Torenklanken 2000 - nr 18

Page 1

38e jaargang I nummer 18 1 november 2000

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-

..................

BEZOEKSJNTERKLAASAAN GEFFEN

Beste jongens en meisjes, Nog drie nachtjes slapen, dan is het weer zover, dan komt Sinterklaas naar Geffen. En wel a.s. zaterdag 25 novem her. Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

13. 00 uur: Ontvangst Sinterklaas en zijn Pieten op het

....- ....

19

20

Nog enkele belangrijke mededelingen:

Vergeet vooral niet om tekeningen enverlanglijstjes mee te nemen, want dat vinden Sint enPiet heel fijn! Dit jaar (hetjaar 2000) zullen alle verlanglijstjes van de kinderen, nadat ze door Sinterklaas zijn bekeken, door ons aangeboden worden aan Heemkundekring VJaderacken. Wtj vragen dan ook aan de ouders om er voor te zorgen dat rechtsboven op het verlanglijstje (A4-formaat) de naam, adres en geboortedatum van uw kind vermeld worden. Bewaar dit programma goed, want dit is de enige aankondiging, die in Torenklanken verschijnt.

DORPSPLEIN.

Aansluitend rijtoerdoor het dorp onder begeJeiding van WIK, de majorettes en. ...? Dit jaar is de begeleiding van de rijtoer zeer uitgebreid. Dus ga allemaal kijken!!! De route is: Dorpsplein - Harry Schoutenstraat Lambertusstraat - Ptr. v. d. Elzenstraat - Kapelstraat - Mgr. Bekkersstraat - Runrotstraat - Rozelaar - Magnolia Rozelaar - Papendijk - Dorpstraat - Dorpsplein. Na de rijtoer is er een rustpauze voor Sinterklaas en zijn Pieten.

14. 30 uur: Receptie in DE GOUDEN LEEUW. Tijdens deze receptie wil Sint graag ieder kind persoonlijk aandacht schenken. Om lange wachttijden en dringen te voorkomen willen we graag weer de volgende afspraak met jullie maken: Begint je achternaam met de letter A t/m L, dan benje welkom tussen 14.30uuren 15.30uur. Begint je achternaam met de letter M t/m Z, dan kom je vanaf 15.30 uur.

Wtj hopen, dat het een leuk en gezellig evenement zal worden. Hartelijke groeten vande Evenementen Stichting Geffen.

VANDE REDACTIE De redactie bedankt u allen voor uw bijdrage ten gtmSte van Torenklanken. De actie heeft het mooie bedrag van f 4.092,45 opgebracht. Ook dank aan alle dames van K.V.B. en K. V.0. die voor ons hebben gecollecteerd.

HANDWERKVERKOOP Op zondag 26 november is er weer een handwerkverkoop in Zorgcentrum De Heegt. Er is weer van alles te koop, van kerst tot versierde dakpannen. Dit alles is gemaakt door de bewoners en vrijwilligers van De Heegt. Natuurlijk is er weer een loterij met een mooie hoofdprijs. Ubent allen van harte welk.om van 10.00tot 12.00 uur.

16.30 uur: Einde van de receptie. We zwaaien de Sint en zijn gevolg weer uit.

Handwerkclub De Heegt. 1


Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11 DAMF.S~IOOE IN DE MATEN

Mo/enberg 6. te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk H O O ff B E I D S S A L O N

KLOOSTERSTRAAT

Maandag, Dinsdag, Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

0~

li

m .

~

a.

...,.,

ie

Voor ontspanning na uw inspanning

.

*

~~

Ook voor kinderfeestjes

~

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

,-

ndeling voor de~man .

5B

5386ARGF:FFEN TF.I.. 073 - 532 42 98

~ cf..FÉ !)~ s- en.

44 t/m 60

*

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

-:,41,lt

behanäèl:'htgen • ·.· ·

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

■ ■

, t f)n ,y.,

ouwen op

■ ■ ■

ue,verrrouwen --~-w .t

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499'

F. T.W.~-•

M. Hanegraaf

Van Soest

Accountantadministratieconsulent

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN elastische kou.sen ERKEND DOOR ALLE

AANMETEN EN

BEZORGEN AAN HUIS

ZIEKENFONDSEN

Vladerackenstraat 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619 mobiel 06 22 91 99 90

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v.

/cl

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

r;:\_

\CJ P. DE Kl]EIN ~ ~ Q '.::J ~ TeL (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en.wanden_ traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 22-11 19.00 u * H.Mis mmv Gem. koor i.v.m. Caecilliafeest Za. 25-11 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv het Jongerenkoor H-G (+kinderkerk) Zo. 26-11 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 29-11 19.00 u * Avondmis Za. 02-12 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Gezinsviering rond Sinterklaas mmv Kinderkoor Zo. 03-12 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 06-12 19.00 u * Avondmis Vr. 08-12 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor (onb. Onv. Maria) * = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 12 december 2000 (i.p.v. 5 dec.) om 20.00 uur in het parochie-centrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavo?d tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhmsstraat 12 tel. 532 2298 KERKBALANS 2000: GELOVEN IN GROEI Ontvangen f 53.440,-- Hartelijk dank voor uw steun aan onze parochie! We hebben tot nu toe 560 deelnemers. Gammer genoeg± 100 minder dan in 1999!) Graag zouden we het eindbedrag van 1999 proberen te benaderen van f 65.000,--. Denk eens na over een bijdrage als u nog niet meedeed!

U kunt uw bijdrage overmaken op giro 11 17 393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2000. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur Internet/e-mail:Pastoorscheepers@zonnet.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310

OUDERS, KINDEREN EN PAROCHIE SAMEN OP DE WEG VAN HET GELOVEN.

Jaren geleden, om precies te zijn eind 1994, hebben we u bericht over de veranderingen t.a.v. de voorbereiding op de sacramenten van 1e Communie en Vormsel. De grootste verandering destijds was de samenwerking met de scholen. Het accent bij de keuze voor deelname aan deze sacramenten werd verlegd naar de verantwoordelijkheid van ouders, kinderen • en parochie om samen op weg te gaan. Waarom we voor deze vorm hebben gekozen, proberen we in onderstaand stukje duidelijk te maken. Vanaf 1925 werd catechese (geloofsverkondiging) een schoolvak. Tot 1964 (afschaffing van de catechismus) waren scholen en kerk nauw met elkaar verbonden. De school was voor de kerk (en ouders) hèt middel kinderen een godsdienstige opvoeding te geven en in te leiden in het kerkelijk leven. Door allerlei veranderingen in maatschappij en Kerk is de laatste 30 jaar geleidelijk aan een grotere afstand tussen school en Kerk gegroeid. Deze maatschappelijke veranderingen hebben er o.a. toe geleid, dat de centrale plaats die de Kerk innam ten dele is verdwenen en de kerkbetrokkenheid is afgenomen. Deze ontwikkeling heeft natuurlijk ook gevolgen gehad voor het onderwijs. Op alle R.K. scholen zijn er grote verschillen waar te nemen in geloofsbeleving en kerkbetrokkenheid van kinderen, ouders en leerkrachten. Daarnaast komen er steeds meer kinderen op de scholen met een andere godsdienstige achtergrond. Dit heeft geleid tot bezinning op de functie van schoolcatechese. Binnen onze scholen betekent dit, dat er naar een catechese wordt gezocht die recht doet aan alle kinderen, ongeacht hun kerkelijke betrokkenheid of godsdienstige achtergrond. Daarom heeft een typisch R.K.catechese binnen de school, zoals de voorbereiding op de 1e Communie en Vormsel, zijn vanzelfsprekendheid verloren. Hét 3


Tonny Jansen

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

Rijwielen

Taxi

• Gazelle • Locomotief

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen • Telefoon: (073) 532 13 13

~ MDninka

Adm. kantoor v.d. Heyden

llloembinderij

Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

~ bloemen

ê

~

Wij verzorgen voor u

~ planten ~ grafwerk

~ potterie

~ teleflora

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 -VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

~ decoratie ~

~ •

bruide;werk

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. 0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3

VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL.: 073-5324233

• •

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen - Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

. . .. .. . . .' .. . .. .

Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 6411 55

'''?á-'''' ..

.

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel.: 0412-631999

.

DE• : HYPOTHEEK SHOP ■ 1/M:.Jili!!JSiii.!ilMk

~ - -

. .W' ~IIL9TC> C> . .~ E .:Z-C>IRt.~ reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b.v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk• APK keuringen• jonge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZ.DA • volautomatische carwash en hobby-wash u

H

J

s

L

F

Akkerstraat 34 5391 BB tel. 073 - 5322911 (fax 07 STEEDS TOT U


middel "de school" voor een godsdienstige opvoeding en inleiding in het kerkelijk leven is weggevallen. Ouders, kinderen en parochie zullen samen die weggevallen plaats moeten invullen. Dit vraagt extrainspanning van alle J:m'tijen Hoe moeiliJK dat is wordt nu, na 5 jaar merkbaar en vindt zijn grondslag in twee in bovenstaand schrijven genoemde feiten nl.: - sterke afuame van de kerkbetrokkenheid van de generatie die nu ouders zijn. - logisch gevolg: htm. kinderen zien weinig voorbeeld. - andere vorm van catechese op schoo1 Waar je ook voor kiest inje leven,je zult altijd proberende verantwoordelijkheid voor die keuze te dragen. Zo ook wanneerje 'Ja" zegt tegen het Rooms Katholiek geloof Geen gemakkelijke keuze in de tegenwoordige tijd en de parochie is er zich heel wel van bewust, dat ondersteuning van hun kant heel belangrijk is. Als 2 mensen bij het huwelijk in de Kerk de keuze gemaakt hebben hllil levensweg in handen van God te leggen beloven ze ook hun eventuele kinderen een gelovige opvoeding te ,geven naar het voorbeeld van Jezus.

Kerk en Samenleving Noteer vast even: woensdag 20 december a.s. Oude Klooster (benedenzaal) van 17.00 - 19.00 uur. "Samen op weg in de donkere dagen voor Kerstmis"

Na de hele fijne en sfeer volle ontmoeting vorig jaar wil de werkgroep "Kerk en Samenleving" wederom alle alleengaande van harte uitnodigen voor een broodmaaltijd op 20 december as. Opnieuw proberen we: - samen 'n paar uurtjes op weg te gaan in de donkere dagen voor Kerstmis - Samen de warmte te voelen van mensen met elkaar. - Samen te luisteren naar 'n gedicht, verbaal, te zingen over de naderende komst van het Kerstkind. Pastoor Scheepers zal ook 'n gedeelte aanwezig zijn. In de volgende Torenklank.en komen we hier nog op terug en kunt u zich aanmelden. Met vriendelijke groeten, Werkgroep ''Kerk en Samenleving"

Hoe kunje die belofte gestalte geven in het dagelijks leven?

TEHUUR Bij de sacramenten van Doop, 1e Communie en Vormsel bevestig je de belofte omje kind gelovig op te voeden. Bij: - de Doop wil je je kind bij de kerk laten horen. - de 1e Communie wil je je kind volledig laten deelnemen aan de Eucharistie. - Het Vormsel wil je dat de doopbelofte hernieuwd wordt enje kind door toediening van de H.Olie de kracht van de H.Geest krijgt om met open vizier de toekomst tegemoet te zien. Geloven doeje echterniet alleen bij de voorbereiding op deze sacramenten maar ook de tijd daartussen en daarna. Het is een groeiproces je hele leven door. Steun bij dit groeiproces biedt de parochie in allerlei vormen. Onze parochie probeert een levende en bloeiende gemeenschap van gelovige mensen te zijn, die door hun verbondenheid met het Rooms Katholiek geloofsamen actiefdeelnemen aan de kerk van de toekomst. U kunt ook actiefdeelnemen door b.v. de weekendvieringen te bezoeken; de gezinsvieringen met de kinderen of ze naar de kinderkerk te laten gaan Voor eigen verdieping zijn er allerlei korte cursussen basiscatechese omzelfwat sterker in de schoenen te staan maar ook naar de kinderen toe. Zo verhoogt u de betrokkenheid voor uzelfen uw kinderen. Daarom hopen wij met deze informatie bij u een denkproces op gang te brengen over uw eigen geloven in deze tijd en staan gaarne open voor iedere reactie. Samen kunnen we dan naar antwoorden zoeken en samen op de weg gaan van het geloof Werkgroep Sacramenten catechese. Tel. 532 1216 v.m. 532 4311

Sinterklaas en Zwarte Pieten pakken. Telefoon 532 1426.

LDDf' UM vrijblij,;e,ul b ~ OH(, te, u,prmere/1/

voor de, VUV>YJ~ tfa.l(, uw-feut!!!

aanbiedingen

f f

Smeets jonge jenever Smeets vieux

19,95 19,95

aanbiedingen geldig t/m 2 december 2000 "-

zetfouten voorbehouden

Kerrt &

,

r~Ui ' ·: \

./.'1-

,...:' /;;.

_s.,

. --~,:-:j-'~

Verhuur van:

~~ t~

tafels, stoelen, bartafele, krukken en tapi,nstallaties Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073)· 532 46 59

5


Toneelvereniging

''Geffes Volk'' stelt aan u voor:

Hitte Marley

Heden

Vuri

"Scrooge" 15, 16 en 17 december in 'De Gouden Leeuw' in Geffen ij

Flamma

Toekomst

Wilt u dit spektakel zeker niet missen? De voorverkoop start op 3 november bij FotoCinerent (Tolweg 2) en Fixet (Papendijk 14). Fotografie: Martijn Egelmeer

6


EFKES BUURTE MÈ ... Henk van Dinther (61 j.) Als je EHBO zegt, dan zegje: Henk van Dinther! Al 23 jaar is hij als secretaris betrokken bij de Eerste Hulp bij Ongelukken in Geffen. Samen met Henk Dappers is hij het langst in het bestuur van de vereniging die samenwerkt met Nuland en Vinkel in EHBO Maasdonk. De overige bestuurleden zijn Brigit v.d. Broek (voorzitter), Ton Gloudemans (penningmeester) en Willem vanZantvoort, Wim van Lokven en Willy v.d. Berg (bestuursleden). De mannen van het eerste uur waren dokter Jansen, Wim de Veer en Antoon Wingens. Ter gelegenheid van hun gouden jubileum mochten zij als eerste club, de gemeentelijke ere-penning van verdienste voor vrijwilligers, in ontvangst nemen. "We zijn een gezellige club" vertelt Henk. "Vanaf 16 jaar kun je lid worden en ons ledenbestand van 44 personen bestaat uit mensen tussen de 20 en 65 jaar. Iedereen kan het, en als je het niet durft, kunnen we daaraan werken op de oefenavonden. De EHBO-cursus bestaat uit 15 basislessen, waarin eenvoudige levensreddende handelingen centraal staan; vervolgens 3 lessen verbandleer en 3 lessen hart - reanimatie. Om bij te blijven worden er jaarlijks 10 à 12 oefenavonden gehouden, waarvan er 8 verplicht zijn, om je diploma te mogen verlengen. Hiertegen zien de mensen vaak op, maar het is slechts 1 avond per maand. Bovendien komen dan ook nieuwe ontwikkelingen aan de orde" aldus Henk. Er wordt met elkaar geoefend en de reanimatie gebeurd met poppen. Zes keer per jaar oefenen ze met de zgn. Lotus-mensen. Dat zijn EHBO' ers die slachtoffer spelen en daarvoor speciaal zijn opgeleid. Bij de Geffense vereniging zijn dat Brigit v.d. Broek en Mariëlle v.d. Berg. Ook organiseert EHBO Maasdonk themaavonden en b.v. cursussen voor ouders met jonge kinderen. "Eigenlijk zou iedereen EHBO in 'zijn pakket' moeten hebben" vindt Henk. "Het is belangrijk bij huis-, tuin- en keukenongelukjes, maar ook op je werk of op straat, dat je weet wat je moet doen, maar zeer zeker ook wat je niet moet doen! Nooit iemand oppakken, als je niet weet wat hij heeft!" Als EHBO-er krijg je te maken met o.a. verbrandingen, verstuikingen, messteken, botbreuken, vergiftiging, bewusteloosheid. Je moet zeker weten wat het is, anders moet je niets zeggen. Een praktijkgegeven is dat omstanders het vaak beter weten: de beste stuurlui.... Allereerst moet je het slachtoffer gerust stellen; hij moet vertrouwen hebben in wat je doet. Altijd zeggen wat je gaat doen!

Een moeilijke situatie is, als iemand bewusteloos is;je kunt hem niets vragen en moet toch actie ondernemen. Er wordt geleerd: het ademen goed in de gaten houden en kijken of er niets bekneld wordt. Je hebt de verantwoording tot de dokter er is. Het verlenen van eerste hulp brengt altijd 'pijnlijke' situaties met zich mee. Hoe vind je de motivatie om door te gaan? "Op de eerste plaats sta je nooit vreemd tegenover crisissituaties" zegt Henk. "En ten tweede is het dankbaar werk als je iemand kunt helpen en de patiënt zonder al te veel pijn, kunt brengen naar waar hij moet zijn!" Henk is begonnen met EHBO op zijn werk: hij was manusje van alles bij een Bouwbedrijf. Hij maakte een keer mee, dat een man voorover gebogen zat. "Ik dacht eerst: hij zit te bidden, maar al gauw bleek dat hij door een wesp gestoken was. Ik riep snel om twee dingen: een emmer water en een dokter! Het water was om hem wakker te houden en de dokter zorgde voor de rest". Henk komt over als een rustig type en dat is bij dit werk een belangrijke eigenschap! Het 50-jarigjubileum werd gevierd met allereerst een grote oefening tezamen met de brandweer op het terrein van bouwbedrijf van Schijndel, daarna een receptie en een feestavond. Een terechte ere-medaille voor de club die altijd paraat is op Effe naar Geffe, bij de Zeskamp, het buiten volleybaltoernooi, en bij sporten in het buitengebied zoals paardensport, wielrennen en motorcross. Proficiat! Denk er eens over na, om ook een cursus EHBO te gaan volgen: belangrijk voor uzelf, uw huisgenoten en uw medemens!!

\"'·.\: ~;:, ~

:: ; • ,, ._. ; ; •!::.d~~ .:•: ; ::, ! :'.•:~::,~:.

7


OUDEJAARSLOTERIJ Il DE VERKOOP HIERVAN IS AL IN VOLLE GANG. MEER DAN 50% IS AL VERKOCHT// WILT U MILJONAIR WORDEN ZONDER DAARVOOR EEN MILJONAIR TE TROUWEN! KOOP DAN NU UW OUDEJAARSLOT/1/

VERKRIJGBAAR BIJ UW STIP-DROGIST MONIEK VAN HERPEN GEFFEN, TEL: 073-5325965.

8

·•

Oudejaarsloterij


ZILVEREN VOGELLIEFHEBBERS Vogelvereniging "Zang en Kleur" heeft een geslaagd zilveren feest achter de rug. Peter Verkuylen (secretaris) en Theo Schelle (voorzitter) blikken even terug. Samen met Marij Nieuwenhuis (penningmeester) en de bestuursleden Jo Heijmans, Tonny Verhoeven, Theo van Leuken en Jan van Gruijthuisen vormen zij 'de dragers van de vereniging'. ''Bij mij is de liefde voor vogels er met de paplepel ingegoten" zegt Peter. Vader Verkuylen begon lang geleden met een koppeltje diamantduifjes, wat kleine vogels, parkieten en kanaries. "Je krijgt als kind dan een koppeltje in een kooitje; er komt nog een kooitje bij en als timmerman maak je later een hok en zo is het uitgegroeid" aldus Peter die voornamelijk parkietachtigen houdt. Theo werkt veel op de computer uit en is tevens kringsecretaris; samen hebben ze een formule gevonden, waarmee de vereniging al zo'n 20 jaar goed loopt. Ze zijn blindelings op elkaar aangewezen. In 1983 en 1987 organiseerden ze nationale tentoonstellingen en in 1995 een districtstentoonstelling en nu, met het 25-jarigjubileum, een internationale show in sporthal "De Geer". Een hele week volop zang en kleur, waar anders sporters hun beste beentje voorzetten. De Geer werd omgetoverd in een vogelparadijs, met zowaar flamingo's die vooral de aandacht van de kinderen trokken. De leden van de vereniging zaaiden vooraf zelf bloemen om de zaal te kunnen versieren; er werd zelfs vergaderd over het wieden van het onkruid! Maar helaas, het was waarschijnlijk iets te warm, want de bloemen bloeiden te vroeg! Toch sierden 18 prachtige 'bloembollen' vanuit het plafond, de feestzaal. Op het slotfeest werden 5 leden gehuldigd: Piet van Griensven, Jan van Gogh (oprichter), Gerrit van de Ven, wonend in Montfoort, maar nog altijd verknocht aan de Geffense vogelclub, 11( Gerrit van Rijn en Jo Heijmans (ring ~ commissaris), allen 25 jaar lid. ,1 Het bestuur dankt vooral de gemeente, · \1 de sponsors, de sportverenigingen, de sporthalbeheerders en "voordragers" van de duivenvereniging (zij brengen de vogels bij de jury wanneer ze gekeurd moeten worden) voor hun positieve medewerking. Theo van Leuken (48 j.), bestuurslid en contactpersoon voor de jeugdleden, werd kampioen met een stam en een enkeling. "Mijn kleur is wit" vertelt hij. "Het kweken van witte kanaries is een hels karwei. Er mag geen korreltje van b.v. het voer

tussen de veren zitten. Grotere vogels zitten losser in de veren, hebben daarom meer schaduw en zijn dus minder wit. Het wassen alleen al, is een hele ceremonie: met speciale shampoo en goed uitspoelen. Ik doe dat altijd alleen, daar kan ik niemand bij hebben! Het is de kunst om je vogels tussen de broed- en showtijd mooi te houden. De jury kijkt of ze een goede conditie hebben, of ze schoon en mooi wit zijn, of ze alle vleugel- en staartpennen hebben, of de rug recht loopt en de borst mooi egaal is! Een stam bestaat uit vier vogels die precies heizelfde moeten zijn! Als je eens een kampioen hebt gehad, dan word je fanatieker, maar je moet wel zorgen dat je er niet gestrest van wordt!" aldus Theo van Leuken. Vogels houden is een leuke liefhebberij, ook voor de jeugd" vinden Peter Verkuylen en Theo Schelle. Je kunt deze hobby klein, eenvoudig en goedkoop beginnen en thuis uitvoeren. Je houdt contacten met mensen en je leert steeds bij. Theo 's zoon Christian heeft ook al enkele bekers gewonnen en werd in '97 en 98 zelfs Nederlands Jeugdkampioen. We hebben een jeugdlid gehad, waarvan de vader enthousiast werd en ook lid werd, maar meestal is dat andersom! ''Onze Geffense vereniging staat bekend als één familie. Ook worden Maasdonkse kampioenschappen gehouden tussen "Zang en Kleur", "Vogelpracht" en "De Nachtegaal". Daar is een goede onderlinge sfeer. Vorig jaar heette de Maasdonkse kampioen dhr. van Nuland, hij was lid van de Vinkelse vereniging en werd in Geffen kampioen! Maasdonkser kan toch niet! Al met al kijkt de vogelvereniging terug op een prima zilveren feest en zij hebben dat willen onderstrepen met de opbrengst van de loterij (f 750,- ), beschikbaar te stellen voor de bootreis: een dubbel proficiat!

t

Op de foto: v.l.n.r. Theo Schelle, Piet van Griensven, Jan van Gogh, Gerrit v.d. Ven, Gerrit van Rijn, Jo Heijmans en Peter Verkuylen 9


Á.

m ~

ROND DE DORPSPOMP

Het Carnavalsmotto: "Orre, geite, zwetsen" streelt niet elk Geffes hart. "'t Klopt nie", zeggen ze. 't Moet zijn: ''Heure, gêate, zwetse". Den ''Brillemnens" stelt de intussen leeggekomentekstruimte op zijn gevel beschikbaar voor het motto in de juiste spelling! Tochmooi van Ste:fun. De aanbouw van het Oude Klooster verraste ons. Het wordt dus niet, zoals steeds beweert, hetzelfde als de aanbouw aan de westkant. De symmetrie wordt verstoord. Maar het lijkt ons wel gezelliger met die lage ramen. Meer licht vooral aan een kant waar weinig zon is. Het belangrijkste blijft, dat de middengevel van het "Oude Klooster" niet wordt aangetast. Alles bij elkaar gaat het welf 1.000.000,- kosten, de nieuwbouw, de renovatie en herinrichting, maar daar komt veel voor terug. We blijven benieuwd en nemen de verkeershinder maar voor lief. Het artikel in "Streekwijzer" van H. Verhagen was weer aanleiding omte praten over het Sociaal Cultureel Centrum Het zou ideaal zijn, als particulier initiatiefen gemeente samen een oplossing vinden. Het Geffens Carnaval kent een eigen ''Home" en is daar goedkoop en redelijk goed onder dak. De sportzaal ''De Geer" is niet geschikt voor toneeluitvoeringen. En!!! Hoeveel aanpassingen zijn erniet nodig om de sporthal geschikt te maken. Een nieuwe zaal is nodig en bijzalen. Oplossingen, zoals we die kellllenin de ''Meent" met schuifwanden en dergelijke zijn verre van ideaal. Daardoor wordt het gebruik be~rkt. Toch maar wachten op de bouw van het nieuwe scholencomplex en daarin ofdaaraan ofdaarbij het Cultureel Centrum c.q. Dorpshuis verwezenlijken. Dan komt er in het centrum ruimte voor winkels o .a C 1000. Voorlopig onderdak verlenen van bedrijven in de Thijssenhallen is erg gevaarlijk, als er geen perspectiefis op ruimte in het dorp. De Thijssenhallen moeten sowieso zo snel mogelijk verdwijnen, de pijnigen al jaren onze ogen, afbreken en woningbouw mogelijk maken, is ons advies. Heel de samenhang moet opnieuw worden bezien. Vooral de toekomstige gebruikers betrekken. De financiële consequenties voor gemeente en gebruikers moeten voorafin de besluitvorming worden betrokken. De stamtafel no. 124 Torenklanken no. 16heeft tot overleg geleid met de Redactie van Torenklanken over de verantwoordelijkheid van het geschrevene in de Dorpspomp. De Stamtafel aanvaardt daarvoor de verantwoordelijkheid. In gevallen dat de schrijver van de Dorpspomp in de meeste gevallen ''De Prins" zijn boekje te buiten gaat, kan hij daarop persoonlijk worden aangesproken. Daarmee konden de partijen volledig instemmen. Aanleiding tot dit overleg, was een briefvan de Redactie van "Streekwijzer" De stamtafel 10

had de redactie van ''De Streekwijzer" (zie stamtafel 124) beticht van onzorgvuldigheid bij het weergeven van uitspraken enz. Ook was er in het verleden in Torenklank.en al meerdere malen kritiek geuit op Wtljo van Nuland (hoofdredacteur Streekwijzer) over de wijze, waarin hij bepaalde onderwerpen beschreef. De stamtafel uitte ook daarbij telkens de behoefte. om met Wtljo van gedachte te wisselen middels de oproep: welkom als gast aan de stamtafel. Aan de stamtafel van 12 novemberj.1 heeft daarom een gesprek plaats gevonden met redactie van Streekwijzer en Torenklanken. De zaken zijn daar nog eens uitgepraat. En we begrijpen nu wei dat ''het zeer" zich kan ophopen. Wtj heir ben als Stamtafel duidelijk waardering voor "De Streekwijzer". Het blad heeft een goede aanvullende functie op het streeknieuws en in het bij:zonder het nieuws van Maasdonk. Wtj nemen daar dan ook steeds grondig kennis van. Het toepassen van "Hoor en Wederhoor" is niet altijd mogelijk. De schrijver van de Dorpspomp "de Prins" kan veel begrip opbrengen voor de werkwijze van Wtljo van Nuland. We gaan beiden afen toe tot het randje en wie trekt de grens. Het kan ons tot voorzichtigheid manen, vooral waar het personen betreft. Natuurlijk mogen er wel eens aangepunte opmerkingen worden geplaatst. De Stamtafel is openbaar. En dat vinden wij eenjuiste zaak. Iedereen kan zich verweren op de volgende stamtafel ofdoen verweren. Dat zij bij deze duidelijk gezegd!! Goed, zand erover, en terug naar onze eigen taak, waarbij wij "De Streekwijzer" veel succes toewensen en haar redactie van harte de vriendschapsband reiken. Heemkundewerkgroep ''Vladerack" vierde op 19 november baar Zilveren Feest. Onze felicitaties!!! ''Vladerack" levert een grote bijdrage aan de identiteit van ons dorp en onze gemeenschap. De toekomst wordt gebouwd op het verleden. Het heden wordt gedragen uit bouwstenen van het verleden. De verbondenheid met je eigen grond, je eigen omgeving is een groot goed. Je ontdekt daarin waarden en nonnen. De hedendaagse vervaging vraagt om diepgang om verbondenheden, om verankering in je geboortegrond. Dat leidt tot saamhorigheid en onderlinge verbondenheid. ''Vladerack" heeft daarin een prachtige en onmisbare taak, die zij met verve vervult. In een volgende stamtafel komen we graag terug op wat feiten in de historie van ''Vladerack". Geffe ''Het Rottenrijk" heeft een nieuwe Prins. De geheime raadscommissie heeft weer iedereen weten te verrassen. De onthulling was dan ook een spannende race. Er moesten een aantal Olympische Nummers worden afgewerkt als: Medailles omhangen, de Carnavalsgroet brengen, het glas heffen, onderscheidingen dragen, de hoskunsten, en Rottenwijkse Wetten en geboden kennis. Patrick Kentin slaagde met de hoogste punten ooit behaald. En hij noemde zich: Prins Patrick de Eerste en hij benoemde tot adjudant zijn maar Cor van Gogh. Twee nieuwe gezichten in het Rottenrijk dat is een aanwinst. Het gaat goed met het Rottenrijk en dat is fantastisch!! Toch nog even napraten over de


begroting. Een tannne Raad keurde de begroting zonder veel aan- ofopmerkingen goed. Het wekt grote verbazing en dat terwijl de O.Z.B. de onroerend-goed-zaak-belasting steeg met 30%. Enzo wordt alles duurder, immers als de waarde weging van de huizen stijgen, wordt gelijktijdig het huurwaardeforfait mee opgetrokken. De gemeente spreekt van een inhaalslag, als het hier en daar maar geen kaalslag wordt. De gemeente heeft nog voldoende nutteloz.e gronden, de zogenaamde "niet strategische gronden" en kan die beter ten dele gelde maken. Dat levert miljoenen op. En is op deze manier nutteloos en onbruikbaar kapitaal. Er kan op algemene diensten ook nog worden bezuinigd. De diverse Raadsfracties moeten hun huiswerk beter maken. De enigste opmerking die viel: er is zo weinig gedaan, plannen, rapporten, maar daadwerkelijk!!! Daarover waren alleen vraagtekens. Van stamtafel 126 De schrijver Theo Prinssen, 0412 640 982 oftewel "De Prins". Volgende stamtafel 26 nov~mber in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur. Ook u bent welkom.

een vrij dagdeel heeft dan staat er "afwezig" vermeld. U wordt verzocht hier rekening mee te houden als u één van de huisartsen persoonlijk wilt spreken of medicijnen wilt herhalen die door dez.e arts zijn voorgeschreven. Voor de dienstregeling in weekend en avonden en voor de vakanties van de artsen verschijnt er begin januari een nieuw overzicht. Wij willen u vriendelijk verzoeken om, in verband met de toenemend hoge werkbelasting van de huisartsen op reguliere werktijden, de avond/nacht en weekend-diensten alleen te gebruiken voor klachten en vragen die niet uitgesteld kunnen worden. Wtj hopen op uw begrip en medewerking. P.Berkelaar, A Smit en E Smit-Nahon huisartsen. Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen per 2001

Dhr. Berkelaar Maandag -ochtend -middag Dinsdag -ochtend -middag

Dhr. Smit

Mw. SmitNahon Afspraak- Afspraakspreekuur spreekuur

Vrij- en afspraakspreekuur Afspraak- Afspraak- Afwezig spreekuur spreekuur Afspraak- Afspraakspreekuur spreekuur

Woensdag -ochtend

Afspraak- Afwezig Afwezig spreekuur Afwezig Afspraak- Afspraakspreekuur spreekuur

-middag

Afwezig

VERANDERINGEN IN 2001 IN DE HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Donderdag -ochtend

Met ingang van 1 januari 2001 veranderen de spreekuurtijden in de praktijk. Het vrije inloopspreekuur z.al vanaf die datum nog alleen op maandag van 08. 00 - 09. 00 uur plaatsvinden. Alle andere spreekuren zijn alleen volgens afspraak. U wordt daarbij verzocht om aan te geven als u denkt meer tijd nodig te hebben, zodat de assistente dan een dubbele afspraak kan maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u voor meerdere klachten komt ofals u komt voor een gesprek. De kinderspreekuren blijven gehandhaafd voor kinderen tot 12 jaar. Iedere dag, behalve vrijdag kunt u met uw kinderen zonder afspraak terecht om 15 .3 0 uur. U kunt dan echter alleen terecht bij de arts die op dat moment het spreekuur doet. In het nieuwe rooster kunt u zien welke arts er die dag aanwezig is en wanneer deze arts spreekuur heeft. Als de arts

-middag Vrijdag -ochtend -middag

Afspraak- Afspraakspreekuur spreekuur AfspraakAfspraakspreekuur spreekuur Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Afspraak- Afwezig spreekuur

Afspraak- Afwezig spreekuur

Afwezig

N.B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervalt het vrije spreekuren op maandag. De praktijk is dan op dinsdag- en vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag en op donderdagmiddag gesloten. N.B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur. Vrij inloopspreekuur is er alleen op maandagochtend. 11


ISO 9001 gecertificeerd ■ SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht

■ STRATEGISCHE SPECIALISATIES

onderhandelen conflictbemiddelen

■ Voor uitgebreide informatie kunt u ook kijken op onze internetsite: www. merlijn-groep.nl

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp.

't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail merlijnadv@tip.nl www.merlijn-groep.nl

12


POMPZWENGELS Eerste prijs voor De Pompzwengels uit Geffen Na maanden van repeteren was het op zondag 29 oktober eindelijk zover, de Pompzwengels uit Geffen, onder muzikale leiding van Willie van Erp, gingen op concours in Muntendam. Een KNFM-concours voor kapellen die bohmische en Tsjechische muziek ten gehore brengen. 's-Morgens om 08.15 uur verzamelden de leden van de pompzwengels tezamen met supporters zich voor de drie uur durende busreis naar Muntendam (gelegen vlakbij Veendam). Bij aankomst werd duidelijk dat Bohmische en Tsjechische muziek echt leeft boven in het land, het publiek was namelijk in grote getale aanwezig. Kappellen uit Duitsland, Nederland en België konden laten horen wat ze waard waren en werden gejureerd door een vakkundige jury. Om 13 .50 uur was het de beurt aan de Pompzwengels, na het openingswerk: schone Serenade gingen ze verder met de drie muziekwerken die door de vakkundige jury gejureerd werden, te weten: 1. Sakvicka (polka) 2. Okolo Kyjova (wals) 3. Vegronoem(polka) Na deze verplichte werken gaven de Pompzwengels nog een extra toegift met de nummers Hradistanka (polka) & Evicka (polka). Degene die de Pompzwengels kent, weet dat zij op hoog nivo kunnen presteren en dat vond de jury ook. Met maar liefst een puntengemiddelde van 8.5 gingen de Pompzwengels in de "bergklasse"aan de haal met een eerste prijs. De jury was vol lof met o.a. de woorden "een kapel met veel ambitie", "een kapel met veel mogelijkheden voor de toekomst"! Dan nog te bedenken dat de Pompzwengels voor de eerste keer in de huidige fonnatie op concours gingen. Een knappe prestatie waar de Pompzwengels terecht trots op mogen zijn. Na een succesvolle dag, mede dankzij de supporters, begon om 20.30 uur de terugreis naar het Brabantseland. Eenmaal in Geffen aangekomen werd het glas nog geheven op het behaalde resultaat.

PERSBERICHT MAASLAND COLLEGE PIET MAND ERS 40 JAAR IN HET ONDERWIJS Op vrijdag 10 november 2000 is het precies 40 jaar geleden dat de Heer P. Manders, Het hofke 8, 53 74 HE Schaijk, tel. 0486-461629, zijn werkzaamheden in het Nederlandse onderwijs begon. Na enkele omzwervingen via basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de regio kwam de Heer Manders op 1 augustus 1971 als docent aardrijkskunde terecht op het Maaslandcollege. Naast zijn docentschap vervulde hij van 1 september 1972 tot augustus 1986 de functie van decaan, en heeft vele jong volwassenen geholpen in hun keuzes van vakkenpakketten en vervolgstudies. Naast zijn decaanschap was hij actief als klassenleraar en als organisator van buitenlesactiviteiten (o .a wadlopen) en van reünies. HET MAASLANDCOLLEGE BIEDT DE HEER MANDERS OP VRIJDAG 15 DECEMBER 2000 EEN RECEPTIE/REUNIE AAN, WAAR OOK OUD-LEERLINGEN EN OUD-COLLEGA'S WELKOM ZIJN. DEZE RECEPTIE WORDT VAN 16.30 TOT 19.00 UUR GEHOUDEN IN DE AULA VAN HET MAASLANDCOLLEGE. Met ingang van 1 januari 2001 maakt de Heer Manders gebruik van de mogelijkheden tot vervroegde persionering. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: W. de Waele ( conrector personeel), tel. 0412-625 815 A. v.d. Boom(contactpersoonmedia), tel. 0412-624522 Maasland College

KOPY INLEVEREN VOOR: 25 november redaktie adres Tolweg 7

Voor het: inrichûn van ur.u bedri,Jfsruirn.t:e ofur.u zakell,lk kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT . Al-tijd voldoende op voorraad//

\~

.

13


"Extr'a lag~ hypotheekrente! ''

Gaat u een huis kopen? Zorg dat u ruimte overhoudt om prettig te leven. Informeer dan in ieder geval bij Rabobank Het Maasland. Dat kan u veel voordeel opleveren. Wat dacht u bijvoorbeeld van een spaarhypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, vijf jaar vast voor maar 5,9% rente? Dat is 0,6% lager dan het marktgemiddelde! Uw rentevoordeel over een hypotheekbedrag van f 350.000,-? Maar liefst f 10.500,- in vijf jaar tijd! Dus als u nu op zoek bent naar een (nieuwe) hypotheek, bel dan (073) 53 40 150 en maak een afspraak met ĂŠĂŠn van onze hypotheekadviseurs.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 14


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09. 00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08 .30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Hout. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnunnnervan de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00tot 19.00uur, tel. 073-53421 00

SPANJE, NOVEMBER2000 Hallo lieve kinderen, beste mensen

U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. vanZandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19. 00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

Zoals jullie wel zullen weten, ben ik al druk bezig met het volladen van mijn stoomboot met allerleikadootjes voor mijn bezoek aan Nederland. Toch wil ik nu al jullie vragen om mij te helpen. Tot mijn grote schrik zie ik al meerdere jaren dat er al vele winkels vol hangen met kerstspullen. Dit kan echt niet!!! Het is eigenlijk heiligschennis!! Dus help mij en vraag aan alle winkeliers om dit niet te doen, en doen ze het toch, dan koop je er niets; ofje vraagt aan je ouders om er niets te kopen. Dat wil zeggen, geenkerstspullen voor 10 december. Dan probeer ik mijnPieten onder controle te houden zodat ze het recht niet in eigen hand gaan nemen. Ik hoop dat mij mijn aankomst alles geregeld is, zodat ik niet telkens schichtig rond moet kijken ofik die vervelende kerstmanspullen wel tegen zal komen en kunnen we er met z'n allen toch nog een gezellig Sinterklaasfeest van maken. Sint en Piet.

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor hun steun en medeleven bij het overlijden van mijn vrouw, moeder, oma en overgrootmoeder Annie v. Wanrooij v. Uden Namens de fam. v. Wanrooij, Magnolia 4, Geffen 15


UIT HET DAGBOEK VAN MONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkz.aam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen. ..

op mijn eerste dag: kaas, yoghurt, brood~ pasta, sinaasappelsap en fruit. Toen ik me realiseerde dat ik maar 600 ksh. had, moest ik (tot mijn spijt) al wat dingen terug leggen. Bij de kassa aangekomen bleek dat ik met het tellen van mijn geld ineens 200 ksh. verloren had. Naast de yoghurt moesten toen ook de koeken en het fruit afvallen. Maar gelukkig heb ik vandaag opnieuw boodschappen kunnen doen.

25juni2000 23juni2000 Zo, de grootste drukte zit er weer op. Ik ben gisteren weer aangekomen in Nairobi en kan me nu heerlijk voorbereiden op de vakantie met pap, mam en Susan. De African Refugee Day is redelijk goed verlopen. De teams die van ver kwamen zijn opgehaald met een grote truck. Mooi gezicht al de teams in de loodback. Zingend gingen ze naar hun wedstrijden. Vooral de voetbalfinale is geweldig goed bezocht. Volgens mij waren er wel zo'n 3.000 toeschouwers en de eerste prij.zen werden met veel gejuich ontvangen. De geit werd hoog de lucht in getild en zo werd er een feestje gevierd. In de ochtend hadden we al een basketbal finale. Jelte van de Nederlandse ambassade was net aangekomen en kon dus mooi de prijzen uitreiken. De geit die tijdens de wedstrijd aan de tafelpoot vastzat, werd ook hier hartelijk ontvangen. Na de koffie zijn we naar de Aftican-Refugee-Day viering in het kamp geweest. Hier vonden de gebruikelijke culturele dansen en speeches plaats. Best leuk, maar niets nieuws (zie internationale vrouwendag, Independence Day en al die andere feestjes) endie feestjes die nog gaan.komen zoals Kenya Dayen Ma-Day. Het was eenlange dag en het was een heerlijk gevoel toen het hele toernooi er weer op zat. Maar alsof de dag niet lang genoeg was geweest, kreeg ik een lekke oond, toenik de chauffeur omhalfnegen naar huis wilde brengen. Eén geluk: de chauffeur was er nog bij om de band mee te verwisselen. Om negen uur zat het er dan allemaal op. En dat was die dag ook meteen de tijd om naar bed te gaan. En nu dan weer inNairobi, wat eerder dan gepland, want ik moest onze 14 supervisors uit Kakuma opvangen. We hebben voor hen een 2 daagse workshop in Mysa gepland die morgen en overmorgen moet gaan plaatsvinden. Vanochtend ben ik bij Mysa langs gegaan om te checken of er al wat geregeld was. En inderdaad: er was nog niks geregeld. De chefwaarvan we eerder de goedkeuring hadden gekregen was er niet en de jongens die normaal de organisatie verzorgen, wisten van niets. Dat begon goed. Dus maar gevraagd ofzij vandaag niet wat kunnen voorbereiden voor morgenochtend acht uur. Ik ben benieuwd naar het progrannna. Morgen dus maar vroeg op, omnaar Mysa te gaan en dan zullen we wel zien. Op het moment dat ik dit heb opgeschreven, heb ik een halve pak koeken naar binnen gewerkt. Op de dag dat ik in Nairobi aankom, ga ik 's avonds altijd boodschappen doen. En dan staan deze koeken altijd op de lijst. Behalve gisteren. Ik deed de dingen inmijn mandje die ik standaard koop 16

Vanochtend weer op tijd op, om bij Mysa langs te gaan. In tegenstelling tot gisteren waren alle supervisors vandaag wel op tijd en was er voor vandaag wel een programma voor hen geregeld. Dus ik kon nu met een gerust hart terug naar town, voor mijn dagelijks e-mail uurtje. Weer terug in de Zweeds school hoorden we luid gejuich aan de overkant van de straat; daar bleek een qualificatie toernooi voor de wereldcup rugby aan de gang te zijn Dus, waarom niet even een kijkje nemen. Het bleek inderdaad de moeite waard te zijn. Teams uit Naibië, Zimbabwe, Tunesië, Ivoorkust, Uganda en Botswana heb ik zien spelen. Erg leuk. Niet alleen het spe4 maar ook de sfeer. De finales (met Kenya) kan ik niet afkijken, omdat ik Nederlands voetbal, de kwartfinale, niet wil missen. Bijna alle wedstrijden heb ik in Kakuma gezien, maar in Nairobi is het wat lastiger. Vanwege weinig stroom moesten we de stad in. Nou dat was helemaal niet erg, want daar hadden ze een zaaltje met een groot scherm en een paar honderd Nederlanders. Super sfeer dus! Veel gezongen en gejuicht met al die goals (6-1 ). En na afloop was het een groot feest. Helaas liep het zaaltje gauw leeg, dus zijn Ann.eke, Shail en ik maar verder gaan feesten in een discotheek. En daar ben ik nu net van terug.

27juni2000 Om half vijf sta ik te wachten bij de poort tot ze me op komen halen, om me naar het vliegveld te brengen. Pap, mam en Susan zullen daar om half6 in de ochtend aankomen. Als er om 5 uur nog niemand is komen opdagen, word ik toch wel onrustig. Ik besluit één van de eerste matatu's te nemen om vervolgens met een gewone taxi verder te gaan. Net op tijd kom ik op het vliegveld aan en 5 min. later was het een warm weerzien met de familie. Samen weer terug naar de Zweedse school om daar lekker bij te praten en uitgebreid te ontbijten. Na wat uitgerust te zijn, mag de familie kennis gaan mak.en met het drukke stadsleven. Met de overvolle bus naar de masaaimarkt inde stad. In het centrum brengen we nog wat uurtjes door. 's Avonds gaan we heerlijk uit eten in de Camivore. Op het menu staan o.a. krokodil, hartebeest en zebra. Erg lekker om zo alles uit te proberen. We hebben vandaag heel wat bijgepraat en tegelijkertijd is het ook alweer bijna gewoon om ons pap en ons mam en Susan weer te zien.

28 -29-30 juni 2000 Om half 10 vertrekken we met al onze bagage richting Masaai Mara. De weg voert ons door een mooi groen bergachtig gebied. Als we 's middags aankomen maken we


meteen een game drive en zien in korte tijd al heel wat wild. 's Avonds komen we op de camping aan, waar onze tent en bedden al klaar staan. Na een lekkere warme douche en een heerlijke maaltijd hebben we bij het kampvuur tien Masaai mannen zien dansen. Ook de hele volgende dag brengen we in het wildpark door en zien etende hyena's, duizenden trekkende gnoes en zelfs parende leeuwen. Een geweldige dag met een heerlijke picknick tussen de zebra's en wilde beesten. Na het avondeten moest er voetbal gekeken worden. Na wat moeite hadden we een lodge gevonden, waar we de wedstrijd konden zien. Spannende, maar zoals iedereen weet, 'n teleurstellende avond! Maar we hebben er niet minder om geslapen. De derde dag in de Masaai Mara bestond weer uit game drive en een heftige wandeling, een berg op. Ook hebben we eenMasaai dorp gezien. Indrukwekkend om te zien, hoe deze mensen leven. Zaterdag gaan we weer verder naar Nakuru.

VP• Uw visitekaartje in de g

.....

..

Hoewel het college van B & W, ons dagelijks bestuur, mag rekenen op de steun van maar liefst tweederde van de raad, staat haar daadkracht hiermee in schril contrast. Zelden wordt een duidelijk tijdpad uitgezet om te komen tot besluitvorming. Het gebeurt te vaak dat agenda's en vergaderstukken laat beschikbaar zijn, zodat een fatsoenlijke voorbereiding niet mogelijk is. Het college durft zich niet uit te spreken over termijnen, bang als zij is daar dan door de VPM steeds herinnerd te worden. Het is u bekend dat de VPM een beleid op hoofdlijnen voorstaat. In die visie is eenhoofdrol in de uitvoering weggelegd voor het college van B & W. De VPM constateert dat er vaak verdeeldheid is binnen het college, waardoor er nauwelijks besluitvorming plaatsvindt. En als er dan toch eens een besluit genomen wordt, zoals recentelijk nog over het punt brandweerkazerne, dan gebeurt dat op een manier, een fatsoenlijk bestuur onwaardig. Dan wordt discussie in de commissie niet nodig geacht. Een blik in de toekomst Wtj steunen het college in baar voornemen omhetjaar 2001

1 ·!

.. .,;.,... . . . .. l

Algemene Beschouwingen VPM

Een korte terugblik, de huidige stand van zaken en een blik in de glazen bol van de toekomst; dat waren de ingrediënten van onz.e bijdrage tijdens de Algemene Beschouwingen. Hier volgt een beknopte samenvatting:

in het teken te laten staan van de daadwerkelijke realisatie van projecten, die in het voorbije jaar zijn blijven liggen. Om die projecten uit te kunnen voeren is een zorgvuldige planning vereist. Die ontbreekt. Verloop discussie Uiteraard hebben wij tijdens de begrotingsbehandeling

scherpe vragen gesteld over onder andere het ontbreken van daadkracht van het college, maar die werden afgewimpeld. In een slaapverwekkende vertoning werd weer eens om de hete brij heen gedraaid. Dé VPM heeft getracht bloot te leggen, waar het aan schort in bestuurlijk Maasdonk. Dat is ons niet gelukt, omdat het volgens de andere partijen hartstikke goed gaat.

Een korte terugblik De VPM vond de begroting 2000 zeer ambitieus. We waag-

den het zelfs ons hardop afte vragen ofie misschien ook niet een tikkeltje té ambitieus was; ofhet 'nieuwe' college niet té veel hooi op de vork nam Wij beoordeelden de begroting toen op een schaal van 1 tot 10 met het rapportcijfer 7; een ruim voldoende.Als wij aan het eind van het jaar, de balans opmaken, komen wij tot de conclusie, dat van alle fraaie plannen weinig terecht gekomen is. Voor de uitvoering een 4 dus; een dikke onvoldoende! De huidige stand van zaken In de begroting voor 2001 is, en de VPM vindt dat terecht,

de tering naar de nering gezet. Wel heeft de VPM ten aanzien van het financiële beleid de volgende suggestie: als blijkt dat straks dejaarrekening 2001 wordt afgesloten met een positiefresultaat, dan wil de VPM dit bedrag storten in de reserves van de WVG om onverhoopte tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.

Niets is minder waar. Het roer moet om !!! Vmdt u dat ook ?7? Bel ofmail mij dan !!! Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen 532 4628 / charlesvanherpen@hetnet.nl

a

DEROTI'ENRLJKER

Heeft u zich het afgelopen jaar in Geffen gevestigd en wilt ook u adverteren in de huis aan huis bezorgde carnavalskrant van 't Rottenrijk, neem dan vóór 15 december 2000 contact op met de redactie van carnavalskrant De Rottenrijker. Bel Ingrid Berkel, tel. nr.: 5324087 Redactie De Rottenrijker 17


De Ziektekostenverzekering van de Zwolsche Algemeene is de meest complete van Nederland. Zij vergoeden alle ziektekosten volledig. En bieden u absoluut vrije keuze van behandelaar en behandeling, natuurlijk ook van alternatieve geneeswijzen. Meer weten over deze topverzekering? Neem snel contact met ons op! Uw assurantie-adviseur:

ESE Makelaardii AssurantiĂŤn

18

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64


CWATERSCHAP DE MAAS KANT)

loopt dan kans op een geldboete en wanneer men in gebreke blijft, worden de kosten van het onderhoud op deze persoon verhaald.

Persbericht Schouw uitgesteld i.v.m. weersomstandigheden Vanwege het natte weer van de laatste tijd is de jaarlijkse schouw van waterschap De Maaskant een aantal weken uitgesteld. Vanaf 4 december aanstaande zal de schouw worden gevoerd (en niet vanaf15 november zoals in eerder berichten is aangekondigd). Tijdens deze zogenaamde schouw controleert het waterschap of de sloten op de juiste wijze zijn onderhouden.

Houden we onze sloten niet schoon, dan raakt ons waterafvoersysteem verstopt. Langdurige regenval ofeen enkele stortbui z.ouden ons dan meteen ia.moeilijkheden brengen Dat houdt in: overstromingen en verstoppingen Een sloot is namelijk onderdeel van een wijdvertakt stelsel dat het overtollige regenwater opvangt, bergt en afvoert naar de -zre. Ook in droge tijden brengt het uitkomst door z.org te dragen voor toevoer van water. Minder zichtbaar maar net z.o belangrijk is dat we onze sloten gez.ond houden Bijvoorbeeld door de slotenjaarlijks een beetje uit te baggeren om ze op diepte te houden. Want hoe gezonder de sloot, des te rijker de flora en fàlllla. Schouwvoering Alle huisbewoners die naast een sloot wonen of grondeigenaren waarvan het perceel naast een sloot ligt, zijn volgens een verordening van het waterschap verplicht om hun helft van de aangrenzende sloot te onderhouden. Het waterschap onderhoud zelfhet hoofdstelsel van 1.200 km watergangen. De bewoners of eigenaren, ook wel aangelanden genoemd, nemen de overige 1.900 kom voor hun rekening. Een keer per jaar doorkruisen deskundigen van het waterschap, de z.ogenaamde schouwmeesters, het hele werkgebied om te controleren of de sloten van de aangelanden zijn onderhouden Dit jaar wordt de schouw gevoerd vanaf 4 december aanstaande. Tijdens de schouw wordt gekeken of men de sloot zuiver houdt en op de juiste breedte en diepte. 'Zuiver' is een sloot als hij vrij is van riet, biezen, kroos, gras, waterplanten, takken en ander ongeregeld goed dat er niet thuis hoort. Verder moet de sloot regelmatig uitgebaggerd worden en de slootkanten gemaaid. Welke sloten moeten worden onderhouden en aan welke eisen deze sloten dienen te voldoen, is officieel door het waterschap vastgesteld. Vanzelfsprekend Het aardige is dat praktisch iedereen automatisch de z.org voor 'zijn' sloot en slootkant op zich neemt. Het mag dan een officiele verplichting zijn, de meeste ervaren het werk aan de sloot niet als een straf Tenminste dat kan afgeleid worden aan het geringe aantal constateringen van nalatig onderhoud. Toch komt nalatigheid incidenteel voor. Men

Meer informatie Heeft u vragen ofwilt u meer informatie over de schouwvoering, neem dan contact op met waterschap De Maaskant, de heer Martha, tel. 0412 - 698483.

v· r

.a

d

i

o

VLJDERACKEN

V 0

GEZOCHT HOOFDREDACTEUR(-TRICE) LOKALE RADIO Radio Vladeracken is de lokale omroep voor de gemeente Maasdonk. Zij verzorgt iedere avond en heel het weekend radio uitzendingen Radio Vladeracken maakt deel uit van de stichting lokale omroep Geffen, Nuland, Vinkel en werkt uitsluitend met vrijwillig(st)ers. Op dit moment zijn er 60 personen actiefbij Radio Vladeracken betrokken. Per 1 januari 2001 komt de functie van hoofdredacteur(trice) vacant. Een functie die voor iemand met de juiste kwaliteiten een leuke uitdaging is. Functie inhoud: - leiding en begeleiding geven aan vrijwillig( st)ers binnen de omroep; - ondersteuning geven bij het maken van programma's; - mede ontwikkelen van de visie en het beleid - meewerken aan de continuering en uitbreiding van de omroep; - onderhouden van contacten tussen bestuur, redactieraad, programmaraad en medewerk( st)ers; - de tijdsbesteding is ongeveer 4 tot 8 uur per week. Functie eisen: - beschikken over management kwaliteiten; - goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden; - mensenkennis hebben en kunnen motiveren; - enige kennis van een lokale omroep is een pré.

Schriftelijke sollicitaties kunt u tot 3 december sturen aan: Dhr. J.A.M. Danen, Egge 14, 5391 CG Nuland. Wtlt u eerst nadere informatie dan kunt u contact opnemen met: Dhr. RienBosch, telefoonnummer (073) 5322110. 19


MARIASCH □□ L

teerd. Zij staat gedurende deze periode garant voor de financiele bekostiging van deze activiteiten. De Aloysius- en Mariaschool zijn de firma NAS zeer erkentelijk voor deze gulle geste!!

Inzamelen van batterijen en toners/inktcartridges Geffense kunstenaars exposeren in de Mariaschool

In het kruier van milieu-educatie verzamelen de leerlingen van de Mariaschool lege batterijen. Ook worden toners en inktcartridges voor copieerapparaten ingezameld. Deze spullen worden ingeleverd bij de stichting Stibat en Chips. In ruil hiervoor krijgt de school materialen voor schoolgebruik. Natuurlijk kunnen ook bedrijven en particulieren die geen kinderen op de Mariaschool hebben hun lege batterijen, toners en inktcartridges op de Mariaschool afgeven. Dit versnelt ons sparen!!! Helaas kunnen wij ze niet aan huis ofbedrijfophalen. U kunt de spullen op de Mariaschool afgeven. Sponsoring van de Geffense basisscholen door het AfbouwbedrijfNAS

De Mariaschool maakt voor haar kunsteducatie al jaren gebruik van het onderwijsaanlx>d verzorgd door de Osse kunstinstellingen (OKVO). De leerlingen brengen daarvoor regelmatig bezoeken aan o.a. Museum Jan Cunen; theater de Lievekamp en Marag. Op het einde van het schooljaar 1999 - 2000 hebben de leerlingen van groep 8 tijdens hun afscheidsavond van de Mariaschool de school een ophangsysteem voor schilderijen aangeboden. Hiermee is een andere wens van de school in vervulling gegaan. De school heeft nu de gelegenheid om ook in het eigen schoolgebouw wisselende exposities te houden. De leerlingen worden zo dagelijks met kunst geconfronteerd.

De directie van AtbouwbedrijfNAS en de directie van de Aloysius- en Mariaschool in Geffen hebben een sponsorovereenkomst gesloten. De firmaNAS heeft voorlopig voor de komende 5 schoo·ljaren alle schoolverlatersactiviteiten voor de leerlingen van groep 8 van beide scholen geadop-

Met ingang van vrijdag 3 november exposeren twee plaatselijke kunstenaressen in de Mariaschool. Het zijn Ina Megens en Conny van den Berg. Er is voor de leerlingen een kleine expositie in de gangen van de school ingericht met hun schilderijen in aquarel-techniek.

(fl_)~

20


SCOUTING Veel activiteiten en afwisseling bij Scouting Scouting Noordoost Brabant: voor elk wat wils!

Sinds 1 juni 1999 vallen alle 20 scoutinggroepen uit Noordoost Brabant onder een regio. Met 1789 leden en 478 vrijwilligers wordt er wekelijks in veel blokhutten een zeer actief en wisselend programma gedraaid. Het nonnale programma draaien vindt op lokaal niveau plaats door individuele scoutinggroepen Daarnaast werken de groepen nauw samen op het gebied van organisatie, trainingen en begeleiding, dit gebeurt in regioverband. Zo verzorgt de regio diverse cursussen en trainingen voor leiding, ziet zij toe op een goede communicatie naar en tussen de groepen en ondersteunt en organiseert gezamenlijke activiteiten voor alle groepen uit de regio. Dit alles gebeurt onder leiding en verantwoordelijkheid van het regiobestuur. Om de regio zo goed mogelijk te laten functioneren wordt het vele werk goed verdeeld en zijn veel nieuwe vrijwilligers nodig die hieraan hoo steentje bij kunnen dragen Zo zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om activiteiten voor heel de regio te organiseren en coordineren, mensen die op het gebied van p.r. (ontwerp, communicatie, voorlichting, fo tografie, etc.) actief willen zijn, mensen die scoutingtrainingen kunnen geven en daarnaast ook bestuursleden. Voor hen is het belangrijk dat zij zich actief en enthousiast win willen en kunnen zetten voor scouting en bij voorkeur ervaring hebben met het besturen van een vereniging ofbegeleiden van vrijwilligers. Zij zullen 2 tot 3 uur per week actief zijn en vinden het vooral erg leuk om met en voor andere mensen te werken. Ervaring binnen scouting is niet per se noodz.akelijk er zijn diverse mogelijkheden om via speciale trainingen en cursussen zich in te werken als dat nodig is.

komen dat kinderen in een tehuis belanden Voor kinderen die geen familie meer hebben ofdie speciale zorg nodig hebben moeten pleeggezinnen worden gezocht ofandere kleinschalige opvang worden gerealiseerd. Om deze hulp mogelijk te maken is veel geld nodig. U kunt deze kinderen helpen door het kopen van wenskaarten, agenda's en cadeau's. Hiervoor kunt u terecht bij: TreesLamers, Dorpstraat 6, Geffen, Tel. 0735324368

WAOAKTIVITEITENGROEP Voorlicbtings-ocbtend ZW/ARBO/WAO

Voor mensen die langdurig ziek zijn en dreigen in de WAO te komen wordt voor de 4e keer dit jaar een voorlichtingsochtend georganiseerd. Hiervoor kunnen belangstellenden zich telefonisch melden op dinsdag ofdonderdag voormiddagen, van 10.00 uur tot 12.00 uur. Telefoon: 0412-636525. Het maximale aantal dee1nemers is 15. De voorlichting wordt georganiseerd door de Stichting WAO Aktiviteitengroep Oss.

Deze belangenorganisatie geeft advies, infonnatie en steun bij uw vragen omtrent Ziektewet, WAO en andere wetten Voor dee1name aan de voorlichting zijn gĂŠĂŠn kosten verbonden De bijeenkomst vindt plaats op: Woensdag 29 november 2000.

De aanvang is: Geihteresseerden kmmen voor meer infonnatie Jeroen Arts (0413 272038), Roel van Schaijk(0486460636) ofHenk van Hout (0486 462916) benaderen.

unicefo De komende tijd vraagt Unicef Nederland aandacht voor de vergeten kinderen van Oost Europa. Door armoede en werkeloosheid in veel landen van het voonnalige Oostblok, neemt het aantal kinderen in tehuiz.en nog steeds toe. In de vaak noodlijdende tehuiz.en zijn kinderen niet meer dan nummers en krijgen ze amper aandacht. Unicef werkt samen met regeringen in een aantal landen in het voormalig Oostblok aan een betere zorg voor tehuiskinderen. Programma's voor hulp aan, en begeleiding van ouders, moeten voor-

10.00 uur in het Zuidergebouw.

Het adres is: Oude Molenstraat 17 te Oss.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

'

BERGHEMSEWEG153A

ERNIS

~-s-c-h-il_d_e-,s-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08


Ja, ik wil meer infonnatie over de laatste fiscale mogelijkheden van een lij:frentekoopsom Naam: - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - Adres: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Postcode: - - - - - - - - - - - - - - - - -- Woonplaats: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Telefoon:

--------------------

Coupon opsturen naar: VanHeese &Partners, Postbus 57, 5386 ZH Geffen

L---- - -------------------------------J ESE Makelaardii AssurantiĂŤn

22

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64


DUITS JACHTVLIEGTUIG NEERGESTORT IN NULAND We gaan even terug in de tijd; Het voorjaar van 1944; Nuland is nog steeds bezet door de Duitsers. Waarschijnlijk in maart 1944 raakt boven Nuland een Duits (eenmotorig) jachtvliegtuig in gevecht met geallieerde vliegtuigen waarbij het Duitse toestel wordt neergeschoten. Dit luchtgevecht heeft zo rond het middaguurplaats. Het jachtvliegtuig stort vervolgens neer achter de boerderij van Klaasje van Venrooij, op de plaats waar zich thans het woonwagenkampje bevindt in Nuland. De piloot kwam hierbij om het leven.

dit vliegtuig. Wtj zijn zeer benieuwd! Het uiteindelijke resultaat zullen wij z.owel via de Klepel als het heemkundeblad aan u bekend maken. U kunt uw informatie doorspelen aan een van onderstaande

3personen: * Henk Hanegraaf, Nieuwstraat 12 Nuland of.

* Joop van de Meulenreek ( Den Dungen/telefoon 0735943022) of * Peet Kappen van de Heemkundevereniging Nuland (telefoon: 073-5325164)

WIE WAT WANNEER Volgens diverse verhalen die rondgaan in Nuland duurde het enige tijd voordat de Duitsers op de plaats van de 'crash' arriveerden. Vele delen van het vliegtuig alsmede diverse lichaamsdelen van de piloot werden door de Duitsers geborgen en overgebracht naar onbekende bestemming. In 1972 kwamen bij toeval diverse delen van het vliegtuig naar boven. Henk Hanegraafen Joop van de Meulenreek ontfermden zich destijds over deze onderdelen. Imniddels zijn deze onderdelen zoals de 'spinner' waarin de propellerbladen geschroefd zaten, een 20 mm boordkanon, wat munitie, banden en diverse motoronderdelen in bruikleen overgedragen aan de zgn. "Traditiekamer" van de luchtbasis Volkel. De identiteit van de omgekomen piloot hebben wij, ondanks veel hulp van ¡ruit.enaf nooit kunnen achterhalen en dat heeft mede te maken methet gegeven dat wij nog steeds niet voor 100% zeker weten wanneer dit jachtvliegtuig, een Messerschmitt 109. exact is neergestort. Wat de mogeliJ'k.e naam van de piloot betreft hebben wij 2 verschillende namen van omgekomen Duitse militairen. Wtj hebben inmiddels ook contact met de 2 furnilies, die reer geihteresseerd zijn waar bl.lnbroer ofmogelijk hun grootvader omkomen is. Om nu na meer dan 55 jaar dit boek definitief te kunnen sluiten doen wij een dringende oproep aan de Geffense bevolking omons te helpenaan een exacte datum van het neerstorten van dit vliegtuig. Nogmaals het moet vrijwel zeker maart 1944 zijn geweest, maar wie kan ons helpen, bijvoorbeeld aan de hand van een gebeurtenis ofeen verjaardag van een familielid enz. destijds? Wij weten dat er in Nuland ook namen circuleren van de mogelijke piloot, maar met name voor de Duitse nabestaanden moeten wij natuurlijk absoluut 100% reker zijn voordat deze nabestaanden de crashplaatsvan hWI broer en/ofgrootvader nog eenmaal komen bez.oeken. Wie kan ons daarom helpen aan dit laatste beetje informatie waarmee wij deze puzzel uiteindelijk: op kunnen lossen; wie kan ons een exacte 'crash'datum geven, wie weet er mogelijk meer van een naam van de omgekomen vlieger en wie heeft er mogelijk nog onderdelen enz. in zijn bezit van

NOVEMBER 23 K. V.B., Sint Nicolaas avond 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) 25 K. V.B., Sint voor kinderen 26 Buurtver. De Vierwinden, St. Nicolaasfeest 29 Buurtver. De Elsho~ Sinterklaasmiddag DECEMBER 02 Gezinsviering St. Nicolaas, 19.00 uur 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 10 Volleybalvereniging G'68, 10.15ujongens C, meisjesBl enmeisjesB2.12.00udames 1 enherenl in Geffen. 10 Buurtver. deElsho~ schaatsen in triavium te nijmegen 11 K.V.0.-Z.L.T.O., kaartavond in parochiecentrum om8.00uur 11 Buurtver. De Molenhoek, kerststukjes maken

_ . DIERENSPECIAALZAA&VEEVOEDERS

Jt

B. de Kinderen v.o.f.

',a

J1

Molenstraat 32, Geffen Tel. 073 532 55 51

Alles voor Uw huisdieren!! Voeders, verzorgingsartikelen, accesoires etc. etc.

Ook alles voor Uw tuin!! Kunstmest, potgrond, stalmestkorrel etc. etc.

Openingstiiden: Ma. t/m Vr. 13.00 tot 19.00 u Zaterdag 8.30 tot 17.00 u

23


•e ''

e

n

lunstkrln1 Bovenstaand logo werd ontworpen door een van de leden van de Kunstkring Geffen, Nelly Sleutjes. * Het palet stelt voor "Geffen en de Kunst". * De 3 lijnen geven aan: het initiatief: de ontwikkeling en de toekomst. * De cirkel is "de Kunstkring" met als middelpunt de kunst, die hopelijk in ons dorp steeds meer betekenis gaat krijgen. De Kunstkring Geffen werd opgericht injuni 1999, momenteel teh zij 22 leden. In het afgelopen seizoen hebben wij excursies georganiseerd naar: - het Noordbrabants Museum in Den Bosch - beeldhouwster JoanikaRing te Overlangel - museum het Valkhofte Nijmegen Ook zijn wij diverse malen te gast geweest bij lezingen, georganiseerd door de Kunstkring Nuland. Voor het komend seizoen staan er twee excursies, een lezing en het houden van een expositie door leden van de Kunstkring Geffen op het programma. Op30 januari 2001 om 20.00 uur wordt erin de kleine zaal van de Gouden Leeuw een lezing gegeven door drs. Marie Christine Walraven, kunsthistorica, over Camille Claudel. Deze lezing dient als voorbereiding op ons bezoek aan een expositie van Camille Claudelin het Singermuseum te Laren, in maart 2001. Heeft u belangstelling voor het bijwonen van de lezing op 30 januari 2001 dan kan dat. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs fl. 5,00. Mocht u lid willen worden van de Kunstkring Geffen, bel dan naar Ingrid Berkel, tel. 5324087. De contributie bedraagt tl 35,00 per kalenderjaar. Wij zullen u, via Torenklank.en, steeds op de hoogte houden van ome activiteiten Kunstkring Geffen

SPONSORACTIE EHBO EEN GROOT SUCCES. Op zaterdag 21 oktober had de EHBO vereniging in Geffen haar 50 jarig jubileum. Op de receptie van de vereniging werd de opbrengst van de sponsoractie bekend gemaakt. De opbrengst van de sponsor actie was maar liefst NLG 5500,00!! 24

Dit bedrag zal gebruikt worden voor de aanschafvan.nieuwe tassen, oranje hesjes, dekens, nieuw verband materiaal en instructiemateriaal. Daarnaast zal een gedeelte van het bedrag nodig zijn om de Reanimatiepop te renoveren, zodat deze weer een aantal jaren gebruil.1:kan worden. Middels deze weg willen wij alle sponsors, gasten, brandweer, LOTUS medewerkers, vrijwilligers. de brandweer Maasdonk, de EHBO verenigingen uil ~onk. regio politie, de gemeente Maasdonk, de ·wr.K. enaIIe-...rijwilligers bedanken voor hun medewerking aan deze dag De EHBO-vereniging Geffen. Graag willen wij alle sponsors nog even noemen.: Rabobank HET MAASLAND Supe!" de Boer Bouwbedrijfvan Schijndel De ~..ere

Gebr. Van Wanrooy Kruisvereniging TERA Automaterialen Fa. Bioned Van Soest assurantien Bouw- en houtbond FNV De Gouden Leeuw Mark van Schijndel Bakker Brands Rekkers Metaal Jo vanDruenen Nieuwe Ark Van den Broek Wielerhuis van de Meulenreek Frank van Bakel Romme Van der Doelen assurantien Bakker van.Hoorn Gebr. Van den Bergh Tonnie van den Haterd Bodelier VOF van Herpen Steenbergen

Van Orsom1: Van Zandvoort Mode Solo ~1oto K.apsabnArdon Piet V.1&mse C 1000 Yan Herpen

Patrick Rekkers Tonnie Jansen Bouwbedrijf van Erp Hanegraaf RijschoolP de Klein Van der Rijt Ernis Wihabo Van Heez.e & Partners Slijterij den Malder V.ïm Hanenberg 't\l/ouwke Cinerent Levix

Cafetaria 't Akkertje Nenas

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en omstreken

•&> 111111

sm..!-1s -- -'iil!!I~

~- ,

• AuloriJopleiding in 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame instructeurs • Theoriecertifccaat in 1 dag • Voor meer informatie: ••• : 0900 • RIJBEWIJS voo.r sm,'1• rtjopletdla,gen ( of aurf naa r WWW,c$m1Uonnnc.nl


WETENSWAARDIGHEDEN Avond- en nachtdiensten: (van ' s-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 25-26 nov. Geffen 09-10 dec. Nuland 02-03 dec. Nuland 16-17 dec. Geffen De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 13 december Geffen: 21 december Nuland: 5 deรงember, 19 december

APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma,_ t/m vr. van 08.15 uur tot 1-_30 uur za van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via teL: 5324699

BEZOEKTIJDL.-X ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00- 15.00 u . en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbo.sch dagelijks van 13.30- 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum W AZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 -15.00 u. en 19.00 - 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380

K.N.O.: Kindergeneeskunde: Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

0412 621 216 0412 621 541 0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur)

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 308 0412 621 551 0412 621 357 0412 621 331

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30- 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30-9.00 uur. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30 - 10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30 - 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45-15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 10.00 - 11.15 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06-22694561. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het ?e~eentebuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De recephomste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 1_?.~0 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tlJd 1s een agent aanwezig op het gemeentehuis. 25


A

u

T

0

B

E

D

R

J

F

Z(

1-< E:: r----J !'3

"v'~"-1

1 •~-•-

1-1 LJ I

Bent u al klaar voor de winter? De tijd vliegt voorbij. De mooie zomer is voorbij en de koude dagen breken weer aan. Is uw auto nog niet winterklaar? Geen nood! Tot en met eind Februari kunt u voor de winterbeurt terecht bij Autobedrijf Hurkens van Hal in Nuland. -+

Voor slechts / 49,95 (incl. BTW) wordt uw auto op de voor de winter m eest belangrijke punten gecontroleerd. Denk maar eens aan banden, verlichting, vorstbeveiliging en ruitenwisserbtaden. Maar het allerbelangrijkste is wel een grondige check van de accu en startmotor. Het goed functioneren van dJt duo is noodzakelijk voor een probleemloze start op een koude winterochtend Zodra uw auto winterklaar wordt bevonden, krijgt u een Winterinpectierapport met een daarbij horende startgarantie (informeer naar de voorwaarden).

Actie: set van /14,95, voor /9,95

Airconditioning in de winter, een nuttig hulpmiddel Maakt u alleen in de zomer gebruik van uw airconditioning? Zonde, ook in winter kan de airco een nuttig hulpmiddel zijn. Wat dacht u van een snelle ontwaseming van de ruiten. Bovendien is een regelmatig gebruik van de airconditioning ook beter voor het gehele systeem en zal hij minder onderhoud vergen. Mocht uw airco toch een onderhoudsbeurt nodig hebben (minimaal 1 maal per jaar is zeker aan te raden), dan bent u bij-+

Maak een afspraak en u bent veilig op weg in de winter!

SfEK~ Autobedrijf Hurkens van Hal aan het juiste adres. Wij zijn al enige tijd een STEK gecertificeerd AIRCO SERVICE STATION. Dit betekent dat wij u volledige service kunnen bieden op het gebied van airconditionings: Onze werkplaats is ingericht met de benodigde apparatuur voor het vullen van airconditionings, maar ook voor de inbouw en reparatie hiervan. In elk merk en type auto bouwen wij een airco in.

Veilig op weg in de winter? Autobedrijf Hurkens van Hal is een Official Golden Tyre Dealer en kan u uitstekend van dienst zijn op het gebied van winterbanden. Ook voor sneeuwkettingen kunt u bij ons terecht. Deze zijn te huur voor /9,00 per dag (de borg bedraagt /300,00). Uiteraard kunt u ook sneeuwkettingen kopen: prijzen vanaf /139,00 (inclusief BTW).

Autobedrijf Hurkens van Hal 8.V, Akkerstraat 34, 5391 88 Nuland 073-5322911, www.hurkens-hal .nl 26


DANKBETUIGING

PERSBERICHT

Middels deze weg willen wij iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling bij het overlijden van mijn man en onzevader,

Lezing over Kunstnijverheid

Antoon van Zantvoort Uw aanwezigheid bij de avondwake en uitvaart, uw schriftelijke condoleance zijn voor ons een grote steun. Helaas is het voor ons niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Familie van Zantvoort, Groenstraat 5, Nuland

KORFBAL ECHT WEL Beste meisjes enjongens van de basisscholen in Geffen, Op woensdag 29 november a.s. organiseert Korfbalvereniging D.KG. eenkorfbalinstuif Deze korfbalinstuifzal plaats vinden in Sporthal de Geer in Geffen van 14.00 tot± 16.00 uur. We zullen deze middag allerlei spellen doen waarmee een eerste kennismaking met de korfbalsport plaats vindt. Je lamt je opgeven door onderstaande strookje in te vullen en in te leveren voor woensdag 22 november 2000. Je kunt het strookje inleveren bij: Danielle van Erp of Brigitte van Heumen Eikenwal 15 Weverstraat 1

Geffen

Geffen

~ - - - - -- - - - - - - - - - - - Naam: - - - - -- - - - - - - - -- -

Leeftijd:

- - -- - -- - - - - - - - - -

Korfbal een te gekke sport!!

Lever daarom dit strookje in bij Danielle ofBrigitte voor woensdag 22 november 2000 en wij zien jullie op woensdag 29 november om 14.00 uur in de sporthal De Geer in Geffen.

Onder auspiciën van de Kunstkring De Meent te Nuland zal de kunsthistorica drs. Marie Christine Wal.ravenuit Oss een lezing (met dia's) verzorgen over verschillende vormen van Kunstnijverheid wals gebruiksvoorwerpenvan glas, kristal, porselein, aardewerk ofzilver, wandtapijten, meubels, kleding, e.d. De lezing vindt plaats op dinsdag 28 nov. a.s. in het gemeenschapshuis De Meent te Nuland aan het Prins Bernhardplein. Aanvang 20.00 uur. De entree is gratis voor leden en ondersteunende leden van de Kunstkring De Meent. Andere belangstellenden betalen slechts/ 2,50 p.p. als tegemoetkoming in de onkosten.

OPROEP OPROEP OPROEP Wij zijn opwek naar inval moeders die ons kunnen helpen bij het overblijven van de kinderen van de Aloysiusschool bij drukte of ziekte en afwezigheid van een van de vaste overblijfmoeders. Inlichtingen ofopgaven bij Henny Schuurmans, Veldstraat 13, Geffen, Tel. 532 2356.

UITSLAG VAN DE MINI PLAYBACK WEDSTRIJD "DE VIER WINDEN" Zondag 8 oktober was het dan zover, voor de vierde keer organiseerde de buurtvereniging De Vier Wmden een kinderplayback wedstrijd. Deze werd voor de derde keer in zaal de Gouden Leeuw gehouden. Om 13 .00 uur waren de eerste artiesten al aanwezig, om zich op te laten maken door Rita, Marjon, en om hun baren te laten doen door twee kapsters van Rob Ardon, waarvan de namen bij mij, even als vorig jaar niet bekend zijn. De zaal was voorzien van een podium, en er was een licht installatie aangebracht. Het publiek druppelde binnen, de meeste toeschouwers waren ouders, broertjes en zusjes, of verdere familie van de artiesten, zodat elke artiest kon rekenen op een grote groep fans. Om 13 .30 uur was het dan zover, presentator Gerard v.d. Heyden verwelkomde èen ieder voor deze middag. De jury, die bestond uit: Johny Steenbergen, Marinus v. Dinther en Marian Lepoutre, deze ervaren en enthousiaste mensen waren er helemaal klaar voor. Er waren 18 optredens gepland, verdeeld over 3 leeftijds groepen Na al de optredens aanschouwd te hebben, was het aan de jury de moeilijke taak om in iedere categorie een winnaar aan te wijzen, de overigen eindigden namelijk allemaal op de tweede plaats. 'O


Toen de jury zover was, werden per leeftijdsgroep alle artiesten naar boven gehaald, om een aandenken in ontvangst te nemen, waarna de winnaar bekend werd gemaakt. De aandenkens van dit jaar waren prachtige gegraveerde glazen, zodat de deelnemers een blijvend aandenken aan deze prachtige middag ha<iden. Het belangrijkste van alles, wie waren nu de winnaars, hier volgen ze. 4 - 6 jaar: Otje met: Ik ben Otje, gebracht door: Joëlle Pennings. 7 - 9 jaar: Britney Spears met het nummer Baby one more time, gebracht door: Danique Pennings. 10 - 12 jaar: Girl Thing met Last one standing, gebracht door: Joyce, Angelique en Linda. Na iedere bekendmaking ontvingen de winnaars een beker voor de 1e prijs, en alle overige optredens werden beloon met een beker voor de 2e prijs. De winnaars vertolkten nog eenmaal hun winnende liedje, ~n daarna werd de middag afgesloten. Gerard bedankte alle vrijwilligers die meegewerkt hebben deze middag tot een succes te maken, mocht u dit lezen, nogmaals bedankt. Waarna ook Gerard bedankt werd voor zijn bijdrage en inzet om deze middag te doen slagen. Bij deze wil ik nogmaa]s de sponsors en weldoeners bedanken, die met hun bijdrage, in welke vorm dan ook, deze middag mede tot een succes hebben gemaakt: Kapsalon Ardon, Poelier Jo v. Druenen, Dierenspeciaalzaak Bart de Kinderen, AutobedrijfMark v. Schijndel. Rijwielen v.d. Meulenreek, Cafetaria Govers, Transportbedrijf v. Mierlo, AannemingsbedrijfG.H. Draad b.v., Sportprijzen J. v. Haaren, Bloemboetiek Maninka, STI Speciaal verlichting, Transport, zand en grind Gebr. v.d. Berg, Café-zaal de GoudenLeeuw. En last hut not least een woord van dank voor de inzet aan alle kinderen die meegedaan hebben aan deze middag, want zonder kinderen was er geen playback wedstrijd. Nogmaals eenieder van harte bedankt, en wellicht tot volgend jaar. De Organisatie.

OPROEP OPROEP OPROEP Reünie Carnavalsvereniging (De Deurdouwers Geffen)

Met enkele oud leden van de Deurdouwers gaan we een Reünie organiseren voor alle oud leden met hun partner, en alle dansmarietjes. De datum is zaterdag 17 maart 2001 vanaf 19.00 uur. De kosten komen op f 35,- p.p. mogelijkheid tot overnachting met ontbijt voor f 10,-p.p. extra. Locatie: Kampeerboerderij d.n. Geffense Berg, Bergstraat 6, 5386 KL Geffen. 28

Graag bericht sturen voor eind december 2000. Ook graag het bedrag overmaken voor eind december 2000, op rekeningnr. 1375.19.931 Rabobank te Geffen t.n.v. Reünie De Deurdouwers Geffen. Contactpersoon: Tico v. Griensven, Dr. Poelstraat 12, 5386 BW Geffen, Tel.nr. 073 532 4530, of Jo v. Lieverloo, Amsteleindstraat31a, 5345 HA Oss, tel.nr. 0412 636 587. Het gaat altijd door, afz. ex Deurdouwer.

VOGELVERENIGING "ZANG EN KLEUR" GEFFEN In het weekend van 21-22 oktober heeft vogelvereniging "Zang en Kleur" uit Geffen een bijzonder succesvolle vogeltentoonstelling gehouden Vele honderden mensen heir ben dit weekend de Geffense sporthal bezocht om de ruim 900 vogels te komen bewonderen. Op vrijdagavond heeft de voorzitter van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers de heer Stienen op spectaculaire wijze deze tentoonstelling geopend. Zaterdagmiddag vond de jubileumreceptie plaats. De Geffense vogelvereniging werd door velen gefeliciteerd inverband met haar 25 jarig bestaan. Ook de plaatselijk muziekvereniging W.I.K. heeft aan haar nog een muzikale felicitatie aangeboden. Zaterdagavond was er het gezellige samenzijn voor de leden van de afdeling Geffen met tevens de bekendmaking van de onderlinge kampioenschappen. Ook werden op die avond de vijfleden van "Zang en Kleur" die 25 jaar lid waren, te weten Jo Heijmans, Gerrit van Rijn, Jan van Gogh, Piet van Griensven en Gerrit van de Ven in het zonnetje gezet. Van de Nederlandse Bond ontvingen zij uit handen van de districtsvoorzitter de heer Heesakkers het gouden speldje. Zondag werd de show druk bezocht door vele honderden toeschouwers. Het was een komen en gaan in de Geffense sporthal, waar de Geffenaar van het jaar, de heer Steenbergen, •s-middags de loterij bekend maakte voor de inzenders op deze tentoonstelling. De hoofdprijs ging naar een Belgische inzender. Daarna heeft de burgemeester van de gemeente Maasdonk de kampioensprijz,en uitgereikt. Alle vogels, alsook de flamingo's en tropische eenden, zijn weer veilig thuis. De Geffense vogelvereniging '"Zang en Kleur" wil graag vanaf deze plaats iedereen bedanken voor hun inzet op deze tentoonstelling, hun komst op de jubileumreceptie en bezoek aan de Internationale Jubileum Vogeltentoonstelling. Kampioenen Internationale Jubilemn Vogeltentoonstelling

Hfdgr.Stam/Enk 7 Stam 7 Enkeling 8 Stam 8 Enkeling

Kampioen T. van Leuken T. van Leuken J. van Gruijthuijsen M. van Lanen

Punten 363 90 366 91


Loonbedrijf en Grondverzet voor het leggen van o.a.:

Gebr. van Erp

* laminaat/houten/tegelvloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit ! !

t==}...

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

- tW

OSS

GEF1(EN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Voor een snelle maaltijd sprint je naar de Keurslage r!

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

~

K~

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 M Ge~e

C.M. v.d. Doelen

--··· tel. (073) 532 58 9

Tel.: (073) 521 30 18

Voor ol uw fomilie- ve renigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgooi van juiste dotum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitat iepakket bij geboortekaartjes. Ook voor cop ieerservice kunt u bij ons terecht.

WIHABO

DRUKKERIJ ki

meer verstand van verzekeren

rencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat full col or drukken 54 x 7 4 cm.

Voor al uw totaaldrukwerk. -:es--e-~weg 13

-

111 1 ■

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

5386 KT Geffen

PA

Tel. : (073) 532 26 84

- fox (073) 532 47 95


9 9 11 12 12 13

13 14 14 15 15 16 19 20 20 23 26 31 33 36 36 37 47 49 50 50 SI

52 53 54 58 61 65 66 67 67 70 70 71 72

72 73 75 76 81 82 83 84 84 85 85 86 86 87 30

Stam Enkeling Enkeling Stam Enkeling Stam Enkeling Stam Enkeling Stam Enkeling Enkeling Enkeling Stam Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Stam Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Stam Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Stam Enkeling Stam Enkeling Enkeling Stam Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Stam Enkeling Stam Enkeling Stam Enkeling Enkeling

J. van der Heijden

J. van der Heijden J. Dobbelsteen F. van Kessel H. van de Vossenberg H. vanEsch F. van Kessel J. van der Heijden M. van Son F. van Kessel F. van Kessel M. van der Heijden J.P. van Lier H.Verrneulen H. deGroot H. de Groot J. Mertens J. vanAlebeek J. van Alebeek A.F.P. van der Wielen A.F.P. van der Wielen J. van Gruijthuijsen E.A.P. Oosterkamp E.AP. Oosterkamp W. van Uden W. van Uden H.G.E.J. Passon T. van Leuken H.G.E.J. Passon J.J. vanRun C.J.Klomp C.J.Klomp T. Donhuysen J. vanLent B. van der Steen B. van der Steen L. van de Rijdt H. Voets J. vanLent R van Wanrooij R van Wanrooij R van Wanrooij M.J. de Rijck A. van Boxmeer W. van Lokven W. vanLokven W. van Lokven W.M.C. van Loon W. van Lokven W. M.C van Loon W vanLokven C.Laros C. Laros B. Arts

367 92 90 364 91 366 91 367 91 370 90 91 90 363 91 91 90 91 90 366 92 91 91 91 363 92 91 91 90 90 90 90 91 90 366 93 361 92 90 361 92 90 91 92 90 90 90 367 92 362 91 363 92 91

88 89 90 91 92 96 97

Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling Enkeling

Jeugd 8 Enkeling 9 Enkeling 15 Enkeling 51 Enkeling 70 Enkeling 88 Enkeling 89 Enkeling 98 Enkeling

MH.M. van de Donk G. van der Heijden G. van Kessel P.J. van Beek A. van de Loop Th.VanHout J. van Alebeek

90 91 92 90 92 92 91

Nick van Esch Perry van Herpen Astrid Aarts HenriMels Dennis van Beek Rijanne Heesen Stefan van de Berg Dennis van Beek

89 90 89 90 91 89 90 91

Clubkampioenschappen Kampioen De Vogelvriend Heeswijk Dinther 2e prijs Zang en Kleur, Geffen 3e prijs Vogelpracht, Oss 4eprijs Vogelvreugd, Boxtel 5e prijs Vogelpracht, Vinkel

2265 p. 2263 p. 2249p. 2246 p. 2245 p.

Algemeen kampioen van Geffen De heer W. van Lokven.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadressen: Bezorging: Klachtenbezorging:

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Tolweg 7, en Veldstraat 13 v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Bergstraat 26a, (073) 532 25 86

De redactie wil tijdens het haar afgelopen jaren gevoerde beleid, onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel afvan censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afr.ender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.


VAN DER Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? Interpolis

D[ GOUD[Nl[fUW

Aegon

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor:

bruiloften - partijen -vergaderingen 1

1

NAS 1

AFBOUW NIEUWBOUW

Cascobouw: Binnenbouiw: Gevelisolatie:

-

NAS AFBOUW BV Heesterweg 43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

RENOVATIE

-

iYNENBURli MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

RESTAURATIE

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekv1 oeren, separatiewanden, plafonds, wa d- en plafondafwerking gepleisterde gevel isolatiesystemen

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378 , fax 073 - 5218902

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

mbinderij; 11 Wouw

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

JClooslerslraal .5c .53.J6 71:J?

9effen

le/073 .53 21 M3 fax 073 .53 2.5 1.50

2.Jfoemen !Plan/en 2.Jruidswer.k 9ra/wer.k Xadoarli.kelen


,-------- -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - --

- ·

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG• EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

1

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

PEDICURE

RAAD

RAAD

T. Kete(aars-11. Nistelroou Coothstraat 31

WELKOMBIJRAAD MAASDONK

cl.

Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd? RAAD MAASDONK Huub Clement Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel. (073) 532 60 56

Geffen (073) 532 20 41 SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REG10A• BANK 7 DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen *mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

'fi"

09.00-12.15 en 13.15 -17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

IEi

VA~ESE PA~RSBV Makelaardij Assurantiën