Torenklanken 2018 - nr 19

Page 1

56e jaargang | nummer 19 | december 2018

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NIEUWJAARSRECEPTIE DORPSRAAD TIJDENS MIDWINTERFEEST OP ARBORETUM Op 21 december 2018 wordt -als alternatief voor de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie- van 19.00 tot 21.00 uur het glas geheven op het nieuwe jaar tijdens het Midwinterfeest op het Arboretum. De Dorpsraad zocht naar een andere mogelijkheid om de nieuwjaarsreceptie in te vullen en ging in gesprek met de organisatoren van het Midwinterfeest, die vorig jaar met veel enthousiasme dit nieuwe evenement opstartten op het Arboretum. Midwinterfeest: een laagdrempelige, muzikale verbinding in winterse sferen, waarbij iedereen welkom is. Gezellig samenzijn, met een fijn stukske muziek, een warme kop soep, een biertje, maar vooral‌  met veel dorpsgenoten. Deze eindejaarsborrel is een mooie samenwerking tussen o.a. Dorpsraad Geffen,Arboretum & Natuurbeleving, WIK, Rottenrijk en Gilde. Je kunt je handen warmen bij de vuurkorven, maar kom vooral lekker warm gekleed en graag te voet of op de fiets. Om ca. 21.00 uur sluiten we af bij het Arboretum en kan het feest worden voortgezet op het Dorpsplein, waar je bij horeca Geffen de borrel verder kan uitbouwen tot een gezellig Geffens feestje! Zien we jullie ook op 21 december om 19.00 uur op het Arboretum? Tot dan!

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

VERSCHIJNINGSDATA TORENKLANKEN 2019 Nr. Kopy voor Verschijnt op 01 07 januari 16 januari 02 21 januari 30 januari 03 04 februari 13 februari 04 18 februari 27 februari 3 weken 05 11 maart 20 maart 06 25 maart 03 april 07 08 april 17 april 3 weken 08 29 april 08 mei 09 13 mei 22 mei 10 27 mei 05 juni 3 weken 11 17 juni 26 juni 12 01 juli 10 juli vakantie 13 19 augustus 28 augustus 14 02 september 11 september 15 16 september 25 september 16 30 september 09 oktober 3 weken 17 21 oktober 30 oktober 18 04 november 13 november 3 weken 19 25 november 04 december 20 09 december 18 december

KOPY INLEVEREN VOOR:

10 december (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 u Di. Gesloten Wo. 09.30-17.30 u

Do. 09.30-19.00 u Vr. 09.30-17.30 u Za. 09.30-16.00 u

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 07 dec. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 09 dec. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk 1e jaargetijde namens de parochie voor Toos van Erp - Heesakkers. vr. 14 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 16 dec. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk wo. 19 dec. 14.00 u. * ziekenkerstviering m.m.v. DK vr. 21 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 23 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk KERSTVIERINGEN Kerstavond ma. 24 dec.: 17.30 u. Kerstviering + kinderkerk m.m.v. Opleidingsorkest W.I.K. 20.30 u. Kerstviering m.m.v. Passe Partout 24.00 u. Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor Eerste Kerstdag di. 25 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. W.I.K. Tweede Kerstdag wo. 26 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. GK en om 11.15 tot 11.45 u. Kindje Wiegen met een kerstverhaal, zang en dans. Let op: het tijdstip van het Kindje Wiegen is gewijzigd. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter

in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Let op: Intenties uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! De stand van Kerkbalans is € 18.950,00. Kunnen we nog een eindspurt maken? Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. EERSTE COMMUNIE 2019 Er zijn 16 communicanten aangemeld voor de Eerste Communie op 16 juni 2019. Wij wensen de communicanten, samen met de nieuwe werkgroep en de pastoor, een goede voorbereiding toe. VORMSEL 2019 De vormselvoorbereiding gaat ook van start. Op dinsdag 11 december om 19.00 uur in de kapel van het Oude Klooster, is de eerste bijeenkomst. Ouders kunnen dan hun kinderen aanmelden voor het vormsel. Deze mededeling is met name bedoeld voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten. De kinderen in groep 8 van De Wissel krijgen allemaal een uitnodiging voor 11 december. Het vormsel wordt toegediend op vrijdag 14 juni 2019. 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Hét expertisecentrum voor ondernemers:    

Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim Arbeidsrecht Mediation Coaching en begeleiding

Floor Janssen 06-40318895

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven tijdens het ziek zijn en overlijden van mijn dochter, onze zus, ons mam en oma, Ria van Druenen. In het bijzonder gaat onze dank uit naar de vrijwilligers van “graag gedaan” en ziekencomité de Schakel en de verpleging van verzorgingstehuis “Katwijk” te Oss. Lies van Druenen en kinderen Fam. van Wanrooij

Sint Jozefoord nodigt u uit voor

‘Jozefoord bij kaarslicht’ Donderdag 13 december 2018, 16.00-20.00 uur Duyn en Daelseweg 15, Nuland

Kom proeven, shoppen, winnen, luisteren en genieten op de kerstmarkt van Sint Jozefoord. 5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


ROND DE DORPSPOMP Prins en adjudant Stamtafel 497 kent hoog bezoek: prins Jeffrey en adjudant Bjorn schuiven aan voorafgaand aan hun eerste buitendorpse prinsenreceptie in Berghem. Na een jaar van geheime screening (je moet toch weten wat voor vlees je in de kuip hebt en hoe prinsen zich gedragen in moeilijke situaties) heeft de geheimraad het aangedurfd te kiezen voor deze jong mennekes.We zijn positief verrast: actieve mannen als wagenbouwer, filmmaker, feester; met op z’n tijd een duidelijke mening en stil kunnen zijn als het moet. Tja zegt de prins “met unne grote mond komde unne keer oan de beurt”. Echte Geffenaren, die trots zijn op hun roots. Jeffrey van Toon van Piet de Kees gaat aan de slag met Bjorn van Harold van Adriaan van Hasjes. De prins woonde nog maar vijf dagen samen met zijn geliefde toen dit warme samenzijn wreed verstoord werd door de geheimraad, maar gelukkig had ze er vrede mee. “Het was wel spannend, die onthulling; ik wist niet dat ik zo zenuwachtig kon zijn” aldus de prins. Maar gelukkig liep alles goed af. Geffen is blij met de nieuwe leidsmannen van het Rottenrijk. Feliciteren kan op 16 december op de prinsenreceptie bij den haas. Winterfeesten We weten niet wat ons te wachten staat deze winter. De plannen van de horeca in de wintertent worden langzaam duidelijk. On Geffense feesten lijken klaar te staan. Een tent in de winter op het Dorpsplein; twee weekenden lang activiteiten. Speciaal bier avond, goud van oud, kerstborrel, kerstsparren, foute kersttruien, lady’s night. Het kan niet op. Blijkbaar kan het in Geffen alleen in een tent gezellig zijn.We zien in ieder geval één agendaprobleem: op 21 december verwelkomen we de winter in het Arboretum tijdens het winterblazen en daar moet de prioriteit liggen. We hopen dat de tent daar rekening mee houdt. Buiten de tent… Het valt niet mee een feestje te organiseren buiten de tent. Roaplied en roapavond waren gepland in de Gouden Leeuw, maar de gemeente moet de regels handhaven en de veiligheid garanderen. Even simpel verbouwen is er niet meer bij: het wordt nu serieus. Dus het is nog maar de vraag of het allemaal gaat lukken dit jaar. Toch maar in de Koppellinck? We dachten dat daar de prinsenreceptie zou plaats vinden, uiteindelijk dus toch nog een thuiswedstrijd voor d’n adjudant. Het gaat niet zo makkelijk tussen Rottenrijk en de horeca merken we; maar we hopen dat we gezamenlijk voor het Geffens belang gaan. Voor een leuke carnaval voor iedereen uit

het dorp; het grote geld mag wel een beetje aandacht hebben voor wat er in het dorp nodig is om het levendig te houden. Sinterklaas Zwarte piet deed z’n naam eer aan in Geffen; veel donkerder was niet mogelijk. Het contrast met de witte Sinterklaas kon niet groter zijn. De Sint bemoeide zich niet met deze discussie en was een beetje stil. Maar zo hoort het ook. De ware leider luistert vooral. De Sint was ook een beetje van slag, omdat hij zich her en der door de kersversiering moest worstelen. Jammer dat we de feesten niet netjes na elkaar kunnen plannen. Ruimtelijke zaken… De parkeerproblemen rondom de school en de Koppellinck worden groter en de gemeente wil niet meedenken over creatieve oplossingen. We zien een mooi groen parkeerpark op de groenstrook tussen kerk en spoorlijn, waar het nu nog een grote rotzooi is. Mooie bomen, groene parkeerplekken, een mooie wandelallee naar de school. Ons dorp kan zoveel mooier worden, maar we blijven treurige rondjes draaien in regelneverij. We verwachten van politiek en ambtenaren dat ze eens serieus naar ons gaan luisteren.We hadden de parkeerproblematiek in de Dorpstraat willen oplossen door een open verbinding achterlangs het bejaardenhuis, waar het nieuwe Kattepaadje al ligt te wachten; alleen de poort open zetten. Maar ook deze simpele oplossing blijft maar sudderen. En dat geldt ook voor het openbaar vervoer. Vroeger hadden we een gezellige buurtbus; toen moest daar weer een zogenaamde echte bus voor terugkomen, die is nu niet meer rendabel en nu willen ze weer een ouwe buurtbus.Was er dan vanaf gebleven! We hadden actieve vrijwilligers, een mooi team, flexibele haltes, gezellige gesprekken; het kon niet beter. En nu rijdt er een lege veel te grote bus treuriger rondjes. Leve de regeldrift! Genoeg gezeurd; we zien jullie graag bij nummer 498 op 3 december bij de Gover. En op 20 januari vindt de 500ste plaats! Veeg je agenda schoon voor dit mooie evenement.

7


IN EEN TENT OP HET DORPSPLEIN IN GEFFEN

Wienvetnetr VRIJDAG

14 DECEMBER

Ladies

ZATERDAG

15 DECEMBER

KERSTParty TRUIEN

ZONDAG

DONDERDAG

16 DECEMBER

GOUD

20 DECEMBER

VAN OUD

MET ‘WOODSTOCK TRIBUTE BAND’

VRIJDAG

21 DECEMBER

KERST

BORREL MET NEDERLANDSTALIGE ARTIESTEN

Spbeiceiraanld avo

ZATERDAG

22 DECEMBER

KERST

sparren


WINTER EVENT IN DE TENT! Vanaf 14 december organiseren wij als Horeca Geffen een sfeervol, gezellig winter event! Tijdens deze twee weekenden voor kerst hebben we voor jong en oud verschillende activiteiten georganiseerd. Zo starten we onder andere op vrijdag 14 december met een gezellige LADIES NIGHT. Om 20.00 uur staan er standjes van onze Geffense ondernemers voor jullie klaar! Hier kunnen alle dames onder het genot van een hapje en drankje shoppen en bijkletsen. Op zaterdag 15 december is de tent geopend vanaf 15.00 uur en het feest barst ’s avonds los met het FOUTE KERSTTRUIEN FEEST, vanaf 20.00 uur zal onze DJ de zaal vullen met foute hits. Zondag 16 december is de tent geopend vanaf 14.00 uur met het altijd gezellige GOUD van OUD onder leiding van de vertrouwde DJ Ad Leeyen, dit zal worden afgewisseld met de Woodstock Tribute Band. Donderdag 20 december houden we voor de liefhebbers een SPECIAAL BIER AVOND. Graag ontvangen we jullie vanaf 19.30 uur in de tent waar jullie met een hapje en achtergrond muziek mogen genieten van de speciaal voor jullie geselecteerde bieren. (Reserveer deze avond in een van de cafés dan houden we een tafeltje voor jullie vrij) Op vrijdag 21 december is de tent geopend vanaf 16.00 uur en is het eindelijk weer VAKANTIE! Onder leiding van verschillende NEDERLANDSTALIGE ARTIESTEN luidden we dit samen in. Zaterdag 22 december sluiten we af met twee activiteiten. ‘s Middags tussen 14.00 en 16.00 uur heeft KPJ GO een gezellige middag georganiseerd voor de kinderen. Na deze activiteit blijft de tent geopend en vanaf 19.30 uur beginnen we met KERSTSPARREN. Hiervoor mogen vrienden elkaar uitdagen, in de ring, onder leiding van een scheidsrechter. Ben je op zoek naar meer info, volg dan Horeca Geffen op Facebook en Instagram. Wij hebben er zin in!

Nieuwe categorieën met vragen en opdrachten, En natuurlijk weer een fantastische GEHEIME PROEF! De winnaar van vorig jaar was team Bora Bora.Wie gaat proberen om ze van hun troon te stoten? Geef je oren en ogen goed de kost de komende tijd en WATCH US !! via de site of Facebook; hier kun je ook zien welke teams zich tot nu toe hebben aangemeld. Wil je ook (weer) meedoen, meld je dan snel aan via onze website www.degeffensekwis.nl Inschrijven kan nog tot 29 december 23.59 uur Kwismasters de Geffense Kwis

DANKBETUIGING Het zo plotselinge overlijden van mijn lieve vrouw, ons mam, schoonmoeder en trotse oma Henriëtte Jongeneelen - van Hedel heeft ons allen diep geraakt. Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele reacties, bloemen, donaties voor ReumaNederland en steunbetuigingen, die we hebben morgen ontvangen. Dat was hartverwarmend. Wij willen ook onze dank betuigen aan de mensen van de AED-Beheer in Geffen, ambulance personeel en Politie, Dokter Van der Heijden, de werkgroep Avondwake, Pastoor Van Dijk, Diaken Van Herwijnen en de koren, team zaal ‘t Haasje. Dank aan Uitvaartzorg van Lith voor de keurige verzorging en begeleiding. Molen Zeldenrust in de rouwstand. Wij kunnen terugkijken op mooie vieringen in de kerk en het afscheid in het crematorium.We danken iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Dit heeft ons goed gedaan en geeft ons kracht om verder te gaan. Kees Jongeneelen Kinderen en kleinkinderen

Voor iedereen alvast hele fijne feestdagen en: TOT IN DE TENT!

Zondag 30 December is alweer de 7e editie van de Geffense Kwis! Wat zullen we dit jaar weer voor jullie in petto hebben? En zou alles op rolletjes lopen? of wordt het één grote GAOSS?? Wij weten van de hoed en de rand en dat 2.3 oranje is. Maar voor jullie is het allemaal een raadsel.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 9


Inloop/Inschrijfochtend Speel-leerschool BEREN EIGEN WIJS De Speel-leerschool Beren Eigen Wijs is voor kinderen van 2 tot 4 jaar die toe zijn aan verdere ontwikkeling. Peuters tussen de 2 en 4 jaar hebben een sterke behoefte aan zelfstandigheid, ze zijn nieuwsgierig en hebben een sterke drang om te ontdekken; ze worden Eigen Wijs. Wij vinden het belangrijk dat peuters spelenderwijs in een uitdagende speelomgeving gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. De speel-leerschool is een uitstekende voorbereiding op de basisschool. Er wordt veel aandacht besteedt aan de taal, sociaal-emotionele -en creatieve ontwikkeling. Kinderen raken gewend om afscheid te nemen van de ouders en zijn bekend met een gestructureerde dagindeling. Met behulp van de thema’s van het Voor –en Vroegschoolse educatie (VVE) programma Uk & Puk leren we de kinderen nieuwe vaardigheden en laten we de kinderen op hun eigen tempo de wereld ontdekken. Uk & Puk sluit nauw aan met het programma dat op de basisschool wordt gebruikt. Wilt u meer informatie en wilt u een keer komen kijken op de speel-leerschool? Dat kan!! Op zaterdag 19 januari organiseert de Speel-leerschool een inloop/inschrijfochtend.Van 10.30u tot 12.00u opent Beren Eigen Wijs de deuren. Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers voor de kinderen kan er rustig rondgekeken worden. Iedereen is uitgenodigd en van harte welkom! Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om een andere keer te komen kijken. U kunt dan een mailtje sturen naar Hannelieke van der Stappen, info@kdvhetbeertje.nl Speel-leerschool Beren Eigen Wijs Kloosterstraat 8, Geffen

Nu in Oss, Reek en Gassel: Hatha yoga lessen Voor contact en/of meer informatie bel of app naar: 06 53707050 Of kijk op: www.deanderekracht.nl/yoga-lessen/ Ik kijk er naar uit je te ontmoeten! Martine Grunwald (docent)

10

RAAD VAN 1/2 11 FEESTNEUZEN GEZOCHT! • Ben je gek op carnaval en zit je in groep 6, 7, 8 of het voortgezet onderwijs? • Zou je als jeugdprins of -prinses graag een keer vorstelijk over het Rottenrijk willen regeren? • Vind je het leuk om samen met je vrienden en vriendinnen helemaal uit je dak te gaan & houd je van sinas, ranja en chips? Dan zijn we op zoek naar JOU! De jeugdraad is keigezellig. Als jeugdraad doen we leuke dingen voor en tijdens de carnaval en zijn dan in en rond het Rottenrijk te vinden. Zo vieren we bijvoorbeeld samen met de Raad van Elf carnaval op school, gaan naar het tiener- en kwartjesbal en tijdens de grote optocht op zondag staan we samen met de dansmariekes op de prinsenwagen. Je wordt helemaal in de watten gelegd en natuurlijk wordt er heel goed op je gelet (dat is voor je ouders wel belangrijk om te weten!). Kortom: samen met andere kinderen zorgt de raad van 1/2 11 voor veel plezier en lol rondom het carnavalsfeest! • Ben jij een feestneus maar je ouders (nog) niet? Geen probleem! Natuurlijk zijn papa en mama altijd van harte welkom, maar het is ook prima als ze je gewoon komen halen en brengen op het afgesproken tijdstip. • Heb je er zin in dan kun je je aanmelden bij Petra Verpoort, tel. 06-27408176 of mail naar jeugdcommissie@rottenrijk.nl. • Wil je meer informatie dan kun je ook bij Petra terecht. ALAAF! De raad van 1/2 11

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Donderdag 13 december 16.00-20.00 uur: Kerstmarkt. Kom proeven, shoppen, winnen, luisteren en genieten op de kerstmarkt van Sint Jozefoord.Wij nodigen u van harte uit voor deze gezellige middag en avond. Maandag 17 december 19.00 uur: Kerstconcert Nulands Gemengd Koor. U bent van harte welkom om in de kapel van Sint Jozefoord te komen luisteren naar het Nulands Gemengd koor.


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN December: 20 december: Kerstviering 26 december: Kerstreis met diner Januari 2019: 9 januari: Nieuwjaarsreceptie bij ’t Haasje 16 januari: Senioren-Expo in Veldhoven. Beste leden van de KBO, Sinterklaas staat op het punt, ons land te verlaten. We hopen dat u een gezellige tijd heeft gehad. De donkere dagen voor kerst komen er aan. Er is in december geen liederentafel en filmmiddag. Maar we hebben nog genoeg activiteiten voor U. Kerstviering donderdag 20 december bij ‘t Haasje De zaal is open vanaf 19.00 uur. De uitnodiging krijgen de leden van de KBO bij de ONS. U kunt zich opgeven tot 15 december bij: Henriette v. Erp Tel 5322058, email famvanerpvandehoek@hotmail.com Corrie Hondong tel 5323123, email famhondong@kpnplanet.nl Kerstreis 26 december Op 26 december, tweede kerstdag, hebben we weer een uitstapje met kerstdiner georganiseerd. * Om 13.00 uur vertrekken we vanaf het Oude Klooster voor een prachtige route naar restaurant De Maasduinen in Velden(Limburg)waar worden ontvangen met koffie/ thee met warme appeltaart. * Na deze koffie beginnen we aan een mooie rondrit met prijsvraag en bezichtigen de bekende kerststal van Abdij Ulingsheide. Daarna terug naar het restaurant voor een aperitiefje (eigen rekening) en een 4-gangen kerstdiner.Tijdens het diner zal er achtergrondmuziek gedraaid worden! * Om 20.30 uur verwachten we weer in Geffen te zijn. De prijs voor dit geheel bedraagt: € 75,00 per persoon Opgave voor deelname door betaling van €75,00 per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres. Als u nog graag mee gaat, kunt u even bellen of er nog plek is naar Tineke Willemse tel. 0610758924. Wij wensen u een sfeervolle en geslaagde Kerst-feestdag! Nieuwjaarsreceptie woensdag 9-1-2019 bij ‘t Haasje De zaal is open vanaf 13.00 uur, de middag eindigt om 16.30 uur. We hebben een gezellige middag met muziek. Opgeven voor 4 januari 2019 bij: Henriette v. Erp Tel 5322058,

email famvanerpvandehoek@hotmail.com Corrie Hondong tel 5323123, email famhondong@kpnplanet.nl Senioren-Expo in Veldhoven op woensdag 16 januari: U kunt zich niet meer aanmelden. De precieze tijd van vertrek komt in de volgende Torenklanken. 5-daagse busreis naar Eifel en Moezel van 22-26 mei 2019 We hebben een gezellig veel aanmeldingen, dus de reis gaat door. André Rieu op het Vrijthof in Maastricht We gaan naar Maastricht met Brabant Expres. Er zijn 40 kaarten gereserveerd op donderdag 11-07-2019, tweede rang. Zie onderstaand programma: Programma met diner: 15.30 uur Vertrek vanuit Geffen 17.00 uur Tussenstop voor een 3-gangen diner / dinerbuffet 19.00 uur Vertrek vanaf de dinerlocatie en rechtstreeks naar Maastricht 19.30 uur Verwachte aankomst Markt Maastricht (vanaf hier loopt u in 5 minuten naar het Vrijthof) 21.00 uur Aanvang concert 23.45 uur Einde concert 00.15 uur Retour vertrek vanaf de Markt 01.45 uur Verwachte thuiskomst te Geffen Prijs per persoon: Vervoer + diner + 2e rangs ticket: € 145,- p.p. Aanmelden d.m.v. overmaken van €145,- p.p. op bankrekening NL82RABO0111003342 t.n.v. KBO reizen. Met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Uiterlijk 18 december moeten we weten hoeveel mensen er mee gaan en moet de betaling binnen zijn. En VOL is VOL. Voor vragen kun je bellen naar Tineke Willemse, tel 0610758924 • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

11


GELOOF ONDER WOORDEN (16) Maria, Moeder van Jezus Christus. De familie van Jezus was goed bekend in de jonge Kerk. Lucas zegt ons dat zijn moeder en zijn ‘broeders’ (neven) de eerste gelovige gemeenschap vormden (Hand 1,14). Maar - en dat is weer kenmerkend voor de evangelisten – Marcus en Johannes hebben niet geaarzeld om te vertellen dat zijn familie aanvankelijk niet blij was met zijn zending om het Koninkrijk Gods te verkondigen (Joh 7,5 en Mc 3,21).Al snel nam de persoon van Maria een belangrijke plaats in onder de christenen uit de eerste eeuw. Toch is het niet haar moederschap dat de Evangeliën verheerlijken. ‘Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe: “Gelukkig de schoot die U heeft gedragen, en de borsten waaraan U hebt gezogen.”“Inderdaad, “zei Hij, “gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren”(Lc 11,27-28). Deze woorden zijn van Lucas, die Maria zo’n belangrijke plaats geeft in de eerste twee hoofdstukken van zijn Evangelie. ‘Gezegend ben jij onder de vrouwen…Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? … Gelukkige vrouw, zij die gelooft! Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan” (Lc 1,42-45). Volgens Lucas bestaat het grote geluk van Maria er niet zozeer uit dat zij de Zoon van God in haar schoot heeft ontvangen. Het geluk van Maria bestaat en vooral uit dat zij het Woord van God in haar hart ontvangt.Voor Lucas is Maria de gelovige (bij uitstek): zij probeert de wil van God te begrijpen: ‘Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na’ (Lc 2,19). We ontdekken bij Lucas een zeer menselijke en toegankelijke moeder van Jezus: de wil van God brengt haar van haar stuk, doorboort zelfs haar hart, zoals Simeon zegt. Zij blijft de ‘dienstmaagd’ (Lc 1,38) – zonder enige pretentie – en toch, wat een eer om in Israël de moeder van de Messias te mogen zijn! Maria is prachtige vertegenwoordigster van het geestelijk volk, dat bestaat uit de kleinen, de nederige en de armen die de eersten zullen zijn in het Koninkrijk van God. (Lc 6,20). In het Johannesevangelie verschijnt Maria twee keer: in Kana (Joh 2,1-12) en aan de voet van het kruis (Joh 19,25-27). In Kana kan de moeder van Jezus als moeder geen enkele invloed uitoefenen op haar zoon (Joh 2,3-4). Maar als gelovige verkrijgt zij de beste wijn, de wijn van de bruiloft van God met de mensheid. Aan de voet van het kruis vindt een vreemde 12

uitwisseling plaats: de geliefde apostel ontvangt de moeder van Jezus als zijn moeder en de moeder van Christus wordt door haar zoon geroepen tot een ander moederschap: de geestelijke moeder van de christenen worden. Als mensen kaarsen ontsteken in de kerk of in een kapelletje is het bijna altijd tot Maria. Het klinkt misschien raar, maar een kind keert zich ook meestal tot de moeder. Blijkbaar speelt de biologische factor een rol. Moeders hebben we nodig, die ons opvoeden, begeleiden er altijd voor je zijn.Als we bidden tot Maria doen we dat via haar tot God, we zeggen dan we bidden op voorspraak van Maria. Moge Maria ons tot voorbeeld zijn in ons geloof en dagelijks leven. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven bij het overlijden van, mijn echtgenoot, (schoon)vader en opa: Piet Jonkergouw. In deze moeilijke tijden hebben wij veel steun gekregen van de vele mensen om ons heen, dit heeft ons erg goed gedaan. Een speciaal woord van dank aan het personeel van “de Heegt” en thuiszorgteam “de Heegt” en huisartsenpraktijk Geffen voor de goede verzorging en ondersteuning Cisca Jonkergouw Kinderen en kleinkinderen


NIEUWS VAN KOM D’R IN

Voor kinderen van de basisschool In december willen we weer een leuke middag organiseren voor kinderen van de basisschool. Wij doen dat in de kerstvakantie. Op vrijdag 28 december van 14.00u tot 16.00u kunnen kinderen van groep 4 t/m 6 samen lekkere en leuke hapjes maken in Kom d’r in. Helma en Mary zullen jullie daarbij helpen. Na afloop eten we dan samen de hapjes op. Neem een vriendje of vriendinnetje mee en schrijf je in bij Kom d’r in op de lijst, die daar op het prikbord hangt of via email: komdrin.geffenzorgt@gmail.com. Als er meer inschrijvingen komen dan we kunnen plaatsen, dan heb je voorrang bij volgende workshops. Wij vragen wel aan jullie mama of papa of ze eventueel mee kunnen helpen op die middag. Als dat mogelijk is dan kunnen ze dat bij de inschrijving aangeven. Het is vrijblijvend, maar wordt wel erg op prijs gesteld. Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit, maar een vrijwillige bijdrage voor de kosten van de materialen is welkom. Wat we de volgende maanden gaan doen, zullen we in de Torenklanken, op de posters op school en in Kom d’r in zo snel mogelijk laten weten. Hebben jullie zelf een leuk idee, laat het dan weten! Wij hopen dat jullie het leuk vinden om mee te doen en snel inschrijven! Workshop kerststuk maken Donderdag 13 december van 19.00u. tot 21.00u. kun je weer in Kom d’r in een workshop bloemschikken volgen, waarbij je met hulp van Francien een mooi stuk voor Kerstmis gaat maken. De kosten voor de materialen zijn 7.50 euro, je hoeft alleen een schaal mee te nemen. Inschrijven kan op de lijst die in Kom d’r in op het prikbord hangt of via email: komdrin.geffenzorgt@gmail.com Ook de crea-avonden en -middag in december zullen in het teken van Kerstmis staan.Yvonne heeft met deelnemers al mooie kerststerren kerstballen en een kerstkrans gemaakt! Inschrijven kan op de lijst in Kom d’r in. Bedankt ! Wij van Kom D’r In werden zeer verrast met een mooie bijdrage van de jam-groep van de Boerenbruidsparen. Zij zijn gestopt met het maken van jam en hebben de opbrengst nu hebben onder een aantal goede doelen waaronder Kom D’R IN. Heel fijn dat er vanuit de gemeenschap aan ons gedacht wordt en wij daarmee weer andere leuke dingen kunnen organiseren voor mensen uit ons dorp.

OPGELET! o Yoga vervalt op 10, 17 en 24 december. 03 december is de laatste yoga les. Janneke van Heese stopt dan met de lessen.Heb je ideeën voor een nieuwe activiteit op maandagavond, laat het horen. komdrin.geffenzorgt@ gmail.com o Er is geen Repair Cafe in december in verband met de vakantie. o Zondag 30 december is er geen inloop. In januari gaan we hier weer mee door. o De inloop op dinsdag is verzet naar de ochtend. Namens de vrijwilligers van Kom d’r in wensen wij iedereen samen fijne feestdagen met veel warme aandacht voor elkaar!

BEDANKT Wij Flierefluiters waren zeer verrast dat wij waren uitgenodigd door Ermers Grondverzet uit Nuland om de cheque te mogen ontvangen van 2500 euro. Wij zijn Ermers Grondverzet zeer dankbaar dat zij ons een zeer warm hart toe dragen. Dus namens alle Flierefluiters Hartelijk dank voor deze gulle gave.

13


EFFE OVER GEFFE

9. Geffen is voor mij… misschien toch wel het mooiste plekske van de wereld.

Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Hier spreekt: Paul van den Hanenberg, 57 jaar, hij woont in de Kerkstraat.

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren Aan de bejaarden, want ik ben er bijna! Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

1. Een herinnering aan Geffen Zwemmen bij de Geffense Bosjes in de jaren ’70.

KERSTVIERING

2. Dit zou anders moeten De verschrikkelijke vergunningstrajecten die men af moet leggen, als je iets wilt bouwen of als je iets gaat organiseren.

3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De mooiste straat in Geffen, dat moet wel de Kerkstraat zijn. Daar staat het mooiste café en de kerk.

Woensdagmiddag 19 december a.s. organiseert Ziekencomité de Schakel haar jaarlijkse kerstviering in ’t Oude Klooster. Deze middag begint om 14.00 uur met een eucharistieviering in de kapel ! Daarna wordt de viering voortgezet met o.a. een kerstverloting en een optreden van Passe Partout!!! De zaal van het Oude Klooster blijft GESLOTEN tot na de eucharistieviering om deze sfeervol en rustig te laten verlopen! Omstreeks 16.30 uur zal deze middag afgesloten worden met koffie ,worstenbroodjes en kerstbrood. Degenen die geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Ineke van Zandvoort tel. 5321041 en Anja Wingens 5324160. Graag tot ziens op 20 december. Ziekencomité De Schakel

4. Een mooi mens Theo de Moor, vallen en opstaan. 5. Jammer dat … De jeugd van 16 tot 18 jaar niks meer mag. 6. De leukste club MDC, de Maasdonkse Dartcompetitie. Uniek in Nederland. En wat heel apart is, is dat ze een voorzitter hebben (Marco van den Elzen), die daar veel tijd en energie in steekt, terwijl hij zelf niet dart. 7. Ons visitekaartje Nog niet gedrukt… 8. Bewondering voor… mensen die de handjes uit de mouwen steken. Niet lullen, maar poetsen! 14

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


KPJ GO:

Weer tijd voor Disco, een super speciale deze keer. Namelijk een WINTER disco. Voor wie:Voor alle kinderen in groep 4,5,6,7. Wanneer: zaterdag 22 december van 14.00-16.00 uur Waar: In de Tent die dan staat op het Plein in Geffen. Stichting Horeca Geffen heeft ons uitgenodigd om bij hun in de kersttent een gezellig feestje te houden. Dit vinden wij natuurlijk super leuk. We gaan lekker, dansen, zingen, spelletjes doen, en er zijn ook nog verassingen. Het kost 5,00 euro entree deze keer. En dan krijgen jullie ook wat lekkers en wat te drinken. Denk je dat je nog wat meer lust moet je even wat extra geld meenemen. De tent is niet heel groot dus we gaan werken met entree kaartjes. Want vol is helaas vol (er kunnen iets meer dan 100 kinderen komen) De kaartverkoop is op: Op woensdag 12 december; tussen 12.30-13.30 uur zitten we in de Piazza om kaartjes te verstrekken/verkopen (graag meteen betalen), en ook nog op vrijdagmiddag 14 december tussen 14.15-14.45 uur. Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com Let op de tent gaat niet eerder open dan 14.00 uur. Even voor jullie vaders en moeders: er zal de hele middag iemand bij de deur staan, zodat kinderen niet alleen naar buiten gaan.

Kansen zien, kansen pakken ‘Kansen zien, kansen pakken’ is de titel van het coalitieprogramma dat afgelopen zomer is gepresenteerd. Op donderdag 22 november jl. zijn prachtige plannen voor het Walkwartier gepresenteerd. Kansen voor cultuur voor de hele regio en kansen voor de binnenstad van Oss. Maar niet alleen kansen voor Oss worden door dit college opgepakt. Ook voor Geffen is dit het geval! Op zaterdag 10 november jl. is na jaren van voorbereiding de start van de bouw van een gebouw voor Scouting, Jeugdvakantiewerk en het Gilde gevierd. Ook dit jaar nog gaat de schop in de grond om te komen tot een glasvezelnetwerk en in de begroting 2019 is aanleg van een kunstgrasveld voor Nooit Gedacht opgenomen. Verder worden er vorderingen gemaakt met de besteding van de gelden uit het groenfonds Geffen-Oss. Dit biedt kansen voor het Arboretum. Volgende zomer kan Scouting verhuizen naar het nieuwe clubgebouw.VDG heeft, net zoals onze Geffense Dorpsraad, er bij het college op aangedrongen om vooruitlopend op die verhuizing nu al na te denken over de toekomst van het voormalige gemeentehuis. In de raadswerkgroep Omgevingswet, waarin ikzelf ook deelneem, is besloten om het gemeentehuis en het dorpsplein als pilot voor de nieuwe omgevingswet voor te dragen. Dit houdt in dat Geffen zelf aan zet is om -binnen de vooropgestelde kaders- plannen te ontwikkelen. Deze kans moet Geffen met beide handen aanpakken! Ik houd u, over dit alles en meer, graag eenvolgende keer op de hoogte. Laat mij gerust weten als u vragen hebt? Mark van der Doelen gemeenteraadslid VDG VDG@MarkvanderDoelen.nl

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

15


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen

ntact Neem co op! met ons

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

WELKOM BIJ DE HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

HUIDGERICHT

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw vraag auto, woonhuis, inboedel, naar DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE I 0622260350 - 0622260050 aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen. ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

op deze plaats!

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


de optocht en gaat graag een potje darten.

Prins Jeffrey d’n Urste regeert samen met Adjudant Bjorn tijdens carnaval 2019 over het Rottenrijk. “WE GOAN VUR UNNE GOEIE!” is hun carnavalsmotto. Tijdens een drukbezocht Prinsenbal werd zaterdagavond de nieuwe heerser van het Rottenrijk voorgesteld aan alle Rottenrijkers en Rottenrijkerinnen. Prins Jeffrey van Nuland werd met trots gepresenteerd.Van Nuland (28 jaar) is samen met vriendin Joyce voorbereid op een fantastisch carnavalsfeest. In het dagelijks leven is Jeffrey kopersbegeleider bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Als Adjudant werd Bjorn de Haas (26 jaar) onthuld. Bjorn werkt bij Wiltec BV als relatiebeheerder. Bjorn gaat met veel enthousiasme zijn vriend Jeffrey assisteren. Zijn vriendin Sharona is erg enthousiast dat haar Bjorn samen met Jeffrey de scepter zal zwaaien. Jeffrey is geboren en getogen in Geffen. Hij is de zoon van Toon en Willemien van Nuland. Hij is een bekend gezicht bij Nooit Gedacht Geffen als leider van JO 13-1. Jeffrey is een echte carnavalsvierder. Bij eerdere aankondigingen was hij steevast een van de acteurs in de films waarmee de onthulling van de nieuwe heersers werd aangekondigd. Hij is al jaren een vaste deelnemer aan

Adjudant Bjorn, eveneens geboren en getogen in Geffen, is een bekend gezicht in Café-zaal ’t Haasje als een van de vaste medewerkers bij zijn oom en tante. Bjorn is de zoon van Harold en Claudia de Haas. Bjorn is een groot liefhebber van de barbecue. Daarvan heeft hij al veel meer dan een kaasje gegeten. Al jaren is hij het vaste optochtmaatje van Jeffrey en hij ziet de taak als de rechterhand van zijn vriend als een mooie uitdaging. Prins en adjudant vinden het een geweldige eer dat ze voor dit bijzondere ambt zijn gevraagd en gaan zorgen voor een mooi carnavalsfeest dat, wat hen betreft, iedereen nog lang zal heugen! Tijdens het gezellige Prinsenbal in de zaal van ’t Haasje zijn de nieuwe heersers van het Rottenrijk met luid applaus en partypoppers binnen gehaald.

P. VAN SCHIJNDEL SPORT- EN BEDRIJFSKLEDING GOUDSPONSOR VAN NOOIT GEDACHT In de nieuwe winkel van P. van Schijndel Sport- en Bedrijfskleding (Kerkstraat 7 in Geffen) kun je terecht voor het gehele Nooit Gedacht kledingassortiment: korte broeken, kousen, trainingssweaters en trainingsbroeken. Naast dit ruime assortiment kun je in de winkel ook terecht voor alle andere voetbalartikelen, zoals voetbalschoenen (o.a. Nike en Adidas), scheenbeschermers, tassen, enzovoorts. Goudsponsor P. van Schijndel Sport- en Bedrijfskleding is vanaf dit seizoen Goudsponsor van Nooit Gedacht en nieuwe tenuesponsor van Nooit Gedacht 4. Als club zijn we erg blij met deze nieuwe samenwerking en we hopen dat alle leden de weg naar P. van Schijndel Sport- en Bedrijfskleding snel zullen vinden voor het Nooit Gedacht assortiment! Meer informatie over P. van Schijndel Sport- en Bedrijfskleding: www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


I TONYA Maandag 10 en dinsdag 11 december, aanvang 20.00 uur. €5,00 2018, 119 min. Biografie, drama. Tonya Harding wordt tijdens de Olympische Spelen van 1994 wereldnieuws. Haar grootste rivale, Nancy Kerrigan, is vlak voor de spelen slachtoffer van een aanslag, waarbij zij een flinke klap op haar knieën krijgt. Al gauw blijkt dat Hardings man verantwoordelijk is voor de aanval en rijst de vraag: in hoeverre was Harding zelf bij dit incident betrokken? De film wisselt verschillende verhaallijnen af, aangevuld met sportscènes en flashbacks. Zo wordt toegewerkt naar het moment in 1994. Ook hier worden verschillende perspectieven van het verhaal getoond, zodat je als kijker niet zeker weet hoe het zich precies heeft afgespeeld, maar je zelf een oordeel kan vellen.

THE PARTY Zondag 16 december aanvang 15:30 uur. €5,00 2017, 71 min. Komedie, drama.

Gezelligheid troef bij de Superbingo Goed Gevoel Geffen Wat was het weer gezellig in de Koppellinck bij onze 5e Superbingo-avond. Ruim 120 deelnemers kwamen kienen en maakten kans op een leuke prijs. Een mooi groots prijzenpakket, wederom beschikbaar gesteld door onze sponsors. Aan het eind van de avond hadden we een mooi eindresultaat en mede hierdoor kunnen we nog diverse Geffense Opkikkertjes aanbieden. Deelnemers en sponsors, super bedankt ! Voor 2019 zijn de Bingo-avonden vastgelegd op donderdag 21 maart en 21 november. Kinderbingo: We starten in 2019 met een Kinderbingo op zondag 20 januari in de Koppellinck, aanvang 11.00 uur (tot ca. 12.30 uur), zaal open vanaf 10.30 uur. Een Bingokaart kost 5,00 euro, dit is inclusief een zakje chips en ranja. Dus noteer alvast de datum. DOEL 2019: Wat wordt het doel van 2019? Onze werkgroep wil zich ook in 2019 met enthousiasme inzetten voor een goed doel. Dit kan van alles zijn, met 1 voorwaarde, het doel/ de wens heeft een link met Geffen. Bij de Jumbo vind je invulformulieren en staat de Goed Gevoel Geffen bus klaar. Je mag jouw doel ook mailen naar goedgevoelgeffen@gmail.com. Jouw doel, ons doel voor 2019?

Janet heeft er hard voor geknokt, maar nu het gelukt is, mag ze het uitdragen ook. Het is niet niks om uitverkoren te worden tot minister van Groot-Brittannië. Om de eervolle benoeming te vieren nodigt ze haar beste vrienden uit voor een feestje. Het verloopt alleen wat anders dan de politica in gedachten had. Iedereen blijkt wel wat te verbergen te hebben en Janet in het bijzonder. Ze houdt er een geliefde op na, die ze te midden van de vele telefoontjes met felicitaties probeert af te wimpelen.. Zijn een glanzende carrière, veel geld, een uitgekomen kinderwens, een frisse relatie en zelfs die o zo belangrijke vriendschappen wel zo solide? Nog meer willen zien? Zie https://www.de-pas.nl/agenda/film

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


ING NIEUWE DIAMANTSPONSOR VAN NOOIT GEDACHT Vanaf de start van dit voetbalseizoen is ING een nieuwe Diamantsponsor van Nooit Gedacht. Beide partijen ondertekenden een tweejarig sponsorcontract en willen graag samenwerken om de faciliteiten binnen onze vereniging te verbeteren en te professionaliseren. De invoering van het contactloos pinnen is daar een mooi voorbeeld van. De spelers van Nooit Gedacht JO13-2 werden bovendien door ING in het zonnetje gezet met nieuwe wedstrijdshirts. Ook langs het hoofdveld is de nieuwe Diamantsponsor meteen zichtbaar geworden. Langs het veld staat een reclamebord met een lengte van 12 meter en achter het doel is ING te zien als vangnetsponsors met een dubbelzijdig doek. ING is niet alleen hoofdsponsor van de KNVB, sinds 2014 is ING ook als sponsor betrokken bij 475 verenigingen in Nederland. Hiermee wil ING een structurele bijdrage leveren aan het waarmaken van de ambitie van amateurverenigingen. Met een sponsorschap helpt ING clubs met bijvoorbeeld de bouw van nieuwe kleedkamers, het opzetten van G-voetbal, het verder ontwikkelen van het jeugdvoetbal en het opzetten van vrouwen- en meisjesvoetbal binnen de vereniging.

WIE WAT WANNEER DECEMBER 05 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 10 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 13 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 19 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 19 Kerstviering, Ziekencomite De Schakel 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 23 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. 30 De Geffense Kwis, 18.30-23.30 u. Koppellinck 2019 JANUARI 07 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 17 Pubquiz ‘t Haasje 18 Prijsuitreiking De Geffense Kwis, 20.00 u. Koppellinck

27 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. FEBRUARI 04 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 24 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. MAART 01 Carnavalseditie ‘Goud van Oud’ 11 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 21 Pubquiz ‘t Haasje 21 Goed Gevoel Geffen Bingo Avond 31 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. APRIL 01 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 28 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. MEI 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 16 Pubquiz ‘t Haasje JUNI 29 Jeugdbrandweerdag JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur OKTOBER 07 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur NOVEMBER 04 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 21 Goed Gevoel Geffen Bingo Avond DECEMBER 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT EINDELIJK WEER EEN THUISZORGWINKEL GEOPEND IN UDEN! Sinds het besluit van Welzorg om haar volledige winkelactiviteit te beëindigen missen de inwoners van Uden een thuiszorgwinkel. Medicura heeft daarom besloten dit gat op te vullen met de start van een nieuwe Zorgwinkel in het Bernhoven ziekenhuis te Uden. Wij zijn blij met de nieuwe winkel. ‘Het voorziet echt in een behoefte, dat hebben klanten ons laten weten. Ze misten een thuiszorgwinkel in Uden sinds het vertrek van de vorige leverancier, vertelt Medicura directeur Dick van Aggel. De Medicura Zorgwinkel is een speciaalzaak voor gezondheids- en zelfzorgartikelen. Hier kunt u onder andere terecht voor hoog-laag bedden, scootmobielen, sta-op stoelen, rollators, rolstoelen en nog veel meer om u zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. De medewerkers van de Zorgwinkel hebben ervaring in de zorg en kunnen u uitstekend de weg wijzen in de vele zorgproducten. Naast de verkoop van medische hulpmiddelen is het ook mogelijk om verpleegartikelen te huren of zelfs gratis te lenen. Medicura heeft hiervoor contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Openingstijden (vanaf 15 november) Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. Locatie Bernhoven Ziekenhuis Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, www.medicura.nl

PERSBERICHT Minister van Engelshoven lanceert nieuw mbo-portal KiesMBO.nl Hoe werkt het mbo? Welke beroepen vind ik interessant en uit welke opleidingen kan ik dan kiezen? Hoe groot is de kans dat ik een baan vind als ik mijn opleiding heb afgerond? Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven lanceerde vandaag op het Helen Parkhurst college in Almere ‘KiesMBO.nl’: de nieuwe mbo-portal voor leerlingen en studenten die een keuze willen maken voor studie en beroep. KiesMBO.nl geeft jongeren in het vo en mbo (en hun ouders) een overzicht van mbo-opleidingen, beroepen en toekomstige kansen op de arbeidsmarkt. Ook voor docenten en decanen is Kiesmbo.nl een waardevolle tool, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de lessen loop-

baanoriëntatie en –begeleiding. De portal integreert de inhoud van de websites MBO Stad en Beroepeninbeeld. nl, die voortaan naar Kiesmbo.nl zullen doorverwijzen. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven: “Met de ontwikkeling van ‘KiesMBO’ ondersteunen we jongeren, ouders en docenten bij het praten over en het maken van bewuste en afgewogen studie- en loopbaankeuzes. Naast objectieve en betrouwbare informatie over werkvelden, beroepen en functies, opleidingen en het perspectief op de arbeidsmarkt, biedt de portal aanvullende informatie over de tevredenheid van studenten over hun opleiding, percentages geslaagden, kans op werk en doorstroom binnen het mbo of naar het hbo. Zo kunnen studenten door het bos de bomen zien en de verstandige keuze maken die bij past bij hun plaatje van de toekomst.” Ton Heerts, duo-voorzitter SBB en voorzitter MBO raad: “Vanaf nu is er 1 plek waar alle informatie over ons mooie mbo samenkomt. De combinatie van informatie over zowel opleidingen als beroepen is een goed voorbeeld van de kracht van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB. Om ervoor te zorgen dat de portal aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep, zijn jongeren vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van KiesMBO.nl.” Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “KiesMBO.nl is een mooi en handig instrument om jongeren goed te kunnen begeleiden bij het maken van hun keuze voor studie en beroep. Ik roep dan ook graag docenten, mentoren en decanen op om deze portal en de bijbehorende lesbrieven te gebruiken.” KiesMBO.nl is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkeld door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), in samenwerking met de MBO Raad, de VO-raad, het georganiseerd bedrijfsleven en jongerenorganisaties. KiesMBO.nl wordt voortdurend geactualiseerd met cijfers en informatie van de scholen en SBB over beroepen, opleidingen en de arbeidsmarkt.

PERSBERICHT Tijdelijke fietsenstalling De Wal De tijdelijke fietsenstalling aan De Wal in het Osse centrum gaat open vanaf maandag 26 november 2018. Het is een gratis fietsenstalling met plek voor 300 fietsen. De stalling is open van maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur. Op donderdag tot 21.00 uur. De stalling heeft een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Het is géén stalling voor bromfietsen en scooters, omdat de ventilatie van het pand daar niet goed genoeg voor is. De stalling is tijdelijk en blijft open totdat we aan de slag gaan met het plan Wal Kwartier (V&D en De Wal). 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 24

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 06-23602945, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.