Torenklanken 2000 - nr 14

Page 1

I

I

38e jaargang nummer 14 september 2000

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

n n

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

1111111111111111111111111111111-IIIIII-DIIIDIIEIEIEW

~UIIIDR ~ u o , r n """'" ' "'

de Zonnebloem®

"DE ZONNEBLOEM" houdt ledenwerfactie in Nuland en Geffen. ''De Zonnebloem", de vrijwilligersvereniging die zich inzet voor langdurig zieken, lichamelijk gehan-dicapten en hulpbehoevende ouderen, ongeacht hun levens- ofgeloofsovertuiging, gaat in de week van 11 - 15 september telefonisch leden werven in Nuland en Geffen. Alle inwoners krijgen vlak voor de actieweek een brief in de bus met een korte uitleg over de actie en de vraag ofmen :financieel ondersteunend lid wil worden, met andere woorden, ofmen met een jaarlijkse bijdrage van/ 22,-het werk van de Zonne-bloem wil ondersteunen In de actieweek wordt telefonisch om een reactie gevraagd. Vanzelfsprekend zullen mensen die al lid zijn (en bedrijven) niet worden benaderd. In onze vergrijzende samenleving wordt steeds meer een beroep gedaan op de Zonnebloem die werkzaam is in dorpen en steden. Ook in Nuland en Geffen zijn er hulpbehoevende mensen die een week op vakantie zijn geweest met de Zonnebloem. En de bewoners van het bejaardenhuis krijgen gratis het Zonnebloemblad. Om dit belangriJ1ce werk van de Zonnebloem en de vereniging nu en in de toekomst landelijk, regionaal en plaatselijk in stand te kunnen houden, heeft de Zon-nebloem financieel ondersteunende leden nodig... maar ook vrijwilligers, o.a. voor het vakantiewerk. DOE MEE EN SLUIT U AAN BIJ "DE ZONNEBLOEM" ... ALS ONDERSTEUNEND LID EN/OF VRIJWILLIGER

Omdat inNuland en Geffen geen plaatselijke Zonne-bloemafdeling is kunt u - indien u dat wilt- meer informatie krijgen bij het Districthoofd van Midden Brabant: Hans H.M. van Domburg, Baroniesingel 8, 5262 KA Vught, tel. 073 656 7816, fax, 073 656 6409.

VREDESWEEK 2000 (17 TIM 24 SEPTEMBER) Elk jaar vieren de kerken in Nederland de Vredeszondag. Want vrede moet gevierd worden, ook ofzelfs juist omdat er geen vrede is. We weten waar dit alles toe kan leiden. Op zondag 17 september zal hieraan in Maasdonk speciaal aandacht worden besteed. Pastoor-deken Verbakel, pastoor Scheepers en diaken van Herwijnen zullen samen voorgaan in een gezamenlijke Eucharistieviering in Vmkel Voor de drie parochies Geffen, Nuland en Vinkel is er dus die dag slechts één viering, en wel in de kerk van Vinkel om 10.00uur! Het thema van deze dag is ' vrede voor de stad'. De stad van God, Jeruzalem krijgt extra aandacht. Maar dit geldt ook voor andere steden en zeker ook voor ons dorp!!! Tijdens de viering zullen koren uit Maasdonk samen zingen. Na de dienst is iedereen van harte welkom in 't Zijl, waar men onder het genot van een kopje koffie kan kijken naar een optreden van spelersgroep De Regenboog. De Regenboog is een groep van het vluchtelingenwerk 's- Hertogenbosch. Deze dag wordt georganiseerd op initiatiefvan de M.0 .V. 's van de drie parochies. (M.0.V. staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede). Het M.O.V. Vinkel dankt allen die op Effe noar Geffe, aan hun standkwamen en het vrouwenproject Cuzalapa steunden! De opbrengst voor dit goede doel was/ 1.250, -. Dankuwel!


Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

DAMES~IODE IN DE ~·IATEN

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk SCHOONHEIDSSALON '

·

@Î1'L

~~~r~l ,,:

.

~>~

• y'

. G E S P. E C I A J..cq S E E R D ·· t N : .;

·; Celaats.-;;. en lichaapi~be hand,el in gen \'&. • Huidana·Jyse · • Visagie ~ Behandeling voor de man ~ • Acnébehande~rt-gen • Nagelstyliste '

!>;~ •

Voor ontspanning na uw inspanning

~

Elzendreef 1

5386 GR Geffen

* * Kroon Joke en Fokko

Ook voor kinderfeestjes

0~

0~

~ o.,

58

5386 AR GEFFEN TEL. 073 • 532 42 98

:\ c~FÉ !)~

··f)fi'i

KLOOSTERSTRAAT

Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

,,.,

'\ \ .

44 t/m 60

,-

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

1

■ ■ ■ ■ ■ ■

\

' Bo• ~ Bouwen op J

~1rt~

·.JJ.,

vertrouwen

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 '

Van Soest

F. T.W. M. ~A. Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN elastische kousen AANMETEN EN

ERKEND DOOR ALLE

BEZORGEN AA N HUIS

ZIEKE1''FONDSEN

Vladerackens1raa1 2 Nuland Telefoon 073 - 53246 19 mobiel 06 22 91 99 90

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v. Bedrijvenweg 2, Geffen

®\;;;:J 0

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P.DEK~EIN TeL (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

~

~

~

Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


' ... EFKES BUURTE ME Connie van der Dussen (36 j)

Zij is hetjongste - gemstalleerde - lid van het Geffense Gilde en werd op kermiszondag de eerste Koningin van het heropgerichte St. Jorisgilde. Connie, die getrouwd is met Maarten - ex-gildelid van St. Antonius Abt uit Nuland, moeder is van Paola (6 j.), Lorenzo (4 j.) en Florence (2 j.) en oppasmoeder van buurkind Veerle, is helemaal in het gilde-gebeuren gedoken! Haar schoonvader Gerard van der Dussen en diens broer waren fanatieke leden van het N ulands Gilde. Opa werd twee keer Koning. "Ik ging altijd mee naar de Gilde-activiteiten en ik vond het daar heel gezellig. Toen ik hoorde dat er in Geffen een Gilde werd opgericht en dat ook vrouwen lid mochten worden, heb ik me meteen aangemeld" zegt Connie. En daar heeft ze geen spijt van. "Het 'klikt' in de groep; het is een heel fijne, hechte club, die met elkaar veel werk heeft verzet om het St. Jorisgilde nieuw, modem leven in te blazen. Iedereen is welkom, hoe meer leden, hoe liever! Eigenlijk vond ik de traditionele kleding, zoals sommige Gildes hebben, mooier, maar omdat we in deze tijd staan, hebben we samen gekozen voor eigentijdse kleding". Op dit moment telt het Gilde 6 vrouwen, 13 mannen, 3 aspirant-leden en 2 jeugdleden. Enkele nieuwe leden hebben zich weer aangemeld. Het bestuurheet ''De Overheid" en bestaat uit een Beschermheer (de burgemeester), een Gildeheer (de pastoor), een Hoofdman, een Deken Vaandrig (vaandeldrager), Deken Ceremoniën, Deken Wapenmeester, Deken Schrijver, Deken Schatbewaarder. Verder hebben zich al vier leden bekwaamd in het vendelzwaaien (vendeliers) en drie als tamboers. De Standaard Ruiter rijdt voorop te paard. Er zijn gildeleden en schutters. Koningschieten is één van de jaarlijks terugkerende Gildeactiviteiten. Er is gekozen voor het schieten met een kruisboog omdat je dan geen wapen- vergunning nodig hebt en kunt volstaan met een paal met een metalen plaatje (de zgn. wip) om te oefenen. De oefenpaal staat bij Cees van der Doelen achter het huis en daar is ook het voorlopige clubhuis. "Ik ging elke zondagmorgen trouw oefenen" vertelt Connie. De twee favorieten waren Cees en Connie. Dat bleek ook uit het wedbriefje, dat ze kort van tevoren onderling maakten: Cees kreeg 5 stemmen en Connie 6. Het was gezellig druk bij molen "De Zeldenrust" op kermiszondag. Aanvankelijk leek het erop dat het wel avond kon worden, voordat de vogel naar beneden zou komen, omdat er nauwelijks stukken vanaf werden geschoten. Nadat de vogel aan het puntje van de molenwiek gedraaid werd, kwamen er betere resultaten. De vrouwen schoten aanzienlijk beter dan de mannen! "Ik wou uiteraard wel graag winnen" zegt Connie. "Ik had

best vaak tegen de vogel of het ijzer geschoten. Maar je weet nooit of je nog aan de beurt komt , als de vogel aan 'een zijden draadje' hangt. Tussendoor ging ik afen toe om advies vragen bij mijn schoonvader!" Het eindresultaat is u bekend: met de boog van Piet van de Wetering schoot Connie, onder luid applaus, de vogel naar beneden! Traditie is, dat Connie nu zilver schenkt aan de club en Ad van Zandvoort ( degene die vóór haar schoot) wordt haar zilverdrager. Ook wil ze nu heel graag een eigen boog aanschaffen. Na enkele officiële woorden, het vendelzwaaien en het schrijden van de kersverse Koningin over het vaandel, werd Connie een mooie vogel omgehangen, die in bruikleen was gegeven door oud-Geffenaar Adrie van Griensven. Connie is heel gelukkig met de overwinning: "Ik vind het een hele eer" vindt ze "ik ben de eerste, ook nog vrouwelijke en tevens millennium Koningin van het heropgerichte St. Jorigilde na 139 jaar! Dat is toch iets bijzonders!" Ze kreeg ook veel leuke reacties van familie en vrienden en opa van der Dussen was uiteraard in zijn nopjes. Dochtertje Paola was eveneens apetrots, want haarjufhad gezegd: "We hebben nu een prinsesje in de klas, want de mama van Paola is Koningin geworden! In de plaatselijke media werd Connie betiteld als een 'buitendorpse' Gildekoningin en daar is ze het helemaal niet mee eens. "Ik woon al 11 jaar in Geffen, heb drie Geffense kinderen en ik voel me een echte Geffense! Proficiat!

-

~-, .

;'( C

~.4 i";~'-/4-

.,.,~, ""~'·

-~

~i1.!

·t.~ :~~

r. ~il." ;.;:''J

'riti ~

\S!',

3


Tonny Jansen

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

Rijwielen - Gazelle - Locomotief

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen

- Benzines - Diesel

- Vervoer per busje

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Kerl<straat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bloembinderij

@

fflztninkzi ~ '!,ij>

~ bloemen

~ planten ~ grafwerk

e potterie e teleflora ~ e decoratie • e bruidswerk

Wii verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes IB - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

UITVAARTVERZORGING

ljIJl /aaJ

VAN LITH B.V.

Taxi

VOO'(;

kJJloldiJt!

0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3 Mogelijkheden voor thulsopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen - Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL.: 073-5324233

-

Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55

-..w-

...?à ....

. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel.: 0412-631999

:

DE ■

HYPOTHEEK SHOP ■

... Te>

~

e>---.~E .Z:C>~C:.

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b.v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • jonge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZ.DA • volautomatische carwash en hobby-wash J

s

F

Akkerstraat 34 539 1 BB tel. 073 - 5322911 (fax 07 STEEDS.TOT U


(J RESTAURANT

De Amsteleindse Hoeve Restaurant "De Amsteleindse Hoeve", gevestigd in een authentieke langgevel boerderij, is een dynamisch en drukbezocht bedrijf. In haar 22-jarig bestaan heeft zij zowel regionaal als landelijk bekendheid verworven. Wegens vertrek van een van onze medewerksters zijn wij op zoek naar: EEN VRIENDELIJKE GASTHEER/VROUW in de functie

van eerste medewerker bediening

Voor deze functie gaan onze gedachten uit naar een persoon met: • ervaring in vergelijkbare functies • leidinggevende capaciteiten • met jonge mensen wil werken • leeftijd vanaf 21 jaar Wij bieden: • een zelfstandige baan met toekomstperspectief en verantwoordelijk werk in een levendige werksfeer • honorering in een overeenstemming met de zwaarte van de functie • goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Tevens zijn wij opzoek naar

PART-TIME MEDEWERKERS BEDIENING (vanaf 18 jaar) Sollicitaties richten aan: Restaurant "De Amsteleindse Hoeve" T.a.v. Dhr. J.F. van Schijndel Amsteleindsestraat 15, 5345 HA Oss Telefoon 0412 - 63 26 00 5


Prinses Beatrix Fonds 8esdlemM11uwr. tt.M. de Koningin

Persbericht Van 10 tot en met 16 september 2000 collecteert het Prinses Beatrix Fonds.

Het Prinses Beatrix Fonds is het Nationaal Fonds ter bestrijding van spierziekten, polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, multiple sclerose en spasticiteit. Het Prinses Beatrix Fonds zet zich al sinds 1956 op vele manieren in voor mensen die aan deze ziekten lijden. Er wordt veel geld aan wetenschappelijk onderzoek besteed. Middels financiële ondersteuning aan diverse patiënten belangenverenigingen worden de betrokkenen geinforrneerd De kwaliteit van leven van de patiënten krijgt veel aandacht middels o.a. individuele hulp en het aanbod van de 13 aangepaste vakantiehuizen van het Fonds. Het werk van het Prinses Beatrix Fonds moet worden uitgebreid. Dit kan mede door ons te steunen tijdens de collecte. Geen collectant aan de deur gehad? Stort dan op GIRO 969 t.n.v. het Prinses Beatrix Fonds. Uw gift wordt bijzonder op prijs gesteld. Het Prinses Beatrix Fonds is houdster van het keurmerk voor Goede Doelen van het Centraal Bureau Fondsenwervmg. Voor nadere infonnatie: Prinses Beatrix Fonds Tel: 070-3607607,Fax: 070-3648450

In.Geffen: Sjan van Nistelrooij Tel: 5322602

10 JAAR DE HEEGT Van 26 t/m 30 juni is er goed gefeest in De Heegt. Het huis bestond 10 jaar wat voor ons een mooie reden was om feest te vieren. Dit was gegoten in een vakantieweek in country and western style. Voor een ieder die in deze week langs De Heegt is gekomen zal dan wel ook zijn opgevallen dat het huis was omgedoopt in fort Ria. Het personeel liep met indianenvlechten en de huiskamer met de verlenging van een tent was de partysaloon. 5 Dagen lang was er iedere dag 6

wel wat te doen, van een sjoelwedstrijd, naar de markt gaan, een uitstapje naar het ambachtencentrum tot het bekijken van de oude foto's van de heemkundekring. Natuurlijk was er weer een spetterende avond met de toapen die de jury in handen hadden van de playback avond. Ook was de verrassing groot toen op woensdagochtend de indiaan Grote beer langs kwam op z.oek naar nieuwe vrouwen. Wat vooral bovenaan stond was gezamenlijk lekker eten. Het was een week om :zeker niet te vergeten. En wat zeker niet vergeten mag worden zijn de sponsors, dankzij hun hebben we deze week z.o mooi en w bijzonder kunnen maken. Wij willen toch een paar namen noemen die ons heel erg hebben geholpen. En dat zijn: De nieuwe Ark (prachtige zonnige tenten), Rabobank, De Nas, Fixet, Hanegraaf, v. Venrooy. en w zijn er nog meer op te noemen, maar ook alle mensen die onz.e rommelmarkt goed hebben bewcht. Namens de bewoners hartelijk dank, dankzij u hebben wij een prachtige week gehad. Bewoners en ontspanningscommissie DeHeegt.

FEESTWEEK DE HEEGT Tijdens deze vakantieweek hebben we ook een receptie gehouden op Woensdagochtend 28 juni. We waren zeer onder de indruk van de grote opkomst. Er blijkt hieruit een grote betrokkenheid naar onze bewoners van 'DeHeegt' uit. Overweldigend was het om te ondervinden dat van de bewoners uit een grote betrokkenheid heerst met 'DeHeegt'. Er bleek een spontane actie op touw gezet te zijn om een cadeau te kunnen aanbieden tijdens de:ze receptie. Mevrouw van Bakel en Mevrouw Dollevoet boden t.g.v. dit 10-jarig jubileum een prachtig beeld en standaard aan, bedoeld voor de aankleding van de huiskamer. Nogmaals hartelijk dank hiervoor, iedereen geniet ervan. Daarnaast zijn we verwend met bloemen, giften en vele lieve woordjes. Omdat het onmogelijk is om iedereen hiervoor persoonlijk te bedanken, willen we dit langs deze weg doen. Deze vakantieweek is een succes geworden dankzij de sponsors en diverse artiesten die al eerder vernoemd zijn. Maar in deze wil ik zeker de ontspanningscommissie, de medewerkers en de vrijwilligers niet vergeten. Met hun bijdrage in inzet is de vakantieweek een succes geworden. Heel hartelijk dank hiervoor. Ria Strick, Hoofd Zorg, Ook namens de Clusterdirektie.


4 w

+

"'De Vier Winden "

MINI-PLAYBACKSHOW 2000. Voor alle kinderen tussen de 4 en 12 iaar die graag mee willen doen.

Zoals ook vorig jaar organiseren wij dit jaar wederom een mini-playbackshow. Deze vindt plaats op zondag 8 oktober 2000 wederom bij cafe-zaal "De Gouden Leeuw." Wij zullen ervoor zorgen dat er schminksters en kapsters aanwezig zijn om elke deelnemer of deelneemster op te maken. De aanvang is om 13.30 uur, de zaal gaat open om 13.00 uur. De kosten voor deelname bedragen f 2,50 per persoon . Natuurlijk zijn er voor de winnaars weer bekers aanwezig. Dus wil je graag meedoen, geef je dan op voor 23 september aanstaande door middel van onderstaand formulier. Vul dit zo volledig mogelijk in en lever dit formulier samen met het inschrijfgeld in bij : Rinie vd Heijden , Pater vd Elsenstraat 12b in Geffen. Graag tot ziens op 8 oktober. De activiteiten-commissie.

Naam: Leeftijd:

Hobby's: Artiest en liedje dat je wilt playbacken :

Ben je in het bezit van een cd met het nummer dat je wilt playbacken, wil je deze dan inleveren bij Rinie vd Heijden. Dan kunnen wij zorgen dat alle nummers die geplaybackt worden gezamenlijk op een cd komen. Je krijgt je cd natuurlijk zo snel mogelijk van ons terug. Alvast bedankt.

KOPY INLEVEREN VOOR: 23 september verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 7


A.

m ~

ROND DE DORPSPOMP

Wat een feest ''Effe noar Geffe 2000" Wat een MAZZEL. De weergoden waren ons weer goed gezind. Op zaterdagavond moesten we toch nog de jas voor de dag halen en de paraplu meenemen. Maar het was toch een vol Dorpsplein met gezellige hobby-stands en feestelijke muziek. Het plein was keurig ingedeeld. Zodat er een arena ontstond waarin de kiosk is opgenomen. Alle zit- en staanplaatsen waren bezet. Het plein was vol Bijzonder boeiend was de presentatie van de hobbyisten. Een z.eer interessante variatie. Ook het muzikale programma kreeg een andere invulling. Sonja Andrea liet met verve haar C.D. nummers horen op de synthesizer. Knap gedaan, zoveel durf Sax-fun was een complete verrassing, "Sbifted" met rock en blues klonk verrassend mooi. En dan het versterkte Raop-orkest met 4 zangeressen, die beurtelings soleerden en back-groundden. Spetterende nummers vulden de ARENA, het publiek genoot. Een bijzondere act was de minimusical van een trio rond Martijn Egelmeer. Een fantastisch hoogstandje van de eerste orde. Maar het hoogtepunt van de avond blijft de man-vrouw-verkiezing van hetjaar. Henk Steenbergen werd onder luid applaus het podium opgeroepen. Een z.eer terechte en ook nog verrassende winnaar. Wat die Henk niet afsjouwt in en rond de kerk. Kijk eens naar de banken in de zijbeuken, de zoldering en de trap en ingang van kerktorenmuseum "de Peperbus" de bouw van de kerststallen en duiz.end kleine zaken. Bijna elke dag is Henk te vinden in de werkplaats achter de pastorie. En...alles eerste klas vakwerk. Proficiat. Wij feliciteren Henk en hopen, dat hij een mooi jaar mag beleven en er nog lang van mag genieten. Op zondagmorgen 3 september luisterend naar de weerberichten kregen we hoop, dat het droog zou blijven en dat om drie uur de zon zou gaan schijnen. De openluchtmis kon doorgaan. En wat zien we, de zon komt te voorschijn, kreunend en zuchtend dat wel, maar zie het wonder geschiedt: om 11 .00 uur baden we in de zon En precies tot 6 uur is het droog en aangenaam. De openluchtmis wordt steeds een mooier schouwspel, met 4 Gildes, de schaapshoeder en de schapen, de Vlijt, de Muziekvereniging, de majorettes, nog een Duitse Volksdansgroep te gast. Alle stoelen bezet. De roffelende Gildetrommen, de Vaandelhulde, de prachtige muziek van WI.K En toch bleefhet eenechte viering, waarin je zo duidelijk gemeenschapszin ervaart en het samen een familie zijn. De pastoor bleek een rasechte Scheper tussen zijn schaapjes. De joarmarkt 2000 kon beginnen. De 24e keer al weer. En weer vol verrassingen. De nieuwe elementen pasten er goed in, o,a, Country-dancing was lekker opwindend. Vrolijk, dartel. Je zou zo mee gaan doen. De 8

koeien-keuring, sjonge wat een malse dikbillen. De indeling was ook veel beter dan andere jaren. Vooral de presentatie van de kleine dieren kwam veel beter uit de verf Ja de versiering van de kramen kon veel beter vond de hardwerkende en strenge jury. Maar ja, wacht maar volgend jaar: de 25e markt. Ja z.e hebben de goede ideeĂŤn opgeslagen en bewaard voor volgend jaar. De jaormert-commissie is er al weer mee begonnen. Maar hoe moet dat nou zonder Piet van Herpen, onz.e midvoor, onz.e spil Piet je moet toch minstens die 25e nog voltooien. Er is nog geen Kroonprins. Goed, dat we nog niet op de hoogte waren van de beslissing, die zo definitiefin de krant stond. ''De allerleste mert van Pietje Shell". Wat nou Piet; je hart zal blijven kloppen voor het dorp "Geffen". Het zit inje bloed,je bent ermee opgegroeid van thuis uit. Je blijft voorzitter van de Middenstand enz. dat zal wel. Je vergist je toch niet. Zit er iets je dwars. Wtlje nog meer. En zit er dat niet in. O,ja al die kritiek, die je toch krijgt, dat verveelt, dat ergert. Ofde communicatie die niet altijd verloopt zoals je wilt. En de mensen, die nog steeds niet begrijpen, dat het om hun eigen dorp gaat. Piet je hebt ontz.ettend veel bereikt, het was weer een fantastische jaarmarkt. We praten er nog eens over met je. Kom nog eens naar de Stamtafel om het ons uit te leggen. Natuurlijk respecteren we je besluit. Je hebt meer dan genoeg gedaan voor "Effe noar Geffe". Misschien wel te veel. Maar je moet toch nog ambities hebben, je bent nog zo jong. Enje bent net als schrijver dezes toch aan Geffen verknocht. Geffen is ook een deel vanjouw leven geworden, zoals het mij is vergaan. Ik ben daar gelukkig mee. Ruim 17 jaar was ik voorzitter van "Vladerack" en daar gaat het nou beter dan toen. Het Gilde is weer ontwaakt; het is mij niet gelukt, maar ik ben er wel blij om, mijn steentje te hebben bijgedragen en dat het nu gelukt is en hoe. Het Gilde leeft weer en is al niet meer weg te denken. 20 Jaar dirigeerde ik de fanfare tot mijn 50ste, moetje eens kijken, hoe z.e daarna vooruit zijn gegaan. Maar ik zit nog in de muziek, via Gemengd kerkkoor, Bejaarden-koor, voorzitter Vriendenkring WI.K, betrokken bij de Muziekschool Maasdonk, ben nog betrokken bij "Effe noar Geffe", de stamtafel enz. Voor mij werd het de hoogste tijd, dat is gebleken. Maar Piet je hebt het nog zo in je vingers, dat kan niemand je verbeteren. Jij bent naast Piet Shell, ook Piet "Effe noar Geffe". Je bent er een deel van, het middelpunt. Misschien benje,je dat bewust geworden en maak je dat bang ofbezorgd. Wel besef ik, dat het een z.eer moeilijk besluit voor je is geweest. ''Effe noar Geffe is toe aan vernieuwing" daar geloof ik niet in, kijk maar naar de aantallen bezoekers, de inzet van zovelen, de complimenten, die je alzijdig verneemt. Fantastisch weer deze 24e mert; wat een sfeer, ik geniet er elk jaar nog van. Elke keer is het voor mij nieuw en verrassend, "dat het Geffes mirakel weer geschiedt"!! We hopen dat je nog minstens een jaar meedraait om ons aan het idee te laten wennen. Maar we mogen het niet aan je vragen, zelfs niet een heel klein beetje. Werespecterenje besluit. Endaaromkomnaar


de stamtafel om het toch eens uit te leggen, we hebben er begrip voor, maar begrijpen doen we het niet helemaal. Sorry Piet, want je verdient veel respect. Goed we praten er nog eens over, want deze streep moet en dient uitgebreid onderstreept te worden alvoor we er een punt achter zetten. PUNT-UIT!!! 0 ja, de beste uitkleding, uitmonstering van kramen en zaken moet nog aan de orde komen. Nummer 3: DE GOUDEN LEEUW, ja Wnnke en Wtlma en hun kompanen werken er elkjaar hard voor om te schitteren, maar door al dat publiek voor hun tent zien we er zo weinig van. De jury is gelukkig tot in alle hoeken van jullie etablissement doorgedrongen en hebben geconstateerd dat elk detailtje keurig was verzorgd, Proficiat. Nummer 2: 'T SNUFFELKE, Frits en Tilly en de kinderen hadden nog eens een verrassende stunt bedacht. Echte levende beelden in modeshowstijl, elke keer weer een verrassing tussen de modepoppen door, wat is echt en wat is nep. Echte acteurs ingehuurd, toptalenten gefeliciteerd. De eerste prijs ging naar DE MALDER, wat waren ze trots, waar haal je al die bierkratten vandaan, en hoe bouw je daarvan een molen met echte wieken en hoe bouw je daarvan weer een decor rond de molen. Creatiefen zeer vernuftig technisch knap. Proficiat Tanja en Joost!!

De vorige stamtafel heeft wat duidelijke opmerkingen gemaakt over de verdwijning van de tekst op het pand van opticien Stefan Het pand is bepalend voor het dorpsgezicht, het is opgenomen in het beschermd dorpsgezicht, daar hoort ook de opmerkelijke tekst bij, we waren nog niet volledig toen we de tekst herhaalden. Het moet zijn: "ELECTRISCHE BROOD, KOEK, BESCHUIT, BANKET- EN KLEINGOED-BAKKERIJ". Stefan heeft de gevel van het pand keurig bewaard, mogelijk is er gemeentesubsidie beschikbaar voor het onderhoud en behoud van het pand en zeker dat deel dat gezichtsbepalend is voor het dorp. Wij constateren dat Stefan en zijn gezin betrokken zijn bij Geffen, de parochie, de Carnaval, het Gilde. Wellicht heeft hij niet begrepen welke waarde wij aan de tekst hechten. Dat verwijst zo direct naar die tijd van toen, naar het dorpseigen, dat willen we behouden Stefan is bij deze genodigd aan de stamtafel. Zoals iedereen er steeds welkom is. Het is openbaar en vooral ben je welkom als je kritiek hebt, ofeen onderwerp besproken wilt hebben. Een volgende stamtafel was 10 september, ennu volgt 24 september op de KIOSK!!! Voor deze keer ondertekend door De Prins.

LINEDANCE

Brasserie ,,_ •

.

"'t

r

, ~~ x~

.~'>Jf" De Rui r" Wegens uitbreiding van onze bedieningsbrigade zoeken wij zo spoedig mogelijk PART-TIME MEDEWERKERS (M/V)

Onze gedachten gaan uit naar personen vanaf 18 jaar. Zij die enigerlei ervaring hebben genieten de voorkeur. Telefonische sollicitaties op nummer 0412 - 63 00 24

Even voorstellen, wij, Fenny, Yvonne, Samantha en Stephanie willen op dinsdag 19-09-2000 een country line dance groep beginnen bij café zaal 't Haasje in Geffen. Heb je zin om mee te doen, schrijfje dan snel in of kom vrijblijvend kijken, vol = vol Dankzij Greet Clement hebben wij onze club "The Hurrycane's" genoemd. Greet bedankt. Hiermee won zij een brunchbon t.w.v. f 75,-geschonken door café zaal 't Haasje. Heb je vragen ofwil je je inschrijven bel ofschrijfons dan. Fenny v. Wees Yvonne Witlox Acaciastraat 6 Rozelaar 17 5386 GA Geffen 5386 Geffen 073 532 4537 073 532 5271 of 06 502 409 56

TUNBLAKKEGEBRACHT Ik zoek: Wekelijks, van 12 september t/m 7 november verschillende modellen (met een kort kapsel) die een permanent in hun haar willen. Dit is geheel kosteloos, en leeftijd speeh geen ro1. Heeft u, ofweet u iemand in uw omgeving die interesse heeft dan kunt umij bellen onder nummer: 073 532 3157. Ik zie uw reacties graag tegemoet. 9


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag l 1.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 13-09 19.00 u * Avondmis Za. 16-09 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout Geen viering in Geffen Zo. 17-09 Vredesviering in Vinkel 10.00 u mmv GK Geffen, GK Nuland, Derplu Vinkel Wo. 20-09 19.00 u * Avondmis Za. 23-09 10.00 u * H.Mis m.mv Ouderenkoor H.Mis mmv Jongerenkoor 19.00 u H-G Zo. 24-09 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 27-09 19.00 u * Avondmis Za. 30-09 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jeugdkoor 19.00 u Zo. 01-10 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 04-10 19.00 u * H.Mis mmv Dameskoor t.g.v. opening Rozenkransmaand

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 3 okt. 2000 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Tijdelijke Contactpersoon: Sofie v.d. Uijtert: tel. 532 5685. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255. Vanaf 1 oktober bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 rel. 532 2298 (niet vanaf 1 nov. Zoals in par.gids staat vermeld). KERKBALANS 2000: GELOVEN IN GROEI We hebben tot nu toe 548 deelnemers. 10

We zouden graag zien dat meer jonge gezinnen mee gaan doen! WERK MEE AAN EEN JONGE KERK MET TOEKOMST! Ontvangen f 44.000, -- + toegezegd f 8.000,-Hartelijk dank voor uw steun! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 11 17 393 of Rabo-rek.. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M.Magdalena Geffen o .v.v. Kerkbalans 2000. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. SPREEKUUR PASTOOR SCHEEPERS Woensdag van 18.00- 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur PASTOOR OP INTERNET: Pastoorscheepers@zonnet.nl DIAKEN OP INTERNET: Wvherwijnen@hetnet.nl VREDESWEEK Ter gelegenheid van de Vredesweek hebben de M.O.V.'s van de parochies Geffen, Nuland, Vinkel een gezamenlijke viering voorbereid met als thema: VREDE VOOR STAD EN DORP. Deze zal dit jaar gehouden worden op zondag 17 september a.s. om 10.00 uur in de kerk van Vinkel. De zang wordt verzorgd door "Derplu" uit Vinkel, het Gemengd koor uit Geffen en het Gemengd koor uit Nuland. (er is in de Geffense kerk dan geen viering). U bent van harte welkom! PAROCHIEGIDS Ieder gezin heeft een nieuwe parochiegids ontvangen. We danken alle wijkcontactpersonen, die daarvoor gezorgd hebben! Dank aan Hetty Verhoeven voor het vele typewerk en het inscannen van de foto's! Indien u de parochiegids onverhoopt niet hebt gekregen, kunt u er een ophalen op de pastorie (v.m.) Bij de opgave van misintenties is vermeld dat Cor Heijmans dat gaat overnemen per 1 november, dit moet zijn per 1 oktober. (bovenstaand vindt u het nieuwe adres en tel.nr.) PASSE PARTOUT: 12½ JAAR! Passe Partout vierde haar koperen jubileum! Op initiatief van een groepje geïnteresseerde, jonge ouders werd 12½ jaar geleden dit "tussenkoor" in Geffen opgericht. En ze hebben volgehouden! Samen met dirigent Gerrit v.d. Helm en organist Carlo van Dinther luistert het koor van ongeveer 50 leden regelmatig de eredienst op van zaterdagavond. Daarnaast


zingen re inde avondwake en bij huwelijksvieringen in Geffen of daarbuiten. Ook gaven ze meerdere keren acte de présence bij de Raopliedverkiezingen en de zaterdagavond van Effe noar Geffen! Proficiat en dank je wel voor ieders inzet!

GEFFENAAR VAN HET JAAR Wij feliciteren Henk Steenbergen met zijn uitverkiezing tot Geffenaar van het jaar 2000. Henk is een trouwe 'bouwkundige' parocbiemedewerker. Vele verfraaiingen bracht hij aan, aan onze monumentale kerk en de kapel; hij doet veel onderhoudswerk en houdt contact met het bisdom en monumentenwacht. Hoogtepunten waren o.a. het creëren van de ruimte voor het kerkmuseum en het opknappen van de banken die onlangs in de zijbeuken van de kerk zijn neergeret. Henk, proficiat en hopelijk mag de parochie nog lang gebruik maken van jouw gouden handen!

Aan alle bezitters en toekomstige bezitters van grafrechten op de begraafplaats van de parochie H. Maria Magdalena, te Geffen. Wij vragen alle gebruikers en rechthebbenden op deze begraafplaats goede nota te nemen van onderstaande.

Het bestuur van de parochie H. Maria Magdalena heeft besloten de volgende richtlijnen vast te stellen om een goede gang van zaken op de begraafplaats te waarborgen: 1. Op het eerste gedeelte van de begraafplaats, het zogenaamde vrije gedeelte,mogen door recht-hebbenden graftekens geplaatst worden met een grondplaat van maximaal 1 m. breedte en 2 m. lengte. De hoogte van het grafteken mag maximaal 1,40 m. zijn. 2. Op het standaardgedeelte van de begraafplaats mogen door rechthebbenden graftekens geplaatst worden met een grondplaat vanmaximaal0,8 m. breedte en 1,5 m. lengte. De hoogte van het kruis mag maximaal 0,85 m. zijn en de breedte 0,6 m. De kleur van het grafteken is naar eigen keuze. 3. Degenen die een plaats gereserveerd hebben in de urnenmuur, kunnen alleen gebruikmaken van de bestaande graf tegel, d.w.z. andere tegels en vooral anders gekleurde tegels zijn niet toegestaan. 4. U wordt dringend verzocht de grond rond het grafteken niet te gebruiken om uw graf uit te breiden met grindranden, stenen e.d. Ook is het niet toegestaan om struiken, boompjes, bloemen e.d. buiten de grondplaat te planten, evenzo niet vóór ofachter de grondplaat. 5. Steenhouwers, dienen zich vóór het uitvoeren van hun werkzaamheden te melden bij de beheerder. Er mogen geen werkzaamheden plaatsvinden op zaterdag en zonen feestdagen door beroepskrachten. 6. Grafrechten. De kosten van een grafrecht bedragen

f 800,- voor een termijn van 20 jaar. De kosten van een grafrecht in de urnenmuur incl. steen bedragen

f 985,- voor een termijn van 20 jaar. Tarieven worden jaarlijks vastgesteld. 7. Namens het parochiebestuur is aangesteld tot beheerder van de begraaiplaats de heer H. Steenbergen, De Zolder 5, 5386 LG Geffen, tel.nr. 073 532 1490.

GEWELD VERVANGT HET GESPREK Een epidemie van geweld woekert als een gezwel. De een steekt de ander aan geweld gebruiken wordt normaal. Fatsoen en respect... zijn op een zijspoor gezet. Het geweld... vervangt steeds meer het gesprek. Pijn en agressie maken onze leefwereld ziek. Mensen...zeggen wat ze willen doen...wat ze zelfwillen Proberen elkaar... te doden ofletsel toe te brengen en met het uitbraken van ruwe taal diep te kwetsen. Wtj communiceren. .. zonder elkaar te verstaan. Deze rauwe wereld... weerspiegelt het leven van alle dag. Mensen... onderscheiden zich van dieren omdat... ze zelfdenken zelfkunnen kiezen. De keuze is aan ons... Blijft het bij dit beestachtige gedrag? Of... zullen wij deze tumor eendrachtig te lijfgaan? Josta Vaseur (Almere).

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en

omstreken

e@ S.fl1Î_(S

JII"

• Autorijopleiding ,n 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame instructeurs • Theoriecertificaat in 1 dag • Voor meer informatie: Bel: 0900 • RIJBEWIJS ve>0r tmo lh, rijopleidingen / of s urf

na■T'

www.•mitlonllne.nl -'

11


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Hout. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak: maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00-19.00uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZI.ENINGEN GEHANDICAPTEN Maandagt/mvrijdag van 08.30-12.30uurendinsdag van 17.00tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

NIEUW

Fit en gezond naar school met Echinafit Kids van BIONAL ECHINAFIT en ECHINAFIT KIDS zijn makkelijk in te nemen capsules, boordevol weerstand! Houd uzelf en uw kinderen de hele winter lang sterk en fit! Echinafit bevat onverdunde Echinacea, Cats' C/aw en Myrtol. Zonder alcohol, zonder gist en zonder gluten! Met Echinafit Kids, geeft u uw kinderen een extra steuntje in de rug. Nu met gratis fietsvlag voor optimale bescherming onderweg!

Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

EchinafitÂŽ Kids van BIONAL is verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek en reformhuis.

181 BIONAL Pharma BV Postbus 46 8400 AA GORREDIJK Verkrijgbaar bij:

Stip Drogisterij-Parfumerie

Moniek van Herpen Dorpsplein 15 5386 CL GEFFEN tel.: 073-5325965 KAG t~lat~,. I .C,06QO.S06

12


13


ISO 9001 gecertificeerd ■ SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht

■ STRATEGISCHE SPECIALISATIES

onderhandelen conflictbemiddelen

■ Voor uitgebreide informatie kunt u ook kijken op onze internetsite: www. merlijn-groep.nl

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail merlijnadv@tip.nl www.merlijn-groep.nl

14


lf\lGUV~K~N'î/tWERK

1. Geffensgat eiland

0~ftlM

Bijna meer dan 200 kleine en grote piraten hebben het Ge:ffensgat eiland bezocht tijdens de jeugdvakantieweek 2000. Middels een flessenpost die gevonden werd bleek dat grijpgrage Gerrit "die dacht alleen op het eiland te zitten" een oproep deed om hem te helpen de schat van het piratenschip de schrik der zeven zeeën te zoeken. De kinderen hadden daar wel zin in en begonnen dus de week met boten bouwen om op het eiland te komen, eenmaal op het eiland aan gekomen, kwamen ze daar grijpgrage Gerrit tegen die er al 24 jaar zat. Na de ontmoeting met grijpgrage Gerrit zijn de piraten samen een vijftien tal hutten gaan bouwen onder een toeziend oog van Gerrit. Deze bleek in het bezit te zijn van een halve schatkaart. De andere helft had ... mooie Molly die ook ergens moest zijn. Middels eenradiospeurtocht die heel maasdonk en omgeving via radio Vladeracken kon volgen zijn ze opzoek gegaan naar mooie Molly. Deze werd inderdaad gevonden. Mooie Molly en grijpgrage Gerrit zaten 24 jaar geleden op dezelfde boot maar waren bepaald geen vrienden. Hier moest aan gewerkt worden. Later in de week bleek dat mooie Molly ontvoerd was door kapitein Krombaard. Door de inzet van de piraten hebben ze middels de nodige spellen kunnen ontdekken waar kapitein Krombaard zich bevond met mooie Molly. Grijpgrage Gerrit heeft mooie Molly van kapitein krombaard kunnen bevrijden. Hierdoor was de vriendschap weer wat hechter en 200 piraten riepen kussen, kussen, kussen. Mooie Molly kuste inderdaad grijpgrage Gerrit, dit was dan ook tevens een rede om de schatkaarten bij elkaar te leggen. Hierdoor werd de schat gevonden alleen er zaten meer dan twaalf sloten om heen, middels sleutelspelen hebben de piraten sleutels kunnen verdienen, in het totaal wel meer dan 600 en hierbij zaten ook de twaalf goeden. De schat werd op vrijdag geopend en verdeeld onder de kinderen. Ook de ouders zijn een avond aanwezig geweest op het Geffensgat eiland deze hebben kunnen genieten samen met de kinderen van een leuk toneelstuk dat verzorgd werd door toneelvereniging het Geffens Volle Die avond mochten de kinderen vanaf 8 jaar blijven slapen in een tent. Ook dit was een enorm succes. Eerlijk gezegd uit alle reacties van zowel kinderen als ouders bleek de hele week een succes. Dit succes kan natuurlijk alleen met behulp van vele vrijwilligers en sponsors. Al deze mensen willen wij dan ook hartelijk danken, want zonder jullie steun ofhet nou arbeid is of financiee~ kunnen we geenjeugdvakantieweek organiseren.

Daarom al onze dank voor: transport & containerbedrijf van de Wetering Geffen Oss Levix computers Afbouwbedrijf van Orsouw InstallatiebedrijfGloudemans Fix.et van Venrooy Esso pompstation Berghem Wmkeliers Horeca vereniging Geffen Bouwbedrijf van Wanrooy Bouwbedrijfvan Schijndel Rabobank het Maasland Loon- en grondverzetbedrijf van Herpen C 1000 van Herpen Geffen Gemeente Maasdonk Albert Hein John Pennings Rob Ceelen Bouwbedrijf W. van Erp Gerrit Rornme WnnRornme Kako Oss Ponyvereniging de Zilverhoef Bouw en Hout bond FNV De gulle Bottelier/ Café de Nieuwe Ark Poelier JovanDruenen W&Wparket VanLijssel SchildersbedrijfWim van Erp Ellen Spermon Toneelvereniging Het Geffens Volk Café de Gouden Leeuw Radio Vladeracken Stichting Kiosk Scouting Geffen Tentverhuur Zuydweg Oss Fam. Van de Leest Marleen van Oorschot Mieke Gloudemans Opa vaan de Steen en zijn mannen Annemarie van Erp Petra van Dijk Franka van Doren Angela Brands Boet van Dijk Sacha van de Bosch Fennny van Wees Marleen van Meurs Leiding Vrijwilligers Ouders En iedereen die we vergeten hebben. Nogmaals Bedankt. Het bestuur stichting JeugdVakantieWerk Geffen 15


BESTE INWONERS VAN MAASDONK EN OMSTREKEN Namens ons en onze kinderen willen we u hartelijk bedanken voor het prachtige speeltoestel, dat beschikbaar is gesteld door dhr. Cees Smits en van der Sangen Tuinhout, Bosschebaan 53 Heesch. Ook de financiële steun van de diverse bedrijven in Maasdonk en natuurlijk ook de vele spullen die we van de mensen uit Maasdonk en omgeving hebben gekregen, Wij zijn er erg blij en gelukkig mee. De kinderen die in ons weeshuis zitten hebben in hun leven al vele slechte dingen meegemaakt hun is veel onrecht aangedaan. Maar ze hebben ook veel geluk gehad dat ze de familie van Zoggel hebben leren kennen en via hun ook weer de lieve mensen uit Maasdonk die van alles hebben meegegeven aan hun. En wij hebben het dan ook allemaal netjes ontvangen. Uw goedheid geeft ons veel vreugde.

Vanaf 1968 in Lithoijen

In mei 1967 begon Theo Boeijen als baliemedewerker bij de Rabobank in Vught, waar bij al snel de verantwoording kreeg over de bijkantoren in Esch en Cromvoirt. ''Ik fietste regehnatig met het geld achterop van Vught naar Esch", weet bij nog. Omdat een klein kantoor hem aansprak., aanvaardde hij in 1968 een baan bij de Rabobank in Lithoijen. dat vanaf dat moment ook zijn woonplaats werd. Hij werd er bankdirecteur in een periode dat de meeste salarissen nog handje contantje werden uitbetaald en bleefdat tot 1991: Toen fuseerden de banken in Lith, Lithoijen en Oijen tot de Rabobank Maasdorpen. Overal van genieten

Boeijen werd directeur van het kantoor inLith en maakte in 1996 opnieuw een fusie mee, die leidde tot Rabobank Het Maasland. Binnen de nieuwe organisatie hield Boeijen zich vanuit Nuland bezig met relatiebeheer, voornamelijk richting MKB. Dat deed hij de afgelopen jaren met veel plezier. Toch maakt Boeijen nu van de mogelijkheid gebruik om op zijn vijfenvijftigste de bank te verlaten en meer tijd om voor zichzelf te nemen. Zoals: met twee vrienden het Pieterpad lopen, verre reizen maken, tuinieren en een balletje slaan op zowel golf- als tennisbaan. Ook :zal veel van zijn vrije tijd in het verenigingsleven gaan zitten. Boeijen heeft zitting in de jubilewncomrnissie van de kerk in Lithoijen, eenjubileumwerkgroep van de Rabobank en in de Stichting Stuwend Lith en de ZLTO. In beide laatste besturen vervult hij de rol van penningmeester. Zo is hij toch weer kassier... Uitnodiging receptie

Voor de kinderen betekent de Nederlander dan ook een goed en warm mens. Van het gekregen speeltoestel maken ook de kinderen van onze buren gebruik en ook de kinderen van andere vervang families die met ons bevriend zijn. Het vrolijke lachen en de glimlach op het gezicht van spelende kinderen zijn een bewijs van bun geluk. Mensen we houden van jullie en zijn heel dankbaar voor alles wat jullie voor ons gedaan hebben. Familie Wawrzyniak, Stara-Gora, Polen.

PERSBERICHT Afscheidsreceptie 29 september in De Leeuwerik. Kantoordirecteur Theo Boeijen verlaat Rabobank na 33 jaar.

Op 31 augustus aanstaande legt Theo Boeijen (55) zijn functie als kantoordirecteur Lith en relatiebeheerder van Rabobank Het Maasland neer. Na een loopbaan van 33 jaar bij de Rabobank vindt hij het tijd worden voor andere zaken; "Ik ben het werk nog lang niet beu maar er zijn nog zovéél dingen die ik graag wil doen". 16

Op vrijdag 29 september 2000 geven wij u graag de gelegenheid om Theo Boeijen en zijn vrouw Betsy bij wijze van afscheid de hand te schudden. Dit gebeurt tussen 19.30 en 22.00 uur in Zaal ''De Leeuwerik", Gewandeweg 6, Lithoijen

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

ERNl_;;;,_S _ _ __ '

BERGHEMSEWEG 153A

"":I

schilders

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08


Wtj hopen alle mensen, die op welke manier dan ook deelnamen aan deze fietstocht en er zo'n succesvol evenement van maakten. het volgend jaar weer mogen begroeten. Namens M.O.V. Geffen: Frasia, Ria, Diny, Sofie en Mien.

DE FLIEREFLUITERS HEBBEN EEN DRUK PROGRAMMA MISSIZ ONTWIIClaUIG

~

GDml

MOV-Fietstocbt groot succes!! Onder het motto "FIETS MEE l'vIBT HET MOV" is zondag 27 augustus j.1. de jaarlijkse gezinsfietstocht, georganiseerd door de parochiële MOV-werkgroep, voor de derde keer een groot succes geworden. Maar liefst 215 mensen namen deel aan deze tocht. De gemoedelijke en gezellige sfeer en natuurlijk met mooie weer zorgde voor een schitterende dag, voor groot en klein. Bij de stempelposten was van alles te doen voor de kinderen en met het tekenspel waren het vooral de ouderen die zich er kostelijk me vern18akten. De opbrengst van de fietstocht is maar liefst f 4.724,20 waarvan/ 1.412, 10 bijeen is gebracht door de kinderen die sponsors hadden gezocht. Een schitterend resultaat! t De MOV - WISSELTROFEE is wederom naar de fàmilie Emons gegaan. Zij hadden het hoogste bedrag namelijk f 653,85 aan sponsorgeld ingezameld!!! De HOOFDPRIJS, een kinderfiets, is gewonnen door Merly Emons. Inmiddels is de opbrengst al overgemaakt aan de Aids-weeskinderenproject van Pater Toon van Kessel in Zambia. Voorafgaand aan de fietstocht was er een druk bezochtte viering in 'Afrikaanse stijr. Deze viering werd opgeluisterd door het Afrika-koor uit Nistelrode. Dit koor bestaat uit ruim vijftig leden. dragen Afrikaanse kleding en begeleiden hun zang met Afrikaanse instrumenten. Een zeer ritmisch en bont geheel. HEEL HARTELIJK DANK willen wij zeggen aan onderstaande bedrijven en winkeliers. Zonder hun bijdrage zou deze .fietstocht zeker niet zo'n succes zijn geweest. Rabobank, Nas, v. Soest & Partners, Bouwbedrijf v. Wanrooy, Stefan Optiek, Wihabo, Tonny Jansen, Gulle Bottelier, Fa. Bosch v. Erp, de Schans, Go vers Friture, Fa. de Kinderen, Ot en Sien, Lektuurschop Steenbergen, C 1000, Super de Boer, Slager v. Tuyl, de Malder, v. Zantvoort Mode, Goederenhandel Bekkers, Bloemschop 't Wouwke, Wielerhuis v.d. Meulenreek, de Gouden Leeuw, v. Bakel groente en fruit, 't Akkertje, Poelier v. Druenen, Café 't Haasje, Bakkerij Brands, Cinerent, Fixet Bouwmarkt, Huybregts Horeca groothandel, Restaria de Buffel, Henk Raycap produktie, King Tonnema, Tuinderij v.d. Sanden, Assur. v.d. Doelen, v. Heeze & Partners. Schoen* Sportmode Spierings, v.d. Heijden meubelen, Garage v. Heesch, Veehandel v.d. Doelen, Gebr. v.d. Wetering, Levix, Kicky Mode, Apotheek Geffen-Nuland, Beauty's Decokado.

Het is al weer enige tijd geleden maar op zaterdag 24 juni j.l. was er in een feesttent in Nuland een hele fijne middag georganiseerd voor de Flierefluiters, verstandelijk gehandicapten uit Geffen, Nuland en Vinkel. De kinderen kregen deze middag aangeboden door Bennie en Ida Romme, Gijs v.d. Aa, Jan v.d. Bruggen, Ruud Bettonville, Martien v. Osch en Theo Dirk:s. Onder de fijne muziek van disco v. Sleeuwen werd er flink gedanst en later werd het een compleet carnaval met hossen en polonaise. Verder kwamen ze niks te kort aan drinken, want de glazen zijn geloofik niet leeg geweest. Aan de inwendige mens was ook gedacht, de warme hapjes en het ijsje waren heerlijk. Rond de klok van halfvijf kwamen alle ouders en begeleiders even de sfeer proeven en genoten zichtbaar met ons mee. Aan het einde van de middag werd iedereen nog eens verrast op een hele mooie rug/schoudertas, met het logo van de flierefluiters erop, waar nog het een en ander in zat. Beste mensen. wij van de Flierefluiters, zijn deze ondernemers, en zeker Bennie CARBONE Rornme, die deze middag mogelijk maakten zeer erkentelijk. Maar na dit feest staat de volgende grote happening alweer voor de deur. Zaterdag 16 september is het weer tijd voor de jaarlijkse TRUCKRUN. Er zullen dit jaar ruim 30 vrachtwagens meerijden. Wrj zijn blij dat we alle chauffeurs weer bereid hebben kunnen vinden om hun vrije zaterdag op te offeren Ook alle begeleiders, motorrijders en de politie staan weer voor ons paraat. We vertrekken ongeveer om half2 vanafhet Kerkplein in Nuland. En om deze truckrun helemaal kompleet te maken vragen we iedereen uit Nuland, Rosmalen, Maliskamp, Den Dungen, Heeswijk, Vinkel, Heesch en Geffen om massaal naar buiten te komen om even naar ons te zwaaien. Je hoort vanzelfwanneer we in de buurt zijn. Tot ziens op 16 september, leden en leiding Flierefluiters.

DANKBETUIGING Ondergetekende wil graag iedereen bedanken, die haar tijdens haar verblijfin het ziekenhuis en haar ziekte thuis, verrast heeft met een kaartje een bloemetje ofeen bezoek. In het bijzonder de buurt bewoners. Het heeft mij goed gedaan, allemaal heel veel dank. Leen v. Dinther, De Wiel 1, Geffen. 17


R I GO .\1

CURSUSSEN RIGOM SEIZOEN 2000 - 2001

Met het oog op de toekomst (in samenwerking met de GGZ)

Een cursus voor vrouwen boven de 55 jaar, die langer dan 1 jaar geleden hun partner verloren hebben. De cursus is bedoeld om te leren hoe je na een periode van rouw toch weer de draad van het leven op kunt pakken. Wanneer u na een leven van "samen delen" alleen bent komen te staan is dat een ingrijpende gebeurtenis. Ook na langere tijd kan het nog moeilijk zijn om het verlies te aanvaarden en uw draai weer te vinden. Met het oog op de toekomst kan het prettig en belangrijk zijn in contact te komen met leeftijdgenoten die in eenzelfde situatie verkeren. De cursusgroep bestaat uit maximaal tien vrouwen en twee begeleidsters. Aan de hand van lesmateriaal en de eigen ervaringen van de deelneemsters, zal gesproken worden over o.a de volgende onderwerpen: Het dagelijks leven als alleenstaande: - in wat voor opzichten is uw leven veranderd, ofwilt u het veranderen? - hoe kunt u nieuwe activiteiten ondernemen en contacten onderhouden? - de positie van ouder wordende vrouwen in de maatschappij.

Plaats : Anton Jurgenshuis te Oss Start : 26 september 2000 en februari 2001 Ttjd : Dinsdag 9.30- 11.30 uur Lengte : 11 bijeenkomsten+ 1 terugkombijeenkomst Kosten : F 48,00 (incl. cursusmateriaal en koffie/thee) Informatie: RIGOM, tel. (0412) 63 30 43 "De vruchten van het Leven" Levensbalans voor senioren

Als je ophoudt met werken, of meer vrije tijd krijgt. omdat je ouder wordt, breken er voor de ĂŠĂŠn gouden tijden aan, voor de ander valt er een leegte. Immers het patroon werken/vrije tijd wordt doorbroken. Alles is vrije tijd. Ook voor de partner brengt dit grote veranderingen met zichmee. Op zo'n moment kan het nuttig zijn stilte staan bij je leven en de balang op te maken. Wat leeft er nog meer in me, kan ik daar contact mee maken? Wat wil ik nog graag in mezelf ontwikkelen? Hoe geefik zin aan mijn leven. nu er een andere fase aanbreekt? Dit alles heeft te maken met identiteit. Het is van belang naarmete je ouder wordt je eigenheid te vinden en te behouden. Plaats : Anton Jurgenshuis te Oss Start : 22 september 2000 Tijd : Vrijdag 09.30- 12.30 uur Lengte : 6 bijeenkomsten+ 1 terugkombijeenkomst Kosten : F 60,00 incl. cursusmap en koffie/thee Informatie: RIGOMte Oss, tel. (0412) 63 30 43 Kennismaking met spiritualiteit

Plaats : Anton Jurgenshuis te Oss Start : start cursus 18 sept. 2000 enjan. 2001 Ttjd : Maadag 9.30- 11.30 uur Lengte : 11 bijeenkomsten+ 1 terugkombijeenkomst. Kosten : F36,00 (incl. cursusmateriaal en koffie/thee) Informatie : RIGOM, tel. (0412) 63 30 43 Zin in vriendschap: Een cursus voor vrouwen boven de 55 jaar.

Ieder mens heeft behoefte aan vriendschap. Vooral als je veel alleen bent, is het fijn om mensen omje heen te hebben waar je afen toe samen iets mee kunt doen. In deze cursus willen we nadenken en praten over wat vriendschap is. Deze cursus is bedoeld voor vrouwen van 55 jaar en ouder die hun vriendschappen z.ouden willen verbeteren ofwel nieuwe vriendschappen z.ouden willen sluiten. De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten over verschillende thema's die belangrijk zijn binnen vriendschap, bijv. verwachtingen in vriendschap, vriendschap in het verleden, zelfwaardering, nieuwe contacten maken, grenzen en omgaan met teleurstellingen en conflicten. De bijeenkomsten bestaan uit informatie, bespreking van persoonlijke ervaringen en oefeningen. Er worden ook opdrachten voor thuis meegegeven. De begeleiding is in handen van ervaren docentes. 18

We leven in een cultuur, die erg gericht is op de buitenkant, maar ons innerlijk wil ook aandacht. Werktempo en werkdruk zijn zo hoog, dat er geen tijd is om ons af te vragen waarom doe ik dit eigenlijk? Wat is mijn inspiratie, de bron waaruit ik put? Toch willen veel mensen deze tocht naar binnen gaan naar hun diepste zelf. Dit noemen we spiritualiteit. In een 10-tal bijeenkomsten gaan we op zoek naar deze bron. Spiritualiteit is ook een onderdeel van religieuze stromingen. Zoals alle rivieren uitmonden in de oceaan, zo leiden alle religieuze stromingen tot kosmisch bewustzijn ofGod. Hiermee maken we ook kennis. Plaats : Anton Jurgenshuis te Oss Start : 20 september 2000 Ttjd :Woensdag 13.30-15.30uur Lengte : 10 bijeenkomsten Kosten : F 60,00 incl. koffie/thee Informatie: RIGOM te Oss, tel. (0412) 63 30 43 Lotgenotencontactgroep "Omgaan met dementerenden"

Op verzoek van de Alzheimer Vereniging afd. Maasland organiseert de RIGOM een zevental bijeenkomsten voor familieleden en andere direct betrokkenen van dementeren-


den over omgaan met dementerenden. De bedoeling van dez.e bijeenkomsten is om informatie te geven over dementie aan mensen die direct betrokken zijn bij een dementerende, dez.e met elkaar in contact te brengen, ervaringen uit te wisselen en elkaar ondersteuning te kunnen geven. De begeleiding gebeurt door ervaren mensen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o .a: - Wat is dementie, wat zijn de oorzaken, wat de symptomen? - Hoe gaje ermee om? - Hoe verwerk je je verdriet? - Hoe zie je de toekomst? Plaats : Anton Jurgenshuis te Oss Start : 26 september 2000 en februari 2001 Ttjd : Dinsdag 13.30- 15.30 uur Lengte : 7 bijeenkomsten Kosten : Gratis Informatie: RIGOM, tel. (0412) 63 30 43

"De Vlierefluiters" geven wel vaker demoru,iraties, maar het bijzondere aan deze show is dat hij helemaal is bedacht en uitgewerkt door de leden zelf Op de jaarlijkse wedstrijd op muziek van de ponyclub had een groep leden een act in elkaar gez.et die gebaseerd was op de musical Annie. Kinderen renden en dansten als weesjes verkleed door de bak en sprongen op de pony's, reden steeds een stukje en zongen uit volle borst met de muziek mee. Het publiek en de jury waren w enthousiast over dez.e vrolijke act dat hij nu is aangepast voor de Dartmoor-keuring. In de oorspronkelijke act deden naast twee Dartmoors ook grotere pony's mee, maar op de keuring zal hij worden uitgevoerd met allemaal Dartmoors. Zondag 24 september organiseert ponyclub "De Vlierefluiters" een Kermiswedstrijd voor haar leden. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en aanmoedigen. De wedstrijd begint om 12.00 uur. Voor meer informatie: Joyce van Hoorn, tel. 073 - 532 5260.

PC "DE VLIEREFLUITERS' Geeft show op landelijke keuring

Op zaterdag 9 september wordt de landelijke merrie-keuring van het Dartmoor-stamboek gehouden in Hengelo. Leden van ponyclub ''De Vlierefluiters" uit Geffen zullen op die dag een show verzorgen met pony's van manege De Driesprong.

BOLLEBOZEN Paul Schutjens 21 jaar is geslaagd aan de Hogeschool in Den Bosch voor de opleiding HEAO Bedrijfseconomie

~CMUWiS

• begrafenissen en crematies

, waar u ookverzekerd bent • persoonlijke begeleiding • vrouwelijke dragers, verzorgers en chauffeurs • Kledingkeuze personee[ tijdens ultv~art klassiek zwart of patrol-groen gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen .

i,}

gratis informatief gesprek

,

'ili1

19


}ptçyesen vc5éB " 0 k]]81.

, Dftftro:

Kleurwedstrijd werelddierendag (4

,r

oktober)

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS~

B. de Kinderen v.o.i. Molenstraat 32 Geilen Tel. 073 · 532 55 51 fox 073 • 532 55 04 Onze openingstijden zijn:

ma t/m vr. 13.00-19.00 uur Zaterdag 8.30 - 17.00 uur (van 12.30 - 13.00 uur hebben wij graaq even pauze)

20


Loonbedrijf en Grondverzet voor het leggen van o.a.:

Gebr. van Erp

* laminaat/houten/tegelvloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit !!

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

OSS

GEF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Voor een snel le maaltijd sprint je naar de Keurslager! Keurslagerij ~:~aa;~~;6 AM Geffen

m. K

•te• I. (•07.3)•532-58•9• 1---

. .

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

.

meer verstand van verzekeren

Voor cl uw familie· verenigings· en handel sdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties Mei opgooi van juiste datum bij geboorlekoortjes. drukkosten gratis Gratis fe hcilotlepokke l bil geboortekaar tjes. Ook voor copleerservice kunt u bij ons terecht

WIHABO

DRUKKERIJ

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat full col or drukken 54 x 7 4 cm.

Voor al uw totaaldrukwerk. Heesterseweg 13

r------- - --

-

5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84

------

fox· (073) 532 47 95

/~

----.✓

Ja, dat doen

we allemaal!

Aan-en verkoop zekerin

-.. . . Onteigeningen ~--.

/ J

I f !

:

i i

J

i

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

l!I

t

VAN4iEESE PAR~NERS BV Makelaardij Assurantiën

--------


Komplannen Geffen

Enkele weken geleden kon u in de krant lezen dat De Meent in Nuland en De Den in Vinkel nodig moeten gerenoveerd en uitgebreid. Dat laatste is althans de mening van de beherende stichtingen. Maar wat gebeurt er intussen in Geffen ?r? Daar zitten de plannen voor een Geffense basisschool en een sociaal cultureel centrum al erg lang "in de pijpleiding". De VPM wil weten wanneer besluitvonning plaatsvindt over dez.e plannen in het Ge:ffense en welke prioriteit het college aan deze plannen geeft. Brandweerkazerne

De besluitvorming over de locatie voor de nieuwe brandweerkazerne duurt veel te lang. Steeds opnieuw schuift het college dit besluit voor zich uit. De VPM zal druk op het college uitoefenen om snel een beslissing te nemen. Als dat mogelijk is nog in de raadsvergadering van 19 september. Ofwe nu eindelijk eens knopen doorhakken over dit politiek gevoelige onderwerp, leest u een volgende keer in Torenklanken. Ik houd u op de hoogte. Vooruitstrevende groet, Charles van Herpen tel: 532 4628.

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 14 Sint-Jorisgilde, 11 e gildeavond 14 VPM, openbare vergadering Kerkzicht Nuland 15 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling 18 Buurtver. De Vierwinden, kienen om 20.00 uur bij 't-Haasje 21 K. V.O., evalutieenkienen 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) 24 VergaderingvandeStamtafelindekioskom 11.00u. 24 Buurtver. De Vierwinden, forelvissen 24 Ponyclub "De Vlierefluiters", kennis-wedstrijd voor alle leden om 12.00 uur. Iedereen is welkom om te kijken en aan te moedigen. 22

28 Buurtver. De Vierwinden, biljarten bij 't Bergje OKTOBER 02 K. V. 0. -Z.L.T. 0 ., kaartavond in parochiecentrum om8.00uur 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 12 Sint-Jorisgilde, 12e gildeavond 12 K.V.O., wat staat er op het etiket? 15 Vogelver. "ZangenKleur''Geffen, inbrengen vele duizenden vogels naar Sporthal De Geer 16 Vogelver. "Zang enKleur'Geffen, keuren vele duizenden vogels in Sporthal De Geer 19 K.V.B., Uitwi.;;selingLiempde 20 Vogelver. "Zang enKleur"Geffen, Opening Internationale Jubileum Vogehentoonstelling om20.00 uur en voor publiek geopend tot 22.00 uur 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 21 Vogelver. "Zang enKleur"Geffen. bekendmaking Geffense kampioenen en een gezellig samenzijn voor alle Geffenaren 22 Vogelver. "Zang enK!eur"Geffen, tentoonstelling nog geopend van 10.00uurtot 17.00 uur NOVEMBER 06 K. V.O.-Z.L. T.O., kaartavond in parochiecentrum om8.00uur 09 Sint-Jorisgilde, 13e gildeavond 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 11 Buurtver. De Vierwinden, beugelen 13 K. V.0., kunst en kitsch 17 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling 20 K.V.O., heeft de kerk nog toekomst? 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 03 Buurtver. De Vierwinden, St. Nicolaasfeest 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 11 K. V.O.-Z.L.T.O., kaartavond in parochiecentrum om8.00uur 13 Ziekencomite 'De Schakel", Kerstviering in CafĂŠ zaal De Gouden Leeuw, aanvang 13.30 uur 14 Sint-Jorisgilde, 14e gildeavond 18 K. V.0 ., kerstviering samen met Z.L. T.0 . m.m v. Geffes Volk 25 le Kerstdag 26 2e Kerstdag 31 Oudjaarsavond

Mededeling van de redaktie! Wij ontvangen uw kopij graag op floppy. Dit kan dan in "Word"of in "WP", eventueel omgezet naar een txt-bestand. Voor informatie kunt u contact opnemen met AndrĂŠ Schuurmans, Tel. (073) 532 23 56.


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering?

lnterpolis

DeltaLoyd

Nationale Nederlanden

D[ GOUD[N1[[UW

RVS ..

NAS AFBOUW

Aegon

tef$.

u'~ivé

· Tel 073 -5.32 55 10, Fax 073 - 532 55 60

Zaal voor: bruiloften - partijen -vergaderingen

'

Centraal Beheer

In Nederland kuntu kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijka.dviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welkevoor u de bestè en voordeligste isverteUen wij u gráàg. \ Kloosterstraat 44, 5386ATGeffen

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

'

Stad Rotterdam

. PENSIOENEN··

NAS AFBOUW BV Heesterweg43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

VERZEKERl'NGE~

&YNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren

en landbouwwerktuigen

NIEUWBOUW

-

RENOVATIE

-

RESTAURATIE

* Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Cascobouw: Binnenbouiw: Gevelisolatie:

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekvloeren, separatiewanden, plafonds, wand- en plafondafwerking gepleisterde gevel isolatiesystemen

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073)

532 32 77

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

Fax: (073) 532 50 15

mbinderij; 11 Wouw

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13,Geffen Tel.: 073-5322961

Xfoo.sler.rlraalSe .53&6 :71:7(

9ejfen

lef073 .5:J 21 6&:J fax 073 .53 2.5 1.50

21/oemen :?fan/en

23ruidswer..{ 9rafwer..{ Xadoarli.kelen


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN "TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

RAAD

PEDICURE

RAAD WELKOMBIJRAAD MAASDONK

T. Ketelaars-fl. NistelroOIJ

"· Coothstraat 31 Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD MAASDONK Huub Clement Kastanjelaan 44 5382KDVINKEL tel. (073) 532 60 56

Geffen

(073) 532 20 41 SCHOENEN & SPORT

0 /J0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REGiq_,4' BANK 7

DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen

'fr (073) 532 32 64

09.00- 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.J5 - 19.00 uur 10.00- 13.00 uur en voorts op afspraak

l!I

VArt~ESE PAbllt:RS BV Makelaardij Assurantiën

* belastingvrij sparen

* bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen