Torenklanken 2014 - nr 19

Page 1

✠52e jaargang | nummer 19 | december 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 09 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MIDWINTERFEEST OP MOLEN ZELDENRUST

wij u van harte welkom. Locatie: Ons Salonneke, Dorpsplein 25a te Geffen

Op de kortste dag van het jaar zullen wij weer traditiegetrouw een gezellig midwinterfeest houden op onze prachtige molen Zeldenrust. Graag nodigen wij alle belangstellende mensen uit op zondag 21 december 2014 van 18.00 tot 20.00 uur bij molen Zeldenrust aan de Elzendreef Molenaar Henk houdt de vuurkorven brandend zodat niemand het koud zal hebben. Het licht van de kerstster in de top van de wiek wordt ontstoken door de Geffenaar van het jaar Ruud Verhagen. Daarna gaan we genieten van het midwinterhoorngeschal van onze vriend Ad van Heijningen. Ook de Pompzwengels zijn van de partij en zorgen voor de juiste sfeer met hun gezellige blaasmuziek. Molenaar Ton zal enkele liederen zingen van Gerard van Maasakkers waarbij hij muzikaal begeleid wordt door Rens van Wanrooij. En tussendoor schenken wij een kopje koffie, thee of glĂźhwein zodat er niemand dorst zal hebben. Johan van Herpen zorgt voor heerlijke huisgemaakte erwtensoep en Wim van Lier bakt zijn beroemde worstenbroodjes. Kom naar de molen voor een gezellig en informeel samenzijn. Op 21 december, de kortste dag, de winter begint maar we verwelkomen het nieuwe licht.

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2015

De molenaars van De Zeldenrust

KERSTMARKT Zondag 14 December Inzamelingsactie dolfijntherapie voor Bruce Van 10.00 tot 16.00 uur. Komen jullie ook voor een mooi handgemaakt kerststuk... alle opbrengsten gaan naar Stichting Guus! Onder het genot van een hapje en een drankje heten

Nr. Kopy voor 01 05 januari 02 19 januari 03 02 februari 3 weken 04 23 februari 05 09 maart 06 23 maart 3 weken 07 13 april 08 27 april 3 weken 09 18 mei 10 01 juni 11 15 juni 12 29 juni vakantie 13 24 augustus 14 07 september 15 21 september 16 05 oktober 17 19 oktober 18 02 november 3 weken 19 23 november 20 07 december

Verschijnt op 16 januari 30 januari 13 februari 06 maart 20 maart 03 april 24 april 08 mei 29 mei 12 juni 26 juni 10 juli 04 september 18 september 02 oktober 16 oktober 30 oktober 13 november 04 december 18 december

KOPY INLEVEREN VOOR:

8 december (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

���������������������

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES ������������

Meer informatie: ����������À����

�������� �������� �������� �������� ��������������

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

���������À�������� ������������������������� �����������������������

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN �Ă�Ŭ��ĞĞŬŵĂŶ�����ĞīĞŶ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


DINSDAGAVONDMIS IN DE KAPEL Het parochiebestuur heeft besloten om per 1 januari 2015 de dinsdagavondviering in de kapel te laten vervallen, in verband met het te geringe aantal kapelbezoekers. In december is er alleen nog een viering op dinsdag 16 december om 19.00 uur.

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 05 dec. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 07 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Pompzwengels (50-jarig jubileum) + kinderkerk Na de mis is er een kerstkraampje waar u kerstartikelen kunt kopen. di. 09 dec. geen avondmis vr. 12 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 14 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Mannenkoor + kinderkerk di. 16 dec. 19.00 u. * avondmis wo. 17 dec. 13.30 u. ziekenkerstviering Oude Klooster m.m.v. DK vr. 19 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 21 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk di. 23 dec. geen avondmis KERSTVIERINGEN: Kerstavond wo. 24 dec. 17.30 u. Kerstviering m.m.v. Bandola’s + kinderkerk 20.30 u. Kerstviering m.m.v. Passe Partout 24.00 u. Nachtmis m.m.v. Gem. Koor en muzikanten Eerste Kerstdag do. 25 dec. Kerstviering 09.30 u. m.m.v. W.I.K. Tweede Kerstdag vr. 26 dec. Kerstviering 09.30 u. m.m.v. Gemengd Koor Tweede kerstdag om 13.00 uur Kindje Wiegen voor de (kleine)kinderen (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl)

KERKBALANS 2014: Wat is de kerk mij waard? Het einde van het jaar nadert. Graag doen wij een beroep op uw vrijgevigheid om de stand van de Kerkbalans nog wat te verhogen. De pastorie heeft onderhoud nodig. We doen een beroep op jong en oud om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! DOE MEE EN WERK ZO AAN DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2014. Kijk ook op www.kerkbalans. nl. Stand Kerkbalans € 24.500,00 Dank u wel! IN HET ZONNETJE! Onze jaarlijkse parochieavond was een gezellig samenzijn van parochievrijwilligers opgeluisterd met negro-spirituals door het Gospel Trio Oss. Pastoor Van Dijk sprak zijn dank uit aan allen, die, op welke manier dan ook, klaar staan om een steentje bij te dragen aan het parochiewerk. Zoals ieder jaar worden er enkelen extra in het zonnetje gezet. Deze keer viel de schijnwerper op: Chris (MOV - Kerkbalans) en José (PP - Contact met WIK) Versteegen Dina van Gogh (Kerkbalans - Dameskoor), Ellie Savelkouls (Bestuur PP), Jan (Camera - klussen) en An (Dameskoor) Wildenberg en Henriëtte (Bloemsiergroep, lektor, collectant, ziekencomité) en Adriaan (tuin en begraafplaats) van Erp.Van harte proficiat! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: november 2014: Dex van der Heijden, Bas van der Heijden, Bram Ketelaars, Wies Westerlaken, Gijs Westerlaken, Britt Coppens. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Er zijn 30 communicanten aangemeld. Wij wensen hen een fijne voorbereiding op de Eerste Communie op 31 mei 2015 wo. 17 dec. 2e bijeenkomst van 14.00 u. - 15.30 u. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216

Tilburgs Vocaal Ensemble het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach uit in de Petruskerk te Oisterwijk. Bach heeft dit sprankelende werk geschreven voor de feestdagen in de Kersttijd. Hij gebruikte daarvoor al eerder gecomponeerde wereldlijke cantates, die gecomponeerd waren voor de verjaardagen van prinsen en prinsessen uit Saksen. Nu kunnen wij ervan genieten in de aanloop naar Kerstmis. Op expressieve wijze vertelt Bach in tekst en muziek over de belangrijke gebeurtenissen rond de geboorte van Christus. Zoals de Matthäus Passion een prachtige voorbereiding is op Pasen, zo is het Weihnachtsoratorium een even mooi en passend stuk muziek op weg naar Kerstmis.Voorafgaand aan het concert worden lichtbeelden vertoond die uiteraard met Kerstmis te maken hebben. Lichtbeelden en muziek brengen iedereen in de juiste sfeer en stemming om op passende wijze Kerstmis te vieren. De solisten bij de uitvoering van het Weihnachtsoratorium zijn: Caroline Spanjaard (sopraan), Robert Kuizinga (altus), Maarten van den Hoven (tenor), Michiel Meijer (bas). Florilegium Musicum verzorgt de begeleiding en de dirigent is Ramon van den Boom. De toegangsprijs bedraagt € 22,50 aan de kerk. In de voorverkoop € 20,- bij Boekhandel Oisterwijk (Kerkstraat 2, Oisterwijk) en bij Spiero Muziek (Goirkestraat 178, Tilburg) of via reserveren.tve@gmail.com Wij wensen u met het bijwonen van het Weihnachtsoratorium in de Petruskerk een mooie muzikale opstap naar Kerstmis.

KERK EN SAMENLEVING

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

Samen eten in de Kersttijd De werkgroep Kerk en Samenleving wil alle alleengaanden van harte uitnodigen voor een Kerstkoffietafel op zondag 14 december a.s. van 17.00 tot 19.00 uur in de benedenzaal van het Oude Klooster, Kloosterstraat 7 in Geffen. In kerstfeer gaan we: - Samen de warmte voelen van mensen met elkaar. - Samen een paar uurtjes op weg in deze donkere dagen. - Samen luisteren naar een gedicht, muziek, zang en verhaal over de naderende komst van het kerstkind (U mag zelf een verhaal of gedicht meebrengen). De kosten voor deze maaltijd zijn 6,00 euro. U kunt zich telefonisch opgeven voor woensdag 11 december bij: Lies van Dinther tel. 5322287, Diny Timmermans tel. 5322084 of Joke van den Hengel tel. 5320150 Geef U tijdig op i.v.m. plaatsgebrek! Wij hopen dat velen van U gehoor zullen geven aan deze uitnodiging om Samen op weg te gaan naar Kerstmis.

WEIHNACHTSORATORIUM Op zondag 21 december 2014 om 15.00 uur voert Het

Met vriendelijke groet, Werkgroep Kerk en Samenleving

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 6 november 2014: Ria Bloks - van Rooij, 65 jaar 19 november 2014: Riek van Bergen - Geurts, 89 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

Voor ondernemers bieden wij Ĺ‚

administratieve dienstverlening Ook de begeleiding van startersprijzen. en de aangifte tegen de scherpste inkomstenbelasting voor particulieren Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland behoren tot onze specialiteiten. Correspondentie-adres: Postbus 50 ¡ 5386 ZH Geffen

T: 073-3030823 ¡ M: 06-51095114 ¡ E: info@ba-administratie.nl Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen

Postbus 50 ¡ 5386 ZH Geffen ¡ T. (073) 5325536 ¡ M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl www.ba-administratie.nl ¡ info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... John Egelmeer (36 j.) De strijd tussen Oekraïne en Rusland... de verschrikkelijke ramp met de MH 17... 25 jaar na de val van de Muur...Vladimir Poetin de machtigste persoon ter wereld (blad Forbes)... Ik praat erover met onze Ruslandkenner Oud-Geffenaar John Egelmeer, even op Geffense bodem bij zijn ouders Jeanne en Tiny. John zat op de Mariaschool, op gymnasium Bernrode in Heeswijk en studeerde Ruslandkunde op de Universiteit in Leiden. John: “Ik was 10 jaar toen de Muur viel en snapte toen al dat daar iets interessants gebeurde. Ik was altijd al bezig met historie en politiek! Soms te, volgens ons mam! Een onbekende studie boeide me en het werd dus Ruslandkunde. De studie van John bevatte vier richtingen: Geschiedenis, Politiek, Recht en Economie. Hij koos voor Geschiedenis waar de andere in verweven zitten. “De Russische taal kent een alfabet en alles wordt vervoegd, het is een vrij wiskundige taal. Je kunt de tekens leren en je zou in een half uur Russisch kunnen lezen,” zegt John. Zijn eindscriptie handelde over de rol van Stalin tijdens de WO II. John sprak goed Russisch en had een goed stel hersens. maar daar heb je niet veel aan op je c.v. “Misschien had ik er een studie bij moeten doen, maar het is goed gekomen!” Na het afstuderen werkte John anderhalf jaar ‘in de keuken en aan de lopende band’ via Tempo Team. Vervolgens op kantoor bij B. Braun (medisch apparatuur) op de afdeling Logistiek. En toen... vroeg Desso iemand die Russisch sprak! John solliciteerde en werd in Waalwijk aangesteld op Customer Service en onderhield het contact met de Russische klanten, maar ook met mensen uit China, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Vervolgens werd zijn leidinggevende in Moskou ontslagen en John solliciteerde, ondanks dat hij weinig saleservaring had. Hij werd voor een half jaar aangenomen. Hij kende de ups en de downs van het bedrijf goed en met een portie doorzettingsvermogen mocht hij blijven.

Hij ging er zelfs wonen. In 1998 had hij Veronika, Russische van geboorte, leren kennen op een talencursus. Ze trouwden in 2006 en woonden vier jaar in Nederland. Veronika leerde Nederlands en nam de Nederlandse nationaliteit aan, ze heeft twee paspoorten. Dat is in Rusland toegestaan, daar accepteren ze de nationaliteit van je echtgenoot. Sinds John in Moskou werkt, wonen ze daar nu ook. Wat is Rusland voor een land? John: “In 1991 viel de Sovjet Unie (USSR) uiteen in 15 landen (de Baltische Staten, Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië, Centraal Azië, de Zuidelijke Kaukasus en Rusland natuurlijk); enkele wilden eigenlijk helemaal niet zelfstandig worden. Het eerdere staatsysteem betekende geen onderlinge concurrentie, en zodoende ook geen uitdagingen en verbeteringen. Nu is het een gemixt systeem, de Staat speelt nog een grote rol. Het is enigszins beter voor de mensen, maar ongelijk verdeeld. Moskou, een wereldstad, kent een relatief armoedige levensstandaard: de prijzen zijn hoog, de lonen en pensioenen laag, voorzieningen en de zorg slecht. Alleen de metro is goed en snel! Voor de rijken is het daar goed.” John benadrukt het nog eens: “Ik snap niet dat de mensen in Nederland zo lopen te mopperen; het is hier zo goed! Het is goed om eens over de grenzen te kijken!” De strijd met Oekraïne en de vliegtuigramp? John:“Persoonlijk denk ik dat Rusland verantwoordelijk is, maar dat ze niet zelf geschoten hebben. Rebellen zullen het vliegtuig voor een vrachtvliegtuig hebben aangezien. In de Krim verschenen ‘groene mannetjes’ die Russische soldaten bleken te zijn. Het referendum was snel geregeld en 90% van de bevolking bleek voor Rusland te zijn. In Oost-Oekraïne werden ineens gebouwen bezet. Dat was te goed gepland om het spontaan te laten lijken. Rusland heeft vrij snel controle genomen. De sancties kunnen ze nu merken: het gaat economisch slechter en dat zal volgend jaar nog slechter worden. De olieprijs is laag, maar ze draaien de kraan echt niet dicht! Dat zou ‘zelfmoord’ zijn. Men denkt in Nederland dat wij aan Rusland ‘vast’ zitten, maar het is andersom. Wij als Europa ontvangen 30% van ons gas uit Rusland, maar Rusland heeft 50% aan olie- en gasinkomsten, die ze niet kunnen opvangen. Wel met olie, maar voor gas is er een infrastructuur nodig die nu geheel op Europa is gericht. Ik sluit overigens niets uit, want in Rusland doen ze wel meer rare dingen. Rusland probeert altijd nog een façade op te houden van een supermacht met o.a. hun ruimtevaartprojecten. Een arme Rus die niets verdient, zegt nog: “We hebben macht en wapens!” Russen zijn nationalistisch, constant in strijd met Amerika lijkt het wel, ze denken in complottheorieën: als het slecht gaat moet er een vijand achter zitten. 7


Cremers tapijt & gordijnen Wij hebben een uitgebreide collectie tapijt- en vinylrollen op voorraad

Berkdijk 11 ma di t/m vr Sint-Michielsgestel za (bedrijventerrein Venkant) T. 073-5514311 E. cremerstapijtengordijnen@hetnet.nl

13.00 - 17.00 uur 09.00 - 17.00 uur 10.00 - 16.00 uur

raamdecoratie decoratievloerkleden marmoleum

laminaat vloerkleden pvc-vloeren antislip-vinyl

www.cremerstapijtengordijnen.nl

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen

Losse advertenties tussen de tekst 073-5320531 • info@wolberg.nl

1/8 pagina www.wolberg.nl e 16,-- 1/2 pagina e 38,-1/4 pagina e 27,-- Hele pagina e 65,-di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

8

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


De mensen zijn overigens aardig, maar je moet niet over politiek beginnen.” Poetin (1999 - 2008 en van 2012 - heden) moest ‘rotzooi’ opruimen. Hij was en is populair. Hij heeft dingen op de lange termijn niet goed gedaan, maar oké dat was toen nodig. Daarna is er weinig hervormd, geen verandering in de economie en geen modernisering. Ze leven op olie- en gasinkomsten. Het is eigenlijk roofbouw want er is veel geld in omloop, waar ook weer mensen belang bij hebben, het land is zeer corrupt. De bevolking heeft geen agressie tegen Westerlingen, maar ze proberen je wel te overtuigen met zwart-wit denken. Ik moet mezelf temperen in discussies, om de goede sfeer te behouden. Binnen is men heel gastvrij en buiten de deur ‘gezellig afstandelijk’! Poetin’s buitenlandse politiek is eigenlijk ook binnenlandse politiek: het hele volk moet zich scharen rond de sterke leider. Veel liberalen waren vroeger anti-Poetin, maar nu pro! Het nationalisme zit er in gebakken.” Op zijn werk heeft John het als Regional Director FSU (Former Soviet Union) prima naar zijn zin. Hij stuurt managers aan, reist in de regio en doet zelf ook projecten. Zo nu en dan reist hij alleen of met Veronika af naar Nederland en gaan ze op bezoek bij vrienden. Zijn ouders, zijn broers Martijn en Stefan en vrienden zijn al eens bij hem op bezoek geweest. “We hebben graag mensen over de vloer... dus wie zich geroepen

voelt is welkom! Het is wel de manier om Rusland te leren kennen!” zegt John. Jeanne en Tiny zijn er inmiddels aan gewend, ze hebben ‘internationale zoons’: John woont in Moskou, Martijn in Amsterdam en Stefan in Phuket (Thailand). En daarom is het fijn als er zo nu en dan eentje aanschuift in de Simon van den Berghstraat...

KERSTVIERING DE SCHAKEL Woensdagmiddag 17 december a.s. organiseert Ziekencomité de Schakel haar jaarlijkse kerstviering in ‘t Oude Klooster. Deze middag begint om 13.30 uur met een eucharistieviering . Daarna wordt hij voortgezet met o.a. een kerstverloting en een grandioos optreden van troubadour HENK HABRAKEN! Omstreeks 16.30 uur zal deze viering afgesloten worden met koffie en worstenbroodjes. Degenen die geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Ineke van Zandvoort tel. 5321041 en Anja Wingens 5324160. Graag tot ziens op 17 december. Ziekencomité De Schakel

9


ROND DE DORPSPOMP In de vorige uitgave van rond de dorpspomp stond een foutieve naam genoemd. Chrisjan van Dinther is degene die deel uitmaakt van de benoemingscommissie bij de dorpsraad. Zaterdag 22 november heeft er een uitwisselingsconcert plaatsgevonden tussen fanfare Willen Is Kunnen en OBD uit Driebergen. Er is gekozen dit in Sporthal De Geer te doen, omdat het podium in De Koppellinck jammer genoeg te klein bleek. De Geer was erg mooi aangekleed en zeer goed uitgelicht. Het concert was mooi en goed bezocht.Tijdens de afterparty was er nog een optreden van Robby Lee.Aansluitend hierop komt Pierre Konings met het heuglijke nieuws dat het huurverschil met Willen Is Kunnen bij De Koppellinck netjes is afgehandeld en opgelost. De opkomst bij de verkiezingen op donderdag 19 november was voor Geffen iets hoger dan het gemiddelde. Jammer is wel dat enkele Maasdonkers geen stembiljet ontvangen hebben. De VDG had 725 stemmen van de 1596, dus bijna de helft. De VDG mag hiermee in elk geval 2 Maasdonkers welkom heten in de raad. Arboretum Geffen. Op 31 december zal er om 11.00 uur in de ochtend een 22 jaar oude koningslinde geplant worden aan de Kerkesteeg vanwege opheffen van Maasdonk. Op 1 januari zal er, ook aan de Kerkesteeg, om 14.00 uur een 22 jaar oude Iep geplant worden vanwege de aansluiting met Oss. Doel is om in de toekomst bij elke gelegenheid aan de Kerkesteeg een boom te gaan planten. Dan is het de beurt aan prins Tijn en adjudant Rens om zich bij de stamtafel te voegen. Rens zit nog vol van het kledingprobleem waarover bij de KPJ niemand wat had gezegd. Zijn bloes was ongelijk dichtgeknoopt en daardoor zat zijn kraag erg vreemd. Bij café Govers liepen ze de Grootvorst tegen het lijf die hem er wel gelijk op wees en hij dus keurig netjes bij de stamtafel verschijnt.

10

‘Ons pap is de koning te rijk’, zegt Tijn en ‘ons pap was de koning (van het gilde)’, zegt Rens aansluitend. Trots zijn de ouders van beide jongens zeer zeker nu ze een vorstelijke taak binnen het Rottenrijkse carnaval bekleden. De vader van Tijn wilde zelfs de adjudant worden als Rens het niet zou doen. Tijn is de jongste prins van de regio met zijn 2 x 11 jaar en de oudste zoon van Christon van Oorschot juffrouw Marleen van Oorschot. Rens is de oudste zoon van Albert en Ella van Orsouw. Beiden zijn actief bij de KPJ en het jeugdvakantiewerk. Tijn werkt bij Esso Berghem en als hij hiervoor vandaag tijdens de prinsenreceptie in het Knollenrijk, Berghem, reclame maakt, mag hij van zijn baas, Rob van Herpen, een vat bier in ontvangst nemen. Neem van mij aan dat dat dus echt niet tegen dovenmansoren gezegd is! Tijn en Rens hebben ontzettend genoten van de onthulling op zaterdag en de receptie op zondag. Wat Tijn het meest is bijgebleven is het feit dat hem tot zeker 3x toe écht serieus is gevraagd of hij de nieuwe jeugdprins was. Het motto van beide heren voor carnaval 2015 is ‘Gewôn um dè ut kan’. Inmiddels is Willie van Erp van de Pompzwengels ook aangeschoven bij de stamtafel vanwege het 50-jarig jubileum van de Pompzwengels. Het hele jaar 2014 staat in het teken hiervan. Het Zwengelfeest had een extra feestelijk tintje; ze zijn - met aanhang en fans - een lang weekend naar Gerlos in Oostenrijk geweest, bij de Almabtrieb, waar ze diverse optredens hadden. Ze hebben een nieuw logo en als afsluiting van dit feestelijke jaar is er op zondag 7 december om 09.30 uur een kerkmis die muzikaal verzorgd zal worden door de Pompzwengels. Aansluitend is er een gezellig samenzijn bij café-zaal ‘t Haasje voor eenieder die hen wil feliciteren. Daar zal ook gelijk het nieuwe carnavalstenue getoond worden. En wat te denken van het grote Sinterklaasfeest in Geffen. Wat is het weer leuk en druk geweest. En hoe geweldig dat de pieten in Geffen gewoon zwart waren. Fanfare Willen Is Kunnen en de majorettes hebben ook weer goed hun best gedaan de stoet te begeleiden. De burgemeester hield zijn laatste Sinterklaasintochtpraatje en zei dat er zeer waarschijnlijk volgend jaar geen burgemeester zal zijn die een woordje zal doen. Dit zal niet de enige festiviteit zijn waar geen burgemeester meer bij zal zijn. De stamtafel grapt dat we dan maar snel op zoek moeten naar een ‘Burgemeester van Geffen’ die bij feestelijke activiteiten een praatje kan houden. De Dorpsraad heeft op 15 december haar ontbindingsvergadering. Alle huidige leden moeten opnieuw solliciteren waarna ze benoemd kunnen worden. Op 8 februari zullen alle leden bekend gemaakt worden. In het kader van bestemming buitengebied heeft de huidige Dorpsraad naar de gemeente Oss het verzoek gedaan tot een definitief evenemententerrein bij De Vlijt. Ook hebben zij De Heegt, zorg en verpleging, hoog op de agenda staan.


Op 22 november was er ook het afscheid van Vladeracken in De Meent in Nuland. De hele dag door werd er van daaruit live uitgezonden en traden er verschillende regionale artiesten op. Er waren ook veel oud medewerkers op afgekomen. Al met al was het de hele dag een zeer gezellige boel. Bertie Roovers heeft een compilatie van akoestische optredens in zijn programma PunT NL op CD vast laten leggen. De opbrengst ervan gaat naar de stichting Heppie (www.heppie.nl). Hans Hendriks wordt directeur bij Radio Bostion. We blijven afscheid nemen. Op 14 december vindt het afscheidsfeest Maasdonk plaats in De Geer voor alle inwoners.Tijdens het afscheidsfeest zal er een gezamenlijk optreden zijn van Willen Is Kunnen, Odio en Union. Op 16 december is er een afscheid in de raadszaal. De 3 dorpsraden hebben al een afscheid gehad bij Van der Valk in Nuland. De uitreiking van het afscheidsboek zal ook nog volgen. Er volgt nog een inspraakavond in het gemeentehuis waarbij alle Geffenaren mogen aangeven wat ze met het gemeentehuis zouden willen. Inmiddels is men volop bezig met het leegzuigen van het pand. De Heemkunde is al verhuisd naar het Oude Klooster, waar ze erg blij mee zijn. Het volledige archief kan daar op zolder gehuisvest worden. Op 7 december, na de Hoogmis, is de volgende stamtafel. Voor op- of aanmerkingen: 0412-640982. Ut gu oe goet en ut kumt goet. Hauw doe.

Van Veen zong er over, kunt u het al raden? Wie is dit kind van mooie daden? Ik zeg het dan gewoon maar effe. Het is Anne Krijnen, inderdaad, uit Geffen! Toen moest ik naar voren komen en moest ik vragen beantwoorden samen met Lot. Ik kreeg een lintje van burgemeester Wobine Buijs van Oss en ging op de foto. Ik heb dit lintje gekregen omdat ik vorig jaar een actie heb georganiseerd voor Lot en de Stichting Bone4kids. Lot had haar been gebroken en dat bot groeide niet aan elkaar. Zij is toen vaak in het ziekenhuis in Leuven geweest. Omdat het niet zo vaak voor komt bij kinderen is er een stichting die geld inzamelt om onderzoek te doen (Bone4kids). Ik wilde heel graag iets doen voor mijn beste vriendin en heb een actie georganiseerd. Met deze actie heb ik toen in totaal ruim 4000 Euro opgehaald. Dit geld is naar de stichting gegaan en blijkbaar hadden mensen van de SP in Oss dit in de krant gelezen en vonden het zo’n goed idee dat ze mij genomineerd hebben voor een lintje. Ik vond het een hele leuke verrassing! Anne Krijnen

UITREIKING KINDERLINTJES door SP in Oss, 20 november 2014 Donderdagavond 20 november iets voor half 7 stapte ik met mijn broers en papa en mama in de auto.We stopten bij het gemeentehuis in Oss. Ik wist niet wat we gingen doen dus dacht ik dat we een rondleiding kregen door het gemeentehuis.We gingen naar binnen en liepen naar een zaal en daar zag ik mijn familie en mijn vriendin Lot ook al zitten.Toen wist ik het even niet meer. Even later begon Lilian Marijnissen met haar toespraak en ze zei iets over ‘kinderlintjes’en ‘goede dingen die kinderen hebben gedaan’. Toen begon er vaag iets te dagen. Er werden steeds kinderen naar voren geroepen, allemaal hadden ze iets voor een ander gedaan. Bij nummer 12 was ik nog steeds niet geweest en ik hoorde naast mij al zeggen: ‘dadelijk komt ze niet aan de beurt!’ en toen begonnen ze dit voor te lezen: Zoals dit kind is, is heus of helaas niet iedereen, zij kan de wereld mooier kleuren zong ooit Herman van Veen. Het ‘Lot’ van haar naasten, voelt zij als ‘’haar Lot’. Zij organiseert met hart en hand en zet zich in tot op het bot. Voelen jullie al over wie het gaat in dit gedicht? Al enig idee over wie ik hier nu dan bericht? 11KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Gezamenlijke Kerstviering van KVO en KBO Donderdagavond 18 december a.s. hebben de KVO en KBO hun Kerstviering. Vanaf 19.00 uur zijn KVO- en KBO leden, met hun partner, van harte welkom in zaal “De Gouden Leeuw” in Geffen, voor een ontvangst met koffie/thee en kerstbrood. Het verdere programma is als volgt: 19.30 uur Opening Woordje van de Pastoor Kerstgedachte door de KBO Sfeervol optreden met Gerard van Kol Pauze Vervolg optreden van Gerard van Kol Afsluiten met kerstgedachte door de KVO. Hebt je belangstelling, geef je op vóór 13 december aanstaande: Voor KVO-leden bij Henriette van Erp, per email: famvanerpvandehoek@hotmail.com of tel. 5322058 Voor KBO-leden bij Lies van Dinther, per email: liesvandinther@home.nl of tel. 5322287 Zo nodig kun je aanmelden bij een van de overige bestuursleden van KVO of KBO. De gezamenlijke besturen wensen jullie een fijne Kerstviering toe. Kerstmis, het feest van vergeven. Een nieuwe start om verder te leven. Noteer alvast onze zeer verrassende KBO nieuwjaarsreceptie op woensdagmiddag 7 januari 2015 in de Gouden Leeuw. Nader bericht volgt.

zelf meebrengen Om alles goed te organiseren meldt u zich vóór 8 december aan bij: Lies van Dinther, tel 073-532 2287, Henriette van Erp tel. 073-532 2058 of Christine Ceelen, tel 073-532 2258 of email: christienceelen@gmail.com Namens het bestuur van de KBO afdeling Geffen Antoon Romme,Voorzitter

VAN DE REDACTIE OPBRENGST COLLECTE 2014 De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad heeft het mooie bedrag opgebracht van € 2033,26. De Redactie is hier dan ook heel blij mee. 31 collectanten hebben dit bedrag bij elkaar gebracht. Alle collectanten hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet. We zijn verheugd dat dit jaar nieuwe collectanten hebben meegedaan en hopen dat ze nog verschillende jaren willen collecteren. Daarnaast zijn we uiteraard heel blij met alle gulle gevers uit Geffen. Hieruit blijkt dat velen Torenklanken een warm hart toedragen. Bedankt daarvoor. Mocht er niemand bij u aan de deur zijn geweest of heeft u de collectant gemist, dan kunt u alsnog uw bijdrage overmaken op IBAN nummer NL06 RABO 0115 8030 09 t.n.v. Torenklanken. Redactie Torenklanken

WORKSHOP KERSTSTUKJES MAKEN Vrijdag 19 december 2014, om 13.30 uur in een zaal van Het Oude Klooster. KBO leden, bewoners van de Heegt en de aanleunwoningen worden hiervoor van harte uitgenodigd om onder deskundige leiding een kerststukje te maken Wij zorgen voor de materialen, zoals het potje, versiering en groen, voor één kerststukje per persoon.Wil je een tweede kerststukje maken, moet je de materialen Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

13


GESLAAGD POLITIEK JONGERENCAFÉ GEFFEN Op maandag 17 november organiseerde VDG afdeling Geffen een Politiek Jongeren Café bij Boetje. De avond was vooral bedoeld om jongeren van 18+ uit Geffen en omgeving te motiveren toch vooral hun stem uit te brengen. De avond werd aan elkaar gepraat door VDG-er Roel van de Camp uit Haren. “De avond is uitstekend verlopen”, aldus initiatiefnemer Charles van Herpen (48, Geffen). “Het aantal ongebonden Geffense jongeren was op twee handen te tellen, maar er waren wel jeugdige vertegenwoordigers van de VVD, het CDA en Beter Oss in Boetje. In totaal bezochten circa 40 personen dit Eerste Politiek Jongerencafé. Na een korte, uitleg over stemrecht, stemprocedure en stemwijzers door presentator Roel van de Camp hielden Frits van den Hoogen (21, Oss), voorzitter van de Osse Jongerenraad, Luuk Muller (20, Oss,VDG) en Steffan Vos (24, Oss,VVD) jongeren, met interesse in gemeentepolitiek en Chrisjan van Dinther (40, Dorpsraad Geffen in oprichting) een korte, inspirerende spreekbeurt. De sfeer tijdens dit Eerste Politiek Jongerencafé Geffen was bijzonder prettig en in de tweede helft werden er door aanwezige jongeren interessante vragen aan het forum gesteld. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. In overleg de rest van de VDG, misschien ook andere politieke partijen en Boet van Dijk wil ik proberen in het voorjaar een vervolg te geven aan het Politiek Jongerencafé Geffen. Helaas zijn de voorspellingen over een historisch lage opkomst, een van de aanleidingen om een Politiek Jongerencafé te organiseren, uitgekomen. In Groot Oss heeft slechts 41,3 % van de kiesgerechtigden gebruikt gemaakt van het kiesrecht. In ons fraaie dorp Geffen lag dat percentage niet veel hoger. Een trieste constatering. In het Duidingsdebat in Oss heeft de Gemeenteraad daarom besloten een commissie in het leven te roepen met als doel de betrokkenheid bij de lokale politiek te vergroten. Het debatprogramma “Zout!” (Groene Engel) en Politieke Cafés als deze bij Boetje kunnen daaraan

een wezenlijke bijdrage leveren, denk ik. Ben of voel jij jezelf jong en heb jij ideeën voor een Tweede Politiek Jongerencafé? Bel dan met: Charles van Herpen 073 - 532 4628 b.g.g. 06 - 5391 6725

TENTOONSTELLING postduivenvereniging P.V. Maasdonk Op zaterdag 13 december en zondag 14 december houden wij weer onze jaarlijkse tentoonstelling en bonnenverkoop. Dit in ons clublokaal “SPOETNIK”, De Schouw 2 te Geffen. Zaterdag geopend van 20.00 tot 22.00 uur, zondag vanaf 11.30 uur. De aanvang van de bonnenverkoop met geweldige bonnen om 12.30 uur. Verder de loterij met prachtige, waardevolle prijzen. U bent van harte welkom op ons duivenfeest.

VDG - STEMMERS: BEDANKT! Tijdens de “Groot Osse” gemeenteraadsverkiezingen van 19 november jl. hebben de meeste kiezers in ons dorp een Geffense stem uitgebracht. Een goede zaak. Daarmee heeft Geffen straks twee vertegenwoordigers in de Osse Raad: Jolanda Schneider (CDA) en Arno Romme (VDG). Het is een verstandige zet geweest van Dorpsbelangen en VPM om op te gaan in de lokale partij Voor De Gemeenschap (V.D.G.). Dat is met liefst 11 zetels in de Osse Raad de grote winnaar van de verkiezingen. SP blijft stabiel (9 zetels) met vooral veel stemmers in de stad. Ook het CDA boekt een mooie winst (van 6 naar 7 zetels). De landelijke partijen krijgen flinke klappen (VVD en PvdA gehalveerd). Stadspartij “Beter Oss” van ex VVDwethouder Joop van Orsouw is verdubbeld; voortaan met 2 leden (was 1) vertegenwoordigd in de Raad. Het dorp Nuland heeft straks 0 zetels in de gemeente ‘s-Hertogenbosch, terwijl het veel kleinere Vinkel met Rien van de Ven én Annemiek van Gerven prima vertegenwoordigd is. In Geffen houden wij de gelederen gesloten. In Nuland lukt dat blijkbaar (nog) niet. Ik vind het erg jammer dat, ook in ons mooie Geffen, met de gemeentelijke herindeling voor de deur, zo weinig mensen de moeite nemen om gebruik te maken van hun stemrecht. Degenen die dit wél gedaan hebben, feliciteer ik met dit resultaat en zij die VDG stemden, zeg ik hartelijk bedankt; wij zullen uw vertrouwen niet beschamen! Nu nog 7 bevlogen leden voor Dorpsraad Geffen en ook bestuurlijk zijn wij klaar voor “Groot Oss!” VDG afd. Geffen Charles van Herpen, 06-53916725

14


- € 100 voor een (echt)paar - € 90 voor een alleenstaande met kinderen - € 70 voor een alleenstaande zonder kinderen

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100, fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

Wanneer hebt u recht? U hebt recht op de koopkrachttegemoetkoming als u: - In Nederland woont; - Een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm heeft. U heeft geen recht op de koopkrachttegemoetkoming als u: - Jonger bent dan 18 jaar; - Jonger bent dan 27 jaar en studiefinanciering ontvangt; - 18, 19, 20 jaar bent en in een inrichting verblijft; - In de gevangenis zit. Meer informatie vindt u op de website www.laaginkomen.nl/tool. Hoe vraagt u het aan? Had u op 1 september 2014 een WWB, IOAW of IOAZ uitkering of heeft u in 2014 een vergoeding ontvangen in het kader van de gemeentelijke regeling “Participatiefonds”, ziektekostenverzekering Azoss of de Langdurigheidstoeslag, dan hoeft u geen aanvraag te doen. Het bedrag wordt in de eerste week van december automatisch op uw rekening bijgeschreven. In alle andere gevallen kunt u een aanvraag indienen door een afspraak te maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Oss: 14 0412. Dit telefoonnummer is op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur. Meer informatie vindt u ook op www.oss.nl.

SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 8844 en is altijd te bereiken. EXTRAATJE VOOR MINIMA Mensen met een uitkering voor levensonderhoud (WWB, IOAZ, IOAZ) of bijzondere kosten (Participatiefonds, ziektekostenverzekering Azoss, Langdurigheidstoeslag) kunnen in aanmerking komen voor extra geld. Deze bijdrage heet de koopkrachttegemoetkoming. De bedragen zijn:

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15VORSTELIJK ONTHULLINGSWEEKEND Het nieuwe carnavalsseizoen is weer zinderend van start gegaan met twee nieuwe jeugdvorsten én een jeugdige Prins en Adjudant. Maar vergis je niet, want jong wil niet zeggen onervaren. Bij beide onthullingen bleken de kersverse vertegenwoordigers van het Rottenrijk namelijk rad van tong, bij de tijd en uitstekend op elkaar ingespeeld. Jeugdonthulling Tijdens het vorstelijke weekend werden op zaterdagmiddag de Jeugdprins en Jeugdprinses onthuld. Het was gezellig druk bij café Boetje waar de middag werd opgeluisterd met een Bingo Populaire. De Vlaamse tongval van de spelleider bracht iedereen in vervoering en verzachtte de spanning van de bezoekers en de gierende zenuwen van het jeugdige paar. En wat voor een paar! Owen Brands en Melany Heijmans bekleden trots de ambtelijke titels. De jonge heersers hebben heel wat ambities. Owen streeft ernaar miljonair te worden maar mocht dat niet lukken is hij als loodgieter ook al de koning te rijk. Melany is vooral heel sportief maar heeft nog geen concrete toekomstplannen. Beiden zijn drukbezet en vinden tussendoor ook nog de tijd om naar school te gaan. Gezien de vele hobby’s is dat bijzonder knap. Het Rottenrijk kan dus weer bogen op twee actieve jeugdvorsten. Afscheid Prins Bart en Adjudant Twan De zaterdagavond bij ‘t Haasje was bijzonder gevarieerd en drukbezocht met allereerst het afscheid van Prins Bart en Adjudant Toine, de heersers van het carnavalsseizoen 2013-2014. Tijdens een ludiek filmpje werd teruggeblikt op de afgelopen maanden en werden de hoogtepunten nog eens onder de aandacht gebracht. Bart en Toine hebben niet alleen tijdens hun regeringsjaar gehoor gegeven aan hun carnavalsmotto ‘Meemake, is er bè zijn’: beiden voegen namelijk wederom de daad bij het woord en blijven lid van de Raad van Elf. Onthulling Prins en Adjudant Ondertussen steeg de spanning. Er werd flink gespeculeerd, gegist, gegokt en af en toe geraden. Iedereen was aan het beeld gekluisterd tijdens de ludieke documentaire ‘Opsporing Verzocht’. De zoektocht naar de jas van de Prins bracht veel kijkplezier want aan wie behoorde deze prinselijke mantel in het nieuwe carnavalsseizoen? Het verlossende antwoord kwam om 11 over 10 toen Prins Tijn en Adjudant Rens met koninklijke tred door de erehaag liepen. Het motto van onze jongste heersers ooit ‘Gewôn, umdè ut kan’ is dus zeer toepasselijk. Deze actieve jongemannen houden wel van een feestje en de carnaval is hen met de paplepel ingegoten. De 21-jarige Tijn van Oorschot is in het dagelijks leven

student commerciële economie en klust er bij Hanex nog wat bij. Rens van Orsouw studeert planologie en werkt daarnaast ook nog bij Karwei. Beide geboren en getogen Geffenaren hebben al een flinke carnavals-cv opgebouwd. Hun verkiezing als Prins en Adjudant is dus een kroon op het werk. Ze hebben er bijzonder veel zin in het ambt te bekleden en willen er samen met hun partners Loes van der Heijden en Mène van Erp een feestje van maken dat lang in ieders geheugen zal blijven hangen: ‘Gewôn, umdè ut kan’ natuurlijk!

ROAPLIED VERNIEUWD LOGO Het Roaplied team heeft besloten om het huidige logo eens flink op te pimpen. Vorig jaar tijdens de jubileum editie werd al gebruik gemaakt van, een speciaal voor de gelegenheid ontworpen jubileum logo. Hierop hebben veel positieve reacties mogen ontvangen, waarna we besloten hebben om het standaard logo een nieuwe impuls te geven. Op ons verzoek heeft José Verstegen een aantal ontwerpen gemaakt waaruit wij een keuze gemaakt hebben. Zie hier ons nieuwe logo. Roaplied team 2015

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 17SINTERKLAAS BIJ BUURTVERENIGING DE ELSHOF Het was weer een geweldig feestje! Sint en zijn 2 pietermannen brachten op zondag 23 november een bezoek aan al die lieve kinderen. Er waren kinderen van buurtvereniging de Elshof, maar ook enkele van buurtvereniging Onder de Linden. In de Groene Zaal van de Koppellinck werd er gekleurd, geplakt en gespeeld in volle verwachting van de komst van de Sint. Toen die aankwam zongen ze hem uit volle borst toe. Sint had voor elk kind wel een goed woordje en de Pieten gaven wel meer dan een handvol pepernoten weg. Na diverse demonstraties van de kinderen (en ook een enkele ouder), droogzwemmen, dansen en een liedje zingen, was het tijd voor de cadeautjes. Wat een plezier!!! De kinderen hebben genoten en togen tevreden huiswaarts...

KPJ WEDEROM HOFLEVERANCIER VAN PRINS EN ADJUDANT De prinsen galerij van het Rottenrijk zou bijna een “blauw-wit” tintje kunnen krijgen. Al weer is er een prins en adjudant gekozen uit de KPJ gelederen, Prins Tijn en Adjudant Rens zullen dit seizoen regeren over het Rottenrijk.Tijn als speler van heren 3 en aspiranten leiding en Rens ook als aspiranten leiding. Het is geweldig om te zien dat net als vorig jaar en vele jaren meer KPJ-leden of personen met een KPJ verleden verkozen worden als prins(ses). De een heeft een groter KPJ verleden dan de ander maar dat geeft niet. Het kan ook eigenlijk niet anders met een club welke bekend staat om de gezellige en gemoedelijke sfeer. Een club waarbij de gedachte “voor en door leden” het motto is. Vele gingen Prins Tijn al voor, te denken aan: - Antoon Lepoutre 1995 - Bart de Kinderen 1997 - Bas van Dinther 2002 - Henri van Schijndel 2009 - Frank van Griensven 2011

- Alphons van Schijndel 2012 - José Verstegen 2013 - Bart van Erp 2014 - Tijn van Oorschot 2015 We wensen Tijn en Rens heel veel plezier het komende carnavals seizoen. Alaaf, alaaf, alaaf K.P.J. Geffen

ZING VOOR DE PRINS EN ADJUDANT!!! Momenteel is de nieuwe adjudant en prins bekend. Prins Tijn en adjudant Rens beide bekend als deelnemers van het Roaplied zullen dit seizoen regeren over het Rottenrijk.We wensen Tijn en Rens heel veel succes en vooral veel plezier. Ook dit jaar zullen ze weer mee doen met het Roaplied hebben ze toegezegd. We hopen echter de vriendengroep van Tijn en Rens maar ook andere vriendengroepen te mogen verwelkomen als deelnemer van het Roaplied 2015. Maak bijvoorbeeld een tekst over de nieuwe prins en adjudant of bezing juist een andere vriendengroep, alles is mogelijk. Wil je meer weten spreek een van ons eens aan of stuur ons een mailtje roaplied@rottenrijk.nl Jan v/d Zande Chrisjan v Dinther Saskia van Erp Ronny Langens Roaplied team 2015

ZANGTALENT GEZOCHT VOOR VOCALGROUP “HEART” Vocalgroup Heart bestaat uit 6 vrouwen, 3 sopranen en 3 alten, en is momenteel op zoek naar een 1e sopraan en een 2e alt. Op het repertoire staat vooral lichte muziek, zowel begeleidt op piano als a-cappella in 3- of 4 stemmige uitvoeringen. Kun jij 2x in de maand een maandagochtend met ons samen in Vinkel repeteren, zelfstandig (of met behulp van een midi) zangpartijen instuderen, het notenschrift lezen, en pas je in onze koorklank, dan is Heart op zoek naar jou! Wil je nog meer weten of je zelf aanmelden stuur dan even een berichtje naar onze contactpersoon ada. zingt@home.nl of bel even met Ada tel.nr. 073-5326616 19


INTOCHT SINTERKLAAS Geffen 22 november 2014 De intocht van Sinterklaas is weer goed verlopen door het mooie weer. De rijtoer onder leiding van WIK met Sinterklaas marsmuziek en de Pieten die prettig gestoord er tussendoor liepen werden gade geslagen door de vele kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s. De kleinste majorettes liepen voorop en waren trots om hun kunsten te laten zien De Pieten lieten hun kunsten van het klimmen zien en hadden een heuse houten trap bij waar ze zo op de balkons en huizen klommen. Opa Piet had zijn rollator van vorig jaar ingeruild voor een rolstoel en vond het prachtig om het allemaal mee te mogen maken op zijn oude dag. Hij kon genieten van alle vrolijke kinderen. Sinterklaas heeft dit jaar een nieuw rijtuig ter beschikking gekregen, met een mooi zwart paard. Voor een foto impressie kunt u kijken op de site www.evenementengeffen.nl Op het Dorpsplein zat er de sfeer al goed in door de Sinterklaas muziek. Het plein was mooi versierd om de Sint te verwelkomen en elk jaar komen er veel kinderen hier naar kijken.

Na een welkomst woord van de Burgemeester werd er volop gedanst door de majorettes en Pieten. De muziekstukken werden opgeluisterd door de WIK tezamen met onze gastspreker en gitarist. Ook werd er weer veel strooigoed uitgedeeld en gezond strooigoed, mandarijnen van Smits groente en fruit. De optocht werd voorgezet naar de Koppellinck waar de kinderen Sinterklaas weer verwelkomde en iedereen een handje mochten geven, de eventuele zelfgemaakte tekeningen af konden geven en op de foto mochten met Sinterklaas en Pieten. Moniek van Laura Dans maakte een mooie dansvoorstelling met de kinderen die ze hadden ingestudeerd. De Sint vond het zo leuk dat hij ook mee wilde doen om zelf mee te dansen. Alle papa’s en mama’s hebben een mooie foto mogen maken met alle kinderen op de tribune van de Koppellinck met Sinterklaas en de Pieten. Kinderen konden zich

20

uitermate vermaken met kleuren, knutselen en dansen met de Pietjes. Het volgende evenement is de Koningsdag op maandag 27 april 2015 en de intocht van Sinterklaas in Geffen is 21 november 2015 (week na de officiële intocht in Nederland). Tot dan... Evenementen Stichting Geffen www.evenementengeffen.nl

BUURTVERENIGING DE ELSHOF GAAT TE BIECHT Zaterdagavond 15 november jongstleden hebben we met 2 groepen een rondleiding in de kerk gehad van Frans Rovers en Leny Romme. In de kerk vanaf de begane grond kon Leny ons van alles vertellen over de historie van het gebouw, de beelden, allerlei attributen, maar ook over de symboliek van de prachtige schilderingen van plafond en muren. Allerlei voorstellingen die je normaal niet zou ontdekken als je tijdens de preek van de pastoor je ogen langs de kleurige taferelen laat glijden.We zijn ook nog even in de biechtstoel geweest, verlost van al onze zonden... Voor de meesten, vooral ook voor de kinderen, was boven het spannendste gedeelte. Op de eerste “verdieping” bevond zich het “koor” met het pijporgel, een rustplek volgens Frans. De soms smalle wenteltrap leidde ons naar duistere bovenkamers van de kerk. Frans kon er heel wat over vertellen. Het kerkmuseum herbergde allerlei antieke attributen die door eerdere kapelaans en pastoors werden gebruikt, ook kazuifels, oude missalen, doop- en huwelijksboeken, en natuurlijk portretten van alle Geffense pastoors.We togen verder naar boven om op de gewelven te kijken en uiteindelijk naar de klokken. Heel bijzonder om hier een kijkje te mogen nemen. Als u nieuwsgierig bent moet u zelf maar eens komen kijken met een groepje, de gidsen zijn erg enthousiast. En wij ook! Na afloop hebben we nog lekker na gekletst bij de Gouden Leeuw met koffie en appeltaart! Marianne

25


GESLAAGD CONCERT WIK - OBK Op zaterdag 22 november 2014 hebben muziekverenigingen ‘Willen Is Kunnen’ uit Geffen en ‘Oefening Baart Kunst’ (O.B.K.) uit Driebruggen een schitterend concert verzorgd in Sporthal de Geer in Geffen. In korte tijd werd (dankzij vele ‘handen’) de sporthal omgetoverd tot een sfeervolle concertzaal. Na een openingswoord van Burgemeester Augusteijn en voorzitter Charles van Herpen trad W.I.K. op. In de pauze werd een speciaal dankwoord uitgesproken voor wethouder Rini van de Ven. Hij was er bijna altijd als W.I.K. optrad. De vereniging is hem zeer dankbaar voor zijn grote betrokkenheid en interesse al die jaren. Stichting “Vrienden van W.I.K.” deed een oproep voor donaties ten behoeve van het instrumentarium. Er zijn flinke kosten gemoeid met het onderhoud en vervanging van de instrumenten. Iedere bijdrage is belangrijk! Na de pauze was O.B.K aan de beurt. Het publiek werd wederom getrakteerd op een mooi optreden van hoogstaand niveau. Daarna was de Afterparty met Robby Lee in het sportcafé, waar het nog lang gezellig bleef. Speciale dank aan: Arie, Anouska en Sandra (Sportcafé), de beheerders van Sporthal De Geer, Chrisjan van Dinther (Lips Groen), Rob Leenders (Entertainment en licht), René Brands (Traktatie), Willibrord de Veer (Stichting Vrienden), Hans en Will van Leeuwen (Foto’s), Marie-José van Dinther (ladyspeaker), Ed Roelofs OBK Driebruggen (Bestuur), dirigent Mark van Mil, burgemeester Roel Augusteijn, wethouder Rini van de Ven en pastoor David van Dijk. Kijk voor de foto’s op www.wikgeffen.nl

zondag 7 december a.s. op Kasteel Heeswijk. Het betreft een kunstexpositie waaraan 28 nationale en internationale kunstenaars van over de gehele wereld deelnemen. Op uitnodiging van de in Heeswijk-Dinther woonachtige Russische kunstenares Ekatarine Kruchkova zullen ook vrijwel alle kunstenaars op deze dagen aanwezig zijn. De kunstobjecten worden tentoongesteld en zijn te bezichtigen maar zijn natuurlijk ook te koop. Op zondag is er een veiling die verzorgd wordt door Rob van der Hoeff van veilinghuis Korst van der Hoeff uit Den Bosch. De opbrengst van dit geweldige evenement komt bijna geheel ten goede aan de Stichting Bogota Zonder Honger. Naast deze kunstexpositie heeft u ook de gelegenheid om Kasteel Heeswijk te bezoeken en u te laten rondleiden. Tevens is er muziek, poëzie en uiteraard wordt er ook gezorgd voor een hapje en een drankje. Rob en Sabine Sleddens exploiteren reeds 25 jaar Kasteel Heeswijk. Ter gelegenheid van dit jubileum stellen zij geheel kosteloos hun fraaie locatie beschikbaar voor dit evenement. Wij hopen u dan ook in groten getale te mogen ontmoeten bij deze kunstexpositie op 6 en 7 december. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website www.treasuresforthefuture.com waarop ook de online catalogus te zien is. Graag tot ziens. Met vriendelijke groet, Jeanette Heerkens en Esther de Bie Stichting Bogota Zonder Honger Mede namens Ekaterina Kruchkova Event manager, Studio Ekaterina

JOZEFOORD BIJ KAARSLICHT Graag nodigen wij u uit voor ‘Jozefoord bij kaarslicht’, een sfeervolle kerstmarkt op het terrein van Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15 te Nuland, op donderdag 11 december van 16.00 tot 20.00 uur.

TREASURES FOR THE FUTURE KUNSTEXPOSITIE OP KASTEEL HEESWIJK VOOR STICHTING BOGOTA ZONDER HONGER Beste mensen, Met groot genoegen nodigen wij u allen uit voor een prachtig evenement wat plaatsvindt op zaterdag 6 en

21


VRIJWILLIGERS: het kloppend hart van vele gezellige en sociale activiteiten op Mariaoord Deze maand treft u weer een totaal overzicht aan van activiteiten, die doorvrijwilligers op Mariaoord uitgevoerd zouden kunnen worden. Het zijn veel activiteiten die voor een individuele bewoner of groepjes bewoners een groot verschil kunnen maken. Zoals b.v. de aanmelding afgelopen maand van een vrijwilliger die kan rikken en het kaartclubje kwam versterken. Dat geeft weer extra sociale gezelligheid aan onze bewoners hier! Denkt u na over vrijwilligerswerk en wilt u graag anderen laten delen met waar u goed in bent? Wie weet bevat deze lange lijst een bezigheid waar van u zegt: “Dat lijkt me leuk, ik zoek contact met afd. vrijwilligerswerk van Mariaoord”. U bent van harte welkom! Vacatures per 11-11-2014 Afdeling Kattenbosch - besloten afdeling (PG) • Een vrijwilliger die bewoonster bezoekt en/of met haar gaat wandelen, praatje maakt, individuele aandacht geeft. • Wie spreekt Papiaments en heeft/had roots met de Antillen? Individueel en persoonlijk contact voor bewoner gezocht. De bewoner heeft veel interesse in geschiedenis, theologie en de Nederlandse Antillen (GV) • Een vrijwilliger, bij voorkeur man, om een praatje mee te maken, van de afdeling af te gaan, sociaal samen te zijn. • Een vrijwilliger die samen met bewoners op maandag tussen 14.00 - 15.30 uur in de tuin wil tuinieren. Bij slecht weer sociaal bezig zijn met bewoners. (GV). • Betrokken vrijwilligers gevraagd voor nieuw op te zetten activiteiten.Wanneer? Maandag (wellness), woensdag (muzikale activiteiten) en vrijdag (wandelclubje).Tijdstippen? 10.00 - 12.30 uur (JvE). • Op dinsdagochtend vanaf 10.00 uur ondersteuning gezocht bij activiteit reminiscentie en beweging bewoners. Taak: Begeleiden van bewoners van en naar de activiteit in de Burchtzaal en hand- en spandiensten leveren (GV) Afdeling Sprokkelbosch, N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel) • Vrijwilligers die met bewoners (met /zonder rolstoel) willen gaan wandelen, praatje maken. Tijd onderling af te stemmen.Verschillende vrijwilligers nodig. • Wie wil assisteren bij de zwemactiviteiten voor bewoners van deze afdeling? Op dinsdagen van 13.00 - 17.00 uur. Samen met verzorgende aan- en uitkleden van bewoners, bewoners begeleiden in het water.(AB). • Wie heeft veel met muziek en wil met een bewoner op you tube muziekfilms-fragmenten bekijken, muziek maken, zingen (gitaar spelen niet echt nodig, zou wel extra leuk zijn)? Samen informatie over steden opzoeken. (MH). 22

• Wie wil een bewoner begeleiden tijdens de maaltijden?(12-8 D) • Op vrijdag van 09.45 - 12.00 uur worden vrijwilligers gezocht ter ondersteuning van de wellness en halen en brengen van bewoners (PD). Afdeling Krommenhoek (somatiek) • Enkele bezoeker vrijwilligers om individuele sociale aandacht aan enkele bewoners te geven. • Ondersteuning bij wisselende activiteiten op de afdeling (b.v. bloemschikken, schilderen, nagelverzorging) op maandag 09.45 - 12.15 uur. • Op vrijdagmiddag willen 2 bewoners (1 met rollator en 1 in de rolstoel en familie van elkaar) graag koffie drinken in het restaurant.Wie wil hen hierbij helpen (halen en brengen van afdeling naar restaurant en weer terug en praatje maken) van ongeveer 13.30 - 15.30 uur?(KM). • Op deze afdeling zoekt men vrijwilligers die met bewoners op woensdag middag van ongeveer 14.30 - 16.30 uur willen gaan wandelen (9-9-3CB). • Op dinsdag van 10.00 - 12.00 uur zoekt men ondersteuning van een vrijwilliger om samen met een collega bewoners een gezellige invulling op de ochtend te geven. (bewoners van kamer halen, samen koffie drinken, krant lezen, spelletje doen). (1-12-3AD). • Op vrijdagochtend zoekt men van 10.00 - 12.00 uur ondersteuning bij eenvoudige kookactiviteiten op de afdeling. Samen met de bewoners b.v. een taart bakken, salade maken (AD). Afdeling Wamberg (somatiek) • Voor elke avond wordt een gastheer of -vrouw gezocht. Tijdstip: aanvang zes uur of half zeven tot ongeveer 8 uur/ half negen. Taken: extra aandacht aan bewoners geven, koffie schenken, sociale praatje, spelletje doen. • Wie wil af en toe met een bewoonster in elektrische rolstoel (met rolstoeltaxi) een boodschapje gaan doen of een praatje maken? (MC 1-10). • Wie vindt het gezellig om samen eens per week met een bewoonsters naar de stad te gaan en/of een praatje te maken? Dagdeel en tijd kunnen met bewoonster afgestemd worden. (AB). • Ondersteuning bij werkzaamheden van de voedingsassistente op maan- en dinsdag van ongeveer 09.00 - 13.30 uur. Taken: helpen in de keuken tijdens ontbijt, praatje maken, kleine activiteiten met bewoners. • 6 individuele “maatjes” vrijwilligers voor bewoners om samen gezellig bezig te zijn. • Ondersteuning bij wellness activiteiten (zoals gezichtsverzorging, nagels lakken, voetenbadje geven) op de afdeling; donderdag 10.00 - 12.30 uur. • Op woensdag 10.00 - 12.00 uur vrijwilliger gezocht voor assistentie bij het kookclubje. Klaarzetten spullen, bewoners halen en assisteren bij koken (taart bakken, salades maken, kleine kookactiviteiten). (MM-14-4).


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Afdeling Heeseind, revalidatie afdeling • Op dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur wordt een vrijwilliger gezocht om samen met een collega bewoners een extra gezellige ochtend te geven. Taken: bewoners van hun kamer halen, samen koffie drinken, krant lezen, spelletje doen (MM). • een wandeling? Duur: ongeveer een uurtje (AJ) Nieuw: vrijwilliger die in de rustige avonduren (19.30 22.00 uur) in het restaurant willen helpen. Inlichtingen over inhoud van deze vrijwilligersbaan: Lisa Brinkman (restaurant Mariaoord). Met de inzet van nieuwe vrijwilligers hoopt Mariaoord de deuren van het restaurant langer geopend te kunnen houden, zodat bewoners en hun familie en ook personeel en vrijwilligers hier langer welkom geheten kunnen worden. Nieuw: vrijwilligers, die de balie in de hal van 19.00 - 21.00 uur willen bezetten met als doel bezoekers welkom te heten en de weg te wijzen. Een vriendelijk ontvangst bij binnenkomst. Meer wordt niet gevraagd (geen telefoontjes, geen andere taken). Met een kopje koffie of thee kan dit alleen of met zijn tweetjes dankbaar werk zijn om bezoek van bewoners welkom te heten. Aanvullende inlichtingen: Andrina Bravenboer (zorgmanager 073-6454100). Afdeling Geestelijke Verzorging voor de vieringen op zondagmorgen 10.00-12.30 uur Het betreft hier urgente vacatures om de huidige werkwijze vol te kunnen houden • Koorleden die samen met bewoners en andere vrijwilligers twee maal per maand willen zingen in de Eucharistie- en/of Woord- en Communievieringen • Kerkvrijwilligers die onze bewoners een of twee maal per maand willen begeleidden (met rolstoel) naar en tijdens de viering. Na afloop de bewoner weer terug naar hun afdeling brengen. Na de viering drinken we met elkaar gezellig een kopje koffie in het restaurant. • Een koster coördinator die de contactpersoon tussen gastkoren en gastvoorgangers is en verder zorg draagt voor de jaarplanning van de vrijwilligers op zondagmorgen • Er wordt een pianist gezocht die in overleg met de huidige pianist het Mariakoor regelmatig wil begeleiden en in de toekomst de begeleiding van ons koor zou kunnen overnemen. • Voor de verzorging van bloemen in de stiltekapel wordt naar een vrijwilliger gezocht die de zorg voor de bloemen en kaarsen op zich wil nemen Afdeling dagbehandeling (somatiek en psychogeriatrie), 10.00 - 16.00 uur Op Mariaoord vinden ook dagactiviteiten plaats voor ouderen uit de omgeving van Rosmalen, met diverse speciale behoeften ter ondersteuning/begeleiding. De 24

thuisomgeving van deze groep mensen wordt ontlast doordat deze kwetsbare groep een zinvolle dagbesteding op Mariaoord aangeboden krijgt. Voor deze dagen zijn extra handen en ideeën die ingezet kunnen worden om deze groep mensen een leuke dag te bezorgen van harte welkom. Iedereen die deze groep een hele of halve dag, of slechts een uurtje met ideeën en een warm hart zou willen en kunnen ondersteunen is van harte welkom. Al deze bewoners zullen van je inzet en hulp (b.v. potje kaarten, wandelingetje maken) genieten! Andere aanvragen • Op donderdag middagen van 14.00 - 17.00 uur zijn 3 maal per maand vrijwilligers nodig om bewoners van diverse afdelingen naar de Burchtzaal te brengen en na de voorstelling daar weer terug naar eigen afdeling. Door het ontspanningsfonds worden op deze dag in de Burchtzaal verschillende grootschalige activiteiten georganiseerd (o.a. optreden van artiesten). • Eens per maand op donderdagmiddag (dan vinden hier bovenvermelde activiteiten niet plaats) van 14.00 17.00uur wordt een sfeermiddag gehouden. Een rustige en sfeervolle middag en dan worden o.a. nagels en handen van de bewoners verzorgd. De data voor deze middagen worden vooraf op een overzicht bekend gemaakt. • Voor de vrijdagmiddag en in het weekend worden vrijwilligers gezocht die graag met bewoners op de duo fiets nummer 1 gaan fietsen. Deze fiets heeft een accu. • Er is een tweede nieuwe accu-duo fiets bij gekomen! Ruime uitbreiding om met bewoners te gaan fietsen is nu mogelijk gemaakt. Hier zijn wel nieuwe vrijwilligers voor nodig! Er worden voor alle dagen van de week behalve de dinsdag- voor deze nieuwe fiets vrijwilligers gezocht. Tijd en dagen in overleg af te stemmen. • Het begeleiden van een bewoner afd. Sprokkelbosch met driewieler (1 uur), tijd en dag in overleg (JM) • Het begeleiden van een bewoner afd. Sprokkelbosch met gewone fiets eventueel in combinatie met koffiedrinken (2 uur), tijd en dag in overleg) (JM) • Op vrijdag vindt van 14.15 - 16.30 uur de liederentafel plaats. Hiervoor worden 2 vrijwilligers gezocht die een instrument bespeelt (gitaar, accordeon of piano).Vanuit bestaande mappen worden samen liedjes (meestal Nederlandse) gezongen. • Er worden 2 vrijwilligers voor intern vervoer van bewoners naar de liederentafel (in de Burchtzaal) en na afloop terug naar de afdeling gewenst.Vrijdagmiddag 14.15 - 16.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunnen hand- en spandiensten worden verleend. • Voor maandag 14.00 - 16.45 uur wordt een vrijwilliger gezocht die bewoners wil begeleiden bij het schilderen. Het ophalen en terugbrengen van de bewoners van hun afdeling naar deze activiteit (ook met rolstoel) hoort ook bij de bezigheden (RvU) • Voor de maandagavonden 18.00 - 20.30 uur worden


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


vrijwilligers voor de jeu de boules club gevraagd. Taak: halen en terugbrengen van bewoners naar afdelingen, hand-/spandiensten. • Voor elke werkdag worden vrijwilligers gezocht ( 09.30 - 16.00 uur) die willen assisteren bij de dagbehandeling (somatisch en NAH = niet aangeboren hersenletsel).Als gastheer/ -vrouw ontvang je de bewoners, schenkt koffie en thee, ondersteun je bij broodmaaltijden en assisteer je bij activiteiten (AB 1-11). • Afdeling fysio zoekt een vrijwilliger die op invalbasis beschikbaar kan zijn bewoners van de afdeling naar de fysio wil vervoeren en na behandeling weer terug naar de afdeling. Inval voor de afdeling pedicure als het nodig is, wordt ook op prijs gesteld. (JM 1-10) • Voor het internetclubje op dinsdag middag (13.45-17.00 uur) worden 2 vrijwilligers gezocht. • Op maandag van 14.00 - 17.00 uur wordt ondersteuning bij de filmclub gezocht. Taak: halen en brengen van bewoners naar filmruimte zodat zij een ontspannen middag kunnen meemaken. Tijdens de voorstelling kunnen hand- en spandiensten worden gevraagd (AD). • Wie houdt ervan om administratieve taken uit te voeren? Afdeling Dagbehandeling PG vraagt op donderdag van 10.00 - 11.00 uur ondersteuning om via de pc bestellingen te doen. Inzicht in werken met de pc is handig (CvE 15-5-4). • Kapsalon Mariaoord: op de dins- en donderdagen wordt van 09.00 - 12.00 uur een vrijwilliger gezocht om bewoners die naar de kapsalon willen op te halen en weer weg te brengen.(FP). • Voor de hobby clubs op woensdag van 09.45-12.30 uur en van 13.30-16.15 uur worden vrijwilligers gezocht om te halen en brengen en ondersteuning tijdens activiteit te geven (PD). • De kookclub op donderdag van 09.45-14.00 uur zoekt een nieuwe vrijwilliger om bewoners te halen en brengen en ondersteuning bij het koken te geven (PD). • Een vrijwilligster van 85 jaar verlaat de handwerkclub op maandag van 10.00-12.30 uur. Hiervoor wordt vervanging gezocht om bewoners mee te halen en brengen en te ondersteunen tijdens deze activiteit (AD). • Welke vrijwilliger zou graag willen biljarten met enkele bewoners? Tijdstip nader af te stemmen (AB en JV). Als vrijwilliger ben je verzekerd tegen collectieve aansprakelijkheid en ongevallen tijdens je inzet op Mariaoord; krijg je 30 km woon-werkverkeer vergoed. Als vrijwilliger krijgt je welgemeende dankbaarheid van de bewoners terug! Als je nog meer wil weten, neem dan s.v.p. contact op met: Yvonne Maaijen, coördinator vrijwilligerswerk Mariaoord, aanwezig maan-, dins- en donderdag Telefoon: 073-6454171, e-mail y.maaijen@vivent.nl Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen 26

MANTELZORGDAG Dit jaar organiseerde de gemeente Maasdonk voor het laatst een mantelzorgdag. Hieronder vind u een twee-tal reactie van mantelzorgers die aan de dag hadden deelgenomen. Zaterdag 8 november jl. werd er voor de laatste keer door de Gemeente Maasdonk een mantelzorgdag georganiseerd en wij hadden het genoegen om daarbij aanwezig te mogen zijn. Een echt genoegen: we werden warm welkom geheten door de mensen van de organisatie in het Zijl in Vinkel. Nadat iedereen van koffie/ thee met iets lekkers was voorzien, en wethouder van de Ven zijn woordje had gedaan, konden we allemaal aan de door ons gekozen workshops gaan deelnemen. Voldoende keuze voor jongen en oude mantelzorgers dit jaar, deskundigen van make-up, kapper, fotoshoot, bloemschikken en zelfs tuinontwerpen waren aanwezig. Als ook een echte race simulator. Een groot compliment voor de mensen die al deze workshops belangeloos mogelijk maakten. Iedereen ging opgeruimd aan de alg en was aktief bezig tot half 1. Toen werden we op een goed verzorgde lunch getrakteerd, kopje soep, lekker broodje en daarna naar de tweede workshop. Rond 4 uur werd de middag afgesloten met een optreden van een smartlappenkoor uit Riel, waarbij volop meegezongen werd door alle aanwezigen. Om 5 uur werd de verwendag afgesloten en kregen we ook nog allemaal iets lekkers meen naar huis! Wij hebben het als heel fijn ervaren om op deze manier vanuit de gemeente een blijk van erkenning te krijgen voor het mantelzorgen. Het was echt een verwendag, heel veel dank aan de organisatie en zeker ook aan de mensen die de workshops mogelijk hebben gemaakt. Twee blije mantelzorgers Op 8 november was er een mantelzorgdag voor jongere en oudere mantelzorgers in de gemeente Maasdonk. Vanaf 9.30 uur werd iedereen hartelijk welkom geheten. Daarna kon men deelnemen aan enkele goed voorbereidde workshops. Rond het middaguur kregen wij een lunch aangeboden en iedereen liet zich heerlijk bedienen. De sfeer zat er goed in en wij sloten de dag af met een gezellige samenzang onder begeleiding van een koor. Dit alles onder ‘t genot van hapjes en drankjes en een attentie voor mee naar huis. Samen hebben wij genoten van een goed verzorgde en gezellige dag. Als Geffen, Nuland en Vinkel zijn opgesplitst, kunnen wij terugzien op deze mooie laatste mantelzorgdag van de gemeente Maasdonk. Onze dank aan allen die dit op welke wijze dan ook hebben waargemaakt. Een mantelzorgend echtpaar


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: OPENINGSTIJDEN: Maandag: Maandag:

gesloten gesloten

Dinsdag: Dinsdag:

09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Woensdag: Woensdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Dorpstraat20a 19 || Geffen 5324957 Dorpstraat Geffen || 073 073 -- 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: Donderdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur Vrijdag: Vrijdag:

09.30 09.30 - - 20.00 20.00uur uur

Zaterdag: Zaterdag:

09.00 09.00 - - 16.00 16.00uur uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK GeÄŤen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŜ Ĺ? WĹ˝ Ĺ˝ Vr ZÄ‚

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.0012.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 28

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.0016.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@ bernhoven.nl.Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 0735321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.