Torenklanken 2017 - nr 19

Page 1

55e jaargang | nummer 19 | december 2017

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VOGELVOERACTIE W.I.K. Net zoals de winter, staat ook de jaarlijkse vogelvoeractie van muziekvereniging Willen Is Kunnen weer voor de deur. Op zaterdag 9 december komen de jeugdleden bij u aan de deur om vogelvoerpakketten te verkopen. Met de winter in het vooruitzicht, zijn een paar extra voedselpakketten voor de vogeltjes nooit weg. Hopelijk doet u mee en steunt u hiermee zowel de Geffense natuur als cultuur! Heeft u een uurtje tijd per week?

GRAAG GEDAAN! GEFFEN

Voor een inwoonster van Geffen zijn wij op zoek naar een vrijwilligster die met mevrouw, wekelijks een paar boodschapjes wil doen. Voor meerdere cliënten in Geffen zoeken wij een vrijwilliger, een chauffeur, die voedselpakketten wil ophalen en wegbrengen. (uw onkosten worden vergoed). Heeft u interesse om vrijwilliger te worden? Email dan naar anya.vanlieverloo@ons-welzijn.nl of bel met 088-374 25 25 (Anya van Lieverloo).

TIP VAN DE REDACTIE Knip het rooster van verschijningsdata over 2018 hiernaast uit en bewaar dit, zodat u altijd kunt zien wanneer Torenklanken verschijnt. In de regel wordt Torenklanken op de woensdagen bezorgd, dit kan ook donderdag zijn, afhankelijk van de activiteiten van de bezorgers. Hebt u vrijdagmorgen de Torenklanken nog niet ontvangen dan kunt u een mailtje hierover sturen naar: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl Hij kan de desbetreffende bezorger dan laten weten,

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

dat ze de Torenklanken nog moeten na bezorgen op het door u aangegeven adres.

VERSCHIJNINGSDATA TORENKLANKEN 2018

Nr. Kopy voor Verschijnt op 01 08 januari 17 januari 02 22 januari 31 januari 03 05 februari 14 februari 04 19 februari 28 februari 05 05 maart 14 maart 06 19 maart 28 maart 3 weken 07 09 april 18 april 08 23 april 02 mei 09 07 mei 16 mei 3 weken 10 28 mei 06 juni 11 11 juni 20 juni 12 03 juli 12 juli vakantie 13 20 augustus 29 augustus 14 03 september 12 september 15 17 september 26 september 16 1 oktober 10 oktober 3 weken 17 22 oktober 31 oktober 18 05 november 14 november 3 weken 19 26 november 05 december 20 10 december 19 december

KOPY INLEVEREN VOOR:

11 december (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

Na de mis kunnen we elkaar Nieuwjaar wensen onder het genot van een kopje koffie / thee. JUBILARISSEN GEMENGD KOOR Op zondag 26 november vierde het gemengd kerkkoor haar jaarlijkse Caeciliafeest. De H.Mis werd feestelijk opgeluisterd met gezangen door het koor en Sofie bracht vanuit de kinderkerk een mooie zelfgemaakte gelukswens mee, om die aan de jubilarissen te overhandigen. Het programma van de dag stond in het teken van herdenking aan de overleden dirigent Theo Prinssen. Een herinneringsdvd werd gedraaid, waarop ook Theo’s stem te horen was bij het zingen van Panis Angelicus en Gloria Te. Liederen die hij traditiegetrouw jaarlijks zong. Twee jubilarissen werden gehuldigd: Harrie Nikkels was 50 jaar koorlid en Annie van Zandvoort vierde haar 40-jarig koorjubileum.Van harte proficiat.

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 08 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 10 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 15 dec. 15.30 u. Huwelijksviering Sabine van Oort & Frank van Herpen vr. 15 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 17 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk wo. 20 dec. 14.00 u. Ziekenkerstviering in het Oude Klooster m.m.v. DK vr. 22 dec. 19.00 u. * avondmis KERSTVIERINGEN IN ONZE KERK KERSTAVOND zo. 24 dec. 17.30 u. Kerstviering m.m.v. Opleidingsorkest W.I.K., voor de kinderen is er dan kinderkerk. zo. 24 dec. 20.30 u. Kerstviering m.m.v. Passe Partout zo. 24 dec. 24.00 u. Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor en solozang door Miep Hofmans EERSTE KERSTDAG ma. 25 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. fanfare W.I.K. TWEEDE KERSTDAG: di. 26 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. Passe Partout di. 26 dec. 13.00 u. Kindje wiegen voor de allerkleinsten. Er wordt een kerstverhaal gespeeld met kerstliedjes en dans door majorettes. OUDJAAR: zo. 31 dec. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk NIEUWJAAR: ma. 1 jan. 10.00 uur H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk

KERKBALANS 2017: Mijn kerk verbindt! Bouw mee aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap en het behoud van onze kerk. Kunnen we nog een eindspurt maken van Kerkbalans en het streefbedrag van vijfentwintigduizend euro behalen? Dat zou mooi zijn. Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2017. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch.Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die 3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

JUBILEA Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@ home.nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.


het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: november 2017: Isa van den Broek, Stan van Oort. EERSTE COMMUNIE Er hebben zich 18 eerste communicanten aangemeld voor de Eerste Communie. Deze wordt gehouden op zondag 27 mei 2018. VORMSEL 2018 De voorbereiding van het vormsel gaat beginnen. Op dinsdag 9 januari is hierover een informatieavond om 19.00 uur in de kapel van het Oude Klooster (ingang aanleunwoningen). De kinderen van groep 8 krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Dit bericht is voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten en deel willen nemen aan het vormsel. Het Vormsel wordt (onder voorbehoud) in 2018 toegediend op vrijdag 18 mei om 19.00 uur. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 14 november 2017: Cor Leijten, 69 jaar. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor He-

ijmans op Dorpsplein 7E of per telefoon (073)-5322298. De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

KERSTMARKT IN DE HEEGT Verschillende kraampjes, Kerststukjes, Rad van fortuin met mooie prijzen, Hapjes en drankjes, De kerstman, Live muziek. Zondag 10 december 2017 13.30 uur tot 17.00 uur Gratis toegang U ZIJT WELLEKOME !

5 CAFÉS + 20 KAPELLEN = GEFFES STROAT TOETOERE! Even genoeg van bankhangen? Kom dan op zaterdag 13 januari naar Geffes Stroat Toetoere. Een supergezellige dweiltocht langs de 5 Geffense dorpscafés. 5 cafés? Jazeker! Vanwege het 44-jarige bestaan van het Rottenrijk zal de kroeg van de oude Gouden Leeuw/Zin in weer een avond gevuld worden met gezelligheid en ook ’t Akkertje 2.0 is van de feestelijke partij. 20 kapellen? Yep! Geffes Stroat Toetoere groeit elk jaar weer! Het succes schuilt gewoon in de gezelligheid. Wil je nog meer gezelligheid? Dan ga je gewoon een kapel begeleiden. Je dweilt samen met jouw muzikanten door heel Geffen. Zo maak je helemaal deel uit van dit evenement! Opgeven kan via info@ pompzwengels.nl Tot 13 januari! 5


WWW.HUIDGERICHT.NL

Gezelligheid & Kwaliteit

Huid- en Oedeemtherapie Contracten met Zorgverzekeraars

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Voor elk feest of evenement

Evt. aan huis, zonder extra kosten

Vocht/Oedeemtherapie Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

NIEUW! Laseren (ontharen) - Gratis Intake - Ook in Avonden en Zaterdag open Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 / 06 222 60 350

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

1C Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE OVER…

het midwinterblazen

Het midwinterblazen is een traditie die vooral in Twente nog altijd zeer levendig is. Vóór onze jaartelling bliezen de Germanen al op hun midwinterhoorns. Met het geluid riepen ze de zon terug na de donkere winter. Later werd de midwinterhoorn gebruikt om elkaar te waarschuwen wanneer een boerderij was ingesneeuwd. De traditie wordt nog steeds voortgezet om in de Advent te laten horen dat de kersttijd is aangebroken en om de komst van het licht na de kortste dag aan te kondigen. De kortste dag is de dag waarop de zon haar laagste punt bereikt en wordt ook wel winterwende of midwinter genoemd. Gedurende enkele jaren hebben we bij molen De Zeldenrust, deze traditie in Geffen leven ingeblazen. Dit jaar zullen op donderdag 21 december a.s. de midwinterklanken klinken vanuit het Arboretum aan de Kerkesteeg. De jubileumcommissie van 44 jaar Rottenrijk en het bestuur van Stichting Arboretum Geffen hebben de handen ineengeslagen om dit initiatief op te nemen. Ik word bijgepraat door Anita Walraven (secretaris Arboretum) en Rens van Wanrooij (jubileumcommissie Rottenrijk). Rens: “Gedurende het gehele jubileumjaar willen we allerlei activiteiten ondernemen in samenwerking met andere Geffense verenigingen / stichtingen. We hebben de veiling met Strooipop georganiseerd en een activiteit samen met de KPJ volgt nog. Het arboretum is een prachtige park geworden en het terrein heeft heel veel mogelijkheden. Daarom hebben wij contact met elkaar gezocht en we waren het er snel over eens dat mooie muziek op een mooie plek uitstekend bij elkaar passen. Anita vult aan: “De ruimte met de schanskorfmuur op het Arboretum noemen we de ontmoetingsplek, waar we ook al de viering van het Rogge maaien hebben gehouden.Als het straks winderig weer is, dan gaat de muziek en zang daar wat verloren en gaan we onze klanken en liederen vanaf de traptribune laten horen.” Het Arboretum timmert aan de weg. Zoals we hebben kunnen lezen, is er dringend behoefte aan uitbreiding van deze groene ruimte, die verwondering, emotie en natuurbeleving uitstraalt. Voor de boomplantdag in februari 2018 zijn er alweer 10 bomen gereserveerd en

we hopen daarom dat de gemeente Oss de uitbreiding zal toezeggen. Inmiddels zijn er 70 bomen geplant, de Willibrordbrug is geopend, een klimboom gelegd, een totempaal opgericht door de kunstkring, een ooievaarsnest geplaatst, een paddenpoel aangelegd en voor de kinderen een ‘huisjeboompje-beestje pad gecreëerd. Allerlei reden dus om op donderdag 21 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur het midwinterblazen mee te komen vieren. De vuurkorven houden iedereen warm en de jachthoorn van Ad van Heijningen zal sereen klinken in de duistere avond. Daarnaast laten W.I.K.-leerlingen en een gelegenheidsblazersensemble van zich horen en zal Anita enkele stemmige liederen zingen, waaronder ‘Een mooie dag’. Anita en Rens hopen dat het vooral een sfeervolle, gezellige avond wordt, waarbij iedereen mee mag / kan doen.Wilt u bijvoorbeeld een mooi gedicht voordragen, dan is er een podium voor u. En misschien hebt u wel zin in een Torenbiertje (inclusief glas), waarmee u tevens de restauratie van onze Geffens Torenspits sponsort. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar het Arboretum te komen want er is (nog) geen parkeergelegenheid. Kom kijken en luisteren om de kortste dag te vieren!

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 7


ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 477

Het vorige verslag wordt goedgekeurd, en de dagvoorzitter had nog wat feestjes en Sint Nicolaas zou langs komen dus er zat veel snelheid in deze zitting. Nog wel een kleine rectificatie. Er komen geen zonnepanelen op het dak van de kerk, maar op een veld naast de kerk. Stichting Rottenrijk staat nogal eens op de agenda bij de Stamtafel, maar wat wil je 44 jarig bestaan laat je ook niet zomaar voorbij gaan. In samenwerking met de Pompzwengels staat er voor 21 december het midwinterbloazen op de agenda, van 19:00 tot 21:00 uur op het Arboretum. Met vuurkorven verse huis gemaakte snert en natuurlijk muziek. Zou van Heiningen ook komen met zijn hoorn? Jubileum concert ExpresZo, een volle Koppellinck, waar +/- 200 mensen aanwezig waren om naar dit mooie concert te komen luisteren, maar zeker ook kijken, 3 danseressen uit Portugal luisterde e.e.a. op, waarvan zelfs de ouders over waren gevlogen om te komen kijken. Solo’s van Eefje Thomassen waren deze keer nog emotioneler dan voor heen. ExpresZo zongen 17 liedjes uit hun 15 jarige repertoire. En alles uit het hoofd, een TOP prestatie werd er neer gezet, nu op naar de 20 jaar?

Wat ons met de koren in Geffen wel zorgen baart, is dat zowel het Groot Gemengd Koor als Passe Partout geen dirigent meer hebben, en over het algemeen komen er dan ook geen nieuwe nummer bij en blijft het hangen op de bekende nummers, wie oh wie, kan het, wil het, en doet het? Boomplantdag Arboretum. Het arboretum staat al bijna helemaal vol, de gemeente Oss zal vaart moeten maken, anders vertraagt dit mooi initiatief.Vele families en jubilerende verenigingen hebben een boom geplant, zo heeft ExpesZo, 15 jarig jubileum, een heuse notenboom geplant, en Stichting Rottenrijk een beuk.Tijdens deze plaatsing kwam er mooie doorzichtige confetti naar beneden. Ook de brug van Williebrord de Veer is geopend, wat qua publiek weer samenviel met ExpresZo, waar Williebrord zelf ook lid van was, gezamenlijk werd er gezongen. Veel lof voor de 35 vrijwilligers die de dag ervoor in stromende regen de nodige zaken bij hebben gewerkt zoals het bemesten van de nieuwe bomen en het opruimen van diverse zaken. Ook heeft de kabouter die ervoor aan het pad staat een vriendje erbij. Deze heeft de tekst mee genomen “Nou hedde wa te buurte wanne” Wel jammer is het zicht vanaf het Arboretum op de achterkant van Coppens bedrijfswagens, het zou de zaak sieren als dat met een haag afgezet zou worden. Rondom wordt er al volop gebouwd bij het Arboretum, en…… Het Scouting gebouw ligt ter inzage, dus dit moet nu eindelijk ook goed komen. John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

uw advertentie op deze plaats?! informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


Super Bingo GGG. Goed Gevoel Geffen moest uitwijken naar de Koppellinck om hun superbingo te organiseren. Jammer van Zin in Geffen, maar men was super tevreden hoe e.e.a. in de Koppellinck is gegaan. Wel hadden ze maar 75 balletjes in de computer zitten, en moest er ingegrepen worden om de getallen op te hogen, toen kon men wel een volle kaart krijgen. Vele prijzen zijn weer van eigenaar verwisseld, ruim 150 personen waren er aanwezig. De opbrengst, die naar Rived gaat is nog niet bekend gemaakt, dit omdat GGG ook nog tijdens het “Late Night Shopping” in Geffen op 9 december ook nog een actie hebben op het plein. Ben er die avond bij zou ik zeggen, opening van Kom d’r In en zo ook de Florijn, vele winkels die nu nog open zijn zullen knallen met kortingen. De Sint is weer in Geffen, de ESG had het weer goed voor elkaar, een vol plein met kinderen die volverwachting naar Sint Nicolaas keken en zijn zwarte pieten, “de bussen werden op de papendijk tegen gehouden” dus hier geen protest.WIK die de dag erna op concours ging speelde de sterren van de hemel onder leiding van Geffenaar van het Jaar Ans de Poot., nadien met z’n allen naar de Koppellinck, waar de kinderen bij de Sint nog hun verhaaltje en wensen konden achter laten. Onze wethouder die weer mooie woorden had, Annemieke van der Ven wist nog snel een selfie te schieten met de Sint. Al met al weer geslaagd. Open avond Koppellinck. Deze avond was maar matig bezocht, zou het gekomen zijn omdat Tiny Heijmans een receptie aangeboden kreeg van Nooit Gedacht omdat hij was benoemd tot CLUBHELD van het jaar. Graag nodigen wij Tiny uit om een keer aan te schuiven aan de stamtafel. Wij willen graag zijn verhaal horen, Tiny Proficiat. Wil niet zeggen dat er geen belangstelling was voor de openavond. Gilbert van de Meulenreek opende de avond en stelde het bestuur voor, waar Ad Romme een uitleg gaf over wat er allemaal aan werk al verzet was, en welke wensen er zijn. WIK een eigen ruimte, waar de werkzaamheden al van worden gestart. Extra opslagruimte, geluidsmaatregelen betreft de bar enzovoorts. Mark van de Doelen legde de zaal agenda uit zo ook Tijn van Oirschot die de PR kant en de website onder de aandacht bracht. Frank den Brok, kwam ook nog een stukje visie onder de aandacht brengen, en nu blijkt ook nog dat de Koppellinck in de top 5 staat van de duurste panden qua energie, de gemeente wil snel actie gaan ondernemen om dit gebouw te gaan verduurzamen, Zonnecollectoren op het dak?? Het oude klooster en de Koppellinck die ook dezelfde soort invulling hebben in het dorp, hebben al enkele oriënterende gesprekken gehad betreft een samenwerking, komt de ene ruimte te kort en kan men bij de andere terecht……

Maasdonks nieuws. De Maasdonkse fietsroute wordt weer nieuw leven ingeblazen, een oud gediende van Geffen 700 zal dit samen met de Dorpsraad en de gemeente Oss oppakken. Er zijn nog al wat bordjes weg, in Vinkel 4, in Nuland 4 en in Geffen zelfs 20. Ook zijn er al weer nieuwe wijken bij gekomen dus de route kan ook nog aangepast worden. Ook is men bezig met een bomen route in Geffen uit te zetten, vanaf het Arboretum, zo langs boeiende bomen, met een stuk uitleg in de route van de panden waar men langs komt, hier is Ruud Verhagen voor gevraagd. Wat er verder nog ter Stamtafel kwam. De Stamtafel, heeft verzuimd om de leden van de Stomtoaffel, Harrie en Riet van de Hanenberg, te feliciteren met hun huwelijks jubileum, bij deze nodigen wij ze heel graag uit om een keer aan te schuiven, en zullen we uit volle borst het lang zullen ze leven in zetten. De Stamtafel zou graag weer enkele mensen extra aan de tafel willen hebben, heb je een uurtje of wat tijd in de zondag ochtend, schuif eens aan babbel mee over de ins en outs in Geffen Stichting Rottenrijk is in ’s-Hertogenbosch bier wezen steken, onder leiding van Peer van den Muggenheuvel werd het gerstenat goed gekeurd, ook is het bestuur van de jubilerende stichting ook nog op bezoek geweest bij de Commissaris van de Koning, waar ze gezellig een 1 op 1 gesprek hebben gehad onder het genot van een drankje en een hapje.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 9


EEN DANKBAAR GOUDEN PAAR Jo (74 j.) en Marjan (72 j.) van Dinther vierden op 17 november jl. hun gouden bruiloft en ze kijken tevreden terug op 50 mooie jaren samen. Jo is de zoon van Kees van Dinther en Nel van Herpen en komt uit een gezin van acht kinderen (Jan, Henk, Sjaan, Diny, Jo,Annie,Adriaan en Willie), die allemaal nog in leven zijn. Bijzonder is, dat Jo de vijfde van het gezin is, die het gouden huwelijksfeest mag vieren. Jo woont al zijn hele leven op de ouderlijke boerderij in de Bergstraat, hij heeft nooit hoeven te verhuizen. Zijn vader had een gemengd bedrijf met 7 koeien. Jo weet nog dat alles met paard en wagen vervoerd werd. Als jonge jongen werd hij al voor het (boeren)karretje gespannen. Jo:“Ik werd voor het blok gezet, toen ik voor de eerste keer op Osse markt zelfstandig biggen moest verkopen. Dat was spannend, maar het handelen ging me wel goed af.” Marjan vult lachend aan: “Hij betaalt nooit, wat gevraagd wordt!” Na de lagere school ging hij werken op de melkfabriek in Oss en ging daarna de wegenbouw in. In de praktijk leerde hij samen met Jo van Lieverloo het stratenmakersvak. Dorus Rovers was zijn eerste baas en vervolgens werkte hij tot zijn 59 jaar bij Wegenbouwbedrijf Verhallen. De ouders Kees en Nel stierven allebei op jonge leeftijd, respectievelijk op 53- en 52-jarige leeftijd. De kinderen konden het samen oplossen, Annie woonde in Uden bij de zusters, Sjaan en Diny waren getrouwd, Adriaan en Willie gingen bij Jan wonen en Henk bleef met Jo op de ouderlijke boerderij. Jo hield wat mestvarkens en korte tijd schapen. Altijd hebben ze Friese paarden gehad.Vader Van Dinther was een paardenman en die hobby heeft Jo overgenomen. Marjan is geboren en opgegroeid in Oss, dochter van Cornelis van Iperen en Marie Eijsvogels. Ze hadden negen kinderen, waarvan er nog slechts twee in leven zijn: Pau (†), Jo (†), Anna (†), Lina (†),Theo, Mien (†), Johanna (†), Sjaan (†) en Marjan. Na de lagere school volgde ze gedurende 3 jaar de MULO, en werkte tot haar 18e jaar in een winkel.Toen had ze de leeftijd om de opleiding voor gezinsverzorgster te mogen volgen. Tot ze trouwde werkte ze in diverse, soms moeilijke, gezinnen. Het leven kabelde rustig voort en Carlo en Nicolette werden geboren. Het gezin breidde zich uit met de schoon- en kleinkinderen: Jara en Sanne, dochters van Nicolette en Rob, en Maaike, Pim en Jan, kinderen van Carlo en Angela. In 2006 werd de boerderij gesplitst, waarbij één van de kinderen met zijn gezin in het achterhuis zou komen wonen. Omdat ze daar beiden interesse in hadden, werd er geloot en Carlo en Angela waren de gelukkigen. Ove10

rigens tot tevredenheid van Nicolette, want zij woont met plezier in Oss. Nicolette schuift even aan. “We zijn niets tekort gekomen, hebben een onbezorgde, leuke jeugd gehad met gezellige, eerlijke ouders. We konden altijd vrienden en vriendinnen bij ons thuis uitnodigen en Carlo oefende regelmatig thuis in het schuurtje met zijn muziekband. Marjan en Jo zijn dankbaar voor een goede gezondheid. Ze genieten van het wel en wee van de kinderen en kleinkinderen en gaan graag fietsen of op vakantie. Thuis is er het paard, waarmee regelmatig een ritje met het koetsje wordt gemaakt, een pony om te verzorgen en een flinke groentetuin.“Daar kunnen we met z’n allen van eten.” Verder zijn ze actief in de parochie, Marjan in de kerkschoonmaakgroep, Jo als acoliet en ook zoon Carlo is organist bij meerdere Geffense koren. Jo en Marjan zijn types met de instelling ‘goed is goed’ en verder ‘geen poespas’. Ze vierden een gezellig feestje in zaal ’t Haasje waarbij ook alle neven en nichten aanwezig waren. De kinderen zongen een feestlied voor hun ouders en kleindochter Jara zong een prachtig lied, begeleid op de piano door kleindochter Maaike. “Dat was heel bijzonder en een echte verrassing!” Van harte proficiat!


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda : 14 december: Bingo 15 december: bloemschikken kerststukjes 21 december: Kerstviering in ’t Haasje 23 december-8 januari sluiting ’t Oude Klooster 26 december: busdagtocht met kerstdiner. 3 januari : Nieuwjaarsreceptie 8 januari: ’t Oude Klooster weer open 17 januari: Liederentafel 24 januari: Filmmiddag Beste leden van de KBO, Komende tijd zijn er diverse activiteiten gepland, waarbij het heel gezellig is als er veel mensen komen. Geeft een gevoel van saamhorigheid in deze donkere dagen. Dus, houd de agenda goed in de gaten, we hopen U in grote getale te mogen ontmoeten. De kerstviering is verzet van 14 december naar 21 december.Vanaf 19.30 uur is de zaal van ’t Haasje open. De uitnodiging volgt nog. Nieuwjaarsreceptie Op 3 januari wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden in Zaal ’t Haasje. U bent welkom vanaf 13.30 uur. De Peelhazen zullen deze middag verzorgen met muziek en een grap en grol om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden.

mensen zelfs nog gedanst. De meeste aanwezigen zagen dit graag ieder jaar terugkeren, we gaan dit bespreken met de reiscommissie. Dit omdat een tochtje met de bus ook altijd heel gezellig is. Laat ons maar weten wat u het liefst heeft. 50-PLUSREIZENKBOGEFFEN heeft nog enkele plaatsen vrij voor: KERSTREIS MET KERSTDINER OP MAANDAG 26 DECEMBER A.S. * Vertrek om 12.15 uur vanaf het Oude Klooster * Rondrit de Peel en Land van Cuijck met koffiestop in Deurne * kerstdiner in restaurant ‘t Maxend in Nistelrode * ca 20.00 uur terugreis naar Geffen U kunt nog mee, er zijn nog een paar plaatsen! € 67,00 op NL82 RABO 0111 0033 42 tnv KBO Reizen contactpersoon Ton Jonkers tel.0735322005 Welkom en Sfeervolle KERST SENIOREN EXPO op woensdag 17 januari 2018 Een herinnering over tijden en opstapplaatsen Dit uitstapje is volgeboekt, aanmelden kan niet meer!!! * vertrek om 08,30 uur vanaf het Oude Klooster om 08.45 uur vanuit Vinkel * 16.00 uur Terugreis contactpersoon Ton Jonkers tel. 073-5322005

Liederentafel De volgende liederentafel is gepland op 17 januari om 13.30 uur in Het Oude Klooster. De eerste liederentafel is erg gezellig verlopen. Dus wees welkom allemaal. Het is immers fijn als er veel mensen komen om de deuntjes van nu en de deuntjes van toen samen mee te zingen. Koffie of thee bij binnenkomst gratis en voldoende drankjes om de kelen bij tijds te smeren(voor eigen rekening) Filmmiddag 24 januari. De film Boer Peer over het leven van een kluizenaar in Maliskamp, Peer Smulders, zal voor velen nog herinneringen aan vroeger oproepen. U wordt verwelkomd in ’t Oude Klooster met een gratis kopje koffie of thee. We beginnen om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Stamppot met Liederentafel: Op 17 november hebben we met bijna 40 mensen, in plaats van de jaarlijkse stamppottocht, een gezellige middag bij ‘t Haasje gehad. Twee heren genaamd “De Osse Bende” waren er voor de muzikale opluistering, na het heerlijke stamppotbuffet. Er werd door een paar

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter

11


HÉLÈNE EN INEKE 40 JAAR IN GEFFEN

Twee zeer trouwe leerkrachten van basisschool De Wissel vierden onlangs hun 40 jarig jubileum. In 1977, net van de opleiding, kregen ze allebei een baan in Geffen. Hélène Peerdeman (60) werd benoemd als kleuterleidster op kleuterschool “Klavertje Vier” en Ineke Gerrits (61) kreeg een baan als onderwijzeres op de Aloysiusschool. De basisschool bestond nog niet. Er was een aparte kleuterschool voor de 4 t/m 6 jarigen en de Aloysiusschool was een lagere school, een jongensschool, de Mariaschool was de meisjesschool. Hiermee wordt al meteen duidelijk dat Hélène en Ineke veel hebben zien veranderen in de loop van die veertig jaren. Dus… saai wordt het niet gauw in het onderwijs.Veel vernieuwingen hebben Hélène en Ineke voorbij zien komen. Maar wat het vooral boeiend houdt is de nieuwe klas die je elk jaar weer krijgt. Alle persoonlijke ontwikkelingen die in het Geffens onderwijs hebben plaats gevonden. Ieder kind is anders en je wilt iets bijdragen aan die individuele ontwikkeling. Dat is een prachtige uitdaging en maakt het werk zo mooi. Verbonden geraakt met Geffen Hélène woont in Oisterwijk samen met haar partner Pierre en zoon Maxime (23). Ineke woont in Oss met partner Bert. Haar jongste dochter Nienke (21) woont nog thuis. Zoon Rob (30) en dochter Steffie (28) zijn het huis uit. Ineke is de trotse oma van Myrthe en Stan, de kinderen van Steffie. Als je 40 jaar lang dagelijks vanuit Oss en vanuit Oisterwijk naar Geffen reist, zegt dat veel over de motivatie en betrokkenheid van deze twee leerkrachten. Ze zijn verbonden geraakt met ons dorp door de vele kinderen die ze in de klas hebben gehad en door alle ouders die ze hebben leren kennen. Ze hebben mede het lief en leed gedeeld van al die gezinnen waarbij ze betrokken waren. 12

Hélène begon op kleuterschool “Klavertje Vier” als kleuterleidster.Toen in 1985 de basisschool kwam werd ze leerkracht van de Aloysiusschool. Daarna werd ze bouwcoördinator, intern begeleider, adjunct-directeur en nog 3 jaar directeur van de Aloysiusschool. Sinds de fusie van de beide scholen is zij bouwcoördinator voor groep 1 tot en met 4. Je kunt wel zeggen dat Hélène van alle markten thuis is in het basisonderwijs. Ineke is een echte leerkracht voor de midden- en bovenbouw. “Daar heb ik in alle groepen gewerkt”, vertelt ze. Ineke kan prachtig verhalen vertellen en voorlezen. Dat hoort ze nu nog wel eens terug van oud-leerlingen. Hélène voegt daar glimlachend aan toe dat haar zoon Maxime vond dat juffrouw Ineke zo mooi kon zingen. “Muziek en geschiedenis zijn ook mijn lievelingsvakken”, zegt Ineke. Un zeeg kraai De dames hebben allebei behoorlijk moeten wennen aan het Geffens dialect. In het begin was het lastig om de kinderen goed te kunnen verstaan.“Kek doar, un zeeg kraai”, riep een jongetje enthousiast naar Ineke. “Ik had er geen idee van wat hij bedoelde”, lacht Ineke. En Hélène vertelt hoe de tweeling Johan en Martijn van Bergen door hun oudere broertje voor het eerst naar school werden gebracht.“Juffrouw, hier hedde ze. Ut zal wel janken, mar da gu vanzelf over.” “Juffrouw, gif me nog zo’n bekske potlooi”, vroeg een leerling aan Hélène. En ze vertelt dat een kleuter niet kon beginnen met knutselen omdat hij “gin plek en gin scheer” had. Ook sommige ouders waren niet altijd even goed te verstaan. “Juffrouw, luste gij ok un bulleke houwkes?” Mooi toch, die tijden waarop men voor de juffrouw een zakje peultjes meenam uit de eigen groentetuin. Ineke vertelt dat ze zelfs een keer door oma gebreide slofsokken kreeg. Een herinnering die Hélène niet vergeet is haar eerste ouderavond.“Ik was als jonge kleuterleidster ontzettend nerveus om die klas vol met ouders toe te spreken.Toen ik goed en wel begonnen was kwam René Vogels de klas binnen. Hij was te laat en struikelde met zijn lange benen over de stoeltjes. De ouders lachten en meteen was de spanning gebroken. Dankzij René kwam ik op een ontspannen manier die ouderavond door.” Ineke kan ook erg genieten van de herinneringen die de oud-leerlingen hebben. Haar oud-leerling Marianne Lamers schreef in een krantenartikel over haar basisschoolherinneringen. Wat ze heel bijzonder vond was ‘Het mannetje in het oor van juffrouw Ineke’. De prachtige verhalen die Ineke kon vertellen vergeet Marianne nooit meer. Tafels dreunen Het onderwijs is een golfbeweging. In veertig jaar tijd


zie je veel dat komt, gaat en weer terugkomt. Het luid opzeggen van de tafels is een hele tijd ‘not done’ geweest. En nu ontdekt men weer dat het automatiseren (inoefenen) van rekenvaardigheden voor veel kinderen heel belangrijk is om zich de stof goed eigen te kunnen maken. Een moeilijk punt dat Ineke en Hélène beiden noemen is de administratieve rompslomp die een leerkracht tegenwoordig op het bordje krijgt. “Het papierwerk is uit de hand gelopen en dat gaat toch ten koste van de tijd die je hebt voor de kinderen.” In die mening staan ze zeker niet alleen.Volg het nieuws maar in onderwijsland! De fusie tussen de twee basisscholen Aloysius en Maria was een grote verandering. Enerzijds bracht het nieuwe uitdagingen met zich mee. Een nieuw team, een nieuw gebouw, nieuwe regels. Maar ook betekende dit het afscheid van een dierbare tijd op de Aloysiusschool. “Het verlaten van dat schoolgebouw, waar we zoveel lief en leed met elkaar hebben gedeeld, was een heel moeilijk moment voor mij”, zegt Hélène.Alle leerkrachten hebben een dakpan mee naar huis gekregen met de tekst “Het was goed onder deze pannen.” “De materialen en spullen van de school werden verkocht of weggegeven. Ik kon er niet naar kijken toen de school werd afgebroken”, zegt Ineke.“En ik ben ook niet gaan kijken”, voegt ze daar aan toe.

een gokje op prachtige prijzen. Het was een gezellige avond, waarbij tussen de bingorondes door lekker bij gekletst werd. De datums voor de Bingo-avonden in 2018 maken we z.s.m. bekend. De Bingo-avonden zijn mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage, dienst of product van de gulle sponsors. Hierdoor hebben we als team een mooi bedrag op kunnen halen voor Stichting Rived. Hartelijk dank aan deze personen/ bedrijven. Op zaterdag 9 december doen we mee met de Late Night Kerst Shopping en hopen we iedereen nog een keer te ontmoeten. Daarna kunnen we de balans opmaken en begin 2018 de cheque aan Stichting Rived uitreiken. Nogmaals dank aan alle sponsors en deelnemers aan de Bingo-avond. Graag tot 9 december !

Trouw en loyaal Ineke en Hélène vinden zich beiden mensen die graag trouw en loyaal zijn. “Vroeger werd het gewaardeerd wanneer je lange tijd ergens werkte. Nu is dat niet meer zo. Maar belangrijk is dat je doet wat het beste bij je past.” Deze twee leerkrachten zijn er met recht trots op dat ze 40 jaar lang iets hebben kunnen betekenen voor de Geffense kinderen.“Kinderen moeten zich veilig voelen op school. Ze moeten gezien worden.Als je voor een stukje een rol kunt spelen in hun ontwikkeling, dat je iets toe kunt voegen, geeft dat een goed gevoel. Daar zijn we trots op.” Hélène zegt tenslotte: “Soms ben je het zelf vergeten maar eens zei een oud-leerling tegen me ‘ik weet nog dat ik bij je op schoot heb mogen zitten toen mijn opa dood was gegaan’. Daar doe je het toch voor!” Zeker weten dat dit het belangrijkste is Zoveel dus kan een leerkracht voor kinderen betekenen. We mogen in Geffen trots zijn op deze twee trouwe en loyale leerkrachten. Chapeau Hélène en Ineke! Van harte gefeliciteerd met jullie 40 jarig jubileum.

WEER VOLLE BAK BIJ DE SUPERBINGO GOED GEVOEL GEFFEN Op 16 november vond de tweede SUPER bingo avond plaats. In de Koppellinck waagden ca. 150 deelnemers

13


De Rabo Woonwinkel opent zijn deuren! Rabobank Oss Bernheze Komt u ook even langs? Tijdens de Geffense Kerstmarkt van zaterdag 9 december openen we aan het Dorpsplein de deuren van de Rabo Woonwinkel. Vanaf dat moment kunt u bij Gerry en haar collega’s terecht voor al uw financiÍle woonvragen. We nodigen u van harte uit om vanaf 18.00 uur bij de opening aanwezig te zijn. Ook Pinkse Philips Huberts notarissen en makelaar Frank van Lent heten u graag welkom!

rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar.


A UNITED KINGDOM Ma 11 en di 12 dec 20:00 uur €5,- De pas Heesch A united Kingdom Dit op ware gebeurtenissen gebaseerde verhaal gaat over Seretse Khama, prins van Bechuanaland (het huidige Botswana) en Ruth Williams, zijn Engelse vrouw. Seretse is voor zijn studie in Engeland en ontmoet daar Ruth. Hij vraagt haar ten huwelijk, maar hun relatie wordt van alle kanten beïnvloed en tegengewerkt. Door de Britse overheid, de regent van Bechuanaland en hun beide families. Het volk van Seretse lijkt niet te willen accepteren dat hij met een blanke, Engelse vrouw terug komt. Gedurende ruim een decennium volgen we de strijd van Seretse en Ruth voor hun liefde, maar ook voor politieke onafhankelijkheid en tegen apartheid.

BALLONNEN- EN FOTOWEDSTRIJD WANDEL4DAAGSE Wat duurde het toch lang voordat we konden zeggen, dat we nou toch eindelijk de laatste kaartjes van de ballonnenwedstrijd binnen hadden.Wat een reizen hebben sommige ballonnen afgelegd.Vele kilometers verder dan ons kleine Geffen kwam de winnende ballon zelfs 1331 kilometer verderop terecht in het plaatsje Misano Adriatico in Italië. En weet je van wie deze ballon was? Van de bewoners van De Heegt. Zij hebben daarom namens de wandel4daagse heerlijke taartjes gekregen waar ze zichtbaar van hebben genoten. Nogmaals van harte gefeliciteerd!

De AGENDA van het Filmhuis vindt u op www.de-pas.nl Kans op 2 gratis kaarten??? Stuur vóór 8 dec. een mailtje naar info@de-pas.nl

Willibrordusweg 6, Schaijk

En dan was er ook nog een prijs uit te reiken voor de leukste foto waarop de broche te zien is van 44 jaar Rottenrijk.Vele leuke en ludieke foto’s kwamen voorbij, maar eentje vonden wij toch wel de allerleukste, met de begeleidende tekst:‘Grote wasjes, kleine wasjes lopen 4 dagen in het Rottenrijk mee.‘ Deze winnende foto hebben we op een heerlijke slagroomtaart laten zetten en uitgereikt aan (v.l.n.r.) Pepijn, Stein en Janick Schuurmans. Ook voor jullie nogmaals van harte gefeliciteerd!

tel. 0486-461440 Ruime keuze aanwezig van

Tuinplanten

Voor nieuws, actie`s en openingstijden zie:

website: www.verstegentuinplanten.nl facebook: verstegentuinplanten

Natuurlijk hopen we niet alleen de bewoners van De Heegt en de jongens van Schuurmans met hun ouders weer te begroeten tijdens de wandel4daagse in 2018, maar zeer zeker ook alle andere Geffenaren die weer kunnen genieten van een paar mooie wandelroutes. 15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag: Romme Schilderwerken

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Den Herd 17

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


112, burgerhulpverleners en AED: daar red je levens mee! Weet u wat een AED is? Een 6-minutenzone? Een burgerhulpverlener? Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom er in Geffen overal groene kasten hangen? Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Bij een hartstilstand moet een burgerhulpverlener het slachtoffer binnen 6 minuten reanimeren. Zo wordt de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk groter en de kans op blijvende hersenschade tot een minimum beperkt. Een 6-minutenzone is er dus op gericht dat burgerhulpverleners binnen de kritieke minuten de juiste hulp kunnen bieden. Dat betekent 112 bellen, starten met reanimeren en een AED inzetten. De opgeleide burgerhulpverleners zijn aangemeld bij HartslagNU.nl en worden middels een app opgeroepen bij een hartstilstand in de buurt. Geffen hartveilig! Om Geffen hartveilig te maken is Stichting AED Beheer in 2015 begonnen met de inrichting van deze cruciale 6-minutenzone. Overal in Geffen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, hebben we AED’s in verwarmde buitenkasten geplaatst, die 24/7 toegankelijk zijn. Daarnaast zijn we druk geweest met het werven van burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en met een AED weten om te gaan. Hoe meer burgerhulpverleners er namelijk in een 6-minutenzone actief zijn, hoe beter het oproepsysteem werkt. Op dit moment kunnen we in Geffen terugvallen op 145 opgeleide vrijwilligers. Om het systeem perfect te laten werken streeft Stichting AED Beheer uiteindelijk naar 250 burgerhulpverleners. Van Geffenaren, voor Geffenaren, door Geffenaren Dankzij de samenwerking en ongelooflijke inzet van Geffense ondernemers en inwoners heeft Stichting AED Beheer inmiddels een uitgebreid AED-netwerk geplaatst. Een aantal ondernemers heeft op eigen kosten zo’n apparaat aangeschaft. Ondernemers die al over een AED beschikten, hebben zelf een verwarmde buitenkast gekocht en opgehangen zodat het apparaat ook buiten openingstijden beschikbaar is. Daarnaast heeft de stichting zelf een aantal AED’s en kasten aangeschaft. En dan zijn er nog de apparaten uit de tijd van de Gemeente Maasdonk, die nu middels een bijdrage van de nieuwe gemeente Oss worden onderhouden. Bij het onderhoud en beheer zijn 10 mensen betrokken, die onder meer een wekelijkse controleronde maken en eventuele aandachtspunten of onderhoudswerkzaamhe-

den doorgeven. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom zijn er nu 19 AED’s in verwarmde buitenkasten te vinden zodat burgerhulpverleners binnen de kritieke 6 minuten kunnen handelen. Met de plaatsing van de AED in de (verlengde) Run is ons netwerk compleet: een prachtige prestatie van Geffenaren, voor Geffenaren, door Geffenaren! Vrienden van de AED Nu is het van belang de duurzaamheid van het netwerk en de continuïteit van het onderhoud te waarborgen. En daar hebben we financiële middelen voor nodig. Natuurlijk zijn we erg geholpen met de bijdrage van de Gemeente, de Dorpsraad, de RaboClubKasCampagne, Stichting Het Wit Gele Kruis Fonds en de ondernemersvereniging. Maar we zijn er nog niet. Daarom hebben we ‘Vrienden van de AED’ in het leven geroepen. Hiermee hopen we de financiën voor een duurzaam netwerk rond te maken. Met een jaarlijkse bijdrage van €10,- of € 25,- steunt u onze stichting. Dit bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven en is elk moment opzegbaar. U zit dus nergens aan vast, maar met uw steun kunnen we effectief levens redden! Voor meer informatie kijk op onze website http://www. aedbeheergeffen.nl/ Stichting AED Beheer Geffen

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij graag iedereen heel hartelijk bedanken voor de steun die wij mochten ontvangen tijdens het ziek zijn en overlijden van ons Mam, schoonmoeder en Oma. Dina Schuurmans - Heijmans Erg fijn te ervaren dat er zoveel mensen met ons meeleven. Kinderen en kleinkinderen.

17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Beste patiënten van huisartsenpraktijk Geffen, Met trots presenteren wij onze nieuwe website. Graag nodigen wij u uit op: www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Momenteel zijn wij nog druk bezig met het toevoegen van nieuwe functies aan deze website. Zo is het binnenkort mogelijk om via de website herhaalrecepten aan te vragen, online een afspraak te plannen of per e-mail een vraag te stellen aan uw huisarts. Wij laten het u weten als deze nieuwe functies werken. Om het mailcontact mogelijk te maken verzoeken wij u schriftelijk uw e-mailadres aan de praktijk door te geven. Hiervoor liggen invulformulieren voor u klaar in de wachtkamer, of u doet een briefje met uw naam, geboortedatum, e-mailadres en eventueel mobiel telefoonnummer bij ons in de brievenbus. Aanpassen patiëntenpas Bernhoven Na het vertrek van Dr. Litjens in de praktijk merken wij dat er nog verschillende patiënten berichten vanuit het Bernhoven ziekenhuis op zijn naam binnen komen in de praktijk. Mocht dr. Litjens nog op uw patiëntenpas staan willen we u verzoeken om een nieuwe te laten maken in het ziekenhuis. Wij willen u hiervoor bij voorbaat hartelijk danken. Huisartsenpraktijk Geffen

GESLAAGD JUBILEUMCONCERT EXPRESZO Zondagmiddag 19 november gaf koor ExpresZo haar 15-jarig jubileumconcert in de Koppellinck in Geffen. Onder leiding van dirigent Jan Terpstra werden in een volle zaal prachtige liederen gezongen. Zang a capella, afgewisseld met zang onder pianobegeleiding door Rianca van Erp, en met combo onder leiding van Jan van Kreij. ExpresZo staat bekend om haar mooie sound en daar

heeft het publiek wederom erg van genoten. Ook werd een indrukwekkende première van de dans, É insônia ou Saudade, uitgevoerd door drie Portugese danseressen, Ana Meireles, Joana Couto en Margarida Constantino van de ArtEZ University of Arts. Zij betoverden het publiek met hun schoonheid en gracieuze dans. Eefje Thomassen, bekend van het tv-programma ‘op zoek naar Mary Poppins’ zong gevoelige liedjes met haar heldere stem en stal daarmee de harten van het publiek. Het slotlied ‘Something inside so strong’ werd gezamenlijk uitgevoerd door koor, danseressen en Eefje en vormde het indrukwekkende slot van een erg intiem en sfeervol concert. Eerder op die dag had het koor een notenboom geplant op het arboretum in Geffen ter ere van het jubileum. Na deze mijlpaal wil ExpresZo weer een nieuw boeiend concert in de nabije toekomst organiseren.

WIK PROMOVEERT NAAR 3E DIVISIE! Na maandenlang repeteren ging de fanfare op zondag 26 november 2017 op concours.W.I.K. was als eerste orkest aan de beurt. Daarvoor moesten de leden al vroeg uit de veren. Om 7 uur vertrok een bus vol met ‘Wikkers’ en instrumenten vanaf de Koppellinck naar theater de Schalm in Veldhoven. Alle inzet bleek niet voor niets. Het orkest kreeg maar liefst 90,17 punten wat er tevens voor zorgt dat de fanfare promoveert naar de 3e divisie. In de 56-jarige historie van W.I.K. werd er nog nooit zo goed gepresteerd! W.I.K. speelde drie stukken. We begonnen het inspeelwerk Orion van Jan van der Roost, welke niet beoordeeld werd, maar wel belangrijk voor het totaalplaatje. Het 1e keuzewerk was Call of the Clans gecomponeerd door Kevin Houben. Het orkest sloot af met het 2e keuzewerk Music for Solemnity van Jan de Haan. Als kers op de taart werd de fanfare ook nog beloond met de ‘Gerard Donkers’ wisseltrofee. Deze prijs is voor het orkest wat er het meest uitspringt op het 2 dagen durende concours.

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


SFEERVOLLE INZEGENING GILDEKEIZER PIET VAN ERP De inzegening van onze keizer Piet van Erp was een feest dat begon met een sfeervolle, heel mooie H. Mis, voorgegaan door onze gildeheer pastoor David van Dijk. Het gildekoor Sint Barbara uit Dinther zong de Brabantse mis, die geschreven is door de onlangs overleden Henk Habraken, waardoor Henk ook nog een beetje aanwezig was. Een volle kerk met veel familie, wethouder Annemieke van de Ven en vrienden en bekenden, die allemaal genoten van de eenvoudige maar mooie inzegeningsceremonie. Er volgde een vendelhulde op het plein, waarna iedereen welkom was in het gildehuis voor koffie, een drankje en een broodje. Hoofdman Jan van der Heijden heette iedereen welkom, wethouder Annemieke van de Ven vertelde hoe zij het ervaren had en keizer Piet gaf uitleg over zijn prachtige keizersbreuk. Daarna werd er getoost met de door Maarten van der Dussen aangeboden wijn en het ‘lang zal hij leven’ gezongen. Voor keizer Piet, zijn vrouw Tonny en het hele SintJorisgilde een prachtige dag.

KERK EN SAMENLEVING Samen eten in de Kersttijd.

De werkgroep Kerk en Samenleving wil alle alleengaanden van harte uitnodigen voor een Kerstkoffietafel op zondag 17 december 2017 van 17.00-19.00 uur in de benedenzaal van het ’t Oude Klooster, Kloosterstraat 7 in Geffen Samen gaan we op weg naar Kerst met een gedicht, muziek, zang en verhalen over het naderende kerstkind. (U mag zelf een verhaal of gedicht meebrengen). De kosten voor deze maaltijd zijn € 6,00. U kunt zich telefonisch opgeven voor woensdag 13 december 2017 bij: Diny Timmermans tel: 532 2084 Joke van den Hengel tel: 532 0150 Geeft u tijdig op, de plaatsen zijn beperkt. Wij vinden het leuk om u te verwelkomen en hopen op een mooie opkomst om samen op weg te gaan naar Kerstmis. Met vriendelijke groet, Werkgroep Kerk en Samenleving

Heel veel foto’s kunt u zien op www.gildegeffen.nl – laatste nieuws.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


Nooit Gedacht 1 en JO19-1 in het nieuw door hoofdsponsor Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Tijdens het Kampioenenbal van Nooit Gedacht in juni dit jaar, verlengde Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling haar contract als hoofdsponsor van Nooit Gedacht met twee jaar. Afgelopen weekend overhandigde directeur John van Wanrooij van het Geffense familiebedrijf officieel de nieuwe wedstrijdtenues aan Nooit Gedacht 1 en Nooit Gedacht JO19-1, met op de voor- en achterzijde de bedrijfslogo’s van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling en het Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys.

U bent tussen 18.30 en 22.00 uur van harte welkom om binnen te komen lopen op Dorpsplein 13 waarbij U kunt genieten van een kopje koffie of thee met lekkere hapjes terwijl wij U dan graag meer vertellen over ons initiatief. Wat is KOM D’R IN? KOM D’R IN is een van de projecten van “Geffen Zorgt” en wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Onze ruimte is een gezellige ruimte voor een laagdrempelige inloop waar activiteiten voor en door Geffenaren kunnen worden georganiseerd. Voorlopig zullen wij open zijn op dinsdagen van 13.30 tot 16.00 en op vrijdagen van 09.30 tot 12.00. Vanaf 1 januari zal op elke eerste dinsdag van de maand iemand aanwezig zijn van het sociaal team. Hierover meer in volgende publicaties. Wilt U Uw hobby of talent samen met anderen delen? KOM D’R IN biedt U graag een plek en helpt U met het opzetten van de activiteit. Graag begroeten wij U tijdens de opening op zaterdag 9 december, en op de dinsdagmiddagen en vrijdagochtenden daarna. Wees Welkom! Werkgroep KOM D’R IN

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling uit Geffen is een familiebedrijf dat al ruim 48 jaar succesvol woningbouwprojecten en bedrijfsmatig onroerend goed realiseert. Korte communicatie- en beslissingslijnen en bijna 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. De onderneming kent vier kernactiviteiten: Projectontwikkeling, Bouwbedrijf (realisatie van woningbouw en bedrijfshuisvesting, inclusief Timmerfabriek), Van Wanrooij keuken, badkamer & tegelwarenhuys en beheer van commercieel vastgoed. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is sinds jaar en dag hoofdsponsor van Nooit Gedacht. Het Geffense familiebedrijf ziet haar naam graag verbonden aan Nooit Gedacht, omdat de vereniging maatschappelijk actief is en veel betekent in de Geffense samenleving.

WIE WAT WANNEER DECEMBER 09 Opening KOM D’R IN, Dorpsplein 13, 19.00uur 11 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur 20 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering 14.00 uur Oude Klooster 21 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Midwinterblazen bij het Arboretum, 19.00-21.00 uur 30 Geffense Kwis

Meer informatie over Nooit Gedacht en Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling op www.nooitgedachtgeffen.nl en www.vanwanrooij.nl.

OFFICIËLE OPENING VAN KOM D’R IN De opening vindt plaats op zaterdag 9 december 2017 tijdens de kerstmarkt. De officiële opening en onthulling van het logo wordt om 19.00 uur verricht door wethouder Annemieke van de Ven.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo, vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: 24

ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 13.30-16.00 + elke vrijdag 09.30-12.00, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 06-23602945, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.