Torenklanken 2015 - nr 19

Page 1

53e jaargang | nummer 19 | december 2015

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DE KERS OP DE TAART Maandagavond 9 november jongstleden was een spannende avond. Vertegenwoordigers van tal van verenigingen uit de omgeving waren massaal naar hotel Nuland gekomen voor de finaleavond van de Clubkascampagne van Rabobank Oss Bernheze. Spannend om meerdere redenen:Was er veel gestemd? Op wie was er gestemd? Wat was de waarde van een stem? Nu gaan we er achter komen wat het bundelen van de krachten van diverse Geffense Verenigingen heeft opgeleverd. De spanning werd daarbij flink opgevoerd, de organisatie liet niets los, maar trakteerde de toegestroomde verenigingsbesturen (bijna 600 man!) op diverse optredens: dans, cabaret, muziek en zelfs een korte masterclass social media passeerden de revue. Na een kort interview met Johan van Herpen van stichting AED, Mariëlle Vermeulen van GVG en ik zelf als vertegenwoordiger van het Arboretum, kregen wij te horen hoeveel stemmen wij hadden opgehaald. Fantastisch om te merken hoeveel van jullie op ons hebben gestemd. Na nog enkele optredens werd uiteindelijk de waarde per stem bekend gemaakt, ruim 4 euro per stem! Meteen rekenmachine gepakt waarna duidelijk werd hoeveel geld al die stemmen hebben opgeleverd!! WOW wat een bedragen. Zoals inmiddels via social media al wel gedeeltelijk bekend is geworden, hebben de Geffense verenigingen fantastische bedragen toebedeeld gekregen. Aan het “collectief” van stg. AED,W.I.K., Scouting, GVG, st. Joris Gilde, Stg. Rottenrijk, Torenklanken en het Arboretum Geffen, is in totaal maar liefst € 8.274,28 toegekend. Dit is niet alleen heel veel geld, maar dit toont ook heel duidelijk uw betrokkenheid en steun aan onze verenigingen.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Met recht “de kers op de taart” van de Rabobank Clubkascampagne! Namens alle betrokken verenigingen danken wij u hartelijk en wij hopen ook volgend jaar weer op uw steun te mogen rekenen. De Rabobank heeft voor volgend jaar reeds toegezegd wederom de clubkascampagne te voeren.Wij zouden daarom graag met verenigingen in Geffen in contact komen om volgend jaar wederom de krachten te bundelen. Ik wil u, als bestuur van een Geffense vereniging, bankierend bij de Rabobank Oss Bernheze, graag uitnodigen om contact met mij op te nemen zodat we volgend jaar tijdig en gezamenlijk kunnen optrekken voor een optimaal resultaat. (stg.arboretumgeffen@gmail.com) Coen Hendrikx, Arboretum Geffen

VAN DE REDACTIE De Rabobank Clubkas Campagne 2015 is voor Torenklanken heel succesvol verlopen. Dankzij de ondersteuning via de flyer-actie hebben 388 stemmen op ons Dorpsblad het mooie bedrag van maar liefst e 1575,bijeengebracht. Wij bedanken alle leden van de Rabobank die hun stem op Torenklanken hebben uitgebracht. RABOBANK OSS-BERNHEZE BEDANKT VOOR DIT MOOIE BEDRAG DAT WIJ VAN JULLIE MOGEN ONTVANGEN. De Redactie

KOPY INLEVEREN VOOR:

7 december (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


comité, collectant) van de Heuvel, Twan van Zandvoort (koster, acoliet), Marianne Lepoutre (kinderkerk, Kindje wiegen, vormselbegeleiding) en Tonny van Helvoirt (kerkschoonmaak, Gemengd Koor).Van harte proficiat!

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 04 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 06 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 11 dec. 19.00 u. * avondmis + DK zo. 13 dec. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Mannenkoor + kinderkerk wo. 16 dec. 14.00 u. Ziekenkerstviering in de kapel m.m.v. DK vr. 18 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 20 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk do. 24 dec. 17.30 u. Kerstviering m.m.v. Opleidings- orkest W.I.K. + kinderkerk do. 24 dec. 20.30 u. Kerstviering m.m.v. PP do. 24 dec. 24.00 u. Nachtmis m.m.v. GK vr. 25 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. W.I.K. za. 26 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. PP za. 26 dec. 13.00 u. Kindje wiegen met kerstverhaal en m.m.v. majorettes zo. 27 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK+kinderkerk IN HET ZONNETJE! Onze jaarlijkse ontmoetingsavond voor onze vrijwilligers was een gezellig samenzijn opgeluisterd met meezingliederen onder leiding van de Bandola’s. Pastoor Van Dijk sprak zijn dank uit aan allen, die, op welke manier dan ook, klaar staan om een steentje bij te dragen aan onze geloofsgemeenschap. Zoals ieder jaar worden er enkelen extra in het zonnetje gezet. Deze keer viel de schijnwerper op: Ria Raaijmakers (bloemsiergroep en kerkschoonmaak), Lyda (PP, kinderkerk) en Wim (zieken-

JUBILARISSEN GEMENGD KOOR Op het Caeciliafeest van het Gemengd Koor werden dit jaar drie jubilarissen gehuldigd: Riet de Kinderen, 40 jaar lid, Jan van Schijndel (penningmeester) 25 jaar lid en Tonny van Helvoirt 25 jaar lid. Van harte proficiat!

OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2015: Mijn kerk in balans De stand voor Kerkbalans 2015 is per 16 november €20.500,00. DANK U WEL! Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van groot belang! We willen iedereen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: November: Noud Hermse, Kaat Savelkouls. EERSTE COMMUNIE Er hebben zich 28 communicanten aangemeld. Van harte welkom! Fijn dat er ouders zijn die samen met de pastoor de kinderen willen voorbereiden op de Eerste Communie. Woensdag 16 december 13.30 - 16.45 u. excursie naar de Sint Jan Donderdag 24 december 17.30 u. Kerstviering met kinderkerk HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 21 november 2015: Jan van Grinsven, 57 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

Geffen 10-11-2015

WAT EEN ENORME DOMPER!

Zijn we bijna zover dat wij met veel donaties van u en de overheid het mooiste gebouw van heel Oss, inclusief rand gemeentes en ver er buiten, op de toren na, voor vele generaties in goede conditie hebben, dan slaan koperdieven toe en vernielen voor tienduizenden euro’s aan leidingenwerk, terwijl de marktwaarde van deze materialen slechts een schijntje is van de vernielde werken. Wat bezielt deze dieven en vernielers toch? Waarom vernielen zij onze eigendommen? De parochie is verzekerd, met eigen risico, maar de onzekerheid en alle plichtplegingen eromheen zijn voor de vrijwilligers juist hetgeen zij niet willen. Ons devies is opbouwen en doorgeven naar de toekomst. Dat dieven een ondermijning betekenen voor de vrijwilligers motivatie, is gelukkig een onwaarheid en het werkt zelfs stimulerend in de zin van: wacht maar eens! Sociale controle kan soms voorkomen dat dieven hun slag slaan. Heeft u iets gezien of heeft u aanwijzingen die kunnen leiden tot aanhouding van deze dieven, neem dan contact met ons op, ook al is het nog zo onbelangrijk, elk detail telt. Natuurlijk geldt dit ook voor de toekomst. Natuurlijk gaan wij extra beveiliging aanbrengen, zodat wij voldoende signalen krijgen als ons kerkgebouw weer oneigenlijk wordt betast of afgebroken, dit betekent wel weer extra kosten . Nee 2015 gaat niet de boeken in als het jaar “van een leien dakje” , na de tegenvallers aan de toren, onzekerheden inzake de toekomst en nu weer de dieven en vernielers is geen halleluja! Wel is 2015 het jaar dat wij na 12,5 jaar afsluiten met een geheel gerestaureerde kerk (exclusief de toren) en dat is goed nieuws, want daarmee kunnen we minstens 50 jaar vooruit. Harry Peters,Voorzitter restauratie commissie

VERLOREN Autosleutels van een Kia. Op de weg van Oss naar Geffen. A.U.B. graag even bellen Telnr. 0613207055 5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Uw advertentie op deze plaats! Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 vraag naar Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl de mogelijkheden via www.theoveldverzekeringen.nl torenklanken@home.nl mob. 06-46074713

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


EFKES BUURTE MÈ... Peter Verkuijlen (58 j.) Hij is een vogelfanaat, workaholic, verzamelaar van oude auto’s, regelaar voor zijn 88-jarige moeder, mentor van zijn broer Marcel, maatje van buurjongen Jasper, Heemkunde werkgroeplid, hobbyfotograaf, al 42 jaar werknemer bij bouwbedrijf Van Wanrooij van de nieuwe speciaalzaak badkamers en keukens in Waardenburg, maar bovenal een bloemrijk verteller over de Geffense Vogelvereniging Zang en Kleur! Peter Verkuijlen toont me zijn werkkamer met wanden vol kasten waarin keurig geregistreerde mappen zo voor het grijpen liggen en een computer vol gegevens over zijn vereniging. “Mijn liefde voor vogels is al met mijn zevende jaar begonnen,” zegt Peter.“Toen kreeg ik mijn eerste dwergpapegaaitjes van mijn vader. Mijn broers kregen ook vogels, maar zij zijn er niet mee doorgegaan. Peter werd lid van ‘Zang en Kleur’ en kwam al snel aan de bestuurstafel terecht. Inmiddels is hij 35 jaar secretaris van de Geffense club, vicevoorzitter van district Oost Noord-Brabant (in maart 2016 wordt hij daar voorzitter), zit in het promoteam van de Nederlandse Bond voor jeugdzaken en is afgevaardigde van de Bondsraad, die over heel Nederland opereert. Meerdere keren organiseerde Geffen vogelshows: in 1983 en 1987 een nationale tentoonstelling in De Geer met respectievelijk 2300 en 3265 vogels (een record aantal in Nederland). In 1995 was er een show in De Bonkelaar en in 2000 en 2005 een districtstentoonstelling in De Geer. Dit jaar bestaat de vogelvereniging 40 jaar en er werd wederom een aanvraag gedaan om de districtstentoonstelling te mogen organiseren. Grote animator was Adrie Romme. Het verzoek werd gehonoreerd en op 18, 19 en 20 december a.s. zal er een prachtige tentoonstelling plaatsvinden, mede als eerbetoon aan Adrie, die op 24 september 2014, plotseling is overleden. Secretaris Peter heeft het er druk mee.Tot 29 november konden leden hun vogels inschrijven en die moeten allemaal in het organisatiesysteem verwerkt worden. Elke soort vogel heeft een nummer en men mag inschrijven met een enkeling, een stel (moet identiek zijn qua formaat en kleur) of een stam (dat zijn vier identieke vogels). Dat is dus flink doorwerken! De laatste week is het zelfs zo druk dat Peter zaterdags en zondags en zelfs ‘s nachts bezig is met gegevens verwerken. Er worden kooinum-

mers toegekend en alles wordt per post verzonden naar de deelnemers. De keurmeesters worden gecontracteerd en ingedeeld, ieder heeft daarbij zijn specialiteit. Er worden twee hoofdkeurmeesters aangewezen en men ontvangt een zogenoemde blindenlijst van alle vogels die tentoongesteld worden. Peter:“Op dinsdag 15 december begint dan het hele circus. Eigen leden en kennissen brengen De Geer in orde: er wordt een dekvloer gelegd, stellingen geplaatst en containers met materialen aangevoerd. In de middag worden de vogels ingebracht en als iedereen ‘s avonds weg is, kan ik aan de slag met het corrigeren en bijwerken van de blindenlijst.” Op woensdag 16 december wordt er de gehele dag gekeurd. Alles moet klaarliggen voor de keurmeesters en de vogels worden in de kooitjes naar de keurtafel gebracht. De vogel mag niet uit de kooi en daarom moet soms met een loep de kleur en het nummer van de ring bekeken worden. Op het einde van de dag moet alles voor 100% dichtgetimmerd zijn en kan de catalogus naar de drukker. Op donderdag worden de keurbriefjes in enveloppen gedaan. Een deel van de zaal wordt omgebouwd tot een prachtige tuin met een vijver met levende have; er wordt een podium gebouwd, geluid geplaatst en tafels met stoelen neergezet. Op vrijdag 18 december is de officiële opening om 19.30 uur door burgemeester Buijs op een bijzondere wijze, die Peter nog graag even geheim houdt. Zaterdagmiddag 19 december is voor de jongeren. De jeugdprijzen worden uitgereikt en er is een lezing voor alle jeugdleden die zich hebben ingezet en andere belangstellenden. Van 17.00 tot 19.00 uur is er een receptie voor genodigden en vanaf 20.00 uur zijn de eigen leden welkom en worden de vijf jubilarissen gehuldigd. Dat zijn: Jan van Gogh, Piet van Grinsven, Jo Heijmans, Gerrit van Rijn en Gerrit van de Ven. “En dan is de spanning er voor mij af,” zegt Peter. Op zondag wordt de prijsuitreiking gehouden voor de overige inzenders. Vanaf 16.00 uur worden de vogels weer opgehaald. De materialen gaan in de containers en ‘s avonds is de Geer weer spic en span!” U zou toch echt een kijkje moeten komen nemen, al is het alleen maar om de feestelijke sfeer te proeven die de Geer zal uitstralen, zo belooft Peter ons! De openingstijden zijn: vrijdag 18 december van 19.30 22.00 uur, zaterdag 19 december van 10.00 - 22.00 uur en zondag 20 december van 10.00 - 16.00 uur. 7


ROND DE DORPSPOMP

Deze keer een stamtafel die niet langer kan duren dan een half uur, omdat we naar het Arboretum gaan vanwege onder andere de boom die gepland wordt voor Ine Groos, die een zeer trouw lid van de stamtafel was. Nieuwe prins en adjudant Prins Ad en Adjudant Maartin zijn de heersers van het Rottenrijk tijdens carnaval 2016. Bij de eerstvolgende stamtafel zullen zij onze gasten zijn. Nieuwe Jeugdprins en jeugdprinses Tijdens een drukbezochte bingomiddag zijn bij de loterij de winnende lotjes voor Bart en Femke. Zij winnen met hun lotje de prijs om jeugdprins en jeugdprinses voor het carnaval in 2016 te zijn. Twee breed lachende snoetjes verschenen op het podium. Duidelijk heel veel zin in het komende carnaval en deze belangrijke functies.

Bart van der Riet woont sinds 2011 in Geffen. Daarvoor woonde hij in Oss, midden in de stad. Hij woont samen mijn zijn zus Laura, broer Geert, moeder Willemien en papa Harm. Hij heeft het erg naar zijn zin in Geffen. Bart gaat graag voetballen, gamen en spelen met vrienden. Hij voetbalt bij Nooit Gedacht in de D2 als mid-mid. Dit wordt zijn derde jaar bij de Raad van 1/2 11 en hij vindt het super leuk om dit jaar de jeugdprins te zijn. Bart wenst iedereen een hele leuke carnaval. Femke Maas is 10 jaar en zit, net als Bart, op basisschool De Wissel in Geffen. Femke zit in groep 7A bij juf Jacqueline en juf Rianne. Ze woont al haar hele leven in Geffen bij papa Marti, mama Helma en grote zus Lieke. Ze hebben een hondje die Jacky heet. Femke gaat graag dansen en speelt daarnaast graag een potje tennis. Eerder deed ze ook nog aan fietscross. Femke kijkt er erg naar uit om dit jaar als jeugdprinses carnaval te gaan vieren. Het Rottenrijk is trots en blij met deze twee kanjers en ze gaan er met elkaar een enorm leuk en onvergetelijk feestje van maken! Sinterklaas De intocht van Sinterklaas was druk bezocht. Er stonden

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


veel mensen langs de weg om de Sint en zijn zwarte pieten te begroeten. Spectaculair was de zwarte Piet die op het oude gemeentehuis stond en er door de brandweer bevrijd moest worden. Later in de Koppellinck was het ook een zeer gezellig feest. Herfstconcert Expreszo Er waren meer dan 100 kaarten verkocht en het concert was daarmee goed bezocht. Er was een optreden van een gastkoor uit Berlicum en de slagwerkgroep van Muziekvereniging Willen Is Kunnen bracht ook een ontzettend mooi stuk ten gehore. Deze zeer enthousiaste groep muzikanten verdient het echt om vaker op te treden. Arboretum Dan op naar het Arboretum. Een mooi welkomstwoordje van de voorzitter Harry Peters en ‘onze’ Jaap mocht nog even het woord nemen namens de stamtafel. Dit omdat de aangezetenen van de stamtafel aan het Arboretum een uilenkast hadden aan te bieden. De uil staat symbool voor de stamtafel en wij hebben gemeend dit gestalte te geven in deze uilenkast die door Theo van Uden voor ons in elkaar is getimmerd. Deze uilenkast zal op een later tijdstip een mooi plekje krijgen in het Arboretum, in de hoop dat er ook daadwerkelijk een uil op afkomt. Op 6 december, na de Hoogmis, is de volgende stamtafel. Ut gu oe goet en ut kumt goet. Hauw doe.

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling en medeleven, die wij als familie hebben mogen ontvangen bij het ziek zijn en overlijden van ons pap, Huub Peters Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies. Nogmaals dank hiervoor. Ad Peters Huub en Ans Peters-Bijveld Anita en Henk van Amstel-Peters en kleinkinderen Ad en Maartin zijn er natuurlijk bij Ja heren proficiat!!! Alaaf Alaaf Alaaaaaaaf. Tis toch geweldig om jullie het komende Roapliedfestival als Prins & Adjudant te mogen verwelkomen. Zeker omdat jullie niet onbekend zijn met het Roaplied. Heren wij wensen jullie heel veel succes en plezier tijdens de komende carnavals evenementen. En zet 9 januari op de kalender.

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 9


Luxe kerstborrel Groots 4-gangenbuffet en 3 uur onbeperkt consumpties, voor € 29,95 all in. Om de laatste werkdagen en het begin van de vakantie te vieren, organiseren wij in december een feestelijk kerstbuffet. De gelegenheid om met collega’s, familie of vrienden nog eens terug te kijken op het afgelopen jaar en een leuk begin te maken van de komende kerstvakantie. Een uitgebreid buffet bestaat uit onder andere:

Vis- en kipcocktail - Huzarensalade opgemaakt met vis en vlees - Vissoep en kippensoep - Ossenhaaspuntjes - Varkenshaas - Gamba’s - Diverse aardappel- en groentegerechten - Grand dessert

Bier, wijn, fris, sapjes en koffie en thee zijn in de prijs inbegrepen. Voor de gelegenheid worden ons café en onze zalen omgetoverd in een sfeervolle kerstlocatie. Reserveren is gewenst en kan op de volgende data:

Vrijdag 18 december Zaterdag 19 december Zondag 20 december Tijden of afwijkende data graag in overleg. Café-zaal de Gouden Leeuw - Dorpstraat 5 5386 AK Geffen – 073-5321257 - info@goudenleeuwgeffen.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Workshop Kerststukjes maken Vrijdag 18 december 2015, om 13.30 uur Het Oude Klooster. KBO leden, worden hiervoor van harte uitgenodigd om onder deskundige leiding een kerststukje te maken Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage van € 5,00 Om de kosten zo laag mogelijk te houden zou het fijn zijn om zelf een overpot met een doorsnede +/- 15 cm mee te brengen. Geen glazen pot. Ook een snoeischaar en draadtangetje is wel zo makkelijk. Heeft u wat groen, bv. coniferen, hulst, klimop, skimmia of andere groene takjes, die zijn altijd welkom.Voor de rest zorgen wij. Francien van Zummeren en Christine Ceelen helpen mee met de opmaak van de kerststukken. U kunt zich aanmelden voor 10 december bij Henriette van Erp tel 073 5322058, e-mail famvanerpvandehoek@ hotmail.com KERSTVIERING DONDERDAG 17 DEC. A.S. Wij willen u nogmaals herinneren aan de kerstviering welke gehouden wordt op donderdag 17 december a.s. in De Gouden Leeuw. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Opgave voor deze viering vòòr 8 dec. bij Henriëtte van Erp per email: famvanerpvandehoek@hotmail.com of tel: 5322058 of bij Corrie Hondong per email: famhondong@kpnplanet.nl of tel: 5323123

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2016 Nr. Kopy voor Verschijnt op 1 04 januari 15 januari 2 18 januari 29 januari 3 01 februari 12 februari 4 15 februari 26 februari 5 29 februari 11 maart 6 14 maart 25 maart 3 weken 7 04 april 15 april 8 18 april 29 april 3 weken 9 09 mei 20 mei 10 23 mei 03 juni 3 weken 11 13 juni 24 juni 12 27 juni 08 juli 13 11 juli 22 juli vakantie 14 12 september 23 september 15 26 september 7 oktober 3 weken 16 17 oktober 28 oktober 17 31 oktober 11 november 18 14 november 25 november 19 28 november 09 december 20 12 december 23 december

Misverstanden voorkomen! De voormalige KVO kende een traditie dat ook de partners welkom waren bij de Kerstviering. De KBO afd. Geffen kent deze traditie NIET. Alleen leden van de KBO zijn van harte welkom bij de Kerstviering. (De KVO leden betaalden ook een hogere contributie dan bij de KBO). Helaas een beetje zakelijk allemaal, laten wij maar weer gauw gaan genieten van de Sint Nicolaastijd en de Kerstijd, want: Je kunt beter een kaars ontsteken, dan klagen over de duisternis. Alvast vele mooie dagen toegewenst. Namens het bestuur Antoon Romme, voorzitter. www.kbo-geffen.nl Jury Compleet Na het stoppen van een aantal jury leden is deze weer compleet. Ook de nieuwe voorzitter is benoemd. Deze muzikale en vocale groep met brede ervaring op vele vlakken zal de vakkundige jury van 2016 vormen. Wie??? Ja dat moet je komen zien op 9 januari 2016 in de Gouden-Leeuw te Geffen.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 11


GOED GEVOEL GEFFEN BEDANKT Alle fietsers die op de 3e zondag van september j.l. weer meededen aan onze fietstocht. Ondanks de prognose, waren de weergoden ons goed gezind en konden 84 deelnemers genieten van een mooie tocht. Een route door bos, hei, dorp, stad en al wat daar bij hoort.We hebben hierop heel veel mooie reacties mogen ontvangen, evenals de toevoeging van de fotopuzzeltocht die kon worden ingevuld. Dit gebeurde dan ook massaal en is volgens de deelnemers voor herhaling vatbaar. De eervolle vermelding voor deze puzzeltocht gaat naar de familie Vermeulen. Hans en Mariëlle, maar ook hun kinderen Elin en Jesper, en Vosje hebben de hele tocht van 30 km helemaal zelf gefietst, wat buiten alle goede antwoorden al een heel groot compliment verdient. Behalve over de tocht en de puzzel, kregen wij ook complimenten voor onze nieuwe jacks. Hiervoor gaat onze dank uit naar de Dorpsraad. Deze windjacks houden ons het hele jaar droog en warm en dat geeft dan weer een GOED GEVOEL?

Alvast bedankt voor alle steun die u ons tot nu toe gaf. Geef Care4Tina nog een laatste steuntje in de rug en kom onze stand bezoeken op 12 december a.s. Goed Gevoel Geffen Boet’s four flodders on the dance Floor zijn erop gebrand!! Ze doen al jaren mee maar hebben tot op heden nog nooit de felbegeerde trofee in ontvangst mogen nemen. Dus zijn ze er ook dit jaar weer op gebrand om dit nu eens wel te mogen doen. Een betrokken groep welke in het verleden ook goede ideeën heeft aangedragen voor een nog beter evenement. Het optreden van de winnaar in de feesttent met carnaval is een idee van deze flodders. Roy, Boet, Gerwin, Bart en John zijn 5 graag geziene gasten in het geffense, aan de keukentafel of aan de bar bij boet word weer druk geschreven en geoefend. Jaarlijks zorgen ze weer voor een verrassend optreden, wat ze dit jaar bedacht hebben... Kom het zien en horen op zaterdag 9 januari in de Gouden-Leeuw te Geffen.

Welkom bij Dierenkliniek Nuland! Welkom bijsamen Dierenkliniek Nuland! Ons doel is: met u zorgen voor een optimale kwaliteit van leven voor uw huisdier. Ons doel is: samen met u zorgen voor een optimale kwalite De pompzwengels bedankt voor de fijne samenwerking. Tijdens het Zwengelfeest mochten we weer onze prachtige loterij houden, waar weer vele mensen met een blij gevoel en geweldige prijzen op huis aan gingen. De opbrengst van de fietstocht zal samen met de overige opbrengsten voor Care4Tina aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar bekend worden gemaakt. Gelijk met het nieuwe goede doel, welk u als Geffenaar zelf onder de aandacht kunt brengen door het deponeren van een wens in onze wensboom die tot ongeveer begin december nog in de Jumbo staat. U kunt ons voor ons slotakkoord verwachten bij de Late Night Kerst Shopping op 12 december op het dorpsplein. Hopelijk kunnen we u hier begroeten, zodat we samen het laatste zetje kunnen geven voor Care4Tina. Ook alle donaties die nog op onze bankrekening worden gestort tot het eind van dit jaar zijn voor Care4Tina. Goed Gevoel Geffen, Rabobank, NL88 RABO 0115 8319 91

12

Wij op op afspraak. U kunt ons de hele Wijwerken werkenbijbijvoorkeur voorkeur afspraak. U kunt ons de hele d dag bellen voor een afspraak. Kom gerust binnenlopen U kunt de hele binnenlopen medicijnen, om voeding en/ofdag medicatie te halenvoor voorvoeding, uw huisdier. Ook hebben wij middelen om uw viervoeter te ontvlooiOnze openingstijden en en te ontwormen. zijn: Onze Ma: openingstijden 09.00zijn: – 19.00 Ma: 09.00 19.00 Do: 09.00 - 19.00 Di: 09.00 – 19.00 Di: 09.00 - 19.00 Vr: 09.00 - 19.00 Wo: 18.00 – 19.00 Wo: 18.00 - 19.00

Do:

09.00 – 19.00

Maar u mag ook zonder afspraak langskomen tijdens de Vr: 09.00 – 19.00 inloopspreekuren: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 Maar u mag ook zonder afspraak langskomen tijdens de in tot 10.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur. Op woensdag alleen van 18.00 tot 19.00 uur. (vanaf 1 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10 januari 2016 gesloten op woensdag)

uur. Dierenkliniek Nuland Op woensdag alleen van 18.00 tot 19.00 uur.

Tel: 073-5325580 | Zandstraat 17A | 5391 AL Nuland

Dierenkliniek Nuland Zie voor meer informatie onze website: www.dierenklinieknuland.nl Tel: 073-5325580 Zandstraat 17A


JE KUNT HET (MAAR) BETER GEREGELD HEBBEN De notaris is terug in Geffen! Notariskantoren mogen slechts één vestigingsplaats hebben. Sinds Geffen bij de gemeente Oss hoort was het voor Pinkse Philips Huberts notarissen uit Oss gemakkelijker een nevenvestiging op te starten in ons dorp. Genoemde notarissen hebben een reputatie in Oss: in 1994 fuseren Pinkse en Philips en in 2000 komt daar notaris Huberts bij. De naam is gebleven, de notarissen zijn niet meer actief. Ik ben te gast in het prachtige, nieuwe pand in Dorpstraat 18c (bovenverdieping), ingang tegenover Kruidvat, en word verwelkomd door notaris Odette Grundeken (41 j.). Zij vormt samen met twee notarissen en een kandidaat-notaris de directie. Daarnaast zijn er nog twee kandidaat-notarissen werkzaam; iedereen heeft zijn eigen professie. De notarissen zullen wisselend in Geffen aanwezig zijn en Claudia Verhoeven wordt hier de vaste secretaresse. Odette: “We willen graag dicht bij de mensen zijn en ‘de drempel naar de notaris’ laag houden. Men kan vrijblijvend binnenlopen - nou ja, bellen op code 03 en dan word je beneden opgehaald. Mensen met vragen kunnen contact met ons opnemen en, indien nodig, wordt er een afspraak gepland voor een vrijblijvende bespreking. Aan zo’n eerste bespreking zijn geen kosten verbonden.

Laat uzelf in ieder geval adviseren, dan weet u wat er geregeld kan worden. De keuze om dat dan ook te doen, is uiteraard geheel aan u zelf.” En wat kan er allemaal geregeld worden bij de notaris? Een testament laten opmaken is bij iedereen wel bekend, maar er kan meer worden vastgelegd: een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden bij trouwen, een koopcontract van een huis met hypotheek, accepteren van erfenissen, de financiële toekomst en zorg voor kinderen, partner of bedrijf, overlijdenssituaties of scheidingen. Ook het na laten kijken van oude testamenten kan verstandig zijn, i.v.m. tussentijdse wetswijzigingen, want een testament blijft altijd doorlopen en dus geldig en dat is vaak fiscaal niet handig. Het ‘opeten van je huis’ is eveneens zo’n item, want sinds 2013 telt het vermogen (weer) mee als je naar een verzorgingshuis gaat. Een advies daarover is aan te raden. Odette promoot ‘de open deur met de lage drempel’ van de notaris! Schroom niet en bel gerust aan op Dorpstraat 18c in Geffen. Vanaf januari 2016 komt er een vast inloopspreekuur. U bent van harte welkom!

Uw zaken goed geregeld?

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpstraat 18C 5386 AM Geffen

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur maandag en donderdag op afspraak 17.00 - 20.00 uur

Voor beide vestigingen geldt: Postadres: Postbus 345 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 66 56 66 E-mail: info@pphnotarissen.nl W: www.pphnotarissen.nl www.facebook.com/pphnotarissen 13


Ik bankier voortaan vanuit huis

met Rabobank Oss Bernheze

Benieuwd naar het persoonlijke verhaal van mevrouw Grefkens? Lees hoe zij leerde thuisbankieren. Haar verhaal en de enthousiaste verhalen van anderen uit uw omgeving vindt u op

rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar


ZORGZAAM EN BELANGSTELLEND Tien jaar geleden zaten we rond de tafel in de Essenstraat ter gelegenheid van het gouden huwelijk en ontvouwde zich een levensboek vol verhalen van lief en leed. Na goud is er nu diamant voor Gerda (83 j.) en Gerrit (87 j.) van der Heijden. Sinds vier jaar wonen ze in een aanleunwoning bij zorgcentrum De Heegt. Dochter Annet en schoondochter Rita schuiven aan. Zij typeren hun (schoon)ouders vooral als zorgzaam over en belangstellend voor het wel en wee van hun (schoon)kinderen Annet & Wim, Joop & Rita, Peter (†), de kleinkinderen Paula,Yvonne, Nicky en Wessel, en de achterkleinkinderen Jeroen en Jacob. “Gerrit en Gerda gingen zelfs samen met de vier kleinkinderen op vakantie!’” Nu gaat het allemaal wat rustiger aan. Gerrit gaat graag biljarten en beiden koersballen ze en spelen mee met de bingo. Alles kan in het Oude Klooster, dus dat is lekker dichtbij huis. Elke avond jokeren ze ook samen. De elektrische fietsen staan er nog

wel, maar worden nog weinig gebruikt, wandelen heeft de voorkeur. Goed voor de beweging en meteen een boodschap doen. “We hebben goeien aard hier in de aanleunwoning; elke dag eten we in de huiskamer van de Heegt.We zijn niet eenzaam, de kinderen staan meteen klaar als het nodig is, en dat komt best vaak voor,” zeggen Gerrit en Gerda. Op 16 november vierden ze het diamanten feest met het gezin, familie en vrienden in zaal ‘t Haasje. In de vrijdagavondmis enkele dagen daarvoor, was er een intentie uit dankbaarheid waarbij de pastoor speciaal voor het trouwe diamanten paar een Ave Maria ten gehore bracht. Burgemeester Buijs bracht een bezoekje op het feest en gaf spontaan uitleg over haar ambtsketen, waar Gerda veel belangstelling voor had. Als attentie kregen Gerda en Gerrit een taartschep met inscriptie. Joop vertelde over het leven van zijn ouders en fanfare W.I.K. bracht, samen met de majorettes, een aubade. De witte ballonnen, de 60 rode rozen en overige boeketten sieren nog het huis. “Een fijn feest om op terug te kijken,” vinden Gerda en Gerrit. Proficiat!

15


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Filmhuis de Pas draait films met een boodschap; er valt vaak wat te lachen, er rolt soms een traan en er is na afloop altijd iets om nog eens over na te denken en te praten. Filmhuis De Pas speelt, daar waar het kan, in op de actualiteit. Op zaken die ons bezighouden, op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Boekverfilmingen, humor en soms actie maar altijd een film met een boodschap. Een avondje uit met partner, familie of vrienden of gewoon in je eentje naar een goed verhaal in een prettige omgeving. Wij nodigen u van harte uit voor: ‘52 Tuesdays’ Maandag 7 en dinsdag 8 december, aanvang 20.00 uur De film volgt moeder Jane en dochter Billie die elkaar enkel nog op dinsdagmiddag zien. Bijzonder maar ook verklaarbaar, er is namelijk nogal wat aan de hand. De lesbische Jane heeft besloten om een man te worden en Billie moet in die tijd bij haar vader gaan wonen. De verandering van Jane naar James wordt door intimi en familieleden eigenlijk verrassend gemakkelijk geaccepteerd. Terwijl moeder met hormoontherapieën en operaties belangrijke stappen zet in haar zoektocht naar geluk, verkent en ontdekt haar zestienjarige dochter de ware betekenis van vriendschap, volwassenheid en seksualiteit. “Mam, noem ik je nu pap?” vraagt Billie op enig moment aan haar moeder. Zo’n vraag raakt je toch?! Een bijzondere film, zeer de moeite waard! ‘Bloed, Zweet & Tranen’ Dinsdag 22 december, aanvang 20.00 uur (entree € 5,-) In de Amsterdamse volksbuurt De Pijp wordt Hazes, dan een jaar of acht, op het biljart gehesen door z’n vader: zingen, met de pet rond en een groot glas bier na afloop, óók voor het knulletje. Eenmaal ontdekt door Johnny Kraaykamp ondervindt de kortstondige kindster Hazes tegenwerking van zijn vader. In de jaren tachtig wordt Hazes herontdekt, door muziekproducent en latere vriend Tim Griek. Ook loopt hij tegen de 15-jarige Rachel aan:“Ik ben verliefd, en niet een beetje”. Het soms bijna slapstickachtige verhaal is goed getroffen: het 16

artiestenbestaan, de schnabbels, of gewoon een bezoekje aan een Chinees restaurant. Martijn Fischer excelleert op een leuke manier in de karakteristieke Hazeshumor. Die lol is knap versneden met het desastreuze heden, waarin Hazes zijn toenemende doofheid niet langer kan ontkennen en verdriet dempt met blikken bier. Het levensverhaal van André Hazes wordt op prachtige wijze in beeld gebracht. ‘Bloed, Zweet & Tranen’, een topfilm voor Hazes-fans én Hazes-haters, is bekroond met vele prijzen! ‘Midden in de winternacht’ Maandag 28 en dinsdag 29 december, aanvang 13.30 uur (entree € 4,-) De tienjarige Max woont samen met zijn moeder en zusje. Sinds zijn vader ervandoor is met een andere vrouw loopt Max een beetje met zijn ziel onder zijn arm. Totdat daar opeens de pratende eland Moos in zijn schuur neerstort. Moos maakt testvluchten voor de rendieren die de slee van de Kerstman trekken. De laatste liep helaas niet helemaal als gepland en nu moeten ze de Kerstman zo snel mogelijk terugvinden voor het feest begint. Jeroen van Koningsbrugge is grappig als de stem van Moos, maar het is Arjan Ederveen die de show steelt als Panneman, de gemene en schietgrage buurman die een oogje heeft op moeder Kirsten. Gelukkig blijft het niet alleen maar bij brave familiegrappen en durven de makers hier en daar ook wat volwassen knipoogjes te maken. Met een vermakelijke familiefilm als resultaat! Kaarten voor de films zijn verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412451634 (ma-vr 09.00-16.30) Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.ccdepas.nl/filmhuis


PRINS AD D’N URSTE REGEERT TIJDENS CARNAVAL 2016 OVER ROTTENRIJK “Sgik makte noit allèen” is hun carnavalsmotto. Tijdens het drukbezochte Prinsenbal met het thema “Campinglife” werd zaterdagavond de nieuwe heerser van het Rottenrijk schromelijk uit de tent gelokt en voorgesteld aan alle Rottenrijkers en Rottenrijkerinnen. Prins Ad van Erp werd met trots gepresenteerd.Van Erp (46 jaar) is getrouwd met Rita van Erp-van Wanrooij. Samen hebben ze 3 zonen. In het dagelijks leven ZZP-er in de bouw. Als Adjudant werd Maartin Brands (45 jaar) onthult, echtgenoot van Annemieke Brands-van Schijndel. Ook zij hebben 3 zonen. Maartin heeft een eigen bedrijf in brandpreventie en gaat “onzen Ad”, zoals hij zijn beste maat noemt, met veel enthousiasme assisteren. Ad is een geboren en getogen Geffenaar, jongste zoon van Bert en Sina van Erp-van Hoek en is een rasechte carnavalsvierder. Hij is bij vele activiteiten binnen het carnaval betrokken en actief. Is samen met zijn vrouw Rita boerenbruidspaar geweest in 2010, zong ook al eens mee met het Roapliedfestival en stelt zijn schuur beschikbaar aan verschillende carnavalsclubs voor het bouwen van prachtige carnavalswagens. Hij geeft daar graag een goed advies en biedt waar nodig een helpende hand. Prins Ad heeft een warm hart voor de sportende jeugd, biedt ruimte voor het zomeravondvoetbal en ook de jaarlijkse jeugdvakantieweek wordt op zijn land georganiseerd. Ad wordt daar zelf ingezet als figurant. Voor zijn zonen Lars, Mathijs en Julian is hij een stoere vader die regelmatig langs de lijn is te vinden wanneer er gevoetbald wordt door de jongens.

Adjudant Maartin, zeker ook geen onbekende Geffenaar, was 10 jaar uitbater van Café Govers, waar hij de carnavalsvierders graag ontving en ze steunde door sponsoring. Carnaval vieren vanaf de andere kant van de bar, maar ook een debuut gehad als lid van de CV de Tobkezen, waarna hij even een skipauze nam, tot er in het Rottenrijk een tent verscheen. Toen is hij weer vol voor de carnaval gegaan met gezin en vrienden. Maartin is een echte ondernemer, steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen en ziet die uitdaging nu als de rechterhand van zijn beste maat “onzen” Ad. Hij is een fanatiek sporter in de triatlon, waar hij ook voor het uiterste gaat en is vader en supporter van Lucas, Ruben en Raoul. Twee zeer enthousiaste en actieve heren die houden van een ‘schôn’ fisje en samen gaan voor een super oergezellige carnaval met hun eigen motto “sgik makte noit allèn”. Prins en adjudant vinden het een geweldige eer dat ze voor dit bijzondere ambt zijn gevraagd en gaan zorgen voor een super mooi carnavalsfeest dat, wat hen betreft, iedereen nog zeker zal blijven heugen! Tijdens het gezellige Prinsenbal, in de tot camping omgebouwde zaal van de Gouden Leeuw, werd een film met de titel ‘Op zoek naar de Prins’ getoond, wat later overging in een life schouwspel op het podium, waarbij de nieuwe prins zich uit de tent liet lokken en de onthulling daarmee bekend werd gemaakt.

CARNAVALSOPTOCHT ZONDAG 7 FEBRUARI 2016 Voor de komende optocht kan iedereen zich weer inschrijven. Om je op te geven voor deelname mail je naar optocht@rottenrijk.nl of bel je 06 21834388. Voor 10 december willen wij iedereen oproepen voor een deelnemersvergadering over de carnavalsoptocht van het Rottenrijk. Die avond vindt plaats in café zaal ‘t Haasje om 20.00 uur. Samen met de deelnemers proberen we op die avond de organisatie van de optocht nog meer te verbeteren. Hebben we jouw mening daar bij nodig? Zorg dan dat je er bij bent!

17


13:57 Pagina 1

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


INTOCHT SINTERKLAAS

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL

Op zaterdag 21 november is Sinterklaas weer in Geffen aangekomen. Hij werd verwelkomd door vele kinderen die klaar stonden met hun tekeningen en andere zelfgemaakte knutselwerkjes. Terwijl de Sint werd toegezongen, zetten de pieten het plein op stelten. Ze deelden pepernoten uit, zongen liedjes, dansten mee op de muziek van de WIK en hielpen de marjorettes met hun prachtige dans.

Woensdagmiddag 16 december a.s. organiseert Ziekencomité de Schakel haar jaarlijkse kerstviering in ‘t Oude Klooster. Deze middag begint om 14.00 uur met een eucharistieviering in de kapel ! Daarna wordt hij voortgezet met o.a. een kerstverloting en een optreden van koor Octaaf met sfeervolle kerstliedjes. Omstreeks 16.30 uur zal deze viering afgesloten worden met koffie en worstenbroodjes. Degenen die geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Ineke van Zandvoort tel. 5321041 en Anja Wingens 5324160. Graag tot ziens op 16 december. Ziekencomité De Schakel

HAPJESSERVICE DE GEZUSTERS Ook gooiden ze over met de knuffel-sint die in vele klassen te vinden is. Helaas gooide één zwarte piet de knuffel-sint op het dak van het oude gemeentehuis. Één piet klom erachter aan, maar helaas durfde hij niet meer naar beneden. Het was immers de hoogtevreespiet. Hoe moest dat nou opgelost worden... onze goedheilig man wist het niet, totdat een van de kinderen een goed idee had: de Brandweer! Na een telefoontje kwam de Brandweer met loeiende sirenes aan op het plein en zo kon de hoogtevreespiet bevrijdt worden uit zijn benaderde situatie. Sinterklaas was erg blij en kon zo, met al zijn zwarte pieten, naar de Koppellinck om de middag af te sluiten.

Maak het u ook met de feestdagen lekker gemakkelijk. Bestel uw hapjes en high-tea bij hapjesservice De Gezusters. Voor de feestdagen hebben wij een speciale schaal samengesteld. Informeer naar ons assortiment op degezusters@outlook.com of bel naar 0651744995.

Voor meer foto ga naar: www.evenementengeffen.nl Nieuwe groepen Roaplied Ja ook dit jaar hebben we ze weer, nieuwe deelnemende groepen. Groepen die het aandurven om het podium te betreden. Het is als organisatie geweldig om te zien dat het evenement leeft. We zitten met een constante stroom van deelnemers met een natuurlijk verloop. Jong en oud, groepen, duo’s en individuen zullen er zijn om hun lied ten gehore te brengen. Maar denk je nou dat wil ik ook, schrijf je dan als nog in voor het komende Roapliedfestival. roaplied@rottenrijk. nl, aanmeldenraoplied@rottenrijk.nl Je kunt ook ons volgen: facebook.com/roaplied.rottenrijk twitter.com/roaplied

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Hallo Hallo laagste Hallo laagste

prijsgarantie! laagste prijsgarantie!

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m donderdag: Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag: Vrijdag: OPENINGSTIJDEN Zaterdag: Zaterdag: Maandag t/m donderdag: Zondag: Zondag: Vrijdag:

08.00 - 20.00 08.00 - 20.00 uur uur 08.00 - 20.00 uur 12.00 - 18.00 uur uur 12.00 - 18.00 08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

08.00 - 21.00 08.00 - 21.00 uur uur

Geffen, Dorpsplein 3

Geffen, Aloysiusplein Geffen, Dorpsplein13

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


ZONDAGOCHTENDCONCERT MET GEWELDIGE JUBILARISSEN Zondagochtend 8 november waren er een heleboel Geffenaren vroeg op de been om hun dag te beginnen met een goed stukje muziek. Ze genoten van optredens van de fanfare, het opleidingsorkest en de majorettes van Willen Is Kunnen. Tijdens het concert hadden we de grote eer om drie leden die al jaren lid zijn van onze muziekvereniging in het zonnetje te zetten; Maninka van Rooij, Ricardo Caspers en Jo van Dinther.

om enkel bij de Pompzwengels spelend lid te blijven. Bij de Pompzwengels kon hij daardoor een extra tandje bijzetten. Hij is al jaren de secretaris, motor, animator en manager van onze hofkapel én medeorganisator van De Zwengelfeesten en niet te vergeten Geffes Stroat Toetoeren. Ook staat hij op de digitale snelweg zijn mannetje. Zo heeft hij onder andere de websites van W.I.K. en Pompzwengels gebouwd.

KERSTCONCERT Op 20 december 2015 sluit Het Nulands Gemengd Koor haar jubileumjaar af met een sfeervol Kerstconcert begeleid met lichtbeelden. In het voorbije jaar zijn er veel bijzondere activiteiten uitgevoerd en kunnen wij terugkijken op een geslaagd Gouden Jubileum. Onze laatste bijzondere actie is de trekking van de hoofdprijzen van de jubileumloterij in de pauze van het concert. Overigens zijn er nog loten te koop bij onze leden met een winkans van 1 op 10. Het Kerstconcert wordt gehouden in De Meent te Nuland aan het Prins Bernhardplein en begint om 19.00 uur. U wordt ontvangen met een gratis kopje koffie. Wij hopen u te mogen begroeten bij ons concert.

Jo is inmiddels al 26 jaar lid van W.I.K. Hij besloot in de volle bloei van zijn carrière muziekles te gaan nemen, wellicht geïnspireerd door zijn zoon Chrisjan. Inmiddels speelt hij al jaren de bas, de basis van ons orkest. Daarnaast is hij op allerlei gebied erg actief binnen W.I.K. en houdt zich vooral bezig met het instrumentarium. Als man van woorden en daden, kunnen we te pas en te onpas een beroep doen op zijn constructieve ervaring. Ook steekt Jo op dit moment veel tijd in de Voorzieningenkaart van Geffen om ervoor te zorgen dat W.I.K. in de toekomst nog steeds verzekerd is van een goede huisvestiging. Maninka was 13 jaar toen ze graag een instrument wilde gaan spelen. Dat was het begin van een mooie muzikale carrière bij W.I.K. Heel bijzonder is dat Maninka een echte W.I.K.-man heeft getroffen en zij nu al jaren een gelukkig W.I.K.-huwelijk hebben. Hun dochters kregen de liefde voor muziek dan ook met de paplepel ingegoten. Maninka is inmiddels al 25 jaar lid van W.I.K. en bugel is haar lievelingsinstrument. Ze speelt ook al heel wat jaar een mooi deuntje mee bij Hofkapel de Pompzwengels. Daarnaast heeft ze een grote staat van verdienste binnen W.I.K.: van voorzitter van de muziekcommissie tot het leveren van allerlei hand-en-spandiensten. Ricardo is muzikant in hart en nieren en ook 25 jaar lid van W.I.K.. De bugel waarop hij als 16-jarige begon, heeft hij inmiddels ingeruild voor de trombone. Na zijn studie kreeg hij een drukke baan. Omdat de repetities van het fanfareorkest en de Pompzwengels moeilijk met zijn baan te combineren waren, besloot Ricardo

C.V. Schon gemakt is om Vorig jaar deden ze mee omdat hun vrienden Tijn en Rens de heersers binnen het Rottenrijk waren. Dit is een soort van traditie geworden duss...... wat krijgen we dit jaar. Maar door hun deelname zijn ze helemaal om en zullen dit jaar meedoen met een eigen nummer. Een schitterende groep om erbij te hebben. De dames en heren weten wat schik maken is. Ze zijn echter niet de enigste carnavalsgroepen. Benieuwd welke carnavals groepen er nog meer mee doen. Kom dan ook op 9 janurari naar de Gouden-Leeuw te Geffen.

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


SHOPPEN MET GOEDEDOELSHOP Gaat u uw Sinter/Kerst inkopen doen, denk aan BeHoCa en shop via goededoelshop.nl Maak een account aan op www.goededoelshop.nl Tijdsinvestering: 5 seconden. Hierna ben je meteen ingelogd en kun je shoppen! Het kost u niets extra! Een paar grote online webshops die meedoen zijn: Bol. com - Albert Heijn - Zalando - Wehkamp - Intertoys Greetz - Vliegtickets.nl en veel telefoonproviders! Voor het einde van het jaar: nieuw afgesloten of verlengingen van abonnementen, verzekeringen of internet/tv-pakketten brengen érg veel op voor BeHoCa!!! Onderstaande bedragen zijn de opbrengsten per verzekering die naar BeHoC gaan. • Zorgverzekering (nov/dec) - € 50,- (bijv. De Friesland, FBTO, Menzis, OHRA) • Autoverzekeringen - € 78,- (bijv. Ohra) • Woonverzekeringen - € 90,- (Independer) • Telefoonabonnementen - € 22,50 (bijv. Ben, Ziggo, KPN,Vodafone) • Internetabonnementen + TV - € 32,81 (bijv. Tele2, KPN, Ziggo) Structurele aankopen zorgen voor structurele donaties. En als je deze normaal gesproken toch al koopt, waarom dan niet tegelijkertijd gratis doneren? Denk hierbij aan: Cosmetica, Lenzen, Printerinkt, Douglas, Zalando, Hotels.com Het afgelopen jaar heeft goededoelshop ons € 450,- opgeleverd via online aankopen van betrokkenen.Wij willen iedereen hartelijk danken voor het denken aan BeHoCa tijdens het shoppen en hopen dat velen hun volgen. Bij Jumbo Geffen kunt u legeflessenbonnen doneren, de bus hangt links van de flesseninzamelaar. Bij voorbaat onze dank!

Het was voor ons een mooie verassing dat zoveel mensen ons kwamen gelukwensen met deze mijlpaal. Hartelijk dank voor de mooie woorden en de rijke giften! Wij zullen doorgaan met het bewaren van het verleden. Wie daarbij mee wil helpen, op welke wijze dan ook, is altijd welkom. De zingende Kraaien zijn weer van de partij Natuurlijk zijn ze erbij als winnaars van 2015 gaan de dames proberen om voor het 2e jaar op rij het beste carnavalsnummer van Geffen te maken. We hebben vernomen dat het nummer al klaar is... En Ilse, Jacintha, Esther, Monique, Patricia en Nancy zijn druk aan het oefenen. En “beestje” jou verwachten we natuurlijk ook om jou dames aan te moedigen. Goed bezig dames we gaan het zien op 9 januari in de Gouden-Leeuw.

WIE WAT WANNEER DECEMBER 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 15 Kaarten Oude Klooster, 19.30 uur 16 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering 30 Geffense Kwis 2016 JANUARI 11 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur FEBRUARI 11 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 15 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur MAART 07 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur

RECEPTIE 40 JAAR HEEMKUNDE IN GEFFEN Het laatste evenement in het jubileumjaar van Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ Geffen was een officiële receptie op zaterdag 14 november. Deze was gezellig druk bezocht.Vele Geffense verengingen en organisaties gaven acte de préséance. Ook heemkundeverenigingen uit Nuland,Vinkel, Megen, Haren en Macharen waren aanwezig, evenals Brabants Heem, waar alle Brabantse kringen bij aangesloten zijn. De nog lid zijnde oprichters,Theo Prinssen en Adrie van Griensven werden gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap. Ze werden geëerd met een speldje van Brabants Heem,Vergezeld van bloemen en een flesje wijn vanuit de vereniging.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 24

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.