Torenklanken 2000 - nr 16

Page 1

38e jaargang I nummer 16

1

oktober 2000

t n an n

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

1111111111111111111111111111-IIIIII-IIIEaEIEIEJI ROAPLIEDVERKIEZING 2001

Dedatazijn:9, 10, 16en17februari2001.

Het lijkt nog ver weg maar over ruim 3 maanden is de nieuwe winnaar van ons eigen liedjesfestival al weer bekend. Op 14 januari 200 lzal in Zaal de Gouden Leeuw weer het jaarlijkse roaplied worden gekozen. Zoals jullie inmiddels waarschijnlijk al begrepen hebben, is het thema voor het nieuwe carnavalsseizoen bekend gemaakt:

Tot dan! Raopwerkgroep 2001 Voor info: Paul v.d. Veerdonk, tel. 532-2310

50 JARIG JUBILEUM E.H.B.O. ORRE, GEITE, ZWETSEN Een thema waarvan wij denken dat het mogelijk moet zijn om in een tekst te verwerken. Echter gebruik maken van het thema is niet verplicht en wordt ook niet meegenomen in de jurering. Wij roepen hierbij dan ook eenieder die muziek kan of wil maken op om zich op te geven voor deelname aan deze verkiezing. Vooral van carnavalsgroepen verwachten wij actieve deelname. Kijk nog maar eens naar de resultaten van vorig jaar, daar gingen De Kruipers met een van de prijzen aan de haal in het eerste jaar van hun deelname. Dus, wees enthousiast en doe mee aan dit spektakel. Voor deelname of informatie bel je naar:

Op 17 Oktober bestaat de E.H.B.O. vereniging uit Geffen 50 jaar. Deze mijlpaal wordt gevierd op 21 oktober. Het programma luidt als volgt: Een grote rampoefening om ong. 13 .30 uur bij Bouwbedrijf van Schijndel aan de Bredeweg, met medewerking van Brandweer Maasdonk, Politie en E.H.B.O.-verenigingen Geffen, Nuland en Vinkel. Daarna is er een receptie bij cafe 't Haasje van 16.00 uur18.00 uur, waarbij iedereen welkom is. Van 16.00 - 18.00 uur is er ook een tentoonstelling van oudeE.H.B.O. verbandmaterialen, sminkspullen, foto's en dergelijke. Om ong. 20.30 uur zal er bij cafĂŠ 't Haasje een gezellige feestavond zijn met muziek van het trio Kend-ons.

Sandra Topee: 073-5323051, of Stefan Doodkorte: 073-5323499/5322178

Het bestuur van de E.H.B.O. wil bij deze een woordje van dank uitspreken aan de werkgroep die alles rondom het 50jarig bestaan heeft geregeld.

RECHT VUR ZUNNE RAOP 2001

Groetjes Ton Gloudemans

De voorbereidingen van Recht vur zunne Raop 2001 zijn al weer in volle gang en de Raopwerkgroep zit al weer vol nieuwe ideeen. Rondom het thema ORRE, GEITE, ZWETSEN gaan wij ervoor om ook deze Raop weer tot een succes te maken!

KOPY INLEVEREN VOOR: 21 oktober redaktie adres Tolweg 7


.,..--:_-.. OTTTfTJ -- --:')

Kleding verander- en reparatiewerk.

"BE.NILDA"

..

'f-Kic"ky 7,,

Mo/enberg 6. te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

S CaH O :Q N H E I D.- S S A L O N

• Visagie

511

5386 .1 R <;EFFEN n:1.. on - 532 42 98

Voor ontspanning na uw inspanning

~ c~FÉ D~

*

Ook voor kinderfeestjes

G~

s 'W'.,

• Huidanalyse

-1-1 t/m 60 KLOOS'l'l·. RSTR \AT

0~

• Gelaats- en lîchaamsbeh,mdelingen

1.- - -=-=-=~ Uhs

Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vrijdag 09.00 - 12 00 uur andere t11den no tel afspraak

GESPECl~LlfEERD IN :

,.El, \10 111-: ., .,h " -, ...~.,

~

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

,-,

• Behandeling voor de man

*

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

• Acnébehande~rtgen • Nagelstyliste

■ ■

m

Bouwen op

■ ■ ■

vertrouwen

--

...

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Deposi taire van: • Mary Cohr • Lanéche Cosmetics • Cli Amati • Courtin

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499'

Van Soest

F. T. W. M. ~-~- Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN elastische kousen AANMETEN Ei-:

ERKEND DOOR ALLE

BEZORGEN AAN HUIS

ZIEKENFONDSEN

Vladerackenstraat 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619 mobiel 06 22 91 99 90

accountants

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v. Bedrijvenweg2. Geffen

Kantoor (073) 532 34 69

16!\

\C)

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

0

P. DE K~EIN

~

Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

~

~

~

fax ( 073) 532 14 65

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


SAMENLEVING

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 november 2000 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven).

WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur).

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 18-10 19.00 u * Avondmis (na afloop rozenhoedje) Za. 21-10 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv het Koor uit Ooij (+kinderkerk) Zo. 22-10 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 25-10 19.00 u * Avondmis (na afloop rozenhoedje) Za. 28-10 10.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Choeur d' Artist (+kinderkerk) Zo. 29-10 09.30 u + Viering met de diaken mmv Gemengd koor Wo. 0 1-11 14. 00 u Ziekenzalving in huize de Heegt Wo. 01-11 20.00 u Allerheiligen: viering in de kerk mmv Passe Partout Do. 02-11 20.00 u Allerzielen: viering in de kerk mmv W .I.K. en Gemengd koor (+kinder kerk)

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298

GEFFEN: KERK EN

* = dienst in de kapel

+ = t.v.-uitzending naar de Heegt •

• •

In de oktobermaand bidden we-voor belangstellen-den- na de woensdagavondmis het rozenhoedje. In het weekend van 28/29 oktober is pastoor Scheepers afwezig i.v.m. een bezoek aan Polen. Op woensdag 1 november houden we de Allerheiligenviering om 20.00 uur in de kerk. (er is dan geen viering in de kapel). Op donderdag 2 november houden we de Allerzielenviering om 20.00 uur in de kerk. De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze viering. Voor de kinderen is er kinderkerk. Na afloop van de viering houden we een stille tocht naar het kerkhof, waar lichtjes worden geplaatst op de graven en bij het columbarium.

KERKBALANS 2000: GELOVEN IN GROEI Ontvangen f 53.440,-- Hartelijk dank voor uw steun aan onze parochie! We hebben tot nu toe 560 deelnemers. Graag zouden we het eindbedrag van 1999 proberen te benaderen van f 65.000,--. Denk eens na over een bijdrage als u nog niet meedeed! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 11 17 393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2000. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur Internet/e-mail:Pastoorscheepers@zonnet.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310

MISSIE-ZENDINGSKALENDER 2001 De Missie-zendingskalender 2001 is uitgebracht. Dit jaar vindt u zeer origineel schilderwerk van Frederico "Boy" Dominguez uit de Filippijnen op de voorzijden van de kalender. Aan de achterzijden vindt u woorden, liederen, gebeden en actueel nieuws. Ons denken over missie en zending krijgt daardoor een nieuwe dimensie. De kalender kost f 12,50 en is op de pastorie verkrijgbaar (v.m.)

REIS ISRAËL Hebt u interesse in een reis naar Israël van 30 april t/m 9 mei 2001. Neem contact op met pastoor Verbakel uit Nuland. Telefoon 5321215. 3


Tonny Jansen

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud en Verkoop Bouwmachines Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 1O 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Rijwielen

Taxi

Tankstation

- Gazelle

- Vervoer voor

- Locomotief

ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines • Diesel

e maninh.a

K•~Slraot 11 Geff,a - Te~foo,,c (073) 532• 13 13

:Blo~binderij

@ bloemen

~

~ planten

~ grafwerk

q,ijl

Wij verzorgen voor u

@ potterie

~ teleflora @ decoratie @ bruidBwerk

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

@ •

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. 0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3 VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEB TEL.: 073-5324233

• Mogelijkheden voor thuisopbaring

-

Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen - Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

.... ?.} .... .

.. .. .. . .. . . .. .. . . ~

Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 6411 55 ",)'ffi,'.

SHOP

:

■ URUI } ' t l q a f - . q ~ - ~ ~ . 1 t

>

,::\·7-ï

DE ■

HYPOTHEEK

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel .: 0412-631999

r•-.,

. .'W .Ar... . TC>

C> . . 2:"E ..:ZC>IRte5-

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogelijkheid tot service kontrakten t.b. v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • jonge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • .auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZDA • volautomatische carwash en hobby-wash

,/ Akkerstraat 34 5391 B~uland .,_ tel. 073 - 5322911 (fax 07J.322f iï&d

STEEDS TOT ,UW DIENST I ,

1


AFSPRAKEN RONDOM HET DOOPSEL Om de praktijk rondom het sacrament van het Doopsel in onze parochie goed en duidelijk te laten verlopen en om onduidelijkheden, en irritaties te voorkomen; willen we als pastores en doopwerkgroep enkele zaken op een rijtje zetten Het kerkelijk wetboek bepaalt dat het sacrament van het doopsel wordt gevierd in de parochiekerk waartoe de ouders behoren. Behoren tot een parochie wil zeggen: • De woonplaats van de ouders. De parochiegrenzen bepalen de plaats van de parochiekerk. • Doordat de ouders actief in de parochie betrokken zijn (lid van een werkgroep ofdoor trouwe kerkgang) • Doordat de ouders de parochie financieel ondersteunen d.m.v. de kerkbijdrage.

De bijdrage voor een doop is/ 50,00. Tijdens het doopgesprek wordt hiervoor een eenmalige machtiging uitgereikt. De doopkaars en de oorkonde ontvangt u van de parochie. De dopeling krijgt 1 peter en/ofl meter. Hun taak is het om de dopeling bij te staan opdat het een christelijk leven leidt in overeenstemming met het doopsel. De minimumleeftijd is 16 jaar. De peetouders dienen katholiek te zijn, het vormsel hebben ontvangen en de eerste Communie hebben gedaan. Het geloof waarin zij moeten voorgaan, dienen zij ook zelf te beleven. De vader en de moeder van de dopeling kunnen geen peter of meter zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij pastoor Scheepers (073-5321216) of diaken van Herwijnen. (0418-632998).

VRIJWILLIGER BIJ DE SOS TELEFONISCHE HULPDIENST?

Uitzonderingen in overleg met de pastoor of de diaken.

Dankbaar en verantwoordelijk werk.

Een afspraak voor een doopdatum wordt gemaakt met de pastoor. De doopdata worden voor een heel jaar door de pastoor en de diaken vastgesteld. Naast hun werk in Geffen zijn zij ook werkzaam in Vinkel en hebben ook daar hun doopzondagen. Van deze vastgestelde data wordt in principe niet afgeweken Natuurlijk is het ook mogelijk om een andere priester of diaken het sacrament te laten toedienen. Dit alles in overleg met de pastoor.

Mensen bellen voor een vertrouwelijk gesprek, voor een praatje of voor een luisterend oor. Ze hebben op dat moment geen ander in de buurt met wie ze kunnen, willen of durven praten en zijn soms ten einde raad. Ze nemen de drempel om met een telefoonvrijwilliger een gesprek aan te gaan. De gesprekken gaan over allerlei dingen die in een mensenleven passeren, over herkenbare problemen waar we allemaal wel eens mee te maken hebben. Het hoeft niet alleen over crisissituaties te gaan, iets wat nog wel eens gedacht wordt door de SOS Telefonische Hulpdienst. Alles wat voor de beller op dat moment van belang is, is bespreekbaar. Even een praatje omdat je al zolang alleen bent en je eenzaam voelt. Eens hardop nadenken over de situatie in je leven en pro beren met de vrijwilliger de dingen weer even op een rijtje te krijgen. Hardop je angsten ofzorgen uitspreken over de relatie met je partner omdat je er nog niet aan toe bent om het met hem of haar te bespreken. Maar ook het delen van goed nieuws kan, als je op dat moment niemand in de buurt hebt die naar je luistert. Sommige mensen vinden het moeilijk te begrijpen dat je je diepste gevoelens wilt delen met een buitenstaander en het vergt ook moed om deze stap te nemen. Maar als de drempel genomen is, blijkt vaak dat het ook fijne kanten heeft. De anonimiteit is gewaarborgd, alles wat besproken wordt is vertrouwelijk en er worden geen namen genoemd. Bovendien kan het zijn dat je je omgeving ( nog) niet wil belasten met je problemen. Tenslotte kan het verhelderend zijn dat iemand anders eens naar jouw situatie kijkt, omdat vrienden en familie, die natuurlijk onmisbaar zijn, vaak erg direct bij de situatie betrokken zijn. Een belangrijk kenmerk van de SOS Telefonische Hulpdienst is de 24-uurs bereikbaarheid. Dag en nacht kan de

Als ouders een geboortekaartje sturen naar de pastorie geven zij al te kennen dat zij hun kindje willen laten dopen. Wtj als parochie stellen dit zeer op prijs. Het is raadzaam om zo spoedig mogelijk een doopdatum af te spreken, want vol is vol. Ouders die een geboortekaartje opsturen ontvangen een informatieboekje met alle gegevens omtrent het sacrament van het Doopsel. Deze boekjes liggen ook achter in de kerk.

In onze parochie wordt gedoopt met een standaardboekje. Natuurlijk is het ook mogelijk dat ouders zelf een boekje samenstellen. Tijdens het doopgesprek is een tekstmap met diskette te verkrijgen. In de informatiefolder en in Torenklanken worden de data voor het doopgesprek vermeldt. Deze avonden worden gehouden in het parochiecentrum en hebben een verplichtend karakter. Alleen op deze avond worden doopformulieren uitgereikt waarop de persoonlijke gegevens van de dopeling, ouders en peetouders worden ingevuld. Het is daarom raadzaam tijdens deze bijeenkomst het trouwboekje mee te nemen. Zonder dit formulier wordt er niet gedoopt! Tevens adviseren wij u om zo snel mogelijk het doopgesprek te bezoeken, zodat er dan nog voldoende tijd over is om de formulieren op een goede manier te verwerken.

5


ISO 9001 gecertificeerd â–

SPECIALISATIES

STRATEGISCHE SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

onderhandelen conflictbemiddelen

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht

Voor uitgebreide informatie kunt u ook kijken op onze internetsite: www. merlijn-groep.nl

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail merlijnadv@tip.nl www.merlijn-groep .nl

6


beller een beroep doen en ook op feestdagen is de telefoon bemand. Dit is een goede aanvulling op de reguliere hulpverlenende instanties, die vaak alleen tijdens kantoortijden te bereiken zijn. Voor een aantal van deze instanties kan de telefoonvrijwilliger in crisissituaties de professionele hulpverlener oproepen. Mensen die denken wat voor een ander te kunnen betekenen en bereid zijn dat vrijwillig te doen, zijn van harte welkom bij de hulpdienst. Zij vinden luisteren heel belangrijk en staan open voor hun medemens. Zij hebben begrip voor andermans gevoelens en problemen. Heeft u belangstelling voor deze vorm van vrijwilligerswerk? Bel dan voor meer infonnatie tijdens kantooruren 073 614 5089. Buiten kantooruren is de Telefonische Hulpdienst bereikbaar via het hulpnwnmer 073 614 0048.

BOUWBEDRIJF GEBRS. VAN

HERPEN UIT HEESCH SPONSORT G'68

GOSPELCONCERT VAN DE CONTINENTALKIDS De Continental Kids is een groep van enthousiaste jongeren van 8-12 jaar. Wat het publiek, zowel jong als oud, aan blijkt te spreken is: de hedendaagse muziek in de orngangstaa~ het toneelstuk, de lichtshow, de moderne choreografie en niet in de laatste plaats de zichtbare motivatie van de kinderen. Op zaterdag 21 oktober geven zij om 16.00 uur een gospelconcert in de Paaskerk te Oss. Kaarten in de voorverkoop zijn voor f 7,50 verkrijgbaar bij VVV in Oss. Op de concertdag ze1fkunt u nog kaarten Ă f I 0,00 kopen bij de ingang van de Paaskerk.

SPORTIEVE DAMES GEZOCHT Op maandagmiddag van half2 tot half 3 zoeken wij nog enkele dames, die graag op een sportieve manier een partijtje volleybal willen spelen. Ervaring is niet nodig. S.V.P. aanmelden via tel. 532 2823.

MODE VERKOOP SHOW

./

...

'

Dames 1 G '6 in nieuw tenue.

Afgelopen zondag hebben de dames van G'68 de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen in hun nieuwe outfit. BouwbedrijfGebrs. Van Herpen uit Heesch stak het eerste damesteam in het nieuw. De dames die vorig jaar derde werden in de hun klasse hebben dit jaar plannen om kampioen te worden. De eerste wedstrijd tegen Ovovco uit Oss is in ieder geval voor G'68, uitslag 3-2.

NIERSTICIITING 2000 De jaarlijkse collecte van de Nierstichting die onlangs in Geffen gehouden werd, heeft in totaal F 2.819,65 opgebracht. Heel erg bedankt voor de Collectanten die ieder jaar weer op pad gaan. De Nierstichting is bier voor dan ook erg dankbaar.

Op woensdag 25 oktober is er weer mode verkoop van Namens de Contact personen Joke Langens en Dina van Euro Mode in Zorgcentrum De Heegt. De verkoop is van Gogh. 14.00 tot 17.00 uur. De modeshow begint om 14.30 uur. Tijdens de modeshow presenteren zij hunnieuwste najaars- en wintercollectie en organiseren in de pauze een loterij TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT met mooie prijzen. Altijd voldoende op voorraad/! U bent van harte welkom in ZorgcentrumDe Heegt. Tot ziens op 25 oktober. 7


RaadJ

A.

IJl

ROND DE DORPSPOMP

~ Een goed bei.ette stamtafel met een bijzondere gast.

Nieuws: Feesten, jubilea worden gemeld: De Tennisvereniging ''De Vlijmd" 25 jaar. Uitgegroeid tot de tweede sportvereniging, met een schitterende accommodatie op de "Biescamp" Heemkundewerkgroep ''Vladerack" 25 jaar. Er komt een schitterende Jubileumuitgave met "Minsen van vruuger". Bij Bosch van Erp ofJo van Wanrooy kunje al intekenen. Het wordt mooi. De E.H.B. 0. vereniging Geffen bestaat zelfs al 50 jaar. Er komt een grootse demonstratie: Een 'echte' rampenoefening rond bouwbedrijfvan Schijndel En 25 jaar in volle kleurenrijkdom en vogelenzang, vogelvereniging "Zang en Kleur" met een internationale Jubilewn-Vogehentoonstelling in sporthal ''De Geer". "Zang en Kleur" .zal weer eens een mirakels mooie expositie gaan opzetten vol fleur en muziek op 21 en 22 oktober a.s. met een receptie op zaterdag in "De Geer"van 15.00 - 17.00 uur. Allen proficiat. En we leven mee en vieren mee. Heemkunde werkgroep "Vladerack" werkt aan de restauratie van de Schutskooi met grote en van haar bekende voortvarendheid. Een prijzenswaardig initiatief Zo waakt en zorgt "Vladerack" over historische en waardevolle zaken in Geffen. Duik maar eens in de kelder van "Vladerack" en je zult een wonderlijke wereld tegen komen. En dan de bijzondere gast "Betsie van Bakel", de wethouder-loco-finantien. Ja, de begroting van de gemeente Maasdonk kwam ter tafel. Sjonge, sjonge wat schreef"De Streekwijzer" over de uitkeringen aan gehandicapten voor vervoer. Iedereen in "rep en roer". Een streep door het beleid. Ja, de gemeente draagt zorg voor de uitvoering van de Wet, Vervoer, Gehandicapten. Lichamelijke gehandicapten, die minder mobiel ofimmobiel zijn, krijgen extra voorzieningen en extra bijdrage voor vervoerskosten. Ook ouderen, die minder mobiel zijn kunnen een vergoeding aanvragen. De verzoeken nemen steeds maar toe. Het beleid was om iedereen, die daarvoor in aanmerking komt F 2.000,00 uit te keren per jaar, zomaar automatisch op de bankrekening. Het nieuwe beleid is om iedereen, die dat aantoonbaar nodig heeft F 2.000,00 uit te keren per jaar met een automatisch bedrag vanF 800,00 per jaar. Door diverse instanties wordt vastgesteld ofiemand in aanmerking komt. Dat ligt voor de hand. Dat geldt voor alle zaken rond betaalde zorg en voorzieningen. Nou iemaoo die die F 2000,00 nodig heeft voor vervoer, moet dat bewijzen, aantoonbaar maken, dus achterafdeclareren. Er zijn mensen die nou eenmaal relden op pad gaan, minder behoefte hebben aan vervoer, die hebben voldoende aan het basisbedrag van F 800,00. De overigen zijn wel weer gedoemd tot het aantoonbaar maken 8

middels aanvraag- en declaratieformulieren. In de vergadering van 14 maart a.s. is dit nieuwe beleid al aan de orde gesteld. Ook de betrokken groeperingen o.a. De Katholieke Bond voor Ouderen zijn bij de voorbesprekingen geweest. Er zijn wel op- en aanmerkingen gekomen van de kant van de Ouderenbonden uit Vinkel en Geffen en ook van de Gehandicapten en daarop is in alle zorgvuldigheid gereageerd. Ja, de Streekwijzer fantaseert, laat mensen uitspraken doen, die niet gedaan zijn. De "Streekwijzer" was van streek, of wilde "een streek" uithalen. De verantwoordelijke redacteur Wtljo van Nuland roepen wij op het matje om zijn "Streekjes" te verantwoorden. Natuurlijk hadden wij graag die papieren rompslomp liever niet gezien. Maar er zijn voldoende kananlen om te helpen waar dat nodig is. Het is belangrijk, dat mensen de weg kennen. De mensen weg-wijs maken en de helpende hand bieden, waar nodig, dat is de opgave vooral in onze tijd, waar mensen alleen blijven, en dreigen te vereenzamen. Streekwijzer moet zorgvuldiger handelen en eerst zorgvuldig alle bronnen horen. Hier is sprake van zorgvuldig beleid door wethouder Betsie van Bakel. Veel gemeenten kennen heet probleemennemen soortgelijke maatregelen. Het wordt anders onbetaalbaar en dan is iedereen de dupe. Er is dan ook tumult, kritiek, verbazing over de verhoging van de W.O.Z. Dat is de WET op de ONROEREND GOED ZAAKBELASTING!! Een zeer forse verhoging voor de bezitters van onroerende zaken in Maasdonk. Een gemiddelde stijging van 161 % . Maar de laatste jaren is die steeds veel te laag geweest en gebaseerd op de waarden van onroerend goed in 1992. Nu is het taxatiepeil van 1999 landelijke verplicht gesteld. Maasdonk is door het Rijk met een miljoen gekort met de opgave de WOZ aan te passen; zie daar de simpele verklaring . De gemeenten moeten zelfmaar geld vergaren om de eigen taken te vervullen en zaken uit te voeren. En daarom spreken we van een 'INHAALSLAG' in een klap en daarom komt die klap hard aan. De gemeente Maasdonk heeft nou eenmaal geld nodig en moet daar zuinig mee omspringen. De gemeente heeft ook al leergeld betaald, waar het gaat om aankoopbeleid ten behoeve van Woningbouw en de Brandweerkaz.eme. Een te zuinig beleid, kan leiden tot krampachtigheid en dan is voorvarend besturen, handelen niet meer mogelijk. De definitieve begroting wordt pas vastgesteld in november. We roepen de Raad ter verantwoording. Ook het DORPSHU1S, het cultureel centrum kwam nog eens ter sprake. Het aanbouwen van een podium met wat werk- en bergruimten aan "De Geeer" is mogelijk al voldoende, als we nog eens kijken naar De Bonkelaar, Klavertje Vier, 't Oude Klooster. Een goede beheersstructuur met een commissie met voldoende bevoegdheden moet ruimten scheppen voor alle sociale en culturele uitingen, repetities, uitvoeringen, evenementen enz.


"Effe naor Geffen" zoekt een nieuwe voorzitter. Het is effe stil. Er wordt gestreefd naar een verzelfstandiging van de onderdelen. Zoals Horeca, Wmkeliers, agrarische afdeling, podiumzaken, verkeers- en beheerszaken. De druk waaronder de commissie moet werken is te zwaar. De commissie "Effe naor Geffe" blijft nog wel in takt, als overkoepelend orgaan. Daar is ruimschoots begrip voor . Er blijft grote waardering voor de inzet. Vanuit sommige groepen is al medewerking toegezegd. Er wordt in stilte gewerkt en de 25 Editie wordt een mooi keerpunt. Samen de Schouders eronder, dat gaat lukken. De volgende stamtafel zal het thema: "Tussen vergroening en vergrijzing" aan de orde stellen. Lokaal sociaal beleid zal daarbij centraal staan. Er is steeds meer vergrijzing en er zijn steeds minder vrijwilligers. Het groen verdwijnt en komt steeds meer grijs. Daar krijg je grijze haren van. Alles moet tegenwoordig geregeld zijn; we hebben geen tijd meer. En het is zo gezellig samen, of z~jn we de weg kwijt naor bekaoren toe. We houwen mekaoren vast zo lang we kunnen. Ja toch. Wie moette bellen, waor moet ik z.en. Veul minsen raken toch de weg kwijt of in de war van al da gewirwar. Maar de pastoor glunderde toen hij bedankt werd voor al zijn goede dingen na het eerste voltooide pastoorsjaar in Geffen. Na elke mis klonk een ''Lang zal ie leven". Wtj zijn blij met onze nieuwe pastoor. Hij past helemaal bij ons. Vooral zijn betrokkenheid bij het dorp en allerlei gebeurtenissen werden geroemd. Intussen heeft ook de Bisschop zijn fiat gegeven aan onze pastoor. Dus hij mag blijven, naar wij hopen nog lang. Wij nodigen de pastoor van harte uit om aan te zitten aan de stamtafel. Van stamtafel 124. Volgende stamtafel op 22 oktober om 10.30 tot 12.00uurincafĂŠ Govers. Ook Ubentvanhartewelkom

Regenwater wordt op de meeste plaatsen nog via het huidige zogenaamde gemengde rioleringsstelsel ingezameld en afgevoerd. Mede omdat hemelwater bij hevige regenval voor problemen en onnodige transportkosten zorgt, is het van belang dat overgegaan wordt tot het scheiden van vervuild afvalwater en schoon hemelwater. Omdat de rioleringen zijn aangelegd om zowel het afvalwater als het regenwater uit de woonomgeving weg te voeren kunnen hevige regenbuien het rioleringsstelsel overbelasten. Hierdoor vinden overstortingen plaats op het oppervlaktewater van rioolwater dat weliswaar sterk is verdund met regenwater maar dat vanuit milieu-oogpunt niet gewenst is. Verder worden bij het afkoppelen de kosten van het zuiveren van water lager omdat het schone regenwater niet meer het zuiveringsproces hoeft te doorlopen. Tot slot wordt door afkoppeling van hemelwater het water in de gebieden vastgehouden waardoor een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van de verdroging. De gemeenten in het werkgebied van De Maaskant zijn inmiddels allemaal geĂŻnformeerd en hebben een exemplaar van de regeling toegezonden gekregen.

PS: Het thema vandeKarnavalin2001 is' ORRE, GEITE, ZWETSEN'

Annie Wtldenberg van Ravenstein

"Kek us of ze kekt en as ze kekt nie keken" "Er zen dur die over dur eigen kletsen en over dur eigen zwetsen'' "Un goei 'GEIT' wit alles van un ander" "Ze wet alles van hum en van heur"

WIE WAT WANNEER

(WATERSCHAP DE MAASKANT) Persbericht Stimuleringsregeling 'afkoppelen verhard oppervlak'

Waterschap De Maaskant heeft - in navolging van andere waterschappen in Nederland - een regeling vastgesteld om gemeenten te stimuleren het regenwater dat valt op schone verharde oppervlakken niet langer af te voeren naar de riolering. Gemeenten worden hiermee .financieel tegemoet gekomen als zij over gaan tot het afkoppelen van verhard oppervlak.

Waterschap De Maaskant

DANKBETUIGING Gaarne wil ik iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling en medeleven tijdens mijn verblijfin het ziekenhuis en daarna. Heel heel hartelijk dank.

OKTOBER 16 t/m20 Herfstvakantie 19 K.V.B., Uitwisseling Liempde 20 Vogelver. "Zang enKleur"Geffen, Opening Internationale Jubileum Vogehentoonstelling om 20.00 uur en voor publiek geopend tot 22.00 uur 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 21 Vogelver. "Zang en Kleur"Geffen, bekendmaking Geffense kampioenen en een gez.ellig samenzijn voor alle Geffenaren 22 Vogelver. "Zang enKleur"Geffen, tentoonstelling nog geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur 29 Einde zomertijd NOVEMBER 02 Allerzielen, 20.00 uur 06 K.V.O.-Z.L.T.O., kaartavond in parochiecentrum om8.00uur 9


EFKES BUURTE MÈ... de Geffenaar van het jaar 2000

Vanuit dat comité ontstonden later ideeën om te komen tot de heroprichting van het Gilde. "En daar ben ik zodoende min ofmeer toevallig bij betrokken geraakt" zegt Henk. Een en ander resulteerde in een functie bij "De Overheid" van het St. Jorisgilde als Deken-Vaandrig. Dus bij speciale gelegenheden zie je Henk de vaandelgroet brengen!

Hij was er wel wat zenuwachtig voor, om op de vooravond van Effe noar Geffe in de belangstelling te staan als Geffenaar van het Jaar, want hij houdt zich liever op de achtergrond. Henk Steenbergen ( 67 j.) was dit jaar de uitverkorene. Aangezien hij zich voornamelijk inzet op één terrein nl. het Al met al is Henk een heel druk baasje en dagelijks te ontparochiewerk, verwondert hij zich erover, dat blijkbaar uit dekken in ofrond het kerkgebouw. En terecht maakte burgemeester Netten - toen ze op 2 september jl. de Geffenaar meerdere geledingen op hem is gestemd! Zeer zeker heeft men weet gehad van alles wat zijn handige van het Jaar ophaalden en langs de pastorie liepen - de ophanden hebben gecreëerd. En dat is heel wat, in een lange merking: ''Hier rechtdoor lopen, Henk!" reeks van jaren. Het prille begin van zijn inzet voor de parochie moet ten Wat mij betreft mogen gerust ergens in een plankje of een tijde van pastoor van de Pas zijn geweest. De toenmalige balkje in de Geffense kerk de letters H.S. worden gegrakoster Kees van Kreij vroeg hem om met enkele mensen de veerd! Proficiat! kerststal mee op te bouwen. "Samen met Henk en Tiny Wagemans maakten we toen de kerststal nog van niks" vertelt Henk. "Sinaasappelkistjes werden verwerkt en oude MET DE KERK OPGEGROEID ... papieren meelzakken, waar met <le handveger verf was opgebracht, werden opgefrornmeld tot prachtig grotpapier! De "Ik ben altijd met de kerk bezig geweest: zowel vrijwillig als beelden waren dezelfde als die we nu nog hebben en zullen beroepsmatig... " Dat zegt Wnn de Veer, die op z'n 81 e jaar stopt met zijn waarschijnlijk heel oud zijn". Dan volgt een 'klusjes-loos tijdperk' voor Henk voor wat actieve bijdrage aan het parochiewerk in Geffen. betreft de parochie, tot pastoor van Doorn zijn intrek neemt Wnn was de zevende zoon van Quirinus de Veer. Iets bijop de pastorie. ''Ik wilde wel wat voor de kerk doen" zegt zonders, vond de toenmalige burgemeester en raadde vaHenk "en zei ja toen pastoor van Doorn me vroeg. Zo ro 1je der de Veer aan, dit te melden aan Hare Majesteit de Kodan van het een in het ander". Zijn eerste karwei was een ningin. Dat leverde 25 gulden op, een welkome financiële toilet maken in de sacristie. De werkgroep kerststalbouwers steun in die tijd! werd weer opnieuw opgericht en Henk.nam eveneens plaats In het gezin de Veer werden twee zoons frater, een zoon in de bouwcommissie van de parochie. Op het moment is pater en het enige meisje (de jongste was een dochter) werd hij daarnaast ook nog lid van het parochie-bestuur. zuster. De andere vier zoons bekwaamden zich in de prakAlles wat van hout is in het kerkgebouw en de pastorie heeft tische vakken. Henk wel in zijn vingers gehad en ook ander werk viel hem Het begin van 'het kerkewerk' van Wnn was zoals bij de ten deel! Kasten, planken, de lezenaar, de priesterkoor- meeste jongens: misdienaar worden op acht-jarige leeftijd. Vervolgens werd hij collectant en lid van de Vincenbanken, de koorbank.jes en de bidbank voor het Mariabeeld. De trapleuning en -treden naar het koor werden gereno- tiusvereniging. Deze groep 'uitgekozen mensen' betaalden veerd. De banken die indertijd uit de Muntelkerk kwamen, een vrijwillige bijdrage en kwamen bijeen om noodsituaties werden opgeknapt en geplaatst en onlangs gebeurde het- van dorpsgenoten te bespreken en te bekijken waar onderzelfde met de nieuwe banken in de zijbeuken. Laatstelijk steuning nodig was. werden de luiken aan de dakkapellen van de kerk vernieuwd. "Dat kon bijvoorbeeld zijn: het plaatsen van een kippenkooi De panelen met de evangelisten werden in het portaal ge- bij iemand om mogelijkheden tot extra inkomen te creëren". plaatst in mooie lijsten, het altaar werd verrijdbaar gemaakt, Daarna kwam er voor Wnn een periode waarin hij vooral in de pastorie werden diverse ruimtes aangepast en het actief was in het verkennerswerk, dat later uitmondde in het timmerwerk van het patronaat en het museum werd door werk van Stichting Jeugdbelangen Henk verzorgd. "Uiteraard heb ik niet alles alleen gedaan" Beroepsmatig lag er ook een link naar de kerk. Vader zegt Henk "er was steeds hulp van de koster, klusjesmensen Quirinus had een zgn. wagenmakersbedrijf. Reparaties veren leden van de bouwcommissie en heemkundewerkgroep. richten aan karren en wagens bij boeren en ook maakten ze Henk is ook degene die vanuit het bestuur de praktische doodskisten op maat. "Moeder maakte dan de witte binnenzaken rond het kerkhofregelt en de contactpersoon is voor bekleding" vertelt Wnn. monumentenwacht en het bouwbureau van het Bisdom. In vaders voetsporen volgde Wnn de ambachtschool en In het jaar dat Geffen 700 jaar bestond was er werk aan de leerde het timmervak. "In die tijd was dat voor 90% prakkerk i.v.m. het grote cadeau van de gemeenschap het mooie, tijk, dus leerde je het vak goed" zegt Wnn. Een aanvulling moderne glas-in-lood raam. was de avondschool. Ze voerden in die tijd veel reparaties 10


uit aan het kerkgebouw, want het timmerbedrijfaan de Elst was immers de naaste buurman! Wim weet nog dat de doopkapel - een geschenk bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor van de Kamp - werd aangebouwd. Ook moest oorlogsschade worden hersteld. "De zijbeuk was er afgeschoten en de H.Mis werd tijdelijk in het patronaat gehouden. Omdat de pastoor de kerk met Kerstmis weer graag wilde gebruiken werd er een wand gemaakt van sparrenhout uit het bos van Harrie Schouten" herinnert Wrrn zich. "Dorus Boerdonk maakte er stro tegenaan, zodat we met Kerstmis redelijk warm zaten!" Er werden nieuwe gewelven gemaakt en er waren veel deuren beschadigd door granaatscherven. "Ik geloofzelfs, dat er boven het portaal, nog ergens een granaat in het onderste gewelf zit, die mijn broer Jo heeft laten zitten! En de naam van vader moet volgens mij, nog op een balk in de kap van de grote toren staan!" In de jaren zestig moesten er aanpassingen worden gedaan in de kerk in verband met de gewijzigde liturgie: de banken, de communiebank, de preekstoel en de zij-altaren werden verwijderd, een nieuwe vloer moest worden gelegd. "Heel jammer" vindt Wrrn "maar het was een opdracht van het kerkbestuur". Later kwamen er gelukkig weer banken terug vanuit de Muntelkerk. Intussen hadden Wrrn en zijn broer Jo het timmerbedrijf van Quirinus overgenomen en runden dat samen tot Jo in 1972

overleed. Wrrn ging toen alleen door; een druk bezette baan, want behalve het werk door de week, moest op zaterdag en zondag de boekhouding gedaan worden. "Het laatste werkstuk dat ik maakte voor de kerk, was in de tijd van pastoor van Doom het grote houten kruis met voet voor Goede Vrijdag" zegt Wrrn, want op doktersadvies moest hij stoppen met werken en werd het bedrijf in 1981 verkocht. Vanafdie tijd was er weer een vrijwillig karweitje voor Wrrn: pastoor van Doorn deed een beroep op hem om de misintenties op te nemen en te registeren en het collectegeld te verwerken. En daar zet Wrrn nu - na 19 jaar - een punt achter. Heel secuur en accuraat verwerkte hij heel wat misintenties, waarmee heel wat geld gemoeid was. Opmerkelijk vindt Wrrn dat zijn laatste jaar 1999 het hoogst aantal parochie-intenties opleverde. Wnn heeft zijn taak overgedragen aan Cor Heijmans, die eveneens op maandagavond van halfzeven tot acht uur 'open huis' houdt voor de opgave van misintenties.

Wij danken Wim - als ĂŠĂŠn van de oudste parochiemedewerkers - voor de bijzondere wijze waarop hij deze taak vervulde, alsmede zijn vrouw voor de gastvrijheid om de huiskamer daarvoor beschikbaar te stellen. Geniet samen nog fijn van een rustige, oude dag!

CffiJCMUWvs

11


GEMEENTE

MAASDONK

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustationKruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08)

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Hout. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag entijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-65411 l en is altijd te bereiken.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08. 30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

COLLECTE KONINGIN WILHELMINA FONDS De collecte voor het Koningin WtlhelminaFonds (kankerbestrijding) heeft dit jaar F 4.672,48 opgebracht. Onze dank gaat uit naar onze collectanten die hun vrije tijd hebben besteed voor te collecteren en onze milde gevers die het gez.amenlijk mogelijk hebben gemaakt om tot dit resultaat te komen. Namens KWF - Geffen A.M. Wtldenberg van Ravenstein

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M Netten na telefonische afspraak, tel 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel- van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19.00 uur met uitzondering vandinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak mak.en via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 12

-~

DE VRIJHEID VAN BIEWEGING Geffen

en

omstreken

s ml!~--~

,;i· '

• Autorijople1d1ng ,n 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame 1nstruc1eurs • Theoriecerttf1caa1 1n 1 dag • Voor meer informatie Bel : 0900 • RJJBIWIJS voor •n•II• rlJopl•idingen I of aurf n••r www.amlt1onllne.nl


UITHETDAGBOEKVANMONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkzaam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma. Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen... ljuni2000 Vandaag is het maagrdka day. De dag dat Kenya bevrijd werd van de Engelse kolonie. Hier een officiële dag. We hebben één van onze volleybalteams vanochtend naar Lodwar gestuurd om daar de cup te verdedigen. Later kwamen ze zeer blij met de cup naar huis. Wtlma en ik hadden deze dag uitgekozen om naar Kitale te rijden Achterin kunnen we de kopieermachine, gewikkeld in twee oude matrassen, zetten. Deze was kapot en Kitale is de dichtstbijzijnde plaats (450 km.) om hem te laten maken. Ook de auto was weer toe aan een grote service beurt. De weg was prachtig: van de dode woestijn verandert het landschap in een groene oase. Bergen, rivieren, vee en fruitbomen. Ik zat heerlijk achterin de pickup, op een matrasje leunend tegen het kopieerapparaat, lekker genietend van het landschap. Het was wel een lange rit van 07.00 uur 's ochtends tot 17.00 uur, niet vanwege de afstand, maar door de ontzettend slechte weg. 2juni Vanavond na een lekker fruitontbijt kan het geregel beginnen. Eernt checken waar het kopieerapparaat heen kan. Nergens dus, want de enige zaak die er zat is ondertussen weg. Uiteindelijk kregen we het voor elkaar dat iemand vanuit Eldorct zou komen Dus nu konden we aan de gang met de auto.Na een uur navragen, wachten en onderhandelen konden ze dan aan de auto beginnen. Dat ging dus wel anderhalve dag duren. Hoopvol bleven we elke twee uur terugkomen om te kijken of het al klaar was. 's Avonds zijn dan eindelijk de mannen uit Eldoret gearriveerd. Ook die kregen hun werk niet af, dus dat betekende een extra dagje Kitale. 3juni Ook vandaag gaan we weer regelmatig de auto checken en om 19.00 uur krijgen we deze dan eindelijk mee. Ook het kopieerapparaat is vandaag klaar. Maar we konden nog steeds niet vertrekken, want we zaten volop in onderhandeling over 7 fietsen, die we voor het programma wilden kopen. Dat maakt het werk voor onze super visors in het veld . een stuk gemakkelijker. En Kitale heeft heel wat goedkopere fietsen dan Kakuma. Toen we het eindelijk over de prijs eens waren, moesten we nog vervoer regelen. De pickup was te klein voor een kopieermachine, 7 fietsen en ons erbij. Via via vonden we een truck die naar Lokichoggio ging en onze fietsen wel in Kak:wna wilde afleveren, maar niks voor niks natuurlijk. Toen

om 15 .30 uur alles rond was en we geluncht hadden, wilden we nog wel wat van de omgeving zien. Dus zijn we naar de voet van de mount Elgon gereden, de 2e hoogste berg in Kenya. Een erg mooie omgeving; er was ook een klein wildpark, dat we natuurlijk niet wilden missen De chauffeur reed met Wtlma en mij achterin, zodat we lekker veel konden zien Meteen al, komen we tientallen bisons tegen en wisten niet hoe snel we de auto in moesten. Later kwamen we op een stuk waar we de auto uit mochten. We liepen omhoog, maar zagen heel verse buffelpoep. En aangezien buffels een van de gevaarlijkste beesten zijn, waren we ook nu heel snel in de auto. Onderweg zien we nog heel veel bokken, wilde zwijnen, verschillende soorten apen en heel veel olifantenpoep. Maar de olifanten zelf kwamen niet te voorschijn Om , 19.00 uur rijden we heel voldaan weer terug naar het hotel. Dit keer niet liggend achterin op het matras (wat op de heenweg nogal wat bekijks trok), omdat het daarvoor te koud was. 4juni Om 07 .00 uur verlaten we Kitale om zo op tijd met de escorte in Kainuk mee te kunnen. Wtlma en ik wilden weer in de bak, dus onze twee lifters konden voorin met onze chauffeur. Daar hadden we al gauw spijt van, want het was ontzettend koud om in korte broek met shirt zo achterin te zitten. Dus het eerste uur zijn we maar dicht tegen elkaar aan gaan zitten en hebben we weinig van de omgeving kunnen genieten. We komen mooi op tijd in Kainuk aan om met de escorte van 10.00 uur mee te gaan. Blijkt dat de tijd verzet is naar 13.00 uur en ze weigeren ons zonder escort de roadblock te laten passeren. Na 40 minuten wachten, praten en onderhandelen, kregen we twee bewapende mannen mee in de auto die voor ons reed. Dus konden we onze terugreis vervolgen. Helaas krijgen we al gauw een lekke band en de auto voor ons stopte niet. Dus na het wisselen rijden we zonder escort verder. Na een lange trip komen we bij de roadblock in Lodwar, dus bijna thuis (nog 120 km.). We worden tegengehouden en treffen de politiemannen in een slechte bui. We moeten ons paspoort laten zien. Dat hadden we dus niet en de mannen dreigen ons daar te houden en wilden naar LWF Kakuma bellen om te controleren ofwe daar wel echt werkten. Loze dreigementen, maar gewoon een poging om wat geld los te krijgen. En een machtsspelletje. We weigerden daar aan mee te doen en na een half uur kregen we eindelijk toestemming om door te kunnen. In Lodwar zijn we nog bij twee Nederlanders op bezoek geweest voordat we terug gingen naar Kakurna.

Mededeling van de redaktie!

De zakjesaktie wordt dit jaar gehouden van 23 t/m 28 oktober. 13


Rabobank Het Maasland

..

- ~·•j.

~lt.

,.

~i&:t ·

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 14

J


VOORZIENING VOORPLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT PERSBERICHT Kiezen voor het onbekende: spannend maar fijn om te doen Pleegouder worden doe je niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken En terecht. Want als je besluit om je huis open te stellen voor kinderen van andere ouders, dan haal je daarmee letterlijk een hele nieuwe wereld binnen inje gezin. Een speciale informatieronde in Brabant moet zorgen voor meer lokale bekendheid van pleegzorg onder een breder publiek. Twee pagina's informatie geven een duidelijk beeld wat er allemaal komt kijken bij de opvang van een kind van een andere ouder. Zo staat bijvoorbeeld de vergoeding en begeleiding vermeld maar ook welke vorm pleegzorg kent. Theo en Annemieke vertellen bijvoorbeeld dat pleegzorg iets extra's geeft aan hun leven. Het is een gevoel waar je over nadenkt. Vervolgens vertellen ze over hun 'instromen' in pleegzorg. ''Najaren van wikken en wegen, praten en informatie inwinnen gingen wij, zelfouders van twee tienerzonen, naar een voorlichtingsbijeenkomst van de Voorziening voor Pleegzorg bij ons in de buurt. Daar bleek al snel datje niet 1-2-3 pleegouder kunt worden. Daar ging nog best een lange periode overheen", aldus Guido. "We kregen thuis een gesprek over onze motivatie en achtergronden en bovendien werd nagegaan ofer medisch en juridisch geen bezwaren zijn om pleegouder te worden. Een bon voor fout parkeren is natuurlijk geen probleem, maar pleegzorg moet er wel zeker van zijn dat je geen gekke dingen hebt gedaan". Toen alles in orde bleek, moest gewacht worden tot het voorbereidingsprogramma STAP gestart werd. Annemieke vertelt: "Samen met zes andere belangstellende echtparen en een alleenstaande moeder hebben we ons een paar maanden lang op dinsdagavond voorbereid op wat er allemaal bij pleegzorg komt kijken. We kregen niet alleen heel veel informatie over alle aspecten van pleegzorg; we moesten ook heel veel over onzelf vertellen. En dan ga je nadenken. Wat past bij ons? Een puber oftoch een jonger kind? Langdurig hetzelfde kind opnemen ofjuist crisisopvang bieden? En zo kan ik nog wel even doorgaan". Uiteindelijk hebben ze gekozen voor de crisis en korte termijnopvang van pubers. Dat past goed in hun gezin en bovendien zijn er te weinig pleeggezinnen beschikbaar voor de groep tieners. "De eerste plaatsing hebben we net afgerond en volgende week komt ons tweede pleegkind. Het is heel fijn om juist deze leeftijdsgroep te helpen. Ze hebben toch al het gevoel om tussen wal en schip te vallen en juist pubers hebben zo'n behoefte aan een veilig plekje. We kunnen ze ondersteunen in hun weg naar volwassenheid". De informatieve pagina geeft ook duidelijk aan wat belangrijke verschillen tussen adoptie en pleegzorg zijn. Om maar even wat te noemen: Zo'n achthonderd kinderen uit het

buitenland worden inNederland geplaatst in adoptiegezinnen. Pleegzorg biedt per jaar hulp aan 12.000 kinderen. Adoptie kiest men vaker vanuit een motiefvan gezinsvonning terwijl pleegzorg een manier is om een kind te helpen wanneer het thuis niet goed gaat. Als pleegouder heb je de keuze uit verschillende opvangmogelijkheden en kun je samen met de Voorziening voor Pleegzorg kiezen voor een korte ofjuist lange periode van opvang. Niet alleen het kind en de pleegouders maar ook de eigen ouders van het kind en professionele hulpverleners maken onderdeel uit van het leven van een pleeggezin. Per regio zijn vier extra informatieavonden ingepland om pleegzorg dichter bij huis te brengen. U kunt informatie over deze avonden opvragen via internet: www.pleegzorg.nl of via het gratis telefoonnummer: 0800-022 34 32. Mailen kan ook: voorzieningmb@cs.com

ACOLIETEN-WEEKEND De acolieten zijn van 8 oktober tot en met 10 oktober op kamp geweest. Het kamp begon op vrijdag toen iedereen om 6 uur 'smiddags op het kerkplein moest verzamelen. De spullen en tassen werden weggebracht door Tonny Janssen (die die dag jarig was) en de kinderen moesten naar de blokhut fietsen. De blokhut stond in Heeswijk-Dinther en had aan de ene kant een maisveld en aan de andere kant een bos. Toen we aankwamen hadden we al meteen een probleem, de pastoor was de sleutel kwijt en we konden deze ook nergens vinden. Uiteindelijk kornlen we er toch in en werden de spullen uitgepakt. Toen iedereen klaar was gingen we een nachtspel doen in het bos en daarna moest iedereen gaan 'slapen'. Ten minste, dat was de bedoeling maar de meeste kinderen sliepen pas na half zes. De volgende dag werd er een zeskamp gehouden, met als hoogtepunt het "kwallen ballen''. Een spel waarbij twee teams tegen elkaar spelen en moeten pro beren een jute zak met modder in een bak water te gooien Die avond was er ook een bonte avond, met verschillende optredens en een quiz. De meeste gingen wat eerder naar bed (zo rond halfvier ongeveer) en ook de pastoor kroop in zijn mooie cowboy slaapzak. De volgende dag moesten we vroeg op wat we zouden naar de mis gaan in de abdij. Na de mis was er een speurtocht door Heeswijk en de dag werd afgesloten op de jeu de boules banen voor de Mariaschool. Iedereen kreeg nog een leuk aandenken aan het kamp. Rond vijf uur gingen we allemaal (doodmoe) naar huis. Het was een hartstikke leuk weekend en voor mij mag het volgend jaar weer georganiseerd worden. Dan ben ik zeker weer van de partij! Iedereen bedankt! Jannick van Venrooij 15


PERSBERICHT Patientenrechten worden nog steeds geschonden Ook al zijn de rechten van patienten in 1995 wettelijk vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), toch melden patienten bij de Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG s) en het Landelijk Informatiepunt voor Patienten (LIP) nog steeds problemen met de handhaving van deze patientenrechten. Het aantal vragen en klachten hierover is sinds I 995 blijven stijgen. In de afgelopen 5 jaar ontvingen de 1KG sen het LIP gezamenlijk 95. 000 vragen en klachten over de gezondheidszorg. In Brabant zijn in die periode ruim 6700 kwesties aangebracht. Bfjna 20% betrofpatientenrechten. Patienten die vergelijkbare of andere knelpunten ervaren, kunnen zich voor ondersteuning wenden tot een 1KG. Het 1KG NoordoostBrabant is gevestigd te Rosmalen, Berlicumseweg 8 en bereikbaar via tel. Nr. 073-6134749.

Het recht op vrije keuz.e van een arts vormt het grootste knelpunt. Voorbeeld: een 67-jarige man ui eenkleine gemeente wil een andere huisarts. Een paar jaar geleden is de praktijk van zijn oude huisarts overgegaan naar een nieuwe huisarts. Met deze huisarts kan de man het niet goed vinden Hij heeft zich latenuitschrijven bij deze huisarts maar nu kanhij geen nieuwe huisarts vinden. De ene huisarts zegt dat zijn praktijk te groot is, een ander vindt de afstand bezwaarlijk. Weer een andere huisarts zegtdat hij het maar moet uitpraten met zijn eigenhuisarts omdat de huisartsen afgesproken hebben geen patienten van elkaar te zullen overnemen. De man wil hier een klacht over indienen en vraagt het IKG hoe hij dit moet aanpakken. Ook het recht op inzage in het eigen medisch dossier levert nog steeds veel problemen op terwijl dit recht heel helder in de WGBO is beschreven Een 28-jarige vrouw belt omdat ze van verschillende specialisten een kopie wil van haar medisch dossier. Ze heeft vaneen specialist met hulp van eenvoorbeeldbriefvan het 1KG zonder problemen een kopie van haar dossier gekregen Een andere specialist blijft een kopie weigeren Deze specialist heeft haar in een onvriendelijk briefje laten weten dat ze alleen een kopie krijgt van zijn briefaan haar huisarts als ze f 50,00 betaalt. Ze heeft een kopie nodig. Bijkomend probleem voor haar is dat ze binnenkort door deze specialist geopereerd wordt en ze is een beetje bang voor de gevolgen van haar actie. Ze vraagt het 1KG om advies. Daarnaast worden veel klachten gemeld over gebrekkige informatie over onderzoek en behandeling. Zo geven ook het recht op privacy, het recht op een second opinion, het toestemmingsvereiste voor onderzoek en behandeling en het realiseren van het klachtrecht nog steeds problemen. Het IKG Noordoost-Brabant biedt patienten en hun naasten gratis onafhankelijke en deskundige ondersteuning bij vragen en klachten over de gezondheidszorg. Het 1KG is 16

een onderdeel van het Regionaal Patienten Consumenten Platform Noordoost-Brabant. Het IKG informeert patienten en hun familieleden over hun rechten en adviseert over de manier waarop zij hun klacht kunnen indienen. Daarnaast kan het IKG patienten ondersteunen, bijvoorbeeld bij het opstellen van een briefover de klacht. Soms gaat het 1KG mee naar een gesprek tussen de patient en degene tegen wie de klacht gericht is. Mensen die wel hun onvrede willen ¡melden maar er zelfniets mee willen doen kunnen hun klacht anoniem melden. Alle vragen en klachten worden geregistreerd. Op basis van de registratie signaleert het RPCP knelpunten in de zorg. IKG - Noordoost Brabant.

DANKBETUIGING Je vader blijft.ie vader Zo eigen en vertrouwd Je wilt hem niet graag missen Omdat je van hem houdt Maar eens dan komt de dag Datje hem moet laten gaan Je verstand zegt dat het goed is Maar in je ogen blinkt een traan. Martinus (les) van Zeeland

t

* 01-05-1918

26-06-2000

De realiteit begint door te dringen. ons Pap en fijne Opa is er niet meer. Ondanks dat we op dit heengaan waren voorbereid maar toch... Uw medeleven en warme belangstelling hebben ons goed gedaan. Bedankt Fam. Van Zeeland

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

'

BERGHEMSEWEG 153A

ERNIS

~-s-c-h-il_d_e-,s-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08


CWATERSCHAP DE MAAS KANT) Persbericht Waterschap De Maaskant nodigt publiek uit tot inzenden waterkunst Op 20 november aanstaande heropent waterschap De Maaskant na een grondige verbouwing de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Land van Cuijk te Haps op feestelijke wijze. In dat kader worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Onder andere voor de inwoners in het werkgebied van De Maaskant. Zo nodigt waterschap De Maaskant iedereen uit om foto's, schilderijen, tekeningen, verhalen en gedichten die een blik werpen op het oppervlaktewater in het werkgebied van De Maaskant in te sturen. Een selectie van deze inzendingen zal vervolgens worden gepubliceerd in een gelegenheidsuitgave van waterschap De Maaskant. Bovendien is er op 19 november een open dag op de rwzi Land van Cuijk. Alles kan, alles mag Waterschap de Maaskant wil iedereen oproepen om zijn kijk op, herinneringen aan of ervaringen met het oppervlaktewater in het werkgebied van De Maaskant in schilderijen, tekeningen en/of foto's kenbaar te maken. Maar ook mensen die schrijven ofdichten kunnen hun waterverhaal indienen. Alles kan en alles mag, als het maar met het oppervlaktewater (dat is het water in de beken, sloten, kananlen e.d.) te maken heeft. De inzendingen kunnen dus verschillend van aard zijn. Het is aan u om hier op een zo creatief mogelijke manier mee om te gaan. De enige voorwaarde is dat de kunstwerken te maken moeten hebben met het oppervlaktewater in het werkgebied van De Maaskant. Dit gebied strekt zich uit langs de Maas, vanaf Waalwijk tot aan de grens met Limburg. De meest originele inzendingen worden gepubliceerd in een speciale uitgave van waterschap De Maaskant die begin volgend jaar zal verschijnen. Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij Maasland Communicatie te Oss, tijdens kantooruren tel. (0412) 62 8218 ofvia: info@maasland.com. U kunt uw creatieve bijdrage inzenden tot en met 10 november aanstaande. Open dag Op zondag 19 november aanstaande stelt waterschap De Maaskant belangstellenden tussen 10.00 en 16. 00 uur in de gelegenheid een kij]rje te nemen op de RWZI Land van Cuijk. Bezoekers kunnen met eigen ogen aanschouwen hoe het zuiveren van afvalwater in zijn werk gaat. Bovendien kan een selectie van de inzendingen van de publiekswedstrijd worden bezichtigd en is er een presentatie over de verbouwing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het adres is: rwzi Land van Cuijk,, Beijersbos 4, 5443 PL te Haps.

CARNAVALSVERENIGING DE 'NAKOMERJTES' Net als voorafgaande jaren organiseert Carnavalsvereniging "De Nakomertjes" uit Geffen ook dit jaar weer haar jaarlijkse quizavond. De avond zal gehouden worden op maandag 6 november 2000 in de grote zaal van de Gouden Leeuw aan de Dorpstraat 5 te Geffen, aanvangende om 19. 00 uur. Ingeschreven kan worden door onder andere: verenigingen, clubs, vrienden, families etc. met teams van 4 personen en 1 reserve. Het inschrijfgeld bedraagt per teamF 30,- . De sluiting is op donderdag 26 oktober 2000. Inschrijven kan telefonisch bij C. Schuurmans, tel.nr. 0735321702. De onderwerpen zullen zijn: Radio, T.V. muziek, aardrijkskunde, geschiedenis, huis, tuin, keuken, sport, spreekwoorden en gezegdes. De voorronden zullen gehouden worden op 6 november 2000 met aansluitend de finale.

Wtj hopen evenals voorafgaande jaren weer veel teams te kunnen mogen inschrijven. CV "De Nakomertjes"

1/

... .........

bin nenlands bier

~

buitenlands bier

..._ ..._ ~~

... ........

,\.. ·,.~

~

glaswerk

wij n

v~,. v

likeuren

~

complete feestjes

gedestilleerd

'"y

bezorging aan huis

•\---.

cadeau arti kelen .

relatie geschenken

./ /

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallat·ies Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59

17


WETENSWAARDIGHEDEN W AARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alannnummer:5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. V isschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel.:5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 21-22 okt. Vinkel 04-05 nov. Nuland 28-29 okt. Geffen 11-12 nov. Vinkel In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-rnorgens te bellen ofte raadplegen. Vakanties: P.Berkelaar: 16 t/m 22 oktober M .Peeters : 16 t/m 22 oktober J. Visschers : 23 t/m 29 oktober A.Smit, E.Smit-Nahon: 3 t/m 17 november In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A.Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open. 18

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft ( wijzigingen voorbehouden).

Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr. Berkelaar Dhr. Smit Mw. SmitNahon Maandag Vrij- en AfspraakAfspraak-ochtend afspraakspreekuur spreekuur spreekuur -middag AfspraakEventueel Afwezig spreekuur Afspraakspreekuur Dinsdag AfspraakAfspraak-ochtend spreekuur spreekuur -middag AfspraakAfwezig spreekuur Woensdag Vrij- en Afspraak-ochtend Afwezig afspraakspreekuur spreekuur -middag Afwezig Afspraakspreekuur Donderdag AfspraakAfspraak-ochtend Afwezig spreekuur spreekuur -middag AfspraakEventueel spreekuur Afspraakspreekuur Vrijdag Vrij- en Afspraak-ochtend afspraakspreekuur Afwezig spreekuur -middag AfspraakAfwezig Afwezig spreekuur N.B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervallen de vr13e spreekuren op maandag en vrijdag. De praktijk is dan op vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag en op donderdagmiddag gesloten. N.B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur. APOTHEEK: Apotheek "Maasdonk", Dorpstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Recepten in het weekend uitgeschreven kunnen worden aangeboden op: za. 12.00 - 13.00 uur en 17.00 - 17.30 uur zo. 12.00 - 12.30 uur en 17.00- 17.30 uur De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is open op: ma. t/1:11 vr. van 17.30 - 18.00 uur


Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur. PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie.

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. R. v. Boxmeer, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel. : 5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak. TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. t/m vr.: 08.00 - 11.45 u. en 13.00 - 17.00 u. BEZOEKTIJDE~ ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 1 .00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus ' s-Henogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Ziekenhuis Bernboven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00- 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 0412 621 541

Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur) 0412 621 0412 621 0412 621 0412 621

308 551 357 331

DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef 7 maandagochtend van 09.00 - 09.30 uur woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur ZIEKENFONDSEN: # C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. · TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur. INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Openingstijden: Maandag 13.00 - 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag: · 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur 19


ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. BRANDWEER: Tel.: 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412- 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en donderdag van 09.0010.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 532 1123. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412-625673 Openingstijden: dinsdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 16.00- 19.00 uur vrijdag 10.00- 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412- 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09. 00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00-11.00 uur en van 13.30- 15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. "uitleen hulpmiddelen thuiszorg" Thuiszorgwinkel: 20

Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30 - 17.30 uur en di. t/m vr. 09.30 - 12.30 uur en 13.30-17.30 uur. Za. 09.30- 12.30 uur Uitleenbalie logistieke & Technische dienst tel. 0413 333 789 Voor grote uitleen-artikelen Uden, Industrielaan 1, ma t/m vr. 08.30 - 10.00 uur 15.00 - 17.00 uur BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30 - 10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30 - 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 - 15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 10.00 - 11.15 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06-22694561. WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 Dorpsplein.

13.30 uur op het

BUSDIENSTEN B.B.A. LIJN 61 Van 's-Hertogenbosch naar Oss Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 7.37u - 8.37u - 9.37u - l l.37u -13.37u - 15.37u 16.37u- 17.37u - 18.37u-20.06u 22.06u Zaterdag: 8.37u - 10.37u -12.37u- 14.37u - 16.37u- 17.37u 18.37u- 20.37u Zon- en Feestdagen: 10.37u - 12.37u- 14.37u - 16.37u - 18.37u -20.37u Van Oss naar 's-Hertogenbosch Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 6.40u - 7. l0u - 7.25u - 7.40u - 8.53u - 10.23u 12.23u - 14.23u - 15.23u - 16.23u - 17.23u - 18.23u 20.53u Zaterdag: 7.23u - 9.23u- 11.23u - 13.23u - 15.23u - 17.23u 19.23u- 21.23u Zon- en Feestdagen: 9.23u - l 1.23u - 13.23u - l 5.23u - l 7.23u - l 9.23u Haltenlijst: Zone 6224+Zone 6234 Schotsheuvel Geffen: Loonsestraat, Wolfdijk, Past. v. Kampstraat, Mulderstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat, Abelenstraat\ Bredeweg, Broekstraat, Bergstraat. Zon- en feestdagen: Op feestdagen rijdt de BBA zondagdiensten. De feestdagen zijn:

1e Kerstdag:

maandag 25 december 2000.


Loonbedrijf en Grondverzet voor hel leggen van o.a.: • laminaa1/hou1en/1egclvloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit !!

Gebr. van Erp

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

OSS

GEF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. Voor een snelle maaltijd sprint je naar de Keurslage r! Keurslagerij

~!s~aa:~:~ Geffen A .•

•e•I. (•0 7.3)•532 - 58•9•·

m K

---

. .

.

U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

RVS --

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

meer verstand van verzekeren Voor ol uw familie· verenigingsen hondel sdrukwerk Fomtltedrukwerk keuze uit 7 collecties. Mei opgooi von luiste dotum bq geboortekoortjes, drukkosten grolls Grolis lehcilollepokket bi 9eboortekoort1es. Ook voor copieerserv,ce kunt u bii ons lerechL

WIHABO

DRUKKERIJ

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat full color drukken 54 x 7 4 cm.

Voor al uw totaaldrukwerk. Heesterseweg

13

- 5386 KT

Gellen Tel..

(0731 532

26

84

-

fox. (073} 532

47

95


2e Kerstdag: Nieuwjaarsdag: 2e Paasdag: Hemelvaartsdag: 2e Pinksterdag: le Kerstdag: 2e Kerstdag: Vakantieperiode:

dinsdag 26 december 2000. maandag 1 januari 2001 maandag 15 april 2001 donderdag24 mei 2001 maandag4juni2001 dinsdag 25 december 2001 woensdag 26 december 2001

Een aantal ritten wordt gedurende de schoo}vakanties niet gereden. Deze ritten zijn door middel van een voetnoor in de dienstregeling aangegeven. Tijdens de volgende periodes geldt de vakantieregeling (voor interlokaal vervoer): Herfstvakantie: 15 oktober t/m 21 oktober 2000. Kerstvakantie : 24 december t/m 6 januari 2001 Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 3 maart 2001 Meivakantie: 29 april t/m 5 mei 2001 Zomervakantie: 24 juni t/m 18 augustus 2001 Herfstvakantie: 14 oktober t/m20 oktober2001 Kerstvakantie: 23 december t/m 5 januari 2002 Op de volgende dagen rijdt de BBA zaterdagdiensten: Koninginnedag maandag 30 april 2001. Kerst- en oudejaarsavond

Op Kerst- en oudejaarsavond vertrekken er vanaf ongeveer 21. 00 uur geen bussen meer vanafhun vertrekpunt. Lijntaxi: Lijntaxi dient minimaal één uur voor baltevertrektijd te worden gereserveerd via tel.nr. 0900-8381(44ct/min)

LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang ofomgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven aan de volgende ADRESSEN: De heer H. v.d. Broek, P. v.d. Elsenstraat 9, te Geffen, tel.: 5322529. Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 - 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de WM.M. te Ravenstein om dan alsnog proberen deze op te lossen. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. 22

VERVOLG WIE WAT WANNEER NOVEMBER

07 09 11 11 11 11 13 17 19 20 23 25 25

K.V.B., PietKlerkx Sint-Jorisgilde, 13e gildeavond Kopij inleveren Toren/danken (nr. 18) Buurtver. De Vierwinden, beugelen Gezinsviering St. Maarten, 19. 00 uur Maasdonks prinsenbal in Nuland K.V.O., kunstenkitsch St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzarnding Maasdonkse prinsenreceptie in K uland K.V.O., heeft de kerk nog toekomst? K.V.B., SintNicolaasavond Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) K. V.B., Sint voor kinderen

DECEMBER

02 03 09 11

Gezinsviering St. Nicolaas, 19.00 uur Buurtver. De Vierwinden, St. Nicolaasfeest Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) K. V.O.-Z.L.T.O., kaartavond in parochiecentrum om8.00uur 13 Ziekencomite ·De Schakel'', Kerstviering in Café zaal De Gouden Leeuw, aanvang 13 .30 uur 14 Sint-Jorisgilde, 14e gildeavond 14 K.V.B., Kerstavond 17 Kerstsamenzang, 16.30 uur I 8 K. V 0., kerstviering samen met Z.L.T.O. m.m. v. Geffes Volk 20 Boeteviering, 19.00 uur 25 t/m 5 januari 2001 Kerstvakantie 25 1e Kerstdag 26 2e Kerstdag 31 Oudjaarsavond JANUARI2001

0I 14 15 16

Nieuwjaarsdag Roaplie<lverkiezing Peuterspeelzaal De Paddestoei inschrijving peuters Aloysiusschooi Open dag

FEBRUARI

09 Recht vur zunne Roap 10 Recht vur zunne Roap 16 Recht vur zunne Roap 17 Recht vur zunne Roap 23 t/m 28 Carnaval 25 Carnavals optocht 26 t/m 2 maart Voorjaarsvakantie MAART

20 Begin van de Lente 25 Begin zomertijd

APRIL 13 Goe<levrijdag 15 Eerste Paasdag 16 Tweede Paasdag


--VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering?

DeltaLoyd

D[ GOUDEN 1[[0W Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen 1

'NAS 1

AFBOUW NIEUWBOUW

Cascobouw: Binnenbouiw: Gevelisolatie:

-

Nationale Nederlanden

RVS

Amev

Stad Rotterdam Centraal Beheer

Aegon

· · , Univé . .....

In Nederland kuntu kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kieien uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste isyertellen wi(u graag. ; Kloosterstraat 44, 5386ATGeffen

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

1

lnterpolis

Tel 073 -532 55 10, Fax 073 - 532 55 60 HYPOTHEKEN ·

PENSIOENEN l1

NAS AFBOUW BV Heesterweg 43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

RENOVATIE

-

RuNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

• In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen • Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

RESTAURATIE

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekvloeren, separatiewanden, plafonds, wand- en plafondafwerking gepleisterde gevelisolatiesystemen

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a,

5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Jan: (06) 54 24 41 83

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jurgen: (06) 55 13 13 52

mhinderij; 1/ Wouw.

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

Xfoo.slerslraal Se

23/oemen :?fan/en

lef07:J S:J 2 J 64:J

Ylruidswerb 9ra/werb

fax 07:J .5J 2.5 ISO

Xacfoarlibelen

S.'Jcf6 'Jl:R

9e/fen


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

PEDICURE

RAAD

RAAD

T. Ketefaars-(/. NistefroolJ Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 t, 1

WELKOMBIJRAAD MAASDONK

tl.

Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd? RAAD MAASDONK Huub Clement Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel. (073) 532 60 56

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REG I 0Á'~j, BANK 7 DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen *mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen

-o' (073) 532 32 64

09.00- 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12. J5 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

l•I

ERS BV Makelaardij Assurantiën