Torenklanken 2000 - nr 01

Page 1

38e jaargang j nummer 1

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

1

januari 2000

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

Open dag Aloysiusschool

kunt dan beter eerst een andere groep bezoeken ofeen kopje koffie komen drinken in de hal. De directeur, dhr. Jan Heijmans is daar ook steeds te vinden om antwoord te geven op al uw vragen.

Op dinsdag 18 januari 1999 kunt u de activiteiten op onze school weer van nabij komen bekijken. Een unieke kans om een gewone schooldag op onze school mee te volgen.

Alle andere ouders en andere belangstellenden kunnen in de namiddag terecht vanqf 13.15 uur.

• Om de ouders die dit jaar een schoo !keuze voor hun kind moeten maken goed te kunnen informeren over onze uitgangspunten en werkwijzen en • om de grote toeloop van belangstellenden m.n. in de onderbouwgroepen goed te kunnen verwerken,

Op onze open dag proberen wij u een zo compleet mogelijk beeld van de Aloysiusschool te geven. Naast veel informatie en een kijkje in de groepen, kunt u in de hal van onze school ook kennismaken met vertegenwoordigers van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Verder is er o.a. een expositie van werk van onze leerlingen te bewonderen.

verwachten wij: Ouders die voor hun kind dit jaar voor 'teerst een schoolkeuze moeten maken (geboren tussen 1 april 1996 en 31 maarl 1997) vanaf9.00 uur.

Indien uw kind de peuterspeelzaal bezoekt, ontvangt u van ons nog een persoonlijke uitnodiging. Onder het genot van een kopje koffie zullen directeur dhr. Jan Heijmans en onderbouw-coördinator Hélène Peerdernan u vertellen hoe de Aloysiusschool haar onderwijs verzorgt. Verder heeft u volop gelegenheid om met uw peuter de kleutergroepen en eventueel ook andere groepen van onze school te bezoeken. Ouders van nieuwe leerlingen die reeds broertjes en/of zusjes op onze school hebben verwachten wij vanaf10. 45 uur ofin de namiddag.

Wij attenderen u er alvast op dat het aan het begin van de middagschooltijd altijd heel druk is in de kleutergroep. U

Ook dit jaar verzorgen leden van de ouderraad weer een kinderopvang, zodat u ongestoord veel indrukken op kunt doen. Tot dinsdag 18 januari Team Aloysiusschool

NATIONALE GROET 2000 De molenaars van molen "De Zeldenrust" danken alle kinderen van de Maria- en Aloysiusschool die een leuke, originele vlag maakten om met de jaarwisseling de molen te sieren. Op donderdag 30 december 1999 werd de molen, door het laatste Geffense bruidspaar van de 20ste eeuw Miriam van de Leest en Mark van Griensven, in de vreugdestand gezet en zo zijn jullie wensen met de eeuw- en millenniumwisseling via de wind de wereld ingestuurd!!!


Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

DAMESMODE IN DE MATEN

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

KLOOSTERSTRAAT 5B

44 t/m60

5386 AR GEFFEN - 532 42 98

TEL. 073

Voor ontspanning na uw inspanning

:\ e,AFÉ D~

* * Kroon Joke en Fokko

Ook voor kinderfeestjes

0~

0~

,S:

Elzendreef 1 5386 GA Geffen

W'J

~

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

,-

\'t 1BOUM1~r1 1

op

Bouwen op uertrotrwen vertrouwen

el y

C u~

.

'IL

Depositaire van: '

,,·...._,__ ,.,,...

•.

lrnATREE

;,;·,

,..

.

~- Gebr. van Wanrooij Proj«tontwi.kkdlng

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 53-40499

Van Soest

F. T.W. M. M. Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN elastische kousen AANMETEN EN

ERKEND DOOR ALLE

BEZORGEN AAN HUIS

accountants

ZIEKENFONDSEN

Vladerackenstraat 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619

Stucadoors- en Afbouwbed rijf

Romme b.v. Bedrijvenweg 2, Geffen

Kantoor (073) 532 34 69

®~

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJEIN

\.::)

Tel.c (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

~

~

~

fax ( 073) 532 14 65 wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


EFKES BUURTE MÈ...Gerrit Hermes (60 j.) Met een versierde postkar, compleet met claxon, liep hij zijn laatste rondje door het gemeentehuis... lachend, zingend en fluitend zoals hij dat jaar in,jaar uit gewend was geweest... Gerrit Hermes nam op 9 december 1999 afscheid als gemeentebode van de gemeente Maasdonk. Dertig jaar lang hanteerde Gerrit de truifel om - in tarief nogal wat stenen per dag weg te leggen. Een knie-blessure en vervolgens vijfknie-operaties, zorgden ervoor dat hij zijn werk als metselaar niet meer kon uitvoeren en Gerrit kwam een halfjaar thuis te zitten. "Ik mènde da ze me allemoal oankeken" vertelt Gerrit en hij wilde bij het IBN graag in bouwgroep komen. Dat kon echter niet en Gerrit werd aangesteld als beheerder van de Bonkelaar. Daar kijkt hij met een goed gevoel op terug. Hij zorgde daar voor de koffie voor de bejaarden, maakte alles klaar voor het biljarten, draaide bardienst en zorgde voor het schoonhouden van de zalen, douches en toiletten; dat alles samen met Lambert Ruijs en later met Jan Rovers. Hij herinnert zich nog dat ze met de brandweerslang het dak nat maakten, vanwege de enonne hitte in de bejaardenzaal! Het plotselinge overlijden van Jan Dufhuijs - die toen gemeentebode was - was aanleiding voor B. en W. om Gerrit uit te nodigen voor een gesprek: ofhij de nieuwe bode wilde worden. Na een proeftijd van 3 1/2 rond. werd Gerrit "het gezicht van het gemeentehuis!" "Een gemeentebode moet goed rnè mensen hene kunnen doen, want hij is het visitekaartje van de gemeente! Alles gaat volgens regels en dat hoort bij deze functie. Respect tonen voor de mensen die boven je staan, is ons als kind al bijgebracht, dus dat was voor mij niet moeilijk" zegt Gerrit. "Altijd netjes in blauw pak met tegenwoordig het Maasdonks insigne erop. Bij een trouwpartij droeg ik een grijs pak". Hij kent precies het protocol: bruidspaar ontvangen; boeket wegleggen; bruid, bruidegom, ouders en getuigen de juiste plaatsen wijzen; muziek aan en uit zetten; boek en pen aanreiken voor het zetten van de handtekeningen ("de bruidegom tekent het eerst , want dat is bij mij altijd nog het hoofd van het gezin!"); feliciteren na afloop; begeleiden bij het weggaan en afsluiten met de zo vaak gezegde woorden: Een prettige dag ...! Gerrit geniet er nog van als hij het allemaal opsomt: "da vèn ik nou mooi... !'' Hij was zeer vereerd om als laatste huwelijkspaar in zijn carrière. zijn neef Mark en diens bruid Miriam te mogen begeleiden. Bijna 12 1/2 jaar was Gerrit als bode verbonden aan onze gemeente: eerst in Geffen, toen even in Nuland en vanaf 1995, samen met Theo Broks in het vernieuwde Maasdonkse gemeentehuis. Toen Theo met de VUT ging, werd die opgevolgd door Ton Bolwerk, nu samen met Peter Krol de twee nieuwe gemeentebodes. Gerrit heeft het geweldig goed naar zijn zin gehad in de af-

gelopen jaren. ''Een erebaantje" vindt hij. "Het contact met veel verschillende mensen is erg leuk;je doet ook veel mensenkennis op en het werk was heel gevarieerd. Een 'gewone' werkdag zag er als volgt uit: openen van het gemeentehuis; alarm uitschakelen, lichten aan en deuren openen; post ophalen en machinaal openen; post rondbrengen; koffie zetten; kopieerwerk verrichten, raads- en commissiestukken rondbrengen en zo nodig klein onderhoud doen. En dat alles deed Gerrit liefst zingend offluitend en als het zo uitkwam vertelde hij een mop tussendoor... Gerrit stond eveneens bekend als "unnen hoastige"! "Maar ik zei altijd: Ik ben nie haastig, mar vlug!" lacht Gerrit. Gerrit is erg content met het prachtige afscheidsboek dat hem werd aangeboden door bestuur en personeelsleden. Zinsneden van Gerrit, opgetekend door de burgemeester; een heuse droom van Gerrit door de secretaris op papier gezet, vele goede en ludieke wensen van alle afdelingen en de buitendienst; stopwoorden en lijfspreuken van Gerrit in het dialect genoteerd door 'de durskes van de Bevolking'; een snelcursus "dubbele stropdas strikken" door Kees Jongeneelen - die Gerrit z'n das altijd moest strikken- uitgewerkt met praktische werktekeningen en hartelijke woorden van de receptioniste die vindt dat 'hij nooit heeft gegreenze"... Gerrit zal de mensen en het werk op het gemeentehuis z.eker missen. Voorlopig is het voor hem vakantie en dan - zo z.egt zijn vrouw Ria- gaat hij voor mij de kamer witten en behangen; dat doetie graag! Daarna hoopt Gerrit samen met Ria volop te kunnen genieten van zijn kleinkinderen Karsten en Krijn, van heerlijk ontspannen vissen en van het biljarten bij de Ouderenbond, waarvan hij lid is geworden.

Als ik wegga, krijg ik officieel mijn jas aangereikt door de ex-gemeentebode. Dat zit er dus echt ingebakken!!

GYMNASTIEKVERENIGJNG·GEFFEN · Namens het bestuur en de leidsters van de Gymnastiek Vereniging Geffen (GVG) wensen wij iedereen een goed, gezond en sportief2000 toe. Tevens willen wij u erop wijzen dat wij in 2000 weer met 10 lessen peutergym starten voor peuters vanaf3 jaar. De eerste les begint op maandag 7 februari 2000. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Hena Schouten. (tel. 073534117 l ). Het bestuur van GVG


Tonny Jansen

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

Rijwielen - Gazelle - Locomotief

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 1O 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141 Wij verzorgen voor u

Tankstation

Taxi - Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

Kerkstraal 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bloembind~

@

maninkn

~ ~

~ bloemen

~ planten ~ grafwerk

~ potterie

@ teleflora @ decoratie ~ bruidGwerk

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

- Benzines - Diesel

~ •

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

UITVAARTVERZORGING

VAN LITH B.V. 0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3 VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL.: 073-5324233

-

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis Informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen - Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

. . (à" .. .... . ... . .... .. . -

Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412} 62 31 73,fax 0412 6411 55

-w

.. DE ■

.

.

:

HYPOTHEEK SHOP ■

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel.: 0412-631999

..

,,:J/ . . ~ Te> C> . ..:.EE ~ C > R . ~ 1 ---..,. / reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b. v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • jonge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZDA • volautomatische carwash en hobby-wash

HLt~~È'INS "~L ,.

~·:1111

W51f;.ME'Ke1'hii.--

Akkerstraat 3 4 53 91 tel. 073 - 5322911 (fax

1


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: NULAND: VINKEL:

Zaterdag 19.00 u Zaterdag 19.00 u Zaterdag 17.30 u

Zondag 09.30 u Zondag 10.00 u Zondag 11.00 u

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 12-01 19.00 u * Avondmis Za. 15-01 Zo. 16-01 Wo. 19-01 Za. 22-01

Zo. 23-01 Wo. 26-01

10.00 u 19.00 u 09.30 u 19.00 u 10.00 u 19.00 u

*

+ * *

09.30 u + 19.00 u *

H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis (+kinderkerk) H .Mis mmv Gem. koor. Avondmis H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jeugdkoor (+kinderkerk) H.Mis mmv Gem. koor Avondmis

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 1 februari 2000 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur).

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255.

In het weekend van 15-16 januari wordt er in de vieringen aandacht besteed aan de actie KERKBALANS, met dit jaar als motto:"GELOVEN IN GROEI".

DANK UWEL Graag wil ik alle mensen heel hartelijk danken voo_~ alle gelukwensen, attenties en hartelijke woorden blJ gelegenheid van mijn 28 ste verjaardag. Ook dank voor uw goede wensen en mooie (vaak heel originele) kaarten rondom Kerstmis en de

jaarwisseling. Het was hartverwarmend. Nogmaals hartelijk dank!! Ik hoop dat het jaar 2000 voor u ook een Jubeljaar mag worden vol verwondering en vreugde! Tot slot: Er zijn geen slechte dagen in deze 365 dagen... Er zijn alleen maar dagen waarop we wat minder kunnen dragen... Laat mij jou dan wensen dat er tussen al die mensen die je beste wensen wel iemand is die ja dan zal vragen of hij de last wat mee mag dragen... Pastoor Scheepers

OUDERENPASTORAAT IN ONZE PAROCHIE Willen mensen die steeds ouder worden niet van elkaar en hun omgeving vervreemden dan moet er aelegenheid geboden worden om gezamenlijk er~aringen uit te wisselen. Zo kan zelfs wellicht bereikt worden dat zij niet alleen niet vervreemden van de gemeenschap, maar zelfs nieuwe uitdagingen aandurven. Door samen een gesprekgroep te vormen krijgen ze misschien weer een andere kijk op de levensvragen van vandaag. Mijn achterliggende vraagstelling bij het samenwerken met ouderen is vooral gericht op: "Hoe krijgen we middels gesprekken met ouderen zicht op geloven in deze tijd én hoe gaan we daar mee om, ook in relatie tot anderen?". Maandelijks komen ongeve~r twaalf ouderen op de woensdagmiddag bijeen. De opbouw van de middag ziet er steeds als volgt uit: a. Beginnen met het voorlezen van het Evangelie van zondag die volgt; we doen dat als groep hardop of om de beurt een stukje. b. Met behulp van gericht vragen proberen we daarna tot een gesprek te komen. c. Afsluiting van gesprek en middag met een gebed. In het gesprek vertellen deelnemers wat hun opviel, wat ze wisten én waar ze het wél of juist niet mee eens zijn. Het zijn oude verhalen die steeds opnieuw worden verteld. Waarom dan toch blijven deze oude verhalen ons steeds weer opnieuw boeien? Welnu, als het om de relatie God-mens gaat, horen we belangrijke woorden. Sprekend met elkaar ontdekken we daarin uitdaging én bemoediging. Kijken we met andere ogen naar oude teksten. Komen eigen ervaringen naar boven, soms ernstig, soms vol humor. Ouderen verbazen zich er vaak over dat hun (klein)kinderen de meest primaire kennis over geloof


en traditie missen. Zelf hebben zij goede én minder goede herinneringen aan kerk en geloof, maar het gaf wel diepte aan hun leven van alledag. Daarom vinden zij het jammer dat hun kinderen het geloof, de hoop en de liefde uit de joods-christelijke traditie, niet meer of onvoldoende kunnen doorgeven. Gesteld mag worden dat deze samenkomsten in grote mate de onderlinge band versterken én ons bovendien bij de tijd houden. Ans Schutte, Hilversum

Groepsreserveringen en arrangementen via V&B Travel en Events, Tegelen: tel. 077 - 3735936; Fax 077 - 3734300

PASSIESPELEN IN TEGELEN

Kledinginzameling in de kern Maasdonk

Het jaar 2000 is begonnen, het jaar dat door de Paus is uitgeroepen tot jubileumjaar van het Christendom. De Stichting Passiespelen uit Tegelen ziet de uitvoeringen van de Passiespelen 2000 daarom als een geschenk aan de jubilerende kerkgemeenschap. De sterk groeiende belangstelling voor religieuze en levensbeschouwelijke onderwerpen die met het overgaan naar een nieuw millennium te maken schijnt te hebben, heeft ook duidelijk effect op de belangstelling voor de Passiespelen. Een belangstelling die in alle lagen van de bevoiking en bij alle generaties, onafhankelijk van al of niet gelovig zijn, waarneembaar is. Voor de Passiespelen 2000 geldt bovendien dat de hele nieuwe opzet (nieuwe teksten, nieuwe costumering, nieuwe decors, nieuwe muziek) die de bekende film- en t.v. regisseur Ben Verbong geschapen heeft, de nieuwsgierigheid prikkelt. Zij regie-team, verder bestaande uit auteur/actrice Marieke van Leeuwen en danseres/chereografe Jaqueline Knoops, zet in openluchttheater "De Deelhof' met meer dan 600 medewerkers (waaronder een live koor) een interpretatie neer die tot nadenken zal stemmen! De Passiespelen zullen in 2000 opgevoerd worden op de zondagmiddagen, aanvang 14.00 uur in de maanden: mei: 14(première) - 21 - 28 juni: 4 - 11 - 18 - 25 juli: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 augustus: 6 - 13 - 20 - 27 september: 3 - 10 - 17 - 24 Opvoering op 4 zaterdagavonden op 5, 12, 19 en 26 augustus aanvang 20.30 uur.

Prijzen incl. reserveringskosten: Eerste rang f 60,-- (65+ f 50,--) Tweede rang f 45,-- (65+ f 35,--) Kinderen tot 12 jaar f 20,-Tijdig reserveren: Ticket Service 0900 300 1250 (90 et. p.m.) of de 150 grotere postkantoren, de 35 GWK stationskantoren www.theater,nl en bekende voorverkoopadressen. 6

STICHTING REIK ELKAAR DE HAND

Kleding kan in gesloten plastic (vuilnis)zakken aan de weg gezet worden. Het inzamelen zal alleen plaatsvinden binnen de bebouwde kom. Mensen buiten de bebouwde kom kunnen bellen, dan wordt de kleding daar ook opgehaald 073 5324198 of 073 5324206. Ophaaldatums zijn elke oneven maand, met uitzondering van maart, elke tweede woensdag in Vinkel, elke tweede donderdag in Nuland en elke tweede vrijdag in Geffen. Ophaaldata voor het jaar 2000: Vinkel Nuland

Geffen

Woensdag 12 januari 10 mei 12 juli 13 september 15 november

Vrijdag 14 januari 12 mei 14 juli 15 september 17 november

Donderdag 13 januari 11 mei 13 juli 14 september 16 november

Ook kunt u uw kleding brengen naar onze containers. De containers van stichting Reik Elkaar De Hand slaan in alle drie de kernen. Geffen: in de Kloosterstraat bij Habbekras * in de Veldstraat bij de brandweerkazerne en verder in de Pastoor v.d. Kampstraat hoek V lijmdstraat. Nuland: Zandstraat bij de gemeente werd/brandweerkazerne Kerkstraat bij de Albert Hein winkel en verder op de hoek van de Rijf/Zicht * Vinkel: Brugstraat bij firma v.d. Berg Op alle plaatsen met een eind januari.

*

staat de container er pas

Verder nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze tweedehands winkel aan de Kloosterstraat te Geffen, waar altijd wel wat leuks aan u handen


blijft plakken. En waar u geholpen wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers. Hoe werkt het eigenlijk. U kunt ons op twee manieren sponsoren, zowel door bij ons te kopen als het weg geven van zeer goede spullen. De openingstijden van Habbekras zijn: dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 u. vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.(zomertijd tot 20.00 u.) Voor het ophalen van diverse spullen kunt u een afspraak maken. tel. Habbekras 073 5324206 (tijdens openingstijden). Voor meubelstukken komen wij eerst kijken. Als u zelf spullen wilt brengen, graag eerst na telefonisch overleg. Het thuisbezorgen van meubels e.d. gebeurt in de avonduren en is vanaf f 7,50. Het ophalen van meubels e.d. gebeurt eveneens 's-avonds na afspraak. In de winkel ligt tevens een folder van het afgelopen jaar over al onze projecten. Natuurlijk zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers, want zoals de andere vrijwilligers weten is er bij Habbekras altijd wat te doen. Niet alleen wordt er gewerkt, ook is er tijd voor gezelligheid. We hebben een ontzettend leuk team, en daar kunnen altijd mensen bij. Wie weet wat voor u!!!

SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 0412 621 541 Longziekten: 0412 621 012 Neurologie: 0412 621 555 Oogheelkunde: 0412 621 035 Orthopedie: 0412 621 032 Revalidatie: 0412 621 039 Urologie: 0412 621 034 Functie-afdeling/receptie: 0412 621 332 Klachtenopvang: 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur) Laboratorium/administratie/ bloedafname: 0412 621 308 Oncologie-verpleegkundige: 0412 621 551 Radiologie: 0412 621 357 Trombosedienst: 0412 621 331

Vanaf 10 januari 2000 gaat Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss (voorheen Sint Anna Ziekenhuis) over op een nieuw automatiseringssysteem. Dit betekent dat het niet meer uitmaakt vanuit welke locatie de gegevens van de patiënt worden ingevoerd. Beide locaties kunnen deze gegevens oproepen. Als gevolg van de invoering van het nieuwe systeem is het noodzakelijk dat de patiënten, wanneer zij in 2000 voor de eerste keer de polikliniek bezoeken, een nieuw ponsplaatje laten maken bij het Bureau Patiënten registratie in de hal van poli 1. Het nieuwe ponsplaatje is nodig om een snellere verwerking van gegevens mogelijk te maken en om de gegevens van beide ziekenhuizen te kunnen controleren op juistheid. Medewerkers zullen de eerste tijd moeten wennen aan het systeem, hiervoor vraagt de directie van het Ziekenhuis Bernhoven begrip aan de bezoekers.

De Redactie van Torenklanken wenst alle lezers een gezond en gelukkig 2000!

Aerog~m Lekker bewegen op goede muziek ...Nieuwe les... Maandag 2 0:3 0 tot 21:30 uur avond. Er is ook nog plaats op Dinsdag en Donderdag middag van 14: 3 0 tot 15: 3 0 Bij de Hazenkarnp in Nuland.

Inlichtingen : Anita Heijmans 073-5323924 7


LOTERLJ T.B.V. NIEUWE KLEDING DANSGARDE ''DE ROTTERUKERINNEKES'' Maar liefst 14 meisjes zijn momenteel actief bij dansgarde De Rotterijkerinnekes, daar we daarvoor niet voldoende kleding hadden is er besloten voor nieuwe kleding. Dit zijn stuk voor stuk melde hand gemaakte pakjes. Ze zien er wederom prachtig uit in hun nieuwe kleding.

" .. ,, ~l

I....

-

l J11i ¡..... . t ~ ~,

~

~

1

~~~

Peuterspeelzaal

"DE PADDESTOEL" AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK

I N S

Als ouder ~an een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. Peuterspeelzaal '•De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden to t hun 4e jaar een ochtend en een middag per week t~ laten s~elen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die aansluit bij hun ontwikkeling, en die zo is ingericht dat een peuter zich daar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuters zo eerlijk mogelijk te laten verlopen , houden wij 3x per jaar een inschrijving. Bij de inschrijving moet de peuter minimaal l jaar en 9 mnd. zijn.Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan onderleiding van een van onze leidsters even spelen en een eerst indruk op doen.De peuters komen nadat ze geplaatst zijn , een ochtend van 8.45 - 11.30 uur en een middag van 13.15 - 15.30 uur. Per maand vragen wij hiervoor een vergoeding van fl 45,-.Als u uw kind wilt opoeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op cte"'eerstvolgende inschrijving op Maandag 17 jan. a.s tussen 9.30 - 11.00 uur. t:Ie~ inschrijfgeld bedraagt fl IO.-. Voor een machttgmg voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro-rekening nr. mee te hengen.!!! ~ij hopen dat nog heel veel peuters met veel pk zier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken.Graa~ tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel''

c

H R D Om de kosten hiervan een beetje draaglijk te maken is er besloten om in de tweede week van januari te starten met een loterij. De leden van de raad van 11 en vele mensen van de carnavals stichting zullen dan huis aan huis loten gaan verkopen. De prijs van de loten is fl 1,00 per stuk 5 voor fl 5,00 10 voor fl 10,00 enz. enz.. Op zaterdag 4 maart 2000 zal de prijzen uitreiking plaats vinden in de residentie van stichting het Rottenrijk, de Gouden Leeuw. De prijzen zullen door prins Willem d'n urste persoonlijk getrokken worden. De hoofdprijs een kleuren televisie met daarbij een videorecorder wordt aangeboden door electro specialist P. Lunenburg B.V. De tweede prijs zijnde een eerste kwaliteit accuboormachine wordt aangeboden door bouwmarkt Fixet, Kees van Venrooij. Uiteraard zullen er nog vele prijzen meer zijn. De loten die u kunt kopen zijn gedeeltelijk gesponsord door schildersbedrijf Ernis. Namens de Rottenrijkerinnekes al vast bedankt. 8

V I N G

Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal. "De Paddestoel" P.S. Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u contact op nemen mt-t Erna v/d Doelen 5325879/Lyda v/d Heuvel 5322645


ELFTAL VAN DE EEUW NOOIT GEDACHT Op zondag 2 januari werd in de kantine van Nooit Gedacht het elftal van de eeuw gehuldigd. Een korte schets van de elf spelers door voorzitter Adrie v.d. Heyden. Henk van Griensven

Deze unieke speler was jarenlang doelverdediger met als bijnaam: "de Beer van de Biescamp". Henk had een ijzersterke wedstrijdmentaliteit. Hij maakte als bijna 40jarige nog zijn rentree toen de nood aan de man was bij het Ie. Het was mede aan Henk te danken dat het 1e toen in de 2e klas bleef. Henk draait tegenwoordig zondagdienst bij N-G en is dan een voortreffelijk gastheer. Wim v.d. Haterd

Wim speelde in het verleden een bepalende rol op de toen bekende "spilplaats". Een voorbeeldig aanvoerder en sportieve speler waaraan het hele elftal zich optrol en ook letterlijk tegen op keek. Een echte persoonlijkheid. Kopsterk, een rots in de branding, waar nog dikwijls door vele (oud) Nooit Gedachters met respect over wordt gesproken. Zijn neef Jan houdt tegenwoordig de eer van de familie v.d. Haterd hoog. Dat is de huidige rots in de branding bij Nooit Gedacht. Jo Schutjens

Ook al zo'n bekende naam bij Nooit Gedacht en ook een sterke persoonlijkheid die de boel in de achterhoede wel wakker hield. Een laatste man die inschoof als het nodig was en de tegenstander wegschoof. Een echte karaktervoetballer en een allrounder die veel voor Nooit Gedacht heeft betekend. Een hoogvlieger ook, net als z'n duiven, al kon Nooit Gedacht die toendertijd wel schieten. Tini v.d. Heijden

Verdediger met op de vierkant meter onverwachte wendingen en kunstzinnige balbehandelingen waardoor de tegenstander in verwarring raakte maar ook z'n medespelers bracht hij dikwijls tot grote wanhoop. Zijn benen lijken wel van elastiek en hij lijkt ook nog steeds het

eeuwige voetballeven te hebben. Hij wordt nog steeds gevraagd om mee te spelen met de lagere elftallen en ook bij huize "de Heegt" staat hij hoog op het verlanglijstje AndrĂŠ van Wanrooij

Van al zijn broers speelde hij het langst in Nooit Gedacht 1. AndrĂŠ blonk uit door vasthoudendheid. Soms letterlijk. Hij kon zelfs wel 2 wedstrijden achter elkaar spelen. Conditioneel heel sterk en in dienst spelend van de voorwaartsen. Opbouwend niet al te sterk maar dat bouwwerk heeft hij later ruimschoots goedgemaakt. Zijn devies was: nemen en delen, keihard maar wel sportief. Rien van Wanrooij

Zijn rushes op de rechtervleugel van achter naar voren staan nog vers in ons geheugen. Zijn voorzetten waren loepzuiver en vaak verzilverd. Een echte teamspeler die zich dikwijls opofferde voor zijn medespelers en niet te beroerd was om heel veel werk te verzetten. Zijn conditie was ijzersterk. Kortom een speler waar het grote publiek altijd waardering voorhad. Ton van Tuijl

Zeer talentvol en hardwerkende middenvelder. Balvast - en soms iets teveel - met een goed overzicht, pass, en schot. Voor Nooit Gedacht is het een geluk dat hij niet al te veel scoort en natuurlijk ook dat het een echte Geffense keurslager is, anders was hij allang "WEGGESCOUT". Helaas moeten we Ton al een tijd lang, door een vervelende blessure missen in ons le elftal. Na de winterstop zien we hem hopenlijk weer terug op het veld. Tonny v.d. Heijden

Was een zeer succesvol linkervleugelspeler, goalgetter en vrijetrappenspecialist. Had een techniek en overzicht van het zuiverste water. Moest het niet hebben van hard werken -het was meer een "profiteur"- maar stond altijd op de goede plaats. Naar eigen zeggen speelde hij maar liefst zo'n 500 wedstrijden in het le elftal. In overdrijven is hij ook nooit slecht geweest. Nico Rovers

De spits bij uitstek en misschien wel de allerbeste Nooit Gedachter. Zo'n 16 jaar lang speelde hij in Nooit Gedacht 1. Begaafd technicus, goalgetter en elftal-aan-


"Rondje van de zaak! Rabobank Het Maasland trakteert."

Met een Rabo JongerenRekening kun je zelf pinnen, chippen en bellen. Je kunt er zelfs nieuwe skates mee afrekenen. Bovendien krijg je er nu een heel mooi kado bij. Kies zelf uit drie leuke kado's. Kom snel naar de bank en open een Rabo JongerenRekening. Dan ligt je nieuwe bankpas binnen twee weken klaar. En regel je voortaan je zaken zelf. Wil je meer weten? Bel ons dan op (073) 53 40 111. Nog ĂŠĂŠn rondje?

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 10


voerde. In het begin van zijn carriere soms wat te fel en, we zullen maar netjes zeggen, niet altijd zwijgzaam. Hij rijpte echter tot een zeer waardevolle en productieve speler met een voorbeeldige zelfbeheersing. Nico is altijd lid van Nooit Gedacht gebleven. Nu al meer dan 40 jaar. Pieter van Lent

Debuteerde als 17-jarige A-speler in het 1een scoorde meteen het winnende doelpunt. Pieter was een voetballer met een fantastische slalom door de vijandelijke linies. Snel en sterk. Scoorde pas als hij vlakbij de keeper was, en het liefst speelde hij die ook nog uit. Pieter is helaas te vroeg vertrokken bij Nooit Gedacht, en de keren dat men beweerde dat hij terug wu komen maakte hij weer een van z'n bekende schijnbewegingen en bleeftoch weer in Oss.

Tin ie van Nistelrooij De man op de linkerwing. Techniek op de vierkante meter. Sportiefen schotvaardig. 16 Jaar lang 1e elftalspeler. Hij scoorde regelmatig beslissende en wonderbaarlijke doelpunten. Met Nico Rovers samen een levensgevaarlijk aanvalsduo in de 2e klas. Is als speler Nooit Gedacht altijd trouw gebleven en na z'n trainersloopbaan weer gelukkig terug op het oude nest.

WIE WAT WANNEER JANUARI

13 14 15 16

Sint Jorisgilde Geffen, 5e gildeavond St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling KopU inleveren Torenklanken (nr. 2) Volleybalclub G'68, Heren 1 - Den Bosch '78 2, 10.15 u. De Geer Meisjes A 11 .15 u. De Geer 16 Raopliedverkiezing 18 Aloysiusschoo~ open dag 21 Buwtver. De Elshof, Disco-bowlen 23 Volleybalclub G'68, Meisjes Ben Meisjes C2, 10.15 u. De Geer 24 K. V. 0 ., jaarvergadering 29 Buurtver. De Molenhoek, bowlen 30 Volleybalclub G'68, Meisjes C2, l O.15 u. zaal Nuland FEBRUARI 03 Recht vur zunne Raop, voorverkoop 05 Kopij inleveren Torenklanken (m: 3) 06 Volleybalclub 0'68, Heren 1 - Hands Up 4/ Dames 1 - Hands Up 3, 12.00 u. De Geer Meisjes Cl, Meisjes C2 enJongensB, 10.15 u. / Meisjes A. 12.00 u. De Geer 07 K.V.O., kaartavond 10 K. V. 0., uitwisseling naar Berghem . 13 Volleybalclub 0'68, Meisjes B, 10.15 u. zaal Nuland

13 Optochtbal cafĂŠ-zaal 't Haasje 's-middags playback wedstrijd voor de Geffense jeugd t/m 12 jaar 's-avonds optcohtbal met Haasje hangen 18 Recht vur zunne Raop 19 Recht vur zunne Raop 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) 19 Volleybalclub G'68, Clubdag, 10.00 u. De Geer 20 Volleybalclub G'68, Heren 1 -Errup 1/ Dames 1 - van Tartwijk 3, 11.30 u. De Geer Meisjes Cl, Meisjes C2 en Jongens B, 9.45 u. / Meisjes A, 11 .30 u. De Geer 25 Recht vur zunne Raop 26 RechtvurzunneRaop 27 VolJeybalclub 0'68, Meisjes Ben Meisjes Cl, 10.15 u. De Geer MAART 06 t/m 10 Voorjaarsvakantie 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 12 Volleybalclub G'68, Dames 1- Ovoco 2, 13.45 u. De Geer Jongens B, 12.00 u. zaal Nuland 18 Buurtver. De Molenhoek, feest 25 jarigbestaanjeugd 22 Buurtver. De Elshof, Algemene ledenvergadering 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 25 Buurtver. De Mo1enhoek, feest 25 jarig restaan senioren 25 Buurtver. De Elshof, Darten 26 Volleybalclub G'68, Heren 1 -Hands Up 4/ Dames 1 - Skunk 4, 12.00 u. De Geer Meisjes C 1, Meisjes Ben Jongens B, 10.15 u. Meisjes A, 12.00 u. De Geer APRIL 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 09 Volleybalclub G'68, Heren 1 - Donki Sjot 4/ Dames 1 - Donki Sjot 3, 12.00 u. de Geer Meisjes B, Meisjes C2 en Meisjes Cl, 10.15 u. Jongens B, 12.00 u. De Geer 19 Buurtver. De Molenhoek, paasmiddag 23 le Paasdag 24 2e Paasdag 25 t/m05 mei Paas-Meivakantie 29 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 29 Festiviteiten Koninginnedag (landelijk) MEI 01 Volleybalclub G'68, Bedrijvenvolleybaltoemooi 04 Dodenherdenking 05 Bevrijdingsdag 10 t/m 12 Aloysiusschooi kamp 12 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 14 Moederdag 14 Eerste Communie Aloysiusschool 20 NooitGedacht,E/FToemooi 21 Eerste Communie Mariaschool


GEMEENTE

MAASDONK Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00, fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRIDSSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00tot 16.00uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P. M. van Bakel- van de Ven inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur ofna telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur ofna telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Hout. 12

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111 CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08. 30-12 .3 0 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

VERVOLG WIE WAT WANNEER 21 Volleybalclub G'68, Buitentoernooi G'68 23 Aloysiusschool, schoolreis 26 t/m 28 Nooit Gedacht, eindejaarskamp 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) JUNI 01 t/m 02 Hemelvaartvakantie 08 Buurtver. De Molenhoek, kinderbingo 10 Kopfj inleveren Torenklanken (nr. 11) 12 1e Pinksterdag 13 2e Pinksterdag 18 Vaderdag 21 Aloysiusschool, naamdag 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 24 KPJ, 75-jarig bestaan 25 KPJ, 75-jarig bestaan

JULI 01 vonnseloml9.00uur 03 juli t/m 11 augustus Zomervakantie 14 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginz.ameling AUGUSTUS 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) SEPTEMBER 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 15 St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15)

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE '

BERGHEMSEWEG 153A

-::,

schilders

ERNl_::;:_S _ _ __ voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08


VERKOOP LANDBOUWGROND

c. Op elk van de percelen dient afzonderlijk een bod te AAN DE VREESTRAAT EN worden uitgebracht casu quo te worden ingeschreven Het BREDEWEG TE GEFFEN is verboden één bedrag voor de gezamenlijke percelen te vermelden. Het is toegestaan op een of meerdere percelen een aanbod uit te brengen/in te schrijven. Het Parochiebestuur van de R.K. Parochie van de Heilige Maria Magdalena te Geffen, gemeente Maasdonk, biedt bij d. Het is toegestaan om met meerdere kopers (mits deze deze aan de eigen parochianen en aan de navolgende paroallen voldoen aan de voorwaarden) tezamen een bod uit chianen die niet in Geffen wonen en eigenaar/bewoners zijn te brengen/in te schrijven voor een ofmeer van de percevan (een van) de panden aan de Koksteeg 9 te Vinkel, len, waarbij als voorwaarde geldt dat op het inschrijfWeerscheut 2 en 4 te Vinkel, Kepkensdonk 2 en 12 te formulier wordt aangegeven welke koper voor welk Nuland, Weisestraat 26 te Lithoijen, N ulandsestraat 10 te gedeelte een bod uitbrengt/inschrijft. Nuland. Donkenweg 11 te Nuland, Zevenvierendeel 3 te e. Het is uitsluitend toegestaan om een bod uit te brengen/in Nuland en Bergschehoevepad 10 en 15 te Oss, de gelegente schrijven middels de inschrijf-formulieren die door het Parochiebestuur worden verstrekt. he id om -per perceel afzonderlijk- een bod uit te brengen f De formulieren moeten, tezamen met een kopie van een op/in te schrijven voor de verkoop van: a. een perceel kultuurgrond (zonder melkquotum), gegeldig legitimatiebewijs, uiterlijk 23 februari 2000 vóór legen aan de Vreestraat te Geffen, gemeente de opening van de enveloppen worden ingeleverd bij of Maasdonk, kadastraal bekend gemeente Geffen, zijn ontvangen door Pinkse & Philips Notarissen, Molensectie D nummer 12, ter grootte van 1 hectare 46 straat 46 (Postbus 345, 5340 AH) te Oss, alwaar tot are 80 centiare; dit perceel is belast met 2 zakelijke opening van de enveloppen zal worden overgegaan op rechten ten behoeve van leidingen enz., ten behoeve 23 februari 2000 om 16.00 uur. Belangstellenden kunnen van de PNEM en het Waterschap De Maaskant, daarbij aanwezig zijn. Op de enveloppe dient te worden uitdrukkelijk wordt van dit perceel vermeld dat vermeld: grond Vreestraat/Bredeweg te Geffen. slechts de kadastrale maat (en perceelnummer) te g. Het is aan de parochie niet bekend dat de verkopen perkoop wordt aangeboden; de feitelijk in hebruik gecelen grond met enige verontreiniging zijn belast. weest zijnde oppervlakte was groter), degene die op h. De parochie behoudt zich het recht voor om tot 28 fedit perceel een bod uitbrengt dient zelf (en voor eibruari 2000, 16.00 uur omtrent het uitgebrachte bod/de gen rekening) de landmeetkundige dienst van het uitgebrachte koopsom en de wel ofniet aanvaarding te kadaster in Eindhoven te vragen om aanwijzing van beraden. Het parochiebestuur behoudt zich uitdrukkelijk de juiste kadastrale grenzen; het recht voor om niet te verkopen, casu quo om niet in te b. een perceel kultuurgrond (zonder melkquotum), gegaan op het aanbod tot koop. legen aan de Vreestraat te Geffen, gemeente i. De zakelijke lasten van het te verkopen perceel waren Maasdonk, kadastraal bekend gemeente Geffen, voor 1999: Perceel a: Waterschapslasten f 198,68; Ruilverkavelingssectie D nummer 586, ter grootte van 75 are 10 centiare; rechten f 80,37; c. een perceel kultuurgrond (zonder melkquotum), gePerceel b: Waterschapslasten/ 101,64; Ruilverkavelingslegen aan de Bredeweg te Geffen, gemeente rechten f 49, 12; Maasdonk, kadastraal bekend gemeente Geffen, Perccelc: Waterschapslaslenj 54,30; Ruilverkavelingssectie D nummer 274, ter grootte van 52 are 50 rechten f 28,74; centiare. j. De te verkopen percelen zullen gedurende een periode van 2 jaar na aankoop niet vervreemd mogen worden, tenzij daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verDe percelen zijn na voldoening van de koopsom. vrij in eileend door het Parochiebestuur. gen gebruik te aanvaarden. De eigendomsoverdracht zal plaatsvinden ten overstaan van notaris Mr. F.H.C. van Hooft: Voor verdere informatie en aanvraag van formulieren: verbonden aan Pinkse & Philips Notarissen te Oss casu quo de heer G. Romme, Weverstraat 4, 5386 KZ Geffen, tel. 073 -532 1803 en bij de heer L. Huismans, Elzendreef24 diens plaatsvervanger. te 5386 GS Geffen, tel. 073 -532 1421. Voorwaarden: Het Parochiebestuur van de Heilige Maria Magdalena a. Uitsluitend parochianen van de Parochie van de Heilige te Geffen. Maria Magdalena te Geffen en de eigenaars/bewoners van voonnelde panden kunnen kenbaar maken belangstelling te hebben om als koper te worden aangemerkt KOPY INLEVEREN VOOR: casu quo kunnen een bod uitbrengen/inschrijven. 15 januari h. De kosten van de eigendomsoverdracht zijn voor rekeredaktie adres Tolweg 7 ning van de koper.


Carnavalsstichting "Rottenrijk" organiseert in Café-Zaal 't Haasje

PLAY-BACK WEDSTRIJD zondagmiddag 13 februari 2000 voor de geffense jeugd t/m 12 jaar. Informatie en opgave vóór 5 februari bij: Marianne Lepoutre, Heesterseweg 49, Tel. 5322543

OPTOCHTBAL z~ndagavond 13 februari 2000 met als attractie:

***HAASJE HANGEN*** Informatie en opgave vóór 5 februari bij: Frans Romme, De Stoof, Tel. 5323449

*********************

CARNAVALSOPTOCHT zondag 5 maart 2000 Welke persoon, groep of vereniging wil zich presenteren tijdens de eerste Geffense carnavalsoptocht van deze eeuw? Wilt U meedoen?

Informatie en opgave bij: Frans Romme, De Stoof, Tel. 5323449

14


25e G'68JUBILEUM

BUITENTOERNOOI Op 21 mei a.s. organiseert G'68 voor de 25e maal haar traditionele buitentoernooi op sportpark de Biescamp. Vele clubs hebben de afgelopen jaren hun buitentoernooien ter ziele zien gaan, vanwege een constant slinkende belangstelling en te weinig animo vanuit de actieve / recreatieve sporter. Niet zo echter bij G'68. Ook G'68 had te kampen met verminderde belangstelling, maar wjj zijn er toch telkens weer in geslaagd om -uit de verre omgeving- voldoende teams te werven om elk jaar weer een prima toernooi te organiseren. Natuurlijk hebben wij door een perfecte organisatie en dito accommodatie in de afgelopen 24 jaar een groot aantal teams weten te bekoren, die al vele jaren lang telkens in Geffen terugkeren. Niet alleen is dit een goede promotie voor onze club en Oeflèn/ Maasdonk , maar het is tevens bittere noodzaak vanwege de extra inkomsten die dit voor onze -armlastige- club genereert. Dank zij alle inzet van de vele vrijwilligers, de opbrengsten van de advertenties in ons programmaboekje, waarvoor we nooit tevergeeis een beroep op de Geffense middenstand hebben gedaan, en de medewerking van het gemeentebestuur en voetbalclub Nooit Gedacht hebben wij dit al 24 jaar succesvol kunnen organiseren, en heeft dit ook wezenlijk bijgedragen aan het feit dat de club de financiële eindjes, zeker de laatste jaren, aan elkaar heeft kunnen knopen. In dit jaar speciale jaar 2000 staat dus op 21 mei a.s. ons 25e toernooi op de kalender.

Om van dit jubileumtoemoo i iets bijzonders te maken heeft G'68 een speciale commissie in het levengeroepen van leden ,en oud-leden die de club nog een warm hru1 toedragen, die extra activiteiten gaan voorbereiden en coördineren. Op de eerste plaats willen wij proberen het aantal deelnemende teams uit te breiden. Verder is het een streven om ook op de hogere niveau's weer voldoende animo te crëeren, om naast de recreatieve deelname ook minimaal een dames-en heren competitie op 1e klasse niveau te kunnen verspelen, hetgeen de uitstraling naar buiten toe zal vergroten.

UITREIKING EREPENNING CULTUUR VAN DE GEMEENTE MAASDONK Op zondag 19 december heeft burgemeester J.C.M Netten de erepenning voor Culturele verdiensten van de gemeente Maasdonk uitgereikt. Pater Ivo van Dinther ontving deze onderscheiding op grond van zijn bijdrage in woord en beeld aan het cultureel erfgoed van de Maaskant en in het bijzonder van Geffen. Er zullen een 25 tal schilderijen van de 84 jarige Geffenaar ge-exposeerd worden, die een goed beeld geven van zijn totale werk van 300 schilderijen. De tentoonstelling wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis en zal duren tot 13 januari. De expositie is te zien tijdens de openings-uren van het gemeentehuis. Dit zal tevens de start zijn van steeds wisselende exposities in het gemeentehuis van Maasdonk van steeds andere Maasdonk.se kunstenaars.

KIGO'.\I Persbericht

Op woensdag 26 januari 2000 organiseert de Raad Gecoordineerd Ouderenwerk Geffen in samenwerking met de KBO-Geffen een nuttige lezing over Goede voeding voor senioren

Daarnaast zal de commissie aan het werk gaan om ook op andere punten het toernooi een facelift te geven, en aantrekkelijk te maken voor die volleyballers die de laatste jaren steeds meer de buitentoernooien aan zich voorbij hebben laten gaan.

Wij hebben een dietiste van de Thuiszorg bereid gevonden ons het een en ander te komen uitleggen over hoe ouder worden en voeding met elkaar samenhangen. Het belooft een zeer interessante lezing te worden over de relatie van voeding en hart- en vaatziekten, botontkalking, hoge bloeddruk, slechte stoelgang etc. U leunt ook hele praktische informatie verwachten over een gezonde bereiding van maaltijden met daarin vanzelfsprekend aandacht voor vetten, kalk en vezels. Kortom heel veel wetenswaardigheden voor wie een gezonde maar toch lekkere start wil maken in het nieuwe millennium. U krijgt volop gelegenheid vragen te steJJen en brochures kunnen worden meegenomen ofgekocht. Wij nodigen u dan ook van harte uit in het Oude Klooster op woensdag 26 januari a.s. om 14. 00 uur. Een kopje koffie staat voor u klaar.

Hierbij dus alvast een oproep aan alle Maasdonkse volleyballers/recreanten.

Tot ziens, KBO-Geffen en Raad Gecoordineerd Ouderen werk Geffen.

NOTEER 21 MEI - GROOTS G'68 JUBILEUM BUITENTOERNOOI - BIESCAMP


-1. De Wet Voorziening Gehandicapten;

.:drnJ.;,;~~:?•:::::-· -

.

De Wet Voorziening Gehandicapten verdient bijzondere aandacht. Ook Maasdonk ontvangt een steeds lagere rijksuitkering. Dit terwijl de groep inwoners, die genoodzaakt is een beroep te doen op de WVG, steeds groter wordt. Medio 2000 wordt er een concreet plan van aanpak gepresenteerd. Met belangstelling wacht de VPM creatieve voorstellen van de kant van het college af.

, .,. ,.••:-Ht•.;;: • . ; •• , •• ,., • • • •••

VPM; kritisch, helder en opbouwend

In de laatste Torenklanken had ik het goede voornemen om in de eerste editie van deze eeuw een korte samenvatting van onze Algemene Beschouwingen op de begroting 2000 te publiceren. De begroting 2000 voor de gemeente Maasdonk is er een met een zeer hoog ambitiegehalte. Daar is niks mis mee. De VPM roept immers vaak: "Er moet maar eens iets gebeuren!". Tóch vonden wij het nodig om bij de behandeling van de begroting onze zorgen uit te spreken over vier zaken, namelijk: 1. De capaciteit aan personeel in verhouding tot alle fraaie plannen;

Eerdere Maasdonk.se coalities struikelden, omdat zij teveel hooi op de vork namen. Ook nu wordt er volgens de VPM geen reële inschatting gemaakt van de mogelijkheden van b.v. ons ambtelijk apparaat. Mogelijk gevolg: tijdslimieten worden niet gehaald en bestuurders en ambtenaren raken gefrustreerd. Is in de begroting vo}doende rekening gehouden met de personele consequenties? 2. De financiële positie van onze gemeente in relatie tot de bestedingen;

Terwijl de reserves teruglopen, wordt voorgesteld om in 2000 ruim 13 ,5 miljoen te investeren. De VPM vindt het onverstandig om ineens zoveel geld uit te geven. In 2001 b.v. wordt 4 miljoen geihvesteerd. Is het niet logischer om forse investeringen uit te smeren over meerdere jaren? Als gevolg van de hoge investeringsdrang komend jaar, stijgen de lasten voor de burgers fors! Zo wordt door het college voorgesteld de Onroerend Zaak Belasting ,de zogeheten "O.Z.B.", te verhogen met maar liefst 8 %. De VPMwil een verhoging van maximaal 5 %. 3. De communicatie tussen de gemeente en haar verenigingen en inwoners;

De gemeente Maasdonk en haar verenigingen en burgers te verkleinen. Die communicatie laat namelijk te wensen over. Een goed communicatieplan, een plan met visie en concrete verbeteracties, ontbreekt. Het college belooft beterschap. Wat gaan de inwoners van Maasdonk hier op korte termijn van merken?

Verloop van het debat

Met betrekking tot onze vraag over de personele consequenties gaf burgemeester Netten aan "te denken" dat het realiseren van alle ambitieuze plannen in 2000 mogelijk is. Afwachten dus maar. Het gevraagde communicatieplan is in de maak. Onze motie voor een OZB-verlaging mocht helaas op weinig steunrekenen. Ter dekking van zo'n verlaging hadden wij voorgesteld de investeringen voor het Sociaal Cultureel Centrum in Geffen wat meer uit te smeren. Dat zou meer tijd hebben opgeleverd om de keuze voor de huidige locatie goed te motiveren. (De VPM is vóór de komst van zo'n centrum, maar is verbaasd dat nu ineens rechtstreeks op een aanbouw aan De Geer wordt afgekoerst!) De VPM is van mening dat het een en ander integraal moet worden bekeken; dus in samenhang met alle plannen voor de kom Geffen en in overleg met de buurbewoners en andere belanghebbenden. De VPM steunt de begroting van het college op hoofd4jnen en beeft dat ook in haar stemgedrag tot uiting gebracht. "Samenwerken hoeft het college van B & W niet alleen, als zij de VPM maar serieus neemt!" Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, tel: 5324628.

GEVONDEN Lieve witte poes met zwarte vlekken en een wit halsbandje om. Inlichtingen: van Erp Willemse. Kloosterstraat 19, tel. 5321979.

BWEMENSCHOPVANDERDOELEN Op woensdag 5januari hebben wij onze bloemenzaak overgedragen aan Anneke van de Wouw, die de bloemenzaak onder de naam 'Bloembinderij 't Wouwke' voortzet. Cadeaubonnen van Bloemenshop van der Doelen zijn tot l april a.s. nog te besteden bij Bloembinderij 't Wouwke. Wij willen iedereen bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de vele reacties bij ons afscheid. Tiny en Mien van der Doelen-Welten.

·15


Loonbedrijf en Grondverzet voor het leggen van o.a.: • laminaat/houten/tegelvloeren ea diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit !!

Gebr. van Erp

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

~--

~

-

OSS

GEF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Voor een snelle maaltijd sprint je naar de Keurslager!

Tel.: (073) 532 31 44

~

KeurslageriJ

-----~!~aa;~~~s AM Geffen tel. (073) 532 58 91

RVS ---

M.J.M. v.d. Akker

K

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

...

meer verstand van verzekeren

Voor ol uw fomihe- verenigings· en hondelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 col lecties. Met opgooi von juiste dolum bij geboortekoortjes. drukkosten grolis. Grolis fehcllollepokket bij geboortekoortjes. Ook voor copiee rservice kunt u bii ons terecht.

WIHABO

DRUKKERIJ

kleurencopiaiin en kleurenprinten tot A3. Grootformaat full color drukken 54 x 74 cm.

Voor al uw totaaldrukwerk. Heesterseweg 13

t

/

f

Dorpsplein 13 Geffen ~

24

(073) 532 32 64

-

538ó KT Gellen TeL. (073) 532 2ó 84

l·I

VAN/NIH EESE

~T

PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

fox: 1073) 532 47 95


PROGRAMMERING RADIO VLADERACKEN Maandag 18.00-19.00 u. Schijven die blijven, verzoekprogramma met Adriaan van Berkom. 19.00-20.00 u. Record Hop Machine, gevarieerd muziekprogramma door Geert Ruijs. 20.00-21. 00 u. Remember the Good times, top-40 uit het verleden door Bertie Roovers. 21.00-22.00 u. Schnabbels en Babbels, programma met top 100 muziek door JohnVerstegen. 22.00-23.00 u.Intro Disco, Dance Classics uit de jaren '70 met als gastheer Frans van Lith.

Dinsdag 18.00-19.00 u. Schijven die blijven, verzoekprogramma met Adriaan van Berkom. Wanneer er op dinsdag een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, dan wordt om 19.00 u. een voorbeschouwing en vanaf 19.30 u. de raadsvergadering uitgezonden 19.00-20.00 u. Vladeracken Cultureel, Ank Cuperus, over kunst, cultuur en recreatie. 20.00-22.00 u. De Schijnwerper, elke week een interview met een interessante Maasdonker. 22.00-23.00 u. Klanken uit verleden tijd, muziek uit grootmoederstijd, door Frans van Lith. Woensdag

18.00-19.00 u. Showtime,jongerenprogrammadoor Martijn Vos 19.00-21.00 u. School's out, veel hits, tips en rock classics door OlafDuflhues: 21 .00-23.00 u.Pop Cafe, Maasdonkse top-10, nieuwtjes en goede muziek door Alan van Aspert Donderdag

18.00-19.00 u. Showtime, wederom Martijn met de nieuwste muziek en het laatste nieuws. 19.00-21 .00 u. Roxx, Rock classics uit het heden en verleden, gepresenteerd door Jakko Verhallen. 21 .00-22.00 u. Airbag, Dennis Stoots en Geert Velthuis met Hardrock, Heavy Metal, Rock en Pop. Vrijdag

18.00-20.00 u. Vladeracken Weekend Wtjzer, weekend tips, sportvooruitblikken, met Jordy, John en Sandra. 20.00-21. 00 u. Happy Days, Muziek uit de swingende Fifties en roerige Sixties met Pascal van der Lee. 21 .00-24.00 u. Muziek met Audy, aandacht voor de Nederlandstalige top 50 en verzoekjes. Zaterdag 08.00-10.00 u.De Wakkere Wekker, ontbijtprogramma door Ad Leeyen. 10.00-12.00 u. Op de Misse, fämilieprogramma met veel rubrieken en vooral gezellige muziek. 12.00-1 3.00 u. Vladerackenlnforrnatief, middageditie met agenda, regionaal, lokaal en parochie nieuws 13.00- l 5.00 u. De Middagstond, Dennis van de Berg 18

met veel muziek, pop- en shownieuws. 15.00-17. 00 u. Focus Hit Radio; goede wijn behoeft geen krans, veel muziek en bijz.ondere nieuwsfeitjes. 17. 00-18.00 u. De Muziekzolder, Hans Hendriks met de mooiste muziek uit het verleden 18.00-19.00 u. Vladeracken Infonnatief, Maasdonkse actualiteiten, achtergronden en politiek. 19.00-20.00 u. Grierel Grauw, Lyade Haas baarBraoontstalig programma, met alleen Brarontsemuziek. 20.00-22.00 u. Goudenoudopverzoek,tweeuurNederlandstaligemuziek, gepresneerd door JanAans

Zondag 10. 00-12. 00 u. De Schijnwerper, herhaling van dinsdag. interview met een interessante Maasdonker. 12.00-13. 00 u. Grierel Grauw, Lya de Haas baar Braoontstalig programma, metalleenBrarontse muziek. 13. 00-1 5.00 u. De Middagstond, Dennis van de Berg met veel muziek, pop- en shownieuws. 15.00-16.00 u. Doordraaien, Non-stop muziek bij elkaar gezocht en gebracht door Ben v.d. Heuvel. 16.00-17.00 u. Caraflax, een programma voor en door verstandelijk gehandicapten. 17.00-18.00 u. Vladeracken Sport, terngblikken op de sport van afgelopen weekeinde. 18.00-19.00 u. Vladeracken Informatief, herhaling van uitzending van zaterdag 12.00 - 13.00 u. 19.00-20.00 u. Vladerackenlnformatief, herhaling van uitzending van zaterdag 18.00 - 19.00 u. 20.00-21 .00 u. CountryRoads, het Countryprogramma van Vladeracken, met muziek en veel informatie 21.00-22.00 u. Muziek van A tot Z, speciaal aandacht voor lichte en klassieke muziek door Marianne Wortel. De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn 7 dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87.5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51 Op het moment dat Radio Vladeracken zelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief Redactie Informatief

Studio Vladeracken Raadhuisstraat I 5386 BE Geffen

p/a Rien Bosch Kerkstraat 6 5391 AA Nuland overige correspondentie:

Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a 5382 JC Vinkel

Stichting. Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vinkel Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen

Telefoon radio-studio: (073) 532 53 66, redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835


VAN DER

AL

Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering?

lnterpolis

DeltaLoyd

DE GOUDEN LE[UW

Nationale Nederlanden Amev

Tel 073 -532 55 1o,'

Zaal voor:

bruiloften - partijen-vergaderingen 1

1

'NAS AFBOUW NIEUWBOUW Cascobouw: Binnenbouiw: Gevelisolatie:

Onivé

Aegon

RVS

-

,

ln Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. ;; Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringéri Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386ATGeffen

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

1

Centraal Beheer

HYPOTHEKEN

Fax 01i'~ 532 55~60

PENSIOENEN

NAS AFBOUW BV Heesterweg 43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

RENOVATIE

-

R:YNENBIIRG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren

en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

RESTAURATIE

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekvloeren, separatiewanden, plafonds, wand- en plafondafwerking gepleisterde gevelisolatiesystemen

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

Il

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Jan: (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

mbinderiJ; 1/ Wouw

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

lf

Xfoo.slerslraa/.Je

2Jfoemen y.Jfanlen

lel073 .53 21 63:3

.:71ruidswerb 9ra/lVerb

/a:x 073 S:J 2.5 1.50

Xadoarl.ibefen

S:Jc16 7/:J?

9e/fen


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*TEGELS *IJZERWAREN *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

RAAD

PEDICURE

RAAD

T. Kete(aars-11. Niste(roov

WELKOMBIJRAAD MAASDONK

Coothstraat 31 Geffen (073) 5322041

ll.

Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/college-ondernemer verzorgt al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meet weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd? RAADMAASDONK Huub Clement Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel. (073) 532 60 56

SCHOENEN & SPORT

0 /fi)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REG19_/ i f BANK DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * metcreditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet *financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• hypotheken * linieair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

011ze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag/ dinsdag en vrijdag zaterdag

09.00 - 12.15 en 13. 15 - 17.30 uur 09.00- 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

VAN HEESE

~r

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

ff

PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

•sparen

* direkt opvraagbaar

* belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen • verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen