Torenklanken 2000 - nr 19

Page 1

38e jaargang Inummer 19 I december 2000

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon {073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

11111111111111111111111111111-IIIIII_III__ DE REVOLUTIE VAN ONZE BISSCHOP Onder deze titel verscheen een tijdje geleden een artikel in de Gelderlander. Inderdaad staat ons bisdom voor een grote gedaanteverandering: de 360 parochies worden de komende jaren teruggebracht tot ongeveer 180 pastorale eenheden. Sluiting van sommige kerken is onvermijdelijk. Een aantal andere kerken wordt niet gesloten, maar worden''bijkerken". Het aantal kerkgangers is (landelijk gezien) de laatste decennia flink geslonken. Het aantal priesters ook, maar het aantal kerkgebouwen niet. Om de werkdruk van de priesters enigszins te ontlasten, zullen er in veel minder kerkgebouwen vieringen gaan plaats vinden. Vroeger kreeg iedere pastoor een kapelaan, tegenwoordig krijgt iedere pastoor er een parochie bij. Kortom, verschillende parochies zullen één pastorale eenheid moeten gaan vormen, waarvoor nog slechts één parochiebestuur is en één pastoraatgroep; één centrale voorbereiding op de Eerste Communie etc. Het aantal priesters zal in de toekomst naar ver-houding van het aantal kerkgangers niet eens echt dalen. Maar als we het werk over diverse locaties moeten uitspreiden, geeft dit wel een verveelvuldiging van het werk. En dat in een werkweek die voor de meeste priesters toch al overbezet is. Een andere zaak is, dat we als katholieken in Nederland natuurlijk altijd heel erg verwend zijn geweest; op loopafstand bevindt iedereen zich van zijn eigen kerk. Als je echt leeft vanuit je geloof, zal er toch ook de bereidheid zijn daar iets meer (kilometers) voor over te hebben. Natuurlijk is niet iedereen even goed ter been, maar ook daar zijn oplossingen voor. Een goede vergelijking in het winkelen, veel mensen kunnen ook buitendorps winkelen om b.v. kleding te kopen. Met een beetje moeite en positieve medewerking kunnen we de krachten bundelen en een actieve en levende parochie vorrneIL

Concreet in onz.e Maasdonk.se parochies wil dat z.eggen dat we meer gaan samenwerken op het gebied van bestuur en sacramentenvoorbereiding. Ook het aantal vieringen in het weekend wordt onder de loep genomen. Je kunt beter één volle kerk hebben tijdens de Mis dan drie keer een slecht gevulde. Het bisdom heeft overigens bepaald dat een priester maximaal drie eucharistievieringen per weekend mag voorgaan. Met toestennning kan dit uitgebreid worden naar

vier. Wat betekent dit voor Geffen: De viering van 10.00 uur in de kapel op zaterdagochtend wordt met ingang van 1 januari 2001 verplaatst naar vrijdagavond 19.00 uur. Om de bewoners van ''De Heegt" toch de mogelijk-heid te geven omde H. Communie te ontvangen, wordt dez.e op de vrijdagavond uitgereikt op de kamers. ViaKerk-tv. enkerkradio is er voldoende mogelijkheid omde Eucharistieviering in het weekend mee te volgen op de eigen kamer. Omtrent huwelijksvieringenop zaterdag wordt bekeken hoe dit pastoraal in te vullen is in het dekenaat en daarmee in onz.e parochie. Het bisdom stelt de regel dat er op zaterdag geen huwelijk ofhuwelijksjubileum gevierd kan worden. Uitvaarten dienen voor 11.30 uur te beginnen. Maar daar hoort u nog meer over in de toekomst. De gezamenlijke parochies zullen u in de toekomst over alle ontwikkelingen uitgebreid infonneren. Belangrijk is wel alte ~ggen, dat er geen kerken gesloten worden! Zoals het er nu naar uitziet blijven ook alle missen in het weekend gehandhaafd. Pastoor Scheepers.


Kleding verander- en reparatiewerk. Il

BEN'LDA

Il

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

44 t/m 60 KLOOSTERSTRAAT

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak

5B

5386 AR GEFFEN TEL. 073 - 532 42 98

~ c~FÉ l)~

Voor ontspanning na uw inspan ning

* 0~ * Kroon (<' Joke en Fokko Tel: (073) 532 33 88

Ook voor kinderfeestjes

0~

~

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

C.,

1J

Privé: (073) 532 41 88

■ ■

;r:,;cîl8äwJW. op 1 !It~' i~it;8N~en 1

~

■ ■

1 .

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400 , Fax: 073 - 5340499'

F. T. W. ~:

;IJL Hanegraaf

Van Soest

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsu lent

ANNELIES PIETERSEN elastische kouse n AANMETEN EN

ERKEND DOOR ALLE

BEZORGEN AAN HUTS

ZIEKENFONDSEN

Vladerackenstraat 2 Nu land Telefoon 073 - 5324619 mobiel 06 22 91 99 90

accountants

Stucadoo rs- en Afbouwbed rijf

Romme b.v.

®~

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN

~

Tel. , (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q Q

ri::\_

~

Bedrijven weg 2, Geffen Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING

Denk eens na over een bijdrage als u nog niet meedeed! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 11 17 393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2000.

WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINK.EL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 06-12 19.00 u * Avondmis Vr. 08-12 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor (onb. Onv. Maria) Za. 09-12 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv het Jeugdkoor (+kinderkerk) Zo. 10-12 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 13-12 19.00 u * Avondmis Za. 16-12 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Passe Partout 19.00 u (+kinderkerk) Zo. 17-12 09.30u + H.Mis mmv Mannenkoor (Gregoriaanse gezangen). 16.30 u + Kerstsamenzang in de Geffense kerk mmv Kinderkoor. Boeteviering mmv Dames Wo. 20-12 19.00 u Koor (geen viering in de kapel)

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30- 10.00 uur Internet/e-mail:Pastoorscheepers@zonnet.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310

* = dienst in de kapel

+ = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 12 december 2000 (i.p.v. 5 dec.) om 20.00 uur in het parochie-centrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavo_nd tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhmsstraat 12 tel. 532 2298 KERKBALANS 2000: GELOVEN IN GROEI Ontvangen f 53.440,-- Hartelijk dank voor uw steun aan onze parochie! We hebben tot nu toe 560 deelnemers. Graag zouden we het eindbedrag van 1999 proberen te benaderen van/ 65 .000,--.

Op dinsdag 19 december is pastoor Scheepers jarig. U bent van harte welkom om hem te feliciteren op die dag: van 14.00 - 17.00 uur in De Heegt (beneden) VIERINGEN MET KERSTMIS EN NIEUW JAAR Kerstnacht: zondag 24 december. 16.00 uur Kerstviering mmv Ouderenkoor in de kapel 17. 30 uur Kerstviering mmv Kinderkoor 20.30 uur Kerstviering mmv Jeugdkoor 23.30 uur Nachtmis mmv Gemengd koor Eerste Kerstdag: maandag 25 december. 09.30 uur Kerstviering mmv Passe Partout 16.00 uur Herdertjesviering mmv Fluitekruid Tweede Kerstdag: dinsdag 26 december. 09.30 uur Kerstviering mmv fanfare W.I.K. Zaterdag 30 december. 19.00 uur Kerstviering mmv Jongerenkoor H-G Oudjaar: zondag 31 december. 09.30 uur H.Mis mmv Gemengd Koor Nieuwjaar: maandag 1 januari. 09.30 uur H.Mis mmv Gemengd Koor KERSTMUSICAL Op zondag 17 december om 17.00 uur in de Scheppingskerk, wordt door het kinderkoor Rukiko, de kerstmusical "DE STER VAN JE DROMEN" opgevoerd. . .. Drie wijzen gaan op zoek naar de vrede m de hwd1ge maatschappij. U bent van harte welkom!

3


Tonny Jansen

Hanegraaf B.V. Geffen OnderhouQ en Verkoop Bouwmachines

Rijwielen - Gazelle - Locomotief

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Adm. kantoor v.d. Heyden

Bloembinderij

~

maninkzi

Trudostraat 1O 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

~ ~

Wij verzorgen voor u

~ bloemen

~ planten ~ grafwerk

~ potterie $ teleflora ~ decoratie ~ bruid,;werk

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes. LB *uw aangiftes BTW

1

Taxi

~ ~

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. 0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3 VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL . : 073-5324233

-

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen - Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

. . .. .. . . .... .. ··-~·

.

Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412)6231 73,fax0412641155

_,.W'

.

.

DE ■

.. .

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel.: 0412-631999

. .

:

HYPOTHEEK SHOP ■

~--Te> C> . .~ E .:Z-C>IR-C5-

reparatie en onderhoud van alle merken auto s • mogeliikheid tot service kontrakten t.b.v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • ionge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • .auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZ.DA • volautomatische carwash en hobby-wash 1

J

s

F

Akkerstraat 34 539 1 BB tel. 073 - 5322911 (fax 07

STEEDS TOT U


EFKES BUURTE MÈ ...Wim van Til(4Sj.) Sinterklaas zat na te denken, wat hij Geffen nog kon schenken... ! JaweL een poëziecentrum, misschien nog niet bij iedereen bekend. "Je hebt als hobby gedichten lezen en wordt daar verliefd op; een goede liefde gaat niet over enje komt uiteindelijk van het maken van eenvoudige Sinterklaasgedichtjes tot poëzie..." Dat zegt Wnn van Til, geboren in Leiden, opgegroeid in de Achterhoek en sinds 1992 wonend in Geffen. Wnn was oorspronkelijk leraar Nederlands en Geschiedenis en nu doceert hij schrijven/gedichten lezen op de volksuniversiteit in Oss. Daarnaast heeft hij op 't Geffens Veld een eigen bedrijf"Inderdaad" dat bedrijfsopleidingen verzorgt door het gehele land. Beneden in het pand is een conferentieruimte en boven bevindt zich zijn Poëziecentrum Een persoonlijke verzameling gedichtenbundels, z.eer waarschijnlijk de grootste in Nederland! "Ik kocht mijn eerste bundeltje van een boekenbon die ik gewonnen had met schaken" vertelt Wnn. "Mijn zakgeld besteedde ik daarna vaak aan nieuwe dichtbundels. Thuis werd ik gestimuleerd tot het lez.en, maar ook tot het schrijven van gedichten. Ik had ook het geluk dat m'n leraren Nederlands op de middelbare school poëzie belangrijk vonden en ik mocht er dan ook wat mee doen, b.v. een opstel schrijven over gedichten. Je kunt de techniek leren van het schrijven van poëzie, en je moet leren houden van gedichten. Wnn publiceerde reeds drie eigen bundels: "dichtmaken open" ( 1981) "Waar hij geweest is" ( 1986) "De Vrouw van Toulmond" (1997) en twee verzamelwerken "Al even voorgoed" (gedichten 1995-1999) en "Sleutelhouder" (gedichten 1979-1999). Waar gaan zijn gedichten over? "Over het schrijven zelf, over liefde en dood en soms weet ik zelf niet waarover ze gaan" zegt Wnn. Onder ZELFPORTRET vind ik het volgende gedicht: Waarin de visser zich vastbijt in het aas van zijn zee; waarin bloed zich een weg baant voorbij waar het gaan kan; waarin letter na letter de stilte daalt onder de zegenende handen; waarin verte een weg wordt, een reiziger thuiskomt, zijn huis afbreekt en vertrekt; waarin stenen zich voegen tot verleden te kijk voor wie blijft. Wtm realiseerde zich dat hij zijn verzameling ook ter beschikking moest stellen van het publiek. "Het is niet eerlijk om zoveel moois voor jezelfte houden!" Hij schat "het moois" op zo'n 10.000 werken: boeken en boekjes, gebottelde gedichten, kleine doosjes met gedichten,

een grote doos met litho's én gedichten en gedichten op posters uitgegeven door Stichting Plint. "Je wilt van alle schrijvers alles hebben, maar sormnige uitgaven zijn ontzettend duur''. Wnn heeft nog een aantal plannen met het centrum. Hij wil graag samen met scholen de geihteresseerde leerlingen mogelijkheden aanbieden voor b.v. het maken van een werkstuk over poëzie; tentoonstellingen organiseren en samen met zijn collegaFrancien Simons de gehele poëzie bibliotheek digitaliseren op Internet. Dat laatste zal nog wel enkele jaren in beslag nemen. Ook op de Dag van de Poëzie (22 jan. 2001) organiseert hij samen met de bibliotheek in Oss en Boekhandel Derijks een poëzielezing met een bekend dichter als gast! Het dichten en gedichten lezen mag gerust wat meer aandacht krijgen" vindt Wim ''In Vlaanderen wordt veel meer aandacht besteed aan poëzie dan in Nederland. Daar houden ze meer van hun kunstenaars". Hij vindt het leuk dat zijn zoontje Freek op de basisschool elke week een 'gedichtenkring' heeft. Er zijn ook ontz.ettend veel mensen die mooie gedichten schrijven, zonder daar echt mee op de voorgrond te treden. Ook in Geffen! Wnnnoemt o.a. Jan Lemmens. Het zou leuk zijn als ook in Torenklanken zo nu en dan een gedicht verschijnt! Daannee wil ik bij deze beginnen. Uit "Sleutelhouder" van Wnn van Til koos ik: JOODS KERKHOF TE GEFFEN Geen enkele gelegenheid tot heden in dez.e weerbarstige tuin. Geschermd van have, goed en geesten. Ik bleef een godsganselijke nacht tot ver van mij de zon zich hing. K.imlicht verijlde elke steen; ik vroeg om al hun namen. De jongste dag gaat schuil in deze woestenij van tijd en schaamte. Ik wet een woord, ik drukte af Ik lig omringd door onbegrepen doden. Geen ritseling, geen gras, geen houvast tref ik in de stenen. Zoals een man des ochtends vroeg zijn stee verlaat en afreist naar een godvergeten oord, in elke steen een zoon herkent en cirkels trekt in water. Dingend naar de hand van de maker, de geheffene. De geleegde die de tuin bez.egelde. Een wake van vergeefs verweren. Het poëziecentrum is niet openbaar, maar u kunt altijd bellen voor een afspraak. (tel. 5325611) Van harte aan te bevelen voor scholen, clubs en verenigingen; in overleg met Wnnkunt u uw eigen programma samenstellen. En hebt u soms gedichtenbundels waar u niets (meer) mee doet? Een welkome aanvulling voor het centrum! Dank je wel voor de rondleiding! 5


,

l®~ilWiw' @Uil Llilli)ilk~~@, ~~i@W~@g'j®~ Dorostraat 51 Geffen Telefoon: 073 - 5321444

Eindejaarsloten! ! Op 18 December starten wij met de verkoop van Lotto eindejaarsloten. Met de eindejaarsloten maakt u 5 dagen lang elke dag 5 keer kans op de jackpot van 4 miljoen gulden of nog veel meer!!

Dat betekent 25 kansen in 1 week op de jackpot of één van de vele andere prijzen en dat voor maar fl 35,-. Elke dag honderdduizenden prijswinnaars met prijzen van 4 miljoen of meer, 1 miljoen, 150.000,- enz, enz. * Verkoop en prijsuitkering alleen aan personen van 18 jaar of ouder.

Kerstkrasloten !! Kerstkrasloten zijn leuke krasloten om kado te geven, er zit namelijk Altijd priis op!! Met de kerstkrasloten zijn prijzen te winnen va~ fl 2,50 tot fl 100.000,- op elk lot zitten vijf spellen. Kerstkrasloten kosten fl 10,- met gratis feestelijke kado envelop(zolang de voorraad strekt). * Verkoop en prijsuitkering alleen aan personen van 18 jaar of ouder.

Ook een leuke Kadotip: * GSM toestel met fl 50,- beltegoed nu al vanaf fl 99,* Opwaardeerkaarten van alle nederlandse netwerken 6

..


UIT HET DAGBOEK VAN MONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkzaam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma. Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië enUganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen... 2 juli 2000

Lekker geslapen in een hotel, wat een leuke afwisseling was met de camping. Vandaag rijden we eerst naar Bogoria waar we duizenden flamingo's zien in een meer met bijzondere kraters en geisers. Raar, dat kokend water zo de aarde uit komt spuiten. Daarna rijden we naar Baringo. Dit is weer een heel ander meer en we zien hippo's, krokodillen en een visarend die een , .s opduikt. Dit zien we al varend op een motorbootje door het meer. Na de lunch rijden we weer terug naar Nakuru, waar het ondertussen flink is gaan regenen. Eindelijk een lekker buitje als is het van korte duur. Morgen gaan we een lange rit maken op weg naar het drogerige, stoffige Samburu, waar we weer gaan kamperen. Voordat we naar Samburu vertrekken, maken we nog een game drive in Nakuru. Heel bijzonder, want naast alle flamingo's zien we nu voor het eerst een cheeta en neushoorns. 4 juli2000

We hebben niet eens zo slecht geslapen in ons kleine tentje op het heel dunne matras op het kleine camping terrein. Wel spannend om w 's nachts te moeten plassen tussen de apen en al die dieren, die je niet ziet, maar wel heel dicht bij kunnen zijn. Om half zeven 's ochtends zitten we alweer in de auto om maar zoveel mogelijk wild te zien. Maar helaas, veel zien we vandaag niet, maar de natuur is wel ontzettend mooi. Het is schrijnend om de droogte te zien. Mensen graven putten in de droge rivier, wdat de dieren en zij zelftoch wat te drinken hebben. 's Middags zijn we niet eens op pad gegaan, maar hebben we lekker gerelaxt aan het zwembad van de lodge in het park. Dit doen we na de lunch en ons bezoek aan een Samburu dorp. Morgenochtend weer een game drive en dan op weg naar een luxe hotel in Nayuki. 6 juli 2000

Vandaag staat en wandeling op de Mount Kenia op het programma. Als we 's morgens uit het raam kijken is de top van de berg goed zichtbaar. De sneeuw is zelfs goed te zien. We starten onze wandeling op 2600 meter en lopen in een bosrijke omgeving. Even later verandert dit in een regenwoud. De buffelpoep op de paden is nog erg vers. Langzaamaan verdwijnen de bomen en maken plaats voor struiken, hei en later vooral gras en stenen. Na drie uur klimmen komen we bij de hut aan op 3000 meter. Ondertussen is het nogal bewolkt geworden en dreigt het te gaan regenen. We besluiten nog 300 meter hoger te klimmen, maar keren

daarna om, omdat het nu toch snel zal gaan regenen. Terug bij de hut regent het inderdaad en binnen eten we onze meegebrachte lunch op. Het is erg koud in tegenstelling tot de temperatuur beneden inNayuki. Na de lunch lopen we terug naar beneden en wordt het weer snel beter. Tijdens de klim heb ik besloten dat ik zeker nog de top van de Mount Kenia wil gaan beklimmen (hetgeen drie dagen duurt). 7 juli2000

Vanochtend opgestaan met flinke spierpijn. Gelukkig is dat niet erg, want veel staat er vandaag niet op het programma. Na de nodige boodschappen in Nayuki hebben we lekker wat gezwommen. Na de lunch weer terug naar de Zweedse school. 8 juli 2000

We staan om 05 .15 uur op om de laatste dingen in te pakken en naar Wtlson airport te rijden. Het kost me nogal wat moeite om de voetballen voor het programma mee te krijgen. Een kleine doos geefik ongezien met iemand mee, die bijna geen bagage heeft. De andere doos wordt helaas geweigerd. Na wat heen en weer gepraat mag ik dan toch nog wat ballen overal tussen stoppen. Nadat de bagage geregeld is gaan Susan en ik met de vlucht mee van LWF. Pap en mam moeten nog een uur wachten om met de commerciële vlucht mee te kunnen. Voordat ons Susan en ik het vliegtuig instappen, wil w nog even wat vliegtuigen filmen. Meteen wordt ze op de schouders getikt. Filmen is verboden en ze zou gearresteerd worden. Er was heel wat gepraat nodig om hem van dit idee af te brengen. Eenmaal in het vliegtuig moest mijn buurvrouw plassen. Ze kon echt niet meer ophouden en tenslotte pakt ze het plastic kotszakje om het daar dan maar in te doen. Erg onsmakelijk als je ernaast zit. En zeker omdat het zakje ook nog lekte! Als we 's middags allemaal aangekomen zijn is het lekker bijkletsen. 's Avonds gaan we naar Kalemchuch, onze kleine berg om daar het kamp te kunnen overzien en de zon onder te zien gaan. Kaskuma: 9 - 10 - 11 juli 2000

De afgelopen dagen hebben Susan, pap en mam een aardige indruk kunnen krijgen van Kakuma en omgeving. Een trip naar Lodwar, sportactiviteiten zien, Ethiopisch eten in het kamp, traditioneel dansen met de Turkana's en een wandeltocht plus autorit om het hele kamp te kunnen zien. Daarnaast hebben we nog lekker tijd gehad om wat te relaxen, te kaarten en wat te kletsen met vrienden in de compound. Leuke dagen dus. Het enige nadeel was dat het moeilijk was werk en vakantie te scheiden. Continu hoor je verhalen over werk en komen mensen om advies vragen. En deze dagen was er steeds het besef dat ik nog echt geen zin heb in werk.

KOPY INLEVEREN VOOR: 9 december redaktie adres Tolweg 7 7


STIP NIEUWS - STIP NIEUWS MET VITAMINE C .... MEER WEERSTAND!! Bij verkoudheid en griep staat Vitamine C bovenaan het lijstje van meest geconsumeerde vitamines.Het verhoogt de weerstand en geeft als anti-oxidant de nodige bescherming.Omdat het lichaam niet in staat is deze voedingsstof zelf aan te maken, is het aangewezen op voeding en of andere bronnen.Een tekort aan Vitamine C kan leiden tot verlaging van de lichamelijke weerstand.Naarmate deze minder wordt neemt de kans om ziek te worden toe.

EXTRA AANVULLING. Helaas blijkt doorgaans, dat aanvulling van Vitamine C dmv uitsluitend voeding, meestal niet toereikend is.Luchtverontreiniging, overmatig alcohol gebruik, teveel roken, stress, grote inspanningen en het gebruik van geneesmiddelen kunnen het gehalte aan Vitamine C aanmerkelijk verlagen.Suppletie van een hogere dosering, bij voorkeur door een "retard"-preparaat, zal dan ook in veel gevallen gewenst zijn en een gunstig effect op de gezondheid hebben.

TIME-RELEASED. Bij een time-released oftewel een zogeheten Vitamine C "retard"-preparaat vindt een vertraagde afgifte van Vitamine C plaats.Door toepassing van een "retard"-preparaat, wordt onnodige afscheiding van Vitamine C, voorkomen.

WAPITI VITAMINE C PLUS. Wapiti Vitamine C plus is een hooggeconcentreerd Vitamine C preparaat.De time-released formule staat garant voor een uiterst effectieve werking.Bij Wapiti Vitamine C plus, komt de inhoud geleidelijk in kleine hoeveelheden, gedurende 8 - 10 uur vrij.Door deze vertraagde afgifte wordt de toegediende dosering รก 1000 mg., volledig benut en treden er geen maag- en darmbezwaren op. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw:

STIP DROGIST MONIEK VAN HERPEN DORPSPLEIN 15 GEFFEN TEL: 073 - 5325965

8


DE BEKENDE SCHOENENDOOS ... Een verzameling stenen pijpjes, kleiknikkers, knoppen van oude electriciteitspalen, een originele molenbalk met inscriptie, nostalgische voorwerpen en kleding, oude documenten en kadastrale kaarten, kasten vol mappen met archiefstukken, krantenknipsels en een enorme hoeveelheid foto's ... Dat alles vind je in de Heemkundekelder. "Vondsten en schatten" om iedereen te laten zien! En dat doen de trotse leden van Heemkundewerkgroep "Vladerack". Op woensdagmiddag is het open huis in de kelder; je kunt daar terecht voor vragen, maar ook om gezellig mee te denken en te zoeken en uiteraard komen er veel oude verhalen boven tafel! Op zondag 19 november jl. was er een extra toeloop van vooral Geffenaren, want het boek "Geffense Gezichten" uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarigjubileum - kon worden opgehaald. "Het is indertijd begonnen met de molenfeesten. Er werd een fotowedstrijd georganiseerd voor kinderen. Oude gebouwen werden gefotografeerd en samengebracht op een schooltentoonstelling" vertellen Jo van Wanrooij en Sjaan Steenbergen. Daarop volgde het initiatief om een Heemkunde werkgroep op te richten en dat gebeurde op 19 november 1975. De oprichters waren: Wim Schouten, Theo Prinssen, Pietje van Herpen, Adriaan en Truus Wolf, Jan van Orsouw, Ad van Griensven en Jo van Wanrooij. "We zijn eenvoudig begonnen nadat we ons bij de Streekheemkunde in Heesch hadden laten informeren" zegt Jo. Al gauw bleken de foto's van Cees van den Hanenberg waardevol archiefmateriaal en telkens werd met "Effe noar Geffe" een fototentoonstelling opgebouwd. "Daardoor raken de mensen geïnteresseerd" zegt Sjaan, die - hoewel niet afkomstig uit Geffen - er op die manier ook , warm voor is gelopen! "Mijn taak was in het begin vooral om bij de mensen foto's te gaan vragen. Dat verliep niet altijd vlot, want niet iedereen wil zomaar zijn familieportretten beschikbaar stellen voor het grote publiek". Nu, na 25 jaar zijn de activiteiten uitgebreid: ze doen aan stamboomonderzoek, hebben reeds enkele boeken uitgegeven en hebben hun eigen tijdschrift "Auw Neijts". Er is altijd wat te doen: krantenknipsels verzamelen, gegevens halen uit bidprentjes en ander archiefmateriaal, dingen uitzoeken

voor verenigingen en natuurlijk elke foto voorzien van de correcte namen en gegevens. Sjaan en Jo zitten beiden in het huidige bestuur tezamen met Bert Huismans (stamboomonderzoek), Ad van Zandvoort (oude ambachten / gereedschappen), An Verstegen ('krantenknipster'), Hans Diks (streekarchief) en Joke Gabriëls (computerwerk). Het zilveren feest mag met recht gevierd worden: er is al veel moois vastgelegd! Burgemeester schonk de jubilerende werkgroep de speciale glas-in-lood decoratie van de gemeente Geffen. Die bleek echter al in het bezit te zijn van "Vladerack". Geen nood, het glas-in-lood van Maasdonk was een prachtige aanvulling! Van de Rabobank mochten ze een nieuwe computer in ontvangst nemen, het St. J orisgilde schonk hen de 700e fles Geffes Bier, die op rijm door de hoofdman werd aangeboden, WlHABO zorgde voor dankkaartjes en Bloembinderij 't Wouwke gaf de feestboeketten! Ook het Brabants Heem liet van zich horen: de zilveren speld werd uitgereikt aan Jo van Wanrooij, 25 jaar actief lid en zo'n beetje 'de directeur van het bedrijf' volgens Sjaan. "Het speldje is een waardering voor de gehele club. We merken steeds meer dat ons werk door de Geffenaren wordt gewaardeerd. Ieder heeft wel die bekende schoenendoos met oude portretjes of wruµ-devolle documenten. Niks weggooien, is mijn advies! De Heemkunde kan heel veel, zo niet alles gebruiken!" aldus Jo. Vervolgens willen ze graag alle verenigingen, particulieren en ander Heernkundegroepen bedanken voor hun belangstelling op de receptie. Ze kijken terug op een geslaagd jubileum. Proficiat!

9


ISO 9001 gecertificeerd ■ SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht

■ STRATEGISCHE SPECIALISATIES

onderhandelen conflictbemiddelen

■ Voor uitgebreide informatie kunt u ook kijken op onze internetsite: www. merlijn-groep.nl

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail merlijnadv@tip.nl www.merlijn-groep.nl

10


1

.

MUZIEKSCHOOL MAASDONK Na een jaar vanuit een Samenwerkingsverband met de muziekldasjes van Geffen, Nuland en Vmkel te hebben geopereerd is in 1995 de ''MUZIEKSCHOOL MAASDONK" tot stand gekomen. De lessituaties zijn verspreid over de drie kernen. In Nuland en Vmkel worden theorielessen gegeven en de praktijklessen in Geffen. "Muziekschool Maasdonk" is een zelfstandige stichting enwerkt nauw samen met de Osse Muziekschool, als deel van "De Muzelinck". In opdracht van "de muziekschool Maasdonk" verrorgt de Osse Muziekschool de administratie en stelt de docenten beschikbaar. Aan leerlingen van de Basisscholen vanafgroep 5 wordt de mogelijkheid geboden om gesubsidieerd onderwijs te volgen aan de Muziekschool Maasdonk. Na 1jaar theoretisch onderwijs, met leuke, zang- spel- ritme- en klankoefeningen kan eenkeuz.e worden gemaakt voor een instrwnentale opleiding. In het tweede theoretische jaar, we noemen dat muziekclub 2, kan dus een begin gemaakt worden met instrumentale vonning. De muziekschool Maasdonk, teh nu 22 leerlingen in muziekclub 1 en 13 leerlingen in muziekclub 2. Na twee jaar wordt de theoretische basisopleiding afgerond en kan de instrumentale opleiding worden voorgezet. De muziekschool teh nu 50 praktijkleerlinge~ die in Geffen ofOss les krijgen. In Geffen zijn nu 9 gitaarleerlingen, 5 op keyboard, 11 op dwarsfluit, 6 pianoleerlingen een leerling op blokfluit. De overigen gaan dus naar Oss: 3 op vedel, 2 op cello, 1 op viool, 1 heeft zangles, 6 op slagwerk, en 2 op harp. De gemeente Maasdonk subsidieert de muzieklessen zodanig, dat de kosten geen belemmering kunnen zijn tot deelname en er toch een professionele opleiding is. leder kind kan dus gebruik maken van het veelzijdige aanbod. De ontwikkelings- en veranderingsprocessen in het onderwijs zien we ook bij het muziekschoolonderwijs. Er is daarom nu al mogelijk om via de muziekschool Maasdonk jong kinderen te laten deelnemen aan de muziek-speel-leer-klas en zelfs aan instrumentale oriĂŤntatiecursussen. Deze worden voorlopig alleen in Oss gegeven. Er is een ontwikkeling gaande om steeds meer spelenderwijs de muzikale vorming te beginnen en ook daarbij de kinderen kennis te laten maken met diverse instrumenten, zodat een keuzeproces op gang komt en de begeleiding daarbij gemakkelijker en succesvoller wordt. In mei van elk schooljaar krijgen de leerlingen van groep 4 inschrijfformulieren en bijzondere mededelingen uitgereikt. Jaarlijks zijn er twee voorspeelavonden, waarbij ouders en kinderen worden uitgenodigd. De twee data zullen we onder de rubriek: Mededelingen "MUZIEKSCHOOL MAASDONK" bekend maken. U kunt inlichtingen inwinnen bij de volgende adressen en meestal via de Basisschool: Mariaschool Vmkel: Maria Leeyen, Jeroen Boscbstr. 15, Vinkel. Tel. 073 532 3900.

De Hoogakker Nuland: Germa Martens, Berkenboog 7, Geffen. Tel. 073 532 7907. Aloysiusschool Geffen: Germa Martens, Berkenboog 7, Geffen. Tel. 073 532 7907. Mariaschool Geffen: Ineke v.d. Wetering, Zijlstr. 9, Vinkel. Tel. 073 532,2601. We hopen dat veel ouders kennis zullen nemen van alles wat de Muziekschool Maasdonk te bieden heeft. Namens de muziekschool Maasdonk, Theo Prinssen.

EXPOSil'IE EDUARD LINDERS Eduard Linders, exposeert recente werken! Van 18 november t/m 10 december 2000 bent u van harte welkom, tijdens het weekend van 13.00-17.00uur, in galerie De Refuge, gelegen in de Blauwmoe-zelstraat opzij van de ~ -Lieve-Vrouwekathedraal, in het hartje van de stad ' s Hertogenbosch. Als je een keer om de kathedraal heen loopt kan het niet missen. Buiten de openingsuren kan evt. op afspraak de expositie bezocht worden (tel. 073 641 7664). Eduard is zelfop de zaterdagen aanwezig in de galerie.

00,1 R I GO

Cursus wij1:er 2000-2001 In de cursuswijzer voor senioren 2000-2001 van het RIGOM wordt weer aandacht besteed aan de cursus "geheugentraining". In deze cursus wordt uitgelegd hoe het geheugen werkt en leren en oefenen de deelnemers technieken om beter te kunnen onthouden. Want aan vergeetachtigheid is wel degelijk iets te doen. Bij onze bezoeken aan ouderen in Maasdonk wordt regelmatig gevraagd, ofdeze cursus niet dichter bij huis georganiseerd kan worden. Wtj willen dit graag nagaan en Mevrouw I. Ploegmakers die deze cursus geeft, wil graag naar Maasdonk: komen. De kosten voor deze cursus zijn/ 60,- inclusiefcursusmateriaal. Acht tot twaalfdeelnemers zijn er per cursus nodig. Als u belangstelling heeft voor deze cursus, laat het dan een van ouderenadviseurs van het RIGOM weten. De namen en telefoonnummers van hen staan hieronder. Bij voldoende belangstelling gaan wij dan de cursus viahet RIGOMregelen. Ouderenadviseurs: Voor Geffen: Th. Wmtels 073 532 2067 en S. Homrninga0412 644 039 VoorVmkel: A.¡v.d. Ven073 532 1653 Voor Nuland: P. Jans 073 532 2067 en A. Heutink 073 532 4508 11


ROND DE DORPSPOMP De receptie van Prins 'Patrick d'n Urste" was druk bezocht. Maar we hadden wat moeite met die naam. Rottenrijk:moet maarkiezen voor een vaste naam: zoals 'Vladerack' d'n Ie, enz. of'Rottes d'n Ie, enz. of'Vatiets' d'n Ie enz. en dan maar lekker doortellen. "Vatiets" mocht onder geen beding met dubbel T worden geschreven!!! Zou het een idee zijn om in het dorp (de dorpen) hier en daar van die grote manden van gaas te plaatsen voor de bladopvang, de bladverzameling in de herfst. Mensen die bladafval kwijt willen, kunnen het daarin deponeren. Dat kan werk besparen voor de gemeente. Het is hier en daar ook veiliger. Je kunt er een schuiver door maken. Onze voorzitter Jaap Bijleveld kwam tot onze verbazing aan de stamtafel met het onderwerp: Een nieuwe voorzitter. De stamgasten waren duidelijk even stil. Verbijstering tekende zich afop hun gezichten. Jaap pas in de VUT, een voorzitter van het hoogste niveau, beter kan niet. Er is niemand onder de stamgasten die dat ook maar in de verste verte kan evena-

ren. Maar misschien zijn er wel mensen, dames ofheren, in het dorp die zich tot die functie voelen aangetrokken. Het is een heel aantrekkelijke functie, met heel veel mogelijkheden tot inbreng van gespreksonderwerpen, en tot bemvloeding. Al de andere stamgasten zijn in principe allemaal vice-voorzitter, je kunt je zomaar laten vervangen. Misschien is een roulerend voorzitterschap ook wel een idee. We gaan dat voorlopig uitproberen, zolang er zich geen nieuwe voorzitter aandient. Jaap krijgt in die tussentijd wel door dat het toch maar het beste is, dat hij zijn functie voortzet. Immers enige ordening aan de stamtafel is nodig. Maar met nadruk roepen wij nieuwe gasten aan tafeL die willen aanzitten en mogelijk straks voorzitten. Uiteindelijk is het alleen de Dorpspomper, die werk moet verrichten. Ja toch!! Maar ja, die doet dat werk al vanaf 1974; ja zolang bestaat 'De Dorpspomp'. Op zijn verlanglijstje voor Sinterklaas staat dan ook: Een Vergulde zilveren Pen. Ja, de Sint was ook op officieel bezoek in Geffen. Met groot gevolg arriveerde hij op het Dorpsplein in open caleche, een deftig rijtuig, voorafgegaan door muziekvereniging WI.K Ja "de Sint maakte graag gebruik van de Kiosk. "Daar zou ik wel elke dag op willen", zei de Sint "zo'nprachtige kiosk". Er waren allerlei Pieten: De Meetpieten om de weg te meten en de schoorstenen, de Contact Pieten met mobilofoons, De computerpieten, de Uitkijkpieten en de Klimpieten, de Muziekpieten die liepen tussen de fànfare door en speelden later nog in de feestzaal. Toen de Klimpieten per touwladder het hoge bordes van het gemeentehuis wilden verlaten, brak toch de touwladder. Snel arriveerde de brandweer, na een oproep van 12

de Sint, om de Pieten met een hoogwerker naar beneden te halen. Er was een grootse receptie in ''De Gouden Leeuw", waar meer dan 300 kinderen hun verlanglijstjes en tekeningen aan de Sint aanboden. De Sint riep de Zilveren "Vladerack"te hulp. "Na mijn feest", zei de Sint, "mag de ijverige heemkundewerkgroep, die tekeningen en lijstjes bewaren, als herinnering aan het bijzondere jaar 2000". Zo dan kunnen we over 100 jaar nog zien, welke kinderen op het feest van de SINT waren. De Evenementen Stichting Geffen (De E.S.G.) had het hele feest weer tot in de puntjes geregeld. Onze Complimenten!! De Sint was ook blij met de Pietjes te paard van de Geffense Manege. Ze deden allerlei kunstjes voorde Sint. BRAVO!! En er was echt nog geen ''Kerst"te zien in de winkels. Goed zo!! Mooi zo!! De Boerenbond gaat weg uit Geffen. Echt een verlies. Dat N.C.B.-gevoel sterft zo uit. "Het Pakhuis" is weg. Geffen heeft nooit zo'n sterk coöperatiefgevoel gekend en dat speelt wel een rol. Er zijn steeds minder boeren in ons dorp. Veel zaken worden rechtstreeks bezorgd. De Boerenbondwinkels hebben zich door de jaren wel aangepast en waren tegelijkertijd zelf-doe-winkel en bouwmarkten. Maar ook dat heeft in Geffen niet het nodige rendement gekregen. Ook de plek was misschien wat ongunstig. ''Vladerack"kan het weer vastleggen. Wat zal er voor in de plaats komen? Ja, er komt toch wat leegstand in Geffen. Maar de ''Toverbal"wordtafuaalchinees. ''De Schans", "Het Akkertje"en "De Haas" komen in andere handen. We hopen op bloeiende bedrijvigheid en succes voor de ondernemers. Al duidt de naam, die aan de stamtafel werd bedacht voor de afhaalchinees op wat minder goede verwachtingen: die naam was "HOELANG" (Grapje, grapje!!! Dat snap . ... ") Je Onder het genot van een hartig hapje van chefculinair Rien Oomens, een Iers Stoofpotje, sprak de stamtafel over de uitverkoop van Ravenstein. Kan Maasdonk zoiets ook overkomen? Hebben we in Maasdonk wel een competent gemeentebestuur, dat zich zowel bij de burgers als op provinciaal en landelijk niveau als ''DAADKRACHTIG" presenteert en voldoende mankracht, financiën,technische en ambtelijke kennis en kunde heeft, dat een goede toekomst te waarborgen is? Ja, dan klinkt er toch enige twijfel. Ook wordt de vraag opgeworpen of de samenhang tussen de drie kernen stevig genoeg is om aanvallen van buiten te doorstaan. Zal deze gebeurtenis rond de gemeente Ravenstein geen sneeuwbaleffect gaan krijgen. En wordt Maasdonk mogelijk in de toekomst opgesplitst? Geffen bij Oss, Nuland bij Den Bosch en Vmkel bij Bernheze? Ofheel Maasdonk bij Berlicum. OfMaasdonk bij Bernheze? Of helemaal naar Oss. We verschrokken zelf van al die gedachten. Durven wij daar hardop over na te denken. Zit Maasdonk goed op koers en kan het op eigen benen blijven staan? Dat is toch een onderzoek waard. We zetten ook vraagtekens bij de gemeente Lith. We hebben gelukkig iets positiefs te melden


over Maasdonk:: Onze Brandweercommandant W. v.d. Hanenberg heeft het moeilijke en zware officiersdiploma gehaald en kan de commandant worden over elk brandweercorps in Nederland. Hij volgde daarvoor zelfs een cursus in Engeland. En Wun. ... blijft gewoon bij ons, bij Maasdonk. Hij kiest voor onze ~igen vrijwillige brandweer. Dus daarmee komt Maasdonk sterk voor de dag. Heemkunde werkgroep "Vladerack"vierde haar Zilveren Feest. Drie jubilarissen werden gehuldigd vanwege 25-jarig lidmaatschap: Ria Schouten (haar man WIIn was de eerste secretaris), Theo Prinsen, waarvan 17 jaar voorzitter en oprichter, en Jo van Wanrooy. Jo kreeg terecht een onderscheiding van het BRABANTS HEEM, uit handen van de voorzitter van Brabants Heem. Een zeer verdiende onderscheiding voor al die inzet en die zorgen van Jo. Hij is DE MAN van "Vladerack". Wij feliciteren Jo, zijn vrouw en kinderen met deze mooie en waardevolle onderscheiding. De receptie van ''Vladerack"was druk bezocht, ook het college van B. en W. was compleet aanwezig. Het feest werd een bijzonder aangenaam weerzien van alle leden. De feestuitgave "Ge:ffense Gezichten"werd allerwege bewonderd. Een verzameling van familiefoto's van 1900 tot 2000. Een boeiend verhaal in beelden. Proficiat met die mooie uitgave. Nog steeds te koop voor F 30,00. "Vladerack"telt intussen veel leden, maar wat het meest opvalt is de activiteit van die leden. Op woensdagmiddag bruist en gonst het er van werklust, overleg, ordening, archief- en documenten-onderzoek. De koffie-pauze is dan ook zeer welkom. Jammer dat de adviezen en documentaties van de monumentencommissie nog niet tot een definitieve besluitvorming in de gemeenteraad heeft geleid, al wordt het op korte termijn afgerond: "Vladerack" is nu actief met veel zaken o.a. de renovatie van de "Schutskooien". Proficiat "Vladerack". De stamtafel wil het onderwerp "Sport in Geffen" eens op de plank hebben. Mogelijk dat sportverenigingen, daarop willen reageren en onderwerpen aanbrengen ofmee willen praten met de stamtafel. Laat het weten. Van stamtafel 127, De Dorpspomper "De Prins" Tel. 0412 640982 Volgende stamtafel 10 december om 10.30 uur tot 12.00 uur in cafe Govers, ook U bent WELKOM.

@Diz[VEÎÜÖEF Op zondag 18 november jl. waren enkele amazones van onze vereniging te gast op de indoor-dressuurwedstrijd van de Laarruiters te Maasdriel. Zij behaalden de volgende uitstekende resultaten: Klasse B Mieke van Erp 9e met 150 pnt. Klasse L Barbara van Wanrooij 8e met 156 pnt. Klasse Ml Lisette Mulders 4e met 163 pnt. KlasseM2 Maudy Hoevenaars 3e met 159 pnt. Berdi Tielemans 4e met 156 pnt. Linda Pluymers 10e met 148 pnt.

WIE WAT WANNEER DECEMBER 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 10 VolleybalverenigingG'68, 10.15ujongensC, meisjesBl enmeisjesB2. 12.00udames 1 enheren 1 in Geffen. 10 Buurtver. de Elshof: schaatsen in triavium te nijmegen 11 K.V.O.-Z.L.T.O., kaartavond in parochiecentrum om8.00uur 11 Buurtver. De Molenhoek, kerststukjes maken 13 Ziekencomite 'De Schakel", Kerstviering in Café zaal De Gouden Leeuw, aanvang 13.30 uur 13 Buurtver. De Molenhoek, kerststulrjes maken (jeugd) 14 Sint-Jorisgilde, 14e gildeavond 14 K. V.B., Kerstavond 17 Kerstsamenzang, 16.30 uur 18 K. V.O., kerstviering samen met Z.L. T.O. m.m. v. GeffesVolk

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

'

BERGHEMSEWEG 153A

ERNIS

~-s-c-h-il_d_e-,s-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08 13


I~ Dlt,/U, wûtket lubb~we,, ~YUUH/a&rorl:i,me,nr voor uwkurt ~ reûd:ie,Jts~. LDDf'Ul!S vrijblijtlelf.db~offtl U;~W:vt,utjorHUr~.

Dorpstraat 13, Geffen Tel. (073) 5~2 46 59

~

~

..:r.:J , : .

·· 'lt~

Aanbiedingen

voor de maand december 2000 Grolsch finale 2000 (1,51speciaal bier met 2 unieke glazen) f Geffense jonge jenever 11 f Hooghoudt jonge jenever 11 ( 2 flessen voor /40,00) f Irish Velvet irish coffee f Amaretto di Saronno 0,51 f Jägermeister 0,71 + gratis muts/col f Cointreau 0,71 f Dropshot 0,71 f Smeets citroen brandewijn f Dujardin vieux f Berentzen apfelcorn 0,71 f Gluhwijn 11 f Bacardi rum 11 f John jameson irish whisky 0, 71 f Glenn fiddich 12 years 0,71 f Bisquit cognac*** SUPER AANBIEDING f Joseph guy cognac*** (in karaf zolang de voorraad strekt) f La Belle de ruwet (mousserende vruchtenwijnen 8 smaken) f Ambrosia honing- kruidenwijn rood f Ambrosia honing- kruidenwijn wit f Ambrosia honing- gemberwijn wit f Royal oporto tawny 0,71 f Royal oporto white 0,71 f Nu nog volop verschillende beaujolais primeur op=op f

19,95 20,95 22,45 19,95 19,95 23,95 33,95 16,95 15,95 22,95 15,95 ---·--·... 5,95 34,95 32,95 57,95 39 ,95 33,95 7 ,95 8,95 8,95 8,95 12,95 12,95 7,95/11,95


RABOBANKHET MAASLAND

P.V. "DE REISDUIF" GEFFEN

Prijswinnaars van de spaardag bij Rabobank Het Maasland bekend. Zeven gezinnen in het voorjaar naar Bobbejaanland. Op zaterdag 28 oktober was het weer zover: de jaarlijkse spaardag bij Rabobank Het Maasland voor kinderen tot en met 12 jaar. Alle kantoren waren op deze dag omgetoverd tot echte westernbanken voor cowboys en indianen. Aan kadootjes, ballonnen, snoep, kleurplaten, verrassingen en plezier was er geen gebrek. Alle kinderen konden een zelfgemaakte indianentooi ofcowboyhoed inleveren bij de bank. Deze tooien en hoeden zijn vervolgens door de westernmedewerkers van de bank bekeken. Na lang beraad zijn de prijswinnaars nu bekend.

Langs deze weg danken wij alle sponsors, schenkers en kopers van de duivenbonnen tijdens onze jaarlijkse kring en Maasdonkse tentoonstelling. Deze werd gehouden op 11 en 12 november in Café-zaal de Gouden Leeuw te Geffen, en was dankzij vele deelnemers en bezoekers een grandioos succes. Een speciale dank aan voetballer Ruud v. Nistelrooy voor het schenken van zijn PSV-trainingspak voor een loterij waarvan de opbrengst ten goede kwam aan ziekencomité "de Krachtpatsers" voor het organiseren van een bootreis voor de zieken van Geffen. Deze loterij bracht een prachtig bedrag op van/ 2.513,-. Aantal deelnemers senioren: 42, deelnemers jeugd: 4

De winnaars Woensdagmiddag 15 november konden Rens enLana Maas uit Nuland, Jochem van Oort uit Geffen, Arno, Twan en Michelle van Zoggel uit Vmkel, Amy van de Wiel uit Oijen, Martijn Ruijs uit Lith, Daan van Rooij uit Lithoijen en Linda en Jeroen Broekmeulen uit Maren-Kessel op het kantoor in Nuland hun prijs in ontvangst nemen. Wat deze prijs zou zijn, was voor hen nog een verrassing. Onder het genot van een glas drinken en een lekkere koek kregen alle winnaars te horen wat zij hadden gewonnen Met hun ouders, broertjes en zusjes mogen zij een dag naar Bobbejaanland. Daar zijn namelijk nog veel meer indianen en cowboys te vinden! Nog even wachten Alle prijswinnaars waren erg blij met deze prijs en hebben nu natuurlijk al zin in een dag plezier. Helaas is Bobbejaanland op dit moment gesloten Daarom zullen alle gezinnen in het voorjaar van 2001 gaan. Om toch niet met lege handen naar huis te gaan, kregen alle winnaars tijdens de uitreiking alvast een waardecheque voor deze dag en een lekkere zak snoep.

Alle prijswinnaars met hun waardecheque tijdens de feestelijke uitreiking.

Uitslag senioren: 1 Gebr. v.d. Boogaard, 2 _M.Brands, 3 P.Romme, 4 P. v.d. Donk, 5 A v.Leuken, 6 F. Verstappen, 7 W. v. Nistelrooy, 8 W.G. Coolen, 9 M.J. v. Bergen, 10 R v. Nistelrooy, 11 RBroers, 12 W. Strik, 13 R Heesakkers, 14 A. v. Berkom, 15 Ch. V. Vliet,

Nuland Heesch Geffen Lith Oss Gefièn Geffen Oss Geffen Gefièn Oss Oss Geffen Oss Oss

Uitslag jeugd: 1 Jordy van Schijndel, 2 KevinBroeksteeg, 3 Mari Raaijmakers, 4 Willem Tiemissen,

Nuland Gefièn Geffen Geffen

De secretaris, R. Heesakkers.

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en

omstreken

e@

smit~TEN BLAKKE GEBRACHT Gevraagd: Hulp in de huishouding voor enkele uren per week. Vanwege rugklachten mag ik dit werk niet meer doen. Tel. 532 3754, v.d. Schoot, Nuland.

• Autorijopleiding in 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame instructeurs • Theori ecertificaat in 1 dag • Voor meer informatie: Bel : 0900 - RIJBEWIJS voor snelle rijopleidingen / of surf naar www.smitsonline.nl

i5


GEMEENTE

MAASDONK

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel 073 -534 2100) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering vandinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak mak.en via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel 073 -534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. vanZandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering vandinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073- 534 21 00, tst.160. 16

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van der Zalm POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt uhet gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak. maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-6541 l 1 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

BURGERLIJKE STAND MAASDONK oktober 2000 Geboorten: Oktober 2000 01-10 Daan Gerardus Erik Van Griensven 06-10 Niels Henricus Petrus Maria Megens 07-10 Dylan Adrianus Leonardus van de Ven 09-10 Anne Elke van der Molen 13-1 0 Martijn Johannes Hendricus van der Doelen 14-10 Timvande Ven 16-10 Raymon Petrus Franciscus Gerardus van Herpen 17-10 Anouk Johanna Martina Timmermans 18-10 Iris Johanna Adriana van Groenland 21-10 Chimene Petronella Cornelia Maria Vissers 26-10 Pleun Adriana Maria Leeijen 26-10 Noa Schimmel 27-10 Marieke Johanna van Lokven 28-10 CelinĂŠ Jocoba Christina Johanna Vos 28-10 Francesco Wtlhelmus Petrus Gerardus Vos 28-1 0 RafaĂŤlla Christina Petronella Maria Vos Overlijden: Oktober 2000 02-10 Josephina Cornelia Maria Kruijssen 95 jaar 07-10 Maria Clasina Meeuws-Swinkels 78 jaar 12-10 Antonetta TheresiaJosephina van Wanrooij-van Uden 74jaar 22-10 Wtlhelmus Martinus van der Heijden 65 jaar 22-10 Lambertus Petrus van Uden 96 jaar 26-10 Antonius Marinus van Zantvoort 55 jaar


BELASTINGEN 2001 EN DE ALGEMENE BIJSTANDSWET Zoals u wellicht al uit de dagbladen en via televisie heeft vernomen wordt met ingang van 1januari 2001 de Belastingwetgeving behoorlijk gewijzigd. De tariefgroepen en de belastingvrije som verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen meerdere heffingskortingen Sonnnige heffingskortingen kunt u alleen krijgen als u die zelfaanvraagt bij de Belastingdienst (verzoek Voorlopige Teruggave heffingskorting). Het gaat om: 1. de kinderkorting 2. de aanvullende kinderkorting 3. de combinatiekorting 4. de alleenstaande ouderkorting 5. de aanvullende alleenstaande ouderkorting Als u voor een teruggave in aanmerking komt moet u een aanvraag bij de Belastingdienst indienen Alleenstaanden en gehuwden / samenwonenden zonder kinderen hoeven, voor deze heffingskortingen, niets aan te vragen. Zij komen niet in aanmerking voor een voorlopige teruggave. Alleenstaande ouders en gehuwden/ samenwonenden met kinderen die jonger zijn dan 2 7 jaar komen mogelijk wel in aanmerking voor een voorlopige teruggave.

Belastingtelefoon: gratis nummer.

Mindering op de Abw-uitkering. De gemeente moet de combinatiekorting en de (aanvullende)

Weet u het nog? Woensdag 20 december as. in het Oude Klooster van 17.00 - 19.00 uur. "SAMEN OP WEG in de donkere dagen voor Kerstmis" De werkgroep "Kerk en Samenleving" nodigt alle alleengaande van harte uit voor een broodmaaltijd in Kerstsfeer op 20 december a.s. Hoe moet je je dat voorstellen? Luisteren naar een gedicht, verhaal, zingen over de naderende komst van het Kerstkind. Dit alles onder het genot van een eenvoudige broodmaaltijd. Lijkt het u iets om: - samen 'n paar uurtjes op weg te gaan in de donkere dagen voor Kerstmis. - Samen de warmte te voelen van mensen met elkaar. Dan bent u van harte welkom. Pastoor Scheepers zal ook 'n gedeelte aanwezig zijn. Kosten f 7,50 per persoon. Met vriendelijke groeten. Werkgroep Kerk en Samenleving. Via onderstaand strookje kunt u zich aanmelden: ~ Naam: ............. .......................................... .

alleenstaande ouderkorting volledig op uw Abw-uitkering in mindering brengen (dat geldt niet voor de Ioaw en Ioaz). Als u wel recht heeft op de voorlopige teruggave maar u vergeet of weigert die aan te vragen moet de gemeente het bedrag op uw Abw-uitkering in mindering brengen. Verzoek dus tijdig bij de Belastingdienst om een voorlopige teruggave. Formulier ''Verzoek voor een Voorlopige teruggaafhe:ffingskortingen". Vanaf 12 september 2000 heeft de Belastingdienst aan veel personen automatisch een formulier ''Verzoek voor een Voorlopige teruggaafhe:ffingskortingen" gestuurd. Als u geen formulier heeft ontvangen maar u denkt wel voor een voorlopige teruggaaf in aanmerking te komen kunt u bij de Belastingdienst danwel bureau Sociale Zaken van de afdeling Inwoners van de gemeente Maasdonk om een formulier vragen Als u problemen heeft bij het invullen van het formulier zijn de medewerkers van het bureau Sociale Zaken van de afdeling Inwoners bereid u daarbij te helpen. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 073-5342100. Verzoek snel indienen.

Wtj vragen u om het verzoek voor een voorlopige teruggaaf zo snel mogelijk in te dienen bij de belastingdienst. Zodra u van de Belastingdienst antwoord heeft ontvangen moet u die brief zo snel mogelijk overleggen bij het bureau Sociale Zaken van de afdeling Inwoners. Dat maakt het zowel voor u als het bureau Sociale Zaken gemakkelijker om alles zo goed mogelijk te laten verlopen vanaf 1 januari 2001.

Voor al uw algemene vragen kunt u bellen met de Belastingtelefoon voor particulieren De Belastingtelefoon is via telefoonnummer 0800-0543 gratis bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 22.00 uur en op vrijdag van 08 .00 tot 17. 00 uur. Daarnaast kunt u 24 uur per dag informatie vinden op de website van de Belastingdienst. Het adres is www.belastingdienst.nl.

OPROEP Wtj zijn opzoek naar inval moeders die ons kunnen helpen bij het overblijven van de kinderen van de Aloysiusschool bij drukte of ziekte en afwezigheid van een van de vaste overblijfinoeders. Inlichtingen of opgaven bij Henny Schuurmans, Veldstraat 13, Geffen, Tel. 532 2356.

KERKEN SAMENLEVING

Adres: ..... ................................................. . Tel.: ......................................................... . Wilt u meer informatie ofwih u opgehaald en thuisgebracht

worden bel dan met: Mien Gerrits tel. 532 4691 of Annet v.d. Helm: 532 4311. Inleveren vóór 15 december a.s. op de pastorie.


"Wat heb ik nodig o altijd en overal te Ku: bankieren?" :ï

,.

"

Met de nieuwe Rabox® regelt u uw bankzaken wanneer u maar wilt. En waar u maar wilt. Eenvoudig, via uw computer of relefoon. De Rabox®bevat een CD-Rom en een DigiPass. Het ene is in een handomdraai geïnstalleerd en geeft u gratis toegang tot internet via Het Net. Het andere beveiligt al uw transacties. U krijgt direct toegang tot al uw bankrekeningen en meer dan honderd internetwinkels waar u safe kunt shoppen. Een heldere handleiding legt uit hoe alles werkt. Voor maar 10 euro (f 22,04) heeft u de complete Rabox®in huis. Dus als u altijd en overal wilt bankieren, kom dan nu naar Rabobank Het Maasland of

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 18


INTOCHT SINT NICOLAAS Op zaterdag 25-november hebben we in Geffen Sint Nicolaas ontvangen. 's-Morgens klonk.ende sinterklaasliedjes aldoor het centrum, en werd door de leden van de Evenementen Stichting Geffen na een degelijke voorbereiding met vele E-rnailtjes van en naar Spanje het dorp in een feestsfeer gehuld. Toen rond kwart voor een ceremoniemeester Jan v Ravenstein met de kinderen de spanning begon op te bouwen op het plein had Sint Nicolaas alvast wat Pieten vooruit gestuurd die moesten kijken ofde koets met de Sint wel door de straten kon en ofer al kinderen op het plein waren. Toen de communicatiepiet de Sint had doorgebeld dat alles in orde was ging de Sint op weg naar het dorpsplein. Op verschillende balkons stonden al Pieten op de uitkijk en gaven met gebaren aan dat de Sint in aantocht was. De Goedheiligman zat met zijn hoofdpiet in een prachtige koets met twee koetsiers op de bok en hij werd vergezeld door onze harmonie W.I.K. met majorettes met daarbij twee muziekpieten. Ook waren er dit jaar extra Pieten die allerlei kunstjes op een paard vertoonden. Toen Sint aankwam werd hij door de burgemeester officieel toegesproken en welkom geheten namens alle Geffense kinderen. Hierna nam de Sint plaats in de zetel om te kunnen kijken naar de dansjes die de kleinste majorettes hadden ingestudeerd voor de Sint. Toen de dansjes waren afgelopen was het de bedoeling dat alle Pieten bij de Sint zouden verzamelen maar de Piet die op het bordes van het gemeentehuis stond durfde niet meer met de touwladder omlaag, zelfs niet toen een andere Piet langs de.ze touwladder naar boven was geklommen om het voor te doen. De burgemeester had de sleutel van het gemeentehuis ook niet bij zich en kon het bange Pietje dus ook niet bevrijden. Pas nadat de communicatiepiet de brandweer had gebeld en de.ze met brandweerauto en een nieuwe hoogwerker naar het dorpsplein was gekomen kon deze bange Piet vanaf het borders worden bevrijd onder luide aanwijzingen van de kinderen. Nadat het bange Pietje veilig terug op het plein was aangekomen en alle Pieten, ook de bijna vergeten slaappiet, zichbij de Sint hadden verzameld kon de rondrit door Geflèn beginnen. 's-Middags was er een gezellige receptie in de Gouden Leeuw waar ongeveer 315 lónderen de Sint een bandje, een tekening ofverlanglijstje gaven en waar alle kinderen van de hoofdpiet een lekkere verassing kregen. Er was wel steeds eenrij wachtenden maar de.ze werden vermaakt door Gerard, Marjo en Gert-Jan. Nadat alle kinderen weg waren heeft Sinterklaas de werkstuk.ken en de verlanglijstjes van de kinderen bekeken en uitgeko.zen om te bewaren bij de heemkundevereniging in Geffen, waardoor we later nog eens kunnen bekijken wat er in het jaar 2000 door de Geffense kinderen werd geknutseld en gewenst.

Toen Sinterklaas vertrok vroeg hij ons om alle mensen nog eens hartelijk te bedanken die er voor de Sint en de kinderen toch zo'n leuke dag van hebben gemaakt. Namens de Sint en de Evenementen Stichting Geffen danken wij: KP.J. Geffen, de Voltigegroep, Simone en Gerrit v.d. Helm, Mieke Haas, Ingrid v. Rosmalen, Henriëtte v.d. Nieuwpoort, Erna Schelliogs, Henk Lepoutre, Leo Renders en Jan v.d. Berg, Burgemeester Hans Netten, Politie en gemeente Maasdonk, Jan v. Ravenstein, W.I.K. en de majorettes, Firma Jansen, Wihabo, W1ID v.d. Hanenberg, Martien v. Lieshout, Henk v. Dinther, Wnn v. Herpen en personeel Gouden leeuw, Gerard v.d. Bovenkarnp, Marjo v. Krey en Gert-Jan v. Nistelrooy. Met vriendelijke groet, Evenementen Stichting Geflèn

JAARLIJKSE BOOTREIS ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN De bootreis van dit jaar is al weer geruime tijd geleden. Door gulle giften van particulieren, verenigingen en het bedrijfsleven waren wij, als Touwtrekvereniging ''De Krachtpatsers", i.s.m. Ziekencomité de "Schakel" weer in staat om deze boottocht voor ruim 100 zieken te organiseren. Opnieuw mochten wij enkele grote giften ontvangen. Twee verenigingen, duivenvereniging ''De Reisduif' en vogelvereniging "Zang en Kleur", hebben tijdens hun jaarlijkse show, de opbrengst van de loterij beschikbaar gesteld voor de jaarlijkse bootreis. Verden ontvingen wij van W. v.d. Hanenberg B.V. en enkele onbekend gebleven gulle gevers prachtige bedragen. Hiermee komt de bootreis voor 2001 een heel stuk dichterbij. Namens alle toekomstige bootvaarders, bedankt, Touwtrekvereniging ''De Krachtpatsers"

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 19


SINT JORIS GILDE GEFFEN

WIMVAN RAVENSTEIN EERSTE LANDJONKER SINT-JORISGILDE GEFFEN

Op zondag 12 november j .1. werd onder minder gunstige weersomstandigheden een onderlinge jeu-de-boules wedstrijd gehouden op de banen tegenover het oude klooster. Onder toeziend oog en deskundige leiding van Henk le Poutre en een aantal leden van J .B. G. werd in een drietal ronden beslist wie zich voor dit jaar de beste "bouler" van het Sint-Jorisgilde Geffen mocht noemen. Na een kleine twee uur waren de wedstrijden gespeeld en ging het gilde "met slaande trom en vliegend vaandel" terug naar het gildehuis om te beginnen aan een snert-maal. Intussen werden alle punten en tegenpunten geteld en kwam Wun van Ravenstein als algeheel winnaar uit de bus. Hiermee werd hij door Hoofdman Harry Peters gefeliciteerd en werd hem de titel Landjonker toegekend en het bijbehorende zilver omgehangen. Het zilveren Landjonkerschild werd geschonken door de Geffenaar van het jaar: Henk Steenbergen terwijl de bijbehorende ketting door de gildeleden werd opgebracht.

Op zondag 26 november vond de offici(le overdracht pl aats van de door de Fa.Gebr. Berghege geschon4 ken hoedendozen. Onze gildehoeden zijn een speciaal door ~-- B oy d e Winter (Atelier "VHiver";Uden) gemaakte vilten hoeden van het type Staton (= Staten-hoed). Hiervoor worden nauwelijks goede beschermdozen gemaakt. Daarom zijn deze hoedendozen in eigen beheer door de Fam. Berkel gemaakt naar eigen ontwerp. Op de 14e Gilde-avond, op donderdag 14 december a.s., zullen Helma 'Thiers en Henny Molhuizen, beiden van het Sint -Jorisgilde uit 's-Hertogenbosch, in het oude klooster een lezing houden over "Dorpsgilden en Struisgilden". Deze beide zeer deskundige dames zullen onze kennis over het gildewezen nog meer vergroten.

Heeft u belangstelling? U bent van harte welkom! Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar!

({t)~

20


GYMNASTIEK VERENIGING GEFFEN (G.V.G.) Wij zijn op zoek naar enthousiaste meiden vanaf 10 jaar die zin heb-

ben om zich lx per week uit te leven in de gymnastiek. Heb je soms ook nog vriendinnen die 't leuk vinden om te gymmen? Geefje dan bij ons op, want er is nog lang geen ledenstop. Iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in sporthal ''De Geer" in Geffen. Kom gerust een keer kijken en doe gerust een paar keer vriJblijvend mee! Verder zoeken wij ook nog wat dames voor de Damesgym op dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur eveneens in sporthal ''De Geer" in Geffen. Voor verdere informatie: Hena Schouten, Berkenboog 11, 5386 GB Geffen, tel 073 534 1171.

GEZONDHEID SERVICE BRABANT NOORD-OOST Eerste hulp bij kinderongevallen Een praktijkgerichte cursus voor ouders en verzorgers van kinderen van O tot 8 jaar.

Ongevallen met kinderen liggen altijd op de loer. Kinderen onderzoeken de wereld om zich heen, echter zien daarbij nog geen gevaar. Juist in en om huis en speelplaats gebeuren veel ongelukken. Ieder jaar worden tussen de 100.000 en 200.000 kinderen behandeld in een ziekenhuis als gevolg van zo'n ongeluk. Onderzoek heeft uitgewez.en dat juist hulp direct na het ongeluk, van levensbelang is voor het kind. Weet u bijvoorbeeld-wat u moet doen als uw kind van de trap valt en bewusteloos onder aan de trap blijft liggen? En wat u moet doen als uw kind dreigt te stikken in een snoepje? Hoe behandel je nu eigenlijk een snijwond? En als uw kind hete thee over zich heen krijgt, wat moet u dan? Snel naar het ziekenhuis, ofhoudt u het kind onder de douche oftrekt u meteen de kleren uit? U kunt leren juist te handelen in al dez.e situaties.

Voor

het;

Inhoud van de cursus

In de lessen worden de volgende onderwerpen behandeld: * Baby- en kinderreanimatie * Allerlei soorten verwondingen * Brandwonden * Vergifiigingen * Koortsproblemen zoals koortsstuipen * Verdrinking * Allergische reacties door o.a. bijen- of wespensteken. Tijdens de cursus wordt veel geoefend met kinder- en babypoppen. De cursus wordt ondersteund met dia's en iedere cursist ontvangt een cursusboek. Opzet van de cursus

De cursus bestaat uit 4 avonden van elk 21 /2 uur. Tijdens de eerste avond zullen een wijkver-pleegkundige Ouder Kind Zorg en een medewerker uit de Thuiszorgwinkel u allerlei tips en adviez.en geven zodat ongelukken in en om huis veelal voorkomen kunnen worden. De overige 3 avonden zullen worden verzorgd door instructeurs van opleidingsbureau MEDAC. Dit zijn verpleegkundigen met veel ervaring in de spoedeisende hulpverlening en uitgebreide theoretische scholing, waardoor u met veel vragen bij hen terecht kunt. De cursus is opgezet in samenwerking met, en wordt ondersteund door, Dr. J. Widdershoven, kinderarts in ziekenhuis Bernhoven te Oss. Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat. Kosten voor de cursus bedragen/ 120,00 p.p. (inclusief het cursusboek). Voor abonnees van de Gezondheid Service/ 90,00 (inclusiefhet cursusboek). Informatie/aanmelding

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Gezondheid Service Brabant Noord-Oost, op werkdagen tussen 09.00- 12.00 uur. Tel. 0413 333 733. Bij voldoende belangstelling zal de Gezondheid Service Brabant Noord-Oost in Berghem starten met de cursus "Eerste Hulp bij Kinderongevallen". Grave: 8-15-29 jan. en 12 febr. 2001 20.00-22.30 u. Uden: 25 jan., 8-22 febr., 8 mrt 2001 20.00-22.30 u. Ravenstein:17-24 jan.,7-21 febr. 2001 20.00-22.30 u.

inrichten van ui.u bedrĂźf'srui~t;e ofui.u zakel#Jk ka.nt;oor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT Altijd voldoende op voorra.adl!


~¡ Vl DERACl<EN r

V

a

d

i

o

PROGRAMMERING

Maandag 18.00-19.00 u. Schijven die blijven, verzoekprogramma. 19.00-20.00 u. Record Hop Machine, gevarieerd muziekprogrannna 20.00-21.00 u.Rememberthe Good times, top-40 uit het verleden. 21.00-22.00u.Alle 13 goed,programmamettop 100 muziek. Dinsdag 18.00-19.00 u. Schijven die blijven, verzoekprogramma Wanneer er op dinsdag een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, dan wordt om 19.00 u. een voorbeschouwing en vanaf I 9.30 u. de raadsvergadering uitgezonden. 19.00-20.00 u. Vladeracken Cultureei over kunst, cultuur en recreatie. 20.00-22.00 u. De Schijnwerper, elke week een interview met een interessante Maasdonker. 22.00-23 .00 u. Klanken uit verleden tijd, muziek uit grootmoederstijd. Woensdag 18.00-19.00 u. HOT Radio, met de nieuwste muziek en het laatste nieuws uit de showbizz. 19.00-21. 00 u. Double Mike Show. 21.00-23. 00 u. Pop Cafe, Maasdonkse top-10, nieuwtjes en goede muziek. Donderdag 18.00-19.00 u. Showtime, met de nieuwste muziek en het laatste nieuws. 19.00-21.00 u. Roxx, Rock classics uit het heden en verleden. 21.00-22.00 u. Airbag, met Hardrock, Heavy Metai Rocken Pop. Vrijdag 18.00-19.00 u. Vladeracken Weekend Wijzer, weekendtips, sportvooruitblikken. 19.00-20.00 u. Torengat, laat het weekend nu maar beginnen. 20.00-21.00 u. Happy Days, muziek uit de swingende Fifties en roerige Sixties. 21.00-24.00 u. Muziek met Audy, aandacht voor de Nederlandstalige top 50 en verz.oekjes. Zaterdag 08.00-10.00 u.De Wakkere Wekker, ontbijtprogramma. 10.00-12.00 u. Op de Misse, familieprogramma.met veel rubrieken envooral gezellige muziek. 12. 00-13. 00 u. Vladerackenlnformatief, middageditie met agenda, regionaal, lokaalen parochie nieuws 22

13.00-15.00 u. De Middagstond, met veel muziek, popen shownieuws. 15.00-17.00 u.FocusHitRadio; goedewijnbehoeftgeen krans, veel muziek en bijzondere nieuwsfeitjes. 17.00-18.00 u. De Muziekzolder. de mooiste muziek uit het verleden. 18.00-19.00 u. Vladeracken Informatief, Maasdonk.se actualiteiten, achtergronden en politiek. 19.00-20.00 u. Griebel Grauw, Braoontstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 20.00-22.00 u.Goudenoudop verzoek. twee uur Nederlandstalige muziek met o.a. de oude dans. Zondag 09.00-10.00 u.MuziekvanA totZ, speciaalaandacht voor lichte en klassieke muziek. 10.00-12.00 u. De Schijnwerper, herbaling,'311 dinsdag, interview met een interessante Maasdonker. 12.00-13 .00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleenBrabantse muziek. 13.00-14.00 u. Caraflax, een programma voor en door verstandelijk gehandicapten. 14. 00-18. 00 u. Regio Sport, een gezamenlijk sport programma vanradio Frequent (Bernheze) en Radio Vladeracken. 18. 00-19. 00 u. Vladeracken Informatief, herhaling van uitzending van zaterdag 12.00- 13.00 u. 19.00-20.00 u. Vladerackenlnformatief, herhaling van uitzending van zaterdag 18. 00 - 19.00 u. 20. 00-21. 00 u. Country Roads, het Country programma van Vladeracken, met muziek en veel informatie. De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn 7 dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87.5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51 Op het moment dat Radio Vladeracken zelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentie-adressen redactie:

Redactie Informatief Studio Vladeracken Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen

Redactie Informatief p/a RienBosch Kerkstraat 6 5391 AA Nuland overige correspondentie:

Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a 5382 JC Vinkel

Stichting. Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vmkel Raadhuisstraat 1 5386BE Geffen

Telefoonradio-studio: (073) 532 53 66, redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835


~ R I GO '.\I

ALLE KINDERZIEKTES OP ÉÉN AVOND Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland

De Gezondheid Service van de Stichting Thuisz.org Brabant Noord-Oost organiseert bij voldoende belangstelling een avondvullend programma over kinderziektes.

Uitbreiding van de klussenhulp voor senioren.

TWEEDE KLUSSENMAN Het project Klussenhulp Thuis van de Rigom kent een al jaren gestaag groeiende klantenkring. Door die toename gebeurt het steeds vaker dat senioren enkele weken moeten wachten alvorens zij geholpen kunnen worden door de klussenman. De Rigom Klussenhulp Thuis lijkt z.o het slachtoffer van haar eigen succes te zijn. Vanaf 1 december 2 000 komt hier verandering in. De klussenhulp van de Rigom wordt met ingang van die datum uitgebreid met een tweede klussenman. Naast dhr. Willie den Bekker zal dhr. Frans Vullings door het Maasland trekken om voor vijf en vijftigplussers klussen uit te voeren Deze mannen doen de karweitjes die u zelfniet of moeilijk kunt verrichten, maar w aarvoor je ook niet zo gauw een vakman laat komen. Denk maar aan veiligheid in huis wals het bevestigen van handgrepen in de badkamer of het toilet; aanbrengen van een doucheglijstang; van dievenklauwen en doorklimbeveiligingen; een stopcontact vastzetten; een extra slot; betere verlichting of wegwerken van losliggende draden. D e klussenmannen komen op uw verzoek voor een lekkende kraan, een toilet dat blijft lopen, een weigerende bel, een verstoppingofeenkapotte lamp. Ukunt de klussenmannen bellen om de k oelkast wat hoger te zetten; voor een extra schakelaar, een tvveede telefoon, bijvullen en ontluchten van de e.v., .instellen van de tv, ophangen van schilderij en spiegel, enzovoorts. Nu er een tweede klussenman is, kan ook sneller geholpen worden bij heel dringende problemen. Voorrijden, inclusiefeenbalfrn1r werken kost f 8,00. Daarna is het f 4,00 per kwartier. De Klussenhulp Thuis is bereikbaar onder telefoon: 0412 633 043.

HEEMKUNDEWERKGROEP "VLADERACK", GEFFEN. Op zaterdag 18 november vierde Heemkundewerkgroep "Vladerack" het 25-jarig bestaan. De receptie en het feest voor de leden werden vooral gekenmerkt door gezelligheid en een ongedwongen sfeer. Het bestuur van "Vladerack" wil graag iedereen bedanken die daaraan bijdrage heeft geleverd. Iedere felicitatie, als individu en/ofnamens, schriftelijk, lijfelijk ofanderszins, hebben wij zeer op prijs gesteld. Bestuur Heemkundewerkgroep "Vladerack", Geffen.

23 januari 2001 zal deze bijeenkomst in Schayk gehouden worden. Deze avond wordt veIZOrgd door een kinderverpleegkundige van het opleidingsbureauMEDAC. De onderwerpen die besproken worden zijn: Kinkhoest, bof, mazelen, rode hond, waterpokken, exanthema subitum ( 5e ziekte) en infectiosum ( 6e ziekte) Verder worden onderwerpen als, hersenvliesontsteking, koorts, voedselallergieën, wormpjes, braken en diarree bij kinderen behandeld. Kan een kind dat een kinderziekte heeft toch naar het dagverblijf of basisschool? Wat te doen bij koorts, geefje een paracetamol en wanneer bel je de huisarts? Wat moet ik doen als mijn kind diarree heeft of braakt? Hoe herken je hersenvliesontsteking (meningitis ofnekkramp)? Kun je een kind hiertegen inenten? U kunt deze vragen op deze avond stellen De kosten voor deze avond zijn f 22,50. Voor abonnees van de Gezondheid Service zijn de kosten/ 17,00. Voor aanmelding of meer informatie kunt u op werkdagen tussen09.00 en 12.00 uur bellen naar: Gezondheid Service Brabant Noord-Oost, tel. 0413 333 733.

schoonheidssslo

J

Schoonheidssalon Jeanne Nikkels Deposilaire van Ayer en Pourelle Geef ook eens een cadeaubon cadeau. Leuk om te geven - ook leuk om te krijgen. Maak tijdig Uw afspraak, ook op o.a. maandagavond, woensdagavond. Behandeling van af/ 52,50. Ook Gel en Acryl Nagels f 100,Lid Anbos Tot ziens Jeanne Nikkels Veldstraat 26a, 5386 AZ Geffen, telefoon 073 532 26 85 23


WETENSWAARDIGHEDEN W AARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar TeJ.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 ( alleen voor ZEER dringende spoedgevallen)

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden).

Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr. Berkelaar Dhr. Smit Mw. SmitNahon Maandag -ochtend -middag

Vrij- en afspraak.spreekuur Afspraak.spreekuur

Dinsdag -ochtend -middag Woensdag -ochtend

Afwezig

Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel.: 5323427

-middag

Afwezig

(van ' s-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters

Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak).

09-10 dec. Nuland 16-17 dec. Geffen

23-24 dec. Geffen 25 dec. Vinkel

In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen of te raadplegen.

De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen: 21 december. Nuland: 19 december Vinkel: 13 december In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A.Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open. 24

Donderdag -ochtend -middag

Vrijdag -ochtend

spreekuur Eventueel Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer:5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen)

Avond- en nachtdiensten:

Afspraak-

Afwezig Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Vrij- en afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Eventueel Afspraak.spreekuur Afspraak.spreekuur

Afspraakspreekuur Afwezig

Afspraak.spreekuur Afwezig Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Vrij- en afspraakAfwezig spreekuur -middag Afspraak.Afwezig Afwezig spreekuur N.B .: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervallen de vrije spreekuren op maandag en vrijdag. De praktijk is dan op vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag en op donderdagmiddag gesloten. N .B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur.

APOTHEEK: Apotheek ''Maasdonk", Dorpstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Recepten in het weekend uitgeschreven kunnen worden aangeboden op: za. 12.00 - 13.00 uur en 17.00 - 17.30 uur zo. 12.00 - 12.30 uur en 17.00-17.30 uur De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is open op: ma. t/m vr. van 17.30 - 18.00 uur


Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur. PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie.

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak.

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur) 0412 621 0412 621 0412 621 0412 621

308 551 357 331

DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef 7 maandagochtend van 09.00 - 09.30 uur woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur

R. v. Boxmeer, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak. TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mv,·. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. t/m vr.: 08.00 - 11.45 u. en 13.00 - 17.00 u. BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 Carolus ' s-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 Bosch Medicentrum AZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00 -

Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

ZIEKENFONDSEN: # C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00- 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat J7. 8.30 - 9.00 uur.

19.30 u. 20.00 u. 19.30 u. 20.00 u.

SPREEKUREN ZIEKENHUJS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 04 12 621 036 Cardiologie: 04 12 621 037 Chirurgie: 041 2 621 031 Dermatologie: 04 12 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 62 1 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 0412 621 541

INFORMATIE-EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Openingstijden: Maandag 13.00 - 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag: 09.00- 12.30 uur en 13.30- 16.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur

25


ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alannnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. BRANDWEER: Tel.: 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412-623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en donderdag van 09.00 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 532 I 123. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412-640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 16.00 - 19.00 uur vrijdag 10.00 - 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412- 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.0012.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. "uitleen hulpmiddelen thuiszorg" Thuiszorgwinkel: 26

Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30 - 17.30 uur en di. t/m vr. 09.30 - 12.30 uur en 13.30- 17.30 uur. Za. 09.30 - 12.30 uur Uitleenbalie logistieke & Technische dienst tel. 0413 333 789 Voor grote uitleen-artikelen Uden, Industrielaan 1, ma t/m vr. 08.30 - 10.00 uur 15.00-17.00 uur

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale ,·oor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30 - 10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30 - 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 - 15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 10.00 - 11.15 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 22694561. WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 Dorpsplein.

13.30 uur op het

BUSDIENSTEN B.B.A. LIJN 61 Van 's-Hertogenboscb naar Oss Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 7.37u - 8.37u - 9.37u -11.37u -13.37u - 15.37u 16.37u - 17.37u - 18.37u- 20.06u 22.06u Zaterdag: 8.37u - I0.37u - 12.37u - l 4.37u- 16.37u - 17.37u l 8.37u - 20.37u Zon- en Feestdagen: l0.37u-12.37u- 14.37u - 16.37u - 18.37u- 20.37u Van Oss naar 's-Hertogenbosch Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 6.40u - 7.l0u - 7.25u - 7.40u - 8.53u - 10.23u 12.23u - 14.23u - 15.23u- 16.23u- 17.230 -18.23u 20.53u Zaterdag: 7.23u - 9.23u- l 1.23u - 13.23u - 15.23u- l 7.23u 19.23u- 21.23u Zon- en Feestdagen: 9.23u-ll.23u-13.23u-15.23u - l7.~3u-19.23u Haltenlijst: Zone 6224+Zone 6234 Scbotsheuvel Geffen: Loonsestraat, Wolfdijk, Past. v. Kampstraat, Mulderstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat, Abelenstraat, Bredeweg, Broekstraat, Bergstraat. Zon- en feestdagen: Op feestdagen rijdt de BBA zondagdiensten. De feestdagen zijn: 1e Kerstdag:

maandag 25 december 2000.


2e Kerstdag: dinsdag 26 december 2000. Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2001 ie Paasdag: maandag 15 april 2001 Hemelvaartsdag: donderdag 24 mei 2001 ie Pinksterdag: maandag 4 juni 2001 le Kerstdag: dinsdag 25 december 2001 2e Kerstdag: woensdag 26 december 2001 Vakantieperiode:

00

Een aantal ritten wordt gedurende de schoolvakanties niet gereden. Deze ritten zijn door middel van een voetnoot in de dienstregeling aangegeven. Tijdens de volgende periodes geldt de vakantieregeling (voor interlokaal vervoer): Kerstvakantie : 24 december t/m 6 januari 2001 Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 3 maart 2001 Meivakantie: 29 april t/m 5 mei 2001 Zomerva kantie: 24 juni t/m 18 augustus 2001 Herfstvakantie: 14 oktober t/m 20 oktober 2001 Kerstvakantie: 23 december t/m 5 januari 2002

Handwerkgroep de Groeiring, ouderenorganisaties in Maasdonk en Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Maasdonk organiseren dit jaar opnieuw een cursus Kerstversieringen maken. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten waarin we onder leiding van een deskundige docent met natuurlijke materialen prachtige kerstversieringen gaan maken. De eerste bijeenkomst versieren we een zelf te maken dennenboompje dat buiten (en evt. ook binnen) opgehangen kan worden en de tweede bijeenkomst een kersttafelstukje. De cursus vindt plaats in gemeenschapshuis 't Zijl te Vinkel op maandag 11 en maandag 18 december a.s. van 09.30 tot 11.30 uur. De deelnemers betalen een eigen bijdrage van f 5,- voor de gehele cursus (incl. een kopje koffie) en brengen zelf het te gebruiken materiaal mee. Er is beperkt plaats! Voor opgave en meer informatie o.a. over het zelf mee te nemen materiaal/gereedschap, belt u rrrt: * Mevr. Tonnie van de Ven, tel. 073 532 2036 of * Mevr. Bertha van Gogh, tel. 0412 451 553.

Op de vo lgende dagen rijdt de BBA zaterdagdiensten: Koninginnedag maandag 30 april 2001.

Kerst- en oudejaarsavond Op Kerst- en oudejaarsavond vertrekken er vanaf ongeveer 21. 00 uur geen bussen meer vanaf hun vertrekpunt. Lijntaxi: Lijntaxi dient minimaa l één uur voor haltevertrektijd te worden gereserveerd via tel.nr. 09008381 (44ct/min)

LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doo rgeven aan de volgende ADRESSEN: De heer H . v.d. Broek. P . v.d . Elsenstraat 9, te Geffen, tel.: 5322529. Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18. 00 - 19. 00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.M.M. te Ravenstein om dan alsnog proberen deze op te lossen. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544.

R I GO '.\I

Cursus Kerstversieringen maken voor 55-plussers uit Maasdonk.

~ DIEAENSPECIAALZAAK&VEEVOEDERS . , _

Tl

B. de Kinderen v.o.f.

7'

Molenstraat 32, Geffen

Tel. 073 532 55 51

Alles voor Uw huisdieren!! Voeders, verzorgingsartikelen, accesoires etc. etc.

Ook alles voor Uw tuin!! Kunstmest, potgrond, stalmestkorrel etc. etc.

Openingstijden: Ma. t/m Vr. 13.00 tot 19.00 u Zaterdag 8.30 tot 17.00 u 27


MAASLAND GILDE OSS EN OMSTREKEN

niet (meer) autorijden, dan kunnen wij u wellicht van dienst zijn met een chauffeur.

Het Maaslandgilde is bij de uitgave van deze gids al weer een aantal jaren actiefin Oss en omstreken.

Beeldhouwen

Een kunstuiting in hout die door Gildeleden onder-steund kan worden.

Even een beetje geschiedenis

Ongeveer tien jaar geleden werd er een landelijk initiatief genomen om tot de oprichting van Gilden te komen. De achtergrond hiervan was, dat er veel senioren eerder stopten met werken. Velen van hen beschikten over kennis en vaardigheden opgedaan inhun werkzaam leven en door het langdurig beoefenen van hun hobby. Om deze nog actieve senioren de gelegenheid te geven hun kennis en vaardigheden over te dragen aan belangstellenden werden er een soort ''bemiddelingsbureaus" opgericht, meestal bemand door vrijwilligers. Omdat er hier sprake is van kennisoverdracht van ervaren ouderen naar een volgende generatie werd dit vergeleken met het oude Gildegebeuren, waar ook de Meester zijn kennis overdroeg aan de Gezel. Daarom de naam "Gilde". Deze aanpak werd ook gekozen in Oss en het Maasland Gilde Oss e.o. werd opgericht. Ook dit jaar geeft het Gilde weer een gids uit, waarin wordt aangegeven welke kennis en vaardigheden door Gildeleden wordt aangeboden.

Bijen houden

Honing. Waskaarsen. ''Natuurlijker" kan bij.na niet! Imkers willen er u alles over vertellen en de handelingen voordoen. Bloemschikken

Een hobby die met natuur en kunstzin te maken heeft. Levende en droogbloemen schikkeIL Wtj kunnen hiervoor een begeleidster regelen. CaUigrafie

Wanneer u uw wenskaarten nog mooier wilt maken met "schoonschrift", kunnen wij een Gildelid vragen u te helpen. Heeft u deze techniek een beetje onder de knie, dan kunt u deze vaardigheid ook toepassen op textiel. Computer

AANBIEDINGEN IN 2000-2001

Niet meer weg te denken in onze samenleving. Alle mogelijke assistentie is voorhanden. Van opstarten met eenvoudige programma's tot surfen op internet.

Stadswandelingen

Gesprekken

Onder begeleiding van enthousiaste Gilde-gidsen wandelt u ongeveer ca. 2 uur door Oss. Zij vertellen u wetenswaardigheden over historische panden, geven uitleg bij straatnamen en vertellen een stukje Osse geschiedenis. Daar horen ook diverse anekdotes over de bewoners bij. U gaat Oss met andere ogen bekijken.

Het voeren van groepsgesprekken kan heel nuttig zijIL Maar het is ook erg moeilijk. Wij hebben een Gildelid, die een groepje graag hierin wil begeleiden. Onderwerpkeuze en verdere uitwerking gebeuren in overleg. Ook zij, die alleen een gesprek willen, kunnen zich bij het Gilde melden. Wij zullen w 'n aanvraag in alle discretie behandelen.

Hand aan de knoppen

Kruidengeneeskunde

Het Maasland Gilde wil Helpen de kennis over te dragen, die nodig is om de moderne elektronisch gestuurde huishoudelijke apparaten te bedienen. Het Gilde bemiddelt voorlopig nog tussen de aanvragers enhandelaren van huishoudelijke apparatuur. Zij geven nu nog de benodigde uitleg. In de toekomst zal de kennisoverdracht door het Gilde geschieden. Ook het leren bedienen van publieke geld- en kaartjesautomaten zal tot de taak van het Gilde gaan behoren!

Het kweken en toepassen van kruiden lijkt een wat ingewikkelde zaak. M'aar met de ondersteuning van een van onze aanbieders wordt het een fascinerende hobby. Modelbouw

Voor hen die graag scheepsmodellen willen bouwen, hebben wij een aanbieder met "gouden handen". Muziek

Administratie Juist administreren is niet altijd even gemakkelijk. Dat geldt

Muziektheorie voor piano, maar ook voor harmonie kan door Gildeleden aan u worden overgedragen.

voor particulieren, maar ook voor verenigingen. Een Gilde aanbieder wil hierbij graag helpen. Ook bij het invullen van formulieren en het opstellen van brieven is hulp mogelijk.

Schilderen

Autorijden

Heeft uzelfeen eigen ofhuurauto/busje, maar kunt uzelf 28

Een zeer uitgebreid hobbyterrein. Het weergeven op papier oflinnen van wat je ziet ofvoelt. Er zijn moge-lijkheden om dit in groepjes onder begeleiding te (be)-oefenen.


Loonbedrijf en Grondverzet voor het leggen van o.a.: laminaat/houten/tegelvloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit !!

Gebr. van Erp

*

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

OSS

GEF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Voor ee n snelle maaltij d sprint je naar de Keurslager!

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

~

Keurslagerij

K""

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen •te•I.(•07•3•)5•32•5•8-91_ _ _ _

. .

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

.

meer verstand van ver.zekeren Voor ol uw familie- verenigingsen hondelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 co llecties. Met opgooi van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepokket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

WIHABO

DRUKKERIJ

k leurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat full color drukken 54 x 74 cm.

Voor al uw totaaldrukwerk. e est erseweg 13

-

5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84

- fox: (073) 532 47 95

. i

f /

!

i

I

i

Dorpsplein 13 Geffen 'ê'i' (073) 532 32 64

l·I

PA

RSBV


Stamboomonderzoek

Wie waren mijne voorvaderen? Wat deden zij en waar kwamen zij vandaan? Prangende vragen Een tamelijk moderne hobby, onder andere door op Internet in te loggen. Een Gildeaanbieder wil u graag op het zoekpad zetten Taal: Engels

In een klein groepje uw kennis weer wat ophalen. Gezellig en leerzaam. Wtj zouden kunnen bemiddelen voor goede begeleiding. Taal: Duits

Alle begin is moeilijk. Maar met hulp van eenvan onze Gildeleden wordt alles een stuk eenvoudiger. Taal: Nederlands

Een taal leeft. Ook onze eigen moedertaal. Er zijn mensen die de "laatste stand" willen kennen. Dat kan. Wtj hebben een taalexpert in ons archief Taal: Spaans Wtlt u aan de Costa's in vloeiend Spaans de weg vragen en het antwoord ook begrijpen, dan ligt hier een kans. Techniek

Hiervoor zijn verschillende Gildeaanbieders. Onder-houd en reparatie van elektrisch en gasinstallatie. Reparatie vanschrijfmachines. Reparaties aan kleine elektrisch apparaten. Hulp bij kleine timmerklusjes. Allemaal willen zij u helpen, om fouten op te sporen en te repareren. In principe geldt voor al dez.e aanbiedingen; WEL met raad, NIET met daad.

AANBIEDERSS (senioren die belangeloos hun kennis, kunde ofvaardigheden willen overdragen) en AANVRAGERS (iedereen die hierom vraagt). Inmiddels zijn er nog twee betrek.keliJ'k nieuwe doelstellingen aan toegevoegd. Het organiseren van stadswandelingen: dez.e worden vanaf mei tot en met september iedere woensdagmiddag gehouden, wanneer daar voldoende belangstelling voor is. Hand aan de knoppen: op verschillende manieren proberen senioren vertrouwd te maken met elektronisch geregelde huishoudelijke apparaten, de computer en diverse publieke geld- en kaartjesautomaten. Vrijwilligers die met het Gilde willen meedoen zijn. van harte welkom! Met uw deelname kunnen wij nog meer bereiken! Het Maasland Gilde Oss e.o. houdt iedere donderdag-ochtend spreekuur in het Anton Jurgenshuis (bij het RIGOM), Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss, tijdstip van 10.00 tot 12.00uur. U kunt op die ochtend ook bellen, tel. 0412 633 043. Aanmeldingsformulier voor het Maasland Gilde Oss en omstreken. Naam:........................·- ·············· ....................... .............. .................................................. ..

Adres:.............................................. ............................... ... ............................ ........................................... Postcode Plaats:............................................................................. .............................................. Telefoon:................................. ... ..................................... . .................................... .

Tekenen

0 Ik geef mij op als AANBIEDER voor: ..................... ........ ...........

Een z.elfstandige kunstuiting, oftoe te passen als een noodzakelijke basisvaardigheid voor het schilderen. Een Gildeaanbieder leert u (in kleine groepjes) de noodzakelijke kennis en vaardigheden, o.a. de kennis van het perspectief

0 Ik geefmij op als AANVRAGER voor:.·· -··············· ................ .

Textiel

Wij kennen hier eenhoeveelheid technieken. Kelim, borduurtechnieken en het schilderen op zijde. Deze vaardigheden kunt u beoefenen in kleine groepjes. Werken en een praatje maken. Er zijn Gildeaanbied-sters die u graag hierbij willen helpen.

Aankruisen wat van toepassing is.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadressen: Bezorging: Klachtenbezorging:

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Tofweg 7, tel. (073) 532 22 43 Tolweg 7, en Veldstraat 13 v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Bergstraat 26a. (073) 532 25 86

Zen meditatie en contact voor eenzamen

Hiervoor zijn ook aanbieders aanwezig. Infonneer hiervoor op het Gildespreekuur.

De aanbieder wil een groepje lezers begeleiden bij deze activiteit.

De redactie wil tijdens het haar afgelopen jaren gevoerde beleid, onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel afvan censuur! Wat in de Torenklank.en wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.

De doelstellingen en de werkwijze van het Maasland Gilde Oss e.o. Als doelstelling heeft het Gilde het bemiddelen tussen

Wtj ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afz.ender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.

Lezen van poëzie

30


VAN DER Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering?

Interpolis

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor:

bruiloften - partijen - vergaderingen 1

1

NAS 1AFBO-UW NIEUWBOUW Cascobouw: Binnenbouiw: Gevelisolatie:

-

iu■ENBURG

NAS AFBOUW BV Heesterweg 43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren

en landbouwwerktuigen

RENOVATIE

-

RESTAURATIE

* Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekvloeren, separatiewanden, plafonds, wand- en plafondafwerking gepleisterde gevel isolatiesystemen

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

mbînderi;; 11 Wou

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

Il

.JC/ooslerslraa/Sc S3J6 :Jl!J(

9ejfen

lef073 S3 21 6<13 fax 073 S3 2S 1.50

23/oemen :Plan/en 23ruidswer..k 9ra/wer..k Xadoarli..ke/èn


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

PEDICURE

RAAD

RAAD

T. Ketelaars-tl. Nistelroov

WELKOMBIJRAAD MAASDONK

Coothstraat 31 Geffen

tl.

Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD MAASDONK Huub Clement Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel. (073) 532 60 56

(073) 532 20 41 SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REGiqA• BANK 7 DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen *mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

ff

09. 00 - 12. 15 en 13. 15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

l!I

VA~

ESE

PA~RSBV Makelaardij Assurantiën


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.