Torenklanken 2000 - nr 17

Page 1

38e jaargang !nummer 17 rovember 2000

n n sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

nr. 1139113

18

LANDJONKERDAG SINT-JORISGILDE SINT JORlS GTI,DE GEFFEN

Op zondag 12 november a.s. zullen de leden van het SintJorisgilde Geffen onderling strijden voor de titel ''Landjonker'' o:f'Landjonkvrouwe'¡. Het gilde vertrekt om 11.00 uur en gaat "met slaande trom en vliegend vaandel" door de Dorpstraat naar de jeu-de-boulebanen aan de Kloosterstraat. Daar zullen rond 11.30 uur de wedstrijden beginnen die onder onpartijdige leiding zullen staan van scheidsrechters vanJ.B.G. De wedstrijden zullen onderlxoken worden voor een "snertlunch" en tegen 15.00 uur zal bekend zijn wie zich met bovengenoemde titel en bijbehorend zilver mag sieren_ Inmiddels is onze koningin Connie van der Dussen ook kerklijk geïnstalleerd tijdens de openluchtmis van "Effe noar Geffe". Onder toeziend oog van drie bijna voltallige gastgilden uit Nuland, Oss en Rosmalen legde zij de gelofte van trouw at: als eerste koningin van het her-ingerichte SintJorisgilde Geffen. Een historisch moment! Het schieten met de kruisboog is mede dankzij het geweldige gastvrije onthaal bij Jo en Kees van der Doelen uitgegroeid tot een grandioos succes. Het lijkt wel ofde leden zijn gaan lijden aan "kruisboog-koorts"! Een aantal leden is zelfs overgegaan tot de aanschaf van een eigen kruisboog en oefent 's zondags bloedserieus "op de wip". Het aantal kruisbogen binnen het gilde is inmiddels ook gegroeid tot elf, mede dankzij de schenking van twee kruisbogen door Bouwbureau Van der Dussen.

19

20

Tussen de installatie (in april j.l.) en augustus hebben zich zeven nieuwe leden aangemeld; drie dames en vier heren. Hiermee komt het aantal leden op 29! We zitten bijna op de helft van het getal wat we graag zouden willen, dus ... u bent welkom! Kom eens kijken op zondag, tussen 10 en 12 uur, op "ons" schietterrein aan de Papendijk (nummer 17) waar de gildevlag uithangt. De koffie staat klaar! Op woensdag 13 september brachten we een bezoek aan het Sint-Jorisgilde van Berlicum waar we als echte gildebroeders en -zusters werden ontvangen. Een vendelgroet aan hun nieuwe koning door onze vaandrig werd z.eer gewaardeerd. We kregen een zeer uitgebreide rondleiding over hun gildecomplex. In het gildehuis was voor ons speciaal een tentoonstelling ingericht met gildezilver, bogen en geweren, vendels en oude vaandels en ook een zeer oude gildetrom. Aangezien dit gilde een zeer oud gilde met een lange traditie is was dit voor ons een leerzame avond. Hoogtepunt was de videopresentatie van het door een van hun vendeliers uitgevoerde ''vendelgebed", een vendel oefening van 16 minuten vol met vendeltechnieken en -symboliek. Onz.e vendeliers, Henk en Boet van Dijk zijn begonnen om deze oefening in te studeren. Hiervoor trainen zij iedere zaterdagmiddag, samen met de vendeliers van het gilde van Oss o.l.v. de heer Van Rosmalen, een zeer geroutineerde vendelier van het gilde Sint Antonius Abt uit Nuland. Op zondag 5 november a.s. gaan we een bezoek brengen aan de tentoonstelling "Gilden en hun beschermheiligen" in het Museum voor Religieuze Klmst te Uden_ Onze Overheid (het gildebestuur) is reeds bij de opening op 7 oktober j.L aanwezig geweest en naar hun zeggen is het zeer de moeite waard, ook voor niet ~gilde leden. Aanbevolen dus: Vorstenburg 1, Uden(tel: 04132-63431). Open tot 3 december.


Kleding verander- en reparatiewerk.

"BE.NILDA" 0 \ \IF.S.\ IOOE 1'1; DE \IA'ft;N

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

44 t/m 60 KLOOSTERSTRAAT

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - / 2.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

• Huidanalyse

~

• Visagie

....,..,

* * Kroon Joke en Fokko

Ook voor kinderfeestjes

0~

0~

• ,Gelaats~ en }?ehaamsbêh andélin

Voor ontspanning na uw inspanning

:\ ci\FÉ /)~

GESPECJALISEERD IN:

5B

5386 \RGF.FF"EN TEi.. 073 - 532 42 98

~

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

,-

• S-~trandeltng voor de rtrafi :.,,

'0

..

.

.

• .• .•

• Acnébehandettrtgen

'\

• Nagelstyliste Met een cadeaubon kom ie pas echt mooi voor de dag.

\

■ ■ ■ ■ ■

• Bc.• W~l"! Bouwen op ,.,,., ,.JII..

....

J

"ti"'.,,.. • .•

ver rouwen

-

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven Depositaire van: • Mary Cohr • Lanéche Cosmetics • Cli Ama1i • Courtin

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499'

Van Soest

F. T.W. ll.• M_. Ha neg raaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN elastische kousen ERKEND DOOR ALLE

AANMETEN EN BEZORGEN AAN HUIS

ZIEKENFONDSEN

Vladcrackensuaat 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619 mobiel 06 22 91 99 90

accountants

Stucadoors- en Afbouw bedrijf

Romme b.v. Bedrijvenweg 2, Geffen

/cl

\C)

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN

~ ~

Tel.c (073) 532 46 58

Autotel.: 06-53184263

Q

ri:\

~

~

Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


EFKES BUURTE MÈ...Leny Rornme (48j.) We moesten het even opzoeken: de vrouwelijke vorm van molenaar. Molenarin en molenaarster worden beiden genoemd als molenaarsvrouw en eigenares van een molen. We houden het daarom maar op de tegenwoordig gebruikelijke mannelijke benaming: Leny Romme slaagde voor vrijwillig molenaar! Zij is daarmee de eerste vrouwelijke molenaar in Geffen, er zijn er waarschijnlijk enkelen in Brabant en vermoedelijk een tiental in Nederland. Vijfjaar geleden is Leny gestart met de opleiding tot vrijwillig molenaar. "Mijn belangstelling voor de molen is gegroeid door m'n enthousiaste zwager Rien. Daardoor kwam ik vaker op molen 'De Zeldenrust' en de behoefte ontstond om demolen ook zelfstandig te kunnen laten draaien" zegt Leny. "Molens zijn een prachtig, milieuvriendelijk cultuurbezit, dat in stand gehouden moet worden". Ze lietzich inschrijven bij het Gilde van vrijwillige molenaars en ging vanaf die tijd bijna elke zaterdag naar de molen. "De eerste twee jaar heb ik nodig gehad om me te oriënteren en me vertrouwd te voelen met de molen. Ik was aanvankelijk te voorzichtig en soms te bang; ik kende de geluiden nog onvoldoende en ook de molentaal - de benamingen van alle onderdelen waren voor mij volkomen nieuw. Maar, de Zeldenrust - molenaars Ton, Hemmy en Rien hadden veel geduld met me en zoetjesaan leerde ik het opzeilen en kruien, het vangen en het smeren. Ik begon thuis te raken in het molenjargon en leerde de werking en functies van het gevlucht, de vang, de rondsel, de bonkelaar, het varkenswiel, het luiwerk, de assen en de spillen". Daarnaast wordt voor het examen behoorlijk wat theorie vereist: kennis van het weer, zaken van belang voor veiligheid, kennis over molenbehoud, diverse molentypen, material en en eenvoudige werktuigkunde. "Ditjaar wilde ik graag de opleiding afronden en daarom ben ik iedere zaterdag gaan oefenen op de molen in Oeffelt, waar Theo van Bergen en John Houben de molenaars zijn. Theo was een echte leermeester voor me: zeer serieus en gedreven ondervroeg hij me wekelijks over theorie en praktijk. Daar heb ik veel geleerd", aldus Leny. Zij

deed proefexamen op de stellingmolen in Oisterwijk en woensdag 18 okt. jl. werd het eigenlijke examen afgenomen op beltmolen "De Doornboom" in Hilvarenbeek. Dit was van tevoren bekend, zodat ze een aantal weken de tijd had om met deze molen te werken. De examencommissie bestond uit vijf personen: drie stelden de vragen, één noteerde alles en één was aanwezig namens de Noord- Brabantse molenaars. "Het was best pittig" vindt Leny. "Ik kreeg o.a. vragen over luchtstromingen op het Noordelijk halfrond, veel over de poldermolen en ze vragen best wel door over mogelijke problemen en hoe die op te lossen". En na bijna twee uur kon haar de speciale molenspeld worden opgespeld: Draag die met trots en eer!" Binnenrijdend in Geffen werd Leny verwelkomd door molen 'De Vlijt' in de vreugdestand! Thuisgekomen wapperden de molenvlaggen aan de voordeur, stond het 'mooimakersgoed' van 'De Zeldenrust' opgesteld en was er een heuse molentaart om aan te snijden! In maart 2001, op de jaarvergadering van 'De Hollandse Molen' wordt het diploma officieel uitgereikt. Een ware prestatie en volgens dochter Myrthe echt wel apart! Proficiat! Na veel molentaal in het hoofd en menig maaluurtje kan Leny nu weer gewoon, gezellig elke zaterdag naar de Geffense Zeldenrust. "Dan hebben we tenminste weer iemand om koffie te zetten" grapten de mannelijke molenaars! "Als dat maar niet tegen valt" grinnikt de nieuwbakken molenaar!

Op bijgaande foto zie je 'De Zeldenrust ', gefotografeerd door Leny, vanuit een luchtballon. 3


Hanegraaf B.V. Geffen

Tonny Jansen

Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

Rijwielen - Gazelle - Locomotief

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141 Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Taxi

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines · Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bloembinderij ~

maninkn

~ ~

~ bloemen

~ planten ® grafwerk ® potterie

$ teleflora ® decoratie ~ bruid6werk

~ ~

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. 0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3 Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen - Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL.: 073-5324233

-

Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55

._.W'

...(à ....

. . .. .. . . .. .. . .. . .. ' . DE ■

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel.: 0412-631999

:

HYPOTHEEK SHOP ■

..Ai.._.TC> C> . . ~ E ~C>IRt.C:.,

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b. v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • ion ge gebruikte a uto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • .auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZ.DA • volautomatische carwash en hobby-wash

L

Akkerstraat 34 5391 88 tel. 073 - 53229 11 (fax 07 STEEDS TOT U

.


WIJZIGING VAKANTIE ARTSEN VAN DE HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN De vakantie van de heer en mevr. Smit is gewijzigd Zij zullen afwezig zijn van vrijdag 3 nov. T/m vrijdag 17 november. Tijdens dez.e vakantie zal dokter Berkelaar alleen aanwezig zijn. Dat wil zeggen dat de praktiJ"k woensdag de gehele dag en donderdagmiddag gesloten is. De andere dagen is de

praktiJ"k geopend, alleen vervallen de lcinderspreekuren. Het kan voorkomen dat er bij dokter Berkelaar geen plaats meer vrij is op het spreekuur. U zult dan worden verwezen naar de praktijk in Vinkel of in Nuland. Wtj vragen uw begrip hiervoor. Op vrijdag 8 december is de praktijk gesloten vanwege een congres van het Nederlands Huisartsen Genootschap waar de artsen van de Huisartsenpraktijk Geffen aanwezig zullen

zeven uur begon de disco. Dit was een heel gez.ellige avond en er zit al heel wat danstalent tussen onze jeugd. Van house tot slowen alles kwam aan bod. Tussendoor waren er nog warme hapjes maar om tien uur kwam er een eind aan een heel gezellige dag. Tot slot zou ik nog wat mensen willen bedanken: de C 1000 uit Geffen voor de hapjes en het drinken. Wthabo voor het kopieerwerk en het beschikbaar stellen van de prijsjes voor het eindspel, discotheek van Sleeuwen voor de gezellige muziek en tot slot Carli en zijn mede muzikanten voor de muzikale begeleiding bij het kampvuur. Deze dag zou echter niet georganiseerd kWlllen worden zonder vrijwilligers van de parochies met name de mensen van het JOP, praatpaal en de vormselwerkgroep. Iedereen bedankt voor de grote inz.et en het plezier en het enthousiasme van de kinderen die lieten ziendat het zeker de moeite waard was.

zyn.

TEN BLAKKE GEBRACHT Wijziging sluiting huisartsenpraktijk Vinkel De praktijk in Vmkel is niet op 15 november gesloten, maar

op woensdag 1 november.

GESLAAGDE JONGERE DAG 2000 Op zaterdag 30 september werd voor de tweede keer de jongere dag voor de gemeente Maasdonk gehouden. Dit is een dag voor de kinderen die dit jaar naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Voor de meeste is het weer de eerste ontmoeting naar de lagere school en een mooie gelegenheid om weer even bij te buurten. Om kwart over twee kwamen de eerste van 80 kinderen naar de Bonkelaar in Geffen. Ze werdenontvangen met drinken en koek en toen om drie uur de meeste kinderen aanwezig waren op en de Pastoor Scheepers uit Geffen de middag door iedereen van harte welkom te heten en een hele fijne dag toe te wensen. De groep werd hierna in vieren verdeeld en per groep ging men een spel doen. Elk spel duurde een halfuur en daarna werd er gewisseld. De spelen hadden de volgende thema": wonen, veiligheid, vriendschap, geld. Ook pastoor Verbak.el uit Nuland kwam nog even kijken en hij genoot van het enthousiasme van de kinderen. Op het eind werd er nog een spel gespeeld waaraan alle lcinderen meededen en waarbij allerlei vragen beantwoord moesten worden. De reactie's van de kinderen op de spelletjes waren erg wisselend maar vooral het laatste spel werd als heel leuk ervaren. Daarna was het tijd voor de inwendige mens en de tomatensoep en de broodjes worst gingen erin als koek. Het was inmiddels al zes uur geworden en buiten werd een kampvuur ontstoken en was er een "'troubadour" die voor muziek zorgde. Sommige kinderen vonden dat het vuur niet hoog genoeg was en zochten er nog wat hout bij. Twee liedjes stonden op papier en deze werden op zijn best meegezongen. Om

Vermist, 2 jarige grijze tijgerkater. Wit aan borst buik en pootjes. Schuin wit streepje over zijn neus. Sinds 2 oktober vermist. Inlichtingen:Fam. V.d. Goor, tel 5321450.

LDDf" wu vrijbüjve,,uJ,, bUUWf,-om- te, btprJMYen, V-OfJY @veYZ.OYj~ ll'al(, uw-fout!!!

aanbiedingen Dujardin vieux 11 Goblet jonge jenever 11 •

f 19,99 f 19,99

aanbiedingen geldig t/m 11 november 2000 zetfouten voorbehouden

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallaties Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59

5


ISO 9001 gecertificeerd ■ SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

PARTICUUEREN familiezaken arbeidsrecht

■ STRATEGISCHE SPECIALISATIES

onderhandelen conflictbemiddelen

■ Voor uitgebreide informatie kunt u

ook kijken op onze internetsite: www. merlijn-groep.nl

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail mertijnadv@tip.nl www.mertijn-groep.nl

6


UIT HET DAGBOEK VAN MONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkz.aam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië. Sudan. Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen...

5juni2000 Vandaag is het milieu het aandachtspunt, dus gaan we met onze stafleden de compound rond om afval op te ruimen. Op zich nog best gezellig en we hebben aardig wat verzameld: een t-shirt, een tas, geld. een bezem en ze1fs een halve w.c.-pot met daarnaast natuurlijk het nonnale afval. Om 10.00 uur moesten we ons met alle Headofngo's, verzamelen in de toekomstige unhcr compound. Daar stond al keurig een bordje met mijn naam bij de plek waar ik een boom moest gaan planten. Ik mocht de boom in het gat :zetten, het gat dichtdoen en water geven. En dat onder toezicht van zo'n 50 mensen en vergezeld met een applaus. De w-en daarna vond de celebration plaats voor en door vluchtelingen. Er staat dan een afdak (veelte klein) om de zon weg te houden. In een grote kring staan dan alle vluchtelingen te dringen om wat te zien. En ze worden door security met stokken op hun plek gehouden. Erg schrijnend om te zien, hoe ze soms toegeschreeuwd en zelfs geslagen worden door hun mede vluchtelingen. De een wil zich net wat belangrijker voelen dan de ander. Ondertussen vond het programma plaats van dans, toneel en speeches. Vooral de Turkana's en Sudanezen hebben geweldige traditionele dansen laten zien. lOjuni Anneke is uit Nairobi aangekomen om mij te helpen in de meeting met onze headmasters. Dit was voor haar gelijk een mooie kans om wat van Kakuma te zien. Na wat uren voorbereiden was vandaag dan de meeting om half10. Twintig headmasters moesten we overtuigen van het belang van physical education. Ook wilden we zien op welke manier de scholen in sport geholpen willen worden. Het werd een heel lange, maar zeker zinvolle meeting. De headmasters noemden het ze1fs een workshop. Nu even wachten wat er uit de schriftelijke evaluatie gaat komen. 15juni Gisteren om twee minuten voor acht krijgen we een brief dat er omacht uur een vergadering is. Bezoekers van unhcr Nairobi willen alle programma's zien en evalueren. Onze eigen planning doet er even niet toe, want meteen gaan alle headmasters ofngo's in groepen het veld in om hun programma aan een van de bosses te laten zien. Ik mocht dus ook mee en daarom zitten we om 9 uur in de auto op weg naar de zeepmakerij. Gehandicapten maken naast zeep ook kleding, tassen en matten. Ik was er al drie keer geweest, maar probeer toch maar geihteresseerd over te komen. We

zijn met vieren en een voor een gaan we de projecten van elkaar langs. Telkens wordt benadrukt dat we als groep hier zijn en er dus niet tussenuit kunnen knijpen. Ook niet als jouw project al geweest is en zodoende zijn we de hele ochtend kwijt. Over sport heb ik nog geen 15 min. gepraat, wel werd me tijdens een van de projecten gevraagd of ik wat kon notuleren Ook vandaag mochten we weer met de goede man op stap. Dit keer hebben we rolstoelbasketbal gezien, een van onze activiteiten. En alsof ik niets anders te doen heb, mogen we morgen weer opdraven voor een meeting met dezelfde mannen. Gelukkig heb ik vandaag toch nog tijd gehad om wat te regelen voor de road race die we zaterdag gaan organiseren. Er moesten posters gemaakt worden, prijzen gekocht, jenycans voor water geregeld en voldoende vrijwilligers opgetrommeld. Mannen gaan 12 km. rennen en vrouwen 7 km. En met meer dan 100 deelnemers lijkt het een aardige opkomst. Ik ben in ieder geval erg benieuwd hoe het allemaal zal gaan lopen! 17 juni Om kwart over zes gaat de wekker af. Gelijk roep ik de chauffeur op oflûj al inde compound is; niet dus. De truck om de deelnemers op te halen is al een halfuur onderweg. De truck gaat heel het kamp rond en pikt alle lopers op. Om:lat onz.e eigen chauffeur er nog niet is ga ik zelfde firstad mannen alvast ophalen. Om half zeven komen we met de meeste vrijwilligers op het voetbalveld aan. De meeste lopers zijn dan al gearriveerd. Aan alle vrijwilligers leggen we taken uit en heel wonderlijk starten we aardig op tijd: om 7.1 S uur geefik het fluitsignaal voor de start. 26 vrouwen en 32 mannen sprinten weg. 30 min. en 7 km. Later komt de eerste vrouw al binnen. Geweldig om te zien hoe opgewonden alle toeschouwers zijn en hoe moedig iedereen de ronde loopt, echt snel en vaak op blote voeten De mannen beginnen na 12 km. op 40 km. binnen te komen. Voor ons was dit een geweldige ochtend en onze loopwedstrijden zijn zeker voor herhaling vatbaar. En voor vele anderen, want er waren zelfs lopers van Lodwar en Lokichoggio. 's Avonds tijdens de vrouwenvoetbalwedstrijd zag ik :zelfs 5 lopers terug. OngeloofliJ'ke prestatie. 19juni We zijn deze dagen druk bezig met de voorbereidingen voor African Refugee Day. Morgen is de grote dag en we beëindigen dan het knockout tournament, dat we drie weken geleden gestart zijn. Alle zones strijden dan onderling voor de eerste plaats. Drie finales waren vandaag en drie zullen er morgen plaats vinden. Ook gehandicapten hebben gebasketbald, gevolleybald en gaan morgen zakken lopen en krukkenrace houden. Alle winnaars zullen morgen ook hun prijz.en ontvangen. Naast ranja en biscuitjes hebben we lang moeten nadenken wat we konden geven. Vandaag hebben we besloten alle winnende teams een geit te geven. Dat wordt nog lachen. Hoe gaan we de geitenverkopen en vervoeren naar de betreffende zones? Dat zullen we morgen wel weer zien. 7


GEFFEN: KERK EN

SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 01-11 14.00 u Ziekenzalving in Huize de Heegt Allerheiligen: viering in Wo. 01-11 20.00 u de kerk mmv Passe Partout (er is dan geen viering in de kapel) Allenielen: viering in de Do. 02-11 20.00 u kerk mmv W.I.K. en Gemengd koor (+kinder kerk) Za. 04-11 10.00 u * H.Mis mrnv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv het Jeugdkoor (+kinderkerk) Zo. 05- 11 09.30 u + Viering met de diaken mmv Gem. koor Geen Avondmis Wo. 08-11 H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 11-11 10.00 u * Gezinsviering "St. Maar19.00 u ten" mmv Kinderkoor Zo. 12-11 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Avondmis Wo. 15-11 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 18-11 10.00 u * H.Mis mmv Passe Partout 19.00 u (+ kinderkerk) Zo. 19-11 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 22- 11 19.00 u * H.Mis mmv Gem. koor i.v.m. Caecilliafeest

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavo?d tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, RaadhuISstraat 12 tel. 532 2298 KERKBALANS 2000: GELOVEN IN GROEI Ontvangen f 53 .440,-- Hartelijk dank voor uw steun aan onze parochie! We hebben tot nu toe 560 deelnemers. Graag zouden we het eindbedrag van 1999 proberen te benaderen van f 65.000,--. Denk eens na over een bijdrage als u nog niet meedeed! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1l 17 393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2 000. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00-18.30 uur en vrijdag van 09.30- 10.00 uur Internet/e-mail:Pastoorscheepers@zonnet.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310

GEZINSVIERING + LAMPIONNENOPTOCHT "SINT MAARTEN" Op zaterdag 11 november - sterfdag van St. Maartenhouden we een gezinsviering, waarin het leven van Sint Maarten centraak staat. Sint Maarten leefde heel lang geleden, maar nog steeds vertellen mensen het verhaal over hoe hij met zijn zwaard zijn mantel in twee stukken sneed, om die te delen met een arme bedelaar, die verkleumd langs de kant van de weg zat. In vele plaatsen in Nederland wordt met Sint Maarten een lampionnenoptocht gehouden. Ook in Geffen * = dienst in de kapel willen we die traditie invoeren en daarom worden alle + = t.v.-uitzending naar de Heegt kinderen gevraagd om een (zelfgemaakte) lampion mee naar de gezinsviering van zaterdag 11 november Pastoor Scheepers is van S t/m 9 nov. Afwezig te brengen. Na de viering gaan ze dan langs de huizen i.v.m. een bedevaart naar Rome. in Geffen om daar voor de mensen, bij het mooie licht van de lampion, een liedje te zingen en wat geld op te DOOPGESPREK: halen. Dat geld willen we bestemmen voor de Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op werkgroep Kerk en Samenleving, die het g~bruik_t om dinsdag 7 november 2000 om 20.00 uur in het gezellige koffie-uurtjes, etentjes of dagies mt te parochie-centrum (Oude Klooster boven). organiseren voor eenzame en/of alleenstaande mensen Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. uit Geffen. Dus: hoe meer kinderen er met een lampion op pad HUWELIJKS- EN JUBILEUM VIERINGEN: gaan, zoveel te meer mensen kunnen er blij gemaakt Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij worden! Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). 8


IN HET WNNETJE GEZET! Elk jaar worden er op de parochie-avond enkele parochiemedewerkers extra in het z.onnetje gez.et. Dit jaar viel de eer te beurt aan: Wim de Veer, vanwege trouwe dienst aan de parochie met vooral de laatste jaren het aannemen en registreren van de misintenties. Betsie Steen bergen, die 20 jaar lang huishoudelijk werk in de pastorie verrichtte. Betty en Ferry Verhoeven, omdat z.e samen diverse ' parochieklussen klaren' o.a administratief werk, notuleren, typwerk, het inscannen van foto's, alsmede voorgaan in woord- en communiediensten. Henk Wagemans, vanwege zijn vakkundig kerststal-bouwwerk, al heel veel jaren! Anneke Keijzers, die gitariste is bij Passe Partout en daarnaast altijd klaar staat om huwelijksvieringen, uitvaartdiensten en andere vieringen mn. in de vakantieperiode, muzikaal op te luisteren. Proficiat! WILLIBRORDZONDAG 4-5 NOVEMBER Wtlhbrord, vreemdeling en gast. De laatste jaren is het aantal vreemdelingen in Nederland enorm toegenomen. We leven in een multiculturele en multireligieuze wereld. De problematiek van de vreemdeling, de asielzoeker, de dak:loz.e, de zwerver en de gemarginaliseerde is het probleem van 'de andere' en van 'het verschil' . Gastvrijheid is onze morele ĂŠn onze bijbelse plicht. Daarom tonen de kerk in Europa een grote betrokkenheid op vreemdelingen- en asielbeleid en nemen zij een grote verantwoordeliJ'kheid. De boodschap van Wtlhbrordz.ondag is: gastvrijheid. Gastvrijheid als weg van gemeenschap. Gastvrijheid kan alleen betekenis hebben wanneer wij ons daadwerkelijk realiseren waartoe de traditie ons oproept en inspireert. Daarom kan alleen de pelgrimstocht naar Rome op 7 november, georganiseerd rond het feest van Wtlhbrord, niet volstaan. Welkanbet eenweg zijnom instilte en schoonheid stil te staan bij de binnenkant van onze traditie en bij het sympathieke erfgoed van gastvrijheid z.oals kerk en kloosterregel ons dat aanreiken. Maar om de vreemdeling in onze poorten een rechtmatige plaats te geven, zullen wij ook daadwerkelijk al onz.e krachten moeten inz.etten. Redenen genoeg om op z.oek te gaan naar alle positieve vonnen van gastvrijheid inonz.e directe omgeving. Hopelijk draagt de viering van Wtlhbrordz.ondag daartoe bij, inhet voetspoor van Willibrord, wiens bis.schopsleus was: "Gelukkig in de naam van de Heer".

KOPY INLEVEREN VOOR: 11 november verschijnt over3 weken redaktie adres Tolweg 7

DANKBETUIGING JufWill was 25 jaar op de St. Jozefschool in Velp.

Maar U was er ook ! Wat een mensen. .. Wat een warmte... Wat een z.org ... Wat een aandacht. .. Wat een betrokkenheid... Wat een vriendschap... Wat een verbondenheid... Wat een vreugde.. . Wat een rijkdom.. . Wat een feest ! !! Ik hoop nog lang met de Velpse schoo~ maar vooral met al

die kleine en grote mensen verbonden te mogen blijven. Heel erg bedankt voor alles en graag tot ziens!

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 02 Allerzielen, 20.00 uur 05 Volleybalvereniging G'68, 10.15u meisjes C2, meisjes C 1 enjongens B. 12.00u meisjes A, heren 1 en dames 1 in Geffen. 06 K.V.O.-Z.L.T.O., kaartavond in parochiecentrum om8.00uur 07 K.V.B., Piet Klerkx 09 Sint-Jorisgilde, 13e gildeavond 11 Kopij inleveren Torenkl,anken (nr. 18) 11 Buurtver. De Vierwinden, beugelen 11 Gezinsviering St. Maarten, 19.00 uur 11 Maasdonks prinsenbal in Nuland 12 Maasdonkse prinsenreceptie in De Meent, Nuland 12 Volleybalvereniging G'68, 10.15u meisjes B 1, meisjes B2 enjongens B. 12.00u dames 1 in Geffen 13 K.V.O., kunsten kitsch Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 9


STIP-STIP-STIP KERST- EN

NIEUWJAARSKAARTEN

(9-18 CM.)

MET EIGEN FOTO VOOR SLECHTS

55cr

PER STUK,

INCL.

ENVELOPcvAN KLEINBEELD KLEURNEGATIEF> PER 10 STUKS TE BESTELLEN. U KUNT KIEZEN UIT EEN AANTAL STANDAARD TEKSTEN, MAAR, VOOR SLECHTS FL. 25,00 EXTRA KUNT U OOK UW EIGEN TEKST OPGEVEN.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ:

STIP-DROGISTERIJ MONIEK VAN HERPEN DORPSPLEIN 15 GEFFEN, TEL:073-5325965 10


Bridgeclub

• • Geffens ' • Doublet ■ De uislag van de eerste competitieronde in het seizoen 2000/ 200 l is als volgt: GROEPA 1. Echtpaar v.d. Logt 2. Echtpaar v. Druenen 3. Dames Essenberg - v. Hooij 4. Dames Boeijen - Schouten Dames v.d. Hurk - Noy 6. Mevr. Achterberg - Dhr. v. Galen 7. Echtpaar Bijl 8. Dames v. Bragt - Ligtenberg 9. Mevr. de Veer- Dhr. v.d. Ven 10. Echtpaar Meertens 11. Echtpaar van Zutphen 12. Echtpaar Luijben

57.60% 55.00% 52.19 % 51.88 % 51.88 % 50.52 % 48.54% 48.02 % 46.67 % 46.35 % 45.94 % 45.42 %

GROEPB 1. Dhr. Christiaens - Mevr. Loohuys 2. Dames Bos - de Jong 3. Dames Droog - van Etten 4. Dames Ouwendijk- van Uden 5. Heren Jonker - Roelofs 6. Echtpaar vanAlebeek 7. Dames Raaymakers- Wolkenfelt 8. Echtpaar Hanegraaf 9. Dames van Druenen - de Haas 10. DamesBerten-R.asing 11. Mevr. Verhoeckx - Dhr. v. Weert 12. Dames van Beek - van Berkel

54.27% 53.13 % 52.60% 52.29% 50.83 % 50.63 % 49.79 % 49.69% 49.38 % 47.19 % 46.88% 43.33 %

GROEPC 1. Dames vanLieverloo - Zeeuwen 2. Dames van Gelder - IBebaken 3. Echtpaar Sollewijn 4. Echtpaar van Genugten 5. Echtpaar Acke 6. Dames van Noort - Weerens 7. Dames Jonker - Roelofs 8. Heren van Bon - Goorsenberg 9. Heren de Kort - Tolboom 10. Dames Jansen - Wmgens 11. Dames Geneste - Romeijnders 12. Dames v.d. Brink - v.d. Ven

58.02 % 54.79% 51.79% 51.04% 50.66% 50.65 % 50.03 % 49.65 % 49.38 % 49.27% 45.99% 39.01 %

GROEPD 1. Echtpaar Boeijen 2. Dames van Bon - Janssen 3. Dames v.d. Boom - Willems

54.58% 54.38 % 54.27%

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Dames Molkenboer- van Houten Echtpaar Lambregts Heren van Berkum-van Hout Dames Damen - van Zaten EchtpaarvanDielen Dhr. v.d. Bergh- Mevr. Binos Echtpaar de Rooij Dames v.d. Akker - Boereveen EchtpaarVogels

GROEPE 1. Dames Boeijen - Stekelenburg 2. Echtpaar van Grinsven 3. Heren Krevel - van de Wiel 4. Heren Ceelen- Hanegraaf 5. Echtpaar van Herpen 6. Echtpaar v.d. Meijden 7. Heren van Deutekom - Meijne 8. Echtpaar Baart 9. Heren Heijnen - de Jong 10. Dames Langenberg- Stegeman 11. Dames Ceelen - Ruijsink 12. Dames v.d. Berg- Toebast

52.71 % 51.88% 51.77% 49.48 % 48.96% 47.78% 45.21 % 41.25 % 40.42 %

56.77% 56.67 % 54.27% 52.19% 52.08 % 50.31 % 47.81 % 47.29% 46.77% 46.15 % 45.31 % 44.38 %

VERJAARDAGSACTIE Zoals u wellicht weet is één van onze ondersteuningsprojecten in Batu in Indonesië. Hier heeft zuster van Heesch jarenlang gewerkt. Naast de opvang van dakloz.en is er een polikliniek en een kraamkliniek. Na de dood van zuster van Heesch hebben we het werk blijven steunen. Als contactpersoon trad op zuster Godeliva. Ze stuurde trouw haar berichten over de besteding van de gelden. Ze was ook de laatste Nederlandse zuster in dat klooster. Nu is zuster Godeliva onlangs gestorven. Met de familie van Heesch hebben we besloten de giften stop te z.etten, omdat een regelmatig contact niet meer mogelijk is gebleken. Het werk van Pater M. Heijmans in de Kongo en T. van Kessel in Zambia blijven we steunen. Even een berichtje over de wijk in de omgeving van de J.v.d.Slootstraat. Gerrie Nederkoom heeft helaas moeten besluiten te stoppen met het bezoeken van de jarigen. We bedanken haar voor de jarenlange inzet. Wie haar werk overneemt is nog niet bekend. We bedanken alle jarigen van Geffen voor de steun aan het ontwikkelingswerk.

Géén Torenklanken ontvangen. Voor klachten kunt u contact opnemen met Adriaan van Zantvoort, Tel. 073 - 532 25 86.


CAFÉ GC>VE GE.FF*E;~

Presenteerd 11

Mevr. Kavelaers'' (Rock/coverband)

o.a. Bush, Pearl jam, Live en Nirvana

·; 2


CWATERSCHAP DE MAAS KANT) PERSBERICHT Jaarlijkse schouw weer in aantocht Woont u naast een sloot? Dan bent u bevoorrecht. Want een sloot met bijbehorende planten en dieren is mooi om te zien. Bovendien hoort het onmiskenbaar bij uw huis, tuin of erf Het brengt echter ook een verplichting met zich mee. Want net als uw huis of tuin vergt een sloot onderhoud. En een keer per jaar controleert het waterschap tijdens de zogenaamde schouw ofdit op de juiste wijze is gebeurd. Ditjaar wordt de schouw gevoerd vanaf 15 november 2000. Houden we onze sloten niet schoon, dan raakt ons waterafvoersysteem verstopt. Langdurige regenval ofeen enkele stortbuis zouden ons dan meteen in moeilijkheden brengen. Dat houdt in: overstromingen en verstoppingen. Een sloot is namelijk onderdeel van een wijdvertakt stelsel dat het overtollige regenwater opvangt, bergt en afvoert naar de zee. Ook de droge tijden brengt het uitkomst door zorg te dragen voor toevoer van water. Minder zichtbaar maar net zo belangrijk is dat we onze sloten gezond houden. Bijvoorbeeld door de sloten jaarlijks een beetje uit te baggeren om ze op diepte te houden. Want hoe gezonder de sloot, des te rijker de flora en fauna.

Schouwvoering Alle huisbewoners die naast een sloot wonen of grondeigenaren waarvan het perceel naast een sloot ligt, zijn volgens een verordening van het waterschap verplicht om hun helft van de aangrenzende sloot te onderhouden. Het waterschap onderhoud zelfhet hoofdstelsel van 1.200 km watergangen. De bewoners ofeigenaren, ookwel aangelanden genoemd, nemen de overige 1.900 km voor hun rekening. Een keer per jaar doorkruisen deskundigen van het waterschap, de zogenaam:le schouwmeesters, het hele werkgebied om te controleren ofde sloten van de aangelanden zijn onderhouden. Dit jaar wordt de schouw gevoerd vanaf 15 november aanstaande. Tijdens de schouw wordt gekeken of men de sloot zuiver houdt en op de juiste breedte en diepte. 'Zuiver' is een sloot als hij vrij is van riet, biezen, kroos, gras, waterplanten, takken en ander ongeregeld goed dat er niet thuis hoort. Verder moet de sloot regehnatig worden uitgebaggerd en de slootkanten worden gemaaid. Welke sloten moeten worden onderhoudenen aan welke eisen deze sloten dienen te voldoen, is officieel door het waterschap vastgesteld. Vanzelfsprekend Het aardige is dat praktisch iedereen automatisch de zorg voor 'zijn' sloot en slootkant op zich neemt. Het mag dan een officiële verplichting zijn, de meesten ervaren het werk

aan de sloot niet als een straf. Tenminste dat kan afgeleid worden aan het geringe aantal constateringen van nalatig onderhoud. Toch komt nalatigheid incidenteel voor. Men loopt dan kans op een geldboete enwanneer men in gebreke blijft, worden de kosten van het onderhoud op deze persoon verhaald.

Inzage schouwkaarten Tot 1november aanstaande liggenop het waterschapskantoor, Raadhuislaan 30 te Oss, tijdens kantooruren de tekeningen ter inzage waarop de oppervlaktewateren staan aangegeven waarover schouw wordt gevoerd. Het is tevens mogelijk deze tekeningen, op afspraak, in te zien op één van de steunpunten in het werkgebied van De Maaskant. Voor het maken van een afspraak kun u tussen 08.00 en 12.30 uur bellen met de volgendetelefoomrummers: voor steunpunt Hedikhuizen 0412 698 486, voor steunpunt Lith 0412 698 485/486 en voor steunpunt Wanroij 0412 698 482. Meer informatie Heeft u vragen ofwilt u meer informatie over de schouwvoering, neem dan contact op met waterschap De Maaskant, de heer Martha, tel. 0412 698 483.

UITREIKING EREPENNING VAN VERDIENSTEN ALS VRIJWILLIGER Op zaterdag 21 oktober j.L vond tijdens de receptie van het

50 jarig bestaan van de E.H.B.O. vereniging de uitreiking plaats van de erepenning van verdiensten als vrijwilliger van de Gemeente Maasdonk. Deze werd uitgereikt door Burgemeester Netten in café-zaal 't Haasje. Het is de eerste keer dat deze gemeentelijke onderscheiding wordt toegekend.

TEHUUR Sinterklaas en Zwarte Pieten pakken. Telefoon 532 14 26.

·~)

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en

omstreken

snJl!~-

~,~ 4.. ~

• Autoriiopleid,ng ,n 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame insll\Jcteurs • Theonecert1f1caat ,n 1 dag • Voor meer mformaue ■•I

: 0100 • IUJIIWJJS voor ~ , . rtJopleidins,en I of autf n.aar www.aM1t:aonJi,...n1

13


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09. 00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Hout. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (telnr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak.maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gerreentehuis. Het centraal telefoonnwnmer van de politie is 0412-65411 l en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK SEPTEMBER 2000 Geboorten:

U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeenteliJlce eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 2100, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel- van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering vandinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak. maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 14

08-09 Simone Martina Johanna Bissels 10-09 Jordy Johannes Antonius van der Heijden 12-09 LarsJanHendriks 12-09 Maik Franciscus Maria Voets 13-09 Freek Martinus Wilhelmus Comelus van den Hurk 21-09 Stijn CornĂŠ Smits 22-09 Eva van Woerkom 23-09 Kevin Andreas Hendrikus van der Biezen 26-09 Carlijn Maria Petronella van der Heijden 26-09 Max Henricus Adrianus van Herpen 27-09 Stijn Marinus Franciscus van der Steen 29-09 Sander Hendrikus Carolus Petrus van Griensven 30-09 Jessica Josephina Catharina Heins Overlijden: 09-09 13-09 13-09 14-09 15-09 19-09 23-09

Franciscus Petrus Johannes Langens, 58 jaar Adriana Wilhelmina Smits-van Lith, 70 jaar Petrus Koppers, 78 jaar Josephus Janssen, 74 jaar Theodora Seelen-Boerdonk, 89 jaar Johannes van Nistelrooij, 78 jaar PetronellaLeonardaHendrika van Nuland-van Houtum, 92 jaar 27-09 Lambertus Hendrikus Gerardus de Veer, 57 jaar


Brandveilig gebruik

Brandveilig gebruik is voor alle partijen van belang voor het beperken van schade en het voorkomen van ongevallen bij brand. Ingevolge de Bouwverordening is het verboden zonder ofin afwijking van een gebruiksvergunning van burgemeester en wethouders een bouwwerk in gebruik te hebben ofte houden. Burgemeester en wethouders kunnen aan de gebruiksvergunning slechts voorwaarden verbinden in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand. In het kader van het "Project versterking brandweer" is begin 1998 begonnen met de inventarisatie van bouwwerken welke een gebruiksvergunning moeten hebben. Dit project is in samenwerking met de Regionale Brandweer met de gemeenten Lith en Ravenstein uitgevoerd. De bedoeling van dit project was een inhaalslag te houden er z.eker van te zijn dat alle gebouwen binnen onze gemeentegrenz.en brandveilig zouden zijn. Nadat er was geïnventariseerd welke bouwwerken er een gebruiksvergunning zouden moeten hebben zijn alle bedrijven/ instelling bezocht door de Regionale Brandweer. Bouwwerken welke een gebruiksvergunning nodig hebben zgn:

* Gebouwen waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een één- ofmeergezinshuis; * Bedrijfsmatig in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid bedoelde stoffenzuilen worden opgeslagen; * Aan meer dan tien personen bedrijfsmatig ofin het kader van verz.orging nachtverblijfzal worden verschaft; * Aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalfjaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft. Bij het stellen van voorwaarden en eisen is het mogelijk aan een groot aantal onderdelen voorwaarden te stellen zoals: Stoffering en versiering, uitgangen en vluchtwegen, installaties bewaking, ventilatie enzovoort. Als er niet wordt voldaan aan de voorwaarden of als men weigert een gebruikvergunning aan te vragen dan kunnen burgemeester en wethouders het bouwwerk sluiten Het project, dat dus in 1998 is gestart, is nagenoeg afgerond. Er zijn nog slechts enkele bouwwerken waarvoor op dit moment nog geen gebruiksvergunning is afgegeven. Dit zal op korte termijn gebeuren. Natuurlijk is er met de voltooiing van dit project geen einde gekomen aan de aandacht voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Het is in het grootste belang van eigenaren en gebruikers dat de gebouwen ook in de toekomst, dus na gewijzigd gebruik en verbouwing, blijven voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften Dat kan alleen als wij ons met z'n allen, dus de eigenaren de

gebruikers en de vergunning verleners, bewust zijn van het belang en de noodzaak van brandveilige gebouwen. Voor nadere informatie over het brandveilig gebruik kunt u contact opnemen met medewerkers van bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer073-5342100.

Aandachtspunten gebruik Milieustation Kruisstraat

Ruim een jaar wordt er door de Maasdonkse inwoners gebruik gemaakt van het milieustation Kruisstraat. Gebleken . is dat enkele zaken nog niet geheel duidelijk zijn ofnog niet goed lopen. Hieronder volgen de items: - Lever gemaaid gras zo vers mogelijk aan i.v.m. stankoverlast op het milieustation - Graszoden vallen onder de categorie grond/aarde, hiervoor moet fl. 0, 10 per kilo worden betaald. - Zorg voor een correcte aanbieding van het huishoudelijk chemisch afval. Sluit blikken en flessen zo goed mogelijk af en plaats dez.e rechtop in de gitbak/milieubox. - Maasdonkse bezoekers hebben dez.elfde regels en betalen hetz.elfde als de bezoekers uit Rosmalen Als men naar uw woonplaats vraagt is dit alleen voor gebruiksmetingen en interne verrekeningen en niet om u anders te behandelen dan een Rosmalense bezoeker. - Het milieustation is voor particulieren en niet voor bedrijven Komt u met een bedrijfswagen en lijkt het afval qua samenstelling en hoeveelheid bedrijfsmatig, dan wordt u geweigerd. Vrachtwagens en landbouwaanhangers, worden altijd geweigerd. Verder nog een tip: Denk er aan dat de milieustraat op dinsdag, woensdag en donderdag lang niet zo druk is als op maandag, vrijdag en zaterdag. Op de drukke dagen kan er een wachttijd zijn aan de poort. Voor vragen kunt u bellen met medewerkers van het bureau CCT van de gemeente Maasdonk, tel. 5342100 ofmet het milieustation Kruisstraat, tel. 5221494.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

'

BERGHEMSl:WEG 153A

ERNIS

~-s-c-h-il_d_e-,s-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

•••

(0412) 64 37 08 15


Ook wil W.I.K. graag ook nu weer op korte termijn haar dank tonen door het geven van een speciaal donateursconcert. M\.;ZIEK VERENIGING "\Villen Is Kunnen"

'effen Muziekvereniging Willen Is Kunnen houdt baar jaarlijkse donateursaktie weer in Geffen in de week van 6 tot en met 11 november aanstaande. Uw bijdrage tot instandhouding van onze vereniging is voor ons onmisbaar. Zoa1s u van ons gewend bent, zullen wij daarvoor als tegenprestatie dan ook het komend jaar weer veel aktiviteiten in Geffen komen opluisteren. Een greep uit de optredens in 1999: carnaval, Koninginnedag, communicantjes, intocht vierdaagse, Penaltybokaal, Maasdonkconcert, kioskoptredens, Effe naor Geffe, Processie, Allerzielen, Dodenherdenking, Sinterklaas, etc. Daarnaast komt W.I.K. op verzoek ook een serenade brengen op een gouden bruiloft. Als u familie, vrienden ofbekenden hebt die in Geffen wonen en die een dergelijk feest vieren, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ondergetekende om een serenade te regelen. Als de tijd enigzins schikt, dan zijn we van de partij.

Dit zal wordengegeven op zondag 10 december a.s. om 14.30 uur in De Gouden Leeuw. U bent allen van harte uitgenodigd om dit mee te maken. Tijdens dit donateursconcert zal tevens de totale opbrengst van de donateursaktie bekend worden gemaakt en zullen er een paar prijsjes onder de donateurs worden verloot. Bestuur W.I.K.

DANKBETUIGING Als "Geffenaar van het jaar 2000" wil ik graag van deze

gelegenheid gebruikmaken om het comitĂŠ en alle verenigingen en clubs die hun stem op mij hebben uitgebracht in de verkiezingen, hartelijk te bedanken. Het verheugt mij namelijk zeer dat ik deze titel mag dragen. Als Geffenaar van het jaar is mij bovendien een geldbedrag ter beschikking gesteld dat ik mocht aanwenden voor een goed doel naar mijn keuze. Ik heb ervoor gekozen dit te schenken aan het Gilde, de Ringleiding van de Kapel, het Bejaardenwerk en aan Unicef. Tot slot wil ik nog mijn dank uitspreken voor alle felicitaties en attenties die ik tot op heden mocht ontvangen. Henk Steenbergen.

CflJOIUUVls


BRANDWONDEN STICHI1NG BEDANKT GEVERS EN COLLECTANTEN In de week van 8 tot 14 oktober gingen in heel Nederland meer dan 50.000 collectanten de straat op om geld bijeen te brengen voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Geffen gingen de collectanten langs de deuren. En niet zonder succes. Gezamenlijk werd er een bedrag van f 1.540,05 opgehaald. De opbrengstenvan de collecte stellen de (ongesubsidieerde) BraoowondenStichting in.staat ommar belangrijke werk voort te zetten. Al bijna dertig jaar is de Brandwonden Stichting actiefop het terrein van onderzoek, behandeling, hulpverlening en preventie van brandwonden. Brandwonden zijn ĂŠĂŠn vande meest ernstige verwondingen die eenmens kan overkomen. Naast de pijn en de langdurige behandeling (soms meer dan 20 operaties) zij n het vooral de ontsierde littekens die het leven van brandwondslachtoffers moeilijk maken. Onderzoek De Brandwonden Stichting trekt zich het lot van de mensen aan. Via medisch onderzoek wordt hard gewerkt aan het

terugdringen van de littekenvorming na een verbranding. Dat is nodig, want mensen beoordelen elkaar helaas nog steeds vaak op het uiterlijk. Brandwondslachtoffers raken dor de negatieve reacties op hun uiterlijk vaak ineen sociaal isolement. Daarom is dit onderzoek zo belangrijk.

JONGERENDAG30SEPI'EMBER 2000 Op zaterdag 30 september was er bij de Bonkelaar een dag speciaal voor de brugklassers uit heelMaasdonk om elkaar weer eens te ontmoeten. Ik had me ook opgegeven, dus ging ik 's middags na het voetballen naar de Bonke1aar. Iedereen was al druk in de weer met de spellen. De spellen waren door de leiding zelfbedacht, ze waren ook erg leuk. Bij het ene spel mochten we zelfMaasdonk inrichten met allerlei leuke dingen (bijv. Zwembad, bioscoop, etc.). We moesten met het hele groepje overleggen, bij het volgende spel kreeg iedereen/ 1.000,-welke je zelfmocht besteden (uitgaan, vakantie, kleding, kerk, etc.), bij het derde spel moesten we geblinddoekt onder begeleiding van een teamgenoot over allerlei obstakels heen, het vierde spel weet ik niet, daarvoor was ik te laat door het voetballen. Later op de middag deden we het Zweeds loopspel met iedereen op het handbalveld. dat was leuk maar wel vermoeiend er zaten dan ook wel heeeeele moeilijke vragen bij, 's Avonds gingen we bij het kampvuur eten en Carli, Koen en Gerard speelden muziek dat was gezellig, daarna nog meer muziek in de disco dat was heel gezellig (de leiding vond het echter niet leuk dat de klink van de jongens w.c. kapot was en dat er meerdere malen jongens op de w.c. zaten opgesloten), toch was het heel leuk en gezellig. Leiding bedankt en hopelijk komen er nog meer van deze dagen. Groeten Willem Bongers.

Hulpverlening en preventie

Om dezelfde reden is psychosociale hulpverlening aan brandwondslachtoffers een speerpuat van de Stichting. Voorbeelden hiervan zijn de gesprekgroepen, de individuele hulpverlening, gezinsvakanties, trainingen, sociale vaardigheden en begeleiding van kinderen en leerkrachten bij de terugkeer van jonge brandwondslachtoffers naar school. Naast onderzoek en hulpverlening blijft ook preventie hoog in het vaandel staan. Via allerlei voorlichtingscampagnes wordt het publiek gewezen op de praktische mogelijkheden die er zijn om de kans op brandwonden te minimaliseren. Zonder de collecte zou de Stichting al dez.e activiteiten niet kunnen organiseren. Daarom bedankt de Nederlandse Brandwonden Stichting, mede namens de plaatselijke collecteorganisator, de collectanten en alle mensen die aan de collecte hebben bijgedragen.

DANKBETUIGING AAN GEFFENAAR VANHET JAAR Het Sint-Jorisgilde Geffen is de Geffenaar van hetjaar, Henk Steenbergen, zeer erkentelijk voor zijn donatie. Hij weet als geen ander hoe zeer wij, in deze fase van herinrichting van ons gilde, geldelijke bijdragen erg goed kunnen gebruiken en derhalve iedere bijdrage waarderen. Henk heel hartelijk bedankt en we zullen er t.z.t. een passende herinnering voor aanschaffen zodat dit gebaar bewaard blijft. We wensen je heel veel reisplezier en devotie op je reis naar Rome en we hopen dat je er in zult slagen om onze Paus over ons vaandel te laten schreiden.

Voor het: tnricht".en van uu, bedr(Jfsrutrnt:e ofuu, zakelfik kant-oor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT Al'tfJd voldoende op voorraa.dll

17


'' Over uw toekomst

kunnen wij niet duidelijk gènoeg zijn"

Tot 31 december 2000 profiteert u nog van de maximale fiscale aftrek van de koopsommen van lnrerpolis. Loop even binnen bij Rabobank Her Maasland of bel voor een afspraak (073) 53 40 140.

Let op! Rendementen uit het verleden bieden geen

dêcember

garantie voor de toekomst!

·2000

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 18

_J


VANDEREDACTIE De redactie wil tijdens het haar afgelopen jaren gevoerde beleid, onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel afvan censuur! Wat in de Torenklank.en wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. De redactie van Torenklanken

Á.

L

ROND DE DORPSPOMP

De l 25ste Stamtafel moest het een keer doen z.onder zijn trouwe schrijver. de Prins. Die zo graag schrijft, maar ook zijn stemvork opreft. zijn stem verheft en waarna gans Geffen hem nazingt. Zat op een bergje in de sneeuw, genietend van al het moois dat Tirol te bieden beeft. En och, och, daar is z.oveel moois te zien! Nu maar hopen dat hij toch nog terug komt, want we missen hem wel De EHBO in Geffen heeft zijn 50-jarig bestaan gevierd met een spectaculaire oefening met andere EHBO-verenigingen en vele openbare hulpdiensten bij Bouwbedrijf van Schijndel. Het was allemaal levens(?)echt Er zijn passanten geweest, die verschrikt en niets vermoedend dachten getuige te zijn vaneen inferno van jewelste. Dat is-het klinkt raar- een compliment. Slechts een viertal "gewonderi'dreigde te tmetenachterblijven, maar werd op een laat ogenblik toch nog gered. Overigens ging het om een zeer geslaagde oefening. De Geffense EHBO verdient een geweldige phrim De gemeente heeft de vereniging beloond met de \ rij\\illigerspenning; het was de eerste keer dat de gemeente deze penning heeft uitgereikt. De mensen van de EHBO staan altijd klaar, voor anderen, voor ons allemaal. Om slachtoffers vakktmdig te helpen, in de meest beroerde omstandigheden. Ze moeten blijven, blijven oefenen om zelf z.o bekwaam mogelijk te kunnen werken. Dat vraagt wel iets van ze. Jammer dat de feestelijke receptie na afloop minder aandacht trok, maar dat kwam vast omdat er tegelijkertijd recepties van anderejubilerende verenigingen gaande waren. Wat gaat er gebeuren met de werkplaats van Tonny Jansen? Meer taxi's, meer rijwielen? We wachten af en zien met belangstelling iets moois tevoorschijn komen. Een supermarkt in ons dorp veroorzaakt nogal wat speculaties. De C 1000 heeft gemeld te willen verhuizen naar een perceel aan de Bredeweg 7a, waar een enonne bedrijfshal staat. Komt bier een winkelcentrum ofeen overdekte winkel? En

gaat Super de Boer nu wel ofjuist niet mee?En Fixet dan? Zullen de ambtenaren van de gemeente straks korting op de prijzen van C 1000 bedingen? Want dat mag tegenwoordig van Den Haag. Het is wel modem om winkelcentra buiten bebouwde kommen in te richten. Ontlast de centra van teveel verkeersdrukte, parkeerproblemen en onmogelijke uitbreidingsplannen. Hopelijk zullen de riskante parkeermanoeuvres op het kruispunt Dorpstraat enRunrotstraat tot het verleden behoren. De Toverbal wordt Chinees. Een afhaalrestaurant voor Chinees eten in Geffen. Krijgen Janus en Peer na zoveel jaar toch nog gelijk. Alleen komt deze zaak waarschijnlijk niet in handen van een broer van Peer, want die jongens hebben inmiddels wat anders te doen. Gaat Tonnie van de Haterd eigenmachtig loempia's bakken?Voor het Nederlands kampioenschap? En wat is er met 't Akkertje aan de band? Wtj weten het niet, maar z.ouden het betreuren als de bediening van deze mooie zaak ons geen frietje of iets anders meer voor kan zetten. Het carnavalsthema is bekend, ''Orre, geite, zwetsen". Nu zijn er geleerden, die fluisteren dat "geite" toch niet echt Geffens is maar dat het "gaite" moet zijn. De Prins looft een lolly uit voor de schrijver van het vurigste betoog dat aantoont dat ofde ene schrijfwijze ofde andere de juiste is. Te richten aan de Stamtafel. Op 14 januari aanstaande is de nieuwe Raopliedverkiezing. De artiesten kunnen nu weer aan de slag. We hebben ge• hoord dat alle deelnemers van de vorige ronde staan te popelen om weer mee te doen. Maar ook dat nieuwe formaties zeer welkom zijn. Vol spanning wachten we af Rijksweg 59 komt steeds naderbij, figuur~k Onlangs was er een hoorzitting over de nodige ruilverkaveling. Eind oktober wordt de "publieke privaatrechtelijke samenwerking'' (PPS) bezegeld met het ondertekenen van de nodige contracten. Wat in de praktijk wil zeggen dat de verantwoordelijke overheidsinstanties (voornamelijk Rijkswaterstaat en provincie) er definitiefmee instemmen dat de aanleg en de financiering door het bedrijfsleven worden geregeld. .zodat het allemaal vlotter zal gaan; dat hopen we tenminste. We blijven het volgen. Volgende Starntafèl(126): 12november2000om 10.30 um. We weten van de Prins geen kwaad, hou doe! Invaller.

19


rienden laderacken Lya de Haas en Cor Zwanen berg op Brabantse Avond in Vinkel op 12 november. Tijdens de tweede Brabantse avond op 12 november a.s. zullen optreden: de Vmkelse zangeres Lya de Haas, de Berlicumse schrijver en verteller Cor Zwanenberg en de Ge:ffense verteller Ivo v. Dinther. De avond wordt gehouden incafé-zaald'nDriehoeken begintom20.00 uur. Lya de Haas is inmiddels in heel Brabant een bekende zangeres van het Brabantse lied. Ze heeft .inmiddels 3 cd's gemaakt en het liedje van "Ons LiefVrouwke" over Maria is een klassieker geworden, die vaak bij Omroep Brabant wordt gedraaid. Niet alleen liedjes over vroeger maar ook b.v. over het zinloze geweld van-vandaag zingt ze. Cor Zwanenberg houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met het bevorderen vanhet Brabantse dialect. Stad en land reisde hij afom bij mensen thuis hun verhalen op te tekenen. Ttjdens de Brabantse avonden kan hij deze verhalen op zijn eigen komische manier brengen. Samen met Jo v. Heeswijk brengt hij ook mooie liedjes uit de Meierij.

Ivo v. Dinther is inmiddels 85 jaar en nog steeds schrijft hij verhalen en gedichten in het Brabantse dialect. Hij heeft inmiddels 25 boeken op zijn naam staan en wordt wel de laatste kroniekschrijver van het Maasland genoemd. Hij treedt niet meer op, maar voor zijn eigen thuisfront maakt hij nog een uitzondering. Kaarten voor deze avond zijn te koop bij café-zaal d'n Driehoek: tel. 073 532 1862.

UITNODIGING "De mens verbeeldt". Schilderijen van Lia Martinali. Tot en met 22 december 2000 zal er in de expositiegang van Assurantiekantoor van der Doelen werk te bezichtigen zijn van Lia Martinali. De Essche kunstenares tracht met uiteenlopende materialen, veelal met acrylverf op doek of papier. haar eigen taal gestalte te geven. Het menselijk lichaam is voor haar een grote bron van inspiratie. Soms ontstaan er herkenbare vonnen in haar schilderwerken, een andere keer weer niet en zal de toeschouwer meer moeite doen voor het waarnemen, de herkenning en het gewaarworden. Open van 09.00- 12.30 uur/ 13.30 - 17.30 uur. Kloosterstraat 44 te Geffen.

GEFFES VOLK SPEELT:

SCROOGE SCROOGE'? ALWEER! DAT HEB IK ALZO VAAK GEZIEN!

J-

JA, MAAR DEZE SCROOGE IS VERNIEUWEND, EIGENTIJDS, EN TÓCH NOSTALGISCH!

[_H_o_EZ_o_1____

KLINKT GOED!

OHH, LEUK! IK

BEN BENIEUWD.

20

SCROOGE WORDT NIET ALLEEN GEPLAAGD DOOR GEESTEN MAAR OOK DOOR SPANNENDE DUIVELINNEN.

MAAR IN DE VOLGENDE TORENKLANKEN KRIJG JE MEER INFORMATIE.


Loonbedrijf en Grondverzet voor het leggen van o.a.: • laminaat/houten/tegelvloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service ea kwaliteit !!

Gebr. van Erp

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. ar.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

OSS

GEF'F'EN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Voor een snelle maaltijd sprint je naar de Keurslager!

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

~

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen

•'e•I. (•07.3)•53•2•58• 9•1- - - •

K"' . .

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

.

meer verstand van verzekeren Voor ol uw familie- verenlg ing s· en handel sd rukw erk . familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgooi van [ulste datum bi) g eboortekoortjes. drukkosten gratis. G rolls fehcltollepokket bij geboorte koortjes. O o k voor coplee rservice kunt u bij ons terecht.

WIHABO

DRUKKERIJ

kleurencopieën en klevrenprinten tot A3. Grootformaat full color drukken 54 x 7 4 cm.

Voor al uw totaaldrukwerk. Heesterseweg 13

5386 KT Geffen Te l.: (073) 532 26 84

·

Ja, dat doen

we allemaal!

fox: (073) 532 47 95

Aan-en verkoop zekerin

• • e1gen1nge

} f

j

f

/

t.-

= 1 1

\

VAN, EESE

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

~

PAR

ERS BV

Makelaardli Assurantiën

--


v¡ r

Vl D

a

d

i

o

A I< N

V PROGRAMMERING Maandag 18.00-19.00 u. Schijven die blijven, venoekprograrnrna. 19.00-20.00 u. Record Hop Machine, gevarieerd muziekprograrrnna. 20.00-21.00 u.Rememberthe Good times, top-40 uit het verleden 21.00-22.00u.Alle 13 goed,programmamettop 100 muziek. Dinsdag 18.00-19.00 u. Schijven die blijven, verzoekprogramma Wanneer er op dinsdag een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, dan wordt om 19. 00 u. een voorbeschouwing en vanaf19. 30 u. de raadsvergadering uitgezonden. 19.00-20.00 u. Vladeracken Cultureei over kunst, cultuur en recreatie. 20.00-22.00 u.De Schijnwerper, elke week een interview met een interessante Maasdonk.er. 22.00-23.00 u.KJanken uit verleden tijd, muziek uit grootmoederstijd. Woensdag 18.00-19.00 u. HOT Radio, met de nieuwste muziek en het laatste nieuws uit de showbizz. 19.00-21.00 u.Double Mike Show. 21.00-23. 00 u. Pop Cafe, Maasdonkse top-10, nieuwtjes en goede muziek. Donderdag 18.00-19.00 u. Showtime, met de nieuwste muziek en het laatste nieuws. 19.00-21.00 u.Roxx, Rock classics uit het heden en verleden. 21.00-22.00 u.Airbag, met Hardrock, Heavy Metal, RockenPop. Vrijdag 18.00-19.00 u. Vladeracken Weekend Wijzer, weekendtips, sportvooruitblikken 19.00-20.00 u. Torengat, laathetweekendnurnaar beginnen. 20.00-21.00 u. Happy Days, muziek uit de swingende Fifties enroerige Sixties. 21.00-24.00 u. Muziek met Audy, aandacht voor de Nederlandstalige top 50 en verzoekjes. Zaterdag 08.00-10.00 u. De Wakkere Wekker, ontbijtprogramma. 10.00-12.00 u. Op de Misse, familieprogramma met veel rubrieken en vooral gezellige muziek. 12.00-13.00 u. V1aderackenlnfonnatie( middageditie met agenda, regionaal, lokaal en parochie nieuws 22

13. 00-15. 00 u. De Middagstond, met veel muziek, popen shownieuws. 15.00-17. 00 u. FocusHit Radio; goede wijnbehoeft geen krans, veelnruziekenbijzondere nieuwsfeitjes. 17.00-18. 00 u. De Muziekzolder, de mooiste muziek uit het verleden. 18.00-19.00 u. VJaderacken Informatief, Maasdonk.se actualiteiten, achtergronden en politiek. 19.00-20.00u.GriebelGrauw, Brabantstaligprogramma, met alleen Brabantse muziek. 20.00-22.00 u. Goud en oud op verzoek, twee uur Nederlandstalige muziek met o.a de oude dans. Zondag 09. 00-10. 00 u. Muziek van A tot Z, speciaal aandacht voor lichte en klassieke muziek. 10.00-12.00 u. De Schijnwerper, herhaling van dinsdag, interview met een interessante Maasdonker. 12. 00-13. 00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 13. 00-14. 00 u. Caraflax, een progrannm voor en door verstandelijk gehandicapten. 14.00-18.00 u. Regio Sport, een gezamenlijk: sport programma van radio Frequent (Bernheze) en Radio Vladeracken. 18.00-19.00 u. Vladeracken Informatie( herhaling van uitzending van zaterdag 12. 00 - 13.00 u. 19.00-20.00 u. Vladeracken Informatief, herhaling van uitzending van zaterdag 18.00 - 19.00 u. 20.00-21.00 u. Country Roads, het Country programma van Vladeracken, met muziek en veel informatie. De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn 7 dagen per week te beluisteren via: Kabel.frequentie 87.5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51 Op het moment dat Radio Vladeracken .zelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief Redactie Informatief Studio Vladeracken p/aRienBosch Raadhuisstraat 1 Kerkstraat 6 5386BE Geffen 5391 AA Nuland

Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a 5382 JC Vinkel

overige correspondentie: Stichting. Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vmkel Raadhuisstraat 1 5386BE Geffen

Telefoonradio-studio: (073) 532 53 66, redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? DeltaLoyd

Interpolis ·'Nationale Nederlanden

Arnev.

Aegon

In Neperland kuntu kiezen uit tientallen autoverzekeraars. \i .·•.•·· ; Als ortafhankJlijk adviseur kunnen wij kiezehuit biiÁ't.:à!le aÓtoved~kering~~ Welke voor u cie beste en voórdeligsteis vertellen wij u graag. \i .;: Klo?sterstra~t44, 5:386ATGeffen4/ .

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon {073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85

Zaaivoor: bruiloften - partijen - vergaderingen .,; HYPOTHEKEN

1

1

NAs· 1AFBOUW NIEUWBOUW Cascobouw: Binnenbouiw: Gevelisolatie:

-

Centraal Béheer

Tel 073 -532 55 10, Fax 073 - 532 55 60 ; ..,.

NAS AFBOUW BV Heesterweg 43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

RENOVATIE

-

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

Fax: (073) 532 50 15

mh.inder.ij;

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

-

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

- '

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekvloeren, separatiewanden, plafonds, wand- en plafondafwerking gepleisterde gevelisolatiesystemen

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt 1

'

iuNENBURG

RESTAURATIE

Il

~

VElttEKERINGEN '.

. ' PENSÎOENEN"' •

1 /

Wouw.

:JOöoslerslraalSe s:M6 :Jl:7(

9ejfen

le/073.5321 M:J fax 07:J S:J 2.5 ISO

!7Jfoemen ?fan/en

!71ru.idswerb 9rafwerb Xadoarl.ibelen


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN "TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

PEDICURE

RAAD

RAAD

T. Ketelaars-'1. Nistelro011 "· Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20" 1

WELKOMBIJRAAD MAASDONK

Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd? RAADMAASDONK Huub Clement Kastanjelaan 44 5382KDVINKEL tel. (073) 532 60 56

SCHOENEN & SPORT

0 /Jii)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REGI9,/if.-:, BANK 7

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * m~t creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * be1eggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen *mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

11

09.00- 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

l!I

VA~ESE

PAlfflJERS BV Makelaardij Assurantiën

..