Torenklanken 2000 - nr 10

Page 1

38e jaargang I nummer 10 1 juni 2000

n n sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

"GRENZELOOS GEFFEN" ZONDAG 18 JUNI 2000. In Geffen kijken we graag over onze grenzen. De grenzen van het gezin, de familie, het dorp en het land. Er zijn veel groepen Geffenaren actief om iets te betekenen voor andere mensen. Mensen dicht in de buurt, maar ook ver weg in andere landen. We willen iets betekenen voor zieken, bejaarden, alleenstaanden, vluchtelingen, gevangenen, mensen in de derde wereld en met name de kinderen. Geffen mag gerust trots zijn op al die groepen en verenigingen die zich op velerlei wijzen inzetten voor hun medemens. Dichtbij en ver weg, grenzeloos! Binnen het werkveld diaconie in de parochie ontstond het idee om al die groepen eens bij elkaar te brengen zodat ze aan elkaar en aan de dorpsgenoten iets kun-nen laten horen en zienover hun werkzaamheden. Wees wel.kom op zondag 18 juni!!! • •

09.30 uur viering in de kerk met als thema "Grenzeloos Geffen". Tussen 10.30 en 13.00 uur presentatie in de kerk van de volgende groepen: - Bejaardenwerk - Rode KruisUnicef- Mexagrico- Reik elkaar de hand Kerk in Nood -Krachtpatsers- Vluchtelingen-werk- M.O.V. Missie, Ontwikkeling, Vrede - Verjaardagsactie - Kerk en Samenleving-DISK (industrie-pastoraat_ - Postzegelactie- St. Jorisgilde- Ziekencornité -Amnesty International

Wtj hopen dat er op 18 juni vele Geffenaren even de kerk binnenlopen om een kijkje te nemen. De koffie is bruin! De voorbereidingsgroep: Raymond Braakhuis, Trees Lamers, Antoon v. Nistelrooy, Leny Romme.

00

RAADGECOÖRDINEERD OUDERENWERK MAASDONK

INFORMATIEBIJEENKOMST OVER DE EURO Op woensdag 7 juni a.s. organiseert de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Geffen in samenwerking met de K.BOGeffen voor alle 55-plussers een bijzonder interessante informatiebijeenkomst over de Euro. De bijeenkomst over de Euro. De bijeenkomst wordt verzorgd met medewerking van Rabobank Het Maasland. Op 1januari 2002 is het zover en wordt de gulden vervangen door de Euro. Wat gaat er dan alle-maal veranderen?, waar is dat goed voor?, hoe waardevast is de nieuwe munt en wat betekent deze ingrijpende verandering voor de financiële zaken van de gewone burger? Op al dit soort vragen komt een antwoord. Wij verwachten u deze woensdagmiddag om 14.00 uur in het Oude Klooster. Een kopje koffie staat voor u klaar. U bent van harte welkom!!! KBO-Geffen Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Geffen

VAN DE REDACTIE De laatste Torenklanken voor de vakantie verschijnt op 5 juli 2000. Kopij vóór 24 juni 2000. Heeft u een Bolleboos, geefdit dan door op tel. 532 23 56.

KOPY INLEVEREN VOOR: 10 juni redaktie adres Tolweg 7


Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BE.NILDA 11 DAMES~IODE IN DE ~IATE:-i

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

;, SQHOONHEIDSSALON

44 t/m60 KLOOSTERSTRAA T

Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

Voor ontspanning na uw inspanning

:\ c~FÉ D~ 0~ ~~

GESPECIALISEERD aats- eµ, "Wî' '!khaams6ehandellng"ffö

• Çe

• Huidanalyse

~

• Visagie

._,,.,

*

Ook voor kinderfeestjes

~

Elzendreef 1 5386 G R Geffen

,.,

• ;Behandehrrg voor d~ n:fän •·Acnébehandettrtçen

*

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

t

• Nagelstylîste

■ ■ ■ ■ ■ ■

\

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi

'

58

5386 AR GEFFE:-i TEL. 073 - 532 42 98

\ j

voor de dag.

B~1 wen c

Bouwen op

ue.vertWiü'wen

---

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Depositaire van: • Mary Cohr • Lanéche Cosmetics • Cli Amati • Courtin

F. T.W. M. i'A. Hanegraaf

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499'

Van Soest

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN elastische kousen AANMETEN EN

ERKEND DOOR ALLE

BEZORGEN AAN HUIS

ZIEKENFONDSEN

Vladerackens1raat 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619 mobiel 06 22 91 99 90

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v. Bedrijven weg 2, Geffen

Kantoor (073) 532 34 69

12\

\C)

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kt:JEIN

~

\.::)

Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

rl::'\

~

~

fax ( 073) 532 14 65 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


EFKES DUURTE MÈ...Geert-Jan Schoonis U hebt Zf:! vast wel eens gezien in de wachtruimte van fysiotherapeut Geert-Jan Schoonis: de prachtige onderwaterfoto's van diverse vissen! Ik praat met hem over z'n grote passie: het diepZ!:!eduiken. "Het is een ideale combinatie" vindt Geert-Jan "vakantie houden en actiefbezig zijn met een groep mensen. De Rode ~ bij Egypte is een favoriete plaats: redelijk dichtbij, altijd mooi weer en helder water. Je gaat met een groep mensen van verschillende nationaliteiten de boot op. Na de nodige uitleg over mogelijkhedenenveiligheid, duik je altijd met z'n tweeën, in het zgn. buddy-systeem. Egypte heeft het meest noordelijke koraalrifen is een prachtig gebied. Het koraal een levend organisme, dat 1 cm. per jaar groeit - is de kraamkamer vanjonge vissen. We kennen het sponskoraal (=zacht) en het hersenenkoraal (=een harde soort)". Geert-Jan begon zijn opleiding tot sportduiker in 1990 bij ''De Waterman'' in Oss In Nederland kennen we het NOBsysteem, een uitgebreide opleiding waarbij, behalve de praktijk, veel aandacht wordt besteed aan theorie en veiligheid. Hij behaalde het 1-sters diploma (duiken tot 10 m.), het 2sters (duiken tot 20 m.) en 3-sters (speciale oefeningen/redden), alsmede zijninstructeursdiplorna om les te mogen geven in zwembaden en buitenwater. Het duiken is niet zonder gevaar: je moet goed weten wat je doet. Een rustige ademhaling op diverse dieptes is belangrijk: het luchtverbruik wordt meer naannateje dieper komt. In de ademapparatuur zit zuivere lucht (géén zuurstof!) die via een compressor in de fles wordt geperst. De waterdeeltjes worden eruit gehaald om roestvorming - hetgeen tot afsluiting zou kunnen leiden - te voorkomen. Bij het opstijgen moet je de nodige stops houden, want er kunnen stikstofbelletjes in de longen komen, die de zgn. duikersziekte veroorzaken. Via de computer, een soort grote horloge, kunje een en ander controleren, maar je moet uiteraard ook 'Zf:!lf de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. Ook is het ''trimmen" van belang, je moet de bodem niet aanraken. Geert-Jan is eens 'aangevallen' door de Titan-trekkersvis. "Je moet de strijd niet aangaan, maar zo snel mogelijk uit zijn territorium zien te komen!" Vijfjaar na het behalen van zijn diploma's kocht Geert-Jan de onderwatercamera. Daarmee legde hij prachtige exemplaren vast: de zeer giftige steenvis, de schorpioenvis, de sidderrog, diverse soorten haaien en de groene schildpad uit de Malediven. De koffervis, papegaaivis, inktvis, vlindervis en de koraalduivel met een soort veren. Een school keiZJ:!rsvissen uit het Caraibisch gebied en de doktersvis. Zijn mooiste reis tot nu toe was in 1995 naar Thailand. Bij de Burma Banks, 200 km. uit de kust de Indische Oceaan op: een plek met heel veel haaien. Er werd tonijn gevoerd om het gedrag van de haaien te kunnen observeren. Ze zwemmen 50 km./ uur (startsnelheid= 150 km. / uur) in vergelijking met de zwemsnelheid van2/3 km. / uur van de mens!

"We moesten ons heel stil houden tegen de rotsen, terwijl de duik.leider eerst ging kijken, want de verpleegstershaai is heel opdringerig!" Van deze belevenis heeft Geert-Jan een mooie videoband. Het zou leuk zijn om die eens te vertonen bij een bepaalde gelegenheid. Bovendienkanhij er heel interessant bij vertellen! Een van de foto's toont het wrak van het Engelse schip "Thlstle Gorm" van 110 m. lengte, dat in 1941 werd gebombardeerd. "Het mooiste wrak dat ik ooit gezien heb" vertelt Geert-Jan. "Het schip is vertikaal naar beneden gezakt en de volledige lading is nog aanwezig;je ziet vliegtuigvleugels, een locomotief: laar'ZJ:!n, geweren. Het wrak is pas in 1978 ontdekt. Ook in de Noordzee kun je ''wrakduiken". Honderden scheepswrakken uit de 1een 2e Wereldoorlog zijn daar te vinden, er ligt o.a. het Engelse oorlogsship Cressy, in 1915 gez.onken, vol met granaathul'ZJ:!n met kruit. Het is een prachtige hobby" zegt Geert-Jan. "de wereld is heel klein geworden. Gelukkig is mijn vriendin Marja ook met het "duikvirus" besmet geraakt; ik heb van haar de liefde voor het paardrijden overgekregen! Samen bezochten 'Zf:! prachtige onderwaterwerelden in Australië, de Phillipijnen, Sri Lanka, Thailand, Egypte, de Malediven en Bonaire. Een safaritocht + duiken in Kenya staat nog op het verlanglijstje!

DANKBETUIGING Langs de'Zf:! weg willen wij graag iedereen bedanken voor de goede zorgen, vele bezoekjes en belangstelling tijdens de ziekte en overlijden van mijn man, vader en opa.

PMA. Meeuwissen v. Mierlo Kinderen en kleinkinderen.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE '

BERGHEMSEWEG 153A

~

schilders

ERNl_;;;;;_S _ _ __ voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08 3


Honegraof B.V. Geffen

Tonny Jansen

Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

Rijwielen - Gazelle - Locomotief

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Adm. kantoor v.d. Heyden

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bloembindaij

@

~

~ 'öj)

Wij verzorgen voor u

bloemen ~ planten ~ grafwerk ~ potterie

~ teleflora

~ decoratie ~ bruidswerk

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

~

'öj)

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

ljW ~

VAN LITH B.V.

Tankstation

maninkzi

Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

UITVAARTVERZORGING

Taxi

VOO't

/wJoldiJt/

0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3 VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D ·LEE TEL . : 073-5324233

-

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen - Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

. . .. . . .. ···rà· . . .... . .

Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55

.. DE ■

. . .

.

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS

.

:

Tel . : 0412-631999

HYPOTHEEK SHOP ■

. ." " ~. . Te> C> . .~ E .2:"C>.at.C.. reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrokten t.b.v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • ;onge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • .auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor olie merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZ.DA • volautomatische carwash en hobby-wosh J

s

F

Akkerstraat 34 5391 BB tel. 073 - 5322911 (fax 07 STEEDS TOT U


UIT HET DAGBOEK VAN MONIEK Moniek Loe:ffen is gedurende een jaar werkzaam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen... 4april In Nairobi heb ik sportmaterialen gekocht. Om die in Kakuma te krijgen kost nogal wat moeite. Vanwege het gewicht en de kleine vliegtuigjes kan alles alleen mee in kleine hoeveelheden en de snelste manier is dan persoonlijk naar het vliegtuig gaan om te zorgen dat de materialen meegaan. Nu ik zelf naar Kakuma ging heeft het me heel wat gepraat gekost om uiteindelijk 30 kg. extra mee te krijgen zonder $ 2 usd per kg. bij te betalen. Vorige week kregen we bezoek van een Nederlandse delegatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken, L.W.S., Ned. Ambassade. Ze kwamen kijken of er aanleiding was voor extra fonds op enkele fronten Naast het drukke programma was er 's morgens even tijd voor een partijtje volleybal tegen de vluchtelingen. De 4 Ned. Mannen en ik tegen een Kakuma team. Ondanks ons verlies met 1-2, was het erg leuk. De delegatie vertrok volgens mij met een goede indruk van ons programma. 11 april Iedereen krijgt hier in Kakuma wel 1 of 2 keer per jaar Malaria, ofje nu profylax gebruikt ofniet. En ja hoor, voor mij was het gisteren zover: rugpijn, diarree, hoofdpijn een beetje koorts. Op aandringen van collega's toch maar even naar het ziekenhuis. Na het bloed prikken bleek het inderdaad Malaria te zijn. Ik kreeg 3 pillen, paracetamol en een hééééél klein flesje voor de stoelgang. Nu, een dag later, gaat het alweer goed. Ik heb al heel wat bezoekjes gehad van bezorgde collega's, die met thee, fruit en een boek kwamen Leuk om te zien dat mensen echt met je begaan zijn (je moet soms eerst ziek zijn om dat te zien!) Ik heb een volleybalworkshop gehouden voor 23 vrouwen Veel vrouwen durven niet voor een groep te spreken en zeker niet in mannengezelschap. Vooral de Sudanese cultuur laat dat niet toe. Somalische vrouwen mogen/willen niet sporten in aanwezigheid van mannen. Dat was voor ons de reden om deze cursus alleen voor vrouwen te geven Ttjdens de introductie bleek dat de Somlaische vrouwen geen Engels spraken; ze waren weliswaar erg enthousiast! Na de theorie volgde een stukje praktijk "Hoe ziet de warming-up eruit!" De rokken werden hoog gehouden, slippers werden onderweg verloren en de hoofddoeken lieten regelmatig los. Er werd veel gelachen De veiligheidsregeltjes werden ook doorgenomen De workshop werd met een wedstrijdje en evaluatie afgesloten In enkele spontane speeches toonden de meiden hun dankbaarheid, waar ik blij mee was.

15 april Vandaag was de "closing ceremony'' voor de workshops. De deelnemers werden opgehaald en we tuften naar het sportcentrum, beladen met water, ranja, wat cadeaus van UNHCR en natuurlijk de certificaten. Na de gebruikelijke speeches, uitreikingen en ranja was er nog een wedstrijd volleybal voor vrouwen tussen de verschillende zones. Voor de hele ceremony waren enkele vrouwen (ofzeg maar meiden, want ze zijn ong. 15 j.) met hun baby's gekomen. Tijdens de wedstrijd begon één van de baby's te huilen. Tot mijn verbazing vroeg de moeder om een wissel en langs de zijlijn gafzij haar kind de borst. Na 15 min. werd het kind weer overgedragen aan een ander en kon ze weer terug gewisseld worden! Voor deze meiden een heel gewone zaak, maar voor mij toch wel een bijzonder detail! Al met al een feestelijke dag. Op dit soort dagen besef ik hoe bijzonder mijn werk hier is en meer dan de moeite waard!

GA WEERLEREN! Ofje nu leert voor je persoonlijke ontwikkeling, voor je plezier ofvoor je werk,je kunt altijd een cursus ofopleiding vinden Wij bieden diverse mogelijkheden voor studie en zelfontplooiing, ofom een afgebroken opleiding weer op te pakken. Volg een cursus voor een betere toekomst! • Nederlands, Engels ofrekenen ophalen • Lezen en schrijven verbeteren • Je niveau verhogen • Je positie op de arbeidsmarkt verbeteren • Voorbereiden op een (beroeps-)opleiding • Je Nederlands verbeteren • . MAVOofHAVOdiplomahalen • Jezelfontplooien Kom naar de informatiemiddag van ROC de LeijgraafAfdeling Educatie. Woensdag 14junivan 16.00-20.00uur, Verdistraat 87 Oss. Ofmaak telefonisch een afspraak (0412) 624824.

Op tweede pinksterdag 12 juni zijn onze kantoren gesloten De geldautomaten zijn wel 24 uur per dag beschikbaar. Dinsdag 13 juni zijn we u graag weer van dienst.

5


A_

L '

n

ROND DE DORPSPOMP

Het is feest in Nederland. De E.K. meldt zich. Het is ook te zien op "Vladeracken T.V.-tekst", met een felle oranje kleur op de achtergrond. Nou de felheid vonkt er vanaf Wlljo volgt het met vurige oogjes en een brandend hart. Kijk eens naar al die flonkerende symbolen in de zijlijn. Maar ach, nog een maandje en het is al weer voorbij. · ''Effe naor Geffe" is toch weer onderwerp van ons gesprek. De ondersteuning van de commissieleden krijgt aandacht. De taken, die ze als teveel oflastig ofbedreigend ervaren moeten re afstoten. En nog meer structuur aanbrengen in de organisatie. Rond Piet van Herpen zouden we graag een driemanschap zien, die met Piet optrekken en geleidelijk aan taken van hem overnemen, zodat een wisseling vanuit "de centrale" mogelijk is. De stamtafel is zelfs bereid hierover een enquête te houden om vanuit alle geledingen van Geffen en betrokkenen, nieuwe commissieleden te vinden, die door de gemeenschap Geffen worden gedragen en daarom zijn voorgêdrageIL De stamtafel uit hier opnieuw haar z.org voor de toekomst en is er zich van bewust, dat het niet eenvoudig is, om te komen tot goede aanvulling in de commissie en tot overnamen van de vele zware taken. Wtj hopen dat uit onre aandacht grote waardering spreekt voor de actieve commissie "Effe naor Geffe" en dat wij met hen graag willen meewerken aan het veilig stellen van onze "JAORMERT" EFFE NAOR GEFFE, dat toch Geffen in heel Nederland op de kaart heeft geret. 25 Jaar ''Effe naor Geffe" moet ook een startpunt worden naar een nieuwe toekomst. Op 11 juni Pinksterdag, komt de stamtafel niet bijeen. Onre voorzitter Jaap, zal zorg dragen voor een foto-collage onder de rubriek ''Rond de Dorpspomp". De rampen vande laatste jaren zijn aanleiding om even rond te kijken in Maasdonk. Geen vuurwerk, geen gevaarlijke industrie ofbedrijvigheden, maar wel een Rijksweg en een Spoorlijn, waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Is er eenrampenplan?? Hoe ziet er dat uit?? De brandweer zal daarbij een hoofdrol spelen. En daar zijn heel veel zorgen over. Onre brandweermannen zijn uitstekend opgeleid is er goede leiding en op-to-date materiaal. Maar de voorwaarden voor een optimaal functioneren zijn minimaal. Op twee plaatsen staat het materiaal. Het moeten ''uitrukken" vanuit twee verschillende situaties werkt frustrerend. \Vie is er precies onderweg en met wat? Een wagen vertrekt bij ALARM uit Geffen, vanuit de Veldstraat en de andere vanuit Nuland. Sommige brandweerlieden moeten eerst van Geffen naar Nuland met eigen vervoer en komen dan te laat, want de wagen blijkt vertrokken. Dat gevoel van samen als eenheid op weg versterkt de saamhorigheid en is voorwaarde voor een goede inzet. Maasdonk heeft een goede 6

Maasdonkse Brandweer. Maar geen BRANDWEERKAZERNE. Men kan nog maar steeds geen besluit nemen over de plaats, ofschoo~ al jaren bekend is, wat de beste plek is. Bij de Rotonde toch!!! Er zijn twee mogelijkheden, ofhoekHeesterseweg, het zogenaamde D.K.G.-terrein, of hoek Groenstraat-Molengraaf Vanuit logistiek standpunt is mogelijk de hoek Groenstraat-Molengraafmisschien de beste oplossing. De oplossing ligt voor de band. Maar "de politiek" houdt invulling tegen. Al dat getalm werkt frustrerend. Onze Brandweer met een schitterende prijzenkast verdient een goed gebouw, maar en dat vooral, de veiligheid van Maasdonk en haar inwoners en die haar bezoeken vereist een kazerne, van waaruit de brandweer zo effectief mogelijk kan optreden. Het wordt tijd, dat we ons bewust worden, welke risico's er zijn en dat we zorg dragen dat er doeltreffend kan worden opgetreden. De openbare stamtafel van 24 september zal de volgende onderwerpen kennen: "Effe naor Geffe", een nabespreking van de "JAORMERT 2000". Dus voor 24 september uw eventuele opmerkingen, aanbe-velingen naar Jaap: tel. 073 532 12700 ofTheo Tel. 0412 640 982, de BANDOLA'S, worden gevraagd om het muzikaal gedeelte te verzorgen en als bijz.ondere gast gaan we de pastoor uitnodigen, en praten we over de TOEKOMST van de Geffense Parochie en Kerk. Ook het CENTRUM-plan komt aan de orde, met aandacht voor de Basisscholen, C 1000, Super de Boer en andere winkels en bedrijvigheden. Natuurlijk de gemeenteraad en de BRANDWEER. Het Pinksterfeest wordt(werd) weer tot het HOOGFEEST van het kerkelijk jaar. Mariamis op 2e Pinksterdag bij de Veldkapel met het Kinderkoor en het gezang van de vogeltjes wordt(werd) weer druk bezocht. Wel valt te vermelden, dat de twee 1e-cornmuniezondagen schitterende, indrukwekkende feesten waren, met in de hoofdrol onre Pastoor. Hij werd gebeld vanuit "de hoogte" Ja men wilde iets weten over de toekomst van de communicantjes en de uitgroei van hen tot echte parochianen. Hoopgevend, dat wel. Mogelijk is daarvoor die grote antenne op de Toren geplaatst. Zo kan de Goede Geest nog beter worden ontvangen en doorgeseind. Het kinderkoor zong ook vanuit de HOOGTE, ja vanafde zangzolder en het klonk fantastisch, complimenten aan de dirigente en organist. Maar ook weer bijzonder was het optreden van muziekvereniging WI.K. De communicantjes werden afgehaald in de kerk, kregen een aubade op het kerkplein en optredens van het Marionettencorps. Wil en Hans zorgden weer voor fantastisch mooie foto's. Twee onvergetelijke zondagen, een met de echte ZON en helaas de andere met een REGEN-buitje. Ook de wandelvierdaagse was weer een groot succes, 579 deelnemers, Nooit Gedacht alleen al met 119 leden. De organisatie was weer perfect. De start en ontvangst gebeurde vanaf"De Geer". De middenstand was weer gul, "Chipje van CI000, appeltje van?, Dextro-drankje van Super de Boer". De afsluiting gebeurde vanafde KIOSK. hallo, weer


een Kioskgebeuren, en met een perfecte geluidsinstallatie. De Jeugdvakantieweek gaat zich afspelen op het terrein van de Zilverhoef, met als thema 'PIRATEN op zoek naar het SCHATEILAND'. Van Stamtafel 119. Volgende stamtafel: LET WEL!!! Op 25 juni in cafĂŠ GOVERS van 11.00tot 12.30uur. Ook Ubent van harte WELKOM!!! P.s. Hebt u al de expositie van de kunstwerken van Arnold van Griensven bezocht in het gemeentehuis; het kan de hele maand nog tijdens de openings-uren. Je zult verwonderd staan. Ja, dat is KUNST!!! Zoek maar eens naar de vredesduiven, die opstijgen boven ''Noord Ierland", en ontdek hoe hij dat (schier)-eiland heeft uitgebeeld.

Tenslotte: in de categorie uitmuntend yan de blazers was een hoofrol weggelegd voor onze Willy van Erp( bugel), die met 52 punten de andere deelnemers flink het nakijken gaf Iedereen namens onze hele vereniging van harte gefeliciteerd met het behalen van zo' n mooi resultaat in een qeelnemersveld van maar liefst l 03 deelnemers! AntoonBierings Secretaris

MAAG LEVER DARM STICHTING

GIRO 2737

Met uw hulp kunnen we een hoop doen! MCZIEKVERENIGING "\Vilkn Is Kunnc:n"

'effen Onderling Solistenconcours 2000 WIK, 0D10, UNION

Ook in het eerste jaar van het nieuwe millennium hebben Harmonie Union, Harmonie Odio en Fanfu.re W.I.K. weer een Onderling Solistenconcours gehouden. Ditmaal was de organisatie in handen van Union uit Nuland en werd het concours gehouden in De Meent. De uitslag was voor W.l.K in het algemeen, maar natuurlijk -voor de deelnemers van onze vereniging in het bijzonder primate noemen. De Geffense majorettenkwamen met maar liefst zeven bekers thuis. In de categorie Jeugd-A was er een beker voor het duo Lisa Coppens en Imke van Lith (48 punten). In de categorie Jeugd-B sleepte W.I.K. maar liefst 4 bekers mee naar Geffen. Die gingen naar: Lisa Coppens (48,5 punten), Lauri Humpig (50 punten), Annika de Poot ( 50,5 punten) en Stephanie Wrtlox (52 punten). In de categorie Jeugd C haalde Joyce Clement een beker binnen (48 punten). In de3 tweede divisie tenslotte, was Carola Doodkorte de beste: 50 punten en natuurlijk ook een beker. In de derde divisie blazers behaalde Marion Bierings (bugel) een beker met 47 punten. In de tweede divisie blazers werd Raymond Meeuws (hoorn) de kampioen met 48,5 punten. In deze categorie waren er ook bekers voor Dennis Doodkorte (bugel) ( 44 punten) en voor Kathleen van den Elzen (trombone) en JanMenkehorst (trombone)(48 punten), die als duo optraden.

Ons spijsverteringsstelsel bestaat uit de slokdarm, maag, de dunnen en dikke darm, de alvleesklier, lever en galblaas. Bij de lange weg die het voedsel in ons lichaam aflegt, kan veel mis gaan. De gevolgen zijn vaak ingrijpend. Vooral als het gaat om een chronische spijsverteringsziekte, zoals een darmontsteking ofmaagkanker. De jaarlijkse collecte van :MLD. Stichting wordt gehouden inde week van 14 juni tot 24 juni a.s. Heeft u interesse om dit jaar voor deze stichting te collecteren, neem dan contact op. Tel. 073 532 1679.

Gevraagd Flexibele oppas aan huis voor onze twee zonen van 8 en 10 jaar. Ook beschikbaar in schoolvakantieperiodes en evt. voor opvang na schooltijd. Tel. contact via: (073) 532 40 48 of 06 - 505 109 86 7


"Als onderne nu al bouwe een onafhank

U kunt nu al bouwen aan financiële onafhankelijkheid. Rabobank Het Maasland biedt u een aantal uitgekiende mogelijkheden, zoals de koopsom- en lijfrentepolissen van lnterpolis. Tot 1 juli 2000 kunt u een extra aftrekpost creëren over uw inkomen van 1999 door een koopsom te storten. Gecombineerd met een storting voor belastingjaar 2000 kunt u zelfs extra voordeel behalen. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? U bent altijd van harte welkom bij de verzekeringsadviseurs van Rabobank Het Maasland voor een uitgebreide toelichting en praktisch advies. Bel voor een afspraak (073) 53 40 333.

Rabobank Het Maasland 8

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


PERSBERICHT Vakantie- ofweekendopvang betekent iets zinnigs doen voor een kind. "Een keer in de maand een weekend ofsoms een vakantie ga ik naar een andere familie. Een familie waar geen andere kinderen zijn, alleen ik samen met mijn zusje". Daniel gaat samen met Samantha naar familie de Groot. De moeder van Daniel en Samantha kan op deze manier even tot rust komen waardoor zij de opvoeding van haar twee kinderen beter aankan. Deze vorm van pleegzorg, vakantieen weekendopvang, is in de regel voor een paar nachten. Wanneer een familie echter een paar weken een kind in huis wil opvangen, kan dit ook. De Voorziening voor Pleegzorg (kortweg VvP) ondersteunt deze pleegz.orgadressen. In het geval van Daniel en Samantha: zij komen door deze opvang in aanraking met een andere gezinssituatie en leren hierdoor op een andere manier met elkaar omgaan. Deze opvang betekent niet dat dit afbreuk doet aan de thuissituatie bij hun moeder, integendeel het is een aanvulling. Ook kunnen kinderen uit een leefgroep van zo'n 12 kinderen een weekend naar een gezin gaan. Een gezin voegt iets wezenlijks toe wat een internaat moeilijk kan bieden. Het kind krijgt in w 'n situatie meer aandacht. De VvP selecteert de juiste gezinnen voor vakantie- of weekendopvang. Niet iedereen komt in aanmerking voor het pleegouderschap. ''Gezinnenmoeten een zekere 'feeling' met kinderen hebben. En, op het moment wanneer de kinderen bij jou zijn, dienje er onvoorwaardelijk voor te zijn", aldus Bram Soetendal hoofd VvP ZO Brabant. "Wtj gunnen een kind een zekere mate van rust en structuur want v.µtl( zijn deze kinderen heen en weer geslingerd in bijvoorbeeld ruzies. Dit kan onzeker gedrag veroorzaken. Van een gezin vragen wij begrip voor het feit dat deze kinderen anders kunnen reageren. Simpelweg een fietstochtje ofeen potje voetballen kan al een ongewone situatie voor deze kinderen zijn. Ook

zijn kinderen gebaat bij duidelijke regels en normen zoals voorzichtig zijn met de spullen van een ander ofhet respecteren van elkaar. Heb je als gezin de rust in je, dan zal dit ook op deze kinderen uitstralen". Vakantie- ofweekendopvang is een welkome verandering voor het kind. Het kan zelfs betekenen dat door even thuis weg te zijn problemen verminderen ofzelfs verdwijnen. Er komt lucht bij zowel voor ouders als het kind. De rust die hierdoor ontstaat, kan voldoende zijn om erger te voorkomen. Familie de Groot vangt al een paarjaar achtereenkinderen zoals Daniel en Samantha op. ''Voordat Daniel en zijn zusje bij ons kwamen, woonde Rita, een meisje van 10 jaar, om het weekend bij ons. De vader van Rita kon toendertijd niet voor haar zorgen en Rita verbleefin een internaat". Rita heeft een jaar bij de familie de Groot gewoond maar door een verhuizing van vader kon hier een einde aan komen. "Vader wilde dat Rita weer bij hem kwam wonen. Vader had een nieuwe vriendin en het ging veel beter met hem. Vanuit het internaat is toen in fases naar thuisplaatsing gewerkt. Omdat de weekenden bij ons voor Rita teveel zouden worden is dit contact in goed overleg met groepsleiding, vader en ons, afgebouwd. Nu belt ze nog regelmatig gewoon om ons te horen. Volgende week komt ze op bezoek bij 'haar speelgezin', zoals ze ons noemt". Over het pleegouder zijn in vakantie en weekend, zegt meneer de Groot: "Wij hebben zelf geen kinderen, en het is daarom ontzettend leuk om van tijd tot tijd voor kinderen, die hulp kunnen gebruiken, te zorgen. Het is niet altijd even gemakkelijk maar het geeft veel voldoening enje wordt er een ander mens van. Ik zou de kinderen niet willen missen". Voor meer informatie over vakantie- ofweekendopvang, bel gratis 0800 - 022 3432. Dit nummer verbindt u door met de dichtstbijzijnde pleegzorginstelling in de buurt. Ook internet geeft een aardig beeld over de pleegzorg in het algemeen: www.pleegzorg.nl.

DANKBETUIGING

Ik zoek een ";'~,·,,:~:~.huis •·- waar ik voor donker binnen

Wtj hebben veel hartverwarmende reakties ontvangen na het plotselinge overlijden van onze moeder en oma Miet v.d. Heijden-Schuurmans

'":° 4

~w:t

t§~

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Mevr. Smit, Pastoor Scheepers, het gemengd koor en uitvaartverzorging van Lith. Uw warme medeleven heeft ons bijzonder goed gedaan. Hartelijk dank hiervoor. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind familie v.d. Heijden

9


GEFFEN:

U kunt uw bijdrage overmaken op giro 11 17 393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2000.

KERK EN SAMENLEVING

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL"

WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: NULAND: VINKEL:

Zaterdag 19.00 u Zaterdag 19.00 u Zaterdag 17.30 u

Zondag 09.30 u Zondag 10.00 u Zondag 11.00 u

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 07-06 Za. 10-06

19.00 u * 10.00 u * 19.00 u

Zo. 11-06

09.30 u +

Ma. 12-06

09.30 u

Openluchtviering bij Veldkapel mmv Kinderkoor

Wo. 14-06 Za. 17-06

19.00 u 10.00 u * 19.00 u

Avondmis H.Mis mmv Ouderenkoor Woord-com.dienst mmv Jongerenkoor H-G (+kinderkerk) H.Mis mmv Gem. koor: thema Grenzeloos Geffen Avondmis

Zo. 18-06

09.30 u +

Wo. 21-06

19.00 u *

Avondnus H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) Hoogfeest van Pinksteren: H.Mis mmv Gem koor

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt Diaken van Herwijnen is afwezig van 15 juni t/m 30 juni DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 juli 2000 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur).

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255.

KERKBALANS 2000: GELOVEN IN GROEI Ontvangen / 44.000, -- + toegezegd / 8.000,-Hartelijk dank voor uw steun! 10

Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

SPREEKUUR PASTOOR SCHEEPERS Woensdag van 18.00- 18.30 uur en vrijdag van 09.30 -10.00 uur

OPENLUCHTVIERING Op Tweede Pinksterdag (maandag 11 juni) houd~n we onze jaarlijkse viering in de openlucht b1J de Veld.kapel in de Veldstraat. De zang ~ordt verzorg? door het Kinderkoor en de Commurucanten van dit jaar leggen bloemen bij Maria en lezen gebeden. .. Na afloop van de viering drinken we samen k?~e b1J cafetaria "'t Bergje". Bij slecht weer is de ffilS m de kerk. U bent allen van harte welkom.

PRIESTERJUBILEUM Op Eerste Pinksterdag (zondag 11 juni) viert oudkapelaan Rijkers zijn 40-jarig priesterjubileum Pastoor Rijkers heeft momenteel de zorg voor de parochies Westerhoven en Riethoven. . .. Een afvaardiging van onze parochie zal aanwezig ZIJn in de jubileumviering en op de receptie. Wilt u o~ oud-kapelaan een felicitatie toesturen dan volgt hier het adres:

Pastoor Rijkers, Pastorie, Dorpstraat 24, 5563 BR Westerhoven. Pastoor Verbakel van de parochie Nuland viert eveneens op Eerste Pinksterdag zijn 40-jarig priesterjubileum. Het parochiebestuur van Geffen zal acte de prĂŠsence geven op dit priesterfeest. . Wij wensen de beide pastoors van harte proficiat en veel geluk en gezondheid voor de toekomst!

De Eerste Communie-vieringen in 2001 zijn gepland op zondag 6 mei Aloysiusschool en zondag 13 mei (moederdag) Mariascliool

GRENZELOOS GEFFEN Op zondag 18 juni heeft de viering van 09.30_u~ ee_n speciaal thema: Grenzeloos Geffen. Deze v1ermg ~s voorbereid door de afgevaardigden in onze parochie van het werkveld DIAKONIE. Alle werkgroepenindividuele personen die op een of andere manier werken voor 'de mens in nood, dichtbij en ver weg', zullen informatie geven over hun activiteiten; in de zijgangen van de kerk staan hun standjes opgesteld. Na afloop van de viering drinken we samen koffie. Kom met ons meevieren! U zult versteld staan,


hoeveel mensen in Geffen -misschien in het heel klein- op verschillende manieren werken aan een betere wereld zonder grenzen! U bent van harte welkom!

AMATEURFESTIVAL 18 Mei 2000, Geffes Volk organiseerde dit Festival om jonge Geffense muzikanten entoneelspelers met eenvoudige middelen in de Gouden Leeuw speelervaring op te laten doen. De zeventig à tachtig bezoekers werden in de juiste stemming gebracht door het saxofoonensemble "Sax Fun". Ondanks de bescheiden wijze waarop Paul Wagemakers jr. zijn .zelfgearrangeerde werken en zijn medemuzikanten presenteerde, werd een vijftal nummers in "Glen-Miller-stijl" heel verdienstelijk ten gehore gebracht: een goede ouverture van de.ze avond. Vervolgens bracht de Eindhovense toneelgroep "Ad.hoc" een tot nadenken dwingende éénakter: "De laatste lichting", geschreven door Maaike v.d. Brule. Een eenvoudige postbode dreigt uit zijn functie weggereorganiseerd te worden. Tijdens zijn laatste ronde wordt hij op de koffie genodigd door Suzanne, die al lang tevergeefs op een briefwacht van haar geliefde, die haar in de steek heeft gelaten. Zij zoeken bij elkaar houvast en troost, beiden op zoek naar iemand die belangstelling voor hen heeft en vooral. .. iemand die écht kan luisteren. De volgende éénakter "De koffer" van Jos van Reen en Rien Oomens was thematisch een voort.zetting van vóórgaand spel. Twee eenzame reizigers zoeken toenadering tot elkaar: de krant van de één en het mysterieu.ze koffertje van de ander worden contactmiddelen. Het komisch slot van de.ze éénakter laat de vraag "was de belangstelling voor elkaar wel zo gemeend?" voor de toeschouwers terecht onbeantwoord. In de laatste éénakter "Zussen", geschreven door Ivon Mulders, waren Lieke van de Hatert en Martijn Egelmeer eveneens wanhopig op zoek naar elkaar: de één dreigt zich te verliezen in haar zelfgemaakte gordijnen, de ander staat nog midden in het rouwproces om haar overleden vader. Het toneelspel van alle acteurs verdient veel waardering! Jammer dat de achtergrondmuziek tijdens enkele éénakters soms meer storend dan ondersteunend was. Tenslotte maakte het dweilorkest "Ut gu vals" zijn naam waar: lichtvoetig entertainment, met een knipoogje naar Harrie van Lee: "Oh, ' t is goed om in Geffen te zijn". Het carnavaleske dweilorkest maakte ook duidelijk, dat het lage plafond in de Gouden Leeuw moeite heeft een overdosis aan geluid te verwerken! . De regisseuses Beppie van Zutphen en Betsy v.d. Heijden verdienen waardering voor haar initiatiefom Geffens jong talent een kans te geven om zich verder te ontwikkelen. De inhoud en waarde van de.ze amateursavond overstegen heel wat inhoudsloze televisieprogramma's! Tot volgend jaar? WimLemmers.

DORPSZESKAMP GEFFEN 9 JULI 2000

KP J-Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorpszeskamp voor zowel de jeugd van Geffen als voor de ouderen. Kun je als buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub ofgewoon als een stel vrienden een groep vormen, meld je dan aan. (snel, vol is vol: 30 teams zie vorig jaar). Een zeskampgroep mag bestaan uit: 4 dames en 4 heren en een coach plus nog reserve spelers. 3 dames en 5 heren en een coach plus nog reserve spelers. 5 dames en 3 heren en een coach plus nog reserve spelers. Het team moet bestaan uit minimaal 4 Geffense personen. Kun je een groep vormen met bijvoorbeeld a!Jeen heren, doe dan toch mee voor de gezelligheid, zonder kans op prijzen. Bij ons speelt gezelligheid ook een grote rol. Leeftijden: jeugd vanaf8 jaar tot en met 15 jaar, Ouderen vanaf 15 jaar. Men mag maar met I team deze dag deel nemen. Inschrijfgeld op de vergadering meebrengen, voor de jeugd is dit f 25, - en voor de ouderen weer f 35,0pgave: UITERLIJK VOOR 5 JULI VOL IS VOL: 30TEAMS. 4 juli is de vergadering, bericht over de tijd volgt nog na aanmelding.

Strookje inleveren bij Peters Schutjens, v.Coothstraat 13 of telefonisch aanmelden 532 1022.

-------------- ----~ NAAM TEAM:

NAAM CONTACTPERSOON:

TEL. CONTACTPERSOON:

ADRES CONTACTPERSOON:

JEUGDTEAM/OUDER TEAM

11


Hallo Maasdon~e Kinderen Op 7.aterdag 24 juni 2000 is er weer een grote

Jeugdbrandweerdag. Voor de lOe keer heeft de brandweer een spelmiddag georganiseerd.

Dit is voor alle Maasdonkse kinderen met de leeftijd van 6 t/m 13 jaar, en een captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op

"plaatselijke buien" Er zijn geen kosten aan verbonden je kan je zo opgeven. Het Spekta kei vindt plaats op het ten-ein nabij molen "Zeldenrust'' aan de Elshof te Geffen. Om 12.30 uur aanwezig zijn, en om

13.00 gaan we starten. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie voor deelname aan deze dag. [Aangeboden door Rabobank Het Maasland] Inschrijfformulier inleveren voor 20 juni

op school [Nuland, Vinkel of Geffen] Of bij B. Hurkens Zandstraat 25a Nuland. t 073-5323816 Schoolgaande kinderen buiten Maasdonk formulier inleveren bij B Hurkens.

X ... ... .................... ................. .. ............... ... ....... ..... ... .. ............................ .. .. .. .... ..... ...... ..... .. . lnschrijffo rm ulier: Er worden groepjes van 8 kinderen geYormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen, zet dan wel alle namen op dit formulier. [Ook die van de captain) Inschrijven alleen is ook mogelijk. Naam/Namen: .............. .. .. .. ......... .... ................. ............ ......................... ............. . .. ..... .......... ... .

N aamgroep: ........ ... ............................................................................... Aantal: .... ...... ..... .... .. . Leeftijd: ...................... Naam en V van de Captain: ...................... ... ....... .. ............................ . 12


MARIASCH □□ L

25 Buurtver. De Vierwinden, puzzel fietstocht 27 VPM, openbare vergadering 't Akkertje Geffen 29 K.V.O., fietsen+ barbeque

JULI HERINNERING: Inzameling lege batterijen en inktcartridges voor printers, faxen en kopieer-apparaten. De Mariaschool neemt in het kader van een stukje milieueducatie deel aan twee inzamelingsacties, nl. die van Stichting Stibat (batterijen) en van de Chips Collections Holland BV (inktcartridges). Bedrijven en particulieren kunnen lege batterijen en cartridges op onze school inleveren. Voor de gespaar-de batterijen en cartridges kan de school t.z.t. diverse spullen ontvangen die voor de leerlingen bruikbaar zijn. Hierbij doen wij dan ook een oproep aan allen om hun medewerking te verlenen aan deze acties. Helaas zijn wij niet in staat om de lege batterijen ofcartridges bij u thuis of op uw bedrijfte komen ophalen. Team Mariaschool.

WIE WAT WANNEER JUNI 08 Buurtver. De Molenhoek, kinderbingo 08 Sint-Jorisgilde, 10e gildeavond 08 K.V.O. , Jeu de Boules 09 t/m 11 Buurtver. De Vierwinden, Bivak tieners 09 Buurtver. De Elshof: zwemmen 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 10 TV de Vlijmd jeugd, vroege vogel toernooi 11 1e Pinksterdag 11 TV de Vlijmd senioren, pinksterinvitatie toernooi/ afsluiting competitie 12 2e Pinksterdag 12 Buurtver. De Elshof: fietstocht 13 Viering bij het mariakapelletje 9.30 uur 14 Sint-Jorisgilde, bezoek aan Sint-Jorisgilde Berlicum 14 Buurtver. De Elshof: bijeenkomst i. v.m speeltuin de Buitelhof 17 Buurtver. De Molenhoek, kleinste jeugd Autotron i. v.m 25 jarig bestaan 18 Vaderdag 21 Aloysiusschooi naamdag 22 TV de Vlijmd senioren, lady's invitatie toernooi 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 24 KPJ, reünie leden en oud leden 24 Jeugdbrandweerdag Geffen 24 t/m 2 juli TV de Vlijmd jeugd, clubkampioenschappen 25 KPJ, fiets mee met de KPJ 25 11. 00 uur Eucharistieviering mm v. De Zeeuwse Koorschool 15. 00 uur Concert door De Zeeuwse Koorschoo 1

01 vormsel om 19.00 uur 03 juli t/m 11 augustus Zomervakantie 09 KPJ, Dorpszeskamp 12 K.B. 0 ., Busdagtocht grenzentocht 13 Sint-Jorisgilde, jaarvergadering 14 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling AUGUSTUS 13 Gildemis 9. 00 uur 13 Sint-Jorisgilde, koningschieten met teerdag 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 20 K.B.O., Passiespelen tegelen 27 Gezinsfietstocht, "Fiets mee met het M. 0. V." SEPTEMBER 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 02 Sint-Jorisgilde op kunstmarkt 03 Sint-Jorisgilde bij Effe noar Geffe 06 Ziekencomite 'De Schakel", Nat. Ziekendag in Café zaal 't Haasje, aanvang 14.00 uur 14 Sint-Jorisgilde, lle gildeavond 14 VPM, openbare vergadering Kerkzicht Nuland 15 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) 24 Vergadering van de Stamtafel in de kiosk om 11.00 u. OKTOBER 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 12 Sint-Jorisgilde, 12e gildeavond 15 Vogelver. "Zang en Kleur"Geffen, inbrengen vele duizenden vogels naar Sporthal De Geer 16 Vogelver. "Zang enKleur"Geffen, keuren vele duizenden vogels in Sporthal De Geer 19 K. V.B., Uitwisseling Liempde 20 Vogelver. "Zang enKleur"Geffen, Opening Internationale Jubileum Vogeltentoonstelling om20.00 uur en voor publiek geopend tot 22.00 uur 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 21 Vogelver. "Zang enKleur"Geffen, bekendmaking Geffense kampioenen en een gezellig samenzijn voor alle Geffenaren 22 Vogelver. "Zang en Kleur"Geffen, tentoonstelling nog geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur NOVEMBER 09 Sint-Jorisgilde, 13e gildeavond 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 17 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER F 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 14 Sin{-:'Jorisgilde, 14 gildeavond 20 Ziekencomite 'De Schakel", Kerstviering in Caf~ zaal De Gouden Leeuw, aanvang 13.30 uur 13


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar nûlieustation Kruisstraat, Vliertwy"ksest:raat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00tot 16.00uu.r. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een

snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08)

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19. 00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 14

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Hout. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag entijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK APRIL 2000 Geboorten: 01-04 Johanna Diena van Erp 04-04 Veerle Paulina Maria van de Ven 06-04 Fleur Maria Gerdina Jagers 08-04 Floor Gerdina Theodora Kerkhof 10-04 PimLambertusMaricus Vos 11-04 Iris Sara Dirriwachter 11-04 Noah Frédéric Marino Hendriks 12-04 Guus Hendrikus Adrianus Hubers 14-04 Nena Theodora van Rijn 16-04 Lotte Henrica Adriana Maria Smits 26-04 Owen Petrus Johannes van Uden 29-04 Dirk MariaEgbertus van Wanrooij 30-04 Luuke Hendrika Huberta van der Leest Overlijden: 01-04 Elisabeth Maria Josephina van Haaren, 87 jaar 01 -04 Wtlhemina Johanna Jacobs-Hendriks, 76 jaar 02-04 Henricus Antonius van den Berk, 86 jaar 03-04 LeonardaJohanna vanKreij-van der Doelen, 91 jaar 04-04 Jacoba Johanna Franken, 92 jaar 06-04 Johannes Wilhelmus Gijsbertus Meeuwissen, 71 jaar 07-04 Martinus Adrianus van Nistelrooij, 72 jaar 11-04 CatharinaJohannaEijk:ing, 93 jaar 14-04 Josephina Maria Anna Antoinette ~raham, 91 jaar 25-04 Adrianus van der Heijden, 77 jaar 30-04 Antoon van de Ven, 71 jaar


Evenementen organiseren: tijdig toestemming aanvragen

Het is lente en als de weersomstandigheden het toelaten krijgt iedereen weer zin om naar buiten te gaan. Reden genoeg om allerlei evenementen te organiseren. De aanvragen voor het organiseren van evenementen komen binnen op het gemeentehuis. Het is verboden een evenement te organiseren zonder vergunning van burgemeester en wethouders. In vrijwel geen enkel geval zal een evenement worden geweigerd, maar de mogelijkheid is aanwezig, bijvoorbeeld als te verwachten valt dat een bepaald evenement zal leiden tot een grote verstoring van de openbare orde. Een vergunning moet minimaal zes weken voor aanvang van het evenement worden aangevraagd bij de gemeente. Wanneer vergunningen worden verleend, dan worden die bekend gemaakt in de streekwijzer. Dat gebeurt zo snel mogelijk om hen die bezwaar hebben tegen de verlening van een vergunning de gelegenheid te bieden bezwaar aan te tekenen. Wanneer een vergunning pas op het laatste moment kan worden gepubliceerd, kunnen belanghebbenden die bezwarenhebben om een voorlopige voorziening vragen bij de rechter. Dat kan concreet betekenen dat uw evenement niet kan doorgaan. Om het voor belanghebbenden nog mogelijk te maken eventuele bedenkingen in te dienen bij de gemeente, is het van belang dat de vergunningverlening tijdig bekend wordt gemaakt. Het is overigens ook in uw eigen belang, want u weet op die manier al vroeg waar u aan toe bent. Om een aanvraag zorgvuldig te kunnen behandelen is het belangrijk dat deze uiterlijk zes weken voor de aanvang van het evenement is ingediend. Op die manier kunnen we iedereen de rechtsbescherming bieden waar hij ofzij recht op heeft en de verleende vergunningen op tijd afwerken. Het belang ervan

Het is in het belang van de gemeente om te weten wat er georganiseerd wordt door verenigingen. Om die reden moet voor het organiseren van evenementen ook op grond van artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning worden aangevraagd. Wanneer op een kleine plaats veel mensen bij elkaar komen, is de kans op overlast voor anderen aanwezig. Soms kunnen er situaties ontstaan die verkeersoverlast veroorzaken en in ander gevallen kunnen bijvoorbeeld omwonenden hinder hebben van een muziekinstallatie. Wanneer er door de gemeente vergunning wordt verleend voor een evenement, dan wordt dit ook doorgegeven aan de politie, zodat zij een extra oogje in het zeil kunnen houden ofhet verkeer kunnen regelen. Dat is in het belang van iedereen. Waarvoor vergunning nodig?

U moet vergunning aanvragen wanneer u iets organiseert wat op enige manier hinder kan veroorzaken. Dat kan zijn in

verband met extra verkeer, het afzetten van straten, het gebruiken van eenmuziekinstallatie in de open lucht etc. Soms moet u een ontheffing hebben ingevolge de drank- en horecawet. U hoort dit wanneer u het evenement bij de gemeente aanmeldt. Het is belangrijk dat centraal bij de gemeente bekend is wat er georganiseerd wordt, zodat bij eventuele klachten ook kan worden verwezen naar de toestemming die is verleend. De gemeente heeft de beschikking over dranghekken, vlaggenmasten en vlaggen en huisvuilcontainers die voor u gemakkelijk kunnen zijn voor de aankleding ofafzetting van het evenemententerrein. Deze materialen zijn gratis te lenen van de gemeente. Bij de aanvraag voor vergunning kunt u meteen aangeven welke materialen u nodig hebt. Ze worden dan voor u gereserveerd en u maakt gewoon een afspraak om ze te komen ophalenop de gemeentewerf Dat scheelt vaak al heel wat geld. Wanneer u ruim van tevoren een aanvraag indient voor een evenement, dan nemen we het mee op de evenementenkalender die door de VW wordt uitgegeven. Zo trekt u extra publiek, wat zeker voor grootschalige evenementen aantrekkelijk kan zijn. Reclame

Volgens artikel 4. 7.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden reclame aan ofop de openbare weg aan te brengen. Dat betekent, dat aankondigingen van evenementen op borden aan lantaarnpalen oflangs de weg verboden is. De gemeente heeft evenementenborden, waarop evenementen kunnen worden aangekondigd door niet-commerciĂŤle organisaties. Deze borden staan langs de belangrijkste invalswegen van de verschillende kernen. In totaal zijn er 12 evenementenborden beschikbaar. Voor het gebruik hiervan hoeft u niets te betalen. U moet alleen zelfzorgen voor platen, voorzien van een tekst ter aankondiging van het door u georganiseerde evenement. Nadere informatie over de precieze afmetingen en voorwaarden kunt u krijgen op het gemeentehuis bij het stafbureau bestuursondersteuning. U kunt daar ook aanvraagfonnulieren afhalen. Een telefoontje (073 - 534 21 00) is ook genoeg om de formulieren toegestuurd te krijgen. Tijdig aanvragen is belangrijk, want wie het eerst komt, het eerst maalt. Wanneer u vragen heeft over dingen die te maken hebben met het aanvragen van toestemming voor een evenement, dan kunt u bellenmet het stafbureau Bestuursondersteuning.

TUNBLAKKEGEBRACHT Verloren tijdens het noodweer op dinsdag 16 mei blauw ijzeren fietsmandje, vanafBonkelaar naar Mgr. Zwijsenstraat. Tel. 532 2166. 15


Uitnodiging voor de vergadering over het onderhoud van speeltuin "de Buitelhof"

Enkelen hebben hierop verontwaardigd gereageerd: zij z.ouden tóch willen meehelpen. Dat is goed nieuws!! Eén persoon (Jan Groen) heeft zelfs aangeboden desnoods alleen van start te gaan en de coördinatie van de opknapbeurt i.s.m. de buurtvereniging en de gemeente te willen doen! Om dit plan concreet te maken willen we iedereen die graag

Datum: Woensdag 14 juni 2000 Plaats: Geffens Veld 5 De wijk uit, via de veldstraat voorbij de Boerenbond, eerst straat rechts (Heesterseweg) en na 40 meter weer rechts: het Geffens Veld in. Nr 5 is na iets meer dan 100 meter het Se pand aan de linkse kant (Inderdaad!) Een gebouw gemaakt van gele baksteen De ingang zit aan de zijkant: de eerste deur. Tijd: aanvang 19.00 uur, einde 20.30 uur

wil dat de speeltuin blijft/terugkomt uitnodigen om: * mee te praten over de inrichting ervan * mee te denkenover een hek ofgedeeltelijke afsluiting van de speeltuin tegen vandalisme* tijd te plannen voor herstelwerkzaamheden Er waren veel reacties op de briefvan de gemeente dat de speeltuin voor een groot deel z.ou gaan vervallen. Kom nu dan ook naar deze vergadering en doe er iets aan.

Beste buurtbewoners van "de Elshof', Enige tijd geleden hebben we besloten het onderhoud van de speeltuin te stoppen. Dit omdat er geen vrijwilligers waren in de wij~ die afen toe een zaterdag wilden meewerken.

Met zijn allen moeten we toch een mooie speeltuin kunnen onderhouden en zo voorkomen dat het een "baogveldje" wordt?! Namens het bestuur van buurtvereniging de Elshof

De gemeente antwoordde daarop dat alle onveilige toestel-

lenzouden worden verwijderd en gras z.ou worden ingezaaid. Ook deze briefhebben we verspreid.

William van Venrooij Voorzitter

aanbiedingen Hooghoudt jonge jenever 11 Hooghoudt citroen brandewijn 11 Hooghoudt lemon lime 0,51 Elpicu 0,71 + gratis glas 3 verschillende smaken: cocos, passion en lemon

10% korting op al onze huiswijnen!!! aanbiedingen geldig t/m 17 juni 2000 zetfouten voorbehouden

/ 21,95 f 15,95 f 8,95

f

9,9:a ~

' stoelen, ba tafele, inetallatiee '\6


ISO 9001 gecertificeerd â–

SPECIALISATIES

STRATEGISCHE SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

onderhandelen conflictbemiddelen

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht

â–

Voor uitgebreide informatie kunt u ook kijken op onze internetsite: www. merlijn-groep.nl

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail merlijnadv@tip.nl www.merlijn-groep.nl

17


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.:5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk ''Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer:5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel.:5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visscbers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 10-11-12 juni Vinkel 24-25 juni Nuland 17-18 juni Geffen 01-02 juli Vinkel In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen ofte raadplegen. Vakanties: A.Smit, E.Smit-Nahon: 19 juni t/m 9 juli J.Visschers: 2 juni t/m 18 juni De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen: 22 juni Nuland: 22 juni Vinkel: 2 juni In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A.Smit/E. 18

Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open. N .B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden).

Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr. Berkelaar Dhr. Smit Mw. SmitNahon Vrij- en Maandag AfspraakAfspraakafspraakspreekuur spreekuur -ochtend spreekuur Afspraak-middag Eventueel Afwezig spreekuur Afspraakspreekuur AfspraakAfspraakDinsdag spreekuur -ochtend spreekuur AfspraakAfwezig -middag spreekuur AfspraakWoensdag Vrij- en Afwezig afspraakspreekuur -ochtend spreekuur -middag Afwezig Afspraakspreekuur Donderdag AfspraakAfspraak-ochtend Afwezig spreekuur spreekuur -middag AfspraakEventueel spreekuur Afspraakspreekuur Vrij- en Vrijdag Afspraak-ochtend afspraakspreekuur Afwezig spreekuur -middag AfspraakAfwezig Afwezig spreekuur N.B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervallen de vrije spreekuren op maandag en vrijdag. De praktijk is dan op vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag en op donderdagmiddag gesloten. N.B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur. APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.:5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op ma. t/m vr. open: van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00- 18.00 uur


Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur. PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaurnont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, manuele therapie en lyrnphe- en oedeem therapie.

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. R. v. Boxmeer, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak.

TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. t/m vr.: 08.00- 11.45 u. en 13.00- 17.00 u. BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus ·s-Hertogenbosch dagelijks van 13.30- 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00-19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 19.00 - 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 0412 621 541

Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur) 0412 621 308 0412621551 0412 621 357 0412 621 331

DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef 7 maandagochtend van 09.00 - 09.30 uur woensdagavond van 18.30- 19.30 uur ZIEKENFONDSEN: # C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van

15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur. INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEWNDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk l, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Openingstijden: Maandag 13.00 - 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00- 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag: 09.00- 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30- 12.30 uur en 13.30-20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur 19


Uitlenen van verpleegartikelen: ALARMNUMMER: POLITIE: # Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, do. 13.30- 14.00 Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. uur Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke Thuiszorgwinkel: seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De Oss, Schadewijkstraat 8. receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent - Ma. 13.30-17.30 uur en di. 1/m vr. 10.30-12.30 uur telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. en 13.30 - 17.30 uur. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie BIBLIOBUS: aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord tijd is een agent aanwezig op-het gemeentehuis. Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30 - 10.15 uur BRANDWEER: Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30 - 13.30 uur Tel.: 073 - 6123123 Donderdag: Mariaschool: 14.45 - 15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 14.15 -15.30 uur REGIONALE INSTELLING VOOR Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASnummer: 06 - 22694561. LAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). WEEKMARKT: Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00- 10.00 Elke woensdag van 09.00 - 13.30 uur op het uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 5321990. Dorpsplein. BURÈAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 16.00- 19.00 uur vrijdag 10.00 - 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412- 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.0012.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30- 15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel.: 0412 - 622678 (bij nood 24u per dag) Ma. t/m vr. van 08.00 - 17.00 uur. 2C

BUSDIENSTEN B.B.A. LIJN 61 Van 's-Hertogenbosch naar Oss Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 7.37u - 8.37u - 9.37u - 1l.37u -13.37u - 15.37u 16.37u- 17.37u- 18.37u- 20.06u 22.06u Zaterdag: 8.37u- 10.37u- 12.37u- 14.37u- 16.37u- 17.37u18.37u- 20.37u Zon- en Feestdagen: 10.37u- 12.37u - 14.37u- 16.37u - 18.37u-20.37u Van Oss naar 's-Hertogenbosch Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 6.40u - 7.lOu - 7.25u - 7.40u - 8.53u - 10.23u 12.23u - 14.23u- 15.23u - 16.23u-17.23u-18.23u 20.53u Zaterdag: 7.23u - 9.23u - 1l.23u - 13.23u - 15.23u - 17.23u 19.23u - 21.23u Zon- en Feestdagen: 9.23u-11.23u-13.23u-15.23u-17.23u-19.23u Haltenlijst: Zone 6224+Zone 6234 Schotsheuvel Geffen: Loonsestraat, Wolfdijk, Past. v. Kampstraat, Mulderstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat, Abelenstraat, Bredeweg, Broekstraat, Bergstraat. Tijdens · de volgende periode geldt de vakantiedienstregeling (voor interlokaal vervoer) Zon- en feestdagen:

1


Loonbedrijf en Grondverzet voor het leggen van o.a.: laminaat/houten/tegelvloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit ! l

Gebr. van Erp

*

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

OSS

GEF'F'EN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Voor een snelle maaltijd sprint je naar de Keurslager!

Tel.: (073) 532 31 44

~

Keurslagerij

~!~aa~~~~

M.J.M. v.d. Akker

AM Geffen

•te•!.(•07.3).53•2•58•9•1 - - -

K _ ,

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

_

-

meer verstand van verzekeren Voor al uw fo milie- verenigings. en handelsdr ukwerk. Fomllledrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgooi van juiste datum b ij geboortekaartjes, drukkosten gra tis. Gratis felicitotiepokket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

WIHABO DRUKKERIJ

ldeurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat full color drukken 54 x 7 4 cm.

Voor al uw totaaldrukwerk. - eeste, seweg 13

5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84

- fox: (073) 532 47 95

Aan-en verkoop zekerin

\

\

ESE RSBV


Op feestdagen rijdt de BBA zondagdiensten. De feestdagen zyn: 2e Pinksterdag: maandag 12 juni 2000

Het toernooi is derhalve toch bijzonder goed verlopen, en ondanks de gladheid van de velden, hebben er zich gelukkig geen bles.5UreS voorgedaan.

Lijntaxi:

G' 68 kan dus terugkijken op een Jubileumtoernooi dat zowel :financiëel als sportief geslaagd is.

Lijntaxi dient minimaal éénuur voor haltevertrektijd te worden gereserveerd via tel.nr. 0900-8381(44ct/min)

De uitslagen van het toernooi waren als volgt:

LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang ofomgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven aan de volgende ADRESSEN: De heer H. v.d. Broek, P. v.d. El.senstraat 9, te Geffen, tel: 5322529. Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00- 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de WM.M teRavensteinomdanalsnogproberendezeop te lossen.

WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Opdinsdagenindeonevenwekenvan 15.30tot 16.30uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544.

Heren Promotie/] e Klasse 1. De Kampioentjes, Almere 2. V.C. Bladel 3. N.V.N.

Heren 2e/3e Klasse 1. Go Go Garfield 2. Livoc 3. Hardzat,Niet Mis 2

Heren Recr. 1e Klasse l. C.N. Bayon 2. Kjels 3. Servo

Heren Recr,. 2e Klasse 1. G' 68 2. Hegeo's 3. Livoc

Dames Recr. 2e Klasse

Jeugdpoule 1. G' 68 Meisjes B 2. G'68JongensB 3. 0'68 Meisjes C

l. Hisola 2. Hegeo's 3. G'68

Buurt/Straat Volleybal 1. Kwastjes

2. Selderie 3. B 'engerapt

Familiepoule 1. Fam. Wtllemse 2. Fam. Wmgens 3. Fam. Velthuis

De RABOBANK recreanten wisselbeker ging voor het tweede opeenvolgende jaar naar C.N. BAYON uit Oss. De RABOBANK buurt/straat wisselbeker ging dit jaar naar "de Kwastjes" uit Heeswijk-Dinther.

VOLLEYBALCLUB G'68 GEFFEN 25e jubileum buitentoernooi

Helaas heeft het weer niet echt meegewerkt om er een zonnig en vrolijk jubileumtoernooi van te maken.

MARIASCH □□ L SPONSORLOOP MARIASCHOOL

Het extraJubileumcadeautje-eenjo-jo met opdruk "G'68Volleybal-Maasdonk''- voor elke individuele deelnemer viel echter goed in de smaak, en werd tussen de wedstrijden door veel gebruikt. Nadat de wedstrijden om 09.30 uur hadden aangevangen kwam fanfare WI.K. dit jubileum muzikaal opluisteren, en werd het toernooi officiëel geopende door Mevr. B. van Bakel. wethouder van Maasdonk, die daarbij uiteraard ook een herdenkings jo-jo in ontvangst mocht nemen.

Ondanks het mindere goede weer zat de stemming er goed in, en wilden de teams zelfzonder uitzondering het toernooi volledig uitspelen, ondanks het feit dat de druilerigheid niet wenste te wijken op deze dag.

De ouderraad van de Mariaschool heeft enkele weken gele.den het initiatiefgemrren ommet de le.ertingen van de school een sponsorloop te houden. Het doel van de sponsorloop is om geld bijeen te brengen voor de aanschaf van een geluidsinstallatie voor de school In de week voorafgaande aan de sponsorloop hebben de leerlingen sponsoren benaderd voor een bijdrage. Opwoensdag24meijl. washetdanzover. Vanaf09.45 uur vertrokken de leerlingen voor hlID. wandeltocht door Geffen. Na terugkomst op school werd op de speelplaats de opbrengst kenbaar gemaakt. De kinderen hadden het fantastische bedrag bij elkaar gelopen van/ 4.722,65. Hulde aan de ouderraad, de leerlingen en de gulle gevers voor dit geweldige succes! TeamMariaschool


VAN DER DOELEN ,. _ Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering?

" DeltaLoyd

DE GOUD[ LEEUW

lnterpolis Nationale Nederlanden

Amev

RVS

Zaal voor:

bruiloften - partijen - vergaderingen 1

NAs· 1AFBOUW

Centraal Beheer

Aegon

Unîvé

• ln Nedérland kuntu kiezen uit tientallen autoverze1<eräars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste envoordeligste is verteUen Y.,11 u graag. · Kloosterstraat 4( 5386 AT Geffen

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85

1

Stad Rotterdam

'HYPOTHEKEN

Tel 073 ~532 55 10, Fax 073 ~ 532 55 60 . ·•" ·,\ .. ·Jt, PENSIOENEN . .' VERZEKERINGEN

NAS AFBOUW BV Heesterweg 43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

liuNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen

NIEUWBOUW

-

RENOVATIE

-

RESTAURATIE

* Reparatie onderhoud *

Cascobouw: Binnenbouiw: Gevelisolatie:

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekvloeren, separatiewanden, plafonds, wand- en plafond afwerking gepleisterde gevel isolatiesystemen

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

Il

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

mbinderiJ; 1/ Wouw.

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13,Geffen Tel.: 073-532296 l

Onderdelenvoorraad

23/oemen !?fan/en

lel073 S:J 21 643

23ruidswer.k 9ra/tVer.k

fax 073 .J3 2.5 ISO

Xadoa.rli.kelen

:JCloosfers/raal.Je .J.'M6 71:lè

9e/fen


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

-

-RAAD

PEDICURE

RAAD

T. Ketelaars-'1. NistelrootJ "· Cootlrstraat 31 Geffen

WELKOMBÜRAAD MAASDONK Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAADMAASDONK Huub Clement Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel. (073) 532 60 56

(073) 532 20 41 SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REGIC!,_.4# BANK 7

DE BANKIER DIE JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen

• verzekeren

* beleggersgiro * beleggingsfondsen

* voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen • gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen

1f (073) 532 32 64

* spaarfondsen * dividendfondsen *mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00-12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

VA~ESE PA~RSBV Makelaardij Assurantiin


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.