Torenklanken 2016 - nr 19

Page 1

54e jaargang | nummer 19 | december 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NIEUWJAARSBORREL DORPSRAAD GEFFEN Graag nodigen wij u op 13 januari uit om samen met ons het glas te heffen op een mooi 2017. Reserveer de datum vast in uw agenda, meer informatie volgt.

VOGELVOERACTIE MUZIEKVERENIGING W.I.K. Net zoals de winter, staat ook de jaarlijkse vogelvoeractie van muzietkvereniging Willen Is Kunnen weer voor de deur. Op zaterdag 10 december gaan we in kleine groepjes langs de deuren van Geffen om vogelvoerpakketten te verkopen. Met een strenge winter in het vooruitzicht, zijn een paar extra voedselpakketten voor de vogeltjes nooit weg. De vogelvoeractie is een actie voor en door al onze jeugdleden. Met de opbrengst gaan we wederom een gezellig dagje weg voor hen organiseren.

TIP VAN DE REDACTIE Knip het rooster hiernaast uit en bewaar dit, zodat u altijd kunt zien wanneer Torenklanken verschijnt. Bij niet-bezorging kan dan uiterlijk vrijdags voor 15.00 uur gebeld worden naar: Excellent Reclame Verspreiding tel.nr. (073) 890 5000. U kunt ook mailen naar: info@excellentverspreidingen.nl Zij kunnen de bezorgers dan laten weten, dat ze Torenklanken nog moeten na bezorgen.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2017

Nr. Kopy voor Verschijnt op 1 09 januari 18 januari 2 23 januari 01 februari 3 06 februari 15 februari 4 20 februari 01 maart 5 06 maart 15 maart 6 20 maart 29 maart 7 30 april 12 april 3 weken 8 24 april 03 mei 9 08 mei 17 mei 10 22 mei 31 mei 3 weken 11 12 juni 21 juni 3 weken 12 03 juli 12 juli vakantie 13 28 augustus 06 september 14 11 september 20 september 15 25 september 04 oktober 16 09 oktober 18 oktober 3 weken 17 30 oktober 08 november 18 13 november 22 november 19 27 november 06 december 20 11 december 20 december

KOPY INLEVEREN VOOR:

12 december (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk. E-mail pastoor: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail geloofsgemeenschap: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 09 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 11 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Mannenkoor + kinderkerk wo. 14 dec. 14.00 u. ziekenkerstviering m.m.v. Dames koor vr. 16 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 18 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 23 dec. 19.00 u. * avondmis KERSTAVOND za. 24 dec. 17.30 u. Kerstviering m.m.v. opleidingsor kest W.I.K. + kinderkerk za. 24 dec. 20.30 u. Kerstviering m.m.v. Passe Partout za. 24 dec. 24.00 u. Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor + saxofoonkwartet ‘Gist’ EERSTE KERSTDAG zo. 25 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. W.I.K. TWEEDE KERSTDAG ma. 26 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. GK ma. 26 dec. 13.00 u. Kindje wiegen m.m.v. majorettes en kinderen die een kerstverhaal uitbeelden. vr. 30 dec. 19.00 u. * avondmis

stelling, t.g.v. het zilveren jubileum van het Torenmusem, te bekijken. Hij was een van de mensen, die actief waren bij de oprichting en realisatie van het museum in 1991. Veel bekenden heeft Henk op die zondag willen ontmoeten. Op 19 november is Henk overleden op 83-jarige leeftijd. Meer dan 50 jaar was hij actief in onze geloofsgemeenschap, waarvoor hij in 2004 de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice mocht ontvangen. Na zijn pensioen was Henk dagelijks te vinden in en om de kerk. Een echte vakman, altijd bezig om houten ‘kunstwerkjes’ te maken of te herstellen. Hij maakte kasten en kisten, om liturgische kleding en banieren keurig in op te bergen. Ook de altaartafel onder het baldakijn en de stellage eromheen komen van zijn hand, alsmede de houten herinneringskruisjes waarop de namen van de overledenen staan. Henk was plichtsgetrouw, elke dag werd het kerkgebouw en de begraafplaats door hem geopend en ’s avonds weer gesloten. Jarenlang creëerde hij in zijn eentje de kerststal en op hoogtijdagen liet hij de feestelijke banieren neerdalen vanuit den hoge. Bij gilde- of speciale vieringen klom hij de torentrap op, om de vlaggen te laten wapperen vanuit het topje van de toren. Henk was kerkbestuurslid, zat in de restauratiecommissie en was beheerder van het kerkhof. Toen hij ziek werd, was het heel moeilijk voor Henk, om dat alles over te dragen aan anderen. Geleidelijk aan moest hij alles loslaten. Nu brachten anderen Henk de eer die hem toekomt: de doodsklok werd geluid, met gilde eer en een waardige vendelgroet door de vaandrig, werd er afscheid van hem genomen. Henk mag nu rusten in dat kleine stukje aarde, waarop hij zich zo thuis voelde. Wij wensen Dia, Eric & Liesbeth, Jos & Grace en de kleinkinderen Willemijn en Marloes, Emma, Aidan en Mitchell veel sterkte toe bij dit verlies. Geloofsgemeenschap H.Maria Magdalena Geffen.

IN DANKBARE HERINNERING AAN HENK STEENBERGEN Op zondag 13 november was Henk Steenbergen – ondanks zijn ziekte – aanwezig in de kerk om de tentoon-

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


CAECILIAFEEST GEMENGD KOOR Op zondag 27 november was er een feestelijke H.Mis om 09.30 uur t.g.v. het jaarlijkse Caeciliafeest, patrones van de koorzangers. Na de H.Mis werden 3 jubilarissen gehuldigd: Joke van Zantvoort, 60 j. koorlid, Hemmie Berendsen 40 j. koorlid en Jet Vogels 25 j. koorlid. Uiteraard werden zij volop toegezongen. Er werd ook een ludieke samenspraak gehouden door bestuursleden Tonny en Will, die zowaar een KOORMUSEUM wilden oprichten ‘want we hebben ouw grèij zat...!’ Als extraatje voerden Ans en Hemmie een authentieke Oostenrijkse dans uit!

KERST-BENEFIETCONCERT t.b.v. de restauratie van de Torenspits. Op zondag 18 december om 19.00 uur m.m.v. W.I.K. – Passe Partout – ExpresZo – Miep Hofmans – 4thegirls & Friends. Entreekaarten à € 10,00 verkrijgbaar bij: Jumbo Geffen, Bosch – van Erp, Wilma’s kadoshop. KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De pastoor sprak in zijn preek van 6 november jl., zijn bezorgdheid uit over de bijdrage voor Kerkbalans. Wie helpt de geloofsgemeenschap ‘de winter door’? De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. Stand per 30 oktober 2016 is € 19.500,00. Dank u wel! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave–enveloppen achter in de kapel en

in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Wies van Erp - van der Heijden verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contactadres: wiesvdheijden@live.nl of tel. 06-21213785. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch, de geloofsgemeenschappen die samen parochie De Goed Herder vormen. De voorbereidingsavonden vinden plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 17 nov. 2016: Toon van der Heijden, 89 jaar 19 nov. 2016: Henk Steenbergen, 83 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

5


HUIDGERICHT Huid- en Oedeemtherapie Professioneel & Contracten met alle zorgverzekeraars

jan-feb-mrt v.a. €5 p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit

Gezelligheid & Kwaliteit

voor elk feest of evenement voor elk feest of evenement!

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Evt. aan huis, zonder extra kosten

st

Vocht/Oedeemtherapie

Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

* Zowel met als zonder personeel te huren Zowel mét als zonder of* *evenement! Diepvriesproducten personeel te huren voor thuisgebruik verkrijgbaar

Jos van de Wijgert - 06 37 08 37 61 www.HWBfrietwagens.nl - info@HWBfrietwagens.nl www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61

Ontharen Contactgegevens: Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 06 222 60 350 E: info@huidgericht.nl W: www.huidgericht.nl

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Woensdag brooddag

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06- 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen ONZE VADER VERNIEUWD Er is een nieuwe vertaling vastgesteld van het Onze Vader, door de bisschoppen van Nederland en Vlaanderen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

EFKES BUURTE OVER...

het Benefietkerstconcert

Heel Geffen helpt! Onze dorpsgemeenschap staat erom bekend, dat velen bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken, als er een bepaalde activiteit georganiseerd wordt. De schouders van veel vrijwilligers gaan eronder, om samen het geheel te dragen! Op zondagavond 18 december a.s. wordt er een benefietkerstconcert gehouden in de kerk, ten bate van de restauratie van de Torenspits. Ook bij dat initiatief ervaren de kartrekkers support van vrijwilligers, die spontaan hun talenten hebben aangeboden. Johan van Herpen, Gerrit van den Helm en Harry Peters vertellen over het concert, waarbij alle betrokkenen kosteloos meewerken om zoveel mogelijk gelden te genereren voor de Torenspits, die toch eindelijk maar eens gedicht zou moeten worden, zodat de haan er weer trots op kan prijken. Andere knelpunten die nog op restauratie wachten zijn de Klokkenstoel die nodig aan reparatie toe is, evenals de galmborden. “Daarnaast willen we ook onderzoeken, waar we tegenaan lopen, als we een dergelijke activiteit in de kerk organiseren. Is het allemaal uitvoerbaar met goed geluid, licht e.a. Zijn er meerdere thema’s mogelijk; is er draagvlak om iets te organiseren i.s.m. muziek, theater en kunst waarbij we ‘de devotie’ kunnen vasthouden,” vraagt het trio zich af. “Op den duur lopen we vast op de post onderhoud van het kerkgebouw en we zouden daarom moeten onderzoeken of er alternatieve producties mogelijk zijn, om een en ander te kunnen

bekostigen. Het publiek moet de locatie herontdekken, zodat ze hart krijgen voor het behoud van onze imposante Gotische kerk. Ook de overheid / Rijksmonumentenzorg moet betrokken worden bij het behoud van monumentaal erfgoed.” Over het te houden kerstconcert is men enthousiast, alsmede de andere leden van het team: Maninka van Rooij, Petra van Erp,Wim Strik, Annika van Dinther, Gerard van der Heijden met, zoals gezegd, veel vrijwilligers en ondersteunende ondernemers. Het is bemoedigend om te zien dat ook jongeren zich voor dit chique concert willen inzetten, en trots zijn op deze unieke locatie. Deelnemers aan het concert op zondag 18 december a.s. zijn muziekvereniging W.I.K., de koren ExpresZo en Passe Partout, solozangeres Miep Hofmans en de bands 4thegirls en Friends. Aanvang 19.00 uur, ontvangst vanaf 18.30 uur. Entree is € 10,00 (inclusief koffie of thee), kaarten verkrijgbaar bij Jumbo Geffen, Bosch – van Erp en Wilma’s Kadoshop. De verkoop verloopt voorspoedig, er zijn 250 plaatsen beschikbaar. Kom het zien, kom het meemaken! Zorg dat u op tijd uw kaartje in uw bezit hebt! U kunt het restauratiedoel ook steunen met het kopen van Torenbier en vanaf januari 2017, zijn bijpassende glazen verkrijgbaar, met daarop het wapen van Geffen.

7


ROND DE DORPSPOMP

Super Bingo Het was een zeer geslaagde Super Bingo met mooie prijzen georganiseerd door ‘Goed Gevoel Geffen’. Knap gedaan! De opbrengst van de bingo gaat naar een goed doel: een “belevingskast” voor dementerende bewoners in de Heegt. Ben benieuwd wat daar allemaal in zal zitten? Het viel op dat de Super Bingo werd bijgewoond door voornamelijk vrouwen. Zodra er een getal werd omgeroepen was het muisstil. Pure concentratie. De koffie werd aangeboden door ‘Zin in Geffen’ en ook de hapjes waren lekker! Zorgboerderij ’t Zicht Vandaag zijn er twee gasten bij de Stamtafel aangeschoven:Tanja Verstappen en André van de Veerdonk, directie zorggroep ’t Zicht. Zij voelen zich heel welkom in Geffen. Het hartverwarmende ontvangst door Geffenaren tijdens de informatieavond in ’t Haasje was heel fijn. Ook toen de buurt op de koffie kwam in de schitterend verbouwde zorgboerderij was het erg gezellig. Door de restauratie van de boerderij blijft het authentieke dorpsgezicht van Geffen bewaard met de functionaliteit van deze tijd. Er woont nu een groep van 9 kinderen (maximaal 12). Deze oudere jongeren in de leeftijd van 11 tot 16 jaar

hebben bijvoorbeeld autisme. De meeste gaan naar school, speciaal onderwijs. Het is nog wel even wennen voor de kinderen. Alles is er op gericht om zo normaal mogelijk te doen, iedereen helpt mee waar mogelijk.Wel is er een dagprogramma wat structuur biedt. Er is geen dwang, iedereen moet zichzelf kunnen zijn, maar er zijn natuurlijk wel grenzen. Een bewoner heeft al een baantje bij Jumbo. Geweldig! Wellicht zijn er meer van dit soort verbindingen mogelijk? Bijvoorbeeld bij andere bedrijven, sportclubs of andere verenigingen. ’t Zicht biedt werkgelegenheid aan Geffenaren, en is nog op zoek naar een vrijwilliger voor ondersteuning rondom de maaltijden (stuur een email naar info@zorggroeptzicht.nl). ’t Zicht onderneemt ook allerlei activiteiten zoals verhuur van ‘Iglo-dome tenten’, graafmachine en tractor, taxi-bus, etc. om zo hun geboden zorg betaalbaar te houden. Het bruist! Sinterklaas Dit jaar was er weer een grote opkomst van kinderen met hun ouders en familie voor de intocht van Sinterklaas in Geffen. Er waren gewone zwarte Pieten. Sommige vonden dat Sinterklaas misschien een nieuw pak nodig heeft want zijn mantel zag er ietwat versleten uit. Wellicht een kaartje hiervoor in de wensboom hangen in de Koppellinck? Het was druk in de Koppellinck. Wethouder Frank den Brok droeg de ambtsketen van de oud-gemeente Maasdonk. Sint wordt wat vergeetachtig want hij had zijn Staf in de hoek van de Koppellinck laten staan... Tot volgend jaar Sint!

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje


Hart Veilig Geffen De informatiemarkt “Hart Veilig Geffen” was een groot succes. De markt, met alles op het gebied van hulp en veiligheid, was druk bezocht. Er is een prachtig “Hart Veilig Geffen” YouTube filmpje gemaakt door Jos de Veer en vele anderen. Hierop is te zien wat er gebeurd met iemand die in Geffen een hartstilstand krijgt, en dat de eerste 6 minuten van levensbelang zijn. Ook aangrijpende interviews met Geffenaren die na een hartstilstand zijn gereanimeerd, en verhalen van familieleden die snel en effectief hebben gehandeld. Dankzij het AED-project is Geffen een Hartveilig dorp! Tot slot Wil je iets opmerken over deze Dorpspomp? Of aanvullen” E-mail naar: Stamtafel@torenklanken.nl. Of kom naar een volgende Stamtafelbijeenkomst. De eerstvolgende is op 11 december, zoals altijd in café Govers, aanvang 10:30 uur. Je bent Welkom!

GEFFEN BRUISEND IN BROEDERSCHAP Het Toren Bier, waarvan de opbrengst naar de restauratie van de Geffense Torre gaat, wordt goed verkocht, mede dankzij de hulp van Wilma’s kadoshop en natuur-

lijk uw waardering van dit lekkere bier. Op dit moment is de netto opbrengst ca. 900 Euro en wij krijgen vaak de vraag of er bijpassende glazen zijn. Nu is een glazenier bereid gevonden om een beperkte oplage glazen aan te maken met het “oude” Geffense gemeente wapen, zoals hierboven afgebeeld en uiteraard in 6 kleuren. De netto opbrengst gaat naar de restauratie van de monumentale Geffense Toren. Onder het wapen, in kleur, staat in grijs tinten het woord “Geffen”. Wij verwachten het glas rond de jaar wisseling of begin januari 2017. Het glas is bestemd voor 30 cl bier en het formaat wordt Thur Pokal genoemd, is 18,4 cm hoog en ca.7,5 cm breed. Een chique glas, zoals hieronder afgebeeld. (wijzigingen voorbehouden) Gezien de beperkte oplage kunt u inschrijven voor deze glazen tegen 3,50 Euro per stuk. Inschrijven kunt u door een email te sturen naar harrypeters@live.nl onder vermelding van Bierglazen Geffen, aantal bestelde stuks, naam, adres en telefoon nummer.

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 9


KERSTMARKT

BADMINTONCLUB GEFFEN

Op zondag 11 december is er in zorgcentrum “de Heegt” een gezellige kerstmarkt. Met medewerking van: Jumbo | Wilma’s winkeltje | Ecopol en diverse hobbyisten.

We naderen alweer het nieuwe jaar. Een goed moment om goede voornemens te maken, bijvoorbeeld om (meer) te gaan sporten. Badminton Club Geffen geeft daarvoor een betaalbare mogelijkheid.

Met ook een loterij met vele prijzen. Deze kerstmarkt is van 13.30 tot 16.30 uur. Wees allen van harte welkom

KELK GALEMA GESCHONKEN AAN TORENMUSEUM Joseph Galema begon, na zijn priesterwijding, in 1952 als kersverse kapelaan in de parochie van Geffen. Hij was direct zeer betrokken met het jeugdwerk. Om wat meer financiële armslag te creëren introduceerde hij het ‘Hanenfestijn’, jarenlang een van de feestelijke hoogtepunten in het leven van de Geffenaren. Ondanks dat Galema al in 1955 werd overgeplaatst, bleef zijn hart verbonden met Geffen. Nadat in 2003 een boekje werd uitgebracht over het Hanenfestijn – Galema kwam naar Geffen en kreeg het eerste exemplaar uitgereikt- werden de banden weer aangehaald. Met oude bekenden werden herinneringen opgehaald en bracht hij een bezoek aan het Torenmuseum. Onder de indruk beloofde Joseph Galema zijn eigen kelk in de toekomst aan het museum te schenken. Afgelopen zaterdag 26 november was het zover, twee nichtjes brachten een aantal persoonlijke liturgische voorwerpen van oom Joseph Galema, waaronder de beloofde kelk, naar Geffen. Nichtje Leontien de Bekker zette de door haar oom geschonken kelk persoonlijk in de vitrinekast.

Als u voor 15 februari 2017 lid wordt hoeft u géén inschrijfgeld te betalen. De contributie bedraagt €110,- voor een héél seizoen. U mag 3 maal gratis proberen of deze sport iets voor u is. Het spel is leuk voor ervaren en onervaren spelers. Elke donderdag spelen we van 20:00 tot 22:00 uur in sporthal “de Geer” in Geffen. Na het sporten is er gelegenheid om gezellig in de kantine nog wat na te kletsen en wat te drinken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.badmintonclubgeffen.nl E-mail: bc-geffen@live.nl

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 10


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Liederentafel Woensdagmiddag 23 november was de eerste liedertafel van dit seizoen in de zaal van ’t Oude Klooster.We hadden wat startproblemen met de apparatuur, maar na een kwartier was dat verholpen. We hebben gezongen en ook veel gelachen met André van Duin en Corrie van Gorp, maar zeker ook met Toon Hermans. Het was een ontspannen middag en op 25 januari 2017 organiseren we de volgende liedertafel om 13.30 uur in de zaal van ’t Oude Klooster. Alle KBO-leden zijn dan weer van harte welkom. Bingo avond Op donderdag 8 december in het Oude Klooster Aanvang 20.00 uur. Inloop 19.30 uur Lotenverkoop Net als vorig jaar gaan wij de lotenverkoop t.b.v. het seniorencarnaval en de kerstviering 2017 weer starten. Mogen wij weer op jullie rekenen? Alvast bedankt! Bloemschikken Op vrijdagmiddag 16 december gaan de leden die zich hiervoor opgegeven hebben een mooi kerststuk maken in het Oude Klooster. Kerstviering De kerstviering van KBO Geffen is op donderdag 15 december in Zin in Geffen (voorheen De Gouden Leeuw). De zaal is open vanaf 19.00 uur. De muziek zal verzorgd worden door het duo “Zonnige Klanken”. Aanvang kerstviering 19.30 uur. Kerstreis Wij wensen de reiscommissie en deelnemers aan de kerstreis een fijne dag met de bus welke ons via de prachtige Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en de Betuwe zal brengen naar restaurant “’t Maxend” in Nistelrode voor een kerstdiner.

Als elke vrijwilliger Een ster kreeg Werd het nooit meer donker Loesje HET BESTUUR

CORNÉ EN BERTIE PROFICIAT NAMENS HET ROAPLIED Ja heren ook namens het Roapliedteam van harte gefeliciteerd met jullie benoeming tot Prins & Adjudant van het Rottenrijk. We wensen jullie heel veel plezier het komende jaar. Zoals jullie voorgangers, zullen jullie eind december de loting verzorgen, welke de volgorde van de optredens bepaald. Momenteel zijn de groepen druk aan het oefenen en de teksten en muziek zijn bij veel groepen al klaar. De jury is compleet en heeft er zin in. In de volgende torenklanken zullen wij de juryleden aan jullie voorstellen. Verder kregen we verschillende opmerkingen op de vorige Torenklanken en wel dat mensen dachten dat we maar 7 optredens zouden hebben....! Maar dat was pas het eerste gedeelte zie onderstaand de andere optredens. Nee, de avond zit weer bomvol en de groepen hebben momenteel nog een maand te tijd om de teksten te leren en het ritme te pakken. We wensen iedereen veel succes. Zoals gezegd, op 7 januari 2017 zullen alle nummer ten gehore gebracht worden in de grote zaal van Zin In Geffen. De winnaars van vorig jaar “De Gangmakers” zullen de avond aftrappen met hun winnende nummer van 2016 “Jij met die mooie lokken”. Zorg dat je erbij bent want:“GE KUNT NIE ZONDER”. Meer informatie over het Roaplied is ook te vinden op facebook en op de (vernieuwde) site van het Rottenrijk. De andere optredens: CV De Kruipers, Goei Smoesje, Paul Hoan, Scroepie, De Troela’s, Ut Pompsmoesje, De Brandlopers en Winnaars 2016

Nieuwjaarsontmoeting 2017 Deze vindt plaats op woensdagmiddag 4 januari a.s. in de zaal van Zin in Geffen. Wij hebben het seniorenorkest bereid gevonden deze middag muzikaal op te luisteren. Vast en zeker de moeite waard deze datum alvast op de kalender te zetten. AANDACHT VOOR ANDEREN… DAT KOST TOCH NIETS? DE AVOND VAN HET LEVEN BRENGT ZIJN EIGEN LAMP MEE

11


SINT-JORISGILDE MOEST AFSCHEID NEMEN VAN OUDVAANDRIG HENK STEENBERGEN Henk was een zeer plichtsgetrouw man die zich met hart en ziel inzette voor ons gilde. Hij was zeer nauwgezet en plichtsgetrouw als onze deken-vaandrig. Bij de herinrichting in 1999 liet hij al meteen weten: ik wil de vaandrig zijn. Zijn grote voorbeeld was Jan Heijmans, zwager en vriend en vaandrig van het Nulandse gilde. Henk kende alle regels die verbonden waren aan het vaandel, zoals neigen naar een open kerkdeur tijdens een optocht, neigen naar de tribune tijdens kringdagen en, niet in de laatste plaats, tijdens de gildemissen stond hij altijd kaarsrecht in het middenpad, neigde samen met de vendels tijdens de consecratie en legde de eed van trouw af aan kerkelijke en wereldlijke overheid. Hij was heel zuinig op zijn vaandel. De knop en piek waren altijd voorbeeldig gepoetst. Het vaandel werd zeker niet nat weggelegd, maar uitgehangen zodat het eerst kon drogen. Het vaandel afgeven omdat het te zwaar werd was moeilijk voor hem, hij was er tenslotte mee naar Rome geweest en koning Willem-Alexander heeft er overheen gelopen in Oisterwijk tijdens zijn kennismaking met Brabant. Henk stond langs de kant en het vaandel lag, samen met veel andere, op straat. Dit waren hoogtepunten voor Henk en gelukkig hebben we de foto’s nog. In 2014 was hij van mening dat hij een goede opvolger had en gaf hij het vaandel over aan Jos Coppens met de woorden: “ik hoop dat je net zo veel mooie momenten met het vaandel mag meemaken als ik.” Henk was altijd aanwezig tijdens activiteiten en vergaderingen van ons gilde.Tijdens vergaderingen zei hij niet veel, hij was een man van weinig woorden, maar zijn gezichtsuitdrukking sprak boekdelen. Activiteiten deed hij niet mee. Voor Henk geen schieten, jeu de boulen, darten of sjoelen, maar hij was er wel. En toen hij er niet meer bij kon zijn vanwege zijn gezondheid, belde hij altijd even op om te horen wie gewonnen had, wie koning, landjonker of burgerkoning was geworden, hoe we gescoord hadden op kringdagen. Zo lang hij kon kwam Henk op zondagochtend zijn borreltje drinken, gebracht door zijn broer of opgehaald door een gildelid. Hij zat niet meer op zijn eigen kruk op zijn eigen plaatsje in het hoekje van de bar met de plank als steun in zijn rug, maar hij was er wel. We zullen Henk missen, eigenlijk misten we hem al een tijdje. Maar nog veel mensen hem gezien en gesproken onze in kerk tijdens de tentoonstelling van het Torenmuseum. Het was een afscheid zonder dat wij het wisten. Henk wist het zelf wel, hij nam op zijn eigen manier afscheid van de parochie en van zijn geliefde kerk. 12

Wij hopen dat ze voor Henk, waar hij nu wellicht is, een kruk voor hem vrijhouden aan een hoekje van de bar met een borreltje. Want dat borreltje heeft hij, wat ons betreft, wel verdiend. Henk overleed op zaterdag 19 november en op donderdag 24 november was hij voor de laatste keer in zijn kerk te midden van zijn familie, vrienden, bekenden en zijn gildebroeders en –zusters.

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232


PERSBERICHT Zelf bouwen in Geffen? Het kan in plan Weverstraat! Vanaf 29 november start de verkoop van 11 zelfbouwkavels in de Weverstraat in Geffen. Een mooie locatie waar natuur, landbouw, recreatie en wonen samenkomen. De kavels variëren in grootte van 660 m2 tot 1.299 m2 in een prijsklasse vanaf € 146.125,- excl. btw. Van 29 november tot en met 12 december 2016 18.00 uur kunnen geïnteresseerden zich inschrijven bij één van de van de verkopende makelaars Cheizoo makelaardij, Van den Heuvel makelaars en Van der Krabben makelaardij. Een overzicht van de beschikbare bouwkavels in plan Weverstraat staat vanaf 29 november op www.WoneninOss.nl.

zondag 18 december. De Maria Magdalena Kerk wordt omgetoverd tot een sfeervolle én goed verwarmde concertzaal waar de bezoekers kunnen genieten van prachtige muziek in kerstsferen. De koren Passe Partout en ExpresZo, 4TheGirls & Friends, sopraan Miep Hofmans en fanfare Willen Is Kunnen zullen u een prachtige avond bezorgen. U kunt de avond gezellig afsluiten met een borrel tijdens de after party. Bijna uitverkocht... Kaarten voor dit spectaculair Benefiet Kerstconcert zijn te koop bij verschillende verkooppunten in Geffen; Jumbo van der Sangen, Bosch van Erp of Wilma’s Kadoshop. Een kaartje kost 10 euro en is inclusief een kopje koffie of thee. Benefietkerstconcert Waar: Maria Magdalena Kerk Wanneer: zondag 18 december 2016 Aanvang: 19.00 uur, zaal open vanaf 18.30 uur

KERSTCONCERT IN NULAND RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE Via deze weg willen wij iedereen die op ons heeft gestemd hartelijk bedanken. Met maar liefst 343 stemmen levert dit ons een mooi bedrag op. Vorig jaar hebben we het geld gebruikt om spelmateriaal aan te schaffen wat we van ons normale budget wellicht niet hadden gedaan. Een goed voorbeeld hiervan zijn de twee “Dutch ovens”, speciale pannen voor het koken boven of in het kampvuur. Ze zijn redelijk duur in aanschaf, maar hebben nu toch al mooie gerechten opgeleverd. Dit jaar zullen we het geld gebruiken voor het vervangen van de “Smit” tent. Deze 16 persoonstent is destijds bij het 25 jarig jubileum van huisartsen Smit aan scouting geschonken. Deze tent is na meer dan 15 jaar echt aan vervanging toe, maar ook een forse uitgave. Mede dankzij uw stem kunnen wij onze jeugdleden een leuk en uitdagend programma bieden. Namens iedereen van scouting Geffen: “Bedankt!”.

Op 5 september zijn wij ons koorjaar gestart met een nieuwe dirigent, Marcus de Haard. Vanaf dat moment zijn wij flink aan het repeteren voor onze komende kerstconcerten. Op 11 december treden wij op in Swalmen bij het koor “A Cappella”, in het Bisschoppelijk College Broekhin, Peelveldlaan 60 te Swalmen. Dit concert begint om 14.00 uur. Op 18 december in De Meent en op 19 december in het St. Jozefoord. Deze beide concerten beginnen om 19.00 uur. De laatste twee concerten worden begeleid met lichtbeelden. Bij ons kerstconcert in De Meent hebben wij daarnaast als gastmuzikanten de dwarsfluitgroep “Victory Flutes” uit Uden. U wordt ontvangen met een gratis kopje koffie. Wij hopen u te mogen begroeten bij een van onze concerten.

Scouting Geffen

LAATSTE REMINDER!

Koop nu je kaarten voor het spectaculair Benefietkerstconcert Speciaal voor de toren, dé eyecatcher van Geffen, wordt er een spectaculair benefietconcert georganiseerd op

13


Rabobank Oss Bernheze

steunt jouw club!

Rabobank Oss Bernheze draagt verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Daarom ondersteunen wij ook jouw club met de Rabobank Clubkas Campagne. Samen brengen we jouw club verder en helpen we om doelen te bereiken.

www.rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Bij Filmhuis de Pas draaien we films die niet of maar heel kort in de bioscoop hebben gedraaid en gaan over zaken die je raken. Na de film is er in het café de mogelijkheid hier nog gezellig over na te praten. Maandag 12 en dinsdag 13 december The Broken Circle Breakdown. Aanvang 20.00 uur. ‘The Broken Circle Breakdown’ vertelt de intense love story tussen Elise en Didier. Zij heeft haar eigen tattooshop, hij is een Vlaamse cowboy die banjo speelt in een bandje. Het is liefde op het eerste gezicht, al zijn de verschillen groot. Totaal verschillend, maar toch perfect verenigbaar. De geboorte van hun dochtertje maakt hun geluk compleet. Maar dan slaat het noodlot toe… Voor uw agenda: *27 december, 20.00 uur: Brooklyn *27 en 28 december, 13.30 uur: Robinson Crusoe (kinderfilm) Kaarten à € 5,- zijn vóór de film verkrijgbaar aan de kassa, via de website en telefonisch reserveren is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30). Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.de-pas.nl/agenda/film

HET BESTE IDEE VOOR GEFFEN! Na vooral reageren op verzoeken van de gemeente, de voorzieningenkaart en burgerbegroting vinden we dat het nu tijd is om iets leuks te gaan doen voor de jeugd. Want wat mij betreft heeft de jeugd de toekomst en mogen zij best meer betrokken worden bij de veranderingen in Geffen. Daarom willen we dat ook zij nog meer de kans krijgen om mee te denken over ons mooie dorp. En wat ben ik enthousiast over “Het beste idee voor Geffen”. Hoe leuk is het om de kans te krijgen om jouw beste idee werkelijkheid te laten worden. Want ik ben er van overtuigd dat jullie, de Geffense jeugd, boordevol goede ideeën zit. Ik kan hier een hele opsomming maken

van wat ik als idee heb, maar helaas ik ben te oud. We hebben het ook er zeker over gehad om kaders te stellen, maar we zijn juist zo benieuwd naar de creativiteit van “onze jeugd”. Ik hoop dat de komende maanden mijn hal vol staat met knutselproject en bouwwerken. En dat onze mailbox volstroomt met plannen van aanpak. Ik heb nu al zin om volgend jaar samen met de winnaars aan de slag kunnen met de uitvoering van het beste idee voor Geffen! Dus verras , verwonder en verbluf ons! Wij zijn er klaar voor. Christel Willemse, dorpsraad Geffen www.dorpsraadgeffen.nl

DANKBETUIGING Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van onze vader, schoonvader en opa Charl Pont Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij door zo velen geliefd was. Juliette & Fransisco Madelon † Germaine, Harald, Lina & Noa

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


GESLAAGDE BINGO AVOND GOED GEVOEL GEFFEN Op 24 november organiseerde Goed Gevoel Geffen een SUPER Bingo-avond in de grote zaal van Zin in Geffen. Velen kwamen met vrienden, buurt of familie een gokje wagen. De opkomst was overweldigend. Rond half 8 zat de zaal vol en werd er een extra zaal ingezet om alle bezoekers mee te laten spelen.

Sporten en bewegen zorgt voor een betere conditie en dat is erg belangrijk, zeker als je ouder wordt. Juist dan zorgt sporten en bewegen ervoor dat je je niet alleen lichamelijk en mentaal fitter voelt maar het verlaagt ook de kans op ziektes. Heel graag willen wij onze lessen voor de senioren onder de aandacht brengen. DAMESGYM en HERENGYM Onder leiding van Ria van de Sanden worden er zeer veelzijdige gymlessen gegeven in Sporthal de Geer te Geffen. Naast een goede warming up, bevatten de lessen leuke spellen, sporten en grondoefeningen. Het accent ligt voornamelijk op het behouden van lenigheid, coรถrdinatie en uithoudingsvermogen. Maar net zo belangrijk is het samen gezellig sportief bezig zijn. De lessen zijn geschikt voor alle senioren. Wij nodigen u graag uit voor een gratis proefles! Damesgym Herengym Dinsdagavond Dinsdagavond 20:00 tot 21:00 u 21:00 tot 22:00 u Sporthal De Geer Sporthal De Geer

Om 20.00 uur gingen we van start en mochten we dankzij de sponsors mooie prijzen uitreiken aan de Bingo winnaars. De avond liep gesmeerd en we ontvingen enthousiaste reacties. Na afloop ging men met of zonder prijs voldaan naar huis. Ook wij zijn met een Goed Gevoel huiswaarts gegaan met een super opbrengst voor de belevingskast voor onze ouderen. We willen iedereen bedanken voor hun komst en in het bijzonder dank aan alle sponsors. Tot de volgende KIEN! WENSBOOM In de Koppellinck staat sinds enkele weken onze wensboom. Schroom niet en vul het formulier in voor jouw doel/wens voor 2017 en deponeer hem in de wensboom. Met onze werkgroep gaan we graag voor jou aan de slag. Wij hebben er nu al zin in! Goed Gevoel Geffen

Voor meer informatie kunt u bellen met Mirelle Heesakkers, 06 18535877 of via de mail naar gym.ver.geffen@ gmail.com of website www.gvg.jouwweb.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

Gym Vereniging Geffen sporten voor jong en oud! GVG, Gym Vereniging Geffen is al meer dan 40 jaar een begrip in Geffen! Onze vereniging biedt diverse sporten voor jong en oud.

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u. 17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


EEN TOP BOOMPLANTDAG!

COMPUTERHOEK GEFFEN

Op zondag 20 november, een stormachtige herfstdag, zijn er weer vele bomen geplant op het Arboretum in Geffen. De collectie breidt flink uit. Familie- en vriendenbomen, die een bijzonder moment markeren. Privéplantingen door intimi, maar ook de beuk erin voor de Geffense Kwis, die als winnaar uit de bus kwam bij het invullen van de kaarten tijdens de Vierdaagse. En een boom als dank voor de jarenlange gastvrijheid bij De Gouden Leeuw, aangeboden door CV De Kruipers. De diversiteit was weer groot.

De Computerhoek is een van de activiteiten vanuit de KBO afdeling Geffen. In dit kader geven enkele KBO-vrijwilligers op maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur een op een begeleiding aan 55-plussers om te leren omgaan met de computer, de laptop, een Ipad of een andere tablet (Android). Tijdens deze begeleiding worden de basisvaardigheden van het voornoemde apparatuur redelijk eigen gemaakt zodat kan worden omgaan met e-mail, zoals de inkomende en uitgaande berichten, het verzenden van foto’s of een bijlage. Informatie zoeken op internet en deze informatie bewaren, het schrijven van brieven en of aantekeningen. Ook bestaat de mogelijkheid om te leren internetbankieren (met speciaal hiervoor ingerichte bankrekeningen). De computer of laptop mogen uitgerust zijn met het sturingsprogramma Windows 7 of Windows 10. Het is bedoeling dat de eigen laptop wordt meegebracht zodat daar ook op geoefend kan worden. Uiteindelijk geeft het gebruik van de pc of tablet en of je mobieltje je een groter en snel bereik en daarmede ook een digitale zelfredzaamheid. Ben je in deze tijd nog uitgesloten van dit verkeer dan wordt je steeds kwetsbaarder in deze maatschappij, omdat je dan afhankelijker wordt van anderen. Natuurlijk je zult jezelf even moeten overwinnen om de aanmelding te doen, doch als je het gebruik eenmaal onder knie hebt, zal dit je zeker plezieren. Voor informatie of om je aan te melden, bel dan; Albert van Santvoort, tel. 532 2141 of 06 1512 4657

Mooie herinneringen werden gedeeld, een prachtig gedicht voorgedragen, kleurrijke bloemen gelegd, uitbundig gelachen, een ingetogen lied, champagne, luid applaus, een lach en soms een traan. Alles was er vandaag en alles mocht er zijn. Wij danken alle boomplanters en vrijwilligers voor hun bijdrage aan ons Arboretum, júllie Arboretum en werken hard verder aan de uitbreiding van het park. Hartelijk dank ook aan de familie Romme, met wie wij enkele weken geleden met Teja nog haar familieboom konden planten. Heel mooi dat zij koos voor een extra bijdrage aan het Arboretum. Natuurlijk werken we ook toe naar de volgende Boomplantdag. Deze zal worden gehouden op zondag 19 februari 2017. Binnenkort is onze vernieuwde website online, waarop vele foto’s van de boomplantingen te zien zullen zijn. Wilt u ook een boom planten? Of vindt u het leuk om als vrijwilliger af en toe de handen uit de mouwen te steken? Wist u dat u voor € 25,- per jaar donateur kan worden van Arboretum Geffen? Kijk op www.arboretumgeffen.nl, mail naar stg.arboretumgeffen@gmail.com of bel 06-53130585 of 0735324067 voor meer informatie. Hartelijke groeten, namens het bestuur, Anita Walraven, secretaris

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele bezoekjes, telefoontjes en fijne steun die we gehad hebben tijdens het verblijf in het ziekenhuis en na het overlijden van mijn man, (schoon)vader en opa BROER SAVELKOULS. Speciale dank gaat uit naar onze familie, vrienden en alle bekenden. Tevens ook onze dank voor het snelle handelen van het personeel van de Heegt en Ernie voor de verzorging van de mooie zaal tijdens de herdenkingsdienst. Thea Savelkouls Kinderen en Kleinkinderen 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl tel: 085-2731885 Internet www.vanderdoelenassurantien.nl info@vcfopleidingen.nl

Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

www.vcfopleidingen.nl

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


PERSBERICHTEN

JOZEFOORD BIJ KAARSLICHT

Graag nodigt Sint Jozefoord u uit voor ‘Jozefoord bij kaarslicht’, een sfeervolle kerstmarkt op het terrein van Sint Jozefoord op donderdag 15 december. Na het succes van voorgaande jaren, organiseert Sint Jozefoord ook dit jaar weer een gezellige kerstmarkt. Kom rondsnuffelen bij kraampjes vol leuke waren of opwarmen met een heerlijke glühwein of chocolademelk. Geniet van de sfeervolle klanken van “Zing nooit nie” en “Koor Koraal”. We hopen u te ontmoeten op onze kerstmarkt ‘Jozefoord bij kaarslicht’. De toegang is gratis. Wanneer: 15 december 2016 Tijd: van 16.00 tot 20.00 uur Waar: terrein van Sint Jozefoord (Duyn en Daelseweg 15, Nuland)

beslotenheid, en er is een kerst van openbaarheid, een kerst van de herders en een van de koningen. Ook in de kerstvoorstellingen door de eeuwen heen, ja zelfs in onze kerststal thuis, komt dit onderscheid naar voren. Tijdens de lezing bekijken we kerstvoorstellingen door de ogen van Byzantijnse keizers, de Heilige Franciscus, Antwerpse koopvaarders en moderne kunstenaars. U bent van harte welkom om deze lezing bij te wonen. Aanvang is om 14.30 uur en de toegang is gratis. Aanmelden kan via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl via bij de receptie via telefoonnummer: 073-534 23 42

NIEUWE EXPOSITIE BIJ SINT JOZEFOORD

Vanaf 1 december kan iedereen in de gangen van Sint Jozefoord genieten van een nieuwe expositie. Tot eind februari hangen de werken van Josien Cooijmans-Ruijs, José Schuurmans-Bongers en Theo Heijne in ons huis. Hun werken zijn zeer divers: José fotografeert, Josien tekent en Theo schildert. Samen zorgen ze voor een zeer levendige en afwisselende expositie. Alle drie de kunstenaars zijn op één of andere manier verbonden met Sint Jozefoord. Wij zijn dan ook trots dat zij hun medewerking aan deze bijzondere expositie hebben toegezegd. Opening De expositie wordt feestelijk geopend op vrijdag 2 december om 15.00 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De opening wordt muzikaal omlijst met muziek en zang van Helmi Savelkouls.

INSPIRATIEMIDDAG BIJ SINT JOZEFOORD

Sint Jozefoord organiseert deze winter wederom een Inspiratiemiddag. Deze middagen staan in het teken van bezieling, rust en ruimte tot nadenken. Op vrijdag 9 december geeft Dhr. Wouter Prins, conservator bij het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, een lezing met als onderwerp: “Kerst in de kunst: De Herders en de Koningen”. Wie zich verdiept in de evangelies van Mattheus en Lucas, in de tradities van westerse en oosterse christenen, ervaart dat kerst eigenlijk niet uit één -, maar uit twee feesten bestaat. Er is een kerst van intimiteit en

Afbeelding: ‘De aanbidding der Koningen’, door Coecke van Aelst (1530, Collectie MRK Uden)

PERSBERICHT

Wooninspiratie tijdens woonevenement Op donderdag 8 december organiseert Rabobank Oss Bernheze samen met diverse lokale partijen het Rabobank Woonevent op haar kantoor in Heesch. De bank organiseerde dit evenement al eerder voor een groot aantal belangstellenden. Een veel gehoorde reactie was toen: “Super dat je al die partijen laagdrempelig kunt spreken. We zijn in één avond een stuk wijzer geworden!” Tijdens het woonevent doe je inspiratie op en krijg je advies van diverse lokale partijen over fijn en verstandig wonen. Mensen die een woning willen kopen, verkopen of hun eigen woning willen verbouwen hebben vaak een heleboel vragen. Vragen zoals hoe style je je huis voor een hogere verkoopkans, hoe ga je om met restschuld en hoe profiteer je van starterstips worden hier beantwoord. Zo zijn er o.a. makelaars, een notaris, stylisten, architecten, vastgoedregisseurs voor het collectief bouwen en een hovenier aanwezig om je te helpen. Het Rabobank Woonevent vindt plaats van 19.00 tot 22.00 uur op het Rabobankkantoor aan de Cereslaan 2 in Heesch. Belangstellenden kunnen vrijblijvend binnenlopen. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/ossbernheze 21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WANDELVERENIGING DE OSSE MAASKANT Zoals de naam het al zegt organiseren wij wandelingen in Oss en omgeving maar ook langs de Maaskant. De wandelingen lopen door bebouwd, ongebouwd, natuur en bosgebied. De routes staan zowel op papier als dat ze bepijld zijn. Wij zijn een vereniging met een klein aantal leden. Onze doelstelling is om zoveel mensen aan het wandelen (bewegen) te brengen. Mensen die lid willen worden zijn natuurlijk ook van harte welkom en kunnen zich aanmelden via wsvdeossemaaskant@hotmail.com Onze wandeltochten zijn bedoeld voor iedereen. Winterserie (1) datum: 08-01-2017 De Kriekeput te Herpen 20km starttijden: 09.00 – 10.00 uur 15km starttijden: 09.00 – 11.00 uur 10km starttijden: 09.00 – 12.00 uur Winterserie (2) datum: 29-01-2017 Hotel de Naaldhof te Oss 20km starttijden: 09.00 – 10.00 uur 15km starttijden: 09.00 – 11.00 uur 10km starttijden: 09.00 – 12.00 uur

ALZHEIMER CAFÉ OSS-MAASLAND 12 december 2016 Wat is het verschil tussen Alzheimer en dementie?

Op maandag 12 december krijgt u antwoord op deze vraag en meer informatie over dementie.Wanneer is er sprake van dementie? Wat zijn de oorzaken? Wat is er aan te doen? Dokter Mascha Kuijpers, klinisch geriater in ziekenhuis Bernhoven, is gastspreekster op deze avond. Zij geeft uitleg en zij zal ook ingaan op uw vragen. Iedereen is van harte welkom in het Alzheimer Café. Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden.Aanmelding is niet nodig en de toegang en een kopje koffie zijn gratis. Hoe laat en Waar? Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. In ontmoetingscentrum ‘De Binnenstad’, St. Barbaraplein 6 in Oss. Na 18.00 uur vrij parkeren in de omgeving. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Uden-Veghel en ONS welzijn i.s.m. BrabantZorg, Samen in Zorg en Interzorg Thuiszorg.

PERSBERICHT

Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage in 2017 naar gemeenten De landelijke regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) stopt op 1 januari 2017. Acht gemeenten* in Noordoost-Brabant (Bernheze, Boekel, Boxmeer, Landerd, Oss, St. Anthonis, Sint-Oedenrode en Veghel) houden de regeling in 2017. Zij betalen de kosten uit de eigen begroting. De regeling blijft hetzelfde maar krijgt wel een andere naam: Huishoudelijke Verzorging Toelage (HVT). Voor wie is HVT en wat kost het? Om HVT te gebruiken, moeten inwoners aan één van de volgende voorwaarden voldoen: 75 jaar of ouder, recht op huishoudelijke hulp via de Wmo, recht op een voorziening via de Wmo,WLZ of ziektekostenverzekering of wekelijks actief als mantelzorger. Zij vragen HVT aan bij een zorgaanbieder voor maximaal 3 uur HHT per week (maximaal 150 uur per jaar). De gemeente betaalt € 15 per uur aan de zorgaanbieder. De eigen bijdrage van de inwoners hangt af van het uurtarief van de zorgaanbieder. Een voorbeeld: Het uurtarief van de zorgaanbieder is € 22,50. Daarvan vergoedt de gemeente € 15. De eigen bijdrage voor de inwoner is dan € 7,50 per uur. Waarom gaat HHT naar gemeente? De Rijksoverheid begon drie jaar geleden met HHT om werkgelegenheid te behouden na verandering van de Wmo. In de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Landerd, Oss, St. Anthonis, Sint-Oedenrode en Veghel is veel gebruik gemaakt van deze regeling. Daarom blijft de regeling nog een jaar bestaan in deze gemeenten. Eind 2017 nemen de gemeenteraden een besluit over wel of niet doorzetten van de regeling vanaf 2018.

WIE WAT WANNEER DECEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 12 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 13 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 14 Ziekencomite De Schakel; Kerstviering, Oude Klooster 18 Goud van Oud in café ’t Haasje, 16.00-21.00 uur 30 Jubileumeditie Geffense Kwis (5de editie) 2017 JANUARI 07 Roaplied, Zin in Geffen 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 19 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 20 Feestelijke Prijsuitreiking Geffense Kwis, 20.00 uur Koppellinck 29 Goud van Oud in café ’t Haasje, 16.00-21.00 uur

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do Spreekuren: Dagelijks van 8.00-10.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 24

Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 890 5000 info@excellentverspreidingen.nl

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.