket bq geboortekoortJes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

WIHABO

DRUKKERIJ

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat full color drukken 54 x 74 cm.

Voor al uw totaaldrukwerk. Heesterseweg

13

- 5386 KT Geffen Tel.: 1073) 532 26 84

- fox: (073) 532 47 95

Ja, dat doen

~

j\,

Hypothek~11

we allemaal!

zekerin.

\>----·- - -'C ~ Taxaties

/

1 ,

Onteigeningen

~J j

1

!

/

[

i

i

24

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

::. /,;;.-.---tl

lil

Aan-en verkoop

\

\

\

ESE

RS BV


2ePaasdag: Hemelvaartsdag: 2e Pinksterdag:

maandag 24 april 2000 donderdag 1 juni 2000 maandag 12 juni 2000

Lijntaxi: Lijntaxi dient minimaal ĂŠĂŠn uur voor haltevertrektijd te worden gereserveerd via tel.rrr. 0900-8381(44ct/min)

LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang ofomgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven aan de volgende ADRESSEN: De heer H. v.d. Broek, P. v.d. Elsenstraat 9, te Geffen, tel.: 5322529. Mevr. A. Vos-v.d. Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, tel.: 5321536. De heer C. v. Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, tel: 5321521. Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18. 00- 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen deze op te lossen. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544.

PONYCLUB DE VLIEREFLUITERS Uitslag Millennium wedstrijd van Ponyclub DE

VLIEREFLUITERS. Groep 1 l. Anne-Marie v.d. Doelen 2. KimElfering 3. Moniek Sesink 4. Yvonne Sesink 4. Wendy Vossenberg 4. Michelle Schuunnans 7. Dayenne Damen 8. Maud Gijsbers 9. Melissa v. Uden 10. Iris v. Sambeek 11. Naomi Verbiesen 12. Stephanie v. Uden 22

Bayar May-one Quinta Felice Linja Waya Felice Shupy May-one Felice Shupy Shupy

17 pnt. 14 pnt. 13 pnt. 13 pnt. 13 pnt. 13 pnt. 8pnt. 7 pnt. 7pnt. 4pnt. 2pnt. 1 pnt.

Groep2 1. Linsey v. Lieverloo 2. Stefanie v.d. Berg 3. Melanie v.d. Berg 4. Raymond Meeuws 5. Sabrina v. Lieverloo 6. Michelle Wmgens 7. Elvira v.d. Biezen 8. Laura Pijnacker 8. Debbie Maas 10. Lidia v.d. Biezen Groep3 1. Ilse Vereggen 2. Vera Houben 3. Noor Vrolijk 4. Sietske Bots 5. Jolanda Koch 6. Sanne v.d. Linden Joyce v. Hoorn 7. 8. Marian v. Sambeek 9. Maaike Vereggen

Waike Li.rya Felice May-one Waike Kilian

Diddi Bayar Kilian

Kilian

Quinta Nina Nina

Kilian Quinta Diddi Evita Liaja Shupy

18 pnt. 15 pnt. 14 pnt. 14 pnt. 12 pnt. 10 pnt. 9 pnt. 7 pnt. 7pnt. 5 pnt.

13 pnt. 12 pnt. 10 pnt. 10 pnt. 8 pnt. 6pnt. 6pnt. 5 pnt. 2 pnt.

rienden laderacken Boekels Kwartierke en Nico v.d. Wetering op Brabantse Avond Vinkel op 23 januari Tijdens de Brabantse Avond op zondag 23 januari zullen optreden de Rooise troubadour Nico v d Wetering en de komische groep ' t Boekels K wartierke. De avond begint om 20.00 en wordt gehouden in cafe zaal d'n Driehoek. Nico v d Wetering komt uit St. Oedenrode en begon vier jaar geleden met het zingen en maken van eigentijdse Brabantse liedjes. Hij werd hierin in bijzondere mate ge:inspireerd door zijn oom Tjieu Sijbers, van wie hij ook nog steeds enkele liedjes op zijn repertoire heeft staan. Ook ontpopte hij zich als een grote voorvechter van het Brabantse dialect o.a door het uitbrengen van een 2-maandelijks tijdschrift "t Buukske". Met zijn humor en zijn warme donkere stem heeft hij een vaste plaats veroverd bij de grote Braoontse zangers. 'T Boekels Kwartierke bestaat inmiddels al bijna 20 jaar en heeft in die tijd een grote naam en faam opgebouwd. Hun optreden staat garant voor veel lachen en scherpe liedjes. Zelfs in het buitenland in hun naam inmiddels bekend. Ze brengen een optreden met een vleugje nostalgie, een glimlach, zelfspot en een fijnzinnige boodschap verpakt in spitsvondige humor. Kaarten voor deze avond zijn te koop bij cafe d'nDriehoek in Vmkel (073-5321862).


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? lnterpolis

D[ GOUD[NlffUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85 Zaaivoor: bruiloften- partijen-vergaderingen l

1

NAS 1

AFBO·UW NIEUWBOUW

Cascobouw: Binnenbouiw: Gevelisolatie:

-

&u■ENBURG

NAS AFBOUW BV Heesterweg 43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

1

RENOVATIE

-

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

RESTAURATIE

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekvloeren, separatiewanden, plafonds, wand- en plafondafwerking gepleisterde gevelisolatiesystemen

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt 1

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77

Jan:· (06) 54 24 41 83

Fax: (073) 532 50 15

Jurgen: {06) 55 13 13 52

23/oembinderij; 1/ lPJouw.ke

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

:JClooslerslraal.Je .5Jtf6 7/!J?

9e/fen

lel07J .JJ 21 MJ

fax 07J .JJ 2.5 1.50

2Jloemen !Plan/en 2Jruidswerb 9rafwerb Xadoar/i.keièn


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG· EN SLUITWERK "TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

PEDICURE

RAAD

RAAD

T. Ketelaars-(!. NistelroolJ Coothstraat 31

WELKOMBIJRAAD MAASDONK

ll.

Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD MAASDONK Huub Clement Kastanjelaan 44 5382KDVINKEL tel. (073) 532 60 56

Geffen (073) 532 20 41 SCHOENEN & SPORT

0 /J0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REG19..4ii f BANK 7

DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal•)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar/ leven/ krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

'fr

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00- 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10. 00 - 13. 00 uur en voorts op afspraak

l!I

VA~ESE PA~ERS BV Makelaardij Assurantiën