Torenklanken 2000 - nr 15

Page 1

38e jaargang I nummer 15 1 oktober 2000

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

18

19

20

25--JARIG JUBILEUM

T.V. DE VLIJMD 25 JAAR!

Weet u wat zich van vrijdag 20 oktober t/m zondag 22 oktober 2000 afspeelt in sporthal De Geer?

Op 21 en28 oktober aanstaande viert T.V. De Vlijmd het feit dat ze 25 jaar geleden werd opgericht. Op 21 oktober inde vorm vaneenreceptie(van 15.00 tot 18.0ûuur) enop 28 oktober in de vorm van een feest. De receptie zal plaatsvinden in het clubhuis en iedereen is van harte welkom, in het bijzonder oud-bestuurs- en commissieleden die geen lid meer zijn en daarom speciaal zijn aangeschreven. Evenals allerlei andere mensen die voor onze vereniging in de afgelopen 25 jaar een positieve bijdrage hebben geleverd. Het feest op 28 oktober as. za1 plaatsvinden in ''De Gouden Leeuw''. Het wordt een geheel verzorgde avond met muzikale omlijsting van het Raop orkest en diverse artiesten. Mochten we mensen vergeten zijn, dan onze excuses hiervoor. Beschouw dit bericht dan als uitnodiging. Als u vragen hebt neem dan contact op met Monique v. Ravenstein, Peter v. Grinsvenstraat 8, 5386 BX Geffen, tel. 073 532 6017.

Dan organiseert vogelvereniging Zang en Kleur uit Geffen een internationale vogelshow in verband met haar 25-jarig jubileum. Het gaat hier om een groot evenement waar natuurlijk veel werk aan voorafgaat. Al onze ledenzijn al flink gemotiveerd aan de slag in verschillende commissies, zo is er een commissie voor de keuring, een voor de verzorging van de vogels, een voor de zaalaan.kleding, een voor de publiciteit etc. De internationale vogelshow wordt geopend op vrijdagavond 20.00 uur door hoogwaarschijnlijk de voorzitter van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, die tevens de kampioenen bekend zal maken. Ook willen wij de nieuwe Geffenaar van hetjaar bij de show betrekken. Op vrijdagavond kunt u de vogels nog bewonderen tot 22.00 uur. Op zaterdag bent u welkom van 10.00 tot 22.00 uur. Tussen 15.00 en 17.00 uur zal de jubileumreceptie plaatsvinden ten behoeve van ons 25-jarig bestaan, waarbij tevens een muzikale felicitatie za1 plaatsvinden door WI.K Ook zullen wij die dag enkele leden in het zonnetje zetten vanwege hun 25jarig lidmaatschap. Zondagochtend om 10.00 uur hopen wij onze eerste bezoekers weer te kunnen verwelkomen. Op deze dag za1 de prijsuitreiking plaatsvinden. Tegen het einde van de middag wordt de internationale vogelshow afgesloten en kunnen we hopelijk terug kijken op een geslaagde en gezellige show! Namens alle leden van vogelvereniging Zang en Kleur hoop ik u te kunnen verwelkomen tijdens de internationale show. Christian Schelle Commissie publiciteit.

LOURDESCOMITÉ Zoals ieder jaar is er nu ook weer een Eucharistieviering met medewerking van het Lourdes comité. Deze H.Mis vindt plaats op zaterdag 7 oktober. Na de dienst verkoopt het Lourdes Comité kaarsen. Deze kaarsen kosten f 3,50 per doosje, een gedeelte hiervan is voor het Lourdes comité. Ook de collecte tijdens deze viering komt ten goede van het Lourdes comité. In de kapel is na de H.Mis ook gelegenheid om kaarsen te kopen.

KOPY INLEVEREN VOOR: 7 oktober redaktie adres Tolweg 7


Kleding verander- en reparatiewerk.

~~(Jryr]

"BE.NILDA"

~ .Kic fy_j"""·'""''"' Jq}k ,,m.,,""''

Molenberg 6. tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk SCHOONHEIDSSALON

~

44

5386 .\Il (; t:1 fl.~ 1 EL. 073 - 532 --'2 98

andere t11den no tel. o(sprook.

Voor ontspanning na uw inspanning

:\ c~FÉ D~ ~

• Visagie

...,,_,

*

Ook voor kinderfeestjes

0~

0~

• Celaats- en i/chaamsl:.le)1c}ndeling.ep • ·Huidanalyse

5U

K I.OOSTERSTIU.-\ T

Maandag. D;nsdag. Donderdag, Vrijdag: 09 00 - 12.00 uur

CfSPECIALISEE~D IN:

60

*

~

Elzendreef 1 5386 G R Geffen

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

,-

• Behandeling voor de man • Aènébehandel'lr«Jen • Nagelstyliste Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

■ \1 ij .

.

"Bouwen op

\i

>

■ ■ ■

}

vertrouwen

..--..

G ebr. van Wanrooij Bouwbedrijve n

0epositaire van: • Mary Cohr • Lanéche Cosmetics • Gli Amati • Courtin

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen

Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 1

Van Soest

F. T. W. M . M. Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN elastische kousen ERKEND DOOR Al.lE

AANMETEN EN BEZORGEN AAN HUIS

ZIEKENFONDSEN

Vladerackens1raa1 2 Nuland Telefoon 073 • 5324619 mobiel 06 22 91 99 90

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v. Bedrijven weg 2, Geffen

~

\C)

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN

~ '.::J

Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

ri:'\

~

~

Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


Ă .

St

ROND DE DORPSPOMP

~ De Stamtafel sprak over de betekenis van de Stamtafel. De Stamtafelprobeert actuele zaken onder de aandacht te brengen, discussiestofaan te leveren, evenementen en activiteiten te ondersteunen en aan te prijzen, ideeen te lanceren, te loven waar dat mogelijk is. Maar ook om kritiek te leveren op allerlei zaken, die zich in Geffen voor doen en te prikkelen. Daannee hoopt de Stamtafel een dienst te bewijzen aan de gemeenschap Geffen. De Dorpspomper doet z'n eigen zegje, maakt notities van wat hij hoort en werkt die thuis verder uit. Wat aan de Stamtafel wordt gezegd is voedsel voor de rubriek "Rond de Dorpspomp". Zo gaat het al jaren. Geffen leest graag en goed. Dat is fijn, want dat geeft de spirit om er mee voort te gaan. Maar zo kan het ook gebeuren dat er met de beste bedoelingen iets mis loopt. Stefan Doodkorte verscheen ter Stamtafel. Stefan was in een vorige Dorpspomp kritiek ten deel gevallen. Hij heeft daarover zijn mening gegeven en er is op een bevredigende wijze gesproken over al dan niet terechte verwijten. Misverstanden verdienen maar een lot en dat is om uit de weg te worden geruimd. En zo ging het. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad van Maasdonk op dinsdag 19 september van het jaar 2000 toch over de plek voor de nieuwe BRANDWEERKAZERNE gesproken Met veel vuur zijn er politieke schoten voor de boeg gelost om de dreiging van het zoveelste uitstel van de beslissing afte wenden. Alle partijen waren zenuwachtig op deze dolle dinsdag. Het vuur is nu geblust en de plaats is bepaald. De JEUGDRAAD, die ter gelegenheid van de Gemeentedag een paar dagen later een openbaar optreden gaf, zou met zo'n besluit wel wat sneller zijn geweest. Maar de senioren wilden zich natuurlijk ten opzichte van de jeugd niet laten kennen... In elk geval heeft de jeugd van ome basisscholen laten horen en zien dat Maasdonk later in goede handen is! De artistieke prestaties in het gemeentehuis van deze dag logen er niet om. De brandweer demonstreerde waterrijk en vreedzaam (waar vind je zoiets nog?) op het Dorpsplein en had de kazerne even helemaal niet nodig. Tekst-TV van Vladeracken deed ons de wenkbrauwen :fronsen. Sprak over een opgeknapte schutskooi in Nuland en in hetzelfde bericht over Nulandse initiatieven, die in Geffen "vaak wel erg snel"navolging vinden. Da's mooi, maar in deemoed geven we toe dat ons historisch bewustzijn ons in de steek laat om een gedachte van herkenning te ontwikkelen. Tot onze verrassing wordt de Stamtafel uitgedaagd om de schutskooi in Geffen op te knappen. Daarom heten we Wiljo van Nuland van de tekst-TV graag welkom bij een volgende Stamtafelbijeenkomst. Dan kunnen we het debat

benutten voor de opzet van een dergelijk initiatiefen voor wellicht nog meer zegenrijke initiatieven in Geffen ter navolging van die in Nuland. Het THEMA VAN HET CARNAVAL in2001 is gekozen: "Orre, gate, zwetsen". Een carnavaleske tegenhanger van "Horen, zien, zwijgen". Leuk gevonden. Daar zit veel in En nu maar aan de slag met liedjes, wagens en kleding. We lazen dat de Geffense doctor Beate van der Heijden, universitair docent bij de faculteit Technologie en management aande Universiteit Twente, is benoemd tot universitair hoofddocent. De benoeming vond plaats als eerste activiteit van een programma om doorstroming te bevorderen van vrouwelijke universitaire docenten. Veelal is een dergelijke promotie een opstap naar het hoogleerscbap. Beate en familie, Proficiat! Er was nog een korte terugblik of"Effe naor Geffe". De sfeer was zeldzaam goed op de 24e mert. Dat belooft veel goeds voor volgend jaar. Helaas konden de luchtballormen niet allemaal de lucht in, maar dat werd ingehaald op maandag 11 september. Een bijzondere en fantastische belevenis roept iedereen, die uit het mandje stapt. De pastoor weet, hebben we begrepen, op welke momenten en waar bij die befaamde WORST moet brengen en van welke kwaliteit die moet zijn. We misten nog ''Een kop van Jut". Allerwegen, niets dan complimenten en Piet de MERTMEESTER, zien we nog aan de Stamtafel. De fietstocht van het M. 0.V. was een groot succes. 600 Deelnemers genoten van het prachtige parcours en de goede organisatie. De kerkdienst, die daaraan vooraf ging, was indrukwekkend: een bomvolle kerk en er werd adembenemend geluisterd naar het "Afrikaner Koor". Van Stamtafel 123, door een Stamtafellid. Volgende maal de l 24ste: :zondag 8 oktober om HALF ELF in cafe Go vers.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE '

BERGHEMSEWEG 153A

~

schilders

ERNl_,;:;;_S _ _ __ voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

•M-W

(0412) 64 37 08 3


Tonny Jansen

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

• Gazelle - Locomotief

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

llloembind~

~

bloemen ~ planten @

~

@

~

grafwerk

potterie

teleflora ~ decoratie @ bruid6werk @

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

- Benzines - Diesel

fflzininka ~

Wij verzorgen voor u

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

Kerl<straat 11 Gellen - Telefoon: (073) 532 13 13

Adm. kantoor v.d. Heyden

1

Taxi

Rijwielen

~ ~

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. 0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3

VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL.: 073-5324233

• • • •

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen - Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

. . . . . .. .. ···ta· . .. . . Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 3173,fax04126411 55

.. .. ..

. .

.

DE• : HYPOTHEEK SHOP ■

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel,: 0412-631999

. .W' ~IILII Te»

c» . .~ E ,z;c:» R . ~

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b.v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • jonge gebruikte a uto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • .auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZ.DA • volautomatische carwash en hobby-wash

HU~~S --------,..--.----~------

'V"~ L

Akkerstraat 34

5391 BB

tel. 073 - 532291 l (fox 07


WONINGBOUWENBRANDWEER GAAN DOOR IN GEFFEN!! Dorpsbelangen maakt zich sterk voor Geffen

In een pittige discussie heeft Dorpsbelangen zich sterk gemaakt voor 1. Het veilig stellen van de woninglx:mw in Geffen, 2. Het inlossen van de belofte voor de nieuwe Brandweerkazerne en 3. Ruimte bieden voor een gezamenlijk duiveninkorfcentrwn te Geffen. Eenjarenlange discussie en patsstelling moest doorbroken worden - lees brandweer -, en gelijktijdig moesten ook aan de toekomst denken-lees woningbouw in Geffen-. Allereerst de woningbouw in Geffen

Nadat Dorpsbelangen volop had meegewerkt om voldoende toekomstige bouwgrond voor de inwoners te Vinkel en Nuland was nu Geffen aan de beurt. Een actieve grond-

aangegeven als toekomstige lokatie en maken we gelijktijdig een aanzet van de bouw in de Verlengde Run met de Brandweer als eerste en de toekomstige woningbouw als tweede. Hiermede hebben we willen voldoen aan een de terechte wens van een prima Brandweerkorps in Maasdonk. Zij hebben ondertussen wel eens recht op meer z.ekerheid. Het heeft allang genoeg geduurd. Den derde het duiveninkorfceotrum

Ook al enkele jaren wachten de diverse duivenverenigingen op een gezamenlijk duiveninkorfcentrum.. Nadat verschillende locaties zijn afgewezen, denken we in de verlengde RUN, ook op de hoek Papendijk/Groenstraat een mogelijk.beid gevonden hebben Door middel van actieve grondpolitiek (grondaankopen) kunnen we ook deze verenigingen helpen en daar was het ons om te doen.

politiek is dan een voorwaarde.

De situatie in Geffen is zorgwekkend. Immers als we einde van dit jaar de gronden uitgeven in Kerkrot Zuid hebben we als gemeente geen m2 grond meer beschikbaar voor onz.e jonge toekomstige gezinnen. Deze zouden dan totaal afuankelijk worden van enkele particuliere kavels in Geffen die bij in de inbreiding binnen de kom vrijkomen, doch waarvan we niet weten wanneer, aan wie en tegen welke prijs deze particulieren zouden willen verkopen. Dit was voor Dorpsbelangen onaanvaardbaar. Die paar woningen die we in Geffen mogen bouwen, moeten ook gebouwd kunnen worden zeker met een directe wachtlijst van meer dan 50 jonge toekomstige gezinnen. We willen ook niet geheel afhankelijk worden van enkele kavels bij particulieren. Ook was de gelijkwaardigheid van de drie kernen Geffen, Nuland en Vinkel aan de orde. Benadrukken we deze, dan moeten we ook zo handelen en dat betekent voor ons dan: als de woningbouw in Nuland en Vinkel is veilig gesteld dat moet dat ook in Geffen. Door grondaankopen in de verlengde Run zitten de woningbouwmogelijkheden er nu voor Geffen volop in en daar ging het ons om Ten tweede de brandweer

Jarenlang wacht de brandweer al op een duidelijk antwoord van de Gemeente voor de nieuwe brandweerkazerne. Wethouder van Zandvoort en :fractieleider van Dorpsbelangen Jan Meulepas hadden toegezegd in september tot een duidelijke uitspraak te komen. Door dorpsbelangen werd een voorstel ontwikkeld dat vervolgens de steun kreeg van de coalitiepartners. Oppositiepartij VPM kwam met een eigen voorstel doch vergat in hun verhaal de belangen van de toekomstige woningbouw in Geffen (zie boven). Een halfvoorste~ dus een slecht voorstel. Wie alleen aan het heden denkt en niet aan de toekomst van onze jonge toekomstige gezinnen vergeet naar onze mening de basis waarvoor de gemeente staat. Na een pittige discussie is de hoek Papendijk/Groenstraat

Zoals u uit bovenstaande kunt aflezen, willen wij opkomen voor de belangen van alle inwoners in Maasdonk, maar zeker ook voor die uit Geffen Wij hopen hier een stevige bijdrage aan te hebben geleverd en op ons kunt u rekenen, nu en in de toekomst. Mocht u vragen hebben belt u dan een van onderstaande personen. Mocht u actief lid willen worden van ome partij, ook dan u van harte welkom. We groeien nog steeds!! Dorpsbelangen Antoon .v. Zandvoort, Wethouder Jan Meulepas, fractievoorzitter Henriette van Bergen, raadslid Albert van Schayk, raadslid Cees van Wanrooy, partijvoorzitter

tel. 5322061 tel. 5321951 tel.5323940 tel. 5321463 tel. 5322106

BOLLEBOZEN Frank v.d. Heijden is geslaagd voor de lange opleiding chemische laboratorium techniek aan de Laboratoriumschool te Oss. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

@

Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 -. 5320745 06 - 23438623 5


.,.M E R L I J N advocaten ISO 9001 gecertificeerd â–

SPECIALISATIES

STRATEGISCHE SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

onderhandelen conflictbemiddelen

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht

Voor uitgebreide informatie kunt u ook kijken op onze internetsite: www. merlijn-groep.nl

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail mertijnadv@tip.nl www.merlijn-groep.nl

6


HANDBAL-SUCCESSEN Onlangs kon u lezen over onze Geffense top-handbalster bij AAC Arnhem, Jacqueline van der Heijden. De resultaten van het afgelopen seizoen, zijn het vermelden waard. AAC eindigde als 3e in de competitie. Ze kwamen in de finale voor de beker en wonnen van Swift Roermond na de 2e verlenging. Daarna volgde de Supercup: de bekerwinnaar tegen de landskampioen (VOC Amsterdam) Na een gelijk spel van 14-14, volgde de overwinning in de 1e verlenging met 1917. Een ware verrassing, temeer omdat VOC A'darn maar liefst 3 oranje - en 3 jong-oranje speelsters heeft. Er was niet gerekend op bloemen en een feestje! In januari 2001 gaat Jacqueline met haar club Europacup spelen en ze hebben geloot tegen Veliko Tärnovo uit Bulgarije. Proficiat en succes in Europa!

INDE WOLKEN... Dat waren wij letterlijk en figuurlijk met de ballonvaart van C 1000. Met prachtig weer, genoeg wind, een fijne ballonvaarder en mooi uitzicht belandden wij vanuit Geffen via de polder - over de Maas én de Waal, na 1 uur en 10 minuten op een stoppelveld in Tuil. We werden daar bekroond tot baron en baronessen van Geffen tot Tuil onder het genot van een glaasje champagne! Dank je wel aan de mensen van C 1000, ballonvaarder Felix Kieft, familie en vrienden in de volgauto's en alle belangstellenden. We hebben er echt van genoten!

,,-:-~

~~ 1(

_,. __ ~~~ ~-~

Peuterspeelzaal

••oE PADDESTOEL" AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK

I

Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen vemrimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf2 jaar en 3 maanden tot hun 4c jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die ansluit bij hun ontwikkelin_}, en die wis ingericht dat een peuter zich dar prettigvoelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuters zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3x per jaar een inschrijving. Bij de inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar en 9 mnd. Zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan onderleiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste i~druk op doen. De peuters komen nadat ze geplaats

N

s c

H R U V

Zljll,

Maikel van Dorst, Marietje Langens, An de Kinderen, Diny van Wanrooij.

I

een ochtend van 08.45 - 11.30 uur en eenmiddagvan 13.15-15.30uur. Per maand vragen wij hiervoor een vergoeding van f 45,- . Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrij ving op Maandag 9 oktober 2000 tussen 09.30-11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt f 10,- . Voor een machti ging voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro reke ning nr. mee te brengen!! ! Wij hopen dat nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel"

N G

Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel" PS. Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u contact opnemen met Mieke Zeeuwen, tel. 532 1126. 7


waardevol zijn. Al met al was dit een prachtige vredesviering en daarom willen wij iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen van harte bedanken. In het bijzonder alle Maasdonkse kinderen die al die mooie vredesduifjes hebben gemaakt!! M.O.V. Geffen, Nuland en Vinkel. MJSSS o,,nwaau,a WEal GN1'IN

MISSIO

Vredesweek 2000 Zondag 17 september j.l. vierden we in Genuvi-verband de j~lijkse vredesweek. De O.L.V. kerk van Vinkel waar de H.Mis plaats vond was prachtig versierd met honderden vredesduifjes die de kinderen van alle Maasdonkse basisscholen hadden gekleurd ofgeplakt. Met 3 voorgangers en 3 koren en vele mensen uit Geffen, Nuland en Vmkel was deze viering heel sfeervol. De samenzang en de 3 minuten brandende kaarsjes onder de voorbede maakte het een vredig geheel. Aansluitend was er in "'t Zijl" koffie met cake en een zeer goed optreden van spelersgroep "de Regenboog" van het vluchtelingenwerk uit 's-Hertogenbosch. Deze groep vluchtelingen met enkele begeleiders speelden situaties na, waar zij elke dag tegen aanlopen. Voor ons heel eenvoudige dagelijkse handelingen zoals boodschappen doen, een bezoek aan de huisarts ofhet invullen van formulieren, is voor hen uiterst moeilijk en problematisch vanwege hun achtergrond en cultuur. Een beetje meer begrip en geduld van onze jachtige en ongeduldige Hollanders zou voor deze mensen zeer

Werelmissiemaand 2000. Mexico, bevrijdende kracht van het christendom. In de komende wereldmissiemaand staat de kerk in Mexico centraal. De kolonisering van de Nieuwe Wereld Amerika heeft vele slachtoffers gemaakt. In het spoor van de Spaanse veroveraars kwamen de katholieke missionarissen om de Indianen te bekeren. Nu, 500 jaar later, krijgen we weer oog voor de Indiaanse spiritualiteit. De Paus heeft in zijn spijtbetuiging nadrukkelijk ook de bejegening van de kerk t.a.v. de Indianen betrokken. De veroveraarmentaliteit is nu nog altijd aanwezig in de schrikbarende verschillen van arm en rijk, de discriminatie van de Indianen, het gebrek aan respect voor vrouwen en de uitbuiting van kinderen bij drugshandel en prostitutie. Bisschoppen en plaatselijke geloofsgemeenschappe°' met name in het zuiden, laten hun stem horen tegen die mentaliteit en verkondigen de bevrijdende geloofsbeleving van de armen en verdrukten. Voor die kerk van Mexico vraagt MISSI0 in de Wereldmissiemaand uw aandacht.

Dorpstraat 13, Geffen Tel. (073) 532 46 59

aanbiedingen Safari african liqeur 0,71 Hooghoudt jonge jenever 1l Calumba (3 smaken) Vat 69 whisky 11 Grolsch olympisch mini fust 11

f f

20,95 21,95 f 9,95 f 29,95 f 4,95

aanbiedingen geldig Urn 14 oktober 2000 zetfouten voorbehouden

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en div. tapinstallaties 8


VELE HANDEN MAKEN HET WERK LICHTER Woensdag en donderdag, 6 en 7 september hebben een groep vrijwilligers uit onze gemeenschap, het gepresteerd om twee zee containers van 20 feet vol te laden met hulpgoederen. Deze zending is wederom bestemd voor de ouder en kinderzorg, het St. Thomas hospitalen diverse hulpprojecten in en rond de wereldstad Madras in India. Een grote hoeveelheid medische en verpleegkundige artikelen en hulpmiddelen. Van bewakingsapparatuur op de operatiekamer, ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollators, verbandartikelen, incontinentie materiaal, brillen, gehoorapparaten, krukken, knuffels, speelgoed, babyspullen etc. etc. De goederen zijn geschonken door zieken- en verpleeghuizen, thuiszorgorganisatie, kringloopwinkel ''HABBEKRAS" uit Geffen en vele, vele particulieren. Deze tweede zending wordt gerealiseerd door drie samenwerkende stichtingen; Stichting ''Reik Elkaar De Hand" uit Geffen, Stichting "Trying Dutchmen" uit Nuland, Stichting "Madras" uit Breda. Een van onze medewerkers zal in India zorg dragen voor montage, distributie en instructie van het gebruik van deze materialen. Hij zal op vrijwillige basis dit werk drie maanden doen. Dank aan de Gemeente Maasdonk, die een inpak en opslaglocatie beschikbaar stelde. Dank aan het transportbedrijf, finnaJ. Schoones uit Vmkeldie containers beschikbaar stelde en gratis zorg droeg voor het transport naar de haven in Rotterdam. De verschepingskosten blijft onze grootste zorg en vreet aan ons beperkt giften budget. Maar we blijven vertrouwen dat ook deze klus geklaard wordt. Ieder die nog wat wil helpen om de kosten te drukken kan dit doen op Giro 4066840 t.n.v. Simone Jans, onder vermelding; "Ook wij steunenje vrijwilligerswerk". Namens de Stichtingen, heel...heel...hartelijk dank. Piet Jans.

DANKBETUIGING Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven tijdens mijn verblijfin het ziekenhuis en daarna thuis. In het bijzonder Dr. Smit, Ziekencomitee De Schakel, buren, vrienden en kennissen. Ook mijn fiunilie die ervoor zorgde dat mijnmaninMariaoord elke dag bezoek kreeg. U was voor mij allen een grote steun. Bedankt. . Grada van Uden-van wanrooij

Terugblik. Zondag 27 augustus 2000: Ie Geffens Open Jeu de Boules toernooi. Ondanks de geringe opkomst kan het een zeer geslaagde dag genoemd worden. Het weer werkte mee en de stemming was 100%. Er kon op alle 6 de banen gespeeld wordenmet 24 personen. Er werden 6 wedstrijden gespeeld en vooral de laatste was zeer spannend. De uitslag was: 1e plaats: A. v.d. Biezen - H. Huibers 2e plaats: M. de Kleijn - G. v.d. Zanden 3eplaats: S. v.d. Doelen-T. Schuurmans De poedelprijs werd gewonnen door Le Poutre - Schutjens. De beste recreant was v. Keulen- v. Keulen deze eindigden op de 6e plaats. Voor volgend jaar is er al een vervolgdatum gepland en wel op 17 juni 2001, dit kwit u vast op de kalender zetten. Hierbij willen we alle deelnemers bedanken en ook Ernis schilders voor het sponsoren van het clubbord. Tot ziens op 17 juni 2001. Het bestuur van J.B.C. Geffen.

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven na het overlijden van ons pap; JoBeekmans

De persoonlijke condoleances, kaarten, de hulp, aanwezigheid tijdens de diensten en de bloemen waren een grote steun voor ons. Het was fijn vanjullie te horen. Ellen Beekmans - Erwin van Doesburg Mark Beekmans.

TUNBLAKKEGEBRACHT Gevonden: In de mis van zondag 23 september, trouwring ' Annie 2011-'56'. Terug te halen bij te1. 0412 48 13 01 Verloren: Gouden heren ketting 18 krt. model Figaro ongeveer 65 cm lang, bij het optredenvan Rowen Heze in Nuland op vrijdag 22 september 2000. Tegen beloning terug te bezorgen bij v.d. Heijden, Kastanjehof 73, tel. 532 44 80. 9


Nieuws van de VPM In de vorige Torenklanken meldde ik u dat de VPM het college flink onder druk zou zetten om besluitvorming over de locatie brandweerkazerne af te dwingen. Dat is gebeurd en heeft ook het gewenste effeet gehad. Hierover heeft u alles kunnen lezen in het Brabants Dagblad. Te elfder ure kwam de coalitie, na jarenlang gesteggel over 2 mogelijke locaties, plotseling met een derde variant op de proppen: de kazem~Jrnmt nu op de hoek Papendijk - Groenstraat. De coalitie koerst hiermee aan op het gefaseerd volbouwen van de Verlengde Run. Als de provincie hiermee niet akkoord gaat, komt de kazerne alsnog op het voormalige D.K.G. -terrein. Wij feliciteren de vrijwillige brandweer met dit besluit en hopen dat het korps snel kan verhuizen naar hun nieuwe onderkomen.

Tijdens de behandeling van het heikele agendapunt in de raad bleek opnieuw dat ons huidige college geen daadkracht heeft; zij waren(weer)nietinstaatzelfmeteen voorstel te komen. Tevens werd duidelijk dat de verflaag over de "nieuwe" coalitie flink begint afte bladderen.Er moest, tijdens de behandeling van nota bene het eigen voorstel in de raad, 1/2 uur geschorst worden om de plooien (weer) glad te strijken. Wtj hopen, ondanks dit alles, dat de coalitie de eindstreep haalt. Op (weer) een politieke crisis zit de VPM niet te wachten. Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, tel: 532 4628.

MET LIEFDE EN PLEZIER... Betsie Steenbergen (61 j.) nam afscheid van de ... _ parochie, als huishoudelijke hulp op de pastorie. . ;,: ¡ Haar 20-jarige loopbaan vervolgde zich via drie ~ pastoors: ze poetste "het pastorale pluche van van Doom, het prachtige plaveisel van Spijkers en het praktische parket van Scheepers !" ''En ik deed dat altijd met liefde en plezier" zegt Betsie. Via haar zwager Jan van Lieshout, in die tijd kos10

ter, werd er een beroep op haar gedaan. Gastvrouw Zr. Lucine kreeg hernia en kon het werk op de pastorie niet meer alleen aan. "Toen waren alle kamers bezet" vertelt Betsie. "Behalve pastoor van Doorn en Zr. Lucine woonden Broeder van der Linden en pater van Gool ook op de pastorie. Toen pastoor van Doorn naar Oss verhuisde, werkte ze ook daar twee voormiddagen op de pastorie. Het was bedoeld als invalster voor enkele maanden, maar dat werd uiteindelijk anderhalf jaar. Vervolgens kwam de periode met pastoor Spijkers en gastvrouw Zr. Annemarie en later Anita Schuurmans en Toos van Lent. En het laatste jaar bemand pastoor Scheepers haar 'grote werkhuis'. "Voor mij is alles steeds hetzelfde gebleven: de wekelijkse schoonmaakbeurt en in de vakanties extra werk. De samenwerking met de diverse gastvrouwen verliep goed, ieder had zijn taak. Met Zr. Annemarie is het contact nog gebleven in een wekelijks kaartclubje". Betsie herinnert zich - ondanks het extra werk - de mooie jubilea, Abrahams-, afscheids- en installatiefeesten van pastoor van Doom en pastoor Spijkers. "Het is fijn dat ik daar een steentje aan mocht bijdragen". Op bescheiden wijze nam ze afscheid op haar laatste werkdag 31 augustus jl.: aan de ronde tafel in de keuken.... ! Temidden van pastoor Scheepers, gastvrouw Toos, de tuinmannen, Anita en een delegatie van het bestuur was er een woordje van de pastoor, die te kennen gaf, dat hij slechts kort had kunnen genieten van Betsie 's kwaliteiten; er waren bloemen en een kaartje met de tekst: We zullen je missen! Nu gaat Betsie extra genieten van haar kleinkinderen Nina en Bibi en haar eigen huis eens grondig onder handen nemen (het bloed kruipt... !). Ze houdt ook van kaarten, volksdansen en vooral gezellig buurten met haar familiekransje. En zeer zeker zal ze nog een keer koffie komen drinken aan de ronde tafel die ze zo vaak heeft afgestoft! Betsie wenst Hedwig Langens - die haar zal gaan opvolgen - evenveel 'liefde en plezier' toe bij haar werk op de pastorie!


EFKES BUURTE ME' ... twee Rome-reizigers "Rome 2000: laatje verrassen!" Een betere slogan hadden ze niet kunnen bedenken, vinden Ilse van Gaal (29 j.) en Jolanda van Griensven (24 j. ), die zich vanuit het parochieverband Geffen, Nuland, Vinkel aanmeldden voor de Wereldjongerendagen in Rome. Allebei gingen ze met dezelfde intentie: er even alleen tussen uit, op zoek naar zichzelf. "Ik kijk wel, dacht ik" vertelt Ilse "ik laat een en ander gewoon op me afkomen; als het tegen valt, heb ik pech gehad". En Jolanda zegt: "Ik dacht vooraf, als ze me maar niets wijs proberen te maken; maar je mocht alles beleven, zoals je zelf wilde. En ik heb er een goed gevoel aan over gehouden! In de uitnodiging stond: Schrijf je in, in je uppie, want alleen benje niet. En inderdaad: tezamen met 2 miljoen jongeren - waarvan 1200 uit Nederland en 550 uit onze regio - vierden ze op zondag 20 augustus jl. de afsluitende eucharistieviering met de Paus, waarbij 5000 mensen de communie uitreikten! Voorafgaande aan dit hoogtepunt, werd hen een druk, maar goed georganiseerd programma aangeboden, waarbij een aantal dingen heel veel indruk hebben gemaakt. Ilse en Jolanda vertellen zeer enthousiast over hun ervanngen. De eerste dagen werden doorgebracht in Loppiano, gelegen in de groene heuvels van Toscana, een jongerenstadje van de internationale beweging Focolare, die de reis samen met het jongerenpastoraat van de Bisdommen had georganiseerd. Een creatieve uitwisseling met muziek, dans, theater en ontmoeting met jongerengemeenschappen uit de hele wereld. "Je komt met mensen in contact, waarover je vooraf vooroordelen hebt. Je leert mensen respecteren". Daarna logeerden ze in een klooster, prachtig gelegen aan de zee, in het mooie stadje Civita Vecchia, 80 km. van Rome vandaan. Een beroemde haven van de Paus, die dezelfde vorm heeft als het St. Pietersplein. Ze bezochten de Nederlandse Friezenkerk in Rome en woonden een H.Mis bij met kardinaal Simonis. "Die liet een goede indruk achter: hij begaf zich tussen de mensen, schudde handen en jongeren vroegen hem zelfs om handtekeningen!" Opvallend waren ook de grote witte stenen, uit Nederland meegenomen, waarvan je er een . mee mocht nemen naar Rome. Letterlijk en figuurlijk droeg je dan - als levende steen - je steentje bij aan een Nederlands monument in de Friezenkerk. De katechesebijeenkomsten die werden gehou-

den waren iets minder spectaculair. Jolanda vertelt over de Kruisweg die ze liep naar de wenende Maria. Je droeg met zes personen een houten kruis om 'mede te lijden', te voelen wat Christus ook gevoeld heeft. "Ik heb echt gedacht: het moet vreselijk geweest zijn, om zo'n kruis alleen te dragen!" _ Ook de Heilige Deur was voor Jolanda een speciale ervaring. Zonder te weten dat het de heilige deur was, ging ze erdoor de St. Pieter binnen en werd meteen geraakt door de beelden en de sfeer. "Ik was er gewoon stil vĂ n. Iemand vertelde me de symbolische betekenis ervan: dat ik nu de drempel over was, alle bagage achter me mocht laten, opnieuw mocht beginnen!" Het meeste indruk bij beiden, heeft de pelgrimstocht op de laatste zaterdagavond gemaakt, met aansluitend op zondagmorgen de eucharistieviering met de Paus. Een tocht van 10 km. leidde naar een terrein van 340 ha. groot, waar de 2 miljoen mensen samenkwamen. Sommigen werden bevangen door de hitte; er was vuurwerk, heel veel lichtjes, zang en dans;jongeren uit allerlei landen die iets mochten vertellen; 40.000 chemische toiletten en 20 miljoen flessen water om te drinken en te verfrissen; buiten slapen en 's nachts rondlopen! Een onvoorstelbare organisatie!. In die "avondwake" stond Ilse vlakbij het podium van de Paus. Ook al ben ik niet zo 'Pauserig', je wilt 'm zien, het was machtig mooi, een geweldige ervaring!" De toespraak van de Paus op zondag werd door hun tolk vertaald: "Het is een moeilijke tijd voor gelovige jongeren. Jullie moeten niet bang zijn om ervoor uit te komen, om de 'heiligen', de heel-makers, van het Derde Millennium te worden. Jezus laat jullie niet alleen, laten jullie Jezus ook niet alleen!" aldus de Paus. Ilse en Jolanda zijn allebei een ervaring rijker; ze zijn blij dat ze de reis hebben ondernomen. Nuchter en met beide benen op de grond hebben ze er een 'bevrijdend gevoel' aan over gehouden. Ze willen zich in de toekomst wel wat meer gaan verdiepen in geloofsbeleving en kerk-zijn.

11


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres:

Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres:

Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van ¡ Bruggen ofde heer Van Hout. POLITIE

Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken.

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09. 00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeenteliJl<.e eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN

Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering vandinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 12

BURGERLIJKE STAND MAASDONK AUGUSTUS 2000

Geboorten: 09-08 NinaMariaMarij Irma Kappen 16-08 Rosa Christina Francisca Jacoba van der Loop 17-08 Lianne Arnolda Cornelia van Lith 18-08 Jelle Hubertus Fransiscus Heijmans 21-08 Jeske Monika Maria Jonkergouw 22-08 Dafue Antonia Maria van de Haterd 24-08 Coen Bert Adrianus Gerardus van Schijndel 25-08 Bibi Janne Frederike Steenbergen 27-08 Floor Jolanda Martha Linie Pfeiffer 28-08 Floor Regina Maria van Dijk 30-08 Marc Petrus Hendrikus Martinus van Wanrooij 31-08 Stan Jacobus Hendrikus van Santvoort 31-0 8 Thomas Henricus Petrus Marinus van Tuijl 31 -08 Luke Wtlhehnus Johannes Gerardus de Wit Overlijden: 02-08 Johannes Franciscus vanNistelrooij, 77 jaar 03-08 Johanna Hendrika van der Doelen, 79 jaar 13-08 GerardusJohannesHeesak.kers, 76jaar 14-08 Christianus Franciscus van der Loop, 50 jaar Nederland is kampioen glasrecyclen

Sinds in 1978 de eerste glasbak in het Nederlandse straatbeeld verscheen, zijn we flink aan het recyclengegaan. Steeds meer wordt ingezameld. Dat is mooi, want al dit glas kan


gebruikt worden om nieuw glas van te maken. Dat bespaart maar liefst 50% grondstoffen en 20% energie. Uit de laatste cijfers blijkt dat Nederland 84% van al het glasafval keurig naar de glasbak brengt. Daar helpen horeca, het bedrijfsleven en de industrie ook aan mee. In totaal wordt zo'n 385.000 ton opgehaald, dat is 24 kilogram per inwoner. Toch hebben de rijksoverheid, gemeenten en industrie samen afgesproken dat de hoeveelheid ingezameld glas in 2001 nog moet stijgen naar 90%. Dat kan als alle kleine potjes en flesjes ook in de glasbak gaan.

Van oud glas naar nieuw glas We zamelen tegenwoordig glas in, in drie kleuren. Als glas goed op kleur is gescheiden, kan van de glasscherven zuiver wit, groen ofbruin, nieuw glas worden gemaakt. Van een mengse~ ook wel bont glas genoemd, kan eigenlijk alleen bruin glas worden gemaakt. Het glas dat u in de glasbak zorgvuldig scheidt wordt in speciale vrachtwagens overgeladen, met tussen elke kleur glas een tussenschot zodat het niet door elkaar komt. Aangekomen in de glasrecyclingsfabriek wordt het glas met de hand ontdaan van doppen, deksels, papier en plastic. Doet u deze dingen dus niet in de glasbak, evenals aardewerk, kruiken, kristalglas, lampen 1Lbuizen (hoort in de chemobak), spiegelglas, vensterglas of vuurvast glas. Wassen van het glas is niet nodig omdat het glas in de bewerkingsinstallatie vervolgens in keine scherven wordt gebroken en onder hoge temperaturen opnieuw gesmolten wordt tot nieuw glas. Dit 'nieuwe' glas kan dan weer

Grondstoffen van glas De belangrijkste grondstoffen van nieuw glas zijn kwartszand, soda en kalk. In principe is het mogelijk om glas te maken van 100% oud glas. Maar in de praktijk wordt ongeveer de helft oud glas gebruikt. Driekwart van dit oude glas komt van Nederlandse glasbakken. Kleine glazen verpakkingen zoals kruidenpotjes, potjes van babyvoeding en deodorant verdwijnen helaas nog te vaak tussen het gewone afval in de vuilnisbak. Toch hoort ook dit glas in de glasbak! Hoe meer glas er wordt ingezameld, hoe beter het is. U kunt glas bij de meeste supermarkten, winkelcentra en zelfs tijdens vakanties op de camping in de glasbakken kwijt. Dus ... gooi al uw glasafval in... de glasbak!

SAMEN TAFELEN Je hoort vaak van alleengaande mensen dat het erg ongezellig is om alleen aan tafel te zitten om de maaltijd te nuttigen die je ook al inje eentje hebt klaargemaakt. Vandaar dat de werkgroep Kerk en Samenleving sinds september '99 elke tweede dinsdag van de maand de mogelijkheid biedt aan de Geffense alleengaande mensen om gezamenlijk te eten. Ons "kookstel" Mien vanBeekveld enHelma Tijs, stelt een menu samen, haalt samen boodschappen en terwijl zij koken kunnen de gasten al pratende het "kookstel" gezelschap houden. Daarna gezamenlijk eten en met ons allen ruimen we dan de boel weer netjes op. De kosten van de maaltijd (f 7,50 p.p.) worden gezamenlijk gedragen. Er kunnen telkens 4 of 5 gasten deelnemen. Omdat hier zo enthousiast op is gereageerd is de kookgroep uitgebreid. Sinds mei koken Marijke Peters en Ingrid Berkel de vierde dinsdag van de maand. Omdat we het in huiselijke sfeer willen houden zijn de kook/eetbijeenkomsten in de keuken van resp. Helma Tijs, Bredeweg 14 en Marijke Peters, Pastoor v.d. Kampstraat 15.

RECYCLING:

...

VAN 'TEEN

KOMT 'T ANDER. 80% van het glas waar geen statiegeld op zit, verdwi jnt in de glasbak. Da's mooi, want daarmee besparen we grondstoffen en energie en ontzien we het milieu. Meer weten

e-

over recycl ing? Bel voor de gratis folder 079 - 3 449 449.

EEN .BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF

gevuld worden. Na consumptie gooien we de potjes weer in de glasbak om opnieuw recycled te worden. Zo is het rondje glas weer rond.

Wilt u ook graag onze gast zijn, laat het ons weten en bel even naar een van onderstaande nummers. Mocht u problemenhebben met vervoer, dan balen en brengen we u. Zijn er nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van de werkgroep: Lies 532 22 87 Helma 532 53 28 Annet 532 43 11 Mien 53246 91 Werkgroep Kerk en Samenleving. 13


"I(omt U uit de wirwar van verzekeringen? ''

Tegenslagen horen bij het leven. Als u een goed pakket verzekeringen heeft, hoeft u zich over de financiële gevolgen geen zorgen te maken. Maar hoe weet u in die wirwar van verzxkt:ringen of u wel goed verzekerd bent ? Of u niet onderof misschien zelfs oververzekerd bent? De adviseur van Rabobank Het Maasland zet het graag met u op een rijtje. Dan kunt u samen de vele mogelijkheden afzetten tegen uw persoonlijke situatie en wensen . Om samen tot de beste oplossing te komen . Daar kunnen we u van verzekeren! Wi lt u meer weten? Loop dan even bij één Yan onze kantoren binnen. Of bel: (073) 53 40 111.

Rabobank Het Maasland 14

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


WIE WAT WANNEER OKTOBER 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16)

09 12 12 14 15

Peuterspeelzaal De Paddestoel, inschrijving peuters Sint-Jorisgilde, 12e gildeavond K.V.O., wat staat er op het etiket? Gezinsviering, 19.00uur Voge]ver. "Zang en Kleur"Geffen, inbrengen vele duizenden vogels naar Sporthal De Geer 16 Vogelver. "Zang enKleur''Geffen, keuren vele duizenden vogels in Sporthal De Geer 16 t/m20 Herfstvakantie 19 K.V.B., Uitwisseling Liempde 20 Vogelver. "Zang en Kleur"Geffen, Opening Internationale Jubileum Vogeltentoonstelling om 20.00 uur en voor publiek geopend tot 22.00 uur 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 21 Vogelver. "Zang en Kleur"Geffen, bekend making Geffense kampioenen en een gezellig samenzijn voor alle Geffenaren 22 Vogelver. "Zang en Kleur"Geffen, tentoonstelling nog geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur 29 Einde zomertijd NOVEMBER

02 Allerzielen, 20.00 uur 06 K. V.0.-Z.L.T.0 ., kaartavond in parochiecentrum om8.00uur 09 Sint-Jorisgilde, 13e gildeavond 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 11 Buurtver. De Vierwinden, beugelen 11 Gezinsviering St. Maarten, 19.00 uur 13 K.V.O., kunsten kitsch 17 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginz.ameling 20 K.V.O., heeft de kerk nog toekomst? 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER

02 03 09 11

Gezinsviering St. Nicolaas, 19.00 uur Buurtver. De Vierwinden, St. Nicolaasfeest Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) K. V.O .-Z.L.T.O., kaartavond in parochiecentrum om8.00uur 13 Ziekencomite 'De Schakel", Kerstviering in CafĂŠ zaal De Gouden Leeuw, aanvang 13 .30 uur 14 Sint-Jorisgilde, 14e gildeavond 17 Verjaardag pastoor Scheepers, 10.30 - 13.00 uur 17 Kerstsamenzang, 16.30 uur 18 K. V.O., kerstviering samen met Z.L.T.O. m.m v. Geffes Volk 20 Boeteviering, 19.00 uur 25 t/m 5 januari 2001 Kerstvakantie 25 1e Kerstdag

26 2e Kerstdag 31 Oudjaarsavond JANUARI 2001

01 Nieuwjaarsdag 15 Peuterspeelzaal De Paddestoel, inschrijving peuters 16 Aloysiusschool, Open dag FEBRUARI 26 t/m 2 maart Voorjaarsvakantie MAART

20 Begin van de Lente 25 Begin zomertijd APRIL

13 Goedevrijdag 15 Eerste Paasdag 16 Tweede Paasdag 30 Koninginnedag 30 t/m 4 mei Meivakantie MEI

04 05 06 13 14

Dodenherdenking Bevrijdingsdag Aloysiusschool, Eerste communie Moederdag Peuterspeelzaal De Paddestoel, inschrijving peuters

JUNl 17 J.B.C. Geffen, Open Jeu de Boules tournooi

DANKBETUIGING Uw steun, de warme belangstelling en het mede leven tijdens het ziek zijn en heen gaan van onze broer Frans van Nistelrooij

Zijn voor ons zeer waardevol geweest. Dank ook Dr. Smit, Dr. Berkelaar, Pastoor Scheepers. De weg was lang, en zwaar het kruis, zo kommervol zijn dagen, maar altijd stonden jullie klaar om met ons mee te dragen! Dank daar voor. Fam. VanNistelrooij.

Mededeling van de redaktie! De zakjesaktie wordt dit jaar gehouden van 23 t/m 28 oktober. 15


GOED INGEBURGERDEN GELUKKIG! Op 1 oktober is pastoor Scheepers 1 jaar in Geffen. Behalve enthousiast voorganger en betrokken pastoraal zorger hebben we hem leren kennen als een pastoor • die houdt van klokken luiden en wieroken... • die zich snel beweegt tussen Geffen en Vinkel... • die e-rnailt en surft op Internet... • die zich nederzette in een motorzijspan en bij de Spar achter de kassa... • die de mystery guest speelde bij de tennisvereniging • die zijn mobieltje hanteerde in de Eerste Communie vieringen... • die als eerwaarde zuster optrad, op het acolythenkamp... • die een fan is van de Heilige Nicolaas... • die het intentieboek en de noveenkaarsen introduceerde... • die gelooft in knielen en vieren met eerbied hoog in het vaandel draagt... • die humor heeft en open staat voor eenieder in een open huis... • die - zoals hij zelfzegt: in Geffen gelukkig is!

~p

;,

~ l

00 RIGOlVI

Persbericht Wijziging tarieven Rigomklussendienst In de regio Maasland kunnen vijfen vijftigplussers al jarenlang een beroep doen op de RIGOMklussenman Hij verhelpt allerlei kleine ongemakken in huis. Dat zijn bijvoorbeeld: lekkende kranen; bijvullen van het verwarmingssysteem; schoonmaken van een slecht lopende gootsteen of wastafel (tot en met de sifon); ophangen van schilderijtjes en dergelijke; lampen vervangen; handgrepen, dieven16

klauwen ofrookmelders aanbrengen; bijstellen van slecht sluitende deuren en ramen; instellen tv en/of video; tochtstrips aanbrengen. Kortom, de klussenman komt voor zaken waarvoor een vakman niet komt, niet al te ingewikkeld zijn om uit te voeren ofgeen halsbrekende toeren vragen. In verband met de gestegen kosten moet de RIGOM een prijsaanpassing doorvoeren. Per 1 oktober betaalt u: Voorrijdkosten + eerste halfuur werken f 8,00 Elk kwartier daarna/ 4,00 De klussendienst blijft bereikbaar via telefoon: RIGOM, (0412) 63 30 43.

NIEUW SEIZOEN BRABANTSE AVONDEN IN VINKEL Op 22 oktober gaat er weer een nieuw seizoen van Brabantse Avonden van start in café-zaal d'n Driehoek in Vinkel. Telkens op zondagavond om 20.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit: 22 oktober: Lambert v. Hinturn (zanger uit Berghem) en de groep K wartjesvolk uit Zeeland. 12 november: Lya de Haas (de z.angeres uit ons eigen Vmkel) en Cor Swanenberg met Jo v. Heeswijk. 12januari: De DiejeenlK (een nieuw trio met Ger v.d. Heuvel) enHetNisserois Muziekske. 11 maart: Henri de Booi (verteller uit Den Dungen) en de Revue 's uit Lith. 8 april: Wout v. Vcnrooij (uit Loosbroek) en de Sjawi's. Kortom weer een leuk en aantrekkelijk programma. De prijzen voor het nieuwe seizoen zijn verhoogd. Losse kaarten gaan/ 15,00 kosten en een abonnement kost f 55,00. U kunt kaarten of abonnementen kopen op de volgende manieren: 1. Bij café-zaal d 'n Driehoek in Vinkel. (tel. 073 532 1862). 2. Bij Rien Bosch (kerkstr. 6, Nuland, tel. 073 532 2110.

brunch

Café-Zaal 't Haasje Op zondag 8 en 15 oktober 2000 vind er weer een brunch plaats in de zaal van 't Haasje. De brunch is van 11.30 tot 14.30 uur. De kosten zijn voor; Volwassenen f 29 ,50 Kinderen 8 t /m 14 jaar f 15 ,00 Kinderen 3 t/m 7 jaar f 2,00 p/jaar Reservering gewenst, tel. (073) 5321520


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 04-10 19.00 u * Il.Mis mmv Dameskoor t.g.v. opening Rozenkransmaand Za. 07-10 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Passe Partout 19.00 u Zo. 08-10 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 11-10 19.00 u * Avondmis Gebedsdienst i.v.m. Vr. 13-19 19.15 u parochieavond H.Mis mmv Ouderenkoor * Za. 14-10 10.00 u Gezinsviering met de dia19.00 u ken mmv Kinderkoor Zo. 15-10 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 18-10 19.00 u * Avondmis *=dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 november 2000 om 20.00 uur in het parochie-centrum (Oude Klooster boven). Tijdelijke Contactpersoon: Sofie v.d. Uijtert: tel. 532 5685. HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 KERKBALANS 2000: GELOVEN IN GROEI Ontvangen f 53.440,-- Hartelijk dank voor uw steun aan onze parochie! We hebben tot nu toe 560 deelnemers. Graag zouden we het eindbedrag van 1999 proberen te benaderen van/ 65.000,--. Denk eens na over een bijdrage aJs u nog niet meedeed!

U kunt uw bijdrage overmaken op giro 11 17 393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2000.

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencornité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00- 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur Internet/e-mail:Pastoorscheepers@zonnet.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 PAROCHIEAVOND Op vrijdag 13 oktober wordt onze jaarlijkse parochieavond gehouden, als dank-je-wel aan alle parochiemedewerkers. We beginnen om 19.15 ~ur met een gebedsdienst in de kerk en daarna ZJJn alle medewerkers van harte welkom in het Oude Klooster. MISSIE-ZENDINGSKALENDER 2001 De Missie-zendingskalender 2001 is uitgebracht. Dit jaar vindt u zeer origineel schilderwerk van Frederico "Boy" Dominguez uit de Filippijnen op de voorzijden van de kalender. Aan de achterzijden vindt u woorden, liederen, gebeden en actueel nieuws. Ons denken over missie en zending krijgt daardoor een nieuwe dimensie. De kalender kost f 12,50 en is op de pastorie verkrijgbaar (v.m.) STICHTING ONDERWIJS EN LEVENSBESCHOUWING BRABANT NOORD-OOST Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de Stichtingen voor Basisschoolkatechese in de dekenaten Boxmeer -Cuijk - Oss - Ravenstein Uden en Veghel samen gaan werken binnen een nieuw opgerichte Stichting Onderwijs en Levensbeschouwing Brabant Noord-Oost (S.O.L.). Genoemde Stichting gaat werken vanuit twee bureaus in de regio t.w. Centraal Bureau Cuijk, De Valuwe 2, 5431 AV tel. 0485 - 316347 en Bureau Veghel, Burg. De Kuyperlaan 1, 5461 AA tel. 0413 - 340022. T aakvelden van de nieuwe stichting zijn: • Binnen de Basisscholen van de regio Brabant Noord-Oost het bespreekbaar maken van levensbeschouwelijke identiteit, ontwikkelingen aangeven op dit terrein, advisering en begeleiding bij de vormgeving van de identiteit binnen de scholen en schoolbesturen. • Het leervak godsdienst / levensbeschouwing en geestelijke stromingen in beeld brengen. Belang, inhoud en ontwikkelingen van beide leer- en 17


vormingsgebieden entameren. Het aanreiken van materiaal hierbij. Begeleiding van basisscholen en speciaal onderwijs met een katholieke en/ofchristelijke identiteit en respectievelijke geloofsgemeenschappen in het opbouwen en in stand houden van een constructieve relatie.

Doelgroepen zijn: • Directies en teams van de basisscholen • Teams van voor- en naschoolse opvang. • Schoolbesturen. • Ouders/verzorgers en parochies m.n. in relatie tot de school. De Stichting Onderwijs en Levensbeschouwing Brabant Noord-Oost heeft identiteitsbegeleiders in dienst die de openbare, algemene en bijzondere scholen bij hun levensbeschouwelijke vorming in brede zin begeleiden.

(WATERSCHAP DE MAASKANT) Persbericht

Mooi weer leidt tot blauwalgenbloei. Met name voedselrijke plassen zijn en de (na)zomer gevoelig voor verschijnselen zoals blauwalgenbloei Dat blijkt ook dit jaar weer. Met het mooie weer van de afgelopen dagen is de concentratie blauwalgen in een aantal plassen in het werkgebied van De Maaskant gestaag toegenomen. In het Hamelspoel aan de Hamelspoelweg te Herpen is de toename van blauwalgen inmiddels zodanig dat gesproken kan worden van blauwalgenbloei. Weliswaar is het zuurstofgehahe van het water momenteel nog goed maar voor de zekerheid wordt geadviseerd om toch niet te vissen, te zwemmen ofvee te laten drinken in/uit het water van de Hamelspoel. Dit vanwege de giftige stoffen die blauwalgen kunnen aanmaken. Voorzichtigheid is daarom geboden bij blauwalgenbloei. Weersinvloed Er is sprake van blauwalgenbloei (ook wel blauwwier bloei) als er een explosieve groei van blauwalgen optreedt in oppervlaktewater. Gunstige vooiwaarden voor w 'n explosieve groei ontstaan bij voedselrijke omstandigheden in het water (veel meststoflèn) in combinatie met wann weer. Wann weer betekent overigens niet automatisch dat de zon eraan te pas moet komen. Vooral bij bewolking is de blauwalg in staat sneller door te groeien dan andere planten.

Het geeft alleen aan dat er veel voedingstoffen in het oppervlaktewater aanwezig zijn. Een waterkwaliteitsprobleem ontstaat pas echt als de gevolgen van zo'n algenbloei zichtbaar worden. Deze problemen hebben vooral te maken met de zuursto:fuuishouding in het oppervlaktewater. De algen onttrekken namelijk 's nachts zuurstof aan het water. Bij een algenbloei doen zij dit zo massaal dat bij het aanbreken van de dag gebrek aan zuurstofkan ontstaan. Voor het overige leven in het water blijft er dan nog nauwelijks wat over. Zo kan een algenbloei bijvoorbeeld vissterfte veroorzaken.

NIEUW SEIZOEN BRABANTSE AVONDEN IN VINKEL Op 22 oktober gaat er weer een nieuw seizoen van Brabantse Avonden van start in café-zaal d'n Driehoek in Vinkel. Telkens op zondagavond om 20.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit: 22 oktober: Lambert v. Hintum (zanger uit Berghem) en de groep Kwartjesvolk uit Zeeland. 12 november: LyadeHaas(dezangeres uit ons eigen Vmke~ en Cor Swanenberg met Jo v. Heeswijk. 12 januari: De Dieje en IK (een nieuw trio met Ger v.d. Heuvel) en Het Nisserois Mu.ziekske. 11 maart: Henri de Booi (verteller uit Den Dungen) en de Revuo's uit Lith 8april: Wout v. Venrooij (uit Loosbroek) en de Sjawi's. Kortom weer een leuk en aantrekkelijk programma De prijzen voor het nieuwe seizoen zijn verhoogd. Losse kaarten gaan f 15,00 kosten en een abonnement kost f 55,00. U kunt kaarten of abonnementen kopen op de volgende manieren: 1. Bij café-zaald'nDriehoek in Vinkel. (tel 073 532 1862). 2. Bij Rien Bosch (kerkstr. 6, Nuland, tel. 073 532 2110.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die hun medeleven hebben getoond tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn ~ ons pap en opa Gerrit Heesakkers

De persoonlijke condoleances, de vele kaarten, bloemen en de volle kerk waren overweldigend. Het heeft ons goed

gedaan. Gevolgen waterkwaliteit Het optreden van een blauwwierbloei in een plas wil niet zeggen dat er sprake is van een verontreiniging van de plas. 18

Sien Heesakkers - van Nuland Kinderen en Kleinkinderen


BESTE MENSEN IN GEFFEN EN HEEL MAASDONK D.D.D2 Heel hartelijk bedankt voor de opbrengst van de actie, 'fietsen voor fietsen' . Ik hoop dat ik de mensen die in Geffen meegedaan hebben zo kan bedanken, en ook de kinderen die mee gefietst hebben, want ik ben uiteindelijk ook maar een wildvreemde voor jullie. Wij kunnen er inderdaad 10 fietsen voor kopen en dat gaan we ook direct doen. Ik zat ook te denken om er een paar eenvoudige mountenbikes voor te kopen die in de vallei hier dienst kunnen doen, misschien gaan die langer mee. Nogmaals heel heel hartelijk bedankt. En de groeten vanuit Zambia. Pater Toon van Kessel.

MIXD2

2. Wim v. Gaal/John Kerkhof 3. Rob Valke/Cees Velthuis 1. Jolanda v. Schijndel/Karin Vos 2. Ans Arts/Marij Velthuis 3. Maria v. Hinthum/Tineke Willemse 1. Theo & Tineke Willemse 2. Sjefv. Ravenstein/Mieke Zeeuwen 3. René v. Keulen/Ingrid Lamers

Prinses Beatrix Fonds Collecte 2000

De jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Fonds die onlangs in Geffen gehouden werd heeft in totaal F 2.463,50 opgebracht. Dit prachtige resultaat kwam tot stand dankzij onze enthousiaste collectanten, die toch elk jaar weer op pad gaan. Het Prinses Beaxtrix Fonds is u hiervoor dan ook dankbaar. Ik hoop dat ik ook volgend jaar weer op jullie steun mag rekenen. Nog bedankt. Namens het plaatselijk comite Sjan van Nistelrooij.

TUNBLAKKEGEBRACHT Gevonden:

T.V. DE VLIJMD GEFFEN

In de mis van zondag 23 september, trouwring 'Annie 2011-' 56'. Terug te halen bij tel. 0412 48 13 01

Clubkampioenschappen 2000

Uitslagen: H.E. Dl

1. Dave Verstegen 2. Joost Vos 3. Hans v. Roosmalen H.D.Dl 1. Dave Verstegen/Willem Jansen 2. Frans Hoeks/Jan Willemse 3. Hans v. Roosmalen/Joost Vos D .E. D 1/02 1. Annemarie Rovers 2. Nel v. Herpen 3. Karin de Haas D.D. D l/C2 1. Toos de Haas/Ne1lie Lucius 2. Rikie v. Erp/Gwen Vogels 3. Diny v.d. Langenberg/SjaanLangens MIX Dl /C l. Frans & Ria Verstegen 2. Toos de Haas/Jan Willemse 3. Jan-Joris v. Maren/Annemarie Rovers H.E. D2 1. Jan Welten 2. Jan de Bruin 3.MariVos H.D.D2 1. Sjef v.d. Heuvel/René v. Keulen

Verloren:

Gouden heren ketting 18 krt. model Figaro ongeveer 65 cm lang, bij het optreden vanRowenHezeinNulandopvrijdag 22 september 2000. Tegenbeloning terug te bezorgen bij v.d. Heijden, Kastanjehof 73, tel. 532 44 80.

-~) Jll

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

smlt~

en

omstreken

-~-' \

• Autorijopleiding in 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame instructeurs • Theoriecertificaat in 1 dag • Voor meer infonnatie: Bel : 0900 ~ RIJ BEWIJS voor

•n•II• rijoplelding:en / of surf naar www.smltaonll-ne.nl

19


WORDTHEtBUITENKOUdENDONKER ................................. ?

<J;,;J, om lud BJNNCN wee//, waJun

(!,H,

~ k ~!!!!

Dit kan op een creatieve manier bij ATELIER SUIS DES VINS in Geffen,¡

* cursus aquarelleren voor beginners; op vrijdagmiddag van twee tot vier uur. Ook al heb je nog nooit eerder getekend of geaquarelleerd, dan kun je toch aan deze cursus deelnemen!!! In 2 maal 4 weken leer je stapsgewijs de beginselen van het aquarelleren, \.\aarna je de mogelijkheid hebt om hierin verder te werken; blok 1; 1 dec, 8 dec, 15 dec en 22 dec. blok 2 ; 12 jan, 19 jan, 26 jan en 2 febr. * basiscursus tekenen/schilderen voor beginners; op dinsdagmiddag van twee tot vier uur. In 3 blokken van 4 weken kom je in aanraking met verschillende teken- en schildermaterialen. Uitgaande van een klein stukje kunstgeschiedenis gaan we via 3 thema's zelf aan de slag; blok 1 ;stilleven ; data; 31 okt, 7 nov, 14 nov en 2lnov. blok 2;portret ; data; 28 nov, 5 dec, 12 dec en 19 dec. blok 3;landschap; data; 9 jan, 16 jan, 23 jan en 30 jan. Vind je het leuk om enkele reprodukties van (bekende) kunstenaars te bekijken, om daarna zelf een beetje kunstenaar te zijn, dan is deze beginnerscursus precies iets voor jou!!

*workshops voor beginners en gevorderden: dinsdagmorgen 9 uur tot half ]met een uitloopmogelijkheid tot 16 00 uur. workshop 1: grafische technieken voor beginners. workshop 2:schilderen vanuit een thema voor beginners en gevorderden. workshop 3:vrij schilderen op doek. voor beginners en gevorderden. Als je interesse hiervoor hebt, bel dan even voor meer info wb. inhoud en data. * basiscursus tekenen/schilderen voor kinderen 8 tot 12 jaar: maandagavond van 18.15. uur

tot 19. ./5 uur. *basiscursus tekenen/schilderen voor jongeren 12 tot 16 jaar:woensdagavond van 18. 00 uur tot 19. 45 uur. * cursus beeldende vorming voor beginners en gevorderden; een cursus waarin de cursist voorop staat; Onder begeleiding probeert de cursist met behulp van een ondersteunende teken- en of schildertechniek te zoeken naar een zo sterk mogelijke eigen stijl. Alleen voor de cursist die eens wat anders wil! Voorkennis niet nodig! Voor deze cursus is nog een enkel plaatsie vri; op maandag- en op dinsdagavond (20. 00 uur tot 22. 00 uur), op donderdag en op vrijdagochtend ( 9 tot 11 uur) . De cursussen worden in huiselijke kring gegeven aan groepjes van maximaal 8 personen. dus in gemoedelijke sfeer en begeleiding op maat door Ben Wijnen, docent/ beeldend kunstenaar. Voor meer informatie of aanmelden (uiterlijk twee weken voor aanvangsdatum) ; tel. 0735325343. Maar...................vol is vol. ..................................................................................!

Voor alle cursussen en workshops geldt: Heeft u wel interesse, maar schikt data oftiid u niet, bel of informeer even, want er ziin wellicht andere nwgeliike (creatieve) oplossingen!

20


WETENSWAARDIGHEDEN W AARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk ''Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. V isschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel.: 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M . Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 07-08 okt. Nuland 21-22 okt. Vinkel 14-15 okt. Geffen 28-29 okt. Geffen In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen ofte raadplegen. Vakanties: P .Berkelaar: 16 t/m 22 oktober M.Peeters : 16 t/m 22 oktober J. Visschers : 23 t/m 29 oktober A.Smit, E.Smit-Nahon: 30 oktober t/m 12 nov. In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A.Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open.

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden).

Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr. Berkelaar Dhr. Smit Mw. SmitNahon Maandag Vrij- en AfspraakAfspraak-ochtend afspraakspreekuur spreekuur spreekuur -middag AfspraakEventueel Afwezig spreekuur Afspraakspreekuur AfspraakDinsdag Afspraakspreekuur -ochtend spreekuur -middag AfspraakAfwezig spreekuur Woensdag Vrij- en AfspraakAfwezig afspraakspreekuur -ochtend spreekuur Afwezig Afspraak-middag spreekuur AfspraakAfspraakDonderdag -ochtend Afwezig spreekuur spreekuur -middag AfspraakEventueel spreekuur Afspraakspreekuur Vrij- en Vrijdag AfspraakafspraakAfwezig -ochtend spreekuur spreekuur AfspraakAfwezig Afwezig -middag spreekuur N.B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervallen de vrije spreekuren op maandag en vrijdag. De praktijk is dan op vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag en op donderdagmiddag gesloten. N.B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur. APOTHEEK: Apotheek "Maasdonk", Dorpstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Recepten in het weekend uitgeschrven kunnen worden aangeboden op: za. 12.00- 13.00 uur en 17.00 - 17.30 uur zo. 12.00 - 12.30 uur en 17.00 - 17.30 uur De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is open op: ma. t/m vr. van 17.30- 18.00 uur

21


Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: K.inderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie. G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. R. v. Boxmeer, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak.

TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. t/m vr.: 08.00- 11.45 u. en 13.00 - 17.00 u.

BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30- 14.30 u. en 19.00-20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 19.00 - 20.00 u.

SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bemhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 0412 621 541 22

Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

Laboratorium/administratie/ bloedafuame: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 041 2 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur) 0412 621 308 0412 621 551 0412 621 357 0412 621 331

DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef 7 maandagochtend van 09.00- 09.30 uur woensdagavond van t 8.30 - 19.30 uur

ZIEKENFONDSEN: # C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland.

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur.

INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch_ Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Openingstijden: Maandag 13 .00 - 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld.

OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur

RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30- 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur


ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. BRANDWEER: Tel.: 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en donderdag van 09.0010.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 532 1123. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00- 17.00 uur donderdag 16.00 - 19.00 uur \Tijdag 10.00 - 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss. tel.: 0412 - 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.0012.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00- 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. "uitleen hulpmiddelen thuiszorg" Thuiszorgwinkel:

Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30 - 17.30 uur en di. t/m vr. 09.30 - 12.30 uur en 13.30- 17.30 uur. Za. 09.30 - 12.30 uur Uitleenbalie logistieke & Technische dienst tel. 0413 333 789 Voor grote uitleen-artikelen Uden, Industrielaan 1, ma t/m vr. 08.30- 10.00 uur 15.00 - 17.00 uur BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30 - 10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30- 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 - 15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 10. 00 - 11.15 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 2269456 l. WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 Dorpsplein.

13.30 uur op het

BUSDIENSTEN B.B.A. LIJN 61 Van 's-Hertogenbosch naar Oss Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 7.37u - 8.37u - 9.37u - l l.37u - 13.37u - 15.37u l 6.37u - l 7.37u - 18.37u - 20.06u 22.06u Zaterdag: 8.37u-10.37u-12.37u-14.37u - 16.37u - 17.37u 18.37u - 20.37u Zon- en Feestdagen: 10.37u- 12.37u - 14.37u- 16.37u - 18.37u - 20.37u Van Oss naar 's-Hertogenbosch Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 6.40u - 7.l0u - 7.25u - 7.40u - 8.53u - 10.23u 12.23u - 14.23u - 15.23u - 16.23u- 17.23u - 18.23u 20.53u Zaterdag: 7.23u - 9.23u - 1l.23u - 13.23u - 15.23u - l 7.23u 19.23u - 21.23u Zon- en Feestdagen: 9.23u- ll.23u-13.23u - 15.23u - 17.23u - 19.23u Haltenlijst: Zone 6224+Zone 6234 Schotsheuvel Geffen: Loonsestraat, Wolfdijk, Past. v. Kampstraat, Mulderstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat, Abelenstraat, Bredeweg, Broekstraat, Bergstraat. Zon- en feestdagen: Op feestdagen rijdt de BBA zondagdiensten. De feestdagen zijn:

1e Kerstdag: 2e Kerstdag:

maandag 25 december 2000. dinsdag 26 december 2000. 23


Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2001 2e Paasdag: maandag 15 april 2001 Hemelvaartsdag: donderdag 24 mei 2001 2e Pinksterdag: maandag 4 juni 200 l le Kerstdag: dinsdag 25 december 2001 2e Kerstdag: woensdag 26 december 2001 Vakantieperiode: Een aantal ritten wordt gedurende de schoo!vakanties niet gereden. Deze ritten zijn door middel van een voetnoor in de dienstregeling aangegeven. Ttjdens de volgende periodes geldt de vakantieregeling (voor interlokaal vervoer): Herfstvakantie: 15 oktobert/m21 oktober 2000. Kerstvakantie: 24 december t/m 6 januari 2001 Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m3maart2001 Meivakantie: 29 april t/m5 mei 2001 Zomervakantie: 24 juni t/m 18 augustus 2001 Herfstvakantie: 14 oktober t/m 20 oktober 2001 Kerstvakantie: 23 december t/m 5 januari 2002 Op de volgende dagen rijdt de BBA zaterdagdiensten: Koninginnedag maandag 30 april 2001.

Kerst- en oudejaarsavond Op Kerst- en oudejaarsavond vertrekken er vanaf ongeveer 21.00 uur geen bussen meer vanafhun vertrekpunt.

Lijntaxi: Lijntaxi dient minimaal ĂŠĂŠn uur voor haltevertrektijd te worden gereserveerd via tel.nr. 0900-83 81 (44ct/min)

LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk. maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woningboum.iichting Maasland te Ravenstem. nadat er een reparatie aan de woning, brandgang ofomge,ing. niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven aan de volgende ADRESSEN: De heer H. v.d. Broek, P. v.d. Elsenstraat 9. te Genen, tel.: 5322529. Zij kunnen dat melden op iedere eerst~ J1l83Drlag '-"an de maand tussen 18.00 - 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de WM.M. te Ravenstein om dan alsnog proreren deze op te lossen. WOONMAKI'SCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestem voor huurders en woningwekenden. Op dinsdagen inde oneven weken van 15.30tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544.

({/)~

24


Loonbedrijf en Grondverzet voor het leggen van o.a.: laminaat/houten/tegel vloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit ! !

Gebr. van Erp

*

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

OSS

GEF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Voor een snelle maaltijd sp ri nt je naar de Keurslager!

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

~

Keurslagerij

VANTUYL

K""'

C.M. v.d. Doelen

- - · ·· Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

Tel.: (073) 521 30 18

meer verstand van verzekeren Voor ol uw familie- verenigingsen handelsdrukw erk . Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties . Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht .

WIHABO

DRUKKERIJ

k leurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat full color drukken 54 x 74 cm.

Voor al uw totaaldrukwerk. Heesterseweg 13

;

I

.,.i

'

i

J

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

-

5386 KT Geffen

Tel. : (073) 532 26 84

fox : (073) 532 47 95


UIT HET DAGBOEK VAN MONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkzaam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen... Zomaar een dag in Nairobi Vanochtend sta ik om halfz.even op, zodat ik met Harmen

en Anneke mee kan rijden naar hun kantoor van Mysa, in de sloppenwijk Mathare. Daar wil ik graag de baas spreken, omdat ik ballen voor ons programma wil bestellen. Ik ben al voorbereid dat me dat de hele ochtend wel zal kosten, want dat heeft me de ervaring al geleerd. Na aankomst in Mysa, arriveert de baas na een half uur en kan ik hem gelijk spreken. Eerst gaat het gesprek over koetjes en kalfjes, wat geslijm over en weer ( werkt altijd goed!) en uiteindelijk komt dan het werk aan de orde. Mijn aanvraag wordt goedgekeurd, maar moet eerst nog op papier. Dat was geen probleem. Wel een probleem was de handtekening, want op dat moment was de baas al de deur uit. Dat duurde 'maar een halfuur' en de handtekening was toen gauw gez.et. Toenmoest ik naar de leverancier. Aangezien ik dez.e nieuwe vestiging niet ken, krijg ik iemand mee om me de weg te wijz.en. We stappen dus de bus in naar Kairobangi, een andere sloppenwijk, Erg indrukwekkend, al die gammele huisjes en lijmsnuivende straatkinderen. Als we uitstappen lopen we zigzaggend door de wijk voordat we het pand van de ballen-leverancier bereiken. We worden officieel ontvangen in het kantoor van de directeur. Na wat uitleg over het project en goedkeuring van de bal, doe ik een bestelling van 120 voetballen. Vervolgens krijgen we een rondleiding door de fabriek. Ik wist niet toen nog niet dat de ballen met de hand gemaakt werden. We zien het knippen van het leer en het aan elkaar stikken van de lapjes. Het vertrouwen in de kwaliteit van de ballen daalt nu we~ maar de bestelling is al gemaakt en ik kan niet meer terug. We komen weer terug in het kantoor en willen eigenlijk gaan, maar we moesten nog echt eerst een drankje nemen. Dus wordt er iemand naar de shop gestuurd voor een flesje prik. Als ik wil beginnen met drinken, word ik gestopt. "Let's pray for the soda"! Dat had ik nog niet meegemaakt: eerst bidden voor het drinken. Tien minuten later kunnen we dan toch gaan. Ondertussen is het twaalf uur geweest en ga ik rechtstreeks naar de stad. Ik koop een batterij voor mijn horloge, breng mijn fotorolletje weg en zoek een plekje voor de lunch; daarna naar mijn dagelijkse e-mail uurtje. Daar kennen re me intussen aardig goed. Onderweg blijven mensen roepen: Taxi? May be later? Madam Safari? Blijkbaar zie ik er nog steeds als een toerist uit! Na mijn boodschappen in de supermarkt, ga ik met de bus terug naar de Zweedse school. Het is al 5.00 p.m. en dus 26

spitsuur. Honderden mensen staan op het station te wachten op de juiste bus en als die aankomt dan is het rennen, trekken en duwen om maar zo snel mogelijk in te stappen. En dat gaat er ruw aan toe. Dat vechten heb ik al opgegeven, want ik besefdat ik niet hard genoeg duw om snel in te stappen. En dat betekent standaard een halfuur wachten. Weer terug op de Zweedse school, krijg ik telefoon vanRikke, een vriendin, ofik zin heb om mee uit eten te gaan. Altijd beter dan z.elfkoken, dus zit ik tien minuten later weer in de bus, terug naar het centrum. Nog net voor het donker kom ik op de plaats van bestemming en eten we heerlijk Indisch. Als we met de taxi weer thuiskomen is het l 0.00 p.m. 28 mei 23.30 uur Ik heb vanavond mijn verjaardag gevierd en het was kei gezellig. Ik had wat mensen uitgenodigd en we hebben heer-

lijk stokbrood met kaas gegeten en een lekkere fles wijn op. Die had ik vorige week uit Nairobi meegenomen en hier in Kakuma smaakt alles extra lekker. Ook hebben we sinds deze week een koelkast in huis. Dan smaakt het bier ook heel wat beter. Leuke verjaardag, dus wat leuke cadeautjes, ook al is in Kakuma weinig te koop. Ik heb het cadeautje van Susan en Chantal vandaag (net) eindelijk open gemaakt. Vannacht zal ik lekker ruiken! Raar om hler jarig te zijn, maar ik voel me nu echt een beetje jarig. Dat zal morgen wel minder zijn, want dan is het weer gewoon werkdag en zijn we dus weer lekker druk. 30mei

Gisteren was ik dan echt jarig, maar daar heb ik niet veel van gemerkt. Dat hoefde ook niet, want ik had het natuurlijk al gevierd. 's Ochtends zijn Peter, Wtlma, ik en de chauffeur naar Lodwar gereden om daar bankzaken te regelen. We zaten niet alleen in de auto, want het nieuwtje dat we naar Lodwar gingen, gaat snel rond in de compound Dus gingen we met een volle bak! Bij de bank konden we gelukkig persoonlijk de bankmanager spreken, wat onze wachttijd verkortte. De regelen van de bankzaken duurde nu slechts twee uur. Dat betekende dat we nog mooi e\en konden lunchen en fruit inkopen, voordat we teruggingen naar Kakuma. Eigenlijk toch een leuke verjaardag! Moniek bedankt alle bekende en onbe:1 ·ende Geffenaren voor de vele felicitaties die ze via post en e-mail heeft ontvangen! Ze, is de afgelopen tijd behoorbjK. verwend door al die post! En de kaarten dienen een t,., eeiedig doel, want de kinderen zijn er dol op!

TUNBLAKKEGEBROCHT De 80 km. van Waalwijk werd uitgelopen door: Marijke van Galen, Antoine Jansen en Wtl v.d. Haterd! Proficiat!


VAN DER Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? lnterpolis

DE GOUDEN LEEUW

Aegon

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen 1

1

NAS 1

AFBOUW NIEUWBOUW

-

NAS AFBOUW BV Heesterweg 43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

R:uNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren

en landbouwwerktuigen

RENOVATIE

-

RESTAURATIE

* Reparatie onderhoud

* Onderdelenvoorraad Cascobouw: Binnenbouiw: Gevelisolatie:

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekvloeren, separatiewanden, plafonds, wand- en plafondafwerking gepleisterde gevelisolatiesystemen

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

Il

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77

Il

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel

• aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77 fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 54 24 41 83

Jurgen: (06) 55 13 13 52

mbinderij; 11 Wouw

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel. : 073-532296 l

Xfooslerslraal 5c 53'56 7/!J<

9ejfen

lei073532l MJ

fax 073 53 25 150

23/oemen !Plan/en 23ruidswer.k 9rafwer.k Xadoarli.keièn


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

RAAD

PEDICURE

RAAD

T. Ketelaars-tl. NistelroolJ Coothstraat 31 Geffen

WELKOMBIJRAAD MAASDONK

fl.

Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt al uw financieel -zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD MAASDONK Huub Clement Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel. (073) 532 60 56

(073) 532 20 41

SCHOENEN & SPORT

0 /J0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REGI0.../4-. BANK 7 DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

ff

0900-1215en1~15-1730uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

Makelaardij Assurantiën