Torenklanken 2000 - nr 12

Page 1

38e jaargang !nummer 12 I juli 2000

n en sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ KONINGSCHIETEN OPMOLEN ZELDENRUST SINT JORIS GILDE GEFFEN

Op zondag 13 augustus a.s. zal het Sint-Jorisgilde Geffen haar eerste Koning(-in) gaan schieten. Een extra gebeurtenis op kermis-zondag! Om 9 .15 uur vertrekt het gilde vanaf het Oude Klooster "met slaande trom en vliegend vaandel'' naar de kerk voor een H.Mis met gilde-eer. Het zal voor vele gelovigen de eerste keer zijn dat zij het Sint-Jorisgilde kunnen horen en zientijdens een Eucharistieviering: zoals de binnenkomst met slaande tamboers en vendelende vendeliers; het offeren op de gildetrom; het brengen van de vaandel- en vendelgroet tijdens de concecratie en het zegenen van het koningszilver. Wij rekenen op een krachtige samenzang aan het einde van de dienst als volgens gilde-traditie het Brabant Were-Di wordt gezongen! Daarna gaat het gilde naar de Teer-zaal om koffie te drinken en het koningschieten voor te bereiden. De regels uit de oude "Caert" (uit 1548) zullen worden voorgelezen; de vogel zal worden overgedragen aan de schietcommissie; de deelnemers aan het koningschieten kunnen zich opgeven en vervolgens :zal het lot de schietvolgorde bepalen. Na de Brabantse koffietafel vertrekt het Sint-Jorisgilde om 13 .00 uur ''met slaande trom en vliegend vaandel" naar het molenveld bij standerdmolen "Zeldenmst", waar bij aankomst 3 maal om de molen gelopen zal worden. Ook deze "rondgang" is een oude gildetraditie. Vervolgens zal de vogel worden opgericht op een van de wieken en zal deze omhoog worden gezet tot ongeveer 13 meter boven de grond.

Dan zal de Beschermheer (burgemeester Netten) de vogel "vrijen" met het eerste schot gevolgd door een schot door de Gildeheer (pastoor Scheepers) en de Hoofdman (Harrie Peters). Pas daarna begint het eigenlijke koningschieten met onze kruisbogen. De veiligheid van deelnemers en toeschouwers wordt gegarandeerd omdat alleen de schutter het "schietgebied" mag betreden. Alle anderen staan ofzitten op ruime afstand om toe te kijken tijdens het nuttigen van een drankje ofeen hapje. Degene die het laatste stuk of stukje van de vogel schiet wordt de eerste koning(-in) van het Sint-Jorisgilde Geffen. Hoe laat dit zal zijn is echterniet te bepalen, maar we hopen dat voor 17.00 uur het laatste schot is gevallen. De Overheid (=het bestuur) zal zich dan eerst beraden om vast te stellen ofde koning(-in) ''waardig" is. Bovendien zal hem /haar gevraagd worden, als bij/zij bekomen is van de eerste emotie, of hij/zij ook echt koning(-in) wil worden, want hieraan zitten een aantal verplichtingen vast! Na de handwassing (=reiniging) wordt hem/haar de koningsvogel om gehangen en vertrekt het gilde in optocht met de koning(-in) achter het vaandel naar de Teerzaal. Daar wordt de Ere-wijn geschonken en wordt een heildronk uitgebracht op de nieuwe gildevorst(-in). De nieuwe koniog(in) zal in zijn/haar toespraak het koningsbier aanbieden waarna de aanwezigen de gelegenheid zullen krijgen hem/ haar te feliciteren. Om zes uur beginnen de gildeleden, volgens aloude traditie,

aan hun 2e Teeravond.

KOPY INLEVEREN VOOR: 19 augustus redaktie adres Tolweg 7


Kleding verander- en reparatiewerk.

"BENILDA" Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk KLOOSTERSTRAAT

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

• • • •

TEL. 073 · 532 -42 98

:\ cAFÉ [)~ 0~ 0~ ~ Elzendreef 1 \-<' CO 5386 GR Geffen 1J

·• ëelaats- en lic-haamsb'ehandelingen • · Huidanalyse Visagie Behandeling voor de man Acnébe.handelin'gen Nagelstyliste

5n

5386 .\H t:Er, Ft-:N

+

1

Voor ontspanning na uw inspanning

* * Kroon Joke en Fokko

Ook voor kinderfeestjes

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

■ ■ il

.

,~ ~Bàûwen op

■ ■ ■

/

--·

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Depositaire van:

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499'

• Mary Cohr • Lanêche Cosmetics • Cli Amati • Courtin

F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN elastische kousen AANMETEN EN

ERKEND DOOR ALLE

BEZORGEN AAN HUIS

ZIEKENFONDSEN

Vladerackenstraa1 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619 mobiel 06 22 91 99 90

accountants

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v.

t:;;::\ \C)

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

0

P. DE KIJEIN

~

Tel.c (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

~

~

~

Bedrijvenweg2, Geffen Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


Brabant-Noorrloost Jeugdvakantieweek 2000 van 7 t/m 11 augustus

Persbericht

We gaan op reis naar... 't Ge/fens Gateiland

Bevolkingsonderzoek borstkanker gemeente Maasdonk. Op 30 juni 2000 gaat het bevolkingsonderzoek borstkanker in de gemeente Maasdonk wederom van start.

Hebbenjullie er allemaal weer zin in? De grote vakantie komt er weer aan. En wat is nou een zomervakantie zonder de jeugdvakantieweek? Helemaal niks toch! De Jeugdvakantieweek 2000 wordt dit jaar georganiseerd van 7 tot en met 11 augustus op het terrein van de Zilverhoef aan de Heesterseweg. Alle kinderen van 5 tot en met 12 jaar zijn bijzonder welkom om mee op reis te gaan naar 't Geffens Gateiland. ' t Geffens Gateiland", wat een vreemde naam en waar ligt dat nu weer, zul je wel denken. 't Geffens Gateiland is een klein eilandje ver weg in de Stille Oceaan. Op maandagmorgen bereikt ons een brief per fles van een eenzame bewoner van het eiland. Het is een noodkreet van Grijpgrage Gerrit, de laatste overlevende piraat van het beruchte piratenschip de schrik de zeven zeeën. Kortom, de hele week staat in het thema van piraten. Het belooft in ieder geval weer een spannend en opwindend avontuur te worden. Tijdens de jeugdvakantieweek gaan we leuke oosspelen doen, een speurtocht houden en natuurlijk zijn ook de waterspelen weer een programmaonderdeel Maar we gaan nog veel meer gezellige dingen doen. DUS PAK JE HUTKOFFER EN DOElvIBE !!

Dit jaar wordt de week NIET bij het Hondensportterrein georganiseerd, maar op het terrein van ponyvereniging De Zilverhoef aan de Heesterseweg. De voorinschrijving is op zaterdag 1 en 15 juli en woensdag 2 augustus van 14. 0016.00 uur bij Klavertje Vier. Zoals vorigjaar kan er NIET meer ingeschreven worden in het weekend voorafgaand aan de week. De kosten voor een hele week plezier bedragen maar HFL 20,00. Voor meer informatie kunje terecht bij: Anja Verhagen, Heegterstraat 16, tel. (073) 532 24 66 Paul Wmgens, Abelenstraat 20, tel. (073) 532 54 46

BELANGRIJK: Wanneer u nog oude matrassen, kussens, gordijnen, etc. heeft, dan kunnen wij die goed gebruiken. Wtj willen u vragen deze op 5 of6 augustus naar het terrein van de Zilverhoefte brengen. Tot op de inschrijving, Stichting Jeugdvakantiewerk Geffen

Wanneer

Het bevolkingsonderzoek borstkanker in de gemeente Maasdonk zal plaatsvindenvan 30juni t/m 29 augustus 2000. Voor wie

Alle vrouwen van 50 tot 75 jaar (geboortejaren: 1925-1950) krijgen twee tot drie weken voor het daadwerkelijke onderzoek een uitnodiging toegestuurd. Over twee jaar ontvangen vrouwen in de leeftijd van 50 tot 75 jaar weer een uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Waar

Heet bevolkingsonderzoek vindt plaats in een verplaatsbare onderzoekseenheid. In de onderzoekseenheid maken ervaren, vrouwelijke laboranten de röntgenfoto's van de borsten. De onderzoekseenheid bevindt zich in de gemeente Maasdonk bij Jeugdhuis De Bonkelaar, Kloosterstraat 18 te Geffen. Zomervakantie

In de periode van 10 juli t/m 11 augustus zullen er geen onderzoeken plaatsvinden in verband met de zomervakantie. Waarom bevolkingsonderzoek borstkanker?

Borstkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het komt vooral voor bij vrouwen die ouder zijn dan 50 jaar. Jaarlijks wordt de ziekte vastgesteld bij ruim 10.000 vrouwen. Daarvan geneest uiteindelijk 60%. Meer vrouwen zullen genezen wanneer borstkanker in een vroeg stadiumwordt ontdekt. Het duurt namelijk vaak jaren voor borstkanker als een knobbeltje voelbaar is. Dan is het meestal al enkele centimeters groot. Het bevolkingsonderzoek borstkanker kan afwijkingen opsporen die kleiner zijn dan één centimeter. Borstkanker komt ook voor bij vrouwen onder de 50 jaar. De samenstelling van het borstweefsel bij jonge vrouwen bemoeilijkt een bevolkingsonderzoek oorst-kanker waarbij gebruik wordt gemaakt van röntgenfoto's van de borsten. Klierweefsel en een eventueel kankergezwel zijn op een röntgenfoto namelijk moeilijk van elkaar te onderscheiden. Het blijft daarom belangrijk om goed op de borsten te letten. Voelt u een knobbeltje of ziet u een verandering aan uw borsten, ga dan naar uw huisarts. Informatiepunt bevolkingsonderzoeken

Voor het verzetten van de afspraak ofvoor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u contact opnemen met het Infonnatiepunt bevolkingsonderzoeken bij de GGD: tel. 073 6404660vanma. t/mvrij. van09.00tot 12.00uur. 3


Tonny Jansen

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

Rijwielen - Gazelle - Locomotief

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen

- Benzines - Diesel

- Vervoer per busje

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

llloembinderij

@

mzininka ~ bloemen

~

~ planten

* * * *

~

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

~

grafwerk potterie te/eflora decoratie ~ bruidewerk ~

Winkelcentrum De Ruwert . tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

UITVAARTVERZORGING

{Jw buJ

VAN LITH B.V.

Taxi

f/()()1(;

kmoldiJt!

0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3

VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL . : 073 - 5324233

-

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen - Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

. . .. .. . . .. .. ···~····

.

Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55

..

.

. DE• : HYPOTHEEK SHOP ■ . .

.

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel.: 0412-631999

. .'W ~ILJIITC>

C> . .~ E ~C>IR.C:.,

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b. v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • ;onge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • .auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZ.DA • volautomatische carwash en hobby-wash

HU,~ ~ S ~

.......... ~ L

Akkerstraat 34 5391 BB tel. 073 - 5322911 (fax 07 STEEDS TOT U

!


-r.,l

,;_

t

,.

{:

~

:::!HHi;H.!!~:!!t ~:~~;=:: . . ..... .

n f:

. , .• . ••. :,.,.,.,.~:•-tnt-.;~ :. ,;,,p/l/4 JJ. ............. H.

Beste dorpsgenoten, Via Torenklanken informeer ik u met de regelmaat van de klok over de actuele politieke stand van zaken. Als u dit stukje leest, zit de raadsvergadering van dinsdag 4 juli er alweer op. In die vergadering komt het college van B & W met een magere agenda en dus worden er voor de zomer weer geen politieke knopen doorgehakt.

Nee, niets van dit alles. Wel lezen we in het BD en in d'n Dorpspomp jubelverhalen over de eensgezindheid van de totale gemeenteraad over het bestemmingsplan buitengebied.

Even voor de goede orde: de totale raad, de VPM dus ook, heeft er mee ingestemd in beroep te gaan tegen het besluit van de Provincie om goedkeuring te onthouden aan een handjevol situaties. Dit betekent dat partijen die eerst riepen '"wij maken hier de dienst uit!" nu ook in gaan zien dat dit niet het geval is. Wethouder Van Bakel is in '99 onnodig gestruikeld! De VPM heeft zich in het verleden altijd sterk gemaakt voor een streng handhavingsbeleid in het buitengebied en zal dat in de toekomst ook blijven doen! Met betrekking tot de brandweerkazerne lijkt er licht aan het eind van de lange tunnel. Het college had de brandweer beloofd dat er voor het zomervakantie duidelijkheid zou zijn. Mooi niet dus! In de raadsvergadering van juni heeft het college bij monde van wethouder van Zandvoort de VPM moeten beloven dat er in september een raadsvoorstel ligt. De VPM wenst alle Geffenaren een prettige vakantie! Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, tel 532 46 28

PERSBERICHT De Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost heeft de organisatie van de uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen en verpleegartikelen verbeterd.

Ter versterking van de kwaliteit van de dienstverlening, verbreding van het assortiment en een meer doelmatige werkwijze worden momenteel in de regio Brabant Noord-Oost in 8 thuiszorgkantoren 'servicepunten' ingericht voor de uitvoering van de uitleen-, verhuur- en verkoopfunctie van hulpmiddelen en verpleegartikelen. Met de 3 thuiszorgwinkels in Boxmeer, Oss en Uden hebben we het aantal openingsuren kunnen uitbreiden waardoor de dageliJ"kse bereikbaarheid van de uitleenfunctie aanzienlijk is verbeterd. In de locaties waar per week minder dan 10 artikelen worden uitgeleend kunnen we de uitleenfunctie niet op een verantwoorde wijze in stand houden. Deze uitleenspreekuren worden per 19 juni 2000 beëindigd. De situatie met ingang van 19 juni 2000: * In Heesch, Lith, Grave, Mill, Cuyk, Boekel, St. Oedenrode en Veghel kunnen cliënten minimaal 2 uur per week terecht voor uitleenartikelen aangevuld met een klein verhuur- en verkoopassortiment. * De thuiszorgwinkels Boxmeer: tel. 0485 5213 80, Oss tel. 0412 624024 en Uden tel. 0413 252300 zijn op werkdagen en op zaterdagochtend geopend en telefonisch bereikbaar. * Cliënten kunnen op basis van indicatie, uitleen-artikelen gratis thuis laten bezorgen. Zonder indicatie blijft thuisbezorging tegen kostprijs mogelijk. * Op zon- en feestdagen blijft 'spoeduitleen' mogelijk via de 24-uurs bereikbaarheidsdienst van de Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost. * De uitleenspreekuren (1 à 2 x 30 minuten per week) in Berghem, Geffen, Nistelrode, Nuland, Ravenstein, Schaijk, St. Anthonis, Vierlingsbeek, Erp, Heeswijk/Dinther, Volkel enZeeland vervallen per 19 juni 2000. De bereikbaarheid van de overige diensten van de Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost blijft ongewijzigd. Voor eventuele nadere toelichting: Annie van der Ven, manager Bijzondere en Aanvullende Zorg, tel. 0413 333722 Voor de openingtijden zie WETENSWAARDIGHEDEN.

GROOTSKIOSKFEEST Op 27 augustus is het weer zover! Na het grote succes van vorig jaar, organiseren de Pompzwengels ook dit jaar een groots kioskfeest. De middag wordt om 13.00 uur geopend door de Pompzwengels en tot 18. 00 uur zullen diverse kapellen uit de omgeving hun muzikale kunnen ten gehoren brengen. Het beloofd een gezellig maar vooral muzikaal feest te worden. Dus kom 27 augustus naar de kiosk en geniet, onder het genot van een drankje ·van de mooie muziek. Muzikale groet, De Pompzwengels. 5


Binnenkort bij foto .; Video Cinerent l uur foto service. Uw foto's ontwikkelen & afdrukken in t uur!!!! Zowel kleinbeeld als a.p.s. F........

6

IDE

Tolweg 2 5386 BZ Geffen Tel. 073-5325789


MEESTER EDUARD ...MEESTER IN TEKENEN EN SCHILDEREN! "De essentie van het leven zit 'min kleine dingen ... " Een uitgangspunt dat 'kunstenaar Eduard ' neemt bij het maken van een schilderstuk. Ook in zijn functioneren als leerkracht heeft 'meester Eduard" het kleine, eenvoudige van het zich welbevinden van het kind, willen nastreven ... "Ik ben meer een pedagoog dan een didacticus" zegt Eduard Linders. "Het opvoedkundige aspect in het onderwijs vind ik heel belangrijk. Ik wil het voor de kinderen gezellig maken, een klankbord zijn, ze rust en een goede bodem geven om zich te ontwikkelen".

Dat is het visitekaartje dat Eduard Linders achterlaat op de Aloyiusschool. Na exact 25 jaar gaat hij de Geffense basisschool verlaten. Als 23-jarige onderwijzer kwam Eduard op de toenmalige jongensschool. Hij had voornamelijk bovenbouwgroepen, was 'de meester die zo mooi kon tekenen' en zette zich in voor de Beeldende Vorming. "Dat was nietiets van mij alleen" vertelt Eduard, "maar we maakten steeds keuzes met het gehele team". Het enige dat echt op zijn . naam geschreven mag worden, is het organiseren van een uitwisseling van groep 8 met een school in Amsterdam. Dat idee werd geboren, toen Eduard en Jan Heijmans op een terrasje in Amsterdam zaten! Dat de kinderen door de jaren veranderd zijn, heeft "' Eduard als positief erva- ' ren. "Mondige kinderen vind ik heerlijk! Je kunt tegenwoordig gemakkelijker alles met, vooral de

grotere kinderen, bespreken. Niet meer dirigeren van bovenaf. De onderwijskundige veranderingen vergen veel flexibiliteit en aanpassing, maar samen met je collega's ga je daar dan voor". Eduard is een van de vertrouwenspersonen op school en zatindertijdookhetoprichtingsteam vanhetOKVO (Overleg Kunstzinnige Vorming Oss). Vandaar uit worden kunstzinnige projecten opgezet in samenwerking met het Jan Ctmen centrum, de Muziekschool en het Poppentheater. Zijn grote passie is tekenen en schilderen. Hij behaalde een tweedegraads bevoegdheid tekenen; rondde in 5 jaar de Academie voor Schone Kunsten af in Arendonk, die hij vervolgde met 3 jaar Artistieke Zelfstandigheid, waarvoor hij zeer recent cum laude slaagde. Ook runde hij enkele jaren zijn eigen Tekenschool, maar de combinatie met zijn vak als leerkracht was te intensief. Maar, zijn kunstzinnige ambities bleven. "Ik was steeds op zoek naar een baan op b.v. een creativiteitscentrum of iets in die richting, maar die is heel moeilijk te vinden, vooral full time. Daarom heeft Eduard nu voorlopig een alternatief gevonden in zijn nieuwe baan op een basisschool in Heusden. Daar was nog weinig ontwikkeld op het gebied van creatieve vorming en dat wordt de nieuwe impuls voor Eduard, in een nieuwe omgeving met nieuwe mensen. "Het is goed voor mezelf en voor de school om te veranderen!" Op persoonlijke titel gaat Eduard ook deelnemen in de resonancegroep van het BISK (Brabants Instituut School en Kunst) om mee te denken over de inhoud van het educatief materiaal bij voorstellingen en tentoonstellingen. Nu zijn studie voltooid is, wil Eduard meer gaan exposeren in de regio, dus wie weet komen we hem en zijn werk nog regelmatig tegen!

7


VANAF DINSDAG 4 JULI ZIJN VOORTAAN OOK 'S MIDDAGS GEOPEND!! *Dus 's morgens van 8.30 uur- 12. 15 uur En 's middags van 13.15 uur- 18.00 uur. ............................................................................,....,,....,,....,,....,,....,,....,............,....,............ *Tijdens de bouwvak vakantie zijn wij normaal geopend. We hebben dus GEEN aangepaste openingstijden!!!!!! ,....,....................,....,,....,........................,....,....................,............................................,.... FIJNE VAKANTIE TOEGEWENST VAN UW STIPDROGIST. {Heeft u nog geen vakantie checklist in huis? Kom even bij ons binnenlopen om er een op te halen.Ze liggen voor u klaar)

8


EEN GEDREVEN SCHOOLLEIDER Hij was even de jongste basisschool-directeur van Nederland... Op 28-jarige leeftijd volgde Jan Heijmans, Theo Prinssen op als directeur van de Aloysiusschool en per 1 augustus a.s. - na bijna 12 1/2 jaar - gaat hij de Geffense school verlaten. Het lag al in zijn 'studie-lijn'. Na het behalen van deM.O.akte Nederlands, volgde Jan schoolleiderstrainingen en cursussen op het gebied van management. In oktober 1994 begon hij aan de doctoraalstudie Onderwijskunde aan de Open Universiteit Nederland in Heerlen. "Zo'n studie volgen naast het directeurschap en je gezinsleven, dat is woekeren met de tijd" zegt Jan. "Ik probeerde efficiënt te studeren en goed te plannen. Onderzoeken heb ik zoveel mogelijk gecombineerd met m'n schoolpraktijk". Jan rondde onlangs deze studie af en vond een baan als Adviseur, Traineren Beleidsmedewerker bij de AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders). Hij zal zich daar voornamelijk gaan bezighouden met het Zorgmanagement in het Primair Onderwijs en het Personeelsbeleid. Daarnaast is hij een boek aan het schrijven voor de AVS over Integraal Personeelsbeleid: talentmanagement, loopbaanbezinning en competentiemanagement. Welke onderwijssporen laat Jan Heij mans op de Aloysiusschool achter? "Ik denk dat er een frisse arbeidsorganisatie staat met een team dat veranderingsbereid is. Een schoolorganisatie is een spel, waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. Een directeur staat of valt met zijn team. In mijn Aloysiusperiode zijn er drie golven te zien. In het begin is er organisatorisch veel op de rit gezet, vervolgens kwam de vernieuwing van diverse methoden en momenteel wordt vooral het omgaan met verschillen, het adaptief onderwijs, onder de loep genomen. In Geffen hadden we ook een prima, professioneel bestuur" vindt Jan. "Bovendien was de school voldoende groot om je tanden te zetten in alle mogelijke situaties. Bij problemen sta je niet alleen, de lijntjes - naar maatschappelijk werk, artsen, gezondheidszorg etc. - zijn kort. Het feit dat er hier twee scholen zijn, werkt niet concurrerend, maar stimulerend om eigen keuzes te maken". Het negatieve imago dat de mensen in het onderwijs soms hebben, komt volgens Jan Heijmans, mede door de media, die graag de minder goede dingen naar buiten brengen. Ook benadrukken de leerkrachten zelf niet altijd de mooie kant van het vak. Op het ogenblik is de arbeidsmarkt volop in beweging, De politiek speelt er goed op in; er komt meer geld vrij; er is veel vraag naar leerkrachten; de carrièrelijn is goed; er zijn meer middelen beschikbaar voor speciale begeleiding van leerlingen en in vergelijking met andere beroepen zijn er veel vrije dagen. Dat betekent wel dat er veel werk in•korte tijd verzet moet worden, hetgeen de werk-

druk verhoogt. Maar om er lol in te blijven houden, moet je jezelf alert houden, elkaar stimuleren, de dialoog voeren: zijn we zo op de goede weg. Je bent voor een groot deel, zelf de regisseur van je werk". Jan heeft zich veel beziggehouden met het project "Weer Samen Naar School": het streven om minder kinderen door te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Kunnen we ze opvangen op de basisschool? "We moeten een lange adem hebben, maar het is een boeiend proces" vindt Jan. We moeten er samen met de ouders achter staan. Voortdurend de discussie voeren, maar niet met kinderen gaan hobbiën. Er zal altijd een grens blijven, maar we leggen de lat steeds hoger! We kunnen op onze school veel kinderen een aangepast programma aanbieden en zitten zodoende onder het landelijk gemiddelde van het doorverwijzingspercentage. Voor me zit een enth ousiast schoolleider, met een positieve kijk op het onderwijs in het algemeen en fijne herinneringen aan de Aloysiusschool in het bijzonder. Hij memoreert als hoogtepunten de praktisch verbouwingen van de school door de jaren heen, de uitwisseling met de school in Amsterdam, het schoolvoetbalteam in de finale en het geweldige feest bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de school. Op de Aloysius webside op Internet kunt u nog nagenieten van de inbreng van ICT-er Jan Heijmans. Dank je wel en veel succes!

TOTAALONOERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE '

BERGHEMSEWEG 153A

~

schilders

ERNl-=-S _ _ __ voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

....

(0412) 64 37 08 9


0ND

Op zaterdag 7 oktober 2000 vind er in café zaal 't Haasje een Amsterdamse avond plaats. Dit zal inhouden dat er de hele avond de gezellige muziek uit Amsterdam centraal zal staan. Tevens zal er een optreden zijn van zanger/entertainer Ronald J.C. Kooy, die de polonaise zal voorgaan!! Ronald zingt de Amsterdamse krakers al jaren op feesten en partyen en is nu bezig aan zijn tour door Nederland. Natuurlijk komt ook de grote hit "Gooi je schoonmoeder uit het raam" voorbij en zal de Amsterdamse hitmedley het meelal gehalte flink opvoeren. Wij, van café zaal 't Haasje, zullen zorg dragen voor de inwendige mens. Er zal op deze avond tussen de optredens door een luxe 4-gangen diner worden gepresenteerd. Ook zijn alle drankjes in de prijs inbegrepen. De avond begint om 19.30 uur en zal tot 01.00 uur duren. Al met al is deze Amsterdamse avond uitstekend geschikt voor iedereen die een gezellige avond weet te waarderen, en van een goede hap een drankje en een dansje (foxie foxtrot) houdt!!!! Kaarten, à fl. 100,=, zijn vanaf heden te koop bij; Café zaal 't Haasje Dorpstraat 28 5386 AM Geffen 073-5321520 10


··M E.R L IJ N advocaten ISO 9001 gecertificeerd

Il SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht

■ STRATEGISCHE SPECIALISATIES

onderhandelen contlictbemiddelen

Voor uitgebreide informatie kunt u ook kijken op onze internetsite: www. merlijn-groep.nl

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedri;fsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail merlijnadv@tip.nl www.merlijn-groep.nl

11


A.

et

ROND DE DORPSPOMP

~ De macht van de Stamtafel. Die lijkt ons gering. We lazen over de invloed van de Ravensteinse stamtafel. We willen wel spreekbuis zijn over alles wat er leeft en broeit en boeit in ons mooie Geffen. En vooral stimulerend reageren op gebeurtenissen en evenementen in ons dorp. Soms discussies oproepen, gesprekstofaandragen, ideeen opperen en kritisch de gang van zaken in de gemeente Maasdonk volgen. Maar macht nee, misschien soms een beetje invloed. Steeds meer worden wat onderwerpen aangedragen en dat is prettig. Er is ook elke keer de uitnodiging: Ook U bent welkom!! Als U een onderwerp wilt aanzetten ofop- ofaanmerkingen heeft, dan is Uw aanwezigheid bijzonder gewenst. Wtj hopen ook een beetje afspiegeling te zijn van de Geffense gemeenschap en willen daaraan graag een positieve bijdrage leveren. Wij willen geen macht, maar graag in dienst van Geffen. En we hebben ook veel plezier onder elkaar. Nu weer de vakantie-aankondigende DORPSPOMP. ''Effe naor Geffe" dient zich aan, overal lees je oproepen, voor de mert en voor de zaterdagaovond omje hobby's te presenteren of te acteren, muziek op de kiosk of op het plein; elke Geffenaar kan meedoen. De spanning: "wie is man en vrouw van het jaar 2000?''. De "EFFE NAOR GEFFE-krant" wordt weer gedrukt en meer dan 200.000 exemplaren worden ervan verspreid en zo gaat het Geffense Nieuws over 3 september de 24e jaormert weer door heel Brabant en horen we weer op Radio: KOMD'OK KOM'OK, KOMD'OK! ! ! De volgende Torenklanken komt nog uit voor het grote JAORFEST en wel op 30 augustus 2000. In de parochie waren weer schitterende vieringen: Op 18 juni "Grenzeloos Geffen". Een mis met medewerking van alle werkgroepen, die zich inzetten over de grenzen van ons dorp en land. Het is echt indrukwekkend te zien en te beleven en te voelen, wat al die werkgroepen met grote inzet doen. 19 Groepen telden wij. Elke groep verzorgde een voorbede. Een mooie rij. Elke groep verzorgde een presentatie in de kerk. Beide zijbeuken waren gevuld met stands, waarin foto's en drukwerk en brieven en contactvormen te bezichtigen waren. Een voortreffelijke vorm van voorlichting. Groepen die je nauwelijks kende. We noemen o.a. Mexagrico, die werkgroep opereert in Mexico en geeft daarbij hulp aan boertjes vanuit een voorbeeldboerderij. Heel concreet. Dan een werkgroep, die medische apparatuur, geneesmiddelen en ander medische zaken verzamelt vanuit ziekenhuizen enandere medische instituten en dat naar Derde Wereldlanden stuurt. Er stond al weer een zending klaar. Er wordt nog een sponsor gezocht voor de vervoerskosten f 12.000,-is daar voor nodig. Je weetniet hoe het werkt 12

allemaal. Fantastisch allemaal!!! Het is prachtig te constateren met hoeveel toewijding die groepen zich inzetten. "Grenzeloos Geffen" verdient meer aandacht en moet zich minstens eens per jaar presenteren. De groepen vindt U vermeld in Torenklanken no. 10. Een werkgroep noemen we nog: Een actiegroep voor kinderen met kanker, waar aandacht is voor de zieke kinderen en ook voor alle betrokkenen. Complimenten aan de voorbereidingsgroep. Een indrukwekkende viering met presentatie!!! "GRENZELOOS GOED!!! Op 25 juni: Sacramentsdag met medewerking van 'DE ZEEUWSE KOORSCHOOL'uit Goes. Een prachtig klinkend knapenkoor met een zuivere heldere klank. De misen koorwerken waren tot in de puntjes verzorgd. De volle kerk genoot intens. Ook het concert na de middag was een muzikaal feest van de eerste orde. Gastouders hadden intussen de koorknapen thuis ontvangen en op z'n Geffes getrakteerd op een heerlijke maaltijd. Dat leverde hartverwarmende contacten op. TOT VOLGEND JAAR en bedankt. Wat een feest. Na afloop waren er C.D. 'sen cassettebandjes te koop van het koor. Je kunt dus hier en daar nog gaan horen. Mogelijk ook nog te verkrijgen via de pastorie. Beslist de geringe kosten waard!!! De Kermis komt er weer aan. We hopen, dat ook de Kiosk wordt bezet, al is โ ขt alleen maar een tappunt. Wie waagt zich eraan. Kermis is toch een dorpsfeest dat moet blijven. De Geffen.se families komen weer eens bij elkaar. Samen naar het feestende Dorpshart. We missen de sfeer van de danstenten. Dejeugdheeft op veel beslag gelegd. Maar ook zijner Geffen.se zalen, waar je nog samen Kermis viert met oud en jong en groot en klein en dat moet zo blijven. Let maar eens op. Met Maasdonk Forum komt weer bij elkaar. Het blijft wel een gesloten groep; we zouden graag gepubliceerd zien, wat het Forum bespreekt en welke visie men heeft en doelen met stelt. Wie weet horen ze onze oproep. De contacten met Polen kwamen ter sprake. Maasdonk was er zeer welkom. "De Geffense asperges"lieten zich goed smaken, de computer was zeer welkom, de meubels en de goederen van "Reik elkaar de hand"werden met grote dankbaarheid in ontvangst genomen. Alles kwam ten goede aan een kindertehuis waar kinderen verpleegd worden en kinderen met groei- en leerachterstanden worden opgevangen. Het Nuland Gilde was meegereisd, met de vertegenwoordiging uit heel Maasdonk. Het Gilde heeft ook haar sociale doelstelling verlegd en hulp aangeboden bij een stukje straatwerk en dat ook gefinancierd. De Vriendschapsbrug tussen Maasdonk en Gรณra krijgt steeds meer verkeer. Er wordt al ge-emailed, en er zijn Maasdonkse bedrijven aktief Wtj juichen dat allemaal zeer toe. Het gaat er spannen in Maasdonk om de plaats van de Brandweer-kazerne. Wethouder Ant. Van Zandvoort heeft toegezegd, dat er per 20 september een definitiefbesluit valt. Anders komt er een tegenvoorstel van de VOORUITSTREVENDE FRACTIE. De Brandweer zelfstaat bijna in brand. Het broeit er aan alle kanten.


Straks hebben wer een 'afgebrande brandweer' met een 'uitgebluste bemanning'. Het wordt de hoogste tijd. De plaats van de brandweer moet men loskoppelenvan woningbouwuitbreiding, dat kan later nog. De beste plaats blijft toch de hoek Molengraaf-Groenstraat. De stamtafel constateert toch een soort verlammingsverschijnsel bij het Gemeentebestuur. Niks nieuw-bouwscholen, niks Dorpshuis, niks bouw seniorenwoningen, niks ruimte voor bedrijven als Fixet en C 1000 en de Super, want die wil ook uitbreiden. De jeugd trekt naar Oss, voor senioren is er ook geen plaats. De woningen aan de Harrie Schoutenstraat voldoen allang niet meer. De isolatie is volstrekt onvoldoende, dat is vooral met de warme dagen geconstateerd. Er ligt daar veel ongebruikte grond. Op dezelfde oppervlakte zijn veel meer woningen te realiseren. De senioren hebben geen behoefte meer aan een eigen tuin. Wel geschikte en aangepaste woningen. 10 Jaar "Huize de Heegt" is een moment om stil bij te staan. Er wordt veel prachtwerk verricht door vrijwilligers, het personeel is erg toegewijd. Er is te weinig aandacht voor participatie van de bewoners bij het Geffense. Te weinig openheid naar buiten. In zomerse dagen zie je een groepje bewoners verzamelt op de stoep. Dan kun je nog eens zwaaien. De stamtafel vindt het ook schandalig dat het pand hoek H. Schoutenstraat - Lambertusstraat steeds onbewoond is en zo tot een 'VRIJPLAATS' wordt voor de jeugd, het bordje 'onbewoonbaar verklaard'zou erop moeten. De omwonenden moeten maar eens gaan klagen. En zo'n leegstand is ook onaanvaardbaar, als je let op de woningbehoefte. Gelukkig heeft de burger in Nederland grote private rechten. Het oude Klooster gaat verbouwd worden. Dat is toch een pluspunt voor Geffen. De noodzakelijke uitbreiding en herinrichtingskosten f 450.000,-, maar dan hebben de Ouderen een pracht voorziening voor hun recreatie en hebben we een voorziening die voor vele doeleinden kan worden gebruikt, mits daarbij de ouderen niet in het gedrang komen. De bouw gaat na de vakantie van start. De jeugd is ook dit jaar niet vergeten door de BRANDWEER. Het werd een leuke Speeldag voor de kinderen. De Brandweer blijft toch op zijn post en wil de jeugd graag kennis laten mak.en met hun verantwoordelijk werk Nuland heeft haar jaormert weer gehad. ''Nuland hi wa"dat riep twijfels op. Nou ja, wa dan, ofhoeveel wel. Nuland hi stikwa, dat weten wij. Nuland is un schon dorp mi veul saamhorigheid. Ze laoten dur eigen dan ok vort zien en zeggen: ''Da's nou Nuland", "En da kan lejen", vinden wij. Een stel meesters gaan weg bij de Aloysiusschool En wij hopen dat er weer goede krachten bijkomen. ''N Goei school" is belangrijk voor onze kinderen. De scholen komen steeds losser te staan van de gemeenschap. We kennen het bestuur niet meer. Het moet toch een streven zijn de scholen, waar mogelijk te betrekken bij het dorpse gebeuren, dat gebeurt te weinig. Het eigen ''HEEM'' blijft belangrijk voor de emotionele sociale en creatieve ontwikkeling.

Een goede Basis is erg belangrijk. We gaan vakantie houden en wensen iedereen veel plezier toe. Goede reis en straks weer fit!!! Dat toe meezit!!! Van Stamtafel no. 120. Volgende stamtafel op 20 augustus a.s. om 11.00 - 12.30 uur in cafe Govers, Ook U bent zeer welkom.

DANKBETUIGING Op deze manier willen wij bedanken voor het medeleven na het overlijden van onze moeder en oma Marie van Schijndel - van Dinther

Hartverwarmend was het om zoveel reacties, op welke manier dan ook, van u te mogen ontvangen. Kinderen en kleinkinderen.

Ziedde ze ök vliege?· ~ Nog enkel~-, plaatsen vnJ ·

Spectaculaire afsluiting van boeremèrt Effe noar Geffe! Als afsluiter van 'Effe noar Geffe' zullen dit jaar op 3 september maar liefst 14 (veertien!) heteluchtballonnen het luchtruim kiezen (sporthal De Geer, 18.00 uur). En het leukste nieuws is dat er nog enkele passagiersplaatsen vrij zijn! Een plaats in een ballon kost slechts 250;- per persoon. Ook leuk om iemand te verrassen, om kado te doen. Interesse in zo'n geweldige vlucht? Neem dan snel contact op met: Ine Peters Elzendreef 26 5386 GS Geffen (073) 532 45 74

Boeremèrt

Effr NOARE ~FF À

~

~

De gezelligste mèrt!

13


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres:

Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres:

Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17. 00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 2100) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073-534 2100, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 14

BOUWBESP¡REKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Ho ut. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag entijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

BURGERLIJKE STAND MAASDONK MEI 2000 Geboorten: 04-05 Pien Sommers 08-05 AnneMartinaMariaMauriks 11-05 Milan Hubertus Theodorus VISschers 13-05 Daniek Wtlhelmina Thomasina Petronella van Dijk 14-05 Bram Johannes Theodorus Verstegen 19-05 Marit Petronella Maria Hoefnagel 19-05 Dylan Marinus Wtlhehnus Jagers 19-05 Rick Henricus Martinus Verstegen 22-0 5 Nicole Hubertha Maria van den Hurk 22-05 CatharinaHelenaJosephinaAdriana van de Ven 27-05 Inge Francisca Hendrika van Erp 29-05 Eva Cornelia Martinus Schuurmans Overlijden: 06-05 Adriana van Schijndel-van Dinther, 79 jaar 08-05 Johan Joseph Adriaan Kersten, 86 jaar 09-05 Stijn van der Heijden, 12 jaar 19-05 Leendert Wilhelm Sijsenaar, 75 jaar 22-0 5 Marinus Wtlhelmus van Bakel, 22 jaar 24-05 Johanna Maria van Roo ij-van Gelder, 93 jaar 26-05 LamberthaBiemans, 85 jaar Voordrachten voor Koninklijke Onderscheidingen in

2001 Alhoewel de koninklijke onderscheidingen bij gelegenheid van Koninginnedag van dit jaar pas net achter de rug zijn


vragen wij u nu al na te denken over mogelijke onderscheidingen bij "Algemene gelegenheid" in het jaar 2001. De afgelopen jaren is veel veranderd in de procedure voor het verlenen van Koninklijke Onderscheidingen. De wijze waarop mensen kunnen worden voorgedragen en de manier waarop de voorstellen worden beoordeeld zijn ingrijpend veranderd. Het kan zijn dat u naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen een idee krijgt van een persoon die in aanmerking zou kunnen komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Het is plezierig wanneer u dergelijke ideeĂŤn zo vroeg mogelijk doorspreekt met de burgemeester. U kunt hiervoor een afspraak maken met de bestuurssecretaresse, mevrouw Van Lith. Wanneer u iemand in het bijzonder wilt voordragen bij gelegenheid van een speciale gebeurtenis, dan is dat mogelijk. Daarnaast is er jaarlijks bij gelegenheid van Koninginnedag een zogenaamde ?Algemene Gelegenheid?. In dit artikel lichten we een aantal zaken toe die te maken hebben met Koninklijke Onderscheidingen. Bijzondere verdiensten

Met het nieuwe decoratiestelsel wordt de nadruk meer gelegd op bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties. Dat betekent dat, meer dan tot nu toe, bijvoorbeeld vrouwen, vrijwilligers en mensen uit minderheidsgroepen voor een onderscheiding in aanmerking zullen komen. Van verdiensten is volgens de nieuwe regeling sprake, wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingezet ten dienste van de samenleving op een manier die uitgaat boven hetgeen normaal gesproken van hem afhaar verwacht mag worden. Om te stimuleren dat mensen met deze bijzondere verdiensten voor een onderscheiding worden voorgedragen, wordt aan verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties gevraagd een grotere rol te spelen bij het doen van voorstellen. Rol burgemeester

De burgemeester neemt een centrale plaats in de procedure in als eerste aanspreekpunt en als adviseur over decoratievoorstellen. De burgemeester brengt advies uit over alle bij hem ingediende decoratievoorstellen. Ook kan hij een suggestie doen over de hoogte van de toe te kennen onderscheiding. De burgemeester is verplicht alle aanvragen van een advies te voorzien en door te zenden aan de commissaris van de Koningin. Nadat ook die zijn oordeel over het voorstel heeft uitgesproken, stuurt die het aan het Kapittel voor de Civiele Orden. Dat is een centraal adviesorgaan wat over alle voorstellen in het land advies uitbrengt aan de minister over het al dan niet toekennen van onderscheidingen. Voordragen van een persoon

Wanneer u als vereniging of als persoon iemand wilt voordragen voor het toekennen van een onderscheiding, dan verzoeken wij u het volgende te doen.

U kunt uw voordracht schriftelijk indienen bij de burgemeester van Maasdonk, Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Schrijft u in de linkerbovenhoek van de enveloppe: KABINET. Het is voor de beoordeling van de aanvraag van belang dat zoveel mogelijk gegevens vermeld worden over de tijd waarin de voorgedragene zich verdienstelijk heeft gemaakt. Wanneer u hier duidelijke jaartallen over heeft, is het slim die meteen mee te sturen. * Het heeft de voorkeur dat u een afspraak maakt met de burgemeester voor een mondelinge toelichting op een voordracht. Voor een afspraak kunt u bellen naar de bestuurssecretaresse Mevrouw Van Lith, tel. 0735342100. Overleg vooraf met de burgemeester is wenseliJ'k en voorkomt onnodige teleurstellingen. Vanwege de uiterste termijn voor het indienen van een voordracht is het noodzakelijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de gemeente volgens bovenstaande wijze. Voorstellen die nĂĄ 1 augustus worden ingediend kunnen niet meer worden meegenomen voor de Algemene Gelegenheid in 2001. Voor 1 september moeten de aanvragen bij de provincie zijn ingediend. Informatie Voor meer informatie over het een en ander kunt u altijd contact opnemen met de bestuurssecretaresse, mevrouw Van Lith, tel. 073 - 534 21 00. Er is bij haar ook een uitgebreide folder beschikbaar over het herziene decoratiestelsel.

*

GYMNASTIEK VERENIGING

GEFFEN Na de zomervakantie gaat ons nieuwe seizoen op dinsdag 5 september 2000 weer beginnen! Doe mee met gym ofjazzgym! Nieuwe leden zijn van harte welkom. De eerste twee lessen zijn geheel vrij-blijvend. Hieronder een overzicht van de groepen. Dinsdag in sporthal "De Geer": Kleutergym kleuters vanaf 4 jaar 17.00 - 18.00 uur Meisjesgym leeftijd 6/7 jaar 17.00 - 18.00 uur Meisjesgym leeftijd 8/9 jaar 18.00 - 19.00 uur Jongensgym leeftijd 6/9 jaar 18.00- 19.00uur Meisjesgym leeftijd vanafl0 j. 19.00 - 20.00 uur Damesgym 20.00- 21.00 uur Herengym 21.00 - 22.00 uur Woensdag in de "Bonkelaar"; Jazzgym meisjes/dames vanaf15j. 19.30- 20.30 uur Donderdag in sporthal "De Geer" Damesgym 13.30 - 14.30 uur Ook starten wij weer met tien lessen peutergym. Voor peuters vanaf3 jaar. De eerste les begint op maandag 11 september 2000 van 09.00 - 10.00 uur in sporthal ''De Geer". Informatie en aanmelden bij Hena Schouten, Berkenboog 11 te Geffen, tel. 534 1171 . 15


• Hardware Professionèle computer systemen Netwerken (Windows 95/98/NT/2000, Unix/Linux) PC Prive projecten Printers en toebehoren

• Software Windows 95/98/NT/2000, Linux Standaard software pakketten Maatwerk software ( ontwikkeling, realisatie)

• Internet (www.uwbedrijf.nl) Abonnementen (lokaal voor heel Nederland) Internet site hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp en realisatie internet sites

• Service & Onderhoud eigen technische dienst on-site/aan huis support en onderhoud telefonische helpdesk

• Nu ook Maasdonk op het internet! www.maasdonk.net , www.geffen.nl Uw eigen bedrijf of vereniging op internet? neem voor meer informatie contact met ons op

tel: (073) 534 1325 http:/ /www.levix.nl 16


EFKES BUURTE MÈ ... Anja Verhagen (36 j.) Vóór je veertigste een nieuwe uitdaging aangaan ... het lijkt een trend te worden! Zo verging het ook Anja Verhagen. Samen met haar man Christ-Jan runde ze een aantal jaren café "De Nieuwe Ark" en daarna was ze zo'n dertien jaar druk doende met het gezinsleven. Als moeder van 5 kinderen: Bart (13 j.), Geertje (10 j.), Jan (8 j.), Gijs (6 j .) en Maartje (4 j .) is Anja altijd al bezig geweest met het maken van kleding. "Ik vind het leuk om de kinderen vlot aan te kleden voor niet al te veel geld". Nu de jongste in augustus naar school gaat, is er weer wat meer tijd om iets te ondernemen. En toevallig kwam er iets heel toepasselijks op haar weg. Marja Bongers wilde na 5 jaar met de verkoop van tweedehandskindermerkkleding ("KOEKELOERE") stoppen en dat gaat Anja overnemen onder de naam "KAATJE EN KO". Kaatje, vanwege oma Kaat van Dijk en Ko is gewoon een leuke jongensnaam! Vanaf 14 augustus a.s. kunt u tweedehands merkkleding voor kinderen inbrengen, in een speciaal gebouwd 'tuinhuis' in de achtertuin van de fam. Verhagen op Heegterstraat 31. Alle maten kinderkleding worden aangenomen. De openingstijden zijn als bij Koekeloere op dinsdag en donderdag.

De kledingmagnietstukofvies zijn. Anja stelt de prijs voor de kleding vast, waarvan tweederde voor de klant is en eenderde voor de bemiddelaar. Daarnaast gaat ze zelf nieuwe kleding maken, waar u het label "Kaatje en Ko" op vindt. Uiteraard zijn er veel gezinnen die kinderkleding doorgeven aan familieleden, maar Anja denkt dat er zeker gezinnen zullen zijn die voor hun mooie, vaak dure kledingstukken nog wat geld willen terugkrijgen, om weer nieuwe te kopen. Uit de praktijk blijkt dat er ook veel ingebracht wordt van buiten Geffen. Vanaf 5 september a.s. kunt u dan terecht bij "Kaatje en Ko". En zo fris en vrolijk als die twee kinderen op het zelfontworpen logo prijken, zo zal Anja starten met haar nieuwe hobby! Ze heeft er zin in! Voortaan kunt u koekeloere naar leuke kinderkleding bij Kaatje en Ko! Veel succes!

g~aJ:k ~!i 2 /lurm Üf'to1Uci!,; fli:9/ttÀ Openingstijden tijdens de bouwvakvakantie:

· ·•·

··

maandag t/m donderdag 's middags gesloten vrijdag en zaterdag zijn wij gewoon geopend

Dorpstraat 13, Geffen Tel. (073) 532 46 59. ·

24 t/m 29 juli zijn wij de hele week gesloten i.v.m. vakantie.

aanbiedingen

.

laerijn jonge jenever 11 f 21,95 · Coebergh kersen 11 f 19,95 Glenfiddich single malt whisky 0,71 nu 5,00 korting John Jameson irish whiskey 11 f 44,95 De Kuyper bessen 11 f 17,95 In de bouwvakvakantie kunnen wij uw bestelling niet bezorgen. aanbiedingen geldig t/m 15 juli 2000 zetfouten voorbehouden

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en div. tapinstallaties 17


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: NULAND: VINKEL:

Zaterdag 19.00 u Zaterdag 19.00 u Zaterdag 17 .30 u

Zondag 09.30 u Zondag 10.00 u Zondag 11.00 u

LITURGISCHE KALENDER: Wo . 05-07 19.00 u * Avondmis Za. 08-07 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Zo. 09-07 Wo. 12-07 Za. 15-07

19.00 u 09.30 u + 19.00 u 10.00 u * 19.00 u

Zo. 16-07 Wo.19-07 Za. 22-07

09.30 u + 19.00 u * 10.00 u * 19.00 u

Zo. 23-07 Wo. 26-07 Za. 29-07

Zo. 30-07 Wo .02-08 Za. 05-08

09.30 u + 10.00 u * 19.00 u 09.30 u +

10.00 u * 19.00 u

Zo. 06-08 Wo. 09-08 Za. 12-08

09.30 u + 19.00 u * 10.00 u * 19.00 u

Zo. 13-08

09.30 u +

Wo. 16-08 Za. 19-08 Zo. 20-08 Wo. 23-08 Za. 26-08 Zo. 27-08

19.00 u * 10.00 u * 19.00 u 09.30 u + 19.00 u * 10.00 u * 19.00 u 09.30 u +

H.Mis mmv Bandola's H.Mis mmv Gem. koor Geen Avondmis H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Anneke Keijzers HMis mmv Gem. koor Avondmis Woord-Com.viering mmv Ouderenkoor Woord-Com. viering mmv PourVous H.Mis mmv Gem. koor Geen avondmis Woord-Com. viering mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Ouderenkoor Woord-Com.viering mmv Gemengd koor Geen avondmis H.Mis mmv Ouderenkoor Woord-Com.dienst mmv Willy en Rianca v. Erp / Inouska Donders H.Mis mmv Gem. koor Avondmis H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis t.g.v. Rogge maaien mmv Pompzwengels H.Mis mmv Gem. koor + St. Jorisgilde Avondmis H.Mis mmv Ouderenkoor H .Mis H.Mis mmv Gem. koor Avondmis H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Passe Partout Gezinsviering mmv Afri kakoor met aansluitend de fietstocht van het

M.O.V. 18

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt Dank je wel aan alle zangers en muzikanten die in de vakantie de vieringen willen opluisteren! ER ZIT MUZIEK IN ONZE PAROCHIE!

Openingsvieringen basisscholen in de kerk Wo. 30-08 18.30 u Mariaschool Wo. 06-09 18.30 u Aloysiusschool Pastoor Scheepers is met vakantie: van 10 t/m 14 juli, van 22 t/m 30 juli, van 7 t/m 11 aug.

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 sept. 2000 (in augustus is het geen doopgesprek) om 20.00 uur in het parochie-centrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Sofie v.d. Uijtert: tel. 532 5685.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00- 20.00 uur).

MISINTENTIES: Opgave van misintent ies: elke maandagavond tussen I 8.30 - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255.

KERKBALANS 2000: GELOVEN IN GROEI We hebben tot nu toe 548 deelnemers. We zouden graag zien dat meer jonge gezinnen mee gaan doen! WERK MEE AAN EEN JONGE KERK MET TOEKOMST! Ontvangen f 44.000, -- + toegezegd f 8.000,-Hartelijk dank voor uw steun! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1I 17 393 of Rabo-rek 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2000.

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencornité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

SPREEKUUR PASTOOR SCHEEPERS Woensdag van 18.00- 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur

PASTOOR OP INTERNET: Pastoorscheepers@zonnet.nl

DIAKEN OP INTERNET: Wvherwijnen@hetnet.nl


DANKJEWEL Zaterdag 10 juni zijn de misdienaars en de kinderen van het kinderkoor met meneer Pastoor mee op reis geweest.'s Morgens om 09. 00 uur vertrokken ze in een grote bus naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen Daar zijn alle dieren goed bekeken, sommige kinderen hebben een speurtocht gelopen. Van de zeeleeuwen-show is een enkeling echt nat geworden. Na een frietje, een ijsje en limonade zijn de kinderen om 16.30 uur weer terug gekomen in Geffen. Het was een geweldige dag. Bedankt meneer Pastoor!! Kinderkoor en misdienaars.

DANKJEWEL Aan de firma Joop Steenbergen uit Nuland voor de schenking van het glas van het altaar voor mijn huis-kapel en aan Henk Steenbergen voor het overige werk aan deze huiskapel. Dankzij hun medewerking heb ik nu een plaats voor een rustpunt in het drukke leven!! Pastoor Scheepers P.S. Dank je wel aan diegene die onze jubileumvlag weer terugbezorgde!

NOVEENKAARSEN Bij het Mariabeeld achter in de kerk, kunt u voortaan noveenkaarsenkopen( f 10,00 p.st.). Deze kaarsen branden 9 dagen. U mag ze bij Maria laten opbranden of mee naar huis nemen.

HUWELIJKEN IN ONZE PAROCHIEKERK 07-07: Gert-Jan Timmermans en Karin Lepoutre 18-08: Weslie v.d. Bosch en Hannie van Gaal 19-08: Robert Jagers en Nathalie Nesselaar 01-09: Gerbie Verhoeven en Mariska Jacobs 02-09: Wmston v. Ballegooij en Heidy Ceelen 30-09: Patrick v. Zantvoort en Marieke Clement 10-10: Peter Luft en Kitty van Wanrooij 27-10: Arno Verstegen en RiĂŤtte Ketelaars 17-11 : Gerwin van Grinsven en Debbie van Erp

* het J.O.P. Vul het inschrijfformulier in! Jongeren actief in de parochie! Doe mee!

PERSBERICHT Visio, Audiotheek start 20 juni een posteractie in de Regio Oss. Visio, Audiotheek is de enige organisatie in Nederland die dankzij samenwerking met de omroepen, hoorspelen en radiodocumentaires uitleent aan visueel en anderszins gehandicapten die niet op gebruikelijke wijze kunnen lezen. De audiotheek is nog relatiefonbekend. Daarom vraagt Visio met behulp van BTC-sponsoring door deze posteractie aandacht voor de activiteiten van de nationale audiotheek. De omroepen zenden geen hoorspelen meer uit, terwijl er toch, vooral bij slechtzienden en blinden, grote behoefte bestaat aan hoorspelen en radiodocumentaires. Mesen die vaak hoorspelen willen beluisteren zijn daarom aangewezen op de nationale audiotheek van Visio. Niet alleen individuele abonnementen zijn mogelijk, ook een organisatie zoals bijvoorbeeld de afdeling activiteitenbegeleiding van een verzorgingstehuis kan lid worden. De hoorspelen staan op audiocassettes die in speciale dozen gratis door de PTT verstuurd worden. Catalogus en folder zijn in verschillende leesvormen verkrijgbaar. Een abonnement kost f 35,00 per kalenderjaar. De Posters worden verspreid in Bernheze, BoekeL Landert, Lith, Maasdonk, Oss, Ravenstein, Uden en Veghel. Nadere informatie: Visio, Audiotheek, De heer B. Theunis, Amersfoortsestraatweg 180, 1272RRHuizentel. 035 698 5755.

Vormsel 2001: Op vrijdag 1 juni om 19.00 uur zal Mgr. Lescrauwaet het Vormsel toedienen in Geffen

Jeu Des Boules Open Geffense Kampioenschappen.

Eerste Commun ie 2001:

Zondag 27 augustus worden deze kampioenschappen gehouden op de Jeu des boules banen voor de Mariaschool. De wedstrijden worden gespeeld per koppel. De dag begint om 10.00 uur, en zal eindigen rond 16.00 uur. Iedereen mag meedoen mits zij in Geffen wonen. Inschrijfgeld kost f 10,00 per koppel. Inschrijven is mogelijk tot en met 17 augustus. U kunt uzelf inschrijven bij: Henk Lepoutre tel. 532 2543 Frank Verbruggen tel. 532 3705 19

zondag 6 mei Aloysiusschool en zondag 13 mei Mariaschool De acolyt_hen (van groep 8 en ouder) en jeugd-kosters van onze parochie mogen alvast 8-9-10 sept a.s. vrijhouden. Pastoor Scheepers gaat dan met hen op weekend! De vormelingen kunnen zich opgeven voor * het Jeugdkoor * de aco lythen


Ul'INODIGING

BOLLEBOZEN

Fiets mee met het MOV

Het begint om 09.30 met een gezinsviering. Opgeluisterd door een swingend Afrika-koor. GEZINSFIETSTOCHT op zondag 27 aug. Âą 28 km. Vertrek vanafhet kerkplein. Startgeld: volw. f 5,00 Kind. f 2,50 De opbrengst is voor het aids-wezen project in Zambia. Fietsen voor fietsen. MOV Geffen, tot ziens op 27 augustus.

TUNBLAKKEGEBRACHT Verloren Gouden kinderarmbandje. Naamplaatje: AdriĂŤnne met 2 hartjes. Achterzijde : haar geboortedatum. Waarschijnlijk in speeltuin "'t Buitelhof' omgeving Hoppad verloren. Graag terugbezorgen tegen beloning, tel. 073 532 5513. Verloren/ weggelopen op 19 juni 2000. 2 roodwang schildpadden. v. Bergen, Molenstraat 23, tel. 534 1275.

Christian Schuurmans is geslaagd voor Grafisch Technicus aan het Grafisch Lyceum te Eindhoven. Carina van den Hurk en Lisette Versteegen zijn geslaagd voor Ergotherapie aan de Hogeschool te Amsterdam. Robert van den Hurk is geslaagd voor Machinale Wegenbouw functionaris uitvoering/materieelkunde aan het Somacollege te Harderwijk. Paul Schutjes is geslaagd voor zijn HEAO Bedrijfseconomie. Marlies Draad is geslaagd voor het VV/O. Kim van Schijndel is geslaagd voor de MAVO. Sandra van de Doelen is geslaagd voor de HAVO Bart van Erp is geslaagd voor veehouder-techniek aan het Helicom te Den Bosch. Karin van Erp is geslaagd voor Allround kapster aan het Willem! College te Den Bosch. Gitte van Schijndel is geslaagd voor SPW aan het Wtllem I College te Den Bosch. Rob Winkel, Teun van Herpen en Michel van Nistelrooij zijn geslaagd voor de Lange opleiding Chemische Laboratoriumtechniek.

De redaktie van de Toren klanken wenst u een prettige vakantie~

20


UIT HET DAGBOEK VAN MONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkzaam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma. Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië en Uganda. Via haar dagboekkrijgen we een indruk van haar belevenissen...

27 april Vanochtend wi1de ik met de auto de compound uitrijden, maar dat ging zomaar niet. Een grote groep Somaliërs blokkeerden de uitgang al zingend met spandoeken. Ze vroegen de aandacht voor het tekort aan water dat er in hun zone is. Kranen staan droog en mensen sterven zelfs (althans dat is wat ze zeggen). Na20min. was de weg vrij en konden wehet veld in. Vandaag horen we het trieste bericht dat 5 politiemannen uit Kak:uma, verongelukt zijn op de terugweg naar het kamp. Tijdens een inhaalmanoeuvre gebotst meteen truck. Geen ongewoon nieuws hier in Kenya, maar erg triest.

29april Vanochtend reden we naar Lodwar en ik werd er weer aan herinnerd, wat de droogte hier doet. De echte regen is (nog) niet gevallen en de waterputten raken leeg. Water dat normaal omhooggepompt wordt, komt niet meer omhoog. Het waterpeil is te diep gezakt. Het geeft niet alleen in het kamp problemen, maar in heel Turkana district. Zoals altijd op de weg naar Lodwar zagen we kleine jongetjes op de kudde geiten of kamelen passen en tot drie keer toe vroeg zo'n jongen om water. Best triest als iemand langs de weg met een lege kan staat te zwaaien. Vandaag wilde ik echt, dat ik water bij me had. Beha! ve de droogte is er ook nog steeds honger onder de Turkana's. Mensen sterven vanwege gebrek aan voedsel. Afgelopen maanden is er geld ingezameld voor "ETEN'' voor ons districten nu wordt van dat geld op verschillende plaatsen mais en bonen uitgedeeld. Dit zagen we vandaag, honderden mensen wachtend op hun portie. Maar ik vraag me af of en voor hoelang het werkt. Mensen kunnen niks zelf verbouwen vanwege de vulkanische grond en een chronisch tekort aan water. En dus zijn ze aangewezen op geiten- en kamelenmelk, hun bloed en af en toe hun vlees! Dan hebben de vluchtelingen het zo slecht nog met. Goed, we waren dus op weg naar Lodwar. Daar was een groot sporttoernooi aan de gang waar 160 deelnemers van ons kamp en Kakuma town aan meededen. Zij spelen normaal in onze competitie. Toen ik, N assir en onze chauffeur daar aankwamen, werden we overal in Lodwar herkend. Wij konden onze spelers herkennen aan hun KSA (Kakuma sports association) uniforms. KSA is vorigjaar in het leven geroepen toen er zoveel teams aan onze programma's deelnamen. Het was leuk te zien, dat iedereen je kent en iedereen blij is jou te zien. Het toernooi was in volle gang op verschillende plekken in Lodwar en onze teams deden het

erg goed. Uiteindelijk zouden ze terug komen met 6 cups: meisjesvoetbal, meisjes- en jongens volleybal, basketbal, netbal en tafeltennis). Ook zag ik in Lodwar spelers die vorige week de workshop bij mij hadden bijgewoond. Zij stonden erop dat ik met hen de volleybalwedstrijd mee zou doen . Na overleg met de tegenstander heb ik dat ook gedaan en we wonnen de halve finales. Het was een geweldige dag en we gingen dan ook met een voldaan gevoel naar huis. Het enige minpuntje was dat we twee Sudanese meiden een lift moesten geven naar Kakuma. Zij hadden de dag ervoor hun horloge verkocht om zo uit Kakuma weg te vluchten en deMatatu (bus) naarLodwarte nemen. Zij waren beiden uitgehuwelijkt aan een oudere Sudanese man en wilden helemaal nog niet trouwen. We hebben ze uit kunnen leggen dat weglopen niet de oplossing is. In Kakuma hebben we hen overgedragen aan de politie met hun goedkeuring en de zaak zal opgelost worden met "protection' van de U.N.

WATER-WIND-WAAKZAAMHEID Deze titel koos !nez Hegeman voor het beeld, door haar vervaardigd, dat werd onthuld op zaterdag 17 juni jl. op de dijk in Demen, vlakbij de kerk. Het kunstwerk stelt een moederfiguur voor, die kinderen beschermt, krachtig en waakzaam torsend tegen de wind, met grillige golvende patronen aan één zijde en een beschermende mantel aan de kant van de Maas. "Het water van de Maas trok de mensen aldaar aan en tegelijkertijd was er altijd dreiging en gevaar" Het kunstwerk is voor de woonkernen "Over d'n Dam" van de gemeente Ravenstein: Deursen, Demen, Dieden, Dennenburg en Neerlangel.

21


"Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met beleggen~~" ,

;~:--¡

~

Leren beleggen en daarmee geld verdienen voor later? Dat is mogelijk met het RG YoungDynamic Fund (YDF) van Robeco. Een beleggingsfonds dat zich specifiek richt op jongeren. En dat belegt in bedrijven die herkenbaar of relevant zi jn rnor jongeren en goede winstvooruitzichten hebben. Bedri jven als :--like, MacDonalds en Walt Disney. Een aardig startkapitaal opbouwen voor later is met YDF extra interessant. Want met het speciale YoungDynamic M,1gazine en de website leren jonge beleggers spclenderw1is a Ucs over beleggen in aandelen. Meer informatie? Bel de beleggingsadviseur van Rabobank Het Maasland. Of kijk op internet: www.rabobank.nl.

YDF heeft een vergunning vau De \ "ederlandse Bank op grond van de Wet Toezicht Beleggingsi11stelli11ge11. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde res11ltc1ten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 22


WETENSWAARDIGHEDEN W AARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk ''Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel.: 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur) . Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 08-09 juli Geffen 05-06 aug. Geffen 15-16 juli Geffen 12-13 aug. Geffen 22-23 juli Nuland 19-20 aug. Nuland 29-30 juli Vinkel 26-27 aug. Vinkel In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen of te raadplegen. Vakanties: P. Berkelaar: 17 juli t/m 6 augustus J.Visschers: 14 augustus t/m 27 augustus M. Peeters: 24 juli t/m 13 augustus De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen: 28 en 29 augustus Nuland: 10 en 11 juli Vinkel: 12 juli In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig.

RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. BRANDWEER: Tel.: 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en donderdag van 09.00 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 532 1123. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 16.00 - 19.00 uur vrijdag 10.00 - 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412 - 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13 .30 - 15.30 uur. 23


STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. "uitleen hulpmiddelen thuiszorg" Tb uiszorgwinkel: Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30 - 17.30 uur en di. t/m vr. 09.30 - 12.30 uur en 13 .30 - 17.30 uur. Za. 09 .30 - 12.30 uur Uitleenbalie logistieke & Technische dienst tel. 0413 333 789 Voor grote uitleen-artikelen Udel\ Industrielaan 1, ma t/m vr. 08.30- 10.00 uur 15.00 - 17.00 uur

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30- 10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30 - 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 - 15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 14.15-15.30 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 22694561. WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 Dorpsplein.

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 216 0412 621 541 0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur) 0412 621 308 0412 621 551 0412 621 357 0412 621 331

DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef 7 maandagochtend van 09.00- 09.30 uur woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur ZIEKENFONDSEN:

# C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen.

# Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland.

13.30 uur op het

BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrurn GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30- 14.30 u. en 19.00-20.00 u. Bosch Medicentrurn WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Ziekenhuis Bemhoven locatie Oss dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 19.00 - 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 24

K.N.0.: Kindergeneeskunde: Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur. INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-61237 15 Openingstijden: Maandag 13.00-16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur Donderdagavond: 17.30- 20.00 uur RABO REISBURO G.EFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30- 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur


Loonbedrijf en Grondverzet voor het leggen van o.a.: la minaat/houten/tegelvloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit ! !

Gebr. van Erp

*

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

OSS

GEF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Voor een snelle maaltijd sprint je naar de Keurslager! Keurslagerij ~:s~aa;~~~86 AM Geffen

•te•I.•(0•73•}•53•2•58•9•1----

t!l K . .

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

.

WIHABO

DRUKKERIJ

meer verstand van verzekeren Voor ol uw familie- verenigingsen hondelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgooi van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakke t bij geboortekoortjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht .

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3- Grootformaat full color drukken 54 x 7 4 cm.

Voor al uw totaaldrukwerk. Heesierseweg 13

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

·

5386 KT Geffen Tel. 1073) 532 26 84

1-1;:

fax : 1073) 532 47 95


Lijntaxi: Lijntaxi dient minimaal éénuur voor haltevertrektijd te worden gereserveerd via tel.nr. 0900-8381(44ct/rnin)

WIE WAT WANNEER JULI

03 juli t/m 11 augustus Zomervakantie Lokale bewonersraad van de gemeente Maasdonk 09 KPJ,Dorpszeskamp De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk 12 KB.0 ., Busdagtocht grenzentocht maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de 13 Sint-Jorisgilde, jaarvergadering Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein, nadat er een 14 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling reparatie aan de woning, brandgang ofomgeving, niet ge- AUGUSTUS heel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven 13 Gildemis 9.30 uur aan de volgende ADRESSEN: 13 Sint-Jorisgilde, koningschietenmet teerdag De heer H. v.d. Broek, P. v.d. Elsenstraat 9, te Geffen, tel.: 19 Kopfj inleveren Torenklanken (nr. 13) 5322529. 20 K.B.O., Passiespelen tegelen Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de 27 Gezinsfietstocht, "Fiets mee met het M.0 .V." maand tussen 18.00-19.00 uur. 27 Gezinsviering Afrika-koor 9.30 uur De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met SEPTEMBER de W.M.M. te Ravenstein om dan alsnog proberen deze op 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) te lossen. 02 Sint-Jorisgilde op kunstmarkt 03 Sint-Jorisgilde bij Effe noar Geffe Woonmaatschappij Maasland 06 Ziekencomite 'De Schakel", Nat. Ziekendag in Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurCafé zaal 't Haasje, aanvang 14.00 uur ders en woningzoekenden. 14 Sint-Jorisgilde, lle gildeavond Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur 14 VPM, openbare vergadering Kerkzicht Nuland in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. 15 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) tel. 0486 412 544. 24 Vergadering van de Stamtafel in de kiosk om 11.00 u. OKTOBER 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 12 Sint-Jorisgilde, 12egildeavond 15 Vogelver. "Zang en Kleur"Geffen, inbrengen vele DE ZATERDAGAVOND VOOR duizenden vogels naar Sporthal De Geer EFFE NOAR GEFFE... 16 Vogelver. "Zang en Kleur"Geffen, keuren vele duizenden vogels in Sporthal De Geer Op de zaterdagavond voor Effe noar Geffe, dit jaar op 2 september, kan iedereen weer de resultaten van zijn of 19 K. V.B., Uitwisseling Liempde 20 Vogelver. "Zang enKleur"Geffen, Opening Interhaar laten hobby's presenteren aan alle inwoners van Geffen. nationale Jubileum Vogeltentoonstelling om 20.00 uur en voor publiek geopend tot 22.00 uur Op en in de directe omgeving van het plein voor het gemeentehuis, zullen kramen, tenten en podia worden opge- 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 21 Vogelver. "Zang en Kleur"Geffen, bekend rnaking bouwd, waarin u individueel ofin groepsverband, uw hobby Geffense kampioenen en een gezellig samenzijn kunt tonen. voor alle Geffenaren 22 Vogelver. "Zang en K.leur"Geffen, tentoonstelling Voor muziek en nog geopend van 10.00uurtot 17.00uur toneel kunt u van NOVEMBER een podium met 09 Sint-Jorisgilde, 13e gildeavond geluidsinstallatie 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) gebruik maken, 17 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling maar het hoeft niet. Muziek en 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) toneel op straat kan ook. DECEMBER 09 Kopij inleveren Torenklanken (m: 20) Voor informatie enaanmeldingen kunt u bellen: 13 Ziekencomite 'De Schakel", Kerstviering in • voor wat betreft de muzikale optredens naar Jan van Kreij, Café zaal De Gouden Leeuw. aanvang 13.30 uur tel. 5325168 14 Sint-Jorisgilde, 14e gildeavond • voor al het overige naar Ingrid Berkel, tel. 5324087 26


VAN DER Wie heeft vooru de voordeligste autoverzekering? DeltaLoyd

Interpolis

Nationale Nederlanden

RVS

Amev

In Ned~rland kuntu kiezen uit tientallen aut Is onafhankelijk aäviseur-kunnen wij kiezen elkè voor u de besteen voordeligste is vert Kloosterstraat 44, 5

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Tel 073 -532 55 10, Fa

Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

1

1

AFBOUW NIEUWBOUW

-

.PENSIO~N ...

NAS AFBOUW BV Heesterweg 43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

'NAS 1

Aegon

RENOVATIE

-

~YNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren

RESTAURATIE

en landbouwwerktuigen

* Reparatie onderhoud

* Onderdelenvoorraad Cascobouw: Binnenbouiw: Gevelisolatie:

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekvloeren, separatiewanden, plafonds, wand- en plafondafwerking gepleisterde gevel isolatiesystemen

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

Il

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77

Il

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

mbinderrj; 1/ Wouw.

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

lel073 .53 21 M3

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

/ax 073 .53 2.5 1.50

JClooslerslraalSe .53~6 719? 9ef/en

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

21/oemen :JJ/an/en 23ru.idswer.k 9ra/wer.k Xacloarl.ike/èn


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK "TUIN• EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

PEDICURE

RAAD

RAAD

T. Kete(aars-11. NistefroolJ Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 4 7

WELKOM BIJRAAD MAASDONK

ll.

Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAADMAASDONK

0

SCHOENEN & SPORT

IJ§)SPIERINGS

Huub Clement Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel. (073) 532 60 56

0orpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REGiq,4.* BANK 7

DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven/ krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en I 3.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

VAN-'HEESE Dorpsplein 13 Geffen

1;i" (073) 532 32 64

Makelaardij Assurantiën