Torenklanken 2012 - nr 19

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 19 | december 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Waar moet het heen met Geffen? Met het afketsen van de fusie tussen Bernheze en Maasdonk dringt zich de vraag op welke opties er overblijven voor onze gemeente en, belangrijker nog, ons mooie dorp. Dorpsraad Geffen is door het gemeentebestuur gevraagd een bijdrage te leveren aan een actuele visie op de toekomst van het dorp Geffen. Waar moet het heen met Geffen? Gaan we samen met Nuland en Vinkel naar Den Bosch, gaat heel Maasdonk naar Oss, of splitsen we de gemeente op en gaat ieder zijn eigen weg? De gemeenteraad zal de mening van de inwoners net als bij de vorige fusieplannen zwaar laten wegen. Belangrijker nog dan de vraag onder welke vlag Geffen bestuurlijk verder gaat is echter de vraag wat er moet gebeuren om ons mooie dorp een leefbare gemeenschap te laten blijven. Moeten we inzetten op het openhouden van de groene ruimtes of moet woningbouw prioriteit hebben? Wat moet er gebeuren om jongeren in Geffen te houden en om ouderen zo lang als ze zelf willen hier te laten wonen? Gezondheidszorg, huisvesting, voorzieningen als winkels en bereikbaarheid spelen in deze een belangrijke rol.We staan met z’n allen op een kruispunt. De hamvraag is: hoe zou Geffen er over twintig jaar uit moeten zien en wat moeten we doen om dat te bereiken? Dorpsraad Geffen nodigt alle Geffenaren uit om samen richting te geven aan de toekomst van Geffen. Op maandag 17 december, vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in De Koppellinck om zijn mening te geven of te luisteren naar wat anderen vinden. Aan de hand van de uitkomsten van deze avond stelt Dorpsraad Geffen een advies op voor het gemeentebestuur.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Wij rekenen op een grote opkomst. Dorpsraad Geffen

Gezocht: Barvrijwilligers de Koppellinck Verenigingsplatform Geffen is op zoek naar enthousiaste barvrijwilligers die het leuk vinden om op maandag-, dinsdag-, of woensdagavond achter de bar te staan in de Koppellinck. Dan oefenen een aantal verenigingen, en iedereen wil graag een kopje koffie drinken tijdens de pauze, of iets fris, een glas wijn of een pilsje na het oefenen. Ook tijdens evenementen in de Koppellinck hebben wij barvrijwilligers nodig. De vrijwilligers moeten een korte cursus omgaan met alcohol volgen en moeten 18 jaar zijn i.v.m. het schenken van alcohol. Annika de Poot is coach van het team vrijwilligers en coördineert de barfunctie, o.a. de bevoorrading door C1000, het rooster voor de bardiensten, en coördineert samen met Ad van de Hurk, coördinator zaalverhuur, evenementen in de Koppellinck.Wil jij barvrijwilliger worden en/of wil je meer informatie: neem dan gerust contact met ons op. Voorzitter Verenigingsplatform Geffen, Pierre Konings 06 53 32 55 35 pnmkonings@gmail.com

KOPY INLEVEREN VOOR: 10 december (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 07 dec. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 09 dec. 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + PP + kinder kerk (feestmis pastoor 121/2 j. priester) di. 11 dec. 19.00 u. avondmis wo. 12 dec. 13.30 u. Ziekenkerstviering in het Oude Klooster m.m.v. DK vr. 14 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 16 dec. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Mannenkoor + kinderkerk di. 18 dec. 19.00 u. * avondmis vr. 21 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 23 dec. 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk KERSTVIERINGEN: ma. 24 dec. KERSTAVOND 17.30 u. Kerstviering m.m.v. Bandoloa’s + kinderkerk 20.30 u. Kerstviering m.m.v. Passe Partout 24.00 u. Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor i.s.m. muzikanten di. 25 dec. EERSTE KERSTDAG 09.30 u. Kerstviering m.m.v. W.I.K. 16.00 u. Kindje Wiegen voor de kinderen wo. 26 dec.TWEEDE KERSTDAG 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor Tussen 13.00 - 14.30 u. muziek in de kerk door saxofoonkwartet GIST (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl)

JUBILARISSEN GEMENGD KOOR Op zondag 25 november werd traditiegetrouw door het Gemengd Koor het Caeciliafeest gevierd.Twee jubilarissen werden in het zonnetje gezet voor trouwe inzet: Henk Bijsterveld kreeg de zilveren Gregoriusspeld voor 25 jaar lidmaatschap en Will van Leeuwen, secretaris van het koorbestuur, was veertig koorlid en daarbij hoort de gouden Gregoriusspeld. Beiden ontvingen ook het bijpassende gouden muzieknootje van het koor, vervaardigd door Liesbeth van Erp. Van harte proficiat! Dank voor jullie inzet voor onze parochie! KOM NAAR DE NACHTMIS! Dit jaar klinken er in de nachtmis (24 december om 24.00 uur) extra mooie klanken! De vaste gezangen van Missa Simplex van Piet Stalmeier, worden niet alleen begeleid door het orgel, maar ook door een zestal enthousiaste muzikanten uit ons midden. Deze zullen ook eigen instrumentale muziekwerken ten gehoren brengen.Vanaf 23.30 uur wordt er vóór de H.Mis muziek gemaakt en liederen gezongen.Van harte aanbevolen! KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? Het einde van het jaar nadert. Graag doen wij een beroep op uw vrijgevigheid om de stand van de Kerkbalans nog wat te verhogen.We hebben de financiële middelen hard nodig, anders zouden we de kerk wel eens ‘van armoe’ moeten sluiten! We doen vooral een beroep op jongeren en jonge gezinnen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! DOE MEE EN WERK ZO AAN DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans € 20.200,00 Dank u wel! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 23 okt. 2012: Annie Wijgers - Verstappen, 84 jaar 23 okt. 2012: Tiny Steenbergen, 63 jaar 5 nov. 2012 Francien van de Meulengraaf, 63 jaar 9 nov. 2012 Janny van den Broek - Wijgers, 57 jaar 20 nov. 2012 Drieka Gabriëls - van den Braak, 92 jaar

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: november 2012: Willem den Otter,Vince van der Hagen,Thijs van Uden, Lana Romme. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Communiemap thuis: Hoofdstuk 3: Het geschenk van het doopsel woensdag 12 december: 3e bijeenkomst 13.30 - 15.00 u.: kerstverhaal en kijkje in de kerk bij de doopvont en de mariakapel. Kerstvieringen: 24 dec. 17.30 uur kinderkerk tijdens de H.Mis en 25 dec. 16.00 uur Kindje wiegen met een mooi kerstverhaal en medewerking van de majorettes. PROGRAMMA VORMSEL In februari 2013 start de voorbereiding van het vormsel. Op dinsdag 8 januari is hierover een informatieavond om 18.00 uur in de kapel van het Oude Klooster (ingang aanleunwoningen). De kinderen van groep 8 krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Dit bericht is voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten en deel willen nemen aan het vormsel. Het Vormsel wordt in 2013 toegediend op vrijdag 17 mei. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering.

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl GOEDE DOELEN-DOOS Achter in het portaal van de kerk vindt u een doos waarin gebruikte kaarten en gebruikte postzegels worden ingezameld voor een goed doel.Van de kaarten worden weer nieuwe gemaakt door de zussen Sjaan, Anny, Ria, Tiny, Jet en Zus Bosch. De opbrengst hiervan is geheel bestemd voor de (aids)weeskinderen in Mozambique, waar pater Theo van Zoggel uit Berlicum werkzaam is. Het geld wordt rechtstreeks aan hem overgemaakt. Vooral oude kerstkaarten kunnen ze goed gebruiken, want er is veel vraag naar kerstkaarten. Ook gebruikte brillen en gehoorapparaten kunt u in de doos kwijt. De zussen willen alle gevers hartelijk bedanken, want de doos wordt goed gevuld! Jet Vogels - Bosch is de contactpersoon voor Geffen, wilt u meer weten dan kunt u haar bellen 5321900 of mailen: tonny.vogels@home.nl Op haar huisadres Rozelaar 23 mag u ook spullen afleveren en kunt u uiteraard ook de nieuw gemaakte kaarten kopen voor € 0,25 per stuk. Ze maken kerst-, feest-, geboorte-, condoleance- en beterschapskaarten en daarnaast ook geurzakjes, boekenleggers, vlaggetjes, cadeau envelopjes en cadeau labels. Kom gerust eens een kijkje nemen!

5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Ingeborg Vorstenbosch - de Haas (36 j.) Een nieuwe regering is gevormd, dat betekent ander beleid, andere prioriteiten, andere wet- en regelgeving, nuanceverschillen... Ingeborg Vorstenbosch heeft ermee te maken in haar werk: “De wind kan 180° draaien en dat maakt ons werk interessant, dynamisch, maar soms ook lastig.” Ingeborg volgde na de HAVO op het Maaslandcollege, de HBO-opleiding P(ersoneel) & A(rbeid) en aansluitend de universitaire studie Arbeid en Organisatie Sociologie. Er was weinig werk te vinden in die tijd in haar studierichting. Mensen en Cultuur hadden haar interesse en ze kwam terecht bij de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst). De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land, maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen, dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Niet iedereen kan zomaar in Nederland verblijven of Nederlander worden. Daar zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. De IND toetst of elke aanvrager aan de voorwaarden voldoet. Dat doet de IND op een snelle en zorgvuldige manier. Ingeborg is bij de IND gestart in de functie van Hoor en Beslismedewerker Asiel. “Ik nam interviews af met vreemdelingen - wij noemen hen klanten - die de Nederlandse overheid om bescherming vragen, tegen bijvoorbeeld vervolging in hun land van herkomst en ik bracht hun verhaal in kaart. Daarnaast nam ik, op basis van wet- en regelgeving, beslissingen op aanvragen van vreemdelingen. Het is een pittige ‘tak van sport’, want ieder heeft er wel een mening over en hoe je het ook went of keert, je beslist wel over een heel wezenlijk aspect van de levens van mensen. Het brengt veel emoties met zich mee,” zegt Ingeborg. Omdat Ingeborg na verloop van tijd toch graag iets met haar opleidingsachtergrond wilde doen, heeft ze gesolliciteerd bij het Kennis en Leer Centrum (KLC) van de IND en is daar aangenomen als Opleidingsadviseur. Dit werk doet zij nu al weer ruim 5 jaar. “Ik ontwikkel nu opleidingen voor het werk dat ik zelf vóór die tijd deed. Een ander belangrijk aspect van mijn werk is het adviseren van Klantdirecties - in mijn geval Asiel - over het in lijn brengen van strategie en opleidingen”.

Momenteel ligt een groot gedeelte van Ingeborg haar werkzaamheden op Europees niveau. Zo is zij vanuit de IND als didactisch expert werkzaam voor het European Asylum Support Office (EASO) gevestigd op Malta. Een van de doelstellingen van EASO is de harmonisatie van het Asielbeleid binnen Europa en het intensiveren van de samenwerking tussen de verschillende Lidstaten. Een van de instrumenten om dit te waarborgen is het uniform opleiden van de asielmedewerkers in alle aangesloten landen. Hiertoe is een opleidingsprogramma ontwikkeld: het European Asylum Curriculum (EAC). Ingeborg is als opleidingsadviseur betrokken bij het ontwikkelen en up - to - date houden van deze opleidingsmodules. Ook wordt zij gevraagd om trainingen en workshops op het gebied van leren en ontwikkelen te verzorgen. Hiervoor reist zij regelmatig af naar Malta. Daarnaast is Ingeborg regelmatig betrokken bij zogenaamde ‘Twinning Projecten’. Deze projecten spelen veelal in landen die op termijn kandidaat willen worden van de EU, maar daarvoor nog niet op voldoende vlieghoogte zijn. Ingeborg is in haar rol van opleidingsadviseur bij projecten in Kroatië en Bosnië en Herzegovina betrokken geweest. Ze heeft daar Train-de-trainer opleidingen op het gebied van didactiek, communicatietechnieken en intervisie verzorgd. Essentie van de Train-detrainer opleidingen is, dat de deelnemers aan de training zich vaardigheden eigen maken, die hen in staat stellen om hun eigen mensen op een didactisch verantwoorde manier op te leiden en te coachen. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van een tolk. Binnenkort zit er een traject in Azerbeidzjan aan te komen. Niet omdat zij lid willen worden van de EU, maar omdat zij gevraagd hebben om extra expertise, ten aanzien van de doorontwikkeling van het Ministerie onderdeel dat belast is met Asiel en migratievraagstukken. Ingeborg: “Ik heb een super interessante, maar pittige baan. “Het is leuk werk om te doen, maar als jonge vrouw moet je jezelf in sommige landen door het cultuurverschil ‘heen worstelen’. Eerst investeren in relatie en vertrouwen, dan komt het inhoudelijk uiteindelijk ook goed!” Als tegenpool van deze intensieve baan, vindt Ingeborg heerlijke ontspanning in hardlopen, lezen en reizen. Samen met haar man Hermen heeft ze al veel landen bezocht. “Bosnië zit in mijn hart, een prachtig, weder opgebouwd land met mooie natuur, aardige mensen en een schitterende hoofdstad Sarajevo. Bijzonder: Ingeborg geeft nu dus training aan landgenoten van hen, die jaren geleden zelf hier asiel aanvroegen... 7


Rond de Dorpspomp Het is feest in Geffen: Jubilerende Koorzangers, fantastische prestaties van W.I.K. en hoog bezoek aan de stamtafel. Een sfeervol gezongen Hoogmis met JUBILATE DEO ging vooraf aan de hulde van 2 getrouwen aan het Kerkkoor: Henk Bijsterveld, komend van Varsseveld en al weer 25 jaar fervent lid van ons kerkkoor, die onder meer zorgt voor de koorbibliotheek,een voorbeeld is van trouw en inzet en van grote waarde als welklinkende bas. Verder Wil v. Leeuwen-de Haas. Al om bekend als fotografe en schooljuffrouw.Al 40 jaren lid van het koor en daarvan 30 jaar als secretaris. Zij bezit een fraaie altstem en is onmisbaar bij de koorklank. Heel talentvol houdt zij keuren en fleuren bij van het koor. Met soms een vooruitziende blik weet zij verslag te leggen van al haar daden. Zij wordt een onmisbare schakel genoemd. Telkens constateren we een hele warme sfeer onder de koorleden. Het is zo jammer, dat er geen nieuwe leden toetreden. Kom toch eens luisteren op de repetities,elke dinsdagavond om 20.00 uur. Echt een belevenis. Het hele koor bereidt zich nu voor op het Kerstfeest. De nachtmis om 24.00 uur gaat dit jaar heel bijzonder worden. Er is een nauwe samenwerking met het saxofoon-en koper-ensemble van W.I.K. Missa Simplex wordt begeleid door het ensemble en orgel. De hele nachtmis

Â? Â…

wordt ĂŠĂŠn groot feest. Er komen nog spannende repetities. Gelukkig is de inzet groot. Plaats reserveren is niet nodig! Weet wel: Het wordt de mooiste Kerstnacht van je leven!!! Dan Muziekvereniging W.I.K. met hoge kwalificaties op de 44e ontmoetingsdag in het Maaslandcup-gebeuren in de Meent te Nuland. Het slagwerk van W.I.K. werd op zaterdag 24 nov. de kampioen van alle Maaslandscorpsen en op zondag 25 nov. behaalde de fanfare de 2e plaats in de strijd om de eer tussen een 12 tal mededingers met in totaal 85 1/2 punt en ruim voldoende voor promotie naar een hogere divisie. We zijn hartstikke trots op die prestaties en feliciteren W.I.K. met het grote succes. De stamtafel had de grote eer Burgemeester Rombouts uit Den Bosch te ontvangen. Hij had ooit gesolliciteerd naar het hoge ambt bij de samenvoeging van Geffen en Nuland. Hij is gepromoveerd op herindelingsperikelen en betrokken geweest bij herindelingen en getuigt van een brede visie op dat terrein Hij toverde met hele fraaie woorden ons een schitterende toekomst voor als wij als een geheel ons zouden aansluiten bij Den Bosch. Hij zei klip en klaar dat heel Maasdonk zeer welkom is en daarbij kan dan meteen industriegebied Heesch-West betrokken worden. Directe behoefte aan bouwgrond had Den Bosch niet. Klein hoort bij groot, was zijn toverwoord. Maasdonk moet een paar zaken goed vastleggen, die haar participeren in Den Bosch aantrekkelijk maken en haar toekomst veilig stellen. En om enkele onzer te strelen: Zorgen voor een stevige Dorpsraad met echte bevoegdheden, goede regelingen voor openbaar vervoer en ruime garanties voor verster-

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


king van de gemeenschapsvoorzieningen. De greep op Heesch-West bleek een grote rol te spelen, maar of dan Maasdonk daarop nog inbreng heeft is maar de vraag. Hij wist op overtuigende wijze Geffen te vermanen de pogingen tot opsplitsen maar op te geven en wees daarbij op de verworvenheden van de voorbije periode. Daarbij krijgen wij toch een nare smaak in onze mond. Wij zijn immers afgewezen en daarbij speelt de innerlijke verdeeldheid van de gemeenteraad van Maasdonk ook duidelijk parten.Wij wachten de beloofde bevolkingsenquête af en weten intussen, dat ook de burgemeester van Oss binnenkort haar visie bij ons neerlegt. Geffen is deel van Maasdonk en blijft hoe dan ook georiënteerd op Oss. En ook Oss participeert in Heesch-West. Welke stad wil onze omgeving volproppen met zware industrie?? Met groot respect hebben we de argumenten van Den Bosch aanhoort en danken wij burgemeester Rombouts voor zijn aanbod en uitnodiging. Het heeft ons inzicht verrijkt.

Intussen kwam de Prins met adjudant van het Rottenrijk aanzitten. De Prins is deze keer verhoogt tot 1e Prinses van het Rottenrijk met Marion als adjudante. De stamtafel juicht de keuze van harte toe. Ze geven beiden blijk van grote durf en ambitie en krijgen veel toeval en ontvangen veel positieve reacties, al zal er hier en daar wat terughoudend zijn gereageerd (‘n Heesch kreetje was hoorbaar). Ik als de Prins-zelf zijnde kan niet anders dan mijn oude buurmeisje , verkozen tot Prinses José, complimenteren. Er is intussen een grote spiegel geplaatst in de kleedzalen van het Rottenrijk en de vrouwelijke wensen van Prinses José en Adjudante Marion zijn vervuld, wat tot aanpassingen en uitgebreide verbouwingen heeft geleid. Hulde aan de Prinses. Haar participatie bij het Roaplied en de bekende Bruidspaaravonden heeft geprikkeld tot die hoge functie, waar zij de Steek wel ruilt voor een aansprekend Kroontje. Ook de verbetering van de consumptiekwaliteit had haar bijzondere aandacht. De wijnaankopen zijn in handen gelegd van vakbekwame vinologen. Wij vragen Uw bijzondere aandacht voor de rijkdom der gewaden van het Prin-

sesselijke Duo.Wij wensen onze Prinses met Adjudante een Jubeljaar toe.Veel succes. Rottenrijk zij geprezen!!! Er blijkt ook een kleuraanpassing plaats te hebben gevonden in het Rottenrijk of er is een afwijking geconstateerd in boetjeroze of hing het boetjeroze alleen maar aan de pomp. Het boetekleed verkleurt toch enigszins de carnavalssfeer. Jammer toch!! Ook de redactie van Torenklanken meldde zich in de personen, Kees Jongeneelen en Henny Schuurmans. Ze dankten de stamtafel voor de goede, wijze, verrijkende inbreng. (bladvulling ??? wie het weet...). Alle aanzittende kregen een vanzelfschrijver. De stamtafel mocht namens hen het hele dorp bedanken voor de bijdragen aan de jaarlijkse collecte. Wel liepen de inkomsten van adverteerders enigszins terug. De vraag of de Torenklanken in zijn geheel op de P.C. gaat verschijnen en dan voor iedereen toegankelijk wordt (ook Chinezen zijn geïnteresseerd) blijft een vraagteken. Het is wel belangrijk, dat gegevens en inhoud worden gearchiveerd. De aandrager van bovenstaande werd voor het merendeel bepaald door Jan v. Vucht. De Prins valt weinig te verwijten deze keer. Ook Jan v.Vucht maakt zijn functie als directeur-bestuurder waar, wat blijkt uit een door hem geschreven brief namens 14 regionale woonbouwcoöperaties aan de Minister van Binnenlandse Zaken de heer S.Blok, minister van Wonen- en Rijksdienst, waarin hij gewag maakt van zorg en teleurstelling en boosheid over het reageerakkoord omtrent effecten van de verhuurdersheffing en investeringsmogelijkheden. (Zie de voorpagina van de krant van vrijdag 23 nov.). Jan belooft ons het hoofd koel te houden en zich voor betere dingen warm te maken. De Rabo gaat weer coöperatief dividend uitkeren. Ga daarom voor 10 december stemmen voor Geffense projecten o.a. voor een beamer ten behoeve van de Koppellinck en hulpmiddelen voor de jeugdvakantieweek. Beiden heel belangrijk. Dus stem goed en wijs Geffenaren. Op 9 december laat de Rabo je nog genieten van de APM-band. Dus op naar de Kentering in Rosmalen. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende zitting: zondag 9 dec. weer in café Govers en weer na de Hoogmis. Intussen hopen we dat de grootse hulde, die we aan de Sint brachten en zijn warme ontvangst hem weer prikkelde tot rijke gaven aan alle gelovige Geffenaren en willen daar graag de volgende keer verslag van doen. Het kûmt goet en ut gû oe goet. Hauw Doe.

Aangeboden Kinderoppas, tevens ook bereid licht huishoudelijk werk te doen. Reageren op tel 06 28196391 9


ken), een stuk uit het groot repertorium (Appalachian Ouverture) en een prachtig solowerk met Laurens van Kreij op sopraansax. Iedereen is van harte uitgenodigd om W.I.K. in EttenLeur te komen aanmoedigen! Slagwerkers winnen Maasland Cup Op zaterdag 24 en zondag 25 november namen diverse gelederen van muziekvereniging W.I.K. deel aan de Maasland Cup die dit jaar voor het eerst niet in de Lievekamp plaatsvond, maar in de Meent in Nuland. En niet zonder succes! De slagwerkgroep haalde het hoogst aantal punten en nam voor de eerste keer in haar historie de Maasland Cup mee naar huis. De jury beoordeelt op diverse onderdelen en er werd maar liefst een score van 91,5 punten door onze slagwerkers behaald. Een prestatie waar men zeker trots op mag zijn! Ook de verschillende majorettegroepen haalde een 4e, 3e en een 2e prijs in hun discipline. De fanfare kwam met 85,5 punten op de 2e plaats van de blaasorkesten, op kleine afstand van de winnaar ‘fanfare St. Lambertus uit Lith’, die met 86,5 punten won. Daarnaast speelden de (jeugd)leden van het studieorkest mee met het Maasdonkse WOU-orkest. Samen met hun Nulandse en Vinkelse collega’s kregen zij de 2e prijs. Kortom een geslaagd muzikaal weekend met hele mooie resultaten!

Vogelvoeder pakketten-actie van W.I.K. Net zoals de winter staat ook de jaarlijkse vogelvoeder actie van muziekvereniging W.I.K. weer voor de deur! Op zaterdag 15 december gaan we in kleine groepjes langs de deuren van Geffen om vogelvoeder pakketten te verkopen.We komen ongeveer tussen 13.00 en 16.30 bij u aan de deur. Één pakket kost € 3.00 en 2 pakketten € 5.00. De vogelvoeder actie is een actie door de jeugd, maar ook zeker voor de jeugd want ook dit jaar gaan we van de opbrengst weer een jeugduitje organiseren. Tot zaterdag 15 december!

Dankbetuiging Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling bij ons 65 jarig huwelijk. Mede dankzij alle bloemen en kaarten die wij hebben ontvangen, is deze dag voor ons onvergetelijk geworden. Martien en Nellie van der Heijden

Fanfare W.I.K. gaat op concours! Op zondag 9 december is het zover, fanfare Willen Is Kunnen gaat op concours in De Nobelaer in Etten-Leur! W.I.K. opent de dag om 10.45 uur. Elke muziekvereniging die bij een van de muziekbonden in Nederland is aangesloten, wordt verplicht om minimaal 1 keer in de paar jaar aan een door de Muziekbond georganiseerd concours deel te nemen. Op dit concours wordt door een deskundige jury beoordeelt of de muziekvereniging zich goed kan handhaven in de divisie waarin het speelt , of wellicht kan promoveren naar een hogere divisie. W.I.K. is aangesloten bij de Brabantse bond van Muziekverenigingen. W.I.K. speelt vier stukken; een inspeelwerk, een verplicht concertwerk (Clouds, over verschillende soorten wol10


KBO informatie Afdeling Geffen KERSTVIERING Maandag 17 december is er een gezamenlijke kerstviering van de KVO en de KBO in de Gouden Leeuw. Vanaf 19.00 uur wordt jij en jouw partner van harte uitgenodigd. Uiteraard is er koffie/thee en kerstbrood. De avond wordt geopend om 20.00 uur met een kerstverhaal. Daarna volgen er voor en na de pauze optredens met “Kerst met 4 The Girls”. Om enig inzicht te hebben in het aantal benodigde plaatsen e.d. wordt je gevraagd zich voor 10 december op te geven. De KVO leden doen dat bij Henriette van Erp tel. 5322058 of per e-mail: famvanerpvanhoek@hotmail.com De KBO leden doen dat bij Christine Ceelen tel. 5322258 of per e-mail: jceelen@hetnet.nl Wij zien jullie aanmeldingen graag z.s.m. tegemoet. Het bestuur van de KVO en de KBO wensen jullie bij voorbaat een hele fijne, zinvolle kerstviering toe. KERSTSTUKJES MAKEN KBO leden kunnen hiervoor woensdagmiddag 19 december om 13.30 uur terecht in Het Oude Klooster. Onder deskundige begeleiding worden er dan kerststukjes gemaakt. Deelnemers worden wel gevraagd een platte bord, schaaltje of bakje mee te brengen.Verder een mesje of schaartje. Materialen zoals mos, klimopblaadjes, coniferengroen, dennenappels e.d. zijn ook welkom. Voor de basismaterielen zoals oases (insteekschuim) en versierinkjes wordt gezorgd. Om alles goed te kunnen organiseren (voldoende materialen inkopen e.d.) wordt je verzocht zich aan te melden voor 10 december a.s bij: Lies van Dinther tel. 5322287 of bij Christine Ceelen tel. 5322258. En de koffie en thee staan weer klaar natuurlijk! NIEUWJAARSRECEPTIE KBO Noteer alvast in jullie agenda dat de nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op woensdagmiddag 9 januari 2013 vanaf 13.30 uur. Meer informatie volgt in de volgende Torenklanken. Antoon Romme, voorzitter Coöperatief Dividend

Beamer de Koppellinck Stichting Verenigingsplatform Geffen wil graag een beamer aanschaffen voor de centrale ruimte in de Koppellinck.Alle gebruikers van de Koppellinck kunnen dan de beamer gebruiken voor presentaties, vergaderingen en voorstellingen.

Op dinsdag 23 oktober selecteerden de leden van de ledenraad maar liefst twintig projecten. Het project “Beamer de Koppellinck” met een gevraagd bedrag van € 1800 is genomineerd voor een uitkering uit het Coöperatief Dividend 2012 in de categorie Wijk & Gemeente. Het blijft nog even spannend of ons project tot één van de winnaars wordt gekozen. Alle leden van Rabobank Bernheze Maasland kunnen van 12 november t/m 10 december op de website www. rabobank.nl/bernhezemaasland persoonlijk hun stem uitbrengen. In elke afzonderlijke categorie mag ieder lid één stem uitbrengen. In totaal brengt een lid dus vier stemmen uit. Rond 12 november ontvangen Rabobank leden het ledenmagazine “Dichterbij” met daarin een bijlage met de genomineerde projecten. Via een persoonlijke code in dit blad kunnen de leden stemmen. Wij hebben uw stem hard nodig. Stem op “Beamer de Koppellinck” Bedankt! Pierre Konings voorzitter stichting Verenigingsplatform Geffen

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 11


DE R(O)APEN ZIJN GAAR In de aanloop naar de 36e editie van Recht vur zunne Roap gaat Torenklanken in gesprek met enkele bijzondere artiesten uit deze revue. En dan zijn de rapen gaar! Ze zijn al eens op wereldreis geweest. Hebben de kermis en de camping bezocht en ze hebben zelfs in dienst gezeten. John van den Heuvel en Jessica van Deursen hebben in hun Recht Vur Zunne Roap (RVZR) carrière al het nodige mee gemaakt. Samen vormen ze het duo XXL. Een act die inmiddels niet meer weg is te denken uit het RVZR repertoire. Nu Jessica bij de C1000 zelfs herkent wordt als artiest, is het hoognodig tijd voor een interview met dit duo. Hoe is jullie carrière bij Recht Vur Zunne Roap begonnen? John:“Ik treed al zo’n 10 jaar op bij Recht Vur Zunne Roap. Mijn RVZR carrière begon als non, in een act van Geffes Volk. Daarna heb ik vier jaar lang samen met Loes Romme opgetreden. Toen Loes zwanger was heb ik Jessica gevraagd. Als neef en nicht waren we samen altijd ‘de nationale’ als er een levensloop op familiefeesten gedaan moest worden. Jessica:“Tsja en als je dan eenmaal besmet bent met het ‘RVZR virus’, wil je ieder jaar weer optreden.” Het RVZR virus? Jessica:“Het is geweldig om mensen een leuke avond uit te bezorgen. Dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen.Als het eerste weekend voorbij is, vinden we het jammer dat we al op de helft zitten.” John: “De NaRoap (red. middag voor alle medewerkers en artiesten van de Roap, om na te praten en genieten.) vind ik ook nooit leuk. Dan is het namelijk echt afgelopen.Vaak hebben we aan het eind van de Roap al weer ideeën voor het volgend jaar.” Hoe werken jullie die ideeën uit tot een act? Oftewel hoe is de voorbereiding? Beiden: “Aan repetities doen we niet.” Jessica: “We gaan in de aanloop naar RVRZ een avond samen zitten om de rode draad van de act te bespreken. De meeste lol hebben we eigenlijk al aan de keukentafel. Vervolgens denken we thuis apart de act verder uit.Via de e-mail sturen we elkaar ideeën op. We reageren op elkaars grappen. Uiteindelijk maak ik er één geheel van, zodat alle grappen goed in elkaar overvloeien. Bij de generale repetitie komen altijd een aantal vaste mensen kijken, die daarna eerlijk tegen ons zeggen wat ze wel en niet leuk vonden. Daar heb je echt wat aan.” 12

John:“Vooraf wegen we ook goed af of een grap door de beugel kan.We zoeken de grenzen op. Balanceren graag op het randje, maar willen er niet over heen. Zo heb ik een grap over Anne Frank op de Seniorenmiddag maar achterwege gelaten.” De balans is goed. De grappen vallen bij het publiek in goede aarde. Wat is het geheim van jullie succes? Jessica: “We zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben dezelfde soort humor, met veel zelfspot. In onze acts zijn de twee karakters altijd met elkaar in een soort van conflict, dat slaat altijd goed aan. John: “We zijn ook niet bang om te improviseren. Dat vinden mensen het leukst.” Jessica: “John leert zijn tekst nooit. Hij kan ineens beginnen te improviseren. Dat is altijd even spannend, maar wel leuk. John: “Na de generale repetitie schrappen we zelfs nog een hoop tekst, zodat we meer ruimte hebben om te improviseren.” Jessica: “Daarnaast durven we stiltes te laten vallen en de mimiek te ‘laten spreken’. De gezichtsuitdrukkingen van John zijn erg sterk.” John:“En er is nog een andere succes factor: we hebben altijd een borrel op voor we op gaan!” De voorverkoop voor Recht vur zunne Roap is op 10 januari a.s. De uitvoeringen zijn op 25 en 26 januari en op 1 en 2 februari. Komt dat zien!

Voor de Feestdagen hebben we speciale taarten, cupcakes en andere lekkernijen!

Voor uw bestelling kunt u bellen, mailen of even langskomen.


ATTENTIE VOOR DE ADVERTENTIE Nu we ons gouden jubileum vieren willen we onze adverteerders eens extra aandacht geven. Dit keer: Carbone Casual B.V. Op weg van of naar de Den Bosch valt de grijze Carbone vestiging bij Rosmalen goed op.Van binnen is het nieuwe gebouw minstens even indrukwekkend. Op slechts een steenworp afstand van de snelweg loop je binnen in een oase van licht, ruimte en rust, maar bovenal heel veel mode. Sinds twee jaar zetelt Carbone in het pand langs de A59. Bennie (58) en Ida (55) Romme richtten het kledingbedrijf zo’n 17 jaar geleden op. Daarvoor had Ida diverse baantjes. Haar ouders hadden een eigen kledingwinkel in Nuland en uiteindelijk begon Ida haar eigen boetiekje in Geffen. Bennie begon zijn carrière ook in de kledingbranche; hij werkte in het magazijn bij Schouten. Daarna was hij onder andere werkzaam als schilder en glaszetter. In 1987 besloten ze samen de kledingwinkel van Ida’s ouders,Van den Bosch Mode, over te nemen. In 1995 werd Carbone opgericht, achterin de winkel in Nuland. Na de start is Carbone flink gegroeid. Een groot magazijn, verkoopruimtes en kantoren voor de ontwerpers, directie, productiebegeleiding, verkoop, en ondersteunende diensten zijn in het moderne pand in Rosmalen te vinden. Het pand is door Bennie en broer Gerrit Romme zelf gezet. Niet alleen het bedrijfsgebouw is gegroeid. Na 17 jaar is Carbone een flinke onderneming geworden. Met klanten in Nederland, Spanje, Engeland, België, Duitsland, Ierland en prospect Rusland, zijn ze bepaald geen kleintje meer in de kinderkleding. Verder hebben ze een eigen fabriek in Turkije waar de kleding wordt geproduceerd. Daarnaast worden sinds twee jaar ook specifiek producten (zoals jacks) in India en China vervaardigd. “Voor het succes van ons bedrijf is ons team erg belangrijk”, vertellen Ida en Bennie. “We hebben een goed team met leuke mensen. Er heerst een familiare sfeer en iedereen heeft hart voor de zaak.” Momenteel werken er 18 personen in Rosmalen. Zo is er ontwerpster Sonja, die vanuit haar opleiding aan het Willem I College de jaarlijkse ontwerpwedstrijd van Carbone in samenwerking met de school won. Haar gewonnen ontwerp werd werkelijk geproduceerd en na een stage is ze inmiddels in dienst bij Carbone. Ida is binnen het team verantwoordelijk voor

de coördinatie van de styling, verkoop en het bedenken van nieuwe ideeën. Bennie zet de grote lijnen van de strategie uit. Ook samen vormen zij als directie een goed team. Bezige bij Bennie en de rust die Ida uitstraalt maken hen tot een evenwichtige combinatie. Combinaties zijn belangrijk bij Carbone. De kleding bestaat altijd uit een mix van stoffen, materialen en dessins, waar de creativiteit vanaf spat. Niet standaard, de items hebben altijd iets speciaals en zijn uiteraard van goed kwaliteit. Naast de huidige vier merken die Carbone voert, wordt binnenkort ook de nieuwe lijn Bo&Jo gelanceerd. Ontwerper Jo creëerde de lijn. Zijn naam in combinatie met de naam van kleinkind Bo werd het goedbekkende etiket voor het nieuwe merk. Hiermee voorziet Carbone, behalve in de standaardcollecties (voorjaar/zomer/najaar/winter), ook in de behoefte aan kleinere tussencollecties. Ook na 17 jaar blijft Carbone dus flink aan de weg timmeren. Niet voor niets behoren ze momenteel dan ook in de top 3 van Nederland op het gebied van kinderfeestkleding/ communiekleding. Een prestatie om trots op te zijn. “Het meest trots zijn we echter op onze stichting CarboneCare”, zegt Bennie. CarboneCare heeft als belangrijkste doel mogelijkheden te scheppen voor mensen met beperkingen. Zo werken ze aan project de Binckhorst, waar ze een mooie manage gerealiseerd hebben voor de bewoners. Daarnaast loopt er een project in het Zuid-Afrikaanse Viljoenskroon, waar onder meer een ziekenhuis voor aidspatiëntjes is gebouwd. Dat is zeker iets om trots op te zijn. Met het leuke pand, een nieuw merk in aantocht, mooie collecties, een goed team om op te bouwen en daarnaast een prachtige stichting met nobele doelen blijft Carbone bruisen van de nieuwe ideeën. Om al die creatieve ideeën uiteindelijk in de winkels te krijgen is Carbone nog op zoek naar enkele modellen.Voor diverse fotoshoots zijn ze op zoek naar enthousiaste jongens en meisjes met kledingmaat 122. Voor het doorpassen van de monstermodellen zijn meisjes met maat 176 welkom. Voor meer informatie of aanmelding; mail naar ida. romme@carbone.nl Meer informatie over de kleding en het bedrijf Carbone is te vinden op www.carbone. nl. Informatie over stichting CarboneCare is te vinden op www.carbonecare.nl 13


GOEDE VRIJDAG NU! Wij, de jongeren en de werkgroep van Goede Vrijdag Nu, zoeken nog jongens en meisjes die van muziek houden. Elk jaar met Goede Vrijdag kan iedereen komen kijken en genieten van onze uitvoering. Deze wordt voor en door de jeugd verzorgd met eigen teksten en liedjes. Dit jaar van oa Kim Lian, Fun, Blof, Mraz enz. Deze eigentijdse invullinºg wordt verweven met de eeuwenoude Kruisweg. Dit geeft een schitterend effect over geloven in deze tijd en bied voor de jeugd de mogelijkheid om zich te presenteren op hun manier. Speel je een instrument, zing je graag, kun je goed voorlezen of heb je andere talenten en woon je in de omgeving van G(effen), V(inkel) en N(uland) kom dan ons team versterken. Je kunt je opgeven vanaf groep 8. De repetities zijn iedere maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in gemeenschapshuis ‘t Zijl in Vinkel. De eerste repetitie is maandag 07 januari 2013. Met uitzondering van 11 januari want dan is het carnaval. Je kunt ook vrijblijvend komen kijken maandag 07 januari. Goede Vrijdag: 29-03-2013. Geef je op of bel voor informatie: Vinkel: Anita Hubers: 073-5324314 / joop.hubers@home.nl Nuland: Niky Roovers: 073-5320860 / Nancy.dewit@home.nl

1e Roaplied Café Op zaterdag 15 december a.s. zal de eerste repetitie in café sfeer gehouden worden.We zijn dan te gast in Café Boetje. We starten zo rond de klok van 13.00u

Optreden APM bigband in De Koppellinck in Geffen Op zondag 9 december a.s. geeft de All People Music (APM) bigband uit Rosmalen een swingend optreden in De Koppellinck, Kloosterstraat 6 in Geffen. Aanvang 14.30 uur en de toegang is gratis. De bigband speelt “classic” nummers van Glenn Miller en Count Basey afgewisseld met moderne muziek van The Pointer Sisters, Mink de Ville en Randy Crawford. Een kleinere bezetting van de band zal hedendaagse popmuziek uitvoeren met nummers van Caro Emerald en Eva Cassidy gezongen door Irene Kosters. Carli Bongers zingt voor deze gelegenheid enkele nummers van o.a.The Blues Brothers, Paul Simon en enkele mooie Brabantse dialectliedjes over Geffen. Het 25 muzikanten tellende orkest staat onder leiding van Jos van Erp. Het optreden is georganiseerd op initiatief van Carli Bongers, voorzitter van de APM bigband, in samenwerking met stichting Verenigingsplatform Geffen. Veel luisterplezier toegewenst!

Postduiven vereniging P.V.Maasdonk Tentoonstelling Postduivenvereniging P.V.Maasdonk. Op zaterdag 8 en zondag 9 december houden wij weer onze jaarlijkse tentoonstelling en bonnenverkoop. Dit in ons clublokaal “De Spoetnik” de Schouw 2 in Geffen. Zaterdag geopend van 20.00 tot 22.00 uur, zondag vanaf 11.30 uur. De aanvang van bonnenverkoop met veel geweldige bonnen om 12.30 uur. Verder het rad van fortuin met prachtige prijzen. U bent van harte welkom op dit duivenfeest. PV Maasdonk Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

14


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 / fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag ( in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur

Midwinter bij molen Zeldenrust 21 december, de kortste dag van het jaar. Midwinter, de dag van de winterzonnewende. Langzaamaan gaan na deze dag de dagen weer lengen. Zo lang de mensheid bestaat is dit een feest van de natuur, we verwelkomen het nieuwe licht. Een oeroude traditie is het ‘midwinterblazen’. De Germanen deden het al, nog vóór onze jaartelling. Met hun hoorns bliezen ze klanken de lucht in om de zon terug te roepen na al die donkere dagen. Wij, de molenaars van de Zeldenrust, zijn dol op oude tradities en daarom gaan wij wederom midwinterblazen bij de molen op vrijdag 21 december. Ad van Heijningen zal als een echte Germaan zijn jachthoorn laten klinken over de velden nabij de molen. De Pompzwengels zullen met hun vrolijke klanken uit hun blaasinstrumenten de echte liefhebbers naar de molen lokken. Het pad naar de molen zal verlicht zijn met fakkels. Vanaf de ingang aan de Elzendreef rijdt onze vriend Jo van Heel met zijn arrenslee die getrokken wordt door paarden, heen en weer naar de molen. Dus kom te voet of met de fiets en stap in de arrenslee om gezellig met ons samen te zijn bij de molen. We zullen ons verwarmen aan het vuur in de vuurkorven.We eten erwtensoep, worstenboordjes en drinken glühwein. En intussen genieten we van het hoorngeschal en de muziek van de Pompzwengels. Bovenal hopen we op een heldere sterrenhemel met een halve maan (eerste kwartier).Verder mag het vriezen en het mag dooien, de vuurkorven zullen ons verwarmen. Zijn er mensen die ook iets muzikaals ten gehore willen brengen dan zijn zij van harte welkom. Neem je instrument mee of zing met je koortje of alleen. De molenberg is de bühne, wij kondigen jullie aan en de mensen zullen luisteren. Wees welkom! Vrijdag 21 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur Midwinterblazen bij Molen Zeldenrust. De molenaars van De Zeldenrust Kijk ook op onze website: www.zeldenrustgeffen.nl 15


Het Coöperatief Dividend 2012 Bij Rabobank Bernheze Maasland staan de belangen van onze leden en klanten voorop, niet de winst. Wij gebruiken onze winst onder meer om ons in te zetten voor Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving. Met het fonds Coöperatief Dividend kan een goed idee omgezet worden in zichtbaar resultaat. Dit jaar zijn twintig aanvragen genomineerd voor een uitkering uit dit fonds. Leden bepalen welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit fonds. Met de unieke code, afgedrukt op het ledenmagazine Dichterbij, kunnen zij stemmen op hun favoriete projecten en zich aanmelden voor de feestelijke uitreiking op 11 december. Stemmen en aanmelden kan via www.rabobank.nl/bernhezemaasland.

Leden van Rabobank Bernheze Maasland stemmen nu op hun favoriete projecten! Rabobank. Een bank met ideeën.

Ga snel naar www.rabobank.nl/bernhezemaasland en breng vóór 11 december uw stem uit!


Landjonkerdag 2012 Op zondag 4 november 2012 hield het Sint-Jorisgilde weer haar Landjonkerdag. Ferrie Verhoeven bereidde zich er op voor dat hij de landjonkerketting weer moest inleveren. Mooi op tijd (om 10.50 uur) werd er vertrokken naar de banen van Jeu de Boules Club Geffen, waar de deelnemers snel door Huub Lamers werden ingeschreven. Ook de loting verliep vlekkeloos en men kon al snel beginnen met de wedstrijden en dit alles bij stralend weer en een goede coaching door de leden van JBC. Na twee wedstrijden was er in het gildehuis weer de voortreffelijke erwtensoep van Gerard Gerrits. Om 13.30 uur werd begonnen aan de volgende twee wedstrijden. Helaas begon het toen te regenen en niet een beetje! Ondanks dat bleef de sfeer uitstekend en werden de wedstrijden afgemaakt. Ook bij de jeugd werd gestreden. Helaas waren er slechts vier jeugdleden, maar ze gingen er voor. Om 15.00 uur waren we terug in het gildehuis en de mensen van JBC rekenden de uitslag uit. Niemand had vier wedstrijden gewonnen, maar een aantal wel drie wedstrijden, dus het was spannend. Bij de jeugd werd Florence van der Dussen (weer) winnaar en kreeg de wisselbeker aangeboden met de bijbehorende titel ‘Jonkheid’. Bij de volwassen leden was de uitslag als volgt: Landjonkvrouwe: Klarien van der Heijden Heerboer: Huub Lamers Pachter: Cees van der Doelen. Heel veel dank is verschuldigd aan JBC voor het gebruik van hun banen, de hulp bij wedstrijden en het uitrekenen van de eindstand. Als u de foto’s wilt bekijken: www.gildegeffen.nl.

Nieuwsbrief Seniorenraad Maasdonk Een van de hoofdtaken van de Seniorenraad Maasdonk (SrM) is het informeren van de Maasdonkse senior over allerlei zaken met betrekking tot senioren. Sinds enkele maanden is veel informatie van en over de Seniorenraad te vinden op onze website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Bent u geïnteresseerd, ga daar dan eens kijken en meld u zich meteen aan voor de nieuwsbrief. Als u daar bent aangemeld krijgt u automatisch bericht wanneer er nieuws is. Actueel: Rapport “KARDOL” De SrM werkt samen met de RIGOM aan de uitkomsten van het BEHOEFTEONDERZOEK: “Naar vernieuwing van het seniorenbeleid in Maasdonk”. Hierin wordt een aanzet gegeven voor de aanpak van het seniorenwerk in de nabije toekomst. Een drietal werkgroepen is actief. Overige actuele onderwerpen zijn: Zorg & welzijn: Themacafé dementie/Alzheimer : 21 januari 2013 in het Oude Klooster. Samen met vertegenwoordigers van Jozefoord wordt onderzocht of er een passende biebvoorziening met eventuele boekbezorging voor senioren in Maasdonk mogelijk is. Wonen en Vervoer: Een informatiebrochure over (senioren)woningen in het centrumplan Geffen is in de maak. Ook de plannen voor de Vinkelse Slagen en Nuland Oost worden gevolgd Participatie en Informatie: Interessante informatie voor senioren beschikbaar maken via de website www.seniorenraadmaasdonk.nl.

TE HUUR Geffen - Dorpsplein 17 groot appartement (>100m2) woonkamer, open keuken, bijkeuken 2 slaapkamers, badkamer met ligbad groot dakterras (36m2) op zuiden aparte (fietsen)berging aanvaarding: direct informatie: 06 143 186 47 17


Prinses José en Adjudant Marion In een volle feestzaal van ‘t Haasje in Geffen zijn Prinses José en Adjudant Marion zaterdagavond 17 november gepresenteerd als de nieuwe heersers van het Rottenrijk.Voor veel feestvierders tijdens de jaarlijkse Opwèrmoavend een grote verrassing, omdat het de eerste keer is dat het Rottenrijk een vrouwelijke prinses en adjudant heeft.

Prinses José Prinses José Verstegen - Ruijs is geboren en getogen in Geffen en dus een “rasechte Geffense”. Ze verhuisde wel eens van de ene kant naar de andere kant van Geffen, maar bleef haar geboortedorp altijd trouw. José is de dochter van Toon Ruijs en Mien Ruijs - Van Erp. In het gezin Ruijs werd carnaval altijd uitgebreid en fanatiek gevierd. Alle optochten uit de regio werden ieder jaar trouw bezocht en precies 33 jaar geleden leerde José haar echtgenoot Wout Verstegen kennen tijdens carnaval. Vanaf dat moment werd er ook actief deelgenomen aan de carnavalsoptocht in Heesch. Ook de vier kinderen hebben carnaval met de paplepel ingegoten gekregen. Sascha (22), Claudia (21), Wouter (17) en Bibian (15) trokken al van jongs af aan mee in de kinderoptocht en later deden ze ook individueel mee. Ieder jaar werd er voor ieder gezinslid een nieuw tenue gemaakt. Niet alleen voor de optocht, maar ook voor de overige carnavalsdagen. Sinds 11 jaar wordt carnaval weer voornamelijk in Geffen gevierd, als is dat niet meer in clubverband. In het dagelijks leven is José actief met het besturen van de Stichting voor Afweerstoornissen, waarvoor ze ook de opmaak van het kwartaalblad en brochures verzorgt. José is graag creatief bezig met grafisch ontwerpen en vormgeven.Andere hobby’s zijn naaien en het organiseren van activiteiten. Zo is José nu actief met de organisatie van de eerste Geffense Kwis. Ook zingt ze in het koor ‘Passe Partout’ en in de musical ‘In de basis’. 18

Adjudant Marion Adjudant Marion Meeuws - Van Antwerpen is een “net nie” geboren Geffense, maar wel getogen in de Heegterstraat in Geffen. Marion is een rasechte dochter van An van Grad Kleingeld en woont inmiddels alweer 25 jaar in de Lambertusstraat. “Dicht bij al wattur gebeurt in Geffen!” Net als José leerde ook Marion haar man (Frank) tijdens het Geffense carnaval kennen. Samen hebben ze drie kinderen: Raymond (26 jaar), Roger (21 jaar) en Merle (18 jaar). De oudste twee kinderen zijn inmiddels het huis uit. Merle woont nog thuis, maar gaat na carnaval studeren in New York. Ook schoondochter Claudia hoort inmiddels bij het gezin en Milan (3 jaar) en de in april verwachte kleindochter maken dat Marion inmiddels ook oma is! Marion heeft jarenlang in de financiële/commerciële wereld en in de zorg gewerkt. Momenteel doet ze het wat rustiger aan. Haar grote hobby’s paardrijden en volleybal kan ze vanwege gezondheidsredenen helaas niet meer uitoefenen, maar ze besteedt haar vrije tijd ook graag met trike rijden, wandelen met haar Jack Russell Timon, reizen en zingen bij (onder andere) koor ExpresZo Maasdonk. Bij die laatste vereniging is ze bovendien secretaris. Een uitgebreid fotoverslag van de Opwèrmoavend is te zien op www.rottenrijk.nl

Willy Hanegraafprijs 2012 ROTTENRIJK - Tijdens de Geffense Opwèrmaovend is de Willy Hanegraafprijs 2012 uitgereikt aan carnavalsvereniging “T’ is Moar Wâ”.

Willy Hanegraaf was bij leven een van de grootste fans van de Rottenrijkse Optocht. In de periode voorafgaande aan het carnaval was hij elke avond wel ergens in een schuur te vinden om de wagenbouwers met raad, maar vooral met daad, bij te staan. Ervaring had hij genoeg. Zelf was hij actief als bouwer en vooral lasser bij de legendarische Veldmuizen, die vele eerste prijzen in de wacht sleepten.Willy was zo begaan met de bouwers, dat


hij soms alle lasapparaten uit zijn bedrijf had uitgeleend, zodat hij zelf niet meer vooruit kon! Om Willy te gedenken heeft de Stichting Rottenrijk in 2007 besloten een eervolle prijs naar hem te vernoemen; de Willy Hanegraafprijs, met als doel de Rottenrijkse Optocht levendig en toekomstbestendig te houden! De Willy Hanegraafprijs werd in het eerste jaar 2007 gewonnen door José en Marina van Erp, in 2008 door CV “Ut Kumt Wel Goet”, in 2009 door CV “Krèg Nou Wâ”, in 2010 door CV “Goed Zat” en vorig jaar door CV “Krèk Gek”. In 2012 had de Optochtcommissie liefst vijf groepen voor de prestigieuze onderscheiding genomineerd, namelijk: - CV “De Kruipers” - CV “Schôn Gemakt” - CV “De Brandlopers” - Muziekvereniging “Willen Is Kunnen” - CV “T’ is Moar Wâ” Laatstgenoemde vriendengroep ging met de Willy Hanegraafprijs 2012 aan de haal. CV “T’ is Moar Wâ” is een groep, die al jaren meedoen aan de Rottenrijkse Optocht en afgelopen jaar vanwege vorst in de bouwplaats een wagen hadden, waarvan het papier op vele plaatsen losliet. Ondanks tegenspoed hebben zij toch meegedaan met hun piratenschip. Volgens de Optochtcommissie zijn de jongens en meiden van CV “T’ is Moar Wâ” een voorbeeld als doorzetters. De Willy Hanegraaf Prijs 2012 bestaat uit een fraai kunstwerkje en een geldbedrag. De prijs werd ook dit jaar uitgereikt door mevrouw Anny Hanegraaf.

JEUGDPRINSES ANOUK DUN URSTE Prinses Anouk Grim is 11 jaar oud, maar viert vlak voor Carnaval nog haar 12e verjaardag. De neij Jeugdprinses zit in groep 8B van de Wissel bij meneer Ben. In haar vrije tijd is Anouk lid van Jong Nederland in Nuland en van tennisvereniging De Vlijmd in Geffen. Anouk werd vorig jaar lid van de Jeugdraad en het was haar droom om ooit zelf eens jeugdprinses van het Rottenrijk te mogen zijn. In 2013 wordt haar droom werkelijkheid! Ook Julian (9) en natuurlijk ook papa Patrick en mama Mariette, zijn hartstikke trots met de uitverkiezing van Anouk tot de neije Jeugdprinses van het olling Rottenrijk! “Ik vind het echt keileuk en heb er ontzettend veel zin in!”, aldus de vrolijke Anouk. Milan en Anouk worden vast een superstel; Carnaval vieren zit ze in het bloed!

Stichting Rottenrijk Geffen

JEUGDPRINS MILAN DUN URSTE Jeugdprins Milan van Rijn is 12 jaar oud en zit in groep 8A van basisschool De Wissel bij juffrouw Ans en meester Ton. Milan is lid van voetbalvereniging Nooit Gedacht, waar hij in de D2 speelt en daarnaast is hij ook nog actief bij Scouting Geffen. Zijn ouders Karel en Anne-Marie en ook zijn broers Rick (15) en Dion (8) zijn apentrots op Prins Milan dun Urste. Milan’ s carrière in de polonaise startte bij de Kwartjesen Tienerbals in De Bonkelaar.Vanaf de oprichting is hij lid van de Rottenrijkse Jeugdraad en hij was dan ook ontzettend blij toen hij werd uitverkozen tot de neije Jeugdprins 2012-2013. Milan is geen stilzitter, maar een echte doener. Hij speelt het liefst buiten. Zijn motto tijdens Carnaval 2013 is daarom “Mi Carnaval de bluumkes buiten zetten!”

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 19


Ruime overwinning voor café ‘t Haasje Op 14 november speelde de KBO weer onze jaarlijkse vriendschappelijke biljartwedstrijden tegen de biljarters van café ‘t Haasje. Na 18 wedstrijden op 3 biljarts gespeeld wist ‘t Haasje een ruime overwinning te behalen op de biljarters van het Oude Klooster. Er was een geweldige sfeer en de hapjes en drank geschonken door ‘t Haasje werden bijzonder gewaardeerd. Tiny van Nistelrooij en Jo Steenbergen van ‘t Haasje en Harrie van Rijn van DOK wisten beide partijen te winnen. De kortste partijen werden gespeeld door Tiny van Nistelrooij en Tiny van Schijndel welke 2 partijen in 12 beurten uit maakte. De beste wedstrijd was deze in de laatste partij van Tiny van Schijndel (45 caramboles) tegen Kees van Wanrooij (150 caramboles). Na 12 beurten werd de partij door Tiny uitgemaakt met een hoogste serie van 11 en een gemiddelde van 3,75 en bleef Kees steken op 143 caramboles met een hoogste serie van 38 en een gemiddelde van 11,91. De einduitslag was 167 tegen 142 punten in het voordeel van ‘t Haasje. De leider van het team ‘t Haasje Tonnie van der Heijden mocht na de wedstrijden de wisseltrofee in ontvangst nemen. De resultaten waren, u ziet achtereenvolgens gemaakte caramboles, beurten, gemiddelde, hoogste serie en winstpunten. (D) is speler DOK. Bernard vd Heijden(D) 48 36 1,66 12 8 Tonnie vd Heijden 34 36 1,64 5 10 Wim Heijmans(D) 16 17 0,94 5 7 10 Theo v Uden 28 17 1,88 4 10 Piet v Herpen(D) 39 18 2,16 12 9 Jo Steenbergen 34 18 1,88 9 10 Frans Janssen(D) 53 15 3,53 13 9 Tiny v Schijndel 45 15 3,00 10 10 Antoon Kappen(D) 45 26 1,73 5 10 Tonnie vd Heijden 25 26 0,96 3 7 Harrie v Rijn(D) 33 19 1,73 7 10 26 19 1,36 10 9 Theo v Uden Gerard Savelkouls(D) 17 18 0,94 4 10 Jo vd Heijden 19 18 1,05 3 8 Wim Schuurmans(D) 21 26 0,80 3 6 Hans Reuvers 22 26 0,84 4 10 Harrie Swanenberg(D) 11 12 0,91 3 2 Tiny v Nistelrooij 28 12 2,33 8 10 Jo Vos(D) 70 30 2,33 9 10 Jan Broeksteeg 47 30 1,56 7 8 Martien v Wanrooij(D) 42 19 2,21 8 10 Tiny v Schijndel 44 19 2,31 7 9 Adriaan Wolf(D) 20 18 1,11 4 6 Jo Steenbergen 34 18 1,88 9 10 Gerrit Hermes (D) 20 19 1,05 3 10 Hans Reuvers 20 19 1,05 5 9 20

Toon vd Heijden(D) Jo vd Heijden Harrie v Rijn(D) Jo vd Heijden Piet v Herpen(D) Erni d Haas Antoon Kappen(D) Tiny v Nistelrooij Kees v Wanrooij(D) Tiny v Schijndel

12 22 33 16 19 40 19 28 143 45

14 14 21 21 21 21 16 16 12 12

0,85 1,57 1,57 0,76 0,9 1,9 1,18 1,75 11,91 3,75

4 6 10 3 6 8 5 5 38 11

8 10 10 7 4 10 4 10 9 10

Alweer een nieuwe deelnemer Roaplied 2013 We mogen in 2013 alweer een nieuwe deelnemer begroeten. De zingende Kraaien zullen het podium betreden en de strijd aangaan. Lijkt het jou ook wat geef je dan als nog op!!


De Flierefluiters

Intocht Sinterklaas

Bedankt ‘t Haasje De Dartclub De Bunny’s

in Geffen 24 november 2012

Dartclub de Bunny’s had met dartgooien en riekgooien met Effe noar Geffe een bedrag van 200 Euro opgehaald en dit op 10 November aan de Flierfluiters overhandigd. De Flierefluiters waren erg verrast en veel dank aan de De Bunny’s Dartclub van het Haasje

Met het mooie weer heeft Sinterklaas een hele route afgelegd door het zonnige Geffen met voorop de majorettes die vol trots vooropliepen voor de Sint Nicolaas. De WIK zorgde voor de muziekbegeleiding en bracht er de sfeer weer goed in. De zwarte Pieten liepen kriskras door de optocht om de kinderen te verblijden met snoepgoed. Langs de route stonden vele kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s. Deze sloten de rij om de weg te volgen naar het Dorpsplein. Voor een foto impressie kunt u kijken op de site www. evenementengeffen.nl of www.thuisinhetnieuws.nl/ artikel/32885/warm-onthaal-voor-de-sint-in-geffen.html Op het Dorpsplein zat er de sfeer al goed in door de Sinterklaas muziek. Het plein was mooi versierd om de Sint te verwelkomen en de opkomst was heel groot. Het leek wel of half Geffen met alle kinderen waren gekomen. Zo zie je maar weer dat het Sinterklaas feest in Geffen volop leeft. Na een welkomst woord van de Burgemeester werd er volop gedanst door de majorettes, Pieten en kinderen. Er kwam nog een groot pakket met allerlei mooie tekeningen. De optocht werd voorgezet naar de Koppellinck waar de kinderen Sinterklaas weer verwelkomde en iedereen een handje mochten geven, de eventuele zelfgemaakte tekeningen af konden geven en op de foto mochten met Sinterklaas en Pieten. Laura Dans maakte een mooie dansvoorstelling met de kinderen van de dansschool en entertainde de middag met de kinderen, ook hebben alle papa’s en mama’s een mooie foto mogen maken met alle kinderen op de tribune van de Koppellinck met Sinterklaas en de Pieten. Kinderen konden zich ook vermaken met kleuren, knutselen en dansen met zwarte pietjes. Het volgende evenement is de Koninginnedag op 30 april 2013 en de intocht van Sinterklaas in Geffen is 23 november 2013 (week na de officiële intocht in Nederland). Tot dan......

de flierefluiters Prins Jasper Carnaval 2013 Jasper Schelle uit Geffen zal in 2013 de Prins van de Flierefluiters zijn. Samen met de Flierefluiters en alle Prinsen , Prinses en hun gevolg heeft Jasper er veel zin in, om samen op zaterdagmiddag gezellig carnaval te vieren in het Rottenrijk.

Evenementen Stichting Geffen www.evenementengeffen.nl

21


Clubgebouw KPJ Geffen feestelijk geopend! Afgelopen zondag 18 november was het dan zo ver. KPJ Geffen was klaar met de bouw van hun nieuwe clubgebouw. Na 7 maanden noeste arbeid was er een reden genoeg om het gebouw feestelijk te openen met diverse gebeurtenissen en vele honderden mensen. Na opening van voorzitter Henk van Erp heeft het bouwteam onder leiding van Robbie Nederkoorn toegelicht hoe we in deze lastige tijden in een korte tijd een geweldige prestatie hebben neergezet. Dit kon natuurlijk alleen met steun van eigen leden en buitenstaanders. Door gebruik te hebben gemaakt van duurzame materialen zal het vele jaren onderhoudsvrij zijn. De robuuste klassieke bar die de kantine vult is geschonken door een bijdrage van de veteranen sportdag, waar KPJ Geffen natuurlijk erg dankbaar voor is. Nadat Rini van de Ven onze club feliciteerde met ons resultaat werd het tijd voor de officiële opening. Het gebouw werd geopend door het nieuwe KPJ-logo te onthullen op de westgevel van het pand. Dit werd pas onthult toen 35 leden de traditionele menselijk piramide hadden opgebouwd. Bij het hoogste punt van de piramide werd het gebouw uiteindelijk onthuld! Na deze spectaculaire onthulling was het tijd om even “stil te staan in de tijd”.

Alle leden hadden namelijk een Sjiek A4-tje gemaakt waarop ze terug keken naar mooie, sportieve momenten maar ook unieke gebeurtenissen uit het verleden van 22

de club. Het grootste gedeelte was gereserveerd voor de toekomst; Hoe zien we de KPJ over 50 jaar. Bestaat de club dan nog, hoeveel leden zal de club hebben en wat zullen de belangrijkste speerpunten van de club zijn. Verduidelijkt met foto’s van vroeger en nu en zelfs met filmmateriaal is de “tijdscapsule” gevuld. Zelfs Pastoor van Dijk heeft nog een voorspelling voor de toekomst gemaakt en toegevoegd. Nadat onze lasser Mari van Erp en onze hoofduitvoerder Frans van Griensven de tijdscapsule dichtgelast hadden werd deze in de spouw geplaats en verzegeld met een sluitplaat met daarop de tekst: “Sportiviteit = Tijdloos”. De tijdscapsule zal pas over 50 jaar weer geopend worden. Na al deze officiële momenten werd het tijd om het gebouw te bezichtigen en daarna met een hapje en een drankje te toosten op het prachtige resultaat. We willen via deze weg nogmaals onze dank uitspreken aan de tomeloze inzit van onze eigen leden, buitenstaanders, sponsoren en andere mensen die het mogelijk hebben gemaakt dat we jarenlang vooruit kunnen met een prachtig nieuw onderkomen. Voor meer informatie over de opening van het nieuwe clubgebouw of de activiteiten van KPJ Geffen kijk ook eens op: www.kpjgeffen.nl KPJ Geffen


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Volledig nieuwe tenues voor nieuw dameselftal Nooit Gedacht

van procesverbetering met behulp van de TPM en Lean methodieken. Namens de jongens van dit nieuwe jeugdige team en voetbalvereniging Nooit Gedacht willen wij graag onze dank uitspreken voor deze spontane ondersteuning. Garage van Heesch sponsort Nooit Gedacht MB1

Dit voetbalseizoen is Nooit Gedacht nog een dameselftal rijker. Een jong en fris gezelschap vertegenwoordigt onze vereniging als Nooit Gedacht Vrouwen 4. De nieuwe dames hebben verschillende sponsoren warm weten te krijgen voor hun team, wat zeker een groot compliment waard is.Allereerst heeft Adviesbureau Gloudemans uit Rosmalen het team voorzien van een nieuw voetbaltenue. Gebroeders van Erp, Varkenshouderij Bouwensen en De Koornbeemd uit Oss hebben de dames in nieuwe trainingspakken gestoken en Best Western De Naaldhof en Sport 2000 hebben het team compleet gemaakt met voetbaltassen. Sponsoren, namens Nooit Gedacht en Vrouwen 4 bedankt voor jullie grote bijdrage! Blokss training & consultancy sponsort Nooit Gedacht 7

Na diverse teampresentaties met hun nieuwe sponsor, was onlangs ook het zevende elftal van Nooit Gedacht aan de beurt om zich als team samen met de nieuwe shirtsponsor te presenteren. Dit nieuwe seniorenteam is keurig in het nieuw gestoken door Blokss training & consultancy. Dit bedrijf uit Oss is gespecialiseerd in het ondersteunen van productieorganisaties op het gebied 24

Dit seizoen zijn de meiden van de MB1 van Nooit Gedacht voorzien van nieuwe shirts van Garage van Heesch. Garage van Heesch is één van onze nieuwe shirtsponsors bij de jeugdafdeling. Uit dank werd de familie Van Breda uitgenodigd op Sportpark de Biescamp en werd deze gelegenheid met een mooie bos bloemen opgesierd. Namens voetbalvereniging Nooit Gedacht willen we onze dank uitspreken voor dit mooie gebaar en ondersteuning!

Proficiat dames!! Prinses José en Adjudant Marion van harte gefeliciteerd met jullie benoeming. We wensen jullie veel succes en willen jullie graag verwelkomen op het Roapliedfestival 2013. Op zaterdag 12 Januari aanstaande in de Gouden Leeuw te Geffen

CARNAVAL MOET JE HOREN


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


STICHTING BEHOCA, “de missie van Melissa”! Melissa geeft graag een up-date van de donaties. “Het startkapitaal is bereikt, we zitten nu rond de E 7.000,00. Een prachtige score in een relatief korte periode. We hebben wat kinderbeurzen gehad die geld in het laatje hebben gebracht en veel eenmalige donaties met name van particulieren. Dank aan de Gouden Leeuw die gratis de zaal beschikbaar stelde en koffie /thee schonk op de informatieavond van 25 oktober.” De opbrengst van de Tonpraotersavond werd aan BeHoCa geschonken evenals de collecte in de kerk vanwege Wereldmissiedag. De flessenbonnenactie bij C1000 loopt nog. Maar het inzamelen gaat door, laat Melissa weten. “Dat gaan we besteden aan extra dingen voor de jongens zoals speelgoed, gereedschap, knutselmateriaal en bakspullen. En wat ook heel belangrijk is, met meer geld zouden de jongens bij inname in ons tehuis, uitgebreid medisch getest kunnen worden. Daarnaast zijn we hard op zoek naar donateurs die maandelijks iets willen bijdragen. We zouden graag die zekerheid krijgen om een constante factor in te bouwen voor het verblijf van de jongens.” Denk er eens over na, om met je gezin, vriendengroepje, vereniging, kaartclubje of familie gezamenlijk een maandelijks bedrag bij elkaar te brengen.Vele kleintjes maken één groot! Voorlopig is Melissa nog in Nederland; het zal wel maart 2013 worden voor dat ze gaat vertrekken. Dus er is nog alle kans om actie-ideeën te lanceren en/ of uit te voeren! Kijk op www.BeHoCa.nl of mail voor informatie naar info@BeHoCa.nl. U mag ook bellen of mailen met Melissa: 06 - 54684275 of melissa_kreps@hotmail.com Het bankrekeningnummer van de Stichting is: 13.50.40.205 (Rabobank) t.n.v. Stichting BeHoCa.

FCC NULAND is genomineerd voor het RABOBANK Coöperatief Dividend VELE HANDEN MAKEN LIGT WERK! Fiets Cross Club Nuland gaat verhuizen naar de Coppensdijk te Vinkel. Hier is het de bedoeling dat de baan in het landschap gaat passen. Dat betekent veel groen en voor de vrijwilligers veel onderhoud. Voor het onderhoud hebben we behalve een bosmaaier ook een grasmaaier en bijvoorbeeld harken nodig. Helpt u onze vrijwilligers om deze klus te klaren? Stem op de Fiets Cross Club! Als club ben je heel erg afhankelijk van sponsors en van vrijwilligers. Samen kan je veel doen. Vele handen maken licht werk. Daarbij zijn de juiste gereedschappen van essentieel belang. Met de juiste middelen kunnen onze vrijwilligers het terrein goed onderhouden. Daarmee willen we de gewenste 26

“landschappelijke inpassing” realiseren die door gemeente en provincie wordt verlangt. Van een mooi groen en goed onderhouden terrein genieten vele mensen. Niet alleen onze rijders/leden en vrijwilligers. Het versterkt de reeds aanwezige landschappelijke elementen in de omgeving. Het is een toename van de diversiteit en kwaliteit van het landschap voor heel Maasdonk. Een fietscrossbaan in het landschap “inpassen” is een hele uitdaging. Met het juiste gereedschap kunnen we samen een duurzaam project realiseren . “Vele handen maken licht werk”. STEMMEN Alle leden van de Rabobank Bernheze/Maasland kunnen stemmen vanaf 12 november tot 10 december 2012 via de website van de Rabobank. Er zijn 4 categorieën waarbij je per categorie 1 stem moet uitbrengen. FCC Nuland doet mee in de categorie “Cultuur & Natuur”. Stemmen kan met de unieke code uit het ledenmagazine van de Rabobank “Dichterbij” wat een dezer dagen bij de leden in de bus valt. Ben je nog geen lid dan kan je gratis lid worden.

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2013 Nr. Kopy voor Verschijnt op 01 07 januari 18 januari 3 weken 02 28 januari 08 februari 3 weken 03 18 februari 01 maart 04 04 maart 15 maart 05 18 maart 29 maart 3 weken 06 08 april 19 april 07 22 april 03 mei 08 06 mei 17 mei 3 weken 09 27 mei 07 juni 10 10 juni 21 juni 11 24 juni 05 juli vakantie 12 12 augustus 23 augustus 13 26 augustus 06 september 14 09 september 20 september 15 23 september 04 oktober 16 07 oktober 18 oktober 17 21 oktober 01 november 18 04 november 15 november 3 weken 19 25 november 06 december 20 09 december 20 december


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bern28

hoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding Bezorging: Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.